Taryba

Savivaldybės materialiojo turto nuomos konkurso nuolatinė komisija

Pirmininkas

Algirdas Navickas, Savivaldybės tarybos narys

Pirmininko pavaduotojas

Mantas Rikteris, Savivaldybės Administracijos direktoriaus pavaduotojas

Sekretorė

Rita Grabauskienė, Savivaldybės administracijos Ekonomikos skyriaus vyriausioji specialistė

Nariai

Virginija Guogienė, Savivaldybės administracijos Teisės skyriaus vedėjo pavaduotoja

 

Artūras Pupalė, Savivaldybės administracijos Ekonomikos skyriaus vedėjas

 

Evaldas Tarvydas, Savivaldybės administracijos Aplinkos skyriaus vyriausiasis specialistas

 
Savivaldybės materialiojo turto nuomos konkurso nuolatinė komisija sudaryta 2019 m. gegužės 30 d. Tarybos sprendimu Nr. TS-178

Nuostatai

2020 m. veiklos ataskaita

2019 m. veiklos ataskaita

2017 m. veiklos ataskaita

2016 m. veiklos ataskaita