Viešinami tarybos sprendimai

Detali paieška

Antraštė
Posėdžio data
Registracijos numeris
Pavadinimas Registracijos numeris Posėdžio data
DĖL KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008-01-24 SPRENDIMO NR. TS-33 „DĖL SPECIALIŲJŲ PLANŲ RENGIMO“ 2.3 PUNKTO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS TS-427 2009-11-19
Dokumentai
DĖL SPECIALIOJO PLANO TVIRTINIMO TS-426 2009-11-19
Dokumentai
DĖL SKLYPŲ PAGRINDINĖS TIKSLINĖS ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES KEITIMO, SUJUNGIMO IR PADALIJIMO DETALIŲJŲ PLANŲ TVIRTINIMO TS-425 2009-11-19
Dokumentai
DĖL KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005 M. BIRŽELIO 30 D. SPRENDIMO NR. TS-181 „DĖL VAIKŲ PRIĖMIMO Į KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS TS-419 2009-11-19
Dokumentai
DĖL KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. VASARIO 15 D. SPRENDIMO NR. TS-37 „DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO LAVINIMO MOKYKLAS MOKYTIS PAGAL PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMAS BEI NEFORMALIOJO ŠVIETIMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS TS-418 2009-11-19
Dokumentai
DĖL PRIĖMIMO Į KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO LAVINIMO IR NEFORMALIOJO ŠVIETIMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO TS-417 2009-11-19
Dokumentai
DĖL UAB KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO ATSISKAITOMŲJŲ KARŠTO VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ APTARNAVIMO MOKESČIO NUSTATYMO TS-407 2009-11-19
Dokumentai
DĖL UAB KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO KARŠTO VANDENS KAINŲ DEDAMŲJŲ NUSTATYMO TS-406 2009-11-19
Dokumentai
DĖL KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. RUGPJŪČIO 27 D. SPRENDIMO NR. TS-299 „DĖL UAB KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO ŠILUMOS KAINŲ DEDAMŲJŲ IR JŲ TAIKYMO TVARKOS NUSTATYMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS TS-405 2009-11-19
Dokumentai
DĖL UAB KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO PERSKAIČIUOTŲ ŠILUMOS KAINŲ DEDAMŲJŲ IR JŲ TAIKYMO TVARKOS NUSTATYMO TS-404 2009-11-19
Dokumentai
1 ... 149 150 151 152 153 ... 165