Taryba

Tarybos narių nusišalinimas

INFORMACIJA APIE KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIŲ 2021 METAIS PAREIKŠTUS NUSIŠALINIMUS NUO DALYVAVIMO RENGIANT, SVARSTANT IR PRIIMANT SPRENDIMUS, SIEKIANT IŠVENGTI VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ KONFLIKTO

 

 

INFORMACIJA APIE KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIŲ 2021 METAIS PAREIKŠTUS NUSIŠALINIMUS NUO DALYVAVIMO RENGIANT, SVARSTANT IR PRIIMANT SPRENDIMUS, SIEKIANT IŠVENGTI VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ KONFLIKTO

 

Eil.

Nr.

Nusišalinimo (nušalinimo) data

Tarybos nario valdas,

pavardė

Svarstomas sprendimo projektas

Nusišalinimo priežastys

Nusišalinimas priimtas/ nepriimtas.

Nepriėmimo priežastys

Tarybos (komiteto) posėdžio data

1.       

2021-01-25

 Vytenis Vitkauskas

1. Dėl Kauno rajono savivaldybės 2021-2023 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo.

2. Dėl Kauno rajono savivaldybės 2021 m. biudžeto patvirtinimo.

3. Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos
2020 m. sausio 23 d. sprendimo
Nr. TS-22 „Dėl Kauno rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo.

 

Žmona dirba Kauno rajono savivaldybės administracijoje.

 

Tėvas – Juozo Lukšos gimnazijos direktorius.

Tarybos posėdyje nusišalinimas nepriimtas, nes nurodytos aplinkybės nėra pakankamas pagrindas interesų konfliktui kilti, nagrinėjamas klausimas nėra akivaizdžiai ir tiesiogiai susijęs su Tarybos nario privačiais interesais.

 

Ūkio ir darnios plėtros komitete nusišalinimas nepriimtas, nes neliktų kvorumo.

Tarybos posėdis

2021-01-28

 

Ūkio ir darnios plėtros komiteto posėdis

2021-01-26

2.       

2021-01-25

Jonas Mykolaitis

1. Dėl Kauno rajono savivaldybės 2021–2023 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo.

2. Dėl Kauno rajono savivaldybės 2021 m. biudžeto patvirtinimo.

 

Dirba A. Mitkaus pagrindinėje mokykloje  ir Kauno rajono Sporto mokykloje mokytoju.

Tarybos posėdyje nusišalinimas nepriimtas, nes nurodytos aplinkybės nėra pakankamas pagrindas interesų konfliktui kilti, nagrinėjamas klausimas nėra akivaizdžiai ir tiesiogiai susijęs su Tarybos nario privačiais interesais.

 

Kultūros, švietimo ir sporto komitete nusišalinimas nepriimtas, nes neliktų kvorumo.

Tarybos posėdis

2021-01-28

 

Kultūros, švietimo ir sporto komiteto posėdis

2021-01-25

3.       

2021-01-25

Irena Marcinkevičienė

1. Dėl Kauno rajono savivaldybės 2021–2023 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo.

2. Dėl Kauno rajono savivaldybės 2021 m. biudžeto patvirtinimo.

 

Žentas – Zapyškio pagrindinės mokyklos direktorius.

Tarybos posėdyje nusišalinimas nepriimtas, nes nurodytos aplinkybės nėra pakankamas pagrindas interesų konfliktui kilti, nagrinėjamas klausimas nėra akivaizdžiai ir tiesiogiai susijęs su Tarybos nario privačiais interesais.

 

Kultūros, švietimo ir sporto, Biudžeto ir finansų komitetuose nusišalinimas nepriimtas, nes neliktų kvorumo.

Tarybos posėdis

2021-01-28

 

Kultūros, švietimo ir sporto komiteto posėdis

2021-01-25

Biudžeto ir finansų  komiteto posėdis

2021-01-26

4.       

2021-01-25

Laima Kalėdaitė

1. Dėl Kauno rajono savivaldybės 2021–2023 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo.

2. Dėl Kauno rajono savivaldybės 2021 m. biudžeto patvirtinimo.

 

Dirba Samylų kultūros centre.

Tarybos posėdyje nusišalinimas nepriimtas, nes nurodytos aplinkybės nėra pakankamas pagrindas interesų konfliktui kilti, nagrinėjamas klausimas nėra akivaizdžiai ir tiesiogiai susijęs su Tarybos nario privačiais interesais.

 

Kultūros, švietimo ir sporto komitete nusišalinimas nepriimtas, nes neliktų kvorumo.

Tarybos posėdis

2021-01-28

 

Kultūros, švietimo ir sporto komiteto posėdis

2021-01-25

5.       

2021-01-25

Laimutė Rutauskienė

 

1. Dėl Kauno rajono savivaldybės 2021–2023 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo.

2. Dėl Kauno rajono savivaldybės 2021 m. biudžeto patvirtinimo.

 

Dirba Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazijos direktoriaus pavaduotoja

Tarybos posėdyje nusišalinimas nepriimtas, nes nurodytos aplinkybės nėra pakankamas pagrindas interesų konfliktui kilti, nagrinėjamas klausimas nėra akivaizdžiai ir tiesiogiai susijęs su Tarybos nario privačiais interesais.

 

Kultūros, švietimo ir sporto komitete nusišalinimas nepriimtas, nes neliktų kvorumo.

Tarybos posėdis

2021-01-28

 

Kultūros, švietimo ir sporto komiteto posėdis

2021-01-25

6.       

2021-01-25

Laima Stankevičienė

1 Dėl Kauno rajono savivaldybės 2021–2023 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo.

2. Dėl Kauno rajono savivaldybės 2021 m. biudžeto patvirtinimo.

 

Vyras dirba Kauno rajono savivaldybės administracijoje.

 

Tarybos posėdyje nusišalinimas nepriimtas, nes nurodytos aplinkybės nėra pakankamas pagrindas interesų konfliktui kilti, nagrinėjamas klausimas nėra akivaizdžiai ir tiesiogiai susijęs su Tarybos nario privačiais interesais.

 

Kultūros, švietimo ir sporto komitete nusišalinimas nepriimtas, nes neliktų kvorumo.

Tarybos posėdis

2021-01-28

 

Kultūros, švietimo ir sporto komiteto posėdis

2021-01-25

7.       

2021-01-25

Evelina Valskytė

 

1. Dėl Kauno rajono savivaldybės 2021–2023 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo.

2. Dėl Kauno rajono savivaldybės 2021 m. biudžeto patvirtinimo.

 

Dirba Akademijos mokykloje-darželyje -darželyje „Gilė“.

Tarybos posėdyje nusišalinimas nepriimtas, nes nurodytos aplinkybės nėra pakankamas pagrindas interesų konfliktui kilti, nagrinėjamas klausimas nėra akivaizdžiai ir tiesiogiai susijęs su Tarybos nario privačiais interesais.

 

Kultūros, švietimo ir sporto, Socialinių reikalų ir sveikatos komitetuose nusišalinimas nepriimtas, nes neliktų kvorumo.

Tarybos posėdis

2021-01-28

 

Kultūros, švietimo ir sporto komiteto posėdis

Socialinių reikalų ir sveikatos komiteto posėdis

 

2021-01-25

8.       

2021-01-21

Saulius Davainis

1. Dėl Kauno rajono savivaldybės 2021–2023 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo.

2. Dėl Kauno rajono savivaldybės 2021 m. biudžeto patvirtinimo.

 

Žmona dirba Kauno rajono savivaldybės administracijoje.

 

Tarybos posėdyje nusišalinimas nepriimtas, nes nurodytos aplinkybės nėra pakankamas pagrindas interesų konfliktui kilti, nagrinėjamas klausimas nėra akivaizdžiai ir tiesiogiai susijęs su Tarybos nario privačiais interesais.

 

Socialinių reikalų ir sveikatos komitete nusišalinimas nepriimtas, nes neliktų kvorumo.

Tarybos posėdis

2021-01-28

 

Socialinių reikalų ir sveikatos komiteto posėdis

2021-01-25

9.       

2021-01-25

Rasa Kazakevičienė

1. Dėl Kauno rajono savivaldybės 2021–2023 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo.

2. Dėl Kauno rajono savivaldybės 2021 m. biudžeto patvirtinimo.

 

Dirba Akademijos mokykloje -darželyje „Gilė“ ir VDU Ugnės Karvelis gimnazijoje.

 

Tarybos posėdyje nusišalinimas nepriimtas, nes nurodytos aplinkybės nėra pakankamas pagrindas interesų konfliktui kilti, nagrinėjamas klausimas nėra akivaizdžiai ir tiesiogiai susijęs su Tarybos nario privačiais interesais.

Socialinių reikalų ir sveikatos komitete nusišalinimas nepriimtas, nes neliktų kvorumo.

Tarybos posėdis

2021-01-28

 

Socialinių reikalų ir sveikatos komiteto posėdis

2021-01-25

10.   

2021-01-25

Paulius Visockas

1. Dėl Kauno rajono savivaldybės 2021–2023 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo.

2. Dėl Kauno rajono savivaldybės 2021 m. biudžeto patvirtinimo.

 

Žmona dirba Zapyškio pagrindinėje mokykloje.

Tarybos posėdyje nusišalinimas nepriimtas, nes nurodytos aplinkybės nėra pakankamas pagrindas interesų konfliktui kilti, nagrinėjamas klausimas nėra akivaizdžiai ir tiesiogiai susijęs su Tarybos nario privačiais interesais.

 

Socialinių reikalų ir sveikatos komitete nusišalinimas nepriimtas, nes neliktų kvorumo.

Tarybos posėdis

2021-01-28

 

Socialinių reikalų ir sveikatos komiteto posėdis

2021-01-25

11.   

2021-01-25

Eglė Rutkauskienė

1. Dėl Kauno rajono savivaldybės 2021–2023 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo.

2. Dėl Kauno rajono savivaldybės 2021 m. biudžeto patvirtinimo.

3. Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos
2020 m. sausio 23 d. sprendimo
Nr. TS-22 „Dėl Kauno rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo.

 

Dirba Kauno rajono sporto mokykloje.

Tarybos posėdyje nusišalinimas nepriimtas, nes nurodytos aplinkybės nėra pakankamas pagrindas interesų konfliktui kilti, nagrinėjamas klausimas nėra akivaizdžiai ir tiesiogiai susijęs su Tarybos nario privačiais interesais.

 

Socialinių reikalų ir sveikatos komitete nusišalinimas nepriimtas, nes neliktų kvorumo.

Tarybos posėdis

2021-01-28

 

Socialinių reikalų ir sveikatos komiteto posėdis

2021-01-25

12.   

2021-01-25

Česlovas Paulauskas

1. Dėl Kauno rajono savivaldybės 2021–2023 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo.

2. Dėl Kauno rajono savivaldybės 2021 m. biudžeto patvirtinimo.

 

 

Žmona dirba Babtų lopšelyje-darželyje

Tarybos posėdyje nusišalinimas nepriimtas, nes nurodytos aplinkybės nėra pakankamas pagrindas interesų konfliktui kilti, nagrinėjamas klausimas nėra akivaizdžiai ir tiesiogiai susijęs su Tarybos nario privačiais interesais.

 

Ūkio ir darnios plėtros komitete nusišalinimas nepriimtas, nes neliktų kvorumo.

Tarybos posėdis

2021-01-28

 

Ūkio ir darnios plėtros komiteto posėdis

2021-01-26

13.   

2021-01-25

Regina Žukauskienė

1. Dėl Kauno rajono savivaldybės 2021 m. biudžeto patvirtinimo.

 

Vyras dirba A. Mitkaus pagrindinėje mokykloje.

Tarybos posėdyje nusišalinimas nepriimtas, nes nurodytos aplinkybės nėra pakankamas pagrindas interesų konfliktui kilti, nagrinėjamas klausimas nėra akivaizdžiai ir tiesiogiai susijęs su Tarybos nario privačiais interesais.

Tarybos posėdis

2021-01-28

 

14.   

2021-02-22

Vytenis

Vitkauskas

1.(7) Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 23 d. sprendimo Nr.TS-22 „Dėl Kauno rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

2. (31) Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 18 d. sprendimo
Nr. TS-142 „Dėl Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus skyrimo" pakeitimo.

3. (32) Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos
2019 m. gegužės 2 d. sprendimo
Nr. TS-143 „Dėl Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo skyrimo“ pakeitimo.

4. (33) Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 2 d. sprendimo
Nr. TS-144 „Dėl Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo skyrimo“ pakeitimo (V. Žagarienė).

5. (34) Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo
Nr.TS-58 ,,Dėl Kauno rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo ir didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus savivaldybės administracijoje" pakeitimo (V. Žagarienė).

 

Tėvas – Juozo Lukšos gimnazijos direktorius.

Žmona dirba Kauno rajono savivaldybės administracijoje.

Tarybos posėdyje nusišalinimas nepriimtas.

Tarybos posėdis

2021-02-25

 

 

15.   

2021-02-19

Laima Kalėdaitė

Dėl Samylų kultūros centro 2020 m. veiklos ataskaitos.

 

Dirba Samylų kultūros centre.

Kultūros, švietimo ir sporto komitete nusišalinimas priimtas.

 

Kultūros, švietimo ir sporto komiteto posėdis

2021-02-22

 

 

16.   

