Urbanistikos skyrius

2012 m. I pusmečio teritorijų planavimo dokumentų skelbimai

2012-06-29
Informuojame apie rengiamą žemės sklypo kadastrinis Nr. 5227/0002:348, Juragių k., Garliavos sen. Kauno r. sav. kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko ūkio sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslai ir uždaviniai: parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko ūkio sodybos vietai parinkti.
Planavimo organizatorius: Stasys Šarkauskas gyv. Žilvičių g. 5, Juragių k. Garliavos sen., tel. 8-636-35231.
Projekto rengėjas: Bangutės Zinkienės individuali veikla, Vinčų 5-6, Kaunas, tel. 8-614-76613, el. p. bangazin@gmail.com.
Susipažinti su projekto sprendiniais bei teikti pasiūlymus ar pastabas dėl parengtų sprendinių (raštu) galima nuo 2012m. liepos 02d. iki liepos 16d. planavimo organizatoriui arba projekto rengėjai Bangutei Zinkienei adresu Vinčų 5-6, Kaunas. Dėl atvykimo būtina iš anksto susitarti tel. 8-614-76613.


2012-06-29
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą žemės sklypo, Kauno r.sav., Karmėlavos sen., Ramučių k., Bielinio g. 22 (kad.Nr.5233/0009:112) detalųjį planą. 
Planavimo organizatorius: Lina Melsbakienė, Antanas Gerulis
Planavimo tikslas : žemės sklypo padidinimas iki 0,04 ha valstybinėje žemėje, padalijimas į 2 sklypus ir vieno iš atidalintų sklypų būdo, pobūdžio keitimas iš kitos (gyvenamosios teritorijos) į komercinės paskirties objektų teritorijos (prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Detaliojo plano rengėjas: UAB „Inžinerinė mintis" (adresas: Laisvės al.76B, LT- 44249 Kaunas), tel.(8 37) 222366, PV- T.Burokas, arch. N.K. Petniūnienė, tel. 861836061, el.paštas: nomeda@inmintis.lt, info@inmintis.lt, 
Su parengtu projektu galima susipažinti: nuo 2012 -06- 29 UAB „Inžinerinė mintis" patalpose" (adresas: Laisvės al.76B, LT- 44249 Kaunas), tel.(8 37) 222366
Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2012-07-12 iki 20112-07-30 Karmėlavos seniūnijos patalpose (Vilniaus g.65A, Karmėlava, Kauno r.,) 
Viešasis susirinkimas vyks 2012 07 30 d. 14 val. Karmėlavos seniūnijos patalpose (Vilniaus g.65A, Karmėlava, Kauno r.,). Dalyvavimas nebūtinas. Motyvuotus pasiūlymus ir pretenzijas teikti raštu projekto rengėjui ne vėliau kaip iki susirinkimo pabaigos.


2012-06-29
Informuojame pakartotinai, apie bendrąja tvarka parengtą žemės sklypo, Kauno r.sav., Ringaudų sen., Mitkūnų k., (kad.Nr.5250/0011:88) detalųjį planą. 
Planavimo organizatorius: Aušra Jolanta Šatienė
Planavimo tikslas: sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), padalijimas į apie 15 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Detaliojo plano rengėjas: UAB „Inžinerinė mintis" (adresas: Laisvės al.76B, LT- 44249 Kaunas), tel.(8 37) 222366, PV- T.Burokas, arch. N.K. Petniūnienė, tel. 861836061, el.paštas: nomeda@inmintis.lt, info@inmintis.lt, 
Su parengtu projektu galima susipažinti: nuo 2012 -06- 29 UAB „Inžinerinė mintis" patalpose" (adresas: Laisvės al.76B, LT- 44249 Kaunas), tel.(8 37) 222366.
Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2012-07-12 iki 20112-07-30 Ringaudų seniūnijos patalpose (Šiltnamių g.1, Noreikiškių k., LT-53363 Kauno r. sav.), tel. (8 37) 397 358.
Viešasis susirinkimas vyks 2012 07 30 d. 11 val. Ringaudų seniūnijos patalpose (Šiltnamių g.1, Noreikiškių k., LT-53363 Kauno r. sav.). Dalyvavimas nebūtinas. Motyvuotus pasiūlymus ir pretenzijas teikti raštu projekto rengėjui ne vėliau kaip iki susirinkimo pabaigos.


2012-06-29
Informuojame apie priimtą sprendimą dėl valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruožo nuo 94,00 iki 107,00 km rekonstravimo leistinumo poveikio aplinkai požiūriu
Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruožo nuo 94,00 iki 107,00 km rekonstravimas.
Užsakovas: Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos Perspektyvinio planavimo skyrius, J. Basanavičiaus g. 36/2, LT–03109 Vilnius, tel. (8 5) 232 9688, faksas (8 5) 232 9609.
Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Kauno miesto savivaldybė, Šilainių, Eigulių, Vilijampolės, Dainavos, Petrašiūnų seniūnijų teritorijos, Kauno raj. savivaldybė, Domeikavos, Karmėlavos, Užliedžių seniūnijų teritorijos.
Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas: UAB Infraplanas, K. Donelaičio g. 55–2, LT–44245 Kaunas, tel. (8 37) 407548, faksas (8 37) 407549; VĮ Transporto ir kelių tyrimo institutas, I. Kanto g. 25, p.d.2082, LT–4296 Kaunas, tel. (8 37) 226638, faksas (8 37) 205619.
Veiklos aprašymas: planuojama rekonstruoti magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda apie 13 km ruožą, praplatinant 6,5 km kelio atkarpą iki 6 eismo juostų, rekonstruojant ir įrengiant dviejų lygių sankryžas, įrengiant pėsčiųjų-dviračių takus, pėsčiųjų viadukus, tunelinius viadukus, jungiamuosius kelius, rekonstruojant tiltus per Neries upę.
Įgyvendinant projektą bus diegiamos priemonės apsaugai nuo vandens taršos, triukšmo (akustinės sienutės), numatomas sankryžų apželdinimas. 
Visi poveikio aplinkai vertinimo subjektai pritarė planuojamai ūkinei veiklai. Visuomenė apie PAV ataskaitą buvo informuota: „Laikinoji sostinė“ 2012-01-21, „Lietuvos rytas“ 2012-01-20, Kauno miesto, Kauno rajono savivaldybių internetiniuose puslapiuose 2012-01-18, Šilainių, Eigulių, Dainavos, Petrašiūnų, Domeikavos, Karmėlavos, Užliedžių, Vilijampolės seniūnijų internetiniuose puslapiuose ar skelbimų lentose 2012-02-03. 2012-03-07 VĮ Transporto ir kelių tyrimo instituto salėje, adresu I. Kanto g. 25, įvyko Ataskaitos aptarimas su visuomene. Ataskaitoje atsižvelgta į visuomenės pasiūlymus, apie tai visuomenę informuojant įstatymo numatyta tvarka.
Atsakinga institucija (Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas) 2012-06-28 priėmė sprendimą Nr. 57(PAV)-D2-1509, kad planuojama ūkinė veikla pagal pateiktą PAV ataskaitą yra leistina.
Išsamiau susipažinti su priimtu sprendimu galima pas poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjus (kontaktai pateikiami aukščiau) ir internetiniame puslapyje www.infraplanas.lt.


2012-06-26
Informuojame, kad rengiamas 1.9608 ha ploto žemės sklypo (kad. Nr. 5233/0011:0278), esančio Karmėlavos mstl., Karmėlavos sen., Kauno raj., formavimo ir pertvarkymo projektas. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas: bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise turimo žemės sklypo dalių atidalijimas suformuojant du žemės sklypus.
Planavimo organizatorius: Rita Mikonienė, Kęstutis Mikonis.
Projekto rengėjas: UAB "INVENTORA" tel.: 865913772, su rengiamu projektu galima susipažinti Birželio 22 – Liepos 12 d., adresu: K. Donelaičio g. 78-10 Kaunas, darbo dienomis 9:00 - 17:00 val.


2012-06-26
Informuojame apie rengiamą žemės sklypo Nr. 337As (kad. Nr. 5207/0004:314), esančio Bubių k., Batniavos sen., Kauno raj., formavimo ir pertvarkymo projektą.
Planavimo tikslas: atidalinti Nekilnojamojo turto registre įregistruoto bendrosios dalinės nuosavybės teise turimą žemės sklypą suformuojant du žemės sklypus .
Projekto organizatoriai: Saliomėja Ruzgienė,Rita Skilinskienė ir Egidijus Skilinskas 
Projekto rengėjas: UAB "Struktūrinė erdvė", Statybininkų g. 7A-406, Kaunas. el. p. StrukturineErdve@gmail.com, 860342816.
Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2012-06-25 iki 2012-07-06 imtinai. Nurodytu laikotarpiu galima raštu pateikti pasiūlymus, bei pastabas projekto rengėjui.


2012-06-26
Informuojame apie pradedamą rengti 0,5212 ha žemės sklypo, esančio Kauno r.sav., Užliedžių sen., Naujųjų Muniškių k., (kad.Nr.5283/0001:129) detalųjį planą bendrąja tvarka. 
Planavimo organizatorius – Evaldas Volskis, Rasa Volskienė. 
Planavimo tikslas – sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/ vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), padalijimas į iki 5 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Detaliojo plano rengėjas: UAB „Planuotojai". 
Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: Vasario 16-osios 8-6, Kaunas. 
Projekto vadovė Laimutė Pėželienė. Informacija telefonu 209260, el.paštas: info@planuotojai.lt


2012-06-26
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą Kauno r. Alšėnų sen. Narsiečių k. žemės sklypų (kad. Nr. 5247/0009:284 ir kad. Nr. 5247/0009:62) detalųjį planą.
Planavimo tikslai: sklypų sujungimas, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (komercinės paskirties teritorijos; prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Priimta atrankos išvada: poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas. 
Planavimo organizatorius: AB „Specializuota komplektavimo valdyba“, Savanorių pr.191A, LT-02300 Vilnius, tel.8 523 22495. 
Projektą rengianti organizacija: UAB “Šiaulių komprojektas”, Tilžės g. 170 - 401, LT-76296 Šiauliai, tel. 8-41-523523, el.p. info@komprojektas.lt, projekto vadovas V.Marcinkus, tel. 8 687 32750.
Vieša projekto sprendinių ekspozicija bus Alšėnų seniūnijos patalpose nuo 2012–07-17 iki 2012-07-31. 
Viešas susirinkimas projektui aptarti vyks 2012-07-31 d., 10 val. Alšėnų seniūnijoje (Mokslo g. 2, Mastaičiai, Kauno r.). 
Pasiūlymai ir pastabos dėl teritorijų planavimo dokumento teikiami raštu iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui arba projekto rengėjui.


2012-06-26
Informuoja apie parengtą žemės sklypo Knygnešio P. Varkalos g. 24, esančio Kauno r. sav., Rokų sen., Girininkų k. formavimo ir pertvarkymo projektą. Gretimų sklypų savininkus ir kitus suinteresuotus asmenis kviečiame atvykti į UAB „Žemėtvarkos darbai“ būstinę Savanorių pr. 363-213, Kaune susipažinti su parengtu žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu bei pareikšti pastabas ar pasiūlymus iki š.m. liepos mėn. 12d. pas inžinierių A. Janušauską , arba skambinti tel. 837 711317.


2012-06-26
Informuojame, apie parengtą sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą adresu Pabartupio kaimas, Alšėnų seniūnija, Kauno rajonas, Kauno apskritis. Susipažinti su parengtu projektu, dokumentacija bei teikti pasiūlymus, ar pastabas galima nuo 2012-06-27 iki 2012-07-11, šiuo adresu: UAB „Polilinija“, Raudondvario pl. . 150-216, Kaunas, tel. (8-37) 26 39 17, mob.tel. 8-65769524, el.paštas: atenezemaite@gmail.com. Darbo dienomis nuo 8-12val., 13-17val. Viešas susirinkimas numatomas- 2012-07-12 , 10 val. UAB „Polilinija“ patalpose, Raudondvario pl. 150-216, Kaunas, tel. (8-37) 26 39 17. Planavimo tikslas – žemės sklypo adresu: Pabartupio kaimas, Alšėnų seniūnija, Kauno rajonas, Kauno apskritis, žemės sklypas (kadastro Nr. 5247/0013:123), kurio plotas: 23.1063 ha yra žemės ūkio paskirties žemė, padalijimas, suformuojant penkis žemės sklypus. 
Planavimo organizatoriai – Edita Pažėrienė, Teresė Zinaida Šidiškienė, Tomas Venckūnas, Linas Apuokas, Ona Ramutė Dubinskienė. 
Plano rengėjas – UAB „Polilinija“, Raudondvario pl. 150-216, Kaunas, tel. (8-37) 26 39 17, mob.tel. 8-65769524, el.paštas: atenezemaite@gmail.com.


2012-06-26
Informuojame apie rengiamą žemės sklypo detalųjį planą Kauno r. sav., Lapių sen., Lapių mstl., A. Merkio g. 40; kad. Nr. 5240/0011:106. Planas rengiamas sutinkamai su Kauno raj. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr .ĮS-637 (2012-04-19). Planavimo tikslas - sklypo padalijimas į 2 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Plano rengimo terminas 2012m. II-III ketv.
Plano rengėja: UAB "Aplinka ir ekologija", adresas Savanorių pr. 363A-201, Kaunas, tel.: 861245717 el.p. m.maciukaite@gmail.com 
Planavimo organizatoriai: Janina Vaičaitienė, Kęstutis Vaičaitis, Gediminas Vaičaitis gyv. Baltų pr. 79-57, Kaunas, tel. 8 655 57452.
Pasiūlymus ir pageidavimus teikti, susipažinti su planavimo dokumentais detaliojo plano organizatoriams arba rengėjui aukščiau nurodytais adresais galima visą planavimo laikotarpį iki viešo svarstymo ir jo metu.
Numatoma sprendinių vieša ekspozicija nuo 2012-07 12 d. 10 darbo dienų. Numatomas viešas sprendinių aptarimas 2012-07-26. nuo 14val. UAB „Aplinka ir ekologija“ patalpose.


2012-06-26
Informuojame, kad supaprastinta tvarka yra parengtas žemės sklypo Smiltynų I-ajame kaime, skl. Nr.97As, Kauno raj. Kadastrinis adresas: 5217/0013:1001, kuris priklauso Daivai Pakutkienei ir Leonui Pakutkai, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti.
Susipažinti su Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto sprendiniais galima nuo 2012-07-02 iki 2011-07-17 Domeikavos seniūnijoje adresu: Saulės g. 1, Domeikavos k., Domeikavos sen., Kauno r. sav.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto sprendinių viešas aptarimas įvyks 10.00val. 2012-07-17 Domeikavos seniūnijoje adresu: Saulės g. 1, Domeikavos k., Domeikavos sen., Kauno r. sav.
Pasiūlymus raštu dėl Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto sprendinių galite siūsti adresu: Savanorių pr. 363-213, Kaunas, iki viešo aptarimo pabaigos. Dėl smulkesnės informacijos galite kreiptis į projekto rengėją A. Čaplinskį tel. 33-24-82
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengėjas UAB „Žemėtvarkos darbai“


2012-06-22
Informuojame apie bendrąja tvarka rengiamą sklypo kad. Nr. 5227/0002:497 Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Juragių k., pagr. žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyv. pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamentų nustatymo detalųjį planą. 
Viešas susirinkimas įvyks 2012 m. liepos 24 d. 11 val. Garliavos apyl. seniūnijos patalpose Vytauto g. 62, Garliavoje. Vieša projekto ekspozicija- 10 darbo dienų, iki susirinkimo, seniūnijos skelbimų lentoje. 
Organizatorius: P. Zaleckas, Dzūkų g. 15-2, Kaunas, tel. (8 684) 19135. Rengėjas- J. Šarakauskas, tel. (8 684) 84894, Nepriklausomybės a. 7-5, Kaunas, el. paštas: jonas.sarakauskas@gmail.com. 
Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas dėl rengiamo dokumento teikti raštu organizatoriui arba rengėjui iki viešo susirinkimo pabaigos.


2012-06-21
Informuojame, kad bendrąja tvarka parengtas žemės sklypo, esančio Kauno r. sav., Ežerėlio sen., Ežerėlio mstl. detalusis planas. 
Planavimo tikslas – apie 0,055 ha, žemės sklypo suformavimas nuosavybės teisėms atkurti, pagrindinės žemės naudojimo paskirties, būdo, pobūdžio, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Planavimo organizatorius – Kauno r. savivaldybės administracija, Savanorių pr. 371, Kaunas. Projektas bus eksponuojamas Ežerėlio seniūnijos ir UAB „Architektų pastogė“ patalpose 10 darbo dienų iki viešojo susirinkimo dienos. 
Viešas susirinkimas projektui aptarti vyks 2012-07-25 10 val. UAB „Architektų pastogė“ patalpose, Perkaso takas 3, Kaunas. 
Pasiūlymus teikti raštu iki viešo susirinkimo dienos projekto rengėjui R. Bizuliui, tel. 861105026, el. paštas bizrok@gmail.com


2012-06-21
Informuojame, 
kad bendrąja tvarka parengtas žemės sklypo (kadastro Nr. 5233/0009:154), esančio Kauno g. 27, Ramučių k., Karmėlavos sen., Kauno r. sav. detalusis planas. 
Planavimo tikslas – sklypo padalijimas į 2 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Planavimo organizatoriai – Antanas Ereminas ir Marijona Ereminienė. Projektas bus eksponuojamas Karmėlavos seniūnijos ir UAB „Architektų pastogė“ patalpose 10 darbo dienų iki viešojo susirinkimo dienos. 
Viešas susirinkimas projektui aptarti vyks 2012-07-25 13 val. UAB „Architektų pastogė“ patalpose, Perkaso takas 3, Kaunas. 
Pasiūlymus teikti iki viešo susirinkimo dienos projekto rengėjui R. Bizuliui, tel. 861105026, el. paštas bizrok@gmail.com


2012-06-21
Informuojame, kad bendrąja tvarka parengtas žemės sklypo (kadastro Nr. 5233/0013:99), esančio Plytų g. 3, Neveronių k., Neveronių sen., Kauno r. sav. detalusis planas. 
Planavimo tikslas – sklypo padalijimas į 2 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Planavimo organizatoriai – Teodoras Skirgaila ir Regina Skirgailienė.
Projektas bus eksponuojamas Neveronių seniūnijos ir UAB „Architektų pastogė“ patalpose 10 darbo dienų iki viešojo susirinkimo dienos. 
Viešas susirinkimas projektui aptarti vyks 2012-07-25 14 val. UAB „Architektų pastogė“ patalpose, Perkaso takas 3, Kaunas. 
Pasiūlymus teikti iki viešo susirinkimo dienos projekto rengėjui R. Bizuliui, tel. 861105026, el. paštas bizrok@gmail.com


2012-06-21
Informuojame, kad bendrąja tvarka parengtas žemės sklypo (kadastro Nr.5260/0008:1029), esančio Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Ražiškių k. detalusis planas. 
Planavimo tikslas – sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (komercinės paskirties objektų teritorijos/ prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Planavimo organizatorius – Vita Trepulienė. 
Projektas bus eksponuojamas Garliavos apyl. seniūnijos ir UAB „Architektų pastogė“ patalpose 10 darbo dienų iki viešojo susirinkimo dienos. 
Viešas susirinkimas projektui aptarti vyks 2012-07-25 15 val. UAB „Architektų pastogė“ patalpose, Perkaso takas 3, Kaunas. 
Pasiūlymus teikti iki viešo susirinkimo dienos projekto rengėjui R. Bizuliui, tel. 861105026, el. paštas bizrok@gmail.com2012-06-21
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti sklypų (kadastro Nr.:5260/0008:340, 5260/0008:341), esančių Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Budrių k. Lauko g. 5B ir Lauko g. 7B detalųjį planą. Planavimo organizatoriai – Teresė Verbylienė, Ambražius Verbyla. 
Planavimo tikslas – sklypo (kadastro Nr.5260/0008:340) pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), sujungimas su kitos (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) paskirties sklypu (kadastro Nr.5260/0008:341), padalijimas į 2 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Plano rengimo terminas (preliminarus)-2012 m. Plano rengėjas - UAB „Architektų pastogė“ Perkaso takas 3, Kaunas, tel. 861105026, el.paštas:bizrok@gmail.com. 
Apie viešą svarstymą informuosime papildomai.


2012-06-19
Informuojame apie bendrąja tvarka rengiamą sklypų kad. Nr. 5247/0019:132, 135 ir 136 Kauno r. sav., Alšėnų sen., Dievogalos k., sujungimo, pagr. žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio į kitą (vienbučių ir dvibučių gyv. pastatų statybos), padalijimo į sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamentų nustatymo detalųjį planą. 
Viešas susirinkimas įvyks 2012 m. liepos 9 d. 11 val. Alšėnų seniūnijos patalpose Mokslo g. 2, Mastaičiuose. Vieša projekto ekspozicija- 10 darbo dienų iki susirinkimo, Alšėnų seniūnijos skelbimų lentoje. 
Organizatoriai: E. R. Jefišovienė, I. Aleksynienė, R. Danielė, G. Veiverys, R. Bakūnienė, A. Veiverys, D. Ulbinienė, Taikos pr. 65-64, Kaunas, tel. (8 698) 82343. Rengėjas- J. Šarakauskas (PV S. J. Katilius), tel. (8 684) 84894, Nepriklausomybės a. 7-5, Kaunas, el. paštas: jonas.sarakauskas@gmail.com. 
Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas dėl rengiamo dokumento teikti raštu organizatoriams arba rengėjui iki viešo susirinkimo pabaigos.


2012-06-15
Informuojame apie pradedamą rengti detalųjį planą. Kauno r. sav., Alšėnų sen., Tirkiliškių k., sklypo kad. Nr. 5247/0008:426, detalusis planas.
Detaliojo plano tikslas: sklypo padalijimas ir atidalintos dalies pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) ir padalijimas, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Detalusis planas rengiamas, viešai svarstomas ir derinamas bendrąja tvarka. 
Detaliojo planavimo organizatoriai – Antanas Rupšlaukis, Birutė Zofija Rupšlaukienė, Vytautas Kvalkauskas (atstovaujami Romano Virvilo, tel. 8 676 22299), Danutė Vilkauskienė.
Detaliojo plano rengėjas – Ind. Gedimino Bulavo įmonė, PV arch. G. Bulavas, tel. 8 699 81232, (8-37) 209866.


2012-06-15
Informuojame, kad yra parengtas sklypo( kadastrinis Nr.5247/0009:294), esančio Narsiečių k., Alšėnų sen., Kauno r. sav. detalusis planas.
Planavimo organizatorius: Daiva Juzėnienė, Vidmantas Tamošiūnas, Rokas Tamošiūnas ir Raimundas Tamošiūnas gyv. Aukštažio g. 3C, Kaunas. Tel. (8*682)10320.
Planavimo tikslas: pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), padalijimas į iki 14(keturiolikos) sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Susipažinti su projektu galima Alšėnų sen. patalpose nuo 2012 gegužės 31 d. 10 darbo dienų.
Viešas susirinkimas vyks 2012- birželio 29 d. 10 val. Alšėnų seniūnijoje. Visi suinteresuoti asmenys gali teikti motyvuotus pasiūlymus raštu, o iki susirinkimo pabaigos – telefonu 8-682-10320.
Detaliojo plano rengėjas: K. Kuzminskas, tel. (8*686) 34925.


2012-06-15
Informuojame, kad yra rengiamas sklypo( kadastrinis Nr.5250/0009:343), esančio Miriniškių k., Ringaudų sen., Kauno r. sav. detalusis planas.
Planavimo organizatorius: Egidijus Staniulis, gyv. Sūrės g.54, Kaunas, Kauno m. sav. Tel. (8*699)99976.
Planavimo tikslas: sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Parengto projekto eksponavimo vieta ir laikas bus paskelbti laikraštyje „Naujos tėviškės žinios“.
Detaliojo plano rengėjas: K. Kuzminskas, tel. (8*686) 34925.


2012-06-15
Informuojame, kad yra rengiamas sklypo( kadastrinis Nr.5250/0010:544), esančio Ringaudų k., Ringaudų sen., Kauno r. sav. detalusis planas.
Planavimo organizatorius: Vidmantas Lenikas ir Viktorija Lenikienė, gyv. Gričiupio g. 7-309, Kauno m., Kauno m. sav.. Tel. (8*600)30521.
Planavimo tikslas: žemės sklypo padalijimas į iki 4(keturių) sklypų, iki 3(trijų)atidalytų sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Parengto projekto eksponavimo vieta ir laikas bus paskelbti laikraštyje „Naujos tėviškės žinios“.
Detaliojo plano rengėjas: K. Kuzminskas, tel. (8*686) 34925.


2012-06-15
Informuojame, kad yra rengiamas sklypo( kadastrinis Nr.5250/0009:311), esančio Miriniškių k., Ringaudų sen., Kauno r. sav. detalusis planas.
Planavimo organizatorius: Egidijus Staniulis, gyv. Sūrės g.54, Kaunas, Kauno m. sav. Tel. (8*699)99976.
Planavimo tikslas: sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos),padalijimas į iki 5(penkių) sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Parengto projekto eksponavimo vieta ir laikas bus paskelbti laikraštyje „Naujos tėviškės žinios“.
Detaliojo plano rengėjas: K. Kuzminskas, tel. (8*686) 34925.


2012-06-15
Informuojame, kad yra rengiamas sklypo( kadastrinis Nr.5283/0004:142), esančio Romainių Kaimelės k., Užliedžių sen., Kauno r. sav. detalusis planas.
Planavimo organizatorius: Česlovas Bivainis, gyv. Klevų g.38, Giraitė, Kauno r. sav.. Tel. (8*687)20655.
Planavimo tikslas: žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), padalijimas į iki 5(penkių) sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Parengto projekto eksponavimo vieta ir laikas bus paskelbti laikraštyje „Naujos tėviškės žinios“.
Detaliojo plano rengėjas: K. Kuzminskas, tel. (8*686) 34925.


2012-06-15
Informuojame, apie parengtą sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą adresu Pažėrų kaimas, Alšėnų seniūnija, Kauno rajonas, Kauno apskritis. 
Susipažinti su parengtu projektu, dokumentacija bei teikti pasiūlymus, ar pastabas galima nuo 2012-06-15 iki 2012-06-28, šiuo adresu: UAB „Polilinija“, Raudondvario pl. . 150-216, Kaunas, tel. (8-37) 26 39 17, mob.tel. 8-65769524, el.paštas: atenezemaite@gmail.com. Darbo dienomis nuo 8-12val., 13-17val.
Planavimo tikslas – nekilnojamo turto registre įregistruotų nuosavybės teise turimų žemės sklypų adresu: Pažėrų kaimas, Alšėnų seniūnija, Kauno rajonas, Kauno apskritis, kadastro Nr. 5247/0013:205, plotas: 0,6931ha ir 5247/0013:203 plotas: 0,1874 ha, sujungimas, suformuojant vieną žemės sklypą. 
Planavimo organizatorius – Giedrius Ponomariovas. 
Plano rengėjas – UAB „Polilinija“, Raudondvario pl. 150-216, Kaunas, tel. (8-37) 26 39 17, mob.tel. 8-65769524, el.paštas: atenezemaite@gmail.com.


2012-06-15
Informuojame,kad rengiamas žemės sklypo, esančio prie pastatų kurių adresas Kauno r., Garliavos apyl.sen., Jurginiškių k., Kaštonų g. 16, formavimo ir pertvarkymo projektas.
Projekto organizatorius – Dalia Raulinaitienė.
Projekto rengėjas – Ugnės Vitartės individuali veikla, nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažyma Nr. (32.2)-G18-908, tel. 8-615-23960, Žibintų g. 16, Rokai, Kauno r. sav.
Susipažinti su organizatoriaus patvirtintais žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto sprendiniais ir teritorijų planavimo dokumentų sprendinių poveikio vertinimo ataskaita galima nuo 2012 m. birželio mėn. 25 d. iki 2012 m. liepos mėn. 09 d. (10 darbo dienų), adresu Žibintų g. 16, Rokai, Kauno r. sav. Dėl atvykimo būtina iš anksto susitarti tel. 8-615-23960.


2012-06-15
Informuojame visuomenę apie rengiamą žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5217/0008:175) esančio Ražių k., Domeikavos sen., Kauno r. sav., formavimo ir pertvarkymo projektą. 
Planavimo tikslas: žemės ūkio paskirties 16,1239 ha ploto Nekilnojamojo turto registre įregistruoto bendrosios dalinės nuosavybės teise turimo žemės sklypo UAB „Aruneta“ tenkančios dalies atidalijimas, suformuojant du žemės sklypus.
Planavimo organizatoriai: UAB „Aruneta“, Jadvyga Dabkevičienė, Aldona Veronika Česnavičiūtė, Algirdas Česnavičius, Bronė Česnavičienė, Elena Zaleckienė, Liodzė Matiušova.
Projekto rengėjas: Marija Mačiukaitė UAB „Aplinka ir ekologija“, Savanorių pr. 363A-201, Kaunas, tel.: 8 61245717, el. p.: m.maciukaite@gmail.com
Susipažinti su projektu, teikti pasiūlymus galima iki 2012 m. liepos 5 d. planavimo organizatoriui bei projekto rengėjui UAB “Aplinka ir ekologija” įmonės patalpose arba pateiktais telefonais. 
Viešas projekto svarstymas su visuomene vyks 2012 m. liepos 5 d. 12 val. rengėjo įmonės patalpose.


2012-06-15
Informuojame visuomenę apie rengiamą žemės sklypų (kadastrinis Nr. 5207/0005:357 ir kadastrinis Nr. 5207/0005:409) esančių Paštuvos k., Batniavos sen., Kauno r. sav., formavimo ir pertvarkymo projektą. 
Planavimo tikslas: žemės ūkio paskirties 0,3700 ha ploto ir kito žemės ūkio paskirties 0,7202 ha ploto Nekilnojamojo turto registre įregistruotų žemės sklypų sujungimas, suformuojant vieną žemės sklypą. 
Planavimo organizatorius: Artūras Rakauskas, Eglė Rakauskienė (atstovaujami Sauliaus Urbelio), adresas Savanorių pr. 363A-201, Kaunas
Projekto rengėjas: Marija Mačiukaitė UAB „Aplinka ir ekologija“, Savanorių pr. 363A-201, Kaunas, tel.: 8 61245717, el. p.: m.maciukaite@gmail.com
Susipažinti su projektu, teikti pasiūlymus galima iki 2012 m. liepos 5 d. planavimo organizatoriui bei projekto rengėjui UAB “Aplinka ir ekologija” įmonės patalpose arba pateiktais telefonais. 
Viešas projekto svarstymas su visuomene vyks 2012 m. liepos 5 d. 10 val. rengėjo įmonės patalpose.


2012-06-15
Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004m. Rugpjūčio 11d. Įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas žemės sklypo, kadastrinis Nr. 5201/0012:60 Kuro k., Zapyškio sen., Kauno r. sav., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka. Planavimo tikslas: Ūkininko sodybos vietos suformavimas.
Projekto organizatorius: Simas Zareckas, gyv. Kuro k., Zapyškio sen., Kauno r. sav., tel. 8 685 21 838
Plano rengėjas: UAB „Aplinka ir ekologija“, adresas: Savanorių pr. 363A-201, Kaunas, projektuotoja M. Mačiukaitė, mob. tel. 8*612 45717, el. paštas: m.maciukaite@gmail.com
Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui iki 2012 m. liepos 4d. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2012 m. birželio 20 d. 10 darbo dienų , bei viešas projekto susirinkimas numatomas 2012 m. liepos mėn. 4 d. 15 val. UAB „Aplinka ir ekologija“ patalpose , adresu Savanorių pr. 363A-201, Kaunas.


2012-06-13
Informuojame, apie parengtą sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą adresu Mitkūnų kaimas, Ringaudų seniūnija, Kauno rajonas, Kauno apskritis. Susipažinti su parengtu projektu, dokumentacija bei teikti pasiūlymus, ar pastabas galima nuo 2012-06-14 iki 2012-06-27, šiuo adresu: UAB „Polilinija“, Raudondvario pl. . 150-216, Kaunas, tel. (8-37) 26 39 17, mob.tel. 8-65769524, el.paštas: atenezemaite@gmail.com. Darbo dienomis nuo 8-12val., 13-17val. 
Viešas susirinkimas numatomas- 2012-06-28 , 10 val. UAB „Polilinija“ patalpose, Raudondvario pl. 150-216, Kaunas, tel. (8-37) 26 39 17. 
Planavimo tikslas – žemės sklypo adresu: Mitkūnų kaimas, Ringaudų seniūnija, Kauno rajonas, Kauno apskritis, žemės sklypas (kadastro Nr. 5250/0011:379), kurio plotas: 2,9990 ha yra žemės ūkio paskirties žemė, padalijimas, suformuojant keturis sklypus. 
Planavimo organizatorius – Irena Dambrauskienė. 
Plano rengėjas – UAB „Polilinija“, Raudondvario pl. 150-216, Kaunas, tel. (8-37) 26 39 17, mob.tel. 8-65769524, el.paštas: atenezemaite@gmail.com.


2012-06-13
Informuojame apie bendrąja tvarka rengiamą žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5250/0011:318) Kauno r. sav., Ringaudų. sen., Mitkūnų k., detalųjį planą. 
Planavimo tikslas – žemės sklypo padalijimas, vienos dalies sklypo būdo nustatymas į rekreacinio naudojimo žemės sklypų, kitų atidalintų žemės paskirties sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), (rekreacinės teritorijos/trumpalaikio poilsio statinių statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Pasikonsultuoti dėl rengiamų detaliojo plano sprendinių galima nuo 2012m. birželio 13d. iki 2012m. liepos 26d. Aukštaičių g. 15-1, Kaune.Viešas susirinkimas įvyks 2012 m. liepos 27 d. 13 val. Ringaudų seniūnijos patalpose Šiltnamių g.1, Noreikiškių k., Kauno r. sav.. 
Vieša projekto ekspozicija- 10 darbo dienų iki susirinkimo, Ringaudų seniūnijos skelbimų lentoje. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. 
Detaliojo plano organizatorė – Jonas Vincas Petruškevičius, tel. 8 633 33274, detaliojo plano rengėjas – arch. N.K.Petniūnienė, tel. 8 618 36061, e-paštas nomeda.petniuniene@yahoo.com


2012-06-13
Informuojame apie bendrąja tvarka rengiamą žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5250/0016:339) Kauno r. sav., Ringaudų. sen., Pyplių k., detaljį planą. 
Planavimo tikslas – pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) ir padalijimas į iki 2 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Pasikonsultuoti dėl rengiamų detaliojo plano sprendinių galima nuo 2012m. birželio 13d. iki 2012m. liepos 26d. Aukštaičių g. 15-1, Kaune.Viešas susirinkimas įvyks 2012 m. liepos 27 d. 14 val. Ringaudų seniūnijos patalpose Šiltnamių g.1, Noreikiškių k., Kauno r. sav.. 
Vieša projekto ekspozicija- 10 darbo dienų iki susirinkimo, Ringaudų seniūnijos skelbimų lentoje. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. 
Detaliojo plano organizatorė – Daiva Nekrošienė, tel. 8 612 55804, detaliojo plano rengėjas – arch. A.Petniūnas, tel. 8 633 33274, e-paštas apkfap@gmail.com


2012-06-13
Informuojame apie pradedamą rengti žemės sklypo, esančio Kauno r.sav., Alšėnų sen. Tirkiliškių k., sklypo kadastrinis Nr.5247/0008:436 detalųjį planą. 
Planavimo tikslas – sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų pastatų statybos) ir padalijimas į iki 3 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Planavimo organizatorius – Solveiga Januškevičienė, gyv. Mėsinių g. 11-1, Vilnius, tel.: 8 686 77845;
Plano rengėjas – UAB „Architektų pastogė“, Perkaso takas 3, Kaunas tel. 8 610 44799;
Plano rengimo terminas (preliminarus): pradžia - 2012 m. II ketvirtis, pabaiga - 2012 m. IV ketvirtis.
Detaliojo plano rengimas, derinimas ir viešas svarstymas su visuomene vyks bendrąja tvarka.
Apie teritorijų planavimo dokumentų projektų viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.
Planavimo pasiūlymus galima teikti raštu planavimo organizatoriui aukščiau nurodytu adresu.


2012-06-13
Informuojame, kad pradedamas rengti Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-02-03 įsakymu Nr. ĮS-165 patvirtinto Kauno r. sav. Karmėlavos sen., Narėpų k.,žemės sklypo (kadastrinis nr. 5233/0003:489) detaliojo plano dalies keitimas žemės sklype Vidurio g. 1 (kadastrinis Nr. 5233/0003:559), šį sklypą padalijant į 2 (du) sklypus, nustatant teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą bei statybos reglamentą.
Detaliojo plano viešas svarstymas – 2012-07-12, 12 val. UAB "GBK archstudija" patalpuose Laisvės al. 45, Kaunas.
Detaliojo plano organizatorė: Liudmila Slokvenkienė, tel. 8 600 43520
Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjai arch. G. Balčiūnaitei Kareniauskienei tel: 861267353
Detalusis planas bus viešai eksponuojamas Karmėlavos seniūnijos patalpose 10 darbo dienų iki susirinkimo.


2012-06-11
INFORMACIJA APIE VIEŠĄ SUPAŽINDINIMĄ SU KAUNO KOGENERACINĖS JĖGAINĖS PLĖTROS PLANU IR PLANO STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO (SPAV) ATASKAITA
Planavimo organizatorius: UAB „Fortum Heat Lietuva“, J.Jasinskio g. 16B, 01112 Vilnius, tel. (8 5) 243 0043, faks. (8 5) 278 8221, el. paštas: info@fortum.lt;
2012 m. UAB „Sweco Lietuva“ atliko Kauno kogeneracinės jėgainės plėtros plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimą ir parengė SPAV ataskaitą „Kauno kogeneracinės jėgainės plėtros plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimas“.
Susipažinti su SPAV ataskaita bei plėtros planu ir pateikti pastabas bei pasiūlymus (nuo 8.00 iki 17.00 val.) per 20 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo dienos galima:
Plėtros plano bei SPAV ataskaitos rengėjo būstinėje: UAB „Sweco Lietuva“, V. Gerulaičio g. 1, 08200 Vilnius, tel. (8 5) 2196573, faks. (8 5) 2617507, el. paštas: sweco@sweco.lt;
Planavimo organizatoriaus būstinėje: UAB „Fortum Heat Lietuva“, J.Jasinskio g. 16B, 01112 Vilnius, tel. (8 5) 243 0043, faks. (8 5) 278 8221, el. paštas: fiodor.kozliuk@fortum.lt ir 
Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus priimamajame: Laisvės al. 96, 44001 Kaunas, tel. (8 37) 422631, faks. (8 37) 207341, el. paštas: administratorius@kaunas.lt
Viešas supažindinimas su plėtros planu ir SPAV ataskaita įvyks: š.m. liepos 9 d. 17.00 val. Laisvės al. 96, Kaunas (Kauno miesto savivaldybės didžiojoje salėje).


2012-06-11
Informuojame apie pradedamą rengti žemės sklypo Darbininkų g. 6A, Garliavos m., Kauno raj. planą, prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
Planavimo tikslas – suformuoti valstybinės žemės sklypą esamiems statiniams eksploatuoti.
Planavimo adresas – Darbininkų g. 6A, Garliavos m., Kauno raj. 
Planavimo iniciatorius – Dalė Daugėlienė, Darbininkų g. 6A, Garliavos m., Kauno raj., tel. 8656 75924
Plano rengimo terminas (preliminarus) - 2012 m. II-III ketv.
Plano rengėjas: UAB „Žemėtvarkos darbai“, Savanorių pr.363-213, Kaunas, A.Čaplinskis, tel. (8 37) 3324782 el. paštas: zemetvarkosdarbai@gmail.com
Planavimo pagrindas - Kauno raj. sav. administracijos direktoriaus 2012-05-28 įsakymas Nr. ĮS-886.
Dėl informacijos suteikimo, pasiūlymų ir pageidavimų kreiptis į plano rengėją nuo 2012 m. birželio mėn. 14 d. iki liepos mėn. 9 d. projekto vadovą A.Čaplinskį. Pasiūlymus dėl žemės sklypo plano sprendinių galima teikti Kauno raj. savivaldybės administracijai ne vėliau iki 2012 m. liepos mėn. 9 d.
Apie parengtą žemės sklypo planą, prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, bus informuojama papildomai.


2012-06-11
Informuojame apie rengiamą žemės sklypo Nr. 242-2As (kad. Nr. 5233/0013:207), esančio Sergeičikų I k., Karmėlavos sen., Kauno raj., formavimo ir pertvarkymo projektą.
Planavimo tikslas: žemės sklypo padalijimas į 3 sklypus.
Projekto organizatorius: Vytautas Ramansevičius
Projekto rengėjas: UAB "Struktūrinė erdvė", Statybininkų g. 7A-406, Kaunas. el. p. StrukturineErdve@gmail.com, 860342816.
Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2012-06-18 iki 2012-06-29 imtinai. Nurodytu laikotarpiu galima raštu pateikti pasiūlymus bei pastabas projekto rengėjui.


2012-06-11
Informuojame apie parengto bendra tvarka sklypo, esančio Kauno raj. Alšėnų. sen. Kampiškių k., kad. Nr.5247/0007:87, detaliojo plano viešą svarstymą. 
Planavimo tikslas – sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), padalijimas į iki 7 (septynių) sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Planavimo organizatoriai – Alvydas Lukoševičius. 
Rengėjas – UAB GEOMA LT projekto vadovas V.Urbonas, tel. 8-37-208097. Pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjui. Projektas eksponuojamas UAB GEOMA LT patalpose Donelaičio g. Nr.45-7, Kaune bei Alšėnų sen. nuo 2012 06 29 (10 d.d.) Viešas susirinkimas vyks 2012 07 17 K.Donelaičio g. Nr. 45-7, Kaune 10 val. Teikti motyvuotus pasiūlymus galima iki susirinkimo pabaigos.


2012-06-11
Informuojame apie parengto bendra tvarka sklypo, esančio Kauno raj. Alšėnų. sen. Jonučių k., kad. Nr.5247/0007:500, detaliojo plano viešą svarstymą.
Planavimo tikslas – žemės sklypo padalijimas į iki 2 (dviejų) sklypų, 1 (vieno) atidalyto sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Planavimo organizatoriai – Birutė Zaleckienė. 
Rengėjas – UAB GEOMA LT projekto vadovas V.Urbonas, tel. 8-37-208097. Pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjui. Projektas eksponuojamas UAB GEOMA LT patalpose Donelaičio g. Nr.45-7, Kaune bei Alšėnų sen. nuo 2012 06 29 (10 d.d.) Viešas susirinkimas vyks 2012 07 17 K.Donelaičio g. Nr. 45-7, Kaune 11 val. Teikti motyvuotus pasiūlymus galima iki susirinkimo pabaigos.


2012-06-11
Informuojame, kad planavimo organizatoriai Virgilijus Partauskas (tel. 8 618 28211), pagal planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartį Nr.Nr.S-332 (2012-03-20) informuoja apie parengtą sklypo Kauno r. Sav.,Domeikavos sen.,Domeikavos k.,Jaunimo g.40 sklypo (kadastrinis Nr.5217/0012:225), detalųjį planą.
Planavimo tikslas - Sklypo padalijimas į 2(du) sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas
Detalusis planas rengiamas supaprastinta tvarka. 
Planuojama sklypo naudojimo paskirtis - bus nustatyta detaliuoju planu
Detaliojo plano rengimo terminas (preliminarus) - Planavimo pradžia – 2012 metų 2 ketvirtis; planavimo pabaiga - 2012 metų 4 ketvirtis
Dėl informacijos suteikimo, pasiūlymų ir pageidavimų kreiptis į detalaus plano rengėją P.V. Vytautas Putna tel.: 8 615 64704, Ąžuolyno g. 6, Kaunas; el. adresas vytautas@jpiarchitektai.ltarba į planavimo organizatorių V.Partauską tel.8 618 28211


2012-06-08
Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypų kadastrinis Nr. 5270/0015:35; 5270/0015:35 esančių Raudondvario sen. Raudondvario k. Lakštingalų takas 2 detalusis planas, kurio tikslas –sklypų sujungimas ir padalijimas į 2 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Detaliojo plano viešas svarstymas – 2012-07-20, 16 val. Raudondvario sen. patalpose.
Detaliojo plano organizatorė: Sonata Krimisierienė, tel. 8 698 82357
Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjai arch. S.D Grušauskienei tel: 8 682 43716
Detalusis planas bus viešai eksponuojamas Raudondvario seniūnijos patalpose 10 darbo dienų iki susirinkimo


2012-06-08
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą sklypo (kadastro nr. 5217/0011:548), esančio Domeikavos k., Domeikavos sen., Kauno r. sav., padalijimo į 4 sklypus, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/ vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo , bei statybos reglamento nustatymo detalųjį planą.
Planavimo organizatorius – Gediminas Andriukaitis, Loreta ir Arūnas Tomkevičiai.
Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2012 06 08 iki 2012 07 09 d. Račkaus g.10, Kaune. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2012 06 22 iki 2012 07 09 d. Domeikavos seniūnijos patalpose.
Viešas susirinkimas vyks 2012 07 09 d., 9 val. Domeikavos seniūnijos patalpose, adresu Saulės g. 1, Domeikava, Kauno rajonas.
Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui arba plano rengėjui.
Detaliojo plano rengimo terminas (preliminarus) – 2012 IV ketv.
Detaliojo plano rengėjas- Andrius Maliauskas, Račkaus g.10, Kaunas, tel. 8650-20000, el. paštas andrius.maliauskas@gmail.com.


2012-06-08
Informuojame, kad bendrąja tvarka yra parengtas žemės sklypo Kauno r. sav., Domeikavos sen., Varluvos k., detalusis planas. 
Detaliojo plano rengimo tikslas – pakeisti sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, sklypą padalyti į iki 12 sklypų vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statyboms, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą bei statybos reglamentą.. 
Rengiant detalųjį planą strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas. 
Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galite nuo 2012 06 12 iki 2012 07 12 Kauno rajono Domeikavos seniūnijoje. Detaliojo plano sprendinių viešas aptarimas įvyks UAB „Turtas Tau“ patalpose, Kalniečių g. 126A-108, Kaune, 2012 07 12, 10 val. 
Pasiūlymus raštu dėl detaliojo plano sprendinių galite siųsti adresu Kalniečių g. 126A-108, Kaune arba pateikti viešo susirinkimo dieną iki viešo aptarimo pabaigos. 
Detaliojo plano organizatorius I. Rimkevičienė. 
Detaliojo plano organizatoriaus atstovas S. Pauža (tel. 8686 65666, projekto vadovo tel. 8676 21161).


2012-06-08
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti žemės sklypo Kauno r. sav., Domeikavos sen., Varluvos k., detalųjį planą, pagal 2012 02 29 Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pasirašytą detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartį Nr. S-241. 
Detaliojo plano rengimo tikslas – pakeisti sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, sklypą padalyti į iki 12 sklypų vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statyboms, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą bei statybos reglamentą. 
Detaliojo plano organizatorius I. Rimkevičienė. 
Detaliojo plano organizatoriaus atstovas S. Pauža (tel. 8686 65666, projekto vadovo tel. 8676 21161).


2012-06-06
Informuojame apie bendrąja tvarka rengiamą Kauno r.sav. Domeikavos sen., Domeikavos k., Klevų g. 16B, sklypo (kadastrinis Nr.5217/0012:1357) detalųjį planą.
Planavimo organizatoriai: Giedrė Liubarskienė, Kapsų g. 66, Kaunas.
Planavimo tikslas: sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/ vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Detaliojo plano rengimo terminas 2012m. II-III ketv. Teritorijoje numatoma statyti vienbučius ir dvibučius gyvenamuosius namus.
Plano rengėjas: Jurgita Kalvinskaitė, adresas: V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas tel.:8-601 36731, el.p.: jurgita.kalvinskaite@gmail.com)
Pasiūlymus ir pageidavimus teikti detaliojo plano organizatoriams arba rengėjui aukščiau nurodytais adresais.
Vieša ekspozicija rengiama nuo 2012-06-20d. Kauno r. Domeikavos sen. patalpose 10 darbo dienų.
Viešas svarstymas rengiamas 2012-07-04d. nuo 8val. adresu: V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas. Dalyvavimas neprivalomas.


2012-06-06
Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2004m. rugpjūčio 11d. įsakymu Nr.3D-476/D1-429 ,,Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ bei Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2008m. rugsėjo 24d. įsakymu Nr.3D-513/D1-495 ,,Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo, parengtas žemės sklypo (kadastro Nr.5270/0012:8, Raudondvario k.v.) Bernatonių kaime, Raudondvario seniūnijoje, Kauno rajono savivaldybėje kaimo plėtros (ūkio vidaus) žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodybos vietai parinkti.
Planavimo tikslas – ūkininko sodybos vietos parinkimas.
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo organizatorius: Gerda Patinskienė ir Ramūnas Patinskas, gyv. Atgimimo g. 4-2, Raudondvario kaime, Raudondvario sen., Kauno rajono savivaldybėje.
Projekto rengėjas: UAB ,,ALVI projektai“. Projekto autorė– Violeta Bielinskienė (kvalifikacijos pažymėjimas Nr. KP-22).
Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2012m. gegužės 25d. iki 2012m. birželio 8 d. Raudondvario seniūnijos ar projekto rengėjo patalpose. Pasiūlymus raštu galima teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui - UAB ,,ALVI projektai“ Raudondvario pl. 93, Kaune (tel.: 397385, 868601075).


2012-06-06
Informuojame apie rengiamą žemės sklypo detalųjį planą Kauno r. sav., Užliedžių sen., Vijūkų k., kad. Nr. 5283/0007:692. Planas rengiamas sutinkamai su Kauno raj. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.ĮS-504 (2012-03-27). Planavimo tikslas - sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), padalijimas į iki 15 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Plano rengimo terminas 2012m. II-III ketv.
Plano rengėja: UAB "Aplinka ir ekologija", adresas Savanorių pr. 363A-201, Kaunas, tel.: 861245717 el.p. m.maciukaite@gmail.com
Planavimo organizatorius: Vidas Česlovas Domskis, Danguolė Domskienė, gyv. Pramonės pr. 91-37, Kaunas.
Pasiūlymus ir pageidavimus teikti, susipažinti su planavimo dokumentais detaliojo plano organizatoriams arba rengėjai aukščiau nurodytais adresais galima visą planavimo laikotarpį iki viešo svarstymo ir jo metu.
Numatoma sprendinių vieša ekspozicija nuo 2012-06 21 d. 10 darbo dienų. Numatomas viešas sprendinių aptarimas 2012-07-05. nuo 15val. UAB „Aplinka ir ekologija patalpose“.


2012-06-06
Informuojame apie rengiamą žemės sklypo detalųjį planą Kauno r. sav., Ringaudų sen., Virbališkių k., kad. Nr. 5250/0011:1012. Planas rengiamas sutinkamai su Kauno raj. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr .ĮS-1370 (2011-09-12). Planavimo tikslas - sklypo padalijimas ir atidalintos dalies pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), padalijimas į iki 4 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Plano rengimo terminas 2012m. II-III ketv.
Plano rengėja: UAB "Aplinka ir ekologija", adresas Savanorių pr. 363A-201, Kaunas, tel.: 861245717 el.p. m.maciukaite@gmail.com
Planavimo organizatorius: Nedas Seniūnas (atstovaujamas Audriaus Seniūno), Jūratė Normantė, Jurgita Žukienė, gyv. Žemaičių g. 41, Kaunas, tel. 8615 31023.
Pasiūlymus ir pageidavimus teikti, susipažinti su planavimo dokumentais detaliojo plano organizatoriams arba rengėjui aukščiau nurodytais adresais galima visą planavimo laikotarpį iki viešo svarstymo ir jo metu.
Numatoma sprendinių vieša ekspozicija nuo 2012-06 21 d. 10 darbo dienų. Numatomas viešas sprendinių aptarimas 2012-07-05. nuo 14val. UAB „Aplinka ir ekologija“ patalpose.


2012-06-06
Informuojame apie bendrąja tvarka baigtą rengti žemės sklypo, esančio Kauno r., Garliavos apyl. sen., Karkazų k., žemės sklypo kadastrinis Nr. 5260/0003:23, detalųjį planą.
Detaliojo plano tikslas – esamo sklypo (0,8376 ha) pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), padalijimas į iki 7 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Viešas svarstymas vyks 2012-07-12d. 9val. adresu Vytauto g. 62, Garliava, Kauno r., Garliavos apyl. seniūnija. Ten pat galima susipažinti su sprendiniais nuo 2012-06-27d. iki 2012-07-12d.
Planavimo terminas: 2013m. I ketvirtis.
Planavimo organizatorius – Vytautas Andrašius, Partizanų g. 101-29, Kaunas; Janina Marytė Padegimienė, Kovo 11-osios g. 29-33, Kaunas; Palmira Auglienė ir Algimantas Auglys, Ašigalio g. 19-44, Kaunas.
Detaliojo plano rengėjas – UAB „Žemės matavimai“, projekto vadovas A. Lukšys. Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: UAB „Žemės matavimai“, Aukštaičių g. 9, Kaunas, Tel. 867577777.


