Urbanistikos skyrius

2010 m. I pusmečio teritorijų planavimo dokumentų skelbimai

2010-06-30
Informuojame kad parengtas bendrąja tvarka žemės sklypo kad. 5240/0009:248 Šančių k., Lapių sen., Kauno raj. detalusis planas. Planavimo tikslas: sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Planavimo organizatorius: Aloyzas Nomeika. Plano rengėjas: UAB „Planuotojai“, projekto vadovė Rasa Pečiulienė. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2010-06-22 iki 2010-07-27. Vieša ekspozicija nuo 2010-07-14 iki 2010-07-27 seniūnijoje bei plano rengėjo patalpose. Viešo svarstymo susirinkimas, įvyks 2010-07-27, 11val. plano rengėjo UAB „Planuotojai“ patalpose Vasario 16-osios 8-6, Kaune. Pasiūlymus ir pretenzijas teikti raštu iki viešo svarstymo susirinkimo pabaigos, planavimo organizatoriui arba plano rengėjui UAB „Planuotojai“, Vasario 16-osios 8-6. 2. Informacija tel. 20 92 60. mob. tel 8 699 53211.

 


2010-06-29
Informuojame, kad bendrąja tvarka parengtas žemės sklypo (kadastro Nr.5270/0008:244), esančio Kauno r. sav. Raudondvario sen., Didvyrių k., skl. Nr. 244 detalusis planas. Planavimo tikslas – esamo sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos)  ir padalijimas į iki 4 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Planavimo organizatorius – Janina Uršulė Sinkevičienė. Informuojame gretimų sklypų savininkus, kurių sklypų kadastriniai Nr.: 5270/0008:205, 5270/0008:229. Projektas bus eksponuojamas Raudondvario seniūnijos ir UAB „Architektų pastogė“ patalpose nuo skelbimo išspausdinimo 10 darbo dienų. Viešas susirinkimas projektui aptarti vyks  2010 08 04 13 val. UAB „Architektų pastogė“ patalpose, Perkaso takas 3, Kaunas. Pasiūlymus teikti iki viešo susirinkimo dienos projekto rengėjui R. Bizuliui, tel. 861105026, el. paštas bizrok@gmail.com. 


2010-06-29

Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti 1,4385 ha žemės ūkio paskirties žemės sklypo, kad. Nr.5260/0008:95, esančio Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Karkazų kaime, detalųjį planą.

Planavimo tikslas – esamo žemės sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į iki 12 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Planavimo organizatoriai – Gintautas Ažukas ir Dalia Ažukienė, tel. (8 37) 55 21 82.

Detaliojo plano rengėjas – PV A. Liočas, Bažnyčios g.20, Kaunas, tel. (8 698) 1 05 40, el. p. liocas@takas.lt. 

Pasiūlymus galima teikti raštu nurodytais adresais per visą detaliojo plano rengimo ir susipažinimo laikotarpį, bet ne vėliau kaip iki viešo susirinkimo pabaigos. Apie viešo svarstymo terminus skelbsime papildomai.


2010-06-29

INFORMACINIS PRANEŠIMAS

DĖL ŽEMĖS SKLYPO KAUNO R. SAV., GARLIAVOS SEN., GARLIAVOS M., VYTAUTO G. 60, DETALIOJO PLANO VIEŠŲ PROCEDŪRŲ

Siekiant užtikrinti teritorijų planavimo viešumą, informuojame, kad bendrąja tvarka parengtas Kauno r. sav., Garliavos sen., Garliavos m., Vytauto g. 60, sklypo kadastrinis Nr. 5223/0012:226, detalusis planas.

Planavimo tikslas: sklypo būdo, pobūdžio keitimas iš inžinerinės infrastruktūros teritorijos/ susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statybos į inžinerinės infrastruktūros teritorijos /susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams, iš visuomeninės paskirties teritorijos/ administracinių pastatų statybos į visuomeninės paskirties teritorijos/ mokslo ir mokymo, kultūros ir sporto, sveikatos apsaugos pastatų bei statinių statybos, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties.

Pasiūlymus ir pastabas dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui ar plano rengėjui.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2010-07-14 iki 2010-08-11 UAB “Polilinija“ patalpose.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2010-07-28 iki 2010-08-11 UAB “Polilinija” patalpose bei Garliavos seniūnijoje (Vytauto g. 62, Garliava). Viešas susirinkimas numatomas 2010-08-11 d., 14 val., UAB “Polilinija” patalpose. Viešas svarstymas vyksta bendrąja tvarka.

Apytikris detaliojo plano rengimo terminas  – 2010 m.

Planavimo organizatorius – UAB “Medgintras” (į.k. 160289489), AB “Lietuvos paštas” (su teise nuomininkams rengti detalųjį planą Kauno rajono savivaldybės panaudos sutartimi valdomoje sklypo dalyje, į.k. 121215587).

Detaliojo plano rengėjas – UAB „Polilinija“. Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: UAB „Polilinija“, Raudondvario pl. 150-216, Kaunas, tel. (8-37) 263917, mob.tel. 865762550 arch. M. Jurėnaitė,  el.paštas: miljure@gmail.com. 

Dalyvavimas viešame svarstyme nėra privalomas.

 


2010-06-22
Informuojame apie  rengiamą Birutei Petronėlei Ragauskienei priklausančiame žemės sklype (kadastrinis Nr 5217/0006:246) Eigirgalos k., Domeikavos sen., Kauno r.)  kaimo plėtros (ūkio vidinės) žemėtvarkos projektas. Planavimo užsakovas – Birutė Petronėlė Ragauskienė, planavimo vykdytojas- UAB GEOMA LT. Su projektu galima susipažinti UAB GEOMA LT patalpose adresu: K. Donelaičio 45-7, Kaunas iki 2010 07 13.

2010 07 14 d. 10.00 val vyks viešas svarstymas.

Dėl smulkesnės informacijos prašome kreiptis:

UAB GEOMA LT, K. Donelaičio 45-7 , Kaunas

Tel nr 8618 63414; 837 208097


2010-06-22

Informuojame apie  rengiamą Vidutė Barvainienei priklausančiame žemės sklype (kadastrinis Nr 5217/0006:120) Eigirgalos k., Domeikavos sen., Kauno r.)  kaimo plėtros (ūkio vidinės) žemėtvarkos projektas. Planavimo užsakovas – Vidutė Barvainienė, planavimo vykdytojas- UAB GEOMA LT. Su projektu galima susipažinti UAB GEOMA LT patalpose adresu: K. Donelaičio 45-7, Kaunas iki 2010 07 13.

2010 07 14 d. 11.00 val vyks viešas svarstymas.

Dėl smulkesnės informacijos prašome kreiptis:

UAB GEOMA LT, K. Donelaičio 45-7 , Kaunas

Tel nr 8618 63414; 837 208097


2010-06-22

Informuojame apie  rengiamą Aldonai Irenai Kaupienei priklausančiame žemės sklype (kadastrinis Nr 5217/0006:115) Eigirgalos k., Domeikavos sen., Kauno r.)  kaimo plėtros (ūkio vidinės) žemėtvarkos projektas. Planavimo užsakovas – Aldona Irena Kaupienė, planavimo vykdytojas- UAB GEOMA LT. Su projektu galima susipažinti UAB GEOMA LT patalpose adresu: K. Donelaičio 45-7, Kaunas iki 2010 07 13.

2010 07 14 d. 10.00 val vyks viešas svarstymas.

Dėl smulkesnės informacijos prašome kreiptis:

UAB GEOMA LT, K. Donelaičio 45-7 , Kaunas

Tel nr 8618 63414; 837 208097


2010-06-22

INFORMACINIS PRANEŠIMAS

DĖL ŽEMĖS SKLYPO KAUNO R. SAV., GARLIAVOS SEN., GARLIAVOS M., VYTAUTO G. 60, DETALIOJO PLANO VIEŠŲ PROCEDŪRŲ

Siekiant užtikrinti teritorijų planavimo viešumą, informuojame, kad bendrąja tvarka pradedamas rengti Kauno r. sav., Garliavos sen., Garliavos m., Vytauto g. 60, sklypo kadastrinis Nr. 5223/0012:226, detalusis planas.

Detaliojo plano rengimo pagrindas  Kauno apskrities viršininko 2009-12-04 SUTIKIMAS Nr. 24-456-(16.24.), Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-04-12 įsakymas Nr. ĮS-547, 2010-04-28 SUTARTIS Nr. S-324 Dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo.

Planavimo tikslas: sklypo būdo, pobūdžio keitimas iš inžinerinės infrastruktūros teritorijos/ susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statybos į inžinerinės infrastruktūros teritorijos /susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams, iš visuomeninės paskirties teritorijos/ administracinių pastatų statybos į visuomeninės paskirties teritorijos/ mokslo ir mokymo, kultūros ir sporto, sveikatos apsaugos pastatų bei statinių statybos, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, rengiamiems teritorijų planavimo dokumentams strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas. Motyvus, kodėl neatliekamas SPAV, gali paaiškinti detaliojo plano rengėjas.

Apytikris detaliojo plano rengimo terminas  – 2010 m.

Planavimo organizatorius  UAB “Medgintras” (į.k. 160289489), AB “Lietuvos paštas” (su teise nuomininkams rengti detalųjį planą Kauno rajono savivaldybės panaudos sutartimi valdomoje sklypo dalyje, į.k. 121215587).

Detaliojo plano rengėjas – UAB „Polilinija“. Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: UAB „Polilinija“, Raudondvario pl. 150-216, Kaunas, tel. (8-37) 263917, mob.tel. 865762550 arch. M. Jurėnaitė,  el.paštas: miljure@gmail.com.

Apie teritorijų planavimo dokumento projekto viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.

 


2010-06-19
Informuojame, kad  vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004m. Rugpjūčio 11d. Įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas žemės sklypo,  kadastrinis Nr.5293/0005:707  Kluoniškių k..,Zapyškio sen.,Kauno r .( Zapyškio  k.v.) ,  kaimo plėtros  žemėtvarkos projektas ūkininko  sodybos vietai parinkti . Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.

Planavimo tikslas:  Ūkininko  sodybos vietos  suformavimas.

Projekto organizatoriai: Kęstutis Račkauskas, Renata Račkauskienė gyv. Kranto XIX-oji g.20-1, Kaunas ( tel. 8 601 04166)

Plano rengėjas: Jolitos Zigmantienės įmonė  adresas Naujakurių g. 3, Raudondvario k., Kauno r. ( tel. 8 611 16858, el p.  jolitaraud@gmail.com).

Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui iki 2010 m. liepos 1 d.. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2010 m. birželio 19 d. 10 darbo dienų , bei    viešas projekto susirinkimas numatomas 2010 m.  liepos  02  d. 15 val.  įmonės  patalpose , adresu  Naujakurių g.3 , Raudondvario k. Kauno r.


2010-06-19

Informuojame, kad  vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004m. Rugpjūčio 11d. Įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgivendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas žemės sklypo,  kadastrinis Nr.5293/0005:706 Kluoniškių k..,Zapyškio sen.,Kauno r .( Zapyškio  k.v.) ,  kaimo plėtros  žemėtvarkos projektas ūkininko  sodybos vietai parinkti . Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.

Planavimo tikslas:  Ūkininko  sodybos vietos  suformavimas.

Projekto organizatoriai: Darius Račkauskas, Sonata Račkauskienė gyv. Kranto XIX-oji g.20-1, Kaunas ( tel. 8 614 23058)

Plano rengėjas: Jolitos Zigmantienės įmonė  adresas Naujakurių g. 3, Raudondvario k., Kauno r. ( tel. 8 611 16858, el p.  jolitaraud@gmail.com).

Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui iki 2010 m. liepos 1 d.. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2010 m. birželio 19 d. 10 darbo dienų , bei    viešas projekto susirinkimas numatomas  2010 m.  liepos  02  d. 15 val.  įmonės  patalpose , adresu  Naujakurių g.3 , Raudondvario k. Kauno r.


2010-06-19

Informuojame, kad  vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004m. Rugpjūčio 11d. Įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgivendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas žemės sklypo,  kadastrinis Nr.5257/0002:123  Pakapių k..,Babtų sen.,Kauno r .( Pagynės  k.v.) ,  kaimo plėtros  žemėtvarkos projektas ūkininko  sodybos vietai parinkti . Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.

Planavimo tikslas:  Ūkininko  sodybos vietos  suformavimas.

Projekto organizatoriai: Paulius Bačėnas gyv. Kikonių g. Pagynės k., Kauno r. ( tel. 8 682 18525 )

Plano rengėjas: Jolitos Zigmantienės įmonė  adresas Naujakurių g. 3, Raudondvario k., Kauno r.  ( tel. 8 611 16858, el p.  jolitaraud@gmail.com).

Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui iki 2010 m. liepos 1 d.. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2010 m. birželio 19 d. 10 darbo dienų , bei    viešas projekto susirinkimas numatomas  2010 m.  liepos  02  d. 16 val.  įmonės  patalpose , adresu  Naujakurių g.3 , Raudondvario k. Kauno r.

 


2010-06-19
Parengtas bendrąja tvarka sklypo Nr.326 (kad. Nr. 5267/0010:326), esančio Piliuonos k., Taurakiemio sen., Kauno r. sav., detalusis planas.

Planavimo tikslas – sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), padalijimas į iki 9 sklypų, teritorijos tvarkymo, naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Planavimo organizatoriai -  Eugenijus Ambrazevičius, Loreta Ambrazevičienė, jiems atstovauja Giedrius Ambrazevičius, tel. (8*620) 32767.

Plano rengėja - UAB „Planuotojai“, Vasario 16-osios g. 8-6, Kaune, tel. (37) 209260..

Projektas bus eksponuojamas Taurakiemio seniūnijos patalpose nuo 2010-07-12 iki viešo svarstymo susirinkimo.

Viešo svarstymo susirinkimas vyks 2010-07-26, 14 val., plano rengėjos UAB „Planuotojai“ patalpose, Vasario 16-osios 8-6, Kaune.

Pasiūlymus ir motyvuotas pretenzijas teikti raštu ne vėliau kaip iki susirinkimo pabaigos. 

 


2010-06-17
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtus detaliuosius planus Kauno r.:

1. 0,1528 ha sklypas kad.Nr.5217/0012:1234, Domeikavos k., Domeikavos sen. Planavimo tikslas: sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į 2 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Organizatorius: Vytautas Virkšas, gyv.Bangos g. 15, Domeikava, tel.861157320. Viešas svarstymas su visuomene įvyks rengėjo patalpose liepos 27 d. 13.00 val.;

2. sklypas kad.Nr.5247/0012:652, Mastaičių k., Alšėnų sen. Planavimo tikslas: sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Organizatorius: Vaidas Čikotas, Sodininkų g. 38, Juragių k., Kauno r., pagal įgaliojimą atstovaujamas Dainiaus Kovero, V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, el.p.:dainius@etapasgroup.lt, tel.865788805. Viešas svarstymas su visuomene įvyks rengėjo patalpose rugpjūčio 3 d. 13.00 val.

Su projektų sprendiniais susipažinti galima rengėjo patalpose. Viešos ekspozicijos vyks seniūnijų patalpose 10 darbo dienų iki susirinkimų. Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti iki susirinkimų pabaigos organizatoriams arba rengėjui. Numatomas planavimo terminas – 2010 m. IV ketvirtis.

Detaliųjų planų rengėjas: D.Šarakauskas, Nepriklausomybės a. 7-5, Kaunas, el.p. info@dsarchitektai.lt, tel.(8-37)321886.

 


2010-06-16
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti žemės sklypo Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Sergeičikų II k., skl. kad. Nr. 5233/0013:342 detalųjį planą, pagal 2010 01 25 Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus pasirašytą detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartį Nr. S-51. Detaliojo plano rengimo tikslas pakeisti sklypo pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statyboms), nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą. Detaliojo plano organizatorius – Ž. Kižys (tel. 8685 61652). Detaliojo plano rengėjas K. Kvizikevičius.


2010-06-16

Informuojame, kad bendrąja tvarka yra parengtas žemės sklypo Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Sergeičikų II k., skl. kad. Nr. 5233/0013:342 detalusis planas, kurio tikslas pakeisti sklypo pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statyboms), nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą. Rengiant detalųjį planą strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas. Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galite nuo 2010 06 21 iki 2010 07 21 Karmėlavos seniūnijoje. Detaliojo plano sprendinių viešas aptarimas įvyks Karmėlavos seniūnijoje 2010 07 21, 11 val.  Pasiūlymus raštu dėl detaliojo plano sprendinių galite siųsti detaliojo plano organizatoriui adresu V. Krėvės pr. 82B-54, Kaunas arba pateikti viešo susirinkimo dieną iki viešo aptarimo pabaigos. Detaliojo plano organizatorius – Ž. Kižys. Detaliojo plano rengėjas K. Kvizikevičius, tel. 8676 21161.


2010-06-16

Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti sklypo (kadastro Nr.5270/0008:244), esančio Kauno r. sav. Raudondvario sen., Didvyrių k., skl. Nr. 244 detalųjį planą. Planavimo organizatorius – Janina Uršulė Sinkevičienė. Planavimo tikslas - esamo sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos)  ir padalijimas į iki 4 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Plano rengimo terminas (preliminarus) - 2010 m. III-IV ketv. Plano rengėjas - UAB „Architektų pastogė“ Perkaso takas 3, Kaunas, tel.8(37)313735, el.paštas bizrok@gmail.com. Apie viešą svarstymą informuosime papildomai.


2010-06-16

Informuojame, kad bendrąja tvarka parengtas žemės sklypo (kadastro Nr.5233/0006:629), esančio Kauno r. sav., Karmėlavos mstl., Vilniaus g. 23 detalusis planas. Planavimo tikslas – sklypo padalijimas ir atidalinto sklypo būdo, pobūdžio keitimas iš gyvenamosios teritorijos/mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos į komercinės paskirties objektų teritorijos/prekybos paslaugų ir pramogų objektų statybos, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Planavimo organizatoriai – Stasys Maslauskas, Ramutė Maslauskienė. Informuojame gretimų sklypų savininkus, kurių sklypų kadastriniai Nr.: 5233/0006:245. Projektas bus eksponuojamas Karmėlavos seniūnijos ir UAB „Architektų pastogė“ patalpose nuo skelbimo išspausdinimo 10 darbo dienų. Viešas susirinkimas projektui aptarti vyks  2010 07 20 13 val. UAB „Architektų pastogė“ patalpose, Perkaso takas 3, Kaunas. Pasiūlymus teikti iki viešo susirinkimo dienos projekto rengėjui R. Bizuliui, tel. 861105026, el. paštas bizrok@gmail.com. 


2010-06-16

Informuojame: apie bendrąja tvarka rengiamą sklypo (kadastro Nr.5293/0005:281), esančio Kluoniškių k., Zapyškio sen., Kauno r., detalųjį planą. Planavimo tikslas- sklypo  teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Organizatorius-UAB,,SAEGEWERK UND PALETTENFERTIGUNG PAUL MAAG“

Ir sklypo (kadastro Nr.5270/0010:292), esančio Didvyrių k., Raudondvario sen., Kauno r., detalųjį planą. Planavimo tikslas-esamo žemės sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą(mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į 2 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Organizatorius – Gintautas Orinas.

 Rengėjas – J. Kašytė. Pastabas ir pasiūlymus teikti tel.(8*682) 4 37 16.


2010-06-16

Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą Kauno r.sav., Ringaudų sen., Pyplių k. esančio žemės sklypo (kad.Nr. 5250/0016:122) detalųjį planą. Planavimo pagrindas - Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. ĮS-551.

Planavimo organizatoriai: Saulius Raudys ir Edita Raudienė, adresas korespondencijai: Aušros g.18, Noreikiškės, Kauno r., tel.: 8 699 48253. 

Planavimo tikslas: žemės sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas į kitą paskirtį (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), padalijimas į iki 25 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Detaliojo plano rengimo terminas 2010 m. II – 2010 m. III ketv.

Plano rengėjas: M.Torrau I.Į., adresas V.Putvinskio g.17-4, Kaunas, t.:8 687 14585 el.p. marius@torrau.eu.

Pasiūlymus ir pageidavimus teikti detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui aukščiau nurodytais adresais. Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galima per visą planavimo laikotarpį iki viešo svarstymo plano rengėjo patalpose. Vieša sprendinių ekspozicija rengiama Ringaudų sen, patalpose nuo 2010-07-08d. 10 darbo dienų. Viešas aptarimas numatomas 2010-07-22d. nuo 16val Ringaudų seniūnijos patalpose. DALYVAVIMAS NEPRIVALOMAS.

 


2010-06-14
Informuojame apie pradedamą rengti detalųjį planą.

Detaliojo plano pavadinimas: žemės sklypų kad. Nr. 5250/0005:280, 5250/0005:312, Ringaudų k., Kauno r. sav., detalusis planas.

Detaliojo plano tikslas: žemės sklypo kad. Nr. 5250/0005:312 pagrindinės tikslinės žemės  naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), sujungimas su žemės sklypu kad. nr. 5250/0005:280 ir padalijimas į iki 135 sklypus, teritorijos tvarkymo režimo bei statybos reglamentų nustatymas. Planuojamos teritorijos plotas – 15,52 ha.

Detalusis planas rengiamas, viešai svarstomas ir derinamas bendrąja tvarka.

Detaliojo planavimo organizatorius – Minvydas Čepulis, tel. (8-681) 4 03 79, Valdonė Petrušinienė, Mindaugas Jonas Čepulis, Valdas Petkevičius,  tel. (8-687) 3 03 70.

Detaliojo plano rengėjas – Ind. Gedimino Bulavo įmonė, PV architektas G. Bulavas, tel. (8-699) 8 12 32, (8-37) 20 98 66.


2010-06-14

Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti Kauno r.sav., Ringaudų sen., Pyplių k. esančio žemės sklypo (kad.Nr. 5250/0016:122) detalųjį planą. Planavimo pagrindas - Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. ĮS-551.

Planavimo organizatoriai: Saulius Raudys ir Edita Raudienė, adresas korespondencijai: Aušros g.18, Noreikiškės, Kauno r., tel.: 8 699 48253. 

Planavimo tikslas: žemės sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas į kitą paskirtį (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), padalijimas į iki 25 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Detaliojo plano rengimo terminas 2010 m. II – 2010 m. III ketv.

Plano rengėjas: M.Torrau I.Į., adresas V.Putvinskio g.17-4, Kaunas, t.:8 687 14585 el.p. marius@torrau.eu.

Pasiūlymus ir pageidavimus teikti detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui aukščiau nurodytais adresais.

Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galima per visą planavimo laikotarpį iki viešo svarstymo plano rengėjo patalpose. Tolimesnė informacija apie galimybę susipažinti su rengiamu detaliuoju planu bei apie viešumo procedūras papildomai bus pateikiama Ringaudų seniūnijos skelbimų lentoje, interneto svetainėje www.krs.lt, informaciniame stende prie planuojamos teritorijos. 

 


2010-06-14
Rengiamas žemės ūkio žemės sklypo (kadastro Nr. 5247/0010:161), esančio Bijūnų k. Alšėnų sen., Kauno r. sav. detalusis planas. Planavimo tikslas– sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į iki 15 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. Projekto rengimo terminas- 2010m II- 2010m III ketv. Pasikonsultuoti dėl rengiamų detaliojo plano sprendinių galima nuo 2010m birželio 14d iki 2010m liepos 15d Tunelio g.16, Kaune. Viešas susirinkimas vyks 2010m liepos 16d. 14val. Tunelio g.16, Kaune. Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Alšėnų seniūnijos patalpose ir Tunelio g.16, Kaune. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Detaliojo plano organizatorė L.Petronienė tel. (8*650) 32015, detaliojo plano rengėja UAB „Ateivis LT“, arch. M. Sirvydis, tel. (8*675) 47596, e-paštas info@ateivis.lt. 


2010-06-14

Rengiamas žemės ūkio žemės sklypo (kadastro Nr. 5217/0010:477), esančio Ražių k. Domeikavos sen., Kauno r. sav. detalusis planas. Planavimo tikslas– sklypo padalijimas ir atidalinto sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į iki 45 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. Projekto rengimo terminas- 2010m II- 2010m III ketv. Pasikonsultuoti dėl rengiamų detaliojo plano sprendinių galima nuo 2010m birželio 14d iki 2010m liepos 15d Tunelio g.16, Kaune. Viešas susirinkimas vyks 2010m liepos 16d. 11val. Tunelio g.16, Kaune. Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Domeikavos seniūnijos patalpose ir Tunelio g.16, Kaune. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Detaliojo plano organizatoriai: V.Daukantas, A.Stukas, D.Baltrušaitis, A.Žemaitis, R.Vartavičius, V.Augutienė, S.Vaškevičienė, A.Vaškevičius, A.Naruševičius, R.Naruševičienė, G.Glodienytė, UAB“Vanesa“, A.K.Juškevičius, N.Glodienytė, S.Naruševičius, J.Čėsnienė, V. Čėsna, E.Metelionienė, E.Sakarienė, R.Sakara, D.Paužienė, V. Augutis, L.R.Stukienė, S.Daukantienė tel. (8*672) 99044, detaliojo plano rengėja UAB „Ateivis LT“, arch. M. Sirvydis, tel. (8*675) 47596, e-paštas info@ateivis.lt. 


2010-06-14

Rengiamas žemės sklypo Nr.26 (kadastro Nr. 5230/0004:26), esančio J.Janonio g.24, Kačerginės mstl. Kačerginės sen., Kauno r. sav. detalusis planas. Planavimo tikslas– padalijimas į 2 (du) sklypus, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. Projekto rengimo terminas- 2010m II- 2010m III ketv. Pasikonsultuoti dėl rengiamų detaliojo plano sprendinių galima nuo 2010m birželio 14d iki 2010m liepos 15d Tunelio g.16, Kaune. Viešas susirinkimas vyks 2010m liepos 16d. 13val. Tunelio g.16, Kaune. Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Kačerginės seniūnijos patalpose ir Tunelio g.16, Kaune. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Detaliojo plano organizatoriai: R.Lapinskas, P.Mickutė tel. (8*640) 75557, detaliojo plano rengėja UAB „Ateivis LT“, arch. M. Sirvydis, tel. (8*675) 47596, e-paštas info@ateivis.lt.


2010-06-14

Rengiamas žemės ūkio žemės sklypų (kadastro Nr. 5227/0002:98, 5227/0002:237, 5227/0002:386), esančių Stanaičių k. Garliavos apyl. sen., Kauno r. sav. detalusis planas. Planavimo tikslas– esamų sklypų sujungimas, pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (pramonės ir sandėliavimo/ komercinės paskirties objektų teritorijos) teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. Projekto rengimo terminas- 2010m II- 2010m III ketv. Pasikonsultuoti dėl rengiamų detaliojo plano sprendinių galima nuo 2010m birželio 14d iki 2010m liepos 15d Tunelio g.16, Kaune. Viešas susirinkimas vyks 2010m liepos 16d. 10val. Tunelio g.16, Kaune. Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Garliavos apyl. seniūnijos patalpose ir Tunelio g.16, Kaune. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Detaliojo plano organizatoriai: A.V.Būda, J.Būda, G.Būda tel. (8*698) 25082, detaliojo plano rengėja UAB „Ateivis LT“, arch. M. Sirvydis, tel. (8*675) 47596, e-paštas info@ateivis.lt.  


2010-06-14

Rengiamas žemės ūkio žemės sklypo Nr.219 (kadastro Nr. 5270/0008:219), esančio Didvyrių k. Raudondvario sen., Kauno r. sav. detalusis planas. Planavimo tikslas– pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į iki 16 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. Projekto rengimo terminas- 2010m II- 2010m III ketv. Pasikonsultuoti dėl rengiamų detaliojo plano sprendinių galima nuo 2010m birželio 14d iki 2010m liepos 15d Tunelio g.16, Kaune. Viešas susirinkimas vyks 2010m liepos 16d. 15val. Tunelio g.16, Kaune. Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Raudondvario seniūnijos patalpose ir Tunelio g.16, Kaune. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Detaliojo plano organizatoriai: A.Stanilionienė, R.Kupčinskienė, V.A.Mačiulienė, I.Tamonienė, V.Stankevičius, V.Stankevičienė, D.J.Žutautienė, R.Marcinkevičius tel. (8*616) 15330, detaliojo plano rengėja UAB „Ateivis LT“, arch. M. Sirvydis, tel. (8*675) 47596, e-paštas info@ateivis.lt. 


2010-06-14

Rengiamas žemės ūkio žemės sklypo (kadastro Nr. 5217/0008:324), esančio Ražių k. Domeikavos sen., Kauno r. sav. detalusis planas. Planavimo tikslas– sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į iki 25 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. Projekto rengimo terminas- 2010m II- 2010m III ketv. Pasikonsultuoti dėl rengiamų detaliojo plano sprendinių galima nuo 2010m birželio 14d iki 2010m liepos 15d Tunelio g.16, Kaune. Viešas susirinkimas vyks 2010m liepos 16d. 12val. Tunelio g.16, Kaune. Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Domeikavos seniūnijos patalpose ir Tunelio g.16, Kaune. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Detaliojo plano organizatorė: A.Juškevičienė tel. (8*655) 34233, detaliojo plano rengėja UAB „Ateivis LT“, arch. M. Sirvydis, tel. (8*675) 47596, e-paštas info@ateivis.lt.


2010-06-14

Informuojame, kad pradedamas rengti sklypo kad. Nr. 5247/0010:265 Bijūnų k., Alšėnų sen., Kauno r. sav. detalusis planas.

Planavimo tikslas: esamo sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į iki 12 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Planavimo terminai: 2011 m I-III ketv.

Organizatorius: Giedrė Labukienė, Antanavos g. 10-17, Kauno m., tel. Nr. 8-698 34669.

Rengėjas: UAB “GIRU”, Raudondvario pl. 101, Kaunas, elektronis paštas: gedas@giru.lt, tel. Nr. 8-600 66641.

Apie teritorijų planavimo dokumentų sprendinių aptarimo, viešosios ekspozicijos bei susirinkimo vietą bei laiką bus informuojama papildomai.

 


2010-06-10
Informuojame apie bendrąja tvarka rengiamus detaliuosius planus: 1. pradedamas rengti sklypo Mastaičių k., Alšėnų sen., Kauno r.sav. (kad.Nr.5247/0012:652) detalusis planas. Planavimo tikslas: sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Planavimo organizatorius: Vaidas Čikotas, Sodininkų g. 38, Juragių k., Kauno r., pagal įgaliojimą atstovaujamas Dainiaus Kovero, V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, el.p.:dainius@etapasgroup.lt, tel.865788805; 2. parengtas 1,4007 ha sklypo Užliedžių k., Užliedžių sen., Kauno r.sav. (kad.Nr.5283/0005:304) detalusis planas. Planavimo tikslas: esamo žemės sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į iki 10 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Planavimo organizatorius: Arnas Vaščila, Sąjungos a. 14-60, Kaunas, tel.861005249.  Numatomas planavimo terminas – 2010 m. IV ketvirtis. Viešas svarstymas su visuomene įvyks rengėjo patalpose, adresu Nepriklausomybės a. 7-5, Kaune, liepos 22 d. 17.30 val. Su projekto sprendiniais susipažinti galima rengėjo patalpose. Vieša ekspozicija vyks Užliedžių seniūnijos patalpose 10 darbo dienų iki susirinkimo. Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti iki susirinkimo pabaigos organizatoriui arba rengėjui. Detaliųjų planų rengėjas: D.Šarakauskas, Nepriklausomybės a. 7-5, Kaunas, el.p. info@dsarchitektai.lt, tel.(8-37)321886.


2010-06-10

UAB „Archas“ informuoja Jus apie parengtą 290-ojo žemės sklypo (kadastro Nr. 5247/0010:290), esančio Pamaišupio k., Alšėnų sen., Kauno r. sav., detalųjį planą.

 Planavimo tikslas – esamo sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į iki 8 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Laikytis žemės naudojimo apribojimų, statybos reglamento reikalavimų, specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, LR želdynų įstatymo ir institucijų išduotų sąlygų detaliąjam planui (DP) rengti. 

Planavimo organizatorius – Rolandas Ragaliauskas.

Plano rengėjas – UAB „Archas, M.Valančiaus g. 7 / Raguvos g. 11, Kaunas.

Projekto rengimo terminas -  (preliminarus) 2010 m.

Gauti informaciją apie detalųjį planą, teikti pasiūlymus, bei su parengtu projektu susipažinti galima nuo 2010 06 23 iki 2010 07 27 d. ir viešo susirinkimo metu. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2010 07 12 iki 2010 07 27 d. Alšėnų seniūnijos patalpose (Mokslo g. 2, Mastaičių k., Alšėnų sen., Kauno r.). Viešas susirinkimas numatomas 2010 07 27 d., 12 val., UAB „Archas“ patalpose, adresu: M.Valančiaus g. 7 / Raguvos g. 11, Kaunas.


2010-06-10

Informuojame, kad vadovaujantis LR Žemės ūkio ministro ir LR Aplinkos ministro 2004m rugpjūčio 11d. Įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas žemės sklypo, esančio Kauno r. sav., Užliedžių k.,  (kad.nr. 5283/0005:123) kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka. Planavimo organizatorius Kristina Vybornaitė, tel. 8 68633933. Planavimo rengėjai UAB „NTF“, tel. 8 677 58888. Susipažinti su parengtu projektu ir teikti pasiūlymus galima nuo 2010m birželio 11d. iki 2010m birželio 30d. Jonavos g. 260, Kaune. UAB Projektuotojai patalpose. Viešas susirinkimas vyks 2009m rugpjūčio 24d 16val. adresu: Jonavos g 260, Kaune.UAB Projektuotojai patalpose. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu.


2010-06-10

INFORMACINIS PRANEŠIMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO KAUNO R. SAV., GARLIAVOS APYL. SEN., PAGIRIŲ K., DETALIOJO PLANO VIEŠŲ PROCEDŪRŲ

Siekiant užtikrinti teritorijų planavimo viešumą, informuojame, kad bendrąja tvarka pradedamas rengti Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Pagirių k., sklypo (kad. Nr. 5227/0003:464), detalusis planas.

Detaliojo plano rengimo pagrindas  Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-03-05 įsakymas Nr. ĮS-348, 2010-04-14 SUTARTIS Nr. S-281 Dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo, 2010-06-03 planavimo sąlygų sąvadas Nr. DP-142.

Planavimo tikslas: sklypo padalijimas į du sklypus, vieno atidalyto sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos/ pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, rengiamiems teritorijų planavimo dokumentams strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas. Motyvus, kodėl neatliekamas SPAV, gali paaiškinti detaliojo plano rengėjas.

Apytikris detaliųjų planų rengimo terminas  – 2010 m.

Planavimo organizatorius  Irena Jurgelevičienė (atstovaujama Tomo Jurgelevičiaus), Henrikas Kunigėlis ir Aldona Kunigėlienė.

Detaliojo plano rengėjas – UAB „Polilinija“. Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: UAB „Polilinija“, Raudondvario pl. 150-216, Kaunas, tel. (8-37) 263917, mob.tel. 865762550 arch. M. Jurėnaitė,  el.paštas: miljure@gmail.com.

Apie teritorijų planavimo dokumento projekto viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.

 


2010-06-08
Informuojame, apie parengtą sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą adresu Bajorų kaimas,  Ringaudų seniūnija, Kauno rajonas, Kauno apskritis. Susipažinti su parengtu projektu, dokumentacija bei teikti pasiūlymus, ar pastabas galima nuo 2010-06-09 iki 2010-06-23, šiuo adresu: UAB „Žemetra“, Savanorių pr. 221-309, Kaunas, tel. (8-37) 211 810, mob.tel. 8-657 44 941. Darbo dienomis nuo 8-12val., 13-17val.

Planavimo tikslas – žemės sklypo adresu  Bajorų kaimas,  Ringaudų seniūnija, Kauno rajonas, Kauno apskritis, žemės sklypas (kadastro Nr. 5250/0013:353), kurio plotas: 1,3707 ha yra žemės ūkio paskirties žemė. Padalinti žemės sklypą, suformuojant 2 sklypus.

Planavimo organizatoriai  Stefanija Bytautienė.

Plano rengėjas  UAB „Žemetra“, Savanorių pr. 221-309, Kaunas, tel. (8-37) 211 810, mob.tel. 8-657 44 941 (Dovydas Jagminas).


