Taryba

Posėdžio darbotvarkė

Kauno rajono savivaldybės tarybos posėdžio,

vyksiančio 2021-04-29 10 val.

 DARBOTVARKĖ

 

 1. Dėl pritarimo Kauno rajono savivaldybės mero 2020 m. veiklos ataskaitai (V. Makūnas).
 2. Dėl Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo (Š. Šukevičius).
 3. Dėl pritarimo viešosios įstaigos Kauno rajono greitosios medicinos pagalbos stoties 2020 m. veiklos ataskaitai (N. Gudžiūnaitė – Bybartienė).
 4. Dėl pritarimo viešosios įstaigos Garliavos pirminės sveikatos priežiūros centro 2020 m. veiklos ataskaitai (N. Kliučienė).
 5. Dėl pritarimo viešosios įstaigos Pakaunės pirminės sveikatos priežiūros centro 2020 m. veiklos ataskaitai (V. Oniūnas).
 6. Dėl pritarimo viešosios įstaigos Vilkijos pirminės sveikatos priežiūros centro 2020 m. veiklos ataskaitai (D. Kudzinskienė).
 7. Dėl pritarimo Kauno rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos visuomenės sveikatos biuro 2020 m. veiklos ataskaitai (l. Dilys).
 8. Dėl Kauno rajono savivaldybės 2021–2023 metų neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiksmų plano patvirtinimo (J. Petkevičius).
 9. Dėl Kauno rajono pedagoginės psichologinės tarnybos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo (J. Petkevičius).
 10. Dėl Kauno rajono švietimo centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo (J. Petkevičius).
 11. Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 24 d. sprendimo TS-336 „Dėl Kauno rajono pradinių mokyklų, mokyklų-darželių, darželių, mokyklų-daugiafunkcių centrų, progimnazijos, gimnazijų, pagrindinių, meno, sporto ir sanatorinės mokyklų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo ir pritarimo VšĮ Vytauto Didžiojo universiteto Ugnės Karvelis gimnazijos didžiausiam leistinam pareigybių skaičiui“ pakeitimo (J. Petkevičius).
 12. Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 29 d. sprendimo TS-303 „Dėl centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno rajono savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (J. Petkevičius).
 13. Dėl materialiojo ilgalaikio ir trumpalaikio turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (A. Pupalė).
 14. Dėl materialaus ilgalaikio ir trumpalaikio turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Kauno rajono savivaldybės švietimo įstaigoms valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise (A. Pupalė).
 15. Dėl Kauno rajono savivaldybės turto perdavimo UAB „Giraitės vandenys“ valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (A. Pupalė).
 16. Dėl savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto pripažinimo netinkamu naudoti ir jo nurašymo (A. Pupalė).
 17. Dėl savivaldybės turto pripažinimo netinkamu naudoti ir jo pardavimo (A. Pupalė).
 18. Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 28 d. sprendimo TS-393 „Dėl Kauno rajono savivaldybės būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (A. Pupalė).
 19. Dėl nekilnojamojo turto pirkimo (A. Pupalė).
 20. Dėl atleidimo nuo negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio (A. Pupalė).
 21. Dėl dalyvavimo švietimo įstaigų sporto aikštynų atnaujinimo programoje (A. Pupalė).
 22. Dėl Kauno rajono savivaldybės prekybos ir paslaugų teikimo viešosiose vietose tvarkos nustatymo (A. Pupalė).
 23. Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 25 d. sprendimo TS-270 „Dėl prekybos ir paslaugų teikimo vietų Kauno rajono savivaldybės teritorijoje tvirtinimo“ pakeitimo (A. Pupalė).
 24. Dėl Kauno rajono savivaldybės poilsio ir turizmo sezono laikotarpio ir teritorijų, kuriose leidžiama verstis sezonine mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais kurortinio, poilsio bei turizmo sezono laikotarpiu, patvirtinimo (A. Pupalė).