2012-06-06
Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo (kadastrinis Nr.5233/0016: ), esančio Kertupio g. 45, Neveronių k., Neveronių sen., Kauno r. sav. formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas: Naujo kitos paskirties valstybinės žemės sklypo po esamais, nuosavybės teise turimais, pastatais (gyvenamasis namas, unikalus Nr. 5298-6015-8012, ūkinis pastatas, unikalus Nr. 5298-6015-8023, kiemo rūsys, unikalus Nr. 5298-6015-8034, ūkinis pastatas, unikalus Nr. 5298-6015-8045), kiemo statiniai, unikalus Nr.5298-6015-8056) suformavimas Kertupio g. 45, Neveronių k., Neveronių sen., Kauno r. sav.
Planavimo organizatorius: Jonas Stankevičius
Projekto rengėjas - UAB "Žemės sklypas", Žalgirio g. 19, Raudondvaris, Kauno raj. Tel.8 672 42340
Išsamiau sužinoti apie rengiamą sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą, taip pat pateikti pastabas, pretenzijas bei pasiūlymus dėl sprendinių galite UAB "Žemės sklypas" patalpose (Žalgirio g. 19, Raudondvaris, Kauno raj. Tel.8 672 42340 ) nuo 2012-06-06 d. 10 darbo dienų iki viešo projekto svarstymo. Viešo projekto svarstymo su visuomene susirinkimas įvyks 2012-06-26 d. 9.00 val. UAB "Žemės sklypas" įmonės patalpose.


2012-06-06
Informuojame, kad pradėtas rengti žemės sklypo planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, Kauno r. sav. Garliavos m. Vytauto g.41
Planavimo tikslas-žemės sklypo suformavimas laisvoje valstybinėje žemėje (visuomenės poreikiams
Planavimo organizatorius – Garliavos seniūnija
Plano rengėjas – Jolitos Zigmantienės įmonė, adresas Naujakurių g. 3, Raudondvario k., Kauno r. sav. ( tel. 8 611 16858, el p. jolitaraud@gmail.com).
Susipažinti su parengtu žemės sklypo planu ir pareikšti pasiūlymus savivaldybės administracijai galima nuo 2012 m. birželio 21 d iki liepos 5 d. Kauno r.sav. Garliavos m. Vytauto g.62 (Garliavos m. seniūnijos patalpos).


2012-06-06
Informuojame, kad pradėtas rengti žemės sklypo planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, Kauno r. sav. Garliavos m. Vytauto g.60
Planavimo tikslas-žemės sklypo suformavimas laisvoje valstybinėje žemėje (visuomenės poreikiams
Planavimo organizatorius – Garliavos seniūnija
Plano rengėjas – Jolitos Zigmantienės įmonė, adresas Naujakurių g. 3, Raudondvario k., Kauno r. sav. ( tel. 8 611 16858, el p. jolitaraud@gmail.com).
Susipažinti su parengtu žemės sklypo planu ir pareikšti pasiūlymus savivaldybės administracijai galima nuo 2012 m. birželio 21 d iki liepos 5 d. Kauno r.sav. Garliavos m. Vytauto g.62 (Garliavos m. seniūnijos patalpos).


2012-06-06
Informuojame, kad pradėtas rengti žemės sklypo planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, Kauno r. sav. Garliavos m. S.Lozoraičio g.1D
Planavimo tikslas-žemės sklypo suformavimas laisvoje valstybinėje žemėje (visuomenės poreikiams
Planavimo organizatorius – Garliavos seniūnija
Plano rengėjas – Jolitos Zigmantienės įmonė, adresas Naujakurių g. 3, Raudondvario k., Kauno r. sav. ( tel. 8 611 16858, el p. jolitaraud@gmail.com).
Susipažinti su parengtu žemės sklypo planu ir pareikšti pasiūlymus savivaldybės administracijai galima nuo 2012 m. birželio 21 d iki liepos 5 d. Kauno r.sav. Garliavos m. Vytauto g.62 (Garliavos m. seniūnijos patalpos).


2012-06-04
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti sklypo (kadastro Nr.5217/0014:668), esančio Kauno r. sav., Domeikavos sen., Šakių k. detalųjį planą. Planavimo organizatoriai – Darata Bočkienė, Remigijus Bočkus.
Planavimo tikslas - sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), padalijimas į iki 20 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Plano rengimo terminas (preliminarus)-2012 m. II-IV ketv. Plano rengėjas - UAB „Architektų pastogė“ Perkaso takas 3, Kaunas, tel.8(37)313735, el.paštas:bizrok@gmail.com.
Apie viešą svarstymą informuosime papildomai.


2012-06-04
Informuojame, apie patikslintų detaliojo plano sprendinių viešą sprendinių ekspoziciją bendrąja tvarka parengtam žemės sklypo Kauno rajono savivaldybėje, Domeikavos seniūnijoje, Varluvos kaime detaliąjam teritorijos planui.
Planavimo tikslai – sklypo padalijimas ir dalies atidalytų sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), (inžinerinės infrastruktūros teritorijos), paliekant vieną atidalytą žemės ūkio paskirties sklypą, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas (viso: 4 skl. gyvenamosios teritorijos, 1 skl. inžinerinės infrastruktūros, 1 skl. žemės ūkio).
Planavimo organizatoriai – Egidijus Simanonis (Juozapavos takas 35, Domeikava, Kauno raj., tel.: +370 618 00804) ir Jurgita Simanonė (Juozapavos takas 35, Domeikava, Kauno raj., tel.: +370 670 68962).
Plano rengėja – „Saulės idėja“ UAB (adresas S. Nėries g. 7A, Šiauliai, tel. +370 698 23369, el.p. architekte@info.lt.).
Susipažinti su detaliuoju planu bei raštu pateikti pastabas ir pasiūlymus galima nuo 2012 m. birželio 4 d. iki 2012 m. gegužės 15 d. detaliojo plano rengėjai „Saulės idėja“ UAB.
Vieša projekto sprendinių ekspozicija nuo 2012 m. birželio 4 d. iki 2012 m. gegužės 15 d. bus eksponuojama Kauno raj. savivaldybės Domeikavos seniūnijoje (Saulės g. 1, Domeikava, Kauno raj.) ir detaliojo plano rengėjo patalpose. Detaliojo plano viešo svarstymo su visuomene susirinkimas vyks 2012 m. birželio 15 d. 11 val. Domeikavos seniūnijos patalpose.
Pasiūlymus raštu dėl detaliojo plano sprendinių visuomenė gali teikti planavimo organizatoriams arba plano rengėjai per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpį iki sprendinių pristatymo viešo svarstymo su visuomene susirinkimo pabaigos. Detaliojo plano sprendinius ir svarstymo procedūrą vieno mėnesio laikotarpyje po viešo svarstymo, galima apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai.


2012-06-04
Informuojame apie pradedamą bendra tvarka rengti sklypo, esančio Kauno raj. Alšėnų. sen. Kampiškių k., kad. Nr.5247/0007:87, detalųjį planą.
Planavimo tikslas – sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), padalijimas į iki 7 (septynių) sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Planavimo organizatorius – Alvydas Lukoševičius.
Rengėjas – UAB GEOMA LT projekto vadovas V.Urbonas, tel. 8-37-208097. Pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjui.


2012-06-04
Informuojame apie pradedamą bendra tvarka rengti sklypo, esančio Kauno raj. Alšėnų. sen. Jonučių k., kad. Nr.5247/0007:500, detalųjį planą.
Planavimo tikslas – žemės sklypo padalijimas į iki 2 (dviejų) sklypų, 1 (vieno) atidalyto sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Planavimo organizatorius – Birutė Zaleckienė.
Rengėjas – UAB GEOMA LT projekto vadovas V.Urbonas, tel. 8-37-208097. Pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjui.


2012-06-04
Parengtas bendrąja tvarka sklypo (kadastr. Nr. 5283/0005:32), esančio Vijūkų k., Užliedžių sen., Kauno r. sav., detalusis planas.
Planavimo tikslas – sklypo padalijimas į iki 11 sklypų, iki 10 atidalytų sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos / vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Planavimo organizatorius - Gediminas Paulauskas, atstovaujamas Giedriaus Petraičio, tel. (8*655) 55700.
Plano rengėja - UAB „Planuotojai”, Vasario 16-osios g. 8-6, Kaune, el.p. info@planuotojai.lt, tel.(37) 209260.
Projekto vieša ekspozicija – 10 d.d. nuo 2012-06-19 Užliedžių seniūnijoje
Viešo svarstymo susirinkimo vyks 2012-07-03, 14.00 val., UAB „Planuotojai” patalpose, Vasario 16-osios g. 8-6, Kaune
Pasiūlymus ir motyvuotas pretenzijas teikti raštu ne vėliau iki susirinkimo pabaigos.


2012-06-04
Informuojame apie bendrąja tvarka rengiamą sklypų kad. Nr. 5247/0019:132, 135 ir 136 Kauno r. sav., Alšėnų sen., Dievogalos k., sujungimo, pagr. žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio į kitą (vienbučių ir dvibučių gyv. pastatų statybos), padalijimo į sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamentų nustatymo detalųjį planą.
Viešas susirinkimas įvyks 2012 m. liepos 9 d. 11 val. Alšėnų seniūnijos patalpose Mokslo g. 2, Mastaičiuose. Vieša projekto ekspozicija- 10 darbo dienų iki susirinkimo, Alšėnų seniūnijos skelbimų lentoje.
Organizatoriai: E. R. Jefišovienė, I. Aleksynienė, R. Danielė, G. Veiverys, R. Bakūnienė, A. Veiverys, D. Ulbinienė, Taikos pr. 65-64, Kaunas, tel. (8 698) 82343.
Rengėjas- J. Šarakauskas (PV S. J. Katilius), tel. (8 684) 84894, Nepriklausomybės a. 7-5, Kaunas, el. paštas: jonas.sarakauskas@gmail.com.
Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas dėl rengiamo dokumento teikti raštu organizatoriams arba rengėjui iki viešo susirinkimo pabaigos.


2012-06-04
Informuojame apie bendrąja tvarka rengiamą Kauno r.sav. Domeikavos sen., Domeikavos k., Klevų g. 16B, sklypo (kadastrinis Nr.5217/0012:1357) detalųjį planą.
Planavimo organizatoriai: Giedrė Liubarskienė, Kapsų g. 66, Kaunas.
Planavimo tikslas: sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/ vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Detaliojo plano rengimo terminas 2012m. II-III ketv. Teritorijoje numatoma statyti vienbučius ir dvibučius gyvenamuosius namus.
Plano rengėjas: Jurgita Kalvinskaitė, adresas: V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas tel.:8-601 36731, el.p.: jurgita.kalvinskaite@gmail.com)
Pasiūlymus ir pageidavimus teikti detaliojo plano organizatoriams arba rengėjui aukščiau nurodytais adresais.
Vieša ekspozicija rengiama nuo 2012-06-20d. Kauno r. Domeikavos sen. patalpose 10 darbo dienų.
Viešas svarstymas rengiamas 2012-07-04d. nuo 8val. adresu: V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas. Dalyvavimas neprivalomas.


2012-05-31
Informuojame, kad bendrąja tvarka rengiamas žemės sklypo detalusis planas, adresu: Vandžiogalos mstl., Vandžiogalos sen., Kauno r. sav., skl.kad.nr. 5287/0002:235, plotas-0,9500ha.
Detaliojo plano rengimo pagrindas – Kauno rajono savivaldybės Urbanistikos skyriaus planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti 2010m. balandžio 14d. Nr.DP-099.
Planavimo tikslas: sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (komercinės paskirties objektų teritorijos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Apytikris detaliojo plano rengimo terminas – 2013m.
Planavimo organizatoriai – Mindaugas Vasiliauskas.
Detaliojo plano rengėjas – UAB „Polilinija“. Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: UAB „Polilinija“, Raudondvario pl. 150-216, Kaunas, tel. (8-37) 263 917, mob.tel. 8 657 69524 (arch. Atėnė Žemaitienė), el.paštas: atenezemaite@gmail.com.
Apie teritorijų planavimo dokumento projekto viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.


2012-05-31
Informuojame, kad pradedamas rengti bendrąja tvarka Kauno r. sav., Užliedžių sen., Vijūkų k., sklypo (kadastrinis Nr.5283/0005:32) detalusis planas.
Planavimo tikslas - sklypo padalijimas į iki 11 sklypų, iki 10 atidalytų sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos / vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas
Planavimo organizatorius: Gediminas Paulauskas, atstovaujamas Giedriaus Petraičio, tel. (8*655) 55700.


2012-05-31
Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo, esančio Gėlių g. 8 Dievogalos k., Zapyškio sen., Kauno r., žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas.
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas: Suformuoti apie 2205 kv. m. Kauno r., Zapyškio sen., Dievogalos k., Gėlių g. 8 naudojamą valstybinės žemės sklypą statiniams eksploatuoti.
Planavimo organizatorius: Zanas Velička.
Projekto rengėjas: UAB "INVENTORA" tel.: 865913772, su rengiamu projektu galima susipažinti Gegužės 30 – Birželio 12 d., adresu: K. Donelaičio g. 78-10 Kaunas, darbo dienomis 9:00 - 17:00 val.


2012-05-31
Informuojame, kad rengiamas 5,0190 ha ploto žemės sklypo (kad. Nr. 5267/0004:0062), esančio Margininkų k., Taurakiemio sen., Kauno raj., formavimo ir pertvarkymo projektas. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas: bendrosios dalinės nuosavybės teise turimo žemės sklypo dalių atidalijimas suformuojant keturis žemės sklypus.
Projekto organizatoriai: Marytė Stankevičienė, Vidas Stankevičius, Alvydas Kazys Stankevičius, Anelė Marijona Pienauskienė, Algimantas Stankevičius ir Ona Bronė Daukšienė
Projekto rengėjas: UAB "RENAIDA GEO", Radvilų Dvaro g. 6, Kaunas. el. p. renaidageo2@gmail.com Projekto rengėja Lina Pudžemytė - Gaidamavičienė 8-677-48498.
Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2012m. birželio mėn. 04d. iki 2012m. birželio mėn. 15d. adresu: Radvilų Dvaro g. 6, Kaunas. Nurodytu laikotarpiu galima raštu pateikti pasiūlymus bei pastabas projekto rengėjui.


2012-05-31
Informuoja apie bendrąja tvarka baigtą rengti Kauno r., Domeikavos sen., Domeikavos k., Žaibo g. 12 (kad. Nr. 5217/0012:590) sklypo detalųjį planą.
Planavimo tikslas: sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/ vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), padalijimas į iki trijų sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas.
Detaliojo plano rengėja: UAB „Georaimonda“, Vytauto pr. 43A-27, Kaune, el.p. info@georaimonda.lt, tel. 8-37 222696, projekto vadovas K. Kvizikevičius, tel. 8 676 21161.
Vieša ekspozicija įvyks Domeikavos seniūnijoje (Saulės g. 1, Domeikava., Kauno r.) 2012 06 19 - 2012 07 02.
Viešas susirinkimas įvyks ten pat 2012 07 02, 15 valandą (dalyvavimas neprivalomas).
Dėl informacijos kreiptis į projekto rengėją UAB „Georaimonda“.


2012-05-31
Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004m. Rugpjūčio 11d. Įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas žemės sklypo, kadastrinis Nr. 5207/0005:98 Virbaliūnų k., Batniavos sen., Kauno r. sav., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas: Ūkininko sodybos vietos suformavimas.
Projekto organizatorius: Giedrius Rutkauskas, Roberta Rutkauskienė, gyv. Virbaliūnų k., Batniavos sen., Kauno r., tel. 8 *616 58 615
Plano rengėjas: UAB „Aplinka ir ekologija“, adresas: Savanorių pr. 363A-201, Kaunas, projektuotoja M. Mačiukaitė, mob. tel. 8*612 45717, el. paštas: m.maciukaite@gmail.com
Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui iki 2012 m. birželio 20 d. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2012 m. birželio 5 d. 10 darbo dienų , bei viešas projekto susirinkimas numatomas 2012 m. birželio mėn. 20 d. 15 val. UAB „Aplinka ir ekologija“ patalpose , adresu Savanorių pr. 363A-201, Kaunas.


2012-05-31
Informuojame apie parengto bendra tvarka sklypo, esančio Kauno raj. Garliavos apyl. sen. Ilgakiemio k., kad. Nr.5260/0010:184 ir 5260/0010:190, detaliojo plano viešą svarstymą.
Planavimo tikslas – žemės sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), sujungimas ir padalijimas į iki 13 (trylikos) sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Planavimo organizatoriai – S.Lukošiūnas, D.Lukošiūnas.
Rengėjas – UAB GEOMA LT projekto vadovas V.Urbonas, tel. 8-37-208097. Projektas eksponuojamas UAB GEOMA LT patalpose Donelaičio g. Nr.45-7, Kaune bei Garliavos apyl. sen. nuo 2012 06 18 (10 d.d.) Viešas susirinkimas vyks 2012 07 03 K.Donelaičio g. Nr. 45-7, Kaune 10 val. Teikti motyvuotus pasiūlymus galima iki susirinkimo pabaigos.


2012-05-31
Informuojame apie parengto bendra tvarka sklypo, esančio Kauno raj. Garliavos apyl. sen. Stanaičių k., kad. Nr.5227/0002:531, detalųjį planą. , detaliojo plano viešą svarstymą.
Planavimo tikslas – dsklypo padalijimas į iki 3 (trijų) sklypų, dviejų atidalytų sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), 1 (vieno) atidalyto sklypo į miškų ūkio paskirties žemę, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Planavimo organizatoriai – J.Šidiškytė, A.Bernatavičienė, G.Bernatavičius, L.Mureikienė, K.Kalasauskas, D.Nazelskienė, K.Kairaitienė, j.Maziliauskienė, A.Šidiškis.
Rengėjas – UAB GEOMA LT projekto vadovas V.Urbonas, tel. 8-37-208097. Projektas eksponuojamas UAB GEOMA LT patalpose Donelaičio g. Nr.45-7, Kaune bei Garliavos apyl. sen. nuo 2012 06 18 (10 d.d.) Viešas susirinkimas vyks 2012 07 03 K.Donelaičio g. Nr. 45-7, Kaune 11 val. Teikti motyvuotus pasiūlymus galima iki susirinkimo pabaigos.


2012-05-30
Informuoja, kad supaprastinta tvarka yra parengtas žemės sklypo Dievogalos kaime, Alšėnų sen. Kauno raj. savivaldybė, Kadastrinis adresas: 5247/0011:257, kuris priklauso Auksei Juočionytei, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti.
Susipažinti su Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto sprendiniais galima nuo 2012-06-04 iki 2012-06-18 Alšėnų seniūnijoje adresu: Mokslo 2, Mastaičių k., Alšėnų sen., LT-53313 Kauno rajonas ir UAB „Žemėtvarkos darbai“ patalpose, adresu Savanorių pr. 363-213, Kaunas.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto sprendinių viešas aptarimas įvyks 10.00val. 2012-06-18 Ringaudų seniūnijoje adresu: Mokslo 2, Mastaičių k., Alšėnų sen., LT-53313 Kauno rajonas.
Pasiūlymus raštu dėl Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto sprendinių galite siūsti adresu: Savanorių pr. 363-213, Kaunas, iki viešo aptarimo pabaigos. Dėl smulkesnės informacijos galite kreiptis į projekto rengėją inž. A. Čaplinskį tel. 33-24-82
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengėjas UAB „Žemėtvarkos darbai“.


2012-05-30
Informuojame, kad supaprastinta tvarka yra parengtas žemės sklypo Nr. 1-28-2, Narėpų k., Karmėlavos sen., Kauno raj., sklypo kadastrinis adresas: 5233/0003:32, formavimo ir pertvarkymo projektas, kuris priklauso Onai Radionovienei.
Gretimų sklypų savininkus ir kitus suinteresuotus asmenis kviečiame
atvykti susipažinti su parengtu žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu bei pareikšti pastabas ar pasiūlymus raštu nuo 2012-06-04 iki 2012-07-02 UAB „Žemėtvarkos darbai“ patalpose adresu: Savanorių pr.363-213, 49425 Kaunas. Tel. 332482, 8682-14892.
Formavimo ir pertvarkymo projekto rengėjas inž. A.Čaplinskis.


2012-05-30
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti žemės sklypo, esančio Kauno r., Garliavos apyl. sen., Karkazų k., žemės sklypo kadastrinis Nr. 5260/0003:23, detalųjį planą.
Detaliojo plano tikslas – esamo sklypo (0,8376 ha) pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), padalijimas į iki 7 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Planavimo terminas: 2013m. I ketvirtis.
Planavimo organizatorius – Vytautas Andrašius, Partizanų g. 101-29, Kaunas; Janina Marytė Padegimienė, Kovo 11-osios g. 29-33, Kaunas; Palmira Auglienė ir Algimantas Auglys, Ašigalio g. 19-44, Kaunas.
Detaliojo plano rengėjas – UAB „Žemės matavimai“, projekto vadovas A. Lukšys. Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: UAB „Žemės matavimai“, Aukštaičių g. 9, Kaunas, Tel. 867577777. Apie detaliojo plano viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.


2012-05-28
Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2004m. rugpjūčio 11d. įsakymu Nr.3D-476/D1-429 ,,Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ bei Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2008m. rugsėjo 24d. įsakymu Nr.3D-513/D1-495 ,,Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo, parengtas žemės sklypo (kadastro Nr.5270/0012:8, Raudondvario k.v.) Bernatonių kaime, Raudondvario seniūnijoje, Kauno rajono savivaldybėje kaimo plėtros (ūkio vidaus) žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodybos vietai parinkti.
Planavimo tikslas – ūkininko sodybos vietos parinkimas.
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo organizatorius: Gerda Patinskienė ir Ramūnas Patinskas, gyv. Atgimimo g. 4-2, Raudondvario kaime, Raudondvario sen., Kauno rajono savivaldybėje.
Projekto rengėjas: UAB ,,ALVI projektai“. Projekto autorė– Violeta Bielinskienė (kvalifikacijos pažymėjimas Nr. KP-22).
Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2012m. gegužės 25d. iki 2012m. birželio 8 d. Raudondvario seniūnijos ar projekto rengėjo patalpose. Pasiūlymus raštu galima teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui - UAB ,,ALVI projektai“ Raudondvario pl. 93, Kaune (tel.: 397385, 868601075).


2012-05-24
Informuojame, kad supaprastinta tvarka yra parengtas žemės sklypo Nr. 1-28-2, Narėpų k., Karmėlavos sen., Kauno raj., sklypo kadastrinis adresas: 5233/0003:32, formavimo ir pertvarkymo projektas, kuris priklauso Onai Radionovienei.
Gretimų sklypų savininkus ir kitus suinteresuotus asmenis kviečiame
atvykti susipažinti su parengtu žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu bei pareikšti pastabas ar pasiūlymus raštu nuo 2012-06-04 iki 2012-07-02 UAB „Žemėtvarkos darbai“ patalpose adresu: Savanorių pr.363-213, 49425 Kaunas. Tel. 332482, 8682-14892. Formavimo ir pertvarkymo projekto rengėjas inž. A.Čaplinskis.


2012-05-24
UAB „Žemėtvarkos darbai“ informuoja, kad supaprastinta tvarka yra parengtas žemės sklypo Dievogalos kaime, Alšėnų sen. Kauno raj. savivaldybė, Kadastrinis adresas: 5247/0011:257, kuris priklauso Auksei Juočionytei, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti.
Susipažinti su Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto sprendiniais galima nuo 2012-06-04 iki 2012-06-18 Alšėnų seniūnijoje adresu: Mokslo 2, Mastaičių k., Alšėnų sen., LT-53313 Kauno rajonas ir UAB „Žemėtvarkos darbai“ patalpose, adresu Savanorių pr. 363-213, Kaunas.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto sprendinių viešas aptarimas įvyks 10.00val. 2012-06-18 Ringaudų seniūnijoje adresu: Mokslo 2, Mastaičių k., Alšėnų sen., LT-53313 Kauno rajonas.
Pasiūlymus raštu dėl Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto sprendinių galite siūsti adresu: Savanorių pr. 363-213, Kaunas, iki viešo aptarimo pabaigos. Dėl smulkesnės informacijos galite kreiptis į projekto rengėją inž. A. Čaplinskį tel. 33-24-82
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengėjas UAB „Žemėtvarkos darbai“.


2012-05-23
Informacija apie atrankos išvadą dėl numatomo statyti prekybos paskirties pastato detaliojo plano Kauno r. Alšėnų sen. Narsiečių k. žemės sklypų (kad. Nr. 5247/0009:284 ir kad. Nr. 5247/0009:62) poveikio aplinkai vertinimo. 1.Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: AB „Specializuota komplektavimo valdyba“(į.k. 121420097) Savanorių pr. 191a, LT-02300 Vilnius, tel. 8 5 2322495. 2. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: detalusis planas prekybos paskirties pastato statybai (specializuotas prekybos centras mažmeninei prekybai, pagrindinė produkcija – apdailos ir statybinės medžiagos). 3. Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Narsiečių k., Alšėnų sen., Kauno r. skl. kadastrinis Nr. 5247/0009:284 ir 5247/0009:62. 4. LR AM Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento priimta atrankos išvada: poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas (2012-05-17 rašto Nr.39/(PAV)-D2-1190). 5. Išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą galima AB „Specializuota komplektavimo valdyba“ Savanorių pr. 191a, LT-02300 Vilnius, tel. 8 5 2322495 per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo. 6. Teikti pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą galima LR AM Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentui, Rotušės a. 12, LT-4279 Kaunas, tel. (8 37) 320704 per 20 darbo dienų nuo šio skelbimo. 7. Išsamiau susipažinti su atrankos išvada galima pas PAV atrankos dokumentų rengėją – UAB „Šiaulių komprojektas“, Tilžės g. 170 - 401, LT-76296 Šiauliai, tel. 8-41-523523 per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo.


2012-05-23
Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypų kadastrinis Nr.5280/0010:163 esančio Samylų sen., Dubravų k., detalusis planas, esamo žemės sklypo dalinis pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/ vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Detaliojo plano viešas svarstymas – 2012-06-29, 16 val. Samylų sen. patalpose.
Detaliojo plano organizatorius: Antanina Juodinė.
Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjai arch. S.D Grušauskienei tel: 8 682 43716.
Detalusis planas bus viešai eksponuojamas Samylų seniūnijos patalpose 10 darbo dienų iki susirinkimo.


2012-05-23
Informuojame , kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004m. Rugpjūčio 11d. Įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgivendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas žemės sklypo, kadastrinis Nr.5260/0011:556 Pagirių k.,Garliavos apyl. sen., Kauno r.sav. (Pajiesio k.v.) , kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti . Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka. 
Planavimo tikslas: Ūkininko sodybos vietos suformavimas.
Projekto organizatoriai: Regina Krapavickienė gyv. Sodų g.1, Pagirių k.,, Kauno r.sav. (tel. 8 -37-557917 ).
Plano rengėjas: Jolitos Zigmantienės įmonė adresas Naujakurių g. 3, Raudondvario k., Kauno r. sav. ( tel. 8 611 16858, el p. jolitaraud@gmail.com).
Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui iki 2012 m. birželio mėn. 14 d. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2012m. birželio mėn. 01 d. 10 darbo dienų , bei viešas projekto susirinkimas numatomas 2012 m. birželio mėn. 15 d. 9 val. įmonės patalpose , adresu Naujakurių g.3 , Raudondvario k. Kauno r.sav.


2012-05-23
Informuojame apie rengiamą žemės sklypo Pušyno g. 11 , Kulautuvos mstl., Kulautuvos sen., Kauno r.sav., formavimo ir pertvarkymo projektą.
Planavimo tikslas – naujo kitos paskirties valstybinės žemės sklypo po esamu, nuosavybės teise turimu, pastatu suformavimas.
Planavimo organizatorius –Ramunė Striogienė , Aldona Ona Seniūnienė.
Projekto rengėjas: Jolitos Zigmantienės įmonė . Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2012 m. birželio mėn.01 d. 10 d.d. įmonės patalpose , adresu : Naujakurių g.3 , Raudondvario k. Kauno r.sav. ( tel. 8 611 16858, el p. jolitaraud@gmail.com), bei viešas projekto susirinkimas numatomas 2012 m.birželio mėn. 15 d. 10 val. įmonės patalpose .


2012-05-23
Informuojame : parengtas bendrąją tvarka žemės sklypo Kauno raj., Alšėnų sen., Jonučių kaime Rasos g. 14 detalusis planas.
Planavimo tikslas: Kauno raj. sav. administracijos direktoriaus 2003-11-27 įsak. Nr.Įs-1188 patvirtinto Kauno raj. sav., Alšėnų sen., Jonučių k. žemės sklypų (kad. Nr. 5247/0012:1 ir 5247/0012:3) detaliojo plano dalies keitimas žemės sklype (kad. Nr.5247/0012:438) , padalijant
šį sklypą į 2 sklypus ir nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą bei statybos reglamentą. Planavimo organizatorė: Audronė Svetlauskaitė.
Detalusis planas eksponuojamas - Alšėnų seniūnijoje ir plano rengėjo patalpose. Viešo svarstymo susirinkimas vyks 2012 m. birželio 7 d. 12 val. plano rengėjo UAB „ NT Architeka“ patalpose I.Kanto g. 18-306, Kaunas. Pasiūlymus ir pretenzijas reikšti detaliojo plano rengėjui – UAB ,,NT Architeka,, , projektų vadovas M.Norkus tel. 8-601 93733, el.paštas : ntarchiteka@gmail.com .


2012-05-22
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti sklypo (kadastro Nr.5290/0001:132), esančio Kauno r. sav., Vilkijos sen., Vilkijos m., Putinų g. 2 detalųjį planą. Planavimo organizatorė – Janė Berštautienė. Planavimo tikslas – sklypo padidinimas, prijungiant iki 400 kv. m. valstybinės žemės plotą, padalijimas į 2 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Plano rengimo terminas (preliminarus) 2012 m. II-IV ketv. Pasiūlymus teikti plano rengėjui R. Bizuliui, UAB „Architektų pastogė“, Perkaso takas 3, Kaunas, tel. 861105026, el.paštas bizrok@gmail.com. Apie viešą svarstymą informuosime papildomai.


2012-05-21
Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo, esančio Žalgirio g. 35 Raudondvario k., Raudondvario sen., Kauno r., žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka. Planavimo tikslas: Suformuoti apie 1520 kv. m. Kauno r., Raudondvario sen., Raudondvario k., Žalgirio g. 35 naudojamą valstybinės žemės sklypą statiniams eksploatuoti. Planavimo organizatorius: Raimundas Lila. Projekto rengėjas: UAB "INVENTORA" tel.: 865913817, su rengiamu projektu galima susipažinti Gegužės 22 – Birželio 4 d., adresu: K. Donelaičio g. 78-10 Kaunas, darbo dienomis 9:00 - 17:00 val.


2012-05-18
Informuojame, kad bendrąja tvarka parengtas sklypo, esančio Kauno r. sav., Ringaudų sen., Tabariškių k., Gėlių g. 120, (kadastrinis Nr. 5250/0010:538, plotas 0,45 ha) detalusis planas.
Planavimo tikslas – detaliojo plano dalies keitimas žemės sklype (kadastrinis Nr. 5250/0010:538), padalijant šį sklypą į iki 5 (penkių) sklypų, nustatant teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą bei statybos reglamentą.
Planavimo organizatoriai – Vaidotas Ražauskas, tel. 8 611 63150.
Su projektu galima susipažinti nuo 2012-05-22 rengėjo adresu.
Vieša ekspozicija vyks nuo 2012-06-05 iki 2012-06-19. Viešo susirinkimo pradžia 2012-06-19, 9 val., rengėjo UAB „ARESA“ patalpose, Perkūno al. 4, Kaune, tel. 8 37 204793, 8 606 16668, el.p. aresakaunas@gmail.com. Raštiški pasiūlymai priimami iki viešo susirinkimo pabaigos. Dalyvavimas viešame svarstyme nėra privalomas.


2012-05-18
Informuojame, kad bendrąja tvarka parengtas sklypo, esančio Kauno r. sav., Vilkijos apyl. sen., Padubysio k., (kadastrinis Nr. 5213/0001:104, plotas 1,6594 ha) detalusis planas.
Planavimo tikslas – sklypo padalijimas į iki 4 (keturių) sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nutatymas.
Planavimo organizatoriai – Nijolė Kančauskienė, Valė Butrimavičienė, Jūratė Metrikienė, tel. 8 620 76477.
Su projektu galima susipažinti nuo 2012-05-22 rengėjo adresu.
Vieša ekspozicija vyks nuo 2012-06-05 iki 2012-06-19. Viešo susirinkimo pradžia 2012-06-19, 10 val., rengėjo UAB „ARESA“ patalpose, Perkūno al. 4, Kaune, tel. 8 37 204793, 8 606 16668, el.p. aresakaunas@gmail.com. Raštiški pasiūlymai priimami iki viešo susirinkimo pabaigos. Dalyvavimas viešame svarstyme nėra privalomas.


2012-05-18
Informuojame, kad bendrąja tvarka parengtas sklypo, esančio Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Teleičių k., Vytauto g. 162, (kadastrinis Nr. 5260/0008:314, plotas 0,2864 ha) detalusis planas.
Planavimo tikslas – sklypo padalijimas į 2 (du) sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Planavimo organizatoriai – Albina Ona Valaitienė, tel. 8 620 76477.
Su projektu galima susipažinti nuo 2012-05-22 rengėjo adresu.
Vieša ekspozicija vyks nuo 2012-06-05 iki 2012-06-19. Viešo susirinkimo pradžia 2012-06-19, 11 val., rengėjo UAB „ARESA“ patalpose, Perkūno al. 4, Kaune, tel. 8 37 204793, 8 606 16668, el.p. aresakaunas@gmail.com. Raštiški pasiūlymai priimami iki viešo susirinkimo pabaigos. Dalyvavimas viešame svarstyme nėra privalomas.


2012-05-18
Informuojame apie pradedamą rengti žemės sklypo Kauno r. sav., Lapių sen., Lapių mstl., sklypo kadastrinis Nr. 5240/0011:512, detalųjį planą.
Planavimo tikslas – sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Planavimo organizatorius – Vytautas Jankauskas, gyv. Šaltinio g. 5, Lapės, Kauno r., tel.: 8 687 88215.
Detaliojo plano rengėjas – PV A. Liočas, Bažnyčios g.20, Kaunas, tel.: 8 698 1 05 40, el. p. liocas@takas.lt.
Pasiūlymus galima teikti raštu nurodytais adresais per visą detaliojo plano rengimo ir susipažinimo laikotarpį, bet ne vėliau kaip iki viešo susirinkimo pabaigos. Apie viešo svarstymo terminus skelbsime papildomai.


2012-05-18
Informuojame apie pradedamą bendra tvarka rengti sklypų, esančių Kauno raj. Garliavos apyl. sen. Ilgakiemio k., kad. Nr.5260/0010:184 ir 5260/0010:190, detalųjį planą. Planavimo tikslas – žemės sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), sujungimas ir padalijimas į iki 13 (trylikos) sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Planavimo organizatorius – S.Lukošiūnas, D.Lukošiūnas. Rengėjas – UAB GEOMA LT projekto vadovas V.Urbonas, tel. 8-37-208097. Pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjui.


2012-05-18
Informuojame apie pradedamą bendra tvarka rengti sklypo, esančio Kauno raj. Garliavos apyl. sen. Stanaičių k., kad. Nr.5227/0002:531, detalųjį planą. Planavimo tikslas – sklypo padalijimas į iki 3 (trijų) sklypų, dviejų atidalytų sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), 1 (vieno) atidalyto sklypo į miškų ūkio paskirties žemę, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Planavimo organizatorius – J.Šidiškytė, A.Bernatavičienė, G.Bernatavičius, L.Mureikienė, K.Kalasauskas, D.Nazelskienė, K.Kairaitienė, j.Maziliauskienė, A.Šidiškis. Rengėjas – UAB GEOMA LT projekto vadovas V.Urbonas, tel. 8-37-208097. Pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjui.


2012-05-18
Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas Kauno r. sav. Karmėlavos sen., Sergeičikų I k. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas: naujo kitos paskirties valstybinės žemės sklypo po esamu, nuosavybės teise turimu, pastatu (gyvenamasis namas, unikalus Nr. 4400-2027-1105) suformavimas.
Projekto organizatorius: Aurelija Piniukaitė
Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2012 06 05 – 2012 06 19 UAB “Geometra” patalpose.
Motyvuotus pasiūlymus ir pageidavimus raštu galima teikti planavimo organizatoriui ar plano rengėjui iki susipažinimo su rengiamu projektu pabaigos datos.
Plano rengėjas – UAB „Geometra“, adresas: Taikos 88A (verslo centras „1000“), Kaunas, tel. (8 37) 312352, faks. (8 37) 311733, arch. Diana Mikelskytė, tel.: 8 656 72099, el.paštas: diana.mikelskyte@geometra.lt, www.geometra.lt.


2012-05-17
Rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 5217/0007:447) esančio Varluvos k., Domeikavos sen., Kauno r. sav. detalusis planas.
Planavimo tikslas – esamo sklypo padalijimas į iki 10 sklypų, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas į kitą (gyvenamosios teritorijos / vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka.
Projekto rengimo terminas – 2012 m. II – IV ketvirčiai. Pasikonsultuoti dėl rengiamų detaliojo plano sprendinių galima nuo 2012 m. gegužės 18 d. iki birželio 14 d. Laisvės al. 45, Kaune. Viešas susirinkimas vyks 2012 m. birželio 14 d. 12 val. rengėjos patalpose (Laisvės al. 45, Kaune). Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Domeikavos seniūnijos patalpose (Saulės g. 1, Domeikavos k., Kauno r.) ir Laisvės al. 45, Kaune. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.
Detaliojo plano organizatorius: Remigijus Steponkus, tel. 8 677 88830.
Detaliojo plano rengėja: UAB „GBK archstudija“, arch. G. Balčiūnaitė-Kareniauskienė, tel. 8 612 67353, e-paštas gbkarchstudija@gmail.com
Dalyvavimas viešąjame susirinkime neprivalomas.


2012-05-17
Rengiamas Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Seniavos k., žemės sklypo (kadastrinis nr. 5260/0001:80) detalusis planas. Planavimo tikslas – pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) ir padalijimas į iki 24 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. Projekto rengimo terminas- 2012 m. II-III ketvirtis. Pasikonsultuoti dėl rengiamų detaliojo plano sprendinių galima nuo 2012m. birželio 4d. iki 2012m. liepos 2d. Tunelio g. 16, Kaune. Viešas susirinkimas vyks 2012m. liepos 3d. 11val. Tunelio g. 16, Kaune. Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Garliavos apyl. seniūnijos patalpose ir Tunelio g. 16, Kaune. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Detaliojo plano organizatorė - UAB „Medrenta, tel. 8 686 05025, detaliojo plano rengėja - UAB „Ateivis LT“, tel. 8 675 47596, e-paštas info@ateivis.lt.


2012-05-16
Papildomai informuojame apie parengtą detalųjį planą.
Detaliojo plano pavadinimas: žemės sklypo kad. Nr. 1901/0298:132, Rokuose, Kaune, detalusis planas.
Detaliojo plano tikslas: pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties pakeitimas iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, sklypo padalijimas į sklypus, formuojant gyvenamųjų namų kvartalą. Teritorijos tvarkymo režimo reglamento nustatymas vadovaujantis bendrojo plano sprendiniais. Numatoma vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų statyba.
Detalusis planas rengiamas, viešai svarstomas ir derinamas bendrąja tvarka.
Detalusis planas nuo 2011-02-14 iki 2011-03-15 buvo eksponuojamas Panemunės seniūnijos patalpose, Perlojos g. 29, Kaune, bei detaliojo plano rengėjo patalpose Kuršių g. 7, Kaune.
Viešas susirinkimas (svarstymas) įvyko 2011-03-15 13 val. detaliojo plano rengėjo patalpose Kuršių g. 7, Kaune.
Papildomai susipažinti su parengtu detaliuoju planu galima detaliojo plano rengėjo patalpose per 10 dienų nuo skelbimo paskelbimo.
Detaliojo planavimo organizatorius – R. Juodeika, A. Koncevičienė, M. Buzas, A. Z. Buzas, I. Buzienė.
Detaliojo plano rengėjas – Ind. Gedimino Bulavo įmonė, PV architektas G. Bulavas, tel. (8-699) 8 12 32, (8-37) 20 98 66.


2012-05-16
Informuojame apie rengiamą žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5217/0005:91), esančio Ažuolyno k., Domeikavos sen., Kauno r. sav. kaimo plėtros žemėtvarkos projektą.
Planavimo tikslas. Ūkininko sodybos parinkimas sklype.
Planavimo organizatorius: Dalia Juozaitienė
Projekto rengėjas –UAB „Georaimonda“, Vytauto pr. 43A, Kaunas, telef.8-37-222696, 868215149.
Išsamiau sužinoti apie rengiamą kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, taip pat pateikti pastabas, pretenzijas bei pasiūlymus dėl sprendinių galite UAB „Georaimonda“ patalpose (Vytauto pr. 43A, Kaunas, telef. 868215149) nuo 2012-05-23 d. 10 darbo dienų iki viešo projekto svarstymo. Viešo projekto svarstymo su visuomene susirinkimas įvyks 2012-06-06 d. 10 val. UAB „Georaimonda“ patalpose.


2012-05-15
Informuojame apie rengiamą žemės sklypo detalųjį planą Kauno r.sav., Babtų sen., Pagynės k., kad. Nr.5257/0004:366. Planas rengiamas sutinkamai su Kauno raj. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.ĮS-354 (2012-03-05). Planavimo tikslas - sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Teritorijoje numatoma statyti gyvenamuosius statinius įvairių socialinių grupių asmenims - vaikų globos namams.
Plano rengimo terminas 2012m. II-III ketv.
Plano rengėja: UAB "Aplinka ir ekologija", adresas Savanorių pr. 363A-201, Kaunas, tel.: 8675 31588 el.p. aurelijai.grikstaitei@gmail.com.
Planavimo organizatorius: Kauno r.sav. administracija, Savanorių pr. 371, Kaunas, tel. (837) 30 55 84
Pasiūlymus ir pageidavimus teikti, susipažinti su planavimo dokumentais detaliojo plano organizatorei arba rengėjai aukščiau nurodytais adresais galima visą planavimo laikotarpį iki viešo svarstymo ir jo metu.
Numatoma sprendinių vieša ekspozicija nuo 2012-05-31d. 10 darbo dienų. Numatomas viešas sprendinių aptarimas 2012-06-14d. nuo 15val. Babtų seniūnijoje.


2012-05-15
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti sklypo (kadastro Nr. 5233/0009:154), esančio Kauno g. 27, Ramučių k., Karmėlavos sen., Kauno r. sav., detalųjį planą. Planavimo tikslas – sklypo padalijimas į 2 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Planavimo organizatoriai – Antanas Ereminas ir Marijona Ereminienė. Plano rengimo terminas (preliminarus) - 2012 m. II - IV ketv. Plano rengėjas - UAB „Architektų pastogė“ Perkaso takas 3, Kaunas, tel.8(37)313735. Apie viešą svarstymą informuosime papildomai. Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti sklypo (kadastro Nr. 5227/0002:315), esančio Girininkų g. 22, Juragių k., Garliavos apyl. sen., Kauno r. sav., detalųjį planą. Planavimo tikslas – sklypo padalijimas į 2 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Planavimo organizatoriai – Reda Martinaitienė, Rimantas Martinaitis. Plano rengimo terminas (preliminarus) - 2012 m. II - IV ketv. Plano rengėjas – UAB „Architektų pastogė“ Perkaso takas 3, Kaunas, tel.8(37)313735. Apie viešą svarstymą informuosime papildomai.


2012-05-15
Informuojame, kad bendrąja tvarka pradedami rengti Kauno r. sav., Vilkijos apyl. sen., Padubysio k., sklypo kadastrinis Nr. 5213/0001:104 (plotas 1,6594 ha) detalusis planas. Planavimo tikslas – sklypo padalijimas į iki 4 (keturių) sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nutatymas. Planavimo organizatoriai – Nijolė Kančauskienė, Valė Butrimavičienė, Jūratė Metrikienė, tel. 8 620 76477.
Rengėjas – UAB „ARESA“. Susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus raštu galima Perkūno al. 4, Kaune. Kreiptis tel. 8 37 204793, 8 620 76477 (el. p. aresakaunas@gmail.com).
Apie detaliojo plano viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.


2012-05-15
Informuojame, kad bendrąja tvarka pradedami rengti Kauno r. sav., Ringaudų sen., Tabariškių k., Gėlių g. 120, sklypo kadastrinis Nr. 5250/0010:538 (plotas 0,45 ha) detalusis planas. Planavimo tikslas – detaliojo plano dalies keitimas žemės sklype (kadastrinis Nr. 5250/0010:538), padalijant šį sklypą į iki 5 (penkių) sklypų, nustatant teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą bei statybos reglamentą. Planavimo organizatoriai – Vaidotas Ražauskas, tel. 8 611 63150.
Rengėjas – UAB „ARESA“. Susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus raštu galima Perkūno al. 4, Kaune. Kreiptis tel. 8 37 204793, 8 620 76477 (el. p. aresakaunas@gmail.com).
Apie detaliojo plano viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.


2012-05-15
Informuojame apie rengiamą žemės sklypo Kauno r.sav., Domeikavos sen., Domeikavos k., sklypo kad. Nr.5217/0010:49 detalųjį planą. Planas rengiamas sutinkamai su Kauno raj. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais Nr.ĮS-1652 ir ĮS-1914. Planavimo tikslas - sklypo padalijimas (iki 15 skl.) ir atidalytų sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), (atskirų želdynų teritorijos/apsauginės ir ekologinės paskirties želdynų), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Teritorijoje numatoma statyti vienbučius ir dvibučius gyvenamuosius namus bei tiesti inžinerines ir susisiekimo komunikacijas.
Plano rengimo terminas 2012m. II ketv.-2012m. IV ketv.
Plano rengėja: UAB "MTARCH", adresas V.Putvinskio g. 17-4, 44243 Kaunas, tel.: 8675 31588 el.p. aurelijai.grikstaitei@gmail.com.
Planavimo organizatoriai: Irena Morkūnienė, Algirdas Morkūnas, Ramunių g. 2, Kaunas, tel.:8652 71815.
Pasiūlymus ir pageidavimus teikti, susipažinti su planavimo dokumentais detaliojo plano organizatorei arba rengėjams aukščiau nurodytais adresais galima visą planavimo laikotarpį iki viešo svarstymo ir jo metu.
Numatoma sprendinių vieša ekspozicija nuo 2012-05-31d. 10 darbo dienų. Numatomas viešas sprendinių aptarimas 2012-06-14d. nuo 16val. Domeikavos seniūnijoje.


2012-05-14
Informuojame, kad bendrąja tvarka pradedamas rengti Kauno r.sav., Domeikavos sen., Ražių k., žemės sklypų: (kadastrinis Nr. 5217/0010:538) ir (kadastrinis Nr. 5217/0010:127) detalusis planas.
Planavimo tikslas – žemės sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), sujungimas ir padalijimas į iki 26 (dvidešimt šešių) sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Planavimo organizatorius – UAB „MBS Baltic“ (įm.k. 301166661), Šarkuvos g. 11-24, LT-48155 Kaunas, tel.: 8 37 202114.
Detaliojo plano rengėja – UAB „Kupola“, adresas – Jurbarko g. 2A-103A, LT-47183 Kaunas, tel.: 8 657 60400, el. p.: solveiga@kupola.lt.
Pastabas ir pasiūlymus plano rengėjui raštu galima teikti per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu.


2012-05-14
Rengiamas žemės sklypo kadastro Nr. 5293/0001:375, esančio Kauno r. Zapyškio sen., Šiulių k., formavimo ir pertvarkymo projektas.
Projekto organizatorius – Darius Naujokas ir Marijona Naujokienė.
Projekto rengėjas – Ugnės Vitartės individuali veikla, nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažyma Nr. (32.2)-G18-908, tel. 8-615-23960, Žibintų g. 16, Rokai, Kauno r. sav.
Susipažinti su organizatoriaus patvirtintais žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto sprendiniais ir teritorijų planavimo dokumentų sprendinių poveikio vertinimo ataskaita galima nuo 2012 m. gegužės mėn. 21 d. iki 2012 m. birželio mėn. 01 d. (10 darbo dienų), adresu Žibintų g. 16, Rokai, Kauno r. sav. Dėl atvykimo būtina iš anksto susitarti tel. 8-615-23960.


2012-05-14
Rengiamas žemės sklypo kadastro Nr. 5273/0006:120, esančio Kauno r. Rokų sen., Vainatrakio k., formavimo ir pertvarkymo projektas.
Projekto organizatorius – Povilas Bartkus, Augenijus Šliumpa ir Petras Šliumpa.
Projekto rengėjas – Ugnės Vitartės individuali veikla, nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažyma Nr. (32.2)-G18-908, tel. 8-615-23960, Žibintų g. 16, Rokai, Kauno r. sav.
Susipažinti su organizatoriaus patvirtintais žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto sprendiniais ir teritorijų planavimo dokumentų sprendinių poveikio vertinimo ataskaita galima nuo 2012 m. gegužės mėn. 21 d. iki 2012 m. birželio mėn. 01 d. (10 darbo dienų), adresu Žibintų g. 16, Rokai, Kauno r. sav. Dėl atvykimo būtina iš anksto susitarti tel. 8-615-23960.


2012-05-14
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti sklypo (kadastro Nr. 5260/0008:239), esančio Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Budrių k. Žiedų g. 10 detalųjį planą. Planavimo organizatorius – Giedrius Verbyla. Planavimo tikslas – sklypo padalijimas į 2 sklypus, vieno atidalyto sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Plano rengimo terminas (preliminarus)- 2012 m. II-IV ketv. Plano rengėjas - UAB „Architektų pastogė“, Perkaso takas 3, Kaunas, tel.8(37)313735. Apie viešą svarstymą informuosime papildomai.


2012-05-12
Informuojame visuomenę apie rengiamą žemės sklypo (kad. Nr. 5233/0003:145) esančio Narėpų k., Karmėlavos sen., Kauno r. sav., formavimo ir pertvarkymo projektą.
Planavimo tikslas: žemės sklypą padalinti į du žemės sklypus, atskiriant žemės ūkio naudmenų plotą nuo miško.
Planavimo organizatorius: Vida Juočienė, tel. 868604077.
Projekto rengėjas: Giedrė Ona Kiškienė, G. O. Kiškienės įm., Lauko g.15, Karmėlava, Kauno r. sav., tel.: 8 616 87456, el. p.: matavimai@info.lt.
Susipažinti su projektu, teikti pasiūlymus galima iki 2012 m. gegužės 22 d. planavimo organizatoriams bei projekto rengėjui G. O. Kiškienės įmonės patalpose arba pateiktais telefonais.
Viešas projekto svarstymas su visuomene vyks 2012 m. gegužės 23 d. 9 val. adresu: Narėpų k., Karmėlavos sen., Kauno r. sav. (pertvarkomo sklypo teritorijoje). .


2012-05-12
Informuojame, kad bendrąja tvarka parengtas Kauno r. sav., Garliavos sen., Garliavos m., J. Šimkaus g. 8, sklypo kad. Nr.: 5223/0005:180, Garliavos sen., Garliavos m., sklypo kadastrinis Nr. 5223/0005:181 detalusis planas.
Viešas svarstymas vyks 2012-06-08 11 val. Kęstučio g. 59 - 307, Kaune. Vieša ekspozicija rengiama Garliavos sen. patalpose nuo 2012-05-25. Planavimo tikslas – sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), (komercinės paskirties objektų teritorijos) ir padalijimas į iki 3 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.Planavimo organizatorius: Aldona Valčiukienė, Tel. 867621399. 
Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais ir teikti pasiūlymus galima per visą planavimo laikotarpį iki viešo svarstymo susirinkimo pabaigos. Plano rengėja –UAB ,,AMMP”, tel. 868243871, el. p. ammp.info@gmail.com.


2012-05-12
Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004m. Rugpjūčio 11d. Įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas žemės sklypo, kadastrinis Nr. 5207/0005:871 Virbaliūnų k., Batniavos sen., Kauno r. sav., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas: Ūkininko sodybos vietos suformavimas.
Projekto organizatorius: Jurgita Karčiauskienė, gyv. S. Žukausko g. 16-42 Kaunas, tel. 8 988 19 022
Plano rengėjas: UAB „Aplinka ir ekologija“, adresas: Savanorių pr. 363A-201, Kaunas, projektuotoja M. Mačiukaitė, mob. tel. 8*612 45717, el. paštas: m.maciukaite@gmail.com
Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui iki 2012 m. gegužės 30 d. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2012 m. gegužės 16 d. 10 darbo dienų , bei viešas projekto susirinkimas numatomas 2012 m. gegužės mėn. 30 d. 15 val. UAB „Aplinka ir ekologija“ patalpose , adresu Savanorių pr. 363A-201, Kaunas.


