Urbanistikos skyrius

2014 m. teritorijų planavimo dokumentų skelbimai

2014-12-17
Informuojame apie rengiamą sklypo, esančio Kauno r., Piliuonos k., skl. kadastrinis Nr.5267/0010:338, kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti.
Planavimo tikslas – ūkininko ūkio sodybos vietos parinkimas. 
Planavimo organizatorius – Algirdas Prochorskis; 
Rengėjas – UAB GEOMA LT inžinierė Agnė Barzdienė;
Susipažinti su projektu galima UAB GEOMA LT patalpose Kaunas, K.Donelaičio g.33-106a nuo 2015-01-06 iki viešo svarstymo, kuris vyks 2015-02-10 (11 val.). Pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjui.

2014-12-12
Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi rengiamas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2003-07-25 įsakymu Nr. 652 patvirtinto Kauno r. sav., Garliavos sen., Garliavos m., S. Lozoraičio g. 19 detaliojo plano, kuriuo suformuoti nauji žemės sklypai, koregavimą žemės sklypuose Kauno r. sav., Garliavos sen., Garliavos m.: S. Lozoraičio g. 19A, kadastrinis Nr. 5223/0008:163, kurio plotas 1,1034 ha ir S. Lozoraičio g. 19C, kadastrinis Nr. 5223/0008:160, kurio plotas 0,3983 ha. 
Planavimo iniciatorė – UAB „Garliavos mechanikos gamykla“, į. k. 260450630 (atstovaujama UAB „MTARCH“, į. k. 135073297, direktorės Jurgitos Kalvinskaitės pagal UAB „Garliavos mechanikos gamykla“ 2014-08-29 įgaliojimą).
Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliojo plano koregavimo, finansavimo ir planavimo tikslų projekto dokumentais galima susipažinti  iki 2014-12-31 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (213 kab., tel. (8 37) 30 55 83). 
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-12-11 įsakymas Nr. ĮS-2587 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo ir planavimo tikslų“.
3. Sutartis
4. Sutarties pakeitimas
5. Dokumento viešinimas
6. Aiškinamasis raštas
7. Brėžinys 
8. Patvirtinimo įsakymas

2014-12-11
Informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2004-05-14 įsakymu Nr. ĮS-578 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Ramučių k., kadastrinis Nr. 5233/0011:526 detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Ramučių k., kadastrinis Nr. 5233/0011:526, kurio plotas 0,1717 ha.
Planavimo iniciatorė –  Laima Bhatia
Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliojo plano koregavimo, finansavimo ir planavimo tikslų projekto dokumentais galima susipažinti  iki 2014-12-30 (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (212 kab., tel. (8 37) 30 55 84) .
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-12-11 įsakymas Nr. ĮS-2573„Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo ir planavimo tikslų“.
3. Teritorijų planavimo proceso iniciavimo sutartis

2014-12-11
Informuojame apie pradedamą rengti Kauno r. sav., Domeikavos sen., Ražių k. sklypo kad. nr. 5217/0010:529 detalųjį planą. 
Planavimo tikslas: žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), padalijimas į iki 8 (aštuonių) sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Detaliojo plano organizatoriai O. Vasylienė, R. Vasylius, tel. 8 674 37399. 
Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti planavimo organizatoriams ar rengėjai UAB „Ateivis LT”, tel. 8 675 47596, info@ateivis.lt. Apie detaliojo plano viešą svarstymą informuosime vėliau.

2014-12-11
Informuojame apie pradedamą rengti Kauno r. sav., Domeikavos sen., Ražių k. sklypo kad. nr. 5217/0010:762 detalųjį planą. 
Planavimo tikslas: sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), padalijimas į iki 5 (penkių) sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Detaliojo plano organizatorė O. Vasylienė, tel. 8 674 37399. 
Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti planavimo organizatorei ar rengėjai UAB „Ateivis LT”, tel. 8 675 47596, info@ateivis.lt. Apie detaliojo plano viešą svarstymą informuosime vėliau.

2014-12-09
Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004m. rugpjūčio 11d. Įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgivendinimo taisyklių patvirtinimo“, parengtas 1,1243 ha žemės sklypo, kad. Nr. 5201/0005:462 adresu Jadagonių k., Zapyškio sen., Kauno r.sav. ( Altoniškių k.v.), kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka. 
Planavimo tikslas: Ūkininko sodybos vietos suformavimas.
Planavimo organizatorius: Jonas Majauskas, Lina Majauskienė gyv. Taikos pr. 56-13, Kaunas tel. 861021220
Projekto rengėjas: Jolitos Zigmantienės įmonė , vadovas Jolita Zigmantienė. Susipažinti su parengtu projektu bei siųsti motyvuotus pasiųlymus galima nuo 2014 m. gruodžio 15 d. 10 d.d. įmonės patalpose , adresu : Naujakurių g.3 , Raudondvario k., Kauno r.sav. ( tel. 8- 611 -16858, el p. jolitaraud@gmail.com).

2014-12-08
Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004m. rugpjūčio 11d. Įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgivendinimo taisyklių patvirtinimo“, parengtas 0,6795 ha žemės sklypo, kad. Nr. 5217/0003:122 Valeravos k., Vandžiogalos sen., Kauno r.sav. ( Domeikavos k.v.) ,kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka. 
Planavimo tikslas: Ūkininko sodybos vietos suformavimas.
Planavimo organizatorius: Daina Graužinienė gyv.Laukų g.12-3, Valeravos k., Kauno r.sav.
Projekto rengėjas: Jolitos Zigmantienės įmonė , vadovas Jolita Zigmantienė. Susipažinti su parengtu projektu bei siųsti motyvuotus pasiųlymus galima nuo 2014 m. gruodžio 15 d. 10 d.d. įmonės patalpose , adresu : Naujakurių g.3 , Raudondvario k., Kauno r.sav. ( tel. 8- 611 -16858, el p. jolitaraud@gmail.com).

2014-12-04
Informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-12-16 įsakymu Nr. ĮS-2109 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Užliedžių sen., Giraitės k., Ąžuolų g. 6, kadastrinis Nr. 5283/0006:122 detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Užliedžių sen., Giraitės k., Ąžuolų g. 6, kadastrinis Nr. 5283/0006:145, kurio plotas 0,1321 ha
Planavimo iniciatoriai –  Stasė Naginionienė, Vida Naginionienė, Zigmas Naginionis.
Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliojo plano koregavimo, finansavimo ir planavimo tikslų projekto dokumentais galima susipažinti  iki 2014-12-17 (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (212 kab., tel. (8 37) 30 55 84) .
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-12-02 įsakymas Nr. ĮS-2501„Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo ir planavimo tikslų“.
3. Teritorijų planavimo proceso iniciavimo sutartis
4. Darbų programa
5. Skelbimas
6. Aišinamasis raštas
7. Brėžinys
8. Įsakymas dėl detaliojo plano korekcijos patvirtinimo

2014-12-04
Informuojame apie parengtą žemės sklypo 0,0849 ha ( kadastro Nr. 5233/0001:39), esančio Vytauto g. 130, Naujasodžio k., Karmėlavos sen., Kauno r., žemės sklypo 0,0654 ha (kadastro Nr.  5233/0001:37), esančio Vytauto g. 134, Naujasodžio k.,  Karmėlavos sen., Kauno r., žemės sklypo 0,0943 ha ( kadastro Nr. 5233/0001:36), esančio Vytauto g. 132, Naujasodžio k., Karmėlavos sen., Kauno r., žemės sklypo 0,1088 ha (kadastro Nr. 5233/0001:35) esančio Vytauto g. 138, Naujasodžio k., Karmėlavos sen., Kauno r., formavimo ir pertvarkymo projektą.
Projekto tikslai: Nuosavybės teise valdomo žemės sklypo (kadastro Nr. 5233/0001:39) padalijimas suformuojant du atskirus žemės sklypus. 
Nuosavybės teise valdomų žemės sklypų ( kadastro Nr. 5233/0001:37, 5233/0001:36, 5233/0001:35) sujungimas ir padalijimas suformuojant šešis atskirus žemės sklypus.
Projekto rengimo iniciatorius: Indrė Barasnevičienė, Audrius Barasnevičius, atstovaujami Valentinos Paukštelienės, Kapsų g. 40-2, Kaunas, tel. +370 686 94111.
Projekto organizatorius: Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono skyrius.
Projekto rengėjas: UAB “Miesto planas”, Spaustuvininkų g. 11-1, Kaunas.
Projekto vadovas – Nerijus Stanionis, tel.: +370 614 22867, el.paštas: info@miestoplanas.lt.
Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2014 12 08 iki 2014 12 19 projekto rengėjo  UAB  “Miesto planas” patalpose, Spaustuvininkų g. 11-1, Kaune. 
Motyvuotus pasiūlymus galima teikti raštu žemės sklypo plano rengėjui, projekto rengimo iniciatoriui, arba Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono skyriui iki susipažinimo su parengtu projektu pabaigos.


2014-11-28
Informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2005-11-03 sprendimu Nr. TS-220 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Margavos k., kadastrinis Nr. 5233/0003:367 detaliojo plano koregavimą žemės sklype Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Margavos k., kadastrinis Nr. 5233/0003:367, kurio plotas 0,1842 ha.
Planavimo iniciatorius – Edmundas Šemiotas
Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliojo plano koregavimo, finansavimo ir planavimo tikslų projekto dokumentais galima susipažinti iki 2014-12-12 (10 darbo dienų), adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (212 kab., tel. (8 37) 30 55 84) .
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-11-28 įsakymas Nr. ĮS-2488 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo ir planavimo tikslų“

2014-11-27
Informuojame, kad 2014 m. Lapkričio 22 d. laikraštyje skelbtas sklypo kad. Nr. 5233/0003:98 Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Narėpų k. detaliojo plano viešas svarstymas perkeliamas į 2015 m. sausio 6 d. 9 val. 
Susirinkimas vyks V. Putvinskio g. 44-1, Kaune. 
Organizatoriai: K. ir J. Šimelevičiai, Urbšo g. 12-24, Kaunas, tel.: (8 611) 21983. Rengėjas- J. Šarakauskas, tel. (8 684) 84894, V. Putvinskio g. 44-1, Kaunas, el. paštas: jonas.sarakauskas@gmail.com. 
Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas dėl rengiamo dokumento teikti raštu organizatoriams arba rengėjui iki viešo susirinkimo pabaigos.

2014-11-24
Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos Kauno rajono savivaldybės tarybos 2010-02-18 sprendimu Nr. TS-69 patvirtinto Kauno r. sav., Ringaudų sen., Virbališkių k., žemės sklypo kadastrinis Nr. 5250/0011:113 detaliojo plano koregavimą žemės sklypuose Kauno r. sav., Ringaudų sen., Virbališkių k.: kadastrinis Nr. 5250/0011:1093, kurio plotas 0,4335 ha, kadastrinis Nr. 5250/0011:1094, kurio plotas 0,4429 ha, Saulės g. 2 kadastrinis Nr. 5250/0011:1101, kurio plotas 0,1270 ha, Lakštingalų g. 7 kadastrinis Nr. 5250/0011:1089, kurio plotas 0,1100 ha, Lakštingalų g. 5 kadastrinis Nr. 5250/0011:1088, kurio plotas 0,1128 ha, Lakštingalų g. 3 kadastrinis Nr. 5250/0011:1087, kurio plotas 0,1157 ha, Lakštingalų g. 1 kadastrinis Nr. 5250/0011:1102, kurio plotas 0,1119 ha ir Lakštingalų g. 16 kadastrinis Nr. 5250/0011:1097, kurio plotas 0,1537 ha. 
Planavimo iniciatorė – UAB „LT Nekilnojamojo turto projektai“, į. k. 303235501, atstovaujama UAB „MTARCH“, į. k. 135073297, direktorės Jurgitos Kalvinskaitės.
Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliojo plano koregavimo, finansavimo ir planavimo tikslų projekto dokumentais galima susipažinti iki 2014-12-09 (imtinai) (10 darbo dienų), adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (213 kab., tel. (8 37) 30 55 83). 
Pridedama: 
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-11-20 įsakymasNr. ĮS-2434 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo ir planavimo tikslų“.
3. Sutartis
4. Pranešimas apie teritorijų planavimo dokumento viešinimą
5. Darbų programa
6. Aiškinamasis raštas
7. Brėžinys 
8. Patvirtinimo įsakymas

2014-11-21
Informuojame apie bendrąja tvarka rengiamą sklypo kad. Nr. 5233/0003:98 Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Narėpų k. pagr. žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio į kitą (vienbučių ir dvibučių gyv. pastatų statybos), padalijimo į 2 sklypus,  teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamentų nustatymo detalųjį planą. 
Viešas susirinkimas įvyks 2014 m. gruodžio 23 d. 9 val. V. Putvinskio g. 44-1, Kaune. Vieša projekto ekspozicija- 10 darbo dienų, iki susirinkimo, Karmėlavos seniūnijos skelbimų lentoje, Vilniaus g. 65A, Karmėlavoje. 
Organizatoriai: K. ir J. Šimelevičiai, Urbšo g. 12-24, Kaunas, tel.: (8 611) 21983. Rengėjas- J. Šarakauskas, tel. (8 684) 84894, V. Putvinskio g. 44-1, Kaunas, el. paštas: jonas.sarakauskas@gmail.com. 
Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas dėl rengiamo dokumento teikti raštu organizatoriams arba rengėjui iki viešo susirinkimo pabaigos.

2014-11-21
Informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2010-03-25 sprendimu Nr. TS-113 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Ringaudų sen., Pyplių k., kadastrinis Nr. 5250/0016:383 detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Ringaudų sen., Pyplių k., Pušyno g. 2, kadastrinis Nr. 5250/0016:651, kurio plotas 0,0574 ha.
Planavimo iniciatoriai – Vytautas Bartkus, Vilma Bartkuvienė
Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliojo plano koregavimo, finansavimo ir planavimo tikslų projekto dokumentais galima susipažintiiki 2014-12-05 (10 darbo dienų),adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (212 kab., tel. (8 37) 30 55 84) .
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-11-20 įsakymas Nr. ĮS-2412 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo ir planavimo tikslų“
3. Teritorijų planavimo proceso iniciavimo sutartis
4. Darbų programa
5. Pranešimas apie viešinimą 
6. Aiškinamasis raštas 
7. Pagrindinis brėžinys

2014-11-20
Informuojame, kad Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012m. birželio 7 d. įsakymu Nr.ĮS-972 „Dėl leidimo pradėti rengti žemės sklypo planą“, yra leista pradėti rengti  ~ 90 kv.m ha žemės sklypo planą, prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui ir  suformuoti  kitos paskirties valstybinės žemės sklypą, Kauno r. sav., Garliavos sen., Garliavos m., Liepų g.13A.
Planavimo organizatorius –Gražina Žalienė ir Bronius Žalys.
Plano rengėjas - Aušra Pleitienė, individuali veikla, adresas: Vasario 16-osios g.21-5, Teleičių k., Garliavos apyl.sen., Kauno r., tel.: 867402137.
Planavimo tikslas – žemės sklypo suformavimas valstybinėje žemėje prie esamo pastato (unikalus Nr.5295-3000-8021) .
Išsamiau sužinoti apie rengiamą žemės sklypo planą, taip pat pateikti pastabas, pretenzijas ir pasiūlymus dėl sprendinių, galite Aušrą Pleitienę, adresas: Vasario 16-osios g.21-5, Teleičių k., Garliavos apyl.sen., Kauno r., el.p pleitiene@gmail.com, tel.: 867402137., 10 darbo dienų nuo skelbimo išspausdinimo dienos

2014-11-20
Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004m. rugpjūčio 11d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014m. liepos 28d. įsakymo Nr. 3D-438/D1-614 redakcija) „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“, informuojame apie parengtą kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti žemės sklypui nr. 11-1, kad. nr. 5287/1:16, esančiam adresu: Kauno r. sav., Vandžiogalos sen., Pociūnų k., sklypo plotas – 0.5600 ha.
Plano tikslai ir uždaviniai: parenkama vieta naujai ūkininko sodybai (gyvenamosios paskirties pastatui su pagalbinio ūkio ir kitos paskirties (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) pastatais, reikalingais ūkininko veiklai vykdyti.
Planavimo organizatorius: Mantas Ambrazevičius, gyv. Rytmečio g. 5A, Domeikavos k., Kauno r., tel. 8 604 14334
Projekto rengėjas: UAB "Geomatininkų grupė", adresas: Laisvės al. 101a-302kab., Kaunas, tel. 8 688 03303, info@geomatininkugrupe.lt 
Su parengtu projektu ir jo sprendiniais galima susipažinti nuo 2014-11-24 iki 2014-12-05 projekto rengėjo patalpose Laisvės al. 101a-302kab., Kaune. Motyvuotus pasiūlymus galima teikti raštu projekto rengėjui iki susipažinimo su parengtu projektu pabaigos.

2014-11-19
Informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-05-10 įsakymu Nr. ĮS-804 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Alšėnų sen., Poderiškių k., kadastrinis Nr. 5247/0019:63 detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Alšėnų sen., Poderiškių k., Ateities g. 5, kadastrinis Nr. 5247/0019:460, kurio plotas 0,0924 ha, Ateities g. 2, kadastrinis Nr. 5247/0019:463, kurio plotas 0,1669 ha.
Planavimo iniciatorė – UAB „Turtausta“
Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliojo plano koregavimo, finansavimo ir planavimo tikslų projekto dokumentais galima susipažintiiki 2014-12-03 (10 darbo dienų),adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (212 kab., tel. (8 37) 30 55 84) .
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-11-19 įsakymas Nr. ĮS-2410 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo ir planavimo tikslų“

2014-11-17
Informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-04-25 įsakymu Nr. ĮS-683 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Ramučių k., kadastrinis Nr. 5233/0011:275 detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Ramučių k., Gėlių g. 32A, kadastrinis Nr. 5233/0011:275, kurio plotas 0,1788 ha.
Planavimo iniciatoriai –Kęstutis Pečiulis.
Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliojo plano koregavimo, finansavimo ir planavimo tikslų projekto dokumentais galima susipažinti  iki 2014-12-01 (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (212 kab., tel. (8 37) 30 55 84) .
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-11-14 įsakymas Nr. ĮS-2378 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo ir planavimo tikslų“
3. Sutartis
4. Darbų programa
5. Aiškinamasis raštas
6. Pagrindinis brėžinys
7. Įsakymas dėl plano patvirtinimo

2014-11-13
Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2011-12-22 sprendimu Nr. TS-419 patvirtinto Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Ramučių k., žemės sklypo, kadastrinis Nr. 5233/0010:205, detaliojo plano koregavimą žemės sklype Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Ramučių k., Erdvės g. 78, kadastrinis Nr. 5233/0010:205, kurio plotas 1,0700 ha. 
Planavimo iniciatorė – UAB „Stateta“, į. k. 150040692, atstovaujama generalinio direktoriaus Karolio Stasiukyno.
Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliojo plano koregavimo, finansavimo ir planavimo tikslų projekto dokumentais galima susipažinti iki 2014-11-28 (imtinai) (10 darbo dienų), adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (226 kab., tel. (8 37) 30 55 20). 
Pridedama: 
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-11-12 įsakymas Nr. ĮS-2356 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo ir planavimo tikslų“.
3. Sutartis
4. Darbų programą 
5. Pranešimas apie teritorijų planavimo dokumento viešinimą
6. Detalus brėžinys
7. Aiškinamasis raštas
8. Patvirtinimo įsakymas

2014-11-13
Informuojame apie rengiamą gretimo žemės sklypo projektą  Kauno r., Raudondvario sen., Raudondvario k., Vyturių g.4   Kadastrinis Nr. 5270/0008:0107
Planavimo tikslas – nuosavybės teise valdomo žemės sklypo padalijimas , suformuojant du atskirus žemės sklypus.
Planavimo iniciatorius: Genovaitė Soltanienė
Projekto rengėjas:   UAB ,,Valakas“. Susipažinti su parengtu projektu galima    nuo 2014 12-12 d. 10 d. d., bei viešas projekto svarstymas vyks 2015.01.12  d. 8.30 val. įmonės patalpose, adresu: Vyturių g. 15, Raudondvario k., Kauno r. ( tel.865287322, el. p. venckus.valakas@gmail.com).

2014-11-04
Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11d. Įsakymu Nr.3D—476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ rengiamas žemės sklypo, kadastrinis Nr. 5247/0013:208, esančio Girininkų I k., Mastaičių sen., Kauno raj., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.
Planavimo tikslas – ūkininko sodybos vietos pasirinkimas - t.y. plotas, gyvenamosios paskirties pastatui su pagalbinio ūkio ir kitos paskirties pastatais reikalingais ūkininko veiklai vykdyti.
Projekto organizatorius – Oksana Janušauskienė 
Projekto rengėjas – VĮ Valstybės žemės fondo Kauno žemėtvarkos ir geodezijos skyrius, K. Donelaičio g. 33, Kaunas, tel.. 8-626 11725 el. paštas: inesa.kolesnikoviene@vzf.lt
Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui nuo 2014m.spalio 10d. iki 2014m. spalio 24 d.. Projektas eksponuojamas projekto rengėjo bei organizatoriaus patalpose .

2014-10-27
Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi,  informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2007-11-22 sprendimu Nr. TS-227 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Užliedžių sen., Romainių Kaimelės k., kadastrinis Nr. 5283/0004:397 detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Užliedžių sen., Romainių Kaimelės k., Vėjo g. 25, kadastrinis Nr. 5283/0004:610, kurio plotas 0,2029 ha.
Planavimo iniciatoriai – Gintautas Kurkis, Ernesta Kurkienė.
Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliojo plano koregavimo, finansavimo ir planavimo tikslų projekto dokumentais galima susipažinti  iki 2014-11-10 (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (212 kab., tel. (8 37) 30 55 84) .
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-10-23 įsakymas Nr. ĮS-2203 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo ir planavimo tikslų“
3. Sutartis
4. Darbų programa
5. Pranešimas apie viešinimą
6. Įsakymas dėl plano patvirtinimo

2014-10-27
Informuojame apie rengiamą žemės sklypo kad. Nr. 5250/0013:20 Poderiškių k., Ringaudų sen., Kauno r., detalųjį planą.
Planavimo tikslas - žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (naudojimo būdas- gyvenamosios teritorijos, naudojimo pobūdis- vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), ir padalijimas į iki 30 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Planavimo organizatorius - Planavimo organizatorius- Ona Jakštienė, gyv. Lygioji g. 13, Kaune, tel.: 8612 75814. 
Plano rengėjas - architektas Mindaugas Kupčikas, gyv. Geležinio vilko g. 26-40, Kaune, tel. 8 610 34 623, el. paštas: 4mindaugas@gmail.com. 
Susipažinti su sprendiniais galima pas plano rengėją ar organizatorių nuo 2014-10-27 iki 2014-11-24. Vieša ekspozicija vyks Ringaudų seniūnijos patalpose Šiltnamių g. 1, Noreikiškių k., Ringaudų sen., Kauno r., nuo 2014-11-10 iki 2014-11-24. Viešas susirinkimas vyks 2014-11-24 14 val. ten pat. Dalyvavimas neprivalomas. Pastabas teikti pl. organizatoriui ar rengėjui iki 2014-11-24.

2014-10-23
Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo esančio 5293/0009:31,  skl nr. 193, Vilemų k., Zapyškio sen., Kauno r. sav., planas, kaimo plėtros žemėtvarkos projekto ūkininko sodybos vietai parinkti. Planas rengiamas supaprastinta  visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka. 
Planavimo tikslas: parenkama vieta ūkininko sodybai (gyvenamosios paskirties pastatui su pagalbinio ūkio ir kitos paskirties (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) pastatais, reikalingais veiklai vykdyti.
Planavimo organizatorius: Edmundas Zdanavičius, Jūratė Zdanavičienė.
Projekto rengėjas: UAB "INVENTORA" tel.: 865915920, susipažinti su projektu ir teikti pasiūlymus galima adresu: K. Donelaičio g. 78-10, Kaunas nuo spalio mėn. 23d. iki  lapkričio 7d., darbo dienomis 9:00 - 17:00 val.

2014-10-21 
Informuojame, apie parengtą žemės sklypo planą, prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, Kauno r. sav. Garliavos m. Vytauto g. tarp 138A ir 144 namų.
Planavimo tikslas-žemės sklypo suformavimas laisvoje valstybinėje žemėje (atskirųjų želdynų teritorijos).
Planavimo organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracija.
Projekto rengėjas – Jolitos Zigmantienės įmonė., adresas Naujakurių g. 3, Raudondvario k., Kauno r. sav. ( tel. 8 611 16858, el p. jolitaraud@gmail.com).
Susipažinti su rengiamu projektu galima nuo 2014 m. lapkričio 3 d 10 d.d.įmonės patalpose. 
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka
Motyvuotus pasiūlymus teikti raštu žemės sklypo projekto rengėjui arba Kauno rajono savivaldybės administracijai iki susipažinimo su parengtu projektu pabaigos.

2014-10-21
Informuojame, apie parengtą žemės sklypo planą, prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, Kauno r. sav. Garliavos m. Vytauto g. 60.
Planavimo tikslas-žemės sklypo suformavimas laisvoje valstybinėje žemėje (rekreacinės teritorijos).
Planavimo organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracija.
Projekto rengėjas – Jolitos Zigmantienės įmonė., adresas Naujakurių g. 3, Raudondvario k., Kauno r. sav. ( tel. 8 611 16858, el p. jolitaraud@gmail.com).
Susipažinti su rengiamu projektu galima nuo 2014 m. lapkričio 3 d 10 d.d.įmonės patalpose. 
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka
Motyvuotus pasiūlymus teikti raštu žemės sklypo projekto rengėjui arba Kauno rajono savivaldybės administracijai iki susipažinimo su parengtu projektu pabaigos.

2014-10-21
Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004m. rugpjūčio 11d. Įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgivendinimo taisyklių patvirtinimo“, parengtas 0,6795 ha žemės sklypo, kad. Nr. 5217/0003:122 Valeravos k., Vandžiogalos sen., Kauno r.sav. ( Domeikavos k.v.) ,kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka. 
Planavimo tikslas: Ūkininko sodybos vietos suformavimas.
Planavimo organizatorius: Daina Graužinienė gyv.Laukų g.12-3, Valeravos k., Kauno r.sav.
Projekto rengėjas: Jolitos Zigmantienės įmonė , vadovas Jolita Zigmantienė.
 Susipažinti su parengtu projektu bei siųsti motyvuotus pasiųlymus galima nuo 2014 m. lapkričio 03 d. 10 d.d. įmonės patalpose , adresu : Naujakurių g.3 , Raudondvario k., Kauno r.sav. ( tel. 8- 611 -16858, el p. jolitaraud@gmail.com).

2014-10-21
Informacija apie atrankos išvadą dėl 27 mw galios vėjo elektrinių parko Kauno r., Vilkijos apylinkių sen., Skrebenų k., Ručkonių k., Gaideliškių k., Purviškių k. statybos poveikio aplinkai vertinimo
1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas – UAB „AEnergija“, A. Mickevičiaus g. 7A, 08119 Vilnius, el. p. raimundas_k@yahoo.com.
2. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – 27 MW galios vėjo elektrinių parko statyba
3. Planuojamos ūkinės veiklos vieta – žemės ūkio paskirties sklypai Kauno r. sav., Vilkijos apylinkių sen., Skrebenų k., kad. Nr. 5277/0002:23, plotas 17,21 ha, Ručkonių k., kad. Nr. 5277/0004:169, plotas 8,54 ha, kad. Nr. 5277/0002:107, plotas 4,16 ha, kad. Nr. 5277/0004:22, plotas 12 ha, kad. Nr. 5277/0002:40, plotas 30,8125 ha, Gaideliškių k., kad. Nr. 5277/0001:103, plotas 12,70 ha, kad. Nr. 5277/0001:65, plotas 19,70 ha, kad. Nr. 5277/0001:64, plotas 27,9 ha, Purviškių k., kad. Nr. 5277/0002:85, plotas 5,25 ha.
4. Atsakingos institucijos – Aplinkos apsaugos agentūros Taršos prevencijos ir leidimų departamento Kauno skyriaus 2014-10-14 priimta atrankos išvada Nr. (15.2)-A4-6071: planuojamai ūkinei veiklai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.
5. Teikti motyvuotus pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą bei išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais galima: Aplinkos apsaugos agentūros Taršos prevencijos ir leidimų departamento Kauno skyriui, Rotušės a. 12, LT-44279 Kaunas, tel.: (8 37) 40 1292, faks.: 8 7066 2000, el. p. kauno.skyrius@aaa.am.lt bei PŪV PAV atrankos rengėjui: UAB „Archstudija“, Konstitucijos pr. 9-41, 09308 Vilnius, kontaktinis asmuo – Rūta Šeškaitė, tel.: (8 5) 210 1297, el. p. archstudija.ruta@gmail.com – per 20 darbo dienų nuo atrankos išvados paskelbimo dienos

2014-10-21
Informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2008-08-21 sprendimu Nr. TS-279 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Raudondvario sen., Raudondvario k., Pilies g. 4 sklypo kadastrinis Nr. 5270/0013:83 detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Raudondvario sen., Raudondvario k., Pilies g. 6B, kadastrinis Nr. 5270/0013:786, kurio plotas 0,1010 ha.
Planavimo iniciatoriai – Tomas Jurevičius, Vita Jurevičienė.
Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliojo plano koregavimo, finansavimo ir planavimo tikslų projekto dokumentais galima susipažinti iki 2014-11-03 (10 darbo dienų), adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (212 kab., tel. (8 37) 30 55 84) .
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-10-21 įsakymas Nr. ĮS-2149 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo ir planavimo tikslų“
3. Sutartis

2014-10-20
Informuojame apie supaprastinta tvarka rengiamą Kauno rajono savivaldybės tarybos 2006-06-29 sprendimu Nr.TS-141 (pakeistas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2006-10-26 sprendimu Nr.TS-231) patvirtinto Kauno r. sav., Garliavos sen., Jonučių II k., žemės sklypo kadastrinis Nr.5260/0008:452, detaliojo plano koregavimą žemės sklype Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Jonučių II k., kadastrinis Nr.5260/0008:740. 
Planavimo organizatorius: Kauno raj. savivaldybės administracijos (įm.kodas 188756386) direktorius, adresas Savanorių pr. 371, Kaunas, tel.:837 305571, info@krs.lt, www.krs.lt, kontaktinis asmuo - Urbanistikos skyriaus vyr.specialistė J.Kasputienė, tel.: 837 313782; el.p.: architektura@krs.lt.
Planavimo iniciatoriai: Arūnas Aišparas, Žaklina Aišparienė, Romas Lenktis, Asta Lenktienė, Gaira Petraitienė, Marijus Petraitis ir Ona Lenčiauskienė, V.Krėvės pr. 47-79, Kaunas,  tel.: 8-611 13211.
Plano rengėja: Jurgita Kalvinskaitė, V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, el.p.:jurgita.kalvinskaite@gmail.com, tel.: 8-601 36731.
Plano koregavimas rengiamas sutinkamai su Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.ĮS-691 (2014-04-25), Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartimi Nr. S-541 (2014-05-06). 
Planavimo uždaviniai: koreguoti žemės sklype teritorijos naudojimo reglamentą: pakeisti žemės sklypo naudojimo būdą iš komercinės paskirties objektų teritorijos į vienbučių ir  dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos ir jį padalinti, nustatyti papildomą teritorijos naudojimo reglamentą – teritorijos naudojimo tipą ir kita.
Planavimo procese SPAV atliekamas nebus, kadangi planavimo tikslai nėra SPAV vertinimo objektas (vadovaujantis LRV nutarimo Nr.967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“).
Planavimo procese koncepcijos rengimas nebus vykdomas.
Informacija apie planavimą, darbų programą teikiama planavimo organizatoriaus, plano iniciatorių, plano rengėjo patalpose ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. 
Sprendinių viešinimas numatomas nuo 2014-10-28d., 10 darbo dienų Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Garliavos apylinkių seniūnijos ir Kauno r. savivaldybės patalpose.
Pasiūlymus dėl planavimo galima teikti planavimo organizatoriui raštu bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki sprendinių viešinimo pabaigos.

2014-10-14
Informuojame apie supaprastinta tvarka rengiamą Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-08-31 įsakymu Nr.ĮS-1372 patvirtinto Kauno r. sav., Ringaudų sen., Ringaudų k., žemės sklypo, kadastrinis Nr.5250/0005:300 detaliojo plano koregavimą. 
Planavimo organizatorius: Kauno raj. savivaldybės administracijos (įm.kodas 188756386) direktorius, adresas Savanorių pr. 371, Kaunas, tel.:837 305571, info@krs.lt, www.krs.lt, kontaktinis asmuo - Urbanistikos skyriaus vyr.specialistė J.V.Blaževičienė, tel.: 837 305583; el.p.: architektura@krs.lt.
Planavimo iniciatorius: Olesia Gropienė, Mindaugas Gropas, atstovaujami Tomo Ratauto, Gintas Bukšnys ir Sada Bukšnienė, atstovaujama Gino Bukšnio, Guobų g. 24, Mitkūnų k., Kauno r.,  tel.: 8-694 44666.
Plano rengėjas: UAB „MTARCH“ (įm.kodas 135073297), V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, el.p.: jurgita.kalvinskaite@gmail.com, tel.: 8-601 36731.
Plano koregavimas rengiamas sutinkamai su Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.ĮS-1498 (2014-08-04), Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartimi Nr. S-833 (2014-08-11). 
Planavimo uždaviniai: Koreguoti žemės sklype teritorijos naudojimo reglamentą: padalyti sklypą į tris sklypus, atidalytiems sklypams pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, dviems sklypams nustatyti žemės naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, vienam – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos, nustatyti papildomą teritorijos naudojimo reglamentą – teritorijos naudojimo tipą.
Planavimo procese SPAV atliekamas nebus, kadangi planavimo tikslai nėra SPAV vertinimo objektas (vadovaujantis LRV nutarimo Nr.967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“).
Planavimo procese koncepcijos rengimas nebus vykdomas.
Informacija apie planavimą, darbų programą teikiama planavimo organizatoriaus, plano iniciatorių, plano rengėjo patalpose ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. 
Sprendinių viešinimas numatomas nuo 2014-10-21d., 10 darbo dienų Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Ringaudų seniūnijos ir Kauno r. savivaldybės patalpose.
Pasiūlymus dėl planavimo galima teikti planavimo organizatoriui raštu bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki sprendinių viešinimo pabaigos.

2014-10-14
Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2011-01-27 sprendimu Nr. TS-46 patvirtinto ir
2011-12-22 sprendimu Nr. TS-409 pakeisto ir papildyto Kauno r. sav., Ringaudų sen., Virbališkių k., žemės sklypo, kadastrinis Nr. 5250/0016:180, detaliojo plano koregavimą žemės sklypuose Kauno r. sav., Ringaudų sen., Virbališkių k.: Vienybės g. 1, kadastrinis Nr. 5250/0016:793, kurio plotas 0,1813 ha ir Vienybės g. 3, kadastrinis Nr. 5250/0016:792, kurio plotas 0,1694 ha. 
Planavimo iniciatoriai – Marius Lauraitis, Laimutė Lauraitienė (buvusi Gruzdžiūnaitė), Kęstutis Jankauskas, Donatas Kybartas, Vytautas Rubinas ir Renata Rubinienė.
Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliojo plano koregavimo, finansavimo ir planavimo tikslų projekto dokumentais galima susipažinti  iki 2014-10-29 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (226 kab., tel. (8 37) 30 55 20). 
Pridedama: 
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-10-13 įsakymas Nr. ĮS-2098 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo ir planavimo tikslų“.
3. Sutartis
4. Darbų programa
5. Informacija apie viešinimą
6. Aiškinamasis raštas
7. Sprendinių brėžinys
8. Įsakymas

2014-10-09
Informuojame, kad bendrąja tvarka yra pradedamas rengti žemės sklypų Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Ramučių k., skl. kad. Nr. 5233/0009:655 ir Liepų g. 1, skl. kad. Nr. 5233/0009:133, detalusis planas pagal 2013-12-20 Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pasirašytą
Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartį Nr. S-1624. 
Planavimo tikslas pakeisti žemės sklypo kad. Nr. 5233/0009:655 pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statyboms), sujungti su kitos paskirties žemės sklypu kad. Nr. 5233/0009:133, sujungtą sklypą padalyti į iki trijų sklypų, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą bei statybos reglamentą. 
Detaliojo plano organizatorius – S. Cilišauskas (telefonas pasiteirauti 8683 33962). Detaliojo plano rengėjas K. Kvizikevičius.

2014-10-09
Informuojame, kad bendrąja tvarka yra parengtas žemės sklypų Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Ramučių k., skl. kad. Nr. 5233/0009:655 ir Liepų g. 1, skl. kad. Nr. 5233/0009:133, detalusis planas, kurio tikslas pakeisti žemės sklypo kad. Nr. 5233/0009:655 pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statyboms), sujungti su kitos paskirties žemės sklypu kad. Nr. 5233/0009:133, sujungtą sklypą padalyti į iki trijų sklypų, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą bei statybos reglamentą. 
Rengiant detalųjį planą strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas. Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galite nuo 2014 m. spalio 15 d. iki 2014 m. lapkričio 14 d. Karmėlavos seniūnijoje. 
Detaliojo plano sprendinių viešas aptarimas įvyks adresu SB „Naujasodis“, Vytauto g. 174, 2014 m. lapkričio 14 d. 11 val. 
Pasiūlymus raštu dėl detaliojo plano sprendinių galite siųsti detaliojo plano organizatoriaus atstovui adresu SB „Naujasodis“, Vytauto g. 174, LT-54470 Karmėlavos sen., Kauno r., (telefonas pasiteirauti 8683 33962) arba pateikti viešo susirinkimo dieną iki viešo aptarimo pabaigos. 
Detaliojo plano organizatorius – S. Cilišauskas. Detaliojo plano rengėjas K. Kvizikevičius, tel. 8676 21161.

2014-10-09
Informuojame apie parengtą žemės sklypo detalųjį planą Kauno r. sav., Užliedžių sen., Vijūkų k., kad Nr. 5283/0007:691. 
Planas rengiamas sutinkamai su Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ĮS-1076 (2013-06-13). 
Planavimo tikslas – sklypo padalijimas į 10 sklypų, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Plano rengimo terminas 2014m. III ketv. - 2014m. IV ketv
Plano rengėja: UAB "Aplinka ir ekologija", adresas Maironio g. 48-3, Kaunas, tel.: 861245717 el.p. urbeliene.marija@gmail.com
Planavimo organizatorius Žilvinas Rugienius (atstovaujamas Jono Biržiškos), gyv. Lietuvių g. 29-4, Kaunas. 
Pasiūlymus ir pageidavimus teikti, susipažinti su planavimo dokumentais detaliojo plano organizatoriais arba rengėjais aukščiau nurodytais adresais galima visą planavimo laikotarpį iki viešo svarstymo ir jo metu. 
Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2014-10-13 iki 2014-11-07 UAB „Aplinka ir ekologija“ patalpose – Maironio g. 48-3, Kaune, darbo dienomis nuo 9 val. iki 16val. 
Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2014-10-27 iki 2014-11-07 UAB „Aplinka ir ekologija“ patalpose. Viešas susirinkimas numatomas 2014-11-07, 12 val. UAB „Aplinka ir ekologija“ patalpose.

2014-10-02
Informuojame apie bendrąja tvarka rengiamą Kauno r.sav., Ringaudų sen., Miriniškių k., sklypo kadastrinis Nr.5250/0009:611 detalųjį planą.
Planavimo organizatorius: Angelė Masiulionienė (atstovaujama Kazimiero Masiulionio), Kazimieras Masiulionis, adresas: Sakalų g. 9, Ringaudų k., Ringaudų sen., Kauno r., tel.:8- 687 70729.
Planavimo tikslas: sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/ vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), padalinimas į iki 6 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Detaliojo plano rengimo terminas 2014m. IV ketv. Teritorijoje numatoma statyti vienbučiai/ dvibučiai gyvenamieji namai. Detalusis planas rengiamas sutinkamai su Kauno r. sav. administracijos direktoriaus įsakymu 2012-11-14d. Nr. ĮS-1871.
Plano rengėjas: Jurgita Kalvinskaitė, adresas: V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas tel.:8-601 36731, el.p.: jurgita.kalvinskaite@gmail.com.
Pasiūlymus ir pageidavimus teikti detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui aukščiau nurodytais adresais.
Vieša ekspozicija rengiama nuo 2014-10-20d. Kauno r. Ringaudų sen. patalpose 10 darbo dienų. 
Viešas svarstymas rengiamas 2014-10-31d. nuo 17val. adresu: V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas. Dalyvavimas neprivalomas.

2014-10-02
Informuojame apie bendrąja tvarka rengiamą Kauno r.sav., Domeikavos sen., Romaškių k., sklypo kadastrinis Nr.5217/0008:502 detalųjį planą.
Planavimo organizatorius: Bronė Petkienė, adresas: Saulėtekio g. 17, Domeikavos k., Domeikavos sen., Kauno r., tel.:8- 612 23323.
Planavimo tikslas: sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/ vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), padalinimas į iki 4 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Detaliojo plano rengimo terminas 2014m. IV ketv. Teritorijoje numatoma statyti vienbučiai/ dvibučiai gyvenamieji namai. Detalusis planas rengiamas sutinkamai su Kauno r. sav. administracijos direktoriaus įsakymu 2013-12-10d. Nr. ĮS-2181.
Plano rengėjas: Jurgita Kalvinskaitė, adresas: V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas tel.:8-601 36731, el.p.: jurgita.kalvinskaite@gmail.com.
Pasiūlymus ir pageidavimus teikti detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui aukščiau nurodytais adresais.
Vieša ekspozicija rengiama nuo 2014-10-20d. Kauno r. Domeikavos sen. patalpose 10 darbo dienų. 
Viešas svarstymas rengiamas 2014-10-31d. nuo 16val. adresu: V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas. Dalyvavimas neprivalomas.

2014-10-02
Informuojame apie bendrąja tvarka rengiamą Kauno r.sav., Domeikavos sen., Ražių k., sklypo kadastrinis Nr.5217/0010:244 detalųjį planą.
Planavimo organizatorius: Vaida Maksvytienė, Jonas Bikuličius, adresas: Prancūzų g. 68-18, Kaunas, tel.:8- 612 23323.
Planavimo tikslas: sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/ vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), padalinimas į iki 11 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Detaliojo plano rengimo terminas 2014m. IV ketv. Teritorijoje numatoma statyti vienbučiai/ dvibučiai gyvenamieji namai. Detalusis planas rengiamas sutinkamai su Kauno r. sav. administracijos direktoriaus įsakymu 2013-12-20d. Nr. ĮS-2270.
Plano rengėjas: Jurgita Kalvinskaitė, adresas: V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas tel.:8-601 36731, el.p.: jurgita.kalvinskaite@gmail.com.
Pasiūlymus ir pageidavimus teikti detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui aukščiau nurodytais adresais.
Vieša ekspozicija rengiama nuo 2014-10-20d. Kauno r. Domeikavos sen. patalpose 10 darbo dienų. 
Viešas svarstymas rengiamas 2014-10-31d. nuo 16val. adresu: V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas. Dalyvavimas neprivalomas.

2014-09-25
Informuojame, apie rengiamą žemės sklypo, adresu Ramybės g. 3 , Vilkija, Kauno r. sav., planą, prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
Planavimo tikslas - parengti žemės sklypo planą, prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, naudojamo valstybinės žemės sklypo adresu Ramybės g. 3, Vilkija, Kauno r.sav, suformavimas esamam pastatui- kino teatrui eksploatuoti.
Žemės sklypo plano rengimo iniciatorius: Kauno rajono savivaldybės administracija.
Projekto rengėjas – Valstybės Įmonė Valstybės žemės fondas, Kauno žemėtvarkos ir geodezijos skyrius, K. Donelaičio g.33-415, telef.8 626 11725. Projekto autorė Inesa Kolesnikovienė.
Išsamiau sužinoti apie  rengiamą sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą, taip pat pateikti motyvuotas pastabas, pretenzijas bei pasiūlymus  dėl sprendinių galite Valstybės Įmonės Valstybės žemės fondo Kauno žemėtvarkos ir geodezijos skyriaus patalpose (K. Donelaičio g.33-415, Kaunas, telef. 8-626 11725)  nuo 2014-09-29 iki 2014-10- 14d. 

2014-09-25
Informuojame, apie rengiamą žemės sklypo, adresu Vydūno al. 90, Vilkija., Kauno r.sav.,sklypo formavimo projektą. 
Planavimo tikslas - parengti žemės sklypo formavimo projektą, naudojamo valstybinės žemės sklypo adresu Vydūno al. 90, Vilkija., Kauno r.sav. suformavimas esamiems pastatams eksploatuoti.
Žemės sklypo plano rengimo iniciatorius: Ina Andriulaitienė.
Plano rengėjas:Valstybės Įmonė Valstybės žemės fondas, Kauno žemėtvarkos ir geodezijos skyrius,K. Donelaičio g.33 -415 , telef.8 62611725, projekto autorė Inesa Kolesnikovienė.
Išsamiau sužinoti apie rengiamą projektą, taip pat pateikti pastabas, pretenzijas bei pasiūlymus dėl sprendinių galite Valstybės Įmonės Valstybės žemės fondo Kauno žemėtvarkos ir geodezijos skyriaus patalpose (K. Donelaičio g.33-415, Kaunas telef. .8 62611725).bei Kauno rajono savivaldybės administracijai (Savanorių pr. 371, Kaunas, LT-49500) galima nuo 2014-09-24 iki 2014-10-08.

2014-09-23
Informuojame, apie rengiamą žemės sklypo, adresu Vydūno al. 90, Vilkija., Kauno r.sav.,sklypo formavimo projektą. 
Planavimo tikslas - parengti žemės sklypo formavimo projektą, naudojamo valstybinės žemės sklypo adresu Vydūno al. 90, Vilkija., Kauno r.sav. suformavimas esamiems pastatams eksploatuoti.
Žemės sklypo plano rengimo iniciatorius: Ina Andriulaitienė.
Plano rengėjas:Valstybės Įmonė Valstybės žemės fondas, Kauno žemėtvarkos ir geodezijos skyrius,K. Donelaičio g.33 -415 , telef.8 62611725, projekto autorė Inesa Kolesnikovienė.
Išsamiau sužinoti apie rengiamą projektą, taip pat pateikti pastabas, pretenzijas bei pasiūlymus dėl sprendinių galite Valstybės Įmonės Valstybės žemės fondo Kauno žemėtvarkos ir geodezijos skyriaus patalpose (K. Donelaičio g.33-415, Kaunas telef. .8 62611725).bei Kauno rajono savivaldybės administracijai (Savanorių pr. 371, Kaunas, LT-49500) galima nuo 2014-09-24 iki 2014-10-08.

2014-09-23
Informacija apie atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo 
Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: UAB „Ferikas“, Pakalnės g. 5B, Domeikava, Kauno r., tel.: +370 686 47999; faksas: +370 37 477264; el. paštas: info@ferikas.lt.
Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Degalinės, sandėliavimo bei komercinių – administracinių pastatų statyba.
Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Kauno r., Alšėnų sen., Kampiškių k., Baltijos g. 41, 43, 45, 47.
Atsakingos institucijos priimta atrankos išvada: Pagal Aplinkos apsaugos agentūros Taršos prevencijos ir leidimų departamento Kauno skyriaus 2014-09-05 atrankos išvadą Nr. 15.2-A4-4795 planuojamai ūkinei veiklai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.
Kur, kada ir iki kada galima išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą: Išsamiau susipažinti su informacija galima UAB „Ferikas“, Pakalnės g. 5B, Domeikava, Kauno r.,
tel.: +370 686 47999.
Kam ir iki kada teikti pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą: teikti pasiūlymus, per 20 darbo dienų nuo šio skelbimo, galima Aplinkos apsaugos agentūros Taršos prevencijos ir leidimų departamento Kauno skyriui Rotušės a. 12, Kaunas, tel. +370 37 401292.
Kur galima išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais: išsamiau susipažinti su atrankos išvada bei atrankos dokumentais per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo galima Aplinkos apsaugos agentūros Taršos prevencijos ir leidimų departamento Kauno skyriuje Rotušės a. 12, Kaunas, tel. +370 37 401292 bei UAB „Ferikas“, Pakalnės g. 5B, Domeikava, Kauno r., tel.: +370 686 47999.

2014-09-19
Informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2008-11-20 sprendimu TS-380 patvirtinto Kauno r. sav., Raudondvario sen., Didvyrių k., žemės sklypo kadastrinis Nr. 5270/0010:519 detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Raudondvario sen., Didvyrių k., Pašilės g. 7, kadastrinis Nr. 5270/0010:681, kurio plotas 0,0966 ha, Pašilės g. 9, kadastrinis Nr. 5270/0010:682, kurio plotas 0,0955 ha
Planavimo iniciatorė – Aušra Lisinskienė
Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliojo plano koregavimo, finansavimo ir planavimo tikslų projekto dokumentais galima susipažinti  iki 2014-10-02 (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (212 kab., tel. (8 37) 30 55 84) .
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-09-19 įsakymas Nr. ĮS-1869 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo ir planavimo tikslų“
3. Sutartis
4. Darbų programa
5. Aiškinamasis raštas
6. Brežinys
7. Skembimas
8. Įsakymas detaliojo plano patvirtinimo

2014-09-19
Informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2003-07-25 įsakymu Nr. 652 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Garliavos sen., Garliavos m., S. Lozoraičio g. 19 detaliojo plano, kuriuo suformuoti nauji žemės sklypai, koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Garliavos sen., Garliavos m., S. Lozoraičio g. 23, kadastrinis Nr. 5223/0008:167, kurio plotas 0,1494 ha.
Planavimo iniciatoriai – Genė Indrašienė, Vincas Vaižgantas Indrašius
Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliojo plano koregavimo, finansavimo ir planavimo tikslų projekto dokumentais galima susipažinti  iki 2014-10-02 (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (212 kab., tel. (8 37) 30 55 84) .
Pridedama: 
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-09-19 įsakymas Nr. ĮS-1868 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo ir planavimo tikslų“

2014-09-19
Informuojame apie rengiamą gretimo žemės sklypo projektą  Kauno r., Batniavos sen., Mozūriškių k., Bajorų g. 4 
Planavimo tikslas – žemės sklypo (kadastro Nr.5207/0004:0039) padalijimas suformuojant du atskirus žemės sklypus.
Planavimo organizatorius Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono skyrius
Plnavimo iniciatorius: Ona Kasperavičienė
Projekto rengėjas:   UAB ,,Valakas“. Susipažinti su parengtu projektu galima    nuo 2014 09-04 d. 10 d. d., bei viešas projekto svarstymas vyks 2014.10. 6 d. 9.30 val. įmonės patalpose, adresu: Vyturių g. 15, Raudondvario k., Kauno r. ( tel.865287322, el. p. venckus.valakas@gmail.com) matininkas Svajūnas Venckus

2014-09-17
Informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2007-09-20 sprendimu Nr. TS-173 patvirtinto Kauno r. sav., Alšėnų sen., Jonučių k., žemės sklypo kadastrinis Nr. 5247/0008:506 detaliojo plano – kompleksinio teritorijų planavimo dokumento koregavimą žemės sklypuose Kauno r. sav., Alšėnų sen., Jonučių k., J. Vyšniausko g. 14, kadastrinis Nr. 5247/0008:707, kurio plotas 0,1021 ha, V. Matulevičiaus g. 13, kadastrinis Nr. 5247/0008:694, kurio plotas 0,1112 ha, V. Matulevičiaus g. 10, kadastrinis Nr. 5247/0008:710, kurio plotas 0,1066 ha, V. Matulevičiaus g. 4, kadastrinis Nr. 5247/0008:713, kurio plotas 0,1066 ha, Šv. Silvijos g. 6, kadastrinis Nr. 5247/0008:671, kurio plotas 0,1094 ha, Šv. Silvijos g. 7, kadastrinis Nr. 5247/0008:688, kurio plotas 0,1100 ha, Šv. Silvijos g. 4, kadastrinis Nr. 5247/0008:670, kurio plotas 0,1094 ha, Šv. Silvijos g. 19, kadastrinis Nr. 5247/0008:682, kurio plotas 0,1100 ha, Šv. Silvijos g. 18, kadastrinis Nr. 5247/0008:676, kurio plotas 0,1133 ha, Šv. Silvijos g. 16, kadastrinis Nr. 5247/0008:680, kurio plotas 0,1089 ha, Šv. Silvijos g. 11, kadastrinis Nr. 5247/0008:686, kurio plotas 0,1100 ha, Šv. Silvijos g. 10, kadastrinis Nr. 5247/0008:673, kurio plotas 0,1094 ha, Šv. Silvijos g. 21, kadastrinis Nr. 5247/0008:681, kurio plotas 0,1407 ha, Šv. Silvijos g. 20, kadastrinis Nr. 5247/0008:677, kurio plotas 0,1133 ha, V. Matulevičiaus g. 3, kadastrinis Nr. 5247/0008:699, kurio plotas 0,0860 ha, V. Matulevičiaus g. 1, kadastrinis Nr. 5247/0008:700, kurio plotas 0,0860 ha, Šv. Silvijos g. 24, kadastrinis Nr. 5247/0008:679, kurio plotas 0,1266 ha.
Planavimo iniciatoriai – UAB „Gaivilė) (įm k. 134535039, atstovaujama direktoriaus Dainiaus Vietiekūno).
Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliojo plano koregavimo, finansavimo ir planavimo tikslų projekto dokumentais galima susipažinti iki 2014-09-30 (10 darbo dienų), adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (212 kab., tel. (8 37) 30 55 84) .
Pridedama: 
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-09-16 įsakymas Nr. ĮS-1845 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo ir planavimo tikslų“
3, Darbu programa
4, Sutartis
5. Dokumento viešinimas
6. Aiškimasis raštas
7. Brėžinys 
8, Įsakymas

2014-09-17
Informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2007-12-21 sprendimu Nr. TS-277 patvirtinto Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Ramučių k., žemės sklypų kadastrinis Nr.5233/0010:22, kadastrinis Nr. 5233/0010:131, kadastrinis Nr. 5233/0010:164 ir Kauno rajono savivaldybės tarybos 2008-09-25 sprendimu Nr. TS-312 patvirtinto Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Ramučių k., žemės sklypo kadastrinis Nr. 5233/0010:68 detaliųjų planų koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Ramučių k., kadastrinis Nr. 5233/0010:218, kurio plotas 0,9237 ha, kadastrinis Nr. 5233/0010:247, kurio plotas 0,8318 ha, kadastrinis Nr. 5233/0010:249, kurio plotas 1,5678 ha, kadastrinis Nr. 5233/0010:250, kurio plotas 1,0524 ha, kadastrinis Nr. 5233/0010:221, kurio plotas 0,7695 ha, kadastrinis Nr. 5233/0010:246, kurio plotas 2,0913 ha.
Planavimo iniciatoriai – UAB „Proinvest Baltic“ (įm. k. 303337214, atstovaujamos Jurgitos Kalvinskaitės pagal 2014-08-20 įgaliojimą), UAB „Proinvest Logistics“ (įm. k. 302911866, atstovaujamos Jurgitos Kalvinskaitės pagal 2014-08-20 įgaliojimą)
Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliojo plano koregavimo, finansavimo ir planavimo tikslų projekto dokumentais galima susipažinti iki 2014-09-30 (10 darbo dienų), adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (212 kab., tel. (8 37) 30 55 84) .
Pridedama: 
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-09-16 įsakymas Nr. ĮS-1844 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo ir planavimo tikslų“
3. Iniciavimo sutartis
4. Pranešimas
5. Darbų programa
6. Pranešimas apie teritorijų planavimo dokumento viešinimą ir brėžinys
7. Tvirtinimo įsakymas

2014-09-17
Informuojame, kad skelbiama parengto detaliojo plano projekto Kauno raj. sav., Ringaudų sen., Bajorų k. kadastrinis Nr. 5250/0013:88 Nireikiškių k.v. konsultavimosi ir viešo susirinkimo procedūra. Projekto tikslas – Žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/ vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos), padalijimas į iki 10 (dešimties) sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Projekto rengimo terminas - (preliminarus) 2014 m IV ketv. Viešas svarstymas vyksta bendrąja tvarka. Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2014 m. spalio 03d. iki 2014 m. spalio 31d. UAB ,,Polilinija” patalpose, adresu: Jonavos g. 40, Kaunas, tel. (8-37) 263917; 8-65769524. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2014-10-17 iki 2014-10-31, UAB “Polilinija” patalpose ir Ringaudų seniūnijoje, Šiltnamių g. 1, Noreikiškių k., Ringaudų sen., Kauno r. sav., LT-54477, Tel/Faks: (8 37) 397278. Viešas susirinkimas numatomas 2014m. lapkričio 03d., 10 val. UAB ,,Polilinija” patalpose. Pasiūlymus ir pastabas dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo dienos, planavimo organizatoriui Laimai Smolskienei, arba plano rengėjui UAB „Polilinija“, tel. 865769524, arch. Atėnė Žemaitienė, atenezemaite@gmail.com

2014-09-16
Informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2010-10-28 sprendimu Nr. TS-409 (pakeista 2011-11-24 sprendimu Nr. TS-358) patvirtinto Kauno r. sav., Samylų sen., Šlienavos k., žemės sklypo kadastrinis Nr.5280/0010:83, detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Samylų sen., Šlienavos k., kadastrinis Nr. 5280/0010:738, kurio plotas 0,2998 ha, Giminių g. 10, kadastrinis Nr. 5280/0010:737, kurio plotas 0,1180 ha, Giminių g. 8, kadastrinis Nr. 5280/0010:743, kurio plotas 0,1180 ha, Giminių g. 12, kadastrinis Nr. 5280/0010:741, kurio plotas 0,1180 ha, Giminių g. 14, kadastrinis Nr. 5280/0010:742, kurio plotas 0,1180 ha, Giminių g. 6, kadastrinis Nr. 5280/0010:744, kurio plotas 0,1180 ha, Giminių g. 2, kadastrinis Nr. 5280/0010:740, kurio plotas 0,1180 ha, Giminių g. 4, kadastrinis Nr. 5280/0010:739, kurio plotas 0,1180 ha, Samylų g. 29, kadastrinis Nr. 5280/0010:734, kurio plotas 0,8518 ha.
Planavimo iniciatoriai – Raimundas Venteris, Jūratė Venterienė, Genė Rašinskienė, Ernesta Ivanauskaitė Didžiokienė, Petras Didžiokas.
Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliojo plano koregavimo, finansavimo ir planavimo tikslų projekto dokumentais galima susipažinti  iki 2014-09-30 (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (212 kab., tel. (8 37) 30 55 84) .
Pridedama: 
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-09-08 įsakymas Nr. ĮS-1778 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo ir planavimo tikslų“
3. Sutarits
4. Darbų programa 
5. Skelbimas apie viešinimą  
6. Aiškinamasis raštas  
7. Pagrindinis brėžinys 
8. Įsakymas dėl detaliojo plano koregavimo patvirtinimo

2014-09-10
Informuojame, apie rengiamą žemės sklypo, esančio, Kauno rajone, Ringaudų seniūnijoje, Mitkūnų kaime, Skl. Nr. 335-3, formavimo ir pertvarkymo projektą. 
Projektas rengiamas supaprastinta  visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Projekto tikslai: nuosavybės teise valdomo 1,6266 ha žemės sklypo (kadastro Nr. 5250/0016:194) padalijamas suformuojant iki dvylikos atskirų žemės sklypų. Pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties ir nustatyti naudojimo būdus - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, jeigu neprieštarauja savivaldybės bendrajam planui.
Planavimo organizatorius: Vida Ona Poderienė
Projekto rengėjas: UAB "INVENTORA" tel.: 865915920, su parengtu projektu galima susipažinti adresu: K. Donelaičio g. 78-10 Kaunas, darbo dienomis 9:00 - 17:00.

2014-09-09
Informuojame, kad bendrąja tvarka parengtas žemės sklypo (kadastro Nr. 5293/0005:255), esančio Kauno r. sav., Zapyškio sen., Kluoniškių k., Bažnyčios g. 5, detalusis planas. 
Planavimo tikslas – sklypo būdo pakeitimas į komercinės paskirties objektų teritorijos, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Planavimo organizatoriai – Inga Rukuižienė, Eugenijus Rukuiža. 
Projektas bus eksponuojamas Zapyškio seniūnijos ir UAB „Architektų pastogė“ patalpose 10 darbo dienų iki viešojo susirinkimo dienos. 
Viešas susirinkimas projektui aptarti vyks 2014-10-14 16 val. UAB „Architektų pastogė“ patalpose, Perkaso takas 3, Kaunas. 
Pasiūlymus teikti raštu iki viešo susirinkimo dienos architektui Rokui Bizuliui, tel. 861105026, el. paštas bizrok@gmail.com

2014-09-09
Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas žemės sklypo, esančio Kauno r. sav., Babtų sen., Vareikonių k. formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas: Naujo, apie 0,015 ha., kitos paskirties (naudojimo būdas – inžinerinės infrastruktūros teritorijos) valstybinės žemės sklypo prie patikėjimo teise valdomo vandens matavimo stoties statinio (unikalus nr. 4400-2301-3003) suformavimas. Planavimo organizatorius – Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos. Projekto rengėjas – UAB „Effectivus“, Ozo g. 4-404, Vilnius, tel. Nr. 868396586, el. paštas: matas.geo@gmail.com.
Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami projekto rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2014-09-10 iki 2014-09-23 UAB „Effectivus“ patalpose, adresu Ozo g. 4-404, Vilnius.

2014-09-09
Informuojame apie parengtą žemės sklypo detalųjį planą Kauno r. sav., Užliedžių sen., Vijūkų k., kad Nr. 5283/0007:691. Planas rengiamas sutinkamai su Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ĮS-1076 (2013-06-13). 
Planavimo tikslas – sklypo padalijimas į 10 sklypų, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Plano rengimo terminas 2013m. III ketv. - 2013m. IV ketv
Plano rengėja: UAB "Aplinka ir ekologija", adresas Maironio g. 48-3, Kaunas, tel.: 861245717 el.p. urbeliene.marija@gmail.com
Planavimo organizatorius Žilvinas Rugienius (atstovaujamas Jono Biržiškos), gyv. Lietuvių g. 29-4, Kaunas. 
Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2014-09-11 iki 2013-09-24 UAB „Aplinka ir ekologija“ patalpose – Maironio g. 48-3, Kaune, darbo dienomis nuo 9 val. iki 16val.

2014-09-09
Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004m. rugpjūčio 11d. Įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgivendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas 0,5049 ha žemės sklypo, kad. Nr. 5270/0012:273 Biliūnų k., Raudondvario sen., Kauno r.sav. ( Raudondvario k.v.) , kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka. 
Planavimo tikslas: Ūkininko sodybos vietos suformavimas.
Planavimo organizatorius: Povilas Edmundas Barisevičius gyv.V.Krėvės pr.111-41, Kaunas
Projekto rengėjas: Jolitos Zigmantienės įmonė , vadovas Jolita Zigmantienė. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2014 m. rugsėjo 15 d. 10 d.d. įmonės patalpose , adresu : Naujakurių g.3 , Raudondvario k., Kauno r.sav. ( tel. 8- 611 -16858, el p. jolitaraud@gmail.com)

2014-09-05
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtus sklypų, esančių Tvarkiškių k., Garliavos apyl. sen., Kauno r. sav., detaliuosius planus. 
Planavimo tikslai: 1) KRS administracijos direktoriaus 2012-02-23 įsakymu Nr. ĮS-280 patvirtinto sklypo kad.Nr.5227/0001:347 detaliojo plano dalies keitimas sujungiant žemės sklypus kad. Nr. 5227/0001:125, 170, 310, 565, 567, 571, 573, bei 78, 136, 250, 570, 572, 564, 566, 568, 569, sklypus padalininant į 32 sklypus, nustatant teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą bei statybos reglamentą. 
2) KRS administracijos direktoriaus 2012-02-23 įsakymu Nr. ĮS-281 patvirtinto sklypo kad.Nr.5227/0002:202 detaliojo plano dalies keitimas sujungiant žemės sklypus kad. Nr. 5227/0002:13, 32, 53, 59, 65, 182, 490, 552, 554 bei 553, 555, 556, sklypus padalijant į 21 sklypą, nustatant teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą bei statybos reglamentą. 
Detaliųjų planų organizatorius: Aldona Sinkevičienė, J. Basanavičiaus al. 34a-31, Kaunas, el.p.: sinkeviciusg@inbox.lt, tel.:(8 614)02579. 
Rengėjas: V. Alaunė, Putvinskio g. 44-1, Kaunas, el.p.: vygantas.alaune@gmail.com, tel.:(8 610)67422. 
Numatomas planavimo terminas – 2014 m. IV ketvirtis. 
Viešas svarstymas su visuomene įvyks Garliavos apyl. seniūnijos patalpose, Vytauto g. 62, Garliavoje, spalio 13 d. 11 val. Su projekto sprendiniais susipažinti galima rengėjo patalpose. Vieša ekspozicija vyks Garliavos apyl. seniūnijoje 10 darbo dienų iki susirinkimo. Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti iki susirinkimo pabaigos organizatoriui arba rengėjui.

2014-09-04
Informuojame, apie parengtą 2,0010 ha ploto žemės sklypo kadastriniu Nr. 5273/0013:343, esančio Laimo g. 15A, Vingytės k., Rokų sen., Kauno r. sav., kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko ūkio sodybos vietai parinkti. 
Projekto tikslas – parenkama vieta naujai ūkininko sodybai (gyvenamosios paskirties pastatui su pagalbinio ūkio ir kitos paskirties (fermų , ūkio, šiltnamių kaimo turizmo) pastatais, reikalingais ūkininko veiklai vykdyti).
Projekto iniciatorius – Arūnas Klizas ir Vita Klizienė, gyv. Verknės g. 14, Padriežiškės k., Prienų r. sav., tel. 868757474.
Projekto rengėjas – UAB „Žemės sklypas“, Žalgirio 19, Raudondvario k., Kauno r., mob. 8 672 42340, el. p. anenartaviciene@gmail.com
Su parengtu kaimo plėtros žemėtvarkos projektu galima susipažinti. UAB „Žemės sklypas“ patalpose nuo 2014-09-04 iki 2014-09-18 Viešas projekto svarstymas vyks 2014-09-18 9.00 val. UAB „Žemės sklypas“ patalpose (Žalgirio 19, Raudondvaris, Kauno r., mob. 8 672 42340).

2014-09-04
Informuojame apie  parengtą žemės sklypo  Kauno r.sav., Babtų sen., Babtų mstl., Nr.375  formavimo ir pertvarkymo projektą.
Planavimo  tikslas – sklypo, esančio Kauno r.sav., Babtų sen., Babtų mstl., Nr.375 formavimas, suformuojant   naują  valstybinės žemės sklypą ( kitos paskirties / vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos).   
Planavimo organizatorius:   Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius.
Planavimo iniciatorius–Violeta Šabonienė.
Projekto rengėjas: Jolitos Zigmantienės įmonė , vadovas Jolita Zigmantienė. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2014 m. rugsėjo 8 d. 10 d.d.  įmonės  patalpose , adresu : Naujakurių g.3 , Raudondvario k.,  Kauno r.sav.  ( tel. 8 611 16858, el p.  jolitaraud@gmail.com).

2014-09-02
Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi rengiamas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-07-10 įsakymu Nr. ĮS-1240 patvirtinto Kauno r. sav., Užliedžių sen., Naujųjų Muniškių k., Vingio g. 7, žemės sklypo kadastrinis Nr. 5283/0001:9 detaliojo plano koregavimas sklype, Vingio g. 5, kadastrinis Nr. 5283/0001:9, kurio plotas 0,9920 ha,. 
Planavimo iniciatorė – UAB UAB „VIKING NOR“ , į. k. 302797042, atstovaujama direktoriaus Harald Berg.
Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliojo plano koregavimo, finansavimo ir planavimo tikslų projekto dokumentais galima susipažinti iki 2014-09-16 (imtinai),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (213 kab., tel. (8 37) 30 55 83). 
Pridedama: 
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-08-29 įsakymas Nr. ĮS-1716 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo ir planavimo tikslų“.
3. Teritorijų planavimo proceso iniciavimo sutartis
3. Darbų programa
4, Viešinimas
5. Detaliojo plano aiškinamasis raštas
6. Detaliojo plano pagrindinis brėžinys
7, Patvirtinimo įsakymas

2014-09-02
Informuojame apie parengtą žemės sklypų Kauno r. sav., Kačerginės sen., Kačerginės mstl.,  J. Biliūno g. 39 (kadastrinis Nr.5230/0006:28, plotas 369 kv.m) ir Kauno r. sav., Kačerginės sen., Kačerginės mstl.,  J. Biliūno g. 37 (kadastrinis Nr.5230/0006:18, plotas 382 kv.m),  formavimo ir pertvarkymo projektą.
Projekto tikslas - žemės sklypų sujungimas į vieną sklypą.
Žemės sklypo projekto rengimą inicijuoja: Arvydas Grižas ir Raimonda Grižienė.
Projekto rengėjas: UAB „Architektų pastogė", Perkaso takas 3, Kaune. 
Matininkė Laura Civilkienė, tel. 867593523. 
Su žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto sprendiniais galima susipažinti nuo 2014-09-02 iki 2014-09-15 imtinai plano rengėjo patalpose. 
Motyvuotus pasiūlymus ir pageidavimus galima teikti raštu žemės sklypo plano rengėjui  iki susipažinimo su parengtu projektu pabaigos.

2014-09-02
Informuojame, apie parengtą žemės sklypo, adresu Kauno g. 24., Babtų mstl., Babtų sen., Kauno r. sav., formavimo ir pertvarkymo projektą. 
Planavimo tikslas: kitos paskirties žemės sklypo, naudojimo būdas – daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos, esančio Kauno r. sav. Babtų sen., Babtų mstl., Kauno g. 24, prie Irenai Ragažinskienei, Sonatai Krasauskienei, Gintarui Tamulaičiui, Danutei Jusevičienei nuosavybės teise priklausančių pastatų, registro Nr. 20/222490, suformavimas.
Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracija, adresu Savanorių pr. 371, Kaunas.
Planavimo iniciatoriai: Danutė Jusevičienė, Irena Ragažinskienė, Sonata Krasauskienė ir Gintaras Tamulaitis.
Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengėja: UAB „GEORAIMONDA“ Vytauto pr. 43A, Kaunas, proj. vadovė B. Zinkienė, tel. Nr.: 8 614 76613.
Gretimų sklypų savininkus ir suinteresuotus asmenis kviečiame susipažinti su parengtu projektu, teikti pasiūlymus ir pastabas raštu projekto rengėjai bei planavimo organizatoriui nuo 2014 m. rugsėjo 02 d. iki 2014 m. rugsėjo  15 d. Dėl atvykimo būtina iš anksto susitarti. 

