Taryba

Posėdžio darbotvarkė

Kauno rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio 2020-09-24  10 val.

 DARBOTVARKĖ

 

 1. Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 23 d. sprendimo Nr. TS-1 „Dėl Kauno rajono savivaldybės 2020–2022 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo (D. Kupratienė).
 2. Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 23 d. sprendimo Nr. TS-2 „Dėl Kauno rajono savivaldybės 2020 m. biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (D. Kupratienė).
 3. Dėl Kauno rajono pradinių mokyklų, mokyklų-darželių, darželių, mokyklų-daugiafunkcių centrų, progimnazijos, gimnazijų, pagrindinių, meno, sporto ir sanatorinės mokyklų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo ir pritarimo VŠĮ Vytauto Didžiojo universiteto Ugnės Karvelis gimnazijos didžiausiam leistinam pareigybių skaičiui (J. Petkevičius).
 4. Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. TS-400 „Dėl mėnesinio mokesčio kompensavimo už ikimokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą nevalstybinėse švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (J. Petkevičius).
 5. Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 23 d. sprendimo Nr.TS-22 „Dėl Kauno rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (J. Petkevičius).
 6. Dėl Kauno r. Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos nuostatų patvirtinimo (J. Petkevičius).
 7. Dėl Kauno r. Karmėlavos Balio Buračo gimnazijos nuostatų patvirtinimo (J. Petkevičius).
 8. Dėl Kauno r. Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo (J. Petkevičius).
 9. Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. TS-202 „Dėl savivaldybės biudžetinės įstaigos Kauno r. Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijos pertvarkymo į viešąją įstaigą Vytauto Didžiojo universiteto Ugnės Karvelis gimnaziją“ pakeitimo (J. Petkevičius).
 10. Dėl vidutinių kuro kainų, taikomų būsto šildymo ir karšto vandens išlaidų kompensacijoms skaičiuoti, patvirtinimo (M. Venslovienė).
 11. Dėl dienos socialinės globos išlaidų finansavimo maksimalaus dydžio nustatymo Kauno rajono savivaldybės gyventojams (M. Venslovienė).
 12. Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 26 d. sprendimo Nr. TS-385 „Dėl pritarimo SBĮ Kauno rajono savivaldybės Pagynės vaikų globos namų pertvarkos
  2017–2020 metų veiksmų planui“ pakeitimo (M. Venslovienė).
 13. Dėl leidimo SBĮ vaiko gerovės centrui „Gynia“ įsigyti tarnybinį lengvąjį automobilį (M. Venslovienė).
 14. Dėl patalpų, reikalingų ikimokyklinio ugdymo paslaugoms teikti, nuomos (A. Pupalė).
 15. Dėl Kauno rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (A. Pupalė).
 16. Dėl Savivaldybės turto perdavimo SBĮ Vaikų gerovės centrui „Gynia“ pagal panaudos sutartį (A. Pupalė).
 17. Dėl Savivaldybės turto perdavimo asociacijai Lapių miestelio bendruomenės centrui pagal panaudos sutartį (A. Pupalė).
 18. Dėl Savivaldybės būsto pardavimo (A. Pupalė).
 19. Dėl pritarimo Ežerėlio jaunimo ir suaugusiųjų ugdymo centro projektui ir jo bendro finansavimo (A. Pupalė).
 20. Dėl pritarimo Pagynės bendruomenės centro projektui ir jo bendro finansavimo (A. Pupalė).
 21. Dėl pritarimo SBĮ Kauno r. visuomenės sveikatos biuro projektui ir jo bendro finansavimo (A. Pupalė).
 22. Dėl sutikimo perimti dovanojamą nekilnojamąjį turtą (A. Pupalė).
 23. Dėl pritarimo partnerystės sutarčiai (A. Pupalė).
 24. Dėl Kauno rajono savivaldybės turto investavimo ir UAB Komunalinių paslaugų centro įstatinio kapitalo didinimo (J. Rakauskaitė, A. Markevičius).
 25. Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. TS-340 „Dėl Kauno rajono savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos patvirtinimo ir administratoriaus skyrimo“ pakeitimo (J. Rakauskaitė).
 26. Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 23 d. sprendimo Nr. TS-32 „Dėl Kauno rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2020 m. priemonių lėšų panaudojimo plano patvirtinimo“ pakeitimo (J. Rakauskaitė).
 27. Dėl sutikimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis valstybės turtu (J. Rakauskaitė).
 28. Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai įgyvendinant projektą „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1935 Garliava–Jonučiai–Karkazai ruožo nuo 1,220 iki 2,375 km kapitalinis remontas“ (T. Tamošiūnas).
 29. Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai įgyvendinant projektą „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1922 Raudondvaris–Naujieji Bernatoniai–Žemaitkiemis ruožo nuo 0,0 iki 0,33 km kapitalinis remontas“ (T. Tamošiūnas).
 30. Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. TS-77 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis 2020 m. finansuojamų Kauno rajono savivaldybės objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (T. Tamošiūnas).
 31. Dėl žemės sklypų Kauno r. sav., Batniavos sen., Žvirgždės k. ir Užliedžių sen., Giraitės k., Akacijų g. 1A pripažinimo būtinais visuomenės poreikiams ir jų įtraukimo į neprivatizuotinų žemės sklypų sąrašą (M. Kruopis).
 32. Dėl gatvėvardžių suteikimo Alšėnų, Babtų, Batniavos, Ringaudų ir Vilkijos apylinkių seniūnijose (M. Kruopis).
 33. Dėl gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo Batniavos, Garliavos apylinkių, Kačerginės, Karmėlavos, Rokų ir Taurakiemio seniūnijose (M. Kruopis).
 34. Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. TS-163 „Dėl Kauno rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2020 m. pajamų ir išlaidų plano patvirtinimo“ pakeitimo (L. Dilys, M. Labašauskaitė).
 35. Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. TS-393 „Dėl Kauno rajono savivaldybės būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (A. Pupalė).
  PAPILDOMAS KLAUSIMAS:
 36. Dėl vidaus sandorių sudarymo (J. Rakauskaitė).

 

 Savivaldybės meras                                                                                                                                              Valerijus Makūnas

 

 

 

 

 

Kauno rajono savivaldybės tarybos posėdžiai vieši ir jie yra filmuojami. Informuojame, kad posėdyje gali dalyvauti žiniasklaida ir fotografai. Jus gali nufotografuoti ir (ar) nufilmuoti. Nuotraukos ir vaizdo įrašas gali būti naudojami www.krs.lt interneto svetainėje ir socialinėje žiniasklaidoje („Facebook“, „Youtube“ ). Jeigu nepageidaujate būti nufotografuotas, prašome informuoti mus apie Jūsų pasirinkimą.