Teisės aktai

Detali paieška

Antraštė
Posėdžio data
Registracijos numeris
Pavadinimas Registracijos numeris Posėdžio data
Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos siūlymo keisti Kauno miesto savivaldybės teritorijos ribas TS-351 2019-10-10
Dokumentai
Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. TS-439 „Dėl keleivių vežimo vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobuso 150-uoju maršrutu Mastaičiai–Kaunas–Karmėlava–Salupiai tarifų nustatymo“ pakeitimo TS-352 2019-10-10
Dokumentai
Dėl gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo Alšėnų, Batniavos, Garliavos apylinkių, Kulautuvos, Linksmakalnio ir Ringaudų seniūnijose TS-348 2019-09-26
Dokumentai
Dėl Savivaldybės turto patikėjimo sutarčių nutraukimo ir Savivaldybės turto perdavimo SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centrui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise TS-334 2019-09-26
Dokumentai
Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 18 d. sprendimo Nr. TS-229 „Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo būtinumo“ pripažinimo netekusiu galios TS-346 2019-09-26
Dokumentai
Dėl Kauno rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo TS-340 2019-09-26
Dokumentai
Dėl kelių ir gatvių įtraukimo į Kauno rajono savivaldybės vietinės reikšmės viešųjų kelių ir gatvių sąrašus tvarkos aprašo patvirtinimo TS-326 2019-09-26
Dokumentai
Dėl Kauno rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatų patvirtinimo TS-343 2019-09-26
Dokumentai
Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr.TS-253 „Dėl Kauno rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo TS-321 2019-09-26
Dokumentai
Dėl pritarimo Liučiūnų krašto bendruomenės centro projektui ir jo bendro finansavimo TS-338 2019-09-26
Dokumentai
Dėl Kauno rajono pradinių mokyklų, mokyklų-darželių, darželių, mokyklų-daugiafunkcių centrų, daugiafunkcio centro, progimnazijos, gimnazijų, pagrindinių, meno, sporto ir sanatorinės mokyklų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo TS-320 2019-09-26
Dokumentai
Dėl pritarimo Kauno laisvosios ekonominės zonos infrastruktūros plėtros projektui ir bendro jo finansavimo TS-336 2019-09-26
Dokumentai
Dėl Kauno rajono savivaldybės neformaliojo švietimo mokyklų maksimalaus mokinių ir grupių skaičiaus bei minimalaus mokinių skaičiaus grupėse nustatymo TS-323 2019-09-26
Dokumentai
Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. TS-49 „Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2019 m. veiklos programos patvirtinimo“ pakeitimo TS-342 2019-09-26
Dokumentai
Dėl pritarimo Ringaudų bendruomenės centro projektui ir jo bendro finansavimo TS-339 2019-09-26
Dokumentai
1 2 3 ... 538