2014-09-01
Informuojame apie parengtą Kauno rajono savivaldybės tarybos 2007-06-21 sprendimu Nr. TS-109 patvirtintų:
1. Kauno r. sav., Alšėnų sen., Kampiškių k., žemės sklypo, kadastrinis Nr.5247/0007:569, detaliojo plano keitimas žemės sklype Kauno r. sav., Alšėnų sen., Kampiškių k., Alšėnų g. 10, kadastrinis Nr.5247/0007:712, kurio plotas 2,2377 ha;
2. Kauno r. sav., Alšėnų sen., Kampiškių k., žemės sklypo, kadastrinis Nr.5247/0007:159, detaliojo plano keitimas žemės sklype Kauno r. sav., Alšėnų sen., Kampiškių k., kadastrinis Nr.5247/0007:761, kurio plotas 0,1160 ha;
Kauno rajono savivaldybės tarybos 2006-02-02 sprendimu Nr. TS-15 patvirtintų:
1. Kauno r. sav., Alšėnų sen., Kampiškių k., žemės sklypo, kadastrinis Nr.5247/0007:222, detaliojo plano keitimas žemės sklype Kauno r. sav., Alšėnų sen., Kampiškių k., Alšėnų g. 8, kadastrinis Nr.5247/0007:568, kurio plotas 3,0942 ha;
2. Kauno r. sav., Alšėnų sen., Kampiškių k., Alšėnų g. 12, žemės sklypo, kadastrinis Nr.5247/0007:224, kurio plotas 3,1620 ha, detaliojo plano keitimą;
Kauno rajono savivaldybės tarybos 2007-07-12 sprendimu Nr. TS-130 patvirtinto Kauno r. sav., Alšėnų sen., Kampiškių k., Alšėnų g. 14, žemės sklypo, kadastrinis Nr. 5247/0007:68, kurio plotas 4,0700ha, detaliojo plano keitimą.
Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldtbės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, Kaunas, tel. (8 37) 30 55 10, faksas (8-37) 31 37 97. 
Planavimo inicijatorius: UAB “Sanitex” (pagal įgaliojimą Dainius Koveras), V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, 
tel. 8-657 88822.
Planavimo tikslas: 
1. Pakeisti kitos paskirties žemės sklypo, kadastrinis Nr. 5247/0007:761, naudojimo būdą iš gyvenamosios teritorijos į pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos;
2. Sujungti žemės sklypus: kadastrinis Nr.5247/0007:68 ir kadastrinis Nr.5247/0007:761 į vieną sklypą;
3. Sujungti žemės sklypus: kadastrinis Nr.5247/0007:568 ir kadastrinis Nr.5247/0007:224 į vieną sklypą;
4. Prie žemės sklypo, kadastrinis Nr. 5247/0007:712, prijungti Kauno r. sav., Alšėnų sen., Kampiškių k., kitos (pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos) paskirties žemės sklypą, kadastrinis Nr.5247/0007:53, kurio plotas 1,3024ha;
5. Nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo privalomuosius reglamentus.
Planavimo pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas, 2014-06-16, Nr. ĮS-1096 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“; Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas, 2014-07-07, Nr. ĮS-1270 „Dėl detaliojo plano keitimo, finansavimo ir planavimo tikslų“; teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. S-780, 2014-07-14; Detaliojo plano koregavimo planavimo darbų programa - teritorijų planavimo dokumento parengimo planas.
Plano rengėjas: UAB „MTARCH“, adresas: V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas tel.:(8 37) 207335, 8-601 36731 
el.p.: jurgita.kalvinskaite@gmail.com
Pasiūlymus ir pageidavimus teikti detaliojo plano iniciatoriui arba rengėjams aukščiau nurodytais adresais.
Viešinimas susipažinti su parengtais detaliojo plano keitimo sprendiniais (10 darbo dienų) galima nuo 2014-09-04d. Sprendinių ekspozicija (5 darbo dienos) nuo 2014-09-11 adresu: Savanorių pr. 371, Kaunas, V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas ir  Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje. Viešas susirinkimas vyks 2014-09-17d. 17val. adresu: Savanorių pr. 371, Kaunas. Viešajame susirinkime dalyvavimas yra neprivalomas. 

2014-09-01
Informuojame apie bendrąja tvarka rengiamą Kauno r.sav., Užliedžių sen., Giraitės k., sklypų kadastriniai: Nr.5283/0006:347, Nr.5283/0006:351 detalųjį planą.
Planavimo organizatorius: Egidijus Petručionis, Marija Vytautė Petručionytė (atstovaujami Mindaugo Belicko), V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas. tel.:8-657 71919.
Planavimo tikslas: Kauno r.sav. administracijos direktoriaus 2011-06-20 įsakymu Nr. ĮS-935 patvirtinto Kauno r.sav., Užliedžių sen., Giraitės k., žemės sklypų kad.Nr.5283/0006:347, Nr.5283/0006:351 detaliojo plano sprendinių keitimas žemės sklypuose kad.Nr. 5283/0006:347, Nr.5283/0006:351, juos sujungiant, keičiant pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), ir padalijant į iki 17 sklypų, nustatant teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą ir statybos reglamentą. Detaliojo plano rengimo terminas 2014m.IVketv. Teritorijoje numatoma statyti vienbučiai/dvibučiai gyvenamieji namai. 
Plano rengėjas: Jurgita Kalvinskaitė, adresas: V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas tel.:8-601 36731, el.p.: jurgita.kalvinskaite@gmail.com
Pasiūlymus ir pageidavimus teikti detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui aukščiau nurodytais adresais.
Vieša ekspozicija rengiama nuo 2014-09-17d. Kauno r. Užliedžių sen. patalpose 10 darbo dienų. 
Viešas svarstymas rengiamas 2014-10-01d. nuo 9val. adresu: V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas. Dalyvavimas neprivalomas.

2014-08-28
Informuojame apie rengiamą bendrąja tvarka Kauno r. sav., Ringaudų sen. Ringaudų k., sklypo kad. Nr.5250/0005:299 detalųjį planą. 
Planavimo tikslas – žemės sklypo pagrindinės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos), padalijimas į iki 7 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Juridinis detaliojo planavimo pagrindas: Kauno r. sav., administracijos direktoriaus 2013-11-05 įsakymas Nr.ĮS-1902 „Dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“; 2013-11-12 Sutartis Nr. S-1359; 2013-11-27 patv. Planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr.DP-402.
Planavimo organizatorė: Irma Pankevičienė, Liudvinavo g. 7-1, Kaunas, tel. 8-687 24469.
Susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima plano rengėjai: UAB „KRAŠTOTVARKOS STUDIJA“, Savanorių pr. 287-305, Kaunas, tel. 8(686)74574 el.p.  krastotvarka.lt@gmail.com. 
Apie teritorijų planavimo dokumento projekto viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.

2014-08-28
Informuojame apie rengiamą bendrąja tvarka Kauno r. sav., Ringaudų sen., Virbališkių k., sklypo kad. Nr.5250/0016:291 detalųjį planą. 
Planavimo tikslas – žemės sklypo pagrindinės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos), padalijimas į iki 16 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Juridinis detaliojo planavimo pagrindas: Kauno r. sav., administracijos direktoriaus 2013-11-11 įsakymas Nr.ĮS-1944 „Dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“; 2013-11-26 Sutartis Nr. S-1447; 2013-12-20 patv. Planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr.DP-458.
Planavimo organizatoriai: Arvydas Poškaitis, Jūratė Naujokienė, Audronė Pašukonienė, Dobilų g. 6, Garliava, Kauno r. sav. tel. 8-615 62902.
Susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima plano rengėjai: UAB „KRAŠTOTVARKOS STUDIJA“, Savanorių pr. 287-305, Kaunas, tel. 8(686)74574 el.p.  krastotvarka.lt@gmail.com. 
Apie teritorijų planavimo dokumento projekto viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.

2014-08-28
Informuojame apie rengiamą bendrąja tvarka Kauno r. sav., Ringaudų sen., Miriniškių k., sklypų kad. Nr. 5250/0009:658, 5250/0009:655 ir 5250/0009:578 detalųjį planą. 
Planavimo tikslas – žemės sklypų sujungimas ir padalijimas į iki 10 sklypų, pagrindinės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos),  teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Juridinis detaliojo planavimo pagrindas: Kauno r. sav., administracijos direktoriaus 2013-05-02 įsakymas Nr.ĮS-745 „Dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“; 2013-05-10 Sutartis Nr. S-682; 2013-06-04 patv. Planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr.DP-194.
Planavimo organizatoriai: Paulius Arasimavičius ir Jurgita Arasimavičienė, Ateities g. 35, Ringaudų k., Ringaudų sen., Kauno r. sav., tel. 8-645 42222.
Susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima plano rengėjai: UAB „KRAŠTOTVARKOS STUDIJA“, Savanorių pr. 287-305, Kaunas, tel. 8(686)74574 el.p.  krastotvarka.lt@gmail.com. 
Apie teritorijų planavimo dokumento projekto viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.

2014-08-28
Informuojame apie rengiamą bendrąja tvarka Kauno r. sav., tarybos 2013-02-28 sprendimu Nr.T-79 patvirtinto Kauno r. sav., Ringaudų sen., Miriniškių k., sklypų: (kadastrinis Nr.5250/0009:271), kadastrinis Nr. 5250/0009:453) ir (kadastrinis nr. 5250/0009:481) detaliojo plano dalies keitimą sklypuose: santarvės g. 27 (kadastrinis nr. 5250/0009:775), santarvės g. 25 (kadastrinis nr. 5250/0009:490) ir Naujakurių g. 70 (kadastrinis Nr. 5250/0009:778). 
Planavimo tikslas – detaliojo plano dalies keitimas pakeičiant sklypų pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos teritorijos), nustatant teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamentą. 
Juridinis detaliojo planavimo pagrindas: Kauno r. sav., administracijos direktoriaus 2013-05-02 įsakymas Nr.ĮS-743 „Dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“; 2013-05-10 Sutartis Nr. S-681; 2013-06-05 patv. Planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr.DP-196.
Planavimo organizatoriai: Paulius Arasimavičius ir Jurgita Arasimavičienė, Ateities g. 35, Ringaudų k., Ringaudų sen., Kauno r. sav., tel. 8-645 42222.
Susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima plano rengėjai: UAB „KRAŠTOTVARKOS STUDIJA“, Savanorių pr. 287-305, Kaunas, tel. 8(686)74574 el.p.  krastotvarka.lt@gmail.com. 
Apie teritorijų planavimo dokumento projekto viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.

2014-08-28
Informuojame apie rengiamą bendrąja tvarka Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Narėpų k., Kalnelių g. 6 sklypo (kadastrinis Nr. 5233/0003:496) detalųjį planą. 
Planavimo tikslas – padalijimas į iki 3 sklypų, nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties,  teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Esama žemės sklypo naudojimo paskirtis- kita (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos teritorija).
Juridinis detaliojo planavimo pagrindas: Kauno r. sav., administracijos direktoriaus 2013-11-18 įsakymas Nr.ĮS-2008 „Dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“; 2013-11-26 Sutartis Nr. S-1454; 2013-12-19 patv. Planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr.SD-450.
Planavimo organizatorė: Taisija Kovalenkina, Žeimenos g. 62-31, Kaunas, tel. 8-672 14069.
Susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima plano rengėjai: UAB „KRAŠTOTVARKOS STUDIJA“, Savanorių pr. 287-305, Kaunas, tel. 8(686)74574 el.p.  krastotvarka.lt@gmail.com. 
Apie teritorijų planavimo dokumento projekto viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.

2014-08-28
Informuojame apie rengiamą bendrąja tvarka Kauno r. sav., Ringaudų sen., Miriniškių k., sklypų: kadastrinis nr. 5250/0009:571 ir Tėviškės g. 17 (kadastrinis Nr. 5250/0009:572)  detalųjį planą. 
Planavimo tikslas – žemės sklypų pagrindinės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos teritorijos),  teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Juridinis detaliojo planavimo pagrindas: Kauno r. sav., administracijos direktoriaus 2013-11-05 įsakymas Nr.ĮS-1907 „Dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“; 2013-11-12 Sutartis Nr. S-1371; 2013-12-04 patv. Planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr.SD-413.
Planavimo organizatorius: Stanislovas Vilkauskas, V. Krėvės pr. 18-90, Kaunas, tel. 8-671 29117.
Susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima plano rengėjai: UAB „KRAŠTOTVARKOS STUDIJA“, Savanorių pr. 287-305, Kaunas, tel. 8(686)74574 el.p.  krastotvarka.lt@gmail.com. 
Apie teritorijų planavimo dokumento projekto viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.

2014-08-28
Informuojame apie rengiamą bendrąja tvarka Kauno r. sav., Alšėnų sen., Kampiškių k., sklypo (kadastrinis Nr. 5247/0007:912) detalųjį planą. 
Planavimo tikslas – žemės sklypo pagrindinės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (komercinės paskirties objektų statybos / prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos / degalinių ir autoservisų statinių), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Juridinis detaliojo planavimo pagrindas: Kauno r. sav., administracijos direktoriaus 2013-11-18 įsakymas Nr.ĮS-2006 „Dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“; 2013-11-26 Sutartis Nr. S-1452; 2013-12-16 patv. Planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr.SD-442.
Planavimo organizatorius: Algimantas Pranciškus Vincas Čėsna, Kalniečių g. 31-1, Kaunas, tel. 8-37 731945.
Susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima plano rengėjai: UAB „KRAŠTOTVARKOS STUDIJA“, Savanorių pr. 287-305, Kaunas, tel. 8(686)74574 el.p.  krastotvarka.lt@gmail.com. 
Apie teritorijų planavimo dokumento projekto viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.

2014-08-28
Informuojame apie rengiamą bendrąja tvarka Kauno r. sav., Kulautuvos sen., Kulautuvos mstl., sklypo (kadastrinis Nr. 537/0002:87) detalųjį planą. 
Planavimo tikslas – žemės sklypo pagrindinės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos teritorijos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Juridinis detaliojo planavimo pagrindas: Kauno r. sav., administracijos direktoriaus 2013-04-04 įsakymas Nr.ĮS-540 „Dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“; 2013-04-12 Sutartis Nr. S-508; 2013-05-14 patv. Planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr.SD-161.
Planavimo organizatorė: Rožė Služmanienė, S. Lozoraičio g. 11-39, Kaunas, tel. 8-618 05699.
Susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima plano rengėjai: UAB „KRAŠTOTVARKOS STUDIJA“, Savanorių pr. 287-305, Kaunas, tel. 8(686)74574 el.p.  krastotvarka.lt@gmail.com. 
Apie teritorijų planavimo dokumento projekto viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.

2014-08-28
Informuojame apie rengiamą bendrąja tvarka Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Narėpų k., sklypo (kadastrinis Nr. 5233/0003:522) detalųjį planą. 
Planavimo tikslas – žemės sklypo pagrindinės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos teritorijos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Planavimo organizatorius: Šarūnas Kantauskas, Karaliaus Mindaugo g. 34-50, Kaunas, tel. 8-686 57577.
Susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima plano rengėjai: UAB „KRAŠTOTVARKOS STUDIJA“, Savanorių pr. 287-305, Kaunas, tel. 8(686)74574 el.p.  krastotvarka.lt@gmail.com. 
Apie teritorijų planavimo dokumento projekto viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.

2014-08-28
Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas žemės sklypo, Vilemų k., Zapyškio sen., Kauno r. sav., kadastrinis Nr. 5293/0014:60, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka. Planavimo tikslas – ūkininko sodybos vietos parinkimas.
Projekto organizatoriai: Juozas Kapustinskas.
Projekto rengėjas: Aušra Pleitienė, UAB “ARCHITEKTŲ PASTOGĖ”, adresas: Perkaso takas 3/Savanorių pr. 371, Kaunas, tel.: 313735.
Susipažinti su projektu galima nuo 2014 m. rugpjūčio 28 d. iki 2014 m. rugsėjo 11 d., viešo projekto svarstymo su visuomene susirinkimas vyks 2014 m. rugsėjo 12 d., 10 val. UAB „ARCHITEKTŲ PASTOGĖ“, adresas: Perkaso takas 3/Savanorių pr. 371, Kaunas, tel.: 313735, el.paštas archpastoge@krs.lt., tel.: mob. 8 674 02137.

2014-08-26
Informuojame apie parengtą žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5207/0005:278), esančio Bubių k., Batniavos sen., Kauno r. sav.  kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko ūkio sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslai ir uždaviniai: parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko ūkio sodybos vietai parinkti (gyvenamosios paskirties pastatui su pagalbinio ūkio ir kitos paskirties (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) pastatais, reikalingais ūkininko veiklai vykdyti) ne mažesniame kaip 0,5000ha žemės sklypo plote.
Planavimo organizatorius: Gediminas Miliauskas ir Dolicija Miliauskienė, gyv. Šiltnamių g. 6-8, Bubių k. Batniavos sen., Kauno r. sav., tel Nr. 5207/0005:155.
Projekto rengėja: Bangutės Zinkienės individuali veikla pagal 2012 m. gegužės 14 d. pažymą Nr. 091875, adresas Aitvaro g. 12, Virbališkių k., Kauno r. sav.,  Projekto vadovė Bangutė Zinkienė, tel. Nr. 8-614-76613.
Su parengto kaimo plėtros žemėtvarkos projekto sprendiniais gretimų sklypų savininkai ar suinteresuoti asmenys gali susipažinti nuo 2014 m. rugpjūčio 26 d. iki 2014 m. rugsėjo 8 d. projekto rengėjos patalpose (dėl atvykimo būtina iš anksto susitarti).
Pasiūlymus ir pastabas dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto sprendinių galima teikti raštu iki 2014 m. rugsėjo 10 d. projekto organizatoriams Gediminui Miliauskui ir Dolicijai Miliauskienei arba projekto rengėjai.

2014-08-26
Informuojame, kad  vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004m. rugpjūčio 11d. Įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas žemės sklypo Virbališkių k., Ringaudų sen., Kauno r. sav.,  kadastrinis Nr. 5250/0011:261, Noreikiškių k.v.,  kaimo plėtros  žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. 
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.   Planavimo tikslas -  parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko ūkio sosybos vietai parinkti.
Planavimo organizatorius: Raimonda Čikotienė
Projekto rengėjas: UAB ”Geodezininkai”. 
Susipažinti su projekto sprendiniais ir pateikti pasiūlymus galima  nuo 2014m. rugsėjo 5d. iki rugsėjo 22d. UAB”Geodezininkai” patalpose, adresu: Raudondvario pl. 93, Kaunas, 
tel.: 8 37 267156, mob. 8 610 06897. el. p. geodezininkai@gmail.com

2014-08-26
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti sklypo (kadastro Nr.5247/0007:901), esančio Kauno r. sav., Alšėnų sen., Jonučių k., detalųjį planą. 
Planavimo organizatorė – Leokadija Martusevičienė. 
Planavimo tikslas - sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Plano rengimo terminas 2014 m. Plano rengėjas - UAB „Architektų pastogė“, Perkaso takas 3, Kaunas, tel. 837313735. Apie viešą svarstymą informuosime papildomai.

2014-08-26
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti sklypo (kadastro Nr.5247/0010:662), esančio Kauno r. sav., Alšėnų sen., Kampiškių k., detalųjį planą. 
Planavimo organizatorė – Leokadija Martusevičienė. 
Planavimo tikslas - sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Plano rengimo terminas 2014 m. Plano rengėjas - UAB „Architektų pastogė“, Perkaso takas 3, Kaunas, tel. 837313735. Apie viešą svarstymą informuosime papildomai.

2014-08-26
Informuojame, kad bendrąja tvarka parengtas žemės sklypo (kadastro Nr. 5217/0010:468), esančio Kauno r. sav., Domeikavos sen., Žemaitkiemio k., detalusis planas. 
Planavimo tikslas – sklypo padalijimas, vieną dalį paliekant žemės ūkio paskirties, kitų dalių (į iki 15 sklypų) pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Planavimo organizatoriai – Juozas Jonas Ivaškevičius, Danguolė Ivaškevičienė. Projektas bus eksponuojamas Domeikavos seniūnijos ir UAB „Architektų pastogė“ patalpose 10 darbo dienų iki viešojo susirinkimo dienos. Viešas susirinkimas projektui aptarti vyks 2014-09-30 16 val. UAB „Architektų pastogė“ patalpose, Perkaso takas 3, Kaunas. Pasiūlymus teikti raštu iki viešo susirinkimo dienos projekto rengėjui Rokui Bizuliui, tel. 861105026, el. paštas bizrok@gmail.com

2014-08-26
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti sklypo (kadastro Nr. 5217/0010:468), esančio Kauno r. sav., Domeikavos sen., Žemaitkiemio k., detalųjį planą. 
Planavimo organizatoriai – Juozas Jonas Ivaškevičius, Danguolė Ivaškevičienė. Planavimo tikslas – sklypo padalijimas, vieną dalį paliekant žemės ūkio paskirties, kitų dalių (į iki 15 sklypų) pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Plano rengimo terminas (preliminarus) 2014 m. Plano rengėjas - UAB „Architektų pastogė“ Perkaso takas 3, Kaunas, tel. 861105026 – Rokas Bizulis, el.paštas:bizrok@gmail.com. Apie viešą svarstymą informuosime papildomai.

2014-08-25
Informuojame apie baigtą rengti bendrąja tvarka Kauno r. sav., Neveronių sen., Neveronių k., sklypo kad. Nr.5233/0016:230, plotas – 1,0681 ha detalųjį planą. 
Planavimo tikslas – žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), padalijimas į iki 5 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Juridinis detaliojo planavimo pagrindas: Kauno r. sav., administracijos direktoriaus 2013-12-31 įsakymas Nr. ĮS-2337 „Dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“ ; 2013-12-31 Sutartis Nr.S-1680; 2014-01-28 patvirtintas Planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr.DP-78.
Planavimo organizatorė: Edita  Schoenian, Gėlių g. 9, Molėtai, tel. 8(673)94390. 
Plano rengėja - UAB „KRAŠTOTVARKOS STUDIJA“, Savanorių pr. 287-305, Kaunas, tel. 8(686)74574 el.p.  krastotvarka.lt@gmail.com. 
Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2014 08 26 iki 2014 09 23 UAB „Kraštotvarkos  studija“ patalpose. Pasiūlymus galima teikti iki viešojo susirinkimo ir jo metu planavimo organizatorei arba plano rengėjai. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2014 09 09 iki 2014 09 23 Neveronių seniūnijoje (Kertupio g. 18, Neveronys, Kauno r. sav.). Viešojo svarstymo susirinkimas įvyks 2014 09 23 11.00 val. UAB „Kraštotvarkos studija“ patalpose,  Savanorių pr. 287-305, Kaune.

2014-08-25
Patiksliname pranešimą 2014-08-13 dėl pasikeitusios viešos ekspozicijos vietos apie parengtą Kauno r. sav., Užliedžių sen., Užliedžių k., sklypo kadastrinis Nr. 5283/0005:73 detaliųjį planą.
Detaliuoju planu planuojamoje teritorijoje planavimo tikslai ir uždaviniai bei numatoma veikla: sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos / vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) ir padalijimas į iki 4 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2014-09-02 iki 2014-10-02 UAB „Projektų vystymo grupė“ patalpose. 
Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2014-09-17 iki 2014-10-02 Užliedžių seniūnijos patalpose, Ledos g. 2, Užliedžių k., Kauno r. 
Viešas svarstymas numatomas 2014-10-02 d., 10 val., UAB „Projektų vystymo grupė“ patalpose, Laisvės al. 89-3, Kaune.
Pasiūlymus ir pastabas dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos (planavimo organizatoriui) pranešime nurodytu adresu bei kontaktais. 
Apytikris detaliojo plano rengimo terminas – 2012-2014 m. 
Planavimo organizatorius – Povilas Drūlia 
Detaliojo plano rengėjas – UAB „Projektų vystymo grupė“,  Laisvės al. 89-3, Kaunas, tel./faks. (8-37) 20 00 08, arch. G.Damijonaitienė, mob. 8612 35765, el.paštas: giedre@pvg.lt.
Dalyvavimas viešame svarstyme nėra privalomas.

2014-08-25
Informuojame apie rengiamą Kauno rajono savivaldybės tarybos 2007-06-21 sprendimu Nr. TS-109 patvirtintų:
1. Kauno r. sav., Alšėnų sen., Kampiškių k., žemės sklypo, kadastrinis Nr.5247/0007:569, detaliojo plano keitimas žemės sklype Kauno r. sav., Alšėnų sen., Kampiškių k., Alšėnų g. 10, kadastrinis Nr.5247/0007:712, kurio plotas 2,2377 ha;
2. Kauno r. sav., Alšėnų sen., Kampiškių k., žemės sklypo, kadastrinis Nr.5247/0007:159, detaliojo plano keitimas žemės sklype Kauno r. sav., Alšėnų sen., Kampiškių k., kadastrinis Nr.5247/0007:761, kurio plotas 0,1160 ha;
Kauno rajono savivaldybės tarybos 2006-02-02 sprendimu Nr. TS-15 patvirtintų:
1. Kauno r. sav., Alšėnų sen., Kampiškių k., žemės sklypo, kadastrinis Nr.5247/0007:222, detaliojo plano keitimas žemės sklype Kauno r. sav., Alšėnų sen., Kampiškių k., Alšėnų g. 8, kadastrinis Nr.5247/0007:568, kurio plotas 3,0942 ha;
2. Kauno r. sav., Alšėnų sen., Kampiškių k., Alšėnų g. 12, žemės sklypo, kadastrinis Nr.5247/0007:224, kurio plotas 3,1620 ha, detaliojo plano keitimą;
Kauno rajono savivaldybės tarybos 2007-07-12 sprendimu Nr. TS-130 patvirtinto Kauno r. sav., Alšėnų sen., Kampiškių k., Alšėnų g. 14, žemės sklypo, kadastrinis Nr. 5247/0007:68, kurio plotas 4,0700ha, detaliojo plano keitimą.
Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldtbės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, Kaunas, tel. (8 37) 30 55 10, faksas (8-37) 31 37 97. 
Planavimo inicijatorius: UAB “Sanitex” (pagal įgaliojimą Dainius Koveras), V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, 
tel. 8-657 88822.
Planavimo tikslas: 
1. Pakeisti kitos paskirties žemės sklypo, kadastrinis Nr. 5247/0007:761, naudojimo būdą iš gyvenamosios teritorijos į pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos;
2. Sujungti žemės sklypus: kadastrinis Nr.5247/0007:68 ir kadastrinis Nr.5247/0007:761 į vieną sklypą;
3. Sujungti žemės sklypus: kadastrinis Nr.5247/0007:568 ir kadastrinis Nr.5247/0007:224 į vieną sklypą;
4. Prie žemės sklypo, kadastrinis Nr. 5247/0007:712, prijungti Kauno r. sav., Alšėnų sen., Kampiškių k., kitos (pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos) paskirties žemės sklypą, kadastrinis Nr.5247/0007:53, kurio plotas 1,3024ha;
5. Nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo privalomuosius reglamentus.
Planavimo pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas, 2014-06-16, Nr. ĮS-1096 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“; Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas, 2014-07-07, Nr. ĮS-1270 „Dėl detaliojo plano keitimo, finansavimo ir planavimo tikslų“; teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. S-780, 2014-07-14; Detaliojo plano koregavimo planavimo darbų programa - teritorijų planavimo dokumento parengimo planas.
Plano rengėjas: UAB „MTARCH“, adresas: V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas tel.:(8 37) 207335, 8-601 36731 
el.p.: jurgita.kalvinskaite@gmail.com
Pasiūlymus ir pageidavimus teikti detaliojo plano organizatoriui aukščiau nurodytais adresais.
Papildomai informuosime apie detaliojo plano keitimo sprendinių viešinimą.

2014-08-25
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą žemės sklypo kadastrinis Nr. 5233/0006:689 Rykštynės k., Karmėlavos sen., Kauno raj., detalųjį planą. 
Plano rengimo pagrindas: Detaliojo teritorijų planavimo organizatorius teisių ir pareigų perdavimo sutartis, 2013-06-07, Nr. S-765, planavimo sąlygos detaliojo planavimo dokumentui rengti, 2013-12-17, Nr. SD-45. 
Planavimo tikslai: Padalijimas į iki 3 (trijų) sklypų, nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas
Pareiškėjas: Marija Irena Ivanova, Jelena Tukarskaja
Žemės sklypų planų rengėjas: UAB “Planuotojai”, projekto vadovė-Rasa Pečiulienė, tel. 20 92 60, 8 699 53211, el. paštas rasa@planuotojai.lt.
Susipažinti su parengtu dokumentu galima nuo 2014-08-25 iki 2014-09-19 plano rengėjo patalpose. Vieša ekspozicija Karmėlavos seniūnijoje nuo 2014-09-08 iki viešo svarstymo susirinkimo, kuris įvyks 2014-09-19, 12 val. plano rengėjo UAB „Planuotojai“ patalpose, Vasario 16-osios 8-6, Kaune. Pasiūlymus ir pretenzijas teikti raštu iki viešo svarstymo susirinkimo pabaigos plano rengėjui. Projektų vadovė Rasa Pečiulienė. Informacija tel. 20 92 60, 8 699 53211.

2014-08-22
Informuojame apie rengiamą bendrąja tvarka Kauno r. sav., Neveronių sen., Neveronių k., sklypo kad. Nr.5233/0016:230, plotas – 1,0681 ha detalųjį planą. 
Planavimo tikslas – žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), padalijimas į iki 5 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Planavimo organizatorė: Edita. Schoenian, tel. 8(673)94390. 
Juridinis detaliojo planavimo pagrindas: Kauno r. sav., administracijos direktoriaus 2013-12-31 įsakymas Nr. ĮS-2337 „Dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“ ; 2013-12-31 Sutartis Nr.S-1680; 2014-01-28 patvirtintas Planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr.DP-78.
Susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima plano rengėjai UAB „KRAŠTOTVARKOS STUDIJA“, Savanorių pr. 287-305, Kaunas, tel. 8(686)74574 el.p.  krastotvarka.lt@gmail.com. 
Apie teritorijų planavimo dokumento projekto viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.

2014-08-19
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą 1,9857ha sklypo kad. Nr.5280/0004:425, Kauno r. sav., Samylų sen., Šlienavos k., detalųjį planą. 
Planavimo tikslas: Sklypo padalijimas į iki 20 sklypų, padalintų sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), inžinerinės infrastruktūros teritorijos, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Planavimo organizatorius: UAB “ Ekoinvesticija”, Egidijus Kirilevičius, Rosvida Kirilevičienė, Kaunas, tel.:860066641. Rengėjas: UAB “GIRU”, Kuršių g. 7-305, Kaunas, tel.:860066641, el.p.:info@giru.lt. Numatomas planavimo terminas – 2014 m. III-IV ketvirčiai. 
Viešas svarstymas su visuomene įvyks UAB “ GIRU” patalpose, adresu Kuršių g. 7-305, Kaune, rugsėjo 25d., 13val. Su projekto sprendiniais susipažinti galima rengėjo patalpose. Vieša ekspozicija Samylų  seniūnijoje 10 darbo dienų iki susirinkimo. Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti iki susirinkimo pabaigos organizatoriui arba rengėjui.

2014-08-19
Informuojame apie parengtą detalujį planą bendrąja tvarka žemės sklypo kad.Nr.5270/0016:625 Kauno r. sav., Raudondvario sen., Bernatonių k., kurio plotas 1,0005 ha. 
Planavimo organizatorius– Virmantas Maleckas. 
Planavimo tikslas– sklypo padalijimas į 8 sklypus, atidalytų sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/ vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Susipažinti su planu, pretenzijas ar pastabas galima reikšti raštu detaliojo plano rengėjui UAB „Planuotojai“ Vasario 16-osios g.8-6, Kaune iki aptarimo su visuomene pabaigos. 
Ekspozicija rengiama 10 d.d. iki aptarimo su visuomene seniūnijos ir plano rengėjo patalpose. Viešas aptarimas su visuomene įvyks 2014-09-12, 14 val. plano rengėjo patalpose, Vasario 16-osios g. 8-6, Kaune. 
Projekto vadovė Laimutė Pėželienė, tel.(8-37) 209260, 865040268, el.paštas: info@planuotojai.lt

2014-08-19
Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas žemės sklypo kadastro Nr. 5293/0005:298, adresu Zapyškio k.v., Kluoniškių k., Zapyškio sen., Kauno r., kaimo plėtros  žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. 
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl teritorijų planavimo dokumentų svarstymo su visuomene nuostatų patvirtinimo“.
Projekto tikslai ir uždaviniai – Parenkama vieta naujai ūkininko sodybai (gyvenamosios paskirties pastatui su pagalbinio ūkio ir kitos paskirties (fermų, ūkio, šiltnamių kaimo turizmo) pastatais, reikalingais ūkininko veiklai vykdyti).
Projekto organizatorius – Virginija Levickienė (Arimų g. 17, Garliava  LT-53258 Kauno r.).
Projekto rengėjas – UAB ”Žemetra“, (Savanorių pr. 221-309, LT-02300 Kaunas, tel./faks. 8 37 211810, mob. tel. (8-656) 35762, el. p. zemetra@gmail.com).
Su rengiamo kaimo plėtros žemėtvarkos projekto sprendiniais galima susipažinti nuo 2014 m. rugpjūčio 20 d. iki 2014 m. rugsėjo 5 d. projekto rengėjos UAB ”Žemetra” patalpose.
Pasiūlymus ir pastabas dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto sprendinių galima teikti raštu iki       2014 m. rugsėjo 5 d. projekto organizatoriams Daivai Matusevičienei ir Donatui Matusevičiui, arba projekto rengėjai UAB „Žemetra“ šiame skelbime nurodytais adresais.

2014-08-19
Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas žemės sklypo kadastro Nr. 5247/0013:57, adresu Mastaičių k.v., Pažėrų k., Alšėnų sen., Kauno r., kaimo plėtros  žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. 
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl teritorijų planavimo dokumentų svarstymo su visuomene nuostatų patvirtinimo“.
Projekto tikslai ir uždaviniai – Parenkama vieta naujai ūkininko sodybai (gyvenamosios paskirties pastatui su pagalbinio ūkio ir kitos paskirties (fermų, ūkio, šiltnamių kaimo turizmo) pastatais, reikalingais ūkininko veiklai vykdyti).
Projekto organizatorius – Daiva Matusevičienė ir Donatas Matusevičius (J. Čapliko g. 14,   LT-46477 Kaunas).
Projekto rengėjas – UAB ”Žemetra“, (Savanorių pr. 221-309, LT-02300 Kaunas, tel./faks. 8 37 211810, mob. tel. (8-656) 35762, el. p. zemetra@gmail.com).
Su rengiamo kaimo plėtros žemėtvarkos projekto sprendiniais galima susipažinti nuo 2014 m. rugpjūčio 20 d. iki 2014 m. rugsėjo 5 d. projekto rengėjos UAB ”Žemetra” patalpose.
Pasiūlymus ir pastabas dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto sprendinių galima teikti raštu iki       2014 m. rugsėjo 5 d. projekto organizatoriams Daivai Matusevičienei ir Donatui Matusevičiui, arba projekto rengėjai UAB „Žemetra“ šiame skelbime nurodytais adresais.

2014-08-19
Pakartotinai informuojame apie parengtą 1,8043 ha ir 0.2400 ha žemės sklypų Kauno r. sav., Užliedžių sen., Užliedžių k., sklypų kadastriniai Nr. 5283/0005:105 ir 5283/0005:212, detalųjį planą.
Detaliojo planavimo tikslas: sklypų sujungimas, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą ( vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) ir padalijimas į iki 12 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Planavimo organizatorius; Gintautas Babelis, Roma Babelienė, gyv. Pievų g. 9, Užliedžiai, Kauno r., tel. 868618388.
Detaliojo plano rengėjas: Nijolės Grigaliūnienės IĮ, Verkių 25a, Kaunas, tel. 837743175, 864941280. Projekto vadovė Nijolė Grigaliūnienė.
Su detaliojo plano sprendiniais galima susipažinti Užliedžių seniūnijoje ir detaliojo plano rengėjos patalpose Verkių 25a, Kauno m. 
Viešasis svarstymas įvyks rugsėjo 15  dieną 16 val. detaliojo plano rengėjos patalpose Verkių 25a, Kauno m. Pasiūlymus ir pastabas galima teikti iki viešojo svarstymo pabaigos..

2014-08-19
Informuojame apie parengtą 0,3432 ha žemės sklypo Kauno r. sav., Babtų sen., Jugintų k., Nevėžio g. 20, sklypo kadastrinis Nr. 5257/0001:224, detalųjį planą.
Detaliojo planavimo tikslas: sklypo padalijimas į 2 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Planavimo organizatorius; Edmundas Kalina,, Lina Kochanauskienė, tel. 864941280.
Detaliojo plano rengėjas: Nijolės Grigaliūnienės IĮ, Verkių 25a, Kaunas, tel. 837743175. Projekto vadovė Audronė Simonavičienė..
Sudetaliojo plano sprendiniais galima susipažinti Babtų seniūnijoje ir detaliojo plano rengėjo patalpose Kaune, Verkių g. 25a, 
Viešasis svarstymas numatomas 2014-09-15 dieną 14 val. detaliojo plano rengėjo patalpose Kaune, Verkių g. 25a. Pastabas ir pasiūlymus galima teikti iki viešojo svarstymo pabaigos raštu arba telefonu 837-743175, 8649-41280.

2014-08-19
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą 0,3997 ha žemės sklypo Kauno r. sav., Alšėnų sen., Mastaičių k., sklypo kadastrinis Nr. 5247/0012:527, detalųjį planą.
Detaliojo planavimo tikslas: sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą /vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos/ ir padalijimas į iki 3 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Planavimo organizatorius; Svetlana Skorobogatovienė, Andrius Skorobogatovas, gyv. Vievio g. 51-2, Kauno m., tel. 868689342.
Detaliojo plano rengėjas: Nijolės Grigaliūnienės IĮ, Verkių 25a, Kaunas, tel. 837743175, 864941280. Projekto vadovė Nijolė Grigaliūnienė.
Viešasis svarstymas įvyks detaliojo plano rengėjos patalpose Verkių g. 25a 2014-09-15-tą dieną 18 val. Su detaliojo plano sprendiniais galima susipažinti Alšėnų seniūnijoje ir Verkių 25a. Pasiūlymus teikti iki detaliojo plano viešo svarstymo pabaigos raštu arba žodžiu nurodytais telefonais.

2014-08-14
Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2007-01-31 sprendimu Nr. TS-17 patvirtinto Kauno r. sav., Garliavos apylinkių sen., Ireniškių k., žemės sklypo, kadastrinis Nr. 5260/0001:56, detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Garliavos apylinkių sen., Ireniškių k., Klevų g. 15, kadastrinis Nr. 5260/0001:1021,  kurio plotas 0,1103 ha. 
Planavimo iniciatorė – Aida Jurkšaitė.
Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliojo plano koregavimo, finansavimo ir planavimo tikslų projekto dokumentais galima susipažinti  iki 2014-08-29 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (226 kab., tel. (8 37) 30 55 20). 
Pridedama: 
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-08-13 įsakymas Nr. ĮS-1580 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo ir planavimo tikslų“.
3. Teritorijų planavimo proceso iniciavimo sutartis
4. Darbu programa
5 Pranesimas apie teritoriju planavimo dokumento viesinima
6. Aiškinamasis raštas
7, Pagridninis brėžinys
8, Tvirtinimo įsakymas


2014-08-14
Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2007-12-21 sprendimu Nr. TS-277 patvirtinto Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Ramučių k., žemės sklypų: kadastrinis Nr. 5233/0010:22, kadastrinis Nr. 5233/0010:131 ir kadastrinis Nr. 5233/0010:164, detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Ramučių k., kadastrinis Nr. 5233/0010:219,  kurio plotas 5,2945 ha,. 
Planavimo iniciatorė – UAB „Istanas“ (atstovaujama UAB „MTARCH“, į. k. 135073297, direktorės Jurgitos Kalvinskaitės pagal 2014-06-13 įgaliojimą Nr. 5).
Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliojo plano koregavimo, finansavimo ir planavimo tikslų projekto dokumentais galima susipažinti  iki 2014-08-29 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (226 kab., tel. (8 37) 30 55 20). 
Pridedama: 
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-08-13 įsakymas Nr. ĮS-1581 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo ir planavimo tikslų“.
3. Teritorijų planavimo proceso iniciavimo sutartis
4. Dokumento viešinimas
5. Darbų programa
6. Aiškinamasis raštas
7. Sprendinių brėžinys
8. Tvirtinimo įsakymas

2014-08-14
Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi,  informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2008-07-24 sprendimu Nr. TS-238 patvirtinto Kauno r. sav., Domeikavos sen., Domeikavos k., žemės sklypo, kadastrinis Nr. 5217/0014:395, detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Domeikavos sen., Domeikavos k., kadastrinis Nr. 5217/0014:395, kurio plotas 0,1029 ha.
Planavimo iniciatoriai – Juozas Vainorius, Laimė Vainorienė
Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliojo plano koregavimo, finansavimo ir planavimo tikslų projekto dokumentais galima susipažinti  iki 2014-08-28 (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (212 kab., tel. (8 37) 30 55 84) .
Pridedama: 
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-08-12 įsakymas Nr. ĮS-1575 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo ir planavimo tikslų“
3. Teritorijų planavimo proceso iniciavimo sutartis

2014-08-14
Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi,  informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2012-02-23 sprendimu Nr. TS-93 patvirtinto Kauno r. sav., Domeikavos sen., Radikių k., žemės sklypo, kadastrinis Nr. 5217/0012:309, detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Domeikavos sen., Radikių k., Žvaigždžių g. 26, kadastrinis Nr. 5217/0012:228, kurio plotas 0,1740 ha, Kauno r. sav., Domeikavos sen., Radikių k., Rugiagėlių g. 1, kadastrinis Nr. 5217/0012:93, kurio plotas 0,1587 ha, Kauno r. sav., Domeikavos sen., Radikių k., Žvaigždžių g. 24, kadastrinis Nr. 5217/0012:186,  kurio plotas 0,1651 ha, Kauno r. sav., Domeikavos sen., Radikių k., Žvaigždžių g. 28, kadastrinis Nr. 5217/0012:231, kurio plotas 0,1856 ha.  
Planavimo iniciatoriai – Nijolė Stefanija Vabalienė, Ignas Liutkevičius, Monika Liutkevičienė, Audrius Berankis, Aurelija Berankienė, Evaldas Šukšta. 
Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliojo plano koregavimo, finansavimo ir planavimo tikslų projekto dokumentais galima susipažinti  iki 2014-08-28 (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (212 kab., tel. (8 37) 30 55 84) .
Pridedama: 
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-08-12 įsakymas Nr. ĮS-1574 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo ir planavimo tikslų“
3. Teritorijų planavimo proceso iniciavimo sutartis
4. Detaliojo plano koregavimo planavimo darbų programa
5. Skelbimas apie viešinimą
6. Aiškinamasis raštas
7. Brėžiniai: 1 ir 2
2014-08-14
Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas žemės sklypo, Leonavo k., Taurakiemio sen., Kauno r. sav., kadastrinis Nr. 5267/0012:28, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka. Planavimo tikslas – ūkininko  sodybos vietos parinkimas. 
Projekto organizatorius: Renatas Vilimas. 
Projekto rengėjas: Aušra Pleitienė, individuali veikla.
Susipažinti su projektu galima nuo 2014 m. rugpjūčio 14 d. iki 2014 m. rugsėjo 1 d., viešo projekto svarstymo su visuomene susirinkimas vyks 2014 m. rugsėjo 2 d., 10 val. adresu: Vasario 16-sios g. 21-5, Teleičių k., Garliavos apyl. sen., Kauno r. sav., tel.: mob. 8 674 02137, el. paštas: pleitiene@gmail.com.

2014-08-13
Informuojame apie specialiojo teritorijų  planavimo žemėtvarkos dokumento – Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto ūkininko sodybos vietai parinkti, žemės ūkio paskirties žemės sklype, kad. Nr. 5233/11:191, esančiame Martinavos k., Karmėlavos sen., Kauno r. sav., rengimą ir planavimo tikslų projektą.
Laike 10 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo, susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais, siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų, galima projekto rengėjai Giedrei Onai Kiškienei, kvalifikacijos pažymėjimo 2008-02-22 Nr. 2R-FP-360, adresu: Lauko g.15, Karmėlava, Kauno r. sav., tel.: 8 616 87456, el. p.: giedre.kiskiene@gmail.com.              

2014-08-13
Informuojame, kad bendrąja tvarka parengtas Kauno r. sav., Užliedžių sen., Užliedžių k., sklypo kadastrinis Nr. 5283/0005:73, detalusis planas. 
Detaliuoju planu planuojamoje teritorijoje planavimo tikslai ir uždaviniai bei numatoma veikla: sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos / vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) ir padalijimas į iki 4 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2014-09-02 iki 2014-10-02 UAB „Projektų vystymo grupė“ patalpose. 
Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2014-09-17 iki 2014-10-02 Užliedžių seniūnijos patalpose, Akacijų g. 2, Giraitės k., Kauno r..
Viešas svarstymas numatomas 2014-10-02 d., 10 val., UAB „Projektų vystymo grupė“ patalpose, Laisvės al. 89-3, Kaune.
Pasiūlymus ir pastabas dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos (planavimo organizatoriui) pranešime nurodytu adresu bei kontaktais. 
Apytikris detaliojo plano rengimo terminas  – 2012-2014 m. 
Planavimo organizatorius – Povilas Drūlia 
Detaliojo plano rengėjas – UAB „Projektų vystymo grupė“,  Laisvės al. 89-3, Kaunas, tel./faks. (8-37) 20 00 08, arch. G.Damijonaitienė, mob. 8612 35765, el.paštas: giedre@pvg.lt.
Dalyvavimas viešame svarstyme nėra privalomas.
 
2014-08-12
Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi rengiamas Magistralinio dujotiekio Vilnius – Kaunas ir Kaunas – Šakiai jungties specialusis planas, planuojama teritorija – Kauno rajono savivaldybės Karmėlavos ir Domeikavos seniūnijų teritorijos.
Planavimo iniciatorė – AB  „Amber Grid“ (atstovaujama technikos direktoriaus Andriaus Dagio)
Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir specialiojo plano finansavimo ir planavimo tikslų bei uždavinių projekto dokumentais galima susipažinti  iki 2014-08-27 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (226 kab., tel. (8 37) 30 55 20). 
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-07-29 įsakymas Nr. ĮS-1457 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektas „Dėl pradedamo rengti Magistralinio dujotiekio Vilnius – Kaunas ir Kaunas – Šakiai jungties specialiojo planp pradžios, planavimo tikslų ir uždavinių nustatymo, finansavimo“.
3. Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimo sprendimas 2014-08-28 TS-333  „Dėl pradedamo rengti Magistralinio dujotiekio Vilnius – Kaunas ir Kaunas – Šakiai jungties specialiojo planp pradžios, planavimo tikslų ir uždavinių nustatymo, finansavimo"
4. Teritorijų planavimo proceso iniciavimo sutarits
5. Darbų programa
6. Išvados
7. Informacija apie parengtą dokumentą
8. Aišinamasis raštas
9. Sprendinių brėžinys
10, Susirinkimo protokolas
11. Specialiojo plano patvirtinimo sprendimas

2014-08-04
Vadovaujantis Aplinkos ministro 2014 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. D1-186 "Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų schemų tikslinimo" parengtas Kauno rajono savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos pakeitimo projektas. Organizatorius - Aplinkos ministerija. Rengėjas - Valstybinė miškų tarnyba.
Su projketu galima susipažinti Kauno rajono savivaldybėje (Savanorių pr. 371, Kaunas). Viešas projekto svarstymas įvyks 2014 m. rugpjūčio 22 d. 9 val. Kauno rajono savivaldybės 201 kab. (Savanorių pr. 371, Kaunas).
Informaciją teikia: Valstybinė miškų tarnyba, pramonės pr. 11a, Kaunas, tel. +370 37 490220, faks. +370 37 490251, el. p. vmt@amvmt.lt; www.amvmt.lt

2014-08-08
Informacija apie parengtą AB „Amber Grid“ magistralinių dujotiekių Vilnius-Kaunas ir Kaunas-Šakiai jungties statybos poveikio aplinkai vertinimo (PAV) programą
1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: AB „Amber Grid“, Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius, tel. (8 5) 2360855, faks. (8 5) 2360850, tel. (8 5) 2327798, faks. (8 5) 2360309, www.ambergrid.lt.
2. Planuojamos ūkinės veiklos PAV dokumentų rengėjas: UAB „Ardynas“, Gedimino g. 47, LT-44242, Kaunas tel. (8 37) 323 209, faks. (8 37) 337 257, www.ardynas.lt.
3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: magistralinių dujotiekių (MD) Vilnius-Kaunas ir Kaunas-Šakiai jungties statyba.
4. Planuojamos ūkinės veiklos vieta: šalia esamo MD Vilnius-Kaunas-Šakiai, Kauno apskrityje, Kauno rajono savivaldybėje, Domeikavos ir  Karmėlavos seniūnijų teritorijose. Dujotiekio pradžia - Ramučių k., Karmėlavos sen., Kauno raj. sav., pabaiga – Ražių k., Domeikavos sen., Kauno raj. sav.
5. PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją nagrinės PAV dokumentus ir teiks išvadas: Kauno r. sav. administracija, Kauno visuomenės sveikatos centras, Kauno apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Kultūros paveldo departamento Kauno teritorinis padalinys. Atsakinga institucija, kuri priims sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje – Aplinkos apsaugos agentūra.
6. Susipažinti su planuojamos ūkinės veiklos PAV programa galima 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo dienos: UAB „Ardynas“, Gedimino g. 47, Kaunas, (darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val.).
7. Pasiūlymus galima teikti raštu: UAB „Ardynas“ Gedimino g. 47, LT-44242, Kaunas, j.paplauskiene@ardynas.lt; pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai institucijai.

2014-08-04
Architekto L.Savicko studija, IĮ, informuoja apie pradedamą rengti žemės sklypų (kadastro Nr. 5247/0007:893) ir (kadastro Nr. 5247/0007:894), esančio Kampiškių k., Alšėnų sen., Kauno r. sav., detalųjį planą.
Planavimo tikslas – žemės sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/ vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), kiekvieno sklypo padalijimas į iki 9 (devynių ) sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimo bei statybos reglamento nustatymas. Numatoma gyvenamųjų namų statyba.
Planavimo organizatorius – Alma Mašiotienė, Stiklo g. 13, Dievogalos k., Alšėnų sen., Kauno r.; Edvardas Staniulis, Rūtų g. 21, Garliava, Kauno r, tel.: 864615803.
Plano rengėjas – architekto L.Savicko studija, IĮ. Seniavos pl.10N, Kaunas, tel. 8682 22786, faks. 837 202930, el. paštas: detalieji.planai@gmail.com. 
Projekto rengimo terminas -  (preliminarus) 2014 - 2015 m. 
Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima adresu: Seniavos pl. 10N, Kaune, tel. 8682 22786, el. paštu: detalieji.planai@gmail.com. Apie teritorijų planavimo dokumentų viešo svarstymo procedūrų vietą ir laiką informuosime papildomai.

2014-08-04
Informuojame apie rengiamą gretimo žemės sklypo projektą  Kauno r., Batniavos sen., Mozūriškių k., Bajorų g. 4 
Planavimo tikslas – žemės sklypo (kadastro Nr.5207/0004:0039) padalijimas suformuojant du atskirus žemės sklypus.
Planavimo organizatorius Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono skyrius
Plnavimo iniciatorius: Ona Kasperavičienė
Projekto rengėjas:   UAB ,,Valakas“. Susipažinti su parengtu projektu galima    nuo 2014 09-04 d. 10 d. d., bei viešas projekto svarstymas vyks 2014.10. 6 d. 9.30 val. įmonės patalpose, adresu: Vyturių g. 15, Raudondvario k., Kauno r. ( tel.865287322, el. p. venckus.valakas@gmail.com) matininkas Svajūnas Venckus

2014-08-04
Informuojame apie rengiamą gretimo žemės sklypo projektą  Kauno r., Domeikavos sen., Varluvos k., 
Planavimo tikslas – žemės sklypo (kadastro Nr.5217/0008:0338) padalijimas suformuojant iki aštuonių atskirų žemės sklypų ir pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties ir nustatyti naudojimo būdą- viebučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.
Planavimo organizatorius Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono skyrius
Plnavimo iniciatorius: Stasio Šova ir Petrutė Šovienė
Projekto rengėjas:   UAB ,,Valakas“. Susipažinti su parengtu projektu galima    nuo 2014 09-04 d. 10 d. d., bei viešas projekto svarstymas vyks 2014.10. 6 d. 8.30 val. įmonės patalpose, adresu: Vyturių g. 15, Raudondvario k., Kauno r. ( tel.865287322, el. p. venckus.valakas@gmail.com).Matininkas: Svajūnas Venckus

2014-08-04
Informuojame apie pradedamą rengti detalųjį planą bendrąja tvarka žemės sklypo kad. Nr.5270/0016:625 Kauno r. sav., Raudondvario sen., Bernatonių k., kurio plotas 1,0005 ha. Planavimo pagrindas -detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo 2013-12-27 sutartis nr.ĮS-2301. 
Planavimo tikslas – sklypo padalijimas į 8 sklypus, atidalytų sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/ vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Detaliojo plano rengėjas: UAB „Planuotojai". Gauti informaciją, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: Vasario 16-osios 8-6, Kaune. 
Projekto vadovė Laimutė Pėželienė. Informacija telefonu (8-37) 209260, 865040268, el.paštas: laima@planuotojai.lt

2014-07-30
Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi,  informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2013-04-25 sprendimu Nr. TS-191 patvirtinto Kauno r. sav., Ringaudų sen., Pyplių k., žemės sklypo, kadastrinis Nr. 5250/0016:692, detaliojo plano koregavimą žemės sklype Kauno r. sav., Ringaudų sen., Pyplių k., kadastrinis Nr. 5250/0016:692, kurio plotas 4,3470 ha.
Planavimo iniciatorius –Gintautas Andriuškevičius 
Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliojo plano koregavimo, finansavimo ir planavimo tikslų projekto dokumentais galima susipažinti  iki 2014-08-12 (10 darbo dienų), adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (212 kab., tel. (8 37) 30 55 84) .
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-07-25 įsakymas Nr. ĮS-1442 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo ir planavimo tikslų
3. Sutartis
4. Darbų programa
5. Pranešimas apie viešinimą
6. Pagrindinis brėžinys
7. Reglamentai
8. Aiškinamasis raštas
9. „įsakymas dėl detaliojo plano tvirtinimo“

2014-07-30
Informuojame, kad yra parengtas dviračių trasų (takų) Nemuno dešiniąja puse Kauno rajono savivaldybės teritorijoje specialusis planas (teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas – 2011 m. lapkričio 24 d. Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. TS-331)
Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas, tel. 8 37 305502, faks. 8 37 313797, el. p. administratorius@krs.lt, www.krs.lt. Informaciją teikia Urbanistikos skyriaus vedėjo pavaduotojas Marius Torrau, tel. 8 37 305579, faks. 8 37 313797, el. p. marius.torrau@krs.lt
Plano rengėjas: UAB „TAEM URBANISTAI”, Smolensko g. 10, LT-03201 Vilnius, tel. 8 5 27 88 433, faks. 8 5 27 88 789, el. p.: urbanistai@taemgroup.lt, www.taemgroup.lt. Informaciją teikia projekto vadovė Vita Salapėtienė
Planuojama teritorija: Kauno rajono savivaldybės Raudondvario, Batniavos, Kulautuvos, Vilkijos, Vilkijos apylinkių, Čekiškės seniūnijos ir dešinėje Nevėžio pusėje esanti Babtų seniūnijos teritorija.
Planavimo tikslai: sudaryti prielaidas išnaudoti gausius Kauno rajono turizmo išteklius, atsižvelgiant į turizmo traukos objektus ir siūlomų turizmo paslaugų trūkumą regione; parinkti geriausius dviračių trasų (takų) sprendinius, kuriuos įgyvendinus pagerės seniūnijų ir aplinkinių teritorijų gyvenimo kokybė, turizmo, kultūros ir užimtumo lygis; kuo mažiau keičiant aplinką, padaryti šią teritoriją turizmo požiūriu kuo konkurencingesnę.
PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMA
Rengimo etapai: parengiamasis, teritorijų planavimo dokumento rengimo, sprendinių pasekmių vertinimo ir baigiamasis.
Darbų atlikimo terminai: planavimo pradžia – 2013 m. II ketv., pabaiga – 2014 m. IV ketv.
Plano sudėtis: tekstinė ir grafinė dalis. Specialusis planas rengiamas, svarstomas, derinamas ir tvirtinamas bendrąja tvarka.
Susipažinti su teritorijų planavimo dokumento parengtais sprendiniais bus galima nuo 2014 m. rugpjūčio 14 d. iki 2014 m. rugsėjo 15 d. pas planavimo organizatorių ir plano rengėją aukščiau nurodytais kontaktais. Nuo 2014 m. rugpjūčio 25 d. iki 2014 m. rugsėjo 15 d. specialusis planas bus viešai eksponuojamas Kauno rajono savivaldybės administracijos patalpose. Viešas susirinkimas visuomenės pareikštiems pasiūlymams ir plano sprendiniams aptarti vyks 2014 m. rugsėjo 15 d. 10.00 val. Kauno rajono savivaldybės administracijos patalpose.
Pasiūlymų teikimas: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumentų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu.

2014-07-30
Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo kadastrinis Nr. 5250/0002:229, Lakštingalų g.11, SB “Gaižėnėliai“, Gaižėnėlių k., Ringaudų sen., Kauno r. sav., formavimo ir pertvarkymo projektas. Planuojamos teritorijos plotas ~ 0,1492 ha. 
Planavimo tikslas: įsiterpusio, tarp sodo žemės sklypo (kadastrinis Nr.5250/0002:229) ir privačių žemės sklypų (kadastriniai Nr. 5250/0001:72, Nr. 5250/0001:71), valstybinės žemės sklypo suformavimas, kuris bus sujungiamas su besiribojančiu žemės sklypu, kadastrinis Nr. 5250/0002:229.
Planavimo organizatorius: Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono skyrius.
Planavimo iniciatorius: Juozas Nebilevičius.
Projekto rengėjas: UAB „Žemės matavimai“, Aukštaičių g. 9, Kaunas. Tel.8675 77777. 
Susipažinti su parengtu projektu, dokumentacija bei teikti pasiūlymus, ar pastabas dėl parengtų sprendinių galima teikti raštu darbo dienomis nuo 10 val. iki 16 val. iki 2014-08-19 dienos plano rengėjui adresu: UAB „Žemės matavimai“, Aukštaičių g. 9, Kaunas, tel. 867577777, zemesmatavimai@gmail.com. 
Parengto žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto viešo svarstymo su visuomene susirinkimas vyks 2014-08-19 10val. UAB „Žemės matavimai“ patalpose.

2014-07-30
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą žemės sklypų Kauno r. sav., Neveronių sen., Pabiržio k., sklypų kadastriniai Nr. 5233/0013:304, 5233/0013:392 detalųjį planą. 
Planavimo organizatoriai: Vasca Urbonavičienė, Olga Ogživailienė, Fekcista Burnajeva, Varpo g. 6-19, Kaunas, tel.: 865521402;
Planavimo tikslas: Sklypo kadastrinis Nr. 5233/0013:304 pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) ir padalijimas, sklypo 5233/0013:392 padalijimas, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas (viso iki 14 sklypų).
Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galima nuo 2014-08-05 iki 2014-08-19 plano rengėjo patalpose (Žemaičių g. 15A, Kaune) ir Neveronių seniūnijoje.
Viešas susirinkimas įvyks 2014-08-19 11 val. Plano rengėjo patalpose (Žemaičių g. 15A, Kaune). Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo tiek Neveronių seniūnijos patalpose, tiek rengėjo patalpose. 
Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. 
Asmenys, gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.
Plano rengėjas: MB „KA sprendimai“, adresas Žemaičių g. 15A, Kaunas, tel.: 8 683 36551 el.p.: kasprendimai@gmail.com

2014-07-30
Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr.3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 127-4581; 2008, Nr. 112-4270), rengiamas žemės sklypo, esančio Kalnyčių k., Raudondvario sen., Kauno r. sav. (kad. Nr. 5270/0010:0362) kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. 
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – Parinkti vietą naujai ūkininko sodybai (gyvenamosios paskirties pastatui su pagalbinio ūkio ir kitos paskirties pastatais, reikalingais ūkininko veiklai vykdyti), suplanuojant teritorijas pagal registruoto ūkio veiklos pobūdį.
Planavimo organizatoriai – Rimantas Petrauskas, Rima Petrauskienė.
Projekto rengėjas –UAB „Topolinija“, Neries krantinė 16-442, Kaunas, mob.: 865027477 el. paštas: topolinija@gmail.com
Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų. 
Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2014-07-31 iki 2014-08-14 d. UAB „Topolinija“ patalpose adresu Neries krantinė 16-442, Kaunas

2014-07-28
Informuojame apie parengtą žemės sklypo Kauno r. sav., Samylų sen., Dubravų k., Pakraščio g. 11 (kad. Nr. 5280/0047:88) detalųjį planą. 
Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu planavimo organizatoriui ar plano rengėjui. 
Vieša ekspozicija vyks 10 darbo dienų iki viešojo susirinkimo Samylų seniūnijoje.  
Viešo svarstymo su visuomene susirinkimas numatomas 2014-08-28, 13.00 val. Samylų seniūnijos patalpose adresu J. Biliūno g. 20, Šlienavos k., Samylų sen., Kauno r. sav. Jei turite motyvuotų pretenzijų ar pasiūlymų, susijusių su planuojama teritorija, turite raštu informuoti organizatorių iki viešo susirinkimo arba atvykti į jį. 
Su parengtu projektu galima susipažinti adresu Rotušės a. 11, Kaune (darbo dienomis nuo 7.30 val. iki 17.00 val.).  
Planavimo tikslai ir uždaviniai bei numatoma veikla – žemės sklypo padalijimas į 2 (du) sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Detaliojo plano rengimo terminas (preliminarus) – planavimo pradžia – 2013 II pusmetis, pabaiga – 2014 II pusmetis. 
Planavimo organizatorius:  
Venecijus Jonaitis. Mob. Nr. 8 66375231. 
Detaliojo plano rengėjas – PV Gintarė Čėsnaitė, mob. Nr. 8 66375231; el. paštas: gintares.c@gmail.com; adresas: Rotušės a.11, Kaunas.

2014-07-24
Informuojame apie parengta bendrąja tvarka žemės sklypo (kad.Nr.5217/0013:10) Kauno r. sav., Lapių sen.,Ginėnų k., detaliojo plano dalies keitimo sklypuose detalusis planas: Panerio g.2 (kad.Nr.5217/0013:354), Panerio g.4 (kad.Nr.5217/0013:1193), Panerio g.6 (kad.Nr.5217/0013:1194), Panerio g.8 (kad.Nr.5217/0013:1182). 
Planavimo organizatorius – Gintaras Mickevičius. 
Planavimo tikslas – detaliojo plano dalies keitimas, sklypus padalijant į iki 10 sklypų, nustatant teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą bei statybos reglamentą. 
Detalusis planas rengiamas, svarstomas, derinamas ir tvirtinamas: bendrąja tvarka.
Susipažinti su detaliuoju planu, pretenzijas ar pastabas galima reikšti raštu detaliojo plano rengėjui UAB „Planuotojai“ Vasario 16-osios g.8-6, Kaune iki aptarimo su visuomene pabaigos. 
Ekspozicija rengiama 10 d.d. iki aptarimo su visuomene seniūnijos ir plano rengėjo patalpose. 
Viešas aptarimas su visuomene įvyks 2014-08-25, 14 val. plano rengėjo patalpose, 
Vasario 16-osios g. 8-6, Kaune. 
Projekto vadovė Laimutė Pėželienė, tel.(8-37) 209260, 865040268, el.paštas: info@planuotojai.lt

2014-07-24
Informuojame, apie parengtą žemės sklypo (kadastro Nr. 5260/0011:256), adresu Technikos g. 16D, Ilgakiemio k, Garliavos apyl. sen., Kauno r. sav., formavimo ir pertvarkymo projektą. 
Planavimo tikslas: nekilnojamojo turto registre įregistruoto nuosavybės teise turimo žemės ūkio paskirties žemės sklypo padalijimas suformuojant du atskirus žemės sklypus.
Planavimo organizatorius: Algirdas Antanas Garmus, gyv. Technikos g. 16D, Ilgakiemio k., Garliavos apyl. Sen., Kauno r. sav., tel. Nr. 8 671 60143.
Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengėja: Bangutės Zinkienės individuali veikla pagal pažymą. Aitvaro g. 12, Virbališkių k. Ringaudų sen., Kauno r. sav. Tel Nr. 861476613. Projekto vadovė Bangutė Zinkienė.
Išsamiau susipažinti su parengtu projektu, jo sprendiniais, sprendinių poveikio vertinimu bei teikti pasiūlymus ar pastabas raštu projekto rengėjai bei planavimo organizatoriui galima nuo 2014 m. liepos 28 d. iki 2014 m. rugpjūčio 11 d. Dėl atvykimo būtina iš anksto susitarti.

2014-07-24
Informuojame, kad parengtas žemės sklypo Lapių sen., Smiltynų II k., SB Smiltelė" bendro naudojimo žemės teritorijos tarp privačių žemės sklypų, formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto rengimo ini-ciatorius – SB ,,Smiltelė". 
Projekto tikslas –SB ,,Smiltelė" bendro naudojimo žemės teritorijos tarp privačių žemės sklypų sufor-mavimas.
Projekto rengėjas – VĮ Valstybinis miškotvarkos instituta.
Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2014 m. liepos 28 d. iki 2014 m. rugpjūčio 8 d. ad-resu: Pramonės pr. 11a, 106 kab. Kaunas, VĮ Valstybinis miškotvarkos instituto, Geodezijos skyrius, darbo dienomis 9:00-17:00 val., tel.: 8614 59835. el.p. Algima_B@lvmi.lt

2014-07-23
Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo , esančio Akacijų g.30, Kulautuvos mstl., k., Kulautuvos sen., Kauno r., formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo organizatorius – Nacionalinė žemės tarnyba prie žemės ūkio ministerijos Kauno skyrius.
Planavimo iniciatorius  - Birutė Songailienė.
Plano rengėjas - Aušra Pleitienė, UAB „ARCHITEKTŲ PASTOGĖ“.
Planavimo tikslas – naudojamo kitos paskirties (naudojimo būdas – gyvenamosios teritorijos) valstybinės žemės sklypo po esamais pastatais (daugiabutis gyvenamasis namas, unikalus Nr.5293-5002-4016) ir kitais priklausiniais suformavimas.
Išsamiau sužinoti apie rengiamą žemės sklypo planą, taip pat pateikti pastabas, pretenzijas ir pasiūlymus dėl sprendinių, galite UAB „ARCHITEKTŲ PASTOGĖ“, adresas: Perkaso takas 3/Savanorių pr. 371, Kaunas, tel.: 313735, 10 darbo dienų nuo skelbimo išspausdinimo dienos.
Viešo projekto svarstymo su visuomene susirinkimas įvyks 2014-08-08  10 val. UAB „ARCHITEKTŲ PASTOGĖ“, adresas: Perkaso takas 3/Savanorių pr. 371, Kaunas patalpose.

2014-07-22
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą detalųjį planą Kauno r.sav., Raudondvario sen. Senųjų Bernatonių k.
Planavimo pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2013 m. lapkričio 5 d. Nr. ĮS-1905 „Dėl detaliojo plano teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“ G.Meilūnienei. 
Planavimo tikslas: sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) ir padalijimas į 2 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Su projektu galima susipažinti nuo 2014-07-21 iki  2014-08-19 UAB ,,Architektų pastogė" patalpose.
Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2014-08-04 iki 2014-08-18 UAB "Architektų pastogė" patalpose. 
Viešas susirinkimas numatomas 2014-08-19, 10:00 val., UAB "Architektų pastogė" patalpose. 
Planavimo organizatorius – G. Meilūnienė. 
Plano rengėjas – UAB „Architektų pastogė“, Perkaso takas 3, Kaunas tel. 8 600 01766. 
Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui ar plano rengėjui. Viešas svarstymas vyksta bendrąja tvarka.

2014-07-22
Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo esančio 5280/0012:296 ,skl. nr. 199, Dubravų k. , Samylų sen., Kauno r. sav., formavimo ir pertvarkymo projektas. Planas rengiamas supaprastinta  visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka. 
Planavimo tikslas: nuosavybės teise valdomo žemės sklypo (Kad. nr. 5280/0012:296) padalijimas suformuojant penkis atskirus žemės sklypus 
Planavimo iniciatorius: Rita Sinkevičienė, ir Ramutė Naginevičienė
Projekto rengėjas: UAB "INVENTORA" tel.: 865913761, susipažinti su projektu ir teikti pasiūlymus galima adresu: K. Donelaičio g. 78-10, Kaunas nuo liepos men. 223. iki  rugpjūčio 05d., darbo dienomis 8:30 - 17:30 val.

2014-07-18
Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi rengiamas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-08-31 įsakymu Nr. ĮS-1372 patvirtinto Kauno r. sav., Ringaudų sen., Ringaudų k., žemės sklypo, kadastrinis Nr. 5250/0005:300, kurio plotas 2,2377 ha, detaliojo plano koregavimas. 
Planavimo iniciatoriai – Olesia Gropienė, Mindaugas Gropas, Gintas Bukšnys ir Sada Bukšnienė, (atstovaujama Ginto Bukšnio pagal Kauno rajono 1-ojo notarų biuro 2014-03-05 įgaliojimą Nr. 2-2680).
Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliojo plano koregavimo, finansavimo ir planavimo tikslų projekto dokumentais galima susipažinti iki 2014-07-31 (imtinai) (10 darbo dienų), adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (212 kab., tel. (8 37) 30 55 84). 
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-07-14 įsakymas Nr. ĮS-1310 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“ ir pakeitimas 2014-07-16 įsakymo nr. ĮS 1362;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo ir planavimo tikslų“.
3. Teritorijų planavimo proceso iniciavimo sutartis
4. Aiškinamasis raštas
5. Detalusis brėžinys
6. Darbų programa
7. Patvirtinimo įsakymas

2014-07-17
Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo Kauno r. sav., Kačerginės sen., Kačerginės mstl., J. Janonio g. 106A, (kadastrinis Nr. 5230/0001:41) formavimo ir pertvarkymo projektas. 
Projekto rengimo iniciatoriai – Raimundas Aukštakalnis, Daiva Aukštakalnienė, Karolis Zasas ir Saulius Urbelis. 
Projekto tikslas – kitos paskirties (naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos ir rekreacinės teritorijos) žemės sklypo padalijimas į iki 29 (dvidešimt devynis) atskirus sklypus, iš jų: iki 15 (penkiolikos) padalytų sklypų nustatyti žemės naudojimo būdą – rekreacinės teritorijos, iki 14 (keturiolikos) padalytų sklypų nustatyti žemės naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.
Dėl papildomos informacijos galite kreiptis į Savivaldybės Urbanistikos skyriaus vyr.  specialistę J. V. Blaževičienę, tel. 30 55 83.

2014-07-17
Informuojame, kad  vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004m. Rugpjūčio 11d. Įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgivendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas žemės sklypo,  Narėpų k., Karmėlavos  sen., Kauno raj.,  kadastrinis Nr. 5233/0003:225,  Karmėlavos  k.v., kaimo plėtros  (ūkio vidinės) žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodybos formavimui. 
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.   
Planavimo tikslas -  ūkininko ūkio sodybos suformavimas (kaimo turizmui).
Projekto organizatoriai:  Raimundas Šlubelis.
Plano rengėjas: UAB ”Polilinija”, adresas: Jonavos g. 40, tel: 8(37) 26 39 17, mob: 865769524. 
Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui, iki 2014m. Rugpjūčio 04d. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2014m. liepos 21d. iki 2014m  rugpjūčio 04d. UAB”Polilinija” patalpose, adresu: Jonavos g. 40, tel: 8(37) 26 39 17, mob:865769524. Projekto viešas svarstymas vyks 2014m. rugpjūčio 04d. 10val.  UAB ”Polilinija” patalpose. 

