Viešosios tvarkos skyrius

Informacijos apie triukšmo šaltinio valdytojo planuojamus statybos, remonto, montavimo darbus gyvenamosiose vietovėse skelbimas savivaldybės interneto svetainėje

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

-

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Informacijos apie triukšmo šaltinio valdytojo planuojamus statybos, remonto, montavimo darbus gyvenamosiose vietovėse skelbimas savivaldybės interneto svetainėje

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Reglamentuoti veiklos, kurią vykdant gyvenamosiose patalpose ir gyvenamosiose teritorijose skleidžiamas triukšmas, valdymą, siekiant apsaugoti žmonių sveikatą bei aplinką nuo neigiamo triukšmo poveikio ir užtikrinti žmonių gyvenimo kokybę.

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. balandžio 13 d. įsakymas Nr. ĮS-690;

2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. gegužės 8 d. įsakymas Nr. ĮS-832

3. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas, Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymas ir kt. statybą, teritorijų planavimą, triukšmo valdymą ir viešąjį administravimą reglamentuojantys įstatymai.

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Triukšmo šaltinių valdytojai, planuojantys statybos, remonto, montavimo darbus gyvenamosiose vietovėse, privalo raštu pateikti Kauno rajono savivaldybės administracijai nustatytos formos pranešimą.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Pranešime turi būti nurodoma:

1. Informacija apie triukšmo šaltinių naudojimo vietą;

2. Planuojamas triukšmo lygis ir jo trukmė per parą;

3. Triukšmo mažinimo priemonės.

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Kauno rajono savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus vyriausieji specialistai

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Viešosios tvarkos skyriaus vedėjas Sergėjus Lemziakovas,

tel. (8 683) 61 376, el. p. sergejus.lemziakovas@krs.lt

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

_

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina

Paslauga teikiama neatlygintinai

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Pranešimas

12.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Prašymas turi būti:

  1. parašytas valstybine kalba arba turėti vertimą į valstybinę kalbą, kurio tikrumas būtų paliudytas Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka;
  2. parašytas įskaitomai;
  3. asmens pasirašytas.