2010-06-08

Informuojame, kad parengtas bendrąja tvarka žemės sklypo, Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Ilagkiemio k. (kad. Nr. 5260/0011:477), detalusis planas.  Planavimo tikslas: Sklypo naudojimo būdo ir pobūdžio keitimas į (pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos/pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos), nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Viešo svartymo su visuomene susirinkimas įvyks 2010-07-13 11 val. Garliavos apyl. sen. patalpose (Vytauto g. 62, Garliava, Kauno r. sav.). Su projekto sprendiniais susipažinti galima 10 darbo dienų iki susirinkimo  Garliavos apyl sen. patalpose. Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti iki susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui arba projekto rengėjui.Planavimo organizatorius – UAB ,,Saldoga“, Jiesios g. 6, Ilgakiemio k., Garliavos apyl., Kauno r. sav. Tel. 8 698 79586, el.p.: vytas@saldoga.lt Plano rengėjas: UAB ,,AMMP“, Laisvės al. 101A, Kaunas., Tel. 868243871, el.p.: ammp.info@gmail.com Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.


2010-06-08

Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą sklypo (kadastro Nr. 5267/0012:318), esančio Kauno raj. sav., Taurakiemio sen., Viršuglio k., detalųjį planą.

Planavimo organizatoriai – Kauno rajono savivaldybės administracija, Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas, .

Planavimo tikslas - žemės sklypo padalinimas į du atskirus sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimo, bei statybos reglamentų nustatymas. Detaliojo plano rengimo terminas 2010 m. II ketv. – 2010 m. III ketv. Planuojama padalinti teritoriją į du atskirus sklypus.

Plano rengėjas: UAB “Aplinka ir ekologija” (PV Marius Torrau),  tel. (8 615) 56244, el. paštas: s.urbelis@gmail.com, adresas: Savanorių pr. 363A-201, Kaunas.

Susipažinti su planu, teikti pasiūlymus ir pageidavimus detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui aukščiau nurodytais adresais visą planavimo laikotarpį.

Viešas susirinkimas įvyks 2010 m. liepos 12 d. 11 val. plano rengėjo patalpose Savanorių pr. 363A-201. Vieša projekto ekspozicija truks nuo 2010-06-24 iki susirinkimo Taurakiemio seniūnijoje, adresu: T. Masiulio g.6, Piliuonos k..

Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti plano organizatoriui arba plano rengėjui iki viešo susirinkimo pabaigos. Dalyvavimas susirinkime neprivalomas. 


2010-06-08

Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą sklypo (kadastro Nr. kadastro Nr. 5247/0009:6), esančio Alšėnų sen., Jonučių k.,  detalųjį planą.

Planavimo organizatoriai – Zuzana Agota Statkevičienė (atstovaujama Sauliaus Urbelio, įgaliojimas Nr. JV-4385), gyv. Vinčų g. 2-66, Kaunas, tel. 8615 56244

Planavimo tikslas - žemės sklypo padalinimas į (iki) tris atskirus sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimo, bei statybos reglamentų nustatymas. Detaliojo plano rengimo terminas 2010 m. II ketv. – 2010 m. III ketv. Teritorijoje planuojama statyti mažaaukščius gyvenamuosius statinius, įrengti inžinerines komunikacijas.

Plano rengėjas: UAB “Aplinka ir ekologija” (PV Marius Torrau),  tel. (8 615) 56244, el. paštas: s.urbelis@gmail.com, adresas: Savanorių pr. 363A-201, Kaunas.

Susipažinti su planu, teikti pasiūlymus ir pageidavimus detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui aukščiau nurodytais adresais visą planavimo laikotarpį.

Viešas susirinkimas įvyks 2010 m. liepos 12 d. 10 val. plano rengėjo patalpose Savanorių pr. 363A-201. Vieša projekto ekspozicija truks nuo 2010-06-24 iki susirinkimo Alšėnų seniūnijoje, adresu Mokslo g. 2, Mastaičiai.

Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti plano organizatoriui arba plano rengėjui iki viešo susirinkimo pabaigos. Dalyvavimas susirinkime neprivalomas. 


2010-06-08

Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti žemės sklypo (kadastro Nr. 5250/0010:571), esančio Kauno raj. sav., Ringaudų sen., Mitkūnų k., detalųjį planą.

Planavimo organizatorius: Antanas Skaudickas.

Planavimo tikslas: sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), teritorijos tvarkymos ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Detaliojo plano rengimo terminas 2010m. IV ketv. Planas rengiamas sutinkamai su Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu ĮS-726.

Plano rengėjas: UAB „Architektų pastogė“, Perkaso takas 3, Kaunas, tel.8 687 20684, el.paštas l.urbelyte@gmail.com. Apie viešą svarstymą informuosime papildomai.


2010-06-08

Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti žemės sklypo (kadastro Nr. 5260/0010:430), esančio Kauno raj. sav., Garliavos apyl. sen., Ilgakiemio k., detalųjį planą.

Planavimo organizatorius: Nijolė Ona Pocienė.

Planavimo tikslas: sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), teritorijos tvarkymos ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Detaliojo plano rengimo terminas 2010m. IV ketv. Planas rengiamas sutinkamai su Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu ĮS-242.

Plano rengėjas: UAB „Architektų pastogė“, Perkaso takas 3, Kaunas, tel.8 687 20684, el.paštas l.urbelyte@gmail.com. Apie viešą svarstymą informuosime papildomai.


2010-06-08

Informuojame apie bendrąja tvarka rengiamo Lietuvos Žemės Ūkio Universiteto sklypo: skl. (kad. nr. 5250/0006:143 Noreikiškių k.v.) Karkiškių km., Kauno raj. sav., detaliojo plano viešojo svarstymo procedūrų pakartojimą.

Planavimo tikslas: sklypo padalijimas ir atidalintų žemės sklypų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas, būdo, pobūdžio, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas.

Detaliojo plano viešojo svarstymo laikas: 2010 m. liepos 9 diena, 14 h. Prieš viešąjį svarstymą bus surengta 10 darbo dienų trunkanti vieša detaliojo plano sprendinių ekspozicija (2010 m. birželio 21 – liepos 9 d.). Numatoma ekspozicijos ir viešojo svarstymo vieta – LŽŪU Centriniai rūmai, Studentų g. 11, Akademijos mstl., Kauno r.

Detaliojo plano rengėjas: UAB “Cedra”. Gauti informaciją apie detaliuosius planus, susipažinti su rengiama dokumentacija galima šiuo adresu: UAB “Cedra”, Zamenhofo 5,  44287 Kaunas, tel.  (8~37) 320 350,  tel./ faks.  422004, el. p. sic@cedra.lt. 

Planavimo organizatorius: Lietuvos Žemės Ūkio Universitetas, Studentų g. 11, Akademijos mstl., Kauno raj., tel. (8~37) 752399, faks. (8~37) 752201.

Pasiūlymus galima teikti raštu planavimo rengėjams nurodytu adresu.

 


2010-06-03
Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2004m. rugpjūčio 11d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo", rengiamas žemės sklypo, esančios Kauno r, Garliavos apyl. sen., Stanaičių k., kadastrinis Nr. 5227/0002:346 , kaimo plėtros žemėtvarkos projektas, ūkininko sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.

Planavimo tikslas: ūkininko sodybos vietos parinkimas.

Projekto organizatorius: Alina Ovčiarovienė, gyv. Kauno r, Garliavos apyl. sen., Juragių k., Sodininkų g. 26., tel.: 8-686-88162.

Plano rengėjas: UAB „Polilinija“, kontaktinis asmuo Vilius Raicevičius  tel. 8-650- 20664, el.paštas vilius.raicevicius@gmail.com. Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui iki 2010m. birželio 22 d. Susipažinti su parengtu projektu galima iki birželio 22 d., adresu: Gertrūdos g. 27-6, Kaunas. Viešas susirinkimas projektui aptarti įvyks 2010 04 23, 13 val, Gertrūdos g. 27-6.


2010-06-03

DĖL PRADEDAMO RENGTI ŽEMĖS SKLYPO KAD.NR. 5247/0010:290 DETALIOJO PLANO

UAB „Archas“ informuoja Jus apie pradedamą rengti 290-ojo žemės sklypo (kadastro Nr. 5247/0010:290), esančio Pamaišupio k., Alšėnų sen., Kauno r. sav., detalųjį planą.

 Planavimo tikslas – esamo sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į iki 8 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Laikytis žemės naudojimo apribojimų, statybos reglamento reikalavimų, specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, LR želdynų įstatymo ir institucijų išduotų sąlygų detaliąjam planui (DP) rengti. 

Planavimo organizatorius – Rolandas Ragaliauskas.

Plano rengėjas – UAB „Archas, M.Valančiaus g. 7 / Raguvos g. 11, Kaunas.

Projekto rengimo terminas -  (preliminarus) 2010 m.

Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima adresu: M.Valančiaus g. 7 / Raguvos g. 11, Kaunas.


2010-06-03

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo Nr.161 (kadastrinis Nr.5247/0010:161) esantis Bijūnų k., Alšėnų sen., Kauno r. sav. detalusis planas, kurio tikslas – sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į iki 15 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. Detaliojo plano organizatorė L.Petronienė, tel. (8*650) 32015. Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjai UAB „Ateivis LT“, arch. M. Sirvydžiui tel: (8*675) 47596. Apie detaliojo plano viešą svarstymą informuosime vėliau.


2010-06-03

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo Nr.219 (kadastrinis Nr.5270/0008:219) esančio Didvyrių k. Raudondvario sen. Kauno r. sav. detalusis planas, kurio tikslas – pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į iki 16 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. Detaliojo plano organizatoriai: A.Stanilionienė, R.Kupčinskienė, V.A.Mačiulienė, I.Tamonienė, V.Stankevičius, V.Stankevičienė, D.J.Žutautienė, R.Marcinkevičius, tel. (8*616) 15330. Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjai UAB „Ateivis LT“, arch. M. Sirvydžiui tel: (8*675) 47596. Apie detaliojo plano viešą svarstymą informuosime vėliau.


2010-06-03

Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti sklypo (kadastro Nr.5233/0006:629), esančio Kauno r. sav., Karmėlavos mstl., Vilniaus g. 23 detalųjį planą. Planavimo organizatoriai – Stasys Maslauskas, Ramutė Maslauskienė. Planavimo tikslas – sklypo padalijimas ir atidalinto sklypo būdo, pobūdžio keitimas iš gyvenamosios teritorijos/mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos į komercinės paskirties objektų teritorijos/prekybos paslaugų ir pramogų objektų statybos, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Plano rengimo terminas (preliminarus) - 2010 m. III ketv. Plano rengėjas - UAB „Architektų pastogė“ (R. Bizulis) Perkaso takas 3, Kaunas, tel.8(37)313735, el.paštas bizrok@gmail.com. Apie viešą svarstymą informuosime papildomai.


2010-06-03

Rengiamas kaimo plėtros (ūkio vidaus) žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodybos vietos parinkimui ir formavimui žemės sklype Nr. 5277/0001:213 Partikų k., Vilkijos apyl., sen., Kauno r. sav. (Saulėtekių kadastro vietovė).

Projekto organizatorius: Stasys Kisielius

Projekto rengėjas: UAB „Geomastas“. Tel. (8-685) 5 41 31 inž. Elena Žižiūnienė. Kuršių g. 7, Kaunas.

 


2010-06-02
INFORMACINIS PRANEŠIMAS

DĖL ŽEMĖS SKLYPO KAUNO R. SAV., GARLIAVOS SEN., GARLIAVOS M., VYTAUTO G. 60, DETALIOJO PLANO VIEŠŲ PROCEDŪRŲ

Siekiant užtikrinti teritorijų planavimo viešumą, informuojame, kad bendrąja tvarka parengtas Kauno r. sav., Garliavos sen., Garliavos m., Vytauto g. 60, sklypo kadastrinis Nr. 5223/0012:226, detalusis planas.

Planavimo tikslas: sklypo būdo, pobūdžio keitimas iš inžinerinės infrastruktūros teritorijos/ susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statybos į inžinerinės infrastruktūros teritorijos /susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams, iš visuomeninės paskirties teritorijos/ administracinių pastatų statybos į visuomeninės paskirties teritorijos/ mokslo ir mokymo, kultūros ir sporto, sveikatos apsaugos pastatų bei statinių statybos, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties.

Pasiūlymus ir pastabas dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui ar plano rengėjui.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2010-06-21 iki 2010-07-23 UAB “Polilinija“ patalpose.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2010-07-09 iki 2010-07-23 UAB “Polilinija” patalpose bei Garliavos seniūnijoje (Vytauto g. 62, Garliava). Viešas susirinkimas numatomas 2010-07-23 d., 14 val., UAB “Polilinija” patalpose. Viešas svarstymas vyksta bendrąja tvarka.

Apytikris detaliojo plano rengimo terminas  – 2010 m.

Planavimo organizatorius  UAB “Medgintras” (į.k. 160289489), AB “Lietuvos paštas” (su teise nuomininkams rengti detalųjį planą Kauno rajono savivaldybės panaudos sutartimi valdomoje sklypo dalyje, į.k. 121215587).

Detaliojo plano rengėjas – UAB „Polilinija“. Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: UAB „Polilinija“, Raudondvario pl. 150-216, Kaunas, tel. (8-37) 263917, mob.tel. 865762550 arch. M. Jurėnaitė,  el.paštas: miljure@gmail.com. 

Dalyvavimas viešame svarstyme nėra privalomas.

 


2010-06-01
Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2004m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo", rengiamas žemės sklypo, esančios Kauno r., Garliavos apyl. sen., Stanaičių k., kadastrinis Nr. 5227/0003:39, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.

Planavimo tikslas: ūkininko sodybos vietos parinkimas.

Projekto organizatorius: Marija Vosylienė.

Plano rengėjas: UAB „Architektų pastogė“, adresas: Perkaso takas 3, Kaunas, tel.(8*631)12021, el. paštas renata.grigorjeva@gmail.com. Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui iki 2010 m. birželio 18 d. Susipažinti su parengtu projektu galima  iki 2010 m. birželio 18 d.  „UAB Architektų pastogė“, patalpose, adresu: Perkaso takas 3, Kaunas, tel.(8*631)12021. Viešas projekto susirinkimas numatomas 2010 m. birželio 18 d. 13 val.


2010-06-01

Architekto L.Savicko studija, IĮ, informuoja apie bendrąja tvarka rengiamo žemės sklypo (kadastro nr. 5250/0012:280), esančio Gaižėnų k., Kauno r. sav., detaliojo plano konsultavimosi ir viešo susirinkimo procedūras.

Detaliojo plano rengimo pagrindas – Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus 2009-09-04 įsakymas „Dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“ Nr. ĮS-1661, 2009-10-14 detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. S-1015, Kauno r. savivaldybės Urbanistikos skyriaus 2009-12-31 išduotas Planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr. PD-1-297.

Planavimo tikslas  esamo sklypo padalijimas į iki 5 sklypų ir dalies sklypų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Planavimo organizatorius – Evelina Matickaitė.

Plano rengėjas – Architekto L.Savicko studija, IĮ. Vilniaus g.  50A-1A, Kaunas, tel. 8682 22786, faks. 837 202930, el. paštas: detalieji.planai@gmail.com.

Projekto rengimo terminas -  (preliminarus) 2010 m.

Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija galima nuo 2010-06-15 iki 2010-07-19 Architekto L.Savicko studijoje, adresu: Vilniaus g. 50A-1A, Kaune, tel. 8682 22786, el. paštas detalieji.planai@gmail.com. Teikti pasiūlymus raštu dėl detaliojo plano sprendinių galima planavimo organizatoriui ir detaliojo plano rengėjui iki viešo susirinkimo ir jo metu.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2010-07-01 iki 2010-07-19 Ringaudų seniūnijos (Šiltnamių g. 1, Noreikiškių k., Ringaudų sen., Kauno r. sav.) skelbimų lentoje.

Viešas susirinkimas numatomas 2010-07-19 12.00 val., Architekto L.Savicko studijos patalpose.


2010-06-01

Informuojame, kad rengiamas bendrąja tvarka žemės sklypo Kauno r. sav., Vilkijos sen., Vilkijos m., Vydūno al. 47A, detalusis planas (sklypas Vydūno al. 47A (registro Nr.52/13685) Kauno apskrities viršininko administracijos 2010-03-20 įsakymu Nr. 02-05-2597 išformuojamas). Planavimo tikslas: Sklypo suformavimas prie turimo nekilnojamojo turto, pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, būdo, pobūdžio, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Projekto rengimo terminas: 2010 m. II - 2010 m. III ketv. Svarstymo su visuomene aptarimo etapas nuo 2010-06-07. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. Viešas svarstymas vyks 2010-07-22 11 val., vieša ekspozicija nuo 2010-07-08 10 darbo dienų Kauno rajono savivaldybės administracijos patalpose Kauno rajono savivaldybės administracijos patalpose (II a. salėje, Savanorių pr. 371, 49500 Kaunas). Planavimo organizatorius – Kauno r. sav. administracija, Savanorių pr. 371, Kaunas. Tel. (8-37) 30 55 84, el.p.: teritorija@krs.lt Plano rengėjas: UAB ,,Aplinkos inžinerija“, Architektų 89-30, Vilnius Tel. 868243871, el.p.: opupalaigis@apin.lt  Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. 

 


2010-05-31
Rengiamas žemės sklypo (kadastr. Nr. 5260/0011:356), esančio  Ilgakiemio k., Garliavos apyl.sen., Kauno r. sav. formavimo ir pertvarkymo projektas.

Planavimo tikslas. Žemės sklypo padalijimas į tris žemės sklypus.
Planavimo organizatorius: Linutė Žilinskienė, Danutė Savickaitė, Elena Lapienienė

Projekto rengėjas –UAB „Georaimonda“, Griunvaldo g. 8-9, Kaunas, telef.8-37-222696, 868215149.

Išsamiau sužinoti apie  žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą, taip pat pateikti pastabas, pretenzijas bei pasiūlymus  dėl sprendinių galite UAB „Georaimonda“ patalpose (Griunvaldo g. 8-9, Kaunas, telef. 868215149) nuo 2010-06-03 d.  10 darbo dienų iki viešo projekto svarstymo. Viešas projekto svarstymas su visuomene įvyks 2010-06-16 d. 11 val. UAB „Georaimonda“ patalpose.


2010-05-31

Rengiamas žemės sklypo (kadastr. Nr. 5283/0005:58), esančio  Žemaitkiemio k., Užliedžių sen., Kauno r. sav. formavimo ir pertvarkymo projektas.

Planavimo tikslas. Žemės sklypo padalijimas į du žemės sklypus.
Planavimo organizatorius: Evaldas Vladislovas Tilindis

Projekto rengėjas –UAB „Georaimonda“, Griunvaldo g. 8-9, Kaunas, telef.8-37-222696, 868215149.

Išsamiau sužinoti apie  žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą, taip pat pateikti pastabas, pretenzijas bei pasiūlymus  dėl sprendinių galite UAB „Georaimonda“ patalpose (Griunvaldo g. 8-9, Kaunas, telef. 868215149) nuo 2010-06-03 d.  10 darbo dienų iki viešo projekto svarstymo. Viešas projekto svarstymas su visuomene įvyks 2010-06-16 d. 10 val. UAB „Georaimonda“ patalpose.

 


2010-05-28
Informuojame, kad pakartotinai rengiamos viešumą užtikrinančios procedūros parengtam sklypo Kad. Nr. 5260/0009:217 Kauno r. sav., Pagirių k., detaliajam planui.

Planavimo tikslas - esamo sklypo teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, būdo ir pobūdžio.

Planavimo organizatorius  Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos (į/k 188710638) J. Basanavičiaus g. 36/2, 03109 Vilnius, tel. 8 5 2329600.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2010 06 04 iki 2010 07 07 UAB ,,Geometra” patalpose.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2010 06 17 iki 2010 07 07 UAB “Geometra” patalpose bei Graliavos apylinkų seniūnijoje (Vytauto g. 62, Garliava, Kauno rajonas).

Viešas susirinkimas vyks 2010 07 07, 10 val. UAB “Geometra” (Savanorių pr. 287-307, Kaunas)  patalpose.

Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui arba plano rengėjui.

Detaliojo plano rengimo terminas (preliminarus) – 2009m. IV ketv. – 2010m. III ketv.

Detaliojo plano rengėjas  UAB „Geometra“, adresas: Savanorių pr. 287-307, Kaunas, tel.(8 37)312352, faks. (8 37) 311733, arch. Vaidas Navackas, tel. 8 682 14265, el.paštas vaidas.navackas@geometra.lt, www.geometra.lt.   


2010-05-28

Informuojame, kad baigiamas rengti sklypo kad. Nr. 5247/0012:464 Mastaičių k., Alšėnų sen., Kauno r. sav. detalusis planas.

Planavimo tikslas: esamo sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į iki 6 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Planavimo organizatorius: Gytis Macijauskas ir Vilma Macijauskienė, Miglės g. 35, Mastaičių k., Kauno r., tel. Nr. 8-611 35016.

Rengėjas: UAB “GIRU”, Raudondvario pl. 101, Kaunas, elektronis paštas: gedas@giru.lt, tel. Nr. 8-600 66641.

Viešas susirinkimas įvyks 2010-07-08, 13 val. adresu Raudondvario pl. 101, Kaune.  Vieša parengto projekto ekspozicija vyks 10 darbo dienų iki susirinkimo Alšėnų seniūnijoje, Mokslo g. 2, Mastaičiai, Kauno r. Susipažinti su detaliuoju planu, motyvuotus pasiūlymus ir pageidavimus dėl teritorijų planavimo dokumento visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui arba rengėjui, aukščiau nurodytais adresais, raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešojo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Kauno apskrities viršininko administracijos Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos tarnybai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.


2010-05-28

Informacija apie parengtą poveikio aplinkai (PAV) programą:

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos (J.Basanavičiaus g. 36/2, LT-03109 Vilnius; tel. (8-5) 213 13 61, faksas (8-5) 213 13 62) planuoja Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A6 Kaunas–Zarasai–Daugpilis ruožo nuo 11,20 iki 15,90 km (Karmėlavos aplinkkelio) tiesimą.

Poveikio aplinkai vertinimo dokumentus rengia VĮ Transporto ir kelių tyrimo institutas, I.Kanto 25, LT-44009 Kaunas, Tel.: 8 (37) 202361, 202540

Karmėlavos aplinkkelis bus tiesiamas Kauno apskrityje, Kauno rajono savivaldybės Karmėlavos seniūnijos ir Jonavos rajono savivaldybės Užusalių seniūnijos teritorijose.

PAV programą nagrinės PAV subjektai:

Kauno visuomenės sveikatos centras, Kauno  miesto priešgaisrinė apsaugos tarnyba, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinis padalinys, Kauno ir Jonavos rajonų savivaldybių ir Kauno apskrities viršininko administracijos specialistai.

Programą tvirtins ir sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje priims Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas.

Su programa galima susipažinti ir motyvuotus pasiūlymus pateikti Transporto ir kelių tyrimo institute: I.Kanto 25, LT-44009 Kaunas, Tel.: 8 (37) 202361, www.tkti.lt, a.svarpliene@tkti.lt  per 10 dienų nuo šios informacijos paskelbimo.

Motyvuoti pasiūlymai gali būti teikiami taip pat užsakovui, o pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai institucijai.


2010-05-28

Rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 5280/0009:279) esančio Girionių k. Samylų sen., Kauno r. sav. detalusis planas. Planavimo tikslas - esamo sklypo padalijimas į apie 3 sklypus, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. Projekto rengimo terminas - 2010 m. II-III ketvirtis. Pasikonsultuoti dėl rengiamų detaliojo plano sprendinių galima nuo 2010 m. gegužės 29 d. iki 2010 m. birželio 28 d. Partizanų g. 26-204, Kaune. Viešas susirinkimas vyks 2010 m. birželio 29 d. 14 val. Partizanų g. 26-204 Kaune. Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Samylų seniūnijos patalpose ir Partizanų g. 26-204, Kaune. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Detaliojo plano organizatoriai: A. M. Petkevičienė, V. Mackevičienė, N. Mackevičiūtė-Blaškevičienė, tel. (8*624) 44484, detaliojo plano rengėja UAB "Ateivis LT", arch. M. Sirvydis, tel. (8*675) 47596, e-paštas info@ateivis.lt. 


2010-05-28

Informuojame, kad  bendrąja tvarka parengtas žemės sklypo Kauno r. sav., Ringaudų k. (kad. Nr. 5250/0010:556) detalusis planas.

Planavimo tikslas – sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į iki 6 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Planavimo organizatorius – Egidijus Stašelis, Jolita Stašelienė

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2010 06 14 iki 2010 07 16 d. UAB ,,Geometra” patalpose.Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2010 06 30 iki 2010 07 16 d. UAB “Geometra” patalpose bei Ringaudųseniūnijoje. Viešas susirinkimas vyks 2010 07 16 d., 9 val. UAB „Geometros“ patalpose.

Detaliojo plano rengimo terminas  (preliminarus) –  2010 m. I ketv. – 2010 m. III ketv.

Detaliojo plano rengėjas  UAB „Geometra“, adresas: Savanorių pr. 287-307, Kaunas, tel.(8 37)312352, faks. (8 37) 311733, arch. Jolita Leseckienė, tel. 8 650 74429, el.paštas jolita.leseckiene@geometra.lt, www.geometra.lt.   


2010-05-28

Informuojame, kad  bendrąja tvarka parengtas žemės sklypo Kauno r. sav., Kampiškių k. (kad. Nr. 5247/0007:24 ir 5247/0007:234) detalusis planas.

Planavimo tikslas – sklypų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) sujungimas ir padalijimas į iki 30 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Planavimo organizatorius – Egidijus Stašelis, Jolita Stašelienė

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2010 06 14 iki 2010 07 16 d. UAB ,,Geometra” patalpose.Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2010 06 30 iki 2010 07 16 d. UAB “Geometra” patalpose bei Alšėnų seniūnijoje. Viešas susirinkimas vyks 2010 07 16 d., 10 val. UAB „Geometros“ patalpose.

Detaliųjų planų rengimo terminas  (preliminarus) –  2010 m. I ketv. – 2010 m. III ketv.

Detaliųjų planų rengėjas  UAB „Geometra“, adresas: Savanorių pr. 287-307, Kaunas, tel.(8 37)312352, faks. (8 37) 311733, arch. Jolita Leseckienė, tel. 8 650 74429, el.paštas jolita.leseckiene@geometra.lt, www.geometra.lt.   


2010-05-28

Informuojame apie parengtą bendrają tvarka žemės sklypo 6200 kv.m. kadastro Nr.5250/0011:381 Virbališkių k., Ringaudų sen., Kauno raj. sav. detalųjį planą.

Planavimo organizatorė – Giedrė Ralienė, Ramūnas Ralys.

Plano rengėjas : UAB ”Planuotojai” Vasario 16-osios g.8-6, Kaunas, PV L. Pėželienė.

Planavimo tikslas: pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę (gyvenamosios teritorijos/ mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), sklypo padalijimas, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Detalusis planas eksponuojamas seniūnijos ir plano rengėjo patalpose 10 d. d. iki viešojo susirinkimo. Motyvuotus pasiūlymus ir pretenzijas galima teikti raštu iki viešojo svarstymo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui ar projekto rengėjui.

Viešasis aptarimas įvyks 2010-06-28d. 14val. detaliojo plano rengėjo UAB ”Planuotojai” patalpose (Vasario 16-osios g.8-6, Kaunas), PV Laimutė Pėželienė, tel.(8-37) 209260, el.paštas: planuotojai@takas.lt. 


2010-05-28

Informuojame apie parengtą bendrąją tvarka 999 kv.m. žemės sklypo, esančio Kauno r.sav., Ringaudų sen., Miriniškių k., (kad.Nr.5250/0009:64) detalųjį planą.

Planavimo organizatorius: Sigita Dabužinskaitė.

Planavimo tikslas  pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas( iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę – gyvenamųjų namų statybai), teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimo bei statybos reglamento reikalavimų nustatymas.

Plano rengėjas : UAB ”Planuotojai” Vasario 16-osios g.8-6, Kaunas, PV L.Pėželienė.

Detalusis planas eksponuojamas seniūnijos ir plano rengėjo patalpose 10 d. d. iki viešojo susirinkimo. Motyvuotus pasiūlymus ir pretenzijas galima teikti raštu iki viešojo svarstymo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui ar projekto rengėjui.

Viešasis aptarimas įvyks 2010-06-28d. 14val. detaliojo plano rengėjo UAB ”Planuotojai” patalpose (Vasario 16-osios g.8-6, Kaunas), PV Laimutė Pėželienė, tel.(8-37) 209260, el.paštas: planuotojai@takas.lt. 

 


2010-05-27
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamus rengti detaliuosius planus:

1). sklypo Užliedžių k., Užliedžių sen., Kauno r.sav. (kad.Nr.5283/0005:304) detalusis planas. Planavimo tikslas: esamo žemės sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į iki 10 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Planavimo organizatorius: Arnas Vaščila, Sąjungos a. 14-60, Kaunas, tel.861005249;

2). sklypo Domeikavos k., Domeikavos sen., Kauno r.sav. (kad.Nr.5217/0012:1234) detalusis planas. Planavimo tikslas: sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į 2 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Planavimo organizatorius: Vytautas Virkšas, Bangos g. 15, Domeikava, tel.861157320. 

Detaliųjų planų rengėjas: D.Šarakauskas, Nepriklausomybės a. 7-5, Kaunas, el.p. info@dsarchitektai.lt, tel.(8-37)321886.

Apie šių detaliųjų planų viešus svarstymus informuosime papildomai.


2010-05-27

Informuojame, kad pradedamas rengti bendrąja tvarka žemės sklypo, Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Ilagkiemio k. (kad. Nr. 5260/0011:477), detalusis planas.  Sklypas ribojasi su Technikos gatve ir sklypais: kadastriniai Nr.: 5260/0011:272; 5260/0011:510; 5260/0011:511; 5260/0011:249. Plano rengimo terminas (preliminarus)  - iki 2010 m. IV ketvirčio.

Planavimo tikslas: Sklypo naudojimo būdo ir pobūdžio keitimas į (pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos/pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos), nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Planavimo organizatorius – UAB ,,Saldoga“, Jiesios g. 6, Ilgakiemio k., Garliavos apyl., Kauno r. sav. Tel. 8 698 79586, el.p.: vytas@saldoga.lt. 

Plano rengėjas: UAB ,,AMMP“, Laisvės al. 101A, Kaunas., Tel. 868243871, el.p.: ammp.info@gmail.com. 

Planavimo pasiūlymus galite teikti raštu planavimo organizatriui. Apie viešą svarstymą informuosime papildomai.


2010-05-27

Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą sklypo (kadastro Nr. 5217/0012:1384), esančio Pienių g. 10, Kauno raj. sav., Domeikavos sen., Domeikavos k., detalųjį planą.

Planavimo organizatoriai – Vytautas Šutas ir Irena Šutienė, gyv. Pienių g. 10, Domeikavos k., Kauno r., tel. 8673 17982.

Planavimo tikslas - žemės sklypo padalinimas į tris atskirus sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimo, bei statybos reglamentų nustatymas. Gretimų sklypų kadastro Nr. 5217/0012:246. Detaliojo plano rengimo terminas 2010 m. II ketv.-2010 m. III ketv.  Teritorijoje planuojama statyti mažaaukščius gyvenamuosius statinius, įrengti inžinerines komunikacijas.

Plano rengėjas: UAB “Aplinka ir ekologija” (PV Marius Torrau),  tel. (8 615) 56244, el. paštas: s.urbelis@gmail.com, adresas: Savanorių pr. 363A-201, Kaunas.

Susipažinti su planu, teikti pasiūlymus ir pageidavimus detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui aukščiau nurodytais adresais visą planavimo laikotarpį.

Viešas susirinkimas įvyks 2010 m. birželio 30 d. 10 val. plano rengėjo patalpose Savanorių pr. 363A-201. Vieša projekto ekspozicija truks 10 darbo dienų (nuo 2010-06-17) iki susirinkimo Domeikavos seniūnijoje, adresu Saulės g.1, Domeikava.

Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti plano organizatoriui arba plano rengėjui iki viešo susirinkimo pabaigos. Dalyvavimas susirinkime neprivalomas. 


2010-05-27

Informuojame, kad  vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004m. Rugpjūčio 11d. Įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas žemės sklypo,  Šatijų k., Lapių sen., Kauno raj.,  kadastrinis Nr. 5240/0011:195, Lapių k.v., kaimo plėtros  (ūkio vidinės) žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodybos formavimui. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka. 

 Planavimo tikslas -  ūkininko ūkio sodybos suformavimas.

Projekto organizatorius: Valdas Grivačiauskas

Plano rengėjas: UAB ”INVENTORA”, adresas: K. Donelaičio g. 78 - 10, tel: 209740. Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui iki 2010m. birželio 9 d. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2010m. gegužės 27 d. iki 2010m  birželio 9 d. UAB ”INVENTORA” patalpose, adresu: K. Donelaičio g. 78 - 10, tel: 209740 mob:865913761.


2010-05-27

Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti žemės sklypo (kadastro Nr. 5247/0009:6), esančio Kauno raj. sav., Alšėnų sen., Jonučių k., detalųjį planą.

Planavimo organizatorius: Zuzana Agota Statkevičienė (atstovaujama Sauliaus Urbelio, įgaliojimas Nr. JV-4385), gyv. Vinčų g. 2-66, Kaunas, tel. 8615 56244.

Planavimo pagrindas, tikslai ir terminai: žemės sklypas planuojamas sutinkamai su Kauno raj. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ĮS-84. Planavimo tikslas - žemės sklypo padalinimas į (iki) tris atskirus sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimo, bei statybos reglamentų nustatymas. Detaliojo plano rengimo terminas 2010 m. II ketv. – 2010 m. III ketv.

Plano rengėjas: UAB “Aplinka ir ekologija” (PV Marius Torrau),  tel. (8 615) 56244, el. paštas: s.urbelis@gmail.com, adresas: Savanorių pr. 363A-201, Kaunas.

Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjui arba organizatoriui. Apie detaliojo plano viešą svarstymą informuosime vėliau.


2010-05-27

Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti žemės sklypo (kadastro Nr. 5267/0012:318), esančio Kauno raj. sav., Taurakiemio sen., Viršuglio k., detalųjį planą.

Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracija, Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas, .

Planavimo pagrindas, tikslai ir terminai: žemės sklypas planuojamas sutinkamai su Kauno apskrities viršininko administracijos sutikimu Nr. 24-178-(16.24). Planavimo tikslas - žemės sklypo padalinimas į du atskirus sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimo, bei statybos reglamentų nustatymas. Detaliojo plano rengimo terminas 2010 m. II ketv. – 2010 m. III ketv.

Plano rengėjas: UAB “Aplinka ir ekologija” (PV Marius Torrau),  tel. (8 615) 56244, el. paštas: s.urbelis@gmail.com, adresas: Savanorių pr. 363A-201, Kaunas.

Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjui arba organizatoriui. Apie detaliojo plano viešą svarstymą informuosime vėliau.


2010-05-27

Informuojame apie bendrąja tvarka rengiamą sklypo kad. Nr. 5230/0004:66, esančio J. Janonio g. 76, Kačerginės mstl., Kačerginės sen., Kauno r., detalųjį planą.

Planavimo tikslas: esamo sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Sklype planuojama vienbučio gyvenamojo pastato statyba.

Viešas susirinkimas įvyks: 2010 06 30 11 val. Nepriklausomybės a. 7-5, Kaune.

Projekto ekspozicija: 2010 06 14 - 2010 06 30 Kačerginės seniūnijos skelbimų lentoje J, Janonio g. 40, Kačerginėje.

Organizatorė: Aldona Sinkevičienė (atstovaujama Giedriaus Sinkevičiaus), tel. Nr. 8 614 02579.

Rengėjas: J. Šarakauskas (PV S. J. Katilius), tel.: 8-684 84894, adresas - Nepriklausomybės a. 7-5, Kaunas, el. paštas - jonas.sarakauskas@gmail.com. Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjui arba organizatorei iki viešo susirinkimo pabaigos.


