Taryba

Kontrolieriaus tarnybinės veiklos vertinimo komisija

 

Pirmininkas Valdas Majauskas, Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktorius
Nariai:  
  Janina Blekaitienė, Birštono savivaldybės kontrolierė
  Violeta Gaidienė, Prienų rajono savivaldybės kontrolierė
  Jovita Tirvienė, Birštono savivaldybės administracijos direktorė
  Jūratė Zailskienė, Prienų rajono savivaldybės administracijos direktorė

 

Kontrolieriaus tarnybinės veiklos vertinimo komisija sudarta 2020 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. TS-78