Urbanistikos skyrius

2010 m. II pusmečio teritorijų planavimo dokumentų skelbimai

2010-12-30
Informuojame: apie bedrąja tvarka parengtą žemės sklypo Kauno r. sav., Domeikavos sen., Domeikavos k., Skl.(Kad. Nr. 5217/0014:717)  detalųjį planą.

Planavimo tikslas:  sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Planavimo organizatoriai:  Inesa Kutniauskienė ir Vygintas Vaclovas Kutniauskas.

Rengėjas: M.Padelskas, tel. 8-648-00003.

Vieša ekspozicija vyks 2010 12 31 – 2011 01 28 Domeikavos seniūnyjoje (Saulės g. 1, Domeikavos k., Domeikavos sen., Kauno r.).

Viešas susirinkimas vyks 2011 01 28 10 val. Domeikavos seniūnyjos salėje. Motyvuotus pasiūlymus ar pageidavimus prašome teikti iki 2011 01 28 tel. 8-648-00003


2010-12-28
Informuojame apie bendrąja tvarka rengiamą sklypų kad. Nr. 5250/0006:546 ir 5250/0006:49, Ringaudų k., Ringaudų sen., Kauno rajone, detalųjį planą.

Planavimo tikslas – sklypų sujungimas, paskirties keitimas, naudojimo būdo, pobūdžio, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas (logistikos sandėlių, komercinės paskirties objektų statybos).

Organizatorius – AB „BSA Construcion“.

Rengėjas - architektė V.Zagorskienė, tel (8-687) 32455, el.p. v.zagorskiene@gmail.com.

Pastabas ir pasiūlymus teikti organizatoriui atstovui  tel.(8-610) 00013 iki viešo svarstymo pabaigos.

Parengto projekto viešas svarstymas įvyks  2011-02-03  14 val. UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ posėdžių salėje  Jonavos g.16A, Kaunas.

Detalusis planas eksponuojamas Ringaudų seniūnijoje 10 darbo dienų iki susirinkimo.


2010-12-28
Informuojame, kad pakartotinas viešo svartymo su visuomene susirinkimas dėl  parengto žemės sklypo, Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Ilagkiemio k. (kad. Nr. 5260/0011:477), detaliojo plano įvyks 2011-01-27 11 val. Ilgakiemio Kultūros centre (Ilgakiemio k., Garliavos apyl. sen., Kauno r.).

Planavimo tikslas: Sklypo naudojimo būdo ir pobūdžio keitimas į (pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos/pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos), nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Su projekto sprendiniais susipažinti galima 10 darbo dienų iki susirinkimo  Garliavos apyl sen. patalpose. Sklypo SAZ sutampa su sklypo ribomis.  Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti iki susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui arba projekto rengėjui.

Planavimo organizatorius – UAB ,,Saldoga“, Jiesios g. 6, Ilgakiemio k., Garliavos apyl., Kauno r. sav. Tel. 8 698 79586, el.p.: vytas@saldoga.lt Plano rengėjas: UAB ,,AMMP“, Laisvės al. 101A, Kaunas., Tel. 868243871, el.p.: ammp.info@gmail.com Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.


2010-12-28
Bendrąja tvarka parengtas: (Sklypų kad. Nr. 5283/0006:179 5283/0006:187 5283/0006:282, esančių Kauno raj. sav. Užliedžių sen., Giraitės k.) detalusis planas, su kuriuo galima susipažinti rengėjo adresu, nurodytu žemiau.

Planavimo tikslas – sklypų sujungimas, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių statybos) ir padalijimas į iki 27 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Planavimo organizatoriai – Lina Kaluinienė ir Artūras Kaluina

Vieša ekspozicija vyks nuo 2011-01-11 iki 2011-01-25 viešo susirinkimo, kurio pradžia 11 val., rengėjo UAB „ARESA“ patalpose, Perkūno al. 4, Kaune, tel. 8 37 204793, el. p. aresakaunas@gmail.com. Raštiški pasiūlymai priimami iki viešo susirinkimo pabaigos.


2010-12-22
Informuojame, apie žemės sklypo 0,2180ha Seniavos k., Garliavos apyl., Kauno r. sav. (kadastro Nr. 5260/0001:1081) bendrąja tvarka parengto detaliojo plano pristatymo, viešo svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas.

Planavimo tikslas: sklypo pagrindinės  žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) ir padalijimas, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Su sprendiniais galima susipažinti nuo 2011-01-17 iki 2011-02-21d., teikti pasiūlymus detaliojo plano rengėjui Zenonui Šalnai, Veiverių g. 134-317, Kaune, tel. 869838625, el. paštas laikosprendimai@gmail.com.

Parengto detaliojo plano vieša ekspozicija vyks nuo 2011-02-01 iki 2011-02-21d., viešas svarstymas 2011-02-21d. 10 val., Garliavos apyl. seniūnijoje, Vytauto g. 62, Garliava. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto plano sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui.

Planuojamų teritorijų ir gretimų žemės sklypų ar kito nekilnojamo turto savininkai, jeigu jų  gyvenamoji vieta neatitinka šio turto registravimo dokumentuose, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip ir teikiami planavimo pasiūlymai. Planavimo organizatorė Romena Norkutė, gyv. V. Krėvės pr. 20-24, Kauno m. Tel. 865665602.


2010-12-22

Bendrąją tvarka pradedamas rengti žemės sklypo Kauno r. sav., Alšėnų sen., Kampiškių k., sklypo Nr. 126 (kadastrinis Nr. 5247/0007:126),  detalusis planas.

Planavimo tikslas –sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių vienbučių arba dvibučių gyvenamųjų namų statyba) ir padalijimas į sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Sudaryta teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis 2010.04.23 nr. S-312.

Planavimo terminai: 2010-2011 m. Planavimo organizatorė: Ilona Šimkevičienė, Vaisių g. 8, Garliava, Kauno raj., tel. (8-610)23545. Planavimo rengėjas: D.A.Rusevičiūtės studija, Taikos pr. 37-55, Kaunas, tel. 8 615 73597. darstudija@mail.eeco.lt. Pasiūlymus teikti raštu.


2010-12-20

Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti sklypo (kadastro Nr.5247/0009:100), esančio Kauno r. sav. Alšėnų sen., Narsiečių k., skl. Nr. 100 detalųjį planą.

Planavimo organizatoriai – Edvardas Mieldažys, Marijona Mieldažinė, Gintaras Mieldažys.

Planavimo tikslas - esamo sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) ir padalijimas į iki 7 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Plano rengimo terminas (preliminarus) - 2011 m. I ketv. Plano rengėjas - UAB „Architektų pastogė“ Perkaso takas 3, Kaunas, tel.8(37)313735, el.paštas: bizrok@gmail.com. Apie viešą svarstymą informuosime papildomai.


2010-12-20

Informuojame apie parengtą žemės sklypo Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Sergeičikų II k., skl. kad. Nr. 5233/0013:342 Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvadą Dėl kaimo turizmo sodybos poveikio aplinkai vertinimo Nr. KR 12-3189/152.

Veiklos organizatorius Ž. Kižys.

Informacijos pateikėjas K. Kvizikevičius, Linksmės g. 18-2, Kaunas, tel. 8676 21161, el./p. kastytiskvizik@yahoo.com.

Atsakinga institucija Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas prie AM, Rotušės a. 12, Kaunas, tel. 302607.

Atrankos išvada: Poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Susipažinti su PAV atrankos dokumentais ir išvada bei teikti motyvuotus pasiūlymus ar pretenzijas (jei tokių bus) raštu galima informacijos pateikėjo bei atsakingos institucijos nurodytais duomenimis 10 darbo dienų po paskelbimo.


2010-12-17

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004m. Rugpjūčio 11d. Įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgivendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas žemės sklypo, kadastrinis Nr. 5273/0006:299 Vainatrakio  kaime, Rokų seniūnijoje, Kauno  rajone, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.

Planavimo tikslas: Ūkininko sodybos vietos suformavimas.

Projekto organizatoriai: Rita Pūrienė

Plano rengėjas: UAB Geodezijos centras, Pašilaičių 17-38, Vilnius, 8 673 92494, info@geocentras.lt

Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui iki 2011 m. sausio 14 d. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2011m. sausio 3 d. 10 darbo dienų, bei viešas projekto susirinkimas numatomas 2011 m. sausio 17  d. 9 val. įmonės patalpose, adresu: Pašilaičių 17-38, Vilnius.


2010-12-17
Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004m. Rugpjūčio 11d. Įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgivendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas žemės sklypo, kadastrinis

Nr.5240/0007:0343, Didžiųjų Lapių k., Kauno r. ( Lapių k.v.), kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.

Planavimo tikslas: Ūkininko sodybos vietos suformavimas.

Projekto organizatoriai: Pranas Valaškevičius gyv. Šaltinio g.53, Didžiųjų Lapių k.,Kauno r.sav. (tel. 8 687-39746)

Plano rengėjas: Jolitos Zigmantienės įmonė adresas Naujakurių g. 3, Raudondvario k., Kauno r. sav. (tel. 8 611 16858, el p. jolitaraud@gmail.com).

Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui iki 2011 m. sausio 14 d. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2011m. sausio 3 d. 10 darbo dienų, bei viešas projekto susirinkimas numatomas 2011 m. sausio17  d. 9 val. įmonės patalpose, adresu Naujakurių g.3, Raudondvario k. Kauno r.


2010-12-16

Informuojame apie bendrąja tvarka rengiamą sklypų kad. Nr. 5217/0007:5 ir 5217/0007:7, Varluvos k., Domeikavos sen., Kauno rajone, detalųjį planą.

Planavimo tikslas – sklypų sujungimas, padalijimas, paskirties keitimas, naudojimo būdo, pobūdžio, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas (iki 16 sklypų, mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos, vienbučiai ir dvibučiai gyv.namai).

Organizatoriai – Nerijus Dirsė, Deividas Juška, Nerijus Pargaliauskas.

Rengėjas - architektė V.Zagorskienė, tel (8-687) 32455. Pastabas ir pasiūlymus teikti organizatoriui atstovui  tel.(8-677) 88 830 iki viešo svarstymo pabaigos.

Parengto projekto viešas svarstymas įvyks  2011-01-06  15 val. Laisvės al. 45-308, Kaunas. Detalusis planas eksponuojamas Domeikavos seniūnijoje 10 darbo dienų iki susirinkimo.


2010-12-16

Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą Karmėlavos mstl. ir Ramučių k., Karmėlavos sen., Kauno r.sav., vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo magistralinių tinklų išdėstymo specialųjį planą. Planuojama teritorija yra Karmėlavos mstl. ir Ramučių k., Karmėlavos sen., Kauno r.sav., plotas apie 3,0 ha.

Planavimo tikslas: detalizuoti viešojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų plėtros, teritoriją tarp Ramučių k. ir Karmėlavos mstl., suprojektuoti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo plėtros inžinerinius infrastruktūros koridorius valstybinio miško ir kitos paskirties žeme, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas.

Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, LT-3042 Kaunas, tel. (8*687) 2 30 62. Finansuotojas: UAB “Giraitės vandenys”, direktorius Gitis Urbelis, Topolių g. 5, Giraitės k., Užliedžių sen., Kauno r.sav., el.p.:giraitesvandenys@giraitesvandenys.lt, tel.305502, fax.313797.

Rengėjas: UAB “Patvanka”, Kaunas, el.p.:gediminas@patvanka.lt, info@patvanka.lt, tel.32 74 67, (8*698) 3 82 96

Numatomas planavimo terminas – 2011 m. I pusmetis.

Viešas svarstymas su visuomene įvyks Karmėlavos seniūnijos patalpose, adresu Vilniaus g. 65A, Karmėlavoje, vasario 3 d. 11 val. Su projekto sprendiniais susipažinti galima rengėjo patalpose. Vieša ekspozicija vyks Karmėlavos seniūnijos patalpose 15 darbo dienų iki susirinkimo.

Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti iki susirinkimo pabaigos organizatoriui, finansuotojui arba rengėjui. Atsakymus, jog į pateiktus pasiūlymus parengtame teritorijų planavimo dokumente neatsižvelgta, galima apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.


2010-12-16

Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą sklypo, (kadastro nr. 5250/0006:332), esančio Ringaudų k., Ringaudų sen., Kauno r. sav., pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymo detalujį planą.

Planavimo organizatorius – Povilas ir Virginija Gliaudeliai.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2010 12 14 iki 2011 01 13 d. UAB „Fidesa“ patalpose. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2010 12 29 iki 2011 01 13 d. UAB „Fidesa“ patalpose.

Viešas susirinkimas vyks 2011 01 13 d., 10 val. UAB „Fidesa“ patalpose , Vytauto pr. 93, Kaunas.

Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui arba plano rengėjui.

Detaliojo plano rengimo terminas (preliminarus) – 2010 IV ketv.- 2011 I ketv.

Detaliojo plano rengėjas- UAB „Fidesa“, Vytauto pr. 93, Kaunas, arch. A.Maliauskas tel. 8650-20000, el. paštas andrius.maliauskas@gmail.com.


2010-12-16

Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti sklypo (kadastro nr. 5250/0006:332), esančio Ringaudų k., Ringaudų sen., Kauno r. sav., pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio į kitą ( gyvenamosios teritorijos/mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymo detalųjį planą.

Planavimo organizatorius – Povilas ir Virginija Gliaudeliai.

Detaliojo plano rengėjas- UAB „Fidesa“, Vytauto pr. 93, Kaunas, arch. A.Maliauskas tel. 8650-20000, el. paštas andrius.maliauskas@gmail.com.

Apie detaliojo plano viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.


2010-12-16

Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo Netonių k., Raudondvario sen., Kauno raj. sav., kadastrinis Nr. 5270/0010:348 kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodybos formavimui. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka. Planavimo tikslas - ūkininko ūkio sodybos suformavimas.

Projekto organizatorius: Saulius Kiaušas, gyv. Didžioji g. 3A-11, Raudondvario  k., Raudondvario sen., Kauno r., tel.  8*687 97511.

Plano rengėjas: UAB ”Aplinka ir ekologija”,projektuotoja M. Mačiukaitė, adresas: Savanorių pr. 363A-201, tel: tel. (8 612) 45717, el.p.  m.maciukaite@gmail.com.

Susipažinti su parengtu projektu ir teikti pasiūlymus galima nuo 2010 m. gruodžio 15 d. iki 2010 m. sausio 4 d. plano rengėjo patalpose (Savanorių pr. 363A-201). Viešas susirinkimas vyks 2010 m. sausio 4 d. 10 val. adresu: Savanorių pr. 363A-201, Kaunas. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu.


2010-12-16

Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo,  Babtų sen., Zacišiaus k., Kauno raj.,  kadastrinis Nr. 5243/0006:21 kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodybos formavimui.

Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.  Planavimo tikslas -  ūkininko ūkio sodybos suformavimas.

Projekto organizatorius: Donatas Miškinis, gyv. Kiškių g. 20A-4, Kaunas, tel.  8*657 88855.

Plano rengėjas: UAB ”Aplinka ir ekologija”,projektuotoja M. Mačiukaitė, adresas: Savanorių pr. 363A-201, tel: tel. (8 612) 45717, el.p.  m.maciukaite@gmail.com.

Susipažinti su parengtu projektu ir teikti pasiūlymus galima nuo 2010 m. gruodžio 15 d. iki 2010 m. sausio 04 d. plano rengėjo patalpose (Savanorių pr. 363A-201). Viešas susirinkimas vyks 2010 m. sausio 4 d. 10 val. adresu: Savanorių pr. 363A-201, Kaunas. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu.


2010-12-15

Informuojame, kad bendrąja tvarka pradedamas rengti: sklypo kadastrinis Nr. 5260/0008:738 (plotas 2,0580 ha), esančio Kauno r. sav. Garliavos apyl. sen., Karkazų k. detalusis planas.

Planavimo tikslas – žemės sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos / mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), padalijimas į iki 14 (keturiolikos) sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Planavimo organizatoriai – Leonas Antanas Aleksandravičius

Susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus raštu galima Perkūno al. 4, Kaune. Kreiptis tel. 8 37 204793, (el. p. aresakaunas@gmail.com).

Apie detaliojo plano viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.


2010-12-15

Informuojame, kad bendrąja tvarka pradedamas rengti: sklypo (kadastrinis Nr. 5267/0010:257, plotas 2,23 ha), esančio Kauno r. sav. Taurakiemio sen., Piliuonos k. detalusis planas.

Planavimo tikslas – sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos / komercinės paskirties objektų teritorijos) ir padalijimas į iki 17 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Planavimo organizatoriai – Evaldas Domarkas, Liveta Domarkienė (atstovaujami Mariaus Koncevičiaus), Marius Koncevičius, Inga Koncevičienė.

Susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus raštu galima Perkūno al. 4, Kaune. Kreiptis tel. 8 37 204793, (el. p. aresakaunas@gmail.com).

Apie detaliojo plano viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.


2010-12-14

Informuojame, apie pradedamą rengti žemės sklypo (kadastro Nr. 5293/0006:587), esančio Dievogalos k., Zapyškio sen., Kauno r. sav., detalųjį planą.

Planavimo tikslas – sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į 2 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Planavimo organizatorius – A.Klimanskis.

Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas dėl rengiamo dokumento teikti plano rengėjai G.Kornevai tel. 8 698 25660.


2010-12-14
Informuojame apie pradedamą bendra tvarka rengti slypo (kadastro Nr.5253/0010:48), esančio Jaučakių k., Vilkijos apyl. sen., Kauno raj., priklausančio Vytautui Dagiliui ir Gailei Dagilienei, kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko ūkio sodybos vietai parinkti.

Rengėjas – UAB GEOMA LT tel. 8-37-208097, 8-611-29957.


2010-12-14

Informuojame, apie pradedamą rengti žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektą Jurginiškių kaime, Kauno rajone

Vadovaudamasi Visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 (Žin. 1996, Nr. 90-2099; 2007, Nr. 33-1190, 2010, Nr. 78-4010), Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugpjūčio 25 d. nutarimu Nr. 924 (Žin., 2005, Nr. 101-3839), 6.3 punktu, Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos informuoja, kad Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2010 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr. 1P-125 „Dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams (kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo tarp 22,0-56,50 km rekonstravimo) procedūros pradžios Kauno rajono savivaldybėje“ leista pradėti žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą Kauno rajone.

Pradedamas rengti žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektas Jurginiškių kaime Kauno rajone. Projektas viešai svarstomas, derinamas ir tvirtinamas supaprastinta tvarka.

Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto organizatorius – Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos (J. Basanavičiaus g. 36/2, LT-03109 Vilnius, adresas internete www.lra.lt, teirautis Perspektyvinio planavimo skyriaus vyriausiosios specialistės Nijolės Bautrėnienės, tel. (8 5) 232 9662, faks. (8 5) 232 9609, el. paštas nijole.bautreniene@lra.lt ). 

Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto rengėjas – uždaroji akcinė bendrovė „Kelprojektas“ (I. Kanto g. 25, LT-44296 Kaunas, adresas internete www.kelprojektas.lt, teirautis grupės vadovės Genovaitės Kederienės, tel. (8 37) 228 109, faks. (8 37) 205 227, el. paštas genovaite.kederiene@kelprojektas.lt).

Pasiūlymus dėl rengiamo projekto visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui visą projekto rengimo laikotarpį iki 2010 m. liepos 11 d. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos (Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius) per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

Planavimo darbų programa:  http://www.lra.lt/lt.php/veikla/teritoriju_planavimo_dokumentai/skelbimas
_apie_pradedama_rengti_zemes_paemimo_visuomenes_poreikiams_
projekta_jurginiskiu_kaime_kauno_rajone/8221#
 
 


2010-12-13

 

Planavimo organizatorius Eduardas Pranskietis informuoja apie baigtą rengti detalųjį planą Kauno r., Karmėlavos sen., Narėpų k. sklypų kad. Nr. 5233/0003:545 ir kad. Nr. 5233/0003:546.

Planavimo tikslas– žemės sklypų sujungimas, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Sklypo pagrindinė žemės naudojimo paskirtis- kita, būdas- gyvenamosios teritorijos, pobūdis- vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos.

Vieša ekspozicja įvyks Karmėlavos seniūnijoje, Vilniaus g. 65A, Karmėlavos mstl., Kauno raj. 2010 12 28 - 2011 01 11.

Viešas susirinkimas įvyks ten pat 2011 01 11, 11 valandą.

Dėl informacijos, pageidavimų kreiptis į detaliojo plano rengėją I. Korytę Stanionienę 8 614 16114; Spaustuvininkų g. 11, Kaunas, info@iksstudija.lt


2010-12-13

Planavimo organizatorius Eduardas Pranskietis informuoja apie pradedamą rengti detalųjį planą Kauno r., Karmėlavos sen., Narėpų k. sklypų kad. Nr. 5233/0003:545 ir kad. Nr. 5233/0003:546.

Planavimo tikslas– žemės sklypų sujungimas, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Sklypo pagrindinė žemės naudojimo paskirtis- kita, būdas- gyvenamosios teritorijos, pobūdis- vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos.

Dėl informacijos, pageidavimų kreiptis į detaliojo plano rengėją Ingą Korytę Stanionienę 8 614 16114; Spaustuvininkų g. 11, Kaunas, info@iksstudija.lt


2010-12-10

Informuojame, apie pradedamą rengti detalųjį planą bendraja tvarka: sklypo Nr.13 (kadastrinis Nr. 5283/0005:13) Kauno r. sav., Užliedžių seniūn., Giraitės k.

Planavimo organizatorius - Romas Lenktis.

Planavimo tikslas - pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (komercinės paskirties objektų teritorijos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento reikalavimų nustatymas.

Plano rengėjas : UAB”Planuotojai”, Vasario 16-osios g.8-6, Kaunas,  tel.(8-37) 209260, PV Laimutė Pėželienė, el.paštas: planuotojai@takas.lt.

Apie detaliojo plano viešą svarstymą informuosime vėliau.


2010-12-09

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo (kadastrinis Nr.5237/0001:117) esančio Kulautuvos mstl., Kulautuvos sen., Kauno r. sav. detalusis planas, kurio tikslas –žemės sklypo  pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Detaliojo plano viešas svarstymas – 2011-01-31, 12 val. Kulautuvos sen. patalpose. Gretimų skl.120, 93 ir 96 savininkus kviečiame dalyvauti.

Detaliojo plano organizatorė: Vilma Žemaitytė, tel. 8 61116858.

Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjai arch. S.D Grušauskienei tel: 8 68243716.

Detalusis planas bus viešai eksponuojamas Kulautuvos seniūnijos patalpose 10 darbo dienų iki susirinkimo.


2010-12-09

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypų (kadastrinis Nr.5260/0003:66, Nr.5260/0003:292 ir 5260/0003:291) esančių Garliavos apyl. sen.,Karkazų k., Kauno r. sav. detalusis planas, kurio tikslas –žemės sklypų sujungimas, pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/ vienbučių ir dvibučių  gyvenamųjų pastatų  statybos ) ir padalijimo, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Detaliojo plano viešas svarstymas – 2011-01-28, 12 val. Garlliavos apyl. sen. patalpose.

Detaliojo plano organizatorė: Anelė Adomaitienė, tel. 8 61563678.

Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjai arch. S.D Grušauskienei tel: 8 68243716.

Detalusis planas bus viešai eksponuojamas Garliavos apyl. seniūnijos patalpose 10 darbo dienų iki susirinkimo.


2010-12-09

Informuojame, kad parengtas žemės sklypo (kadastrinis Nr.5283/0006:347,  Nr.5283/0006:351) esančio Giraitės k., Užliedžių sen. Kauno r. sav. detalusis planas, kurio tikslas –žemės sklypų sujungimas ir  pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/ vienbučių ir dvibučių  gyvenamųjų pastatų  statybos), padalijimas į iki 17 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Detaliojo plano organizatoriai: E. Petručionis, M.V. Petručionytė tel. 8 69816456.

Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjai arch.  S.D Grušauskienei tel: 8 68243716.  Detaliojo plano viešas svarstymas - 2011-01-17, 12 val.. Užliedžių. sen. patalpose.

Detalusis planas bus viešai eksponuojamas Užliedžių seniūnijos patalpose 10 darbo dienų iki susirinkimo.


2010-12-09

Informuojame: apie bendrąja tvarka parengto sklypo (kadastro Nr.5233/0016:717), Neveronių k., Neveronių sen., Kauno r., sav. detalojo plano, planavimo tikslas-esamo žemės sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą(vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statyba) ir padalijimas į 4 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Pakartotinas svarstymas su visuomene – 2010-12-26, 12 val. Neveronių sen., patalpose.

Detalusis planas bus viešai eksponuojamas Neveronių sen. patalpose 10 darbo dienų iki susirinkimo.

Organizatorius – Evaldas Venckus. Rengėjas – J. Kašytė. Pastabas ir pasiūlymus teikti tel.(8*682) 4 37 16 bei (8*655) 3 32 22.


 

2010-12-08
Informacija apie parengtus Kauno rajono savivaldybės teritorijos infrastruktūros objektų bei teritorijų ir potencialių taršos šaltinių sklaidos schemos (specialiojo plano) sprendinius

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymu ir Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais, Kauno rajono savivaldybės administracija informuoja, kad parengta Kauno rajono savivaldybės teritorijos infrastruktūros objektų bei teritorijų ir potencialių taršos šaltinių sklaidos schema (specialusis planas). Planavimo pagrindas

2009-02-26 Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimai: Nr. TS-47 ir Nr. TS-49.

Kauno rajono savivaldybės teritorijos infrastruktūros objektų bei teritorijų ir potencialių taršos šaltinių sklaidos schemos (specialiojo plano) tikslai ir uždaviniai:

Užtikrinti Kauno rajono teritorijų plėtros reikalavimus, susijusius su visuomenės sveikata ir higiena;

Inventorizuoti galimai taršius objektus Kauno rajono savivaldybės teritorijoje, kuriems pagal 1992-05-12 LR Vyriausybės nutarimą Nr. 343 ir LR sveikatos apsaugos ministro 2004-08-19 įsakymą Nr. V-586 reikia nustatyti sanitarines apsaugos zonas (50 ir daugiau metrų);

Remiantis 1992-05-12 LR Vyriausybės nutarimu Nr. 343 ir LR sveikatos apsaugos ministro 2004-08-19 įsakymą Nr. V-586, pagal galimai taršiuose objektuose vykdomas veiklas ir jų apimtis, nustatyti rekomenduojamų sanitarinių apsaugos zonų dydžius.

Vadovaujantis LR Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 130-4650) 3.5 punkto nuostatomis ir derinančių subjektų išvadomis buvo priimta Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-11-24 išvada Nr. 4(US) dėl „Kauno rajono savivaldybės teritorijos infrastruktūros objektų bei teritorijų ir potencialių taršos šaltinių sklaidos schemos papildymo specialiojo plano“ ir strateginis pasekmių aplinkai vertinimas Kauno rajono savivaldybės teritorijos infrastruktūros objektų bei teritorijų ir potencialių taršos šaltinių sklaidos schemos (specialiojo plano) dokumentui rengiamas nebuvo.

Sprendinių ekspozicija vyks nuo 2010-12-13 iki 2011-01-14 Kauno rajono savivaldybėje (Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas).

2011-01-14 15 val. Kauno rajono savivaldybės posėdžių salėje vyks viešas susirinkimas. Jame bus pristatomi Kauno rajono savivaldybės teritorijos infrastruktūros objektų bei teritorijų ir potencialių taršos šaltinių sklaidos schemos (specialiojo plano) sprendiniai, informacija apie gautus pasiūlymus. Pasiūlymus specialiojo plano rengimui galima teikti iki viešo susirinkimo pabaigos.

Planavimo organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius Vytas Bancevičius (Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas, Tel. (8 37) 305 502, faks. (8 37) 313 797, el. p. administratorius@krs.lt, www.krs.lt). Informacija tel. (8 37) 305 583 (Urbanistikos skyriaus vyr. specialistė Jolanta Visvalda Blaževičienė).

Plano rengėjai – SĮ „Kauno planas“ (Kęstučio g. 66A, LT-44304 Kaunas, tel. (8 37) 220 146, faks. (8 37) 337 774, el.p. kaunoplanas@takas.lt,  www.kaunoplanas.lt).

Projekto vadovas – Laurynas Byla.


2010-12-08

Informuojame apie pradedamą rengti 0,5120 ha. žemės sklypo, esančio

Kauno r.sav., Užliedžių sen., Giraites k., (kad.Nr.5283/0005:13) detalųjį planą bendrąja tvarka.

Planavimo organizatorius: Romas Lenktis (įgaliota Birutė Staugienė).

Planavimo tikslas – pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (komercinės paskirties objektų teritorijos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimo bei statybos reglamento nustatymas.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Planuotojai".

Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: Vasario 16-osios 8-6. Projekto vadovė L. Pėželienė. Informacija telefonu 209260, el.paštas: planuotojai@takas.lt


2010-12-07

Informuojame apie pradedamus bendrąja tvarka rengti detaliuosius planus:

Žemės sklypo Kauno r. sav., Užliedžių sen., Giraitės k., kad. Nr.5283/0006:714. Planas rengiamas sutinkamai su Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.ĮS-61 (2010-01-18d.). Planavimo tikslas- žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas į kitą, padalinimas į iki 18 sklypų, naudojimo būdo ir pobūdžio (gyvenamoji teritorija/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų statybos (buv. mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos)), teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimo bei statybos reglamento nustatymas. Teritorijoje numatoma statyti vienbučius ir dvibučius gyvenamuosius statinius.

Žemės sklypo Kauno r. sav., Užliedžių sen., Žemaitkiemio k., kad.Nr.5283/0005:150.  Planas rengiamas sutinkamai su Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.ĮS-62 (2010-01-18d.). Planavimo tikslas- žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas į kitą, naudojimo būdo ir pobūdžio (komercinė teritorija/  prekybos, pramogų ir paslaugų objektų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimo bei statybos reglamento nustatymas. Tertorijoje planuojama statyti prekybos ir paslaugų statinį.

Planų rengimo terminas 2010m. IV ketv.-2011m. I ketv.

Planų rengėjas: M.Torrau I.Į., adresas V.Putvinskio g.17-4, Kaunas, t.:8687 14585 el.p. marius@torrau.eu.

Planavimo organizatorius: UAB „Darbo garantas“, E.Ožeškienės g.27-9, Kaunas, tel.:8659 79929.

Pasiūlymus ir pageidavimus teikti, susipažinti su planavimo dokumentais detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui aukščiau nurodytais adresais galima visą planavimo laikotarpį iki viešo svarstymo ir jo metu.

Numatoma sprendinių vieša ekspozicija nuo 2010-12-28d. 10 darbo dienų. Numatomas viešas sprendinių aptarimas 2011-01-12d. nuo 16val. Užliedžių seniūnijoje.


2010-12-07

Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti žemės sklypo (kadastro Nr. 5250/0009:21), esančio Kauno raj. sav., Ringaudų sen., Miriniškių k. detalųjį planą.

Planavimo organizatoriai: Vincas Kijauskas, Jurginija Kijauskienė, gyv. Jaunimo g. 1-16, Noreikiškių mstl.,Kauno r. sav., tel. 867120959.

Planavimo pagrindas, tikslai ir terminai: žemės sklypas planuojamas sutinkamai su Kauno raj. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ĮS-1252.

Planavimo tikslas - žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimo, bei statybos reglamentų nustatymas.

Planuojama statyti vienbutį arba dvibutį gyvenamąjį namą. Detaliojo plano rengimo terminas 2010 m. IV ketv.-2011 m. I ketv.

Plano rengėjas: UAB “Aplinka ir ekologija” (PV Marius Torrau),  tel. (8 615) 56244, el. paštas: s.urbelis@gmail.com, adresas: Savanorių pr. 363A-201, Kaunas.

Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjui arba organizatoriui. Apie detaliojo plano viešą svarstymą informuosime vėliau.


2010-12-07

Informuojame, kad bendrąja tvarka parengtas žemės sklypo (kadastro Nr. 5260/0008:784 ), esančio skl. Nr. 784, Ražiškių k., Garliavos apyl. sen., Kauno r. sav., detalusis planas.

Planavimo tikslas – esamo sklypo padalijimas į 2 sklypus, nekeičiant pagrindinės tikslinės kitos(mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) žemės naudojimo paskirties.

Planavimo organizatoriai – Audrius Žioba, Indrė Skruibytė. Informuojame gretimų sklypų savininkus, kurių sklypų kadastriniai Nr.: 5260/0008:698, :566, :605, :604, 146. Projektas bus eksponuojamas Garliavos apyl. seniūnijos ir UAB „Architektų pastogė“ patalpose nuo skelbimo išspausdinimo 10 darbo dienų.

Viešas susirinkimas projektui aptarti vyks 2011 01 10 14 val. UAB „Architektų pastogė“ patalpose, Perkaso takas 3, Kaunas. Pasiūlymus teikti iki viešo susirinkimo dienos projekto rengėjui R. Bizuliui, tel. 861105026, el. paštas bizrok@gmail.com.


2010-12-07

Informuojame, kad bendrąja tvarka parengtas žemės sklypo (kadastro Nr. 5223/0013:85 ), esančio K. Aglinsko g. 15, Garliavos m., Garliavos sen., Kauno r. sav., detalusis planas.

Planavimo tikslas – esamo sklypo  būdo, pobūdžio keitimas iš komercinės paskirties objektų teritorijos į gyvenamosios teritorijos (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) ir padalijimas į iki 3 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Planavimo organizatorė – Milda Romanovskytė. Informuojame gretimų sklypų savininkus, kurių sklypų kadastriniai Nr.: 5223/0013:69, 5223/0013:42. Projektas bus eksponuojamas Garliavos seniūnijos ir UAB „Architektų pastogė“ patalpose nuo skelbimo išspausdinimo 10 darbo dienų.

Viešas susirinkimas projektui aptarti vyks 2011 01 10 13 val. UAB „Architektų pastogė“ patalpose, Perkaso takas 3, Kaunas. Pasiūlymus teikti iki viešo susirinkimo dienos projekto rengėjui R. Bizuliui, tel. 861105026, el. paštas bizrok@gmail.com


2010-12-06

Informuojame apie bendrąją tvarka parengtą žemės sklypų (kadastro Nr.5250/0009:362, plotas-0,1552 ha ir kadastro Nr.5250/0009:363, plotas-0,1752 ha), Miriniškių k., Ringaudų sen., Kauno r. sav., detalųjį planą bei organizuojamas konsultavimosi ir viešojo susirinkimo procedūras.

Planavimo tikslas – esamų žemės sklypų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), sujungimas ir padalijimas į iki 4 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Planavimo organizatorius – Gražina Jonikaitė, tel. 8-653 4762.

Detaliojo planavimo juridinis pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos 2006-08-22 d. įsakymas Nr. ĮS-1356 „Dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“; 2009-04-23 sutartis Nr. S-306 „Dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“; 2009-07-27 patirtintas Planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr. PD-1-151.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2010 12 17 iki 2011 01 14 UAB „Žemetra" patalpose, Savanorių pr. 221-309, Kaune, tel.  8 686 74574.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2010 12 31 iki 2011 01 14 Ringaudų seniūnijoje, Šiltnamių g. 1, Noreikiškių k., Kauno r. sav., ir UAB „Žemetra“ patalpose.

Viešas susirinkimas numatomas 2011 01 14, 10.00 val. UAB „Žemetra" patalpose, Savanorių pr. 221-309, Kaune.

Gauti informaciją apie detaliojo plano sprendinius, susipažinti su parengta dokumentacija bei teikti raštu motyvuotus pasiūlymus ar pastabas galima per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešojo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu planavimo organizatoriui ar plano rengėjui, adresu: UAB „Žemetra“, Savanorių pr. 221-309, Kaunas.       tel.  8 686 74574 el.p. edit.projektai@gmail.com.


2010-12-06

Informuojame apie bendrąją tvarka parengtą žemės sklypų (kadastro Nr.5250/0009:351, plotas-0,2032 ha ir kadastro Nr.5250/0009:352, plotas-0,2493 ha), Miriniškių k., Ringaudų sen., Kauno r. sav., detalųjį planą bei organizuojamas konsultavimosi ir viešojo susirinkimo procedūras.

Planavimo tikslas – esamų žemės sklypų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), sujungimas ir padalijimas į iki 4 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Planavimo organizatorius – Antanas Lelys, 8-684 33057.

Detaliojo planavimo juridinis pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos 2009-10-26 d. įsakymas Nr. ĮS-2057 „Dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“; 2009-11-02 sutartis Nr. S-1060 „Dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“; 2009-12-7 patirtintas Planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr. PD-1-365.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2010 12 17 iki 2011 01 14 UAB „Žemetra" patalpose, Savanorių pr. 221-309, Kaune, tel.  8 686 74574.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2010 12 31 iki 2011 01 14 Ringaudų seniūnijoje, Šiltnamių g. 1, Noreikiškių k., Kauno r. sav., ir UAB „Žemetra“ patalpose.

Viešas susirinkimas numatomas 2011 01 14, 11.00 val. UAB „Žemetra" patalpose, Savanorių pr. 221-309, Kaune.

Gauti informaciją apie detaliojo plano sprendinius, susipažinti su parengta dokumentacija bei teikti raštu motyvuotus pasiūlymus ar pastabas galima per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešojo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu planavimo organizatoriui ar plano rengėjui, adresu: UAB „Žemetra“, Savanorių pr. 221-309, Kaunas.       tel.  8 686 74574 el.p. edit.projektai@gmail.com.


2010-12-06

Informuojame apie bendrąją tvarka parengtą žemės sklypo (kadastro Nr.5250/0009:348, plotas-0,2313 ha), Miriniškių k., Ringaudų sen., Kauno r. sav., detalųjį planą bei organizuojamas konsultavimosi ir viešojo susirinkimo procedūras.

Planavimo tikslas – esamo sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į 2 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Planavimo organizatorius – Antanas Lelys, 8-684 33057.

Detaliojo planavimo juridinis pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos 2009-10-26 d. įsakymas Nr. ĮS-2060 „Dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“; 2009-11-02 sutartis Nr. S-1061 „Dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“; 2010-02-24 patirtintas Planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr. PD-042.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2010 12 17 iki 2011 01 14 UAB „Žemetra" patalpose, Savanorių pr. 221-309, Kaune, tel.  8 686 74574.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2010 12 31 iki 2011 01 14 Ringaudų seniūnijoje, Šiltnamių g. 1, Noreikiškių k., Kauno r. sav., ir UAB „Žemetra“ patalpose.

Viešas susirinkimas numatomas 2011 01 14, 12.00 val. UAB „Žemetra" patalpose, Savanorių pr. 221-309, Kaune.

Gauti informaciją apie detaliojo plano sprendinius, susipažinti su parengta dokumentacija bei teikti raštu motyvuotus pasiūlymus ar pastabas galima per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešojo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu planavimo organizatoriui ar plano rengėjui, adresu: UAB „Žemetra“, Savanorių pr. 221-309, Kaunas.       tel.  8 686 74574 el.p. edit.projektai@gmail.com.


2010-12-06

Informuojame apie bendrąją tvarka parengtą žemės sklypo (kadastro Nr. 5250/0010:452, plotas – 0,3132 ha), Ringaudų k., Ringaudų sen., Kauno r. sav., detalųjį planą bei organizuojamas konsultavimosi ir viešojo susirinkimo procedūras.

Planavimo tikslas – sklypo padalijamas į 2 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Esama paskirtis – kita (gyvenamosios teritorijos/mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos).

Planavimo organizatorius – Kęstutis Romaneckas, 8-656 30044.

Detaliojo planavimo juridinis pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos 2006-06-01 d. įsakymas Nr. ĮS-697 „Dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“; 2010-05-12 sutartis Nr. S-409 „Dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“; 2010-06-10 patirtintas Planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr. PD-149.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2010 12 17 iki 2011 01 14 UAB „Žemetra" patalpose, Savanorių pr. 221-309, Kaune, tel.  8 686 74574.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2010 12 31 iki 2011 01 14 Ringaudų seniūnijoje, Šiltnamių g. 1, Noreikiškių k., Kauno r. sav., ir UAB „Žemetra“ patalpose.

Viešas susirinkimas numatomas 2011 01 14, 16.00 val. UAB „Žemetra" patalpose, Savanorių pr. 221-309, Kaune.

Gauti informaciją apie detaliojo plano sprendinius, susipažinti su parengta dokumentacija bei teikti raštu motyvuotus pasiūlymus ar pastabas galima per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešojo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu planavimo organizatoriui ar plano rengėjui, adresu: UAB „Žemetra“, Savanorių pr. 221-309, Kaunas.       tel.  8 686 74574 el.p. edit.projektai@gmail.com.


2010-12-06

Informuojame apie bendrąją tvarka parengtą žemės sklypo (kadastro Nr.5247/0012:730, plotas-0,0631 ha), Mastaičių k., Alšėnų sen.,  Kauno r. sav., detalųjį planą bei organizuojamas konsultavimosi ir viešojo susirinkimo procedūras.

Planavimo tikslas – žemės sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Numatoma vienbučio (dvibučio) gyvenamojo pastato statyba.

Planavimo organizatorius – Gediminas Lelys (pagal įgaliojimą atstovauja Antanas Lelys).

Detaliojo planavimo juridinis pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos 2010-05-05 d. įsakymas Nr. ĮS-675 „Dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“; 2010-05-13 sutartis Nr. S-416 „Dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“; 2010-07-02 patirtintas Planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr. PD-176.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2010 12 17 iki 2011 01 14 UAB „Žemetra" patalpose, Savanorių pr. 221-309, Kaune, tel.  8 686 74574.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2010 12 31 iki 2011 01 14 Alšėnų seniūnijoje, Mokslo g. 2, Mastaičių k., Kauno r. sav.,  ir UAB „Žemetra“ patalpose.

Viešas susirinkimas numatomas 2011 01 14, 13.00 val. UAB „Žemetra" patalpose, Savanorių pr. 221-309, Kaune.

Gauti informaciją apie detaliojo plano sprendinius, susipažinti su parengta dokumentacija bei teikti raštu motyvuotus pasiūlymus ar pastabas galima per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešojo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu planavimo organizatoriui ar plano rengėjui, adresu: UAB „Žemetra“, Savanorių pr. 221-309, Kaunas.       tel.  8 686 74574 el.p. edit.projektai@gmail.com.


2010-12-06

Informuojame apie bendrąją tvarka parengtą žemės sklypo (kadastro Nr.5247/0012:297, plotas-0,4316 ha), Mastaičių k., Alšėnų sen., Kauno r. sav., detalųjį planą bei organizuojamas konsultavimosi ir viešojo susirinkimo procedūras.

Planavimo tikslas – sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į iki 3 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Planavimo organizatorius – Algirdas Kazimieras Šidiškis, 8-671 27466.

Detaliojo planavimo juridinis pagrindas: Kauno rajono savivaldybės tarybos 5 posėdžio 2006-04-27 d. sprendimas Nr. TS-83; 2010-07-29 sutartis Nr. S-724 „Dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“; 2010-09-23 patirtintas Planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr. PD-240.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2010 12 17 iki 2011 01 14 UAB „Žemetra" patalpose, Savanorių pr. 221-309, Kaune, tel.  8 686 74574.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2010 12 31 iki 2011 01 14 Alšėnų seniūnijoje, Mokslo g. 2, Mastaičių k., Kauno r. sav.,  ir UAB „Žemetra“ patalpose.

Viešas susirinkimas numatomas 2011 01 14, 15.00 val. UAB „Žemetra" patalpose, Savanorių pr. 221-309, Kaune.

Gauti informaciją apie detaliojo plano sprendinius, susipažinti su parengta dokumentacija bei teikti raštu motyvuotus pasiūlymus ar pastabas galima per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešojo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu planavimo organizatoriui ar plano rengėjui, adresu: UAB „Žemetra“, Savanorių pr. 221-309, Kaunas.       tel.  8 686 74574 el.p. edit.projektai@gmail.com.


2010-12-06

Informuojame apie bendrąją tvarka parengtą žemės sklypo (kadastro Nr.5260/0008:712, plotas-0,1500 ha), Jonučių II k., Garliavos pyl. sen., Kauno r. sav., detalųjį planą bei organizuojamas konsultavimosi ir viešojo susirinkimo procedūras.

Planavimo tikslas – esamo sklypo padalijimas į 2 sklypus, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo reglamento nustatymas. Esama paskirtis – kita (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos).

Planavimo organizatoriai – Algirdas Dapkūnas ir Birutė Dapkūnienė.