2021-02-20

Regina Žukauskienė

1. (3) Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 24 d. sprendimo
Nr. TS-336 „Dėl Kauno rajono pradinių mokyklų, mokyklų-darželių, darželių, mokyklų-daugiafunkcių centrų, progimnazijos, gimnazijų, pagrindinių, meno, sporto ir sanatorinės mokyklų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo ir pritarimo VšĮ Vytauto Didžiojo universiteto Ugnės Karvelis gimnazijos didžiausiam leistinam pareigybių skaičiui“ pakeitimo.

2. (4) Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. TS-6 „Dėl mokesčio už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą Kauno rajono švietimo įstaigose mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

3. (6) Dėl Kauno rajono  savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 m. bendrojo plano  patvirtinimo.

4. (7) Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 23 d. sprendimo Nr.TS-22 „Dėl Kauno rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

5. (22) Dėl Kauno rajono savivaldybės 2020 metų ataskaitos apie kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų panaudojimą ir atliktus darbus patvirtinimo.

 

Vyras dirba A. Mitkaus pagrindinėje mokykloje.

Biudžeto ir finansų komiteto posėdyje nusišalinimas priimtas dėl šio sprendimo projekto „Dėl Kauno rajono  savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 m. bendrojo plano  patvirtinimo“.

 

Kitais klausimais Biudžeto ir finansų komiteto posėdyje nusišalinimas nepriimtas.

 

 

 

Biudžeto ir finansų komiteto posėdis

2021-02-23

 

 

 

 

 

 

17.   

2021-02-22

Jonas Mykolaitis

1. (3) Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 24 d. sprendimo
Nr. TS-336 „Dėl Kauno rajono pradinių mokyklų, mokyklų-darželių, darželių, mokyklų-daugiafunkcių centrų, progimnazijos, gimnazijų, pagrindinių, meno, sporto ir sanatorinės mokyklų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo ir pritarimo VšĮ Vytauto Didžiojo universiteto Ugnės Karvelis gimnazijos didžiausiam leistinam pareigybių skaičiui“ pakeitimo;

2. (7) Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 23 d. sprendimo Nr. TS-22 „Dėl Kauno rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo“.

 

Dirba A. Mitkaus pagrindinėje mokykloje  ir Kauno rajono Sporto mokykloje mokytoju.

Kultūros, švietimo ir sporto komitete nusišalinimas nepriimtas.

 

Tarybos posėdyje nusišalinimas nepriimtas.

Kultūros, švietimo ir sporto komiteto posėdis

2020-02-22

 

Tarybos posėdis

2021-02-25

18.   

2021-02-23

Laima Stankevičienė

1. (31) Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 18 d. sprendimo
Nr. TS-142 „Dėl Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus skyrimo" pakeitimo.

2. (32) Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos
2019 m. gegužės 2 d. sprendimo
Nr. TS-143 „Dėl Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo skyrimo“ pakeitimo.

3. (33) Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 2 d. sprendimo
Nr. TS-144 „Dėl Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo skyrimo“ pakeitimo (V. Žagarienė).

4. (34) Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo
Nr.TS-58 ,,Dėl Kauno rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo ir didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus savivaldybės administracijoje" pakeitimo (V. Žagarienė).

 

Vyras dirba Kauno rajono savivaldybės administracijoje.

 

Tarybos posėdyje nusišalinimas nepriimtas.

Tarybos posėdis

2021-02-25

19.   

2021-02-23

Irena Marcinkevičienė

(6) Dėl Kauno rajono  savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 m. bendrojo plano  patvirtinimo.

 

Žentas – Zapyškio pagrindinės mokyklos direktorius.

Tarybos posėdyje nusišalinimas nepriimtas.

Tarybos posėdis

2021-02-25

20.   

2021-02-24

Laimutė Rutkauskienė

 Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 23 d. sprendimo Nr. TS-22 „Dėl Kauno rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo“.

 

Dirba Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazijos direktoriaus pavaduotoja

Tarybos posėdyje nusišalinimas   nepriimtas.

Tarybos posėdis

2021-02-25

21.   

2021-03-01

Irena Marcinkevičienė

Dėl Zapyškio pagrindinės mokyklos ataskaitos.

 

Žentas – Zapyškio pagrindinės mokyklos direktorius.

 

Kultūros ir švietimo komiteto posėdyje nusišalinimas priimtas.

Kultūros, švietimo ir sporto komiteto posėdis

2020-03-02

 

22.   

2021-03-02

Jonas Mykolaitis

Dėl A. Mitkaus pagrindinės mokyklos ataskaitos.

 

Dirba A. Mitkaus pagrindinėje mokykloje  ir Kauno rajono Sporto mokykloje mokytoju.

Kultūros ir švietimo komiteto posėdyje nusišalinimas priimtas.

Kultūros, švietimo ir sporto komiteto posėdis

2020-03-02

 

23.   

2021-03-02

Laima Rutkauskienė

Dėl Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazijos ataskaitos.

 

Dirba Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazijos direktoriaus pavaduotoja

Kultūros ir švietimo komiteto posėdyje nusišalinimas priimtas.

Kultūros, švietimo ir sporto komiteto posėdis

2020-03-02

 

24.   

2021-03-16

Donatas Jankauskas

Dėl pritarimo Domeikavos kaimo bendruomenės centro projektui ir jo bendro finansavimo.

 

Šeimos nariai planuoja dalyvauti projekto įgyvendinime.

Biudžeto ir finansų komiteto posėdyje nusišalinimas priimtas.

 

Tarybos posėdyje nusišalinimas

priimtas.

 

Biudžeto ir finansų komiteto posėdis

2021-03-23

 

Tarybos posėdis

2021-03-25

25.   

2021-03-19

Algirdas Navickas

Dėl pritarimo teikti projektus pagal Valstybės investicijų programą ir šių projektų bendro finansavimo užtikrinimo.

 

Dirba Raudondvario gimnazijoje direktoriaus pavaduotoju ugdymui ir mokytoju.

Biudžeto ir finansų komiteto posėdyje nusišalinimas nepriimtas.

 

Tarybos posėdyje nusišalinimas priimtas.

 

Biudžeto ir finansų komiteto posėdis

2021-03-23

 

Tarybos posėdis

2021-03-25

26.   

2021-03-19

Vytenis Vitkauskas

1. Dėl pritarimo gimnazijų, Garliavos Jonučių progimnazijos, pagrindinių mokyklų ir Kauno rajono švietimo centro 2020 m. veiklos ataskaitoms.

 

Tėvas – Juozo Lukšos gimnazijos direktorius.

1. Dėl vidaus sandorių sudarymo.

 

2. Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. TS-358 „Dėl vidaus sandorių sudarymo“ pakeitimo.

 

Dirba UAB Komunalinių paslaugų centre.

Ūkio ir darnios plėtros  komiteto posėdyje nusišalinimas nepriimtas.

 

Tarybos posėdyje nusišalinimas nepriimtas.

 

Ūkio ir darnios plėtros komitete nusišalinimas nepriimtas.

Tarybos posėdyje nusišalinimas priimtas.

 

Ūkio ir darnios plėtros komitete nusišalinimas nepriimtas.

Tarybos posėdyje nusišalinimas priimtas.

Biudžeto ir finansų komiteto posėdis

2021-03-23

 

Tarybos posėdis

2021-03-25

Ūkio ir darnios plėtros komiteto posėdis 2021-03-23

27.   

2021-03-19

Jonas Mykolaitis

1. Dėl pritarimo gimnazijų, Garliavos Jonučių progimnazijos, pagrindinių mokyklų ir Kauno rajono švietimo centro 2020 m. veiklos ataskaitoms.

 

2. Dėl pritarimo mokyklų-darželių, pradinių, Kačerginės vaikų sanatorijos „Žibutė“, Kauno rajono sporto ir Garliavos meno mokyklų, mokyklų-daugiafunkcių centrų 2020 m. veiklos ataskaitoms.

 

3. Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 24 d. sprendimo  Nr. TS-356 „Dėl pritarimo partnerystės sutarčiai“ pakeitimo.

 

Dirba A. Mitkaus pagrindinėje mokykloje  ir Kauno rajono Sporto mokykloje mokytoju.

 

Kultūros, švietimo ir sporto komiteto posėdyje nusišalinimas priimtas.

Tarybos posėdyje nusišalinimas priimtas.

 

Kultūros, švietimo ir sporto komiteto posėdyje nusišalinimas nepriimtas.

Tarybos posėdyje nusišalinimas priimtas.

 

Kultūros, švietimo ir sporto komiteto posėdyje nusišalinimas priimtas.

Tarybos posėdyje nusišalinimas priimtas.

 

Kultūros, švietimo ir sporto komiteto posėdis

2021-03-22

 

Tarybos posėdis

2021-03-25

28.   

2021-03-22

Laima Kalėdaitė

Dėl pritarimo kultūros centrų, Garliavos sporto ir kultūros centro, Viešosios bibliotekos, Kauno rajono muziejaus 2020 m. veiklos ataskaitoms.

 

Dirba Samylų kultūros centre.

Kultūros, švietimo ir sporto komiteto posėdyje nusišalinimas priimtas.

 

Tarybos posėdyje nusišalinimas priimtas.

 

Kultūros, švietimo ir sporto komiteto posėdis

2021-03-22

Tarybos posėdis

2021-03-25

29.   

2021-03-22

Irena Marcinkevičienė

1. Dėl pritarimo gimnazijų, Garliavos Jonučių progimnazijos, pagrindinių mokyklų ir Kauno rajono švietimo centro 2020 m. veiklos ataskaitoms.

 

2. Dėl sutikimo reorganizuoti Kauno r. Kačerginės vaikų sanatorijos „Žibutė“ mokyklą.

 

 

Žentas – Zapyškio pagrindinės mokyklos direktorius.

Kultūros, švietimo ir sporto komiteto posėdyje nusišalinimas priimtas.

 

Tarybos posėdyje nusišalinimas nepriimtas.

 

 

 

Kultūros, švietimo ir sporto komiteto posėdyje nusišalinimas priimtas.

 

Tarybos posėdyje nusišalinimas priimtas.

Kultūros, švietimo ir sporto komiteto posėdis

2021-03-22

 

Tarybos posėdis

2021-03-25

30.   

2021-03-22

Laima Rutkauskienė

1. Dėl pritarimo gimnazijų, Garliavos Jonučių progimnazijos, pagrindinių mokyklų ir Kauno rajono švietimo centro 2020 m. veiklos ataskaitoms.

 

Dirba Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazijos direktoriaus pavaduotoja

Kultūros, švietimo ir sporto komiteto posėdyje nusišalinimas priimtas.

 

Tarybos posėdyje nusišalinimas priimtas.

 

Kultūros, švietimo ir sporto komiteto posėdis

2021-03-22

 

Tarybos posėdis

2021-03-25

31.   

2021-03-22

Evelina Valskytė

1. Akademijos mokyklos-darželio „Gilė“ ataskaita.

2. Dėl pritarimo mokyklų-darželių, pradinių, Kačerginės vaikų sanatorijos „Žibutė“, Kauno rajono sporto ir Garliavos meno mokyklų, mokyklų-daugiafunkcių centrų 2020 m. veiklos ataskaitoms.

 

Dirba Akademijos mokykloje-darželyje -darželyje „Gilė“.

Kultūros, švietimo ir sporto komiteto posėdyje nusišalinimas priimtas.

 

 

 

 

 

 

Kultūros, švietimo ir sporto komiteto posėdis

2021-03-22

 

 

32.   

2021-03-22

Regina Žukauskienė

 

1. Dėl pritarimo gimnazijų, Garliavos Jonučių progimnazijos, pagrindinių mokyklų ir Kauno rajono švietimo centro 2020 m. veiklos ataskaitoms

 

2. Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 24 d. sprendimo  
Nr. TS-356 „Dėl pritarimo partnerystės sutarčiai“ pakeitimo

 

Vyras dirba A. Mitkaus pagrindinėje mokykloje

Tarybos posėdyje nusišalinimas nepriimtas

 

 

 

 

Tarybos posėdyje nusišalinimas nepriimtas

 

 

 

 

Tarybos posėdis

2021-03-25

33.   

2021-03-22

Rasa Kazakevičienė

 

Dėl pritarimo mokyklų-darželių, pradinių, Kačerginės vaikų sanatorijos „Žibutė“, Kauno rajono sporto ir Garliavos meno mokyklų, mokyklų-daugiafunkcių centrų 2020 m. veiklos ataskaitoms.

 

Dirba Akademijos mokykloje -darželyje „Gilė“ ir VDU Ugnės Karvelis gimnazijoje.

 

Tarybos posėdyje nusišalinimas priimtas

 

Tarybos posėdis

2021-03-25

34.   

2021-04-23

Vytenis Vitkauskas

1. Dėl Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo.

 

2. Dėl pritarimo UAB Komunalinių paslaugų centro 2020 m. veiklos ataskaitai

 

Dirba UAB Komunalinių paslaugų centre.

Žmona dirba Kauno rajono savivaldybės administracijoje.

Tarybos posėdyje nusišalinimas nepriimtas

 

Ūkio ir darnios plėtros komitete nusišalinimas nepriimtas.

 

Tarybos posėdyje nusišalinimas priimtas

 

Ūkio ir darnios plėtros komiteto posėdis 2021-04-27

 

Tarybos posėdis

2021-04-29

35.   

2021-04-26

Jonas Mykolaitis 

1.        Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 24 d. sprendimo
Nr. TS-336 „Dėl Kauno rajono pradinių mokyklų, mokyklų-darželių, darželių, mokyklų-daugiafunkcių centrų, progimnazijos, gimnazijų, pagrindinių, meno, sporto ir sanatorinės mokyklų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo ir pritarimo VšĮ Vytauto Didžiojo universiteto Ugnės Karvelis gimnazijos didžiausiam leistinam pareigybių skaičiui“ pakeitimo.