2012-05-12
Planavimo organizatoriai Juozas Valaitis, Diana Valaitienė informuoja apie bendrąja tvarka pradedamą rengti Kauno r., Domeikavos sen., Domeikavos k., Žaibo g. 12 (kad. Nr. 5217/0012:590) sklypo detalųjį planą.
Planavimo tikslas: sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/ vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), padalijimas į iki trijų sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas.
Detaliojo plano rengėja: UAB „Georaimonda“, Vytauto pr. 43A-27, Kaune, el.p. info@georaimonda.lt, tel. 8-37 222696, projekto vadovas K. Kvizikevičius, tel. 8 676 21161.
Apie viešas procedūras informuosime parengę detalųjį planą.
Dėl informacijos kreiptis į projekto rengėją UAB „Georaimonda“.


2012-05-12
Planavimo organizatoriai Giedrius Babenskas ir Aldona Babenskienė informuoja apie bendrąja tvarka baigtą rengti Kauno r., Samylų sen., Šlienavos k., žemės sklypo (kad. Nr. 5280/0005:298) detalųjį planą.
Planavimo tikslas: žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/ vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas.
Detaliojo plano rengėja: UAB „Georaimonda“, Vytauto pr. 43A-27, Kaune, el.p. info@georaimonda.lt, tel. 8-37 222696, projekto vadovas K. Kvizikevičius, tel. 8 676 21161.
Vieša ekspozicija įvyks Samylų seniūnijoje (J. Biliūno g. 20, Samylų k., Kauno r.) 2012 05 28 - 2012 06 11. Viešas susirinkimas įvyks ten pat 2012 06 11, 16 valandą (dalyvavimas neprivalomas).
Dėl informacijos kreiptis į projekto rengėją UAB „Georaimonda“.


2012-05-12
Planavimo organizatoriai Giedrius Babenskas ir Aldona Babenskienė informuoja apie bendrąja tvarka baigtą rengti Kauno r., Samylų sen., Šlienavos k., žemės sklypo (kad. Nr. 5280/0005:297) detalųjį planą.
Planavimo tikslas: žemės sklypo padalijimas į du sklypus, vieno atidalyto sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/ vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas.
Detaliojo plano rengėja: UAB „Georaimonda“, Vytauto pr. 43A-27, Kaune, el.p. info@georaimonda.lt, tel. 8-37 222696, projekto vadovas K. Kvizikevičius, tel. 8 676 21161.
Vieša ekspozicija įvyks Samylų seniūnijoje (J. Biliūno g. 20, Samylų k., Kauno r.) 2012 05 28 - 2012 06 11. Viešas susirinkimas įvyks ten pat 2012 06 11, 15 valandą (dalyvavimas neprivalomas).
Dėl informacijos kreiptis į projekto rengėją UAB „Georaimonda“.


2012-05-10
Informacija apie pradedamą rengti Kauno r. sav. Garliavos sen., Budrių k., skl. Kad. Nr. 5260/ 0008:249, detalųjį planą.
Planavimo tikslai sklypo padalijimas į iki 6 sklypų ir atidalytų sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos / vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos ) teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamentavimo nustatymas.
Rengimo terminai, 2012 II-III ketvirčiai
Pasiūlymus teikti iki viešo svarstymo pabaigos.
Viešas svarstymas įvyks rengėjo patalpose 2012 06 12 12val.
Detaliojo plano ekspozicija 10 d.d. iki 2012 06 12 rengėjo patalpose ir Garliavos seniunijoje.
Planavimo organizatorius Marija Pauliukevičienė 867764173
Plano rengėja UAB „GBK archstudija“, PV G. Balčiūnaitė-Kareniauskienė , Laisvės al. 45, Kaunas, tel: 861267353, gbkarchstudija@gmail.com.


2012-05-10
Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo esančio Juraitiškės k., Garliavos apyl. sen., Kauno r. sav., (kadastrinis Nr. 5260/0012:448) kaimo plėtros žemėtvarkos projektas. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka. Planavimo tikslas: ūkininko sodybos vietos parinkimas. Planavimo organizatorius: Birutė Sadinauskienė. Projekto rengėjas: UAB "INVENTORA" tel.: 865913863, susipažinti su projektu ir teikti pasiūlymus galima iki 2012 05 25 planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui adresu: K. Donelaičio g. 78-10, Kaunas darbo dienomis 9:00 - 17:00 val.


2012-05-10
Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo esančio Juraitiškės k., Garliavos apyl. sen., Kauno r. sav., (kadastrinis Nr. 5260/0012:446) kaimo plėtros žemėtvarkos projektas. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka. Planavimo tikslas: ūkininko sodybos vietos parinkimas. Planavimo organizatorius: Sonata Sadinauskienė. Projekto rengėjas: UAB "INVENTORA" tel.: 865913863 adresas: K. Donelaičio g. 78-10, Kaunas darbo dienomis 9:00 - 17:00 val.


2012-05-10
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą žemės sklypo kad. Nr. 5260/0003:115, Kauno r. sav., Garliavos apyl. Sen., Karkazų k., detalųjį planą.
Planavimo tikslas – sklypo padalijimas į iki 18 (aštuoniolikos) sklypų, iki 15 (penkiolikos) atidalytų sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos / vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), 1 (vieno) į kitą (inžinerinės infrastruktūros teritorijos / susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams), 2 (du) sklypus paliekant žemės ūkio paskirties, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2012-05-28 iki 2012-06-26 UAB ,,Geometra” patalpose.
Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2012-06-12 iki 2012-06-26 UAB ,,Geometra” patalpose.
Viešas susirinkimas vyks 2012-06-26 9.00 val. UAB ,,Geometra” patalpose.
Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui arba plano rengėjui.
Detaliojo plano rengimo terminas (preliminarus) – 2012 m. I ketv. – 2012 III ketv.
Planavimo organizatorius – Gintaras Špokas, Ona Juozaitienė
Detaliojo plano rengėjas – UAB „Geometra“, adresas: Taikos pr. 88A (verslo centras „1000“), Kaunas, tel. (8-37) 312352, faks. (8-37) 311733, arch. Diana Mikelskytė, tel. 8-656-72099, el. paštas: diana.mikelskyte@geometra.lt, www.geometra.lt.


2012-05-10
Informuojame, kad supaprastinta tvarka yra parengtas žemės sklypo Vilniaus g. 54C, Karmėlavos mstl., Karmėlavos sen., Kauno raj. sklypo kadastrinis adresas: 5233/0011: , formavimo ir pertvarkymo projektas, kuris priklauso Almantui Pivrikui ir Eugenijui Baniui
Gretimų sklypų savininkus ir kitus suinteresuotus asmenis kviečiame
atvykti susipažinti su parengtu žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu bei pareikšti pastabas ar pasiūlymus raštu nuo 2012-05-10 iki 2012-06-10 į UAB „Žemėtvarkos darbai“ būstinę adresu: Savanorių pr.363-213, 49425 Kaunas. Tel. 332482.
formavimo ir pertvarkymo projekto rengėjas A.Čaplinskis.


2012-05-10
Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas Kauno r. sav. Karmėlavos sen., Sergeičikų I k. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas: naujo kitos paskirties valstybinės žemės sklypo po esamu, nuosavybės teise turimu, pastatu (gyvenamasis namas, unikalus Nr. 4400-2027-1105) suformavimas.
Projekto organizatorius: Aurelija Piniukaitė
Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2012 05 25 – 2012 06 08 UAB “Geometra” patalpose.
Motyvuotus pasiūlymus ir pageidavimus raštu galima teikti planavimo organizatoriui ar plano rengėjui iki susipažinimo su rengiamu projektu pabaigos datos.
Plano rengėjas – UAB „Geometra“, adresas: Taikos 88A (verslo centras „1000“), Kaunas, tel. (8 37) 312352, faks. (8 37) 311733, arch. Diana Mikelskytė, tel.: 8 656 72099, el.paštas: diana.mikelskyte@geometra.lt, www.geometra.lt.


2012-05-10
Informuojame, kad skelbiama parengto detaliojo plano projekto Noreikiškių km., Ringaudų sen., Kauno raj., sklypo kadastrinis nr. 5250/0006:0710; Noreikiškių k.v. konsultavimosi ir viešo susirinkimo procedūra. Projekto tikslas – parengti žemės sklypo Noreikiškių km., Ringaudų sen., Kauno raj. detalųjį planą, kurio tikslas- žemės sklypo padalijimas į iki 5 (penkių) sklypų, iki 4 (keturių) sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos / vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), 1 (vieno) į kitą (inžinerinės infrastruktūros teritorijos/susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Projekto rengimo terminas - (preliminarus) 2012 m. Viešas svarstymas vyksta bendrąja tvarka. Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2012 m. birželio 1d. iki 2012 m. birželio 29d. UAB ,,Polilinija” patalpose, adresas: Raudondvario pl. 150-216, Kaunas, tel. (8-37) 263917; 8-657-69-524. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2012-06-15 iki 2012-06-29, UAB “Polilinija” patalpose . Viešas susirinkimas numatomas 2012m. liepos 2d., 10 val. UAB ,,Polilinija” patalpose. Pasiūlymus ir pastabas dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo dienos planavimo organizatoriui: Petrui Rudžiui, arba plano rengėjui UAB „Polilinija“, tel. 865769524, arch. A.Žemaitienei, atenezemaite@gmail.com.


2012-05-09
Informacija apie pradedamą rengti Kauno r. sav. Garliavos sen., Budrių k., skl. Kad. Nr. 5260/ 0008:249, detalųjį planą.
Planavimo tikslai sklypo padalijimas į iki 6 sklypų ir atidalytų sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos / vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos ) teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamentavimo nustatymas.
Rengimo terminai, 2012 II-III ketvirčiai
Pasiūlymus teikti iki viešo svarstymo pabaigos.
Viešas svarstymas įvyks rengėjo patalpose 2012 06 12 12val.
Detaliojo plano ekspozicija 10 d.d. iki 2012 06 12 rengėjo patalpose ir Garliavos seniunijoje.
Planavimo organizatorius Marija Pauliukevičienė 867764173
Plano rengėja UAB „GBK archstudija“, PV G. Balčiūnaitė-Kareniauskienė , Laisvės al. 45, Kaunas, tel: 861267353, gbkarchstudija@gmail.com.


2012-05-09
Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo (kadasrrinis Nr.5277/0003:37), esančio Ringovės k., Vilkijos apyl. sen., Kauno r. sav., formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas – nekilnojamojo turto registre įregistruoto nuosavubės teise turimo žemės sklypo padalijimas.
Planavimo organizatorius - Eugenijus Urbonas
Projekto rengėjas – VĮ ,,Valstybinis miškotvarkos institutas".
Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2012 m. gegužės 10 d. iki 2012 m. gegužės 23 d. adresu: Pramonės pr. 11a, 207 kab. Kaunas, VĮ Valstybinis miškotvarkos instituto, geodezijos skyrius, darbo dienomis 9:00-17:00 val., tel.: 490297.


2012-05-08
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti Kauno r. Alšėnų sen. Narsiečių k. žemės sklypų (kad. Nr. 5247/0009:284 ir kad. Nr. 5247/0009:62) detalųjį planą.
Planavimo tikslai: sklypų sujungimas, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (komercinės paskirties teritorijos; prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Planavimo organizatorius: AB „Specializuota komplektavimo valdyba“, Savanorių pr.191A, Vilnius. tel.8 523 22495.
Projektą rengianti organizacija: UAB “Šiaulių komprojektas”, Tilžės g. 170 - 401, Šiauliai, tel. 8-41-523523, el.p. info@komprojektas.lt, projekto vadovas V.Marcinkus, tel. 8 687 32750.
Darbų pradžia – 2012 m. II pusmetis. Apie viešo svarstymo procedūras informuosime papildomai.
Dėl informacijos kreiptis į projekto rengėją UAB „Šiaulių komprojektas“.


2012-05-08
Informuojame apie parengtą detalųjį planą.
Detaliojo plano pavadinimas: Kauno r. sav., Vandžiogalos sen., Vandžiogalos mstl., sklypo kad. Nr. 5287/0004:83 ir Kauno r. sav., Vandžiogalos sen., Vandžiogalos mstl., Kėdainių g. 4, sklypo kad. Nr. 5287/0004:82 detalusis planas.
Detaliojo plano tikslas: sklypo kad. Nr. 5287/0004:83 pagrindinės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), sujungimas su sklypu kad. Nr. 5287/0004:82, padalijimas į 2 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Detalusis planas rengiamas, viešai svarstomas ir derinamas bendrąja tvarka.
Su parengtu planu galima susipažinti detaliojo plano rengėjo patalpose nuo 2012-05-07 iki 2012-06-04.
Vieša ekspozicija vyks nuo 2012-05-21 iki 2012-06-04 Vandžiogalos seniūnijos patalpose Parko g. 8, Vandžiogala, Kauno r. sav., ir detaliojo plano rengėjo patalpose.
Viešasis susirinkimas (svarstymas) įvyks 2012-06-04, 12 val. detaliojo plano rengėjo patalpose.
Motyvuotus pasiūlymus galima teikti detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui iki viešojo susirinkimo pabaigos.
Detaliojo planavimo organizatoriai – Jurgita Motiejūnaitė, tel. 8 618 20198.
Detaliojo plano rengėjas – Ind. Gedimino Bulavo įmonė, PV arch. G. Bulavas, V. Putvinskio g. 17, Kaunas, tel. 8 699 81232, (8-37) 209866.


2012-05-04
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą žemės sklypo (kadastro Nr. 5283/0005:156), esančio Kauno raj. sav., Užliedžių sen., Vijūkų k., detalųjį planą.
Planavimo organizatorius: Daiva Stukienė, Gintaras Stukus, gyv. Ganyklų g. 13, Kaunas.
Planavimo pagrindas, tikslai ir terminai: žemės sklypas planuojamas sutinkamai su Kauno raj. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ĮS-2091. Planavimo tikslas - žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) ir sklypo padalijimui į iki 6 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymui.
Plano rengėjas: UAB “Aplinka ir ekologija” (PV V. Vaičiūtė), tel. (8 615) 56244, el. paštas: s.urbelis@gmail.com, adresas: Savanorių pr. 363A-201, Kaunas.
Vieša detaliojo plano sprendinių ekspozicija bus rengiama UAB „Aplinka ir ekologija“ patalpose nuo 2012-05-22 d. 10 darbo dienų. Viešas svarstymas numatomas 2012-06-06 UAB “Aplinka ir ekologija“ patalpose, Savanorių pr. 363A-201, Kaunas, nuo 12 val. 2012-05-04
Informuojame apie pradedamą rengti žemės ūkio žemės sklypo (kadastro Nr. 5260/0001:80), esančio Seniavos k., Garliavos apyl. sen., Kauno r. sav., detalųjį planą. Planavimo tikslas – pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/ vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) ir padalijimas į iki 24 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. Detaliojo plano organizatorė – UAB „Medrenta“, tel. (8 686) 0 50 25. Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti plano organizatoriams ir rengėjai UAB „Ateivis LT”, tel. (8 675) 4 75 96. Apie detaliojo plano viešą svarstymą informuosime vėliau.


2012-05-03
Informuojame, kad pradedamas rengti Vėjo jėgainių išdėstymo Kauno rajono savivaldybės Vilkijos apylinkių seniūnijos (tarp jų žemės sklypai kadastriniai Nr. 5277/0001:64, 5277/0001:65, 5277/0001:103, 5277/0002:23, 5277/0002:40, 5277/0002:85, 5277/0002:107, 5277/0004:22 ir 5277/0004:169) specialusis planas (toliau – Specialusis planas)
Specialiojo plano rengimo pagrindas: Kauno rajono savivaldybės tarybos 2011 m. sausio 27 d. sprendimas Nr. TS-36 „Dėl specialiojo plano rengimo“.
Specialiojo plano organizatorius: UAB „AEnergija“, įm. kodas 302472052, registracijos adresas Medeinos g. 43-36, Vilnius, tel. +370 676 74156, el.paštas raimundas_k@yahoo.com.
Specialiojo plano rengėjas: UAB „Archstudija“, įm. kodas 3000 56347, adresas Konstitucijos pr. 9-41, LT-09308 Vilnius; tel. (8-5) 2101297, faks. (8-5) 2607830, el.paštas info@archstudija.lt, bendrovės tinklapis www.archstudija.lt.
Planavimo tikslas: Specialiojo plano parengimas.
Planavimo uždaviniai: atlikti Kauno rajono savivaldybės Vilkijos apylinkių seniūnijoje (tarp jų žemės sklypai kadastriniai Nr. 5277/0001:64, 5277/0001:65, 5277/0001:103, 5277/0002:23, 5277/0002:40, 5277/0002:85, 5277/0002:107, 5277/0004:22 ir 5277/0004:169) vėjo jėgainių plėtros poreikio ir galimybių vertinimą; nustatyti vėjo jėgainių plėtros prioritetus; nustatyti vėjo jėgainių plėtrai reikalingas teritorijas; parengti vėjo jėgainių plėtros sprendinius ir nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo reikalavimus.
Specialiojo plano rengimo terminai: 2012 m. I ketv. – 2013 m. II ketv.
Suinteresuoti asmenys planavimo pasiūlymus gali teikti raštu per visą specialiojo plano rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu, minėtu Specialiojo plano rengėjo adresu.
Informaciją apie galimybes susipažinti su parengtu Specialiuoju planu bus paskelbta visuomenės informavimo priemonėse vėliau.


2012-05-03
Informuojame, kad yra parengtas žemės sklypo (kadasrrinis Nr.5247/0019:31), esančio Girininkų II k., Alšėnų sen., Kauno r. sav., formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas – nekilnojamojo turto registre įregistruoto bendrosios dalionės nuosavubės teise turimo žemės sklypo dalių atidalijimas.
Planavimo organizatoriai - Evaldas Brukas, Vytautas Brukas, Juzė Brukienė, Leonora Brukienė, Juzė Poderienė.
Projekto rengėjas – VĮ ,,Valstybinis miškotvarkos institutas".
Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2012 m. balandžio 3 d. iki 2012 m. balandžio 13 d. adresu: Pramonės pr. 11a, 207 kab. Kaunas, VĮ Valstybinis miškotvarkos instituto, geodezijos skyrius, darbo dienomis 9:00-17:00 val., tel.: 490297.


2012-05-03
Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004m. Rugpjūčio 11d. Įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“,
Rengiamas žemės sklypo esančio Pagynės k., Babtų sen., Kauno raj., kadastrinis Nr. 5257/0004:480 Pagynės k.v., sklypo plotas 1,4358 ha, kaimo plėtros (ūkio vidinės) žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas - žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti, teikiančios kaimo turizmo paslaugas.
Projekto organizatorius: Egidijus Zakarevičius. Įgaliotas Nerijus Radišauskas Tel.: 8-63187615
Plano rengėjas: IĮ „Georumbas“ Miško g. 30-65, Kaunas, Tel.: 8 675 23674; el. paštas: info@georumbas.lt www.georumbas.lt
Su rengiamu projektu galima susipažinti nuo 2012-05-04 d . iki 2012-05-18 d. IĮ „Georumbas“, patalpose, Miško g. 30-65, Kaunas. 
Pasiūlymus dėl rengiamo projekto sprendinių teikti plano rengėjui, arba planavimo organizatoriui iki viešojo svarstymo susirinkimo dienos, bei viešojo svarstymo susirinkimo metu. 
Pakartotinas viešas susirinkimas projektui aptarti vyks 2012 m. gegužės 18 d. 11:00 val., IĮ „Georumbas“ patalpose, Miško g. 30-65, Kaunas.


2012-05-02
Pakartotinai informuojame apie bendrąja tvarka rengiamą Kauno r. sav., tarybos 2006-04-27 sprendimu Nr.TS-82 patvirtinto Kauno r.sav. Karmėlavos sen., Ramučių k., žemės sklypo (kad.Nr.5233/0011:777) detaliojo plano dalies ketimas žemės sklype Gėlių 1-asis takas 14 (kad.Nr.5233/0011:1002),
Planavimo organizatoriai: Dovilas Čiutelė ir Rūta Čiutelienė, K.Škirpos g. 15-36, Kaunas.
Planavimo tikslas: detaliojo plano dalies keitimas žemės sklype (kad.Nr.5233/0011:1002), prie šio sklypo prijungiant iki 0,0400ha įsiterpusio laisvo valstybinės žemės ploto ir nustatant teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą bei statybos reglamentą. Detaliojo plano rengimo terminas 2012m. I-III ketv.
Plano rengėjas: Jurgita Kalvinskaitė, adresas: V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas tel.:8-601 36731, el.p.: jurgita.kalvinskaite@gmail.com)
Pasiūlymus ir pageidavimus teikti detaliojo plano organizatoriams arba rengėjui aukščiau nurodytais adresais.
Vieša ekspozicija rengiama nuo 2012-05-18d. Kauno r. Karmėlavos sen. patalpose 10 darbo dienų.
Viešas svarstymas rengiamas 2012-05-31d. nuo 16val. adresus V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas. Dalyvavimas neprivalomas.


2012-05-02
Planavimo organizatoriai Giedrius Babenskas ir Aldona Babenskienė informuoja apie bendrąja tvarka pradedamą rengti Kauno r., Samylų sen., Šlienavos k., žemės sklypo (kad. Nr. 5280/0005:298) detalųjį planą.
Planavimo tikslas: žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/ vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas.
Detaliojo plano rengėja: UAB „Georaimonda“, Vytauto pr. 43A-27, Kaune, el.p. info@georaimonda.lt, tel. 8-37 222696, projekto vadovas K. Kvizikevičius, tel. 8 676 21161.
Apie viešo svarstymo procedūras informuosime parengę detalųjį planą.
Dėl informacijos kreiptis į projekto rengėją UAB „Georaimonda“.


2012-05-02
Planavimo organizatoriai Giedrius Babenskas ir Aldona Babenskienė informuoja apie bendrąja tvarka pradedamą rengti Kauno r., Samylų sen., Šlienavos k., žemės sklypo (kad. Nr. 5280/0005:297) detalųjį planą.
Planavimo tikslas: žemės sklypo padalijimas į du sklypus, vieno atidalyto sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/ vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas.
Detaliojo plano rengėja: UAB „Georaimonda“, Vytauto pr. 43A-27, Kaune, el.p. info@georaimonda.lt, tel. 8-37 222696, projekto vadovas K. Kvizikevičius, tel. 8 676 21161.
Apie viešo svarstymo procedūras informuosime parengę detalųjį planą.
Dėl informacijos kreiptis į projekto rengėją UAB „Georaimonda“.


2012-04-30
Informuojame apie rengiamą žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5247/0012:484), esančio Mastaičių k., Alšėnų sen., Kauno r. sav., formavimo ir pertvarkymo projektą.
Planavimo tikslas. Žemės sklypo padalijimas, suformuojant 3 sklypus.
Planavimo organizatorius: Leonardas Juozas Brūzga
Projekto rengėjas –UAB „Georaimonda“, Vytauto pr. 43A, Kaunas, telef.8-37-222696, 868215149.
Išsamiau sužinoti apie rengiamą kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, taip pat pateikti pastabas, pretenzijas bei pasiūlymus dėl sprendinių galite UAB „Georaimonda“ patalpose (Vytauto pr. 43A, Kaunas, telef. 868215149) nuo 2012-05-11 d. 10 darbo dienų iki viešo projekto svarstymo. Viešo projekto svarstymo su visuomene susirinkimas įvyks 2012-05-23 d. 10 val. UAB „Georaimonda“ patalpose.


2012-04-30
Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. Įsakymu Nr.3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas žemės sklypo, Girininkų k., Rokų sen., Kauno r. sav., kadastrinis Nr.5273/0007:682, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – ūkininko sodybos vietos parinkimas.
Projekto organizatorius: Merūnas Griška.
Plano rengėjas: Aušra Pleitienė, individuali veikla, adresas: Vasario 16 -sios g.21-5, Garliava, Kauno raj.sav., tel.: mob. 8 674 02137.
Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui iki 2012 m. gegužės 15 d.
Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2012 m. Balandžio 30 d. iki 2012 m. geguės15 d., adresas: asario 16 -sios g.21-5, Garliava, Kauno raj.sav., tel. mob. 8 674 02137, el.paštas pleitiene@gmail.com, bei viešo projekto svartymo su visuomene susirinkimas vyks 2012 m. geguės15 d. 10 val. Vasario 16 -sios g.21-5, Garliava, Kauno raj.sav. patalpose.


2012-04-30
Informuojame, kad bendrąja tvarka parengtas sklypo, esančio Kauno r. sav., Alšėnų sen., Kampiškių k., (kadastrinis Nr. 5247/0007:679, plotas 0,3074 ha) detalusis planas.
Planavimo tikslas – sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) ir padalijimas į iki 3 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Planavimo organizatoriai – Janė Puodžiukynienė, tel.8 670 05045.
Su projektu galima susipažinti nuo 2012-05-03 rengėjo adresu.
Vieša ekspozicija vyks nuo 2012-05-17 iki 2012-05-30. Viešo susirinkimo pradžia 2012-05-30, 10 val., rengėjo UAB „ARESA“ patalpose, Perkūno al. 4, Kaune, tel. 8 37 204793, 8 606 16668, el.p. aresakaunas@gmail.com. Raštiški pasiūlymai priimami iki viešo susirinkimo pabaigos. Dalyvavimas viešame svarstyme nėra privalomas.


2012-04-27
Informuojame apie parengtus detaliuosius planus:
1) Kauno r. sav., Ringaudų sen., Miriniškių k., žemės sklypų (kad. Nr.5250/0009:652, 5250/0009:653 ir 5250/0009:654). Planavimo tikslas - sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), sujungimas ir padalijimas į iki 3 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Numatoma vienbučių (dvibučių) gyvenamųjų pastatų statyba.
2) Kauno r. sav., Ringaudų sen., Miriniškių k., žemės sklypų (kadastro Nr.5250/0009:453, 5250/0009:271 ir 5250/0009:481). Planavimo tikslas – sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), sujungimas ir padalijimas į iki 20 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Numatoma vienbučių (dvibučių) gyvenamųjų pastatų statyba. Planavimo organizatoriai - Stefanija Arasimavičienė, Stasys Arasimavičius ir Paulius Arasimavičius tel. 8 645 42222. Plano rengėja - UAB „Kraštotvarkos studija“, Savanorių pr. 221-310, Kaunas, tel. 8686 74574, krastotvarka.lt@gmail.com.
Su parengtais projektais galima susipažinti nuo 2012-04-26 iki 2012-05-25 UAB „Kraštotvarkos studija“ patalpose. Teikti raštu motyvuotus pasiūlymus galima iki viešojo susirinkimo ir jo metu planavimo organizatoriams ar plano rengėjai. Viešai projektai eksponuojami nuo 2012-05-11 iki 2012-05-24 Ringaudų seniūnijoje (Šiltnamių g. 1, Noreikiškių k., Kauno r. sav.). Viešas susirinkimas įvyks 2012-05-25 d. 10.00 val. UAB „Kraštotvarkos studija“ patalpose.


2012-04-27
Informuojame apie rengiamus detaliuosius planus:
1) Kauno r. sav., Raudondvario sen., Didvyrių k., žemės sklypų kad. Nr.5270/0008:245, 5270/008:866. Planavimo tikslas – sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos /vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), sujungimas ir padalijimas į iki 6 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Planavimo organizatoriai: L.Liutkienė, V. Liutkus, P. Bagdonas. F. Bagdonas, S. Mockevičienė (pagal įgaliojimą UAB „Orbita G“), tel 8688 83625.
2) Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Ražiškių k., žemės sklypo kad. Nr. 5260/0005:209. Planavimo tikslas – sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos /vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Planavimo organizatorė – Vilma Gilienė, tel. 8652 33212.
3) Kauno r. sav., Ringaudų sen., Poderiškių k., žemės sklypo kad. Nr. 5250/0013:82. Planavimo tikslas - sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos /vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), padalijimas į iki 7 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Planavimo organizatorius – Stanislovas Vilkauskas, tel. 8682 21971.
4) Kauno r. sav., Domeikavos sen., Šakių k., žemės sklypo kad. Nr. 5217/0014:673. Planavimo tikslas – sklypo padalijimas į iki 19 sklypų, paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/ vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos ir komercinės paskirties objektų teritorijos/prekybos, pramogų, paslaugų objektų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reglamento nustatymas. Planavimo organizatoriai – Marius Meškuotis ir Ona Meškuotienė, tel. 8679 79661.
Gauti informaciją, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima adresu: Savanorių pr. 221-310, Kaunas, UAB „Kraštotvarkos studija“,tel. 8 68674574 el.p. krastotvarka.lt@gmail.com. Apie teritorijų planavimo dokumentų sprendinių aptarimo, viešos ekspozicijos bei susirinkimų vietą ir laiką bus informuojama papildomai.


2012-04-27
Informuojame apie parengtus detaliuosius planus:
1) Kauno r. sav., Alšėnų sen., Mastaičių k., žemės sklypo (kad. Nr.5247/0012:609). Planavimo tikslas - sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Numatoma vienbučių (dvibučių) gyvenamųjų pastatų statyba. Planavimo organizatorė – Jurgita Arasimavičienė, tel. 864542222. Vieša projekto ekspozicija nuo 2012-05-11 iki 2012-05-24 Alšėnų seniūnijoje (Mokslo 2, Mastaičių k., Kauno r. sav.). Viešas susirinkimas įvyks 2012-05-25 d. 12.00 val. UAB „Kraštotvarkos studija“, Savanorių pr. 221-310, Kaunas.
2) Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Naujasodžio k., žemės sklypų (kadastro Nr.5233/0003:422, Nr. 5233/0003:420). Planavimo tikslas – sklypų sujungimas ir padalijimas į iki 4 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Numatoma vienbučių (dvibučių) gyvenamųjų pastatų statyba. Planavimo organizatorė – Lina Gudomskienė, tel. 8689 99948. Vieša projekto ekspozicija nuo 2012-05-11 iki 2012-05-24 Karmėlavos seniūnijoje (Vilniaus 65A, Karmėlava, Kauno r. sav.). Viešas susirinkimas įvyks 2012-05-25 d. 13.00 val. UAB „Kraštotvarkos studija“, Savanorių pr. 221-310, Kaunas.
Su parengtais projektais galima susipažinti nuo 2012-04-26 iki 2012-05-25 UAB „Kraštotvarkos studija“ patalpose. Teikti raštu motyvuotus pasiūlymus galima iki viešojo susirinkimo ir jo metu planavimo organizatoriams ar plano rengėjai tel. 8686 74574, krastotvarka.lt@gmail.com.


2012-04-27
Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr.3D- 452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”, rengiamas žemės sklypo, esančio Patamulšėlio k., Rokų sen., Kauno r. sav. (Kad. Nr. 5273/0019:0017 Rokų k.v.), formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas – nekilnojamojo turto registre įregistruoto bendrosios dalinės nuosavybės teise turimo žemės sklypo dalių atidalijimas suformuojant keturis žemės sklypus.
Planavimo organizatorius – Rita Simanavičienė, Aldona Kudapčenko, Vaclovas Vaičiukynas, Ona Rimienė.
Specialiojo plano rengėjas - UAB Geodezijos centras, Pašilaičių 17-38, Vilnius, Tel. 8 673 92494, el.paštas: info@geocentras.lt
Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2012-05-03 iki 2012-05-18 UAB Geodezijos centras patalpose adresu Pašilaičių 17-38, Vilnius.


2012-04-27
Informuojame, kad bendrąja tvarka rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 5283/0005:281) esančio Užliedžių k., Užliedžių sen., Kauno r. sav. detalusis planas.
Planavimo tikslas – esamo sklypo padalijimas į 9 sklypus, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas į kitą (8 sklypų gyvenamosios teritorijos / vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, 1 sklypas inžinerinės infrastruktūros teritorijos / susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Projekto rengimo terminas – 2012 m. II–IV ketvirčiai. Pasikonsultuoti dėl rengiamų detaliojo plano sprendinių galima nuo 2012 m. balandžio 30 d. iki gegužės 28 d. Baltų pr. 36-5, Kaune.
Viešas susirinkimas vyks 2012 m. gegužės 28 d. 16 val. rengėjos patalpose (Baltų pr. 36-5, Kaune). Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Užliedžių seniūnijos patalpose (Ledos g. 2, Užliedžių k., Kauno r.) ir Baltų pr. 36-5, Kaune.
Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu.
Detaliojo plano organizatorius: UAB „Gif Groupe“, tel. (8 650) 49988.
Detaliojo plano rengėja: UAB „ZIP projektai“, PV Ž. Paškūnas, tel. (8 698) 83651, e-paštas zipprojektai@gmail.com
Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas dėl rengiamo dokumento teikti raštu organizatoriui arba rengėjui iki viešo susirinkimo pabaigos.
Dalyvavimas viešąjame susirinkime neprivalomas.


2012-04-26
Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004m. Rugpjūčio 11d. Įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgivendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas žemės sklypo, kadastrinis Nr.5273/0019:364 Raželių k.,Rokų sen., Kauno r.sav. (Rokų k.v.) , kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti . Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka. 
Planavimo tikslas: Ūkininko sodybos vietos suformavimas.
Projekto organizatoriai: Vigantas Sližys gyv. Baltaragio g.19-12, Kaunas ( tel. 8 -603-48859 )
Plano rengėjas: Jolitos Zigmantienės įmonė adresas Naujakurių g. 3, Raudondvario k., Kauno r. sav. ( tel. 8 611 16858, el p. jolitaraud@gmail.com).
Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui iki 2012 m.gegužės 24 d. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2012m. gegužės 11 d. 10 darbo dienų , bei viešas projekto susirinkimas numatomas 2012 m. gegužės mėn. 25 d. 9 val. įmonės patalpose , adresu Naujakurių g.3 , Raudondvario k. Kauno r.sav.


2012-04-26
Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004m. Rugpjūčio 11d. Įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgivendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas žemės sklypo,kadastrinis Nr.5273/0019:366 Raželių k.,Rokų sen., Kauno r.sav. (Rokų k.v.) , kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti . Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka. 
Planavimo tikslas: Ūkininko sodybos vietos suformavimas.
Projekto organizatoriai: Paulius Sližys gyv. Baltaragio g.19-12, Kaunas ( tel. 8 -601-60360 )
Plano rengėjas: Jolitos Zigmantienės įmonė adresas Naujakurių g. 3, Raudondvario k., Kauno r. sav. ( tel. 8 611 16858, el p. jolitaraud@gmail.com).
Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui iki 2012 m.gegužės 24 d. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2012m. gegužės 11 d. 10 darbo dienų , bei viešas projekto susirinkimas numatomas 2012 m. gegužės mėn. 25 d. 9 val. įmonės patalpose , adresu Naujakurių g.3 , Raudondvario k. Kauno r.sav.


2012-04-26
Informuojame, kad bendrąja tvarka parengtas žemės sklypo (kadastro Nr. 5240/0011:67), esančio Parko g. 12, Lapių mstl., Lapių sen., Kauno r. sav., detalusis planas. Planavimo tikslas – sklypo padalijimas į 2 sklypus, nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Planavimo organizatorė – Lina Šmatavičiūtė. Projektas bus eksponuojamas Lapių seniūnijos ir UAB „Architektų pastogė“ patalpose 10 darbo dienų iki viešojo susirinkimo dienos. Viešas susirinkimas projektui aptarti vyks 2012-05-29 16 val. UAB „Architektų pastogė“ patalpose, Perkaso takas 3, Kaunas. Pasiūlymus teikti raštu iki viešo susirinkimo dienos projekto rengėjui R. Bizuliui, tel. 861105026, el. paštas bizrok@gmail.com.


2012-04-26
Informuojame, kad bendrąja tvarka parengtas žemės sklypo (kadastro Nr. 5233/0014:346), esančio Pabiržio k., Neveronių sen., Kauno r. sav. detalusis planas. Planavimo tikslas – sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Planavimo organizatorė – Elena Trepulė. Projektas bus eksponuojamas Neveronių seniūnijos ir UAB „Architektų pastogė“ patalpose 10 darbo dienų iki viešojo susirinkimo dienos. Viešas susirinkimas projektui aptarti vyks 2012-05-29 15 val. UAB „Architektų pastogė“ patalpose, Perkaso takas 3, Kaunas. Pasiūlymus teikti raštu iki viešo susirinkimo dienos projekto rengėjui R. Bizuliui, tel. 861105026, el. paštas bizrok@gmail.com.


2012-04-26
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti sklypo, esančio Kauno r. sav., Ežerėlio sen., Ežerėlio mstl. detalųjį planą. Planavimo organizatorius – Kauno r. sav. administracija, Savanorių pr. 371, Kaunas. Planavimo tikslas – apie 0,055 ha, žemės sklypo suformavimas nuosavybės teisėms atkurti, pagrindinės žemės naudojimo paskirties, būdo, pobūdžio, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Plano rengimo terminas (preliminarus) 2012 m. I-IV ketv. Pasiūlymus teikti plano rengėjui R. Bizuliui, UAB „Architektų pastogė“, Perkaso takas 3, Kaunas, tel. 861105026, el.paštas bizrok@gmail.com. Apie viešą svarstymą informuosime papildomai.


2012-04-26
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti sklypo (kadastro Nr.5233/0006:808), esančio Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Karmėlavos mstl., Vilniaus g. 23A detalųjį planą. Planavimo organizatorius – Jonas Budrys ir Irena Budrienė. Planavimo tikslas – iki 0,04 ha įsiterpusio laisvo valstybinės žemės ploto prijungimas prie esamo sklypo, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Plano rengimo terminas (preliminarus) 2012 m. I-IV ketv. Pasiūlymus teikti plano rengėjui R. Bizuliui, UAB „Architektų pastogė“, Perkaso takas 3, Kaunas, tel. 861105026, el.paštas bizrok@gmail.com. Apie viešą svarstymą informuosime papildomai.


2012-04-26
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą detalųjį planą žemės sklypas Lapių mstl., Lapių sen., Kauno r. sav., kadastrinis Nr. 5240/0009:531. Planavimo organizatorius: Vytautas Jankauskas, gyv. Šaltinio g. 5, Lapės, Kauno r., tel: 8 687 88215; Detaliųjų planų rengėjas: A. Liočas, Bažnyčios g. 20, Kaunas, tel. 8 698 10540, el. p. liocas@takas.lt.
Planavimo tikslai ir uždaviniai bei numatomos veiklos: Žemės sklypų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos / vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijų tvarkymo ir naudojimo režimų bei statybos reglamentų nustatymas. Su parengtais projektais galima susipažinti nuo 2012-04-28 iki 2012-05-28 darbo dienomis Arūno Liočo firmoje, Bažnyčios g. 20, Kaune. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2012-05-15 iki 2012-05-28 Kauno rajone, Lapėse, Lapių seniūnijoje, A. Merkio g. 63. Detaliojo plano sprendinių svarstymo su visuomene susirinkimas įvyks 2012-05-28, 10 val. Lapių seniūnijoje, A. Merkio g. 63, Kauno r. sav.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendinius bei viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos per mėnesį nuo viešo aptarimo dienos.


2012-04-26
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą detalųjį Žemės sklypas Lapių mstl., Lapių sen., Kauno r. sav., kadastrinis Nr. 5240/0011:430. Planavimo organizatorius: Lina Žemaitytė, gyv. Beržų g. 19, Domeikava, Kauno r., tel: 8 687 88215;
Detaliųjų planų rengėjas: A. Liočas, Bažnyčios g. 20, Kaunas, tel. 8 698 10540, el. p. liocas@takas.lt.
Planavimo tikslai ir uždaviniai bei numatomos veiklos: Žemės sklypų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos / vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijų tvarkymo ir naudojimo režimų bei statybos reglamentų nustatymas. Su parengtais projektais galima susipažinti nuo 2012-04-28 iki 2012-05-28 darbo dienomis Arūno Liočo firmoje, Bažnyčios g. 20, Kaune. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2012-05-15 iki 2012-05-28 Kauno rajone, Lapėse, Lapių seniūnijoje, A. Merkio g. 63. Detaliojo plano sprendinių svarstymo su visuomene susirinkimas įvyks 2012-05-28, 10 val. Lapių seniūnijoje, A. Merkio g. 63, Kauno r. sav.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendinius bei viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos per mėnesį nuo viešo aptarimo dienos.


2012-04-25
Informuoja apie pradedamą rengti sklypo Kauno r. Sav.,Domeikavos sen.,Domeikavos k.,Jaunimo g.40 sklypo (kadastrinis Nr.5217/0012:225), detalųjį planą.
Planavimo organizatoriai Virgilijus Partauskas (tel. 8 618 28211), pagal planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartį Nr.Nr.S-332 (2012-03-20)
Planavimo tikslas - Sklypo padalijimas į 2(du) sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas
Detalusis planas rengiamas supaprastinta tvarka. Planuojama sklypo naudojimo paskirtis - bus nustatyta detaliuoju planu
Detaliojo plano rengimo terminas (preliminarus) - Planavimo pradžia – 2012 metų 2 ketvirtis; planavimo pabaiga - 2012 metų 4 ketvirtis
Apie viešo svarstymo su visuomene procedūras informuosime baigę rengti detaliojo plano projektą.
Dėl informacijos suteikimo, pasiūlymų ir pageidavimų kreiptis į detalaus plano rengėją P.V. Vytautas Putna tel.: 8 615 64704, Ąžuolyno g. 6, Kaunas; el. adresas vytautas@jpiarchitektai.lt.


2012-04-25
Informuojame, kad skelbiama parengto Kauno r.sav., Raudondvario sen., Didvyrių k., žemės sklypo kad.Nr. 5270/0008:13 detaliojo plano konsultavimosi ir viešo susirinkimo procedūra.
Projekto tikslas – sklypo padalijimas, atidalytų sklypų pagrindinės pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas (1 sklypas žemės ūkio pask., 3 sklypai G1).
Planavimo organizatorius – UAB „Giedrolos investicija“, atstovaujama I.Cibulskienės, tel. 8 604 40064.
Projekto rengimo terminas - (preliminarus) 2012 m. I ketv. - 2012 m. IV ketv.
Viešas svarstymas vyksta bendrąja tvarka.
Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2012-05-16 iki 2012-06-13 UAB „Žemetra“ patalpose, Savanorių pr. 221-306, Kaunas, tel.8 (37) 211810.
Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2012-05-30 iki 2012-06-13, UAB “Žemetra” patalpose.
Viešas susirinkimas numatomas 2012-06-13 d., 10 val. UAB ,,Žemetra” patalpose.
Pasiūlymus ir pastabas dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo dienos planavimo organizatoriui arba plano rengėjui UAB „Žemetra“, adresas: Savanorių pr. 221-306, Kaunas, tel.8 (37) 211810, P.V. Inga Cibulskienė, tel. 8(604)40064, el.paštas inga.cibulskiene@gmail.com.


2012-04-24
Informuojame, kad bendrąja tvarka parengtas sklypo, esančio Kauno raj. sav., Alšėnų sen., Jonučių k. (kadastrinis Nr. 5247/0009:442, plotas 0,2000 ha) detalusis planas.
Planavimo tikslas – sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) ir padalijimas į 2 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Planavimo organizatoriai – Ernesta Mordosienė, Ąžuolas Mordosas, tel. 8 616 54039.
Su projektu galima susipažinti nuo 2012-04-24 rengėjo adresu.
Vieša ekspozicija vyks nuo 2012-05-10 iki 2012-05-23. Viešo susirinkimo pradžia 2012-05-23, 9 val., rengėjo UAB „ARESA“ patalpose, Perkūno al. 4, Kaune, tel. 8 37 204793, 8 606 16668, el.p. aresakaunas@gmail.com. Raštiški pasiūlymai priimami iki viešo susirinkimo pabaigos. Dalyvavimas viešame svarstyme nėra privalomas.


2012-04-24
Informuojame, kad bendrąja tvarka parengtas sklypo, esančio Kauno raj. sav., Alšėnų sen., Jonučių k. (kadastrinis Nr. 5247/0009:443, plotas 0,6576 ha) detalusis planas.
Planavimo tikslas – sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) ir padalijimas į iki 8 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Planavimo organizatoriai – Aldona Lukauskienė, tel. 8 678 38230.
Su projektu galima susipažinti nuo 2012-04-24 rengėjo adresu.
Vieša ekspozicija vyks nuo 2012-05-10 iki 2012-05-23. Viešo susirinkimo pradžia 2012-05-23, 11 val., rengėjo UAB „ARESA“ patalpose, Perkūno al. 4, Kaune, tel. 8 37 204793, 8 606 16668, el.p. aresakaunas@gmail.com. Raštiški pasiūlymai priimami iki viešo susirinkimo pabaigos. Dalyvavimas viešame svarstyme nėra privalomas.
2012-04-24
Informuojame, kad bendrąja tvarka parengtas sklypo, esančio Kauno raj. sav., Ringaudų sen., Mitkūnų k. (kadastrinis Nr. 5250/0011:312, plotas 0,7330 ha) detalusis planas.
Planavimo tikslas – sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) ir padalijimas į iki 5 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Planavimo organizatoriai – Virginijus Petraitis, tel. 8 612 78494.
Su projektu galima susipažinti nuo 2012-04-24 rengėjo adresu.
Vieša ekspozicija vyks nuo 2012-05-10 iki 2012-05-23. Viešo susirinkimo pradžia 2012-05-23, 13 val., rengėjo UAB „ARESA“ patalpose, Perkūno al. 4, Kaune, tel. 8 37 204793, 8 606 16668, el.p. aresakaunas@gmail.com. Raštiški pasiūlymai priimami iki viešo susirinkimo pabaigos. Dalyvavimas viešame svarstyme nėra privalomas.
2012-04-24
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą detalųjį planą sklypo, esančio tarp J. Naujalio, S. Nėries ir Atgimimo gatvių, suformavimui, būdo, pobūdžio, pagrindinės žemės naudojimo paskirties, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymui, Raudondvario k, Raudondvario sen., Kauno r. sav.
Planavimo organizatorius: Kauno r. sav. Administracija, adresas: Savanorių pr. 371, Kaunas, tel. (8 37) 30 55 84
Planavimo pagrindas ir tikslai: žemės sklypas planuojamas sutinkamai su Kauno raj. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ĮS-64. Planavimo tikslas - žemės sklypo suformavimas, būdo, pobūdžio, pagrindinės žemės naudojimo paskirties, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymui.
Plano rengėjas: UAB “Aplinka ir ekologija” (PV V. Vaičiūtė), tel. (8 615) 56244, el. paštas: s.urbelis@gmail.com, adresas: Savanorių pr. 363A-201, Kaunas.
Vieša detaliojo plano sprendinių ekspozicija bus rengiama UAB „Aplinka ir ekologija“, Raudondvario seniūnijos, esančios Instituto g. 1A, Raudondvaris, Kauno r., patalpose nuo 2012-05-16 d. 10 darbo dienų. Viešas svarstymas numatomas 2012-05-31 Raudondvario seniūnijos patalpose, Instituto g. 1A, Raudondvaris, nuo 14 val.


2012-04-24
Informuojame, kad vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymu (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr.21-617) ir Visuomenės informavimo bei dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais (Žin., 1996, Nr. 90-2099; 2007, Nr.33-1190, 2010, Nr.78-4010) Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos informuoja apie pradedamą rengti teritorijų planavimo dokumentą – Lapių geomorfologinio draustinio tvarkymo specialųjį planą.
Planavimo tikslas – nustatyti Lapių geomorfologinio draustinio apsaugos ir tvarkymo kryptis, kraštovaizdžio tvarkymo zonas bei jų reglamentus, numatyti kraštovaizdžio apsaugos, formavimo bei kitas tvarkymo priemones, sudaryti sąlygas vertingoms ekosistemoms, gyvūnų, augalų ir grybų rūšims išsaugoti, numatyti priemones atkurti veiklos pažeistą gamtinį kraštovaizdį, ekosistemas ir objektus.
Planavimo pagrindas: Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktorės 2012 m. balandžio 16 d. įsakymas Nr. V-90.
Projekto finansavimas: ES struktūrinių fondų lėšos.
Planavimo organizatorius – Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, A.Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. (8 5) 272 32 84, faks. (8 5) 272 25 72, el.paštas: vstt@vstt.lt, interneto tinklalapio adresas http://www.vstt.lt
Planų rengėjas – VĮ Valstybės žemės fondo Kraštotvarkos ir teritorijų planavimo skyrius, Konstitucijos pr. 23 A korpusas, LT 08105, tel. (8 5) 261 88 56, faks. (8 5) 262 16 72, el.paštas: krastotvarka@vzf.lt
Darbų terminai – 2012-02-20 – 2013-02-28.
Kviečiame aktyviai dalyvauti specialiojo plano svarstymo su visuomene procese. Pasiūlymus dėl rengiamo teritorijų planavimo dokumento galima teikti/siųsti paštu planavimo organizatoriui ar rengėjui. Susipažinimo su parengto specialiojo plano sprendiniais ir viešo susirinkimo datos visuomenės informavimo priemonėse bus pateiktos papildomai.


2012-04-24
Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas žemės sklypo kadastro Nr. 5250/0005:282, adresu Noreikiškių k.v., Akademijos mstl, Akademijos sen., Kauno r. sav., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti.
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka. Planavimo tikslas - ūkininko sodybos vietos parinkimas.
Planavimo organizatorius: Vytaytė Balanaškaitė, gyvenanti Ramybės g. 27, Kauno m.
Projekto rengėjas: UAB ”Žemetra”.
Su rengiamo kaimo plėtros žemėtvarkos projekto sprendiniais galima susipažinti nuo 2012 m. balandžio 25 d. iki 2012 m. gegužės 11 d. projekto rengėjos UAB ”Žemetra” patalpose, adresu: Savanorių pr. 221-309, Kaunas, tel./faks. 8 37 211810, mob. tel. 8 656 35762, el. p. zemetra@gmail.com
Pasiūlymus ir pastabas dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto sprendinių galima teikti raštu iki 2012 m. gegužės 11 d. projekto organizatorei Vytautei Balanaškaitei adresu Ramybės g. 27, Kauno m., arba projekto rengėjai UAB „Žemetra“.


2012-04-23
Informuojame apie bendrąja tvarka rengiamas detaliuosis planas Kauno rajone: sklypo kad. Nr. 5260/0001:49 Garliavos apyl sen., Ireniškių k. pagr. žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (vienbučių ir dvibučių gyv. pastatų statybos), padalijimas į sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamentų nustatymas. Viešas susirinkimas įvyks 2012 m. gegužės 30 d. 13 val. Garliavos apyl. seniūnijos patalpose Vytauto g. 62, Garliavoje. Vieša projekto ekspozicija- 10 darbo dienų, iki susirinkimo, Garliavos apyl. seniūnijos skelbimų lentoje. Organizatoriai: P. Sotinas, A. Juškėnienė, A. Mieželis, Ž. Juškėnas, S. Kriaučialiūnas, Ž. Kriaučialiūnienė ir kt. (atstovaujami R. Staneikos, tel. (8 620) 75721).
Detaliųjų planų rengėjas- J. Šarakauskas (PV S. J. Katilius), tel. (8 684) 84894, Nepriklausomybės a. 7-5, Kaunas, el. paštas: jonas.sarakauskas@gmail.com. Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas dėl rengiamų dokumentų teikti raštu organizatoriams arba rengėjui iki viešų susirinkimų pabaigos.


2012-04-23
Informuojame apie bendrąja tvarka rengiamas detaliuosis planas Kauno rajone: sklypo kad. Nr. 5280/0004:16 Samylų sen., Šlienavos k., pagr. žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (vienbučių ir dvibučių gyv. pastatų statybos), padalijimas į sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamentų nustatymas. Viešas susirinkimas įvyks 2012 m. gegužės 31 d. 9 val. Samylų seniūnijoje J. Biliūno g. 20, Samyluose. Vieša projekto ekspozicija- 10 darbo dienų, iki susirinkimo, seniūnijos skelbimų lentoje. Organizatorius: A. P. Mikulskienė, tel. (8 650) 93647.
Detaliųjų planų rengėjas- J. Šarakauskas (PV S. J. Katilius), tel. (8 684) 84894, Nepriklausomybės a. 7-5, Kaunas, el. paštas: jonas.sarakauskas@gmail.com. Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas dėl rengiamų dokumentų teikti raštu organizatoriams arba rengėjui iki viešų susirinkimų pabaigos.


2012-04-23
Informuojame apie bendrąja tvarka rengiamas detaliuosis planas Kauno rajone: sklypo kad. Nr. 5280/0004:407 Samylų sen., Šlienavos k., pagr. žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (vienbučių ir dvibučių gyv. pastatų statybos), padalijimas į sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamentų nustatymas. Viešas susirinkimas įvyks 2012 m. gegužės 31 d. 10 val. Samylų seniūnijoje J. Biliūno g. 20, Samyluose. Vieša projekto ekspozicija- 10 darbo dienų, iki susirinkimo, seniūnijos skelbimų lentoje. Organizatorius: A. P. Mikulskienė, tel. (8 650) 93647.
Detaliųjų planų rengėjas- J. Šarakauskas (PV S. J. Katilius), tel. (8 684) 84894, Nepriklausomybės a. 7-5, Kaunas, el. paštas: jonas.sarakauskas@gmail.com. Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas dėl rengiamų dokumentų teikti raštu organizatoriams arba rengėjui iki viešų susirinkimų pabaigos.


