Dviračių trasų per Akademijos, Ringaudų ir Kačerginės seniūnijas specialusis planas

Projekto pavadinimas

Dviračių trasų per Akademijos, Ringaudų ir Kačerginės seniūnijas specialusis planas

Projekto aprašymas

Projekto aprašymas:

Projektu „Dviračių trasų per Akademijos, Ringaudų ir Kačerginės seniūnijas specialusis planas“ planuojama parengti Akademijos, Ringaudų ir Kačerginės seniūnijų dviračių trasų specialųjį planą. Šis dokumentas yra priskiriamas teritorijų planavimo dokumentams. Minėtų seniūnijų teritorijos turi didelį potencialą turizmo plėtrai, ypatingai dėl Nemuno teikiamų vandens, dviračių bei automobilių turizmo vystymo galimybių ir netoli vandens telkinių esančios patrauklių turizmo kultūros ir gamtinių išteklių įvairovės. Tačiau šis potencialas nėra pilnai atskleistas ir panaudotas, čia mažai išvystyta turizmo (ypač dviračių) viešoji infrastruktūra. Neesant išvystytai dviračių infrastruktūrai dviratininkai privesti važiuoti keliais ir gatvėmis, bendrame transporto sraute neturėdami saugumo garantijų. Projektu siekiama sudaryti prielaidas išnaudoti gausius Kauno rajono turizmo išteklius, atsižvelgiant į turizmo traukos objektų bei siūlomų turizmo paslaugų trūkumą regione. Parengtas specialusis planas įgalins parinkti geriausius dviračių takų sprendinius, kuriuos įgyvendinus pagerės seniūnijų ir aplinkinių teritorijų gyvenimo kokybė, turizmo, kultūros ir užimtumo lygis. Specialaus plano sprendiniai tiesiogiai prisidės prie teritorijos darnaus vystymo, nes bus suformuoti taip, kad kuo mažiau keičiant aplinką, efektingiau plėtoti teritorijos turizmo infrastruktūrą ir padaryti šią teritoriją turizmo požiūriu labiau konkurencingą. Parengti projekto sprendiniai visų pirma bus nukreipti į žmogiškųjų poreikių tenkinimą bei prisidės prie Kauno rajono socialinės-ekonomines aplinkos plėtojimo.

Projektas įgyvendinamas pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ prioriteto VP1-4.2-VRM-04-R priemonę „Teritorijų planavimas“.

Įgyvendinimo laikotarpis

2010 – 2012 m.

Projekto vertė

86.704,00 Lt

Skirta parama

69.638,33 Lt.

Savivaldybės lėšos

17.065,67  Lt

Kontaktinis asmuo

Ekonomikos skyriaus vedėjas Artūras Pupalė tel. 837 30 55 42