Šilumos gamybos šaltinių renovacija, keičiant kuro rūšį į biokurą Kauno rajono Batniavos pagrindinės mokyklos katilinėje

Projekto pavadinimas

Šilumos gamybos Šaltinių renovacija, keičiant kuro rūšį į biokurą Kauno rajono Batniavos pagrindinės mokyklos katilinėje

Projekto aprašymas

Sėkmingai įgyvendinus projektą numatoma naudoti atsinaujinančius energijos išteklius, tokiu būdu mažinant iškastinio kuro – gamtinių dujų suvartojimą, t.y. kuro, kuris išskiria šiltnamio efektą sukeliančias dujų emisijas.

Planuojama pastatyti konteinerinę katilinę adresu: Mokyklos g. 4, Bubių k., Kauno r., Katilinėje numatyta įrengti 300 kW šiluminės galios biomasės vandens šildymo katilą.

Po katilinės rekonstrukcijos sumažės į orą išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekiai.

Įgyvendinimo laikas

Nuo 2013-10-31 iki 2015-02-24

Projekto vertė

146.669,95 EUR

Skirta parama

72.218,72 EUR

Savivaldybės lėšos

74.451,23 EUR

Kontaktinis asmuo

Projekto vadovas Ekonomikos skyriaus vedėjas Artūras Pupalė (8 37) 305542