Taryba

Posėdžio darbotvarkė

Kauno rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio 2019-11-28  10 val.

 DARBOTVARKĖ

 

 1. Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. TS-1 „Dėl Kauno rajono savivaldybės 2019–2021 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo (D. Kupratienė).
 2. Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. TS-2 „Dėl Kauno rajono savivaldybės 2019 m. biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (D. Kupratienė).
 3. Dėl pritarimo VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centrui nustatyti atliekų priėmimo ir apdorojimo Kauno regioniniuose sąvartynuose, mechaninio biologinio apdorojimo ir mechaninio atliekų rūšiavimo įrenginiuose, žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėse, didelių gabaritų ir kitų atliekų surinkimo aikštelėse mokesčius (J. Rakauskaitė).
 4. Dėl pritarimo gatvių apšvietimo infrastruktūros modernizavimo Kauno rajono savivaldybėje partnerystės projekto įgyvendinimo tikslingumui (A. Pupalė).
 5. Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. TS-17 ,,Dėl Kauno rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2019 m. priemonių lėšų panaudojimo plano patvirtinimo“ pakeitimo (J. Rakauskaitė).
 6. Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. TS-360 „Dėl Kauno rajono butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (J. Rakauskaitė).
 7. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Giraitės vandenys“ atleidimo nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio (D. Kupratienė).
 8. Dėl UAB Komunalinių paslaugų centro atleidimo nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio (D. Kupratienė).
 9. Dėl vienos dienos vaiko maitinimo normos Savivaldybės biudžetinės įstaigos Kauno rajono socialinių paslaugų centro Vaikų dienos centre nustatymo (M. Venslovienė).
 10. Dėl tėvų globos netekusių vaikų globos (rūpybos) organizavimo globėjo, nesusijusio giminystės ryšiais, šeimoje Kauno rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo (M. Venslovienė).
 11. Dėl pritarimo Kauno rajono švietimo centro dalyvavimui tarptautiniame projekte (J. Petkevičius).
 12. Dėl Kauno rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų savivaldybės biudžeto lėšomis, vertinimo ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (J. Petkevičius).
 13. Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. TS-493 „Dėl mokinių priėmimo į Kauno rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (J. Petkevičius).
 14. Dėl ugdymo sąlygų tenkinimo išlaidų finansavimo 2020 metais (J. Petkevičius).
 15. Dėl Kauno r. Giraitės darželio direktoriaus atleidimo iš pareigų (J. Petkevičius).
 16. Dėl Kauno rajono savivaldybės būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo  (A. Pupalė).
 17. Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. TS-364 „Dėl Kauno rajono savivaldybės turto panaudos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (A. Pupalė).
 18. Dėl sutikimo perimti dovanojamą nekilnojamąjį turtą (A. Pupalė).
 19. Dėl nekilnojamojo turto Kauno r. sav., Akademijos mstl., Obelynės g. 8 pirkimo (A. Pupalė).
 20. Dėl Savivaldybės turto perdavimo Kauno rajono savivaldybės viešajai bibliotekai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (A. Pupalė).
 21. Dėl Savivaldybės turto perdavimo Kauno rajono savivaldybės biudžetinei įstaigai Visuomenės sveikatos biurui pagal panaudos sutartį (A. Pupalė).
 22. Dėl Savivaldybės turto perdavimo Kauno rajono švietimo centrui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (A. Pupalė).
 23. Dėl siūlymo UAB „Kauno vandenys“ išpirkti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektus iš jų savininko UAB „IN projektai“ (A. Pupalė).
 24. Dėl siūlymo UAB „Kauno vandenys“ išpirkti vandens tiekimo infrastruktūros objektą iš jų savininko L. L. (A. Pupalė).
 25. Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 16 d. sprendimo Nr. TS-227 „Dėl Savivaldybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį Kauno laisvosios ekonominės zonos valdymo UAB“ pripažinimo netekusiu galios (A. Pupalė).
 26. Dėl Kauno rajono savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo komisijos nuostatų patvirtinimo (A. Nesteckis).
 27. Dėl gatvėvardžių suteikimo Alšėnų, Babtų, Batniavos, Čekiškės, Domeikavos, Garliavos apylinkių, Ringaudų, Užliedžių ir Vilkijos apylinkių seniūnijose (M. Kruopis).
 28. Dėl gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo Alšėnų, Babtų, Batniavos, Lapių, Ringaudų, Samylų, Taurakiemio, Vilkijos apylinkių ir Zapyškio seniūnijose (M. Kruopis).
 29. Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugsėjo 20 d. sprendimo Nr. TS-362 „Dėl gatvėvardžių suteikimo naujoms, pratęstoms gatvėms ir jų koordinačių patvirtinimo Akademijos, Alšėnų, Babtų, Domeikavos, Ringaudų, Zapyškio seniūnijose, gatvėvardžio keitimo Samylų seniūnijoje“ pakeitimo (M. Kruopis).
 30. Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2013 m. lapkričio 21 d. sprendimo Nr. TS-480 „Dėl gatvėvardžių suteikimo ir koordinačių patvirtinimo Alšėnų, Lapių, Ringaudų, Samylų ir Užliedžių seniūnijose“ pakeitimo (M. Kruopis).

 

Savivaldybės meras                                                                                                  Valerijus Makūnas