Kačerginės bendruomenės sutelkimas miesteliui savitų kultūrinių rekreacinių tradicijų formavimui ir puoselėjimui

Kačerginės bendruomenės sutelkimas miesteliui savitų kultūrinių rekreacinių tradicijų formavimui ir puoselėjimui



Projektopavadinimas

Kačerginės bendruomenės sutelkimas miesteliui savitų kultūrinių rekreacinių tradicijų formavimui ir puoselėjimui

Projekto aprašymas

Projekto tikslas:

Telkiant ir aktyvinant bendruomenę, puoselėti Kačerginės kultūrines, rekreacines tradicijas, išnaudojant miestelio gamtos ir kultūrinės aplinkos savitumą.

 

Projekto aprašymas:

Draugija yra aktyvi sprendžiant gyvenamosios vietos problemas. Viena iš problemų, su kuria susiduria organizuodama bendruomeninę veiklą, yra gyventojų pasyvumas, susitelkimo stoka. Didesnis dėmesys yra rodomas kokybiškesniems kultūriniams, pažintiniams renginiams, kuriems ne visada užtenka draugijos lėšų (pvz., įsigyti įgarsinimo, renginių fiksavimo technikos). Miestelis turi unikalią gamtos aplinką, kuri nėra pakankamai išnaudojama turizmo kaip aktyvaus poilsio požiūriu. Kadangi miestelis neturi nė vienos didesnės salės kultūriniams renginiams, todėl reikia labiau pritaikyti ir prižiūrėti erdves („Pr. Mašioto pasakų parką“, miestelio parką, aikštę ir kt.), kuriose galimas renginių organizavimas pavasario – vasaros metu. Kačerginė yra buvęs prieškario kurortas, turėjęs kultūrines, aktyvaus turistinio poilsio, vandens transporto tradicijas, kurios dabar yra sunykusios, tačiau jas siekiama atgaivinti ir įtvirtinti bendruomenės, ypač jaunimo, gyvenime.

Projekto metu bus organizuotas ekologinis žygis Nemunu ir jo pakrantėmis. Mažai populiarinamas vandens turizmas yra puiki aktyvaus laisvalaikio priemonė, suteikianti miesteliui savitumo. Bus organizuotas kasmetinės turizmo varžybos. Turizmo varžybų metu vyks mokymai, kaip įrengti saugią, draugišką aplinkai stovyklavietę, kaip pasirengti poilsiui gamtoje, turistinei išvykai pėsčiomis, dviračiais. Rengiantis turizmo varžyboms, planuojamas palankių turizmui vietų Kačerginėje bei jos apylinkėse žemėlapio sudarymas, turistinės trasos ženklinimo atlikimas. Ši informacija bus vėliau pateikta, kaip atskiras leidinys ir pasiūlomas Kačerginėje turistaujantiems žmonėms, organizacijoms ir pan. Bus organizuota išvyka į vietoves, kurioms būdinga panašus gamtovaizdis, kultūrinės tradicijos. Planuojama išvyka į Pamario kraštą, kurios metu aplankoma Mingės kaimas, Neringa, Preila, Pervalka, Nida. Išvykos tikslas: susipažinti su panašaus kraštovaizdžio vietovėmis, susitikti su panašaus dydžio miestelių bendruomenėmis, pasidalinti patirtimi apie gyventojų įtaką ir vaidmenį formuojant miestelio įvaizdį, kultūrinio gyvenimo tradicijas, aplankyti kultūrinius, istorinius objektus, susitikti su T. Mano draugijos atstovais, sužinoti apie draugijos veiklą. Bus organizuota kurorto šventė. Kurorto šventės tikslas – paminėti Kačerginės paskelbimo kurortu 80 - ąsias metines, atgaivinti vasaros sezono pramogas; miestelio gyventojams ir svečiams Kačerginę pristatyti kaip vasaros poilsiui patrauklią vietovę, surengti kokybišką kultūrinį renginį. Muzikos festivalis „Kačerginės vasara“ bus skirtas miestelio, aplinkinių gyvenviečių gyventojams, miestelio svečiams, muzikuojančiam Kauno regiono jaunimui. Projekto įgyvendinimo metu planuojama suorganizuoti 2 bendruomenės vakaronės „Kartu mes galime daugiau“. Projekto įgyvendinimo metu bus sutvarkyta poilsio zona, bus nuolat tvarkomas ir prižiūrimas draugijai priklausantis parkas, kuris yra viešoji miestelio erdvė (menkaverčių krūmų iškirtimas, senų medžių genėjimas, nupjovimas, lapų grėbimas ir kt.). Investicija į nekilnojamą turtą nėra numatytos.

 

Projektas įgyvendinamas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programą.

Įgyvendinimo laikotarpis

2012 – 2014 m.

Projekto vertė

53.275,00 Lt

Skirta parama

42.620,00 Lt

Pareiškėjo ir (ar) partnerio indėlis

10.655,00 Lt

Kontaktinis asmuo

Projekto vadovė Virginija Pūrienė tel. 8 656 75494