Detaliojo planavimo juridinis pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos 2009-05-25 d. įsakymas Nr. ĮS-973 „Dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“; 2009-06-15 sutartis Nr. S-535 „Dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“; 2009-08-04 patirtintas Planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr. PD-1-158.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2010 12 17 iki 2011 01 14 UAB „Žemetra" patalpose, Savanorių pr. 221-309, Kaune, tel.  8 686 74574.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2010 12 31 iki 2011 01 14 Garliavos apyl., seniūnijoje, Vytauto g. 62, Garliava, Kauno r. sav.,  ir UAB „Žemetra“ patalpose.

Viešas susirinkimas numatomas 2011 01 14, 17.00 val. UAB „Žemetra" patalpose, Savanorių pr. 221-309, Kaune.

Gauti informaciją apie detaliojo plano sprendinius, susipažinti su parengta dokumentacija bei teikti raštu motyvuotus pasiūlymus ar pastabas galima per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešojo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu planavimo organizatoriui ar plano rengėjui, adresu: UAB „Žemetra“, Savanorių pr. 221-309, Kaunas.       tel.  8 686 74574 el.p. edit.projektai@gmail.com.


2010-12-06

Informuojame apie bendrąją tvarka parengtą žemės sklypo (kadastro Nr. 5260/0001:90) Seniavos g. 10, Seniavos k., Garliavos apyl., sen., Kauno r. sav., detalųjį planą bei organizuojamas konsultavimosi ir viešojo susirinkimo procedūras.

Planavimo tikslas – įsiterpusio laisvo valstybinio žemės fondo prijungimas, teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo reglamento nustatymas.

Planavimo organizatorė – Irena Kabašinskaitė, 8-613 88287.

Detaliojo planavimo juridinis pagrindas: Kauno apskrities viršininko 2008-04-03 sutikimas Nr. 24-186-(16.24.) „Dėl detaliojo plano rengimo“, Kauno rajono savivaldybės administracijos 2008-04-30 d. įsakymas Nr. ĮS-780 „Dėl detaliojo plano rengimo“; 2008-06-09 sutartis Nr. S-855 „Dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“; 2008-11-17 patirtintas Planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr. 316.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2010 12 17 iki 2011 01 14 UAB „Žemetra" patalpose, Savanorių pr. 221-309, Kaune, tel.  8 686 74574.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2010 12 31 iki 2011 01 14 Garliavos apyl., seniūnijoje, Vytauto g. 62, Garliava, Kauno r. sav.,  ir UAB „Žemetra“ patalpose.

Viešas susirinkimas numatomas 2011 01 14, 18.00 val. UAB „Žemetra" patalpose, Savanorių pr. 221-309, Kaune.

Gauti informaciją apie detaliojo plano sprendinius, susipažinti su parengta dokumentacija bei teikti raštu motyvuotus pasiūlymus ar pastabas galima per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešojo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu planavimo organizatoriui ar plano rengėjui, adresu: UAB „Žemetra“, Savanorių pr. 221-309, Kaunas.       tel.  8 686 74574 el.p. edit.projektai@gmail.com.


2010-12-06

Informuojame apie bendrąją tvarka parengtą žemės sklypo (kadastro Nr.5233/0007:53, plotas-0,3806 ha), Karmėlavos II k., Karmėlavos sen., Kauno r. sav., detalųjį planą bei organizuojamas konsultavimosi ir viešojo susirinkimo procedūras.

Planavimo tikslas – sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į iki 3 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Numatoma vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statyba.

Planavimo organizatorė – Lina Gudomskienė, 8-689 99948.

Detaliojo planavimo juridinis pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos 2010-04-28 d. įsakymas Nr. ĮS-638 „Dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“; 2010-05-18 sutartis Nr. S-440 „Dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“; 2010-07-21 patirtintas Planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr. DP-181.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2011 01 03 iki 2011 01 17 Karmėlavos seniūnijoje, Vilniaus g. 65A, Karmėlava, Kauno r. sav., ir UAB „Žemetra“ patalpose, Savanorių pr. 221-309, Kaunas, tel.  8 686 74574.

Viešas susirinkimas numatomas 2011 01 17, 14.00 val. UAB „Žemetra" patalpose.

Gauti informaciją apie detaliojo plano sprendinius, susipažinti su parengta dokumentacija bei teikti raštu motyvuotus pasiūlymus ar pastabas galima per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešojo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu planavimo organizatoriui ar plano rengėjui, adresu: UAB „Žemetra“, Savanorių pr. 221-309, Kaunas.       tel.  8 686 74574 el.p. edit.projektai@gmail.com.


2010-12-06

Informuojame apie bendrąją tvarka parengtą žemės sklypo (kadastro Nr.5240/0018:351, plotas-0.9907 ha), Drąseikių k., Lapių sen., Kauno r. sav., detalųjį planą bei organizuojamas konsultavimosi ir viešojo susirinkimo procedūras.

Planavimo tikslas – žemės sklypo padalijimas į iki 4 sklypų, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Esama paskirtis – kita (gyvenamosios teritorijos/mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos).

Planavimo organizatoriai – Irena Stankevičienė ir Valdemaras Stankevičius, 8-682 55099.

Detaliojo planavimo juridinis pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos 2010-06-16 d. įsakymas Nr. ĮS-1016 „Dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“; 2010-06-23 sutartis Nr. S-618 „Dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“; 2010-07-13 patirtintas Planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr. DP-179.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2011 01 03 iki 2011 01 17 Lapių seniūnijoje, A. Merkio 63, Lapės,  Kauno r. sav., ir UAB „Žemetra“ patalpose, Savanorių pr. 221-309, Kaune, tel.  8 686 74574.

Viešas susirinkimas numatomas 2011 01 17, 16.00 val. UAB „Žemetra" patalpose.

Gauti informaciją apie detaliojo plano sprendinius, susipažinti su parengta dokumentacija bei teikti raštu motyvuotus pasiūlymus ar pastabas galima per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešojo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu planavimo organizatoriui ar plano rengėjui, adresu: UAB „Žemetra“, Savanorių pr. 221-309, Kaunas.       tel.  8 686 74574 el.p. edit.projektai@gmail.com.


2010-12-06

Informuojame, kad bendrąja tvarka pradedamas rengti: Sklypų kadastrinis Nr. 5237/0001:118 (plotas 0,1925 ha), esančio Kauno r. sav. Kulautuvos mstl., S. Jasiūnaitės g. 16  detalusis planas.

Planavimo tikslas – sklypo naudojimo būdo, pobūdžio nustatymas iš komercinė spaskirties objektų teritorijos/prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos į gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatatų statybos, nekeičiant esamos pagrindinės paskirties, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Planavimo organizatoriai – Galina Počebutienė

Rengėjas – UAB „ARESA“

Planuojami terminai – 2011 m.

Susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus raštu galima Perkūno al. 4, Kaune. Kreiptis tel. 8 37 204793, (el. p.) aresakaunas@gmail.com.

Apie detaliojo plano viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.


2010-12-06

Informuojame, apie pradedamą rengti žemės sklypo (kadastro Nr. 5250/0016:334), esančio Pyplių k., Ringaudų sen., Kauno r. sav., detalųjį planą.

Planavimo tikslas – sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) ir padalijimas į 2(du) sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Planavimo organizatorius – Jonas Pagojus, Gintaras Čepurna ir Jurgita Skalskytė-Čepurnienė.

Plano rengėjas – UAB „Archas“, Jonavos g. 254, 44132 Kaunas.

Projekto rengimo terminas -  (preliminarus) 2011 m.

Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima adresu: Jonavos g. 254, 44132 Kaunas.


2010-12-03

Informuojame, kad pradedamas rengti sklypo kad. Nr.5270/0013:568 Raudondvario k., Raudondvario sen., Kauno r. sav. detalusis planas bendrąja tvarka.

Planavimo tikslas: žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Planavimo organizatorius: Rūta Sinkevičiūtė.

Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: Vasario 16-osios 8-6.

Projekto vadovė Laimutė Pėželienė. Informacija telefonu 209260, el.paštas: laima.planuotojai@zebra.lt


2010-12-03

Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti  sklypo Kad. Nr. 5250/0011:126, esančio Virbališkių k., Ringaudų sen., Kauno r. sav, detalųjį planą.

Planavimo tikslas   sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) ir padalijimas į iki 3 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Planavimo organizatorius –Henrikas Antanas Pranckevičius, Lelijų g. 19, Kaunas.

Detaliojo plano rengimo pagrindas – 2010-09-06 Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. ĮS-1404 „Dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“, 2010-11-08 planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr. DP-287.

Detaliojo plano rengimo terminas  (preliminarus) –  2010 m. IV ketv. – 2011 Iketv.

Detaliojo plano rengėjas – UAB „Geometra“, adresas:Taikos pr. 88A, Kaunas, tel. (8-37) 312352, faks. (8-37) 311733, arch. Aušra Martusevičiūtė, tel. 8-699-88716, el.paštas ausra.martuseviciute@geometra.lt, www.geometra.lt.

Apie detaliojo plano viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.


2010-12-03

Informuojame apie bendrąja tvarka rengiamą sklypo kad. Nr. 5247/0007:158 Šniūrų k., Alšėnų sen., Kauno r. sav. pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), padalijimo į iki 65 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamentų nustatymo detalųjį planą.

Viešas susirinkimas įvyks 2011 m. sausio 4 d. 9 val. Nepriklausomybės a. 7-5, Kaune.

Vieša projekto ekspozicija- 10 darbo dienų iki susirinkimo Alšėnų seniūnijos skelbimų lentoje Mokslo g. 2, Mastaičiuose.

Organizatoriai: V. Dabkevičienė, J. Rutkauskienė, D. Grabauskaitė, V. Grinius, A. Vaitauskas, V. Tamošiūnienė, V. Tamošiūnas, O. Grabauskienė, S. Grabauskas, R. Tamošiūnas. Organizatorių kontaktinis asmuo- S. Grabauskas, tel. (8 614) 14557. Rengėjas: J. Šarakauskas (PV S. J. Katilius).

Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas dėl rengiamo dokumento teikti organizatorių atstovui arba rengėjui tel. (8 684) 84894 ir el. paštu jonas.sarakauskas@gmail.com iki susirinkimo pabaigos.


2010-12-03

Informuojame apie bendrąja tvarka rengiamą sklypų kad. Nr. 5283/0007:331 ir 5283/0007:662 Vijūkų k., Užliedžių sen., Kauno r. sav. sujungimo, pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), padalijimo į iki 20 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamentų nustatymo detalųjį planą.

Viešas susirinkimas įvyks 2011 m. sausio 7 d. 10 val. Užliedžių seniūnijos patalpose Ledos g. 2, Užliedžiuose.

Vieša projekto ekspozicija- 10 darbo dienų iki susirinkimo Užliedžių seniūnijos skelbimų lentoje. Organizatoriai: R. Kazakevičienė, R. Dubinskas, E. Ražinskienė, M. Norkus, P. Čerekas, K. Dubinskas, J. Dubinskas, Č. Dubinskas, E. Dubinskas, D. Puniškienė. Organizatorių kontaktinis asmuo- E. Dubinskas, tel. (8 614) 54590. Rengėjas: J. Šarakauskas (PV S. J. Katilius).

Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas dėl rengiamo dokumento teikti organizatorių atstovui arba rengėjui tel. (8 684) 84894 ir el. paštu jonas.sarakauskas@gmail.com iki susirinkimo pabaigos.


2010-12-03
Informuojame apie parengtą sklypo kad. Nr. 5227/0002:278 Tvarkiškių k., Garliavos apyl. sen., Kauno r. sav.,  detalųjį planą.

Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais, teikti pasiūlymus galima per visą planavimo laikotarpį iki viešo svarstymo susirinkimo pabaigos.

Viešas svarstymas vyks 2011-01-07 11 val. Laisvės al. 101A-305, Kaune. Vieša ekspozicija rengiama Garliavos apyl. seniūnijoje nuo 2010-12-21 10 darbo dienų.

Planavimo tikslas: sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), padalijimas į 2 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas (numatant sklype vėjo jėgainę asmeninėm reikmėm).

Planavimo organizatorė – Ona Kutulienė. Plano rengėjas: UAB ,,AMMP“, Laisvės al. 101A, Kaunas., Tel. 868243871, el.p.: ammp.info@gmail.com


2010-12-02

Informuojame, kad pradedamas rengti 0,2180ha žemės sklypo Seniavos k., Garliavos apyl., Kauno r. sav. (kadastro Nr. 5260/0001:1081) detalusis planas.

Planavimo tikslas:sklypo pagrindinės  žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) ir padalijimas, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Rengimo terminas (apytikslis) - 2011 II ketv.

Detalusis planas rengiamas bendrąja tvarka. Su detaliuoju planu galima susipažinti  ir pasiūlymus teikti detaliojo plano rengėjui Z. Šalnai IĮ „Laiko sprendimai“ Veiverių g. 134-317, Kaune, el. paštas: laikosprendimai@gmail.com., tel. 869838625. Viešo svarstymo vieta ir laikas bus skelbiamas. 

Planavimo organizatorė Romena Norkutė, gyv. V. Krėvės pr. 20-24, Kauno m. Tel. 865665602.


2010-12-02

Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti žemės sklypo Kauno r. sav., Garliavos sen., Ražiškių k., sklypo kad. Nr. 5260/0008:70 detalųjį planą.

Planavimo tikslas – sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) ir padalijimas į iki 39 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Planavimo organizatorius – „HPH group“ (įm. k. 300093363, atstovaujama Arūno Aišparo), Romas Lenktis (atstovaujamas Birutės Staugienės), Marijus Petraitis.

Detaliojo plano rengėjas – UAB “Planuotojai“. Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: Vasario 16-osios 8-6, Kaunas. Projekto vadovė Rasa Pečiulienė. Informacija telefonu (8-37) 209260, el.paštas: planuotojai@takas.lt

Apie detaliojo plano viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.


2010-12-02

Informuojame, kad parengtas žemės sklypo kad. Nr. 5247/0012:378 Mastaičių kaime, Alšėnų seniūnijoje, Kauno rajone detalusis planas.

Planavimo tikslai: žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), padalijimas iki 7 (septynių) sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Planavimo organizatorius: Vytautas Stumbrys.

Plano rengėjas: UAB „Planuotojai“. Projekto vadovė - Rasa Pečiulienė, tel. 20 92 60, mob. Tel.  8 699 53211, el. paštas: rasa.planuotojai@zebra.lt.

Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2010-12-06 iki 2011-01-05. Vieša ekspozicija nuo 2010-12-17 iki 2011-01-05 Alšėnų seniūnijos (Mokslo 2, Mastaičių k., Alšėnų sen., Kauno raj.) bei plano rengėjo patalpose.

Viešo svarstymo susirinkimas įvyks 2011-01-05, 10val. plano rengėjo UAB „Planuotojai“ patalpose Vasario 16-osios 8-6, Kaune. Pasiūlymus ir pretenzijas teikti raštu iki viešo svarstymo susirinkimo pabaigos plano rengėjui.


2010-12-02

Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti žemės sklypo Kauno r. sav., Domeikavos sen., Šakių k., skl. kad. Nr. 5217/0014:464

Detalųjį planą, pagal 2010 09 02 Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus pasirašytą Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartį Nr. S-803.

Detaliojo plano rengimo tikslas – pakeisti sklypo pagrindinę naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą. Detaliojo plano organizatorius – A. Gustas, rengėjas UAB „GEORAIMONDA“.


2010-12-02

Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą žemės sklypo Kauno r. sav., Domeikavos sen., Šakių k., skl. kad. Nr. 5217/0014:464

Detalųjį planą, kurio tikslas pakeisti sklypo pagrindinę naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą bei statybos reglamentą. Rengiant detalųjį planą strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas.

Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galite nuo 2010 12 06 iki 2011 01 05 Domeikavos seniūnijoje.

Detaliojo plano sprendinių viešas aptarimas įvyks UAB „GEORAIMONDA“ patalpose, Griunvaldo g. 8-9, Kaune, 2011 01 05, 10 val. 

Pasiūlymus raštu dėl detaliojo plano sprendinių galite siųsti detaliojo plano rengėjui arba pateikti viešo susirinkimo dieną iki viešo aptarimo pabaigos.

Detaliojo plano organizatorius – A. Gustas, rengėjas UAB „GEORAIMONDA“, proj. vad. K. Kvizikevičius, tel. 8676 21161.


2010-12-02

Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti žemės sklypo Kauno r. sav., Garliavos sen., Garliavos mstl., Atžalyno g. 11, skl. kad. Nr. 5223/0005:80

Detalųjį planą, pagal 2010 11 09 Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus pasirašytą

Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartį Nr. S-1072. Detaliojo plano rengimo tikslas – padalyti sklypą į du sklypus.

Detaliojo plano organizatorės – N. Pažėrienė, D. Mozūraitienė, rengėjas UAB „GEORAIMONDA“.


2010-12-02

Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą žemės sklypo Kauno r. sav., Garliavos sen., Garliavos mstl., Atžalyno g. 11, skl. kad. Nr. 5223/0005:80

Detalųjį planą, kurio tikslas padalyti sklypą į du sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą bei statybos reglamentą. Rengiant detalųjį planą strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas.

Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galite nuo 2010 12 06 iki 2011 01 05 Garliavos apyl. seniūnijoje. Detaliojo plano sprendinių viešas aptarimas įvyks UAB „GEORAIMONDA“ patalpose, Griunvaldo g. 8-9, Kaune, 2011 01 05, 11 val. 

Pasiūlymus raštu dėl detaliojo plano sprendinių galite siųsti detaliojo plano rengėjui arba pateikti viešo susirinkimo dieną iki viešo aptarimo pabaigos.

Detaliojo plano organizatorės – N. Pažėrienė, D. Mozūraitienė, rengėjas UAB „GEORAIMONDA“, proj. vad. K. Kvizikevičius, tel. 8676 21161.


2010-12-02

Informuojame apie bendrąja tvarka parengta sklypo (kadastro nr. 5217/0010:827), esančio Ražių k., Domeikavos sen., Kauno r. sav., pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymo detalusis planas.

Planavimo organizatorė – Ligija Šipailienė.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2010 12 03 iki 2010 12 31 d. UAB „Fidesa“ patalpose. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2010 12 20 iki 2010 12 31 d. UAB „Fidesa“ patalpose.

Viešas susirinkimas vyks 2010 12 31 d., 11 val. UAB „Fidesa“ patalpose , Vytauto pr. 93, Kaunas.

Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui arba plano rengėjui.

Detaliojo plano rengimo terminas (preliminarus) – 2010 IV ketv.- 2011 I ketv.

Detaliojo plano rengėjas- UAB „Fidesa“, Vytauto pr. 93, Kaunas, arch. A.Maliauskas tel. 8650-20000, el. paštas andrius.maliauskas@gmail.com.


2010-12-02

Informuojame, kad bendrąja tvarka parengtas sklypų kad.Nr.5270/0008:15, 5270/0008:14 , Didvyrių k., Raudondvario sen., Kauno r. sav. detalusis planas.

Planavimo tikslas: sklypų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), sujungimas ir padalijimas į iki 24 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Organizatorius: Gintarė Vaškevičiūtė, atstovaujama Liudmilos Krugliakovos, tel.: (8-612) 37164 elektroninis paštas: liprimus@gmail.com.

Rengėjas:  D. Šarakauskas, Nepriklausomybės a. 7-5, Kaunas, tel.:(8-37)321886, el.p.: info@dsarchitektai.lt, www.dsarchitektai.lt.

Viešo svarstymo su visuomene susirinkimas įvyks rengėjo patalpose, adresu Nepriklausomybės a. 7-5, Kaune, 2011 m. sausio 5 d. 13 val.

Su projekto sprendiniais susipažinti galima rengėjo patalpose. Vieša ekspozicija vyks Raudondvario seniūnijos patalpose, Instituto g. 1a, Raudondvaryje, Kauno r., 10 darbo dienų iki susirinkimo.

Dalyvavimas susirinkime nėra privalomas, tačiau, jei turite motyvuotų pasiūlymų ar pretenzijų, susijusių su planuojama teritorija, turite raštu jas pateikti planavimo organizatoriui iki viešo svarstymo su visuomene pabaigos arba atvykti į jį.

Atsakymus, jog į pateiktus pasiūlymus parengtame teritorijų planavimo dokumente neatsižvelgta, galima apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.


2010-12-01

Rengiamas žemės sklypų (kadastro Nr. 5280/0004:468, 5280/0004:470, 5280/0004:471), esančių Šlienavos k., Samylų sen., Kauno r. sav., ir sklypo (kad. Nr.5280/0004:172), esančio Žaisos g.15, detalusis planas.

Planavimo tikslas – sklypų kadastrinis Nr.5280/0004:468, kad. Nr.5280/0004:470, kad. Nr.5280/0004:471, sujungimas, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), sujungimas su sklypu kad. Nr.5280/0004:172 ir padalijimas į iki 37 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. Projekto rengimo terminas- 2010 m. IV- 2011 m. I ketv. Pasikonsultuoti dėl rengiamų detaliojo plano sprendinių galima nuo 2010 m. gruodžio 1d. iki 2011m. sausio 10d. Tunelio g. 16, Kaune.

Viešas susirinkimas vyks 2011m sausio 11d. 10val. Tunelio g. 16, Kaune. Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Samylų seniūnijos patalpose ir Tunelio g. 16, Kaune.

Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

Detaliojo plano organizatoriai- M. E. Jasinauskienė, B. J. Šakienė, V. Vaičius, A. Sinkevičius, V. Sinkevičienė, S. Palubinskas, R. Palubinskienė, tel. (8*618) 8 61 76, detaliojo plano rengėja UAB „Ateivis LT“, arch. M. Sirvydis, tel. (8*675) 47596, e-paštas info@ateivis.lt


2010-12-01

Rengiamas žemės ūkio žemės sklypo (kad. Nr. 5280/0005:75), esančio Šlienavos k., Samylų sen., Kauno r. sav., detalusis planas.

Planavimo tikslas – sklypo padalijimas į 5 (penkis) sklypus, 4 (keturių) iš atidalytų sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas į kitą (gyvenamosios teritorijos/ vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka.

Projekto rengimo terminas - 2010m. IV- 2011m. I ketv. Pasikonsultuoti dėl rengiamų detaliojo plano sprendinių galima nuo 2010m. gruodžio 1d. iki 2011m. sausio 10d. Tunelio g. 16, Kaune.

Viešas susirinkimas vyks 2011m. sausio 11d. 11val. Tunelio g. 16, Kaune. Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Samylų seniūnijos patalpose ir Tunelio g. 16, Kaune.

Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

Detaliojo plano organizatoriai - N. Tamošiūnienė, O. Galinauskienė, G. Tamošiūnas, A. Tamošiūnienė, E. Gaidienė, D. Gaidys, tel. (8*622) 23478, detaliojo plano rengėja UAB „Ateivis LT“, arch. M. Sirvydis, tel. (8*675) 47596, e-paštas info@ateivis.lt


2010-12-01

Rengiamas žemės ūkio žemės sklypo (kad. Nr. 5237/0002:95), esančio Kulautuvos mstl., Kulautuvos sen., Kauno r. sav. detalusis planas.

Planavimo tikslas – sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas į kitą (gyvenamosios teritorijos/ vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. Projekto rengimo terminas- 2010m. IV- 2011m. I ketv. Pasikonsultuoti dėl rengiamų detaliojo plano sprendinių galima nuo 2010m gruodžio 1d. iki 2011m. sausio 10d. Tunelio g. 16, Kaune.

Viešas susirinkimas vyks 2011m. sausio 11d. 12val. Tunelio g. 16, Kaune. Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Kulautuvos seniūnijos patalpose ir Tunelio g. 16, Kaune.

Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

Detaliojo plano organizatorė L.Bimbienė, tel. (8*698) 24319, detaliojo plano rengėja UAB „Ateivis LT“, arch. M. Sirvydis, tel. (8*675) 47596, e-paštas info@ateivis.lt


2010-12-01

Rengiamas kitos paskirties (gyvenamosios teritorijos/ mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) žemės sklypo (kadastro Nr. 5260/0010:33), esančio Ilgakiemio k. Garliavos apyl. sen., Kauno r. sav. detalusis planas.

Planavimo tikslas – esamo sklypo padalijimas į 4 sklypus, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. Projekto rengimo terminas- 2010m. IV- 2011m. I ketv. Pasikonsultuoti dėl rengiamų detaliojo plano sprendinių galima nuo 2010m. gruodžio 1d. iki 2011m. sausio 10d. Tunelio g. 16, Kaune.

Viešas susirinkimas vyks 2011m. sausio 11d. 13val. Tunelio g. 16, Kaune. Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Garliavos apyl. seniūnijos patalpose ir Tunelio g. 16, Kaune.

Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

Detaliojo plano organizatoriai O. Kašiubienė, G. Paškevičienė, tel. (8*670) 07342, detaliojo plano rengėja UAB „Ateivis LT“, arch. M. Sirvydis, tel. (8*675) 47596, e-paštas info@ateivis.lt


2010-12-01

Skelbiama pakartotina parengto detaliojo plano žemės sklypo (kad. Nr. 5227/0002:381), esančio Tvarkiškių k. Garliavos apyl. sen., Kauno r. sav. vieša ekspozicija ir susirinkimas.

Planavimo tikslas – esamo sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (pramonės ir sandėliavimo / komercinės paskirties objektų teritorijos).

Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. Pasikonsultuoti dėl parengto detaliojo plano sprendinių galima nuo 2010m. gruodžio 1d. iki 2010m. gruodžio 21d. Tunelio g. 16, Kaune.

Viešas susirinkimas vyks 2010m. gruodžio 22d. 14val. Tunelio g. 16, Kaune. Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Garliavos apyl. seniūnijos patalpose ir Tunelio g. 16, Kaune.

Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

Detaliojo plano organizatorė G. Smagurienė, tel. (8*601) 50011, detaliojo plano rengėja UAB „Ateivis LT“, arch. M. Sirvydis, tel. (8*675) 47596, e-paštas info@ateivis.lt


2010-11-30
Informacija apie parengtą poveikio aplinkai (PAV) programą

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos (J.Basanavičiaus g. 36/2, LT-03109 Vilnius; tel. Tel.(8 5) 232 9600, Faksas (8 5) 232 9609 planuoja Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 130 Kaunas - Prienai - Alytus ruožo nuo 11,00 iki 30,10 km rekonstravimą.

Poveikio aplinkai vertinimo dokumentus rengia UAB INFRAPLANAS K. Donelaičio g. 55-2, LT-44245 Kaunas; tel.: (8~37) 407548, faks.: (8~37) 407549; el. p.: info@infraplanas.lt. ir VĮ Transporto ir kelių tyrimo institutas, I.Kantog.25,p.d.2082, LT-44009 Kaunas, Tel. (8 37) 226638 Faks. (8 37) 205619, el. paštas tkti@tkti.lt

Kelias rekonstruojamas Kauno rajono ir Prienų rajono savivaldybių teritorijose. Kauno raj. savivaldybėje planuojamas rekonstruoti kelio ruožas patenka į Rokų ir Garliavos apylinkių seniūnijų teritorijas, Prienų raj. savivaldybėje – Išlaužo, Pakuonio ir Ašmintos seniūnijų teritorijas.

PAV programą nagrinės PAV subjektai:

Kauno visuomenės sveikatos centras, Kauno rajono ir Prienų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinis padalinys, Kauno ir Prienų rajonų savivaldybių specialistai, Kauno ir Alytaus regionų aplinkos apsaugos departamentai.

Programą tvirtins ir sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje priims atsakinga institucija - Aplinkos apsaugos agentūra.

Su programa galima susipažinti internetiniame portale: www.tkti.lt. Pasiūlymus pateikti ir su programa susipažinti galima UAB INFRAPLANAS K. Donelaičio g. 55-2, LT-44245 Kaunas; tel.: (8~37) 407548,  faks.: (8~37) 407549; el. p.: info@infraplanas.lt. Pasiūlymus galima pateikti per 10 d.d. nuo paskelbimo dienos.

Pasiūlymai gali būti teikiami taip pat užsakovui Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos (J.Basanavičiaus g. 36/2, LT-03109 Vilnius; tel. Tel.(8 5) 232 9600, Faksas (8 5) 232 9609, o pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai institucijai.


2010-11-30

Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti sklypo (kadastro Nr. 5260/0008:784), esančio skl. Nr. 784, Ražiškių k., Garliavos apyl. sen., Kauno r. sav., detalųjį planą.

Planavimo tikslas – esamo sklypo padalijimas į 2 sklypus, nekeičiant pagrindinės tikslinės kitos(mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) žemės naudojimo paskirties. Planavimo organizatoriai – Audrius Žioba, Indrė Skruibytė.

Plano rengimo terminas (preliminarus) - 2010 m. IV ketv.

Pasiūlymus teikti plano rengėjui R. Bizuliui, UAB „Architektų pastogė“, Perkaso takas 3, Kaunas, tel. 861105026, el.paštas bizrok@gmail.com. Apie viešą svarstymą informuosime papildomai.


2010-11-30

Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti sklypo (kadastro Nr. 5223/0013:85), esančio K. Aglinsko g. 15, Garliavos m., Garliavos sen., Kauno r. sav., detalųjį planą.

Planavimo tikslas – esamo sklypo  būdo, pobūdžio keitimas iš komercinės paskirties objektų teritorijos į gyvenamosios teritorijos (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) ir padalijimas į iki 3 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Planavimo organizatorė – Milda Romanovskytė.

Plano rengimo terminas (preliminarus) - 2010 m. IV ketv.

Pasiūlymus teikti plano rengėjui R. Bizuliui, UAB „Architektų pastogė“, Perkaso takas 3, Kaunas, tel. 861105026, el.paštas bizrok@gmail.com. Apie viešą svarstymą informuosime papildomai.


2010-11-30

Informuojame, kad bendrąja tvarka parengtas žemės sklypo (kadastro Nr. 5270/0008:97), esančio Kauno r. sav. Raudondvario sen., Raudondvario k., Karnavės g. 7 detalusis planas.

Planavimo tikslas – esamo sklypo padalijimas į 2 sklypus, nekeičiant pagrindinės tikslinės kitos(mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) žemės naudojimo paskirties.

Planavimo organizatoriai – Rimas Stankevičius ir Loreta Kristina Stankevičienė. Informuojame gretimų sklypų savininkus, kurių sklypų kadastriniai Nr.: 5270/0008:157, 5270/0008:77, 5270/0008:72. Projektas bus eksponuojamas Raudondvario seniūnijos ir UAB „Architektų pastogė“ patalpose nuo skelbimo išspausdinimo 10 darbo dienų.

Viešas susirinkimas projektui aptarti vyks 2011 01 04 13 val. UAB „Architektų pastogė“ patalpose, Perkaso takas 3, Kaunas.

Pasiūlymus teikti iki viešo susirinkimo dienos projekto rengėjui R. Bizuliui, tel. 861105026, el. paštas bizrok@gmail.com


2010-11-30

Parengtas bendrąja tvarka sklypo Nr.290 (kadastr. Nr. 5280/0010:290 ), Šlienavos k., Samylų sen., Kauno r. sav., detalusis planas.

Planavimo tikslas: Sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos / vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) ir padalijimas į 5 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Planavimo organizatorius: Giedrius Samuolaitis, tel. (8*684) 02059.

Plano rengėja: UAB „Planuotojai”, Vasario 16-osios g. 8-6, Kaune, tel.(8*37) 209260, planuotojai@takas.lt.

Projekto ekspozicija – nuo 2010-12-20 iki 2011-01-04 Samylų seniūnijos patalpose.

Viešo svarstymo susirinkimas vyks 2011-01-04, 14.00 val., plano rengėjos patalpose, Vasario 16-osios g. 8-6, Kaune.

Dalyvavimas nebūtinas.

Pasiūlymai ir motyvuotos pretenzijos (raštu) planavimo organizatoriams ar plano rengėjui priimami ne vėliau kaip iki viešo susirinkimo pabaigos.


2010-11-30

Parengtas bendrąja tvarka sklypo Nr.487 (kadastr. Nr. 5247/0008:487), Jonučių k., Alšėnų sen., Kauno r. sav., detalusis planas.

Planavimo tikslas: Sklypo padalijimas ir atidalyto sklypo būdo patikslinimas iš inžinerinės infrastruktūros teritorijos į bendro naudojimo teritoriją, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Planavimo organizatoriai: Daiva Kaušinienė, Egidijus Kaušinis, Mindaugas Jarukaitis, Jurgita Jarukaitienė, Arvydas Gaurilčikas, Jolanta Rukienė, Mindaugas Balčiūnas, Elena Vadeikienė (atstovaujami Egidijaus Ruko), Egidijus Rukas, tel. (8*699) 93641.

Plano rengėja: UAB „Planuotojai”, Vasario 16-osios g. 8-6, Kaune, tel.(8*37) 209260, planuotojai@takas.lt.

Projekto ekspozicija – nuo 2010-12-20 iki 2011-01-04 Alšėnų seniūnijos patalpose.

Viešo svarstymo susirinkimas vyks 2011-01-04, 14.00 val., plano rengėjos patalpose, Vasario 16-osios g. 8-6, Kaune.

Dalyvavimas nebūtinas.

Pasiūlymai ir motyvuotos pretenzijos (raštu) planavimo organizatoriams ar plano rengėjui priimami ne vėliau kaip iki viešo susirinkimo pabaigos.


2010-11-30

Informuojame, kad bendrąja tvarka rengiamas žemės sklypo detalusis planas, adresu: Raudondvario km., Raudondvario sen., Kauno raj., skl.kad.nr. 5270/0015:4, plotas-0,2000ha.

Detaliojo plano rengimo pagrindas – Kauno rajono savivaldybės Urbanistikos  skyriaus planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti 2010m.lapkričio 12d. Nr.DP-305.

Planavimo tikslas: sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) ir padalijimas į 2 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Apytikris detaliojo plano rengimo terminas  – 2011m.

Planavimo organizatoriai – Irena Baltauskienė ir Jonas Baltauskas.

Detaliojo plano rengėjas – UAB „Polilinija“. Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: UAB „Polilinija“, Raudondvario pl. 150-216, Kaunas, tel. (8-37) 263 917, mob.tel. 8 657 69524 (arch. Atėnė Žemaitienė),  el.paštas: atenezemaite@gmail.com.

Apie teritorijų planavimo dokumento projekto viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.


2010-11-30

Informuojame, kad skelbiama parengto detaliojo plano projekto Raudondvario km., Raudondvario sen., Kauno raj., sklypo kadastrinis nr. 5270/0015:4; Raudondvario k.v. konsultavimosi ir viešo susirinkimo procedūra.

Projekto tikslas – parengti žemės sklypo Raudondvario km., Raudondvario sen., Kauno raj.,detalųjį planą, kurio tikslas- sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) ir padalijimas į 2 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Projekto rengimo terminas - (preliminarus) 2011 m. Viešas svarstymas vyksta bendrąja tvarka. Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2010 m. gruodžio 17d. iki 2011 m. sausio 14d. UAB ,,Polilinija” patalpose, adresas: Raudondvario pl. 150-216, Kaunas, tel. (8-37) 263917; 8-657-69-524. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2010-12-31 iki 2011-01-14, UAB “Polilinija” patalpose ir Raudondvario seniūnijoje (Instituto g. 1A, Raudondvario k., Raudondvario sen., Kauno r. sav., LT-54130).

Viešas susirinkimas numatomas 2011m. sausio 17d., 10 val. UAB ,,Polilinija” patalpose. Pasiūlymus ir pastabas dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo dienos planavimo organizatoriams: Irenai Baltauskienei ir Jonui Baltauskui, arba plano rengėjui UAB „Polilinija“, tel. 865769524, ardh. A.Žemaitienei, atenezemaite@gmail.com.


2010-11-30

Informuojame apie pradedamą rengti žemės sklypo 0,1600 ha (kadastrinis Nr.: 5233/0009:937)– Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Ramučių k., Dainavos g. 23 detalųjį planą.

Planavimo tikslas -  sklypo padalijimas į du sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Planavimo organizatorius – Ritutė Brovkienė, Parko g. 18-16, Ramučiai, Kauno r., tel. 867947920

Planavimo rengėjas - D. Bacevičiaus firma, Saulės g. 10-6, Kaunas, tel.:868629200; e-mail: bacedona@takas.lt 

Planavimo pasiūlymus galima teikti raštu planavimo organizatoriui nurodytu adresu.

Apie parengtą detalųjį planą ir viešą jo ekspoziciją, taip pat  viešo susirinkimo vietą ir laiką bus skelbiama papildomai.


2010-11-30

Informuojame, kad bendrąja tvarka pradedamas rengti:

Sklypų kadastriniąi Nr. 5283/0006:179 (plotas 0,7219 ha), 5283/0006:187 (plotas 0,5039 ha), 5283/0006:282 (plotas 0,5212 ha), esančių Kauno r. sav. Užliedžiių sen., Giraitės k. detalusis planas.

Planavimo tikslas – sklypų sujungimas, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių statybos) ir padalijimas į iki 27 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Planuojami terminai – 2011 m.

Planavimo organizatoriai – Lina Kaluinienė ir Artūras Kaluina.

Rengėjas – UAB „ARESA“. Susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus raštu, galima adresu UAB „ARESA“  Perkūno al. 4, Kaune, telf. 8 37 204793, (el. p.) aresakaunas@gmail.com.

Apie detaliojo plano viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.


2010-11-30

Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą sklypo (kadastro Nr.5240/0010:81), esančio Šančių k., Lapių seniūn., Kauno raj. sav., detalųjį planą.

Planavimo organizatoriai – Andrius Pauliučenko, Valentinas Pauliučenko, Kazys Sabaliauskas. Planavimo tikslas - žemės sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) ir padalijimas į 3 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Besiribojančių sklypų kadastro Nr. 5240/0010:89; 5240/0010:411.

Susipažinti su projektu galima Lapių seniūnijos patalpose 10 darbo dienų po skelbimo. Viešas susirinkimas projektui aptarti įvyks 2011 01 04 14 val. UAB „Architektūros ir urbanistikos centras“ patalpose. Pasiūlymus teikti iki viešo susirinkimo dienos plano rengėjai UAB „Architektūros ir urbanistikos centras“ Neries kr. 16, Kaunas, tel.8*(615) 33449, el.paštas architektunamai@yahoo.com.


2010-11-29

Informacija apie parengtą Kauno rajono savivaldybės teritorijos infrastruktūros objektų bei teritorijų ir potencialių taršos šaltinių sklaidos schemos (specialiojo plano) koncepciją

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymu ir Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais, Kauno rajono savivaldybės administracija informuoja, kad rengiama Kauno rajono savivaldybės teritorijos infrastruktūros objektų bei teritorijų ir potencialių taršos šaltinių sklaidos schema (specialusis planas). Planavimo pagrindas 2009-02-26 Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimai: Nr. TS-47 ir Nr. TS-49.

Kauno rajono savivaldybės teritorijos infrastruktūros objektų bei teritorijų ir potencialių taršos šaltinių sklaidos schemos (specialiojo plano) tikslai ir uždaviniai:

Užtikrinti Kauno rajono teritorijų plėtros reikalavimus, susijusius su visuomenės sveikata ir higiena;

Inventorizuoti galimai taršius objektus Kauno rajono savivaldybės teritorijoje, kuriems pagal 1992-05-12 LR Vyriausybės nutarimą Nr. 343 ir LR sveikatos apsaugos ministro 2004-08-19 įsakymą Nr. V-586 reikia nustatyti sanitarines apsaugos zonas (50 ir daugiau metrų);

Remiantis 1992-05-12 LR Vyriausybės nutarimu Nr. 343 ir LR sveikatos apsaugos ministro 2004-08-19 įsakymą Nr. V-586, pagal galimai taršiuose objektuose vykdomas veiklas ir jų apimtis, nustatyti rekomenduojamų sanitarinių apsaugos zonų dydžius.

Vadovaujantis LR Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 130-4650) 3.5 punkto nuostatomis ir derinančių subjektų išvadomis, planavimo organizatoriaus priimta išvada: Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neprivalomas ir atliekamas nebus.

Susipažinti su parengtais koncepcijos sprendiniais ir tiksliais motyvais dėl SPAV dokumento nerengimo galima atvykus pas plano rengėją.

Planavimo organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius Vytas Bancevičius (Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas, Tel. (8 37) 305 502, faks. (8 37) 313 797, el. p. administratorius@krs.lt, www.krs.lt). Įgaliotas atstovas – Jolanta Visvalda Blaževičienė, tel. (8 37) 305 583.

Plano rengėjai – SĮ „Kauno planas“ (Kęstučio g. 66A, LT-44304 Kaunas, tel.

(8 37) 220 146, faks. (8 37) 337 774, el.p. kaunoplanas@takas.lt, www.kaunoplanas.lt).

Projekto vadovas – Laurynas Byla.


2010-11-29

Informuojame visuomenę apie rengiamą žemės sklypo (kad. Nr. 5243/0010:1) esančio Bijūnų k., Alšėnų sen., Kauno r. sav., formavimo ir pertvarkymo projektą.

Planavimo tikslas: žemės ūkio paskirties 10,3848 ha žemės sklypo atidalijimas suformuojant du žemės sklypus, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties.

Planavimo organizatorius: Irena Liktoravičienė, tel. 865054865 ir Povilas Čekanavičius, tel. 8 37 478913.

Projekto rengėjas: Giedrė Ona Kiškienė, G. O. Kiškienės įm., Lauko g.15, Karmėlava, Kauno r. sav., tel.: 8 616 87456, el. p.: matavimai@info.lt.

Susipažinti su projektu, teikti pasiūlymus galima iki 2010 m. gruodžio 14 d. planavimo organizatoriams bei projekto rengėjui G. O. Kiškienės įmonės patalpose arba pateiktais telefonais.

Viešas projekto svarstymas su visuomene vyks 2010 m. gruodžio 15 d. 11 val. adresu: Bijūnų k., Alšėnų sen., Kauno r. (pertvarkomo sklypo teritorijoje).


2010-11-29

Informuojame, kad pradedamas rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektas žemės sklypui, esančiam Kauno raj. sav., Ringaudų sen., Virbališkių k., kadastr. Nr. 5250/0012:227.

Planavimo tikslas: ūkininko sodybos vietos parinkimas kaimo plėtros žemėtvarkos projektu.

Planavimo organizatorius: Vidutė Laurinaitienė ir Juozas Laurinaitis

Projekto rengėjas: UAB „Žemės matavimai“, adresas: Aukštaičių g. 9, Kaunas, tel. 8~ 613 90484

Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2010 m. gruodžio 14 d. Susipažinti su parengtu kaimo plėtros žemėtvarkos projektu galima nuo 2010 m. lapkričio 30 d. iki 2010 m. gruodžio 14 d.  UAB „Žemės matavimai“ patalpose,  Aukštaičių g. 9, Kaunas, tel. 8~ 613 90484, darbo dienomis nuo 900 iki 1300 val.

Viešas susirinkimas numatomas 2010 m. gruodžio 14 d. 14 val.


2010-11-26

Informuojame apie parengtą detalųjį planą.

Detaliojo plano pavadinimas – 0,7000 ha žemės sklypo suformavimas Zapyškio nuotekų valyklai įrengti,  Kluoniškių k., Zapyškio sen., Kauno r. sav..

Detaliojo plano tikslas – žemės sklypo suformavimas laisvoje valstybinio fondo žemėje, numatant įrengti nuotekų valyklą, nustatant pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį) inžinerinės infrastruktūros teritorijos), būdą, pobūdį, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamentą.

Detalusis planas rengiamas, viešai svarstomas ir derinamas bendrąja tvarka.

Detalusis planas eksponuojamas Zapyškio seniūnijos patalpose Šviesos g. 18, Kluoniškių k., Kauno r. sav., ir detaliojo plano rengėjo Ind. Gedimino Bulavo įmonės patalpose V. Putvinskio g. 17, Kaune.

Viešas susirinkimas (svarstymas) įvyks 2010 m. gruodžio 23 d. 18 val. Zapyškio seniūnijos patalpose Šviesos g. 18, Kluoniškių k., Kauno r. sav.

Detaliojo planavimo organizatorius – UAB „Giraitės vandenys“, direktorius Gitis Urbelis, tel. (8-37) 32 81 28.

Detaliojo plano rengėjas – Ind. Gedimino Bulavo įmonė, PV architektas G. Bulavas, tel. (8-699) 8 12 32, (8-37) 20 98 66.


2010-11-25

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2004m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo", rengiamas žemės sklypo, esančios Kauno r., Garliavos apyl. sen., Stanaičių k., kadastrinis Nr. 5227/0003:39, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.

Planavimo tikslas: ūkininko sodybos vietos parinkimas (paskirtis —žemės ūkio , naudojimo būdas — kiti žemės ūkio paskirties sklypai).