 

Dirba A. Mitkaus pagrindinėje mokykloje  ir Kauno rajono Sporto mokykloje mokytoju.

Kultūros, švietimo ir sporto komiteto posėdyje nusišalinimas nepriimtas.

 

Tarybos posėdyje nusišalinimas nepriimtas

 

Kultūros, švietimo ir sporto komiteto posėdis

2021-04-26

 

Tarybos posėdis

2021-04-29

36.   

2021-04-26

Rasa Kazakevičienė

1. Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 24 d. sprendimo
Nr. TS-336 „Dėl Kauno rajono pradinių mokyklų, mokyklų-darželių, darželių, mokyklų-daugiafunkcių centrų, progimnazijos, gimnazijų, pagrindinių, meno, sporto ir sanatorinės mokyklų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo ir pritarimo VšĮ Vytauto Didžiojo universiteto Ugnės Karvelis gimnazijos didžiausiam leistinam pareigybių skaičiui“ pakeitimo.

 

Dirba Akademijos mokykloje -darželyje „Gilė“ ir VDU Ugnės Karvelis gimnazijoje.

 

Kultūros, švietimo ir sporto komiteto posėdyje nusišalinimas nepriimtas.

 

Tarybos posėdyje nusišalinimas nepriimtas

 

Kultūros, švietimo ir sporto komiteto posėdis

2021-04-26

 

Tarybos posėdis

2021-04-29

37.   

2021-04-29

Laima Stankevičienė

 

1. Dėl Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo.

 

Vyras dirba Kauno rajono savivaldybės administracijoje.

 

Tarybos posėdyje nusišalinimas nepriimtas

 

Tarybos posėdis

2021-04-29

38.   

2021-04-29

Evelina Valskytė

1. Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 24 d. sprendimo
Nr. TS-336 „Dėl Kauno rajono pradinių mokyklų, mokyklų-darželių, darželių, mokyklų-daugiafunkcių centrų, progimnazijos, gimnazijų, pagrindinių, meno, sporto ir sanatorinės mokyklų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo ir pritarimo VšĮ Vytauto Didžiojo universiteto Ugnės Karvelis gimnazijos didžiausiam leistinam pareigybių skaičiui“ pakeitimo.

 

Dirba Akademijos mokykloje -darželyje „Gilė“

Tarybos posėdyje nusišalinimas nepriimtas

 

Tarybos posėdis

2021-04-29

 

 


 

 

 

 

 INFORMACIJA APIE KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIŲ 2020 METAIS PAREIKŠTUS NUSIŠALINIMUS NUO DALYVAVIMO RENGIANT, SVARSTANT IR PRIIMANT SPRENDIMUS, SIEKIANT IŠVENGTI VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ KONFLIKTO

 

Eil.

Nr.

Nusišalinimo (nušalinimo) data

Tarybos nario valdas, pavardė

Svarstomas sprendimo projektas, nusišalinimo priežastis

Nusišalinimas priimtas/ nepriimtas

Nepriėmimo priežastys

Tarybos (komiteto) posėdžio data

1.    

2020-01-17

Saulius Davainis

„Dėl Kauno rajono savivaldybės 2020–2022 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“;
„Dėl Kauno rajono savivaldybės 2020 m. biudžeto patvirtinimo“.

Žmona E. Davainienė dirba Kauno rajono savivaldybės administracijoje.

Tarybos posėdyje nusišalinimas nepriimtas, nes nurodytos aplinkybės nėra pakankamas pagrindas interesų konfliktui kilti, nagrinėjamas klausimas nėra akivaizdžiai ir tiesiogiai susijęs su Tarybos nario privačiais interesais.

Tarybos posėdis
2020-01-23

2.    

2020-01-16

Rasa Kazakevičienė

„Dėl Kauno rajono savivaldybės 2020–2022 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“;
„Dėl Kauno rajono savivaldybės 2020 m. biudžeto patvirtinimo“.

Dirba Akademijos mokykloje -darželyje „Gilė“.

Tarybos posėdyje nusišalinimas nepriimtas, nes nurodytos aplinkybės nėra pakankamas pagrindas interesų konfliktui kilti, nagrinėjamas klausimas nėra akivaizdžiai ir tiesiogiai susijęs su Tarybos nario privačiais interesais.

Tarybos posėdis
2020-01-23

3.   

2020-01-16 Evelina Valskytė

„Dėl Kauno rajono savivaldybės 2020–2022 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“;
„Dėl Kauno rajono savivaldybės 2020 m. biudžeto patvirtinimo“.

Dirba Akademijos mokykloje -darželyje „Gilė“.

Tarybos posėdyje nusišalinimas nepriimtas, nes nurodytos aplinkybės nėra pakankamas pagrindas interesų konfliktui kilti, nagrinėjamas klausimas nėra akivaizdžiai ir tiesiogiai susijęs su Tarybos nario privačiais interesais.

Tarybos posėdis
2020-01-23

4.    

2020-01-20

Algirdas Navickas

„Dėl Kauno rajono savivaldybės 2020–2022 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“;
„Dėl Kauno rajono savivaldybės 2020 m. biudžeto patvirtinimo“.

Dirba Raudondvario gimnazijoje direktoriaus pavaduotoju.

Tarybos posėdyje nusišalinimas nepriimtas, nes nurodytos aplinkybės nėra pakankamas pagrindas interesų konfliktui kilti, nagrinėjamas klausimas nėra akivaizdžiai ir tiesiogiai susijęs su Tarybos nario privačiais interesais.

Tarybos posėdis
2020-01-23

5.

2020-01-20 Jonas Mykolaitis

 

„Dėl Kauno rajono savivaldybės 2020–2022 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“;
„Dėl Kauno rajono savivaldybės 2020 m. biudžeto patvirtinimo“.

 

 

 

 

 

 

 

„Dėl Kauno r. Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinės mokyklos direktoriaus skyrimo“.
„Dėl Kauno rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

Dirba A. Mitkaus pagrindinėje mokykloje  mokytoju.

Tarybos posėdyje nusišalinimas nepriimtas, nes nurodytos aplinkybės nėra pakankamas pagrindas interesų konfliktui kilti, nagrinėjamas klausimas nėra akivaizdžiai ir tiesiogiai susijęs su Tarybos nario privačiais interesais.

 

Tarybos posėdyje nusišalinimas priimtas.

 

Tarybos posėdis
2020-01-23

6.

2020-01-20 Laimutė Rutkauskienė

„Dėl Kauno rajono savivaldybės 2020–2022 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“;
„Dėl Kauno rajono savivaldybės 2020 m. biudžeto patvirtinimo“.

 

 

 

 

Dirba Čekiškės A. Dovydaičio gimnazijoje direktoriaus pavaduotoja

Tarybos posėdyje nusišalinimas nepriimtas, nes nurodytos aplinkybės nėra pakankamas pagrindas interesų konfliktui kilti, nagrinėjamas klausimas nėra akivaizdžiai ir tiesiogiai susijęs su Tarybos nario privačiais interesais. Tarybos posėdis
2020-01-23

7.

2020-01-21 Česlovas Paulauskas

„Dėl Kauno rajono savivaldybės 2020–2022 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“;
„Dėl Kauno rajono savivaldybės 2020 m. biudžeto patvirtinimo“.

 

 

 

 

Žmona dirba Babtų lopšelyje darželyje.

Tarybos posėdyje nusišalinimas nepriimtas, nes nurodytos aplinkybės nėra pakankamas pagrindas interesų konfliktui kilti, nagrinėjamas klausimas nėra akivaizdžiai ir tiesiogiai susijęs su Tarybos nario privačiais interesais. Tarybos posėdis
2020-01-23

8.

2020-01-23 Irena Marcinkevičienė

„Dėl Kauno rajono savivaldybės 2020–2022 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“;
„Dėl Kauno rajono savivaldybės 2020 m. biudžeto patvirtinimo“.

 

 

 

 

Žentas dirba Zapyškio pagrindinėje mokykloje.

Tarybos posėdyje nusišalinimas nepriimtas, nes nurodytos aplinkybės nėra pakankamas pagrindas interesų konfliktui kilti, nagrinėjamas klausimas nėra akivaizdžiai ir tiesiogiai susijęs su Tarybos nario privačiais interesais. Tarybos posėdis
2020-01-23

9.

2020-01-21 Eglė Rutkauskienė

„Dėl Kauno rajono savivaldybės 2020–2022 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“;
„Dėl Kauno rajono savivaldybės 2020 m. biudžeto patvirtinimo“.

 

 

 

 

Dirba Kauno rajono sporto mokykloje.

Tarybos posėdyje nusišalinimas nepriimtas, nes nurodytos aplinkybės nėra pakankamas pagrindas interesų konfliktui kilti, nagrinėjamas klausimas nėra akivaizdžiai ir tiesiogiai susijęs su Tarybos nario privačiais interesais. Tarybos posėdis
2020-01-23

10.

2020-01-16 Laima Kalėdaitė

„Dėl Kauno rajono savivaldybės 2020–2022 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“;
„Dėl Kauno rajono savivaldybės 2020 m. biudžeto patvirtinimo“.

 

 

 

 

Dirba Samylų kultūros centre

Tarybos posėdyje nusišalinimas nepriimtas, nes nurodytos aplinkybės nėra pakankamas pagrindas interesų konfliktui kilti, nagrinėjamas klausimas nėra akivaizdžiai ir tiesiogiai susijęs su Tarybos nario privačiais interesais. Tarybos posėdis
2020-01-23

11.

2020-01-20 Vytenis Vitkauskas

„Dėl Kauno rajono savivaldybės 2020–2022 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“.
„Dėl Kauno rajono savivaldybės 2020 m. biudžeto patvirtinimo“.

 

 

 

 

 

 

 


„Dėl UAB Komunalinių paslaugų centro atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio“.
„Dėl Kauno r. Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos direktoriaus skyrimo“.
„Dėl UAB Komunalinių paslaugų centro 2020–2022 m. veiklos plano patvirtinimo“.

 

Dirba UAB Komunalinių paslaugų centre. Tėvas dirba Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos direktoriumi.

Tarybos posėdyje nusišalinimas nepriimtas, nes nurodytos aplinkybės nėra pakankamas pagrindas interesų konfliktui kilti, nagrinėjamas klausimas nėra akivaizdžiai ir tiesiogiai susijęs su Tarybos nario privačiais interesais.

 

 

Tarybos posėdyje nusišalinimas priimtas.

 

 

 

 

Tarybos posėdis
2020-01-23

12.

 2020-02-21  Saulius Davainis  

„Dėl Savivaldybės turto perdavimo VšĮ Respublikinei Kauno ligoninei pagal panaudos sutartį“.

 

Dirba Respublikinėje Kauno ligoninėje.
Tarybos posėdyje nusišalinimas priimtas. Tarybos posėdis
2020-02-27

13.

2020-02-21

Regina

Žukauskienė

„Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis 2020 m. finansuojamų Kauno rajono savivaldybės objektų sąrašo patvirtinimo“.

 

Gyvena Bijūnų g., Garliavoje.

Tarybos posėdyje nusišalinimas priimtas. Tarybos posėdis
2020-02-27

14.

2020-02-26 Eglė Rutkauskienė

„Dėl pritarimo kultūros centrų, viešosios bibliotekos, Kauno rajono muziejaus, Garliavos sporto ir kultūros, Kauno rajono švietimo centrų, Kauno rajono sporto ir Garliavos meno mokyklų 2019 m. veiklos ataskaitoms“.

 

Dirba Kauno rajono sporto mokykloje.
Tarybos posėdyje nusišalinimas priimtas. Tarybos posėdis
2020-02-27

15.

2020-03-25  Rasa Kazakevičienė

 „Dėl pritarimo gimnazijų ir Garliavos Jonučių progimnazijos
2019 m. veiklos ataskaitoms“.
Dėl pritarimo mokyklų-darželių, Kačerginės vaikų sanatorijos „Žibutė“, pagrindinių ir pradinių mokyklų, Kačerginės daugiafunkcio centro ir mokyklų-daugiafunkcių centrų 2019 m. veiklos ataskaitoms.
„Dėl Kauno rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų klasių, grupių  skaičiaus sraute ir mokinių skaičiaus sraute pagal vykdomas bendrojo ugdymo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas 2020–2021 m. m. nustatymo.
„Dėl sutikimo pertvarkyti Kauno r.  Akademijos Ugnės Karvelis gimnaziją  į viešąją įstaigą.

Dirba Kauno rajono Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijoje.
Dirba Akademijos mokykloje -darželyje „Gilė“.

Tarybos posėdyje nusišalinimas priimtas. Tarybos posėdis 
2020-03-26

16.

2020-03-25  Algirdas Navickas

 „Dėl pritarimo gimnazijų ir Garliavos Jonučių progimnazijos 
2019 m. veiklos ataskaitoms“.

Dirba Raudondvario gimnazijoje direktoriaus pavaduotoju.

Tarybos posėdyje nusišalinimas priimtas. Tarybos posėdis 
2020-03-26

17.

2020-03-25 Laimutė Rutkauskienė

 „Dėl pritarimo gimnazijų ir Garliavos Jonučių progimnazijos 
2019 m. veiklos ataskaitoms“.

Dirba Čekiškės A. Dovydaičio gimnazijoje direktoriaus pavaduotoja

Tarybos posėdyje nusišalinimas priimtas. Tarybos posėdis 
2020-03-26

18.

