Urbanistikos skyrius

2013 m. II pusmečio teritorijų planavimo dokumentų skelbimai

2013-12-31
Informuojame apie bendrąja tvarka rengiamą Kauno r.sav., Kačerginės sen., Kačerginės mstl., žemės sklypo kadastrinis Nr.5230/0012:64 detalųjį planą.
Planavimo organizatoriai: Valdas Načajus ir Laima Kamarauskienė, Guogų g. 77, Kaunas
Planavimo tikslas: Sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Detaliojo plano rengimo terminas 2013m. IV - 2014m. I ketv. Teritorijoje numatoma statyti vienbutį ar dvibutį gyvenamąjį namą. Detalusis planas rengiamas pagal Kauno r. adm. direktoriaus įsakymą Nr. ĮS-1881, 2013-11-05.
Plano rengėjas: UAB „MTARCH“, adresas: V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas tel.:8-601 36731, el.p.: jurgita.kalvinskaite@gmail.com.
Pasiūlymus ir pageidavimus teikti detaliojo plano organizatoriams arba rengėjams aukščiau nurodytais adresais.
Vieša ekspozicija rengiama nuo 2014-01-20d. Kauno r. Kačerginės sen. patalpose 10 darbo dienų. 
Viešas svarstymas rengiamas 2014-02-03d. nuo 11val. detaliojo plano rengėjo patalpose. Dalyvavimas neprivalomas.

2013-12-31
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti sklypo (kadastro Nr. 5270/0015:23), esančio M. Valančiaus g. 8, Raudondvario k., Raudondvario sen., Kauno r. sav., detalųjį planą. 
Planavimo tikslas – sklypo padalijimas į iki 3 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Planavimo organizatoriai – Birutė Gaidamonienė, Deivis Šarakauskas, Liuda Šarakauskienė. Plano rengimo terminas (preliminarus) - 2014 m. 
Plano rengėjas - UAB „Architektų pastogė“ Perkaso takas 3, Kaunas, tel. 861105026 – Rokas Bizulis. Apie viešą svarstymą informuosime papildomai.

2013-12-31
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti sklypo (kadastro Nr. 5280/0005:659), esančio Kauno r. sav., Samylų sen., Šlienavos k. detalųjį planą. 
Planavimo organizatorius – UAB „Agroland“. 
Planavimo tikslas – sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), padalijimas į iki 14 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Plano rengimo terminas - 2014 m. 
Plano rengėjas - UAB „Architektų pastogė“ Perkaso takas 3, Kaunas, tel. 861105026 – Rokas Bizulis, el.paštas:bizrok@gmail.com. 
Apie viešą svarstymą informuosime papildomai.

2013-12-31
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti sklypo (kadastro Nr. 5217/0006:146), esančio Kauno r. sav., Domeikavos sen., Voškonių k., detalųjį planą. 
Planavimo organizatorius – Arūnas Gražulis. 
Planavimo tikslas – sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), padalijimas į iki 5 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Plano rengimo terminas - 2014 m. Plano rengėjas - UAB „Architektų pastogė“ Perkaso takas 3, Kaunas, tel. 861105026 – Rokas Bizulis, el.paštas:bizrok@gmail.com. 
Apie viešą svarstymą informuosime papildomai.

2013-12-31
Informuojame apie bendrąja tvarka baigtą rengti žemės sklypo, esančio Kauno r. sav., Užliedžių sen., Užliedžių k., Ledos g. 15, sklypo kad. Nr. 5283/0005:719 detalųjį planą. 
Detaliojo plano tikslas – Sklypo padalijimas į du sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Viešas svarstymas vyks 2014-02-06d. 10:00val. adresu  Ledos g. 2, Kauno r., Užliedžių k., Užliedžių seniūnija. Ten pat galima susipažinti su sprendiniais nuo 2014-01-23d.. iki 2014-02-06d.
Planavimo terminas: 2014m. I-II ketvirtis. 
Planavimo organizatorius – Stanislovas Karmilavičius Žeimenos g. 70-12, Kaunas, Gilma Staškienė ir Audrius Staškus Ledos g. 303, Užliedžių k., Užliedžių sen., Kauno r. tel. 8 615 16188 
Detaliojo plano rengėjas – UAB „Žemės matavimai“, projekto vadovas A. Lukšys. Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: UAB „Žemės matavimai“, Aukštaičių g. 9, Kaunas, Tel.867577777.

2013-12-31
Informuojame apie bendrąja tvarka baigtą rengti žemės sklypo, esančio Kauno r. sav., Akademijos sen., Akademijos mslt.,  sklypo kad. Nr. 5250/0005:475 detalųjį planą. 
Detaliojo plano tikslas – žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/ vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Viešas svarstymas vyks 2014-02-06d. 10:00val. adresu Universiteto g. 8, Kauno r., Akademijos seniūnija. Ten pat galima susipažinti su sprendiniais nuo 2014-01-23d. iki 2014-02-06d. 
Planavimo terminas: 2014m. I-II ketvirtis. 
Planavimo organizatorius – Lina Bardauskienė, Saugirdas Bardauskas, Kosmonautų g. 8-11, Jonava. Tel. 8 672 90068. 
Detaliojo plano rengėjas – UAB „Žemės matavimai“, projekto vadovas A. Lukšys. Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: UAB „Žemės matavimai“, Aukštaičių g. 9, Kaunas, Tel.867577777.

2013-12-30
Informacija apie pakartotiną supažindinimą su UAB „Ffortum Heat Lietuva“ planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaita
Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo (PAV) užsakovas, adresas telefonas, faksas: UAB „Fortum Heat Lietuva“, J. Jasinskio g. 16B, 03163 Vilnius, tel. (8 5) 243 0043, faks. (8 5) 278 8221
Planuojamos ūkinės veiklos PAV dokumentų rengėjas, adresas telefonas, faksas: UAB „Sweco Lietuva“, V.Gerulaičio g. 1, 08200 Vilnius, tel. (8 5) 262 2621, faks. (8 5) 261 7507
Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Kauno kogeneracinės jėgainės statyba ir veikla
Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Kauno laisvosios ekonominės zonos teritorija (Biruliškių k, Karmėlavos sen., Kauno r. sav., Kauno apskritis)
PAV subjektai, pagal kompetenciją išnagrinėję PAV dokumentus ir pateikę išvadas: Kauno rajono savivaldybės administracija;
Kauno miesto savivaldybės administracija;
Kauno visuomenės sveikatos centras;
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinis padalinys;
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Kauno apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba
Atsakinga institucija, priimsianti sprendimą dėl planuojamos veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje: Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, 09311 Vilnius, tel. 87066208, faks. 87066200, el. paštas: aaa@aaa.am.lt
Kur ir kada galima susipažinti su planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaita:  Susipažinti su PAV ataskaita per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo dienos galima:
UAB „Sweco Lietuva“ būstinėje – V.Gerulaičio g.1, 08200 Vilnius, tel. (8 5) 2622621, el. paštas:
antanas.jurkonis@sweco.lt, darbo dienomis nuo 7-30 iki 16-30 val.;
UAB „Fortum Heat Lietuva“ būstinėje - J. Jasinskio g. 16B, 03163 Vilnius, tel. (8 5) 243 0043, faks. (8 5) 278 8221, el. paštas: fiodor.kozliuk@fortum.com, darbo dienomis nuo 8 iki 17 val.
Kauno rajono savivaldybės administracijos būstinėje – Savanorių pr. 371, 49500 Kaunas, tel. (8 37) 305 503, faks. (8 37) 313 797, el. paštas: administratorius@krs.lt, darbo dienomis nuo 8 iki 17 val.
Pakartotinas viešas visuomenės supažindinimas su PAV ataskaita vyks: 2014 m. sausio 9 d. 18.00 val. adresu: Savanorių pr. 371, Kaunas, Kauno raj savivaldybės administracija (Administracijos didžiojoje salėje).
Informacija apie tai, kad pasiūlymai iki pakartotino viešo susirinkimo teikiami PAV dokumentų rengėjui, o pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai institucijai:  Pasiūlymus (raštu, el. paštu) galima teikti:
PAV dokumentų rengėjui - UAB „Sweco Lietuva“ (V.Gerulaičio g. 1, 08200 Vilnius).
Pasiūlymų kopijas galima teikti:
Atsakingai institucijai – Aplinkos apsaugos agentūra;
PAV subjektams:
 Kauno rajono savivaldybės administracija;
 Kauno miesto savivaldybės administracija;
 Kauno visuomenės sveikatos centras;
 Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinis padalinys;
 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Kauno apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba.

2013-12-30
Informuojame apie bendrąja tvarka baigtą rengti žemės sklypo, esančio Kauno r. sav., Akademijos sen., Akademijos mslt.,  sklypo kad. Nr. 5250/0005:475) detalųjį planą. 
Detaliojo plano tikslas – žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/ vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Viešas svarstymas vyks 2014-01-28d. 10:00val. adresu Universiteto g. 8, Kauno r., Akademijos seniūnija. Ten pat galima susipažinti su sprendiniais nuo 2014-01-14d. iki 2014-01-28d.  
Planavimo terminas: 2014m. II ketvirtis. 
Planavimo organizatorius – Lina Bardauskienė, Sauridas Bardauskas, Kosmonautų g. 8-11, Jonava. Tel. 8 672 90068. 
Detaliojo plano rengėjas – UAB „Žemės matavimai“, projekto vadovas A. Lukšys. Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: UAB „Žemės matavimai“, Aukštaičių g. 9, Kaunas, Tel.867577777.

2013-12-30
Informuojame apie bendrąja tvarka baigtą rengti žemės sklypo, esančio Kauno r. sav., Užliedžių sen., Užliedžių k., Ledos g. 15, sklypo kad. Nr. 5283/0005:719 detalųjį planą. 
Detaliojo plano tikslas – Sklypo padalijimas į du sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Viešas svarstymas vyks 2014-01-28d. 10:00val. adresu  Ledos g. 2, Kauno r., Užliedžių k., Užliedžių seniūnija. Ten pat galima susipažinti su sprendiniais nuo 2014-01-14d. iki 2014-01-28d.  
Planavimo terminas: 2014m. I ketvirtis. Planavimo organizatorius – Stanislovas Karmilavičius Žeimenos g. 70-12, Kaunas, Gilma Staškienė ir Audrius Staškus Ledos g. 303, Užliedžių k., Užliedžių sen., Kauno r. tel. 8 615 16188 
Detaliojo plano rengėjas – UAB „Žemės matavimai“, projekto vadovas A. Lukšys. Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: UAB „Žemės matavimai“, Aukštaičių g. 9, Kaunas, Tel.867577777.

2013-12-30
Informuojame kad pradedamas rengti bendrąja tvarka žemės sklypo kad. Nr. 5260/0008:8 Jonučių II k., Garliavos apyl. sen., Kauno r. sav. detalusis planas. 
Plano rengimo pagrindas: 2013-10-04 teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. S-1235, 2013-10-23 sąlygos detaliojo teritorijų planavimo dokumentams rengti Nr. SD-330. 
Planavimo tikslai: sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), padalijimas į iki 30(trisdešimties) sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Planavimo organizatoriai: Aušra Mikalauskienė, Mindaugas Mikalauskas. 
Detaliojo plano rengėjas-UAB “Planuotojai”, projekto vadovė-Rasa Pečiulienė, tel. 20 92 60, 8 699 53211, el. paštas rasa@planuotojai.lt.
Apie detaliojo plano viešo svarstymo tvarką, ekspoziciją bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.

2013-12-30
Informuojame, apie rengiamą žemės sklypo , adresu  Beržų g.19, Padauguvos k., Vilkijos apyl. sen., Kauno r.  formavimo ir pertvarkymo projektą.
Planavimo tikslas. Naujo kitos paskirties po esamu pastatu – unikalus Nr.440-2779-6932  formavimo pertvarkymo projektas.
Planavimo organizatorius: Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono skyrius.
Planavimo iniciatorius: UAB „Jovainė“.
Projekto rengėjas –VĮ Valstybės žemės fondas, Donelaičio g. 33, Kaunas, telef.8-37-223664
Susipažinti su parengtu projektu, taip pat pateikti pastabas, pretenzijas bei pasiūlymus dėl sprendinių galite VĮ Valstybės žemės fondo Kauno žemėtvarkos ir geodezijos skyriaus patalpose (Donelaičio g. 33-411, Kaunas, telef. 223664) nuo 2014-01-06, 10 darbo dienų iki viešo projekto svarstymo. 
Viešas projekto svarstymas su visuomene įvyks 2014-01-20, 10 val. VĮ Valstybės žemės fondo Kauno žemėtvarkos ir geodezijos skyriaus patalpose Donelaičio g. 33-411.

2013-12-30
Informuojame, kad pradedamas rengti bendrąja tvarka Kauno r. sav., Užliedžių sen., Žemaitkiemio k., sklypo (kadastrinis Nr.5283/0005:68) detalusis planas. 
Planavimo tikslas – sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos / pramonės ir sandėliavimo statinių statybos; komercinės paskirties objektų teritorijos / prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Planavimo organizatorius (pagal 2013-11-20 sutartį Nr. S-1432 „Dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“) - Romas Lenktis (atstovaujamas Birutės Staugienės), tel. 8 673 81551.
Preliminarus plano rengimo terminas - 2015 m.
Apie viešų procedūrų laiką ir vietą bus skelbiama papildomai.
Dėl informacijos, pageidavimų kreiptis į organizatorių arba plano rengėją UAB „Planuotojai“, Vasario 16-osios g. 8-6, Kaunas, nijole@planuotojai.lt, tel. (8 37) 209260

2013-12-30
Informuojame, kad pradedamas rengti bendrąja tvarka Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Stanaičių k., sklypo (kadastrinis Nr.5227/0002:5) detalusis planas.
Planavimo tikslas – sklypo padalijimas į 3 sklypus, dviejų atidalytų sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos / vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos; komercinės paskirties objektų teritorijos / prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos bei degalinių ir autoservisų statinių statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Planavimo organizatorius (pagal 2013-12-06 sutartį Nr. S-1519 „Dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“) - Kazimieras Tarvydas (atstovaujamas Žilvino Zigmanto Tarvydo), tel. 8 603 58010.
Preliminarus plano rengimo terminas - 2015 m.
Apie viešų procedūrų laiką ir vietą bus skelbiama papildomai.
Dėl informacijos, pageidavimų kreiptis į organizatorių arba plano rengėją UAB „Planuotojai“, Vasario 16-osios g. 8-6, Kaunas, nijole@planuotojai.lt, tel. (8 37)209260

2013-12-30
Informuojame, kad pradedamas rengti bendrąja tvarka Kauno r. sav., Alšėnų sen., Čebeliškės k., sklypo (kadastrinis Nr.5247/0018:11) detalusis planas.
Planavimo tikslas – žemės ūkio paskirties sklypo padalijimas į 2 sklypus, atidalyto sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas į kitą, padalijimas į apie 12 sklypų (gyvenamosios teritorijos / vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Planavimo organizatorius (pagal 2013-12-18 sutartį Nr. S-1590 „Dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“) - Eglė Uogintienė, tel. 8 683 06755.
Preliminarus plano rengimo terminas - 2015 m.
Apie viešų procedūrų laiką ir vietą bus skelbiama papildomai.
Dėl informacijos, pageidavimų kreiptis į organizatorių arba plano rengėją UAB „Planuotojai“, Vasario 16-osios g. 8-6, Kaunas, nijole@planuotojai.lt, tel. (8 37)209260

2013-12-30
Informuojame, kad pradedamas rengti bendrąja tvarka Kauno r. sav., Taurakiemio sen., Piliuonos k., Karjero g. 4, sklypo (kadastrinis Nr.5267/0010:71) detalusis planas.
Planavimo tikslas – sklypo padalijimas į 2 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas (gyvenamosios teritorijos / vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos).
Planavimo organizatoriai (pagal 2013-12-20 sutartį Nr. S-1625 „Dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“) - Vaiva Konovalenko, Algirda Gervytė, Valmantas Kundrotas, tel. 8 686 85454 (Vaivos).
Preliminarus plano rengimo terminas - 2015 m.
Apie viešų procedūrų laiką ir vietą bus skelbiama papildomai.
Dėl informacijos, pageidavimų kreiptis į organizatorius arba plano rengėją UAB „Planuotojai“, Vasario 16-osios g. 8-6, Kaunas, nijole@planuotojai.lt, tel. (8 37)209260

2013-12-30
Informuojame, kad pradedamas rengti Kauno r. sav., Domeikavos sen., Radikių k., Žvejų g. 3, sklypo (kadastrinis Nr.5217/0025:156) detalusis planas.
Planavimo tikslas – sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio (mėgėjų sodų žemės sklypai ir sodininkų bendrijų bendrojo naudojimo žemės sklypai / mėgėjų sodų žemės sklypų) į kitą (gyvenamosios teritorijos / vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), iki 0.04 ha įsiterpusio valstybinės žemės ploto prijungimas, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Planavimo organizatorius (pagal 2013-12-11 įsakymą Nr. ĮS-2202) - Kauno r. sav. administracijos direktorius.
Planavimo finansuotojas - Romualdas Daugėla (pagal 2013-12-16 sutartį Nr.S-1567 „Dėl detaliojo teritorijų planavimo finansavimo“, tel 8 684 74752.
Preliminarus plano rengimo terminas - 2015 m.
Apie viešų procedūrų laiką ir vietą bus skelbiama papildomai.
Dėl informacijos kreiptis į finansuotoją arba plano rengėją UAB „Planuotojai“, Vasario 16-osios g. 8-6, Kaunas, nijole@planuotojai.lt, tel. (8 37)209260

2013-12-30
Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo Kauno r.sav., Ringaudų sen., Virbališkių k., (kad.Nr. 5250/0016:125) detalusis planas.
Detaliojo plano rengimo pagrindas - Kauno r. sav. administracijos direktoriaus 2013-10-04 įsakymas Nr. ĮS-1724 „Dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo", 2013-10-22 Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. S-1288, planavimo sąlygų sąvadas 2013-11-20, Nr. DP-391.
Planavimo tikslas: sklypo padalijimas, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos)(iki 27 sklypų), (inžinerinės infrastruktūros teritorijos/susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams)(iki 2sklypų), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Apytikris detaliojo plano rengimo terminas - 2013 m. IV ketv. - 2014 m. IV ketv.
Planavimo organizatorius – Rimantas Vilkas, atstovaujamas Audriaus Vilko.
Detaliojo plano rengėjas - UAB „Toposfera". Gauti informaciją apie rengiamą planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima UAB „Toposfera“ patalpose, adresu: Raudondvario pl. 150-215, Kaunas, P.V. Inga Cibulskienė, tel. 8(604)40064, el.paštas inga.cibulskiene@gmail.com. 
Apie teritorijų planavimo dokumento projekto viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.

2013-12-20
Informuojame apie rengiamą žemės sklypo kad. Nr. 5250/0013:20 Poderiškių k., Ringaudų sen., Kauno r., detalųjį planą.
Planavimo tikslas - žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (naudojimo būdas- gyvenamosios teritorijos, naudojimo pobūdis- vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), ir padalijimas į iki 30 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Planavimo organizatorius - Planavimo organizatorius- Ona Jakštienė, gyv. Lygioji g. 13, Kaune, tel.: 8612 75814. 
Plano rengėjas - architektas Mindaugas Kupčikas, gyv. Geležinio vilko g. 26-40, Kaune, tel. 8 610 34 623, el. paštas: 4mindaugas@gmail.com. 
Susipažinti su sprendiniais galima pas plano rengėją ar organizatorių nuo 2013-12-21 iki 2014-01-24. Vieša ekspozicija vyks Ringaudų seniūnijos patalpose Šiltnamių g. 1, Noreikiškių k., Ringaudų sen., Kauno r., nuo 2014-01-10 iki 2014-01-24. 
Viešas susirinkimas vyks 2014-01-24 14 val. ten pat. Pastabas teikti pl. organizatoriui ar rengėjui iki 2014-01-24.

2013-12-20
Informuojame, kad parengtas bendrąja tvarka Kauno r. sav., Samylų sen., Šlienavos k., Samylų g. 35, sklypo (kadastrinis Nr.5280/0010:35) detalusis planas.
Planavimo tikslas – sklypo padalijimas į iki 6 sklypų, 1 sklypo žemės naudojimo būdo ir pobūdžio keitimas (į inžinerinės infrastruktūros terotorijos / susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Planavimo organizatoriai - Marija Vida Rudokienė, Rimantas Petraitis, Ženonas Petraitis, tel. 8 686 54013. 
Plano rengėja - UAB „Planuotojai“, Vasario 16-osios g. 8-6, LT-44250 Kaunas, tel. (8*37) 209260, el.p. info@planuotojai.lt, proj. vadovė Nijolė Tuleikienė.
Vieša projekto ekspozicija nuo 2014-01-16 iki 2014-01-30 Samylų seniūnijoje. 
Viešo svarstymo susirinkimas vyks 2014-01-30, 14 val. plano rengėjos UAB „Planuotojai" patalpose, Vasario 16-osios 8-6, Kaune, info@planuotojai.lt, tel. 8 37 209260. 
Susipažinti su parengtais sprendiniais (jei pageidaujate) bei raštu teikti pasiūlymus ir pretenzijas planavimo organizatoriui ar projekto rengėjai galima nuo 2013-01-02 iki 2013-01-30 (ne vėliau kaip iki susirinkimo pabaigos).

2013-12-19
Informuojame, kad rengiamas žemės sklypų (kad. Nr. 5227/0002:264 ir kad. Nr. 5227/0002:320) Stanaičių k., Garliavos apyl. sen., Kauno r. sav., detalusis planas. 
Planavimo tikslas sklypų sujungimas, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (komercinės paskirties objektų teritorijos/ prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos/degalinių ir autoservisų statinių statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. 
Projekto rengimo terminas- 2013 m. IV- 2014m II ketvirtis. 
Pasikonsultuoti dėl rengiamų detaliojo plano sprendinių galima nuo 2014m. sausio 10d. iki 2014 m. vasario 10d. Tunelio g. 16, Kaune. 
Viešas susirinkimas vyks 2014 m. vasario 11d. 10 val. Tunelio g. 16, Kaune. Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Garliavos apyl. seniūnijos patalpose ir Tunelio g. 16, Kaune. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. 
Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. 
Detaliojo plano organizatorius J. Soraka, tel. 8 687 79081, detaliojo plano rengėja UAB „Ateivis LT“, tel. 8 675 47596, e-paštas info@ateivis.lt

2013-12-19
Informuojame, kad rengiamas Kauno r. sav., Taurakiemio sen., Piliuonos k., žemės sklypo kad. Nr. 5267/0009:82 detalusis planas. 
Planavimo tikslas sklypo padalijimas, vieną dalį paliekant žemės ūkio paskirties, kitos dalies pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) ir padalijimas į iki 18 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. 
Projekto rengimo terminas- 2013 m. IV- 2014m II ketvirtis. Pasikonsultuoti dėl rengiamų detaliojo plano sprendinių galima nuo 2014m. sausio 10d. iki 2014 m. vasario 10d. Tunelio g. 16, Kaune. 
Viešas susirinkimas vyks 2014 m. vasario 11d. 11 val. Tunelio g. 16, Kaune. Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Taurakiemio seniūnijos patalpose ir Tunelio g. 16, Kaune. 
Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatorei teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. 
Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. 
Detaliojo plano organizatorė – S. Varkalytė, tel. 8 612 84856, detaliojo plano rengėja UAB „Ateivis LT“, tel. 8 675 47596, e-paštas info@ateivis.lt

2013-12-19
Informuojame, kad rengiamas Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Karkazų k., žemės sklypo kad. Nr. 5260/0003:251 detalusis planas. 
Planavimo tikslas žemės sklypo padalijimas į iki 27 (dvidešimt septynių) sklypų, iki 25 (dvidešimt penkių) atidalytų sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. 
Projekto rengimo terminas- 2013 m. IV- 2014m II ketvirtis. 
Pasikonsultuoti dėl rengiamų detaliojo plano sprendinių galima nuo 2014m. sausio 10d. iki 2014 m. vasario 10d. Tunelio g. 16, Kaune. 
Viešas susirinkimas vyks 2014 m. vasario 11d. 10 val. Tunelio g. 16, Kaune. Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Garliavos apyl. seniūnijos patalpose ir Tunelio g. 16, Kaune. 
Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatorei teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. 
Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. 
Detaliojo plano organizatorė D. Sirvydienė, tel. 8 675 47596, detaliojo plano rengėja UAB „Ateivis LT“, tel. 8 675 47596, e-paštas info@ateivis.lt

2013-12-19
Informuojame, kad rengiamas Kauno r. sav., Ringaudų sen., Pyplių k., žemės sklypų kad. Nr. 5250/0016:20 ir kad. Nr. 5250/0016:61 detalusis planas. 
Planavimo tikslas žemės sklypo padalijimas į iki 6 (šešių) sklypų, iki 5 (penkių) atidalytų sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/ vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. 
Projekto rengimo terminas- 2013 m. IV- 2014m II ketvirtis. 
Pasikonsultuoti dėl rengiamų detaliojo plano sprendinių galima nuo 2014m. sausio 10d. iki 2014 m. vasario 10d. Tunelio g. 16, Kaune. 
Viešas susirinkimas vyks 2014 m. vasario 11d. 11 val. Tunelio g. 16, Kaune. Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Ringaudų seniūnijos patalpose ir Tunelio g. 16, Kaune.
Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. 
Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. 
Detaliojo plano organizatorius A. Steponas, tel. 8 676 21050, detaliojo plano rengėja UAB „Ateivis LT“, tel. 8 675 47596, e-paštas info@ateivis.lt

2013-12-19
Rengiamas Kauno r. sav., Alšėnų sen., Čebeliškės k., žemės sklypo kad. Nr. 5247/0006:33 detalusis planas. 
Planavimo tikslas žemės sklypo padalijimas į iki 15 (penkiolikos) sklypų, iki 14 (keturiolikos) atidalytų sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), 1 (vieną) sklypą paliekant žemės ūkio paskirties, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. Projekto rengimo terminas- 2013 m. IV- 2014m II ketvirtis. 
Pasikonsultuoti dėl rengiamų detaliojo plano sprendinių galima nuo 2014m. sausio 10d. iki 2014 m. vasario 10d. Tunelio g. 16, Kaune. Viešas susirinkimas vyks 2014 m. vasario 11d. 11 val. Tunelio g. 16, Kaune. 
Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Alšėnų seniūnijos patalpose ir Tunelio g. 16, Kaune. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatorei teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. 
Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. 
Detaliojo plano organizatorė – S. Liutkuvienė, tel. 8 688 03303, detaliojo plano rengėja UAB „Ateivis LT“, tel. 8 675 47596, e-paštas info@ateivis.lt

2013-12-19
Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo, esančio Kauno r. sav., Užliedžių sen., Naujųjų Muniškių k., Jurginų g. 15 formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas – suformuoti po nuosavybės teise turimais pastatais (registro išrašo Nr. 20/170095-gyvenamas namas, unikalus Nr. 5296-5031-2011; garažas, unikalus nr. 4400-2623-2482; daržinė, unikalus Nr. 4400-2623-2517; ūkio pastatas, unikalus Nr. 4400-2623-2439; ūkio pastatas, unikalus nr. 4400-2623-2460; kiemo statiniai, unikalus Nr. 4400-2623-2528) rengti naujo kitos paskirties valstybinės žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą.
Planavimo organizatorius – Dalia Adomavičienė (gyv. Kauno r. sav., Užliedžių sen., Naujųjų Muniškių k., Jurginų g. 15).
Projekto rengėjas – UAB „Žemės sklypas“,
Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2013 m. gruodžio 27 d. 10 darbo dienų.
Viešas projekto svarstymas vyks 2014 m. sausio 14 d. 9.00 val. įmonės patalpose, adresu: 
Žalgirio 19, Raudondvario k., Kauno r., mob. 8 672 42340) el. p. anenartaviciene@gmail.com.

2013-12-19
Informuojame apie pradedamą rengti valstybinės reikšmės magistralinio kelio A5 Kaunas-Marijampolė-Suvalkai  ruožo nuo 17,34 iki 21,85 km (dešinės pusės) rekonstravimo projektą Kauno rajone
Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos užsakymu UAB „Kelprojektas“ pradeda rengti valstybinės reikšmės magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalakai ruožo nuo 17,34 iki 21,85 km rekonstravimo projektą.
Statinio statybvietės adresas – Kauno rajono savivaldybė, Garliavos apylinkių ir Alšėnų seniūnijos, valstybinės reikšmės magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalakai ruožas nuo 17,34 iki 21,85 km.
Statinio naudojimo paskirtis – inžinerinis statinys (susisiekimo komunikacijos).
Projektavimo darbų pradžia – 2013 m. IV ketvirtis.
Projektavimo darbų pabaiga – 2013 m. II ketvirtis.
Projekto rengėjas – UAB „Kelprojektas“ Kelių skyrius (I. Kanto g. 25, LT-44002 Kaunas, projekto vadovas G. Boruta tel. (8 37) 22 04 83, mob. (8 620) 39821, faksas (8 37)  20 52 27, adresas internete: www.kelprojektas.lt, elektroninis paštas: genius.boruta@kelprojektas.lt.
Statytojas – Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, J. Basanavičiaus g. 36/2, LT-03109 Vilnius, tel. (8 5) 232 9600, faksas (8 5) 232 9609, elektroninis paštas: lakd@lakd.lt. 
Su projektiniais sprendiniais galima susipažinti pirmadieniais nuo 700 val. iki 1100 val. projekto rengėjo nurodytu adresu. 
Pasiūlymus dėl projektinių sprendinių galima teikti iki viešo susirinkimo elektroniniu paštu arba raštu projekto rengėjo nurodytu adresu. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (vieta, adresas ir laikas) bus informuojama papildomai.

2013-12-19
Informuojame, kad parengtas Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k., sklypų kadastriniai Nr. 5233/0010:149, Nr. 5233/0010:65, Nr. 5233/0010:143, Nr. 5233/0010:66, Nr. 5233/0010:255, Nr. 5233/0010:122, Nr. 5233/0010:90, Nr. 5233/0010:80, Nr. 5233/0010:109, Nr. 5233/0010:273, detalusis planas.
Planavimo pagrindas – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. gruodžio 19 d. įsakymas Nr. ĮS-2079 „Dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“.
Detaliojo planavimo organizatorius – Kauno laisvosios ekonominės zonos valdymo UAB, Terminalo g. 3, Biruliškių k., 54469 Kauno r., tel. 8 (37) 399299, faksas 8 (37) 399199, marketing@ftz.lt, tinklalapis: www.ftz.lt.
Detaliojo plano rengėjas – UAB „Sweco Lietuva“, V.Gerulaičio g. 1, 08200 Vilnius, tel. 8 (5) 2622621, faksas 8 (5) 2617507, info@sweco.lt, tinklalapis: www.sweco.lt.
Detaliojo planavimo tikslai – sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos), jų sujungimas su kitos paskirties žemės sklypu Nr. 5233/0010:273 ir padalijimas į iki 6 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Planavimo darbų programa – planavimo proceso etapai: 
1 etapas – parengiamasis etapas;
2 etapas – detaliojo plano rengimo etapas (vadovaujantis LR Teritorijų planavimo įstatymo 25 straipsnio 1 punktu, detaliojo plano rengimo etapo stadijos yra sujungiamos);
3 etapas – sprendinių pasekmių vertinimo etapas;
4 etapas – baigiamasis etapas: 
 detaliojo plano sprendinių svarstymo ir derinimo stadija;
 detaliojo plano tvirtinimo stadija.
Detaliojo plano derinimo, tvirtinimo ir viešojo svarstymo su visuomene tvarka - bendroji.
Planuojamas žemės sklypų naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, pobūdis – pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos.
Viename iš suplanuotų  žemės sklypų numatoma Kauno kogeneracinės jėgainės statyba.
Detaliojo plano projekto rengimo terminas: 2013 m. birželis – 2014 m. gegužė.
Viešas svarstymas – su parengto detaliojo plano projekto sprendiniais galima susipažinti nuo 2014 m. sausio 13 d. planavimo organizatoriaus ir detaliojo plano rengėjo buveinėse nurodytais adresais.
Parengto detaliojo plano projekto vieša ekspozicija vyks nuo 2014 m. sausio 20 d. iki 2014 m. vasario 11 d. Kauno rajono savivaldybės Karmėlavos seniūnijos buveinėje Vilniaus g. 65a , Karmėlavoje, Kauno rajone.
Viešas susirinkimas įvyks 2014 m. vasario 11 d. 16.00 val. Kauno rajono savivaldybės Karmėlavos seniūnijos buveinėje Vilniaus g. 65a , Karmėlavoje, Kauno rajone.
Pasiūlymų teikimo tvarka – pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių planavimo organizatoriui arba plano rengėjui teikiami raštu aukščiau nurodytais adresais visą planavimo laikotarpį iki viešojo susirinkimo pabaigos.

2013-12-18
Informuojame apie rengiamą detalųjį planą:
1.Planavimo tikslas:Sklypo teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.Teritorijos adresas:Kauno rajono sav.,Lapių seniūnija,Drąseikių km.,Pamiškės g.Nr.7,sklypo kad.Nr.5240/0039:4,sklypo plotas-0,0800ha.Planavimo organizatoriai:Rasa Varzovienė,Vitalijus Varzovas:Kovo 11-osiosg.29-79, Kaunas.868306510.
Detaliojo plano viešas svarstymas įvyks 2014 m.sausio 31d.14val.A.Merkio g.1,Lapių mstl.,Lapių seniūnija,Kauno raj.
Projekto vieša ekspozicija nuo 2014 m.sausio 17d. iki sausio 30d.Kauno rajono savivaldybės ir Kauno raj.,Lapių seniūnijos skelbimų lentose.Pastabas ir pasiūlymus teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos projekto rengėjui arba planavimo organizatoriui.
Projekto rengėjas:Rimos Tvarionavičiutės ind.įmonė.Tel.865538026,el.p.tvrima@gmail.com adresas:Neries krantinė 9-40, Kaunas.

2013-12-18
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti žemės sklypo, esančio Kauno r. sav., Akademijos sen., Akademijos mslt., sklypo kad. Nr. 5250/0005:475) detalųjį planą. 
Detaliojo plano tikslas – žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/ vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Planavimo terminas: 2014m. I-II ketvirtis. 
Planavimo organizatorius – Lina Bardauskienė, Sauridas Bardauskas, Kosmonautų g. 8-11, Jonava. Tel. 8 672 90068. 
Detaliojo plano rengėjas – UAB „Žemės matavimai“, projekto vadovas A. Lukšys. Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: UAB „Žemės matavimai“, Aukštaičių g. 9, Kaunas, Tel.867577777. 
Apie detaliojo plano viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.

2013-12-18
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti žemės sklypo, esančio Kauno r. sav., Užliedžių sen., Užliedžių k., Ledos g. 15, sklypo kad. Nr. 5283/0005:719 detalųjį planą. 
Detaliojo plano tikslas – Sklypo padalijimas į du sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Planavimo terminas: 2014m. I-II ketvirtis. 
Planavimo organizatorius – Stanislovas Karmilavičius Žeimenos g. 70-12, Kaunas, Gilma Staškienė ir Audrius Staškus Ledos g. 303, Užliedžių k., Užliedžių sen., Kauno r. tel. 8 615 16188 
Detaliojo plano rengėjas – UAB „Žemės matavimai“, projekto vadovas A. Lukšys. Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: UAB „Žemės matavimai“, Aukštaičių g. 9, Kaunas, Tel.867577777. 
Apie detaliojo plano viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.
2013-12-18
informuojame, apie rengiamą žemės sklypo Rytmečio g.16, Voškonių k.,Domeikavos
sen.,Kauno r.sav., (apie 0,2628 ha) formavimo ir pertvarkymo projektą.
 Planavimo tikslas – naudojamo kitos paskirties ( naudojimo būdas-gyvenamosios teritorijos) valstybinės žemės sklypo po gyvenamuoju namu (unikalus Nr.5298-4010-5019) ir kitais priklausiniais suformavimas.
 Projekto rengėjas: UAB „Geomastas“ . Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2013 m. gruodžio mėn. 18d. , 10 d.d.. Susipažinti su projektu prašome įmonės patalpose , adresu : Kuršių g.7 , Kaunas. (tel. 8 657 63440, el p. geomastas4@geomastas.lt).

2013-12-18
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti sklypo (kadastro Nr. 5233/0013:87), esančio Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Sergeičikų II k. detalųjį planą. Planavimo organizatoriai – Natalija Kiliotaitienė, Aidas Kiliotaitis, Tatjana Uca. 
Planavimo tikslas – sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) ir padalijimas į iki 5 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Plano rengimo terminas – 2013 - 2014 m. 
Plano rengėjas - UAB „Architektų pastogė“ Perkaso takas 3, Kaunas, tel. 861105026 – Rokas Bizulis, el.paštas:bizrok@gmail.com. 
Apie viešą svarstymą informuosime papildomai.

2013-12-18
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti sklypo (kadastro Nr. 5247/0012:300), esančio Kauno r. sav., Alšėnų sen., Mastaičių k. detalųjį planą. 
Planavimo organizatoriai – Marija Paršaitytė, Saulius Kurauskas, Daiva Kurauskienė. 
Planavimo tikslas – žemės sklypo padalijimas į 2 sklypus, 1 atidalyto sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), 1 sklypą paliekant žemės ūkio paskirties, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Plano rengimo terminas – 2013 - 2014 m. 
Plano rengėjas - UAB „Architektų pastogė“ Perkaso takas 3, Kaunas, tel. 861105026 – Rokas Bizulis, el.paštas:bizrok@gmail.com. 
Apie viešą svarstymą informuosime papildomai.
 
2013-12-18
Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004m. Rugpjūčio 11d. Įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgivendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas žemės sklypo, kad. Nr. 5273/0013:284 Raželių k., Rokų sen., Kauno r.sav. ( Rokų k.v.) , kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti . Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka. 
Planavimo tikslas: Ūkininko sodybos vietos suformavimas.
Planavimo organizatorius: Tadas Celiešius gyv. Plento g. 7-79, Kaunas tel. 8 -600-54217 
Projekto rengėjas: Jolitos Zigmantienės įmonė adresas Naujakurių g. 3, Raudondvario k., Kauno r. sav. Vadovas Jolita Zigmantienė ( tel. 8- 611 -16858, el p. jolitaraud@gmail.com).
Pasiūlymus teikti sklypo savininkui ir projekto rengėjui iki 2014-01-24. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2014-01-10 d. 10 darbo dienų , įmonės patalpose , adresu Naujakurių g.3 , Raudondvario k. Kauno r.sav.

2013-12-18
Informuojame apie bendrąja tvarka pradėtą rengti Kauno r. sav., Alšėnų sen., Jonučių k., sklypo (kad. Nr. 5247/0009:75), detalųjį planą. 
Detaliojo plano tikslas: sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Planavimo organizavimo pagrindas: 2013-04-22 detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. S-541. Planavimo organizatorius: Genovaitė Sakalauskienė, Kalno g. 3, Gelgaudiškis, Šakių r. sav., tel.: 8-612-15914.
Detaliojo plano rengėjas: Architektas A. Sinkevičius, Individualios veiklos vykdymo pažyma Nr. (16.44-11V)-R3-552 Žalumynų g. 54, Vilkaviškis, tel. 8-613-67471, el. p. arnoldas4@yahoo.com Su parengtu detaliuoju planu susipažinti bei pasiūlymus teikti galima nuo 2013-12-20 iki 2014-01-29 darbo dienomis planavimo organizatoriui ar rengėjui. 
Vieša detaliojo plano ekspozicija vyks nuo 2014-01-14 iki 2014-01-29 Kauno rajono savivaldybės Alšėnų seniūnijoje, adresu: Mokslo g. 2, Mastaičių k., Kauno r. sav. Detaliojo plano svarstymo su visuomene susirinkimas įvyks 2014-01-29, 16 val. Alšėnų seniūnijoje, Mokslo g. 2, Mastaičių k., Kauno r. sav.

2013-12-18
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą Kauno r. sav., Alšėnų sen., Jonučių k., sklypo (kad. Nr. 5247/0009:75), detalųjį planą. 
Detaliojo plano tikslas: sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Planavimo organizavimo pagrindas: 2013-04-22 detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. S-541. 
Planavimo organizatorius: Genovaitė Sakalauskienė, Kalno g. 3, Gelgaudiškis, Šakių r. sav., tel.: 8-612-15914.
Detaliojo plano rengėjas: Architektas A. Sinkevičius, Individualios veiklos vykdymo pažyma Nr. (16.44-11V)-R3-552 Žalumynų g. 54, Vilkaviškis, tel. 8-613-67471, el. p. arnoldas4@yahoo.com
Su parengtu detaliuoju planu susipažinti bei pasiūlymus teikti galima nuo 2013-12-20 iki 2014-01-29 darbo dienomis planavimo organizatoriui ar rengėjui. Vieša detaliojo plano ekspozicija vyks nuo 2014-01-14 iki 2014-01-29 Kauno rajono savivaldybės Alšėnų seniūnijoje, adresu: Mokslo g. 2, Mastaičių k., Kauno r. sav. Detaliojo plano svarstymo su visuomene susirinkimas įvyks 2014-01-29, 16 val. Alšėnų seniūnijoje, Mokslo g. 2, Mastaičių k., Kauno r. sav.

2013-12-18
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą žemės sklypo Kauno r.. sav. Domeikavos sen. Šakių k., kadastrinis Nr. 5217/0014:429 detalųjį planą.
Planavimo tikslai: žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/ vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), padalijimas, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Rengiant detalųjį planą strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas. 
Viešas svarstymas vyksta bendrąja tvarka. Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galima nuo 2013-12-20 iki 2014-01-30, UAB ,,P.A.R.Y.Ž.I.U.S.” patalpose, Vilniaus g. 4, Vilniuje, tel. (8-5) 2388 300, (8-699) 17 511. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2014-01-15 iki 2014-01-30, UAB “P.A.R.Y.Ž.I.U.S.” patalpose ir Domeikavos seniūnijos skelbimų lentoje, adresu Bažnyčios g. 2, Domeikavos k., Kauno rajonas. 
Sprendinių viešas aptarimas įvyks , Domeikavos seniūnijos patalpose, 2014-01-30, 11 val. adresu Bažnyčios g. 2, Domeikavos k., Kauno rajonas. Pasiūlymus raštu galite siųsti rengėjui nurodytu adresu arba pateikti viešo susirinkimo dieną iki viešo aptarimo pabaigos. 
Planavimo organizatorius: Antanas Andriuškevičius ( tel.: +370655 25667), Eurika Poskaitė, Vanda Skučienė.
Detaliojo plano rengėjas: UAB “P.A.R.Y.Ž.I.U.S.”, Tilto g. 35/4, LT-01101 Vilnius,
Projekto vadovas, architektas Dalius Dainys, tel. +37069917511, e-paštas: paryzius@paryzius.lt

2013-12-13
Informuojame, apie parengtą žemės sklypo Sodų g. 47, Ežerėlio m., Ežerėlio sen.  Kauno r. sav., planą, prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui. 
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas: žemės sklypo suformavimas laisvoje valstybinėje žemėje.
Žemės sklypo plano rengimą inicijuoja Brigita Adamkevičienė, gyv. Sodų g. 47, Ežerėlio m., Ežerėlio sen.  Kauno r. sav.
Plano rengėjas UAB „GEORAIMONDA“, sliutkeviciene@gmail.com, Sonata Liutkevičienė tel. 8-605-45942.
Susipažinti su parengto žemės sklypo plano sprendiniais galima nuo 2013 m. gruodžio 17 d. iki 2014 m. sausio 6 d. sklypo plano rengėjo UAB „GEORAIMONDA“ patalpose, Vytauto pr. 43A, Kaunas.
Pasiūlymus dėl sklypo plano sprendinių, galima reikšti plano rengėjui arba Kauno rajono savivaldybės administracijai (Savanorių pr. 371, 49500, Kaunas) ne vėliau kaip iki 2014 m. sausio 6 d.

2013-12-13
Informuojame, apie rengiamą žemės sklypo  Rytmečio g.18, Voškonių k.,Domeikavos sen.,Kauno r.sav., (apie 0,1963 ha) formavimo ir pertvarkymo projektą.
Planavimo tikslas – naudojamo kitos paskirties ( naudojimo būdas-gyvenamosios teritorijos) valstybinės žemės sklypo po gyvenamuoju namu (unikalus Nr.5298-7010-5010) ir kitais priklausiniais suformavimas.
Projekto rengėjas: UAB „Geomastas“ . 
Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2013 m. gruodžio mėn. 16d. , 10 d.d.. Susipažinti su projektu prašome įmonės  patalpose , adresu : Kuršių g.7 , Kaunas. (tel. 8 657 63440, el p. geomastas4@geomastas.lt).

2013-12-13
Informuojame apie bendrąja tvarka rengiamą sklypo kad. Nr. 5283/0007:936 Kauno r. sav., Užliedžių sen., Vijūkų k. pagr. žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio į kitą (vienbučių ir dvibučių gyv. pastatų statybos), padalijimo į sklypus,  teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamentų nustatymo detalųjį planą. 
Viešas susirinkimas įvyks 2014 m. sausio 23 d. 13 val. Užliedžių seniūnijos patalpose, Ledos g. 2, Užliedžiuose. 
Vieša projekto ekspozicija- 10 darbo dienų, iki susirinkimo, seniūnijos skelbimų lentoje. 
Organizatorius: B. Blaževičienė, Ristūnų g. 3, Kaunas, tel. (8 677) 15926. 
Rengėjas- J. Šarakauskas, tel. (8 684) 84894, Nepriklausomybės a. 7-5, Kaunas, el. paštas: jonas.sarakauskas@gmail.com. 
Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas dėl rengiamo dokumento teikti raštu organizatoriui arba rengėjui iki viešo susirinkimo pabaigos.

2013-12-13
Informuojame, kad pradedami rengti bendrąją tvarka sklypų: 1,1512ha žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. nr. 5217/0008:577), Ražių k., Domeikavos sen., Kauno raj., 0,1528ha žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. nr. 5217/0008:578), Ražių k., Domeikavos sen., Kauno raj. ir 0,5200 ha žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. nr. 5217/0010:815), Ražių k., Domeikavos sen., Kauno raj., detalieji planai.
Planavimo tikslai: sklypo kad. nr. 5217/0008:577 - esamo sklypo padalijimas į iki 11 sklypų ir 10 atidalytų sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas į kitą (gyvenamosios teritorijos/ vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų statybos), 1 atidalyto sklypo į kitą (inžinerinės infrastruktūros/ susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas;
sklypo kad. nr. 5217/0008:578 - žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/ vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas;
sklypo kad. nr. 5217/0010:815 - žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/ vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), padalijimas į 2 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Detaliųjų planų viešųjų svarstymų laikas ir vieta bus nurodyti papildomai. 
Detaliojo plano rengėjas: VšĮ “Statybos idėjų centras”, Karaliaus Mindaugo pr. 9, LT-44287, Kaunas. Gauti informaciją apie detaliuosius planus, susipažinti su rengiama dokumentacija galima: tel. (8~37) 320 350,  tel./ faks. 422 004, el. p. ilona@cedra.lt.
Planavimo organizatorius: Regina Malinauskienė; Antanina Piragienė; Genovaitė Levulienė; Jadvyga Mikeliūnienė.
Pasiūlymus galima teikti raštu planavimo rengėjams nurodytu adresu.

2013-12-13
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti žemės sklypų Kauno r. sav., Ringaudų sen., Miriniškių k., sklypų kadastriniai Nr. 5250/0006:847, Nr. 5250/0006:640, detalųjį planą, pagal 2013-11-05 Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pasirašytą Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartį Nr. S-1336. 
Planavimo tikslas - pakeisti žemės sklypų pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), padalyti į iki 15 sklypų, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą bei statybos reglamentą. 
Planavimo organizatoriai M. Eimutis, T. Klimavičius. 
Detaliojo plano rengėjas UAB „Etapas“, V. Putvinskio g. 17-4, Kaunas, tel. 8657 88822.

2013-12-13
Informuojame, kad bendrąja tvarka yra parengtas žemės sklypų Kauno r. sav., Ringaudų sen., Miriniškių k., sklypų kadastriniai Nr. 5250/0006:847, Nr. 5250/0006:640, detalusis planas, kurio tikslas – pakeisti žemės sklypų pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), padalyti į iki 15 sklypų, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą bei statybos reglamentą. 
Rengiant detalųjį planą strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas. 
Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galite nuo 2013-12-12 iki 2014-01-17 Kauno rajono Ringaudų seniūnijoje. 
Detaliojo plano sprendinių viešas aptarimas įvyks UAB „Etapas“ patalpose, V. Putvinskio g. 17-4, Kaune, 2014-01-17, 10 val. 
Pasiūlymus raštu dėl detaliojo plano sprendinių galite siųsti detaliojo plano rengėjui nurodytu adresu arba pateikti viešo susirinkimo dieną iki viešo aptarimo pabaigos. 
Detaliojo plano organizatoriai M. Eimutis, T. Klimavičius. 
Detaliojo plano rengėjas UAB „Etapas“, V. Putvinskio g. 17-4, Kaunas, telefonas pasiteirauti 8657 88822, el.p. info@etapas.lt.

2013-12-13
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti žemės sklypo Kauno r. sav., Domeikavos sen., Smiltynų I k., sklypo kadastrinis Nr. 5217/0013:98, detalųjį planą, pagal 2013-11-05 Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pasirašytą 
Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartį Nr. S-1337. 
Planavimo tikslas - padalyti žemės sklypą į iki 60 sklypų, pakeisti žemės sklypų pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) bei miškų ūkio (rekreacinių miškų sklypai), nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą bei statybos reglamentą. 
Planavimo organizatorius G. T. Jarmalavičius. 
Detaliojo plano rengėjas UAB „Etapas“, V. Putvinskio g. 17-4, Kaunas, tel. 8657 88822.

2013-12-13
Informuojame, kad bendrąja tvarka yra parengtas 7,8625 ha žemės sklypo Kauno r. sav., Domeikavos sen., Smiltynų I k., kadastrinis Nr. 5217/0013:98, detalusis planas, kurio tikslas – padalyti žemės sklypą į iki 60 sklypų, pakeisti žemės sklypų pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) bei miškų ūkio (rekreacinių miškų sklypai), nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą bei statybos reglamentą. 
Rengiant detalųjį planą strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas. 
Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galite nuo 2013-12-12 iki 2014-01-17 Kauno rajono Domeikavos seniūnijoje. Detaliojo plano sprendinių viešas aptarimas įvyks UAB „Etapas“ patalpose, V. Putvinskio g. 17-4, Kaune, 2014-01-17, 11 val. 
Pasiūlymus raštu dėl detaliojo plano sprendinių galite siųsti detaliojo plano rengėjui nurodytu adresu arba pateikti viešo susirinkimo dieną iki viešo aptarimo pabaigos. 
Detaliojo plano organizatorius G. T. Jarmalavičius. 
Detaliojo plano rengėjas UAB „Etapas“, V. Putvinskio g. 17-4, Kaunas, telefonas pasiteirauti 8657 88822, el.p. info@etapas.lt.

2013-12-12
Informuojame apie rengiamą žemės sklypo prie pastatų Vydūno al.28, Vilkijos m., Kauno r.sav., planą, prilyginamą teritorijų planavimo dokumentui.
Planavimo tikslas - suformuoti naudojamą valstybinės žemės sklypą esamiems pastatams ( registro Nr.20/190013) Vydūno al.28, Vilkijos m., Kauno r.sav., eksplotuoti.
Planavimo iniciatoriai: - Vytautas Petraitis, Lina Petraitienė, Danguolė Bronė Stakeliūnaitė, Dalia Smolenskienė.
Sklypo plano rengėjas - Jolitos Zigmantienės įmonė, projekto vadovė- Jolita Zigmantienė tel. 8 611 16858, el. paštas: jolitaraud@gmail.com 
Su parengtu žemės sklypo planu galima susipažinti plano rengėjo patalpose: Naujakurių g.3, Raudondvario k,.Kauno r.sav., bei motyvuotus pasiūlymus ir pastabas dėl plano sprendinių galima teikti raštu Kauno rajono savivaldybės administracijai( Savanorių pr.371, Kaunas) nuo2014-01-03 iki 2014-01-17.

2013-12-12
nformuojame apie rengiamą žemės sklypo prie pastatų Vydūno al.14A, Vilkijos m., Kauno r.sav., planą, prilyginamą teritorijų planavimo dokumentui.
Planavimo tikslas - suformuoti naudojamą valstybinės žemės sklypą esamiems pastatams ( registro Nr.20/189999) Vydūno al.14A, Vilkijos m., Kauno r.sav., eksplotuoti.
Planavimo iniciatorius: - Laura Kringelienė,atstovaujama įgalioto asmens Algimanto Smolensko, pagal Kauno r.1-ojo notarų biuro 2013-07-02 išduotą įgaliojimą, notarinio registro Nr.2-7115.
Sklypo plano rengėjas - Jolitos Zigmantienės įmonė, projekto vadovė- Jolita Zigmantienė tel. 8 611 16858, el. paštas: jolitaraud@gmail.com 
Su parengtu žemės sklypo planu galima susipažinti plano rengėjo patalpose: Naujakurių g.3, Raudondvario k,.Kauno r.sav., bei motyvuotus pasiūlymus ir pastabas dėl plano sprendinių galima teikti raštu Kauno rajono savivaldybės administracijai( Savanorių pr.371, Kaunas) nuo2014-01-03 iki 2014-01-17.

2013-12-12
Informuojame, kad yra rengiamas sklypo( kadastrinis Nr.5217/0012:94), esančio Romaškių k., Domeikavos sen., Kauno r. sav. detalusis planas.
Planavimo organizatorius: Dalia Bocevičė, gyv. Ivinskio g. 80-4, Kaunas, tel. 8-671-41091; Irena Brazauskienė, gyv. Aldonos g. 21, Kaunas, tel. 8-613-66137; Ramunė Savukaitienė, gyv. Europos prt. 14-18, Kaunas, tel. 8-682-03242.
Planavimo tikslas: sklypo padalijimas į 4 sklypus, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas
Parengto projekto eksponavimo vieta ir laikas bus paskelbti laikraštyje „Naujos tėviškės žinios“.
Detaliojo plano rengėjas: K. Kuzminskas, tel. (8*686) 34925.

2013-12-12
Informuojame apie Zootechnikos ir veterinarijos mokslo bei mokymo centro ir gyvūnų veislinės vertės nustatymo centro atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo
Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas - VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universitetas. A. Mickevičiaus g. 9, LT-44307 Kaunas, tel.: (8 612) 71913.
Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas - Zootechnikos ir veterinarijos mokslo bei mokymo centras ir gyvūnų veislinės vertės nustatymo centras.
Planuojamos ūkinės veiklos vieta. Kauno apskr., Kauno r., Užliedžių sen., Giraitės k., Topolių g., žemės ūkio paskirties sklypas kad. Nr. 5283/0005:689 (sklypo plotas 11,0 ha).
Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento 2013-10-18 priimta atrankos išvada Nr. 89/(PAV)-D2-3240: Zootechnikos ir veterinarijos mokslo bei mokymo centrui ir gyvūnų veislinės vertės nustatymo centrui - poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.
Su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą galima išsamiau susipažinti per 20 d.d. nuo šio skelbimo paskelbimo VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto patalpose (Tilžės g. 18, Kaunas, 105 kabinetas, kontaktiniai asmenys: Antanas Sederevičius, tel.: 8 698 03707, el.p.: antanas.sederevicius@lsmuni.lt; Saulius Makauskas, tel.: 8 682 11799, el.p.: pmbc@one.lt).
Pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą galima teikti per 20 d.d. nuo šio skelbimo paskelbimo Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentui (Rotušės a. 12, Kaunas, tel.: (8 37) 32 0704, faks.: (8 37) 32 0854, el.p.: kauno.raad@krd.am.lt).
Išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais galima per 10 d.d. nuo šio skelbimo paskelbimo VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto statybos ir investicijų tarnybos patalpose (Tilžės g. 18, Kaunas, 117 kabinetas, tel.: (8 37) 40 97 45, el.p.: julius.garbencius@lsmuni.lt).

2013-12-12
Informuojame apie bendrąja tvarka pradėtą rengti, Kauno r. sav., Samylų sen., Šlienavos k., sklypų (kadastriniai nr. 5280/0005:243, 5280/0005:253 ir 5280/0005:255) detalujį planą.
 Planavimo tikslas – sklypų sujungimas, padalijimas į iki 14 (keturiolikos) sklypų, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/ vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimo bei statybos reglamento nustatymas.
Organizatoriai – Rymantas Steponas Razmas ir Dalia Razmienė, tel. 861267353. 
Rengėjas – UAB “GBK archstudija” , PV G. Balčiūnaitė-Kareniauskienė , Rotušės a.26, Kaunas, tel.861267353, el.p:.gbkarchstudija@gmail.com
Parengtas detalusis planas bus viešai eksponuojamas Samylų seniūnijos patalpose (J. Biliūno g. 20, Samylai, 53151 Kauno raj.) nuo š. m gruodžio 17 d.
Viešas susirinkimas numatomas 2014 m. sausio 7 d. 11 val. rengėjo patalpose.
Pastabas ir pasiūlymus teikti organizatoriui arba plano rengėjui iki viešo susirinkimo pabaigo

2013-12-12
Informuojame apie rengiamą  detalųjį planą.
Planavimo tikslas:Sklypo teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Teritorijos adresas:Kauno rajono sav.,Lapių seniūnija,Drąseikių km.,Pamiškės g.Nr.7,sklypo kad.Nr.5240/0039:4,sklypo plotas-0,0800ha.
Planavimo organizatoriai:Rasa Varzovienė,Vitalijus Varzovas:Kovo 11-osiosg.29-79, Kaunas.868306510.
Detaliojo plano viešas svarstymas įvyks 2013 m.sausio 31d.14val.A.Merkio g.1,Lapių mstl.,Lapių seniūnija,Kauno raj.
Projekto vieša ekspozicija nuo 2013 m.sausio 17d. iki sausio 30d.Kauno rajono savivaldybės ir Kauno raj.,Lapių seniūnijos skelbimų lentose.
Pastabas ir pasiūlymus teikti raštu iki  viešo susirinkimo pabaigos projekto rengėjui arba planavimo organizatoriui.
Projekto rengėjas:Rimos Tvarionavičiutės ind.įmonė.Tel.865538026,el.p.tvrima@gmail.com adresas:Neries krantinė 9-40, Kaunas

2013-12-12
Informuojame apie rengiamą žemės sklypo (kad. Nr. 5233/0016:282) Pabiržio k., Neveronių sen., Kauno r. sav., detalųjį planą.
Planavimo tikslas - sklypo padalijimas į 10 sklypų, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos / vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Planavimo organizatorius - Olga Ignatjeva, gyv. Tirkiliškių g. 21, Kaunas, tel. 867334770. 
Plano rengėjas - architektas Mindaugas Kupčikas, gyv. Geležinio vilko g. 26-40, Kaune, tel. 8 610 34 623, el. paštas: 4mindaugas@gmail.com.
Susipažinti su sprendiniais galima pas plano rengėją ar organizatorių nuo 2013-12-14 iki 2014-01-17. Vieša ekspozicija vyks Neveronių seniūnijos patalpose, Kertupio g. 18, Neveronių k., Neveronių sen., Kauno r. sav. nuo 2014-01-02 iki 2014-01-17. 
Viešas susirinkimas vyks 2014-01-17, 14 val. ten pat. Pastabas teikti pl. organizatoriui ar rengėjui iki 2014-01-17.

2013-12-12
Informuojame, apie parengtą žemės sklypo Sodų g. 47, Ežerėlio m., Ežerėlio sen. Kauno r. sav., planą, prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui. 
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas: žemės sklypo suformavimas laisvoje valstybinėje žemėje.
Žemės sklypo plano rengimą inicijuoja Brigita Adamkevičienė, gyv. Sodų g. 47, Ežerėlio m., Ežerėlio sen. Kauno r. sav.
Plano rengėjas UAB „GEORAIMONDA“, sliutkeviciene@gmail.com, Sonata Liutkevičienė tel. 8-605-45942.
Susipažinti su parengto žemės sklypo plano sprendiniais galima nuo 2013 m. gruodžio 17 d. iki 2014 m. sausio 6 d. sklypo plano rengėjo UAB „GEORAIMONDA“ patalpose, Vytauto pr. 43A, Kaunas.
 Pasiūlymus dėl sklypo plano sprendinių, galima reikšti plano rengėjui arba Kauno rajono savivaldybės administracijai (Savanorių pr. 371, 49500, Kaunas) ne vėliau kaip iki 2014 m. sausio 6 d.

2013-12-10
Informuojame, kad rrojekto rengimo tikslas ir uždaviniai bei numatoma veikla: nekilnojamojo turto registre įregistruoto žemės sklypo (kad. Nr.5240/0050:121) padidinimas valstybinės žemės sąskaita ~0.0226 ha. Pagal NŽT prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono skyriaus leidimą ir Kauno rajono savivaldybės administracijos urbanistikos skyriaus planavimo sąlygų sąvadą.
Žemės sklypas . Ilgoji g.61, Ginėnų k. Lapių sen. Kauno r. sav. Bendras plotas 0.0573 ha.
Projekto organizatoriai: Ona Kučinskaitė.
Žemės sklypo formavimo projekto rengėjas:
UAB „Geodezininkai“, Raudondvario pl.93, Kaunas (matininkas Saulius Škutas, tel. 8 687 87314).
Išsamiau sužinoti apie rengiamą sklypo formavimo projektą, taip pat pateikti pastabas, pretenzijas bei pasiūlymus dėl sprendinių galite UAB „Geodezininkai“ patalpose (Raudondvario pl. 93, Kaune, tel./faksas 8 37 267156).

2013-12-10
Informuojame apie bendrąja tvarka rengiamą žemės sklypo kad. Nr. 5250/0016:579, Kauno r. sav., Ringaudų sen., Pyplių k. detalųjį planą. 
Planavimo tikslas: sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) ir padalijimas iki 13 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Rengimo terminas - 2014 II ketv. Su rengiamu detaliuoju planu galima susipažinti plano rengėjo IĮ „Laiko sprendimai“ patalpose Veiverių g. 144-7 Kaunas, teritorijų planavimo specialistas Z. Šalna, tel.37291805, el. paštas: laikosprendimai@gmail.com, nuo 2014-01-02d. iki 2014-02-03d. 
Vieša sprendinių ekspozicija vyks nuo 2014-01-13d. iki 2014-02-03d. Ringaudų seniūnijoje, Šiltnamių 1,Noreikiškių k. Viešas susirinkimas 2014-02-03d. 11val. IĮ „Laiko sprendimai“ patalpose. Dalyvavimas neprivalomas. 
Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento visuomenė gali teikti raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu planavimo organizatoriui ir/arba plano rengėjui. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto plano sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie AM, Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui. 
Planavimo organizatorius Giedrė Kuogaitė, Aldona Tonaitienė, Monika Adamkovič, Danutė Kudirkienė, Edmundas Juškevičius.

2013-12-10
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti sklypų (kadastro Nr. 5217/0012:163, 5217/0012:166, 5217/0012:234, 5217/0012:168), esančių Kauno r. sav., Domeikavos sen., Radikių k.: Birutės g. 16, Birutės g. 18, Birutės g. 22, Birutės g. 24, detalųjį planą. 
Planavimo organizatorė – Aldona Kunevičienė. 
Planavimo tikslas – Kauno r. sav. Administracijos direktoriaus 2012-02-23 įsakymu Nr. ĮS-284 patvirtinto Kauno r. sav., Domeikavos sen., Radikių k. žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5217/0012:570) detaliojo plano keitimas žemės sklypuose, juos sujungiant ir padalijant į iki 20 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Plano rengimo terminas - 2013 m – 2014 m. 
Plano rengėjas - UAB „Architektų pastogė“, Perkaso takas 3, Kaunas, tel. 861105026 – Rokas Bizulis. 
Apie viešą svarstymą informuosime papildomai.

2013-12-10
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti sklypo (kadastro Nr. 5283/0006:686), esančio Kauno r. sav., Užliedžių sen., Giraitės k., detalųjį planą. 
Planavimo organizatorius – Stasys Vidzickas. 
Planavimo tikslas – sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), padalijimas į iki 12 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Plano rengimo terminas - 2013 m – 2014 m. 
Plano rengėjas - UAB „Architektų pastogė“, Perkaso takas 3, Kaunas, tel. 861105026 – Rokas Bizulis. 
Apie viešą svarstymą informuosime papildomai.

2013-12-10
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti sklypo (kadastro Nr. 5283/0007:268), esančio Vijūkų k., Užliedžių sen., Kauno r. sav., detalųjį planą. 
Planavimo tikslas – sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), padalijimas į 2 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Planavimo organizatorė – Reda Kurkauskienė. 
Plano rengimo terminas (preliminarus) - 2013 m. -2014 m. 
Plano rengėjas - UAB „Architektų pastogė“ Perkaso takas 3, Kaunas, tel. 861105026 – Rokas Bizulis. 
Apie viešą svarstymą informuosime papildomai.

2013-12-10
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti sklypo (kadastro Nr. 5260/0001:13), esančio Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Ireniškių k., detalųjį planą. 
Planavimo organizatorė – Sigita Žumbakienė. 
Planavimo tikslas – sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), padalijimas į iki 5 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Plano rengimo terminas - 2013 m – 2014 m. Plano rengėjas - UAB „Architektų pastogė“, Perkaso takas 3, Kaunas, tel. 861105026 – Rokas Bizulis. 
Apie viešą svarstymą informuosime papildomai.

2013-12-10
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti sklypo (kadastro Nr. 5260/0008:152), esančio Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Jonučių II k., detalųjį planą. 
Planavimo organizatoriai – Asta Dargužytė, Liucija Žvaliauskaitė. 
Planavimo tikslas – sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), padalijimas į iki 15 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Plano rengimo terminas - 2013 m – 2014 m. Plano rengėjas - UAB „Architektų pastogė“, Perkaso takas 3, Kaunas, tel. 861105026 – Rokas Bizulis. Apie viešą svarstymą informuosime papildomai.

2013-12-10
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti sklypo (kadastro Nr. 5270/0008:229), esančio Vejuonos g. 20, Raudondvario k., Raudondvario sen., Kauno r. sav., detalųjį planą. 
Planavimo tikslas – sklypo padalijimas į 2 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Planavimo organizatorius – Virgilijus Javtokas. 
Plano rengimo terminas (preliminarus) - 2013 m. – 2014 m. 
Plano rengėjas - UAB „Architektų pastogė“ Perkaso takas 3, Kaunas, tel. 861105026 – Rokas Bizulis. Apie viešą svarstymą informuosime papildomai.

2013-12-10
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti sklypo (kadastro Nr.5270/0008:899), esančio Kauno r. sav., Raudondvario sen., Raudondvario k., detalųjį planą. 
Planavimo organizatorė – Jolanta Javtokienė. 
Planavimo tikslas - sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Plano rengimo terminas 2013 m – 2014 m. Plano rengėjas - UAB „Architektų pastogė“, Perkaso takas 3, Kaunas, tel. 861105026 - Rokas Bizulis. Apie viešą svarstymą informuosime papildomai.

2013-12-10
Informuojame apie bendrąja tvarka rengiamą žemės sklypo Kauno r.. sav. Domeikavos sen. Šakių k., kadastrinis Nr. 5217/0014:429 detalųjį planą.
Planavimo tikslai: žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/ vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), padalijimas, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Rengiant detalųjį planą strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas. 
Viešas svarstymas vyksta bendrąja tvarka. Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galima nuo 2013-12-10 iki 2014-01-16, UAB ,,P.A.R.Y.Ž.I.U.S.” patalpose, Vilniaus g. 4, Vilniuje, tel. (8-5) 2388 300, (8-699) 17 511. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-12-27 iki 2014-01-16, UAB “P.A.R.Y.Ž.I.U.S.” patalpose ir Domeikavos seniūnijos skelbimų lentoje, adresu Bažnyčios g. 2, Domeikavos k., Kauno rajonas. 
Sprendinių viešas aptarimas įvyks , Domeikavos seniūnijos patalpose, 2014-01-16, 11 val. adresu Bažnyčios g. 2, Domeikavos k., Kauno rajonas. Pasiūlymus raštu galite siųsti rengėjui nurodytu adresu arba pateikti viešo susirinkimo dieną iki viešo aptarimo pabaigos. 
Planavimo organizatorius: Antanas Andriuškevičius ( tel.: +370655 25667), Eurika Poskaitė, Vanda Skučienė.
Detaliojo plano rengėjas: UAB “P.A.R.Y.Ž.I.U.S.”, Tilto g. 35/4, LT-01101 Vilnius,
Projekto vadovas, architektas Dalius Dainys, tel. +37069917511, e-paštas: paryzius@paryzius.lt.