Projekto organizatorius: Marija Vosylienė.

Plano rengėjas: UAB „Architektų pastogė“, adresas: Perkaso takas 3, Kaunas, tel.(8*631)12021, el. paštas renata.grigorjeva@gmail.com. Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui iki 2010 m. gruodžio 9 d.

Susipažinti su parengtu projektu galima  iki 2010 m. gruodžio 9 d.  „UAB Architektų pastogė“, patalpose, adresu: Perkaso takas 3, Kaunas, tel.(8*631)12021. Viešas projekto susirinkimas numatomas 2010 m. gruodžio 9d. 13 val. Informacija apie rengiamą planą paskelbta 2010 lapkričio 25 d. laikraštyje „Naujos tėviškės žinios“.


2010-11-25
Informuojame, kad pradedamas rengti sklypų kad.Nr.5270/0008:15, 5270/0008:14 Didvyrių k., Raudondvario sen., Kauno r. sav.  detalusis planas.

Planavimo tikslas: sklypų pagrindinės ikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), sujungimas ir padalijimas į iki 24 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Organizatorius: Gintarė Vaškevičiūtė, atstovaujama Dainiaus Kovero, tel.: (8-657) 88805 elektroninis paštas: dainius@etapasgroup.lt.

Rengėjas: architektas D. Z. Šarakauskas, info@dsarchitektai.lt, tel.: (8-37)32 18 86.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumentų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki viešojo susirinkimo, kuris bus organizuojamas parengus teritorijų planavimo dokumentus bei praėjus nustatytam susipažinimo su jais laikotarpiui, taip pat viešojo susirinkimo metu. Apie teritorijų planavimo dokumentų sprendinių aptarimo, viešosios ekspozicijos bei susirinkimo vietą bei laiką bus informuojama papildomai.


2010-11-24
Informuojame, kad bendrąja tvarka parengtas žemės sklypo (kadastro Nr.5270/0008:250 ), esančio Kauno r. sav. Raudondvario sen., Raudondvario k., Sodų g. 6A detalusis planas.

Planavimo tikslas – esamo sklypo padalijimas į 3 sklypus, nekeičiant pagrindinės tikslinės kitos(gyvenamosios teritorijos/ vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) žemės naudojimo paskirties.

Planavimo organizatorius – Augustas Venslauskas. Informuojame gretimų sklypų savininkus, kurių sklypų kadastriniai Nr.: 5270/0013:20, 5270/0013:315.

Projektas bus eksponuojamas Raudondvario seniūnijos ir UAB „Architektų pastogė“ patalpose nuo skelbimo išspausdinimo 10 darbo dienų. Viešas susirinkimas projektui aptarti vyks 2010 12 28 13 val. UAB „Architektų pastogė“ patalpose, Perkaso takas 3, Kaunas. Pasiūlymus teikti iki viešo susirinkimo dienos projekto rengėjui R. Bizuliui, tel. 861105026, el. paštas bizrok@gmail.com


2010-11-24
Informuojame, kad bendrąja tvarka rengiamas Kauno r. sav., Domeikavos sen., Ražių k., sklypo kadastrinis Nr. 5217/0011:425, detalusis planas.

Planavimo tikslas: sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į iki 4 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Pasiūlymus ir pastabas dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui, plano rengėjo adresu.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2010-11-26 iki 2010-12-27 arch. A.Petniūno patalpose Aukštaičių 15-1, Kaunas.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2010-12-10 iki 2010-12-27 Domeikavos seniūnijoje (Saulės g. 1, Domeikava). Viešas susirinkimas numatomas 2010-12-27 d., 9 val., Domeikavos seniūnijoje (Saulės g. 1, Domeikava). Viešas svarstymas vyksta bendrąja tvarka.

Apytikris detaliųjų planų rengimo terminas  – 2010-2011 m.

Planavimo organizatorius – Birutė Žeimienė, Julius Žeimys.

Detaliojo plano rengėjas – arch. A.Petniūnas“. Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: Aukštaičių 15-1, Kaunas, mob.tel. 869910830,  el.paštas: apkfap@gmail.com.

Dalyvavimas viešame svarstyme nėra privalomas.


2010-11-24

Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti sklypo (kadastro Nr. 5270/0008:97), esančio Karnavės g. 7, Raudondvario k., Raudondvario sen., Kauno r. sav., detalųjį planą.

Planavimo tikslas – esamo sklypo padalijimas į 2 sklypus, nekeičiant pagrindinės tikslinės kitos(mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) žemės naudojimo paskirties.

Planavimo organizatoriai – Rimas Stankevičius ir Loreta Kristina Stankevičienė. Plano rengimo terminas (preliminarus) - 2010 m. IV ketv.

Pasiūlymus teikti plano rengėjui R. Bizuliui, UAB „Architektų pastogė“, Perkaso takas 3, Kaunas, tel. 861105026, el.paštas bizrok@gmail.com. Apie viešą svarstymą informuosime papildomai.


 

2010-11-24

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo (kadastrinis Nr.5237/0002:95), esančio Kulautuvos mstl., Kulautuvos sen. Kauno r. sav. detalusis planas, kurio tikslas – sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas į kitą (gyvenamosios teritorijos/ vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka.

Detaliojo plano organizatorė: L.Bimbienė, tel. 8 698 24319.

Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjai UAB „Ateivis LT“, arch. M. Sirvydžiui tel: 8 675 47596. Apie detaliojo plano viešą svarstymą informuosime vėliau.


2010-11-24

Informuojame, kad Kauno r. sav., Samylų sen., Šlienavos k. pradedamas rengti žemės sklypų (kad. Nr.5280/0004:468, kad. Nr.5280/0004:470, kad. Nr.5280/0004:471, ir sklypo Žaisos g. 15, kad. Nr.5280/0004:172) detalusis planas, kurio tikslas – sklypų kad. Nr. 5280/0004:468, kad. Nr. 5280/0004:470, kad. Nr. 5280/0004:471, sujungimas, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), sujungimas su sklypu kad. Nr.5280/0004:172 ir padalijimas į iki 37 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. Detaliojo plano organizatoriai: M.E.Jasinauskienė, B.J.Šakienė, V.Vaičius, A.Sinkevičius, V.Sinkevičienė, S.Palubinskas, R.Palubinskienė, tel. 8 618 86176

Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjai UAB „Ateivis LT“, arch. M. Sirvydžiui tel: 8 675 47596. Apie detaliojo plano viešą svarstymą informuosime vėliau.


2010-11-24

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo (kadastrinis Nr.5280/0005:75), esančio Šlienavos k. Samylų sen. Kauno r. sav. detalusis planas, kurio tikslas – sklypo padalijimas į 5 (penkis) sklypus, 4 (keturių) iš atidalytų sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas į kitą (gyvenamosios teritorijos/ vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka.

Detaliojo plano organizatoriai: N.Tamošiūnienė, O.Galinauskienė, G.Tamošiūnas, A.Tamošiūnienė, E.Gaidienė, D.Gaidys, tel. 8 622 23478.

Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjai UAB „Ateivis LT“, arch. M. Sirvydžiui tel: 8 675 47596. Apie detaliojo plano viešą svarstymą informuosime vėliau.


2010-11-23

Informuojame, kad bendrąja tvarka parengtas Kauno r. sav., Alšėnų sen., Kampiškių k., sklypo kadastrinis Nr. 5247/0007:239, detalusis planas.

Planavimo tikslas: sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į iki 4 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Pasiūlymus ir pastabas dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui, plano rengėjo adresu.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2010-12-08 iki 2011-01-06 UAB “Polilinija“ patalpose.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2010-12-22 iki 2011-01-06 UAB “Polilinija” patalpose bei Alšėnų seniūnijoje (Mokslo g. 2, Mastaičiai). Viešas susirinkimas numatomas 2011-01-06 d., 9 val., UAB “Polilinija” patalpose. Viešas svarstymas vyksta bendrąja tvarka.

Apytikris detaliųjų planų rengimo terminas  – 2010-2011 m.

Planavimo organizatorius – Ilma Parnarauskienė.

Detaliojo plano rengėjas – UAB „Polilinija“. Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: UAB „Polilinija“, Raudondvario pl. 150-216, Kaunas, tel. (8-37) 263917, mob.tel. 865762550 arch. M. Jurėnaitė,  el.paštas: miljure@gmail.com.

Dalyvavimas viešame svarstyme nėra privalomas.


2010-11-23

Informuojame, kad bendrąja tvarka parengtas Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Pagirių k., sklypo (kad. Nr. 5227/0003:464), detalusis planas.

Planavimo tikslas: sklypo padalijimas į du sklypus, vieno atidalyto sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos/ pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Pasiūlymus ir pastabas dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui, plano rengėjo adresu.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2010-12-08 iki 2011-01-06 UAB “Polilinija“ patalpose.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2010-12-22 iki 2011-01-06 UAB “Polilinija” patalpose bei Garliavos apylinkės seniūnijoje (Vytauto g. 62, Garliava). Viešas susirinkimas numatomas 2011-01-06 d., 14 val., UAB “Polilinija” patalpose. Viešas svarstymas vyksta bendrąja tvarka.

Apytikris detaliojo plano rengimo terminas  – 2010-2011 m.

Planavimo organizatorius – Irena Jurgelevičienė (atstovaujama Tomo Jurgelevičiaus), Henrikas Kunigėlis ir Aldona Kunigėlienė.

Detaliojo plano rengėjas – UAB „Polilinija“. Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: UAB „Polilinija“, Raudondvario pl. 150-216, Kaunas, tel. (8-37) 263917, mob.tel. 865762550 arch. M. Jurėnaitė,  el.paštas: miljure@gmail.com.

Dalyvavimas viešame svarstyme nėra privalomas.


2010-11-23

Informuojame apie bendrąja tvarka pradėtą  rengti  ,  sklypo  Kauno r. sav., Alšėnų sen., Jonučių k., skl. Nr. 720   Kaune, detalujį planą.

Planavimo tikslas – sklypo būdo , pobūdžio keitimas    inžinerinės infrastruktūros  teritorijos / susisiekimo  ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statybos  į gyvenamosios teritorijos / mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos , teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimo bei statybos reglamentavimas ,

Organizatorius – Robertas Lažauskas , Daiva Paulauskienė, Vytautas Paulauskas , Martynas Šerkšnys ,  T. Masiulio g. 6-4, Kaunas, tel. 860077011,

Rengėjas – UAB “GBK archstudija” ,   PV G. Balčiūnaitė-Kareniauskienė , Laisvės al. 45, Kaunas,   tel. 861267353, el.p:.gbkarchstudija@gmail.com

Detalusis planas eksponuojamas  10 darbo dienų  iki viešo susirinkimo  UAB”GBK archstudija” ir Alšėnų seniūnijos patalpose   (Mokslo 2, Mastaičių k., Alšėnų sen) .

Viešas susirinkimas  numatomas   š.m. gruodžio 22d. 10 val. Alšėnų sen. patalpose.

Pastabas ir pasiūlymus  teikti organizatoriui arba plano rengėjui  iki viešo susirinkimo pabaigos .


2010-11-22

Informuojame, kad bendrąja tvarka pradedamas rengti žemės sklypo Kauno r., Karmėlavos sen., Narėpų k., Nr. 293, detalusis planas.
Detaliojo plano rengimo pagrindas - Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-09-06 įsakymas Nr. ĮS-1401 „Dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo", 2010-09-27 Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. S-929, planavimos sąlygos 2010-11-04, Nr. SD-284.

Planavimo tikslas: sklypo padalijimas į 2 sklypus, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Apytikris detaliojo plano rengimo terminas - 2010 m. IV ketv. - 2011 m. II ketv.

Planavimo organizatorė – Lina Benokraitytė, tel. 8(601)42829.

Detaliojo plano rengėjas - UAB „ARCHIGRUPĖ". Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: UAB „ARCHIGRUPĖ“, adresas: Savanorių pr. 221-306, Kaunas, tel.8 (37) 211832, arch. Inga Cibulskienė, tel. 8(604)40064, el.paštas inga@archigrupe.lt, www.archigrupe.lt.

Apie teritorijų planavimo dokumento projekto viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.


2010-11-22

Informuojame, kad bendrąja tvarka pradedamas rengti žemės sklypo Kauno r., Užliedžių sen., Giraitės k., Nr. 826, detalusis planas.

Detaliojo plano rengimo pagrindas - Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-01-19 įsakymas Nr. ĮS-83 „Dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo", 2010-01-25 Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. S-53, planavimos sąlygos 2010-03-09, Nr. SD-056.

Planavimo tikslas: pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/ mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Numatoma vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statyba.

Apytikris detaliojo plano rengimo terminas - 2010 m. IV ketv. - 2011 m. II ketv.

Planavimo organizatoriai – Jūratė Čelkienė ir Arūnas Čelkys, tel. 8(601)16034.

Detaliojo plano rengėjas - UAB „ARCHIGRUPĖ". Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: UAB „ARCHIGRUPĖ“, adresas: Savanorių pr. 221-306, Kaunas, tel.8 (37) 211832, arch. Inga Cibulskienė, tel. 8(604)40064, el.paštas inga@archigrupe.lt, www.archigrupe.lt.

Apie teritorijų planavimo dokumento projekto viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.


2010-11-22

UAB „GeoADA“ informuoja apie rengiamą Liutauro Rolando Stankūno, Kęstučio Karoso ir Teodoro Četrausko, žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastro Nr.5253/0010:18, sklypo plotas 3,5104 ha.), esančio Jaučakių kaime, Vilkijos apyl. seniūnijoje, Kauno rajone., formavimo ir pertvarkymo projektą. Planavimo tikslas – sklypo pertvarkymas ir padalijimas į tris dalis, nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties.

Su rengiamu žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu galima susipažinti nuo 2010-11-23 iki 2010-12-10 UAB „GeoADA“ patalpose, Griežlės g.13-5, Užliedžių k., Kauno r., tel. 8 636 00969, mob. Tel. 8 671 03528 pas matininką Darių Krasauską, el. p. geoadainfo@gmail.com

Pasiūlymus ir pastabas galima teikti raštu iki 2009-12-10 organizatoriui Liutaurui Rolandui Stankūnui adresu Janušavos k., Kavarsko sen., Anykščių r., arba rengėjui UAB „GeoADA“.


2010-11-22

Pradedamas rengti bendrąja tvarka sklypo Nr.487 (kad. Nr. 5247/0008:487), Jonučių k., Alšėnų sen., Kauno r. sav., detalusis planas.

Planavimo tikslas: sklypo padalijimas ir atidalyto sklypo būdo patikslinimas iš inžinerinės infrastruktūros teritorijos į bendro naudojimo, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Planavimo organizatoriai: Daiva Kaušinienė, Egidijus Kaušinis, Mindaugas Jarukaitis, Jurgita Jarukaitienė, Arvydas Gaurilčikas, Jolanta Rukienė, Mindaugas Balčiūnas, Elena Vadeikienė (atstovaujami Egidijaus Ruko), Egidijus Rukas, tel. 8 699 93641.


2010-11-19

Informuojame apie toliau bendrąja tvarka rengiamus Kauno r.sav., Užliedžių sen., Užliedžių k. rengiamus detaliuosius planus:

Žemės sklypo kad.Nr.5283/0004:589. Planavimo organizatorius M.Mačiukaitė, Gaižiūnų g.70-1, Kaunas, tel.: 8615 56244. Planas rengiamas sutinkamai su Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.ĮS-1450. žemės sklypo kad.Nr.5283/0004:491. Planavimo organizatorius V. Martinaitis, Ledos g.65, Užliedžių k., Kauno r., tel.:8604 11001. Planas rengiamas sutinkamai su Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.ĮS-1402.

Planavimo tikslas: žemės sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas į kitos paskirties žemę (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), padalijimas į iki 3 sklypų, teritorijos tvarkymo rėžimo ir statybos reglamento nustatymas. Detaliojo plano rengimo terminas 2010m. IV ketv.-2011m. I ketv. Teritorijose numatoma statyti vienbučius ir dvibučius gyvenamuosius namus.

Planų rengėjas: M.Torrau I.Į., adresas V.Putvinskio g.17-4, Kaunas, t.:8687 14585 el.p. marius@torrau.eu.

Pasiūlymus ir pageidavimus teikti detaliojo plano organizatoriui arba rengėjams aukščiau nurodytais adresais. Vieša sprendinių ekspozicija rengiama Užliedžių seniūnijos patalpose nuo 2010-12-07d. 10 darbo dienų. Viešas aptarimas rengiamas 2010-12-21d. nuo 16val. Užliedžių seniūnijoje. DALYVAVIMAS NEPRIVALOMAS.


2010-11-19
Planavimo organizatorė Algimutė Dubickienė informuoja apie baigtą rengti detalųjį planą Kauno r., Karmėlavos sen., Sergeičikų II k. (sklypo kad. Nr. 5233/0013:155).

Planavimo tikslas– sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (viebučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos/ komercinės paskirties objektų teritorijos) ir padalijimas į iki 4 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Vieša ekspozicja įvyks Karmėlavos seniūnijoje, Vilniaus g. 65A, Karmėlavos mstl., Kauno raj. 2010 12 06 - 2010 12 20.

Viešas susirinkimas įvyks ten pat 2010 12 20, 11 valandą.

Dėl informacijos, pageidavimų kreiptis į detaliojo plano rengėją I. Korytę Stanionienę 8 614 16114; Spaustuvininkų g. 11, Kaunas, info@iksstudija.lt


2010-11-18.

Planavimo organizatorė Algimutė Dubickienė informuoja apie pradedamą rengti detalųjį planą Kauno r., Karmėlavos sen., Sergeičikų II k. (sklypo kad. Nr. 5233/0013:155).

Planavimo tikslas– sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (viebučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos/ komercinės paskirties objektų teritorijos) ir padalijimas į iki 4 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Dėl informacijos, pageidavimų kreiptis į detaliojo plano rengėją Ingą Korytę Stanionienę 8 614 16114; Spaustuvininkų g. 11, Kaunas, info@iksstudija.lt


2010-11-18

Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti sklypo (kadastro Nr. 5270/0008:250), esančio Sodų g. 6A, Raudondvario k., Raudondvario sen., Kauno r. sav., detalųjį planą.

Planavimo tikslas – esamo sklypo padalijimas į 3 sklypus, nekeičiant pagrindinės tikslinės kitos(gyvenamosios teritorijos/ vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) žemės naudojimo paskirties. Planavimo organizatorius – Augustas Venslauskas.

Plano rengimo terminas (preliminarus) - 2010 m. IV ketv. Pasiūlymus teikti plano rengėjui R. Bizuliui, UAB „Architektų pastogė“, Perkaso takas 3, Kaunas, tel. 861105026, el.paštas bizrok@gmail.com. Apie viešą svarstymą informuosime papildomai.


2010-11-18

Informacija apie modernios šaldytų maisto produktų gamybos įmonės statybos poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvadą.

Informacijos pateikėjas - UAB „Polilinija“ patalpose, Raudondvario pl. 150-216, Kaunas, tel./faks. (837)263917, mob. 865762550, e.p: miljure@gmail.com

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas – Tomas Jurgelevičius, Vasarvietės g. 39, Kaunas, tel. 869847142.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – modernios šaldytų maisto produktų įmonės su sandėliais ir prekybinėmis patalpomis statyba.

Planuojamos ūkinės veiklos vieta – Pagirių k., Garliavos apyl. sen., Kauno r. skl. kadastro Nr. 5227/0003:464.

Atsakinga institucija - LR Aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas, Rotušės a. 12, Kaunas, tel. (837)337509. Priimta atrankos išvada (2010-11-15, Nr. KR12-2976/145) - poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą galima kreipiantis į informacijos pateikėją ar veiklos organizatorių nurodytais kontaktiniais duomenimis.

Teikti motyvuotus pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą galima - Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentui, veiklos organizatoriui ar informacijos pateikėjui, nurodytais kontaktiniais duomenimis. Pasiūlymų teikimo terminas - 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo dienos spaudoje.

Išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais galima informacijos pateikėjo, veiklos organizatoriaus ar atsakingos institucijos patalpose, nurodytais adresais. Terminas - 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo dienos spaudoje.


2010-11-18

Informuojame apie bendrąja tvarka rengiamą sklypo kad. Nr. 5250/0009:287, esančio Graužės g. 15, Ringaudų k., Ringaudų sen., Kauno r., detalųjį planą.

Planavimo tikslas: sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas į kitą (gyvenamosios teritorijos/mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), padalijimas į du sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Viešas susirinkimas įvyks: 2010 12 06, 11 val. Nepriklausomybės a. 7-5, Kaune.

Projekto ekspozicija: 2010 11 22 - 2010 12 06 Ringaudų seniūnijos skelbimų lentoje Šiltnamių g. 1, Noreikiškių k., Kauno r.

Organizatoriai: A. Bradūnas, M. Bradūnienė, tel. Nr. 8 659 34017.

Rengėjas: J. Šarakauskas (PV S. J. Katilius), tel.: 8-684 84894, adresas - Nepriklausomybės a. 7-5, Kaunas, el. paštas - jonas.sarakauskas@gmail.com. Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjui arba organizatoriams iki viešo susirinkimo pabaigos.


2010-11-17

Rengiamas žemės sklypų (kadastr. Nr. 5233/0011:468 ir Nr. 5233/0011:470), esančių  Sergeičikų I k., Karmėlavos sen., Kauno r. sav. formavimo ir pertvarkymo projektas.

Planavimo tikslas. Žemės sklypų sujungimas bei padalijimas suformuojant du žemės sklypus.

Planavimo organizatorius: Arvydas Kasparas ir Janina Kasperienė

Projekto rengėjas –UAB „Georaimonda“, Griunvaldo g. 8-9, Kaunas, telef.8-37-222696, 868215149.

Išsamiau sužinoti apie  žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą, taip pat pateikti pastabas, pretenzijas bei pasiūlymus  dėl sprendinių galite UAB „Georaimonda“ patalpose (Griunvaldo g. 8-9, Kaunas, telef. 868215149) nuo 2010-11-24 d.  10 darbo dienų iki viešo projekto svarstymo. Viešas projekto svarstymas su visuomene įvyks 2010-12-07 d. 11 val. UAB „Georaimonda“ patalpose.


2010-11-17

Informuojame apie rengiamą žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5227/0002:413), esančio  Stanaičių k., Garliavos apyl. sen., Kauno r. sav. kaimo plėtros žemėtvarkos projektą.

Planavimo tikslas. Ūkininko sodybos parinkimas sklype.

Planavimo organizatorius: Jurgita Karūnaitienė

Projekto rengėjas –UAB „Georaimonda“, Griunvaldo g. 8-9, Kaunas, telef.8-37-222696, 868215149.

Išsamiau sužinoti apie  rengiamą kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, taip pat pateikti pastabas, pretenzijas bei pasiūlymus  dėl sprendinių galite UAB „Georaimonda“ patalpose (Griunvaldo g. 8-9, Kaunas, telef. 868215149) nuo 2010-11-24 d.  10 darbo dienų iki viešo projekto svarstymo. Viešo projekto svarstymo su visuomene susirinkimas įvyks 2010-12-07 d. 10 val. UAB „Georaimonda“ patalpose.


2010-11-17

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr.3D- 476/D1-429 “Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”, rengiamas žemės sklypo, Antalkių k., Vilkijos apyl sen., Kauno r.sav.,  (kadastrinis Nr. 5253/0009:116 Padauguvos k.v.) kaimo plėtros (ūkio vidinės) žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodybos formavimui. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.

Planavimo tikslas – ūkininko ūkio sodybos suformavimas,numatant ūkio sodybos pastatų statybą.

Planavimo organizatorius – VIDMANTAS VITKAUSKAS, gyv. Kremalos .g 5, Kaunas, tel. 8~686 15631.

Projekto rengėjas – UAB “NTF”, Aušros g. 71-65, Utena, tel., 8~686 15631, el. paštas info@ntforma.lt

Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2010 m. gruodžio 3d.

Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2010 m. lapkričio 18 d. iki 2010 m. gruodžio 3d. Vilkijos apyl.  seniūnijos patalpose, adresu: Kauno g. 37, Vilkija, LT-54227 Kauno r.


2010-11-16
Informuojame, kad pradedamas rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektas žemės sklypui, esančiam Prienų raj. sav., Veiverių sen., Skriaudžių k., kadastr. Nr. 6950/0019:377.

Planavimo tikslas: ūkininko sodybos vietos parinkimas kaimo plėtros žemėtvarkos projektu.

Planavimo organizatorius: Mantas Šleževičius

Projekto rengėjas: UAB „Žemės matavimai“, adresas: Aukštaičių g. 9, Kaunas, tel. 8~ 613 90484

Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2010 m. Lapkričio 30 d. Susipažinti su parengtu kaimo plėtros žemėtvarkos projektu galima nuo 2010 m. lapkričio 16 d. iki 2010 m. lapkričio 30 d.  UAB „Žemės matavimai“ patalpose,  Aukštaičių g. 9, Kaunas, tel. 8~ 613 90484, darbo dienomis nuo 900 iki 1300 val.

Viešas susirinkimas numatomas 2010 m. lapkričio 30 d. 14 val.


2010-11-16

Informuojame apie rengiamą žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5240/0006:199), esančio  Barsūniškių k., Lapių sen., Kauno r. sav. kaimo plėtros žemėtvarkos projektą. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.

Planavimo tikslas: Ūkininko sodybos vietos parinkimas.

Planavimo organizatorius: Nomeda Urbonavičienė.

Projekto rengėjas – UAB „Architektų pastogė“, Perkaso takas 3, Kaunas, mob. 868720684.

Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui arba plano rengėjui nuo 2010m. gruodzio 6d. 10 darbo dienų. Viešo projekto svarstymo su visuomene susirinkimas įvyks 2010-12-20d. 10val. UAB „Architektų pastoge“ patalpose.


2010-11-16

Informuojame apie pradedamus bendrąja tvarka rengti Kauno r.sav., Užliedžių sen., Užliedžių k. rengiamus detaliuosius planus: žemės sklypo kad.Nr.5283/0004:589.

Planavimo organizatorius M.Mačiukaitė, Gaižiūnų g.70-1, Kaunas, tel.: 8615 56244. Planas rengiamas sutinkamai su Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.ĮS-1450. Žemės sklypo kad.Nr.5283/0004:491. Planavimo organizatorius V. Martinaitis, Ledos g.65, Užliedžių k., Kauno r., tel.:8604 11001. Planas rengiamas sutinkamai su Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.ĮS-1402.

Planavimo tikslas: žemės sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas į kitos paskirties žemę (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), padalijimas į iki 3 sklypų, teritorijos tvarkymo rėžimo ir statybos reglamento nustatymas. Detaliojo plano rengimo terminas 2010m. IV ketv.-2011m. I ketv. Teritorijose numatoma statyti vienbučius ir dvibučius gyvenamuosius namus.

Planų rengėjas: M.Torrau I.Į., adresas V.Putvinskio g.17-4, Kaunas, t.:8687 14585 el.p. marius@torrau.eu.

Pasiūlymus ir pageidavimus teikti detaliojo plano organizatoriui arba rengėjams aukščiau nurodytais adresais.

Apie teritorijų planavimo dokumento sprendinių aptarimo, viešos ekspozicijos bei viešo aptarimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai spaudoje, Užliedžių seniūnijos skelbimų lentoje bei internetiniame puslapyje www.krs.lt.


2010-11-16
Informuojame, kad yra rengiamas supaprastinta tvarka žemės sklypo, esančio Patamulšėlio kaime, Rokų sen., Kauno rajono savivaldybė, kadastrinis adresas: 5273 / 0019 : 0375, kuris priklauso Algiui Buraičiui, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas.

Susipažinti su Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto sprendiniais galite nuo 2010-11-15 iki 2010-11-29 Rokų seniūnijoje, adresu: Nemuno g. 14, Rokai, Kauno raj.

Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto sprendinių viešas aptarimas įvyks 2010-11-29d. 11.00 val. Savanorių pr. 363, 213kab. Kaune. Pasiūlymus raštu dėl Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto sprendinių galite siūsti adresu: Savanorių pr. 363-213, Kaunas, iki viešo aptarimo pabaigos. Dėl smulkesnės informacijos galite kreiptis tel. (8-652) 29079 į S. Kemzūrą.

Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengėjas -  UAB „Žemėtvarkos darbai“


2010-11-15
Pradedamas rengti bendrąja tvarka sklypo kad. Nr.5280/0010:290, Šlienavos k., Samylų sen., Kauno r. sav. (0.4618 ha), detalusis planas.

Planavimo tikslas - sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos / vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), padalijimas į 5 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Planavimo organizatorius (pagal 2010-09-06 sutartį Reg. Nr. S-822 „Dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“) - Giedrius Samuolaitis, tel. 8684 02059


2010-11-15
Planavimo organizatoriai (detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. S-951, 2010-10-01) Rita Mackevičienė, Gytautas Laimutis Mackevičius (tel. 8 698 32885) informuoja apie BAIGTĄ rengti detalųjį planą Kauno r. sav. Garliavos apyl. sen. Teleičių k. sklypo kad. Nr. 5260/0001:348.

Planavimo tikslas– sklypo naudojimo būdo/ pobūdžio keitimas į komercinės paskirties objektų teritorijos/ prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos ir pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos/ sandėliavimo statinių statybos, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas, nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties.

Planuojama statyti administracinės paskirties priestatą prie esamo pastato.

Vieša ekspozicija įvyks Vytauto g. 62, Garliavoje 2010 11 30- 2010 12 15. Viešas susirinkimas įvyks 2010 12 15, 11.00 val. Garliavos seniūnijoje.

Dėl informacijos, pasiūlymų ir pageidavimų kreiptis į detaliojo plano rengėją, architektę Ingą Korytę Stanionienę, tel. 8 614 16114; studijos adresas Spaustuvininkų g. 11, Kaunas, elektroninė dėžutė info@iksstudija.lt


2010-11-12

Siekiant užtikrinti visuomenės informavimo pilnumą, papildomai informuojame apie parengtą Kauno r.sav., Neveronių sen., Neveronių k. esančių teritorijų (kad. Nr. 5233/0016:190, 5233/0016:191 ir 5233/0013:203, 5233/0013:204) Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvadą Nr. KR12-24/1 planuojamai ūkinei veiklai.

Veiklos organizatorius: UAB „Topcolor“, Neries krantinė 16, Kaunas, t.:837 263939, el.p.: paulius@topcolor.lt.

Atsakinga institucija: Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas (RAAD) prie AM, Rotušės a. 12, Kaunas. tel.: 837 401292.

Informacijos rengėjas: M.Torrau I.Į., V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, t.:8687 14585, el.p.: marius@torrau.eu.

Veiklos pavadinimas: ekologiškų vandens dispersinių dažų gamybos įmonė (sklypuose Nr.203, 204) bei produkcijos (vandens dispersinių dažų) sandėliavimo bei didmeninės prekybos terminalas (sklypuose Nr.190, 191).

Atrankos išvada: išnagrinėjus dokumentus dėl Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo, atsakinga institucija Kauno RAAD pateikė išvadą, kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Susipažinti su PŪV PAV atrankos dokumentais bei išvada galima informacijos rengėjo, veiklos organizatoriaus ar atsakingos institucijos patalpose. Raštiškus pasiūlymus ar pretenzijas (jei tokių bus) galima teikti veiklos organizatoriui, Kauno RAAD 10 darbo dienų po paskelbimo nurodytais adresais.


2010-11-11
Informuoja apie PRADEDAMĄ rengti detalųjį planą Kauno r. sav. Garliavos apyl. sen. Teleičių k. sklypo kad. Nr. 5260/0001:348.

Planavimo tikslas– sklypo naudojimo būdo/ pobūdžio keitimas į komercinės paskirties objektų teritorijos/ prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos ir pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos/ sandėliavimo statinių statybos, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas, nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties.

Planuojama statyti administracinės paskirties priestatą prie esamo pastato.

Vieša ekspozicija įvyks Vytauto g. 62, Garliavoje 2010 11 30- 2010 12 15.

Viešas susirinkimas įvyks 2010 12 15, 11.00 val. Garliavos seniūnijoje.

Dėl informacijos, pasiūlymų ir pageidavimų kreiptis į detaliojo plano rengėją, architektę Ingą Korytę Stanionienę, tel. 8 614 16114; studijos adresas Spaustuvininkų g. 11, Kaunas, elektroninė dėžutė info@iksstudija.lt


2010-11-11
Planavimo organizatoriai UAB „MAXIMA LT“, atstovaujama Egidijaus Sudiko (tel. 8 659 55469, Savanorių pr. 247, Vilnius) ir Vanda Viktorija Borisova (tel. 8 648 83226,  Topolių g. 2-5, Karmėlava, Kauno raj.) pagal detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartį Nr. S-740, 2010-08-03,  informuoja apie BAIGTĄ rengti detalųjį planą Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Ramučių k., sklypo kadastrinis Nr. 5233/0009:449.

Planavimo tikslas– 1,4319 ha žemės sklypo padalijimas į du sklypus, vieno iš atidalytų sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio į kitą (komercinės paskirties objektų teritorijos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Planuojamas atidalinto sklypo būdas- komercinės paskirties objektų teritorijos (K), pobūdis- prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos (K1). Atidalintame sklype planuojama statyti apie 1 000 kv. m ploto prekybos paskirties pastatą.

Antro sklypo pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis lieka žemės ūkio.

Detaliojo plano rengimo terminas- 2010 IV- 2011 I ketvirčiai.

Vieša ekspozicija įvyks nuo 2010-11-25 iki 2010-12-13 Karmėlavos seniūnijos patalpose Vilniaus g. 65a, Karmėlava, Kauno raj. Viešas susirinkimas įvyks ten pat 2010-12-13, 10 val.

Dėl informacijos gavimo, pasiūlymų teikimo prašome kreiptis į plano rengėją UAB „I.K.S. studiją“, P.V. Ingą Korytę Stanionienę, tel. 8 614 16114; Spaustuvininkų g. 11, Kaunas, info@iksstudija.lt

 


2010-11-11
Informuojame apie parengtą Kauno r.sav., Zapyškio sen., Dievogalos k. esančios teritorijos (kadastro Nr. 5293/0006:413) Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvadą Nr.KR12-2888/140 planuojamai ūkinei veiklai.
Veiklos organizatorius: UAB „Akvatera“, Kauno r.sav., Zapyškio sen., Dievogalos k., t.:8615 77775, el.p.: darius@kika.lt.

Atsakinga institucija: Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas (RAAD) prie AM, Rotušės a. 12, Kaunas. tel.: 837 401292.

Veiklos pavadinimas: kačių ir šunų ekstruduoto sauso pašaro gamyba ir didmeninė prekyba.

Atrankos išvada: išnagrinėjus dokumentus dėl Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo, atsakinga institucija Kauno RAAD pateikė išvadą, kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Susipažinti su PŪV PAV atrankos dokumentais bei išvada galima veiklos organizatoriaus ar atsakingos institucijos patalpose. Raštiškus pasiūlymus ar pretenzijas (jei tokių bus) galima teikti veiklos organizatoriui, Kauno RAAD 10 darbo dienų po paskelbimo nurodytais adresais.


2010-11-10

Informuojame apie parengtą ir patvirtintą Karmėlavos mstl. ir Ramučių k., Karmėlavos sen., Kauno r.sav., vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo magistralinių tinklų išdėstymo specialiojo plano koncepciją.

Planavimo tikslas: detalizuoti viešojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų plėtros teritoriją tarp Ramučių k. ir Karmėlavos mstl., suprojektuoti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo plėtros inžinerinius infrastruktūros koridorius valstybinio miško ir kitos paskirties žemėje.

Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, Kaunas, tel. (8*687)23062.

Planavimo finansuotojas: UAB “Giraitės vandenys”, direktorius Gitis Urbelis, Topolių g. 5, Giraitės k., Užliedžių sen., Kauno r.sav., tel.305502, fax.313797.

Rengėjas: UAB “Patvanka”, Savanorių pr. 192, Kaunas, el.p.:gediminas@patvanka.lt, info@patvanka.lt, tel.327467, (8*698)38296.

Susipažinti su specialiojo plano koncepcija galima iki gruodžio mėn. 10 d. planavimo rengėjo patalpose, Kauno r. sav. internetiniame tinklalapyje (http://www.krs.lt/go.php/lit/Specialiuju_planu_koncepcijos/1554) bei Karmėlavos seniūnijos skelbimų lentoje. Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas galima teikti iki gruodžio 10 d. planavimo finansuotojui ar rengėjui.


2010-11-10

Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti žemės sklypo Kauno r. sav., Samylų sen., Šlienavos k., skl. kad. Nr. 5280/0004:474 detalųjį planą, pagal 2010 07 29 Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos pasirašytą Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartį Nr. S-723.

Detaliojo plano rengimo tikslas – pakeisti sklypo pagrindinę naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, sklypą padalyti į iki 10 sklypų.

Detaliojo plano organizatorius – A. Lukša, rengėjas UAB „GEORAIMONDA“.


2010-11-10
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą žemės sklypo Kauno r. sav., Samylų sen., Šlienavos k., skl. kad. Nr. 5280/0004:474 detalųjį planą, kurio tikslas pakeisti sklypo pagrindinę naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, sklypą padalyti į iki 10 sklypų, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą bei statybos reglamentą. Rengiant detalųjį planą strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas. Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galite nuo 2010 11 15 iki 2010 12 15 Samylų seniūnijoje.

Detaliojo plano sprendinių viešas aptarimas įvyks UAB „GEORAIMONDA“ patalpose, Griunvaldo g. 8-9, Kaune, 2010 12 15, 11 val.  Pasiūlymus raštu dėl detaliojo plano sprendinių galite siųsti detaliojo plano rengėjui arba pateikti viešo susirinkimo dieną iki viešo aptarimo pabaigos.

Detaliojo plano organizatorius – A. Lukša, rengėjas UAB „GEORAIMONDA“, proj. vad. K. Kvizikevičius, tel. 8676 21161.


2010-11-10
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti žemės sklypo Kauno r. sav., Domeikavos sen., Varluvos k., skl. kad. Nr. 5217/0007:50 detalųjį planą, pagal 2010 09 21 Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus pasirašytą Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartį Nr. S-880.

Detaliojo plano rengimo tikslas – pakeisti sklypo pagrindinę naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, sklypą padalyti į 4 sklypus.

Detaliojo plano organizatorius – A. Mikulevičius, rengėjas UAB „GEORAIMONDA“.


2010-11-10
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą žemės sklypo Kauno r. sav., Domeikavos sen., Varluvos k., skl. kad. Nr. 5217/0007:50 detalųjį planą, kurio tikslas pakeisti sklypo pagrindinę naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, sklypą padalyti į 4 sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą bei statybos reglamentą. Rengiant detalųjį planą strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas.

Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galite nuo 2010 11 15 iki 2010 12 15 Domeikavos seniūnijoje. Detaliojo plano sprendinių viešas aptarimas įvyks UAB „GEORAIMONDA“ patalpose, Griunvaldo g. 8-9, Kaune, 2010 12 15, 10 val.  Pasiūlymus raštu dėl detaliojo plano sprendinių galite siųsti detaliojo plano rengėjui arba pateikti viešo susirinkimo dieną iki viešo aptarimo pabaigos.

Detaliojo plano organizatorius – A. Mikulevičius, rengėjas UAB „GEORAIMONDA“, proj. vad. K. Kvizikevičius, tel. 8676 21161.


2010-11-10
informuojame, kad bendrąja tvarka pradedamas rengti Kauno r. sav., Alšėnų sen., Kampiškių k., sklypo kadastrinis Nr. 5247/0007:239, detalusis planas.

Detaliojo plano rengimo pagrindas – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-05-05 įsakymas Nr. ĮS-676, 2010-05-14 SUTARTIS Nr. S-427 Dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo, 2010-09-01 planavimo sąlygų sąvadas Nr. DP-213.

Planavimo tikslas: sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į iki 4 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Apytikris detaliųjų planų rengimo terminas  – 2010-2011 m.

Planavimo organizatorius – Ilma Parnarauskienė.

Detaliojo plano rengėjas – UAB „Polilinija“. Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: UAB „Polilinija“, Raudondvario pl. 150-216, Kaunas, tel. (8-37) 263917, mob.tel. 865762550 arch. M. Jurėnaitė,  el.paštas: miljure@gmail.com.

Apie teritorijų planavimo dokumento projekto viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.


2010-11-10

Informuojame apie parengto  5,0086 ha. žemės sklypo Kauno raj. sav. Užliedžių sen., Romainių k. ( kad. Nr 5283/0004:16) detaliojo plano svarstymo procedūrą.

Detaliojo plano rengimo pagrindas – Planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti 2009-11-03 Nr. PD-1-221

Planavimo tikslas   Esamo žemės ūkio paskirties sklypo padalinimas į iki 15 sklypų, dalies atidalytų sklypų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas į kitą (gyvenamosios teritorijos/ vienbučių ir dvibučių  gyvenamųjų pastatų statybos) , teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Su parengtu detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2010-12-06 iki 2011-01-07 SĮ „Kauno planas“ patalpose darbo dienomis (10.00-12.00 ir 13.00-16.00 val).

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2010-12-20 iki 2011-01-07  Užliedžių seniūnijoje Liedos 2, Užliedžių k., Kauno r.

Viešas detaliojo plano svarstymo su visuomene susirinkimas numatomas 2011-01-07,  14 val. Detaliojo plano rengėjo SĮ ' Kauno plano“ patalpose.

Planavimo dokumento rengimo terminas: 2009 IV ketvirtis – 2011  I ketvirtis

Detaliojo plano organizatorius – Vytautas Zakarauskas, Rima Zakarauskienė, Irena Zakarauskienė.

Detaliojo plano rengėjas - SĮ "Kauno planas", Kęstučio 66A, Kaunas, tel. 370 37 220146, kaunoplanas@takas.lt, pojekto vadovas – V. Paipalas.

Pasiūlymus ir pastabas dėl parengto projekto sprendinių raštu galima teikti  plano rengėjams iki viešo susirinkimo pabaigos. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Kauno apskrities viršininko administracijai.


2010-11-10
Informuojame apie 0,3960 ha žemės sklypo kad.Nr.: 5250/0011:213, esančio Gaižėnų k., Ringaudų sen., Kauno r. sav. detaliojo plano projekto svarstymo su visuomene baigiamąjį etapą. 

Planavimo tikslas – sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) ir padalijimas į iki 5 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Planavimo organizatorius – Vytautas Granickas, tel. 8 698 07 746

Plano rengėjas – architektas L.Tarnauskas, D.Poškos g. 6A, Kaunas, tel. 8 698 11 891. Projekto rengimo terminas - 2010 m. IV ketv. - 2011 m. II ketv. Viešas svarstymas vyksta bendrąja tvarka. Vieša projekto ekspozicija nuo 2010-11-25 iki 2010-12-08 vyks Ringaudų seniūnijos patalpose, Šiltnamių g. 1, Noreikiškių k., Kauno r. sav. ir detaliojo plano rengėjo patalpose D.Poškos g. 6A, Kaune. Viešo svarstymo susirinkimas vyks 2010-12-09, 9.00 detaliojo plano rengėjo patalpose.

Pasiūlymus ir pastabas dėl parengto projekto sprendinių raštu galima teikti iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui arba planavimo organizatoriaus vardu plano rengėjui. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2010-11-09
Informuojame apie bendrąja tvarka toliau rengiamą Kauno r.sav., Garliavos apyl.sen., Ražiškių k. esančio žemės sklypo (kadastro Nr.5260/0008:480) detalųjį planą.
Planavimo organizatoriai: UAB „Stateta“, adresas Ulonų g.2-1, Alytus, tel.:8615 56244. 

Planavimo tikslas: žemės sklypo dalinis paskirties keitimas į kitą, padalinimas į tris, naudojimo būdo (komercinės paskirties objektų teritorijos K) ir pobūdžio (prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos K1; degalinių ir autoservisų statybos K3) nustatymas,  teritorijos tvarkymo rėžimo ir statybos reglamento nustatymas. Detaliojo plano rengimo terminas 2010m. IV ketv.-2011m. I ketv. Planas rengiamas sutinkamai su Kauno r.sav. administracijos direktoriaus įsakymu Nr.ĮS-1237. Teritorijoje numatoma statyti degalinės statinius bei plataus vartojimo prekių parduotuvę.

Plano rengėjas: M.Torrau I.Į., adresas V.Putvinskio g.17-4, Kaunas, t.: 8-687-14585; el.p. marius@torrau.eu

Pasiūlymus ir pageidavimus teikti detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui aukščiau nurodytais adresais iki viešo svarstymo ir jo metu.