2012-04-23
Informuojame, kad 2011 m. gruodžio 16 d. viešai apsvarstytas nacionalinio lygmens Susisiekimo komunikacijų, reikalingų sunkiasvoriams ir didžiagabaričiams bei kitiems kroviniams vežti naujos Visagino atominės elektrinės statybai, specialusis planas šiuo metu derinamas su kompetentingomis institucijomis.
Planavimo pagrindas – Lietuvos Respublikos (LR) susisiekimo ministro ir LR energetikos ministro 2010 m. vasario mėn. 2 d. įsakymas Nr. 3-39/1-23 „Dėl specialiojo plano rengimo” (Žin. 2010, Nr. 16-777).
Planavimo tikslai – nustatyti ir patvirtinti didžiagabaričių ir sunkiasvorių krovinių gabenimo maršrutą į naują Visagino atominę elektrinę, modernizuoti susisiekimo komunikacijų infrastruktūros tinklą, skatinti multimodalinių vežimų galimybes ir sudaryti sąlygas gamybos sektoriaus plėtojimui.
Planavimo organizatorius – UAB „Visagino atominė elektrinė“, Žvejų g. 14, 09310 Vilnius, tel. (8 5) 278 2998, faks. (8 5) 278 2115. Informaciją teikia Vigilija Cidzikienė, tel. 8-672 22245, el. p.: vigilija.cidzikiene@vae.lt; www.vae.lt.
Plano rengėjas – UAB „Sweco Lietuva“, V. Gerulaičio g. 1, 08200 Vilnius, tel. (8 5) 219 6574, faks. (8 5) 261 7507, el. p.: vae@sweco.lt, www.sweco.lt. Informaciją teikia Remigijus Šimkus, tel. (8 5) 279 6089, el. p. remigijus.simkus@sweco.lt
Planuojamas maršrutas – nuo Klaipėdos valstybinio jūrų uosto iki Visagino atominės elektrinės.
Informacijos pateikimo tikslas – suteikti galimybę papildomai susipažinti su specialiuoju planu ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita. Tai galima padaryti planavimo organizatoriaus ir plano rengėjo patalpose aukščiau nurodytais adresais, taip pat planavimo organizatoriaus interneto svetainėje, adresu www.vae.lt.
Specialųjį planą suderinus su kompetentingomis institucijomis, jis bus teikiamas tikrinti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos. .


2012-04-23
Informuoja apie bendrąja tvarka baigtą rengti Kauno r., Raudondvario sen., Didvyrių k., žemės sklypų (kad. Nr. 5270/0008:903 ir kad. Nr. 5270/0008:904), detalųjį planą.
Planavimo organizatorė: Adelė Juškevičienė
Planavimo tikslas: sklypų padrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/ vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), 904 sklypo padalijimas į du sklypus, 903 sklypo padalijimas į iki 11 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas.
Detaliojo plano rengėja: UAB „Georaimonda“, Vytauto pr. 43A-27, Kaune, el.p. info@georaimonda.lt, tel. 8-37 222696, projekto vadovas K. Kvizikevičius, tel. 8 676 21161.
Vieša ekspozicija įvyks Raudondvario seniūnijoje (Instituto g. 1a, Raudondvaris, Kauno r.) 2012 05 09 - 2012 05 22. Viešas susirinkimas įvyks ten pat 2012 05 22, 16 valandą.
Dėl informacijos kreiptis į projekto rengėją UAB „Georaimonda“.


2012-04-19
Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo apie 1,83ha Vilkijos m., Kauno r. sav. detalusis planas. Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Vilkijos seniūnijos patalpose ir Tunelio g. 16, Kaune.
Planavimo tikslas – naujų žemės sklypų suformavimas nuosavybės teisėms atkurti, pagrindinės tikslinės naudojimo paskirties, būdo, pobūdžio, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas.
Projektų rengimo terminas- 2012m. II - III ketvirtis. Pasikonsultuoti dėl rengiamų detaliųjų planų sprendinių galima nuo 2012m. gegužės 4d. iki 2012m. birželio 5d. Tunelio g. 16, Kaune. Viešas susirinkimas vyks 2012m. birželio 6d. 11 val. Kauno rajono savivaldybės patalpose Savanorių pr. 371, Kaune. II aukšte.
Detalieji planai rengiami, derinami ir viešai svarstomi bendrąja tvarka.
Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.
Detaliojo plano organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracija, tel. (8 37) 30 55 84, faksas (8 37) 31 37 97.
Detaliojo plano rengėja- UAB „Ateivis LT“, tel. 8 675 47596, e-paštas info@ateivis.lt.


2012-04-19
Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo apie 1,90ha Garliavos m., Kauno r. sav. detalusis planas. Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Garliavos seniūnijos patalpose ir Tunelio g. 16, Kaune.
Planavimo tikslas – naujų žemės sklypų suformavimas nuosavybės teisėms atkurti, pagrindinės tikslinės naudojimo paskirties, būdo, pobūdžio, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas.
Projektų rengimo terminas- 2012m. II - III ketvirtis. Pasikonsultuoti dėl rengiamų detaliųjų planų sprendinių galima nuo 2012m. gegužės 4d. iki 2012m. birželio 5d. Tunelio g. 16, Kaune. Viešas susirinkimas vyks 2012m. birželio 6d. 11 val. Kauno rajono savivaldybės patalpose Savanorių pr. 371, Kaune. II aukšte.
Detalieji planai rengiami, derinami ir viešai svarstomi bendrąja tvarka.
Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.
Detaliojo plano organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracija, tel. (8 37) 30 55 84, faksas (8 37) 31 37 97.
Detaliojo plano rengėja- UAB „Ateivis LT“, tel. 8 675 47596, e-paštas info@ateivis.lt.


2012-04-19
Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo apie 6,70ha Vilkijos m., Kauno r. sav. detalusis planas. Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Vilkijos seniūnijos patalpose ir Tunelio g. 16, Kaune.
Planavimo tikslas – naujų žemės sklypų suformavimas nuosavybės teisėms atkurti, pagrindinės tikslinės naudojimo paskirties, būdo, pobūdžio, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas.
Projektų rengimo terminas- 2012m. II - III ketvirtis. Pasikonsultuoti dėl rengiamų detaliųjų planų sprendinių galima nuo 2012m. gegužės 4d. iki 2012m. birželio 5d. Tunelio g. 16, Kaune. Viešas susirinkimas vyks 2012m. birželio 6d. 11 val. Kauno rajono savivaldybės patalpose Savanorių pr. 371, Kaune. II aukšte.
Detalieji planai rengiami, derinami ir viešai svarstomi bendrąja tvarka.
Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.
Detaliojo plano organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracija, tel. (8 37) 30 55 84, faksas (8 37) 31 37 97.
Detaliojo plano rengėja- UAB „Ateivis LT“, tel. 8 675 47596, e-paštas info@ateivis.lt.


2012-04-19
Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo apie 2,28ha Vilkijos m., Kauno r. sav. detalusis planas. Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Vilkijos seniūnijos patalpose ir Tunelio g. 16, Kaune.
Planavimo tikslas – naujų žemės sklypų suformavimas nuosavybės teisėms atkurti, pagrindinės tikslinės naudojimo paskirties, būdo, pobūdžio, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas.
Projektų rengimo terminas- 2012m. II - III ketvirtis. Pasikonsultuoti dėl rengiamų detaliųjų planų sprendinių galima nuo 2012m. gegužės 4d. iki 2012m. birželio 5d. Tunelio g. 16, Kaune. Viešas susirinkimas vyks 2012m. birželio 6d. 11 val. Kauno rajono savivaldybės patalpose Savanorių pr. 371, Kaune. II aukšte.
Detalieji planai rengiami, derinami ir viešai svarstomi bendrąja tvarka.
Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.
Detaliojo plano organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracija, tel. (8 37) 30 55 84, faksas (8 37) 31 37 97.
Detaliojo plano rengėja- UAB „Ateivis LT“, tel. 8 675 47596, e-paštas info@ateivis.lt.


2012-04-19
Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo apie 0,0555ha Ežerėlio m., Kauno r. sav. detalusis planas. Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Ežerėlio seniūnijos patalpose ir Tunelio g. 16, Kaune.
Planavimo tikslas – naujų žemės sklypų suformavimas nuosavybės teisėms atkurti, pagrindinės tikslinės naudojimo paskirties, būdo, pobūdžio, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas.
Projektų rengimo terminas- 2012m. II - III ketvirtis. Pasikonsultuoti dėl rengiamų detaliųjų planų sprendinių galima nuo 2012m. gegužės 4d. iki 2012m. birželio 5d. Tunelio g. 16, Kaune. Viešas susirinkimas vyks 2012m. birželio 6d. 11 val. Kauno rajono savivaldybės patalpose Savanorių pr. 371, Kaune. II aukšte.
Detalieji planai rengiami, derinami ir viešai svarstomi bendrąja tvarka.
Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.
Detaliojo plano organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracija, tel. (8 37) 30 55 84, faksas (8 37) 31 37 97.
Detaliojo plano rengėja- UAB „Ateivis LT“, tel. 8 675 47596, e-paštas info@ateivis.lt.


2012-04-19
Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo apie 0,07ha Ežerėlio m., Kauno r. sav. detalusis planas. Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Ežerėlio seniūnijos patalpose ir Tunelio g. 16, Kaune.
Planavimo tikslas – naujų žemės sklypų suformavimas nuosavybės teisėms atkurti, pagrindinės tikslinės naudojimo paskirties, būdo, pobūdžio, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas.
Projektų rengimo terminas- 2012m. II - III ketvirtis. Pasikonsultuoti dėl rengiamų detaliųjų planų sprendinių galima nuo 2012m. gegužės 4d. iki 2012m. birželio 5d. Tunelio g. 16, Kaune. Viešas susirinkimas vyks 2012m. birželio 6d. 11 val. Kauno rajono savivaldybės patalpose Savanorių pr. 371, Kaune. II aukšte.
Detalieji planai rengiami, derinami ir viešai svarstomi bendrąja tvarka.
Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.
Detaliojo plano organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracija, tel. (8 37) 30 55 84, faksas (8 37) 31 37 97.
Detaliojo plano rengėja- UAB „Ateivis LT“, tel. 8 675 47596, e-paštas info@ateivis.lt.


2012-04-19
Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo apie 0,05ha Vilkijos m., Kauno r. sav. detalusis planas. Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Vilkijos seniūnijos patalpose ir Tunelio g. 16, Kaune.
Planavimo tikslas – naujų žemės sklypų suformavimas nuosavybės teisėms atkurti, pagrindinės tikslinės naudojimo paskirties, būdo, pobūdžio, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas.
Projektų rengimo terminas- 2012m. II - III ketvirtis. Pasikonsultuoti dėl rengiamų detaliųjų planų sprendinių galima nuo 2012m. gegužės 4d. iki 2012m. birželio 5d. Tunelio g. 16, Kaune. Viešas susirinkimas vyks 2012m. birželio 6d. 11 val. Kauno rajono savivaldybės patalpose Savanorių pr. 371, Kaune. II aukšte.
Detalieji planai rengiami, derinami ir viešai svarstomi bendrąja tvarka.
Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.
Detaliojo plano organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracija, tel. (8 37) 30 55 84, faksas (8 37) 31 37 97.
Detaliojo plano rengėja- UAB „Ateivis LT“, tel. 8 675 47596, e-paštas info@ateivis.lt.


2012-04-19
Informuojame, kad rengiamas Kauno r. sav., Alšėnų sen., Jonučių k., žemės sklypų (kadastrinis nr. 5247/0009:461, nr. 5247/0009:462) detalusis planas.
Planavimo tikslas – žemės sklypų sujungimas ir padalijimas į iki 20 (dvidešimties) sklypų, iki 18 (aštuoniolikos) atidalytų sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), 2 (du) sklypus paliekant žemės ūkio paskirties, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Pasikonsultuoti dėl rengiamų detaliojo plano sprendinių galima nuo 2012m. balandžio 19d. iki 2012m. gegužės 23d. Tunelio g. 16, Kaune.
Viešas susirinkimas vyks 2012m. gegužės 24d. 11val. Tunelio g. 16, Kaune. Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Alšėnų seniūnijos patalpose ir Tunelio g. 16, Kaune. Detaliojo plano organizatorė – S. Plečkaitienė tel. 8 618 85048. Detaliojo plano rengėja- UAB „Ateivis LT“, tel. 8 675 47596, e-paštas info@ateivis.lt.
Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka.
Projekto rengimo terminas - 2012m. II, III ketvirtis.
Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.


2012-04-19
Informuojame, kad supaprastinta tvarka rengiamas žemės sklypo, esančio Kauno rajono savivaldybėje, Samylų seniūnijoje Šlienavos kadastro vietovėje, Gervėnupio kaime, kadastro Nr. 5280/0064:0360 formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslai ir uždaviniai – įsiterpusio valstybinės žemės sklypo prijungimas prie nekilnojamojo turto registre įregistruoto, nuosavybės teise valdomo žemės sklypo.
Planavimo organizatorius – Vilmantas Docius
Plano rengėjas – UAB „Sweco hidroprojektas“
Gauti informaciją, susipažinti su rengiama dokumentacija, bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: UAB“ Sweco hidroprojektas“, A.Strazdo g. 22, Kaunas, inž. Jūratė Buzienė, tel. (8-698) 81440, faks. (8-37) 321501. El. paštas: jurate.buziene@sweco.lt
Projekto rengimo pradžia 2012m. vasario mėn.


2012-04-19
Informuojame apie parengtą detalųjį planą.
Detaliojo plano pavadinimas: 1,2733 ha žemės sklypo kad. Nr. 5250/0011:17, Mitkūnų k., Ringaudų sen., Kauno r. sav., detalusis planas.
Detaliojo plano tikslas: esamo žemės sklypo padalijimas į iki 7 sklypų, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, naudojimo būdo ir pobūdžio (gyvenamosios teritorijos, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), privalomųjų teritorijos tvarkymo režimo reikalavimų ir statybos reglamentų nustatymas.
Detalusis planas rengiamas, viešai svarstomas ir derinamas bendrąja tvarka.
Detalusis planas buvo eksponuojamas Ringaudų seniūnijos patalpose, Šiltnamių g. 1, Noreikiškių k., Kauno r., ir detaliojo plano rengėjo patalpose.
Viešas susirinkimas (svarstymas) įvyko 2010 m. kovo 10 d. 12 val. detaliojo plano rengėjo patalpose.
Papildomai susipažinti su parengtu detaliuoju planu galima detaliojo plano rengėjo patalpose per 10 dienų nuo skelbimo paskelbimo.
Detaliojo planavimo organizatorius – Albina Čekavičienė, tel. (8-612) 7 55 13, (8-612) 7 55 28.
Detaliojo plano rengėjas – Ind. Gedimino Bulavo įmonė, V. Putvinskio g. 17, Kaunas, PV architektas G. Bulavas, tel. (8-699) 8 12 32, (8-37) 20 98 66.


2012-04-19
Informuojame, kad bendrąja tvarka rengiamas žemės sklypo detalusis planas, adresu: Noreikiškių km., Ringaudų sen., Kauno raj., skl.kad.nr. 5250/0006:0710, plotas-0,4000ha.
Detaliojo plano rengimo pagrindas – Kauno rajono savivaldybės Urbanistikos skyriaus planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti 2012m. vasario 10d. Nr.DP-050.
Planavimo tikslas: žemės sklypo padalijimas į iki 5 (penkių) sklypų, iki 4 (keturių) sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos / vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), 1 (vieno) į kitą (inžinerinės infrastruktūros teritorijos/susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Apytikris detaliojo plano rengimo terminas – 2012m.
Planavimo organizatoriai – Petras Rudys.
Detaliojo plano rengėjas – UAB „Polilinija“. Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: UAB „Polilinija“, Raudondvario pl. 150-216, Kaunas, tel. (8-37) 263 917, mob.tel. 8 657 69524 (arch. Atėnė Žemaitienė), el.paštas: atenezemaite@gmail.com.
Apie teritorijų planavimo dokumento projekto viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.


2012-04-19
Informuojame, kad pradedamas rengti Kauno laisvosios ekonominės zonos teritorijos specialiojo plano 1-asis keitimas.
Planavimo pagrindas: Kauno rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 22 d. sprendimas Nr. TS-399 „Dėl Kauno laisvosios ekonominės zonos teritorijos specialiojo plano 1-ojo keitimo rengimo“.
Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, 49500 Kaunas, tel. (8 37) 305503, faksas (8 37) 313797, el.p.: administratorius@krs.lt, internetinė svetainė: www.krs.lt.
Specialiojo plano rengėjas: UAB „Sweco Lietuva“, V.Gerulaičio g. 1, LT-08200 Vilnius, tel. (8 5) 262 2621, faksas (8 5) 261 7507, el. p: info@sweco.lt, internetinė svetainė: www.sweco.lt.
Specialiojo planavimo tikslai ir uždaviniai: Sudaryti sąlygas pramonės plėtrai Kauno laisvosios ekonominės zonos teritorijos pietinėje dalyje. Nustatyti teritorijose naudojimo, tvarkymo ir apsaugos režimą, kraštovaizdžio formavimo kryptis ir teritorijų tvarkymo priemones. Rezervuoti teritorijas komunikaciniams koridoriams, susisiekimo komunikacijoms, infrastruktūros ir kitiems visuomenės poreikiams reikalingiems objektams.
Planavimo darbų programa: rajono lygmens specialusis planas rengiamas 4 etapais (parengiamasis, specialiojo plano rengimo, sprendinių pasekmių vertinimo ir baigiamasis etapai), viešas svarstymas vyks bendra tvarka.
Specialiojo teritorijų planavimo dokumento rengimo metu bus atliekamos strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) procedūros.
Specialiojo plano projekto rengimo terminas: 2012 04 – 2013 01
Viešas svarstymas: apie galimybę susipažinti su parengto specialiojo plano sprendiniais, taip pat baigiamojo susirinkimo vietą ir laiką bus informuota atskirai.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių planavimo organizatoriui arba plano rengėjui teikiami raštu aukščiau nurodytais adresais visą planavimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos.


2012-04-16
Informuojame apie bendrąja tvarka baigtą rengti žemės sklypo, esančio Kauno r., Domeikavos sen., Domeikavos k., Lantainių g. 15, žemės sklypo kad. Nr. 5217/0012:226, detalųjį planą.
Detaliojo plano tikslas – Iki 400 kv. m. įsiterpusio laisvo valstybinės žemės ploto prijungimas, padalijimas į iki 3 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Viešas svarstymas vyks 2012-05-15d. 9val. adresu Saulės g. 1, Domeikavos k., Kauno r., Domeikavos seniūnija. Ten pat galima susipažinti su sprendiniais nuo 2012-05-02d. iki 2012-05-15d.
Planavimo terminas: 2012m. IV ketvirtis.
Planavimo organizatorius – Edgaras Jokubaitis, Lantainių g. 15, Domeikavos k., Kauno r.
Detaliojo plano rengėjas – UAB „Žemės matavimai“, projekto vadovas A. Lukšys. Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: UAB „Žemės matavimai“, Aukštaičių g. 9, Kaunas, Tel.867577777.


2012-04-13
Informuojame apie rengiamą žemės sklypo, kadastrinis Nr.5217/0001:896 Šakių k., Domeikavos sen., Kauno r.sav., formavimo ir pertvarkymo projektą.
Planavimo tikslas – nekilnojamojo turto registre įregistruoto nuosavybės teise turimo žemės sklypo padalijimas į du žemės sklypus, nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties.
Planavimo organizatorius –Raimondas Petraitis, gyv. Pakalnės g.7, Domeikavos k., Kauno r.sav.
Projekto rengėjas: Jolitos Zigmantienės įmonė .
Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2012 -04- 27 d. 10 d.d. bei viešas projekto svarstymas vyks 2012-05-11 d. 9 val. įmonės patalpose , adresu : Naujakurių g.3 , Raudondvario k. Kauno r.sav.( tel. 8 611 16858, el p. jolitaraud@gmail.com).


2012-04-13
Informuojame , kad parengtas žemės sklypų Kauno raj., Neveronių sen., Pabiržio kaime (kadastro Nr. 5233/0016:210, 5233/0016:211 ir 5233/0016:212 ) detalusis planas.
Planavimo tikslas: sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) sujungimas ir padalijimas į iki 21 sklypo, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Planavimo organizatoriai: Lionginas Gineika, Stefanija Vilkienė, Regina Skrickienė.
Detalusis planas eksponuojamas Neveronių seniūnijoje ir plano rengėjo patalpose.
Viešo svarstymo susirinkimas vyks 2012 gegužės 9d. 12val. plano rengėjo UAB,,NT Architeka“ patalpose I.Kanto g. 18-306, Kaune .
Pasiūlymus ir pretenzijas reikšti detaliojo plano rengėjui – UAB,,NT Architeka“ , projektų vadovas M.Norkus tel. 8-601 93733, el.paštas: ntarchiteka@gmail.com,.


2012-04-13
Informuojame, kad bendrąja tvarka parengtas sklypo Kauno raj. sav. Garliavos apyl. Stanaičių k., Gėlių g. 9 (skl. kad. Nr. 5227/0002:146, plotas-2559m2) detalusis planas.
Planavimo tikslas – esamo žemės sklypo padalijimas į du sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Planavimo organizatoriai – Algirdas Mėgelaitis ir Natalija Mėgelaitienė , tel. 8601 86534.
Su projektu galima susipažinti nuo 2012 04 21d. iki viešo svarstymo 2012 05 08d. Garliavos seniūnijoje.
Viešo susirinkimo pradžia 2011 05 08d. 11 val. Pasiūlymai priimami iki viešo susirinkimo pabaigos. Dalyvavimas viešame svarstyme nėra privalomas.
Motyvuotas pastabas ir pasiūlymus galima teikti iki susirinkimo.
Tel 8671 14529 rengėjui R. Daleckienei.


2012-04-13
Informuojame apie pradedamą rengti detalųjį planą. Kauno r. sav., Vandžiogalos sen., Vandžiogalos mstl., sklypo kad. Nr. 5287/0004:83 ir Kauno r. sav., Vandžiogalos sen., Vandžiogalos mstl., Kėdainių g. 4, sklypo kad. Nr. 5287/0004:82 detalusis planas.
Detaliojo plano tikslas: sklypo kad. Nr. 5287/0004:83 pagrindinės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), sujungimas su sklypu kad. Nr. 5287/0004:82, padalijimas į 2 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Detalusis planas rengiamas, viešai svarstomas ir derinamas bendrąja tvarka.
Detaliojo planavimo organizatoriai – Jurgita Motiejūnaitė, tel. 8 618 20198.
Detaliojo plano rengėjas – Ind. Gedimino Bulavo įmonė, PV arch. G. Bulavas, tel. 8 699 81232, (8-37) 209866.


2012-04-13
Informuojame, kad bendrąja tvarka rengiamas žemės sklypo Kauno rajono savivaldybėje, Domeikavos seniūnijoje, Varluvos kaime detalusis teritorijos planas.
Planavimo tikslai – sklypo padalijimas ir dalies atidalytų sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), (inžinerinės infrastruktūros teritorijos), paliekant vieną atidalytą žemės ūkio paskirties sklypą, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas (viso: 4 skl. gyvenamosios teritorijos, 1 skl. inžinerinės infrastruktūros, 1 skl. žemės ūkio).
Planavimo organizatoriai – Egidijus Simanonis (Juozapavos takas 35, Domeikava, Kauno raj., tel.: +370 618 00804) ir Jurgita Simanonė (Juozapavos takas 35, Domeikava, Kauno raj., tel.: +370 670 68962).
Plano rengėja – „Saulės idėja“ UAB (adresas S. Nėries g. 7A, Šiauliai, tel. +370 698 23369, el.p. architekte@info.lt.).
Susipažinti su detaliuoju planu bei raštu pateikti pastabas ir pasiūlymus galima nuo 2012 m. balandžio 13 d. iki 2012 m. gegužės 25 d. detaliojo plano rengėjai „Saulės idėja“ UAB.
Vieša projekto sprendinių ekspozicija nuo 2012 m. gegužės 11 d. iki 2012 m. gegužės 25 d. bus eksponuojama Kauno raj. savivaldybės Domeikavos seniūnijoje (Saulės g. 1, Domeikava, Kauno raj.). Detaliojo plano viešo svarstymo su visuomene susirinkimas vyks 2012 m. gegužės 25 d. 10 val. Domeikavos seniūnijos patalpose.
Pasiūlymus raštu dėl detaliojo plano sprendinių visuomenė gali teikti planavimo organizatorei arba plano rengėjai per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpį iki sprendinių pristatymo viešo svarstymo su visuomene susirinkimo pabaigos.
Detaliojo plano sprendinius ir svarstymo procedūrą vieno mėnesio laikotarpyje po viešo svarstymo, galima apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai.


2012-04-12
Informuojame apie rengiamąžemės sklypo planą,prilyginamą detaliojo teritorijųlanavimo dokumentui Pakraščio g-vė 2, Kaune
Planavimo tikslas: Suformuoti naudojamą valstybinės žemės sklypą esamam pastatui Pakraščio g-vė 2Kaune
Pareiškėjas : Juozas dailydė,Bronė Dailydienė
Planavimo pagrindas: 2012-02-27 Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr A-708“ Dėl leidimo pradėti rengti žemės sklypo planą , prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui“ir Kauno m. Sav. Urbanistikos skyriaus sklypo plano rengimo reikalavimai Nr SPR-78012, 2012-02-29
Plano rengėjas: UAB“ Architektų pastogė“ V. Jankauskienė, tel Mob.868701200
Adresas korespondencijai: Perkaso takas 3 , 49386 Kaunas
Susipažinti su parengtu žemės sklypo planu ,nuo 2012 04 15 iki 2012 04 30, galima plano rengėjo patalpose adresu perkaso takas -3 Kaune,skelbimų lentoje.Motyvuotus pasiūlimus ir pageidavimus raštu galima teikti Kauno miesto savivaldybės administracijai(Laisvės alėja 69 , LT 44251Kaunas) iki susipažinimo su rengiamu projektu pabaigos data.


2012-04-12
Parengtas Kauno r. sav., Raudondvario sen., Raudondvario k.: sklypo (kadastrinis Nr. 5270/0008:618) ir Prokupio g. 4, sklypo (kadastrinis Nr.5270/0008:61) detalusis planas.
Planavimo tikslas – žemės ūkio paskirties sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas į kitą (gyvenamosios teritorijos / vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), jo sujungimas su kitos paskirties (gyvenamosios teritorijos / vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) sklypu ir padalijimas į iki 4 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Planavimo organizatoriai – Vytautas, Paulius, Jonas, Arvydas Adomavičiai, tel. (8*620) 82446.
Plano rengėja - UAB „Planuotojai”, Vasario 16-osios g. 8-6, Kaune, el.p. info@planuotojai.lt, tel.(37) 209260.
Projekto vieša ekspozicija vyks nuo 2012-04-24 iki 2012-05-10 Raudondvario seniūnijos patalpose.
Viešo svarstymo susirinkimas vyks 2012-05-10, 14.00 val., UAB „Planuotojai” patalpose, Vasario 16-osios g. 8-6, Kaune.
Pasiūlymus ir motyvuotas pretenzijas teikti raštu ne vėliau iki susirinkimo pabaigos.


2012-04-12
Informuojame apie bendrąja tvarka baigtą rengti žemės sklypo, esančio Kauno r., Užliedžių sen., Užliedžių k., žemės sklypo Nr.183-3, (kad. Nr. 5283/0005:266), detalųjį planą.
Detaliojo plano tikslas – esamo sklypo (0,7700 ha) pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) ir padalijimas į iki 7 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Viešas svarstymas vyks 2012-05-15d. 10val. adresu Ledos g. 2, Užliedžių k., Kauno r., Užliedžių seniūnija. Ten pat galima susipažinti su sprendiniais nuo 2011-05-02d. iki 2012-05-15d.
Planavimo terminas: 2012m. IV ketvirtis.
Planavimo organizatorius – Julius Razlevičius, Pupojų Sodų 5-oji g. 7, Vilnius, Tel. 861516188.
Detaliojo plano rengėjas – UAB „Žemės matavimai“, projekto vadovas A. Lukšys. Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: UAB „Žemės matavimai“, Aukštaičių g. 9, Kaunas, Tel.867577777.


2012-04-12
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą Kauno rajono savivaldybės tarybos 2008-09-25 sprendimu Nr. TS-312 patvirtinto Kauno r. sav., Ringaudų sen., Noreikiškių k., žemės sklypo (Skl.Kad.Nr. 5250/0006:110) detaliojo plano dalies keitimo žemės sklypuose: Dubysos g. 12 (Skl.Kad.Nr. 5250/0006:958) ir Dubysos g. 10 (Skl.Kad.Nr. 5250/0006:956) detalųjį planą pagal Kauno r. savivaldybės Administracijos direktoriaus pasirašytą Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo Sutartį Nr. S-870, 2011-09-20.
Detaliojo plano rengimo tikslas – sklypų Dubysos g. 12 ir Dubysos g. 10 sujungimas, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Detaliojo plano organizatoriai – Virgilija Iziumova, Valerij Iziumov, tel. 8 687 94210.
Rengėjas – Vytautas Janušaitis, tel. 8 687 35011.
Teirautis nurodytais telefonais. Susipažinti su projektu galima Ringaudų sen. patalpose 10 d.d. iki viešo susirinkimo. Motyvuotus pasiūlymus ir pretenzijas teikti planavimo organizatoriams ir projekto rengėjui laikotarpiu nuo informacijos paskelbimo datos iki viešo susirinkimo pabaigos.
Viešas susirinkimas vyks 2012-05-15d. 13.00 val. Kauno r. sav., Ringaudų sen., Šiltnamių g.1, Noreikiškių k.


2012-04-12
Informuoja apie bendrąja tvarka pradedamą rengti Kauno r., Raudondvario sen., Didvyrių k., žemės sklypų (kad. Nr. 5270/0008:903 ir kad. Nr. 5270/0008:904), detalųjį planą.
Planavimo tikslas: sklypų padrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/ vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), 904 sklypo padalijimas į du sklypus, 903 sklypo padalijimas į iki 11 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas.
Detaliojo plano rengėja: UAB „Georaimonda“, Vytauto pr. 43A-27, Kaune, el.p. info@raimonda.lt, tel. 8-37 222696, projekto vadovas K. Kvizikevičius, tel. 8 676 21161.
Apie viešo svarstymo procedūras informuosime parengę detalųjį planą.
Dėl informacijos kreiptis į projekto rengėją UAB „Georaimonda“.


2012-04-10
Informuojame, kad bendrąja tvarka pradedamas rengti žemės sklypo Kauno r.sav., Raudondvario sen., Didvyrių k., žemės sklypo kad.Nr. 5270/0008:13, detalusis planas.
Detaliojo plano rengimo pagrindas - Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-01-12 įsakymas Nr. ĮS-60 „Dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo", 2012-02-08 Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. S-167, planavimo sąlygų sąvadas 2012-03-28, Nr. DP-087.
Planavimo tikslas: sklypo padalijimas, atidalytų sklypų pagrindinės pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas (1 sklypas žemės ūkio pask., 3 sklypai G1).
Apytikris detaliojo plano rengimo terminas - 2012 m. I ketv. - 2012 m. IV ketv.
Planavimo organizatorius – UAB „Giedrolos investicija“, atstovaujama I.Cibulskienės, tel. 8 604 40064.
Detaliojo plano rengėjas - UAB „Žemetra". Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima UAB „Žemetra“ patalpose, adresu: Savanorių pr. 221-306, Kaunas, P.V. Inga Cibulskienė, tel. 8(604)40064, el.paštas inga.cibulskiene@gmail.com.
Apie teritorijų planavimo dokumento projekto viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.


2012-04-10
Informuojame, kad bendrąja tvarka pradedamas rengti sklypo, esančio Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Teleičių k., Vytauto g. 162, (kadastrinis Nr. 5260/0008:314, plotas 0,2864 ha) detalusis planas.
Planavimo tikslas – sklypo padalijimas į 2 (du) sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Planavimo organizatoriai – Albina Ona Valaitienė, tel. 8 620 76477.
Rengėjas – UAB „ARESA“. Susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus raštu galima Perkūno al. 4, Kaune. Kreiptis tel. 8 37 204793, 8 606 16668 (el.p. aresakaunas@gmail.com).
Apie detaliojo plano viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.


2012-04-10
Informuojame, kad bendrąja tvarka pradedamas rengti sklypo, esančio Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Ražiškių k., (kadastrinis Nr. 5260/0008:142, plotas 1,5686 ha) detalusis planas.
Planavimo tikslas – sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) ir padalijimas į iki 9 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Planavimo organizatoriai – Gintas Ginkus (atstovaujamas Dariaus Riepšo), Darius Riepšas, Indrė Riepšienė, tel.8 682 67741.
Rengėjas – UAB „ARESA“. Susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus raštu galima Perkūno al. 4, Kaune. Kreiptis tel. 8 37 204793, 8 606 16668 (el.p. aresakaunas@gmail.com).
Apie detaliojo plano viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.


2012-04-10
Informuojame, kad bendrąja tvarka pradedamas rengti sklypo, esančio Kauno r. sav., Alšėnų sen., Kampiškių k., (kadastrinis Nr. 5247/0007:679, plotas 0,3074 ha) detalusis planas.
Planavimo tikslas – sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) ir padalijimas į iki 3 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Planavimo organizatoriai – Janė Puodžiukynienė, tel.8 670 05045.
Rengėjas – UAB „ARESA“. Susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus raštu galima Perkūno al. 4, Kaune. Kreiptis tel. 8 37 204793, 8 606 16668 (el.p. aresakaunas@gmail.com).
Apie detaliojo plano viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.


2012-04-10
Informuojame, kad bendrąja tvarka rengiamas žemės sklypo Kauno rajono savivaldybėje, Domeikavos seniūnijoje, Varluvos kaime detalusis teritorijos planas.
Planavimo tikslai – sklypo padalijimas ir dalies atidalytų sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), (inžinerinės infrastruktūros teritorijos), paliekant vieną atidalytą žemės ūkio paskirties sklypą, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas (viso: 4 skl. gyvenamosios teritorijos, 1 skl. inžinerinės infrastruktūros, 1 skl. žemės ūkio).
Planavimo organizatoriai – Egidijus Simanonis (Juozapavos takas 35, Domeikava, Kauno raj., tel.: +370 618 00804) ir Jurgita Simanonė (Juozapavos takas 35, Domeikava, Kauno raj., tel.: +370 670 68962).
Plano rengėja – „Saulės idėja“ UAB (adresas S. Nėries g. 7A, Šiauliai, tel. +370 698 23369, el.p. architekte@info.lt.).
Susipažinti su detaliuoju planu bei raštu pateikti pastabas ir pasiūlymus galima nuo 2012 m. balandžio 13 d. iki 2012 m. gegužės 25 d. detaliojo plano rengėjai „Saulės idėja“ UAB.
Vieša projekto sprendinių ekspozicija nuo 2012 m. gegužės 11 d. iki 2012 m. gegužės 25 d. bus eksponuojama Kauno raj. savivaldybės Domeikavos seniūnijoje (Saulės g. 1, Domeikava, Kauno raj.). Detaliojo plano viešo svarstymo su visuomene susirinkimas vyks 2012 m. gegužės 25 d. 10 val. Domeikavos seniūnijos patalpose.
Pasiūlymus raštu dėl detaliojo plano sprendinių visuomenė gali teikti planavimo organizatorei arba plano rengėjai per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpį iki sprendinių pristatymo viešo svarstymo su visuomene susirinkimo pabaigos.
Detaliojo plano sprendinius ir svarstymo procedūrą vieno mėnesio laikotarpyje po viešo svarstymo, galima apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai.


2012-04-06
Informuojame, kad bendrąja tvarka rengiamas žemės sklypo detalusis planas, adresu: Kampiškių km., Alšėnų sen., Kauno raj., skl.kad.nr. 5247/0007:594, plotas-1,6899ha.
Detaliojo plano rengimo pagrindas – Kauno rajono savivaldybės Urbanistikos skyriaus planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti 2011m. Rugpjūčio 12d. Nr.DP-203.
Planavimo tikslas: sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (4 sklypai), (prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos (1 sklypas) ir padalijimas į sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Apytikris detaliojo plano rengimo terminas – 2012m.
Planavimo organizatoriai – UAB „MALRO BALTIC“, Gailios g. 10, Kaunas.
Detaliojo plano rengėjas – UAB „Polilinija“.
Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: UAB „Polilinija“, Raudondvario pl. 150-216, Kaunas, tel. (8-37) 263 917, mob.tel. 8 657 69524 (arch. Atėnė Žemaitienė), el.paštas: atenezemaite@gmail.com.
Apie teritorijų planavimo dokumento projekto viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.


2012-04-06
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti žemės sklypo, esančio Kauno r., Užliedžių sen., Užliedžių k., žemės sklypo Nr.183-3, (kad. Nr. 5283/0005:266), detalųjį planą.
Detaliojo plano tikslas – esamo sklypo (0,7700 ha) pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) ir padalijimas į iki 7 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Planavimo terminas: 2012m. IV ketvirtis.
Planavimo organizatorius – Julius Razlevičius, Pupojų Sodų 5-oji g. 7, Vilnius, Tel. 861516188.
Detaliojo plano rengėjas – UAB „Žemės matavimai“, projekto vadovas A. Lukšys. Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: UAB „Žemės matavimai“, Aukštaičių g. 9, Kaunas, Tel. 867577777.
Apie detaliojo plano viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.


2012-04-06
Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004m. spalio 4d. įsakymu Nr.3D-542/D1-513 (Lietuvos respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos respublikos aplinkos ministro 2007m. gegužės 31 d. įsakymo Nr.3D-265/D1-308 redakcija) žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų įgyvendinimo taisyklėmis, parengtas žemės sklypo formavimo apie esamus statinius (unikalus Nr.5298-0010-5011, Nr.5298-0010-5033, 5298-0010-5044, 5298-0010-5055, 5298-0010-5077) Prieplaukos g. 25 Babtų miestelyje, Babtų seniūnijoje, Kauno rajone projektas.
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo organizatorius: Kornelijus Paradnikas
Plano rengėjas: UAB ,,ALVI projektai“.
Su parengtu žemės sklypo formavimo projektu ir sprendinių poveikio vertinimo ataskaita galima susipažinti ir pasiūlymus teikti motyvuotu raštu planavimo organizatoriui ar plano rengėjui (UAB ,,ALVI projektai‘ Raudondvario pl. 93, Kaunas (tel.: 397385, 868601075, el.p. algbiex@gmail.com) nuo 2012m. balandžio 6 d. iki 2012m. balandžio 19d. 10.00 val.
Viešo svarstymo susirinkimas įvyks 2012m. balandžio 19 d. 10.00 val. UAB ,,ALVI projektai‘ patalpose.


2012-04-04
Informuojame, kad bendrąja tvarka parengtas žemės sklypų (kadastro Nr.5203/0003:209, Nr.5203/0003:223 ), esančių Tulpių g. 10, Babtų mstl., Babtų sen., Kauno r. sav. detalusis planas.
Planavimo tikslas – žemės sklypo (kadastro Nr.5203/0003:209) dalinis būdo, pobūdžio patikslinimas iš gyvenamosios teritorijos į komercinės paskirties objektų teritorijos ir prijungimas prie komercinės paskirties objektų teritorijos sklypo (kadastro Nr.5203/0003:223), nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Planavimo organizatoriai – Jaunarijus Gasiūnas (atstovaujamas Egidijaus Gasiūno).
Projektas bus eksponuojamas Babtų seniūnijos ir UAB „Architektų pastogė“ patalpose 10 darbo dienų iki viešojo susirinkimo dienos.
Pakartotinas viešas susirinkimas projektui aptarti vyks 2012-05-04 13 val. UAB „Architektų pastogė“ patalpose, Perkaso takas 3, Kaunas.
Pasiūlymus teikti iki viešo susirinkimo dienos projekto rengėjui R. Bizuliui, tel. 861105026, el. paštasbizrok@gmail.com.


2012-04-04
Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004m. Rugpjūčio 11d. Įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas žemės sklypo, kadastrinis Nr. 5233/0016:474 Neveronių k., Neveronių sen., Kauno r. sav., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas: Ūkininko sodybos vietos suformavimas.
Projekto organizatoriai: Nerijus Tamošiūnas, gyv. Marių g. 7A-62, Kaunas.
Plano rengėjas: UAB „Aplinka ir ekologija“, adresas: Savanorių pr. 363A-201, Kaunas, projektuotoja M. Mačiukaitė, mob. tel. 8*612 45717, el. paštas: m.maciukaite@gmail.com
Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui iki 2012 m. balandžio 20 d. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2012 m. balanžio 5 d. 10 darbo dienų , bei viešas projekto susirinkimas numatomas 2012 m. balandžio mėn. 20 d. 12 val. UAB „Aplinka ir ekologija“ patalpose , adresu Savanorių pr. 363A-201, Kaunas.


2012-04-04
Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004m. Rugpjūčio 11d. Įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas žemės sklypo, kadastrinis Nr. 5240/0011:535 Šatijų k., Lapių sen., Kauno r. sav., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas: Ūkininko sodybos vietos suformavimas.
Projekto organizatoriai: Darius Janaauskas, gyv. Vilties g. 2A, Lapių mstl., Kauno r..
Plano rengėjas: UAB „Aplinka ir ekologija“, adresas: Savanorių pr. 363A-201, Kaunas, projektuotoja M. Mačiukaitė, mob. tel. 8*612 45717, el. paštas: m.maciukaite@gmail.com
Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui iki 2012 m. balandžio 20 d. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2012 m. balandžio 5 d. 10 darbo dienų , bei viešas projekto susirinkimas numatomas 2012 m. balandžio mėn. 20 d. 15 val. UAB „Aplinka ir ekologija“ patalpose , adresu Savanorių pr. 363A-201, Kaunas.


2012-04-04
Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004m. Rugpjūčio 11d. Įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas žemės sklypo, kadastrinis Nr. 5273/0018:491 Patamulšėlio k., Rokų sen., Kauno r. sav., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas: Ūkininko sodybos vietos suformavimas.
Projekto organizatoriai: Valdas Vyšniauskas, gyv. Baltaragio g. 15, Kaunas.
Plano rengėjas: UAB „Aplinka ir ekologija“, adresas: Savanorių pr. 363A-201, Kaunas, projektuotoja M. Mačiukaitė, mob. tel. 8*612 45717, el. paštas: m.maciukaite@gmail.com
Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui iki 2012 m. balandžio 20 d. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2012 m. balandžio 5 d. 10 darbo dienų , bei viešas projekto susirinkimas numatomas 2012 m. balandžio mėn. 20 d. 14 val. UAB „Aplinka ir ekologija“ patalpose , adresu Savanorių pr. 363A-201, Kaunas.


2012-04-04
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti žemės sklypo, esančio Kauno r., Domeikavos sen., Domeikavos k., Lantainių g. 15, žemės sklypo kad. Nr. 5217/0012:226, detalųjį planą.
Detaliojo plano tikslas – Iki 400 kv. m. įsiterpusio laisvo valstybinės žemės ploto prijungimas, padalijimas į iki 3 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Planavimo terminas: 2012m. IV ketvirtis.
Planavimo organizatorius – Edgaras Jokubaitis, Lantainių g. 15, Domeikavos k., Kauno r. Detaliojo plano rengėjas – UAB „Žemės matavimai“, projekto vadovas A. Lukšys. Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: UAB „Žemės matavimai“, Aukštaičių g. 9, Kaunas, Tel.867577777. Apie detaliojo plano viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.


2012-04-04
Informuojame, kad supaprastinta tvarka yra parengtas žemės sklypo Nr. 10, Ražiškių k., Garliavos apyl. sen., Kauno raj., sklypo kadastrinis adresas: 5260/0005:17, formavimo ir pertvarkymo projektas, kuris priklauso Vygantui Balsiui, Alfredui Alvidui Balsiui ir Rimai Gudelienei.
Su projektu galima susipažinti ir pastabas raštu pareišti nuo 2012-04-03 iki 2012-05-03 UAB „Žemėtvarkos darbai“ patalpose adresu: Savanorių pr.363-213, 49425 Kaunas. Tel. 332482, 8682-14892.
formavimo ir pertvarkymo projekto rengėjas A.Čaplinskis.


2012-04-04
Informuojame, kad supaprastinta tvarka yra parengtas žemės sklypo Dubravų g. 7 Šlienavos k., Samylų sen., Kauno raj., sklypo kadastrinis adresas: 5280/0005: , formavimo ir pertvarkymo projektas, kuris priklauso Zuzanai Paplauskienei
Su projektu galima susipažinti ir pastabas raštu pareišti nuo 2012-04-03 iki 2012-05-03 UAB „Žemėtvarkos darbai“ patalpose adresu: Savanorių pr.363-213, 49425 Kaunas. Tel. 332482.
formavimo ir pertvarkymo projekto rengėjas A.Čaplinskis.


2012-04-04
Informuoja apie parengtą žemės sklypo Kad. Nr. 5280/0012:0297, esančio Kauno r. sav., Samylų sen., Dubravų k. formavimo ir pertvarkymo projektą.
Gretimų sklypų savininkus ir kitus suinteresuotus asmenis kviečiame atvykti į UAB „Žemėtvarkos darbai“ būstinę Savanorių pr. 363-213, Kaune susipažinti su parengtu žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu bei pareikšti pastabas ar pasiūlymus iki š.m. balandžio mėn. 18d.pas inžinierių S. Kemzūrą , arba skambinti tel. 837332409, 865229079.


2012-04-04
Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 5203/0010:131) esančio Sausinės k., Užliedžių sen., Kauno r. sav. detalusis planas.
Planavimo tikslas – esamo sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas į kitą (gyvenamosios teritorijos / vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka.
Projekto rengimo terminas – 2012 m. II – III ketvirčiai. Pasikonsultuoti dėl rengiamų detaliojo plano sprendinių galima nuo 2012 m. balandžio 5 d. iki gegužės 4 d. Laisvės al. 45, Kaune. Viešas susirinkimas vyks 2012 m. gegužės 4 d. 12 val. rengėjos patalpose (Laisvės al. 45, Kaune). Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Užliedžių seniūnijos patalpose (Ledos g. 2, Užliedžių k., Kauno r.) ir Laisvės al. 45, Kaune. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.
Detaliojo plano organizatorė: Roberta Visokinskienė, tel. (8 672) 50374.
Detaliojo plano rengėja: UAB „GBK archstudija“, arch. G. Balčiūnaitė-Kareniauskienė, tel. (8 612) 67353, e-paštas gbkarchstudija@gmail.com
Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas dėl rengiamo dokumento teikti raštu organizatoriui arba rengėjui iki viešo susirinkimo pabaigos.
Dalyvavimas viešąjame susirinkime neprivalomas.


2012-04-02
Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004m. Rugpjūčio 11d. Įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgivendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas žemės sklypo, Smailių k., Alšėnų sen., Kauno raj., kadastrinis Nr. 5247/0013:214, Mastaičių k.v., kaimo plėtros (ūkio vidinės) žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodybos formavimui.
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka. Planavimo tikslas - ūkininko ūkio sodybos suformavimas.
Projekto organizatoriai: Dalė Krušinskienė.
Plano rengėjas: UAB ”Polilinija”, adresas: Raudondvario pl. 150- 216 kab., tel: 26 39 17, mob:865769524. Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui iki 2012m. balandžio 16d. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2012m. Balandžio 2d. iki 2012m balandžio 16d.. Viešas susirinkimas vyks 2012-04-16 10val. UAB”Polilinija” patalpose, adresu: Raudondvario pl. 150- 216 kab., tel: 26 39 17, mob:865769524.


2012-04-02
Informuojame apie rengiamą sklypo, esančio Kauno raj. Ringaudų sen. Poderiškių k. skl.kad.Nr.5250/0010:1069, žemės sklypo kaimo plėtros žemėtvarkos projektą. Planavimo tikslas – ūkininko ūkio sodybos vietos parinkimas.
Planavimo organizatorius – Kristina Buzienė;
Rengėjas – UAB GEOMA LT , tel. 8-37-208097. Susipažinti su projektu galima UAB GEOMA LT patalpose Kaunas, K.Donelaičio g.45-7 iki 2012-04-19. Pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjui.


2012-04-02
Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004m. Rugpjūčio 11d. Įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgivendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas žemės sklypo, Smailių k., Alšėnų sen., Kauno raj., kadastrinis Nr. 5247/0013:214, Mastaičių k.v., kaimo plėtros (ūkio vidinės) žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodybos formavimui. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka. 
Planavimo tikslas - ūkininko ūkio sodybos suformavimas.
Projekto organizatoriai: Dalė Krušinskienė.
Plano rengėjas: UAB ”Polilinija”, adresas: Raudondvario pl. 150- 216 kab., tel: 26 39 17, mob:865769524. Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui iki 2012m. balandžio 16d.
Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2012m. Balandžio 2d. iki 2012m balandžio 16d.. Viešas susirinkimas vyks 2012-04-16 10val. UAB”Polilinija” patalpose, adresu: Raudondvario pl. 150- 216 kab., tel: 26 39 17, mob:865769524.


2012-03-29
Informacija apie pradedamą rengti Kauno r. sav. Alšėnų sen., Tirkiliškių k., skl. kad. Nr. 5247/0008:471 detalųjį planą.
Planavimo tikslai sklypo padalijimas, kelių atidalytų sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą ( gyvenamosios teritorijos / vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos ), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas ( 2 skl. gyvenamosios teritorijos , 3 skl. žemės ūkio).
Rengimo terminai, 2012 II-III ketvirčiai
Pasiūlymus teikti iki viešo svarstymo pabaigos.
Viešas svarstymas įvyks rengėjo patalpose 2012 05 02 12 val.
Detaliojo plano ekspozicija 10 d.d. iki 2012 05 02 rengėjo patalpose ir Mokslo 2, Mastaičių k., Alšėnų sen., Kauno raj.
Planavimo organizatorius Jurgita Gelažė, Vidas Gelažius, Vilija Kudirkienė, Vytautas Jankauskas tel. 860077011
Plano rengėja UAB „GBK archstudija“ PV G. Balčiūnaitė-Kareniauskienė , Laisvės al. 45, Kaunas, tel . 861267353, gbkarchstudija@gmail.com.


2012-03-29
Informuojame, kad bendrąja tvarka parengtas žemės sklypo Kauno r.sav., Ringaudų sen., Ringaudų k., žemės sklypo kad.Nr. 5250/0009:337 detalusis planas.
Planavimo tikslas: žemės sklypo padalijimas į iki keturiolis sklypų, iki dvylikos atidalytų sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), dviejų sklypų į kitą (inžinerinės infrastruktūros teritorijos/ susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Apytikris detaliojo plano rengimo terminas - 2012 m. I ketv. - 2012 m. III ketv.
Planavimo organizatoriai – žemės sklypo savininkai Dalia Žigarienė, Ramunė Jurkuvienė, Ona Agota Butkevičienė, Vidmantas Butkevičius, pagal įgaliojimą atstovaujami Lino Šukio, tel.8(620)32862.
Detaliojo plano rengėjas - UAB „Žemetra". Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima UAB „Žemetra“ patalpose, adresu: Savanorių pr. 221-306, Kaunas, P.V. Inga Cibulskienė, tel. 8(604)40064, el.paštas inga.cibulskiene@gmail.com.
Viešas svarstymas vyksta bendrąja tvarka.
Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2012-04-16 iki 2012-05-15 UAB „Žemetra“ patalpose, Savanorių pr. 221-306, Kaunas, tel.8 (37) 211810.
Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2012-04-30 iki 2012-05-15, UAB “Žemetra” patalpose.
Viešas susirinkimas numatomas 2012-05-15 d., 10 val. UAB ,,Žemetra” patalpose.
Pasiūlymus ir pastabas dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo dienos planavimo organizatoriui arba plano rengėjui UAB „Žemetra“, adresas: Savanorių pr. 221-306, Kaunas, tel.8 (37) 211810, P.V. Inga Cibulskienė, tel. 8(604)40064, el.paštas inga.cibulskiene@gmail.com.


2012-03-29
Informuojame apie bendrąja tvarka rengiamą Kauno r. sav., Samylų sen., Vaišvydavos k., (kadastrinis Nr.5280/0010:150) žemės sklypo detalųjį planą.
Planavimo organizatorius: VĮ „Dubravos eksperimentinė- mokomoji miškų urėdija“ (atstovaujama Kęstučio Šakūno), Liepų g. 12, Girionių k., Kauno r., tel.:8698 47632.
Planavimo tikslas: sklypo teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Detaliojo plano rengimo terminas 2012m. I-II ketv. Teritorijoje numatoma statyti miškų sodmenų sandėlys- šaldytuvas.
Plano rengėjas: Jurgita Kalvinskaitė, adresas: V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas tel.:8-601 36731, el.p.: jurgita.kalvinskaite@gmail.com)
Pasiūlymus ir pageidavimus teikti detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui aukščiau nurodytais adresais.
Vieša ekspozicija rengiama nuo 2012-04-16d. Kauno r. Samylų sen. patalpose 10 darbo dienų.
Viešas svarstymas rengiamas 2012-04-30d. nuo 9val. V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas. Dalyvavimas neprivalomas.


