Privatizavimas

Viešame aukcione parduodamos Kauno rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančios viešųjų įstaigų dalininkų teisės

Skelbiamas viešosios įstaigos „Kačiūniškės dvaras“ dalininko teisių pardavimo viešas aukcionas

Informacija apie viešąją įstaigą: viešoji įstaiga „Kačiūniškės dvaras“, kodas –302428910, buveinės adresas – Kačiūniškės k. 3, Kauno r. LT-54103.

Įstaigos veiklos tikslai: skatinti atvykstamąjį ir vietinį turizmą Kačiūniškės dvare.

Viešosios įstaigos dalininkų kapitalo dydis sprendimo dėl dalininko  teisių pardavimo priėmimo dieną  144,81 Eur. Dalininkų skaičius – 2 (du). Dalininko Kauno rajono savivaldybės turimų balsų skaičius visuotiniame dalininkų susirinkime – 1 (vienas) balsas.

Su viešosios įstaigos dokumentais galima susipažinti Kauno rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos skyriaus 308 kab. (Savanorių pr. 371, Kaunas)
2018 m. geg
užės 28 d. arba kitu iš anksto suderintu laiku, bet ne vėliau kaip viena diena iki aukciono pradžios.

Parduodamų Kauno rajono savivaldybės dalininko teisių pradinė pardavimo kaina, atitinkanti dalininko įnašo į viešosios įstaigos kapitalą vertę, yra 144,81 Eur.

Viešo aukciono vykdytojas – Kauno rajono savivaldybės viešosios įstaigos dalininko teisių pardavimo viešame aukcione organizavimo ir vykdymo komisija.

Aukciono vykdytojo nustatytas minimalus kainos didinimo intervalas – 5 Eur.

Aukciono dalyvių registravimo vieta – Kauno rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos skyrius, 308 kab., Savanorių pr. 371, Kaunas, data ir laikas – 2018 m. gegužės 30 d. nuo 9.00 iki 9.30 val.

Dalyvių registravimo tvarka – registruodamasis aukciono dalyviu fizinis asmuo nurodo vardą, pavardę, dokumento, patvirtinančio asmens tapatybę, pavadinimą ir numerį, juridinis asmuo – pavadinimą, kodą, buveinės adresą. Užregistruotam aukciono dalyviui išduodamas aukciono dalyvio bilietas, kuriame įrašomas aukciono dalyvio numeris. Aukciono dalyvis, atvykęs į aukcioną, turi pateikti bilietą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą arba įgaliojimą atstovauti juridinį asmenį).

Aukciono dalyvio registravimo mokestis turi būti sumokėtas iki aukciono registracijos pradžios.

Aukciono vykdymo vieta – Kauno rajono savivaldybės administracijos 201 salė, Savanorių pr. 371, Kaunas. Aukciono pradžios data – 2018 m. gegužės 30 d. 10.00 val.

Institucija, Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimu įgaliota pasirašyti dalininko teisių pirkimo–pardavimo sutartį – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius.

Sąlygos žiūrovams stebėti aukcioną nesudaromos.

Smulkesnė informacija teikiama Savivaldybės interneto svetainėje www.krs.lt – verslininkams-privatizavimas. Aukciono vykdytojo paskirtas kontaktinis asmuo – Kauno rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos skyriaus vyr. specialistė Jolita Andrulytė (8 37) 30 55 60, el. pašto adresas jolita.andrulyte@krs.lt

VIEŠO AUKCIONO SĄLYGOS


Viešosios įstaigos Kauno rajono verslo ir technikos inkubatoriaus dalininko teisių pardavimo viešas aukcionas

Informacija apie viešąją įstaigą: viešoji įstaiga Kauno rajono verslo ir technikos inkubatorius, kodas –301740565, buveinės adresas – Verslo g. 15, Kumpių k., Kauno r. sav.,
LT-54311.

Įstaigos veiklos tikslai: remti pradedančius verslininkus, teikti pagalbą dėl konkuravimo rinkoje, skatinti naujų darbo vietų kūrimą, skatinti įmonių, mokslinių įstaigų ir aukštųjų mokyklų bendradarbiavimą, prisidėti prie Kauno rajono prioritetinių ūkio sričių plėtros.

Viešosios įstaigos dalininkų kapitalo dydis sprendimo dėl dalininko  teisių pardavimo priėmimo dieną  72,41 Eur. Dalininkų skaičius – 2 (du). Dalininko Kauno rajono savivaldybės turimų balsų skaičius visuotiniame dalininkų susirinkime – 1 (vienas) balsas.

Su viešosios įstaigos dokumentais galima susipažinti Kauno rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos skyriaus 308 kab. (Savanorių pr. 371, Kaunas) 2017 m. spalio 20 d. arba kitu iš anksto suderintu laiku, bet ne vėliau kaip viena diena iki aukciono pradžios.

Parduodamų Kauno rajono savivaldybės dalininko teisių pradinė pardavimo kaina, atitinkanti dalininko įnašo į viešosios įstaigos kapitalą vertę, yra 72,41 Eur.

Viešo aukciono vykdytojas – Kauno rajono savivaldybės viešosios įstaigos dalininko teisių pardavimo viešame aukcione organizavimo ir vykdymo komisija.