Vieša ekspozicija rengiama Garliavos apyl.sen. patalpose nuo 2010-11-25d. 10 darbo dienų. Viešas svarstymas rengiamas Garliavos apyl.sen. patalpose 2010-12-09d. nuo 16val. Dalyvavimas neprivalomas.

 


2010-11-05

Informuojame apie pradedamą rengti žemės sklypo kad.Nr.: 5250/0011:213, esančio Gaižėnų k., Ringaudų sen., Kauno r. sav. detalujį planą.

Planavimo tikslas – sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) ir padalijimas į iki 5 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Planavimo organizatorius – Vytautas Granickas, tel. 8 698 07 746.

Apie teritorijų planavimo dokumentų projektų viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.


2010-11-04
Informuojame apie pradedamą bendrąja tvarka rengti Kauno r.sav., Garliavos apyl. sen., Ražiškių k. esančio žemės sklypo (kadastro Nr.5260/0008:480) detalųjį planą.

Planavimo organizatoriai: UAB „Stateta“, adresas Ulonų g.2-1, Alytus, tel.:8615 56244. 

Planavimo tikslas: žemės sklypo dalinis paskirties keitimas į kitą, padalinimas į tris, naudojimo būdo (komercinės paskirties objektų teritorijos K) ir pobūdžio (prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos K1; degalinių ir autoservisų statybos K3) nustatymas,  teritorijos tvarkymo rėžimo ir statybos reglamento nustatymas. Detaliojo plano rengimo terminas 2010m. IV ketv.-2011m. I ketv. Planas rengiamas sutinkamai su Kauno r.sav. administracijos direktoriaus įsakymu Nr.ĮS-1237. Teritorijoje numatoma statyti degalinės statinius bei plataus vartojimo prekių parduotuvę.

Plano rengėjas: M.Torrau I.Į., adresas V.Putvinskio g.17-4, Kaunas, t.:8687 14585 el.p. marius@torrau.eu.

Pasiūlymus ir pageidavimus teikti detaliojo plano organizatoriui arba rengėjams aukščiau nurodytais adresais.

Apie teritorijų planavimo dokumento sprendinių aptarimo, viešos ekspozicijos bei viešo aptarimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai spaudoje, Garliavos apylinkių seniūnijos skelbimų lentoje bei internetiniame puslapyje www.krs.lt.


2010-11-04

Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą sklypo 5283/0005:628 Užliedžių k., Užliedžių sen., Kauno r. sav., detalųjį planą. Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais, teikti pasiūlymus galima per visą planavimo laikotarpį iki viešo svartymo susirinkimo pabaigos.

Viešas svarstymas vyks 2010-12-14 11 val. Užliedžių sen. (Ledos g. 2, Užliedžių k., Kauno r.). Vieša ekspozicija rengiama Užliedžių seniūnijoje nuo 2010-11-29 10 darbo dienų. Planavimo tikslas: pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyv. namų statybos) ir padalijimo į iki 7 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymo detalųjį planą.

Planavimo organizatorė: Organizatoriai: J. Buitkienė, S. Vaičiulis Tel. (8 627) 10361.

Plano rengėjas: UAB ,,AMMP“, Laisvės al. 101A, Kaunas. Tel. 868243871, el. p.: ammp.info@gmail.com.


2010-11-04
Informuojame, kad  parengtas žemės sklypo (kadastrinis Nr.5250/0012:11) esančio Virbališkių k., Ringaudų sen. Kauno r. sav. detalusis planas, kurio tikslas –žemės sklypo  padalijimas į 2  sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas, nekeičiant pagr. tikslinės žemės naudojimo paskirties. Detalusis planas bus eksponuojamas Ringaudų seniūnijos patalpose 10 darbo dienų iki viešo svarstymo, kuris numatytas 2010-11-25, 12 val. seniūnijoje.

Detaliojo plano organizatorius: A. Pukelis, tel. 478348.

Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjai arch. S.D Grušauskienei tel: 8 68243716. Kviečiame dalyvauti gretimų skl. 133, 213 savininkus.

Informuojame, kad parengtas žemės sklypų (kadastrinis Nr.5217/0014:38, Nr.5217/0014:29) esančių Domeikavos sen., Šakių k. detalusis planas, kurio tikslas –žemės sklypų  sujungimas ir padalijimas į 3 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Detalusis planas bus eksponuojamas Domeikavos seniūnijos patalpose 10 darbo dienų iki viešo svarstymo, kuris numatytas 2010-11-25, 17 val. seniūnijoje.

Detaliojo plano organizatoriai: A. Jonikas ir D. Jonikienė, tel. 8 61877245.

Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjai arch. S.D Grušauskienei tel: 8 68243716.


2010-11-04
Informuojame apie bendrąja tvarka parengto žemės sklypo (kadastro Nr.5260/0001:125, plotas 1,2000 ha), Vytauto g. 198, Teleičių k., Garliavos apyl. sen., Kauno r. sav., detaliojo plano konsultavimosi ir pakartotinai rengiamo viešojo susirinkimo procedūras.

Planavimo tikslas – esamo sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į iki 3 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Detaliuoju planu planuojama teritorija padalijama į 2 sklypus, nustatomas teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimas vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybai.

Planavimo organizatorius - Petras Litvaitis (Kazimieros Litvaitienės turtinių teisių perėmėjas, pagal patv. Kauno m. 26-ojo notarų biuro liudijimą), tel. 8 68789260.

Plano rengėjas – UAB „ŽEMETRA“, Savanorių pr. 221-309, Kaunas.

Detaliojo plano rengimo pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 02 06 įsakymas Nr. ĮS-189 „Dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“; Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-04-14 įsakymas Nr.ĮS-549 „Dėl administracijos direktoriaus 2007 02 06 įsakymo Nr. ĮS-189 pakeitimo“; Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 04 23 patvirtinta sutartis Nr.S-305 „Dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“; 2010 06 10 patvirtintas Planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr. DP-150.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2010 11 22 iki 2010 12 20 UAB „Žemetra“ patalpose.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2010 12 06 iki 2010 12 20 UAB „Žemetra“ patalpose ir Garliavos apylinkių seniūnijos skelbimų lentoje, adresu: Vytauto g. 62, Garliava, Kauno r. sav.  Viešasis susirinkimas numatomas 2010 12 20, 10.00 val. UAB „Žemetra" patalpose.

 Gauti informaciją apie detaliojo plano sprendinius, susipažinti su parengta dokumentacija bei teikti raštu motyvuotus pasiūlymus ar pastabas galima per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešojo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu planavimo organizatoriui ar plano rengėjui, adresu: UAB „Žemetra“, Savanorių pr. 221-309, Kaunas. tel.    8 686 74574 el.p. edit.projektai@gmail.com.


2010-11-04
Informuojame apie pradedamą rengti bendrąja tvarka  Kauno r. sav., Ringaudų sen., Ringaudų k., žemės sklypo (kadastro Nr. 5250/0010:452, plotas – 0,3132 ha) detalųjį planą. Esama paskirtis – kita (gyvenamosios teritorijos/mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos). Planavimo tikslas – sklypo padalijamas į 2 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Planavimo organizatorius – Kęstutis Romaneckas, tel. 8 656 30044.

Projekto rengimo terminas - (preliminarus) – 2010 m. IV ketv.- 2011 m. I ketv.

Gauti informaciją, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti motyvuotus pasiūlymus galima adresu: Savanorių pr. 221-309, Kaunas, tel. (8 686)74574, (8 37) 211810 el.p. edit.projektai@gmail.com.

Apie teritorijų planavimo dokumentų sprendinių aptarimo, viešos ekspozicijos bei susirinkimų vietą ir laiką bus informuojama papildomai.


2010-11-04
Informuojame apie pradedamą rengti Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Seniavos k., Seniavos g. 10 žemės sklypo (kadastro Nr. 5260/0001:90) detalųjį planą.

Planavimo tikslas – esamo sklypo padidinimas ne daugiau negu 400 kv.m, teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo reglamento nustatymas.

Planavimo organizatorė – Irena Kabašinskaitė, tel. 8 613 88287.

Plano rengėjas – UAB „ŽEMETRA“. Projekto rengimo terminas - (preliminarus) – 2010 m. IV ketv.- 2011 m. I ketv. Gauti informaciją, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti motyvuotus pasiūlymus galima adresu: Savanorių pr. 221-309, Kaunas, tel. (8 686)74574, (8 37) 211810 el.p. edit.projektai@gmail.com.

Apie teritorijų planavimo dokumentų sprendinių aptarimo, viešos ekspozicijos bei susirinkimų vietą ir laiką bus informuojama papildomai.


2010-11-04

Informuojame apie pradedamą rengti bendrąja tvarka  Kauno r. sav., Lapių sen., Drąseikių k., žemės sklypo (kadastro Nr.5240/0018:351, plotas-0.9907 ha) detalųjį planą.

Esama paskirtis – kita (gyvenamosios teritorijos/mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos). Planavimo tikslas – žemės sklypo padalijimas į iki 4 sklypų, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Planavimo organizatoriai – Irena Stankevičienė ir Valdemaras Stankevičius, tel. 8 682 55099.

Plano rengėjas – UAB „ŽEMETRA“. Projekto rengimo terminas - (preliminarus) – 2010 m. IV ketv.- 2011 m. I ketv. Gauti informaciją, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti motyvuotus pasiūlymus galima adresu: Savanorių pr. 221-309, Kaunas, tel. (8 686)74574, (8 37) 211810 el.p. edit.projektai@gmail.com.

Apie teritorijų planavimo dokumentų sprendinių aptarimo, viešos ekspozicijos bei susirinkimų vietą ir laiką bus informuojama papildomai.


2010-11-04
Informuojame apie pradedamą rengti bendrąja tvarka Kauno r. sav., Alšėnų sen., Mastaičių k., žemės sklypo (kadastro Nr.5247/0012:730, plotas-0,0631 ha) detalųjį planą. Planavimo tikslas – žemės sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Numatoma vienbučio (dvibučio) gyvenamojo pastato statyba.

Planavimo organizatorius – Gediminas Lelys (pagal įgaliojimą atstovauja Antanas Lelys), tel. 8 682 52130.

Plano rengėjas – UAB „ŽEMETRA“. Projekto rengimo terminas - (preliminarus) – 2010 m. IV ketv.- 2011 m. I ketv. Gauti informaciją, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti motyvuotus pasiūlymus galima adresu: Savanorių pr. 221-309, Kaunas, tel. (8 686)74574, (8 37) 211810 el.p. edit.projektai@gmail.com.

Apie teritorijų planavimo dokumentų sprendinių aptarimo, viešos ekspozicijos bei susirinkimų vietą ir laiką bus informuojama papildomai.


2010-11-04
Informuojame apie pradedamą rengti bendrąja tvarka Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Karmėlavos II k., žemės sklypo (kadastro Nr.5233/0007:53, plotas-0,3806 ha) detalųjį planą.

Planavimo tikslas – sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į iki 3 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Numatoma vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statyba.

Planavimo organizatorė – Lina Gudomskienė, tel. 8 689 99948.

Plano rengėjas – UAB „ŽEMETRA“. Projekto rengimo terminas - (preliminarus) – 2010 m. IV ketv.- 2011 m. I ketv. Gauti informaciją, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti motyvuotus pasiūlymus galima adresu: Savanorių pr. 221-309, Kaunas, tel. (8 686)74574, (8 37) 211810 el.p. edit.projektai@gmail.com.

Apie teritorijų planavimo dokumentų sprendinių aptarimo, viešos ekspozicijos bei susirinkimų vietą ir laiką bus informuojama papildomai.


2010-11-04
Informuojame apie pradedamą rengti bendrąja tvarka Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Naujasodžio k., žemės sklypų (kadastro Nr.5233/0003:422, plotas-0,2002 ha ir Nr. 5233/0003:420, plotas – 0.2002 ha) detalųjį planą.

Esama paskirtis – kita (gyvenamosios teritorijos/mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos). Planavimo tikslas – sklypų sujungimas ir padalijimas į iki 4 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Planavimo organizatorė – Lina Gudomskienė, tel. 8 689 99948.

Plano rengėjas – UAB „ŽEMETRA“. Projekto rengimo terminas - (preliminarus) – 2010 m. IV ketv.- 2011 m. I ketv. Gauti informaciją, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti motyvuotus pasiūlymus galima adresu: Savanorių pr. 221-309, Kaunas, tel. (8 686)74574, (8 37) 211810 el.p. edit.projektai@gmail.com.

Apie teritorijų planavimo dokumentų sprendinių aptarimo, viešos ekspozicijos bei susirinkimų vietą ir laiką bus informuojama papildomai.


2010-11-04
Informuojame apie pradedamą rengti bendrąja tvarka Kauno r. sav.,  Domeikavos sen., Eigirgalos k., žemės sklypo (kadastro Nr.5217/0009:75, plotas-0,2820 ha) detalųjį planą. Planavimo tikslas – sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į 2 sklypus, teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo reglamento nustatymas.

Planavimo organizatorė – Egidija Semėnienė, tel. 8 699 19173.

Plano rengėjas – UAB „ŽEMETRA“. Projekto rengimo terminas - (preliminarus) – 2010 m. IV ketv.- 2011 m. I ketv. Gauti informaciją, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti motyvuotus pasiūlymus galima adresu: Savanorių pr. 221-309, Kaunas, tel. (8 686)74574, (8 37) 211810 el.p. edit.projektai@gmail.com.

Apie teritorijų planavimo dokumentų sprendinių aptarimo, viešos ekspozicijos bei susirinkimų vietą ir laiką bus informuojama papildomai.


2010-11-04
Informuojame apie pradedamą rengti bendrąja tvarka Kauno r. sav.,  Alšėnų sen., Mastaičių k., žemės sklypo (kadastro Nr.5247/0012:297, plotas-0,4316 ha) detalųjį planą.

Planavimo tikslas – sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į iki 3 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Planavimo organizatorius – Algirdas Kazimieras Šidiškis, tel. 8 671 27466.

Plano rengėjas – UAB „ŽEMETRA“. Projekto rengimo terminas - (preliminarus) – 2010 m. IV ketv.- 2011 m. I ketv. Gauti informaciją, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti motyvuotus pasiūlymus galima adresu: Savanorių pr. 221-309, Kaunas, tel. (8 686)74574, (8 37) 211810 el.p. edit.projektai@gmail.com.

Apie teritorijų planavimo dokumentų sprendinių aptarimo, viešos ekspozicijos bei susirinkimų vietą ir laiką bus informuojama papildomai.


2010-11-04
Informuojame apie pradedamą rengti bendrąja tvarka Kauno r. sav., Domeikavos sen., Žemaitkiemio k., žemės sklypo (kadastro Nr.5217/0010:326, plotas-1,0343 ha) detalųjį planą.

Planavimo tikslas – sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į iki 10 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Numatoma vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statyba.

Planavimo organizatorius – UAB „ EMPEKA“, TEL. 8 687 77186.

Plano rengėjas – UAB „ŽEMETRA“. Projekto rengimo terminas - (preliminarus) – 2010 m. IV ketv.- 2011 m. I ketv. Gauti informaciją, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti motyvuotus pasiūlymus galima adresu: Savanorių pr. 221-309, Kaunas, tel. (8 686)74574, (8 37) 211810 el.p. edit.projektai@gmail.com.

Apie teritorijų planavimo dokumentų sprendinių aptarimo, viešos ekspozicijos bei susirinkimų vietą ir laiką bus informuojama papildomai.


2010-11-04
Informuojame, kad bendrąja tvarka pradedami rengti detalusis planas, adresu: Skl. Nr. 5247/0010:494 Alšėnų sen., Bijūnų k Kauno r.

Planavimo tikslas: Esamo sklypo Nr. 5247/0010:494 padalinimas į iki 3 skl., pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas  žemės ūkio į kitą (mažaaukščių  gyvenamųjų namų).

Apytikris detaliojo plano rengimo terminas:  2010-2011 m.

Planavimo organizatoriai –Renatas Janulaitis, Vytautas Žukas, Milda Vaškevičienė, Edmundas Vaškevičius.

Detaliojo plano rengėjas – UAB „Polilinija“. Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: UAB „Polilinija“, Raudondvario pl. 150-216, Kaunas, tel. (8-37) 263 917, mob.tel. 8 652 711 28,  el.paštas: justina.kasyte@gmail.com.

Apie teritorijų planavimo dokumento projekto viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.


2010-11-04
Informuojame apie parengtą detalųjį planą. Detaliojo plano pavadinimas: Kauno r., Ringaudų sen., sklypo kad. Nr.5250/0005:313, detalusis planas.

Detaliojo plano tikslas: sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) ir padalijimas į iki 15 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Detalusis planas rengiamas, viešai svarstomas ir derinamas bendrąja tvarka.

Detalusis planas eksponuojamas Akademijos sen. patalpose Universiteto g. 8, Akademijos mstl., Kauno r. ir detaliojo plano rengėjo patalpose V. Putvinskio g. 17, Kaune.

Viešas susirinkimas (svarstymas) įvyks 2010.12.06, 12 val. detaliojo plano rengėjo patalpose V. Putvinskio g. 17, Kaune.

Detaliojo planavimo organizatoriai – V. Petrušinienė, M. J. Čepulis, M. Čepulis

Detaliojo plano rengėjas – Ind. G. Bulavo įm., PV arch. G. Bulavas, tel. 869981232, (8-37)209866.


2010-11-04
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti  žemės sklypo Kauno r. sav., Domeikavos sen., Ražių k., sklypo kad. Nr. 5217/0010:13, detalųjį planą.

Planavimo tikslas – Sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos/ komercinės paskirties objektų teritorijos) ir padalijimas į iki 6 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Planavimo organizatorius – UAB „Katransta“ Raudondvario pl. 148, Kaunas.

Detaliojo plano rengimo pagrindas – 2010 05 28 Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. S-466; 2010  05 21 Kauno rajono savivaldybės administratoriaus direktoriaus įsakymas dėl teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo Nr. ĮS-810; 2010 09 06 planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentams rengti Nr. DP-218.

Detaliojo plano rengimo terminas  (preliminarus) –  2010 m. -2011 m.

Detaliojo plano rengėjas – UAB „Geometra“, adresas: Taikos pr. 88A, Kaunas (Verslo centras 1000), tel. (8 37) 312352, faks. (8 37) 311733, arch. Lineta Juškaitė, tel. 8 650 74431, el.paštas lineta. juskaite@geometra.lt, www.geometra.lt.

Apie detaliojo plano viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.


2010-11-02
Informuojame visuomenę apie rengiamą žemės sklypo (kad. Nr. 5210/0005:32) esančio Gegužėnų k., Čekiškės sen., Kauno r. sav., formavimo ir pertvarkymo projektą.

Planavimo tikslas: atidalinti Nekilnojamojo turto registre įregistruotą bendrosios dalinės nuosavybės teise turimą žemės sklypą ( 22,0003 ha ) suformuojant du žemės sklypus.

Planavimo organizatorius: Mečislovas Aleknavičius, tel.: 266165, Vaclovas Aleknavičius, tel.: 8 616 56631.

Projekto rengėjas: Giedrė Ona Kiškienė, G. O. Kiškienės įm., Lauko g.15, Karmėlava, Kauno r. sav., tel.: 8 616 87456, el. p. giedre.kiskiene@gmail.com

Susipažinti su projektu, teikti pasiūlymus galima iki 2010 m. lapkričio 22 d. planavimo organizatoriams bei projekto rengėjui G. O. Kiškienės įmonės patalpose arba pateiktais telefonais.

Viešas projekto svarstymas su visuomene vyks 2010 m. lapkričio 23d. 10 val. adresu: Gegužėnų k., Čekiškės sen., Kauno r. (pertvarkomo sklypo teritorijoje). 


2010-11-02
Informuojame apie rengiamą žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5247/0007:85), esančio  Kampiškių k., Alšėnų sen., Kauno r. sav. kaimo plėtros žemėtvarkos projektą. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.

Planavimo tikslas: Ūkininko sodybos vietos parinkimas.

Planavimo organizatorius: Antanas Lukoševičius.

Projekto rengėjas – UAB „Architektų pastogė“, Perkaso takas 3, Kaunas, mob. 868720684.

Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui arba plano rengėjui nuo 2010m. spalio 25d. 10 darbo dienų. Viešo projekto svarstymo su visuomene susirinkimas įvyks 2010-11-22d. 10val. UAB „Architektų pastoge“ patalpose.


2010-11-02
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą sklypo kad. Nr. 5233/0009:602, Centrinė g. 7, Ramučiai, Kauno r. sav., detalųjį planą. Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais, teikti pasiūlymus galima per visą planavimo laikotarpį iki viešo svartymo susirinkimo pabaigos.

Viešas svarstymas vyks 2010-12-07 11 val. Laisvės al. 101A-305, Kaune. Vieša ekspozicija rengiama Karmėlavos seniūnijoje nuo 2010-11-22 10 darbo dienų.

Planavimo tikslas: sklypo padalijimo į 2 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Planavimo organizatorė: Liudmila Kitova tel. (8 683) 43453.

Plano rengėjas: UAB ,,AMMP“, Laisvės al. 101A, Kaunas. Tel. 868243871, el. p.: ammp.info@gmail.com.


2010-10-29
Rengiamas žemės sklypo (kadastro Nr. 5250/0012:290), esančio Gaižėnų k. Ringaudų sen., Kauno r. sav. detalusis planas. Planavimo tikslas– sklypo padalijimas į 4 sklypus, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. Projekto rengimo terminas- 2010m IV- 2011m I ketv. Pasikonsultuoti dėl rengiamų detaliojo plano sprendinių galima nuo 2010m lapkričio 2d iki 2010m gruodžio 7d Tunelio g.16, Kaune. Viešas susirinkimas vyks 2010m gruodžio 8d. 10val. Tunelio g.16, Kaune. Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Ringaudų seniūnijos patalpose ir Tunelio g.16, Kaune. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Detaliojo plano organizatoriai: E.Kripienė, S.E.Kripas, A.Laurinaitis tel. (8*684) 71739, detaliojo plano rengėja UAB „Ateivis LT“, arch. M. Sirvydis, tel. (8*675) 47596, e-paštas info@ateivis.lt


2010-10-29
Rengiamas žemės sklypo (kadastro Nr. 5273/0013:22), esančio Rokų k. Rokų sen., Kauno r. sav. detalusis planas. Planavimo tikslas– žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/ mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), padalijimas į iki 30 (trisdešimt) sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. Projekto rengimo terminas- 2010m IV- 2011m I ketv. Pasikonsultuoti dėl rengiamų detaliojo plano sprendinių galima nuo 2010m lapkričio 2d iki 2010m gruodžio 7d Tunelio g.16, Kaune. Viešas susirinkimas vyks 2010m gruodžio 8d. 11val. Tunelio g.16, Kaune. Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Rokų seniūnijos patalpose ir Tunelio g.16, Kaune. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Detaliojo plano organizatorė: A.Ciglerienė tel. (8*685) 81316, detaliojo plano rengėja UAB „Ateivis LT“, arch. M. Sirvydis, tel. (8*675) 47596, e-paštas info@ateivis.lt


2010-10-29
Rengiamas žemės sklypo (kadastro Nr. 5217/0014:545), esančio Kumpių k. Domeikavos sen., Kauno r. sav. detalusis planas. Planavimo tikslas– esamo žemės sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos/ komercinės paskirties objektų teritorijos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. Projekto rengimo terminas- 2010m IV- 2011m I ketv. Pasikonsultuoti dėl rengiamų detaliojo plano sprendinių galima nuo 2010m lapkričio 2d iki 2010m gruodžio 7d Tunelio g.16, Kaune. Viešas susirinkimas vyks 2010m gruodžio 8d. 12val. Tunelio g.16, Kaune. Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Domeikavos seniūnijos patalpose ir Tunelio g.16, Kaune. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Detaliojo plano organizatorė: E.Simonžentienė tel. (8*648) 60922, detaliojo plano rengėja UAB „Ateivis LT“, arch. M. Sirvydis, tel. (8*675) 47596, e-paštas info@ateivis.lt


2010-10-29
Rengiamas žemės sklypo (kadastro Nr. 5217/0014:664), esančio Kumpių k. Domeikavos sen., Kauno r. sav. detalusis planas. Planavimo tikslas– esamo žemės sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos/ komercinės paskirties objektų teritorijos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. Projekto rengimo terminas- 2010m IV- 2011m I ketv. Pasikonsultuoti dėl rengiamų detaliojo plano sprendinių galima nuo 2010m lapkričio 2d iki 2010m gruodžio 7d Tunelio g.16, Kaune. Viešas susirinkimas vyks 2010m gruodžio 8d. 12val. Tunelio g.16, Kaune. Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Domeikavos seniūnijos patalpose ir Tunelio g.16, Kaune. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Detaliojo plano organizatorė: E.Simonžentienė tel. (8*648) 60922, detaliojo plano rengėja UAB „Ateivis LT“, arch. M. Sirvydis, tel. (8*675) 47596, e-paštas info@ateivis.lt


2010-10-29
Rengiamas žemės sklypo (kadastro Nr. 5217/0008:446), esančio Ražių k. Domeikavos sen., Kauno r. sav. detalusis planas. Planavimo tikslas– sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į iki 25 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. Projekto rengimo terminas- 2010m IV- 2011m I ketv. Pasikonsultuoti dėl rengiamų detaliojo plano sprendinių galima nuo 2010m lapkričio 2d iki 2010m gruodžio 7d Tunelio g.16, Kaune. Viešas susirinkimas vyks 2010m gruodžio 8d. 13val. Tunelio g.16, Kaune. Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Domeikavos seniūnijos patalpose ir Tunelio g.16, Kaune. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Detaliojo plano organizatorė: D.Griciūtė tel. (8*689) 14099, detaliojo plano rengėja UAB „Ateivis LT“, arch. M. Sirvydis, tel. (8*675) 47596, e-paštas info@ateivis.lt


2010-10-29
Rengiamas žemės sklypo (kadastro Nr. 5233/0011:528), esančio Ramučių k. Karmėlavos sen., Kauno r. sav. detalusis planas. Planavimo tikslas– žemės sklypo padalijimas į iki 6 (šešių) sklypų, 4(keturių) atidalytų sklypų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/ mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), 2(dviejų) atidalytų sklypų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (komercinės paskirties objektų teritorijos/ prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. Projekto rengimo terminas- 2010m IV- 2011m I ketv. Pasikonsultuoti dėl rengiamų detaliojo plano sprendinių galima nuo 2010m lapkričio 2d iki 2010m gruodžio 7d Tunelio g.16, Kaune. Viešas susirinkimas vyks 2010m gruodžio 8d. 14val. Tunelio g.16, Kaune. Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Karmėlavos seniūnijos patalpose ir Tunelio g.16, Kaune. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Detaliojo plano organizatorius: R.Kuprėnas tel. (8*615) 78147, detaliojo plano rengėja UAB „Ateivis LT“, arch. M. Sirvydis, tel. (8*675) 47596, e-paštas info@ateivis.lt


2010-10-27
Parengtas sklypo suformavimo (plotas apie 0,1163 ha.) prie turimo nekilnojamojo turto, adresu Vydūno al. 34, Vilkijos seniūnijoje, Vilkijos mieste, Kauno rajone, detalusis planas.

Detaliojo plano tikslas: sklypo suformavimas prie turimo nekilnojamojo turto, pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, būdo, pobūdžio, teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimo nustatymas.

Detalusis planas rengiamas, derinamas ir tvirtinamas bendra tvarka.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2010 lapkričio mėn. 10 d. iki gruodžio mėn. 7 d. UAB „Banduva“, Vilniaus padalinio patalpose, Linkmenų g. 28-13, LT-08217, Vilnius.

Detaliojo plano sprendiniai bus eksponuojami Kauno rajono savivaldybės Vilkijos seniūnijoje Kauno g. 37, LT-54227 Vilkija, nuo 2010 lapkričio mėn. 24 d. iki gruodžio mėn. 7 d. Detaliojo plano sprendinių prisatymas visuomenei įvyks 2010 gruodžio mėn. 8 d., 10 val. Kauno rajono savivaldybės Vilkijos seniūnijos patalpose Kauno g. 37, LT-54227 Vilkija.

Planavimo organizatorius: AB „Klaipėdos pienas“, Šilutės pl. 33, LT-91107 Klaipėda, tel.: 8-46-397820, faksas: 8-46-342564.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Banduva“ Respublikos g. 19a, LT-87130, Telšiai. Su detaliojo plano sprendiniais galima susipažinti, pateikti pastabas ir pasiūlymus raštu bei tel./faksu: 8-52-727529, mob.: 8-610-67422, el. paštu aurelija@banduva.lt.


2010-10-27
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą žemės sklypo (kadastro Nr. 5250/0011:327), esančio Kauno raj. sav., Ringaudų sen., Mitkūnų k., detalųjį planą.

Planavimo organizatorius: Algirdas Ardickas, Aldona Ardickienė, gyv. Šarkuvos g. 4-14, Kaunas ir Rimas Pokelevičius, gyv. Medvėgalio g. 21-23, Kaunas, tel. 8615 56244.

Planavimo pagrindas, tikslai ir terminai: žemės sklypas planuojamas sutinkamai su Kauno raj. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ĮS-1326. Planavimo tikslas - žemės sklypo kad. Nr. 5250/0011:327, padalinimas į 7 atskirus sklypus, paskirties keitimas į kitą (gyvenamosios teritorijos/mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimo, bei statybos reglamentų nustatymas. Žemės sklypuose planuojama statyti vienbučius ir dvibučius gyvenamuosius pastatus. Detaliojo plano rengimo terminas 2010 m. IV ketv. – 2011 m. I ketv.

Plano rengėjas: UAB “Aplinka ir ekologija” (PV Marius Torrau),  tel. (8 615) 56244, el. paštas: s.urbelis@gmail.com, adresas: Savanorių pr. 363A-201, Kaunas.

Vieša detaliojo plano sprendinių ekspozicija bus rengiama Ringaudų seniūnijos (Šiltnamių g.1, Noreikiškių k) patalpose nuo 2010-10-17 d. 10 darbo dienų. Viešas svarstymas numatomas 2010-11-30 UAB  “Aplinka ir ekologija“ patalpose, Savanorių pr. 363A-201, Kaunas, nuo 10 val. Dalyvavimas neprivalomas.


2010-10-27
Informuojame, kad  vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004m. rugpjūčio 11d. Įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas žemės sklypo,  kadastrinis Nr.5247/0018:0007  Alšėnų k..,Alšėnų sen., Kauno r .(Mastaičių  k.v.) ,  kaimo plėtros  žemėtvarkos projektas ūkininko  sodybos vietai parinkti . Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.

Planavimo tikslas:  Ūkininko  sodybos vietos  suformavimas.

Projekto organizatoriai: Birutė Šakalienė gyv. Jotvingių g.3-27., Kaunas  ( tel. 8 614-30612)

Plano rengėjas: Jolitos Zigmantienės įmonė  adresas Naujakurių g. 3, Raudondvario k., Kauno r.  ( tel. 8 611 16858, el p.  jolitaraud@gmail.com).

Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui iki 2010m. lapkričio 18 d. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2010 m. lapkričio 03 d. 10 darbo dienų , bei  viešas projekto susirinkimas numatomas 2010m  lapkričio 19  d. 9 val.  įmonės  patalpose , adresu  Naujakurių g.3 , Raudondvario k. Kauno r.


2010-10-27
Informuojame, kad pradedamos rengti Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Kauno rajono savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 29 d.  sprendimu Nr. TS-1 „Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano tvirtinimo“, 1-ojo keitimo (parengiamojo etapo) teritorijų planavimo dokumentų rengimo procedūros (Kauno rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugpjūčio 26 d. sprendimas Nr. TS-286 „Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-ojo keitimo bei jo tikslų nustatymo“).

Planavimo organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius.

Planavimo tikslai:

1.patikslinti žemės naudojimą pagal pagrindinę žemės naudojimo paskirtį (sužymėti visus patvirtintus specialiuosius ir detaliuosius planus);

2. patikslinti prioritetinės ir neprioritetinės plėtros teritorijas prie gyvenviečių;

3. patikslinti rekreacines ir bendrojo naudojimo teritorijas;

4. patikslinti komercinės paskirties objektų bei pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijas;

5. patikslinti ir sužymėti naudingųjų iškasenų teritorijas;

6. numatyti galimybes ir teritorijas alternatyviai energetikai plėtoti (vėjo jėgainių, saulės baterijų ir t. t.);

7. papildomai įvertinti gamtinį karkasą, pagal rajono plėtros gaires.

Informacija telefonu: (8 37) 305 583.


2010-10-27
Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo esančio Rokiškio k., Vandžiogalos sen., Kauno r. (kadastrinis Nr.528/0001:262) kaimo plėtros žemėtvarkos projektas. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.

Planavimo tikslas: ūkininko sodybos vietos parinkimas.

Planavimo organizatorius: Romas Majauskas, Vida Majauskienė, tel.:8 610 63915

Projekto rengėjas: G. O. Kiškienės įmonė,  tel.: 8 616 87456,  el. p.:  giedre.kiskiene@gmail.com

Susipažinti bei teikti pasiūlymus projektui galima iki 2010 m. lapkričio 16 d. planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui G. O. Kiškienės įmonėje adresu: Lauko g.15, Karmėlava,  Kauno r. sav.,

Viešas projekto svarstymas su visuomene vyks 2010 m. lapkričio 17 d. 10 val. planuojamoje teritorijoje adresu: Rokiškio k., Vandžiogalos sen., Kauno r.


2010-10-27
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą Kauno r.sav., Karmėlavos sen., Karmėlavos II k. esančio žemės sklypo (kadastro Nr.5233/0006:327) detalųjį planą.

Planavimo organizatoriai: K.Girčys, J.Girčienė, adresas Tulpių g.2A, Karmėlava, tel.:8672 23666. 

Planavimo tikslas: žemės sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas į kitos paskirties žemę (komercinės paskirties objektų teritorija), padalijimas į iki 6 sklypų, teritorijos tvarkymo rėžimo ir statybos reglamento nustatymas. Detaliojo plano rengimo terminas 2010m. III ketv.-2010m. IV ketv. Teritorijoje numatoma statyti didmeninės prekybos objektus. Planas rengiamas sutinkamai su Kauno r.sav. administracijos direktoriaus įsakymu Nr.ĮS-560.

Plano rengėjas: M.Torrau I.Į., adresas V.Putvinskio g.17-4, Kaunas, t.:8687 14585 el.p. marius@torrau.eu.

Pasiūlymus ir pageidavimus teikti detaliojo plano organizatoriui arba rengėjams aukščiau nurodytais adresais.

Vieša ekspozicija rengiama Karmėlavos seniūnijoje nuo 2010-11-16d. 10 darbo dienų. Viešas svarstymas vyks Karmėlavos sen. 2010-11-30d. nuo 16val.


2010-10-27
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą Kauno r.sav., Alšėnų sen., Padainupio k. žemės sklypo (kad.Nr.5247/0011:246) detalųjį planą.

Planavimo organizatoriai: J.Zaica, E.Kidikienė, A.Gaudzevičienė, adresas Tilžės g.52A, Kaunas, tel.:8698 45599. 

Planavimo tikslas: žemės sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas į kitos paskirties žemę (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), padalijimas į iki 30 sklypų, teritorijos tvarkymo rėžimo ir statybos reglamento nustatymas. Detaliojo plano rengimo terminas 2010m. III ketv.-2010m. IV ketv. Teritorijoje numatoma statyti vienbučius ir dvibučius gyvenamuosius namus. Planas rengiamas sutinkamai su Kauno r.sav. administracijos direktoriaus įsakymu Nr.ĮS-614.

Plano rengėjas: M.Torrau I.Į., adresas V.Putvinskio g.17-4, Kaunas, t.:8687 14585 el.p. marius@torrau.eu.

Pasiūlymus ir pageidavimus teikti detaliojo plano organizatoriui arba rengėjams aukščiau nurodytais adresais.

Vieša ekspozicija rengiama nuo 2010-11-15d. Alšėnų sen. patalpose 10 darbo dienų. Viešas svarstymas rengiamas 2010-11-29d. nuo 16val. Alšėnų seniūnijoje.


2010-10-26
Informuojame apie rengiamą detalųjį planą.Detaliojo plano pavadinimas: Kauno r. sav., Ringaudų sen., sklypo kad. Nr.5250/0005:313, detalusis planas.

Detaliojo plano tikslas: sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) ir padalijimas į iki 15 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Detalusis planas rengiamas, viešai svarstomas ir derinamas bendrąja tvarka.

Detaliojo planavimo organizatoriai – V. Petrušinienė, M. J. Čepulis, M. Čepulis tel. 868140379

Detaliojo plano rengėjas – Ind. G. Bulavo įm., PV architektas G. Bulavas, tel. 8699812 32, (8-37)209866.


2010-10-26
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti sklypo (kadastro nr. 5217/0010:827), esančio Ražių k., Domeikavos sen., Kauno r. sav., pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymo detalųjį planą.

Planavimo organizatorė – Ligija Šipailienė.

Detaliojo plano rengėjas- UAB „Fidesa“, Vytauto pr. 93, Kaunas, arch. A.Maliauskas tel. 8650-20000, el. paštas andrius.maliauskas@gmail.com.

Apie detaliojo plano viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.


2010-10-26
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti žemės sklypo (kadastro Nr. 5250/0011:327), esančio Kauno raj. sav., Ringaudų sen., Mitkūnų k., detalųjį planą.

Planavimo organizatorius: Algirdas Ardickas, Aldona Ardickienė, gyv. Šarkuvos g. 4-14, Kaunas ir Rimas Pokelevičius, gyv. Medvėgalio g. 21-23, Kaunas, tel. 8615 56244.

Planavimo pagrindas, tikslai ir terminai: žemės sklypas planuojamas sutinkamai su Kauno raj. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ĮS-1326. Planavimo tikslas - žemės sklypo kad. Nr. 5250/0011:327 paskirties keitimas į kitą (gyvenamosios teritorijos/mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimo, bei statybos reglamentų nustatymas. Žemės sklypuose planuojama statyti vienbučius ir dvibučius gyvenamuosius pastatus. Detaliojo plano rengimo terminas 2010 m. IV ketv. – 2011 m. I ketv.

Plano rengėjas: UAB “Aplinka ir ekologija” (PV Marius Torrau),  tel. (8 615) 56244, el. paštas: s.urbelis@gmail.com, adresas: Savanorių pr. 363A-201, Kaunas.

Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjui arba organizatoriui. Apie detaliojo plano viešą svarstymą informuosime vėliau.


2010-10-26
Informuojame, kad  vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004m. rugpjūčio mėn. 11d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas žemės sklypo adresu, Pabiržio k., Neveronių sen., Kauno r. sav., kad. Nr.5233/0016:1137, kaimo plėtros  žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka. 

Planavimo tikslas -  ūkininko sodybos vietos parinkimas.

Planavimo organizatorius: Aušra Jagelavičienė, Petras Jagelavičius.

Projekto rengėjas: UAB ”Žemetra”.

Susipažinti su projekto sprendiniais galima nuo 2010 m. spalio mėn. 25 d. iki 2010 m  lapkričio mėn. 09 d.  seniūnijos arba plano rengėjo patalpose.

Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas dėl kaimo plėtros  žemėtvarkos projekto sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui arba plano rengėjui.

Viešo projekto svarstymo su visuomene susirinkimas vyks 2010 m lapkričio mėn. 09 d 10:00 val. UAB ”Žemetra” patalpose, adresu, Savanorių pr. 221-309, Kaunas.El. paštas: zemetra@gmail.com., tel.8 674 09938


2010-10-25
Rengiamas žemės sklypo (kadastro Nr. 5260/0005:116), esančio Ražiškių k. Garliavos apyl. seniūn., Kauno r. sav. detalusis planas. Planavimo tikslas– sklypo padalijimas į 5 sklypus, dalies atidalytų sklypų naudojimo būdo/pobūdžio keitimas į pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos/ pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. Projekto rengimo terminas- 2010m IV- 2011m I ketv. Pasikonsultuoti dėl rengiamų detaliojo plano sprendinių galima nuo 2010m spalio 26d iki 2010m lapkričio 29d Tunelio g.16, Kaune. Viešas susirinkimas vyks 2010m lapkričio 30d. 11val. Tunelio g.16, Kaune. Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Garliavos apyl. seniūnijos patalpose ir Tunelio g.16, Kaune. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Detaliojo plano organizatorė A.J.Kenstavičienė  tel. (8*685) 30340, detaliojo plano rengėja UAB „Ateivis LT“, arch. M. Sirvydis, tel. (8*675) 47596, e-paštas info@ateivis.lt


2010-10-25

Rengiamas žemės sklypo (kadastro Nr. 5293/0014:19), esančio Krušinskų k. Zapyškio sen., Kauno r. sav. detalusis planas. Planavimo tikslas– pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš miškų ūkio (ūkinių miškų sklypai) į kitą (naudingųjų iškasenų teritorijos/ naudingųjų iškasenų gavybos atvirų kasinių (karjerų), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. Projekto rengimo terminas- 2010m IV- 2011m I ketv. Pasikonsultuoti dėl rengiamų detaliojo plano sprendinių galima nuo 2010m spalio 26d iki 2010m lapkričio 29d Tunelio g.16, Kaune. Viešas susirinkimas vyks 2010m lapkričio 30d. 12val. Tunelio g.16, Kaune. Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Zapyškio seniūnijos patalpose ir Tunelio g.16, Kaune. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Detaliojo plano organizatorė UAB „VEVA 9“ atstovaujama direktoriaus A.Blaževičiaus tel. (8*607) 11229, detaliojo plano rengėja UAB „Ateivis LT“, arch. M. Sirvydis, tel. (8*675) 47596, e-paštas info@ateivis.lt

 


2010-10-25
Rengiamas žemės sklypo (kadastro Nr. 5247/0018:65), esančio Poderiškių k. Alšėnų sen., Kauno r. sav. detalusis planas. Planavimo tikslas– sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/ mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), padalijimas į iki 70 (septyniasdešimt) sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. Projekto rengimo terminas- 2010m IV- 2011m I ketv. Pasikonsultuoti dėl rengiamų detaliojo plano sprendinių galima nuo 2010m spalio 26d iki 2010m lapkričio 29d Tunelio g.16, Kaune. Viešas susirinkimas vyks 2010m lapkričio 30d. 13val. Tunelio g.16, Kaune. Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Alšėnų seniūnijos patalpose ir Tunelio g.16, Kaune. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Detaliojo plano organizatorius R.Lenktis tel. (8*687) 30599, detaliojo plano rengėja UAB „Ateivis LT“, arch. M. Sirvydis, tel. (8*675) 47596, e-paštas info@ateivis.lt


2010-10-25
Rengiamas žemės ūkio žemės sklypų (kadastro Nr. 5247/0007:48, kad. Nr.5247/0007:47), esančių Kampiškių k. Alšėnų sen., Kauno r. sav. detalusis planas. Planavimo tikslas– sklypo kad. Nr. 5247/0007:48 būdo patikslinimas į kitus žemės ūkio paskirties sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas, bei žemės sklypo kad. Nr.5247/0007:47 teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. Projekto rengimo terminas- 2010m IV- 2011m I ketv. Pasikonsultuoti dėl rengiamų detaliojo plano sprendinių galima nuo 2010m spalio 26d iki 2010m lapkričio 29d Tunelio g.16, Kaune. Viešas susirinkimas vyks 2010m lapkričio 30d. 14val. Tunelio g.16, Kaune. Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Alšėnų seniūnijos patalpose ir Tunelio g.16, Kaune. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Detaliojo plano organizatorius V.Sinkevičius tel. (8*658) 53470, detaliojo plano rengėja UAB „Ateivis LT“, arch. M. Sirvydis, tel. (8*675) 47596, e-paštas info@ateivis.lt


2010-10-25
Rengiamas žemės sklypų (kadastro Nr. 5233/0016:392 ir kad. Nr. 5233/0016:394) esančių Neveronių k. Neveronių sen., Kauno r. sav. detalusis planas. Planavimo tikslas– žemės sklypų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/ mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), sujungimas ir padalijimas į iki 7(septynių) sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. Projekto rengimo terminas- 2010m IV- 2011m I ketv. Pasikonsultuoti dėl rengiamų detaliojo plano sprendinių galima nuo 2010m spalio 26d iki 2010m lapkričio 29d Tunelio g.16, Kaune. Viešas susirinkimas vyks 2010m lapkričio 30d. 15val. Tunelio g.16, Kaune. Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Neveronių seniūnijos patalpose ir Tunelio g.16, Kaune. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Detaliojo plano organizatoriai: D.Kazlauskienė, V.Kazlauskas tel. (8*606) 73224, detaliojo plano rengėja UAB „Ateivis LT“, arch. M. Sirvydis, tel. (8*675) 47596, e-paštas info@ateivis.lt


2010-10-25

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypų (kadastrinis Nr.5217/0014:38, Nr.5217/0014:29) esančių Domeikavos sen.,Šakių k., ir Domeikavoje, Pušynėlio g.1, Domeikavos sen. Kauno r. sav. detalusis planas, kurio tikslas –žemės sklypų (gyvenamosios teritorijos/ vienbučių ir dvibučių  gyvenamųjų pastatų  statybos ), sujungimas ir padalijimas iki  3  sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.  Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka.

