Taryba

Socialinių reikalų ir sveikatos komitetas

Pirmininkas

  Saulius Davainis

Pirmininko pavaduotojas

 Evelina Valskytė

 Nariai

 Rasa Kazakevičienė

 

 Marija Vinciūnienė

 

 Regina Lukoševičienė

 

 Eglė Rutkauskienė

 

 Jūratė Truncienė

 

 Paulius Visockas

 

Nuostatai

Nuostatų pakeitimai

2020 m. veiklos ataskaita

2019 m. veiklos ataskaita
2018 m. veiklos ataskaita
2016 m. veiklos ataskaita
2015 m. veiklos ataskaita

 

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SOCIALINIŲ REIKALŲ IR SVEIKATOS KOMITETO POSĖDŽIO

DARBOTVARKĖ

2021-04-26

13 val. 

 

 1. (3) Dėl pritarimo viešosios įstaigos Kauno rajono greitosios medicinos pagalbos stoties 2020 m. veiklos ataskaitai (N. Gudžiūnaitė – Bybartienė).
 2. (4) Dėl pritarimo viešosios įstaigos Garliavos pirminės sveikatos priežiūros centro 2020 m. veiklos ataskaitai (N. Kliučienė).
 3. (5) Dėl pritarimo viešosios įstaigos Pakaunės pirminės sveikatos priežiūros centro 2020 m. veiklos ataskaitai (V. Oniūnas).
 4. (6) Dėl pritarimo viešosios įstaigos Vilkijos pirminės sveikatos priežiūros centro 2020 m. veiklos ataskaitai (D. Kudzinskienė).
 5. (7) Dėl pritarimo Kauno rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos visuomenės sveikatos biuro 2020 m. veiklos ataskaitai (l. Dilys).
 6. (9) Dėl Kauno rajono pedagoginės psichologinės tarnybos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo (J. Petkevičius).
 7. (16) Dėl savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto pripažinimo netinkamu naudoti ir jo nurašymo (A. Pupalė).
 8. (17) Dėl savivaldybės turto pripažinimo netinkamu naudoti ir jo pardavimo (A. Pupalė).
 9. (18) Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 28 d. sprendimo TS-393 „Dėl Kauno rajono savivaldybės būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (A. Pupalė).
 10. (34) Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 18 d. sprendimo Nr. TS-137 „Dėl balsų skaičiavimo komisijos sudarymo“ pakeitimo (V. Guogienė).
 11. (35) Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos antikorupcijos komisijos nuostatų patvirtinimo (V. Rimas).
 12. (36) Dėl atstovų į Kauno rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos vadovo atrankos komisiją skyrimo (V. Žagarienė).