2020-03-25 Irena Marcinkevičienė

„Dėl pritarimo mokyklų-darželių, Kačerginės vaikų sanatorijos „Žibutė“, pagrindinių ir pradinių mokyklų, Kačerginės daugiafunkcio centro ir mokyklų-daugiafunkcių centrų 2019 m. veiklos ataskaitoms“.

Žentas dirba Zapyškio pagrindinėje mokykloje.

Tarybos posėdyje nusišalinimas priimtas. Tarybos posėdis 
2020-03-26

19.

2020-03-25 Jonas Mykolaitis

Dėl pritarimo mokyklų-darželių, Kačerginės vaikų sanatorijos „Žibutė“, pagrindinių ir pradinių mokyklų, Kačerginės daugiafunkcio centro ir mokyklų-daugiafunkcių centrų 2019 m. veiklos ataskaitoms.

Dirba A. Mitkaus pagrindinėje mokykloje  mokytoju.

Tarybos posėdyje nusišalinimas priimtas. Tarybos posėdis 
2020-03-26

 20.

 2020-04-29  Jonas Mykolaitis

Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. TS-82 „Dėl švietimo, sporto, laisvalaikio ir sveikatingumo paslaugų prieinamumo didinimo Kauno rajono savivaldybėje viešojo ir privataus sektorių partnerystės projekto tikslingumo“ pakeitimo.

Dirba A. Mitkaus pagrindinėje mokykloje  mokytoju.

Tarybos posėdyje nusišalinimas priimtas. Tarybos posėdis 
2020-04-30

21.

 2020-04-29 Irena Marcinkevičienė

Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. TS-82 „Dėl švietimo, sporto, laisvalaikio ir sveikatingumo paslaugų prieinamumo didinimo Kauno rajono savivaldybėje viešojo ir privataus sektorių partnerystės projekto tikslingumo“ pakeitimo.

Žentas dirba Zapyškio pagrindinėje mokykloje.

Tarybos posėdyje nusišalinimas priimtas. Tarybos posėdis 
2020-04-30

 22.

 2020-04-29 Regina Žukauskienė

Dėl Savivaldybės turto pripažinimo netinkamu naudoti ir jo nurašymo.

Vyras dirba Kauno rajono A. Mitkaus pagrindinės mokykloje.

Tarybos posėdyje nusišalinimas priimtas. Tarybos posėdis 
2020-04-30

 23.

 2020-04-23 Vytenis Vitkauskas

Dėl pritarimo UAB Komunalinių paslaugų centro 2019 m. veiklos ataskaitai.

Dirba UAB Komunalinių paslaugų centre. 

Tarybos posėdyje nusišalinimas priimtas. Tarybos posėdis 
2020-04-30

24.

2020-05-22 Algirdas Navickas

„Dėl kompiuterinės įrangos perėmimo Kauno rajono savivaldybės nuosavybėn ir jos perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti ja patikėjimo teise“.

Dirba Raudondvario gimnazijoje direktoriaus pavaduotoju.

Tarybos posėdyje nusišalinimas nepriimtas, nes nurodytos aplinkybės nėra pakankamas pagrindas interesų konfliktui kilti, nagrinėjamas klausimas nėra akivaizdžiai ir tiesiogiai susijęs su Tarybos nario privačiais interesais.

Tarybos posėdis
2020-05-28

25.

 2020-05-25  Jonas Mykolaitis

Dėl kompiuterinės įrangos perėmimo Kauno rajono savivaldybės nuosavybėn ir jos perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti ja patikėjimo teise.

 

 

 

Dirba A. Mitkaus pagrindinėje mokykloje  mokytoju.

Tarybos posėdyje nusišalinimas nepriimtas, nes nurodytos aplinkybės nėra pakankamas pagrindas interesų konfliktui kilti, nagrinėjamas klausimas nėra akivaizdžiai ir tiesiogiai susijęs su Tarybos nario privačiais interesais. Tarybos posėdis
2020-05-28

26.

 2020-05-25  Vytenis Vitkauskas  

Dėl kompiuterinės įrangos perėmimo Kauno rajono savivaldybės nuosavybėn ir jos perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti ja patikėjimo teise.

 

Tėvas dirba Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos direktoriumi.
 Tarybos posėdyje nusišalinimas nepriimtas, nes nurodytos aplinkybės nėra pakankamas pagrindas interesų konfliktui kilti, nagrinėjamas klausimas nėra akivaizdžiai ir tiesiogiai susijęs su Tarybos nario privačiais interesais. Tarybos posėdis
2020-05-28

27.

 2020-05-28  Romas Majauskas  

Dėl žemės mokesčio 2021 m. tarifų nustatymo.

 

Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio 2020 m. tarifų nustatymo.

 

Sudaręs Valstybinės žemės nuomos sutartį, Ūkininkas.

Tarybos posėdyje nusišalinimas priimtas. Tarybos posėdis
2020-05-28

28.

 2020-05-28  Rasa Kazakevičienė  

Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. TS-493 „Dėl mokinių priėmimo į Kauno rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

 

Dėl savivaldybės biudžetinės įstaigos Kauno r. Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijos pertvarkymo į viešąją įstaigą Vytauto Didžiojo universiteto Ugnės Karvelis gimnaziją.  

 

Dirba Akademijos mokykloje -darželyje „Gilė“ ir Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijoje. 
Tarybos posėdyje nusišalinimas priimtas. Tarybos posėdis
2020-05-28

29.

2020-06-19 Vytenis Vitkauskas

Dėl UAB Komunalinių paslaugų centro 2018–2020 m. šilumos ūkio investicinio plano pakeitimų derinimo.

Dirba UAB Komunalinių paslaugų centre.
Tarybos posėdyje nusišalinimas priimtas. Tarybos posėdis
2020-06-25
30. 2020-06-19 Saulius Davainis

Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 23 d. sprendimo Nr. TS-1 „Dėl Kauno rajono savivaldybės 2020–2022 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo” pakeitimo.

Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 23 d. sprendimo Nr. TS-2 „Dėl Kauno rajono savivaldybės 2020 m. biudžeto patvirtinimo” pakeitimo.

Žmona E. Davainienė dirba Kauno rajono savivaldybėje.
Tarybos posėdyje nusišalinimas priimtas. Tarybos posėdis
2020-06-25
31. 2020-06-20 Rasa Kazakevičienė

Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 23 d. sprendimo Nr. TS-2 „Dėl Kauno rajono savivaldybės 2020 m. biudžeto patvirtinimo” pakeitimo.

Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. TS-320 „Dėl Kauno rajono pradinių mokyklų, mokyklų-darželių, darželių, mokyklų-daugiafunkcių centrų, daugiafunkcio centro, progimnazijos, gimnazijų, pagrindinių, meno, sporto ir sanatorinės mokyklų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo.

Dirba Akademijos mokykloje -darželyje „Gilė“ ir Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijoje
Tarybos posėdyje nusišalinimas priimtas. Tarybos posėdis
2020-06-25
32. 2020-06-20 Evelina Valskytė

Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 23 d. sprendimo Nr. TS-2 „Dėl Kauno rajono savivaldybės 2020 m. biudžeto patvirtinimo” pakeitimo.

Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. TS-320 „Dėl Kauno rajono pradinių mokyklų, mokyklų-darželių, darželių, mokyklų-daugiafunkcių centrų, daugiafunkcio centro, progimnazijos, gimnazijų, pagrindinių, meno, sporto ir sanatorinės mokyklų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo.

Dirba Akademijos mokykloje-darželyje -darželyje „Gilė“.

Tarybos posėdyje nusišalinimas priimtas. Tarybos posėdis
2020-06-25
33. 2020-06-22 Jonas Mykolaitis

Dėl Savivaldybės turto pripažinimo netinkamu naudoti ir jo nurašymo“.

Dėl Kauno rajono savivaldybės turto perdavimo UAB „Nullus“ valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise“.

Dirba Kauno rajono sporto mokykloje mokytoju. Dirba A. Mitkaus pagrindinėje mokykloje  mokytoju.
Tarybos posėdyje nusišalinimas priimtas. Tarybos posėdis
2020-06-25
34. 2020-06-22 Regina Žukauskienė

Dėl Savivaldybės turto pripažinimo netinkamu naudoti ir jo nurašymo“.

 

Vyras dirba Adomo Mitkaus pagrindinėje mokykloje.
Tarybos posėdyje nusišalinimas priimtas. Tarybos posėdis
2020-06-25
35. 2020-08-24 Evelina Valskytė

Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. TS-320 „Dėl Kauno rajono pradinių mokyklų, mokyklų-darželių, darželių, mokyklų-daugiafunkcių centrų, daugiafunkcio centro, progimnazijos, gimnazijų, pagrindinių, meno, sporto ir sanatorinės mokyklų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo“.

 

Dirba Akademijos mokykloje-darželyje -darželyje „Gilė“.

Tarybos posėdyje nusišalinimas nepriimtas.

Nurodytos aplinkybės nėra pakankamas pagrindas interesų konfliktui kilti

Tarybos posėdis
2020-08-27
36. 2020-08-24 Rasa Kazakevičienė

Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. TS-320 „Dėl Kauno rajono pradinių mokyklų, mokyklų-darželių, darželių, mokyklų-daugiafunkcių centrų, daugiafunkcio centro, progimnazijos, gimnazijų, pagrindinių, meno, sporto ir sanatorinės mokyklų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo“.

Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2020 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. TS-143 „Dėl Kauno rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų klasių, grupių skaičiaus sraute ir mokinių skaičiaus sraute pagal vykdomas bendrojo ugdymo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas 2020-2021 m. m. nustatymo“ pakeitimo“.

Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. TS-202 „Dėl savivaldybės biudžetinės įstaigos Kauno r. Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijos pertvarkymo į viešąją įstaigą Vytauto Didžiojo universiteto Ugnės Karvelis gimnaziją“ pakeitimo“.

Dėl Savivaldybės turto perdavimo VšĮ Vytauto Didžiojo universiteto Ugnės Karvelis gimnazijai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise“.

Dirba Akademijos mokykloje -darželyje „Gilė“ ir Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijoje.

 

Tarybos posėdyje nusišalinimas nepriimtas.

Nurodytos aplinkybės nėra pakankamas pagrindas interesų konfliktui kilti

Tarybos posėdis
2020-08-27
37.  2020-08-24  Donatas Jankauskas  

Dėl pritarimo dalyvavimui projekte „Išmanūs ir besimokantys Kauno rajono vaikai“.

Nusišalinimo priežastis – šeimos nariai vykdo panašias projektines veiklas.
Tarybos posėdyje nusišalinimas priimtas. Tarybos posėdis
2020-08-27
38.  2020-08-20  Algirdas Navickas  

Dėl Kauno r. Raudondvario gimnazijos nuostatų patvirtinimo“.

Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2020 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. TS-143 „Dėl Kauno rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų klasių, grupių skaičiaus sraute ir mokinių skaičiaus sraute pagal vykdomas bendrojo ugdymo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas 2020-2021 m. m. nustatymo“ pakeitimo“.

Dirba Raudondvario gimnazijoje direktoriaus pavaduotoju.
Tarybos posėdyje nusišalinimas priimtas. Tarybos posėdis
2020-08-27
39.  2020-08-25  Vytenis Vitkauskas  

Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2020 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. TS-143 „Dėl Kauno rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų klasių, grupių skaičiaus sraute ir mokinių skaičiaus sraute pagal vykdomas bendrojo ugdymo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas 2020-2021 m. m. nustatymo“ pakeitimo“.

 

Tėvas dirba Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos direktoriumi.
 

Tarybos posėdyje nusišalinimas nepriimtas.

Nurodytos aplinkybės nėra pakankamas pagrindas interesų konfliktui kilti

Tarybos posėdis
2020-08-27
40.  2020-08-24  Laimutė Rutkauskienė  

Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. TS-320 „Dėl Kauno rajono pradinių mokyklų, mokyklų-darželių, darželių, mokyklų-daugiafunkcių centrų, daugiafunkcio centro, progimnazijos, gimnazijų, pagrindinių, meno, sporto ir sanatorinės mokyklų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo“.

Dėl pritarimo projektui „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas Kauno r. Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazijos pastate“ ir jo bendro finansavimo užtikrinimo“.

Dirba Čekiškės A. Dovydaičio gimnazijoje direktoriaus pavaduotoja.
 

Tarybos posėdyje nusišalinimas nepriimtas.

Nurodytos aplinkybės nėra pakankamas pagrindas interesų konfliktui kilti

Tarybos posėdis
2020-08-27
41. 2020-08-24 Irena Marcinkevičienė

Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. TS-320 „Dėl Kauno rajono pradinių mokyklų, mokyklų-darželių, darželių, mokyklų-daugiafunkcių centrų, daugiafunkcio centro, progimnazijos, gimnazijų, pagrindinių, meno, sporto ir sanatorinės mokyklų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo“.

Žentas Raimondas Bartkus dirba Zapyškio pagrindinės mokyklos direktoriumi.

Tarybos posėdyje nusišalinimas nepriimtas.

Nurodytos aplinkybės nėra pakankamas pagrindas interesų konfliktui kilti

Tarybos posėdis
2020-08-27
42.  2020-09-21  Jonas Mykolaitis

Dėl Kauno r. Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinės mokyklos nuostatų

patvirtinimo“.

 Dėl Kauno rajono pradinių mokyklų, mokyklų-darželių, darželių, mokyklų-daugiafunkcių centrų, progimnazijos, gimnazijų, pagrindinių, meno, sporto ir sanatorinės mokyklų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo ir pritarimo VŠĮ Vytauto Didžiojo universiteto Ugnės Karvelis gimnazijos didžiausiam leistinam pareigybių skaičiui“.