2014-07-16
Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr.3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 127-4581; 2008, Nr. 112-4270), rengiamas žemės sklypo, esančio  Ilgakiemio k., Garliavos apyl. sen., Kauno r. sav. (kad. Nr. 5260/0010:0028) kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. 
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – Parinkti vietą naujai ūkininko sodybai (gyvenamosios paskirties pastatui su pagalbinio ūkio ir kitos paskirties pastatais, reikalingais ūkininko veiklai vykdyti), suplanuojant teritorijas pagal registruoto ūkio veiklos pobūdį.
Planavimo organizatorius – Inga Kazlauskaitė.
Projekto rengėjas –UAB Geodezijos centras, Pašilaičių g. 17-38, Vilnius mob.: 861282482  el. paštas: info@geocentras.lt
Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per  10 darbo dienų. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2014-07-16 iki 2014-07-29 d. UAB Geodezijos centras patalpose adresu: Pašilaičių g. 17-38, Vilnius"

2014-07-16
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr.3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 127-4581; 2008, Nr. 112-4270), rengiamas žemės sklypo, esančio  Ilgakiemio k., Garliavos apyl. sen., Kauno r. sav. (kad. Nr. 5260/0010:0028) kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – Parinkti vietą naujai ūkininko sodybai (gyvenamosios paskirties pastatui su pagalbinio ūkio ir kitos paskirties pastatais, reikalingais ūkininko veiklai vykdyti), suplanuojant teritorijas pagal registruoto ūkio veiklos pobūdį
Planavimo organizatorius – Inga Kazlauskaitė.
Projekto rengėjas –UAB Geodezijos centras, Pašilaičių g. 17-38, Vilnius mob.: 861282482  el. paštas: info@geocentras.lt
Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per  10 darbo dienų. Susipažinti su parengtu projektu galimanuo 2014-07-16 iki 2014-07-29 d. UAB Geodezijos centras patalpose adresu: Pašilaičių g. 17-38, Vilnius"

2014-07-16
Informacija apie priimtą sprendimą dėl „Rail Baltica“ geležinkelio ruožo Rokai–Palemonas–Kaunas rekonstrukcijos leistinumo poveikio aplinkai požiūriu
Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – „Rail Baltica“ geležinkelio ruožo Rokai–Palemonas–Kaunas rekonstrukcijos, įrengiant sugretinto 1435/1520 mm vėžės pločio kelią arba tiesiant papildomo 1435 mm vėžės pločio kelią palei esamą geležinkelio liniją.
Planuojamos veiklos organizatorius – AB „Lietuvos geležinkeliai“, Mindaugo g. 12, LT-03603 Vilnius, tel. (8 5) 2692058, faksas (8 5) 2692665, el. paštas info@rail-baltica.lt.
Planuojamos ūkinės veiklos vieta – Kauno miesto savivaldybės, Petrašiūnų, Šančių, Panemunės, Žaliakalnio, Centro, Gričiupio seniūnijų teritorijos ir Kauno rajono savivaldybės, Neveronių seniūnijos teritorija.
Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas – UAB INFRAPLANAS, K. Donelaičio g. 55-2, LT-44245 Kaunas, tel. (8 37) 407548, faksas (8 37) 407549; el. paštas info@infraplanas.lt, internetinis portalas www.infraplanas.lt.
Veiklos aprašymas: planuojama rekonstruoti geležinkelį, įrengiant sugretinto 1435/1520 mm vėžės pločio kelią arba tiesiant papildomo 1435 mm vėžės pločio kelią palei esamą geležinkelio liniją, įrengiant kelyną ties Neveronių stotimi.
Įgyvendinant projektą bus diegiamos priemonės apsaugai nuo vandens taršos, vibracijos, triukšmo (akustinės sienutės, triukšmo-vibracijos absorberiai, langų ir durų pakeitimas), numatomas apželdinimas, priemonės biologinės įvairovės apsaugai. 
Visi poveikio aplinkai vertinimo subjektai pritarė planuojamai ūkinei veiklai. Visuomenė apie PAV ataskaitą buvo informuota: „Lietuvos žinios“ 2014-03-08, „Kauno diena“ 2014-03-10, „Kauno rajono diena“ 2014-03-10, Kauno miesto, Kauno rajono savivaldybių internetiniuose puslapiuose 2014-03-06, Petrašiūnų, Panemunės, Dainavos, Žaliakalnio, Centro, Gričiupio, Karmėlavos, Rokų seniūnijose, Šančių, Neveronių seniūnijose 2014-03-12, UAB „Infraplanas“ ir „Ardanuy Ingenieria S. A.“ internetiniuose puslapiuose 2014-03-06, AB „Lietuvos geležinkeliai“ internetiniame puslapyje 2014-03-10.  Vieši supažindinimai įvyko 2014 m. balandžio 1 d. Neveronių seniūnijoje, adresu Kertupio g. 18, Neveronių k., Neveronių sen., Kauno r. sav., ir 2014 m. kovo 31 d. Petrašiūnų vidurinės mokyklos didžiojoje salėje, adresu M. Gimbutienės g. 9, Kaunas. Ataskaitoje atsižvelgta į visuomenės pasiūlymus, apie tai visuomenę informuojant įstatymo numatyta tvarka.
Atsakinga institucija (Aplinkos apsaugos agentūra) 2014-07-09 priėmė sprendimą Nr. (2.6)-A4-2882, kad planuojama ūkinė veikla pagal pateiktą PAV ataskaitą yra leistina.
Išsamiau susipažinti su priimtu sprendimu galima pas poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėją (kontaktai pateikiami aukščiau) ir internetiniame puslapyje www.infraplanas.lt.

2014-07-16
Informuojame, kad parengtas žemės sklypo, adresu Kaštonų g. 10, Kaštonų g. 10A, Garliavos mieste,  planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, suformuoti namų valdos žemės sklypui. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – parengti žemės sklypo planą, prilyginamą teritorijų planavimo dokumentui, suformuojant namų valdos žemės sklypą, adresu Kaštonų g. 10, Kaštonų g. 10A, Garliavos m.
Žemės sklypo plano rengimo organizatorius: Povilas Jocius, gyv. Kaštonų g. 10, Garliavos m., ir Darius Jocius gyv. Kaštonų g. 10A, Garliavos m. tel. N. 8 614 59242.
Plano rengėja: UAB „Georaimonda“, Vytauto pr. 43A, Kaunas, el. paštas info@georaimonda.lt, projekto vadovė Bangutė Zinkienė tel. 8-614-76613, el. paštas bangazin@gmail.com.
Gretimų sklypų savininkus kviečiame susipažinti su parengtu žemės sklypo planu (plano rengėjos patalpose) nuo 2014 m. liepos 17 d. iki 2014 m. liepos 31 d. Pasiūlymus, pageidavimus ar pretenzijas dėl žemės sklypo plano sprendinių galima teikti Kauno rajono savivaldybės administracijai Savanorių pr. 371, Kaunas, ne vėliau iki 2014 m. liepos  mėn. 31 d.

2014-07-15
Informuojame apie rengiamą Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-11-19 įsakymu Nr.ĮS-1893 patvirtinto Kauno r.sav., Užliedžių sen., Vijūkų k., sklypo, kad.Nr.5283/0004:408, detaliojo plano dalies keitimą sklypuose kad.Nr.5283/0004:209, 5283/0004:531, 5283/0004:309, 5283/0004:381, 5283/0004:386, 5283/0004:418, 5283/0004:444, 5283/0004:94, 5283/0004:188 ir 5283/0004:409. 
Planas rengiamas sutinkamai su Kauno r.sav. administracijos direktoriaus įsakymu Nr.ĮS-1387 (2013-08-08). 
Planavimo tikslas-detaliojo plano dalies keitimas sujungiant žemės sklypus kad.Nr.5283/0004:209, 5283/0004:531, 5283/0004:309, 5283/0004:381, 5283/0004:386, 5283/0004:418, 5283/0004:444, 5283/0004:94, 5283/0004:188, prie jų prijungiant žemės sklypą, kad.Nr.5283/0004:409, kuriam keičiama žemės ūkio paskirtis į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), sklypus padalijant į 15 sklypų, nustatant teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą bei statybos reglamentą.  
Teritorijoje numatoma statyti vienbučius ir dvibučius gyvenamuosius namus. Plano rengimo terminas 2014m. III-2015m. I ketv.
Plano rengėja: UAB "MTARCH", adresas V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, tel.: 837 207335 el.p. mtarch.architects@gmail.com. 
Planavimo organizatoriai: Antanas Savickas, Virginija Savickienė, Irena Pėstininkienė, Naujakurių g. 96-1, Kaunas, tel.:8659 79939.
Pasiūlymus ir pageidavimus teikti bei susipažinti su planavimo dokumentais detaliojo plano organizatoriams arba rengėjai aukščiau nurodytais adresais galima visą planavimo laikotarpį iki viešo svarstymo ir jo metu.
Numatoma sprendinių vieša ekspozicija nuo 2014-07-30d. Užliedžių seniūnijos ir plano rengėjos patalpose 10 darbo dienų. Numatomas viešas sprendinių aptarimas 2014-08-13d. nuo 10 val. plano rengėjos patalpose V.Putvinskio g. 17-4, Kaune

2014-07-11
Informuojame apie bendrąja tvarka rengiamą sklypų kad. Nr. 5203/0003:467, 5203/0003:470 ir 5203/0003:23 Babtų k., Babtų sen., Kauno r. sav., sujungimo, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamentų nustatymo detalųjį planą. Sklype bus statomas žemės ūkio bendrovės technikos aptarnavimo centras. 
Viešas susirinkimas įvyks 2014 m. rugpjūčio 13 d. 10 val. Nepriklausomybės a. 7-5, Kaune. Vieša projekto ekspozicija- 10 darbo dienų, iki susirinkimo, Babtų seniūnijos skelbimų lentoje, Nevėžio g. 3, Babtų mstl, Kauno r. sav. 
Organizatorius: UAB „Agrokoncernas“, įm. k. 133849777, Užnerio g. 15, Kaunas (atstovaujama J. Šarakausko, tel. (8 684) 84894). Rengėjas- J. Šarakauskas, tel. (8 684) 84894, Nepriklausomybės a. 7-5, Kaunas, el. paštas: jonas.sarakauskas@gmail.com. 
Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas dėl rengiamo dokumento teikti raštu organizatoriui arba rengėjui iki viešo susirinkimo pabaigos. 

2014-07-11
Informuojame apie parengtą žemės sklypų Kauno r. sav., Domeikavos sen., Ražių k., (kad. nr. 5217/0011:553, kad. nr. 5217/0011:171), formavimo ir pertvarkymo projektą. 
Projekto rengimo tikslas: nuosavybės teise valdomų žemės sklypų sujungimas ir padalijimas suformuojant iki dešimties atskirų žemės sklypų ir pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties ir nustatyti naudojimo būdus – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos, jeigu neprieštarauja savivaldybės teritorijos bendrajam planui. 
Projekto iniciatorės G. Leikienė, D. Sakalauskienė. 
Projekto rengėja: UAB „Ateivis LT“, Tunelio g. 16, Kaunas, tel. (8 675) 4 75 96, e-paštas info@ateivis.lt., projekto vadovas Mindaugas Sirvydis.
Planavimo organizatorius Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono skyrius, L.Sapiegos g.10, Kaunas. Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2014-07-11 iki 2014-07-28 projekto rengėjos UAB „Ateivis LT" patalpose, Tunelio g. 16, Kaune. 
Motyvuotus pasiūlymus ir pageidavimus raštu galima teikti projekto rengėjai iki susipažinimo su parengtu projektu pabaigos datos.

2014-07-10
Informuojame apie rengiamą Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-11-19 įsakymu Nr.ĮS-1893 patvirtinto Kauno r.sav., Užliedžių sen., Vijūkų k., sklypo, kad.Nr.5283/0004:408, detaliojo plano dalies keitimą sklypuose kad.Nr.5283/0004:209, 5283/0004:531, 5283/0004:309, 5283/0004:381, 5283/0004:386, 5283/0004:418, 5283/0004:444, 5283/0004:94, 5283/0004:188 ir 5283/0004:409. Planas rengiamas sutinkamai su Kauno r.sav. administracijos direktoriaus įsakymu Nr.ĮS-1387 (2013-08-08). Planavimo tikslas-detaliojo plano dalies keitimas sujungiant žemės sklypus kad.Nr.5283/0004:209, 5283/0004:531, 5283/0004:309, 5283/0004:381, 5283/0004:386, 5283/0004:418, 5283/0004:444, 5283/0004:94, 5283/0004:188, prie jų prijungiant žemės sklypą, kad.Nr.5283/0004:409, kuriam keičiama žemės ūkio paskirtis į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), sklypus padalijant į 15 sklypų, nustatant teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą bei statybos reglamentą.  
Teritorijoje numatoma statyti vienbučius ir dvibučius gyvenamuosius namus. Plano rengimo terminas 2014m. III-2015m. I ketv.
Plano rengėja: UAB "MTARCH", adresas V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, tel.: 837 207335 el.p. mtarch.architects@gmail.com. 
Planavimo organizatoriai: Antanas Savickas, Virginija Savickienė, Irena Pėstininkienė, Naujakurių g. 96-1, Kaunas, tel.:8659 79939.
Pasiūlymus ir pageidavimus teikti bei susipažinti su planavimo dokumentais detaliojo plano organizatoriams arba rengėjai aukščiau nurodytais adresais galima visą planavimo laikotarpį iki viešo svarstymo ir jo metu.
Numatoma sprendinių vieša ekspozicija nuo 2014-07-28d. Užliedžių seniūnijos ir plano rengėjos patalpose 10 darbo dienų. Numatomas viešas sprendinių aptarimas 2014-08-11d. nuo 10 val. plano rengėjos patalpose V.Putvinskio g. 17-4, Kaune.

2014-07-10
Informuojame, kad bendrąja tvarka yra parengtas Kauno r. sav., Užliedžių sen., Giraitės k., sklypo (kadastrinis Nr. 5283/0006:670) detalusis planas, kurio tikslas žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio  į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) ir padalinant teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Rengiant detalųjį planą strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas. Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galite nuo 2014 07 11iki 2014 08 12 Kauno r. Užliedžių apyl. sen. ir detaliojo plano rengėjo MB „M13projektai“ patalpose, Mickevičiaus 29-3, Kaune. Sprendinių viešas aptarimas įvyks MB „M13projektai“ patalpose, Mickevičiaus 29-3, Kaune, 2014 08 13, 15 val. 
Pasiūlymus raštu galite siųsti rengėjui nurodytu adresu arba pateikti viešo susirinkimo dieną iki viešo aptarimo pabaigos. 
Planavimo organizatorius- Anastazija Roma Ratienė, Vygintas Pranas Atkočius 
Detaliojo plano rengėjas- MB "M13 projektai" įmonės kodas 302952464 Mickevičiaus 29-3, Kaunas, 867361151.   m13projektai@gmail.com

2014-07-10
Informuojame, kad bendrąja tvarka yra parengtas Kauno r. sav., Užliedžių sen., Giraitės k., sklypo (kadastrinis Nr. 5283/0006:669) detalusis planas, kurio tikslas žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio  į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) ir padalinant teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Rengiant detalųjį planą strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas. Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galite nuo 2014 07 11 iki 2014 08 12  Kauno r. Užliedžių apyl. sen. ir detaliojo plano rengėjo MB „M13projektai“ patalpose, Mickevičiaus 29-3, Kaune. Sprendinių viešas aptarimas įvyks MB „M13projektai“ patalpose, Mickevičiaus 29-3, Kaune, 2014 08 13, 14 val. 
Pasiūlymus raštu galite siųsti rengėjui nurodytu adresu arba pateikti viešo susirinkimo dieną iki viešo aptarimo pabaigos. 
Planavimo organizatorius- Anastazija Roma Ratienė, Vygintas Pranas Atkočius 
Detaliojo plano rengėjas- MB "M13 projektai" įmonės kodas 302952464 Mickevičiaus 29-3, Kaunas, 867361151.   m13projektai@gmail.com

2014-07-10
Informuojame, kad bendrąja tvarka yra parengtas Kauno r. sav., Zapyškio sen., Dievogalos k., sklypo (kadastrinis Nr. 5293/0006:689) detalusis planas, kurio tikslas žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio  į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) ir padalinant teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Rengiant detalųjį planą strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas. 
Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galite nuo 2014 07 11 iki 2014 08 12  Kauno r. Zapyškio. sen. ir detaliojo plano rengėjo MB „M13projektai“ patalpose, Mickevičiaus 29-3, Kaune. Sprendinių viešas aptarimas įvyks MB „M13projektai“ patalpose, Mickevičiaus 29-3, Kaune, 2014 08 13, 16 val. 
Pasiūlymus raštu galite siųsti rengėjui nurodytu adresu arba pateikti viešo susirinkimo dieną iki viešo aptarimo pabaigos. 
Planavimo organizatorius- Laima Gataveckienė
Detaliojo plano rengėjas- MB "M13 projektai" įmonės kodas 302952464 Mickevičiaus 29-3, Kaunas, 867361151.   m13projektai@gmail.com
4-as skelbimas

2014-07-10
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti Kauno r. sav., Zapyškio sen., Dievogalos k., sklypo (kadastrinis Nr. 5293/0006:689)  detalųjį planą, pagal 2013 11 29  Kauno r. sav. administracijos direktoriaus pasirašytą Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartį Nr. S-1473. 
Planavimo tikslas- pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) ir padalinant,nustatant teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą bei statybos reglamentą. 
Planavimo organizatorius- Laima Gataveckienė
Detaliojo plano rengėjas- MB "M13 projektai" įmonės kodas 302952464 Mickevičiaus 29-3, Kaunas, 867361151.   m13projektai@gmail.com

2014-07-10
Informuojame apie parengtą žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5260/0008:839), esančio Ražiškių k., Garliavos apyl. sen., Kauno r. sav.  kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko ūkio sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslai ir uždaviniai: vadovaujantis patvirtintu Kauno rajono bendruoju planu siūloma rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko ūkio sodybos vietai parinkti, kai parenkama vieta pagalbinio ūkio ir kitos paskirties pastatams, kurie neturės bendros infrastruktūros (bendro kiemo, inžinerinių tinklų) su esama ūkininko sodyba ne mažesniame kaip 1,0000ha žemės sklypo plote.
Planavimo organizatorius: Irena Sinkevičienė, gyv. Ringuvos g. 8-2, Kaunas, tel. Nr. 683 60981.
Projekto rengėja: UAB „GEORAIMONDA“, Vytauto pr. 43A, Kaunas. Projekto vadovė - Bangutė Zinkienė, tel. Nr. 8-614-76613.
Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo žemėtvarkos dokumentu, bei teikti pasiūlymus ar pastabas (raštu) šiuo adresu: UAB „GEORAIMONDA“, Vytauto pr. 43A, Kaunas. Dėl atvykimo būtina iš anksto susitarti tel. 8-614-76613. 
Pasiūlymus ar pastabas dėl parengtų sprendinių galima teikti nuo 2014 m. liepos 10 d. iki liepos 25 d. planavimo organizatoriui arba projekto rengėjai.


2014-07-10
Informuojame apie pradedamą rengti Kauno r. sav.,  Lapių sen., Ginėnų k.,sklypo ( kad.Nr.5217/0013:10) detaliojo plano dalies keitimo sklypuose detalųjį planą: Panerio g.2 (kad.Nr.5217/0013:354), Panerio g.4 (kad.Nr.5217/0013:1193), Panerio g.6 (kad.Nr.5217/0013:1194), Panerio g.8 (kad.Nr.5217/0013:1182) bendrąja tvarka. Planavimo organizatorius – G.Mickevičius. 
Planavimo tikslas – detaliojo plano dalies keitimas, sklypus padalijant į iki 10 sklypų, nustatant teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą bei statybos reglamentą. 
Detaliojo plano rengėjas: UAB „Planuotojai".
Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: Vasario 16-osios 8-6, Kaune.
Projekto vadovė Laimutė Pėželienė. Informacija telefonu (8-37) 209260, 869730017, el.paštas: laima@planuotojai.lt

2014-07-08
Informuojame. kad vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymas Nr. 3D-1/D1-1 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“, pakeistomis Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis, nuo 2014 m. liepos mėn. 07 d.  rengiamas žemės sklypų kad. Nr. 5233/0003:485 (Rūtų g. 13) ir kad. Nr. 5233/0003:486 (Rūtų g. 15)  esančių,  Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Vaistariškių k., formavimo – pertvarkymo projektas. Kadangi jūsų sklypas ribojasi su projektuojama teritorija, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu „Dėl visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų patvirtinimo“, kviečiame susipažinti ir pateikti savo pastabas – pasiūlymus rengiamam projektui.
Planavimo tikslas –žemės sklypų pertvarkymas suformuojant po du atskirus žemės sklypus.
Planavimo organizatorius – UAB „Kamesta“
Projekto rengėjas – UAB „ Vilniaus hidroprojektas“,  Liepų g. 23, LT – 53239  Kaunas, Tel./faks. (8~5) 273 03 19,  el. p. info@vhp.lt
Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2014 m liepos 25.  d.
Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2014 m. liepos  mėn. 07 d. iki 2014 m. liepos 25 d.    UAB „ Vilniaus hidroprojektas“,  Liepų g. 23, LT – 53239  Kaunas, Tel./faks. (8~5) 273 03 19,  el. p. info@vhp.lt,    10 val iki 15 val.

2014-07-08
Informuojame apie specialiojo teritorijų planavimo žemėtvarkos dokumento – Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto ūkininko sodybos vietai parinkti, žemės ūkio paskirties žemės sklype, kad. Nr. 5233/0016:533, esančiame Neveronių k., Neveronių sen., Kauno r. sav., rengimą ir planavimo tikslų projektą.
Planavimo organizatorius – Bronius Liambutis.
Projekto rengėjas: UAB "Geomatininkų grupė"
Susipažinti su parengtu projektu galima iki 2014m. liepos mėn. 4 d. UAB "Geomatininkų gupė" įmonės patalpose, adresu: Laisvės al. 101A Kaunas, darbo dienomis 8:00 - 17:00 val., tel.: 868803303.

2014-07-08
Informuojame. kad yra parengtas žemės sklypo, adresu Kauno r. Garliavos m. Darbininkų skg. 9, formavimo ir pertvarkymo projektas
Planavimo iniciatoriai – Jonas Bukšnaitis, Vytautas Bukšnaitis.
Planavimo tikslas Kitos paskirties žemės sklypo prie nuosavybės teise priklausančių pastatų, registro Nr.20/8794,suformavimas.
Planavimo rengėjas. Giedrius Balevičius individuali veikla.Pažymėjimo Nr.32,2-G-18-2262. Buveinės adresas Butrimonių g. 5-101, Kaunas ,tel. 8687 19287, el.p. gbalevicius@gmail.com
Susipažinti su projektu, pateikti pastabas bei pasiūlymus galima teikti raštu projekto rengėjui arba planavimo iniciatoriui nuo 2014-07-09d. iki viešo projekto savartymo.pabaigos 
Viešas projekto su visuomene svarstymo susirinkimas įvyks 2014-07-23d. 11val. Butrimonių g. 5-101, Kaunas patalpose.

2014-07-08
Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo, esančio Pakalnės g. 10, Domeikavos k., Domeikavos sen., Kauno raj. formavimo ir pertvarkymo projektas.
Projekto tikslas – įsiterpusio laisvos valstybinės žemės sklypo, iki 0,04 ha, suformavimas ir sujungimas su besiribojančiu žemės sklypu, kadastrinis Nr.5217/0010:94.
Projekto organizatorius ir iniciatorius – Klemensas Algirdas Gustaitis.
Projekto rengėjas – UAB „Struktūrinė erdvė“, Statybininkų g. 7A-406, Kaunas,
telf. +370 37 719272, el. p. strukturine.erdve@gmail.com
Susipažinti su parengtu projektu, taip pat pateikti pastabas, pretenzijas bei pasiūlymus,  galima nuo 2014 liepos mėn. 7d. Iki  2014 liepos mėn. 21 d.,  UAB „Struktūrinė erdvė“ patalpose ( Statybininkų g. 7A-406, Kaunas, telf. +370 37 719272).

2014-07-08
Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo, esančio Kauno raj., Alšėnų sen., Padainupio k., (Kad. Nr. 5247/0011:432) formavimo ir pertvarkymo projektas.
Projekto tikslas – nuosavybės teise valdomo žemės sklypo padalijimas suformuojant dvidešimt septynis  atskirus žemės sklypus.
Projekto iniciatorius – Robertas Pažėra.
Projekto rengėjas – UAB „Struktūrinė erdvė“, Statybininkų g. 7A-406, Kaunas,
telef. +370 37 719272, el. p. strukturine.erdve@gmail.com
Susipažinti su parengtu projektu, taip pat pateikti pastabas, pretenzijas bei pasiūlymus,  galima nuo 2014 liepos mėn. 7d. Iki  2014 liepos mėn. 21 d.,  UAB „Struktūrinė erdvė“ patalpose ( Statybininkų g. 7A-406, Kaunas, telf. +370 37 719272).

2014-07-03
Informuojame apie bendrąja tvarka baigiamą rengti žemės sklypo (kad. nr. 5250/0010:71), Parko g. 1, Ringaudų k., Ringaudų sen, Kauno r., detalųjį planą. Planavimo pagrindas: sutartis ,,Dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo”, reg. Nr. PD-1-153, sudaryta 2013-04-23 vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-03-26 įsakymu Nr. ĮS – 454 ir Kauno rajono savivaldybės administracijos Urbanistikos skyriaus 2013-05-15 išduotos detaliojo planavimo sąlygos DP - 165. 
Planavimo tikslas: žemės sklypo padalijimas į 3 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Organizatorius: Stanislava Mostauskienė, Parko g. 1, Ringaudų k., Kauno r., tel. 8 (614) 96 688. Rengėjas: UAB ,,Studija 2a”, V. Kuzmos g. 9-3, Kaunas, tel. 8 (614) 96 688, el. paštas: teritorijos@studija2a.lt. 
Viešas susirinkimas, kuriame bus aptariami parengto detaliojo plano sprendiniai, įvyks 2014-08-04 11 val., Ringaudų sen., Šiltnamių g.1, Noreikiškių k., LT-53363 Kauno r. sav. 
Detaliojo plano vieša ekspozicija vyks nuo 2014-07-18 iki 2014-08-04 Ringaudų seniūnijos patalpose. 
Motyvuotus pasiūlymus bei pastabas galima teikti detaliojo plano organizatoriui ir rengėjui iki 2014-08-04.

2014-07-03
Informuojame, kad bendrąja tvarka parengtas žemės sklypų (kadastro Nr.: 5233/0016:382, 5233/0016:285, 5233/0016:317), esančių Kauno r. sav., Neveronių sen., Pabiržio k., detalusis planas. 
Planavimo tikslas – sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), kiekvieno sklypo padalijimas į iki 4 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Planavimo organizatoriai – Vasilisa Komarovienė, Raisa Mickūnienė, Anna Grabusova.  Projektas bus eksponuojamas Neveronių seniūnijos ir UAB „Architektų pastogė“ patalpose 10 darbo dienų iki viešojo susirinkimo dienos. 
Viešas susirinkimas projektui aptarti vyks 2014-08-05 14 val. UAB „Architektų pastogė“ patalpose, Perkaso takas 3, Kaunas. Pasiūlymus teikti raštu iki viešo susirinkimo dienos projekto rengėjui Rokui Bizuliui, tel. 861105026, el. paštas bizrok@gmail.com
Papildomai informuojame žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5233/0016:400) savininką ar jo įgaliotą asmenį.

2014-07-03
Informuojame apie parengto bendra tvarka sklypo, esančio Kauno raj., Neveronių sen., Neveronių k., kad. Nr.5233/0016:173, detaliojo plano viešą svarstymą. 
Planavimo tikslas – sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos/pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Planavimo organizatorius – Danguolė Narauskienė, Česlovas Kazlauskas.
Rengėjas – UAB GEOMA LT, projekto vadovas V.Urbonas, tel. 8-37-208097, e-paštas info@geoma.lt  Pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjui. 
Projektas eksponuojamas UAB GEOMA LT patalpose K.Donelaičio g. 33-106a, Kaune bei Neveronių sen. nuo 2014 07 22 (10 d.d.) Viešas susirinkimas vyks 2014 08 07 K.Donelaičio g. 33-106a, Kaune 10 val. Teikti motyvuotus pasiūlymus galima iki susirinkimo pabaigos.

2014-07-03
Informuojame, kad bendrąja tvarka parengtas žemės sklypo (kadastro Nr. 5247/0012:300), esančio Kauno r. sav., Alšėnų sen., Mastaičių k., detalusis planas. 
Planavimo tikslas – žemės sklypo padalijimas į 2 sklypus, 1 atidalyto sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos), 1 sklypą paliekant žemės ūkio paskirties, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Planavimo organizatoriai – Marija Paršaitytė, Saulius Kurauskas, Daiva Kurauskienė. 
Projektas bus eksponuojamas Alšėnų seniūnijos ir UAB „Architektų pastogė“ patalpose 10 darbo dienų iki viešojo susirinkimo dienos. 
Viešas susirinkimas projektui aptarti vyks 2014-08-05 12 val. UAB „Architektų pastogė“ patalpose, Perkaso takas 3, Kaunas. Pasiūlymus teikti raštu iki viešo susirinkimo dienos projekto rengėjui Rokui Bizuliui, tel. 861105026, el. paštas bizrok@gmail.com

2014-07-03
Informuojame, kad bendrąja tvarka parengtas žemės sklypo (kadastro Nr. 5233/0013:87), esančio Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Sergeičikų II k., detalusis planas. 
Planavimo tikslas – sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos) ir padalijimas į iki 5 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Planavimo organizatoriai – Natalija Kiliotaitienė, Aidas Kiliotaitis, Tatjana Uca. Projektas bus eksponuojamas Karmėlavos seniūnijos ir UAB „Architektų pastogė“ patalpose 10 darbo dienų iki viešojo susirinkimo dienos. 
Viešas susirinkimas projektui aptarti vyks 2014-08-05 13 val. UAB „Architektų pastogė“ patalpose, Perkaso takas 3, Kaunas. Pasiūlymus teikti raštu iki viešo susirinkimo dienos projekto rengėjui Rokui Bizuliui, tel. 861105026, el. paštas bizrok@gmail.com

2014-07-03
Informuojame, kad bendrąja tvarka parengtas žemės sklypo (kadastro Nr. 5217/0011:148 ), esančio Kauno r. sav., Domeikavos sen., Domeikavos k., Naujojo Gyvenimo g. 10, detalusis planas. 
Planavimo tikslas – iki 0,04 ha įsiterpusio laisvo valstybinės žemės ploto prijungimas, padalijimas į 2 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Planavimo organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius. 
Projektas bus eksponuojamas Domeikavos seniūnijos ir UAB „Architektų pastogė“ patalpose 10 darbo dienų iki viešojo susirinkimo dienos. 
Viešas susirinkimas projektui aptarti vyks 2014-08-05 11 val. UAB „Architektų pastogė“ patalpose, Perkaso takas 3, Kaunas. Pasiūlymus teikti raštu iki viešo susirinkimo dienos projekto rengėjui Rokui Bizuliui, tel. 861105026, el. paštas - bizrok@gmail.com

2014-07-03
Informuojame, kad bendrąja tvarka parengtas žemės sklypo (kadastro Nr. 5260/0008:682), esančio Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Karkazų k., detalusis planas. 
Planavimo tikslas – sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos) ir padalijimas į iki 20 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Planavimo organizatoriai – Vidas Adomaitis, Alytė Adomaitienė. 
Projektas bus eksponuojamas Garliavos apyl. seniūnijos ir UAB „Architektų pastogė“ patalpose 10 darbo dienų iki viešojo susirinkimo dienos. 
Viešas susirinkimas projektui aptarti vyks 2014-08-05 10 val. UAB „Architektų pastogė“ patalpose, Perkaso takas 3, Kaunas. Pasiūlymus teikti raštu iki viešo susirinkimo dienos projekto rengėjui Rokui Bizuliui, tel. 861105026, el. paštas bizrok@gmail.com

2014-06-27
Informuojame , kad rengiamas žemės sklypo (kadastr. Nr. 5273/0006:85), esančio  Vainatrakio k., Rokų sen., Kauno r. sav. Formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas. Sklypo kad. Nr. 5273/0006:85 atidalijimas, suformuojant tris atskirus žemės sklypus pagal tenkančias dalis.
Planavimo organizatorius: Leonora Blekaitienė, Danguolė Butkevičienė, Jovita Gervytė
Projekto rengėjas –VĮ Valstybės žemės fondas,  Donelaičio 33, Kaunas, telef. +37062679269 
Išsamiau sužinoti apie  rengiamą žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą, taip pat pateikti pastabas, pretenzijas bei pasiūlymus  dėl sprendinių galite VĮ Valstybės žemės fondo Kauno žemėtvarkos ir geodezijos skyriaus patalpose (Donelaičio g.33-405, Kaunas, telef. +37062679269, +37060851196) nuo 2014-07-10 d.  10 darbo dienų iki viešo projekto svarstymo. 
Viešas projekto svarstymas su visuomene įvyks 2014-07-25 d. 10 val. VĮ Valstybės žemės fondo Kauno žemėtvarkos ir geodezijos skyriaus patalpose Donelaičio g.33-405.

2014-06-27
Informuojame apie pradedamą bendra tvarka rengti sklypo, esančio Kauno raj., Neveronių sen., Neveronių k., kad. Nr.5233/0016:173, detalųjį planą. 
Planavimo tikslas – sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos/pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Planavimo organizatorius – Danguolė Narauskienė, Česlovas Kazlauskas. 
Rengėjas – UAB GEOMA LT, projekto vadovas V.Urbonas, tel. 8-37-208097. Pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjui. 

2014-06-25
Informuojame apie specialiojo teritorijų planavimo žemėtvarkos dokumento – Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto ūkininko sodybos vietai parinkti, žemės ūkio paskirties žemės sklype, kad. Nr. 5260/12:153, esančiame Pajiesio k., Garliavos apyl.  sen., Kauno r. sav., rengimą. Laike 10 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo, susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais.
Siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų, galima projekto rengėjui Giedriui Balevičiui, kvalifikacijos pažymėjimo 2008-12-19 Nr. 2R-KP-246, adresu: Butrimonių 5-101, Kaunas, tel.: 8-687-19287, el. p.: gbalevicius@gmail.com
Viešo projekto svarstymo su visuomene susirinkimas vyks 2014-07-11d. 11 val. G. Balevičiaus I.Į. patalpose : Butrimonių 5-101, Kaunas

2014-06-20
Informuojame, kad yra parengtas žemės sklypo Vydūno Mažoji g. 17, Vilkijos m., Vilkijos sen., Kauno raj., sklypo kadastrinis adresas: 5290/0001:498, formavimo ir pertvarkymo projektas, kuris priklauso Arūnui Kasparavičiui ir Violetai Kasparavičienei.
Projekto tikslas – iki 0,04 ha įsiterpusio laisvo valstybinės žemės ploto prisijungimas.
Su projektu galima susipažinti ir pastabas raštu pareikšti nuo 2014-06-19 iki 2014-07-02 UAB „Žemėtvarkos darbai“ patalpose adresu: Savanorių pr.363-213, 49425 Kaunas. Tel. 332482, 8682-14892.
Formavimo ir pertvarkymo projekto rengėjas A.Čaplinskis.

2014-06-20
Rengiamas Kauno r. sav., Ringaudų sen., Ringaudų k. sklypo kad. Nr. 5250/0005:9 detalusis planas. Planavimo tikslas: žemės sklypo padalijimas į iki 22 (dvidešimt dviejų) sklypų, iki 20 (dvidešimties) atidalytų sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. 
Projekto rengimo terminas 2014m I-II pusm. 
Pasikonsultuoti dėl rengiamų detaliojo plano sprendinių galima nuo 2014m. liepos 9d. iki 2014 m. rugpjūčio 6d. Tunelio g. 16, Kaune. 
Viešas susirinkimas vyks 2014 m. rugpjūčio 7d. 10 val. Tunelio g. 16, Kaune. 
Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Ringaudų seniūnijos patalpose ir Tunelio g. 16, Kaune. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. 
Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. 
Detaliojo plano organizatorė Z. Vanagienė, tel. 8 611 20947, detaliojo plano rengėja UAB „Ateivis LT“, tel. 8 675 47596, e-pašt. info@ateivis.lt.

2014-06-20
Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi rengiamas:
1. Kauno rajono savivaldybės tarybos 2007-06-21 sprendimu Nr. TS-109 patvirtintų:
1.1. Kauno r. sav., Alšėnų sen., Kampiškių k., žemės sklypo, kadastrinis Nr. 5247/0007:569, detaliojo plano keitimą žemės sklype Kauno r. sav., Alšėnų sen., Kampiškių k., Alšėnų g. 10, kadastrinis Nr. 5247/0007:712, kurio plotas 2,2377 ha;
1.2. Kauno r. sav., Alšėnų sen., Kampiškių k., žemės sklypo, kadastrinis Nr. 5247/0007:159, detaliojo plano keitimą žemės sklype Kauno r. sav., Alšėnų sen., Kampiškių k., kadastrinis 
Nr. 5247/0007:761, kurio plotas 0,1160 ha;
2. Kauno rajono savivaldybės tarybos 2006-02-02 sprendimu Nr. TS-15 patvirtintų:
2.1. Kauno r. sav., Alšėnų sen., Kampiškių k., žemės sklypo, kadastrinis Nr. 5247/0007:222, detaliojo plano keitimą žemės sklype Kauno r. sav., Alšėnų sen., Kampiškių k., Alšėnų g. 8, kadastrinis Nr. 5247/0007:568, kurio plotas 3,0942 ha;
2.2. Kauno r. sav., Alšėnų sen., Kampiškių k., Alšėnų g. 12, žemės sklypo, kadastrinis Nr. 5247/0007:224, kurio plotas 3,1620 ha, detaliojo plano keitimą;
3. Kauno rajono savivaldybės tarybos 2007-07-12 sprendimu Nr. TS-130 patvirtinto Kauno r. sav., Alšėnų sen., Kampiškių k., Alšėnų g. 14, žemės sklypo, kadastrinis Nr. 5247/0007:68, kurio plotas 4,0700 ha, detaliojo plano keitimą.
Planavimo iniciatoriai – UAB „SANITEX“, į. k. 110443493, (atstovaujama Dainiaus Kovero pagal 2014-03-28 įgaliojimą Nr. 016).
Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliųjų planų keitimo, finansavimo ir planavimo tikslų projekto dokumentais galima susipažinti iki 2014-07-04 (imtinai) (10 darbo dienų), adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (212 kab., tel. (8 37) 30 55 84). 
 Pridedama: 
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-06-12 įsakymas Nr. ĮS-1096 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano keitimo, finansavimo ir planavimo tikslų“.
3. Teritorijų planavimo proceso iniciavimo sutartis
4. Detaliojo plano darbų programa
5. Pranešimas apie teritorijų planavimo dokumento viešinimą.
6. Detaliojo plano aiškinamasis raštas.
7. Detaliojo plano sprendinys - pagrindinis brėžinys.
8. Įsakymas

2014-06-20
Informuojame apie parengtą žemės sklypo, esančio Kauno r. sav., Domeikavos sen., Eigirgalos k., formavimo ir pertvarkymo projektą.
Planavimo tikslas: Nekilnojamojo turto registre įregistruoto bendrosios dalinės nuosavybės teise turimo miškų ūkio paskirties žemės sklypo atidalijimas suformuojant du atskirus žemės sklypus.
Projekto organizatorius ir iniciatorius: Timon Krivoščenko ir Jakovas Krivoščenko. 
Projekto rengėjas – UAB „Geometra“, adresas: Taikos 88A (verslo centras „1000“), Kaunas, tel. (8 37) 312352, faks. (8 37) 311733, Teritorijų planavimo specialistė Žaneta Rysevaitė, tel.: 8 (657) 71448, el. paštas: teritoriju.planavimas@geometra.lt, projekto vadovė Diana Mocevičienė, www.geometra.lt.
Su parengto žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto dokumentacija bus galima susipažinti nuo 2014-07-08 iki 2014-07-21 plano rengėjo UAB „Geometra“ patalpose (Taikos pr. 88A (verslo centre „1000“, 7 aukšte), LT-51183 Kaunas).
Teikti pasiūlymus ar pastabas raštu galima nuo 2014-07-08 iki 2014-07-21 plano organizatoriui arba rengėjui.

2014-06-20
Informuojame apie rengiamą žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą esantį Kauno r. sav., Alšėnų sen., Mastaičių k. 
Projekto tikslas – įsiterpusio laisvos valstybinės žemės sklypo, iki 0,04 ha. Suformavimas, kuris numatomas sujungti su besiribojančiu žemės sklypu, kadastro Nr. 5247/0012:50. 
iš bendrosios dalinės nuosavybės teise turimo žemės sklypo atidalijimas, suformuojant šešis atskirus žemės sklypus.
Projekto iniciatorius – Juozas Vaidelis. 
Projekto rengėjas: UAB "Geomatininkų grupė" susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2014m. birželio mėn. 23 d. iki 2014 m. liepos mėn. 8 d. UAB "Geomatininkų gupė" įmonės patalpose, adresu: Laisvės al. 101A Kaunas, darbo dienomis 8:00 - 17:00 val., tel.: 867225588.

2014-06-18
Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo, esančio Kauno r.sav., Raudondvario sen., Bernatonių k., Dvaro g. 95 formavimo ir pertvarkymo projektas.
Projekto tikslas – nuosavybės teise valdomo 0,6141 ha žemės sklypo ( kad.Nr.5270/0016:309) atidalijimas suformuojant du atskirus žemės sklypus. 
Projekto iniciatorius– Brunonas Jakimavičius.
Projekto rengėjas: UAB „Žemės sklypas“, Žalgirio 19, Raudondvario k., Kauno r., mob. 8 672 42340, el. p. anenartaviciene@gmail.com
Susipažinti su parengtu projektu galima UAB „Žemės sklypas“ patalpose nuo 2014-06-18 iki viešo projekto svarstymo susirinkimo ir jo metu.
Viešas projekto svarstymas vyks 2014-07-04 9.00 val. UAB „Žemės sklypas“ patalpose (Žalgirio 19, Raudondvaris, Kauno r., mob. 8 672 42340).

2014-06-17
Informuojame apie parengtą žemėtvarkos planavimo dokumentą, priskiriamą žemės valdos projektams – sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą, žemės ūkio paskirties žemės sklype, kad. Nr. 5247/10:781, esančiame Bijūnų k., Alšėnų sen., Kauno r. sav..
Laike 10 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo.
Susipažinti su projekto sprendiniais, siųsti pasiūlymus, galima projekto rengėjai Giedrei Onai Kiškienei, kvalifikacijos pažymėjimo 2008-02-22 Nr. 2R-FP-360, adresu: Lauko g.15, Karmėlava, Kauno r. sav., tel.: 8 616 87456, el. p.: giedre.kiskiene@gmail.com.

2014-06-17
Informuojame apie rengiamą žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą (kad. Nr. 5270/0001:3) esantį Kauno r. sav., Raudondvario sen., Lomankos k. ž. Skl. Nr. 1024
Planavimo tikslas – Rasos Dobkevičiūtės nuosavybės teise valdomo 4,7486 ha. Žemės sklypo padalijimas suformuojant devynis atskirus žemės sklypus.
Planavimo organizatorius – Rasa Dobkevičiūtė.
Projekto rengėjas: UAB "Geomatininkų grupė" susipažinti su parengtu projektu galima iki 2014 m. liepos mėn. 4 d. UAB "Geomatininkų gupė" įmonės patalpose, adresu: Laisvės al. 101A Kaunas, darbo dienomis 8:00 - 17:00 val., tel.: 868803303.

2014-06-17
Informuojame apie specialiojo teritorijų planavimo žemėtvarkos dokumento – Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto ūkininko sodybos vietai parinkti, žemės ūkio paskirties žemės sklype, kad. Nr. 5233/0016:533, esančiame Neveronių k., Neveronių sen., Kauno r. sav., rengimą ir planavimo tikslų projektą.
Planavimo organizatorius – Bronius Liambutis.
Projekto rengėjas: UAB "Geomatininkų grupė" susipažinti su parengtu projektu galima iki 2014m.  liepos mėn. 4 d. UAB "Geomatininkų gupė" įmonės patalpose, adresu: Laisvės al. 101A Kaunas, darbo dienomis 8:00 - 17:00 val., tel.: 868803303.

2014-06-17
Informuojame apie parengtą žemėtvarkos planavimo dokumentą, priskiriamą žemės valdos projektams – sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą. 
Projekto tikslai: suformuoti žemės sklypą esamiems statiniams (unikalus Nr. 5295-6016-5017, Nr. 4400-2770-9046, Nr. 4400-2770-9097, Nr. 4400-2770-9082, Nr. 4400-2770-9096, Nr. 4400-2770-9102, Nr. 4400-2770-9135, Nr. 4400-2770-9146) esantiems Gaižuvėlės g. 48, Saulėtekių k., Vilkijos apyl. sen., Kauno r. sav..
Laike 10 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo, susipažinti su projekto sprendiniais, siųsti pasiūlymus, galima projekto rengėjai Giedrei Onai Kiškienei (kvalifikacijos pažymėjimo 2008-02-22 Nr. 2R-FP-360) adresu: Lauko g.15, Karmėlava, Kauno r. sav., tel.: 8 616 87456, el. p.: giedre.kiskiene@gmail.com.

2014-06-17
Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. Įsakymu Nr.3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas žemės sklypo, Dasiūnų k., Babtų sen., Kauno r. sav., kadastrinis Nr.5257/0003:127, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. 
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka. 
Planavimo tikslas – ūkininko sodybos vietos parinkimas. 
Projekto organizatorius: Bronius Girdzijauskas ir Laura Girdzijauskienė. Projekto rengėjas: Aušra Pleitienė, individuali veikla.
 Susipažinti su projektu galima nuo 2014 m.birželio 18 d. iki 2014 m. liepos 2 d., Viešo projekto svarstymo su visuomene susirinkimas vyks 2014m. liepos 3 d. 10 val. adresas: Vasario 16 -sios g.21-5, Teleičių k., Garliavos apyl. sen., Kauno r. sav., tel. 8 674 02137, el.paštas pleitiene@gmail.com.

2014-06-16
Informuojame apie specialiojo teritorijų planavimo žemėtvarkos dokumento – Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto ūkininko sodybos vietai parinkti, žemės ūkio paskirties žemės sklype, kad. Nr. 5250/11:261, esančiame Virbališkių k., Ringaudų sen., Kauno r. sav., rengimą ir planavimo tikslų projektą.
 Laike 10 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo, susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais, siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų, galima projekto rengėjai Giedrei Onai Kiškienei, kvalifikacijos pažymėjimo 2008-02-22 Nr. 2R-FP-360, adresu: Lauko g.15, Karmėlava, Kauno r. sav., tel.: 8 616 87456, el. p.: giedre.kiskiene@gmail.com

2014-06-16
Informuojame apie specialiojo teritorijų planavimo žemėtvarkos dokumento – Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto ūkininko sodybos vietai parinkti, žemės ūkio paskirties žemės sklype, kad. Nr. 5233/11:191, esančiame Martinavos k., Karmėlavos sen., Kauno r. sav., rengimą ir planavimo tikslų projektą.
Laike 10 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo, susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais, siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų, galima projekto rengėjai Giedrei Onai Kiškienei, kvalifikacijos pažymėjimo 2008-02-22 Nr. 2R-FP-360, adresu: Lauko g.15, Karmėlava, Kauno r. sav., tel.: 8 616 87456, el. p.: giedre.kiskiene@gmail.com

2014-06-16
Informuojame apie bendrąja tvarka parengto Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k., žemės sklypo kadastr. Nr. 5233/0009:91 detaliojo plano pakartotinas viešinimo procedūras. 
Vieša ekspozicija įvyks Karmėlavos seniūnijos administracijos pastate, Vilniaus g. 65A, 2014 06 16 - 2014 07 02 dienomis. Viešas susirinkimas įvyks 2014 07 02, 11.00 val. ten pat. 
Planavimo tikslas – sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos; komercinės paskirties objektų teritorijos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Planavimo organizatorius – Zita Janina Rastenienė, Tymo g. 4 Kaunas tel. 8 699 90104. Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galima adresu Pavasario g. 3C Kaune, teikti pasiūlymus ir pretenzijas raštu iki viešo svarstymo susirinkimo dienos galima detaliojo plano rengėjui Vygintui Merkevičiui, tel. 8 699 89509, el. p. vygintas.merkys@gmail.com.

2014-06-16
Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo, esančio Girininkų k. I, Alšėnų sen., Kauno r.sav., formavimo ir pertvarkymo projektas.
Projekto tikslas – bendrosios dalinės nuosavybės teise valdomo 4,1509 ha žemės sklypo ( kad.Nr.5247/0017:9) atidalijimas suformuojant du atskirus žemės sklypus. 
Projekto iniciatorius– Greta Krasnickaitė, Jonas Liudvikas Rindeika.
Projekto rengėjas: UAB „Žemės sklypas“, Žalgirio 19, Raudondvario k., Kauno r., mob. 8 672 42340, el. p. anenartaviciene@gmail.com
Susipažinti su parengtu projektu galima UAB „Žemės sklypas“ patalpose nuo 2014-06-16 iki viešo projekto svarstymo susirinkimo ir jo metu.
Viešas projekto svarstymas vyks 2014-07-01 9.00 val. UAB „Žemės sklypas“ patalpose (Žalgirio 19, Raudondvaris, Kauno r., mob. 8 672 42340).

2014-06-13
Informuojame apie pradedamą rengti žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą, naujo kitos paskirties valstybinio žemės sklypo suformavimui po pastatais, esančiais Kauno r. sav., Batniavos sen., Kvesų k., Centrinė g. 97.
Projekto organizatorius – NŽT prie ŽŪM Kauno rajono skyrius.
Projekto iniciatorius – Aleksandras Kukarinas.
Projekto rengėjas – IĮ „Vitmeta“, tel. 8-615-23960, Žibintų g. 16, Rokai, Kauno r. sav.
Susipažinti su iniciatoriaus patvirtintais žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto sprendiniais ir teritorijų planavimo dokumentų sprendinių poveikio vertinimo ataskaita galima nuo 2014 m. birželio 19 d. iki 2014 m. liepos 3 d. (10 darbo dienų), adresu Žibintų g. 16, Rokai, Kauno r. sav. Dėl atvykimo būtina iš anksto susitarti tel. 8-615-23960.

2014-06-13
Informuojame apie bendrąja tvarka parengto Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k., žemės sklypo (kadastr. Nr. 5233/0009:91) detaliojo plano pakartotinas viešinimo procedūras. 
Vieša ekspozicija įvyks Karmėlavos seniūnijos administracijos pastate, Vilniaus g. 65A, 2014 06 16 - 2014 07 02 dienomis. Viešas susirinkimas įvyks 2014 07 02, 11.00 val. ten pat. 
Planavimo tikslas – sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos; komercinės paskirties objektų teritorijos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Planavimo organizatorius – Zita Janina Rastenienė, Tymo g. 4 Kaunas tel. 8 699 90104. Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galima adresu Pavasario g. 3C Kaune, teikti pasiūlymus ir pretenzijas raštu iki viešo svarstymo susirinkimo dienos galima detaliojo plano rengėjui Vygintui Merkevičiui, tel. 8 699 89509, el. p. vygintas.merkys@gmail.com.

2014-06-13
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą sklypo kad. Nr. 5283/0005:70, Užliedžių k., Užliedžių sen., Kauno r. detalųjį planą. 
Detaliojo plano tikslas: sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą, nustatant naudojimo būdą- gyvenamąsias teritorijas, pobūdį - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalijimas, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Viešas sprendinių svarstymo su visuomene susirinkimas įvyks 2014 m. liepos 14 d. 10 val. Užliedžių seniūnijoje, adresu Ledos g. 2, Užliedžiai, Kauno r. Vieša projekto sprendinių ekspozicija truks 10 darbo dienų iki susirinkimo Užliedžių seniūnijos skelbimų lentoje ir detaliojo plano rengėjo patalpose. 
Planavimo organizatorius: J. Biržiška, Partizanų g. 194-83, Kaunas, tel. (8 682)19334. 
Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti organizatoriui arba rengėjui arch. V. Alaunei, Nepriklausomybės a. 7-5, Kaunas, el.p. vygantas.alaune@gmail.com, tel.(8 610)67422, iki susirinkimo pabaigos.
 Dalyvavimas viešajame susirinkime neprivalomas.

2014-06-13
Informuojame apie supaprastinta tvarka parengtą žemės sklypo Užliedžių k., Užliedžių sen., Kauno r.sav., formavimo ir pertvarkymo projektą.
Projekto tikslas – Daivos Grumadienės, virginijaus Grumado nuosavybės teise valdomo 1,5838 ha žemės sklypo ( kad.Nr.5283/0005:273) padalijimas suformuojant iki dešimties atskirų žemės sklypų.
Projekto iniciatorius–Daiva Grumadienė, Virginijus Grumadas.
Projekto rengėjas: Jolitos Zigmantienės įmonė , vadovas Jolita Zigmantienė. 
Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2014 m. birželio 23 d. 10 d.d. įmonės patalpose , adresu : Naujakurių g.3 , Raudondvario k., Kauno r.sav. ( tel. 8 611 16858, el p. jolitaraud@gmail.com),

2014-06-11
Informuojame, kad rengiamas Kauno r. sav. tarybos 2011 01 27 sprendimu nr. TS-40 patvirtinto Kauno r. sav., Domeikavos sen., Radikių k., sklypo kad. Nr. 5217/0012:1250 detaliojo plano dalies keitimas sklype Birutės g. 8 kad. nr. 5217/0012:164. 
Planavimo tikslas: detaliojo plano dalies keitimas, sklypą padalijant į iki 5 (penkių) sklypų, nustatant teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą bei statybos reglamentą. 
Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. Projekto rengimo terminas 2014m I-II pusm. 
Pasikonsultuoti dėl rengiamų detaliojo plano sprendinių galima nuo 2014m. birželio 27d. iki 2014 m. liepos 29d. Tunelio g. 16, Kaune. 
Viešas susirinkimas vyks 2014 m. liepos 30d. 10 val. Tunelio g. 16, Kaune. Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Domeikavos seniūnijos patalpose ir Tunelio g. 16, Kaune. 
Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo, jo metu ir konsultavimosi metu. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. 
Detaliojo plano organizatorė B. Petkienė, tel. 8 672 23666, detaliojo plano rengėja UAB „Ateivis LT“, tel. 8 675 47596, e-paštas info@ateivis.lt.

2014-06-11
Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2009-03-05 sprendimu Nr. TS-87 patvirtinto Kauno r. sav., Raudondvario sen., Bernatonių k., žemės sklypo, kadastrinis Nr. 5270/0012:144, detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Raudondvario sen., Bernatonių k., kadastrinis Nr. 5270/0012:570, kurio plotas 0,1723 ha ir kadastrinis Nr. 5270/0012:569, kurio plotas 0,1689 ha.
Planavimo iniciatoriai – Gytis Murauskas, Arnoldas Murauskas.
Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliojo plano koregavimo, finansavimo ir planavimo tikslų projekto dokumentais galima susipažinti iki 2014-06-26 (10 darbo dienų), adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (212 kab., tel. (8 37) 30 55 84). 
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-06-06 įsakymas Nr. ĮS-1042 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo ir planavimo tikslų“
3. Teritorijų planavimo proceso iniciavimo sutartis
4. Darbų programa
5. Koregavimas
6. Įsakymas dėl detaliojo plano patvirtinimo

2014-06-09
Informuojame apie pradedamą rengti Kauno r. sav. tarybos 2011 01 27 sprendimu nr. TS-40 patvirtinto Kauno r. sav., Domeikavos sen., Radikių k., sklypo kad. Nr. 5217/0012:1250 detaliojo plano dalies keitimas sklype Birutės g. 8 kad. nr. 5217/0012:164. 
Planavimo tikslas: detaliojo plano dalies keitimas, sklypą padalijant į iki 5 (penkių) sklypų, nustatant teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą bei statybos reglamentą. 
Detaliojo plano organizatorė B. Petkienė, tel. 8 672 23666. 
Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti planavimo organizatorei ir rengėjai UAB „Ateivis LT”, tel. 8 675 4 7596, info@ateivis.lt. 
Apie detaliojo plano viešą svarstymą informuosime vėliau.

2014-06-09
Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo, esančio Ringaudų k., Ringaudų sen., Kauno r.sav., formavimo ir pertvarkymo projektas.
Projekto tikslas – Tado Martišiaus, Nido Dvilaičio, Kristinos Dvilaitienės nuosavybės teise valdomo 0,2106 ha žemės sklypo ( kad.Nr.5250/0009:523) bendraturčiams tenkančių dalių atidalijimas suformuojant du atskirus žemės sklypus. 
Projekto iniciatorius– Tadas Martišius, Nidas Dvilaitis, Kristina Dvilaitienė.
Projekto rengėjas: Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2014 m. birželio 09 d. 10 darbo dienų. Viešas projekto svarstymas vyks 2014 m. birželio 24 d. 9.00 val. įmonės patalpose, adresu: Žalgirio 19, Raudondvario k., Kauno r., mob. 8 672 42340) el. p. anenartaviciene@gmail.com.

2014-06-09
Siekiant užtikrinti teritorijų planavimo viešumą, informuojame, kad bendrąja tvarka parengtas Kauno r.sav., Neveronių sen., Neveronių k., sklypo, kad.Nr. 5233/0013:42 detalusis planas. 
Planavimo tikslas: Kauno r.sav. Administracijos direktoriaus 2004-12-22 įsakymu Nr. TS-1662 patvirtinto detaliojo plano keitimas žemės sklype, keičiant būdą, pobūdį iš komercinės paskirties obketų teritorijos į pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Planavimo organizatorius – UAB „BLG Terminalas“, Panerių g. 18, Vilnius, į.k. 30252998.
Detaliojo plano rengėjas - UAB „Archigrupė". Gauti informaciją apie rengiamą planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima UAB „Archigrupė“ patalpose, adresu: Jonavos g. 254, Kaunas, P.V. Inga Cibulskienė, tel. 8(604)40064, el.paštas info@archigrupe.lt. 
Viešas svarstymas vyksta bendrąja tvarka. 
Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2014-06-25 iki 2014-07-22 UAB „Archigrupė“ patalpose, adresu: Jonavos g. 254, Kaunas.
Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2014-07-09 iki 2014-07-22, UAB “Archigrupė” patalpose.
Viešas susirinkimas numatomas 2014-07-22 d., 16 val. UAB ,,Archigrupė“ patalpose. 
Pasiūlymus ir pastabas dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo dienos planavimo organizatoriui arba plano rengėjui UAB „Archigrupė“ , Jonavos g. 254, Kaunas, P.V. Inga Cibulskienė, tel. 8(604)40064, el.paštas info@archigrupe.

2014-06-06
Informuojame apie rengiamą žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą (kad. Nr. 5280/0012:410) esantį Kauno r. sav., Samylų sen., Dubravų k., Skl. Nr. 243.
Planavimo tikslas – žemės sklypo atidalijimas ir padalijimas suformuojant iki penkiolikos atskirų žemės sklypų nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties.
Planavimo organizatoriai – Antanas Lukoševičius, Juozas Vitas Paltanavičius, Jonas Paltanavičius, Alvidas Venckus, Virginija Juciuvienė, Irena Pupkienė, Jolanta Kalantienė.
Projekto rengėjas: UAB "Geomatininkų grupė" susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2014m. birželio mėn. 9 d. iki 2014 m. birželio mėn. 23 d. UAB "Geomatininkų gupė" įmonės patalpose, adresu: Laisvės al. 101A Kaunas, darbo dienomis 8:00 - 17:00 val., tel.: 868803303.

2014-06-06
Informuojame, apie parengtą žemės sklypo, esančio, Kauno rajone, Domeikavos seniūnijoje, Radikių kaime, Ąžuolų g. 38; 40, formavimo ir pertvarkymo projektą. 
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas: nuosavybės teise valdomų žemės sklypų (kadastro Nr. 5217/0022:96, Nr. 5217/0022:17) sujungimas suformuojant vieną sklypą.
Planavimo organizatorius: Rimas Tamulis, Rima Tamulienė
Projekto rengėjas: UAB "INVENTORA" tel.: 865915920

2014-06-06
Informuojame apie rengiamą žemės sklypo kad.Nr. 5250/0006:55, Kauno r.sav., Ringaudų sen., Karkiškių k. Planas rengiamas sutinkamai su Kauno raj. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.ĮS-1867 (2013-10-30). 
Planavimo tikslas-pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/ vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Teritorijoje numatoma statyti vienbučius ir dvibučius gyvenamuosius namus. 
Plano rengimo terminas 2013m. IV ketv.-2014m. III ketv.
Plano rengėja: UAB "MTARCH", adresas V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, tel.: 837 207335 el.p. aurelijai.grikstaitei@gmail.com. 
Planavimo organizatorius: Artūras Kristauskas, Pramonės pr. 4-42, Kaunas, tel.:8672 54622.
Pasiūlymus ir pageidavimus teikti bei susipažinti su planavimo dokumentais detaliojo plano organizatoriui arba rengėjai aukščiau nurodytais adresais galima visą planavimo laikotarpį iki viešo svarstymo ir jo metu.
Numatoma sprendinių vieša ekspozicija nuo 2014-06-23d. Ringaudų seniūnijos ir plano rengėjos patalpose 10 darbo dienų. Numatomas viešas sprendinių aptarimas 2014-07-08d. nuo 10 val. plano rengėjos patalpose V.Putvinskio g. 17-4, Kaune.

2014-06-05
Informuojame apie 2014-06-02 parengtą Stanaičių k., Garliavos apyl. sen., Kauno r. sav., planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai atrankos išvadą Nr. 36/(PAV)-D2-1354 planuojamai ūkinei veiklai.
Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas J. Soraka, Ateities g. 31, Ringaudų k, Kauno r. sav, tel. 8 687 79081.
Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: kavinės su pagalbinėmis patalpomis ir inžinerinės infrastruktūros (privažiavimo keliai, valymo įrenginiai, buitinių nuotekų, lietaus ir kanalizacijos, elektros, ryšių linijų) statyba.
Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Stanaičių k. sklypai (kad. nr. 5227/0002:264, 5227/0002:320), sklypai ribojasi su magistraliniu keliu Nr A-5 (Kaunas-Marijampolė).
Atsakingos institucijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento priimta atrankos išvada: poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.
Išsamiai susipažinti su PŪV PAV dokumentais, išvada, teikti motyvuotus pasiūlymus galima 20 darbo dienų nuo šio skelbimo išspausdinimo detaliojo plano rengėjai UAB „Ateivis LT“, Tunelio g. 16, Kaune tel. 8 675 47596, info@ateivis.lt, ūkinės veiklos užsakovui, Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentui (RAAD) prie AM, Rotušės a. 12, Kaune, tel. 8 37 401292.

2014-06-04
informuoja apie rengiamą žemės ūkio paskirties sklypo kad. Nr.5217/0008:305, esančio Ražių k., Domeikavos sen., Kauno r. sav., formavimo ir pertvarkymo projektą. 
Planavimo tikslas – sklypo padalijimas į šešias dalis, keičiant pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties.
Su rengiamu projektų galima susipažinti nuo 2014-06-04 iki 2014-06-17 UAB „Geodezininkai“ patalpose, Raudondvario pl. 93, Kaune, tel. 267156. 
Pasiūlymus ir pastabas galima teikti raštu iki 2014-06-17 iniciatorei Stanislavai Girnienei.

2014-06-04
Informuojame apie pradedama rengti žemės sklypo Vydūno Mažoji g. 17, Vilkijos m., Vilkijos sen., Kauno raj. formavimo ir pertvarkymo projektą.
Planavimo tikslas – iki 0,04 ha įsiterpusio laisvo valstybinės žemės ploto prijungimas.
Planavimo adresas – Vydūno Mažoji g. 17, Vilkijos m., Vilkijos sen., Kauno raj..
Planavimo iniciatorius – A. Kasparavičius ir V. Kasparavičienė.
Plano rengėjas: UAB „Žemėtvarkos darbai“, Savanorių pr.363-213, Kaunas, S. Kemzūra, tel. (8 37) 3324782 el. paštas: zemetvarkosdarbai@gmail.com
Dėl informacijos suteikimo, pasiūlymų ir pageidavimų kreiptis į plano rengėją. Pasiūlymus dėl žemės sklypo plano sprendinių galima teikti Kauno rajono savivaldybės administracijai (Savanorių pr. 371, Kaunas, LT-49500) galima nuo 2014-06-04 iki 2014-06-17.

2014-06-04
Informuojame apie supaprastinta tvarka parengtą žemės sklypo Užliedžių k., Užliedžių sen., Kauno r.sav., formavimo ir pertvarkymo projektą.
Projekto tikslas – Eitvydo Jagėlos nuosavybės teise valdomo 0,4554 ha žemės sklypo ( kad.Nr.5283/0005:297) padalijimas suformuojant penkis atskirus žemės sklypus. 
Projekto iniciatorius–Eitvydas Jagėla.
Projekto rengėjas: Jolitos Zigmantienės įmonė , vadovas Jolita Zigmantienė. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2014 m. birželio 18 d. 10 d.d. įmonės patalpose , adresu : Naujakurių g.3 , Raudondvario k., Kauno r.sav. ( tel. 8 611 16858, el p. jolitaraud@gmail.com),

2014-06-04
Informuojame apie bendrąja tvarka rengiamą žemės sklypų Kauno r. sav., Užliedžių sen., Naujųjų Muniškių k., sklypų kadastriniai Nr. 5283/0001:388, Nr. 5283/0001:414, detalųjį planą, pagal 2013-12-31 Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pasirašytą 
Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartį Nr. S-1655. 
Planavimo tikslas - sujungti sklypus, pakeisti sujungto žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą (pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos/pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos), padalyti į 2 sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą bei statybos reglamentą. 
Planavimo organizatoriai R. Šafranauskas, R. Šafranauskienė, M. Šventoraitis, M. Kosinskaitė, A. Raudonius, N. Raudonienė, J. Šventoraitis. 
Detaliojo plano rengėjas UAB „Etapas“, V. Putvinskio g. 17-4, Kaunas, tel. 8657 88822.

2014-06-04
Informuojame, kad bendrąja tvarka yra parengtas žemės sklypų Kauno r. sav., Užliedžių sen., Naujųjų Muniškių k., sklypų kadastriniai Nr. 5283/0001:388, Nr. 5283/0001:414, detalusis planas, kurio tikslas – sujungti sklypus, pakeisti sujungto žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą (pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos/pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos), padalyti į 2 sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą bei statybos reglamentą. 
Rengiant detalųjį planą strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas. 
Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galite nuo 2014-06-09 iki 2014-07-09 Kauno rajono Užliedžių seniūnijoje. Detaliojo plano sprendinių viešas aptarimas įvyks UAB „Etapas“ patalpose, V. Putvinskio g. 17-4, Kaune, 2014-07-09, 10 val. 
Pasiūlymus raštu dėl detaliojo plano sprendinių galite siųsti detaliojo plano rengėjui nurodytu adresu arba pateikti viešo susirinkimo dieną iki viešo aptarimo pabaigos. 
Detaliojo plano organizatoriai R. Šafranauskas, R. Šafranauskienė, M. Šventoraitis, M. Kosinskaitė, A. Raudonius, N. Raudonienė, J. Šventoraitis. 
Detaliojo plano rengėjas UAB „Etapas“, V. Putvinskio g. 17-4, Kaunas, telefonas pasiteirauti 8657 88822, el. p. detalieji@etapas.lt.

2014-06-04
Informuojame, kad yra rengiamas žemės sklypo Kampiškių k., Alšėnų sen., Kauno raj., sklypo kadastrinis adresas: 5247/0007:246, formavimo ir pertvarkymo projektas, kuris priklauso Romualdui Kuzmickui ir Jolantai Kuzmickienei.
Projekto tikslas – esamo nuosavybės teise valdomo žemės sklypo padalijimas į atskirus devynis žemės sklypus.
Su projektu galima susipažinti ir pastabas raštu pareikšti nuo 2014-06-05 iki 2014-06-20 UAB „Žemėtvarkos darbai“ patalpose adresu: Savanorių pr.363-213, 49425 Kaunas. Tel. 332482, 8682-14892.
formavimo ir pertvarkymo projekto rengėjas A.Čaplinskis.

2014-06-02
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą žemės sklypo (kadastro Nr. 5283/0005:53), esančio Kauno raj. sav., Užliedžių sen., Užliedžių k., detalųjį planą. 
Planavimo organizatorius: Alfredas Vaitovas, gyv. Raudondvario pl. 192-405, Kaunas.
Planavimo pagrindas, tikslai ir terminai: žemės sklypas planuojamas sutinkamai su Kauno raj. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ĮS-562. Planavimo tikslas - žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), ir sklypo padalijimui į 2 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymui. Plano rengėjas: UAB “Aplinka ir ekologija”,adresas: Maironio g. 48-3, Kaunas, tel. 861245717, el.p. urbeliene.marija@gmail.com. Pasiūlymus ir pageidavimus teikti, susipažinti su planavimo dokumentais aukščiau nurodytais adresais galima visą planavimo laikotarpį iki viešo svarstymo ir jo metu. Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2014-03-24 iki 2014-04-18 UAB „Aplinka ir ekologija “patalpose darbo dienomis nuo 9 val iki 16 val. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2014-04-07 iki 2014-04-18 UAB „Aplinka ir ekologija “patalpose. Viešas susirinkimas numatomas 2014-04-18 UAB “Aplinka ir ekologija “ patalpose, Kaunas, nuo 14 val.
2014-05-29
Informuojame, kad skelbiama parengto detaliojo plano projekto Seniavos k., Garliavos apyl. sen., Kauno raj., skl. kad. nr. 5260/0001:381, plotas – 0,7513ha,  Pajiesio k.v. konsultavimosi ir viešo susirinkimo procedūra. 
Projekto tikslas – parengti žemės sklypo Seniavos k., Garliavos apyl. sen., Kauno raj., detalųjį planą, kurio tikslas- sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) ir padalijimas į iki 8 (aštuonių) sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Projekto rengimo terminas -  (preliminarus) 2015 m. 
Viešas svarstymas vyksta bendrąja tvarka. Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2014 m. birželio 13d. iki 2014 m. liepos 14d. UAB ,,Polilinija” patalpose, adresas: Jonavos g. 40, Kaunas, tel. (8-37) 263917; 8-657-69-524. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2014-06-30 iki 2014-07-14, UAB “Polilinija” patalpose ir Garliavos apylinkių seniūnijoje, Vytauto g. 62,Garliava, LT-53259, Kauno raj.,Tel. (8~37) 39 36 25, El. paštas:    seniunija @ garliavosap.krs.lt 
Viešas susirinkimas numatomas 2014m. liepos 15d., 10 val. UAB ,,Polilinija” patalpose. 
Pasiūlymus ir pastabas dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo dienos planavimo organizatoriams: Gediminui Likšai, Linarai Likšienei, arba plano rengėjui UAB „Polilinija“, tel. 865769524, PV A.Žemaitienei, atenezemaite@gmail.com.

2014-05-26
Informuojame apie rengiamą žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą.
Projekto tikslas – 0,2838 ha kitos paskirties žemės sklypo, kadastrinis Nr. 5240/0011:61, kadastrinis Nr. 5240/0011:61, esančio Kauno r., Lapių sen., Lapių mstl., A. Merkio g. 34, padalijimas į 2 sklypus.
Projekto iniciatoriai – Iveta Kazlauskienė, Gilija Vareikienė.
Projekto rengėjas – UAB „Kauno projektavimo ir konsultavimo biuras“, K. Donelaičio g. 79-3, Kaunas, tel. 8-37 222900, el. p.: kpkb@kpkb.lt
Susipažinti su rengiamu sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu bei pateikti raštiškus pasiūlymus, pastabas, pretenzijas galite Projekto rengėjo adresu nuo 2014-05-28 iki 2014-06-13, 8-17 val. darbo dienomis.

2014-05-23
Informuojame kad parengtas žemės sklypo Vienybės g. 30 Garliavos m., Kauno r., formavimo ir pertvarkymo projektas
Planavimo tikslas – suformuoti naudojamą valstybinės žemės sklypą esamiems statiniams eksploatuoti.
Organizatorius: Albinas Lanauskas
Projekto rengėjas: UAB "INVENTORA" tel.: 865913772, viešas projekto svarstymas su visuomene įvyks 2014 gegužės 26 d. 10 val., projekto rengėjo patalpose adresu: K. Donelaičio g. 78-10 Kaunas.

