Geriamojo vandens gerinimo stotis Daugėliškių kaime

 

Projekto pavadinimas

Geriamojo vandens gerinimo stotis Daugėliškių kaime

Projekto aprašymas

Projekto tikslas 
Pagerinti vandens kokybę Daugėliškių kaime (Vilkijos apyl. sen., Kauno r.).

Projekto aprašymas: 
Daugėliškių kaimo vandenvietėje požeminio vandens kokybė  bloga, iš esamų gręžinių išgaunamame vandenyje geležies kiekis viršijo leistinas  normas. Atsižvelgiant į tai, kad geriamasis vanduo tiekiamas senais ketiniais vamzdynais ir vandens kokybė ateityje tik blogėtų buvo numatyta šioje vietovėje pastatyti geriamojo vandens gerinimo stotį. Projektas buvo vykdomas pagal  priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ veiklos sritį „Vandens tiekimo ir nuotekų infrastruktūros vystymas bei geriamo vandens kokybės užtikrinimas“.

Rezultatai: 
Daugėliškių k.  pastatyta geriamojo vandens gerinimo stotis, įrengtas paplavų surinkimo šulinys-sėsdintuvas, nutiesta 13,8 m vandentiekio, 26,03 m paplavų šalinimo tinklų.

Įgyvendinimo laikas

2011–2012 m.

Projekto vertė

215,9 tūkst. Lt (su PVM)

Skirta parama

149,8 tūkst. Lt

Savivaldybės lėšos

 

Kitos lėšos

66,1 tūkst. Lt

Kontaktinis asmuo

Gitis Urbelis, UAB „Giraitės vandenys“ direktorius, tel. (8 37) 32 81 28