Detaliojo plano organizatorė: A. Jonikas ir D. Jonikienė, tel. 8 61877245.

Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjai arch. S.D Grušauskienei tel: 8 68243716. Apie detaliojo plano viešą svarstymą informuosime vėliau.


2010-10-25
Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo (kadastrinis Nr.5283/0006:347,  Nr.5283/0006:351) esančio Giraitės k., Užliedžių sen. Kauno r. sav. detalusis planas, kurio tikslas –žemės sklypų sujungimas ir  pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/ vienbučių ir dvibučių  gyvenamųjų pastatų  statybos), padalijimas į iki 17 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka.

Detaliojo plano organizatorė: E. Petručionis, M.V. Petručionytė tel. 8 69816456.

Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjai arch.  S.D Grušauskienei tel: 8 68243716.  Apie detaliojo plano viešą svarstymą informuosime vėliau.


2010-10-25
Informuojame, kad rengiamas 0,5000 ha ploto žemės sklypo kadastriniu Nr. 5293/0009:0465, esančio Vilemų k., Zapyškio sen., Kauno r.. sav., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.

Planavimo tikslas: ūkininko ūkio sodybos vietos parinkimas.

Projekto organizatorius: Sonata Rimkienė, gyv. Savanorių g. 45, Raseiniai.Projekto rengėjas: IĮ „Žemės sklypas“, Žalgirio 19, Raudondvaris, Kauno r.,  tel. (8 672 42340) el.p. anenartaviciene@gmail.com


2010-10-22
Informuojame apie pradedamą rengti bendrąja tvarka žemės sklypo (kadastro Nr.5250/0009:636, plotas-0,3201 ha), Tabariškių k., Ringaudų sen., Kauno r. sav., detalųjį planą.

Planavimo tikslas –sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į 2 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

 Planavimo organizatorius – Gintautas Janavičius tel. 865186536.

Plano rengėjas – UAB „ŽEMETRA“. Projekto rengimo terminas - (preliminarus) – 2010 m. IV ketv.- 2011 m. I ketv.

Gauti informaciją, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima adresu: Savanorių pr. 221-309, Kaunas, tel. 868674574 el.p. edit.projektai@gmail.com. Apie teritorijų planavimo dokumentų sprendinių aptarimo, viešos ekspozicijos bei susirinkimų vietą ir laiką bus informuojama papildomai.

 


2010-10-21
Informuojame apie rengiamą žemės sklypo (kad. nr. 5250/0009:471) esančio Ringaudų k., Ringaudų sen., Kauno r., detalųjį planą.

Planavimo tikslas: sklypo padalinimas į du sklypus ir 1 atidalinto sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamasias teritorijas/mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Planuojamas projekto rengimo terminas 2010 m. IV ketvirtis. Viešas sprendinių svarstymo su visuomene susirinkimas įvyks 2010 m. lapkričio 19 d. 10 val. adresu K. Donelaičio g. 78-3, Kaune.

Vieša projekto sprendinių ekspozicija truks 10 darbo dienų iki susirinkimo Ringaudų seniūnijos skelbimų lentoje adresu Šiltnamių g. 1, Kauno r. bei rengėjo patalpose adresu K. Donelaičio g. 78-3, Kaune.

Organizatoriai: A. Gražulis, R. Dilys, J. Dilienė tel. 8-683-33955. Motyvuotus pasiūlymus, pastabas teikti organizatoriams arba rengėjai UAB „VILOBIS“, tel. (8-699) 47174 (8-37) 225010. el. paštas: vilobis@gmail.com iki susirinkimo pabaigos.


2010-10-21
Informuojame, kad skelbiama parengto detaliojo plano projekto Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Ražiškių k., sklypo Nr. 40 (plotas 0,6680 ha, kad. Nr. 5260/0005:40), konsultavimosi ir viešo susirinkimo procedūra.
Planavimo tikslas: žemės sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), padalijimas į iki 3 (trijų) sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Planavimo organizatoriai: Leonida Buteikienė, Rimantas Blažys, Lionginas Blažys.

Apytikris detaliojo plano rengimo terminas  – 2010 m. II ketv. - 2011 m. I ketv..

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2010 m. lapkričios 9 d. iki 2010 m. Gruodžio 7 d. UAB ,,Polilinija” patalpose, adresas: Raudondvario pl. 150-216, Kaunas, tel. (8-37) 263917; 8-652-71128. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2010 lapkričio 23 d. Iki 2010 gruodžio 7 d. UAB “Polilinija” patalpose. Viešas susirinkimas numatomas 2010 m. Gruodžio 7 d, 10 val. UAB Polilinija” patalpose. Pasiūlymus ir pastabas dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo dienos plano rengėjui UAB „POLILINIJA“, arch. J. Kašytė, justina.kasyte@gmail.com.


2010-10-21
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti sklypo, esančio Kauno r. sav. Babtų sen., Babtų mstl., sklypo kadastrinis Nr. 5203/0003:407, detalųjį planą.

Planavimo organizatorius – UAB „Statybinių konstrukcijų sistemos“. Planavimo tikslas - esamo sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos)  ir padalijimas į iki 7 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Plano rengimo terminas (preliminarus) - 2010 m. IV ketv. Plano rengėjas - UAB „Architektų pastogė“ Perkaso takas 3, Kaunas, tel.8(37)313735, el.paštas bizrok@gmail.com. Apie viešą svarstymą informuosime papildomai.


2010-10-21
Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymu (Žin., 2004, Nr.21-617) ir Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais (Žin., 2007, Nr.33-1190) Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos informuoja apie Kauno rajono savivaldybėje pradedamą rengti valstybinio Dubysos ichtiologinio draustinio ribų specialųjį planą (esamų draustinių ribų korektūra) bei individualų reglamentą (pagal poreikį).

Planavimo tikslas – parengti, suderinti ir patvirtinti valstybinio Dubysos ichtiologinio draustinio ribų specialųjį planą (esamo draustinio ribų korektūra) bei individualų reglamentą (pagal poreikį).

Planavimo pagrindas: Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktorės 2010 m. spalio 12 d. įsakymas Nr. V-229.

Projekto finansavimas: ES struktūrinių fondų lėšos.

Planavimo organizatorius – Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, A.Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. (8 5) 272 32 84, faks. (8 5) 272 25 72, el.paštas: v.valantiejiene@vstt.lt, interneto tinklalapio adresas www.vstt.lt

Plano rengėjas – VĮ Valstybinio žemėtvarkos instituto Kraštotvarkos ir teritorijų planavimo skyrius, Konstitucijos pr. 23 A Vilnius, LT 08105, tel. (8 5) 261 88 56, faks. (8 5) 262 16 72, el.paštas: krastotvarka@vzi.lt, interneto tinklalapio adresas www.vzi.lt

Darbų terminai – 2010-09-21 – 2012-03-21

Kviečiame aktyviai dalyvauti specialiųjų planų svarstymo su visuomene procese. Pasiūlymus dėl rengiamų teritorijų planavimo dokumentų galima teikti/siųsti paštu planavimo organizatoriui, rengėjams. Visuomenės supažindinimas su ribų planų sprendiniais numatomas 2011 m. spalio – 2012 m. kovo mėn. Tikslesnė informacija apie planavimo procedūras, t. y. susipažinimo, eksponavimo ir viešo susirinkimo datas visuomenės informavimo priemonėse bus paskelbta papildomai.


2010-10-21
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti sklypo kad. Nr. 5233/0009:602 Centrinė g. 7, Ramučiai, Kauno r. sav. sklypo padalijimo į 2 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymo detalųjį planą. Planavimo organizatorė: Liudmila Kitova tel. (8 683) 43453. Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas galima teikti plano organizatoriui el. paštu: ammp.info@gmail.com. Apie detaliojo plano viešą svarstymą informuosime vėliau.


2010-10-20
Informuojame, kad baigtas rengti bendrąja tvarka sklypo Akademijos mstl., Akademijos sen., Kauno raj. suformavimo prie pastatų, esančių Jaunimo g. 4 ir Jaunimo g. 4a, detalusis planas.

Planavimo tikslas: sklypo suformavimas prie pastatų, pagrindinės žemės naudojimo paskirties, būdo, pobūdžio, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas.

Detaliojo plano viešojo svarstymo laikas: 2010 m. lapkričio mėn. 18 diena, 16 h. Prieš viešąjį svarstymą bus surengta 10 darbo dienų trunkanti vieša detaliojo plano sprendinių ekspozicija (2010 m. lapkričio 5 – 18 d.). Numatoma ekspozicijos vieta – Jaunimo g. 4/4a, Akademijos sen., Kauno raj.

Detaliojo plano viešojo svarstymo vieta: Jaunimo g. 4, Akademijos sen., Kauno raj. (dvasinio ugdymo centro patalpa).

Detaliojo plano rengėjas: UAB “Cedra”. Gauti informaciją apie detaliuosius planus, susipažinti su rengiama dokumentacija galima šiuo adresu: UAB “Cedra”, Zamenhofo 5,  44287 Kaunas, tel.  (8~37) 320 350,  tel./ faks.  422004, el. p. sic@cedra.lt.

Planavimo organizatorius: daugiabučio namo savininkų bendrija „Stumbras“, kodas 160005362, atstovaujama DNSB „Stumbras“ pirmininko Edmundo Pociaus, gyv. Jaunimo g. 4, Akademijos mstl., Akademijos sen., Kauno r. sav., tel.: 8(688)71326.

Pasiūlymus galima teikti raštu planavimo rengėjams nurodytu adresu.


2010-10-19
Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo esančio Raudondvario k. Raudondvario sen., Kauno r. sav., (kadastrinis Nr. 5270/0013:0801) kaimo plėtros  žemėtvarkos projektas. Projektas rengiamas supaprastinta  visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka. Planavimo tikslas: ūkininko sodybos vietos parinkimas. Planavimo organizatorius: Lina Vengrienė. Projekto rengėjas: UAB "INVENTORA" tel.: 865913761 susipažinti su projektu ir teikti pasiūlymus galima iki 2010-10-29 planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui UAB "INVENTORA" adresu: K. Donelaičio g. 78-10 Kaunas darbo dienomis 8:00 - 17:00 val.


2010-10-19
Informuojame kad, UAB “Geo ADA” atlieka SB „Pagirnis“, Kuro k., Zapyškio sen., Kauno r. sav. Algitos Kugrenaitės žemės sklypo (kad. Nr.5201/0013:5, sklypo plotas 0.0610 ha) kadastrinius (geodezinius) matavimus.

Susipažinti su žemės sklypo kadastrinių matavimų sprendinias galima nuo 2010-10-18 iki 2010-11-03 UAB”Geo ADA” patalpose, adresu: Griežlės g. 13-5, Užliedžių k., Kauno r. sav, tel. Pasiteiravimui - 8 636 00969, el. p. geoadainfo@gmail.com


2010-10-15
Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo (kadastrinis Nr.5293/0014:19) esančio Krušinskų k., Zapyškio sen. Kauno r. sav. detalusis planas, kurio tikslas – pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš miškų ūkio (ūkinių miškų sklypai) į kitą (naudingųjų iškasenų teritorijos/ naudingųjų iškasenų gavybos atvirų kasinių (karjerų), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. Detaliojo plano organizatorius: UAB “VEVA 9“ atstovaujama direktoriaus Aloyzo Blaževičiaus, tel. 8 607 11229. Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjai UAB „Ateivis LT“, arch. M. Sirvydžiui tel: 8 675 47596. Apie detaliojo plano viešą svarstymą informuosime vėliau.


2010-10-15
Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo Nr.528 (kadastrinis Nr.5233/0011:528) esančio Ramučių k., Karmėlavos sen. Kauno r. sav. detalusis planas, kurio tikslas – žemės sklypo padalijimas į iki 6 (šešių) sklypų, 4(keturių) atidalytų sklypų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), 2 (dviejų) atidalytų sklypų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (komercinės paskirties objektų teritorijos/ prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. Detaliojo plano organizatorius: R.Kuprėnas, tel. 8 615 78147. Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjai UAB „Ateivis LT“, arch. M. Sirvydžiui tel: 8 675 47596. Apie detaliojo plano viešą svarstymą informuosime vėliau.


2010-10-15
Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo (kadastrinis Nr.5260/0005:116) esančio Ražiškių k., Garliavos apyl. sen., Kauno r. sav. detalusis planas, kurio tikslas –sklypo padalijimas į 5 sklypus, dalies atidalytų sklypų naudojimo būdo/ pobūdžio keitimas į pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos/ pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. Detaliojo plano organizatorė: A.J.Kenstavičienė, tel. 8 685 30340. Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjai UAB „Ateivis LT“, arch. M. Sirvydžiui tel: 8 675 47596. Apie detaliojo plano viešą svarstymą informuosime vėliau.


2010-10-15
Papildomai informuojame apie parengtą 5,0005 ha žemės sklypo, esančio Kauno r.sav., Lapių sen., Ginėnų k., (kad.Nr.5217/0013:10) detalųjį planą bendrąja tvarka.

 

 

Planavimo organizatorius – Gintaras Mickevičius, tel.8-69836038.

Planavimo tikslas – esamo ž. sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas (iš žemės ūkio į kitą - mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas, teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimo bei statybos reglamento nustatymas.

Detalusis planas eksponuojamas Lapių seniūnijos ir plano rengėjo patalpose 10 d. d. iki viešojo susirinkimo.

Viešas susirinkimas įvyks 2010 10 26 d. 14 val. detaliojo plano UAB“Planuotojai“ patalpose (Vasario 16-osios g.8-6, Kaune).

Motyvuotus pasiūlymus ir pretenzijas galima teikti raštu iki viešojo svarstymo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui ar projekto rengėjui per visą viešo svarstymo laikotarpį.

Projekto vadovė Laimutė Pėželienė, tel.(8-37) 209260,8611-30557 el.paštas: planuotojai@takas.lt.

Dalyvavimas viešajame susirinkime neprivalomas.


2010-10-15
Informuojame apie parengtą Kauno r. sav., Juragių k. (kad. Nr. 5227/0002:479), detalųjį planą.

Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais, teikti pasiūlymus galima per visą planavimo laikotarpį iki viešo svarstymo susirinkimo pabaigos. Viešas svarstymas vyks 2010-11-16 11 val. Laisvės al. 101a-305, Kaune.

Vieša ekspozicija rengiama Garliavos apyl. seniūnijoje nuo 2010-11-02 10 darbo dienų.

Planavimo tikslas: sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į 2 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Planavimo organizatorius – Jadvyga Čeplikienė. Plano rengėjas: uab ,,ammp“, Laisvės al. 101a, Kaunas., tel. 868243871, el.p.: ammp.info@gmail.com


2010-10-15
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti sklypo kad. Nr. 5227/0002:278 Tvarkiškių k., Garliavos apyl., Kauno r. sav. pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), padalijimas į 2 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymo (numatant sklype vėjo jėgainę asmeninėm reikmėm) detalųjį planą.

Planavimo organizatorė: Ona Kutulienė, Žalgirio g. 3, Juragių k., Kauno r. sav. tel. (8 682) 43871.

Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas galima teikti plano organizatoriui ar el. paštu ammp.info@gmail.com Apie detaliojo plano viešą svarstymą informuosime vėliau.


2010-10-15
Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo (kadastr. Nr. 5247/0001:1), esančio  Girininkų I k., Alšėnų sen., Kauno r. sav. formavimo ir pertvarkymo projektas.

Planavimo tikslas. Žemės sklypo padalijimas į 4 žemės sklypus.

Planavimo organizatorius: Jordanas Mačiūta

Projekto rengėjas –UAB „Georaimonda“, Griunvaldo g. 8-9, Kaunas, telef.8-37-222696, 868215149.

Išsamiau sužinoti apie  žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą, taip pat pateikti pastabas, pretenzijas bei pasiūlymus  dėl sprendinių galite UAB „Georaimonda“ patalpose (Griunvaldo g. 8-9, Kaunas, telef. 868215149) nuo 2010-10-21 d.  10 darbo dienų iki viešo projekto svarstymo. Viešas projekto svarstymas su visuomene įvyks 2010-11-04 d. 10 val. UAB „Georaimonda“ patalpose.


2010-10-14

Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti žemės sklypo Kauno r. sav., Ringaudų sen., Mitkūnų k., skl. kad. Nr. 5250/0010:509 detalųjį planą, pagal 2010 07 14 Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus pasirašytą Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartį Nr. S-680. Detaliojo plano rengimo tikslas – pakeisti sklypo pagrindinę tikslinę naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, sklypą padalyti į iki 23 sklypų.
Detaliojo plano organizatorė – D. Višinskienė, rengėjas UAB „GEORAIMONDA“.


2010-10-14
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą žemės sklypo Kauno r. sav., Ringaudų sen., Mitkūnų k., skl. kad. Nr. 5250/0010:509 detalųjį planą, kurio tikslas pakeisti sklypo pagrindinę tikslinę naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, sklypą padalyti į iki 23 sklypų, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą bei statybos reglamentą. Rengiant detalųjį planą strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas.
Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galite nuo 2010 10 18 iki 2010 11 17. Ringaudų seniūnijoje. Detaliojo plano sprendinių viešas aptarimas įvyks UAB „GEORAIMONDA“ patalpose, Griunvaldo g. 8-9, Kaune, 2010 11 17, 10 val.  Pasiūlymus raštu dėl detaliojo plano sprendinių galite siųsti detaliojo plano rengėjui arba pateikti viešo susirinkimo dieną iki viešo aptarimo pabaigos. Detaliojo plano organizatorė – D. Višinskienė, rengėjas UAB „GEORAIMONDA“, proj. vad. K. Kvizikevičius, tel. 8676 21161.


2010-10-13
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą žemės sklypų (kadastro Nr. 5237/0005:174 ir 5237/0005:67), esančių Kauno raj. sav., Kulautuvos sen., Kulautuvos mstl. detalųjį planą.

Planavimo organizatorius: Juozas Petrikas, Sergilija Veronika Petrikienė, gyv. V. Putvinskio g. 60-1, Kaunas, tel. 8615 57430.

Planavimo pagrindas, tikslai ir terminai: žemės sklypai planuojami sutinkamai su Kauno raj. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ĮS-591. Planavimo tikslas - žemės sklypo kad. Nr. 5237/0005:174 pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), sujungimas su sklypu kad. 5237/0005:67 ir padalinimas į tris atskirus sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimo, bei statybos reglamentų nustatymas. Planuojama statyti mažaaukščius gyvenamuosius namus. Detaliojo plano rengimo terminas 2010 m. III ketv. – 2010 m. IV ketv.

Plano rengėjas: UAB “Aplinka ir ekologija” (PV Marius Torrau),  tel. (8 615) 56244, el. paštas: s.urbelis@gmail.com, adresas: Savanorių pr. 363A-201, Kaunas.

Vieša detaliojo plano sprendinių ekspozicija bus rengiama Kulautuvos seniūnijos (Poilsio g. 5, Kulautuva) patalpose nuo 2010-10-29 d. 10 darbo dienų. Viešas svarstymas numatomas 2010-11-12 UAB  “Aplinka ir ekologija“ patalpose, Savanorių pr. 363A-201, Kaunas, nuo 10 val. Dalyvavimas neprivalomas.

 


2010-10-12
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti sklypo kad. Nr. 5227/0002:479 Juragių k., Kauno r. sav. 
Pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į 2 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymo detalųjį planą.

Plano rengimo terminas (preliminarus)  - iki 2010 m. IV ketvirčio.Planavimo organizatorė: Jadvyga Čeplikienė.

 


2010-10-12

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo Nr.65 (kadastrinis Nr.5247/0018:65) esančio Poderiškių k., Alšėnų sen. Kauno r. sav. detalusis planas, kurio tikslas – sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/ mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), padalijimas į iki 70 (septyniasdešimt) sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. Detaliojo plano organizatorius: R. Lenktis, tel. 8 687 30599.

Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjai UAB „Ateivis LT“, arch. M. Sirvydžiui tel: 8 675 47596. Apie detaliojo plano viešą svarstymą informuosime vėliau.


2010-10-12

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo (kadastrinis Nr.5217/0008:446) esančio Ražių k., Domeikavos sen. Kauno r. sav. detalusis planas, kurio tikslas – sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į iki 25 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka.

Detaliojo plano organizatorė D. Griciūtė, tel. 8 689 14099.

Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjai UAB „Ateivis LT“, arch. M. Sirvydžiui tel: 8 675 47596. Apie detaliojo plano viešą svarstymą informuosime vėliau.


2010-10-12

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo (kadastrinis Nr.5250/0012:290) esančio Gaižėnų k., Ringaudų sen. Kauno r. sav. detalusis planas, kurio tikslas – sklypo padalijimas į 4 sklypus, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka.

Detaliojo plano organizatoriai: A. Laurinaitis, E. Kripienė, .S. E. Kripas, tel. 8 684 71739.

Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjai UAB „Ateivis LT“, arch. M. Sirvydžiui tel: 8 675 47596. Apie detaliojo plano viešą svarstymą informuosime vėliau.


2010-10-12

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypų (kad. Nr.5247/0007:48, kad. Nr. 5247/0007:47) esančių Kampiškių k., Alšėnų sen. Kauno r. sav. detalusis planas, kurio tikslas – sklypo kad.nr. 5247/0007:48 būdo patikslinimas į kitus žemės ūkio paskirties sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas, bei žemės sklypo kad.nr. 5247/0007:47 teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka.

Detaliojo plano organizatorius: V. Sinkevičius, tel. 8 658 53470.

Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjai UAB „Ateivis LT“, arch. M. Sirvydžiui tel: 8 675 47596. Apie detaliojo plano viešą svarstymą informuosime vėliau.


2010-10-12

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo (kadastrinis Nr.5273/0013:22) esančio Rokų k., Rokų sen. Kauno r. sav. detalusis planas, kurio tikslas –žemės sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/ mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), padalijimas į iki 30 (trisdešimt) sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka.

Detaliojo plano organizatorė: A. Ciglerienė, tel. 8 685 81316.

Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjai UAB „Ateivis LT“, arch. M. Sirvydžiui tel: 8 675 47596. Apie detaliojo plano viešą svarstymą informuosime vėliau.


2010-10-12

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypų (kadastrinis Nr.5233/0016:392 ir kad.nr. 5233/0016:394) esančių Neveronių k., Neveronių sen. Kauno r. sav. detalusis planas, kurio tikslas –žemės sklypų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/ mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), sujungimas ir padalijimas į iki 7 (septynių) sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka.

Detaliojo plano organizatoriai: D. Kazlauskienė, V. Kazlauskas, tel. 8 606 73224.

Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjai UAB „Ateivis LT“, arch. M. Sirvydžiui tel: 8 675 47596. Apie detaliojo plano viešą svarstymą informuosime vėliau.


2010-10-12

Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti žemės sklypų (kadastro Nr. 5237/0005:174 ir 5237/0005:67), esančių Kauno raj. sav., Kulautuvos sen., Kulautuvos mstl. detalųjį planą.

Planavimo organizatorius: Juozas Petrikas, Sergilija Veronika Petrikienė, gyv. V. Putvinskio g. 60-1, Kaunas, tel. 8615 57430.

Planavimo pagrindas, tikslai ir terminai: žemės sklypai planuojami sutinkamai su Kauno raj. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ĮS-591.

Planavimo tikslas - žemės sklypo kad. Nr. 5237/0005:174 pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), sujungimas su sklypu kad. 5237/0005:67 ir padalinimas į tris atskirus sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimo, bei statybos reglamentų nustatymas. Planuojama statyti mažaaukščius gyvenamuosius namus. Detaliojo plano rengimo terminas 2010 m. III ketv. – 2010 m. IV ketv.

Plano rengėjas: UAB “Aplinka ir ekologija” (PV Marius Torrau),  tel. (8 615) 56244, el. paštas: s.urbelis@gmail.com, adresas: Savanorių pr. 363A-201, Kaunas.

Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjui arba organizatoriui. Apie detaliojo plano viešą svarstymą informuosime vėliau.


2010-10-12

Informuojame apie rengiamą žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5283/0005:665), esančio  Užliedžių k., Užliedžių sen., Kauno r. sav. kaimo plėtros žemėtvarkos projektą.

Planavimo tikslas. Ūkininko sodybos parinkimas sklype.

Planavimo organizatorius: Viktorija Nabažaitė

Projekto rengėjas –UAB „Georaimonda“, Griunvaldo g. 8-9, Kaunas, telef.8-37-222696, 868215149.

Išsamiau sužinoti apie  rengiamą kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, taip pat pateikti pastabas, pretenzijas bei pasiūlymus  dėl sprendinių galite UAB „Georaimonda“ patalpose (Griunvaldo g. 8-9, Kaunas, telef. 868215149) nuo 2010-10-18 d.  10 darbo dienų iki viešo projekto svarstymo. Viešo projekto svarstymo su visuomene susirinkimas įvyks 2010-10-29 d. 10 val. UAB „Georaimonda“ patalpose.


2010-10-11

Informuojame, kad  vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004m. Rugpjūčio 11d. Įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas žemės sklypo, Grabavos k., Garliavos apyl. sen., Kauno r.,  kadastrinis Nr.

5260/0013:88 Pajiesio k.v.,  kaimo plėtros  žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti.

Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų

planavimo procese tvarka.   Planavimo tikslas -  ūkininko sodybos

vietos parinkimas.

Planavimo organizatorius: Vitas Andriuškevičius.

Projekto rengėjas: UAB ”Geodezininkai”.

Susipažinti su projekto sprendinias ir pateikti pasiūlymus galima  nuo 2010 m. spalio 12 d. iki spalio 25 d. UAB”Geodezininkai” patalpose,

adresu: Raudondvario pl. 93, Kaunas, tel.: 8 37 267156, mob. 8 671

03528


2010-10-11

Informuojame apie bendrąja tvarka baigtą rengti žemės sklypo, esančio Kauno r., Taurakiemio sen., Piliuonos k., žemės sklypo Nr.321-2, (kad. Nr. 5267/0010:142), detalųjį planą.

Detaliojo plano tikslas - esamo sklypo (0,2400 ha) pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos / vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), padalijimas į 2 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Viešas svarstymas vyks 2010-10-29d. 9val. adresu T. Masiulio g. 6, Piliuona, Taurakiemio seniūnija. Ten pat galima susipažinti su sprendiniais nuo 2010-10-15d. iki 2010-10-29d. (10 d.d.).

Planavimo terminas: 2011m. III ketvirtis.

Planavimo organizatorius – Audra Eidėjienė, T. Masiulio g. 8, Piliuonos k., Kauno r., Tel. 861580340.

Detaliojo plano rengėjas – UAB „Žemės matavimai“, arch. A. Lukšys. Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: T. Masiulio g. 8, Piliuonos k., Kauno r., Tel. 861580340.

 


2010-10-11
Informuojame apie 0,2789 ha žemės sklypo, esančio A.Merkio g. 36, Lapių mstl., Lapių sen., Kauno r. sav.detaliojo plano projekto svarstymo su visuomene baigiamąjį etapą. 

Planavimo tikslas – esamo sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į 2 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo bei statybos reglamento nustatymas.

Planavimo organizatoriai – Lidija Brancevičienė, Jonas Brancevičius, Rasa Brancevičienė ir Albinas Brancevičius, tel. 8 616 00 694.

Plano rengėjas – architektas L.Tarnauskas, D.Poškos g. 6A, Kaunas, tel. 8 698 11 891.
Projekto rengimo terminas - 2010 m. IV ketv. - 2011 m. II ketv. Viešas svarstymas vyksta bendrąja tvarka. Vieša projekto ekspozicija nuo 2010-10-25 iki 2010-11-08 vyks Lapių seniūnijos patalpose, A.Merkio g. 63, Lapių mstl., Kauno r. sav. ir detaliojo plano rengėjo patalpose D.Poškos g. 6A, Kaune . Viešo svarstymo susirinkimas vyks 2010-11-09, 10.00 detaliojo plano rengėjo patalpose.

Pasiūlymus ir pastabas dėl parengto projekto sprendinių raštu galima teikti iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui arba planavimo organizatoriaus vardu plano rengėjui. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2010-10-11

Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo esančio Gegužėnų k., Čekiškės sen., Kauno r. (kadastrinis Nr.5310/0005:96) kaimo plėtros žemėtvarkos projektas. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.

Planavimo tikslas: ūkininko sodybos vietos parinkimas.

Planavimo organizatorius: Matilda Elena Zavadskienė

(pagal įgaliojimą atstovaujama Gintaro Zavadsko, tel.: 8 680 16194).

Projekto rengėjas: G. O. Kiškienės įmonė,  tel.: 8 616 87456,  el. p.:  giedre.kiskiene@gmail.com

Susipažinti bei teikti pasiūlymus projektui galima iki 2010 m. spalio 25 d. planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui G. O. Kiškienės įmonėje adresu: Lauko g.15, Karmėlava,  Kauno r. sav.,

Viešas projekto svarstymas su visuomene vyks 2010 m. spalio 26 d. 10 val. planuojamoje teritorijoje adresu: Gegužėnų k., Čekiškės sen., Kauno r.

 


2010-10-11
Informuojame apie parengtą Kauno r. sav., Zapyškio sen., Dievogalos k. (kad. Nr. 5293/0006:715), detalųjį planą. Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais, teikti pasiūlymus galima per visą planavimo laikotarpį iki viešo svarstymo susirinkimo pabaigos. Viešas svarstymas vyks 2010-11-09 11 val. Laisvės al. 101A-305, Kaune. Vieša ekspozicija rengiama Zapyškio seniūnijoje nuo 2010-10-25 10 darbo dienų.

Planavimo tikslas: Sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Planavimo organizatorius – Asta Stelmokaitė. Tel. 868787601. Plano rengėjas: UAB ,,AMMP“, Laisvės al. 101A, Kaunas., Tel. 868243871, el.p.: ammp.info@gmail.com

 


2010-10-07
Informuojame, kad bendrąja tvarka parengtas  žemės sklypo Teleičių k., Kauno r. sav.  (kad. Nr. 5260/0001:638), detalųsis plans.

Planavimo tikslas – esamo sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į iki 5 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Planavimo organizatorius – Ona Šalčiuvienė.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2010 10 13 iki 2010 11 11 d. UAB ,,Geometra” patalpose.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2010 10 27 iki 2010 11 11 d. UAB “Geometra” patalpose.

Viešas susirinkimas vyks 2010 11 11 d., 10.00 val. UAB “Geometra” patalpose, Taikos pr. 88A, Kaunas (Verslo centras 1000).

Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui arba plano rengėjui.

Detaliojo plano rengimo terminas  (preliminarus) –  2010 m. III ketv. – 2010 IV ketv.

Detaliojo plano rengėjas – UAB „Geometra“, adresas: Taikos pr. 88A, Kaunas (Verslo centras 1000), tel. (8 37) 312352, faks. (8 37) 311733, arch. Lineta Juškaitė, tel. 8 650 74431, el.paštas lineta. juskaite@geometra.lt, www.geometra.lt.

 


2010-10-08
Informuojame, kad bendrąja tvarka parengtas  žemės sklypo Teleičių k., Kauno r. sav.  (kad. Nr. 5260/0001:638), detalųsis plans.

Planavimo tikslas – esamo sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į iki 5 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Planavimo organizatorius – Ona Šalčiuvienė.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2010 10 13 iki 2010 11 11 d. UAB ,,Geometra” patalpose.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2010 10 27 iki 2010 11 11 d. UAB “Geometra” patalpose.

Viešas susirinkimas vyks 2010 11 11 d., 10.00 val. UAB “Geometra” patalpose, Taikos pr. 88A, Kaunas (Verslo centras 1000).

Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui arba plano rengėjui.

Detaliojo plano rengimo terminas  (preliminarus) –  2010 m. III ketv. – 2010 IV ketv.

Detaliojo plano rengėjas – UAB „Geometra“, adresas: Taikos pr. 88A, Kaunas (Verslo centras 1000), tel. (8 37) 312352, faks. (8 37) 311733, arch. Lineta Juškaitė, tel. 8 650 74431, el.paštas lineta. juskaite@geometra.lt, www.geometra.lt


2010-10-07

Informuojame, kad bendrąja tvarka parengtas  žemės sklypo Teleičių k., Kauno r. sav.  (kad. Nr. 5260/0001:10), detalųsis plans.

Planavimo tikslas – esamo sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į iki 10 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Planavimo organizatorius – Kazimiera Norvaišienė.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2010 10 13 iki 2010 11 11 d. UAB ,,Geometra” patalpose.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2010 10 27 iki 2010 11 11 d. UAB “Geometra” patalpose.

Viešas susirinkimas vyks 2010 11 11 d., 11.00 val. UAB “Geometra” patalpose, Taikos pr. 88A, Kaunas (Verslo centras 1000).

Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui arba plano rengėjui.

Detaliojo plano rengimo terminas  (preliminarus) –  2010 m. III ketv. – 2010 IV ketv.

Detaliojo plano rengėjas – UAB „Geometra“, adresas: Taikos pr. 88A, Kaunas (Verslo centras 1000), tel. (8 37) 312352, faks. (8 37) 311733, arch. Lineta Juškaitė, tel. 8 650 74431, el.paštas lineta. juskaite@geometra.lt, www.geometra.lt.


2010-10-07

Informuojame apie bendrąja tvarka rengiamą sklypo kad. Nr. 5270/0016:286 Bernatonių k., Raudondvario sen., Kauno r. sav. pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), padalijimo į iki 26 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamentų nustatymo detalųjį planą.

Viešas susirinkimas įvyks 2010 m. lapkričio 8 d. 9 val. Nepriklausomybės a. 7-5, Kaune. Vieša projekto ekspozicija- 10 darbo dienų iki susirinkimo Raudondvario seniūnijos skelbimų lentoje Instituto g. 1A, Raudondvaryje.

Organizatorius: UAB “Medrenta”, atstovaujama N. Abloževičienės, tel. (8 689) 21614. Rengėjas: J. Šarakauskas (PV S. J. Katilius). Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas dėl rengiamo dokumento teikti organizatoriaus atstovui arba rengėjui tel. (8 684) 84894 ir el. paštu jonas.sarakauskas@gmail.com iki susirinkimo pabaigos.


2010-10-07

Informuojame apie bendrąja tvarka žemės sklypo, esančio Kauno r.sav., Karmėlavos sen., Ramučių k., (kad.Nr.5233/0011:271) detalusis planas.

Planavimo organizatorius: M.Barkevičius.

Planavimo tikslas – pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Detalusis planas eksponuojamas seniūnijos ir plano rengėjo patalpose 10 d. d. iki viešojo susirinkimo. Motyvuotus pasiūlymus ir pretenzijas galima teikti raštu iki viešojo svarstymo susirinkimo pabaigos projekto rengėjui.

Viešasis aptarimas vyks 2010 11 08 d. 14 val. detaliojo plano rengėjo UAB”Planuotojai” patalpose (Vasario 16-osios g.8-6, Kaunas), PV L. Pėželienė, tel.(8-37) 209260, el.paštas: planuotojai@takas.lt.


2010-10-06
Informuojame, kad bendrąja tvarka parengtas  žemės sklypo Teleičių k., Kauno r. sav.  (kad. Nr. 5260/0001:639), detalųsis plans.

Planavimo tikslas – esamo sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į iki 5 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Planavimo organizatorius – Artūras Andrijauskas.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2010 10 13 iki 2010 11 11 d. UAB ,,Geometra” patalpose.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2010 10 27 iki 2010 11 11 d. UAB “Geometra” patalpose.

Viešas susirinkimas vyks 2010 11 11 d., 9.00 val. UAB “Geometra” patalpose, Taikos pr. 88A, Kaunas (Verslo centras 1000).

Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui arba plano rengėjui.

Detaliojo plano rengimo terminas  (preliminarus) –  2010 m. III ketv. – 2010 IV ketv.

Detaliojo plano rengėjas – UAB „Geometra“, adresas: Taikos pr. 88A, Kaunas (Verslo centras 1000), tel. (8 37) 312352, faks. (8 37) 311733, arch. Lineta Juškaitė, tel. 8 650 74431, el.paštas lineta. juskaite@geometra.lt, www.geometra.lt.


2010-10-06

Informuojame apie pradedamą rengti žemės sklypo, esančio A.Merkio g. 36, Lapių mstl., Lapių sen., Kauno r. sav. detalujį planą.

Planavimo tikslas – esamo sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į 2 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo bei statybos reglamento nustatymas.

Planavimo organizatoriai – Lidija Brancevičienė, Jonas Brancevičius, Rasa Brancevičienė ir Albinas Brancevičius, tel. 8 616 00 694.

Apie teritorijų planavimo dokumentų projektų viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.


2010-10-05
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti sklypo kad. Nr. 5293/0006:715 Dievogalos k., Kauno r. sav. pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymo detalųjį planą. Planavimo organizatorė: Asta Stelmokaitė tel. (8 687) 11231, Lakštingalų g. 7, Dievogalos k., Kauno r. sav. Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas galima teikti plano organizatoriui    ar el. paštu seniunija@zapyskis.krs.lt Apie detaliojo plano viešą svarstymą informuosime vėliau.

2010-09-30
Informuojame apie rengiamą žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5217/0002:45), esančio  Mažųjų Ibėnų k., Vandžiogalos sen., Kauno r. sav. kaimo plėtros žemėtvarkos projektą.

Planavimo tikslas. Ūkininko sodybos parinkimas sklype.

Planavimo organizatorius: Viktorija Mažuknienė

Projekto rengėjas –UAB „Georaimonda“, Griunvaldo g. 8-9, Kaunas, telef.8-37-222696, 868215149.

Išsamiau sužinoti apie  rengiamą kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, taip pat pateikti pastabas, pretenzijas bei pasiūlymus  dėl sprendinių galite UAB „Georaimonda“ patalpose (Griunvaldo g. 8-9, Kaunas, telef. 868215149) nuo 2010-10-06 d.  10 darbo dienų iki viešo projekto svarstymo. Viešo projekto svarstymo su visuomene susirinkimas įvyks 2010-10-20 d. 10 val. UAB „Georaimonda“ patalpose.


2010-09-30

Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti  žemės sklypo Teleičių k., Kauno r. sav.  (kad. Nr. 5260/0001:639), detalųjį planą.

Planavimo tikslas – esamo sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į iki 5 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Planavimo organizatorius – Artūras Andrijauskas.

Detaliojo plano rengimo terminas  (preliminarus) –  2010 m. III ketv. – 2010 IV ketv.

Detaliojo plano rengėjas  UAB „Geometra“, adresas: Taikos pr. 88A, Kaunas (Verslo centras 1000), tel. (8 37) 312352, faks. (8 37) 311733, arch. Lineta Juškaitė, tel. 8 650 74431, el.paštas lineta. juskaite@geometra.lt, www.geometra.lt.

Apie detaliojo plano viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.


2010-09-30
Informuojame, kad bendrąja tvarka pradedamas rengti žemės sklypo Teleičių k., Kauno r. sav.  (kad. Nr. 5260/0001:10), detalųsis plans.

Planavimo tikslas – esamo sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į iki 10 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Planavimo organizatorius – Kazimiera Norvaišienė.

Detaliojo plano rengimo terminas  (preliminarus) –  2010 m. III ketv. – 2010 IV ketv.

Detaliojo plano rengėjas  UAB „Geometra“, adresas: Taikos pr. 88A, Kaunas (Verslo centras 1000), tel. (8 37) 312352, faks. (8 37) 311733, arch. Lineta Juškaitė, tel. 8 650 74431, el.paštas lineta. juskaite@geometra.lt, www.geometra.lt.

Apie detaliojo plano viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.


2010-09-30

Informuojame, kad skelbiama parengto detaliojo plano projekto Raudondvario km., Raudondvario sen., Kauno raj., sklypo kadastrinis nr. 5270/0008:0883; Raudondvario k.v. konsultavimosi ir viešo susirinkimo procedūra.

Projekto tikslas – parengti žemės sklypo Raudondvario km., Raudondvario sen., Kauno raj.,detalųjį planą, kurio tikslas- sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Projekto rengimo terminas -  (preliminarus) 2011 m.

Viešas svarstymas vyksta bendrąja tvarka. Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2010 m. spalio 15d. iki 2010 m. lapkričio 15d. UAB ,,Polilinija” patalpose, adresas: Raudondvario pl. 150-216, Kaunas, tel. (8-37) 263917; 8-657-69-524. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2010-10-29 iki 2010-11-15, UAB “Polilinija” patalpose ir Raudondvario seniūnijoje (Instituto g. 1A, Raudondvario k., Raudondvario sen., Kauno r. sav., LT-54130). Viešas susirinkimas numatomas 2010m. lapkričio 16d., 10 val. UAB ,,Polilinija” patalpose.

Pasiūlymus ir pastabas dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo dienos planavimo organizatoriams: Violetai Marytei ir Dimitrijui Ževžikovams , arba plano rengėjui UAB „Polilinija“, tel. 865769524, ardh. A.Žemaitienei, atenezemaite@gmail.com.


2010-09-30

Informuojame, kad bendrąja tvarka rengiamas žemės sklypo detalusis planas, adresu: Raudondvario km., Raudondvario sen., Kauno raj., skl.kad.nr. 5270/0008:0883, plotas-0,0627ha.Detaliojo plano rengimo pagrindas – Kauno rajono savivaldybės Urbanistikos  skyriaus planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti 2010m. kovo 29d. Nr.PD-086. Planavimo tikslas: sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Apytikris detaliojo plano rengimo terminas  – 2011m.

Planavimo organizatoriai – Violeta Marytė Ževžikovienė ir Dimitrijus Ževžikovas.

Detaliojo plano rengėjas – UAB „Polilinija“. Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: UAB „Polilinija“, Raudondvario pl. 150-216, Kaunas, tel. (8-37) 263 917, mob.tel. 8 657 69524 (arch. Atėnė Žemaitienė),  el.paštas: atenezemaite@gmail.com.

Apie teritorijų planavimo dokumento projekto viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.


2010-09-30

Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti žemės sklypo, esančio Kauno r., Taurakiemio sen., Piliuonos k., žemės sklypo Nr.321-2, (kad. Nr. 5267/0010:142), detalųjį planą.

Detaliojo plano tikslas – esamo sklypo (0,2400 ha) pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos / mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), padalijimas į 2 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Planavimo organizatorius – Audra Eidėjienė, T. Masiulio g. 8, Piliuonos k., Kauno r., Tel. 861580340. Detaliojo plano rengėjas – arch. A. Lukšys. Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: T. Masiulio g. 8, Piliuonos k., Kauno r., Tel. 861580340. Apie detaliojo plano viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.

 


2010-09-28
Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymu ir Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais, Kauno rajono savivaldybės administracija informuoja, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės teritorijos Infrastruktūros objektų bei teritorijų ir potencialių taršos šaltinių sklaidos schemos papildymo specialusis planas. 
Planavimo pagrindas - 2010-01-08 Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. ĮS-28 „Dėl specialaus plano rengimo, tikslų ir uždavinių nustatymo bei planavimo užduoties tvirtinimo".

Rengiant specialųjį planą atliekama atranka strateginiam pasekmių aplinkai vertinimui atlikti vadovaujantis "Planų ir programų atrankos dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašas" nustatyta tvarka. Jei bus nustatyta, kad strateginis pasekmių aplinkai (vertinimas yra privalomas rengiamam planui, tai toks vertinimas bus atliekamas vadovaujantis „Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašas" nustatyta tvarka.

Kauno rajono savivaldybės teritorijos Infrastruktūros objektų bei teritorijų ir potencialių taršos šaltinių sklaidos schemos papildymo specialiojo plano tikslai ir uždaviniai: užtikrinti Kauno rajono teritorijų plėtros reikalavimus, susijusius su visuomenės sveikata ir higiena; inventorizuoti galimai taršius objektus Kauno rajono savivaldybės teritorijoje, pagal Čia vykdomas veiklas ir jų apimtis, nustatyti sanitarinių apsaugos zonų dydžius.

Susipažinti su koncepcijos sprendiniais galima pas planavimo organizatorių ar plano rengėją, pasiūlymai dėl koncepcijos priimami iki 2010-10-11.

