Taryba

Tarybos nariai

Valerijus Makūnas

Meras

 

Frakcija
Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija

Pareigos


Savivaldybės meras

Lietuvos savivaldybių asociacijos narių atstovų suvažiavimo delegatas

Kauno regiono plėtros tarybos kolegijos narys

Kauno rajono savivaldybės atstovas Kauno regiono plėtros tarybos visuotiniuose susirinkimuose

Trišalės tarybos narysTel. 8 686 04 300; 8 686 87 730

El. paštas  meras@krs.lt  v.makunas@krs.lt  valerijus.makunas@krs.lt

Savivaldybės mero 2021 m. veiklos ataskaita

Savivaldybės mero 2020 m. veiklos ataskaita

Savivaldybės mero 2019 m. veiklos ataskaita

Turto deklaracija

 
Antanas Nesteckis

Mero pavaduotojas

 
 

Frakcija
Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija

Pareigos

Savivaldybės mero pavaduotojas

Lietuvos savivaldybių asociacijos narių atstovų suvažiavimo delegatas

Kauno regiono plėtros tarybos kolegijos narys

Pakaitinis Kauno rajono savivaldybės atstovas Kauno regiono plėtros tarybos visuotiniuose susirinkimuose

Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo komisijos pirmininkas

Darnaus judumo plano rengimo priežiūros komisijos pirmininkas

Kauno regiono teritorijų vystymo integruotos programos valdymo grupės narys

Atstovas Kauno laisvosios ekonominės zonos valdymo UAB valdyboje

Biudžeto ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotojas

Trišalės tarybos narys

 

Tel. 8 687 38 838

El. paštas antanas.nesteckis@krs.lt

Privačių interesų deklaracija

Turto deklaracija

2019 m. veiklos ataskaita

  
Paulius Visockas

Mero pavaduotojas

  Frakcija
Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija

LSDP frakcijos seniūno pavaduotojas

Pareigos
Savivaldybės mero pavaduotojas
Nevyriausybinių organizacijų tarybos pirmininkas
Neįgaliųjų reikalų tarybos pirmininkas
Kauno regiono plėtros tarybos kolegijos narys
Kauno regiono teritorijų vystymo integruotos programos valdymo grupės narys (pakaitinis)
Atstovas Kauno rajono vietos veiklos grupės asociacijoje
Atstovas Šv. Jokūbo kelio savivaldybių asociacijoje
Kauno teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybos narys
Socialinių reikalų ir sveikatos komiteto narys
Daugiavaikių šeimų rėmimo fondo tarybos narys
Trišalės tarybos narys (pakaitinis)
Keleivinio kelių transporto organizavimo ir kontrolės komisijos narys
Bendruomeninių organizacijų tarybos narys
Bendruomenės sveikatos tarybos pirmininko pavaduotojas

 

Tel. 8 682 306 84

El. paštas  paulius.visockas@krs.ltp.visockas@krs.lt, visockas.paulius@gmail.com

Privačių interesų deklaracija

Turto deklaracija

2019 m. veiklos ataskaita

Violeta Boreikienė
  Frakcija
Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija

Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos seniūnė

Pareigos
Ūkio ir darnios plėtros komiteto pirmininkė
Biudžeto ir finansų komiteto narė
Kauno regiono plėtros tarybos kolegijos narė (deleguota nuo KRS tarybos)
Lietuvos savivaldybių asociacijos narių atstovų suvažiavimo delegatė
Keleivinio kelių transporto organizavimo ir kontrolės komisijos pirmininko pavaduotoja

Tel. 8 616 29 292

El. paštas violeta.boreikiene@krs.lt

Privačių interesų deklaracija

Turto deklaracija

2021 m. veiklos ataskaita

2020 m. veiklos ataskaita

2019 m. veiklos ataskaita


 

