Taryba

Kontrolės komitetas, 15 val., Tarybos salė

  1. Dėl Kauno rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2020 m. II ketvirčio veiklos ataskaitos (J. Jonynienė).
  2. Informacija apie  Kauno rajono  savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymo įgyvendinimo problemas ir rezultatus.
    Kviečiami Savivaldybės administracijos ir UAB Komunalinių paslaugų centro atstovai.
  3. Kiti klausimai.

 

Kontrolės komiteto pirmininkas                                                          Donatas Jankauskas