2014-05-22
Informuojame, kad yra parengtas žemės sklypo  projektinis Nr.457-1, Pyplių k., Ringaudų sen., Kauno raj. sklypo kadastrinis adresas: 5250/0016:143, kuris priklauso Renaldui Juškevičiui, formavimo ir pertvarkymo projektas.
Gretimų sklypų  savininkus ir kitus suinteresuotus asmenis kviečiame
atvykti susipažinti su parengtu žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu bei pareikšti pastabas ar pasiūlymus raštu nuo 2014-05-22 iki 2014-06-07 į UAB  „Geomatininkų grupė“ patalpas adresu: Laisvės al.101A, Kaunas. Tel. 868803303.
Formavimo ir pertvarkymo projekto rengėjas A. Petravičius.

2014-05-22
Informuojame, kad yra parengtas žemės sklypų  projektinis Nr.305-1 ir Nr.521-2, Pyplių k., Ringaudų sen., Kauno raj. sklypų kadastriniai adresai: 5250/0016:158 ir 5250/0016:129, kurie priklauso Jolitai Juškevičienei ir Renaldui Juškevičiui, formavimo ir pertvarkymo projektas.
Gretimų sklypų  savininkus ir kitus suinteresuotus asmenis kviečiame
atvykti susipažinti su parengtu žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu bei pareikšti pastabas ar pasiūlymus raštu nuo 2014-05-22 iki 2014-06-07 į UAB  „Geomatininkų grupė“ patalpas adresu: Laisvės al.101A, Kaunas. Tel. 868803303.
Formavimo ir pertvarkymo projekto rengėjas A. Petravičius.

2014-05-22
Informuojame, kad yra parengtas žemės sklypo  projektinis Nr.181, Pyplių k., Ringaudų sen., Kauno raj. sklypo kadastrinis adresas: 5250/0016:181, kuris priklauso Giedrei Kuogaitei, formavimo ir pertvarkymo projektas.
Gretimų sklypų  savininkus ir kitus suinteresuotus asmenis kviečiame
atvykti susipažinti su parengtu žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu bei pareikšti pastabas ar pasiūlymus raštu nuo 2014-05-22 iki 2014-06-07 į UAB  „Geomatininkų grupė“ patalpas adresu: Laisvės al.101A, Kaunas. Tel. 868803303.
Formavimo ir pertvarkymo projekto rengėjas A. Petravičius.

2014-05-22
Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 5280/0012:88) esančio Dubravų k., Samylų sen., Kauno r. sav. detalusis planas. 
Planavimo tikslas – esamo sklypo padalijimas į 12 sklypų, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas į kitą (gyvenamosios teritorijos / vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. 
Projekto rengimo terminas 2014 m. II–IV ketvirčiai. Pasikonsultuoti dėl rengiamų detaliojo plano sprendinių galima nuo 2014 m. gegužės 26 d. iki birželio 20 d. Rotušės a. 26A, Kaune. Viešas susirinkimas vyks 2014 m. birželio 20 d. 12 val. rengėjos patalpose (Rotušės a. 26A, Kaune). Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Samylų seniūnijos patalpose (J. Biliūno g. 20, Samylų k., Kauno r.) ir Rotušės a. 26A, Kaune. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. 
Detaliojo plano organizatorius: Kęstutis Bacvinka, tel. 8 686 19320.
Detaliojo plano rengėja: UAB „GBK archstudija“, arch. G. Balčiūnaitė-Kareniauskienė, tel. 8 612 67353, e-paštas gbkarchstudija@gmail.com 
Dalyvavimas viešąjame susirinkime neprivalomas.

2014-05-21
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą žemės sklypo Noreikiškių k., Ringaudų sen., kadastro Nr. 5250/0006:524 Kauno raj., detalųjį planą.
Planavimo tikslas: sklypo padalijimas į 8 sklypus, atidalytų sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Viešas svarstymas vyksta bendrąja tvarka. Apytikris detaliojo plano rengimo terminas - planavimo sąlygų sąvado galiojimo laikas.
Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2014-05-26 iki 2014-06-20 UAB "Polilinija" patalpose. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2014-06-06 iki 2014-06-20 UAB "Polilinija" patalpose bei Ringaudų seniūnijoje Šiltnamių g.1, Noreikiškių k., LT-53363 Kauno r. sav. Viešas susirinkimas numatomas 2014-06-20 d., 11 val., UAB "Polilinija" patalpose. 
Planavimo organizatoriai - Armondas Paliulionis, Augutė Paliulionienė, gyv. Sukilėlių pr. 93-5, tel. 8 657 80043, Gintautas Lukas, Ineta Lukienė, gyv. V. Krėvės pr. 82A-83, Kaunas, tel. 8 686 73763, Dovydas Jagminas, Irma Jagminė,  gyv. Šiaurės pr. 30-62, Kaunas, tel.  8 674 09938.
Detaliojo plano rengėja - UAB „Polilinija", Jonavos g. 40, Kaunas, PV Justina Pliskauskienė, tel. 865271128, el.paštas: justina.kasyte@gmail.com.
Pasiūlymus ir motyvuotas pretenzijas dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriams arba rengėjai.
Dalyvavimas viešame svarstyme nėra privalomas.

2014-05-21
Informuojame, kad yra parengtas sklypų( kadastriniai Nr.5283/0004:577; Nr. 5283/0004:158 ir kadastrinis Nr. 5283/0004:535), esančių Vijūkų k., Užliedžių sen., Kauno r. sav. detalusis planas.
Planavimo organizatorius: Danguolė Pliaskienė ir Juozas Pliaskis, gyv. Romainių 106-8, Kaunas, tel. (8*684)07238;  Valdas Kęstutis Ivoška ir Lilita Ivoškienė gyv. Berlainių 10,  Kaunas. Tel. (8*613)08787.
Planavimo tikslas:  sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą ( gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos),  sujungimas ir padalijimas į iki 4 keturių sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Susipažinti su projektu galima Užliedžių sen. patalpose nuo 2014-05-26 d. 10 darbo dienų.
Viešas susirinkimas vyks 2014-06-23  10 val. Užliedžių seniūnijoje. Visi suinteresuoti asmenys gali teikti motyvuotus pasiūlymus raštu, o iki susirinkimo pabaigos – telefonu  8-613 08787.
Detaliojo plano rengėjas: K. Kuzminskas, tel. (8*686) 34925.

2014-05-21
Informuojame, apie rengiamą žemės sklypo, esančio, Kauno rajone, Domeikavos seniūnijoje, Radikių kaime, Ąžuolų g. 38; 40, formavimo ir pertvarkymo projektą. 
Projektas rengiamas supaprastinta  visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas: nuosavybės teise valdomų žemės sklypų (kadastro Nr. 5217/0022:96, Nr. 5217/0022:17) sujungimas suformuojant vieną sklypą.
Planavimo organizatorius: Rimas Tamulis, Rima Tamulienė
Projekto rengėjas: UAB "INVENTORA" tel.: 865915920, su parengtu projektu galima susipažinti nuo gegužės 21 iki birželio 6 d., adresu: K. Donelaičio g. 78-10 Kaunas, darbo dienomis 9:00 - 17:00

2014-05-20
Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas žemės sklypo kadastro Nr. 5247/0012:279, adresu Mokslo g. 61, Mastaičių k., Alšėnų sen.,  Kauno r., ir žemės sklypo kadastro Nr. 5247/0012:730, adresu Mokslo g. 63A, Mastaičių k., Alšėnų sen.,  Kauno r.,  formavimo ir pertvarkymo projektas.
Žemės sklypo, formavimo ir pertvarkymo projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079.
Planavimo tikslai ir uždaviniai – Įsiterpusių laisvos valstybinės žemės sklypų, iki 0,04 ha, suformavimas, ir sujungimas su besiribojančiais žemės sklypais, kadastriniai Nr. 5247/0012:279, Nr. 5247/0012:730.
Planavimo organizatorius – Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono skyrius (L. Sapiegos g. 10, LT-44501 Kaunas, adresas internete www.nzt.lt, tel. (8-37) 305572, faks. (8-37) 229238, el. pastas kauno.rajonas@nzt.lt).
Planavimo iniciatoriai – Alma Stankevičienė, Nerijus Stankevičius ir Laima Lengvelienė, gyvenantys Mokslo g. 61, Mastaičių k., Alšėnų sen., LT-53316 Kauno r.).
Projekto rengėjas: UAB ”Žemetra”, buveinės adresas Savanorių pr. 221-309, LT-02300 Kaunas, tel./faks. 8 37 211810, mob. tel. (8-656) 35762, el. p. zemetra@gmail.com).
Su rengiamo žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto sprendiniais susipažinti  galima  nuo 2014 m. gegužės 22 d. iki 2014 m. birželio 6 d. projekto rengėjos UAB ”Žemetra” patalpose.
Pasiūlymus ir pastabas dėl žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto sprendinių galima teikti raštu iki 2014 m. birželio 6 d. projekto iniciatoriams,  arba projekto rengėjai šiame skelbime nurodytais adresais.

2014-05-19
Informuojame, kad bendrąja tvarka rengiamas žemės sklypo detalusis planas, adresu: Seniavos k.,  Garliavos apyl. sen., Kauno raj., skl. kad. nr. 5260/0001:381, plotas - 0,7513ha. Detaliojo plano rengimo pagrindas – Kauno rajono savivaldybės Urbanistikos  skyriaus planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti 2014m. sausio 29d. Nr.DP-81. Planavimo tikslas: sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) ir padalijimas į iki 8 (aštuonių) sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Apytikris detaliojo plano rengimo terminas  – 2015m.
Planavimo organizatorius – Gediminas Likša, Linara Likšienė.
Detaliojo plano rengėjas – UAB „Polilinija“. Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: UAB „Polilinija“, Jonavos g. 40, Kaunas, tel. (8-37) 263 917, mob.tel. 8 657 69524 (arch. Atėnė Žemaitienė),  el.paštas: atenezemaite@gmail.com.
Apie teritorijų planavimo dokumento projekto viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.

2014-05-19
Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2007-01-31 sprendimu Nr. TS-17 patvirtinto Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Ireniškių k., žemės sklypo, kadastrinis Nr. 5260/0001:56, detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Ireniškių k., Klevų g. 15, kadastrinis Nr. 5260/0001:1021, kurio plotas 0,1103 ha.
Planavimo iniciatorė – Aida Jurkšaitė.
Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliojo plano koregavimo, finansavimo ir planavimo tikslų projekto dokumentais galima susipažinti  iki 2014-05-30 (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (212 kab., tel. (8 37) 30 55 84).    
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-05-14 įsakymas Nr. ĮS-799 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo ir planavimo tikslų“
3. Teritorijų planavimo proceso iniciavimo sutartis

2014-05-16
Informuojame, kad yra parengtas sklypo( kadastrinis Nr.5203/0010:207), esančio Sausinės g.4, Sausinės k., Užliedžių sen., Kauno r. sav. detalusis planas.
Planavimo organizatorius: Rita Labanauskienė, Kazys Burba ir Elena Burbienė, Jurgita Narbutienė ir Ramūnas Narbutas, gyv. Sausinės g.4, Sausinės k., Užliedžių sen., Kauno r. sav.. Tel. (8*686)17227.
Planavimo tikslas: sklypo  padalijimas į 7 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas
Susipažinti su projektu galima Užliedžių sen. patalpose nuo 2014-05-20 d. 10 darbo dienų.
Viešas susirinkimas vyks 2014-06-17  10 val. Užliedžių seniūnijoje. Visi suinteresuoti asmenys gali teikti motyvuotus pasiūlymus raštu, o iki susirinkimo pabaigos – telefonu  8-686-17227.
Detaliojo plano rengėjas: K. Kuzminskas, tel. (8*686) 34925.

2014-05-16
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti žemės sklypų (5250/0011:415, 5250/0011:414 ir 5250/0011:756), esančių Kauno r. sav., Ringaudų sen.,Virbališkių k. detalųjį planą.
Detaliojo planavimo pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-07-01 išduotas įsakymas dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo nr.: ĮS-1179 ir Kauno rajono savivaldybės administracijos Urbanistikos skyriaus 2013-09-06 išduotas planavimo sąlygų sąvadas DP-279.
Planavimo tikslas: Esamų  žemės sklypų sujungimas, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos / vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) ir padalinimas į iki 20 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Detaliojo plano organizatorius: Edgaras Stankevičius ir Liuda Stankevičienė, tel.: 8 (687) 48 989.
Detaliojo plano rengėjas: UAB ,,Studija 2a”, V. Kuzmos g. 9-3, Kaunas, tel. 8 (614) 96 688, el. paštas: teritorijos@studija2a.lt.
Apie teritorijų planavimo dokumentų sprendinių aptarimo, viešos ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai

2014-05-16
Informuojame apie bendrąja tvarka baigiamą rengti žemės sklypo (kad. nr. 5250/10:71), esančio Parko g. 1, Ringaudų k., Ringaudų sen, Kauno r. detalųjį planą.
Detaliojo planavimo pagrindas: sutartis ,,Dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo”, reg. Nr. PD-1-153, sudaryta 2013-04-23 vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-03-26 įsakymu Nr. ĮS – 454 ir Kauno rajono savivaldybės administracijos Urbanistikos skyriaus 2013-05-15 išduotos detaliojo planavimo sąlygos DP - 165.
Planavimo tikslas: žemės sklypo padalijimas į iki 3 sklypų, nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties – kitos (gyvenamosios teritorijos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Detaliojo plano organizatorius: Stanislava Mostauskienė, Parko g. 1, Ringaudų k., Kauno r.,
tel. 8 (614) 96 688.
Detaliojo plano rengėjas: UAB ,,Studija 2a”, V. Kuzmos g. 9-3, Kaunas, tel. 8 (614) 96 688, el. paštas: teritorijos@studija2a.lt. 
Apie teritorijų planavimo dokumentų sprendinių aptarimo, viešos ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai

2014-05-15
Informuojame, kad  rengiamas žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5278/0001:13) esančio Kauno r. sav., Vandžiogalos sen., Pociūnų k., formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas: nuosavybės teise valdomo žemės sklypo padalijimas suformuojant tris atskirus žemės sklypus. 
Organizatorius – Vygantas Paplauskas tel.  861267353. 
Rengėjas – UAB “GBK archstudija” ,   PV G. Balčiūnaitė-Kareniauskienė , Rotušės a.26, Kaunas,   tel.861267353, el.p:.gbkarchstudija@gmail.com
Išsamiau sužinoti apie rengiamą sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą, taip pat pateikti pastabas, pretenzijas bei pasiūlymus dėl sprendinių galite UAB “GBK archstudijos” patalpose (Rotušės a.26, Kaunas,   tel.861267353) nuo 2014-05-18 d. 10 darbo dienų iki viešo projekto svarstymo. Viešas projekto svarstymas su visuomene įvyks 2014-05-30 d. 11:00 val. rengėjo patalpose.

2014-05-15
Informuojame, apie parengtą sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą adresu Narėpų kaimas,  Karmėlavos seniūnija, Kauno rajonas, Kauno apskritis. Susipažinti su parengtu projektu, dokumentacija bei teikti pasiūlymus, ar pastabas galima nuo 2014-05-16 iki 2014-05-29, šiuo adresu: UAB „Polilinija“, Jonavos g. 40, Kaunas, tel. (8-37) 26 39 17, mob.tel. 8-65769524, el.paštas: atenezemaite@gmail.com. Darbo dienomis nuo 8-12val., 13-17val.  Viešas susirinkimas numatomas- 2014-05-30 , 10 val. UAB „Polilinija“ patalpose, Jonavos g. 40, Kaunas, tel. (8-37) 26 39 17. Planavimo tikslas – žemės sklypo adresu:  Narėpų  kaimas,  Karmėlavos seniūnija, Kauno rajonas, Kauno apskritis, žemės sklypas (kadastro Nr. 5233/0003:244), kurio plotas: 0.2476ha yra miškų ūkio paskirties žemė, padalijimas, atidalijant žemės ūkio naudmenas, suformuojant miškų ūkio paskirties ir žemės ūkio paskirties žemės sklypus. 
Planavimo organizatorius – Bronislava Šlubelienė. 
Plano rengėjas – UAB „Polilinija“, Jonavos g. 40, Kaunas, tel. (8-37) 26 39 17, mob.tel. 8-65769524, el.paštas: atenezemaite@gmail.com.

2014-05-13
Informuojame, kad supaprastinta tvarka yra parengtas žemės sklypo Narsiečių k., Alšėnų sen., Kauno raj., sklypo kadastrinis adresas: 5247/0009:256, formavimo ir pertvarkymo projektas, kuris priklauso Aldonai Mimienei ir Artūrui Akelaičiui.
Su projektu galima susipažinti ir pastabas raštu pareišti nuo 2014-05-14 iki 2014-05-29 UAB „Žemėtvarkos darbai“ patalpose adresu: Savanorių pr.363-213, 49425 Kaunas. Tel. 332482, 8682-14892. F
ormavimo ir pertvarkymo projekto rengėjas A.Čaplinskis.

2014-05-12
Informuojame, apie  rengiamą  žemės sklypo Bažnyčios g.12, Margininkų k., Taurakiemio sen., Kauno  r.sav., (apie 0,3000 ha) formavimo ir pertvarkymo projektą.
Planavimo  tikslas – naudojamo kitos paskirties ( naudojimo būdas-vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų  teritorijos) valstybinės žemės sklypo po esamais pastatais (gyvenamas namas unikalus Nr.5295-7019-2019, ūkio pastatas unikalus Nr.5295-7019-2028).
Projekto iniciatorius – Antaninos Rimienės turto paveldėtojai Regina Virbickienė, Viktoras Rimas, Janina Bartusevičienė, Angelės Aleksandravičienės turto paveldėtojas Rimantas Mečislovas Aleksandravičius.
Projekto rengėjas: UAB „Geomastas“, Karaliaus Mindaugo pr.29, Kaunas . Proj. autorius Elena Žižiūnienė kval. paž. Nr.FP-106  (tel. Nr.868554131, el. paštas  elenaz@geomastas.lt).
Susipažinti su projektu galima nuo 2014 m. gegužės 14 d. 10 darbo dienų UAB „Geomastas“ patalpose Karaliaus Mindaugo pr.29, Kaunas. Motyvuotus pasiūlymus ir pageidavimus galima teikti plano rengėjui iki susipažinimo su rengiamu projektu pabaigos datos.

2014-05-09
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k., žemės sklypo kadastr. Nr. 5233/0009:91 detalųjį planą. Planavimo tikslas – sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos; komercinės paskirties objektų teritorijos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Planavimo organizatorius – Zita Janina Rastenienė, Tymo g. 4 Kaunas tel. 8 699 90104. Vieša ekspozicija įvyks Karmėlavos seniūnijos administracijos pastate, Vilniaus g. 65A, 2014 05 27 - 2014 06 10 dienomis. Viešas susirinkimas įvyks 2014 06 10, 11.00 val. ten pat. Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galima adresu Pavasario g. 3C Kaune, teikti pasiūlymus ir pretenzijas raštu iki viešo svarstymo susirinkimo dienos galima detaliojo plano rengėjui Vygintui Merkevičiui, tel. 8 699 89509, el. p. vygintas.merkys@gmail.com.

2014-05-08
Informuojame apie pradedamą bendrąja tvarka rengti sklypo Miško g.103, Ežerėlio m., Kauno r. planą, prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
Planavimo tikslas: kitos paskirties žemės sklypo suformavimas valstybinėje žemėje prie nuosavybės teise turimų pastatų.
Planavimo organizatoriai: Skirmantas Viliūšis ir Jonas Viliūšis.
Rengėjas: UAB “Geodezininkai” Raudondvario pl.93, Kaunas, tel.:(8-37)267156, el.p.:geodezininkai@gmail.com.

2014-05-08
Informuojame kad rengiamas žemės sklypo Vienybės g. 30 Garliavos m., Kauno r., formavimo ir pertvarkymo projektas
Planavimo tikslas – suformuoti naudojamą valstybinės žemės sklypą esamiems statiniams eksploatuoti.
Pareiškėjas: Albinas Lanauskas
Projekto rengėjas: UAB "INVENTORA" tel.: 865913772, su rengiamu projektu galima susipažinti 2014 gegužės 12 – gegužės 23 d., adresu: K. Donelaičio g. 78-10 Kaunas, darbo dienomis 10:00 - 17:00 val.

2014-05-08
Informuojame, kad parengtas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas Kauno r. sav., Ringaudų sen., Gaižėnų k., Gaižėnų g. 18, žemės sklypo kadastrinis Nr. 5250/0012:339, kurio plotas 10,9831ha.
Planavimo tikslas: Bendrosios dalinės nuosavybės teise valdomo žemės sklypo padalijimas, suformuojant miškų ūkio paskirties, kitos paskirties, prie gyvenamojo namo (unikalus Nr. 5297-0029-1014), ir žemės ūkio paskirties žemės sklypus.
Planavimo organizatorius: Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono skyrius.
Planavimo iniciatorius: Jadvyga Raižienė, Juozas Misevičius, Daiva Rimkevičienė, Rolandas Misevičius, Stasys Misevičius (miręs) paveldėjimą tvarkosi Elena Misevičienė.
Projekto rengėjas: UAB „Žemės matavimai“, Aukštaičių g. 9, Kaunas. Tel.867577777.
Susipažinti su parengtu projektu, dokumentacija bei teikti pasiūlymus, ar pastabas galima darbo dienomis nuo 10-16 val. iki 2014-05-20 dienos. Parengto žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto viešo svarstymo su visuomene susirinkimas vyks 2014-05-20 10val. UAB „Žemės matavimai“ patalpose.

2014-05-05
Informuojame, kad  rengiamas žemės sklypų (kadastro Nr. 5263/0011:116, 5263/0011:212, 5263/0011:210) esančių Kauno r. sav., Babtų sen., Panevėžiuko k., Taiko g. 29 ir Babtų sen., Lazdynės k. formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas: žemės sklypo (kadastro Nr. 5263/0011:116) atidalijimas ir atidalintos dalies sujungimas kartu su žemės sklypais (kadastro Nr. 5263/0011:212, Nr. 5263/0011:210) suformuojant du atskirus žemės sklypus. 
Organizatoriai – Mindaugas Lukoševičius, Adolfas Gabinaitis tel.  861267353. 
Rengėjas – UAB “GBK archstudija” ,   PV G. Balčiūnaitė-Kareniauskienė , Rotušės a.26, Kaunas,   tel.861267353, el.p:.gbkarchstudija@gmail.com
Išsamiau sužinoti apie rengiamą sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą, taip pat pateikti pastabas, pretenzijas bei pasiūlymus dėl sprendinių galite UAB “GBK archstudijos” patalpose (Rotušės a.26, Kaunas,   tel.861267353) nuo 2014-05-06 d. 10 darbo dienų iki viešo projekto svarstymo. Viešas projekto svarstymas su visuomene įvyks 2014-05-20 d. 11:00 val. rengėjo patalpose.

2014-05-05
Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004m. rugpjūčio 11d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas žemės sklypo Kauno r. sav., Raudondvario sen., Netonių k., (kad. nr. 5270/0010:624) kaimo plėtros žemėtvarkos projektas. 
Planavimo tikslas: parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko ūkio sodybos vietai parinkti. 
Organizatorius – Andrius Uznys, tel.  861267353. 
Rengėjas – UAB “GBK archstudija” ,   PV G. Balčiūnaitė-Kareniauskienė , Rotušės a.26, Kaunas,   tel.861267353, el.p:.gbkarchstudija@gmail.com
Susipažinti su parengtu projektu galima UAB „GBK archstudijos“ patalpose nuo 2014-05-06 iki viešo projekto svarstymo susirinkimo ir jo metu. Viešas projekto svarstymas vyks 2014-05-20 10.00 val.  rengėjo patalpose.

2014-05-05
Informuojame apie bendrąja tvarka rengiamą sklypo kad. Nr. 5283/0006:687 Kauno r. sav., Užliedžių sen., Vijūkų k. pagr. žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio į kitą (vienbučių ir dvibučių gyv. pastatų statybos), padalijimo į sklypus,  teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamentų nustatymo detalųjį planą. Viešas susirinkimas įvyks 2014 m. gegužės 30 d. 13 val. Užliedžių seniūnijos patalpose, Ledos g. 2, Užliedžiuose. Vieša projekto ekspozicija- 10 darbo dienų, iki susirinkimo, seniūnijos skelbimų lentoje. Organizatorius: B. I. P. Čikotas, D. Čikotienė, Dvarų g. 38, Kaunas, tel. (8 615) 21016. Rengėjas- J. Šarakauskas, tel. (8 684) 84894, Nepriklausomybės a. 7-5, Kaunas, el. paštas: jonas.sarakauskas@gmail.com. Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas dėl rengiamo dokumento teikti raštu organizatoriams arba rengėjui iki viešo susirinkimo pabaigos.

2014-05-02
Informuojame apie rengiamą žemės sklypo Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Seniavos k., Titnago g. 41A  (sklypo kadastrinis Nr. 5260/0001:692) formavimo ir pertvarkymo projektą.
Planavimo tikslas – įsiterpusio laisvo valstybinės žemės sklypo suformavimas ir sujungimas su žemės sklypu, kadastrinis Nr. 5260/0001:692. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Projekto organizatorius – Leva Folkmanienė, gyv. Titnago g. 41A, Seniavos k., Garliavos apyl. sen., Kauno r.
Projekto rengėjas – UAB „Geometra", Taikos pr. 88A (verslo centras „1000"), Kaunas, tel. 8-37-312352, faks. 8-37-311733, www.geometra.lt, projekto vadovė D. Mocevičienė, architektė Monika Paleckaitytė, tel. 8-657-58822, el. p. monika.paleckaityte@geometra.lt.
Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2014-05-20 iki 2014-06-03 UAB „Geometra“ patalpose, Taikos pr. 88A (verslo centras „1000"), Kaunas. 
Motyvuotus pasiūlymus ir pageidavimus raštu galima teikti planavimo organizatoriui ar plano rengėjui iki susipažinimo su rengiamu projektu pabaigos datos.

2014-05-02
Informuojame, kad  vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004m. rugpjūčio 11d. Įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgivendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas 0,5202 ha žemės sklypo, kad. Nr. 5207/0005:907           Tirkšlių   k.,Batniavos  sen., Kauno r.sav. (Bubių k.v.) , kaimo plėtros  žemėtvarkos projektas ūkininko  sodybos vietai parinkti . Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.   
Planavimo tikslas:  Ūkininko  sodybos vietos  suformavimas.
Planavimo  organizatorius: Paulius Tamošiūnas  gyv. Palemono g.54-1, Kaunas ,  tel. 8 -650-94023 
Projekto rengėjas: Jolitos Zigmantienės įmonė , vadovas Jolita Zigmantienė. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2014 m. gegužės   19 d. 10 d.d.  įmonės  patalpose , adresu : Naujakurių g.3 , Raudondvario k.,  Kauno r.sav.  ( tel. 8- 611 -16858, el p.  jolitaraud@gmail.com).

2014-05-02
Informuojame, kad  vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004m. rugpjūčio 11d. Įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgivendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas 0,5049 ha žemės sklypo, kad. Nr. 5273/0008:0219 Kairiūkščių k.,Rokų sen., Kauno r.sav. (Rokų k.v.) ,  kaimo plėtros  žemėtvarkos projektas ūkininko  sodybos vietai parinkti . Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.   
Planavimo tikslas:  Ūkininko  sodybos vietos  suformavimas.
Planavimo  organizatorius: Vytautas Gutmanas gyv. Obelyno g.6, Vaišvydavos k., Kauno r.sav. ,  tel. 8 -650-94023           
Projekto rengėjas: Jolitos Zigmantienės įmonė , vadovas Jolita Zigmantienė. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2014 m. gegužės   19 d. 10 d.d.  įmonės  patalpose , adresu : Naujakurių g.3 , Raudondvario k.,  Kauno r.sav.  ( tel. 8- 611 -16858, el p.  jolitaraud@gmail.com).

2014-05-02
Informuojame, kad  vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004m. rugpjūčio 11d. Įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgivendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas 0,5202 ha žemės sklypo, kad. Nr. 5207/0005:906 Tirkšlių   k.,Batniavos  sen., Kauno r.sav. (Bubių k.v.) , kaimo plėtros  žemėtvarkos projektas ūkininko  sodybos vietai parinkti . Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.   
Planavimo tikslas:  Ūkininko  sodybos vietos  suformavimas.
Planavimo  organizatorius: Andrius Bieliūnas  gyv. K.Škirpos g.15-9, Kaunas ,  tel. 8 -650-94023 
Projekto rengėjas: Jolitos Zigmantienės įmonė , vadovas Jolita Zigmantienė. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2014 m. gegužės   19 d. 10 d.d.  įmonės  patalpose , adresu : Naujakurių g.3 , Raudondvario k.,  Kauno r.sav.  ( tel. 8- 611 -16858, el p.  jolitaraud@gmail.com).

2014-04-30
Informuojame, kad parengtas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas Kauno r. sav., Ringaudų sen., Gaižėnų k., Gaižėnų g. 18, žemės sklypo kadastrinis Nr. 5250/0012:339, kurio plotas 10,9831ha.
Planavimo tikslas: Bendrosios dalinės nuosavybės teise valdomo žemės sklypo padalijimas, suformuojant miškų ūkio paskirties, kitos paskirties, prie gyvenamojo namo (unikalus Nr. 5297-0029-1014), ir žemės ūkio paskirties žemės sklypus.
Planavimo organizatorius: Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono skyrius.
Planavimo iniciatorius: Jadvyga Raižienė, Juozas Misevičius, Daiva Rimkevičienė, Rolandas Misevičius, Stasys Misevičius (miręs) paveldėjimą tvarkosi Elena Misevičienė.
Projekto rengėjas: UAB „Žemės matavimai“, Aukštaičių g. 9, Kaunas. Tel.867577777.
Susipažinti su parengtu projektu, dokumentacija bei teikti pasiūlymus, ar pastabas galima darbo dienomis nuo 10-16 val. iki 2014-05-20 dienos. Parengto žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto viešo svarstymo su visuomene susirinkimas vyks 2014-05-20 10val. UAB „Žemės matavimai“ patalpose.

2014-04-30
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą sklypų kad.Nr.5280/0005:100, 5280/0005:101 ir 5280/0005:180, Šlienavos k., Samylų sen., Kauno r., detalųjį planą. 
Planavimo tikslas: sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/ vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), sujungimas ir padalijimas į iki 20 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Planavimo organizatorius: Sonata Šiupienienė, Rūta Šiupienienė, Miško g. 10, Šlienava, Kauno r., tel.:860066641. 
Rengėjas: UAB “GIRU”, Kuršių g. 7-305, Kaunas, tel.:860066641, el.p.:info@giru.lt. 
Numatomas planavimo terminas – 2014 m. III ketvirtis. 
Viešas svarstymas su visuomene įvyks rengėjo patalpose, adresu Kuršių g. 7-305, Kaune, birželio 3 d. 9 val. Su projekto sprendiniais susipažinti galima rengėjo patalpose. Vieša ekspozicija vyks Samylų seniūnijoje 10 darbo dienų iki susirinkimo. Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti iki susirinkimo pabaigos organizatoriui arba rengėjui.

2014-04-29
Informuojame apie rengiamą žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą esantį Kauno r. sav., Lapių sen., Smiltynų II k. SB „Tauraupis“.
Planavimo tikslas – žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo organizatorius – Nacionalinė žemės tarnyba  prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono skyrius.
Planavimo iniciatorius – SB pirmininkas Gintautas Grudžiūnas.
Projekto rengėjas: UAB "Geomatininkų grupė" susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2014m.  balandžio mėn. 29 d. iki 2014 m. gegužės  mėn. 14d. UAB "Geomatininkų grupė" įmonės patalpose, adresu: Laisvės al. 101A Kaunas, darbo dienomis 8:00 - 17:00 val., tel.: 865507558.

2014-04-29
Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo esančio 5247/0019:349,  skl nr. 884-5, Girininkų II k., Alšėnų sen., Kauno r. sav., planas, kaimo plėtros žemėtvarkos projekto ūkininko sodybos vietai parinkti. Planas rengiamas supaprastinta  visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka. 
Planavimo tikslas: parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko ūkio sodybos vietai parinkti.. 
Planavimo organizatorius: Mantas Sutkus.
Projekto rengėjas: UAB "INVENTORA" tel.: 865913761, susipažinti su projektu ir teikti pasiūlymus galima adresu: K. Donelaičio g. 78-10, Kaunas nuo balandžio men. 30d. iki  gegužės 15d., darbo dienomis 8:30 - 17:30 val.

2014-04-29
UAB „Geodezininkai“ informuoja apie rengiamą žemės ūkio paskirties sklypo kad. Nr.5247/0018:90, esančio Poderiškių k., Alšėnų sen., Kauno r. sav., formavimo ir pertvarkymo projektą. Planavimo tikslas – sklypo atidalijimas į tris dalis, nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties.
Su rengiamu projektų galima susipažinti nuo 2014-05-02 iki 2014-05-15 UAB „Geodezininkai“ patalpose, Raudondvario pl. 93, Kaune, tel. 267156. Pasiūlymus ir pastabas galima teikti raštu iki 2014-05-15 iniciatoriams UAB „Restartas“, Vaidotiui Dauskurtui, Ingai Valiuvienei ir Juozui Valiui.

2014-04-28
Informuojame suinteresuotą visuomenę bei besiribojančių sklypų savininkus Darių Armoną, Šarūną Vilčinską, Stepūną Baltutį, Tomą Kriščiūną, Jurgitą Kriščiūnienę, Alvydą Račą, Iloną Klusaitę, Daivą Prekevičienę, Nerijų Jaskį, Vidmantą Jonyną, Zitą Barauskienę, Audronę Reinartaitę, apie parengtą detalųjį planą, Kauno r.sav., Garliavos apyl.sen., Ireniškių k., sklypo, Kad.Nr. 5260/0001:391, planavimo tikslas: esamo sklypo padalijimas į iki 20 sklypų, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos(G1))-iki 18 skl., iki 2skl - I1/I2,  teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Planavimo organizatorė – Jadvyga Skenderienė.
Apytikris detaliojo plano rengimo terminas - 2013 m. IV ketv. - 2015 m. I ketv.
Detaliojo plano rengėjas - UAB „Archigrupė". Gauti informaciją apie rengiamą planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima UAB „Archigrupė“ patalpose, adresu: Jonavos g. 254, Kaunas, P.V. Inga Cibulskienė, tel. 8(604)40064, el.paštas info@archigrupe.lt. 
Viešas svarstymas vyksta bendrąja tvarka. 
Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2014-05-12 iki 2014-06-06 UAB „Archigrupė“ patalpose, adresu: Jonavos g. 254, Kaunas.
Vieša projektų ekspozicija vyks nuo 2014-05-26 iki 2014-06-06, UAB “Archigrupė” patalpose.
Viešas susirinkimas numatomas 2014-06-06 d., 16 val. UAB ,,Archigrupė“ patalpose. 
Pasiūlymus ir pastabas dėl parengtų projektų sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo dienos planavimo organizatoriui arba plano rengėjui UAB „Archigrupė“ , Jonavos g. 254, Kaunas, P.V. Inga Cibulskienė, tel. 8(604)40064, el.paštas info@archigrupe.

2014-04-28
Papildomai informuojame apie bendrąja tvarka parengtą žemės sklypo (kadastro Nr. 5283/0005:53), esančio Kauno raj. sav., Užliedžių sen., Užliedžių k., detalųjį planą. 
Planavimo organizatorius: Alfredas Vaitovas, gyv. Raudondvario pl. 192-405, Kaunas.
Planavimo pagrindas, tikslai ir terminai: žemės sklypas planuojamas sutinkamai su Kauno raj. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ĮS-562. Planavimo tikslas - žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), ir sklypo padalijimui į 2 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymui. Plano rengėjas: UAB “Aplinka ir ekologija”,adresas: Maironio g. 48-3, Kaunas, tel. 861245717, el.p. urbeliene.marija@gmail.com. 
Papildomas susipažinimas su detaliojo plano sprendiniais planuojamas nuo 2014-04-29 10 darbo dienų UAB “Aplinka ir ekologija” patalpose.

2014-04-28
Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004m. rugpjūčio 11d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas žemės sklypo Kauno r. sav., Raudondvario sen., Netonių k., (kad. nr. 5270/0010:624) kaimo plėtros žemėtvarkos projektas. 
Planavimo tikslas: parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko ūkio sodybos vietai parinkti. 
Organizatorius – Andrius Uznys, tel.  861267353. 
Rengėjas – UAB “GBK archstudija” ,   PV G. Balčiūnaitė-Kareniauskienė , Rotušės a.26, Kaunas,   tel.861267353, el.p:.gbkarchstudija@gmail.com
Susipažinti su parengtu projektu galima UAB „GBK archstudijos“ patalpose nuo 2014-05-06 iki viešo projekto svarstymo susirinkimo ir jo metu. Viešas projekto svarstymas vyks 2014-05-20 10.00 val.  rengėjo patalpose.

2014-04-28
Informuojame, kad  rengiamas žemės sklypų (kadastro Nr. 5263/0011:116, 5263/0011:212, 5263/0011:210) esančių Kauno r. sav., Babtų sen., Panevėžiuko k., Taiko g. 29 ir Babtų sen., Lazdynės k. formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas: žemės sklypo (kadastro Nr. 5263/0011:116) atidalijimas ir atidalintos dalies sujungimas kartu su žemės sklypais (kadastro Nr. 5263/0011:212, Nr. 5263/0011:210) suformuojant du atskirus žemės sklypus. 
Organizatoriai – Mindaugas Lukoševičius, Adolfas Gabinaitis tel.  861267353. 
Rengėjas – UAB “GBK archstudija” ,   PV G. Balčiūnaitė-Kareniauskienė , Rotušės a.26, Kaunas,   tel.861267353, el.p:.gbkarchstudija@gmail.com
Išsamiau sužinoti apie rengiamą sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą, taip pat pateikti pastabas, pretenzijas bei pasiūlymus dėl sprendinių galite UAB “GBK archstudijos” patalpose (Rotušės a.26, Kaunas,   tel.861267353) nuo 2014-05-06 d. 10 darbo dienų iki viešo projekto svarstymo. Viešas projekto svarstymas su visuomene įvyks 2014-05-20 d. 11:00 val. rengėjo patalpose.

2014-04-28
Siekiant užtikrinti teritorijų planavimo viešumą, informuojame, kad bendrąja tvarka parengas žemės sklypo Kauno r.sav., Ringaudų sen., Ringaudų k., žemės sklypo, Kad.Nr.5250/0006:834 detalusis planas.:
Detaliojo plano tikslas: sklypo pagrindinės naudojimo paskirties keitimas į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), sujungimas ir padalijimas į iki 4 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Planavimo organizatoriai – Rolandas Puskunigis ir Gintaras Puskunigis, tel. 8 604 40064. 
Apytikris detaliojo plano rengimo terminas - 2013 m. IV ketv. - 2015 m. I ketv.
Detaliojo plano rengėjas - UAB „Archigrupė". Gauti informaciją apie rengiamą planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima UAB „Archigrupė“ patalpose, adresu: Jonavos g. 254, Kaunas, P.V. Inga Cibulskienė, tel. 8(604)40064, el.paštas info@archigrupe.lt. 
Viešas svarstymas vyksta bendrąja tvarka. 
Su parengtais projektais galima susipažinti nuo 2014-05-12 iki 2014-06-06 UAB „Archigrupė“ patalpose, adresu: Jonavos g. 254, Kaunas.
Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2014-05-26 iki 2014-06-06, UAB “Archigrupė” patalpose.
Viešas susirinkimas numatomas 2014-06-06 d., atitinkamai 15 val. ir 16 val. UAB ,,Archigrupė“ patalpose. 
Pasiūlymus ir pastabas dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo dienos planavimo organizatoriams arba plano rengėjui UAB „Archigrupė“ , Jonavos g. 254, Kaunas, P.V. Inga Cibulskienė, tel. 8(604)40064, el.paštas info@archigrupe.

2014-04-28
Pranešame apie rengiamą kaimo plėtros žemėtvarkos projektą naujai ūkininko ūkio sodybos vietai parinkti Kauno r.sav., Ringaudų sen., Virbališkių k., kadastrinis Nr. 5250/0011:1121.
Projekto organizatorius – ūkininkas Valentinas Arūnas ir Regina Nijolė Arūnienė.
Projektų rengėjas – IĮ „Vitmeta“, Žibintų g. 16, Rokai, Kauno r.sav., mob. tel. 8-615-23960.
Susipažinimas su projektu ir pasiūlymų teikimas vyks nuo 2014-05-02 iki 2014-05-15 Žibintų g. 16, Rokai, Kauno r.sav.

2014-04-25
Informuojame apie bendrąja tvarka rengiamą sklypo kad. Nr. 5283/0006:687 Kauno r. sav., Užliedžių sen., Vijūkų k. pagr. žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio į kitą (vienbučių ir dvibučių gyv. pastatų statybos), padalijimo į sklypus,  teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamentų nustatymo detalųjį planą. Viešas susirinkimas įvyks 2014 m. gegužės 30 d. 13 val. Užliedžių seniūnijos patalpose, Ledos g. 2, Užliedžiuose. Vieša projekto ekspozicija- 10 darbo dienų, iki susirinkimo, seniūnijos skelbimų lentoje. Organizatorius: B. I. P. Čikotas, D. Čikotienė, Dvarų g. 38, Kaunas, tel. (8 615) 21016. Rengėjas- J. Šarakauskas, tel. (8 684) 84894, Nepriklausomybės a. 7-5, Kaunas, el. paštas: jonas.sarakauskas@gmail.com. Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas dėl rengiamo dokumento teikti raštu organizatoriams arba rengėjui iki viešo susirinkimo pabaigos.

2014-04-25
Informuojame apie 2014-04-23 parengtą Stanaičių k., Garliavos apyl. sen., Kauno r. sav., planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai atrankos išvadą Nr. 26/(PAV)-D2-1056 planuojamai ūkinei veiklai.
Planuojamos ūkinės veiklos užsakovai A. V. Būda, J. Būda, G. Būda, Žiemių g. 4-36, Kaunas tel. 8 698 25082.
Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: plataus asortimento prekių ir kitų, nepavojingų sveikatai, medžiagų sandėlių su administracinėmis patalpomis Stanaičių k., Garliavos apyl. sen., Kauno r. sav., statyba.
Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Stanaičių k. sklypai (kad. nr. 5227/0002:98, 5227/0002:237, 5227/0002:386).
Atsakingos institucijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento priimta atrankos išvada: poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.
Išsamiai susipažinti su PŪV PAV dokumentais, išvada, teikti motyvuotus pasiūlymus galima 20 darbo dienų nuo šio skelbimo išspausdinimo detaliojo plano rengėjai UAB „Ateivis LT“, Tunelio g. 16, Kaune tel. 8 675 47596, info@ateivis.lt, ūkinės veiklos užsakovams, Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentui (RAAD) prie AM, Rotušės a. 12, Kaune, tel. 8 37 401292.

2014-04-23
Informuojame, kad 2014 m. Balandžio 11 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono skyriaus vedėjo įsakymu Nr. 7KPĮ-(14.7.125.)-12 patvirtintas žemės sklypo (kad. Nr. 5233/0013:373, plotas–0.9700 ha), esančio Pabiržio kaime, Neveronių seniūnijoje, Kauno rajone, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti (specialiojo teritorijų planavimo dokumentas).
Planavimo organizatorius – Stasys Algirdas Mankauskas, gyv. Karmėlavos g. 17; Neveronių  kaimas, Neveronių seniūnija, Kauno rajonas, tel. 860101008.

2014-04-23
Informuojame apie rengiamą žemės sklypo (kadastrinis Nr. 52030006:566), esančio Muniškių k., Babtų sen., Kauno r. sav.  kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko ūkio sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslai ir uždaviniai: parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko ūkio sodybos vietai parinkti ne mažesniame kaip 1,0000ha žemės sklypo plote.
Planavimo organizatorius: Antanas Barzda, gyv. Savanorių pr. 65-6, Kaunas, tel. Nr. 8-685 14821.
Projekto rengėja: UAB „GEORAIMONDA“, Vytauto pr. 43A, Kaunas. Projekto vadovė - Bangutė Zinkienė, tel. Nr. 8-614-76613.
Susipažinti su projekto sprendiniais ir sprendinių poveikio vertinimo ataskaita bei teikti pasiūlymus ar pastabas dėl parengtų sprendinių (raštu) galima nuo 2014 m. balandžio  24 d. iki gegužės 9 d. planavimo organizatoriui arba projekto rengėjai UAB „GEORAIMONDA“ adresu Vytauto pr. 43A, Kaunas, projekto vadovė Bangutė Zinkienė. Dėl atvykimo būtina iš anksto susitarti tel. 8-614-76613

2014-04-18
Informuojame, apie parengtą Kauno r. sav., Domeikavos sen., Ražių k. sklypo, kad.Nr.5217/0010:473, detalųjį planą. Planavimo tikslas- sklypo padalijimas į 11sklypų, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/ vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Planavimo organizatorius- V.Ražanauskė. DP rengėjas- E.Balaišienės projektavimo firma, K.Petrausko g.23A, Kaunas, tel.222616, egbgrupe@gmail.com www.egbprojektai.lt. 
Su parengtu DP galima susipažinti nuo 2014-04-22 iki 2014-05-20 DP rengėjo patalpose. Vieša ekspozicija vyks nuo 2014-05-07 iki 2014-05-20 Domeikavos sen. ir planuojamame sklype. 
Viešas susirinkimas numatomas 2014-05-20 10val. DP rengėjo patalpose. Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas prašome teikti raštu iki viešojo susirinkimo DP rengėjui.

2014-04-18
Informuojame, apie bendrąja tvarka parengtą žemės sklypo Piliakalnio g. 33, Pyplių k., Ringaudų sen., kadastro Nr. 5250/0016:580 Kauno raj., detalusis planas.
Planavimo organizatoriai: Aldona Tonaitienė, Vidmantas Poškaitis, Virginija Poškaitienė, Muitinės g. 1-4, Kaunas, tel. 8 670 88888.
Planavimo pagrindas, tikslai ir terminai: žemės sklypo planavimo pagrindas - planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. S-1239, 2013-10-04. Planavimo tikslas - sklypo padalijimas į sklypus ir iki 12 sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Plano rengėjas: UAB "Aplinka ir ekologija", tel. 8 615 56244, el. paštas: s.urbelis@gmail.com, adresas: Maironio g. 48-3, Kaunas. 
Su parengtu detaliuoju planu galima susipažinti pas plano rengėją nuo 2014-04-22 iki 2014-05-20. 
Vieša detaliojo plano sprendinių ekspozicija bus rengiama UAB „Aplinka ir ekologija" patalpose ir Ringaudų seniūnijos patalpose, adresu: Šiltnamių g.1, Noreikiškių k., Kauno r., nuo 2014-05-06 iki 2014-05-20, 10 darbo dienų. Viešas susirinkimas įvyks 2014-05-20, 11 val. Ringaudų seniūnijos patalpose, adresu: Šiltnamių g.1, Noreikiškių k., Kauno r. 
Dalyvavimas viešame svarstyme nėra privalomas.
Dėl informacijos suteikimo, pasiūlymų ir pageidavimų kreiptis į plano rengėją UAB "Aplinka ir ekologija", tel. (8 612) 45717, el. paštas: s.urbelis@gmail.com, adresas: Maironio g. 48-3, Kaunas ir planavimo organizatorių Vidmantą Poškaitį, gyv., Muitinės g. 1-4, Kaunas, tel. 8 609 86679.

2014-04-18
Informuojame apie rengiamą žemės sklypų detalųjį planą Kauno r. sav., Užliedžių sen., Vijūkų k., sklypų kad. Nr. 5283/0007:336; :675. Planas rengiamas sutinkamai su Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ĮS-1947. 
Planavimo tikslas sklypų sujungimas, padalijimas, atidalytų sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglametų nustatymas. Plano rengimo terminas 2014m. II ketv. - 2014m. III ketv
Plano rengėjas: UAB "Aplinka ir ekologija", adresas Maironio g. 48-3, Kaunas, tel.: 861245717 el.p. m.maciukaite@gmail.com
Planavimo organizatoriai: Rolandas Čelkonas, Laimutė Čelkonienė, gyv. V. Trakų g. 45-9. Kaunas.
Pasiūlymus ir pageidavimus teikti, susipažinti su planavimo dokumentais aukščiau nurodytais adresais galima visą planavimo laikotarpį iki viešo svarstymo ir jo metu. Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2014-04-22 iki 2014-05-21 UAB „Aplinka ir ekologija“ patalpose – Maironio g. 48-3, Kaune, darbo dienomis nuo 9 val. iki 16 val. 
Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2014-05-08 iki 2014-05-21 UAB „Aplinka ir ekologija“ patalpose. Viešas susirinkimas vyks 2014-05-21, 13val. UAB „Aplinka ir ekologija“ patalpose.

2014-04-18
Informuojame apie bendrąja tvarka baigtą rengti žemės sklypo, esančio Ringaudų sen., Mitkūnų k., Dagilių g. 6, kad. Nr. 5250/0016:271, Kauno r., detalųjį planą. 
Detaliojo plano tikslas – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-05-11 įsakymu Nr. ĮS-788 patvirtinto detaliojo plano dalies keitimą žemės sklype, jį padalijant į 2 sklypus, nustatant teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamentą. Viešas svarstymas vyks 2014-05-20 d. 10:00val. adresu Šiltnamio g. 1, Noreikiškių k., Kauno r, Ringaudų seniūnija. Ten pat galima susipažinti su sprendiniais nuo 2014-05-06d. iki 2014-050-20d. 
Planavimo terminas: 2014m III-IV ketvirtis. 
Planavimo organizatorius – UAB „Vyris“ (įm. k. 301169796, atstovaujama direktoriaus Vytauto Mikalausko) Vitas Stanevičius ir Ala Stanevičienė Baltijos g. 16-21, Kaunas, tel. 8 672 37222. 
Detaliojo plano rengėjas – UAB „Žemės matavimai“, projekto vadovas A. Lukšys. Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: UAB „Žemės matavimai“, Aukštaičių g. 9, Kaunas, Tel.867577777.

2014-04-18
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti sklypo (kadastro Nr. 5260/0008:682), esančio Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Karkazų k., detalųjį planą. 
Planavimo organizatoriai – Vidas Adomaitis, Alytė Adomaitienė. 
Planavimo tikslas – sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos) ir padalijimas į iki 20 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Plano rengimo terminas - 2014 m. Plano rengėjas - UAB „Architektų pastogė“ Perkaso takas 3, Kaunas, tel. 861105026 – Rokas Bizulis, el.paštas:bizrok@gmail.com. 
Apie viešą svarstymą informuosime papildomai.

2014-04-18
Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo, esančio Kauno r. sav., Ežerėlio sen., Ežerėlio m., Miško g. 58, žemės sklypo planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
Planavimo tikslas – suformuoti naudojamą valstybinės žemės sklypą esamiems statiniams eksploatuoti.
Žemės sklypo plano rengimą inicijuoja Dalė Griganavičienė.
Plano rengėjas IĮ „Vitmeta“ Žibintų g. 16, Rokai, Kauno r. LT46159, tel. 8-615-23960, el-paštas: vitmeta@gmail.com.

2014-04-18
Informuojame, apie parengtą žemės sklypo kadastro Nr. 5247/0012:0454, adresu Mastaičių k., Alšėnų. sen., Kauno r. sav., formavimo ir pertvarkymo projektą. 
 Planavimo tikslas: Gražinos Gudėnienės, Broniaus Gudėno nuosavybės teise valdomo 0,8171ha žemės sklypo (kadastro Nr. 5247/0012:454) padalijimas suformuojant keturis atskirus žemės sklypus, trims pakeičiant pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties ir nustatant naudojimo būdus – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos ir vieną – paliekant žemės ūkio paskirties.
Planavimo organizatorius: NŽT prie ŽŪM Kauno rajono skyrius. Sapiegos g. 10, Kaunas.
Planavimo iniciatorius: Gražina Gudėnienė, Bronius Gudėnas. 
Projekto rengėja: UAB „GEORAIMONDA“ Vytauto pr. 43A, Kaunas, proj. vadovė B. Zinkienė, tel. Nr.: 8 614 76613. Gretimų sklypų savininkus kviečiame susipažinti su parengtu projektu bei teikti pasiūlymus ar pastabas raštu projekto rengėjai bei planavimo organizatoriui nuo š.m. balandžio 22 d. iki š.m. gegužės 8 d.

2014-04-18
Informuojame, kad planavimo organizatoriai Danutė Skudžinskaitė, Stasė Rimšienė, Kęstutis Rimša, Jolita Kemzūrienė, Algimantas Girčys informuoja apie BAIGTĄ RENGTI sklypų Kauno r. sav. Užliedžių sen. Vijūkų k. kadastriniai nr. 5283/0004:46 ir 5283/0004:146, sklypo Romainių Kaimelės k. kadastrinis nr. 5283/0004:52 detalųjį planą.
Planavimo tikslas– sklypų kadastriniai nr. 5283/0004:46, 5283/0004:146 ir nr. 5283/0004:52 sujungimas, sujungto sklypo padalijimas į 19 sklypų, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/ vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos; komercinės paskirties objektų teritorijos/ prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos; inžinerinės infrastruktūros teritorijos/ susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams; atskirųjų želdynų teritorijos/ rekreacinės paskirties želdynų), teritorijos tvarkymo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Keturiolikoje sklypų planuojama statyti vienbučius- dvibučius gyvenamuosius, keturiuose vienbučius-dvibučius bei komercinės paskirties pastatus, viename sklype planuojama įrengti susisiekimo ir inžinerinius tinklus.
Dėl informacijos, pageidavimų, pasiūlymų per 20 darbo dienų nuo skelbimo patalpinimo dienos kreiptis į detaliojo plano rengėją UAB „I.K.S. studiją“, architektę- direktorę Ingą Korytę Stanionienę, projekto vadovą Vytautą Martinonį 8 614 16114; Spaustuvininkų g. 11, Kaunas, info@iksstudija.lt

2014-04-18
Informuojame, kad bendrąja tvarka parengtas žemės sklypo (kadastro Nr. 5260/0008:152), esančio Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Jonučių II k., detalusis planas. 
Planavimo tikslas – sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos) ir padalijimas į iki 15 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Planavimo organizatoriai – Asta Dargužytė, Liucija Žvaliauskaitė. Projektas bus eksponuojamas Garliavos apyl. seniūnijos ir UAB „Architektų pastogė“ patalpose 10 darbo dienų iki viešojo susirinkimo dienos. 
Viešas susirinkimas projektui aptarti vyks 2014-05-23 13 val. UAB „Architektų pastogė“ patalpose, Perkaso takas 3, Kaunas. 
Pasiūlymus teikti raštu iki viešo susirinkimo dienos projekto rengėjui Rokui Bizuliui, tel. 861105026, el. paštas bizrok@gmail.com

2014-04-16
Informuojame apie parengtą detalųjį planą bendrąja tvarka žemės sklypo kad.Nr.5250/0010:574 Kauno r. sav., Ringaudų sen., Mitkūnų k., kurio plotas 0,6844 ha. 
Planavimo organizatorius – Tomas Petrulaitis, Nerija Petrulaitienė (atstovaujami Laimutės Pėželienės). 
Planavimo tikslas– pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/ vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. 
Detalusis planas eksponuojamas seniūnijos ir plano rengėjo patalpose 10 d. d. iki viešo susirinkimo. 
Motyvuotus pasiūlymus ir pretenzijas galima teikti raštu iki viešo svarstymo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui ar projekto rengėjui. 
Viešas aptarimas vyks 2014 05 14 d. 14 val. detaliojo plano rengėjo UAB ”Planuotojai” patalpose (Vasario 16-osios g.8-6, Kaune), 
PV Laimutė Pėželienė, tel.(8-37) 209260, mob. 861130557, el.paštas: laima@planuotojai.lt

2014-04-16
Informuojame, kad bendrąja tvarka parengtas žemės sklypo Kauno r. sav., Vilkijos apyl. sen., Jaučakių k., sklypo (kad. Nr. 5253/0009:196) detalusis planas.
Planavimo tikslas: sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/ vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Apytikris detaliojo plano rengimo terminas – 2014 m.
Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2014-05-02 iki 2014-06-03 UAB „Projektų vystymo grupė“ patalpose. 
Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2014-05-19 iki 2014-06-03 Vilkijos apyl. sen. seniūnijoje, Kauno g. 37, Vilkija ir UAB „Projektų vystymo grupė“ patalpose.
Viešas susirinkimas numatomas 2014-06-03 d., 9 val., UAB „Projektų vystymo grupė“ patalpose.
Viešas svarstymas vyksta bendrąja tvarka.
Pasiūlymus ir pastabas dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos (planavimo organizatoriui) pranešime nurodytu adresu bei kontaktais. 
Planavimo organizatorius – Marius Kačenauskas.
Detaliojo plano rengėjas – UAB „Projektų vystymo grupė“, Laisvės al. 89-3, Kaunas, tel./faks. (8-37) 200008, mob. 860104464, el.p.: milda@pvg.lt.
Dalyvavimas viešame svarstyme nėra privalomas.

2014-04-16
Informuojame apie rengiamą gretimo žemės sklypo projektą Kauno r.,Raudondvario sen., Netonių k. Skrydžio g. 51
Planavimo tikslas – žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo organizatorius Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono skyrius
Projekto iniciatorius Aldona Vičienė 
Projekto rengėjas: UAB ,,Valakas“. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2014 05-07 d. 10 d. d., bei viešas projekto svarstymas vyks 2014.06 04 d. 9.00 val. įmonės patalpose, adresu: Vyturių g. 15, Raudondvario k., Kauno r. ( tel.865287322, el. p. venckus.valakas@gmail.com).
Matininkas: Svajūnas Venckus

2014-04-16
Siekiant užtikrinti teritorijų planavimo viešumą, informuojame, kad bendrąja tvarka parengas žemės sklypo Kauno r.sav., Ringaudų sen., Ringaudų k., žemės sklypo, Kad.Nr.5250/0006:834 detalusis planas.:
Detaliojo plano tikslas: sklypo pagrindinės naudojimo paskirties keitimas į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), sujungimas ir padalijimas į iki 4 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Planavimo organizatoriai – Rolandas Puskunigis ir Gintaras Puskunigis, tel. 8 604 40064. 
Apytikris detaliojo plano rengimo terminas - 2013 m. IV ketv. - 2015 m. I ketv.
Detaliojo plano rengėjas - UAB „Archigrupė". Gauti informaciją apie rengiamą planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima UAB „Archigrupė“ patalpose, adresu: Jonavos g. 254, Kaunas, P.V. Inga Cibulskienė, tel. 8(604)40064, el.paštas info@archigrupe.lt. 
Viešas svarstymas vyksta bendrąja tvarka. 
Su parengtais projektais galima susipažinti nuo 2014-05-12 iki 2014-06-06 UAB „Archigrupė“ patalpose, adresu: Jonavos g. 254, Kaunas.
Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2014-05-26 iki 2014-06-06, UAB “Archigrupė” patalpose.

2014-04-16
Informuojame, apie pradedamus rengti detaliuosius planus Kauno r.sav., Garliavos apyl.sen., Ireniškių k., sklypo, Kad.Nr. 5260/0001:391 detalusis planas, kurio rengimo pagrindas - Kauno r. sav. administracijos direktoriaus 2013-11-05 įsakymas Nr. ĮS-1906 „Dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo", 2013-11-05 Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. S-1906, planavimo sąlygų sąvadas 2013-12-20, Nr. DP-457; planavimo tikslas: esamo sklypo padalijimas į iki 20 sklypų, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos(G1))-iki 18 skl., iki 2skl - I1/I2,  teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Planavimo organizatorė – Jadvyga Skenderienė.
Apytikriai detaliųjų planų rengimo terminai - 2013 m. IV ketv. - 2015 m. I ketv.
Detaliųjų planų rengėjas - UAB „Archigrupė". Gauti informaciją apie rengiamą planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima UAB „Archigrupė“ patalpose, adresu: Jonavos g. 254, Kaunas, P.V. Inga Cibulskienė, tel. 8(604)40064, el.paštas info@archigrupe.lt. 
Apie teritorijų planavimo dokumento projekto viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.

2014-04-16
Informuojameapie rengiamą žemės sklypo Ilgakiemio k., Garliavos apylinkių sen., Kauno r.sav., ( kad.Nr.5260/0011:417 ) formavimo ir pertvarkymo projektą.
Projekto tikslas – Vaido Vaičiūno nuosavybės teise valdomo 0,5133 ha žemės sklypo (kad. Nr.5260/0011:417 ) padalijimas suformuojant du atskirus žemės sklypus, pakeičiant naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties ( naudojimo būdas-vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos ) žemės sklypų. 
Projekto rengėjas: Jolitos Zigmantienės įmonė , vadovas Jolita Zigmantienė. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2014 m. balandžio 28 d. 10 d.d. įmonės patalpose , adresu : Naujakurių g.3 , Raudondvario k., Kauno r.sav. ( tel. 8 611 16858, el p. jolitaraud@gmail.com),

2014-04-16
Informuojame apie rengiamą žemės sklypo Marių g.6, Šlienavos k., Samylų sen., Kauno r.sav., formavimo ir pertvarkymo projektą.
Planavimo tikslas – naujo kitos paskirties valstybinės žemės sklypo po esamais, nuosavybės teise turimais , pastatais ( gyvenamasis namas, unikalus Nr.5298-5030-2011, ūkio pastatas, unikalus Nr.4400-1960-1598), malkinė, unikalus Nr.4400-1960-1624, kiemo statiniai, unikalus Nr.4400-1960-1635) suformavimas. 
Planavimo organizatorius: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono skyrius.
Planavimo iniciatorius–Sigitas Rekus.
Projekto rengėjas: Jolitos Zigmantienės įmonė , vadovas Jolita Zigmantienė. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2014 m. balandžio 28 d. 10 d.d. įmonės patalpose , adresu : Naujakurių g.3 , Raudondvario k., Kauno r.sav. ( tel. 8 611 16858, el p. jolitaraud@gmail.com),

2014-04-16
Informuojame apie bendrąja tvarka rengiamą žemės sklypo Kauno r. sav., Zapyškio sen., Dievogalos k., Medelyno g. 14, sklypo kadastrinis Nr. 5293/0006:413, detalųjį planą.
Planavimo organizatoriai: UAB “Akvatera”, atstovaujama UAB “MTARCH”, adr.: V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, tel. 8-601 36731.
Planavimo tikslas: sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Detaliojo plano rengimo terminas 2014m. II-III ketv. Teritorijoje numatoma statyti šunų ir kačių sauso pašaro didmeninės prekybos sandėlį su gamybos patalpomis. Planas rengiamas sutinkamai su 2010-06-08 Kauno r. sav. administracijos direktoriaus įsakymu Nr.ĮS-922 ir 2010-06-08 ir planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimi Nr. S-1643, 2013-12-27.
Plano rengėja: UAB „MTARCH“, adresas: V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas tel.: 8-601 36731, el.p.: jurgita.kalvinskaite@gmail.com.
Pasiūlymus ir pageidavimus teikti detaliojo plano organizatoriams arba rengėjams aukščiau nurodytais adresais.
Vieša ekspozicija rengiama nuo 2014-05-05d. Kauno r. Zapyškio sen. patalpose 10 darbo dienų. 
Viešas svarstymas rengiamas 2014-05-16d. nuo 16val. plano rengėjo patalpose, adresu V.Putvinskio g. 17-4, Kaune.
Dalyvavimas neprivalomas.

2014-04-16
Informuojame, apie parengtą žemės sklypą, esančio (kad. Nr. 5283/0004:450) Užliedžių k., Užliedžių sen., Kauno raj., žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą.
Planavimo tikslas: Nuosavybės teise valdomo žemės sklypo padalijimas, suformuojant iki penkių atskirų žemės sklypų, pakeičiant pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties (naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos) žemės sklypų. 
Planavimo organizatorius: UAB “Doctor Invest”
Projekto rengėjas: UAB "INVENTORA" tel.: 865913863, su parengtu projektu galima susipažinti nuo balandžio 16d. iki gegužės 2d., adresu: K. Donelaičio g. 78-10 Kaunas, darbo dienomis 9:00 - 17:00 val.

2014-04-16
Informuojame, apie rengiamą žemės sklypo, adresu Ąžuolo g. 21, Antalkių k., Kauno r.sav., planą, prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
Planavimo tikslas - parengti žemės sklypo formavimo projektą, naudojamo valstybinės žemės sklypo adresu Ąžuolo g. 21, Antalkių k.,Kauno r.sav, suformavimas esamam pastatui- gyvenamajam namui eksploatuoti.
Žemės sklypo plano rengimo iniciatorius: Rasa Jacevičienė.
Plano rengėjas:Valstybės Įmonė Valstybės žemės fondas, Kauno žemėtvarkos ir geodezijos skyrius,K. Donelaičio g.33 -415 , telef.8 62611725, projekto autorė Inesa Kolesnikovienė.
Išsamiau sužinoti apie rengiamą projektą, taip pat pateikti pastabas, pretenzijas bei pasiūlymus dėl sprendinių galite Valstybės Įmonės Valstybės žemės fondo Kauno žemėtvarkos ir geodezijos skyriaus patalpose (K. Donelaičio g.33-415, Kaunas telef. .8 62611725).bei Kauno rajono savivaldybės administracijai (Savanorių pr. 371, Kaunas, LT-49500) galima nuo 2014-04-22 iki 2014-05-06.

2014-04-15
Informuojame apie rengiamą žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą esantį Kauno r. sav., Domeikavos sen., Domeikavos k. Pienių g. 16.
Planavimo tikslas – naujo kitos paskirties (naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos)  valstybinės žemės sklypo, po esamais pastatais  Kauno r. sav, Domeikavos sen., Domeikavos k. Pienių g. 16 suformavimas pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį. 
Planavimo organizatorius – Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono skyrius.
Planavimo iniciatorius – Ovidijus Mickūnas
Projekto rengėjas: UAB "Geomatininkų grupė" susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2014m.  balandžio mėn. 16 d. iki 2013 m. gegužės mėn. 2 d. UAB "Geomatininkų gupė" įmonės patalpose, adresu: Laisvės al. 101A Kaunas, darbo dienomis 8:00 - 17:00 val., tel.: 865507558.

2014-04-15
Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004m. rugpjūčio 11d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas žemės sklypo Kauno r. sav., Ringaudų sen., Noreikiškių k., (kad. nr. 5250/0006:426) kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodybos vietai parinkti.
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka. Planavimo tikslas– ūkininko sodybos vietos suformavimas. 
Planavimo organizatoriai: D. E. Gelbūdienė, A. Gelbūda, gyv. Šiltnamių g. 49-3, Noreikiškių k., Ringaudų sen., Kauno r. sav., tel. 8 699 55598. 
Projekto rengėja: UAB „Ateivis LT“, tel. (8 675) 4 75 96, e-paštas info@ateivis.lt. 
Galima susipažinti su parengtu projektu bei teikti pasiūlymus planavimo organizatoriams ir plano rengėjai 10 darbo dienų nuo 2014m. gegužės 2d Tunelio g. 16, Kaune.

2014-04-11
Informuojame apie bendrąja tvarka rengiamą žemės sklypo Kauno r.sav., Ringaudų sen., Noreikiškių k., sklypų kadastriniai Nr.5250/0008:1070 ir 5250/0008:1066,  detalųjį planą.
Planavimo organizatorius: Laima Kamarauskienė ir Valdas Načajus.
Planavimo tikslas: sklypų sujungimas, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (komercinės paskirties objektų/prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Detaliojo plano rengimo terminas 2013m. IVketv.-2014m.IIketv. Teritorijoje numatoma statyti kasdieninio vartojimo prekių parduotuvė ir administracinis pastatas.
Plano rengėjas: UAB „MTARCH“, adresas: V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas tel.:8-37 207335, el.p.: mtarch.architects@gmail.com
Pasiūlymus ir pageidavimus teikti detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui aukščiau nurodytais adresais.
Vieša ekspozicija rengiama nuo 2014-04-30d. Kauno r. Ringaudų sen. patalpose 10 darbo dienų. 
Viešas svarstymas rengiamas 2014-05-16d. nuo 10val. Detaliojo plano rengimo patalpose, adresu V.Putvinskio g. 17-4. Dalyvavimas neprivalomas.

2014-04-11
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Ireniškių k., žemės sklypų (kadastrinis Nr. 5260/0001:583), (kadastrinis Nr. 5260/0001:1134), (kadastrinis Nr. 5260/0001:1132), detalųjį planą, pagal 2013 06 25 Kauno r. sav. administracijos direktoriaus pasirašytą 
Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartį Nr. S-848. 
Planavimo tikslas: žemės sklypų sujungimas, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), ir padalijimas į iki 25 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galite detaliojo plano rengėjo UAB „GEORAIMONDA“ patalpose, Vytauto pr. 43A, Kaune. 
Planavimo organizatoriai V. Valaitienė, P. Valaitis. Detaliojo plano rengėjas UAB „GEORAIMONDA“, Vytauto pr. 43A, Kaunas, tel. 860545942

2014-04-11
Informuojame apie rengiamą žemės sklypo esančio Kauno r., Neveronių sen., Neveronių k., Saulės g. 4, (0,1546 ha) formavimo ir pertvarkymo projektą.
Planavimo tikslas: Naudojamo kitos paskirties (naudojimo būdas - gyvenamosios teritorijos) valstybinės žemės sklypo prie gyvenamojo namo (unikalus Nr. 5299-4027-1014) ir kitų namo priklausinių suformavimas.
Projekto iniciatorius: Adomas Vaivilavičius.
Projekto rengėjas: UAB "Struktūrinė erdvė", Statybininkų g. 7A-406, Kaunas. el. p. Strukturine.Erdve@gmail.com, 860342816.
Susipažinti su projektu ir pareikšti pasiūlymus per 10 darbo dienų nuo skelbimo patalpinimo dienos.

2014-04-11
Informuojame apie rengiamą žemės sklypo esančio Kauno r., Samylų sen., Šlienavos k., Dubravų g. 31, (0,1546 ha) formavimo ir pertvarkymo projektą.
Planavimo tikslas: Naudojamo kitos paskirties (naudojimo būdas - gyvenamosios teritorijos) valstybinės žemės sklypo prie gyvenamojo namo (unikalus Nr. 5297-6039-7010) ir kitų namo priklausinių suformavimas.
Projekto iniciatoriai: Mindaugas Marčiulaitis, Elytė Vilčinskienė, Alvyra Marčiulaitienė.
Projekto rengėjas: UAB "Struktūrinė erdvė", Statybininkų g. 7A-406, Kaunas. el. p. Strukturine.Erdve@gmail.com, 860342816.
Susipažinti su projektu ir pareikšti pasiūlymus per 10 darbo dienų nuo skelbimo patalpinimo dienos.

2014-04-11
Rengiamas žemės sklypo kad. Nr. 5250/0010:1040 Ringaudų k., Ringaudų sen., Kauno r. detalusis planas. Planavimo tikslas- pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) ir padalijimas į iki 7 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamentų nustatymas. 
Planavimo organizatorius- Zenona Marija Cesevičienė (atstovaujama Leonardo Klioštoraičio), gyv. Jurginų g. 24, Ringaudų sen., Ringaudų k., Kauno r., tel. 8 699 83228. 
Plano rengėjas- arch. Mindaugas Kupčikas, gyv. Geležinio vilko 26-40 Kaune, tel. 8 610 34623, el. paštas: 4mindaugas@gmail.com. 
Susipažinti su sprendiniais galima pas plano rengėją ar organizatorių nuo 2014-04-14 iki 2014-05-14. Vieša ekspozicija vyks Ringaudų seniūnijos patalpose Šiltnamių g. 1, Noreikiškių k., Ringaudų sen., Kauno r. sav. nuo 2014-04-29 iki 2014-05-14. Viešas susirinkimas vyks 2014-05-14 16 val. ten pat. 
Pastabas teikti pl. organizatoriui ar rengėjui iki 2014-05-14.