2012-03-29
Informuojame apie bendrąja tvarka rengiamą Kauno r.sav. tarybos Nr.TS-158 patvirtinto Kauno r.sav., Alšėnų sen., Narsiečių k., žemės sklypo kadastrinis Nr.5247/0009:113, detaliojo plano dalies keitimą žemės sklype kad.Nr.5247/0009:334.
Planavimo organizatoriai: Algis Šimkevičius, Simonas Šimkevičius ir Ilona Šimkevičienė, Vaisių g. 8, Garliavos m., Kauno r.
Planavimo tikslas: detaliojo plano dalies keitimas, palijant sklypą į 2 sklypus, nustatant teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą bei statybos reglamentą. Detaliojo plano rengimo terminas 2012m. I-II ketv. Teritorijoje numatoma statyti vienbučius ir dvibučius gyvenamuosius namus.
Plano rengėjas: Jurgita Kalvinskaitė, adresas: V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas tel.:8-601 36731, el.p.: jurgita.kalvinskaite@gmail.com)
Pasiūlymus ir pageidavimus teikti detaliojo plano organizatoriams arba rengėjui aukščiau nurodytais adresais.
Vieša ekspozicija rengiama nuo 2012-04-16d. Kauno r. Alšėnų sen. patalpose 10 darbo dienų.
Viešas svarstymas rengiamas 2012-04-30d. nuo 10val. adresu: V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas. Dalyvavimas neprivalomas.


2012-03-29
Informuojame, kad pradedamas rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodybos vietai parinkti Kauno rajone, Zapyškio seniūnijoje, Braziūkų kaime.
Sklype kad. Nr. 5293/0001:333, kuris priklauso Dariui Urbanavičiui, planuojama kaimo plėtros žemėtvarkos projektu suformuoti vietą naujai ūkininko sodybai, numatant užstatymo teritoriją. Projektas svarstomas vadovaujantis visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais, patvirtintais LRV 1996-09-18 nutarimu Nr. 1079. 
Susipažinimas su projektu, pasiūlymų teikimas nuo 2012 04 02 iki 2012 04 16, UAB „Vilniaus hidroprojektas“ Kauno skyriuje Garliavoje Liepų g. 23 II a. 11 kab.
Projekto organizatorius – Darius Urbanavičius gyv. Marių g. 13-8 Kaune.
Projekto rengėjas – UAB „Vilniaus hidroprojektas“ Kalvarijų g. 125 4c korpusas Vilnius. mob. tel. 8 610 60231 el. paštas liudas.vitartas@vhp.lt.


2012-03-29
Informuojame, kad pradedamas rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodybos vietai parinkti Kauno rajone, Domeikavos seniūnijoje, Smiltynų I kaime.
Sklype kad. Nr. 5217/0013:743, kuris priklauso Žydrūnas Zagorskas, planuojama kaimo plėtros žemėtvarkos projektu suformuoti vietą naujai ūkininko sodybai, numatant užstatymo teritoriją. Projektas svarstomas vadovaujantis visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais, patvirtintais LRV 1996-09-18 nutarimu Nr. 1079. 
Susipažinimas su projektu, pasiūlymų teikimas nuo 2012 04 02 iki 2012 04 16, UAB „Vilniaus hidroprojektas“ Kauno skyriuje Garliavoje Liepų g. 23 II a. 11 kab.
Projekto organizatorius – Žydrūnas Zagorskas gyv. V.Krėvės g. 47-59 Kaune.
Projekto rengėjas – UAB „Vilniaus hidroprojektas“ Kalvarijų g. 125 4c korpusas Vilnius. mob. tel. 8 610 60231 el. paštas liudas.vitartas@vhp.lt.


2012-03-29
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti žemės sklypo Lapių mstl., Lapių sen., Kauno r. sav., kadastrinis Nr. 5240/0011:430, detalųjį planą.
Planavimo organizavimo pagrindas: 1) 2011-12-19 Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. ĮS-2132; 2) 2012-01-09 detaliojo teritorijų planavimo orgavizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. S-8.
Planavimo organizatorius: Lina Žemaitytė, gyv. Beržų g. 19, Domeikava, Kauno r., tel: 8 687 88215.
Detaliojo plano rengėjas: A. Liočas, Bažnyčios g.20, Kaunas, tel. 8 698 10540, el. p. liocas@takas.lt.
Planavimo tikslai ir uždaviniai bei numatoma veikla: Žemės sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos / vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamentų nustatymas.
Pasiūlymus galima teikti raštu nurodytais adresais per visą detaliojo plano rengimo ir susipažinimo laikotarpį, bet ne vėliau kaip iki viešo susirinkimo pabaigos. Apie viešo svarstymo terminus skelbsime papildomai.


2012-03-29
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti žemės sklypo Lapių mstl., Lapių sen., Kauno r. sav., kadastrinis Nr. 5240/0009:531, detalųjį planą.
Planavimo organizavimo pagrindas: 1) 2011-12-16 Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. ĮS-2096; 2) 2011-12-30 detaliojo teritorijų planavimo orgavizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. S-1278.
Planavimo organizatorius: Vytautas Jankauskas, gyv. Šaltinio g. 5, Lapės, Kauno r., tel: 8 687 88215.
Detaliojo plano rengėjas: A. Liočas, Bažnyčios g. 20, Kaunas, tel. 8 698 10540, el. p. liocas@takas.lt.
Planavimo tikslai ir uždaviniai bei numatoma veikla: Žemės sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos / vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybso reglamento nustatymas.
Pasiūlymus galima teikti raštu nurodytais adresais per visą detaliojo plano rengimo ir susipažinimo laikotarpį, bet ne vėliau kaip iki viešo susirinkimo pabaigos. Apie viešo svarstymo terminus skelbsime papildomai.


2012-03-29
Informuojame apie pradedamą rengti Kauno r. sav., Alšėnų sen., Jonučių k., sklypų (kad. Nr. 5247/0009:461) ir (kad.Nr. 5247/0009:462) detalųjį planą.
Planavimo tikslas – žemės sklypų sujungimas ir padalijimas į iki 20 (dvidešimt) sklypų, iki 18 (aštuoniolikos) atidalytų sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), 2(du) sklypus paliekant žemės ūkio paskirties, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Detaliojo plano organizatorė –S. Plečkaitienė, tel. (8 618) 8 50 48.
Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti planavimo organizatorei ir rengėjai UAB „Ateivis LT”, tel. (8 675) 4 75 96, info@ateivis.lt. Apie detaliojo plano viešą svarstymą informuosime vėliau.


2012-03-29
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą žemės sklypo (kadastro Nr. 5270/0010:372, esančio Kauno raj. sav., Raudondvario sen., Šilelio k. detalųjį planą.
Planavimo organizatorius: Laima Šapolienė (atstovaujama Artūro Šarkos) gyv. Kalniečių g.78-1, Kaunas.
Planavimo pagrindas, tikslai ir terminai: žemės sklypas planuojamas sutinkamai su Kauno raj. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ĮS-2130.
Planavimo tikslas – sklypo padidinimas, prijungiant iki 400 kv.m. įsiterpusį laisvą valstybinės žemės plotą, būdo, pobūdžio, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Plano rengėjas: UAB “Aplinka ir ekologija”, tel. (8 612) 45717, el. paštas: s.urbelis@gmail.com, adresas: Savanorių pr. 363A-201, Kaunas.
Vieša detaliojo plano sprendinių ekspozicija bus rengiama UAB „Aplinka ir ekologija“ patalpose nuo 2012-04-16 d. 10 darbo dienų. Viešas svarstymas numatomas 2012-04-30 UAB “Aplinka ir ekologija “ patalpose, Savanorių pr. 363A-201, Kaunas, nuo 15 val.


2012-03-29
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą žemės sklypo (kadastro Nr. 5283/0006:229), esančio Kauno raj. sav., Užliedžių sen., Giraitės k., detalųjį planą.
Planavimo organizatoriai: Aldona Giedraitienė, Arvydas Gaurilčikas, Antanina Gaurilčikienė, Ivans Fedikainas, Violeta Zenkevičienė, Juozapa Gaurilčikeinė, gyv. Ąžuolų g. 1B, Giraitė k., Kauno r. Kaunas; tel. 8 612 47 535.
Planavimo pagrindas, tikslai ir terminai: žemės sklypas planuojamas sutinkamai su Kauno raj. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ĮS-19.
Planavimo tikslas – žemės sklypo dalinis pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) ir padalijimas į iki 9 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Plano rengėjas: UAB “Architketų pastogė”, tel. (8 612) 45717, el. paštas: virginija.arch@gmail.com, adresas: Perkaso tk. 3, Kaunas. Vieša detaliojo plano sprendinių ekspozicija bus rengiama UAB „Aplinka ir ekologija“ patalpose nuo 2012-04-16 d. 10 darbo dienų. Viešas svarstymas numatomas 2012-04-30 UAB “Aplinka ir ekologija “ patalpose, Savanorių pr. 363A-201, Kaunas, nuo 13 val.


2012-03-27
Informuojame apie parengtą detalųjį planą. Žemės sklypo suformavimas 0,7000 ha Zapyškio nuotekų valyklai įrengti, Kluoniškių k., Zapyškio sen., Kauno r. sav.
Detaliojo plano tikslas: Žemės sklypo suformavimas laisvoje valstybinio fondo žemėje, numatant įrengti nuotekų valyklą, nustatant pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį (inžinerinės infrastruktūros teritorijos), būdą, pobūdį, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamentą.
Detalusis planas rengiamas, viešai svarstomas ir derinamas bendrąja tvarka.
Su parengtu planu galima susipažinti detaliojo plano rengėjo patalpose nuo 2012-03-27 iki 2012-04-25.
Vieša ekspozicija vyks nuo 2012-04-11 iki 2012-04-25 Zapyškio seniūnijos patalpose Šviesos g. 18, Kluoniškių k., Kauno r. sav., ir detaliojo plano rengėjo patalpose.
Viešasis susirinkimas (svarstymas) įvyks 2012-04-25, 17:30 val. Zapyškio seniūnijos patalpose Šviesos g. 18, Kluoniškių k., Kauno r. sav.
Motyvuotus pasiūlymus galima teikti detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui iki viešojo susirinkimo pabaigos.
Detaliojo planavimo organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, 49500 Kaunas, tel. (8-37) 305584.
Detaliojo plano rengėjas – Ind. Gedimino Bulavo įmonė, PV arch. G. Bulavas, V. Putvinskio g. 17, Kaune, tel. 8 699 81232, (8-37) 209866.


2012-03-27
Informuojame apie parengtą detalųjį planą. Kauno r. sav., Lapių sen., Lapių mstl., Žemdirbių g. 14, sklypo (kad. Nr. 5240/0011:233) detalusis planas.
Detaliojo plano tikslas: žemės sklypo padalijimas į 2 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Detalusis planas rengiamas, viešai svarstomas ir derinamas bendrąja tvarka.
Su parengtu planu galima susipažinti detaliojo plano rengėjo patalpose nuo 2012-03-28 iki 2012-04-26.
Vieša ekspozicija vyks nuo 2012-04-12 iki 2012-04-26 Lapių seniūnijos patalpose A. Merkio g. 1, Lapės, Kauno r. sav., ir detaliojo plano rengėjo patalpose.
Viešasis susirinkimas (svarstymas) įvyks 2012-04-26, 12 val. detaliojo plano rengėjo patalpose.
Motyvuotus pasiūlymus galima teikti detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui iki viešojo susirinkimo pabaigos.
Detaliojo planavimo organizatoriai – Loreta Yolbas, Raimondas Paškevičius, Eglė Paškevičienė, tel. 8 671 23776.
Detaliojo plano rengėjas – Ind. Gedimino Bulavo įmonė, PV arch. G. Bulavas, V. Putvinskio g. 17, Kaune, tel. 8 699 81232, (8-37) 209866.


2012-03-27
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti žemės sklypo Kauno r. sav., Domeikavos sen., Domeikavos k., kad. Nr. 5217/0011:548 detalųjį planą, pagal 2011 10 08 Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pasirašytą.
Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartį Nr. S-1005.
Planavimo tikslas – sklypo padalijimas į 4 sklypus, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą ( gyvenamosios teritorijos/ vienbučių ir dvisučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Planavimo organizatorius G. Andriukaitis, Loreta Tomkevičienė ir Arūnas Tomkevičius.
Detaliojo plano rengėjas PV arch. Andrius Maliauskas, Baltijos pr. 74-4, Kaunas (tel. 8650-20000, andrius.maliauskas@gmail.com ).


2012-03-26
Informuojame, kad bendrąja tvarka pradedamas rengti žemės sklypo Užliedžių k. (kad. Nr.5283/0005:75), Kaune, detalusis planas.
Detaliojo plano rengimo pagrindas: Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-12-27 įsakymas Nr. ĮS-2186, 2012-01-12 Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. S-17, 2012-02-22 planavimo sąlygų sąvadas Nr. SD-057.
Planavimo tikslas: parengti žemės sklypo detalųjį planą, sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/ vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) ir padalijimas į iki 4 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo statybos reglamento nustatymas, vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais ir išduotomis institucijų sąlygomis.
Apytikris detaliojo plano rengimo terminas – 2012 m.
Planavimo organizatorius – Povilas Drūlia
Detaliojo plano rengėjas – UAB „Projektų vystymo grupė“, Laisvės al. 89-3, Kaunas, tel./faks. (8-37) 20 00 08, arch. G.Antanavičiūtė, mob. 8 612 35765, el.p.: g.antanaviciute@gmail.com.
Apie teritorijų planavimo dokumento projekto viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.


2012-03-22
Informuojame, kad vadovaujantis LR Žemės ūkio ministro ir LR Aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtininimo“ (Žin., 2004, Nr. 149-5420; Žin., 2007, 63-2430, Žin., 2009, 50-2020) rengiamas žemės sklypo kadastrinis Nr. 5280/0010:163 formavimo ir pertvarkymo projektas.
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – Nekilnojamojo turto registre įregistruoto žemės ūkio paskirties žemės sklypo padalijimo projektas (sklypas dalijamas į du sklypus), nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties;
Žemės sklypų adresas – Dubravų k., Samylų sen., Kauno raj. sav.;
Planavimo organizatorius Antanina Juodienė, Dubravų kaimas, Samylų sen.,tel. 8 615 30392;
Projekto rengėjas – A. Šilalienės individuali įmonė, Kuršių g. 60-5, Kaunas, tel. 8 685 48582, 8 37 360596, el.paštas audrasil@gmail.com;
Susipažinti su rengiamu projektu galima nuo 2010 m. kovo 26 d. iki 2012 m. balandžio 10 d. A. Šilalienės individualios įmonės patalpose, Kuršių g. 60-5, Kaunas.
Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto sprendinių viešas aptarimas vyks 2012 m. balandžio 10 d., 11:00 val. A. Šilalienės individualios įmonės patalpose, adresu: Kuršių g. 60-5, Kaunas. Pasiūlymus dėl rengiamo projekto sprendinių galite teikti projekto rengėjui arba planavimo organizatoriui iki viešo svarstymo dienos bei viešo svarstymo susirinkimo metu.


2012-03-22
Informuojame, kad vadovaujantis LR Žemės ūkio ministro ir LR Aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtininimo“ (Žin., 2004, Nr. 149-5420; Žin., 2007, 63-2430, Žin., 2009, 50-2020) rengiami žemės sklypų kadastriniai Nr. 5280/0010:309 ir Nr. 5280/0010:61 formavimo ir pertvarkymo projektai.
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – Nekilnojamojo turto registre įregistruotų žemės ūkio paskirties žemės sklypų padalijimo projektai (sklypai dalijami į du sklypus), nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties;
Žemės sklypų adresas – Šlienavos k., Samylų sen., Kauno raj. sav.;
Planavimo organizatorius Gediminas Rimas, Pamiškės g. 18, Šlienava, tel. 8 699 39490;
Projekto rengėjas – A. Šilalienės individuali įmonė, Kuršių g. 60-5, Kaunas, tel. 8 685 48582, 8 37 360596, el.paštas audrasil@gmail.com;
Susipažinti su rengiamu projektu galima nuo 2010 m. kovo 26 d. iki 2012 m. balandžio 10 d. A. Šilalienės individualios įmonės patalpose, Kuršių g. 60-5, Kaunas.
Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto sprendinių viešas aptarimas vyks 2012 m. balandžio 10 d., 10:00 val. A. Šilalienės individualios įmonės patalpose, adresu: Kuršių g. 60-5, Kaunas. Pasiūlymus dėl rengiamo projekto sprendinių galite teikti projekto rengėjui arba planavimo organizatoriui iki viešo svarstymo dienos bei viešo svarstymo susirinkimo metu.


2012-03-22
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti sklypo (kadastro Nr. 5240/0011:67), esančio Parko g. 12, Lapių mstl., Lapių sen., Kauno r. sav., detalųjį planą.
Planavimo tikslas – sklypo padalijimas į 2 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Planavimo organizatorė – Lina Šmatavičiūtė.
Plano rengimo terminas (preliminarus) - 2012 m. I-IV ketv.
Pasiūlymus teikti plano rengėjui R. Bizuliui, UAB „Architektų pastogė“, Perkaso takas 3, Kaunas, tel. 861105026, el.paštas bizrok@gmail.com. Apie viešą svarstymą informuosime papildomai.


2012-03-22
Informuojame apie rengiamą žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5260/0008:839), esančio Ražiškių k., Garliavos apylinkių sen., Kauno r. sav. kaimo plėtros žemėtvarkos projektą.
Planavimo tikslas. Ūkininko sodybos parinkimas sklype.
Planavimo organizatorius: Guoda Vaidalauskaitė
Projekto rengėjas –UAB „Georaimonda“, Vytauto pr. 43A, Kaunas, telef.8-37-222696, 868215149.
Išsamiau sužinoti apie rengiamą kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, taip pat pateikti pastabas, pretenzijas bei pasiūlymus dėl sprendinių galite UAB „Georaimonda“ patalpose (Vytauto pr. 43A, Kaunas, telef. 868215149) nuo 2012-03-27 d. 10 darbo dienų iki viešo projekto svarstymo. Viešo projekto svarstymo su visuomene susirinkimas įvyks 2012-04-10 d. 11 val. UAB „Georaimonda“ patalpose.


2012-03-22
Informuojame, kad bendrąja tvarka parengtas sklypo, esančio Kauno raj. sav., Garliavos apyl. sen., Jonučių II k. (kadastrinis Nr. 5260/0001:1228, plotas 0,2259 ha) detalusis planas.
Planavimo tikslas – žemės sklypo padalijimas į 2 (du) sklypus, 1 (vieno) atidalyto sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), 1 (vieno) į kitą (komercinės paskirties objektų teritorijos/prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Planavimo terminas – 2012 m.
Planavimo organizatorius – Žilvinas Janušas, Rasa Teresė Janušienė (atstovaujami Pauliaus Janušo), tel. 8 646 89562.
Su projektu galima susipažinti nuo 2012-03-27 rengėjo adresu.
Vieša ekspozicija vyks nuo 2012-04-11 iki 2012-04-25. Viešo susirinkimo pradžia pradžia 2012-04-25, 9 val., rengėjo UAB „ARESA“ patalpose, Perkūno al. 4, Kaune, tel. 8 37 204793, 8 606 16668, el.p. aresakaunas@gmail.com. Raštiški pasiūlymai priimami iki viešo susirinkimo pabaigos. Dalyvavimas viešame svarstyme nėra privalomas.


2012-03-22
Informuojame, kad bendrąja tvarka parengtas sklypo (kadastro Nr. 5203/0003:561, (plotas 0,8724 ha), esančio Šašių k., Babtų sen., Kauno r. sav. detalusis planas.
Planavimo tikslas – sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) ir padalijimas į iki 8 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Planavimo terminas – 2012 m.
Planavimo organizatorius – Sandra Visockytė, Vilhelma Visockienė, Laura Burneikienė (atstovaujami Virginijaus Visockio), Virginijus Visockis (tel. 8 620 707 23).
Su projektu galima susipažinti nuo 2012-03-27 rengėjo adresu.
Vieša ekspozicija vyks nuo 2012-04-11 iki 2012-04-25.
Viešo susirinkimo pradžia pradžia 2012-04-25, 10 val., rengėjo UAB „ARESA“ patalpose, Perkūno al. 4, Kaune, tel. 8 37 204793, 8 606 16668, el.p. aresakaunas@gmail.com. Raštiški pasiūlymai priimami iki viešo susirinkimo pabaigos. Dalyvavimas viešame svarstyme nėra privalomas.


2012-03-22
Informuojame, kad bendrąja tvarka parengtas sklypo (kadastro Nr. 5203/0003:560, (plotas 0,2288 ha), esančio Šašių k., Babtų sen., Kauno r. sav. detalusis planas.
Planavimo tikslas – sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) ir padalijimas į iki 3 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Planavimo terminas – 2012 m.
Planavimo organizatoriai – Sandra Visockytė, Vilhelma Visockienė, Laura Burneikienė (atstovaujami Virginijaus Visockio), Virginijus Visockis (tel. 8 620 707 23).
Su projektu galima susipažinti nuo 2012-03-27 rengėjo adresu.
Vieša ekspozicija vyks nuo 2012-04-11 iki 2012-04-25. Viešo susirinkimo pradžia pradžia 2012-04-25, 11 val., rengėjo UAB „ARESA“ patalpose, Perkūno al. 4, Kaune, tel. 8 37 204793, 8 606 16668, el.p. aresakaunas@gmail.com. Raštiški pasiūlymai priimami iki viešo susirinkimo pabaigos. Dalyvavimas viešame svarstyme nėra privalomas.


2012-03-22
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą 0.1816 ha žemės sklypo, esančio Kauno r.sav.,Vilkijos apyl.sen.,Skrebenų k.,(skl.kad Nr.5277/0001:84) detalųjį planą. Esama pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis žemės ūkio.
Planavimo tikslas: Sklypo naudojimo būdo keitimas iš kiti žemės ūkio paskirties sklypai į rekreacinio naudojimo žemės sklypai, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Planavimo organizatoriai – Nijolė Bilvinienė, Arvydas Bilvinas.
Detalaus plano rengėjas – UAB „Architektų pastogė“, Perkaso takas 3, Kaunas, arch. A.Mačytė, tel. 8 37 313 051.
Vieša ekspozicija vyks 2012 03 28 - 2012 04 12 Vilkijos seniūnijoje (Kauno g. 37, Vilkija, Kauno r.) ir UAB „Architektų pastogė“ patalpose.
Viešas susirinkimas vyks 2012 04 12 9.00 val. UAB „Architektų pastogė“ patalpose. Motyvuotus pasiūlymus ar pageidavimus prašome teikti iki 2012 04 12.


2012-03-22
Informuojame apie bendrąją tvarka parengtą 0,14 ha žemės sklypo kad.Nr.5260/0001:1295, esančio Ireniškių k., Garliavos sen., Kauno r. sav. detalųjį planą .
Planavimo organizatoriai: V.Siaurusaitis, R.Siaurusaitienė.
Planavimo tikslas: sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos teritoriją), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Detaliojo plano rengėja- UAB“Planuotojai”, architektė L.Pėželienė.
Detalusis planas eksponuojamas seniūnijos ir plano rengėjo patalpose 10 d.d. iki viešo susirinkimo. Motyvuotus pasiūlymus ar pretenzijas galima teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos.
Viešas aptarimas vyks 2012-04-20 14 val.
Detaliojo plano rengėjos UAB” Planuotojai” patalpose Vasario 16-osios g.8-6, Kaune. PV L.Pėželienė.
Informacija tel.20 92 60, el.paštas info@planuotojai.lt.


2012-03-22
Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo, esančio Kauno r. sav. Ringaudų sen., Gaižėnų k. formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo organizatoriai – Arturas Liaudinskas.
Planavimo tikslas: Nekilnojamojo turto registre įregistruoto nuosavybės teise turimo žemės sklypo padalijimas, suformuojant du sklypus, nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties.
Su parengto sklypo formavimo projekto sprendiniais ir sprendinių poveikio vertinimo ataskaita galima susipažinti nuo 2012-03-22 iki 2012-04-04.
Projektas viešai svarstomas, derinamas ir tvirtinamas supaprastinta tvarka, vadovaujantis
Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais, patvirtintais LR Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079.
Pareikšti savo pasiūlymus ir pastabas galima:
- Pravienos g. 14, Kaunas, darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val., arba tel. 8-650-32446.
- elektroniniu paštu ruta.vaideliene@gmail.com.


2012-03-20
Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004m. rugpjūčio 11d. Įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas žemės sklypo, Poderiškių k., Noreikiškių sen., Kauno r. sav., kadastrinis Nr. 5250/0010:469, Noreikiškių k.v., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti.
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka. Planavimo tikslas - ūkininko sodybos vietos parinkimas.
Planavimo organizatorius: Juozas Barzdys.
Projekto rengėjas: UAB ”Geodezininkai”.
Susipažinti su projekto sprendinias ir pateikti pasiūlymus galima nuo 2012m. kovo 22d. iki balandžio 06d. UAB”Geodezininkai” patalpose, adresu: Raudondvario pl. 93, Kaunas,
tel.: 8 37 267156, mob. 8 610 06897. el. p. geodezininkai@gmail.com.


2012-03-20
Informuojame,kad pradedamas rengti bendrąja tvarka Kauno r. sav., Raudondvario sen., Raudondvario k.: sklypo (kadastrinis Nr.5270/0008:618) ir Prokupio g. 4, sklypo (kadastrinis Nr.5270/0008:61), detalusis planas.
Planavimo tikslas - žemės ūkio paskirties sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas į kitą (gyvenamosios teritorijos / vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), jo sujungimas su kitos paskirties (gyvenamosios teritorijos / vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) sklypu ir padalijimas į iki 4 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas
Planavimo organizatoriai: Vytautas, Paulius, Jonas, Arvydas Adomavičiai, tel. (8*620) 82446.


2012-03-20
Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 5213 /0001:141, plotas – 2,5589 ha) Baravų k., Vilkijos apyl. sen., Kauno r. sav. (Daugeliškių k.v.), kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas: parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko ūkio sodybos vietai parinkti.
Projekto organizatorius: Irmantas Zalensas, Padubysio k., Vilkijos apyl,. sen., Kauno r.
Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2012 04 03 – 2012 04 18 UAB “Geometra” patalpose.
Viešas projekto susirinkimas vyks 2012 04 18 d. 9.00 val. UAB “Geometra” patalpose.
Motyvuotus pasiūlymus ir pageidavimus raštu galima teikti iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui arba plano rengėjui.
Plano rengėjas – UAB „Geometra“, adresas: Taikos 88A (verslo centras „1000“ 7a.), Kaunas, tel. (8 37) 312352, faks. (8 37) 311733, arch. Diana Mikelskytė, tel.: 8 656 72099, el.paštas: diana.mikelskyte@geometra.lt, www.geometra.lt.


2012-03-20
Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004m. rugpjūčio 11d. Įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgivendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas žemės sklypo Dubravų k., Samylų sen., Kauno r.sav. (kadastro Nr. 5280/0012:472) kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodybos vietai parinkti.
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas– ūkininko sodybos vietos suformavimas.
Planavimo organizatorius: Irena Vilkenė, Vyšnių g. 7, Šlienavos k., Samylų sen., Kauno r.sav. tel.:+370 37 430265.
Projekto rengėjas: UAB ”NTF”, Utenos r. sav. Utenos m. Aušros g. 71-65, tel.: +370 675 47596.
Galima susipažinti su parengtu projektu bei teikti pasiūlymus planavimo organizatoriui ir plano rengėjui 10darbo dienų nuo 2012m. balandžio 10d Tunelio g. 16, Kaune.


2012-03-20
Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004m. rugpjūčio 11d. Įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgivendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas žemės sklypo Pagirių k., Garliavos apyl. sen., Kauno r.sav. (kadastro Nr. 5260/0009:11) kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodybos vietai parinkti.
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas– ūkininko sodybos vietos suformavimas.
Planavimo organizatorius: Marytė Adelė Lankauskienė, Liepų g. 18-24, Garliava, Kauno r.sav. tel.:+370 683 59401.
Projekto rengėjas: UAB ”NTF”, Utenos r. sav. Utenos m. Aušros g. 71-65, tel.: +370 675 47596.
Galima susipažinti su parengtu projektu bei teikti pasiūlymus planavimo organizatoriui ir plano rengėjui 10darbo dienų nuo 2012m. balandžio 10d Tunelio g. 16, Kaune.
2011-03-16
Informuojame apie rengiamą detalųjį planą: žemės sklypo kad.Nr.5223/0005:10, Kauno raj.sav., Garliavos sen., Liepų g. 34A. Planas rengiamas sutinkamai su Kauno raj. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.ĮS-2185 (2011-12-27).
Planavimo tikslas - sklypo naudojimo pobūdžio (prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Teritorijoje numatoma plėsti esamą veiklą - statyti statinius, reikalingus statybinių įrenginių nuomai ir pardavimui vykdyti. Plano rengimo terminas 2012m. I ketv.-2012m. III ketv.
Plano rengėja: UAB "MTARCH", adresas V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, tel.: 8675 31588 el.p. aurelijai.grikstaitei@gmail.com.
Planavimo organizatorė: UAB "Transrifus", Liepų g. 34A, Garliava, Kauno r., tel.:837 328253.
Pasiūlymus ir pageidavimus teikti bei susipažinti su planavimo dokumentais detaliojo plano organizatorei arba rengėjai aukščiau nurodytais adresais galima visą planavimo laikotarpį iki viešo svarstymo ir jo metu.
Numatoma sprendinių vieša ekspozicija nuo 2012-04-02d. 10 darbo dienų. Numatomas viešas sprendinių aptarimas 2012-04-17d. nuo 16val. Garliavos seniūnijoje.
2011-03-16
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą žemės sklypų (kadastro Nr. 5260/0001:42; :354), esančių Kauno raj. sav., Garliavos apyl. sen., Seniavos k., detalųjį planą.
Planavimo organizatoriai: Darius Vėjelis, gyv. Kęstučio g. 93-25, Kaunas; tel. 8 655 34344; Gintautas Buškus, gyv. Žemaitės g. 1B-6, Tytuvėnai, Kelmės raj.
Planavimo pagrindas, tikslai ir terminai: žemės sklypas planuojamas sutinkamai su Kauno raj. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ĮS-1933.
Planavimo tikslas – žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), padalijimas į iki 13 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Plano rengėjas: UAB “Aplinka ir ekologija”, tel. (8 612) 45717, el. paštas: s.urbelis@gmail.com, adresas: Savanorių pr. 363A-201, Kaunas.
Vieša detaliojo plano sprendinių ekspozicija bus rengiama UAB „Aplinka ir ekologija“ patalpose nuo 2012-04-03 d. 10 darbo dienų.
Viešas svarstymas numatomas 2012-04-18 UAB “Aplinka ir ekologija “ patalpose, Savanorių pr. 363A-201, Kaunas, nuo 15 val.
2011-03-16
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą žemės sklypo (kadastro Nr. 5217/0008:54), esančio Kauno raj. sav., Domeikavos sen., Ražių k., detalųjį planą.
Planavimo organizatoriai: Marijona Zakarauskienė, Giedrius Rakauskas, gyv. Tulpių g. 35, Karmėlavos mstl., Kauno r. sav.;
Planavimo pagrindas, tikslai ir terminai: žemės sklypas planuojamas sutinkamai su Kauno raj. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ĮS-1514.
Planavimo tikslas – žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), padalijimas į iki 11 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Plano rengėjas: UAB “Aplinka ir ekologija”, tel. (8 612) 45717, el. paštas: s.urbelis@gmail.com, adresas: Savanorių pr. 363A-201, Kaunas.
Vieša detaliojo plano sprendinių ekspozicija bus rengiama UAB „Aplinka ir ekologija“ patalpose nuo 2012-04-03 d. 10 darbo dienų.
Viešas svarstymas numatomas 2012-04-18 UAB “Aplinka ir ekologija “ patalpose, Savanorių pr. 363A-201, Kaunas, nuo 13 val.
2011-03-16
Informuojame, kad bendrąja tvarka parengtas žemės sklypo (kadastro Nr. 5270/0013:595), esančio Ąžuolų g. 8, Raudondvario k., Raudondvario sen., Kauno r. sav. detalusis planas. Planavimo tikslas – esamo sklypo padalijimas į iki 3 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Planavimo organizatoriai – Algimantas Žebrauskas ir Vyta Žebrauskienė. Informuojame gretimų sklypų savininkus, kurių sklypų kadastriniai Nr.: 5270/0013:28, :353, :374,
:42, :582, :607. Projektas bus eksponuojamas Raudondvario seniūnijos ir UAB „Architektų pastogė“ patalpose 10 darbo dienų iki viešojo susirinkimo dienos.
Viešas susirinkimas projektui aptarti vyks 2012-04-18 15 val. UAB „Architektų pastogė“ patalpose, Perkaso takas 3, Kaunas.
Pasiūlymus teikti iki viešo susirinkimo dienos projekto rengėjui R. Bizuliui, tel. 861105026, el. paštas bizrok@gmail.com
2011-03-16
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti sklypo (kadastro Nr.5260/0008:1029), esančio Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Ražiškių k. detalųjį planą.
Planavimo organizatorė – Vita Trepulienė.
Planavimo tikslas - sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (komercinės paskirties objektų teritorijos/ prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Plano rengimo terminas (preliminarus)- 2012 m. I-IV ketv.
Plano rengėjas - UAB „Architektų pastogė“, Perkaso takas 3, Kaunas, tel.8(37)313735, el.paštas:bizrok@gmail.com.
Apie viešą svarstymą informuosime papildomai.
2011-03-16
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti sklypo (kadastro Nr. 5233/0014:346), esančio Pabiržio k., Neveronių sen., Kauno r. sav., detalųjį planą.
Planavimo tikslas – sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Planavimo organizatorė – Elena Trepulė.
Plano rengimo terminas (preliminarus) - 2012 m. I-IV ketv.
Pasiūlymus teikti plano rengėjui R. Bizuliui, UAB „Architektų pastogė“, Perkaso takas 3, Kaunas, tel. 861105026, el.paštas bizrok@gmail.com. Apie viešą svarstymą informuosime papildomai.
2011-03-16
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti sklypo (kadastro Nr. 5233/0013:99), esančio Plytų g. 3, Neveronių k., Neveronių sen., Kauno r. sav., detalųjį planą.
Planavimo tikslas – sklypo padalijimas į 2 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Planavimo organizatoriai – Teodoras Skirgaila ir Regina Skirgailienė.
Plano rengimo terminas (preliminarus) - 2012 m. I-IV ketv.
Pasiūlymus teikti plano rengėjui R. Bizuliui, UAB „Architektų pastogė“, Perkaso takas 3, Kaunas, tel. 861105026, el.paštas bizrok@gmail.com. Apie viešą svarstymą informuosime papildomai.


2012-03-16
Informuojame apie bendrąja tvarka rengiamą sklypo kad. Nr. 5227/0003:643 Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Stanaičių k., pagr. žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio į kitą (komercinės paskirties objektų teritorijos/degalinių ir autoservisų statinių statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamentų nustatymo detalųjį planą.
Viešas susirinkimas įvyks 2012 m. balandžio 13 d. 12 val. Nepriklausomybės a. 7-5, Kaune. Vieša projekto ekspozicija- 10 darbo dienų iki susirinkimo, Garliavos apyl seniūnijos skelbimų lentoje Vytauto g. 62, Garliavoje.
Organizatorius: P. Vegyss, A. Juozapavičiaus pr. 20-16, Kaunas, tel. (8 671) 06358. Rengėjas- J. Šarakauskas (PV S. J. Katilius), tel. (8 684) 84894, Nepriklausomybės a. 7-5, Kaunas, el. paštas: jonas.sarakauskas@gmail.com.
Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas dėl rengiamo dokumento teikti raštu organizatoriui arba rengėjui iki viešo susirinkimo pabaigos.


2012-03-16
Informuojame, kad bendrąja tvarka pradedamas rengti žemės sklypo Kauno r.sav., Ringaudų sen., Ringaudų k., žemės sklypo kad.Nr. 5250/0009:337 detalusis planas.
Detaliojo plano rengimo pagrindas - Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-01-27 įsakymas Nr. ĮS-140 „Dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo", 2012-02-01 Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. S-133, planavimo sąlygų sąvadas 2012-02-27, Nr. DP-060.
Planavimo tikslas: žemės sklypo padalijimas į iki keturiolis sklypų, iki dvylikos atidalytų sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), dviejų sklypų į kitą (inžinerinės infrastruktūros teritorijos/ susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Apytikris detaliojo plano rengimo terminas - 2012 m. I ketv. - 2012 m. III ketv.
Planavimo organizatoriai – žemės sklypo savininkai Dalia Žigarienė, Ramunė Jurkuvienė, Ona Agota Butkevičienė, Vidmantas Butkevičius, pagal įgaliojimą atstovaujami Lino Šukio, tel.8(620)32862.
Detaliojo plano rengėjas - UAB „Žemetra". Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima UAB „Žemetra“ patalpose, adresu: Savanorių pr. 221-306, Kaunas, P.V. Inga Cibulskienė, tel. 8(604)40064, el.paštas inga.cibulskiene@gmail.com.
Apie teritorijų planavimo dokumento projekto viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.


2012-03-12
Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11d. Įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas žemės sklypo, kad. Nr. 5233/0016:1200 Neveronių k., Neveronių sen., Kauno r. sav. (Karmėlavos k.v.) , kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti.
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas: ūkininko ūkio sodybos vietos parinkimas.
Planavimo organizatorius: Elena Čepaitytė, gyv. Taikos pr. 73-94, Kaunas
Projekto rengėjas: UAB „Žemės sklypas“, Žalgirio 19, Raudondvaris, Kauno r., tel. (8 672 42340)
Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2012 m. kovo 12 d. 10 darbo dienų , bei viešas projekto susirinkimas numatomas 2012 m. kovo 26 d. 9 val. įmonės patalpose , adresu Žalgirio 19, Raudondvaris, Kauno r.


2012-03-12
Informuojame apie pradedamą rengti žemės slypo prie pastato Pikulo g. 150, Kaune planą, prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui. Planavimo tikslas – Suformuoti naudojamą valstybinės žemės sklypą esamam pastatui Pikulo g. 150, Kaune, eksploatuoti.
Planavimo organizatorius – Dalia Milčiuvienė, Valerija Morkūnienė.
Rengėjas – UAB GEOMA LT projekto vadovė A.Barzdienė, tel. 8-37-208097. Su projektu susipažinti, pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjui galima nuo 2012-03-19 iki 2012-04-02.


2012-03-12
Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gegužės 31d. įsakymu Nr. 3D-265/D1-308 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 63-2430), rengiamas žemės sklypo kadastro Nr. 5270/0001:237, adresu Netonių kaimas, Raudondvario seniūnija, Kauno rajonas formavimo ir pertvarkymo projektas.
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – Nekilnojamojo turto registre įregistruoto bendrosios dalinės nuosavybės teise turimo žemės ūkio paskirtie žemės sklypo dalių atidalijimas suformuojant penkis žemės sklypus, nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties.
Planavimo organizatoriai: Dovydas Kalkauskas, Justina Kalkauskaitė, Rasa Birutė Stasiulaitienė, Stasė Grinkevičienė, Povilas Romualdas Kalkauskas, Neringa Paškevičienė.
Projekto rengėjas: UAB ”Žemetra”.
Su rengiamo žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto sprendiniais galima susipažinti nuo 2012 m. kovo 14 d. iki 2012 m. kovo 28 d. projekto rengėjos UAB ”Žemetra” patalpose, adresu: Savanorių prospektas 221-309, Kaunas, tel./faks. 8 37 211810, mob. tel. 8 656 35762, el. p. zemetra@gmail.com
Pasiūlymus ir pastabas galima teikti raštu iki 2012 m. kovo 28 d. projekto organizatoriams adresu Didžioji gatvė 5, Raudondvario kaimas Kauno rajonas, arba projekto rengėjai UAB „Žemetra“.


2012-03-12
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti žemės sklypo kad. Nr. 5260/0003:115, Kauno r. sav., Garliavos apyl. Sen., Karkazų k., detalųjį planą.
Planavimo tikslas – sklypo padalijimas į iki 18 (aštuoniolikos) sklypų, iki 15 (penkiolikos) atidalytų sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos / vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), 1 (vieno) į kitą (inžinerinės infrastruktūros teritorijos / susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams), 2 (du) sklypus paliekant žemės ūkio paskirties, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Planavimo organizatorius – Gintaras Špokas, Ona Juozaitienė
Detaliojo plano rengimo pagrindas – 2011 06 29 Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. ĮS-989 „Dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“; 2011 07 27 sutartis Nr. S-675 Dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo; 2011 08 29 Planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr. DP-223
Detaliojo plano rengimo terminas (preliminarus) – 2012 m. I ketv. – 2012 III ketv.
Detaliojo plano rengėjas – UAB „Geometra“, adresas: Taikos pr. 88A (verslo centras „1000“), Kaunas, tel. (8-37) 312352, faks. (8-37) 311733, arch. Diana Mikelskytė, tel. 8-656-72099, el.paštas diana.mikelskyte@geometra.lt, www.geometra.lt.
Apie detaliojo plano viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.


2012-03-09
Informuojame apie pradedamą rengti žemės slypo prie pastato Pikulo g. 150, Kaune planą, prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui. Planavimo tikslas – Suformuoti naudojamą valstybinės žemės sklypą esamam pastatui Pikulo g. 150, Kaune, eksploatuoti.
Planavimo organizatorius – Dalia Milčiuvienė, Valerija Morkūnienė.
Rengėjas – UAB GEOMA LT projekto vadovė A.Barzdienė, tel. 8-37-208097. Pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjui.


2012-03-09
Informuojame apie parengto bendra tvarka sklypo, esančio Kauno raj. Raudondvario sen. Didvyrių k. kad.Nr.5270/0013:769, detaliojo plano viešą svarstymą. Planavimo tikslas – žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), padalijimas į iki 9 (devynių) sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Planavimo organizatoriai – Juozas Jančiauskas, Danguolė Jančiauskienė.
Rengėjas – UAB GEOMA LT projekto vadovas V.Urbonas, tel. 8-37-208097. Pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjui.
Projektas eksponuojamas UAB GEOMA LT patalpose Donelaičio g. Nr.45-7, Kaune bei Raudondvario sen. nuo 2012 04 12 (10 d.d.) Viešas susirinkimas vyks 2012 04 30 K.Donelaičio g. Nr. 45-7, Kaune 10 val. Teikti motyvuotus pasiūlymus galima iki susirinkimo pabaigos.


2012-03-09
Informuojame apie parengto bendra tvarka sklypo, esančio Kauno raj. Karmėlavos sen. Naujasodžio k., kad. Nr.5233/0003:374, 5233/0003:375, 5233/0003:376, detaliojo plano viešą svarstymą. Planavimo tikslas – detaliojo plano dalies keitimas, pakeičiant žemės ūkio paskirties sklypų (kad.Nr.5233/0003:374, 5233/0003:375) pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), juos sujungiant su kitos (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) paskirties sklypu (kad.Nr.5233/0003:376) ir padalijant į iki 4 (keturių) sklypų, nustatant teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą bei statybos reglamentą.
Planavimo organizatoriai – S.Jakubonis, F.Jakubonienė.
Rengėjas – UAB GEOMA LT projekto vadovas V.Urbonas, tel. 8-37-208097. Pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjui.
Projektas eksponuojamas UAB GEOMA LT patalpose Donelaičio g. Nr.45-7, Kaune bei Karmėlavos sen. nuo 2012 04 12 (10 d.d.) Viešas susirinkimas vyks 2012 04 30 K.Donelaičio g. Nr. 45-7, Kaune 11 val. Teikti motyvuotus pasiūlymus galima iki susirinkimo pabaigos.


2012-03-09
Informuojame, kad pradedamas rengti Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k. sklypo kadastrinis Nr. 5233/0009:962 detalusis planas.
Planavimo tikslas – sklypo padalijimas į 2 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Planavimo organizatorius - Kauno LEZ Valdymo UAB, tel. 8 37 399299.
Detalaus plano rengėjas - UAB “Antra kryptis”, Laisvės al. 11-2, Kaunas, tel/faks. 8 37 321147, el.p. felita.kozlovaite@gmail.com
Pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjui.


2012-03-09
Informuojame, kad pradedamas rengti Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Karmėlavos mstl. sklypo kadastrinis Nr. 5233/0007:928 detalusis planas.
Planavimo tikslas – sklypo naudojimo būdo bei pobūdžio patikslinimas iš komercinės paskirties objektų teritorijos / prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos į pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos / pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos, padalijimas iki 15 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Planavimo organizatorius - Kauno LEZ Valdymo UAB, tel. 8 37 399299.
Detalaus plano rengėjas - UAB “Antra kryptis”, Laisvės al. 11-2, Kaunas, tel/faks. 8 37 321147, el.p. felita.kozlovaite@gmail.com
Pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjui.


2012-03-09
Informuoja apie baigtą rengti žemės sklypo kad.Nr.5273/0019:102, esančio Kauno raj., Rokų sen., Patamulšėlio k., detalųjį planą.
Planavimo organizatorius Rimantas Kairys
Planavimo tikslas– žemės sklypo naudojimo būdo, pobūdžio keitimas iš komercinės paskirties objektų teritorijos į gyvenamosios teritorijos/ vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Vieša ekspozicija įvyks Rokų seniūnijoje, Nemuno g. 14, Rokų k., Kauno raj. 2012 03 27 - 2012 04 10.
Viešas susirinkimas įvyks ten pat 2012 04 10, 16 valandą.
Dėl informacijos, pageidavimų kreiptis į plano rengėjus P.V. Ingą Korytę Stanionienę ir P.V. Vytautą Martinonį 8 614 16114; Spaustuvininkų g. 11, Kaunas, info@iksstudija.lt.


2012-03-07
Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004m. Rugpjūčio 11d. Įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgivendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas žemės sklypo, kad. Nr. 5273/0008:0198 Kairiūkščių k.,Rokų sen., Kauno r.sav. (Rokų k.v.) , kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti.Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas: Ūkininko sodybos vietos suformavimas.
Projekto organizatoriai: Gražina Gutmanienė gyv. Obelyno g.6, Vaišvydavos k., Kauno r.sav. ( tel..8-650-94023 )
Plano rengėjas: Jolitos Zigmantienės įmonė adresas Naujakurių g. 3, Raudondvario k., Kauno r. sav. ( tel. 8 611 16858, el p. jolitaraud@gmail.com).
Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui iki 2012 m. balandžio 7 d.
Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2012 m. kovo 22 d. 10 darbo dienų , bei viešas projekto susirinkimas numatomas 2012 m. balandžio 6 d. 9 val. įmonės patalpose , adresu Naujakurių g.3 , Raudondvario k. Kauno r.sav.


2012-03-07
Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004m. Rugpjūčio 11d. Įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgivendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas žemės sklypo, kad. Nr. 5273/0008:0203 Kairiūkščių k.,Rokų sen., Kauno r.sav. (Rokų k.v.) , kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti . Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas: Ūkininko sodybos vietos suformavimas.
Projekto organizatoriai: Rimantas Gutmanas gyv. Josvainių g.102, Kaunas ( tel. 8 -650-94023 )
Plano rengėjas: Jolitos Zigmantienės įmonė adresas Naujakurių g. 3, Raudondvario k., Kauno r. sav. ( tel. 8 611 16858, el p. jolitaraud@gmail.com).
Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui iki 2012 m. balandžio 7 d. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2012 m. kovo 22 d. 10 darbo dienų , bei viešas projekto susirinkimas numatomas 2012 m. balandžio 6 d. 9 val. įmonės patalpose , adresu Naujakurių g.3 , Raudondvario k. Kauno r.sav.


2012-03-07
Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004m. Rugpjūčio 11d. Įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgivendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas žemės sklypo, kad. Nr. 5293/0001:0399 Braziūkų k.,Zapyškio sen., Kauno r.sav. (Zapyškio k.v.) , kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti . Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas: Ūkininko sodybos vietos suformavimas.
Projekto organizatoriai: Linas Tuskevičius gyv. Partizanų g.94-19, Kaunas ( tel. 8 -614-25782 )
Plano rengėjas: Jolitos Zigmantienės įmonė adresas Naujakurių g. 3, Raudondvario k., Kauno r. sav. ( tel. 8 611 16858, el p. jolitaraud@gmail.com).
Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui iki 2012 m. balandžio 7 d. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2012 m. kovo 22 d. 10 darbo dienų , bei viešas projekto susirinkimas numatomas 2012 m. balandžio 6 d. 9 val. įmonės patalpose , adresu Naujakurių g.3 , Raudondvario k. Kauno r.sav.


2012-03-07
Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004m. Rugpjūčio 11d. Įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgivendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas žemės sklypo, kad. Nr. 5293/0001:0398 Braziūkų k.,Zapyškio sen., Kauno r.sav. (Zapyškio k.v.) , kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti . Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas: Ūkininko sodybos vietos suformavimas.
Projekto organizatoriai: Saulius Širvinskas gyv. Dubravų g.28-1, Kaunas ( tel. 8 -650- 94023 )
Plano rengėjas: Jolitos Zigmantienės įmonė adresas Naujakurių g. 3, Raudondvario k., Kauno r. sav. ( tel. 8 611 16858, el p. jolitaraud@gmail.com).
Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui iki 2012 m. balandžio 7 d. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2012 m. kovo 22 d. 10 darbo dienų , bei viešas projekto susirinkimas numatomas 2012 m. balandžio 6 d. 9 val. įmonės patalpose , adresu Naujakurių g.3 , Raudondvario k. Kauno r.sav.


2012-03-07
Informuojame, kad bendrąja tvarka pradedami rengti Kauno raj. sav., Babtų sen., Šašių k., sklypo kadastrinis Nr. 5203/0003:560 (plotas 0,2288 ha), detalusis planas.
Planavimo tikslas – sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) ir padalijimas į iki 3 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Planavimo organizatoriai - Sandra Visockytė, Vilhelma Visockienė, Laura Burneikienė (atstovaujami Virginijaus Visockio), Virginijus Visockis, tel. 8 620 70723.
Rengėjas – UAB „ARESA“. Susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus raštu galima Perkūno al. 4, Kaune. Kreiptis tel. 8 37 204793, 8 620 76477 (el. p. aresakaunas@gmail.com).
Apie detaliojo plano viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.


2012-03-07
Informuojame, kad bendrąja tvarka pradedami rengti Kauno raj. sav., Babtų sen., Šašių k., sklypo kadastrinis Nr. 5203/0003:561 (plotas 0,8724 ha), detalusis planas.
Planavimo tikslas – sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) ir padalijimas į iki 8 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Planavimo organizatoriai - Sandra Visockytė, Vilhelma Visockienė, Laura Burneikienė (atstovaujami Virginijaus Visockio), Virginijus Visockis, tel. 8 620 70723.
Rengėjas – UAB „ARESA“. Susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus raštu galima Perkūno al. 4, Kaune. Kreiptis tel. 8 37 204793, 8 620 76477 (el. p. aresakaunas@gmail.com).
Apie detaliojo plano viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.


2012-03-07
Informuojame, kad bendrąja tvarka pradedami rengti Kauno raj. sav., Garliavos apyl. sen., Jonučių II k., sklypo kadastrinis Nr. 5260/0001:1228 (plotas 0,2259 ha), detalusis planas.
Planavimo tikslas – žemės sklypo padalijimas į 2 (du) sklypus, 1 (vieno) atidalyto sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), 1 (vieno) į kitą (komercinės paskirties objektų teritorijos/prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Planavimo organizatoriai - Žilvinas Janušas, Rasa Teresė Janušienė (atstovaujami Pauliaus Janušo), tel. 8 646 89562.
Rengėjas – UAB „ARESA“. Susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus raštu galima Perkūno al. 4, Kaune. Kreiptis tel. 8 37 204793, 8 620 76477 (el. p. aresakaunas@gmail.com).
Apie detaliojo plano viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.


2012-03-07
Informuojame, kad bendrąja tvarka pradedami rengti Kauno raj. sav., Alšėnų sen., Jonučių k., sklypo kadastrinis Nr. 5247/0009:442 (plotas 0.2000 ha), detalusis planas.
Planavimo tikslas – sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) ir padalijimas į 2 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Planavimo organizatoriai – Ąžuolas Mardosas, Ernesta Mardosienė, tel. 8 616 54039.
Rengėjas – UAB „ARESA“. Susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus raštu galima Perkūno al. 4, Kaune. Kreiptis tel. 8 37 204793, 8 620 76477 (el. p. aresakaunas@gmail.com).
Apie detaliojo plano viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.


2012-03-07
Informuojame, kad bendrąja tvarka pradedami rengti Kauno raj. sav., Alšėnų sen., Jonučių k., sklypo kadastrinis Nr. 5247/0009:443 (plotas 0.6576 ha), detalusis planas.
Planavimo tikslas – sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) ir padalijimas į iki 8 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Planavimo organizatoriai – Aldona Lukauskienė, tel. 8 678 38230.
Rengėjas – UAB „ARESA“. Susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus raštu galima Perkūno al. 4, Kaune. Kreiptis tel. 8 37 204793, 8 620 76477 (el. p. aresakaunas@gmail.com).
Apie detaliojo plano viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.


2012-03-07
Informuoja apie pradedamą rengti žemės sklypo kad.Nr.5273/0019:102, esančio Kauno raj., Rokų sen., Patamulšėlio k., detalųjį planą.
Planavimo organizatorius Rimantas Kairys
Planavimo tikslas– žemės sklypo naudojimo būdo, pobūdžio keitimas iš komercinės paskirties objektų teritorijos į gyvenamosios teritorijos/ vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Apie viešų procedūrų vietą ir laiką informuosime parengus detalųjį planą.
Dėl informacijos, pageidavimų kreiptis į plano rengėjus: P.V. Ingą Korytę Stanionienę ir P.V. Vytautą Martinonį 8 614 16114; Spaustuvininkų g. 11, Kaunas, info@iksstudija.lt.


