Taryba

Posėdžio darbotvarkė

Kauno rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio 2020-11-26  10 val.

 DARBOTVARKĖ

 

 

 1. Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 23 d. sprendimo Nr. TS-1 „Dėl Kauno rajono savivaldybės 2020–2022 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo (D. Kupratienė).
 2. Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 23 d. sprendimo Nr. TS-2 „Dėl Kauno rajono savivaldybės 2020 m. biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (D. Kupratienė).
 3. Dėl akcinės bendrovės „Lytagra“ atleidimo nuo žemės mokesčio (D. Kupratienė).
 4. Dėl Savivaldybės biudžetinės įstaigos Kauno rajono socialinių paslaugų centro teikiamų socialinių paslaugų kainų nustatymo (M. Venslovienė, L. Čapienė).
 5. Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. TS-253 „Dėl Kauno rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų teikiamų atlygintinų socialinių paslaugų vienam paslaugų gavėjui kainų nustatymo” pripažinimo netekusiu galios (M. Venslovienė).
 6. Dėl Kauno rajono Babtų kultūros centro nuostatų patvirtinimo (J. Petkevičius).
 7. Dėl Kauno rajono Raudondvario kultūros centro nuostatų patvirtinimo (J. Petkevičius).
 8. Dėl Kauno rajono Ramučių kultūros centro nuostatų patvirtinimo (J. Petkevičius).
 9. Dėl Kauno rajono Samylų kultūros centro nuostatų patvirtinimo (J. Petkevičius).
 10. Dėl Kauno rajono Vilkijos kultūros centro nuostatų patvirtinimo (J. Petkevičius).
 11. Dėl Kauno rajono muziejaus nuostatų patvirtinimo (J. Petkevičius).
 12. Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. TS-260 „Dėl mokymo lėšų dalies, tenkančios savivaldybei, apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (J. Petkevičius).
 13. Dėl pritarimo Kauno rajono savivaldybės švietimo įstaigų dalyvavimui tarptautiniuose projektuose (J. Petkevičius).
 14. Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Kauno rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (J. Petkevičius).
 15. Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2020 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. TS-122 „Dėl Kauno rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (E. Katilius).
 16. Dėl apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto 2020 metų sąrašo patvirtinimo (E. Katilius).
 17. Dėl UAB „Mundia“ 2019–2021 m. šilumos ūkio investicinio plano derinimo (E. Katilius, M. Mikalauskas).
 18. Dėl UAB „Mundia“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo (E. Katilius, M. Mikalauskas).
 19. Dėl UAB „Mundia“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo pirmiems šilumos bazinės kainos galiojimo metams (E. Katilius, M. Mikalauskas).
 20. Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. TS-364 „Dėl Kauno rajono savivaldybės turto panaudos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (A. Pupalė).
 21. Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 24 d. sprendimo Nr. TS-394 „Dėl Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (A. Pupalė).
 22. Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 24 d. sprendimo Nr. TS-396 „Dėl turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, jo nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (A. Pupalė).
 23. Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. TS-179 „Dėl Kauno rajono savivaldybės turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, jo nurašymo komisijos sudarymo“ pakeitimo (A. Pupalė).
 24. Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 24 d. sprendimo Nr. TS-108 „Dėl Kauno rajono savivaldybės prekybos ir paslaugų teikimo viešosiose vietose tvarkos nustatymo“ pakeitimo (A. Pupalė).
 25. Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. TS-177 „Dėl Kauno rajono savivaldybės gyvenamųjų patalpų remonto fondo tarybos sudarymo“ pakeitimo (A. Pupalė).
 26. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (A. Pupalė).
 27. Dėl savivaldybės turto perdavimo UAB „Giraitės vandenys“ valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (A. Pupalė).
