Daugeliškio pastato-mokyklos remontas, įkuriant daugiafunkcinį centrą

 

Projekto pavadinimas

Daugeliškio pastato-mokyklos remontas, įkuriant daugiafunkcinį centrą

Projekto aprašymas

Projekto tikslas:

Atlikti pastato remontą ir pritaikyti statinį daugiafunkcinio centro įkūrimui.

Projekto aprašymas:

1998 metais iš išorės kapitališkai suremontuotas mokyklos pastatas, o vidaus kapitalinis remontas padarytas tik  pusei pastato patalpų. Suremontuotose patalpose įsikūrė mokyklos pradinės klasės, priešmokyklinė grupė, kultūros centro filialas, biblioteka, kurioje veikia viešas interneto prieigos taškas. Čia vyksta bendruomenės, seniūnijos ir mokyklos  renginiai, rinkimai, susirinkimai, tačiau veiklai labai trūksta patalpų. Projekto metu čia sutvarkyta likusi pastato dalis, įrengtas medicinos punktas, dušo kabinos, tualetas, patalpos bendruomenei. Naujai įrengtos patalpos suremontuotos, pakeista dalis šildymo sistemos, elektros instaliacija, šviestuvai, vidaus durys, lubos, palangės, grindys, įrengiant san. mazgus, priešgaisrinė signalizacija ir pastato žaibosaugos sistema.

Projektas įgyvendinamas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programą.

Projekto įgyvendinimo trukmė

22 mėn.

Projekto vertė

202.570,00 Lt

Skirta parama

144.990,00 Lt

Savivaldybės lėšos

29.230,00 Lt

ŽŪM bendrųjų valstybės biudžeto asignavimų lėšos

28.350,00 Lt

Kontaktinis asmuo

Projekto vadovas Arūnas Bačiūnas tel. 8 37 556254