Gatvės rekonstrukcija Kauno rajono savivaldybėje, Ringaudų seniūnijoje, Ringaudų kaime, Beržų gatvėjeProjekto pavadinimas

Gatvės rekonstrukcija Kauno rajono savivaldybėje, Ringaudų seniūnijoje, Ringaudų kaime, Beržų gatvėje

Projekto aprašymas

Projekto tikslas:

plėtoti Kauno regiono transporto infrastruktūrą, pagerinant eismo sąlygas Kauno rajono Ringaudų seniūnijoje.

Projekto aprašymas:

Šiuo metu Ringaudų kaimo Beržų gatvės danga yra įrengta iš žvyro ir jos geros būklės palaikymas reikalauja nuolatinių investicijų. Žvyruota gatvė nėra patogi, nes išdžiuvus jai eismas kelia dulkes, didindamas kietųjų dalelių koncentraciją ore, o esant krituliams ir išeinant įšalui, tokiuose keliuose susidaro provėžos. Tai blogina susisiekimo ir gyvenimo sąlygas, minėtame kaime gyvenantiems bei dirbantiems asmenims. Sprendžiant saugaus eismo problemą, mažinant žvyrkelių skaičių bei gerinant susisiekimo infrastruktūros tinklą, būtina rekonstruoti minėto kaimo Beržų gatvės važiuojamąją dalį. Dėl anksčiau minėtų problemų, Kauno rajono savivaldybės administracija pradėjo rengti šio kaimo Beržų gatvės rekonstrukcijos projektą. Dėl ribotų administracijos išteklių be ES finansinės paramos šio projekto pilna apimtimi įgyvendinti nebūtų įmanoma, todėl parama projektui būtina. Projekto bendrasis tikslas – plėtoti Kauno regiono transporto infrastruktūrą, kelių jungtis su pagrindinėmis magistralėmis ir krašto keliais, formuoti reikiamo patikimumo susisiekimo infrastruktūros tinklą. Projekto specifinis tikslas - plėtoti Kauno rajono transporto infrastruktūrą, pagerinant eismo sąlygas Kauno rajono Ringaudų seniūnijoje esančioje Beržų gatvėje. Įgyvendinamo projekto uždavinys yra: Ringaudų Beržų gatvės rekonstrukcijos darbų atlikimas. Projekto tikslinės grupės – gatves nuosavybės teise valdanti Kauno rajono savivaldybė, valstybė, Ringaudų kaimo ir jų apylinkių gyventojai. Laukiami projekto rezultatai: rekonstruotas 0,593 km gatvės ruožas Ringaudų kaime ir sutrumpėjęs kelionės laikas važiuojant rekonstruota gatve.

Laukiami rezultatai:

pagerėjusios eismo sąlygos, padidėjęs eismo saugumas, sumažėjęs neigiamas poveikis aplinkai ir žmonių gyvenimo kokybei, sumažėję kelio priežiūros ir transporto priemonių eksploatacinės išlaidos, sutrumpėjęs kelionės laikas, pagerėjęs estetinis vaizdas.

Projektas įgyvendinamas pagal 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ VP2-4.4-SM-02-R priemonę „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“.

Įgyvendinimo laikotarpis

2009 - 2010 m.

Projekto vertė

686.469,03 Lt

Skirta parama

488.069,41 Lt

Savivaldybės lėšos

175.367,56 Lt

Kontaktinis asmuo

Kelių ir transporto skyriaus vedėjas Tautvydas Tamošiūnas tel. 837 35 55 15