Taryba

Biudžeto ir finansų komitetas

Pirmininkas

 Jonas Gurskas

Pirmininko pavaduotojas

 Antanas Nesteckis

Nariai

 Violeta Boreikienė

 

 Donatas Jankauskas

 

 Gintautas Krilavičius

 

 Irena Marcinkevičienė

 

 Algirdas Navickas

 

 Regina Žukauskienė

 

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

BIUDŽETO IR FINANSŲ KOMITETO

POSĖDŽIO

DARBOTVARKĖ

2021-04-27

15 val.  

 1. Dėl pritarimo Kauno rajono savivaldybės mero 2020 m. veiklos ataskaitai (V. Makūnas).
 2. Dėl Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo (Š. Šukevičius).
 3. (8) Dėl Kauno rajono savivaldybės 2021–2023 metų neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiksmų plano patvirtinimo (J. Petkevičius).
 4. (9) Dėl Kauno rajono pedagoginės psichologinės tarnybos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo (J. Petkevičius).
 5. (11) Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 24 d. sprendimo TS-336 „Dėl Kauno rajono pradinių mokyklų, mokyklų-darželių, darželių, mokyklų-daugiafunkcių centrų, progimnazijos, gimnazijų, pagrindinių, meno, sporto ir sanatorinės mokyklų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo ir pritarimo VšĮ Vytauto Didžiojo universiteto Ugnės Karvelis gimnazijos didžiausiam leistinam pareigybių skaičiui“ pakeitimo (J. Petkevičius).
 6. (20) Dėl atleidimo nuo negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio (A. Pupalė).
 7. (21) Dėl dalyvavimo švietimo įstaigų sporto aikštynų atnaujinimo programoje (A. Pupalė).
 8. (28) Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Giraitės vandenys" 2020 m. veiklos ataskaitai (A. Dzevyžis).
 9. (29) Dėl pritarimo UAB Komunalinių paslaugų centro 2020 m. veiklos ataskaitai (A. Markevičius).
 10. (32) Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. TS-93 „Dėl viešosios įstaigos Kauno rajono turizmo ir verslo informacijos centro teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo (R. Popovienė).
 11. (37) Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo Kauno rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose taisyklių patvirtinimo (K. Stankevičienė).
 12. (45)Dėl atleidimo nuo savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos (E. Petrauskaitė)
 13. (46)Dėl atleidimo nuo savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos (E. Petrauskaitė).
 14. (47)Dėl atleidimo nuo savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos (E. Petrauskaitė).
 15. (48)Dėl atleidimo nuo savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos (E. Petrauskaitė).