Taryba

Posėdžio darbotvarkė

 

Kauno rajono savivaldybės tarybos posėdžio,

vyksiančio 2021-10-21 10 val.

 DARBOTVARKĖ

 

 1. Dėl Kauno rajono Vilkijos kultūros centro nuostatų patvirtinimo (J. Petkevičius).
 2. Dėl Kauno r. Zapyškio pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo (J. Petkevičius).
 3. Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 23 d. sprendimo TS-352 „Dėl Kauno rajono pradinių mokyklų, mokyklų-darželių, darželių, mokyklų-daugiafunkcių centrų, progimnazijos, gimnazijų, pagrindinių, meno ir sporto mokyklų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo ir pritarimo VšĮ Vytauto Didžiojo universiteto Ugnės Karvelis gimnazijos didžiausiam leistinam pareigybių skaičiui“ pakeitimo (J. Petkevičius).
 4. Dėl Kauno rajono muziejaus tarybos patvirtinimo (J. Petkevičius).
 5. Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 27 d. sprendimo TS-135 „Dėl Savivaldybės turto perdavimo Kauno rajono Babtų kultūros centrui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise“ pakeitimo (A. Pupalė).
 6. Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 24 d. sprendimo TS-394 „Dėl Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (A. Pupalė).
 7. Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 d. sprendimo TS-153 „Dėl materialiojo ilgalaikio ir trumpalaikio turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Kauno rajono savivaldybės švietimo įstaigoms valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise“ pakeitimo (A. Pupalė).
 8. Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 1 d. sprendimo TS-296 „Dėl Kauno rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2021 m. pajamų ir išlaidų plano bei visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo aprašų patvirtinimo“ pakeitimo (L. Dilys).
 9. Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo TS-340 „Dėl Kauno rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo“ pakeitimo (P. Žvinakis).
 10. Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimo TS-229 „Dėl Kauno rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybų sudarymo“ pakeitimo (P. Žvinakis).
 11. Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimo TS-286 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Giraitės vandenys“ 2019–2021 m. veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“ (J. Rakauskaitė).
 12. Dėl pritarimo Neveronių bendruomenės centro projektui ir jo bendro finansavimo (T. Didžiulis).
 13. Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo TS- 169 „Dėl Kauno rajono savivaldybės socialinės paramos komisijos sudarymo“ pakeitimo (M. Venslovienė).
 14. Dėl pasiūlymų steigti Kauno rajono savivaldybės draustinius, keisti jų ribas, skelbti gamtos paveldo objektus Savivaldybės saugomais teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo (M. Kruopis).
 15. Dėl gatvėvardžių suteikimo Batniavos, Garliavos apylinkių, Karmėlavos, Ringaudų ir Zapyškio seniūnijose (M. Kruopis).
 16. Dėl gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo Ežerėlio, Garliavos, Garliavos apylinkių ir Zapyškio seniūnijose (M. Kruopis).
 17. Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai su Prienų rajono savivaldybe dėl vietinio priemiestinio autobusų maršruto, kurio trasa Kaunas-Garliava- Mastaičiai-Pažėrai-s.b. „Aronija“- Jūrė organizavimo ir finansavimo (G. Kaminskienė).
 18. Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo TS-332 „Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai su Prienų rajono savivaldybe ir Kazlų Rūdos savivaldybe dėl vietinio priemiestinio autobusų maršruto, kurio trasa yra Kaunas–Garliava–Juragiai–Veiveriai–Skriaudžiai–Ąžuolų Būda–Kazlų Rūda, organizavimo ir finansavimo“pripažinimo netekusiu galios (G. Kaminskienė).
 19. Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr.TS-333 „Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai su Prienų rajono savivaldybe ir Kazlų Rūdos savivaldybe dėl priemiestinio autobusų maršruto, kurio trasa yra Kaunas–Garliava–Mastaičiai–Pažėrai–s. b. „Aronija“–Jūrė, organizavimo ir finansavimo“ pripažinimo netekusiu galios (G. Kaminskienė).

Papildomas klausimas

   20. Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimo TS-230 „Dėl Savivaldybės narkotikų, alkoholio ir tabako vartojimo kontrolės komisijos sudarymo“ pakeitimo (P. Žvinakis).

 

Kauno rajono savivaldybės tarybos posėdžiai vieši ir jie yra filmuojami. Informuojame, kad posėdyje gali dalyvauti žiniasklaida ir fotografai. Jus gali nufotografuoti ir (ar) nufilmuoti. Nuotraukos ir vaizdo įrašas gali būti naudojami www.krs.lt interneto svetainėje ir socialinėje žiniasklaidoje („Facebook“, „Youtube“ ). Jeigu nepageidaujate būti nufotografuotas, prašome informuoti mus apie Jūsų pasirinkimą.