2010-05-27

Informuojame apie bendrąja tvarka rengiamą sklypų kad. Nr. 5217/0014:210 ir 5217/0014:540, Kumpių k., Domeikavos sen., Kauno rajone, detalųjį planą. Planavimo tikslas – sklypų sujungimas, padalijimas, paskirties keitimas, naudojimo būdo, pobūdžio, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos). Organizatoriai – UAB „Kapitalo grupė“, Ona Anelė Pėstininkienė ir Jonas Pėstininkas. Rengėjas - architektė V.Zagorskienė, tel (8-687) 32455. Pastabas ir pasiūlymus teikti organizatoriui atstovui  tel.(8-676) 22 944 iki viešo svarstymo pabaigos. Viešas svarstymas įvyks  liepos 1d. 15 val. Laisvės al. 45, 307 kab., Kaunas. Detalusis planas eksponuojamas Domeikavos seniūnijoje 10 darbo dienų iki susirinkimo.


2010-05-27

Informuojame apie bendrąja tvarka rengiamą  sklypo kad.Nr. 5233/0003:25, Narėpų k., Karmėlavos sen., Kauno rajone, detalųjį planą.

Planavimo tikslas – sklypo paskirties keitimas, naudojimo būdo, pobūdžio, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos). Organizatorius – Apolionija Mikalauskienė.

Rengėjas – V.Zagorskienės IĮ, tel (8-687) 3 24 55.                             

Pastabas ir pasiūlymus teikti organizatoriui atstovui  tel.(8-686) 46 580 iki viešo svarstymo pabaigos. Viešas svarstymas įvyks  birželio 17d. 15 val. Laisvės al. 45, 308 kab., Kaunas. Detalusis planas eksponuojamas Karmėlavos  seniūnijoje 10 darbo dienų iki susirinkimo. 


2010-05-27

Bendrąją tvarka pradedamas rengti žemės sklypo Kauno r. sav., Užliedžių sen., Giraitės k., sklypo Nr. 673 (kadastrinis Nr. 5283/0006:673),  detalusis planas. Planavimo tikslas –sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į iki 6 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – gyvenamosios teritorijos, naudojimo pobūdis – mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos. Sudaryta teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis 2009.11.30 nr. S-1141. Planavimo terminai: 2010 m. Planavimo organizatorius: Ignas Gražulis Širvintų g. 46, Kaunas, tel. (8-659)41540. Planavimo rengėjas: D.A.Rusevičiūtės studija, Taikos pr. 37-55, Kaunas, tel. 8 615 73597. darstudija@mail.eeco.lt. Pasiūlymus teikti raštu.

 


2010-05-25
2009-09-02 pradedamas rengti žemės sklypo Vijūkų k., Užliedžių seniūn., Kauno raj. sav., kad.Nr. 5283/0071:1006, detalusis planas, kurio tikslas – žemės sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į iki 20 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Detaliojo plano organizatorius - Giedrius Pauža, Kristina Paužienė, Saulius Pauža, Rita Paužienė –. Tel. 8 610 15511.


2010-05-25

Informuojame apie bendrąja tvarka pradėtą rengti žemės sklypo (kadastro Nr.5283/0071:1006), esančio Vijūkų k., Užliedžių seniūn., Kauno raj. sav., detalųjį planą. Planavimo organizatoriai – Giedrius Pauža, Kristina Paužienė, Saulius Pauža, Rita Paužienė. Planavimo tikslas-žemės sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į iki 20 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Susipažinti su projektu galima Užliedžių seniūnijos patalpose nuo 2010-05-31. Viešas susirinkimas projektui aptarti įvyks 2010 06 30, 10.00 val. Kalniečių g. 126A-108, Kaune. Pasiūlymus teikti iki viešo susirinkimo dienos plano rengėjui UAB „INŽINERINĖ MINTIS“ Laisvės al. 76b, Kaunas, tel. 8 610 15511.

 


2010-05-25
Rengiamas žemės sklypo Kauno r. sav. Karmėlavos sen. Karmėlavos IIk. sklypo kad. Nr. 5233/0006:3 detalus planas. Planavimo tikslas– sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas į kitą (gyvenamosios teritorijos/ mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. Projekto rengimo terminas- 2010m II- 2010m III ketv. Pasikonsultuoti dėl rengiamų detaliojo plano sprendinių galima nuo 2010m gegužės 26d iki 2010m birželio 29d Partizanų g. 26-204 Kaune. Viešas susirinkimas vyks 2010m birželio 30d. 12val. Partizanų g. 26-204 Kaune. Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Karmėlavos seniūnijos patalpose ir Partizanų g.26-204, Kaune. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. plano organizatoriai: J.Girčienė, K.Girčys tel. (8*672) 23666, detaliojo plano rengėja UAB „Ateivis LT“, arch. M. Sirvydis, tel. (8*675) 47596, e-paštas info@ateivis.lt. 


2010-05-25

Informuojame apie rengiamą Roberto Pažėros žemės sklypo (kadastro Nr. 5247/0011:40), esančio Padainupio k., Alšėnų sen., Kauno r. sav., formavimo ir pertvarkymo projektą.

Planavimo tikslas - sklypo pertvarkymas ir padalijimas į devynis žemės sklypus, atskiriant namų valdą. Su rengiamu žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu galima susipažinti nuo 2010-05-25 iki 2010-06-09 „UAB „Žemetra“ ,Savanorių pr. 221-309, Kaunas. tel./faksas 867115593, el. p. ukininkosodyba@gmail.com .Pasiūlymus ir pastabas galima teikti raštu iki 2010-06-09 organizatoriui arba rengėjui UAB  „Žemetra“.


2010-05-24

Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą sklypo (kadastro Nr.5250/0009:298), esančio Miriniškių k., Ringaudų seniūn., Kauno raj. sav., detalųjį planą.

Planavimo organizatorius – Tomas Janušauskas.

Planavimo tikslas-žemės sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Besiribojančių sklypų kadastro Nr. 5250/0009:320; 5250/0009:36. Susipažinti su projektu galima Ringaudų seniūnijos ir UAB „Žemetra“ patalpose 10 darbo dienų po skelbimo. Viešas susirinkimas projektui aptarti įvyks 2010 06 22 14 val. UAB „Žemetra“ patalpose. Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti iki viešo svarstymo susirinkimo dienos UAB „Žemetra“ Savanorių pr. 221-309, Kaunas, telf. 21 18 10 el.paštas žemetra@gmail.com. 


2010-05-24

Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą sklypo (kadastro Nr.5283/0004:15), esančio Vijūkų k., Užliedžių seniūn., Kauno raj. sav., detalųjį planą. Planavimo organizatoriai – Liudmila Gropienė, Zenonas Gropas. Planavimo tikslas-žemės sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į 2 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Besiribojančių sklypų kadastro Nr. 5283/0004:52; 5283/0004:374. Susipažinti su projektu galima Užliedžių seniūnijos patalpose 10 darbo dienų po skelbimo. Viešas susirinkimas projektui aptarti įvyks 2010 06 18 14 val. UAB „Architektūros ir urbanistikos centras“ patalpose. Pasiūlymus teikti iki viešo susirinkimo dienos plano rengėjai UAB „Architektūros ir urbanistikos centras“ Neries kr. 16, Kaunas, tel.8*(615) 33449, el.paštas architektunamai@yahoo.com. 


2010-05-24

Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą sklypo (kadastro Nr.5283/0006:276), esančio Giraitės k., Užliedžių seniūn., Kauno raj. sav., detalųjį planą. Planavimo organizatoriai – Lina Butkienė, Arvydas Butkus. Planavimo tikslas-žemės sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į 4 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.Besiribojančių sklypų kadastro Nr. 5283/0006:732; 5283/0006:686. Susipažinti su projektu galima Užliedžių seniūnijos patalpose 10 darbo dienų po skelbimo. Viešas susirinkimas projektui aptarti įvyks 2010 06 18 15 val. UAB „Architektūros ir urbanistikos centras“ patalpose. Pasiūlymus teikti iki viešo susirinkimo dienos plano rengėjai UAB „Architektūros ir urbanistikos centras“ Neries kr. 16, Kaunas, tel.8*(615) 33449, el.paštas architektunamai@yahoo.com. 


2010-05-24

Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą žemės sklypo  kad.Nr.5223/0010:7, esančio Kauno raj.sav., Garliavos mstl., Vytauto g. 111, detalųjį planą.

Planavimo organizatorius: S.Videikos įmonė „Santera“, Raudondvario pl. 96, Kaunas, 8611 34872. 

Planavimo pagrindas, tikslas ir terminai: sklypo teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, būdo, pobūdžio. Detaliojo plano rengimo terminas 2010m. II ketv. - 2010m. IV ketv.  Planas rengiamas sutinkamai su Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu ĮS-2387.

Plano rengėjas: M.Torrau I.Į. Adresas: V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, tel.: 8-687-14585. El.p.: marius@torrau.eu. 

Susipažinti su detaliuoju planu, teikti pasiūlymus ir pageidavimus detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui aukščiau nurodytais adresais visą planavimo laikotarpį iki viešo svarstymo ir jo metu.

Vieša sprendinių ekspozicija rengiama Garliavos sen. patalpose nuo 2010-06-09d. 10 darbo dienų. Viešas sprendinių aptarimas rengiamas Garliavos sen. patalpose 2010-06-28d. nuo 16val. DALYVAVIMAS NEPRIVALOMAS. 

 


2010-05-24
Informuojame, kad  vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004m. Rugpjūčio 11d. Įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgivendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas žemės sklypo,  Stanaičių k., Alšėnų sen., Kauno raj.,  kadastrinis Nr. 5247/0010:587,  kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas -  ūkininko ūkio sodybos suformavimas.

Projekto organizatorius: Arvydas Medinis.

Plano rengėjas: UAB ”Architektų pastogė”, adresas: Perkaso takas 3, mob: 868720684. Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui iki 2010m. birželio 7d. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2010m. gegužės 24 d. 10 darbo dienų. UAB ” Architektų pastogė ” patalpose. Viešo projekto svarstymo su visuomene susirinkimas įvyks 2010-06-08 d. 10 val. UAB „Architekų pastogė“ patalpose.


2010-05-21
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtus sklypų, esančių Ireniškių k., Garliavos apyl. sen., Kauno r. sav. detaliuosius planus.

1. Sklypo (kadastrinis Nr. 5260/0001:504) pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) padalijimas į iki 5 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Organizatoriai: K. Vitkauskas, Z. Vitkauskienė, tel. (8*600) 5 11 79. 2. Sklypo (kadastrinis Nr. 5260/0001:267) pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) padalijimas į iki 6 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Organizatoriai: A. Daniusevičius, J. M. Daniusevičienė, tel. (8-37) 55 76 41. Sklypuose planuojamos vienbučių gyvenamųjų pastatų statybos.

Viešas susirinkimas įvyks: 2010 06 28 13 val. Nepriklausomybės a. 7-5, Kaune.

Projekto ekspozicija: 2010 06 10- 2010 06 028 Garliavos apyl. seniūnijos skelbimų lentoje Vytauto g. 62, Garliavoje.

Rengėjas: J. Šarakauskas (PV S. J. Katilius), tel.: 8-684 84 8 94, adresas - Nepriklausomybės a. 7-5, Kaunas, el. paštas - jonas.sarakauskas@gmail.com. Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjui arba organizatorės įgaliotam asmeniui iki viešo susirinkimo pabaigos.


2010-05-21
Informuojame apie bendrąja tvarka rengiamą sklypo kad. Nr. 5233/0003:98, esančio Narėpų k., Karmėlavos. sen., Kauno r., detalųjį planą.

 Planavimo tikslas: esamo sklypo pagr. tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į 2 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Sklypuose planuojamos vienbučių gyvenamųjų pastatų statybos.

Viešas susirinkimas įvyks: 2010 06 28 11 val. Nepriklausomybės a. 7-5, Kaune.

Projekto ekspozicija: 2010 06 10 - 2010 06 28 Karmėlavos seniūnijos skelbimų lentoje Vilniaus g. 65A, Karmėlavoje.

Organizatoriai: K. Šimelevičius, J. Šimelevičienė tel.: 8-611 21 983.

Rengėjas: J. Šarakauskas (PV S. J. Katilius), tel.: 8-684 84 8 94, adresas - Nepriklausomybės a. 7-5, Kaunas, el. paštas - jonas.sarakauskas@gmail.com. Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjui arba organizatoriams iki viešo susirinkimo pabaigos.


2010-05-21
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti sklypo (kadastro Nr.5283/0006:276), esančio Giraitės k., Užliedžių seniūn., Kauno raj. sav., detalųjį planą.
Planavimo organizatoriai – Lina Butkienė, Arvydas Butkus.
Planavimo tikslas-žemės sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į 4 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.Besiribojančių sklypų kadastro Nr. 5283/0006:732; 5283/0006:686. Susipažinti su projektu galima Užliedžių seniūnijos patalpose 10 darbo dienų po skelbimo.
Viešas susirinkimas projektui aptarti įvyks 2010 06 18 15 val. UAB „Architektūros ir urbanistikos centras“ patalpose. Pasiūlymus teikti iki viešo susirinkimo dienos plano rengėjai UAB „Architektūros ir urbanistikos centras“ Neries kr. 16, Kaunas, tel.8*(615) 33449, el.paštas architektunamai@yahoo.com.


2010-05-21
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą sklypo (kadastro Nr.5260/0008:682), esančio Karkazų k., Garliavos apyl. seniūn., Kauno raj. sav., detalųjį planą.

Planavimo organizatoriai – Vidas Adomaitis, Alytė Adomaitienė.

Planavimo tikslas-žemės sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas iki 15 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Besiribojančių sklypų kadastro Nr. 52600/0008:683; 5260/0008:253; 5260/0008:252. Susipažinti su projektu galima Garliavos apyl. seniūnijos ir UAB „Žemetra“ patalpose 10 darbo dienų po skelbimo.

Viešas susirinkimas projektui aptarti įvyks 2010 06 22 13 val. UAB „Žemetra“ patalpose. Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti iki viešo svarstymo susirinkimo dienos UAB „Žemetra“ Savanorių pr. 221-309, Kaunas, telf. 21 18 10el.paštas žemetra@gmail.com.


2010-05-21
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti sklypo (kadastro Nr.5250/0009:298), esančio Miriniškių k., Ringaudų seniūn., Kauno raj. sav., detalųjį planą.

Planavimo organizatorius – Tomas Janušauskas.

Planavimo tikslas-žemės sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Besiribojančių sklypų kadastro Nr. 5250/0009:320; 5250/0009:36. Susipažinti su projektu galima Ringaudų seniūnijos ir UAB „Žemetra“ patalpose 10 darbo dienų po skelbimo.

Viešas susirinkimas projektui aptarti įvyks 2010 06 22 14 val. UAB „Žemetra“ patalpose. Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti iki viešo svarstymo susirinkimo dienos UAB „Žemetra“ Savanorių pr. 221-309, Kaunas, telf. 21 18 10el.paštas žemetra@gmail.com.


2010-05-21
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą sklypo (kadastro Nr.5247/0012:352), esančio Mastaičių k., Alšėnų seniūn., Kauno raj. sav., detalųjį planą.

Planavimo organizatorius – Julius Janušauskas (atstovaujamas Tomo Janušausko).

Planavimo tikslas-žemės sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalinimas į du sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.  Besiribojančių sklypų kadastro Nr. 5247/0012:330; 5247/0012:269; 5247/0012:672; 5247/0012:63; 5247/0012:130; 5247/0012:127; 5247/0012:72; 5247/0012:159; 5247/0012:217; 5247/0012:370. Susipažinti su projektu galima Alšėnų seniūnijos ir UAB „Žemetra“ patalpose 10 darbo dienų po skelbimo.

Viešas susirinkimas projektui aptarti įvyks 2010 06 22 14 val. UAB „Žemetra“ patalpose. Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti iki viešo svarstymo susirinkimo dienos UAB „Žemetra“ Savanorių pr. 221-309, Kaunas, telf. 21 18 10el.paštas žemetra@gmail.com.


2010-05-21
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą parengtą sklypo (kadastro Nr.5283/0004:15), esančio Vijūkų k., Užliedžių seniūn., Kauno raj. sav., detalųjį planą.

Planavimo organizatoriai – Liudmila Gropienė, Zenonas Gropas.

Planavimo tikslas-žemės sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į 2 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Besiribojančių sklypų kadastro Nr. 5283/0004:52; 5283/0004:374. Susipažinti su projektu galima Užliedžių seniūnijos patalpose 10 darbo dienų po skelbimo.

Viešas susirinkimas projektui aptarti įvyks 2010 06 18 14 val. UAB „Architektūros ir urbanistikos centras“ patalpose. Pasiūlymus teikti iki viešo susirinkimo dienos plano rengėjai UAB „Architektūros ir urbanistikos centras“ Neries kr. 16, Kaunas, tel.8*(615) 33449, el.paštas architektunamai@yahoo.com.


2010-05-20
Informuojame apie pradedamą bendrąja tvarka rengti sklypo Piliuonos k., Taurakiemio sen., Kauno r.sav. (kad.Nr.5267/0010:327) detalųjį planą.
Planavimo tikslas: sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas į kitą (gyvenamosios teritorijos/mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), padalijimas į 19 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Planavimo organizatorius: UAB “Crabro”, Plento g. 20A, Kaunas. Organizatoriaus įgaliotas asmuo: D.Koveras, V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, el.p.:dainius@etapasgroup.lt, tel.865788805.
Rengėjas: D.Šarakauskas, Nepriklausomybės a. 7-5, Kaunas, el.p. info@dsarchitektai.lt, tel.(8-37)321886.
Apie viešą svarstymą informuosime papildomai.


2010-05-19
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti žemės sklypo Kauno r. sav., Samylų sen., Šlienavos k., skl. kad. Nr. 5280/0005:468 detalųjį planą, pagal 2010 m. gegužės 5 d. Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus pasirašytą detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartį Nr. S-368.

Detaliojo plano rengimo tikslas – pakeisti sklypo pagrindinę tikslinę paskirtį iš žemės ūkio į kitą, padalyti žemės sklypą į 18 sklypų, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą. Planavimo organizatorė A. Kudarauskienė. Detaliojo plano rengėjas UAB „GEORAIMONDA“, Griunvaldo g. 8-9, Kaunas.


2010-05-19
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą žemės sklypo Kauno r. sav., Samylų sen., Šlienavos k., skl. kad. Nr. 5280/0005:468 detalųjį planą, kurio tikslas pakeisti sklypo pagrindinę tikslinę paskirtį iš žemės ūkio į kitą, padalyti žemės sklypą į 18 sklypų, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą. Rengiant detalųjį planą strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas. Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galite nuo 2010 m. gegužės 24 d. iki 2010 m. birželio 23 d. Kauno r. sav., Samylų seniūnijoje. Detaliojo plano sprendinių viešas aptarimas įvyks UAB „GEORAIMONDA“ patalpose, Griunvaldo g. 8-9, Kaune, 2010 m. birželio 23 d. 11 val.  Pasiūlymus raštu dėl detaliojo plano sprendinių galite siųsti detaliojo plano rengėjai UAB „GEORAIMONDA“, Griunvaldo g. 8-9, Kaunas, arba pateikti viešo susirinkimo dieną iki viešo aptarimo pabaigos. Detaliojo plano organizatorė – A. Kudarauskienė. Detaliojo plano rengėjas UAB „GEORAIMONDA“, projekto vadovo telefonas 8676 21161


2010-05-19
Skelbiamas parengto  0,3017 ha  žemės sklypo Kauno r., Karmėlavos sen.,  Ramučių k., sklypo Nr. 965  (kad. Nr. 5233/0011:965) detaliojo plano projekto baigiamasis (aptarimo) etapas.  Planavimo tikslas: pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio  į kitą, komercinės paskirties objektų teritorijos, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Detaliojo plano organizatorius: UAB „Abrita“, detaliojo plano rengėjas: UAB S.Juškos architektūros studija, M.Valančiaus g. 21, LT-44275, Kaunas, tel/fax 8 37 204472; mob. tel. 8 670 16280 el. paštas: auresta@zebra.lt. Projekto rengimo (preliminarus) terminas – 2010m. (III-IV ketv.)

Su parengtu detaliojo plano projektu galima susipažinti  detaliojo plano rengėjo patalpose, M. Valančiaus g. 21, Kaune nuo 2010-06-08 iki 2010-07-08 dienos arba viešos projekto ekspozicijos (parodos) metu, kuri vyks nuo 2010-06-21 iki 2010-07-08 dienos Karmėlavos seniūnijos patalpose, Vilniaus g.65a, Karmėlava, Kauno r. Viešas projekto svarstymas (susirinkimas) numatytas 2010-07-09 dieną, 11 val. detaliojo plano rengėjo patalpose, M. Valančiaus g. 21.

Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir gretimuose žemės sklypuose esančių nekilnojamųjų daiktų savininkai konsultavimosi dėl rengiamų sprendinių etape planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendinių gali teikti raštu iki viešo susirinkimo projekto rengėjui –  UAB S.Juškos architektūros studija architektei, projekto vadovei Margaritai Juškienei, tel. 8 670 16280.

Planuojamoje teritorijoje esančios žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka nurodytuose šio turto registravimo dokumentuose, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu kaip, kad teikiami planavimo pasiūlymai.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto detaliojo plano sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, L. Sapiegos g. 12, LT-44501 Kaunas.


2010-05-19
Rengiamas sklypų (kad. Nr. 5270/0016:565 ir 5270/0016:566) esančių Bernatonių k. Raudondvario sen., Kauno r. sav. detalusis planas.

Planavimo tikslas– sklypų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas į kitą (gyvenamosios teritorijos/ mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), padalijimas į iki 42 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka.

Projekto rengimo terminas- 2010m II- III ketv. Pasikonsultuoti dėl rengiamų detaliojo plano sprendinių galima nuo 2010m gegužės 19d iki 2010m birželio 21d Partizanų g. 26-204, Kaune. Viešas susirinkimas vyks 2010m birželio 22d. 12val. Partizanų g. 26-204 Kaune. Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Raudondvario seniūnijos patalpose ir Partizanų g.26-204, Kaune. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

Detaliojo plano organizatoriai: E.V.Bartkus, R.Bartkienė, D.Kardelienė, A.Raipa, V.Raipienė G.Kaminskas, tel. (8*676) 21080, detaliojo plano rengėja UAB „Ateivis LT“, arch. M. Sirvydis, tel. (8*675) 47596, e-paštas info@ateivis.lt


2010-05-19
Informuojame apie pradedamą bendrąja tvarka rengti Kauno r.sav., Garliavos mstl., Vytauto g. 111 esančio žemės sklypo (kadastro Nr.5223/0010:7) detalųjį planą.

Planavimo organizatorius: S.Videikos įmonė „Santera“, Raudondvario pl. 96, Kaunas, 8611 34872. 

Planavimo tikslas: sklypo teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, būdo, pobūdžio. Detaliojo plano rengimo terminas 2010m. II ketv.-2010m. IV ketv. Planas rengiamas sutinkamai su Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu ĮS-2387.
Plano rengėjas: M.Torrau I.Į., adresas V.Putvinskio g.17-4, Kaunas, t.:8687 14585 el.p. marius@torrau.eu.

Pasiūlymus ir pageidavimus teikti detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui aukščiau nurodytais adresais.

Apie teritorijų planavimo dokumento sprendinių aptarimo, viešos ekspozicijos bei viešo aptarimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai spaudoje, Garliavos seniūnijos skelbimų lentoje bei internetiniame puslapyje www.krs.lt.


2010-05-19
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą žemės sklypo  (kad.Nr.5233/0013:205), esančio Kauno raj.sav., Karmėlavos sen., Sergeičikų I k., detalųjį planą.
Planavimo organizatoriai: J.Štreimikis, A.Staniulis, M.Staniulienė, V.Ramoška, V.Ramoškienė, B.Širvinskienė, V.Širvinskas, adresas korespondencijai Sergeičikų I k., Karmėlavos sen., Kauno raj., tel.:8650 61388.

Planavimo pagrindas, tikslai ir terminai: žemės sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/ mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), padalijimas į iki 15 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Detaliojo plano rengimo terminas 2010m. II ketv.-2010m. III ketv. Planas rengiamas sutinkamai su Kauno r.sav. administracijos direktoriaus įsakymu Nr.ĮS-257.

Plano rengėjas: M.Torrau I.Į. Adresas: V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, tel.: 8-687-14585. El.p.: marius@torrau.eu.

Susipažinti su planu, teikti pasiūlymus ir pageidavimus detaliojo plano organizatoriams arba rengėjui aukščiau nurodytais adresais visą planavimo laikotarpį iki viešo svarstymo ir jo metu.

Vieša sprendinių ekspozicija vyks nuo 2010-06-04d. Karmėlavos seniūnijos patalpose 10 darbo dienų. Viešas sprendinių aptarimas numatomas 2010-06-18d. nuo 14val. Karmėlavos seniūnijos patalpose.


2010-05-19
Informuojame, kad pradedamas rengti Kauno r. sav. Karmėlavos sen. Karmėlavos IIk. sklypo kad. Nr. 5233/0006:3 detalus planas, kurio tikslas– sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas į kitą (gyvenamosios teritorijos/ mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. Detaliojo plano organizatoriai: J.Girčienė, K.Girčys tel. (8*672) 23666. Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjui UAB „Ateivis LT“, arch. M. Sirvydžiui tel: (8*675) 47596. Apie detaliojo plano viešą svarstymą informuosime vėliau.


2010-05-19
Rengiamas žemės sklypo Nr.223 (kadastrinis Nr.5207/0005:223) esančio Bubių k. Batniavos sen., Kauno r. sav. detalusis planas. Planavimo tikslas– sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (inžinerinės infrastruktūros teritorijos/ komercinės paskirties objektų teritorijos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka.

Projekto rengimo terminas- 2010m II- 2010m III ketv. Pasikonsultuoti dėl rengiamų detaliojo plano sprendinių galima nuo 2010m gegužės 24d iki 2010m birželio 28d Partizanų g. 26-204 Kaune. Viešas susirinkimas vyks 2010m birželio 29d. 12val. Partizanų g. 26-204 Kaune. Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Batniavos seniūnijos patalpose ir Partizanų g.26-204, Kaune. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

Detaliojo plano organizatorė: A.Sidekerskienė, tel. (8*600) 96386, detaliojo plano rengėja UAB „Ateivis LT“, arch. M. Sirvydis, tel. (8*675) 47596, e-paštas info@ateivis.lt


2010-05-19
Skelbiama pakartotina parengto detaliojo plano žemės sklypo (kadastrinis Nr.5217/0012:1250) esančio Radikių k. Domeikavos sen., Kauno r. sav. vieša ekspozicija ir susirinkimas. Detaliojo planavimo tikslas– sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/ mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), padalijimas į apie 7 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. Pasikonsultuoti dėl parengto detaliojo plano sprendinių galima nuo 2010m. gegužės 24d. iki 2010m. birželio 8d, Partizanų g. 26-204, Kaune.

Viešas susirinkimas vyks 2010 m. birželio 9 d. 12 val. Partizanų g.26-204, Kaune. Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Domeikavos seniūnijos patalpose ir Partizanų g. 26-204, Kaune. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

Detaliojo plano organizatorė B.Petkienė, tel. (8*672) 2 36 66, detaliojo plano rengėja UAB „Ateivis LT“, arch. M. Sirvydis, tel. (8*675) 47596, e-paštas info@ateivis.lt


2010-05-17
Pradedamas rengti bendrąja tvarka sklypo Nr.326 (kad. Nr. 5267/0010:326), Piliuonos k., Taurakiemio sen., Kauno r. sav., detalusis planas.

Planavimo tikslas: esamo sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), padalijimas į 9 sklypus, teritorijos tvarkymo, naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Planavimo organizatoriai: Eugenijus Ambrazevičius, Loreta Ambrazevičienė. Organizatorių atstovas Giedrius Ambrazevičius, tel. (8*620) 32767.


2010-05-17
Informuojame, kad skelbiama parengto detaliojo plano projekto Žemaitkiemio k., Domeikavos sen.,  Kauno rajone, konsultavimosi ir viešo susirinkimo procedūra. Planavimo tikslas – sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (komercinės paskirties objektų teritorijos/inžinerinės infrastruktūros teritorijos) ir padalijimas į 2 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Apytikris detaliojo plano rengimo terminas - 2010 m.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2010 m. Birželio 3 d. iki 2010 m. Liepos 2 d. UAB ,,Polilinija” patalpose, adresas: Raudondvario pl. 150-216, Kaunas, tel. (8-37) 263917; 8-652-71128. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2010 birželio 17 d. Iki 2010 Liepos 2 d. UAB “Polilinija” patalpose. Viešas susirinkimas numatomas 2010 m. Liepos 2 d, 9 val. UAB Polilinija” patalpose. Pasiūlymus ir pastabas dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu  iki viešo susirinkimo dienos plano rengėjui UAB „POLILINIJA“, arch. J. Kašytė, justina.kasyte@gmail.com.


2010-05-17
Informuojame apie pradedamą rengti 2137 kv.m. žemės sklypo, esančio Kauno r.sav., Zapyškio sen., Kluoniškių k., Šviesos g.14 detalųjį planą bendrąja tvarka.

Planavimo organizatorius: Filiutė Jonuškutienė, Aistė Vilimė.

Planavimo tikslas – sklypo padalijimas į 2 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimo bei statybos reglamento nustatymas.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Planuotojai". Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: Vasario 16-osios g. 8-6. Projekto vadovė Laimutė Pėželienė. Informacija telefonu 209260, el.paštas: planuotojai@takas.lt Apie detaliojo plano viešą svarstymą informuosime vėliau.


2010-05-17
Rengiamas žemės sklypo (kadastr. Nr. 5260/0011:355), esančio  Ilgakiemio k., Garliavos apyl.sen., Kauno r. sav. formavimo ir pertvarkymo projektas.

Planavimo tikslas. Žemės sklypo padalijimas į tris žemės sklypus.
Planavimo organizatorius: Linutė Žilinskienė, Julius Savickas

Projekto rengėjas –UAB „Georaimonda“, Griunvaldo g. 8-9, Kaunas, telef.8-37-222696, 868215149.

Išsamiau sužinoti apie  žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą, taip pat pateikti pastabas, pretenzijas bei pasiūlymus  dėl sprendinių galite UAB „Georaimonda“ patalpose (Griunvaldo g. 8-9, Kaunas, telef. 868215149) nuo 2010-05-19 d.  10 darbo dienų iki viešo projekto svarstymo. Viešas projekto svarstymas su visuomene įvyks 2010-06-01 d. 10 val. UAB „Georaimonda“ patalpose.


2010-05-17
Informuojame, kad pradedamas rengti sklypo kad. Nr. 5247/0012:464 Mastaičių k., Alšėnų sen., Kauno r. sav. detalusis planas.

Planavimo tikslas: esamo sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į iki 6 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Planavimo terminai: 2010 m I-III ketv.

Organizatorius: Gytis Macijauskas ir Vilma Macijauskienė, Miglės g. 35, Mastaičių k., Kauno r., tel. Nr. 8-611 35016.

Rengėjas: UAB “GIRU”, Raudondvario pl. 101, Kaunas, elektronis paštas: gedas@giru.lt, tel. Nr. 8-600 66641.

Apie teritorijų planavimo dokumentų sprendinių aptarimo, viešosios ekspozicijos bei susirinkimo vietą bei laiką bus informuojama papildomai.


2010-05-17
Informuojame apie pradedamą rengti detalųjį planą bendrąja tvarka: žemės sklypo, esančio Kauno r.sav., Ringaudų sen., Miriniškių k., (kad.Nr.5250/0009:64).

Planavimo organizatorius: Sigita Dabužinskaitė.

Planavimo tikslas – sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas (iš žemės ūkio į kitą - mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimo bei statybos reglamento nustatymas.

Detaliųjų planų rengėjas: UAB „Planuotojai". Susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: Vasario 16-osios 8-6. Projekto vadovė Laimutė Pėželienė. Informacija telefonu 209260, el.paštas: planuotojai@takas.lt Apie detaliųjų planų viešą svarstymą informuosime vėliau.


2010-05-17
Informuojame apie pradedamą rengti detalųjį planą bendrąja tvarka: žemės sklypo, esančio Kauno r.sav., Ringaudų sen., Virbališkių k., (kad.Nr.5250/0011:381).

Planavimo organizatorius: Ramūnas Ralys, Giedrė Ralienė.

Planavimo tikslas – sklypo padalijimas, pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento reikalavimų nustatymas.

Detaliųjų planų rengėjas: UAB „Planuotojai". Susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: Vasario 16-osios 8-6. Projekto vadovė Laimutė Pėželienė. Informacija telefonu 209260, el.paštas: planuotojai@takas.lt Apie detaliųjų planų viešą svarstymą informuosime vėliau.


2010-05-14
Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo Nr.223 (kadastrinis Nr.5207/0005:223) esančio Bubių k. Batniavos sen., Kauno r. sav. detalusis planas, kurio tikslas– sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (inžinerinės infrastruktūros teritorijos/ komercinės paskirties objektų teritorijos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka.

Detaliojo plano organizatorė: A.Sidekerskienė, tel. (8*600) 96386. Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjui UAB „Ateivis LT“, arch. M. Sirvydžiui tel: (8*675) 47596. Apie detaliojo plano viešą svarstymą informuosime vėliau.


2010-05-14
Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo Nr.26 (kadastrinis Nr.5230/0004:26) esančio J.Janonio g. 24, Kačerginės mstl., Kačerginės sen., Kauno r. sav., detalusis planas, kurio tikslas– padalijimas į 2 (du) sklypus, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka.

Detaliojo plano organizatoriai: R.Lapinskas, P.Mickutė, tel. (8*640) 75557. Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjui UAB „Ateivis LT“, arch. M. Sirvydžiui tel: (8*675) 47596. Apie detaliojo plano viešą svarstymą informuosime vėliau.


2010-05-14
Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypų kad. Nr.5233/0009:82, 5233/0009:380 ir 5233/0009:381 esančių Biruliškių k. Karmėlavos sen. Kauno r. sav. detalusis planas, kurio tikslas– sklypo Nr.82 pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas į kitą (komercinės pasirties objektų teritorijos/ prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos), sujungimas su kitos (komercinės paskirties objektų teritorijos) paskirties sklypais Nr.380 ir 381, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka.

Detaliojo plano organizatorė: M.T.E.Meilienė, tel. (8*698) 89448. Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjui UAB „Ateivis LT“, arch. M. Sirvydžiui tel: (8*675) 47596. Apie detaliojo plano viešą svarstymą informuosime vėliau.


2010-05-14
Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo Nr.477 (kadastrinis Nr.5217/0010:477) Ražių k., Domeikavos sen., Kauno r. sav., detalusis planas, kurio tikslas– sklypo padalijimas ir atidalinto sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į iki 45 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka.

Detaliojo plano organizatoriai: V.Daukantas, A.Stukas, D.Baltrušaitis, A.Žemaitis, R.Vartavičius, V.Augutienė, S.Vaškevičienė, A.Vaškevičius, A.Naruševičius, R.Naruševičienė, G.Glodienytė, UAB“Vanesa“, A.K.Juškevičius, N.Glodienytė, S.Naruševičius, J.Čėsnienė, V.Čėsna, E.Metelionienė, E.Sakarienė, R.Sakara, D.Paužienė (atstovaujama T.Paužos), V.Augutis, L.R.Stukienė, S.Daukantienė, tel. (8*672) 99044. Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjui UAB „Ateivis LT“, arch. M. Sirvydžiui tel: (8*675) 47596. Apie detaliojo plano viešą svarstymą informuosime vėliau.


2010-05-14
Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo Nr.324 (kadastrinis Nr.5217/0008:324) esančio Ražių k., Domeikavos sen., Kauno r. sav., detalusis planas, kurio tikslas– sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į iki 25 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Detaliojo plano organizatorė: A.Juškevičienė, tel. (8*659) 30290. Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjui UAB „Ateivis LT“, arch. M. Sirvydžiui tel: (8*675) 47596. Apie detaliojo plano viešą svarstymą informuosime vėliau.