Dirba A. Mitkaus pagrindinėje mokykloje  mokytoju.

Tarybos posėdyje nusišalinimas nepriimtas.

Tarybos posėdyje nusišalinimas nepriimtas.

Nurodytos aplinkybės nėra pakankamas pagrindas interesų konfliktui kilti

Tarybos posėdis
2020-09-24
43.   2020-09-21  Evelina Valskytė

Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 23 d. sprendimo Nr. TS-1 „Dėl Kauno rajono savivaldybės 2020–2022 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“.

 Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 23 d. sprendimo Nr. TS-2 „Dėl Kauno rajono savivaldybės 2020 m. biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo“.

 Dėl Kauno rajono pradinių mokyklų, mokyklų-darželių, darželių, mokyklų-daugiafunkcių centrų, progimnazijos, gimnazijų, pagrindinių, meno, sporto ir sanatorinės mokyklų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo ir pritarimo VŠĮ Vytauto Didžiojo universiteto Ugnės Karvelis gimnazijos didžiausiam leistinam pareigybių skaičiui“.

 

Dirba Akademijos mokykloje-darželyje -darželyje „Gilė“.

Tarybos posėdyje nusišalinimas nepriimtas.

Tarybos posėdyje nusišalinimas nepriimtas.

Tarybos posėdyje nusišalinimas nepriimtas.

Nurodytos aplinkybės nėra pakankamas pagrindas interesų konfliktui kilti

Tarybos posėdis
2020-09-24
44.  2020-09-21  Irena Marcinkevičienė  

Dėl Kauno rajono pradinių mokyklų, mokyklų-darželių, darželių, mokyklų-daugiafunkcių centrų, progimnazijos, gimnazijų, pagrindinių, meno, sporto ir sanatorinės mokyklų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo ir pritarimo VŠĮ Vytauto Didžiojo universiteto Ugnės Karvelis gimnazijos didžiausiam leistinam pareigybių skaičiui“.

 

Žentas Raimondas Bartkus dirba Zapyškio pagrindinės mokyklos direktoriumi.

Tarybos posėdyje nusišalinimas nepriimtas.

Nurodytos aplinkybės nėra pakankamas pagrindas interesų konfliktui kilti

Tarybos posėdis
2020-09-24
45.  2020-09-21  Laimutė Rutkauskienė  

Dėl Kauno rajono pradinių mokyklų, mokyklų-darželių, darželių, mokyklų-daugiafunkcių centrų, progimnazijos, gimnazijų, pagrindinių, meno, sporto ir sanatorinės mokyklų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo ir pritarimo VŠĮ Vytauto Didžiojo universiteto Ugnės Karvelis gimnazijos didžiausiam leistinam pareigybių skaičiui“.

 

Dirba Čekiškės A. Dovydaičio gimnazijoje direktoriaus pavaduotoja.

Tarybos posėdyje nusišalinimas nepriimtas.

Nurodytos aplinkybės nėra pakankamas pagrindas interesų konfliktui kilti

Tarybos posėdis
2020-09-24
45.  2020-09-22  Regina Žukauskienė  

Dėl pritarimo partnerystės sutarčiai“.

 

 

 

Vyras dirba Adomo Mitkaus pagrindinėje mokykloje.

Tarybos posėdyje nusišalinimas nepriimtas.

Nurodytos aplinkybės nėra pakankamas pagrindas interesų konfliktui kilti

Tarybos posėdis
2020-09-24
46. 2020-09-21 Rasa Kazakevičienė

 Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 23 d. sprendimo Nr. TS-2 „Dėl Kauno rajono savivaldybės 2020 m. biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo“.

 Dėl Kauno rajono pradinių mokyklų, mokyklų-darželių, darželių, mokyklų-daugiafunkcių centrų, progimnazijos, gimnazijų, pagrindinių, meno, sporto ir sanatorinės mokyklų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo ir pritarimo VŠĮ Vytauto Didžiojo universiteto Ugnės Karvelis gimnazijos didžiausiam leistinam pareigybių skaičiui“.

 

Dirba Akademijos mokykloje -darželyje „Gilė“ ir Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijoje.

Tarybos posėdyje nusišalinimas nepriimtas.

 

Tarybos posėdyje nusišalinimas nepriimtas.

Nurodytos aplinkybės nėra pakankamas pagrindas interesų konfliktui kilti

Tarybos posėdis
2020-09-24
47. 2020-09-21 Vytenis Vitkauskas

Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 23 d. sprendimo Nr.TS-22 „Dėl Kauno rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

 

 

 

 

 

Dėl Kauno r. Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos nuostatų patvirtinimo“.

 

 

 

 

 

 

Dėl Kauno rajono savivaldybės turto investavimo ir UAB Komunalinių paslaugų centro įstatinio kapitalo didinimo“.

Tėvas dirba Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos direktoriumi.

Tarybos posėdyje nusišalinimas nepriimtas.

Nurodytos aplinkybės nėra pakankamas pagrindas interesų konfliktui kilti

 

 

Tarybos posėdyje nusišalinimas nepriimtas.

 

Nurodytos aplinkybės nėra pakankamas pagrindas interesų konfliktui kilti

Tarybos posėdyje nusišalinimas priimtas.

Tarybos posėdis
2020-09-24
48. 2020-10-16 Donatas Jankauskas

„Dėl Kauno rajono savivaldybės vaikų stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų programų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

Nusišalinimo priežastis – šeimos nariai vykdo panašias projektines veiklas.

 

Tarybos posėdyje nusišalinimas nepriimtas.

Nurodytos aplinkybės nėra pakankamas pagrindas interesų konfliktui kilti.

Tarybos posėdis
2020-10-22
49.  2020-10-16  Rasa Kazakevičienė

Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 24 d. sprendimo
Nr. TS-336 „Dėl Kauno rajono pradinių mokyklų, mokyklų-darželių, darželių, mokyklų-daugiafunkcių centrų, progimnazijos, gimnazijų, pagrindinių, meno, sporto ir sanatorinės mokyklų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo ir pritarimo VšĮ Vytauto Didžiojo universiteto Ugnės Karvelis gimnazijos didžiausiam leistinam pareigybių skaičiui“ pakeitimo“.

Dirba Akademijos mokykloje -darželyje „Gilė“ ir Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijoje.

 

Tarybos posėdyje nusišalinimas nepriimtas.

Nurodytos aplinkybės nėra pakankamas pagrindas interesų konfliktui kilti.

Tarybos posėdis
2020-10-22

 

 

 

INFORMACIJA APIE KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIŲ 2019 METAIS PAREIKŠTUS NUSIŠALINIMUS NUO DALYVAVIMO RENGIANT, SVARSTANT IR PRIIMANT SPRENDIMUS, SIEKIANT IŠVENGTI VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ KONFLIKTO

 

Eil.

Nr.

Nusišalinimo (nušalinimo) data

Tarybos nario valdas, pavardė

Svarstomas sprendimo projektas, nusišalinimo priežastis

Nusišalinimas priimtas/ nepriimtas.

Nepriėmimo priežastys

Tarybos (komiteto) posėdžio data

1.    

2019-01-28

Eimantas Vanagas

„Dėl Kauno rajono savivaldybės 2019–2021 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“;
„Dėl Kauno rajono savivaldybės 2019 m. biudžeto patvirtinimo“;
„Dėl Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo“.

Žmona dirba Kauno rajono savivaldybės administracijos Tarpžinybiniame archyve.

Taryboje  nusišalinimas nepriimtas, nes Tarybos nario nurodytos aplinkybės nėra pakankamas pagrindas interesų konfliktui kilti.

Tarybos posėdis
2019-01-31

2.    

2019-01-28

Dalytė Rudzevičienė

„Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Giraitės vandenys“ atleidimo nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio”;
„Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Giraitės vandenys“ atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio“ .

Sutuoktinis dirba UAB „Giraitės vandenys“

Taryboje nusišalinimas priimtas.

Tarybos posėdis
2019-01-31

3.    

2019-01-28

Vytenis Vitkauskas

„Dėl Kauno rajono savivaldybės 2019–2021 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“;
„Dėl Kauno rajono savivaldybės 2019 m. biudžeto patvirtinimo“;
„Dėl UAB Komunalinių paslaugų centro atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio“;
„Dėl Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo“.

Dirba UAB Komunalinių paslaugų centre teisininku.
Tėvas Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos direktorius.
Žmona dirba Savivaldybėje.

Taryboje nusišalinimas nepriimtas, nes  Tarybos nario nurodytos aplinkybės nėra pakankamas pagrindas interesų konfliktui kilti.

Tarybos posėdis
2019-01-31

 

 

4.    

2019-01-28

Asta Ulinskaitė

„Dėl Kauno rajono savivaldybės 2019–2021 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo svarstymo ir sprendimų priėmimo procedūrų”;
„Dėl Kauno rajono savivaldybės 2019 m. biudžeto patvirtinimo”.

Dirba Kauno r. Kačerginės pradinėje mokykloje.

Taryboje nusišalinimas nepriimtas. nes  Tarybos nario nurodytos aplinkybės nėra pakankamas pagrindas interesų konfliktui kilti.

Tarybos posėdis
2019-01-31

5.    

2019-01-28

Evelina Valskytė

„Dėl Kauno rajono savivaldybės 2019 m. biudžeto patvirtinimo“;
„Dėl Kauno rajono savivaldybės 2019-2021 strateginio veiklos plano patvirtinimo“.

Dirba Noreikiškių lopšelyje-darželyje „Ąžuolėlis".

Taryboje nusišalinimas nepriimtas, nes  Tarybos nario nurodytos aplinkybės nėra pakankamas pagrindas interesų konfliktui kilti.

Tarybos posėdis
2019-01-31

 

6.    

2019-01-28

Laimutė Rutkauskienė

„Dėl Kauno rajono savivaldybės 2019 m. biudžeto patvirtinimo“;
„Dėl Kauno rajono savivaldybės 2019-2021 m.  strateginio veiklos plano patvirtinimo“.

Dirba Čekiškės gimnazijoje direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Taryboje nusišalinimas nepriimtas. nes  Tarybos nario nurodytos aplinkybės nėra pakankamas pagrindas interesų konfliktui kilti.

Tarybos posėdis
2019-01-31

 

7.    

2019-01-28

Alfonsas Norkus

„Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Giraitės vandenys“ atleidimo nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio“;
„Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Giraitės vandenys“ atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio“.

Dirba UAB „Giraitės vandenys“.

Taryboje nusišalinimas priimtas

Tarybos posėdis
2019-01-31

 

8.

2019-01-28

Eglė Rutkauskienė

„Dėl Kauno rajono savivaldybės 2019–2021 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“;
„Dėl Kauno rajono savivaldybės 2019 m. biudžeto patvirtinimo“.

Dirba Kauno rajono sporto mokykloje.

Taryboje nusišalinimas nepriimtas, nes  Tarybos nario nurodytos aplinkybės nėra pakankamas pagrindas interesų konfliktui

Tarybos posėdis
2019-01-31

 

 

9

2019-01-28

Kęstutis Povilaitis

„Dėl  Kauno rajono savivaldybės Smulkiojo ir vidutinio verslo skatinimo fondo 2018 m. lėšų panaudojimo ataskaitos patvirtinimo“.

Įmonė, kurioje dirba, buvo pateikusi prašymą Kauno rajono savivaldybės SVVSF dėl paramos skyrimo.

Tarybos posėdyje nusišalinimas priimtas.

Tarybos posėdis
2019-01-31

10

2019-01-28

Kęstutis Povilaitis

„Dėl  Kauno rajono savivaldybės 2019 m. biudžeto patvirtinimo“.

Įmonė, kurioje dirba, yra sudariusi sutartį su Savivaldybe dėl keleivių pervežimo.

Taryboje nusišalinimas nepriimtas, nes  Tarybos nario nurodytos aplinkybės nėra pakankamas pagrindas interesų konfliktui

Tarybos posėdis
2019-01-31

 

 

11.

2019-01-28

Jonas Mykolaitis

„Dėl Kauno rajono savivaldybės 2019–2021 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“;
„Dėl Kauno rajono savivaldybės 2019 m. biudžeto patvirtinimo“;
„Dėl Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo“.

Dirba Kauno rajono sporto mokykloje mokytoju.

Taryboje nusišalinimas nepriimtas. nes  Tarybos nario nurodytos aplinkybės nėra pakankamas pagrindas interesų konfliktui.

Tarybos posėdis
2019-01-31

 

12.

2019-01-28

Lionė Pikelienė

„Dėl Kauno rajono savivaldybės 2019–2021 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“;
„Dėl Kauno rajono savivaldybės 2019 m. biudžeto patvirtinimo“.

Dirba Batniavos mokykloje-daugiafunkciniame centre.


Taryboje nusišalinimas nepriimtas. nes  Tarybos nario nurodytos aplinkybės nėra pakankamas pagrindas interesų konfliktui.

Tarybos posėdis
2019-01-31

 

13.

2019-01-28

Česlovas Paulauskas

„Dėl Kauno rajono savivaldybės 2019–2021 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“;
„Dėl Kauno rajono savivaldybės 2019 m. biudžeto patvirtinimo“.

Žmona dirba  Babtų darželyje.

Taryboje nusišalinimas nepriimtas, nes  Tarybos nario nurodytos aplinkybės nėra pakankamas pagrindas interesų konfliktui.

Tarybos posėdis
2019-01-31

 

14.