 Saulius Davainis
 

Frakcija
Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija

Pareigos
Socialinių reikalų ir sveikatos komiteto pirmininkas
Narkotikų, alkoholio ir tabako vartojimo kontrolės komisijos pirmininkas
Trišalės tarybos narys
Daugiavaikių šeimų rėmimo fondo tarybos narys 

Tel. 8 678 23 923

El. paštas saulius.davainis@krs.lt

Privačių interesų deklaracija

Turto deklaracija

2021 m. veiklos ataskaita

2020 m. veiklos ataskaita

2019 m. veiklos ataskaita

Jonas Gurskas
 

Frakcija
Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija

Pareigos
Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas
Ūkio ir darnios plėtros komiteto narys
Daugiabučių namų ir jų aplinkos atnaujinimo, plėtros ir administravimo rėmimo fondo pirmininkas
Gyvenamųjų patalpų remonto fondo tarybos narys
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo komisijos narys
Trišalės tarybos narys (pakaitinis)


Tel. 8 698 07 626

El. paštas jonas.gurskas@krs.lt

Privačių interesų deklaracija

Turto deklaracija

 

2019 m. veiklos ataskaita

Donatas Jankauskas
 

Frakcija
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija

Pareigos
Biudžeto ir finansų komiteto narys
Kontrolės komiteto pirmininkas
Tarybos veiklos reglamento redakcinės komisijos narys
Trišalės tarybos narys (pakaitinis)
Bendruomeninių organizacijų tarybos narys

Tel. 8 613 63 002

El. paštas donatas.jankauskas@krs.lt

Privačių interesų deklaracija

Turto deklaracija

2021 m. veiklos ataskaita

2020 m. veiklos ataskaita

2019 m. veiklos ataskaita

Laima Kalėdaitė
 

Frakcija
Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija

Pareigos
Kultūros, švietimo ir sporto komiteto narė

Tel. 8 611 12 443

El. paštas laima.kaledaite@krs.lt

Privačių interesų deklaracija

Turto deklaracija

2021 m. veiklos ataskaita

2020 m. veiklos ataskaita

2019 m. veiklos ataskaita

Rasa Kazakevičienė
 

Frakcija
Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija

Pareigos
Socialinių reikalų ir sveikatos komiteto narė
Apdovanojimų komisijos narė
Pavadinimų sumanymo ir atminimo įamžinimo Kauno rajone komisijos narė

Tel. 8 657 77 688

El. paštas rasa.kazakeviciene@krs.lt

Privačių interesų deklaracija

Turto deklaracija

2019 m. veiklos ataskaita

Gintautas Krilavičius

 

 

 

Frakcija
Nepriklauso

Pareigos
Biudžeto ir finansų komiteto narys

 

Tel. 8 671 98 960

El. paštas gintautas.krilavicius@krs.lt

Privačių interesų deklaracija

Turto deklaracija

2019 m. veiklos ataskaita

Marija Vinciūnienė
 

Frakcija
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija

Pareigos
Socialinių reikalų ir sveikatos komiteto narė

Kontrolės komiteto narė

Jaunimo reikalų tarybos narė


Peticijų komisijos narė

Tel. 8 633 76 001

El. paštas marija.vinciuniene@krs.lt

Privačių interesų deklaracija

Turto deklaracija

2020 m. veiklos ataskaita

2019 m. veiklos ataskaita

 Regina Lukoševičienė
 

Frakcija

Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija

Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūnė

Pareigos
Lietuvos savivaldybių asociacijos narių atstovų suvažiavimo delegatė
Kultūros, švietimo ir sporto komiteto narė
Socialinių reikalų ir sveikatos komiteto narė
Daugiavaikių šeimų rėmimo fondo tarybos narė
Apdovanojimų komisijos narė
Etikos komisijos pirmininkė
Trišalės tarybos narė

Tel. 8 671 05 284

El. paštas regina.lukoseviciene@krs.lt

 

Privačių interesų deklaracija

Turto deklaracija

2020 m. ataskaita

2019 m. veiklos ataskaita

 
   