 28. Dėl Savivaldybės turto paskirties keitimo (A. Pupalė).
 29. Dėl Savivaldybės turto perdavimo visuomeninei organizacijai Samylų bendruomenės centrui pagal panaudos sutartį (A. Pupalė).
 30. Dėl Kauno rajono savivaldybės būstų nuomos rinkos kainomis (A. Pupalė).
 31. Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. TS-223 „Dėl Savivaldybės būsto pardavimo“ pakeitimo (A. Pupalė).
 32. Dėl savivaldybės turto pripažinimo netinkamu naudoti ir jo nurašymo (A. Pupalė).
 33. Dėl pritarimo Neveronių bendruomenės centro projektui ir jo bendro finansavimo (A. Pupalė).
 34. Dėl Kauno rajono savivaldybės vietinės reikšmės viešųjų kelių, gatvių ir kitų susisiekimo komunikacijų objektų sąrašų patvirtinimo (T. Tamošiūnas).
 35. Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimo Nr.TS-233 „Dėl Kauno rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (P. Visockas).
 36. Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. TS-58 „Dėl Kauno rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo ir didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus savivaldybės administracijoje“ pakeitimo“ (Š. Šukevičius).
 37. Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 18 d. sprendimo Nr. TS-137 „Dėl Balsų skaičiavimo komisijos sudarymo“ pakeitimo (J. Mačiulis).
 38. Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 2 d. sprendimo Nr. TS-147 ,,Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo (I. Marcinkevičienė).
 39. Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 23 d. sprendimo Nr. TS-54 „Dėl Kauno rajono savivaldybės gyvenamųjų patalpų remonto fondo 2020 m. lėšų sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo (J. Mykolaitis).
 40. Dėl viešosios įstaigos Garliavos pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų patvirtinimo (M. Labašauskaitė).
 41. Dėl viešosios įstaigos Garliavos pirminės sveikatos priežiūros centro valdymo struktūros ir pareigybių sąrašo patvirtinimo (M. Labašauskaitė).
 42. Dėl viešosios įstaigos Pakaunės pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų patvirtinimo (M. Labašauskaitė).
 43. Dėl viešosios įstaigos Pakaunės pirminės sveikatos priežiūros centro valdymo struktūros ir pareigybių sąrašo patvirtinimo (M. Labašauskaitė).
 44. Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. TS-30 „Dėl viešosios įstaigos Kauno rajono turizmo ir verslo informacijos centro įsteigimo“ pakeitimo (E. Kaminskaitė-Sutkuvienė).
 45. Dėl tarnybinio automobilio pirkimo (D. Grigalė).
 46. Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimo Nr.TS-247 „Dėl Kauno rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo" pakeitimo (S. Vitkauskienė).
 47. Dėl žemės sklypo Kauno r. sav., Samylų sen., Girionių k., esančio tarp Laumėnų g. ir žemės sklypų Laumėnų g. 1, 3 ir Liepų g. 14, 16, 18, 20 ir 22, pripažinimo būtinu visuomenės poreikiams ir jo įtraukimo į neprivatizuotinų žemės sklypų sąrašą (M. Kruopis).
 48. Dėl gatvėvardžių suteikimo Domeikavos, Karmėlavos, Lapių, Ringaudų, Samylų ir Užliedžių seniūnijose (M. Kruopis).
 49. Dėl gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo Alšėnų, Domeikavos, Garliavos apylinkių, Karmėlavos, Ringaudų, Užliedžių, Vandžiogalos ir Zapyškio seniūnijose (M. Kruopis).
 50. Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. TS-98 „Dėl Kauno rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo skatinimo fondo 2020 m. lėšų sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo (E. Valskytė)

 

                                                                                                                                                         

Kauno rajono savivaldybės tarybos posėdžiai vieši ir jie yra filmuojami. Informuojame, kad posėdyje gali dalyvauti žiniasklaida ir fotografai. Jus gali nufotografuoti ir (ar) nufilmuoti. Nuotraukos ir vaizdo įrašas gali būti naudojami www.krs.lt interneto svetainėje ir socialinėje žiniasklaidoje („Facebook“, „Youtube“ ). Jeigu nepageidaujate būti nufotografuotas, prašome informuoti mus apie Jūsų pasirinkimą.