2013-12-10
Informuojame, apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr. 5253/0010:26), adresu Jaučakių k., Vilkijos apyl. sen., Kauno r. sav., formavimo ir pertvarkymo projektą. 
Planavimo tikslas: nekilnojamojo turto registre įregistruoto nuosavybės teise valdomo žemės sklypo padalijimas, suformuojant septynis atskirus žemės sklypus. 
Planavimo organizatorius: Liudvikas Borisevičius, gyv. Pakarklės g. 1, Vilkijos apyl. sen., Kauno r. sav., Tel. Nr.: 8 687 24442. 
Projekto rengėja: UAB „GEORAIMONDA“ Vytauto pr. 43A, Kaunas, proj. vadovė B. Zinkienė, tel. Nr.: 8 614 76613. Gretimų sklypų savininkus kviečiame susipažinti su parengtu projektu bei teikti pasiūlymus ar pastabas raštu projekto rengėjai bei planavimo organizatoriui nuo š.m. gruodžio 12 d. iki š.m. gruodžio 27 d.

2013-12-10
Informuojame, kad parengtas žemės sklypo, esančio Kauno r.sav., Ringaudų sen., Pyplių k., formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas – žemės sklypų, (kadastro Nr.5250/0016:9), kurio plotas 1,7989ha yra žemės ūkio paskirties žemė ir (kadastro Nr.5250/0016:26), kurio plotas 1,5687ha žemės ūkio paskirties žemės, sujungimas, atidalijimas ir padalijimas, suformuojant tris atskirus žemės sklypus: du – žemės ūkio paskirties žemės sklypus, vieną – kitos paskirties (gyvenamosios teritorijos) prie gyvenamojo namo (unikalus Nr.5293-9007-5013) ir kitų priklausinių.
Planavimo organizatoriai – Giedrius Kačinas ir Kristina Kerinienė.
Plano rengėjas – UAB „Toposfera“, Raudondvario pl. 150-215, Kaunas. Tel. 8657 67001
Pasiūlymus ar pastabas dėl parengtų sprendinių galima teikti raštu darbo dienomis, nuo 8 val. iki 17 val., iki 2013-12-20 dienos. Parengto žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto viešo svarstymo su visuomene susirinkimas vyks 2013-12-23, 11 val., UAB „Toposfera“ patalpose.

2013-12-10
Informuojame, kad yra rengiamas žemės sklypo (kadastro Nr. 5260/0008:485), adresu Budrių k., Garliavos apylinkių sen., Kauno r. formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas: Nekilnojamojo turto registre įregistruoto bendrosios dalinės nuosavybės teise valdomo žemės sklypo atidalijimas, suformuojant penkis atskirus žemės sklypus.
Projekto organizatorius: Aušra Pivoriūnienė, Irena Julija Rinkevičienė, Rita Milienė.
Projekto rengėjas: UAB ”Geodara”. 
Projektas svarstomas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka. Susipažinti su rengiamo projekto sprendiniais galima nuo 2013 m. gruodžio mėn. 12 d. iki 2013 m. gruodžio mėn. 30 d. darbo dienomis adresu: UAB “Geodara“, K. Donelaičio g. 24, 44239 Kaunas (IV aukštas, 410 kabinetas), mob. Tel.: 8 677 22817, el.p.: geodara@info.lt 
Pasiūlymus ir pastabas dėl žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto sprendinių galima teikti raštu iki 2013 m. gruodžio 30 d. projekto organizatorei Ritai Milienei adresu: Laukų g. 11, Budrių k., Garliavos apyl. sen., Kauno r. arba projekto rengėjui UAB “Geodara“, šiame skelbime nurodytu adresu.

2013-12-10
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti Kauno r. sav., Užliedžių sen., Giraitės k., sklypo (kadastrinis Nr. 5283/0006:670) detalųjį planą, pagal 2013 07 29 Kauno r. sav. administracijos direktoriaus pasirašytą Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartį Nr. S-983. 
Planavimo tikslas- pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) ir padalinant,nustatant teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą bei statybos reglamentą. 
Planavimo organizatoriai- Anastazija Roma Ratienė, Vygintas Pranas Atkočius. 
Detaliojo plano rengėjas- MB "M13 projektai" įmonės kodas 302952464 Mickevičiaus 29-3, Kaunas, 867361151. m13projektai@gmail.com

2013-12-10
Informuojame apie bendrąja tvarka rengiamą Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k., sklypų kadastriniai Nr.5233/0009:759, 5233/0009:395, detalųjį planą.
Planavimo organizatorius: UAB “ADEL GROUP” (atstovaujama Tomo Dimavičiaus) adresas: V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, tel.: 8657 88811.
Planavimo tikslas: sklypų sujungimas, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos/sandėliavimo statinių statybos, komercinės paskirties objektų teritorijos/prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Teritorijoje planuojama statyti maisto, higienos ir smulkių buities prekių sandėliavimo pastatus. 
Detaliojo plano rengimo terminas 2013m. IV- 2014m.II ketv. 
Planas rengiamas sutinkamai su Kauno r.sav. administracijos direktoriaus įsakymu Nr.ĮS-1252.
Plano rengėja: UAB „MTARCH“, adresas: V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas tel.:837 207335, el.p.: aurelijai.grikstaitei@gmail.com.
Pasiūlymus ir pageidavimus teikti detaliojo plano organizatorei arba rengėjai aukščiau nurodytais adresais.
Vieša ekspozicija rengiama nuo 2014-01-03d. Kauno r.sav. Karmėlavos sen. patalpose 10 darbo dienų. 
Pakartotinis viešas svarstymas rengiamas 2014-01-17d. nuo 11val. detaliojo plano rengėjos patalpose, adresu: V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas.
Dalyvavimas neprivalomas

2013-12-06
Informuojame, kad bendrąja tvarka pradedami rengti detalieji planai:
Žemės sklypo, kad. Nr. 5217/0012:1336, esančio Radikių k., Domeikavos sen., Kauno r. sav. detalusis planas. Planavimo tikslas – esamo sklypo padalijimas į 4 sklypus, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas į kitą (gyvenamosios teritorijos / vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Planavimo organizatorius: Ona Adžgauskienė, tel. 8 698 86676.
Žemės sklypo, kad. Nr. 5280/0012:88, esančio Dubravų k., Samylų sen., Kauno r. sav. detalusis planas. Planavimo tikslas – esamo sklypo padalijimas į 12 sklypų, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas į kitą (gyvenamosios teritorijos / vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Planavimo organizatorius: Kęstutis Bacvinka, tel. 8 686 19320.
Žemės sklypo, kad. Nr. 5283/0004:493, esančio Romainių Kaimeles k., Užliedžių sen., Kauno r. sav. detalusis planas. Planavimo tikslas – esamo sklypo padalijimas į 8 sklypus, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas į kitą (gyvenamosios teritorijos / vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Planavimo organizatorius: Adrijus Kupstas, tel. 8 685 02228.
Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.
Detaliųjų planų rengėja: UAB „GBK archstudija“, arch. G. Balčiūnaitė-Kareniauskienė, tel. 8 612 67353, e-paštas gbkarchstudija@gmail.com 
Apie viešuosius susirinkimus ir eksponavimo vietą bei laiką informuosime vėliau.

2013-12-06
Informuojame apie rengiamą žemės sklypo (kad. Nr. 5283/0005:62) Užliedžių k., Užliedžių sen., Kauno r. sav., detalųjį planą.
Planavimo tikslas - sklypo padalijimas į 25 sklypus, dalies atidalytų sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos / vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos; inžinerinės infrastruktūros teritorijos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Planavimo organizatorius - Tadas Griežė, atstovaujamas Remigijaus Ežerskio, gyv. Uogynų g. 1, Kaune, tel. 863067273.
Plano rengėjas - architektas Mindaugas Kupčikas, gyv. Geležinio vilko g. 26-40, Kaune, tel. 8610
34623, el. paštas: 4mindaugas@gmail.com. 
Susipažinti su sprendiniais galima pas plano rengėją ar organizatorių nuo 2013-12-07 iki 2014-01-14. 
Vieša ekspozicija vyks Užliedžių seniūnijos patalpose, Ledos g. 2, Užliedžių k., Užliedžių sen., Kauno r. sav., nuo 2013-12-20 iki 2014-01-14. 
Viešas susirinkimas vyks 2014-01-14 16 val. ten pat. Pastabas teikti pl. organizatoriui ar rengėjui iki 2014-01-14.

2013-12-05
Informuojame apie pradedamą rengti Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Sprindiškių k., žemės sklypo kad. Nr. 5260/0012:307 detalųjį planą. 
Planavimo tikslas – žemės sklypo padalijimas į iki 6 (šešių) sklypų, iki 5 (penkių) atidalytų sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Detaliojo plano organizatorius A. Šakinis, tel. 8 650 31310. 
Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti planavimo organizatoriui ir rengėjai UAB „Ateivis LT”, tel. 8 675 47596, info@ateivis.lt. 
Apie detaliojo plano viešą svarstymą informuosime vėliau.

2013-12-05
Informuojame apie pradedamą rengti Kauno r. sav., Ringaudų sen., Ringaudų k. sklypo kad. Nr. 5250/0005:9 detalųjį planą. 
Planavimo tikslas – žemės sklypo padalijimas į iki 22 (dvidešimt dviejų) sklypų, iki 20 (dvidešimties) atidalytų sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Detaliojo plano organizatorė Z. Vanagienė, tel. 8 611 20947. 
Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti planavimo organizatoriui ir rengėjai UAB „Ateivis LT”, tel. 8 675 47596, info@ateivis.lt. 
Apie detaliojo plano viešą svarstymą informuosime vėliau.

2013-12-05
Pradedamas rengti bendrąja tvarka Kauno r. sav., Užliedžių sen., Užliedžių k., sklypo (kadastrinis Nr.5283/0004:211) detalusis planas. 
Planavimo tikslas – sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos / vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), padalijimas į iki 6 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas
Planavimo organizatorė (pagal 2013-10-29 sutartį Nr. S-1314 „Dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“) - Nijolė Čeičienė, tel. 8 699 75671. 
Preliminarus plano rengimo terminas - iki 2015 m. 
Apie viešų procedūrų laiką ir vietą bus skelbiama papildomai.
Dėl informacijos, pageidavimų kreiptis į organizatorę arba plano rengėją UAB „Planuotojai“, Vasario 16-osios g. 8-6, Kaunas, info@planuotojai.lt, tel. 209260

2013-12-05
Pradedamas rengti bendrąja tvarka Kauno r. sav., Užliedžių sen., Užliedžių k., sklypo (kadastrinis Nr.5283/0005:49) detalusis planas. 
Planavimo tikslas –  sklypo padalijimas į iki 23 sklypų, iki 22 atidalytų sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos / vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), 1 sklypo į kitą (inžinerinės infrastruktūros teritorijos / susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Planavimo organizatoriai (pagal 2013-10-29 sutartį Nr. S-1310 „Dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“) - Vacova Kalkauskienė, tel. 8 699 75671. 
Preliminarus plano rengimo terminas - iki 2015 m. 
Apie viešų procedūrų laiką ir vietą bus skelbiama papildomai.
Dėl informacijos, pageidavimų kreiptis į organizatorę arba plano rengėją UAB „Planuotojai“, Vasario 16-osios g. 8-6, Kaunas, info@planuotojai.lt, tel. 209260

2013-12-05
Informuojame apie bendraja tvarka parengtą sklypo  Kauno r. sav.,  Ringaudų sen., Noreikiškių k., Šiltnamių g. 5F, kadastrinis Nr. 5250/0006:313 detalųjį planą. 
Planavimo tikslai ir uždaviniai bei numatoma veikla: sklypo padalijimas į  sklypus, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Planavimo organizatorius – Aleksandra Matilda Šležienė, Dvarų g.27, Kaunas. 
Detaliojo plano rengėjas – UAB „Erdvės norma“, M.Valančiaus 11, Kaunas, 8 37 229927, prikog@takas.lt .
Su parengtu projektu susipažinti galima Ringaudų seniūnijos patalpose, Šiltnamių 1, Noreikiškių k. nuo  2013-12-09 iki 2014-01-07. Viešas susirinkimas įvyks  2014-01-07, 14val Ringaudų seniūnijos patalpose.
Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas dėl parengto dokumento galima teikti  raštu pranešime nurodytu detaliojo plano rengėjo adresu bei kontaktais.

2013-12-05
Informuojame apie parengtą sklypų  Kauno r. sav.,  Ringaudų sen., Noreikiškių k., Šiltnamių g. 5G, kadastrinis Nr. 5250/0006:312, Šiltnamių g. 5C, kadastrinis Nr. 5250/0006:315, Šiltnamių 5D, kadastrinis Nr. 5250/0006:316, Šiltnamių g.5K, kadastrinins Nr. 5250/0006:356 ir Šiltnamių 5E, kadastrinis Nr.5250/0006:357  detalųjį planą. 
Planavimo tikslai ir uždaviniai bei numatoma veikla: sklypų sujungimas ir  padalijimas į  sklypus, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos/ daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Planavimo organizatorius – Aleksandra Matilda Šležienė, Dvarų g.27, Kaunas. 
Detaliojo plano rengėjas – UAB „Erdvės norma“, M.Valančiaus 11, Kaunas, 8 37 229927, prikog@takas.lt . 
Su parengtu projektu susipažinti galima Ringaudų seniūnijos patalpose, Šiltnamių 1, Noreikiškių k. nuo  2013-12-09 iki 2014-01-07. Viešas susirinkimas įvyks  2014-01-07, 14val  Ringaudų seniūnijos patalpose.
Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas dėl parengto dokumento galima teikti  raštu pranešime nurodytu detaliojo plano rengėjo adresu bei kontaktais.

2013-12-05
Informuojame apie pradedamą rengti Kauno r. sav., Ringaudų sen., Mitkūnų k. sklypo kad. Nr. 5250/0010:58 detalųjį planą. 
Planavimo tikslas – žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) padalijimas į iki 3 (trijų) sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Detaliojo plano organizatoriai J. Baltramiejūnas, L. Kruglinskienė, tel. 8 640 14433. Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti planavimo organizatoriui ir rengėjai UAB „Ateivis LT”, tel. 8 675 47596, info@ateivis.lt. 
Apie detaliojo plano viešą svarstymą informuosime vėliau

2013-12-05
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamus rengti sklypų, esančių Tvarkiškių k., Garliavos apyl. sen., Kauno r. sav., detaliuosius planus. 
Planavimo tikslai: 1) KRS administracijos direktoriaus 2012 02 23 įsakymu Nr. ĮS-280 patvirtinto detaliojo plano dalies keitimas žemės sklypuose kad. Nr.  5227/0001:125, :170, :310, :565, :567, :571, :573, bei :78, :136, :250, :570, :572, :564, :566, :568, :569 sujungiant, padalininant į iki 32 sklypų, atidalytų sklypų naudojimo būdo ir pobūdžio tikslinimas, nustatant  naudojimo būdą - Gyvenamosios teritorijos/Atskirųjų želdynų teritorijos(G/E), naudojimo pobūdį - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos /Rekreacinės paskirties želdynų (G1/E1), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 2) KRS administracijos direktoriaus 2012 02 23 įsakymu Nr. ĮS-281 patvirtinto detaliojo plano dalies keitimas žemės sklypuose kad. Nr. 5227/0002:13, :32, :53, :59, :65, :182, :490, :552, :554 bei :553,  :555,  :556  sujungiant padalinant į iki 21 sklypo, atidalytų sklypų naudojimo būdo ir pobūdžio tikslinimas, nustatant  naudojimo būdą-Gyvenamosios teritorijos/Atskirųjų želdynų teritorijos(G/ E ), naudojimo pobūdį - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos /Rekreacinės paskirties želdynų (G1/E1), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Planavimo organizatorius: Aldona Sinkevičienė, J. Basanavičiaus al. 34a-31, Kaunas, el.p. sinkeviciusg@inbox.lt, tel. (8 614)02579. Rengėjas: V. Alaunė, Nepriklausomybės a. 7-5, Kaunas, el.p. Vygantas.alaune@gmail.com, tel.(8 610)67422.

2013-12-05
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Budrių k., Kaimynų g. 3, sklypo (kadastrinis Nr. 5260/0008:325), detalųjį planą, pagal 2013 10 11 Kauno r. sav. administracijos direktoriaus pasirašytą 
Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartį Nr. S-1255. 
Planavimo tikslas: žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Planavimo organizatorius S. Žuraitis. Detaliojo plano rengėjas UAB „GEORAIMONDA“, Vytauto pr. 43A, Kaunas, tel. 860545942.

2013-12-05
Informuojame, kad bendrąja tvarka yra parengtas Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Budrių k., Kaimynų g. 3, sklypo (kadastrinis Nr. 5260/0008:325), detalųjį planą, kurio tikslas žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Rengiant detalųjį planą strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas. Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galite nuo 2014 01 03 iki 2014 01 30 Kauno r. Garliavos apyl. sen. ir detaliojo plano rengėjo UAB „Georaimonda“ patalpose, Vytauto pr. 43A, Kaune. Sprendinių viešas aptarimas įvyks UAB „GEORAIMONDA“ patalpose, 2014 01 31, 11 val. 
Pasiūlymus raštu galite siųsti rengėjui nurodytu adresu arba pateikti viešo susirinkimo dieną iki viešo aptarimo pabaigos. 
Planavimo organizatorius S. Žuraitis. Detaliojo plano rengėjas UAB „GEORAIMONDA“, tel. 860545942.

2013-12-04
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą žemės sklypų kad. Nr. 5250/0006:44 ir kad. Nr. 5250/0006:80, Kauno r. sav., Ringaudų sen., Ringaudų k., detalųjį planą. 
Planavimo tikslas - sklypo kad. Nr. 5250/0006:44 pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos / vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), jo sujungimas su sklypu kad. Nr. 5250/0006:80 ir padalijimas į iki 6 (šešių) sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Detaliojo plano rengimo pagrindas - Kauno r. sav. administracijos direktoriaus 2012-04-11 d. įsakymas Nr. ĮS-577 ,,Dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“, 2012-04-20 d. sutartis Reg. Nr. S-508 ,,Dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“, Planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti 2012-05-11 Nr. DP-122. 
Su parengtu detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2013-12-23 iki 2014-01-27 UAB „Geometra“ patalpose Taikos pr. 88A (verslo centras „1000"), Kaunas. Vieša ekspozicija vyks nuo 2014-01-13 iki 2014-01-27 Kauno r. sav., Ringaudų seniūnijos patalpose Šiltnamių g.1, Noreikiškių k.. 
Viešas susirinkimas vyks 2014-01-28 10.00 val. Kauno r. sav., Ringaudų seniūnijos patalpose Šiltnamių g.1, Noreikiškių k.. 
Planavimo organizatorius – Dalė Mocevičienė, gyv. Sakalų g. 37, Ringaudų k., Ringaudų sen., Kauno r. sav., tel.Nr. 8-614-64895.  
Detaliojo plano rengėjas - UAB „Geometra“, adresas: Taikos pr. 88A (verslo centras „1000“), Kaunas, tel. (8-37) 312352, faks. (8-37) 311733, PV Saulius Mocevičius, specialistė Diana Mocevičienė, tel. 8-657-71446, el.p.: diana.moceviciene@geometra.lt, www.geometra.lt. 
Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas dėl parengto detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui arba plano rengėjui.

2013-12-03
Informuojameapie rengiamą žemės sklypo Girionių g.26, Žiegždrių k., Samylų sen., Kauno r.sav., formavimo ir pertvarkymo projektą.
Planavimo tikslas – naudojamo kitos paskirties ( naudojimo būdas-pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos) valstybinės žemės sklypo prie pastato-dirbtuvės ( unikalus Nr.5292-8023-2326) ir kitų priklausinių suformavimas.
Planavimo organizatorius: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono skyrius.
Planavimo iniciatorius–Albinas Šapolas.
Projekto rengėjas: Jolitos Zigmantienės įmonė , vadovas Jolita Zigmantienė. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2013 m. gruodžio 23 d. 10 d.d. įmonės patalpose , adresu : Naujakurių g.3 , Raudondvario k. Kauno r.sav. ( tel. 8 611 16858, el p. jolitaraud@gmail.com), bei viešas projekto susirinkimas numatomas 2014 m. sausio 10 d. 9 val. įmonės patalpose .

2013-12-03
Informuojame apie bendrąja tvarka rengiamą Kauno r.sav., Kačerginės sen., Kačerginės mstl., sklypų (kad.Nr.5230/0004:99, 5230/0004:101), detalųjį planą.
Planavimo organizatoriai: Valdas Načajus, Alfonsas Vytautas Bacevičius, Danutė Bacevičienė, Guobų g. 77, Kaunas, tel. 8698 73811.
Planavimo tikslas: žemės sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), sujungimas, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Detaliojo plano rengimo terminas 2013m.IV- 2014m.II ketv. Teritorijoje numatoma statyti vienbučius ir dvibučius gyvenamuosius namus. Planas rengiamas sutinkamai su Kauno r.sav. administracijos direktoriaus įsakymu Nr.ĮS-1883.
Plano rengėja: UAB „MTARCH“, adresas: V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas tel.:837 207335, el.p.: aurelijai.grikstaitei@gmail.com.
Pasiūlymus ir pageidavimus teikti detaliojo plano organizatoriams arba rengėjai aukščiau nurodytais adresais.
Vieša ekspozicija rengiama nuo 2013-12-20d. Kauno r.sav. Kačerginės sen. patalpose 10 darbo dienų. 
Viešas svarstymas rengiamas 2014-01-10d. nuo 14val. plano rengėjos patalpose.
Dalyvavimas neprivalomas.

2013-12-03
Informuojame apie rengiamą žemės sklypo detalųjį planą Kauno r. sav., Raudondvario sen., Netonių k. Sklypo, kadastrinis Nr. 5270/0006:150. 
Planas rengiamas sutinkamai su Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ĮS-1335 (2009-07-7). 
Planavimo tikslas – sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), padalijimas į 12 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Plano rengimo terminas 2013m. IV ketv. - 2014m. I ketv
Plano rengėja: IĮ "EFI Projektai", adresas Rytų g. 39-1, Kaunas, tel.: 863740237 el.p. info@efipro.lt
Planavimo organizatoriai: Adelė Juškienė, gyv. Institutos g. 10, Raudondvaris, Kauno raj. 
Pasiūlymus ir pageidavimus teikti, susipažinti su planavimo dokumentais detaliojo plano organizatoriais arba rengėjais aukščiau nurodytais adresais galima visą planavimo laikotarpį iki viešo svarstymo ir jo metu.
Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2013-12 02 iki 2014-01-07 Raudondvario seniūnijos patalpose – Institutos g. 1a, Raudondvaris, Kauno raj, darbo dienomis.
Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-12-6 iki 2014-01-07 Raudondvario seniųnijos patalpose. 
Viešas susirinkimas numatomas 2014-01-07, 12 val. Raudondvario seniūnijos patalpose.

2013-12-03
Informuojame apie bendrąja tvarka rengiamą Kauno r.sav., Domeikavos sen., Eigirgalos k., sklypo (kad.Nr.5217/0009:66), detalųjį planą.
Planavimo organizatoriai: Tadas Ramelis, Vida Ramelienė, Krėslynų k., Jonavos r., tel. 8686 30654.
Planavimo tikslas: žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), padalijimas į iki 15 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Detaliojo plano rengimo terminas 2013m.IV- 2014m.II ketv. Teritorijoje numatoma statyti vienbučius ir dvibučius gyvenamuosius namus. Planas rengiamas sutinkamai su Kauno r.sav. administracijos direktoriaus įsakymu Nr.ĮS-1686.
Plano rengėja: UAB „MTARCH“, adresas: V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas tel.:837 207335, el.p.: aurelijai.grikstaitei@gmail.com.
Pasiūlymus ir pageidavimus teikti detaliojo plano organizatoriams arba rengėjai aukščiau nurodytais adresais.
Vieša ekspozicija rengiama nuo 2013-12-20d. Kauno r.sav. Domeikavos sen. patalpose 10 darbo dienų. 
Viešas svarstymas rengiamas 2014-01-10d. nuo 15val. plano rengėjos patalpose.
Dalyvavimas neprivalomas.

2013-12-02
Informuojame apie rengiamą žemės sklypo detalųjį planą Kauno r. sav., Batniavos sen., Virbaliūnų k., kad Nr. 525207/0005:300. 
Planas rengiamas sutinkamai su Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ĮS-1786 (2013-10-17). 
Planavimo tikslas –  sklypo žemės naudojimo būdo keitimo ir pobūdžio nustatymo iš (komercinės paskirties objektų teritorijos) į (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos). Plano rengimo terminas 2013m. IV ketv. - 2014m. I ketv
Plano rengėja: UAB "Aplinka ir ekologija", adresas Maironio g. 48-3, Kaunas, tel.: 861245717 el.p. urbeliene.marija@gmail.com
Planavimo organizatoriai: Juozas Revuta ir Elena Revutienė, gyv. Tamaros g. 9, Virbaliūnų k., Batniavos sen., Kauno r. sav. 
Pasiūlymus ir pageidavimus teikti, susipažinti su planavimo dokumentais detaliojo plano organizatoriais arba rengėjais aukščiau nurodytais adresais galima visą planavimo laikotarpį iki viešo svarstymo ir jo metu. Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2013-12 03 iki 2014-01-08 UAB „Aplinka ir ekologija“ patalpose – Maironio g. 48-3, Kaune, darbo dienomis nuo 9 val. iki 16val. 
Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-12-17 iki 2014-01-08 UAB „Aplinka ir ekologija“ patalpose. 
Viešas susirinkimas numatomas 2014-01-08, 13 val. UAB „Aplinka ir ekologija“ patalpose.

2013-12-02
Informuojame apie parengtą žemės sklypo detalųjį planą Kauno r. sav., Domeikavos sen., Ražių k., kad Nr. 5217/0008:76 
Planas rengiamas sutinkamai su Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ĮS-1530 (2010-09-30). 
Planavimo tikslas –  sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) ir padalijimas į iki 10 sklypų,  teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Plano rengimo terminas 2013m. IV ketv. - 2014m. I ketv
Plano rengėja: UAB "Aplinka ir ekologija", adresas Maironio g. 48-3, Kaunas, tel.: 861245717 el.p. urbeliene.marija@gmail.com
Planavimo organizatoriai: Rita Lebedevienė, Andrius Lebedevas, gyv. Pabradės g. 28, Kaunas. Pasiūlymus ir pageidavimus teikti, susipažinti su planavimo dokumentais detaliojo plano organizatoriais arba rengėjais aukščiau nurodytais adresais galima visą planavimo laikotarpį iki viešo svarstymo ir jo metu. Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2013-12 04 iki 2014-01-09 UAB „Aplinka ir ekologija“ patalpose – Maironio g. 48-3, Kaune, darbo dienomis nuo 9 val. iki 16val. 
Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-12-19 iki 2014-01-09 UAB „Aplinka ir ekologija“ patalpose. 
Viešas susirinkimas numatomas 2014-01-09, 13 val. UAB „Aplinka ir ekologija“ patalpose.

2013-12-02
Informuojame, kad bendrąja tvarka parengtas Kauno r. sav., Užliedžių sen., Giraitės k., Ievų g. 19, sklypo (kadastrinis Nr.5283/0006:205), detalusis planas. 
Planavimo tikslas - sklypo padalijimas į iki 3 (trijų) sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.  
Planavimo organizatorius - Mindaugas Kučinskas, atstovaujamas Ryčio Račiūno, tel. 8-620- 11884 (pagal 2013-09-24 sutartį Nr. S-1148 „Dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“). 
Plano rengėjas – UAB „Studija septyni“, Poškos g. 6A, Kaunas; tel: 8-614-66780; el.paštas- info@studijaseptyni.lt  PV Rytis Račiūnas 8-620-11884
Projekto ekspozicija numatoma nuo 2013-01-06 iki 2014-01-20 Užliedžių seniūnijos patalpose, Kauno r., Užliedžių sen., Užliedžių k., Ledos g. 2.
Viešas svarstymo susirinkimas vyks 2014-01-20, 11.00 val. plano rengėjo UAB „Studija septyni " patalpose, Poškos g. 6A, Kaune.
Susipažinti su parengtais sprendiniais (jei pageidaujate) bei teikti pasiūlymus ar pretenzijas (raštu) planavimo organizatoriui ar projekto rengėjui galima visą susipažinimo su sprendiniais laikotarpį nuo 2013-12-16 iki 2014-01-20, bet ne vėliau kaip iki viešo svarstymo susirinkimo pabaigos.

2013-12-02
Informuojame, rengiamas žemės sklypų kad. Nr. 5250/0010:309, 5250/0010:323, 5250/0010:304, Poderiškių k., Ringaudų sen., Kauno r., detalusis planas. 
Planavimo tikslas- detaliojo plano, patvirtinto 2011-07-05 įsakymu Nr. ĮS-1035 keitimas, padalijant į iki 6 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo, bei statybos reglamento nustatymas. 
Planavimo organizatorius- Gabija Kmitaitė, atstovaujama Loretos Šerepkienės, gyv. Kauno r. sav., Kačerginėje, Kranto g. 5. Plano rengėjas- arch. Mindaugas Kupčikas, gyv. Geležinio vilko 26-40 Kaune, tel. 861034623, el. paštas: 4mindaugas@gmail.com. 
Susipažinti su sprendiniais galima pas plano rengėją ar organizatorių nuo 2013-11-09 iki 2013-12-06. 
Vieša ekspozicija vyks Ringaudų sen. patalpose, Šiltnamių g. 1, Noreikiškių k., Ringaudų sen., Kauno r. sav., nuo 2013-11-22 iki 2013-12-06. 
Viešasis susirinkimas vyks 2013-12-06 14 val. ten pat. Pastabas teikti pl. organizatoriui ar rengėjui iki 2013-12-06

2013-11-29
Informuojame apie bendrąja tvarka rengiamą žemės sklypo Karmėlavos sen., Karmėlavos II k., (kadastro Nr.5233/0007:65), detalųjį planą.
Planavimo organizatoriai: Tadas Ramelis ir Vida Ramelienė
Planavimo tikslas: žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Detaliojo plano rengimo terminas 2013m. IVketv.pab - 2014m. Iketv. Teritorijoje numatoma statyti vienbučius, dvibučius gyvenamuosius namus.
Plano rengėjas: UAB „MTARCH“, adresas: V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas tel.:8-37 207335, el.p.: mtarch.architects@gmail.com
Pasiūlymus ir pageidavimus teikti detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui aukščiau nurodytais adresais.
Vieša ekspozicija rengiama nuo 2013-12-17d. Kauno r. Karmėlavos sen. patalpose 10 darbo dienų. 
Viešas svarstymas rengiamas 2014-01-07d. nuo 10val. Detaliojo plano rengimo patalpose, adresu V.Putvinskio g. 17-4. Dalyvavimas neprivalomas.

2013-11-29
Informuojame apie rengiamą žemės sklypo detalųjį planą Kauno r. sav., Užliedžių sen., Užliedžių k., sklypo kad. Nr. 5283/0005:295. 
Planas rengiamas sutinkamai su Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ĮS-69 (2013-01-18). 
Planavimo tikslas – sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) ir padalijimasį iki 8 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglametų nustatymas.
Plano rengimo terminas 2013m. II ketv. - 2013m. III ketv
Plano rengėja: UAB "Aplinka ir ekologija", adresas Maironio g. 48-3, Kaunas, tel.: 861245717 el.p. m.maciukaite@gmail.com
Planavimo organizatorius UAB “GJ Ranga” (įm. k. 302535727 atstovaujamas Giedriaus Janušausko), tel. 860065723
Papildomas susipažinimas su detaliojo plano sprendiniais planuojamas nuo 2013-11-29 10 darbo dienų UAB “Aplinka ir ekologija” patalpose.

2013-11-29
Informuojame, kad parengtas bendrąja tvarka detalusis planas žemės sklypo kad.Nr.5270/0015:80 Kauno r. sav., Raudondvario sen., Raudondvario k., J.Janonio g. 5. 
Planavimo organizatorius – Violė Vildžiūnienė, Algimantas Vildžiūnas (igaliotas asmuo Laimutė Pėželienė). 
Planavimo tikslas – sklypo padalijimas į 2 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Susipažinti su detaliuoju planu, pretenzijas ar pastabas galima reikšti raštu detaliojo plano rengėjui UAB „Planuotojai“ Vasario 16-osios g.8-6, Kaune iki aptarimo su visuomene pabaigos. 
Detaliojo plano ekspozicija rengiama 10 d.d. iki aptarimo su visuomene seniūnijos ir detaliojo plano rengėjo patalpose. 
Detaliojo plano aptarimas su visuomene įvyks 2014-01-06, 14 val. detaliojo plano rengėjo patalpose, Vasario 16-osios g. 8-6, Kaune. 
Projekto vadovė Laimutė Pėželienė, tel.(8-37) 209260, 861139827, el.paštas: info@planuotojai.lt

2013-11-28
Informuojame, kad pradedamas rengti sklypų esančių Ilgakiemio k. Garliavos apyl. sen., Kauno r. sav. (kad.nr. 5260/0010:407 ir 5260/0010:171), detalusis planas. 
Planavimo tikslas - sklypo, kad. Nr. 5260/0010:407, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas į kitą (komercinės paskirties objektų teritorijos / prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos), sujungimas su Pajiesio g. 2 sklypu, kad. Nr. 5260/0010:171, padalijimas į 4 sklypus, kelių atidalytų sklypų naudojimo būdo / pobūdžio keitimas į gyvenamosios teritorijos / vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Detaliojo plano organizatorius – Stasė Kevalienė ir UAB „Naujasis Nevėžis“. 
Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti plano organizatoriams ir rengėjui UAB "Projektuotojai", architektui M. Mikalauskui tel.: 8 677 58888, e-paštas info@projektuotojai.lt;. 
Apie detaliojo plano viešą svarstymą informuosime papildomai.

2013-11-28
Informuojame apie bendrąja tvarka rengiamą sklypo kad. Nr. 5217/0014:891 Kauno r. sav., Domeikavos sen., Šakių k. pagr. žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio į kitą (vienbučių ir dvibučių gyv. pastatų statybos), padalijimo į sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamentų nustatymo detalųjį planą. 
Viešas susirinkimas įvyks 2014 m. sausio 6 d. 9 val. Domeikavos seniūnijos patalpose adresu Saulės g. 1, Domeikava. Vieša projekto ekspozicija - 10 darbo dienų, iki susirinkimo,  seniūnijos skelbimų lentoje. 
Organizatoriai: Artūras Baltušis, Anelė Baltušienė, Audrius Baltušis, Arvydas Baltušis, Gėlių g. 7, Domeikava, tel. (8 611) 40036. Rengėjas- J. Šarakauskas, Nepriklausomybės a. 7-5, Kaunas, tel. (8 684) 84894, el. paštas: jonas.sarakauskas@gmail.com. 
Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas dėl rengiamo dokumento teikti raštu organizatoriams arba rengėjui iki viešo susirinkimo pabaigos.

2013-11-28
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą Kauno r. sav., Alšėnų sen., Pamaišupio k., sklypo kadastrinis Nr. 5247/0010:26, detalųjį planą.
Planavimo organizavimo pagrindas: 2013-08-29 detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. S-1058; 
Planavimo organizatorius: Kęstutis Baltakis, Žilvičių g. 6, Teleičių k., Garliavos apyl. Sen., tel.: 8-698-38550, Lolita Ingrida Siliūnienė, Ignalinos g. 25, Kaunas, tel.: 8-600-23032, Remigijus Bastakys, Plechavičiaus g. 12-39, Kaunas, tel.: 8-675-06672, įgaliojant Arūną Liočą, Bažnyčios g. 20, Kaunas, tel.: 8-698-10540.
Detaliojo plano rengėjas: A. Liočas, Bažnyčios g. 20, Kaunas, tel. 8-698-10540, el. p. liocas@takas.lt.
 Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2013-12-02 iki 2014-01-02 darbo dienomis Arūno Liočo firmoje, Bažnyčios g. 20, Kaune. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-12-13 iki 2014-01-02 Alšėnų seniūnijoje, Mokslo g. 2, Mastaičių k., Kauno r. sav. 
Detaliojo plano sprendinių svarstymo su visuomene susirinkimas įvyks 2014-01-02, 10 val. Arūno Liočo firmoje, Bažnyčios g. 20, Kaune.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendinius bei viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos per mėnesį nuo viešo aptarimo dienos

2013-11-28
Informuojame apie rengiamą žemės sklypo detalųjį planą Kauno r. sav., Užliedžių sen., Užliedžių k., kad Nr. 5283/0004:421. 
Planas rengiamas sutinkamai su Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ĮS-1760 (2013-10-11). 
Planavimo tikslas – sklypo  pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), padalijimas į 7 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Plano rengimo terminas 2013m. IV ketv. - 2014m. I ketv
Plano rengėja: UAB "Aplinka ir ekologija", adresas Maironio g. 48-3, Kaunas, tel.: 861245717 el.p. urbeliene.marija@gmail.com
Planavimo organizatoriai: Sigita Žemaitėlienė, Mindaugas Žemaitėlis, gyv. Vandžiogalos g. 75, Kaunas. 
Pasiūlymus ir pageidavimus teikti, susipažinti su planavimo dokumentais detaliojo plano organizatoriais arba rengėjais aukščiau nurodytais adresais galima visą planavimo laikotarpį iki viešo svarstymo ir jo metu. Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2013-12 02 iki 2014-01-07 UAB „Aplinka ir ekologija“ patalpose – Maironio g. 48-3, Kaune, darbo dienomis nuo 9 val. iki 16val. 
Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-12-17 iki 2014-01-07 UAB „Aplinka ir ekologija“ patalpose. 
Viešas susirinkimas numatomas 2014-01-07, 12 val. UAB „Aplinka ir ekologija“ patalpose.

2013-11-28
Informuojame apie parengtąKkauno r. sav., Užliedžių sen., Giraitės k., sklypo kad. Nr. 5283/0005:689 detalujį planą.
Planavimo organizatorius: VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (įm. K. 302536989, atstovaujamas Juliaus Garbenčiaus), A. Mickevičiaus g. 9 LT – 44307, Kaunas, tel.: 8 612 71913.
Plano rengėja: UAB „Panprojektas“ (Respublikos g. 38, LT-35173 Panevėžys, tel./faks. (8 45) 58 1875, elektroninis paštas: panprojektas@takas.lt).
Planuojama teritorija: Kauno r. sav., Užliedžių sen., Giraitės k., sklypo kad. Nr. 5283/0005:689, plotas 11 ha.
Planavimo tikslas: sklypo teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Pasiūlymų teikimo tvarka: Pasiūlymai teikiami raštu planavimo organizatoriui ir/ar plano rengėjui per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu.
Susipažinti su rengiamo plano sprendiniais galima nuo 2013-12-03 Užliedžių  seniūnijos patalpose (Ledos g. 2, Užliedžių k., Kauno r., tel.: (8 37) 56 7248, el.p. seniunija@uzliedziai.krs.lt), VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto statybos ir investicijų tarnybos patalpose  (Tilžės g. 18, Kaunas, 117 kabinetas, tel.: (8 37) 40 97 45, el.p.: julius.garbencius@lsmuni.lt), ir plano rengėjo patalpose. Viešas susirinkimo data keičiama iš 2013-12-17 10 val. į 2013-12-31 10 val. Susirinkimas vyks Užliedžių miestelio seniūnijos patalpose.
Informacija apie parengtą teritorijų planavimo dokumentą, viešo svarstymo procedūrų vietą ir laiką bus paskelbta vietos spaudoje, Kauno rajono savivaldybės internetiniame puslapyje ir Užliedžių  seniūnijoje, stende prie planuojamo sklypo.
Planavimo terminas: 2013 m. I  – 2014 m. I ketvirtis.
Planavimo organizatorius.

2013-11-28
Informuojame, kad rengiamas žemės sklypų kad. Nr. 5250/0009:546 ir 5250/0009:616 Miriniškių k., Ringaudų sen., Kauno r. sav. detalusis planas. 
Planavimo tikslas- žemės sklypų sujungimas, padalijimas į iki 7 sklypų, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos / vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Planavimo organizatorius- Juozas Kučiauskas, Vida Kučiauskienė, gyv. Ašigalio g. 3-12, Kaune, Ingrida Kučiauskienė, Tomas Kučiauskas, gyv. Justiniškių g. 64A-46, Vilnius. 
Plano rengėjas- arch. Mindaugas Kupčikas, gyv. Geležinio vilko 26-40 Kaune, tel. 861034623,  4mindaugas@gmail.com. 
Susipažinti su sprendiniais  galima pas plano rengėją ar organizatorių nuo 2013-11-30 iki 2014-01-03. Vieša ekspozicija vyks Ringaudų seniūnijos patalpose, Šiltnamių g. 1, Noreikiškių k., Ringaudų sen., Kauno r. sav., nuo 2013-12-13 iki 2014-01-03. 
Viešas susirinkimas vyks 2014-01-03 14 val. ten pat. Pastabas teikti pl. organizatoriui ar rengėjui iki 2014-01-03

2013-11-28
Informuojame apie rengiamą žemės sklypo detalųjį planą Kauno r. sav., Užliedžių sen., Užliedžių k., kad Nr. 5283/0004:421. 
Planas rengiamas sutinkamai su Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ĮS-1760 (2013-10-11). 
Planavimo tikslas – sklypo  pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), padalijimas į 7 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Plano rengimo terminas 2013m. IV ketv. - 2014m. I ketv
Plano rengėja: UAB "Aplinka ir ekologija", adresas Maironio g. 48-3, Kaunas, tel.: 861245717 el.p. urbeliene.marija@gmail.com
Planavimo organizatoriai: Sigita Žemaitėlienė, Mindaugas Žemaitėlis, gyv. Vandžiogalos g. 75, Kaunas. 
Pasiūlymus ir pageidavimus teikti, susipažinti su planavimo dokumentais detaliojo plano organizatoriais arba rengėjais aukščiau nurodytais adresais galima visą planavimo laikotarpį iki viešo svarstymo ir jo metu.
Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2013-12 02 iki 2014-01-07 UAB „Aplinka ir ekologija“ patalpose – Maironio g. 48-3, Kaune, darbo dienomis nuo 9 val. iki 16val. 
Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-12-17 iki 2014-01-07 UAB „Aplinka ir ekologija“ patalpose. 
Viešas susirinkimas numatomas 2014-01-07, 12 val. UAB „Aplinka ir ekologija“ patalpose.

2013-11-28
Informuojame apie rengiamą žemės sklypo detalųjį planą Kauno r. sav., Raudondvario sen., Šilelio k., V. Dautarto g. 25A, kad Nr. 5270/0010:769. 
Planas rengiamas sutinkamai su Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ĮS-770 (2013-05-07). 
Planavimo tikslas – sklypo  pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Plano rengimo terminas 2013m. IV ketv. - 2014m. I ketv
Plano rengėja: UAB "Aplinka ir ekologija", adresas Maironio g. 48-3, Kaunas, tel.: 861245717 el.p. urbeliene.marija@gmail.com
Planavimo organizatoriai: Algis Kazlauskas. Nijolė Kazlauskienė, gyv. Romuvos g. 28-1, Kaunas.
Pasiūlymus ir pageidavimus teikti, susipažinti su planavimo dokumentais detaliojo plano organizatoriais arba rengėjais aukščiau nurodytais adresais galima visą planavimo laikotarpį iki viešo svarstymo ir jo metu. 
Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2013-12 02 iki 2014-01-07 UAB „Aplinka ir ekologija“ patalpose – Maironio g. 48-3, Kaune, darbo dienomis nuo 9 val. iki 16val. 
Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-12-17 iki 2014-01-07 UAB „Aplinka ir ekologija“ patalpose. 
Viešas susirinkimas numatomas 2014-01-07, 14 val. UAB „Aplinka ir ekologija“ patalpose.

2013-11-26
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti sklypų (kadastro Nr.: 5233/0016:382, 5233/0016:285, 5233/0016:317), esančių Kauno r. sav., Neveronių sen., Pabiržio k., detalųjį planą. 
Planavimo organizatoriai – Vasilisa Komarovienė, Raisa Mickūnienė, Anna Grabusova. 
Planavimo tikslas – sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), kiekvieno sklypo padalijimas į iki 4 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Plano rengimo terminas – 2013 - 2014 m. 
Plano rengėjas - UAB „Architektų pastogė“ Perkaso takas 3, Kaunas, tel. 861105026 – Rokas Bizulis, el.paštas:bizrok@gmail.com. 
Apie viešą svarstymą informuosime papildomai.

2013-11-26
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti sklypo (kadastro Nr. 5293/0005:419), esančio Bokšto g. 21, Kluoniškių k., Zapyškio sen., Kauno r. sav., detalųjį planą. 
Planavimo tikslas – sklypo padalijimas į 2 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Planavimo organizatorius – Emantas Gricius. Plano rengimo terminas (preliminarus) – 2013- 2014 m. 
Plano rengėjas - UAB „Architektų pastogė“ Perkaso takas 3, Kaunas, tel. 861105026 Rokas Bizulis. 
Apie viešą svarstymą informuosime papildomai.

2013-11-26
Informuojame, kad bendrąja tvarka parengtas žemės sklypo (kadastro Nr. 5293/0005:122), esančio Kauno r. sav., Zapyškio sen., Kluoniškių k., detalusis planas. 
Planavimo tikslas sklypo padalijimas į 2 sklypus, 1 atidalyto sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Planavimo organizatorius – Marija Žvykienė. 
Projektas bus eksponuojamas Zapyškio seniūnijos ir UAB „Architektų pastogė“ patalpose 10 darbo dienų iki viešojo susirinkimo dienos. 
Viešas susirinkimas projektui aptarti vyks 2014-01-02 14 val. UAB „Architektų pastogė“ patalpose, Perkaso takas 3, Kaunas. 
Pasiūlymus teikti raštu iki viešo susirinkimo dienos projekto rengėjui Rokui Bizuliui, tel. 861105026, el. paštas bizrok@gmail.com

2013-11-26
Informuojame apie pradedamą rengti Kauno r. sav., Ringaudų sen., Pyplių k., žemės sklypų kad. Nr. 5250/0016:20 ir kad. Nr. 5250/0016:61 detalųjį planą. 
Planavimo tikslas – žemės sklypo padalijimas į iki 6 (šešių) sklypų, iki 5 (penkių) atidalytų sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/ vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Detaliojo plano organizatorius A. Steponas, tel. 8 676 21050. 
Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti planavimo organizatoriui ir rengėjai UAB „Ateivis LT”, tel. (8 675) 4 75 96, info@ateivis.lt. 
Apie detaliojo plano viešą svarstymą informuosime vėliau.

2013-11-25
Informuojame, kad bendrąja tvarka parengtas Kauno raj. sav., Garliavos apyl. sen., Ražiškių  k. (skl. kad. Nr. 5260/0008:122) detalusis planas.
Planavimo tikslas– žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties į kitą (gyvenamosios teritorijos/ vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), padalijimas į iki 11 (vienuolikos) sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Planavimo organizatoriai – Arūnas Svirskas, tel.Nr. 862076477.
Su projektu galima susipažinti nuo 2013 11 27 rengėjo adresu.
Vieša ekspozicija vyks nuo 2013-12-11 iki 2013-12-30. Viešo susirinkimo pradžia 2013-12-30, 15.00 val., rengėjo UAB „ARESA“ patalpose, Draugystės g.19, Kaune, tel. +37062076477, el.p.aresakaunas@gmail.com. Raštiški pasiūlymai priimami iki viešo susirinkimo pabaigos. Dalyvavimas viešame svarstyme nėra privalomas.

2013-11-25
Informuojame, kad bendrąja tvarka parengtas, Kauno raj. sav., Garliavos apyl. sen., Karkazų k. skl. kadastrinis Nr. 5260/0003:31, plotai 5,0092 ha detalusis planas.
Planavimo tikslas – sklypo padalijimas ir atidalintos dalies pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) ir padalijimas į iki 35 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Planavimo organizatoriai – Leonas Antanas Aleksandravičius, Marija Ramanauskienė, Teresė Danguolė Pliuskienė (atstovaujami Vytauto Aleksandravičiaus).
Su projektu galima susipažinti nuo 2013 11 27 rengėjo adresu.
Vieša ekspozicija vyks nuo 2013-12-11 iki 2013-12-30. Viešo susirinkimo pradžia 2013-12-30, 13.30 val., rengėjo UAB „ARESA“ patalpose, Draugystės g. 19, Kaune, tel. +37062076477, el. p. aresakaunas@gmail.com. Raštiški pasiūlymai priimami iki viešo susirinkimo pabaigos. Dalyvavimas viešame svarstyme nėra privalomas.

2013-11-25
Informuojame, kad bendrąja tvarka yra parengtas, Kauno raj. Sav., Garliavos apyl. sen., Jonučių II k., sklypo kadastrinis Nr. 5260/0008:389 (plotas 0,5828 ha), detalusis planas.
Planavimo tikslas – sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) ir padalijimas į iki 7 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Planavimo organizatoriai – Jūratė Elena Kirkilienė ir Aleksas Kirkila. 
Su projektu galima susipažinti nuo 2013 11 27 rengėjo adresu.
Vieša ekspozicija vyks nuo 2013-12-11 iki 2013-12-30. Viešo susirinkimo pradžia 2013-12-30 10.30 val., rengėjo UAB „ARESA“ patalpose, Draugystės g, 19 , Kaune, tel.8 620 764 77, el. p. aresakaunas@gmail.com. Raštiški pasiūlymai priimami iki viešo susirinkimo pabaigos. Dalyvavimas viešame svarstyme nėra privalomas.

2013-11-25
Bendrąja tvarka yra parengtas, sklypo (kadastro Nr. 5260/0008:624), esančio Jonučių II  k., Garliavos apyl. sen., Kauno raj. detalusis planas. 
Planavimo tikslas – sklypo padalijimas į iki 3 (trijų) sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Planavimo organizatoriai – Audrius Daunora (atstovaujamas Redos  Kasperavičienės tel. 8 620 764 77) ir Reda Kasperavičienė. 
Su projektu galima susipažinti nuo 2013 11 27 rengėjo adresu.
Vieša ekspozicija vyks nuo 2013-12-11 iki 2013-12-30. Viešo susirinkimo pradžia 2013-12-30 9 val., rengėjo UAB „ARESA“ patalpose, Draugystės g, 19 , Kaune, tel.8 620 764 77, el. p. aresakaunas@gmail.com. Raštiški pasiūlymai priimami iki viešo susirinkimo pabaigos. Dalyvavimas viešame svarstyme nėra privalomas.

2013-11-25
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą žemės sklypų Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Ireniškių k., sklypų kadastriniai Nr. 5260/0001:11, Nr. 5260/0001:352, detalųjį planą.
Planavimo tikslas – sklypų sujungimas, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) ir padalijimas į iki 5 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Planavimo organizatoriai – Daiva Prekevičienė, Ilona Klusaitė, tel. 8 610 47936.
Detaliojo plano rengėjas – PV A. Liočas, Bažnyčios g.20, Kaunas, tel. 8 698 10540, el. p. liocas@takas.lt.
Su projektu galima susipažinti nuo 2013-11-25 iki 2013-12-20 darbo dienomis Arūno Liočo firmoje, Bažnyčios g.20, Kaune.
Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-12-09 iki 2013-12-20 Garliavos apyl. seniūnijos patalpose, Vytauto g. 62, Garliavoje ir Arūno Liočo firmoje.
Viešas susirinkimas įvyks 2013-12-20, 10 val. Arūno Liočo firmoje, Bažnyčios g.20, Kaune.
Motyvuotus pasiūlymus ir pretenzijas teikti iki viešo susirinkimo pabaigos detaliojo plano rengėjui ar planavimo organizatoriui.

2013-11-25
Informuojame visuomenę apie rengiamą žemės sklypo (kad. Nr. 5273/0013:367) esančio Pavytės k., Rokų sen., Kauno r. sav., formavimo ir pertvarkymo projektą.
Planavimo tikslas: nekilnojamojo turto registre įregistruoto bendrosios dalinės nuosavybės teise valdomo žemės sklypo atidalijimas suformuojant du žemės sklypus.
Planavimo organizatorius: Jonas Vainiūnas, Petras Romanas Rakauskas.
Projekto rengėjas: VĮ Registrų centro Kauno filialas, Gedimino g. 39A, Kaunas, tel. 8 605 94082.
Su rengiamo žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto sprendiniais susipažinti galima nuo 2013 m. lapkričio 26 d. iki 2013 m. gruodžio 10 d. projekto rengėjo VĮ Registrų centro Kauno filialas  patalpose arba pateiktais telefonais.
Pasiūlymus ir pastabas dėl žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto sprendinių galima teikti raštu iki 2013 m. gruodžio 10 d. projekto rengėjui VĮ Registrų centro Kauno filialas arba viešo projekto svarstymo su visuomene 2013 m. gruodžio 26 d. 17 val. adresu: Gedimino g. 39A, Kaunas, patalpose.

2013-11-22
Informuojame apie bendrąja tvarka rengiamą Kauno r.sav., Domeikavos sen., Žemaitkiemio k., sklypo kadastrinis Nr.5217/0010:390 detalųjį planą.
Planavimo organizatorius: Vaida Maksvytienė, Linas Maksvytis, Dainius Bikuličius ir Asta Bikuličienė, Aušros g. 18, Domeikavos k., Domeikavos sen., Kauno r. tel.:8- 612 23323.
Planavimo tikslas: žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/ vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), padalinimas į iki 15 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Detaliojo plano rengimo terminas 2013m. IV - 2014m. I ketv. Teritorijoje numatoma statyti vienbučiai/ dvibučiai gyvenamieji namai. 
Plano rengėjas: Jurgita Kalvinskaitė, adresas: V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas tel.:8-601 36731, el.p.: jurgita.kalvinskaite@gmail.com.
Pasiūlymus ir pageidavimus teikti detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui aukščiau nurodytais adresais.
Vieša ekspozicija rengiama nuo 2013-12-10d. Kauno r. Domeikavos sen. patalpose 10 darbo dienų. 
Viešas svarstymas rengiamas 2013-12-23d. nuo 14val. adresu: V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas. Dalyvavimas neprivalomas.

2013-11-22
Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo (kadastrinis Nr.5247/0007:146), esančio Šniūrų k.,  Alšėnų sen., Kauno r. sav. formavimo ir pertvarkymo projektas. 
Planavimo tikslas: žemės sklypo padalijimas, suformuojant tris atskirus žemės sklypus. 
Planavimo organizatorius: Zita Žvirblienė.
Projekto rengėjas – Aušra Pleitienė individuali veikla, adresas Vasario 16-sios g.21-5, Teleičių k., Garliavos apyl. sen., Kauno raj. Tel. 867402137.  
Sužinoti apie rengiamą projektą, pateikti pastabas bei pasiūlymus galite projekto rengėjai arba planavimo organizatoriams  nuo 2013-11-26  10 darbo dienų iki viešo projekto svarstymo. Viešo projekto svarstymo su visuomene susirinkimas įvyks 2013-12-12 d. 11.00 val. Mokslo g.2, Mastaičių k., Alšėnų sen., Kauno raj., seniūnijos patalpose.

2013-11-22
Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. Įsakymu Nr.3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas žemės sklypo, Pakalniškių k., Lapių sen., Kauno r. sav., kadastrinis Nr.5240/0006:144, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – ūkininko  sodybos vietos parinkimas.
Projekto organizatorius: Alma Markvaldienė.
Plano rengėjas: Aušra Pleitienė, UAB „ARCHITEKTŲ PASTOGĖ“, adresas: Perkaso takas 3/Savanorių pr. 371, Kaunas, tel.: mob. 8 674 02137.
 Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2013m. lapkričio 26d. iki 2013 m. gruodžio 10 d.
 Viešo projekto svarstymo su visuomene susirinkimas vyks 2013 m. gruodžio 11 d.  12 val.  UAB „ARCHITEKTŲ PASTOGĖ“ patalpose, adresas: Perkaso takas 3/Savanorių pr. 371, Kaunas, tel.: mob. 8 674 02137. , el.paštas  pleitiene@gmail.com.

2013-11-22
IĮ “Infotopa” informuoja kad 2013m. gruodžio 4d. 9.00 val. bus atliekami kadastriniai matavimai sklypo esančio Kauno r. sav. Narėpų k., skl. kad. Nr. 5233/0003:224 padalijimas į du sklypus. Gretimo sklypo kad. Nr. 5233/0003:167 savininkė Salvija Matonytė kviečiama atvykti į savo sklypą arba iki š. m. gruodžio 3d kreiptis į IĮ “Infotopa” (Statybininkų g. 7, 306 kab., Kaunas) matininkę Natalja Montvilienė, tel. 8(37)330076, el. p. nataljamontviliene@gmail.com. Neatvykus ar neinformavus, kadastriniai matavimai bus atliekami Jums nedalyvaujant.

2013-11-21
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti Kauno r. sav., Užliedžių sen., Užliedžių k., sklypų: (kadastrinis Nr. 5283/0002:133), (kadastrinis Nr. 5283/0002:128) ir (kadastrinis Nr. 5283/0002:129) detalųjį planą, pagal 2013 06 10 Kauno r. sav. administracijos direktoriaus pasirašytą Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartį Nr. S-1012. 
Planavimo tikslas: žemės sklypų (kadastrinis Nr. 5283/0002:133) ir (kadastrinis Nr. 5283/0002:128) sujungimas, sujungto sklypo ir sklypo (kadastrinis Nr. 5283/0002:129) pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Planavimo organizatorius R. Jomantas. Detaliojo plano rengėjas UAB „GEORAIMONDA“, Vytauto pr. 43A, Kaunas, tel. 860545942.

2013-11-21
Informuojame, kad bendrąja tvarka parengtas Kauno r. sav., Užliedžių sen., Užliedžių k., sklypų: (kad.Nr. 5283/0002:133), (kadastrinis Nr. 5283/0002:128) ir (kadastrinis Nr. 5283/0002:129) detalusis planas, kurio tikslas žemės sklypų (kadastrinis Nr. 5283/0002:133) ir (kadastrinis Nr. 5283/0002:128) sujungimas, sujungto sklypo ir sklypo (kadastrinis Nr. 5283/0002:129) pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Rengiant detalųjį planą strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas. Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galima nuo 2013 12 09 iki 2014 01 09 Kauno r. Užliedžių sen. ir detaliojo plano rengėjo UAB „GEORAIMONDA“ patalpose, Vytauto pr. 43A, Kaune. Sprendinių viešas aptarimas įvyks UAB „GEORAIMONDA“ patalpose, 2014 01 10, 12 val. Pasiūlymus raštu galite siųsti rengėjui nurodytu adresu arba pateikti viešo susirinkimo dieną iki viešo aptarimo pabaigos. 
Planavimo organizatorius R. Jomantas. Detaliojo plano rengėjas UAB „GEORAIMONDA“, tel. 860545942.

2013-11-21
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti Kauno r. sav., Samylų sen., Dubravų k., sklypo (kad. Nr. 5280/0012:555) detalųjį planą, pagal 2013 10 17 Kauno r. sav. administracijos direktoriaus pasirašytą Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartį Nr. S-1279. 
Planavimo tikslas: žemės sklypo padalijimas į iki 10 (dršimties) sklypų, iki 9 (devynių) atidalytų sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), 1 (vieno) į kitą (inžinerinės infrastruktūros teritorijos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Planavimo organizatorė L.Murauskienė. Detaliojo plano rengėjas UAB „GEORAIMONDA“,  Vytauto pr. 43A, Kaunas, tel. 860545942.

2013-11-21
Informuojame, kad bendrąja tvarka parengtas Kauno r. sav., Samylų sen., Dubravų k., sklypo (kad. Nr. 5280/0012:555) detalusis planas, kurio tikslas žemės sklypo padalijimas į iki 10 (dršimties) sklypų, iki 9 (devynių) atidalytų sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), 1 (vieno) į kitą (inžinerinės infrastruktūros teritorijos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Rengiant detalųjį planą strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas. Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galima nuo 2013 12 09 iki 2014 01 09 Kauno r. Samylų sen. ir detaliojo plano rengėjo UAB „GEORAIMONDA“ patalpose, Vytauto pr. 43A, Kaune. Sprendinių viešas aptarimas įvyks UAB „GEORAIMONDA“ patalpose, 2014 01 10, 11 val. Pasiūlymus raštu galite siųsti rengėjui nurodytu adresu arba pateikti viešo susirinkimo dieną iki viešo aptarimo pabaigos. 
Planavimo organizatorė L.Murauskien. Detaliojo plano rengėjas UAB „GEORAIMONDA“, tel. 860545942.

2013-11-21
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti Kauno r. sav., Samylų sen., Dubravų k., Samylų g. 91, sklypo (kadastrinis Nr. 5280/0010:493) detalųjį planą, pagal 2013 10 17 Kauno r. sav. administracijos direktoriaus pasirašytą Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartį Nr. S-1281. 
Planavimo tikslas: žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) padalijimas į 2 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Planavimo organizatoriai V. Balevičienė, G. Alesienė. Detaliojo plano rengėjas UAB „GEORAIMONDA“, Vytauto pr. 43A, Kaunas, tel. 860545942.

2013-11-21
Informuojame, kad bendrąja tvarka parengtas Kauno r. sav., Samylų sen., Dubravų k., Samylų g. 91, sklypo (kadastrinis Nr. 5280/0010:493) detalusis planas, kurio tikslas žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) padalijimas į 2 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Rengiant detalųjį planą strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas. Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galima nuo 2013 12 09 iki 2014 01 09 Kauno r. Samylų sen. ir detaliojo plano rengėjo UAB „GEORAIMONDA“ patalpose, Vytauto pr. 43A, Kaune. Sprendinių viešas aptarimas įvyks UAB „GEORAIMONDA“ patalpose, 2014 01 10, 10 val. Pasiūlymus raštu galite siųsti rengėjui nurodytu adresu arba pateikti viešo susirinkimo dieną iki viešo aptarimo pabaigos. 
Planavimo organizatoriai V. Balevičienė, G. Alesienė. Detaliojo plano rengėjas UAB „GEORAIMONDA“, tel. 860545942.

2013-11-21
Informuojame apie rengiamą žemės sklypo Pederiškių k., Ringaudų sen.,  Kauno r.sav. formavimo ir pertvarkymo projektą.
Planavimo tikslas-sklypo padalijimas į 4 atskirus sklypus, nekeičiants pagrindinės žemės naudojimo paskirties (žemės ūkio). 
Planavimo organizatoriai: Vidmantas Kairaitis, Irena Banevičienė, Violeta Dambrauskienė, Saulius Pusvaškis, Lina Voronkevičienė, Zuzana Kristina Aleknienė.
Proejeto rengėjas: UAB “Geomastas”, proj. aut. V. Jakubauskaitė. susipažinti su rengiamo žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto sprendiniais iki 2013 gruodžio 10 d. adresu: Kuršių g. 7, 203 kab., Kaunas el. paštas.:geomastas5@geomastas.lt, tel 8 671 03979.

2013-11-21
Informuojame apie pradedamą rengti Kauno r.sav., Lapių sen., Lapių mstl., sklypo kad.Nr.5240/0011:521, detalųjį planą. Planavimo tikslas- sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/ vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Planavimo organizatorius- M.Stackis.
Detaliojo plano rengėjas- Eugenijos Balaišienės projektavimo firma, K.Petrausko g. 23A, Kaunas, 
tel.(8-37) 22 26 16, egbgrupe@gmail.com   www.egbprojektai.lt
Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas prašome teikti raštu detaliojo plano rengėjui. Apie viešųjų procedūrų vietą ir laiką informuosime parengę detalųjį planą.

2013-11-21
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti žemės sklypo Kauno r. sav., Alšėnų sen., Digrių k., sklypo kadastrinis Nr. 5247/0011:28, detalųjį planą, pagal 2013-10-01 Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pasirašytą Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartį Nr. S-1185. Planavimo tikslas padalyti sklypą į iki 28 sklypų, pakeisti 26 sklypų pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą (22 sklypai – gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, 4 sklypai – inžinerinės infrastruktūros teritorijos/susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams), nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą bei statybos reglamentą. Planavimo organizatoriai G. Bielskus, R. Narbuntas. Tel. pasiteirauti 8614 23822.

2013-11-21
Informuojame, kad bendrąja tvarka yra parengtas žemės sklypo Kauno r. sav., Alšėnų sen., Digrių k., sklypo kadastrinis Nr. 5247/0011:28, detalusis planas, kurio tikslas padalyti sklypą į iki 28 sklypų, pakeisti 26 sklypų pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą (22 sklypai – gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, 4 sklypai – inžinerinės infrastruktūros teritorijos/susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams), nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą bei statybos reglamentą. Rengiant detalųjį planą strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas. Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galite nuo 2013-11-26 iki 2013-12-30 Kauno rajono Alšėnų seniūnijoje. Detaliojo plano sprendinių viešas aptarimas įvyks Šarkuvos g. 18-22, Kaune, 2013-12-30, 11 val.  Pasiūlymus raštu dėl detaliojo plano sprendinių galite siųsti detaliojo plano organizatoriui nurodytu adresu arba pateikti viešo susirinkimo dieną iki viešo aptarimo pabaigos. Detaliojo plano organizatoriai G. Bielskus, R. Narbuntas. Tel. pasiteirauti 8614 23822.

2013-11-21
Informuojame apie pradedamą bendrąja tvarka rengti sklypų Kauno r.sav., Alšėnų sen., Kampiškių k., kad.Nr.5247/0007:498, 889, 61 ir 67, detalųjį planą. 
Planavimo tikslas: Kauno r.sav.tarybos 2005-09-22 sprendimu Nr.TS-198 patvirtinto Kauno r.sav., Alšėnų sen., Jonučių k., žemės sklypo kad.Nr.5247/0007:498 detaliojo plano keitimas, žemės sklypų: Baltijos g. 43 (kad.Nr.5247/0007:889), pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, komercinės paskirties objektų teritorijos, inžinerinės infrastruktūros teritorijos), Baltijos g. 41 (kad.Nr.5247/0007:498), naudojimo būdo tikslinimas, papildomai numatant pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, inžinerinės infrastruktūros teritorijos, pobūdžio tikslinimas, papildomai numatant prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos, pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams, skl.kad.Nr.5247/0007:67 ir Baltijos g. 45 (kad.Nr.5247/0007:61), pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, komercinės paskirties objektų teritorijos, inžinerinės infrastruktūros teritorijos), visų sklypų sujungimas ir padalijimas į iki 13 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Planavimo organizatorius: UAB “Ferikas”, Pakalnės g. 5B, Domeikava, Kauno r., tel.:868647999. 
Rengėjas: UAB “GIRU”, Kuršių g. 7-305, Kaunas, tel.:860066641, el.p.:info@giru.lt. 
Apie viešą svarstymą informuosime papildomai.

2013-11-20
Informuojame apie pradedamą rengti Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Karkazų k., žemės sklypo kad. Nr. 5260/0003:251 detalųjį planą. Planavimo tikslas: žemės sklypo padalijimas į iki 27 (dvidešimt septynių) sklypų, iki 25 (dvidešimt penkių) atidalytų sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Detaliojo plano organizatorė D. Sirvydienė, tel. 8 675 47596. Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti planavimo organizatorei ir rengėjai UAB „Ateivis LT”, tel. (8 675) 4 75 96, info@ateivis.lt. Apie detaliojo plano viešą svarstymą informuosime vėliau.

2013-11-20
Informuojame, kad yra rengiamas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas žemės sklype, esančiame Tuopų g. 21, Juragių k., Garliavos apyl. sen., Kauno r.  
Planavimo tikslas: naujo kitos paskirties (naudojimo būdas – gyvenamosios teritorijos) valstybinės žemės sklypo, po esamais pastatais (gyvenamasis namas – unikalus Nr. 5294-8003-8019) ir kitais priklausiniais, suformavimas
Projekto organizatorius: Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono skyrius (L. Sapiegos g. 10, 44501 Kaunas).
Projekto iniciatorius: Arūnas Pekūnas, Rasa Pekūnienė (Tuopų g. 19, 53286 Juragių k., Garliavos apyl. sen., Kauno r.)
Projekto rengėjas: UAB ”Geodara”. 
Projektas svarstomas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka. Susipažinti su rengiamo projekto sprendiniais galima nuo 2013 m. lapkričio mėn. 25 d. iki 2013 m.  gruodžio mėn. 9 d. darbo dienomis adresu: UAB “Geodara“, K. Donelaičio g. 24, 44239 Kaunas (IV aukštas, 410 kabinetas), mob. Tel.: 8 677 22817, el.p.: geodara@info.lt 
Pasiūlymus ir pastabas dėl žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto sprendinių galima teikti raštu iki 2013 m. gruodžio mėn. 9 d. projekto iniciatoriams Arūnui Pekūnui, Rasai Pekūnienei, arba projekto rengėjui UAB “Geodara“, šiame skelbime nurodytais adresais.