2010-05-13
Pradedamas rengti  0,3017 ha  žemės sklypo Kauno r., Karmėlavos sen.,  Ramučių k., sklypo Nr. 965  (kad. Nr. 5233/0011:965) detalusis planas.  Planavimo tikslas: pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio  į kitą, komercinės paskirties objektų teritorijos, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Detaliojo plano organizatorius: UAB „Abrita“, detaliojo plano rengėjas: UAB S.Juškos architektūros studija, M.Valančiaus g. 21, LT-44275, Kaunas, tel/fax 8 37 204472; mob. tel. 8 670 16280 el. paštas: auresta@zebra.lt. Projekto rengimo (preliminarus) terminas – 2010m. (III-IV ketv.)

Apie parengto projekto konsultavimosi su visuomenę etapą, projekto eksponavimo ir viešo susirinkimo vietą ir laiką bus pranešta vėliau.

Suinteresuoti asmenys, kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendinių gali teikti raštu iki konsultavimosi etapo pabaigos detaliojo plano rengėjui.


2010-05-12
UAB "Geodezininkai" informuoja apie rengiamą Vaido Laukio ir Astos Laukienės žemės sklypo (kadastro Nr. 5253/0010:50), esančio Jaučakių k., Vilkijos apylinkių sen., Kauno r. sav., formavimo ir pertvarkymo projektą.

Planavimo tikslas - sklypo pertvarkymas ir padalijimas į dvi dalis, atskiriant žemės ūkio naudmenų plotą nuo miško. Su rengiamu žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu galima susipažinti nuo 2010-05-13 iki 2010-05-27 UAB "Geodezininkai" patalpose, Raudondvario pl. 93, Kaune, tel./faksas 8 37 267156, el. p. geodezininkai@gmail.com arba Kauno rajono žemėtvarkos skyriuje.

Pasiūlymus ir pastabas galima teikti raštu iki 2010-05-24 organizatoriams Vaidui Laukiui ir Astai Laukienei arba rengėjai UAB "Geodezininkai".


2010-05-12
Rengiamas žemės sklypo (kadastr. Nr. 5240/0006:187), esančio  Barsūniškių k.,Lapių sen., Kauno r. sav. formavimo ir pertvarkymo projektas.

Planavimo tikslas. Žemės sklypo padalijimas į tris žemės sklypus.

Planavimo organizatorius: Pranas Grigauskas

Projekto rengėjas –VĮ Valstybinis žemėtvarkos instituta, Donelaičio g. .33, Kaunas, telef.8-37-223430, 868241947

Susipažinti su parengtu  projektu, taip pat pateikti pastabas, pretenzijas bei pasiūlymus  dėl sprendinių galite VĮ Valstybinio žemėtvarkos instituto patalpose (Donelaičio g. 33, 405 kab. Kaunas, telef. 868241947) nuo 2010-05-14 d.  10 darbo dienų iki viešo projekto svarstymo. Viešas projekto svarstymas su visuomene įvyks 2010-05-28 d. 10 val. VĮ Valstybinio žemėtvarkos instituto patalpose.


2010-05-12
Informuojame, kad  vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004m. Rugpjūčio 11d. Įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgivendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas žemės sklypo,  Vainatrakio k., Rokų sen., Kauno raj.,  kadastrinis Nr. 5273/0007:152, Rokų k.v., kaimo plėtros  (ūkio vidinės) žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodubos formavimui. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.   Planavimo tikslas -  ūkininko ūkio sodybos suformavimas.

Projekto organizatorius: Arvydas Šalaševičius.

Plano rengėjas: UAB ”Polilinija”, adresas: Raudondvario pl. 150- 216 kab., tel: 26 39 17, mob:865769524. Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui iki 2010m. Gegužės 27d. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2010m. gegužės 12d. iki 2010m  gegužės 27d. UAB ”Polilinija” patalpose, adresu: Raudondvario pl. 150- 216 kab., tel: 26 39 17, mob:865769524.


2010-05-12
Informuojame, kad  vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004m. Rugpjūčio 11d. Įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgivendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas žemės sklypo,  Vilemų k., Zapyškio sen., Kauno raj.,  kadastrinis Nr. 5293/0013:80,  Zapyškio k.v., kaimo plėtros  (ūkio vidinės) žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodubos formavimui. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.   Planavimo tikslas -  ūkininko ūkio sodybos suformavimas.

Projekto organizatoriai:    Vilius Šiliauskas.

Plano rengėjas: UAB ”Polilinija”, adresas: Raudondvario pl. 150- 216 kab., tel: 26 39 17, mob:865769524.  Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui iki 2010m. Gegužės 27d. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2010m. gegužės 12d. iki 2010m  gegužės 27d. UAB ”Polilinija” patalpose, adresu: Raudondvario pl. 150- 216 kab., tel: 26 39 17, mob:865769524.


2010-05-12
Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo", rengiamas žemės sklypo, esančios Kauno r., Ringaudų sen., Čebeliškių k., kadastrinis Nr. 5250/0013:18, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.

Planavimo tikslas: ūkininko sodybos vietos parinkimas.

Projekto organizatoriai: Alfonsas Raišutis, Aldona Raišutienė

Plano rengėjas: UAB „Žemetra“, adresas: Savanorių pr. 221-309, Kaunas, tel.(8*671)15593, el. paštas ukininkosodyba@gmail.com. Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui iki 2010 m. gegužės 28 d. Susipažinti su parengtu projektu galima iki 2010 m. gegužės 28 d. „UAB „Žemetra“, patalpose, adresu: UAB „Žemetra“,Savanorių pr. 221-309, Kaunas. Viešas projekto susirinkimas numatomas 2010 m. gegužės 28 d. 14 val.


2010-05-12
Informacijos atitaisymas. Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą Kauno r.sav., Užliedžių sen., Užliedžių k., esančio žemės sklypo (kadastro Nr. 5283/0004:549) detalųjį planą. Planavimo pagrindas - Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. ĮS-2145

Planavimo organizatorius: UAB “Kaunasta”, adresas korespondencijai: Ledos g. 27E-5, Užliedžių k. Kauno raj. tel.: 8 687 14585. 

Planavimo tikslas: žemės sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas į kitą (gyvenamosios teritorijos/mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) paskirtį, padalijimas į du sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Detaliojo plano rengimo terminas 2010 m. II – 2010 m. III ketv.

Plano rengėjas: M.Torrau I.Į., adresas V.Putvinskio g.17-4, Kaunas, t.:8 687 14585 el.p. marius@torrau.eu.

Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais, teikti pasiūlymus galima per visą planavimo laikotarpį iki viešo svarstymo plano rengėjo patalpose. Vieša ekspozicija rengiama Užliedžių seniūnijoje nuo 2010-05-28 10 darbo dienų. Viešas svarstymas rengiamas Užliedžių seniūnijoje 2010-06-11 nuo 14val.


2010-05-12
Informuojame, kad parengtas:   Žemės sklypo Paberupio g. 7, Raudondvario k., Raudondvario sen., Kauno r. sav., (Kad. Nr. 5270/0008:3) detalusis planas.

Planavimo pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009-10-16  įsakymas  Nr. ĮS –1967, Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo   2009-10-26 sutartis Nr.S-1039,

Planavimo organizatorius: Mažvydas Palšauskas, gyv. Paberupio g. 7, Raudondvario k., Raudondvario sen., Kauno r. sav., tel.:8 698 31974.

Plano rengėjas: UAB “Archisetus”, Goštauto g. 8-216, LT-01108 Vilnius, tel. (5) 2617867, 8 652 11970. archisetus@gmail.com.

Planuojamos teritorijos adresas: Paberupio g. 7, Raudondvario k., Raudondvario sen., Kauno r. sav. 

Planavimo tikslas: Žemės sklypo padidinimas apie 273 kv.m., padalijimas į du sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Projekto derinimas ir svarstymas su visuomene bendrąja tvarka.

Su parengtu detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2010-05-12 iki 2010-06-15 pas planavimo organizatorių arba plano rengėją.

Detaliojo plano vieša ekspozicija vyks: Raudondvario seniūnijos patalpose, Instituto g. 1 a, LT- 54130, Raudondvaris, Kauno r., nuo 2010 m. birželio mėn. 1 dienos iki birželio mėn. 15 d.

Informaciją teikia ir pasiūlymus priima: planavimo organizatorius ir detaliojo plano rengėjas.

Viešas sprendinių svarstymas: 2010 birželio mėn. 15 d. nuo 13 iki 14 val.  Raudondvario seniūnijos patalpose, Instituto g. 1 a, LT- 54130, Raudondvaris, Kauno r.

Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas galima teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui.


2010-05-12
Informuojame, kad parengtas: Žemės sklypo Paberupio g. 5, Raudondvario k., Raudondvario sen., Kauno r. sav., (kad. Nr.5270/0008:28) detalusis planas.

Planavimo pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009-10-16 įsakymas Nr. ĮS –1968, Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo 2009-11-19  sutartis Nr.S-1115.

Planavimo organizatoriai: Saulius Šeškevičius, Nijolė Šeškevičienė, gyv. Paberupio g. 5, Raudondvario k., Raudondvario sen., Kauno r. sav., tel.: 8 615 66117.

Plano rengėjas: UAB “Archisetus”, Goštauto g. 8-216, LT-01108 Vilnius, tel. (5) 2617867, 8 652 11970; archisetus@gmail.com.

Planuojamos teritorijos adresas: Paberupio g. 5, Raudondvario k., Raudondvario sen., Kauno r. sav.

Planavimo tikslas: Žemės sklypo padidinimas iki 0,04 ha., teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Projekto derinimas ir svarstymas su visuomene bendrąja tvarka.

Su parengtu detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2010-05-12 iki 2010-06-15 pas planavimo organizatorius arba plano rengėją.

Detaliojo plano vieša ekspozicija vyks: Raudondvario seniūnijos patalpose, Instituto g. 1 a, LT- 54130, Raudondvaris, Kauno r., nuo 2010 m. birželio mėn. 1 dienos iki birželio mėn. 15 d.

Informaciją teikia ir pasiūlymus priima: planavimo organizatoriai ir detaliojo plano rengėjas.

Viešas sprendinių svarstymas: 2010 birželio mėn. 15 d. nuo 13 iki 14 val.  Raudondvario seniūnijos patalpose, Instituto g. 1 a, LT- 54130, Raudondvaris, Kauno r.

Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas galima teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriams.


2010-05-11
Informuojame apie parengtą Kauno r. sav., Zapyškio sen., Zapyškio mstl., Vytauto g. 59, (kad. Nr. 5293/0006:122), detalųjį planą. Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais, teikti pasiūlymus galima per visą planavimo laikotarpį iki viešo svarstymo susirinkimo pabaigos. Viešas svarstymas vyks 2010-06-11 11 val. Laisvės al. 101A-305, Kaune. Vieša ekspozicija rengiama Zapyškio seniūnijoje nuo 2010-05-28 10 darbo dienų.

Planavimo tikslas: Sklypo padalijimas į 2 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Planavimo organizatorius  V. J. Motiejaitis ir J. Motiejaitienė, Vytauto g. 59, Zapyškis. Tel. 868787601.

Plano rengėjas: UAB ,,AMMP“, Laisvės al. 101A, Kaunas., Tel. 868243871, el.p.: ammp.info@gmail.com


2010-05-07
Informuojame apie pradedamą rengti bendrąja tvarka žemės sklypo (kadastro Nr.5293/0006:435, plotas- 0,3151 ha), Zapyškio mstl., Zapyškio sen., Kauno r. sav., detalųjį planą.

Planavimo tikslas – esamo sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Planavimo organizatorius – Jūratė Mastauskaitė (Jonytienė).

Plano rengėjas – UAB „ŽEMETRA“. Projekto rengimo terminas - (preliminarus) – 2010 m. II ketv. - 2010 m. IV ketv. Gauti informaciją, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima adresu: Savanorių pr. 221-309, Kaunas, arch. Edita Guzenkienė, tel. 868674574 el.p. edit.projektai@gmail.com.

Apie teritorijų planavimo dokumentų sprendinių aptarimo, viešos ekspozicijos bei susirinkimų vietą ir laiką bus informuojama papildomai.


2010-05-07
Informuojame apie pradedamą rengti bendrąja tvarka žemės sklypų (kadastro Nr.5250/0009:351, plotas-0,2032 ha ir kadastro Nr.5250/0009:352, plotas-0,2493 ha), Miriniškių k., Ringaudų sen., Kauno r. sav., detalųjį planą.

Planavimo tikslas – esamų žemės sklypų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), sujungimas ir padalijimas į iki 4 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Planavimo organizatorius – Antanas Lelys.

Plano rengėjas – UAB „ŽEMETRA“. Projekto rengimo terminas - (preliminarus) – 2010 m. II ketv.- 2010 m. IV ketv. Gauti informaciją, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima adresu: Savanorių pr. 221-309, Kaunas, arch. Edita Guzenkienė, tel. 868674574 el.p. edit.projektai@gmail.com.

Apie teritorijų planavimo dokumentų sprendinių aptarimo, viešos ekspozicijos bei susirinkimų vietą ir laiką bus informuojama papildomai.


2010-05-07
Informuojame apie pradedamą rengti bendrąja tvarka žemės sklypo (kadastro Nr.5250/0009:348, plotas-0,2313 ha), Miriniškių k., Ringaudų sen., Kauno r. sav., detalųjį planą.

Planavimo tikslas – esamo sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į 2 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Planavimo organizatorius – Antanas Lelys.

Plano rengėjas – UAB „ŽEMETRA“. Projekto rengimo terminas - (preliminarus) – 2010 m. II ketv.- 2010 m. IV ketv. Gauti informaciją, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima adresu: Savanorių pr. 221-309, Kaunas, arch. Edita Guzenkienė, tel. 868674574 el.p. edit.projektai@gmail.com.

Apie teritorijų planavimo dokumentų sprendinių aptarimo, viešos ekspozicijos bei susirinkimų vietą ir laiką bus informuojama papildomai.


2010-05-07
Informuojame apie pradedamą rengti bendrąja tvarka žemės sklypo (kadastro Nr.5283/0001:0009, plotas-0,9920 ha), Naujųjų Muniškių k., Užliedžių sen., Kauno r. sav. , detalųjį planą.

Planavimo tikslas – esamo žemės sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (komercinės paskirties objektų teritorijos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Planavimo organizatorius – Ali Macenavičius.

Plano rengėjas – UAB „ŽEMETRA“. Projekto rengimo terminas - (preliminarus) – 2010 m. II ketv.- 2010 m. IV ketv. Gauti informaciją, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima adresu: Savanorių pr. 221-309, Kaunas, arch. Edita Guzenkienė, tel. 868674574 el.p. edit.projektai@gmail.com.

Apie teritorijų planavimo dokumentų sprendinių aptarimo, viešos ekspozicijos bei susirinkimų vietą ir laiką bus informuojama papildomai.


2010-05-07
Informuojame apie pradedamą rengti bendrąja tvarka žemės sklypo (kadastro Nr.5270/0013:572, plotas-0,4600 ha), Didvyrių k., Raudondvario sen., Kauno r. sav., detalųjį planą.

Planavimo tikslas – esamo sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į iki 3 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Planavimo organizatorius – Jadvyga Valaitienė.

Plano rengėjas – UAB „ŽEMETRA“. Projekto rengimo terminas - (preliminarus) – 2010 m. II ketv.- 2010 m. IV ketv. Gauti informaciją, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima adresu: Savanorių pr. 221-309, Kaunas, arch. Edita Guzenkienė, tel. 868674574 el.p. edit.projektai@gmail.com.

Apie teritorijų planavimo dokumentų sprendinių aptarimo, viešos ekspozicijos bei susirinkimų vietą ir laiką bus informuojama papildomai.


2010-05-07
Informuojame apie pradedamą rengti bendrąja tvarka žemės sklypo (kadastro Nr.5293/0006:649, plotas-0,4380 ha, esama paskirtis – kita (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), Dievogalos g. 33, Dievogalos k., Zapyškio sen., Kauno r. sav., detalųjį planą.

Planavimo tikslas – esamo sklypo padalijimas į iki 3 sklypų, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo reglamento nustatymas.

Planavimo organizatoriai – Asta Puidienė (atstovaujama pagal įgaliojimą Raimondos Venienės) ir Egidijus Puida.

Plano rengėjas – UAB „ŽEMETRA“. Projekto rengimo terminas - (preliminarus) – 2010 m. II ketv.- 2010 m. IV ketv. Gauti informaciją, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima adresu: Savanorių pr. 221-309, Kaunas, arch. Edita Guzenkienė, tel. 868674574 el.p. edit.projektai@gmail.com.

Apie teritorijų planavimo dokumentų sprendinių aptarimo, viešos ekspozicijos bei susirinkimų vietą ir laiką bus informuojama papildomai.


2010-05-07
Informuojame apie pradedamą rengti bendrąja tvarka žemės sklypo (kadastro Nr.5217/0009:73, plotas-0,2938 ha), Eigirgalos k., Domeikavos sen., Kauno r. sav., detalųjį planą.

Planavimo tikslas – esamo sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į 2 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Planavimo organizatorius – Daiva Šereikaitė.

Plano rengėjas – UAB „ŽEMETRA“. Projekto rengimo terminas - (preliminarus) – 2010 m. II ketv.- 2010 m. IV ketv. Gauti informaciją, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima adresu: Savanorių pr. 221-309, Kaunas, arch. Edita Guzenkienė, tel. 868674574 el.p. edit.projektai@gmail.com.

Apie teritorijų planavimo dokumentų sprendinių aptarimo, viešos ekspozicijos bei susirinkimų vietą ir laiką bus informuojama papildomai.


2010-05-07
Informuojame apie pradedamą rengti bendrąja tvarka žemės sklypo (kadastro Nr.5260/0001:125, plotas-1,2000 ha), Vytauto g. 198, Teleičių k., Garliavos apyl. sen., Kauno r. sav., detalųjį planą.

Planavimo tikslas – esamo sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į iki 3 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Planavimo organizatoriai – Kazimiera Litvaitienė ir Petras Litvaitis.

Plano rengėjas – UAB „ŽEMETRA“. Projekto rengimo terminas - (preliminarus) – 2010 m. II ketv.- 2010 m. IV ketv. Gauti informaciją, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima adresu: Savanorių pr. 221-309, Kaunas, arch. Edita Guzenkienė, tel. 868674574 el.p. edit.projektai@gmail.com.

Apie teritorijų planavimo dokumentų sprendinių aptarimo, viešos ekspozicijos bei susirinkimų vietą ir laiką bus informuojama papildomai.


2010-05-07
Informuojame apie pradedamą rengti bendrąja tvarka žemės sklypų (kadastro Nr.5250/0009:362, plotas-0,1552 ha ir kadastro Nr.5250/0009:363, plotas-0,1752 ha), Miriniškių k., Ringaudų sen., Kauno r. sav., detalųjį planą.

Planavimo tikslas – esamų žemės sklypų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), sujungimas ir padalijimas į iki 4 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Planavimo organizatorius – Gražina Jonikaitė.

Projekto rengimo terminas - (preliminarus) – 2010 m. II ketv.- 2010 m. IV ketv. Gauti informaciją, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima adresu: Savanorių pr. 221-309, Kaunas, tel. 868674574 el.p. edit.projektai@gmail.com.

Apie teritorijų planavimo dokumentų sprendinių aptarimo, viešos ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.


2010-05-07
Informuojame apie pradedamą rengti bendrąja tvarka žemės sklypo (kadastro Nr.5217/0009:67, plotas-0,3002 ha), Eigirgalos k., Domeikavos sen., Kauno r. sav., detalųjį planą.

Planavimo tikslas – esamo sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Planavimo organizatoriai – Aurelijus Motiejūnas ir Renata Motiejūnienė.

Projekto rengimo terminas - (preliminarus) – 2010 m. II ketv.- 2010 m. IV ketv. Gauti informaciją, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima adresu: Savanorių pr. 221-309, Kaunas, tel. 868674574 el.p. edit.projektai@gmail.com.

Apie teritorijų planavimo dokumentų sprendinių aptarimo, viešos ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.


2010-05-07
Informuojame apie pradedamą rengti bendrąja tvarka žemės sklypo (kadastro Nr.5217/0009:68, plotas-0,2020 ha), Eigirgalos k., Domeikavos sen., Kauno r. sav., detalųjį planą.

Planavimo tikslas – esamo sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Planavimo organizatoriai – Aurelijus Motiejūnas ir Renata Motiejūnienė.

Projekto rengimo terminas - (preliminarus) – 2010 m. II ketv.- 2010 m. IV ketv. Gauti informaciją, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima adresu: Savanorių pr. 221-309, Kaunas, tel. 868674574 el.p. edit.projektai@gmail.com.

Apie teritorijų planavimo dokumentų sprendinių aptarimo, viešos ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.


2010-05-07
Informuojame apie pradedamą rengti bendrąja tvarka žemės sklypo (kadastro Nr.5217/0009:69, plotas-0,5000 ha), Eigirgalos k., Domeikavos sen., Kauno r. sav., detalųjį planą.

Planavimo tikslas – esamo sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į 2 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Planavimo organizatorius – Virginija Motiejūnienė.

Projekto rengimo terminas - (preliminarus) – 2010 m. II ketv.- 2010 m. IV ketv. Gauti informaciją, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima adresu: Savanorių pr. 221-309, Kaunas, tel. 868674574 el.p. edit.projektai@gmail.com.

Apie teritorijų planavimo dokumentų sprendinių aptarimo, viešos ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.


2010-05-07
Informuojame apie pradedamą rengti bendrąja tvarka žemės sklypo (kadastro Nr.5260/0008:712, plotas-0,1500 ha, esama paskirtis – kita (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), Jonučių II k., Garliavos apyl. sen., Kauno r. sav., detalųjį planą.

Planavimo tikslas – esamo sklypo padalijimas į 2 sklypus, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo reglamento nustatymas.

Planavimo organizatoriai – Algirdas Dapkūnas ir Birutė Dapkūnienė.

Projekto rengimo terminas - (preliminarus) – 2010 m. II ketv.- 2010 m. IV ketv. Gauti informaciją, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima adresu: Savanorių pr. 221-309, Kaunas, tel. 868674574 el.p. edit.projektai@gmail.com.

Apie teritorijų planavimo dokumentų sprendinių aptarimo, viešos ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.


2010-05-07
Informuojame apie pradedamą rengti bendrąja tvarka žemės sklypų (kadastro Nr.5250/0005:298, plotas-0,5560 ha ir kadastro Nr.5250/0005:301, plotas-0,5682 ha), Miriniškių k., Ringaudų sen., Kauno r. sav., detalųjį planą.

Planavimo tikslas – esamų žemės sklypų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), sujungimas ir padalijimas į iki 7 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Planavimo organizatorius – Aldona Lekeckienė.

Projekto rengimo terminas - (preliminarus) – 2010 m. II ketv.- 2010 m. IV ketv. Gauti informaciją, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima adresu: Savanorių pr. 221-309, Kaunas, tel. 868674574 el.p. edit.projektai@gmail.com.

Apie teritorijų planavimo dokumentų sprendinių aptarimo, viešos ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.


2010-05-07

Informuojame apie pradedamą rengti bendrąja tvarka žemės sklypo (kadastro Nr.5250/0006:226, plotas-1,7175 ha), Karkiškių k., Ringaudų sen., Kauno r. sav., detalųjį planą.  

Planavimo tikslas – esamo sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į iki 8 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Planavimo organizatoriai – Kazimieras Andrius Vaitukaitis, Dalia Vaitukaitienė, Valdas Vaitukaitis ir Rita Martišienė (atstovaujama pagal įgaliojimą Aušros Martišienės).

Projekto rengimo terminas - (preliminarus) – 2010 m. II ketv.- 2010 m. IV ketv. Gauti informaciją, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima adresu: Savanorių pr. 221-309, Kaunas, tel. 868674574 el.p. edit.projektai@gmail.com.

Apie teritorijų planavimo dokumentų sprendinių aptarimo, viešos ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.


2010-05-07

Informuojame apie pradedamą bendrąja tvarka rengti Kauno r.sav., Karmėlavos sen., Segeičikų I k. esančio žemės sklypo (kadastro Nr.5233/0013:205) detalųjį planą.

Planavimo organizatoriai: J.Štreimikis, A.Staniulis, M.Staniulienė, V.Ramoška, V.Ramoškienė, B.Širvinskienė, V.Širvinskas, adresas korespondencijai Sergeičikų I k., Karmėlavos sen., Kauno raj., tel.:8650 61388. 

Planavimo tikslas: žemės sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas į kitos paskirties žemę (gyvenamosios teritorijos, mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), padalijimas į iki 15 sklypų, teritorijos tvarkymo rėžimo ir statybos reglamento nustatymas. Detaliojo plano rengimo terminas 2010m. II ketv.-2010m. III ketv. Planas rengiamas sutinkamai su Kauno r.sav. administracijos direktoriaus įsakymu Nr.ĮS-257.

Plano rengėjas: M.Torrau I.Į., adresas V.Putvinskio g.17-4, Kaunas, t.:8687 14585 el.p. marius@torrau.eu.

Pasiūlymus ir pageidavimus teikti detaliojo plano organizatoriui arba rengėjams aukščiau nurodytais adresais.

Apie teritorijų planavimo dokumento sprendinių aptarimo, viešos ekspozicijos bei viešo aptarimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai spaudoje, Karmėlavos seniūnijos skelbimų lentoje bei internetiniame puslapyje www.krs.lt


2010-05-07

Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo esančio Kuro k. Zapyškio sen., Kauno r. sav., (kadastrinis Nr. 5201/0012:0424) kaimo plėtros  žemėtvarkos projektas. Projektas rengiamas supaprastinta  visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka. Planavimo tikslas: ūkininko sodybos vietos parinkimas.

Planavimo organizatorius: Asta Grigalūnienė, Mindaugas Grigaliūnas.

Projekto rengėjas: UAB "INVENTORA" tel.: 865913761 susipažinti su projektu ir teikti pasiūlymus galima iki 2010-05-18 planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui UAB "INVENTORA" adresu: K. Donelaičio g. 78-10 Kaunas darbo dienomis 8:12 - 13:17 val.


2010-05-06
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti sklypo (kadastro Nr.5260/0008:682), esančio Karkazų k., Garliavos apyl. seniūn., Kauno raj. sav., detalųjį planą.
Planavimo organizatoriai – Vidas Adomaitis, Alytė Adomaitienė.

Planavimo tikslas-žemės sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas iki 15 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Plano rengimo terminas-2010 II-III ketv.. Pasiūlymus teikti detaliojo plano rengėjai UAB „Žemetra“ Savanorių pr. 221-309, Kaunas, telf.  21 18 10, el.paštas zemetra@gmail.com


2010-05-06
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti sklypo (kadastro Nr.5250/0009:298), esančio Miriniškių k., Ringaudų seniūn., Kauno raj. sav., detalųjį planą. 
Planavimo organizatorius – Tomas Janušauskas.

Planavimo tikslas-žemės sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Plano rengimo terminas-2010 II-III ketv.. Pasiūlymus teikti detaliojo plano rengėjai UAB „Žemetra“ Savanorių pr. 221-309, Kaunas, telf.  21 18 10, el.paštas zemetra@gmail.com


2010-05-06
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti sklypo (kadastro Nr.5247/0012:352), esančio Mastaičių k., Alšėnų seniūn., Kauno raj. sav., detalųjį planą. 
Planavimo organizatorius – Julius Janušauskas (atstovaujamas Tomo Janušausko).

Planavimo tikslas-žemės sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalinimas į du sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Plano rengimo terminas-2010 II-III ketv.. Pasiūlymus teikti detaliojo plano rengėjai UAB „Žemetra“ Savanorių pr. 221-309, Kaunas, telf.  21 18 10, el.paštas zemetra@gmail.com


2010-05-06
Informuojame apie pradedamą rengti 0,1500 ha. žemės sklypo, esančio

Kauno r.sav., Garliavos sen., Ireniškių k., (kad.Nr.5260/0001:361) detalųjį planą bendrąja tvarka.

Planavimo organizatorius: Tomas Kriščiūnas, Edita Kriščiūnienė.

Planavimo tikslas – žemės sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas (iš žemės ūkio į kitą - mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimo bei statybos reglamento nustatymas.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Planuotojai". Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: Vasario 16-osios 8-6. Projekto vadovė Laimutė Pėželienė. Informacija telefonu 209260, el.paštas: planuotojai@takas.lt


2010-05-06
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti žemės sklypo (kadastro Nr. 5217/0012:1384), esančio Pienių g. 10, Kauno raj. sav., Domeikavos sen., Domeikavos k., detalųjį planą. 
Planavimo organizatorius: Vytautas Šutas ir Irena Šutienė, gyv. Pienių g. 10, Domeikavos k., Kauno r., tel. 8673 17982.

Planavimo pagrindas, tikslai ir terminai: žemės sklypas planuojamas sutinkamai su Kauno raj. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ĮS-267. Planavimo tikslas - žemės sklypo padalinimas į tris atskirus sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimo, bei statybos reglamentų nustatymas. Detaliojo plano rengimo terminas 2010 m. II ketv. – 2010 m. III ketv.

Plano rengėjas: UAB “Aplinka ir ekologija” (PV Marius Torrau),  tel. (8 615) 56244, el. paštas: s.urbelis@gmail.com, adresas: Savanorių pr. 363A-201, Kaunas.

Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjui arba organizatoriui. Apie detaliojo plano viešą svarstymą informuosime vėliau.


2010-05-06
UAB „Geodezininkai“ informuoja apie rengiamą Viktoro Širvinsko sklypo (kadastro Nr. 5217/0013:108), esančio Radikių k., Domeikavos sen., Kauno r. sav., formavimo ir pertvarkymo projektą. Planavimo tikslas – sklypo pertvarkymas ir padalijimas į dvi dalis, atskiriant žemės ūkio naudmenų plotą nuo miško.

Su rengiamu sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu galima susipažinti nuo 2010-05-10 iki 2010-05-24 UAB „Geodezininkai“ patalpose, Raudondvario pl. 93, Kaune, tel./faksas 8 37 267156, el. p. geodezininkai@gmail.com arba Kauno rajono žemėtvarkos skyriuje. Pasiūlymus ir pastabas galima teikti raštu iki 2010-05-24 organizatoriui Viktorui Širvinskui arba rengėjai UAB „Geodezininkai“.


2010-05-05
Informuojame apie parengtą Kauno r.sav., Užliedžių sen., Užliedžių k. esančio žemės sklypo (kadastro Nr.5283/0002:176) detalųjį planą.
Planavimo organizatorius: Enrikas Daktaras, Jotvingių 13-43, Kaunas, 8699 74462
. 

Planavimo tikslas: žemės sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas į kitos paskirties žemę (komercinės paskirties objektų statybos teritorijos), teritorijos tvarkymo rėžimo ir statybos reglamento nustatymas. Detaliojo plano rengimo terminas 2010m. I ketv.-2010m. II ketv.
Plano rengėjas: M.Torrau I.Į., adresas V.Putvinskio g.17-4, Kaunas, t.:8687 14585 el.p. marius@torrau.eu.

Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais, teikti pasiūlymus galima per visą planavimo laikotarpį iki viešo svarstymo plano rengėjo patalpose. Vieša ekspozicija rengiama Užliedžių seniūnijoje nuo 2010-05-21 10 darbo dienų. Viešas svarstymas rengiamas Užliedžių seniūnijoje 2010-06-04 nuo 14val.


2010-05-05
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą sklypo kad. Nr. 5260/0001:98, esančio Teleičių k., Garliavos apyl. sen., Kauno r., detalųjį planą.
 Planavimo tikslas: esamo sklypo pagr. tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į iki 22 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Viešas susirinkimas įvyks: 2010 06 04 11 val. A. Mickevičiaus g. 43-5 Kaune.

Projekto ekspozicija: 2010 05 20- 2010 06 04 Garliavos apyl. seniūnijos skelbimų lentoje Vytauto g. 62, Garliavoje.

Organizatorė: M. Pumputienė (įgaliotas asmuo- R. Asadauskienė tel.: 8-699 26 760).

Rengėjas: J. Šarakauskas (PV S. J. Katilius), tel.: 8-684 84 8 94, adresas- A. Mickevičiaus g. 43-5 Kaunas, el. paštas- jonas.sarakauskas@gmail.com. Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjui arba organizatorės įgaliotam asmeniui iki viešo susirinkimo pabaigos.


2010-05-05
Informuojame
 apie bendrąja tvarka parengtą Kauno r.sav., Užliedžių sen., Užliedžių k., Ledos g. 28 esančio žemės sklypo (kadastro Nr. 5283/0004:549) detalųjį planą. Planavimo pagrindas - Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. ĮS-2145

Planavimo organizatorius: UAB “Kaunasta, adresas korespondencijai: Ledos g. 27E-5, Užliedžių k. Kauno raj. tel.: 8 687 14585.
Planavimo tikslas: žemės sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas į kitą (gyvenamosios teritorijos/mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) paskirtį, padalijimas į du sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Detaliojo plano rengimo terminas 2010 m. II – 2010 m. III ketv.
Plano rengėjas: M.Torrau I.Į., adresas V.Putvinskio g.17-4, Kaunas, t.:8 687 14585 el.p. marius@torrau.eu
Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais, teikti pasiūlymus galima per visą planavimo laikotarpį iki viešo svarstymo plano rengėjo patalpose. Vieša ekspozicija rengiama Užliedžių seniūnijoje nuo 2010-05-21 10 darbo dienų. Viešas svarstymas rengiamas Užliedžių seniūnijoje 2010-06-04 nuo 14val.


2010-05-05
Informuojame
 apie bendrąja tvarka parengtą Kauno r.sav., Užliedžių sen., Užliedžių k., esančio žemės sklypo (kadastro Nr. 5283/0004:529) detalųjį planą. Planavimo pagrindas - Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. ĮS-2409
Planavimo organizatorius:
 UAB “Kaunasta
, adresas korespondencijai: Ledos g. 27E-5, Užliedžių k. Kauno raj. tel.: 8 687 14585.
Planavimo tikslas:
 žemės sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) padalijimas į du sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Detaliojo plano rengimo terminas 2010 m. II – 2010 m. III ketv.
Plano rengėjas:
 M.Torrau I.Į., adresas V.Putvinskio g.17-4, Kaunas, t.:8 687 14585 el.p. marius@torrau.eu.

Pasiūlymus ir pageidavimus teikti detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui aukščiau nurodytais adresais.
Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais, teikti pasiūlymus galima per visą planavimo laikotarpį iki viešo svarstymo plano rengėjo patalpose. Vieša ekspozicija rengiama Užliedžių seniūnijoje nuo 2010-05-21 10 darbo dienų. Viešas svarstymas rengiamas Užliedžių seniūnijoje 2010-06-04 nuo 14val.


2010-05-04
Informuojame apie bendraja tvarka pradėtą rengti skl. Nr. 67; 98; 227; 251; 252; 253; 254; 337 detalųjį planą K.Dulksnio g. Narsiečių k. Alšėnų sen.

Organizatoriai: UAB „Dinasas“, UAB „Merseta“, UAB „Merana“, Renaldas Juškevičius, Jolita Juškevičienė.

Rengėjas: Ž.Radvilavičiaus projektavimo biuras.

Pastabas ir pasiūlymus teikti adresu A.Juozapavičiaus pr. 21-54, Kaunas.

Kontaktiniai tel. 8-37-209495; 8-616-36363; 8-680-97532


2010-05-04
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti žemės sklypo Kauno r. sav., Samylų sen., Šlienavos k., skl. kad. Nr. 5280/0005:565 detalųjį planą, pagal 2010 m. kovo 5 d. Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pasirašytą detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartį Nr. S-185.

Detaliojo plano rengimo tikslas – pakeisti sklypo pagrindinę tikslinę paskirtį iš žemės ūkio į kitą, padalyti žemės sklypą į 8 sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.

Planavimo organizatorė M. N. Januškevičienė. Detaliojo plano rengėjas UAB „GEORAIMONDA“, Griunvaldo g. 8-9, Kaunas.


