Dviračių trasų (takų) Nemuno dešiniąja puse Kauno rajono savivaldybės teritorijoje specialusis planas

Projekto pavadinimas

„Dviračių trasų (takų) Nemuno dešiniąja puse Kauno rajono savivaldybės teritorijoje specialusis planas“ Nr. VP1-4.2-VRM-04-R-22-015

Projekto aprašymas

Projekto tikslas:
Atsižvelgiant į Kauno rajono plėtros ilgalaikius poreikius, parengti specialiuosius planus, užtikrinančius savivaldybės teritorijos darnų vystymąsi ir racionalų panaudojimą.

Projekto aprašymas:

Kauno rajono savivaldybė, atsižvelgiant į Kauno rajono plėtros ilgalaikius poreikius ir siekiant užtikrinti  savivaldybės teritorijos darnų vystymąsi, parengė Dviračių trasų (takų) Nemuno dešiniąja puse Kauno rajono savivaldybės teritorijoje specialųjį planą,
Projektas iš dalies finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2007–203 m. Žmogiškųjų išteklių veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių  gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ priemonę „Teritorijų planavimas“.


Rezultatai:

Šiuo dokumentu suplanuotas dviračių trasų (takų) tinklas tęsia Lietuvos Respublikos, Kauno regiono, Kauno rajono ir gretimų rajonų dviračių trasų (takų) sistemos įgyvendinimą. Suplanuota teritorija apima Nemuno dešiniame krante įsikūrusias Raudondvario, Batniavos, Kulautuvos, Vilkijos, Vilkijos apylinkių, Čekiškės seniūnijas ir dešiniame Nevėžio krante esančią Babtų seniūniją. Plane numatytos patikslintos jungtys ir sprendiniai, kurie galėtų sukurti reikalingą ir patrauklią dviračių trasų (takų) infrastruktūrą. Suplanuotą dviračių takų tinklą sudaro keturių prioritetų dviračių trasos.
Be minėtų trasų dviračių turizmo tinklą taip pat papildo ir kiti teritorijoje esami ir planuojami turizmo infrastruktūros objektai: apgyvendinimo, maitinimo paslaugų įmonės, poilsiavietės, apžvalgos aikštelės, renginių vietos, poilsio parkai, prieplaukos, paplūdimiai, lyno keltuvas per Nemuną, vandens priemonių nuleidimo vietos ir pan. Patvirtintas specialusis planas yra glaudžiai susijęs su Kauno rajono savivaldybės siekiu skatinti ekologiją, darnaus vystymosi ir sveikos gyvensenos idėjas, didinti regiono gyventojų ir svečių fizinį aktyvumą.

Įgyvendinimo laikas

2012–2015 m.

Projekto vertė

116.051,80 Lt (33.610, 93 Eur)

Skirta parama

98.641,70 Lt (28.568,61 Eur)

Savivaldybės lėšos

17.410,12 Lt (5.042,32 Eur)

Kontaktinis asmuo

Ekonomikos skyriaus vedėjas Artūras Pupalė tel. 837 30 55 42