2012-03-07
Informuojame,kad rengiamas Kauno r. sav., Alšėnų sen., Jonučių k., žemės sklypo (kadastrinis nr. 5247/0009:470) detalusis planas.
Planavimo tikslas – žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Pasikonsultuoti dėl rengiamų detaliojo plano sprendinių galima nuo 2012m. kovo 26d. iki 2012m. balandžio 25d. Tunelio g. 16, Kaune.
Viešas susirinkimas vyks 2012m. balandžio 26d. 11val. Tunelio g. 16, Kaune. Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Alšėnų seniūnijos patalpose ir Tunelio g. 16, Kaune.
Detaliojo plano organizatorė – S. Plečkaitienė tel. 8 618 85048.
Detaliųjų planų rengėja- UAB „Ateivis LT“, architektas M. Sirvydis, tel. 8 675 47596, e-paštas info@ateivis.lt.
Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka.
Projekto rengimo terminas - 2012 m. I-II ketvirtis.
Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.


2012-03-07
Detaliųjų planų rengėja- UAB „Ateivis LT“, architektas M. Sirvydis, tel. 8 675 47596, e-paštas info@ateivis.lt.
Detalieji planai rengiami, derinami ir viešai svarstomi bendrąja tvarka.
Projektų rengimo terminas - 2012 m. I-II ketvirtis.
Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu.
Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.


2012-03-07
Informuojame, kad r engiamas Kauno r. sav., Alšėnų sen., Jonučių k., žemės sklypo (kadastrinis nr. 5247/0009:464) detalusis planas.
Planavimo tikslas – žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (komercinės paskirties objektų teritorijos/prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Pasikonsultuoti dėl rengiamų detaliojo plano sprendinių galima nuo 2012m. kovo 26d. iki 2012m. balandžio 25d. Tunelio g. 16, Kaune.
Viešas susirinkimas vyks 2012m. balandžio 26d. 11val. Tunelio g. 16, Kaune.
Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Alšėnų seniūnijos patalpose ir Tunelio g. 16, Kaune.
Detaliojo plano organizatorė – S. Plečkaitienė tel. 8 618 85048.
Detaliųjų planų rengėja- UAB „Ateivis LT“, architektas M. Sirvydis, tel. 8 675 47596, e-paštas info@ateivis.lt.
Detalieji planai rengiami, derinami ir viešai svarstomi bendrąja tvarka.
Projektų rengimo terminas - 2012 m. I-II ketvirtis.
Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu.
Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.


2012-03-07
Informuojame, kad r engiamas Kauno r. sav., Lapių sen, Drąseikių k., žemės sklypo (kadastrinis nr. 5240/0010:8) detalusis planas.
Planavimo tikslas – sklypo padalijimas į 3 sklypus ir vieno iš atidalytų sklypų būdo, pobūdžio keitimas iš gyvenamosios teritorijos į komercinės paskirties objektų teritorijos/prekybos, paslaugų ir pramogų objektų teritorijos, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Pasikonsultuoti dėl rengiamų detaliojo plano sprendinių galima nuo 2012m. kovo 26d. iki 2012m. balandžio 25d Tunelio g. 16, Kaune. Viešas susirinkimas vyks 2012m. balandžio 26d. 12val. Tunelio g. 16, Kaune.
Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Lapių seniūnijos patalpose ir Tunelio g. 16, Kaune. Detaliojo plano organizatoriai –R. Morkūnas, A. Morkūnas, S. Kacucevičienė, V. Matusevičienė, tel. 8 672 55530.
Detaliųjų planų rengėja- UAB „Ateivis LT“, architektas M. Sirvydis, tel. 8 675 47596, e-paštas info@ateivis.lt.
Detalieji planai rengiami, derinami ir viešai svarstomi bendrąja tvarka.
Projektų rengimo terminas - 2012 m. I-II ketvirtis.
Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu.
Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.


2012-03-07
Informuojame, kad r engiamas Kauno r. sav., Samylų sen, Žiegždrių k., žemės sklypo (kadastrinis nr. 5280/0001:43) detalusis planas.
Planavimo tikslas – žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), padalijimas į iki 9 (devynių) sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Pasikonsultuoti dėl rengiamų detaliojo plano sprendinių galima nuo 2012m. kovo 26d. iki 2012m. balandžio 25d Tunelio g. 16, Kaune.
Viešas susirinkimas vyks 2012m. balandžio 26d. 12val. Tunelio g. 16, Kaune.
Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Samylų seniūnijos patalpose ir Tunelio g. 16, Kaune. Detaliojo plano organizatoriai – S. Čepinskas, M. Čepinskienė, V. Beketovas, R. Čepinskaitė, tel. 8 685 62503.
Detaliųjų planų rengėja- UAB „Ateivis LT“, architektas M. Sirvydis, tel. 8 675 47596, e-paštas info@ateivis.lt.
Detalieji planai rengiami, derinami ir viešai svarstomi bendrąja tvarka.
Projektų rengimo terminas - 2012 m. I-II ketvirtis.
Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu.
Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.


2012-03-07
Informuojame, kad r engiamas Kauno r. sav., Domeikavos sen, Ražių k., žemės sklypo (kadastrinis nr. 5217/0011:396) detalusis planas.
Planavimo tikslas – žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), padalijimas į iki 7 (septynių) sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Pasikonsultuoti dėl rengiamų detaliojo plano sprendinių galima nuo 2012m. kovo 26d. iki 2012m. balandžio 25d Tunelio g. 16, Kaune.
Viešas susirinkimas vyks 2012m. balandžio 26d. 10val. Tunelio g. 16, Kaune.
Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Domeikavos seniūnijos patalpose ir Tunelio g. 16, Kaune. Detaliojo plano organizatoriai –P. Adomynas, N. Adomynienė.
Detaliųjų planų rengėja- UAB „Ateivis LT“, architektas M. Sirvydis, tel. 8 675 47596, e-paštas info@ateivis.lt.
Detalieji planai rengiami, derinami ir viešai svarstomi bendrąja tvarka.
Projektų rengimo terminas - 2012 m. I-II ketvirtis.
Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu.
Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.


2012-03-05
Informuojame apie pradedamą bendra tvarka rengti sklypų, esančių Kauno raj. Karmėlavos sen. Naujasodžio k., kad. Nr.5233/0003:374, 5233/0003:375, 5233/0003:376, detalųjį planą.
Planavimo tikslas – detaliojo plano dalies keitimas, pakeičiant žemės ūkio paskirties sklypų (kad.Nr.5233/0003:374, 5233/0003:375) pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), juos sujungiant su kitos (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) paskirties sklypu (kad.Nr.5233/0003:376) ir padalijant į iki 4 (keturių) sklypų, nustatant teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą bei statybos reglamentą.
Planavimo organizatorius – S.Jakubonis, F.Jakubonienė.
Rengėjas – UAB GEOMA LT projekto vadovas V.Urbonas, tel. 8-37-208097. Pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjui.


2012-03-05
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti sklypo (kadastro Nr. 5270/0013:595), esančio Ąžuolų g. 8, Raudondvario k., Raudondvario sen., Kauno r. sav., detalųjį planą.
Planavimo tikslas – sklypo padalijimas į iki 3 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Planavimo organizatorius – Algimantas Žebrauskas ir Vyta Žebrauskienė. Plano rengimo terminas (preliminarus) - 2012 m. I-IV ketv.
Pasiūlymus teikti plano rengėjui R. Bizuliui, UAB „Architektų pastogė“, Perkaso takas 3, Kaunas, tel. 861105026, el.paštas bizrok@gmail.com.
Apie viešą svarstymą informuosime papildomai.


2012-03-05
Informuojame apie rengiamą sklypo, esančio Kauno raj. Karmėlavos sen. Ramučių k. (kad.Nr.5233/0011:213), formavimo ir pertvarkymo projektą.
Planavimo tikslas – atidalinti Nekilnojamojo turto registre įregistruoto bendrosios dalinės nuosavybės teise turimą žemės sklypą bei atidalintus sklypus padalinti, suformuojant aštuonis žemės sklypus.
Planavimo organizatorius – Vidas Sutkus, Zita Markūnienė, Gediminas Bernardas Sutkus, Elena Marmienė, Izabela Rakauskienė;
Rengėjas – UAB GEOMA LT , tel. 8-37-208097. Susipažinti su projektu galima UAB GEOMA LT patalpose Kaunas, K.Donelaičio g.45-7 iki viešo svarstymo, kuris įvyks 2012-03-20 15 val. Pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjui.


2012-03-05
Informuojame apie parengtą žemės sklypo, esančio Kauno r.sav., Raudondvario sen., Raudondvario k., (kad.Nr.5270/0013:755) detalųjį planą bendrąja tvarka. Sklypo plotas 0,1032 ha.
Planavimo organizatorius: Nina Verikienė, kuriai atstovauja pagal įgaliojimą Marius Rakauskas.
Planavimo tikslas – pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamąją teritoriją/ vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimo bei statybos reglamento nustatymas.
Detalusis planas eksponuojamas seniūnijos ir plano rengėjo patalpose 10 d. d. iki viešojo susirinkimo. Motyvuotus pasiūlymus ir pretenzijas galima teikti raštu iki viešojo svarstymo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui ar projekto rengėjui.
Viešasis aptarimas vyks 2012 04 03 d. 14 val. detaliojo plano rengėjo patalpose.
Plano rengėjas : UAB”Planuotojai”, Vasario 16-osios g.8-6, Kaunas, tel.(8-37) 209260,
PV Laimutė Pėželienė, el.paštas: planuotojai@takas.lt.


2012-03-05
Informuojame apie parengtą žemės sklypo, esančio Kauno r.sav., Raudondvario sen., Raudondvario k., (kad.Nr.5270/0008:902) detalųjį planą bendrąja tvarka. Sklypo plotas 0,0750 ha.
Planavimo organizatorius: Nina Verikienė, kuriai atstovauja pagal įgaliojimą Marius Rakauskas.
Planavimo tikslas – pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamąją teritoriją/ vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimo bei statybos reglamento nustatymas.
Detalusis planas eksponuojamas seniūnijos ir plano rengėjo patalpose 10 d. d. iki viešojo susirinkimo. Motyvuotus pasiūlymus ir pretenzijas galima teikti raštu iki viešojo svarstymo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui ar projekto rengėjui.
Viešasis aptarimas vyks 2012 04 03 d. 14 val. detaliojo plano rengėjo patalpose.
Plano rengėjas : UAB”Planuotojai”, Vasario 16-osios g.8-6, Kaunas, tel.(8-37) 209260,
PV Laimutė Pėželienė, el.paštas: planuotojai@takas.lt.


2012-03-05
Informuojame apie parengtą žemės sklypo kad.Nr.5270/0013:754, esančio Kauno r.sav., Raudondvario sen., Raudondvario k., detalųjį planą bendrąja tvarka.
Planavimo organizatorius: Nina Verikienė, kuriai atstovauja pagal įgaliojimą Marius Rakauskas.
Planavimo tikslas – pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamąją teritoriją/ vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), padalijimas į 2 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimo bei statybos reglamento nustatymas.
Detalusis planas eksponuojamas seniūnijos ir plano rengėjo patalpose 10 d. d. iki viešojo susirinkimo.
Motyvuotus pasiūlymus ir pretenzijas galima teikti raštu iki viešojo svarstymo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui ar projekto rengėjui.
Viešasis aptarimas vyks 2012 04 03 d. 14 val. detaliojo plano rengėjo patalpose.
Plano rengėjas : UAB”Planuotojai”, Vasario 16-osios g.8-6, Kaunas, tel.(8-37) 209260,
PV Laimutė Pėželienė, el.paštas: planuotojai@takas.lt.


2012-03-05
Informuojame apie parengtą žemės sklypo, esančio Kauno r.sav., Raudondvario sen., Didvyrių k. (kad.Nr.5270/0008:901) detalųjį planą bendrąja tvarka. Sklypo plotas 1,1280 ha.
Planavimo organizatorius: Nina Verikienė, kuriai atstovauja pagal įgaliojimą Marius Rakauskas.
Planavimo tikslas – pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamąją teritoriją/ vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), padalijimas į sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimo bei statybos reglamento nustatymas.
Detalusis planas eksponuojamas seniūnijos ir plano rengėjo patalpose 10 d. d. iki viešojo susirinkimo. Motyvuotus pasiūlymus ir pretenzijas galima teikti raštu iki viešojo svarstymo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui ar projekto rengėjui.
Viešasis aptarimas vyks 2012 04 03 d. 14 val. detaliojo plano rengėjo patalpose.
Plano rengėjas : UAB”Planuotojai”, Vasario 16-osios g.8-6, Kaunas, tel.(8-37) 209260,
PV Laimutė Pėželienė, el.paštas: planuotojai@takas.lt.


2012-03-05
Informuojame, kad pradėtas rengti žemės sklypo planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, Kauno r. sav. Garliavos m. Liepų g. 9a.
Planavimo tikslas-žemės sklypo suformavimas laisvoje valstybinėje žemėje (statiniams eksplotuoti).
Planavimo organizatorius – Gediminas Žukauskas, gyv. Liepos g. 9a.
Projekto rengėjas – UAB ,,Konceta” , adresas Vytenio g. 50-514, Vilnius, (tel. 8 638 10131,
El. P. baranauskas@centras.lt
Susipažinti su rengiamu projektu galima nuo 2012 m. kovo 05 d. iki kovo 16 d. bei viešas projekto svarstymas vyks 2012m. kovo mėn. 22d. 9 val. Kauno r.sav. Garliavos m. Vytauto g.62 (Garliavos m. seniūnijos patalpos).


2012-03-01
Informuojame apie parengtą 3,9200 ha žemės sklypo kad.Nr.5250/0016:31, esančio Kauno r.sav., Ringaudų sen., Pyplių k., detalųjį planą bendrąja tvarka.
Planavimo organizatorius: Janė Kavaliauskienė (atstovaujama Remigijaus Vaitiekūno).
Planavimo tikslas – sklypo padalijimas ir atidalintos dalies pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/viebbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) ir padalijimas į iki 12 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimo bei statybos reglamento nustatymas.
Detalusis planas eksponuojamas seniūnijos ir plano rengėjo patalpose 10 d. d. iki viešojo susirinkimo. Motyvuotus pasiūlymus ir pretenzijas galima teikti raštu iki viešojo svarstymo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui ar projekto rengėjui.
Viešasis aptarimas vyks 2012 03 30 d. 14 val. detaliojo plano rengėjo UAB”Planuotojai” patalpose (Vasario 16-osios g.8-6, Kaune).
PV Laimutė Pėželienė, tel.(8-37) 209260, el.paštas: planuotojai@takas.lt.


2012-03-01
Informuojame apie pradedamą rengti 0,1400 ha žemės sklypo kad.Nr.5260/0001:1295, esančio Kauno r.sav., Garliavos sen., Ireniškių k., detalųjį planą bendrąja tvarka.
Planavimo organizatorius: Vidmantas Siaurusaitis, Ramunė Siaurusaitienė.
Planavimo tikslas – pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą ( vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimo bei statybos reglamento nustatymas.
Detaliojo plano rengėjas: UAB „Planuotojai". Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: Vasario 16-osios 8-6, Kaunas.
Projekto vadovė L.Pėželienė. Informacija telefonu 209260, el.paštas: laima@planuotojai.lt.


2012-03-01
Informuojame apie pradedamą rengti Kauno r. sav., Domeikavos sen., Ražių k., žemės sklypo kadastrinis Nr. 5217/0011:396 detalųjį planą.
Planavimo tikslas – žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) ir padalijimas į iki 7 (septynių) sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Detaliojo plano organizatoriai –P. Adomynas, N. Adomynienė tel. (8 698) 8 60 75. Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti planavimo organizatoriui ir rengėjai UAB „Ateivis LT”, architektui M. Sirvydžiui, tel. (8 675) 4 75 96, info@ateivis.lt. Apie detaliojo plano viešą svarstymą informuosime vėliau.


2012-03-01
Informuojame apie pradedamą rengti Kauno r. sav., Samylų sen., Žiegždrių k., žemės sklypo kadastrinis Nr. 5280/0001:43 detalųjį planą.
Planavimo tikslas – žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) padalijimas į iki 9 (devynių) sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Detaliojo plano organizatoriai – S. Čepinskas, M. Čepinskienė, V. Beketovas, R. Čepinskaitė, tel. (8 685) 6 2503.
Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti planavimo organizatoriui ir rengėjai UAB „Ateivis LT”, architektui M. Sirvydžiui, tel. (8 675) 4 75 96, info@ateivis.lt. Apie detaliojo plano viešą svarstymą informuosime vėliau.


2012-03-01
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą žemės sklypo (kadastro Nr. 52517/0008:601), esančio Kauno raj. sav., Domeikavos sen., Ražių k., detalųjį planą.
Planavimo organizatorius: Audrius Pivorius, gyv. Pikulo g. 92, Kaunas;
Planavimo pagrindas, tikslai ir terminai: žemės sklypas planuojamas sutinkamai su Kauno raj. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ĮS-2129.
Planavimo tikslas – žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), padalijimas į iki 50 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Plano rengėjas: UAB “Aplinka ir ekologija”, tel. (8 612) 45717, el. paštas: s.urbelis@gmail.com, adresas: Savanorių pr. 363A-201, Kaunas. Vieša detaliojo plano sprendinių ekspozicija bus rengiama UAB „Aplinka ir ekologija“ patalpose nuo 2012-03-20 d. 10 darbo dienų. Viešas svarstymas numatomas 2012-04-05 UAB “Aplinka ir ekologija “ patalpose, Savanorių pr. 363A-201, Kaunas, nuo 13 val.


2012-03-01
Informuojame, kad supaprastinta tvarka rengiamas žemės sklypo kadastriniu Nr. 5250/0011:0065, esančio Noreikiškių seniūnijoje Mitkūnų kaime, formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas - nekilnojamojo turto registre įregistruoto, nuosavybės teise valdomo žemės sklypo padalijimas į du atskirus žemės sklypus.
Planavimo organizatorius - Aleksandra Elena Damašauskienė, Kęstutis Poderys ir Nijolė Poderienė
Projekto rengėjas – UAB „Sweco hidroprojektas“, Kaunas, A. Srazdo g. 22, inž. Jūratė Buzienė, tel (8 615 14216); el. paštas jurate.buziene@sweco.lt
Projekto rengimo pradžia – 2012 vasario mėn.
Susipažinti su projekto sprendiniais, pareikšti pastabas ir pasiūlymus galima darbo dienomis 8-17 val. nuo2012m. vasario 30d. iki 2012m. kovo mėn. 16d. UAB „Sweco hidroprojektas“ patalpose (Kaunas, A. Strazdo g. 22, tel. 8 615 14216).


2012-03-01
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą žemės sklypo (kadastro Nr. 5233/0011:0001), esančio Kauno raj. sav., Karmėlavos sen., Ramučių k., Gėlių g. 13B detalųjį planą.
Planavimo organizatorius: Nina Pašina, Aleksandr Pašin gyv. Kovo 11-osios g. 58-59, Kaunas; Valentina Raškevičienė, gyv. Kauno g. 11, Ramučiai.
Planavimo pagrindas, tikslai ir terminai: žemės sklypas planuojamas sutinkamai su Kauno raj. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ĮS-1324. Planavimo tikslas – žemės sklypo padalijimui į 2 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymui.
Plano rengėjas: UAB “Aplinka ir ekologija”, tel. (8 612) 45717, el. paštas: s.urbelis@gmail.com, adresas: Savanorių pr. 363A-201, Kaunas. Vieša detaliojo plano sprendinių ekspozicija bus rengiama UAB „Aplinka ir ekologija“ patalpose nuo 2012-03-20 d. 10 darbo dienų. Viešas svarstymas numatomas 2012-04-03 UAB “Aplinka ir ekologija “ patalpose, Savanorių pr. 363A-201, Kaunas, nuo 13 val.


2012-03-01
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą žemės sklypo (kadastro Nr. 5250/0016:305), esančio Kauno raj. sav., Ringaudų sen., Pyplių k., detalųjį planą.
Planavimo organizatorius: Darius Vėjelis, gyv. Kęstučio g. 93-25, Kaunas; tel. 8 655 34344.
Planavimo pagrindas, tikslai ir terminai: žemės sklypas planuojamas sutinkamai su Kauno raj. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ĮS-2126.
Planavimo tikslas – žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskrties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Plano rengėjas: UAB “Aplinka ir ekologija”, tel. (8 612) 45717, el. paštas: s.urbelis@gmail.com, adresas: Savanorių pr. 363A-201, Kaunas. Vieša detaliojo plano sprendinių ekspozicija bus rengiama UAB „Aplinka ir ekologija“ patalpose nuo 2012-03-20 d. 10 darbo dienų. Viešas svarstymas numatomas 2012-04-04 UAB “Aplinka ir ekologija “ patalpose, Savanorių pr. 363A-201, Kaunas, nuo 13 val.


2012-03-01
Informuojame, kad 2012 m. kovo 13 d. 13 val. bus atliekami žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr.5277/0002:2 , esančio Vilkijos seniūnijoje, Skrebenų kaime, priklausančio Vytautas Jonas Radvila, kadastriniai matavimai.
Sklypo aplinkinėje riboje yra žemės sklypas (kadastrinis Nr. 5277/0002:64), kurio bendrasavininkė Kristina Svirskienė gyvena Kanadoje ir žemės sklypas (kadastrinis Nr.5277/0002:63), savininkas Dariusz Pawlowicz, kurio gyvenamoji vieta nenustatyta.
Prašome atsiliepti įgaliotus asmenis, kad būtų galima suderinti sklypo ribas.
Papildoma informacija teikiama adresu: Pramonės pr. 11a, 207 kab. Kaunas, VĮ Valstybinis miškotvarkos instituto, geodezijos skyrius, darbo dienomis 9:00-17:00 val., tel.: 490297.


2012-03-01
Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007m. gegužės 31d. Įsakymu Nr. 3D-265/D1-308 patvirtintas Žemės sklypų formavimo ir įgyvendinimo taisykles:
Rengiamas žemės sklypo adresu: Dobilų g. 5, Naujųjų Muniškių k., Užliedžių sen. Kauno r.
sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas – naujo kitos paskirties valstybinės žemės sklypo po esamais, nuosavybės teise turimais, pastatais ( gyvenamasis namas, unikalus Nr. 5297-5039-5010, ūkiniai pastatai, unikalus Nr.5297/5039-5021, Nr.5297-5039-5032, Nr.5297-5039-5043, Nr.5297-5039-5054 kiemo statinai, unikalus Nr.5297-5039-5065 ) suformavimas.
Projekto organizatorius: Antanas Kontautas
Plano rengėjas: IĮ „Georumbas“ Miško g. 30-65, Kaunas, Tel.: 8 675 23674
Pasiūlymus dėl rengiamo projekto sprendinių teikti projekto rengėjui adresu Miško g. 30-65, Kaunas Tel.: 8 675 23674; info@georumbas.lt, arba planavimo organizatoriui iki viešojo svarstymo susirinkimo dienos, bei viešojo svarstymo susirinkimo metu.
Viešojo svarstymo susirinkimas įvyks 2012 m. kovo mėn. 20 d., 10:00 val., IĮ „Georumbas“ patalpose, Miško g. 30-65, Kaunas.


2012-03-01
Informuojame, kad rengiamas žemės sklypas esantis Bernatonių k. Raudondvario sen., Kauno r. sav., (kadastrinis Nr. 5270/0016:396) kaimo plėtros žemėtvarkos projektas.
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka. Planavimo tikslas: ūkininko sodybos vietos parinkimas.
Planavimo organizatorius: Antanas Vytautas Balandis. Projekto rengėjas: UAB "INVENTORA" tel.: 865913761 susipažinti su projektu ir teikti pasiūlymus galima iki 2011-03-14 planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui UAB "INVENTORA" adresu: K. Donelaičio g. 78-10 Kaunas, darbo dienomis 9:00 - 17:00 val.


2012-03-01
Informuojame apie pradedamą rengti detalųjį planą.
Detaliojo plano pavadinimas: Kauno r. sav., Lapių sen., Lapių mstl., Žemdirbių g. 14, sklypo (kad. Nr. 5240/0011:233) detalusis planas.
Detaliojo plano tikslas: žemės sklypo padalijimas į 2 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Detalusis planas rengiamas, viešai svarstomas ir derinamas bendrąja tvarka.
Detaliojo planavimo organizatoriai – Loreta Yolbas, Raimondas Paškevičius, Eglė Paškevičienė, tel. 8 671 23776.
Detaliojo plano rengėjas – Ind. Gedimino Bulavo įmonė, PV arch. G. Bulavas, tel. 8 699 81232, (8-37) 209866.


2012-02-29
Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo (kadastr.Nr. 5223/0005: ), esančio J.Šimkaus g. Garliavos m. Garliavos sen. Kauno r., planas prilyginamas teritorijų planavimo dokumentui.
Planavimo tikslas. Žemės sklypas formuojamas prie esamų statinių.
Planavimo organizatorius UAB „Kamesta“.
Projekto rengėjas S.D.Grušauskienė, nuolatinių Lietuvos gyventojų individuali veikla, tel. 8 685 02042.
Išsamiau sužinoti apie rengiamo sklypo planą prilyginamo teritorijų planavimo dokumentui rengimą, taip pat pateikti pastabas, pretenzijas bei pasiūlymus dėl sprendinių galite UAB „Kamesta“ patalpose (Garliava, Liepų g. 23) nuo 2012-03-01 per 10 darbo dienų iki viešo projekto svarstymo. Telefonas pasiteirauti: 8 685 02042.
Viešas projekto svarstymas su visuomene įvyks 2012-03-15 10 val. UAB „Kamesta“, Garliava, Liepų g. 23. Telefonas pasiteirauti: 8 685 02042.


2012-02-28
Informuojame, kad bendrąja tvarka rengiamas žemės sklypo kad. Nr.: 5237/0005:163 Lelijų g. 2, Kulautuvos mstl., Kulautuvos sen., Kauno r. sav., padalijimo į 2 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymo detalusis planas.
Rengimo terminas - 2012 m. II ketv. Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija, teikti pasiūlymus planavimo organizatoriui arba plano rengėjui galima iki viešo svarstymo su visuomene susirinkimo pabaigos.
Planavimo organizatoriai: Leonora Liužinienė, Rasa Jurkevičienė, Arvydas Jurkevičius Tel. 860511129. Plano rengėjas: UAB ,,AMMP”, Maironio 10-6, Kaunas. Tel. 868243871 giedriusraciunas@gmail.com Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Kulautuvos seniūnijos patalpose (Poilsio g. 6, Kulautuva, Kauno r.).
Viešas susirinkimas vyks 2012 m. kovo 29 d. 10 val. patalpose Kęstučio g. 59-54(306), Kaune. Dalyvavimas viešajame susirinkime neprivalomas.
Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.


2012-02-28
Informuojame, kad pradedamas rengti Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k. sklypų kadastriniai Nr.5233/0009:521, Nr.5233/0009:967, Nr.5233/0009:46, Nr.5233/0009:54, Nr.5233/0009:966, Nr.5233/0009:977, Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k., Inovacijų g.4, Nr.5233/0009:826 detalusis planas.
Planavimo tikslas – sklypo kad.Nr. 5233/0009:521 būdo, pobūdžio patikslinimas iš komercinės paskirties objektų teritorijos / prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos į pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos / pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos, sklypo kad.Nr. 5233/0009:967 būdo, pobūdžio patikslinimas iš inžinerinės infrastruktūros teritorijos / susiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams į pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos / pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos ir sujungimas su sklypais kad.Nr.5233/0009:46, Nr.5233/0009:54, Nr.5233/0009:966, Nr.5233/0009:977, Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k., Inovacijų g.4, sklypu Nr.5233/0009:826, ir padalijimas iki 6 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Planavimo organizatorius - Kauno LEZ Valdymo UAB, tel. 8 37 399299.
Detalaus plano rengėjas - UAB “Antra kryptis”, Laisvės al. 11-2, Kaunas, tel/faks. 8 37 321147, el.p. felita.kozlovaite@gmail.com.
Pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjui.


2012-02-28
Informuojame apie pradedamą bendra tvarka rengti sklypo, esančio Kauno raj. Raudondvario sen. Didvyrių k. kad.Nr.5270/0013:769, detalųjį planą.
Planavimo tikslas – žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), padalijimas į iki 9 (devynių) sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Planavimo organizatorius – Juozas Jančiauskas, Danguolė Jančiauskienė.Rengėjas – UAB GEOMA LT projekto vadovas V.Urbonas, tel. 8-37-208097.
Pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjui.


2012-02-28
Informuojame apie bendrąja tvarka rengiamą Kauno r. sav., Zapyškio sen., Dievogalos k., (kadastrinis Nr.5293/0006:425) žemės sklypo detalųjį planą.
Planavimo organizatorius: Livija Mačiulaitienė, Dievogalos g. 17, Dievogalos k., Kauno raj.
Planavimo tikslas: žemės sklypo padalinimas į 10 sklypų, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (8 atidalinti sklypai gyvenamosios teritorijos/ vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, 2 atidalinti sklypai inžinerinės infrastruktūros teritorijos/ susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Detaliojo plano rengimo terminas 2012m. I-III ketv. Teritorijoje numatoma statyti vienbučius ir dvibučius gyvenamuosius namus.
Plano rengėjas: Jurgita Kalvinskaitė, adresas: V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas tel.:8-601 36731, el.p.: jurgita.kalvinskaite@gmail.com)
Pasiūlymus ir pageidavimus teikti detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui aukščiau nurodytais adresais.
Vieša ekspozicija rengiama nuo 2012-03-15d. Kauno r. Zapyškio sen. patalpose 10 darbo dienų.
Viešas svarstymas rengiamas 2012-03-29d. nuo 9val. V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas. Dalyvavimas neprivalomas.


2012-02-28
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą žemės sklypų Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k. sklypų kadastriniai Nr.5233/0009:521, Nr.5233/0009:967, Nr.5233/0009:46, Nr.5233/0009:54, Nr.5233/0009:966, Nr.5233/0009:977, Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k., Inovacijų g.4, Nr.5233/0009:826 detalųjį planą.
Planavimo tikslas – sklypo kad.Nr. 5233/0009:521 būdo, pobūdžio patikslinimas iš komercinės paskirties objektų teritorijos / prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos į pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos / pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos, sklypo kad.Nr. 5233/0009:967 būdo, pobūdžio patikslinimas iš inžinerinės infrastruktūros teritorijos / susiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams į pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos / pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos ir sujungimas su sklypais kad.Nr.5233/0009:46, Nr.5233/0009:54, Nr.5233/0009:966, Nr.5233/0009:977, Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k., Inovacijų g.4, sklypu Nr.5233/0009:826, ir padalijimas iki 12 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Planavimo organizatorius - Kauno LEZ Valdymo UAB, tel. 8 37 399299.
Detalaus plano rengėjas - UAB “Antra kryptis”, Laisvės al. 11-2, Kaunas, tel/faks. 8 37 321147, el.p. felita.kozlovaite@gmail.com.
Projekto vieša ekspozicija vyks nuo 2012-03-15 iki 2012-03-29 UAB “Antra kryptis” patalpose, Laisvės al. 11-2, Kaune.
Viešo svarstymo susirinkimas vyks 2012-03-29, 15.00 val., UAB “Antra kryptis” patalpose, Laisvės al. 11-2, Kaune.
Pasiūlymus ir motyvuotas pretenzijas teikti rengėjui raštu ne vėliau kaip iki susirinkimo pabaigos.


2012-02-24
Informacija apie 60 gyvenamųjų vieno- dviejų butų namų ir 4 daugiabučių namų statybos Kauno r. Sav., Garliavos apyl. Sen., Teleičių k. atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo:
1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: Šarūnas Vilčinskas, gyv. Pušų g.21A, Vilnius, tel. 861677474;
2. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: 60 gyvenamųjų vieno- dviejų butų namų ir 4 daugiabučių namų statyba;
3. Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Kauno r. Sav., Garliavos apyl. Sen., Teleičių k., sklypo kadastrinis Nr. 5260/0001:116;
4. LR AM Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento atrankos išvada 2012-02-06 Nr.12/(PAV)-D2-314: poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas;
5. Išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą galima 20 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo dienos pas Šarūną Vilčinską, gyv. Pušų g.21A, Vilnius, tel. 861677474;
6. Motyvuotus pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą galima teikti LR AM Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentui adresu: Rotušės a. 12, LT-44279 Kaunas, atsakingas asmuo Živilė Šidiškienė, tel (8 37) 302607, arba PAV dokumentų rengėjui UAB „S. Juškos architektūros studija“, M. Valančiaus g. 21, LT-44275, Kaunas, tel/ fax (8 37) 204472, 20 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo dienos;
7. Išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais galima pas PAV dokumentų rengėją: UAB „S. Juškos architektūros studija“, M. Valančiaus g.21, LT-44275, Kaunas, kontaktinis asmuo Margarita Juškienė tel/ fax 8 37 204472, 20 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo dienos.


2012-02-24
Informuoja apie parengtą žemės sklypo Kad.
Nr. 5247/0009:295, esančio Kauno r. sav., Alšėnų sen., Narsiečių k.
formavimo ir pertvarkymo projektą.
Gretimų sklypų savininkus ir kitus suinteresuotus asmenis kviečiame atvykti į UAB „Žemėtvarkos darbai“ būstinę Savanorių pr. 363-213, Kaune susipažinti su parengtu žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu bei pareikšti pastabas ar pasiūlymus iki š.m. kovo mėn. 08d.
pas inžinierių S. Kemzūrą , arba skambinti tel.
837332409.
Pastaba. Skelbimas taip pat išspausdintas 2012-02-23d. laikraštyje Naujosios tėviškės žinios Nr. 36.


2012-02-23
Informuojame,kad rengiamas žemės sklypo formavimo projektas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio mėn. 04 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo" taisyklėmis, rengiamas žemės sklypo, esančio Kauno rajone, Neveronių seniūnijoje, Neveronių kaime, Krūnos g. 18 sklypo formavimo projektas.
Planavimo tikslas – suformuoti sklypą po pastatais.
Planavimo organizatorius – Saulius Gužys, Genovaitė Gužienė.
Projekto rengėjas – UAB LIEJUSTA , Raudondvario pl.76, Kaunas. Mob. 8 68763636, el. paštas: inesa@liejusta.lt
Susipažinti su rengiamu projektu, pastabas ar pretenzijas galima pareikšti nuo 2012 m. vasario 24d. iki kovo 09 d. projekto rengėjui arba organizatoriui. Projektas eksponuojamas projekto rengėjo patalpose , Raudondvario pl.76, Kaunas. Viešas projekto aptarimas įvyks 2012-03-0-09d. 10val. UAB „Liejusta“ patalpose.


2012-02-23
Informuojame apie rengiamą detalųjį planą: žemės sklypo kad.Nr.5250/0011:233, Kauno raj.sav., Ringaudų sen., Virbališkių k. Planas rengiamas sutinkamai su Kauno raj. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.ĮS-854 (2011-06-06).
Planavimo tikslas - sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (rekreacinės teritorijos), (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) ir padalijimas į iki 12 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Teritorijoje numatoma statyti vienbučius ir dvibučius gyvenamuosius statinius bei suplanuoti rekreacines teritorijas. Plano rengimo terminas 2012m. I ketv.-2012m. III ketv.
Plano rengėja: UAB "MTARCH", adresas V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, tel.: 8675 31588 el.p. aurelijai.grikstaitei@gmail.com.
Planavimo organizatorius: Edmundas Žilinskas (atstovaujamas Rimanto Baltrušaičio), Mokyklos g. 4-30, Akademijos mstl., Kauno raj, tel.:8698 30990.
Pasiūlymus ir pageidavimus teikti bei susipažinti su planavimo dokumentais detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui aukščiau nurodytais adresais galima visą planavimo laikotarpį iki viešo svarstymo ir jo metu.
Numatoma sprendinių vieša ekspozicija nuo 2012-03-08d. 10 darbo dienų. Numatomas viešas sprendinių aptarimas 2012-03-22d. nuo 16val. Ringaudų seniūnijoje.


2012-02-23
Informuojame, kad bendrąja tvarka parengtas žemės sklypo (kadastro Nr.5217/0006:600), esančio Kauno r. sav., Domeikavos sen., Voškonių k. detalusis planas.
Planavimo tikslas – sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/ vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Planavimo organizatorius – Steponas Rumba.
Informuojame gretimų sklypų savininkus, kurių sklypų kadastriniai Nr.:5217/0006:526, :595, :615. Projektas bus eksponuojamas Domeikavos seniūnijos ir UAB „Architektų pastogė“ patalpose 10 darbo dienų iki viešojo susirinkimo dienos.
Viešas susirinkimas projektui aptarti vyks 2012-03-28 16 val. UAB „Architektų pastogė“ patalpose, Perkaso takas 3, Kaunas. Pasiūlymus teikti iki viešo susirinkimo dienos projekto rengėjui R. Bizuliui, tel. 861105026, el. paštas bizrok@gmail.com.


2012-02-23
Informuojame, kad bendrąja tvarka parengtas žemės sklypo (kadastro Nr.5270/0015:63), esančio Kauno r. sav. Raudondvario sen., Raudondvario k., J. Naujalio g. 25 detalusis planas.
Planavimo tikslas – sklypo padalijimas į 2 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Planavimo organizatorė – Ramutė Kupstienė. Informuojame gretimų sklypų savininkus, kurių sklypų kadastriniai Nr.:5270/0015:64.
Projektas bus eksponuojamas Raudondvario seniūnijos ir UAB „Architektų pastogė“ patalpose 10 darbo dienų iki viešojo susirinkimo dienos. Viešas susirinkimas projektui aptarti vyks 2012-03-28 15 val. UAB „Architektų pastogė“ patalpose, Perkaso takas 3, Kaunas. Pasiūlymus teikti iki viešo susirinkimo dienos projekto rengėjui R. Bizuliui, tel. 861105026, el. paštas bizrok@gmail.com.


2012-02-23
Informuojame, kad bendrąja tvarka parengtas žemės sklypo (kadastro Nr.5217/0012:911), esančio Kauno r. sav., Domeikavos sen., Domeikavos k. Vyturio g. 2 detalusis planas.
Planavimo tikslas – sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą(gyvenamosios teritorijos/daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Planavimo organizatorius – UAB “Statybos investicija”, Beržų g. 11A, Babtai, Kauno r. sav.
Informuojame gretimų sklypų savininkus, kurių sklypų kadastriniai Nr.:5217/0012:1356.
Projektas bus eksponuojamas Domeikavos seniūnijos ir UAB „Architektų pastogė“ patalpose 10 darbo dienų iki viešojo susirinkimo dienos. Viešas susirinkimas projektui aptarti vyks 2012-03-26 16 val. UAB „Architektų pastogė“ patalpose, Perkaso takas 3, Kaunas. Pasiūlymus teikti raštu iki viešo susirinkimo dienos projekto rengėjui R. Bizuliui, tel. 861105026, el. paštas bizrok@gmail.com.


2012-02-23
Informuojame, kad bendrąja tvarka parengtas žemės sklypo (kadastro Nr.5217/0012:209), esančio Kauno r. sav., Domeikavos sen., Domeikavos k. Pienių g. 12 detalusis planas.
Planavimo tikslas – sklypo naudojimo pobūdžio keitimas iš vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių statybos, nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Planavimo organizatorius – UAB “Statybos investicija”, Beržų g. 11A, Babtai, Kauno r. sav. Informuojame gretimų sklypų savininkus, kurių sklypų kadastriniai Nr.:5217/0012:587.
Projektas bus eksponuojamas Domeikavos seniūnijos ir UAB „Architektų pastogė“ patalpose 10 darbo dienų iki viešojo susirinkimo dienos.
Viešas susirinkimas projektui aptarti vyks 2012-03-26 15 val. UAB „Architektų pastogė“ patalpose, Perkaso takas 3, Kaunas. Pasiūlymus teikti raštu iki viešo susirinkimo dienos projekto rengėjui R. Bizuliui, tel. 861105026, el. paštas bizrok@gmail.com.


2012-02-23
Informuojame apie bendrąja tvarka baigtą rengti žemės sklypo, esančio Kauno r., Garliavoje, Žalioji g. 17, žemės sklypo kadastrinis Nr. 5223/0007:51), detalųjį planą.
Detaliojo plano tikslas – esamo sklypo (0,0705 ha) pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (inžinerinės infrastruktūros teritorijos / susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Viešas svarstymas vyks 2012-03-26d. 9val. adresu Vytauto g. 62, Garliava, Kauno r., Garliavos seniūnija. Ten pat galima susipažinti su sprendiniais nuo 2012-03-12d. iki 2012-03-26d. Planavimo terminas: 2012m. IV ketvirtis.
Planavimo organizatorius – Arlandas Bukmanas, Taikos pr. 111-42, Kaunas, Tel. 867358582.
Detaliojo plano rengėjas – UAB „Žemės matavimai“, projekto vadovas A. Lukšys. Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: UAB „Žemės matavimai“, Aukštaičių g. 9, Kaunas, Tel. 867799994.


2012-02-23
Informuojame, kad bendrąja tvarka yra parengtas žemės sklypo Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Ramučių k., Centrinė g. 33, sklypo kadastrinis Nr. 5233/0009:312, detalusis planas, kurio rengimo tikslas padalyti sklypą į du sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą bei statybos reglamentą.
Rengiant detalųjį planą strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas. Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galite nuo 2012 02 28 iki 2012 03 29 Kauno r. sav., Karmėlavos seniūnijoje.
Detaliojo plano sprendinių viešas aptarimas įvyks UAB „GEORAIMONDA“ patalpose, Vytauto pr. 43A, Kaune, 2012 03 29, 11 val.
Pasiūlymus raštu dėl detaliojo plano sprendinių galite siųsti detaliojo plano rengėjui adresu Vytauto pr. 43A, Kaune arba pateikti viešo susirinkimo dieną iki viešo aptarimo pabaigos. Detaliojo plano organizatoriai N. Ginelevičienė, D. Kulvietienė ir A. R. Kulvietis. Detaliojo plano rengėjas UAB „GEORAIMONDA“, Vytauto pr. 43A, Kaunas (proj. vad. tel. 8676 21161).


2012-02-23
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti žemės sklypo Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Margavos k., sklypo kadastrinis Nr. 5233/0003:380, detalųjį planą, pagal 2010 11 09 Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pasirašytą detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartį Nr. S-1078.
Detaliojo plano rengimo tikslas padalyti sklypą į iki 4 sklypų, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą bei statybos reglamentą.
Detaliojo plano organizatoriai V. Šyvokas ir G. Šivokienė.
Detaliojo plano rengėjas UAB „GEORAIMONDA“, Vytauto pr. 43A, Kaunas (proj. vad. tel. 8676 21161).


2012-02-23
Informuojame, kad bendrąja tvarka yra parengtas žemės sklypo Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Margavos k., sklypo kadastrinis Nr. 5233/0003:380, detalusis planas, kurio rengimo tikslas padalyti sklypą į iki 4 sklypų, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą bei statybos reglamentą.
Rengiant detalųjį planą strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas.
Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galite nuo 2012 02 28 iki 2012 03 29 Kauno r. sav., Karmėlavos seniūnijoje.
Detaliojo plano sprendinių viešas aptarimas įvyks UAB „GEORAIMONDA“ patalpose, Vytauto pr. 43A, Kaune, 2012 03 29, 12 val.
Pasiūlymus raštu dėl detaliojo plano sprendinių galite siųsti detaliojo plano rengėjui adresu Vytauto pr. 43A, Kaune arba pateikti viešo susirinkimo dieną iki viešo aptarimo pabaigos.
Detaliojo plano organizatoriai V. Šyvokas ir G. Šivokienė.
Detaliojo plano rengėjas UAB „GEORAIMONDA“, Vytauto pr. 43A, Kaunas (proj. vad. tel. 8676 21161).


2012-02-23
Informuojame apie rengiamą žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą esantį Vyturio g. 14 Neveronių k., Neveronių sen., Kauno r.sav.
Planavimo tikslas – suformuoti kitos paskirties naują žemės sklypą po esamu pastatu.
Planavimo organizatorius – Daiva Mikalauskienė
Projekto rengėjas: UAB "INVENTORA" susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2012m. vasario mėn. 23 d. iki 2012 m. kovo mėn. 8 d. UAB "INVENTORA" įmonės patalpose, adresu: K. Donelaičio g. 78-10 Kaunas, darbo dienomis 9:00 - 17:00 val., tel.: 865913761.


2012-02-21
Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004m. Rugpjūčio 11d. Įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgivendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas žemės sklypo, kad. Nr. 5233/0016:1200 Neveronių k.,Neveronių sen., Kauno r.sav. (Karmėlavos k.v.) , kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti . Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas: Ūkininko sodybos vietos suformavimas.
Projekto organizatoriai: Elena Čepaitytė gyv. Taikos pr.73-94, Kaunas ( tel. 8 -604-67810 )
Plano rengėjas: Jolitos Zigmantienės įmonė adresas Naujakurių g. 3, Raudondvario k., Kauno r. sav. ( tel. 8 611 16858, el p. jolitaraud@gmail.com).
Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui iki 2012 m.kovo 15 d. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2012m. kovo 05 d. 10 darbo dienų , bei viešas projekto susirinkimas numatomas 2012 m. kovo mėn. 16 d. 9 val. įmonės patalpose , adresu Naujakurių g.3 , Raudondvario k. Kauno r.sav.


2012-02-21
Informuojame, kad supaprastinta tvarka yra parengtas žemės sklypo Nr. 300, Tvarkiškių k., Garliavos apyl. sen., Kauno raj., sklypo kadastrinis adresas: 5227/0001:183, formavimo ir pertvarkymo projektas, kuris priklauso Brigitai Pauliukevičienei, Jurgiui Tamošiūnui ir Arūnui Zaicevui.
Su projektu galima susipažinti ir pastabas raštu pareišti nuo 2012-01-20 iki 2012-02-20 UAB „Žemėtvarkos darbai“ patalpose adresu: Savanorių pr.363-213, 49425 Kaunas.
Formavimo ir pertvarkymo projekto rengėjas A.Čaplinskis.


2012-02-21
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti žemės sklypo Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Ramučių k., Centrinė g. 33, sklypo kadastrinis Nr. 5233/0009:312, detalųjį planą, pagal 2011 11 14 Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pasirašytą detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartį Nr. S-1107. Detaliojo plano rengimo tikslas padalyti sklypą į du sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą bei statybos reglamentą. Detaliojo plano organizatoriai N. Ginelevičienė, D. Kulvietienė ir A. R. Kulvietis. Detaliojo plano rengėjas UAB „GEORAIMONDA“, Vytauto pr. 43A, Kaunas (proj. vad. tel. 8676 21161).


2012-02-21
Informuojame, kad bendrąja tvarka yra parengtas žemės sklypo Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Ramučių k., Centrinė g. 33, sklypo kadastrinis Nr. 5233/0009:312, detalusis planas, kurio rengimo tikslas padalyti sklypą į du sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą bei statybos reglamentą. Rengiant detalųjį planą strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas. Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galite nuo 2012 02 21 iki 2012 03 22 Kauno r. sav., Karmėlavos seniūnijoje. Detaliojo plano sprendinių viešas aptarimas įvyks UAB „GEORAIMONDA“ patalpose, Vytauto pr. 43A, Kaune, 2012 03 22, 11 val. Pasiūlymus raštu dėl detaliojo plano sprendinių galite siųsti detaliojo plano rengėjui adresu Vytauto pr. 43A, Kaune arba pateikti viešo susirinkimo dieną iki viešo aptarimo pabaigos. Detaliojo plano organizatoriai N. Ginelevičienė, D. Kulvietienė ir A. R. Kulvietis. Detaliojo plano rengėjas UAB „GEORAIMONDA“, Vytauto pr. 43A, Kaunas (proj. vad. tel. 8676 21161).


2012-02-21
Informuojame apie pradedamą rengti detalųjį planą.
Detaliojo plano pavadinimas: 0,7000 ha žemės sklypo suformavimas Zapyškio nuotekų valyklai įrengti, Kluoniškių k., Zapyškio sen., Kauno r. sav..
Detaliojo plano tikslas: Žemės sklypo suformavimas laisvoje valstybinio fondo žemėje, numatant įrengti nuotekų valyklą, nustatant pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį (inžinerinės infrastruktūros teritorijos), būdą, pobūdį, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamentą.
Detalusis planas rengiamas, viešai svarstomas ir derinamas bendrąja tvarka.
Detaliojo planavimo organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas, tel. (8-37) 305584.
Detaliojo plano rengėjas – Ind. Gedimino Bulavo įmonė, PV architektas G. Bulavas, tel. (8-699) 8 12 32, (8-37) 20 98 66.


2012-02-17
Informuojame apie pradedamą rengti žemės sklypų (kadastro Nr. 5201/0005:431 ir kadastro Nr. 5201/0005:367) esančių Jadagonių kaime, Zapyškio seniūnijoje, Kauno rajone, formavimo ir pertvarkymo (sujungimo) projektą.
Planavimo tikslas – dviejų Nekilnojamojo turto registre įregistruotų žemės ūkio paskirties žemės sklypų sujungimas, suformuojant vieną žemės sklypą.
Planavimo organizatorius – Mindaugas Kriaučiūnas.
Projekto rengėjas – UAB ”Žemetra”.
Su rengiamo žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo (sujungimo) projekto sprendiniais galima susipažinti nuo 2012 m. vasario 20 d. iki 2012 m. kovo 2 d projekto rengėjos UAB ”Žemetra” patalpose, adresu: Savanorių pr. 221-309, Kaunas, tel./faks. 8 37 211810, mob. tel. 8 656 35762, el. p. zemetra@gmail.com.
Pasiūlymus ir pastabas galima teikti raštu iki 2012 m. kovo 2 d. projekto organizatoriui Mindaugui Kriaučiūnui, adresu Kauno r., Giraitės k., Alyvų g. 2-7, arba projekto rengėjai UAB „Žemetra“.


2012-02-17
Informuojame apie bendrąja tvarka rengiamą 0,4905 ha žemės sklypo (kadastrinis Nr.5260/0001:782) esančio Kauno r.sav.Garliavos apyl.sen.Seniavos k. detalųjį planą.
Planavimo organizatoriai Gediminas Tumynas ir Ona Tumynienė
tel.8 684 62768
Planavimo tikslas- žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/ vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), padalijima į iki 6 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Detaliojo plano rengimo terminas 2012m I-III ketv.
Teritorijoje numatoma statyti vieno dviejų butų gyvenamuosius namus.
Detalusis planas rengiamas sutinkamai su Kauno r.sav.administra- cijos direktoriaus įsakymu Nr. ĮS-1636
Detaliojo plano rengėjas A.Simonavičienės projektavimo biuras ,,Pelėdų kalnas" A.Mackevičiaus g.19a, Kaunas. Tel.203777 8 689 27214, el.paštas audsim@takas.lt.
Pasiūlymus ir pageidavimus teikti detaliojo plano organizatoriams arba rengėjai nurodytais telefonais ir adresais.
Vieša ekspozicija rengiama Garliavos apyl.seniūnijos patalpose nuo 2012 vasario 21d 10d.d.
Viešas svarstymas rengiamas 2012m. kovo 6d. nuo 10val. Dalyvavimas neprivalomas.


2012-02-17
Informacija apie 60 gyvenamųjų vieno- dviejų butų namų ir 4 daugiabučių namų statybos Kauno r. Sav., Garliavos apyl. Sen., Teleičių k. atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo:
1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: Šarūnas Vilčinskas, gyv. Pušų g.21A, Vilnius, tel. 861677474;
2. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: 60 gyvenamųjų vieno- dviejų butų namų ir 4 daugiabučių namų statyba;
3. Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Kauno r. Sav., Garliavos apyl. Sen., Teleičių k., sklypo kadastrinis Nr. 5260/0001:116;
4. LR AM Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento atrankos išvada 2012-02-06 Nr.12/(PAV)-D2-314: poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas;
5. Išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą galima 20 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo dienos pas Šarūną Vilčinską, gyv. Pušų g.21A, Vilnius, tel. 861677474;
6. Motyvuotus pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą galima teikti LR AM Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentui adresu: Rotušės a. 12, LT-44279 Kaunas, atsakingas asmuo Živilė Šidiškienė, tel (8 37) 302607, arba PAV dokumentų rengėjui UAB „S. Juškos architektūros studija“, M. Valančiaus g. 21, LT-44275, Kaunas, tel/ fax (8 37) 204472, 20 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo dienos;
7. Išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais galima pas PAV dokumentų rengėją: UAB „S. Juškos architektūros studija“, M. Valančiaus g.21, LT-44275, Kaunas, kontaktinis asmuo Margarita Juškienė tel/ fax 8 37 204472, 20 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo dienos.