2019-02-18

Laimutė Rutkauskienė

„Dėl pritarimo gimnazijų, Garliavos Jonučių progimnazijos, Kauno rajono sporto ir Garliavos meno mokyklų vadovų 2018 m. veiklos ataskaitoms“.

Dirba Čekiškės gimnazijoje.

Tarybos posėdyje nusišalinimas priimtas

Tarybos posėdis
2019-02-28

15. 2019-02-21 Vytenis Vitkauskas

„Dėl pritarimo gimnazijų, Garliavos Jonučių progimnazijos, Kauno rajono sporto ir Garliavos meno mokyklų vadovų 2018 m. veiklos ataskaitoms“.

Tėvas Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos direktorius.

Tarybos posėdyje nusišalinimas priimtas Tarybos posėdis
2019-02-28
16. 2019-02-18 Asta Ulinskaitė

Nuo Kačerginės pradinės mokyklos ir Kačerginės daugiafunkcio centro direktorės ataskaitų.

Dirba Kauno r. Kačerginės pradinėje mokykloje.

Tarybos posėdyje nusišalinimas priimtas Tarybos posėdis
2019-02-28
17. 2019-02-27 Evelina Valskytė

„Dėl pritarimo ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų 2018 m. veiklos ataskaitoms“;
„Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. TS-261 „Dėl Kauno rajono pradinių mokyklų, mokyklų-darželių, darželių, mokyklų-daugiafunkcių centrų, daugiafunkcio centro, progimnazijos, gimnazijų, pagrindinių, meno, sporto ir sanatorinės mokyklų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo“.

Dirba vaikų darželyje ,,Ąžuolėlis“.

Tarybos posėdyje nusišalinimas priimtas Tarybos posėdis
2019-02-28
18. 2019-02-27 Jonas Mykolaitis

„Dėl pritarimo gimnazijų, Garliavos Jonučių progimnazijos, Kauno rajono sporto ir Garliavos meno mokyklų vadovų 2018 m. veiklos ataskaitoms“;
„Dėl pritarimo mokyklų-darželių, Kačerginės vaikų sanatorijos „Žibutė“, pagrindinių ir pradinių mokyklų, Kačerginės daugiafunkcio ir mokyklų-daugiafunkcių centrų vadovų 2018 m. veiklos ataskaitoms“.

Dirba Kauno rajono sporto mokykloje mokytoju.

Tarybos posėdyje nusišalinimas priimtas Tarybos posėdis
2019-02-28
19. 2019-02-27 Eglė Rutkauskienė

„Dėl pritarimo gimnazijų, Garliavos Jonučių progimnazijos, Kauno rajono sporto ir Garliavos meno mokyklų vadovų 2018 m. veiklos ataskaitoms“.

Dirba Kauno rajono sporto mokykloje.

Tarybos posėdyje nusišalinimas priimtas Tarybos posėdis
2019-02-28
20. 2019-02-28 Kęstutis Povilaitis

„Dėl vietinių (priemiestinių) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų pripažinimo visuomenei būtinais“.

Dirba UAB „Merula“.

Tarybos posėdyje nusišalinimas priimtas Tarybos posėdis
2019-02-28
21. 2019-02-28 Lionė Pikelienė

„Dėl pritarimo mokyklų-darželių, Kačerginės vaikų sanatorijos „Žibutė“, pagrindinių ir pradinių mokyklų, Kačerginės daugiafunkcio ir mokyklų-daugiafunkcių centrų vadovų 2018 m. veiklos ataskaitoms“.

Dirba Batniavos mokykloje-daugiafunkciniame centre.

Tarybos posėdyje nusišalinimas priimtas Tarybos posėdis
2019-02-28
22. 2019-03-25 Asta Ulinskaitė

„Dėl Kauno rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų klasių, grupių skaičiaus sraute ir mokinių skaičiaus sraute pagal vykdomas bendrojo ugdymo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas 2019–2020 m. m. nustatymo“.

Dirba Kauno r. Kačerginės pradinėje mokykloje.

Tarybos posėdyje nusišalinimas priimtas Tarybos posėdis
2019-03-28
23. 2019-03-25 Vytenis Vitkauskas

„Dėl Kauno rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų klasių, grupių skaičiaus sraute ir mokinių skaičiaus sraute pagal vykdomas bendrojo ugdymo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas 2019–2020 m. m. nustatymo“;
„Dėl pritarimo UAB Komunalinių paslaugų centro 2018 m. veiklos ataskaitai“; „Dėl UAB Komunalinių paslaugų centro 2018–2020 m. šilumos ūkio investicinio plano pakeitimų derinimo“.

Tėvas Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos direktorius.
Dirba teisininku UAB komunalinių paslaugų centre.

Tarybos posėdyje nusišalinimas priimtas Tarybos posėdis
2019-03-28
24. 2019-03-26 Alfonsas Norkus

„Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Giraitės vandenys“ 2018 m. veiklos ataskaitai“;
„Dėl įgaliojimų UAB „Giraitės vandenys“.

Dirba UAB „Giraitės vandenys“.

Tarybos posėdyje nusišalinimas priimtas Tarybos posėdis
2019-03-28
25. 2019-03-28 Laimutė Rutkauskienė

„Dėl Kauno rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų klasių, grupių skaičiaus sraute ir mokinių skaičiaus sraute pagal vykdomas bendrojo ugdymo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas 2019–2020 m. m. nustatymo“.


Dirbu Čekiškės gimnazijoje.

Tarybos posėdyje nusišalinimas priimtas Tarybos posėdis
2019-03-28
26.  2019-05-02  Regina Žukauskienė

„Dėl Savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto pripažinimo nereikalingu, netinkamu (negalimu) naudoti ir jo nurašymo".

Vyras dirba Kauno r. Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinėje mokykloje.

Tarybos posėdyje nusišalinimas priimtas Tarybos posėdis
2019-05-02
27. 2019-04-30 Jonas Mačiulis

„Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos 2019 m. lėšų Kauno rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms projektuoti, tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eisimo sąlygoms užtikrinti paskirstymo ir Lietuvos automobilių kelių direkcijai teikiamo Kauno rajono savivaldybės 2019 m. objektų sąrašo patvirtinimo".

Gyvena Kaštonų g. Karmėlavoje.

Tarybos posėdyje nusišalinimas priimtas Tarybos posėdis
2019-05-02
28. 2019-05-27 Rasa Kazakevičienė

„Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. TS-61 „Dėl Kauno rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 m. bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo“.

Dirba Kauno rajono Akademijos U. Karvelis gimnazijoje.

Tarybos posėdyje nusišalinimas nepriimtas

Svarstomas klausimas yra susijęs su  Savivaldybės teikiama viešąja paslauga.

Tarybos posėdis
2019-05-30
29. 2019-05-27 Paulius Visockas

„Dėl pritarimo Kauno r. Zapyškio pagrindinės mokyklos pastato, esančio Šviesos g. 16, Kluoniškių k., infrastruktūros modernizavimo projektui ir bendro jo finansavimo“.


Žmona Eglė Visockienė dirba Kauno rajono Zapyškio pagrindinėje mokykloje

Tarybos posėdyje nusišalinimas nepriimtas

Svarstomas klausimas yra susijęs su  Savivaldybės teikiama viešąja paslauga.

Tarybos posėdis
2019-05-30
30. 2019-05-27 Algirdas Navickas

„Dėl pritarimo Kauno r. Raudondvario gimnazijos sporto infrastruktūros atnaujinimo projektui ir šio projekto bendro finansavimo užtikrinimo“.

Dirba Kauno rajono Raudondvario gimnazijoje direktorės pavaduotoju ugdymui ir mokytoju.

Tarybos posėdyje nusišalinimas nepriimtas

Svarstomas klausimas yra susijęs su  Savivaldybės teikiama viešąja paslauga.

Tarybos posėdis
2019-05-30
31. 2019-05-28 Irena Marcinkevičienė

„Dėl pritarimo Kauno r. Zapyškio pagrindinės mokyklos pastato, esančio Šviesos g. 16, Kluoniškių k., infrastruktūros modernizavimo projektui ir bendro jo finansavimo“.

Žentas dirba Kauno rajono Zapyškio pagrindinėje mokykloje.

Tarybos posėdyje nusišalinimas nepriimtas

Svarstomas klausimas yra susijęs su  Savivaldybės teikiama viešąja paslauga.

Tarybos posėdis
2019-05-30
32. 2019-05-27 Laimutė Rutkauskienė

„Dėl Kauno r. Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazijos sporto infrastruktūros atnaujinimo projektui ir šio projekto bendro finansavimo užtikrinimo“.

Dirba  Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazijoje direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Tarybos posėdyje nusišalinimas nepriimtas

Svarstomas klausimas yra susijęs su  Savivaldybės teikiama viešąja paslauga.

Tarybos posėdis
2019-05-30
33. 2019-05-29 Jonas Mykolaitis

„Dėl pritarimo Kauno r. Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinės mokyklos futbolo stadiono modernizavimo projektui, bendram jo finansavimui ir investicijų užtikrinimui“.

Dirba Kauno rajono A. Mitkaus pagrindinės mokyklos mokytoju.

Tarybos posėdyje nusišalinimas nepriimtas

Svarstomas klausimas yra susijęs su  Savivaldybės teikiama viešąja paslauga.

Tarybos posėdis
2019-05-30
34. 2019-06-14 Rasa Kazakevičienė

„Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 15 d. sprendimo Nr. TS-224 „Dėl Kauno r. Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijos Ežerėlio vidurinio ugdymo skyriaus steigimo ir Kauno r. Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“;
„Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. TS-261 „Dėl Kauno rajono pradinių mokyklų, mokyklų-darželių, darželių, mokyklų-daugiafunkcių centrų, daugiafunkcio centro, progimnazijos, gimnazijų, pagrindinių, meno, sporto ir sanatorinės mokyklų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“.

Dirba Kauno rajono Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijoje.

Tarybos posėdyje nusišalinimas priimtas Tarybos posėdis
2019-06-27
35. 2019-06-25 Evelina Valskytė

„Dėl Kauno r. Noreikiškių lopšelio-darželio „Ąžuolėlis“ nuostatų patvirtinimo“; „Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo
Nr. TS-261 „Dėl Kauno rajono pradinių mokyklų, mokyklų-darželių, darželių, mokyklų-daugiafunkcių centrų, daugiafunkcio centro, progimnazijos, gimnazijų, pagrindinių, meno, sporto ir sanatorinės mokyklų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo“.

Dirba Kauno r. Noreikiškių lopšelyje-darželyje „Ąžuolėlis“.

Tarybos posėdyje nusišalinimas priimtas Tarybos posėdis
2019-06-27
36. 2019-08-27 Vytenis Vitkauskas

„Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. TS-99 „Dėl Kauno rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų klasių, grupių skaičiaus sraute ir mokinių skaičiaus sraute pagal vykdomas bendrojo ugdymo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas 2019-2020 m. m. nustatymo“ pakeitimo“.

Tėvas Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos direktorius.

Tarybos posėdyje nusišalinimas nepriimtas

Svarstomas klausimas yra susijęs su  Savivaldybės teikiama viešąja paslauga.

Tarybos posėdis
2019-08-29
37. 2019-08-23 Algirdas Navickas

„Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. TS-99 „Dėl Kauno rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų klasių, grupių skaičiaus sraute ir mokinių skaičiaus sraute pagal vykdomas bendrojo ugdymo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas 2019-2020 m. m. nustatymo“ pakeitimo“.

Dirba Kauno rajono Raudondvario gimnazijoje direktorės pavaduotoju ugdymui ir mokytoju.

Tarybos posėdyje nusišalinimas nepriimtas

Svarstomas klausimas yra susijęs su  Savivaldybės teikiama viešąja paslauga.

Tarybos posėdis
2019-08-29
38. 2019-08-24 Jonas Mykolaitis

„Dėl pritarimo projektui „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas Kauno r. Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinės mokyklos pastate“ ir jo bendro finansavimo užtikrinimo“.

Dirba Kauno rajono A. Mitkaus pagrindinės mokyklos mokytoju.

Tarybos posėdyje nusišalinimas priimtas Tarybos posėdis
2019-08-29
39. 2019-08-22 Saulius Davainis

„Dėl Savivaldybės turto panaudos sutarčių su VšĮ Respublikine Kauno ligonine“.

Dirba VšĮ Respublikinėje Kauno ligoninėje.

Tarybos posėdyje nusišalinimas priimtas Tarybos posėdis
2019-08-29
40. 2019-08-26 Donatas Jankauskas

„Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai“.

KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto Tarybos narys.

Tarybos posėdyje nusišalinimas priimtas Tarybos posėdis
2019-08-29
41. 2019-08-26 Evelina Valskytė

„Dėl Savivaldybės turto perdavimo VšĮ Zapyškio bendruomeninių paslaugų centrui pagal panaudos sutartį“.

VšĮ Zapyškio bendruomeninių paslaugų centro vadovė.

Tarybos posėdyje nusišalinimas priimtas Tarybos posėdis
2019-08-29
42. 2019-08-26 Laimutė Rutkauskienė

„Dėl pritarimo projektui „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas Kauno r. Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazijos pastate“.

Dirba  Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazijoje direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Tarybos posėdyje nusišalinimas priimtas Tarybos posėdis
2019-08-29
43. 2019-08-26 Romas Majauskas

„Dėl Kauno rajono žemės ūkio subjektų atleidimo nuo žemės mokesčio“.

Kauno rajone turi žemės ūkio paskirties žemės ir 2019 m. deklaravęs pasėlius.

