Taryba

Posėdžio darbotvarkė

Kauno rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio 2020-06-25  10 val.

 DARBOTVARKĖ

  

 1. Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 23 d. sprendimo Nr. TS-1 „Dėl Kauno rajono savivaldybės 2020–2022 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo” pakeitimo
  (D. Kupratienė).
 2. Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 23 d. sprendimo Nr. TS-2 „Dėl Kauno rajono savivaldybės 2020 m. biudžeto patvirtinimo” pakeitimo (D. Kupratienė).
 3. Dėl UAB „Kauno logistikos centras“ atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio (D. Kupratienė).
 4. Dėl Kauno r. Lapių pagrindinės mokyklos direktoriaus atleidimo iš pareigų (J. Petkevičius).
 5. Dėl Kauno r. Lapių pagrindinės mokyklos direktoriaus konkurso organizavimo (J. Petkevičius).
 6. Dėl Kauno r. Babtų gimnazijos direktoriaus atleidimo iš pareigų (J. Petkevičius).
 7. Dėl Kauno r. Kulautuvos pagrindinės mokyklos direktoriaus skyrimo (J. Petkevičius).
 8. Dėl pritarimo Kauno rajono savivaldybės švietimo įstaigų dalyvavimui tarptautiniuose projektuose (J. Petkevičius).
 9. Dėl Kauno rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo teikėjų veiklos kokybės išorinio vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo (J. Petkevičius).
 10. Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. TS-320 „Dėl Kauno rajono pradinių mokyklų, mokyklų-darželių, darželių, mokyklų-daugiafunkcių centrų, daugiafunkcio centro, progimnazijos, gimnazijų, pagrindinių, meno, sporto ir sanatorinės mokyklų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo (J. Petkevičius).
 11. Dėl Kauno rajono savivaldybės lėšų, reikalingų želdynų ir želdinių apsaugai, tvarkymui, želdynų kūrimui ir naujų želdinių veisimui, skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo (J. Rakauskaitė).
 12. Dėl UAB Komunalinių paslaugų centro 2018–2020 m. šilumos ūkio investicinio plano pakeitimų derinimo (J. Rakauskaitė, S. Saliklis).
 13. Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. TS-33 „Dėl Piniginės socialinės paramos Kauno rajono savivaldybės nepasiturintiems gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (M. Venslovienė).
 14. Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. TS-35 „Dėl Kauno rajono savivaldybės gyventojų telkimo visuomenei naudingai veiklai atlikti tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (M. Venslovienė).
 15. Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2021 m. vykdomai veiklai, nustatymo (A. Pupalė).
 16. Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 24 d. sprendimo Nr. TS-372 „Dėl Kauno rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo (A. Pupalė).
 17. Dėl Kauno rajono savivaldybės nuosavybėn perkamų nekilnojamųjų daiktų sprendimų priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo (A. Pupalė).
 18. Dėl Savivaldybės turto pripažinimo netinkamu naudoti ir jo pardavimo (A. Pupalė).
 19. Dėl Savivaldybės turto pripažinimo netinkamu naudoti ir jo nurašymo (A. Pupalė).
 20. Dėl Savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto pripažinimo netinkamu naudoti ir jo nurašymo (A. Pupalė).
 21. Dėl Savivaldybės turto perdavimo asociacijai Neveronių bendruomenės centrui pagal panaudos sutartį (A. Pupalė).
 22. Dėl Savivaldybės būsto pardavimo (A. Pupalė).
 23. Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. TS-475 „Dėl viešame aukcione parduodamo Kauno rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (A. Pupalė).
 24. Dėl pritarimo turto panaudos sutarčiai (A. Pupalė).
 25. Dėl Kauno rajono savivaldybės turto perdavimo UAB „Nullus“ valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (A. Pupalė).