2014-04-11
Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2006-06-29 sprendimu Nr. TS-141 (pakeistas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2006-10-26 sprendimu Nr. TS-231) patvirtinto Kauno r. sav., Garliavos sen., Jonučių II k., žemės sklypo, kadastrinis Nr. 5260/0008:452, detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Jonučių II k., kadastrinis Nr. 5260/0008:740, kurio plotas 1,7049 ha
Planavimo iniciatoriai – Arūnas Aišparas, Gaira Petraitienė, Marijus Petraitis, Ona Lenčiauskienė, Žaklina Aišparienė, Romas Lenktis, Asta Lenktienė.
Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliojo plano koregavimo, finansavimo ir planavimo tikslų projekto dokumentais galima susipažinti  iki 2014-04-25 (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (212 kab., tel. (8 37) 30 55 84).    
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-04-09 įsakymas Nr. ĮS-568 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo ir planavimo tikslų“
3. Teritorijų planavimo proceso iniciavimo sutartis
4. Detaliojo plano darbų programa
5. Pranešimas apie teritorijų planavimo dokumento viešinimą
6. Detaliojo plano aiškinamasis raštas.
7. Detaliojo plano sprendinys - pagrindinis brėžinys.
8. Įsakyms dėl plano patvirtinimo

2014-04-10
Informuojame, kad rengiamam sklypų Kauno r.sav., Alšėnų sen., Kampiškių k., kad.Nr.5247/0007:67, 5247/0007:61 (Baltijos g. 45), 5247/0007:889 (Baltijos g. 43) ir 5247/0007:498 (Baltijos g. 41) detaliajam planui buvo atlikta atranka dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo. 
Planuojamuose sklypuose numatomos pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, komercinės paskirties objektų teritorijos bei inžinerinės infrastruktūros teritorijos. 
Priimta atrankos išvada – strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neprivalomas. Statinių techninių projektų rengimo metu, žinant konkrečią ūkinę veiklą ir nustačius, kad jai turi būti atliktas planuojamos ūkinės veiklos vertinimas ar atranka ir/ar strateginio pasekmių aplinkai vertinimas ar atranka, šios procedūros privalo būti atliktos įstatymų nustatyta tvarka. 
Su motyvais dėl priimtos atrankos išvados susipažinti galima iki 2014-04-28 pas detaliojo plano rengėją UAB “GIRU”, Kuršių g. 7-305, Kaunas, tel.:860066641, el.p.:info@giru.lt, arba pas organizatorių UAB “Ferikas”, Pakalnės g. 5B, Domeikava, Kauno r., tel.:868647999.

2014-04-10
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti žemės sklypo, esančio Ringaudų sen., Mitkūnų k., Dagilių g. 6,  kad. Nr. 5250/0016:271, Kauno r., detalųjį planą.
Detaliojo plano tikslas – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-05-11 įsakymu Nr. ĮS-788 patvirtinto detaliojo plano dalies keitimą žemės sklype, jį padalijant į 2 sklypus, nustatant teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamentą. 
Planavimo terminas: 2014m III-IV ketvirtis. 
Planavimo organizatorius – UAB „Vyris“ (įm. k. 301169796, atstovaujama direktoriaus Vytauto Mikalausko) Vitas Stanevičius ir Ala Stanevičienė Baltijos g. 16-21, Kaunas, tel. 8 672 37222. 
Detaliojo plano rengėjas – UAB „Žemės matavimai“, projekto vadovas A. Lukšys. Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: UAB „Žemės matavimai“, Aukštaičių g. 9, Kaunas, Tel.867577777.  
Apie detaliojo plano viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.

2014-04-10
Informuojame apie bendrąja tvarka baigtą rengti žemės sklypo, esančio Kauno r., Karmėlavos sen., Sergeičikų II k., (kad. Nr. 5233/0013:294), detalųjį planą. 
Detaliojo plano tikslas – esamo sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos / vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Viešas svarstymas vyks 2014-05-17d. 9:00val. adresu Vilniaus g. 65a, Karmėlava, Kauno r., Karmėlavos seniūnija. Ten pat galima susipažinti su sprendiniais nuo 2014-04-30d. iki 2014-05-17d. 
Planavimo terminas: 2014m. IV ketvirtis. 
Planavimo organizatorius – Kazys Kanapinskas, Virginija Kanapinskienė, tel. Nr. 865243523. 
Detaliojo plano rengėjas – UAB „Žemės matavimai“, projekto vadovas A. Lukšys. Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: UAB „Žemės matavimai“, Aukštaičių g. 9, Kaunas, Tel.867577777.

2014-04-10
Informuojame,kad rengiamas žemės sklypo (kadastr. Nr.5240/0008:147), esančio Rytmečio g. 149, Šatijų k., Lapių sen., Kauno r. sav. formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas. Žemės sklypo atidalijimas suformuojant keturis atskirus žemės ūkio paskirties ir vieną kitos paskirties žemės sklypus.
Planavimo organizatorius: Ričardas Uzelko, Valdas Urbonavičius, Iloneta Riseva, Lina Uzelko.
Projekto rengėjas – VĮ Valstybės žemės fondas, K. Donelaičio g. 33, Kaunas, telef. 862679269. Išsamiau sužinoti apie rengiamą sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą, taip pat patekti pastabas, pretenzijas bei pasiūlymus dėl sprendinių galite VĮ Valstybės žemės fondo Kauno žemėtvarkos ir geodezijos skyriaus patalpose (K. Donelaičio g. 33-405, Kaunas, telef. 862679269, 868241947) nuo 2014-04-28 d. 10 darbo dienų iki viešo projekto svarstymo. 
Viešas projekto svarstymas su visuomene įvyks 2014-05-12 d. 10.30 val. VĮ Valstybės žemės fondo Kauno žemėtvarkos ir geodezijos skyriaus patalpose K. Donelaičio g. 33-405.

2014-04-08
Informuojame, kad skelbiama parengto detaliojo plano projekto Irėniškių k., Garliavos apyl. sen., Kauno raj., skl. kad. nr. 5260/0001:341, plotas – 0,3046ha. , skl. kad. nr. 5260/0001:32, plotas – 0,4824ha. Pajiesio k.v. konsultavimosi ir viešo susirinkimo procedūra. 
Projekto tikslas – parengti žemės sklypo Irėniškių k., Garliavos apyl. sen., Kauno raj., detalųjį planą.
Projekto tikslas- žemės sklypų sujungimas, padalijimas į iki 8 (aštuonių) sklypų, atidalytų sklypų pagrindnės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Projekto rengimo terminas -  (preliminarus) 2015 m. Viešas svarstymas vyksta bendrąja tvarka. 
Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2014 m. balandžio 28d. iki 2014 m. gegužės 27d. UAB ,,Polilinija” patalpose, adresas: Jonavos g. 40, Kaunas, tel. (8-37) 263917; 8-657-69-524. 
Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2014-05-13 iki 2014-05-27, UAB “Polilinija” patalpose ir Garliavos apylinkių seniūnijoje, Vytauto g. 62,Garliava, LT-53259, Kauno raj.,Tel. (8~37) 39 36 25, El. paštas:    seniunija @ garliavosap.krs.lt 
Viešas susirinkimas numatomas 2014m. gegužės 28d., 10 val. UAB ,,Polilinija” patalpose. Pasiūlymus ir pastabas dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo dienos planavimo organizatoriui: Gintarui Milkevičiui, arba plano rengėjui UAB „Polilinija“, tel. 865769524, PV A.Žemaitienei, atenezemaite@gmail.com.

2014-04-08
Informuojame, kad bendrąja tvarka pradedamas rengti žemės sklypo Kauno raj. sav. Ringaudų sen., Bajorų k. kad. nr. 5250/0013:88, detalusis planas. 
Planavimo tikslas – Žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/ vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), padalijimas į iki 10 (dešimties) sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Pareiškėjas – Laima Smolskienė, Ateities g. 8, Ringaudų k. Kauno raj. tel. 868212055. Planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr.S-1617 , 2013 m. gruodžio 20 d.
Detaliojo plano rengėjas - UAB „Polilinija“, Jonavos g. 40, Kaunas, PV Justina Pliskauskienė, tel. 865271128

2014-04-08
Informuojame apie 2014-04-07 parengtą Kauno r.sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k. esančių žemės sklypų (kad.Nr.5233/0009:795, 5233/0009:395) planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvadą Nr.22/(PAV)-D2-919 planuojamai ūkinei veiklai.
Informacijos pateikėjas: UAB "MTARCH", V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, tel. 8675 31588, el.p. aurelijai.grikstaitei@gmail.com.
Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: UAB „Adel Group“, Terminalo g. 3, Biruliškių k., Kauno r. Adresas korespondencijai: V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, tel. 8657 88811.
Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Maisto, higienos ir smulkios buitinės technikos sandėliavimo statinių statyba.
Atrankos išvadą pateikusi institucija: Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas (RAAD) prie AM, Rotušės a. 12, Kaunas. tel.: 837 320704.
Priimta atrankos išvada: poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.
Susipažinti su PŪV PAV atrankos dokumentais bei išvada galima informacijos pateikėjo, ūkinės veiklos užsakovo ar atrankos išvadą pateikusios institucijos patalpose. Raštiškus pasiūlymus ar pretenzijas (jei tokių bus) galima teikti ūkinės veiklos užsakovui, Kauno RAAD 20 darbo dienų po paskelbimo nurodytais adresais.

2014-04-08
Informuojame, kad rengiamas 0,9100 ha ploto žemės sklypo kadastriniu Nr. 5240/0008:221, esančio Šatijų k., Lapių sen., Kauno r. sav., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodybos vietai parinkti. 
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka. 
Planavimo tikslas – parenkama vieta naujai ūkininko sodybai (gyvenamosios paskirties pastatui su pagalbinio ūkio ir kitos paskirties (fermų , ūkio, šiltnamių kaimo turizmo) pastatais, reikalingais ūkininko veiklai vykdyti).
.Planavimo organizatorius – Mindaugas Gediminas, gyv. Tujų g. 5, Lapių mstl., Kauno r., tel. 861301389.
Projekto rengėjas – UAB „Žemės sklypas“, Žalgirio 19, Raudondvario k., Kauno r., mob. 8 672 42340, el. p. anenartaviciene@gmail.com
Susipažinti su parengtu projektu galima UAB „Žemės sklypas“ patalpose nuo 2014-04-09 iki viešo projekto svarstymo susirinkimo ir jo metu.
Viešas projekto svarstymas vyks 2014-04-24 9.00 val. UAB „Žemės sklypas“ patalpose (Žalgirio 19, Raudondvaris, Kauno r., mob. 8 672 42340).

2014-04-07
Informuojame, apie parengtą sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą adresu Vyturių g. 4, Teleičių kaimas, Garliavos apyl. seniūnija, Kauno rajonas, Kauno apskritis. 
Susipažinti su parengtu projektu, dokumentacija bei teikti pasiūlymus, ar pastabas galima nuo 2014-04-07 iki 2014-04-22, šiuo adresu: UAB „Polilinija“, Jonavos g. 40, Kaunas, tel. (8-37) 26 39 17, mob.tel. 8-65769524, el.paštas: atenezemaite@gmail.com. Darbo dienomis nuo 8-12val., 13-17val. 
Viešas susirinkimas numatomas- 2014-04-22 , 10 val. UAB „Polilinija“ patalpose, Jonavos g. 40 Kaunas, tel. (8-37) 26 39 17. 
Planavimo tikslas –siūloma rengti žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą, naujo kitos paskirties valstybinės žemės sklypo suformavimą po esamais pastatais (Nekilnojamojo turto registre įregistruotiems nuosavybės teisie turimiems pastatams, registro įrašo numeris Nr. 20/186541 ).
Planavimo organizatorius – Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono skyrius.
Planavimo iniciatorius - Gediminas Baguckis.
Plano rengėjas – UAB „Polilinija“, Jonavos g. 40, Kaunas, tel. (8-37) 26 39 17, mob.tel. 8-65769524, el.paštas: atenezemaite@gmail.com.

2014-04-04
Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2012-02-23 sprendimu Nr. TS-93 patvirtinto Kauno r. sav., Domeikavos sen., Radikių k., žemės sklypo, kadastrinis Nr. 5217/0012:309, detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Domeikavos sen., Radikių k., Žvaigždžių g. 26, kadastrinis Nr. 5217/0012:228, kurio plotas 0,1740 ha, Kauno r. sav., Domeikavos sen., Radikių k., Rugiagėlių g. 3, kadastrinis Nr. 5217/0012:101, kurio plotas 0,1529 ha, Kauno r. sav., Domeikavos sen., Radikių k., Žvaigždžių g. 24, kadastrinis Nr. 5217/0012:186,  kurio plotas 0,1651 ha, Kauno r. sav., Domeikavos sen., Radikių k., Žvaigždžių g. 28, kadastrinis Nr. 5217/0012:231, kurio plotas 0,1856 ha.  
Planavimo iniciatoriai – Nijolė Stefanija Vabalienė, Ignas Liutkevičius, Monika Liutkevičienė, Audrius Berankis, Aurelija Berankienė
Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliojo plano koregavimo, finansavimo ir planavimo tikslų projekto dokumentais galima susipažinti  iki 2014-04-17 (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (212 kab., tel. (8 37) 30 55 84).    
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-04-03 įsakymas Nr. ĮS-521 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo ir planavimo tikslų
3. Teritorijų planavimo proceso iniciavimo sutartis

2014-04-03
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti Kauno r. sav., Garliavos sen., Garliavos m., Statybininkų g. sklypo (kadastrinis Nr. 5223/0013:103) detalųjį planą, pagal 2013 04 25 Kauno r. sav. administracijos direktoriaus pasirašytą Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartį Nr. S-570. 
Planavimo tikslas: žemės sklypo padalijimas į iki 6 sklypų, iki 5 atidalytų sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos); 1 į kitą (inžinerinės infrastruktū
ros teritorijos/susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Planavimo organizatoriai A. M. Šlapkauskienė, I. Steišūnienė, M. Pranckūnienė. Detaliojo plano rengėjas UAB „GEORAIMONDA“, Vytauto pr. 43A, Kaunas, tel. 860545942.

2014-04-03
Informuojame, kad bendrąja tvarka parengtas Kauno r. sav., Garliavos sen., Garliavos m., Statybininkų g. sklypo ( kadastrinis Nr. 5223/0013:103) detalusis planas, kurio tikslas žemės sklypo padalijimas į iki 6 sklypų, iki 5 atidalytų sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos); 1 į kitą (inžinerinės infrastruktūros teritorijos/susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Rengiant detalųjį planą strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas. 
Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galima nuo 2014 04 23 iki 2014 05 21 Kauno r. Garliavos sen. ir detaliojo plano rengėjo UAB „GEORAIMONDA“ patalpose, Vytauto pr. 43A, Kaune. 
Sprendinių viešas aptarimas įvyks UAB „GEORAIMONDA“ patalpose, 2014 05 22, 10 val. 
Pasiūlymus raštu galite siųsti rengėjui nurodytu adresu arba pateikti viešo susirinkimo dieną iki viešo aptarimo pabaigos. 
Planavimo organizatoriai A. M. Šlapkauskienė, I. Steišūnienė, M. Pranckūnienė. Detaliojo plano rengėjas UAB „GEORAIMONDA“, tel. 860545942.

2014-04-03
Informuojame, kad yra parengta dviračių trasų (takų) Nemuno dešiniąja puse Kauno rajono savivaldybės teritorijoje specialiojo plano koncepcija
Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas, tel. 8 37 305502, faks. 8 37 313797, el. p. administratorius@krs.lt, www.krs.lt. Informaciją teikia Urbanistikos skyriaus vedėjo pavaduotojas Marius Torrau, tel. 8 37 305579, faks. 8 37 313797, el. p.  marius.torrau@krs.lt.
Plano rengėjas: UAB „TAEM URBANISTAI”, Smolensko g. 10, LT-03201 Vilnius, tel. 8 5 27 88 433, faks. 8 5 27 88 789, el. p.: urbanistai@taemgroup.lt, www.taemgroup.lt. Informaciją teikia projekto vadovė Vita Salapėtienė.
Plano pavadinimas: „Dviračių trasų (takų) Nemuno dešiniąja puse Kauno rajono savivaldybės teritorijoje specialusis planas“ (teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas – 2011 m. lapkričio 24 d. Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. TS-331).
Planuojama teritorija: Kauno rajono savivaldybės Raudondvario, Batniavos, Kulautuvos, Vilkijos, Vilkijos apylinkių, Čekiškės seniūnijos ir dešinėje Nevėžio pusėje esanti Babtų seniūnijos teritorija.
Planavimo tikslai: sudaryti prielaidas išnaudoti gausius Kauno rajono turizmo išteklius, atsižvelgiant į turizmo traukos objektus ir siūlomų turizmo paslaugų trūkumą regione; parinkti geriausius dviračių trasų (takų) sprendinius, kuriuos įgyvendinus pagerės seniūnijų ir aplinkinių teritorijų gyvenimo kokybė, turizmo, kultūros ir užimtumo lygis; kuo mažiau keičiant aplinką, padaryti šią teritoriją turizmo požiūriu kuo konkurencingesnę.
PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMA
Numatomi rengimo etapai: parengiamasis, teritorijų planavimo dokumento rengimo, sprendinių pasekmių vertinimo ir baigiamasis.
Darbų atlikimo terminai: planavimo pradžia – 2013 m. II ketv., pabaiga – 2014 m. IV ketv.
Plano sudėtis: tekstinė ir grafinė dalis. Specialusis planas rengiamas, svarstomas, derinamas ir tvirtinamas bendrąja tvarka.
Pasiūlymų teikimas: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumentų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu. 
DAugiau informacijos rasite skiltyje Specialiųjų planų koncepcijos (koncepcija, išvada, grafinė dalis).

2014-04-02
Informuojame, apie rengiamą žemės sklypo, adresu Nemuno g. 3, Vilkija, Kauno r.sav., planą, prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
Planavimo tikslas - parengti žemės sklypo planą, prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, naudojamo valstybinės žemės sklypo adresu Nemuno g.3, Vilkija, Kauno r.sav, suformavimas esamam pastatui- gyvenamajam namui eksploatuoti.
Žemės sklypo plano rengimo iniciatorius: Asta Vaivadienė.
Plano rengėjas:Valstybės Įmonė Valstybės žemės fondas, Kauno žemėtvarkos ir geodezijos skyrius,K. Donelaičio g.33, telef.8-37-223765, projekto autorė Inesa Kolesnikovienė.
Išsamiau sužinoti apie rengiamą projektą, taip pat pateikti pastabas, pretenzijas bei pasiūlymus dėl sprendinių galite Valstybės Įmonės Valstybės žemės fondo Kauno žemėtvarkos ir geodezijos skyriaus patalpose (K. Donelaičio g.33-415, Kaunas telef. 8-37- 223765).bei Kauno rajono savivaldybės administracijai (Savanorių pr. 371, Kaunas, LT-49500) galima nuo 2014-04-07 iki 2014-04-22.

2014-04-02
Informuojame, kad bendra tvarka pradedamas rengti žemės sklypo Noreikiškių k., Ringaudų sen., kadastro Nr. 5250/0006:524 Kauno raj., detalusis planas.
Planavimo tikslas – sklypo padalijimas į 8 sklypus, atidalytų sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Planavimo organizatoriai: Armondas Paliulionis, Augutė Paliulionienė, gyv. Sukilėlių pr. 93-5, tel. 8 657 80043, Gintautas Lukas, Ineta Lukienė, gyv. V. Krėvės pr. 82A-83, Kaunas, tel. 8 686 73763, Dovydas Jagminas, Irma Jagminė,  gyv. Šiaurės pr. 30-62, Kaunas, tel. 8 674 09938.
Planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. ĮS-2284, 2013-12-20, 2014-03-05 susitarimas Nr. S-310.
Apie viešo svarstymo su visuomene procedūras informuosime baigę rengti detaliojo plano projektą. 
Dėl informacijos suteikimo, pasiūlymų ir pageidavimų kreiptis į plano rengėją UAB „POLILINIJA" patalpose, Jonavos g. 40, Kaunas, tel. 8 652 71128.

2014-04-02
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti žemės sklypo Kauno r. sav., Domeikavos sen., Varluvos k., sklypo kadastrinis Nr. 5217/0007:433, detalųjį planą, pagal 2013-12-31 Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pasirašytą 
Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartį Nr. S-1664.
Planavimo tikslas – padalyti sklypą į 20 sklypų, pakeisti sklypų pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą bei statybos reglamentą. 
Planavimo organizatorė Ž. Želvienė. 
Detaliojo plano rengėjas K. Kvizikevičius, tel. 8676 21161.

2014-04-02
Informuojame, kad bendrąja tvarka yra parengtas žemės sklypo Kauno r. sav., Domeikavos sen., Varluvos k., sklypo kadastrinis Nr. 5217/0007:433, detalusis planas, kurio tikslas – padalyti sklypą į 20 sklypų, pakeisti sklypų pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą bei statybos reglamentą. 
Rengiant detalųjį planą strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas. 
Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galite nuo 2014-04-02 iki 2014-04-30 Kauno rajono Domeikavos seniūnijoje. Detaliojo plano sprendinių viešas aptarimas įvyks adresu Kalniečių g. 126A-108, Kaunas, UAB „Turtas Tau“ patalpose, 2014-04-30, 11:00 val.  
Pasiūlymus raštu dėl detaliojo plano sprendinių galite siųsti adresu Kalniečių g. 126A-108, Kaunas arba pateikti viešo susirinkimo dieną iki viešo aptarimo pabaigos. 
Detaliojo plano organizatorė Ž. Želvienė. Detaliojo plano rengėjas K. Kvizikevičius, tel. 8676 21161.

2014-04-02
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti žemės sklypų Kauno r. sav., Kulautuvos sen., Kulautuvos k., sklypo kadastrinis Nr. 5237/0004:55 ir Kranto g. 19, sklypo kadastrinis Nr. 5237/0004:7, detalųjį planą, pagal 2013-11-12 Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pasirašytą 
Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartį Nr. S-1370. 
Planavimo tikslas - pakeisti žemės sklypo kadastrinis Nr. 5237/0004:55 pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), sujungti su sklypu Kranto g. 19 (kad. Nr. 5237/0004:7) ir padalyti į du sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą bei statybos reglamentą. 
Planavimo organizatoriai R. Vaitkus, J. Vaitkienė. 
Detaliojo plano rengėjas UAB „Etapas“, V. Putvinskio g. 17-4, Kaunas, tel. 8657 88822.

2014-04-02
Informuojame, kad bendrąja tvarka yra parengtas žemės sklypų Kauno r. sav., Kulautuvos sen., Kulautuvos k., sklypo kadastrinis Nr. 5237/0004:55 ir Kranto g. 19, sklypo kadastrinis Nr. 5237/0004:7, detalusis planas, kurio tikslas – pakeisti žemės sklypo kadastrinis Nr. 5237/0004:55 pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), sujungti su sklypu Kranto g. 19 (kad. Nr. 5237/0004:7) ir padalyti į du sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą bei statybos reglamentą. Rengiant detalųjį planą strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas. 
Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galite nuo 2013-04-02 iki 2014-04-30 Kauno rajono Kulautuvos seniūnijoje. 
Detaliojo plano sprendinių viešas aptarimas įvyks UAB „Etapas“ patalpose, V. Putvinskio g. 17-4, Kaune, 2014-04-30, 10 val. 
Pasiūlymus raštu dėl detaliojo plano sprendinių galite siųsti detaliojo plano rengėjui nurodytu adresu arba pateikti viešo susirinkimo dieną iki viešo aptarimo pabaigos. 
Detaliojo plano organizatoriai R. Vaitkus, J. Vaitkienė. 
Detaliojo plano rengėjas UAB „Etapas“, V. Putvinskio g. 17-4, Kaunas, telefonas pasiteirauti 8657 88822, el.p. detalieji@etapas.lt.

2014-04-02
Informuojame apie bendrąja tvarka rengiamą žemės sklypų Kauno r.sav., Ringaudų sen., Noreikiškių k., kadastriniai Nr.5250/0008:1044, Nr.5250/0008:1077,  detalųjį planą.
Planavimo organizatorius: Laima Kamarauskienė ir Valdas Načajus.
Planavimo tikslas: sklypų sujungimas, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) ir padalijimas į iki 12 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Detaliojo plano rengimo terminas 2013m. IV ketv. - 2014m. III ketv. Teritorijoje numatoma statyti vienbučius, dvibučius gyvenamuosius namus.
Plano rengėjas: UAB „MTARCH“, adresas: V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas tel.:8-37 207335, el.p.: mtarch.architects@gmail.com
Pasiūlymus ir pageidavimus teikti detaliojo plano organizatoriams arba rengėjui aukščiau nurodytais adresais.
Vieša ekspozicija rengiama nuo 2014-04-18d. Kauno r. Ringaudų sen. patalpose 10 darbo dienų. 
Viešas svarstymas rengiamas 2014-05-06d. nuo 10val. Detaliojo plano rengėjo patalpose, adresu V.Putvinskio g. 17-4. Dalyvavimas neprivalomas.

2014-04-02
Informuojame, kad bendra tvarka baigiamas rengti žemės sklypo (kad. Nr. 5247/0008:54) Narsiečių k., Alšėnų sen., Kauno r. sav., detalusis planas.
Planavimo tikslas –  žemės sklypo (kad. Nr. 5247/0008:54) pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), padalijimas į iki 4 sklypų,  teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Planavimo organizatorius – Virginijus Guobis (atstovaujamas Rimutės Guobienės), Rimutė Guobienė, gyv. Plento g. 10A-23, Kaunas, tel. nr. 865337962.
Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. S-1552; 2013-12-11.
Detaliojo plano projekto vieša ekspozicija vyks nuo 2014 m. balandžio 14d. iki balandžio 30d. Alšėnų seniūnijoje, Mokslo g. 2, Mastaičių k., Alšėnų sen., Kauno r. sav., LT-53313.
Viešas  susirinkimas, kurio metu vyks detaliojo  plano viešas aptarimas, įvyks 2014 m. balandžio 30 d. 13.00 val . Alšėnų seniūnijoje, Mokslo g. 2, Mastaičių k., Alšėnų sen., Kauno r. sav., LT-53313. 
Su detaliuoju planu galima susipažinti detaliojo plano rengėjo buveinėje, Miško g. 23-4, Kaune, nuo 2014-03-31 iki 2014-04-30.
Planavimo pasiūlymai ir pastabos teikiami detaliojo plano rengėjui arba planavimo organizatoriui raštu ir el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.
Detaliojo plano rengėjas – UAB V PROJEKTAI, Miško g. 23-4, Kaunas, tel. 8 687 30279; (8 37) 244356, el. paštas: rvprojekt@gmail.com.

2014-04-02
Informuojame, kad bendra tvarka pradedamas rengti žemės sklypo (kad. Nr. 5247/0008:54) Narsiečių k., Alšėnų sen., Kauno r. sav., detalusis planas.
Planavimo tikslas –  žemės sklypo (kad. Nr. 5247/0008:54) padalijimas į iki 4 sklypų, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Planavimo organizatorius – Virginijus Guobis (atstovaujamas Rimutės Guobienės), Rimutė Guobienė, gyv. Plento g. 10A-23, Kaunas, tel. nr. 865337962.
Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. S-1552; 2013-12-11.
Detaliojo plano rengėjas – UAB V PROJEKTAI, Miško g. 23-4, Kaunas, tel. 8 687 30279; (8 37) 244356, el. paštas: rvprojekt@gmail.com.

2014-04-02
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti žemės sklypo, esančio Kauno r., Karmėlavos sen., Sergeičikų II k., (kad. Nr. 5233/0013:294), detalųjį planą.

Detaliojo plano tikslas – esamo sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos / vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Planavimo terminas: 2014m. IVketvirtis. 
Planavimo organizatorius – Kazys Kanapinskas, Virginija Kanapinskienė, tel. Nr. 865243523. 
Detaliojo plano rengėjas – UAB „Žemės matavimai“, projekto vadovas A. Lukšys. Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: UAB „Žemės matavimai“, Aukštaičių g. 9, Kaunas, Tel.867577777. Apie detaliojo plano viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.

2014-04-02
Informuojame, kad bendrąja tvarka rengiamas žemės sklypo detalusis planas, adresu: Irėniškių k.,  Garliavos apyl. sen., Kauno raj., skl. kad. nr. 5260/0001:341, plotas - 0,3046ha.  ir skl. kad. nr. 5260/0001:32, plotas - 0,4824ha. 
Detaliojo plano rengimo pagrindas – Kauno rajono savivaldybės Urbanistikos  skyriaus planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti 2014m. sausio 23d. Nr.DP-51. 
Planavimo tikslas: žemės sklypų sujungimas, padalijimas į iki 8 (aštuonių) sklypų, atidalytų sklypų pagrindnės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Apytikris detaliojo plano rengimo terminas  – 2015m.
Planavimo organizatorius – Gintaras Milkevičius.
Detaliojo plano rengėjas – UAB „Polilinija“. Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: UAB „Polilinija“, Jonavos g. 40, Kaunas, tel. (8-37) 263 917, mob.tel. 8 657 69524 (arch. Atėnė Žemaitienė),  el.paštas: atenezemaite@gmail.com.
Apie teritorijų planavimo dokumento projekto viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.

2014-04-02
Informuojame apie bendrąja tvarka rengiamą Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Seniavos k., sklypo kad. Nr. 5260/0001:1284 detalųjį planą. Planavimo tikslas: žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) ir padalijimas į 2 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Rengimo terminas (apytikslis) - 2014 III ketv. 
Planavimo organizatorius: Einoras Kudzinskas, tel. 862026001. 
Su rengiamu detaliuoju planu galima susipažinti plano rengėjo IĮ „Terra studija“ patalpose Veiverių g. 144-7 Kaunas, teritorijų planavimo specialistas Mindaugas Bajoras, tel. 862026001, el. paštas: mindaugas.bajoras@gmail.com nuo 2014-04-22d. iki 2014-05-21d. imtinai. 
Vieša sprendinių ekspozicija vyks nuo 2014-05-07d. iki 2014-05-21d. imtinai Garliavos apylinkių seniūnijoje Vytauto g. 62, Garliava. Viešas susirinkimas numatytas 2014-05-22d. 13 val. IĮ „Terra studija“ patalpose. Dalyvavimas neprivalomas.
Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento visuomenė gali teikti raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu planavimo organizatoriui ir/arba plano rengėjui.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto plano sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie AM, Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui.

2014-03-31
Informuojame, kad rengiamas žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas Maironio g. 10, Garliavos m., Garliavos sen., Kauno r., sav. žemės sklypo kadastrinis Nr. 5223/0011:343, planuojamas teritorijos plotas ~ 0,1180 ha. 
Planavimo tikslas: įsiterpusio laisvos valstybinės žemės sklypo, iki 0,04 ha, suformavimas ir prijungimas prie 0,0780 ha žemės sklypo, kadastro Nr. 5223/0011:343. 
Planavimo organizatoriai: Janina Kontvainienė ir Justinas Kontvainis 
Projekto rengėjas: UAB „Žemės matavimai“, Aukštaičių g. 9, Kaunas. Tel.8675 77777. 
Pasiūlymus ar pastabas dėl parengtų sprendinių galima teikti raštu darbo dienomis nuo 10 val. iki 16val. iki 2014-04-14 dienos. 
Parengto žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto viešo svarstymo su visuomene susirinkimas vyks 2014-04-14 10:00 val. UAB „Žemės matavimai“ patalpose. 

2014-03-31
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti Kauno r. sav., Ringaudų sen., Ringaudų k., Dobilo g. 12, sklypo kadastrinis Nr. 5250/00010:928, Dobilo g. 14, sklypo kadastrinis Nr. 5250/0010:112,  detalųjį planą.
Planavimo tikslas – Kauno r. sav., Ringaudų sen., Ringaudų k., Dobilo g. 8, žemės sklypo (kadatsrinis adresas 5250/0010:115) detaliojo plano dalies keitimą žemės sklype Kauno r. sav., Ringaudų sen., Ringaudų k., Dobilo g. 12, (kadastrinis adresas 5250/0010:928), kurio plotas 0,1132 ha, prie jo prijungiant sklypą Kauno r. sav., Ringaudų sen., Ringaudų k., Dobilo g. 14, (kadastrinis adresas 5250/0010:112), kurio plotas 0,3314 ha ir padalijant, nustatant teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą bei statybos reglamentą
.Detaliojo plano rengimo pagrindas – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. lapkričio 20d. Įsakymas dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo Nr. ĮS-2024. 
Pareiškėjas  - Baltramiejus Martišius, Jonas Marcinkevičius, Laima Marcinkevičienė, adr.: Mokyklos g. 4-9, Akademija, Kauno r., tel.: 868636860. 
Detaliojo plano rengėjas - UAB „Geometra", Taikos pr. 88A (verslo centras „1000"), Kaunas, tel. 8-37-312352, faks. 8-37-311733, www.geometra.lt, projekto vadovas Vaidas Navackas, arch. Mindaugas Bielskus, tel.: 8-699-88716, el.p.: mindaugas.bielskus@geometra.lt 
Su parengtu detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2014-04-14 iki 2014-05-15 UAB „Geometra" patalpose Taikos pr. 88A (verslo centras „1000"), Kaunas. 
Vieša ekspozicija vyks nuo 2014-04-30 iki 2014-05-15, Ringaudų seniūnijoje (Šiltnamių g. 1, Noreikiškių k., LT-53363 Kauno r. sav).Viešas susirinkimas įvyks 2014-05-15, 13:00 val. Ringaudų seniūnijos patalpose (Šiltnamių g. 1, Noreikiškių k., LT-53363 Kauno r. sav).
Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas dėl parengto detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui arba plano rengėjui.

2014-03-31
Informuojame apie rengiamą Kauno r. sav., Ringaudų sen., Ringaudų k., kadastrinis Nr. 5250/0010:554, sklypo plotas 1,20404 ha. formavimo ir pertvarkymo projektą.
Projekto rengimo tikslas – Nekilnojamojo turto registre įregistruoto nuosavybės teise valdomo žemės ūkio paskirties žemės sklypo padalijimas suformuojant tris atskirus žemės sklypus, nepažeidžiant Taisyklių 35 punkto.
Projekto organizatorius – Antanas Gliosas.
Projekto rengėjas – UAB „Geometra", Taikos pr. 88A (verslo centras „1000"), Kaunas, tel. 8-37-312352, faks. 8-37-311733, www.geometra.lt.
Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2014-04-11 iki 2014-04-25 UAB „Geometra“ patalpose, Taikos pr. 88A (verslo centras „1000"), Kaunas. 
Motyvuotus pasiūlymus ir pageidavimus raštu galima teikti projekto rengėjui iki susipažinimo su rengiamu projektu pabaigos datos.

2014-03-28
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti žemės sklypų Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Ilgakiemio k., sklypų kadastriniai Nr. 5260/0011:350, Nr. 5260/0011:80, Nr. 5260/0011:81, detalųjį planą, pagal 2013-12-11 Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pasirašytą 
Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartį Nr. S-2207. 
Planavimo tikslas – sujungti sklypus, pakeisti sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, sklypą padalyti į iki 5 sklypų (4 skl. – gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, 1 skl. – inžinerinės infrastruktūros teritorijos/susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams), nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą bei statybos reglamentą. 
Su detaliojo plano sprendiniais galima susipažinti detaliojo plano rengėjos UAB „GEORAIMONDA“ patalpose Vytauto pr. 43A, Kaunas, tel 8-605-45942. Planavimo organizatoriai R. Šikarskas, V. Šikarskienė, A. Šikarskas. 
Detaliojo plano rengėjas UAB „GEORAIMONDA“, Vytauto pr. 43A, Kaunas.

2014-03-28
Informuojame, kad bendrąja tvarka parengtas žemės sklypo (kadastro Nr. 5283/0006:686), esančio Kauno r. sav., Užliedžių sen., Giraitės k., detalusis planas. 
Planavimo tikslas – sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), padalijimas į iki 12 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Planavimo organizatorius – Stasys Vidzickas. Projektas bus eksponuojamas 
Užliedžių seniūnijos ir UAB „Architektų pastogė“ patalpose 10 darbo dienų iki viešojo susirinkimo dienos. 
Viešas susirinkimas projektui aptarti vyks 2014-04-30 13 val. UAB „Architektų pastogė“ patalpose, Perkaso takas 3, Kaunas. 
Pasiūlymus teikti raštu iki viešo susirinkimo dienos projekto rengėjui Rokui Bizuliui, tel. 861105026, el. paštas bizrok@gmail.com

2014-03-28
Informuojame, kad bendrąja tvarka parengtas žemės sklypo (kadastro Nr. 5260/0001:13), esančio Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Ireniškių k., detalusis planas. 
Planavimo tikslas – sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), padalijimas į iki 5 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Planavimo organizatorė – Sigita Žumbakienė. 
Projektas bus eksponuojamas Garliavos apyl. seniūnijos ir UAB „Architektų pastogė“ patalpose 10 darbo dienų iki viešojo susirinkimo dienos. 
Viešas susirinkimas projektui aptarti vyks 2014-04-30 12 val. UAB „Architektų pastogė“ patalpose, Perkaso takas 3, Kaunas. 
Pasiūlymus teikti raštu iki viešo susirinkimo dienos projekto rengėjui Rokui Bizuliui, tel. 861105026, el. paštas bizrok@gmail.com

2014-03-28
Informuojame, kad bendrąja tvarka parengtas žemės sklypo (kadastro Nr. 5270/0008:899), esančio Kauno r. sav. Raudondvario sen., Raudondvario k., detalusis planas. 
Planavimo tikslas – sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Planavimo organizatorė – Jolanta Javtokienė. 
Projektas bus eksponuojamas Raudondvario seniūnijos ir UAB „Architektų pastogė“ patalpose 10 darbo dienų iki viešojo susirinkimo dienos. Viešas susirinkimas projektui aptarti vyks 2014-04-30 11 val. UAB „Architektų pastogė“ patalpose, Perkaso takas 3, Kaunas. 
Pasiūlymus teikti raštu iki viešo susirinkimo dienos projekto rengėjui Rokui Bizuliui, tel. 861105026, el. paštas bizrok@gmail.com

2014-03-28
Informuojame, kad bendrąja tvarka parengtas žemės sklypo (kadastro Nr. 5270/0008:229), esančio Kauno r. sav. Raudondvario sen., Raudondvario k., Vejuonos g. 20, detalusis planas. Planavimo tikslas – sklypo padalijimas į 2 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Planavimo organizatorius – Virgilijus Javtokas. 
Projektas bus eksponuojamas Raudondvario seniūnijos ir UAB „Architektų pastogė“ patalpose 10 darbo dienų iki viešojo susirinkimo dienos. 
Viešas susirinkimas projektui aptarti vyks 2014-04-30 10 val. UAB „Architektų pastogė“ patalpose, Perkaso takas 3, Kaunas. 
Pasiūlymus teikti raštu iki viešo susirinkimo dienos projekto rengėjui Rokui Bizuliui, tel. 861105026, el. paštas bizrok@gmail.com

2014-03-27
Informuojame apie rengiamą kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti sklype kad. Nr. 5280/0012:346 Dubravų kaime Samylų seniūnijoje.
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka. Planavimo tikslas - ūkininko sodybos vietos parinkimas. 
Planavimo organizatorius: Darius Vitkus.
Projekto rengėjas: UAB ”Geodezininkai”. 
Susipažinti su projekto sprendinias ir pateikti pasiūlymus galima nuo 2014 m. kovo 28 d. iki balandžio 11 d. UAB”Geodezininkai” patalpose, adresu: Raudondvario pl. 93, Kaunas, 
tel.: 8 37 267156, mob. 8 672 32490. el. p. geodezininkai@gmail.com

2014-03-27
Inodormuojame,kad parengtas bendrąja tvarka Kauno r. sav., Alšėnų sen., Čebeliškės k., sklypo (kadastrinis Nr.5247/0018:11) detalusis planas.
Planavimo tikslas - sklypo padalijimas į 2 sklypus, vieną padalytą dalį paliekant žemės ūkio paskirties, kitos dalies padalijimas iki 12 sklypų, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Planavimo organizatorius - Eglė Uogintienė, tel. 8 683 06755.
Plano rengėja - UAB „Planuotojai“, Vasario 16-osios g. 8-6, LT-44250 Kaunas, tel. (8*37) 209260, el.p. nijole@planuotojai.lt, proj. vadovė N.Tuleikienė.
Vieša projekto ekspozicija - nuo 2014-04-22 iki 2014-05-06 Alšėnų seniūnijoje.
Viešo svarstymo susirinkimas – 2014-05-06, 14.00 val., plano rengėjos UAB „Planuotojai“ patalpose, Vasario 16-osios g. 8-6, Kaune.
Susipažinti su parengtais sprendiniais (jei pageidaujate) bei teikti pasiūlymus ar pretenzijas (raštu) planavimo organizatoriui ar projekto rengėjai galima visą susipažinimo su sprendiniais laikotarpį nuo 2014-04-07 iki 2014-05-06, bet ne vėliau kaip iki viešo svarstymo susirinkimo pabaigos.

2014-03-27
Informuojame apie parengtą Kauno r. sav., Samylų sen., Žiegždrių k. sklypo kad. Nr. 5280/0001:52, detalųjį planą.
Planavimo tikslas- sklypo padalijimas į 4 sklypus, pagrindinės  žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/ vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Planavimo organizatorius- R.Samėnienė Lingienė ir D.Juozelskienė.
Detaliojo plano rengėjas- Eugenijos Balaišienės projektavimo firma, K.Petrausko g. 23A, Kaunas, tel.(8-37) 22 26 16, egbgrupe@gmail.com www.egbprojektai.lt
Su parengtu detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2014-03-31 iki 2014-04-28 detaliojo plano rengėjo patalpose. Vieša ekspozicija vyks nuo 2014-04-14 iki 2014-04-28 Samylų seniūnijoje ir planuojamame sklype. Viešas susirinkimas numatomas 2014-04-29 10val. detaliojo plano rengėjo patalpose K.Petrausko g.23a, Kaune.
Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas prašome teikti raštu iki viešojo susirinkimo detaliojo plano rengėjui.

2014-03-27
Informuojame apie parengtą Kauno r. sav., Garliavos sen., Garliavos m., detalųjį planą. 
Planavimo tikslas ~0,1ha valstybinės žemės sklypo, esančio tarp sklypų kad. Nr.5223/0013:104 ir Nr. 5223/00013:107 suformavimas, pagrindinės žemės naudojimo paskirties, būdo, pobūdžio, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Planavimo organizatorius- Kauno r. sav. administracija.
Detaliojo plano rengėjas- Eugenijos Balaišienės projektavimo firma, K.Petrausko g. 23A, Kaunas, tel.(8-37) 22 26 16, egbgrupe@gmail.com   www.egbprojektai.lt
Su parengtu detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2014-03-31 iki 2014-04-28 detaliojo plano rengėjo patalpose. Vieša ekspozicija vyks nuo 2014-04-14 iki 2014-04-28 Garliavos seniūnijoje  ir planuojamame sklype. Viešas susirinkimas numatomas 2014-04-30 10val. detaliojo plano rengėjo patalpose K.Petrausko g.23a, Kaune.
Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas prašome teikti raštu iki viešojo susirinkimo detaliojo plano rengėjui.

2014-03-26
Informuojame, kad supaprastinta tvarka yra  rengiami  žemės sklypo Nr. 157-2, kad. Nr. 5270/0010:777 ir žemės sklypo  Nr. 157-5, kad. Nr. 5270/0010:779  Karnavės k., Raudondvario sen., Kauno raj., formavimo ir pertvarkymo projektai.  Sklypai nuosavybės teise priklauso Mindaugui Petrauskui ir Arvydui Petrauskui.
Su projektais galima susipažinti ir pastabas raštu pareišti nuo 2014-03-26 iki 2014-04-10 UAB „Žemėtvarkos darbai“ patalpose adresu: Savanorių pr.363-213, 49425 Kaunas. Tel. 332409, 865229079.
Sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto rengėjas UAB“Žemėtvarkos darbai“.

2014-03-26
Informuojame, kad yra parengtas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas, sklypo esančio Ringovės kaime, Vilkijos apylinkių seniūnijoje, Kauno rajono savivaldybėje, kurio kadastrinis Nr. 5277/0003:37, savininkas Eugenijus Urbonas.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004m. spalio 4d. įsakymo Nr. 3D-452/D1-513 ,,Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 58 punktu, gretimų sklypų savininkai kviečiami susipažinti su parengtais projekto sprendiniais ir teritorijų planavimo dokumentų sprendinių poveikio vertinimo ataskaita nuo 2014m. kovo 31d. iki 2014m. balandžio 10d. adresu VĮ Valstybinis miškotvarkos institutas, Geodezijos skyrius, Pramonės pr. 11a, 102 kab. Kaunas, darbo dienomis 9:00-17:00 val., tel.: 8 37 490243, arba mob. Tel.8 614 58935.

2014-03-24
Informuojame apie rengiamą žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą esantį Kauno r. sav., Raudondvario sen., Raudondvario k. Karnavės g. 2
Planavimo tikslas – Naudojamo kitos paskirties (naudojimo būdas – gyvenamosios teritorijos) suformavimas.
Planavimo organizatorius – Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono skyrius.
Planavimo iniciatorius – Česlovas Stulpinas.
Projekto rengėjas: UAB "Geomatininkų grupė" susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2014m. kovo mėn. 24 d. iki 2014 m. balandžio mėn. 7 d. UAB "Geomatininkų grupė" įmonės patalpose, adresu: Laisvės al. 101A Kaunas, darbo dienomis 8:00 - 17:00 val., tel.: 865507558.

2014-03-24
Informuojame apie bendrąja tvarka rengiamą Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k., žemės sklypo kadastr. Nr. 5233/0009:91 detalųjį planą. 
Planavimo tikslas – sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos; komercinės paskirties objektų teritorijos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
 Planavimo organizatorius – Zita Janina Rastenienė, Tymo g. 4 Kaunas tel. 8 699 90104. 
Detalaus plano rengėjas – Vygintas Merkevičius. Pavasario g. 3C Kaunas, tel. 8 699 89509, el. p. vygintas.merkys@gmail.com. 
Pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjui. Apie viešųjų procedūrų vietą ir laiką informacija bus pateikta parengus detalųjį planą.

2014-03-24
Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo esančio Kauno r. sav. Lapių sen. Šatijų k. žemės sklypo, kadastrinis Nr. 5240/0011 :643, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas.
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas: ūkininko sodybos (kaimo turizmui) vietos parinkimas.
Planavimo organizatorius: Saulius Bittins.
Plano rengėjas: Arch. S.D. Grušauskienė.
Susipažinti bei teikti pasiūlymus projektui galima iki 2014 m. balandžio 25 d. planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui.(telef..:8 685 56646; 8 682 43716
Viešo projekto svarstymas su visuomene vyks 2014 m. balandžio 25 d. 11 val. Donelaičio g. 78-10, Kaunas

2014-03-21
Informuojame,kad vadovaujantis teritorijų planavimo įstatymu ir visuomenės informavimo bei dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais informuojame apie parengtą Karklės valstybinio kraštovaizdžio draustinio ribų planą (transformuojant Karklės valstybinį ichtiologinį draustinį).
Planavimo organizatorius – Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. (8 5) 272 32 84, faks. (8 5) 272 25 72, el. paštas: vstt@vstt.lt, interneto tinklalapio adresas http://www.vstt.lt.
Planų rengėjas – valstybės įmonės Valstybės žemės fondo Kraštotvarkos ir teritorijų planavimo skyrius, Konstitucijos pr. 23 korpusas A, LT-08105 Vilnius, tel. (8 5) 261 88 56, faks. (8 5) 262 16 72, el. paštas: krastotvarka@vzf.lt.
Kviečiame visuomenę nuo š. m. balandžio 4 d. iki gegužės 12 d. susipažinti su šio plano sprendiniais ir raštu pareikšti savo pastabas bei pasiūlymus. 
Karklės valstybinio kraštovaizdžio draustinio ribų plano (transformuojant Karklės valstybinį ichtiologinį draustinį) grafinės ir tekstinės dalys nuo š. m. balandžio 4 d. bus eksponuojamos Kauno rajono savivaldybės administracijos patalpose, II aukšte (Savanorių pr. 371, Kaunas) bei Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos interneto svetainėje. Viešas susirinkimas vyks 2014 m. gegužės 12 d. 10.00 val. Kauno rajono savivaldybės administracijos mažojoje salėje, II aukšte (Savanorių pr. 371, Kaunas).
Darbo dienomis, darbo valandomis raštu pasiūlymus galima užpildyti ekspozicijos vietoje esančiame pastabų ir pasiūlymų registravimo žurnale. Taip pat pasiūlymus galima siųsti paštu, faksu ar elektroniniu paštu planavimo organizatoriui arba plano rengėjui aukščiau nurodytais adresais iki viešo susirinkimo pabaigos.
Pareiškėjai atmestus pasiūlymus gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

2014-03-21
Informuojame, kad bendrąja tvarka pradedamas rengti Kauno r. sav., Vilkijos apyl.sen., Jaučakių k., sklypo (kad. Nr. 5253/0009:196) detalusis planas. 
Detaliojo plano rengimo pagrindas: Kauno r. sav. administracijos direktoriaus 2013-02-25 įsakymas Nr. ĮS-269, 2013-03-08 sutartis Reg. Nr. S-261 dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo, Kauno r. sav. administracijos Urbanistikos skyriaus 2013-09-27 planavimo sąlygų sąvadas Nr. DP-302. 
Planavimo tikslas: sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/ vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Planavimo organizatorius – Marius Kačenauskas.
Apytikris detaliojo plano rengimo terminas – 2014 m.
Detaliojo plano rengėjas – UAB „Projektų vystymo grupė“, Laisvės al. 89-3, Kaunas, tel./faks. (8-37) 200008, mob. 860104464, el.p.: milda@pvg.lt.
Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus (planavimo organizatoriui) galima pranešime nurodytu adresu bei kontaktais. 
Apie teritorijų planavimo dokumento projekto viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.

2014-03-20
Informuojame, kad vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo įstatymu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų patvirtinimo“ (a.r.), informuojame apie bendrąja tvarka parengtą Kauno r. sav., Ringaudų sen., Ringaudų k., sklypo kadastrinis Nr. 5250/0005:472, detalųjį planą.
Planavimo tikslas – sklypo padalijimas į 2 sklypus ir vienos dalies pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimo bei statybos reglamento nustatymas.
Detaliojo plano rengimo pagrindas – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-10-04 įsakymas Nr. ĮS-1729 „Dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“, Kauno rajono savivaldybės urbanistikos skyriaus 2013-11-28 planavimo sąlygų sąvadas Nr. DP-404. 
Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2014-04-08 iki 2014-04-22 UAB ,,Geometra” patalpose.
Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2014-04-23 iki 2014-05-08 Ringaudų seniūnijoje Šiltnamių g. 1, Noreikiškių k., tel. (8 37) 397 358, el. p. seniunija@ringaudai.krs.lt.
Viešas susirinkimas vyks 2014-05-09, 15.00 val. UAB “Geometra” patalpose.
Planavimo organizatorius – Elena Antanina Jaraitė.
Detaliojo plano rengėjas - UAB „Geometra“, Taikos pr. 88A (verslo centras „1000“, 7 a.), LT-51183, Kaunas, tel. (8 37)312352, faks. (8 37)311733, projekto vadovas - Vaidas Navackas, arch. Jovita Stakionienė, (8 65)771330, el. p.: jovita.stakioniene@geometra.lt, www.geometra.lt.

2014-03-20
Informuojame apie bendrąja tvarka rengiamą Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k., žemės sklypo kadastr. Nr. 5233/0009:91 detalųjį planą. 
Planavimo tikslas – sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos; komercinės paskirties objektų teritorijos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Planavimo organizatorius – Zita Janina Rastenienė, Tymo g. 4 Kaunas tel. 8 699 90104. 
Detalaus plano rengėjas – Vygintas Merkevičius. Pavasario g. 3C Kaunas, tel. 8 699 89509, el. p. vygintas.merkys@gmail.com. 
Pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjui. Apie viešųjų procedūrų vietą ir laiką informacija bus pateikta parengus detalųjį planą.

2014-03-20
Informuojame, apie rengiamą žemės sklypo, adresu Kauno Mažoji g. 10 , Vilkija, Kauno r.sav., planą, prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
Planavimo tikslas - parengti žemės sklypo planą, prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, naudojamo valstybinės žemės sklypo adresu Kauno Mažoji g. 10, Vilkija, Kauno r.sav, suformavimas esamam pastatui- gyvenamajam namui eksploatuoti.
Žemės sklypo plano rengimo iniciatorius: Arvydas Stanislovaitis ir Kazimiera Stanislovaitienė.
Plano rengėjas:Valstybės Įmonė Valstybės žemės fondas, Kauno žemėtvarkos ir geodezijos skyrius,K. Donelaičio g.33, telef.8-37-223765, projekto autorė Inesa Kolesnikovienė.
Išsamiau sužinoti apie rengiamą sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą, taip pat pateikti pastabas, pretenzijas bei pasiūlymus dėl sprendinių galite Valstybės Įmonės Valstybės žemės fondo Kauno žemėtvarkos ir geodezijos skyriaus patalpose (K. Donelaičio g.33-415, Kaunas telef. 8-37- 223765).bei Kauno rajono savivaldybės administracijai (Savanorių pr. 371, Kaunas, LT-49500) galima nuo 2014-03-24 iki 2014-04-07.

2014-03-20
Informuojame, apie rengiamą žemės sklypo, adresu Vydūno al. 252C , Vilkija, Kauno r.sav., planą, prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
Planavimo tikslas -Prie nuosavybės teise turimo sklypo, kadastro Nr.5290/0001:349, prijungti iki 0,04ha įsiterpusio laisvo valstybinės žemės ploto. Žemės sklypo plano rengimo iniciatorius: Romualdas Beresnevičius.
Plano rengėjas:Valstybės Įmonė Valstybės žemės fondas, Kauno žemėtvarkos ir geodezijos skyrius,K. Donelaičio g.33, telef.8-37-223765, projekto autorė Inesa Kolesnikovienė.
Išsamiau sužinoti apie rengiamą projektą, taip pat pateikti pastabas, pretenzijas bei pasiūlymus dėl sprendinių galite Valstybės Įmonės Valstybės žemės fondo Kauno žemėtvarkos ir geodezijos skyriaus patalpose (K. Donelaičio g.33-415, Kaunas telef. 8-37- 223765).bei Kauno rajono savivaldybės administracijai (Savanorių pr. 371, Kaunas, LT-49500) galima nuo 2014-03-24 iki 2014-04-07.

2014-03-20
Informuojame, kad parengtas naujo žemės sklypo formavimo laisvoje valstybinėje žemėje ir jo sujungimas su Marijonos Gutauskienės nuosavybės teise turimu žemės sklypu (kad. Nr. 5201/0003:0210, sodininkų bendrijos ,,Kelmeriai, Kauno r., Zapyškio sen., Kuro kaime, Liekaitės g.2) projektas.
Pertvarkymo tikslas: naujo žemės sklypo suformavimas laisvoje valstybinėje žemėje ir šio žemės sklypo sujungimas su Marijonos Gutauskienės nuosavybės teise turimu žemės sklypu.
Planavimo organizatorius: Marijona Gutauskienė (gyv. Kovo 11-osios g. 100-60, Kaunas)
Projekto rengėjas: Bangutės Zinkienės individuali veikla, Vinčų 5-6, Kaunas bangazin@gmail.com, projekto rengėja Bangutė Zinkienė tel. 8-614 -76613.
Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu bei teikti pasiūlymus ar pastabas (raštu) projekto rengėjai Bangutei Zinkienei, el. adresas bangazin@gmail.com, tel., 8-614 -76613
Pasiūlymus ar pastabas dėl parengtų sprendinių galima teikti raštu nuo 2014 m kovo 21 d. iki 2014 m. balandžio 03 d. planavimo organizatoriui arba projekto rengėjai

2014-03-20
Informuojame, kad Kauno rajono savivaldybės tarybos 2007-08-23 sprendimu Nr. TS-137 patvirtinto Kauno r. Domeikavos sen. Domeikavos k. plečiamos dalies detaliojo plano korektūros dėl  apie 7,43 ha teritorijos perplanavimo į kitos paskirties sklypus, kurie bus suteikiami neatlygintinai piliečiams, atkuriant nuosavybės teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą, koregavimą žemės sklype Kauno r. sav., Domeikavos sen., Domeikavos k., Mildos g. 18, (kadastrinis adresas 5217/0014:980), kurio plotas 0,0909 ha
 Planavimo iniciatorė – Jūratė Narvalaitienė.
Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliojo plano koregavimo, finansavimo ir planavimo tikslų projekto dokumentais galima susipažinti  iki 2014-04-03 (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (212 kab., tel. (8 37) 30 55 84).    
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-03-18 įsakymas Nr. ĮS-404 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo ir planavimo tikslų“
3. Teritorijų planavimo proceso iniciavimo sutartis
4. Detaliojo plano darbų programa
5. Pranešimas apie teritorijų planavimo dokumento viešinimą
6. Detaliojo plano tvirtinimo isakymas
7. Įsakymo pakeitimas

2014-03-19
Informuojame, kad bendrąja tvarka parengtas žemės sklypų kadastro Nr. 5217/0012:163, 5217/0012:166, 5217/0012:234, 5217/0012:168), esančių Kauno r. sav., Domeikavos sen., Radikių k.: Birutės g. 16, Birutės g. 18, Birutės g. 22, Birutės g. 24, detalusis planas. 
Planavimo organizatorė – Aldona Kunevičienė. 
Planavimo tikslas –  Kauno r. sav. administracijos direktoriaus 2012-02-23 įsakymu Nr. ĮS-284 patvirtinto Kauno r. sav., Domeikavos sen., Radikių k. žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5217/0012:570) detaliojo plano keitimas žemės sklypuose, juos sujungiant ir padalijant į iki 20 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Projektas bus eksponuojamas Domeikavos seniūnijos ir UAB „Architektų pastogė“ patalpose 10 darbo dienų iki viešojo susirinkimo dienos. 
Viešas susirinkimas projektui aptarti vyks 2014-04-23 10 val. UAB „Architektų pastogė“ patalpose, Perkaso takas 3, Kaunas. 
Pasiūlymus teikti raštu iki viešo susirinkimo dienos projekto rengėjui Rokui Bizuliui, tel. 861105026, el. paštas bizrok@gmail.com

2014-03-19
Informuojame, kad bendrąja tvarka parengtas žemės sklypo (kadastro Nr. 5280/0005:659), esančio Kauno r. sav., Samylų sen., Šlienavos k., detalusis planas. 
Planavimo tikslas – sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), padalijimas į iki 14 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Planavimo organizatorius – UAB „Agroland“. 
Projektas bus eksponuojamas Samylų seniūnijos ir UAB „Architektų pastogė“ patalpose 10 darbo dienų iki viešojo susirinkimo dienos. 
Viešas susirinkimas projektui aptarti vyks 2014-04-23 11 val. UAB „Architektų pastogė“ patalpose, Perkaso takas 3, Kaunas. 
Pasiūlymus teikti raštu iki viešo susirinkimo dienos projekto rengėjui Rokui Bizuliui, tel. 861105026, el. paštas bizrok@gmail.com

2014-03-19
Informuojame, kad bendrąja tvarka parengtas žemės sklypo (kadastro Nr. 5217/0006:146), esančio Kauno r. sav., Domeikavos sen., Voškonių k., detalusis planas. 
Planavimo tikslas – sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), padalijimas į iki 5 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Planavimo organizatorius – Arūnas Gražulis. 
Projektas bus eksponuojamas Domeikavos seniūnijos ir UAB „Architektų pastogė“ patalpose 10 darbo dienų iki viešojo susirinkimo dienos. 
Viešas susirinkimas projektui aptarti vyks 2014-04-23 12 val. UAB „Architektų pastogė“ patalpose, Perkaso takas 3, Kaunas. 
Pasiūlymus teikti raštu iki viešo susirinkimo dienos projekto rengėjui Rokui Bizuliui, tel. 861105026, el. paštas bizrok@gmail.com

2014-03-19
Informuojame apie parengtą  žemės sklypų  Kauno r. sav., Užliedžių sen., Vijūkų k. sklypų kad.Nr. 5283/0007:556, plotas 0,6583 ha, Nr. 5283/0007:668, plotas 1,1384 ha detalųjį planą. 
Planavimo organizatoriai: Ričardas Bačkys, Deividas Marcinkevičius (atstovaujami Ernestos Vanagienės), Ernesta Vanagienė. 
Planavimo tikslas- sklypų sujungimas, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas  iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/  vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) ir padalijimas į iki 20 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka
Detalusis planas eksponuojamas seniūnijos ir plano rengėjo patalpose 10 d. d. iki viešo susirinkimo. 
Motyvuotus pasiūlymus ir pretenzijas galima teikti raštu iki viešo svarstymo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui ar projekto rengėjui. 
Viešas aptarimas vyks 2014 04 18 d. 14 val. detaliojo plano rengėjo UAB ”Planuotojai” patalpose (Vasario 16-osios g.8-6, Kaune), 
Projekto vadovė Laimutė Pėželienė, tel.(8-37) 209260, mob. 865040268, 
el.paštas: laima@planuotojai.lt

2014-03-18
Informuojame, kad bendrąja tvarka parengtas žemės sklypo Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Pelenių k., sklypo kad. Nr. 5233/0006: 600 Karmėlavos k.v. detalusis planas. 
Planavimo tikslas: esamo 0,6321 ha ploto kitos paskirties žemės sklypo padalinimas į keturis sklypus, nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir naudojimo būdo, tikslinant naudojimo pobūdį (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. 
Detaliojo planavimo organizatorė- Ona Krevnevičienė, atstovaujama pagal įgaliojimą Tomo Žibo, tel. (8-652) 73150. 
Vieša projekto ekspozicija vyks Karmėlavos seniūnijoje, esančioje Vilniaus g. 65A, Karmėlavoje, Kauno rajone ir detaliojo plano rengėjo patalpose Savanorių pr. 66-347, Kaune nuo kovo 17 d. 
Viešas svarstymas (susirinkimas) vyks 2014 metų balandžio 14 dieną 12 valandą detaliojo plano rengėjo- UAB ,,ARIKON“- patalpose, Savanorių pr. 66- 347, Kaune. 
Pasiūlymus ir motyvuotas pretenzijas galima teikti raštu iki viešo svarstymo (susirinkimo) dienos planavimo organizatoriui arba detaliojo plano rengėjui (8-687) 58931, el.p. ruta.bridziuviene@gmail.com

2014-03-18
Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi, rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2005-09-22 sprendimu Nr. TS-198 patvirtinto Kauno r. sav., Ringaudų sen., Pyplių k., žemės sklypo, kadastrinis adresas 5250/0016:308, detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Ringaudų sen., Pyplių k., Sielos g. 4, kadastrinis adresas 5250/0016:375, kurio plotas 0,1202 ha. 
Planavimo iniciatoriai - Vida Jankūnienė, Ramūnas Jankūnas.
Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliojo plano koregavimo, finansavimo ir planavimo tikslų projekto dokumentais galima susipažinti  iki 2014-04-01 (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (212 kab., tel. (8 37) 30 55 84).
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-03-14 įsakymas Nr. ĮS-375 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo ir planavimo tikslų“
3. Teritorijų planavimo proceso iniciavimo sutarits
4. Detaliojo plano darbų programa
5. Pranešimas apie teritorijų planavimo dokumento viešinimą
6. Įsakymas dėl patvirtinimo
7. 2014-09-25 Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. ĮS-1925 dėl Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-09-11 įsakymo Nr. ĮS-1815 pakeitimo

2014-03-17
Informuojame, kad bendrąja tvarka yra pradedamas rengti Kauno r. sav., Domeikavos sen., Domeikavos k., sklypų kadastriniai Nr. 5217/0014:1031, Nr. 5217/0014:1032, Nr. 5217/0014:1025, Nr. 5217/0014:1024, Nr. 5217/0014:1030, detalusis planas. 
Planavimo tikslas – Kauno rajono savivaldybės tarybos 2009-06-25 sprendimais (2009-06-25, Nr. TS-275 ir 2009-11-19, Nr. TS-425) patvirtintų detaliųjų planų keitimas sklypuose, keičiant sklypų naudojimo būdą ir pobūdį iš (komercinės paskirties objektų teritorijos/ prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos, pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos/ pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos) į (gyvenamosios teritorijos/ vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) ir juos padalinant į iki 17 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Su parengtais detaliojo plano sprendiniais galima susipažinti nuo 2014-04-14 iki 2014-05-14, vieša sprendinių ekspozicija nuo 2014-04-29 iki 2014-05-14 Domeikavos seniūnijos skelbimų lentoje, viešas susirinkimas vyks 2013-05-14, 13:00 val. Domeikavos seniūnijos patalpose, Saulės g. 1, LT-54362 Domeikavos k., Kauno r. Planavimo organizatoriai – Gintautas Šivickas, Aušra Šivickienė (atstovaujami Arūno Karlono), Arūnas Karlonas, Aušra Karlonė. 
Detaliojo plano rengėja – UAB „Kupola“, Jurbarko g. 2A-103A, LT-47183 Kaunas, tel.: 8 657 60400, el. p.: solveiga@kupola.lt. 
Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas dėl teritorijų planavimo dokumento visuomenė plano rengėjui gali teikti raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu.

2014-03-17
Informuojame apie parengto bendra tvarka sklypo Kauno raj. sav. administracijos direktoriaus 2012-02-09 įsakymu Nr.ĮS-220 patvirtinto Kauno raj. Alšėnų sen. Kampiškių k., sklypo (kad. Nr. 5247/0007:564) detaliojo plano dalies keitimo žemės sklype Kampiškių g.40 (kad.Nr.5247/0007:19), pakartotiną detaliojo plano viešą svarstymą. 
Planavimo tikslas – detaliojo plano dalies keitimas sklypą (kad.Nr.5247/0007:19) padalijant į iki 16 (šešiolikos) sklypų, nustatant teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamentą. Planavimo organizatoriai – Aidas Pažėra, 
Regimantas Pažėra. Rengėjas – UAB GEOMA LT projekto vadovas V.Urbonas, tel. 8-37-208097. Pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjui.
Projektas eksponuojamas UAB GEOMA LT patalpose K.Donelaičio g. Nr.33-106a, Kaune bei Alšėnų sen. nuo 2014 04 08 (10 d.d.) Viešas susirinkimas vyks 2014 04 24 K.Donelaičio g. Nr.33-106a, Kaune 10 val. Teikti motyvuotus pasiūlymus galima iki susirinkimo pabaigos.

2014-03-17
Informuoja apie parengtą sklypo Kauno r. Sav. ,Ringaudų sen. ,Mitkūnų k. Žemės sklypo kad. Nr.5250/0010:659 detalųjį planą.
Planavimo organizatoriai A.Gavrilčikas ir A.Gavrilčikienė  pagal planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartį Nr.S-784(2013-06-13)
Planavimo tikslas – žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) ir padalijimas į iki 3 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas
Detalusis planas rengiamas bendrąja tvarka. 
Planuojama sklypų naudojimo paskirtis - bus nustatyta detaliuoju planu
Vieša detaliojo plano ekspozicija vyksta Ringaudų seniūnijos patalpose, Šiltnamių g.1, Noreikiškių k. , Kauno r. sav.,  nuo 2014 m. kovo 3 d. iki viešo susirinkimo pabaigos. 
Viešas susirinkimas įvyks 2014 m. Balandžio 28d. 16:00val. Ringaudų seniūnijos patalpose. Dalyvavimas nėra privalomas. Jei yra pasiūlymų, susijusių su planuojama teritorija, galima raštu pateikti planavimo organizatoriui arba rengėjui iki viešo svarstymo su visuomene pabaigos. 
Dėl informacijos suteikimo, pasiūlymų ir pageidavimų kreiptis į planavimo organizatorių arba į plano rengėją UAB”Austrėja” įm.kodas 300038267, atstovaujama direktorės Rasos Ražanskienės, Veiverių g. 134, Kaunas, LT 46352 Tel.868672279 el.p.rasa.tgs@gmail.com

2014-03-17
Informuoja apie parengtą sklypo Kauno r. Sav. ,Samylų sen. ,Šlienavos žemės sklypų: J.Biliūno g. 86B (kad. Nr.5280/0005:197) J.Biliūno g. 86A (kad.nr.5280/0005:196) ir J.Biliūno g. 86C(kad.nr. 280/0005:183) detalųjį planą.
Planavimo organizatoriai J.Kaupienė ir Š.Kaupas (tel. 8 686 39303),  pagal planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartį Nr.S-2 (2013-01-02)
Planavimo tikslas – Žemės ūkio paskirties sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas į kitą (komercinės paskirties objektų teritorijos), jų sujungimas su kitos (komercinės paskirties objektų teritorijos) paskirties žemės sklypu ir padalijimas į 2(du) sklypus, 1 (vieno) atidalyto sklypo žemės naudojimo būdo keitimas ir pobūdžio nustatymas į gyvenamosios teritorijos/ vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Detalusis planas rengiamas bendrąja tvarka. 
Planuojama sklypų naudojimo paskirtis - bus nustatyta detaliuoju planu
Vieša detaliojo plano ekspozicija vyksta Samylų seniūnijos patalpose, Samylų k., Samylų sen., Kauno r. sav., LT-53015  nuo 2014 m. kovo 3 d. iki viešo susirinkimo pabaigos. Viešas susirinkimas įvyks 2014 m. Balandžio 14d. 16:00val. J.Biliūno g.86, Šlienavoje “Kaupynės” kavinės salėje. 
Dalyvavimas susirinkime nėra privalomas. 
Jei yra motyvuotų pasiūlymų ar pretenzijų, susijusių su planuojama teritorija, galima raštu jas pateikti planavimo organizatoriui arba rengėjui iki viešo svarstymo su visuomene pabaigos. 
Dėl informacijos suteikimo, pasiūlymų ir pageidavimų kreiptis į planavimo organizatorių arba į plano rengėją Vytautą Putną, Ąžuolyno g. 6, Kaunas, LT 44225  Tel. 861564704 
el.p. vytautas@jpiarchtektai.lt

2014-03-14
Informuojame, kad bendrąja tvarka parengtas  žemės sklypo Kauno r.sav., Domeikavos sen., Domeikavos k., Jaunimo g.34 (skl.Kad.Nr.5217/0012:6) detalusis planas. 
Planavimo tikslas: sklypo padalijimas į du sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Apytikris detaliojo plano rengimo terminas - 2013 m. II ketv. - 2014 m. II ketv.
Planavimo organizatorius – Petras Mockus. 
Detaliojo plano rengėjas - UAB „Toposfera". Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima UAB „Toposfera“ patalpose, adresu: Raudondvario pr. 150-215, Kaunas, P.V. Inga Cibulskienė, tel. 8(604)40064, el.paštas inga.cibulskiene@gmail.com. 
Viešas svarstymas vyksta bendrąja tvarka. 
Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2013-11-20 iki 2013-12-17 UAB „Toposfera“ patalpose, adresu: Raudondvario pr. 150-215, Kaunas, tel.8 (37) 269122.
Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-12-03 iki 2013-12-17, UAB “Toposfera” patalpose.
Viešas susirinkimas numatomas 2013-12-17 d., 15 val. UAB ,,Toposfera” patalpose. 
Pasiūlymus ir pastabas dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo dienos planavimo organizatoriui arba plano rengėjui UAB „Toposfera“, Raudondvario pr. 150-215, Kaunas, tel.8 (37) 211810, P.V. Inga Cibulskienė, tel. 8(604)40064, el.paštas inga.cibulskiene@gmail.com.