 25. Dėl UAB „Kauno vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo (J. Rakauskaitė, R. P. Šulskus).
 26. Dėl AB „Kauno energija“ 2021 m. investicijų į Kauno rajone valdomą šilumos ūkį plano derinimo (J. Rakauskaitė, A. Šermukšnienė).
 27. Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo TS-175 „Dėl Kauno rajono savivaldybės daugiabučių namų ir jų aplinkos atnaujinimo, plėtros ir administravimo rėmimo fondo tarybos sudarymo“ pakeitimo  (J. Rakauskaitė).
 28. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Giraitės vandenys" 2020 m. veiklos ataskaitai (A. Dzevyžis).
 29. Dėl pritarimo UAB Komunalinių paslaugų centro 2020 m. veiklos ataskaitai (A. Markevičius).
 30. Dėl pritarimo Viešosios įstaigos „Raudondvario dvaras“ 2020 m. veiklos ataskaitai (S. Navickienė).
 31. Dėl pritarimo Viešosios įstaigos Kauno rajono turizmo ir verslo informacijos centro 2020 m. veiklos ataskaitai (R. Popovienė).
 32. Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. TS-93 „Dėl viešosios įstaigos Kauno rajono turizmo ir verslo informacijos centro teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo (R. Popovienė).
 33. Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 26 d. sprendimo TS-387 „Dėl Kauno rajono savivaldybės renginių viešosiose vietose organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (V. Guogienė).
 34. Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 18 d. sprendimo Nr. TS-137 „Dėl balsų skaičiavimo komisijos sudarymo“ pakeitimo (V. Guogienė).
 35. Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos antikorupcijos komisijos nuostatų patvirtinimo (V. Rimas).
 36. Dėl atstovų į Kauno rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos vadovo atrankos komisiją skyrimo (V. Žagarienė).
 37. Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo Kauno rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose taisyklių patvirtinimo (K. Stankevičienė).
 38. Dėl Kauno rajono savivaldybės jaunimo veiklos 2021 m. projektų  finansavimo konkurso nuostatų patvirtinimo (S. Vitkauskienė).
 39. Dėl Kauno rajono savivaldybės narystės Lietuvos kaimo tinkle (T. Didžiulis).
 40. Dėl gatvėvardžių suteikimo Alšėnų, Babtų, Domeikavos, Rokų ir Zapyškio seniūnijose (M. Kruopis).
 41. Dėl gatvėvardžio Akademijos seniūnijoje panaikinimo (M. Kruopis).
 42. Dėl gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo Akademijos, Domeikavos, Garliavos apylinkių ir Karmėlavos seniūnijose (M. Kruopis).
 43. Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio  27 d. sprendimo TS-246 „Dėl Kauno rajono savivaldybės keleivinio kelių transporto organizavimo ir kontrolės komisijos sudarymo" pakeitimo (G. Kaminskienė).
 44. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Kauno rajono savivaldybės nuosavybėn (G. Kaminskienė)

Papildomi klausimai

 1. Dėl atleidimo nuo savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos (E. Petrauskaitė).
 2. Dėl atleidimo nuo savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos (E. Petrauskaitė).
 3. Dėl atleidimo nuo savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos (E. Petrauskaitė).
 4. Dėl atleidimo nuo savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos (E. Petrauskaitė).

 

 

Kauno rajono savivaldybės tarybos posėdžiai vieši ir jie yra filmuojami. Informuojame, kad posėdyje gali dalyvauti žiniasklaida ir fotografai. Jus gali nufotografuoti ir (ar) nufilmuoti. Nuotraukos ir vaizdo įrašas gali būti naudojami www.krs.lt interneto svetainėje ir socialinėje žiniasklaidoje („Facebook“, „Youtube“ ). Jeigu nepageidaujate būti nufotografuotas, prašome informuoti mus apie Jūsų pasirinkimą.