Viešinami tarybos sprendimai

Detali paieška

Antraštė
Posėdžio data
Registracijos numeris
Pavadinimas Registracijos numeris Posėdžio data
DĖL KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. KOVO 25 D. SPRENDIMU NR. 51 (2006 M. GRUODŽIO 21 D. SPRENDIMO NR. TS-290 REDAKCIJA) PATVIRTINTO BŪSTO ŠILDYMO, ŠALTO IR KARŠTO VANDENS IŠLAIDŲ KOMPENSACIJŲ NEPASITURINČIOMS ŠEIMOMS IR VIENIEMS GYVENANTIEMS ASMENIMS APSKAIČIAVIMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO 6 PUNKTO PAKEITIMO TS-181 2010-05-27
Dokumentai
DĖL KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009-04-02 SPRENDIMO NR. TS-103 „DĖL VIETINIŲ (PRIEMIESTINIŲ) REGULIARAUS SUSISIEKIMO AUTOBUSŲ MARŠRUTŲ PRIPAŽINIMO VISUOMENEI BŪTINAIS IR NUOSTOLIŲ KOMPENSAVIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS TS-183 2010-05-27
Dokumentai
DĖL VIETINIŲ (PRIEMIESTINIŲ) REGULIARAUS SUSISIEKIMO AUTOBUSŲ MARŠRUTŲ PRIPAŽINIMO VISUOMENEI BŪTINAIS IR NUOSTOLIŲ KOMPENSAVIMO TS-182 2010-05-27
Dokumentai
DĖL SKLYPŲ PAGRINDINĖS TIKSLINĖS ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES KEITIMO, SUJUNGIMO IR PADALIJIMO DETALIŲJŲ PLANŲ TVIRTINIMO TS-162 2010-04-29
Dokumentai
DĖL SPECIALIOJO PLANO TVIRTINIMO TS-165 2010-04-29
Dokumentai
DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIUI TAIKOMOS VIDUTINĖS RINKOS VERTĖS 2010 M. KAUNO RAJONE APSKAIČIAVIMO VERTINIMO MODELIO TAIKYMO TS-119 2010-04-29
Dokumentai
DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO MOKĖJIMO 2010 M. TARIFŲ NUSTATYMO KAUNO RAJONE TS-118 2010-04-29
Dokumentai
DĖL KELEIVINIO KELIŲ TRANSPORTO VEŽĖJŲ NUOSTOLIŲ, SUSIDARIUSIŲ DĖL BŪTINŲ KELEIVINIO KELIŲ TRANSPORTO PASLAUGŲ TEIKIMO VISUOMENEI, KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO TS-154 2010-04-29
Dokumentai
DĖL RAUDONDVARIO DVARO PARKO KAUNO RAJONE LANKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO TS-138 2010-04-29
Dokumentai
DĖL KAUNO RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ PRIEPLAUKŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO TS-135 2010-04-29
Dokumentai
1 ... 146 147 148 149 150 ... 165