2014-03-14
Informuojame apie rengiamą žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5247/0019:291) esančio Gelžkeliuko g. 80, Girininkų II k., Alšėnų sen., Kauno r. sav., formavimo ir pertvarkymo projektą. 
Planavimo tikslas: nekilnojamojo turto registre įregistruoto žemės ūkio paskirties 9.0000 ha ploto žemės sklypo, nuosavybės teise priklausančiam VŠĮ „Convivo laisvalaikio centras“, į.k. 302542547, padalijimas, suformuojant du atskirus žemės sklypus.
Planavimo organizatoriai: VŠĮ „Convivo laisvalaikio centras“, į.k. 302542547, buveinės adresas: Savanorių pr. 271, Kaunas.
Projekto rengėjas: UAB „Aplinka ir ekologija“, Maironio g. 48-3, Kaunas, PV Marija Urbelienė, tel.: 8 61245717, el. p.: urbeliene.marija@gmail.com
Susipažinti su projektu, pateikti pastabas bei pasiūlymus galima raštu projekto rengėjui arba planavimo organizatoriui nuo 2014-03-17. iki viešo projekto svarstymo planavimo organizatoriui bei projekto rengėjui pateiktais adresais ir telefonais. 
Viešas projekto svarstymas su visuomene vyks 2014 m. kovo 31 d. 12 val. rengėjo įmonės patalpose.

2014-03-13
Informuojame, kad bendra tvarka pradedamas rengti „Kauno r. sav., Domeikavos sen., Ražių k., sklypo (kadastrinis Nr. 5217/0008:408) detalusis planas“. 
Planavimo tikslai ir uždaviniai: žemės sklypo padalijimas į iki 5 (penkių) sklypų, atidalytų sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos / vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Planavimo pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-11-11 įsakymas Nr. ĮS-1948 „Dėl detaliojo planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“ ir Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo 2013-12-06 sutartis Nr. S-1518. 
Planavimo darbų programa: Planavimo terminai: 2014 m. I - III ketvirčiai. 
Detaliojo plano rengimo etapai: parengiamasis, teritorijų planavimo dokumento rengimo, sprendinių pasekmių vertinimo, baigiamasis.
Su parengto detaliojo plano sprendiniais galima susipažinti nuo 2014-04-02 iki 2014-05-05 Domeikavos seniūnijoje arba pas plano rengėją. Vieša ekspozicija vyks nuo 2014-04-17 iki 2014-05-05 Kauno rajono savivaldybės administracijos II a. esančiame stende (Savanorių pr. 371, Kaunas) ir Domeikavos seniūnijos patalpose (Bažnyčios g. 2, Domeikavos k., Kauno raj.). Viešas susirinkimas vyks 2014-05-06 16.00 val. Domeikavos seniūnijos posėdžių salėje (Bažnyčios g. 2, Domeikavos k., Kauno raj.).
Planavimo organizatorius: Eimantas Rukas, tel. 8 601 38443.
Plano rengėjas: UAB „Lurida“, Vasario 16-osios g. 15-11, Teleičių k., Kauno raj., LT-53274, tel. 8 683 46600, el. paštas lurida.info@gmail.com.
Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas galima teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui arba rengėjui.

2014-03-13
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą žemės sklypų kadastriniai Nr. 5247/0007:71 ir 5247/0007:71 Kumpiškių k., Alšėnų sen., Kauno r. sav. detalųjį planą. 
Planavimo tikslas – sklypų sujungimas, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos; komercinės paskirties objektų teritorijos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Planavimo organizatorius – Evaldas Barkauskas. Žalgirio g. 8 Garliava Kauno r. sav. tel. 8 602 90091. 
Vieša ekspozicija įvyks Alšėnų seniūnijos administracijos pastate, Mokslo g. 2, Mastaičių k., Kauno r., 2014 03 31- 2014 04 14. Viešas susirinkimas įvyks 2014 04 14, 11.00 val. ten pat.
Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galima adresu Pavasario g. 3C Kaune, teikti pasiūlymus ir pretenzijas raštu iki viešo svarstymo susirinkimo dienos galima detaliojo plano rengėjui Vygintui Merkevičiui, tel. 8 699 89509, el. p.

2014-03-13
Informuojame,kad bendrąja tvarka parengtas žemės sklypo Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Pelenių k., sklypo kad. Nr. 5233/0006: 600 Karmėlavos k.v. detalusis planas. 
Planavimo tikslas: esamo 0,6321 ha ploto kitos paskirties žemės sklypo padalinimas į keturis sklypus, nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir naudojimo būdo, tikslinant naudojimo pobūdį (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka.
 Detaliojo planavimo organizatorė- Ona Krevnevičienė, atstovaujama pagal įgaliojimą Tomo Žibo, tel. (8-652) 73150. Vieša projekto ekspozicija vyks Karmėlavos seniūnijoje, esančioje Vilniaus g. 65A, Karmėlavoje, Kauno rajone ir detaliojo plano rengėjo patalpose Savanorių pr. 66-347, Kaune nuo kovo 17 d. 
Viešas svarstymas (susirinkimas) vyks 2014 metų balandžio 14 dieną 12 valandą detaliojo plano rengėjo- UAB ,,ARIKON“- patalpose, Savanorių pr. 66- 347, Kaune. 
Pasiūlymus ir motyvuotas pretenzijas galima teikti raštu iki viešo svarstymo (susirinkimo) dienos planavimo organizatoriui arba detaliojo plano rengėjui (8-687) 58931, el.p. ruta.bridziuviene@gmail.com;

2014-03-12
Informuojame. kad yra parengtas žemės sklypo  formavimo pertvarkymo projektas.adresu Rokų pl. 62, Ražiškių k. Garliavos apyl. sen. Kauno r.
Planavimo organizatorius Germa Banionienė
Planavimo tikslas  valstybinės žemės sklypo suformavimas nuosavybės teise naudojamų pastatų  eksploatacijai 
Planavimo rengėjas. G.Balevičiaus individuali įmonė.Buveinės adresas Butrimonių g.5-101,
Kaunas,tel. 8687 19287, el.p. gbalevicius@gmail.com
Susipažinti su projektu, pateikti pastabas bei pasiūlymus galima teikti raštu projekto rengėjui arba planavimo organizatoriui nuo 2014-03-13d. iki viešo projekto savartymo.
Viešas projekto su visuomene svarstymo susirinkimas įvyks 2014-03-28. 11val. Butrimonių g. 5-101, Kaunas patalpose

2014-03-10
Informuojame, apie rengiamą žemės sklypo, adresu Atžalyno g. 5, Garliava, Kauno r.sav., planą, prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
Planavimo tikslas - parengti žemės sklypo planą, prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, naudojamo valstybinės žemės sklypo adresu Atžalyno g. 5, Garliava, Kauno r.sav, suformavimas esamam pastatui- gyvenamajam namui eksploatuoti.
Žemės sklypo plano rengimo iniciatorius: Aušra Mickevičienė
Plano rengėjas:Valstybės Įmonė Valstybės žemės fondas, Kauno žemėtvarkos ir geodezijos skyrius,K. Donelaičio g.33, telef.8-37-223765, projekto autorė Inesa Kolesnikovienė.
Išsamiau sužinoti apie rengiamą sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą, taip pat pateikti pastabas, pretenzijas bei pasiūlymus dėl sprendinių galite Valstybės Įmonės Valstybės žemės fondo Kauno žemėtvarkos ir geodezijos skyriaus patalpose (K. Donelaičio g.33-415, Kaunas telef. 8-37- 223765).bei Kauno rajono savivaldybės administracijai (Savanorių pr. 371, Kaunas, LT-49500) galima nuo 2014-03-09 iki 2014-03-18.

2014-03-07
Informuojame, kad Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos užsakymu UAB „Kelprojektas“ parengė valstybinės reikšmės magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo dešinėje pusėje nuo 22,03 iki 23,40 km ir ruožo kairėje pusėje nuo 21,84 iki 23,40 km rekonstravimo į AM kelio kategoriją techninį darbo projektą.
Statinio statybvietės adresas – Kauno rajonas, Garliavos apylinkių seniūnija, valstybinės reikšmės magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožas dešinėje pusėje nuo 22,03 iki 23,40 km ir ruožas kairėje pusėje nuo 21,84 iki 23,40 km.
Statinio paskirtis – inžinerinis statinys (susisiekimo komunikacijos).
Projekto rengėjas – UAB „Kelprojektas“ Kelių skyrius (I. Kanto g. 25, LT-44002 Kaunas, projekto vadovas A. Stonius, tel. 8 37  20 55 21, mob. 8 618 18844, faksas 8 37 20 52 27, adresas internete: www. kelprojektas. lt, elektroninis paštas: audrius.stonius@kelprojektas.lt).
Statytojas – Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, J. Basanavičiaus g. 36/2, LT-03109 Vilnius, tel. 8 5 232 9600, faksas 8 5 232 9609, elektroninis paštas: lakd@lakd.lt. 
Su projektiniais sprendiniais nuo 2014 m. vasario 21 d. galima susipažinti UAB „Kelprojektas“ adresu I. Kanto g. 25, Kaunas, 412 kabinetas, tel. 8 37 20 55 21, Kauno raj. Savivaldybės Urbanistikos skyriuje adresu Savanorių pr. 371, Kaunas tel. 8 37 30 55 14, Kauno raj. sav. Garliavos apylinkių seniūnijoje adresu Vytauto g. 62, Garliava, Kauno raj. tel. 8 37 39 36 25. Pastabas ir pasiūlymus raštu dėl techninių darbo projektų sprendinių Projekto rengėjui ir Statytojui galima teikti iki viešo susirinkimo ir jo metu.
Parengti techninio darbo projekto sprendiniai bus pristatyti viešame susirinkime, kuris įvyks 2014 m. kovo mėn. 12 d. 1600 val. Kauno rajono savivaldybės Garliavos apylinkių seniūnijos salėje (Vytauto g. 62, Garliava, Kauno rajonas).

2014-03-06
Informuojame apie bendrąja tvarka rengiamą Kauno r.sav., Garliavos apyl.sen., Karkazų k., sklypo kad.Nr.5260/0003:218, detalųjį planą.
Planavimo organizatoriai: Valdas Načajus, Laima Kamarauskienė, Guobų g. 77, Kaunas, tel. 8698 73811.
Planavimo tikslas: sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) ir padalijimas į iki 15 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Detaliojo plano rengimo terminas 2014m.I-III ketv. Teritorijoje numatoma statyti vienbučius ir dvibučius gyvenamuosius namus. Planas rengiamas sutinkamai su 2013-12-20 Kauno r.sav. administracijos direktoriaus įsakymu Nr.ĮS-2282.
Plano rengėja: UAB „MTARCH“, adresas: V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, tel.:837 207335, el.p.: aurelijai.grikstaitei@gmail.com.
Pasiūlymus ir pageidavimus teikti detaliojo plano organizatoriams arba rengėjai aukščiau nurodytais adresais.
Vieša ekspozicija rengiama nuo 2014-03-25d. Kauno r.sav. Garliavos apyl.sen. patalpose 10 darbo dienų. 
Viešas svarstymas rengiamas 2014-04-08d. nuo 11val. plano rengėjos patalpose.
Dalyvavimas neprivalomas.

2014-03-06
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą sklypų Kauno r.sav., Alšėnų sen., Kampiškių k., kad.Nr.5247/0007:498, 889, 61 ir 67, detalųjį planą. 
Planavimo tikslas: Kauno r.sav.tarybos 2005-09-22 sprendimu Nr.TS-198 patvirtinto Kauno r.sav., Alšėnų sen., Jonučių k., žemės sklypo kad.Nr.5247/0007:498 detaliojo plano keitimas, žemės sklypų: Baltijos g. 43 (kad.Nr.5247/0007:889), pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, komercinės paskirties objektų teritorijos, inžinerinės infrastruktūros teritorijos), Baltijos g. 41 (kad.Nr.5247/0007:498), naudojimo būdo tikslinimas, papildomai numatant pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, inžinerinės infrastruktūros teritorijos, pobūdžio tikslinimas, papildomai numatant prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos, pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams, skl.kad.Nr.5247/0007:67 ir Baltijos g. 45 (kad.Nr.5247/0007:61), pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, komercinės paskirties objektų teritorijos, inžinerinės infrastruktūros teritorijos), visų sklypų sujungimas ir padalijimas į iki 13 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Planavimo organizatorius: UAB “Ferikas”, Pakalnės g. 5B, Domeikava, Kauno r., tel.:868647999. 
Rengėjas: UAB “GIRU”, Kuršių g. 7-305, Kaunas, tel.:860066641, el.p.:info@giru.lt. 
Numatomas planavimo terminas – 2014 m. III ketvirtis. 
Viešas svarstymas su visuomene įvyks rengėjo patalpose, balandžio 9 d. 9 val. Su projekto sprendiniais susipažinti galima rengėjo patalpose. Vieša ekspozicija vyks Alšėnų seniūnijoje 10 darbo dienų iki susirinkimo. Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti iki susirinkimo pabaigos organizatoriui arba rengėjui.

2014-03-06
Informuojame apie parengtą planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą ir projektinių pasiūlymų sprendinius. 
Planuojamos veiklos organizatorius – AB „Lietuvos geležinkeliai“, Mindaugo g. 12, LT-03603 Vilnius, tel. (8 5) 2692058, faksas (8 5) 2692665, el. paštas info@rail-baltica.lt. 
Poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) dokumentų rengėjas –– UAB INFRAPLANAS, K. Donelaičio g. 55-2, LT-44245 Kaunas, tel. (8 37) 407548, faksas (8 37) 407549; el. paštas info@infraplanas.lt, internetinis portalas www.infraplanas.lt.
Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – „Rail Baltica“ geležinkelio ruožo Rokai–Palemonas–Kaunas rekonstrukcijos, įrengiant sugretinto 1435/1520 mm vėžės pločio kelią arba tiesiant papildomo 1435 mm vėžės pločio kelią palei esamą geležinkelio liniją.
Planuojamos ūkinės veiklos vieta – Kauno miesto savivaldybės, Petrašiūnų, Šančių, Panemunės, Žaliakalnio, Centro, Gričiupio seniūnijų teritorijos ir Kauno rajono savivaldybės, Neveronių seniūnijos teritorija.
Projektinių pasiūlymų sprendinių rengėjas – Ardanuy Ingenieria S.A., Avda. Europa, 34 Edif. B 28023 Madridas, IQija. Filialas: Teatro g. 9B, LT–03107, Vilnius.
PAV dokumentus nagrinės PAV subjektai – Kauno visuomenės sveikatos centras, Kauno apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinis padalinys, Kauno miesto savivaldybės administracija, Kauno raj. savivaldybės administracija.
Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje priims atsakinga institucija – Aplinkos apsaugos agentūra. 
Vieši susirinkimai įvyks 2014 m. balandžio 1 d. 17 val. Neveronių seniūnijoje, adresu Kertupio g. 18, Neveronių k., Neveronių sen., Kauno r. sav., ir 2014 m. kovo 31 d. 18 val. Petrašiūnų vidurinės mokyklos didžiojoje salėje, adresu M. Gimbutienės g. 9, Kaunas.
Susipažinti su parengta PAV ataskaita ir projektiniais sprendiniais galima nuo 2014 m. kovo 12 dienos iki balandžio 1 dienos darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 val. pas PAV dokumentų rengėją UAB INFRAPLANAS aukščiau nurodytu adresu. Su PAV ataskaita ir projektinių pasiūlymų sprendiniais taip pat susipažinti galima Petrašiūnų seniūnijoje, adresu R. Kalantos g. 57, Kaunas, ir Neveronių seniūnijoje, adresu Kertupio g. 18, Neveronių k., Neveronių sen., Kauno r. sav. Ne darbo metu su PAV ataskaita ir projektinių pasiūlymų sprendiniais galima susipažinti UAB INFRAPLANAS patalpose, iš anksto susitarus. Su projektinių pasiūlymų sprendiniais galima susipažinti internetiniame puslapyje www.ardanuy.com.
Pasiūlymus dėl PAV ataskaitos ir projektinių sprendinių raštu arba el. paštu galima teikti iki viešo susirinkimo PAV dokumentų rengėjui (UAB INFRAPLANAS) ir projektinių pasiūlymų sprendinių rengėjui (Ardanuy Ingenieria S.A.) aukščiau nurodytais adresais, o pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai institucijai.

2014-03-06
Informuojame, apie pakartotinai viešinami „Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano i-ojo pakeitimo“ sprendiniai
Kauno rajono savivaldybės administracija informuoja, kad po viešo susirinkimo, vykusio 2013 m. rugsėjo 3 d., įvertinus gyventojų pasiūlymus ir planavimo sąlygas išdavusių institucijų reikalavimus, buvo pakoreguoti rengiamo bendrojo plano sprendiniai, todėl, vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymu ir LRV 1996 m. rugsėjo mėn. 18 d. nutarimo Nr. 1079 „Dėl Visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų patvirtinimo" nustatyta tvarka, kartojama visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese procedūra.
Teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas: Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimai: 2010 m. rugpjūčio 26 d. Nr. TS-286 „Dėl Kauno rajono savivaldybės bendrojo plano 1-ojo keitimo bei jo tikslų nustatymo“ ir 2011 m. kovo 3 d. Nr.TS-106 „Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-ojo keitimo darbų programos patvirtinimo“).
Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, LT–49500 Kaunas, info@krs.lt, tel. (8–37) 305571, faks. (8–37) 305501, www.krs.lt. Informaciją teikia: Urbanistikos skyriaus vedėjo pavaduotojas Marius Torrau, tel. (8-37) 313 782, el. paštas marius.torrau@krs.lt.
Plano rengėjas: TAEM URBANISTAI, UAB, Smolensko g. 10, LT-03201 Vilnius, tel. (8 5) 2788433, faks. (8 5) 2788789, urbanistai@taemgroup.lt, www.taemgroup.lt. Projekto vadovė dr. Kristina Gaučė, informaciją teikia projekto dalies vadovė Eleonora Grablevskienė, tel. (8 5) 278 8433, el. p. e.grablevskiene@taemgroup.lt.
Planuojama teritorija: Kauno rajono savivaldybės teritorija.
Planavimo tikslai: patikslinti žemės naudojimą pagal pagrindinę žemės naudojimo paskirtį (sužymėti visus patvirtintus specialiuosius ir detaliuosius planus); patikslinti prioritetinės ir neprioritetinės plėtros teritorijas prie gyvenviečių; patikslinti rekreacines ir bendrojo naudojimo teritorijas; patikslinti komercinės paskirties objektų bei pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijas; patikslinti ir sužymėti naudingųjų iškasenų teritorijas; numatyti galimybes ir teritorijas alternatyviai energetikai plėtoti (vėjo jėgainių, saulės baterijų ir t. t.); papildomai įvertinti gamtinį karkasą, pagal rajono plėtros gaires.

Planavimo darbų programa: Rengimo etapai: parengiamasis, rengimo, sprendinių poveikio vertinimo ir baigiamasis. Darbų atlikimo terminai: 2011 m. – 2014 m. Plano sudėtis: tekstinė ir grafinė dalys.
Pakartotinai susipažinti su teritorijų planavimo dokumento sprendiniais bus galima nuo 2014 m. kovo 24 d. iki balandžio 25 d. pas planavimo organizatorių (kreiptis į Urbanistikos skyriaus vedėjo pavaduotoją Marių Torrau - Savanorių pr. 371, Kaunas, tel. (8-37) 313 782, el. paštas: marius.torrau@krs.lt) ir plano rengėją (projekto dalies vadovę Eleonorą Grablevskienę – TAEM URBANISTAI, UAB, Smolensko g. 10, LT–03201 Vilnius, tel. (8 5) 278 8433, el. p. e.grablevskiene@taemgroup.lt). Nuo 2014 m. balandžio 3 d. iki balandžio 25 d. “Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano I-asis pakeitimas” bus viešai eksponuojamas Kauno rajono savivaldybės administracijos patalpose. Viešas susirinkimas visuomenės pareikštiems pasiūlymams ir plano sprendiniams aptarti įvyks 2014 m. balandžio 25 d. 10.00 val. Kauno rajono savivaldybės patalpose (Didžiojoje salėje).

Pasiūlymų teikimas: Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu. Viešo susirinkimo metu teikiamus pasiūlymus priima ir registruoja planavimo organizatoriaus įgaliotas asmuo.

2014-03-05
Informuojame, kad vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (Žin., 2013, Nr. 76-3824) 30 straipsnio 2 dalimi ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. D1-145 „Dėl žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisyklėmis bei atsižvelgdamas į UAB “Tenesitas” 2014-02-28 prašymą Nr. 0228/14,
nusprendžiu pradėti Kauno rajono Zapyškio III telkinio dalies žvyro ir smėlio išteklių naudojimo plano rengimą.
Numatomas planavimo organizatorius: UAB “Tenesitas”
Numatomi planavimo tikslai: suprojektuoti racionalų ir saugų žemės gelmių išteklių iškasimą, kasybos metu paveiktų plotų rekultivavimą, performuoti žemės sklypą karjerui ir jo priklausiniams išdėstyti, numatyti žaliavos išvežimo kelią, pakeisti žemės sklypo pagrindinę naudojimo paskirtį kasybos laikotarpiui – į kitą (naudingųjų iškasenų teritorijos), o baigus rekultivavimą – į miškų ūkio ir vandens ūkio.
Sprendimo priėmimo ir planavimo tikslų nustatymo pagrindas: Lietuvos geologijos tarnybos prie AM išduotas leidimas Nr. 10p-14, išteklių naudojimo sutartis, kasybos sklypo planas, UAB “Tenesitas” prašymas Nr. 0228/14.
Su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima susipažinti iki 2014-03-21 Lietuvos geologijos tarnybos prie AM patalpose adresu S. Konarskio 35, LT-03123 Vilnius.
Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima siųsti Lietuvos geologijos tarnybai prie AM (S. Konarskio 35, LT-03123 Vilnius) iki 2014-03-21.
Sprendimas dėl Kauno rajono Zapyškio III telkinio dalies žvyro ir smėlio išteklių naudojimo plano rengimo pradžios bus priimtas 2014-03-24.

2014-03-05
Informuojame apie pradedamą rengti žemės sklypo Kauno r. sav., Garliavos sen., Garliavos m. apie 1,90ha planą, prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
Planavimo pagrindas: Kauno r. sav. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. ĮS-2058, 2013-11-22; Kauno r. sav. administracijos Urbanistikos skyriaus parengti sklypo plano rengimo reikalavimai Nr. PUS-4348, 2013-11-25.
Plano rengimo tikslas: kitos paskirties žemės sklypo suformavimas
Pareiškėja: Kauno rajono savivaldybės administracija, tel. 8 37 305511.
Plano rengėja: UAB „Ateivis LT“, Tunelio g. 16, Kaunas, tel. 8 37 438726; 8 675 47596, info@ateivis.lt.
Su parengtu žemės sklypo planu, prilyginamu detaliojo teritorijų planavimo dokumentui galima susipažinti nuo 2014-03-10 iki 2014-03-31 plano rengėjos UAB „Ateivis LT" patalpose, Tunelio g. 16, Kaune, darbo dienomis, nuo 9 - 17val. Teikti pasiūlymus, ar pastabas galima nuo 2014-03-10 iki 2014-03-31 Kauno rajono savivaldybės administracijai, Savanorių pr. 371, Kaunas.

2014-03-04
Informuojame, apie rengiamą žemės sklypo, adresu Žibučių g. 5, Vilkija, Kauno r.sav., planą, prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
Planavimo tikslas - parengti žemės sklypo planą, prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, naudojamo valstybinės žemės sklypo adresu Kauno Mažoji g. 10, Vilkija, Kauno r.sav, suformavimas esamam pastatui- gyvenamajam namui eksploatuoti.
Žemės sklypo plano rengimo iniciatorius: Arvydas Stanislovaitis ir Kazimiera Stanislovaitienė.
Plano rengėjas:Valstybės Įmonė Valstybės žemės fondas, Kauno žemėtvarkos ir geodezijos skyrius,K. Donelaičio g.33, telef.8-37-223765, projekto autorė Inesa Kolesnikovienė.
Išsamiau sužinoti apie rengiamą sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą, taip pat pateikti pastabas, pretenzijas bei pasiūlymus dėl sprendinių galite Valstybės Įmonės Valstybės žemės fondo Kauno žemėtvarkos ir geodezijos skyriaus patalpose (K. Donelaičio g.33-415, Kaunas telef. 8-37- 223765).bei Kauno rajono savivaldybės administracijai (Savanorių pr. 371, Kaunas, LT-49500) galima nuo 2014-03-09 iki 2014-03-18.
2014-03-04
Informuojame apie pradedamą rengti Kauno r. sav., Domeikavos sen., Ražių k. sklypo, kad.Nr.5217/0010:473, detalųjį planą. 
Planavimo tikslas- sklypo padalijimas į 11 sklypų, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/ vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Planavimo organizatorius- V.Ražanauskė.
Detaliojo plano rengėjas- E.Balaišienės projektavimo firma, K.Petrausko g.23A, Kaunas, tel.222616, egbgrupe@gmail.com www.egbprojektai.lt.
Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas prašome teikti raštu detaliojo plano rengėjui. Apie viešųjų procedūrų vietą ir laiką informuosime parengę detalųjį planą.

2014-03-03
Informuojame, kad rengiamas Kauno r. sav., Ežerėlio sen., Ežerėlio m., sklypo detalusis planas. Planavimo tikslas: naujų žemės sklypų suformavimas nuosavybės teisėms atkurti, pagrindinės žemės naudojimo paskirties, būdo, pobūdžio, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. 
Projekto rengimo terminas: 2014m. I-II pusm. Pasikonsultuoti dėl rengiamų detaliojo plano sprendinių galima nuo 2014m. kovo 21d. iki 2014 m. balandžio 22d. Tunelio g. 16, Kaune. 
Viešas susirinkimas vyks 2014 m. balandžio 23d. 10 val. Kauno rajono savavaldybės patalpose Savanorių pr. 371, Kaune (II aukšte). 
Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Ežerėlio seniūnijos patalpose ir Tunelio g. 16, Kaune. 
Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatorei teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. 
Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. 
Detaliojo plano organizatorė Kauno rajono savivaldybės administracija, tel. 8 37 305584.
Detaliojo plano rengėja UAB „Ateivis LT“, tel. 8 675 47596, info@ateivis.lt

2014-03-03
Informuojame, kad yra parengtas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Tvarkiškių k., skl. Nr. 238, kadastrinis Nr. 5247/0010:75. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka. 
Planavimo tikslas: nekilnojamojo turto registre įregistruoto bendrosios dalinės nuosavybės teise valdomo žemės ūkio paskirties žemės sklypo atidalijimas, suformuojant 2 atskirus žemės sklypus. 
Projekto organizatoriai: Jurgita Bulakienė ir Birutė Makarevičienė. 
Su parengtu projektu galima susipažinti UAB „Architektų pastogė“ patalpose. Projektą rengia – UAB „Architektų pastogė“, adresas Perkaso takas 3, Kaunas, tel. (8-37) 313505, projekto rengėjas Dainius Pukalskas, tel. (8-676) 05693, el. paštas: dainiuspk@gmail.com. Susipažinti ir pareikšti pasiūlymus skiriamas 10 darbo dienų laikotarpis.

2014-02-28
Informuoja apie parengtą sklypo Kauno r. Sav. ,Samylų sen. ,Šlienavos žemės sklypų: J.Biliūno g. 86B (kad. Nr.5280/0005:197) J.Biliūno g. 86A (kad.nr.5280/0005:196) ir J.Biliūno g. 86C(kad.nr. 280/0005:183) detalųjį planą.
Planavimo organizatoriai J.Kaupienė ir Š.Kaupas (tel. 8 686 39303), pagal planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartį Nr.S-2 (2013-01-02)
Planavimo tikslas – Žemės ūkio paskirties sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas į kitą (komercinės paskirties objektų teritorijos), jų sujungimas su kitos (komercinės paskirties objektų teritorijos) paskirties žemės sklypu ir padalijimas į 2(du) sklypus, 1 (vieno) atidalyto sklypo žemės naudojimo būdo keitimas ir pobūdžio nustatymas į gyvenamosios teritorijos/ vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Detalusis planas rengiamas bendrąja tvarka. 
Planuojama sklypų naudojimo paskirtis - bus nustatyta detaliuoju planu
Vieša detaliojo plano ekspozicija vyksta Samylų seniūnijos patalpose, Samylų k., Samylų sen., Kauno r. sav., LT-53015 nuo 2014 m. kovo 3 d. iki viešo susirinkimo pabaigos. Viešas susirinkimas įvyks 2014 m. Kovo 31d. 16:00val. J.Biliūno g.86, Šlienavoje “Kaupynės” kavinės salėje. 
Dalyvavimas susirinkime nėra privalomas. Jei yra motyvuotų pasiūlymų ar pretenzijų, susijusių su planuojama teritorija, galima raštu jas pateikti planavimo organizatoriui arba rengėjui iki viešo svarstymo su visuomene pabaigos. 
Dėl informacijos suteikimo, pasiūlymų ir pageidavimų kreiptis į planavimo organizatorių arba į plano rengėją Vytautą Putną, Ąžuolyno g. 6, Kaunas, LT 44225 Tel. 861564704 
el.p. vytautas@jpiarchtektai.lt

2014-02-27
Informuoja apie parengtą sklypo Kauno r. Sav. ,Ringaudų sen. ,Mitkūnų k. Žemės sklypo kad. Nr.5250/0010:659 detalųjį planą.
Planavimo organizatoriai Antanas Gavrilčikas ir Alvira Gavrilčikienė pagal planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartį Nr.S-784(2013-06-13)
Planavimo tikslas – žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) ir padalijimas į iki 3 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas
Detalusis planas rengiamas bendrąja tvarka. 
Planuojama sklypų naudojimo paskirtis - bus nustatyta detaliuoju planu
Vieša detaliojo plano ekspozicija vyksta Ringaudų seniūnijos patalpose, Šiltnamių g.1, Noreikiškių k. , Kauno r. sav., nuo 2014 m. kovo 3 d. iki viešo susirinkimo pabaigos. Viešas susirinkimas įvyks 2014 m. Kovo 31d. 16:00val. Ringaudų seniūnijos patalpose.
 Dalyvavimas susirinkime nėra privalomas. Jei yra motyvuotų pasiūlymų ar pretenzijų, susijusių su planuojama teritorija, galima raštu jas pateikti planavimo organizatoriui arba rengėjui iki viešo svarstymo su visuomene pabaigos. 
Dėl informacijos suteikimo, pasiūlymų ir pageidavimų kreiptis į planavimo organizatorių arba į plano rengėją UAB”Austrėja” įm.kodas 300038267, atstovaujama direktorės Rasos Ražanskienės, Veiverių g. 134, Kaunas, LT 46352 Tel.868672279 el.p.rasa.tgs@gmail.com

2014-02-28
Informuojame, apie rengiamą žemės sklypo, adresu Žibučių g. 5, Vilkija, Kauno r.sav., planą, prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
Planavimo tikslas - parengti žemės sklypo planą, prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, naudojamo valstybinės žemės sklypo adresu Kauno Mažoji g. 10, Vilkija, Kauno r.sav, suformavimas esamam pastatui- gyvenamajam namui eksploatuoti.
Žemės sklypo plano rengimo iniciatorius: Arvydas Stanislovaitis ir Kazimiera Stanislovaitienė.
Plano rengėjas:Valstybės Įmonė Valstybės žemės fondas, Kauno žemėtvarkos ir geodezijos skyrius,K. Donelaičio g.33, telef.8-37-223765, projekto autorė Inesa Kolesnikovienė.
Išsamiau sužinoti apie rengiamą sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą, taip pat pateikti pastabas, pretenzijas bei pasiūlymus dėl sprendinių galite Valstybės Įmonės Valstybės žemės fondo Kauno žemėtvarkos ir geodezijos skyriaus patalpose (K. Donelaičio g.33-415, Kaunas telef. 8-37- 223765).bei Kauno rajono savivaldybės administracijai (Savanorių pr. 371, Kaunas, LT-49500) galima nuo 2014-03-09 iki 2014-03-18.

2014-02-28
Informuojame apie 2014-02-26 parengtą Kauno r.sav., Garliavos sen., Garliavos m., S.Lozoraičio g. 19D esančio žemės sklypo (kad.Nr.5223/0008:157) Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvadą Nr.14/(PAV)-D2-596 planuojamai ūkinei veiklai.
Informacijos pateikėjas: UAB "MTARCH", V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, tel. 8675 31588, el.p. aurelijai.grikstaitei@gmail.com.
Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: UAB „Garliavos mechanikos gamykla“, S.Lozoraičio g. 19D, Garliavos m., Kauno r., tel. 8698 83759.
Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Pramonės ir sandėliavimo statinių statyba, skirta metalo konstrukcijų gamybai ir sandėliavimui.
Atrankos išvadą pateikusi institucija: Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas (RAAD) prie AM, Rotušės a. 12, Kaunas. tel.: 837 320704.
Priimta atrankos išvada: poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.
Susipažinti su PŪV PAV atrankos dokumentais bei išvada galima informacijos pateikėjo, ūkinės veiklos užsakovo ar atrankos išvadą pateikusios institucijos patalpose. Raštiškus pasiūlymus ar pretenzijas (jei tokių bus) galima teikti ūkinės veiklos užsakovui, Kauno RAAD 20 darbo dienų po paskelbimo nurodytais adresais.

2014-02-27
UAB „Geodezininkai“ informuoja apie rengiamą Alfonso Vytauto Babarskio žemės ūkio paskirties sklypo (kadastro Nr. 5240/0018:112), esančio Pakalnės g.5, Drąseikių k., Lapių sen., Kauno r. sav., formavimo ir pertvarkymo projektą. 
Planavimo tikslas – sklypo pertvarkymas ir padalijimas į dvi dalis, nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties.
Su rengiamais sklypų formavimo ir pertvarkymo projektais galima susipažinti nuo 2014-03-03 iki 2013-03-14 UAB „Geodezininkai“ patalpose, Raudondvario pl. 93, Kaune, tel./faksas 8 37 267156, el. p. geodezininkai@gmail.com . 
Pasiūlymus ir pastabas galima teikti raštu iki 2014-03-4 organizatoriui Alfonsui Vytautui Babarskiui arba rengėjui UAB „Geodezininkai“.

2014-02-27
Informuojame, kad yra parengtas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas Kauno r. sav., Domeikavos sen., Radikių k., Rytų g.1, kadastrinis Nr. 5217/0018:103. 
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka. 
Planavimo tikslas: naujo žemės ūkio paskirties (naudojimo būdas – mėgėjų sodo žemės sklypai) valstybinės žemės sklypo suformavimas ir sujungimas su privačios nuosavybės teise valdomu žemės sklypu (mėgėjų sodo žemės sklypai). 
Projekto organizatorius: Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono skyrius.
Su parengtu projektu galima susipažinti UAB „Architektų pastogė“ patalpose. 
Projektą rengia – UAB „Architektų pastogė“, adresas Perkaso takas 3, Kaunas, tel. (8-37) 313505, projekto rengėjas Dainius Pukalskas, tel. (8-676) 05693, el. paštas: dainiuspk@gmail.com.
Susipažinti ir pareikšti pasiūlymus skiriamas 10 darbo dienų laikotarpis.

2014-02-27
Informuojame, kad bendrąja tvarka parengtas Kauno r. sav., Kačerginės sen., Kačerginės mstl., sklypo kadastrinis Nr. 5230/0002:14 detalusis planas, kurio tikslas sklypo padalijimas į 3 sklypus, atidalytų sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (1 sklypas gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos; 1 sklypas inžinerinės infrastruktūros teritorijos/susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams; 1 sklypas rekreacinės teritorijos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Rengiant detalųjį planą strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas. 
Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galima nuo 2014 03 12 iki 2014 04 08 Kauno r. Kačerginės sen. ir detaliojo plano rengėjo UAB „GEORAIMONDA“ patalpose, Vytauto pr. 43A, Kaune. 
Sprendinių viešas aptarimas įvyks UAB „GEORAIMONDA“ patalpose, 2014 04 09, 11 val. 
Pasiūlymus raštu galite siųsti rengėjui nurodytu adresu arba pateikti viešo susirinkimo dieną iki viešo aptarimo pabaigos. 
Planavimo organizatoriai E. Laurikietis, M. Laurikietė. 
Detaliojo plano rengėjas UAB „GEORAIMONDA“, tel. 860545942.

2014-02-27
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti Kauno r. sav., Kačerginės sen., Kačerginės mstl., sklypo kadastrinis Nr. 5230/0002:14 detalųjį planą, pagal 2013 12 31 Kauno r. sav. administracijos direktoriaus pasirašytą Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartį Nr. S-1662. 
Planavimo tikslas: sklypo padalijimas į 3 sklypus, atidalytų sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (1 sklypas gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos; 1 sklypas inžinerinės infrastruktūros teritorijos/susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams; 1 sklypas rekreacinės teritorijos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Planavimo organizatoriai E. Laurikietis, M. Laurikietė. 
Detaliojo plano rengėjas UAB „GEORAIMONDA“, Vytauto pr. 43A, Kaunas, tel. 860545942.

2014-02-27
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti Kauno r. sav., Kačerginės sen., Kačerginės mstl., sklypo kadastrinis Nr. 5230/0004:103 detalųjį planą, pagal 2013 12 31 Kauno r. sav. administracijos direktoriaus pasirašytą Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartį Nr. S-1675. Planavimo tikslas: sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Planavimo organizatoriai E. Laurikietis, M. Laurikietė. Detaliojo plano rengėjas UAB „GEORAIMONDA“, Vytauto pr. 43A, Kaunas, tel. 860545942.

2014-02-27
Informuojame, kad bendrąja tvarka parengtas Kauno r. sav., Kačerginės sen., Kačerginės mstl., sklypo kadastrinis Nr. 5230/0004:103 detalusis planas, kurio tikslas sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Rengiant detalųjį planą strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas. Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galima nuo 2014 03 12 iki 2014 04 08 Kauno r. Kačerginės sen. ir detaliojo plano rengėjo UAB „GEORAIMONDA“ patalpose, Vytauto pr. 43A, Kaune. Sprendinių viešas aptarimas įvyks UAB „GEORAIMONDA“ patalpose, 2014 04 09, 10 val. Pasiūlymus raštu galite siųsti rengėjui nurodytu adresu arba pateikti viešo susirinkimo dieną iki viešo aptarimo pabaigos. Planavimo organizatoriai E. Laurikietis, M. Laurikietė. Detaliojo plano rengėjas UAB „GEORAIMONDA“, tel. 860545942.

2014-02-27
Informuojame, kad bendrąja tvarka parengtas Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Karmėlavos II k., sklypo (kad. Nr. 5233/0006:359) detalusis planas, kurio tikslas žemės sklypo padalijimas į iki 4 (keturių) sklypų, iki 3 (trijų) atidalytų sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), 1 (vieną) sklypą paliekant žemės ūkio paskirties, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Rengiant detalųjį planą strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas. Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galima nuo 2014 03 18 iki 2014 04 14 Kauno r. Karmėlavos sen. ir detaliojo plano rengėjo UAB „GEORAIMONDA“ patalpose, Vytauto pr. 43A, Kaune. 
Sprendinių viešas aptarimas įvyks UAB „GEORAIMONDA“ patalpose, 2014 04 15, 10 val. 
Pasiūlymus raštu galite siųsti rengėjui nurodytu adresu arba pateikti viešo susirinkimo dieną iki viešo aptarimo pabaigos. 
Planavimo organizatoriai J. Staskonienė, V. Staskonis. 
Detaliojo plano rengėjas UAB „GEORAIMONDA“, tel. 860545942.

2014-02-27
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Karmėlavos II k., sklypo (kadastrinis Nr. 5233/0006:359) detalųjį planą, pagal 2013 11 20 Kauno r. sav. administracijos direktoriaus pasirašytą 
Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartį Nr. S-1433. 
Planavimo tikslas: žemės sklypo padalijimas į iki 4 (keturių) sklypų, iki 3 (trijų) atidalytų sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), 1 (vieną) sklypą paliekant žemės ūkio paskirties, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Planavimo organizatoriai J. Staskonienė, V. Staskonis. 
Detaliojo plano rengėjas UAB „GEORAIMONDA“, Vytauto pr. 43A, Kaunas, tel. 860545942.

2014-02-26
Informuojame, apie rengiamą žemės sklypo, adresu Žibučių g. 5, Vilkija, Kauno r.sav., planą, prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
Planavimo tikslas - parengti žemės sklypo planą, prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, naudojamo valstybinės žemės sklypo adresu Žibučių g. 5, Vilkija, Kauno r.sav, suformavimas esamam pastatui- gyvenamajam namui eksploatuoti.
Žemės sklypo plano rengimo iniciatorius: Audrius Preimonas
Plano rengėjas:Valstybės Įmonė Valstybės žemės fondas, Kauno žemėtvarkos ir geodezijos skyrius,K. Donelaičio g.33, telef.8-37-223765, projekto autorė Inesa Kolesnikovienė.
Išsamiau sužinoti apie rengiamą sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą, taip pat pateikti pastabas, pretenzijas bei pasiūlymus dėl sprendinių galite Valstybės Įmonės Valstybės žemės fondo Kauno žemėtvarkos ir geodezijos skyriaus patalpose (K. Donelaičio g.33-415, Kaunas telef. 8-37- 223765).bei Kauno rajono savivaldybės administracijai (Savanorių pr. 371, Kaunas, LT-49500) galima nuo 2014-03-09 iki 2014-03-18.

2014-02-26
Informuojame, apie rengiamą žemės sklypo Pilėnų g.36, Ringaudų k.,Ringaudų sen.,
Kauno r.sav., (kadastrinis Nr.5250/0009:193), formavimo ir pertvarkymo projektą.
Planavimo tikslas – Įsiterpusio laisvos valstybinės žemės sklypo, iki 0.04 ha, suformavimas ir sujungimas su esamu žemės sklypu, kadastrinis Nr.5250/0009:193. 
Planavimo iniciatorius: Antanas Laurinavičius.
Projekto rengėjas: UAB „Geomastas“ .
Susipažinti su parengtais žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto sprendiniais ir teritorijų planavimo dokumentų sprendinių poveikio vertinimo ataskaita galima nuo 2014 m. kovo mėn. 03d. iki kovo mėn.17 d., 10 d.d.., adresu : Karaliaus Mindaugo pr.29 , Kaunas.
(tel. 8 657 63440, el p. geomastas4@geomastas.lt).

2014-02-24
Informuojame apie parengtą žemės sklypo Atžalyno g. 22, Garliavos m., Garliavos sen., Kauno r. planą, prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
Planavimo tikslas – Žemės sklypo suformavimas prie nuosavybės teise valdomų pastatų.
Planavimo adresas – Atžalyno g.22, Garliavos m., Garliavos sen., Kauno r.
Pareiškėjas – Rimantas Tubutis, Atžalyno g.22, Garliavos m., Garliavos sen., Kauno r. tel. 8 698 45944.
Plano rengimo terminas (preliminarus) - 2014 m. I ketv. - 2014 II ketv.
Plano rengėjas: UAB „Žemėtvarkos darbai“, Savanorių pr. 363-214, Kaunas, S. Kemzūra, tel. (8 37) 711317, el. paštas: zemetvarkosdarbai@gmail.com
Planavimo pagrindas - Kauno r. sav. administracijos direktoriaus 2013-07-10 įsakymas Nr. ĮS-1248.
Dėl informacijos suteikimo, pasiūlymų ir pageidavimų kreiptis į plano rengėją nuo 2014 m. vasario 21d. iki kovo 10 d. projekto vadovą A. Čaplinskį. 
Pasiūlymus dėl žemės sklypo plano sprendinių galima teikti UAB „Žemėtvarkos darbai“, Savanorių pr. 363-214, Kaunas: ne vėliau iki 2014 m. kovo 10 d.

2014-02-24
Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo, esančio Kauno r. sav., Neveronių sen., Neveronių k., Daugėlių g. 1, Keramikų g. 8 formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas – nekilnojamojo turto registre įregistruoto bendrosios dalinės nuosavybės teise turimo žemės sklypo dalių atidalijimas į du žemės sklypus.
Planavimo organizatorius – Kęstutis Mikalauskas, Rimantas Valteraitis.
Projekto rengėjas – UAB „Žemės sklypas“,
Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2014 m. vasario 25 d. 10 darbo dienų.
Viešas projekto svarstymas vyks 2014 m. kovo 11 d. 10.00 val. įmonės patalpose, adresu: 
Žalgirio 19, Raudondvario k., Kauno r., mob. 8 672 42340) el. p. anenartaviciene@gmail.com.

2014-02-24
Informuojame apie rengiamą gretimo žemės sklypo projektą Kauno r.,Raudondvario sen., Raudondvario k., Kalnų g. 1
Planavimo tikslas – žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo organizatorius Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono skyrius
Projekto iniciatorius Romualdas Bagdžiūnas 
Projekto rengėjas: UAB ,,Valakas“. 
Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2014 03-27 d. 10 d. d., bei viešas projekto svarstymas vyks 2014.04 24 d. 10.00 val. įmonės patalpose, adresu: Vyturių g. 15, Raudondvario k., Kauno r. ( tel.865287322, el. p. venckus.valakas@gmail.com).
Matininkas: Svajūnas Venckus

2014-02-24
Informuojame apie rengiamą gretimo žemės sklypo projektą Kauno r.,Vilkijos apylinkių sen., Padauguvos k., Beržų g. 57
Planavimo tikslas – žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo organizatorius Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono skyrius
Projekto iniciatorė Marijona Irena Cilišauskienė 
Projekto rengėjas: UAB ,,Valakas“.
Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2014 03-27 d. 10 d. d., bei viešas projekto svarstymas vyks 2014.04 24 d. 9.00 val. įmonės patalpose, adresu: Vyturių g. 15, Raudondvario k., Kauno r. ( tel.865287322, el. p. venckus.valakas@gmail.com).
Matininkas: Svajūnas Venckus

2014-02-21
Informuojame, kad vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo įstatymu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų patvirtinimo“ (a.r.), informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti Kauno r. sav., Ringaudų sen., Ringaudų k., sklypo kadastrinis Nr. 5250/0005:472, detalųjį planą. 
Planavimo tikslas – sklypo padalijimas į 2 sklypus ir vienos dalies pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimo bei statybos reglamento nustatymas.
Detaliojo plano rengimo pagrindas – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-10-04 įsakymas Nr. ĮS-1729 „Dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“, Kauno rajono savivaldybės urbanistikos skyriaus 2013-11-28 planavimo sąlygų sąvadas Nr. DP-404.  
Detaliojo plano rengimo terminas  (preliminarus) -  2014 m. I ketv. – 2014 m. III ketv. Planavimo darbų etapai – parengiamasis, rengimo, sprendinių pasekmių vertinimo, baigiamasis. 
Planavimo organizatorius – Elena Antanina Jaraitė. 
Detaliojo plano rengėjas -  UAB „Geometra“, Taikos pr. 88A (verslo centras „1000“, 7 a.), LT-51183, Kaunas, tel. (8 37)312352, faks. (8 37)311733, projekto vadovas - Vaidas Navackas, arch. Jovita Stakionienė, (8 65)771330, el. p.: jovita.stakioniene@geometra.lt, www.geometra.lt. Apie detaliojo plano viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai. 
Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūros nebus atliekamos, dėl neatlikimo motyvų kreiptis į detaliojo plano rengėją.

2014-02-21
Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi,  informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2010-05-27 sprendimu Nr. TS-207 patvirtinto detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Domeikavos sen., Šakių k., Vėjuonos g. 9, kadastrinis Nr. 5217/0014:1094), kurio plotas 0,1033 ha. 
Planavimo iniciatorius – UAB „Deina“ (įm. k. 302695703, atstovaujama Vitalijaus Jakovlevo). 
Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliojo plano koregavimo, finansavimo ir planavimo tikslų projekto dokumentais galima susipažinti nuo 2014-02-24 iki 2014-03-07 (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (210 kab., tel. (8 37) 30 55 10).
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-02-19 įsakymas Nr. ĮS-212 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo ir planavimo tikslų“
3. Teritorijų planavimo proceso iniciavimo sutarits
4. Detaliojo plano darbų programa

2014-02-20
Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 5217/0012:1336) esančio Radikių k., Domeikavos sen., Kauno r. sav. detalusis planas. 
Planavimo tikslas – esamo sklypo padalijimas į 4 sklypus, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas į kitą (gyvenamosios teritorijos / vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. 
Projekto rengimo terminas 2014 m. I–III ketvirčiai. 
Pasikonsultuoti dėl rengiamų detaliojo plano sprendinių galima nuo 2014 m. vasario 24 d. iki kovo 24 d. Rotušės a. 26A, Kaune. Viešas susirinkimas vyks 2014 m. kovo 24 d. 12 val. rengėjos patalpose (Rotušės a. 26A, Kaune). 
Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Domeikavos seniūnijos patalpose (
Bažnyčios g. 2, Domeikavos k., Kauno r.) ir Rotušės a. 26A, Kaune. 
Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. 
Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. 
Detaliojo plano organizatorė: Ona Adžgauskienė, tel. 8 698 86676.
Detaliojo plano rengėja: UAB „GBK archstudija“, arch. G. Balčiūnaitė-Kareniauskienė, tel. 8 612 67353, e-paštas gbkarchstudija@gmail.com 
Dalyvavimas viešąjame susirinkime neprivalomas.

2014-02-20
Informuojame apie pradedamą rengti Kauno r. sav., Samylų sen., Žiegždrių k. sklypo kad.Nr.5280/0001:52, detalųjį planą. 
Planavimo tikslas- sklypo padalijimas į 4 sklypus, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/ vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Planavimo organizatorius- R.Samėnienė Lingienė ir D.Juozelskienė.
Detaliojo plano rengėjas- Eugenijos Balaišienės projektavimo firma, K.Petrausko g. 23A, Kaunas, tel.(8-37) 22 26 16, egbgrupe@gmail.com www.egbprojektai.lt
Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas prašome teikti raštu detaliojo plano rengėjui. Apie viešųjų procedūrų vietą ir laiką informuosime parengę detalųjį planą.

2014-02-20
Informuojame apie pradedamą rengti Kauno r. sav., Garliavos sen., Garliavos m., detalųjį planą. 
Planavimo tikslas ~0,1ha valstybinės žemės sklypo, esančio tarp sklypų kad. Nr.5223/0013:104 ir Nr. 5223/00013:107 suformavimas, pagrindinės žemės naudojimo paskirties, būdo, pobūdžio, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Planavimo organizatorius- Kauno r. sav. administracija.
Detaliojo plano rengėjas- Eugenijos Balaišienės projektavimo firma, K.Petrausko g. 23A, Kaunas, tel.(8-37) 22 26 16, egbgrupe@gmail.com www.egbprojektai.lt
Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas prašome teikti raštu detaliojo plano rengėjui. Apie viešųjų procedūrų vietą ir laiką informuosime parengę detalųjį planą.
 
2014-02-20
Informuojame apie parengtą Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Pelenių k., Kaimynų g.4, sklypo kad. Nr. 5233/0006:390 detalųjį planą. 
Planavimo tikslas- sklypo padalijimas į 2sklypus, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/ vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Planavimo organizatorius- L.Buržinskienė. 
Detaliojo plano rengėjas- Eugenijos Balaišienės projektavimo firma, K.Petrausko g. 23A, Kaunas, tel.(8-37) 22 26 16, egbgrupe@gmail.com www.egbprojektai.lt
Su parengtu detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2014-02-24 iki 2014-03-24 detaliojo plano rengėjo patalpose. 
Vieša ekspozicija vyks nuo 2014-03-10 iki 2014-03-24 Karmėlavos seniūnijoje ir planuojamame sklype. 
Viešas susirinkimas numatomas 2014-03-25 10val. detaliojo plano rengėjo patalpose K.Petrausko g.23a, Kaune.
Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas prašome teikti raštu iki viešojo susirinkimo detaliojo plano rengėjui.

2014-02-20
Informuojame apie parengtą Kauno r. sav., Kulautuvos sen., Kulautuvos mstl., sklypo kad. Nr. 5237/0005:182 detalųjį planą.
Planavimo tikslas- sklypo padalijimas į 6 sklypus, 4 atidalytų sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/ vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Planavimo organizatorius- D.Pakalenkienė. 
Detaliojo plano rengėjas- Eugenijos Balaišienės projektavimo firma, K.Petrausko g. 23A, Kaunas, tel.(8-37) 22 26 16, egbgrupe@gmail.com www.egbprojektai.lt
Su parengtu detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2014-02-24 iki 2014-03-24 detaliojo plano rengėjo patalpose. 
Vieša ekspozicija vyks nuo 2014-03-10 iki 2014-03-24 Kulautuvos seniūnijoje ir planuojamame sklype. 
Viešas susirinkimas numatomas 2014-03-26 10val. detaliojo plano rengėjo patalpose K.Petrausko g.23a, Kaune.
Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas prašome teikti raštu iki viešojo susirinkimo detaliojo plano rengėjui.

2014-02-20
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti kad. Nr. 5270/0010:582, Netonių k., Raudondvario sen., Kauno rajone, detalųjį planą. 
Planavimo tikslas – sklypo padalijimas į 2 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas (gyvenamosios teritorijos, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos).
Rengimo terminai – 2014m. I-III ketv. 
Organizatoriai – Tomas Gasparėnas, Aina Gasparėnienė, Jonas Gasparėnas, tel. 8 677 96034.
Rengėjas – V.Zagorskienės IĮ, tel.8 687 32455, el.p. v.zagorskiene@gmail.com. 
Su parengtu detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2014-02-24 d., vieša ekspozicija Raudondvario seniūnijoje 10 darbo dienų iki susirinkimo. 
Viešas svarstymas įvyks 2014-03-31d. 11 val. Raudondvario seniūnijoje, Instituto g. 1A, Raudondvaris, Kauno r. 
Pastabas ir pasiūlymus teikti rengėjui ir organizatoriui iki viešo svarstymo pabaigos.

2014-02-20
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti žemės sklypo Romainių Kaimelės k., Užliedžių sen., Kauno r. sav. (Kad. Nr. 5283/0004:588), detalųjį planą.
Planavimo organizavimo pagrindas: 1) 2013-12-20 Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. ĮS-2272; 2) 2013-12-27 detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. S-1644;
Planavimo organizatorius: Morta Bajorinienė (atstovaujant Živilę Timofėjėvienę pagal įgaliojimą Nr. 1-7252), gyv. Ryšių g. 3-21, Kaunas, tel., 8 659 57455.
Detaliojo plano rengėjas: IĮ “Arūno Liočo firma”, Bažnyčios g.20, Kaunas, tel. 8 698 10540, el. p. liocas@takas.lt.
Planavimo tikslai ir uždaviniai bei numatoma veikla: žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos / vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), padalijimas į iki 8 (aštuonių) sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Pasiūlymus galima teikti raštu nurodytais adresais per visą detaliojo plano rengimo ir susipažinimo laikotarpį, bet ne vėliau kaip iki viešo susirinkimo pabaigos. 
Apie viešo svarstymo terminus skelbsime papildomai.

2014-02-20
Informuojame, kad bendra tvarka pradedamas rengti žemės sklypo Piliakalnio g. 33, Pyplių k., Ringaudų sen., kadastro Nr. 5250/0016:580 Kauno raj., detalusis planas.
Planavimo tikslas – sklypo padalijimas į sklypus ir iki 12 sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Planavimo organizatoriai: Aldona Tonaitienė, Vidmantas Poškaitis, Virginija Poškaitienė, Muitinės g. 1-4, Kaunas, tel. 8 670 88888.
Planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. S-1239, 2013-10-04.
Apie viešo svarstymo su visuomene procedūras informuosime baigę rengti detaliojo plano projektą. 
Dėl informacijos suteikimo, pasiūlymų ir pageidavimų kreiptis į plano rengėją UAB "Aplinka ir ekologija", tel. (8 612) 45717, el. paštas: s.urbelis@gmail.com, adresas: Maironio g. 48-3, Kaunas.

2014-02-18
Informuojame, kad bendrąja tvarka yra parengtas apie 1,0667 ha teritorijos Kauno r. sav., Babtų sen., Pagynės k., Liepų g., detalusis planas, kurio tikslas – suformuoti žemės sklypą, jį padalyti į 4 sklypus, nustatyti sklypų pagrindinę žemės naudojimo paskirtį, naudojimo būdą, pobūdį, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą bei statybos reglamentą. 2013-12-19 Kauno rajono tarybos sprendimu Nr. TS-521 patvirtinta detaliojo plano koncepcija. 
Rengiant detalųjį planą strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas. 
Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galite nuo 2014-02-19 iki 2014-03-20 Kauno rajono Babtų seniūnijoje. Detaliojo plano sprendinių viešas aptarimas įvyks UAB „Etapas“ patalpose, V. Putvinskio g. 17-4, Kaune, 2014-03-20, 11 val. 
Pasiūlymus raštu dėl detaliojo plano sprendinių galite siųsti detaliojo plano rengėjui nurodytu adresu arba pateikti viešo susirinkimo dieną iki viešo aptarimo pabaigos. 
Detaliojo plano organizatorius Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius. 
Detaliojo plano rengėjas UAB „Etapas“, V. Putvinskio g. 17-4, Kaunas, telefonas pasiteirauti 8657 88822, el.p. detalieji@etapas.lt.

2014-02-18
Informuojame, kad bendrąja tvarka pradedamas rengti Kauno r. sav., Ringaudų sen., Ringaudų k., Žalgirio g. 2C, sklypo (kad. Nr. 5250/0010:45) detalusis planas.
Planavimo tikslas - žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/ vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) ir padalijimas į iki 10 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Planavimo organizatorius: Edita Kazlauskienė, tel. (8*698) 7 73 78.
Detaliojo plano rengėja: S.D. Grušauskienė, tel. (8*672) 0 80 93. 
Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2014-02-24 iki 2014-03-25. 
Vieša ekspozicija nuo 2014-03-10 iki 2014-03-25 Ringaudų seniūnijos (Šiltnamių g. 1, Noreikiškių k., Kauno r.) bei plano rengėjos patalpose. Viešo svarstymo susirinkimas vyks 2014-03-25 11 val. plano rengėjos architektės S.D. Grušauskienės patalpose K. Donelaičio g. 78-10, Kaune. 
Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti raštu iki viešo svarstymo susirinkimo pabaigos planavimo organizatorei arba plano rengėjai.

2014-02-18
Informuojame, kad bendrąja tvarka pradedamas rengti Kauno r. sav., Ringaudų sen., Tabariškių k., sklypo (kad. Nr. 5250/0009:539) detalusis planas.
Planavimo tikslas - žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/ vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) ir padalijimas į iki 7 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Planavimo organizatorius: V. Kunickas, tel. (8*682) 1 71 89.
Detaliojo plano rengėja: S.D. Grušauskienė, tel. (8*672) 0 80 93. 
Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2014-02-24 iki 2014-03-25. Vieša ekspozicija nuo 2014-03-10 iki 2014-03-25 Ringaudų seniūnijos (Šiltnamių g. 1, Noreikiškių k., Kauno r.) bei plano rengėjos patalpose. 
Viešo svarstymo susirinkimas vyks 2014-03-25 14 val. plano rengėjos architektės S.D. Grušauskienės patalpose K. Donelaičio g. 78-10, Kaune. 
Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti raštu iki viešo svarstymo susirinkimo pabaigos planavimo organizatorei arba plano rengėjai.

2014-02-18
Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 5217/0012:1336) esančio Radikių k., Domeikavos sen., Kauno r. sav. detalusis planas. 
Planavimo tikslas – esamo sklypo padalijimas į 4 sklypus, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas į kitą (gyvenamosios teritorijos / vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. 
Projekto rengimo terminas 2014 m. I–III ketvirčiai. 
Pasikonsultuoti dėl rengiamų detaliojo plano sprendinių galima nuo 2014 m. vasario 24 d. iki kovo 24 d. Rotušės a. 26A, Kaune. 
Viešas susirinkimas vyks 2014 m. kovo 24 d. 12 val. rengėjos patalpose (Rotušės a. 26A, Kaune). Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Domeikavos seniūnijos patalpose (
Bažnyčios g. 2, Domeikavos k., Kauno r.) ir Rotušės a. 26A, Kaune. 
Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. 
Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. 
Detaliojo plano organizatorė: Ona Adžgauskienė, tel. 8 698 86676.
Detaliojo plano rengėja: UAB „GBK archstudija“, arch. G. Balčiūnaitė-Kareniauskienė, tel. 8 612 67353, e-paštas gbkarchstudija@gmail.com 
Dalyvavimas viešąjame susirinkime neprivalomas.

2014-02-17
Informuojame apie pradedamą rengti žemės sklypo Kauno r. sav., Samylų sen., Dubravų k., Pakraščio g. 11 (kad. Nr. 5280/0047:88) detalųjį planą. 
Detaliojo plano rengimo pagrindas – sutartis dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo Nr. S-880, 2013-06-27; Planavimo sąlygų sąvadas 2013-09-12, Nr. DP-280. 
Planuojamas žemės sklypas (teritorija), pagrindinė žemės naudojimo paskirtis, naudojimo būdas ir pobūdis – 0,4170 ha ploto kitos (gyvenamosios teritorijos / vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) paskirties žemės sklypas Kauno r. sav., Samylų sen., Dubravų k., Pakraščio g. 11. 
Planavimo tikslai ir uždaviniai bei numatoma veikla – žemės sklypo padalijimas į 2 (du) sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Detaliojo plano rengimo terminas (preliminarus) – planavimo pradžia – 2013 II pusmetis, pabaiga – 2014 II pusmetis. 
Planavimo organizatorius: 
Venecijus Jonaitis. Mob. Nr. 8 66375231. 
Detaliojo plano rengėjas – PV Gintarė Čėsnaitė, mob. Nr. 8 66375231; el. paštas: gintares.c@gmail.com; adresas: Rotušės a.11, Kaunas. 
Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti detaliojo plano rengėjui. Apie teritorijų planavimo dokumentų sprendinių aptarimo, viešos ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.

2014-02-17
Informuojame, kad rengiamas Kauno r. sav., Ringaudų sen., Pyplių k., žemės sklypų kad. Nr. 5250/0016:20 ir kad. Nr. 5250/0016:61 detalusis planas. 
Planavimo tikslas žemės sklypų sujungimas ir padalijimas į iki 6 (šešių) sklypų, iki 5 (penkių) atidalytų sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/ vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. 
Projekto rengimo terminas 2014m I-II pusmetis. Pasikonsultuoti dėl rengiamų detaliojo plano sprendinių galima nuo 2014m. kovo 6d. iki 2014 m. balandžio 7d. Tunelio g. 16, Kaune. 
Viešas susirinkimas vyks 2014 m. balandžio 8d. 10 val. Tunelio g. 16, Kaune. 
Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Ringaudų seniūnijos patalpose ir Tunelio g. 16, Kaune. 
Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. 
Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.
Detaliojo plano organizatorius A. Steponas, tel. 8 676 21050, detaliojo plano rengėja UAB „Ateivis LT“, tel. 8 675 47596, e-paštas info@ateivis.lt

2014-02-17
Informuojame, kad rengiamas Kauno r. sav., Užliedžių sen., Romainių Kaimelės k., sklypo kad. Nr. 5283/0004:638 detalusis planas. 
Planavimo tikslas: žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), padalijimas į iki 10 (dešimties) sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Projekto rengimo terminas 2014m I-II pusmetis. Pasikonsultuoti dėl rengiamų detaliojo plano sprendinių galima nuo 2014m. kovo 6d. iki 2014 m. balandžio 7d. Tunelio g. 16, Kaune. 
Viešas susirinkimas vyks 2014 m. balandžio 8d. 11 val. Tunelio g. 16, Kaune. Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Užliedžių seniūnijos patalpose ir Tunelio g. 16, Kaune. 
Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. 
Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. 
Detaliojo plano organizatorius V. Zakarauskas, tel. 8 676 14081, detaliojo plano rengėja UAB „Ateivis LT“, tel. 8 675 47596, e-paštas info@ateivis.lt

2014-02-17
Informuojame, kad rengiamas Kauno r. sav., Alšėnų sen., Jonučių k., sklypų kad. Nr. 5247/0007:607, 5247/0007:114, 5247/0007:488, 5247/0007:804, 5247/0007:847 ir 5247/0007:805 detalusis planas. 
Planavimo tikslas: žemės sklypų sujungimas ir padalijimas į iki 60 (šešiasdešimties) sklypų, atidalytų sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/ vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. Projekto rengimo terminas- 2014m I-II pusmetis. 
Pasikonsultuoti dėl rengiamų detaliojo plano sprendinių galima nuo 2014m. kovo 6d. iki 2014 m. balandžio 7d. Tunelio g. 16, Kaune. Viešas susirinkimas vyks 2014 m. balandžio 8d. 10 val. Tunelio g. 16, Kaune. Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Alšėnų seniūnijos patalpose ir Tunelio g. 16, Kaune. 
Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. 
Detaliojo plano organizatoriai D. Plečkaitienė, G. Plečkaitis, A. Gaidamavičius, V. Gaidamavičienė, V. Vasiliauskas, N. J. Vasiliauskienė, I. Naujikienė, tel. 8 611 43938, detaliojo plano rengėja UAB „Ateivis LT“, tel. 8 675 47596, e-paštas info@ateivis.lt

2014-02-17
Informuojame apie parengto bendra tvarka sklypo, esančio Kauno raj. Babtų sen., Muniškių k., Dvaro g.17, kad. Nr.5203/0006:423, detaliojo plano viešą svarstymą.
Planavimo tikslas – sklypo padidinimas iki 0,4 ha valstybinėje žemėje, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamentų nustatymas.
Planavimo organizatorius – Ilona Aleknavičienė, Arūnas Jonas Aleknavičius.
Rengėjas – UAB GEOMA LT projekto vadovas V.Urbonas, tel. 8-37-208097, info@geoma.lt. 
Pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjui. 
Projektas eksponuojamas UAB GEOMA LT patalpose K.Donelaičio g. 33-106a, Kaune bei Babtų sen. nuo 2014 03 10 (10 d.d.) Viešas susirinkimas vyks 2014 04 10 K.Donelaičio g. 33-106a, Kaune 10 val. Teikti motyvuotus pasiūlymus galima iki susirinkimo pabaigos.

2014-02-14
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti Kauno r. sav., Raudondvario sen., Didvyrių k., sklypo kadastrinis Nr. 5270/0008:835 detalųjį planą, pagal 2012 08 09 Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pasirašytą 
Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartį Nr. S-986. 
Planavimo tikslas sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio paskirties į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) ir padalijimas į iki 8 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Planavimo organizatorius A. Krogertienė, R .Krogertas, Š. Kmieliauskienė. 
Detaliojo plano rengėjas UAB „GEORAIMONDA“, Vytauto pr. 43A, Kaunas.

2014-02-14
Informuojame, kad bendrąja tvarka yra parengtas Kauno r. sav., Raudondvario sen., Didvyrių k., sklypo kadastrinis Nr. 5270/0008:835 detalusis planas, kurio tikslas sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio paskirties į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) ir padalijimas į iki 8 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimo bei statybos reglamento nustatymas. Rengiant detalųjį planą strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas. 
Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galite nuo 2014 03 03 iki 2014 04 01 Kauno rajono Raudondvario seniūnijoje ir detaliojo plano rengėjo UAB „GEORAIMONDA“ patalpose, Vytauto pr. 43A, Kaune. 
Detaliojo plano sprendinių viešas aptarimas įvyks UAB „GEORAIMONDA“ patalpose, Vytauto pr. 43A, Kaune, 2014 04 02, 10 val. Pasiūlymus raštu dėl detaliojo plano sprendinių galite siųsti detaliojo plano rengėjui nurodytu adresu arba pateikti viešo susirinkimo dieną iki viešo aptarimo pabaigos. 
Detaliojo plano organizatoriai A. Krogertienė, R. Krogertas, Š. Kmieliauskienė. Detaliojo plano rengėjas UAB „GEORAIMONDA“, PV tel. 8 605 45942.

2014-02-14
Informuojame apie bendrąja tvarka rengiamą sklypo kad. Nr. 5283/0006:671 Kauno r. sav., Užliedžių sen., Giraitės k. pagr. žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio į kitą (vienbučių ir dvibučių gyv. pastatų statybos), padalijimo į sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamentų nustatymo detalųjį planą. Viešas susirinkimas įvyks 2014 m. kovo 26 d. 13 val. Užliedžių seniūnijos patalpose, Ledos g. 2, Užliedžiuose. Vieša projekto ekspozicija- 10 darbo dienų, iki susirinkimo, seniūnijos skelbimų lentoje. 
Organizatoriai: V. Jakas, L. Jakienė, Alšėnų g. 63, Kaunas (atstovaujami P. Jakšto, tel. (8 679) 38370). 
Rengėjas- J. Šarakauskas, tel. (8 684) 84894, Nepriklausomybės a. 7-5, Kaunas, el. paštas: jonas.sarakauskas@gmail.com. 
Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas dėl rengiamo dokumento teikti raštu organizatoriams arba rengėjui iki viešo susirinkimo pabaigos.

2014-02-14
Informuojame apie parengtą žemės sklypo J. Gabrio g.45, Garliavos m., Garliavos sen., Kauno r. planą, prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.

Planavimo tikslas – Žemės sklypo suformavimas prie nuosavybės teise valdomų pastatų.
Planavimo adresas – J. Gabrio g.45, Garliavos m., Garliavos sen., Kauno r.
Pareiškėjas – Valdas Marcinkevičius, J. Gabrio g.45, Garliavos m., Garliavos sen., Kauno r. tel. 8 698 26254.
Plano rengimo terminas (preliminarus) - 2014 m. I ketv. - 2014 II ketv.
Plano rengėjas: UAB „Žemėtvarkos darbai“, Savanorių pr. 363-214, Kaunas, S. Kemzūra, tel. (8 37) 711317, el. paštas: zemetvarkosdarbai@gmail.com
Planavimo pagrindas - Kauno r. sav. administracijos direktoriaus 2013-09-13 įsakymas Nr. ĮS-1585.
Dėl informacijos suteikimo, pasiūlymų ir pageidavimų kreiptis į plano rengėją nuo 2014 m. vasario 13 d. iki kovo 3 d. projekto vadovą S. Kemzūrą. Pasiūlymus dėl žemės sklypo plano sprendinių galima teikti UAB „Žemėtvarkos darbai“, Savanorių pr. 363-214, Kaunas: ne vėliau iki 2014 m. kovo 3 d.

2014-02-14
Informuojame, kad bendrąja tvarka yra rengiamas apie 1,0667 ha teritorijos Kauno r. sav., Babtų sen., Pagynės k., Liepų g., detalusis planas, kurio tikslas – suformuoti žemės sklypą, jį padalyti į 4 sklypus, nustatyti sklypų pagrindinę žemės naudojimo paskirtį, naudojimo būdą, pobūdį, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą bei statybos reglamentą, pagal Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-03-08 įsakymu Nr. ĮS-353 „Dėl detaliojo plano rengimo organizavimo“.
Rengiant detalųjį planą vadovaujamasi Kauno rajono savivaldybės tarybos 2012-03-29 sprendimu Nr. TS-154 „Dėl sklypų pripažinimo būtinais visuomenės poreikiams, jų įtraukimo į neprivatizuotinų sklypų sąrašą“ bei NŽT prie ŽŪM Kauno rajono skyriaus 2013-01-25 sutikimu Nr. 7ST-(14.7.5.)-48 „Dėl detaliojo plano rengimo“. 
Detaliojo plano organizatorius Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius. 
Detaliojo plano rengėjas UAB „Etapas“, V. Putvinskio g. 17-4, Kaunas, telefonas pasiteirauti 8657 88805, el.p. info@etapas.lt.