Romas Majauskas
  Frakcija
Nepriklauso


Pareigos
Kultūros, švietimo ir sporto komiteto narys
Narkotikų, alkoholio ir tabako vartojimo kontrolės komisijos narys
Peticijų komisijos narys
Etikos komisijos narys

 

Tel. 8 610 63 915

El. paštas romas.majauskas@krs.lt

Privačių interesų deklaracija

Turto deklaracija

Irena Marcinkevičienė
 

Frakcija
Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija

Pareigos
Kultūros, švietimo ir sporto komiteto pirmininkė
Biudžeto ir finansų komiteto narė
Apdovanojimų komisijos pirmininkė
Trišalės tarybos narė (pakaitinė)
Antikorupcijos komisijos narė

Tel. 8 687 45 231

El. paštas irena.marcinkeviciene@krs.lt

Privačių interesų deklaracija

Turto deklaracija

2020 m. veiklos ataskaita

2019 m. veiklos ataskaita

Jonas Mykolaitis
 

Frakcija
Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija

Pareigos
Kultūros, švietimo ir sporto komiteto narys
Gyvenamųjų patalpų remonto fondo pirmininkas
Pavadinimų sumanymo ir atminimo įamžinimo Kauno rajone komisijos pirmininkas

Tel. 8 682 30 795

El. paštas jonas.mykolaitis@krs.lt

Privačių interesų deklaracija

Turto deklaracija

2021 m. veiklos ataskaita

2020 m. veiklos ataskaita

2019 m. veiklos ataskaita

Algirdas Navickas
 

Frakcija
Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija

Pareigos
Ūkio ir darnios plėtros komiteto pirmininko pavaduotojas
Biudžeto ir finansų komiteto narys
Materialiojo turto nuomos konkurso komisijos pirmininkas
Apdovanojimų komisijos narys
Pavadinimų sumanymo ir atminimo įamžinimo Kauno rajone komisijos narys

Tel. 8 610 29 233

El. paštas algirdas.navickas@krs.lt


Privačių interesų deklaracija

Turto deklaracija

2021 m. veiklos ataskaita

2020 m. veiklos ataskaita

2019 m. veiklos ataskaita

Česlovas Paulauskas
 

Frakcija

Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija

Pareigos


Balsų skaičiavimo komisijos pirmininko pavaduotojas
Ūkio ir darnios plėtros komiteto narys
Smulkiojo ir vidutinio verslo skatinimo fondo valdybos narys

Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo komisijos narys

Antikorupcijos komisijos narys


Kauno rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos pirmininkas

Tel. 8 604 00 404

El. paštas ceslovas.paulauskas@krs.lt

Privačių interesų deklaracija

Turto deklaracija

Atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams deklaracija

Vytautas Rimas
 

Frakcija

Nepriklauso

 

Pareigos
Ūkio ir darnios plėtros komiteto narys
Balsų skaičiavimo komisijos narys
Keleivinio kelių transporto organizavimo ir kontrolės komisijos narys
Antikorupcijos komisijos pirmininkas

Tel. 8 686 03 708

El. paštas vytautas.rimas@krs.lt; vytautasrimas1@gmail.com

Privačių interesų deklaracija

Turto deklaracija

2021 m. veiklos ataskaita

2020 m. veiklos ataskaita

2019 m. veiklos ataskaita

Gvidas Rutkauskas
 

Frakcija
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija

Pareigos
Ūkio ir darnios plėtros komiteto narys
Gyvenamųjų patalpų remonto fondo tarybos narys
Kontrolės komiteto narys
Keleivinio kelių transporto organizavimo ir kontrolės komisijos narys
Tel. 8 614 29 500

El. paštas gvidas.rutkauskas@krs.lt

Privačių interesų deklaracija

Turto deklaracija

Eglė Rutkauskienė
 

Frakcija
Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija


Pareigos
Socialinių reikalų ir sveikatos komiteto narė
Savivaldybės atstovė asociacijoje „Garliavos miesto vietos veiklos grupė“
Neįgaliųjų reikalų tarybos narė
Peticijų komisijos pirmininkė