2012-02-17
Informuojame apie rengiamą detalųjį planą: žemės sklypo kad.Nr.5240/0011:398, Kauno raj.sav., Lapių sen., Lapių mstl., Tvenkinių g. 35. Planas rengiamas sutinkamai su Kauno raj. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.ĮS-1812 (2011-11-14). Planavimo tikslas - Kauno rajono savivaldybės tarybos 2005-12-28 sprendimu Nr. TS-278 patvirtinto Kauno r.sav., Lapių sen., Lapių mstl., žemės sklypo (kad.Nr.5240/0011:8) detaliojo plano dalies keitimas žemės sklype Tvenkinių g. 35 (kad.Nr.5240/0011:398), nustatant šio sklypo teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą bei statybos reglamentą. Teritorijoje numatoma statyti vienbučius ir dvibučius gyvenamuosius statinius. Plano rengimo terminas 2012m. I ketv.-2012m. III ketv.
Plano rengėja: UAB "MTARCH", adresas V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, tel.: 8675 31588 el.p. aurelijai.grikstaitei@gmail.com.
Planavimo organizatorius: Andrius Jakutis, Breslaujos g. 3B, Kaunas, tel.:8682 31332.
Pasiūlymus ir pageidavimus teikti bei susipažinti su planavimo dokumentais detaliojo plano organizatorei arba rengėjui aukščiau nurodytais adresais galima visą planavimo laikotarpį iki viešo svarstymo ir jo metu.
Numatoma sprendinių vieša ekspozicija nuo 2012-03-02d. 10 darbo dienų. Numatomas viešas sprendinių aptarimas 2012-03-16d. nuo 15val. Lapių seniūnijoje.


2012-02-17
Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004m. Rugpjūčio 11d. Įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas žemės sklypo, kadastrinis Nr. 5293/0001:393 Šiulių k., Zapyškio sen., Kauno r. sav. (Zapyškio k.v.) , kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti . Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas: Ūkininko sodybos vietos suformavimas.
Projekto organizatoriai: Kęstutis Povilaitis, Rita Povilaitienė, gyv. K. Donelaičio g. 42, Garliavos m., Kauno r. sav.
Plano rengėjas: UAB „Aplinka ir ekologija“, adresas: Savanorių pr. 363A-201, Kaunas, projektuotoja M. Mačiukaitė, mob. tel. 8*612 45717, el. paštas: m.maciukaite@gmail.com
Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui iki 2012 m. kovo 9 d. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2012 m. vasario 22 d. 10 darbo dienų , bei viešas projekto susirinkimas numatomas 2012 m. kovo mėn. 9 d. 10 val. UAB „Aplinka ir ekologija“ patalpose , adresu Savanorių pr. 363A-201, Kaunas.


2012-02-17
Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004m. Rugpjūčio 11d. Įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas žemės sklypo, kadastrinis Nr. 5280/0012:608 Dubravų k., Samylų sen., Kauno r. sav., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas: Ūkininko sodybos vietos suformavimas.
Projekto organizatoriai: Aloyzas Pakalniškis, Kristina Pakalniškienė, gyv. K. Baršausko g. 63-21, Kaunas.
Plano rengėjas: UAB „Aplinka ir ekologija“, adresas: Savanorių pr. 363A-201, Kaunas, projektuotoja M. Mačiukaitė, mob. tel. 8*612 45717, el. paštas: m.maciukaite@gmail.com
Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui iki 2012 m. kovo 9 d.
Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2012 m. vasario 22 d. 10 darbo dienų , bei viešas projekto susirinkimas numatomas 2012 m. kovo mėn. 9 d. 12 val. UAB „Aplinka ir ekologija“ patalpose , adresu Savanorių pr. 363A-201, Kaunas.


2012-02-17
Informuojame , kad pradedami rengti detalieji planai :
1. žemės sklypų Kauno raj., Neveronių sen., Pabiržio kaime (kadastro Nr. 5233/0016:210, 5233/0016:211 ir 5233/0016:212 ) detalusis planas.
Planavimo tikslas: sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), sujungimas ir padalijimas į iki 21 sklypo, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Planavimo organizatoriai: Lionginas Gineika, Stefanija Vilkienė, Regina Skrickienė.
2. sklypo Kauno raj. sav., Jonučių kaime , Rasos g.14 detalusis planas.
Planavimo tikslas: Kauno raj. sav. administracijos direktoriaus 2003-11-27 įsakymu Nr. ĮS-1188 patvirtinto Kauno raj. sav., Alšėnų sen., Jonučių kaime sklypų (kad. Nr. 5247/0012:1 ir 5247/0012:3) detaliojo plano dalies keitimas žemės sklype Rasos g. 14 (5247/0012:438), šį sklypą padalijant į 2 sklypus, nustatant teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą bei statybos reglamentą.
Planavimo organizatorė: Audronė Svetlauskaitė.
Pasiūlymus ir pretenzijas reikšti detaliojo plano rengėjui – UAB,,NT Architeka“ , projektų vadovas M.Norkus tel. 8-601 93733, el.paštas: ntarchiteka@gmail.com, Kęstučio g.86/ I.Kanto g. 18-306, Kaunas.


2012-02-17
Informuojame apie rengiamą žemės sklypo esančio Klevų g. 1, Vandžiogalos mstl., Vandžiogalos sen., Kauno r. sav., formavimo ir pertvarkymo projektą.
Planavimo tikslas - naujo kitos paskirties valstybinės žemės sklypo suformavimas po esamais pastatais (Nekilnojamojo turto registre įregistruotiems nuosavybės teise Svajūno Kazakevičiaus vardu) registro išrašo Nr. 20/188474.
Planavimo organizatorius – Svajūnas Kazakevičius
Projekto rengėjas - VĮ Valstybės žemės fondas, Donelaičio 33, Kaunas, telef. 8-37-223038
Susipažinti su projektu, teikti pasiūlymus galima iki 2012 m. vasario 28 d. planavimo organizatoriui bei projekto rengėjui VĮ Valstybės žemės fondo Kauno žemėtvarkos skyriaus patalpose (Donelaičio g.33-409, Kaunas, telef. 223038, 861867684) nuo 2012-02-27 d. 10 darbo dienų iki viešo projekto svarstymo.
Viešas projekto svarstymas su visuomene įvyks 2012-03-14 d. 10 val. VĮ Valstybės žemės fondo Kauno žemėtvarkos skyriaus patalpose Donelaičio g.33-409.


2012-02-15
Informuojame, kad uždaroji akcinė bendrovė „Kelprojektas“ parengė žemės paėmimo visuomenės poreikiams (magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai 22,0-56,50 km ruožui rekonstruoti) Jurginiškių kaime, Kauno rajone projektą bei atlieka įgyvendinimą Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos užsakymu.
Uždaroji akcinė bendrovė „Kelprojektas“ vadovaudamasi teritorijų planavimo įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2391, 2004, Nr. 21-617) 18 straipsnio 8 dalimi teikia paskelbimui internete dėl projekto įsigaliojimo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2012 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. 7VĮ-(14.7.2.)-211 „Dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto patvirtinimo“ patvirtinto žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto (specialiojo plano) sprendinių brėžinį ir aiškinamąjį raštą.


2012-02-13
Informuojame apie bendrąją tvarka parengtą Kauno r. sav., Raudondvario sen., Didvyrių k., žemės sklypo Kad. Nr. 5270/0010:419, detalujį planą
Planavimo tikslas – detaliojo plano dalies keitimas žemės sklype (kadastrinis Nr. 5270/0010:419), padalijant šį sklypą į 2 (du) sklypus ir nustatant teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimą bei statybos reglamentą.
Planavimo organizatorius – Romualdas Žemaitis, gyv. 165 Wards Wharf Appriach, London E16 2ER, Jungtinė Karalystė.
Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2012 02 28 iki 2012 03 27 UAB ,,Geometra” patalpose.
Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2012 03 13 iki 03 27 UAB “Geometra” patalpose ir Raudondvario seniūnijoje, Instituto g. 1a, Raudondvaryje, Kauno r.
Viešas susirinkimas vyks 2012 03 27 9,00 val. UAB “Geometra” patalpose.
Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas dėl detaliųjų planų sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui arba plano rengėjui.
Detaliojo plano rengimo terminas (preliminarus) – 2012 m. I ketv. – 2012 IV ketv.
Detaliojo plano rengėjas - UAB „Geometra“, adresas: Taikos 88A (verslo centras „1000“ 7a.), Kaunas, tel. (8 37) 312352, faks. (8 37) 311733, arch. Lina Davidavičiūtė, tel. 8 6 5280616, el.paštas lina.davidaviciute@geometra.lt, www.geometra.lt.


2012-02-13
Informuojame, kad parengtas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas Kauno r. sav., Ringaudų sen., Gaižėnų k., žemės sklypo kadastrinis Nr. 5250/0012:36, kurio plotas 1,6831 ha.
Planavimo tikslas: nekilnojamojo turto registre įregistruoto nuosavybės teise turimo žemės sklypo padalijimas, suformuojant tris sklypus.
Planavimo organizatorius: Roma Rimšienė, Janina Grikietienė, Kazimiera Miškinienė.
Projekto rengėjas: IĮ „Geodeziniai matavimai ir projektavimas“, Aukštaičių g. 9, Kaunas. Tel.867577777 arba 867799994.
Susipažinti su parengtu projektu, dokumentacija bei teikti pasiūlymus, ar pastabas galima darbo dienomis nuo 9-13 val., 14-18 val. iki 2012-02-27 dienos.
Parengto žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto viešo svarstymo su visuomene susirinkimas vyks 2012-02-27 10val. IĮ „Geodeziniai matavimai ir projektavimas“ patalpose.


2012-02-13
Informuojame, kad bendrąją tvarka pradedami rengti Aleksandro Stulginskio Universiteto (buv. Lietuvos Žemės Ūkio Universitetas) panaudos teise valdomų žemės sklypų Kauno r. sav., Akademijos sen., Akademijos mstl. (kad. nr. 5250/0006:1099 ir kad. nr. 5250/0006:1100) detalieji planai.
Detaliųjų planų tikslai: pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (visuomeninės paskirties teritorijos/ mokslo ir mokymo, kultūros ir sporto, sveikatos apsaugos pastatų bei statinių statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Detaliųjų planų viešojo svarstymo laikas ir vieta bus nurodyti papildomai.
Detaliųjų planų rengėjas: uab “Cedra”. Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija galima šiuo adresu: L. Zamenhofo 5, 44287 Kaunas, tel. (8~37) 320 350, tel./ faks. 422004, el. p. egle@cedra.lt.
Planavimo organizatorius: Aleksandro Stulginskio Universitetas, atstovaujamas rektoriaus Antano Maziliausko (buvęs Lietuvos Žemės Ūkio Universitetas), adresas: Studentų g. 11, Akademijos mstl., Kauno r.
Pasiūlymus galima teikti raštu planavimo rengėjams nurodytu adresu.


2012-02-13
Informuojame apie pradedamą bendrąja tvarka rengti detalųjį planą: žemės sklypų kadastriniai Nr. 5233/0003:472, 5233/0003:487, 5233/0003:479, Kauno raj.sav., Karmėlavos sen., Vaistariškių k. Planas rengiamas sutinkamai su Kauno raj. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.ĮS-1502 (2011-09-30).
Planavimo tikslas - Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2004-07-12 įsakymu Nr. ĮS-833 patvirtinto Kauno r.sav., Karmėlavos sen., Vaistariškių k., žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5233/0003:245) detaliojo plano dalies keitimas žemės sklypuose (kadastriniai Nr. 5233/0003:472, 5233/0003:487, 5233/0003:479), sklypus sujungiant ir padalijant į iki 7 sklypų, nustatant teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą bei statybos reglamentą.
Teritorijoje numatoma statyti vienbučius ir dvibučius gyvenamuosius statinius.
Plano rengimo terminas 2012m. I ketv.-2012m. III ketv.
Plano rengėja: UAB "MTARCH", adresas V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, tel.: 8675 31588 el.p. aurelijai.grikstaitei@gmail.com.
Planavimo organizatoriai: Aringas Brazaitis, Jurgita Brazaitienė, Nerijus Brazaitis, Arūnas Sakavičius, Rytų g. 22A, Kauno m.sav., tel.:8698 35608.
Pasiūlymus ir pageidavimus teikti bei susipažinti su planavimo dokumentais detaliojo plano organizatorei arba rengėjams aukščiau nurodytais adresais galima visą planavimo laikotarpį iki viešo svarstymo ir jo metu.
Numatoma sprendinių vieša ekspozicija nuo 2012-02-28d. 10 darbo dienų.
Numatomas viešas sprendinių aptarimas 2012-03-14d. nuo 16val. Karmėlavos seniūnijoje.


2012-02-13
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti žemės sklypo, esančio Kauno r., Garliavoje, Žalioji g. 17, žemės sklypo kadastrinis Nr. 5223/0007:51), detalųjį planą.
Detaliojo plano tikslas – esamo sklypo (0,0705 ha) pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (inžinerinės infrastruktūros teritorijos / susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Planavimo terminas: 2012m. IV ketvirtis.
Planavimo organizatorius – Arlandas Bukmanas, Taikos pr. 111-42, Kaunas, Tel. 867358582.
Detaliojo plano rengėjas – UAB „Žemės matavimai“, projekto vadovas A. Lukšys. Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: UAB „Žemės matavimai“, Aukštaičių g. 9, Kaunas, Tel. 867799994. Apie detaliojo plano viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.


2012-02-13
Informuojame apie bendrąja tvarka rengiamą Kauno r. sav., tarybos 2006-04-27 sprendimu Nr.TS-82 patvirtinto Kauno r.sav. Karmėlavos sen., Ramučių k., žemės sklypo (kad.Nr.5233/0011:777) detaliojo plano dalies ketimas žemės sklype Gėlių 1-asis takas 14 (kad.Nr.5233/0011:1002),
Planavimo organizatoriai: Dovilas Čiutelė ir Rūta Čiutelienė, K.Škirpos g. 15-36, Kaunas.
Planavimo tikslas: detaliojo plano dalies keitimas žemės sklype (kad.Nr.5233/0011:1002), prie šio sklypo prijungiant iki 0,0400ha įsiterpusio laisvo valstybinės žemės ploto ir nustatant teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą bei statybos reglamentą. Detaliojo plano rengimo terminas 2012m. I-III ketv.
Plano rengėjas: Jurgita Kalvinskaitė, adresas: V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas tel.:8-601 36731, el.p.: jurgita.kalvinskaite@gmail.com)
Pasiūlymus ir pageidavimus teikti detaliojo plano organizatoriams arba rengėjui aukščiau nurodytais adresais.
Vieša ekspozicija rengiama nuo 2012-02-29d. Kauno r. Karmėlavos sen. patalpose 10 darbo dienų.
Viešas svarstymas rengiamas 2012-13-14d. nuo 8val. adresus V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas. Dalyvavimas neprivalomas.


2012-02-13
Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypų kadastrinis Nr.5250/0005:311 esančio Ringaudų sen., Ringaudų k., Obelynės g. 17 detalusis planas, žemės sklypo padalijimas į 2 sklypus, vieno atidalinto sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/ vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), kitą atidalintą sklypą paliekant žemės ūkio paskirties, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Detaliojo plano viešas svarstymas – 2012-03-26, 16 val. Rigaudų sen. patalpose.
Detaliojo plano organizatorius: R. Kemežys tel. 8 684 45007.
Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjai arch. S.D Grušauskienei tel: 8 682 43716.
Detalusis planas bus viešai eksponuojamas Ringaudų seniūnijos patalpose 10 darbo dienų iki susirinkimo.


2012-02-13
Informuojame, apie parengtą sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą adresu Patamulšėlio kaimas, Rokų seniūnija, Kauno rajonas, Kauno apskritis. Susipažinti su parengtu projektu, dokumentacija bei teikti pasiūlymus, ar pastabas galima nuo 2012-02-14 iki 2012-02-28, šiuo adresu: UAB „Polilinija“, Raudondvario pl. . 150-216, Kaunas, tel. (8-37) 26 39 17, mob.tel. 8-65769524, el.paštas: atenezemaite@gmail.com. Darbo dienomis nuo 8-12val., 13-17val.
Viešas susirinkimas numatomas- 2012-02-29 , 10 val. UAB „Polilinija“ patalpose, Raudondvario pl. 150-216, Kaunas, tel. (8-37) 26 39 17.
Planavimo tikslas – žemės sklypo adresu: Patamulšėlio kaimas, Rokų seniūnija, Kauno rajonas, Kauno apskritis, žemės sklypas (kadastro Nr. 5273/0019:276), kurio plotas: 1,3758 ha yra žemės ūkio paskirties žemė, padalijimas, suformuojant du žemės sklypus.
Planavimo organizatorius – Evelina Kasparaitienė.
Plano rengėjas – UAB „Polilinija“, Raudondvario pl. 150-216, Kaunas, tel. (8-37) 26 39 17, mob.tel. 8-65769524, el.paštas: atenezemaite@gmail.com.


2012-02-13
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti Kauno rajono savivaldybės tarybos 2008-09-25 sprendimu Nr. TS-312 patvirtinto Kauno r. sav., Ringaudų sen., Noreikiškių k., žemės sklypo (Skl.Kad.Nr. 5250/0006:110) detaliojo plano dalies keitimo žemės sklypuose: Dubysos g. 12 (Skl.Kad.Nr. 5250/0006:958) ir Dubysos g. 10 (Skl.Kad.Nr. 5250/0006:956) detalųjį planą pagal Kauno r. savivaldybės Administracijos direktoriaus pasirašytą
Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo Sutartį Nr. S-870, 2011-09-20.
Detaliojo plano rengimo tikslas – sklypų Dubysos g. 12 ir Dubysos g. 10 sujungimas, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Detaliojo plano organizatoriai – Virgilija Iziumova, Valerij Iziumov, tel. 8 687 94210.
Rengėjas Vytautas Janušaitis, tel. 8 687 35011.
Teirautis nurodytais telefonais.


2012-02-13
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti sklypo (kadastro Nr.5217/0012:911), esančio Kauno r. sav., Domeikavos sen., Domeikavos k. Vyturio g. 2 detalųjį planą. Planavimo organizatorius – UAB “Statybos investicija”, Beržų g. 11A, Babtai, Kauno r. sav.
Planavimo tikslas - sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą(gyvenamosios teritorijos/daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Plano rengimo terminas (preliminarus) - 2012 m. I - IV ketv. Plano rengėjas - UAB „Architektų pastogė“ Perkaso takas 3, Kaunas, tel.8(37)313735.
Apie viešą svarstymą informuosime papildomai.


2012-02-13
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti sklypo (kadastro Nr.5217/0012:209), esančio Kauno r. sav., Domeikavos sen., Domeikavos k. Pienių g. 12 detalųjį planą.
Planavimo organizatorius – UAB “Statybos investicija”, Beržų g. 11A, Babtai, Kauno r. sav.
Planavimo tikslas - sklypo naudojimo pobūdžio keitimas iš vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių statybos, nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Plano rengimo terminas (preliminarus) - 2012 m. I - IV ketv.
Plano rengėjas - UAB „Architektų pastogė“ Perkaso takas 3, Kaunas, tel.8(37)313735.
Apie viešą svarstymą informuosime papildomai.


2012-02-13
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti sklypo (kadastro Nr. 5217/0006:600), esančio Kauno r. sav., Domeikavos sen., Voškonių k. detalųjį planą.
Planavimo organizatorius – Steponas Rumba.
Planavimo tikslas - sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/ vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Plano rengimo terminas (preliminarus)-2012 m. I-IV ketv.
Plano rengėjas - UAB „Architektų pastogė“, Perkaso takas 3, Kaunas, tel.8(37)313735, el.paštas:bizrok@gmail.com.
Apie viešą svarstymą informuosime papildomai.


2012-02-13
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti sklypo (kadastro Nr. 5270/0015:63), esančio J. Naujalio g. 25, Raudondvario k., Raudondvario sen., Kauno r. sav., detalųjį planą.
Planavimo tikslas – sklypo padalijimas į 2 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Planavimo organizatorė – Ramutė Kupstienė.
Plano rengimo terminas (preliminarus) - 2012 m. I - IV ketv. Plano rengėjas - UAB „Architektų pastogė“ Perkaso takas 3, Kaunas, tel.8(37)313735.
Apie viešą svarstymą informuosime papildomai.


2012-02-08
Informuojame apie bendrąją tvarka pradedamą rengti Kauno r. sav., Raudondvario sen., Didvyrių k., žemės sklypo Kad. Nr. 5270/0010:419, detalujį planą.
Planavimo tikslas – detaliojo plano dalies keitimas žemės sklype (kadastrinis Nr. 5270/0010:419), padalijant šį sklypą į 2 (du) sklypus ir nustatant teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimą bei statybos reglamentą.
Planavimo organizatorius – Romualdas Žemaitis, gyv. 165 Wards Wharf Appriach, London E16 2ER, Jungtinė Karalystė.
Detaliojo plano rengimo pagrindas – 2011-12-06 Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus sutartis dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo Reg. Nr. S-1206; 2012-01-05 planavimo sąlygos detaliojo teritorijų planavimo dokumentams rengti Nr. DP-006.
Detaliojo plano rengimo terminas (preliminarus) – 2012 m. I ketv. – 2012 IV ketv.
Detaliojo plano rengėjas - UAB „Geometra“, adresas: Taikos 88A (verslo centras „1000“ 7a.), Kaunas, tel. (8 37) 312352, faks. (8 37) 311733, arch. Lina Davidavičiūtė, tel. 8 6 5280616, el.paštas lina.davidaviciute@geometra.lt, www.geometra.lt.
Apie detaliojo plano viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.


2012-02-08
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą 1,3479ha žemės sklypo, esančio Jonučių k., Alšėnų sen., Kauno r.(skl.kad.nr.5247/0007:221) detalųjį planą.
Esama pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis žemės ūkio.
Planavimo tikslas: sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) ir padalijimas į iki 10 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Planavimo organizatorės – N. Bacevičienė, J. Kriaučiūnienė.
Detalaus plano rengėjas – UAB „Architektų pastogė“, Perkaso takas 3, Kaunas, arch. A.Mačytė, tel. 8 37 313 051.
Vieša ekspozicija vyks 2012 02 10 - 2011 02 24 Alšėnų seniūnijoje (Mokslo 2, Mastaičių k., Alšėnų sen., Kauno raj.).
Viešas susirinkimas vyks 2012 02 24 10.00 val. UAB „Architektų pastogė“ patalpose. Motyvuotus pasiūlymus ar pageidavimus prašome teikti iki 2012 02 24.


2012-02-08
Informuojame, kad bendrąja tvarka rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 5283/0006:175) esančio Giraitės k., Užliedžių sen., Kauno r. sav. detalusis planas.
Planavimo tikslas – esamo sklypo padalijimas į 12 sklypų, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas į kitą (11 sklypų gyvenamosios teritorijos / vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, 1 sklypas inžinerinės infrastruktūros teritorijos / susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Projekto rengimo terminas – 2012 m. I–III ketvirčiai.
Pasikonsultuoti dėl rengiamų detaliojo plano sprendinių galima nuo 2012 m. vasario 8 d. iki kovo 7 d. Baltų pr. 36-5, Kaune.
Viešas susirinkimas vyks 2012 m. kovo 7 d. 16 val. rengėjos patalpose (Baltų pr. 36-5, Kaune). Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Užliedžių seniūnijos patalpose (Ledos g. 2, Užliedžių k., Kauno r.) ir Baltų pr. 36-5, Kaune.
Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.
Detaliojo plano organizatoriai: Arturas Kaluina, tel. (8 610) 32625 ir Lina Kaluinienė.
Detaliojo plano rengėja: UAB „ZIP projektai“, PV Ž. Paškūnas, tel. (8 698) 83651, e-paštas zipprojektai@gmail.com
Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas dėl rengiamo dokumento teikti raštu organizatoriui arba rengėjui iki viešo susirinkimo pabaigos.
Dalyvavimas viešąjame susirinkime neprivalomas.


2012-02-08
Informuojame, kad bendrąja tvarka rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 5283/0004:389) esančio Užliedžių k., Užliedžių sen., Kauno r. sav. detalusis planas.
Planavimo tikslas – esamo sklypo padalijimas į 5 sklypus, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas į kitą (gyvenamosios teritorijos / daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Projekto rengimo terminas – 2012 m. I–III ketvirčiai.
Pasikonsultuoti dėl rengiamų detaliojo plano sprendinių galima nuo 2012 m. vasario 8 d. iki kovo 7 d. Baltų pr. 36-5, Kaune.
Viešas susirinkimas vyks 2012 m. kovo 7 d. 17 val. rengėjos patalpose (Baltų pr. 36-5, Kaune). Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Užliedžių seniūnijos patalpose (Ledos g. 2, Užliedžių k., Kauno r.) ir Baltų pr. 36-5, Kaune.
Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu.
Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.
Detaliojo plano organizatorius: Gintaras Morkevičius, tel. (8 614) 55013.
Detaliojo plano rengėja: UAB „ZIP projektai“, PV Ž. Paškūnas, tel. (8 698) 83651, e-paštas zipprojektai@gmail.com
Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas dėl rengiamo dokumento teikti raštu organizatoriui arba rengėjui iki viešo susirinkimo pabaigos.
Dalyvavimas viešąjame susirinkime neprivalomas.


2012-02-08
Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004m. Rugpjūčio 11d. Įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgivendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas žemės sklypo, kadastrinis Nr.5270/0016:580 Bernatonių k.,Raudondvario sen., Kauno r.sav. (Raudondvario k.v.) , kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti . Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas: Ūkininko sodybos vietos suformavimas.
Projekto organizatoriai: Mantas Sajonas gyv. Baltijos g.10-71, Kaunas ( tel. 8 -620-52961 )
Plano rengėjas: Jolitos Zigmantienės įmonė adresas Naujakurių g. 3, Raudondvario k., Kauno r. sav. ( tel. 8 611 16858, el p. jolitaraud@gmail.com).
Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui iki 2012 m.kovo 7 d. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2012m. vasario 23 d. 10 darbo dienų , bei viešas projekto susirinkimas numatomas 2012 m. kovo mėn. 8 d. 9 val. įmonės patalpose , adresu Naujakurių g.3 , Raudondvario k. Kauno r.sav.


2012-02-08
Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo (kadastr. Nr. 5240/0009:636), esančio Lepšiškių k., Lapių sen., Kauno r. sav. kaimo plėtros žemėtvarkos projektas.
Planavimo tikslas. Ūkininko ūkio sodybos suformavimas sklype.
Planavimo organizatorius: Stasys Mitkus
Projekto rengėjas –VĮ Valstybės žemės fondas, Donelaičio 33, Kaunas, telef.8-37-223430
Išsamiau sužinoti apie rengiamą kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, taip pat pateikti pastabas, pretenzijas bei pasiūlymus dėl sprendinių galite VĮ Valstybės žemės fondo Kauno žemėtvarkos skyriaus patalpose (Donelaičio g.33-405, Kaunas, telef. 223430, 868241947) nuo 2012-02-13 d. 10 darbo dienų iki viešo projekto svarstymo. Viešas projekto svarstymas su visuomene įvyks 2012-02-28 d. 10 val. VĮ Valstybės žemės fondo Kauno žemėtvarkos skyriaus patalpose Donelaičio g.33-405.


2012-02-08
Informuojame, apie bendrąja tvarka pradedamą rengti Kauno r. sav., Domeikavos sen., Domeikavos k., Joninių g. 6, sklypo (kad. Nr. 5217/0010:148) detalųjį planą, pagal 2011.11.14 Kauno r. sav. administracijos direktoriaus pasirašytą detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartį Nr. S-1102.
Planavimo tikslas – iki 0,0400 ha įsiterpusio laisvo valstybinės žemės ploto prijungimas, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Detaliojo plano organizatoriai – B. Liatukas, D. Liatukienė tel. 867577404.
Detaliojo plano rengėjas - UAB „GEORAIMONDA" tel. 867444648.


2012-02-08
Informuojame, apie bendrąja tvarka parengtą Kauno r. sav., Domeikavos sen., Domeikavos k., Joninių g. 6, sklypo (kad. Nr. 5217/0010:148) detalųjį planą.
Planavimo tikslas – iki 0,0400 ha įsiterpusio laisvo valstybinės žemės ploto prijungimas, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Rengiant detalųjį planą strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas.
Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galima nuo 2012.02.08 iki 2012.03.08 Kauno r., sav., Domeikavos seniūnijoje ir detaliojo plano rengėjo UAB „Georaimonda“ patalpose Vytauto pr. 43A, Kaune.
Detaliojo plano viešas aptarimas vyks 2012.03.09 10 val., UAB „GEORAIMONDA" patalpose, Vytauto pr. 43A, Kaune.
Pasiūlymus raštu dėl detaliojo plano sprendinių galite siųsti detaliojo plano rengėjui nurodytu adresu arba pateikti viešo susirinkimo dieną iki viešo aptarimo pabaigos.
Detaliojo plano organizatoriai – B. Liatukas, D. Liatukienė tel. 867577404.
Detaliojo plano rengėjas - UAB „GEORAIMONDA" tel. 867444648.


2012-02-08
Informuojame, kad rengiamas žemės sklypų (kadastrinis Nr.5217/0027:55, Nr.5217/0027:22 ir Nr.5217/0027:12), esančių Radikių k., Domeikavos sen., Kauno r. sav. formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas: SB „Pušynas“ teritorijoje suformuoti 2 naujus valstybinės žemės sklypus ir juos prijungti prie nuosavybės teise turimų žemės sklypų Nr.5217/0027:22 ir Nr.5217/0027:12. Planavimo organizatorius: sodininkų bendrija „Pušynas“.
Projekto rengėjas – Aušra Pleitienė, UAB „ARCHITEKTŲ PASTOGĖ“, adresas: Perkaso takas 3/Savanorių pr.372, Kaunas, tel. 313735, el.p. archpastoge@krs.lt Susipažinti su parengtu projektą, pateikti pastabas, pretenzijas bei pasiūlymus galite projekto rengėjai arba planavimo organizatoriams nuo 2012-02-08 darbo dienų iki viešo projekto svarstymo.
Viešo projekto svarstymo su visuomene susirinkimas įvyks 2012-02-24 d.10.00 val. UAB „ARCHITEKTŲ PASTOGĖ“, adresas: Perkaso takas 3/Savanorių pr.372, Kaunas patalpose, tel. 313735.


2012-02-03
Informuojame apie bendrąja tvarka rengiamą Kauno r. sav., Ringaudų sen., Gaiženėlių k., (kadastrinis Nr.5250/0001:23) žemės sklypp detalųjį planą.
Planavimo organizatoriai: UAB „Britanika“, Kęstučio g. 30, Kaunas tel.:8 686 38861.
Planavimo tikslas: sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (komercinės paskirties objektų teritorijos/ degalinių ir autoservisų statinių statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Detaliojo plano rengimo terminas 2012m. I-III ketv. Teritorijoje numatoma statyti degalinę su operatorine/parduotuve. Planas rengiamas sutinkamai su Kauno r.sav. administracijos direktoriaus įsakymu Nr.ĮS-1840.
Plano rengėjas: UAB „MTARCH“, adresas: V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas tel.:8-601 36731, el.p.: jurgita.kalvinskaite@gmail.com)
Pasiūlymus ir pageidavimus teikti detaliojo plano organizatoriams arba rengėjams aukščiau nurodytais adresais.
Vieša ekspozicija rengiama nuo 2012-02-22d. Ringaudų sen. patalpose ir plano rengėjo patalpose 10 darbo dienų.
Viešas svarstymas rengiamas 2012-03-06d. nuo 16val. Kauno Ringaudų seniūnijoje. Dalyvavimas neprivalomas.


2012-02-03
Informuojame apie rengiamą sklypo, esančio Kauno raj. Linksmakalnio k. Sandėlių g. 11, žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą. Planavimo tikslas – naujo kitos paskirties valstybinės žemės sklypo suformavimą po esamais pastatais (registro įrašo Nr.20/168090)
Planavimo organizatorius – Kauno rajono savivaldybė;
Rengėjas – UAB GEOMA LT , tel. 8-37-208097. Susipažinti su projektu galima UAB GEOMA LT patalpose Kaunas, K.Donelaičio g.45-7 iki 2012-02-22. Pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjui.


2012-02-01
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti žemės sklypo Kauno r. sav., Babtų sen., Babtų mstl., Kėdainių g. 7, Skl. Kad. Nr. 5203/0001:139, detalųjį planą pagal Kauno r. savivaldybės Administracijos direktoriaus pasirašytą Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartį Nr.S-1143, 2011-11-21.
Detaliojo plano rengimo tikslas – sklypo padalijimas į 2 (du) sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Detaliojo plano organizatorius – Elena Bakienė, tel. 8 687 35011, Rengėjas Danguolė Akuockienė, tel. 8 616 19434, el.adresas danguole.akuockiene@gmail.com
Teirautis nurodytais telefonais, pasiūlymus teikti raštu.


2012-02-01
Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo (kadastrinis Nr.5247/0009:464) esančio Jonučių k. Alšėnų. sen. Kauno r. sav. detalusis planas, kurio tikslas – žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (komercinės paskirties objektų teritorijos / prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Detaliojo plano organizatorė: S.Plečkaitienė, tel. 8 618 85048.
Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka.
Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjai UAB „Ateivis LT“, arch. M. Sirvydžiui tel: 8 675 47596, e-paštas info@ateivis.lt . Apie detaliojo plano viešą svarstymą informuosime vėliau.


2012-02-01
Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo (kadastrinis Nr.5247/0009:470) esančio Jonučių k. Alšėnų. sen. Kauno r. sav. detalusis planas, kurio tikslas – žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos / vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Detaliojo plano organizatorė: S.Plečkaitienė, tel. 8 618 85048.
Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka.
Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjai UAB „Ateivis LT“, arch. M. Sirvydžiui tel: 8 675 47596, e-paštas info@ateivis.lt . Apie detaliojo plano viešą svarstymą informuosime vėliau.


2012-02-01
Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo (kadastrinis Nr.5240/0010:8) esančio Drąseikių k. Lapių. sen. Kauno r. sav. detalusis planas, kurio tikslas – sklypo padalijimas į 3 sklypus, ir vieno iš atidalytų sklypų būdo, pobūdžio keitimas iš gyvenamosios teritorijos į komercinės paskirties objektų teritorijos / prekybos, paslaugų ir pramogų objektų teritorijos, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Detaliojo plano organizatoriai: R.Morkūnas, A.Morkūnas, S.Kacucevičienė, V.Matusevičienė tel. 8 672 55530.
Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka.
Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjai UAB „Ateivis LT“, arch. M. Sirvydžiui tel: 8 675 47596, e-paštas info@ateivis.lt . Apie detaliojo plano viešą svarstymą informuosime vėliau.


2012-02-01
Informuojame, kad parengtas žemės sklypo Kauno raj., Užliedžių sen., Giraitės km.,
( kad. Nr. 5283/0006:352) detalusis planas .
Planavimo tikslas: sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į 8 skl. teritorijos tvarkymo ir naudojimo
režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Planavimo organizatoriai : G.Palenskis, H.Simanavičius, G.M.Godliauskienė, V,Petraits, N.Savickienė, V.Vilčiauskas, E.Brazauskas, V.Valantis.
Detalusis planas eksponuojamas : Užliedžių seniūnijoje ir plano rengėjo patalpose. Viešo svarstymo susirinkimas vyks 2012 m. vasario 27 d. 12 val. plano rengėjo UAB „Giluminiai gręžiniai“ patalpose. Pasiūlymus ir pretenzijas reikšti detaliojo plano rengėjui iki viešo susirinkimo pabaigos , projektų vadovas M.Norkus tel. 8-601 93733, el.paštas : min.norkus@gmail.com , Radvilų Dvaro g. 6, Kaunas .


2012-02-01
Informuojame apie rengiamą žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5273/0018:471), esančio Rokelių k., Rokų sen., Kauno r. sav. kaimo plėtros žemėtvarkos projektą.
Planavimo tikslas. Ūkininko sodybos parinkimas sklype.
Planavimo organizatorius: Alma Emilija Jasilionienė ir Valdemaras Jasilionis
Projekto rengėjas –UAB „Georaimonda“, Vytauto pr. 43A, Kaunas, telef.8-37-222696, 868215149.
Išsamiau sužinoti apie rengiamą kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, taip pat pateikti pastabas, pretenzijas bei pasiūlymus dėl sprendinių galite UAB „Georaimonda“ patalpose (Vytauto pr. 43A, Kaunas, telef. 868215149) nuo 2012-02-06 d. 10 darbo dienų iki viešo projekto svarstymo.
Viešo projekto svarstymo su visuomene susirinkimas įvyks 2012-02-21 d. 11 val. UAB „Georaimonda“ patalpose.


2012-02-01
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą sklypo Kauno r. sav. Raudondvario sen. Raudondvario k. Didvyrių g. 10, sklypo kad. Nr. 5270/0008:837 detalųjį planą.
Planavimo tikslas – Sklypo padalijimas į 2 (du) sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Planavimo organizatorius – Gitana Čižinauskienė, Mosėdžio g. 7-44, Kauno m., tel. 8 687 72229.
Vieša ekspozicija vyks 2012 02 01 – 2012 02 14 Raudondvario seniūnyjoje (Instituto g. 1A, Raudondvario k., Raudondvario sen., Kauno r. sav.).
Viešas susirinkimas vyks 2012-02-15. 17 val. UAB“ Gebrolita“ patalpoje A. Mapų 27-6, Kaune. Motyvuotus pasiūlymus ar pageidavimus prašome teikti iki 2012-02-14 tel. 8 631 87615.


2012-02-01
Informuojame apie rengiamą žemės sklypo, kadastrinis Nr.5250/0010:938 Ringaudų k., Ringaudų sen., Kauno r.sav., formavimo ir pertvarkymo projektą.
Planavimo tikslas – nekilnojamojo turto registre įregistruoto nuosavybės teise turimo žemės sklypo padalijimas į du žemės sklypus, nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties.
Planavimo organizatorius –Genovaitė Bublienė, Pramonės pr.32-49, Kaunas.
Projekto rengėjas: Jolitos Zigmantienės įmonė . Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2012 m. vasario mėn. 14 d. iki . vasario mėn. 28 d. bei viešas projekto svarstymas vyks 2012-02-28 d.9 val. įmonės patalpose , adresu : Naujakurių g.3 , Raudondvario k. Kauno r.sav.( tel. 8 611 16858, el p. jolitaraud@gmail.com).


2012-01-27
Informuojame, kad rengiamas žemės sklypų (kadastrinis Nr. 5293/0005:503, Nr. 5293/0005:504), esančių Papiškių k., Zapyškio sen., Kauno r. sav., detalusis planas, kurio tikslas – sklypo padalijimas į iki 5 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Projekto rengimo terminas – 2012 m. I pusmetis. Pasikonsultuoti dėl rengiamų detaliojo plano sprendinių galima nuo 2012 m. vasario 10 d. iki 2012 m. kovo 13 d. Tunelio g. 16, Kaune. Viešas susirinkimas vyks 2012 m. kovo 14 d. 9 val. Tunelio g. 16, Kaune. Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Zapyškio seniūnijos patalpose ir Tunelio g. 16, Kaune.
Detaliojo plano organizatoriai: A. Pakutka, A. Pakutkienė, K. Barzdaitė - Motiejūnienė, T. Motiejūnas tel. 8 610 44641.
Detaliojo plano rengėja- UAB „Ateivis LT“, architektas M. Sirvydis, tel. 8 675 47596, e-paštas info@ateivis.lt.
Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka.
Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu.
Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.


2012-01-27
Informuojame, kad rengiamas žemės sklypų (kadastrinis Nr. 5247/0009:301, Nr. 5247/0009:302), esančių Narsiečių k., Alšėnų sen., Kauno r. sav.,
Detalusis planas, kurio tikslas – sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Projekto rengimo terminas – 2012 m. I pusmetis. Pasikonsultuoti dėl rengiamų detaliojo plano sprendinių galima nuo 2012 m. vasario 10 d. iki 2012 m. kovo 13 d. Tunelio g. 16, Kaune. Viešas susirinkimas vyks 2012 m. kovo 14 d. 9 val. Tunelio g. 16, Kaune. Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Alšėnų seniūnijos patalpose ir Tunelio g. 16, Kaune.
Detaliojo plano organizatorės: V. Meškauskienė, L. Matiušovienė, tel. 8 650 93893.
Detaliojo plano rengėja- UAB „Ateivis LT“, architektas M. Sirvydis, tel. 8 675 47596, e-paštas info@ateivis.lt.
Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka.
Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu.
Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.


2012-01-27
Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5260/0003:102), esančio Karkazų k., Garliavos apyl. sen., Kauno r. sav.,
Detalusis planas, kurio tikslas – sklypo padalijimas, atidalinto sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) ir padalijimas į 2 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Projekto rengimo terminas – 2012 m. I pusmetis.
Pasikonsultuoti dėl rengiamų detaliojo plano sprendinių galima nuo 2012 m. vasario 10 d. iki 2012 m. kovo 13 d. Tunelio g. 16, Kaune. Viešas susirinkimas vyks 2012 m. kovo 14 d. 10 val. Tunelio g. 16, Kaune. Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Garliavos apyl. seniūnijos patalpose ir Tunelio g. 16, Kaune.
Detaliojo plano organizatorius: A. Morkūnas, tel. 8 616 78178.
Detaliojo plano rengėja- UAB „Ateivis LT“, architektas M. Sirvydis, tel. 8 675 47596, e-paštas info@ateivis.lt. Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu.
Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.


2012-01-27
Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5260/0010:360), esančio Rašnavos k., Garliavos apyl. sen., Kauno r. sav.,
Detalusis planas, kurio tikslas – žemės sklypo teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Projekto rengimo terminas – 2012 m. I pusmetis. Pasikonsultuoti dėl rengiamų detaliojo plano sprendinių galima nuo 2012 m. vasario 10 d. iki 2012 m. kovo 13 d. Tunelio g. 16, Kaune. Viešas susirinkimas vyks 2012 m. kovo 14 d. 10 val. Tunelio g. 16, Kaune.
Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Garliavos apyl. seniūnijos patalpose ir Tunelio g. 16, Kaune. Detaliojo plano organizatorius: K. Baltakis, tel. 8 698 38550.
Detaliojo plano rengėja- UAB „Ateivis LT“, architektas M. Sirvydis, tel. 8 675 47596, e-paštas info@ateivis.lt.
Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu.
Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.


2012-01-27
Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5283/0004:406), esančio Užliedžių k, Užliedžių sen., Kauno r. sav.,
Detalusis planas, kurio tikslas – sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos / vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) ir padalijimas į 2 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Projekto rengimo terminas – 2012 m. I pusmetis. Pasikonsultuoti dėl rengiamų detaliojo plano sprendinių galima nuo 2012 m. vasario 10 d. iki 2012 m. kovo 13 d. Tunelio g. 16, Kaune.
Viešas susirinkimas vyks 2012 m. kovo 14 d. 11 val. Tunelio g. 16, Kaune. Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Užliedžių seniūnijos patalpose ir Tunelio g. 16, Kaune. Detaliojo plano organizatorė: M. Kabašinskienė, tel. 8 676 99049.
Detaliojo plano rengėja- UAB „Ateivis LT“, architektas M. Sirvydis, tel. 8 675 47596, e-paštas info@ateivis.lt.
Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu.
Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.


2012-01-27
Informuojame, kad rengiamas žemės sklypų (kadastrinis Nr. 5247/0009:50, Nr. 5247/0009:46, Nr. 5247/0009:40), esančių Jonučių k., Alšėnų sen., Kauno r. sav., detalusis planas.
Planavimo tikslas – sklypų sujungimas, pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Projekto rengimo terminas – 2012 m. I pusmetis. Pasikonsultuoti dėl rengiamų detaliojo plano sprendinių galima nuo 2012 m. vasario 10 d. iki 2012 m. kovo 13 d. Tunelio g. 16, Kaune. Viešas susirinkimas vyks 2012 m. kovo 14 d. 11 val. Tunelio g. 16, Kaune. Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Alšėnų seniūnijos patalpose ir Tunelio g. 16, Kaune. Detaliojo plano organizatoriai: I. Pocevičienė, D. Pocevičius, tel. 8 676 45496.
Detaliojo plano rengėja- UAB „Ateivis LT“, architektas M. Sirvydis, tel. 8 675 47596, e-paštas info@ateivis.lt.
Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu.
Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.


2012-01-27
Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5233/0009:969), esančio Vijoklių g. 16, Ramučių k., Karmėlavos sen., Kauno r. sav., detalusis planas, kurio tikslas – iki 0,04ha įsiterpusio laisvo valstybinės žemės ploto prijungimas, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Projekto rengimo terminas – 2012 m. I pusmetis. Pasikonsultuoti dėl rengiamų detaliojo plano sprendinių galima nuo 2012 m. vasario 10 d. iki 2012 m. kovo 13 d. Tunelio g. 16, Kaune. Viešas susirinkimas vyks 2012 m. kovo 14 d. 12 val. Tunelio g.16, Kaune. Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Karmėlavos seniūnijos patalpose ir Tunelio g. 16, Kaune. Detaliojo plano organizatoriai: L. Gaigalienė, G. Gaigalas, tel. 8 671 06358.
Detaliojo plano rengėja- UAB „Ateivis LT“, architektas M. Sirvydis, tel. 8 675 47596, e-paštas info@ateivis.lt.
Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu.
Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.


2012-01-27
Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5227/0002:527), esančio Juragių k., Garliavos apyl. sen., Kauno r. sav.,
Detalusis planas, kurio tikslas – sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos / vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), padalijimas į 2 (du) sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Projekto rengimo terminas – 2012 m. I pusmetis. Pasikonsultuoti dėl rengiamų detaliojo plano sprendinių galima nuo 2012 m. vasario 10 d. iki 2012 m. kovo 13 d. Tunelio g. 16, Kaune. Viešas susirinkimas vyks 2012 m. kovo 14 d. 12 val. Tunelio g. 16, Kaune.
Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Garliavos apyl. seniūnijos patalpose ir Tunelio g. 16, Kaune. Detaliojo plano organizatorė: O. Bulotienė tel. 8 688 38492.
Detaliojo plano rengėja- UAB „Ateivis LT“, architektas M. Sirvydis, tel. 8 675 47596, e-paštas info@ateivis.lt.
Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu.
Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.


2012-01-27
Informuojame apie rengiamą sklypo, esančio Kauno raj. Šatijų k. skl.kad.Nr.5240/0011:207, žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą. Planavimo tikslas – žemės sklypo padalijimas, suformuojant du sklypus.
Planavimo organizatorius – Saulius Bittins;
Rengėjas – UAB GEOMA LT , tel. 8-37-208097. Susipažinti su projektu galima UAB GEOMA LT patalpose Kaunas, K.Donelaičio g.45-7 iki 2012-02-13. Pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjui.


2012-01-27
Informuojame, kad pradedamas rengti Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k. sklypų kadastriniai Nr.5233/0009:521, Nr.5233/0009:967, Nr.5233/0009:46, Nr.5233/0009:54, Nr.5233/0009:966, Nr.5233/0009:977, Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k., Inovacijų g.4, Nr.5233/0009:826 detalusis planas.
Planavimo tikslas – sklypo kad.Nr. 5233/0009:521 būdo, pobūdžio patikslinimo iš komercinės paskirties objektų teritorijos/prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos į pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos/pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos, sklypo kad.Nr. 5233/0009:967 būdo, pobūdžio patikslinimo iš inžinerinės infrastruktūros teritorijos/ susiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams į pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos/pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos ir sujungimo su sklypais kad.Nr.5233/0009:46, Nr.5233/0009:54, Nr.5233/0009:966, Nr.5233/0009:977, Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k., Inovacijų g.4, sklypu Nr.5233/0009:826, ir padalijimo iki 6 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymo.
Planavimo organizatorius - Kauno LEZ Valdymo UAB, tel. 8 699 62106.
Detalaus plano rengėjas - UAB “Kita kryptis”, Laisvės al. 11-2, Kaunas, tel/faks. 8 37 321147, el.p. info@kitakryptis.lt. Pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjui.


2012-01-27
Informuojame: apie bedrąja tvarka parengtą žemės sklypų adresu (Kad. Nr. 5217/0013:620, ir 5217/0013:20) Kauno r. sav., Domeikavos sen., Smiltynų I k., detalų planą.
Planavimo tikslas: sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), sujungimas ir padalijimas į iki 8 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Planavimo organizatoriai: E.Albrechtas, A.Albrechtienė, O. Grigaliūnienė, Z.P. Grigaliūnas, G.Liniova, I.Juškys, R.Juškienė, R.Kazlauskas.
Vieša ekspozicija vyks 2012 01 23 – 2012 02 20 Domeikavos seniūnyjoje (Saulės g. 1, Domeikavos k., Domeikavos sen., Kauno r.).
Viešas susirinkimas vyks 2012 02 20 10 val. Domeikavos seniūnyjos salėje. Motyvuotus pasiūlymus ar pageidavimus prašome teikti iki 2012 02 20 tel. 8-648-00003.


2012-01-24
Informuojame, kad parengtas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas Kauno r. sav., Rokų sen., Rokelių k., žemės sklypo kadastrinis Nr. 5273/0018:92, kurio plotas 10,7570 ha.
Planavimo tikslas: nekilnojamojo turto registre įregistruoto nuosavybės teise turimo žemės sklypo padalijimas, suformuojant du sklypus.
Planavimo organizatorius: Dalia Šlepikienė, Valdas Šlepikas, Regina Miceikienė.
Projekto rengėjas: UAB „Žemės matavimai“, Aukštaičių g. 9, Kaunas. Tel.867577777 arba 867799994.
Susipažinti su parengtu projektu, dokumentacija bei teikti pasiūlymus, ar pastabas galima darbo dienomis nuo 9-13 val., 14-18 val. iki 2012-02-06 dienos. Parengto žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto viešo svarstymo su visuomene susirinkimas vyks 2012-02-06 10val. UAB „Žemės matavimai“ patalpose.


2012-01-24
Informuojame apie rengiamą sklypo, esančio Kauno raj. Jokavų k. skl.Nr.397-1As, žemės sklypo kaimo plėtros žemėtvarkos projektą.
Planavimo tikslas – ūkininko ūkio sodybos vietos parinkimas.
Planavimo organizatorius – Adriana Grigaitė;
Rengėjas – UAB GEOMA LT , tel. 8-37-208097.
Susipažinti su projektu galima UAB GEOMA LT patalpose Kaunas, K.Donelaičio g.45-7 iki 2012-02-07. Pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjui.


2012-01-24
Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypų (kadastrinis Nr.5293/0005:503, Nr. 5293/0005:504) esančių Papiškių k. Zapyškio sen. Kauno r. sav. detalusis planas, kurio tikslas – sklypo padalijimas į iki 5 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Detaliojo plano organizatoriai: A. Pakutka, A. Pakutkienė, K. Barzdaitė - Motiejūnienė, T. Motiejūnas tel. 8 610 44641.
Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka.
Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjai UAB „Ateivis LT“, arch. M. Sirvydžiui tel: 8 675 47596, e-paštas info@ateivis.lt . Apie detaliojo plano viešą svarstymą informuosime vėliau.


2012-01-24
Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypų (kadastrinis Nr.5247/0009:301, Nr. 5247/0009:302) esančių Narsiečių k., Alšėnų sen., Kauno r. sav. detalusis planas, kurio tikslas – sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Detaliojo plano organizatorės: V. Meškauskienė, L. Matiušovienė, tel. 8 650 93893.
Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka.
Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjai UAB „Ateivis LT“, arch. M. Sirvydžiui tel: 8 675 47596, e-paštas info@ateivis.lt . Apie detaliojo plano viešą svarstymą informuosime vėliau.


2012-01-24
Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo (kadastrinis Nr.5260/0003:102) esančio Karkazų k. Garliavos apyl. sen. Kauno r. sav. detalusis planas, kurio tikslas – sklypo padalijimas, atidalinto sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) ir padalijimas į 2 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Detaliojo plano organizatorius: A. Morkūnas, tel. 8 616 78178.
Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka.
Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjai UAB „Ateivis LT“, arch. M. Sirvydžiui tel: 8 675 47596, e-paštas info@ateivis.lt . Apie detaliojo plano viešą svarstymą informuosime vėliau.


2012-01-24
Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo (kadastrinis Nr.5260/0010:360) esančio Rašnavos k., Garliavos apyl. sen., Kauno r. sav. detalusis planas, kurio tikslas – žemės sklypo teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Detaliojo plano organizatorius: K. Baltakis, tel. 8 698 38550.
Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka.
Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjai UAB „Ateivis LT“, arch. M. Sirvydžiui tel: 8 675 47596, e-paštas info@ateivis.lt . Apie detaliojo plano viešą svarstymą informuosime vėliau.


2012-01-24
Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo (kadastrinis Nr.5283/0004:406) esančio Užliedžių k, Užliedžių sen., Kauno r. sav. detalusis planas, kurio tikslas – sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos / vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) ir padalijimas į 2 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Detaliojo plano organizatorė: M. Kabašinskienė, tel. 8 676 99049.
Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka.
Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjai UAB „Ateivis LT“, arch. M. Sirvydžiui tel: 8 675 47596, e-paštas info@ateivis.lt . Apie detaliojo plano viešą svarstymą informuosime vėliau.


2012-01-24
Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypų (kadastrinis Nr.5247/0009:50, Nr. 5247/0009:46, Nr. 5247/0009:40) esančių Jonučių k., Alšėnų sen., Kauno r. sav. detalusis planas, kurio tikslas – sklypų sujungimas, pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Detaliojo plano organizatoriai: I. Pocevičienė, D. Pocevičius, tel. 8 676 45496.
Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka.
Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjai UAB „Ateivis LT“, arch. M. Sirvydžiui tel: 8 675 47596, e-paštas info@ateivis.lt . Apie detaliojo plano viešą svarstymą informuosime vėliau.