2014-02-14
Pradedamas rengti detalusis planas bendrąja tvarka žemės sklypo kad.Nr.15283/0002: 66 Kauno r. sav., Užliedžių sen., Užliedžių k.
Sklypo plotas 0,2117 ha. 
Planavimo organizatoriai: Virginija Chreptavičienė, Romualdas Algimantas Chreptavičius. Detaliojo plano rengimo pagrindas: 2013-12-12d. pasirašyta detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. S-1520. 
Planavimo tikslas – sklypo padalijimas į 2 sklypus, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/ vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamentų nustatymas. 
Susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: Vasario 16-osios g. 8-6, Kaunas. 
Plano rengėjas: UAB „Planuotojai“ Vasario 16-osios g. 8-6, Kaune, 
Projekto vadovė Laimutė Pėželienė. 
Informacija telefonu 8 (37)209260, 865040268, el.paštas: laima@planuotojai.lt

2014-02-14
informuojame, apie rengiamą žemės sklypo , adresu Beržų g.19, Padauguvos k., Vilkijos apyl. sen., Kauno r. formavimo ir pertvarkymo projektą.
Planavimo tikslas. Naujo kitos paskirties po esamu pastatu – unikalus Nr.440-2779-6932 formavimo pertvarkymo projektas.
Planavimo organizatorius: Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono skyrius.
Planavimo iniciatorius: UAB „Jovainė“.
Projekto rengėjas –VĮ Valstybės žemės fondas, Donelaičio g. 33, Kaunas, telef.8-37-223664
Susipažinti su parengtu projektu, taip pat pateikti pastabas, pretenzijas bei pasiūlymus dėl sprendinių galite VĮ Valstybės žemės fondo Kauno žemėtvarkos ir geodezijos skyriaus patalpose (Donelaičio g. 33-411, Kaunas, telef. 223664) nuo 2014-02-17, 10 darbo dienų iki viešo projekto svarstymo. 
Viešas projekto svarstymas su visuomene įvyks 2014-02-27, 9.00 val. VĮ Valstybės žemės fondo Kauno žemėtvarkos ir geodezijos skyriaus patalpose Donelaičio g. 33-411.

2014-02-14
Informuojame apie pradedamą rengti Kauno r. sav., Užliedžių sen., Romainių Kaimelės k., sklypo kad. Nr. 5283/0004:638 detalųjį planą. 
Planavimo tikslas: žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), padalijimas į iki 10 (dešimties) sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Detaliojo plano organizatorius V. Zakarauskas, tel. 8 676 14081. 
Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti planavimo organizatoriui ir rengėjai UAB „Ateivis LT”, tel. 8 675 47596, info@ateivis.lt. 
Apie detaliojo plano viešą svarstymą informuosime vėliau.

2014-02-14
Informuojame apie pradedamą bendrąja tvarka rengti sklypų kad.Nr.5280/0005:100, 5280/0005:101 ir 5280/0005:180, Šlienavos k., Samylų sen., Kauno r., detalųjį planą. 
Planavimo tikslas: sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/ vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), sujungimas ir padalijimas į iki 20 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Planavimo organizatorius: Sonata Šiupienienė, Rūta Šiupienienė, Miško g. 10, Šlienava, Kauno r., tel.:860066641. 
Rengėjas: UAB “GIRU”, Kuršių g. 7-305, Kaunas, tel.:860066641, el.p.:info@giru.lt. 
Apie viešą svarstymą informuosime papildomai.

2014-02-14

Informuoja apie BAIGTĄ RENGTI sklypų Kauno r. sav. Užliedžių sen. Vijūkų k. kadastriniai nr. 5283/0004:46 ir 5283/0004:146, sklypo Romainių Kaimelės k. kadastrinis nr. 5283/0004:52 detalųjį planą.
Planavimo organizatoriai Danutė Skudžinskaitė, Stasė Rimšienė, Kęstutis Rimša, Jolita Kemzūrienė, Algimantas Girčys
Planavimo tikslas– sklypų kadastriniai nr. 5283/0004:46, 5283/0004:146 ir nr. 5283/0004:52 sujungimas, sujungto sklypo padalijimas į 19 sklypų, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/ vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos; komercinės paskirties objektų teritorijos/ prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos; inžinerinės infrastruktūros teritorijos/ susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams; atskirųjų želdynų teritorijos/ rekreacinės paskirties želdynų), teritorijos tvarkymo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Keturiolikoje sklypų planuojama statyti vienbučius- dvibučius gyvenamuosius, keturiuose vienbučius-dvibučius bei komercinės paskirties pastatus, viename sklype planuojama įrengti susisiekimo ir inžinerinius tinklus.
Vieša ekspozicija įvyks Užliedžių seniūnijos administracijos pastate, Akacijų g. 2, Giraitės k., Kauno r., 2014 03 11- 2014 03 26. Viešas susirinkimas įvyks 2014 03 26, 11.00 val. ten pat.
Dėl informacijos kreiptis į detaliojo plano rengėją UAB „I.K.S. studiją“, architektę- direktorę Ingą Korytę Stanionienę, projekto vadovą Vytautą Martinonį 8 614 16114; Spaustuvininkų g. 11, Kaunas, info@iksstudija.lt

2014-02-14
Informuoja apie pradedamą rengti sklypų Kauno r. sav. Užliedžių sen. Vijūkų k. kadastriniai nr. 5283/0004:46 ir 5283/0004:146, sklypo Romainių Kaimelės k. kadastrinis nr. 5283/0004:52 detalųjį planą.
Planavimo organizatoriai Danutė Skudžinskaitė, Stasė Rimšienė, Kęstutis Rimša, Jolita Kemzūrienė, Algimantas Girčys
Planavimo tikslas– sklypų kadastriniai nr. 5283/0004:46, 5283/0004:146 ir nr. 5283/0004:52 sujungimas, sujungto sklypo padalijimas į 19 sklypų, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/ vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos; komercinės paskirties objektų teritorijos/ prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos; inžinerinės infrastruktūros teritorijos/ susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams; atskirųjų želdynų teritorijos/ rekreacinės paskirties želdynų), teritorijos tvarkymo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Keturiolikoje sklypų planuojama statyti vienbučius- dvibučius gyvenamuosius, keturiuose vienbučius- dvibučius bei komercinės paskirties pastatus, viename sklype planuojama įrengti susisiekimo ir inžinerinius tinklus.
Vieša ekspozicija įvyks Užliedžių seniūnijos administracijos pastate, Akacijų g. 2, Giraitės k., Kauno r., 2014 03 11- 2014 03 26. Viešas susirinkimas įvyks 2014 03 26, 11.00 val. ten pat.
Dėl informacijos kreiptis į detaliojo plano rengėją UAB „I.K.S. studiją“, architektę- direktorę Ingą Korytę Stanionienę, projekto vadovą Vytautą Martinonį 8 614 16114; Spaustuvininkų g. 11, Kaunas, info@iksstudija.lt

2014-02-10
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti Kauno r. sav. administracijos direktoriaus, 2011 12 16 įsakymu Nr. ĮS-2109 patvirtinto Kauno r. sav., Užliedžių sen., Giraitės k., Ąžuolų g. 6, sklypo (kadastrinis Nr. 5283/0006:122) detaliojo plano dalies keitimas sklype Ąžuolų g. 6, sklypo (kadastrinis Nr. 5283/0006:81), pagal 2013 12 18 Kauno r. sav. administracijos direktoriaus pasirašytą Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartį Nr. S-1581. 
Planavimo tikslas: detaliojo plano dalies keitimas, sklypą padalijant į iki 3 sklypų, nustatant teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą bei statybos reglamentą. 
Planavimo organizatoriai S. Naginionienė, V. Naginionienė, Z. Naginionis. 
Detaliojo plano rengėjas UAB „GEORAIMONDA“, Vytauto pr. 43A, Kaunas, tel. 860545942.

2014-02-10
Informuojame, kad bendrąja tvarka parengtas Kauno r. sav. administracijos direktoriaus, 2011 12 16 įsakymu Nr. ĮS-2109 patvirtinto Kauno r. sav., Užliedžių sen., Giraitės k., Ąžuolų g. 6, sklypo (kadastrinis Nr. 5283/0006:122) detaliojo plano dalies keitimas sklype Ąžuolų g. 6, sklypo (kadastrinis Nr. 5283/0006:81), kurio tikslas detaliojo plano dalies keitimas, sklypą padalijant į iki 3 sklypų, nustatant teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą bei statybos reglamentą. Rengiant detalųjį planą strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas. 
Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galima nuo 2014 02 24 iki 2014 03 24 Kauno r. Užliedžių sen. ir detaliojo plano rengėjo UAB „GEORAIMONDA“ patalpose, Vytauto pr. 43A, Kaune. Sprendinių viešas aptarimas įvyks UAB „GEORAIMONDA“ patalpose, 2014 03 25, 11 val. Pasiūlymus raštu galite siųsti rengėjui nurodytu adresu arba pateikti viešo susirinkimo dieną iki viešo aptarimo pabaigos. 
Planavimo organizatoriai S. Naginionienė, V. Naginionienė, Z. Naginionis. 
Detaliojo plano rengėjas UAB „GEORAIMONDA“, tel. 860545942.

2014-02-10
Informuojame, kad parengtas žemės sklypo, esančio Kauno r.sav., Ringaudų sen., Pyplių k., formavimo ir pertvarkymo projektas. 
Planavimo tikslas – žemės sklypų, (kadastro Nr.5250/0016:9), kurio plotas 1,7989ha yra žemės ūkio paskirties žemė ir (kadastro Nr.5250/0016:26), kurio plotas 1,5687ha žemės ūkio paskirties žemės, sujungimas, atidalijimas ir padalijimas, suformuojant tris atskirus žemės sklypus: du – žemės ūkio paskirties žemės sklypus, vieną – kitos paskirties (gyvenamosios teritorijos) prie gyvenamojo namo (unikalus Nr.5293-9007-5013) ir kitų priklausinių.
Planavimo organizatoriai – Giedrius Kačinas ir Kristina Kerinienė.
Plano rengėjas – UAB „Toposfera“, Raudondvario pl. 150-215, Kaunas. Tel. 8657 67001
Pasiūlymus ar pastabas dėl parengtų sprendinių galima teikti raštu darbo dienomis, nuo 8 val. iki 17 val., iki 2014-02-24 dienos. Parengto žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto viešo svarstymo su visuomene susirinkimas vyks 2014-02-25, 11 val., UAB „Toposfera“ patalpose.

2014-02-10
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti Kauno r. sav., Alšėnų. sen., Narsiečių k., sklypo (kadastrinis Nr. 5247/0008:33) detalųjį planą, pagal 2013 12 31 Kauno r. sav. administracijos direktoriaus pasirašytą Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartį Nr. S-1673. 
Planavimo tikslas: sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) ir padalijimas į iki 35 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Planavimo organizatorius S. A. Kuicienė. 
Detaliojo plano rengėjas UAB „GEORAIMONDA“, Vytauto pr. 43A, Kaunas, tel. 860545942.

2014-02-10
Informuojame, kad bendrąja tvarka parengtas Kauno r. sav., Alšėnų. sen., Narsiečių k., sklypo (kadastrinis Nr. 5247/0008:33) detalusis planas, kurio tikslas sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) ir padalijimas į iki 35 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Rengiant detalųjį planą strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas. 
Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galima nuo 2014 02 24 iki 2014 03 24 Kauno r. Alšėnų sen. ir detaliojo plano rengėjo UAB „GEORAIMONDA“ patalpose, Vytauto pr. 43A, Kaune. Sprendinių viešas aptarimas įvyks UAB „GEORAIMONDA“ patalpose, 2014 03 25, 10 val. 
Pasiūlymus raštu galite siųsti rengėjui nurodytu adresu arba pateikti viešo susirinkimo dieną iki viešo aptarimo pabaigos. 
Planavimo organizatorius S. A. Kuicienė. 
Detaliojo plano rengėjas UAB „GEORAIMONDA“, tel. 860545942.

2014-02-10
Informuojame apie pradedamą bendra tvarka rengti sklypo, esančio Kauno raj. Babtų sen., Muniškių k., Dvaro g.17, kad. Nr.5203/0006:423, detalųjį planą.
Planavimo tikslas – sklypo padidinimas iki 0,4 ha valstybinėje žemėje, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamentų nustatymas.
Planavimo organizatorius – Ilona Aleknavičienė, Arūnas Jonas Aleknavičius.
Rengėjas – UAB GEOMA LT projekto vadovas V.Urbonas, tel. 8-37-208097.
Pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjui

2014-02-10
Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo, esančio Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Sergeičių II k. formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas – nekilnojamojo turto registre įregistruoto, nuosavybės teise turimo žemės ūkio paskirties žemės sklypo padalijimas suformuojant tris atskirus žemės sklypus.
Planavimo organizatorius – Irina Kafyrina
Projekto rengėjas – UAB „Žemės sklypas“,
Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2014 m. vasario 12 d. 10 darbo dienų.
Viešas projekto svarstymas vyks 2014 m. vasario 26 d. 9.00 val. įmonės patalpose, adresu: 
Žalgirio 19, Raudondvario k., Kauno r., mob. 8 672 42340) el. p. anenartaviciene@gmail.com.

2014-02-07
Informacija apie rengiamą žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą Vigių k. 11, Vandžiogalos sen., Kauno raj. sav.
Remiantis Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono skyriaus 2013-08-01 Leidimu rengti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą Nr. 7L-170 ir Kauno rajono savivaldybės administracijos 2013-12-02 Specialiosiomis sąlygomis planuojamos teritorijos formavimo ir pertvarkymo projektui rengti Nr. PUS-4547, rengiamas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas Vigių k. 11, Vandžiogalos sen., Kauno raj. sav.
Planuojama teritorija – 0.7215 ha sklypas (kadastrinis Nr. 5287/0001:8), esantis Vigių k. 11, Vandžiogalos sen., Kauno raj. sav., Vandžiogalos kadastro vietovė.
Planavimo tikslas –padalinti žemės ūkio paskirties žemės sklypą į du atskirus žemės sklypus suformuojant žemės ūkio paskirties žemės sklypą ir kitos paskirties žemės sklypą esamų namų valdos pastatų ir statinių priežiūrai ir eksploatacijai.
Planavimo organizatorius ir iniciatorius – Ligita Bernotienė (Baltų pr.
149-42, Kaunas ., tel.:8-682-17908).
Teritorijų planavimo dokumento rengėjas-pagal nuolatinio Lietuvos Respublikos gyventojo 2007-03-26 individualios veiklos vykdymo pažymą Nr.
(16.23-11M)-R3-1140 Sigitas Blažauskas (kvalifikacijos pažymėjimas Nr.
2R-FP-265, išduotas 2007-03-22).
Su rengiamais teritorijų planavimo dokumento sprendiniais galima susipažinti Vandžiogalos seniūnijoje darbo dienomis nuo 2014 m. vasario 10 d. iki 2014 m. vasario 21 d. adresu: Parko g. 8, Vandžiogala, Kauno raj.
sav.
Pasiūlymus iki 2014 m. vasario 21 d. teikti teritorijų planavimo dokumento organizatoriui – Ligitai Bernotienei (Baltų pr. 149-42, Kaunas,
tel.:8-682-17908) ir teritorijų planavimo dokumento rengėjui Sigitui Blažauskui (Uosupelio g. 5, Skaisčiūnų k., Marijampolės sav., tel.:
8-646-22999, el. pastas: info@geoinfo.lt).

2014-02-06
Informuojame apie pradedamą rengti, Kauno raj. sav. Raudondvario sen., Bernatonių k. esančio žemės sklypo (kad.nr.5270/0016:339), detalųjį planą
Planavimo pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2013 m. lapkričio 5d. Nr. ĮS-1905 „Dėl detaliojo plano teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“ žemės sklypo savininkei Gailutei Meilūnienei.
Planavimo tikslas – sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) ir padalijimas į 2 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Planavimo organizatorius – Gailutė Meilūnienė.
Plano rengėjas – UAB „Architektų pastogė“, Perkaso takas 3, Kaunas tel. 8 610 44799;
Plano rengimo terminas (preliminarus): pradžia - 2014 m. Iketvirtis, pabaiga - 2014 m. III ketvirtis.
Detaliojo plano rengimas, derinimas ir viešas svarstymas su visuomene vyks bendrąja tvarka.
Apie teritorijų planavimo dokumentų projektų viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.
Planavimo pasiūlymus galima teikti raštu planavimo organizatoriui aukščiau nurodytu adresu.

2014-02-06
Informuojame apie pradedamą rengti Kauno r. sav., Ringaudų sen., Pyplių k., žemės sklypų kad. Nr. 5250/0016:20 ir kad. Nr. 5250/0016:61 detalųjį planą. Planavimo tikslas: žemės sklypų sujungimas ir padalijimas į iki 6 (šešių) sklypų, iki 5 (penkių) atidalytų sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/ vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Detaliojo plano organizatorius A. Steponas, tel. 8 676 21050. Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti planavimo organizatoriui ir rengėjai UAB „Ateivis LT”, tel. 8 675 4 7596, info@ateivis.lt. Apie detaliojo plano viešą svarstymą informuosime vėliau.

2014-02-06
Informuojame apie pradedamą rengti Kauno r. sav., Alšėnų sen., Jonučių k., sklypų kad. Nr. 5247/0007:607, 5247/0007:114, 5247/0007:488, 5247/0007:804, 5247/0007:847 ir 5247/0007:805 detalųjį planą. Planavimo tikslas: žemės sklypų sujungimas ir padalijimas į iki 60 (šešiasdešimties) sklypų, atidalytų sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/ vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Detaliojo plano organizatoriai D. Plečkaitienė, G. Plečkaitis, A. Gaidamavičius, V. Gaidamavičienė, V. Vasiliauskas, N. J. Vasiliauskienė, I. Naujikienė, tel. 8 611 43938. Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti planavimo organizatoriams ir rengėjai UAB „Ateivis LT”, tel. 8 675 47596, info@ateivis.lt. Apie detaliojo plano viešą svarstymą informuosime vėliau.

2014-02-05
Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi,  informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2008-10-23 sprendimu Nr. TS-347 patvirtinto detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Alšėnų sen., Tirkiliškių k., Sodų g. 135, (kadastrinis adresas 5247/0007:2), kurio plotas 2,3476 ha. 
Planavimo iniciatorius – UAB „Hes – Pro Vilnius“ (įm. k. 300553267, atstovaujama Mindaugo Veličkos). Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliojo plano koregavimo, finansavimo ir planavimo tikslų projekto dokumentais galima susipažinti  iki 2014-02-19 (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (212 kab., tel. (8 37) 30 55 84) .
Pridedama: 
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-02-05 įsakymas Nr. ĮS-111 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo ir planavimo tikslų“
3. 2014-02-24 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. S-275
4. Detaliojo plano koregavimo planavimo darbų programa
5. Pranešimas apie teritorijų planavimo dokumento viešinimą(įdėta 2014-03-17)
6. Kauno rajono savivaldybės administarcijos direktortiaus 2014-05-29 įsakymas Nr. ĮS-998 dėl detaliojo plano tvirtinimo
7. 2014-05-30 TPD įregistruotas teritorijų planavimo dokumentų registre

2014-02-04
Informuojame apie bendrąja tvarka rengiamą žemės sklypo Kauno r. sav., Alšėnų sen., Jonučių k. (kadastro Nr.5247/0009:583 ir 5247/0009:125),  detalųjį planą.
Planavimo organizatorius: Vladas Miškinis 
Planavimo tikslas: žemės sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), padalijimas į iki 6 (šešių) sklypų,  teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Detaliojo plano rengimo terminas 2014m. Iketv. - 2014m. IIketv. Teritorijoje numatoma statyti vienbučius, dvibučius gyvenamuosius namus.
Plano rengėjas: UAB „MTARCH“, adresas: V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas tel.:8-37 207335, el.p.: mtarch.architects@gmail.com
Pasiūlymus ir pageidavimus teikti detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui aukščiau nurodytais adresais.
Vieša ekspozicija rengiama nuo 2014-02-20d. Kauno r. Alšėnų sen. patalpose 10 darbo dienų. 
Viešas svarstymas rengiamas 2014-03-07d. nuo 10val. Detaliojo plano rengimo patalpose, adresu V.Putvinskio g. 17-4. Dalyvavimas neprivalomas.

2014-02-04
Informuojame apie bendrąja tvarka rengiamą žemės sklypo Kauno r.sav., Garliavos apyl. sen., Ražiškių k., sklypo kadastrinis Nr.5260/0008:319,  detalųjį planą.
Planavimo organizatorius: UAB “AVE-MATROX” 
Planavimo tikslas: Sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą  (gyvenamosios teritorijos/ vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) ir padalijimas į iki 40 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudijimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Detaliojo plano rengimo terminas 2014m. Iketv.- IIketv. Teritorijoje numatoma statyti vienbučius, dvibučius gyvenamuosius namus.
Plano rengėjas: UAB „MTARCH“, adresas: V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas tel.:8-37 207335, el.p.: mtarch.architects@gmail.com
Pasiūlymus ir pageidavimus teikti detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui aukščiau nurodytais adresais.
Vieša ekspozicija rengiama nuo 2014-02-20d. Kauno r. Garliavos apyl. sen. patalpose 10 darbo dienų. 
Viešas svarstymas rengiamas 2014-03-07d. nuo 14val. Detaliojo plano rengimo patalpose, adresu V.Putvinskio g. 17-4. Dalyvavimas neprivalomas.

2014-02-04
Informuojame kad : parengtas žemės sklypo Kauno r. sav., Ringaudų sen., Ringaudų k. 
(skl. kad. Nr. 5250/0010:223) detalusis planas.
Planavimo tikslas : sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (komercinės paskirties objektų teritorijos) , teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Detaliojo plano organizatorius : UAB „STP Trailers“ .
Detaliojo plano rengėja : UAB ,, NT Architeka,, I.Kanto 18-306.
Detalusis planas eksponuojamas: Ringaudų seniūnijoje ir plano rengėjo patalpose iki 2014-02-28. Viešo svarstymo  susirinkimas vyks 2014 -02- 28d. 12 val. plano rengėjo UAB „NT Architeka“ patalpose. Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais, teikti pasiūlymus ir pretenzijas raštu iki viešo svarstymo  susirinkimo dienos,  detaliojo plano  rengėjui – UAB ,,NT Architeka“,  I.Kanto g. 18-306, Kaune, projektų  vadovas  M.Norkus tel. 8-601 93733, el.paštas: ntarchiteka@gmail.com.

2014-02-03
Informuojame, apie parengtą žemės sklypo, esančio, Kauno rajone, Samylų seniūnijoje, Vaišvydavos kaime, Ąžuolo g. 16, formavimo ir pertvarkymo projektą. 
Projektas rengiamas supaprastinta  visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas: naujo kitos paskirties (naudojimo būdas - gyvenamosios teritorijos) valstybinės žemės sklypo, po esamu pastatu (gyvenamas namas - unikalus nr. 4400-1160-4150), suformavimas.
Planavimo organizatorius: Nijolė Čepienė
Projekto rengėjas: UAB "INVENTORA" tel.: 865915920, su parengtu projektu galima susipažinti nuo vasario 5 iki vasario 24 d., adresu: K. Donelaičio g. 78-10 Kaunas, darbo dienomis 9:00 - 17:00

2014-02-03
VĮ Valstybės Žemės Fondas, Kauno Žemėtvarkos ir Geodezijos skyrius rengia sklypo  (kadastro Nr.5247/0018:99, plotas 2.3074 ha), esančio Poderiškių k., Alšėnų sen., Kauno rajone formavimo ir pertvarkymo (atidalijimo) projektą, kuris priklauso Rėdai Sabaitienei.
Su projektu galima susipažinti ir pastabas raštu pareišti nuo 2014-02-04 iki 2014-02-17 VĮ Valstybės žemės fondas patalpose adresu: K. Donelaičio g.33-314, Kaunas.  tel. Nr.8 670 20552
Formavimo ir pertvarkymo projekto rengėjas D. Kraniauskas.

2014-02-03
Informuojame, kad supaprastinta tvarka yra parengtas žemės sklypo  Nr.5-1-1, Dubravų k., Samylų sen., Kauno raj. sklypo kadastrinis adresas: 5280/0012:103, kuris priklauso Danutei Vasiliauskienei ir Mantui Kazlauskui, formavimo ir pertvarkymo projektas.
Gretimų sklypų  savininkus ir kitus suinteresuotus asmenis kviečiame
atvykti susipažinti su parengtu žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu bei pareikšti pastabas ar pasiūlymus raštu nuo 2014-02-03 iki 2014-02-17 į UAB  „Žemėtvarkos darbai“ būstinę adresu: Savanorių pr.363-213, 49425 Kaunas. Tel. 332482.
Formavimo ir pertvarkymo projekto rengėjas A.Čaplinskis.

2014-01-31
Siekiant užtikrinti teritorijų planavimo viešumą, informuojame, kad bendrąja tvarka parengtas  Kauno r.sav., Ringaudų sen., Virbališkių k., (kad.Nr. 5250/0016:125) detalusis planas.
Planavimo tikslas: sklypo padalijimas, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos)(iki 27 sklypų), (inžinerinės infrastruktūros teritorijos/susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams)(iki 2sklypų), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Apytikris detaliojo plano rengimo terminas - 2013 m. IV ketv. - 2014 m. IV ketv.
Planavimo organizatorius – Rimantas Vilkas, atstovaujamas Audriaus Vilko.
Detaliojo plano rengėjas - UAB „Toposfera", Raudondvario pl. 150-215, Kaunas, PV Inga Cibulskienė. Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima UAB „Toposfera“ patalpose nuo 2014-02-17 iki 2014-03-14, pasiteirauti tel. 8(604)40064, el.paštas inga.cibulskiene@gmail.com. 
Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2014-03-03 iki 2014-03-14, UAB „Toposfera" patalpose, Raudondvario pl. 150-215, Kaune.
Viešas susirinkimas numatomas 2014-03-14 d., 11 val. UAB „Toposfera" patalpose, Raudondvario pl. 150-215, Kaune.
Pasiūlymus ir pastabas dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo dienos planavimo organizatoriui arba plano rengėjui UAB „Toposfera“ P.V. Inga Cibulskienė, tel. 8(604)40064, el.paštas inga.cibulskiene@gmail.com.

2014-01-31
Siekiant užtikrinti teritorijų planavimo viešumą, informuojame, kad bendrąja tvarka parengtas  Kauno r.sav., Karmėlavos sen., Ramučių k., Centrinė g. 56A (kad.Nr. 5233/00101:1219) detalusis planas.
Planavimo tikslas: Kauno r.sav. Tarybos 2010-04-29 sprendimu Nr. TS-162 patvirtinto detaliojo plano dalies keitimas žemės sklype, keičiant pobūdį iš degalinių ir autoservisų sratinių statybos į prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Apytikris detaliojo plano rengimo terminas - 2013 m. IV ketv. - 2014 m. IV ketv.
Planavimo organizatorius – UAB „Baltic Food & Machinery“, Erdvilio g. 3, Kaunas.
Detaliojo plano rengėjas - UAB „Toposfera", Raudondvario pl. 150-215, Kaunas, PV Inga Cibulskienė. Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima UAB „Toposfera“ patalpose nuo 2014-02-17 iki 2014-03-14, pasiteirauti tel. 8(604)40064, el.paštas inga.cibulskiene@gmail.com. 
Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2014-03-03 iki 2014-03-14, UAB „Toposfera" patalpose, Raudondvario pl. 150-215, Kaune.
Viešas susirinkimas numatomas 2014-03-14 d., 10 val. UAB „Toposfera" patalpose, Raudondvario pl. 150-215, Kaune.
Pasiūlymus ir pastabas dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo dienos planavimo organizatoriui arba plano rengėjui UAB „Toposfera“ P.V. Inga Cibulskienė, tel. 8(604)40064, el.paštas inga.cibulskiene@gmail.com

2014-01-31
Rengiamas žemės sklypų kad. Nr.: 5250/0010:521, 5250/0010:522, 5250/0010:523 Poderiškių k., Ringaudų sen., Kauno r. sav., detalusis planas. 
Planavimo tikslas- žemės sklypų sujungimas, padalijimas į iki 10 sklypų, atidalytų sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Planavimo organizatorius: Eugenijus Čibirauskas, gyv. A. Stulginskio g. 28-1, Kaunas; Alvydas Čibirauskas, gyv., Džiugo g. 2, Kaunas; Rasa Jakeliūnienė, gyv. Savanorių pr. 278-28, Kaunas; Virginija Petronaitienė, gyv. V. Krėvės pr. 76-3, Kaunas. 
Plano rengėjas: Mindaugas Kupčikas, gyv. Geležinio vilko 26-40, Kaunas, tel. 861034623, el. paštas: 4mindaugas@gmail.com. 
Susipažinti su sprendiniais galima pas plano rengėją ar organizatorių nuo 2014-02-03 iki 2014-03-04. Vieša ekspozicija vyks Ringaudų seniūnijos patalpose, Šiltnamių g. 1, Noreikiškių k., Ringaudų sen., Kauno r. sav. nuo 2014-02-17 iki 2014-03-04. Viešas susirinkimas vyks 2014-03-04 16 val. ten pat. Pastabas teikti pl. organizatoriui ar rengėjui iki 2014-03-04.

2013-01-30
Informuojame apie rengiamą žemės sklypo detalųjį planą Kauno r. sav., Užliedžių sen., Užliedžių k., sklypo kad. Nr. 5283/0005:295. Planas rengiamas sutinkamai su Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ĮS-69 (2013-01-18). Planavimo tikslas – sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių statybos) ir padalijimasį iki 8 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglametų nustatymas.
Plano rengimo terminas 2013m. II ketv. - 2013m. III ketv
Plano rengėja: UAB "Aplinka ir ekologija", adresas Maironio g. 48-3, Kaunas, tel.: 861245717 el.p. m.maciukaite@gmail.com
Planavimo organizatorius UAB “GJ Ranga” (įm. k. 302535727 atstovaujamas Giedriaus Janušausko), tel. 860065723
Papildomas susipažinimas su detaliojo plano sprendiniais planuojamas nuo 2014-01-31 10 darbo dienų UAB “Aplinka ir ekologija” patalpose.

2013-01-29
Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004m. Rugpjūčio 11d. Įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgivendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas žemės sklypo, Samylų k., Samylų sen., Kauno raj., kadastrinis Nr. 5280/0008:104, Šlienavos k.v., kaimo plėtros (ūkio vidinės) žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodubos formavimui. 
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka. 
Planavimo tikslas - ūkininko ūkio sodybos suformavimas.
Projekto organizatorius: Raimondas Urbonavičius.
Plano rengėjas: UAB ”Polilinija”, adresas: Jonavos g. 40., mob:865769524. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2014m. Sausio 31d. iki 2014m. vasario 14d. UAB ”Polilinija” patalpose, adresu: Jonavos g. 40, mob:865769524.
Viešas svarstymas vyks 2014m. vasario 17d. 10 val. UAB „Polilinija“ patalpose: Jonavos g. 40, Kaunas, LT-44263. 
Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui iki 2014m. vasario 17d.

2013-01-29
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą 0,2373 ha sklypo Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k., kad. Nr.5233/0003:271 detalųjį planą. 
Planavimo tikslas: Sklypo naudojimo būdo, pobūdžio keitimas iš gyvenamosios teritorijos/ mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos į pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos /pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Planavimo organizatorius: Jadvyga Jakinevičienė , Savanorių pr. 451-1, Kaunas, tel. 860066641. Rengėjas: UAB “GIRU”, Kuršių g. 7-305, Kaunas, tel.:860066641, el.p.:info@giru.lt. 
Numatomas planavimo terminas – 2014 m. II ketvirtis. 
Viešas svarstymas su visuomene įvyks UAB “ GIRU” patalpose, adresu Kuršių g. 7-305, Kaune, vasario 17d. , 11val. 
Su projekto sprendiniais susipažinti galima rengėjo patalpose. 
Vieša ekspozicija vyks Karmėlavos seniūnijoje 10 darbo dienų iki susirinkimo. 
Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti iki susirinkimo pabaigos organizatoriui arba rengėjui.

2013-01-29
Informuojame, kad supaprastinta tvarka yra parengtas žemės sklypo Nr. 10-2, Dievogalos k., Alšėnų sen., Kauno raj., sklypo kadastrinis adresas: 5247/0011:0258, formavimo ir pertvarkymo projektas, kuris priklauso Antanui Juočioniui.
Su projektu galima susipažinti ir pastabas raštu pareišti nuo 2014-01-29 iki 2014-02-10 UAB „Žemėtvarkos darbai“ patalpose adresu: Savanorių pr.363-213, 49425 Kaunas. Tel. 332482, 8682-14892.
formavimo ir pertvarkymo projekto rengėjas A.Čaplinskis.

2013-01-29
Informuojame, kad rengiamas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas žemės sklypui, esančiam Kauno r., Babtų sen., Vikūnų k. 15, (ž. skl. kad. Nr. 5263/0011:158)
Planavimo tikslas: parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko ūkio sodybos vietai parinkti, kai parenkama vieta pagalbinio ūkio ir kitos paskirties (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) pastatams, kurie neturės bendros infrastruktūros (bendro kiemo, inžinerinių tinklų) su esama ūkininko sodyba.
Planavimo organizatorius: Virgilijus Darvydas ir Inesa Darvydienė.
Projekto rengėjas: UAB „Žemės matavimai“, Aukštaičių g. 9, Kaunas. Tel. 8675 77 777.
Pasiūlymus teikti planavimo rengėjui iki 2014-02-18d. 
Susipažinti su parengtu kaimo plėtros žemėtvarkos projektu galima nuo 2014-01-31 iki 2014-02-18d. UAB „Žemės matavimai“ patalpose, Aukštaičių g. 9, Kaunas, tel. 8675 77 777, darbo dienomis nuo 10:00 iki 16:00val. 
Viešas susirinkimas numatomas 2014-02-18d. 10val.

2014-01-28
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti žemės sklypo Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Karmėlavos II k., Vilniaus g. 13, sklypo kadastrinis Nr. 5233/0007:941, detalųjį planą, pagal 2013-05-02 Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pasirašytą Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartį Nr. S-600. 
Planavimo tikslas - nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą bei statybos reglamentą. 
Planavimo organizatorė UAB „Giraitės vandenys“. Detaliojo plano rengėjas UAB „Etapas“, V. Putvinskio g. 17-4, Kaunas, tel. 8657 88822.

2014-01-28
Informuojame, kad bendrąja tvarka yra parengtas žemės sklypo Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Karmėlavos II k., Vilniaus g. 13, sklypo kadastrinis Nr. 5233/0007:941, detalusis planas, kurio tikslas – nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą bei statybos reglamentą. 
Rengiant detalųjį planą strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas. Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galite nuo 2014-01-28 iki 2014-02-28 Kauno rajono Karmėlavos seniūnijoje. 
Detaliojo plano sprendinių viešas aptarimas įvyks UAB „Etapas“ patalpose, V. Putvinskio g. 17-4, Kaune, 2014-02-28, 10 val. 
Pasiūlymus raštu dėl detaliojo plano sprendinių galite siųsti detaliojo plano rengėjui nurodytu adresu arba pateikti viešo susirinkimo dieną iki viešo aptarimo pabaigos. 
Detaliojo plano organizatorė UAB „Giraitės vandenys“. Detaliojo plano rengėjas UAB „Etapas“, V. Putvinskio g. 17-4, Kaunas, telefonas pasiteirauti 8657 88822, el.p. info@etapas.lt.

2014-01-28
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti žemės sklypo Kauno r. sav., Raudondvario sen., Raudondvario k., Lazdynėlių g. 1, sklypo kadastrinis Nr. 5270/0015:677, detalųjį planą, pagal 2013-05-02 Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pasirašytą Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartį Nr. S-599. 
Planavimo tikslas - nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą bei statybos reglamentą. 
Planavimo organizatorė UAB „Giraitės vandenys“. Detaliojo plano rengėjas UAB „Etapas“, V. Putvinskio g. 17-4, Kaunas, tel. 8657 88822.

2014-01-28
Informuojame, kad bendrąja tvarka yra parengtas žemės sklypo Kauno r. sav., Raudondvario sen., Raudondvario k., Lazdynėlių g. 1, sklypo kadastrinis Nr. 5270/0015:677, detalusis planas, kurio tikslas – nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą bei statybos reglamentą. Rengiant detalųjį planą strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas. Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galite nuo 2014-01-28 iki 2014-02-28 Kauno rajono Raudondvario seniūnijoje. 
Detaliojo plano sprendinių viešas aptarimas įvyks UAB „Etapas“ patalpose, V. Putvinskio g. 17-4, Kaune, 2014-02-28, 11 val. 
Pasiūlymus raštu dėl detaliojo plano sprendinių galite siųsti detaliojo plano rengėjui nurodytu adresu arba pateikti viešo susirinkimo dieną iki viešo aptarimo pabaigos. 
Detaliojo plano organizatorė UAB „Giraitės vandenys“. Detaliojo plano rengėjas UAB „Etapas“, V. Putvinskio g. 17-4, Kaunas, telefonas pasiteirauti 8657 88822, el.p. info@etapas.lt

2014-01-28
Informuojame apie pradedamą rengti žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą, naujo kitos paskirties valstybinio žemės sklypo suformavimui po esamais pastatais, esančiais Kauno raj. sav., Alšėnų sen., Mastaičių k., Garliavos g. 24.
Projekto organizatorius – NŽT prie ŽŪM Kauno rajono skyrius.
Projekto iniciatorius – Antanas Šidiškis ir Kęstutis Šidiškis.
Projekto rengėjas – IĮ „Vitmeta“, tel. 8-615-23960, Žibintų g. 16, Rokai, Kauno r. sav.
Susipažinti su iniciatoriaus patvirtintais žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto sprendiniais ir teritorijų planavimo dokumentų sprendinių poveikio vertinimo ataskaita galima nuo 2014 m. vasario mėn. 03 d. iki 2014 m. vasario mėn. 14 d. (10 darbo dienų), adresu Žibintų g. 16, Rokai, Kauno r. sav. Dėl atvykimo būtina iš anksto susitarti tel. 8-615-23960.

2014-01-28
Informuojame apie parengtą bendrąja tvarka Kauno r. sav., Ringaudų sen., Ringaudų k., Saulės g. 27, sklypo (kad. Nr.5250/0009:85) ir Saulės g. 25, sklypo (kad. Nr. 5250/0009:60) detalųjį planą. 
Detaliojo plano rengimo pagrindas: Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis, patvirtinta 2012-06-20, Nr.S-815; 
Planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti, patvirtintas 2012-07-17, Nr.SD-192.
Planavimo tikslas – žemės sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos / vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), sujungimas ir padalijimas į iki 8 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Planavimo organizatoriai: Vytautas Kurutis, Sakalų g. 26, Ringaudų k., Ringaudų sen., Kauno r. sav., Edvardas Jankauskas ir Milda Jankauskienė, Sakalų g. 43, Ringaudų k., Ringaudų sen., Kauno r. sav.,tel. 8(610)05146.
Plano rengėja - UAB „KRAŠTOTVARKOS STUDIJA“, Savanorių pr. 287-305, Kaunas, tel. 8(686)74574 el.p. krastotvarka.lt@gmail.com. 
Su parengtu detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2014-02-03 iki 2014-03-03 UAB „Kraštotvarkos studija“ patalpose.
Motyvuotus pasiūlymus raštu galima teikti iki viešojo susirinkimo ir jo metu planavimo organizatoriams ar plano rengėjai. 
Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2014-02-17 iki 2014-03-03 Ringaudų seniūnijoje (Šiltnamių g. 1, Noreikiškių k., Kauno r. sav.). Viešojo svarstymo susirinkimas įvyks 2014-03-03 13.00 val. UAB „Kraštotvarkos studija“ patalpose, Savanorių pr. 287-305, Kaune.

2014-01-28
Informuojame apie parengtą bendrąja tvarka Kauno r. sav., Ringaudų sen., Mitkūnų k., sklypo (kad. Nr.5250/0010:548) detalųjį planą. 
Detaliojo plano rengimo pagrindas: Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis, patvirtinta 2012-06-04, Nr.S-684; Planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti, patvirtintas 2012-07-10, Nr.DP-182. 
Planavimo tikslas – žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos / vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), padalijimas į iki 4 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Planavimo organizatorė: Janina Valiulienė, Žalgirio g. 39, Ringaudų k., Ringaudų sen., Kauno r. sav., tel. 8(616) 84526.
Plano rengėja - UAB „KRAŠTOTVARKOS STUDIJA“, Savanorių pr. 287-305, Kaunas, tel. 8(686)74574 el.p. krastotvarka.lt@gmail.com. 
Su parengtu detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2014-02-03 iki 2014-03-03 UAB „Kraštotvarkos studija“ patalpose. Motyvuotus pasiūlymus raštu galima teikti iki viešojo susirinkimo ir jo metu planavimo organizatorei ar plano rengėjai. 
Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2014-02-17 iki 2014-03-03 Ringaudų seniūnijoje (Šiltnamių g. 1, Noreikiškių k., Kauno r. sav.) 
Viešojo svarstymo susirinkimas įvyks 2014-03-03 12.00 val. UAB „Kraštotvarkos studija“ patalpose, Savanorių pr. 287-305, Kaune.

2014-01-28
Informuojame apie parengtą bendrąja tvarka Kauno r. sav., Ringaudų sen., Ringaudų k., Ateities g. 59 sklypo (kad. Nr.5250/0009:333) detalųjį planą. 
Detaliojo plano rengimo pagrindas: Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis, patvirtinta 2013-05-08, Nr.S-669; Planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti, patvirtintas 2013-06-03, Nr.DP-192. 
Planavimo tikslas – žemės sklypo padalijimas į 2 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Esama pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – gyvenamosios teritorijos, naudojimo pobūdis – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos.
Planavimo organizatorius: Česlovas Ambraziūnas, Ateities g. 59, Ringausų k., Ringaudų sen., Kauno r. sav., tel. 8(652) 13696.
Plano rengėja - UAB „KRAŠTOTVARKOS STUDIJA“, Savanorių pr. 287-305, Kaunas, tel. 8(686)74574 el.p. krastotvarka.lt@gmail.com. 
Su parengtu detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2014-02-03 iki 2014-03-03 UAB „Kraštotvarkos studija“ patalpose. 
Motyvuotus pasiūlymus raštu galima teikti iki viešojo susirinkimo ir jo metu planavimo organizatoriui ar plano rengėjai. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2014-02-17 iki 2014-03-03 Ringaudų seniūnijoje (Šiltnamių g. 1, Noreikiškių k., Kauno r. sav.) 
Viešojo svarstymo susirinkimas įvyks 2014-03-03 14.00 val. UAB „Kraštotvarkos studija“ patalpose, Savanorių pr. 287-305, Kaune.

2014-01-28
Informuojame apie parengtą bendrąja tvarka Kauno r. sav., Užliedžių sen., Užliedžių k., žemės sklypo (kad. Nr.5283/0004:593) detalųjį planą. 
Detaliojo plano rengimo pagrindas: 2013-10-11 šalių susitarimas Nr. S-1249 „Dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo 2011-05-23 sutarties Nr.S-488 pakeitimo“; Planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti, patvirtintas 2011-06-23, Nr.DP-168. 
Planavimo tikslas – žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos / vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Planavimo organizatorė: Judita Jankauskaitė, Parko g. 8-44, Joniškis, atstovaujama pagal įgaliojimą Deivido Venciaus, tel. 8(687) 17908.
Plano rengėja - UAB „KRAŠTOTVARKOS STUDIJA“, Savanorių pr. 287-305, Kaunas, tel. 8(686)74574 el.p. krastotvarka.lt@gmail.com. 
Su parengtu detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2014-02-03 iki 2014-03-03 UAB „Kraštotvarkos studija“ patalpose. 
Motyvuotus pasiūlymus raštu galima teikti iki viešojo susirinkimo ir jo metu planavimo organizatorei ar plano rengėjai. 
Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2014-02-17 iki 2014-03-03 Užliedžių seniūnijoje (Ledos g. 2, Užliedžių k., Kauno r. sav.) Viešojo svarstymo susirinkimas įvyks 2014-03-03 16.00 val. UAB „Kraštotvarkos studija“ patalpose, Savanorių pr. 287-305, Kaune.

2014-01-28
Informuojame apie parengtą bendrąja tvarka Kauno r. sav., Garliavos apyl., sen., Tvarkiškių k., sklypo (kad. Nr.5227/0002:399) detalųjį planą. 
Detaliojo plano rengimo pagrindas: Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis, patvirtinta 2013-11-12, Nr.S-1366; Planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti, patvirtintas 2013-11-29, Nr.DP-409. 
Planavimo tikslas – žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos / vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Planavimo organizatorė: Irena Urbanavičienė, Garliavos g. 70, Mastaičių k., Alšėnų sen., Kauno r. sav., tel. 8(684) 52486.
Plano rengėja - UAB „KRAŠTOTVARKOS STUDIJA“, Savanorių pr. 287-305, Kaunas, tel. 8(686)74574 el.p. krastotvarka.lt@gmail.com. 
Su parengtu detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2014-02-03 iki 2014-03-03 UAB „Kraštotvarkos studija“ patalpose. 
Motyvuotus pasiūlymus raštu galima teikti iki viešojo susirinkimo ir jo metu planavimo organizatorei ar plano rengėjai. 
Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2014-02-17 iki 2014-03-03 Garliavos apylinkių seniūnijoje (Vytauto g. 62, Garliava, Kauno r. sav.) Viešojo svarstymo susirinkimas įvyks 2014-03-03 8.00 val. UAB „Kraštotvarkos studija“ patalpose, Savanorių pr. 287-305, Kaune.

2014-01-28
Informuojame apie parengtą bendrąja tvarka Kauno r. sav., Neveronių sen., Pabiržio k., sklypo (kad. Nr.5233/0016:614) detalųjį planą. 
Detaliojo plano rengimo pagrindas: Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis, patvirtinta 2013-11-19, Nr.S-1416; Planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti, patvirtintas 2013-12-16, Nr.DP-442. 
Planavimo tikslas – žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos / vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), padalijimas į iki 4 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Planavimo organizatorė: Lina Gudomskienė, Politechnikos g. 64, Naujasodžio k., Karmėlavos sen., Kauno r. sav., tel. 8(689) 99948.
Plano rengėja - UAB „KRAŠTOTVARKOS STUDIJA“, Savanorių pr. 287-305, Kaunas, tel. 8(686)74574 el.p. krastotvarka.lt@gmail.com. 
Su parengtu detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2014-02-03 iki 2014-03-03 UAB „Kraštotvarkos studija“ patalpose. 
Motyvuotus pasiūlymus raštu galima teikti iki viešojo susirinkimo ir jo metu planavimo organizatorei ar plano rengėjai. 
Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2014-02-17 iki 2014-03-03 Neveronių seniūnijoje (Kertupio g. 18, Neveronių k., Neveronių sen., Kauno r. sav.). Viešojo svarstymo susirinkimas įvyks 2014-03-03 10.00 val. UAB „Kraštotvarkos studija“ patalpose, Savanorių pr. 287-305, Kaune.

2014-01-28
Informuojame apie parengtą bendrąja tvarka Kauno r. sav., Samylų sen., Samylų k., sklypo (kad. Nr.5280/0012:349) detalųjį planą. 
Detaliojo plano rengimo pagrindas: Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis, patvirtinta 2012-06-04, Nr.S-692; Planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti, patvirtintas 2012-07-10, Nr.DP-181. 
Planavimo tikslas – žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos / vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Planavimo organizatorė: Birutė Keturakienė, Plento g. 5-70, Kaunas, tel. 8(670) 86606.
Plano rengėja - UAB „KRAŠTOTVARKOS STUDIJA“, Savanorių pr. 287-305, Kaunas, tel. 8(686)74574 el.p. krastotvarka.lt@gmail.com. 
Su parengtu detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2014-02-03 iki 2014-03-03 UAB „Kraštotvarkos studija“ patalpose. 
Motyvuotus pasiūlymus raštu galima teikti iki viešojo susirinkimo ir jo metu planavimo organizatorei ar plano rengėjai. 
Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2014-02-17 iki 2014-03-03 Samylų seniūnijoje (Samylų k., Kauno r. sav.) 
Viešojo svarstymo susirinkimas įvyks 2014-03-03 9.00 val. UAB „Kraštotvarkos studija“ patalpose, Savanorių pr. 287-305, Kaune.

2014-01-28
Informuojame apie parengtą bendrąja tvarka Kauno r. sav., Domeikavos sen., Domeikavos k., Topolių g. 12, sklypo (kad. Nr.5217/0014:581) detalųjį planą. 
Detaliojo plano rengimo pagrindas: Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis, patvirtinta 2012-05-23, Nr.S-644; Planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti, patvirtintas 2012-06-22, Nr.DP-163. 
Planavimo tikslas – žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos / vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Planavimo organizatorė: Adolfina Ona Nemajūnienė, Pramonės pr. 55-30, Kaunas, tel. 8(687)81466.
Plano rengėja - UAB „KRAŠTOTVARKOS STUDIJA“, Savanorių pr. 287-305, Kaunas, tel. 8(686)74574 el.p. krastotvarka.lt@gmail.com. 
Su parengtu detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2014-02-03 iki 2014-03-03 UAB „Kraštotvarkos studija“ patalpose. 
Motyvuotus pasiūlymus raštu galima teikti iki viešojo susirinkimo ir jo metu planavimo organizatorei ar plano rengėjai. 
Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2014-02-17 iki 2014-03-03 Domeikavos seniūnijoje (Bažnyčios g. 2, Domeikava, Kauno r. sav.) 
Viešojo svarstymo susirinkimas įvyks 2014-03-03 15.00 val. UAB „Kraštotvarkos studija“ patalpose, Savanorių pr. 287-305, Kaune.

2014-01-28
Informuojame apie parengtą bendrąja tvarka Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Karmėlavos II k., sklypo (kad. Nr.5233/0007:54) detalųjį planą. 
Detaliojo plano rengimo pagrindas: Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis, patvirtinta 2013-11-05, Nr.S-1339; Planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti, patvirtintas 2013-11-28, Nr.DP-406. 
Planavimo tikslas – žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos / vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), padalijimas į iki 3 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Planavimo organizatorė: Aušra Rugienė, Politechnikos g. 60, Naujasodžio k., Karmėlavos sen., Kauno r. sav., tel. 8(698) 48709.
Plano rengėja - UAB „KRAŠTOTVARKOS STUDIJA“, Savanorių pr. 287-305, Kaunas, tel. 8(686)74574 el.p. krastotvarka.lt@gmail.com. 
Su parengtu detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2014-02-03 iki 2014-03-03 UAB „Kraštotvarkos studija“ patalpose. 
Motyvuotus pasiūlymus raštu galima teikti iki viešojo susirinkimo ir jo metu planavimo organizatorei ar plano rengėjai. 
Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2014-02-17 iki 2014-03-03 Karmėlavos seniūnijoje (Vilniaus g. 65A, Karmėlava, Kauno r. sav.) Viešojo svarstymo susirinkimas įvyks 2014-03-03 11.00 val. UAB „Kraštotvarkos studija“ patalpose, Savanorių pr. 287-305, Kaune.

2014-01-28
Informuojame apie parengtą bendrąja tvarka Kauno r. sav., Raudondvario sen., Didvyrių k., sklypo (kad. Nr.5270/0008:265) detalųjį planą. 
Detaliojo plano rengimo pagrindas: Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis, patvirtinta 2013-11-05, Nr.S-1343; Planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti, patvirtintas 2013-12-13, Nr.DP-435. 
Planavimo tikslas – žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos / vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), padalijimas į iki 5 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Planavimo organizatoriai: Regina Lapienienė ir Bronislovas Lapienis, Aušros g. 2, Raudondvario k., Raudondvario sen., Kauno r. sav., tel. 8(685) 12343.
Plano rengėja - UAB „KRAŠTOTVARKOS STUDIJA“, Savanorių pr. 287-305, Kaunas, tel. 8(686)74574 el.p. krastotvarka.lt@gmail.com. 
Su parengtu detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2014-02-03 iki 2014-03-03 UAB „Kraštotvarkos studija“ patalpose. 
Motyvuotus pasiūlymus raštu galima teikti iki viešojo susirinkimo ir jo metu planavimo organizatoriams ar plano rengėjai. 
Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2014-02-17 iki 2014-03-03 Raudondvario seniūnijoje (Instituto g. 1A, Raudondvaris, Kauno r. sav.) 
Viešojo svarstymo susirinkimas įvyks 2014-03-03 17.00 val. UAB „Kraštotvarkos studija“ patalpose, Savanorių pr. 287-305, Kaune.

2014-01-28
Informuojame apie parengtą bendrąja tvarka Kauno r. sav., Raudondvario sen., Didvyrių k., sklypų (kad. Nr.5270/0013:17 ir 5270/0013:33) detalųjį planą. 
Detaliojo plano rengimo pagrindas: Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis, patvirtinta 2013-11-26, Nr. S-1451; Planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti, patvirtintas 2013-12-23, Nr. DP-462. 
Planavimo tikslas – žemės sklypų sujungimas, padalijimas į iki 9 sklypų, iš jų: iki 5 atidalytų sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos / vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), likusius sklypus paliekant žemės ūkio paskirties, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Planavimo organizatoriai: Diana Rupšienė ir Dainius Rupšys, Žalgirio g. 44, Raudondvario k., Raudondvario sen., Kauno r. sav., tel. 8(698) 34942.
Plano rengėja - UAB „KRAŠTOTVARKOS STUDIJA“, Savanorių pr. 287-305, Kaunas, tel. 8(686)74574 el.p. krastotvarka.lt@gmail.com. 
Su parengtu detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2014-02-03 iki 2014-03-03 UAB „Kraštotvarkos studija“ patalpose. Motyvuotus pasiūlymus raštu galima teikti iki viešojo susirinkimo ir jo metu planavimo organizatoriams ar plano rengėjai. 
Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2014-02-17 iki 2014-03-03 Raudondvario seniūnijoje (Instituto g. 1A, Raudondvaris, Kauno r. sav.) 
Viešojo svarstymo susirinkimas įvyks 2014-03-03 17.00 val. UAB „Kraštotvarkos studija“ patalpose, Savanorių pr. 287-305, Kaune.

2014-01-27
Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004m. Rugpjūčio 11d. Įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgivendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas žemės sklypo, Braziūkų k., Zapyškio sen., Kauno raj., kadastrinis Nr. 5293/0001:307, Zapyškio k.v., kaimo plėtros (ūkio vidinės) žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodubos formavimui. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka. 
Planavimo tikslas - ūkininko ūkio sodybos suformavimas.
Projekto organizatorius: Milda Dvilevičiūtė.
Plano rengėjas: UAB ”Polilinija”, adresas: Jonavos g. 40., mob:865769524. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2014m. Sausio 29d. iki 2014m. vasario 12d. UAB ”Polilinija” patalpose, adresu: Jonavos g. 40, mob:865769524.
Viešas svarstymas vyks 2014m. vasario 12d. 10 val. UAB „Polilinija“ patalpose: Jonavos g. 40, Kaunas, LT-44263. Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui iki 2014m. vasario 12d.

2014-01-24
Informuojame    apie rengiamą gretimo žemės sklypo projektą  Kauno r.,Raudondvario sen., Bernatonių k., Dvaro   g. 35A
Planavimo tikslas – žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo organizatorius Laimutis Tamošiūnas
Projekto rengėjas:   UAB ,,Valakas“. Susipažinti su parengtu projektu galima    nuo 2014 02-22 d. 10 d. d., bei viešas projekto svarstymas vyks 2014.03 20 d. 9.00 val. įmonės patalpose, adresu: Vyturių g. 15, Raudondvario k., Kauno r. ( tel.865287322, el. p. venckus.valakas@gmail.com).
Matininkas: Svajūnas Venckus

2014-01-24
Informuojame apie rengiamą gretimo žemės sklypo projektą  Kauno r., Vilkijos apyl,sen., Krūvandų k., Klevų  g. 6
Planavimo tikslas – žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo organizatorius Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono skyrius
Plnavimo iniciatorius: Renė  Damijonaitienė
Projekto rengėjas:   UAB ,,Valakas“. Susipažinti su parengtu projektu galima    nuo 2014 02-22 d. 10 d. d., bei viešas projekto svarstymas vyks 2014.03 20 d. 8.30 val. įmonės patalpose, adresu: Vyturių g. 15, Raudondvario k., Kauno r. ( tel.865287322, el. p. venckus.valakas@gmail.com).
Matininkas: Svajūnas Venckus

2014-01-24
Informuojame, kad rengiamas žemės sklypų Nr.5240/0013:144 ir 5240/0013:63, esančių adresu Kalnų takas 3 ir Kalnų takas 1  SB „Slėnis“, Andruškonių k., Lapių sen., Kauno r. sav., formavimo ir pertvarkymo projektas. 
Planavimo tikslas: nekilnojamojo turto registre įregistruotų nuosavybės teise turimų žemės sklypų sujungimas suformuojant vieną žemės sklypą, nekeičiant pagrindinės tikslinės paskirties.
Planavimo organizatorius: Vida Juškienė
Projekto rengėjas: UAB „Sweco Hidroprojektas“ A. Strazdo 22, LT-48488 Kaunas, tel. 8 698 81440, el. paštas jurate.buziene@sweco.lt, interneto tinklapis www.hidroprojektas.lt;
Susipažinti su projekto sprendiniais ir pateikti pasiūlymus galima nuo 2014-01-27 d. iki 2014-02-10 d. UAB „Sweco Hidroprojektas“ A. Strazdo 22, LT-48488 Kaunas, tel. 8 698 81440, el. paštas jurate.buziene@sweco.lt, interneto tinklapis www.hidroprojektas.lt;

2014-01-22
Informuojame, kad supaprastinta tvarka rengiamas žemės sklypo esančio Kauno rajono savivaldybės Piliuonos kadastro vietovėje Taurakiemio seniūnijoje Margininkų kaime Raisto g. 14, kadastrinis Nr. 5267/0004:11, sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo organizatorius – Leonardas Diedonis.
Projekto rengėjas – UAB „Arvimeda“, licencijos Nr. 2R - FP - 546.
Susipažinti su projekto sprendiniais, sprendinių poveikio vertinimo ataskaita ir pateikti pastabas bei pasiūlymus galite nuo 2014 m. vasario mėn. 10 d. iki vasario mėn. 21 d. kiekvieną darbo dieną nuo 9:00 val. iki 16:00 val. projekto rengėjo patalpose, adresu: Savanorių pr. 135 (III aukštas), Kaunas. Telefonai pasiteirauti 868257202, 868201358.

2014-01-22
Informuojame, kad, vadovaujantis „Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis“, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-08-11 įsakymu Nr. 3D-476/D1-429, rengiamas 2.1623 ha žemės sklypo, kad. Nr. 5207/0005:103, Kauno r. sav. Batniavos sen., Gineitų k., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas, kurio tikslas – parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko ūkio sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta tvarka. 
Planavimo organizatorius: Romualdas Žičkevičius 
Projekto rengėjas: UAB „Geoversa“ adresas A. Mickevičiaus g. 22-8, Kaunas. ( tel. 8- 61267353, el p. gbkarchstudija@gmail.com).
Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2014 m. vasario 4 d. iki vasario 18 d. UAB „GBK archstudijos“ patalpose, adresu (Rotušės a. 26, Kaunas), tel. 8- 61267353, el p. gbkarchstudija@gmail.com.

2014-01-22
Informuojame apie bendrąja tvarka rengiamą žemės sklypo Kauno r. sav., Alšėnų sen., Jonučių k. (kadastro Nr.5247/0009:583 ir 5247/0009:125), detalųjį planą.
Planavimo organizatorius: Vladas Miškinis 
Planavimo tikslas: žemės sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), padalijimas į iki 6 (šešių) sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Detaliojo plano rengimo terminas 2014m. Iketv. - 2014m. IIketv. Teritorijoje numatoma statyti vienbučius, dvibučius gyvenamuosius namus.
Plano rengėjas: UAB „MTARCH“, adresas: V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas tel.:8-37 207335, el.p.: mtarch.architects@gmail.com
Pasiūlymus ir pageidavimus teikti detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui aukščiau nurodytais adresais.
Vieša ekspozicija rengiama nuo 2014-02-06d. Kauno r. Alšėnų sen. patalpose 10 darbo dienų. 
Viešas svarstymas rengiamas 2014-02-20d. nuo 10val. Detaliojo plano rengimo patalpose, adresu V.Putvinskio g. 17-4. Dalyvavimas neprivalomas.

2014-01-22
Informuojame, kad bendrąja tvarka pradedamas rengti Kauno r. sav., Samylų sen., Dubravų k., Samylų g. 87, sklypo (kad. Nr. 5280/0010:490) ir Samylų g. 85, sklypo (kad. Nr. 5280/0010:491) detalusis planas.
Planavimo tikslas - žemės sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/ vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Planavimo tikslas - žemės sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/ vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Planavimo organizatorius: Laimutė Narbutienė, tel. (8*652) 0 30 03.
Detaliojo plano rengėja: S.D. Grušauskienė, tel. (8*672) 0 80 93. 
Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2014-01-24 iki 2014-02-21. Vieša ekspozicija nuo 2014-02-10 iki 2014-02-21 Samylų seniūnijos (J.Biliūno g. 20, Samylų k., Kauno r.) bei plano rengėjos patalpose. Viešo svarstymo susirinkimas vyks 2014-02-21 11 val. plano rengėjos architektės S.D. Grušauskienės patalpose K. Donelaičio g. 78-10, Kaune. Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti raštu iki viešo svarstymo susirinkimo pabaigos planavimo organizatorei arba plano rengėjai.

2014-01-22
Informuojame, kad bendrąja tvarka parengtas žemės sklypo (kadastro Nr. 5283/0007:268), esančio Kauno r. sav., Užliedžių sen., Vijūkų k., detalusis planas. Planavimo tikslas – sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), padalijimas į 2 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Planavimo organizatorė – Reda Kurkauskienė. Projektas bus eksponuojamas Užliedžių seniūnijos ir UAB „Architektų pastogė“ patalpose 10 darbo dienų iki viešojo susirinkimo dienos. Viešas susirinkimas projektui aptarti vyks 2014-02-19 17 val. UAB „Architektų pastogė“ patalpose, Perkaso takas 3, Kaunas. Pasiūlymus teikti iki viešo susirinkimo dienos projekto rengėjui R. Bizuliui, tel. 861105026, el. paštas bizrok@gmail.com

2014-01-22
Informuojame, kad bendrąja tvarka parengtas žemės sklypo (kadastro Nr. 5293/0005:419), esančio Kauno r. sav., Zapyškio sen., Kluoniškių k., Bokšto g. 21, detalusis planas. Planavimo tikslas – sklypo padalijimas į 2 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Planavimo organizatorius – Emantas Gricius. Projektas bus eksponuojamas Zapyškio seniūnijos ir UAB „Architektų pastogė“ patalpose 10 darbo dienų iki viešojo susirinkimo dienos. Viešas susirinkimas projektui aptarti vyks 2014-02-19 16 val. UAB „Architektų pastogė“ patalpose, Perkaso takas 3, Kaunas. Pasiūlymus teikti iki viešo susirinkimo dienos projekto rengėjui R. Bizuliui, tel. 861105026, el. paštas bizrok@gmail.com

2014-01-22
Informuojame, kad supaprastinta tvarka yra parengtas žemės sklypo Rasos g. 2, Karmėlavos II-ame k., Karmėlavos sen., Kauno raj. sklypo kadastrinis adresas: 5233/0007:64, formavimo ir pertvarkymo projektas, kuris priklauso Jūratei Jankauskienei, Irminai Kudarauskienei, Aurelei Gurskienei, Onai Valeikienei, Rūtai Briginienei.
Gretimų sklypų savininkus ir kitus suinteresuotus asmenis kviečiame
atvykti susipažinti su parengtu žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu bei pareikšti pastabas ar pasiūlymus raštu nuo 2014-01-27 iki 2014-02-06 į UAB „Žemėtvarkos darbai“ būstinę adresu: Savanorių pr.363-213, 49425 Kaunas. Tel. 332482.
Formavimo ir pertvarkymo projekto rengėjas A.Čaplinskis.

2014-01-22
Informuojame, apie parengtą sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą adresu Narėpų kaimas, Karmėlavos seniūnija, Kauno rajonas, Kauno apskritis. Susipažinti su parengtu projektu, dokumentacija bei teikti pasiūlymus, ar pastabas galima nuo 2014-01-22 iki 2014-02-05, šiuo adresu: UAB „Polilinija“, Jonavos g. 40, Kaunas, tel. (8-37) 26 39 17, mob.tel. 8-65769524, el.paštas: atenezemaite@gmail.com. Darbo dienomis nuo 8-12val., 13-17val. Viešas susirinkimas numatomas- 2014-02-06 , 10 val. UAB „Polilinija“ patalpose, Jonavos g. 40, Kaunas, tel. (8-37) 26 39 17. Planavimo tikslas – žemės sklypo adresu: Narėpų kaimas, Karmėlavos seniūnija, Kauno rajonas, Kauno apskritis, žemės sklypas (kadastro Nr. 5233/0003:244), kurio plotas: 0.2476ha yra miškų ūkio paskirties žemė, padalijimas, atidalijant žemės ūkio naudmenas, suformuojant miškų ūkio paskirties ir žemės ūkio paskirties žemės sklypus. 
Planavimo organizatorius – Bronislava Šlubelienė. 
Plano rengėjas – UAB „Polilinija“, Jonavos g. 40, Kaunas, tel. (8-37) 26 39 17, mob.tel. 8-65769524, el.paštas: atenezemaite@gmail.com.

2014-01-22
Informuojame apie pradedamą rengti detalųjį planą.
Detaliojo plano pavadinimas: Kauno r. sav., Alšėnų sen., Jonučių k., sklypo kadastrinis Nr. 5247/0007:502, detalusis planas.
Detaliojo plano tikslas: Sklypo padalijimas į iki 14 sklypų ir padalintų sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), (inžinerinės infrastruktūros teritorijos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Detalusis planas rengiamas, viešai svarstomas ir derinamas bendrąja tvarka. 
Detaliojo planavimo organizatorius – Vidutė Gidrienė, tel. 8 699 63666.
Detaliojo plano rengėjas – Ind. Gedimino Bulavo įmonė, PV arch. G. Bulavas, V. Putvinskio g. 17, Kaunas, tel. 8 699 81232, (8 37) 209866, gediminas.bulavas@gmail.com.

2014-01-20
Informuojame apie parengą žemės sklypo planą, prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui. Planavimo tikslas-suformuoti naudojamą valstybinės žemės sklypą, esamiems 
statiniams eksploatuoti  Gabrio g.32, Garliavos m., Kauno r. 
Planavimo organizatoriai: Marija Paliulionienė.
Projekto rengėjas. G.Balevičiaus individuali įmonė, Butrimonių g.5-101, Kauno m.  tel.8687 19287 
 el .p. gbalevicius@gmail.com 
Susipažinti su parengtu žemės sklypo planu galima nuo 2014-01-20 iki 2014-02-07 d.  
Viešas susirinkimas vyks  2014-02-07 d. 13val. G.Balevičiaus individualios įmonės patalpose Butrimonių g.5-101,Kaunas.
Motyvuotus pasiūlymus galima teikti Kauno r. savivaldybės administracijai (Savanarių pr.371,Kaunas) arba  žemės sklypo plano rengėjui iki viešo susirinkimo pabaigos.

2014-01-20
Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004m. Rugpjūčio 11d. Įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas žemės sklypo, Kauno r. sav. Batniavos sen., Gineitų k., kad. Nr. 5207/0005:103,  kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti . Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka. 
Planavimo tikslas: Ūkininko sodybos vietos suformavimas.
Planavimo organizatorius: Romualdas Žičkevičius  gyv. Partizanų g.291-11 Kaunas, tel.  8 614 56991
Projekto rengėjas: UAB „Geoversa“  adresas A. Mickevičiaus g. 22-8, Kaunas.  Vadovas Rimas Ustila  ( tel. 8- 61267353, el p. gbkarchstudija@gmail.com).
Pasiūlymus teikti sklypo savininkams ir projekto rengėjui iki 2014 m. vasario 18 d. 
Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2014 m. vasario 4 d. 10 darbo dienų , bei viešas projekto susirinkimas numatomas 2014 m. vasario mėn. 18 d. 9 val. Seniūnijos patalpose Parko g. 10, Bubių k., Kauno r.  sav.

2014-01-17
Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo, esančio Kauno r. sav., Raudondvario sen., Šilelio k. formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas – nekilnojamojo turto registre įregistruoto, nuosavybės teise turimo miškų ūkio paskirties žemės sklypo padalijimas suformuojant du atskirus žemės sklypus: miškų ūkio ir žemės ūkio paskirties.
Planavimo organizatorius – Algimantas Fedaravičius (gyv. Sukilėlių pr. 98-22, Kaunas).
Projekto rengėjas – UAB „Žemės sklypas“,
Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2014 m. sausio 20 d. 10 darbo dienų.
Viešas projekto svarstymas vyks 2014 m. vasario 03 d. 9.00 val. įmonės patalpose, adresu: 
Žalgirio 19, Raudondvario k., Kauno r., mob. 8 672 42340) el. p. anenartaviciene@gmail.com.

2014-01-17
Informuojame apie baigtą rengti bendrąja tvarka Kauno r. sav., Ringaudų sen., Miriniškių k., žemės sklypų (kad. Nr.5250/0009:362, 5250/0009:363 ir 5250/0009:364) detalųjį planą. 
Detaliojo plano rengimo pagrindas: Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis, patvirtinta 2012-04-25, Nr. S-557; Planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti, patvirtintas 2013-08-20, Nr.DP-261. 
Planavimo tikslas – žemės sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos / vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), sujungimas ir padalijimas į iki 4 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Planavimo organizatorė – Gražina Jonikaitė, Jaunimo g. 1-5, Akademijos mstl., Akademijos sen., Kauno r. sav., tel. 8(653)47612.
Plano rengėja - UAB „KRAŠTOTVARKOS STUDIJA“, Savanorių pr. 287-305, Kaunas, tel. 8(686)74574 el.p. krastotvarka.lt@gmail.com. 
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-08-18 d. nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" (aktuali redakcija 2011-05-01), rengiamam teritorijų planavimo dokumentui strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas. 
Su parengtu detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2014-01-20 iki 2014-02-17 UAB „Kraštotvarkos studija“ patalpose. Motyvuotus pasiūlymus galima teikti raštu iki viešojo susirinkimo ir jo metu planavimo organizatorei ar plano rengėjai. Viešai projektas eksponuojamas nuo 2014-02-03 iki 2014-02-17 Ringaudų seniūnijoje (Šiltnamių g. 1, Noreikiškių k., Kauno r. sav.,). Viešojo svarstymo susirinkimas įvyks 2014-02-17 11.00 val. UAB „Kraštotvarkos studija“ patalpose, Savanorių pr. 287-305, Kaune.

2014-01-17
Informuojame apie baigtą rengti bendrąja tvarka Kauno r. sav., Ringaudų sen., Miriniškių k., žemės sklypų (kad. Nr.5250/0009:351, 5250/0009:352) detalųjį planą. 
Detaliojo plano rengimo pagrindas: Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis, patvirtinta 2013-11-12, Nr.S-1367; Planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti, patvirtintas 2013-12-10, Nr.DP-422. 
Planavimo tikslas – žemės sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos / vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), sujungimas ir padalijimas į iki 4 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Planavimo organizatorius – Antanas Lelys, Taikos g. 5, Ringaudų k., Ringaudų sen., Kauno r. sav., tel. 8(682)52130.
Plano rengėja - UAB „KRAŠTOTVARKOS STUDIJA“, Savanorių pr. 287-305, Kaunas, tel. 8(686)74574 el.p. krastotvarka.lt@gmail.com. 
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-08-18 d. nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" (aktuali redakcija 2011-05-01), rengiamam teritorijų planavimo dokumentui strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas. 
Su parengtu detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2014-01-20 iki 2014-02-17 UAB „Kraštotvarkos studija“ patalpose. Motyvuotus pasiūlymus galima teikti raštu iki viešojo susirinkimo ir jo metu planavimo organizatoriui ar plano rengėjai. Viešai projektas eksponuojamas nuo 2014-02-03 iki 2014-02-17 Ringaudų seniūnijoje (Šiltnamių g. 1, Noreikiškių k., Kauno r. sav.,). Viešojo svarstymo susirinkimas įvyks 2014-02-17 10.00 val. UAB „Kraštotvarkos studija“ patalpose, Savanorių pr. 287-305, Kaune.

