Taryba

Kultūros, švietimo ir sporto komitetas

Pirmininkė

  Irena Marcinkevičienė

Pirmininkės pavaduotoja

  Laimutė Rutkauskienė

Nariai

 Laima Kalėdaitė

 

 Regina Lukoševičienė

 

 Romas Majauskas

 

 Jonas Mykolaitis

 

Laima Stankevičienė

 

Evelina Valskytė

 

Nuostatai

2020 m. veiklos ataskaita

2019 m. veiklos ataskaita
2018 m. veiklos ataskaita
2017 m. veiklos ataskaita
2016 m. veiklos ataskaita
2015 m. veiklos ataskaita

Komiteto sudėtis pakeista Kauno rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 26 d. sprendimu TS-436

 

 

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
KULTŪROS, ŠVIETIMO IR SPORTO KOMITETO POSĖDŽIO

DARBOTVARKĖ

2021-04-26

15 val.  

 1. (8) Dėl Kauno rajono savivaldybės 2021–2023 metų neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiksmų plano patvirtinimo (J. Petkevičius).
 2. (10) Dėl Kauno rajono švietimo centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo (J. Petkevičius).
 3. (11) Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 24 d. sprendimo TS-336 „Dėl Kauno rajono pradinių mokyklų, mokyklų-darželių, darželių, mokyklų-daugiafunkcių centrų, progimnazijos, gimnazijų, pagrindinių, meno, sporto ir sanatorinės mokyklų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo ir pritarimo VšĮ Vytauto Didžiojo universiteto Ugnės Karvelis gimnazijos didžiausiam leistinam pareigybių skaičiui“ pakeitimo (J. Petkevičius).
 4. (12) Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 29 d. sprendimo TS-303 „Dėl centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno rajono savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (J. Petkevičius).
 5. (13) Dėl materialiojo ilgalaikio ir trumpalaikio turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (A. Pupalė).
 6. (14) Dėl materialaus ilgalaikio ir trumpalaikio turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Kauno rajono savivaldybės švietimo įstaigoms valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise (A. Pupalė).
 7. (21) Dėl dalyvavimo švietimo įstaigų sporto aikštynų atnaujinimo programoje (A. Pupalė).
 8. (30) Dėl pritarimo Viešosios įstaigos „Raudondvario dvaras“ 2020 m. veiklos ataskaitai (S. Navickienė).
 9. (33) Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 26 d. sprendimo  Nr. TS-387 „Dėl Kauno rajono savivaldybės renginių viešosiose vietose organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (V. Guogienė).
 10. (38) Dėl Kauno rajono savivaldybės jaunimo veiklos 2021 m. projektų  finansavimo konkurso nuostatų patvirtinimo (S. Vitkauskienė).
 11. (40) Dėl gatvėvardžių suteikimo Alšėnų, Babtų, Domeikavos, Rokų ir Zapyškio seniūnijose (M. Kruopis).
 12. (41) Dėl gatvėvardžio Akademijos seniūnijoje panaikinimo (M. Kruopis).