2010-05-04

Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą žemės sklypo Kauno r. sav., Samylų sen., Šlienavos k., skl. kad. Nr. 5280/0005:565 detalųjį planą, kurio tikslas pakeisti sklypo pagrindinę tikslinę paskirtį iš žemės ūkio į kitą, padalyti žemės sklypą į 8 sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą. Rengiant detalųjį planą strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas. Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galite nuo 2010 m. gegužės 10 d. iki 2010 m. birželio 8 d. Kauno r. sav., Samylų seniūnijoje. Detaliojo plano sprendinių viešas aptarimas įvyks UAB „GEORAIMONDA“ patalpose, Griunvaldo g. 8-9, Kaune, 2010 m. birželio 8 d. 13 val.  Pasiūlymus raštu dėl detaliojo plano sprendinių galite siųsti detaliojo plano rengėjai UAB „GEORAIMONDA“, Griunvaldo g. 8-9, Kaunas, arba pateikti viešo susirinkimo dieną iki viešo aptarimo pabaigos. Detaliojo plano organizatorė – M. N. Januškevičienė. Detaliojo plano rengėjas UAB „GEORAIMONDA“, projekto vadovo telefonas 8676 21161.


2010-05-04

Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą sklypo kad Nr. 5250/0016:115 Pyplių k., Ringaudų sen., Kauno r. paskirties keitimo iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), padalijimo į iki 7 sklypų, teritorijos tvarkymo režimo ir statybos reglamento nustatymo detalųjį planą.

Planavimo organizatoriai: G. ir B. Gailiai (atstovaujami M. Bajorinienės, tel. (8 656) 32437). Viešas susirinkimas įvyks 2010 m. birželio 3 d. 10 val. A. Mickevičiaus g. 43-5, Kaune. Vieša projekto ekspozicija truks 10 darbo dienų iki susirinkimo Ringaudų seniūnijos skelbimų lentoje Šiltnamių g. 1, Noreikiškių k. Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti organizatorių atstovui arba rengėjui arch. J. Šarakauskui tel. (8 684) 84894, el. paštu jonas.sarakauskas@gmail.com  iki viešo susirinkimo pabaigos.


2010-05-03
Informuojame apie pradedamą rengti detalųjį planą, detaliojo plano pavadinimas: 0,4005 ha žemės sklypo kad. Nr. 5260/0001:386, Ireniškių k., Kauno r. sav., detalusis planas.

Detaliojo plano tikslas: žemės sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), padalijimas į iki 4 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Detalusis planas rengiamas, viešai svarstomas ir derinamas bendrąja tvarka.

Detalusis planas eksponuojamas Garliavos apylinkių seniūnijos patalpose Vytauto g. 62, Garliava, Kauno r., ir detaliojo plano rengėjo patalpose V. Putvinskio g. 17, Kaune.

Viešas susirinkimas (svarstymas) įvyks 2010 m. gegužės 31 d. 12 val. detaliojo plano rengėjo patalpose V. Putvinskio g. 17, Kaune.

Detaliojo planavimo organizatorius – Adelė Genovaitė Varnienė, tel. (8-600) 9 13 70.

Detaliojo plano rengėjas – Ind. Gedimino Bulavo įmonė, PV architektas G. Bulavas, tel. (8-699) 8 12 32, (8-37) 20 98 66.

 


2010-04-29
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą žemės sklypų  kad.Nr.5217/0013:1000, 5217/0013:999, 5217/0013:745, 5217/0013:789, esančių Kauno raj.sav., Domeikavos sen., Romaškių k., detalųjį planą.

Planavimo organizatoriai: T.Varnas, J.Varnas, L.Varnas (atstovas – J.Varnas), R.M. Eidukaitienė, J.Babičienė, S.Tilvytytė. Adresas kroespondencijai: Baltijos g. 9-18, Kunas, tel.: 8-688-88508.

Planavimo pagrindas, tikslai ir terminai: žemės sklypai planuojami sutinkamai su Kauno raj.savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.ĮS-2192. Planavimo tikslas - sklypų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), sujungimas ir padalijimas į iki 30 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Plano rengimo terminas 2010m. II-III ketv.

Plano rengėjas: M.Torrau I.Į. Adresas: V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, tel.: 8-687-14585. El.p.: marius@torrau.eu.

Susipažinti su planu, teikti pasiūlymus ir pageidavimus detaliojo plano organizatoriams arba rengėjui aukščiau nurodytais adresais visą planavimo laikotarpį iki viešo svarstymo ir jo metu.

Vieša sprendinių ekspozicija rengiama Domeikavos sen. patalpose nuo 2010-05-17d. 10 darbo dienų. Viešas sprendinių aptarimas rengiamas Domeikavos sen. patalpose 2010-05-31d. nuo 16val. Dalyvavimas neprivalomas.


2010-04-29
Informuojame, kad bendrąja tvarka pradedamas rengti žemės sklypo Nr. 358, Žemaitkiemio k., Domeikavos sen.,  Kauno rajone,  detalusis planas.

Detaliojo plano rengimo pagrindas - Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009-12-14 įsakymas Nr. ĮS-2411 „Dėl detaliojo teritorijų planavimo organiztoriaus teisių ir pareigų perdavimo", 2010-01-18 sutartis dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo Nr. S-40, planavimos sąlygos 2010-03-23, Nr. SD-080.

Planavimo tikslas: sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (komercinės paskirties objektų teritorijos/inžinerinės infrastruktūros teritorijos) ir padalijimas į 2 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Apytikris detaliojo plano rengimo terminas - 2010 m.

Planavimo organizatorius – Rolandas Raziūnas.

Detaliojo plano rengėjas - UAB „Polilinija". Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: UAB „Polilinija", Raudondvario pl. 150-216, Kaunas, tel. (8-37) 263917, mob.tel. 8 652 71128 arch. Justina Kašytė, el.paštas: justina.kasyte@gmail.com.

Apie teritorijų planavimo dokumento projekto viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.

 


2010-04-28
Informuojame apie Kauno RAAD 2010 03 08 priimtą atrankos išvadą Nr. KR12-654/33  rengiamam kaimo plėtros žemėtvarkos projektui ūkininko sodybos vietai parinkti (kaimo turizmo sodybai) žemės sklype, esančiame Rokelių k., Rokų sen., Kauno r., kad. Nr. 5273 /0018:414

Planavimo organizatorius - S. Šalavėjus tel.: 8-671 95230.

Priimta PAV atrankos išvada – poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Susipažinti su atrankos išvada bei informacija apie planuojamą veiklą, taip pat teikti motyvuotus pasiūlymus ir pastabas (jei tokių bus) galima 10 darbo dienų nuo skelbimo pasirodymo dienos organizatoriui, Kauno RAAD Rotušės a.12, Kaunas, rengėjui UAB „Žemetra“, adresu Savanorių pr. 221-309, Kaunas, el. paštu: ukininkosodyba@gmail.com., tel.(8 671)15593


2010-04-27
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą sklypo kad. Nr. 5260/0001:478 Seniavos k., Garliavos apyl. sen., Kauno r. sav. pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyv. namų statybos), padalijimo į iki 18 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymo detalųjį planą. Organizatorius- N. J. Skaudickaitė (atstovaujama R. Kasperavičiaus, tel. (8 620) 76477). Rengėjas- J. Šarakauskas (PV S. J. Katilius). Viešas susirinkimas įvyks 2010 m. gegužės 26 d. 18 val. A. Mickevičiaus g. 43-5, Kaune. Vieša projekto ekspozicija vyks 10 darbo dienų iki susirinkimo Garliavos apyl. seniūnijos skelbimų lentoje. Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti organizatoriaus atstovui arba rengėjui tel. (8 684) 84894 ir el. paštu jonas.sarakauskas@gmail.com iki viešo susirinkimo pabaigos.


2010-04-26
Informuojame, kad pradedamos rengti Kauno rajono savivaldybės teritorijos Civilinės saugos sprendinių (RIBOTO NAUDOJIMO) dokumento – specialiojo plano rengimo procedūros (Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-04-23 įsakymas Nr. ĮS-596 „Dėl specialaus plano rengimo, tikslų ir uždavinių nustatymo bei planavimo užduoties tvirtinimo“).

 

Planavimo organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius.

Planavimo tikslai ir uždaviniai:

1.     Įvertinti civilinės saugos reikalavimus teritoriniam planavimui dėl:

1.1.    Pavojingų objektų keliamos grėsmės ir apsaugos priemonės nuo jos; slėptuvių ir kitų kolektyvinės apsaugos statinių poreikio nustatymo, vadovaujantis Slėptuvių ir kitų kolektyvinės apsaugos statinių poreikiais ir nustatymu, patvirtintu Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2002-05-15 įsakymu. Nr. 712, slėptuvių išdėstymas prie pavojingų zonų numatymo;

1.2.    Slėptuvių (kolektyvinės gyventojų apsaugos priemonių) išdėstymo;

1.3.    Gyventojų evakavimo ir sanitarinio švarinimo punktų;

1.4.    Gyventojų perspėjimo priemonių ir įrenginių, jų veikimo ir girdimumo zonų;

1.5.    Pavojingų (buvusios maro epidemijos vietos, gyvulių palaidojimo vietoms dėl snukio ir nagų ligos ir pan.) vietovių;

1.6.    Miestelių ir jų zonų inžinerinės infrastruktūros patikimumo ekstremalių situacijų atvejams;

1.7.    Naujai statomų valstybinės reikšmės, rizikos ir pavojingų objektų, jų galimo poveikio ir galimos rizikos gyventojams.

2.     Numatyti priešgaisrinių gelbėjimo komandų pastatų (depų) išdėstymą, įvertinti, kad aukštesnius kaip 3 aukštų pastatus galima statyti priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, aprūpintos specialia  gelbėjimo ir gaisrų gesinimo technika, saugomoje teritorijoje, vadovaujantis STR 2.02.01:2004 “Gyvenamieji pastatai” (Žin., 2003, Nr. 23-721).

 


2010-04-26

Informuojame apie bendrąja tvarka rengiamą  sklypo kad.Nr. 5270/0008:269, Raudondvario k., Raudondvario sen., Kauno rajone, detalųjį planą.

Planavimo tikslas – sklypo paskirties keitimas, naudojimo būdo, pobūdžio, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos). Organizatorius – Stanislovas Skrebelis.

Rengėjas – V.Zagorskienės IĮ, tel (8-687) 3 24 55.

Pastabas ir pasiūlymus teikti organizatoriui atstovui  tel.(8-612) 0 40 11 iki viešo svarstymo pabaigos. Viešas svarstymas įvyks  balandžio 27d. 15 val. Laisvės al. 45, 308 kab., Kaunas. Detalusis planas eksponuojamas Raudondvario  seniūnijoje 10 darbo dienų iki susirinkimo.


2010-04-26
Informuojame apie bendrąja tvarka rengiamą sklypų kad.Nr. 5270/0008:209, 5270/0008:660 ir 5270/0008:215, Raudondvario k., Raudondvario sen., Kauno rajone, detalųjį planą.

Planavimo tikslas – sklypų sujungimas, padalijimas, paskirties keitimas, naudojimo būdo, pobūdžio, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos).

Organizatorė – Danutė Meškauskienė.

Rengėjas – V.Zagorskienės IĮ, tel (8-687) 3 24 55.

Pastabas ir pasiūlymus teikti organizatoriui atstovui  tel.(8-618) 5 03 90 iki viešo svarstymo pabaigos. Viešas svarstymas įvyks  balandžio 27d. 16 val. Laisvės al. 45, 308 kab., Kaunas. Detalusis planas eksponuojamas Raudondvario  seniūnijoje 10 darbo dienų iki susirinkimo.


2010-04-26
Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas, adresu: Kauno r., Vilkijos apyl. sen., Baravų k., sklypo kad. Nr. 5213/0001:72, plotas 14,3433 ha. Planavimo tikslas - nekilnojamojo turto registre įregistruoto žemės sklypo padalinimas į tris žemės sklypus.

Planavimo organizatorius - Irmantas Zalensas.Susipažinti su parengtu projektu, dokumentacija bei teikti pasiūlymus ar pastabas galite šiuo adresu: UAB „Geometra“, Savanorių pr. 287-307, Kaunas, tel. (8-37) 312 352, 8-652 80608, faks. (8-37) 311 733, darbo dienomis nuo 8-12 val., 13-17 val., arba el. paštu: kaunas.architektura@geometra.lt . Pasiūlymus ar pastabas dėl parengtų sprendinių galima teikti raštu iki 2010 m. gegužės mėn. 7 dienos planavimo organizatoriui arba plano rengėjai UAB „Geometra“. Parengto žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto viešo svarstymo su visuomene susirinkimas vyks 2010 m. gegužės mėn. 7 d., 14.00 val. UAB „Geometra“ patalpose, Savanorių pr. 287-307, Kaunas.


2010-04-26
Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas, adresu: Kauno r., Domeikavos sen., Romaškių k., sklypo kad. Nr. 5217/0013:603, plotas 12,1640 ha. Planavimo tikslas - nekilnojamojo turto registre įregistruoti bendrosios dalinės nuosavybės teise turimo žemės sklypo dalių atidalijimas į vienuolika sklypų pagal tenkančias dalis.

Planavimo organizatoriai: Jadvyga Zdanavičienė, Jovita Jankauskienė, Regina Benaitienė, Zigmuntas Zdanavičius, Eugenijus Zdanavičius, Biruta Pikinierienė, Benediktas Zdanavičius, Janina Marytė Padegimienė, Kazimiera Janušauskienė, Elvyra Rugevičienė, Vytautas Algirdas Zdanavičius. Susipažinti su parengtu projektu, dokumentacija bei teikti pasiūlymus ar pastabas galite šiuo adresu: UAB „Geometra“, Savanorių pr. 287-307, Kaunas, tel. (8-37) 312 352, 8-652 80608, faks. (8-37) 311 733, darbo dienomis nuo 8-12 val., 13-17 val., arba el. paštu: kaunas.architektura@geometra.lt . Pasiūlymus ar pastabas dėl parengtų sprendinių galima teikti raštu iki 2010 m. gegužės mėn. 7 dienos planavimo organizatoriams arba plano rengėjai UAB „Geometra“. Parengto žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto viešo svarstymo su visuomene susirinkimas vyks 2010 m. gegužės mėn. 7 d. 15.00 val. UAB „Geometra“ patalpose Savanorių pr. 287-307, Kaunas.


2010-04-26
Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas, adresu: Patamulšėlio k., Rokų sen., Kauno r. sav., kad. Nr. 5273/0019:69, sklypo plotas- 3,2747 ha. Planavimo tikslas - nekilnojamojo turto registre įregistruoti bendrosios dalinės nuosavybės teise turimo žemės sklypo dalių atidalijimas, suformuojant tris sklypus.

Planavimo organizatoriai: Sandra Šimoniūtienė, Ona Jarmalienė ir Kazys Dičkus. Susipažinti su parengtu projektu, dokumentacija bei teikti pasiūlymus ar pastabas galite šiuo adresu: UAB „Geometra“, Savanorių pr. 287-307, Kaunas, tel. (8-37) 312 352, 8-652 80608, faks. (8-37) 311 733, darbo dienomis nuo 8-12 val., 13-17 val., arba el. paštu: kaunas.architektura@geometra.lt . Pasiūlymus ar pastabas dėl parengtų sprendinių galima teikti raštu iki 2010 m. gegužės mėn. 7 dienos planavimo organizatoriams arba plano rengėjai UAB „Geometra“. Parengto žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto viešo svarstymo su visuomene susirinkimas vyks 2010 m. gegužės mėn. 7 d. 16.00 val. UAB „Geometra“ patalpose Savanorių pr. 287-307, Kaunas.


2010-04-26
R
engiamas žemės sklypo Nr.640 (kadastrinis Nr.5233/0009:640) ir žemės sklypo Beržų g. 37, Nr.643 (kadastrinis Nr.5233/0009:643), esančių Ramučių k. Karmėlavos sen., Kauno r. sav., detalusis planas. Planavimo tikslas– žemės sklypo Nr.640 pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/ mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), sujungimas su kitos (gyvenamosios teritorijos/ mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) paskirties žemės sklypu Nr.643, padalijimas į 2 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. Projekto rengimo terminas- 2010m II- 2010m III ketv. Pasikonsultuoti dėl rengiamų detaliojo plano sprendinių galima nuo 2010m balandžio 26d iki 2010m gegužės 26d Partizanų g. 26-204, Kaune. Viešas susirinkimas vyks 2010m gegužės 27d. 10val. Partizanų g. 26-204 Kaune. Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Karmėlavos seniūnijos patalpose ir Partizanų g.26-204, Kaune. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Detaliojo plano organizatoriai: D.Katauskienė, B.Katauskas tel. (8*620) 12524, detaliojo plano rengėja UAB „Ateivis LT“, arch. M. Sirvydis, tel. (8*675) 47596, e-paštas info@ateivis.lt


2010-04-26
Rengiamas žemės ūkio žemės sklypo Nr.139 (kadastrinis Nr.5283/0004:139) esančio Užliedžių k. Užliedžių. sen. Kauno r. sav. detalusis planas. Planavimo tikslas– sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į 2 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. Projekto rengimo terminas- 2010m II- 2010m III ketv. Pasikonsultuoti dėl rengiamų detaliojo plano sprendinių galima nuo 2010m balandžio 26d iki 2010m gegužės 26d Partizanų g. 26-204, Kaune. Viešas susirinkimas vyks 2010m gegužės 27d. 11val. Partizanų g. 26-204 Kaune. Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Užliedžių seniūnijos patalpose ir Partizanų g.26-204, Kaune. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Detaliojo plano organizatoriai: R.Jučinskas, J.Matusevičienė tel. 8-652-05550, detaliojo plano rengėja UAB „Ateivis LT“, arch. M. Sirvydis, tel. (8*675) 47596, e-paštas info@ateivis.lt


2010-04-26
Rengiamas žemės sklypo Nr.642 (kadastrinis Nr.5233/0009:642) esančio Ramučių k. Karmėlavos sen., Kauno r. sav. detalusis planas. Planavimo tikslas– pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/ mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. Projekto rengimo terminas- 2010m II- 2010m III ketv. Pasikonsultuoti dėl rengiamų detaliojo plano sprendinių galima nuo 2010m balandžio 26d iki 2010m gegužės 26d Partizanų g. 26-204, Kaune. Viešas susirinkimas vyks 2010m gegužės 27d. 10val. Partizanų g. 26-204 Kaune. Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Karmėlavos seniūnijos patalpose ir Partizanų g.26-204, Kaune. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Detaliojo plano organizatoriai: D.Katauskienė, B.Katauskas tel. (8*620) 12524, detaliojo plano rengėja UAB „Ateivis LT“, arch. M. Sirvydis, tel. (8*675) 47596, e-paštas info@ateivis.lt


2010-04-26
Rengiamas žemės sklypo Nr.660 (kadastrinis Nr.5250/0009:660) esančio Ringaudų k. Ringaudų sen. Kauno r. sav. detalusis planas. Planavimo tikslas– esamo sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į iki 8 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Projekto rengimo terminas 2010m II- 2010m III ketv. Pasikonsultuoti dėl rengiamų detaliojo plano sprendinių galima nuo 2010m balandžio 26d iki 2010m gegužės 26d Partizanų g. 26-204, Kaune. Viešas susirinkimas vyks 2010m gegužės 27d. 12val. Partizanų g. 26-204, Kaune. Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Ringaudų seniūnijos patalpose ir Partizanų g.26-204, Kaune. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Detaliojo plano organizatoriai: V.Januška, Rokas Ptašinskas, E.Ptašinskas, Romualdas Ptašinskas, S.Ptašinskienė, A.Janušis, J.L.Janušienė, (atstovaujami E.Stiklioraičio) tel. 8-699-11202. detaliojo plano rengėja UAB „Ateivis LT“, arch. M. Sirvydis, tel. (8*675) 47596, e-paštas info@ateivis.lt


2010-04-23
Informuojame, kad pradedamas rengti bendrąja tvarka žemės sklypo, Kauno r. sav., Zapyškio sen., Zapyškio mstl., Vytauto g. 59, (kad. Nr. 5293/0006:122), detalusis planas.  Sklypas ribojasi su Vytauto g. 57 ir Vytauto g. 61, Zapyškio mstl., Zapyškio sen., Kauno r. sav., sklypais. Plano rengimo terminas (preliminarus)  - iki 2010 m. IV ketvirčio.

Planavimo tikslas: Sklypo padalijimas į 2 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Planavimo organizatorius – V. J. Motiejaitis ir J. Motiejaitienė. Tel. 868787601.

Plano rengėjas: UAB ,,AMMP“, Laisvės al. 101A, Kaunas., Tel. 868243871, el.p.: ammp.info@gmail.com Planavimo pasiūlymus galite teikti raštu detaliojo plano rengėjui. Apie viešą svarstymą informuosime papildomai.


2010-04-23
Skelbiame parengto žemės sklypo (kad. Nr.5233/0011:273) Ramučių k. Karmėlavos sen. Kauno raj. Detaliojo plano svarstymo procedūrą.

Planavimo tikslas- žemės naudojimo paskirties keitimas į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybai) ir padalinimas į du sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo bei statybos reglamento nustatymas.

Planavimo organizatorius - Rūta Vitkauskienė.

Plano rengėjas - V. Žaltauskienės individuali įmonė.

Susipažinti su parengtu detaliuoju planu galima Karmėlavos seniunijoje nuo 2010-04-13d.

Ten pat 2010-04-27d. 14 val.įyks svarstymo su visuomene susirinkimas.

Pasiūlymus ir pastabas dėl parengto detalaus plano galima pateikti plano rengėjui tel. 869928274 iki viešo svarstymo pabaigos.


2010-04-23

Informuojame apie pradedamą bendrąja tvarka rengti žemės sklypų  kad.Nr.5217/0013:1000, 5217/0013:999, 5217/0013:745, 5217/0013:789, esančių Kauno raj.sav., Domeikavos sen., Romaškių k., detalųjį planą.

Planavimo organizatoriai: T.Varnas, J.Varnas, L.Varnas (atstovas – J.Varnas), R.M. Eidukaitienė, J.Babičienė, S.Tilvytytė. Adresas kroespondencijai: Baltijos g. 9-18, Kunas, tel.: 8-688-88508.

Planavimo pagrindas, tikslai ir terminai: žemės sklypai planuojami sutinkamai su Kauno raj.savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.ĮS-2192. Planavimo tikslas - sklypų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), sujungimas ir padalijimas į iki 30 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Plano rengimo terminas 2010m. II-III ketv.

Plano rengėjas: M.Torrau I.Į. Adresas: V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, tel.: 8-687-14585. El.p.: marius@torrau.eu.

Susipažinti su planu, teikti pasiūlymus ir pageidavimus detaliojo plano organizatoriams arba rengėjui aukščiau nurodytais adresais visą planavimo laikotarpį. Apie teritorijų planavimo dokumento sprendinių viešos ekspozicijos bei viešo aptarimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai spaudoje, Domeikavos seniūnijos skelbimų lentoje, svetainėje www.krs.lt, stende prie planuojamos teritorijos.


2010-04-23

Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti Kauno r.sav., Užliedžių sen., Užliedžių k., esančio žemės sklypo (kadastro Nr. 5283/0004:529) detalųjį planą. Planavimo pagrindas - Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. ĮS-2409

Planavimo organizatorius: UAB “Kaunasta, adresas korespondencijai: Ledos g. 27E-5, Užliedžių k. Kauno raj. tel.: 8 687 14585. 

Planavimo tikslas: žemės sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) padalijimas į du sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Detaliojo plano rengimo terminas 2010 m. II – 2010 m. III ketv.

Plano rengėjas: M.Torrau I.Į., adresas V.Putvinskio g.17-4, Kaunas, t.:8 687 14585 el.p. marius@torrau.eu.

Pasiūlymus ir pageidavimus teikti detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui aukščiau nurodytais adresais.

Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galima per visą planavimo laikotarpį iki viešo svarstymo plano rengėjo patalpose. Tolimesnė informacija apie galimybę susipažinti su rengiamu detaliuoju planu bei apie viešumo procedūras papildomai bus pateikiama Užliedžių seniūnijos skelbimų lentoje, interneto svetainėje www.krs.lt, informaciniame stende prie planuojamos teritorijos.


2010-04-23

Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti Kauno r.sav., Užliedžių sen., Užliedžių k., Ledos g. 28 esančio žemės sklypo (kadastro Nr. 5283/0004:549) detalųjį planą. Planavimo pagrindas - Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. ĮS-2145

Planavimo organizatorius: UAB “Kaunasta, adresas korespondencijai: Ledos g. 27E-5, Užliedžių k. Kauno raj. tel.: 8 687 14585. 

Planavimo tikslas: žemės sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas į kitą (gyvenamosios teritorijos/mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) paskirtį, padalijimas į du sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Detaliojo plano rengimo terminas 2010 m. II – 2010 m. III ketv.

Plano rengėjas: M.Torrau I.Į., adresas V.Putvinskio g.17-4, Kaunas, t.:8 687 14585 el.p. marius@torrau.eu.

Pasiūlymus ir pageidavimus teikti detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui aukščiau nurodytais adresais.

Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galima per visą planavimo laikotarpį iki viešo svarstymo plano rengėjo patalpose. Tolimesnė informacija apie galimybę susipažinti su rengiamu detaliuoju planu bei apie viešumo procedūras papildomai bus pateikiama Užliedžių seniūnijos skelbimų lentoje, interneto svetainėje www.krs.lt, Informaciniame stende prie planuojamos teritorijos.

Informuojame apie pradedamą bendrąja tvarka rengti Kauno r.sav., Užliedžių sen., Užliedžių k. esančio žemės sklypo (kadastro Nr.5283/0002:176) detalųjį planą.

Planavimo organizatorius: Enrikas Daktaras, Jotvingių 13-43, Kaunas, 8699 74462. 

Planavimo tikslas: žemės sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas į kitos paskirties žemę (komercinės paskirties objektų statybos teritorijos), teritorijos tvarkymo rėžimo ir statybos reglamento nustatymas. Detaliojo plano rengimo terminas 2010m. I ketv.-2010m. II ketv.

Plano rengėjas: M.Torrau I.Į., adresas V.Putvinskio g.17-4, Kaunas, t.:8687 14585 el.p. marius@torrau.eu.

Pasiūlymus ir pageidavimus teikti detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui aukščiau nurodytais adresais.

Apie teritorijų planavimo dokumento sprendinių aptarimo, viešos ekspozicijos bei viešo aptarimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai spaudoje, Užliedžių seniūnijos skelbimų lentoje bei internetiniame puslapyje www.krs.lt.


2010-04-22

Parengtas bendrają tvarka žemės sklypų Kauno r.sav., Ringaudų sen., Noreikiškių k., skl. nr.1089 ir Šiltnamių g.2 (skl.nr. 911) detalusis planas.

Planavimo tikslas: žemės ūkio paskirties žemės sklypo nr.1089 pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas į kitą, sklypų sujungimas ir padalijimas, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo, statybos reglamento nustatymas.

Planavimo organizatorius – L.J.Jagelavičienė, E.Klebanovienė (atstovaujami K.Barškiečio).

Detalusis planas eksponuojamas seniūnijos ir plano rengėjo patalpose 10 d. d. iki viešojo susirinkimo. Motyvuotus pasiūlymus ir pretenzijas galima teikti raštu iki viešojo svarstymo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui ar projekto rengėjui.

Viešasis aptarimas vyks 2010 05 21 d. 14 val. detaliojo plano rengėjo UAB”Planuotojai” patalpose (Vasario 16-osios g.8-6, Kaune), PV Laimutė Pėželienė, tel.(8-37) 209260, el.paštas: planuotojai@takas.lt. 


2010-04-22

Rengiamas žemės sklypo (kadastr. Nr. 5260/0011:355), esančio  Ilgakiemio k., Garliavos apyl.sen., Kauno r. sav. formavimo ir pertvarkymo projektas.

Planavimo tikslas. Žemės sklypo padalijimas į tris žemės sklypus.

Planavimo organizatorius: Linutė Žilinskienė, Julius Savickas

Projekto rengėjas –UAB „Georaimonda“, Griunvaldo g. 8-9, Kaunas, telef.8-37-222696, 868215149.

Išsamiau sužinoti apie  žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą, taip pat pateikti pastabas, pretenzijas bei pasiūlymus  dėl sprendinių galite UAB „Georaimonda“ patalpose (Griunvaldo g. 8-9, Kaunas, telef. 868215149) nuo 2010-04-26 d.  10 darbo dienų iki viešo projekto svarstymo. Viešas projekto svarstymas su visuomene įvyks 2010-05-07 d. 11 val. UAB „Georaimonda“ patalpose.


2010-04-22

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo Nr.139 (kadastrinis Nr.5283/0004:139) esančio Užliedžių k. Užliedžių. sen. Kauno r. sav. detalusis planas, kurio tikslas – sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į 2 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. Detaliojo plano organizatoriai: R.Jučinskas, J.Matusevičienė tel. 8-652-05550. Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjui UAB „Ateivis LT“, arch. M. Sirvydžiui tel.: 8 675 47596. Apie detaliojo plano viešą svarstymą informuosime vėliau.


2010-04-22

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo Nr.660 (kadastrinis Nr.5250/0009:660) esančio Ringaudų k. Ringaudų. sen. Kauno r. sav. detalusis planas, kurio tikslas – esamo sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į iki 8 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. Detaliojo plano organizatoriai: V.Januška, Rokas Ptašinskas, E.Ptašinskas, Romualdas Ptašinskas, S.Ptašinskienė, A.Janušis, J.L.Janušienė, (atstovaujami E.Stiklioraičio) tel. 8-699-11202. Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjui UAB „Ateivis LT“, arch. M. Sirvydžiui tel: 8 675 47596. Apie detaliojo plano viešą svarstymą informuosime vėliau.


2010-04-22

Rengiamas žemės sklypo (kadastr. Nr. 5240/0005:27), esančio  Boniškių k., Vandžiogalos sen., Kauno r. sav. formavimo ir pertvarkymo projektas.

Planavimo tikslas. Žemės sklypo padalijimas į penkis žemės sklypus.

Planavimo organizatorius: Janė Kačinskienė, Danutė Raziūnienė, Audronė Rutulienė, Romualdas Žemelis, Saulius Lukaševičius, Edvardas Lukaševičius.

Projekto rengėjas –UAB „Georaimonda“, Griunvaldo g. 8-9, Kaunas, telef.8-37-222696, 868215149.

Išsamiau sužinoti apie  žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą, taip pat pateikti pastabas, pretenzijas bei pasiūlymus  dėl sprendinių galite UAB „Georaimonda“ patalpose (Griunvaldo g. 8-9, Kaunas, telef. 868215149) nuo 2010-04-26 d.  10 darbo dienų iki viešo projekto svarstymo. Viešas projekto svarstymas su visuomene įvyks 2010-05-07 d. 10 val. UAB „Georaimonda“ patalpose.

 


2010-04-21
Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo", rengiamas žemės sklypo, esančios Kauno r., Babtų sen., Kaniūkų k., kadastrinis Nr. 5263/0004:328, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.

Planavimo tikslas: ūkininko sodybos vietos parinkimas.

Projekto organizatorius: Antanas Rutkauskas

Plano rengėjas: UAB „Architektų pastogė“, adresas: Perkaso takas 3, Kaunas, tel.(8*631)12021. Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui iki 2010 m. gegužės 7 d. Susipažinti su parengtu projektu galima  iki  2010 m. gegužės 6 d. UAB „Architektų pastogė“, patalpose, Perkaso takas 3, Kaunas, tel.(8*631)12021, el. paštas renata.grigorjeva@gmail.com. Viešas projekto susirinkimas numatomas 2010 m. gegužės 7 d. 13 val.

 


2010-04-20
Informuojame apie  bendrąja tvarka pradedamą rengti žemės sklypo Kauno r. sav., Kampiškių k. (kad. Nr. 5247/0007:24 ir 5247/0007:234) detalųjį planą.

Planavimo tikslas – sklypų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) sujungimas ir padalijimas į iki 30 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Planavimo organizatorius – Egidijus Stašelis, Jolita Stašelienė

Detaliojo plano rengimo pagrindas – 2009 12 24 Sutartis dėl detaliojo planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo Nr. S-1232; 2010 02 08 planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentams rengti Nr. DP-0022.

Detaliojo plano rengimo terminas  (preliminarus) –  2010 m. I ketv. – 2010 m. III ketv.

Detaliojo plano rengėjas  UAB „Geometra“, adresas: Savanorių pr. 287-307, Kaunas, tel.(8 37)312352, faks. (8 37) 311733, arch. Jolita Leseckienė, tel. 8 650 74429, el.paštas jolita.leseckiene@geometra.lt, www.geometra.lt.   

Apie detaliojo plano viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.


2010-04-20

Informuojame apie  bendrąja tvarka pradedamą rengti žemės sklypo Kauno r. sav., Ringaudų k. (kad. Nr. 5250/0010:556) detalųjį planą.

Planavimo tikslas – sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į iki 6 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Planavimo organizatorius – Egidijus Stašelis, Jolita Stašelienė

Detaliojo plano rengimo pagrindas – 2009 12 18 Sutartis dėl detaliojo planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo Nr. S-1222; 2010 03 03 planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentams rengti Nr. DP-045.

Detaliojo plano rengimo terminas  (preliminarus) –  2010 m. I ketv. – 2010 m. III ketv.

Detaliojo plano rengėjas  UAB „Geometra“, adresas: Savanorių pr. 287-307, Kaunas, tel.(8 37)312352, faks. (8 37) 311733, arch. Jolita Leseckienė, tel. 8 650 74429, el.paštas jolita.leseckiene@geometra.lt, www.geometra.lt.   

Apie detaliojo plano viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.


2010-04-20

Informuojame apie bendrąja tvarka parengtus detaliuosius planus Kauno r.: 1) sklypo kad. Nr. 5280/0008:172 Samylų k., Samylų sen. pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), padalijimas į iki 4 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo bei statybos reglamento nustatymas. Organizatoriai: Egidijus Rutė, Renata Rutė, tel.: (8 689) 21614. Viešas susirinkimas įvyks 2010 m. gegužės 21 d. 16 val. A. Mickevičiaus g. 43-5, Kaune. Vieša projekto ekspozicija vyks 10 darbo dienų iki susirinkimo Samylų seniūnijos skelbimų lentoje. 2) sklypo kad. Nr. 5233/0011:364 Ramučių k., Karmėlavos sen. pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos relgmanto nustatymas. Organizatorius: Rita Stanevičienė, tel.: (8 689) 216 14. Viešas susirinkimas įvyks 2010 m. gegužės 21 d. 17 val. A. Mickevičiaus g. 43-5, Kaune. Vieša projekto ekspozicija vyks 10 darbo dienų iki susirinkimo Karmėlavos seniūnijos skelbimų lentoje. Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjui J. Šarakauskui tel.: (8 684) 84894, el. paštu- jonas.sarakauskas@gmail.com arba organizatoriams iki susirinkimų pabaigos.

 


2010-04-20
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą sklypo (kadastro Nr. 5247/0010:199), esančio Alšėnų sen., Kampiškių k., Kauno r. sav. detalųjį planą.

Planavimo organizatorė – Agota Janeckienė, gyv. Garšvės g. 26, Kaunas.

Planavimo tikslas – esamo sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas (iš žemės ūkio į kitą gyvenamosios teritorijos/mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), žemės sklypo padalinimas į 8 atskirus sklypus, žemės sklypo naudojimo būdo, pobūdžio, teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimo, bei statybos reglamentų nustatymas

Plano rengėjas: UAB „Aplinka ir ekologija“, Savanorių pr. 363A-201, Kaunas, tel. 8*615 56 244, el. paštas s.urbelis@gmail.com ;

Susipažinti su planu, teikti pasiūlymus ir pageidavimus detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui aukščiau nurodytais adresais visą planavimo laikotarpį iki viešo svarstymo ir jo metu.

Susipažinti su sprendiniais galima plano rengėjo patalpose iki viešo svarstymo ir Alšėnų seniūnijoje (nuo 2010-04-26), teikti pasiūlymus plano rengėjui ar organizatoriui aukščiau nurodytais adresais.

Detalusis planas eksponuojamas seniūnijos ir plano rengėjo patalpose 10 d. d. iki viešojo susirinkimo. Motyvuotus pasiūlymus ir pretenzijas galima teikti raštu iki viešojo svarstymo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui ar projekto rengėjui. Viešasis aptarimas vyks 2010 m. gegužės 21 d. 11 val. detaliojo plano rengėjo UAB „Aplinka ir ekologija“ patalpose (Savanorių pr. 363A-201, Kaunas).


2010-04-20

Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą sklypo (kadastro Nr. 5220/0001:379), esančio Ežerėlio sen., Ežerėlio m., Kauno r. sav. detalųjį planą.

