Viešinami tarybos sprendimai

Detali paieška

Antraštė
Posėdžio data
Registracijos numeris
Pavadinimas Registracijos numeris Posėdžio data
Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2021 m. vykdomai veiklai, nustatymo TS-250 2020-06-25
Dokumentai
Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. TS-100 „Dėl gatvėvardžių suteikimo Alšėnų, Babtų, Garliavos apylinkių ir Samylų seniūnijose“ pakeitimo TS-272 2020-06-25
Dokumentai
Dėl Kauno rajono savivaldybės nuosavybėn perkamų nekilnojamųjų daiktų sprendimų priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo TS-252 2020-06-25
Dokumentai
Dėl netvarkomų ir apleistų žemės sklypų Kauno rajono savivaldybės teritorijoje nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo. TS-277 2020-06-25
Dokumentai
Dėl Kauno rajono savivaldybės Karmėlavos seniūnijos Martinavos k., Neveronių seniūnijos, Neveronių k. gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų keitimo TS-269 2020-06-25
Dokumentai
Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 7 d. sprendimo Nr. TS-145 „Dėl leidimo laidoti išdavimo, laidojimo ir kapinių lankymo Kauno rajono savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo TS-279 2020-06-25
Dokumentai
Dėl gatvėvardžių suteikimo Batniavos, Čekiškės, Domeikavos, Garliavos apylinkių, Karmėlavos, Lapių, Raudondvario ir Vandžiogalos seniūnijose TS-270 2020-06-25
Dokumentai
Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 23 d. sprendimo Nr. TS-1 „Dėl Kauno rajono savivaldybės 2020–2022 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo” pakeitimo TS-236 2020-06-25
Dokumentai
Dėl Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo TS-274 2020-06-25
Dokumentai
Dėl Kauno rajono savivaldybės lėšų, reikalingų želdynų ir želdinių apsaugai, tvarkymui, želdynų kūrimui ir naujų želdinių veisimui, skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo TS-246 2020-06-25
Dokumentai
1 2 3 4 5 ... 166