Viešinami tarybos sprendimai

Detali paieška

Antraštė
Posėdžio data
Registracijos numeris
Pavadinimas Registracijos numeris Posėdžio data
DĖL SKLYPŲ PAGRINDINĖS TIKSLINĖS ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES KEITIMO, SUJUNGIMO IR PADALIJIMO DETALIŲJŲ PLANŲ TVIRTINIMO TS-245 2010-06-17
Dokumentai
DĖL KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2002 M. LIEPOS 18 D. SPRENDIMO NR. 75 „DĖL KAUNO RAJONO ŽELDINIŲ PRIEŽIŪROS, TVARKYMO, APSAUGOS IR NUOSTOLIŲ DĖL JŲ SUNAIKINIMO ATLYGINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS TS-237 2010-06-17
Dokumentai
DĖL KAUNO RAJONO ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS IR TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO TS-236 2010-06-17
Dokumentai
DĖL KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS TVARKOS IR ŠVAROS TAISYKLIŲ, PATVIRTINTŲ KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. RUGSĖJO 2 D. SPRENDIMU NR. 169, PAPILDYMO 43.30 PUNKTU TS-234 2010-06-17
Dokumentai
DĖL KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO TS-231 2010-06-17
Dokumentai
DĖL KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENIMO IR VEIKLOS KOKYBĖS GERINIMO STRATEGIJOS 2007–2013 M. PRIEMONIŲ, PATVIRTINTŲ KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. LIEPOS 12 D. SPRENDIMU NR. TS-114, PAPILDYMO TS-217 2010-06-17
Dokumentai
DĖL KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2009 M. BIUDŽETO ĮVYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO TS-174 2010-05-27
Dokumentai
DĖL KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. BIRŽELIO 25 D. SPRENDIMO NR. TS-270 „DĖL PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO VIETŲ KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE“ PAPILDYMO TS-190 2010-05-27
Dokumentai
DĖL PRITARIMO STATINIŲ STATYBOS ZONOS PATIKSLINIMUI TS-208 2010-05-27
Dokumentai
DĖL SKLYPŲ PAGRINDINĖS TIKSLINĖS ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES KEITIMO, SUJUNGIMO IR PADALIJIMO DETALIŲJŲ PLANŲ TVIRTINIMO TS-207 2010-05-27
Dokumentai
1 ... 145 146 147 148 149 ... 165