Licencijos organizuoti mažąsias loterijas

Mažoji loterija – loterija, kurios organizatorius turi savivaldybės, kurios teritorijoje organizuojama loterija, vykdomosios institucijos licenciją, išduotą vadovaujantis LR Loterijų įstatymo reikalavimais, kai loterijos bilietai platinami ir loterija organizuojama sporto varžybų, kultūros arba kito viešo renginio metu ir laimėjimai išduodami iki renginio pabaigos, ir kurios numatomų išplatinti bilietų nominali vertė neviršija 30 000 eurų.

 Mažąsias loterijas turi teisę organizuoti - Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys ir užsienio juridiniai asmenys, įregistravę filialą, veikiantys Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, atitinkantys LR Loterijų įstatymo reikalavimus ir gavę licenciją organizuoti mažąsias loterija.

Valstybės rinkliava:

  • už licencijos organizuoti mažąją loteriją išdavimą – 1158 eurų;
  • licencijų patikslinimas, dublikato išdavimas – 14 eurų.

Gavėjas

Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija

Gavėjo bankas

„Swedbank" AB

Banko kodas

73000

Sąskaita Nr.

LT-24 7300 0101 1239 4300

Mokesčio pavadinimas

Valstybės rinkliava už tabako licencijos išdavimą (patikslinimą)

Įmokos kodas

53052


VMI renkami mokesčiai, rinkliavos ir įmokos mokami ir šiuose bankuose į biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas:
Banko pavadinimas / Sąskaitos Nr.
Luminor Bank AB LT74 4010 0510 0132 4763
AB SEB bankas LT05 7044 0600 0788 7175
Akcinė bendrovė Šiaulių bankas LT32 7180 0000 0014 1038
Danske Bank A/S Lietuvos filialas LT74 7400 0000 0872 3870
Uždaroji akcinė bendrovė Medicinos bankas LT42 7230 0000 0012 0025

Licencijų organizuoti mažąsias loterijas išdavimo, patikslinimo tvarką reglamentuoja:

1. Lietuvos Respublikos loterijų įstatymas

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. vasario 7 d. nutarimas Nr. 145 „Dėl didžiųjų  ir mažųjų loterijų licencijavimo taisyklių patvirtinimo“

3. Lietuvos Respublikos vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.

Prašymo formos:

Prašymas išduoti licenciją;

Prašymas patikslinti licenciją;

Prašymas išduoti licencijos dublikatą;

Prašymas panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą;

Prašymas panaikinti licencijos galiojimą.