Kauno laisvoji ekonominė zona

Projekto pavadinimas

Kauno laisvoji ekonominė zona

Projekto aprašymas

Projekto tikslas – skatinti tiesioginių užsienio bei vietos investicijų pritraukimą į Kauno regioną, didinti Kauno LEZ konkurencingumą ir patrauklumą užsienio bei vietos investuotojams. 

Projekto metu įsisavinta apie 116 ha LEZ teritorijos išperkant joje savininkams priklausančius žemės sklypus, suprojektuotos ir įrengtos susisiekimo komunikacijas, inžineriniai tinklai: lietaus ir nuotekų kanalizacija, vandentiekis, dujotiekis (pastaruosius taip pat prijungiant prie pagrindinių magistralių).

Projektas įgyvendintas dviem etapais: I etapas – Inžinerinių tinklų įrengimas Kauno LEZ gamybos ir logistikos teritorijoje; II etapas – Inžinerinių tinklų įrengimas Kauno LEZ oro parko teritorijoje.

Įgyvendinus abu etapus naujai įsisavintame plote įrengta ir pasiūlyta potencialiems investuotojams apie 60 sklypų, tinkamai paruoštų "plyno lauko" investicijoms. Tikimasi, kad įgyvendinus projektą bus pritraukta daugiau tiesioginių investicijų, o tuo pačiu sukurta daugiau kokybiškų darbo vietų Kauno apskrityje.

Įgyvendinimo laikas

2010-2015 m.

Projekto vertė

8.757.444 Eur

Skirta parama

8.493.145,61 Eur Lt Europos regioninės plėtros fondo lėšos ir valstybės lėšos.

Projektas finansuojamas pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas“ priemonę „Invest LT“.

Privačios lėšos

264.298,39 Eur

Kontaktiniai  asmenys

Projekto vadovas Ekonomikos skyriaus vedėjo pavaduotoja investicijoms Gražina Čepulienė, tel. (8 37) 30 55 52 .