Planavimo organizatorė – Irena Liutkuvienė ir Vytautas Tamulevičius, gyv. Miško g. 36-4, Ežerėlis, Kauno rajonas.

Planavimo tikslas – esamo sklypo naudojimo būdo ir pobūdžio tikslinimas (į gyvenamasias teritorijas/mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimo, bei statybos reglamentų nustatymas.

Plano rengėjas: UAB „Aplinka ir ekologija“, Savanorių pr. 363A-201, Kaunas, tel. 8*615 56 244, el. paštas s.urbelis@gmail.com ;

Susipažinti su planu, teikti pasiūlymus ir pageidavimus detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui aukščiau nurodytais adresais visą planavimo laikotarpį iki viešo svarstymo ir jo metu.

Susipažinti su sprendiniais galima plano rengėjo patalpose iki viešo svarstymo ir Ežerėlio seniūnijoje (nuo 2010-04-26), teikti pasiūlymus plano rengėjui ar organizatoriui aukščiau nurodytais adresais.

Detalusis planas eksponuojamas seniūnijos ir plano rengėjo patalpose 10 d. d. iki viešojo susirinkimo. Motyvuotus pasiūlymus ir pretenzijas galima teikti raštu iki viešojo svarstymo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui ar projekto rengėjui. Viešasis aptarimas vyks 2010 m. gegužės 21 d. 10 val. detaliojo plano rengėjo UAB „Aplinka ir ekologija“ patalpose (Savanorių pr. 363A-201, Kaunas).


2010-04-20

Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą sklypo (kadastro Nr. 5283/0006:345), esančio Užliedžių sen., Giraitės k., Kauno r. sav. detalųjį planą.

Planavimo organizatorė – Evaldas Montvila, gyv. V. Putvinskio g. 21A, Kaunas

Planavimo tikslas – esamo sklypo žemės paskirties keitimas (iš žemės ūkio į gyvenamasias teritorijas/mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), žemės sklypo padalinimas į 2 atskirus sklypus, žemės sklypo naudojimo būdo, pobūdžio, teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimo, bei statybos reglamentų nustatymas.

Plano rengėjas: UAB „Aplinka ir ekologija“, Savanorių pr. 363A-201, Kaunas, tel. 8*615 56 244, el. paštas s.urbelis@gmail.com ;

Susipažinti su planu, teikti pasiūlymus ir pageidavimus detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui aukščiau nurodytais adresais visą planavimo laikotarpį iki viešo svarstymo ir jo metu.

Susipažinti su sprendiniais galima plano rengėjo patalpose iki viešo svarstymo ir Užliedžių seniūnijoje (nuo 2010-04-26), teikti pasiūlymus plano rengėjui ar organizatoriui aukščiau nurodytais adresais.

Detalusis planas eksponuojamas seniūnijos ir plano rengėjo patalpose 10 d. d. iki viešojo susirinkimo. Motyvuotus pasiūlymus ir pretenzijas galima teikti raštu iki viešojo svarstymo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui ar projekto rengėjui. Viešasis aptarimas vyks 2010 m. gegužės 21 d. 9 val. detaliojo plano rengėjo UAB „Aplinka ir ekologija“ patalpose (Savanorių pr. 363A-201, Kaunas).


2010-04-20

Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą sklypo (kadastro Nr. 5233/0009:218), esančio Karmėlavos sen., Ramučių k., Kauno r. sav. detalųjį planą.

Planavimo organizatorė – Vida Tzerefou, gyv. Dainavos g. 44, Ramučiai, Kauno rajonas.

Planavimo tikslas – iki 730 kv.m. įsiterpusio valstybinės žemės ploto prijungimas, būdo, pobūdžio, teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimo, bei statybos reglamentų nustatymas.

Plano rengėjas: UAB “Architektų pastogė” (PV Virginija Jankauskienė),  tel. (8 612) 45717, el. paštas: info@architektupastoge.lt, adresas: Perkaso takas 3, Kaunas.

Susipažinti su planu, teikti pasiūlymus ir pageidavimus detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui aukščiau nurodytais adresais visą planavimo laikotarpį iki viešo svarstymo ir jo metu.

Susipažinti su sprendiniais galima plano rengėjo patalpose iki viešo svarstymo ir Karmėlavos seniūnijoje (nuo 2010-04-26), teikti pasiūlymus plano rengėjui ar organizatoriui aukščiau nurodytais adresais.

Detalusis planas eksponuojamas seniūnijos ir plano rengėjo patalpose 10 d. d. iki viešojo susirinkimo. Motyvuotus pasiūlymus ir pretenzijas galima teikti raštu iki viešojo svarstymo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui ar projekto rengėjui. Viešasis aptarimas vyks 2010 m. gegužės 21 d. 12 val. detaliojo plano rengėjo: UAB “Architektų pastogė” patalpose (Perkaso takas 3, Kaunas).

 


2010-04-19
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 31 str. 1 p. ir siekdamas užtikrinti teritorijų planavimo viešumą, informuoju, kad bendrąja tvarka pradedamas rengti 0,1932 ha žemės sklypo, esančio Kauno r. sav. Ringaudų sen. Ringaudų k., Sakalų g.27,(kadastrinis Nr. 5250/0006:82) padalinimo į du sklypus detalusis planas.

Planavimo tikslas: suformuoti naują žemės sklypą gyvenamajai statybai,numatant gyvenamosios teritorijos būdą, mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos pobūdį.

Planavimo organizatorius:L.Andrijauskienė ir K.Andrijauskas ,Kauno r. sav. Ringaudų sen. Ringaudų k., Sakalų g.27 . Tel. 867097170 elektroninis paštas tauras@centras.lt. 

Plano rengėjas: architektas Pavel Balbatov. Tel.860005676, elekroninis paštas pavel.balbatunov@gmail.com. 

 


2010-04-19
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą žemės sklypo, esančio Kauno r., Garliavos apylinkių sen., Rinkūnų k., žemės sklypo Nr.410, (kad. Nr. 5260/0009:410), detalųjį planą. Detaliojo plano tikslas - esamo sklypo (0,4711 ha) pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į 3 sklypus, teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo ir statybos reglamento nustatymas. Viešas sprendinių svarstymo su visuomene susirinkimas vyks 2010-05-24d. 9val. adresu: Vytauto g. 62, Garliava, Garliavos apylinkių seniūnija. Ten pat galima susipažinti su detaliojo plano sprendiniais nuo 2010-04-23d. iki 2010-05-24d. Planavimo organizatorius – Danutė Račiukaitienė, Rinkūnų k., Kauno r.; Tel. 867653148. Detaliojo plano rengėjas -  arch. K. Kvizikevičius. Pasiūlymus raštu dėl detaliojo plano sprendinių galite siųsti detaliojo plano organizatoriui adresu Rinkūnų k., Kauno r., arba pateikti viešo susirinkimo dieną iki viešo aptarimo pabaigos.


2010-04-19

INFORMUOJAME apie bendrąja tvarka pradedamą rengti žemės sklypo Kauno r. sav., Voškonių k., Sklypo Nr. 50 (Kadastrinis Nr. 5217/0013:50) Detalųjį planą.

Planavimo organizatoriai: Genovaitė Židonienė (atstovaujama Rimo Rolando Židonio pagal Kauno m. 15 – ojo notarų biuro 2009-10-27 įgaliojimą Nr. 1-2808), gyv. Demokratų g. 43-44, Kaunas.

Planavimo tikslas: žemės sklypo padalijimas į iki 9(devynių), 6 (šešių) atidalytų sklypų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/ mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), 1 (vieno) į kitą (komercinės paskirties objektų teritorijos/prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos), 1 (vieno) į kitą (inžinerinės infrastruktūros teritorijos/ susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams) ir 1 (vieną) paliekant žemės ūkio paskirties, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Plano rengėjas: UAB „Kauno architektai“, adresas Demokratų g. 45, Kaunas, tel.:8 37 210161 el.p.: info
@kaunoarchitektai.lt.

Pasiūlymus ir pageidavimus teikti detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui aukščiau nurodytais adresais.

Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galima per visą planavimo laikotarpį iki viešo svarstymo plano rengėjo patalpose.

Apie viešą ekspoziciją bei kitas viešumo procedūras papildomai bus informuojama interneto svetainėje www.krs.lt, informaciniame stende prie planuojamos teritorijos bei spaudoje.


2010-04-19

Informuojame apie rengiamą žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5293/0009:466), esančio  Vilemų k., Zapyškio sen., Kauno r. sav. kaimo plėtros žemėtvarkos projektą.

Planavimo tikslas. Ūkininko sodybos parinkimas sklype.

Planavimo organizatorius: Klemensas Vilemas

Projekto rengėjas –UAB „Georaimonda“, Griunvaldo g. 8-9, Kaunas, telef.8-37-222696, 868215149.

Išsamiau sužinoti apie  rengiamą kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, taip pat pateikti pastabas, pretenzijas bei pasiūlymus  dėl sprendinių galite UAB „Georaimonda“ patalpose (Griunvaldo g. 8-9, Kaunas, telef. 868215149) nuo 2010-04-24 d.  10 darbo dienų iki viešo projekto svarstymo. Viešo projekto svarstymo su visuomene susirinkimas įvyks 2010-05-05 d. 10 val. UAB „Georaimonda“ patalpose.


2010-04-19

PRANEŠIMAS APIE ATLIKTĄ TECHNINIO PROJEKTO PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITĄ

Informuojame, kad atliktas planuojamos vėjo jėgainės statybos Kauno rajono savivaldybėje, Babtų seniūnijoje, Galiušių kaime poveikio visuomenės sveikatai vertinimas. Vertinimą atliko UAB „Infraplanas“. Įvertintas poveikis visuomenės sveikatai pagal sveikatai įtaką darančius fizinius ir psichologinius veiksnius. Planuojama veikla nedarys neigiamo poveikio gyventojų sveikatai:

Triukšmo lygiai gyvenamojoje aplinkoje neviršys ribinių dydžių.

Šešėliavimo trukmė prie gyvenamųjų namų neviršys Europos valstybėse rekomenduojamų maksimalių šešėliavimo valandų skaičiaus.

Neigiamas poveikis žmonių sveikatai dėl psichologinių veiksnių nenumatomas.

Susipažinti su poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita galima UAB „Infraplanas“, K.Donelaičio 55-2, Kaune. tel. (37) 407548. Kontaktinis asmuo D.Šaliūnas (d.saliunas@infraplanas.lt, Mob. tel. 8 616 37145). Pasiūlymai priimami per 10 darbo dienų nuo paskelbimo dienos.

 


2010-04-15
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamus rengti detaliuosius planus Kauno rajone:

1) Planavimo tikslas: sklypo kad. Nr. 5280/0008:172, esančio Samylų k., Samylų sen., pagr. tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į iki 4 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo bei statybos reglamento nustatymas.

 Organizatoriai: Egidijus Rutė, Renata Rutė, tel.: 8-689 21614.

2) Planavimo tikslas: sklypo kad. Nr. 5233/0011:364, esančio Ramučių k., Karmėlavos sen., pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos relgmanto nustatymas.

Organizatorius: Rita Stanevičienė, tel.:8-689 216 14.

Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjui J. Šarakauskui, tel.: 8-684 84894, el. paštu- jonas.sarakauskas@gmail.com arba organizatoriams. Apie detaliųjų planų viešus svarstymus informuosime vėliau.


2010-04-15

Informuojame, kad rengiamas žemės ūkio žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5280/0004:426), esančio Šlienavos k. Samylų sen. Kauno r. sav. detalusis planas. Planavimo tikslas– esamo sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į iki 4 sklypų, teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo reglamento nustatymas. Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. Projekto rengimo terminas- 2010m II-III ketv. Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Samylų seniūnijos patalpose ir Partizanų g.26-204, Kaune. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Viešas susirinkimas vyks 2010m gegužės 21d. 16 val. Partizanų g. 26-204 Kaune. Dalyvavimas nebūtinas. Detaliojo plano organizatorė V. Gribauskienė (atstovaujama M. Gribausko), tel. (8*602)82266, detaliojo plano rengėjas UAB „Ateivis LT“, arch. M. Sirvydis, tel. (8*671) 15593, e.p. ukininkosodyba@gmail.com. 


2010-04-15

Informuojame, kad bendrąja tvarka pradedamas rengti detalusis planas žemės sklype Berlainių km., babtų sen., Kauno r. sav. (kadastro Nr. 5257/0003:7).

Planavimo organizatorius: Romualdas Vyšniauskas (atstovaujamas Zitos Jurkuvienės), gyv. Maironio g. 40-1, Kaunas. Tel. 8-464-73262.

Planavimo pagrindas, tikslai ir terminai: žemės sklypas planuojamas  vadovaujantis Kauno raj. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.  ĮS-1483 ir įsakymo papildymu Nr. ĮS-1852. Planavimo tikslas – sklypo padalijimas į iki 5 sklypų ir 4 atidalintų sklypų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (inžinerinės infrastruktūros teritorijos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimo bei statybos reglamento nustatymas ( vėjo jėgainių statybai). Detaliojo plano rengimo terminas preliminarus (2010 m. II ketv. – 2010 m. III ketv.).

Plano rengėjas: UAB “Idmava ir partneriai” (PV- Linas Slausgalvis),  tel.     (8 6686 38222), el. paštas: projektai@idmava.lt, adresas: Laugalių g. 9, Gargždai.

Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjui arba organizatoriui. Apie detaliojo plano viešą svarstymą informuosime vėliau.

 


2010-04-14
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti 2,8254 ha žemės sklypo Kauno r. sav., Domeikavos sen., Varluvos k., sklypo kadastrinis Nr. 5217/0007:46 detalųjį planą, pagal 2009 m. kovo 10 d. Kauno rajono savivaldybės administratoriaus pasirašytą detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartį Nr. S-136. Detaliojo plano rengimo tikslas – pakeisti žemės sklypo pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitą paskirtį, padalyti žemės sklypą į iki 24 sklypų, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą. Planavimo organizatorius A. Jaglauskas, Bangos g. 11A, Domeikava, Kauno r.. Detaliojo plano rengėjas UAB „GEORAIMONDA“, Griunvaldo g. 8-9, Kaunas.


2010-04-14

Informuojame, kad bendrąja tvarka yra parengtas 2,8254 ha žemės sklypo Kauno r. sav., Domeikavos sen., Varluvos k., sklypo kadastrinis Nr. 5217/0007:46 detalusis planas, kurio tikslas pakeisti žemės sklypo pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitą paskirtį, padalyti žemės sklypą į iki 24 sklypų, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą. Rengiant detalųjį planą strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas. Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galite nuo 2010 m. balandžio 19 d. iki 2010 m. gegužės 18 d. Kauno r. sav., Domeikavos seniūnijoje. Detaliojo plano sprendinių viešas aptarimas įvyks UAB „GEORAIMONDA“ patalpose, Griunvaldo g. 8-9, Kaune, 2010 m. gegužės 18 d. 13 val.  Pasiūlymus raštu dėl detaliojo plano sprendinių galite siųsti detaliojo plano organizatoriui adresu Bangos g. 11A, Domeikava, Kauno r., arba pateikti viešo susirinkimo dieną iki viešo aptarimo pabaigos. Detaliojo plano organizatorius – A.Jaglauskas. Detaliojo plano rengėjas UAB „GEORAIMONDA“, Griunvaldo g. 8-9, Kaunas, projekto vadovo telefonas 8676 21161.

 


2010-04-13
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą sklypo kad Nr. 5233/0011:27 Ramučių k., Karmėlavos sen., Kauno r. pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), padalijimo į iki 5 sklypų ir statybos reglamento nustatymo detalųjį planą. Planavimo organizatoriai: A. ir A. Stukai (atstovaujami D. Dambrausko tel. (8 699) 79980). Viešas susirinkimas įvyks 2010 m. gegužės 12 d. 12 val. A. Mickevičiaus g. 43-5, Kaune. Vieša projekto ekspozicija truks 10 darbo dienų iki susirinkimo Karmėlavos seniūnijos skelbimų lentoje Vilniaus g. 65A, Karmėlavoje. Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas prašome teikti organizatorių atstovui arba rengėjui arch. J. Šarakauskui tel. (8 684) 84894, (8 37) 206954, el. paštu jonas.sarakauskas@gmail.com  iki viešo susirinkimo pabaigos.


2010-04-13
Informuojame apie parengtą detalųjį planą.
Detaliojo plano pavadinimas: 3,17 ha žemės sklypo kad. Nr.5247/0007:11, Jonučių k., Alšėnų sen, Kauno r. sav., detalusis planas.

Detaliojo plano tikslas: pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į iki 18 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Detaliojo planavimo organizatoriai – V. Zakarka, V. Gidrienė, A. Gidra, tel. (8-655) 49490

Detalusis planas eksponuojamas Alšėnų seniūnijos patalpose Mokslo g. 2 ir detaliojo plano rengėjo patalpose V. Putvinskio g. 17, Kaune. Viešas susirinkimas (svarstymas) įvyks 2010 m. gegužės 3 d. 12 val., detaliojo planavimo rengėjo patalpose V. Putvinskio g. 17, Kaune.

Detalusis planas rengiamas, viešai svarstomas ir derinamas bendrąja tvarka. 

Detaliojo plano rengėjas – Ind. Gedimino Bulavo įmonė, PV architektas G. Bulavas, tel. (8-699) 8 12 32, (8-37) 20 98 66.


2010-04-13

Informuojame apie pradedamą rengti detalųjį planą.

Detaliojo plano pavadinimas: 0,4005 ha žemės sklypo kad. Nr. 5260/0001:386, Ireniškių k., Kauno r. sav., detalusis planas.

Detaliojo plano tikslas: žemės sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), padalijimas į iki 4 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Detalusis planas rengiamas, viešai svarstomas ir derinamas bendrąja tvarka.

Detaliojo planavimo organizatorius – Adelė Genovaitė Varnienė, tel. (8-600) 9 13 70.

Detaliojo plano rengėjas – Ind. Gedimino Bulavo įmonė, PV architektas G. Bulavas, tel. (8-699) 8 12 32, (8-37) 20 98 66.


2010-04-13

Informuojame apie pradedamą rengti 1500 kv.m. žemės sklypo, esančio Kauno r.sav., Garliavos sen., Ireniškių k., (kad. Nr. 5260/0001:361) detalųjį planą bendrąja tvarka.

Planavimo organizatoriai: Tomas Kriščiūnas, Jurgita Kriščiūnienė.

Planavimo tikslas – esamo žemės sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas (iš žemės ūkio į kitą - mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimo bei statybos reglamento nustatymas.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Planuotojai". Projekto vadovė Laimutė Pėželienė.

Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: Vasario 16-osios 8-6. Informacija telefonu (8-37) 209260, el.paštas: planuotojai@takas.lt. 


2010-04-13

Informuojame apie rengiamą valstybinės žemės patikėjimo teise valdomo Lietuvos Veterinarijos Akademijos žemės sklypo (kadastro Nr.5283/0005:663, sklypo plotas 181.9399  ha.) esančio Vijūkų k., Užliedžių sen., Kauno r., formavimo ir pertvarkymo projektą. Planavimo tikslas - sklypų pertvarkymas ir padalijimas į dvi dalis, nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties. Planavimo organizatorius -  Lietuvos Veterinarijos Akademija. Projekto rengėjas: UAB "Geodezininkai". Susipažinti su žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto sprendinias galima  nuo 2010-04-14 iki 2010-04-28 UAB"Geodezininkai" patalpose, adresu: Raudondvario pl. 93, Kaunas, tel.: 8 37 267156, mob. 8 601 26132, el. p. geodezininkai@gmail.com. 

 


2010-04-13
Bendrąją tvarka baigiamas rengti, žemės sklypo Nr. 94 (kadastrinis Nr. 5280/0010:94), Kauno r. sav. Samylų sen. Girionių k., detalusis planas. Planavimo tikslas – esamo sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į iki 12 sklypų, teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo reglamento nustatymas . Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – gyvenamosios teritorijos, naudojimo pobūdis – mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos. Planavimo terminai: 2009-2010 m. Planavimo organizatoriai: UAB “Heraldijos statyba”, F. Kiršos g.20 / Lapainios g. 9, Kaunas, tel. 868712813 ir Janina Lelešienė, Girionių k., Samylų sen, Kauno r. sav., tel. (8-655)19619. Planavimo rengėjas: I. Slavinskaitės architektūros ir konstravimo biuras, E.Ožeškienės g. 5-1, Kaunas, tel. (8-680)92246. Detalusis planas bus eksponuojamas Samylų seniūnijos patalpose iki viešo susirinkimo, kuris vyks, Kaune, E.Ožeškienės g. 5-1 2010.05.04 17 val. Pasiūlymus teikti raštu.


2010-04-13

Informuojame apie pradedamą bendrąja tvarka rengti žemės sklypo (kadastro Nr. 5247/0010:199), esančio Kauno raj.sav., Alšėnų sen., Kampiškių k., detalųjį planą.

Planavimo organizatorius: Agota Janeckienė, gyv. Garšvės g. 26, Kaunas.

Planavimo pagrindas, tikslai ir terminai: žemės sklypas planuojamas sutinkamai su Kauno raj. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.  ĮS-733. Planavimo tikslas - pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas (iš žemės ūkio į kitą gyvenamosios teritorijos/mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), žemės sklypo padalinimas į 8 atskirus sklypus, žemės sklypo naudojimo būdo, pobūdžio, teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimo, bei statybos reglamentų nustatymas. Detaliojo plano rengimo terminas 2010 m. I ketv. – 2010 m. II ketv.

Plano rengėjas: UAB “Aplinka ir ekologija” (PV Marius Torrau),  tel. (8 615) 56244, el. paštas: s.urbelis@gmail.com, adresas: Savanorių pr. 363A-201, Kaunas.

Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjui arba organizatoriui. Apie detaliojo plano viešą svarstymą informuosime vėliau.


2010-04-13

Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą sklypo (kadastro Nr. 5260/0001:1133), esančio Ireniškių k., Garliavos apyl. seniūn., Kauno r. sav. detalųjį planą.

Planavimo organizatoriai – Lora Mesonienė, Ronaldas Mesonis, gyv. Generolo Vėtros g. 27, Kauno m. sav., tel. 8*658 37 207., Rita Nariūnienė, gyv. Savanorių pr. 228-12, Kaunas, tel. 8*647 12 545.

Planavimo tikslas – sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir sklypo padalijimas į iki 3 sklypų, žemės sklypo naudojimo būdo, pobūdžio, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Gretimų sklypų kadastro Nr. 5260/0001:1048; 1142; 1134. Detaliojo plano rengimo terminas 2010m. IV ketv. Teritorijoje planuojama statyti mažaaukščius gyvenamuosius statinius, įrengti inžinerines komunikacijas.

Plano rengėjas: rengėjai UAB „Architektų pastogė“, Perkaso  tk. 3, Kaunas, tel. 8*612 45 717,el. paštas marija.vaicek@gmail.com

Susipažinti su planu, teikti pasiūlymus ir pageidavimus detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui aukščiau nurodytais adresais visą planavimo laikotarpį.

Vieša detaliojo plano sprendinių ekspozicija bus rengiama Garliavos apyl. seniūnijos patalpose nuo 2010-04-20 d. Viešas svarstymas numatomas 2010-05-12 UAB  Architektų pastogė“ patalpose, Perkaso takas 3, Kaunas, nuo 13 val. DALYVAVIMAS NEPRIVALOMAS.


2010-04-13

Informuojame apie pradedamą bendrąja tvarka rengti žemės sklypo (kadastro Nr. 5283/0006:345), esančio Kauno raj. sav., Užliedžių sen., Giraitės k., detalųjį planą.

Planavimo organizatorius: Evaldas Montvila, gyv. V. Putvinskio g. 21A, Kaunas

Planavimo pagrindas, tikslai ir terminai: žemės sklypas planuojamas sutinkamai su Kauno raj. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.  ĮS-2264. Planavimo tikslas – žemės paskirties keitimas (iš žemės ūkio į gyvenamasias teritorijas/mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), žemės sklypo padalinimas į 2 atskirus sklypus, žemės sklypo naudojimo būdo, pobūdžio, teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimo, bei statybos reglamentų nustatymas. Detaliojo plano rengimo terminas 2010 m. I ketv. – 2010 m. II ketv.

Plano rengėjas: UAB “Aplinka ir ekologija” (PV Marius Torrau),  tel. (8 615) 56244, el. paštas: s.urbelis@gmail.com, adresas: Savanorių pr. 363A-201, Kaunas.

Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjui arba organizatoriui. Apie detaliojo plano viešą svarstymą informuosime vėliau.


2010-04-13

Informuojame apie pradedamą bendrąja tvarka rengti žemės sklypo (kadastro Nr. 5220/0001:379), esančio Kauno raj. sav., Ežerėlio sen., Ežerėlio m., detalųjį planą.

Planavimo organizatorius: Irena Liutkuvienė ir Vytautas Tamulevičius, gyv. Miško g. 36-4, Ežerėlis, Kauno rajonas.

Planavimo pagrindas, tikslai ir terminai: žemės sklypas planuojamas sutinkamai su Kauno raj. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.  ĮS-215. Planavimo tikslas - naudojimo būdo ir pobūdžio tikslinimas (į gyvenamasias teritorijas/mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimo, bei statybos reglamentų nustatymas. Detaliojo plano rengimo terminas 2010 m. I ketv. – 2010 m. II ketv.

Plano rengėjas: UAB “Aplinka ir ekologija” (PV Marius Torrau),  tel. (8 615) 56244, el. paštas: s.urbelis@gmail.com, adresas: Savanorių pr. 363A-201, Kaunas.

Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjui arba organizatoriui. Apie detaliojo plano viešą svarstymą informuosime vėliau.


2010-04-13

Informuojame apie pradedamą bendrąja tvarka rengti žemės sklypo (kadastro Nr. 5233/0009:218), esančio Kauno raj. sav., Karmėlavos sen., Ramučių k. detalųjį planą.

Planavimo organizatorius: Vida Tzerefou, gyv. Dainavos g. 44, Ramučiai, Kauno r.

Planavimo pagrindas, tikslai ir terminai: žemės sklypas planuojamas sutinkamai su Kauno raj. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.  ĮS-2433, Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-424. Planavimo tikslas – iki 730 kv.m. įsiterpusio valstybinės žemės ploto prijungimas, būdo, pobūdžio, teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimo, bei statybos reglamentų nustatymas. Detaliojo plano rengimo terminas 2010 m. I ketv. – 2010 m. II ketv.

Plano rengėjas: UAB “Architektų pastogė” (PV Virginija Jankauskienė),  tel. (8 612) 45717, el. paštas: info@architektupastoge.lt, adresas: Perkaso takas 3, Kaunas.

Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjui arba organizatoriui. Apie detaliojo plano viešą svarstymą informuosime vėliau.


2010-04-13

Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti sklypo kad. Nr. 5260/0001:478 Seniavos k., Garliavos apyl. sen., Kauno r. sav. pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyv. namų statybos), padalijimo į iki 18 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymo detalųjį planą. Organizatorius- N. J. Skaudickaitė (atstovaujama R. Kasperavičiaus, tel. (8 620) 76477). Rengėjas- J. Šarakauskas (PV S. J. Katilius). Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti organizatoriaus atstovui arba rengėjui tel. (8 684) 84894 ir el. paštu jonas.sarakauskas@gmail.com. Apie detaliojo plano viešą svarstymą informuosime vėliau.

 


2010-04-12
Informuojame apie pradedamą rengti adresu, Ringaudų k., Kauno r., kad. Nr. 5250/0005:337 ir kad. Nr. 5250/0005:338, plotas – 0,2826 ir 0,2837 ha detalųjį planą.

Planavimo tikslas – sklypų sujungimas, pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas į kitą (gyvenamosios teritorijos/mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), padalijimas į 4 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas..

Planavimo organizatorius – Vida Alkimavičienė, gyv. Ringaudų k., Kauno r.

Detaliojo plano rengimo pagrindas –Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 11 03  sutartis reg. Nr.S-1066 „Dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“; Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009  09 24  įsakymas Nr. ĮS - 1798 „Dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“; Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009  10 29  įsakymas Nr. ĮS - 2103 „Dėl administracijos direktoriaus 2009-09-24 įsakymo Nr. ĮS-1798 pakeitimo“; 2009 12 23 planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentams rengti Nr. PD-1-372.

Detaliojo plano rengimo terminas  (preliminarus) –  2010 m. II ketv. – 2010 IV ketv.

Detaliojo plano rengėjas  UAB „Geometra“, adresas: Savanorių pr. 287-307, Kaunas, tel. (8 37) 312352, faks. (8 37) 311733, arch. Lineta Juškaitė, tel. 8 650 74431, el.paštas lineta.juskaite@geometra.lt, www.geometra.lt.

Apie detaliojo plano viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.


2010-04-12

Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą sklypo kad Nr. 5233/0011:27 Ramučių k., Karmėlavos sen., Kauno r. pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), padalijimo į iki 5 sklypų ir statybos reglamento nustatymo detalųjį planą. Planavimo organizatoriai: A. ir A. Stukai (atstovaujami D. Dambrausko tel. (8 699) 79980). Viešas susirinkimas įvyks 2010 m. gegužės 12 d. 12 val. A. Mickevičiaus g. 43-5, Kaune. Vieša projekto ekspozicija truks 10 darbo dienų iki susirinkimo Karmėlavos seniūnijos skelbimų lentoje Vilniaus g. 65A, Karmėlavoje. Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas prašome teikti organizatorių atstovui arba rengėjui arch. J. Šarakauskui tel. (8 684) 84894, (8 37) 206954, el. paštu jonas.sarakauskas@gmail.com  iki viešo susirinkimo pabaigos.


2010-04-12

Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą sklypų kad Nr. 5233/0016:969 ir 970 Neveronių k., Neveronių sen., Kauno r. pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), sujungimo, padalijimo į iki 10 sklypų ir statybos reglamento nustatymo detalųjį planą. Planavimo organizatoriai: K. S. Šaulytienė, V. Tulevičiūtė (atstovaujamos V. Veselovo tel. (8 680) 88902). Viešas susirinkimas įvyks 2010 m. gegužės 12 d. 10 val. A. Mickevičiaus g. 43-5, Kaune. Vieša projekto ekspozicija truks 10 darbo dienų iki susirinkimo Neveronių seniūnijos skelbimų lentoje Kertupio g. 18, Neveronyse. Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas prašome teikti organizatorių atstovui arba rengėjui arch. J. Šarakauskui tel. (8 684) 84894, (8 37) 206954, el. paštu jonas.sarakauskas@gmail.com  iki viešo susirinkimo pabaigos.


2010-04-09

Informuojame, kad pradedamos Kauno rajono savivaldybės dviračių trasų per Akademijos, Ringaudų ir Kačerginės seniūnijas specialiojo plano rengimo procedūros. (Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-04-05 įsakymas Nr. ĮS-352 „Dėl dviračių trasų per Akademijos, Ringaudų ir Kačerginės seniūnijas specialaus plano rengimo, tikslų ir uždavinių nustatymo bei planavimo užduoties tvirtinimo“)

Planavimo organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius.

Planavimo tikslai ir uždaviniai:

1.   Sudaryti prielaidas išnaudoti gausius Kauno rajono turizmo išteklius, atsižvelginat į turizmo traukos objektus bei siūlomų turizmo paslaugų trūkumą regione;

2.  Parinkti geriausius dviračių takų sprendimus, kuriuos įgyvendinus pagerės seniūnijų ir aplinkinių teritorijų gyvenimo kokybė, turizmo, kultūros ir užimtumo lygis;

3.  Kuo mažiau keičiant aplinką, padaryti  šią teritoriją turizmo požiūriu kuo labiau konkurencingą.


2010-04-08
Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2004m. rugpjūčio 11d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo", rengiamas žemės sklypo, esančios Kauno r, Alšėnų sen., Dievogalos k., kadastrinis Nr. 5247/0011:25, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas, ūkininko sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.

Planavimo tikslas: ūkininko sodybos vietos parinkimas.

Projekto organizatorius: Laima Perskaudienė, gyv. Kauno r, Alšėnų sen., Tirkliškių k., Mokolų g. 55., tel.: 8-658-68763.

Plano rengėjas: UAB „Polilinija“, kontaktinis asmuo Nerijus Radišauskas  tel. 8-631- 87615, el.paštas nerijus.radisauskas@gmail.com. Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui iki 2010m. balandžio 23 d. Susipažinti su parengtu projektu galima iki gegužės 07 d., adresu: Gertrūdos g. 27-6, Kaunas. Viešas susirinkimas projektui aptarti įvyks 2009 04 23, 13 val, Gertrūdos g. 27-6.  

 


2010-04-07
Informuojame apie parengtą galutinę atrankos dėl planuojamos ūkinės veiklos išvadą.

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: UAB „Nerisla“, Draugystės g.15B, Kaunas, tel.: 8-657-88855, įgaliotas atstovas Donatas Miškinis.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: sklypo paskirties keitimas bei padalijimas į sklypus, kuriuose numatoma apie 57% gyvenamojo sodybinio užstatymo teritorija (numatoma vasarnamių tipo statinių statyba), apie 8% komercinės paskirties teritorija (numatoma kasdienio vartojimo prekių mažmeninė prekyba, sporto statinių statyba), apie 6% pramonės ir sandėliavimo teritorija (numatoma įvairių buities prekių fasavimas, sandėliavimas), apie 13% rekreacinė teritorija (numatoma rekreacijos-turizmo statinių statyba).

Planuojamos ūkinės veiklos vieta: kad.Nr.5263/0004:352, Kauno raj.sav., Babtų sen., Kaniūkų k..

Atsakingos institucijos išvada: atsakinga institucija Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas priėmė išvadą, kad planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Susipažinti su atrankos išvada bei atrankos dokumentais, teikti motyvuotus pasiūlymus persvarstyti išvadą galima 10 darbo dienų nuo paskelbimo šiais adresais: rengėjas  M.Torrau I.Į., adresas V.Putvinskio g.17-4, Kaunas, tel.:8687-14585, el.p.: marius@torrau.eu, užsakovas UAB „Nerisla“, Draugystės g.15B, Kaunas, tel.:8657-88855, atstovas Donatas Miškinis, Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas Rotušės a.12, Kaunas, tel.: 837 337509.

 


2010-04-06
Informuojame, kad parengtas žemės sklypo Sodų g. 3, Domeikavos k., Domeikavos sen., Kauno r. sav. (kad. Nr. 5217/0011:296), detalusis planas. Planavimo tikslas: iki 300 kv. m įsiterpusio valstybinės žemės ploto prijungimas, būdo, pobūdžio nustatymas ir padalijimas į du sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Viešo svarstymo su visuomene aptarimo etapas nuo 2010-04-12. Vieša ekspozicija vyks Domeikavos seniūnijos informaciniame stende 10 dienų iki viešo susirinkimo. Viešas susirinkimas numatomas 2010-05-12 11 val. Laisvės al. 101A-305, Kaune. Planavimo organizatorius – Adelė Civilkienė, Sodų g. 3, Domeikavos k., Kauno r. sav. Tel. (8~37) 55 37 58. Plano rengėjas: UAB ,,AMMP“, Kaunas, Tel. 868243871, el. p. ammp.info@gmail.com. Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas galima teikti plano organizatoriui ar rengėjui.


2010-04-06

Informuojame, kad bendra tvarka parengti žemės sklypų detalieji planai.

Nr. 54, Narsiečių k., Alšėnų sen., Kauno r. detalusis planas. Planavimo tikslas – esamo žemės sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į iki 5 sklypų. Planavimo organizatorius – R. Guobienė ir V. Guobis.

Žemės sklypo Kampiškių k., Alšėnų sen., Kauno r. detalusis planas. Planavimo tikslas – esamo žemės sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į iki 9 sklypų. Planavimo organizatorius – S. Eidukonis, U. Jusaitis, O. Jusaitienė.

Detaliųjų planų vieša ekspozicija vyks nuo 2010-04-26  iki 2010-05-11, Alšėnų sen., Mastaičių k., Mokslo g. 2. Viešas susirinkimas, kurio metu vyks detaliųjų planų projektų viešas aptarimas, įvyks 2010-05-11, Kampiškių k. žemės sklypo 15.00 ir Narsiečių k. žemės sklypo 16.00 val.,  Alšėnų sen.