 26. Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. TS-185 „Dėl pritarimo projektui „Kraštovaizdžio tvarkymas Kauno rajono savivaldybėje“ ir bendro jo finansavimo“ pakeitimo (A. Pupalė).
 27. Dėl pritarimo Kauno rajono Lapių kadastro vietovės melioracijos statinių rekonstravimo projektui ir bendro jo finansavimo (A. Pupalė).
 28. Dėl pritarimo Kauno rajono Alšėnų kadastro vietovės melioracijos statinių rekonstravimo projektui ir bendro jo finansavimo (A. Pupalė).
 29. Dėl sutikimo perimti Kauno miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančias VšĮ „Nacionalinis žiedas“ dalininko turtines ir neturtines teises ir pareigas (A. Pupalė).
 30. Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai su Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos įgyvendinant projektą (D. Šiušienė).
 31. Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai įgyvendinant projektą „Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 140 Kaunas–Zapyškis–Šakiai ruožo nuo 17,940 iki 18,716 km kapitalinis remontas“ (R. Baliūnas).
 32. Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai su Kaišiadorių rajono savivaldybe remontuoti Kauno r., Neveronių k., Rudens gatvės ruožą, besiribojantį su Kaišiadorių r., Rumšiškių sen.,
  Karčiupio k., Puntuko gatvės ruožu (R. Baliūnas).
 33. Dėl žemės sklypų Kauno r. sav., Domeikavos sen., Radikių k., Raudondvario sen., Naujatriobių k., Raudondvario k. pripažinimo būtinais visuomenės poreikiams ir jų įtraukimo į neprivatizuotinų žemės sklypų sąrašą (M. Kruopis).
 34. Dėl Kauno rajono savivaldybės Karmėlavos seniūnijos Martinavos k., Neveronių seniūnijos, Neveronių k. gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų keitimo (M. Kruopis).
 35. Dėl gatvėvardžių suteikimo Batniavos, Čekiškės, Domeikavos, Garliavos apylinkių, Karmėlavos, Lapių, Raudondvario ir Vandžiogalos seniūnijose (M. Kruopis).
 36. Dėl gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo Domeikavos, Garliavos apylinkių, Karmėlavos, Kačerginės, Lapių, Rokų ir Zapyškio seniūnijose (M. Kruopis).
 37. Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. TS-100 „Dėl gatvėvardžių suteikimo Alšėnų, Babtų, Garliavos apylinkių ir Samylų seniūnijose“ pakeitimo (M. Kruopis).
 38. Dėl Savivaldybės vykdomosios institucijos įgaliojimų suteikimo Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojų pareigybėms (V. Guogienė).
 39. Dėl Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo (D. Verbickienė).
 40. Dėl Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojų pareigybių aprašymo patvirtinimo (D. Verbickienė).
 41. Dėl Kauno rajono savivaldybės kontrolieriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo (D. Verbickienė).
 42. Dėl netvarkomų ir apleistų žemės sklypų Kauno rajono savivaldybės teritorijoje nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo (R. Stankus).
 43. Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. TS-293 „Dėl netvarkomų ir apleistų žemės sklypų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (R. Stankus).
 44. Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 7 d. sprendimo Nr. TS-145 „Dėl leidimo laidoti išdavimo, laidojimo ir kapinių lankymo Kauno rajono savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (R. Stankus).

 

 Savivaldybės meras                                                                                                                                              Valerijus Makūnas

 

 

 

 

 

Kauno rajono savivaldybės tarybos posėdžiai vieši ir jie yra filmuojami. Informuojame, kad posėdyje gali dalyvauti žiniasklaida ir fotografai. Jus gali nufotografuoti ir (ar) nufilmuoti. Nuotraukos ir vaizdo įrašas gali būti naudojami www.krs.lt interneto svetainėje ir socialinėje žiniasklaidoje („Facebook“, „Youtube“ ). Jeigu nepageidaujate būti nufotografuotas, prašome informuoti mus apie Jūsų pasirinkimą.