Tarybos posėdyje nusišalinimas priimtas Tarybos posėdis
2019-08-29
44. 2019-08-26 Paulius Visockas

„Dėl Kauno rajono žemės ūkio subjektų atleidimo nuo žemės mokesčio“.

Kauno rajone turi žemės ūkio paskirties žemės ir 2019 m. deklaravęs pasėlius.

Tarybos posėdyje nusišalinimas priimtas Tarybos posėdis
2019-08-29
45. 2019-08-27 Gvidas Rutkauskas

„Dėl Kauno rajono žemės ūkio subjektų atleidimo nuo žemės mokesčio“.

Kauno rajone turi žemės ūkio paskirties žemės ir 2019 m. deklaravęs pasėlius.

Tarybos posėdyje nusišalinimas priimtas Tarybos posėdis
2019-08-29
46. 2019-08-27 Gvidas Rutkauskas

„Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai“.

Žmona dirba Kauno technologijos universitete.

Tarybos posėdyje nusišalinimas priimtas Tarybos posėdis
2019-08-29
47. 2019-08-27 Jonas Mačiulis

„Dėl Kauno rajono žemės ūkio subjektų atleidimo nuo žemės mokesčio“.

Kauno rajone turi žemės ūkio paskirties žemės ir 2019 m. deklaravęs pasėlius.

Tarybos posėdyje nusišalinimas priimtas Tarybos posėdis
2019-08-29
48. 2019-08-29 Jonas Mačiulis

„Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai“.

Dirba Valstybinėje miškų urėdijoje.

Tarybos posėdyje nusišalinimas priimtas Tarybos posėdis
2019-08-29
49. 2019-08-29 Justinas Urbanavičius

„Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai“.

Dirba Valstybinėje miškų urėdijoje.

Tarybos posėdyje nusišalinimas priimtas Tarybos posėdis
2019-08-29
50. 2019-08-26 Vytautas Rimas

„Dėl Kauno rajono žemės ūkio subjektų atleidimo nuo žemės mokesčio“.

Sūnus Evaldas Rimas Kauno rajone turi žemės ūkio paskirties žemės ir 2019 m. deklaravęs pasėlius.

Tarybos posėdyje nusišalinimas priimtas Tarybos posėdis
2019-08-29
51. 2019-08-26 Regina Žukauskienė

„Dėl pritarimo projektui „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas Kauno r. Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinės mokyklos pastate“.

Vyras dirba Kauno rajono A. Mitkaus pagrindinės mokykloje.

Tarybos posėdyje nusišalinimas priimtas Tarybos posėdis
2019-08-29
52. 2019-08-26 Irena Marcinkevičienė

„Dėl pritarimo Kauno r. Zapyškio pagrindinės mokyklos pastato, esančio Šviesos g. 16, Kluoniškių k., infrastruktūros modernizavimo projektui ir bendram jo finansavimui“.

Žentas Zapyškio pagrindinės mokyklos direktorius.

Tarybos posėdyje nusišalinimas priimtas Tarybos posėdis
2019-08-29
53. 2019-09-19  Saulius Davainis  

„Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo  Nr. TS-58 „Dėl Kauno rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo ir didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus savivaldybės administracijoje“ pakeitimo“.

Žmona Evelina Davainienė dirba Kauno rajono savivaldybėje
Tarybos posėdyje nusišalinimas priimtas Tarybos posėdis
2019-09-26
54. 2019-09-20 Algirdas Navickas

„Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimo   Nr. TS-2 „Dėl Kauno rajono savivaldybės 2019 m. biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo“.

„Dėl Kauno rajono pradinių mokyklų, mokyklų-darželių, darželių, mokyklų-daugiafunkcių centrų, daugiafunkcio centro, progimnazijos, gimnazijų, pagrindinių, meno, sporto ir sanatorinės mokyklų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“.

 

 

Dirba Kauno rajono Raudondvario gimnazijoje direktorės pavaduotoju ugdymui ir mokytoju.

Nusišalinimas priimtas

 

Nusišalinimas nepriimtas, nes klausimas susijęs su Savivaldybės teikiama viešąja paslauga.
Tarybos posėdis
2019-09-26
55. 2019-09-23 Rasa Kazakevičienė

„Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. TS-1 „Dėl Kauno rajono savivaldybės 2019–2021 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“.

„Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. TS-2 „Dėl Kauno rajono savivaldybės 2019 m. biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo“.

 

„Dėl Kauno rajono pradinių mokyklų, mokyklų-darželių, darželių, mokyklų-daugiafunkcių centrų, daugiafunkcio centro, progimnazijos, gimnazijų, pagrindinių, meno, sporto ir sanatorinės mokyklų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“.

 

Dirba Akademijos mokykloje -darželyje „Gilė“.

Nusišalinimas priimtas.

 

Nusišalinimas priimtas.

 

Nusišalinimas nepriimtas, nes klausimas susijęs su Savivaldybės teikiama viešąja paslauga.

Tarybos posėdis
2019-09-26
56. 2019-09-23 Evelina Valskytė

„Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. TS-1 „Dėl Kauno rajono savivaldybės 2019–2021 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“.

 

„Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. TS-2 „Dėl Kauno rajono savivaldybės 2019 m. biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo“.

 

 

„Dėl Kauno rajono pradinių mokyklų, mokyklų-darželių, darželių, mokyklų-daugiafunkcių centrų, daugiafunkcio centro, progimnazijos, gimnazijų, pagrindinių, meno, sporto ir sanatorinės mokyklų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“.

 

Dirba Akademijos mokykloje -darželyje „Gilė“.

Nusišalinimas priimtas.

 

 

Nusišalinimas priimtas.

 

Nusišalinimas nepriimtas, nes klausimas susijęs su Savivaldybės teikiama viešąja paslauga.

Tarybos posėdis
2019-09-26
57. 2019-09-23 Laimutė Rutkauskienė

„Dėl Kauno rajono pradinių mokyklų, mokyklų-darželių, darželių, mokyklų-daugiafunkcių centrų, daugiafunkcio centro, progimnazijos, gimnazijų, pagrindinių, meno, sporto ir sanatorinės mokyklų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“.

 

Dirba Čekiškės gimnazijoje direktoriaus pavaduotoja.
Nusišalinimas nepriimtas, nes klausimas susijęs su Savivaldybės teikiama viešąja paslauga. Tarybos posėdis
2019-09-26
58. 2019-09-23 Jonas Mykolaitis

 

„Dėl Kauno rajono pradinių mokyklų, mokyklų-darželių, darželių, mokyklų-daugiafunkcių centrų, daugiafunkcio centro, progimnazijos, gimnazijų, pagrindinių, meno, sporto ir sanatorinės mokyklų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“.

 

„Dėl Kauno rajono savivaldybės neformaliojo švietimo mokyklų maksimalaus mokinių ir grupių skaičiaus bei minimalaus mokinių skaičiaus grupėse nustatymo“.

 

Dirba Kauno rajono A. Mitkaus pagrindinės mokyklos mokytoju ir Sporto mokyklos treneriu.

Nusišalinimas nepriimtas, nes klausimas susijęs su Savivaldybės teikiama viešąja paslauga.

 

Nusišalinimas priimtas.

Tarybos posėdis
2019-09-26
59. 2019-09-24 Vytenis Vitkauskas

„Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio
31 d. sprendimo Nr. TS-49 „Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2019 m. veiklos programos patvirtinimo“ pakeitimo“.

 

 

„Dėl pritarimo Kauno r. Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos dalyvavimui tarptautiniame projekte“.

 

 

„Dėl Kauno rajono pradinių mokyklų, mokyklų- darželių , darželių, mokyklų- daugiafunkcinių centrų, daugiafunkcinio centro,  progimnazijos, gimnazijų, pagrindinių, meno, sporto ir sanatorinės mokyklų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“.

 

„Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr.TS-253 „Dėl Kauno rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

 

Dirba UAB Komunalinių paslaugų centre.

 

Nusišalinimas priimtas.

 

 

Nusišalinimas priimtas.

 

Nusišalinimas nepriimtas, nes klausimas susijęs su Savivaldybės teikiama viešąja paslauga.

 

Nusišalinimas priimtas.

Tarybos posėdis
2019-09-26
60. 2019-09-25 Eglė Rutkauskienė

 

„Dėl Kauno rajono pradinių mokyklų, mokyklų- darželių , darželių, mokyklų- daugiafunkcinių centrų, daugiafunkcinio centro,  progimnazijos, gimnazijų, pagrindinių, meno, sporto ir sanatorinės mokyklų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“.

 

„Dėl Kauno rajono savivaldybės neformaliojo švietimo mokyklų maksimalaus mokinių ir grupių skaičiaus bei minimalaus mokinių skaičiaus grupėse nustatymo“.

 

Dirba Kauno rajono sporto mokykloje.

Nusišalinimas nepriimtas, nes klausimas susijęs su Savivaldybės teikiama viešąja paslauga.

 

Nusišalinimas priimtas.

Tarybos posėdis
2019-09-26
61. 2019-10-18 Algirdas Navickas

„Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo  Nr. TS-268 „Dėl Kauno rajono savivaldybės trumpalaikės turto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo".

Dirba Kauno rajono Raudondvario gimnazijoje direktorės pavaduotoju ugdymui ir mokytoju.

Nusišalinimas priimtas.

Tarybos posėdis
2019-10-24
62. 2019-11-26 Vytenis Vitkauskas

„Dėl UAB Komunalinių paslaugų centro atleidimo nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio".

Dirba UAB Komunalinių paslaugų centre.

Nusišalinimas priimtas.

Tarybos posėdis
2019-11-28
63. 2019-12-17 Vytenis Vitkauskas

„Dėl UAB Komunalinių paslaugų centro šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo tretiems šilumos bazinės kainos galiojimo metams“.

„Dėl UAB Komunalinių paslaugų centro karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“.

„Dėl Savivaldybės turto perdavimo UAB Komunalinių paslaugų centrui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise“.

Dirba UAB Komunalinių paslaugų centre.

Nusišalinimas priimtas.

Tarybos posėdis
2019-12-19

 

INFORMACIJA APIE KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIŲ 2018 METAIS PAREIKŠTUS NUSIŠALINIMUS NUO DALYVAVIMO RENGIANT, SVARSTANT IR PRIIMANT SPRENDIMUS, SIEKIANT IŠVENGTI VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ KONFLIKTO

 

Eil. Nr.

Nusišalinimo (nušalinimo) data

Tarybos nario vardas, pavardė

Svarstomas sprendimo projektas

Nusišalinimas priimtas/ nepriimtas.
Nepriėmimo priežastys

Tarybos (komiteto) posėdžio data

1.                                     

2018-01-29

Arūnas Karlonas

Dėl Kauno rajono savivaldybės 2018–2020 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo.

Dėl Kauno rajono savivaldybės 2018 m. biudžeto patvirtinimo.

Dėl mokesčio už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą Kauno rajono švietimo įstaigose mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario
23 d. sprendimo Nr. TS-61 „Dėl mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo Kauno rajono savivaldybės švietimo įstaigoms ir kitiems švietimo teikėjams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Nusišalinimas nepriimtas. Priėmus nusišalinimą, neliktų galimybės priimti sprendimą.

Tarybos posėdis 2018-01-31

 

2.                                     

2018-01-29

Jonas Mykolaitis

Dėl Kauno rajono savivaldybės 2018–2020 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo.

Dėl Kauno rajono savivaldybės 2018 m. biudžeto patvirtinimo.

Nusišalinimas nepriimtas. Priėmus nusišalinimą, neliktų galimybės priimti sprendimą.

Tarybos posėdis 2018-01-31

 

3.                                     

2018-01-29

Kazimieras Nausėda

Dėl Kauno rajono savivaldybės 2018–2020 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo.

Dėl Kauno rajono savivaldybės 2018 m. biudžeto patvirtinimo.

Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. TS-463 „Dėl Savivaldybės turto perdavimo uždarajai akcinei bendrovei „Giraitės vandenys“ valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise“ pakeitimo.

Taryboje nusišalinimas nepriimtas. Priėmus nusišalinimą, neliktų galimybės priimti sprendimą.

Tarybos posėdis 2018-01-31

4.                                     

2018-01-25

Alfonsas Norkus

Dėl Kauno rajono savivaldybės 2018–2020 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo.

Dėl Kauno rajono savivaldybės 2018 m. biudžeto patvirtinimo.

Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. TS-463 „Dėl Savivaldybės turto perdavimo uždarajai akcinei bendrovei „Giraitės vandenys“ valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise“ pakeitimo

Taryboje nusišalinimas nepriimtas. Priėmus nusišalinimą, neliktų galimybės priimti sprendimą.

Tarybos posėdis 2018-01-31

5.                                     

2018-01-29

Česlovas Paulauskas

Dėl Kauno rajono savivaldybės 2018–2020 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo.

Dėl Kauno rajono savivaldybės 2018 m. biudžeto patvirtinimo.

Taryboje nusišalinimas nepriimtas. Priėmus nusišalinimą, neliktų galimybės priimti sprendimą.

Tarybos posėdis 2018-01-31

6.                                     

2018-01-29

Lionė Pikelienė

Dėl Kauno rajono savivaldybės 2018–2020 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo.

Dėl Kauno rajono savivaldybės 2018 m. biudžeto patvirtinimo.

Taryboje nusišalinimas nepriimtas. Priėmus nusišalinimą, neliktų galimybės priimti sprendimą.

Tarybos posėdis 2018-01-31

7.                                     

2018-01-29

Kęstutis Povilaitis

Dėl Kauno rajono savivaldybės 2018–2020 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo.