2012-01-24
Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo (kadastrinis Nr.5233/0009:969) esančio Vijoklių g.16, Ramučių k., Karmėlavos sen., Kauno r. sav. detalusis planas, kurio tikslas – iki 0,04ha įsiterpusio laisvo valstybinės žemės ploto prijungimas, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Detaliojo plano organizatoriai: L.Gaigalienė, G.Gaigalas, tel. 8 671 06358.
Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka.
Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjai UAB „Ateivis LT“, arch. M. Sirvydžiui tel: 8 675 47596, e-paštas info@ateivis.lt . Apie detaliojo plano viešą svarstymą informuosime vėliau.


2012-01-24
Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo (kadastrinis Nr.5227/0002:527), esančio Juragių k., Garliavos apyl. sen., Kauno r. sav. detalusis planas, kurio tikslas – sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos / vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), padalijimas į 2 (du) sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Detaliojo plano organizatorė: O Bulotienė tel. 8 688 38492.
Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka.
Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjai UAB „Ateivis LT“, arch. M. Sirvydžiui tel: 8 675 47596, e-paštas info@ateivis.lt . Apie detaliojo plano viešą svarstymą informuosime vėliau.


2012-01-24
Informuojame apie pradedamą bendrąja tvarka rengti detalųjį planą:
Žemės sklypo Kauno raj.sav., Karmėlavos sen., Karmėlavos mstl., B.Buračo takas 3, kad. Nr.5233/0006:780. Planas rengiamas sutinkamai su Kauno raj. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.ĮS-1512 (2011-09-30). Planavimo tikslas - sklypo būdo, pobūdžio keitimas iš inžinerinės infrastruktūros teritorijos/susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statybos į komercinės paskirties objektų teritorijos/prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Teritorijoje numatoma vykdyti didmeninę prekybą maisto produktais avialinijoms.
Plano rengimo terminas 2011m. IV ketv.-2012m. II ketv.
Planų rengėja: UAB "MTARCH", adresas V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, tel.: 8675 31588 el.p. aurelijai.grikstaitei@gmail.com.
Planavimo organizatorius: UAB "Global Travel Supply", Tulpių g. 2A, Karmėlava, Kauno raj., tel.:8601 36831.
Pasiūlymus ir pageidavimus teikti, susipažinti su planavimo dokumentais detaliojo plano organizatorei arba rengėjai aukščiau nurodytais adresais galima visą planavimo laikotarpį iki viešo svarstymo ir jo metu.
Numatoma sprendinių vieša ekspozicija nuo 2012-02-07d. 10 darbo dienų. Numatomas viešas sprendinių aptarimas 2012-02-23d. nuo 16val. Karmėlavos seniūnijoje.


2012-01-24
Informuojame apie rengiamą žemės sklypo, kadastrinis Nr.5270/0013:79 Bernatonių k., Raudondvario sen., Kauno r.sav., formavimo ir pertvarkymo projektą.
Planavimo tikslas – nekilnojamojo turto registre įregistruoto nuosavybės teise turimo žemės sklypo dalių atidalijimas suformuojant tris žemės sklypus.
Planavimo organizatorius – Jūratė Paškevičienė, Ramūnas Paškevičius, Aloyzas Romualdas Šakavičius, Ramutė Šakavičienė.
Projekto rengėjas: UAB "INVENTORA" susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2012m. sausio mėn. 23 d. iki 2012 m. vasario mėn. 3 d. UAB "INVENTORA" įmonės patalpose, adresu: K. Donelaičio g. 78-10 Kaunas, darbo dienomis 9:00 - 17:00 val., tel.: 865913761.


2012-01-24
Informuojame, kad pradėtas rengti žemės sklypo planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, Kauno r. sav. Garliavos m. Vytauto g.
Planavimo tikslas-žemės sklypo suformavimas laisvoje valstybinėje žemėje (poilsio zonos įrengimui).
Planavimo organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracija.
Projekto rengėjas – Jolitos Zigmantienės įmonė., adresas Naujakurių g. 3, Raudondvario k., Kauno r. sav. ( tel. 8 611 16858, el p. jolitaraud@gmail.com).
Susipažinti su rengiamu projektu galima nuo 2012 m. vasario 8 d iki vasario 21 d. bei viešas projekto svarstymas vyks 2012m. vasario mėn.22d. 9 val. Kauno r.sav. Garliavos m. Vytauto g.62 (Garliavos m. seniūnijos patalpos).


2012-01-24
Informuojame, kad bendrąja tvarka pradedamas rengti žemės sklypo kad. Nr.: 5237/0005:163 Lelijų g. 2, Kulautovos mstl., Kulautovos sen., Kauno r. sav. detalusis planas.
Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima planavimo organizatoriui.
Planavimo organizatoriai: Leonora Liužinienė, Rasa Jurkevičienė, Arvydas Jurkevičius Tel. 860511129. Rengimo terminas (preliminarus) - 2012 m. II ketv.
Planavimo tikslas – sklypo padalijimas į 2 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.


2012-01-24
Informuojame apie parengtą žemės sklypo kad. Nr.5270/0013:444 Kauno r.sav., Raudondvario sen., Didvyrių k., detalųjį planą bendrąja tvarka.
Pareiškėjai: Aldona A. Strolienė, Danguolė Tamulaitienė, Laima Prokofjevienė.
Planavimo tikslas – pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), padalijimas į sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Detalusis planas eksponuojamas seniūnijos ir plano rengėjo patalpose 10 d. d. iki viešojo susirinkimo. Motyvuotus pasiūlymus ir pretenzijas galima teikti raštu iki viešojo svarstymo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui ar projekto rengėjui.
Viešasis aptarimas vyks 2012 02 24 d. 14 val. detaliojo plano rengėjo UAB”Planuotojai” patalpose (Vasario 16-osios g.8-6, Kaune). Projekto vadovė Laimutė Pėželienė, tel.(8-37) 209260, 8611-39827 el.paštas: planuotojai@takas.lt.


2012-01-20
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą žemės sklypo (kadastro Nr. 5250/0011:231), esančio Kauno raj. sav., Ringaudų sen., Mitkūnų k. detalųjį planą.
Planavimo organizatorius: Liuda Deltuvienė, gyv. Kovo 11-osios g. 25-26, Kaunas.
Planavimo pagrindas, tikslai ir terminai: žemės sklypas planuojamas sutinkamai su Kauno raj. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ĮS-931.
Planavimo tikslas – žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) ir padalijimas į iki 8 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymui.
Plano rengėjas: UAB “Aplinka ir ekologija”, tel. (8 612) 45717, el. paštas: s.urbelis@gmail.com, adresas: Savanorių pr. 363A-201, Kaunas. Vieša detaliojo plano sprendinių ekspozicija bus rengiama UAB „Aplinka ir ekolgija“ patalpose nuo 2012-02-06 d. 10 darbo dienų. Viešas svarstymas numatomas 2012-02-24 UAB “Aplinka ir ekolgija “ patalpose, Savanorių pr. 363A-201, Kaunas, nuo 15 val.


2012-01-20
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą žemės sklypo (kadastro Nr. 5247/0019:291), esančio Kauno raj. sav., Alšėnų sen., Girininkų II k. detalųjį planą.
Planavimo organizatorius: VŠĮ „Convivo laisvalaikio centras“ (k. 302542547), atstovaujama direktoriaus Rimanto Babrausko, adr. Savanorių pr. 271, Kaunas, tel. 8616 53128.
Planavimo pagrindas, tikslai ir terminai: žemės sklypas planuojamas sutinkamai su Kauno raj. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ĮS-1721. Planavimo tikslas – teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymui.
Plano rengėjas: UAB “Aplinka ir ekologija”, tel. (8 612) 45717, el. paštas: s.urbelis@gmail.com, adresas: Savanorių pr. 363A-201, Kaunas.
Vieša detaliojo plano sprendinių ekspozicija bus rengiama UAB „Aplinka ir ekolgija“ patalpose nuo 2012-02-06 d. 10 darbo dienų.
Viešas svarstymas numatomas 2012-02-24 UAB “Aplinka ir ekolgija “ patalpose, Savanorių pr. 363A-201, Kaunas, nuo 16 val.


2012-01-20
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti žemės sklypo Kauno r. sav., Neveronių sen., Pabiržio k., kad. Nr. 5233/0016:213 detalųjį planą, pagal 2011 11 03 Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pasirašytą detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartį Nr. S-1036. P
lanavimo tikslas – pakeisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), sklypą padalyti į iki 15 sklypų, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą bei statybos reglamentą. Planavimo organizatorė Marija Pilipavičienė. Detaliojo plano rengėjas UAB „GEORAIMONDA“, Vytauto pr. 43A, Kaunas.


2012-01-20
Informuojame, kad bendrąja tvarka yra parengtas žemės sklypo Kauno r. sav., Neveronių sen., Pabiržio k., kad. Nr. 5233/0016:213 detalusis planas, kurio tikslas pakeisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), sklypą padalyti į iki 15 sklypų, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą bei statybos reglamentą.
Rengiant detalųjį planą strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas. Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galite nuo 2012 01 24 iki 2012 02 23 Kauno rajono Neveronių seniūnijoje. Detaliojo plano sprendinių viešas aptarimas įvyks UAB „GEORAIMONDA“ patalpose, Vytauto pr. 43A, Kaune, 2012 02 23, 11 val.
Pasiūlymus raštu dėl detaliojo plano sprendinių galite siųsti detaliojo plano rengėjui nurodytu adresu arba pateikti viešo susirinkimo dieną iki viešo aptarimo pabaigos. Detaliojo plano organizatorė Marija Pilipavičienė.
Detaliojo plano rengėjas UAB „GEORAIMONDA“, Vytauto pr. 43A, Kaunas, projekto vadovo telefonas 8676 21161.


2012-01-20
Informuojame, apie supaprastinta tvarka rengiamą žemės sklypo, esančio Kauno rajono savivaldybėje Rokų kadastro vietovėje Pavytės kaime, kadastrinis Nr. 5273/0013:82, sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą.
Planavimo tikslas – atidalinti žemės sklypus pagal savininkams priklausančias dalis.
Planavimo organizatoriai – Vidas Kizas, Dalia Antanaitienė, Danguolė Mačiulaitienė, Rita Giedrienė, Laimutė Aleknienė, Laura Giedrienė, Rūta Sadauskienė, Aušra Reklaitienė, Zita Medvedienė.
Projekto rengėjas –Virgilijus Budžys, UAB „Viriga", Žaros g. 7, Rinkūnų k. Garliavos sen. Kauno r.
Susipažinti su projekto sprendiniais, sprendinių poveikio vertinimo ataskaita ir pateikti pastabas bei pasiūlymus nuo 2012 m. vasario 06 d. iki vasario 22 d. darbo dienomis nuo 9 val. iki
16 val. projekto rengėjo patalpose, adresu: Žaros g. 7, Rinkūnų k. Garliavos sen. Kauno r.
Telefonas pasiteirauti 868686423, 868754137.


2012-01-20
Informuojame, kad bendrąja tvarka pradedami rengti šie detalieji planai: 1. Žemės sklypo Kauno r. sav., Vilkijos sen., Vilkijos m., Čekiškės g. 50, detalusis planas.
Planavimo pagrindas – Kauno r. sav. administracijos direktoriaus 2011-02-04 įsakymas Nr.ĮS-176. 2. Žemės sklypo Kauno r. sav., Ežerėlio sen., Ežerėlio mstl., Kauno g. 101, detalusis planas.
Planavimo pagrindas – Kauno r. sav. administracijos direktoriaus 2011-02-04 įsakymas Nr.ĮS-177. Detaliųjų planų planavimo tikslai – Sklypo suformavimas prie turimo nekilnojamojo turto, pagrindinės žemės naudojimo paskirties, būdo, pobūdžio, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Planavimo darbų programa: Planavimo lygmuo – vietovės. P
lanavimo terminai: 2012m. I ketv. Teritorijų planavimo dokumento projekto grafinė ir tekstinė dalys: detalieji planai rengiami analogine ir skaitmenine formomis
Planavimo dokumentų rengimo etapai: parengiamasis, detaliojo plano rengimo, sprendinių pasekmių vertinimo, baigiamasis. Su parengtais detaliaisiais planais galima susipažinti nuo 2012 - 02 - 07 iki 2012 - 03 - 07 planų rengėjo patalpose, vieša sprendinių ekspozicija vyks nuo 2012 - 02 - 23 iki 2012 - 03 - 07 detaliojo plano Nr. 1 Vilkijos seniūnijos patalpose. Detaliojo plano Nr. 2. Ežerėlio seniūnijos patalpose. Viešieji susirinkimai vyks 2012 - 03 - 07 detaliojo plano Nr. 1. Vilkijos seniūnijos salėje, Kauno g. 37, Vilkija, Kauno r.– 9 val., detaliojo plano Nr. 2. Ežerėlio kultūros centre, Kauno g. 21, Ežerėlis, Kauno r. - 11 val. Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas, dėl neatlikimų motyvų kreiptis į planų rengėją. Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumentų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu. Planavimo organizatorius: AB „Lesto“ (įm. k. 302577612, atstovaujama Ryčio Borkio), Žvejų g. 14, LT-09310 Vilnius, tel. (8 37) 30 94 56, faks. (8 5) 277 7514, el. paštas info@lesto.lt.
Detaliojo plano rengėjas: UAB „Dujų sfera“, Draugystės g. 19, LT-51230 Kaunas, tel.: (8 37) 759028, faks.: (8 37) 452532, el. paštas: dujusfera@dujusfera.lt.


2012-01-18
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą žemės sklypo Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Ramučių k., Dainavos g. 32, Skl. Kad. Nr. 5233/0009:151, detalųjį planą pagal Kauno r. savivaldybės Administracijos direktoriaus pasirašytą
Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartį Nr.S-797, 2010-09-01. Detaliojo plano rengimo tikslas: sklypo padalijimas į 2 (du) sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Detaliojo plano organizatoriai: Laimis Kinčius, tel.868782605, Juozas Kneita, Romoalda Kneitienė, Gintarė Kinčienė. Rengėjas: Danguolė Akuockienė, tel.861619434., el.adresas danguole.akuockiene@gmail.com.
Susipažinti su projektu galima Karmėlavos sen. patalpose 10 d.d. iki viešo susirinkimo.
Motyvuotus pasiūlymus ir pretenzijas teikti raštu planavimo organizatoriams ir projekto rengėjui laikotarpiu nuo informacijos paskelbimo datos iki viešo susirinkimo pabaigos.
Viešas susirinkimas vyks 2012-02-20d. 17.30 val. Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Ramučių k., Dainavos g. 32.


2012-01-18
Informuojame apie rengiamą žemės sklypo esančio Pylimo g. 18A, Karmėlavos II k., Karmėlavos sen., Kauno r. sav., formavimo ir pertvarkymo projektą.
Planavimo tikslas - naujo kitos paskirties valstybinės žemės sklypo suformavimas po esamais pastatais (Nekilnojamojo turto registre įregistruotiems nuosavybės teise Genovaitės Siominos vardu) registro išrašo Nr. 20/34865.
Planavimo organizatorius – Genovaitė Siomina.
Projekto rengėjas - Giedrė Ona Kiškienė, G. O. Kiškienės įm., Lauko g.15, Karmėlava, Kauno r. sav., tel.: 8 616 87456, el. p. matavimai@info.lt.
Susipažinti su projektu, teikti pasiūlymus galima iki 2012 m. sausio 31 d. planavimo organizatoriui bei projekto rengėjui G. O. Kiškienės įmonės patalpose bei aukščiau pateiktais telefonais.
Viešas projekto svarstymas su visuomene vyks 2012 m. sausio 31 d. 11 val. projektuojamo sklypo teritorijoje.


2012-01-18
Informuoja, kad vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymu (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617) bei Visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais (Žin., 1996, Nr. 90-2099; 2007, Nr.33-1190; 2010, Nr. 78-4010), informuojame apie pradedamus rengti Kauno rajono savivaldybėje Zapyškio, Raudondvario, Vilkijos apylinkių ir Taurakiemio seniūnijose valstybinės reikšmės miškuose esančių naujai steigiamų saugomų teritorijų – valstybinių miško genetinių draustinių (paveldo objektų) ribų specialiuosius planus.
Planavimo tikslas – parengti, suderinti ir patvirtinti valstybinių miško genetinių draustinių (paveldo objektų) ribų planus.
Planavimo organizatorius – Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, A.Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. (8 5) 272 32 84, faks. (8 5) 272 25 72, el.paštas: vstt@vstt.lt
Planų rengėjas – VĮ Valstybės žemės fondo Kraštotvarkos ir teritorijų planavimo skyrius Konstitucijos 23 A korpusas, LT-08105 Vilnius, tel. (8 5) 261 88 56, faks. (8 5) 262 16 72, el.paštas: krastotvarka@vzf.lt
Darbų terminai – 2011-11-05 – 2013-05-31.
Su specialiųjų planų darbų programa galima susipažinti Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos internetiniame tinklalapyje www. vstt.lt.
Pasiūlymus dėl rengiamų teritorijų planavimo dokumentų galima teikti/siųsti paštu planavimo organizatoriui, rengėjui. Tikslesnė informacija apie planavimo procedūras, t. y. susipažinimo, eksponavimo ir viešo susirinkimo datą, visuomenės informavimo priemonėse bus paskelbta papildomai.


2012-01-18
Informuojame, kad vadovaujantis Visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais (Žin., 1996, Nr. 90-2099; 2007, Nr. 33-1190) ir Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašu (Žin., 2005, Nr.93-3472; 2011, Nr.108-5122) informuojame apie parengtus magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruožo nuo 94,00 iki 107,00 km rekonstravimo specialųjį planą ir poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskaitą. Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Kauno miesto savivaldybėje – Šilainių, Eigulių, Dainavos, Petrašiūnų, Vilijampolės seniūnijų teritorijos, Kauno rajono savivaldybėje – Domeikavos, Karmėlavos, Užliedžių seniūnijų teritorijos.
Planuojamos ūkinės veiklos strateginis pasekmių aplinkai vertinimas pagal Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašą (Žin., 2004, Nr. 130-4650) buvo atliktas rengiant Kauno miesto ir Kauno rajono teritorijų bendruosius planus.
Planavimo tikslas – parengti pirminius techninius sprendinius magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruožui nuo 94,00 iki 107,00 km rekonstruoti (ruožui nuo 95,00 iki 101,5 km rekonstruoti iš dviejų eismo juostų į tris eismo juostas viena kryptimi), įvertinus jungiamųjų kelių poreikį, keliui rekonstruoti reikalingo žemės sklypo (kelio juostos) riboms suformuoti ir rezervuoti, nustatyti visuomenės poreikiams reikalingos žemės plotą (nustatant ar pakeičiant planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą).
Planavimo organizatorius – Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos Perspektyvinio planavimo skyrius (J. Basanavičiaus g. 36/2, LT-03109 Vilnius, tel. (8 5) 232 9688, faksas (8 5) 232 9609, adresas internete: http://www.lakd.lt, el. p. aina.jonuskyte@lakd.lt).
Specialiojo plano rengėjas – UAB „Kelprojektas“ Kelių skyrius (I. Kanto g. 25, LT- 44296 Kaunas, projekto vadovas Genius Boruta, tel. (8 37) 751 009, mob. tel. (8 620) 39 821, faksas (8 37) 223 189, adresas internete: http://www.kelprojektas.lt, el. p. genius.boruta@kelprojektas.lt).
Poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) dokumentų rengėjai – UAB „Infraplanas“ (K. Donelaičio g. 55-2, LT-44245 Kaunas, projekto vadovė Aušra Švarplienė, tel. (8 37) 407 548, mob. tel. (8 616) 77 558, faksas (8 37) 407 549, adresas internete: http://www.infraplanas.lt, el. p. a.svarpliene@infraplanas.lt) ir VĮ Transporto ir kelių tyrimo institutas (I. Kanto g. 25, p.d.2082, LT–44296 Kaunas, projekto vadovas Aivaras Vilkelis, tel. (8 37) 226 638, mob. tel. (8 610) 34 001, faksas (8 37) 205 619, adresas internete: http://www.tkti.lt, el. p. a.vilkelis@tkti.lt).
PAV dokumentus nagrinės ir išvadas teiks PAV subjektai: Kauno visuomenės sveikatos centras; Kauno rajono savivaldybės administracija; Kauno miesto savivaldybės administracija; Kauno apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba; Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinis padalinys. Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje priims Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas.
Vieša specialiojo plano ir PAV sprendinių ekspozicija nuo 2012 m. vasario 6 d. iki 2012 m. kovo 6 d. vyks:
-Kauno miesto savivaldybėje, (I aukšte), Laisvės al. 96, Kaune;
-Kauno rajono savivaldybėje (II aukšte ir 226 kabinete), Savanorių pr. 371, Kaune;
-Kauno miesto savivaldybės Dainavos seniūnijoje, V. Krėvės pr. 41a, Kaune;
-Kauno miesto savivaldybės Eigulių seniūnijoje, P. Plechavičiaus g. 9a, Kaune;
-Kauno miesto savivaldybės Šilainių seniūnijoje, Baltų pr. 53, Kaune;
–Kauno miesto savivaldybės Petrašiūnų seniūnijoje, R. Kalantos g. 57, Kaune;
–Kauno miesto savivaldybės Vilijampolės seniūnijoje , Lampėdžių g. 10, Kaune;
–Kauno rajono savivaldybės Domeikavos seniūnijoje, Saulės g. 1, Domeikavoje;
–Kauno rajono savivaldybės Karmėlavos seniūnijoje, Vilniaus g. 65a, Karmėlavoje;
–Kauno rajono savivaldybės Užliedžių seniūnijoje, Ledos g. 2, Užliedžiuose.
Viešas susirinkimas vyks 2012 m. kovo 7 d. 14 val. VĮ Transporto ir kelių tyrimo instituto salėje, esančioje I. Kanto g. 25, Kaune.
Taip pat susipažinti su parengto specialiojo plano sprendiniais nuo 2012 m vasario 6 d. iki 2012 m. kovo 6 d. galima pas specialiojo plano rengėją UAB „Kelprojektas“ (I. Kanto 25, Kaune, 401 kabinete) ir pas planavimo organizatorių Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos (Perspektyvinio planavimo skyriuje, Basanavičiaus g. 36/2, Vilniuje, 206 kabinete).
Pasiūlymus dėl parengto specialiojo plano sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu planavimo organizatoriui ir plano rengėjui anksčiau nurodytais adresais.
Apskųsti parengto specialiojo plano sprendinius ir viešo svarstymo procedūras galima Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui (L. Sapiegos g. 12/ K. Donelaičio g. 93, LT- 44251 Kaunas).
Susipažinti su parengta PAV ataskaita galima nuo 2012 m. vasario 22 d. iki kovo 6 d. pas PAV dokumentų rengėjus UAB „Infraplanas“ (K. Donelaičio g. 55-2, Kaune) ir VĮ Transporto ir kelių tyrimo institute (I. Kanto g. 25, Kaunas) bei adresais internete: http://www.infraplanas.lt, http://www.tkti.lt.
Pasiūlymus dėl PAV ataskaitos galima teikti nuo 2012 m. vasario 22 d. iki kovo 22 d. raštu arba el. paštu PAV dokumentų rengėjams ir planavimo organizatoriui aukščiau nurodytais adresais, o pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos PAV subjektams.


2012-01-18
Informuojame apie bendrąja tvarka rengiamą Kauno r. sav., Alšėnų sen., Jonučių k., (kadastrinis Nr.5247/0009:522) žemės sklypo detalųjį planą.
Planavimo organizatoriai: Jūratė Kugienė ir Jonas Kugis, gyv. Pagirių k., Garliavos apyl.sen., Kauno r.
Planavimo tikslas: sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/ vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) ir padalinimas į iki 12 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Detaliojo plano rengimo terminas 2012m. I-II ketv. Teritorijoje numatoma statyti vienbučius ir dvibučius gyvenamuosius namus. Planas rengiamas sutinkamai su Kauno r.sav. administracijos direktoriaus įsakymu Nr.ĮS-1582.
Plano rengėjas: UAB "Aplinka ir ekologija", adresas: Savanorių pr. 363A-201, Kaunas tel.:8-615 56244, el.p.: s.urbelis@gmail.com)
Pasiūlymus ir pageidavimus teikti detaliojo plano organizatoriams arba rengėjui aukščiau nurodytais adresais.
Vieša ekspozicija rengiama nuo 2012-02-01d. Kauno r. Alšėnų sen. patalpose 10 darbo dienų.
Viešas svarstymas rengiamas 2012-02-15d. nuo 8.00 val. Alšėnų seniūnijos patalpose. Dalyvavimas neprivalomas.


2012-01-18
Informuojame apie bendrąja tvarka rengiamą Kauno r. sav., Domeikavos sen., Šakių k., (kadastrinis Nr.5217/0014:491) žemės sklypo detalųjį planą.
Planavimo organizatoriai: Stasys Kisielius, Martynas Kisielius, Neringa Kisielienė, gyv. Tolivardžių g. 42, Kaunas. Saulius Raudys ir Edita Raudienė, gyv. Aušros g. 16, Noreikiškės, Kauno r.
Planavimo tikslas: sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/ vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) ir padalinimas į iki 25 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Detaliojo plano rengimo terminas 2012m. I-II ketv. Teritorijoje numatoma statyti vienbučius ir dvibučius gyvenamuosius namus. Planas rengiamas sutinkamai su Kauno r.sav. administracijos direktoriaus įsakymu Nr.ĮS-1681.
Plano rengėjas: UAB "Aplinka ir ekologija", adresas: Savanorių pr. 363A-201, Kaunas tel.:8-615 56244, el.p.: s.urbelis@gmail.com)
Pasiūlymus ir pageidavimus teikti detaliojo plano organizatoriams arba rengėjui aukščiau nurodytais adresais.
Vieša ekspozicija rengiama nuo 2012-02-01d. Kauno r. Domeikavos sen. patalpose 10 darbo dienų.
Viešas svarstymas rengiamas 2012-02-14d. nuo 16.00 val. Domeikavos seniūnijos patalpose. Dalyvavimas neprivalomas.


2012-01-18
Informuojame apie rengiamą žemės sklypo esančio Pylimo g. 18A, Karmėlavos II k., Karmėlavos sen., Kauno r. sav., formavimo ir pertvarkymo projektą.
Planavimo tikslas - naujo kitos paskirties valstybinės žemės sklypo suformavimas po esamais pastatais (Nekilnojamojo turto registre įregistruotiems nuosavybės teise Genovaitės Siominos vardu) registro išrašo Nr. 20/34865.
Planavimo organizatorius – Genovaitė Siomina.
Projekto rengėjas - Giedrė Ona Kiškienė, G. O. Kiškienės įm., Lauko g.15, Karmėlava, Kauno r. sav., tel.: 8 616 87456, el. p. matavimai@info.lt.
Susipažinti su projektu, teikti pasiūlymus galima iki 2012 m. sausio 31 d. planavimo organizatoriui bei projekto rengėjui G. O. Kiškienės įmonės patalpose bei aukščiau pateiktais telefonais.
Viešas projekto svarstymas su visuomene vyks 2012 m. sausio 31 d. 11 val. projektuojamo sklypo teritorijoje.


2012-01-13
Informuojame, kad parengtas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas Kauno r. sav., Zapyškio sen., Altoniškių k., žemės sklypo kadastrinis Nr. 5201/0009:240, kurio plotas 2,0176 ha.
Planavimo tikslas: nekilnojamojo turto registre įregistruoto nuosavybės teise turimo žemės sklypo padalijimas, suformuojant du sklypus.
Planavimo organizatorius: Raimondas Andrijūnas.
Projekto rengėjas: UAB „Žemės matavimai“, Aukštaičių g. 9, Kaunas. Tel.867577777 arba 867799994.
Susipažinti su parengtu projektu, dokumentacija bei teikti pasiūlymus, ar pastabas galima darbo dienomis nuo 9-13 val., 14-18 val. iki 2012-01-27 dienos. Parengto žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto viešo svarstymo su visuomene susirinkimas vyks 2012-01-27 10val. UAB „Žemės matavimai“ patalpose.


2012-01-13
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti sklypo Kauno r. sav. Raudondvario sen. Raudondvario k. Didvyrių g. 10, sklypo kad. Nr. 5270/0008:837 detalųjį planą.
Planavimo tikslas – Sklypo padalijimas į 2 (du) sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Planavimo organizatorius – Gitana Čižinauskienė, Mosėdžio g. 7-44, Kauno m., tel. 8 687 72229. Plano rengimo terminas – 2012-12. Besiribojančių sklypų kadastro Nr. 5270/0008:836, 5270/0008:844, 5270/0008:926. 5270/0008:927.
Pasiūlymus teikti plano rengėjui N. Radišauskui, UAB“ Gebrolita“, Perkūno al.14-7, Kaunas, tel. 8 631 87615, nerijusarch@gmail.com. Apie viešą svarstymą informuosime papildomai.


2012-01-13
Informuojame apie pradedamą bendrąja tvarka rengti detalųjį planą:
Žemės sklypų Kauno raj.sav., Užliedžių sen., Užliedžių k., kad. Nr.5283/0004:503, 5283/0004:648, 5283/0004:651 ir 5283/0004:652.
Planas rengiamas sutinkamai su Kauno raj. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.ĮS-243 (2011-02-18d.). Planavimo tikslas - sklypų Nr. 503 ir 648 pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), sujungimas su kitos (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) paskirties sklypais Nr. 651 ir 652, padalijimas į penkis sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Teritorijoje numatoma statyti vienbučius ir dvibučius gyvenamuosius statinius.
Plano rengimo terminas 2011m. IV ketv.-2012m. II ketv.
Planų rengėja: UAB "MTARCH", adresas V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, tel.: 8675 31588 el.p. aurelijai.grikstaitei@gmail.com.
Planavimo organizatoriai: Laima Urbelytė, Gitis Urbelis, Genoefa Urbelienė, Ledos g. 48, Užliedžių k., Kauno raj., tel.:8682 33720.
Pasiūlymus ir pageidavimus teikti, susipažinti su planavimo dokumentais detaliojo plano organizatorei arba rengėjams aukščiau nurodytais adresais galima visą planavimo laikotarpį iki viešo svarstymo ir jo metu.
Numatoma sprendinių vieša ekspozicija nuo 2012-01-31d. 10 darbo dienų. Numatomas viešas sprendinių aptarimas 2012-02-14d. nuo 16val. Užliedžių seniūnijoje.


2012-01-13
Informuojame, kad pradėtas rengti žemės sklypo planas,prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, Kauno r. sav. Garliavos m. S. Lozoraičio g. 16 A.
Planavimo tikslas-suformuoti naudojamą valstybinės žemės sklypą esamiems statiniams eksploatuoti (statinių registro įrašo Nr. 20/11042 )
Planavimo organizatorius - UAB Komunalinių paslaugų centras.
Projekto rengėjas - UAB ,,Netkada"
Susipažinti su rengiamu projektu galima nuo 2012 m. sausio 17 d iki sausio 30 d. UAB Komunalinių paslaugų centre, adresu Garliava, Vytauto g. 71, darbo dienomis 9:00 - 17:00, tel.8699 88114 .


2012-01-13
Informuojame, kad pradėtas rengti žemės sklypo planas ,priyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui ,Kauno r. sav. Ąžuolų g. 2E (statinių registro įrašo Nr.20/8262)
Planavimo tikslas - suformuoti naudojamą valstybinės žemės sklypą esamiems statiniams eksloatuoti .
Planavimo organizatorius - UAB Komunalinių paslaugų centras.
Projekto rengėjas - UAB ,,Netkada "
Susipažinti su rengiamu projektu galima nuo 2012 m. sausio 23 d iki 2012 m vasario 6 d. UAB Komunalinių paslaugų centre, adresu Garliava ,Vytauto g. 71, darbo dienomis 9:00 - 17:00, tel. 8699 88114.


2012-01-13
Informuojame, kad pradėtas rengti žemės sklypo planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, Kauno r. sav. Garliavos m. Vytauto g. 71
Planavimo tikslas- suformuoti naudojamą valstybinės žemės sklypą esamiems statiniams eksploatuoti ( statinių registro įrašo Nr20/11739
Planavimo organizatorius - UAB Komunalinių paslaugų centras.
Projekto rengėjas - UAB ,, Netkada "
Susipažinti su rengiamu projektu galima nuo 2012 m. sausio 23 d. iki 2012 m vasario 6 d. UAB Komunalinių paslaugų centre, adresu Garliava, Vytauto g. 71 darbo dienomis 9:00 - 17:00, tel. 8699 88114.


2012-01-13
Informuojame, kad bendrąja tvarka parengtas žemės sklypo (kadastro Nr.5227/0003:472 ), esančio Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Pagirių k. detalusis planas.
Planavimo tikslas – sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (komercinės paskirties objektų teritorijos/pramonės ir sandėliavmo objektų teritorijos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Planavimo organizatorius – UAB „Chemtagra“. Informuojame gretimų sklypų savininkus, kurių sklypų kadastriniai Nr.: 5227/0003:464, 5227/0003:579, 5227/0003:473.
Projektas bus eksponuojamas Garliavos apyl. seniūnijos ir UAB „Architektų pastogė“ patalpose 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo. Viešas susirinkimas projektui aptarti vyks 2012-02-14 16 val. UAB „Architektų pastogė“ patalpose, Perkaso takas 3, Kaunas. Pasiūlymus teikti raštu iki viešo susirinkimo dienos projekto rengėjui R. Bizuliui, tel. 861105026, el. paštas bizrok@gmail.com.


2012-01-13
Informuojame, kad parengtas Kauno r. sav., Domeikavos sen., Domeikavos k., Rytmečio g. 8, sklypo kadastrinis Nr.5217/0012:136, detalusis planas.
Planavimo tikslas – sklypo padalijimas į 2 sklypus, teritorijos tvarkymo, naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Planavimo organizatorė – Genovaitė Kazėnienė, tel. (8*616) 23409.
Plano rengėja - UAB „Planuotojai”, Vasario 16-osios g. 8-6, Kaune, el.p. info@planuotojai.lt, tel.(37) 209260.
Projekto vieša ekspozicija vyks nuo 2012-01-31 iki 2012-02-14 Domeikavos seniūnijoje.
Viešo svarstymo susirinkimas vyks 2012-02-14, 14.00 val., UAB „Planuotojai” patalpose, Vasario 16-osios g. 8-6, Kaune.
Pasiūlymus ir motyvuotas pretenzijas teikti raštu ne vėliau iki susirinkimo pabaigos.


2012-01-12
Informuojame apie rengiamą sklypo, esančio Kauno raj. Karmėlavos II k. Vilniaus g.9, žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą. Planavimo tikslas – naujo, kitos paskirties valstybinės žemės sklypo suformavimas po esamais pastatais.
Planavimo organizatorius – Kauno raj. savivaldybė; K.Medeškienė; S.Užemeckienė; A.Užemeckis; A.Ginevičienė; N.Zakarevičienė; R.Sarančevas.
Rengėjas – UAB GEOMA LT , tel. 8-37-208097. Susipažinti su projektu galima UAB GEOMA LT patalpose Kaunas, K.Donelaičio g.45-7, d.d.9-12; 13-17 val.iki 2012-01-24. Pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjui.


2012-01-12
Informuojame,kad vadovaujantis Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų 6-tu punktu, atliekama papildoma viešumą užtikrinanti parengto specialiojo plano procedūra.
Planavimo tikslas- vėjo jėgainių išdėstymas Kauno rajono savivaldybės Babtų seniūnijos (tarp jų žemės sklypas kad. Nr 5257/0003:7).
Planavimo organizatorius – UAB “Devynduoniai”, įmonės kodas-133536914, buveinės adresas Baltijos g. 16-42, Kaunas.
Vadovaujantis Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų 7 punktu, pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento ir strateginių pasekmių vertinimo (SPAV) ataskaitos visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui raštu iki 2012 m. vasario 09 d. imtinai adresu UAB “Devynduoniai”, įmonės kodas-133536914, adresas Laugali7 g. 9, Gargždai. Telefonas pasiteiravimui 8-698-26379.
Su specialiojo plano sprendiniais ir strateginių pasekmių vertinimo (SPAV) ataskaita galima susipažinti nuo 2012 m. sausio 27 d. iki 2012 m. vasario 09 d. imtinai Babtų seniūnijos patalpose adresu Nevėžio g. 3, Babtai, Kauno r. sav.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui.
Detaliojo plano rengėjas- UAB “Idmava ir partneriai”, Laugalių g. 9, Gargždai. Kontaktinis asmuo- Zita Jurkuvienė, tel.8-686-38222, el. paštas: projektai@idmava.lt.


2012-01-12
Informuojame apie žemės sklypo, kad.Nr.: 5260/0001:686, esančio Teleičių k., Garliavos apyl. sen., Kauno r. sav., detaliojo plano projekto svarstymo su visuomene baigiamąjį etapą.
Planavimo tikslas – sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/ vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Planavimo organizatoriai – Mindaugas Kastytis Žilinskas ir Vilma Žilinskienė, įgaliotas asmuo – Kauno SĮ „Kauno planas“ architektė – Inga Tarnauskienė, Kęstučio g. 66A, Kaunas, tel.Nr.: (8 37) 22 01 46.
Plano rengėjas – Kauno SĮ „Kauno planas“, Kęstučio g. 66A, Kaunas, tel.Nr.: (8 37) 22 01 46, projekto vadovė – Inga Tarnauskienė.
Projekto rengimo terminas - 2011 m. IV ketv. - 2012 m. III ketv. Viešas svarstymas vyksta bendrąja tvarka. Vieša projekto ekspozicija nuo 2012-01-26 iki 2012-02-08 vyks Garliavos apylinkės seniūnijos patalpose Vytauto g. 62, Garliavoje, Kauno r. sav. ir detaliojo plano rengėjo patalpose Kęstučio g. 66A, Kaune. Viešo svarstymo susirinkimas vyks 2012-02-09, 10.00 detaliojo plano rengėjo patalpose.
Pasiūlymus ir pastabas dėl parengto projekto sprendinių raštu galima teikti iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo organizatorei arba planavimo organizatorės vardu plano rengėjui. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2012-01-12
Informuojame,kad bendrąja tvarka parengtas detalusis planas žemės sklypo (kad.Nr.5270 /0008:909) Kauno r.sav., Raudondvario sen., Raudondvario k.
Planavimo organizatorius G.Lukštienė.
Plano rengėjas: UAB „Planuotojai“. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2012-01-16 iki 2012-02-10.
Planavimo tikslas – pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/ vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2012-01-16 iki 2012-02-10.
Vieša ekspozicija nuo 2012-01-30 iki 2012-02-10 Raudondvario seniūnijos (Instituto g. 1A, Raudondvaris) bei plano rengėjo patalpose.
Viešo svarstymo susirinkimas, įvyks 2012-02-10, 10val. plano rengėjo UAB „Planuotojai“ patalpose Vasario 16-osios 8-6, Kaune.
Pasiūlymus ir pretenzijas teikti raštu iki viešo svarstymo susirinkimo pabaigos, planavimo organizatoriui (tel. 383672) arba plano rengėjui (projekto vadovas Martynas Ganusauskas), Vasario 16-osios 8-6. Informacija tel. 209260, el.paštas: info@planuotojai.lt.


2012-01-10
Informuojame, kad yra parengtas žemės sklypo (kadasrrinis Nr.5250/0011:87), esančio Mitkūnų k., Ringaudų sen., Kauno r. sav., formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas – nekilnojamojo turto registre įregistruoto bendrosios dalionės nuosavubės teise turimo žemės sklypo dalių atidalijimas.
Planavimo organizatoriai - Vaidotas Poderis, Rimantas Poderis
Projekto rengėjas – VĮ ,,Valstybinis miškotvarkos institutas".
Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2012 m. sausio 12 d. iki 2012 m. sausio 23 d. adresu: Pramonės pr. 11a, 207 kab. Kaunas, VĮ Valstybinis miškotvarkos instituto, geodezijos skyrius, darbo dienomis 9:00-17:00 val., tel.: 490297.


2012-01-10
Informuojame apie pradedamą rengti žemės sklypo kad.Nr.: 5260/0001:686, esančio Teleičių k., Garliavos apyl. sen., Kauno r. sav., detalujį planą.
Planavimo tikslas – sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/ vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Planavimo organizatoriai – Mindaugas Kastytis Žilinskas ir Vilma Žilinskienė, įgaliotas asmuo – Kauno SĮ „Kauno planas“ architektė – Inga Tarnauskienė, Kęstučio g. 66A, Kaunas, tel.Nr.: (8 37) 22 01 46.
Apie teritorijų planavimo dokumento projekto viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką informuosime papildomai.


2012-01-10
Informuojame apie rengiamą sklypo, esančio Kauno raj. Karmėlavos II k. Vilniaus g.9, žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą.
Planavimo tikslas – naujo, kitos paskirties valstybinės žemės sklypo suformavimas po esamais pastatais.
Planavimo organizatorius – Kauno raj. savivaldybė; K.Medeškienė; S.Užemeckienė; A.Užemeckis; A.Ginevičienė; N.Zakarevičienė; R.Sarančevas.
Rengėjas – UAB GEOMA LT , tel. 8-37-208097. Susipažinti su projektu galima UAB GEOMA LT patalpose Kaunas, K.Donelaičio g.45-7, d.d.9-12; 13-17 val.. Pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjui.


2012-01-09
Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004m. Rugpjūčio 11d. Įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas žemės sklypo kadastro Nr. 5247/0018:171, Čebeliškės k., Alšėnų sen., Kauno r., Alšėnų k.v., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti.
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka. Planavimo tikslas - ūkininko sodybos vietos parinkimas.
Planavimo organizatorius: Virginija Steponavičienė, gyvenanti P. Lukšos g. 37-44, Kauno m.
Projekto rengėjas: UAB ”GeoADA”.
Susipažinti su projekto sprendiniais bei pateikti pasiūlymus dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto sprendinių galima nuo 2012 m. sausio 09 d. iki 2012 m. sausio 23 d. planavimo organizatoriui Virginijai Steponavičienei, arba projekto rengėjai UAB ”GeoADA”, adresu: Griežlės g. 13-5, Užliedžių k. LT-54303 Kauno r. Tel. 8601 26132, el. p. geoadainfo@gmail.com.


2012-01-09
Informuojame apie bendrąja tvarka rengiamą sklypo kad. Nr. 5247/0012:262 Kauno r. sav., Alšėnų sen., Mastaičių k., naudojimo būdo ir pobūdžio keitimo iš gyvenamųjų teritorijų į komercinės paskirties objektų teritorijas/ prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamentų nustatymo detalųjį planą. Viešas susirinkimas įvyks 2011 m. vasario 7 d. 9 val. Nepriklausomybės a. 7-5, Kaune.
Vieša projekto ekspozicija- 10 darbo dienų iki susirinkimo, Alšėnų seniūnijos skelbimų lentoje Mokslo g. 2, Mastaičiuose.
Organizatorius: L. E. Zdanavičius, Seniavos pl. 60A, tel. (8 612) 19953. Rengėjas- J. Šarakauskas (PV S. J. Katilius), tel. (8 684) 84894, Nepriklausomybės a. 7-5, Kaunas, el. paštas: jonas.sarakauskas@gmail.com.
Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas dėl rengiamų dokumentų teikti raštu organizatoriui arba rengėjui iki viešo susirinkimo pabaigos.


2012-01-09
Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004m. Rugpjūčio 11d. Įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas žemės sklypo kadastro Nr. 5247/0018:171, Čebeliškės k., Alšėnų sen., Kauno r., Alšėnų k.v., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti.
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas - ūkininko sodybos vietos parinkimas.
Planavimo organizatorius: Virginija Steponavičienė, gyvenanti P. Lukšos g. 37-44, Kauno m.
Projekto rengėjas: UAB ”GeoADA”.
Susipažinti su projekto sprendiniais bei pateikti pasiūlymus dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto sprendinių galima nuo 2012 m. sausio 09 d. iki 2012 m. sausio 23 d. planavimo organizatoriui Virginijai Steponavičienei, arba projekto rengėjai UAB ”GeoADA”, adresu: Griežlės g. 13-5, Užliedžių k. LT-54303 Kauno r. Tel. 8601 26132, el. p. geoadainfo@gmail.com.


2012-01-05
Informuojame apie rengiamą žemės sklypo, kadastrinis Nr.5263/0004:128 Kaniūkų k., Babtų sen., Kauno r.sav., formavimo ir pertvarkymo projektą.
Planavimo tikslas – nekilnojamojo turto registre įregistruoto nuosavybės teise turimo žemės sklypp padalijimas į du žemės sklypus, nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties.
Planavimo organizatorius –Juozas Staliūnas.
Projekto rengėjas: Jolitos Zigmantienės įmonė . Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2012 m. sausio mėn. 9 d. iki . vasario mėn. 03 d. bei viešas projekto svarstymas vyks 2012-02-03 d.9 val. įmonės patalpose , adresu : Naujakurių g.3 , Raudondvario k. Kauno r.sav.( tel. 8 611 16858, el p. jolitaraud@gmail.com).


2012-01-05
Informuojame,kad rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 5283/0006:675) esančio Giraitės k., Užliedžių sen., Kauno r. sav. detalusis planas.
Planavimo tikslas – esamo sklypo padalijimas į 12 sklypų, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas į kitą (11 sklypų gyvenamosios teritorijos / vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, 1 sklypas inžinerinės infrastruktūros teritorijos / susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka.
Projekto rengimo terminas – 2012 m. I–II ketvirčiai.
Pasikonsultuoti dėl rengiamų detaliojo plano sprendinių galima nuo 2012 m. sausio 6 d. iki vasario 2 d. Laisvės al. 45, Kaune.
Viešas susirinkimas vyks 2012 m. vasario 2 d. 12 val. rengėjos patalpose (Laisvės al. 45, Kaune). Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Užliedžių seniūnijos patalpose (Ledos g. 2, Užliedžių k., Kauno r.) ir Laisvės al. 45, Kaune.
Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.
Detaliojo plano organizatoriai: Sonata Urbštienė ir Remigijus Urbšta, tel. (8 650) 49988.
Detaliojo plano rengėja: UAB „GBK archstudija“, arch. G. Balčiūnaitė-Kareniauskienė, tel. (8 612) 67353, e-paštas gbkarchstudija@gmail.com
Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas dėl rengiamo dokumento teikti raštu organizatoriui arba rengėjui iki viešo susirinkimo pabaigos.
Dalyvavimas viešąjame susirinkime neprivalomas.


2012-01-05
Informuojame apie pradedamą bendrąja tvarka rengti detalųjį planą:
Žemės sklypo Kauno raj.sav., Babtų sen., Vareikonių k., kad. Nr.5263/0006:139.
Planas rengiamas sutinkamai su Kauno raj. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.ĮS-1279 (2011-08-30d.).
Planavimo tikslas- žemės sklypo naudojimo būdo/pobūdžio keitimas į gyvenamąsias teritorijas/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų statybos ir komercinės paskirties objektų teritorijas/prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Teritorijoje numatoma statyti vienbučius ir dvibučius gyvenamuosius statinius bei prekybos, paslaugų ir pramogų statinius.
Plano rengimo terminas 2011m. IV ketv.-2012m. II ketv.
Planų rengėja: UAB "MTARCH", adresas V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, tel.: 8687 14585 el.p. jurgita.kalvinskaite@gmail.com.
Planavimo organizatorė: UAB „Saulės pilys“, Tremtinių g. 2B, Teleičių k., Kauno raj., tel.:8682 17860.
Pasiūlymus ir pageidavimus teikti, susipažinti su planavimo dokumentais detaliojo plano organizatorei arba rengėjai aukščiau nurodytais adresais galima visą planavimo laikotarpį iki viešo svarstymo ir jo metu.
Numatoma sprendinių vieša ekspozicija nuo 2012-01-23d. 10 darbo dienų. Numatomas viešas sprendinių aptarimas 2012-02-06d. nuo 16val. Babtų seniūnijoje.


2012-01-05
Informuojame, kad VĮ Valstybės Žemės fondas, Kauno Geodezijos ir Kartografijos skyrius rengia sklypo (kadastro Nr.5240/0006:38 plotas 2.91 ha), esančio Didžiųjų Lapių kaime, Lapių seniūnijoje, Kauno rajone, Kauno apskrityje kadastrinius matavimus.
Sklypo aplinkinėje riboje yra žemės sklypas (kurio kadastrinis Nr. 5240/0006:41) ir priklauso Stasiui Kmitui, Vandai Krunglevičienei, Česlovui Rimdeikai, Mečyslovui Rimdeikai, Liudvikui Rimdeikai ir Jadvygai Petrauskienei. Iš jų Vandos Krunglevičienės gyvenamoji vieta nenustatyta, Česlovas Rimdeika miręs, paveldėtojai neaiškūs. Taip pat sklypo, kurio kad. Nr.5240/0006:45 savininkė išvykusi, kurios gyvenamoji vieta nenustatyta. Todėl prašome atsiliepti gretimų sklypų savininkus, arba paveldėtojus, kad būtų galima suderinti sklypų ribas. Matavimai skelbiami rajono spaudoje, internete ir seniūnijoje.
Dėl sklypo kadastrinių matavimų pretenzijas ir pasiūlymus gali pareikšti minėtų sklypų savininkai, taip pat mirusiųjų savininkų sklypų paveldėtojai. Kadastrinių matavimų organizatoriui Veronikai Benevičienei tel. 8-648-16987, arba matininkui Juozui Kazlauskui L.Sapiegos g.12-209 Kaune. Tel.Nr.8- 682- 34442.
Nuo išspausdinimo dienos pretenzijas ir pasiūlymus galima pareikšti per 10 darbo dienų.


2012-01-02
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą 0,1603ha žemės sklypo (kad.nr.5217/0012:86), esančio Beržų g.1, Domeikavos k., Domeikavos sen., Kauno r., detalųjį planą. Žemės naudojimo būdas – gyvenamoji teritorija, naudojimo pobūdis - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos.
Planavimo tikslas: žemės sklypo padalinimas į 2 (du) sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Planavimo organizatoriai – J.Sušinskas, B. Sušinskienė.
Detalaus plano rengėjas – UAB „Architektų pastogė“, Perkaso takas 3, Kaunas, arch. A.Mačytė, tel. 8 37 313 051.
Vieša ekspozicija vyks 2012 01 09 - 2012 01 23 Domeikavos seniūnijos (Saulės g.1, Domeikava) ir UAB „Architektų pastogė“ patalpose (Perkaso takas 3, Kaunas).
Viešas susirinkimas vyks 2012 01 23 9.00 UAB „Architektų pastogė“ patalpose.
Motyvuotus pasiūlymus ar pageidavimus prašome teikti iki 2012 01 23.


2012-01-02
INFORMUOJAME, KAD YRA PRADEDAMAS RENGTI „KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO I-ASIS PAKEITIMAS“ (teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas – Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimai: 2010 m. rugpjūčio 26 d. Nr. TS-286 „Dėl Kauno rajono savivaldybės bendrojo plano 1-ojo keitimo bei jo tikslų nustatymo“ ir 2011 m. kovo 3 d. Nr.TS-106 „Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-ojo keitimo darbų programos patvirtinimo“).
PLANAVIMO ORGANIZATORIUS: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, LT–49500 Kaunas, info@krs.lt, tel. (8–37) 305571, faks. (8–37) 305501, www.krs.lt. Informaciją teikia: Urbanistikos skyriaus vedėjo pavaduotojas Marius Torrau, tel. (8-37) 313 782, 8-686 48208 , el. paštas marius.torrau@krs.lt
PLANO RENGĖJAS: UAB „Statybos strategija”, Smolensko g. 10, LT-03201 Vilnius, tel. (8–5) 2788433, faks. (8–5) 2788789, info@s-strategija.lt, www.s-strategija.lt. Projekto vadovė: dr. Kristina Gaučė.
PLANUOJAMA TERITORIJA: Kauno rajono savivaldybės teritorija
PLANAVIMO TIKSLAI: patikslinti žemės naudojimą pagal pagrindinę žemės naudojimo paskirtį (sužymėti visus patvirtintus specialiuosius ir detaliuosius planus); patikslinti prioritetinės ir neprioritetinės plėtros teritorijas prie gyvenviečių; patikslinti rekreacines ir bendrojo naudojimo teritorijas;patikslinti komercinės paskirties objektų bei pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijas; patikslinti ir sužymėti naudingųjų iškasenų teritorijas; numatyti galimybes ir teritorijas alternatyviai energetikai plėtoti (vėjo jėgainių, saulės baterijų ir t. t.); papildomai įvertinti gamtinį karkasą, pagal rajono plėtros gaires.
PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMA: viešinama Kauno rajono savivaldybės tinklalapyje www.krs.lt skiltyje „Teritorijų planavimas“.
Numatomi rengimo etapai: parengiamasis, rengimo, sprendinių pasekmių vertinimo ir baigiamasis.
Darbų atlikimo terminai: Planavimo pradžia – 2011 m. gruodis, pabaiga – 2013 m. gegužė.
Plano sudėtis: tekstinė ir grafinė dalis. Bendrojo plano pakeitimo strateginis pasekmių aplinkai vertinimas bus atliekamas vadovaujantis LR Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 patvirtinto „Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo“ nustatyta tvarka.
PASIŪLYMŲ TEIKIMAS: Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu.