Taryba

Neįgaliųjų reikalų taryba, 10:00 val., Tarybos salėje

Darbotvarkė

 

  1. Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų viešinimo regėjimo negalią turintiems asmenims
    (G. Strankauskienė, VšĮ LASS Pietvakarių centras direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui).
  2. Dėl asmeninio asistento projekto įgyvendinimo patirties (J. Beresnevičienė, Kauno krašto neįgaliųjų sąjungos pirmininkė).
  3. Dėl iššūkių ir galimybių neįgaliųjų organizacijų veikloje karantino laikotarpiu (NVO organizacijų atstovai).
  4. Dėl atokvėpio paslaugos ir jos poreikio (R. Jusienė, Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja, NVO atstovai).
  5. Kiti klausimai.

 

Pirmininkas                                                                                                               Paulius Visockas