Viešinami tarybos sprendimai

Detali paieška

Antraštė
Posėdžio data
Registracijos numeris
Pavadinimas Registracijos numeris Posėdžio data
Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. TS-214 „Dėl Kauno rajono savivaldybės neįgaliųjų reikalų tarybos sudarymo“ pakeitimo TS-227 2020-05-28
Dokumentai
Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. TS-71 „Dėl Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą Kauno rajono savivaldybėje nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo TS-209 2020-05-28
Dokumentai
Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. TS-303 „Dėl centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno rajono savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo TS-203 2020-05-28
Dokumentai
Dėl Kauno rajono savivaldybės statinių naudojimo priežiūros taisyklių patvirtinimo TS-207 2020-05-28
Dokumentai
Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. TS-360 „Dėl Kauno rajono butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo TS-210 2020-05-28
Dokumentai
Dėl gatvių Babtų, Garliavos apylinkių, Raudondvario, Ringaudų, Samylų ir Užliedžių seniūnijose priskyrimo kitoms gyvenamosioms vietovėms TS-232 2020-05-28
Dokumentai
Dėl gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo Babtų, Batniavos, Čekiškės, Ežerėlio, Garliavos apylinkių, Karmėlavos, Lapių, Ringaudų, Samylų, Vandžiogalos, Vilkijos apylinkių ir Zapyškio seniūnijose TS-231 2020-05-28
Dokumentai
Dėl žemės mokesčio 2021 m. tarifų nustatymo TS-200 2020-05-28
Dokumentai
Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-ojo pakeitimo koregavimo patvirtinimo TS-233 2020-05-28
Dokumentai
Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. TS-286 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Giraitės vandenys“ 2019-2021 m. veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo TS-208 2020-05-28
Dokumentai
1 2 3 4 5 ... 165