Viešosios tvarkos skyrius

Skundų, prašymų, kreipimųsi dėl viešosios tvarkos pažeidimų nagrinėjimas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

-

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Skundų, prašymų, kreipimųsi dėl viešosios tvarkos pažeidimų nagrinėjimas

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Asmenų skundai ar prašymai gali būti pateikti žodžiu, raštu ir elektroniniu paštu. Skundai, pateikti elektroniniu paštu, turi būti pasirašyti elektroniniu parašu. Atsakymai į šiuos skundus pateikiami asmeniui elektroniniu paštu, o asmenų pageidavimu – siunčiami paštu skunde nurodytu adresu arba įteikiami asmeniškai.

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas. (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975)

2. Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr.875 (Žin., 2007, Nr. 94-3779)

3. Kauno Rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. ĮS-743 patvirtintos  "Asmenų aptarnavimo, jų prašymų nagrinėjimo Kauno Rajono savivaldybės administracijoje ir jos padaliniuose taisyklės”.

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Skundas ar pranešimas, kuriame nurodoma:

asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta (jeigu kreipiasi fizinis asmuo) arba pavadinimas, buveinės adresas (jei kreipiasi juridinis asmuo).

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Informacija ir dokumentai, reikalingi skundui ar pranešimui nagrinėti, priklausomai nuo asmens pateikto skundo ar pranešimo turinio.

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Kauno rajono savivaldybės administracijos Gyventojų aptarnavimo ir dokumentų valdymo skyrius

Savanorių pr. 371 Kaunas,

tel. (8 614) 05 126

Pirmadieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais – 8.00–17.00 val.,

antradieniais - 8.00-19.00 val.,

penktadieniais – 8.00–15.45 val.

Kauno rajono savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus vyriausieji specialistai

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Viešosios tvarkos skyriaus vedėjas Sergėjus Lemziakovas,

tel. (8 683) 61 376, el. p. sergejus.lemziakovas@krs.lt

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

20 darbo dienų

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina

Paslauga teikiama neatlygintinai

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Skundo ir prašymo forma yra laisva.

12.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Prašymas turi būti:

  1. parašytas valstybine kalba arba turėti vertimą į valstybinę kalbą, kurio tikrumas būtų paliudytas Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka;
  2. parašytas įskaitomai;
  3. asmens pasirašytas.