Planavimo organizatorius - Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius Vytas Bancevičius (Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas, Tel. (8 37) 305 503, faks. (8 37)313797 el. p. administratorius@krs.lt, www.krs.lt)

Plano rengėjai - Kauno SĮ „Kauno planas" (Kęstučio g. 66A, LT-44304 Kaunas,' tel.(8 37)220146, faks. (8 37) 337774, el.p. kaunoplanas@takas.lt, www.kaunoplanas.lt). Projekto vadovas - Laurynas Byla.

 


2010-09-27
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti  žemės sklypo Teleičių k., Kauno r. sav.  (kad. Nr. 5260/0001:638), detalųjį planą.

Planavimo tikslas – esamo sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į iki 5 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 

Planavimo organizatorius – Ona Šalčiuvienė.

Detaliojo plano rengimo terminas  (preliminarus) –  2010 m. III ketv. – 2010 IV ketv.

Detaliojo plano rengėjas – UAB „Geometra“, adresas: Taikos pr. 88A, Kaunas (Verslo centras 1000), tel. (8 37) 312352, faks. (8 37) 311733, arch. Lineta Juškaitė, tel. 8 650 74431, el.paštas lineta. juskaite@geometra.lt, www.geometra.lt.

Apie detaliojo plano viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.

 


2010-09-27
Informuojame, kad pradedamas rengti sklypo suformavimo (plotas apie 0,1163 ha.) prie turimo nekilnojamojo turto, adresu Vydūno al. 34, Vilkijos seniūnijoje, Vilkijos mieste, Kauno rajone, detalusis planas.

Detaliojo plano tikslas: sklypo suformavimas prie turimo nekilnojamojo turto, pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, būdo, pobūdžio, teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimo nustatymas.

Detalusis planas rengiamas, derinamas ir tvirtinamas bendra tvarka.

Planuojamas projekto rengimo terminas - 2011 m. I ketvirtis.

Apie viešosios ekspozicijos laiką ir vietą bus informuojama papildomai.    

Planavimo organizatorius: AB „Klaipėdos pienas“, Šilutės pl. 33, LT-91107 Klaipėda, tel.: 8-46-397820, faksas: 8-46-342564.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Banduva“, Respublikos g. 19a, LT-87130, Telšiai. Su detaliojo plano sprendiniais galima susipažinti, pateikti pastabas ir pasiūlymus raštu bei tel.: 8-444-69361, 8-610-67422, faksu: 8-444-60172, el. paštu projektavimas@banduva.lt.


2010-09-27

Informuojame, kad bendrąja tvarka pradedamas rengti Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Ražiškių k., sklypo Nr. 40 (plotas 0,6680 ha, kad. Nr. 5260/0005:40) detalusis planas.

Detaliojo plano rengimo pagrindas – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-05-05 Įsakymas Nr. ĮS-686, 2010-05-21 sutartis Nr. S-457 „Dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“, Kauno r.savivaldybės administracijos Urbanistikaus skyriaus 2010-08-23 išduotas plavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr. DP-199.

Planavimo tikslas: žemės sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), padalijimas į iki 3 (trijų) sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Planavimo organizatoriai: Leonida Buteikienė, Rimantas Blažys, Lionginas Blažys.Apytikris detaliojo plano rengimo terminas  – 2010 m. II ketv. - 2011 m. I ketv.

Detaliojo plano rengėjas – UAB „Polilinija“. Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: UAB „Polilinija“, Raudondvario pl. 150-216, Kaunas, tel. (8-37) 263 917, mob.tel. 8 652 71128,  el.paštas: justina.kasyte@gmail.com. 

Apie teritorijų planavimo dokumento projekto viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.


2010-09-27

Informuojame, kad bendrąja tvarka parengtas  žemės sklypo Teleičių k., Kauno r. sav.  (kad. Nr. 5260/0001:639), detalųsis plans.
Planavimo tikslas – esamo sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į iki 5 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Planavimo organizatorius  Artūras Andrijauskas.
Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2010 10 13 iki 2010 11 11 d. UAB ,,Geometra” patalpose
Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2010 10 27 iki 2010 11 11 d. UAB “Geometra” patalpose
Viešas susirinkimas vyks 2010 11 11 d., 9.00 val. UAB “Geometra” patalpose, Taikos pr. 88A, Kaunas (Verslo centras 1000).
Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui arba plano rengėjui.

Detaliojo plano rengimo terminas  (preliminarus) –  2010 m. III ketv. – 2010 IV ketv.
Detaliojo plano rengėjas  UAB „Geometra“, adresas: Taikos pr. 88A, Kaunas (Verslo centras 1000), tel. (8 37) 312352, faks. (8 37) 311733, arch. Lineta Juškaitė, tel. 8 650 74431, el.paštas lineta. juskaite@geometra.lt, www.geometra.lt


2010-09-27
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą 1,4385 ha žemės ūkio paskirties žemės sklypo, kad. Nr.5260/0008:95, esančio Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Karkazų kaime, detalųjį planą. Planavimo tikslas – esamo žemės sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į iki 12 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Planavimo organizatoriai – Gintautas Ažukas ir Dalia Ažukienė, tel. (8 37) 55 21 82. Detaliojo plano rengėjas – PV A. Liočas, Bažnyčios g.20, Kaunas, tel. (8 698) 1 05 40, el. p. liocas@takas.lt. Susipažinti su parengtu detaliuoju planu galima nuo 2010-10-04 iki 2010-10-29 Bažnyčios g. 20, Kaune. Detalusis planas eksponuojamas nuo 2010-10-18 iki 2010-10-29 Garliavos apyl. seniūnijos patalpose, Vytauto g. 2, Garliavoje. Viešo svarstymo su visuomene susirinkimas įvyks 2010-10-29, 10 val. Bažnyčios g. 20, Kaune. Pasiūlymus galima teikti telefonu arba raštu nurodytais adresais per visą detaliojo plano rengimo ir susipažinimo laikotarpį, bet ne vėliau kaip iki viešo susirinkimo pabaigos.

2010-09-24
Informuojame
 apie pradedamą bendrąja tvarka rengti Kauno r.sav., Alšėnų sen., Padainupio k. žemės sklypo (kad.Nr.5247/0011:246) detalųjį planą.
Planavimo organizatoriai: J.Zaica, E.Kidikienė, A.Gaudzevičienė, adresas Tilžės g.52A, Kaunas, tel.:8698 45599.

Planavimo tikslas: žemės sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas į kitos paskirties žemę (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), padalijimas į iki 30 sklypų, teritorijos tvarkymo rėžimo ir statybos reglamento nustatymas. Detaliojo plano rengimo terminas 2010m. III ketv.-2010m. IV ketv. Teritorijoje numatoma statyti vienbučius ir dvibučius gyvenamuosius namus. Planas rengiamas sutinkamai su Kauno r.sav. administracijos direktoriaus įsakymu Nr.ĮS-614.
Plano rengėjas: M.Torrau I.Į., adresas V.Putvinskio g.17-4, Kaunas, t.:8687 14585 el.p. marius@torrau.eu
Pasiūlymus ir pageidavimus teikti detaliojo plano organizatoriui arba rengėjams aukščiau nurodytais adresais.
A
pie teritorijų planavimo dokumento sprendinių aptarimo, viešos ekspozicijos bei viešo aptarimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai spaudoje, Alšėnų seniūnijos skelbimų lentoje bei internetiniame puslapyje www.krs.lt.


2010-09-24
Informuojame apie pradėtą rengti žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą: Piliuonos k., Taurakiemio sen., Kauno r. kadastrinis Nr.:5297/0010:272, sklypo plotas 0,4689 ha.
Planavimo tikslas – žemės sklypo padalinimas į 2 ( du ) atskirus sklypus, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties: žemės ūkio paskirties.

Planavimo organizatorius: Ilma Pranciulytė Bagdžiūnienė

Projekto rengėjas: IĮ „Georumbas“ Miško g. 30-65, Kaunas, Tel.: 8 675 23674, el. p.: info@georumbas.lt

Motyvuotus pasiūlymus ir pretenzijas dėl rengiamo projekto sprendinių teikti projekto rengėjui arba planavimo organizatoriui iki viešojo svarstymo susirinkimo dienos, bei viešojo svarstymo susirinkimo metu. Viešojo svarstymo susirinkimas įvyks 2010 m. spalio mėn. 12 d., 10:00 val., IĮ „Georumbas“ patalpose, Miško g. 30-65, Kaunas.

 


2010-09-24
Informuojame apie pradėtą rengti žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą: Piliuonos k., Taurakiemio sen., Kauno r. kadastrinis Nr.:5297/0010:272, sklypo plotas 0,4689 ha.

Planavimo tikslas – žemės sklypo padalinimas į 2 ( du ) atskirus sklypus, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties: žemės ūkio paskirties.

Planavimo organizatorius: Ilma Pranciulytė Bagdžiūnienė.

Projekto rengėjas: IĮ „Georumbas“ Miško g. 30-65, Kaunas, Tel.: 8 675 23674, el. p.: info@georumbas.lt. 

Motyvuotus pasiūlymus ir pretenzijas dėl rengiamo projekto sprendinių teikti projekto rengėjui arba planavimo organizatoriui iki viešojo svarstymo susirinkimo dienos, bei viešojo svarstymo susirinkimo metu. Viešojo svarstymo susirinkimas įvyks 2010 m. spalio mėn. 12 d., 10:00 val., IĮ „Georumbas“ patalpose, Miško g. 30-65, Kaunas.

 


2010-09-24
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą 0,1864 ha kitos paskirties žemės sklypo, kad. Nr.5237/0003:50, Kauno r. sav., Kulautuvos sen., Kulautuvos mstl., Poilsio g. 2, detalųjį planą.

Planavimo organizavimo pagrindas – Kauno r. savivaldybės tarybos 2010-03-25 įsakymas Nr. TS-112.

Planavimo tikslas – žemės sklypo naudojimo būdo keitimas iš visuomeninės paskirties teritorijos į gyvenamosios paskirties teritorijas / mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Planavimo organizatoriai – Elena Uselienė, Laima Uselienė, tel. (8 37) 543189.

Detaliojo plano rengėjas – PV A. Liočas, Bažnyčios g.20, Kaunas,

tel. (8 698) 1 05 40, el. p. liocas@takas.lt.

Susipažinti su parengtu detaliuoju planu galima nuo 2010-09-27 iki 2010-10-22 Bažnyčios g. 20, Kaune. Detalusis planas eksponuojamas nuo 2010-10-11 iki 2010-10-22 Kulautuvos seniūnijos patalpose, Poilsio g. 5.

Viešo svarstymo su visuomene susirinkimas įvyks 2010-10-22, 10 val. Bažnyčios g. 20, Kaune.

Pasiūlymus galima teikti telefonu arba raštu nurodytais adresais per visą detaliojo plano rengimo ir susipažinimo laikotarpį, bet ne vėliau kaip iki viešo susirinkimo pabaigos.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendinius bei viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos per mėnesį nuo viešo aptarimo dienos.


2010-09-24

Informuojame apie pradedamą bendrąja tvarka rengti Kauno r.sav., Karmėlavos sen., Karmėlavos II k. esančio žemės sklypo (kadastro Nr.5233/0006:327) detalųjį planą.

Planavimo organizatoriai: K.Girčys, J.Girčienė, adresas Tulpių g.2A, Karmėlava, tel.:8672 23666. 

Planavimo tikslas: žemės sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas į kitos paskirties žemę (komercinės paskirties objektų teritorija), padalijimas į iki 6 sklypų, teritorijos tvarkymo rėžimo ir statybos reglamento nustatymas. Detaliojo plano rengimo terminas 2010m. III ketv.-2010m. IV ketv. Teritorijoje numatoma statyti didmeninės prekybos objektus. Planas rengiamas sutinkamai su Kauno r.sav. administracijos direktoriaus įsakymu Nr.ĮS-560.

Plano rengėjas: M.Torrau I.Į., adresas V.Putvinskio g.17-4, Kaunas, t.:8687 14585 el.p. marius@torrau.eu.

Pasiūlymus ir pageidavimus teikti detaliojo plano organizatoriui arba rengėjams aukščiau nurodytais adresais.

Apie teritorijų planavimo dokumento sprendinių aptarimo, viešos ekspozicijos bei viešo aptarimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai spaudoje, Karmėlavos seniūnijos skelbimų lentoje bei internetiniame puslapyje www.krs.lt


2010-09-23

Informuojame apie parengtą detalųjį planą bendrąja tvarka:

Žemės sklypo, esančio Kauno r.sav., Garliavos sen., Pajiesio k.(kad.Nr.5260/0010:69).

Planavimo organizatorius: A.V.Golubkevičius, G.Golubkevičienė, A.Puidokaitė.

Planavimo tikslas – sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas, teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimo bei statybos reglamento nustatymas.

Detaliojo plano rengėjas : UAB ”Planuotojai” Vasario 16-osios g.8-6, Kaunas, PV L.Pėželienė.

Detalusis planas eksponuojamas seniūnijos ir plano rengėjo patalpose 10 d. d. iki viešojo susirinkimo. Motyvuotus pasiūlymus ir pretenzijas galima teikti raštu iki viešojo svarstymo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui ar projekto rengėjui.

Viešasis aptarimas įvyks 2010-10-22d. 14val. detaliojo plano rengėjo UAB ”Planuotojai” patalpose (Vasario 16-osios g.8-6, Kaunas), PV Laimutė Pėželienė, tel.(8-37) 209260, el.paštas: planuotojai@takas.lt

 


2010-09-21
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti žemės sklypo Kauno r. sav., Alšėnų sen., Narsiečių k., skl. kad. Nr. 5247/0009:298 detalųjį planą, pagal 2010 07 12 Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus pasirašytą Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartį Nr. S-676. Detaliojo plano rengimo tikslas – pakeisti sklypo pagrindinę tikslinę naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statyboms), sklypą padalyti į keturis sklypus. Detaliojo plano organizatoriai – D. Sodaitienė, A. Sodaitis, rengėjas UAB „GEORAIMONDA“.

2010-09-21

Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą žemės sklypo Kauno r. sav., Alšėnų sen., Narsiečių k., skl. kad. Nr. 5247/0009:298 detalųjį planą, kurio tikslas pakeisti sklypo pagrindinę tikslinę naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statyboms), sklypą padalyti į keturis sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą bei statybos reglamentą. Rengiant detalųjį planą strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas. Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galite nuo 2010 09 27 iki 2010 10 26. Alšėnų seniūnijoje. Detaliojo plano sprendinių viešas aptarimas įvyks UAB „GEORAIMONDA“ patalpose, Griunvaldo g. 8-9, Kaune, 2010 10 26, 11 val.  Pasiūlymus raštu dėl detaliojo plano sprendinių galite siųsti detaliojo plano rengėjui arba pateikti viešo susirinkimo dieną iki viešo aptarimo pabaigos. Detaliojo plano organizatoriai – D. Sodaitienė, A. Sodaitis, rengėjas UAB „GEORAIMONDA“, proj. vad. K. Kvizikevičius, tel. 8676 21161.


2010-09-21

Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti žemės sklypo Kauno r. sav., Ringaudų sen., Mitkūnų k., skl. kad. Nr. 5250/0011:144 detalųjį planą, pagal 2010 06 23 Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus pasirašytą Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartį Nr. S-616. Detaliojo plano rengimo tikslas – pakeisti sklypo pagrindinę tikslinę naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statyboms), sklypą padalyti į du sklypus. Detaliojo plano organizatorė – V. Lementauskienė, rengėjas UAB „GEORAIMONDA“.


2010-09-21
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą žemės sklypo Kauno r. sav., Ringaudų sen., Mitkūnų k., skl. kad. Nr. 5250/0011:144 detalųjį planą, kurio tikslas pakeisti sklypo pagrindinę tikslinę naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statyboms), sklypą padalyti į du sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą bei statybos reglamentą. Rengiant detalųjį planą strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas. Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galite nuo 2010 09 27 iki 2010 10 26. Ringaudų seniūnijoje. Detaliojo plano sprendinių viešas aptarimas įvyks UAB „GEORAIMONDA“ patalpose, Griunvaldo g. 8-9, Kaune, 2010 10 26, 10 val.  Pasiūlymus raštu dėl detaliojo plano sprendinių galite siųsti detaliojo plano rengėjui arba pateikti viešo susirinkimo dieną iki viešo aptarimo pabaigos. Detaliojo plano organizatorė – V. Lementauskienė, rengėjas UAB „GEORAIMONDA“, proj. vad. K. Kvizikevičius, tel. 8676 21161

2010-09-17
Informuojame apie parengtą bendrąja tvarka Kauno r., sav., Ringaudų sen., Ringaudų k., žemės sklypų (kadastro Nr.5250/0005:298, plotas-0,5560 ha ir kadastro Nr.5250/0005:301, plotas-0,5682 ha) detalųjį planą.

Planavimo tikslas – esamų žemės sklypų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), sujungimas ir padalijimas į iki 7 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Numatoma vienbučių gyvenamųjų namų statyba.

Planavimo organizatorė – Aldona Lekeckienė, Rasytės g. 24-38, Kaunas, tel. 868480387. Detaliojo plano rengimo pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2006-07-17  įsakymas Nr. ĮS-1101 „Dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“; Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis, patvirtinta 2009-04-23, Nr. S-305; Planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti, patvirtintas 2009-06-02 Nr. PD-1-99.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2010 09 29 iki 2010 10 27 adresu: Savanorių pr. 221-309, Kaune.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2010 10 12 iki 2010 10 27 adresu: Savanorių pr. 221-309, Kaune. 

Viešas susirinkimas numatomas 2010 10 27, 13.00 val. adresu: Savanorių pr. 221-309, Kaune (III aukštas 309 kab.). Gauti informaciją apie detaliojo plano sprendinius, susipažinti su parengta dokumentacija bei teikti raštu motyvuotus pasiūlymus ar pastabas galima iki viešo susirinkimo ir jo metu planavimo organizatoriui adresu: Savanorių pr. 221-309, Kaunas. tel. 8686 74574 el.p. edit.projektai@gmail.com.

 


2010-09-16
Informuojame
 apie bendrąja tvarka parengtą žemės sklypo (kadastro Nr. 5250/0011:69), esančių Kauno raj. sav., Ringaudų sen., Mitkūnų k., detalųjį planą.
Planavimo organizatorius: 
Diana Čepurnaitė, gyv. Aldonos g. 29, Kaunas, tel. 8699 69434.
Planavimo pagrindas, tikslai ir terminai: 
žemės sklypas planuojamas sutinkamai su Kauno raj. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ĮS-559. Planavimo tikslas - žemės sklypo kad. Nr. 5250/0011:69 paskirties keitimas į kitą (gyvenamosios teritorijos/mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos, rekreacinės teritorijos/ilgalaikio (stacionaraus) poilsio pastatų statybos, teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimo, bei statybos reglamentų nustatymas. Detaliojo plano rengimo terminas 2010 m. III ketv. – 2010 m. IV ketv.
Plano rengėjas: 
UAB “Aplinka ir ekologija” (PV Marius Torrau),  tel. (8 615) 56244, el. paštas: s.urbelis@gmail.com, adresas: Savanorių pr. 363A-201, Kaunas.

Susipažinti su planu, teikti pasiūlymus ir pageidavimus detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui aukščiau nurodytais adresais visą planavimo laikotarpį.

Vieša detaliojo plano sprendinių ekspozicija bus rengiama UAB “Aplinka ir ekologija” patalpose nuo 2010-10-08 d. Viešas svarstymas numatomas 2010-10-20 UAB  “Aplinka ir ekologija“ patalpose, Savanorių pr. 363A-201, Kaunas, nuo 10 val. Dalyvavimas neprivalomas.


2010-09-16

Informuojame apie bendrąją tvarka parengtą sklypo (kadastro Nr.5250/0010:571), esančio Mitkūnų k., Ringaudų seniūn., Kauno r., detalųjį planą. Planavimo organizatorius – Antanas Skaudickas. Planavimo tikslas – sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Besiribojančių sklypų kadastro Nr.5250/0010:782, 5250/0010:14. Projektas bus eksponuojamas Ringaudų sen. ir UAB „Architektų pastogė“ patalpose nuo 2010 10 01 10 darbo dienų. Viešas susirinkimas projektui aptarti vyks 2010 10 15 10 val. UAB „Architektų pastogė“ patalpose. Pasiūlymus teikti iki viešo susirinkimo dienos plano rengėjai L. Urbelytei, UAB „Architektų pastogė“, Perkaso takas 3, Kaunas, tel.(8*687) 20684, el. Paštas  l.urbelyte@yahoo.com.


2010-09-16

Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą Kauno r.sav., Karmėlavos sen., Ramučių k. esančio žemės sklypo (kadastro Nr.5233/0010:205) detalųjį planą.

Planavimo organizatoriai: UAB „Stateta“, adresas Ulonų g.2-1, Alytus, tel.:8615 56244. 

Planavimo tikslas: žemės sklypo naudojimo būdo ir pobūdžio keitimas iš pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijų/sandėliavimo objektų statybos į komercinės paskirties objektų teritorijas/autoservisų ir degalinių statybos, teritorijos tvarkymo rėžimo ir statybos reglamento nustatymas. Detaliojo plano rengimo terminas 2010m. III ketv.-2010m. IV ketv. Planas rengiamas sutinkamai su Kauno r.sav. administracijos direktoriaus įsakymu Nr.ĮS-741. Teritorijoje numatoma statyti degalinės statinius.

Plano rengėjas: M.Torrau I.Į., adresas V.Putvinskio g.17-4, Kaunas, t.:8687 14585 el.p. marius@torrau.eu.

Pasiūlymus ir pageidavimus teikti detaliojo plano organizatoriui arba rengėjams aukščiau nurodytais adresais iki viešo svarstymo ir jo metu.

Vieša ekspozicija rengiama Karmėlavos sen. patalpose nuo 2010-10-04d. 10 darbo dienų. Viešas svarstymas rengiamas Karmėlavos sen. patalpose 2010-10-18d. nuo 16val. Dalyvavimas neprivalomas


2010-09-14
Rengiamas žemės sklypo (kadastr. Nr. 5217/0002:204), esančio  Mažųjų Ibėnų k.,Vandžiogalos sen., Kauno r. sav. formavimo ir pertvarkymo projektas.

Planavimo tikslas. Žemės sklypo padalijimas į penkis žemės sklypus.

Planavimo organizatorius: Vasilijus Zujevas, Zinaida Lukašenkina, Sergejus Ivanovas, Jonas Zujevas, Valerijus Zujevas

Projekto rengėjas –VĮ Valstybinis žemėtvarkos institutas, Donelaičio g. .33, Kaunas, telef.8-37-223430, 860851196

Susipažinti su parengtu  projektu, taip pat pateikti pastabas, pretenzijas bei pasiūlymus  dėl sprendinių galite VĮ Valstybinio žemėtvarkos instituto patalpose (Donelaičio g. 33, 405 kab. Kaunas, telef. 860851196) nuo 2010-09-17 d.  10 darbo dienų iki viešo projekto svarstymo. Viešas projekto svarstymas su visuomene įvyks 2010 2010-10-01 d. 10 val. VĮ Valstybinio žemėtvarkos instituto patalpose.


2010-09-13
UAB „Planuotojai“ informuoja, kad parengtas bendrąja tvarka žemės sklypų. K. Dulksnio g.13, K. Dulksnio g.9, sklypų Nr.67 (kadastrinis Nr. 5247/0009:67, Nr.337 (kadastrinis Nr. 5247/0009:337), Nr. 98 (kadastrinis Nr. 5247/0009:98), Nr. 227 (kadatrinis Nr. 5247/0009:227), Nr. 254 (kadastrinis Nr. 5247/0009:254). Nr. 253 (kadastrinis Nr. 5247/0009:253), Nr. 252 (kadastrinis Nr. 5247/0009:252, Nr. 251 (kadastrinis Nr. 5247/0009:251) Kauno raj. Alšėnų sen. Narsiečių k. detalusis planas. Planavimo tikslai: sklypo Nr. 67 (kadastrinis Nr. 5247/0009:67) padalijimas, atidalinto sklypo būdo, pobūdžio keitimas iš pramonės ir sandėlivimo objektų teritorijos į gyvenamąją teritoriją, sklypo Nr. 337 (kadastrinis Nr. 5247/0009:337) pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą  (gyvenamosios teritorijos), sklypo Nr. 98 (kadastrinis Nr. 5247/0009:98) padalinimas, atidalintų sklypų būdo, pobūdžio keitimas iš komercinės paskirties objektų teritorijos į gyvenamąją teritoriją bei pramonės ir sandėliavimo objektų teritoriją, sklypo Nr. 227 (kadastrinis Nr. 5247/0009:227) pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos), sklypo Nr. (kadastrinis Nr. 5247/0009:254) pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos), gyvenamosios teritorijos sklypų apjungimas ir sujungimas su sklypais Nr. 253 (kadastrinis Nr. 5247/0009:253), Nr. 252 (kadastrinis  Nr. 5247/0009:252), Nr. 251 (kadastrinis Nr. 5247/0009:251), padalijimas, teritorijos tvarkymo ir naudojomo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Planavimo organizatoriai: UAB „Dinasas“, UAB „Merana“, Renaldas Juškevičius, Jolita Juškevičienė, UAB Merseta“. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2010-09-13 iki 2010-10-08. Vieša ekspozicija nuo 2010-09-27 iki 2010-10-08 Alšėnų seniūnijoje bei plano rengėjo patalpose. Viešo svarstymo susirinkimas, įvyks 2010-10-08, 14val. Alšėnų seniūnijos patalpose (Mokslo g.2, Mastaičių k.). Pasiūlymus ir pretenzijas teikti raštu iki viešo svarstymo susirinkimo pabaigos, planavimo organizatoriams arba plano rengėjui (projekto vadovė Rasa Pečiulienė ). Informacija tel. 20 92 60.mob. tel 8 699 53211.
2010-09-13

Informuojame: apie bendrąja tvarka rengiamą sklypo (kadastro Nr.5280/0004:592), Šlienavos k., Samylų sen., Kauno r., detalojo plano, planavimo tikslas-esamo žemės sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą(mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Svarstymas su visuomene – 2010-10-29, 12 val. Samylų sen patalpose. Detalusis planas bus viešai eksponuojamas Samylų sen. patalpose 10 darbo dienų iki susirinkimo, kviečiame dalyvauti gretimų skl. savininkus(skl.127;35)

 Organizatorius – R. Šimkienė. Rengėjas – J. Kašytė. Pastabas ir pasiūlymus teikti tel.(8*682) 437 16 bei (8*698) 328 93.


2010-09-13

Informuojame: apie bendrąja tvarka rengiamą sklypo (kadastro Nr.5203/0003:553), Mokyklos g.-1, Babtų mstl., Babtų sen., Kauno r., detalojo plano, planavimo tikslas-esamo sklypo sklypo būdo ir pobūdžio keitimas iš kt. Spec. paskirties į mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos, nekeičiant pagrindinės tikslinės paskirties, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Svarstymas su visuomene – 2010-10-28, 12 val. Babtų sen patalpose. Detalusis planas bus viešai eksponuojamas Babtų sen. patalpose 10 darbo dienų iki susirinkimo. Organizatorius – A. Pilipavičius ir D. Pilipavičienė. Rengėjas – J. Kašytė. Pastabas ir pasiūlymus teikti tel.(8*682) 437 16 bei (8*620) 707 23.


2010-09-13

Informuojame: apie bendrąja tvarka rengiamą sklypo (kadastro Nr.5280/0004:592), Šlienavos k., Samylų sen., Kauno r., detalojo plano, planavimo tikslas-esamo žemės sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą(mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Svarstymas su visuomene – 2010-10-29, 12 val. Samylų sen patalpose. Detalusis planas bus viešai eksponuojamas Samylų sen. patalpose 10 darbo dienų iki susirinkimo, kviečiame dalyvauti gretimų skl. savininkus(skl.127;35)

Organizatorius – R. Šimkienė. Rengėjas – J. Kašytė. Pastabas ir pasiūlymus teikti tel.(8*682) 437 16 bei (8*698) 328 93.

Informuojame: apie bendrąja tvarka rengiamą sklypo (kadastro Nr.5203/0003:553), Mokyklos g.-1, Babtų mstl., Babtų sen., Kauno r., detalojo plano, planavimo tikslas-esamo sklypo sklypo būdo ir pobūdžio keitimas iš kt. Spec. paskirties į mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos, nekeičiant pagrindinės tikslinės paskirties, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Svarstymas su visuomene – 2010-10-28, 12 val. Babtų sen patalpose. Detalusis planas bus viešai eksponuojamas Babtų sen. patalpose 10 darbo dienų iki susirinkimo. Organizatorius – A. Pilipavičius ir D. Pilipavičienė. Rengėjas – J. Kašytė. Pastabas ir pasiūlymus teikti tel.(8*682) 437 16 bei (8*620) 707 23.

 


2010-09-10
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti žemės sklypo (kadastro Nr. 5250/0011:69), esančio Kauno raj. sav., Ringaudų sen., Mitkūnų k., detalųjį planą.

Planavimo organizatorius: Diana Čepurnaitė, gyv. Aldonos g. 29, Kaunas, tel. 8699 69434.

Planavimo pagrindas, tikslai ir terminai: žemės sklypas planuojamas sutinkamai su Kauno raj. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ĮS-559. Planavimo tikslas - žemės sklypo kad. Nr. 5250/0011:69 paskirties keitimas į kitą (gyvenamosios teritorijos/mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos, rekreacinės teritorijos/ilgalaikio (stacionaraus) poilsio pastatų statybos, teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimo, bei statybos reglamentų nustatymas. Detaliojo plano rengimo terminas 2010 m. III ketv. – 2010 m. IV ketv.

Plano rengėjas: UAB “Aplinka ir ekologija” (PV Marius Torrau),  tel. (8 615) 56244, el. paštas: s.urbelis@gmail.com, adresas: Savanorių pr. 363A-201, Kaunas.

Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjui arba organizatoriui. Apie detaliojo plano viešą svarstymą informuosime vėliau.  

 


2010-09-09
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą žemės sklypo, esančio Ringaudų k., Ringaudų sen., Kauno r. sav., Kadastro Nr. 5250/0006:326, detalųjį planą.

Planavimo tikslas –  sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į du sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamentop nustatymas.

Planavimo organizatorius – Gintaras Puskunigis, Daiva Puskunigienė.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2010-09-24 iki 2010-10-22 UAB ,,Geometra” patalpose.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2010-10-08 iki 2010-10-22 UAB “Geometra” patalpose bei Ringaudų seniūnijoje (Šiltnamių g.1, Noreikiškių k., Kauno r. sav.).

Viešas susirinkimas vyks 2010-10-22, 09.00 val. UAB ,,Geometra” patalpose.

Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui arba plano rengėjui.

Detaliojo plano rengimo terminas  (preliminarus) –  2010 m. III ketv. – 2010 IVketv.

Detaliojo plano rengėjas  UAB „Geometra“, adresas: Taikos pr. 88A (VC „1000“), Kaunas, tel. (8-37) 312352, faks. (8-37) 311733, arch. Aušra Martusevičiūtė, tel. 8-699-88716, el.paštas ausra.martuseviciute@geometra.lt, www.geometra.lt.   


2010-09-09

Informuojame, kad bendrąja tvarka parengtas žemės sklypo (kadastro Nr. 5217/0011:96), esančio Ramunių g. 12, Domeikavos k., Domeikavos sen. Kauno r. sav. detalusis planas. Planavimo tikslas – esamo sklypo padalijimas į 2 sklypus, nekeičiant pagrindinės tikslinės kitos(mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) žemės naudojimo paskirties. Planavimo organizatoriai – Dainius Savickas, Ona Elvyra Savickienė. Informuojame gretimų sklypų savininkus, kurių sklypų kadastriniai Nr.: 5217/0011:203, :253, :37. Projektas bus eksponuojamas Domeikavos seniūnijos ir UAB „Architektų pastogė“ patalpose nuo skelbimo išspausdinimo 10 darbo dienų. Viešas susirinkimas projektui aptarti vyks 2010 10 12 13 val. UAB „Architektų pastogė“ patalpose, Perkaso takas 3, Kaunas. Pasiūlymus teikti iki viešo susirinkimo dienos projekto rengėjui R. Bizuliui, tel. 861105026, el. paštas bizrok@gmail.com. 


2010-09-09

Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti 0,1864 ha kitos paskirties žemės sklypo, kad. Nr.5237/0003:50, Kauno r. sav., Kulautuvos sen., Kulautuvos mstl., Poilsio g. 2, detalųjį planą.

Planavimo tikslas – žemės sklypo naudojimo būdo keitimas iš visuomeninės paskirties teritorijos į gyvenamosios paskirties teritorijas / mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Planavimo organizatoriai – Elena Uselienė, Laima Uselienė, tel. (8 37) 543189.

Detaliojo plano rengėjas – PV A. Liočas, Bažnyčios g.20, Kaunas,

tel. (8 698) 1 05 40, el. p. liocas@takas.lt. 

Pasiūlymus galima teikti raštu nurodytais adresais per visą detaliojo plano rengimo ir susipažinimo laikotarpį, bet ne vėliau kaip iki viešo susirinkimo pabaigos. Apie viešo svarstymo terminus skelbsime papildomai.

 


2010-09-08
Informacija apie Saugaus eismo projekto atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo išvadą.

Informuojame, kad planuojamai ūkinei veiklai: „Saugaus eismo priemonių diegimas valstybinės reikšmės automobilių keliuose“ poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Planuojami darbai Kauno r. savivaldybėje:

·     kelio Nr. 1903 Akademija-I fortas 0-3,5 km. ruože sankryžos su keliu Nr. 140 sutvarkymas privedant takus iki perėjų bei šalia esančios nereguliuojamos perėjos naikinimas (kelias Nr. 140). Akademijos gyvenvietėje plato sankryžų įrengimas, stovėjimo vietų ženklinimas bei papildomų takų įrengimas. Sankryžoje su kelio A5 jungiamaisiais keliais žiedinės sankryžos įrengimas arba skiriamųjų salelių įrengimas. Sankryžoje tarp Akademijos ir Noreikiškių žiedinės sankryžos įrengimas arba pertvarkymas į standartinę trišalę sankryžą su salelėmis. Noreikiškėse pėsčiųjų takų įrengimas abipus kelio (gali būti šaligatviai). Nuo Noreikiškių iki forto tako įrengimas kairėje pusėje;

·     kelio Nr. 1942 privažiuojamasis kelias prie Domeikavos 0-1,5 km. ruože pėsčiųjų-dviračių takų įrengimas kairėje arba dešinėje pusėje;

·     kelio Nr. 130 Kaunas-Prienai-Alyrus 6,7-7,05 km. ruože eismo juostų pločio siaurinimas, įrengiant ilgą skiriamąją juostą su kairiniais posūkiais pagrindinėse sankryžose;

·     kelio Nr. A6 Kaunas-Zarasai-Daugpilis 14,43-17,45 km ruože atitvarų įrengimas skiriamojoje juostoje ir kairinių apsisukimų naikinimas;

·     kelio Nr. Al Vilnius-Kaunas-Klaipėda 90,5-90,7 km. ruože autobusų sustojimo aikšteles iškėlimas, pėsčiųjų nukreipimas per automobilių viaduką, įrengiant pėsčiųjų takus. Alternatyva -įrengti pėsčiųjų viaduką;

·     kelio Nr. 141 Kaunas-Jurbarkas-Klaipėda-Šilutė 9,17-11,47 km. ruože Raudondvario pradžioje iškilos sankryžos į Šilelio kaimą įrengimas arba skiriamųjų salelių tarp stotelių ir sankryžos į Šilelį įrengimas, pėsčiųjų dviračių takų kairėje pusėje nutiesimas;

·     kelio Nr. 140 Kaunas-Zapyškis-Šakiai 6,02-6,22 km. ruože sankryžos su keliu Nr. 140 sutvarkymas privedant takus iki perėjų bei šalia esančios nereguliuojamos perėjos naikinimas (kelias Nr. 140);

·     kelio Nr. 140 Kaunas-Zapyškis-Šakiai 21,500-22,630 km. ruože sankryžose ženklintų skiriamųjų salelių įrengimas;

·     kelio Nr. 140 Kaunas-Zapyškis-Šakiai 17,800-18,700 km. ruože Zapyškio pradžioje trasos iškreivinimo įrengimas (gali tekti paplatinti kelią) ir pabaigoje esančioje sankryžoje iškilų skiriamųjų salelių įrengimas pagrindiniame ir šalutiniame keliuose;

·     kelio Nr.232 Vilijampolė-Žeimiai-Šėta 2,95-9 km. ruože skiriamųjų salelių įrengimas sankryžose. Šalia sodų teritorijų greičio mažinimas iki 50 km/h. Kairėje kelio pusėje pėsčiųjų-dviračių takų įrengimas tarp Kauno ir Lapių (8,50km);

·     kelio Nr. A6 Kaunas-Zarasai-Daugpilis 5,95-12,5 km ruože esamo pėsčiųjų-dviračių tako kairėje pusėje rekonstravimas ir naujo pėsčiųjų dviračių tako dešinėje iki Karmėlavos nutiesimas.

Atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo išvadą priėmė Aplinkos apsaugos agentūra. Išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą galima per 10 darbo dienų nuo šio paskelbimo Lietuvos automobilių kelių direkcijoje prie Susisiekimo ministerijos (užsakovas), J.Basanavičiaus g. 36/2, LT-03109 Vilnius; Tel. (8-5) 213 13 61. Pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą galima teikti ir išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais galima: UAB „Infraplanas“ (atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas) K. Donelaičio g. 55-2, Kaunas LT-44245, Tel.: (37) 407548.  

 


2010-09-06
Rengiamas žemės ūkio žemės sklypo (kadastro Nr. 5233/0016:966), esančio Neveronių k. Neveronių sen., Kauno r. sav. detalusis planas. Planavimo tikslas– sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas į kitą (gyvenamosios teritorijos/ mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), padalijimas į 6 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. Projekto rengimo terminas- 2010m III-IV ketv. Pasikonsultuoti dėl rengiamų detaliojo plano sprendinių galima nuo 2010m rugsėjo 6d iki 2010m spalio 6d Tunelio g.16, Kaune. Viešas susirinkimas vyks 2010m spalio 7d. 10val. Tunelio g.16, Kaune. Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Neveronių seniūnijos patalpose ir Tunelio g.16, Kaune. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Detaliojo plano organizatoriai: H.Valiukas, V.Valiukienė tel. (8*699) 03201, detaliojo plano rengėja UAB „Ateivis LT“, arch. M. Sirvydis, tel. (8*675) 47596, e-paštas info@ateivis.lt. 
2010-09-06

Rengiamas žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastro Nr. 5270/0008:910), esančio Didvyrių k. Raudondvario sen. Kauno r. sav. detalusis planas. Planavimo tikslas– žemės sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/ mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), padalijimas į 2 (du) sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. Projekto rengimo terminas- 2010m III-IV ketv. Pasikonsultuoti dėl rengiamų detaliojo plano sprendinių galima nuo 2010m rugsėjo 6d iki 2010m spalio 6d Tunelio g.16, Kaune. Viešas susirinkimas vyks 2010m spalio 7d. 11val. Tunelio g.16, Kaune. Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Raudondvario seniūnijos patalpose ir Tunelio g.16, Kaune. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Detaliojo plano organizatorė: J.Leskauskienė tel. (8*678) 77770, detaliojo plano rengėja UAB „Ateivis LT“, arch. M. Sirvydis, tel. (8*675) 47596, e-paštas info@ateivis.lt. 


2010-09-06

Rengiamas žemės ūkio žemės sklypo (kadastro Nr. 5217/0011:329), esančio Ražių k. Domeikavos sen. Kauno r. sav. detalusis planas. Planavimo tikslas– sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/ mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), padalijimas į iki 4 (keturių) sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. Projekto rengimo terminas- 2010m III-IV ketv. Pasikonsultuoti dėl rengiamų detaliojo plano sprendinių galima nuo 2010m rugsėjo 6d iki 2010m spalio 6d Tunelio g.16, Kaune. Viešas susirinkimas vyks 2010m spalio 7d. 12val. Tunelio g.16, Kaune. Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Domeikavos seniūnijos patalpose ir Tunelio g.16, Kaune. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Detaliojo plano organizatoriai: J.Šatūnas, N.Šatūnienė tel. (8*682) 78710, detaliojo plano rengėja UAB „Ateivis LT“, arch. M. Sirvydis, tel. (8*675) 47596, e-paštas info@ateivis.lt.  


2010-09-06

Rengiamas žemės ūkio žemės sklypo (kadastro Nr. 5217/0014:489), esančio Šakių k. Domeikavos sen. Kauno r. sav. detalusis planas. Planavimo tikslas– žemės ūkio paskirties žemės sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas į kitą (gyvenamosios teritorijos/ mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), padalijimas į apie 14 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. Projekto rengimo terminas- 2010m III-IV ketv. Pasikonsultuoti dėl rengiamų detaliojo plano sprendinių galima nuo 2010m rugsėjo 6d iki 2010m spalio 6d Tunelio g.16, Kaune. Viešas susirinkimas vyks 2010m spalio 7d. 13val. Tunelio g.16, Kaune. Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Domeikavos seniūnijos patalpose ir Tunelio g.16, Kaune. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Detaliojo plano organizatorė: V.J. Andriejaitienė tel. (8*620) 26236, detaliojo plano rengėja UAB „Ateivis LT“, arch. M. Sirvydis, tel. (8*675) 47596, e-paštas info@ateivis.lt. 


2010-09-06

Rengiamas žemės sklypų (kad. Nr.5233/0009:82, 5233/0009:380 ir 5233/0009:381), esančių Biruliškių k. Karmėlavos sen. Kauno r. sav. detalusis planas. Planavimo tikslas– sklypo Nr.82 pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas į kitą (komercinės pasirties objektų teritorijos/ prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos), sujungimas su kitos (komercinės paskirties objektų teritorijos) paskirties sklypais Nr.380 ir 381, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. Projekto rengimo terminas- 2010m III-IV ketv. Pasikonsultuoti dėl rengiamų detaliojo plano sprendinių galima nuo 2010m rugsėjo 6d iki 2010m spalio 6d Tunelio g.16, Kaune. Viešas susirinkimas vyks 2010m spalio 7d. 14val. Tunelio g.16, Kaune. Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Karmėlavos seniūnijos patalpose ir Tunelio g.16, Kaune. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Detaliojo plano organizatorė: M.T.E.Meilienė, tel. (8*698) 89448, detaliojo plano rengėja UAB „Ateivis LT“, arch. M. Sirvydis, tel. (8*675) 47596, e-paštas info@ateivis.lt. 

 


2010-09-03
Planavimo organizatoriai UAB „MAXIMA LT“, atstovaujama Egidijaus Sudiko (tel. 8 659 55469, Savanorių pr. 247, Vilnius) ir Vanda Viktorija Borisova (tel.8 648 83226,  Topolių g. 2-5, Karmėlava, Kauno raj.) pagal detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartį Nr. S-740, 2010-08-03,  informuoja apie pradedamą rengti detalųjį planą Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Ramučių k., sklypo kadastrinis Nr. 5233/0009:449.

Planavimo tikslas– 1,4319 ha žemės sklypo padalijimas į dvi dalis, vieno iš atidalintų sklypų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio į kitą (komercinės paskirties objektų teritorijos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Planuojamas atidalinto sklypo būdas- komercinės paskirties objektų teritorijos (K), pobūdis- prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos (K1). Atidalintame sklype planuojama statyti apie 1 000 kv. m ploto prekybos paskirties pastatą.

Antro sklypo pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis nekeičiama.

Detaliojo plano rengimo terminas- 2010 IV- 2011 I ketvirčiai.

Apie viešas procedūras informuosime parengę detalųjį planą.