2013-11-20
Informuojame, kad yra parengtas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas Kauno r. sav., Domeikavos sen., Smiltynų I k., Smiltynų kel. 31, kadastrinis Nr. 5217/0013:88. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka. 
Planavimo tikslas: nekilnojamojo turto registre įregistruoto bendrosios dalinės nuosavybės teise turimo žemės ūkio paskirties žemės sklypo atidalijimas, suformuojant 4 atskirus žemės sklypus.
Projekto organizatoriai: Sigitas Čepaitis, Arnoldas Bakutis, Renatas Čepaitis, Artūras Čepaitis.
Su parengtu projektu galima susipažinti UAB „Architektų pastogė“ patalpose. Projektą rengia – UAB „Architektų pastogė“, adresas Perkaso takas 3, Kaunas, tel. (8-37) 313505, projekto rengėjas Dainius Pukalskas, tel. (8-676) 05693, el. paštas: dainiuspk@gmail.com. Susipažinti ir pareikšti pasiūlymus skiriamas 10 darbo dienų laikotarpis. 
Informuojame, kad yra parengtas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas Kauno r. sav., Neveronių sen., Pabiržio k., skl. Nr. 102, kadastrinis Nr. 5233/0013:226. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas: nekilnojamojo turto registre įregistruoto nuosavybės teise valdomo žemės ūkio paskirties žemės sklypo padalijimas, suformuojant 2 atskirus žemės sklypus.
Projekto organizatorius: Vaclovas Kidikas.
Su parengtu projektu galima susipažinti UAB „Architektų pastogė“ patalpose. Projektą rengia – UAB „Architektų pastogė“, adresas Perkaso takas 3, Kaunas, tel. (8-37) 313505, projekto rengėjas Dainius Pukalskas, tel. (8-676) 05693, el. paštas: dainiuspk@gmail.com. Susipažinti ir pareikšti pasiūlymus skiriamas 10 darbo dienų laikotarpis.

2013-11-19
Pradedamas rengti bendrąja tvarka Kauno r. sav., Samylų sen., Šlienavos k., Samylų g. 35, sklypo (kadastrinis Nr.5280/0010:35) detalusis planas. 
Planavimo tikslas – sklypo padalijimas į iki 6 sklypų, 1 atidalyto sklypo žemės naudojimo būdo ir pobūdžio keitimas (į inžinerinės infrastruktūros terotorijos / susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Planavimo organizatoriai - Marija Vida Rudokienė, Rimantas Petraitis, Ženonas Petraitis, tel. 8 686 54013 (pagal 2013-08-23 sutartį Nr. S-1182 „Dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“). 
Preliminarus plano rengimo terminas - iki 2015 m. 
Apie viešų procedūrų laiką ir vietą bus skelbiama papildomai.
Dėl informacijos, pageidavimų kreiptis į plano rengėją UAB „Planuotojai“, Vasario 16-osios g. 8-6, Kaunas, info@planuotojai.lt, tel. 209260

2013-11-19
Parengtas bendrąja tvarka Kauno r. sav., Lapių sen., Lapių mstl., Žemdirbių g. 20, sklypo (kadastrinis Nr.5240/0011:182), detalusis planas.
Planavimo tikslas – sklypo padalijimas į 2 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Planavimo organizatorius - Edvardas Sudikas, atstovaujamas Armanto Petravičiaus, tel. 8 688 03303. 
Plano rengėja - UAB „Planuotojai", Vasario 16-osios 8-6, Kaune, info@planuotojai.lt, tel. 8 37 209260. 
Projekto ekspozicija numatoma nuo 2013–12-05 iki 2013-12-19 Lapių seniūnijoje. 
Viešas svarstymo susirinkimas vyks 2013-12-19, 14 val. plano rengėjos UAB „Planuotojai" patalpose, Vasario 16-osios 8-6, Kaune.
Pasiūlymus ir motyvuotas pretenzijas raštu teikti organizatoriui ar rengėjai ne vėliau iki susirinkimo pabaigos. 

2013-11-19
Parengtas bendrąja tvarka Kauno r. sav., Užliedžių sen., Užliedžių k., sklypo (kadastrinis Nr.5283/0005:302), detalusis planas.
Planavimo tikslas – sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos / vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), padalijimas į iki 6 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas
Planavimo organizatoriai - Vilma Šimaitienė, Vaidas Šimaitis, tel. 8 684 0175.
Plano rengėja - UAB „Planuotojai", Vasario 16-osios 8-6, Kaune, info@planuotojai.lt, tel. 8 37 209260. 
Projekto ekspozicija numatoma nuo 2013–12-19 iki 2014-01-08 Užliedžių seniūnijoje.
Viešas svarstymo susirinkimas vyks 2014-01-08, 14 val. plano rengėjos UAB „Planuotojai" patalpose, Vasario 16-osios 8-6, Kaune.
Pasiūlymus ir motyvuotas pretenzijas raštu teikti organizatoriui ar rengėjai ne vėliau iki susirinkimo pabaigos. 

2013-11-19
Informuojame, kad bendrąja tvarka rengiamas žemės sklypo, kadastrinis Nr. 5293/0006:74 
Kauno raj. sav., Zapyškio sen., Dievogalos k., Dievogalos g. 63, detalusis planas. 
Planavimo tikslas: Žemės sklypo padalijimas į du sklypus, teritorijos tvarkymo ir nudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Su projektu galima susipažinti nuo 2013-11-22 iki 2013-12-19 UAB ,,Polilinija” patalpose. 
Vieša ekspozicija vyks nuo 2013-12-06 iki 2013-12-19 UAB “Polilinija” patalpose ir Raudondvario seniūnijoje (Šviesos g. 18, Kluoniškių k., Zapyškio sen., Kauno r. sav., LT-53416). 
Viešas susirinkimas numatomas 2013-12-20, 13 val. UAB ,,Polilinija” patalpose. 
Pasiūlymus ir pastabas dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo dienos planavimo organizatoriams: Sigitui Sasnauskui ir Jolantai Sasnauskienei arba plano rengėjai: UAB „Polilinija“, Jonavos g. 40, Kaunas, tel. (8-37) 263917, mob. tel. 865271128 PV Justina Pliskauskienė, el. paštas: justina.kasyte@gmail.com.

2013-11-19
Informuojame, kad bendrąja tvarka rengiamas žemės sklypo, kadastrinis Nr. 5270/0013:24, 
Didvyriu k., Raudondvario sen., Kauno r. sav., detalusis planas. 
Planavimo tikslas: Sklypo padalijimas į iki 7 sklypų, 6 padalintų sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkį į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Su projektu galima susipažinti nuo 2013-11-22 iki 2013-12-19 UAB ,,Polilinija” patalpose. 
Vieša ekspozicija vyks nuo 2013-12-06 iki 2013-12-19 UAB “Polilinija” patalpose ir Raudondvario seniūnijoje (Instituto g. 1a, LT-54130 Raudondvaris, Kauno r.). 
Viešas susirinkimas numatomas 2013-12-20, 10 val. UAB ,,Polilinija” patalpose. 
Pasiūlymus ir pastabas dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo dienos planavimo organizatoriams: Joanai Vilčinskaitei, Onai Vilčinskienei, Mariui Vilčinskui, Dianai Vilčinskaitei arba plano rengėjai: UAB „Polilinija“, Jonavos g. 40, Kaunas, tel. (8-37) 263917, mob. tel. 865271128 PV Justina Pliskauskienė, el. paštas: justina.kasyte@gmail.com.

2013-11-19
Pranešimas apie parengtą Kauno r. Sav., Užliedžių sen., giraitės k., sklypo kad. Nr. 5283/0005:689 detalujį planą.
Planavimo organizatorius: VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (įm. K. 302536989, atstovaujamas Juliaus Garbenčiaus), A. Mickevičiaus g. 9 LT – 44307, Kaunas, tel.: 8 612 71913.
Plano rengėja: UAB „Panprojektas“ (Respublikos g. 38, LT-35173 Panevėžys, tel./faks. (8 45) 58 1875, elektroninis paštas: panprojektas@takas.lt).
Planuojama teritorija: Kauno r. sav., Užliedžių sen., Giraitės k., sklypo kad. Nr.5283/0005:689, plotas 11 ha.
Planavimo tikslas: sklypo teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Pasiūlymų teikimo tvarka: Pasiūlymai teikiami raštu planavimo organizatoriui ir/ar plano rengėjui per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu.
Susipažinti su rengiamo plano sprendiniais galima nuo 2013-12-03 Užliedžių  seniūnijos patalpose (Ledos g. 2, Užliedžių k., Kauno r., tel.: (8 37) 56 7248, el.p. seniunija@uzliedziai.krs.lt), VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto statybos ir investicijų tarnybos patalpose  (Tilžės g. 18, Kaunas, 117 kabinetas, tel.: (8 37) 40 97 45, el.p.: julius.garbencius@lsmuni.lt), ir plano rengėjo patalpose. Viešas susirinkimas įvyks 2013-12-17 10 val. Užliedžių miestelio seniūnijos patalpose.
Informacija apie parengtą teritorijų planavimo dokumentą, viešo svarstymo procedūrų vietą ir laiką bus paskelbta vietos spaudoje, Kauno rajono savivaldybės internetiniame puslapyje ir Užliedžių  seniūnijoje, stende prie planuojamo sklypo.
Planavimo terminas: 2013 m. I  – 2014 m. I ketvirtis.

2013-11-19
Architekto L.Savicko studija, IĮ, informuoja apie parengtą žemės sklypų Kauno r.sav., Užliedžių sen., Giraitės k.,Tuopų g. 2 ir Tuopų g. 4, detalųjį planą.
Planavimo tikslas – Kauno rajono savivaldybės tarybos 2005-11-03 sprendimu Nr. TS-220 patvirtinto Kauno r.sav., Užliedžių sen., Giraitės k., sklypo (kad.nr. 5283/0006:186) detaliojo plano dalies keitimas sklypuose: Tuopų g. 2 ( kad.nr. 5283/0006:906) ir Tuopų g. 4, Kaune (kadastro Nr. 5283/0006:907). Numatomas sklypų sujungimas ir gyvenamojo namo statyba.
Planavimo organizatorius – Rolandas Nekrošius ir Aušra Nekrošienė, gyv. Kėnių g. 7-2, Giraitės k., Užliedžių sen., Kauno r.sav., tel.: 8 641 29426.
Plano rengėjas – architekto L.Savicko studija, IĮ. Seniavos pl.10N, Kaunas, tel. 8682 22786, faks. 837 211870, el. paštas: detalieji.planai@gmail.com. 
Projekto rengimo terminas -  (preliminarus) 2013 - 2014 m. 
Gauti informaciją apie detalųjį planą, teikti pasiūlymus, bei su parengtu projektu susipažinti galima adresu: Seniavos pl. 10N, Kaune, tel. 868222786, el. paštu detalieji.planai@gmail.com. nuo 2013 12 04 iki 2014 01 09 d. ir viešo susirinkimo metu. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013 12 19 iki 2014 01 09 d. Užliedžių seniūnijoje, Akacijų g. 2, Giraitės k.,Kauno r. sav. Viešas susirinkimas numatomas 2014 01 09 d., 11 val., Užliedžių seniūnijoje.

2013-11-18
Informuojame, apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr. 5247/0018:243, plotas 9,5226 ha), adresu Poderiškių g. 20, Poderiškių kaimas, Alšėnų sen., Kauno r. sav., formavimo ir pertvarkymo projektą.
Planavimo tikslas  – nekilnojamojo turto registre įregistruoto nuosavybės teise valdomo žemės sklypo padalijimas, suformuojant tris atskirus žemės sklypus.
Planavimo organizatorius ir iniciatorius: privačios žemės savininkas Juozas Miliūnas, gyv. Poderiškių g. 20, Poderiškių kaimas, Alšėnų sen., Kauno r. sav., Tel. Nr.: 8 686 50306.
Žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto rengėja: UAB „Georaimonda“ Vytauto pr. 43A, Kaunas, projekto vadovė Bangutė Zinkienė, tel. Nr.: 8 614 76613.
Gretimų sklypų savininkus kviečiame susipažinti su parengtu projektu, teikti pasiūlymus ir pastabas raštu projekto rengėjai bei planavimo organizatoriui nuo 2013 m.  lapkričio 20 d. iki 2013 m. gruodžio 5 d. Dėl atvykimo būtina iš anksto susitarti (pageidaujant sprendinių brėžinio kopiją siunčiame el.paštu).

2013-11-18
Informuojame, apie parengtą sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą adresu Narėpų kaimas,  Karmėlavos seniūnija, Kauno rajonas, Kauno apskritis. Susipažinti su parengtu projektu, dokumentacija bei teikti pasiūlymus, ar pastabas galima nuo 2013-11-19 iki 2013-12-04, šiuo adresu: UAB „Polilinija“, Jonavos g. 40, Kaunas, tel. (8-37) 26 39 17, mob.tel. 8-65769524, el.paštas: atenezemaite@gmail.com. Darbo dienomis nuo 8-12val., 13-17val.  
Viešas susirinkimas numatomas- 2013-12-04 , 10 val. UAB „Polilinija“ patalpose, Jonavos g. 40, Kaunas, tel. (8-37) 26 39 17. 
Planavimo tikslas – žemės sklypo adresu:  Narėpų  kaimas,  Karmėlavos seniūnija, Kauno rajonas, Kauno apskritis, žemės sklypas (kadastro Nr. 5233/0003:244), kurio plotas: 0.2476ha yra miškų ūkio paskirties žemė, padalijimas, atidalijant žemės ūkio naudmenas, suformuojant miškų ūkio paskirties ir žemės ūkio paskirties žemės sklypus. 
Planavimo organizatorius – Bronislava Šlubelienė. 
Plano rengėjas – UAB „Polilinija“, Jonavos g. 40, Kaunas, tel. (8-37) 26 39 17, mob.tel. 8-65769524, el.paštas: atenezemaite@gmail.com.

2013-11-18
Informuojame, kad  vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004m. Rugpjūčio 11d. Įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgivendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas žemės sklypo, Lučiūnų k., Čekiškės  sen., Kauno raj.,  kadastrinis Nr. 5243/0002:223, Lučiūnų k.v., kaimo plėtros  (ūkio vidinės) žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodubos formavimui. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.   Planavimo tikslas -  ūkininko ūkio sodybos suformavimas.
Projekto organizatorius: Mykolas Pakalnis.
Plano rengėjas: UAB „TopoEra“, Raudondvario pl. 150-201, Kaunas, tel. 8-657-69538, el.paštas: dainiuszem@gmail.com. Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui iki 2013m. gruodžio 03d.  Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2013m. lapkričio 20d. iki gruodžio 03d. UAB ”TopoEra” patalpose, adresu:  Raudondvario pl. 150-201, Kaunas, tel. 8-657-69538.

2013-11-18
Informuojame, kad pradedamas rengti bendrąja tvarka Kauno r. sav., Užliedžių sen., Giraitės k., Ievų g. 19, sklypo (kadastrinis Nr.5283/0006:205) detalusis planas. 
Planavimo tikslas – sklypo padalijimas į iki 3 (trijų) sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Planavimo organizatorius Mindaugas Kučinskas, atstovaujamas Ryčio Račiūno, tel. 8-620- 11884 (pagal 2013-09-24 sutartį Nr. S-1148 „Dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“). 
Preliminarus planų rengimo terminas – 2013 - 2014 m. 
Apie viešų procedūrų laiką ir vietą bus skelbiama papildomai. 
Dėl informacijos, pageidavimų kreiptis į plano rengėją UAB „Studija septyni“ M. Daukšos g. 10-9, Kaunas; tel: 8-614-66780; el.paštas- info@studijaseptyni.lt  PV Rytis Račiūnas 8-620-11884.

2013-11-18
Informuojame, kad  vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004m. Rugpjūčio 11d. Įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgivendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas žemės sklypo, Braziūkų k., Zapyškio  sen., Kauno raj.,  kadastrinis Nr. 5293/0001:307, Zapyškio k.v., kaimo plėtros  (ūkio vidinės) žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodubos formavimui. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.   Planavimo tikslas -  ūkininko ūkio sodybos suformavimas.
Projekto organizatorius: Milda Dvilevičiūtė.
Plano rengėjas: UAB ”Polilinija”, adresas: Jonavos g. 40., mob:865769524. Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui iki 2013m. gruodžio 03d.  Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2013m. lapkričio 20d. iki gruodžio 03d. UAB ”Polilinija” patalpose, adresu:  Jonavos g. 40, mob:865769524.

2013-11-18
Informuojame, kad yra parengtas žemės sklypo Žalioji g.14, Jadagonių k., Zapyškio sen., Kauno raj. SB „Baldininkas“ (Kad. Nr. 5201/0006:264) formavimo ir pertvarkymo projektas, kuris priklauso Vytautui Jostui.
Gretimų sklypų savininkai ir kiti suinteresuoti asmenys su projektu gali susipažinti ir pastabas pareikšti nuo 2013-11-18 iki 2013-08-29 UAB „Žemėtvarkos darbai“ patalpose adresu: Savanorių pr.363-213, 49425 Kaunas.

2013-11-14
Informuojame, kad bendrąja tvarka pradedamas rengti, sklypo (kadastro Nr. 5260/0008:624), esančio Jonučių II k., Garliavos apyl. sen., Kauno raj. detalusis planas. 
Planavimo tikslas – sklypo padalijimas į iki 3 (trijų) sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Planavimo organizatoriai – Audrius Daunora (atstovaujamas Redos Kasperavičienės tel. 8 620 764 77) ir Reda Kasperavičienė. Susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus raštu galima rengėjo adresu : UAB „ARESA“, Draugystės g. 19, Kaune, tel. 8 620 764 77, el. p. aresakaunas@gmail.com. Raštiški pasiūlymai priimami iki viešo susirinkimo pabaigos. Apie viešo svarstymo procedūrų tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.

2013-11-14
Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 5283/0004:495) esančio Užliedžių k., Užliedžių sen., Kauno r. sav. detalusis planas. 
Planavimo tikslas – esamo sklypo padalijimas į iki 6 sklypų, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas į kitą (gyvenamosios teritorijos / vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. 
Projekto rengimo terminas - 2013 m. IV–2014 m. II ketvirčiai. 
Pasikonsultuoti dėl rengiamų detaliojo plano sprendinių galima nuo 2013 m. lapkričio 14 d. iki gruodžio 11 d. Rotušės a. 26A, Kaune. 
Viešas susirinkimas vyks 2013 m. gruodžio 11 d. 12 val. rengėjos patalpose (Rotušės a. 26A, Kaune). Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Užliedžių seniūnijos patalpose (Ledos g. 2, Užliedžių k., Kauno r.) ir Rotušės a. 26A, Kaune. 
Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. 
Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. 
Detaliojo plano organizatorius: Gintaras Morkevičius, tel. 8 614 55031.
Detaliojo plano rengėja: UAB „GBK archstudija“, arch. G. Balčiūnaitė-Kareniauskienė, tel. 8 612 67353, e-paštas gbkarchstudija@gmail.com 
Dalyvavimas viešąjame susirinkime neprivalomas.

2013-11-14
Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004m. Rugpjūčio 11d. Įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgivendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas žemės sklypo, kad. Nr. 5263/0004:468 Panevėžiuko k., Babtų sen., Kauno r.sav. (Panevėžiuko k.v.) , kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti . Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka. 
Planavimo tikslas: Ūkininko sodybos vietos suformavimas.
Planavimo organizatorius: Justinas Stočkus gyv. Žvejų g. 29, Panevėžiuko k., Kauno r tel. 8 -675-47421
Projekto rengėjas: Jolitos Zigmantienės įmonė adresas Naujakurių g. 3, Raudondvario k., Kauno r. sav. Vadovas Jolita Zigmantienė ( tel. 8- 611 -16858, el p. jolitaraud@gmail.com).
Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2013 m. gruodžio 02 d. 10 darbo dienų ( įmonės patalpose). Pasiūlymus teikti sklypo savininkui ir projekto rengėjui iki 2013 m. gruodžio 16 d

2013-11-11
Informuojameapie  rengiamą žemės sklypo  Žagrenių g.7, Ilgakiemio k., Garliavos apylinkių sen., Kauno r.sav.,  formavimo ir pertvarkymo projektą.
Planavimo  tikslas – naudojamo kitos paskirties ( naudojimo būdas-gyvenamosios teritorijos) valstybinės žemės sklypo po gyvenamuoju namu ( unikalus Nr.5296-7012-0010) ir kitais priklausinių  suformavimas.
Planavimo organizatorius: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono skyrius.
Planavimo iniciatorius–Zita Gružienė, Ričardas Vaičiūnas, Vitalija Rinkevičienė.
Projekto rengėjas: Jolitos Zigmantienės įmonė , vadovas Jolita Zigmantienė. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2013 m. lapkričio   25 d. 10 d.d.  įmonės  patalpose , adresu : Naujakurių g.3 , Raudondvario k. Kauno r.sav.  ( tel. 8 611 16858, el p.  jolitaraud@gmail.com), bei   viešas projekto susirinkimas numatomas  2013 m. gruodžio  10 d. 9 val.  įmonės  patalpose .

2013-11-11
Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo, esančio Kauno r. sav., Raudondvario sen., Raudondvario k., Vienybės g. 18 formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas – naudojamo kitos paskirties (naudojimo būdas - gyvenamosios teritorijos) valstybinės žemės sklypo, po esamais pastatais (ūkio pastatas - unikalus Nr. 4400-0054-0394), suformavimas. Žemės sklypas suteiktas gyvenanamojo namo statybai.
Planavimo organizatorius – Rimantas Ladyga (gyv. Kauno r. sav., Raudondvario sen., Raudondvario k., Vienybės g. 18). 
Projekto rengėjas – UAB „Žemės sklypas“,
Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2013 m. lapkričio 11 d. 10 darbo dienų.
Viešas projekto svarstymas vyks 2013 m. lapkričio 25 d. 9.00 val. įmonės patalpose, adresu: 
Žalgirio 19, Raudondvario k., Kauno r., mob. 8 672 42340) el. p. anenartaviciene@gmail.com.

2013-11-11
Informuojame, kad pradedamas rengti bendrąja tvarka Kauno r. sav., Neveronių sen., Neveronių k., Pušų g. 4A, sklypo (kadastrinis Nr.5233/0016:533) detalusis planas. 
Planavimo tikslas – sklypo padalijimas į iki 3 (trijų) sklypų, iki 2 (dviejų) atidalytų sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos / vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), 1 sklypą paliekant žemės ūkio paskirties, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Planavimo organizatorius Bronius Liambutis, tel. 8 699 03201 (pagal 2013-03-27 sutartį Nr. S-329 „Dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“). 
Preliminarus planų rengimo terminas - iki 2015 m. 
Apie viešų procedūrų laiką ir vietą bus skelbiama papildomai. 
Dėl informacijos, pageidavimų kreiptis į plano rengėją UAB „Planuotojai“, Vasario 16-osios g. 8-6, Kaunas, info@planuotojai.lt, tel. 209260.

2013-11-11
Informuojame, kad pradedamas rengti bendrąja tvarka Kauno r. sav., Užliedžių sen., Užliedžių k., sklypo (kadastrinis Nr.5283/0005:302) detalusis planas.
Planavimo tikslas – sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos / vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), padalijimas į iki 6 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Planavimo organizatoriai Vilma Šimaitienė, Vaidas Šimaitis, tel. 8 684 01758 (pagal 2012-12-19 sutartį Nr. S-1478 „Dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“). 
Preliminarus planų rengimo terminas - iki 2015 m. 
Apie viešų procedūrų laiką ir vietą bus skelbiama papildomai. 
Dėl informacijos, pageidavimų kreiptis į plano rengėją UAB „Planuotojai“, Vasario 16-osios g. 8-6, Kaunas, info@planuotojai.lt, tel. 209260.

2013-11-11
Informuojame, kad pradedamas rengti bendrąja tvarka Kauno r. sav., Lapių sen., Lapių mstl., Žemdirbių g. 20, sklypo (kadastrinis Nr.5240/0011:182) detalusis planas. 
Planavimo tikslas – sklypo padalijimas į 2 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Planavimo organizatorius Edvardas Sudikas, atstovaujamas Armanto Petravičiaus, tel. 8 688 03303 (pagal 2013-10-01 sutartį Nr. S-1182 „Dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“). 
Preliminarus planų rengimo terminas - iki 2015 m. 
Apie viešų procedūrų laiką ir vietą bus skelbiama papildomai. 
Dėl informacijos, pageidavimų kreiptis į plano rengėją UAB „Planuotojai“, Vasario 16-osios g. 8-6, Kaunas, info@planuotojai.lt, tel. 209260.

2013-11-11
Informuojame apie bendrąja tvarka rengiamą Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k., sklypų kadastriniai Nr.5233/0009:759, 5233/0009:395, detalųjį planą.
Planavimo organizatorius: UAB “ADEL GROUP” (atstovaujama Tomo Dimavičiaus) adresas: V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, tel.: 8657 88811.
Planavimo tikslas: sklypų sujungimas, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos/sandėliavimo statinių statybos, komercinės paskirties objektų teritorijos/prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Teritorijoje planuojama statyti maisto, higienos ir smulkių buities prekių sandėliavimo pastatus. 
Detaliojo plano rengimo terminas 2013m. IV- 2014m.II ketv. 
Planas rengiamas sutinkamai su Kauno r.sav. administracijos direktoriaus įsakymu Nr.ĮS-1252.
Plano rengėja: UAB „MTARCH“, adresas: V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas tel.:8675 35881, el.p.: aurelijai.grikstaitei@gmail.com.
Pasiūlymus ir pageidavimus teikti detaliojo plano organizatorei arba rengėjai aukščiau nurodytais adresais.
Vieša ekspozicija rengiama nuo 2013-11-25d. Kauno r. Karmėlavos sen. patalpose 10 darbo dienų. 
Viešas svarstymas rengiamas 2013-12-09d. nuo 11val. detaliojo plano rengėjos patalpose, adresu: V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas. Dalyvavimas neprivalomas.

2013-11-11
Informuojame apie pradedamą rengti žemės sklypų (kad. Nr. 5227/0002:264 ir kad. Nr. 5227/0002:320), esančių Stanaičių k., Garliavos apyl. sen., Kauno r. sav., detalųjį planą. 
Planavimo tikslas – sklypų sujungimas, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (komercinės paskirties objektų teritorijos/ prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos/degalinių ir autoservisų statinių statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. 
Detaliojo plano organizatorius J. Soraka, tel. (8 687) 7 90 81. 
Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti plano organizatoriui ir rengėjai UAB „Ateivis LT”, tel. (8 675) 4 75 96. 
Apie detaliojo plano viešą svarstymą informuosime vėliau.

2013-11-11
Informuojame apie pradedamą rengti Kauno r. sav., Taurakiemio sen., Piliuonos k., žemės sklypo kad. Nr. 5267/0009:82 detalųjį planą. 
Planavimo tikslas – sklypo padalijimas, vieną dalį paliekant žemės ūkio paskirties, kitos dalies pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) ir padalijimas į iki 18 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Detaliojo plano organizatorė – S. Varkalytė, tel. 8 612 84856. 
Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti planavimo organizatorei ar rengėjai UAB „Ateivis LT”, tel. (8 675) 4 75 96, info@ateivis.lt. 
Apie detaliojo plano viešą svarstymą informuosime vėliau.

2013-11-11
Informuojame apie pradedamą rengti Kauno r. sav., Alšėnų sen., Čebeliškės k., žemės sklypo kad. Nr. 5247/0006:33 detalųjį planą. 
Planavimo tikslas – žemės sklypo padalijimas į iki 15 (penkiolikos) sklypų, iki 14 (keturiolikos) atidalytų sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), 1 (vieną) sklypą paliekant žemės ūkio paskirties, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Detaliojo plano organizatorė – S. Liutkuvienė, tel. 8 688 03303. 
Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti planavimo organizatorei ar rengėjai UAB „Ateivis LT”, tel. (8 675) 4 75 96, info@ateivis.lt. 
Apie detaliojo plano viešą svarstymą informuosime vėliau.

2013-11-11
Informuojame, apie parengto 0,0989 ha žemės sklypo kad.Nr.5250/0009:37 Kauno r. sav., Ringaudų sen., Miriniškių k., Spindulio g.10 detaliojo plano konsultavimosi ir viešo susirinkimo procedūrą. 
Planavimo organizatorius-Vijolė Bardauskienė. 
Planavimo tikslas– pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos /vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Viešas svarstymas vyksta bendrąja tvarka. Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2013m. gruodžio 12d. iki 2013m. gruodžio 30d. detaliojo plano rengėjo UAB „Planuotojai" ir seniūnijos patalpose. 
Viešas susirinkimas numatomas 2013m. gruodžio 30d. 14 val. UAB „Planuotojai" patalpose. 
Pasiūlymus ir motyvuotas pretenzijas galima teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos. 
Detaliojo plano rengėjas: UAB „Planuotojai", Vasario 16-osios 8-6, Kaunas. 
Projekto vadovė Laimutė Pėželienė. 
Informacija telefonu 8 37209260, 865040268, el.paštas: laima@planuotojai.lt

2013-11-11
Informuojame. kad pradedamas rengti bendrąja tvarka detalusis planas žemės sklypo kad.Nr.5270/0015:80 Kauno r. sav., Raudondvario sen., Raudondvario k., J.Janonio g. 5. 
Planavimo organizatorius – Violė Vildžiūnienė, Algimantas Vildžiūnas (igaliotas asmuo Laimutė Pėželienė). 
Planavimo pagrindas- detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo 2013-09-10 sutartis nr.S-1106. 
Planavimo tikslas – sklypo padalijimas į 2 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Rengėjas: UAB „Planuotojai". Gauti informaciją apie detaliųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: Vasario 16-osios 8-6, Kaune. 
Projekto vadovė Laimutė Pėželienė. Informacija telefonu (8-37) 209260, 865040268, 
el.paštas: laima@planuotojai.lt

2013-11-11
Informuojame. kad pradedamas rengti žemės sklypų kad.Nr.5283/0007:556 ir Nr. 5283/0007:668 Kauno r. sav., Užliedžių sen., Vijūkų k. detalusis planas bendrąja tvarka.
Planavimo organizatorius– Ričardas Bačkys, Deividas Marcinkevičius (įgaliotas asmuo Ernesta Vanagienė), Ernesta Vanagienė. 
Planavimo pagrindas- detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo 2012-10-04 sutartis nr.S-1238. 
Planavimo tikslas– sklypų sujungimas, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos /vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) ir padalijimas į iki 20 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Rengėjas: UAB „Planuotojai". Gauti informaciją apie detaliųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: Vasario 16-osios 8-6, Kaune. 
Projekto vadovė Laimutė Pėželienė. Informacija telefonu (8-37) 209260, 865040268, 
el.paštas: laima@planuotojai.lt

2013-11-11
Informuojame. kad yra parengtas žemės sklypo (kadastrinis Nr.5233/16:411) adresu Tvenkinio g. 47A Neveronių sen. Neveronių k. Kauno r. formavimo pertvarkymo projektas.
Planavimo organizatorius Stasys Jakubauskas, Evaldas Jakubauskas.
Planavimo tikslas -laisvos valstybinės žemės prijungimas prie nuosavybės teise turimo žemės sklypo (kad.Nr.5233/16:411)
Planavimo rengėjas. G.Balevičiaus individuali įmonė.Buveinės adresas Butrimonių g.5-101,
Kaunas,tel. 8687 19287, el.p. gbalevicius@gmail.com
Susipažinti su projektu, pateikti pastabas bei pasiūlymus galima teikti raštu projekto rengėjui arba planavimo organizatoriui nuo 2013-11-11d. iki viešo projekto savartymo.
Viešas projekto su visuomene svarstymo susirinkimas įvyks 2013-11-25d. 11val. Butrimonių g. 5-101, Kaunas patalpose.

2013-11-11
Informuojame, kad bendrąja tvarka pradedamas rengti žemės sklypo Kauno r.sav., Karmėlavos sen., Sergeičikų II k., (kad.Nr. 5233/0013:305) detalusis planas.
Detaliojo plano rengimo pagrindas - Kauno r. sav. administracijos direktoriaus 2013-09-13 įsakymas Nr. ĮS-1581 „Dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo", 2013-10-04 Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. S-1238, planavimo sąlygų sąvadas 2013-10-24, Nr. DP-338.
Planavimo tikslas: žemės sklypo pagrindinės naudojimo paskirties keitimas į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), padalijimas į iki 5 (penkių) sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Apytikris detaliojo plano rengimo terminas - 2013 m. II ketv. - 2014 m. II ketv.
Planavimo organizatorius – Sandra Lenčiauskienė. 
Detaliojo plano rengėjas - UAB „Toposfera". Gauti informaciją apie rengiamą planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima UAB „Toposfera“ patalpose, adresu: Raudondvario pl. 150-215, Kaunas, P.V. Inga Cibulskienė, tel. 8(604)40064, el.paštas inga.cibulskiene@gmail.com. 
Apie teritorijų planavimo dokumento projekto viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.

2013-11-11
Informuojame, kad bendrąja tvarka pradedamas rengti žemės sklypo Kauno r.sav., Vilkijos sen., Jaučakių k., (kad.Nr. 5290/0001:428) detalusis planas.
Detaliojo plano rengimo pagrindas - Kauno r. sav. administracijos direktoriaus 2013-09-09 įsakymas Nr. ĮS-1551 „Dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo", 2013-09-25 Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. S-1156, planavimo sąlygų sąvadas 2013-10-23, Nr. DP-324.
Planavimo tikslas: sklypo žemės naudojimo būdo ir pobūdžio keitimas į (komercinės paskirties objektų teritorijos/prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos/laidojimo paslaugų objektų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Apytikris detaliojo plano rengimo terminas - 2013 m. II ketv. - 2014 m. II ketv.
Planavimo organizatorius – Arūnas Bankauskas.
Detaliojo plano rengėjas - UAB „Toposfera". Gauti informaciją apie rengiamą planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima UAB „Toposfera“ patalpose, adresu: Raudondvario pl. 150-215, Kaunas, P.V. Inga Cibulskienė, tel. 8(604)40064, el.paštas inga.cibulskiene@gmail.com. 
Apie teritorijų planavimo dokumento projekto viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.

2013-11-11
Informuojame, kad bendrąja tvarka pradedamas rengti žemės sklypo Kauno r.sav., Karmėlavos sen., Sergeičikų II k., (kad.Nr. 5233/0013:310) detalusis planas.
Detaliojo plano rengimo pagrindas - Kauno r. sav. administracijos direktoriaus 2013-07-19 įsakymas Nr. ĮS-1313 „Dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo", 2013-09-10 Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. S-1103, planavimo sąlygų sąvadas 2013-10-24, Nr. DP-341.
Planavimo tikslas: žemės sklypo pagrindinės naudojimo paskirties keitimas į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), padalijimas į iki 4 (keturių) sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Apytikris detaliojo plano rengimo terminas - 2013 m. II ketv. - 2014 m. II ketv.
Planavimo organizatorius – Robertas Ramanauskas, Gitana Ramanauskienė. 
Detaliojo plano rengėjas - UAB „Toposfera". Gauti informaciją apie rengiamą planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima UAB „Toposfera“ patalpose, adresu: Raudondvario pl. 150-215, Kaunas, P.V. Inga Cibulskienė, tel. 8(604)40064, el.paštas inga.cibulskiene@gmail.com. 
Apie teritorijų planavimo dokumento projekto viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.

2013-11-11
Informuojame apie pradedamą rengti žemės sklypo Kauno g. 90, Ežerėlio m., Kauno r. sav. planą, prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui. 
Planavimo tikslas – kitos paskirties žemės sklypo suformavimas valstybinėje žemėje.
Planavimo pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-07-01 įsakymas Nr. ĮS-1193 „ Dėl pradedamo rengti žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui”. 
Pareiškėjas: Gintaras Muzikevičius, Liepų g. 3-2, Ežerėlio m., Kauno r. sav., tel. Nr. 8 612 47 661.
Plano rengėjas: architektas Lukas Tarnauskas, D.Poškos g. 6A, Kaunas, tel. 8 698 11 891, lukas@studijaseptyni.lt
Su parengtu žemės sklypo planu galima susipažinti nuo 2013-11-14 iki 2013-11-27 plano rengėjo patalpose D.Poškos g. 6A, Kaune. 
Motyvuotus pasiūlymus ir pageidavimus galima teikti raštu žemės sklypo plano rengėjui arba savivaldybės administracijai iki susipažinimo su parengtu projektu pabaigos.

2013-11-11
Informuojame visuomenę apie rengiamą žemės sklypo (kad. Nr. 5280/0051:36) esančio Vanago g. 1, Gervėnupio k., Samylų sen., Kauno r. sav., formavimo ir pertvarkymo projektą. 
Planavimo tikslas: Įsiterpusios laisvos valstybinės žemės prijungimas prie nuosavybės teise turimo žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastro Nr. 5280/0051:36).
Planavimo organizatorius: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono skyrius.
Planavimo iniciatoriai: Rimantas Dobrovolskis, Laima Dobrovolskienė
Projekto rengėjas: Saulius Škutas, UAB „Geodezininkai“, Raudondvario pl. 93, Kaunas, tel.: 8 37 267156, el. p.: geodezininkai@gmail.com
Su rengiamo žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto sprendiniais susipažinti galima nuo 2013 m. lapkričio 12 d. iki 2013 m. lapkričio 26 d. projekto rengėjo UAB „Geodezininkai“ patalpose arba pateiktais telefonais. 
Pasiūlymus ir pastabas dėl žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto sprendinių galima teikti raštu iki 2013 m. lapkričio 26 d. projekto rengėjui UAB „Geodezininkai“ arba viešo projekto svarstymo su visuomene 2013 m. lapkričio 26 d. 17 val. adresu: Raudondvario pl. 93, Kaunas, UAB „Geodezininkai“ patalpose.

2013-11-11
Informuojame apie bendrąja tvarka rengiamą sklypo kad. Nr. 5283/0005:214 Kauno r. sav., Užliedžių sen., Vijūkų k. pagr. žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio į kitą (vienbučių ir dvibučių gyv. pastatų statybos), padalijimo į sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamentų nustatymo detalųjį planą. 
Viešas susirinkimas įvyks 2013 m. gruodžio 19 d. 9 val. Užliedžių seniūnijos patalpose adresu Ledos g. 2, Užliedžiai. 
Vieša projekto ekspozicija - 10 darbo dienų, iki susirinkimo, seniūnijos skelbimų lentoje. 
Organizatorius: V. Bukauskienė, Partizanų g. 9-77, Kaunas, tel. (8 699) 81710. Rengėjas- J. Šarakauskas, Nepriklausomybės a. 7-5, Kaunas, tel. (8 684) 84894, el. paštas: jonas.sarakauskas@gmail.com. 
Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas dėl rengiamo dokumento teikti raštu organizatoriui arba rengėjui iki viešo susirinkimo pabaigos.

2013-11-07
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą žemės sklypo Kauno r. sav., Ringaudų sen., Pyplių k., sklypo kadastrinis Nr. 5250/0016:202, detalųjį planą.
Planavimo tikslas: sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos / vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), padalijimas į iki 25 (dvidešimt penkių) sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Viešas svarstymas vyksta bendrąja tvarka. Apytikris detaliojo plano rengimo terminas – 2014 m IV ketv.
Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2013-11-22 iki 2013-12-19 UAB “Polilinija“ patalpose. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-12-06 iki 2013-12-19 UAB “Polilinija” patalpose bei Ringaudų seniūnijoje (Šiltnamių g.1, Noreikiškės). Viešas susirinkimas numatomas 2013-12-20 d., 10 val., UAB “Polilinija” patalpose. 
Planavimo organizatoriai – Albinas Algimantas Danilevičius.
Detaliojo plano rengėja – UAB „Polilinija“, Jonavos g. 40, Kaunas, tel. (8-37)263917, mob.tel. 865762550 arch. R. Malienė, el.paštas: rima.maliene@gmail.com.
Pasiūlymus ir motyvuotas pretenzijas dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo organizatorei arba rengėjai.
Dalyvavimas viešame svarstyme nėra privalomas.

2013-11-07
Informuojame apie bendrąja tvarka baigtą rengti žemės sklypo, esančio Kauno r., Karmėlavos sen., Sergeičikų II k., (kad. Nr. 5233/0013:300 ir kad. Nr. 5233/0013:301), detalųjį planą. 
Detaliojo plano tikslas – esamų sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos / vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Viešas svarstymas vyks 2013-12-10d. 9:00val. adresu Vilniaus g. 65a, Karmėlava, Kauno r., Karmėlavos seniūnija. Ten pat galima susipažinti su sprendiniais nuo 2013-11-25d. iki 2013-12-10d. 
Planavimo terminas: 2014m. I ketvirtis. 
Planavimo organizatorius – Lolita Janavičienė, Irena Slažinskienė, Egidijus Slažinskas, tel. Nr. 860589873. 
Detaliojo plano rengėjas – UAB „Žemės matavimai“, projekto vadovas A. Lukšys. 
Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: UAB „Žemės matavimai“, Aukštaičių g. 9, Kaunas, Tel.867577777.

2013-11-07
Informuojame, kad bendrąja tvarka pradedamas rengti žemės sklypo Kauno r. sav., Ringaudų sen., Pyplių k., sklypo kadastrinis Nr. 5250/0016:202, detalusis planas.
Detaliojo plano rengimo pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. rugsėjo 24 d. įsakymas Nr. ĮS-1629, 2013-10-04 Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. S-1237.
Planavimo tikslas: sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos / vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), padalijimas į iki 25 (dvidešimt penkių) sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Apytikris detaliojo plano rengimo terminas – 2014 m IV ketv.
Planavimo organizatoriai – Albinas Algimantas Danilevičius.
Detaliojo plano rengėjas – UAB „Polilinija“. Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: UAB „Polilinija“, Jonavos g. 40, Kaunas, tel. (8-37)263917, mob.tel. 865762550 arch. R. Malienė, el.paštas: rima.maliene@gmail.com.
Apie viešo svarstymo procedūrų vietą ir laiką bus informuojama papildomai.

2013-11-07
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti detalųjį planą Kauno r. sav., Domeikavos sen., Domeikavos k. (Skl.Kad.Nr.5217/0014:395) pagal Kauno r. sav. Administracijos direktoriaus pasirašytą Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo Sutartį Nr. S-403, 2012-04-11.
Detaliojo plano rengimo tikslas: esamo sklypo (Skl.Kad.Nr.5217/0014:395) būdo ir pobūdžio keitimas iš gyvenamosios teritorijos (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) į komercinės paskirties objektų teritorijos (prekybos, paslaugų ir pramogų statinių statybos), nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties; teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Detaliojo plano organizatoriai – Juozas Vainorius, Laimė Vainorienė, tel. 8 656 35803. 
Rengėjas – Danguolė Akuockienė, tel. 8 616 19434. 
Teirautis nurodytais telefonais.

2013-11-07
Informuojame, kad bendrąja tvarka rengiamas žemės sklypo detalusis planas, adresu: Padainupio km., Alšėnų sen., Kauno raj., skl.kad.nr. 5247/0010:214, plotas-1.3858ha. 
Detaliojo plano rengimo pagrindas – Kauno rajono savivaldybės Urbanistikos skyriaus planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti 2013m. rugpjūčio 27d. Nr.DP-266. 
Planavimo tikslas: žemės sklypo padalijimas, vieną atidalintą sklypą paliekant žemės ūkio paskirties, kitų 4 sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos / vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), vieno sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskiries keitimas iš žemės ūkio į kitą (inžinerinės infrastuktūros teritorijos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Apytikris detaliojo plano rengimo terminas – 2014m.
Planavimo organizatoriai – Dalė Žukauskienė. 
Detaliojo plano rengėjas – UAB „Polilinija“. Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: UAB „Polilinija“, Jonavos g. 40, Kaunas, tel. (8-37) 263 917, mob.tel. 8 657 69524 (PV Atėnė Žemaitienė), el.paštas: atenezemaite@gmail.com.
Apie teritorijų planavimo dokumento projekto viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.

2013-11-07
Informuojame, kad skelbiama parengto detaliojo plano projekto Padainupio km., Alšėnų sen., Kauno raj., sklypo kadastrinis nr. 5247/0010:214 konsultavimosi ir viešo susirinkimo procedūra. 
Planavimo tikslas: žemės sklypo padalijimas, vieną atidalintą sklypą paliekant žemės ūkio paskirties, kitų 4 sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos / vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), vieno sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskiries keitimas iš žemės ūkio į kitą (inžinerinės infrastuktūros teritorijos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Projekto rengimo terminas - (preliminarus) 2014 m. Viešas svarstymas vyksta bendrąja tvarka. Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2013 m. lapkričio 22d. iki 2013 m. gruodžio 20d. UAB ,,Polilinija” patalpose, adresas: Jonavos g. 40, Kaunas, tel. (8-37) 263917; 8-657-69-524. 
Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-12-06 iki 2013-12-20, UAB “Polilinija” patalpose ir Alšėnų seniūnijoje (Adresas: Mokslo g. 2, Mastaičių k., Alšėnų sen., LT-53313 Kauno rajonas, telefonas: (8~37) 56 14 75, el. paštas: seniunija@alsenai.krs.lt). 
Viešas susirinkimas numatomas 2013m. gruodžio 20 d., 10 val. UAB ,,Polilinija” patalpose. 
Pasiūlymus ir pastabas dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo dienos planavimo organizatoriui: Dalei Žukauskienei, arba plano rengėjui UAB „Polilinija“, tel. 865769524, PV. A.Žemaitienei, atenezemaite@gmail.com

2013-11-07
Informuojame, kad parengtas žemės sklypų (kadastriniai Nr.5227/0004:198 ir Nr.5227/0004:199), esančių Jurginiškių k., Garliavos apyl. sen., Kauno r. sav. formavimo ir pertvarkymo projektas. 
Planavimo tikslas: žemės sklypų sujungimas, suformuojant vieną žemės sklypą. 
Planavimo organizatorius: Dobilas Liaukonis.
Projekto rengėjas – Aušra Pleitienė individuali veikla, adresas Vasario 16-sios g.21-5, Teleičių k., Garliavos apyl. sen., Kauno raj. Tel. 867402137. 
Sužinoti apie rengiamą projektą, pateikti pastabas, pretenzijas bei pasiūlymus galite projekto rengėjai arba planavimo organizatoriams nuo 2013-11-07 10 darbo dienų iki viešo projekto svarstymo. 
Viešo projekto svarstymo su visuomene susirinkimas įvyks 2013-09-22 d. 9.00 val. Vasario 16- sios g.21-5, Teleičių k., Garliavos apyl. sen., Kauno raj. patalpose.

2013-11-07
Informuojame, kad parengtas žemės sklypo, esančio Šilojų g.13, Neveronių k., Neveronių sen., Kauno r., formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo organizatorius – Aleksandras Antanas Kuprys.
Plano rengėjas - Aušra Pleitienė, individuali veikla, adresas Vasario 16-sios g.21-5, Teleičių k., Garliavos apyl. sen., Kauno raj. Tel. 867402137 .
Planavimo tikslas – naujo kitos paskirties valstybinės žemės sklypo suformavimas po esamais pastatais.
Išsamiau sužinoti apie apie rengiamą projektą, pateikti pastabas, pretenzijas bei pasiūlymus galite projekto rengėjai arba planavimo organizatoriams nuo 2013-11-07 10 darbo dienų iki viešo projekto svarstymo. 
Viešo projekto svarstymo su visuomene susirinkimas įvyks 2013-09-22 d. 12.00 val. Vasario 16- sios g.21-5, Teleičių k., Garliavos apyl. sen., Kauno raj. patalpose.

2013-11-07
Informuojame, kad parengtas žemės sklypo (kadastrinis Nr.5273/0007:682), esančio Rūtų g.27, Girininkų k., k., Rokų sen., Kauno r. sav. formavimo ir pertvarkymo projektas. 
Planavimo tikslas: žemės sklypo dalių atidalijimas, suformuojant tris atskirus žemės sklypus. 
Planavimo organizatorius: Rūta Survilienė.
Projekto rengėjas – Aušra Pleitienė individuali veikla, adresas Vasario 16-sios g.21-5, Teleičių k., Garliavos apyl. sen., Kauno raj. Tel. 867402137. 
Sužinoti apie rengiamą projektą, pateikti pastabas, pretenzijas bei pasiūlymus galite projekto rengėjai arba planavimo organizatoriams nuo 2013-11-07 10 darbo dienų iki viešo projekto svarstymo. Viešo projekto svarstymo su visuomene susirinkimas įvyks 2013-11-22 d. 14.00 val. Vasario 16- sios g.21-5, Teleičių k., Garliavos apyl. sen., Kauno raj. patalpose.

2013-11-07
Informuojame, apie rengiamą žemės sklypo, esančio adresu: Čekiškės g., Vydūno al. (krašto kelias Nr.141) Vilkijos m., Kauno r. sav., planą, prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
Planavimo tikslas - parengti žemės sklypo planą, prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, naudojamo valstybinės žemės sklypo, adresu: Čekiškės g., Vydūno al. (krašto kelias Nr.141) Vilkijos m., Kauno r.sav, suformavimas esamiems statiniams eksploatuoti.
Planavimo pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2013-10-01, Nr. ĮS-1674, Kauno rajono savivaldybės administracijos Urbanistikos skyriaus išduoti planuojamos teritorijos žemės sklypo plano rengimo reikalavimai 2012-10-04, Nr. PUS-3206.
Žemės sklypo plano rengimo iniciatorius: VĮ „Kauno regiono keliai“, I.Kanto g. 23, LT-44296 Kaunas, tel. 8 (37) 202370.
Plano rengėjas: Valstybės Įmonė Valstybės žemės fondas, Kauno žemėtvarkos ir geodezijos skyrius,K. Donelaičio g. 33-314, tel. 8-37-223204, projekto autorius Audrius Čiapas.
Gretimų žemės sklypų (kad.Nr.5290/0001:284; 283; 461; 298; 351; 467; 469; 127; 124; 148; 130; 404; 69; 369; 208; 32; 24; 282; 53; 51; 249; 241; 270; 269; 35; 42; 41; 133; 266; 253; 59; 460; 12; 408; 407; 440; 466; 277) savininkai susipažinti su parengtu žemės sklypo planu, prilyginamu detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, galite VĮ Valstybės žemės fondo Kauno žemėtvarkos ir geodezijos skyriuje (K.Donelaičio g.33 314-315 kab., telef. 8 (37) 223204, 8 (37) 223328) nuo 2013-11-11 iki 2013-11-25. 
Pasiūlymus dėl paruošto žemės sklypo plano galima pareikšti Kauno rajono savivaldybės administracijai (Savanorių pr. 371, Kaunas, LT-49500).

2013-11-07
Rengiamas žemės sklypų kad. Nr. 5250/0010:309, 5250/0010:323, 5250/0010:304, Poderiškių k., Ringaudų sen., Jonavos r., detalusis planas. 
Planavimo tikslas- detaliojo plano, patvirtinto 2011-07-05 įsakymu Nr. ĮS-1035 keitimas, padalijant į iki 6 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo, bei statybos reglamento nustatymas. 
Planavimo organizatorius- Gabija Kmitaitė, atstovaujama Loretos Šerepkienės, gyv. Kauno r. sav., Kačerginėje, Kranto g. 5.
Plano rengėjas- arch. Mindaugas Kupčikas, gyv. Geležinio vilko 26-40 Kaune, tel. 861034623, el. paštas: 4mindaugas@gmail.com. 
Susipažinti su sprendiniais galima pas plano rengėją ar organizatorių nuo 2013-11-09 iki 2013-12-06. 
Vieša ekspozicija vyks Ringaudų sen. patalpose, Šiltnamių g. 1, Noreikiškių k., Ringaudų sen., Kauno r. sav., nuo 2013-11-22 iki 2013-12-06. Viešasis susirinkimas vyks 2013-12-06 14 val. ten pat. 
Pastabas teikti pl. organizatoriui ar rengėjui iki 2013-12-06.

2013-10-04
Informuojame, kad parengtas bendrąja tvarka žemės sklypo kad. Nr. 5250/0016:233 Pyplių k., Ringaudų sen. Kauno raj. sav. detalusis planas.  
Plano rengimo pagrindas: 
2010-03-26 sutartis „Dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“, Nr. S-235; 
2011-12-30 planavimo sąlygos detaliojo planavimo dokumentui rengti, Nr. SD-370.
Planavimo tikslas: pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), padalijimas į iki 28 (dvidešimt aštuonių) sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Planavimo organizatoriai: Asta Lenktienė, Romas Lenktis
Detaliojo plano rengėjas-UAB “Planuotojai”, projekto vadovė-Rasa Pečiulienė, tel. 20 92 60, 8 699 53211, el. paštas rasa@planuotojai.lt.
Su detaliojo plano sprendiniais susipažinti galima nuo 2013-10-30 iki 2013-11-28 plano rengėjo patalpose. Detalusis planas bus viešai eksponuojamas nuo 2013-11-15 iki 2013-11-28 Ringaudų seniūnijos (Šiltnamių g. 1, Noreikiškių k., Kauno raj.) bei plano rengėjo patalpose (Vasario 16-osios g. 8-6, Kaune).
Viešo svarstymo susirinkimas įvyks 2013-11-28, 11val. plano rengėjo UAB „Planuotojai“ patalpose, Vasario 16-osios 8-6, Kaune. Motyvuotus pasiūlymus ir pageidavimus galima teikti raštu detaliojo plano plano rengėjui iki viešo svarstymo susirinkimo pabaigos. 
2013-11-04
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti Kauno r. sav., Alšėnų sen., Pamaišupio k., sklypo kadastrinis Nr. 5247/0010:26, detalųjį planą.
Planavimo organizavimo pagrindas: 2013-08-29 detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. S-1058; 
Planavimo organizatorius: Kęstutis Baltakis, Žilvičių g. 6, Teleičių k., Garliavos apyl. Sen., tel.: 8-698-38550, Lolita Ingrida Siliūnienė, Ignalinos g. 25, Kaunas, tel.: 8-600-23032, Remigijus Bastakys, Plechavičiaus g. 12-39, Kaunas, tel.: 8-675-06672, įgaliojant Arūną Liočą, Bažnyčios g. 20, Kaunas, tel.: 8-698-10540.
Detaliojo plano rengėjas: A. Liočas, Bažnyčios g. 20, Kaunas, tel. 8 698 10540, el. p. liocas@takas.lt.
Planavimo tikslai ir uždaviniai bei numatoma veikla: sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos / vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) ir padalijimas į iki 30 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Pasiūlymus galima teikti raštu nurodytais adresais per visą detaliojo plano rengimo ir susipažinimo laikotarpį, bet ne vėliau kaip iki viešo susirinkimo pabaigos. Apie viešo svarstymo terminus skelbsime papildomai.

2013-11-04
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Pagirių k., sklypo (kadastrinis Nr. 5260/0009:462) detalųjį planą, pagal 2013 10 11 Kauno r. sav. administracijos direktoriaus pasirašytą 
Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartį Nr. S-1257. 
Planavimo tikslas: sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), padalijimas į iki 12 (dvylikos) sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Planavimo organizatorius A. Kumeta. Detaliojo plano rengėjas UAB „Georaimonda“, Vytauto pr. 43A, Kaunas, tel. 860545942

2013-11-04
Informuojame, kad bendrąja tvarka yra parengtas Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Pagirių k., sklypo (kadastrinis Nr. 5260/0009:462) detalųjį planą, kurio tikslas sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), padalijimas į iki 12 (dvylikos) sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Rengiant detalųjį planą strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas. 
Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galite nuo 2013 11 18 iki 2013 12 16 Kauno r. Garliavos apyl. sen. ir detaliojo plano rengėjo UAB „Georaimonda“ patalpose, Vytauto pr. 43A, Kaune. 
Sprendinių viešas aptarimas įvyks UAB „Georaimonda“ patalpose, 2013 12 17, 10 val. 
Pasiūlymus raštu galite siųsti rengėjui nurodytu adresu arba pateikti viešo susirinkimo dieną iki viešo aptarimo pabaigos. 
Planavimo organizatorius A. Kumeta. 
Detaliojo plano rengėjas UAB „Georaimonda“, tel. 860545942

2013-11-04
Informuojame, kad bendrąja tvarka yra parengtas Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Ražiškių k., Rusnės g. 5, sklypo (kadastrinis Nr. 5260/0005:7) detalųjį planą, kurio tikslas žemės sklypo padalijimas į iki 12 (dvylikos) sklypų, iki 10 (dešimties) atidalytų sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), 2 (dviejų) sklypų į kitą (inžinerinės infrastruktūros teritorijos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Rengiant detalųjį planą strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas. 
Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galite nuo 2013 11 18 iki 2013 12 16 Kauno r. Garliavos apyl. sen. ir detaliojo plano rengėjo UAB „Georaimonda“ patalpose, Vytauto pr. 43A, Kaune. Sprendinių viešas aptarimas įvyks UAB „Georaimonda“ patalpose, 2013 12 17, 11 val. 
Pasiūlymus raštu galite siųsti rengėjui nurodytu adresu arba pateikti viešo susirinkimo dieną iki viešo aptarimo pabaigos. 
Planavimo organizatorė I. V. Stančiauskienė. 
Detaliojo plano rengėjas UAB „Georaimonda“, tel. 860545942.

2013-11-04 
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Ražiškių k., Rusnės g. 5, sklypo (kadastrinis Nr. 5260/0005:7) detalųjį planą, pagal 2013 10 11 Kauno r. sav. administracijos direktoriaus pasirašytą Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartį Nr. S-1262. 
Planavimo tikslas: žemės sklypo padalijimas į iki 12 (dvylikos) sklypų, iki 10 (dešimties) atidalytų sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), 2 (dviejų) sklypų į kitą (inžinerinės infrastruktūros teritorijos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Planavimo organizatorė I. V. Stančiauskienė. 
Detaliojo plano rengėjas UAB „Georaimonda“, Vytauto pr. 43A, Kaunas, tel. 860545942.

2013-11-04
Informuojame, kad parengtas Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k., sklypų kadastriniai Nr. 5233/0010:149, Nr. 5233/0010:65, Nr. 5233/0010:143, Nr. 5233/0010:66, Nr. 5233/0010:255, Nr. 5233/0010:122, Nr. 5233/0010:90, Nr. 5233/0010:80, Nr. 5233/0010:109, Nr. 5233/0010:273, detalusis planas.
Planavimo pagrindas – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. gruodžio 19 d. įsakymas Nr. ĮS-2079 „Dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“.
Detaliojo planavimo organizatorius – Kauno laisvosios ekonominės zonos valdymo UAB, Terminalo g. 3, Biruliškių k., 54469 Kauno r., tel. 8 (37) 399299, faksas 8 (37) 399199, marketing@ftz.lt, tinklalapis: www.ftz.lt.
 Detaliojo plano rengėjas – UAB „Sweco Lietuva“, V.Gerulaičio g. 1, 08200 Vilnius, tel. 8 (5) 2622621, faksas 8 (5) 2617507, info@sweco.lt, tinklalapis: www.sweco.lt.
Detaliojo planavimo tikslai – sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos), jų sujungimas su kitos paskirties žemės sklypu Nr. 5233/0010:273 ir padalijimas į iki 6 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Planavimo darbų programa – planavimo proceso etapai: 
1 etapas – parengiamasis etapas;
2 etapas – detaliojo plano rengimo etapas (vadovaujantis LR Teritorijų planavimo įstatymo 25 straipsnio 1 punktu, detaliojo plano rengimo etapo stadijos yra sujungiamos);
3 etapas – sprendinių pasekmių vertinimo etapas;
4 etapas – baigiamasis etapas: 
detaliojo plano sprendinių svarstymo ir derinimo stadija;
detaliojo plano tvirtinimo stadija.
Detaliojo plano derinimo, tvirtinimo ir viešojo svarstymo su visuomene tvarka - bendroji.
Planuojamas žemės sklypų naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, pobūdis – pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos.
Viename iš suplanuotų žemės sklypų numatoma Kauno kogeneracinės jėgainės statyba.
Detaliojo plano projekto rengimo terminas: 2013 m. birželis – 2013 m. gruodis.
Viešas svarstymas – su parengto detaliojo plano projekto sprendiniais galima susipažinti nuo 2013 m. spalio 28 d. planavimo organizatoriaus ir detaliojo plano rengėjo buveinėse nurodytais adresais.
Parengto detaliojo plano projekto vieša ekspozicija vyks nuo 2013 m. spalio 28 d. iki 2013 m. lapkričio 25 d. Kauno rajono savivaldybės Karmėlavos seniūnijos buveinėje Vilniaus g. 65a , Karmėlavoje, Kauno rajone.
Viešas susirinkimas įvyks 2013 m. lapkričio 26 d. 16.00 val. Kauno rajono savivaldybės Karmėlavos seniūnijos buveinėje Vilniaus g. 65a , Karmėlavoje, Kauno rajone.
Pasiūlymų teikimo tvarka – pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių planavimo organizatoriui arba plano rengėjui teikiami raštu aukščiau nurodytais adresais visą planavimo laikotarpį iki viešojo susirinkimo pabaigos.

2013-10-31
Informuojame, kad skelbiama parengto detaliojo plano projekto Vandžiogalos mstl., Vandžiogalos sen., Kauno r. sav., skl.kad.nr. 5287/0002:235 konsultavimosi ir viešo susirinkimo procedūra. 
Projekto tikslas – parengti žemės sklypo Vandžiogalos mstl., Vandžiogalos sen., Kauno r. sav., detalųjį planą, 
Planavimo tikslas- sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (komercinės paskirties objektų teritorijos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Projekto rengimo terminas - (preliminarus) 2014 m. Viešas svarstymas vyksta bendrąja tvarka. 
Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2013 m. lapkričio 19d. iki 2013 m. gruodžio 17d. UAB ,,Polilinija” patalpose, adresas: Jonavos g. 40, Kaunas, tel. (8-37) 263917; 8-657-69-524. 
Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-12-03 iki 2013-12-17, UAB “Polilinija” patalpose ir Vandžiogalos seniūnijoje (Parko g. 8, Vandžiogalos mstl., Vandžiogalos sen., Kauno raj.tel.: (8-37) 524223 ).
Viešas susirinkimas numatomas 2013m. gruodžio 18 d., 10 val. UAB ,,Polilinija” patalpose. 
Pasiūlymus ir pastabas dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo dienos planavimo organizatoriui: Mindaugui Vasiliauskui, arba plano rengėjui UAB „Polilinija“, tel. 865769524, arch. A.Žemaitienei, atenezemaite@gmail.com.

2013-10-31
Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 149-5420; 2012 Nr. 78-4080), rengiamas žemės sklypo, adresu Didžioji g. 18, Raudondvario k., Raudondvario sen., Kauno r., formavimo ir pertvarkymo (valstybinės žemės sklypo po esamais statiniais suformavimo) projektas. 
Žemės sklypo, formavimo ir pertvarkymo projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 (Žin., 1996, Nr. 90-2099).
Planavimo tikslas: naujo kitos paskirties (naudojimo būdas – gyvenamosios teritorijos) valstybinės žemės sklypo po esamais statiniais (registro Nr. 20/179642) suformavimas.
Planavimo organizatorius: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono skyrius (L. Sapiegos g. 10, LT-44501 Kaunas).
Planavimo iniciatorius: Liudvikas Zizas (Didžioji g. 18, Raudondvario k., LT-54118 Kauno r.).
Projekto rengėjas: UAB ”Žemetra” (Savanorių pr. 221-309, LT-02300 Kaunas, tel./faks. 8 37 211810, mob. tel. (8-656) 35762, el. p. zemetra@gmail.com).
Su rengiamo žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto sprendiniais susipažinti galima nuo 2013 m. lapkričio 4 d. iki 2013 m. lapkričio 18 d. projekto rengėjos UAB ”Žemetra” patalpose.
Pasiūlymus ir pastabas dėl žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto sprendinių galima teikti raštu iki 2013 m. lapkričio 18 d. projekto iniciatoriui Liudvikui Zizui, arba projekto rengėjai UAB „Žemetra“, šiame skelbime nurodytais adresais.

2013-10-31
Informuojame apie parengtą žemės sklypo Kauno r. sav., Raudondvario sen., Raudondvario k., Didvyrių g. 17 (kad. Nr. 5270/0008:1007) detalųjį planą. 
Planavimo tikslai ir uždaviniai bei numatoma veikla – žemės sklypo teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. (nekeičiant žemės naudojimo paskirties). 
Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu planavimo organizatoriui ar plano rengėjui. 
Detaliojo plano rengimo terminas (preliminarus) – planavimo pradžia – 2013 II pusmetis, pabaiga – 2014 II pusmetis. 
Su parengtu projektu galima susipažinti adresu Rotušės a. 11, Kaune (darbo dienomis nuo 7.30 val. iki 17.00 val.). 
Vieša ekspozicija vyks 10 darbo dienų iki viešojo susirinkimo Raudondvario seniūnijoje (Instituto g. 1a, LT-54130 Raudondvaris, Kauno r). 
Viešo svarstymo su visuomene susirinkimas numatomas 2013-12-06, 12.00 val. Raudondvario seniūnijos patalpose adresu Instituto g. 1a, Raudondvaris, Kauno r. Jei turite motyvuotų pretenzijų ar pasiūlymų, susijusių su planuojama teritorija, turite raštu informuoti organizatorių iki viešo susirinkimo arba atvykti į jį. 
Planavimo organizatorius: 
Tomas Maksvytis, Jurgita Žiūrienė, Saulius Žiūras. Tel. 865406119. 
Detaliojo plano rengėjas – PV Gintarė Čėsnaitė, mob. Nr. 8 66375231; el. paštas: gintare@plot.lt; adresas: Rotušės a.11, Kaunas.

2013-10-31
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr.3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 127-4581; 2008, Nr. 112-4270), rengiamas žemės sklypo, esančio Ilgakiemio k., Garliavos apyl. sen., Kauno r. sav. (kad. Nr. 5260/0012:0401) kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – Parinkti vietą naujai ūkininko sodybai (gyvenamosios paskirties pastatui su pagalbinio ūkio ir kitos paskirties pastatais, reikalingais ūkininko veiklai vykdyti), suplanuojant teritorijas pagal registruoto ūkio veiklos pobūdį
Planavimo organizatorius – Marius Miliūnas.
Projekto rengėjas –UAB Geodezijos centras, Pašilaičių g. 17-38, Vilnius mob.: 861282482 el. paštas: info@geocentras.lt
Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2013-11-11 iki 2013-11-22 d. UAB Geodezijos centras patalpose adresu: Pašilaičių g. 17-38, Vilnius.

2013-10-29
Informuojame apie pradedamą rengti žemės sklypo prie pastatų Žvangučių g. 10, Kaune, planą, prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui. 
Planavimo tikslas – suformuoti žemės sklypą naudojamam pastatui (1A1p – gyvenamasis namas) Žvangučių g. 10, Kaune, eksploatuoti. 
Planavimo pareiškėjas – Audrė Kuznecovienė, Algirdas Soldatovas, Jadvyga Lukoševičienė. 
Rengėjas – UAB GEOMA LT, projekto vadovė A.Barzdienė, tel. 8-37-208097, el.paštas agne@geoma.lt. 
Su projektu susipažinti galima UAB GEOMA LT patalpose K.Donelaičio g.33-106a, Kaune, pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjui nuo 2013-10-30 iki 2013-11-15

2013-10-29
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti Kauno r. sav., Alšėnų. sen., Jonučių k., sklypo (kadastrinis Nr. 5247/0007:683) detalųjį planą, pagal 2013 09 16 Kauno r. sav. administracijos direktoriaus pasirašytą 
Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartį Nr. S-1117. 
Planavimo tikslas: sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) padalijimas į iki 4 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Planavimo organizatoriai E.Kuzmickas, E.Kuzmickaitė, E.Jagelavičienė. 
Detaliojo plano rengėjas UAB „Georaimonda“, Vytauto pr. 43A, Kaunas, tel. 860545942.

2013-10-29
Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4d. įsakymu Nr.3D-452/D1-513 (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007m. gegužės 31 d. įsakymo Nr.3D-265/D1-308 redakcija) žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo  projektų įgyvendinimo taisyklėmis, pradedamas rengti  žemės sklypo formavimo apie esamus statinius (unikalus Nr. 5293-2007-1014, 5293-2007-1025, 5293-2007-1036, 5293-2007-1047, 5293-2007-1058)  Muziejaus g. 10, Zapyškio mstl , Zapyškio seniūnijoje, Kauno rajone  projektas.
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo organizatorius:  Nacionalinės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono skyrius
Planavimo iniciatorius:  Justinas Dėdynas
Plano rengėjas: UAB ,,ALVI projektai“
Su parengtu projektu galima susipažinti ir pasiūlymus teikti  raštu planavimo organizatoriui ar plano rengėjui nuo 2013 m. spalio 28 d. iki 2013 m. lapkričio 18 d. 10.00 val. UAB ,,ALVI projektai‘ Raudondvario pl. 93, Kaunas (tel.: 397385, 868601075, el.p. algbiex@gmail.com)

2013-10-29
Informuojame, kad bendrąja tvarka parengtas Kauno r. sav., Alšėnų. sen., Jonučių k., sklypo (kadastrinis Nr. 5247/0007:683) detalusis planas, kurio tikslas sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) padalijimas į iki 4 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Rengiant detalųjį planą strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas. Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galima nuo 2013 11 12 iki 2013 12 09 Kauno r. Alšėnų sen. ir detaliojo plano rengėjo UAB „Georaimonda“ patalpose, Vytauto pr. 43A, Kaune. Sprendinių viešas aptarimas įvyks UAB „Georaimonda“ patalpose, 2013 12 10, 10 val. 
Pasiūlymus raštu galite siųsti rengėjui nurodytu adresu arba pateikti viešo susirinkimo dieną iki viešo aptarimo pabaigos. 
Planavimo organizatoriai E.Kuzmickas, E.Kuzmickaitė, E.Jagelavičienė. 
Detaliojo plano rengėjas UAB „Georaimonda“, tel. 860545942.