Detaliųjų planų rengėjas – R. Valatkevičienės įmonė, adresas – Miško g. 23-4, Kaunas, tel. 8 687 30279; (8 37) 244356, el. paštas: rvprojekt@gmail.com.   

Pasiūlymų pateikimo tvarka  planavimo pasiūlymai ir pastabos teikiami detaliojo plano rengėjui raštu ir el. paštu  iki viešo susirinkimo pradžios.

Su parengtais detaliųjų planų projektais galima susipažinti detaliojo plano rengėjo buveinėje adresu  Miško g. 23-4, Kaune, nuo 2010-04-12 iki 2010-05-11.


2010-04-06

Informuojame apie parengtą bendrają tvarka sklypo Aviečių g.2 Giraitės k. Užliedžių sen. Kauno raj. sav. detalųjį planą.

Planavimo tikslas: esamo sklypo padalijimas į 2 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimo bei statybos reglamento nustatymas.

Planavimo organizatoriai – Rasa Abrasonienė, Žilvinas Abrasonis.

Detalusis planas eksponuojamas seniūnijos ir plano rengėjo patalpose 10 d. d. iki viešojo susirinkimo. Motyvuotus pasiūlymus ir pretenzijas galima teikti raštu iki viešojo svarstymo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui ar projekto rengėjui. Viešasis aptarimas vyks 2010 05 05 d. 14 val. detaliojo plano rengėjo patalpose.

Plano rengėjas : UAB”Planuotojai”, Vasario 16-osios g.8-6, Kaunas,  tel.(8-37) 209260,

PV Laimutė Pėželienė, el.paštas: planuotojai@takas.lt. 


2010-04-06
Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2004m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo", rengiamas žemės sklypo, esančios Kauno r., Garliavos apyl. sen., Stanaičių k., kadastrinis Nr. 5227/0003:39, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.

Planavimo tikslas: ūkininko sodybos vietos parinkimas.

Projekto organizatorius: Marija Vosylienė.

Plano rengėjas: UAB „Architektų pastogė“, adresas: Perkaso takas 3, Kaunas, tel.(8*631)12021, el. paštas renata.grigorjeva@gmail.com. Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui iki 2010 m. balandžio 20 d. Susipažinti su parengtu projektu galima  iki 2010 m. balandžio 20 d.  „UAB Architektų pastogė“, patalpose, adresu: Perkaso takas 3, Kaunas, tel.(8*631)12021. Viešas projekto susirinkimas numatomas 2010 m. balandžio 21 d. 13 val.

 


2010-04-01
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti sklypo kad. Nr. 5250/0006:461, esančio Noreikiškių k., Ringaudų sen., Kauno r., detalųjį planą. Planavimo tikslas: 2,3978 ha sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į iki 25 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.Organizatorius: Vladislovas Radušis, tel.: 8-698 70 6 02. Detaliojo plano rengėjas: J. Šarakauskas tel.: 8-684 84 8 94. Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjui arba organizatoriui. Apie detaliojo plano viešą svarstymą informuosime vėliau. 

 


2010-03-31
Informuojame apie Kauno RAAD  priimtą atrankos išvadą Nr. KR12-241/9  Berlainių km., Kauno r. sav.  

Planavimo organizatorius- UAB “Devynduoniai”, adresu Birželio 23-os g. 6-43, Kaunas, tel.: 8-685-15131.

Planuojama ūkinė veikla – 4 MW bendros galios 2 vėjo jėgainių statyba Berlainių km., Kauno r. sav. Kad. Nr. 5257/0003:7

Priimta atrankos išvada– poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Susipažinti su atrankos išvada bei informacija apie planuojamą veiklą, taip pat teikti motyvuotus pasiūlymus ir pastabas galima 10 darbo dienų nuo skelbimo pasirodymo dienos organizatoriui- UAB “Devynduoniai”, adresu Birželio 23-os g. 6-43, Kaunas,  Kauno RAAD- Rotušės a.12, Kaunas, rengėjui- UAB „Idmava ir partneriai“, adresu Laugalių 9, Gargždai, el. paštu: projektai@idmava.lt., tel.: 8-686-38222. 

 


2010-03-31
Informuojame, kad bendrąja tvarka yra rengiamas žemės sklypų Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Ramučių k., skl. kad. Nr. 5233/0009:655 ir Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Ramučių k., Liepų g. 1, skl. kad. Nr. 5233/0009:133 detalusis planas, kurio tikslas pakeisti žemės sklypo kad. Nr. 5233/0009:655 pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statyboms) sujungti su kitos paskirties žemės sklypu kad. Nr. 5233/0009:133, padalyti sklypą į iki trijų sklypų, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą. Rengiant detalųjį planą strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas. Detaliojo plano organizatoriai – S. Cilišauskas ir V. Cilišauskienė (telefonas pasiteirauti 8683 33962). Detaliojo plano rengėjas K. Kvizikevičius.


2010-03-31

Informuojame, kad bendrąja tvarka yra parengtas žemės sklypų Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Ramučių k., skl. kad. Nr. 5233/0009:655 ir Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Ramučių k., Liepų g. 1, skl. kad. Nr. 5233/0009:133 detalusis planas, kurio tikslas pakeisti žemės sklypo kad. Nr. 5233/0009:655 pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statyboms) sujungti su kitos paskirties žemės sklypu kad. Nr. 5233/0009:133, padalyti sklypą į iki trijų sklypų, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą. Rengiant detalųjį planą strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas. Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galite nuo 2010 m. balandžio 5 d. iki 2010 m. gegužės 5 d. Karmėlavos seniūnijoje. Detaliojo plano sprendinių viešas aptarimas įvyks Karmėlavos seniūnijoje 2010 m. gegužės 5 d. 11 val.  Pasiūlymus raštu dėl detaliojo plano sprendinių galite siųsti detaliojo plano organizatoriaus atstovui adresu SB „Naujasodis“, Vytauto g. 174, LT-54470 Karmėlavos sen., Kauno r., (telefonas pasiteirauti 8683 33962) arba pateikti viešo susirinkimo dieną iki viešo aptarimo pabaigos. Detaliojo plano organizatoriai – S. Cilišauskas ir V. Cilišauskienė. Detaliojo plano rengėjas K. Kvizikevičius.


2010-03-31

Informuojame, kad bendrąja tvarka yra rengiamas žemės sklypų Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Ilgakiemio k., kad. Nr. Nr. 5260/0011:411, 5260/0011:124, 5260/0011:78 detalusis planas, kurio tikslas pakeisti žemės sklypų pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statyboms), padalyti sklypus į iki keturių sklypų kiekvieną (viso iki 12 sklypų), nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą. Rengiant detalųjį planą strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas. Detaliojo plano organizatoriai – I. Dičkuvienė, J. Dičkus, R. Martinėnas, I. Martinėnienė, S. Mockapetrienė, K. Mockapetris (telefonas pasiteirauti 8683 33962). Detaliojo plano rengėjas K. Kvizikevičius.


2010-03-31

Informuojame, kad bendrąja tvarka yra parengtas žemės sklypų Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Ilgakiemio k., kad. Nr. Nr. 5260/0011:411, 5260/0011:124, 5260/0011:78 detalusis planas, kurio tikslas pakeisti žemės sklypų pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statyboms), padalyti sklypus į iki keturių sklypų kiekvieną (viso iki 12 sklypų), nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą. Rengiant detalųjį planą strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas. Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galite nuo 2010 m. balandžio 5 d. iki 2010 m. gegužės 5 d. Garliavos apyl. seniūnijoje. Detaliojo plano sprendinių viešas aptarimas įvyks Garliavos apyl. seniūnijoje 2010 m. gegužės 5 d. 15 val.  Pasiūlymus raštu dėl detaliojo plano sprendinių galite siųsti detaliojo plano organizatoriaus atstovui adresu SB „Naujasodis“, Vytauto g. 174, LT-54470 Karmėlavos sen., Kauno r., (telefonas pasiteirauti 8683 33962) arba pateikti viešo susirinkimo dieną iki viešo aptarimo pabaigos. Detaliojo plano organizatoriai – I. Dičkuvienė, J. Dičkus, R. Martinėnas, I. Martinėnienė, S. Mockapetrienė, K. Mockapetris. Detaliojo plano rengėjas K. Kvizikevičius.


2010-03-31
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą sklypo kad Nr. 5270/0015:576 Raudondvario k., Raudondvario sen., Kauno r. padalijimo į 2 sklypus, teritorijos tvarkymo režimo ir statybos reglamento nustatymo detalųjį planą. Planavimo organizatoriai: G. ir R. Olisevičiai, A. ir D. Šiauriai (atstovaujami G. Paškevičiaus, tel. (8 610) 40311). Viešas susirinkimas įvyks 2010 m. gegužės 3 d. 10 val. A. Mickevičiaus g. 43-5, Kaune. Vieša projekto ekspozicija truks 10 darbo dienų iki susirinkimo Raudondvario seniūnijos skelbimų lentoje Instituto g. 1A, Raudondvaryje. Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti organizatorių atstovui arba rengėjui arch. J. Šarakauskui tel. (8 684) 84894, el. paštu jonas.sarakauskas@gmail.com  iki viešo susirinkimo pabaigos.

 


2010-03-30
Informuojame, kad bendra tvarka pradedami rengti detalieji planai.

Žemės sklypo Nr. 54, Narsiečių k., Alšėnų sen., Kauno r. Planavimo tikslas – esamo žemės sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į iki 5 sklypų. Planavimo organizatorius – R. Guobienė ir V. Guobis.

Esamo 710-ojo žemės sklypo Kampiškių k., Alšėnų sen., Kauno r. pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į iki 9 sklypų. Planavimo organizatorius – S. Eidukonis, U. Jusaitis, O. Jusaitienė.

Detaliųjų planų rengėjas – R. Valatkevičienės įmonė, Miško g. 23-4, tel. 8 687 30279; (8 37) 244356, el. paštas: rvprojekt@gmail.com. 


2010-03-30

Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą žemės sklypo kad. Nr. 5203/0004:34, esančio Kauno r., Babtų sen., Stabaunyčios k.,  detalųjį planą.

Planavimo organizatorius- Rita Kundrotienė, Kauno r., Babtų sen., Stabaunyčios k.,                                 tel. 8611 33698.

Planavimo tikslai, terminai: esamo žemės klypo padalijimas į du sklypus; teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas (atidalintame sklype numatant mažaaukščių gyvenamųjų namų statybas- naujo gyvenamojo namo bei priklausinių statybą). Preliminarus rengimo terminas - 2010 m. III ketv.

Detalųjį planą rengia:  K. Statkevičius, Raguvos g. 5-306, Kaunas, tel. 868798727, rustata@gmail.com. 

Susipažinti su planu, teikti pasiūlymus planavimo organizatoriui arba plano rengėjui dėl detaliojo plano sprendinių galima nuo 2010-04-01 iki 2010-04-30. Vieša ekspozicija nuo 2010-04-15 iki 2010-04-30 Kauno raj. Babtų sen., Nevėžio g. 3.

Viešas susirinkimas įvyks adresu Raguvos g. 5-306, Kaune,  2010 m. balandžio 30 d. 14 val.

 


2010-03-30
Siekiant užtikrinti teritorijų planavimo viešumą, informuojame, kad bendrąja tvarka pradedamas rengti Kauno r., Domeikavos sen., Radikių k., sklypo: Nr. 309 (plotas 2,2000 ha, kad. Nr. 5217/0012:309) detalusis planas.

Detaliojo plano rengimo pagrindas – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus: 2009-05-25 Įsakymas Nr. ĮS-978, 2010-01-11 sutartis Nr. S-23 „Dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“.

Planavimo tikslas: sklypo padalijimas į iki 12 klypų, dalies atidalintų sklypų  pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos / mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Planavimo organizatoriai: Nijolė Stefanija Vabalienė.

Apytikris detaliojo plano rengimo terminas  – 2010 m.

Detaliojo plano rengėjas – UAB „Polilinija“. Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: UAB „Polilinija“, Raudondvario pl. 150-216, Kaunas, tel. (8-37) 263 917, Arch. Atėnė Žemaitienė ,mob.tel. 8 652 71128,  el.paštas: atenezemaite@gmail.com. 

Apie teritorijų planavimo dokumento projekto viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.


2010-03-30

Siekiant užtikrinti teritorijų planavimo viešumą, informuojame, kad bendrąja tvarka pradedamas rengti Kauno r., Domeikavos sen., Radikių k., sklypo: Nr. 309 (plotas 2,2000 ha, kad. Nr. 5217/0012:309) detalusis planas.

Detaliojo plano rengimo pagrindas – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus: 2009-05-25 Įsakymas Nr. ĮS-978, 2010-01-11 sutartis Nr. S-23 „Dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“.

Planavimo tikslas: sklypo padalijimas į iki 12 klypų, dalies atidalintų sklypų  pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos / mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Planavimo organizatoriai: Nijolė Stefanija Vabalienė.

Apytikris detaliojo plano rengimo terminas  – 2010 m.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2010-04-19 iki 2010-05-17 UAB “Polilinija“ patalpose.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2010-05-03 iki 2010-05-17 UAB “Polilinija” patalpose bei Domeikavos seniūnijoje. Viešas susirinkimas numatomas 2010-05-18 d., 10 val., UAB “Polilinija” patalpose.

Pasiūlymus ir pastabas dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui ar plano rengėjui.

Vieši svarstymai vyksta bendrąja tvarka.

Detaliojo plano rengėjas – UAB „Polilinija“. Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: UAB „Polilinija“, Raudondvario pl. 150-216, Kaunas, tel. (8-37) 263 917, Arch. Atėnė Žemaitienė ,mob.tel. 8 652 71128,  el.paštas: atenezemaite@gmail.com. 

Dalyvavimas viešame svarstyme nėra privalomas.


2010-03-30

Siekiant užtikrinti teritorijų planavimo viešumą, informuojame, kad bendrąja tvarka pradedamas rengti Kauno r. sav., Raudondvario sen., Didvyrių k., sklypo Nr. 607 (plotas 0,5300 ha, kad. Nr. 5270/0008:607) detalusis planas.

Detaliojo plano rengimo pagrindas – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009-12-24 Įsakymas Nr. ĮS-2518, 2010-01-25 sutartis Nr. S-48 „Dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“.

Planavimo tikslas: Sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į iki 4 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Planavimo organizatoriai: Stanislava Petkevičienė ir Aivaras Tubis.

Apytikris detaliojo plano rengimo terminas  – 2010 m.

Detaliojo plano rengėjas – UAB „Polilinija“. Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: UAB „Polilinija“, Raudondvario pl. 150-216, Kaunas, tel. (8-37) 263 917, architektė A.Žemaitienė, mob.tel. 8 657 69524,  el.paštas: atenezemaite@gmail.com. 

Apie teritorijų planavimo dokumento projekto viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.


2010-03-30

Siekiant užtikrinti teritorijų planavimo viešumą, informuojame, kad bendrąja tvarka parengtas Kauno r. sav., Raudondvario sen., Didvyrių k., sklypo Nr. 607 (plotas 0,5300ha, kad. Nr. 5270/0008:607) detalusis planas.

Planavimo tikslas: Sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į iki 4 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Planavimo organizatoriai: Stanislava Petkevičienė ir Aivaras Tubis.  

Apytikris detaliojo plano rengimo terminas  – 2010 m.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2010-04-16 iki 2010-05-14 UAB “Polilinija“ patalpose.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2010-04-30 iki 2010-05-14 UAB “Polilinija” patalpose bei Raudondvario seniūnijoje. Viešas susirinkimas numatomas 2010-05-17 d., 11 val., UAB “Polilinija” patalpose.

Pasiūlymus ir pastabas dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui ar plano rengėjui.

Vieši svarstymai vyksta bendrąja tvarka.

Detaliojo plano rengėjas – UAB „Polilinija“. Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: UAB „Polilinija“, Raudondvario pl. 150-216, Kaunas, tel. (8-37) 263 917, architektė A.Žemaitienė, mob.tel. 8 657 69524,  el.paštas: atenezemaite@gmail.com. 

Dalyvavimas viešame svarstyme nėra privalomas.

 


2010-03-29
Informuojame apie parengtą Kauno r.sav., Neveronių k. esančio žemės sklypo (kadastro Nr.5233/0016:546) Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvadą Nr.RR12-524/26 planuojamai ūkinei veiklai prekybos centro statyba ir degalinių/ autoservisų objekto statyba.

Atrankos išvada: išnagrinėjus dokumentus dėl Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo, Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas pateikė išvadą, kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas. Susipažinti su PŪV atrankos dokumentais bei išvada galima plano rengėjo patalpose. Raštiškus pasiūlymus ar pretenzijas (jei tokių bus) galima teikti veiklos organizatoriui, rengėjui, Kauno RAAD 10 darbo dienų po paskelbimo nurodytais adresais.

Veiklos organizatorius: UAB „Albonita“, adresas A.Mickevičiaus g. 56-2,  Kaunas, tel.: 8 610 00013. 

Plano rengėjas: M.Torrau I.Į., adresas V.Putvinskio g.17-4, Kaunas, t.:8687 14585 el.p. marius@torrau.eu.  

Atsakinga institucija: Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas (RAAD) prie AM, Rotušės a. 12, Kaunas. tel.: 837 401292.


2010-03-29

Siekiant užtikrinti teritorijų planavimo viešumą, informuojame, kad bendrąja tvarka parengtas Kauno r. sav., Raudondvario sen., Didvyrių k., sklypo Nr. 608 (plotas 0,4792ha, kad. Nr. 5270/0008:608) detalusis planas.

Planavimo tikslas: Sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į iki 4 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Planavimo organizatoriai: Stanislava Petkevičienė ir Aivaras Tubis.  

Apytikris detaliojo plano rengimo terminas  – 2010 m.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2010-04-16 iki 2010-05-14 UAB “Polilinija“ patalpose.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2010-04-30 iki 2010-05-14 UAB “Polilinija” patalpose bei Raudondvario seniūnijoje. Viešas susirinkimas numatomas 2010-05-17 d., 10 val., UAB “Polilinija” patalpose.

Pasiūlymus ir pastabas dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui ar plano rengėjui.

Vieši svarstymai vyksta bendrąja tvarka.

Detaliojo plano rengėjas – UAB „Polilinija“. Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: UAB „Polilinija“, Raudondvario pl. 150-216, Kaunas, tel. (8-37) 263 917, mob.tel. 8 657 69524,  el.paštas: atenezemaite@gmail.com. 

Dalyvavimas viešame svarstyme nėra privalomas.


2010-03-29

Siekiant užtikrinti teritorijų planavimo viešumą, informuojame, kad bendrąja tvarka pradedamas rengti Kauno r. sav., Raudondvario sen., Didvyrių k., sklypo Nr. 608 (plotas 0,4792 ha, kad. Nr. 5270/0008:608) detalusis planas.

Detaliojo plano rengimo pagrindas – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009-12-24 Įsakymas Nr. ĮS-2511, 2010-01-25 sutartis Nr. S-49 „Dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“.

Planavimo tikslas: Sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į iki 4 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Planavimo organizatoriai: Stanislava Petkevičienė ir Aivaras Tubis.

Apytikris detaliojo plano rengimo terminas  – 2010 m.

Detaliojo plano rengėjas – UAB „Polilinija“. Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: UAB „Polilinija“, Raudondvario pl. 150-216, Kaunas, tel. (8-37) 263 917, mob.tel. 8 657 69524,  el.paštas: atenezemaite@gmail.com. 

Apie teritorijų planavimo dokumento projekto viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai. 

 


2010-03-26
Rengiamas žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5250/0005:408), esančio Akademijos mstl.,. Akademijos sen., Kauno r. sav., detalusis planas. Planavimo tikslas– kitos paskirties (inžinerinės infrastruktūros teritorijos/susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams) žemės sklypo Nr. 408 (kad.nr. 5250/0005:408), padalijimas į iki 3 (trijų) sklypų, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties , 2 (dviejų) atidalytų sklypų naudojimo būdo ir pobūdžio keitimas į (gyvenamosios teritorijos/ mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. Projekto rengimo terminas- 2010m II- III ketv. Pasikonsultuoti dėl rengiamų detaliojo plano sprendinių galima nuo 2010m kovo 29d iki 2010m balandžio 29d Partizanų g. 26-204 Kaune. Viešas susirinkimas vyks 2010m balandžio 30d. 10val. Partizanų g. 26-204 Kaune. Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Akademijos seniūnijos patalpose ir Partizanų g.26-204, Kaune. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Detaliojo plano organizatorius UAB „GB projektai“, tel. (8*698)2 52 75, detaliojo plano rengėja UAB „Ateivis LT“, arch. M. Sirvydis, tel. (8*675) 47596, e-paštas info@ateivis.lt. 


2010-03-26

Rengiamas žemės ūkio žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5227/0003:18), esančio Juragių k.,. Garliavos apyl. sen., Kauno r. sav., detalusis planas. Planavimo tikslas– esamo sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (komercinės paskirties objektų teritorijos), teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo reglamento nustatymas (numatant komercinės paskirties ir administracinės paskirties su pagalbinėmis patalpomis pastatų statybą). Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. Projekto rengimo terminas- 2010m II-III ketv. Pasikonsultuoti dėl rengiamų detaliojo plano sprendinių galima nuo 2010m kovo 29d iki 2010m balandžio 29d Partizanų g. 26-204 Kaune. Viešas susirinkimas vyks 2010m balandžio 30d. 14val. Partizanų g. 26-204 Kaune. Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Garliavos apyl. seniūnijos patalpose ir Partizanų g.26-204, Kaune. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Detaliojo plano organizatorė J. M. Valaitienė (atstovaujama A.Bujauskienės), tel. (8*610)3 16 93, detaliojo plano rengėja UAB „Ateivis LT“, arch. M. Sirvydis, tel. (8*675) 47596, e-paštas info@ateivis.lt.  


2010-03-26

Rengiamas žemės ūkio žemės sklypų (kad. Nr. 5247/0007:121) ir (kad. Nr. 5247/0007:773) esančių Jonučių k.,. Alšėnų. sen., Kauno r. sav., detalusis planas. Planavimo tikslas– sklypų sujungimas, pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas į kitą (pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos/ pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos, komercinės paskirties objektų teritorijos/ prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos), padalijimas į 3 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. Projekto rengimo terminas- 2010m II- III ketv. Pasikonsultuoti dėl rengiamų detaliojo plano sprendinių galima nuo 2010m kovo 29d iki 2010m balandžio 29d Partizanų g. 26-204 Kaune. Viešas susirinkimas vyks 2010m balandžio 30d. 12val. Partizanų g. 26-204 Kaune. Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Alšėnų seniūnijos patalpose ir Partizanų g.26-204, Kaune. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Detaliojo plano organizatorė UAB „Romega“, tel. (8*37)5 52 841, detaliojo plano rengėja UAB „Ateivis LT“, arch. M. Sirvydis, tel. (8*675) 47596, e-paštas info@ateivis.lt. 


2010-03-26

Rengiamas žemės ūkio žemės sklypo (kad. Nr. 5227/0002:381) esančio Tvarkiškių k.,. Garliavos apyl. sen., Kauno r. sav., detalusis planas. Planavimo tikslas– esamo sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (pramonės ir sandėliavimo /komercinės paskirties objektų teritorijos). Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. Projekto rengimo terminas- 2010m II- III ketv. Pasikonsultuoti dėl rengiamų detaliojo plano sprendinių galima nuo 2010m kovo 29d iki 2010m balandžio 29d Partizanų g. 26-204 Kaune. Viešas susirinkimas vyks 2010m balandžio 30d. 11val. Partizanų g. 26-204 Kaune. Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Garliavos apyl. seniūnijos patalpose ir Partizanų g.26-204, Kaune. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Detaliojo plano organizatorė G. Smagurienė, tel. (8*601)50011, detaliojo plano rengėja UAB „Ateivis LT“, arch. M. Sirvydis, tel. (8*675) 47596, e-paštas info@ateivis.lt. 


2010-03-26

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypų (kadastrinis Nr.5227/0002:98, 5227/0002:237, 5227/0002:386) esančių Stanaičių k., Garliavos apyl. sen., Kauno r. sav. detalusis planas, kurio tikslas – esamų sklypų sujungimas, pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (pramonės ir sandėliavimo/komercinės paskirties objektų teritorijos) teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. Detaliojo plano organizatoriai A. V. Būda, J. Būda, G. Būda, tel. (8*698) 25082. Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjai UAB „Ateivis LT“, arch. M. Sirvydžiui tel: (8*675) 47596. Apie detaliojo plano viešą svarstymą informuosime vėliau.


2010-03-26

Rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 5260/0001:783) esančio Teleičių k.,. Garliavos apyl. sen., Kauno r. sav., detalusis planas. Planavimo tikslas– sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į iki 12 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. Projekto rengimo terminas- 2010m II- III ketv. Pasikonsultuoti dėl rengiamų detaliojo plano sprendinių galima nuo 2010m kovo 29d iki 2010m balandžio 29d Partizanų g. 26-204 Kaune. Viešas susirinkimas vyks 2010m balandžio 30d. 13val. Partizanų g. 26-204 Kaune. Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Garliavos apyl. seniūnijos patalpose ir Partizanų g.26-204, Kaune. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Detaliojo plano organizatorius V. Litvaitis, tel. (8*648)0 36 71, detaliojo plano rengėja UAB „Ateivis LT“, arch. M. Sirvydis, tel. (8*675) 47596, e-paštas info@ateivis.lt. 


2010-03-26

Rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 5260/0001:784) esančio Teleičių k.,. Garliavos apyl. sen., Kauno r. sav., detalusis planas. Planavimo tikslas– žemės sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į 2 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. Projekto rengimo terminas- 2010m II- III ketv. Pasikonsultuoti dėl rengiamų detaliojo plano sprendinių galima nuo 2010m kovo 29d iki 2010m balandžio 29d Partizanų g. 26-204 Kaune. Viešas susirinkimas vyks 2010m balandžio 30d. 13val. Partizanų g. 26-204 Kaune. Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Garliavos apyl. seniūnijos patalpose ir Partizanų g.26-204, Kaune. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Detaliojo plano organizatoriai A. Krivickas, A. Krivickienė, tel. (8*682)5 28 69, detaliojo plano rengėja UAB „Ateivis LT“, arch. M. Sirvydis, tel. (8*675) 47596, e-paštas info@ateivis.lt. 


2010-03-26

Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą sklypo kad. Nr. 5260/0009:255 Pagirių k., Garliavos apyl. sen., Kauno r. detalųjį planą. Planavimo tikslas: esamo sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamasias teritorijas/ komercinės paskirties objektų teritorijas) ir padalijimas į iki 3 sklypų, teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo reglamento nustatymas. Planuojamas projekto rengimo terminas 2010 m. II ketvirtis. Besiribojančių sklypų kad. Nr.: 5260/0009:252, 5260/0009:254, 5260/0009:100, 5260/0009:28, 5260/0009:235. Viešas sprendinių svarstymo su visuomene susirinkimas įvyks 2010 m. balandžio 29 d. 10 val. adresu A. Mickevičiaus g. 43-5, Kaunas. Vieša projekto sprendinių ekspozicija vyks 10 d. d. iki viešo susirinkimo Garliavos apylinkės seniūnijos skelbimų lentoje bei rengėjo patalpose adresu A. Mickevičiaus g. 43-5, Kaune. Organizatoriai: Irma Vaičiūnienė, Sigitas Šležas tel.: 8-61688419. Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjui J. Šarakauskui, tel.: 8-684 84894, 8-37 206954. el. paštu- jonas.sarakauskas@gmail.com arba organizatoriams iki susirinkimo pabaigos.  

 


2010-03-25
Informuojame, kad parengtas bendrąja tvarka žemės sklypo Ringaudų k., Ringaudų sen., Kauno r. sav. (kad. Nr. 5270/0009:250), detalusis planas. Sklypas ribojasi su sklypais: 5250/0009:643, 5250/0009:211  ir neįteisintu Žvejų g. 52, Ringaudai. Planavimo tikslas: iki 400 kv. m įsiterpusio valstybinės žemės ploto prijungimas, būdo, pobūdžio, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties. Viešo svartymo su visuomene susirinkimas  vyks 2010-04-30 10 val. Laisvės al. 101A-305, Kaune. Vieša detaliojo plano ekspozicija vyks Ringaudų seniūnijos (Šiltnamių g. 1, Ringaudai, Kauno r. sav.) patalpose 10 darbo dienų iki susirinkimo pabaigos. Planavimo organizatorius – Marija Stepanienė, Aloyzas Stepanas. Tel. (8~37) 39 81 74. Plano rengėjas: UAB ,,AMMP“, Laisvės al. 101A-305, Kaunas., Tel. 868243871, el.p.:  ammp.info@gamail.com Motyvuotus planavimo pasiūlymus ar pretenzijas teikti raštu iki susirinkimo baigos detaliojo plano rengėjui.

 


2010-03-24
Informuojame apie pradedamus rengti sklypų, esančių Ireniškių k., Garliavos apyl. sen., Kauno r. sav. detaliuosius planus.

1) Sklypo kad. Nr. 5260/0001:504 pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/ mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), padalijimas į iki 5 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Organizatoriai: K. Vitkauskas, Z. Vitkauskienė tel.: 8-600 511 79.

2) Sklypo kad. Nr. 5260/0001:267 pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/ mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), padalijimas į iki 6 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Organizatoriai: A. Daniusevičius, J.M. Daniusevičienė, tel.: 8-37 557 641. Sklypuose planuojamos vienbučių gyvenamųjų pastatų statybos.

Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjui J. Šarakauskui, tel. 8-37 20 69 54, 8-684 84 894 arba organizatoriams. Apie detaliųjų planų viešus svarstymus informuosime vėliau.


2010-03-24

Informuojame apie bendrąja tvarka rengiamą sklypo S.Lozoraičio g.26, Garliavos mstl., Garliavos sen., Kauno rajone, detalųjį planą.

Planavimo tikslas – sklypo padalijimas į du, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos).

Organizatoriai – Arūnas Mikoliūnas, Džeinora Mikoliūnienė, Stanislava Gasiūnienė, Romualdas Juozas Gegužinskas, Palmira Gegužinskienė.

Rengėjas – architektė V.Zagorskienė. 

Pastabas ir pasiūlymus teikti organizatorių atstovui   tel.(8-682) 1 54 66 iki viešo svarstymo pabaigos.

Viešas svarstymas įvyks balandžio 22 d. 16 val. Laisvės al. 45, 308 kab., Kaunas. Detalusis planas eksponuojamas Garliavos seniūnijoje 10 darbo dienų iki susirinkimo.

 


2010-03-24
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą sklypų kad. Nr. 5270/0006:218, .5270/0006:219, 5270/0006:220, 5270/0006:221, 5270/0006:222, 5270/0006:223 esančių Miškinių k., Raudondvario sen., Kauno r. detalųjį planą. Planavimo tikslas: sklypų  sujungimas, žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamasias teritorijas), padalijimas į 2 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Planuojamas projekto rengimo terminas 2010 II ketvirtis. Besiribojančių sklypų kad. Nr.: 5270/0006:165, 5270/0006:187, 5270/0006:224, 5270/0006:249, 5270/0006:227. Viešas sprendinių svarstymo su visuomene susirinkimas įvyks š.m. Balandžio 27 d. 11val. A. Mickevičiaus g. 43-5, Kaune. Vieša projekto sprendinių ekspozicija truks 10 d.d. iki susirinkimo Raudondvario seniūnijos patalpose adresu Instituto g. 1a, Raudondvaryje, Kauno r. ir A. Mickevičiaus g. 43-5, Kaune. Planavimo organizatoriai: Rima Baltuškienė, Vidas Baltuška tel.: 8-69927396. Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjui J. Šarakauskui, tel.: 8-684 84894, el. paštu- jonas.sarakauskas@gmail.com arba organizatoriams.


2010-03-24

Parengtas žemės sklypo, esančio Kauno r., Neveronių sen., Pabiržio k., skl. kadastrinis Nr.5233/0016:228, formavimo ir pertvarkymo projektas. Planavimo tikslas – žemės sklypų atidalinimas, bei atidalintų sklypų padalinimas į 9 sklypus, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties.

Planavimo organizatoriai: Stanislava Soikinienė, Algirdas Jurkevičius, Marija Veronika Mačienė, Kazimieras Jurkevičius, Albertas Jurkevičius, Kauno r., Zapyškio sen., Dievogalos k., Lakštingalų g.17. Tel.8-37 542351, 8-624 57073.

Projekto rengėjas Dainius Pukalskas, UAB „Architektų pastogė“, Perkaso takas 3, Kaunas, tel. 8-37 313505, 8-676 05693, el. p. dainiuspk@gmail.com.

Pasiūlymus ir pretenzijas teikti projekto rengėjui arba planavimo organizatoriams. Viešojo svarstymo susirinkimas įvyks 2010 m. balandžio mėn. 23 d. 11:00, UAB „Architektų pastogė“, Perkaso takas 3, Kaune.

 


2010-03-23
Informacija apie bendrąja tvarka parengto žemės sklypo Biruliškių k. Kauno r. (kad Nr. 5233/0010:141) detaliojo plano konsultavimo ir viešo svarstymo susirinkimo procedūrą.

Detaliojo plano tikslas - esamo sklypo (7,2755 ha) padal. į (iki) 3 skl., nekeičiant pagrind.   tiksl.  žem. naud. paskirties.(paskirtis - kita, naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, pobūdis - sandėliavimo statinių statybos); teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas, vadovaujantis Kauno r. sav. bendrojo plano sprendiniais, numatant sandėliavimo objektų statybą.

Planavimo organizatoriai: UAB „FEZ terminalas“ (atstovas V. Špečkauskas, tel. 837209495),  Terminalo g. 3, Biruliškių k.; Kauno LEZ valdymo UAB (atstovas V. Petružis, tel. 869870056), Terminalo g. 3, Biruliškių k.

Detaliojo plano rengėjas: Ž. Radvilavičiaus projektavimo biuras.

Viešas svarstymas vyks 2010 04 26 13 val.  A. Juozapavičiaus pr. 21-54, Kaunas. Pasiūlymus ir pastabas teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Vieša ekspozicija ten pat nuo 2010 04 09 iki 2010 04 26.

DALYVAVIMAS NEPRIVALOMAS.


2010-03-23

Informacija apie bendrąja tvarka parengto žemės sklypo Biruliškių k. Kauno r. (kad Nr. 5233/0009:743) detaliojo plano konsultavimo ir viešo svarstymo susirinkimo procedūrą.

Detaliojo plano tikslas - esamo sklypo (4,0973 ha) padal. į (iki) 2 skl., nekeičiant pagrind.   tiksl.  žem. naud. paskirties.(paskirtis - kita, naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, pobūdis - sandėliavimo statinių statybos); teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas, vadovaujantis Kauno r. sav. bendrojo plano sprendiniais, numatant sandėliavimo objektų statybą.

Planavimo organizatoriai: UAB „LEZ terminalas“ (atstovas G.Repečka, tel. 868534050),  Terminalo g. 10, Biruliškių k.; UAB „FEZ IG“ (atstovas V. Špečkauskas, tel. 837209495) Laisvės al.72B-7, Kaunas; Kauno LEZ valdymo UAB (atstovas V. Petružis, tel. 869870056), Terminalo g. 3, Biruliškių k.

Detaliojo plano rengėjas: Ž. Radvilavičiaus projektavimo biuras.

Viešas svarstymas vyks 2010 04 26 13 val.  A. Juozapavičiaus pr. 21-54, Kaunas. Pasiūlymus ir pastabas teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Vieša ekspozicija ten pat nuo 2010 04 09 iki 2010 04 26.

DALYVAVIMAS NEPRIVALOMAS.


2010-03-23

Informuojame, kad parengtas bendrąja tvarka žemės sklypo Raudondvario k., Raudondvario sen., Kauno r. sav. (kad. Nr. 5270/0013:468), detalusis planas. Detaliojo plano viešo svarstymo su visuomene susirinkimas įvyks 2010-04-27 11 val. Laisvės alėja 101a-305, 44302 Kaunas.  Vieša ekspozicija vyks Raudondvario sen. patalpose (Instituto 1a, Raudondvaris, Kauno r. sav.) 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo pabaigos. Planavimo tikslas: sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Planavimo organizatorius – Kazys Grockis, Elena Grockienė. Tel. 869878702.  Plano rengėjas: UAB ,,AMMP“, Laisvės al. 101a-305, Kaunas., tel. 868243871, el.p.: ammp.info@gmail.com.  Planavimo pasiūlymus galite pateikti raštu detaliojo plano rengėjui iki viešo svartymo su visuomene susirinkimo pabaigos.