Dėl informacijos gavimo, pasiūlymų teikimo prašome kreiptis į plano rengėją UAB „I.K.S. studiją“, P.V. Ingą Korytę Stanionienę, tel. 8 614 16114; Spaustuvininkų g. 11, Kaunas, info@iksstudija.lt


2010-09-02
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti sklypo (kadastro Nr. 5217/0011:96), esančio Ramunių g. 12, Domeikavos k., Domeikavos sen. Kauno r. sav., detalųjį planą.
Planavimo tikslas – esamo sklypo padalijimas į 2 sklypus, nekeičiant pagrindinės tikslinės kitos(mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) žemės naudojimo paskirties.
P
lanavimo organizatoriai – Dainius Savickas, Ona Elvyra Savickienė. Plano rengimo terminas (preliminarus) - 2010 m. III ketv. Pasiūlymus teikti plano rengėjui R. Bizuliui, UAB „Architektų pastogė“, Perkaso takas 3, Kaunas, tel. 861105026, el.paštas bizrok@gmail.com. Apie viešą svarstymą informuosime papildomai.
2010-08-31
Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004m. spalio 4d. įsakymu Nr.3D-542/D1-513 (Lietuvos respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos respublikos aplinkos ministro 2007m. gegužės 31 d. įsakymo Nr.3D-265/D1-308 redakcija) žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo  projektų įgyvendinimo taisyklėmis, rengiamas  žemės sklypo (kadastro Nr.5260/0013:276, Pajiesio k.v.) Pajiesio kaime, Garliavos apyl. seniūnijoje, Kauno rajone žemės sklypo pertvarkymo (padalijimo) projektas.

Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.

Planavimo organizatorė: Marija Leliukienė.

Plano rengėjas: UAB ,,ALVI projektai“.

 Su parengtu projektu galima susipažinti ir pasiūlymus teikti motyvuotu raštu planavimo organizatoriui ar plano rengėjui nuo 2010m. rugpjūčio 30d. iki 2010m. rugsėjo 15d. 10.00 val. UAB ,,ALVI projektai‘ Raudondvario pl. 93, Kaunas (tel.: 397385, 868601075, el.p. algbiex@gmail.com)

Viešo svarstymo susirinkimas vyks 2010m. rugsėjo 15 d. 10.00 val. UAB ,,ALVI projektai‘patalpose.


2010-08-27
Informuojame, kad bendrąja tvarka parengtas žemės sklypo (kadastro Nr.5270/0013:457 ), esančio Kauno r. sav. Raudondvario sen., Raudondvario k., Švyturių g. 17 detalusis planas.

Planavimo tikslas – esamo sklypo padalijimas į 2 sklypus, nekeičiant pagrindinės tikslinės kitos(mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) žemės naudojimo paskirties.

Planavimo organizatorius – Gintautas Andreikėnas. Informuojame gretimų sklypų savininkus, kurių sklypų kadastriniai Nr.: 5270/0013:528, :581, :383, :558. Projektas bus eksponuojamas Raudondvario seniūnijos ir UAB „Architektų pastogė“ patalpose nuo skelbimo išspausdinimo 10 darbo dienų. Viešas susirinkimas projektui aptarti vyks 2010 09 28 13 val. UAB „Architektų pastogė“ patalpose, Perkaso takas 3, Kaunas. Pasiūlymus teikti iki viešo susirinkimo dienos projekto rengėjui R. Bizuliui, tel. 861105026, el. paštas bizrok@gmail.com

 


2010-08-26
Informuojame apie pradedamą bendrąja tvarka rengti Karmėlavos mstl. ir Ramučių k., Karmėlavos sen., Kauno r.sav., vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo magistralinių tinklų išdėstymo specialųjį planą. Planuojama teritorija yra Karmėlavos mstl. ir Ramučių k., Karmėlavos sen., Kauno r.sav., plotas apie 3,0 ha.
Planavimo tikslas: detalizuoti viešojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų plėtros, teritoriją tarp Ramučių k. ir Karmėlavos mstl., suprojektuoti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo plėtros inžinerinius infrastruktūros koridorius valstybinio miško ir kitos paskirties žeme, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas.
Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, LT-3042 Kaunas, tel. (8*687) 2 30 62. Atskiros dalies planavimo organizatorius: UAB “Giraitės vandenys”, direktorius Gitis Urbelis, Topolių g. 5, Giraitės k., Užliedžių sen., Kauno r.sav., tel.305502, fax.313797.
Rengėjas: UAB “Patvanka”, Savanorių pr. 192, Kaunas,
el.p.:gediminas@patvanka.lt, info@patvanka.lt, tel.32 74 67, (8*698) 3 82 96 Apie viešą svarstymą bus informuota papildomai.
2010-08-25
Informuojame, kad bendrąja tvarka parengtas 0,9700 ha (atlikus kadastrinius matavimus plotas padidėjo  0,9703 ha), žemės ūkio žemės sklypo Nr. 320 (kadastrinis Nr. 5250/0005:320), Kauno r. sav., Akademijos sen., Akademijos mstl., detalusis planas.
Planavimo tikslas: esamo sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (komercinės paskirties objektų teritorijos) ir padalijimas į 3 sklypus, teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo reglamento nustatymas. Laikytis Žemės naudojimo apribojimų, statybos reglamento reikalavimų, specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, LR Želdynų įstatymo ir institucujų išduotų sąlygų DP rengti.
Atidalytuose sklypuose numatoma statyti: mažmeninės prekybos centrą, maitinimo įstaigą, automobilių techninės priežiūros centrą.
Apytikris detaliojo plano rengimo terminas  – 2010 m.
Pasiūlymus ir pastabas dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui ar plano rengėjui.
Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2010-09-09 iki 2010-10-08 UAB “Polilinija“ patalpose.
Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2010-09-23 iki 2010-10-08 UAB “Polilinija” patalpose bei Akademijos seniūnijos patalpose. Viešas susirinkimas numatomas 2010-10-08, 14 val., Kauno rajono savivaldybės didžiojoje salėje (II aukšte).
Viešas svarstymas vyksta bendrąja tvarka.

Planavimo organizatorius – UAB „Baltisches Haus“.

Detaliojo plano rengėjas – UAB „Polilinija“. Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: UAB „Polilinija“, Raudondvario pl. 150-216, Kaunas, tel. (8-37) 263 917, mob.tel. 8 657 625 50,  el.paštas: miljure@gmail.com. Dalyvavimas viešame svarstyme nėra privalomas.


2010-08-25
Informuojame, kad bendrąja tvarka parengti detalieji planai:

1) 0.5221 ha žemės ūkio sklypo Nr. 639 (kad.nr. 5260/0001:639), esantis Kauno r.sav. Garliavos apyl.sen.Teleičių k.

2) 0.5219 ha žemės ūkio sklypo Nr. 638 (kad.nr. 5260/0001:638), esantis Kauno r.sav. Garliavos apyl.sen. Teleičių k.

3) 1,0472ha žemės ūkio sklypo Nr. 10 (kad.nr. 5260/0001:10), esantis Kauno r.sav. Garliavos apyl.sen. Teleičių k.

Planavimo tikslas: esamų sklypų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į sklypus.

Detaliųjų planų rengimo terminas  (preliminarus) – 2010 m.

Planavimo organizatorius – Ona Šalčiuvienė, Artūras Andrijauskas ir Kazimiera Norvaišienė.

Detaliųjų planų rengėjas – UAB „Geometra“.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2010 09 10 iki 2010 10 08 d. UAB ,,Geometra” patalpose. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2010 09 24 iki 2010 10 08 Garliavos apyl.  seniūnijos patalpose (Vytauto g. 62, Garliava, Kauno raj.) bei UAB “Geometra” patalpose. Viešas susirinkimas numatomas 2010 10 24 d., 15 val., Garliavos apyl. seniūnijos patalpose. Gauti informaciją apie detaliuosius planus, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus raštu galima šiuo adresu: UAB „Geometra“, Taikos pr. 88A, Kaunas, tel. (8-37) 312352, faks. (8-37) 311733. el.paštas: monika.kupstaite@geometra.lt.


2010-08-25
Informuojame, kad bendrąja tvarka parengtas žemės sklypo (kadastro Nr. 5233/0009:210), esančio Kauno r. sav. Karmėlavos sen., Ramučių k., Dvaro g. 8, detalusis planas.

Planavimo tikslas – sklypo padalijimas į 2 sklypus nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties ( mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Planavimo organizatorius – Albinas Petrusevičius. Informuojame gretimų sklypų savininkus, kurių sklypų kadastriniai Nr.: 5233/0009:657, 5233/0009:195, 5233/0009:816, 5233/0009:811, 5233/0009:810.

Projektas bus eksponuojamas Karmėlavos seniūnijos ir UAB „Architektų pastogė“ patalpose nuo 2010 09 01 10 darbo dienų. Viešas susirinkimas projektui aptarti vyks 2010 09 15 10 val. UAB „Architektų pastogė“ patalpose, Perkaso takas 3, Kaunas. Pasiūlymus teikti iki viešo susirinkimo dienos projekto rengėjui L. Urbelytei, tel. 868720684, el. paštas l.urbelyte@yahoo.com.


2010-08-24
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti sklypo (kadastro Nr. 5270/0013:457), esančio Švyturių g. 17, Raudondvario k., Raudondvario sen., Kauno r. sav., detalųjį planą.

Planavimo tikslas – esamo sklypo padalijimas į 2 sklypus, nekeičiant pagrindinės tikslinės kitos (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) žemės naudojimo paskirties.

Planavimo organizatorius – Gintautas Andreikėnas. Plano rengimo terminas (preliminarus) - 2010 m. III-IV ketv. Pasiūlymus teikti plano rengėjui R. Bizuliui, UAB „Architektų pastogė“, Perkaso takas 3, Kaunas, tel. 861105026, el.paštas bizrok@gmail.com. Apie viešą svarstymą informuosime papildoma.


2010-08-24
Informuojame, kad baigiamas rengti sklypo kad. Nr. 5247/0010:265 Bijūnų k., Alšėnų sen., Kauno r. sav. detalusis planas.

Planavimo tikslas: esamo sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į iki 12 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Organizatorius: Giedrė Labukienė, Antanavos g. 10-17, Kauno m., tel. Nr. 8-698 34669.

Planavimo terminai: 2011 m I-III ketv.

Rengėjas: UAB “GIRU”, Raudondvario pl. 101, Kaunas, el. p.: gedas@giru.lt, tel.Nr. 8-600 66641.

Viešas susirinkimas įvyks 2010-09-20, 13 val. adresu Raudondvario pl. 101, Kaune.  Vieša parengto projekto ekspozicija vyks 10 darbo dienų iki susirinkimo Alšėnų seniūnijoje, Mokslo g. 2, Mastaičiai, Kauno r. Susipažinti su detaliuoju planu, motyvuotus pasiūlymus ir pageidavimus dėl teritorijų planavimo dokumento visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui arba rengėjui, aukščiau nurodytais adresais, raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešojo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.


2010-08-24
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtus sklypų detaliuosius planus Kauno r.
   1. Sklypo kad. Nr. 5270/0008:705 Didvyrių k., Raudondvario sen., pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į iki 10 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Viešas susirinkimas įvyks 2010 rugsėjo 23 d. 10 val. A. Mickevičiaus g. 43-5, Kaune.

Vieša projekto ekspozicija: 10 darbo dienų Raudondvario seniūnijos skelbimų lentoje Instituto g. 1A, Raudondvaryje, Kauno r. 
   
2. Sklypo kad. Nr. 5217/0012:1252 Domeikavos k., Domeikavos sen., pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Viešas susirinkimas įvyks 2010 rugsėjo 23 d. 11 val. A. Mickevičiaus g. 43-5, Kaune.

Vieša projekto ekspozicija: 10 darbo dienų Domeikavos seniūnijos skelbimų lentoje Saulės g. 1 Domeikavoje, Kauno r. sav.

Organizatoriai: K. Indriūnė, R. Indriūnas, tel.: 8-685 83900.

Rengėjas: J. Šarakauskas, tel.: (8-37 206954), (8-684 84894), el. paštas- jonas.sarakauskas@gmail.com, adresas- A. Mickevičiaus g. 43-5, Kaunas.

Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjui arba organizatoriams iki viešų susirinkimų pabaigos.

 


2010-08-23
Informuojame apie parengtą Eugenijaus Ščiukausko gyv. Saulėtekio g. 14, Muniškių k., Babtų sen., Kauno raj.,  žemės sklypo, esančio Babtų k., Babtų sen., Kauno raj., sav., (kad. Nr.5203/0002:137) Planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai atrankos sprendimą.

Atrankos sprendimas: išnagrinėjus dokumentus dėl Planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atrankos, Kauno visuomenės sveikatos centras pateikė sprendimą, kad poveikio visuomenės sveikatai vertinimas yra ne privalomas. Susipažinti su Planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atrankos sprendimu galima projekto rengėjo patalpose. Raštiškus pasiūlymus ar pretenzijas (jei tokių bus) galima teikti projekto rengėjui ir Kauno visuomenės sveikatos centrui, 10 darbo dienų po paskelbimo nurodytais adresais.

Projekto rengėjas: Kęstutis Matusevičius adresas Savanorių pr. 363-201 Kaunas, Telef.: 86 86 47 222 el.p. juridika@gmail.com


2010-08-23

Informuojame apie parengtą Eugenijaus Ščiukausko gyv. Saulėtekio g. 14, Muniškių k., Babtų sen., Kauno raj.,  žemės sklypo, esančio Antagynnės k., Babtų sen., Kauno raj., sav., (kad. Nr.5257/0004:57) Planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai atrankos sprendimą.

Atrankos sprendimas: išnagrinėjus dokumentus dėl Planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atrankos, Kauno visuomenės sveikatos centras pateikė sprendimą, kad poveikio visuomenės sveikatai vertinimas yra ne privalomas. Susipažinti su Planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atrankos sprendimu galima projekto rengėjo patalpose. Raštiškus pasiūlymus ar pretenzijas (jei tokių bus) galima teikti projekto rengėjui ir Kauno visuomenės sveikatos centrui, 10 darbo dienų po paskelbimo nurodytais adresais.

Projekto rengėjas: Kęstutis Matusevičius adresas Savanorių pr. 363-201 Kaunas, Telef.: 86 86 47 222 el.p. juridika@gmail.com


2010-08-17
Informuojame, kad bendrąja tvarka parengtas žemės sklypo (kadastro Nr. 5260/0010:430), esančio Kauno r. sav. Garliavos apyl. sen., Ilgakiemio k., skl. nr. 430, detalusis planas. Planavimo tikslas – sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Planavimo organizatorius – Nijolė Ona Pocienė. Informuojame gretimo sklypo savininką, kurio sklypo kadastrinis Nr.: 5260/0010:428. Projektas bus eksponuojamas Garliavos apyl. seniūnijos ir UAB „Architektų pastogė“ patalpose nuo 2010 09 03 10 darbo dienų. Viešas susirinkimas projektui aptarti vyks 2010 09 20 10 val. UAB „Architektų pastogė“ patalpose, Perkaso takas 3, Kaunas. Pasiūlymus teikti iki viešo susirinkimo dienos projekto rengėjui L. Urbelytei, tel. 868720684, el. paštas l.urbelyte@yahoo.com.
2010-08-17
Informuojame apie parengtą detalųjį planą.

Detaliojo plano pavadinimas: žemės sklypų kad. Nr. 5250/0005:280, 5250/0005:312, Ringaudų k., Kauno r. sav., detalusis planas.

Detaliojo plano tikslas: žemės sklypo kad. Nr. 5250/0005:312 pagrindinės tikslinės žemės  naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), sujungimas su žemės sklypu kad. Nr. 5250/0005:280 ir padalijimas į iki 135 sklypus, teritorijos tvarkymo režimo bei statybos reglamentų nustatymas. Planuojamos teritorijos plotas – 15,52 ha.

Detalusis planas rengiamas, viešai svarstomas ir derinamas bendrąja tvarka.

Detalusis planas eksponuojamas Akademijos seniūnijos patalpose Universiteto g. 8, Akademijos mstl., Kauno r. sav., ir detaliojo plano rengėjo patalpose V. Putvinskio g. 17, Kaune.

Viešas susirinkimas (svarstymas) įvyks 2010 m. rugpjūčio 23 d. 12 val. detaliojo plano rengėjo patalpose V. Putvinskio g. 17, Kaune.

Detaliojo planavimo organizatorius – Minvydas Čepulis, tel. (8-681) 4 03 79, Valdonė Petrušinienė, Mindaugas Jonas Čepulis, Valdas Petkevičius,  tel. (8-687) 3 03 70.

Detaliojo plano rengėjas – Ind. Gedimino Bulavo įmonė, PV architektas G. Bulavas, tel. (8-699) 8 12 32, (8-37) 20 98 66.


2010-08-12

Informuojame apie atrankos dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo išvadą.

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas – UAB „Vičiūnai“, V.Krėvės pr.97, Kaunas, tel.: 8687 14585

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: didmeninės prekybos bazė su administracinėmis patalpomis bei įmonės techninio aptarnavimo centras.

Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Kauno apskr., Kauno r.sav., Žemaitkiemio k., skl.kad.Nr.5217/0010:338).

Atsakinga institucija- Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas priėmė išvadą, kad planuojamos ūkinės veiklos  poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą galima 10 darbo dienų užsakovo patalpose V.Krėvės pr.97, Kaunas, tel.: 8687 14585.

Teikti motyvuotus pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą, išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir dokumentais galima 10 darbo dienų nuo paskelbimo užsakovo patalpose aukščiau nurodytu adresu; atsakingos institucijos patalpose adresu Kaunas, Rotušės a. 12, tel.: 837 337509; PŪV PAV atrankos informacijos rengėjo  M.Torrau I.Į. patalpose adresu Kaunas, V.Putvinskio g.17-4, tel.: 837 406827.


2010-08-11
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti žemės sklypo Kauno r. sav., Ringaudų sen., Noreikiškių k., skl. kad. Nr. 5250/0006:426 detalųjį planą, pagal 2010 06 09 Kauno r. sav. administracijos direktoriaus pasirašytą detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartį Nr. S-520. Detaliojo plano rengimo tikslas – padalyti sklypą į 4 sklypus, pakeisti 3 atidalytų sklypų pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statyboms), nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą bei statybos reglamentą. Planavimo organizatoriai A. Gelbūda, D. E. Gelbūdienė. Detaliojo plano rengėjas UAB „GEORAIMONDA“.
2010-08-11

Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą žemės sklypo Kauno r. sav., Ringaudų sen., Noreikiškių k., skl. kad. Nr. 5250/0006:426 detalųjį planą, kurio tikslas – padalyti sklypą į 4 sklypus, pakeisti 3 atidalytų sklypų pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statyboms), nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą bei statybos reglamentą. Rengiant detalųjį planą strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas. Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galite nuo 2010 08 23 iki 2010 09 21 Kauno r. sav., Ringaudų seniūnijoje. Detaliojo plano sprendinių viešas aptarimas įvyks UAB „GEORAIMONDA“ patalpose, Griunvaldo g. 8-9, Kaune, 2010 09 21, 11 val.  Pasiūlymus raštu dėl detaliojo plano sprendinių galite siųsti detaliojo plano rengėjai UAB „GEORAIMONDA“, Griunvaldo g. 8-9, Kaunas, arba pateikti viešo susirinkimo dieną iki viešo aptarimo pabaigos. Detaliojo plano organizatoriai – A. Gelbūda, D. E. Gelbūdienė. Detaliojo plano rengėjas UAB „GEORAIMONDA“, projekto vadovo telefonas 8676 21161.


2010-08-11

Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti žemės sklypo Kauno r. sav., Ringaudų sen., Ringaudų k., skl. kad. Nr. 5250/0010:1039 detalųjį planą, pagal 2010 05 13 Kauno r. sav. administracijos direktoriaus pasirašytą detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartį Nr. S-415. Detaliojo plano rengimo tikslas – pakeisti sklypo pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą bei statybos reglamentą. Planavimo organizatoriai G. Jonikaitė, R. Adomavičius. Detaliojo plano rengėjas UAB „GEORAIMONDA“.


2010-08-11

Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą žemės sklypo Kauno r. sav., Ringaudų sen., Ringaudų k., skl. kad. Nr. 5250/0010:1039 detalųjį planą, kurio tikslas – pakeisti sklypo pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą bei statybos reglamentą. Rengiant detalųjį planą strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas. Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galite nuo 2010 08 23 iki 2010 09 21 Kauno r. sav., Ringaudų seniūnijoje. Detaliojo plano sprendinių viešas aptarimas įvyks UAB „GEORAIMONDA“ patalpose, Griunvaldo g. 8-9, Kaune, 2010 09 21, 10 val.  Pasiūlymus raštu dėl detaliojo plano sprendinių galite siųsti detaliojo plano rengėjai UAB „GEORAIMONDA“, Griunvaldo g. 8-9, Kaunas, arba pateikti viešo susirinkimo dieną iki viešo aptarimo pabaigos. Detaliojo plano organizatoriai – G. Jonikaitė, R. Adomavičius. Detaliojo plano rengėjas UAB „GEORAIMONDA“, projekto vadovo telefonas 8676 21161.


2010-08-11

Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti žemės sklypo Kauno r. sav., Ringaudų sen., Virbališkių k., skl. kad. Nr. 5250/0011:252 detalųjį planą, pagal 2010 05 13 Kauno r. sav. administracijos direktoriaus pasirašytą detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartį Nr. S-414. Detaliojo plano rengimo tikslas – padalyti sklypą į 2 sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą bei statybos reglamentą. Planavimo organizatoriai V. Gricienė, N. A. Jasinskienė. Detaliojo plano rengėjas UAB „GEORAIMONDA“.


2010-08-11

Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą žemės sklypo Kauno r. sav., Ringaudų sen., Virbališkių k., skl. kad. Nr. 5250/0011:252  detalųjį planą, kurio tikslas – padalyti sklypą į 2 sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą bei statybos reglamentą. Rengiant detalųjį planą strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas. Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galite nuo 2010 08 23 iki 2010 09 21 Kauno r. sav., Ringaudų seniūnijoje. Detaliojo plano sprendinių viešas aptarimas įvyks UAB „GEORAIMONDA“ patalpose, Griunvaldo g. 8-9, Kaune, 2010 09 21, 12 val.  Pasiūlymus raštu dėl detaliojo plano sprendinių galite siųsti detaliojo plano rengėjai UAB „GEORAIMONDA“, Griunvaldo g. 8-9, Kaunas, arba pateikti viešo susirinkimo dieną iki viešo aptarimo pabaigos. Detaliojo plano organizatoriai – V. Gricienė, N. A. Jasinskienė. Detaliojo plano rengėjas UAB „GEORAIMONDA“, projekto vadovo telefonas 8676 21161.


2010-08-11

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastrinis Nr.5233/0016:966) esančio Neveronių k. Neveronių sen., Kauno r. sav. detalusis planas, kurio tikslas– sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas į kitą (gyvenamosios teritorijos/ mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), padalijimas į 6 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. Detaliojo plano organizatoriai: H.Valiukas, V.Valiukienė tel. (8*699) 03201. Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjui UAB „Ateivis LT“, arch. M. Sirvydžiui tel: (8*675) 47596. Apie detaliojo plano viešą svarstymą informuosime vėliau.


2010-08-11

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo (kadastrinis Nr.5270/0008:910) esančio Didvyrių k. Raudondvario sen. Kauno r. sav. detalusis planas, kurio tikslas– žemės sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/ mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), padalijimas į 2 (du) sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. Detaliojo plano organizatorė: J.Leskauskienė tel. (8*678) 77770. Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjui UAB „Ateivis LT“, arch. M. Sirvydžiui tel: (8*675) 47596. Apie detaliojo plano viešą svarstymą informuosime vėliau.


2010-08-11

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo (kadastrinis Nr.5217/0011:329) esančio Ražių k. Domeikavos sen. Kauno r. sav. detalusis planas, kurio tikslas– sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/ mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), padalijimas į iki 4 (keturių) sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. Detaliojo plano organizatoriai: N.Šatūnienė, J.Šatūnas tel. (8*682) 78710. Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjui UAB „Ateivis LT“, arch. M. Sirvydžiui tel: (8*675) 47596. Apie detaliojo plano viešą svarstymą informuosime vėliau.


2010-08-11

Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti žemės sklypo Kauno r. sav., Alšėnų sen., Dievogalos k., skl. kad. Nr. 5247/0011:229 detalųjį planą, pagal 2010 04 26 Kauno r. sav. administracijos direktoriaus pasirašytą detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartį Nr. S-317. Detaliojo plano rengimo tikslas pakeisti sklypo pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyv. namų statyboms), padalyti sklypą į iki 84 sklypų, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą bei statybos reglamentą. Detaliojo plano organizatorius – J. A. Gaidelis, įgaliotas asmuo V. Mockevičius.


2010-08-11

Informuojame, kad bendrąja tvarka yra parengtas žemės sklypo Kauno r. sav., Alšėnų sen., Dievogalos k., skl. kad. Nr. 5247/0011:229 detalusis planas, kurio tikslas pakeisti sklypo pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyv. namų statyboms), padalyti sklypą į iki 84 sklypų, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą bei statybos reglamentą. Rengiant detalųjį planą strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas. Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galite nuo 2010 08 09 iki 2010 09 09 Kauno r. sav., Alšėnų seniūnijoje. Detaliojo plano organizatorius – J. A. Gaidelis, įgaliotas asmuo V. Mockevičius, tel. 8683 33962. Detaliojo plano sprendinių viešas aptarimas įvyks adresu SB „Naujasodis“, Vytauto g. 174, Karmėlavos sen., Kauno r., 2010 09 09, 13 val.  Pasiūlymus raštu dėl detaliojo plano sprendinių galite siųsti detaliojo plano organizatoriaus įgaliotam asmeniui adresu SB „Naujasodis“, Vytauto g. 174, Karmėlavos sen., Kauno r., arba pateikti viešo susirinkimo dieną iki viešo aptarimo pabaigos. Detaliojo plano rengėjas K. Kvizikevičius, tel. 8676 21161.


2010-08-11

Informuojame, kad parengtas bendrają tvarka sklypo Šviesos g.14, Kluoniškių k., Zapyškio sen., Kauno raj. sav. detalusis planas.

Planavimo tikslas: sklypo padalijimas į 2 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimo bei statybos reglamento nustatymas.

Planavimo organizatoriai – Filiutė Jonuškutienė, Aistė Vilimė.

Detalusis planas eksponuojamas seniūnijos ir plano rengėjo patalpose 10 d. d. iki viešojo susirinkimo.

Viešasis aptarimas vyks 2010 09 09 d. 14 val. detaliojo plano rengėjo UAB”Planuotojai” patalpose (Vasario 16-osios g.8-6, Kaunas). Motyvuotus pasiūlymus ir pretenzijas galima teikti raštu iki viešojo svarstymo susirinkimo pabaigos projekto rengėjui.

Projekto vadovė Laimutė Pėželienė, tel.(8-37) 209260, el.paštas: planuotojai@takas.lt.   

 


2010-08-09
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą žemės sklypų kad.Nr.5283/0007:711 ir 5283/0007:712, adresu Kauno raj.sav., Užliedžių sen., Vijūkų k., detalųjį planą. Planavimo pagrindas - Kauno raj. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. ĮS-2084.

Planavimo organizatorius: Rasa Rūkavičienė, adresas: V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas., tel.: 8-687-14585.

Planavimo tikslas: žemės sklypų sujungimas, vieno sklypų naudojimo būdo ir pobūdžio keitimas iš inžinerinės infrastruktūros teritorijos į gyvenamąją teritoriją, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Detaliojo plano rengimo terminas 2010 m. III – IV ketv.

Plano rengėjas: M.Torrau I.Į., adresas: V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, tel.: 8-687-14585; el.p.: marius@torrau.eu. 

Pasiūlymus ir pageidavimus teikti detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui aukščiau nurodytais adresais.

Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galima visą planavimo laikotarpį iki viešo svarstymo plano rengėjo patalpose ir jo metu. Sprendinių ekspozicija rengiama Užliedžių seniūnijos patalpose nuo 2010-08-23d. 10 darbo dienų. Viešas svarstymas numatomas 2010-09-07d. nuo 16val. Užliedžių seniūnijoje. DALYVAVIMAS NEPRIVALOMAS.


2010-08-09

Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą žemės sklypų kad.Nr.5283/0007:696 ir 5283/0007:710, adresu Kauno raj.sav., Užliedžių sen., Vijūkų k., detalųjį planą. Planavimo pagrindas - Kauno raj. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. ĮS-2083.

Planavimo organizatorius: Rasa Rūkavičienė, adresas: V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas., tel.: 8-687-14585.

Planavimo tikslas: žemės sklypo kad.Nr.5283/0007:710 naudojimo būdo, pobūdžio keitimas iš inžinerinės infrastruktūros teritorijos/susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams į gyvenamąją teritoriją/mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos ir sujungimas su sklypu kad.Nr.5283/0007:696, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Detaliojo plano rengimo terminas 2010 m. III – IV ketv.

Plano rengėjas: M.Torrau I.Į., adresas: V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, tel.: 8-687-14585; el.p.: marius@torrau.eu. 

Pasiūlymus ir pageidavimus teikti detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui aukščiau nurodytais adresais.

Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galima visą planavimo laikotarpį iki viešo svarstymo plano rengėjo patalpose ir jo metu. Sprendinių ekspozicija rengiama Užliedžių seniūnijos patalpose nuo 2010-08-23d. 10 darbo dienų. Viešas svarstymas numatomas 2010-09-07d. nuo 16val. Užliedžių seniūnijoje. DALYVAVIMAS NEPRIVALOMAS.


2010-08-09

Informuojame apie pradedamą bendrąja tvarka rengti Kauno r.sav., Karmėlavos sen., Ramučių k. esančio žemės sklypo (kadastro Nr.5233/0010:205) detalųjį planą.

Planavimo organizatoriai: UAB „Stateta“, adresas Ulonų g.2-1, Alytus, tel.:8615 56244. 

Planavimo tikslas: žemės sklypo naudojimo būdo ir pobūdžio keitimas iš pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijų/sandėliavimo objektų statybos į komercinės paskirties objektų teritorijas/autoservisų ir degalinių statybos, teritorijos tvarkymo rėžimo ir statybos reglamento nustatymas. Detaliojo plano rengimo terminas 2010m. III ketv.-2010m. IV ketv. Planas rengiamas sutinkamai su Kauno r.sav. administracijos direktoriaus įsakymu Nr.ĮS-741. Teritorijoje numatoma statyti degalinės statinius.

Plano rengėjas: M.Torrau I.Į., adresas V.Putvinskio g.17-4, Kaunas, t.:8687 14585 el.p. marius@torrau.eu.  

Pasiūlymus ir pageidavimus teikti detaliojo plano organizatoriui arba rengėjams aukščiau nurodytais adresais.

Apie teritorijų planavimo dokumento sprendinių aptarimo, viešos ekspozicijos bei viešo aptarimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai spaudoje, Karmėlavos seniūnijos skelbimų lentoje bei internetiniame puslapyje www.krs.lt.   


2010-08-09

Informuojame apie parengtą bendrąja tvarka žemės sklypo (kadastro Nr.5250/0006:226, plotas-1,7175 ha), Karkiškių k., Ringaudų sen., Kauno r. sav., detalųjį planą.

Planavimo tikslas – esamo sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į iki 8 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Numatoma vienbučių gyvenamųjų namų statyba.

Planavimo organizatoriai – Kazimieras Andrius Vaitukaitis, tel. 868525719, Dalia Vaitukaitienė, tel. 865403615, Valdas Vaitukaitis, tel. 861066174 ir Rita Martišienė (atstovaujama pagal įgaliojimą Aušros Martišienės), tel. 868607117.

Detaliojo plano rengimo pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 07 05 įsakymas Nr. ĮS-982 „Dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“; Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 08 20 patvirtinta sutartis Nr.S-783 „Dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“; 2009 08 21 patvirtintas Planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr. PD-1-204.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2010 08 24 iki 2010 09 21 adresu: Savanorių pr. 221-309, Kaune.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2010 09 07 iki 2010 09 21 adresu: Savanorių pr. 221-309, Kaune.

Viešas susirinkimas numatomas 2010 09 21, 11.00 val. adresu: Savanorių pr. 221-309, Kaune (III aukštas 309 kab.).

Gauti informaciją apie detaliojo plano sprendinius, susipažinti su parengta dokumentacija bei teikti raštu motyvuotus pasiūlymus ar pastabas galima iki viešo susirinkimo ir jo metu planavimo organizatoriams, adresu: Savanorių pr. 221-309, Kaunas. tel. 8-68674574 el.p. edit.projektai@gmail.com. 


2010-08-09

Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą žemės sklypų (kadastro Nr. 5247/0018:472, Nr. 5247/0018:473), esančių Kauno raj. sav., Alšėnų sen., Poderiškių k., detalųjį planą.

Planavimo organizatorius: Remigijus Juknelis ir Daiva Juknelienė, gyv. Taikos g. 19, Kaunas, tel. 8615 56244.

Planavimo pagrindas, tikslai ir terminai: žemės sklypas planuojamas sutinkamai su Kauno raj. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ĮS-244. Planavimo tikslas - žemės sklypo kad. Nr. 5247/0018:472 paskirties keitimas į kitą (gyvenamosios teritorijos/mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), padalinimas į (iki) aštuonių atskirų sklypų, žemės sklypo kad. Nr. 5247/0018:473 paskirties keitimas į kitą (gyvenamosios teritorijos/mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos; komercinės paskirties objektų teritorijos/prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos), padalinimas į (iki) penkių atskirų sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimo, bei statybos reglamentų nustatymas. Detaliojo plano rengimo terminas 2010 m. III ketv. – 2010 m. IV ketv.

Plano rengėjas: UAB “Aplinka ir ekologija” (PV Marius Torrau),  tel. (8 615) 56244, el. paštas: s.urbelis@gmail.com, adresas: Savanorių pr. 363A-201, Kaunas.

Susipažinti su planu, teikti pasiūlymus ir pageidavimus detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui aukščiau nurodytais adresais visą planavimo laikotarpį.

Vieša detaliojo plano sprendinių ekspozicija bus rengiama UAB “Aplinka ir ekologija” patalpose nuo 2010-08-20 d. Viešas svarstymas numatomas 2010-09-08 UAB  “Aplinka ir ekologija“ patalpose, Savanorių pr. 363A-201, Kaunas, nuo 10 val. DALYVAVIMAS NEPRIVALOMAS.

 


2010-08-06
Informuojame apie bendrąja tvarka rengiamą  sklypo kad.Nr. 5270/0010:730, Netonių k., Raudondvario sen., Kauno rajone, detalųjį planą.

Planavimo tikslas – sklypo padalijimas į  2 sklypus,  teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties ir naudojimo būdo/pobūdžio (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos).

Organizatorė – Filomena Nekrošienė.

Rengėjas – V.Zagorskienės IĮ, tel (8-687) 3 24 55, el.p.  v.zagorskiene@gmail.com. 

Pastabas ir pasiūlymus teikti organizatorės atstovui  tel.(8-686) 39 688 iki viešo svarstymo pabaigos. Viešas svarstymas įvyks  rugsėjo 13d. 15 val. Laisvės al. 45, 308 kab., Kaunas. Detalusis planas eksponuojamas Raudondvario   seniūnijoje 10 darbo dienų iki susirinkimo.


2010-08-06

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2004m. rugpjūčio 11d. įsakymu Nr.3D-476/D1-429 ,,Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ bei Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2008m. rugsėjo 24d. įsakymu Nr.3D-513/D1-495 ,,Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo, pradedamas rengti  žemės sklypo (kadastro Nr.5260/0010:420, Lančiūnavos k.v.) Rašnavos kaime, Garliavos apyl. seniūnijoje, Kauno r. Kaimo plėtros (ūkio vidinės) žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietos parinkimui.

Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.

Planavimo tikslas:ūkininko sodybos vietos parinkimas.

Planavimo organizatorius: Juozas Algis Arbačiauskas (gyv.Putinų g.8, Ilgakiemio k., Garliavos apyl.sen., Kauno r. sav.

Plano rengėjas: UAB ,,ALVI projektai“(direktorius Algirdas Bielinskis, tel. 868601075).

 Su rengiamu projektu galima susipažinti nuo 2010m. rugpjūčio 10 d. iki 2010m. rugpjūčio 23 d. UAB ,,ALVI projektai“ patalpose Raudondvario pl. 93, Kaune (tel.: 397385, 868601075). Pasiūlymus galima teikti motyvuotu raštu planavimo organizatoriui ir plano rengėjui iki 2010m. rugpjūčio 23d. Viešas projektosvarstymas įvyks 2010m. rugpjūčio 23 d. 10.00 val. UAB ,,ALVI projektai“ patalpose.


2010-08-06

Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti žemės sklypų kad.Nr.5283/0007:711 ir 5283/0007:712, adresu Kauno raj.sav., Užliedžių sen., Vijūkų k., detalųjį planą. Planavimo pagrindas - Kauno raj. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. ĮS-2084.

Planavimo organizatorius: Rasa Rūkavičienė, adresas: V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas., tel.: 8-687-14585.

Planavimo tikslas: žemės sklypų sujungimas, vieno sklypų naudojimo būdo ir pobūdžio keitimas iš inžinerinės infrastruktūros teritorijos į gyvenamąją teritoriją, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Detaliojo plano rengimo terminas 2010 m. III – III ketv.

Plano rengėjas: M.Torrau I.Į., adresas: V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, tel.: 8-687-14585; el.p.: marius@torrau.eu. 

Pasiūlymus ir pageidavimus teikti detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui aukščiau nurodytais adresais.

Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galima visą planavimo laikotarpį iki viešo svarstymo plano rengėjo patalpose. Tolimesnė informacija apie galimybę susipažinti su rengiamu detaliuoju planu bei apie viešumo procedūras papildomai bus pateikiama Užliedžių seniūnijos skelbimų lentoje, interneto svetainėjewww.krs.lt, informaciniame stende prie planuojamos teritorijos.


2010-08-06

Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti žemės sklypų kad.Nr.5283/0007:696 ir 5283/0007:710, adresu Kauno raj.sav., Užliedžių sen., Vijūkų k., detalųjį planą. Planavimo pagrindas - Kauno raj. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. ĮS-2083.

Planavimo organizatorius: Rasa Rūkavičienė, adresas: V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas., tel.: 8-687-14585.

Planavimo tikslas: žemės sklypo kad.Nr.5283/0007:710 naudojimo būdo, pobūdžio keitimas iš inžinerinės infrastruktūros teritorijos/susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams į gyvenamąją teritoriją/mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos ir sujungimas su sklypu kad.Nr.5283/0007:696, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Detaliojo plano rengimo terminas 2010 m. III – III ketv.

Plano rengėjas: M.Torrau I.Į., adresas: V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, tel.: 8-687-14585; el.p.: marius@torrau.eu. 

Pasiūlymus ir pageidavimus teikti detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui aukščiau nurodytais adresais.

Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galima visą planavimo laikotarpį iki viešo svarstymo plano rengėjo patalpose. Tolimesnė informacija apie galimybę susipažinti su rengiamu detaliuoju planu bei apie viešumo procedūras papildomai bus pateikiama Užliedžių seniūnijos skelbimų lentoje, interneto svetainėje www.krs.lt, informaciniame stende prie planuojamos teritorijos.


2010-08-06

Informuojame apie Bendrąja tvarka parengtą Kauno r.sav., Ringaudų sen., Ringaudų k. esančio žemės sklypo (kadastro Nr.5250/0006:495) detalųjį planą.

Planavimo organizatoriai: S.Urbonas, D.Urbonienė, D.Juknelienė, R.Juknelis, adresas korespondencijai Pilėnų g.9-9, Akademijos mstl., Kauno r., tel.:8615 56244. 

Planavimo tikslas: žemės sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas į kitos paskirties žemę (komercinės paskirties objektų teritorijos/ mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), padalijimas į iki 15 sklypų, teritorijos tvarkymo rėžimo ir statybos reglamento nustatymas. Detaliojo plano rengimo terminas 2010m. II ketv.-2010m. III ketv. Planas rengiamas sutinkamai su Kauno r.sav. administracijos direktoriaus įsakymu Nr.ĮS-2388. Teritorijoje numatoma statyti vienbučius ir dvibučius gyvenamuosius statinius, prekybos statinį.

Plano rengėjas: M.Torrau I.Į., adresas V.Putvinskio g.17-4, Kaunas, t.:8687 14585 el.p. marius@torrau.eu.  

Pasiūlymus ir pageidavimus teikti detaliojo plano organizatoriui arba rengėjams aukščiau nurodytais adresais. Vieša ekspozicija rengiama Ringaudų sen. patalpose nuo 2010-08-20d. 10 darbo dienų. Viešas aptarimas rengiamas 2010-09-03d. nuo 15val. Ringaudų sen. patalpose. DALYVAVIMAS NEPRIVALOMAS. 

 


2010-08-04
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti žemės sklypų (kadastro Nr. 5247/0018:472, Nr. 5247/0018:473), esančių Kauno raj. sav., Alšėnų sen., Poderiškių k., detalųjį planą.

Planavimo organizatorius: Remigijus Juknelis ir Daiva Juknelienė, gyv. Taikos g. 19, Kaunas, tel. 8615 56244.

Planavimo pagrindas, tikslai ir terminai: žemės sklypas planuojamas sutinkamai su Kauno raj. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ĮS-244. Planavimo tikslas - žemės sklypo kad. Nr. 5247/0018:472 paskirties keitimas į kitą (gyvenamosios teritorijos/mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), padalinimas į (iki) aštuonių atskirų sklypų, žemės sklypo kad. Nr. 5247/0018:473 paskirties keitimas į kitą (gyvenamosios teritorijos/mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos; komercinės paskirties objektų teritorijos/prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos), padalinimas į (iki) penkių atskirų sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimo, bei statybos reglamentų nustatymas. Detaliojo plano rengimo terminas 2010 m. III ketv. – 2010 m. IV ketv.

Plano rengėjas: UAB “Aplinka ir ekologija” (PV Marius Torrau),  tel. (8 615) 56244, el. paštas: s.urbelis@gmail.com, adresas: Savanorių pr. 363A-201, Kaunas.

Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjui arba organizatoriui. Apie detaliojo plano viešą svarstymą informuosime vėliau.

 


2010-08-02
Informuojame, kad bendrąja tvarka parengtas žemės sklypo (kadastro Nr. 5247/0008:799), esančio Kauno r. sav. Alšėnų sen., Tirkiliškių k., skl. Nr. 799 detalusis planas. Planavimo tikslas – esamo sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Planavimo organizatorius – Ramūnas Matulaitis. Informuojame gretimų sklypų savininkus, kurių sklypų kadastriniai Nr.: 5247/0008:493, 5247/0008:800, 5247/0008:471, 5247/0008:494. Projektas bus eksponuojamas Alšėnų seniūnijos ir UAB „Architektų pastogė“ patalpose nuo skelbimo išspausdinimo 10 darbo dienų. Viešas susirinkimas projektui aptarti vyks 2010 09 02 13 val. UAB „Architektų pastogė“ patalpose, Perkaso takas 3, Kaunas. Pasiūlymus teikti iki viešo susirinkimo dienos projekto rengėjui R. Bizuliui, tel. 861105026, el. paštas bizrok@gmail.com. 
2010-08-02

Informuojame apie atrankos dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo išvadą.

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas – Romas Lenktis, Karaliūnų g.14, Kaunas.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: komercinės paskirties objektų teritorijos: motelio-kavinės, automobilių plovyklos statyba.

Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Kauno r.sav., Užliedžių sen., Giraitės k. ž.sklypo kad. Nr.5283/0005:78.

Atsakinga institucija- Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas priėmė išvadą, kad planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą galima 10 darbo dienų dienų nuo skelbimo pasirodymo UAB „Planuotojai“ Vasario 16-osios 8-6 patalpose.

Teikti motyvuotus pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą, išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir dokumentais galima 10 darbo dienų nuo paskelbimo atsakingos institucijos patalpose adresu Kaunas, Rotušės a. 12, tel.: 837 337509; PŪV PAV atrankos informacijos rengėjo UAB „Planuotojai“ patalpose adresu Kaunas, Vasario 16-osios 8-6, tel. 837 20 92 60.


2010-08-02

Informuojame apie pradedamą rengti detalųjį planą bendrąja tvarka:

Žemės sklypo, esančio Kauno r.sav., Garliavos sen., Pajiesio k.(kad.Nr.5260/0010:69).

Planavimo organizatorius: A.V.Golubkevičius, G.Golubkevičienė, A.Puidokaitė.

Planavimo tikslas – sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas, teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimo bei statybos reglamento nustatymas.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Planuotojai". Projekto vadovė Laimutė Pėželienė.

Susipažinti su rengiama dokumentacija, teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: Vasario 16-osios 8-6. Informacija telefonu 209260, el.paštas: planuotojai@takas.lt Apie detaliojo plano viešą svarstymą informuosime vėliau.


2010-08-02

Informuojame apie pradedamą rengti detalųjį planą bendrąja tvarka:

Žemės sklypo, esančio Kauno r.sav., Karmėlavos sen., Ramučių k., (kad.Nr.5233/0011:271). Planavimo organizatorius: Marius Barkevičius (įgaliotas asmuo - Jonas Barkevičius).