2013-10-29
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Budrių k., sklypų kadastriniai Nr. 5260/0008:16 ir 5260/0008:17 detalųjį planą, pagal 2013 09 16 Kauno r. sav. administracijos direktoriaus pasirašytą 
Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartį Nr. S-1119. 
Planavimo tikslas: sklypų sujungimas ir padalijimas į 12 sklypų, atidalytų sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (10 sklypų gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos; 2 sklypai inžinerinės infrastruktūros teritorijos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Planavimo organizatorius G.Rinkevičius. 
Detaliojo plano rengėjas UAB „Georaimonda“, Vytauto pr. 43A, Kaunas, tel. 8 605 45942.

2013-10-29
Informuojame, kad bendrąja tvarka yra parengtas Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Budrių k., sklypų kadastriniai Nr. 5260/0008:16 ir 5260/0008:17 detalusis planas, kurio tikslas sklypų sujungimas ir padalijimas į 12 sklypų, atidalytų sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (10 sklypų gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos; 2 sklypai inžinerinės infrastruktūros teritorijos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Rengiant detalųjį planą strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas. 
Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galite nuo 2013 11 12 iki 2013 12 09 Kauno r. Garliavos apyl. sen. ir detaliojo plano rengėjo UAB „Georaimonda“ patalpose, Vytauto pr. 43A, Kaune. Sprendinių viešas aptarimas įvyks UAB „Georaimonda“ patalpose, 2013 12 10, 11 val. 
Pasiūlymus raštu galite siųsti rengėjui nurodytu adresu arba pateikti viešo susirinkimo dieną iki viešo aptarimo pabaigos. Planavimo organizatorius G.Rinkevičius. 
Detaliojo plano rengėjas UAB „Georaimonda“, tel. 860545942.

2013-10-29
Informuojame apie parengtą detaliojo plano koncepciją.
Planavimo organizatorius: VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (įm. K. 302536989, atstovaujamas Juliaus Garbenčiaus), A. Mickevičiaus g. 9 LT – 44307, Kaunas, tel.: 8 612 71913.
Plano rengėja: UAB „Panprojektas“ (Respublikos g. 38, LT-35173 Panevėžys, tel./faks. (8 45) 58 1875, elektroninis paštas: panprojektas@takas.lt).
Planuojama teritorija: Kauno r. sav., Užliedžių sen., Giraitės k., sklypo kad. Nr. 5283/0005:689, plotas 11 ha.
Planavimo tikslas: sklypo teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Pasiūlymų teikimo tvarka: Pasiūlymai teikiami raštu planavimo organizatoriui ir/ar plano rengėjui per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu.
Susipažinti su rengiamo plano koncepcija galima nuo 2013-10-30 Užliedžių seniūnijos patalpose (Ledos g. 2, Užliedžių k., Kauno r., tel.: (8 37) 56 7248, el.p. seniunija@uzliedziai.krs.lt), VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto statybos ir investicijų tarnybos patalpose (Tilžės g. 18, Kaunas, 117 kabinetas, tel.: (8 37) 40 97 45, el.p.: julius.garbencius@lsmuni.lt), ir plano rengėjo patalpose. Aptarimas įvyks 2013-11-15 d. 10 val. Užliedžių miestelio seniūnijos patalpose.
Informacija apie parengtą teritorijų planavimo dokumentą, viešo svarstymo procedūrų vietą ir laiką bus paskelbta vietos spaudoje, Kauno rajono savivaldybės internetiniame puslapyje ir Užliedžių seniūnijoje, stende prie planuojamo sklypo.
Planavimo terminas: 2013 m. I – 2014 m. I ketvirtis.

2013-10-29
Informuojame apie zootechnikos ir veterinarijos mokslo bei mokymo centro ir gyvūnų veislinės vertės nustatymo centro atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo.
Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas. VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universitetas. A. Mickevičiaus g. 9, LT-44307 Kaunas, tel.: (8 612) 71913.
Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas. Zootechnikos ir veterinarijos mokslo bei mokymo centras ir gyvūnų veislinės vertės nustatymo centras.
Planuojamos ūkinės veiklos vieta. Kauno apskr., Kauno r., Užliedžių sen., Giraitės k., Topolių g., žemės ūkio paskirties sklypas kad. Nr. 5283/0005:689 (sklypo plotas 11,0 ha).
Atsakinga institucija įstatymų nustatyta tvarka priėmė atrankos išvada (Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento direktoriaus Skirmanto Pociaus pateikta išvada 2013-10-18 rašto Nr. 89/(PAV)-D2-3240), kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas. 
Galima išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto patalpose (Tilžės g. 18, Kaunas, 105 kabinetas, kontaktiniai asmenys: Antanas Sederevičius, tel.: 8 698 03707, el.p.: antanas.sederevicius@lsmuni.lt; Saulius Makauskas, tel.: 8 682 11799, el.p.: pmbc@one.lt) darbo metu iki viešo svarstymo dienos ir jo metu. 
Teikti pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą galima Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentui (Rotušės a. 12, Kaunas, tel.: (8 37) 32 0704, faks.: (8 37) 32 0854, el.p.: kauno.raad@krd.am.lt) iki 2013-11-22. 
Išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais galima VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto statybos ir investicijų tarnybos patalpose (Tilžės g. 18, Kaunas, 117 kabinetas, tel.: (8 37) 40 97 45, el.p.: julius.garbencius@lsmuni.lt) iki 2013-11-08.

2013-10-29
Informuojame, kad supaprastinta tvarka yra parengtas žemės sklypo SB „Guboja“, Samylų k., Samylų sen., Kauno raj., formavimo ir pertvarkymo projektas, laisvos valstybinės žemės sklypų suformavimui. Pareiškėjas SB „Guboja“, įm. k. 3000072547, Samylų k., Kamylų sen., Kauno raj.
Žemės sklypų formavimo pagrindas – Kauno raj. savivaldybės administracijos urbanistikos planavimo skyriaus 2013-07-03 išduotos planavimo sąlygos Nr. PUS-2269.
Kviečiame gretimų sklypų savininkus ir (ar) naudotojus susipažinti su projektu. 
Su projektu galima susipažinti ir pastabas raštu pareišti nuo 2013-11-04 iki 2013-11-14 UAB „Žemėtvarkos darbai“ patalpose adresu: Savanorių pr.363-213, 49425 Kaunas. Tel. 332482, 8682-14892.
formavimo ir pertvarkymo projekto rengėjas A.Čaplinskis.

2013-10-29
Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004m. Rugpjūčio 11d. Įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgivendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas žemės sklypo, Virbališkiųk., Ringaudų sen., Kauno raj., kadastrinis Nr. 5250/0011:9, Noreikiškių k.v., kaimo plėtros (ūkio vidinės) žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodubos formavimui. 
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka. 
Planavimo tikslas - ūkininko ūkio sodybos suformavimas.
Projekto organizatorius: Mindaugas Poškevičius.
Plano rengėjas: UAB ”Polilinija”, adresas: Jonavos g. 40., mob:865769524. Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui iki 2013m. lapkričio 12d. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2013m. spalio 29d. iki lapkričio 12d. UAB ”Polilinija” patalpose, adresu: Jonavos g. 40, mob:865769524.

2013-10-29
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą žemės sklypo, Kauno r. Sav., Neveronių sen. Pabiržio k., sklypo kadastrinis Nr. 5233/0013:343 detalųjį planą. 
Planavimo tikslas – žemės sklypo pagrindinės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą ( gyvenamosios teritorijos/ vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Planavimo organizatorius – Bronius Jankauskas, Genovaitė Jankauskienė, tel.: 8 373 75234, Plano rengimo pabaiga – 2014-02. Besiribojančių sklypų kadastro Nr.:5233/0013:296; 5233/0013:297; 5233/0013:228. 
Susipažinti su sprendiniais galima Neveronių sen. ir pas planuotoją. 
Pasiūlymus teikti iki viešojo susirinkimo pradžios ir jo metu, kuris į vyks 2013-11-26d., 17.00 val. Šv. Gertrūdos g 27-6, Kauno m. plano rengėjo patalpose. 
Plano rengėjas N. Radišauskas tel. 863187615, el. paštas nerijusarch@gmail.com.

2013-10-29
Informuojame, kad bendrąja tvarka rengiamas žemės sklypo, kadastrinis Nr. 5247/0011:451, 
Padainupio k., Alšėnų sen., Kauno r. sav., detalusis planas. 
Planavimo tikslas: sklypo padalijimas į 2 sklypus, 1 atidalyto sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reglamento nustatymas. Viešas susirinkimas įvyks 2013 m. gruodžio 5 d. 16 val. rengėjo patalpose adresu K. Donelaičio g. 78-10, Kaunas. 
Vieša projekto ekspozicija - 10 darbo dienų, iki susirinkimo Alšėnų seniūnijos skelbimų lentoje. 
Organizatorius: L. Petrauskienė, tel. (8 683) 29838. Rengėjas- S.D. Grušauskienė, tel. (8 682) 43716. 
Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas dėl rengiamo dokumento teikti raštu organizatoriams arba rengėjui iki viešo susirinkimo pabaigos.

2013-10-29
Informuojame apie parengtą žemės sklypo planą, prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, Vytauto g. 2, Garliavoje, Kauno r.
Plano rengimo tikslas – žemės sklypo padalijimas.
Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2013-11-19 iki 2013-12-18 UAB ,,Geometra” patalpose.
Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-12-04 iki 2013-12-17 UAB “Geometra” patalpose bei Garliavos seniūnijoje (Vytauto g. 62, Garliavos m., Kauno r. sav.).
Viešas susirinkimas vyks 2013-12-18, 11.00 val. UAB „Geometra” patalpose.
Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui arba plano rengėjui.
PASTABA: jeigu neatvyksite, ar nepateiksite raštiško atsakymo į šį pranešimą, tai priimsime kaip sutikimą su parengto plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, sprendiniais.
Detaliojo plano rengimo terminas (preliminarus) - 2013 m. IV ketv. – 2014 m. II ketv.
Žemės sklypo plano rengimo organizatorius (pareiškėjas) – UAB „Raifetas“, Algio Nekrošiaus įmonė.
Žemės sklypo plano rengėjas – UAB „Geometra“, adresas: Taikos pr. 88A (verslo centras „1000“ 7a.), Kaunas, tel. 837312352, faks. 837311733, arch. Aida Damijonaitytė, tel.: 865782822, el.p.:  aida.damijonaityte@geometra.lt, www.geometra.lt.

2013-10-29
Informuojame apie parengtą žemės sklypo prie pastato Partizanų g. 152, Kaune, planą, prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
Plano rengimo tikslas – suformuoti apie 21017 kv. m. žemės sklypą prie naudojamo pastato 1C3b, Partizanų g. 152, Kaune.
Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2013-11-19 iki 2013-12-18 UAB ,,Geometra” patalpose.
Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-12-04 iki 2013-12-17 UAB “Geometra” patalpose bei Dainavos seniūnijoje (V. Krėvės pr. 41A, Kauno m.).
Viešas susirinkimas vyks 2013-12-18, 10.00 val. UAB „Geometra” patalpose.
Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui arba plano rengėjui.
PASTABA: jeigu neatvyksite, ar nepateiksite raštiško atsakymo į šį pranešimą, tai priimsime kaip sutikimą su parengto plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, sprendiniais.
Detaliojo plano rengimo terminas (preliminarus) - 2013 m. IV ketv. – 2014 m. II ketv.
Žemės sklypo plano rengimo organizatorius (pareiškėjas) – Kauno Aleksandro Stulginskio mokykla – daugiafunkcinis centras.
Žemės sklypo plano rengėjas – UAB „Geometra“, adresas: Taikos pr. 88A (verslo centras „1000“ 7a.), Kaunas, tel. 837312352, faks. 837311733, arch. Aida Damijonaitytė, tel.: 865782822, el.p.:  aida.damijonaityte@geometra.lt, www.geometra.lt.

2013-10-24
Informuojame, kad bendrąja tvarka rengiamas žemės sklypo, kadastrinis Nr. 5270/0013:18, 
Didvyriu k., Raudondvario sen., Kauno r. sav., detalusis planas. 
Planavimo tikslas: Žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5270/0013:18) Sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), padalijimas į iki 3 (trijų) sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reglamento nustatymas. Su projektu galima susipažinti nuo 2013-10-23 iki 2013-11-21 UAB ,,Polilinija” patalpose. Vieša ekspozicija vyks nuo 2013-11-06 iki 2013-11-21 UAB “Polilinija” patalpose ir Raudondvario seniūnijoje (Instituto g. 1a, LT-54130 Raudondvaris, Kauno r.). Viešas susirinkimas numatomas 2013-11-21, 10 val. UAB ,,Polilinija” patalpose. 
Pasiūlymus ir pastabas dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo dienos planavimo organizatoriui: Mindaugui Šimkui ir Erikai Šimkienei arba plano rengėjai: UAB „Polilinija“, Jonavos g. 40, Kaunas, tel. (8-37)263917, mob. tel. 865271128 PV Justina Pliskauskienė, el. paštas: justina.kasyte@gmail.com.

2013-10-24
Informuojame, kad yra parengtas sklypo( kadastrinis Nr.5260/0011:120), esančio Ilgakiemio k., Garliavos apyl. sen., Kauno r. sav. detalusis planas.
Planavimo organizatorius: Arūnas Petkevičius, gyv. Putinų g. 10, Ilgakiemio k., Garliavos apyl. sen., Kauno r. sav. Tel. (8*611)55381.
Planavimo tikslas: sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą ( gyvenamosios teritorijos/ vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Susipažinti su projektu galima Garliavos apyl. sen. patalpose nuo 2013-10-28 d. 10 darbo dienų.
Viešas susirinkimas vyks 2013-11-26 10 val. Garliavos apyl. seniūnijoje. Visi suinteresuoti asmenys gali teikti motyvuotus pasiūlymus raštu, o iki susirinkimo pabaigos – telefonu 8-611-55381
Detaliojo plano rengėjas: K. Kuzminskas, tel. (8*686) 34925.

2013-10-24
Informuojame apie LRV 2010-07-21 nutarimu Nr. 1124 „Dėl žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo, derinimo ir tvirtinimo miestų teritorijose tvarkos aprašu“ (a. r.) ir LRV 1996-08-18 nutarimu Nr. 1079 „Dėl visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų patvirtinimo“ (a. r.), informuojame apie parengtą žemės sklypo planą, prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, kuriuo prie nuosavybės teise turimo žemės sklypo (kad. Nr. 5223/0011:330), esančio Kauno r. sav., Garliavos sen., Garliavos m., Maironio g 13A., būtų prijungtas iki 0.04 ha įsiterpęs laisvos valstybinės žemės plotas
Plano rengimo tikslas – laisvos valstybinės žemės prisijungimas prie nuosavybės teise turimo žemės sklypo, kadastro Nr. 5223/0011:330 
Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2013-11-13 iki 2014-01-03 UAB ,,Geometra” patalpose.
Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-11-28 iki 2013-12-13 UAB “Geometra” patalpose.
Viešas susirinkimas vyks 2014-01-03, 11.00 val. UAB „Geometra” patalpose.
Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui arba plano rengėjui.
Detaliojo plano rengimo terminas (preliminarus) - 2013 m. IV ketv. – 2014 m. II ketv.
Žemės sklypo plano rengimo organizatorius (pareiškėjas) – Lina Jonuškienė
Žemės sklypo plano rengėjas – UAB „Geometra“, adresas: Taikos pr. 88A (verslo centras „1000“ 7a.), Kaunas, tel. 837312352, faks. 837311733, arch. Aida Damijonaitytė, tel.: 865782822, el.p.:  aida.damijonaityte@geometra.lt, www.geometra.lt.

2013-10-24
Informuojame apie didžiųjų prekybos įmonių išdėstymo Kauno rajono savivaldybės Alšėnų seniūnijoje specialiojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos išvadą
Vadovaudamasi LR Aplinkos ministro įsakymu „Dėl visuomenės dalyvavimo planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūrose bei vertinimo subjektų ir Europos sąjungos valstybinių narių informavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (2004 08 27, Nr. D1-455) nustatyta tvarka informuojame, kad Didžiųjų prekybos įmonių išdėstymo Kauno rajono savivaldybės Alšėnų seniūnijoje specialiojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimas nėra rengiamas (pagal strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atranką). 
Planavimo organizatoriaus: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas. 
Plano rengėjai: UAB „Šiaulių komprojektas“, Tilžės g. 170, 4a., LT- 5400 Šiauliai; UAB „Miesto planas", Spaustuvininkų g. 11-1, LT-44307 Kaunas, tel.: +370 614 22867, tel./faks.: +370 37 202643, info@miestoplanas.lt. 
Su motyvais, kodėl buvo priimtas toks sprendimas supažindina UAB „Miesto planas“. Pasiūlymus ar pretencijas teikti Kauno rajono savivaldybės administracijos Urbanistikos skyriui Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas iki 2013 m. lapkričio 26 d.

2013-10-24
Informuojame, kad parengtas sandėliavimo paskirties pastato (logistikos centro) Erdvės g. 41, Ramučių k., Karmėlavos sen., Kauno r. sav. techninis projektas
Su statinio projektiniais sprendiniais galima susipažinti UAB “Unitectus” patalpose, Lukiškių g. 3, Vilniuje, tel. (8-5) 261 0147 darbo valandomis iki 2013-11-12.
Viešas susirinkimas įvyks Karmėlavos seniūnijos patalpose, Vilniaus g. 65a, Karmėlava, Kauno raj. 2013 m. lapkričio 12 d. 16 val. 30 min.

2013-10-24
Informuojame apie parengtą didžiųjų prekybos įmonių išdėstymo Kauno rajono savivaldybės Alšėnų seniūnijoje specialųjį planą.
2013 m. vasario 28 d. priimtas Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr.TS-73, dėl Didžiųjų prekybos įmonių išdėstymo Kauno rajono savivaldybės Alšėnų seniūnijoje specialiojo plano rengimo. 2013 m. kovo 29 d. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr.ĮS-516, dėl specialiojo plano rengimo, tikslų ir uždavinių nustatymo bei planavimo užduoties tvirtinimo. 
Planavimo tikslas – sudaryti sąlygas Didžiųjų prekybos įmonių plėtrai Kauno rajono savivaldybės Alšėnų seniūnijoje. 
Planavimo organizatoriaus: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas. 
Plano rengėjai: UAB „Šiaulių komprojektas“, Tilžės g. 170, 4a., LT- 5400 Šiauliai; UAB „Miesto planas", Spaustuvininkų g. 11-1, LT-44307 Kaunas, tel.: +370 614 22867, tel./faks.: +370 37 202643, info@miestoplanas.lt. 
Vieša ekspozicija - 2013 m. lapkričio mėn. nuo 8 iki 28 d., viešas susirinkimas – 2013 m. lapkričio 28 d. 14.00 val. Alšėnų seniūnijos patalpose, Mokslo g. 2, Mastaičių k., Kauno rajonas. 
Pasiūlymus teikti iki viešo susirinkimo pabaigos Kauno rajono savivaldybės administracijos, Urbanistikos skyriui, Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas.

2013-10-24
Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo esančio 5260/0001:95 ,Seniavos g. 8A, Seniavos k. , Garliavos apylinkių sen., Kauno r. sav., formavimo ir pertvarkymo projektas. Planas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka. 
Planavimo tikslas: Įsiterpusio laisvos valstybinės žemės sklypo iki 0,4 ha, suformavimas, kuris numatomas sujungti su besiribojančiu žemės sklypu, kadastrinis Nr.5260/0001:95 
Planavimo organizatorius: Juozas Valatkevičius ir Arūnas Valatkevičius.
Projekto rengėjas: UAB "INVENTORA" tel.: 865913761, susipažinti su projektu ir teikti pasiūlymus galima adresu: K. Donelaičio g. 78-10, Kaunas nuo spalio men. 25d. iki lapkričio 07d., darbo dienomis 8:30 - 17:30 val.

2013-10-24
Informuojame, kad vadovaudamiesi LRV 2010-07-21 nutarimu Nr. 1124 „Dėl žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo, derinimo ir tvirtinimo miestų teritorijose tvarkos aprašu“ (a. r.) ir LRV 1996-08-18 nutarimu Nr. 1079 „Dėl visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų patvirtinimo“ (a. r.), informuojame apie pradedamą rengti žemės sklypo planą, prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, Vytauto g. 2, Garliavoje, Kauno r.
Plano rengimo tikslas – žemės sklypo padalijimas.
Žemės sklypo plano rengimo pagrindas – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-10-03 įsakymas Nr. ĮS-1687, „Dėl pradedamo rengti žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo planavimo dokumentui, Vytauto g. 2, Garliavoje, Kauno r.“ ir Kauno rajono savivaldybės administracijos Urbanistikos skyriaus 2013-10-04 sklypo plano rengimo reikalavimai PUS- 3207
Žemės sklypo plano rengimo organizatorius (pareiškėjas) – UAB „Raifetas“, Algio Nekrošiaus įmonė.
Žemės sklypo plano rengėjas – UAB „Geometra“, adresas: Taikos pr. 88A (verslo centras „1000“ 7a.), Kaunas, tel. 837312352, faks. 837311733, arch. Aida Damijonaitytė, tel.: 865782822, el.p.:  aida.damijonaityte@geometra.lt, www.geometra.lt. 
  Apie viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.

2013-10-24
Informuojame apie bendrąja tvarka rengiamą sklypo kad. Nr. 5237/0003:122 Kauno r. sav., Kulautuvos sen., Kulautuvos mstl. pagr. žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio į kitą (vienbučių ir dvibučių gyv. pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamentų nustatymo detalųjį planą. Viešas susirinkimas įvyks 2013 m. lapkričio 27 d. 9 val. rengėjo patalpose adresu Nepriklausomybės a. 7-5, Kaunas. 
Vieša projekto ekspozicija - 10 darbo dienų, iki susirinkimo, Kulautuvos seniūnijos skelbimų lentoje, Poilsio g. 5, Kulautuva. Organizatoriai: S. ir R. Rainiai, Baltijos g. 68-9, Kaunas, tel. (8 689) 21614. Rengėjas- J. Šarakauskas, tel. (8 684) 84894, el. paštas: jonas.sarakauskas@gmail.com. 
Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas dėl rengiamo dokumento teikti raštu organizatoriams arba rengėjui iki viešo susirinkimo pabaigos.

2013-10-24
Informuojame apie pradedamą rengti detalųjį planą bendrąja tvarka žemės sklypo kad.Nr.5250/0010:573 Kauno r. sav., Ringaudų sen., Mitkūnų k., kurio plotas 0,6821 ha.
Planavimo organizatorius – Jaunutis Kmieliauskas, Loreta Kmieliauskienė. 
Planavimo pagrindas - detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo 2013-09-25 sutartis nr.S-1159.
Planavimo tikslas – pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/ vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Detaliojo plano rengėjas: UAB „Planuotojai". 
Gauti informaciją, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: Vasario 16-osios 8-6, Kaune. 
Projekto vadovė Laimutė Pėželienė. Informacija telefonu (8-37) 209260, 869730017, 
el.paštas: laima@planuotojai.lt

2013-10-24
Informuojame apie pradedamą rengti detalųjį planą bendrąja tvarka žemės sklypo kad.Nr.5250/0010:574 Kauno r. sav., Ringaudų sen., Mitkūnų k., kurio plotas 0,6844 ha. 
Planavimo organizatorius – Tomas Petrulaitis, Nerija Petrulaitienė (atstovaujami Laimutės Pėželienės).
Planavimo pagrindas - detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo 2013-09-25 sutartis nr. S-1161. 
Planavimo tikslas – pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/ vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Detaliojo plano rengėjas: UAB „Planuotojai". 
Gauti informaciją, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: Vasario 16-osios 8-6, Kaune. 
Projekto vadovė Laimutė Pėželienė. Informacija telefonu (8-37) 209260, 869730017, 
el.paštas: laima@planuotojai.lt

2013-10-24
Informuojame apie pradedamą rengti detalųjį planą bendrąja tvarka žemės sklypo kad.Nr.5283/0005:13 Kauno r. sav., Užliedžių sen., Giraitės k., kurio plotas 0,5120 ha. 
Planavimo organizatorius – R.Lenktis (atstovaujamas B.Staugienės). 
Planavimo pagrindas - detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo 2013-10-04 sutartis nr.S-1232. 
Planavimo tikslas – pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (komercinės paskirties objektų teritorijos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Detaliojo plano rengėjas: UAB „Planuotojai". 
Gauti informaciją, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: Vasario 16-osios 8-6, Kaune. 
Projekto vadovė Laimutė Pėželienė. Informacija telefonu (8-37) 209260, 869730017, 
el.paštas: laima@planuotojai.lt

2013-10-21
Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 149-5420; 2012 Nr. 78-4080), rengiamas miškų ūkio paskirties, žemės sklypų kadastro Nr. 5280/0010:775 ir Nr. 5280/0010:728, adresu Vaišvydavos kaimas, Samylų seniūnija, Kauno rajonas, formavimo ir pertvarkymo projektas. 
Žemės sklypų, formavimo ir pertvarkymo projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 (Žin., 1996, Nr. 90-2099).
Planavimo tikslai ir uždaviniai – Nekilnojamojo turto registre įregistruotų ir patikėjimo teise valdomų, miškų ūkio paskirties žemės sklypų sujungimas ir padalijimas atidalijant teritoriją, kuri neatitinka miškui ir miško žemei keliamų reikalavimų, suformuojant tris atskirus žemės sklypus.
Planavimo organizatorius – Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono skyrius (L. Sapiegos g. 10, LT-44501 Kaunas, adresas internete www.nzt.lt, tel. (8-37) 305572, faks. (8-37) 229238, el. pastas kauno.rajonas@nzt.lt).
Planavimo iniciatorius – VĮ Dubravos eksperimentinė-mokomoji miškų urėdija (Liepų g. 12, Girionių k., LT-53102 Kaunas, adresas internete www.dumu.lt, tel (8-37) 547266, faks. (8-37) 547374, el. paštas info@dumu.lt).
Projekto rengėjas: UAB ”Žemetra” (Savanorių pr. 221-309, LT-02300 Kaunas, tel./faks. 8 37 211810, mob. tel. (8-656) 35762, el. p. zemetra@gmail.com).
Su rengiamo žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto sprendiniais susipažinti galima nuo 2013 m. spalio 21 d. iki 2013 m. lapkričio 6 d. projekto rengėjos UAB ”Žemetra” patalpose.
Pasiūlymus ir pastabas dėl žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto sprendinių galima teikti raštu iki 2013 m. lapkričio 6 d. projekto iniciatoriui VĮ Dubravos eksperimentinei-mokomajai miškų urėdijai, arba projekto rengėjai UAB „Žemetra“, šiame skelbime nurodytais adresais.

2013-10-21
Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr.3D- 452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”, rengiamas žemės sklypo, esančio Kauno r. sav., Čekiškės sen., Eikščių k., Kaštonų g. 13 (kad. Nr. 5210/0001: proj. Skl. Nr. 1), formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas – Naudojamo žemės ūkio paskirties valstybinės žemės sklypo prie nuosavybės teise valdomo pastato (fermos unikalus Nr. 4400-2698-4705) suformavimas.
Planavimo organizatorius ir iniciatorius – Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM Kauno rajono skyrius bei Genovaitė Maziliauskienė.
Specialiojo plano rengėjas – UAB Geodezijos centras, Pašilaičių 17-38, Vilnius, Tel. 8 6 1282482, el.paštas: info@geocentras.lt 
Susipažinti su parengtu projektu, planavimo pasiūlymus, pastabas ir pretenzijas pateikti specialiojo plano rengėjui galima nuo 2013-10-29 iki 2013-11-09 d. UAB „Geodezijos centras“ patalpose adresu Pašilaičių 17-38, Vilnius.

2013-10-21
Informuojame, apie visuomenei svarbaus statinio sandėliavimo paskirties pastato (8.9) (logistikos centro) projektavimo pradžią
Projektuojamo statinio statybvietės adresas - Erdvės g. 41, Ramučių k., Karmėlavos sen., Kauno r.sav.;
Statinio paskirtis - Sandėliavimo paskirties pastatas (8.9) (logistikos centras)
Teritorijų planavimo dokumentas ir jo patvirtinimo data – sklypų Karrmėlavos sen., Ramučių k. detalusis planas, patvirtintas Kauno raj. Savivaldybės tarybos sprendimu 2007-07-12 Nr.TS-130, detaliojo plano tikslinimai patvirtinti Kauno raj. Savivaldybės tarybos sprendimu 2008-09-25 Nr.TS-312 ir Kauno raj. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu 2013-08-13 Nr.ĮS-1427.
Žemės sklypo plano schema 1:2000 mąsteliu su projektuojamu statiniu - pridedama
Planuojama statinio projektavimo ir statybos pradžia ir pabaiga - planuojama projektavimo pradžia 2013-10, planuojama statybos darbų pradžia 2014-03, pabaiga 2014-11.
Projektuotojo pavadinimas ir jo buveinės adresas - UAB “Unitectus”, Lukiškių g. 3, LT-01108 Vilnius; 
Projekto vadovas galintis teikti informaciją apie projektą - projekto vadovas architektas Tumas Mazūras, tel. (8-5) 261 0147, el. paštas: tumas@unitectus.lt; 
Statytojas - UAB „Peikko Kaunas Real Estate", UAB „Proinvest Kaunas, Naugarduko g.102, LT-03202 Vilnius, 8 5 2461800, 8 630 01929
2013-06-14 LR Aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento priimta atrankos išvada Nr. 55/(PAV)-D2-1932: poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.
Iki 2013 m. spalio 25 d. galima teikti pasiūlymus projektuotojui dėl projekto raštu ir el. paštu projekto vadovui. Viešo susirinkimo data ir laikas bus skelbiami papildomai, parengus projektą.

2013-10-21
Informuojame, apie bendrąja tvarka rengiamą Kauno r.sav., Kačerginės sen., Kačerginės mstl., J.Janonio g.86 sklypo, kadastrinis Nr.5230/0002:46, detalųjį planą.
Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, Kaunas tel.:837 305503.
Planavimo tikslas: sklypo teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo, žemės naudojimo apribojimų bei statybos reglamento nustatymas. Detaliojo plano rengimo terminas 2013m.II-2013m.IV ketv. 
Plano rengėja: UAB „MTARCH“, adresas: V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas tel.:8601 36731, el.p.: jurgita.kalvinskaite@gmail.com.
Pasiūlymus ir pageidavimus teikti detaliojo plano organizatoriui arba rengėjai aukščiau nurodytais adresais.
Vieša ekspozicija rengiama nuo 2013-11-06d. Kauno r. Kačerginės sen. patalpose 10 darbo dienų. 
Pakartotinis viešas svarstymas rengiamas 2013-11-20d. nuo 14val. Kauno r. Kačerginės seniūnijoje. Dalyvavimas neprivalomas. 

2013-10-21
Informuojame, kad bendrąja tvarka rengiamas žemės sklypo, kadastrinis Nr. 5270/0013:18, 
Didvyriu k., Raudondvario sen., Kauno r. sav., detalusis planas. 
Planavimo tikslas: Žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5270/0013:18) Sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), padalijimas į iki 3 (trijų) sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reglamento nustatymas. Su projektu galima susipažinti nuo 2013-10-23 iki 2013-11-21 UAB ,,Polilinija” patalpose. Vieša ekspozicija vyks nuo 2013-11-06 iki 2013-11-21 UAB “Polilinija” patalpose ir Raudondvario seniūnijoje (Instituto g. 1a, LT-54130 Raudondvaris, Kauno r.). 
Viešas susirinkimas numatomas 2013-11-21, 10 val. UAB ,,Polilinija” patalpose. 
Pasiūlymus ir pastabas dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo dienos planavimo organizatoriui: Mindaugui Šimkui ir Erikai Šimkienei arba plano rengėjai: UAB „Polilinija“, Jonavos g. 40, Kaunas, tel. (8-37)263917, mob. tel. 865271128 PV Justina Pliskauskienė, el. paštas: justina.kasyte@gmail.com.

2013-10-21
Informuojame apie parengtą žemės sklypo Kauno r. sav. Ežerėlio sen. Ežerėlio m. Žemaitės g.3, planą, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
Plano rengimo tikslas: apie 769 kv. m žemės sklypo suformavimas laisvoje valstybinėje žemėje prie pastatų (1A1p, 2I1p, 3I1b).
Pareiškėja: Nijolė Labutinė, gyv. Kauno r. sav. Ežerėlio sen. Ežerėlio m. Juodalksnių g. 9, tel. 866699288.
Plano rengėjas: D. A.Rusevičiūtės studija, projekto vadovė D.Rusevičiūtė, arch. R.Plečkaitytė, tel.8 675 09351, el.p. reginatakas@gmail.com
Susipažinti su plano sprendiniais galima Ežerėlio seniūnyjos patalpose bei teikti pasiūlymus raštu Kauno rajono savivaldybės administracijai (Savanorių pr.371, Kaunas) iki 2013-11-08

2013-10-21
Informuojame, kad bendrąja tvarka parengtas žemės sklypo (kadastro Nr. 5260/0008:1029), esančio Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Ražiškių k. detalusis planas. 
Planavimo tikslas – sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (komercinės paskirties objektų teritorijos/ prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Planavimo organizatorė – Elena Trepulė. 
Projektas bus eksponuojamas Garliavos apyl. seniūnijos ir UAB „Architektų pastogė“ patalpose 10 darbo dienų iki viešojo susirinkimo dienos. 
Viešas susirinkimas projektui aptarti vyks 2013-11-25 14 val. UAB „Architektų pastogė“ patalpose, Perkaso takas 3, Kaunas. 
Pasiūlymus teikti raštu iki viešo susirinkimo dienos projekto rengėjui Rokui Bizuliui, tel. 861105026, el. paštas bizrok@gmail.com

2013-10-21
Informuojame, kad bendrąja tvarka parengtas žemės sklypo (kadastro Nr. 5293/0013:142), esančio Kauno r. sav., Zapyškio sen., Vilemų k. detalusis planas. 
Planavimo tikslas – sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (naudingųjų iškasenų teritorijos/ naudingųjų iškasenų gavybos atvirų kasinių (karjerų)), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Planavimo organizatorius – UAB „Kvesų karjeras“. 
Projektas bus eksponuojamas Zapyškio seniūnijos ir UAB „Architektų pastogė“ patalpose 10 darbo dienų iki viešojo susirinkimo dienos. 
Viešas susirinkimas projektui aptarti vyks 2013-11-25 15 val. UAB „Architektų pastogė“ patalpose, Perkaso takas 3, Kaunas. 
Pasiūlymus teikti raštu iki viešo susirinkimo dienos projekto rengėjui Rokui Bizuliui, tel. 861105026, el. paštas bizrok@gmail.com
Informuojame gretimo sklypo savininkus – Remigijus Norvilis, Jūratė Norvilienė.

2013-10-21
Informuojame, apie pradedamus rengti detalūji planą Kauno r.sav., Alšėnų sen., Padainupio k., žemės sklypų, Kad.Nr.5247/0011:55 ir Gėlių g. 21 (kad.Nr. 5247/0011:54) detalusis planas, kurio rengimo pagrindas - Kauno r. sav. administracijos direktoriaus 2013-06-11 įsakymas Nr. ĮS-1045 „Dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo", 2013-07-09 Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. S-929, planavimo sąlygų sąvadas 2013-08-20, Nr. DP-259; 
Planavimo tikslas: žemės sklypų pagrindinės naudojimo paskirties keitimas į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), sujungimas ir padalijimas į iki 40 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Planavimo organizatorius – Tomas Stelmokas, Ramutė Bagdonaitė-Stelmokienė, Nerijus Sabaliauskas, tel. 8 604 40064. 
Apytikriai detaliųjų planų rengimo terminai - 2013 m. II ketv. - 2014 m. II ketv.
Detaliųjų planų rengėjas - UAB „Toposfera". Gauti informaciją apie rengiamą planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima UAB „Toposfera“ patalpose, adresu: Raudondvario pl. 150-215, Kaunas, P.V. Inga Cibulskienė, tel. 8(604)40064, el.paštas inga.cibulskiene@gmail.com. 
Apie teritorijų planavimo dokumento projekto viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai

2013-10-21
Informuojame, apie pradedamus rengti detalūji planą Kauno r.sav., Domeikavos sen., Domeikavos k., Jaunimo g.34 (skl.Kad.Nr.5217/0012:6) detalusis planas, kurio rengimo pagrindas - Kauno r. sav. administracijos direktoriaus 2013-07-04 įsakymas Nr. ĮS-1221 „Dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo", 2013-07-10 Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. S-937, planavimo sąlygų sąvadas 2013-08-30, Nr. DP-270; 
Planavimo tikslas: sklypo padalijimas į du sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Planavimo organizatorius – Petras Mockus.
Apytikriai detaliųjų planų rengimo terminai - 2013 m. II ketv. - 2014 m. II ketv.
Detaliųjų planų rengėjas - UAB „Toposfera". Gauti informaciją apie rengiamą planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima UAB „Toposfera“ patalpose, adresu: Raudondvario pl. 150-215, Kaunas, P.V. Inga Cibulskienė, tel. 8(604)40064, el.paštas inga.cibulskiene@gmail.com. 
Apie teritorijų planavimo dokumento projekto viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai

2013-10-21
Informuojame apie gyvenamųjų namų kvartalo su komercinės paskirties sklypais atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo.
Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: Augustinas Rakauskas ir Dalė Rakauskienė (atstovaujami UAB „MB Projects“, Gedimino g.33-16, Kaunas tel.:8 606 77763). 
Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: gyvenamųjų namų kvartalas su komercinės paskirties sklypais, vieta- Kauno r. sav., Lapių sen., Šatijų k., (kadastriniai Nr.5217/0006:582, 5217/0006:8, 5217/0006:7, 5217/0006:133, 5217/0006:134, 5217/0006:132, 5217/0006:136, 5217/0006:135). 
Informacijos pateikėjas: UAB „Inžinerinės projekto dalys“, Savanorių per.241-46, Kaunas.
Viešinimo vykdytojas: UAB „MTARCH“, V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas.
Atsakinga institucija: Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas (RAAD) prie LR AM (adresas Rotušės a. 12, Kaunas. Tel.: 837 320704) priėmė atrankos išvadą „poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas“ (2013-10-11 išvados Nr.86/(PAV)-D2-3144).
Susipažinti su PŪV PAV atrankos dokumentais bei išvada galima informacijos pateikėjo, ūkinės veiklos užsakovo ar atrankos išvadą pateikusios institucijos patalpose. Raštiškus pasiūlymus ar pretenzijas (jei tokių bus) galima teikti ūkinės veiklos užsakovui, Kauno RAAD 20 darbo dienų po paskelbimo nurodytais adresais.

2013-10-21
Informuojame, kad parengtas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas Kauno r., Domeikavos sen., Radikių k., Svajų g. 23, SB „Radikiai“, žemės sklypo kadastrinis Nr. 5217/0025:56, sklypo plotas 0,1125 ha.
Planavimo tikslas: nekilnojamojo turto registre įregistruoto bendrosios dalinės nuosavybės teise valdomo žemės sklypo atidalijimas suformuojant du žemės sklypus.
Planavimo organizatorius: Kristina Balsienė, Vidas Balsys, Ingrida Rimeisienė, Vygintas Rimeisis.
Projekto rengėjas: UAB „Žemės matavimai“, Aukštaičių g. 9, Kaunas. Tel.867577777.
Susipažinti su parengtu projektu, dokumentacija bei teikti pasiūlymus, ar pastabas galima darbo dienomis nuo 10-16 val. iki 2013-11-08 dienos. 
Parengto žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto viešo svarstymo su visuomene susirinkimas vyks 2013-11-08 10val. UAB „Žemės matavimai“ patalpose.

2013-10-21
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti žemės sklypų, esančių Kauno r., Karmėlavos sen., Sergeičikų II k., (kad. Nr. 5233/0013:300 ir kad. Nr. 5233/0013:301), detalųjį planą. 
Detaliojo plano tikslas – esamų sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos / vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Planavimo terminas: 2014m. I ketvirtis. 
Planavimo organizatorius – Lolita Janavičienė, Irena Slažinskienė, Egidijus Slažinskas, tel. Nr. 860589873. 
Detaliojo plano rengėjas – UAB „Žemės matavimai“, projekto vadovas A. Lukšys. Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: UAB „Žemės matavimai“, Aukštaičių g. 9, Kaunas, Tel.867577777. 
Apie detaliojo plano viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.

2013-10-16
Informuojame apie bendrąja tvarka rengiamą Kauno r. sav.,. Raudondvario sen, Didyrių k.: Mėnulio g. 5, kad. Nr. 5270/0008:323; Mėnulio g. 11, kad. Nr. 5270/0008:328; Mėnulio g. 7, kad. Nr. 5270/0008:614; Mėnulio g. 17, kad. Nr.5270/0008:615; Mėnulio g. 14, kad. Nr. 5270/0008:616; Mėnulio g. 21, kad. Nr. 5270/0008:617; Mėnulio g. 6, kad. Nr. 5270/0008:1191; Mėnulio g. 16, kad. Nr. 5270/0008:1192; Mėnulio g. 15, kad. Nr. 5270/0008:1193; Mėnulio g. 23, kad. Nr. 5270/0008:1194; Mėnulio g. 19, kad. Nr. 5270/0008:1195; Mėnulio g. 25, kad. Nr. 5270/0008:1196; Žvaigždžių g. 35, kad. Nr. 5270/0008:1197; Žvaigždžių g. 37, kad. Nr. 5270/0008:1198; Žvaigždžių g. 39, kad. Nr. 5270/0008:1199; Žvaigždžių g. 41, kad. Nr. 5270/0008:1200; Žvaigždžių g. 43, kad. Nr. 5270/0008:1201; Žvaigždžių g. 45, kad. Nr. 5270/0008:1202; Mėnulio g. 12, kad. Nr. 5270/0008:1205; Mėnulio g. 13, kad. Nr. 5270/0008:1206; kad. Nr. 5270/0008:1209, Mėnulio g. 8, kad. Nr. 5270/0008:1212; Mėnulio g. 9, kad. Nr. 5270/0008:1213; Mėnulio g. 10, kad. Nr. 5270/0008:1214; Mėnulio g. 4, kad. Nr. 5270/0008:1215 detalųjį planą.
Planavimo organizatorius: Romualdas Mileris, Laukų g. 20, Raudondvario sen., Raudondvario k., Kauno r., tel.:8-657 71919.
Planavimo tikslas: Kauno rajono sav. administracijos direktoriaus 2012-09-26 d. įsakymu Nr. ĮS-1591 patvirtinto Kauno r.sav., Raudondvario sen., Didyrių k., Žvaigždių g. 31, sklypo kad. Nr. 5270/0008:185 detaliojo plano dalies keitimas žemės sklypuose, juos sujungiant, padalinant į iki 15 sklypų, numatant žemės naudojimo būdą, pobūdį (gyvenamosios teritorijos/ vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, inžinerinės infrastruktūros teritorijos/ susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams), nustatant teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą bei statybos reglamentą. Detaliojo plano rengimo terminas 2013m. IV ketv. Teritorijoje numatoma statyti vienbučius ir dvibučius gyvenamuosius namus. Detalusis planas rengiamas pagal Kauno raj. sav. administracijos direktoriaus įsakymą  2013-08-27 Nr. ĮS-1466.
Plano rengėjas: Jurgita Kalvinskaitė, adresas: V. Putvinskio g. 17-4, Kaunas tel.:8-601 36731, el.p.: jurgita.kalvinskaite@gmail.com)
Pasiūlymus ir pageidavimus teikti detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui aukščiau nurodytais adresais.
Vieša ekspozicija rengiama nuo 2013-10-31d. Kauno r. Zapyškio sen. patalpose 10 darbo dienų. 
Viešas svarstymas rengiamas 2013-11-15d. nuo 10 val. adresu: V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas. Dalyvavimas neprivalomas.

2013-10-16
Informuojame apie bendrąja tvarka rengiamą Kauno r. sav. Ringaudų sen., Poderiškių k., sklypo kadastrinis Nr.5250/0010:1137 detalųjį planą.
Planavimo organizatorius: UAB „Remilgė“ (įm.k. 135101921, atstovaujama direktoriaus Sauliaus  Bittins), adr.: Savanorių pr. 286, Kaunas
Planavimo tikslas: padalinimas į iki 45 sklypų, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/ vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, komercinės paskirties objektų teritorijos/ prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos, atskirtųjų želdynų teritorijos/ rekreacinės paskirties želdynų), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Detaliojo plano rengimo terminas 2013m. IV ketv. Teritorijoje numatoma statyti vienbučius, dvibučius gyvenamuosius namus, prekybos ir administracinės paskirties pastatus). Detalusis planas rengiamas pagal Kauno raj. sav. administracijos direktoriaus įsakymą  2013-08-27 Nr. ĮS-1465.
Plano rengėjas: Jurgita Kalvinskaitė, adresas: V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas tel.:8-601 36731, el.p.: jurgita.kalvinskaite@gmail.com)
Pasiūlymus ir pageidavimus teikti detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui aukščiau nurodytais adresais.
Vieša ekspozicija rengiama nuo 2013-10-31d. Kauno r. Zapyškio sen. patalpose 10 darbo dienų. 
Viešas svarstymas rengiamas 2013-11-15d. nuo 10 val. adresu: V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas. Dalyvavimas neprivalomas.

2013-10-16
Informuojame apie bendrąja tvarka rengiamą Kauno r. sav. Zapyškio sen., Dievogalos k., sklypų kadastriniai Nr.5293/0006:605 ir Nr.5293/0006:445 detalųjį planą.
Planavimo organizatorius: Valdas Venys ir Rasa Venienė, gyv.: Dievogalos g. 16, Dievogalos k., Zapyškio sen., Kauno r.
Planavimo tikslas: žemės sklypų sujungimas, padalinimas į iki 10 sklypų, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/ vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Detaliojo plano rengimo terminas 2013m. IV ketv. Teritorijoje numatoma statyti vienbučius ir dvibučius gyvenamuosius namus. Detalusis planas rengiamas pagal Kauno raj. sav. administracijos direktoriaus įsakymą  2013-05-27 Nr. ĮS-908.
Plano rengėjas: Jurgita Kalvinskaitė, adresas: V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas tel.:8-601 36731, el.p.: jurgita.kalvinskaite@gmail.com)
Pasiūlymus ir pageidavimus teikti detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui aukščiau nurodytais adresais.
Vieša ekspozicija rengiama nuo 2013-10-31d. Kauno r. Zapyškio sen. patalpose 10 darbo dienų. 
Viešas svarstymas rengiamas 2013-11-15d. nuo 9 val. adresu: V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas. Dalyvavimas neprivalomas.

2013-10-16
Informuojame apie rengiamą žemės sklypo detalųjį planą Kauno r. sav., Lapių sen., Lapių mstl., kad. Nr. 5240/0009:265 ir 5240/0009:460. Planas rengiamas sutinkamai su Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ĮS-1397 (2013-08-08). Planavimo tikslas – sklypų sujungimas, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Plano rengimo terminas 2013m. IV ketv. - 2014 m. I ketv
Plano rengėja: UAB "Aplinka ir ekologija", adresas Maironio g. 48-3, Kaunas, tel.: 861245717 el.p. urbeliene.marija@gmail.com
Planavimo organizatoriai: Raimondas Bankus, Indrė Bankuvienė, gyv. Mokyklos g. 19, Lapės. Pasiūlymus ir pageidavimus teikti, susipažinti su planavimo dokumentais detaliojo plano organizatoriais arba rengėjais aukščiau nurodytais adresais galima visą planavimo laikotarpį iki viešo svarstymo ir jo metu. Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2013-10-18 iki 2013-11-19 UAB „Aplinka ir ekologija“ patalpose – Maironio g. 48-3, Kaune, darbo dienomis nuo 9 val. iki 16val. 
Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-11-04 iki 2013-11-19 UAB „Aplinka ir ekologija“ patalpose. V
iešas susirinkimas numatomas 2013-11-19, 14 val. UAB „Aplinka ir ekologija“ patalpose.

2013-10-16
Informuojame, kad bendrąja tvarka parengtas Kauno r. sav., Zapyškio sen., Papiškių k. sklypo, kadastrinis Nr. 5293/0005:83 detalusis planas. 
Detaliuoju planu planuojamoje teritorijoje planavimo tikslai ir uždaviniai bei numatoma veikla: sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos / vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2013-11-4 iki 2013-12-04 UAB „Projektų vystymo grupė“ patalpose. 
Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-11-19 iki 2013-12-04 Zapyškio seniūnijos patalpose, Šviesos g.18, Kluoniškių k., Kauno r.
Viešas susirinkimas numatomas 2013-12-04 d., 10 val., UAB “Projektų vystymo grupė” patalpose, Laisvės al. 89-3, Kaunas.
Viešas svarstymas vyksta bendrąja tvarka.
Pasiūlymus ir pastabas dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos (planavimo organizatoriui) pranešime nurodytu adresu bei kontaktais. 
Apytikris detaliojo plano rengimo terminas  – 2013-2014 m. 
Planavimo organizatorius – Arūnas Dzeventkauskas, Sonata Dzeventkauskienė. 
Detaliojo plano rengėjas – UAB „Projektų vystymo grupė“, Laisvės al. 89-3, Kaunas, tel./faks. (8-37) 20 00 08, arch.G. Damijonaitienė, mob. 861235765, el.paštas: giedre@pvg.lt.
Dalyvavimas viešame svarstyme nėra privalomas.

2013-10-16
Informuojame, kad pradedamas rengti nuosavybės teise Kazimierui Martovičiui priklausančio žemės sklypo (Kauno r. sav., Taurakiemio sen., Piliuonos k., sklypo kad. Nr. 5267/0009:148) detalusis planas.
Planavimo tikslai ir uždaviniai bei numatoma veikla: žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), padalijimas į iki 7 (septynių) sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.  
Žemės sklypo detaliojo planavimo pagrindas: sutartis „Dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“ 2013-06-13 reg. Nr. S-782; Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“ 2013 m. birželio 10 d. Nr. ĮS-1013 ir „Planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti“ 2013 m. liepos 15 d. Nr. DP-223.
Detaliojo planavimo organizatorius: Kazimieras Martovičius, gyv. Piliuonos g. 21, Piliuonos k., Taurakiemio sen., Kauno r.).
Detaliojo plano rengėjas: UAB „Savi architektai“, Laisvės al. 101A, 44291 Kaunas, tel.:8(612) 34012, faks.: 8(37)207531. Projekto vadovas Vidas Vaksmanas (atestato Nr. 6999).
Teritorijos detalusis planas rengiamas bendrąja tvarka. Su detaliojo planavimo projektiniais sprendiniais galima susipažinti detaliojo planavimo rengėjo biure, esančiame adresu: Laisvės al. 101A, 44291 Kaunas. 
Pasiūlymai ir pageidavimai dėl vykdomo teritorijos detaliojo planavimo projektinių sprendinių teikiami raštu detaliojo planavimo rengėjui.
Visuomenė apie projektinių sprendinių viešąjį svarstymą bus informuojama vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymu.

2013-10-16
Informuojame, kad  vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004m. Rugpjūčio 11d. Įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgivendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas žemės sklypo, Pabiržio k., Neveronių  sen., Kauno raj.,  kadastrinis Nr. 5233/0013:373,  Karmėlavos k.v., kaimo plėtros  (ūkio vidinės) žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodybos formavimui. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.   Planavimo tikslas -  ūkininko ūkio sodybos suformavimas.
Projekto organizatoriai:  Stasys Algirdas Mankauskas.
Plano rengėjas: UAB ”Polilinija”, adresas: Jonavos g. 40, tel: 8(37) 26 39 17, mob: 865769524. Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui, iki 2013m. Spalio 31d. 
Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2013m. spalio 18d. iki 2013m  spalio 31d. UAB”Polilinija” patalpose, adresu: Jonavos g. 40, tel: 8(37) 26 39 17, mob:865769524. 
Projekto viešas svarstymas vyks 2013m. lapkričio 04d. 10val.  UAB ”Polilinija” patalpose. 

2013-10-15
Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11d. Įsakymu Nr.3D—476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ rengiamas žemės sklypo, kadastrinis Nr. 5287/0001:15, esančio Vigių k.,Vandžiogalos sen., Kauno raj., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.
Planavimo tikslas – ūkininko sodybos vietos pasirinkimas - t.y. plotas, gyvenamosios paskirties pastatui su pagalbinio ūkio ir kitos paskirties pastatais reikalingais ūkininko veiklai vykdyti.
Projekto organizatorius – Giedrė Maleckienė, gyv. Baltų pr.31-48, Kaunas. Tel. 8 610 01904.
Projekto rengėjas – VĮ Valstybės žemės fondo Kauno žemėtvarkos skyrius, K. Donelaičio g. 33, Kaunas, tel.. 8-37-223765 el. paštas: inesa.kolesnikoviene@vzf.lt
Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui nuo 2013m.spalio 15d. iki 2013m. spalio 29 d.. Projektas eksponuojamas projekto rengėjo bei organizatoriaus patalpose .

2013-10-15
Informuoja apie pradedamą rengti žemės sklypų Kauno r.sav., Užliedžių sen., Giraitės k.,Tuopų g. 2 ir Tuopų g. 4, detalųjį planą.
 Planavimo tikslas – Kauno rajono savivaldybės tarybos 2005-11-03 sprendimu Nr. TS-220 patvirtinto Kauno r.sav., Užliedžių sen., Giraitės k., sklypo (kad.nr. 5283/0006:186) detaliojo plano dalies keitimas sklypuose: Tuopų g. 2 ( kad.nr. 5283/0006:906) ir Tuopų g. 4, Kaune (kadastro Nr. 5283/0006:907). Numatomas sklypų sujungimas ir gyvenamojo namo statyba.
Planavimo organizatorius – Rolandas Nekrošius ir Aušra Nekrošienė, gyv. Kėnių g. 7-2, Giraitės k., Užliedžių sen., Kauno r.sav., tel.: 8 641 29426.
Plano rengėjas – architekto L.Savicko studija, IĮ. Seniavos pl.10N, Kaunas, tel. 8682 22786, faks. 837 202930, el. paštas: detalieji.planai@gmail.com. 
Projekto rengimo terminas -  (preliminarus) 2013 - 2014 m. 
Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima adresu: Seniavos pl. 10N, Kaune, tel. 8682 22786, el. paštu: detalieji.planai@gmail.com. Apie teritorijų planavimo dokumentų viešo svarstymo procedūrų vietą ir laiką informuosime papildomai

2013-10-15
Informuojame, kad bendrąja tvarka rengiamas žemės sklypo, kadastrinis Nr. 5217/0012:597, 
Domeikavos k., Domeikavos sen., Kauno r. sav., detalusis planas. 
Planavimo tikslas: Žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5217/0012:597) pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, būdo, pobūdžio, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamentų nustatymas, numatant gyvenamąsias teritorijas vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų statybai ir komercines teritorijas prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybai pagal rengiamo Kauno r. bendrojo plano 1-ojo pakeitimo sprendinius.
Su projektu galima susipažinti nuo 2013-10-15 iki 2013-11-14 UAB ,,Polilinija” patalpose. Vieša ekspozicija vyks nuo 2013-10-30 iki 2013-11-14 UAB “Polilinija” patalpose ir Domeikavos seniūnijoje (Bažnyčios g. 2, Domeikavos k., Kauno r.). 
Viešas susirinkimas numatomas 2013-11-14, 10 val. UAB ,,Polilinija” patalpose. 
Pasiūlymus ir pastabas dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo dienos planavimo organizatorei: Jūratei Gadliauskienei arba plano rengėjai: UAB „Polilinija“, Jonavos g. 40, Kaunas, tel. (8-37)263917, mob. tel. 865271128 PV Justina Pliskauskienė, el. paštas: justina.kasyte@gmail.com.

2013-10-15
Informacija apie išvadą dėl spav nerengimo.
Planuojama teritorija: Kauno r. sav., Užliedžių sen., Giraitės k., sklypo kad. Nr. 5283/0005:689, plotas 11 ha.
Planavimo organizatorius: VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (įm. K. 302536989, atstovaujamas Juliaus Garbenčiaus), A. Mickevičiaus g. 9 LT – 44307, Kaunas, tel.: 8 612 71913.
Plano rengėja: UAB „Panprojektas“ (Respublikos g. 38, LT-35173 Panevėžys, tel./faks. (8 45) 58 1875, elektroninis paštas: panprojektas@takas.lt).
Planavimo tikslas: sklypo teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Pasiūlymų teikimo tvarka: Pasiūlymai teikiami raštu planavimo organizatoriui ir/ar plano rengėjui per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu. 
Planavimo organizatorius įstatymų nustatyta tvarka priėmė sprendimą, kad SPAV procedūra minėtam detaliajam planui nebus rengiama. Su motyvais, dėl kurių buvo priimtas minėtas sprendimas, galima susipažinti plano rengėjo UAB „Panprojektas“ patalpose  (Respublikos g. 38, Panevėžys, tel./faks. (8 45) 58 1875, el. p. dovile@panprojektas.lt) ir LSMU Veterinarijos akademijos patalpose (Tilžės g. 18, Kaunas, el. p. julius.garbencius@lsmuni.lt).
Planavimo terminas: 2013 m. I  – 2014 m. I ketvirtis.

2013-10-10
Informuojame apie parengtą žemės sklypo Nr.618, Biliūnų k., Raudondvario sen., Kauno raj. (kadastrinis Nr.5270/0012:142) kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti.
Planavimo tikslas – parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko ūkio sodybos vietai parinkti.
Planavimo adresas – Biliūnų k., Raudondvario sen.., Kauno raj. (kadastrinis Nr.5270/0012:142)
Planavimo iniciatorius – Jolanta Mockaitienė ir Andrius Mockaitis, gyv.Kovo 11-osios g.71-63, Kaunas tel. 8654 36429
Plano rengėjas: UAB „Žemėtvarkos darbai“, Savanorių pr.363-213, Kaunas, S. Kemzūra, tel. (8 37) 711317 el. paštas: zemetvarkosdarbai@gmail.com
Dėl informacijos suteikimo, pasiūlymų ir pageidavimų kreiptis į plano rengėją nuo 2013 m. spalio mėn. 10 d. iki spalio mėn. 21 d. projekto vadovą A. Čaplinskį.

2013-10-10
Informuojame, kad pradedamas rengti sklypo  Kauno r. sav.,  Ringaudų sen., Noreikiškių k., Šiltnamių g. 5F, kadastrinis Nr. 5250/0006:313 detalusis planas. 
Planavimo tikslai ir uždaviniai bei numatoma veikla: sklypo padalijimas į 20 sklypų, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Planavimo organizatorius – Aleksandra Matilda Šležienė, Dvarų g.27, Kaunas. 
Detaliojo plano rengėjas – UAB „Erdvės norma“, M.Valančiaus 11, Kaunas, 8 37 229927, prikog@takas.lt .
Teikti pasiūlymus  galima pranešime nurodytu detaliojo plano rengėjo adresu bei kontaktais. 
Apie teritorijų planavimo dokumento projekto viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.

2013-10-10
Informuojame, kad pradedamas rengti sklypų  Kauno r. sav.,  Ringaudų sen., Noreikiškių k., Šiltnamių g. 5G, kadastrinis Nr. 5250/0006:312, Šiltnamių g. 5C, kadastrinis Nr. 5250/0006:315, Šiltnamių 5D, kadastrinis Nr. 5250/0006:316, Šiltnamių g.5K, kadastrinins Nr. 5250/0006:356 ir Šiltnamių 5E, kadastrinis Nr.5250/0006:357  detalusis planas. 
Planavimo tikslai ir uždaviniai bei numatoma veikla: sklypų sujungimas ir  padalijimas į 150 sklypų, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos/ daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Planavimo organizatorius – Aleksandra Matilda Šležienė, Dvarų g.27, Kaunas. 
Detaliojo plano rengėjas – UAB „Erdvės norma“, M.Valančiaus 11, Kaunas, 8 37 229927, prikog@takas.lt . 
Teikti pasiūlymus  galima pranešime nurodytu detaliojo plano rengėjo adresu bei kontaktais. 
Apie teritorijų planavimo dokumento projekto viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.

2013-10-10
Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004m. Rugpjūčio 11d. Įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas žemės sklypo kadastro Nr. 5273/0006:143, adresu Rokų k.v., Vainatrakio k., Rokų sen., Kauno r., kaimo plėtros  žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. 
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 (Žin., 1996, Nr. 90-2099).
Planavimo tikslai ir uždaviniai – parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko ūkio sodybos vietai parinkti
Planavimo organizatoriai – Ingrida Stasiulaitienė ir Marius Stasiulaitis, gyvenantys Ledos g. 27D-16, Užliedžių k., Užliedžių sen., LT-54305 Kauno r.
Projekto rengėjas – UAB ”Žemetra“. 
Su rengiamo kaimo plėtros žemėtvarkos projekto sprendiniais galima susipažinti nuo 2013 m. spalio 10 d. iki 2013 m. spalio 24 d. projekto rengėjos UAB ”Žemetra” patalpose, adresu: Savanorių pr.  221-309, LT-50182 Kaunas, tel./faks. 8 37 211810, mob. tel. 8 656 35762, el. p. zemetra@gmail.com
Pasiūlymus ir pastabas dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto sprendinių galima teikti raštu iki       2013 m. spalio 24 d. projekto organizatoriams Ingridai Stasiulaitienei ir Mariui Stasiulaičiui, arba projekto rengėjai UAB „Žemetra“ aukščiau nurodytais adresais.

2013-10-10
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti sklypo (kadastro Nr. 5293/0013:142), esančio Kauno r. sav., Zapyškio sen., Vilemų k. detalųjį planą. 
Planavimo organizatorius – UAB „Kvesų karjeras“. 
Planavimo tikslas – sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (naudingųjų iškasenų teritorijos/ naudingųjų iškasenų gavybos atvirų kasinių (karjerų)), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Plano rengimo terminas (preliminarus) - 2013 m. 
Plano rengėjas - UAB „Architektų pastogė“ Perkaso takas 3, Kaunas, tel. 861105026 – Rokas Bizulis, el.paštas:bizrok@gmail.com. 
Apie viešą svarstymą informuosime papildomai.

2013-10-10
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti sklypo (kadastro Nr.5260/0008:1029), esančio Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Ražiškių k. detalųjį planą. 
Planavimo organizatorė – Elena Trepulė. 
Planavimo tikslas - sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (komercinės paskirties objektų teritorijos/ prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Plano rengimo terminas (preliminarus) - 2013 m. 
Plano rengėjas - UAB „Architektų pastogė“, Perkaso takas 3, Kaunas, tel. 861105026 – Rokas Bizulis, el.paštas:bizrok@gmail.com. 
Apie viešą svarstymą informuosime papildomai.

2013-10-10
Informuojame, kad parengtas Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k., sklypų kadastriniai Nr. 5233/0010:149, Nr. 5233/0010:65, Nr. 5233/0010:143, Nr. 5233/0010:66, Nr. 5233/0010:255, Nr. 5233/0010:122, Nr. 5233/0010:90, Nr. 5233/0010:80, Nr. 5233/0010:109, Nr. 5233/0010:273, detalusis planas.
Planavimo pagrindas – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. gruodžio 19 d. įsakymas Nr. ĮS-2079 „Dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“.
Detaliojo planavimo organizatorius – Kauno laisvosios ekonominės zonos valdymo UAB, Terminalo g. 3, Biruliškių k., 54469 Kauno r., tel. 8 (37) 399299, faksas 8 (37) 399199, marketing@ftz.lt, tinklalapis: www.ftz.lt.
 Detaliojo plano rengėjas – UAB „Sweco Lietuva“, V.Gerulaičio g. 1, 08200 Vilnius, tel. 8 (5) 2622621, faksas 8 (5) 2617507, info@sweco.lt, tinklalapis: www.sweco.lt.
Detaliojo planavimo tikslai – sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos), jų sujungimas su kitos paskirties žemės sklypu Nr. 5233/0010:273 ir padalijimas į iki 6 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Planavimo darbų programa – planavimo proceso etapai: 
1 etapas – parengiamasis etapas;
2 etapas – detaliojo plano rengimo etapas (vadovaujantis LR Teritorijų planavimo įstatymo 25 straipsnio 1 punktu, detaliojo plano rengimo etapo stadijos yra sujungiamos);
3 etapas – sprendinių pasekmių vertinimo etapas;
4 etapas – baigiamasis etapas: 
detaliojo plano sprendinių svarstymo ir derinimo stadija;
detaliojo plano tvirtinimo stadija.
Detaliojo plano derinimo, tvirtinimo ir viešojo svarstymo su visuomene tvarka - bendroji.
Planuojamas žemės sklypų naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, pobūdis – pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos.
Viename iš suplanuotų  žemės sklypų numatoma Kauno kogeneracinės jėgainės statyba.
Detaliojo plano projekto rengimo terminas: 2013 m. birželis – 2013 m. gruodis.
Viešas svarstymas – su parengto detaliojo plano projekto sprendiniais galima susipažinti nuo 2013 m. spalio 28 d. planavimo organizatoriaus ir detaliojo plano rengėjo buveinėse nurodytais adresais.
Parengto detaliojo plano projekto vieša ekspozicija vyks nuo 2013 m. spalio 28 d. iki 2013 m. lapkričio 25 d. Kauno rajono savivaldybės Karmėlavos seniūnijos buveinėje Vilniaus g. 65a , Karmėlavoje, Kauno rajone.
Viešas susirinkimas įvyks 2013 m. lapkričio 25 d. 16.00 val. Kauno rajono savivaldybės Karmėlavos seniūnijos buveinėje Vilniaus g. 65a , Karmėlavoje, Kauno rajone.
Pasiūlymų teikimo tvarka – pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių planavimo organizatoriui arba plano rengėjui teikiami raštu aukščiau nurodytais adresais visą planavimo laikotarpį iki viešojo susirinkimo pabaigos.
Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas - vadovaudamasis Planų ir programų atrankos dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto  2004 m. rugpjūčio 27 d. LR aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-456, 13 punktu, detaliojo planavimo organizatorius priėmė sprendimą neatlikti detaliojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV).
Susipažinti su SPAV atrankos dokumentu, vertinimo subjektų išvadomis ir sprendimo neatlikti SPAV motyvais bei pateikti pasiūlymus raštu per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo spaudoje galima detaliojo plano rengėjo buveinėje.

2013-10-09
Informuojame, apie rengiamą žemės sklypo, adresu K. Aglinsko g. 18, Garliava, Kauno r.sav., planą, prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
Planavimo tikslas - parengti žemės sklypo planą, prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, naudojamo valstybinės žemės sklypo adresu K. Aglinsko g. 18, Garliava, Kauno r.sav, suformavimas esamam pastatui- gyvenamajam namui eksploatuoti.
Žemės sklypo plano rengimo iniciatorius: Kazimiera Januškevičienė, gyv. K. Aglinsko g. 18 , Garliava.
Plano rengėjas:Valstybės Įmonė Valstybės žemės fondas, Kauno žemėtvarkos skyrius,K. Donelaičio g.33, telef.8-37-223765, projekto autorė Inesa Kolesnikovienė.
Išsamiau sužinoti apie rengiamą sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą, taip pat pateikti pastabas, pretenzijas bei pasiūlymus dėl sprendinių galite Valstybės Įmonės Valstybės žemės fondo Kauno žemėtvarkos ir geodezijos skyriaus patalpose (K. Donelaičio g.33-415, Kaunas telef. 8-37- 223765).bei Kauno rajono savivaldybės administracijai (Savanorių pr. 371, Kaunas, LT-49500) galima nuo 2013-10-09 iki 2013-10-25.

2013-10-09
Informuojame, kad norint užtikrinti teritorijų planavimo viešumą užtikrinančių procedūrų atlikimą, informuojame Jus, kad bendrąja tvarka pradedamas rengti Kauno r. sav., Zapyškio sen., Papiškių k. sklypo, kadastrinis Nr. 5293/0005:83, detalusis planas. 
Adresas: Kauno r. sav., Zapyškio sen., Papiškių k. 
Detaliojo plano rengimo pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-08-08 įsakymas Nr. ĮS-1391. 2013-08-23 detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo – priėmimo sutartis Nr. S- 1034. Kauno rajono savivaldybės administracijos Urbanistikos skyriaus 2013-09-25 planavimo sąlygų sąvadas Nr. DP-295;
Detaliuoju planu planuojamoje teritorijoje planavimo tikslai ir uždaviniai bei numatoma veikla: sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos / vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Apytikris detaliojo plano rengimo terminas – 2013-2014 m. 
Planavimo organizatorius – Arūnas Dzeventkauskas, Sonata Dzeventkauskienė. 
Detaliojo plano rengėjas – UAB „Projektų vystymo grupė“, Laisvės al. 89-3, Kaunas, tel./faks. (8-37) 20 00 08, arch G.Damijonaitienė, mob. 861235765, el.paštas: giedre@pvg.lt.
Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus (planavimo organizatoriui) galima pranešime nurodytu adresu bei kontaktais. 
Apie teritorijų planavimo dokumento projekto viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.

