Kačerginės miestelio gyvenamosios aplinkos gerinimas atnaujinant bei pritaikant gamtos ir infrastruktūros objektus viešajam naudojimui

Projekto pavadinimas

Kačerginės miestelio gyvenamosios aplinkos gerinimas atnaujinant bei pritaikant gamtos ir infrastruktūros objektus viešajam naudojimui

Projekto aprašymas

Projekto tikslas:

Pagerinti bendruomeninę infrastruktūrą Kačerginės miestelyje ir sudaryti palankesnes sąlygas miestelio bendruomenei diversifikuoti ūkinę veiklą.

Projekto aprašymas:

Šiuo metu Kačerginės miestelyje nėra tinkamos laisvalaikio ir poilsio infrastruktūros, nors miestelio unikalus kraštovaizdis yra labai tinkamas tokiai veiklai, o gyventojams jos labai trūksta. Gyventojų gyvenimo kokybės gerinimui trūksta dviračių takų, prieplaukos prie Nemuno, pavėsinių. Be to prieplaukos įrengimas Kačerginėje skatins aplinkinių seniūnijų gyventojų lankymąsi miestelyje.

Laukiami rezultatai:

Projekto įgyvendinimo metu įrengtas apšvietimas ir numatoma įrengti pontoninę prieplauką, tento pavėsinę, kietos dangos dviračių taką, atlikti pakrantės tvarkymo darbus.

Projektas įgyvendinamas pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos I prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ VP3-1.2-VRM-01-R priemonę „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas.

Įgyvendinimo laikas

2008–2014 m.

Projekto vertė

2.510.877,00 Lt

Skirta parama

2.134.245,45 Lt ES struktūrinių fondų finansavimas

188.315,77 Lt Valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės lėšos

188.315,78 Lt

Kontaktinis asmuo

Administracijos direktoriaus pavaduotojas – Kęstutis Povilaitis, tel. (8 37) 30 55 80

Ekonomikos skyriaus vyr. specialistė – Dovilė Bartašiūnaitė, tel. (8 37) 30 55 41