Planavimo tikslas – sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimo bei statybos reglamento nustatymas.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Planuotojai". Projekto vadovė Laimutė Pėželienė.

Susipažinti su rengiama dokumentacija, teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: Vasario 16-osios 8-6. Informacija telefonu 209260, el.paštas: planuotojai@takas.lt Apie detaliojo plano viešą svarstymą informuosime vėliau.

 


2010-07-28
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti žemės sklypo Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Teleičių k., Artojų g. 27, skl. kad. Nr. 5260/0001:223 detalųjį planą, pagal 2010 05 31 Kauno r. sav. administracijos direktoriaus pasirašytą detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartį Nr. S-482. Detaliojo plano rengimo tikslas padalyti sklypą į du sklypus, nekeičiant žemės naudojimo paskirties, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Detaliojo plano organizatoriai – G. Petrukaitis, D. Petrukaitienė. Detaliojo plano rengėjas UAB „GEORAIMONDA“, Griunvaldo g. 8-9, Kaunas (proj. vad. tel. 8676 21161).
2010-07-28

Informuojame, kad bendrąja tvarka yra parengtas žemės sklypo Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Teleičių k., Artojų g. 27, skl. kad. Nr. 5260/0001:223 detalusis planas, kurio tikslas padalyti sklypą į du sklypus, nekeičiant žemės naudojimo paskirties, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą bei statybos reglamentą. Rengiant detalųjį planą strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas. Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galite nuo 2010 08 02 iki 2010 08 31 Kauno m. Šilainių seniūnijoje. Detaliojo plano sprendinių viešas aptarimas įvyks UAB „GEORAIMONDA“ patalpose, Griunvaldo g. 8-9, Kaune, 2010 08 31, 10 val.  Pasiūlymus raštu dėl detaliojo plano sprendinių galite siųsti detaliojo plano organizatoriams adresu Artojų g. 27, Teleičių k., Kauno r., arba pateikti viešo susirinkimo dieną iki viešo aptarimo pabaigos. Detaliojo plano organizatoriai – G. Petrukaitis, D. Petrukaitienė. Detaliojo plano rengėjas UAB „GEORAIMONDA“ (proj. vad. tel. 8676 21161).

 


2010-07-27
Informuojame apie atrankos dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo išvadą.

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas – UAB „Libered“, Draugystės g.15B, Kaunas, tel.: 8657 88855

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: saulės baterijų parkas.

Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Kauno apskr., Kauno r.sav., Gailiušių k., skl.kad.Nr.5203/0004:210).

Atsakinga institucija- Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas priėmė išvadą, kad planuojamos ūkinės veiklos  poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą galima 10 darbo dienų užsakovo patalpose Draugystės g.15B, Kaunas, tel.: 8657 88855.

Teikti motyvuotus pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą, išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir dokumentais galima 10 darbo dienų nuo paskelbimo užsakovo patalpose aukščiau nurodytu adresu; atsakingos institucijos patalpose adresu Kaunas, Rotušės a. 12, tel.: 837 337509; PŪV PAV atrankos informacijos rengėjo  M.Torrau I.Į. patalpose adresu Kaunas, V.Putvinskio g.17-4, tel.: 8687 14585.

 


2010-07-26
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti sklypo (kadastro Nr.5247/0008:799), esančio Kauno r. sav. Alšėnų sen., Tirkiliškių k., skl. Nr. 799 detalųjį planą. Planavimo organizatorius – Ramūnas Matulaitis. Planavimo tikslas – esamo sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos)  teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Plano rengimo terminas (preliminarus) - 2010 m. III ketv. Plano rengėjas - UAB „Architektų pastogė“ Perkaso takas 3, Kaunas, tel. 861105026, el.paštas bizrok@gmail.com. Apie viešą svarstymą informuosime papildomai.

 


2010-07-23
Informuojame apie bendrąja tvarka parengto žemės sklypo (kadastro Nr.5260/0001:125, plotas 1,2000 ha), Vytauto g. 198, Teleičių k., Garliavos apyl. sen., Kauno r. sav., detaliojo plano konsultavimosi ir viešo svarstymo procedūras.

Planavimo tikslas – esamo sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į iki 3 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Planavimo organizatorius - Petras Litvaitis (Kazimieros Litvaitienės turtinių teisių perėmėjas, pagal patv. Kauno m. 26-ojo notarų biuro liudijimą), tel. 8 68789260.

Plano rengėjas  UAB „Žemetra“, Savanorių pr. 221-309, Kaunas.

Detaliojo plano rengimo pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 02 06 įsakymas Nr. ĮS-189 „Dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“; Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-04-14 įsakymas Nr.ĮS-549 „Dėl administracijos direktoriaus 2007 02 06 įsakymo Nr. ĮS-189 pakeitimo“; Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 04 23 patvirtinta sutartis Nr.S-305 „Dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“; 2010 06 10 patvirtintas Planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr. DP-150.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2010 08 09 iki 2010 09 06 UAB „Žemetra“ patalpose.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2010 08 23 iki 2010 09 06 UAB „Žemetra“ patalpose. Viešas susisrinkimas numatomas 2010 09 06, 10.00 val. UAB „Žemetra" patalpose. 

Gauti informaciją apie detaliojo plano sprendinius, susipažinti su parengta dokumentacija bei teikti raštu motyvuotus pasiūlymus ar pastabas galima iki viešo susirinkimo ir jo metu planavimo organizatoriui ar plano rengėjui, adresu: UAB „Žemetra“, Savanorių pr. 221-309, Kaunas. tel. 8686 74574 el.p. edit.projektai@gmail.com. 


2010-07-23

Informuojame apie bendrąja tvarka parengto žemės sklypo (kadastro Nr.5270/0013:572, plotas-0,4600 ha), Didvyrių k., Raudondvario sen., Kauno r. sav. detaliojo plano konsultavimosi ir viešo svarstymo procedūras.

Planavimo tikslas – esamo sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į iki 3 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Numatoma vienbučių gyvenamųjų namų statyba.

Planavimo organizatorė – Jadvyga Valaitienė, tel. 8672 42340.

Plano rengėjas  UAB „Žemetra“, Savanorių pr. 221-309, Kaunas.

Detaliojo plano rengimo pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 10 26 įsakymas Nr. ĮS-2062 „Dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“; Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 11 02 patvirtinta sutartis Nr.S-1063 „Dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“; 2010 02 08 patvirtintas Planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr. SD-0017.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2010 08 09 iki 2010 09 06 UAB „Žemetra“ patalpose.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2010 08 23 iki 2010 09 06 UAB „Žemetra“ patalpose. Viešas susirinkimas numatomas 2010 09 06, 11.00 val. UAB „Žemetra" patalpose.

Gauti informaciją apie detaliojo plano sprendinius, susipažinti su parengta dokumentacija bei teikti raštu motyvuotus pasiūlymus ar pastabas galima iki viešo susirinkimo ir jo metu planavimo organizatoriui ar plano rengėjui, adresu: UAB „Žemetra“, Savanorių pr. 221-309, Kaunas. tel. 8686 74574 el.p. edit.projektai@gmail.com. 


2010-07-23

Informuojame apie bendrąja tvarka parengto žemės sklypo (kadastro Nr.5293/0006:649, plotas-0,4380 ha), Dievogalos g. 33, Dievogalos k., Zapyškio sen., Kauno r. sav., detaliojo plano konsultavimosi ir viešo svarstymo procedūras.

Planavimo tikslas – esamo sklypo padalijimas į iki 3 sklypų, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo reglamento nustatymas. Esama paskirtis – kita (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos).

Planavimo organizatoriai – Asta Puidienė (atstovaujama pagal įgaliojimą Raimondos Venienės) ir Egidijus Puida, tel. 8 618 72639.

Plano rengėjas  UAB „Žemetra“, Savanorių pr. 221-309, Kaunas.

Detaliojo plano rengimo pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 01 25 įsakymas Nr. ĮS-114 „Dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“; Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 01 29 patvirtinta sutartis Nr.S-65 „Dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“; 2010 03 22 patvirtintas Planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr. SD-076.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2010 08 09 iki 2010 09 06 UAB „Žemetra“ patalpose.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2010 08 23 iki 2010 09 06 UAB „Žemetra“ patalpose. Viešas susirinkimas numatomas 2010 09 06, 12.00 val. UAB „Žemetra" patalpose.

Gauti informaciją apie detaliojo plano sprendinius, susipažinti su parengta dokumentacija bei teikti raštu motyvuotus pasiūlymus ar pastabas galima iki viešo susirinkimo ir jo metu planavimo organizatoriui ar plano rengėjui, adresu: UAB „Žemetra“, Savanorių pr. 221-309, Kaunas. tel. 8686 74574 el.p. edit.projektai@gmail.com.  


2010-07-23

Informuojame apie bendrąja tvarka parengtus detaliuosius planus:

1) Sklypo kad. Nr. 5267/0012:557, esančio Žiglos g. 50, Viršužiglio k., Taurakiemio sen., Kauno r. sav., padalijimas į 2 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties.

Viešas susirinkimas įvyks: 2010 08 24 10 val. A. Mickevičiaus g. 43-5 Kaune.

Organizatorius: Vytautas Vaičiukynas tel.: 8-611 24085.

 Vieša projekto ekspozicija: 2010 08 11- 2010 08 24 Taurakiemio seniūnijoje T. Masiulio g.6, Piliuonos k. 2) Sklypo kad. Nr. 5217/0010:242, esančio Ražių k., Domeikavos sen., Kauno r. sav., pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/ mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), padalijimas į iki 6 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Viešas susirinkimas įvyks: 2010 08 24 11 val. A. Mickevičiaus g. 43-5 Kaune.

Organizatorius: Darius Štaras, tel.: 8-699 33345.

Vieša projekto ekspozicija: 2010 08 11- 2010 08 24 Domeikavos seniūnijoje Saulės g. 1 Domeikavoje. 3) Sklypo kad. Nr. 5233/0006:23, esančio Karmėlavos II k., Karmėlavos sen., Kauno r. sav., pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/ mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), padalijimas į 2 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Viešas susirinkimas įvyks: 2010 08 24 12 val. A. Mickevičiaus g. 43-5 Kaune.

Organizatorius: Dalia Kalašinskaitė, tel.: 8-652 59096.

Vieša projekto ekspozicija: 2010 08 11- 2010 08 24 Karmėlavos seniūnijoje Vilniaus g. 65A Karmėlavoje.

Rengėjas: J. Šarakauskas (PV S. J. Katilius), tel.: 8-684 84894, el. paštas- jonas.sarakauskas@gmail.com, adresas- A. Mickevičiaus g. 43-5, Kaunas. Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjui arba organizatoriams iki viešų susirinkimų pabaigos. Dalyvavimas- neprivalomas.

 


2010-07-21
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą sklypo kad. Nr. 5250/0006:461, esančio Noreikiškių k., Ringaudų sen., Kauno r., detalųjį planą.

Planavimo tikslas: sklypo pagr. tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į iki 25 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Viešas susirinkimas įvyks: 2010 08 23 10 val. Šiltanamių g. 1, Noreikiškėse.

Organizatorius: Vladislovas Radušis, tel.: 8-698 70 602.

Vieša projekto ekspozicija: 2010 08 10- 2010 08 23 Ringaudų seniūnijos skelbimų lentoje Šiltanmių g. 1, Noreikiškėse.

Rengėjas: J. Šarakauskas (PV S. J. Katilius), tel.: 8-684 84894, el. paštas- jonas.sarakauskas@gmail.com, adresas- A. Mickevičiaus g. 43-5, Kaunas. Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjui arba organizatoriui iki viešo susirinkimo pabaigos. Dalyvavimas- neprivalomas.


2010-07-21

Informuojame apie bendrąja tvarka rengiamą sklypo kad. Nr. 5260/0008:43, esančio Karkazų k., Garliavos apyl. sen., Kauno r., detalųjų planą.

Planavimo tikslas: esamo sklypo pagr. tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į iki 5 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

 Organizatorė: Monika Daugėlienė (įg. asmuo K. Daugėla) tel.: 8-685 76348.

Viešas susirinkimas įvyks 2010 08 23 11 val. A. Mickevičiaus g. 43-5 Kaune.

Vieša projekto ekspozicija: 2010 08 10-2010 08 23 Garliavos apyl. seniūnijos skelbimų lentoje Vytauto g. 62 Garliavoje.

Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjui J. Šarakauskui (PV S.J.Katilius) tel.: 8-684 84894, el. paštu- jonas.sarakauskas@gmail.com arba organizatoriui. Apie detaliųjų planų viešus svarstymus informuosime vėliau.


2010-07-21

Informuojame apie parengtą 0,1500 ha žemės sklypo, esančio Kauno r.sav., Garliavos sen., Ireniškių k., (kad.Nr.5260/0001:361) detalųjį planą bendrąja tvarka.

Planavimo organizatorius: Tomas Kriščiūnas, Jurgita Kriščiūnienė.

Planavimo tikslas – sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas (iš žemės ūkio į kitą - mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimo bei statybos reglamento nustatymas.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Planuotojai". Projekto vadovė Laimutė Pėželienė.

Detalusis planas eksponuojamas seniūnijos ir plano rengėjo patalpose 10 d. d. iki viešojo susirinkimo. Motyvuotus pasiūlymus ir pretenzijas galima teikti raštu iki viešojo svarstymo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui ar projekto rengėjui.

Viešasis aptarimas vyks 2010 08 20 d. 14 val. detaliojo plano rengėjo UAB”Planuotojai” patalpose (Vasario 16-osios g.8-6, Kaunas), 209260, el.paštas: planuotojai@takas.lt. 

Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: Vasario 16-osios 8-6. Informacija telefonu (8-37) 209260, el.paštas: planuotojai@takas.lt. 


2010-07-21

Informuojame apie parengtą 0,5000 ha žemės sklypo detalųjį planą Kauno r.sav., Užliedžių sen., Romainių Kaimelės k., skl. nr.34 (kad.nr. 5283/0004:34) bendrają tvarka.

Planavimo organizatorius: R. Marma, N. Marmienė, M. Šukys, L. Staškevičienė,

M. Staškevičius (atstovaujami A. Petravičiaus).

Planavimo tikslas  žemės ūkio paskirties žemės sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas į kitą, padalijimas į 3 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo, statybos reglamento nustatymas.

Plano rengėjas : UAB ”Planuotojai” Vasario 16-osios g.8-6, Kaunas, PV L.Pėželienė.

Detalusis planas eksponuojamas seniūnijos ir plano rengėjo patalpose 10 d. d. iki viešojo susirinkimo. Motyvuotus pasiūlymus ir pretenzijas galima teikti raštu iki viešojo svarstymo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui ar projekto rengėjui.

Viešasis aptarimas įvyks 2010-08-20d. 14val. detaliojo plano rengėjo UAB ”Planuotojai” patalpose (Vasario 16-osios g.8-6, Kaunas), PV Laimutė Pėželienė, tel.(8-37) 209260, el.paštas: planuotojai@takas.lt.   

 


2010-07-20
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą sklypo Piliuonos k., Taurakiemio sen., Kauno r.sav. (kad.Nr.5267/0010:327) detalųjį planą.

Planavimo tikslas: sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas į kitą (gyvenamosios teritorijos/mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), padalijimas į 19 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Planavimo organizatorius: UAB “Crabro”, Plento g. 20A, Kaunas. Organizatoriaus įgaliotas asmuo: D.Koveras, V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, el.p.:dainius@etapasgroup.lt, tel.865788805.

Rengėjas: D.Šarakauskas, Nepriklausomybės a. 7-5, Kaunas, el.p. info@dsarchitektai.lt, tel.(8-37)321886.

Numatomas planavimo terminas – 2010 m. IV ketvirtis.

Taip pat informuojame, kad šiam sklypui buvo atliktas plano įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms “Natura 2000” teritorijoms reikšmingumo nustatymas. 2010-07-16 VSTT pateikta išvada: plano veiklos įgyvendinimas negali daryti reikšmingo poveikio “Natura 2000” teritorijoms ir šiuo atžvilgiu neprivaloma atlikti specialiojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo.

Viešas svarstymas su visuomene įvyks rengėjo patalpose, adresu Nepriklausomybės a. 7-5, Kaune, rugsėjo 9 d. 13 val. Su projekto sprendiniais bei su priimta plano įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms “Natura 2000” teritorijoms reikšmingumo išvada susipažinti galima rengėjo patalpose. Vieša ekspozicija vyks Taurakiemio seniūnijos patalpose 10 darbo dienų iki susirinkimo. Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti iki susirinkimo pabaigos organizatoriui arba rengėjui.  

 


2010-07-20
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti žemės sklypo, esančio Ringaudų k., Ringaudų sen., Kauno r. sav., Kadastro Nr. 5250/0006:326, detalųjį planą.

Planavimo tikslas –  sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į 2 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamentop nustatymas.

Planavimo organizatorius – Gintaras Puskunigis, Daiva Puskunigienė.

Detaliojo plano rengimo pagrindas – 2009 06 17 Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. ĮS-1138 „Dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“; 2009 07 10 Sutartis Nr. S-638 „Dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“; 2009 11 12 planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr. PD-1-358.

Detaliojo plano rengimo terminas  (preliminarus) –  2010 m. III ketv. – 2010  IV ketv.

Detaliojo plano rengėjas  UAB „Geometra“, adresas: Savanorių pr. 287-307, Kaunas, tel. (8 37) 312352, faks. (8 37) 311733, arch. Aušra Martusevičiūtė, tel. 8-699-88716, el.paštas ausra.martuseviciute@geometra.lt, www.geometra.lt.   

Apie detaliojo plano viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai. 

 


2010-07-19
INFORMUOJAME apie bendrąja tvarka parengtą žemės sklypo Kauno r. sav., Domeikavos sen.,  Voškonių k., Sklypo Nr. 50 (Kadastrinis Nr. 5217/0013:50) detalųjį planą.

Planavimo organizatoriai: Genovaitė Židonienė (atstovaujama Rimo Rolando Židonio pagal Kauno m. 15 – ojo notarų biuro 2009-10-27 įgaliojimą Nr. 1-2808), gyv. Demokratų g. 43-44, Kaunas.

Planavimo tikslas: žemės sklypo padalijimas į iki 9(devynių), 6 (šešių) atidalytų sklypų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/ mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), 1 (vieno) į kitą (komercinės paskirties objektų teritorijos/prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos), 1 (vieno) į kitą (inžinerinės infrastruktūros teritorijos/ susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams) ir 1 (vieną) paliekant žemės ūkio paskirties, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galite nuo 2010 m. liepos 21 d. iki 2010 m. rugpjūčio 19 d. imtinai Domeikavos seniūnijoje. Pasiūlymus raštu dėl detaliojo plano sprendinių galite siųsti detaliojo plano rengėjui arba pateikti viešo susirinkimo dieną iki viešo aptarimo pabaigos.

Viešas susirinkimas vyks rugpjūčio 19d. 14 val. UAB „Kauno architektai“ patalpose, Demokratų g. 45.

Plano rengėjas: UAB „Kauno architektai“, adresas Demokratų g. 45, Kaunas, tel.:8 37 210161 el.p.: info@kaunoarchitektai.lt. 


2010-07-19

Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti žemės sklypo (kadastro Nr. 5233/0009:210), esančio Kauno raj. sav., Karmėlavos sen., Ramučių k., Dvaro g. 8, detalųjį planą.

Planavimo organizatorius: Albinas Petrusevičius.

Planavimo tikslas: sklypo padalijimas į 2 sklypus nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Detaliojo plano rengimo terminas 2011m. I ketv. Planas rengiamas sutinkamai su Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu ĮS-679.

Plano rengėjas: UAB „Architektų pastogė“, Perkaso takas 3, Kaunas, tel.8 687 20684, el.paštas l.urbelyte@yahoo.com. Apie viešą svarstymą informuosime papildomai.


2010-07-19

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. Įsakymu Nr.3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas žemės sklypo, Leonavo k., Taurakiemio sen., Kauno raj., kadastrinis Nr.5267/0012:341, kaimo plėtros (ūkio vidaus) žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodybos formavimui. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.

Planavimo tikslas – ūkininko ūkio sodybos suformavimas.

Projekto organizatorius: Juozas Algimantas Barkauskas irGenovaitė Barkauskienė.

Plano rengėjas: UAB „ARCHITEKTŲ PASTOGĖ“, adresas: Perkaso takas 3/Savanorių pr. 371, Kaunas, tel.: 313735. Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui iki 2010 m. rugpjūčio 2 d..

Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2010 m. liepos 14 d. iki 2010 m.rugpjūčio 2 d., UAB „ARCHITEKTŲ PASTOGĖ“, adresas: Perkaso takas 3/Savanorių pr. 371, Kaunas, tel.: 313735, el.paštas archpastoge@krs.lt. 


2010-07-19

Bendrąją tvarka baigiamas rengti žemės sklypo Kauno r. sav., Užliedžių sen., Giraitės k., sklypo Nr. 673 (kadastrinis Nr. 5283/0006:673),  detalusis planas. Planavimo tikslas –sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į iki 6 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – gyvenamosios teritorijos, naudojimo pobūdis – mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos. Planavimo terminai: 2010 m. Planavimo organizatorius: Ignas Gražulis Širvintų g. 46, Kaunas, tel. (8-659)41540. Planavimo rengėjas: D.A.Rusevičiūtės studija, Taikos pr. 37-55, Kaunas, tel. 8 615 73597. darstudija@mail.eeco.lt. Detalusis planas bus eksponuojamas ir svarstomas Užliedžių seniūnijos patalpose 2010.08.06  11 val. Pasiūlymus teikti raštu . Dalyvavimas neprivalomas.


2010-07-16

Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą Kauno r.sav., Karmėlavos sen., Segeičikų II k. esančio žemės sklypo (kadastro Nr.5233/0013:182) detalųjį planą.

Planavimo organizatoriai: G.Gustas, D.Gustė (atstovaujami H.Pilecko), adresas korespondencijai Aušros g.75A-1 Kaunas, tel.:8675 90111. 

Planavimo tikslas: žemės sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas į kitos paskirties žemę (gyvenamosios teritorijos, mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), padalijimas į iki 6 sklypų, teritorijos tvarkymo rėžimo ir statybos reglamento nustatymas. Detaliojo plano rengimo terminas 2010m. II ketv.-2010m. III ketv. Planas rengiamas sutinkamai su Kauno r.sav. administracijos direktoriaus įsakymu Nr.ĮS-781.

Plano rengėjas: M.Torrau I.Į., adresas V.Putvinskio g.17-4, Kaunas, t.:8687 14585 el.p. marius@torrau.eu.

Pasiūlymus ir pageidavimus teikti detaliojo plano organizatoriui arba rengėjams aukščiau nurodytais adresais. Vieša sprendinių ekspozicija rengiama nuo 2010-08-02d. dešimt darbo dienų Karmėlavos seniūnijoje. Viešas aptarimas numatomas 2010-08-16d. nuo 16val.  Karmėlavos seniūnijoje. DALYVAVIMAS NEPRIVALOMAS.

 


2010-07-15
Informuojame, kad bendrąja tvarka parengtas žemės sklypo (kadastro Nr. 5233/0003:359), esančio Kauno r. sav. Karmėlavos sen., Narėpų k., skl. Nr. 359 detalusis planas. Planavimo tikslas – sklypo padalijimas į iki 7 sklypų, iki 6 atidalytų sklypų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Planavimo organizatoriai – Rita Tomkevičienė, Vidas Lagunavičius, Tomas Antanaitis, Arūnas Budrevičius. Informuojame gretimų sklypų savininkus, kurių sklypų kadastriniai Nr.: 5233/0003:294, 5233/0003:18, 5233/0003:161. Projektas bus eksponuojamas Karmėlavos seniūnijos ir UAB „Architektų pastogė“ patalpose nuo skelbimo išspausdinimo 10 darbo dienų. Viešas susirinkimas projektui aptarti vyks 2010 08 18 13 val. UAB „Architektų pastogė“ patalpose, Perkaso takas 3, Kaunas. Pasiūlymus teikti iki viešo susirinkimo dienos projekto rengėjui R. Bizuliui, tel. 861105026, el. paštas bizrok@gmail.com. 

 


2010-07-14
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti žemės sklypo Kauno r. sav., Garliavos sen., Garliavos mstl., Pažėrų g. 21, skl. kad. Nr. 5223/0011:17 detalųjį planą, pagal 2010 02 11 Kauno raj. savivaldybės administracijos direktoriaus detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartį Nr. S-118. Detaliojo planavimo tikslas padalyti sklypą į du sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą. Detaliojo plano organizatorė – A. Grėbliauskienė. Detaliojo plano rengėjas K. Kvizikevičius.
2010-07-14

Informuojame, kad bendrąja tvarka yra parengtas žemės sklypo Kauno r. sav., Garliavos sen., Garliavos mstl., Pažėrų g. 21, skl. kad. Nr. 5223/0011:17 detalusis planas detalusis planas, kurio tikslas padalyti sklypą į du sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą. Rengiant detalųjį planą strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas. Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galite nuo 2010 m. liepos 19 d. iki 2010 m. rugpjūčio 18 d. Garliavos seniūnijoje. Detaliojo plano sprendinių viešas aptarimas įvyks Garliavos seniūnijoje 2010 m. rugpjūčio 18 d. 13 val.  Pasiūlymus raštu dėl detaliojo plano sprendinių galite siųsti detaliojo plano organizatorei adresu Pažėrų g. 21, Garliava, Kauno r., arba pateikti viešo susirinkimo dieną iki viešo aptarimo pabaigos. Detaliojo plano organizatorė – A. Grėbliauskienė. Detaliojo plano rengėjas K. Kvizikevičius, tel. 8676 21161.


2010-07-13
Siekiant užtikrinti teritorijų planavimo viešumą, informuojame, kad bendrąja tvarka pradedamas rengti Kauno r. sav., Ringaudų sen., Pyplių k., sklypo Nr. 433 (plotas 1,3616 ha, kad. Nr. 5250/0016:433) detalusis planas.

Detaliojo plano rengimo pagrindas – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009-12-29 Įsakymas Nr. ĮS-2540, 2010-01-18 sutartis Nr. S-38 „Dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“.

Planavimo tikslas: Sklypo padalijimas į iki 4 sklypų, dalies atidalintų sklypų (3) pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Planavimo organizatoriai: Marija Rekašienė.

Apytikris detaliojo plano rengimo terminas  – 2010 m.

Detaliojo plano rengėjas – UAB „Polilinija“. Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: UAB „Polilinija“, Raudondvario pl. 150-216, Kaunas, tel. (8-37) 263 917, mob.tel. 8 657 69524,  el.paštas: atenezemaite@gmail.com. 

Apie teritorijų planavimo dokumento projekto viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.


2010-07-13

Siekiant užtikrinti teritorijų planavimo viešumą, informuojame, kad bendrąja tvarka parengtas Kauno r. sav., Ringaudų sen., Pyplių k., sklypo Nr. 433 (plotas 1,3616 ha, kad. Nr. 5250/0016:433) detalusis planas.

Detaliojo plano rengimo pagrindas – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009-12-29 Įsakymas Nr. ĮS-2540, 2010-01-18 sutartis Nr. S-38 „Dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“.

Planavimo tikslas: Sklypo padalijimas į iki 4 sklypų, dalies atidalintų sklypų (3) pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Planavimo organizatoriai: Marija Rekašienė.

Apytikris detaliojo plano rengimo terminas  – 2010 m.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2010-07-27 iki 2010-08-24 UAB “Polilinija“ patalpose.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2010-08-10 iki 2010-08-24 UAB “Polilinija” patalpose bei Ringaudų seniūnijoje. Viešas susirinkimas numatomas 2010-08-25 d., 10 val., UAB “Polilinija” patalpose.

Pasiūlymus ir pastabas dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui ar plano rengėjui.

Vieši svarstymai vyksta bendrąja tvarka.

Detaliojo plano rengėjas – UAB „Polilinija“. Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: UAB „Polilinija“, Raudondvario pl. 150-216, Kaunas, tel. (8-37) 263 917, mob.tel. 8 657 69524,  el.paštas: atenezemaite@gmail.com. 

Dalyvavimas viešame svarstyme nėra privalomas.


2010-07-13

Informuojame, kad  vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004m. Rugpjūčio 11d. Įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas žemės sklypo, Šančių k., Lapių sen., Kauno r.,  kadastrinis Nr. 5240/0009:331 Lapių k.v.,  kaimo plėtros  žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti.

Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.   Planavimo tikslas -  ūkininko sodybos vietos parinkimas.

Planavimo organizatorius: Valentinas Gavrilovas.

Projekto rengėjas: UAB ”Žemetra”.

Susipažinti su projekto sprendinias bei pateikti pasiūlymus galima  nuo 2010 m. Liepos mėn 12 d. iki Liepos mėn 27 d. UAB”Žemetra” patalpose, adresu: Savanorių pr. 221-309, Kaunas, el. paštu: zemetra@gmail.com., tel.8 656 35762.

 


2010-07-12
Informuojame, kad  vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004m. Rugpjūčio 11d. Įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgivendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas žemės sklypo,  Romaškių k., Domeikavos sen., Kauno raj.,  kadastrinis Nr. 5217/0008:589,  kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.

Planavimo tikslas -  ūkininko ūkio sodybos suformavimas.

Projekto organizatoriai: Stasys Daukša, Irena Daukšienė.

Plano rengėjas: UAB ”Architektų pastogė”, adresas: Perkaso takas 3, mob: 868720684. Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui iki 2010m. liepos 27 d. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2010m. liepos 13 d. 10 darbo dienų. UAB ” Architektų pastogė ” patalpose. Viešo projekto svarstymo su visuomene susirinkimas įvyks 2010-07-27 d. 10 val. UAB „Architekų pastogė“ patalpose.


2010-07-12

Informuojame apie pradedamą bendrąja tvarka rengti Kauno r.sav., Ringaudų sen., Ringaudų k. esančio žemės sklypo (kadastro Nr.5250/0006:495) detalųjį planą.

Planavimo organizatoriai: S.Urbonas, D.Urbonienė, D.Juknelienė, R.Juknelis, adresas korespondencijai Pilėnų g.9-9, Akademijos mstl., Kauno r., tel.:8615 56244. 

Planavimo tikslas: žemės sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas į kitos paskirties žemę (komercinės paskirties objektų teritorijos/ mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), padalijimas į iki 15 sklypų, teritorijos tvarkymo rėžimo ir statybos reglamento nustatymas. Detaliojo plano rengimo terminas 2010m. II ketv.-2010m. III ketv. Planas rengiamas sutinkamai su Kauno r.sav. administracijos direktoriaus įsakymu Nr.ĮS-2388. Teritorijoje numatoma statyti vienbučius ir dvibučius gyvenamuosius statinius, prekybos statinį.

Plano rengėjas: M.Torrau I.Į., adresas V.Putvinskio g.17-4, Kaunas, t.:8687 14585 el.p. marius@torrau.eu.

Pasiūlymus ir pageidavimus teikti detaliojo plano organizatoriui arba rengėjams aukščiau nurodytais adresais.

Apie teritorijų planavimo dokumento sprendinių aptarimo, viešos ekspozicijos bei viešo aptarimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai spaudoje, Ringaudų seniūnijos skelbimų lentoje bei internetiniame puslapyje www.krs.lt.    


2010-07-12

Informuojame: apie bendrąja tvarka parengtą sklypo (kadastro Nr.5270/0010:292), esančio Didvyrių k., Raudondvario sen., Kauno r., detalųjį planą. Planavimo tikslas-esamo žemės sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą(mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į 2 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Svarstymas su visuomene – 2010-07-30, 13 val. Raudondvario sen. patalpose.  Detalusis planas bus viešai eksponuojamas Raudondvario seniūnijos patalpose 10 darbo dienų iki susirinkimo.

Organizatorius – Gintautas Orinas

Rengėjas – J. Kašytė. Pastabas ir pasiūlymus teikti tel.(8*682) 4 37 16 , (8*615) 3 76 58.


2010-07-12

Informuojame: apie bendrąja tvarka parengtą sklypo (kadastro Nr.5293/0005:281), esančio Kluoniškių k., Zapyškio sen., Kauno r., detalųjį planą. Planavimo tikslas- sklypo  teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Svarstymas su visuomene – 2010-08-04 12 val. Beržų g. 29, Kluoniškių k., Zapyškio sen. Detalusis planas bus viešai eksponuojamas Zapyškio seniūnijos patalpose 10 darbo dienų iki susirinkimo.

Organizatorius-UAB,,SAEGEWERK UND PALETTENFERTIGUNG PAUL MAAG“

Rengėjas – J. Kašytė. Pastabas ir pasiūlymus teikti tel.(8*682) 4 37 16 , (8*687) 3 63 10.


2010-07-12

Informuojame apie pradedamą bendrąja tvarka rengti Kauno r.sav., Karmėlavos sen., Segeičikų II k. esančio žemės sklypo (kadastro Nr.5233/0013:182) detalųjį planą.

Planavimo organizatoriai: G.Gustas, D.Gustė (atstovaujami H.Pilecko), adresas korespondencijai Aušros g.75A-1 Kaunas, tel.:8675 90111. 

Planavimo tikslas: žemės sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas į kitos paskirties žemę (gyvenamosios teritorijos, mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), padalijimas į iki 6 sklypų, teritorijos tvarkymo rėžimo ir statybos reglamento nustatymas. Detaliojo plano rengimo terminas 2010m. II ketv.-2010m. III ketv. Planas rengiamas sutinkamai su Kauno r.sav. administracijos direktoriaus įsakymu Nr.ĮS-781.

Plano rengėjas: M.Torrau I.Į., adresas V.Putvinskio g.17-4, Kaunas, t.:8687 14585 el.p. marius@torrau.eu.

Pasiūlymus ir pageidavimus teikti detaliojo plano organizatoriui arba rengėjams aukščiau nurodytais adresais.

Apie teritorijų planavimo dokumento sprendinių aptarimo, viešos ekspozicijos bei viešo aptarimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai spaudoje, Karmėlavos seniūnijos skelbimų lentoje bei internetiniame puslapyje www.krs.lt. 


2010-07-12

Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti sklypo (kadastro Nr.5233/0003:359), esančio Kauno r. sav. Karmėlavos sen., Narėpų k., skl. Nr. 359 detalųjį planą. Planavimo organizatoriai – Rita Tomkevičienė, Vidas Lagunavičius, Tomas Antanaitis, Arūnas Budrevičius. Planavimo tikslas – sklypo padalijimas į iki 7 sklypų, iki 6 atidalytų sklypų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Plano rengimo terminas (preliminarus) - 2010 m. III ketv. Plano rengėjas - UAB „Architektų pastogė“ Perkaso takas 3, Kaunas, tel.8(37)313735, el.paštas bizrok@gmail.com. Apie viešą svarstymą informuosime papildomai.


2010-07-08

Siekiant užtikrinti teritorijų planavimo viešumą užtikrinančių procedūrų atlikimą, informuojame, kad bendrąja tvarka pradedamas rengti 0,9700 ha (atlikus kadastrinius matavimus plotas padidėjo  0,9703 ha), žemės ūkio žemės sklypo Nr. 320 (kadastrinis Nr. 5250/0005:320), Kauno r. sav., Akademijos sen., Akademijos mstl., detalusis planas.

Detaliojo plano rengimo pagrindas – Kauno apskrities viršininko administracijos 2007-09-12 raštas Nr. 24-574-(16.24) „Dėl pritarimo rengti detalųjį planą“, Kauno rajono savivaldybės tarybos 2007-10-25 9 posėdžio sprendimas Nr. TS-197 „Dėl svarbių infrastruktūros objektų pripažinimo, detaliojo plano rengimo, planavimo organizatoriaus teisių bei pareigų perdavimo ir sutarties sudarymo“, 2008-01-02 sutartis Nr. S-01 „Dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“, Kauno rajono savivaldybės Urbanistikos skyriaus 2008-04-10 planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr. 96. 

Planavimo tikslas: esamo sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (komercinės paskirties objektų teritorijos) ir padalijimas į 3 sklypus, teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo reglamento nustatymas. Laikytis Žemės naudojimo apribojimų, statybos reglamento reikalavimų, specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, LR Želdynų įstatymo ir institucujų išduotų sąlygų DP rengti.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, rengiamiems teritorijų planavimo dokumentams strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas. Motyvus, kodėl neatliekamas SPAV, gali paaiškinti detaliojo plano rengėjas.

Apytikris detaliojo plano rengimo terminas  – 2010 m.

Planavimo organizatorius – UAB „Baltisches Haus“.

Detaliojo plano rengėjas – UAB „Polilinija“. Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: UAB „Polilinija“, Raudondvario pl. 150-216, Kaunas, tel. (8-37) 263 917, mob.tel. 8 657 625 50,  el.paštas: miljure@gmail.com.

Apie teritorijų planavimo dokumento projekto viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.


2010-07-08
Informuojame, apie parengtą sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą adresu Virbaliūnų k.  Batniavos sen. Kauno raj.  Susipažinti su parengtu projektu, dokumentacija bei teikti pasiūlymus ar pastabas galima nuo 2010-07-09 iki 2010-07-23 šiuo adresu- G.Akstino firma HOMO NOVUS, Kumelių 15-1, Kaunas, tel nr. 8-37-240038, 8657 68865 darbo dienomis 8-17val.

Planavimo tikslas. Žemės ūkio paskirties sklypo, kurio adresas Virbaliūnų k.Batniavos sen., Kauno raj., kadastrinis nr. 5207/0005.832, plotas 3,0498ha, padalijimas į 3 sklypus.

Planavimo organizatorius- Egidija Sipavičienė, Aleksandra Bulotienė. Plano rengėjas- G.Akstino firma HOMO NOVUS , Kumelių 15-1, Kaunas, tel. nr. 8-37-240038, 8657 68865 (Aušra Pleitienė).


2010-07-08
Informuojame, apie parengtą sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą adresu Virbaliūnų k.  Batniavos sen. Kauno raj.  Susipažinti su parengtu projektu, dokumentacija bei teikti pasiūlymus ar pastabas galima nuo 2010-07-09 iki 2010-07-23 šiuo adresu- G.Akstino firma HOMO NOVUS, Kumelių 15-1, Kaunas, tel nr. 8-37-240038, 8657 68865 darbo dienomis 8-17val.

Planavimo tikslas. Žemės ūkio paskirties sklypo, kurio adresas Virbaliūnų k.Batniavos sen., Kauno raj., kadastrinis nr. 5207/0005.831, plotas 0,9094ha, padalijimas į 2 sklypus.

Planavimo organizatorius- Egidija Sipavičienė, Aleksandra Bulotienė. Plano rengėjas- G.Akstino firma HOMO NOVUS , Kumelių 15-1, Kaunas, tel. nr. 8-37-240038, 8657 68865 (Aušra Pleitienė).


2010-07-08
Informuojame, kad bendrąja tvarka yra pradedamas rengti žemės sklypų Kauno r. sav., Domeikavos sen., Šakių k. (skl. kad. Nr. 5217/0014:590 ir Nr. 5217/0014:679) detalusis planas, pagal 2010 04 28 su Kauno rajono administracijos direktoriumi sudarytą sutartį Nr. S-320 Dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo.

2010-07-08
Informuojame, kad bendrąja tvarka yra parengtas žemės sklypų Kauno r. sav., Domeikavos sen., Šakių k. (skl. kad. Nr. 5217/0014:590 ir Nr. 5217/0014:679) detalusis planas, kurio tikslas – sklypus sujungti, pakeisti sklypų pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį, padalyti į du sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą bei statybos reglamentą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybai). Rengiant detalųjį planą strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas. Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galite nuo 2010 m. liepos 12 d. iki 2010 m. rugpjūčio 11 d. Domeikavos seniūnijoje.

Detaliojo plano sprendinių viešas aptarimas įvyks UAB „GEORAIMONDA“ patalpose adresu Griunvaldo g. 8-9, Kaune 2010 m. rugpjūčio 11 d. 10 val.  Pasiūlymus raštu dėl detaliojo plano sprendinių galite siųsti detaliojo plano rengėjui arba pateikti viešo susirinkimo dieną iki viešo aptarimo pabaigos.

Detaliojo plano organizatoriai K. Damaševičius, B. J. Damaševičienė, rengėjas UAB „GEORAIMONDA“, proj. vad. K. Kvizikevičius, tel. 8676 21161.


2010-07-08
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti žemės sklypo Kauno r. sav., Ringaudų sen., Kazliškių k., skl. kad. Nr. 5250/0008:1076 detalųjį planą, pagal 2010 05 14 Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus pasirašytą Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartį Nr. S-429.

2010-07-08
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą žemės sklypo Kauno r. sav., Ringaudų sen., Kazliškių k., skl. kad. Nr. 5250/0008:1076 detalųjį planą, kurio tikslas pakeisti sklypo pagrindinę tikslinę paskirtį iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statyboms), nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą bei statybos reglamentą. Rengiant detalųjį planą strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas. Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galite nuo 2010 m. liepos 12 d. iki 2010 m. rugpjūčio 11 d. Ringaudų seniūnijoje.

Detaliojo plano sprendinių viešas aptarimas įvyks UAB „GEORAIMONDA“ patalpose, Griunvaldo g. 8-9, Kaune, 2010 m. rugpjūčio 11 d. 11 val.  Pasiūlymus raštu dėl detaliojo plano sprendinių galite siųsti detaliojo plano rengėjui arba pateikti viešo susirinkimo dieną iki viešo aptarimo pabaigos.

Detaliojo plano organizatoriai – J. Ambrasienė ir R. Ambrasas, rengėjas UAB „GEORAIMONDA“, proj. vad. K. Kvizikevičius, tel. 8676 21161.


2010-07-01

Informuojame, kad  vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004m. Rugpjūčio 11d. Įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgivendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas žemės sklypo,  kadastrinis Nr.5250/0011/183  Mitkūnų k..,Ringaudų sen., Kauno r .( Noreikiškių  k.v.) ,  kaimo plėtros  žemėtvarkos projektas ūkininko  sodybos vietai parinkti . Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.   

Planavimo tikslas:  Ūkininko  sodybos vietos  suformavimas.

Projekto organizatoriai: Justinas Bronius Žemaitis gyv. Žalgirio g.17, Ringaudų k., Kauno r.  ( tel. 8 686 39206)

Plano rengėjas: Jolitos Zigmantienės įmonė  adresas Naujakurių g. 3, Raudondvario k., Kauno r.  ( tel. 8 611 16858, el p.  jolitaraud@gmail.com). 

Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui iki 2010m. liepos 18 d. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2010 m. liepos 02 d. 10 darbo dienų , bei    viešas projekto susirinkimas numatomas       2010m   liepos 19  d. 9 val.  įmonės  patalpose , adresu  Naujakurių g.3 , Raudondvario k. Kauno r.


2010-07-01

Skelbiamas bendrąja tvarka parengto detaliojo plano žemės sklype Berlainių km., Babtų sen. Kauno r. sav. ( kad. Nr. 5257/0003:7), svarstymo su visuomene baigiamasis etapas.

Planavimo  organizatorius: Romualdas Vyšniauskas (atstovaujamas Zitos Jurkuvienės), gyv. Maironio g. 40-1, Kaunas. Tel. 8-464-73262 arba 8-686-38222.

Planavimo pagrindas, tikslai ir terminai: žemės sklypas planuojamas  vadovaujantis Kauno raj. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.  ĮS-1483 ir įsakymo papildymu Nr. ĮS-1852. Planavimo tikslas – sklypo padalijimas į iki 5 sklypų ir 4 atidalintų sklypų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (inžinerinės infrastruktūros teritorijos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimo bei statybos reglamento nustatymas     (vėjo jėgainių statybai).

Su detaliojo plano sprendiniais galima susipažinti nuo 2010 m. liepos 20 d. iki 2010 m. rugpjūčio 16 d. imtinai detaliojo plano rengėjo patalpose.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2010 m. rugpjūčio 03 d. iki 2010 m. rugpjūčio 16 d. imtinai Babtų seniūnijos skelbimų lentoje.

Viešas susirinkimas vyks rugpjūčio 17 d. 14 val. Babtų seniūnijos patalpose.

Planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendinių galima  teikti raštu iki viešo susirinkimo bei jo metu detaliojo plano rengėjui arba planavimo organizatoriui.

Planuojamos teritorijos ir kaimyninių žemės sklypų valdytojai ar naudotojai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka nurodytosios turto registravimo dokumentuose, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu kaip teikiami planavimo pasiūlymai.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui.

Detaliojo plano rengėjas- UAB “Idmava ir partneriai”, Laugalių g. 9, Gargždai. Tel.8-686-38222, el. paštas: projektai@idmava.lt.