Ežerėlio kultūros centro pastato rekonstravimasProjekto pavadinimas

Ežerėlio kultūros centro pastato rekonstravimas

Projekto aprašymas

Projekto tikslas:

Sukurti patrauklią ir saugią aplinką Ežerėlio bendruomenės žmonių kultūrinių, šviečiamųjų ir bendruomeninių poreikių tenkinimui, atliekant kultūros centro rekonstravimą.

Projekto aprašymas:

Ežerėlio kultūros centro pastato stogas, pamatai, fasadas buvo avarinės būsenos. Tai neestetiškiausiai atrodantis visuomeninis pastatas miestelyje. Kadangi kultūros centras yra pačiame miestelio centre, šalia miesto aikštės, pastato fasado išvaizda neestetiška, kenkia miestelio bei kultūros centro įvaizdžiui. Vykdydami projektą „Ežerėlio kultūros centro pastato rekonstravimas“ buvo sudarytos sąlygas sukurti patrauklią ir saugią aplinką Ežerėlio bendruomenės žmonių kultūrinių, šviečiamųjų ir bendruomeninių poreikių tenkinimui.

Ežerėlio kultūros centras yra gausiai bendruomenės lankoma kultūrinės, šviečiamosios ir mokymo paskirties įstaiga. Čia vyksta devynių kultūros centro meno kolektyvų repeticijos, bendruomenės renginiai, užsiėmimai, susirinkimai, rinkimai, Ežerėlio vidurinės mokyklos renginiai, mokinių meno krypčių pamokos, įsikūrusi biblioteka, viešas interneto prieigos taškas.

Projekto metu pakeista stogo danga, apšiltinta pastato pastogė, apšiltintos, aptinkuotos ir nudažytos pastato išorės sienos, pakeisti seni langai, įrengta priešgaisrinė signalizacija ir žaibosauga. Pritaikant pastatą neįgaliesiems pakeistos centrinės durys, įrengtos sanitarinės patalpos, įrengti pandusai.

Projektas įgyvendinamas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programą.

Projekto įgyvendinimo trukmė

22 mėn.

Projekto vertė

367.252,58 Lt

Skirta parama

270.345,78 Lt

Savivaldybės lėšos

43.690,00 Lt

ŽŪM bendrųjų valstybės biudžeto asignavimų lėšos

53.216,80 Lt

Kontaktinis asmuo

Projekto vadovė Inutė Strašinskienė tel. 8 37 534 114