Centralizuoto šilumos energijos tiekimo tinklo modernizacija Babtų miestelyje

Projekto pavadinimas

Centralizuoto šilumos energijos tiekimo tinklo modernizacija Babtų miestelyje

Projekto aprašymas

Projekto tikslas

Didinti šilumos energijos tiekimo patikimumą ir mažinti perdavimo nuostolius.

Projekto aprašymas

Atsižvelgiant į sąlygiškai didelius šilumos perdavimo nuostolius Babtų miestelio centralizuoto šilumos energijos tiekimo tinkle ir šilumos tiekėjo (UAB Komunalinių paslaugų centro) siekius didinti tiekiamų paslaugų kokybę,  buvo numatyta Babtų miestelyje modernizuoti 961,48 m esamų susidėvėjusių centralizuoto šilumos tiekimo tinklų. Šilumos tinklų modernizavimas vykdomas keičiant senus vamzdynus į naujus nekanalinius, pramoniniu būdu izoliuotus vamzdynus.

Numatomi rezultatai

Modernizuota 961,48 m. šilumos tiekimo tinklų.

Įgyvendinimo laikas

2011 – 2012 m.

Projekto vertė

758,69 tūkst. Lt

Skirta parama

279,0 tūkst. Lt

Savivaldybės lėšos

205,89 tūkst. Lt

Kitos lėšos

273,8 tūkst. Lt

Kontaktinis asmuo

UAB Komunalinių paslaugų centro direktoriaus pavaduotojas Petras Čiegis, (8 37) 39 30 78,

Egidijus Katilius, Aplinkos skyriaus vedėjo pavaduotojas, (8 37) 30 55 64