Elektroninės demokratijos plėtra Kauno rajono savivaldybėje

Projekto pavadinimas

Elektroninės demokratijos plėtra Kauno rajono savivaldybėje

Projekto aprašymas

Projekto tikslas:

kurti elektronines priemones, kuriomis asmenys galėtų reikšti nuomonę įvairiais savivaldybės gyvenimo klausimais, teikti pastabas dėl vietos valdžios institucijų rengiamų teisės aktų, susipažinti su aktualia, operatyvia ir lengvai pasiekiama informacija apie vietos valdžios institucijų rengiamus ir priimtus sprendimus, diskutuoti, keistis nuomonėmis ir kita.

Projekto aprašymas:

Šiuo metu Kauno rajono savivaldybėje dalis elektroninių paslaugų jau yra išplėtota. E-demokratijos projektas siekia išspręsti problemas susijusias su teisės aktų paieška, archyvavimu ir patogiu naudojimu. Posėdžių transliavimo ir archyvavimo sistema sudarys sąlygas gyventojams gauti reikalingą informaciją, taip pat leis įvertinti politikų darbą. Ne tik gyventojai bet ir įvairūs savivaldybės lygiai bei institucijos susiduria su problema kaip greitai pasiekti teisės aktus.

Pasiekti rezultatai:

Įdiegta teisės aktų paieškos sistema leis padidinti veiklos efektyvumą ir skaidrumą visuose valdymo lygiuose, bus užtikrintas duomenų perdavimo greitis ir patogios galimybės atlikti būtinas paieškas.  Gyventojai ir darbuotojai sutaupys dalį laiko bei didės darbo efektyvumas. Elektroninė Tarybos posėdžių balsavimo, transliavimo, archyvavimo ir viešinimo sistema leis pasiekti demokratijos skaidrumą ir padidinti gyventojų dalyvavimą kasdieniniame savivaldybės gyvenime, įtraukiant bendruomenę ir įvairias interesų grupes, kurios galės gauti informaciją tiesiogiai ir greitai. Bendruomenės kūrimosi vienas iš svarbiausių veiksnių - efektyvi komunikacija. Diskusijų ir pasiūlymų el. sistema tinklapyje atliks skatinamąjį vaidmenį bendruomenės kūrimuisi ir priartins vietos valdžią prie gyventojų. Glaudus ryšys tarp savivaldybės ir rinkėjų leis geriausiai atstovauti jų interesus ir rasti kompromisinius sprendimus.

Įgyvendinimo laikotarpis

2009-2011m.

Projekto vertė

666.120,00 Lt

Skirta parama

469.910,00 Lt

Savivaldybės lėšos

196.210,00 Lt

Kontaktinis asmuo

Ekonomikos skyriaus vedėjas Artūras Pupalė, tel. 837 35 55 42


Elektroninės demokratijos plėtra Kauno rajono savivaldybėje apklausos rezultatai

Apklausoje dalyvavusių 1044 žmonių, buvo klausta kaip jie vertina e.demokratijos projekto rezultatus: