Viešinami tarybos sprendimai

Detali paieška

Antraštė
Posėdžio data
Registracijos numeris
Pavadinimas Registracijos numeris Posėdžio data
Dėl vienos dienos vaiko maitinimo normos Savivaldybės biudžetinės įstaigos Kauno rajono socialinių paslaugų centro Vaikų dienos centre nustatymo TS-387 2019-11-28
Dokumentai
Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. TS-17 ,,Dėl Kauno rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2019 m. priemonių lėšų panaudojimo plano patvirtinimo“ pakeitimo TS-382 2019-11-28
Dokumentai
Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. TS-360 „Dėl Kauno rajono butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo TS-383 2019-11-28
Dokumentai
Dėl tėvų globos netekusių vaikų globos (rūpybos) organizavimo globėjo, nesusijusio giminystės ryšiais, šeimoje Kauno rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo TS-388 2019-11-28
Dokumentai
Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2013 m. lapkričio 21 d. sprendimo Nr. TS-480 „Dėl gatvėvardžių suteikimo ir koordinačių patvirtinimo Alšėnų, Lapių, Ringaudų, Samylų ir Užliedžių seniūnijose“ pakeitimo TS-407 2019-11-28
Dokumentai
Dėl Kauno rajono savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo komisijos nuostatų patvirtinimo TS-403 2019-11-28
Dokumentai
Dėl pritarimo gatvių apšvietimo infrastruktūros modernizavimo Kauno rajono savivaldybėje partnerystės projekto įgyvendinimo tikslingumui TS-381 2019-11-28
Dokumentai
Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. TS-1 „Dėl Kauno rajono savivaldybės 2019–2021 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo TS-379 2019-11-28
Dokumentai
Dėl Kauno rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų savivaldybės biudžeto lėšomis, vertinimo ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo TS-390 2019-11-28
Dokumentai
Dėl Kauno rajono savivaldybės turto investavimo ir uždarosios akcinės bendrovės „Giraitės vandenys“ įstatinio kapitalo didinimo TS-384 2019-11-28
Dokumentai
1 2 3 ... 151