Tel. 8 616 23 911

El. paštas egle.rutkauskiene@krs.lt

Privačių interesų deklaracija

Turto deklaracija

Laimutė Rutkauskienė
 

Frakcija
Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija

Pareigos
Kultūros, švietimo ir sporto komiteto pirmininko pavaduotoja
Balsų skaičiavimo komisijos pirmininkė
Bendruomeninių organizacijų tarybos narė

Tel. 8 682 30 660

El. paštas laimute.rutkauskiene@krs.lt

Privačių interesų deklaracija

Turto deklaracija

 

2020 m. veiklos ataskaita

2019 m. veiklos ataskaita

 

   
Jūratė Truncienė
 

 

Frakcija
Nepriklauso

Pareigos

 

Socialinių reikalų ir sveikatos komiteto narė

Daugiabučių namų ir jų aplinkos atnaujinimo, plėtros ir administravimo rėmimo fondo tarybos narė

Tarybos veiklos reglamento redakcinės komisijos narė

Kauno rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos narė

Tel. 8 610 35 571

El. paštas jurate.trunciene@krs.lt

Privačių interesų deklaracija

Turto deklaracija

2019 m. veiklos ataskaita

Laima Stankevičienė
 

Frakcija
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija

Pareigos
Kultūros, švietimo ir sporto komiteto narė
Balsų skaičiavimo komisijos narė

Tel. 8 687 24 033

El. paštas laima.stankeviciene@krs.lt

Privačių interesų deklaracija

Turto deklaracija

Evelina Valskytė
 

Frakcija
Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija

Pareigos
Kultūros, švietimo ir sporto komiteto narė
Socialinių reikalų ir sveikatos komiteto pirmininko pavaduotoja
Daugiavaikių šeimų rėmimo fondo pirmininkė
Socialinės paramos komisijos pirmininkė
Smulkiojo ir vidutinio verslo skatinimo fondo valdybos pirmininkė

Tel. 8 680 58 656

El. paštas evelina.valskyte@krs.lt

Privačių interesų deklaracija

Turto deklaracija

Vytenis Vitkauskas
 

Frakcija
Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija

Pareigos
Jaunimo reikalų tarybos pirmininkas
Ūkio ir darnios plėtros komiteto narys
Turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, jo nurašymo komisijos pirmininkas
Kontrolės komiteto narys
Tarybos veiklos reglamento redakcinės komisijos pirmininkas
Etikos komisijos narys

Tel. 8 696 31 168

El. paštas vytenis.vitkauskas@krs.lt

Privačių interesų deklaracija

Turto deklaracija

2021 m. veiklos ataskaita

2020 m. veiklos ataskaita

2019 m. veiklos ataskaita

Regina Žukauskienė
 

Frakcija
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija

Pareigos
Biudžeto ir finansų komiteto narė
Pavadinimų sumanymo ir atminimo įamžinimo Kauno rajone komisijos narė
Narkotikų, alkoholio ir tabako vartojimo kontrolės komisijos narė

Tel. 8 686 71 499

El. paštas regina.zukauskiene@krs.lt

Privačių interesų deklaracija

Turto deklaracija

2020 m. veiklos ataskaita

2019 m. veiklos ataskaita

 

Algirdas Žandaras
 

Frakcija
Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija

Pareigos
Ūkio ir darnios plėtros komiteto narys

Kontrolės Komiteto narys

Keleivinio kelių transporto organizavimo ir kontrolės komisijos pirmininkas 

Daugiabučių namų ir jų aplinkos atnaujinimo, plėtros ir administravimo rėmimo fondo tarybos  narys

Balsų skaičiavimo komisijos narys

 

Tel. 8 616 28 438

El. paštas algirdas.zandaras@krs.lt

Privačių interesų deklaracija

Turto deklaracija