Aukciono vykdytojo nustatytas minimalus kainos didinimo intervalas – 5 Eur.

Aukciono dalyvių registravimo vieta – Kauno rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos skyrius, 308 kab., Savanorių pr. 371, Kaunas, data ir laikas – 2017 m. spalio 24 d. nuo 8.00 iki 8:30 val.

Dalyvių registravimo tvarka – registruodamasis aukciono dalyviu fizinis asmuo nurodo vardą, pavardę, dokumento, patvirtinančio asmens tapatybę, pavadinimą ir numerį, juridinis asmuo – pavadinimą, kodą, buveinės adresą. Užregistruotam aukciono dalyviui išduodamas aukciono dalyvio bilietas, kuriame įrašomas aukciono dalyvio numeris. Aukciono dalyvis, atvykęs į aukcioną, turi pateikti bilietą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą arba įgaliojimą atstovauti juridinį asmenį).

Aukciono dalyvio registravimo mokestis turi būti sumokėtas iki aukciono registracijos pradžios.

Aukciono vykdymo vieta – Kauno rajono savivaldybės administracijos Tarybos posėdžių salė., Savanorių pr. 371, Kaunas. Aukciono pradžios data – 2017 m. spalio 24 d. 9.00 val.

Institucija, Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimu įgaliota pasirašyti dalininko teisių pirkimo–pardavimo sutartį – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius.

Sąlygos žiūrovams stebėti aukcioną nesudaromos.

Smulkesnė informacija teikiama Savivaldybės interneto svetainėje www.krs.lt – verslininkams-privatizavimas. Aukciono vykdytojo paskirtas kontaktinis asmuo – Kauno rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos skyriaus vyr. specialistė Jolita Andrulytė (8 37) 30 55 60, el. paštas jolita.andrulyte@krs.lt

AUKCIONO SĄLYGOS

Viešosios įstaigos „Kačiūniškės dvaras“ dalininko teisių pardavimo viešasis aukcionas

 

Informacija apie viešąją įstaigą: viešoji įstaiga „Kačiūniškės dvaras“, kodas – 302428910, buveinės adresas – Kačiūniškės k. 3, Kauno r. LT-54103.

Įstaigos veiklos tikslai: skatinti atvykstamąjį ir vietinį turizmą Kačiūniškės dvare.

Viešosios įstaigos dalininkų kapitalo dydis sprendimo dėl dalininko  teisių pardavimo priėmimo dieną  144,81 Eur. Dalininkų skaičius – 2 (du). Dalininko Kauno rajono savivaldybės turimų balsų skaičius visuotiniame dalininkų susirinkime – 1 (vienas) balsas.

Su viešosios įstaigos dokumentais galima susipažinti Kauno rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos skyriaus 308 kab. (Savanorių pr. 371, Kaunas)
2017 m. spalio 20 d. arba kitu iš anksto suderintu laiku, bet ne vėliau kaip viena diena iki aukciono pradžios.

Parduodamų Kauno rajono savivaldybės dalininko teisių pradinė pardavimo kaina, atitinkanti dalininko įnašo į viešosios įstaigos kapitalą vertę, yra 144,81 Eur.

Viešo aukciono vykdytojas – Kauno rajono savivaldybės viešosios įstaigos dalininko teisių pardavimo viešame aukcione organizavimo ir vykdymo komisija.

Aukciono vykdytojo nustatytas minimalus kainos didinimo intervalas – 5 Eur.

Aukciono dalyvių registravimo vieta – Kauno rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos skyrius, 308 kab., Savanorių pr. 371, Kaunas, data ir laikas – 2017 m. spalio 24 d. nuo 8.00 iki 8:30 val.

Dalyvių registravimo tvarka – registruodamasis aukciono dalyviu fizinis asmuo nurodo vardą, pavardę, dokumento, patvirtinančio asmens tapatybę, pavadinimą ir numerį, juridinis asmuo – pavadinimą, kodą, buveinės adresą. Užregistruotam aukciono dalyviui išduodamas aukciono dalyvio bilietas, kuriame įrašomas aukciono dalyvio numeris. Aukciono dalyvis, atvykęs į aukcioną, turi pateikti bilietą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą arba įgaliojimą atstovauti juridinį asmenį).

Aukciono dalyvio registravimo mokestis turi būti sumokėtas iki aukciono registracijos pradžios.

Aukciono vykdymo vieta – Kauno rajono savivaldybės administracijos Tarybos posėdžių salė, Savanorių pr. 371, Kaunas. Aukciono pradžios data – 2017 m. spalio 24 d. 9.15 val.

Institucija, Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimu įgaliota pasirašyti dalininko teisių pirkimo–pardavimo sutartį – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius.

Sąlygos žiūrovams stebėti aukcioną nesudaromos.

Smulkesnė informacija teikiama Savivaldybės interneto svetainėje www.krs.lt – verslininkams-privatizavimas. Aukciono vykdytojo paskirtas kontaktinis asmuo – Kauno rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos skyriaus vyr. specialistė Jolita Andrulytė (8 37) 30 55 60, el. paštas jolita.andrulyte@krs.lt


AUKCIONO SĄLYGOS