Taryba

Kultūros, švietimo ir sporto komitetas

Pirmininkė

  Irena Marcinkevičienė

Pirmininkės pavaduotoja

  Laimutė Rutkauskienė

Nariai

 Laima Kalėdaitė

 

 Regina Lukoševičienė

 

 Romas Majauskas

 

 Jonas Mykolaitis

 

 Justinas Urbanavičius

 

Evelina Valskytė

 

Nuostatai

2019 m. veiklos ataskaita
2018 m. veiklos ataskaita
2017 m. veiklos ataskaita
2016 m. veiklos ataskaita
2015 m. veiklos ataskaita

Darbotvarkė
2020-09-21
15 val.

 

 1. Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 23 d. sprendimo Nr. TS-1 „Dėl Kauno rajono savivaldybės 2020–2022 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo (D. Kupratienė).
 2. Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 23 d. sprendimo Nr. TS-2 „Dėl Kauno rajono savivaldybės 2020 m. biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (D. Kupratienė).
 3. Dėl Kauno rajono pradinių mokyklų, mokyklų-darželių, darželių, mokyklų-daugiafunkcių centrų, progimnazijos, gimnazijų, pagrindinių, meno, sporto ir sanatorinės mokyklų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo ir pritarimo VŠĮ Vytauto Didžiojo universiteto Ugnės Karvelis gimnazijos didžiausiam leistinam pareigybių skaičiui (J. Petkevičius).
 4. Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. TS-400 „Dėl mėnesinio mokesčio kompensavimo už ikimokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą nevalstybinėse švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (J. Petkevičius).
 5. Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 23 d. sprendimo Nr.TS-22 „Dėl Kauno rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (J. Petkevičius).
 6. Dėl Kauno r. Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos nuostatų patvirtinimo (J. Petkevičius).
 7. Dėl Kauno r. Karmėlavos Balio Buračo gimnazijos nuostatų patvirtinimo (J. Petkevičius).
 8. Dėl Kauno r. Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo (J. Petkevičius).
 9. Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. TS-202 „Dėl savivaldybės biudžetinės įstaigos Kauno r. Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijos pertvarkymo į viešąją įstaigą Vytauto Didžiojo universiteto Ugnės Karvelis gimnaziją“ pakeitimo (J. Petkevičius).
 10. (14) Dėl patalpų, reikalingų ikimokyklinio ugdymo paslaugoms teikti, nuomos (A. Pupalė).
 11. (15) Dėl Kauno rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (A. Pupalė).
 12. (23) Dėl pritarimo partnerystės sutarčiai (A. Pupalė).
 13. (32) Dėl gatvėvardžių suteikimo Alšėnų, Babtų, Batniavos, Ringaudų ir Vilkijos apylinkių seniūnijose (M. Kruopis).
 14. (36) Dėl Savivaldybės turto perdavimo VšĮ Vytauto Didžiojo universiteto Ugnės Karvelis gimnazijai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (A. Pupalė).