Viešinami tarybos sprendimai

Detali paieška

Antraštė
Posėdžio data
Registracijos numeris
Pavadinimas Registracijos numeris Posėdžio data
DĖL KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIVATIZAVIMO FONDO 2009 M. LĖŠŲ SĄMATOS PATVIRTINIMO TS-163 2009-04-30
Dokumentai
DĖL KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIVATIZAVIMO FONDO LĖŠŲ PANAUDOJIMO 2008 M. APYSKAITOS PATVIRTINIMO TS-162 2009-04-30
Dokumentai
DĖL UAB „DEZINFEKCINĖ PAGALBA“ 2008 M. FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS PATVIRTINIMO, PELNO (NUOSTOLIŲ) PASKIRSTYMO TS-158 2009-04-30
Dokumentai
DĖL PRITARIMO KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PROJEKTUI PAGAL 2007–2013 M. ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ PLĖTROS VEIKSMŲ PROGRAMOS 4 PRIORITETO „ADMINISTRACINIŲ GEBĖJIMŲ STIPRINIMAS IR VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO EFEKTYVUMO DIDINIMAS“ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĘ „VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO SUBJEKTŲ SISTEMOS TOBULINIMAS“ IR ŠIO PROJEKTO BENDRO FINANSAVIMO TS-207 2009-04-30
Dokumentai
DĖL KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS REKOMENDUOJAMOS MIŠKŲ IŠDĖSTYMO ŽEMĖTVARKOS SCHEMOS TVIRTINIMO TS-198 2009-04-30
Dokumentai
DĖL GATVĖVARDŽIŲ SUTEIKIMO IR KOORDINAČIŲ PATVIRTINIMO TS-197 2009-04-30
Dokumentai
DĖL SKLYPŲ PAGRINDINĖS TIKSLINĖS ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES KEITIMO, SUJUNGIMO IR PADALIJIMO DETALIŲJŲ PLANŲ TVIRTINIMO TS-195 2009-04-30
Dokumentai
DĖL KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS LĖŠŲ ŽINIASKLAIDAI NAUDOJIMO IR INFORMACIJOS PATEIKIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO TS-193 2009-04-30
Dokumentai
DĖL KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. BALANDŽIO 2 D. SPRENDIMO NR. TS-105 ,,DĖL JURIDINIŲ ASMENŲ ATLEIDIMO NUO NEKILNOJAMOJO TURTO 2008 M. MOKESČIO“ 3 PUNKTO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS TS-190 2009-04-30
Dokumentai
DĖL KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2009 M. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANO TVIRTINIMO TS-189 2009-04-30
Dokumentai
1 ... 163 164 165 166 167 ... 174