2013-10-09
Informuojame, kad  vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004m. rugpjūčio 11d. Įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas žemės sklypo Gaižėnų k., Ringaudų sen., Kauno r. sav.,  kadastrinis Nr. 5250/0012:12, Noreikiškių k.v.,  kaimo plėtros  žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. 
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.   Planavimo tikslas -  parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko ūkio sosybos vietai parinkti.
Planavimo organizatorius: Giedrius Girevičius, Inga Girevičienė 
Projekto rengėjas: UAB ”Geodezininkai”. 
Susipažinti su projekto sprendiniais ir pateikti pasiūlymus galima  nuo 2013m. spalio 18d. iki lapkričio 05d. UAB”Geodezininkai” patalpose, adresu: Raudondvario pl. 93, Kaunas, 
tel.: 8 37 267156, mob. 8 610 06897. el. p. geodezininkai@gmail.com

2013-10-09
Informuojame, kad yra rengiamas sklypo( kadastrinis Nr.5203/0010:207), esančio Sausinės g.4, Sausinės k., Užliedžių sen., Kauno r. sav. detalusis planas.
Planavimo organizatorius: Rita Labanauskienė, Kazys Burba ir Elena Burbienė, Jurgita Narbutienė ir Ramūnas Narbutas, gyv. Sausinės g.4, Sausinės k., Užliedžių sen., Kauno r. sav.. Tel. (8*686)17227.
Planavimo tikslas: sklypo sklypo padalijimas į 7 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas
Parengto projekto eksponavimo vieta ir laikas bus paskelbti laikraštyje „Naujos tėviškės žinios“.
Detaliojo plano rengėjas: K. Kuzminskas, tel. (8*686) 34925.

2013-10-09
Informuojame, kad  rengiamas 0,2405  ha žemės sklypo, esančio Alyvų g.13A, Karmėlavos mstl., Karmėlavos sen., Kauno r. sav.,  formavimo ir pertvarkymo projektas. 
Planavimo tikslas:  Naujo kitos paskirties valstybinės žemės sklypo suformavimas po esamais pastatais. 
Planavimo organizatoriai: Dalia Šmidtienė.
Projekto rengėjas: UAB ”Geodezininkai”. 
Susipažinti su projekto sprendinias ir pateikti pasiūlymus galima  iki 2013 m. spalio 23 d. UAB”Geodezininkai” patalpose, adresu: Raudondvario pl. 93, Kaunas, 
tel.: 8 37 267156, mob. 8 687 87314 el. p. geodezininkai@gmail.com

2013-10-07
Informuojame, kad vadovaudamiesi LRV 2010-07-21 nutarimu Nr. 1124 „Dėl žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo, derinimo ir tvirtinimo miestų teritorijose tvarkos aprašu" (a. r.) ir LRV 1996-08-18 nutarimu Nr. 1079 „Dėl visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų patvirtinimo" (a. r.), informuojame apie pradedamą rengti žemės sklypo prie statinių Žemaitės g. 3, Ežerėlio m., Ežerėlio sen., Kauno r., planą prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui. 
Plano rengimo tikslas - suformuoti apie 750 kv. m. žemės sklypą esamiems statiniams eksploatuoti, nustatyti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį, būdą, pobūdį, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą. 
Žemės sklypo plano rengimo pagrindas - Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-03-27 įsakymas Nr. 495 „Dėl leidimo pradėto rengti žemės sklypo planą“ prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui ir Kauno rajono savivaldybės administracijos urbanistikos skyriaus 2013-03-28 planuojamos teritorijos žemės sklypo plano rengimo reikalavimai Nr. PUS-1170.
Žemės sklypo plano rengimo organizatorius - Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371,, Kaunas, tel. 837422608, faks. 31 37 97;  El. urbanistika@krs.lt. 
Žemės sklypo plano rengimo iniciatorius – Nijolė Labutienė
Žemės sklypo plano rengėjas – D. A. Rusevičiūtės studija, projekto vadovė D.Rusevičiūtė, arch. R.Plečkaitytė, tel.8 675 09351, el.p. reginatakas@gmail.com  
Apie galimybės susipažinti su parengtu žemės sklypo planu bus informuojama papildomai.

2013-10-03
Informacija dėl planuojamo statyti administracinio pastato su sandėliavimo patalpomis ir inžinerinės infrastruktūros statybos Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k., poveikio aplinkai atrankos išvados.
Planuojamos ūkinės veiklos užsakovė: M. T. E. Meilienė, Biruliškių k., Kauno r. sav., tel. 8 698 89448.
Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: administracinio pastato su sandėliavimo patalpomis ir inžinerinės infrastruktūros (artezinis gręžinys, valymo įrenginiai, vandentiekio, buitinių nuotekų, lietaus kanalizacijos, elektros, ryšių linijų) statyba.
Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k. sklypų (kad. nr. 5233/0009:82; 5233/0009:380; 5233/0009:381) prie magistralinio kelio Nr. A-6 (Kaunas-Zarasai-Daugpilis).
Atsakingos institucijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento priimta atrankos išvada, ar privaloma vertinti poveikį aplinkai: poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.
Išsamiai susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą, atrankos išvada, atrankos dokumentais bei teikti motyvuotus pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą galima 20 darbo dienų nuo šio skelbimo išspausdinimo: detaliojo plano rengėjai UAB „Ateivis LT“ adresu Tunelio g. 16, Kaunas; tel. 8 675 47596; e-paštas: info@ateivis.lt), organizatorei M. T. E. Meilienei, bei atsakingai institucijai Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentui (RAAD) prie AM, Rotušės a. 12, Kaunas, tel. 8 37 401292.

2013-10-03
Informuojame apie rengiamą sklypo, esančio Kauno raj. Alšėnų sen. Kampiškių k. skl.kad.Nr.5247/0006:35, žemės sklypo kaimo plėtros žemėtvarkos projektą. 
Planavimo tikslas – ūkininko ūkio sodybos vietos parinkimas. 
Planavimo organizatorius – Vijolė Kabokienė; 
Rengėjas – UAB GEOMA LT , tel. 8-37-208097, agne@geoma.lt . Susipažinti su projektu galima UAB GEOMA LT patalpose Kaunas, K.Donelaičio g.33-106a nuo 2013-10-04 iki viešo svarstymo, kuris vyks 2013-10-21 (10 val.) Pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjui.

2013-10-03
Informuojame apie rengiamą žemės sklypo Vytauto g.177, Naujasodžio k., Karmėlavos sen., Kauno r.sav., SB „Naujasodis“ formavimo ir pertvarkymo projektą.
Planavimo tikslas – įsiterpusio tarp žemės sklypų kadastriniai Nr.5233/0001:113 ir miško sklypo Nr.5233/0003:543, valstybinės žemės sklypo suformavimas ir sujungimas su besiribojančiu žemės sklypu kadastrinis Nr. 5233/0001:113.
Projekto iniciatorius-Liudvika Stanislava Naginevičienė.
Projekto rengėjas: UAB „Geomastas“ . Susipažinti su projekto sprendiniais galima nuo 2013 m. spalio mėn. 4 d. iki spalio 17 d.., adresu : Kuršių g.7 , Kaunas. (tel. 8 685 54131, el p. elenaz@geomastas.lt).

2013-10-03
Informuojame, kad rengiamas Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Tvarkiškių k., žemės sklypo (kad. Nr. 5227/0002:381) detalusis planas. 
Planavimo tikslas – žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (komercinės paskirties objektų teritorijos/degalinių ir autoservisų statinių statybos/prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. 
Projekto rengimo terminas- 2013m IV ketvirtis. Pasikonsultuoti dėl rengiamų detaliojo plano sprendinių galima nuo 2013m. spalio 18d. iki 2013 m. lapkričio 18d. Tunelio g. 16, Kaune. 
Viešas susirinkimas vyks 2013 m. lapkričio 19d. 11 val. Tunelio g. 16, Kaune. Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Garliavos apyl. seniūnijos patalpose ir Tunelio g. 16, Kaune. 
Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. 
Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. 
Detaliojo plano organizatoriai G. Smagurienė, A. Smaguris, tel. (8 601) 5 00 11, detaliojo plano rengėja- UAB „Ateivis LT“, tel. (8 675) 4 75 96, e-paštas info@ateivis.lt.

2013-10-03
Informuojame, kad rengiamas Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Tvarkiškių k., žemės sklypo (kad. Nr. 5227/0002:382) detalusis planas. 
Planavimo tikslas – žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) ir padalijimas į iki 8 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. 
Projekto rengimo terminas- 2013m IV ketvirtis. Pasikonsultuoti dėl rengiamų detaliojo plano sprendinių galima nuo 2013m. spalio 18d. iki 2013 m. lapkričio 18d. Tunelio g. 16, Kaune. Viešas susirinkimas vyks 2013 m. lapkričio 19d. 11 val. Tunelio g. 16, Kaune.
Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Garliavos apyl. seniūnijos patalpose ir Tunelio g. 16, Kaune. 
Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu.
Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. 
Detaliojo plano organizatoriai G. Smagurienė, A. Smaguris, tel. (8 601) 5 00 11, detaliojo plano rengėja- UAB „Ateivis LT“, tel. (8 675) 4 75 96, e-paštas info@ateivis.lt

2013-10-03
Informuojame, 
apie parengto 0,1912 ha ploto žemės sklypo (kad.Nr.5233/0011:16) Vilniaus g. 54C, Karmėlavos mstl., Karmėlavos sen., Kauno r., detaliojo plano konsultavimosi ir viešo susirinkimo procedūrą. 
Planavimo organizatoriai: Almantas Pivrikas (atstovaujamas Audronės Banienės), Eugenijus Banys. 
Planavimo tikslas – sklypo būdo, pobūdžio keitimas iš pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos/ pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos į gyvenamosios teritorijos / vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Viešas svarstymas vyksta bendrąja tvarka. Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2013 m. spalio 21d. iki 2013 m. lapkričio 05d. detaliojo plano rengėjo: UAB „Planuotojai" patalpose, adresas: Vasario 16-osios 8-6, Kaune ir Karmėlavos seniūnijos patalpose.
Viešas susirinkimas numatomas 2013m. lapkričio 05d 14 val. UAB „Planuotojai" patalpose. 
Pasiūlymus ir pastabas dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo dienos planavimo organizatoriui arba plano rengėjui. 
Detaliojo plano rengėjas: UAB „Planuotojai", Vasario 16-osios 8-6, Kaunas. 
Projekto vadovė Laimutė Pėželienė. Informacija telefonu 8 37209260, +37065040268, 
el.paštas: laima@planuotojai.lt

2013-10-03
Informuojame apie pradedamą rengti 0,0989 ha žemės sklypo kad.Nr.5250/0009:37 Kauno r. sav., Ringaudų sen., Miriniškių k., Spindulio g.10 detalųjį planą bendrąja tvarka. 
Planavimo organizatorius – Vijolė Bardauskienė. 
Planavimo pagrindas - detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo 2013-07-17 sutartis nr.S-952. 
Planavimo tikslas – pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos /vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Detaliojo plano rengėjas: UAB „Planuotojai". 
Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: Vasario 16-osios 8-6, Kaune. 
Projekto vadovė Laimutė Pėželienė. Informacija telefonu (8-37) 209260, 869730017, el.paštas: laima@planuotojai.lt


2013-10-03
Informuojame apie parengtus Kauno rajono Užliedžių, Babtų, Giraitės Akacijų g. ir Alyvų g. vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų nustatymo specialiuosius planus
Planavimo tikslai ir uždaviniai – Vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų nustatymas.
Planavimo organizatorius - UAB „Giraitės vandenys“, Topolių g. 5, Giraitės k., LT-54310 Kauno r., tel. (8 37) 32 81 28.
Specialiųjų planų rengimo pagrindas – 2012-08-30 d. Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. TS-315; 2012-04-26 d. Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. TS-197 ir Nr. TS-198.
Specialiųjų planų rengėjas – UAB „Geoaplinka“, Elnių g. 27/Stirnų g. 28, LT- 08101 Vilnius, tel. (8-5) 2405684, PV Marius Kazakevičius, tel. 8 699 59921, el.p. geoaplinka@gmail.com.
Susipažinti su parengtais specialiaisiais planais bus galima nuo 2013 m. spalio 4 d. iki 2013 m. lapkričio 4 d. kreipiantis į planavimo organizatorių ir planų rengėją aukščiau nurodytais kontaktais.
Vieša specialiųjų planų ekspozicija bus surengta nuo 2013 m. spalio 9 d. iki 2013 m. lapkričio 4 d. UAB „Giraitės vandenys“ pastate (Topolių g. 5, Giraitės k.).
Viešas susirinkimas vyks 2013 m. lapkričio 5 d., 13.00 val. UAB „Giraitės vandenys“ susirinkimų salėje (Topolių g. 5, Giraitės k.).
Pasiūlymus bei pastabas raštu galima teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui iki viešo susirinkimo ir jo metu.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai gautą atsakymą gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo atsakymo į pateiktą pasiūlymą gavimo dienos.

2013-10-03
Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo esančio Digrių g. 14, Digrių k., Alšėnų sen., Kauno r. sav., formavimo ir pertvarkymo projektas. 
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka. 
Planavimo tikslas: naujo kitos paskirties valstybinės žemės sklypo po esamais, nuosavybės teise turimais pastatais, suformavimas. 
Planavimo organizatorius: Leonas Timaitis. Projekto rengėjas: UAB "Banesta" tel.: 8-674 57736, susipažinti su projektu ir teikti pasiūlymus galima planavimo organizatoriui arba projekto rengėjui adresu: L. Sapiegos g. 12, Kaunas darbo dienomis 9:00 - 17:00 val.
Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo esančio Ąžuolų takas 14, Smiltynų II k., Lapių sen., Kauno r. sav., formavimo ir pertvarkymo projektas. 
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka. 
Planavimo tikslas: Įsiterpusio valstybinės žemės sklypo iki 0,0400 ha suformavimas ir sujungimas su besiribojančiu žemės sklypu, kadastrinis Nr. 5240/0040:73. Planavimo organizatorius: Greta Pakutkienė. 
Projekto rengėjas: UAB "Banesta" tel.: 8-674 57736, susipažinti su projektu ir teikti pasiūlymus galima planavimo organizatoriui arba projekto rengėjui adresu: L.Sapiegos g. 12, Kaunas darbo dienomis 9:00 - 17:00 val.

2013-10-03
Informuoja kad 2013m. spalio 18d. 9.00 val. bus atliekami kadastriniai matavimai sklypo esančio Kauno r. sav. Paparčių k., SB "Lokomotyvas" kad. Nr. 5203/0008:26. Gretimo sklypo kad. Nr. 5203/0008:41 savininkas Rimantas Aleksa kviečiamas atvykti į savo sklypą arba iki š. m. spalio 16 d. kreiptis į IĮ “Infotopa” (Statybininkų g. 7, 306 kab., Kaunas) matininkę Natalja Montvilienė, tel. 8(37)330076, el. p. nataljamontviliene@gmail.com
Neatvykus ar neinformavus, kadastriniai matavimai bus atliekami Jums nedalyvaujant.

2013-10-03
Informuoja kad 2013m. spalio 16d. 13.00 val. bus atliekami kadastriniai matavimai sklypo esančio Kauno r. sav. Vilemų k., kad. Nr. 5293/0013:100. Gretimo sklypo kad. Nr. 5293/0013:106 bendrasavininkas Kęstutis Majauskas kviečiamas atvykti į savo sklypą arba iki š. m. spalio 14 d. kreiptis į IĮ “Infotopa” (Statybininkų g. 7, 306 kab., Kaunas) matininkę Natalja Montvilienė, tel. 8(37)330076, el. p. nataljamontviliene@gmail.com
Neatvykus ar neinformavus, kadastriniai matavimai bus atliekami Jums nedalyvaujant.

2013-10-03
Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004m. Rugpjūčio 11d. Įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgivendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas žemės sklypo, Tolivardžių k., Batniavos sen., Kauno raj., kadastrinis Nr. 5207/0005:793, Bubių k.v., kaimo plėtros (ūkio vidinės) žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodybos formavimui. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka. Planavimo tikslas - ūkininko ūkio sodybos suformavimas.
Projekto organizatoriai: Irena Naujokaitienė.
Plano rengėjas: UAB ”Polilinija”, adresas: Jonavos g. 40, tel: 8(37) 26 39 17, mob: 865769524. Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui, iki 2013m. Spalio 21d. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2013m. spalio 07d. iki 2013m spalio 21d. UAB”Polilinija” patalpose, adresu: Jonavos g. 40, tel: 8(37) 26 39 17, mob:865769524. 
Projekto viešas svarstymas vyks 2013m. Spalio 22d. 10val. UAB ”Polilinija” patalpose.

2013-10-03
Informuojame apie rengiamą žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą Kauno r.sav, Neveronių sen., Neveronių k.
Planavimo tikslas – sklypo suformavimas prie susisiekimo komunikacijos – geležinkelio privažiuojamojo kelio Nr. 4 (unikalus Nr. 5200-2045-5011).
Planavimo organizatorius Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono skyrius
Plnavimo iniciatorius: UAB „BLG Terminalas“, į.k.302529998, Panerių g. 51, Vilnius, tel. 8 604 40064.
Plano rengėjas: UAB „Toposfera". Gauti informaciją apie projektą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima nuo 2013 m. spalio 7 d. iki 2013 m.spalio 18 d.UAB „Toposfera“ patalpose, adresu: Raudondvario pl. 150-215, Kaunas, tel. 8(604)40064, el.paštas info@toposfera.com.

2013-10-03

Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti Kauno r. sav., Ringaudų sen., Bajorų k., sklypo kadastrinis Nr. 5250/0013:59, detalųjį planą, pagal 2013 09 10 Kauno r. sav. administracijos direktoriaus pasirašytą 
Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartį Nr. S-1105. 
Planavimo tikslas žemės sklypo padalijimas į iki 6 sklypų, 3 sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Planavimo organizatoriai: E. Martinkus, M. Paplauskas, G. Paplauskas, M. D. Filipovienė. Detaliojo plano rengėjas UAB „GEORAIMONDA“, Vytauto pr. 43A, Kaunas, tel. 860545942

2013-10-03
Informuojame, kad bendrąja tvarka yra parengtas Kauno r. sav., Ringaudų sen., Bajorų k., sklypo kadastrinis Nr. 5250/0013:59, detalusis planas, kurio tikslas žemės sklypo padalijimas į iki 6 sklypų, 3 sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Rengiant detalųjį planą strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas.
Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galite nuo 2013 10 21 iki 2013 11 18 Kauno r. Ringaudų sen. ir detaliojo plano rengėjo UAB „GEORAIMONDA“ patalpose, Vytauto pr. 43A, Kaune. Sprendinių viešas aptarimas įvyks UAB „GEORAIMONDA“ patalpose, 2013 11 19, 11 val. 
Pasiūlymus raštu galite siųsti rengėjui nurodytu adresu arba pateikti viešo susirinkimo dieną iki viešo aptarimo pabaigos. 
Planavimo organizatoriai: E. Martinkus, M. Paplauskas, G. Paplauskas, M. D. Filipovienė. Detaliojo plano rengėjas UAB „GEORAIMONDA“, tel. 860545942

2013-10-03
Informuojame apie bendrąja tvarka rengiamą sklypo kad. Nr. 5283/0006:705 Kauno r. sav., Užliedžių sen., Giraitės k. pagr. žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio į kitą (vienbučių ir dvibučių gyv. pastatų statybos), padalijimo į sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamentų nustatymo detalųjį planą. Viešas susirinkimas įvyks 2013 m. lapkričio 7 d. 10 val. Užliedžių seniūnijos patalpose, Ledos g. 2, Užliedžiuose. 
Vieša projekto ekspozicija- 10 darbo dienų, iki susirinkimo, seniūnijos skelbimų lentoje. 
Organizatoriai: V. Vitkuvienė, V. Vitkus, Alyvų g. 2-8, Giraitės k., Kauno r. sav., tel. (8 638) 99336. 
Rengėjas- J. Šarakauskas, tel. (8 684) 84894, Nepriklausomybės a. 7-5, Kaunas, el. paštas: jonas.sarakauskas@gmail.com. 
Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas dėl rengiamo dokumento teikti raštu organizatoriams arba rengėjui iki viešo susirinkimo pabaigos.

2013-09-30
Informuojame apie rengiamą žemės sklypo detalųjį planą Kauno r. sav., Kulautuvos sen., Kulautuvos mstl., kad Nr. 5237/0005:191. Planas rengiamas sutinkamai su Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ĮS-1038 (2013-06-11). 
Planavimo tikslas – sklypo padalijimas į 3 sklypus, vieno atidalinto sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į miškų ūkio paskirties, kitų atidalintų sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Plano rengimo terminas 2013m. IV ketv. - 2014m. I ketv
Plano rengėja: UAB "Aplinka ir ekologija", adresas: Maironio g. 48-3, Kaunas, tel.: 861245717 el.p. urbeliene.marija@gmail.com
Planavimo organizatoriai: Audrius Kazlauskas, Aistė Kazlauskienė, gyv. T. Ivanausko g. 9, Ringaudai, Kauno r., tel. 860005588. 
Pasiūlymus ir pageidavimus teikti, susipažinti su planavimo dokumentais, detaliojo plano organizatoriams arba rengėjams aukščiau nurodytais adresais galima visą planavimo laikotarpį iki viešo svarstymo ir jo metu. Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2013-10-03 nuo 9 val. iki 16val. 
Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-10-16 iki 2013-10-30 UAB „Aplinka ir ekologija“ patalpose. 
Viešas susirinkimas numatomas 2013-10-30, 12 val. UAB „Aplinka ir ekologija“ patalpose.

2013-09-30
Informuojame apie rengiamą žemės sklypo detalųjį planą Kauno r. sav., Lapių sen., Lapių mstl., kad Nr. 5240/0011:461. Planas rengiamas sutinkamai su Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ĮS-1191 (2013-07-01). 
Planavimo tikslas – sklypo  padalijimas į 2 sklypus, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Plano rengimo terminas 2013m. IV ketv. - 2014 m. I ketv
Plano rengėja: UAB "Aplinka ir ekologija", adresas Maironio g. 48-3, Kaunas, tel.: 861245717 el.p. urbeliene.marija@gmail.com
Planavimo organizatoriai: Edvardas Petrauskas, Janina Petrauskienė, gyv. Šušvės g. 4-1, Kaunas. 
Pasiūlymus ir pageidavimus teikti, susipažinti su planavimo dokumentais detaliojo plano organizatoriais arba rengėjais aukščiau nurodytais adresais galima visą planavimo laikotarpį iki viešo svarstymo ir jo metu. Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2013-10-03 iki 2013-10-30 UAB „Aplinka ir ekologija“ patalpose – Maironio g. 48-3, Kaune, darbo dienomis nuo 9 val. iki 16val. 
Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-10-16 iki 2013-10-30 UAB „Aplinka ir ekologija“ patalpose. 
Viešas susirinkimas numatomas 2013-10-30, 14 val. UAB „Aplinka ir ekologija“ patalpose.

2013-09-27
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą sklypo kad. Nr. 5280/0008:481 Samylų k., Samylų sen., Kauno raj. detalųjį planą. 
Detaliojo plano tikslas: sklypo padalijimas į iki 3 sklypų, atidalytų sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio į kitą, nustatant naudojimo būdą- gyvenamąsias teritorijas, pobūdį - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Viešas sprendinių svarstymo su visuomene susirinkimas įvyks 2013 m. spalio 25 d. 10 val. Samylų seniūnijoje adresu J. Biliūno g. 20, Samylai, Kauno raj. 
Vieša projekto sprendinių ekspozicija truks 10 darbo dienų iki susirinkimo Samylų seniūnijos skelbimų lentoje ir detaliojo plano rengėjo patalpose. 
Planavimo organizatoriai: Eitvydė Lelekauskaitė, Joseb Garanašvili, K. Donelaičio g. 78-3, Kaunas, tel. 869947174. Detaliojo plano rengėjas:  UAB „VILOBIS“, tel. (8-699) 47174 (8-37) 225010. el. paštas: vilobis@gmail.com. 
Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti organizatoriui arba rengėjui iki susirinkimo pabaigos.

2013-09-27
Informuojame apie bendrąja tvarka pradėtą rengti, žemės sklypo Kauno r. sav. Karmėlavos sen. Ramučių k. Gluosnių g. 1A sklypo , kadastrinis Nr. : 5233/0009:495 ir K. Bielinio g. sklypo, kadastrinis Nr. : 5233/0009:494 detalujį planą.
Planavimo tikslas – sklypų sujungimas ir padalijimas į 2 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Organizatoriai – Kazimieras Vozbinas ir Jolita Galnaitienė, tel. 861267353. 
Rengėjas – UAB “GBK archstudija” , PV G. Balčiūnaitė-Kareniauskienė , Rotušės a.26, Kaunas, tel.861267353, el.p:.gbkarchstudija@gmail.com
Parengtas detalusis planas bus viešai eksponuojamas Karmėlavos seniūnijos patalpose (Vilniaus g. 65a, Karmėlava, Kauno raj.) nuo š. m spalio 14 d.
Viešas susirinkimas numatomas š.m. spalio 28 d. 10 val. rengėjo patalpose.
Pastabas ir pasiūlymus teikti organizatoriui arba plano rengėjui iki viešo susirinkimo pabaigos .

2013-09-27
Informuojame, kad bendrąja tvarka parengtas žemės sklypo (kadastro Nr. 5233/0006:624), esančio Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Karmėlavos II k. detalusis planas. 
Planavimo tikslas – esamo sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Planavimo organizatorius – Valė Matulienė. 
Projektas bus eksponuojamas Karmėlavos seniūnijos ir UAB „Architektų pastogė“ patalpose 10 darbo dienų iki viešojo susirinkimo dienos. 
Viešas susirinkimas projektui aptarti vyks 2013-10-28 14 val. UAB „Architektų pastogė“ patalpose, Perkaso takas 3, Kaunas. Pasiūlymus teikti raštu iki viešo susirinkimo dienos projekto rengėjui R. Bizuliui, tel. 861105026, el. paštas bizrok@gmail.com

2013-09-27
Informuojame, kad bendrąja tvarka parengtas žemės sklypo (kadastro Nr.5217/0006:651), esančio Kauno r. sav., Domeikavos sen., Eigirgalos k. detalusis planas. 
Planavimo tikslas – sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (komercinės paskirties objektų teritorijos/ prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Planavimo organizatorius – Zita Šakelienė, Irenejus Šmidtas. 
Projektas bus eksponuojamas Domeikavos seniūnijos ir UAB „Architektų pastogė“ patalpose 10 darbo dienų iki viešojo susirinkimo dienos. 
Viešas susirinkimas projektui aptarti vyks 2013-10-28 13 val. UAB „Architektų pastogė“ patalpose, Perkaso takas 3, Kaunas. Pasiūlymus teikti iki viešo susirinkimo dienos projekto rengėjui R. Bizuliui, tel. 861105026, el. paštas bizrok@gmail.com

2013-09-27
Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo esančio 5233/0016: ,Keramikų g. 6 Neveronių k., Neveronių sen., Kauno r. sav., formavimo ir pertvarkymo projektas. Planas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka. 
Planavimo tikslas: naudojamo kitos paskirties valstybinės žemės sklypo po gyvenamuoju namu ir kitais priklausiniais suformavimas. 
Planavimo organizatorius: Genovaitė Elvyra Tuomienė ir Bronius Bieliauskas.
 Projekto rengėjas: UAB "INVENTORA" tel.: 865913761, susipažinti su projektu ir teikti pasiūlymus galima adresu: K. Donelaičio g. 78-10, Kaunas nuo rugsėjo men. 25d. iki spalio 09d., darbo dienomis 8:30 - 17:30 val.

2013-09-27

Informuojame, kad bendrąja tvarka parengtas žemės sklypo (kadastro Nr. 5233/0003:447), esančio Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Narėpų k. detalusis planas. 
Planavimo tikslas – esamo sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Planavimo organizatorius – Valė Matulienė. 
Projektas bus eksponuojamas Karmėlavos seniūnijos ir UAB „Architektų pastogė“ patalpose 10 darbo dienų iki viešojo susirinkimo dienos. 
Viešas susirinkimas projektui aptarti vyks 2013-10-28 15 val. UAB „Architektų pastogė“ patalpose, Perkaso takas 3, Kaunas. Pasiūlymus teikti raštu iki viešo susirinkimo dienos projekto rengėjui R. Bizuliui, tel. 861105026, el. paštas bizrok@gmail.com
2013-09-27
Informuojame, kad bendrąja tvarka parengtas žemės sklypo (kadastro Nr. 5217/0012:265), esančio Kauno r. sav. Domeikavos sen., Domeikavos k., Gėlių g. 2 detalusis planas. 
Planavimo tikslas – sklypo padalijimas į 2 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Planavimo organizatorė – Genė Plytaitienė. Projektas bus eksponuojamas Domeikavos seniūnijos ir UAB „Architektų pastogė“ patalpose 10 darbo dienų iki viešojo susirinkimo dienos. 
Viešas susirinkimas projektui aptarti vyks 2013-10-28 16 val. UAB „Architektų pastogė“ patalpose, Perkaso takas 3, Kaunas. Pasiūlymus teikti raštu iki viešo susirinkimo dienos projekto rengėjui R. Bizuliui, tel. 861105026, el. paštas bizrok@gmail.com

2013-09-27
Informuojame, kad vadovaudamiesi LRV 2010-07-21 nutarimu Nr. 1124 „Dėl žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo, derinimo ir tvirtinimo miestų teritorijose tvarkos aprašu“ (a. r.) ir LRV 1996-08-18 nutarimu Nr. 1079 „Dėl visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų patvirtinimo“ (a. r.), informuojame apie pradedamą rengti žemės sklypo planą, prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, kuriuo prie nuosavybės teise turimo žemės sklypo (kad. Nr. 5223/0011:330), esančio Kauno r. sav., Garliavos sen., Garliavos m., Maironio g 13A., būtų prijungtas iki 0.04 ha įsiterpęs laisvos valstybinės žemės plotas
Plano rengimo tikslas – laisvos valstybinės žemės prisijungimas prie nuosavybės teise turimo žemės sklypo, kadastro Nr. 5223/0011:330 
Žemės sklypo plano rengimo pagrindas – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-05-28 įsakymas Nr. ĮS-935, „Dėl pradedamo rengti žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo planavimo dokumentui““ ir Kauno rajono savivaldybės administracijos Urbanistikos skyriaus 2013-09-13 sklypo plano rengimo reikalavimai PUS- 2922
Žemės sklypo plano rengimo organizatorius (pareiškėjas) – Lina Jonuškienė
Žemės sklypo plano rengėjas – UAB „Geometra“, adresas: Taikos pr. 88A (verslo centras „1000“ 7a.), Kaunas, tel. 837312352, faks. 837311733, arch. Aida Damijonaitytė, tel.: 865782822, el.p.:  aida.damijonaityte@geometra.lt, www.geometra.lt. 
 Apie viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.

2013-09-27
Informuojame apie bendrąja tvarka rengiamą žemės sklypo Lapių sen., Lapių mstl. (kadastro Nr.5240/0011:410), detalųjį planą.
Planavimo organizatorius: Naira Vabuolaitė, atstovaujama Jurgitos Kalvinskaitės tel.860136731
Planavimo tikslas: pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Detaliojo plano rengimo terminas 2013m. IVketv. - 2014m. Iketv. Teritorijoje numatoma statyti vienbučius, dvibučius gyvenamuosius namus.
Plano rengėjas: UAB „MTARCH“, adresas: V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas tel.:8-37 207335, el.p.: mtarch.architects@gmail.com
Pasiūlymus ir pageidavimus teikti detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui aukščiau nurodytais adresais.
Vieša ekspozicija rengiama nuo 2013-10-11d. Kauno r. Lapių sen. patalpose 10 darbo dienų. 
Viešas svarstymas rengiamas 2013-10-25d. nuo 10val. Detaliojo plano rengimo patalpose, adresu V.Putvinskio g. 17-4. Dalyvavimas neprivalomas

2013-09-27
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti žemės sklypo, Kauno r. Sav., Garliavos sen. Garliavos m., Vytauto g. 40, sklypo kadastrinis Nr. 5223/0012:211 detalųjį planą.
Planavimo tikslas – žemės sklypo padalijimas į 2 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Plano rengimo terminas – 2014-02. 
Besiribojantys sklypai: Vytauto g. 42, kad. Nr. 5233/0012:130; Vytauto g, 38 kad. Nr. 5233/0012:197; Darbininkų g, 17, kad. Nr. 5233/0012:037; Darbininkų g, 15, kad. Nr. 5233/0012:151; Darbininkų g, 13, kad. Nr. 5233/0012:025.
Priimami pasiūlymai
Pasiūlymus teikti iki viešojo susirinkimo pradžios ir jo metu. Apie viešą svarstymą informuosime papildomai.
Planavimo organizatoriai Ramutė Rybačenko, Genė Valentaitė, adresas korespondencijai: Vytauto g. 40 ir 40a, Garliavos m, Kauno r. tel. 869913148
Planuotojui – architektui N. Radišauskui, veikiančiam pagal nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažymą. 2012.05.21 Nr. 098324. Perkūno al. 14-7, Kaunas, tel. 8 63187615, el. paštas nerijusarch@gmail.com

2013-09-27
Informuojame, kad yra rengiamas sklypo( kadastrinis Nr.5260/0011:120), esančio Ilgakiemio k., Garliavos apyl. sen., Kauno r. sav. detalusis planas.
Planavimo organizatorius: Arūnas Petkevičius, gyv. Putinų g. 10, Ilgakiemio k., Garliavos apyl. sen., Kauno r. sav. Tel. (8*611)55381.
Planavimo tikslas: sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą ( gyvenamosios teritorijos/ vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Parengto projekto eksponavimo vieta ir laikas bus paskelbti laikraštyje „Naujasis Gėlupis“.
Detaliojo plano rengėjas: K. Kuzminskas, tel. (8*686) 34925.

2013-09-27
Informuojame apie rengiamą žemės sklypo kadastrinis Nr. 5201/0009:77 Altoniškių k.v., Riogliškių k., Zapyškio sen., Kauno raj. sav., kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko ūkio sodybos vietai parinkti. 
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslai ir uždaviniai: parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko ūkio sodybos vietai parinkti.
Planavimo organizatorius: Romualdas Sadeckas, gyv. Žemaičių g. 94-1, Kauno m., t.8 640 52486
Projekto rengėjas: UAB “NTF”, Aušros g. 71-65, Utena, tel., 8 686 15631, el. paštas info@ntforma.lt, www.ntforma.lt
Susipažinti su projekto sprendiniais bei teikti pasiūlymus ar pastabas dėl parengtų sprendinių (raštu) galima nuo 2013 m. Rugsėjo 30 d. iki spalio 16 d. planavimo organizatoriui arba projekto rengėjui


2013-09-27
Informuojame apie rengiamą gretimo žemės sklypo projektą Kauno r., Raudondvario sen., Raudondvario k., Vyturių g. 13
Planavimo tikslas – žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo organizatorius Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono skyrius
Plnavimo iniciatorius: Ramutė Ostrauskienė
Projekto rengėjas: UAB ,,Valakas“. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2013-10-17 d. 10 d. d., bei viešas projekto svarstymas vyks 2013.11 13 d. 9.00 val. įmonės patalpose, adresu: Vyturių g. 15, Raudondvario k., Kauno r. ( tel.865287322, 865287321, el. p. venckus.valakas@gmail.com).

2013-09-27
Informuojame, kad yra rengiamas žemės sklypo, esančio Kauno apskr., Kauno r. sav., Alšėnų sen., Girininkų I k., kadastro Nr. 5247/0013:145, formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas: Nekilnojamojo turto registre įregistruoto bendrosios dalinės nuosavybės teise turimo žemės ūkio paskirties žemės sklypo atidalijimas suformuojant tris atskirus žemės sklypus: pirmas – Verui Keršiui, antras – Juzei Andrijauskienei, trečias – Tomui Klimavičiui bei Renatai Klimavičienei.
Planavimo organizatoriai –Veras Keršis, Juzė Andrijauskienė, Tomas Klimavičius, Renata Klimavičienė, gyv. adresas Beržų g. 7-17, Ringaudų k., Ringaudų sen., Kauno r. sav.
Plano rengėjas – Rūta Medelytė-Vaidelienė, adresas Pravienos g. 14, Kaunasmis, tel. 8-687-17787, el. paštas ruta.vaideliene@gmail.com
Su parengtu žemės sklypo planu galima susipažinti ir pateikti pastabas bei pasiūlymus galima iki 2013 m. spalio 09 d. plano rengėjo patalpose.

2013-09-27
Informuojame apie rengiamą žemės sklypo, kadastrinis Nr. 5270/0008:1115, Raudondvario k., Raudondvario sen., Kauno raj., formavimo ir pertvarkymo projektą. 
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas - įregistruoto žemės sklypo padalijimas į penkis žemės ūkio paskirties sklypus.
Planavimo organizatoriai: Bronė Žitinevičienė, gyv. Partizanų g.3-35, Kauno m. ir Darius Žitinevičius, gyv. Laiškenių g. 12, Kauno m.
Projekto rengėjas: UAB “NTF”, Aušros g. 71-65, Utena, tel., 8 686 15631, el. paštas info@ntforma.lt, www.ntforma.lt
Susipažinti su projekto sprendiniais galima nuo 2013 m. Rugsėjo 30 d. iki spalio 16 d. planavimo organizatoriaus patalpose: Laiškenių g. 12, Kauno m. 
Pastabas ir pasiūlymus dėl projekto sprendinių teikti raštu iki 2013 m. spalio 16 d. planavimo organizatoriui ar projekto rengėjui

2013-09-27
Informuojame apie rengiamą žemės sklypo, kadastrinis Nr. 5253/0009:397, Antalkių k., Vilkijos apyl. sen., Kauno raj., formavimo ir pertvarkymo projektą. 
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas - įregistruoto žemės sklypo padalijimas į septynis žemės ūkio paskirties sklypus.
Planavimo organizatorius: Gintaras Jagelavičius, gyv. Savanorių pr. 172-22, Kauno m.
Projekto rengėjas: UAB “NTF”, Aušros g. 71-65, Utena, tel., 8 686 15631, el. paštas info@ntforma.lt, www.ntforma.lt
Susipažinti su projekto sprendiniais galima nuo 2013 m. Rugsėjo 30 d. iki spalio 16 d. planavimo organizatoriaus patalpose: Savanorių pr. 172-22, Kauno m. 
Pastabas ir pasiūlymus dėl projekto sprendinių teikti raštu iki 2013 m. spalio 16 d. planavimo organizatoriui ar projekto rengėjui.

2013-09-27
Informuojame apie rengiamą žemės sklypo, kadastrinis Nr.5213/0001: 111, Baravų k.2, Vilkijos apyl. sen., Kauno raj., formavimo ir pertvarkymo projektą. 
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas - įregistruoto žemės sklypo padalijimas į du žemės sklypus: žemės ūkio ir miškų ūkio paskirties.
Planavimo organizatorius: Edmundas Ostreika, gyv. Gaižiūnų g. 80, Kauno m.
Projekto rengėjas: UAB “NTF”, Aušros g. 71-65, Utena, tel., 8 686 15631, el. paštas info@ntforma.lt, www.ntforma.lt
Susipažinti su projekto sprendiniais galima nuo 2013 m. Rugsėjo 30 d. iki spalio 16 d. planavimo organizatoriaus patalpose: Gaižiūnų g. 80, Kauno m. Pastabas ir pasiūlymus dėl projekto sprendinių teikti raštu iki 2013 m. spalio 16 d. planavimo organizatoriui ar projekto rengėjui.

2013-09-27
Informuojame apie rengiamą žemės sklypo, kadastrinis Nr.5213/0001: 113, Baravų k.3, Vilkijos apyl. sen., Kauno raj., formavimo ir pertvarkymo projektą. 
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas - įregistruoto žemės sklypo padalijimas į du žemės sklypus: žemės ūkio ir miškų ūkio paskirties.
Planavimo organizatorius: Robertas Ostreika, gyv. Baltijos g. 67-12, Kauno m.
Projekto rengėjas: UAB “NTF”, Aušros g. 71-65, Utena, tel., 8 686 15631, el. paštas info@ntforma.lt, www.ntforma.lt
Susipažinti su projekto sprendiniais galima nuo 2013 m. Rugsėjo 30 d. iki spalio 16 d. planavimo organizatoriaus patalpose: Baltijos g. 67-12, Kauno m. Pastabas ir pasiūlymus dėl projekto sprendinių teikti raštu iki 2013 m. spalio 16 d. planavimo organizatoriui ar projekto rengėjui.

2013-09-27
Informuojame, kad bendrąją tvarka baigiamas žemės sklypo Kauno r. sav., Alšėnų sen., Narsiečių k., sklypo kadastrinis Nr. 5247/0008:35, detalusis planas. 
Planavimo tikslas –sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos / vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) ir padalijimas į iki 4 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Planavimo terminai: 2013 m. 
Planavimo organizatorė: Aldona Mačiulskienė,atstovaujama Rasos Irenos Liaušienės, gyv. Želvos g. 8-5, Kaunas, tel. 8 685 58620. 
Planavimo rengėjas: D.A.Rusevičiūtės studija, Taikos pr. 37-55, Kaunas, tel. 8 615 73597. darstudija@mail.eeco.lt. 
Detalusis planas bus eksponuojamas Alšėnų seniūnijos patalpose nuo 2013.10.09 iki svarstymo, kuris vyks ten pat 2013.11. 07, 13 val. 
Pasiūlymus teikti raštu.

2013-09-27
Informuojame, kad bendrąją tvarka baigiamas rengti žemės sklypo Kauno r. sav., Alšėnų sen., Narsiečių k., sklypo kadastrinis Nr. 5247/0008:37, detalusis planas. 
Planavimo tikslas –sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos / vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) ir padalijimas į iki 9 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Planavimo terminai: 2013 m. 
Planavimo organizatorė: Aldona Mačiulskienė,atstovaujama Rasos Irenos Liaušienės, gyv. Želvos g. 8-5, Kaunas, tel. 8 685 58620. 
Planavimo rengėjas: D.A.Rusevičiūtės studija, Taikos pr. 37-55, Kaunas, tel. 8 615 73597. darstudija@mail.eeco.lt. Detalusis planas bus eksponuojamas Alšėnų seniūnijos patalpose nuo 2013.10.09 iki svarstymo, kuris vyks ten pat 2013.11. 07, 13 val. 
Pasiūlymus teikti raštu .

2013-09-27
Informuojame, kad bendrąją tvarka baigiamas rengti žemės sklypo Kauno r. sav., Alšėnų sen., Narsiečių k., sklypo kadastrinis Nr. 5247/0008:36, detalusis planas. 
Planavimo tikslas –sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos / vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) ir padalijimas į iki 6 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Planavimo terminai: 2013 m.
Planavimo organizatorė: Aldona Mačiulskienė, atstovaujama Rasos Irenos Liaušienės, gyv. Želvos g. 8-5, Kaunas, tel. 8 685 58620. Planavimo rengėjas: D.A.Rusevičiūtės studija, Taikos pr. 37-55, Kaunas, tel. 8 615 73597. darstudija@mail.eeco.lt. 
Detalusis planas bus eksponuojamas Alšėnų seniūnijos patalpose nuo 2013.10.09 iki svarstymo, kuris vyks ten pat 2013.11. 07, 13 val. 
Pasiūlymus teikti raštu.

2013-09-23
Informuojame apie rengiamą žemės sklypo detalųjį planą Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Pagirių k., kad Nr. 5260/0009:231. Planas rengiamas sutinkamai su Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ĮS-836 (2013-05-15). 
Planavimo tikslas – sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (komercinės paskirties objektų teritorijos/prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos, pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos/sandėliavimo statinių statybos) ir padalijimas į 2 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Plano rengimo terminas 2013m. IV ketv. - 2014m. I ketv
Plano rengėja: UAB "Aplinka ir ekologija", adresas Maironio g. 48-3, Kaunas, tel.: 861245717 el.p. urbeliene.marija@gmail.com
Planavimo organizatoriuai: Kęstutis Ginkus (atstovaujama Laimos Ginkienės), gyv. Baltijos g. 15-79, Kaunas. 
Pasiūlymus ir pageidavimus teikti, susipažinti su planavimo dokumentais detaliojo plano organizatoriais arba rengėjais aukščiau nurodytais adresais galima visą planavimo laikotarpį iki viešo svarstymo ir jo metu. 
Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2013-09-25 iki 2013-10-23 UAB „Aplinka ir ekologija“ patalpose – Maironio g. 48-3, Kaune, darbo dienomis nuo 9 val. iki 16val. 
Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-10-09 iki 2013-10-23 UAB „Aplinka ir ekologija“ patalpose. 
Viešas susirinkimas numatomas 2013-10-23, 14 val. UAB „Aplinka ir ekologija“ patalpose.

2013-09-23
Informuojame apie rengiamą žemės sklypo detalųjį planą Kauno r. sav., Lapių sen., Lapių mstl., kad Nr. 5240/0009:485. Planas rengiamas sutinkamai su Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ĮS-1042 (2013-06-11). 
Planavimo tikslas – sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Plano rengimo terminas 2013m. III ketv. - 2013m. IV ketv
Plano rengėja: UAB "Aplinka ir ekologija", adresas Maironio g. 48-3, Kaunas, tel.: 861245717 el.p. urbeliene.marija@gmail.com
Planavimo organizatoriai: Edvardas Petrauskas, Janina Petrauskienė, gyv. Šušvės g. 4-1, Kaunas. 
Pasiūlymus ir pageidavimus teikti, susipažinti su planavimo dokumentais detaliojo plano organizatoriais arba rengėjais aukščiau nurodytais adresais galima visą planavimo laikotarpį iki viešo svarstymo ir jo metu. Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2013-09-25 iki 2013-10-23 UAB „Aplinka ir ekologija“ patalpose – Maironio g. 48-3, Kaune, darbo dienomis nuo 9 val. iki 16val.
Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-10-09 iki 2013-10-23 UAB „Aplinka ir ekologija“ patalpose. 
Viešas susirinkimas numatomas 2013-10-23, 12 val. UAB „Aplinka ir ekologija“ patalpose.

2013-09-23
Informuojame apie parengtą žemės sklypo formavimo pertvarkymo projektą, kuriuo formuojamas naujas žemės sklypas prie Arūnui Bankauskui priklausančių pastatų, esančių Kauno r. Vilkijos apyl.sen., Jaučakių k., Papievio g. 5. Susipažinti su projekto sprendiniais galima nuo 2013-09-23 iki 2013-10-04 rengėjo IĮ "Vitmeta" (tel.861523960) patalpose Žibintų g. 16, Rokai, Kauno r.

2013-09-23
Informuojame apie pradedamą rengti žemės sklypų Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Ireniškių k., sklypų kadastriniai Nr. 5260/0001:11, Nr. 5260/0001:352, detalųjį planą.
Planavimo tikslas – sklypų sujungimas, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) ir padalijimas į iki 5 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Planavimo organizatoriai – Daiva Prekevičienė, Ilona Klusaitė, tel. 8 610 47936.
Detaliojo plano rengėjas – PV A. Liočas, Bažnyčios g.20, Kaunas, tel. 8 698 10540, 
el. p. liocas@takas.lt.
Pasiūlymus galima teikti raštu nurodytais adresais per visą detaliojo plano rengimo ir susipažinimo laikotarpį, bet ne vėliau kaip iki viešo susirinkimo pabaigos. 
Apie viešo svarstymo terminus skelbsime papildomai.

2013-09-23
Informuojame apie pradedamą rengti žemės sklypo, Skrydžio g. 43, Netonių k., Kauno r. formavimo ir pertvarkymo projektą.
Planavimo tikslas – suformuoti sklypą po pastatais priklausančiais Rimvydui Narcizui Proškevičiui.
Organizatorius – Rimvydas Narcizas Proškevičius, Kauno r., Netonių k., Skrydžio g. 43.
Žemės sklypo plano rengėjas – UAB „MTL SERVISAS“, adresas: Savanorių pr. 237-19, Kaunas, tel. 867577054, gr. vadovė Agnė Bagdanavičiūtė, el. p. mtlservis@gmail.com
Su parengtu žemės sklypo planu galima susipažinti ir pateikti pastabas bei pasiūlymus nuo 2013 m. rugsėjo 19 d. iki 2013 m. spalio 02 d. plano rengėjo patalpose.

2013-09-23
Informuojame apie parengto bendra tvarka sklypo, esančio Kauno raj. Samylų sen. Laumėnų k., SB "Žasma", sklypų: (kad. Nr.5280/0046:119), Bituko g. 13 (kad.Nr.5280/0046:104), Bituko g. 15 (kad.Nr.5280/0046:105), Bituko g. 9 (kad.Nr.5280/0046:106), detaliojo plano viešą svarstymą. 
Planavimo tikslas – žemės sklypo (kad.Nr.5280/0046:119) padalijimas į iki 10 (dešimties) sklypų, iki 9 (devynių) atidalytų sklypų žemės naudojimo pobūdžio keitimas iš (sodininkų bendrijų bendro naudojimo žemės sklypų) į (mėgėjų sodų žemės sklypų), iš jų po vieną sklypą sujungiant su sklypais: (kad.Nr.5280/0046:104), (kad.Nr.5280/0046:105), (kad.Nr.5280/0046:106), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Planavimo organizatoriai – SB "Žasma" (įm.k.160294098), Rolandas Bacevičius, Donatas Ambrazevičius, Donaldas Jankauskas, Gintarė Gridzijauskienė, Saulius Gridzijauskas, Laura Jankauskienė. 
Rengėjas – UAB GEOMA LT, projekto vadovas V.Urbonas, tel. 8-37-208097, info@geoma.lt. 
Pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjui. 
Projektas eksponuojamas UAB GEOMA LT patalpose K.Donelaičio g. Nr.33-106a, Kaune bei Samylų sen. nuo 2013 10 09 (10 d.d.) 
Viešas susirinkimas vyks 2013 10 25 K.Donelaičio g. Nr. 33-106a, Kaune 10 val. Teikti motyvuotus pasiūlymus galima iki susirinkimo pabaigos.

2013-09-23
Informuojame apie rengiamą žemės sklypo, esančio Kauno raj., Garliavos apyl. sen., Juragių k., Virbališkių g. 12, formavimo ir pertvarkymo projektą. 
Planavimo tikslas – naudojamo kitos paskirties valstybinės žemės sklypo po gyvenamuoju namu ir kitais priklausiniais suformavimas. 
Planavimo iniciatorius – Algis Rutkauskas, Rita Rutkauskienė; 
Rengėjas – UAB GEOMA LT , tel. 8-37-208097; agne@geoma.lt. S
usipažinti su projektu galima UAB GEOMA LT patalpose Kaunas, K.Donelaičio g.33-106a nuo 2013-09-24 iki viešo svarstymo, kuris įvyks 2013-10-09 (11 val)..
Pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjui.

2013-09-23
Informuojame apie rengiamą žemės sklypo, esančio Kauno raj., Neveronių sen., Neveronių k., Krūnos g.12, formavimo ir pertvarkymo projektą. 
Planavimo tikslas – naudojamo kitos paskirties valstybinės žemės sklypo po gyvenamuoju namu ir kitais priklausiniais suformavimas. 
Planavimo iniciatorius – Alvydas Aukštuolis; 
Rengėjas – UAB GEOMA LT , tel. 8-37-208097; agne@geoma.lt. Susipažinti su projektu galima UAB GEOMA LT patalpose Kaunas, K.Donelaičio g.33-106a nuo 2013-09-24 iki viešo svarstymo, kuris įvyks 2013-10-09 (10 val). Pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjui.

2013-09-23
Informuojame apie rengiamą žemės sklypo kadastrinis Nr. 5283/0001:39, Naujųjų Mūniškių k., Užliedžių sen., Kauno raj. sav., kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko ūkio sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslai ir uždaviniai: parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko ūkio sodybos vietai parinkti.
Planavimo organizatorius: Irena Zavadskienė, gyv. Baltų pr. 69-6, Kaunas.
Projekto rengėja: UAB „Renaida Geo“, Radvilų dvaro g. 6, Kaunas, projekto vadovė Bangutė Zinkienė tel. Nr.: 8-614-76613, el. p. bangazin@gmail.com.
Susipažinti su projekto sprendiniais bei teikti pasiūlymus ar pastabas dėl parengtų sprendinių (raštu) galima nuo 2013 m. Rugsėjo 20 d. iki spalio 04 d. planavimo organizatorei arba projekto rengėjai UAB „Renaida Geo“, Radvilų dvaro g. 6, Kaunas. 
Dėl atvykimo būtina iš anksto susitarti tel. Nr.: 8-614-76613.

2013-09-23
Informuojame apie rengiamą žemės sklypo Kalnelio g.13, Šatijų k., Lapių sen., Kauno r.sav., SB „Atžala“ formavimo ir pertvarkymo projektą.
Planavimo tikslas – įsiterpusio tarp žemės sklypų kadastriniai Nr.5240/0042:49, Nr.5240/0042:50, valstybinės žemės sklypo suformavimas ir sujungimas su žemės sklypu kadastrinis Nr.5240/0042:49.
Projekto iniciatorius-Jonas Venzlauskas.
Projekto rengėjas: UAB „Geomastas“ . 
Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2013 m. spalio mėn. 1 d. iki spalio 14 d.. Susipažinti su projektu prašome įmonės patalpose , adresu : Kuršių g.7 , Kaunas. (tel. 8 685 54131, el p. elenaz@geomastas.lt).

2013-09-23
Informuojame apie parengtą žemės sklypo, esančio Kauno raj. sav., Vilkijos apyl. sen., Jaučakių k., Papievio g. 5, formavimo ir pertvarkymo projektą.
Projekto iniciatorius – Arūnas Bankauskas.
Tikslas – naujo žemės sklypo suformavimas prie nuosavybės teise valdomų pastatų.
Projekto rengėjas – IĮ „Vitmeta“, tel. 8-615-23960, Žibintų g. 16, Rokai, Kauno r. sav.
Susipažinti su organizatoriaus patvirtintais žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto sprendiniais ir teritorijų planavimo dokumentų sprendinių poveikio vertinimo ataskaita galima nuo 2013 m. rugsėjo mėn. 23 d. iki 2013 m. spalio mėn. 04 d. (10 darbo dienų), adresu Žibintų g. 16, Rokai, Kauno r. sav. Dėl atvykimo būtina iš anksto susitarti tel. 8-615-23960.

2013-09-23
Informuojame apie rengiamą žemės sklypo detalųjį planą Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Ramučių k., Beržų g. 72A, sklypo kad. Nr. 5233/0009:756. Planas rengiamas sutinkamai su Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ĮS-143 (2013-01-30). 
Planavimo tikslas – sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamentų nustatymas. 
Plano rengimo terminas 2013m. IV ketv. - 2014 m. I ketv. 
Plano rengėja: UAB "Aplinka ir ekologija", adresas Maironio g. 48-3, Kaunas, tel.: 861245717 el.p. urbeliene.marija@gmail.com 
Planavimo organizatorius Zita Apanavičienė ir Pranas Apanavičius, gyv. Kauno g. 77, Ramučiai, Kauno r., tel. 861429401. 
Pasiūlymus ir pageidavimus teikti, susipažinti su planavimo dokumentais detaliojo plano organizatoriais arba rengėjais aukščiau nurodytais adresais galima visą planavimo laikotarpį iki viešo svarstymo ir jo metu. 
Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2013-10 01 iki 2013-10-28 UAB „Aplinka ir ekologija“ patalpose – Maironio g. 48-3, Kaune, darbo dienomis nuo 9val. iki 16val. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-10-14 iki 2013-10-28 UAB „Aplinka ir ekologija“ patalpose. 
Viešas susirinkimas numatomas 2013-10-28, 12val. UAB „Aplinka ir ekologija“ patalpose.

2013-09-17
Informuojame, kad rengiamas prie žemės sklypo kadastrinis Nr.5201/0006:153, esančio sodininkų bendrijoje „Baldininkas“ Ilgoji g.33 Jadagonių k. Zapyškio sen., Kauno r. sav., prijungiamo įsiterpusio valstybinės žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas: žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas
Planavimo organizatorius: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono skyrius
Planavimo iniciatorius:Violeta Užkuraitienė
Projekto rengėjas: UAB „Sweco Hidroprojektas“ A. Strazdo 22, LT-48488 Kaunas, tel. 8 698 81440, el. paštas jurate.buziene@sweco.lt, interneto tinklapis www.hidroprojektas.lt;
Susipažinti su projekto sprendiniais ir pateikti pasiūlymus galima nuo 2013 m. rugsėjo 18 d. iki 2013 m. spalio 2 d. UAB „Sweco Hidroprojektas“ A. Strazdo 22, LT-48488 Kaunas, tel. 8 698 81440, el. paštas jurate.buziene@sweco.lt, interneto tinklapis www.hidroprojektas.lt;

2013-09-17
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą žemės sklypo, Kauno r. Sav., Ringaudų sen., Noreikiškių mstl., sklypo Nr. 136-1, kad. Nr. 5250/0006:39, detalųjį planą. 
Vieša ekspozicija rengiama Ringaudų seniūnijoje (Šiltnamių g.1, Noreikiškių k., Kauno r. sav.) nuo 2012. 11. 16 iki 2013. 01. 03. Viešas susirinkimas vyks 2013.01.03. 13,00 val. Gertrūdos g. 27-6, Kaune, architekto patalpose. 
Planavimo tikslas – žemės paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitos, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos. Sklypo padalijimas iki 3 sklypų. Teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Planavimo organizatorius- Rimantas Vitkauskas, Pilėnų g. 10-11, Akademijos mstl., Kauno r., tel. 868257792. 
Pasiūlymus ir pastabas teikti projekto rengėjui/architektui Nerijui Radišauskui Gertrūdos g, 27-6. Kauno m., tel. 863187615. El. Paštas nerijusarch@gmail.com

2013-09-17
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą žemės sklypo, Kauno r. sav. Raudondvario sen. Raudondvario k. Didvyrių g. 10, sklypo kad. Nr. 5270/0008:837 detalųjį planą. 
Vieša ekspozicija rengiama Raudondvario seniūnijoje (Instituto g. 1A, Raudondvario k., Raudondvario sen., Kauno r. sav.) 2012.11.16 iki 2013.01.03. Viešas susirinkimas vyks 2013.01.03. 17,00 val. Gertrūdos g. 27-6, Kaune, architekto patalpose. 
Planavimo tikslas – Sklypo padalijimas į 2 (du) sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Planavimo organizatorius – Gitana Čižinauskienė, Mosėdžio g. 7-44, Kauno m., tel. 8 687 72229.
Pasiūlymus ir pastabas teikti projekto rengėjui/architektui Nerijui Radišauskui Gertrūdos g, 27-6. Kauno m., tel. 863187615. El. Paštas nerijusarch@gmail.com

2013-09-17
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą žemės sklypo, Kauno r. sav. Garliavos apyl. sen., Ireniškių k., sklypo kad. Nr. 5260/0001:522, detalųjį planą. 
Vieša ekspozicija rengiama Garliavos sen. patalpose (Vytauto g. 62, LT-53259, Garliava, Kauno r.) nuo 2012-11-23 iki viešojo svarstymo pabaigos, kuris vyks 2013-01-03 10 val. 
Planavimo tikslas- Sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (komercinės paskirties objektų teritorijos, naudojimo pobūdis-prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Projekto organizatorius – Marijona Vasiliauskienė atstovaujama Gintauto Vasiliausko. Vištyčio g. 20, Kauno m. Tel. 8 68770570. 
Pasiūlymus ir pastabas teikti projekto rengėjui Nerijui Radišauskui Gertrūdos g, 27-6. Kauno m., tel. 863187615. El. Paštas nerijusarch@gmail.com

2013-09-17
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti žemės sklypo, Kauno r. Sav., Neveronių sen. Pabiržio k., sklypo kadastrinis Nr. 5233/0013:343 detalusis planas. 
Planavimo tikslas – žemės sklypo pagrindinės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą ( gyvenamosios teritorijos/ vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Planavimo organizatorius – Bronius Jankauskas, Genovaitė Jankauskienė, tel.: 8 373 75234, Plano rengimo pabaiga – 2014-02. Besiribojančių sklypų kadastro Nr.:5233/0013:296; 5233/0013:297; 5233/0013:228. 
Susipažinti ar teikti pasiūlymus plano rengėjui N. Radišauskui, adresu korespondencijai: Perkūno al. 14-7, Kaunas, tel. 8 63187615, el. paštas nerijusarch@gmail.com.. Apie viešą svarstymą informuosime papildomai.
2013-09-17
Informuojame, kad rengiamas 4.6753 ha žemės sklypo, esančio A.Kriščiūno g.1;3;3a;3b, Žiegždrių k., Samylų sen., Kauno r. sav., formavimo ir pertvarkymo projektas. 
Planavimo tikslas: Naujo kitos paskirties valstybinės žemės sklypo suformavimas po esamais pastatais. 
Planavimo organizatoriai: DNB “Šilas” ir DNB “Dobilas”.
Projekto rengėjas: UAB ”Geodezininkai”. 
Susipažinti su projekto sprendinias ir pateikti pasiūlymus galima iki 2013 m. rugsėjo 30 d. UAB”Geodezininkai” patalpose, adresu: Raudondvario pl. 93, Kaunas, 
tel.: 8 37 267156, mob. 8 687 87314 el. p. geodezininkai@gmail.com

2013-09-17
Informuojame apie bendrąja tvarka parengto žemės sklypo ( kad. Nr 1901/0078:92) Pakraščio 25A Kaune detaliojo plano svarstymo procedūrą.
Detaliojo plano rengimo pagrindas – Planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti 2013-08-08 Nr. S-8781.
Planavimo tikslas- Žemės sklypo naudojimo būdo keitimas į komercinės paskirties objektų teritorijos; pobūdžio- į prekybos,paslaugų ir pramogų objektų statybai , teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reglamento nustatymas, vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais. 
l Detaliojo plano organizatorius – Rūta Vėbrienė,
Detaliojo plano rengėjas - Pagal individualios veiklos pažymą arch. Vilius Paipalas , projekto vadovas – V. Paipalas.tel.869928274 
Susipažinti su detaliuoju planu, pasiūlymus ir pageidavimus dėl DP visuomenė gali teikti raštu nuo DP viešumą užtikrinančios procedūros pradžios iki viešo susirinkimo pabaigos organizatoriui arba rengėjui darbo dienomis.
Asmenys nepriimtiną atsakymą i pasiūlymą gali apskųsti VTPSI prie AM Kauno skyriui, L.Sapiegos 12/ K.Donelaičio 93 Kaunas per mėnesį nuo laiško gavimo dienos.
Vieša DP ekspozicija vyks nuo 2013-09-30 d. iki2013-10-15 d.Eigulių seniūnijoje. 
Viešas susirinkimas-
2013-10-15 Eigulių seniūnijos patalpose P. Plechavičiaus g. 9A.

2013-09-17
Informuojame, apie rengiamą žemės sklypo, esančio Giminių g. 5, Rupinių k. Zapyškio sen., Kauno raj. sav., kadastrinis nr. 5201/0009:0220 žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą.
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas: nekilnojamojo turto registre įregistruoto žemės sklypo padalijimas į du žemės sklypus. 
Planavimo organizatorius: Vitas Bronius Gudas
Projekto rengėjas: UAB "INVENTORA" tel.: 865913772, su rengiamu projektu galima susipažinti nuo rugsėjo 16 – rugsėjo 27 d., adresu: K. Donelaičio g. 78-10 Kaunas, darbo dienomis 9:00 - 17:00 val.

2013-09-17
Informuojame apie rengiamą Didžiųjų prekybos įmonių išdėstymo Kauno rajono savivaldybės Alšėnų seniūnijoje specialųjį planą.
2013 m. vasario 28 d. priimtas Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr.TS-73, dėl Didžiųjų prekybos įmonių išdėstymo Kauno rajono savivaldybės Alšėnų seniūnijoje specialiojo plano rengimo. 2013 m. kovo 29 d. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr.ĮS-516, dėl specialiojo plano rengimo, tikslų ir uždavinių nustatymo bei planavimo užduoties tvirtinimo. 
Planavimo tikslas – sudaryti sąlygas Didžiųjų prekybos įmonių plėtrai Kauno rajono savivaldybės Alšėnų seniūnijoje. Planavimo terminas – 2013-2014 metai. 
Planavimo organizatoriaus: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas.
Plano rengėjai: UAB „Šiaulių komprojektas“, Tilžės g. 170, 4a., LT- 5400 Šiauliai; UAB „Miesto planas", Spaustuvininkų g. 11-1, LT-44307 Kaunas, tel.: +370 614 22867, tel./faks.: +370 37 202643, info@miestoplanas.lt.
Pasiūlymus teikti: Kauno rajono savivaldybės administracijos, Urbanistikos skyriui, Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas.

2013-09-17
Informuojame apie bendrąja tvarka rengiamą žemės sklypo Kauno r.sav., Garliavos apyl. sen., Teleičių k., sklypo kadastrinis Nr.5260/0008:1011, detalųjį planą.
Planavimo organizatoriai: Laima Kamarauskienė ir Valdas Načajus
Planavimo tikslas: Sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos / daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių statybos), teritorijos tvarkymo ir naudijimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Detaliojo plano rengimo terminas 2013m. III ketv-2014m. Iketv Teritorijoje numatoma statyti daugiabutį gyvenamąjį namą.
Plano rengėjas: UAB „MTARCH“, adresas: V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas tel.:(837)207335, el.p.: mtarch.architects@gmail.com
Pasiūlymus ir pageidavimus teikti detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui aukščiau nurodytais adresais.
Vieša ekspozicija rengiama nuo 2013-10-04d. Kauno r. Garliavos apyl. sen. patalpose 10 darbo dienų. 
Viešas svarstymas rengiamas 2013-10-18d. nuo 15val. Detaliojo plano rengimo patalpose, adresu V.Putvinskio g. 17-4. Dalyvavimas neprivalomas.

2013-09-17
Informuojame apie bendrąja tvarka rengiamą žemės sklypo Kauno r.sav., Garliavos apyl. sen., Sprindiškių k., sklypo kadastrinis Nr.5260/0012:306, detalųjį planą.
Planavimo organizatoriai: Laima Kamarauskienė ir Valdas Načajus
Planavimo tikslas: Žemės sklypo padalijimas į 2 (du) sklypus, atidalytų sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos; rekreacinės teritorijos/trumpalaikio poilsio statinių statybos), teritorijos tvarkymo ir naudijimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Detaliojo plano rengimo terminas 2013m. III ketv-2014m. Iketv. Teritorijoje numatoma statyti vienbučius, dvibučius gyvenamuosius namus bei įrengti rekreacinę teritoriją.
Plano rengėjas: UAB „MTARCH“, adresas: V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas tel.:(837)207335, el.p.: mtarch.architects@gmail.com
Pasiūlymus ir pageidavimus teikti detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui aukščiau nurodytais adresais.
Vieša ekspozicija rengiama nuo 2013-10-04d. Kauno r. Garliavos apyl. sen. patalpose 10 darbo dienų. 
Viešas svarstymas rengiamas 2013-10-18d. nuo 14val. Detaliojo plano rengimo patalpose, adresu V.Putvinskio g. 17-4. Dalyvavimas neprivalomas.

2013-09-16
Informuojame apie pradedamą rengti Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Tvarkiškių k., žemės sklypo (kad. Nr. 5227/0002:381) detalųjį planą. 
Planavimo tikslas – žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (komercinės paskirties objektų teritorijos/degalinių ir autoservisų statinių statybos/prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Detaliojo plano organizatoriai G. Smagurienė, A. Smaguris, tel. (8 601) 5 00 11. 
Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti planavimo organizatoriams ir rengėjai UAB „Ateivis LT”, tel. (8 675) 4 75 96, info@ateivis.lt. 
Apie detaliojo plano viešą svarstymą informuosime vėliau.

2013-09-16
Informuojame apie pradedamą rengti Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Tvarkiškių k., žemės sklypo (kad. Nr. 5227/0002:382) detalųjį planą. 
Planavimo tikslas – žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) ir padalijimas į iki 8 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Detaliojo plano organizatoriai G. Smagurienė, A. Smaguris, tel. (8 601) 5 00 11. 
Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti planavimo organizatoriams ir rengėjai UAB „Ateivis LT”, tel. (8 675) 4 75 96, info@ateivis.lt. 
Apie detaliojo plano viešą svarstymą informuosime vėliau.

2013-09-16
Informuojame, kad rengiamas Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Stanaičių k., žemės sklypo (kad. Nr. 5227/0002:34) detalusis planas. 
Planavimo tikslas – sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/ vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), padalijimas į iki 28 (dvidešimt aštuonių) sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. 
Projekto rengimo terminas- 2013m II pusmetis. 
Pasikonsultuoti dėl rengiamų detaliojo plano sprendinių galima nuo 2013m. spalio 2d. iki 2013 m. spalio 30d. Tunelio g. 16, Kaune. 
Viešas susirinkimas vyks 2013 m. spalio 31d. 10 val. Tunelio g. 16, Kaune. 
Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Garliavos apyl. seniūnijos patalpose ir Tunelio g. 16, Kaune. 
Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. 
Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. 
Detaliojo plano organizatorė D. Railienė, tel. 8 698 75659, detaliojo plano rengėja- UAB „Ateivis LT“, tel. (8 675) 4 75 96, e-paštas info@ateivis.lt.