2014-01-17
Informuojame apie baigtą rengti bendrąja tvarka Kauno r. sav., Ringaudų sen., Miriniškių k., žemės sklypo (kad. Nr.5250/0009:348) detalųjį planą. 
Detaliojo plano rengimo pagrindas: Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis, patvirtinta 2013-11-12, Nr.S-1368; Planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti, patvirtintas 2013-12-10, Nr.DP-423. 
Planavimo tikslas – žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos / vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) ir padalijimas į 2 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Planavimo organizatorius – Antanas Lelys, Taikos g. 5, Ringaudų k., Ringaudų sen., Kauno r. sav., tel. 8(682)52130.
Plano rengėja - UAB „KRAŠTOTVARKOS STUDIJA“, Savanorių pr. 287-305, Kaunas, tel. 8(686)74574 el.p. krastotvarka.lt@gmail.com. 
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-08-18 d. nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" (aktuali redakcija 2011-05-01), rengiamam teritorijų planavimo dokumentui strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas. 
Su parengtu detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2014-01-20 iki 2014-02-17 UAB „Kraštotvarkos studija“ patalpose. Motyvuotus pasiūlymus galima teikti raštu iki viešojo susirinkimo ir jo metu planavimo organizatoriui ar plano rengėjai. Viešai projektas eksponuojamas nuo 2014-02-03 iki 2014-02-17 Ringaudų seniūnijoje (Šiltnamių g. 1, Noreikiškių k., Kauno r. sav.,). Viešojo svarstymo susirinkimas įvyks 2014-02-17 10.00 val. UAB „Kraštotvarkos studija“ patalpose, Savanorių pr. 287-305, Kaune.

2014-01-17
Informuojame apie baigtą rengti bendrąja tvarka Kauno r. sav., Tarybos 2006-08-24 sprendimu Nr.TS-194 patvirtinto Kauno r. sav., Rokų sen., Patamulšėlio k., žemės sklypo (kad. Nr. 5273/0019:143) detaliojo plano dalies keitimas žemės sklype (kad. Nr. 5273/0019:181). 
Detaliojo plano rengimo pagrindas: Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis, patvirtinta 2012-05-23, Nr.S-640; Planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti, patvirtintas 2012-06-20, Nr.DP-158. 
Planavimo tikslas – detaliojo plano dalies keitimas, padalijant sklypą į 2 sklypus, nustatant teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamentą. Esama sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – gyvenamosios teritorijos, naudojimo pobūdis – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos.
Planavimo organizatorė: Elena Puzriakova, atstovaujama pagal įgaliojimą Lidijos Aleksejenko, Rietavo g. 5-50, Kaunas, tel. 8(653) 90711.
Plano rengėja - UAB „KRAŠTOTVARKOS STUDIJA“, Savanorių pr. 287-305, Kaunas, tel. 8(686)74574 el.p. krastotvarka.lt@gmail.com. 
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-08-18 d. nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" (aktuali redakcija 2011-05-01), rengiamam teritorijų planavimo dokumentui strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas. 
Su parengtu detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2014-01-20 iki 2014-02-17 UAB „Kraštotvarkos studija“ patalpose. Motyvuotus pasiūlymus galima teikti raštu iki viešojo susirinkimo ir jo metu planavimo organizatorei ar plano rengėjai. Viešai projektas eksponuojamas nuo 2014-02-03 iki 2014-02-17 Rokų seniūnijoje (Nemuno g. 14, Rokai, Kauno r. sav.,). Viešojo svarstymo susirinkimas įvyks 2014-02-17 13.00 val. UAB „Kraštotvarkos studija“ patalpose, Savanorių pr. 287-305, Kaune.

2014-01-17
Informuojame apie baigtą rengti bendrąja tvarka Kauno r. sav., Zapyškio sen., Zapyškio mstl., sklypo (kad. Nr.5293/0006:435) detalųjį planą. 
Detaliojo plano rengimo pagrindas: Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis, patvirtinta 2013-10-01, Nr.S-1186; Planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti, patvirtintas 2013-10-25, Nr.DP-346. 
Planavimo tikslas – žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos / vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Planavimo organizatorė: Jūratė Jonytienė, Vytauto g. 15, Zapyškio mstl., Zapyškio sen., Kauno r. sav., tel. 8(698) 35111.
Plano rengėja - UAB „KRAŠTOTVARKOS STUDIJA“, Savanorių pr. 287-305, Kaunas, tel. 8(686)74574 el.p. krastotvarka.lt@gmail.com. 
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-08-18 d. nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" (aktuali redakcija 2011-05-01), rengiamam teritorijų planavimo dokumentui strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas. 
Su parengtu detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2014-01-20 iki 2014-02-17 UAB „Kraštotvarkos studija“ patalpose. Motyvuotus pasiūlymus galima teikti raštu iki viešojo susirinkimo ir jo metu planavimo organizatorei ar plano rengėjai. Viešai projektas eksponuojamas nuo 2014-02-03 iki 2014-02-17 Zapyškio seniūnijoje (Šviesos g. 18, Kluoniškių k., Kauno r. sav.). Viešojo svarstymo susirinkimas įvyks 2014-02-17 14.00 val. UAB „Kraštotvarkos studija“ patalpose, Savanorių pr. 287-305, Kaune.

2014-01-17
Informuojame apie baigtą rengti bendrąja tvarka Kauno r. sav., Domeikavos sen., Žemaitkiemio k., sklypo (kad. Nr.5217/0010:326) detalųjį planą. 
Detaliojo plano rengimo pagrindas: Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis, patvirtinta 2013-07-29, Nr.S-982; Planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti, patvirtintas 2013-09-17, Nr.DP-304. 
Planavimo tikslas – žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos / vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), padalijimas į iki 10 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Planavimo organizatorius: UAB „Empeka“, atstovaujama direktoriaus Arūno Kalvaičio, tel. 8(659) 47209.
Plano rengėja - UAB „KRAŠTOTVARKOS STUDIJA“, Savanorių pr. 287-305, Kaunas, tel. 8(686)74574 el.p. krastotvarka.lt@gmail.com. 
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-08-18 d. nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" (aktuali redakcija 2011-05-01), rengiamam teritorijų planavimo dokumentui strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas. 
Su parengtu detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2014-01-20 iki 2014-02-17 UAB „Kraštotvarkos studija“ patalpose. Motyvuotus pasiūlymus galima teikti raštu iki viešojo susirinkimo ir jo metu planavimo organizatorei ar plano rengėjai. Viešai projektas eksponuojamas nuo 2014-02-03 iki 2014-02-17 Domeikavos seniūnijoje (Bažnyčios g. 2, Domeikavos k., Kauno r. sav.). Viešojo svarstymo susirinkimas įvyks 2014-02-17 17.00 val. UAB „Kraštotvarkos studija“ patalpose, Savanorių pr. 287-305, Kaune.

2014-01-17
Informuojame apie baigtą rengti bendrąja tvarka Kauno r. sav., Domeikavos sen., Eigirgalos k., sklypo (kad. Nr.5217/0009:75) detalųjį planą. 
Detaliojo plano rengimo pagrindas: Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis, patvirtinta 2013-10-29, Nr.S-1315; Planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti, patvirtintas 2013-11-21, Nr.DP-395. 
Planavimo tikslas – žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos / vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), padalijimas į 2 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Planavimo organizatorė: Egidija Semėnienė, Žemuogių g. 6-4, Kaunas, tel. 8(699) 19173.
Plano rengėja - UAB „KRAŠTOTVARKOS STUDIJA“, Savanorių pr. 287-305, Kaunas, tel. 8(686)74574 el.p. krastotvarka.lt@gmail.com. 
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-08-18 d. nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" (aktuali redakcija 2011-05-01), rengiamam teritorijų planavimo dokumentui strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas. 
Su parengtu detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2014-01-20 iki 2014-02-17 UAB „Kraštotvarkos studija“ patalpose. Motyvuotus pasiūlymus galima teikti raštu iki viešojo susirinkimo ir jo metu planavimo organizatorei ar plano rengėjai. Viešai projektas eksponuojamas nuo 2014-02-03 iki 2014-02-17 Domeikavos seniūnijoje (Bažnyčios g. 2, Domeikavos k., Kauno r. sav.). Viešojo svarstymo susirinkimas įvyks 2014-02-17 8.00 val. UAB „Kraštotvarkos studija“ patalpose, Savanorių pr. 287-305, Kaune.

2014-01-17
Informuojame apie baigtą rengti bendrąja tvarka Kauno r. sav., Domeikavos sen., Eigirgalos k., sklypo (kad. Nr.5217/0009:73) detalųjį planą. 
Detaliojo plano rengimo pagrindas: Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis, patvirtinta 2013-10-29, Nr.S-1309; Planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti, patvirtintas 2013-11-19, Nr.DP-384. 
Planavimo tikslas – žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos / vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), padalijimas į 2 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Planavimo organizatorė: Daiva Šereikaitė, Ukmergės g. 22-31, Kaunas, tel. 8(682) 23416.
Plano rengėja - UAB „KRAŠTOTVARKOS STUDIJA“, Savanorių pr. 287-305, Kaunas, tel. 8(686)74574 el.p. krastotvarka.lt@gmail.com. 
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-08-18 d. nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" (aktuali redakcija 2011-05-01), rengiamam teritorijų planavimo dokumentui strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas. 
Su parengtu detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2014-01-20 iki 2014-02-17 UAB „Kraštotvarkos studija“ patalpose. Motyvuotus pasiūlymus galima teikti raštu iki viešojo susirinkimo ir jo metu planavimo organizatorei ar plano rengėjai. Viešai projektas eksponuojamas nuo 2014-02-03 iki 2014-02-17 Domeikavos seniūnijoje (Bažnyčios g. 2, Domeikavos k., Kauno r. sav.). Viešojo svarstymo susirinkimas įvyks 2014-02-17 8.00 val. UAB „Kraštotvarkos studija“ patalpose, Savanorių pr. 287-305, Kaune.

2014-01-17
Informuojame apie baigtą rengti bendrąja tvarka Kauno r. sav., Domeikavos sen., Eigirgalos k., sklypo (kad. Nr.5217/0009:68) detalųjį planą. 
Detaliojo plano rengimo pagrindas: Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis, patvirtinta 2013-10-11, Nr.S-1251; Planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti, patvirtintas 2013-11-05, Nr.DP-366. 
Planavimo tikslas – žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos / vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Planavimo organizatoriai: Renata Motiejūnienė ir Aurelijus Motiejūnas, Baltijos g. 45-59, Kaunas tel. 8(686) 13655.
Plano rengėja - UAB „KRAŠTOTVARKOS STUDIJA“, Savanorių pr. 287-305, Kaunas, tel. 8(686)74574 el.p. krastotvarka.lt@gmail.com. 
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-08-18 d. nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" (aktuali redakcija 2011-05-01), rengiamam teritorijų planavimo dokumentui strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas. 
Su parengtu detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2014-01-20 iki 2014-02-17 UAB „Kraštotvarkos studija“ patalpose. Motyvuotus pasiūlymus galima teikti raštu iki viešojo susirinkimo ir jo metu planavimo organizatoriams ar plano rengėjai. Viešai projektas eksponuojamas nuo 2014-02-03 iki 2014-02-17 Domeikavos seniūnijoje (Bažnyčios g. 2, Domeikavos k., Kauno r. sav.). Viešojo svarstymo susirinkimas įvyks 2014-02-17 9.00 val. UAB „Kraštotvarkos studija“ patalpose, Savanorių pr. 287-305, Kaune.

2014-01-17
Informuojame apie baigtą rengti bendrąja tvarka Kauno r. sav., Domeikavos sen., Eigirgalos k., sklypo (kad. Nr.5217/0009:67) detalųjį planą. 
Detaliojo plano rengimo pagrindas: Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis, patvirtinta 2013-10-11, Nr.S-1252; Planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti, patvirtintas 2013-11-05, Nr.DP-365. 
Planavimo tikslas – žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos / vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Planavimo organizatoriai: Renata Motiejūnienė ir Aurelijus Motiejūnas, Baltijos g. 45-59, Kaunas tel. 8(686) 13655.
Plano rengėja - UAB „KRAŠTOTVARKOS STUDIJA“, Savanorių pr. 287-305, Kaunas, tel. 8(686)74574 el.p. krastotvarka.lt@gmail.com. 
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-08-18 d. nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" (aktuali redakcija 2011-05-01), rengiamam teritorijų planavimo dokumentui strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas. 
Su parengtu detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2014-01-20 iki 2014-02-17 UAB „Kraštotvarkos studija“ patalpose. Motyvuotus pasiūlymus galima teikti raštu iki viešojo susirinkimo ir jo metu planavimo organizatoriams ar plano rengėjai. Viešai projektas eksponuojamas nuo 2014-02-03 iki 2014-02-17 Domeikavos seniūnijoje (Bažnyčios g. 2, Domeikavos k., Kauno r. sav.). Viešojo svarstymo susirinkimas įvyks 2014-02-17 9.00 val. UAB „Kraštotvarkos studija“ patalpose, Savanorių pr. 287-305, Kaune.

2014-01-17
Informuojame apie baigtą rengti bendrąja tvarka Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Karmėlavos II k., sklypo (kad. Nr.5233/0007:53) detalųjį planą. 
Detaliojo plano rengimo pagrindas: Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis, patvirtinta 2013-10-21, Nr.S-1286; Planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti, patvirtintas 2013-11-20, Nr.DP-392. 
Planavimo tikslas – žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos / vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), padalijimas į 2 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Planavimo organizatorė: Lina Gudomskienė, Politechnikos g. 64, Naujasodžio k., Karmėlavos sen., Kauno r. sav., tel. 8(689) 99948.
Plano rengėja - UAB „KRAŠTOTVARKOS STUDIJA“, Savanorių pr. 287-305, Kaunas, tel. 8(686)74574 el.p. krastotvarka.lt@gmail.com. 
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-08-18 d. nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" (aktuali redakcija 2011-05-01), rengiamam teritorijų planavimo dokumentui strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas. 
Su parengtu detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2014-01-20 iki 2014-02-17 UAB „Kraštotvarkos studija“ patalpose. Motyvuotus pasiūlymus galima teikti raštu iki viešojo susirinkimo ir jo metu planavimo organizatorei ar plano rengėjai. Viešai projektas eksponuojamas nuo 2014-02-03 iki 2014-02-17 Karmėlavos seniūnijoje (Vilniaus g. 65A, Karmėlava, Kauno r. sav.,). Viešojo svarstymo susirinkimas įvyks 2014-02-17 15.00 val. UAB „Kraštotvarkos studija“ patalpose, Savanorių pr. 287-305, Kaune.

2014-01-17
Informuojame apie baigtą rengti bendrąja tvarka Kauno r. sav., Ringaudų sen., Tabariškių k., Gėlių g. 81 žemės sklypo (kad. Nr.5250/0009:636) detalųjį planą. 
Detaliojo plano rengimo pagrindas: Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis, patvirtinta 2013-11-12, Nr.S-1369; Planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti, patvirtintas 2013-12-17, Nr.DP-446. 
Planavimo tikslas – žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos / vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) ir padalijimas į iki 3 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Planavimo organizatorius – Gintautas Janavičius, Gėlių g. 81, Tabariškių k., Ringaudų sen., Kauno r. sav., tel. 8(651)86536.
Plano rengėja - UAB „KRAŠTOTVARKOS STUDIJA“, Savanorių pr. 287-305, Kaunas, tel. 8(686)74574 el.p. krastotvarka.lt@gmail.com. 
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-08-18 d. nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" (aktuali redakcija 2011-05-01), rengiamam teritorijų planavimo dokumentui strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas. 
Su parengtu detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2014-01-20 iki 2014-02-17 UAB „Kraštotvarkos studija“ patalpose. Motyvuotus pasiūlymus galima teikti raštu iki viešojo susirinkimo ir jo metu planavimo organizatoriui ar plano rengėjai. Viešai projektas eksponuojamas nuo 2014-02-03 iki 2014-02-17 Ringaudų seniūnijoje (Šiltnamių g. 1, Noreikiškių k., Kauno r. sav.,). Viešojo svarstymo susirinkimas įvyks 2014-02-17 12.00 val. UAB „Kraštotvarkos studija“ patalpose, Savanorių pr. 287-305, Kaune.

2014-01-17
Informuojame apie baigtą rengti bendrąja tvarka Kauno r. sav., Raudondvario sen., Didvyrių k., žemės sklypo (kad. Nr.527/0013:572) detalųjį planą. 
Detaliojo plano rengimo pagrindas: Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis, patvirtinta 2013-11-12, Nr.S-1362; Planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti, patvirtintas 2013-12-19, Nr.DP-454. 
Planavimo tikslas – žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos / vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) ir padalijimas į iki 5 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Planavimo organizatorė – Jadvyga Valaitienė, Žalgirio g. 19, Raudondvaris, Kauno r. sav., tel. 8(672)42340.
Plano rengėja - UAB „KRAŠTOTVARKOS STUDIJA“, Savanorių pr. 287-305, Kaunas, tel. 8(686)74574 el.p. krastotvarka.lt@gmail.com. 
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-08-18 d. nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" (aktuali redakcija 2011-05-01), rengiamam teritorijų planavimo dokumentui strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas. 
Su parengtu detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2014-01-20 iki 2014-02-17 UAB „Kraštotvarkos studija“ patalpose. Motyvuotus pasiūlymus galima teikti raštu iki viešojo susirinkimo ir jo metu planavimo organizatorei ar plano rengėjai. 
Viešai projektas eksponuojamas nuo 2014-02-03 iki 2014-02-17 Raudondvario seniūnijoje (Instituto g. 1A, Raudondvario k., Kauno r. sav.,). Viešojo svarstymo susirinkimas įvyks 2014-02-17 16.00 val. UAB „Kraštotvarkos studija“ patalpose, Savanorių pr. 287-305, Kaune.

2014-01-17
Informuojame, apie bendra tvarka parengtą žemės sklypų (kadastro Nr. 5247/0009:67, 247/0009:337, 5247/0009:98, 5247/0009:227, 5247/0009:254, 5247/0009:253, 5247/0009:252, 5247/0009:251) Kauno r. sav., Alšėnų sen., Narsiečių k., Dulksnio g. 9, 13 detalųjį planą. 
Planavimo tikslas: Sklypo Nr.67 (5247/0009:67) padalijimas, atidalinto sklypo būdo, pobūdžio keitimas iš pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos į gyvenamąją teritoriją, sklypo Nr.337 (247/0009:337) pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos), sklypo Nr.98 (5247/0009:98) padalinimas, atidalintų sklypų būdo, pobūdžio keitimas iš komercinės paskirties objektų teritorijos į gyvenamąją teritoriją bei pramonės ir sandėliavimo objektų teritoriją, sklypo Nr.227 (5247/0009:227) pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos), sklypo Nr.254 (5247/0009:254) pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos), gyvenamosios teritorijos sklypų apjungimas ir sujungimas su sklypais Nr.253 (5247/0009:253), Nr.252 (5247/0009:252), Nr.251 (5247/0009:251), padalijimas, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas, 
Planavimo organizatorius: UAB "Merseta", UAB "Litectus" (po UAB „Dinasas“ bankroto), UAB "Merana", Jolita Juškevičienė, Renaldas Juškevičius, 861636363, projektai@merseta.lt.
Detalaus plano rengėjas: UAB “GIRU”, Projekto vadovas – Gintautas Stanislovaitis, 860066641, gedas@giru.lt, Kuršių g. 7, Kaunas. 
Susipažinti su perengtu detaliuoju planu galima nuo 2014-01-20 iki 2014-02-17. 
Vieša ekspozicija nuo 2014-01-31 iki 2014-02-17 Alšėnų seniūnijoje bei plano rengėjo patalpose. Viešo svarstymo susirinkimas įvyks 2014-02-17, 14 val. plano rengėjo patalpose (Kuršių g. 7-305, Kaunas). 
Pasiūlymus ir pretenzijas teikti raštu iki viešo svarstymo su visuomėne pabaigos, planavimo organizatoriams arba plano rengėjui.

2014-01-17
Informuojame apie rengiamą kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti sklype kad. Nr. 5293/0001:320 Šiulių kaime Zapyškio seniūnijoje.
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka. Planavimo tikslas - ūkininko sodybos vietos parinkimas. 
Planavimo organizatorius: Vytautas Poškaitis.
Projekto rengėjas: UAB ”Geodezininkai”. 
Susipažinti su projekto sprendinias ir pateikti pasiūlymus galima nuo 2014 m. sausio 16 d. iki sausio 26 d. UAB”Geodezininkai” patalpose, adresu: Raudondvario pl. 93, Kaunas, 
tel.: 8 37 267156, mob. 8 672 32490. el. p. geodezininkai@gmail.com

2014-01-17
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti sklypo kad. Nr. 5260/0003:322, Karkazų k., Garliavos apyl. sen., Kauno rajone, detalųjį planą. 
Planavimo tikslas – sklypo pagrindinės naudojimo paskirties keitimas, naudojimo būdo, pobūdžio, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos). 
Rengimo terminai – 2014m. I-III ketv. 
Organizatoriai – Pranas Kenstavičius, Vanda Kenstavičienė, (įgaliota Vilija Kontautienė), tel. 8 616 44561. 
Rengėjas – V.Zagorskienės IĮ, tel.8 687 32455, el.p. v.zagorskiene@gmail.com. 
Su parengtu detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2014-01-25 d., vieša ekspozicija Garliavos apyl. seniūnijoje 10 darbo dienų iki susirinkimo. 
Viešas svarstymas įvyks 2014-02-25d. 10val. Garliavos apyl. seniūnijoje, Vytauto g. 62, Garliava, Kauno r. 
Pastabas ir pasiūlymus teikti rengėjui ir organizatoriui iki viešo svarstymo pabaigos.

2014-01-15
Informuojame, kad, vadovaujantis „Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgivendinimo taisyklėmis“, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-08-11 įsakymu Nr. 3D-476/D1-429, rengiamas 0,6219 ha žemės sklypo, kad. Nr. 5217/0013:349, Smiltynų I k., Domeikavos sen., Kauno r.sav., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas, kurio tikslas – parinkti ūkininko sodybos vietą. Projektas rengiamas supaprastinta tvarka. 
Planavimo organizatorius V. Trakimavičius. 
Projekto rengėjas UAB „Etapas“, V. Putvinskio g. 17-4, Kaunas, tel. 8657 88822. Susipažinti su parengtu projektu ir pasiūlymus raštu galima teikti nuo 2014-01-21 d. 10 darbo dienų laikotarpyje projekto rengėjui V. Putvinskio g. 17-4, Kaunas, tel. 8657 88822.

2014-01-15
Informuojame apie parengtą Kauno r. sav., Lapių sen., Lapių mstl., sklypo kad. Nr.5240/0011:521 detalųjį planą.
Planavimo tikslas- sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/ vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Su parengtu detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2014-01-20 iki 2014-02-14 DP rengėjo patalpose. Vieša ekspozicija vyks nuo 2014-02-03 iki 2014-02-14 Lapių sen. ir planuojamame sklype. 
Viešas susirinkimas numatomas 2014-02-17 10val. DP rengėjo patalpose K.Petrausko g. 23A, Kaunas. 
Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas prašome teikti raštu DP rengėjui iki viešojo susirinkimo.
Planavimo organizatorius - M.Stackis.
DP rengėjas- E.Balaišienės projektavimo firma, K.Petrausko g. 23A, Kaunas, tel.(8-37)222616, egbgrupe@gmail.com www.egbprojektai.lt.

2014-01-15
Informuojame apie pradedamą rengti Kauno r. sav., Kulautuvos sen., Kulautuvos mstl., sklypo kad.Nr.5237/0005:182 detalųjį planą. 
Planavimo tikslas- sklypo padalijimas į 6 sklypus, 4 atidalytų sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/ vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Planavimo organizatorius- D.Pakalenkienė. DP rengėjas- E.Balaišienės projektavimo firma, K.Petrausko g. 23A, Kaunas, tel.(8-37)222616, egbgrupe@gmail.com www/egbprojektai.lt. 
Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas prašome teikti DP rengėjui. 
Apie viešųjų procedūrų vietą ir laiką informuosime parengę detalųjį planą.

2014-01-15
Informuojame apie pradedamą rengti Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Pelenių k., Kaimynų g.4, sklypo, kad.Nr.5233/0006:390 detalųjį planą.
Planavimo tikslas- sklypo padalijimas į 2sklypus, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/ vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Planavimo organizatorius- L.Buržinskienė. DP rengėjas- E.Balaišienės projektavimo firma, K.Petrausko g. 23A, Kaunas, tel.(8-37)222616, egbgrupe@gmail.com www/egbprojektai.lt. 
Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas prašome teikti DP rengėjui. 
Apie viešųjų procedūrų vietą ir laiką informuosime parengę detalųjį planą

2014-01-14
Informuojame apie bendrąja tvarka pradėtą rengti, Kauno r. sav., Domeikavos sen., Ražių k., sklypo kadastrinis Nr. 5217/0011:486, detalujį planą.
Planavimo tikslas – sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/ vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) ir padalijimas į iki 5 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimo bei statybos reglamento nustatymas.
Organizatoriai – Julija Baranauskienė, tel. 861267353. 
Rengėjas – UAB “GBK archstudija” , PV G. Balčiūnaitė-Kareniauskienė , Rotušės a.26, Kaunas, tel.861267353, el.p:.gbkarchstudija@gmail.com
Parengtas detalusis planas bus viešai eksponuojamas Domeikavos seniūnijos patalpose (Bažnyčios g. 2, Domeikava, Kauno r. sav., LT-54357) nuo š. m sausio 27 d.
Viešas susirinkimas numatomas 2014 m. vasario 11 d. 11 val. rengėjo patalpose.
Pastabas ir pasiūlymus teikti organizatoriui arba plano rengėjui iki viešo susirinkimo pabaigos

2014-01-14
Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 149-5420; 2012 Nr. 78-4080), rengiamas kitos pagrindinės naudojimo paskirties, žemės sklypo kadastro Nr. 5230/0005:5, adresu Nemuno g. 23, Kačerginės mstl., Kačerginės sen., Kauno r., formavimo ir pertvarkymo projektas. 
Žemės sklypų, formavimo ir pertvarkymo projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 (Žin., 1996, Nr. 90-2099).
Planavimo tikslai ir uždaviniai – Įsiterpusio laisvos valstybinės žemės sklypo, iki 0,04 ha, suformavimas, kuris numatomas sujungti su besiribojančiu žemės sklypu, kadastrinis Nr. 5230/0005:5.
Planavimo organizatorius – Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono skyrius (L. Sapiegos g. 10, LT-44501 Kaunas, adresas internete www.nzt.lt, tel. (8-37) 305572, faks. (8-37) 229238, el. pastas kauno.rajonas@nzt.lt).
Planavimo iniciatorius – Tauras Rymonis (Nemuno g. 23, Kačerginės mstl., Kačerginės sen., LT-53446 Kauno r.).
Projekto rengėjas: UAB ”Žemetra” (Savanorių pr. 221-309, LT-02300 Kaunas, tel./faks. 8 37 211810, mob. tel. (8-656) 35762, el. p. zemetra@gmail.com).
Su rengiamo žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto sprendiniais susipažinti galima nuo 2014 m. sausio 16 d. iki 2014 m. sausio 30 d. projekto rengėjos UAB ”Žemetra” patalpose.
Pasiūlymus ir pastabas dėl žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto sprendinių galima teikti raštu iki 2014 m. sausio 30 d. projekto iniciatoriui Taurui Rymoniui, arba projekto rengėjai UAB „Žemetra“, šiame skelbime nurodytais adresais.

2014-01-14
Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 149-5420; 2012 Nr. 78-4080), rengiamas miškų ūkio paskirties, žemės sklypo kadastro Nr. 5233/0003:520, adresu Nerėpų k., Karmėlavos sen., Kauno r., formavimo ir pertvarkymo projektas. 
Žemės sklypų, formavimo ir pertvarkymo projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 (Žin., 1996, Nr. 90-2099).
Planavimo tikslai ir uždaviniai – Nekilnojamojo turto registre įregistruoto nuosavybės teise valdomo miškų ūkio paskirties žemės sklypo padalijimas atidalijant žemės ūkio naudmenas, suformuojant miškų ūkio paskirties ir žemės ūkio paskirties žemės sklypus.
Planavimo organizatorius ir iniciatorius – Šarūnas Kantauskas (S. Daukanto g. 1-50, LT-44306 Kaunas).
Projekto rengėjas: UAB ”Žemetra” (Savanorių pr. 221-309, LT-02300 Kaunas, tel./faks. 8 37 211810, mob. tel. (8-656) 35762, el. p. zemetra@gmail.com).
Su rengiamo žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto sprendiniais susipažinti galima nuo 2014 m. sausio 16 d. iki 2014 m. sausio 30 d. projekto rengėjos UAB ”Žemetra” patalpose.
Pasiūlymus ir pastabas dėl žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto sprendinių galima teikti raštu iki 2014 m. sausio 30 d. projekto iniciatoriui Šarūnui Kantautui, arba projekto rengėjai UAB „Žemetra“, šiame skelbime nurodytais adresais

2014-01-14
Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 149-5420; 2012 Nr. 78-4080), rengiamas miškų ūkio paskirties, žemės sklypo kadastro Nr. 5203/0005:3, adresu Padaugupio k., Vandžiogalos sen., Kauno r., formavimo ir pertvarkymo projektas. 
Žemės sklypų, formavimo ir pertvarkymo projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 (Žin., 1996, Nr. 90-2099).
Planavimo tikslai ir uždaviniai – Nekilnojamojo turto registre įregistruoto nuosavybės teise valdomo miškų ūkio paskirties žemės sklypo padalijimas atidalijant žemės ūkio naudmenas, suformuojant miškų ūkio paskirties ir žemės ūkio paskirties žemės sklypus.
Planavimo organizatorius ir iniciatorius – UAB „Eigila“ (Ašmenos 2-oji g. 37-29, LT-44037 Kaunas) įgaliotas asmuo Laima Unguraitienė (S. Neries g. 16, Ginėnų k., Lapių sen., Kauno r.).
Projekto rengėjas: UAB ”Žemetra” (Savanorių pr. 221-309, LT-02300 Kaunas, tel./faks. 8 37 211810, mob. tel. (8-656) 35762, el. p. zemetra@gmail.com).
Su rengiamo žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto sprendiniais susipažinti galima nuo 2014 m. sausio 16 d. iki 2014 m. sausio 30 d. projekto rengėjos UAB ”Žemetra” patalpose.
Pasiūlymus ir pastabas dėl žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto sprendinių galima teikti raštu iki 2014 m. sausio 30 d. projekto organizatoriui ir iniciatoriui, arba projekto rengėjai UAB „Žemetra“, šiame skelbime nurodytais adresais.

2014-01-14
Informuojame apie rengiamą 0,2373ha žemės sklypo kad. Nr. 5233/0003:271, Biruliškių k., Karmėlavos sen., Kauno r. sav. detalųjį planą. 
Planavimo tikslas: Sklypo naudojimo būdo, pobūdžio keitimas iš gyvenamosios teritorijos/ mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos į pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos /pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Planavimo organizatorius: Jadvyga Jakinevičienė , Savanorių pr. 451-1, Kaunas, tel. 860066641.
Rengėjas: UAB “GIRU”, Kuršių g. 7-305, Kaunas, tel.:860066641, el.p.:info@giru.lt. 
Susipažinti su projektu ir pareikšti pasiūlymus galima per 10 darbo dienų nuo skelbimo patalpinimo dienos.

2014-01-14
Informuojame apie rengiamą 1,9857ha žemės sklypo kad. Nr.5280/0004:425, Kauno r. sav., Samylų sen., Šlienavos k., detalųjį planą. 
 Planavimo tikslas: Sklypo padalijimas į iki 20 sklypų, padalintų sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), inžinerinės infrastruktūros teritorijos, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Planavimo organizatorius: UAB “ Ekoinvesticija”, Egidijus Kirilevičius, Rosvida Kirilevičienė, Kaunas, tel.:860066641. 
Rengėjas: UAB “GIRU”, Kuršių g. 7-305, Kaunas, tel.:860066641, el.p.:info@giru.lt. 
Susipažinti su projektu ir pareikšti pasiūlymus galima per 10 darbo dienų nuo skelbimo patalpinimo dienos.

2014-01-14
Informuojame, kad yra parengtas sklypo( kadastrinis Nr.5217/0012:94), esančio Romaškių k., Domeikavos sen., Kauno r. sav. detalusis planas.
Planavimo organizatorius: Dalia Bocevičė, gyv. Ivinskio g. 80-4, Kaunas, tel. 8-671-41091; Irena Brazauskienė, gyv. Aldonos g. 21, Kaunas, tel. 8-613-66137; Ramunė Savukaitienė, gyv. Europos prt. 14-18, Kaunas, tel. 8-682-03242.
Planavimo tikslas: sklypo padalijimas į 4 sklypus, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas
Susipažinti su projektu galima Domeikavos sen. patalpose nuo 2014-01-15 d. 10 darbo dienų.
Viešas susirinkimas vyks 2014-02-12 10 val. Domeikavos seniūnijoje. Visi suinteresuoti asmenys gali teikti motyvuotus pasiūlymus raštu, o iki susirinkimo pabaigos – telefonu 8-671-41091.
Detaliojo plano rengėjas: K. Kuzminskas, tel. (8*686) 34925.

2014-01-14
Informuojame apie rengiamą žemės sklypų kadastriniai Nr. 5247/0007:71 ir 5247/0007:71 Kumpiškių k., Alšėnų sen., Kauno r. sav. detalųjį planą.
Planavimo tikslas – sklypų sujungimas, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos; komercinės paskirties objektų teritorijos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Planavimo organizatorius – Evaldas Barkauskas. Žalgirio g. 8 Garliava Kauno r. sav. tel. 8 602 90091.
Detalaus plano rengėjas – Vygintas Merkevičius. Pavasario g. 3C Kaunas, tel. 8 699 89509, el. p. vygintas.merkys@gmail.com 
Pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjui.

2014-01-14
Informuojame apie parengtą žemės sklypo formavimo pertvarkymo projektą Planavimo tikslas - suformuoti naudojamą valstybinės žemės sklypą, esamiems statiniams eksploatuoti adresu Kauno r. Karmėlavos mstl. Pušyno g.8. 
Planavimo organizatorius:Romualdas Jelenauskas, Vytautas Jelenauskas
Projekto rengėjas. G.Balevičiaus individuali įmonė, Butrimonių g. 5-101, Kauno m. tel.868719287 el .p. gbalevicius@gmail.com
Susipažinti su parengtu žemės sklypo formavimo pertvarkymo projektu galima nuo 2014-01-15 d.
iki 2014-01-31d.
Viešas susirinkimas vyks 2014-01-31 d.15val.G.Balevičiaus individualios įmonės patalpose Butrimonių g.5-101,Kaunas
Motyvuotus pasiūlymus galima teikti Kauno r savivaldybės administracijai ir projekto rengėjui iki viešo susirinkimo pabaigos.

2014-01-14
Informuojame apie parengtą žemės sklypo planą prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui 
Planavimo tikslas-suformuoti valstybinės žemės naudojamą žemės sklypą, esamiems statiniams eksploatuoti adresu Kauno r. Garliavos m. J.Biliūno g.52
Planavimo organizatorius Ona Aliukevičienė
Projekto rengėjas. G.Balevičiaus individuali įmonė, Butrimonių g. 5-101, Kauno m. tel.868719287 el .p. gbalevicius@gmail.com
Susipažinti su parengtu žemės sklypo planu prilyginamu detaliojo teritorijų planavimo dokumentui galima nuo 2014-01-15 d. iki 2014-01-31 d.
Viešas susirinkimas vyks 2014-01-31 d.14 val .G.Balevičiaus individualios įmonės patalpose Butrimonių g.5-101,Kaunas
Motyvuotus pasiūlymus galima teikti Kauno r savivaldybės administracijai ir projekto rengėjui iki viešo susirinkimo pabaigos

2014-01-10
Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo įstatymo (Žin., 2013, Nr.76-3824) priedo 3 str. 1d., informuojame apie rengiamą bendrąja tvarka Kauno r. sav., Ringaudų sen., Ringaudų k., Saulės g. 27, sklypo (kad. Nr.5250/0009:85) ir Saulės g. 25, sklypo (kad. Nr. 5250/0009:60) detalųjį planą. 
Detaliojo plano rengimo pagrindas: Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis, patvirtinta 2012-06-20, Nr.S-815; Planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti, patvirtintas 2012-07-17, Nr.SD-192. 
Planavimo tikslas – žemės sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos / vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), sujungimas ir padalijimas į iki 8 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Planavimo organizatoriai: Vytautas Kurutis, Sakalų g. 26, Ringaudų k., Ringaudų sen., Kauno r. sav., Edvardas Jankauskas ir Milda Jankauskienė, Sakalų g. 43, Ringaudų k., Ringaudų sen., Kauno r. sav.,tel. 8(610)05146.
Gauti informaciją, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima plano rengėjai UAB „KRAŠTOTVARKOS STUDIJA“, Savanorių pr. 287-305, Kaunas, tel. 8(686)74574 el.p. krastotvarka.lt@gmail.com. 
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-08-18 d. nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" (aktuali redakcija 2011-05-01), rengiamam teritorijų planavimo dokumentui strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas. Motyvus, kodėl neatliekamas SPAV, gali paaiškinti detaliojo plano rengėjas.
Apie teritorijų planavimo dokumento projekto viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.

2014-01-10
Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo įstatymo (Žin., 2013, Nr.76-3824) priedo 3 str. 1d., informuojame apie rengiamą bendrąja tvarka Kauno r. sav., Ringaudų sen., Mitkūnų k., sklypo (kad. Nr.5250/0010:548) detalųjį planą. 
Detaliojo plano rengimo pagrindas: Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis, patvirtinta 2012-06-04, Nr.S-684; Planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti, patvirtintas 2012-07-10, Nr.DP-182. 
Planavimo tikslas – žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos / vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), padalijimas į iki 4 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Planavimo organizatorė: Janina Valiulienė, Žalgirio g. 39, Ringaudų k., Ringaudų sen., Kauno r. sav., tel. 8(616) 84526.
Gauti informaciją, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima plano rengėjai UAB „KRAŠTOTVARKOS STUDIJA“, Savanorių pr. 287-305, Kaunas, tel. 8(686)74574 el.p. krastotvarka.lt@gmail.com. 
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-08-18 d. nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" (aktuali redakcija 2011-05-01), rengiamam teritorijų planavimo dokumentui strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas. Motyvus, kodėl neatliekamas SPAV, gali paaiškinti detaliojo plano rengėjas.
Apie teritorijų planavimo dokumento projekto viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.

2014-01-10
Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo įstatymo (Žin., 2013, Nr.76-3824) priedo 3 str. 1d., informuojame apie rengiamą bendrąja tvarka Kauno r. sav., Ringaudų sen., Ringaudų k., Ateities g. 59 sklypo (kad. Nr.5250/0009:333) detalųjį planą. 
Detaliojo plano rengimo pagrindas: Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis, patvirtinta 2013-05-08, Nr.S-669; Planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti, patvirtintas 2013-06-03, Nr.DP-192. 
Planavimo tikslas – žemės sklypo padalijimas į 2 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Esama pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – gyvenamosios teritorijos, naudojimo pobūdis – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos.
Planavimo organizatorius: Česlovas Ambraziūnas, Ateities g. 59, Ringausų k., Ringaudų sen., Kauno r. sav., tel. 8(652) 13696.
Gauti informaciją, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima plano rengėjai UAB „KRAŠTOTVARKOS STUDIJA“, Savanorių pr. 287-305, Kaunas, tel. 8(686)74574 el.p. krastotvarka.lt@gmail.com. 
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-08-18 d. nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" (aktuali redakcija 2011-05-01), rengiamam teritorijų planavimo dokumentui strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas. Motyvus, kodėl neatliekamas SPAV, gali paaiškinti detaliojo plano rengėjas.
Apie teritorijų planavimo dokumento projekto viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.

2014-01-10
Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo įstatymo (Žin., 2013, Nr.76-3824) priedo 3 str. 1d., informuojame apie rengiamą bendrąja tvarka Kauno r. sav., Užliedžių sen., Užliedžių k., žemės sklypo (kad. Nr.5283/0004:593) detalųjį planą. 
Detaliojo plano rengimo pagrindas: 2013-10-11 šalių susitarimas Nr. S-1249 „Dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo 2011-05-23 sutarties Nr.S-488 pakeitimo“; Planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti, patvirtintas 2011-06-23, Nr.DP-168. 
Planavimo tikslas – žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos / vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Planavimo organizatorė: Judita Jankauskaitė, Parko g. 8-44, Joniškis, atstovaujama pagal įgaliojimą Deivido Venciaus, tel. 8(687) 17908.
Gauti informaciją, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima plano rengėjai UAB „KRAŠTOTVARKOS STUDIJA“, Savanorių pr. 287-305, Kaunas, tel. 8(686)74574 el.p. krastotvarka.lt@gmail.com. 
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-08-18 d. nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" (aktuali redakcija 2011-05-01), rengiamam teritorijų planavimo dokumentui strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas. Motyvus, kodėl neatliekamas SPAV, gali paaiškinti detaliojo plano rengėjas.
Apie teritorijų planavimo dokumento projekto viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai

2014-01-10
Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo įstatymo (Žin., 2013, Nr.76-3824) priedo 3 str. 1d., informuojame apie rengiamą bendrąja tvarka Kauno r. sav., Garliavos apyl., sen., Tvarkiškių k., sklypo (kad. Nr.5227/0002:399) detalųjį planą. 
Detaliojo plano rengimo pagrindas: Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis, patvirtinta 2013-11-12, Nr.S-1366; Planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti, patvirtintas 2013-11-29, Nr.DP-409. 
Planavimo tikslas – žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos / vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Planavimo organizatorė: Irena Urbanavičienė, Garliavos g. 70, Mastaičių k., Alšėnų sen., Kauno r. sav., tel. 8(684) 52486.
Gauti informaciją, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima plano rengėjai UAB „KRAŠTOTVARKOS STUDIJA“, Savanorių pr. 287-305, Kaunas, tel. 8(686)74574 el.p. krastotvarka.lt@gmail.com. 
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-08-18 d. nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" (aktuali redakcija 2011-05-01), rengiamam teritorijų planavimo dokumentui strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas. Motyvus, kodėl neatliekamas SPAV, gali paaiškinti detaliojo plano rengėjas.
Apie teritorijų planavimo dokumento projekto viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.

2014-01-10
Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo įstatymo (Žin., 2013, Nr.76-3824) priedo 3 str. 1d., informuojame apie rengiamą bendrąja tvarka Kauno r. sav., Neveronių sen., Pabiržio k., sklypo (kad. Nr.5233/0016:614) detalųjį planą. 
Detaliojo plano rengimo pagrindas: Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis, patvirtinta 2013-11-19, Nr.S-1416; Planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti, patvirtintas 2013-12-16, Nr.DP-442. 
Planavimo tikslas – žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos / vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), padalijimas į iki 4 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Planavimo organizatorė: Lina Gudomskienė, Politechnikos g. 64, Naujasodžio k., Karmėlavos sen., Kauno r. sav., tel. 8(689) 99948.
Gauti informaciją, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima plano rengėjai UAB „KRAŠTOTVARKOS STUDIJA“, Savanorių pr. 287-305, Kaunas, tel. 8(686)74574 el.p. krastotvarka.lt@gmail.com. 
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-08-18 d. nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" (aktuali redakcija 2011-05-01), rengiamam teritorijų planavimo dokumentui strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas. Motyvus, kodėl neatliekamas SPAV, gali paaiškinti detaliojo plano rengėjas.
Apie teritorijų planavimo dokumento projekto viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.

2014-01-10
Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo įstatymo (Žin., 2013, Nr.76-3824) priedo 3 str. 1d., informuojame apie rengiamą bendrąja tvarka Kauno r. sav., Samylų sen., Samylų k., sklypo (kad. Nr.5280/0012:349) detalųjį planą. 
Detaliojo plano rengimo pagrindas: Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis, patvirtinta 2012-06-04, Nr.S-692; Planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti, patvirtintas 2012-07-10, Nr.DP-181. 
Planavimo tikslas – žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos / vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Planavimo organizatorė: Birutė Keturakienė, Plento g. 5-70, Kaunas, tel. 8(670) 86606.
Gauti informaciją, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima plano rengėjai UAB „KRAŠTOTVARKOS STUDIJA“, Savanorių pr. 287-305, Kaunas, tel. 8(686)74574 el.p. krastotvarka.lt@gmail.com. 
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-08-18 d. nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" (aktuali redakcija 2011-05-01), rengiamam teritorijų planavimo dokumentui strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas. Motyvus, kodėl neatliekamas SPAV, gali paaiškinti detaliojo plano rengėjas.
Apie teritorijų planavimo dokumento projekto viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.

2014-01-10
Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo įstatymo (Žin., 2013, Nr.76-3824) priedo 3 str. 1d., informuojame apie rengiamą bendrąja tvarka Kauno r. sav., Domeikavos sen., Domeikavos k., Topolių g. 12, sklypo (kad. Nr.5217/0014:581) detalųjį planą. 
Detaliojo plano rengimo pagrindas: Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis, patvirtinta 2012-05-23, Nr.S-644; Planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti, patvirtintas 2012-06-22, Nr.DP-163. 
Planavimo tikslas – žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos / vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Planavimo organizatorė: Adolfina Ona Nemajūnienė, Pramonės pr. 55-30, Kaunas, tel. 8(687)81466.
Gauti informaciją, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima plano rengėjai UAB „KRAŠTOTVARKOS STUDIJA“, Savanorių pr. 287-305, Kaunas, tel. 8(686)74574 el.p. krastotvarka.lt@gmail.com. 
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-08-18 d. nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" (aktuali redakcija 2011-05-01), rengiamam teritorijų planavimo dokumentui strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas. Motyvus, kodėl neatliekamas SPAV, gali paaiškinti detaliojo plano rengėjas.
Apie teritorijų planavimo dokumento projekto viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.

2014-01-10
Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo įstatymo (Žin., 2013, Nr.76-3824) priedo 3 str. 1d., informuojame apie rengiamą bendrąja tvarka Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Karmėlavos II k., sklypo (kad. Nr.5233/0007:54) detalųjį planą. 
Detaliojo plano rengimo pagrindas: Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis, patvirtinta 2013-11-05, Nr.S-1339; Planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti, patvirtintas 2013-11-28, Nr.DP-406. 
Planavimo tikslas – žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos / vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), padalijimas į iki 3 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Planavimo organizatorė: Aušra Rugienė, Politechnikos g. 60, Naujasodžio k., Karmėlavos sen., Kauno r. sav., tel. 8(698) 48709.
Gauti informaciją, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima plano rengėjai UAB „KRAŠTOTVARKOS STUDIJA“, Savanorių pr. 287-305, Kaunas, tel. 8(686)74574 el.p. krastotvarka.lt@gmail.com. 
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-08-18 d. nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" (aktuali redakcija 2011-05-01), rengiamam teritorijų planavimo dokumentui strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas. Motyvus, kodėl neatliekamas SPAV, gali paaiškinti detaliojo plano rengėjas.
Apie teritorijų planavimo dokumento projekto viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.

2014-01-10
Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo įstatymo (Žin., 2013, Nr.76-3824) priedo 3 str. 1d., informuojame apie rengiamą bendrąja tvarka Kauno r. sav., Raudondvario sen., Didvyrių k., sklypo (kad. Nr.5270/0008:265) detalųjį planą. 
Planavimo tikslas – žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos / vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), padalijimas į iki 5 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Planavimo organizatoriai: Regina Lapienienė ir Bronislovas Lapienis, Aušros g. 2, Raudondvario k., Raudondvario sen., Kauno r. sav., tel. 8(685) 12343.
Gauti informaciją, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima plano rengėjai UAB „KRAŠTOTVARKOS STUDIJA“, Savanorių pr. 287-305, Kaunas, tel. 8(686)74574 el.p. krastotvarka.lt@gmail.com. 
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-08-18 d. nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" (aktuali redakcija 2011-05-01), rengiamam teritorijų planavimo dokumentui strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas. Motyvus, kodėl neatliekamas SPAV, gali paaiškinti detaliojo plano rengėjas.
Apie teritorijų planavimo dokumento projekto viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.

2014-01-10
Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo įstatymo (Žin., 2013, Nr.76-3824) priedo 3 str. 1d., informuojame apie rengiamą bendrąja tvarka Kauno r. sav., Raudondvario sen., Didvyrių k., sklypų (kad. Nr.5270/0013:17 ir 5270/0013:33) detalųjį planą. 
Planavimo tikslas – žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos / vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), padalijimas, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Planavimo organizatoriai: Diana Rupšienė ir Dainius Rupšys, Žalgirio g. 44, Raudondvario k., Raudondvario sen., Kauno r. sav., tel. 8(698) 34942.
Gauti informaciją, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima plano rengėjai UAB „KRAŠTOTVARKOS STUDIJA“, Savanorių pr. 287-305, Kaunas, tel. 8(686)74574 el.p. krastotvarka.lt@gmail.com. 
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-08-18 d. nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" (aktuali redakcija 2011-05-01), rengiamam teritorijų planavimo dokumentui strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas. Motyvus, kodėl neatliekamas SPAV, gali paaiškinti detaliojo plano rengėjas.
Apie teritorijų planavimo dokumento projekto viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.

2014-01-09
Informuoja kad 2014m. sausio 20d. 13.30 val. bus atliekami kadastriniai matavimai sklypo esančio Kauno r. sav,. Ežerėlio m., Meldų g. 17, SB „Ežerėlis“ skl. Nr. 150. Gretimo sklypo kad. Nr. 5220/0003:151 savininkė Svetlana Vainauskienė kviečiama atvykti į savo sklypą dėl ribų suderinimo. 
Neatvykus kadastriniai matavimai bus atliekami Jums nedalyvaujant. 
Susipažinti su matavimo rezultatais ar pareikšti pretenzijas bus galima adresu Statybininkų  g. 7, 306 kab., Kaunas per 30 kalendorinių dienų nuo matavimo pradžios. Tel. pasiteirauti (8*652)40624

2014-01-09
Informuojame apie parengtą žemės sklypo kadastrinis Nr. 5260/0012:438, Juraitiškės k. 3, Garliavos apyl. Sen., Kauno raj. sav.,  kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko ūkio sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslai ir uždaviniai: parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko ūkio sodybos vietai parinkti ne mažesniame kaip 0,5000ha žemės sklypo plote.
Planavimo organizatorius: Andrius Daunoras, gyv. Juraitiškės k. Garliavos apyl. Sen., Kauno rajonas, tel. Nr.: 8685 57166
Projekto rengėja: Bangutės Zinkienės individuali veikla pagal pažymą, adresas Vinčų 5-6, Kaunas, projekto vadovė Bangutė Zinkienė tel. Nr.: 8-614-76613, el. p. bangazin@gmail.com.
Susipažinti su projekto sprendiniais bei teikti pasiūlymus ar pastabas dėl parengtų sprendinių (raštu) galima nuo 2014 m. sausio 10 d. iki sausio 24 d. planavimo organizatoriui arba projekto rengėjai Bangutės Zinkienės individuali veikla pagal pažymą, Vinčų 5-6, Kaunas.  Dėl atvykimo būtina iš anksto susitarti tel. Nr.: 8-614-76613.

2014-01-08
Informuojame apie rengiamą žemės sklypo kad. Nr. 5283/0005:693 Vijūkų k., Užliedžių sen., Kauno r., detalųjį planą.
Planavimo tikslas - pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (naudojimo būdas- gyvenamosios teritorijos, naudojimo pobūdis- vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) ir padalijimas į iki 3 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Planavimo organizatorius - Petras Rudzevičius, gyv. Luokės g. 14, Kaunas, tel. 837313797.
Plano rengėjas - architektas Mindaugas Kupčikas, gyv. Geležinio vilko g. 26-40, Kaune, tel. 8 610 34 623, el. paštas: 4mindaugas@gmail.com. 
Susipažinti su sprendiniais galima pas plano rengėją ar organizatorių nuo 2014-01-04 iki 2014-02-04. Vieša ekspozicija vyks Užliedžių seniūnijos patalpose Ledos g. 2, Užliedžių k., Užliedžių sen., Kauno r. sav. nuo 2014-01-20 iki 2014-02-04. Viešas susirinkimas vyks 2014-02-04 16 val. ten pat. Pastabas teikti pl. organizatoriui ar rengėjui iki 2014-02-04.

2014-01-08
Informuojame apie rengiamą žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą esantį Kauno r. sav., Neveronių sen., Neveronių k. Smilgų g. 3.
Planavimo tikslas – naujo žemės sklypo suformavimas prie nuosavybės teise valdomo pastato (pastatas- Gyvenamas namas, unikalus Nr. 5299-2019-4016 ir kitais pagalbiniais pastatais (unikalūs Nr. 4400-2166-4564, Nr. 4400-2166-6615), suformavimas.
Planavimo iniciatorius – Albinas Raižys.
Projekto rengėjas: UAB "Geomatininkų grupė" susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2014 m.  sausio mėn. 8 d. iki 2014m. sausio mėn. 21 d. UAB "Geomatininkų gupė" įmonės patalpose, adresu: Laisvės al. 101A Kaunas, darbo dienomis 8:00 - 17:00 val., tel.: 865507558.

2014-01-08
Informuojame, kad bendrąja tvarka parengtas  Kauno r.sav., Vilkijos sen., Vilkijos m., Čekiškės g.75., (kad.Nr. 5290/0001:428).
Planavimo tikslas: sklypo žemės naudojimo būdo ir pobūdžio keitimas į (komercinės paskirties objektų teritorijos/prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos/laidojimo paslaugų objektų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Apytikris detaliojo plano rengimo terminas - 2013 m. II ketv. - 2014 m. II ketv.
Planavimo organizatorius – Arūnas Bankauskas.
Detaliojo plano rengėjas - UAB „Toposfera". Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima UAB „Toposfera“ patalpose, adresu: Raudondvario pr. 150-215, Kaunas, P.V. Inga Cibulskienė, tel. 8(604)40064, el.paštas inga.cibulskiene@gmail.com. 
Viešas svarstymas vyksta bendrąja tvarka. 
Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2014-01-27 iki 2014-02-21 UAB „Toposfera“ patalpose, adresu: Raudondvario pr. 150-215, Kaunas, tel.8 (37) 269122.
Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2014-02-10 iki 2014-02-21, UAB “Toposfera” patalpose.
Viešas susirinkimas numatomas 2014-02-21 d., 9 val. UAB ,,Toposfera” patalpose. 
Pasiūlymus ir pastabas dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo dienos planavimo organizatoriui arba plano rengėjui UAB „Toposfera“, Raudondvario pr. 150-215, Kaunas, tel.8 (37) 211810, P.V. Inga Cibulskienė, tel. 8(604)40064, el.paštas inga.cibulskiene@gmail.com.

2014-01-08
Informuojame, kad bendrąja tvarka parengtas  Kauno r.sav., Karmėlavos sen., Sergeičikų II k., (kad.Nr. 5233/0013:305) detalusis planas.
Planavimo tikslas: žemės sklypo pagrindinės naudojimo paskirties keitimas į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), padalijimas į iki 5 (penkių) sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Apytikris detaliojo plano rengimo terminas - 2013 m. II ketv. - 2014 m. II ketv.
Planavimo organizatorius – Sandra Lenčiauskienė. 
Detaliojo plano rengėjas - UAB „Toposfera". Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima UAB „Toposfera“ patalpose, adresu: Raudondvario pr. 150-215, Kaunas, P.V. Inga Cibulskienė, tel. 8(604)40064, el.paštas inga.cibulskiene@gmail.com. 
Viešas svarstymas vyksta bendrąja tvarka. 
Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2014-01-27 iki 2014-02-21 UAB „Toposfera“ patalpose, adresu: Raudondvario pr. 150-215, Kaunas, tel.8 (37) 269122.
Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2014-02-10 iki 2014-02-21, UAB “Toposfera” patalpose.
Viešas susirinkimas numatomas 2014-02-21 d., 10 val. UAB ,,Toposfera” patalpose. 
Pasiūlymus ir pastabas dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo dienos planavimo organizatoriui arba plano rengėjui UAB „Toposfera“, Raudondvario pr. 150-215, Kaunas, tel.8 (37) 211810, P.V. Inga Cibulskienė, tel. 8(604)40064, el.paštas inga.cibulskiene@gmail.com.

2014-01-08
Informuojame, kad bendrąja tvarka parengtas  Kauno r.sav., Karmėlavos sen., Sergeičikų II k., (kad.Nr. 5233/0013:310) detalusis planas. 
Planavimo tikslas: žemės sklypo pagrindinės naudojimo paskirties keitimas į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), padalijimas į iki 4 (keturių) sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Apytikris detaliojo plano rengimo terminas - 2013 m. II ketv. - 2014 m. II ketv.
Planavimo organizatoriai – Robertas Ramanauskas, Gitana Ramanauskienė. 
Detaliojo plano rengėjas - UAB „Toposfera". Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima UAB „Toposfera“ patalpose, adresu: Raudondvario pr. 150-215, Kaunas, P.V. Inga Cibulskienė, tel. 8(604)40064, el.paštas inga.cibulskiene@gmail.com. 
Viešas svarstymas vyksta bendrąja tvarka. 
Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2014-01-27 iki 2014-02-21 UAB „Toposfera“ patalpose, adresu: Raudondvario pr. 150-215, Kaunas, tel.8 (37) 269122.
Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2014-02-10 iki 2014-02-21, UAB “Toposfera” patalpose.
Viešas susirinkimas numatomas 2014-02-21 d., 11 val. UAB ,,Toposfera” patalpose. 
Pasiūlymus ir pastabas dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo dienos planavimo organizatoriui arba plano rengėjui UAB „Toposfera“, Raudondvario pr. 150-215, Kaunas, tel.8 (37) 211810, P.V. Inga Cibulskienė, tel. 8(604)40064, el.paštas inga.cibulskiene@gmail.com.

2014-01-08
Informuojame apie rengiamą žemės sklypo detalųjį planą Kauno r. sav., Užliedžių sen., Užliedžių k., sklypų kad. Nr. 5283/0005:394 ir 5283/0005:395. 
Planas rengiamas sutinkamai su Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ĮS-1912 (2013-11-05). 
Planavimo tikslas – sklypo, kadastrinis Nr. 5283/0005:394, padalijimas į 9 sklypus, sklypo, kadastrinis Nr. 5283/0005:395, padalijimas į 12 sklypų, atidalytų sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglameto nustatymas.
Plano rengimo terminas 2014 m. I ketv. – 2014 m. II ketv.
Plano rengėja: UAB "Aplinka ir ekologija", adresas Maironio g. 48-3, Kaunas, tel.: 861245717 el.p. urbeliene.marija@gmail.com
Planavimo organizatorius Bronė Preiskienienė (atstovaujama Rolando Čelkono pagal Kauno m. 22-ojo notarų biuro patvirtintą 2009-05-14 įgaliojimą Nr. 2852), gyv. Medeinos g. 2-8, Kazlų Rūda, Kazlų Rūdos sav.
Pasiūlymus ir pageidavimus teikti, susipažinti su planavimo dokumentais detaliojo plano organizatoriais arba rengėjais aukščiau nurodytais adresais galima visą planavimo laikotarpį iki viešo svarstymo ir jo metu. 
Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2014-01-10 iki 2014-02-07 UAB „Aplinka ir ekologija“ patalpose – Maironio g. 48-3, Kaune, darbo dienomis nuo 9 val. iki 16 val. 
Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2014-01-24 iki 2014-02-07 UAB „Aplinka ir ekologija“ patalpose. 
Viešas susirinkimas numatomas 2014-02-07, 12 val. UAB „Aplinka ir ekologija“ patalpose.

2014-01-08
Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo, esančio Tabariškių k., Ringaudų sen., Kauno r. sav., kadastrinis Nr. 5250/0010:1034 Noreikiškių k.v.,  kaimo plėtros  žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. 
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.   Planavimo tikslas -  ūkininko sodybos vietos parinkimas. 
Planavimo organizatorius: Asolė Andrijauskienė.
Projekto rengėjas: UAB ”Geodezininkai”. 
Susipažinti su projekto sprendinias ir pateikti pasiūlymus galima  nuo 2014 m. sausio 14 d. iki sausio 24d. UAB”Geodezininkai” patalpose, adresu: Raudondvario pl. 93, Kaunas, 
tel.: 8 37 267156, mob. 8 687 87314. el. p. geodezininkai@gmail.com

2014-01-08
Informuojame apie pradedamą rengti Kauno r. sav., Alšėnų sen., Šniūrų k., žemės sklypo kad. Nr. 5247/0007:111 detalųjį planą. 
Planavimo tikslas – sklypo padalijimas į 18 sklypų, 17 atidalytų sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Planavimo organizatoriai – Mindaugas Kalėda, Jurgita Kalėdienė, tel. 8 646 30043 
Plano rengėja - Guoda Korneva, tel. 8 698 2566, el.paštas guodakor@gmail.com
Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti planavimo organizatoriams ar plano rengėjai.
Apie detaliojo plano viešą svarstymą bus informuota vėliau.

2014-01-08
Informuojame apie rengiamą žemės sklypų esančių Kauno r., Lapių sen., Ginėnų k., Pašvaistės g. 6, 8, 10 (kad.Nr. 5240/0046:49, 5240/0046:50, 5240/0046:51), (0,1371 ha) formavimo ir pertvarkymo projektą.
Planavimo tikslas: Žemės sklypų sujungimas ir padalinimas į du atskirus žemės sklypus.
Projekto organizatorius: Birutė Teresė Vasiliauskienė, Vincas Vytautas Vasiliauskas, Edmundas Merčaitis.
Projekto rengėjas: UAB „MATAVIMŲ SFERA“ Proj.rengėja Agnė Galdikaitė, K. Donelaičio g. 79-3, Kaunas, el.p. matavimu.sfera@inbox.lt, tel:865783136
Susipažinti su projektu ir pareikšti pasiūlymus galima per 10 darbo dienų nuo skelbimo patalpinimo dienos.

2014-01-08
Informuojame, kad yra parengtas nuosavybės teise Kazimierui Martovičiui priklausančio žemės sklypo (Kauno r. sav., Taurakiemio sen., Piliuonos k., sklypo kad. Nr. 5267/0009:148) detalusis planas.
Planavimo tikslai ir uždaviniai bei numatoma veikla: žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), padalijimas į iki 7 (septynių) sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.  
Žemės sklypo detaliojo planavimo pagrindas: sutartis „Dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“ 2013-06-13 reg. Nr. S-782; Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“ 2013 m. birželio 10 d. Nr. ĮS-1013 ir „Planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti“ 2013 m. liepos 15 d. Nr. DP-223.
Detaliojo planavimo organizatorius: Kazimieras Martovičius, gyv. Piliuonos g. 21, Piliuonos k., Taurakiemio sen., Kauno r.).
Detaliojo plano rengėjas: UAB „Savi architektai“, Laisvės al. 101A, 44291 Kaunas, tel.:8(612) 34012, faks.: 8(37)207531. Projekto vadovas Vidas Vaksmanas (atestato Nr. A1714).
Teritorijos detalusis planas rengiamas bendrąja tvarka. Su detaliojo planavimo projektiniais sprendiniais galima susipažinti detaliojo planavimo rengėjo biure, esančiame adresu: Laisvės al. 101A, 44291 Kaunas. 
Pasiūlymai ir pageidavimai dėl vykdomo teritorijos detaliojo planavimo projektinių sprendinių teikiami raštu detaliojo planavimo rengėjui.
Informuojame, kad 2014m. vasario 6d., Taurakiemio seniūnijos vestibiulio patalpose (T.Masiulio g. 6, Piliuonos k., Taurakiemio sen., Kauno r. sav.), nuo 10.00 val. iki 11.00 val. įvyks Kazimierui Martovičiui priklausančio žemės sklypo detaliojo plano sprendinių viešo svarstymo su visuomene posėdis.

2014-01-08
Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo esančio Girininkų II k., Alšėnų sen., Kauno r. sav., (kadastrinis Nr. 5247/0019:33) kaimo plėtros žemėtvarkos projektas. 
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka. Planavimo tikslas: ūkininko sodybos vietos parinkimas. 
Planavimo organizatorius: Aurimas Marčiulionis. Projekto rengėjas: UAB "Banesta" Mob.tel.: 8-674 57736, el.p. sigitas@banesta.lt.
Susipažinti su projektu ir teikti pasiūlymus galima nuo 2014 01 10 iki 2014 01 24 planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui adresu: L.Sapiegos g. 12, Kaunas darbo dienomis 9:00 - 17:00 val.

2014-01-03
Informuojame apie rengiamą įsiterpusio žemės sklypo, iki 4 arų, suformavimas, kuris numatomas sujungti su besiribojančiu žemės sklypu kad.Nr.5270/0008:905, adresu: Saulėtekio g.2 E, Raudondvario k., Kauno r.sav., formavimo ir pertvarkymo projektą.
Planavimo tikslas – esamo žemės sklypo kad.Nr.5270/0008:905 padidinimas ne daugiau kaip 4 arai iš laisvos valstybinės žemės.
Planavimo organizatorius: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono skyrius.
Planavimo iniciatorius–Gražina Gutmanienė, Vytautas Gutmanas (atstovaujantis asmuo Marius Gutmanas, gyv. Miško g.17-5, Kaunas).
Projekto rengėjas: Jolitos Zigmantienės įmonė , vadovas Jolita Zigmantienė. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2014 m. sausio 20 d. 10 d.d. įmonės patalpose , adresu : Naujakurių g.3 , Raudondvario k. Kauno r.sav. ( tel. 8 611 16858, el p. jolitaraud@gmail.com), bei viešas projekto susirinkimas numatomas 2014 m. vasario 03 d. 9 val. įmonės patalpose.

2014-01-03
Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. Įsakymu Nr.3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas žemės sklypo, Dievogalos k., Alšėnų sen., Kauno r. sav., kadastrinis Nr.5247/0011:84, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. 
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka. 
Planavimo tikslas – ūkininko sodybos vietos parinkimas. 
Projekto organizatorius: Dangira Bubnienė.
Projekto rengėjas: Aušra Pleitienė, individuali veikla.
Susipažinti su projektu galima nuo 2014 m. sausio 6 d. iki 2014 m. sausio 20 d., Viešo projekto svarstymo su visuomene susirinkimas vyks 2014m. sausio 21 d. 10 val. adresas: Vasario 16 -sios g.21-5, Teleičių k., Garliavos apyl. sen., Kauno r. sav., tel. 8 674 02137, el.paštas pleitiene@gmail.com.

2014-01-03
Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. Įsakymu Nr.3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas žemės sklypo, Dievogalos k., Alšėnų sen., Kauno r. sav., kadastrinis Nr.5247/0011:86, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. 
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka. 
Planavimo tikslas – ūkininko sodybos vietos parinkimas. 
Projekto organizatorius: Grita Kreivaitienė. 
Projekto rengėjas: Aušra Pleitienė, individuali veikla.
Susipažinti su projektu galima nuo 2014 m. sausio 6 d. iki 2014 m. sausio 20 d., Viešo projekto svarstymo su visuomene susirinkimas vyks 2014m. sausio 21 d. 12 val. adresas: Vasario 16 -sios g.21-5, Teleičių k., Garliavos apyl. sen., Kauno r. sav., tel. 8 674 02137, el.paštas pleitiene@gmail.com.

2014-01-03
Informuojame apie rengiamą žemės sklypo esančio Kauno r., Samylų sen., Šlienavos k., Vilties g. 8, (0,1993 ha) formavimo ir pertvarkymo projektą.
Planavimo tikslas: Naudojamo kitos paskirties (naudojimo būdas - gyvenamosios teritorijos) valstybinės žemės sklypo prie gyvenamojo namo (unikalus Nr. 5297-7027-1012) ir kitų namo priklausinių suformavimas.
Projekto iniciatorius: Vitalija Sakalauskienė.
Projekto rengėjas: UAB "Struktūrinė erdvė", Statybininkų g. 7A-406, Kaunas. el. p. Strukturine.Erdve@gmail.com, 860342816.
Susipažinti su projektu ir pareikšti pasiūlymus per 10 darbo dienų nuo skelbimo patalpinimo dienos.

2014-01-03
informuojame, kad parengtas bendrąja tvarka žemės sklypo kad. Nr. 5250/0016:233 Pyplių k., Ringaudų sen. Kauno raj. sav. detalusis planas.  
Detaliojo plano rengimo pagrindas: 
2013-12-12 sutartis „Dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“, Nr. S-1561; 
2011-12-30 planavimo sąlygos detaliojo planavimo dokumentui rengti, Nr. SD-370.
Planavimo tikslai: pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), padalijimas į iki 28 (dvidešimt aštuonių) sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Planavimo organizatoriai: Asta Lenktienė, Romas Lenktis
Detaliojo plano rengėjas-UAB “Planuotojai”, projekto vadovė-Rasa Pečiulienė, tel. 20 92 60, 8 699 53211, el. paštas rasa@planuotojai.lt.
Su detaliojo plano sprendiniais susipažinti galima nuo 2014-01-02 iki 2014-01-29 plano rengėjo patalpose. Detalusis planas bus viešai eksponuojamas nuo 2014-01-16 iki 2014-01-29 Ringaudų seniūnijos (Šiltnamių g. 1, Noreikiškių k., Kauno raj.) bei plano rengėjo patalpose (Vasario 16-osios g. 8-6, Kaune).
Pakartotinas viešo svarstymo susirinkimas įvyks 2014-01-28, 11val. plano rengėjo UAB „Planuotojai“ patalpose, Vasario 16-osios 8-6, Kaune. Motyvuotus pasiūlymus ir pageidavimus galima teikti raštu detaliojo plano plano rengėjui iki viešo svarstymo susirinkimo pabaigos.

2014-01-03
Informuojame, kad baigti rengti bendrąją tvarka sklypų: 1,1512ha žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. nr. 5217/0008:577), Ražių k., Domeikavos sen., Kauno raj., 0,1528ha žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. nr. 5217/0008:578), Ražių k., Domeikavos sen., Kauno raj. ir 0,5200 ha žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. nr. 5217/0010:815), Ražių k., Domeikavos sen., Kauno raj., detalieji planai.
Planavimo tikslai: 
sklypo kad. nr. 5217/0008:577 - esamo sklypo padalijimas į iki 11 sklypų ir 10 atidalytų sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas į kitą (gyvenamosios teritorijos/ vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų statybos), 1 atidalyto sklypo į kitą (inžinerinės infrastruktūros/ susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas;
sklypo kad. nr. 5217/0008:578 - žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/ vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas;
sklypo kad. nr. 5217/0010:815 - žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/ vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), padalijimas į 2 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Detaliųjų planų viešojo svarstymo laikas: 2014 m. vasario 05 diena, 10 h. Nuo 2014m. sausio mėn. 06 dienos iki viešojo svarstymo susirinkimo bus surengta vieša detaliojo plano sprendinių ekspozicija Numatoma ekspozicijos ir viešojo svarstymo vieta – L. Zamenhofo g. 5, 44287 Kaunas.
Detaliųjų planų rengėjas: VšĮ “Statybos idėjų centras”, Karaliaus Mindaugo pr. 9, LT-44287, Kaunas. Gauti informaciją apie detaliuosius planus, susipažinti su rengiama dokumentacija galima: tel. (8~37) 320 350, tel./ faks. 422 004, el. p. ilona@cedra.lt.
Planavimo organizatorius: Regina Malinauskienė; Antanina Piragienė; Genovaitė Levulienė; Jadvyga Mikeliūnienė.
Pasiūlymus galima teikti raštu planavimo rengėjams nurodytu adresu.