Viešinami tarybos sprendimai

Detali paieška

Antraštė
Posėdžio data
Registracijos numeris
Pavadinimas Registracijos numeris Posėdžio data
DĖL SPECIALIŲJŲ PLANŲ TVIRTINIMO TS-309 2008-09-25
Dokumentai
DĖL KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. KOVO 25 D. SPRENDIMO NR. 51 „DĖL BŪSTO ŠILDYMO, ŠALTO IR KARŠTO VANDENS IŠLAIDŲ MAŽAS PAJAMAS GAUNANČIOMS ŠEIMOMS (VIENIEMS GYVENANTIEMS ASMENIMS) APSKAIČIA-VIMO IR MOKĖJIMO TVARKOS, VIDUTINIŲ KURO KAINŲ PATVIRTINIMO IR DĖL SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJŲ PRIIMTŲ VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO AKTŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS“ 1.2. PUNKTO, 2006 M. RUGSĖJO 28 D. SPRENDIMU NR. TS-207 NAUJA REDAKCIJA IŠDĖSTYTO SPRENDIMO 1.2. PUNKTO, 2006 M. GRUODŽIO 21 D. SPRENDI TS-299 2008-09-25
Dokumentai
DĖL VIDUTINIŲ KURO KAINŲ, TAIKOMŲ BŪSTO ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS IŠLAIDŲ KOMPENSACIJOMS SKAIČIUOTI, PATVIRTINIMO TS-298 2008-09-25
Dokumentai
DĖL SPECIALIŲJŲ PLANŲ TVIRTINIMO TS-280 2008-08-21
Dokumentai
DĖL SKLYPŲ PAGRINDINĖS TIKSLINĖS ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES KEITIMO, SUJUNGIMO IR PADALIJIMO DETALIŲJŲ PLANŲ TVIRTINIMO TS-279 2008-08-21
Dokumentai
DĖL LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS GENERALINIO DIREKTORIAUS 2008 M. GEGUŽĖS 30 D. ĮSAKYMU NR. V-114 SKIRTŲ KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠŲ PASKIRSTYMO SĄMATOS IR LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJAI TEIKIAMO PAPILDOMO OBJEKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO TS-275 2008-08-21
Dokumentai
DĖL KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIAMS IR GATVĖMS PROJEKTUOTI, TIESTI, REMONTUOTI IR PRIŽIŪRĖTI 2008 M. SĄMATOS PATVIRTINIMO IR LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJAI TEIKIAMO OBJEKTŲ SĄRAŠO PAKEITIMO IR IŠDĖSTYMO NAUJA REDAKCIJA TS-274 2008-08-21
Dokumentai
DĖL KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENIMO IR VEIKLOS KOKYBĖS GERINIMO STRATEGIJOS 2007–2013 M. PRIEMONIŲ PAPILDYMO TS-265 2008-08-21
Dokumentai
DĖL ATLEIDIMO NUO PAVELDIMO TURTO MOKESČIO TS-239 2008-07-24
Dokumentai
DĖL SKLYPŲ PAGRINDINĖS TIKSLINĖS ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES KEITIMO, SUJUNGIMO IR PADALIJIMO DETALIŲJŲ PLANŲ TVIRTINIMO TS-238 2008-07-24
Dokumentai