2013-09-16
Informuojame, kad rengiamas Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Karkazų k., žemės sklypo kad. Nr. 5260/0003:252 detalusis planas. 
Planavimo tikslas – sklypo padalijimas į 6 sklypus, 5 atidalintų sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), ir 1 sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į miškų ūkio, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. 
Projekto rengimo terminas- 2013m II pusmetis. 
Pasikonsultuoti dėl rengiamų detaliojo plano sprendinių galima nuo 2013m. spalio 2d. iki 2013 m. spalio 30d. Tunelio g. 16, Kaune. 
Viešas susirinkimas vyks 2013 m. spalio 31d. 10 val. Tunelio g. 16, Kaune. Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Garliavos apyl. seniūnijos patalpose ir Tunelio g. 16, Kaune. 
Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. 
Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. 
Detaliojo plano organizatoriai G. Jonaitis, I. Jonaitė, tel. (8 678) 7 77 70, detaliojo plano rengėja- UAB „Ateivis LT“, tel. (8 675) 4 75 96, e-paštas info@ateivis.lt.

2013-09-13
Informuojame apie rengiamą žemės sklypo, esančio Kauno raj. sav., Vilkijos apyl. sen., Jaučakių k., Papievio g. 5, formavimo ir pertvarkymo projektą.
Projekto iniciatorius – Arūnas Bankauskas.
Tikslas – naujo žemės sklypo suformavimas prie nuosavybės teise valdomų pastatų.
Projekto rengėjas – IĮ „Vitmeta“, tel. 8-615-23960, Žibintų g. 16, Rokai, Kauno r. sav.
Susipažinti su organizatoriaus patvirtintais žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto sprendiniais ir teritorijų planavimo dokumentų sprendinių poveikio vertinimo ataskaita galima nuo 2013 m. rugsėjo mėn. 23 d. iki 2013 m. spalio mėn. 04 d. (10 darbo dienų), adresu Žibintų g. 16, Rokai, Kauno r. sav. Dėl atvykimo būtina iš anksto susitarti tel. 8-615-23960.

2013-09-13
Informuojame apie rengiamą žemės sklypų, esančių Kauno raj. sav., Vilkijos apyl. sen., Jaučakių k., SB „Vilkija“ skl.Nr. 86, Nr. 69 ir Nr. 99, formavimo ir pertvarkymo projektą.
Projekto iniciatoriai – Birutė Burokienė, Jonas Burokas, Nijolė Ramonienė, Romas Ramonas, Arūnas Bankauskas.
Tikslas – greta nuosavybės teise valdomų žemės sklypų Nr. 86, Nr. 69 ir Nr. 99 suformuoti įsiterpusius valstybinės žemės sklypus, kurių neįmanoma suprojektuoti kaip atskirų individualių mėgėjų sodų sklypų, ir sujungti su minėtais žemės sklypais, nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties.
Projekto rengėjas – IĮ „Vitmeta“, tel. 8-615-23960, Žibintų g. 16, Rokai, Kauno r. sav.
Susipažinti su organizatoriaus patvirtintais žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto sprendiniais ir teritorijų planavimo dokumentų sprendinių poveikio vertinimo ataskaita galima nuo 2013 m. rugsėjo mėn. 23 d. iki 2013 m. spalio mėn. 04 d. (10 darbo dienų), adresu Žibintų g. 16, Rokai, Kauno r. sav. Dėl atvykimo būtina iš anksto susitarti tel. 8-615-23960.

2013-09-13
Informuojame, kad bendrąja tvarka yra parengtas Kauno r. sav., Raudondvario sen. Raudondvario k., Žalgirio g. 11, sklypo (kadastrinis Nr. 5270/0013:365) detalusis planas, kurio tikslas žemės sklypą padalyti į du sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą bei statybos reglamentą. 
Rengiant detalųjį planą strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas.
Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galite nuo 2013 09 30 iki 2013 10 28 Kauno rajono Raudondvario seniūnijoje ir detaliojo plano rengėjo UAB „Georaimonda“ patalpose, Vytauto pr. 43A, Kaune. 
Detaliojo plano sprendinių viešas aptarimas įvyks UAB „Georaimonda“ patalpose, Vytauto pr. 43A, Kaune, 2013 10 29, 11 val. 
Pasiūlymus raštu dėl detaliojo plano sprendinių galite siųsti detaliojo plano rengėjui nurodytu adresu arba pateikti viešo susirinkimo dieną iki viešo aptarimo pabaigos. Detaliojo plano organizatorius: R. Pauliukaitis. Detaliojo plano rengėjas UAB „Georaimonda“, tel. 8 605 45942.

2013-09-13
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti Kauno r. sav., Raudondvario sen. Raudondvario k., Žalgirio g. 11, sklypo (kadastrinis Nr. 5270/0013:365) detalųjį planą, pagal 2012 07 19 Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pasirašytą.
Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartį Nr. S-969. 
Planavimo tikslas: žemės sklypą padalyti į du sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą bei statybos reglamentą. Planavimo organizatorius: R. Pauliukaitis. 
Detaliojo plano rengėjas UAB „Georaimonda“, Vytauto pr. 43A, Kaunas, tel. 8 605 45942.

2013-09-13
Informuojame apie rengiamą kaimo plėtros (ūkininko sodybos vietai parinkti) žemėtvarkos projektą (Užliedžių k.). Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio mėn. 11 d. Įsakymu Nr.3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pranešame, kad rengiamas žemės sklypo, esančio Kauno r. sav., Užliedžių sen., Užliedžių k., Užliedžių kadastro vietovėje, Kad. Nr. 5283/0004:591, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko ūkio sodybos vietai parinkti.
Planavimo organizatoriai – Henrika Ragauskė, Tadas Ragauskas
Projekto rengėjas – UAB „Inreal GEO“, K. Donelaičio g. 33 – 420, Kaunas. Projekto autorius Aurelijus Živatkauskas, tel. 860808088, el. paštas: aurelijus.zivatkauskas@inreal.lt., kvalifikacijos paž. Nr. 2R-KP-195. Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų. 
Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2013 m. rugsėjo mėn. 16 d. iki 2013 m. rugsėjo mėn. 27 d. imtinai darbo dienomis 8.00 – 17.00 val. UAB „ Inreal GEO“ būstinėje adresu: K. Donelaičio g. 33 – 420 kab., Kaunas.

2013-09-13
Informuojame apie rengiamą kaimo plėtros ( ūkininko sodybos vietai parinkti) žemėtvarkos projektą (Pajiesio k.). Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004m. rugpjūčio mėn. 11 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pranešame, kad rengiamas žemės sklypo esančio Kauno r., Garliavos apylinkių sen., Pajiesio k., Pajiesio kel. 70, Pajiesio kadastro vietovėje, Kad. Nr. 5260/0012:419, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko ūkio sodybos vietai parinkti.
Planavimo organizatorius – Tomas Petrauskas, tel.:8-60675533.
Projekto rengėjas – UAB „Inreal GEO“, K.Donelaičio g. 33-420, Kaunas. Projekto autorius Aurelijus Živatkauskas, tel. 8-608-08088, el.paštas: aurelijus.zivatkauskas@inreal.lt. kvalifikacijos paž. Nr.2R-KP-195. Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų. 
Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2013 m. rugsėjo 16 d. iki 2013 m. rugsėjo 27 d. darbo dienomis 8 00 val.-17 00 val. UAB “Inreal GEO” būstinėje adresu: K. Donelaičio g. 33-420 kab., Kaunas.

2013-09-13
Informuojame apie pradedamą bendra tvarka rengti sklypo, esančio Kauno raj. Samylų sen. Laumėnų k., SB "Žasma", sklypų: (kad. Nr.5280/0046:119), Bituko g. 13 (kad.Nr.5280/0046:104), Bituko g. 15 (kad.Nr.5280/0046:105), Bituko g. 9 (kad.Nr.5280/0046:106), detalųjį planą. 
Planavimo tikslas – žemės sklypo (kad.Nr.5280/0046:119) padalijimas į iki 10 (dešimties) sklypų, iki 9 (devynių) atidalytų sklypų žemės naudojimo pobūdžio keitimas iš (sodininkų bendrijų bendro naudojimo žemės sklypų) į (mėgėjų sodų žemės sklypų), iš jų po vieną sklypą sujungiant su sklypais: (kad.Nr.5280/0046:104), (kad.Nr.5280/0046:105), (kad.Nr.5280/0046:106), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Planavimo organizatorius – SB "Žasma" (įm.k.160294098), Rolandas Bacevičius, Donatas Ambrazevičius, Donaldas Jankauskas, Gintarė Gridzijauskienė, Saulius Gridzijauskas, Laura Jankauskienė. 
Rengėjas – UAB GEOMA LT projekto vadovas V.Urbonas, tel. 8-37-208097, info@geoma.lt. Pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjui.

2013-09-13
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti žemės sklypų S. Žukausko g. 8 (kad. Nr. 5233/0011:943) ir S. Žukausko g. 8A (kad. Nr. 5233/0011:283) Kauno r. sav. Karmėlavos sen., Ramučių k. detalųjį planą. 
Planavimo tikslas – žemės sklypų sujungimas, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos/ pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Detaliojo plano rengimo pagrindas – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-06-11 įsakymas Nr. ĮS-1032, „Dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“ Kauno rajono savivaldybės administracijos urbanistikos skyriaus 2013-07-26 planavimo sąlygų sąvadas Nr. DP-233. 
Detaliojo plano rengimo terminas (preliminarus) - 2013 m. III ketv. – 2014 m. II ketv.
Planavimo darbų etapai – parengiamasis, rengimo, sprendinių pasekmių vertinimo, baigiamasis.
Planavimo organizatorius – UAB „Polonezas“, Taikos pr. 100, Kaunas, Tel. 8-37-351724, fax. 8-37-351723
Detaliojo plano rengėjas - UAB „Geometra“, adresas: Taikos pr. 88A (verslo centras „1000“), Kaunas, tel. (8-37) 312352, faks. (8-37) 311733, Projekto vadovas Vaidas Navackas, arch. Diana Levanienė, tel. 8-656-72099, el.paštas: diana.levaniene@geometra.lt, www.geometra.lt. 
Apie detaliojo plano viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai. Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūros nebus atliekamos, dėl neatlikimo motyvų kreiptis į detaliojo plano rengėją.

2013-09-13
Informuoja, kad rengiamas žemės sklypų (kadastr. Nr. 5207/0005:0725 ir 5207/0005:0820), esančių Bubių k., Batniavos sen., Kauno r. sav. formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas. Žemės sklypų sujungimas, suformuojant vieną žemės sklypą.
Planavimo organizatorius: Gedeminas Miliauskas ir Dalicija Miliauskienė 
Projekto rengėjas –VĮ Valstybės žemės fondas, K. Donelaičio g. 33, Kaunas, telef.8-37-223587
Išsamiau sužinoti apie rengiamą sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą, taip pat pateikti pastabas, pretenzijas bei pasiūlymus dėl sprendinių galite VĮ Valstybės žemės fondo Kauno žemėtvarkos skyriaus patalpose (K. Donelaičio g. 33-405, Kaunas, telef. 223430, 868241947) nuo 2013-09-16 d. 10 darbo dienų iki viešo projekto svarstymo. 
Viešas projekto svarstymas su visuomene įvyks 2013-09-30 d. 11 val.VĮ Valstybės žemės fondo Kauno žemėtvarkos skyriaus patalpose skyriaus patalpose K.Donelaičio g.33-410.

2013-09-11
Informuojame apie rengiamą žemės sklypo Žagrenių g.7, Ilgakiemio k., Garliavos apylinkių sen., Kauno r.sav., formavimo ir pertvarkymo projektą.
Planavimo tikslas – naudojamo kitos paskirties ( naudojimo būdas-gyvenamosios teritorijos) valstybinės žemės sklypo po gyvenamuoju namu ( unikalus Nr.5296-7012-0010) ir kitais priklausinių suformavimas.
Planavimo organizatorius: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono skyrius.
Planavimo iniciatorius–Zita Gružienė, Ričardas Vaičiūnas, Vitalija Rinkevičienė.
Projekto rengėjas: Jolitos Zigmantienės įmonė , vadovas Jolita Zigmantienė. 
Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2013 m. rugsėjo 27 d. 10 d.d. įmonės patalpose , adresu : Naujakurių g.3 , Raudondvario k. Kauno r.sav. ( tel. 8 611 16858, el p. jolitaraud@gmail.com), bei viešas projekto susirinkimas numatomas 2013 m. spalio 14 d. 9 val. įmonės patalpose .

2013-09-11
Informuojame apie rengiamą žemės sklypo detalųjį planą Kauno r. sav., Taurakiemio sen., Piliuonos k., kad Nr. 5267/0010:375. 
Planas rengiamas sutinkamai su Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ĮS-272 (2013-02-25). 
Planavimo tikslas – sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Plano rengimo terminas 2013m. III ketv. - 2013m. IV ketv. 
Plano rengėja: UAB "Aplinka ir ekologija", adresas Maironio g. 48-3, Kaunas, tel.: 861245717 el.p. urbeliene.marija@gmail.com.
Planavimo organizatorius Augenija Buinevičienė, gyv. Kiškių g. 22, Kaunas. 
Pasiūlymus ir pageidavimus teikti, susipažinti su planavimo dokumentais detaliojo plano organizatoriais arba rengėjais aukščiau nurodytais adresais galima visą planavimo laikotarpį iki viešo svarstymo ir jo metu. 
Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2013-09-12 iki 2013-10-14 UAB „Aplinka ir ekologija“ patalpose – Maironio g. 48-3, Kaune, darbo dienomis nuo 9 val. iki 16val. 
Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-09-27 iki 2013-10-14 UAB „Aplinka ir ekologija“ patalpose. 
Viešas susirinkimas numatomas 2013-10-14, 15 val. UAB „Aplinka ir ekologija“ patalpose.

2013-09-11
Informuojame apie rengiamą žemės sklypo detalųjį planą Kauno r. sav., Alšėnų sen., Dievogalos k., Virbališkių g. 225, sklypo kad. Nr. 5247/0011:300.
Planas rengiamas sutinkamai su Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ĮS-1205 (2013-07-02). 
Planavimo tikslas – žemės sklypo naudojimo būdo, pobūdžio keitimas iš komercinės paskirties objektų teritorijos, prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos į pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, sandėliavimo statinių statybos, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Plano rengimo terminas 2013m. III ketv. - 2013m. IV ketv .
Plano rengėja: UAB "Aplinka ir ekologija", adresas Maironio g. 48-3, Kaunas, tel.: 861245717 el.p. urbeliene.marija@gmail.com. 
Planavimo organizatorius Kęstutis Povilaitis (atstovaujamas Alvydo Šepučio), gyv. Daugirdo g. 7-9, Kaunas, tel. 8 60005588. 
Pasiūlymus ir pageidavimus teikti, susipažinti su planavimo dokumentais detaliojo plano organizatoriais arba rengėjais aukščiau nurodytais adresais galima visą planavimo laikotarpį iki viešo svarstymo ir jo metu. Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2013-09-12 iki 2013-10-14 UAB „Aplinka ir ekologija“ patalpose – Maironio g. 48-3, Kaune, darbo dienomis nuo 9val. iki 16val. 
Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-09-27 iki 2013-10-14 UAB „Aplinka ir ekologija“ patalpose. 
Viešas susirinkimas numatomas 2013-10-14, 13val. UAB „Aplinka ir ekologija“ patalpose.

2013-09-11
Informuojame apie rengiamą žemės sklypo detalųjį planą Kauno r. sav., Užliedžių sen., Vijūkų k., kad Nr. 5283/0007:691. 
Planas rengiamas sutinkamai su Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ĮS-1076 (2013-06-13). 
Planavimo tikslas – sklypo padalijimas į 10 sklypų, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Plano rengimo terminas 2013m. III ketv. - 2013m. IV ketv
Plano rengėja: UAB "Aplinka ir ekologija", adresas Maironio g. 48-3, Kaunas, tel.: 861245717 el.p. urbeliene.marija@gmail.com
Planavimo organizatorius Žilvinas Rugienius (atstovaujamas Jono Biržiškos), gyv. Lietuvių g. 29-4, Kaunas. 
Pasiūlymus ir pageidavimus teikti, susipažinti su planavimo dokumentais detaliojo plano organizatoriais arba rengėjais aukščiau nurodytais adresais galima visą planavimo laikotarpį iki viešo svarstymo ir jo metu. Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2013-09-12 iki 2013-10-14 UAB „Aplinka ir ekologija“ patalpose – Maironio g. 48-3, Kaune, darbo dienomis nuo 9 val. iki 16val. 
Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-09-27 iki 2013-10-14 UAB „Aplinka ir ekologija“ patalpose. 
Viešas susirinkimas numatomas 2013-10-14, 14 val. UAB „Aplinka ir ekologija“ patalpose.

2013-09-11
Informuojame, kad parengta Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas-Lietuvos ir Latvijos valstybių siena strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita.
SPAV organizatorius – AB „Lietuvos geležinkeliai“, Mindaugo g. 12, 03603 Vilnius, tel. (8 5) 269 2888, 269 3283, faks. (8 5) 269 2665, el.p. railbaltica@litrail.lt, v.griganaviciute@litrail.lt, s.poškus@litrail.lt. 
SPAV dokumentų rengėjas – UAB „Sweco Lietuva“, V. Gerulaičio g. 1, 08200 Vilnius, tel. (8 5) 219 6574, faks. (8 5) 261 7507, el.p. info@sweco.lt, tomas.varneckas@sweco.lt.
SPAV pavadinimas – Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas - Lietuvos ir Latvijos valstybių siena strateginis pasekmių aplinkai vertinimas.
Susipažinti su parengta SPAV ataskaita nuo š.m. rugsėjo 9 d. iki spalio 9 d. imtinai galima: 
SPAV organizatoriaus būstinėje aukščiau nurodytu adresu.
SPAV dokumentų rengėjo būstinėje aukščiau nurodytu adresu.
Internetiniame SPAV dokumentų rengėjo puslapyje: 
http://www.sweco.lt/lt/Lithuania/Apie-Sweco/Pranesimai/Rail-Baltica-SPAV/ 
Šiaulių miesto savivaldybės priimamajame, Vasario 16-osios g. 62, Šiauliuose.
Panevėžio miesto savivaldybės Investicijų skyriuje, Laisvės a. 20, Panevėžyje.
Kauno miesto savivaldybėje, Laisvės al. 96, Kaune.
Pateikti pastabas bei pasiūlymus nuo š.m. rugsėjo 9 d. iki spalio 9 d. imtinai galima SPAV ataskaitos rengėjui aukščiau nurodytu adresu.
Viešas supažindinimas su SPAV ataskaita įvyks:
š.m. spalio 8 d. 10 val. Kauno miesto savivaldybės didžiojoje salėje, Laisvės al. 96 Kaune.
š.m. spalio 9 d. 10 val. Panevėžio miesto savivaldybės salėje (I a.), Laisvės a. 20 Panevėžyje.
š.m. spalio 9 d. 15 val. Šiaulių miesto kultūros centre, Aušros al. 31, Šiauliuose.

2013-09-11
Informuojame, kad yra pradedamas rengti dviračių trasų (takų) Nemuno dešiniąja puse Kauno Rajono Savivaldybės teritorijoje specialusis planas (teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas – 2011 m. lapkričio 24 d. Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. TS-331).
Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas, tel. (8 37) 30 55 02, faks. (8 37) 31 37 97, el. p. administratorius@krs.lt, internetinis tinklalapis www.krs.lt. Informaciją teikia Urbanistikos skyriaus vedėjo pavaduotojas Marius Torrau, tel. (8 37) 30 55 79, faks. (8 37) 31 37 97, el. p. marius.torrau@krs.lt.
Plano rengėjas: TAEM Urbanistai, UAB, Smolensko g. 10, LT-03201 Vilnius, tel. (8 5) 27 88 433, faks. (8 5) 27 88 789, el. p. urbanistai@taemgroup.lt, internetinis tinklalapis www.taemgroup.lt. Informaciją teikia projekto vadovė Vita Salapėtienė.
Planuojama teritorija: Kauno rajono savivaldybės Raudondvario, Batniavos, Kulautuvos, Vilkijos, Vilkijos apylinkių, Čekiškės seniūnijos ir dešinėje Nevėžio pusėje esanti Babtų seniūnijos teritorija. 
Planavimo tikslai: sudaryti prielaidas išnaudoti gausius Kauno rajono turizmo išteklius, atsižvelgiant į turizmo traukos objektus ir siūlomų turizmo paslaugų trūkumą regione; parinkti geriausius dviračių trasų (takų) sprendinius, kuriuos įgyvendinus pagerės seniūnijų ir aplinkinių teritorijų gyvenimo kokybė, turizmo, kultūros ir užimtumo lygis; kuo mažiau keičiant aplinką, padaryti šią teritoriją turizmo požiūriu kuo konkurencingesnę.
Planavimo darbų programa: 
Numatomi rengimo etapai: parengiamasis, teritorijų planavimo dokumento rengimo (tame tarpe strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūros), sprendinių pasekmių vertinimo ir baigiamasis.
Darbų atlikimo terminai: Planavimo pradžia – 2013 m. II ketv., pabaiga – 2014 m. IV ketv.
Plano sudėtis: tekstinė ir grafinė dalis. Specialusis planas rengiamas, derinimas ir tvirtinimas bendra tvarka. 
Pasiūlymų teikimas: Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu.

2013-09-06
Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo, esančio Miško g. 13 Neveronių k., Neveronių sen., Kauno raj., žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas. 
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka. Planavimo tikslas: Suformuoti apie 1897 kv. m. Kauno raj., Neveronių sen., Neveronių k., Miško g. 13 naudojamą valstybinės žemės sklypą statiniams eksploatuoti. 
Planavimo organizatorius: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono skyrius. 
Projekto iniciatorius: Alvydas Micka. 
Projekto rengėjas: UAB "INVENTORA" tel.: 865913817, su rengiamu projektu galima susipažinti Rugsėjo 9 – Rugsėjo 23 d. imtinai, adresu: K. Donelaičio g. 78-10 Kaunas, darbo dienomis 9:00 - 17:00 val.

2013-09-06
Informuojame apie parengtą V.Krėvės pr.53A, Kauno m. žemės sklypo planą, prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui. 
Planavimo tikslas – naudojamo valstybinės žemės sklypo prie pastato-garažo V.Krėvės pr.53A, Kauno m., suformavimas esamam pastatui – garažų kompleksui eksploatuoti. 
Planuojamas naudojimo būdas – inžinierinės infrastruktūros teritorijos, 
Planuojamas naudojimo pobūdis – susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statybos. 
Pareiškėjai: Stasys Lozoraitis „79 Garažų bendrija“. 
Planavimo pagrindas: 2013-05-29 Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr A-1648-5" Dėl leidimo pradėti rengti žemės sklypo planą , prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui " ir Kauno m. sav. administracijos Urbanistikos skyriaus sklypo plano rengimo reikalavimai Nr SPR-8772, 2013-07-26.
Plano rengėjas - UAB "Geomastas", R.Daugintienė tel.mob. 8-657-63440.
Adresas korespondencijai: Kuršių g.7 48107 Kaunas
Susipažinti su parengtu žemės sklypo planu nuo 2013-09-09 iki 2013-09-20 galima plano rengėjo patalpose adresu Kuršių g.7,203 kab.(4 įėjimas), Kaune.

2013-09-06
Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimu 2007-03-14 Nr.247 „Dėl visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų patvirtinimo“ informuojame apie bendrąja tvarka parengtą Kauno raj.sav.tarybos 2008-11-20 sprendimu Nr.TS-380 patvirtinto Kauno r.sav., Alšėnų sen. Narsiečių k., žemės sklypo (kad. nr. 5247/0008:57) detaliojo plano keitimas žemės sklype Vyčio Kryžiaus g.84, (kad.nr. 5247/0008:810) ir sklype Vyčio Kryžiaus g.74 (kad. nr. 5247/0008:640), detalųjį planą
Planavimo pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2012 m. gegužės 23d. Nr. ĮS-851 „Dėl detaliojo plano teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“ žemės sklypo savininkei Jūratei Jakštaitei.
Planavimo tikslas: detaliojo plano dalies keitimas, prie sklypo (kad.Nr.5247/0008:810) prijungiant sklypą (kad. Nr.5247/0008:640) ir padalijant į iki 3 (trijų) sklypų, nustatant teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą bei statybos reglamentą.
Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2013-09-09 iki 2013-10-07 UAB ,,Architektų pastogė" patalpose. Informaciją teikia ir pasiūlymus priima detaliojo planavimo organizatorius ir plano rengėjas.
Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-09-23 iki 2013-10-07 UAB "Architektų pastogė" patalpose ir Alšėnų seniūnijos (Mokslo 2, Mastaičių k., Alšėnų sen., LT-53313) patalpose.
Viešas susirinkimas numatomas 2013-10-07, 11:00 val., UAB "Architektų pastogė" patalpose (Perkaso takas 3, Kaunas). 
Planavimo organizatorius – Jūratė Jakštaitė, gyv. Narsiečiųk., Alšėnų sen. Kauno r.
Plano rengėjas – UAB „Architektų pastogė“, Perkaso takas 3, Kaunas tel. 8 610 44799.
Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui ar plano rengėjui. Viešas svarstymas vyksta bendrąja tvarka.

2013-09-06
Informuojame apie rengiamą žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą esantį Kauno r. sav., Raudondvario sen., Raudondvario k. J. Naujalio g. 12.
Planavimo tikslas – naudojamos kitos paskirties (naudojimo būdas – gyvenamosios teritorijos) valstybinės žemės sklypo prie gyvenamojo namo (unikalus Nr. 5295-5009-0014) ir kitų namo priklausinių suformavimas.
Planavimo organizatorius – Nacionalinė žemės tarnyba prie žemės ūkio ministerijos Kauno rajono skyrius.
Iniciatorius – Stasė Rakauskienė, Antanas Minelga, Juozas Minelga, Danutė Tarasevičienė.
Projekto rengėjas: UAB "Geomatininkų grupė" susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2013m.  rugsėjo mėn. 10 d. iki 2013 m. rugsėjo  mėn. 25 d. UAB "Geomatininkų gupė" įmonės patalpose, adresu: Laisvės al. 101A Kaunas, darbo dienomis 8:00 - 17:00 val., tel.: 865507558.

2013-09-06
Informuojame, kad skelbiama parengto detaliojo plano projekto Mitkūnų k., Ringaudų sen., Kauno raj., skl. kad. nr. 5250/0010:637, plotas – 0,2554ha. Noreikiškių k.v. konsultavimosi ir viešo susirinkimo procedūra. 
Projekto tikslas – parengti žemės sklypo Mitkūnų k., Ringaudų sen., Kauno raj., detalųjį planą, kurio tikslas- sklypo pagrindnės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Projekto rengimo terminas - (preliminarus) 2014 m. Viešas svarstymas vyksta bendrąja tvarka. Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2013 m. rugsėjo 18d. iki 2013 m. spalio 16d. UAB ,,Polilinija” patalpose, adresas: Jonavos g. 40, Kaunas, tel. (8-37) 263917; 8-657-69-524. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-10-02 iki 2013-10-16, UAB “Polilinija” patalpose ir Ringaudų seniūnijoje, Šiltnamių g.1, Noreikiškių k., Lt-53363 Kauno r. sav.Tel. (8 37) 397 358Tel./faks. (8 37) 397 278El. p. seniunija@ringaudai.krs.lt . 
Viešas susirinkimas numatomas 2013m. spalio 17d., 10 val. UAB ,,Polilinija” patalpose. 
Pasiūlymus ir pastabas dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo dienos planavimo organizatoriui: Elenai Irenai Tvysaitei, arba plano rengėjui UAB „Polilinija“, tel. 865769524, arch. A.Žemaitienei, atenezemaite@gmail.com.

2013-09-04
Informuojame, kad yra rengiamas sklypų( kadastriniai Nr.5283/0004:577; Nr. 5283/0004:158 ir kadastrinis Nr. 5283/0004:535), esančių Vijūkų k., Užliedžių sen., Kauno r. sav. detalusis planas.
Planavimo organizatorius: Danguolė Pliaskienė ir Juozas Pliaskis, gyv. Romainių 106-8, Kaunas, tel. (8*684)07238; Valdas Kęstutis Ivoška ir Lilita Ivoškienė gyv. Berlainių 10, Kaunas. Tel. (8*613)08787.
Planavimo tikslas: sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą ( gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), sujungimas ir padalijimas į iki 4 keturių sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Parengto projekto eksponavimo vieta ir laikas bus paskelbti laikraštyje „Naujos tėviškės žinios“.
Detaliojo plano rengėjas: K. Kuzminskas, tel. (8*686) 34925.

2013-08-30
Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo (kadastrinis Nr.5247/0011:223), esančio Dievogalos k., Alšėnų sen., Kauno r. sav. formavimo ir pertvarkymo projektas. 
Planavimo tikslas: žemės sklypo dalių atidalijimas, suformuojant keturis atskirus žemės sklypus. 
Planavimo organizatorius: Genovaitė Sindarienė.
Projekto rengėjas – Aušra Pleitienė individuali veikla, adresas Vasario 16-sios g.21-5, Teleičių k., Garliavos apyl. sen., Kauno raj. Tel. 867402137. 
Sužinoti apie rengiamą projektą, pateikti pastabas, pretenzijas bei pasiūlymus galite projekto rengėjai arba planavimo organizatoriams nuo 2013-08-30 10 darbo dienų iki viešo projekto svarstymo. Viešo projekto svarstymo su visuomene susirinkimas įvyks 2013-09-13 d. 9.00 val. Vasario 16- sios g.21-5, Teleičių k., Garliavos apyl. sen., Kauno raj. patalpose.

2013-08-30
Informuojame apie bendrąja tvarka rengiamą žemės sklypo Kauno r.sav., Taurakiemio sen., Piliuonos k., sklypo kadastrinis Nr.5267/0009:79, detalųjį planą.
Planavimo organizatoriai: Marija Mažeikienė.
Planavimo tikslas: Žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos / vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), padalijimas į iki 40 (keturiasdešimties) sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudijimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Detaliojo plano rengimo terminas 2013m. I-III ketv. Teritorijoje numatoma statyti vienbučius, dvibučius gyvenamuosius namus.
Plano rengėjas: UAB „MTARCH“, adresas: V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas tel.:(837)207335, el.p.: mtarch.architects@gmail.com
Pasiūlymus ir pageidavimus teikti detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui aukščiau nurodytais adresais.
Vieša ekspozicija rengiama nuo 2013-09-16d. Kauno r. Taurakiemio sen. patalpose 10 darbo dienų. 
Viešas svarstymas rengiamas 2013-09-30d. nuo 15val. Detaliojo plano rengimo patalpose, adresu V.Putvinskio g. 17-4. Dalyvavimas neprivalomas.

2013-08-30
Informuojame apie bendrąja tvarka rengiamą žemės sklypo Kauno r.sav., Taurakiemio sen., Piliuonos k., sklypų kadastriniai Nr.5267/0009:42; Nr.5267/0009:28, Nr.5267/0009:27, detalųjį planą.
Planavimo organizatoriai: Marija Mažeikienė ir Julija Račaitė
Planavimo tikslas: Žemės sklypų sujungimas, padalijimas į iki 40 (keturiasdešimties) sklypų, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos / vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), , teritorijos tvarkymo ir naudijimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Detaliojo plano rengimo terminas 2013m. I-III ketv. Teritorijoje numatoma statyti vienbučius, dvibučius gyvenamuosius namus.
Plano rengėjas: UAB „MTARCH“, adresas: V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas tel.:(837)207335, el.p.: mtarch.architects@gmail.com
Pasiūlymus ir pageidavimus teikti detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui aukščiau nurodytais adresais.
Vieša ekspozicija rengiama nuo 2013-09-16d. Kauno r. Taurakiemio sen. patalpose 10 darbo dienų. 
Viešas svarstymas rengiamas 2013-09-30d. nuo 15val. Detaliojo plano rengimo patalpose, adresu V.Putvinskio g. 17-4. Dalyvavimas neprivalomas.

2013-08-30
Informuojame, kad bendrąja tvarka rengiamas žemės sklypo detalusis planas, adresu: Mitkūnų k., Ringaudų sen., Kauno raj., skl. kad. nr. 5250/0010:637, plotas - 0,2554ha. 
Detaliojo plano rengimo pagrindas – Kauno rajono savivaldybės Urbanistikos skyriaus planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti 2013m. liepos 30d. Nr.DP-240. 
Planavimo tikslas: sklypo pagrindnės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Apytikris detaliojo plano rengimo terminas – 2014m.
Planavimo organizatoriai – Elena Irena Tvysaitė.
Detaliojo plano rengėjas – UAB „Polilinija“. Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: UAB „Polilinija“, Jonavos g. 40, Kaunas, tel. (8-37) 263 917, mob.tel. 8 657 69524 (arch. Atėnė Žemaitienė), el.paštas: atenezemaite@gmail.com.
Apie teritorijų planavimo dokumento projekto viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.

2013-08-30
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti Kauno r. sav., Ringaudų sen., Ringaudų k., žemės sklypų: (kadastrinis Nr. 5250/0010:554), Dobilo g. 14 (kadastrinis Nr. 5250/0010:112) ir Dobilo g. 12 (kadastrinis Nr. 5250/0010:928) detalųjį planą.
Planavimo tikslai – 554 žemės sklypo padalijimas į 2 (du) sklypus, 1 (vieno) atidalyto sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/ vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), jo sujungimas su kitos (gyvenamosios teritori-jos/ vienbučių ur dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) paskirties 112 ir 928 sklypais ir padalijimas į 2 (du) sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymjas.
Pareiškėjas – Baltramiejus Martišius, Antanas Gliosas, Laima Marcinkevičienė ir Jonas Marcinke-vičius.
Detaliojo plano rengimo pagrindas – 2013 03 27 Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo Nr. ĮS-485; 2013 05 30 planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr. DP-188.
Detaliojo plano rengimo terminas (preliminarus) – 2014m. I ketv. 
Detaliojo plano rengėjas –UAB „Geometra", adresas: Taikos pr. 88A (verslo centras „1000" 7a.), Kaunas, tel. 837312352, faks. 837311733, projekto vadovas – Vaidas Navackas, architektas – Mindaugas Bielskus, tel.: 869988716, el.p.: mindaugas.bielskus@geometra.lt, www.geometra.lt
Apie detaliojo plano viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.

2013-08-28
Informuojame, kad baigtas rengti bendrąja tvarka sklypo Akademijos mstl., Akademijos sen., Kauno raj. suformavimo prie pastatų, esančių Jaunimo g. 4 ir Jaunimo g. 4a, detalusis planas.
Planavimo tikslas: sklypo suformavimas prie bendrabučio 1N6p (un. Nr. 5298-7028-0012) ir bendrabučio 2N6p (un. Nr. 5298-7028-0023, pagrindinės žemės naudojimo paskirties, būdo, pobūdžio, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas
Detaliojo plano viešojo svarstymo laikas: 2013 m. rugsėjo mėn. 26 diena, 18 h. Prieš viešąjį svarstymą nuo 2013m. rugsėjo mėn. 04 dienos bus surengta ne mažiau kaip 10 darbo dienų trunkanti vieša detaliojo plano sprendinių ekspozicija. Numatoma ekspozicijos vieta – Jaunimo g. 4/4a, Akademijos sen., Kauno raj.
Detaliojo plano viešojo svarstymo vieta: Jaunimo g. 4, Akademijos sen., Kauno raj. (dvasinio ugdymo centro patalpa).
Detaliojo plano rengėjas – UAB „Cedra“. Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija galima šiuo adresu: L. Zamenhofo g.5, LT-44287, Kaunas, tel. (8~37) 320 350,  tel./ faks. (8~37) 422 004, el. p. ilona@cedra.lt
Planavimo organizatorius – DNBS „Stumbras“, atstovaujama valdytojo Edmundo Pociaus,  Jaunimo g.4 Akademijos mstl. Kauno raj.
Pasiūlymus galima teikti raštu planavimo rengėjams nurodytu adresu.

2013-08-28
Informuojame, apie rengiamą žemės sklypo  Kauno r. sav., Garliavos apylinikių sen., Pagirių k., kadastrinis skl. nr. 5260/0009:383 formavimo ir pertvarkymo projektą.
Planavimo tikslas – Nekilnojamojo turto registre įregistruoto bendrosios dalinės nuosavybės teise turimo žemės ūkio paskirties žemės atidalijimas, suformuojant tris atskirus žemės sklypus.
Planavimo organizatoriai – Tadas Kulikauskas, Danguolė Maniuškienė, Rolandas Maniuška, Ona Bagdonienė, Andrius Bagdonas.
Projekto rengėjas: Andrius Česlevičius, individuali veikla, 
Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2013 m. rugsėjo mėn. 2d. 10 darbo dienų. 
Viešas projekto svarstymas vyks 2013 m. rugsėjo mėn. 16d. 10.00 val. Andriaus Česlevičiaus darbo patalpose  adresu: J.Pabrėžos g. 15A, Kaunas, tel.: mob. 8 672 09693. el. p. a.ceslevicius@gmail.com

2013-08-28
Informuojame apie rengiamą formavimo ir pertvarkymo (padalinimo) projektą (Bijūnų k.). Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 patvirtintomis „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis“, pranešame, kad rengiamas žemės sklypo, esančio Kauno r. sav., Alšėnų sen., Bijūnų k., Mastaičių kadastro vietovėje, Kad. Nr. 5247/0010:5, formavimo ir pertvarkymo (padalinimo) projektas. 
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – nekilnojamojo turto registre įregistruoto bendrosios dalinės nuosavybės teise žemės sklypo dalių atidalijimas, suformuojant du atskirus sklypus.
Planavimo organizatoriai – Rasa Palinauskienė tel. 8-67433382, Juozas Gervė tel. 8-37-478600.
Projekto rengėjas – UAB „Inreal GEO“, K. Donelaičio g. 33 – 420, Kaunas. Projekto autorius Aurelijus Živatkauskas, tel. 860808088, el. paštas: aurelijus.zivatkauskas@inreal.lt., kvalifikacijos paž. Nr. 2R-FP-426. 
Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ar organizatoriui  per 10 darbo dienų. 
Susipažinti su parengtu  projektu ir pateikti pastabas bei pasiūlymus galima nuo 2013 m. rugsėjo 2 d. iki 2013 m. rugsėjo 13 d. darbo dienomis 800 – 1700 val. UAB „ Inreal GEO“ būstinėje adresu: K. Donelaičio g. 33 – 420 kab., Kaunas.

2013-08-23
Informuojame apie parengtą Kauno r. sav., Domeikavos sen., Domeikavos k., Pakalnės g. 8, žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą.
Planavimo tikslas – įsiterpusios valstybinės žemės prijungimas prie nuosavybės teise valdomo žemės sklypo kadastro Nr. 5217/0010:78.
Projekto organizatorius – Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono skyrius, iniciatorius Kęstutis Martinaitis.
Projekto rengėjas – UAB „Geometra", Taikos pr. 88A (verslo centras „1000"), Kaunas, tel. 8-37-311733, faks. 8-37-311733, www.geometra.lt, projekto vadovė Diana Mocevičienė, specialistė Jurgita Romanovič, tel. 8-37-311733, el. p. jurgita.romanovic@geometra.lt.
Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2013-09-05 iki 2013-09-18 UAB „Geometra“ patalpose, Taikos pr. 88A (verslo centras „1000"), Kaunas. 
Motyvuotus pasiūlymus ir pageidavimus raštu galima teikti planavimo organizatoriui ar plano rengėjui iki susipažinimo su rengiamu projektu pabaigos datos.

2013-08-22
Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 patvirtintomis žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis (a.r.) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų patvirtinimo“ (a.r.), informuojame apie rengiamą Kauno r. sav., Lapių sen., Lapių mstl., Žemdirbių g. 3D žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Pertvarkomos teritorijos vieta ir plotas: Lapių mstl., Lapių sen., Kauno r. sav, kadastrinis Nr. 5240/0011:635, sklypo plotas 0,0310 ha ir įsiterpusi laisva valstybinė žemė, sklypo plotas 0,0354 ha. 
Planavimo tikslai ir uždaviniai: Įsiterpusio lasvos valstybinės žemės sklypo, iki 0,04 ha, suformavimas ir sujungimas su esamu žemės sklypu, kadastrinis Nr. 5240/0011:635.
Planavimo terminas: 2013 m. III – IV ketvirtis. 
Projekto iniciatoriai: Rasa Paulavičienė, Leonas Jakubauskas, Lina Jakubauskienė. 
Plano rengėjas: UAB „Geometra“, adresas: Taikos 88A (verslo centras „1000“ 7a.), Kaunas, tel. (8 37) 312352, faks. (8 37) 311733, arch. Ugnė Šegždienė, tel.: (8 657) 80033, el.paštas ugne.segzdiene@geometra.lt , www.geometra.lt. 
Su parengto žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto dokumentacija bus galima susipažinti nuo 2013-09-06 iki 2013-09-19 plano rengėjo UAB „Geometra“ patalpose Verslo centre 1000, Taikos pr. 88A (7 aukštas), Kaune, darbo dienomis, nuo 8 °°-12°° ir 13°°-17°° val. 
Teikti pasiūlymus ar pastabas raštu galima nuo 2013-09-06 iki 2013-09-19 plano iniciatoriams arba plano rengėjui.

2013-08-22
Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 patvirtintomis žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis (a.r.) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų patvirtinimo“ (a.r.), informuojame apie rengiamą žemės sklypo, esančio Keramikų g. 1, Neveronių k., Neveronių apyl. sen., Kauno r. sav., formavimo ir pertvarkymo projektą. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Formuojamos teritorijos vieta ir plotas: Neveronių k., Neveronių apyl. sen., Kauno r. sav., sklypo plotas- apie 0,3168 ha.
Planavimo tikslai ir uždaviniai: Žemės sklypo suformavimas prie esamų statinių.
Planavimo terminas: 2013 m. III – IV ketvirtis. 
Projekto iniciatoriai: Regina Dalia Valeckienė, Vytautas Valeckas.
Plano rengėjas: UAB „Geometra“, adresas: Taikos 88A (verslo centras „1000“ 7a.), Kaunas, tel. (8 37) 312352, faks. (8 37) 311733, projekto vadovė – Diana Mocevičienė, architektė – Aida Damijonaitytė, tel.: 8-657-82822, el. p.:  aida.damijonaityte@geometra.lt; www.geometra.lt 
Su parengto žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu bus galima susipažinti nuo 2013-09-10 iki 2013-09-24 plano rengėjo UAB „Geometra“ patalpose Verslo centre 1000, Taikos pr. 88A (7 aukštas), Kaune, darbo dienomis, nuo 8 °°-12°° ir 13°°-17°° val. Jei nurodytu laiku negalėtumėte atvykti, prašome susisiekti su UAB „Geometra“ architekte Aida Damijonaityte 8-657-82822. 
Teikti pasiūlymus ar pastabas raštu galima nuo 2013-09-10 iki 2013-9-24 plano iniciatoriams arba plano rengėjui.

2013-08-22
Informuojame apie pradedamą rengti Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Karkazų k., žemės sklypo kad. Nr. 5260/0003:252 detalųjį planą. Planavimo tikslas – sklypo padalijimas į 6 sklypus, 5 atidalintų sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), ir 1 sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į miškų ūkio, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Detaliojo plano organizatoriai – Giedrius Jonaitis, Irma Jonaitė, tel. (8 678) 7 77 70 Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti planavimo organizatoriams ir rengėjai UAB „Ateivis LT”, tel. (8 675) 4 75 96, info@ateivis.lt. Apie detaliojo plano viešą svarstymą informuosime vėliau.

2013-08-22
Informuojame, apie rengiamą žemės sklypo  Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Naujasodžio k., Politechnikos g. 30 SB „Politechnika“ skl. nr. 137  formavimo ir pertvarkymo projektą.
Planavimo tikslas – žemės sklypo, kadastrinis nr. 5233/0002:193, padalijimas į du žemės sklypus suformuojant bendro naudojimo žemę ir įsiterpusį valstybinės žemės sklypą, kuris sujungiamas su privačios nuosavybės teise valdomu besiribojančiu žemės sklypu, kadastrnis nr. 5233/0002:137.
Planavimo organizatorius – Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono skyrius.
Planavimo iniciatorius – Irena Gerčienė
Projekto rengėjas: Andrius Česlevičius, individuali veikla, 
Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2013 m. rugpjūčio mėn. 30d. 10 darbo dienų. Viešas projekto svarstymas vyks 2013 m. rugsėjo mėn. 12d. 10.00 val. Andriaus Česlevičiaus darbo patalpose  adresu: J.Pabrėžos g. 15A, Kaunas, tel.: mob. 8 672 09693. el. p. a.ceslevicius@gmail.com

2013-08-21
Informuojame apie pradedama rengti detalųjį planą:
Planavimo organizatoriai Antanas Gavrilčikas ir Alvira Gavrilčikienė pagal planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartį Nr.S-784 (2013-06-13) informuoja apie pradedamą rengti Kauno r. Sav., Ringaudų sen., Mitkūnų k. žemės sklypo kad. Nr.5250/0010:659 detalųjį planą.
Planavimo tikslas – žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) ir padalijimas į iki 3 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas
Detalusis planas rengiamas bendrąja tvarka. 
Planuojama sklypų naudojimo paskirtis - bus nustatyta detaliuoju planu
Detaliojo plano rengimo terminas (preliminarus) - Planavimo pradžia – 2013 metų 3 ketvirtis; planavimo pabaiga - 2014 metų 2 ketvirtis
Apie viešo svarstymo su visuomene procedūras informuosime baigę rengti detaliojo plano projektą. Dėl informacijos suteikimo, pasiūlymų ir pageidavimų kreiptis į detalaus plano rengėją UAB „Austrėja“ įm.kodas 300038267, atstovaujama direktorės Rasos Ražanskienės, Kaunas Veiverių 134,Kaunas, LT 46352  Tel. 868672279 el.p. rasa.tgs@gmail.com

2013-08-21
Informuojame, kad bendrąja tvarka pradedamas rengti sklypo, esančio Kauno r. sav., Kulautuvos sen., Kulautuvos mstl., sklypo kadastrinis Nr. 5237/0005:188, detalusis planas. 
Planavimo tikslas – sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/ vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Planavimo organizatoriai – Rūta Venckienė, Svajūnas Venckus, gyv., Vyturių g.15, Raudondvario k., Kauno r., tel.: 865287322.
Rengėjas – UAB „ARESA“. Susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus raštu galima Draugystės g. 19, Kaune. Kreiptis tel.862076477 (el. p. aresakaunas@gmail.com).
Apie detaliojo plano viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.

2013-08-21
Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 patvirtintomis žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis (a.r.) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų patvirtinimo“ (a.r.), informuojame apie rengiamą žemės sklypo, esančio Keramikų g. 1, Neveronių k., Neveronių apyl. sen., Kauno r. sav., formavimo ir pertvarkymo projektą. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Formuojamos teritorijos vieta ir plotas: Neveronių k., Neveronių apyl. sen., Kauno r. sav., sklypo plotas- apie 0,3168 ha.
Planavimo tikslai ir uždaviniai: Žemės sklypo suformavimas prie esamų statinių.
Planavimo terminas: 2013 m. III – IV ketvirtis. 
Projekto iniciatoriai: Regina Dalia Valeckienė, Vytautas Valeckas.
Plano rengėjas: UAB „Geometra“, adresas: Taikos 88A (verslo centras „1000“ 7a.), Kaunas, tel. (8 37) 312352, faks. (8 37) 311733, projekto vadovė – Diana Mocevičienė, architektė – Aida Damijonaitytė, tel.: 8-657-82822, el. p.:  aida.damijonaityte@geometra.lt; www.geometra.lt 
prašome dėl žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto sprendinių pritarimo atvykti į viešą susipažinimą, kuris vyks nuo 2013-09-10 iki 2013-09-24 plano rengėjo UAB „Geometra“ patalpose Verslo centre 1000, Taikos pr. 88A (7 aukštas), Kaune, darbo dienomis, nuo 8 °°-12°° ir 13°°-17°° val. Jei nurodytu laiku negalėtumėte atvykti, prašome susisiekti su UAB „Geometra“ architekte Aida Damijonaityte 8-657-82822. 
Teikti pasiūlymus ar pastabas raštu galima nuo 2013-09-10 iki 2013-9-24 plano iniciatoriams arba plano rengėjui.

2013-08-20
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą žemės sklypo detalųjį planą adresu: Kauno r. sav., Raudondvario sen., Šilelio k. Žemės sklypo kadastrinis nr. 5270/0010:718
Pareiškėjas – Zofija Šarakauskienė, gyv. Servitutų g. 62-1, Kaune. 
Planavimo tikslas: Sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas į kitą (gyvenamosios teritorijos / vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), padalijimas į tris sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Planavimo pagrindas Sudaryta teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr.  S-956, 2010 10 05  ir planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti 2010-11-18 Nr. DP-308.
Plano rengėjas: UAB „Architectus verus", adresas Žemalės g. 27-3 Kaunas. Projekto vadovas Česlovas Šarakauskas, tel. +37068611821, e.paštas: ceslovas@architectus.lt. Motyvuotus pasiūlymus ir pageidavimus dėl žemės sklypo detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu plano rengėjui.
Vieša ekspozicija vyks Raudondvario seniūnijoje nuo 2013 09 06, adresu Instituto g. 1A, Raudondvario k., Raudondvario sen., Kauno r. sav., LT-54131. Viešas svarstymas įvyks 2013 09 20, 9.30 val. anksčiau minėtu adresu. Susipažinti su detaliuoju planu, motyvuotus pasiūlymus ir pageidavimus dėl teritorijų planavimo dokumento visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui arba rengėjui, aukščiau nurodytais adresais, raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešojo susirinkimo ir jo metu.

2013-08-20
Informuojame apie rengiamą žemės sklypo detalųjį planą Kauno r. sav., Alšėnų sen., Jonučių k., sklypo kad. Nr. 5247/0007:567. Planas rengiamas sutinkamai su Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ĮS-1005 (2013-06-10). Planavimo tikslas – sklypo padalijimas į 8 sklypus, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglameto nustatymas.
Plano rengimo terminas 2013m. III ketv. - 2013m. IV ketv
Plano rengėja: UAB "Aplinka ir ekologija", adresas Maironio g. 48-3, Kaunas, tel.: 861245717 el.p. m.maciukaite@gmail.com
Planavimo organizatorius Donatas Mickevičius ir Dalia Mickevičienė, gyv. Užkanavės g. 9, Palanga, tel. 8 615 56244
Pasiūlymus ir pageidavimus teikti, susipažinti su planavimo dokumentais detaliojo plano organizatoriais arba rengėjais aukščiau nurodytais adresais galima visą planavimo laikotarpį iki viešo svarstymo ir jo metu. Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2013-08-23 iki 2013-09-20 UAB „Aplinka ir ekologija“ patalpose – Maironio g. 48-3, Kaune, darbo dienomis nuo 9val. iki 16val. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-09-06 iki 2013-09-20 UAB „Aplinka ir ekologija“ patalpose. Viešas susirinkimas numatomas 2013-09-20, 13val. UAB „Aplinka ir ekologija“ patalpose.

2013-08-20
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti sklypo (kadastro Nr.5293/0005:255), esančio Kauno r. sav., Zapyškio sen., Kluoniškių k. Bažnyčios g. 5 detalųjį planą. Planavimo organizatoriai – Inga Rukuižienė, Eugenijus Rukuiža. Planavimo tikslas - sklypo būdo / pobūdžio pakeitimas į komercinės paskirties objektų teritorijos / degalinių ir autoservisų statinių statybos, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Plano rengimo terminas 2013 - 2014 m. Plano rengėjas - UAB „Architektų pastogė“, Perkaso takas 3, Kaunas, tel. 861105026 - Rokas Bizulis, el.paštas:bizrok@gmail.com. Apie viešą svarstymą informuosime papildomai.

2013-08-20
Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo kadastrinis Nr.5290/0002:63 esančio Vilkijos sen.,  Vilkijos m., Čekiškės g. 98 detalusis planas, esamo žemės sklypo, kitos paskirties, komercinės objektų teritorijos būdo, prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos pobūdžio sklypo teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Detaliojo plano viešas svarstymas – 2013-09-30, 16 val. Vilkijos sen. patalpose. Sklypas ribojasi su sklypais kad. Nr 5290/0002:9, 53 ir 37.
Detaliojo plano organizatorius: Eugenijaus Stankevičiaus įmonė ,,Ancė“
Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjai arch. S.D Grušauskienei tel: 8 682 43716. 
Detalusis planas bus viešai eksponuojamas Vilkijos sen. patalpose 10 darbo dienų iki susirinkimo

2013-08-19
Informuojame, kad supaprastinta tvarka yra parengtas žemės sklypo  Pilėnų g. 34, Ringaudų k., Ringaudų sen., Kauno raj. sklypo kadastrinis adresas: 5250/0009:  , formavimo ir pertvarkymo projektas, kuris priklauso Vytautui Ežersiui
Gretimų sklypų  savininkus ir kitus suinteresuotus asmenis kviečiame
atvykti susipažinti su parengtu žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu bei pareikšti pastabas ar pasiūlymus raštu nuo 2013-08-20 iki 2013-08-30 į UAB  „Žemėtvarkos darbai“ būstinę adresu: Savanorių pr.363-213, 49425 Kaunas. Tel. 332482.
Formavimo ir pertvarkymo projekto rengėjas A.Čaplinskis.

2013-08-19
Informuojame, apie  rengiamą  žemės sklypo J. Biliūno g. 79, Samylų sen., Kauno  r.sav., (apie 0,2638 ha) formavimo projektą.
Planavimo  tikslas – naudojamo kitos paskirties ( naudojimo būdas-gyvenamosios teritorijos) valstybinės žemės sklypo po esamais pastatais (gyvenamas namas unikalus Nr.5295-8031-0016) ir kitais priklausiniais suformavimas.
Projekto rengėjas: UAB „Georiba“ . Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2013 m. rugpjūčio 21 d. iki rugsėjo 03  d. Susipažinti su projektu prašome kreiptis vitajakubauskaite@gmail.com, tel. 867103979, adresas  Neries Krantinė 16, Kaunas 442 kab. Projekto rengėja Vita Jakubauskaitė.

2013-08-19
Informuojame apie bendrąja tvarka parengto žemės sklypo kad. Nr. 5203/0006:611 Muniškių k., Babtų raj. Detaliojo plano svarstymo procedūrą.
Planavimo tikslas: žemės sklypo padalinimas į 8 sklypus, dalies atidalytų sklypų žemės paskirties keitimas į kitos paskirties žemę, naudojimo būdo- į gyvenamųjų teritorijų, pobūdžio- vienbučių dvibučių gyvenamųjų namų statybai; teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Planavimo organizatorius: Renata Vičiulytė, Virginija Vičiulytė
Plano rengėjas  V.J. Paipalas indv. veiklos pažyma nr. 045020, tel. 869928274
Pakraščio g. 21A Kaunas, projekto vadovas Vilius Paipalas.
Susipažinti su detaliuoju planu, pasiūlymus ir pageidavimus dėl DP dokumento visuomenė gali teikti raštu nuo DP viešumą užtikrinančios procedūros pradžios iki viešojo susirinkimo pabaigos organizatoriui arba rengėjui darbo dienomis 9-16 val. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame DP dokumente, gali apskųsti VTPSI prie AM Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, L. Sapiegos g. 12 / K.Donelaičio g. 93 g., Kaunas, per mėnesį nuo laiško gavimo dienos.
Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-09-13 iki 2013-09-27 Babtų sen. Viešas susirinkimas numatomas 2013-09-30 11 val. Babtų sen. patalpose –  Nevėžio g. 3, Babtai, Kauno rajonas.

2013-08-19
Informuojame apie bendrąja tvarka rengiamą žemės sklypo, esančio Kauno r. sav., Lapių sen., Lapių mstl., Parko g. 23, kad. Nr. 5240/0011:556 detalųjį planą. Planavimo tikslas: sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą, (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Rengimo terminas (apytikslis) - 2013 III ketv. 
Planavimo organizatorius: Arūnas Apanavičius, Laukuvos g. 59C,  Kaunas, tel. 8611 95036.
Su rengiamu detaliuoju planu galima susipažinti plano rengėjo IĮ „Terra studija“ patalpose Veiverių g. 144-7 Kaunas, teritorijų planavimo specialistas Mindaugas Bajoras, tel. 862026001, el. paštas: mindaugas.bajoras@gmail.com nuo 2013-09-05d. iki 2013-10-04d. imtinai. 
Vieša sprendinių ekspozicija vyks nuo 2013-09-20d. iki 2013-10-04d. imtinai Lapių seniūnijoje A. Merkio g. 63, Lapės. Viešas susirinkimas numatytas 2013-10-07d. 13 val. IĮ „Terra studija“ patalpose. Dalyvavimas neprivalomas.
Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento visuomenė gali teikti raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu planavimo organizatoriui ir/arba plano rengėjui.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto plano sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie AM, Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui.

2013-08-19
Informuojame, apie bendrąja tvarka parengtą, žemės sklypo Kauno raj. sav., Užliedžių sen., Užliedžių k., Trumpoji g. 3, (kadastrinis Nr. 5283/0004:251) detalųjį planą. Detaliojo plano rengimo pagrindas – Kauno rajono savivaldybės Urbanistikos skyriaus planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti.
Planavimo tikslas – sklypo padalijimas į du sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Planavimo organizatoriai –Aida Kristutienė, Audrius Kristutis (atstovaujami Ramutės Packevičienės) tel. 8 654 61828.
Rengėjas – UAB „Struktūrinė erdvė“. Susipažinti su rengiamu projektu galima nuo 2013 08 19 rengėjo adresu.
Vieša ekspozicija vyks nuo 2013-08-30 iki 2013-09-16. Viešo susirinkimo pradžia 2013-09-16, 14 val., rengėjo UAB „Struktūrinė erdvė“ patalpose, Statybininkų g. 7A, Kaune, kreiptis tel. 837 719272, 8 603 42816 (el. p. strukturine.erdve@gmail.com).
Raštiški pasiūlymai priimami iki viešo susirinkimo pabaigos. Dalyvavimas viešame svarstyme nėra privalomas.

2013-08-19
Informuojame apie parengtą Kėdainių g. 41, Vandžiogalos mst., Vandžiogalos sen., Kauno r., sklypo kadastro Nr. 5287/0003:195 žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą.
Planavimo tikslas – Nekilnojamojo turto registre įregistruoto nuosavybės teise turimo žemės ūkio paskirties žemės sklypo padalijimas suformuojant du atskirus žemės sklypus: žemės ūkio paskirties ir kitos (gyvenamosios teritorijos) paskirties. 
Projekto organizatorius – Raimundas Truskauskas, gyvenantis Kėdainių g. 41, Vandžiogalos mst., Vandžiogalos sen., Kauno r.
Projekto rengėjas – UAB „Geometra“, adresas: Taikos 88A (verslo centras „1000“), Kaunas, tel. (8 37) 311733, faks. (8 37) 311733, Teritorijų planavimo specialistė Diana Mocevičienė, tel.: 8(657)71446, el. paštas: diana.moceviciene@geometra.lt, www.geometra.lt.
Su parengto žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu bus galima susipažinti nuo 
2013-08-30 iki 2013-09-13 plano rengėjo UAB „Geometra“ patalpose (Taikos pr. 88A (verslo centre „1000“, 7 aukšte), LT-51183 Kaunas).
Motyvuotus pasiūlymus ir pageidavimus raštu galima teikti planavimo organizatoriui ar plano rengėjui iki susipažinimo su rengiamu projektu pabaigos datos.

2013-08-14
Informuojame, kad parengtas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas Kauno r. sav., Užliedžių sen., Užliedžių k., Ledos g. 36, kurio plotas ~ 0,2630 ha.
Planavimo tikslas: Naudojamo kitos paskirties (naudojimo būdas – gyvenamosios teritorijos) valstybinės žemės sklypo po ūkiniu pastatu (unikalus Nr. 4400-1026-0329) suformavimas. Žemės sklypas skirtas gyvenamojo namo statybai.
Planavimo organizatorius: Liudvikas Jasiukaitis. 
Projekto rengėjas: UAB „Žemės matavimai“, Aukštaičių g. 9, Kaunas. Tel.867577777.
Pasiūlymus ar pastabas dėl parengtų sprendinių galima teikti raštu darbo dienomis nuo 10 val. iki 16val. iki 2013-09-02 dienos. Parengto žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto viešo svarstymo su visuomene susirinkimas vyks 2013-09-02 10val. UAB „Žemės matavimai“ patalpose.

2013-08-14
Informuojame apie bendrąja tvarka parengto žemės sklypo kad. Nr.: 5203/0006:611, Maniškių k., Babtų sen., Kauno r. detaliojo plano svarstymo procedūrą
Planavimo organizatorius: Renata Vičiulytė, Virginija Vičiulytė.
Planavimo tikslas – žemės sklypo padalinimas į 8 sklypus, dalies atidalytų sklypų žemės paskirties keitimas į kitą, naudojimo būdo – gyvenamosios teritorijos, pobūdžio – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų statybai, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamentų  nustatymas.
Rengimo pagrindas: planavimo sąlygų sąvadas Nr. DP-194, 2011-07-28 
Rengimo terminas: 2013 m. III – 2014 I  ketvirtis
Plano rengėjas V. Žaltauskienės individuali įmonė, Pakraščio g. 21A Kaunas, projekto vadovas Vilius Paipalas, tel. 869928274.
Susipažinti su detaliuoju planu, pasiūlymus ir pageidavimus dėl TP dokumento visuomenė gali teikti raštu nuo TP viešumą užtikrinančios procedūros pradžios iki viešojo susirinkimo pabaigos organizatoriui arba rengėjui darbo dienomis 9-16 val. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame TP dokumente, gali apskųsti VTPSI prie AM Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, L. Sapiegos g. 12 / K.Donelaičio g. 93 g., Kaunas, per mėnesį nuo laiško gavimo dienos.
Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-09-13 iki 2013-09-27 Babtų sen. Viešas susirinkimas numatomas 2013-09-30 11 val. Babtų sen. patalpose –  Nevėžio g. 3, Babtai, Kauno rajonas.

2013-08-13
Informuojame, apie pradedamą rengti žemės sklypo, kadastrinis Nr. 5223/0011:379, esančio Vytauto g. 39A, Garliavos m., Garliavos sen., Kauno r. ir žemės sklypo, kadastrinis Nr. 5223/0011:455, esančio Vytauto g. 39B, Garliavos m., Garliavos sen., Kauno r., planą, prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui. 
Planavimo tikslas: žemės sklypų sujungimas į vieną
Apytikris plano rengimo terminas – 2013m.
Žemės sklypo plano rengimo pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. gruodžio 17 d. įsakymas Nr. ĮS – 2059 ir Kauno rajono savivaldybės administracijos Urbanistikos skyriaus 2012 m. gruodžio 17 d. PUS-3546.
Susipažinti su parengtu projektu, dokumentacija galima nuo 2013-08-19 iki 2013-09-02, šiuo adresu: UAB „Projektų vystymo grupė“, Laisvės al. 89-3, 44297 Kaunas, tel. 8-612-35765, el.paštas: giedre@pvg.lt. Darbo dienomis nuo 8-12val., 13 - 17val. 
Teikti pasiūlymus, ar pastabas galima nuo 2013-08-19 iki 2013-09-02 Kauno rajono savivaldybės administracijai, Savanorių pr. 371, 49500 Kaunas.
Pareiškėjai – Reda Leonienė, Gintautas Leonas 
Žemės sklypo plano rengėjas – UAB „Projektų vystymo grupė“, Laisvės al. 89-3, Kaunas, tel./faks.  (8-37) 20 00 08, arch. G. Damijonaitienė, mob. tel. 8-612-35765, el.p.: giedre@pvg.lt.

2013-08-13
Informuojame, kad 2013 m. kovo 4 d Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės Ūkio ministerijos Kauno rajono skyriaus vedėjas įsakymu Nr. 7VĮ-(14.7.2.)-364 patvirtino kitos paskirties žemės sklypo, esančio Ražių k., Domeikavos sen., Kauno r., formavimo ir pertvarkymo projektą, organizuotą UAB “Aruneta”, Jadvygos Dabkevičienės, Aldonos Veronikos Česnavičiūtės, Algirdo Česnavičiaus, Bronės Česnavičienės, Elenos Zaleckienės, Liodzės Matiušovos, parengtą UAB “Aplinka ir ekologija” inžinierės Marijos Mačiukaitės, pagal kurį suformuotas valstybinės žemės sklypas 16,1239 ha ploto. Projektas yra vietovės lygmens specialusis teritorijų planavimo dokumentas. 
 
2013-08-13
Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004m. Rugpjūčio 11d. Įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgivendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas žemės sklypo Mozūriškių k., Batniavos sen., Kauno r.sav., kadastrinis Nr.5207/0004:739, sklypo plotas 1,2141 ha kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. 
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka. 
Planavimo tikslas: Ūkininko sodybos vietos suformavimas.
Planavimo organizatorė: ūkininkė Adelė Žalienė.
Plano rengėjas: UAB „Toposfera". Gauti informaciją apie projektą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima UAB „Toposfera“ patalpose, adresu: Raudondvario pl. 150-215, Kaunas, tel. 8(604)40064, el.paštas info@toposfera.com. 
Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2013 m. rugpjūčio 19 d. iki 2013 m. rugpjūčio 30 d. Projektas eksponuojamas projekto rengėjo patalpose, adresu  Raudondvario pl. 150-215, Kaunas.

2013-08-12
Informuojame apie bendrąja tvarka rengiamą žemės sklypo Kauno r.sav., Ringaudų sen., Noreikiškių k., sklypų kadastriniai Nr.5250/0006:684; Nr.5250/0006:1010; Nr.5250/0006:1011; Nr.5250/0006:1012; Nr.5250/0006:1013; Nr.5250/0006:1014; Nr.5250/0006:1015; Nr.5250/0006:1016; Nr.5250/0006:1017,  detalųjį planą.
Planavimo organizatoriai: UAB „Baltic realty adviser“. K. Donelaičio g. 81A-28, Kaunas, tel.:8 61247772.
Planavimo tikslas: Detaliojo plano (patvirtinto 2008-09-25 sprendimu Nr. TS-312) keitimas, žemės sklypo Nr. 684 pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) ir sujungimas su žemės sklypais: Nr. 1010, Nr. 1011, Nr. 1012, Nr. 1013, Nr.1014, Nr 1015, Nr. 1016, Nr. 1017 ir padalijimas į iki 13 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.. Detaliojo plano rengimo terminas 2013m. III-IV ketv. Teritorijoje numatoma statyti vienbučius, dvibučius gyvenamuosius namus.
Plano rengėjas: UAB „MTARCH“, adresas: V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas tel.:(837)207335, el.p.: mtarch.architects@gmail.com
Pasiūlymus ir pageidavimus teikti detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui aukščiau nurodytais adresais.
Vieša ekspozicija rengiama nuo 2013-08-30d. Kauno Ringaudų sen. patalpose 10 darbo dienų. 
Viešas svarstymas rengiamas 2013-09-13d. nuo 15val. Detaliojo plano rengimo patalpose, adresu V.Putvinskio g. 17-4. Dalyvavimas neprivalomas.

2013-08-12
Informuojame apie bendrąja tvarka rengiamą žemės sklypo Kauno r.sav., Ringaudų sen., Noreikiškių k., sklypų kadastriniai Nr.5250/0006:641; Nr.5250/0006:1048, Nr.5250/0006:1049; Nr.5250/0006:1050; Nr.5250/0006:1051; Nr.5250/0006:1052,  detalųjį planą.
Planavimo organizatoriai: UAB „Baltic realty adviser“. K. Donelaičio g. 81A-28, Kaunas, tel.:
8 61247772.
Planavimo tikslas: Detaliojo plano (patvirtinto 2009-03-05 sprendimu Nr. TS-87) keitimas, žemės sklypo Nr. 641 pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) ir sujungimas su žemės sklypais: Nr. 1048, Nr. 1049, Nr. 1050, Nr. 1051, Nr.1052 ir padalijimas į iki 10 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Detaliojo plano rengimo terminas 2013m. III-IV ketv. Teritorijoje numatoma statyti vienbučius, dvibučius gyvenamuosius namus.
Plano rengėjas: UAB „MTARCH“, adresas: V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas tel.:(837)207335, el.p.: mtarch.architects@gmail.com
Pasiūlymus ir pageidavimus teikti detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui aukščiau nurodytais adresais.
Vieša ekspozicija rengiama nuo 2013-08-30d. Kauno Ringaudų sen. patalpose 10 darbo dienų. 
Viešas svarstymas rengiamas 2013-09-13d. nuo 15val. Detaliojo plano rengimo patalpose, adresu V.Putvinskio g. 17-4. Dalyvavimas neprivalomas.

