Žemės ūkio skyrius

Darbo laikas

P–K
8.00–17.00
Pn
8.00–15.45
Pietų pertrauka 12.00–12.45

Informacija

Žemės ūkio skyriaus nuostatai

2019 m. pavasarinės techninės apžiūros grafikas

Kviečiame teikti paraiškas paramai už bičių maitinimą gauti

Inicijuotas ūkininkų ūkių, kurių duomenys nebuvo atnaujinti per praėjusius kalendorinius metus, išregistravimas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 817 ,,Dėl Ūkininkų ūkių registro nuostatų patvirtinimo“ patvirtintų Ūkininkų ūkių registro nuostatų (su vėlesniais pakeitimais) reikalavimais, ūkininkai privalo kiekvienais kalendoriniais metais atnaujinti ūkio duomenis Ūkininkų ūkių registre.

Nustačius, kad ūkininko ūkio duomenys nebuvo atnaujinti per praėjusius kalendorinius metus, inicijuojamas jo išregistravimas.

Jeigu iki 2020 m. kovo 31 d. ūkininkas neatnaujins duomenų, ūkininko ūkis, kuriam buvo inicijuotas išregistravimas, bus išregistruotas.

Atnaujinti ūkininko ūkio duomenis galima:

– seniūnijoje ar savivaldybėje, kurios teritorijoje yra ūkio adresas;

– savarankiškai www.epaslaugos.lt, prisijungus prie paslaugos „Prašymo įregistruoti žemės ūkio valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre ir (arba) ūkininko ūkį Ūkininkų ūkių registre, išregistruoti juos iš registrų arba atnaujinti jų duomenis pateikimas, įregistruotų registruose paslaugos gavėjo žemės ūkio valdos ir (arba) ūkininko ūkio duomenų peržiūra“.

 

Kontaktai

Alvydas Rimdeika
Vedėjas
(8 37) 305 573
Raimondas Stankus
Pavaduotojas
(8 37) 305 582
Viktor Aleksejevič
Vyr. inžinierius
(8 37) 305 578
Algirdas Viskačka
Vyr. specialistas
(8 37) 305 581
Mindaugas Arbačauskas
Vyr. specialistas
(8 37) 305 581
Lijana Raškevičienė
Vyr. specialistė
(8 37) 305 582
Tomas Damaševičius
Darbuotojas
(8 686) 04433