Šilumos gamybos šaltinių renovacija, keičiant kuro rūšį į biokurą Kauno rajono Karmėlavos Balio Buračo gimnazijos katilinėje

Projekto pavadinimas

Šilumos gamybos šaltinių renovacija, keičiant kuro rūšį į biokurą Kauno rajono Karmėlavos Balio Buračo gimnazijos katilinėje

Projekto aprašymas

Sėkmingai įgyvendinus projektą numatoma naudoti atsinaujinančius energijos išteklius, tokiu būdu mažinant iškastinio kuro – gamtinių dujų suvartojimą, t.y. kuro, kuris išskiria šiltnamio efektą sukeliančias dujų emisijas.

Karmėlavos Balio Buračo gimnazijos katilinėje numatyta įrengti 400 kW šiluminės galios biomasės vandens šildymo katilą.

Po katilinės rekonstrukcijos sumažės į orą išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekiai.

Įgyvendinimo laikas

2014-02-03 iki 2015-02-24

Projekto vertė

147 230,94 EUR

Skirta parama

123 004,17 EUR

Savivaldybės lėšos

24 226,77 EUR

Kontaktinis asmuo

Projekto vadovas Ekonomikos skyriaus vedėjas Artūras Pupalė (8 37) 305542