2013-08-12
Informuojame, kad yra parengtas žemės sklypo Nr. 57-2, Šlienavos k., Samylų. sen., Kauno raj. (Kad. Nr. 5280/0012:428) formavimo ir pertvarkymo projektas, kuris priklauso Zitai Lelešienei, Daliai Žemaitienei ir Juozui Rimui.
Skelbimas apie parengtą teritorijų planavimo dokumentą paskelbtas 2013 – 02 – 15 dienraštija Tėviškės žinios.
Gretimų sklypų savininkai ir kiti suinteresuoti asmenys su projektu gali susipažinti ir pastabas pareikšti nuo 2013-08-13 iki 2013-08-28 UAB „Žemėtvarkos darbai“ patalpose adresu: Savanorių pr.363-213, 49425 Kaunas.

2013-08-12
Informuojame, kad yra parengtas žemės sklypo Nr. 57-1, Šlienavos k., Samylų. sen., Kauno raj. (Kad. Nr. 5280/0012:427) formavimo ir pertvarkymo projektas, kuris priklauso Zitai Lelešienei, Daivai Narkevičienei, Daliai Žemaitienei ir Juozui Rimui.
Gretimų sklypų savininkai ir kiti suinteresuoti asmenys su projektu gali susipažinti ir pastabas pareikšti nuo 2013-08-13 iki 2013-08-28 UAB „Žemėtvarkos darbai“ patalpose adresu: Savanorių pr.363-213, 49425 Kaunas.

2013-08-12
Informuojame visuomenę apie rengiamą žemės sklypo (kad. Nr. 5250/0005:10) esančio Ringaudų k., Ringaudų sen., Kauno r. sav., formavimo ir pertvarkymo projektą. 
Planavimo tikslas: Nekilnojamojo turto registre įregistruoto bendrosios dalinės nuosavybės teise turimožemės ūkio paskirties žemės sklypo atidalijimas ir padalijimas, suformuojant septynis atskirus žemės sklypus: šešis – žemės ūkio paskirties žemės sklypus, vieną – kitos paskirties (gyvenamosios teritorijos).
Planavimo organizatoriai: Veronika Vaškevičienė, Jonas Jakevičius, Bronius Jakevičius, Lionė Stonkuvienė, Liudvikas Jakevičius
Projekto rengėjas: Giedrė Ona Kiškienė, G. O. Kiškienės įm., Lauko g.15, Karmėlava, Kauno r. sav., tel.: 8 616 87456, el. p.: matavimai@info.lt.               
Susipažinti su projektu, teikti pasiūlymus galima nuo  2013 m. rugpjūčio 26 d. iki 2013 m. rugsėjo 6 d. planavimo organizatoriams bei projekto rengėjui G. O. Kiškienės įmonės patalpose arba pateiktais telefonais. 
Viešas projekto svarstymas su visuomene vyks 2013 m. rugsėjo  9 d. 18 val. adresu: Ringaudų k., Ringaudų sen., Kauno r. sav. (pertvarkomo sklypo teritorijoje).  

2013-08-09
Rengiamas Kauno r. sav., Alšėnų sen., Dievogalos k., sklypo kad. Nr. 5247/0018:121 detalusis planas. 
Planavimo tikslas – sklypo padalijimas ir atidalinto sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/ vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) ir padalijimas į iki 30 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Projekto rengimo terminas- 2013 m. III- IV ketvirtis. Pasikonsultuoti dėl rengiamų detaliojo plano sprendinių galima nuo 2013m. rugpjūčio 28d. iki 2013 m. rugsėjo 25d. Tunelio g. 16, Kaune. Viešas susirinkimas vyks 2013 m. rugsėjo 26d. 10val. Tunelio g. 16, Kaune. 
Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Alšėnų seniūnijos patalpose ir Tunelio g. 16, Kaune. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. 
Detaliojo plano organizatoriai R. Čibirkienė, D. Kovalevskaja, V. Gečaitė, tel. (8 604) 3 67 44, detaliojo plano rengėja- UAB „Ateivis LT“, tel. (8 675) 4 75 96, e-paštas info@ateivis.lt.

2013-08-09
Rengiamas Kauno r. sav., Ringaudų sen., Mitkūnų k., sklypo kad. Nr. 5250/0010:1085 detalusis planas. 
Planavimo tikslas – sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), padalijimas į iki 6 (šešių) sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Projekto rengimo terminas- 2013 m. III- IV ketvirtis. Pasikonsultuoti dėl rengiamų detaliojo plano sprendinių galima nuo 2013m. rugpjūčio 28d. iki 2013 m. rugsėjo 25d. Tunelio g. 16, Kaune. V
iešas susirinkimas vyks 2013 m. rugsėjo 26d. 10 val. Tunelio g. 16, Kaune. Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Ringaudų seniūnijos patalpose ir Tunelio g. 16, Kaune. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. 
Detaliojo plano organizatorė D. Sirvydienė, detaliojo plano rengėja- UAB „Ateivis LT“, tel. (8 675) 4 75 96, e-paštas info@ateivis.lt.

2013-08-09
Rengiamas Kauno r. sav., Samylų sen., Dubravų k., Samylų g. 89, sklypo kad. Nr. 5280/0010:500 detalusis planas. 
Planavimo tikslas – žemės sklypo padalijimas į 3 (tris) sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. 
Projekto rengimo terminas- 2013 m. III - IV ketvirtis. Pasikonsultuoti dėl rengiamų detaliojo plano sprendinių galima nuo 2013m. rugpjūčio 28d. iki 2013 m. rugsėjo 25d. Tunelio g. 16, Kaune. Viešas susirinkimas vyks 2013 m. rugsėjo 26d. 12 val. Tunelio g. 16, Kaune. Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Samylų seniūnijos patalpose ir Tunelio g. 16, Kaune. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. 
Detaliojo plano organizatorė D. Grinkevičienė, tel. (8 653) 3 25 27, detaliojo plano rengėja- UAB „Ateivis LT“, tel. (8 675) 4 75 96, e-paštas info@ateivis.lt.

2013-08-09
Rengiamas Kauno r. sav., Raudondvario sen., Didvyrių k., Audros g. 6., žemės sklypo kad. Nr. 5270/0010:257 detalusis planas. 
Planavimo tikslas – sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), ir padalijimas į iki 2 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Projekto rengimo terminas - 2013 m. III- IV ketvirtis. Pasikonsultuoti dėl rengiamų detaliojo plano sprendinių galima nuo 2013m. rugpjūčio 28d. iki 2013 m. rugsėjo 25d. Tunelio g. 16, Kaune. Viešas susirinkimas vyks 2013 m. rugsėjo 26d. 11val. Tunelio g. 16, Kaune. 
Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Raudondvario seniūnijos patalpose ir Tunelio g. 16, Kaune. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. 
Detaliojo plano organizatorė L. Kontrimienė, tel. 8 650 69444, detaliojo plano rengėja- UAB „Ateivis LT“, tel. (8 675) 4 75 96, e-paštas info@ateivis.lt.

2013-08-09
Rengiamas Kauno r. sav., Neveronių sen., Pabiržio k., sklypo kad. Nr. 5233/0016:226 detalusis planas. 
Planavimo tikslas – žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (komercinės paskirties objektų teritorijos/prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Projekto rengimo terminas - 2013 m. III-IV ketvirtis. Pasikonsultuoti dėl rengiamų detaliojo plano sprendinių galima nuo 2013m. rugpjūčio 28d. iki 2013 m. rugsėjo 25d. Tunelio g. 16, Kaune. Viešas susirinkimas vyks 2013 m. rugsėjo 26d. 11val. Tunelio g. 16, Kaune. 
Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Neveronių seniūnijos patalpose ir Tunelio g. 16, Kaune. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. 
Detaliojo plano organizatorė – UAB „Katalita“, tel. (8 698) 7 36 03 detaliojo plano rengėja- UAB „Ateivis LT“, tel. (8 675) 4 75 96, e-paštas info@ateivis.lt.

2013-08-09
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti sklypo Saulėtekių g.7 (kad.Nr. 5283/0004:44), Romainių Kaimelės  k., Užliedžių sen., Kauno rajone, detalųjį planą. Planavimo tikslas – sklypo padalijimas į 5 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos). 
Rengimo terminai – 2013m. III-IVketv. 
Organizatorė – Simona Sadauskienė, tel.8 603 12603. 
Rengėjas – V.Zagorskienės IĮ, tel.8 687  32455, el.p. v.zagorskiene@gmail.com. 
Su parengtu detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2013-08-16 d., vieša ekspozicija Užliedžių seniūnijoje   10 darbo dienų iki susirinkimo. 
Viešas svarstymas įvyks 2013-09-16d. 11 val. Užliedžių seniūnijoje, Ledos g.2, Užliedžių k., Kauno r. sav.
Pastabas ir pasiūlymus teikti rengėjui ir organizatoriui  iki viešo svarstymo pabaigos.

2013-08-09
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti sklypų kad. Nr. 5250/0006:546 ir 5250/0006:49, Ringaudų k., Ringaudų sen., Kauno rajone, detalųjį planą. 
Planavimo tikslas – sklypų sujungimas,  pagrindinės naudojimo paskirties keitimas, naudojimo būdo, pobūdžio, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas (logistikos sandėlių, komercinės paskirties objektų statybos).  
Rengimo terminai – 2013m. III – IV ketv. 
Organizatorė – Kristina Arbačiauskaitė, tel. 8 687 55922. 
Rengėjas – V.Zagorskienės IĮ,  tel.8 687 32455, el.p. v.zagorskiene@gmail.com. 
Su parengtu detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2013-08-16, vieša ekspozija Ringaudų sen. seniūnijoje  10 darbo dienų iki susirinkimo. 
Viešas svarstymas įvyks 2013-09-17d. 11 val. Ringaudų seniūnijoje (Šiltnamių g.1, Noreikiškių k., Kauno r. sav. ). 
Pastabas ir pasiūlymus teikti rengėjui ir organizatoriui  iki viešo svarstymo pabaigos.

2013-08-09
Informuojame, kad parengtas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas Kauno r. sav., Samylų sen., Gervėnupio k., S/B „GERVĖNA“ (teritorija prie Strazdų gatvės), planuojamas teritorijos plotas ~ 0,2278 ha.
Planavimo tikslas: įsiterpusių valstybinės žemės sklypų suformavimas. 
Planavimo organizatorius: S/B „Gervėna“  pirmininkė Galina Adamavičienė.
Projekto rengėjas: UAB „Žemės matavimai“, Aukštaičių g. 9, Kaunas. Tel.8675 77777. 
Pasiūlymus ar pastabas dėl parengtų sprendinių galima teikti raštu darbo dienomis nuo 10 val. iki 16val. iki 2013-08-28 dienos. Parengto žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto viešo svarstymo su visuomene susirinkimas vyks 2013-08-28 10:00 val. UAB „Žemės matavimai“ patalpose. 

2013-08-09
Informuojame apie bendrąja tvarka rengiamą sklypo kad. Nr. 5240/0010:41 Kauno r. sav., Lapių sen., Šančių k. pagr. žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio į kitą (vienbučių ir dvibučių gyv. pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamentų nustatymo detalųjį planą. 
Viešas susirinkimas įvyks 2013 m. rugsėjo 12 d. 10 val. Lapių seniūnijos patalpose, A. Merkio g. 1, Lapių mstl. Vieša projekto ekspozicija- 10 darbo dienų, iki susirinkimo, seniūnijos skelbimų lentoje. 
Organizatoriai: I. Balandienė, R. Balandis, Jotvingių g. 5-46, Kaunas, tel. (8 600) 32853. 
Rengėjas- J. Šarakauskas, tel. (8 684) 84894, Nepriklausomybės a. 7-5, Kaunas, el. paštas: jonas.sarakauskas@gmail.com. Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas dėl rengiamo dokumento teikti raštu organizatoriams arba rengėjui iki viešo susirinkimo pabaigos.

2013-08-09
Informuojame, kad parengtas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas Kauno r., Rokų sen., Rokelių k., žemės sklypo kadastrinis Nr. 5273/0018:3, kurio plotas 2,2805 ha.
Planavimo tikslas: nekilnojamojo turto registre įregistruoto bendrosios dalinės nuosavybės teise turimo žemės sklypo dalių atidalijimas, bei atidalintų žemės sklypų padalijimas, suformuojant keturis žemės sklypus.
Planavimo organizatoriai: Lina Stasiulevičienė ir Sandra Stasiulevičiūtė.
Projekto rengėjas: UAB „Žemės matavimai“, Aukštaičių g. 9, Kaunas. Tel.867577777.
Susipažinti su parengtu projektu, dokumentacija bei teikti pasiūlymus, ar pastabas galima darbo dienomis nuo 10-16 val. iki 2013-08-28 dienos. Parengto žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto viešo svarstymo su visuomene susirinkimas vyks 2013-08-28, 11.00 val. UAB „Žemės matavimai“ patalpose.

2013-08-06
Vadovaudamasi Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo, derinimo ir tvirtinimo miestų teritorijose tvarkos aprašu, patvirtintu  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. 1124 (Žin., 2010, Nr. 91-4815), informuojame apie rengiamą žemės sklypo, adresu Putinų g. 14, Garliavos m., Kauno r. planą, prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui. 
Žemės sklypo planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 (Žin., 1996, Nr. 90-2099).
Plano rengimo tikslai ir uždaviniai: žemės sklypo ribų suformavimas laisvoje valstybinėje žemėje, prie nuosavybės teise turimų teisiškai registruotų statinių.
Žemės sklypo plano rengimo organizatorius: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono skyrius (L. Sapiegos g. 10 LT–44501 Kaunas, adresas internete www.nzt.lt, el. p. kauno.rajonas@nzt.lt).   
Žemės sklypo plano rengimo iniciatorius: Statinių savininkė Asta Račkauskienė (Putinų g. 14, Garliava, LT-53267 Kauno r. sav.).
Žemės sklypo plano rengėjas: uždaroji akcinė bendrovė „Geo ADA“ (K. Donelaičio.  24-410,         LT-44239 Kaunas), teirautis plano rengėjo Dariaus Krasausko tel. 8 601 26132, el. p. geoadainfo@gmail.com.
Susipažinti su rengiamo žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui projektiniais sprendiniais, suinteresuoti asmenys gali nuo 2013 m. rugpjūčio 8 d. iki 2013 m. rugpjūčio 23 d. plano rengėjos UAB „Geo ADA“ patalpose.
Motyvuotus pasiūlymus raštu, dėl rengiamo žemės sklypo plano prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui sprendinių, galima teikti planavimo iniciatorei Astai Račkauskienei,  arba  plano rengėjai UAB „Geo ADA“ iki 2013 m. rugpjūčio 23 d.  aukščiau nurodytais adresais. 

2013-08-06
Informuojame apie rengiamą žemės sklypo detalųjį planą Kauno r. sav., Babtų sen., Sitkūnų k.., sklypo kad. Nr. 5203/0007:18. Planas rengiamas detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. S-1366. Planavimo tikslas – įregistruoto 11,2995 ha žemės sklypo padalijimo į 4 sklypus, pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimo, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglameto nustatymas.
Plano rengimo terminas 2013m. III ketv. - 2013m. IV ketv
Plano rengėja: UAB “MTARCH” V. Putvinskio g. 17-4, Kaunas, fax.: 8-37 207335; 8 675 31588
Planavimo organizatorius Šarūnas Drazdauskas (atstovaujantis Stanislovą Čižinauską), Sausio 13-osios g. 18, Sitkūnų k., Kauno r., tel. 8 610 00646
Pasiūlymus ir pageidavimus teikti, susipažinti su planavimo dokumentais detaliojo plano organizatoriais arba rengėjais aukščiau nurodytais adresais galima visą planavimo laikotarpį iki viešo svarstymo ir jo metu. Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2013-08-08 iki 2013-09-05 UAB „MTARCH” patalpose, V. Putvinskio g. 17-4. Kaune, darbo dienomis nuo 9val. iki 16val. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-08-23 iki 2013-09-05 UAB „MTARCH“ patalpose. Viešas susirinkimas numatomas 2013-09-05, 13val. UAB „MTARCH“ patalpose.

2013-08-06
Informuojame apie bendrąja tvarka pradėtą  rengti,  žemės sklypo Kauno r. sav. Karmėlavos sen. Ramučių k. Gluosnių g. 1A sklypo , kadastrinis Nr. : 5233/0009:495 ir K. Bielinio g. sklypo, kadastrinis Nr. : 5233/0009:494 detalujį planą.
Planavimo tikslas – sklypų sujungimas ir padalijimas į 2 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Organizatoriai – Kazimieras Vozbinas ir Jolita Galnaitienė, tel.  861267353. 
Rengėjas – UAB “GBK archstudija” ,   PV G. Balčiūnaitė-Kareniauskienė , Rotušės a.26, Kaunas,   tel.861267353, el.p:.gbkarchstudija@gmail.com
Parengtas detalusis planas bus viešai eksponuojamas Karmėlavos seniūnijos patalpose (Vilniaus g. 65a, Karmėlava, Kauno raj.) nuo š. m rugpjūčio 27 d
Viešas susirinkimas  numatomas  š.m. rugsėjo 10 d. 10 val. rengėjo patalpose.
Pastabas ir pasiūlymus  teikti organizatoriui arba plano rengėjui  iki viešo susirinkimo pabaigos .

2013-08-05
Informuojame apie bendrąja tvarka rengiamą Kauno r.sav., Domeikavos sen., Žemaitkiemio k., sklypo kadastrinis Nr.5217/0010:245 detalųjį planą.
Planavimo organizatorius: Dania Kibelienė, Klevų g.9, Domeikavos k., Domeikavos sen., Kauno r. tel.:8- 612 23323.
Planavimo tikslas: žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/ vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), padalinimas į iki 12 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Detaliojo plano rengimo terminas 2013m. III-IV ketv. Teritorijoje numatoma statyti vienbučiai/ dvibučiai gyvenamieji namai. 
Plano rengėjas: Jurgita Kalvinskaitė, adresas: V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas tel.:8-601 36731, el.p.: jurgita.kalvinskaite@gmail.com.
Pasiūlymus ir pageidavimus teikti detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui aukščiau nurodytais adresais.
Vieša ekspozicija rengiama nuo 2013-08-22d. Kauno r. Domeikavos sen. patalpose 10 darbo dienų. 
Viešas svarstymas rengiamas 2013-09-05d. nuo 11val. adresu: V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas. Dalyvavimas neprivalomas.

2013-08-05
Informuojame, kad pradedamas rengti bendrąja tvarka sklypo Kauno r. sav. Akademijos sen., Akademijos mstl. Jaunimo g. 4 ir Jaunimo g. 4A detalusis planas
Planavimo tikslas: sklypo suformavimas prie bendrabučio 1N6p (un. Nr. 5298-7028-0012) ir bendrabučio 2N6p (un. Nr. 5298-7028-0023, pagrindinės žemės naudojimo paskirties, būdo, pobūdžio, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas
Detaliojo plano viešojo svarstymo laikas ir vieta bus nurodyti papildomai.
Detaliojo plano rengėjas – UAB „Cedra“. Gauti informaciją apie detaliuosius planus, susipažinti su rengiama dokumentacija galima šiuo adresu: L. Zamenhofo g.5, LT-44287, Kaunas, tel. (8~37) 320 350,  tel./ faks. (8~37) 422 004, el. p. ilona@cedra.lt
Planavimo organizatorius – DNBS „Stumbras“, atstovaujama valdytojo Edmundo Pociaus,  Jaunimo g.4 Akademijos mstl. Kauno raj.
Pasiūlymus galima teikti raštu planavimo rengėjams nurodytu adresu.

2013-08-05
Siekiant užtikrinti teritorijų planavimo viešumą, informuojame, kad bendrąja tvarka parengtas  žemės sklypų Kauno r.sav., Raudondvario sen., Didvyrių k., žemės sklypų, kad.Nr. 5270/0008:1171, 5270/0008:1163, 5270/0008:1158, 5270/0008:1161, detaliojo plano pakeitimas. 
Planavimo tikslas: detaliojo plano dalies keitimas sklypus sujungiant ir padalijant į iki penkiasdešimties sklypų, nustatant teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą bei statybos reglamentą.
Apytikris detaliojo plano rengimo terminas - 2013 m. I ketv. - 2014 m. II ketv.
Planavimo organizatorė – Gintarė Vaškevičiūtė, atstovaujama I.Cibulskienės, tel. 8 604 40064. 
Detaliojo plano rengėjas - UAB „Toposfera". Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima UAB „Toposfera“ patalpose, adresu: Raudondvario pr. 150-215, Kaunas, P.V. Inga Cibulskienė, tel. 8(604)40064, el.paštas inga.cibulskiene@gmail.com. 
Viešas svarstymas vyksta bendrąja tvarka. 
Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2013-05-13 iki 2013-06-07 UAB „Toposfera“ patalpose, adresu: Raudondvario pr. 150-215, Kaunas, tel.8 (37) 269122.
Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-05-27 iki 2013-06-07, UAB “Toposfera” patalpose.
Viešas susirinkimas numatomas 2013-06-07 d., 15 val. UAB ,,Toposfera” patalpose. 
Pasiūlymus ir pastabas dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo dienos planavimo organizatoriui arba plano rengėjui UAB „Toposfera“, Raudondvario pr. 150-215, Kaunas, tel.8 (37) 211810, P.V. Inga Cibulskienė, tel. 8(604)40064, el.paštas inga.cibulskiene@gmail.com.

2013-08-05
Informuojame apie bendrąja tvarka rengiamą Kauno r.sav., Taurakiemio sen., Piliuonos k., sklypo kadastrinis Nr.5267/0009:43 detalųjį planą.
Planavimo organizatorius: Paulius Banionis, Šaltinio g.1, Piliuonos k., Taurakiemio sen., Kauno r. tel.:8- 699 54189.
Planavimo tikslas: žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/ vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), padalinimas į iki 7 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Detaliojo plano rengimo terminas 2013m. III-IV ketv. Teritorijoje numatoma statyti vienbučiai/ dvibučiai gyvenamieji namai. 
Plano rengėjas: Jurgita Kalvinskaitė, adresas: V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas tel.:8-601 36731, el.p.: jurgita.kalvinskaite@gmail.com.
Pasiūlymus ir pageidavimus teikti detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui aukščiau nurodytais adresais.
Vieša ekspozicija rengiama nuo 2013-08-22d. Kauno r. Taurakiemio sen. patalpose 10 darbo dienų. 
Viešas svarstymas rengiamas 2013-09-05d. nuo 10val. adresu: V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas. Dalyvavimas neprivalomas.

2013-08-05
Informuojame apie bendrąja tvarka rengiamą Kauno r. sav., Garliavos sen., Garliavos m., S.Lozoraičio g. 19D (kad.Nr.5223/0008:157) žemės sklypo detalųjį planą.
Planavimo organizatorius: UAB “Garliavos mechanikos gamykla”, adresas: S.Lozoraičio g. 19, Garliava, Kauno r., tel.: 8698 83759.
Planavimo tikslas: Kauno r.sav. Administracijos direktoriaus 2003-07-25 įsakymu Nr.ĮS-652 patvirtinto Kauno r.sav., Garliavos sen., Garliavos m., S.Lozoraičio g. 19, detaliojo plano dalies keitimas žemės sklype Kauno r.sav., Garliavos sen., Garliavos m., S.Lozoraičio g. 19D, (kad.Nr.5223/0008:157), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Planuojamoje teritorijoje numatoma metalo konstrukcijų gamyba su sandėliavimo patalpomis. Detaliojo plano rengimo terminas 2013m. III-2014m. I ketv. Planas rengiamas sutinkamai su Kauno r. sav. administracijos direktoriaus įsakymu Nr.ĮS-832.
Plano rengėja: UAB „MTARCH“, adresas: V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas tel.:8675 31588, el.p.: aurelijai.grikstaitei@gmail.com.
Pasiūlymus ir pageidavimus teikti detaliojo plano organizatorei arba rengėjai aukščiau nurodytais adresais.
Vieša ekspozicija rengiama nuo 2013-08-23 Kauno r. Garliavos sen. patalpose 10 darbo dienų. 
Viešas svarstymas rengiamas 2013-09-06 nuo 11val. detaliojo plano rengimo patalpose, adresu: V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas. Dalyvavimas neprivalomas.

2013-08-01
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti sklypo (kadastro Nr. 5217/0012:265), esančio Gėlių g. 2, Domeikavos k., Domeikavos sen. Kauno r. sav., detalųjį planą. 
Planavimo tikslas – esamo sklypo padalijimas į 2 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Planavimo organizatorius – Genė Plytaitienė. Plano rengimo terminas - 2013 m.
Plano rengėjas - UAB „Architektų pastogė“, Perkaso takas 3, Kaunas, tel. 861105026 - Rokas Bizulis, el.paštas:bizrok@gmail.com. 
Apie viešą svarstymą informuosime papildomai.
Teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Plano rengimo terminas 2013 m. 
Plano rengėjas - UAB „Architektų pastogė“, Perkaso takas 3, Kaunas, tel. 861105026 R. Bizulis, el.paštas:bizrok@gmail.com. Apie viešą svarstymą informuosime papildomai. 

2013-08-01
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti sklypo (kadastro Nr.5217/0011:148), esančio Kauno r. sav., Domeikavos sen., Domeikavos k., Naujojo Gyvenimo g. 10 detalųjį planą. 
Planavimo organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius. 
Planavimo tikslas – iki 0,04 ha įsiterpusio laisvo valstybinės žemės ploto prijungimas, padalijimas į 2 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Plano rengimo terminas 2013 m.
 Plano rengėjas - UAB „Architektų pastogė“, Perkaso takas 3, Kaunas, tel. 861105026 - Rokas Bizulis, el.paštas:bizrok@gmail.com. 
Apie viešą svarstymą informuosime papildomai.

2013-08-01
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti sklypo (kadastro Nr. 5293/0005:122), esančio Kauno r. sav., Zapyškio sen., Kluoniškių k. detalųjį planą. Planavimo organizatorius – Marija Žvykienė. 
Planavimo tikslas - sklypo padalijimas į 2 sklypus, 1 atidalyto sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Plano rengimo terminas 2013 m. 
Plano rengėjas - UAB „Architektų pastogė“, Perkaso takas 3, Kaunas, tel. 861105026 - Rokas Bizulis, el.paštas:bizrok@gmail.com. Apie viešą svarstymą informuosime papildomai.

2013-08-01
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti sklypo (kadastro Nr. 5233/0003:447), esančio Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Narėpų k. detalųjį planą. 
Planavimo organizatorius – Valė Matulienė. 
Planavimo tikslas - sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Plano rengimo terminas 2013 m. 
Plano rengėjas - UAB „Architektų pastogė“, Perkaso takas 3, Kaunas, tel. 861105026 - Rokas Bizulis, el.paštas:bizrok@gmail.com. Apie viešą svarstymą informuosime papildomai.

2013-08-01
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti sklypo (kadastro Nr.5233/0006:624), esančio Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Karmėlavos II k. detalųjį planą. 
Planavimo organizatorius – Valė Matulienė. 
Planavimo tikslas - sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Plano rengimo terminas 2013 m. 
Plano rengėjas - UAB „Architektų pastogė“, Perkaso takas 3, Kaunas, tel. 861105026 - Rokas Bizulis, el.paštas:bizrok@gmail.com. Apie viešą svarstymą informuosime papildomai.

2013-08-01
Informuojame apie rengiamą gretimo žemės sklypo Kauno r., Raudondvario sen., Raudondvario k., Karnavės g. 9 
Planavimo tikslas – žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo organizatorius, iniciatorius: Ignas Beniušis
Projekto rengėjas: UAB ,,Valakas“. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2013-09-05 d. 10 d. d., bei viešas projekto svarstymas vyks 2013.09.20 d. 9.00 val. įmonės patalpose, adresu: Vyturių g. 15, Raudondvario k., Kauno r. (865287322, 865287321, el. p. venckus.valakas@gmail.com).
Informuojame apie rengiamą gretimo žemės sklypo Kauno r., Ežerėlio sen., Ežerėlio m., Sodų g. 35
Planavimo tikslas – žemės sklypo formavimas.
Planavimo organizatorius: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono skyrius.
Planavimo iniciatorius: Dana Jankuvienė, Antantas Jankus.
Projekto rengėjas: UAB ,,Valakas“. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2013-09-05 d. 10 d. d., bei viešas projekto svarstymas vyks 2013.09.20 d. 11.00 val. įmonės patalpose, adresu: Vyturių g. 15, Raudondvario k., Kauno r. (865287322, 865287321, el. p. venckus.valakas@gmail.com).

2013-08-01
Informuojame, kad bendrąja tvarka rengiamas žemės sklypo detalusis planas, adresu: Radikių k., Domeikavos sen., Kauno raj. 
Detaliojo plano rengimo pagrindas – Kauno rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti 2012m. gruodžio 19d. Nr.DP-364. 
Planavimo dokumento pavadinimas: Kauno r.sav., Domeikavos sen., Radikių k., skl.kad.nr. 5217/0012:901, plotas-0,0907ha, Kauno r.sav., Domeikavos sen., Radikių k., skl.kad.nr. 5217/0012:900, plotas-0,4060ha detalusis planas. 
Apytikris detaliojo plano rengimo terminas – 2014m.
Planavimo organizatoriai – Agnė Banaitienė.
Detaliojo plano rengėjas – UAB „Polilinija“. Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: UAB „Polilinija“, Jonavos g. 40, Kaunas, tel. (8-37) 263 917, mob.tel. 8 657 69524 (PV Atėnė Žemaitienė), el.paštas: atenezemaite@gmail.com.
Apie teritorijų planavimo dokumento projekto viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.

2013-08-01
Informuojame, kad skelbiama parengto detaliojo plano projekto Kauno r.sav., Domeikavos sen., Radikių k., skl.kad.nr. 5217/0012:901 ir skl.kad.nr. 5217/0012:900 konsultavimosi ir viešo susirinkimo procedūra. 
Planavimo tikslas: skl.kad.nr. 5217/0012:901 pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), sujungimas su sklypu Nr. 5217/0012:900 ir padalijimas į iki 3 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Projekto rengimo terminas - (preliminarus) 2014 m. Viešas svarstymas vyksta bendrąja tvarka. 
Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2013 m. rugpjūčio 20d. iki 2013 m. rugsėjo 17d. UAB ,,Polilinija” patalpose, adresas: Jonavos g. 40, Kaunas, tel. (8-37) 263917; 8-657-69-524. 
Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-09-03 iki 2013-09-17, UAB “Polilinija” patalpose ir Domeikavos sen.: Saulės g. 1, Domeikavos k., (8~37) 47 72 24, LT-2656. 
Viešas susirinkimas numatomas 2013m. rugsėjo 18 d., 10 val. UAB ,,Polilinija” patalpose. Pasiūlymus ir pastabas dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo dienos planavimo organizatoriui: Agnei Banaitienei, Tel. 860838258, arba plano rengėjui UAB „Polilinija“, tel. 865769524, PV. A.Žemaitienei, atenezemaite@gmail.com

2013-08-01
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą žemės sklypo (kadastro Nr. 5250/0010:415) Kauno r. sav., Ringaudų sen., Mitkūnų k., Juragių g. 40, detalųjį planą.
Planavimo tikslai:
Sklypo padalijimas ir vieno atidalyto sklypo naudojimo būdo, pobūdžio keitimas iš pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos/pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos į gyvenamosios teritorijos (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Žemės sklypo suformavimas prie statinio (unikalus Nr.
4400-2051-2187), pagrindinės žemės naudojimo paskirties, būdo, pobūdžio, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Rengiant detalųjį planą strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas.
Detaliojo plano organizatoriai: Nijolė Kazlauskienė ir Ernestas Kazlauskas, Kauno r. sav., Ringaudų sen., Mitkūnų k., Juragių g. 40, tel. 868648522.
Detaliojo plano rengėja: architektė Irena Ragauskaitė, tel. 865200939, el. paštas: irenraga2012@gmail.com
Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka.
Susipažinti su parengtu detaliuoju planu, teikti pasiūlymus ir pastabas detaliojo plano organizatoriams dėl detaliojo plano sprendinių galima iki viešo susirinkimo pabaigos.
Vieša detaliojo plano ekspozicija vyks Ringaudų seniūnijos patalpose, nuo 2013 m. rugpjūčio 20 d. iki viešo susirinkimo pabaigos.
Viešas susirinkimas įvyks 2013 m. rugsėjo 3 d. 11 val. Ringaudų seniūnijos patalpose.

2013-07-30
Informuojame, kad bendrąja tvarka yra parengtas Kauno r. sav., Ringaudų sen., Virbališkių k., sklypo (kadastrinis Nr. 5250/0016:429) detalusis planas, kurio tikslas žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio  į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) ir padalinant teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Rengiant detalųjį planą strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas. Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galite nuo 2013 07 29 iki 2013 08 26  Kauno r. Ringaudų apyl. sen. ir detaliojo plano rengėjo MB „M13projektai“ patalpose, Mickevičiaus 29-3, Kaune. Sprendinių viešas aptarimas įvyks MB „M13projektai“ patalpose, Mickevičiaus 29-3, Kaune, 2013 08 27, 14 val. 
Pasiūlymus raštu galite siųsti rengėjui nurodytu adresu arba pateikti viešo susirinkimo dieną iki viešo aptarimo pabaigos. 
Planavimo organizatorius- Eglė Kulešovienė, Gintaras Kulešovas 
Detaliojo plano rengėjas- MB "M13 projektai" įmonės kodas 302952464 Mickevičiaus 29-3, Kaunas, 867361151.   m13projektai@gmail.com

2013-07-30
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti Kauno r. sav., Ringaudų sen., Virbališkių k., sklypo (kadastrinis Nr. 5250/0016:429) detalųjį planą, pagal 2012 06 26  Kauno r. sav. administracijos direktoriaus pasirašytą Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartį Nr. S-850. 
Planavimo tikslas- pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) ir padalinant,nustatant teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą bei statybos reglamentą. 
Planavimo organizatorius- Eglė Kulešovienė, Gintaras Kulešovas 
Detaliojo plano rengėjas- MB "M13 projektai" įmonės kodas 302952464 Mickevičiaus 29-3, Kaunas, 867361151.   m13projektai@gmail.com

2013-07-30
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Ramučių k., sklypo (kadastrinis Nr. 5233/0009:552) detalųjį planą, pagal 2013 02 20  Kauno r. sav. administracijos direktoriaus pasirašytą Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartį Nr. S-201. 
Planavimo tikslas- pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (komercinės paskirties objektų teritorijos/prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Planavimo organizatorius- Angelė Babinskienė 
Detaliojo plano rengėjas- MB "M13 projektai" įmonės kodas 302952464 Mickevičiaus 29-3, Kaunas, 867361151.   m13projektai@gmail.com

2013-07-30
Informuojame, kad bendrąja tvarka yra parengtas Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Ramučių k., sklypo (kadastrinis Nr. 5233/0009:552) detalusis planas, kurio tikslas žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (komercinės paskirties objektų teritorijos/prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Rengiant detalųjį planą strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas. Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galite nuo 2013 07 29 iki 2013 08 26  Kauno r. Karmėlavos apyl. sen. ir detaliojo plano rengėjo MB „M13projektai“ patalpose, Mickevičiaus 29-3, Kaune. Sprendinių viešas aptarimas įvyks MB „M13projektai“ patalpose, Mickevičiaus 29-3, Kaune, 2013 08 27, 12 val. 
Pasiūlymus raštu galite siųsti rengėjui nurodytu adresu arba pateikti viešo susirinkimo dieną iki viešo aptarimo pabaigos. 
Planavimo organizatorius- Angelė Babinskienė
Detaliojo plano rengėjas- MB "M13 projektai" įmonės kodas 302952464 Mickevičiaus 29-3, Kaunas, 867361151.   m13projektai@gmail.com

2013-07-30
Informuojame, apie parengtą sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą adresu Juodonių kaimas,  Babtų seniūnija, Kauno rajonas, Kauno apskritis. 
Susipažinti su parengtu projektu, dokumentacija bei teikti pasiūlymus, ar pastabas galima nuo 2012-07-31 iki 2012-08-13, šiuo adresu: UAB „Polilinija“, Jonavos g. 40, Kaunas, tel. (8-37) 26 39 17, mob.tel. 8-65769524, el.paštas: atenezemaite@gmail.com. Darbo dienomis nuo 8-12val., 13-17val.  
Viešas susirinkimas numatomas- 2012-08-14 , 10 val. UAB „Polilinija“ patalpose, Jonavos g. 40 Kaunas, tel. (8-37) 26 39 17. 
Planavimo tikslas –siūloma padalinti Nekilnojamojo turto registre įregistruotą nuosavybės teise turimą žemės sklypą (Juodonių  kaime,  Babtų  seniūnijoje, Kauno rajone, Kauno apskrityje, kad. Nr. 5203/0006:114, plotas 1,2017ha), suformuojant tris atskirus žemės sklypus – žemės ūkio paskirties ir kitos paskirties (gyvenamosios teritorijos) žemės sklypus.  
Planavimo organizatoriai – Zita Zakarevičienė. 
Plano rengėjas – UAB „Polilinija“, Jonavos g. 40, Kaunas, tel. (8-37) 26 39 17, mob.tel. 8-65769524, el.paštas: atenezemaite@gmail.com.

2013-07-30
Informuojame, kad bendrąją tvarka pradedamas rengti žemės sklypo Kauno r. sav., Alšėnų sen., Narsiečių k., sklypo kadastrinis Nr. 5247/0008:35,  detalusis planas. 
Planavimo tikslas –sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos / vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) ir padalijimas į iki 4 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Sudaryta teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis 2013-05-15 Nr. S-693. 
Planavimo terminai: 2013 m. Planavimo organizatorė: Aldona Mačiulskienė,atstovaujama Rasos Irenos Liaušienės, gyv. Želvos g. 8-5, Kaunas, tel. 8 685 58620. 
Planavimo rengėjas: D.A.Rusevičiūtės studija, Taikos pr. 37-55, Kaunas, tel. 8 615 73597. darstudija@mail.eeco.lt. Pasiūlymus teikti raštu.

2013-07-30
Informuojame, kad bendrąją tvarka pradedamas rengti žemės sklypo Kauno r. sav., Alšėnų sen., Narsiečių k., sklypo kadastrinis Nr. 5247/0008:36,  detalusis planas. 
Planavimo tikslas –sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos / vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) ir padalijimas į iki 6 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Sudaryta teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis 2013-05-27 Nr. S-728. 
Planavimo terminai: 2013 m. 
Planavimo organizatorė: Aldona Mačiulskienė, atstovaujama Rasos Irenos Liaušienės, gyv. Želvos g. 8-5, Kaunas, tel. 8 685 58620. 
Planavimo rengėjas: D.A.Rusevičiūtės studija, Taikos pr. 37-55, Kaunas, tel. 8 615 73597. darstudija@mail.eeco.lt. Pasiūlymus teikti raštu.

2013-07-30
Informuojame, kad bendrąją tvarka pradedamas rengti žemės sklypo Kauno r. sav., Alšėnų sen., Narsiečių k., sklypo kadastrinis Nr. 5247/0008:37,  detalusis planas.
Planavimo tikslas –sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos / vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) ir padalijimas į iki 9 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Sudaryta teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis 2013-05-15 Nr. S-692. 
Planavimo terminai: 2013 m. 
Planavimo organizatorė: Aldona Mačiulskienė,atstovaujama Rasos Irenos Liaušienės, gyv. Želvos g. 8-5, Kaunas, tel. 8 685 58620. 
Planavimo rengėjas: D.A.Rusevičiūtės studija, Taikos pr. 37-55, Kaunas, tel. 8 615 73597. darstudija@mail.eeco.lt. Pasiūlymus teikti raštu .

2013-07-30
Informuojame apie rengiamą žemės sklypo detalųjį planą Kauno r. sav., Kačerginės sen., Kačerginės mstl., sklypo kad. Nr. 5230/0004:67. 
Planas rengiamas sutinkamai su Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ĮS-1996 (2010-12-17). 
Planavimo tikslas – sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglameto nustatymas.
Plano rengimo terminas 2013m. III ketv. - 2013m. IV ketv
Plano rengėja: UAB "Aplinka ir ekologija", adresas Maironio g. 48-3, Kaunas, tel.: 861245717 el.p. m.maciukaite@gmail.com
Planavimo organizatorius Stasys Mitalauskas, gyv. J. Janonio g. 88, Kačerginės mstl., Kauno r., tel. 8 686 49261
Pasiūlymus ir pageidavimus teikti, susipažinti su planavimo dokumentais detaliojo plano organizatoriais arba rengėjais aukščiau nurodytais adresais galima visą planavimo laikotarpį iki viešo svarstymo ir jo metu. 
Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2013-08-01 iki 2013-08-30 UAB „Aplinka ir ekologija“ patalpose – Maironio g. 48-3, Kaune, darbo dienomis nuo 9val. iki 16val. 
Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-08-16 iki 2013-08-30 UAB „Aplinka ir ekologija“ patalpose. Viešas susirinkimas numatomas 2013-08-30, 13val. UAB „Aplinka ir ekologija“ patalpose.

2013-07-26
Informuojame apie bendrąja tvarka rengiamą Kauno r.sav., Kačerginės sen., Kačerginės mstl., J.Janonio g.86 sklypo, kadastrinis Nr.5230/0002:46, detalųjį planą.
Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, Kaunas tel.:837 305503.
Planavimo tikslas: sklypo teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo, žemės naudojimo apribojimų bei statybos reglamento nustatymas. Detaliojo plano rengimo terminas 2013m.III-2014m.I ketv. 
Plano rengėjas: UAB „MTARCH“, adresas: V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas tel.:8601 36731, el.p.: jurgita.kalvinskaite@gmail.com.
Pasiūlymus ir pageidavimus teikti detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui aukščiau nurodytais adresais.
Vieša ekspozicija rengiama nuo 2013-08-12d. Kauno r. Kačerginės sen. patalpose 10 darbo dienų. 
Pakartotinis viešas svarstymas rengiamas 2013-08-28d. nuo 14val. Kauno r. Kačerginės seniūnijoje. Dalyvavimas neprivalomas.

2013-07-26
Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo, esančio Kauno raj. sav., Vilkijos sen., Vilkijos m., Kauno g. 79, žemės sklypo planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
Planavimo tikslas – nuosavybės teise turimo žemės sklypo (kadastro Nr. 5290/0001:486) padalijimas į du žemės sklypus.
Žemės sklypo plano rengimą inicijuoja Kazimieras Zumaras ir Zita Zumarienė
Plano rengėjas IĮ „Vitmeta“ Žibintų g. 16, Rokai, Kauno r. LT46159, tel. 8-615-23960, el-paštas: vitmeta@gmail.com.

2013-07-26
Informuojame apie rengiamą žemės sklypo detalųjį planą Kauno r. sav., Kačerginės sen., Kačerginės mstl., sklypo kad. Nr. 5230/0004:67. 
Planas rengiamas sutinkamai su Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ĮS-1996 (2010-12-17). 
Planavimo tikslas – sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglameto nustatymas.
Plano rengimo terminas 2013m. III ketv. - 2013m. IV ketv
Plano rengėja: UAB "Aplinka ir ekologija", adresas Maironio g. 48-3, Kaunas, tel.: 861245717 el.p. m.maciukaite@gmail.com
Planavimo organizatorius Stasys Mitalauskas, gyv. J. Janonio g. 88, Kačerginės mstl., Kauno r., tel. 8 686 49261
Pasiūlymus ir pageidavimus teikti, susipažinti su planavimo dokumentais detaliojo plano organizatoriais arba rengėjais aukščiau nurodytais adresais galima visą planavimo laikotarpį iki viešo svarstymo ir jo metu. 
Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2013-07-29 iki 2013-08-27 UAB „Aplinka ir ekologija“ patalpose – Maironio g. 48-3, Kaune, darbo dienomis nuo 9val. iki 16val. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-08-12 iki 2013-08-27 UAB „Aplinka ir ekologija“ patalpose. 
Viešas susirinkimas numatomas 2013-08-27, 13val. UAB „Aplinka ir ekologija“ patalpose.

2013-07-26
Bendrąją tvarka pradedamas rengti žemės sklypo Kauno r. sav., Alšėnų sen., Narsiečių k., sklypo kadastrinis Nr. 5247/0008:35,  detalusis planas. 
Planavimo tikslas –sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos / vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) ir padalijimas į iki 4 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Sudaryta teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis 2013-05-15 Nr. S-693. 
Planavimo terminai: 2013 m. 
Planavimo organizatorė: Aldona Mačiulskienė,atstovaujama Rasos Irenos Liaušienės, gyv. Želvos g. 8-5, Kaunas, tel. 8 6855820.
Planavimo rengėjas: D.A.Rusevičiūtės studija, Taikos pr. 37-55, Kaunas, tel. 8 615 73597. darstudija@mail.eeco.lt. 
Pasiūlymus teikti raštu.
2013-07-26
Bendrąją tvarka pradedamas rengti žemės sklypo Kauno r. sav., Alšėnų sen., Narsiečių k., sklypo kadastrinis Nr. 5247/0008:36,  detalusis planas. 
Planavimo tikslas –sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos / vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) ir padalijimas į iki 6 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Sudaryta teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis 2013-05-27 Nr. S-728. 
Planavimo terminai: 2013 m. 
Planavimo organizatorė: Aldona Mačiulskienė, atstovaujama Rasos Irenos Liaušienės, gyv. Želvos g. 8-5, Kaunas, tel. 8 6855820. 
Planavimo rengėjas: D.A.Rusevičiūtės studija, Taikos pr. 37-55, Kaunas, tel. 8 615 73597. darstudija@mail.eeco.lt. 
Pasiūlymus teikti raštu.

2013-07-26
Bendrąją tvarka pradedamas rengti žemės sklypo Kauno r. sav., Alšėnų sen., Narsiečių k., sklypo kadastrinis Nr. 5247/0008:37,  detalusis planas. 
Planavimo tikslas –sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos / vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) ir padalijimas į iki 9 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Sudaryta teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis 2013-05-15 Nr. S-692. 
Planavimo terminai: 2013 m. 
Planavimo organizatorė: Aldona Mačiulskienė,atstovaujama Rasos Irenos Liaušienės, gyv. Želvos g. 8-5, Kaunas, tel. 8 6855820. 
Planavimo rengėjas: D.A.Rusevičiūtės studija, Taikos pr. 37-55, Kaunas, tel. 8 615 73597. darstudija@mail.eeco.lt. 
Pasiūlymus teikti raštu .

2013-07-26
Informuojame apie pradedamą rengti Kauno r. sav., Raudondvario sen., Didvyrių k., Audros g. 6., žemės sklypo kad. Nr. 5270/0010:257 detalųjį planą. 
Planavimo tikslas – sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), ir padalijimas į iki 2 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Detaliojo plano organizatorė L. Kontrimienė, tel. 8 650 69444. Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti planavimo organizatorei ir rengėjai UAB „Ateivis LT”, tel. (8 675) 4 75 96, info@ateivis.lt. 
Apie detaliojo plano viešą svarstymą informuosime vėliau.

2013-07-26
Informuojame, kad bendrąja tvarka parengtas, Kauno r. sav., Užliedžių sen., Giraitės k., Alksnių g.8 (kadastrinis Nr. 5283/0006:53 plotas 0,1878 ha) detalusis planas.
Planavimo tikslas – sklypo padidinimas, prijungiant iki 0,04 ha įsiterpusio laisvo valstybinės žemės ploto, padalijimas į 2 (du) sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Planavimo organizatoriai – Rimantas Stasiulionis,tel. nr.868723095.
Su projektu galima susipažinti nuo 2013 07 29 rengėjo adresu.
Vieša ekspozicija vyks nuo 2013-08-12 iki 2013-08-27. Viešo susirinkimo pradžia 2013-08-27, 9.00 val., rengėjo adresu, UAB „ARESA“ patalpose, Draugystės g.19, Kaune, tel. 8 606 16668, el. p. aresakaunas@gmail.com. Raštiški pasiūlymai priimami iki viešo susirinkimo pabaigos. Dalyvavimas viešame svarstyme nėra privalomas.


2013-07-26
Informuojame apie pradedamą rengti Kauno r. sav., Neveronių sen., Pabiržio k., žemės sklypo kad. Nr. 5233/0016:226 detalųjį planą. 
Planavimo tikslas – žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (komercinės paskirties objektų teritorijos/prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Detaliojo plano organizatorė – UAB „Katalita“. Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti planavimo organizatoriui ir rengėjai UAB „Ateivis LT”, tel. (8 675) 4 75 96, info@ateivis.lt. 
Apie detaliojo plano viešą svarstymą informuosime vėliau.

2013-07-26
Informuojame apie pradedamą rengti Kauno r. sav., Alšėnų sen., Dievogalos k., sklypo kad. Nr. 5247/0018:121 detalųjį planą. 
Planavimo tikslas: sklypo padalijimas ir atidalinto sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/ vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) ir padalijimas į iki 30 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Detaliojo plano organizatoriai R. Čibirkienė, D. Kovalevskaja, V. Gečaitė, tel. (8 604) 3 67 44. Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti planavimo organizatoriams ir rengėjai UAB „Ateivis LT”, tel. (8 675) 4 75 96, info@ateivis.lt. 
Apie detaliojo plano viešą svarstymą informuosime vėliau.

2013-07-26
Informuojame apie pradedamą rengti Kauno r. sav., Samylų sen., Dubravų k., Samylų g. 89, sklypo kad. Nr. 5280/0010:500 detalųjį planą. 
Planavimo tikslas: žemės sklypo padalijimas į 3 (tris) sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Detaliojo plano organizatorė D. Grinkevičienė, tel. (8 653) 3 25 27. 
Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti planavimo organizatorei ir rengėjai UAB „Ateivis LT”, tel. (8 675) 4 75 96, info@ateivis.lt. 
Apie detaliojo plano viešą svarstymą informuosime vėliau.

2013-07-26
Informuojame apie pradedamą rengti Kauno r. sav., Alšėnų sen., Dievogalos k., sklypo kad. Nr. 5247/0018:121 detalųjį planą. 
Planavimo tikslas: sklypo padalijimas ir atidalinto sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/ vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) ir padalijimas į iki 30 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Detaliojo plano organizatoriai R. Čibirkienė, D. Kovalevskaja, V. Gečaitė, tel. (8 604) 3 67 44. 
Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti planavimo organizatoriams ir rengėjai UAB „Ateivis LT”, tel. (8 675) 4 75 96, info@ateivis.lt. 
Apie detaliojo plano viešą svarstymą informuosime vėliau.

2013-07-24
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą Kauno r. sav., Domeikavos sen., Šakių k., sklypo kadastr. Nr.5217/0014:1156 detalųjį planą.
Planavimo pagrindas – Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis 2013 04 04 Nr. S - 436. 
Planavimo tikslas – sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/ vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) ir padalijimas į iki 4 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamentų nustatymas. 
Detalusis planas bus eksponuojamas Domeikavos seniūnijoje, Saulės g. 1, Kauno r. nuo 2013-07-26 iki 2013-08-09. Viešas susirinkimas vyks ten pat 2013-08-09 10 val. (Dalyvavimas nebūtinas)
Organizatorius – Raimondas Petraitis, tel. 8 674 41878, architektė – Jūratė Vilkauskienė, tel. 8 688 30250, el. p. jurate@projektuojam.lt

2013-07-24
Informuojame, kad parengti „Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano I-ojo pakeitimo“ sprendiniai
Teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas: Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimai: 2010 m. rugpjūčio 26 d.  Nr. TS-286 „Dėl Kauno rajono savivaldybės bendrojo plano 1-ojo keitimo bei jo tikslų nustatymo“ ir 2011 m. kovo 3 d. Nr.TS-106 „Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-ojo keitimo darbų programos patvirtinimo“).
Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, LT–49500 Kaunas, info@krs.lt, tel. (8–37) 305571, faks. (8–37) 305501, www.krs.lt. Informaciją teikia: Urbanistikos skyriaus vedėjo pavaduotojas Marius Torrau, tel. (8-37) 313 782,  el. paštas marius.torrau@krs.lt.
Plano rengėjas: TAEM URBANISTAI, UAB, Smolensko g. 10, LT-03201 Vilnius, tel. (8 5) 2788433, faks. (8 5) 2788789, urbanistai@taemgroup.lt, www.taemgroup.lt. Projekto vadovė dr. Kristina Gaučė, informaciją teikia projekto dalies vadovė Eleonora Grablevskienė, tel. (8 5) 278 8433, el. p. e.grablevskiene@taemgroup.lt.
Planuojama teritorija: Kauno rajono savivaldybės teritorija.
Planavimo tikslai: patikslinti žemės naudojimą pagal pagrindinę žemės naudojimo paskirtį (sužymėti visus patvirtintus specialiuosius ir detaliuosius planus); patikslinti prioritetinės ir neprioritetinės plėtros teritorijas prie gyvenviečių; patikslinti rekreacines ir bendrojo naudojimo teritorijas; patikslinti komercinės paskirties objektų bei pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijas; patikslinti ir sužymėti naudingųjų iškasenų teritorijas; numatyti galimybes ir teritorijas alternatyviai energetikai plėtoti (vėjo jėgainių, saulės baterijų ir t. t.); papildomai įvertinti gamtinį karkasą, pagal rajono plėtros gaires.
Planavimo darbų programa: Numatomi rengimo etapai: parengiamasis, rengimo, sprendinių poveikio vertinimo ir baigiamasis. Darbų atlikimo terminai: planavimo pradžia – 2011 m. gruodis, pabaiga – 2013 m. III ketvirtis. Plano sudėtis: tekstinė ir grafinė dalis. 
Susipažinti su teritorijų planavimo dokumento parengtais sprendiniais bus galima nuo 2013 m. rugpjūčio 2 d. iki rugsėjo 3 d. pas planavimo organizatorių (kreiptis į Urbanistikos skyriaus vedėjo pavaduotoją Marių Torrau - Savanorių pr. 371, Kaunas, tel. (8-37) 313 782,  el. paštas: marius.torrau@krs.lt) ir plano rengėją (projekto dalies vadovę Eleonorą Grablevskienę – TAEM URBANISTAI, UAB, Smolensko g. 10, LT–03201 Vilnius, tel. (8 5) 278 8433, el. p. e.grablevskiene@taemgroup.lt). Nuo 2013 m. rugpjūčio 12 d. iki rugsėjo 3 d. “Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano I-asis pakeitimas” bus viešai eksponuojamas Kauno rajono savivaldybės administracijos patalpose. Viešas susirinkimas visuomenės pareikštiems pasiūlymams ir plano sprendiniams aptarti įvyks 2013 m. rugsėjo 3 d. 10.00 val. Kauno rajono savivaldybės patalpose (Didžiojoje salėje).
Pasiūlymų teikimas: Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu.

2013-07-24
Informuojame apie baigtą rengti detalųjį planą:
Planavimo organizatoriai Romas Nekrašas, Liudmila Nekrašienė, Zofija Nekrašienė (atstovaujami Rimanto Dzindzelėto tel. 8 655 47377), pagal planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartį Nr.S-159 (2013-02-05) informuoja apie baigtą rengti Kauno r. Sav., Domeikavos sen.,Varluvos k. žemės sklypų kad. Nr.5217/0007:476 nr.5217/0007:474 detalųjį planą.
Planavimo tikslas – sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) ir padalijimas į iki 20 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Detalusis planas rengiamas bendrąja tvarka. 
Planuojama sklypų naudojimo paskirtis - bus nustatyta detaliuoju planu
Detaliojo plano rengimo terminas (preliminarus) - Planavimo pradžia – 2013 metų 2 ketvirtis; planavimo pabaiga - 2013 metų 4 ketvirtis
Vieša detaliojo plano ekspozicija vyksta Domeikavos seniūnijos patalpose, Bažnyčios g. 2, Domeikavos k., Domeikavos sen., Kauno r. sav., nuo 2013 m. liepos 22 d. iki viešo susirinkimo pabaigos. Viešas susirinkimas įvyks 2013 m. Rugpjūčio 16d. 16:00val. Bažnyčios g. 2, Domeikavos seniūnijos salėje. 
Dalyvavimas susirinkime nėra privalomas. Jei yra motyvuotų pasiūlymų ar pretenzijų, susijusių su planuojama teritorija, galima raštu jas pateikti planavimo organizatoriui arba rengėjui iki viešo svarstymo su visuomene pabaigos.
Dėl informacijos suteikimo, pasiūlymų ir pageidavimų kreiptis į planavimo organizatorių arba į plano rengėją UAB „Austrėja“ įm.kodas 300038267, atstovaujama direktorės Rasos Ražanskienės, Kaunas Veiverių 134, LT 46352 Tel. 868672279 el.p. rasa.tgs@gmail.com
Detalaus plano rengėjas UAB „Austrėja“ direktorė Rasa Ražanskienė

2013-07-24
Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 149-5420; 2012 Nr. 78-4080), rengiamas žemės sklypo adresu Rūtų g. 55, Pyplių k., Ringaudų sen., Kauno r., formavimo ir pertvarkymo (žemės sklypo suformavimas prie esamų statinių) projektas. 
Žemės sklypo, formavimo ir pertvarkymo projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 (Žin., 1996, Nr. 90-2099).
Planavimo tikslas: naujo kitos paskirties valstybinės žemės sklypo po esamais statiniais (registro Nr. 20/174327) suformavimas.
Planavimo organizatorius: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono skyrius (L. Sapiegos g. 10, LT-44501 Kaunas).
Planavimo iniciatorius: Aldona Kleizienė (Rūtų g. 55, Pyplių k., LT-53456 Kauno r.).
Projekto rengėjas: UAB ”Žemetra” (Savanorių pr. 221-309, LT-02300 Kaunas, tel./faks. 8 37 211810, mob. tel. (8-656) 35762, el. p. zemetra@gmail.com).
Su rengiamo žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto sprendiniais susipažinti galima nuo 2013 m. liepos 29 d. iki 2013 m. rugpjūčio 9 d. projekto rengėjos UAB ”Žemetra” patalpose.
Pasiūlymus ir pastabas dėl žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto sprendinių galima teikti raštu iki 2013 m. rugpjūčio 9 d. projekto iniciatorei Aldonai Kleizienei, arba projekto rengėjai UAB „Žemetra“, šiame skelbime nurodytais adresais.

2013-07-24
Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. Įsakymu Nr.3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas žemės sklypo, Girininkų k., Rokų sen., Kauno r. sav., kadastrinis Nr.5273/0007:83, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – ūkininko sodybos vietos parinkimas.
Projekto organizatorius: Danguolė Subačienė.
Plano rengėjas: Aušra Pleitienė, individuali veikla, adresas: Vasario 16 -sios g.21-5, Teleičių k., Garliavos apyl. sen., Kauno r. sav., tel.: mob. 8 674 02137.
Susipažinti su parengtu projektu, pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui iki 2013 m. rugpjūčio 8 d., Aušra Pleitienė, individuali veikla, adresas: Vasario 16 -sios g.21-5, Teleičių k., Garliavos apyl. sen., Kauno r. sav., tel.: mob. 8 674 02137. , el.paštas pleitiene@gmail.com.
Viešo projekto svarstymo su visuomene susirinkimas vyks 2013 m. rugpjūčio 9 d. 9 val. Vasario 16 -sios g.21-5, Teleičių k., Garliavos apyl. sen., Kauno r. sav., patalpose.

2013-07-24
Informuojame apie pradedamą rengti 0,1912 ha žemės sklypo (kad.Nr.5233/0011:16) Vilniaus g. 54C, Karmėlavos mstl., Karmėlavos sen., Kauno r., detalųjį planą bendrąja tvarka. 
Pareiškėjas: Almantas Pivrikas (atstovaujamas Audronės Banienės), Eugenijus Banys. 
Planavimo tikslas – sklypo būdo, pobūdžio keitimas iš pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos/ pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos į gyvenamosios teritorijos / vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Detaliojo plano rengėjas: UAB „Planuotojai". Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: Vasario 16-osios 8-6, Kaune. Projekto vadovė Laimutė Pėželienė. Informacija telefonu (8-37) 209260, 869730017, 
el.paštas: laima@planuotojai.lt

2013-07-24
Informuojame apie bendrąja tvarka rengiamą Kauno r.sav., Kačerginės sen., Kačerginės mstl., J.Janonio g.86 sklypo, kadastrinis Nr.5230/0002:46, detalųjį planą.
Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, Kaunas tel.:837 305503.
Planavimo tikslas: sklypo teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo (servituto) bei statybos reglamento nustatymas. Detaliojo plano rengimo terminas 2013m.III-2014m.I ketv. 
Plano rengėjas: UAB „MTARCH“, adresas: V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas tel.:8601 36731, el.p.: jurgita.kalvinskaite@gmail.com.
Pasiūlymus ir pageidavimus teikti detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui aukščiau nurodytais adresais.
Vieša ekspozicija rengiama nuo 2013-08-12d. Kauno r. Kačerginės sen. patalpose 10 darbo dienų. 
Viešas svarstymas rengiamas 2013-08-28d. nuo 14val. Kauno r. Kačerginės seniūnijoje. Dalyvavimas neprivalomas.

2013-07-23
Informuojame,kad rengiamas žemės sklypo formavimo projektas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio mėn. 04 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo" taisyklėmis, rengiamas žemės sklypo, esančio Kauno rajone,Vilkijos apylinkių seniūnijoje, Padauguvos kaime, Vyturių g. 11 sklypo formavimo projektas.
Planavimo tikslas – suformuoti sklypą po pastatais.
Planavimo Iniciatorius – Danutė Ramutė Kaminskienė.
Projekto rengėjas – Valstybės Įmonė Valstybės Žemės Fondas Kauno žemėtvarkos skyrius , K. Donelaičio 33, Kaunas. Tel.8-37 223765, el. paštas: mindaugas.arbačauskas@vzf.lt
Susipažinti su rengiamu projektu, pastabas ar pretenzijas galima pareikšti projekto rengėjui . Projektas eksponuojamas projekto rengėjo patalpose , K. Donelaičio 33-411, Kaunas.

2013-07-23
Informuojame, kad rengiamas žemės sklypų Nr.5293/0017:31 ir 5293/0017:30, esančių adresu Paukščių takas 3 ir Paukščių takas 1A SB „Nemunėlis“, Dievogalos k., Zapyškio sen., Kauno r. sav., formavimo ir pertvarkymo projektas. 
Planavimo tikslas: nekilnojamojo turto registre įregistruotų nuosavybės teise turimų žemės sklypų sujungimas suformuojant vieną žemės sklypą.
Planavimo organizatorius: Julius Pilkionis
Projekto rengėjas: UAB „Sweco Hidroprojektas“ A. Strazdo 22, LT-48488 Kaunas, tel. 8 698 81440, el. paštas jurate.buziene@sweco.lt, interneto tinklapis www.hidroprojektas.lt;
Susipažinti su projekto sprendiniais ir pateikti pasiūlymus galima nuo 2013 m. liepos 22 d. iki 2013 m. rugpjūčio 5 d. UAB „Sweco Hidroprojektas“ A. Strazdo 22, LT-48488 Kaunas, tel. 8 698 81440, el. paštas jurate.buziene@sweco.lt, interneto tinklapis www.hidroprojektas.lt;

2013-07-23
Informuojame, kad pradėtas rengti valstybinės žemės sklypo, esančio šalia žemės sklypo, kad. Nr. 5217/0031:189, Pilaitės g. 5, Radikių k., Domeikavos sen., Kauno r. sav., formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas – šalia nuosavybės teise valdomo žemės sklypo, kad. Nr. 5217/0031:189, valstybinės žemės sklypo suformavimas ir sujungimas su minėtu sklypu.
Planavimo organizatorius – NŽT prie ŽŪM Kauno rajono skyrius.
Planavimo iniciatorius – Aušra Paliukaitienė, Sigitas Paliukaitis
Projekto rengėjas: IĮ “Geotopas”, buveinės adresas: Vinčų g. 5-16, Kaunas, tel. 8 618 80396.
Susipažinti su projekto sprendiniais galima nuo 2013.07.25 iki 2013.08.08 projekto
rengėjo patalpose.

2013-07-23
Informuojame apie rengiamą žemės sklypo planą,prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.Planavimo tikslas-suformuoti naudojamą valstybinės žemės sklypą,esamiems 
statiniams eksploatuoti adresu Kauno raj.Ežerėlio m. Miško g.135
Planavimo organizatoriai: Violeta Drigotienė
Projekto rengėjas.G.Balevičiaus individuali įmonė, Butrimonių g.5-101, Kauno m. tel.868719287
Susipažinti su parengtu žemės sklypo planu galima nuo 2013-07-24 d.iki 2013-08-05d
Viešas projekto svarstymas vyks 2013-08-05. 11val. G.Balevičiaus individualios įmonės patalpose Butrimonių g.5-101,Kaunas.
Motyvuotus pasiūlymus galima teikti projekto rengėjui arba Kauno r. savivaldybės administracijai (Savanarių pr.371,Kaunas) iki projekto svarstymo pabaigos.

2013-07-23
Informuojame, kad bendrąja tvarka parengtas, Kauno r. sav., Užliedžių sen., Giraitės k., Alksnių g.8 (kadastrinis Nr. 5283/0006:53 plotas 0,1878 ha) detalusis planas.
Planavimo tikslas – sklypo padidinimas, prijungiant iki 0,04 ha įsiterpusio laisvo valstybinės žemės ploto, padalijimas į 2 (du) sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Planavimo organizatoriai – Rimantas Stasiulionis,tel. nr.868723095.
Su projektu galima susipažinti nuo 2013 07 29 rengėjo adresu.
 Vieša ekspozicija vyks nuo 2013-08-12 iki 2013-08-27. Viešo susirinkimo pradžia 2013-08-27, 9.00 val., rengėjo adresu, UAB „ARESA“ patalpose, Draugystės g.19, Kaune, tel. 8 606 16668, el. p. aresakaunas@gmail.com. Raštiški pasiūlymai priimami iki viešo susirinkimo pabaigos. Dalyvavimas viešame svarstyme nėra privalomas.

2013-07-23
Informuojame apie strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos išvadą.
Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas, tel. (8 37) 30 55 02, faks. (8 37) 31 37 97, el. p. administratorius@krs.lt, www.krs.lt.
Informaciją teikia Urbanistikos skyriaus vedėjo pavaduotojas Marius Torrau, tel. (8 37) 30 55 79, faks. (8 37) 31 37 97, el. p.  marius.torrau@krs.lt.
Plano rengėjas: UAB „TAEM URBANISTAI”, Smolensko g. 10, LT-03201 Vilnius, tel. (8 5) 27 88 433, faks. (8 5) 27 88 789, el. p.: urbanistai@taemgroup.lt, www.taemgroup.lt. Plano vadovė: Vita Salapėtienė.
Plano pavadinimas: „Kauno rajono turizmo plėtros teritorijų vystymo iki 2020 m. specialusis planas“ (teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas – 2010 m. lapkričio 25 d. Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. TS-425).
Planuojama teritorija: Kauno rajono savivaldybės teritorija.
Planavimo tikslai ir uždaviniai: išanalizuoti ir įvertinti turizmo plėtros galimybes Kauno rajone (iki 2020 m.) ir numatyti tolimesnes turizmo vystymo gaires, prioritetus, kryptis bei priemones siekiant sukurti racionalų turizmo paslaugų objektų tinklą bei šių paslaugų struktūrą ir įvairovę, racionaliai naudoti, atkurti ir gausinti turizmo ir rekreacijos išteklius; nustatyti turizmo vystymo kryptis ir priemones siekiant intensyvinti vietinį ir atvykstamąjį turizmą tiek į Kauno rajoną, tiek į Lietuvą; numatyti ir įvertinti Kauno rajono turizmo plėtros arealus (centrus) bei jų vystymo etapiškumą; numatyti priemones užtikrinančias darnių Kauno rajono teritorijų plėtrą, tenkinant visuomenės poreikius ir suderinti valstybės, savivaldybių, įmonių, fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių, plėtojančių turizmo paslaugas, veiksmus, saugant gamtos, kultūros paveldo ir rekreacijos išteklius; išnagrinėti ir įvertinti galimybes atstatyti kurortinių vietovių statusą Kulautuvos ir Kačerginės gyvenamosiose vietovėse; įvertinti bendrojo teritorijų planavimo dokumentų ar kitų specialiųjų planų sprendinius turizmo srityje; išnagrinėti ir įvertinti visus turimus savivaldybės dokumentus turizmo srityje (studijos, schemos ir pan.); įvertinti investicinę aplinką, numatomas investicijų skatinimo priemones plėtoti turizmo ir rekreacinę veiklą Kauno rajone; numatyti investicijų poreikį ir finansavimo šaltinius viešosios turizmo infrastruktūros vystymui bei išnagrinėti valstybės ir savivaldybės biudžeto galimybes teirzimo plėtrai Kauno rajone; atlikti turizmo ir poilsio paslaugų bei pramogų potencialo vertinimą; atlikti gamtos ir kultūros paveldo išteklių vertinimą turizmo ir rekreacijos tikslams; parengti turizmo plėtros galimybių SWOT analizę.
Planavimo darbų programa: 
Numatomi rengimo etapai: parengiamasis, teritorijų planavimo dokumento rengimo, sprendinių pasekmių vertinimo ir baigiamasis.
Darbų atlikimo terminai (preliminarūs): Planavimo pradžia – 2012 m. IV ketvirtis, pabaiga – 2014 m. I ketvirtis.
Plano sudėtis: tekstinė ir grafinė dalis.
Specialusis planas rengiamas, svarstomas, derinamas ir tvirtinamas bendrąja tvarka. Vadovaujantis Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimo Nr. 967 (Žin., 2004, Nr. 130-4650) 17 punktu, informuojame apie Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. ĮS-1274 „Dėl Kauno rajono turizmo plėtros teritorijų vystymo iki 2020 m. specialiojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo“ priimtą sprendimą nerengti Kauno rajono turizmo plėtros teritorijų vystymo iki 2020 m. specialiojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo.
Norint susipažinti su sprendimo priėmimo motyvais, prašome kreiptis į Planavimo organizatorių arba Plano rengėją (aukščiau nurodytais kontaktais).
Pasiūlymų teikimas: Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumentų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu.