Dėl Kauno rajono savivaldybės 2018 m. biudžeto patvirtinimo.

Taryboje nusišalinimas nepriimtas. Priėmus nusišalinimą, neliktų galimybės priimti sprendimą.

Tarybos posėdis 2018-01-31

 

8.                                     

2018-01-29

Eglė Rutkauskienė

Dėl Kauno rajono savivaldybės 2018–2020 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo.

Dėl Kauno rajono savivaldybės 2018 m. biudžeto patvirtinimo.

Taryboje nusišalinimas nepriimtas. Priėmus nusišalinimą, neliktų galimybės priimti sprendimą.

Tarybos posėdis

2018-01-31

9.                                     

2018-01-29

Laimutė Rutkauskienė

Dėl Kauno rajono savivaldybės 2018–2020 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo.

Dėl Kauno rajono savivaldybės 2018 m. biudžeto patvirtinimo.

Taryboje nusišalinimas nepriimtas. Priėmus nusišalinimą, neliktų galimybės priimti sprendimą.

Tarybos posėdis

2018-01-31

10.                                 

2018-01-30

Evelina Valskytė

Dėl Kauno rajono savivaldybės 2018–2020 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo.

Dėl Kauno rajono savivaldybės 2018 m. biudžeto patvirtinimo.

 

Taryboje nusišalinimas nepriimtas. Priėmus nusišalinimą, neliktų galimybės priimti sprendimą.

Tarybos posėdis

2018-01-31

11.                                 

2018-01-29

Eimantas Vanagas

Dėl Kauno rajono savivaldybės 2018–2020 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo.

Dėl Kauno rajono savivaldybės 2018 m. biudžeto patvirtinimo.

 

Taryboje nusišalinimas nepriimtas. Priėmus nusišalinimą, neliktų galimybės priimti sprendimą.

Tarybos posėdis
2018-01-31

12.                                 

2018-01-29

Vytenis Vitkauskas

Dėl Kauno rajono savivaldybės 2018–2020 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo.

Dėl Kauno rajono savivaldybės 2018 m. biudžeto patvirtinimo.

 

Taryboje nusišalinimas nepriimtas. Priėmus nusišalinimą, neliktų galimybės priimti sprendimą.

Tarybos posėdis

2018-01-31

13.                                 

2018-01-29

Paulius Visockas

Dėl Kauno rajono savivaldybės 2018–2020 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo.

Dėl Kauno rajono savivaldybės 2018 m. biudžeto patvirtinimo.

 

Taryboje nusišalinimas nepriimtas. Priėmus nusišalinimą, neliktų galimybės priimti sprendimą.

 

Tarybos posėdis 2018-01-31

14.

2018-03-06

Evelina Valskytė

Dėl ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir kitų švietimo įstaigų vadovų atsiskaitymo už 2017 metų veiklą

Nusišalinimas Priimtas

Tarybos posėdis
2018-03-29

15.

2018-03-14

Laimutė Rutkauskienė

Dėl pritarimo gimnazijų, Garliavos Jonučių progimnazijos, Kauno rajono sporto ir Garliavos meno mokyklų vadovų 2017 m. veiklos ataskaitoms

Dėl Kauno rajono savivaldybės 2015–2019 m. visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2018 m. pajamų ir išlaidų plano bei visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo aprašų patvirtinimo

Nusišalinimas Priimtas

Tarybos posėdis
2018-03-29

16.

2018-03-28

Eglė Rutkauskienė

Dėl pritarimo gimnazijų, Garliavos Jonučių progimnazijos, Kauno rajono sporto ir Garliavos meno mokyklų vadovų 2017 m. veiklos ataskaitoms

Nusišalinimas Priimtas

Tarybos posėdis
2018-03-29

17.

2018-04-20

Vytenis Vitkauskas

Dėl pritarimo UAB Komunalinių paslaugų centro 2017 m. pranešimui, finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo, pelno (nuostolių) paskirstymo“

Nusišalinimas Priimtas

Tarybos posėdis
2018-04-26

18.

2018-04-23

Dalytė Rudzevičienė

Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Giraitės vandenys“ 2017 m. pranešimui, finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo, pelno (nuostolių) paskirstymo

Nusišalinimas Priimtas

Tarybos posėdis
2018-04-26

19.

2018-06-22

 

2018-06-26

 

 

2018-06-28

Vytenis Vitkauskas

Dėl UAB Komunalinių paslaugų centro įstatinio kapitalo didinimo

Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 22 d. sprendimo Nr. TS-416 „Dėl Kauno rajono savivaldybės kontroliuojamų uždarųjų akcinių bendrovių vadovų, jų pavaduotojų ir vyriausiųjų buhalterių darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Dėl Kauno rajono savivaldybės kontroliuojamų uždarųjų akcinių bendrovių pasiektų veiklos tikslų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl konkursų Kauno rajono savivaldybės uždarųjų akcinių bendrovių, kurių savininkė yra Savivaldybė, vadovų pareigoms užimti organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Nusišalinimas Priimtas

 

 

 

Tarybos posėdis
2018-06-28

20.

2018-06-25

Eimantas Vanagas

Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2018 m. sausio
31 d. sprendimo Nr. TS-1 „Dėl Kauno rajono savivaldybės 2018–2020 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo


Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2018 m. sausio
31 d. sprendimo Nr. TS-3 „Dėl Kauno rajono savivaldybės   2018 m. biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

Nusišalinimas Priimtas Tarybos posėdis
2018-06-28

21.

2018-06-22

Paulius Visockas

Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 24 d. sprendimo Nr. TS-303 „Dėl Kauno rajono pradinių mokyklų, mokyklų-darželių, darželių, mokyklų-daugiafunkcių centrų, daugiafunkcio centro, progimnazijos, gimnazijų, pagrindinių, meno, sporto ir sanatorinių mokyklų didžiausio leistino pareigybių (išskyrus mokytojus) skaičiaus nustatymo


Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Kauno rajono savivaldybės nuosavybėn ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

Nusišalinimas Priimtas

Tarybos posėdis
2018-06-28

22.

2018-06-22

 

Laimutė Rutkauskienė

Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 24 d. sprendimo Nr. TS-303 „Dėl Kauno rajono pradinių mokyklų, mokyklų-darželių, darželių, mokyklų-daugiafunkcių centrų, daugiafunkcio centro, progimnazijos, gimnazijų, pagrindinių, meno, sporto ir sanatorinių mokyklų didžiausio leistino pareigybių (išskyrus mokytojus) skaičiaus nustatymo“ pakeitimo Nusišalinimas Priimtas Tarybos posėdis
2018-06-28

23.

2018-06-26

 Alfonsas Norkus

Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 22 d. sprendimo Nr. TS-416 „Dėl Kauno rajono savivaldybės kontroliuojamų uždarųjų akcinių bendrovių vadovų, jų pavaduotojų ir vyriausiųjų buhalterių darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Dėl Kauno rajono savivaldybės kontroliuojamų uždarųjų akcinių bendrovių pasiektų veiklos tikslų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Giraitės vandenys“ įstatinio  kapitalo didinimo

Dėl konkursų Kauno rajono savivaldybės uždarųjų akcinių bendrovių, kurių savininkė yra Savivaldybė, vadovų pareigoms užimti organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

 

 

Nusišalinimas Priimtas Tarybos posėdis
2018-06-28

24.

2018-08-27

 Alfonsas Norkus

Dėl Savivaldybės turto perdavimo uždarajai akcinei bendrovei „Giraitės vandenys“ valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

Nusišalinimas Priimtas Tarybos posėdis
2018-08-30
25.  2018-09-24  Vytenis Vitkauskas

Dėl Kauno rajono pradinių mokyklų, mokyklų-darželių, darželių, mokyklų-daugiafunkcių centrų, daugiafunkcio centro, progimnazijos, gimnazijų, pagrindinių, meno, sporto ir sanatorinių mokyklų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo

Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos  2017 m. birželio
29 d. sprendimo Nr. TS-253 „Dėl Kauno rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Nusišalinimas Priimtas Tarybos posėdis
2018-09-27
26. 2018-09-27 Laimutė Rutkauskienė

Dėl mokymo lėšų dalies, tenkančios Savivaldybei, apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Nusišalinimas Priimtas Tarybos posėdis
2018-09-27
27. 2018-09-27 Evelina Valskyte Dėl Kauno rajono pradinių mokyklų, mokyklų-darželių, darželių, mokyklų-daugiafunkcių centrų, daugiafunkcio centro, progimnazijos, gimnazijų, pagrindinių, meno, sporto ir sanatorinių mokyklų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo Nusišalinimas Priimtas Tarybos posėdis
2018-09-27
28. 2018-09-27 Jonas Mykolaitis Dėl Kauno rajono pradinių mokyklų, mokyklų-darželių, darželių, mokyklų-daugiafunkcių centrų, daugiafunkcio centro, progimnazijos, gimnazijų, pagrindinių, meno, sporto ir sanatorinių mokyklų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo Nusišalinimas Priimtas Tarybos posėdis
2018-09-27
29. 2018-09-26 Asta Ulinskaitė Dėl Kauno rajono pradinių mokyklų, mokyklų-darželių, darželių, mokyklų-daugiafunkcių centrų, daugiafunkcio centro, progimnazijos, gimnazijų, pagrindinių, meno, sporto ir sanatorinių mokyklų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo Nusišalinimas Priimtas Tarybos posėdis
2018-09-27
30. 2018-09-27 Eglė Rutkauskienė Dėl Kauno rajono pradinių mokyklų, mokyklų-darželių, darželių, mokyklų-daugiafunkcių centrų, daugiafunkcio centro, progimnazijos, gimnazijų, pagrindinių, meno, sporto ir sanatorinių mokyklų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo Nusišalinimas Priimtas Tarybos posėdis
2018-09-27
31. 2018-09-27 Česlovas Paulauskas Dėl Kauno rajono pradinių mokyklų, mokyklų-darželių, darželių, mokyklų-daugiafunkcių centrų, daugiafunkcio centro, progimnazijos, gimnazijų, pagrindinių, meno, sporto ir sanatorinių mokyklų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo Nusišalinimas Priimtas Tarybos posėdis
2018-09-27
32. 2018-09-27 Lionė Pikelienė Dėl Kauno rajono pradinių mokyklų, mokyklų-darželių, darželių, mokyklų-daugiafunkcių centrų, daugiafunkcio centro, progimnazijos, gimnazijų, pagrindinių, meno, sporto ir sanatorinių mokyklų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo Nusišalinimas Priimtas Tarybos posėdis
2018-09-27
33. 2018-09-26 Arūnas Karlonas Dėl Savivaldybės turto panaudos sutarties sudarymo su Domeikavos vaikų ir jaunimo centru „NERIS“ Nusišalinimas Priimtas Tarybos posėdis
2018-09-27
34. 2018-10-24 Asta Ulinkskaitė

Dėl įgaliojimo organizuoti Kauno r. Kačerginės pradinės mokyklos direktoriaus konkursą.

Nusišalinimas Priimtas Tarybos posėdis
2018-10-25
35. 2018-10-23 Alfonsas Norkus

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Giraitės vandenys“ 2019–2021 m. veiklos plano patvirtinimo.

Nusišalinimas Priimtas Tarybos posėdis
2018-10-25
36. 2018-11-20 Kęstutis Povilaitis

Dėl  Kauno rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. TS-74 „Dėl Kauno rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo skatinimo fondo 2018 m. lėšų sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo

Dėl pritarimo projektams, įgyvendinamiems pagal Garliavos miesto vietos plėtros strategiją ir jų bendro finansavimo

Nusišalinimas Priimtas

Tarybos posėdis
2018-11-22
37. 2018-12-17 Alfonsas Norkus

Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo
24 d. sprendimo Nr. TS-296 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Giraitės vandenys“ 2016–2018 m. veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo

Nusišalinimas Priimtas

Tarybos posėdis
2018-12-20
38. 2018-12-18  Vytenis Vitkauskas

Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio
27 d. sprendimo Nr. TS-283 „Dėl UAB Komunalinių paslaugų centro 2014–2016 m. šilumos ūkio investicinio plano suderinimo“ pakeitimo

Dėl UAB Komunalinių paslaugų centro šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo antriems šilumos bazinės kainos galiojimo metams

Dėl UAB Komunalinių paslaugų centro karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo

Dėl UAB Komunalinių paslaugų centro atleidimo nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio

Nusišalinimas Priimtas Tarybos posėdis
2018-12-20
39. 2018-12-20 Laima Stankevičienė

Dėl Kauno rajono savivaldybes administracijos direktoriaus pareigybes aprašymo patvirtinimo

Dėl Kauno rajono savivaldybes administracijos direktoriaus pavaduotojų pareigybių aprašymo patvirtinimo

Dėl Kauno rajono savivaldybes tarybos 2017 m. sausio l6 d. sprendimo Nr. TS-1 ,,Dėl Kauno rajono savivaldybes administracijos direktoriaus skyrimo, pakeitimo

Dėl Kauno rajono savivaldybes tarybos 2015 m. balandžio 23 d, sprendimo Nr. TS-113 ,,Dė1 Kauno rajono savivaldybes administracijos direktoriaus pavaduotojo skyrimo,“ pakeitimo

Dėl Kauno rajono savivaldybes tarybos 2015 m. balandžio 23 d, sprendimo Nr. TS-114 ,,Dėl Kauno rajono savivaldybes administracijos direktoriaus pavaduotojo skyrimo,“ pakeitimo
Nusišalinimas Priimtas Tarybos posėdis
2018-12-20