Daugiafunkcių bendruomenės namų įkūrimasProjekto pavadinimas

Daugiafunkcių bendruomenės namų įkūrimas

Projekto aprašymas

Projekto tikslas:

Suremontuoti pastato dalį, įrengiant daugiafunkcias patalpas bendruomenės gyventojų užimtumui, kultūrinio, fizinio bei socialinio aktyvumo ugdymui.

Projekto aprašymas:

Projekto įgyvendinimas turės teigiamą poveikį Užliedžių bendruomenės žmonėms. Suremontuota pastato dalis sudarys galimybes įvairių socialinių sluoksnių gyventojams repetuoti ir sportuoti, užtikrins sąlygas ir platesnes galimybes vaikų ir jaunimo bei visos bendruomenės kultūriniam ir fiziniam lavinimui, laisvalaikio užimtumui, lankytojai jausis saugūs, pagerins patalpų estetinę būklę, padidins gyvenamosios aplinkos patrauklumą. Naudą pajus virš 3 tūkst. Užliedžių bendruomenės žmonių.

Rengiant projektą jau sudaryta projekto vykdytojų grupė, gauti komerciniai pasiūlymai projekto viešinimui, projekto įgyvendinimo organizaciniais klausimais konsultavimo paslaugoms,  paprastojo remonto techniniam projektui parengti, rangos darbų techninei priežiūrai, parengtos remonto darbų lokalinės sąmatos.

Projekto uždaviniai:

Atnaujinti patalpų grindis, sienas, lubas, vamzdyną;

Atnaujinti aktų salės sceną;

Atnaujinti elektros instaliaciją, patalpų apšvietimą;

Įrengti priešgaisrinę signalizaciją;

Įrengti persirengimo ir WC patalpas;

Įrengti patalpas bendruomenės susirinkimams ir užsiėmimams

Projektas įgyvendinamas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programą.

Projekto įgyvendinimo trukmė

24 mėn.

Projekto vertė

401.666,71 Lt

Skirta parama

305.778,00 Lt

Savivaldybės lėšos

33.975,33 Lt

ŽŪM bendrųjų valstybės biudžeto asignavimų lėšos

61.903,38 Lt

Kontaktinis asmuo

Projekto vadovė Jūratė Truncienė tel. 8 687 71672