2013-07-19
Informuojame, apie rengiamą žemės sklypo Kunigiškių g.13, Neveronių k., Neveronių sen., Kauno r.sav., (apie 0,1180ha) formavimo ir pertvarkymo projektą.
Planavimo tikslas – naudojamo kitos paskirties ( naudojimo būdas-gyvenamosios teritorijos) valstybinės žemės sklypo po gyvenamuoju namu (unikalus Nr.5298-1014-3018) ir kitais priklausiniais suformavimas.
Projekto rengėjas: UAB „Geomastas“ . 
Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2013 m. liepos mėn. 22d. 10 d.d. Susipažinti su projektu prašome įmonės patalpose , adresu : Kuršių g.7 , Kaunas. (tel. 8 657 63440, el p. geomastas4@geomastas.lt).

2013-07-19
Informuojame apie parengtą J.Lukšos g.32, Garliavoje žemės sklypo planą, prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui. 
Planavimo tikslas – naudojamo valstybinės žemės sklypo prie pastatų J.Lukšos g.32, Garliavos m., suformavimas esamiems pastatams eksploatuoti. Planuojamas naudojimo būdas - gyvenamosios teritorijos, planuojamas naudojimo pobūdis - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos. 
Pareiškėjai: Genė Navikauskienė, Dalė Mackelienė. 
Planavimo pagrindas: 2013-02-25 Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr ĮS-275" Dėl leidimo pradėti rengti žemės sklypo planą , prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui " ir Kauno r. sav. administracijos Urbanistikos skyriaus sklypo plano rengimo reikalavimai Nr PUS-701, 2013-02-27.
Plano rengėjas - UAB "Geomastas", R.Daugintienė tel.mob. 8-657-63440.
Adresas korespondencijai: Kuršių g.7 , 48107 Kaunas
Susipažinti su parengtu žemės sklypo planu nuo 2013-07-22 iki 2013-08-02 galima plano rengėjo patalpose adresu Kuršių g.7,203 kab.(4 įėjimas), Kaune.

2013-07-19
Informuojame apie pradedamą rengti žemės sklypo Kauno r. sav. Vilkijos sen., Vilkijos m., Vydūno al. 33, planą, prilyginamą detaliojo planavimo dokumentui.
Planavimo tikslas – kitos paskirties žemės sklypo padalijimas.
Iniciatorius: Kristina Bandzienė, Audronė Pečiulaitienė, Antanas Šarūnas Unikauskas, Renata Arciškevičiūtė, Marija Aldona Marušauskienė, Algirdas Unikauskas.
Plano rengėjas: UAB „GBK archstudija“, PV Giedrė Balčiūnaitė-Kareniauskienė, adresas – Rotušės a. 26, Kaunas, tel. 8 612 67353, el. paštas: info@gbkarchstudija.lt. 
Planavimo pagrindas – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl pradedamo rengti žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui 2013 liepos 1d. Nr. ĮS-1194.
 Dėl informacijos suteikimo, pasiūlymų ir pageidavimų kreiptis nuo 2013 m. liepos 22 d. iki rugpjūčio 2 d. į plano rengėją.  Pasiūlymus dėl žemės sklypo plano sprendinių galima teikti Kauno rajono savivaldybės administracijai (Savanorių pr. 371, Kaunas): ne vėliau iki 2013 m. rugpjūčio 2d.

2013-07-19
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti žemės sklypo Kauno r. sav., Alšėnų sen., Narsiečių k., sklypo kadastrinis Nr. 5247/0009:564, detalųjį planą, pagal 2013-03-04 Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pasirašytą 
Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartį Nr. S-238. Planavimo tikslas pakeisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos / vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), sklypą padalyti į iki 4 sklypų, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą bei statybos reglamentą. 
Planavimo organizatoriai UAB „Bioline Transport Service“, L. Palianskienė, R. Zalepūgienė, V. Zalepūga, D. Tamušauskaitė, V. Sabaliauskienė. Tel. pasiteirauti 8682 14892.

2013-07-19
Informuojame, kad bendrąja tvarka yra parengtas žemės sklypo Kauno r. sav., Alšėnų sen., Narsiečių k., sklypo kadastrinis Nr. 5247/0009:564, detalusis planas, kurio tikslas pakeisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos / vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), sklypą padalyti į iki 4 sklypų, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą bei statybos reglamentą. Rengiant detalųjį planą strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas. Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galite nuo 2013-07-25 iki 2013-08-26 Kauno rajono Alšėnų seniūnijoje. 
Detaliojo plano sprendinių viešas aptarimas įvyks UAB „Bioline Transport Service“ patalpose K. Donelaičio g. 62/Putvinskio g. 53, Kaunas, 2013-08-26, 11 val. 
Pasiūlymus raštu dėl detaliojo plano sprendinių galite siųsti adresu K. Donelaičio g. 62/Putvinskio g. 53, Kaunas, arba pateikti viešo susirinkimo dieną iki viešo aptarimo pabaigos.
 Detaliojo plano organizatoriai UAB „Bioline Transport Service“, L. Palianskienė, R. Zalepūgienė, V. Zalepūga, D. Tamušauskaitė, V. Sabaliauskienė. Tel. pasiteirauti 8682 14892.

2013-07-19
Informuojame apie 2013-07-16 parengtą Kauno r.sav., Užliedžių sen., Naujųjų Muniškių k. esančių sklypų (kad. Nr.5283/0001:341, 5283/0001:71) Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvadą Nr. 62/(PAV)-D2-2334 planuojamai ūkinei veiklai.
Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: UAB „Architektūra ir dizainas“, V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, tel 8657 88805.
Informacijos pateikėja: UAB "MTARCH", V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, tel.: 8675 31588, el.p.: aurelijai.grikstaitei@gmail.com
Atrankos išvadą pateikusi institucija: Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas (RAAD) prie AM, Rotušės a. 12, Kaunas. tel.: 837 320704.
Planuojamos veiklos pavadinimas: Statinių, skirtų baldų gamybai, surinkimui ir sandėliavimui, statyba.
Priimta atrankos išvada: poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.
Susipažinti su PŪV PAV atrankos dokumentais bei išvada galima informacijos pateikėjos, veiklos užsakovo ar atrankos išvadą pateikusios institucijos patalpose. Raštiškus pasiūlymus ar pretenzijas (jei tokių bus) galima teikti veiklos užsakovui, Kauno RAAD 20 darbo dienų po paskelbimo nurodytais adresais.

2013-07-19
Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo esančio Eigirgalos k., Domeikavos sen., Kauno raj. sav.,kadastro Nr.5217/0006:92, plotas 5,7172 žemės sklypo formavimo pertvarkymo projektas. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės viešojo svarstymo teritorijų planavimo procese tvarka.
Susipažinti su projekto sprendiniais kviečiame atvykti adresu Kadagių g. 26-42, Pagiriai , Vilniaus rajone nuo šių metų liepos 18 d. iki liepos 31 d., 8.00- 17.00 val., apie atvykimą iš anksto informavus telefonu 869809564.
Planavimo tikslas: Padalinti sklypą, suformuojant du atskirus sklypus pagal registro išraše nurodytas dalis.
Planavimo organizatorius: UAB“Ūkio banko rizikos kapitalo valdymas‘‘ ir Valdas Simonavičius.
Projekto rengėjas: UAB“Gaberland“, Kadagių g.26-42, Pagiriai, Vilniaus raj. Tel. nr. 869809564

2013-07-19
Informuojame apie baigiamą rengti detalųjį planą adresu K. Donelaičio g. 2A, Garliavos m., Garliavos sen., Kauno r. sav., (kadastrinis Nr. 5223/0011:468).
Detaliojo plano rengimo pagrindas – Kauno r. sav., administracijos direktoriaus 2013-03-27 d. įsakymas Nr. ĮS-470 „Dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“. Planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti DP-147, 2013-05-06.
Planavimo tikslas – Žemės sklypo naudojimo būdo ir pobūdžio keitimas iš (inžinerinės infrastruktūros teritorijos / susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statybos) į (komercinės paskirties objektų teritorijos / prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos) teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Sklype numatoma komercinė paskirtis, prekyba.
Detaliojo plano rengimo terminas - (preliminarus) 2013 II ketv.-2013 IV ketv.
Planavimo organizatorius- Edita Šerniuvienė, Dainius Šernius tel. Nr. 8 682 37211.
Detaliojo plano rengėja- R. Paliulytė, adresas: Lazdynėlių g. 2-14, Kaunas, tel. Nr. 8 618 14001, el.paštas: raimondapaliulyte@gmail.com. 
Vieša sprendinių ekspozicija vyks nuo 2013-08-08 d. iki 2013-08-23 d. imtinai Garliavos seniūnijoje, Vytauto g. 62, Garliavoje, Kauno r. Viešas susirinkimas numatytas 2013-08-23 d. 13 val. Garliavos seniūnijos patalpose.
Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento visuomenė gali teikti raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu planavimo organizatoriui ir/arba plano rengėjui.

2013-07-19
Informuojame, kad rengiamas 0,0487 ha žemės sklypo, esančio Paukščių takas 3 ir Paukščių takas 1A SB „Nemunėlis“, Dievogalos k., Zapyškio sen., Kauno r. sav., formavimo ir pertvarkymo projektas. 
Planavimo tikslas: nekilnojamojo turto registre įregistruotų nuosavybės teise turimų žemės sklypų sujungimas suformuojant vieną žemės sklypą.
Planavimo organizatorius: Julius Pilkionis
Projekto rengėjas: UAB „Sweco Hidroprojektas“ A. Strazdo 22, LT-48488 Kaunas, tel. 8 698 81440, el. paštas jurate.buziene@sweco.lt, interneto tinklapis www.hidroprojektas.lt;
Susipažinti su projekto sprendiniais ir pateikti pasiūlymus galima nuo 2013 m. liepos 22 d. iki 2013 m. rugpjūčio 5 d. UAB „Sweco Hidroprojektas“ A. Strazdo 22, LT-48488 Kaunas, tel. 8 698 81440, el. paštas jurate.buziene@sweco.lt, interneto tinklapis www.hidroprojektas.lt;

2013-07-17
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Ilgakiemio k., sklypų (kad. Nr. 5260/0011:557) ir (kad. Nr. 5260/0011:559) detalųjį planą, pagal 2013 05 27 Kauno r. sav. administracijos direktoriaus pasirašytą 
Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartį Nr. S-729. 
Planavimo tikslas žemės sklypų sujungimas, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Planavimo organizatoriai M.Acus. 
Detaliojo plano rengėjas UAB „Georaimonda“, Vytauto pr. 43A, Kaunas, tel. 860545942

2013-07-17
Informuojame, kad bendrąja tvarka yra parengtas Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Ilgakiemio k., sklypų (kad. Nr. 5260/0011:557) ir (kad. Nr. 5260/0011:559) detalusis planas, kurio tikslas žemės sklypų sujungimas, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Rengiant detalųjį planą strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas. Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galite nuo 2013 07 29 iki 2013 08 26 Kauno r. Garliavos apyl. sen. ir detaliojo plano rengėjo UAB „Georaimonda“ patalpose, Vytauto pr. 43A, Kaune. Sprendinių viešas aptarimas įvyks UAB „Georaimonda“ patalpose, 2013 08 27, 10 val. 
Pasiūlymus raštu galite siųsti rengėjui nurodytu adresu arba pateikti viešo susirinkimo dieną iki viešo aptarimo pabaigos. 
Planavimo organizatoriai M. Acus. Detaliojo plano rengėjas UAB „Georaimonda“, tel. 860545942

2013-07-17
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Ilgakiemio k., sklypų (kadastrinis Nr. 5260/0011:557) ir (kadastrinis Nr. 5260/0011:559) detalųjį planą, pagal 2013 05 27 Kauno r. sav. administracijos direktoriaus pasirašytą Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartį Nr. S-729. 
Planavimo tikslas žemės sklypų sujungimas, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Planavimo organizatoriai M.Acus. 
Detaliojo plano rengėjas UAB „Georaimonda“, Vytauto pr. 43A, Kaunas, tel. 860545942

2013-07-17
Informuojame, kad bendrąja tvarka yra parengtas Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Ilgakiemio k., sklypų (kadastrinis Nr. 5260/0011:557) ir (kadastrinis Nr. 5260/0011:559) detalusis planas, kurio tikslas žemės sklypų sujungimas, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Rengiant detalųjį planą strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas. Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galite nuo 2013 07 29 iki 2013 08 26 Kauno r. Garliavos apyl. sen. ir detaliojo plano rengėjo UAB „Georaimonda“ patalpose, Vytauto pr. 43A, Kaune. Sprendinių viešas aptarimas įvyks UAB „Georaimonda“ patalpose, 2013 08 27, 10 val. 
Pasiūlymus raštu galite siųsti rengėjui nurodytu adresu arba pateikti viešo susirinkimo dieną iki viešo aptarimo pabaigos. 
Planavimo organizatoriai M. Acus. 
Detaliojo plano rengėjas UAB „Georaimonda“, tel. 860545942

2013-07-17
Informuojame apie pradedamą rengti žemės sklypo Kauno r. sav., Raudondvario sen., Raudondvario k., Didvyrių g. 17 (kad. Nr. 5270/0008:1007) detalųjį planą. 
Detaliojo plano rengimo pagrindas – sutartis dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo Nr. S-431, 2012-04-04; Planavimo sąlygų sąvadas 2013-05-06, Nr. DP-145. 
Planuojamas žemės sklypas (teritorija), pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis, naudojimo būdas ir pobūdis – Kauno r. sav., Raudondvario sen., Raudondvario k., Didvyrių g. 17., sklypo kad. Nr. 5270/0008:1007. Sklypo plotas 0,3494 ha. Sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – žemės ūkio, naudojimo būdas ir pobūdis – kiti žemės ūkio paskirties sklypai. 
Planavimo tikslai ir uždaviniai bei numatoma veikla – žemės sklypo teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. (nekeičiant žemės naudojimo paskirties). 
Detaliojo plano rengimo terminas (preliminarus) – planavimo pradžia – 2013 II pusmetis, pabaiga – 2014 I pusmetis. 
Planavimo organizatorius: 
Tomas Maksvytis, Jurgita Žiūrienė, Saulius Žiūras. Tel. 865406119. 
Detaliojo plano rengėjas – PV Gintarė Čėsnaitė, mob. Nr. 8 66375231; el. paštas: gintares.c@gmail.com; adresas: Rotušės a.11, Kaunas. 
Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti detaliojo plano rengėjui. Apie teritorijų planavimo dokumentų sprendinių aptarimo, viešos ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai

2013-07-17
Informuojame apie pradedamą rengti detalųjį planą adresu K. Donelaičio g. 2A, Garliavos m., Garliavos sen., Kauno r. sav., (kadastrinis Nr. 5223/0011:468).
Detaliojo plano rengimo pagrindas – Kauno r. sav., administracijos direktoriaus 2013-03-27 d. įsakymas Nr. ĮS-470 „Dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“. Planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti DP-147, 2013-05-06.
Planavimo tikslas – Žemės sklypo naudojimo būdo ir pobūdžio keitimas iš (inžinerinės infrastruktūros teritorijos / susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statybos) į (komercinės paskirties objektų teritorijos / prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos) teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Sklype numatoma komercinė paskirtis
Detaliojo plano rengimo terminas - (preliminarus) 2013 II ketv.-2013 IV ketv.
Planavimo organizatorius- Edita Šerniuvienė, Dainius Šernius tel. Nr. 8 682 37211.
Detaliojo plano rengėja- R. Paliulytė, adresas: Lazdynėlių g. 2-14, Kaunas, tel. Nr. 8 618 14001, el.paštas: raimondapaliulyte@gmail.com. Apie teritorijų planavimo dokumentų sprendinių aptarimo, viešos ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.
Dėl pageidavimų, pasiūlymų ir informacijos kreiptis į organizatorių arba rengėją.

2013-07-17
Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo esančio 5250/0011:1189, skl nr. 377-1-1-2, Poderiškių k., Ringaudų sen., Kauno r. sav., planas, kaimo plėtros žemėtvarkos projekto ūkininko sodybos vietai parinkti. 
Planas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka. 
Planavimo tikslas: parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko ūkio sodybos vietai parinkti.. 
Planavimo organizatorius: Gediminas Galdikas. 
Projekto rengėjas: UAB "INVENTORA" tel.: 865913761, susipažinti su projektu ir teikti pasiūlymus galima adresu: K. Donelaičio g. 78-10, Kaunas nuo liepos men. 17d. iki liepos 30 d., darbo dienomis 8:30 - 17:30 val.

2013-07-17
Informuojame apie pradedamą rengti 0,1912 ha žemės sklypo (kad.Nr.5233/0011:16) Vilniaus g. 54C, Karmėlavos mstl., Karmėlavos sen., Kauno r., detalųjį planą bendrąja tvarka. 
Pareiškėjas: Almantas Pivrikas (atstovaujamas Audronės Banienės), Eugenijus Banys. 
Planavimo tikslas – sklypo būdo, pobūdžio keitimas iš pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos/ pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos į gyvenamosios teritorijos / vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Detaliojo plano rengėjas: UAB „Planuotojai". Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: Vasario 16-osios 8-6, Kaune. Projekto vadovė Laimutė Pėželienė. Informacija telefonu (8-37) 209260, 869730017, 
el.paštas: laima@planuotojai.lt

2013-07-17
Informuojame apie 2013-07-10 parengtą Kauno r.sav., Babtų sen., Gaižuvėlės k. esančio žemės sklypo (kad.Nr.5263/0010:153) planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvadą Nr.60/(PAV)-D2-2303.
Informacijos pateikėjas: UAB "MTARCH", V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, tel.: 8675 31588, el.p.: aurelijai.grikstaitei@gmail.com
Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: Kauno raj.sav. administracija, Savanorių pr. 371, Kaunas, tel 837 305571.
Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: turizmo ir laisvalaikio objektų statyba.
Atrankos išvadą pateikusi institucija: Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas (RAAD) prie AM, Rotušės a. 12, Kaunas. tel.: 837 320704.
Priimta atrankos išvada: poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.
Susipažinti su PŪV PAV atrankos dokumentais bei išvadomis galima informacijos pateikėjo, ūkinės veiklos užsakovo ar atrankos išvadą pateikusios institucijos patalpose. Raštiškus pasiūlymus ar pretenzijas (jei tokių bus) galima teikti ūkinės veiklos užsakovui, Kauno RAAD 20 darbo dienų po paskelbimo nurodytais adresais.

2013-07-17
Informuojame apie Kauno laisvosios ekonominės zonos teritorijos specialiojo plano 1-ojo keitimo strateginį pasekmių aplinkai vertinimą (SPAV)
Plano pavadinimas, rengimo pradžia ir tikslas:
Kauno laisvosios ekonominės zonos teritorijos specialiojo plano 1-asis keitimas rengiamas remiantis Kauno rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 22 d. sprendimas Nr. TS-399 „Dėl Kauno laisvosios ekonominės zonos teritorijos specialiojo plano 1-ojo keitimo rengimo“.
Planavimo organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, 49500 Kaunas, tel. (8 37) 305503, faksas (8 37) 313797, el.p.: administratorius@krs.lt, internetinė svetainė: www.krs.lt.
Specialiojo plano ir SPAV dokumento rengėjas – UAB „Sweco Lietuva“, V. Gerulaičio g. 1, 08200 Vilnius, tel. (8 5) 219 6574, faks. (8 5) 2617507, el. p. info@sweco.lt, www.sweco.lt.
Informuojame, kad 2013 m. vasario 18 d. raštu Nr. SD-419 planavimo organizatorius patvirtino Kauno laisvosios ekonominės zonos teritorijos specialiojo plano 1-ojo keitimo sprendinius.
Išsamiai susipažinti su patvirtintu planu, su motyvais, lėmusiais alternatyvos pasirinkimą bei su plano įgyvendinimo pasekmių monitoringo priemonėmis, o taip pat su informacija, kaip į planą buvo integruoti aplinkos apsaugos klausimai, kaip buvo atsižvelgta į SPAV ataskaitoje pateiktą informaciją, SPAV subjektų išvadas, visuomenės pasiūlymus galima planavimo organizatoriaus arba specialiojo plano ir SPAV dokumento rengėjo būstinėse aukščiau nurodytais adresais per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo.

2013-07-17
Informuojame, kad pradėtas rengti žemės sklypo, kad. Nr. 5263/0011:317, Vikūnų k.18 ., Babtų sen., Kauno r.sav., formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas – nuosavybės teise turimo žemės sklypo padalijimas, suformuojant du žemės sklypus: žemės ūkio paskirties ir kitos paskirties.
Planavimo organizatoriai –Irena Dichavičienė 
Projekto rengėjas: Jolitos Zigmantienės įmonė adresas Naujakurių g. 3, Raudondvario k., Kauno r. sav. Vadovas Jolita Zigmantienė ( tel. 8- 611 -16858, el p. jolitaraud@gmail.com).
Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2013-08-01 d. 10 d.d. bei viešas projekto svarstymas vyks 2013-08-19 d. 9 val. įmonės patalpose.

2013-07-17
Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004m. Rugpjūčio 11d. Įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgivendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas žemės sklypo, kad. Nr. 5250/0012:45 Gaižėnų k., Ringaudų sen., Kauno r.sav. (Noreikiškių k.v.) , kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti . Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka. 
Planavimo tikslas: Ūkininko sodybos vietos suformavimas.
Planavimo organizatorius: Edvinas Morozas gyv. Apynių g.19-10, Kaunas tel. 8 -612-00701 
Projekto rengėjas: Jolitos Zigmantienės įmonė adresas Naujakurių g. 3, Raudondvario k., Kauno r. sav. Vadovas Jolita Zigmantienė ( tel. 8- 611 -16858, el p. jolitaraud@gmail.com).
Pasiūlymus teikti sklypo savininkui ir projekto rengėjui iki 2013 m. rugpjūčio 16 d. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2013 m. rugpjūčio 1 d. 10 darbo dienų , bei viešas projekto susirinkimas numatomas 2013 m. rugpjūčio mėn. 19 d. 9 val. įmonės patalpose , adresu Naujakurių g.3 , Raudondvario k. Kauno r.sav.

2013-07-17
Informuojame, kad yra parengtas nuosavybės teise Juliui Gudui priklausančio žemės sklypo (Kauno r. sav., Užliedžių sen., Sausinės k., Sausinės g. 2, kad. Nr. 5203/0010:4 Babtų k.v.) detalusis planas.
Detaliojo planavimo pagrindas: sutartis „Dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“ 2012-12-05 reg. Nr. S-1432; Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“ 2012 m. lapkričio 14 d. Nr. ĮS-1870 ir „Planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti“ 2013 m. vasario 1 d. Nr. DP-35.
Planuojamos teritorijos adresas – Kauno r. sav., Užliedžių sen., Sausinės k., Sausinės g. 2. 
Planuojamos teritorijos plotas –1,1100 ha. 
Planavimo tikslai ir uždaviniai bei numatoma veikla: sklypo naudojimo būdo, pobūdžio keitimas iš kitos (kitai specialiai paskirčiai) į pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos (pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos, sandėliavimo statinių statybos), komercinės paskirties objektų teritorijos (prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymo. 
Su teritorijos detaliojo planavimo sprendiniais, nuo 2013m. liepos 17d. iki 2013 m. rugpjūčio 14d., galima susipažinti Užliedžių seniūnijos patalpose pirmojo aukšto koridoriuje (Ledos g.2, Užliedžių k., Užliedžių sen., Kauno r. sav.). Paaiškinimus dėl teritorijos detaliojo planavimo sprendinių galima gauti iš teritorijos detaliojo plano rengėjo, UAB “Savi architektai“ projektų vadovo Vido Vaksmano, tel. Nr. 8 612 34012).
Pasiūlymai, pageidavimai ir galimi skundai, dėl teritorijos detaliojo planavimo projektinių sprendinių, teikiami raštu UAB “Savi architektai“ direktoriui (Laisvės al. 101A, Kaunas, tel. Nr. 8-612-34012, el.p. saviarchitektai@gmail.com) ir/ arba visoms teritorijų detaliuosius planus derinančioms institucijoms.
Informuojame, kad 2013m. rugpjūčio 16d., Užliedžių seniūnijos patalpose (Ledos g.2, Užliedžių k., Užliedžių sen., Kauno r. sav.), nuo 10.00 val. iki 11.00 val. įvyks Juliui Gudui priklausančio žemės sklypo detaliojo plano sprendinių viešo svarstymo su visuomene posėdis.

2013-07-17
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti žemės sklypų Kauno r. sav., Neveronių sen., Pabiržio k., sklypų kadastriniai Nr. 5233/0013:304, 5233/0013:392 detalųjį planą. 
Planavimo organizatoriai: Vasca Urbonavičienė, Olga Ogživailienė, Fekcista Burnajeva, Varpo g. 6-19, Kaunas, tel.: 865521402;
Planavimo tikslas: Sklypo kadastrinis Nr. 5233/0013:304 pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) ir padalijimas, sklypo 5233/0013:392 padalijimas, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas (viso iki 14 sklypų).
Plano rengėjas: UAB „KA sprendimai“, adresas Žemaičių g. 15A, Kaunas, tel.: 8 683 36551 el.p.: kasprendimai@gmail.com
Pasiūlymus ir pageidavimus teikti detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui aukščiau nurodytais adresais.
Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galima per visą planavimo laikotarpį iki viešo svarstymo plano rengėjo patalpose.
Apie viešą ekspoziciją bei kitas viešumo procedūras papildomai bus informuojama interneto svetainėje www.krs.lt, informaciniame stende prie planuojamos teritorijos bei spaudoje.

2013-07-17
Informuojame, apie rengiamą žemės sklypo Kunigiškių g.13, Neveronių k., Neveronių sen., Kauno r.sav., (apie 0,1180ha) formavimo ir pertvarkymo projektą.
Planavimo tikslas – naudojamo kitos paskirties ( naudojimo būdas-gyvenamosios teritorijos) valstybinės žemės sklypo po gyvenamuoju namu (unikalus Nr.5298-1014-3018) ir kitais priklausiniais suformavimas.
Projekto rengėjas: UAB „Geomastas“ . Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2013 m. liepos mėn. 22d. 10 d.d. Susipažinti su projektu prašome įmonės patalpose , adresu : Kuršių g.7 , Kaunas. (tel. 8 657 63440, el p. geomastas4@geomastas.lt).

2013-07-12
Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11d. Įsakymu Nr.3D—476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ rengiamas žemės sklypo, kadastrinis Nr. 5203/0004:112, esančio Gailiušių k., Babtų sen., Kauno raj., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.
Planavimo tikslas – ūkininko sodybos vietos pasirinkimas - t.y. plotas, gyvenamosios paskirties pastatui su pagalbinio ūkio ir kitos paskirties pastatais reikalingais ūkininko veiklai vykdyti.
Projekto organizatorius – Raimundas Pažėra, gyv. Pavasario 13, Babtų mstl., Kauno r.sav. Tel. 8 685 33070.
Projekto rengėjas – VĮ Valstybės žemės fondo Kauno žemėtvarkos skyrius, K. Donelaičio g. 33, Kaunas, tel.. 8-37-223765 el. paštas: inesa.kolesnikoviene@vzf.lt
Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui nuo 2013m.liepos 15d. iki 2013m. liepos 29 d.. Projektas eksponuojamas projekto rengėjo bei organizatoriaus patalpose.

2013-07-12
Informuojame
kad pradėtas rengti žemės sklypo, kadastrinis Nr.5247/0018:41 Digrių k., Alšėnų sen., Kauno r.sav., formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas –bendrosios dalinės nuosavybės teise turimo žemės sklypo dalių atidalijimas, bei Janinos Navickienės atidalintos dalies padalijimas, iš viso suformuojant šešis sklypus.
Projekto organizatoriai –Vytautas Bagdonas, Elena Gražina Kunigonienė, Janina Navickienė, Nijolė Irena Pučinskienė.
Projekto rengėjas: Jolitos Zigmantienės įmonė adresas : Naujakurių g. 3, Raudondvario k., Kauno r. sav. Vadovas Jolita Zigmantienė ( tel. 8- 611 -16858, el p. jolitaraud@gmail.com).
Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2013-07-29 d. 10 d.d. bei viešas projekto svarstymas vyks 2013-08-12 d. 9 val. įmonės patalpose.

2013-07-12
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtus sklypų Kauno r. sav., Karmėlavos sen. Ramučių k., detaliuosius planus: 
1) sklypo Vijoklių g. 2A (kad.Nr.5233/0009:328). Planavimo tikslas: iki 0,05 ha įsiterpusio laisvo valstybinės žemės ploto prijungimas prie sklypo, būdo, pobūdžio, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
2) sklypo Vijoklių g. 4 (kas.Nr.5233/0009:190). Planavimo tikslas: iki 0,04 ha įsiterpusio laisvo valstybinės žemės ploto prijungimas, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Abiejų detaliųjų planų organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracija, planavimo finansuotojai: Valdas Navickas ir Rimantas Navickas, gyv. Vijoklių g. 4, Ramučių k., Kauno r., tel. 861638034. 
Rengėjas: D.Šarakauskas, Nepriklausomybės a. 7-5, Kaunas, tel.:(8-37)321886, www.dsarchitektai.lt, el.p.:info@dsarchitektai.lt. 
Numatomas planavimo terminas – 2013 m. II pusmetis. 
Viešas svarstymas su visuomene įvyks rengėjo patalpose, adresu Nepriklausomybės a. 7-5, Kaune, 2013 m. rugpjūčio 12 d. 13 val. Su projekto sprendiniais susipažinti galima rengėjo patalpose. Vieša ekspozicija vyks Karmėlavos seniūnijoje 10 darbo dienų iki susirinkimo. Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas galima teikti iki susirinkimo pabaigos organizatoriui arba rengėjui.

2013-07-12
Informuojame, kad supaprastinta tvarka yra parengtas žemės sklypo Nr. 3-2, Vainatrakio k., Taurakiemio sen., Kauno raj., sklypo kadastrinis adresas: 5267/0001:259, formavimo ir pertvarkymo projektas, kuris priklauso Kęstučiui Abugeliui ir Zitai Vačiukynienei.
Su projektu galima susipažinti ir pastabas raštu pareišti nuo 2013-07-11 iki 2013-07-22 UAB „Žemėtvarkos darbai“ patalpose adresu: Savanorių pr.363-213, 49425 Kaunas. Tel. 332482, 8682-14892.
formavimo ir pertvarkymo projekto rengėjas A.Čaplinskis.

2013-07-12
Informuojame, kad rengiamas 4.6753 ha žemės sklypo, esančio A.Kriščiūno g.1;3;3a;3b, Žiegždrių k., Samylų sen., Kauno r. sav., formavimo ir pertvarkymo projektas. 
Planavimo tikslas: Naujo kitos paskirties valstybinės žemės sklypo suformavimas po esamais pastatais. 
Planavimo organizatoriai: DNB “Šilas” ir DNB “Dobilas”.
Projekto rengėjas: UAB ”Geodezininkai”. 
Susipažinti su projekto sprendinias ir pateikti pasiūlymus galima iki 2013 m. liepos 15 d. UAB”Geodezininkai” patalpose, adresu: Raudondvario pl. 93, Kaunas, 
tel.: 8 37 267156, mob. 8 687 87314 el. p. geodezininkai@gmail.com

2013-07-12
Informuojame apie parengto bendra tvarka sklypo, esančio Kauno raj. Ringaudų sen. Čebeliškės k., kad. Nr.5250/0013:52, detaliojo plano viešą svarstymą. 
Planavimo tikslas – žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), padalijimas į iki 32 (trisdešimt dviejų) sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Planavimo organizatoriai – Dalė Klimavičiūtė, Virginija Milaševičienė, Vida Klimavičienė, Bronislava Kvyklienė, Rūta Bukauskaitė, Tomas Klimavičius. 
Rengėjas – UAB GEOMA LT projekto vadovas V.Urbonas, tel. 8-37-208097. Pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjui. Projektas eksponuojamas UAB GEOMA LT patalpose K.Donelaičio g. Nr.33-106a, Kaune bei Garliavos apyl. sen. nuo 2013 08 05 (10 d.d.) Viešas susirinkimas vyks 2013 08 19 K.Donelaičio g. Nr. 33-106a, Kaune 10 val. Teikti motyvuotus pasiūlymus galima iki susirinkimo pabaigos

2013-07-12
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą Kauno r. sav., Domeikavos sen., Šakių k., sklypo kadastr. Nr.5217/0014:1156 detalųjį planą.
Planavimo pagrindas – Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis 2013 04 04 Nr. S - 436. 
Planavimo tikslas – sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/ vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) ir padalijimas į iki 4 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamentų nustatymas. 
Detalusis planas bus eksponuojamas Domeikavos seniūnijoje, Pušinėlio g. 15, Kauno r. nuo 2013-07-26 iki 2013-08-09. Viešas susirinkimas vyks ten pat 2013-07-09 10 val.
Organizatorius – Raimondas Petraitis, tel. 8 674 41878, architektė – Jūratė Vilkauskienė, tel. 8 688 30250, el. p. jurate@projektuojam.lt

2013-07-10
Informuojame, kad yra parengtas sklypų( kadastrinis Nr.5283/0007:667 ir kadastrinis Nr. 5283/0007:929), esančių Vijūkų k., Užliedžių sen., Kauno r. sav. detalusis planas.
Planavimo organizatorius: Vytautas Vitkus ir Digna Vitkienė gyv. Pakaunės g. 4, Kaunas. Tel. (8*686)28784.
Planavimo tikslas: žemės sklypų sujungimas ir padalijimas į iki 9(devynių) sklypų, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Susipažinti su projektu galima Užliedžių sen. patalpose nuo 2013-07-12 d. 10 darbo dienų.
Viešas susirinkimas vyks 2013-08-09 10 val. Užliedžių seniūnijoje. 
Visi suinteresuoti asmenys gali teikti motyvuotus pasiūlymus raštu, o iki susirinkimo pabaigos – telefonu 8-686-28784.
Detaliojo plano rengėjas: K. Kuzminskas, tel. (8*686) 34925.

2013-07-10
Informuojame apie rengiamą žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą esantį Nemuno g. 4 k., Kačerginės k., Kauno r.sav.
Planavimo tikslas – suformuoti kitos paskirties naują žemės sklypą po esamais pastatais.
Planavimo organizatorius – Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono skyrius,
Planavimo iniciatorius – Ilona Morkūnienė,
Projekto rengėjas: UAB "Geomatininkų grupė" susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2013m. liepos mėn. 3 d. iki 2013 m. liepos mėn. 18 d. UAB "Geomatininkų grupė" įmonės patalpose, adresu: Laisvės al. 101a, Kaunas, darbo dienomis 9:00 - 17:00 val., tel.: 865507558.

2013-07-10
Informuoja kad 2013m. liepos 19d.15.00 val. bus atliekami kadastriniai matavimai sklypo esančio Kauno r. sav., Alšėnų sen., Tirkliškų k., kad. Nr. 5247/0008:471. Gretimo sklypo kad. Nr. 5247/0008:18 savininkę Violeta Čižeikienė kviečiame atvykti į savo sklypą arba iki š. m. liepos 19d. kreiptis į IĮ “Infotopa” (Statybininkų g. 7, 306 kab., Kaunas) matininkę Natalja montvilienė, tel. 8(37)330076, el. p. nataljamontviliene@gmail.com 
Neatvykus ar neinformavus, kadastriniai matavimai bus atliekami Jums nedalyvaujant.

2013-07-10
Informuoja kad 2013m. liepos 26d. 9.30 val. bus atliekami kadastriniai matavimai sklypo esančio Kauno r. sav., Samylų sen., Gervėnupio k., Sopranų g. 3. Gretimo sklypo kad. Nr. 5280/0055:6 savininkę Svetlana Kostiuk kviečiame atvykti į savo sklypą arba iki š. m. liepos 26d. kreiptis į IĮ “Infotopa” (Statybininkų g. 7, 306 kab, Kaunas) matininkę Natalja Montvilienė, tel. 8(37)330076, el. p. nataljamontviliene@gmail.com 
Neatvykus ar neinformavus, kadastriniai matavimai bus atliekami Jums nedalyvaujant.

2013-07-10
Informuojame apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems Teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradžią.
Adresas: Kauno r. sav. Karmėlavos sen. Biruliškių k. Industrijos g. 5
Statinio paskirtis: Gamybos ir pramonės paskirties pastatas 
Teritorijų planavimo dokumentas ir jo patvirtinimo data: Kauno r. sav. Tarybos patvirtinto Kauno r.sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k., žemės sklypo kadastr. Nr.5233/0009:554, detaliojo plano dalies keitimo žemės sklype, kadastr. Nr. 5233/0009:945 ir Kauno raj. sav. adm. direktoriaus 2005-11-09 įsakymu Nr. ĮS-1552 patvirtinto Kauno r.sav. Karmėlavos sen., Biruliškių k., Žemės sklypo kadastr. Nr. 5233/0009:741, detaliojo plano dalies keitimo žemės sklype Kauno r.sav., Karmėlavos sen.,Biruliškių k., Terminalo g.10, kadastr. Nr.5233/0009:741, patvirtinimo, sklypų, kadastriniai Nr. 5233/0009:512, 5233/0009:522, 5233/0009:525, 5233/0009:600, 5233/0009:742, 5233/0009:892, 5233/0009:982, 5233/0009:989, 5233/0009:990, sujungimo ir padalijimo, naudojimo būdo ir pobūdžio keitimo, teritorijos tvarkymo, naudojimo režimo, statybos reglamento ir specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo. 2013m.balandžio 25 d. Nr. TS-197, Kaunas.
Planuojama statinio statybos pradžia ir pabaiga: 2013 -2014 m.
Projektuotojas: UAB „Bendrieji statybos projektai“ Savanorių pr. 187, Kaunas 50177, į.k. 300510892
Projekto vadovas: Audrius Stankus astankus@ bsprojektai.lt tel.:+370 686 29092
Statytojas: UAB “Ryterna Group“ tel. +370 37 490998 į.k. 302312119
Laikas, skirtas susipažinti su projektu: Viešas susirinkimas įvyks 2013 liepos 26 d. 16:00 val. Karmėlavos seniūnijos patalpose , Vilniaus g. 65A, Karmėlavos mst. LT-54449 Kauno r. Pasiūlymus teikti iki 2013 liepos 26. el. paštu astankus@bsprojektai.lt

2013-07-10
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą detalųjį planą žemės sklypui Kauno r. sav., Raudondvario sen., Didvyrių k., sklypo kadastrinis adresas 5270/0008:916. 
Detaliojo plano rengimo tikslas: 1,4024 ha sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos / vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) padalijimas į iki 15 (penkiolikos) sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Planavimo organizatoriai: Kazys Jonas Račkaitis, tel. 861174644, Vida Teresė Račkaitienė. 
Rengėjas: Danguolė Akuockienė, tel. 861619434, el.adresas danguole.akuockiene@gmail.com. 
Susipažinti su projektu galima Raudondvario seniūnijos patalpose Instituto g. 1A, Raudondvario k., Kauno r. sav., 10 d.d. iki viešo susirinkimo. 
Motyvuotus pasiūlymus ir pretenzijas teikti laikotarpiu nuo informacijos paskelbimo datos iki viešo susirinkimo pabaigos. 
Viešas susirinkimas vyks 2013-08-21d. 12.00 val. Raudondvario seniūnijos patalpose Instituto g. 1A, Raudondvario k., Kauno r. sav.

2013-07-10
Informuojame, apie rengiamą žemės sklypo, esančio Verslo g. 4, Virbališkių k. Ringaudų sen., Kauno raj., žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą.
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas: Naudojamo valstybinės žemės sklypo suformavimas esamiem pastatam 1C1m, 2I1ž, Verslo g. 4, Kauno rajone, eksploatuoti.
Planavimo organizatorius: Rytis Milčius, Rimvydas Nėnius
Projekto rengėjas: UAB "INVENTORA" tel.: 865913863, su parengtu projektu galima susipažinti nuo liepos 11d. iki liepos 25d., adresu: K. Donelaičio g. 78-10 Kaunas, darbo dienomis 9:00 - 17:00 val.

2013-07-10
Informuojame apie parengto Kauno r. sav. Užliedžių sen., Romainių Kaimelės k. sklypo, kad. Nr 5283/0004:16) detaliojo plano svarstymo procedūrą.
Detaliojo plano rengimo pagrindas – Planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti 2013-05-08 Nr. PD-155
Planavimo tikslas – Sklypo padalijimo į apie 20 sklypų, dalies atidalytų sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos / vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Su parengtu detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2013-08-01 iki 2013-08-29 SĮ „Kauno planas“ patalpose darbo dienomis 10.00-12.00 ir 13.00-16.00 val.
Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-08-16 iki 2013-08-29 Užliedžių seniūnijoje Liedos 2, Užliedžių k., Kauno r.
Viešas detaliojo plano svarstymo su visuomene susirinkimas numatomas 2013-08-29, 14 val. Detaliojo plano rengėjo SĮ ' Kauno plano“ patalpose. 
Planavimo dokumento rengimo terminas: 2009 IV ketvirtis – 2013 IV ketvirtis 
Detaliojo plano organizatorius – Vytautas Zakarauskas, Rima Zakarauskienė, Živilė Biriukienė
Detaliojo plano rengėjas - SĮ "Kauno planas", Kęstučio 66A, Kaunas, tel. 370 37 220146, kaunoplanas@takas.lt, pojekto vadovas – V. Paipalas.
Pasiūlymus ir pastabas dėl parengto projekto sprendinių raštu galima teikti plano rengėjams iki viešo susirinkimo pabaigos. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, L. Sapiegos g 12 / K. Donelaičio g. 93.

2013-07-10
Informuojame apie bendrąja tvarka rengiamą Kauno r. sav., Ringaudų sen., Noreikiškių k., Šiltnamių g. 15, kad.Nr.5250/0006:199, žemės sklypo detalųjį planą.
Planavimo organizatorius: UAB “Tomi Tours” (atstovaujamas Algio Brazionio) adresas: Savanorių pr. 128-1, Kaunas, tel.: 868737590.
Planavimo tikslas: sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (komercinės paskirties objektų teritorijos/prekybos, paslaugų ir pramogų įmonių statybos) ir padalijimas į 2 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Planuojamoje teritorijoje numatoma turizmo ir kelionių paslaugų teikimo (administravimo ir organizavimo) statinių ir kasdienio vartojimo prekių prekybos statinių su įmonės transporto techninės priežiūros patalpomis statyba. 
Detaliojo plano rengimo terminas 2013m. III-2014m. I ketv. Planas rengiamas sutinkamai su Kauno r. sav. administracijos direktoriaus įsakymu Nr.ĮS-409.
Plano rengėja: UAB „MTARCH“, adresas: V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas tel.:867531588, el.p.: aurelijai.grikstaitei@gmail.com.
Pasiūlymus ir pageidavimus teikti detaliojo plano organizatoriui arba rengėjai aukščiau nurodytais adresais.
Vieša ekspozicija rengiama nuo 2013-07-25 Kauno r. Ringaudų sen. patalpose 10 darbo dienų. 
Viešas svarstymas rengiamas 2013-08-08 nuo 11val. detaliojo plano rengimo patalpose, adresu V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas. Dalyvavimas neprivalomas.

2013-07-10
Informuojame, kad supaprastinta tvarka yra parengtas žemės sklypo Nr. 3-2, Vainatrakio k., Taurakiemio sen., Kauno raj., sklypo kadastrinis adresas: 5267/0001:259, formavimo ir pertvarkymo projektas, kuris priklauso Kęstučiui Abugeliui ir Zitai Vačiukynienei.
Su projektu galima susipažinti ir pastabas raštu pareišti nuo 2013-07-11 iki 2013-07-22 UAB „Žemėtvarkos darbai“ patalpose adresu: Savanorių pr.363-213, 49425 Kaunas. Tel. 332482, 8682-14892.
formavimo ir pertvarkymo projekto rengėjas A.Čaplinskis.

2013-07-10
Informuojame apie parengtą Kauno r. sav., Babtų  sen., Žemaitkiemis k. 3, naudojamo kitos paskirties (naudojimo būdas-gyvenamosios teritorijos) valstybinės žemės sklypo po gyvenamuoju namu (unikalus Nr. 5293-0007-7010) žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą.
Planavimo tikslas – Naudojamo kitos paskirties (naudojimo būdas-gyvenamosios teritorijos) valstybinės žemės sklypo po gyvenamuoju namu (unikalus Nr. 5293-0007-7010) ir kitais priklausiniais suformavimas. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Projekto organizatorius: Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono skyrius,  L. Sapiegos g. 10, LT- 44501, Kaunas, tel.:  (8 37) 305572, fax. (8 37) 229238, el.paštas: kauno.rajonas@nzt.lt. 
Projekto iniciatorius: Vesta Strupaitytė, Žemaitkiemis  k. 3, Babtų sen., LT-54340 Kauno raj.sav.
Projekto rengėjas – UAB „Geometra", Taikos pr. 88A (verslo centras „1000"), Kaunas, tel. 8-37-312352, faks. 8-37-311733, www.geometra.lt, projekto vadovė Zita Skrockienė, specialistė Eglė Urbanavičiūtė, tel. 8-657-71447, el. p. egle.urbanaviciute@geometra.lt.
Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2013-07-19 iki 2013-08-02 UAB „Geometra“ patalpose, Taikos pr. 88A (verslo centras „1000"), Kaunas. 
Motyvuotus pasiūlymus ir pageidavimus raštu galima teikti planavimo organizatoriui ar plano rengėjui iki susipažinimo su rengiamu projektu pabaigos datos.

2013-07-05
Informuojame, kad bendrąja tvarka pradedamas rengti žemės sklypo Kauno r.sav., Čekiškės sen., Liučiūnų k., žemės sklypo, kad.Nr. 5243/0002:206, detalusis planas.
Detaliojo plano rengimo pagrindas - Kauno r. sav. administracijos direktoriaus 2013-04-04 įsakymas Nr. ĮS-544 „Dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo", 2013-05-03 Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. S-542, planavimo sąlygų sąvadas 2013-06-11, Nr. DP-204.
Planavimo tikslas: žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš ž.ū.į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) ir padalijimas į du sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Apytikris detaliojo plano rengimo terminas - 2013 m. II ketv. - 2014 m. II ketv.
Planavimo organizatorė – Gintarė Kasiulytė.
Detaliojo plano rengėjas - UAB „Toposfera". Gauti informaciją apie rengiamą planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima UAB „Toposfera“ patalpose, adresu: Raudondvario pl. 150-215, Kaunas, P.V. Inga Cibulskienė, tel. 8(604)40064, el.paštas inga.cibulskiene@gmail.com. 
Apie teritorijų planavimo dokumento projekto viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.

2013-07-05
Informuojame, kad bendrąja tvarka parengtas žemės sklypų Kauno r.sav., Raudondvario sen., Raudondvario k., žemės sklypų, kad.Nr. 5270/0008:833, 5270/0008:894, detalusis planas.
Planavimo tikslas: žemės sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš ž.ū.į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Apytikris detaliojo plano rengimo terminas - 2013 m. II ketv. - 2014 m. II ketv.
Planavimo organizatoriai – Gerda Patinskienė ir Ramūnas Patinskas.
Detaliojo plano rengėjas - UAB „Toposfera". Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima UAB „Toposfera“ patalpose, adresu: Raudondvario pr. 150-215, Kaunas, P.V. Inga Cibulskienė, tel. 8(604)40064, el.paštas inga.cibulskiene@gmail.com. 
Viešas svarstymas vyksta bendrąja tvarka. 
Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2013-07-24 iki 2013-08-21 UAB „Toposfera“ patalpose, adresu: Raudondvario pr. 150-215, Kaunas, tel.8 (37) 269122.
Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-08-07 iki 2013-08-21, UAB “Toposfera” patalpose.
Viešas susirinkimas numatomas 2013-08-21 d., 11 val. UAB ,,Toposfera” patalpose. 
Pasiūlymus ir pastabas dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo dienos planavimo organizatoriui arba plano rengėjui UAB „Toposfera“, Raudondvario pr. 150-215, Kaunas, tel.8 (37) 211810, P.V. Inga Cibulskienė, tel. 8(604)40064, el.paštas inga.cibulskiene@gmail.com.

2013-07-05
Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo įstatymo 31 str. 1 p. pradedamas rengti žemės sklypo, esančio Kauno r. sav., Babtų sen., Babtų mstl., sklypo (kadastrinis Nr.5203/0003:316) detalusis planas. Planavimo pagrindas- Kauno rajono savivaldybės administracijos Urbanistikos skyrius Planavimo sąlygos detaliojo planavimo dokumentams rengti 2012 m. spalio 26 d. Nr. SD-304. Planavimo organizatoriai- Stasys Jonaitis, Aldona Mikalauskienė.
Rengiant detalųjį planą numatomas sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/ vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), padalijimas į 2 (du) sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
 Planavimo uždaviniai ir darbų programa:
 1.Brėžinius rengti ant ne senesnės kaip 3 m. toopografinės nuotraukos.
  2. Parengti detalųjį planą:
  2.1. išanalizuoti esamą būklę
  2.2. konkretizuoti sprendinius
 3. Detaliojo plano sprendinius pateikti:
  3.1. aiškinamajame rašte
  3.2. brėžiniuose su grafiškai pateiktais teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimais.
 4. Atlikti teritorijų planavimo viešumą užtikrinančias procedūras:
  4.1. informaciją apie rengiamą detalųjį planą paskelbti vietos spaudoje, nurodant visuomenei galimybes teikti pasiūlymus.
  4.2. informuoti seniūnijų seniūnus ir kaimyninių sklypų savininkus ir naudotojus.
  4.3. detaliai planuojamoje teritorijoje įrengti informacinį stendą su LR Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 ( 2007 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 247 redakcija) patvirtintų visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų 24.1 punkte nurodyta informacija.
  4.4. visuomenės supažindinimui su parengtais detaliojo plano sprendiniais skirti ne trumpesnį kaip 20 darbo dienų laikotarpį, kurio metu surengti ne mažiau kaip 10 darbo dienų trunkančią viešą ekspoziciją atitinkamos seniūnijos patalpose.
 5. Pasibaigus supažindinimo su sprendiniais laikotarpiui, detaliojo plano sprendiniai pristatomi visuomenei viešojo susirinkomo metu.
 6. Viešojo susirinkimo procedūrų dokumentai pateikiami detaliajame plane.
 7. Detalųjį planą pateikti derinimui Nuolatinei statybos komisijai.
 8. Nustatyta tvarka suderinus detalųjį planą, jis turi būti pateikiamas tikrinimui Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius.
9. Gavus teigiamas išvadas, detalusis planas bus teikiamas tvirtinti Kauno rajono savivaldybės tarybai ir nustatyta tvarka įregistruoti teritorijų planavimo registre.
Detaliojo plano rengimo terminai: nuo 2012-10-26 iki 2014-02-01.
Viešas detaliojo plano svarstymas vyks UAB IPS group, Gedimino g. 5-9, Kaunas, 2013 08 14, 10:00). Vieša ekspozicija vyks nuo 2013 07 31 (UAB IPS group, Gedimino g. 5-9).
Pastabas ir pasiūlymus prašome pateikti (UAB IPS group, Gedimino g. 5-9, tel 8 671 48146, sigitas@ipsgroup.lt), arba planavimo organizatoriui Stasys Jonaitis tel. Nr. 8 698 78661.
Planavimo organizatoriai: Stasys Jonaitis, Aldona Mikalauskienė 
2013-07-05
Informuojame apie bendrąja tvarka rengiamą žemės sklypo kad. Nr. 5283/0005:117, Kauno r. sav., Užliedžių sen., Užliedžių k. detalųjį planą. 
Planavimo tikslas: Žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (komercinės paskirties objektų teritorijos/prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Rengimo terminas - 2013 IV ketv. Su rengiamu detaliuoju planu galima susipažinti plano rengėjo IĮ „Laiko sprendimai“ patalpose Veiverių g. 144-7 Kaunas, teritorijų planavimo specialistas Z. Šalna, tel.37291805, el. paštas: laikosprendimai@gmail.com, nuo 2013-07-22d. iki 2013-08-20d. 
Vieša sprendinių ekspozicija vyks nuo 2013-08-01d. iki 2013-08-20d. Užliedžių seniūnijoje Ledos g. 2, Užliedžiai. Viešas susirinkimas 2013-08-20d. 13 val. IĮ „Laiko sprendimai“ patalpose. Dalyvavimas neprivalomas. 
Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento visuomenė gali teikti raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu planavimo organizatoriui ir/arba plano rengėjui. 
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto plano sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie AM, Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui. 
Planavimo organizatorius Jūratė Bagdonienė Vydūno al. 6-3, Vilkija, tel. 869838625.

2013-07-05
Informuojame apie pradedamą bendrąja tvarka rengti sklypo J.Biliūno g.8A, Garliavos m., Garliavos sen., Kauno r. planą, prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui. 
Planavimo tikslas: kitos paskirties žemės sklypo suformavimas valstybinėje žemėje prie nuosavybės teise turimų pastatų 
Planavimo organizatorius: Nijolė Marija Dirmauskienė. 
Rengėjas: Uab “Geodezininkai” Raudondvario pl.93, Kaunas, tel.:(8-37)267156, , el.p.:geodezininkai@gmail.com.

2013-07-05
Informuojame apie rengiamą žemės sklypo Kauno r., Raudondvario sen., Kalnyčių k., (skl. kadastrinis Nr. 5270/0006:0275, plotas 4.8500 ha)
Planavimo tikslas – žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo organizatorius: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono skyrius.
Planavimo iniciatorius: Aleksandra Stankūnienė, Vytautas Milbutas, Teresė Milbutaitė, Jūratė Mickevičienė, Tomas Mickevičius.
Projekto rengėjas: UAB ,,Valakas“. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2013-07-22 d. 10 d. d., bei viešas projekto svarstymas vyks 2013.08.06 d. 9.00 val. įmonės patalpose, adresu: Vyturių g. 15, Raudondvario k., Kauno r. (865287322, 865287321, el. p. venckus.valakas@gmail.com).

2013-07-05
Informuojame apie rengiamą gretimo žemės sklypo Kauno r., Raudondvario sen., Kalnyčių k., (skl. kadastrinis Nr. 5270/0006:0276, plotas 5.8123 ha)
Planavimo tikslas – žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo organizatorius: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono skyrius.
Planavimo iniciatorius: Aleksandra Stankūnienė, Sigitas Milbutas.
Projekto rengėjas: UAB ,,Valakas“. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2013-07-22 d. 10 d. d., bei viešas projekto svarstymas vyks 2013.08.06 d. 9.00 val. įmonės patalpose, adresu: Vyturių g. 15, Raudondvario k., Kauno r. (865287322, 865287321, el. p. venckus.valakas@gmail.com).

2013-07-05
Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (aktuali redakcija) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu „
Dėl visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų patvirtinimo“ Nr. 1079 (aktuali redakcija), yra parengtas žemės sklypo (kadastro Nr. 5213/0001:140, plotas – 1,4526 ha) Baravų k., Vilkijos apylinkių sen., Kauno r. sav. (Daugeliškių k.v.), kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodybos vietai parinkti. 
Planavimo tikslas: parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko ūkio sodybos vietai parinkti.
Projekto organizatorius: Roma Zalensienė, gyv. Padubysio k., Vilkijos apylinkių sen., Kauno r. sav. 
Plano rengėjas – UAB „Geometra“, adresas: Taikos pr. 88A (verslo centras „1000“ 7a.), Kaunas, tel. (8 37) 313337, faks. (8 37) 311733, specialistė Inga Bujanovaitė, www.geometra.lt.
Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2013 07 17 – 2013 07 31 UAB “Geometra” patalpose, adresu: Taikos pr. 88A (verslo centras „1000“ 7a.), Kaune.
Viešas projekto susirinkimas vyks 2013 07 31 d. 10.00 val. adresu: Taikos pr. 88A (verslo centras „1000“ 7a.), Kaune.
Motyvuotus pasiūlymus ir pageidavimus raštu galima teikti iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui arba plano rengėjui.

 2013-07-03
Informuojame apie rengiamą žemės sklypo detalųjį planą Kauno r. sav., Alšėnų sen., Poderiškių k., sklypo kad. Nr. 5247/0019:59. Planas rengiamas sutinkamai su Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ĮS-1683 (2010-10-25). Planavimo tikslas – sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) ir padalijimas į iki 85 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglameto nustatymas.
Plano rengimo terminas 2013m. III ketv. - 2013m. IV ketv
Plano rengėja: UAB "Aplinka ir ekologija", adresas Maironio g. 48-3, Kaunas, tel.: 861245717 el.p. m.maciukaite@gmail.com
Planavimo organizatorius Žilvinas Miliauskas, gyv. Pašilės g. 59-2, Kaunas, tel. 8644447777
Pasiūlymus ir pageidavimus teikti, susipažinti su planavimo dokumentais detaliojo plano organizatoriais arba rengėjais aukščiau nurodytais adresais galima visą planavimo laikotarpį iki viešo svarstymo ir jo metu. Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2013-07-03 iki 2013-07-30 UAB „Aplinka ir ekologija“ patalpose – Maironio g. 48-3, Kaune, darbo dienomis nuo 9val. iki 16val. 
Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-07-16 iki 2013-07-30 UAB „Aplinka ir ekologija“ patalpose. 
Viešas susirinkimas numatomas 2013-07-30, 15val. UAB „Aplinka ir ekologija“ patalpose.

2013-07-03
Informuojame apie rengiamą žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5263/0004:328), esančio Kaniūkų k., Babtų sen., Kauno r. sav. kaimo plėtros žemėtvarkos projektą.
Planavimo tikslas. Ūkininko sodybos parinkimas sklype.
Planavimo organizatorius: Antanas Rutkauskas
Projekto rengėjas – VĮ Valstybės žemės fondas, K.Donelaičio g 33, Kaunas, telef.8-37-223664
Išsamiau sužinoti apie rengiamą kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, taip pat pateikti pastabas, pretenzijas bei pasiūlymus dėl sprendinių galite VĮ Valstybės žemės fondo Kauno žemėtvarkos skyriaus patalpose (K.Donelaičio g.33-411, Kaunas, telef. 223664, 868215149) nuo 2013-07-05 d. 10 darbo dienų iki viešo projekto svarstymo. 
Viešas projekto svarstymas su visuomene įvyks 2013-07-19 d. 10.00 val.VĮ Valstybės žemės fondo Kauno žemėtvarkos skyriaus patalpose skyriaus patalpose K.Donelaičio g.33-411.

2013-07-03
Informuojame apie planuojamos ūkinės veiklos, integruoto mokslo, studijų ir verslo centro (slėnio) „Nemunas“ įkūrimo atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo 
Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: VŠĮ Aleksandro Stulginskio universitetas, Studentų g. 11, Akademijos mstl., Kauno r. sav., LT–53361, tel. (8 3) 775 2300, faks. (8 3) 739 75 00, el.p. asu@asu.lt, www.asu.lt. Informaciją teikia VŠĮ Aleksandro Stulginskio universiteto Techninės tarnybos vyresnysis inžinierius Giedrius Baigys, tel. (8 3) 775 2399, el. paštas giedrius.baigys@asu.lt.
Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Integruoto mokslo, studijų ir verslo centro (slėnio) „Nemunas“ įkūrimas.
 Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Žemės sklypai Nr. 44/1412597 (kad. Nr. 5250/0008:1132) Armaniškių k., Ringaudų sen., Kauno r. sav., Nr. 44/1412674 (kad. Nr. 5250/0008:1138) Ganyklų g. 1, Karkiškių k., Ringaudų sen., Kauno r. sav. ir Nr. 44/1412673 (kad. Nr. 5250/0008:1137) Rapsų g. 1, Noreikiškių k., Ringaudų sen., Kauno r. sav.
Informuojame, kad Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas 2013-06-16 priėmė atrankos išvadą Nr. 58/(PAV)-D2-2115 „Dėl integruoto mokslo, studijų ir verslo centro (slėnio) „Nemunas“ įkūrimo Armaniškių k., Karkiškių k., Kauno r. poveikio aplinkai vertinimo“.
Priimta atrankos išvada – poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas. Su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą išsamiau gali supažindinti plano rengėjas – TAEM URBANISTAI, UAB, Smolensko g. 10, LT–03201 Vilnius, tel. (8 5) 278 8433, faks.: (8 5) 278 4789, el. p.: urbanistai@taemgroup.lt, www.taemgroup.lt.
Suinteresuota visuomenė turi teisę per 20 darbo dienų nuo atrankos išvados paskelbimo dienos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentui teikti pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą. Suinteresuota visuomenė teikdama pasiūlymus dėl atrankos išvados persvarstymo privalo nurodyti:
1. vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), adresą;
2. pasiūlymo teikimo datą;
3. informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas.
Su atrankos išvada ir atrankos dokumentais galima susipažinti Kauno regiono aplinkos apsaugos departamente (Rotušės a. 12, LT-44279 Kaunas), darbo dienomis nuo 8 iki 17 val.

2013-07-03
Informuojame apie bendrąja tvarka rengiamą žemės sklypo (kad. Nr. 5240/0011:557), esančio Lapių mstl., Lapių sen., Kauno r. sav. detalųjį planą. Planavimo tikslas: sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą, (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), padalijimas į 2 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Rengimo terminas (apytikslis) - 2013 III ketv. 
Planavimo organizatorius: Arūnas Apanavičius, Laukuvos g. 59C, Kaunas, tel. 8611 95036.
Su rengiamu detaliuoju planu galima susipažinti plano rengėjo IĮ „Terra studija“ patalpose Veiverių g. 144-7 Kaunas, teritorijų planavimo specialistas Mindaugas Bajoras, tel. 862026001, el. paštas: mindaugas.bajoras@gmail.com nuo 2013-07-18d. iki 2013-08-16d. imtinai. 
Vieša sprendinių ekspozicija vyks nuo 2013-08-01d. iki 2013-08-16d. imtinai Lapių seniūnijoje A. Merkio g. 63, Lapės. Viešas susirinkimas numatytas 2013-08-19d. 11 val. IĮ „Terra studija“ patalpose. Dalyvavimas neprivalomas.
Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento visuomenė gali teikti raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu planavimo organizatoriui ir/arba plano rengėjui.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto plano sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie AM, Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui.

2013-07-03
Informuojame apie bendrąja tvarka rengiamą žemės sklypo (kad. Nr. 5260/0009:431), esančio Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Rinkūnų k. detalųjį planą. Planavimo tikslas: Žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Rengimo terminas (apytikslis) - 2013 IV ketv. 
Planavimo organizatorius: Justas Čeplinskas Trakų r. sav., Lentvaris, Pakalnės g.26A-17 tel. 8611 95036.
Su rengiamu detaliuoju planu galima susipažinti plano rengėjo IĮ „Terra studija“ patalpose Veiverių g. 144-7 Kaunas, teritorijų planavimo specialistas Mindaugas Bajoras, tel. 862026001, el. paštas: mindaugas.bajoras@gmail.com nuo 2013-07-18d. iki 2013-08-16d. imtinai. 
Vieša sprendinių ekspozicija vyks nuo 2013-08-01d. iki 2013-08-16d. imtinai Garliavos apylinkių seniūnijoje Vytauto g. 62, Garliava. Viešas susirinkimas numatytas 2013-08-19d. 13 val. IĮ „Terra studija“ patalpose. Dalyvavimas neprivalomas.
Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento visuomenė gali teikti raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu planavimo organizatoriui ir/arba plano rengėjui.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto plano sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie AM, Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui.

2013-07-03
Informuojame, kad 2013m. liepos 18 d. 9 val. Kauno rajono savivaldybės 201 kab. salėje (Savanorių pr. 371, Kaunas) bus viešai svarstomas Kauno rajono savivaldybės Valstybinės reikšmės miškų plotų schemos pakeitimo projektas.
Su projektu galima susipažinti Kauno rajono savivaldybėje (Savanorių pr. 371, Kaunas), Valstybinės miškų tarnybos interneto svetainėje (www.amvmt.lt).

2013-07-03
Informuojame apie rengiamą žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5263/0004:328), esančio Kaniūkų k., Babtų sen., Kauno r. sav. kaimo plėtros žemėtvarkos projektą.
Planavimo tikslas. Ūkininko sodybos parinkimas sklype.
Planavimo organizatorius: Antanas Rutkauskas
Projekto rengėjas – VĮ Valstybės žemės fondas, K.Donelaičio g 33, Kaunas, telef.8-37-223664
Išsamiau sužinoti apie rengiamą kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, taip pat pateikti pastabas, pretenzijas bei pasiūlymus dėl sprendinių galite VĮ Valstybės žemės fondo Kauno žemėtvarkos skyriaus patalpose (K.Donelaičio g.33-411, Kaunas, telef. 223664, 868215149) nuo 2013-07-05 d. 10 darbo dienų iki viešo projekto svarstymo. 
Viešas projekto svarstymas su visuomene įvyks 2013-07-19 d. 10.00 val.VĮ Valstybės žemės fondo Kauno žemėtvarkos skyriaus patalpose skyriaus patalpose K.Donelaičio g.33-411.

2013-07-03
Informuojame, kad rengiamas greta nuosavybės teise valdomų žemės sklypų 887 kv. m. ploto žemės sklypo Nr. 3, (kad. Nr. 5247/0002:3, esančio Alyvų g. 1, Bijūnų k., Alšėnų sen., Kauno r. sav., SB „Bijūnas“, ir 854 kv. m. ploto žemės sklypo Nr. 10, (kad. Nr. 5247/0002:10, esančio Astrų g. 2, Bijūnų k., Alšėnų sen., Kauno r. sav., SB „Bijūnas“, suformuoti žemės sklypus vakarinėje pusėje, kurių neįmanoma suprojektuoti kaip atskirų individualių mėgėjų sodo sklypų, ir sujungti su minėtais žemės sklypais, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties formavimo ir pertvarkymo projektas. 
Planavimo organizatorius – Žaneta Petrikienė, Marija Činikienė.
Projekto rengėjas – UAB „Žemės sklypas“,
Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2013 m. liepos 05d. 10 darbo dienų.
Viešas projekto svarstymas vyks 2013 m. liepos 19d. 9.00 val. įmonės patalpose, adresu: 
Žalgirio 19, Raudondvario k., Kauno r., mob. 8 672 42340) el. p. anenartaviciene@gmail.com.

2013-07-03
Informuojame apie rengiamą žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą, adresu: Kauno r. sav. Rokų sen. Patamulšėlio k. kadastrinis Nr.: 5273/0019:252 plotas 3.7409 ha. 
Planavimo tikslas – nekilnojamojo turto registre įregistruoto bendrinės dalinės nuosavybės teise turimo žemės ūkio paskirties žemės sklypo atidalijimas, suformuojant tris atskirus žemės sklypus. 
Projekto organizatorius, iniciatorius – Vaidas Račkys, Romanas Šlekonis, Ričardas Aušrota. Tel.:8-634 06838. Plano rengėja: IĮ „Georumbas“ Miško g. 30-65, Kaunas, Tel.: 8-675 23674; el. paštas: info@georumbas.lt,www.georumbas.lt .
Su rengiamu projektu galima susipažinti nuo 2013-07-05 d. iki 2013-07-22 d. IĮ „Georumbas“, patalpose, Miško g. 30-65, Kaunas. 
Pasiūlymus dėl rengiamo projekto sprendinių teikti plano rengėjui, arba planavimo organizatoriui iki viešojo svarstymo susirinkimo dienos, bei viešojo svarstymo susirinkimo metu. 
Viešojo svarstymo su visuomene susirinkimas įvyks 2013-07-22d. 10:00 val., IĮ „Georumbas“ patalpose, Miško g. 30-65, Kaunas.

2013-07-03
Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo (kadastr. Nr. 4638/0001:445), esančio  Paskutiškių k., Užusalių sen., Kauno r. sav. kaimo plėtros žemėtvarkos projektas.
Planavimo tikslas. Ūkininko ūkio sodybos suformavimas sklype.
Planavimo organizatorius: Mečius Juška
Projekto rengėjas –VĮ Valstybės žemės fondas,  Donelaičio 33, Kaunas, telef.8-37-223664 
Išsamiau sužinoti apie  rengiamą kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, taip pat pateikti pastabas, pretenzijas bei pasiūlymus  dėl sprendinių galite VĮ Valstybės žemės fondo Kauno žemėtvarkos skyriaus patalpose (Donelaičio g.33-411, Kaunas, telef. 223664, 867334751) nuo 2013-07-15 d.  10 darbo dienų iki viešo projekto svarstymo. Viešas projekto svarstymas su visuomene įvyks 2013-07-29 d. 10 val. VĮ Valstybės žemės fondo Kauno žemėtvarkos skyriaus patalpose Donelaičio g.33-411.