2010-03-23

Planavimo organizatorius Povilas Vytautas Valaitis (tel. 8 686 30779) pagal detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo- priėmimo sutartį Reg. Nr. S-1014, 2009-10-14,  informuoja apie BAIGTĄ RENGTI 181-ojo žemės sklypo (kadastrinis nr. 5233/0013:181), adresu Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Sergeičikų II k., detalųjį planą.

Planavimo tikslas– esamo žemės sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į 5 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Planuojama pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis- kita, naudojimo būdas- gyvenamoji teritorija (G), pobūdis- mažaaukštė gyvenamųjų namų statyba (G1).  Vieno sklypo 45%  naudojimo būdo numatyti komercinės paskirties objektų teritorija (K), pobūdis- prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos (K1).

 Suplanuotose sklypuose numatoma statyti po vieną vienbutį gyvenamąjį namą, viename iš jų dalį patalpų skiriant komercijai.

Vieša ekspozicija įvyks Karmėlavos seniūnijoje (Kauno r. sav., Karmėlava, Vilniaus g.65a) 2010 04 12- 2010 04 27. Viešas susirinkimas įvyks 2010 04 27, 10.00 val. Karmėlavos seniūnijoje.

Dėl informacijos, pasiūlymų ir pageidavimų kreiptis į plano rengėją Ingą Korytę Stanionienę 8 620 12985, 8 614 16114; Spaustuvininkų g. 11, Kaunas, elektroniniu adresu- info@iksstudija.lt. 


2010-03-23

Planavimo organizatorius Povilas Vytautas Valaitis (tel. 8 686 30779) pagal detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo- priėmimo sutartį Reg. Nr. S-1014, 2009-10-14,  informuoja apie pradedamą rengti 181-ojo žemės sklypo (kadastrinis nr. 5233/0013:181), adresu Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Sergeičikų II k., detalųjį planą.

Planavimo tikslas– esamo žemės sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į 5 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Planuojama pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis- kita, naudojimo būdas- gyvenamoji teritorija (G), pobūdis- mažaaukštė gyvenamųjų namų statyba (G1).  Vieno sklypo 45%  naudojimo būdo numatyti komercinės paskirties objektų teritorija (K), pobūdis- prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos (K1).

 Suplanuotose sklypuose numatoma statyti po vieną vienbutį gyvenamąjį namą, viename iš jų dalį patalpų skiriant komercijai.

Apie viešo svarstymo su visuomene procedūras informuosime vėliau, baigę rengti detaliojo plano projektą.

Dėl informacijos, pasiūlymų ir pageidavimų kreiptis į plano rengėją Ingą Korytę Stanionienę 8 620 12985, 8 614 16114; Spaustuvininkų g. 11, Kaunas, elektroniniu adresu- info@iksstudija.lt. 

 


2010-03-22
Informuojame, kad  vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004m. Rugpjūčio 11d. Įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgivendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas žemės sklypo, Vilemų k., Zapyškio sen., Kauno  raj., Kauno aps.,  kadastrinis Nr. 5293/0009:466, Zapyškio k.v., kaimo plėtros  (ūkio vidinės) žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodubos formavimui. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.   Planavimo tikslas -  ūkininko ūkio sodybos    suformavimas.

Projekto organizatorius: Klemensas Vilemas ir Justina Vilemaitė.

Plano rengėjas: UAB ”Polilinija”, adresas: Raudondvario pl. 150- 216 kab., tel: 26 39 17, mob:865769524 (arch. A.Žemaitienė).  Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui iki viešo svarstymo dienos : 2010m. balandžio 9d. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2010m. kovo 23d. iki balandžio 8d. UAB”Polilinija” patalpose, adresu: Raudondvario pl. 150- 216 kab., tel: 26 39 17, mob:865769524. Viešas svarstymas numatomas 2010m. balandžio 9d. 10val. UAB ”Polilinija” patalpose, adresu: Raudondvario pl. 150- 216 kab.


2010-03-22

Informuojame, apie parengtą sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą adresu Samylų kaimas,  Samylų seniūnija, Kauno rajonas, Kauno apskritis. Kadangi esate kaimyninio sklypo savininkas, susipažinti su parengtu projektu, dokumentacija bei teikti pasiūlymus, ar pastabas galima šiuo adresu: UAB „Polilinija“, Raudondvario pl. . 150-216, Kaunas, tel. (8-37) 26 39 17, mob.tel. 8-65769524, el.paštas: atenezemaite@gmail.com . Darbo dienomis nuo 8-12val., 13-17val., nuo 2010-03-29 iki 2010-04-13, iki viešo svarstymo dienos. Projekto viešas svarstymas įvyks 2010-04-14  10val. UAB „Polilinija“, Raudondvario pl. 150-216, Kaunas.

Planavimo tikslas  žemės sklypo adresu: Samylų kaimas,  Samylų seniūnija, Kauno rajonas, Kauno apskritis, (kadastro Nr. 5280/0012:162), plotas: 1,7873 ha, paskirtis: žemės ūkio paskirties žemė, padalijimas į dvi dalis, suformuojant 2 sklypus.

Planavimo organizatorius   Violeta Balevičienė.

Plano rengėjas – UAB „Polilinija“, Raudondvario pl. 150-216, Kaunas, tel. (8-37) 26 39 17, mob.tel. 8-65769524, el.paštas: atenezemaite@gmail.com. 


2010-03-22

Parengtas žemės sklypo, esančio Kauno r., Lapių sen., Drąsikių k., kadastrinis Nr.5240/0010:35, formavimo ir pertvarkymo projektas. Planavimo tikslas – žemės sklypo atidalijimas, suformuojant du sklypus, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties.

Planavimo organizatoriai: UAB „Solanika“ ir Galina Nazarova, tel.868711039, 311529.

Projekto rengėjas: Dainius Pukalskas, UAB „Architektų pastogė“, Perkaso takas 3, Kaunas, tel. 8-37 313505, 8-676 05693, el. p. dainiuspk@gmail.com

Pasiūlymus ir pretenzijas teikti projekto rengėjui iki viešojo susirinkimo, bei viešojo svarstymo susirinkimo metu.

Viešojo svarstymo susirinkimas įvyks 2010 m. balandžio mėn. 23 d. 11:00, UAB „Architektų pastogė“, Perkaso takas 3, Kaune.

 


2010-03-20
Informuojame, kad atsižvelgiant į V. Martinaičio pretenziją, dėl sklypų, esančių Kauno r. sav., Užliedžių sen., Užliedžių k. (kad. Nr. 5283/0004:160 ir 5283/0004:218), detaliojo plano viešo svarstymo su visuomene susirinkimas įvyks 2010-04-23 10 val. Užliedžių sen. patalpose (Ledos g. 2, Užliedžių k., Kauno r.). Vieša ekspozicija vyks Užliedžių sen. patalpose 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo pabaigos.

Planavimo tikslas – sklypo Nr. 160 naudojimo būdo keitimas į gyvenamosios teritorijos (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir sklypo Nr. 218 pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas į kitą (gyvenamosios teritorijos/mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos, sujungimas, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Detaliojo plano organizatorius – Laima Vilčiauskienė, tel 869828714. Plano rengėjas: UAB ,,AMMP“, Kaunas., Tel. 868243871, el.p.: ammp.info@gmail.com


2010-03-20

Siekiant užtikrinti teritorijų planavimo viešumą, informuojame, kad bendrąja tvarka parengtas Kauno r. sav., Neveronių sen., Neveronių k., sklypo Nr. 668 (plotas 0,5338 ha, kadastrinis Nr. 5233/0016:668) detalusis planas.

Planavimo tikslas: Sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (komercinės paskirties objektų teritorijos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Apytikris detaliojo plano rengimo terminas  – 2010 m.

Pasiūlymus ir pastabas dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui ar plano rengėjui.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2010-04-06 iki 2010-05-06 UAB “Polilinija“ patalpose.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2010-04-21 iki 2010-05-06 UAB “Polilinija” patalpose bei Neveronių seniūnijoje. Viešas susirinkimas numatomas 2010-05-06 d., 16 val., Neveronių seniūnijos patalpose. Viešas svarstymas vyksta bendrąja tvarka.

Planavimo organizatorius – UAB „Baltisches Haus“.

Detaliojo plano rengėjas – UAB „Polilinija“. Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: UAB „Polilinija“, Raudondvario pl. 150-216, Kaunas, tel. (8-37) 263 917, mob.tel. 8 657 625 50,  el.paštas: miljure@gmail.com.


2010-03-20

Informuojame, kad vadovaujantis LR Žemės ūkio ministro ir LR Aplinkos ministro 2004m rugpjūčio 11d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas žemės sklypo, esančio Kauno r. sav., Raudondvario sen., Netonių k., (kad.nr. 5270/0010:383) kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka. Planavimo organizatorius N.Širvinskas, tel. 8 616 09010. Planavimo rengėja UAB „NTF“, tel. 8 675 47596. Susipažinti su parengtu projektu ir teikti pasiūlymus galima nuo 2010m. kovo 20d. iki 2010m. balandžio 8d. Partizanų g. 26-204, Kaune. Viešas susirinkimas vyks 2010m. balandžio 9d. 13val. adresu: Partizanų g 26-204, Kaune. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu.


2010-03-20

Informuojame, kad vadovaujantis LR Žemės ūkio ministro ir LR Aplinkos ministro 2004m rugpjūčio 11d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas žemės sklypo, esančio Kauno r. sav., Alšėnų sen., Pabartupio k., (kad.nr. 5247/0011:363) kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka. Planavimo organizatorius D.Dobrovolskis, tel. 8 603 73575. Planavimo rengėja UAB „NTF“, tel. 8 675 47596. Susipažinti su parengtu projektu ir teikti pasiūlymus galima nuo 2010m. kovo 20d. iki 2010m. balandžio 8d. Partizanų g. 26-204, Kaune. Viešas susirinkimas vyks 2010m. balandžio 9d. 14val. adresu: Partizanų g 26-204, Kaune. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu.


2010-03-20

Rengiamas žemės ūkio žemės sklypo (kadastro Nr. 5247/0007:816), esančio Šniūrų k. Alšėnų sen., Kauno r. sav. detalusis planas. Planavimo tikslas– žemės ūkio paskirties žemės sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas į kitą (gyvenamosios teritorijos/ mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. Projekto rengimo terminas- 2010m I- 2010m II ketv. Pasikonsultuoti dėl rengiamų detaliojo plano sprendinių galima nuo 2010m kovo 20d iki 2010m balandžio 21d Partizanų g. 26-204 Kaune. Viešas susirinkimas vyks 2010m balandžio 22d. 12val. Partizanų g. 26-204 Kaune. Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Alšėnų seniūnijos patalpose ir Partizanų g.26-204, Kaune. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Detaliojo plano organizatorius T. Kėdys, tel. (8-621) 55385, detaliojo plano rengėja UAB „Ateivis LT“, arch. M. Sirvydis, tel. (8-675) 47596, e-paštas info@ateivis.lt


2010-03-20

Rengiamas žemės ūkio žemės sklypo (kadastro Nr. 5260/0009:135), esančio Rinkūnų k. Garliavos apyl. sen., Kauno r. sav. detalusis planas. Planavimo tikslas– sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į iki 13 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. Projekto rengimo terminas- 2010m I- 2010m II ketv. Pasikonsultuoti dėl rengiamų detaliojo plano sprendinių galima nuo 2010m kovo 20d iki 2010m balandžio 21d Partizanų g. 26-204 Kaune. Viešas susirinkimas vyks 2010m balandžio 22d. 13val. Partizanų g. 26-204 Kaune. Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Garliavos apyl. seniūnijos patalpose ir Partizanų g.26-204, Kaune. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Detaliojo plano organizatorė A.Deltuvaitė (atstovaujama V.Gustaitienės), tel. (8-604) 00385, detaliojo plano rengėja UAB „Ateivis LT“, arch. M. Sirvydis, tel. (8-675) 47596, e-paštas info@ateivis.lt


2010-03-20

Rengiamas žemės ūkio žemės sklypo (kadastro Nr.5217/0011:529), esančio Ražių k. Domeikavos sen., Kauno r. sav. detalusis planas. Planavimo tikslas– žemės ūkio paskirties žemės sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas į kitą (gyvenamosios teritorijos/ mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) paskirtį, padalijimas į 2 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. Projekto rengimo terminas- 2010m I- 2010m II ketv. Pasikonsultuoti dėl rengiamų detaliojo plano sprendinių galima nuo 2010m kovo 20d iki 2010m balandžio 21d Partizanų g. 26-204 Kaune. Viešas susirinkimas vyks 2010m balandžio 22d. 14val. Partizanų g. 26-204 Kaune. Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Domeikavos seniūnijos patalpose ir Partizanų g.26-204, Kaune. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Detaliojo plano organizatorė N. Šatūnienė, tel. (8-682) 78710, detaliojo plano rengėja UAB „Ateivis LT“, arch. M. Sirvydis, tel. (8-675) 47596, e-paštas info@ateivis.lt


2010-03-20

Rengiamas žemės ūkio žemės sklypo (kadastro Nr.5227/0002:134), esančio Stanaičių k. Garliavos apyl. sen., Kauno r. sav. detalusis planas. Planavimo tikslas– pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/ mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), padalijimas į iki 44 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. Projekto rengimo terminas- 2010m I- 2010m II ketv. Pasikonsultuoti dėl rengiamų detaliojo plano sprendinių galima nuo 2010m kovo 20d iki 2010m balandžio 21d Partizanų g. 26-204 Kaune. Viešas susirinkimas vyks 2010m balandžio 22d. 15val. Partizanų g. 26-204 Kaune. Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Garliavos apyl., seniūnijos patalpose ir Partizanų g.26-204, Kaune. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Detaliojo plano organizatoriai: UAB „Skirnuva“, G. A. Skučas, J.Taraškevičienė, V.Taraškevičius tel. (8-698) 06620, detaliojo plano rengėja UAB „Ateivis LT“, arch. M. Sirvydis, tel. (8-675) 47596, e-paštas info@ateivis.lt


2010-03-20

Rengiamas žemės sklypo (kadastro Nr.5233/0011:129), esančio Centrinė g.14, Ramučių k. Karmėlavos. sen., Kauno r. sav. detalusis planas.

Planavimo tikslas– sklypo padalijimas į iki 3 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. Projekto rengimo terminas- 2010m I- 2010m II ketv. Pasikonsultuoti dėl rengiamų detaliojo plano sprendinių galima nuo 2010m kovo 20d iki 2010m balandžio 21d Partizanų g. 26-204 Kaune. Viešas susirinkimas vyks 2010m balandžio 22d. 16val. Partizanų g. 26-204 Kaune. Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Karmėlavos seniūnijos patalpose ir Partizanų g.26-204, Kaune. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Detaliojo plano organizatorė: V.Januškevičienė (atstovaujama K.Januškevičiaus) tel. (8-699) 75995, detaliojo plano rengėja UAB „Ateivis LT“, arch. M. Sirvydis, tel. (8-675) 47596, e-paštas info@ateivis.lt


2010-03-19
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą sklypų (5247/0007:613, 5247/0007:614, 5247/0007:228, plotas 1.1448 ha), esančių Jonučių k., Alšėnų sen., Kauno r. detalųjį planą.

Planavimo tikslas: sklypų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (komercinės paskirties objektų teritorijas), sujungimas, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Planuojamas projekto rengimo terminas 2010 II ketvirtis. Besiribojančių sklypų kad. Nr.: 5247/0007:177, 5247/0007:803, 5247/0007:215. Viešas sprendinių svarstymo su visuomene susirinkimas įvyks š.m. Balandžio 20 d. 11val. Alšėnų seniūnijos patalpose Mokslo g. 2, Mastaičiuose, Kauno r. Vieša projekto sprendinių ekspozicija truks 10 d.d. iki susirinkimo Alšėnų seniūnijos patalpose ir A. Mickevičiaus g. 43-5, Kaune.

Informuojame apie Kauno RAAD 2010 02 02 priimtą atrankos išvadą Nr. KR12-280/8  rengiamam detaliajam planui. Planuojama ūkinė veikla – Administracinio pastato su sandėliavimo patalpomis statyba. Priimta atrankos išvada- poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas. Susipažinti su atrankos išvada bei informacija apie planuojamą veiklą, taip pat teikti motyvuotus pasiūlymus ir pastabas galima 10 darbo dienų nuo skelbimo pasirodymo dienos organizatoriams arba rengėjui J. Šarakauskui.

Planavimo organizatoriai: Neringa Isakaitė, R. Adelė Verbickienė, Arvydas Verbickas, Audronė Mockienė, Mindaugas Mockus tel.: 8-62012866. Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti organizatoriui arba rengėjui J. Šarakauskui, tel.: 8-684 84894, el. paštu- jonas.sarakauskas@gmail.com.


2010-03-19

Informuojame apie rengiamą žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5201/0009:96), esančio  Altoniškių k., Zapyškio sen., Kauno r. sav. kaimo plėtros žemėtvarkos projektą.

Planavimo tikslas. Ūkininko sodybos parinkimas sklype.

Planavimo organizatorius: Paulius Poškaitis

Projekto rengėjas –UAB „Georaimonda“, Griunvaldo g. 8-9, Kaunas, telef.8-37-222696, 868215149.

Išsamiau sužinoti apie  rengiamą kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, taip pat pateikti pastabas, pretenzijas bei pasiūlymus  dėl sprendinių galite UAB „Georaimonda“ patalpose (Griunvaldo g. 8-9, Kaunas, telef. 868215149) nuo 2010-03-24 d.  10 darbo dienų iki viešo projekto svarstymo. Viešo projekto svarstymo su visuomene susirinkimas įvyks 2010-04-08 d. 10 val. UAB „Georaimonda“ patalpose. 

 


2010-03-18
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti sklypų kad. Nr. 5247/0007:613, . 5247/0007:614, 5247/0007:228 esančių Jonučių k., Alšėnų sen., Kauno r. detalųjį planą. Planavimo tikslas: sklypų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (komercinės paskirties objektų teritorijos), sujungimas, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Organizatoriai: Neringa Isakaitė, R. Adelė Verbickienė, Arvydas Verbickas, Audronė Mockienė, Mindaugas Mockus tel.: 8-62012866. Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjui J. Šarakauskui, tel.: 8-684 84894, el. paštu- jonas.sarakauskas@gmail.com arba organizatoriams. Apie detaliojo plano viešą svarstymą informuosime vėliau.


2010-03-18

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo Nr.408 (kadastrinis Nr.5250/0005:408) esančio Akademijos mstl., Akademijos sen., Kauno r. sav. detalusis planas, kurio tikslas – kitos paskirties (inžinerinės infrastruktūros teritorijos/ susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams) žemės sklypo padalijimas į iki 3 sklypų, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, 2 atidalintų sklypų naudojimo būdo ir pobūdžio keitimas į (gyvenamosios teritorijos/ mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. Detaliojo plano organizatorius: UAB „GB projektai“, tel. (8*698) 25275. Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjui UAB „Ateivis LT“, arch. M. Sirvydžiui tel: (8*675) 47596. Apie detaliojo plano viešą svarstymą informuosime vėliau.


2010-03-18

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo Nr.529 (kadastrinis Nr.5217/0011:529) esančio Rąžių k. Domeikavos sen., Kauno r. sav. detalusis planas, kurio tikslas– žemės ūkio paskirties žemės sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas į kitą (gyvenamosios teritorijos/ mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) paskirtį, padalijimas į 2 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. Detaliojo plano organizatorius: N. Šatūnienė, tel. (8*682) 78710. Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjui UAB „Ateivis LT“, arch. M. Sirvydžiui tel: (8*675) 47596. Apie detaliojo plano viešą svarstymą informuosime vėliau.


2010-03-18

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo Nr.642 (kadastrinis Nr.5233/0009:642) esančio Ramučių k. Karmėlavos sen., Kauno r. sav. detalusis planas, kurio tikslas– pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/ mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. Detaliojo plano organizatoriai: D.Katauskienė, B.Katauskas, tel. (8*620) 12524. Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjui UAB „Ateivis LT“, arch. M. Sirvydžiui tel: (8*675) 47596. Apie detaliojo plano viešą svarstymą informuosime vėliau.


2010-03-18

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo Nr.134 (kadastrinis Nr.5227/0002:134) esančio Stanaičių k. Garliavos apyl. sen., Kauno r. sav., detalusis planas, kurio tikslas– pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/ mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), padalijimas į iki 44 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. Detaliojo plano organizatoriai: UAB“Skirnuva“, G.A.Skučas, J.Taraškevičienė, V.Taraškevičius, tel. (8*698) 06620. Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjui UAB „Ateivis LT“, arch. M. Sirvydžiui tel: (8*675) 47596. Apie detaliojo plano viešą svarstymą informuosime vėliau.


2010-03-18

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo Nr.129 (kadastrinis Nr.5233/0011:129) esančio Centrinė g.14, Ramučių k. Karmėlavos sen., Kauno r. sav., detalusis planas, kurio tikslas– sklypo padalijimas į iki 3 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. Detaliojo plano organizatorė: V. Januškevičienė (atstovaujama K. Januškevičiaus) tel. (8*699) 75995. Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjui UAB „Ateivis LT“, arch. M. Sirvydžiui tel: (8*675) 47596. Apie detaliojo plano viešą svarstymą informuosime vėliau.


2010-03-18

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo Nr.783 (kadastrinis Nr.5260/0001:783) esančio Teleičių k. Garliavos apyl. sen., Kauno r. sav., detalusis planas, kurio tikslas– sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į iki 12 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. Detaliojo plano organizatorius: V. Litvaitis tel. (8*648) 03671. Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjui UAB „Ateivis LT“, arch. M. Sirvydžiui tel: (8*675) 47596. Apie detaliojo plano viešą svarstymą informuosime vėliau.


2010-03-18

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo Nr.640 (kadastrinis Nr.5233/0009:640) ir žemės sklypo Beržų g. 37, Nr.643 (kadastrinis Nr.5233/0009:643), esančių Ramučių k. Karmėlavos. sen., Kauno r. sav., detalusis planas, kurio tikslas– žemės sklypo Nr.640 pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/ mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), sujungimas su kitos (gyvenamosios teritorijos/ mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) paskirties žemės sklypu Nr.643, padalijimas į 2 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. Detaliojo plano organizatoriai: D.Katauskienė, B.Katauskas tel. (8*620) 12524. Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjui UAB „Ateivis LT“, arch. M. Sirvydžiui tel: (8*675) 47596. Apie detaliojo plano viešą svarstymą informuosime vėliau.


2010-03-18

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo Nr.381 (kadastrinis Nr.5227/0002:381) esančio Tvarkiškių k. Garliavos apyl. sen., Kauno r. sav., detalusis planas, kurio tikslas– esamo sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (pramonės ir sandėliavimo/ komercinės paskirties objektų teritorijos) Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. Detaliojo plano organizatorė: G. Smagurienė tel. (8*601) 50011. Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjui UAB „Ateivis LT“, arch. M. Sirvydžiui tel: (8*675) 47596. Apie detaliojo plano viešą svarstymą informuosime vėliau. 

 


2010-03-15
Informuojame, kad  vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004m. Rugpjūčio 11d. Įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas žemės sklypo, Dubravų k., Samylų sen., Kauno r.,  kadastrinis Nr. 5280/0012:414 Šlienavos k.v.,  kaimo plėtros  žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti.

Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.   Planavimo tikslas -  ūkininko sodybos vietos parinkimas.

Planavimo organizatorius: Aurimas Naunčikas.

Projekto rengėjas: UAB ”Žemetra”.

Susipažinti su projekto sprendinias bei pateikti pasiūlymus galima  nuo 2010 m. kovo mėn 15 d. iki kovo mėn 29 d. UAB”Žemetra” patalpose, adresu: Savanorių pr. 221-309, Kaunas, el. paštu: zemetra@gmail.com., tel.8 674 09938.

 


2010-03-09
Informuojame apie Kauno RAAD 2010 03 08 priimtą atrankos išvadą Nr. KR12-651/33  rengiamam kaimo plėtros žemėtvarkos projektui ūkininko sodybos vietai parinkti (kaimo turizmo sodybai) žemės sklype, esančiame Rokelių k., Rokų sen., Kauno r., kad. Nr. 5273 /0018:414. Planavimo organizatorius - Saulius Šalavėjus tel.: 8-671 95230. Priimta PAV atrankos išvada – poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas. Susipažinti su atrankos išvada bei informacija apie planuojamą veiklą, taip pat teikti motyvuotus pasiūlymus ir pastabas (jei tokių bus) galima 10 darbo dienų nuo skelbimo pasirodymo dienos organizatoriui, Kauno RAAD Rotušės a.12, Kaunas, rengėjui UAB „Žemetra“, adresu Savanorių pr. 221-309, Kaunas, el. paštu: ukininkosodyba@gmail.com., tel.(8*671)15593.

 


2010-03-09
Pradedami rengti detalieji planai:

1.Žemės sklypo Kauno r.sav., Užliedžių sen., Romainių kaimelės k., skl. nr.34 (skl. kad.nr. 5283/0004:34).

Planavimo tikslas – žemės ūkio paskirties žemės sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas į kitą, padalijimas į apie 3 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo, statybos reglamento nustatymas.

Savininkai: R. Marma, N. Marmienė, M. Šukys, L. Staškevičienė, M. Staškevičius (atstovaujami Armanto Petravičiaus).

2. Žemės sklypo Kauno r.sav., Ringaudų sen., Noreikiškių k., skl. nr.1089 ir Šiltnamių g.2 (sklypo nr. 911).

Planavimo tikslas – žemės ūkio paskirties žemės sklypo nr.1089 pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas į kitą, sklypų sujungimas ir padalijimas, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo, statybos reglamento nustatymas.

Savininkai: L.J.Jagelavičienė, E.Klebanovienė. (atstovaujami K.Barškiečio).

Norint gauti informaciją apie detaliuosius planus, susipažinti su rengiama dokumentacija galima kreiptis į plano rengėją : UAB”Planuotojai”, Vasario 16-osios g.8-6, Kaunas,  tel.(8-37) 209260, PV Laimutė Pėželienė, el.paštas: planuotojai@takas.lt. Apie detaliųjų planų viešą svarstymą informuosime vėliau.

 


2010-03-08
Patiksliname informaciją apie parengtą detalųjį planą.

Detaliojo plano pavadinimas: 3,0476 ha žemės sklypo kad. Nr. 5250/0005:303, Ringaudų k., Ringaudų sen., Kauno r. sav., detalusis planas.

Detalusis planas eksponuojamas Ringaudų seniūnijos patalpose, Šiltnamių g. 1, Noreikiškių k., Kauno r., ir detaliojo plano rengėjo patalpose V. Putvinskio g. 17, Kaune, ir detaliojo plano rengėjo patalpose V. Putvinskio g. 17, Kaune.

Viešas susirinkimas (svarstymas) įvyks 2010 m. kovo 30 d. 12 val. detaliojo plano rengėjo patalpose V. Putvinskio g. 17, Kaune.

Detaliojo planavimo organizatorius – UAB „Sodų namai“ (atstovaujama Meliuzinos Birutės Liūtienės  tel. (8-686) 7 65 88).

Detaliojo plano rengėjas – Ind. Gedimino Bulavo įmonė, architektas G. Bulavas, tel. (8-699) 8 12 32, (8-37) 20 98 66.


2010-03-08

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2004m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo", rengiamas žemės sklypo, esančios Kauno r., Rokų sen., Rokelių k., kadastrinis Nr. 5273/0018:414, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.

Planavimo tikslas: ūkininko sodybos vietos parinkimas.

Projekto organizatorius: Saulius Šalavėjus

Plano rengėjas: UAB „Žemetra“, adresas: Savanorių pr. 221-309, Kaunas, tel.(8*671)15593, el. paštas ukininkosodyba@gmail.com. Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui iki 2010 m. kovo 23 d. Susipažinti su parengtu projektu galima iki 2010 m. kovo 23 d. „UAB „Žemetra“, patalpose, adresu: UAB „Žemetra“, Kaunas, tel.(8*671)15593. Viešas projekto susirinkimas numatomas 2010 m. kovo 23 d.13 val.


2010-03-08

Siekiant užtikrinti teritorijų planavimo viešumą, informuojame, kad bendrąja tvarka pradedamas rengti Kauno r. sav., Neveronių sen., Neveronių k., sklypo Nr. 668 (plotas 0,5338 ha, kadastrinis Nr. 5233/0016:668) detalusis planas.

Detaliojo plano rengimo pagrindas – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009-10-23 Įsakymas Nr. ĮS-2032, 2009-11-02 sutartis Nr. S-1057 „Dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“.

Planavimo tikslas: Sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (komercinės paskirties objektų teritorijos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, rengiamiems teritorijų planavimo dokumentams strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas. Motyvus, kodėl neatliekamas SPAV, gali paaiškinti detaliojo plano rengėjas.

Apytikris detaliojo plano rengimo terminas  – 2010 m.

Planavimo organizatorius – UAB „Baltisches Haus“.

Detaliojo plano rengėjas – UAB „Polilinija“. Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: UAB „Polilinija“, Raudondvario pl. 150-216, Kaunas, tel. (8-37) 263 917, mob.tel. 8 657 625 50,  el.paštas: miljure@gmail.com.

Apie teritorijų planavimo dokumento projekto viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.


2010-03-08

Siekiant užtikrinti teritorijų planavimo viešumą, informuojame, kad bendrąja tvarka parengtas Kauno r. sav., Neveronių sen., Neveronių k., Tvenkinio g. 21 sklypo Nr. 395 (plotas 0,2771 ha, kad.Nr. 5233/0016:395) detalusis planas.

Planavimo tikslas: esamo žemės sklypo padalijimas į 2 sklypus, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Planavimo organizatorius – Juozas Simonaitis.

Apytikris detaliojo plano rengimo terminas  – 2010 m.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2010-03-24 iki 2010-04-23 UAB “Polilinija“ patalpose.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2010-04-08 iki 2010-04-23 UAB “Polilinija” patalpose bei Neveronių seniūnijoje. Viešas susirinkimas numatomas 2010-04-23 d., 11 val., UAB “Polilinija” patalpose.

Pasiūlymus ir pastabas dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui ar plano rengėjui.

Vieši svarstymai vyksta bendrąja tvarka.

Detaliojo plano rengėjas – UAB „Polilinija“. Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: UAB „Polilinija“, Raudondvario pl. 150-216, Kaunas, tel. (8-37) 263 917, mob.tel. 8 652 71128,  el.paštas: justina.kasyte@gmail.com.

Dalyvavimas viešame svarstyme nėra privalomas.


2010-03-08

Siekiant užtikrinti teritorijų planavimo viešumą, informuojame, kad bendrąja tvarka parengtas Kauno r. sav., Neveronių sen., Neveronių k., sklypų: Nr. 654 (plotas 0,3498 ha, kad. Nr. 5233/0016:654), Nr. 655 (plotas 0,3430 ha, kad. Nr. 5233/0016:655), Nr. 656 (plotas 0,3388 ha, kad. Nr. 5233/0016:656), Nr. 657 (plotas 0,5082 ha, kad. Nr. 5233/0016:657), Nr. 658 (plotas 0,5082 ha, kad. Nr. 5233/0016:658) detalusis planas.

Planavimo tikslas: sklypų sujungimo, pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas į kitą (gyvenamosios teritorijos / mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), padalijimas į 19 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Planavimo organizatoriai: Rolandas Mikalauskas, Audronė Mikalauskienė, Remigijus Mikalauskas, Lina Klimavičienė, Eugenija Mikalauskienė, Kęstutis Sakalauskas, Jovita Markevičiūtė, Arūnas Sinkevičius.

Apytikris detaliojo plano rengimo terminas  – 2010 m.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2010-03-24 iki 2010-04-23 UAB “Polilinija“ patalpose.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2010-04-08 iki 2010-04-23 UAB “Polilinija” patalpose bei Neveronių seniūnijoje. Viešas susirinkimas numatomas 2010-04-23 d., 14 val., UAB “Polilinija” patalpose.

Pasiūlymus ir pastabas dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui ar plano rengėjui.

Vieši svarstymai vyksta bendrąja tvarka.

Detaliojo plano rengėjas – UAB „Polilinija“. Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: UAB „Polilinija“, Raudondvario pl. 150-216, Kaunas, tel. (8-37) 263 917, mob.tel. 8 652 71128,  el.paštas: justina.kasyte@gmail.com.

Dalyvavimas viešame svarstyme nėra privalomas.


2010-03-08

Siekiant užtikrinti teritorijų planavimo viešumą, informuojame, kad bendrąja tvarka parengtas Kauno r. sav., Garliavos sen., Garliavos m., Pažėrų g. 34 sklypo Nr. 269 (plotas 0,5706 ha, kad. Nr. 5223/0011:269) detalusis planas.

Planavimo tikslas: 0,1050 ha žemės sklypo atidalijimas iš bendro ploto, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Planavimo organizatoriai: Nijolė Jodeškienė ir Vidmantas Paršaitis (atstovaujami Agnės Siurblienės).

Apytikris detaliojo plano rengimo terminas  – 2010 m.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2010-03-24 iki 2010-04-23 UAB “Polilinija“ patalpose.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2010-04-08 iki 2010-04-23 UAB “Polilinija” patalpose bei Garliavos seniūnijoje. Viešas susirinkimas numatomas 2010-04-23 d., 10 val., UAB “Polilinija” patalpose.

Pasiūlymus ir pastabas dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui ar plano rengėjui.

Vieši svarstymai vyksta bendrąja tvarka.

Detaliojo plano rengėjas – UAB „Polilinija“. Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: UAB „Polilinija“, Raudondvario pl. 150-216, Kaunas, tel. (8-37) 263 917, mob.tel. 8 652 71128,  el.paštas: justina.kasyte@gmail.com.

Dalyvavimas viešame svarstyme nėra privalomas.


2010-03-08

Siekiant užtikrinti teritorijų planavimo viešumą, informuojame, kad bendrąja tvarka parengtas Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Jonučių II k., sklypo Nr. 461 (plotas 1,0 ha, kad. Nr. 5260/0008:461) detalusis planas.

Planavimo tikslas: Sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į iki 10 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Planavimo organizatoriai: Edita Gurskienė, Vidmantas Gurskis.

Apytikris detaliojo plano rengimo terminas  – 2010 m.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2010-03-24 iki 2010-04-23 UAB “Polilinija“ patalpose.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2010-04-08 iki 2010-04-23 UAB “Polilinija” patalpose bei Garliavos apylinkių seniūnijoje. Viešas susirinkimas numatomas 2010-04-23 d., 9 val., UAB “Polilinija” patalpose.

Pasiūlymus ir pastabas dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui ar plano rengėjui.

Vieši svarstymai vyksta bendrąja tvarka.

Detaliojo plano rengėjas – UAB „Polilinija“. Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: UAB „Polilinija“, Raudondvario pl. 150-216, Kaunas, tel. (8-37) 263 917, mob.tel. 8 652 71128,  el.paštas: justina.kasyte@gmail.com.

Dalyvavimas viešame svarstyme nėra privalomas. 

 


2010-03-03
Informuojame, kad bendrąja tvarka parengtas sklypo Kad. Nr. 5260/0009:217 Kauno r. sav., Pagirių k., detalusis planas

Planavimo tikslas - esamo sklypo teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, būdo ir pobūdžio.

Planavimo organizatorius  Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos (į/k 188710638) J. Basanavičiaus g. 36/2, 03109 Vilnius, tel. 8 5 2329600.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2010 03 23 iki 2010 04 20 UAB ,,Geometra” patalpose.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2010 04 06 iki 2010 04 20 UAB “Geometra” patalpose bei Graliavos apylinkų seniūnijoje (Vytauto g. 62, Garliava, Kauno rajonas).

Viešas susirinkimas vyks 2010 04 20, 10 val. UAB “Geometra” (Savanorių pr. 287-307, Kaunas)  patalpose.

Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui arba plano rengėjui.

Detaliojo plano rengimo terminas (preliminarus) – 2009m. IV ketv. – 2010m. III ketv.

Detaliojo plano rengėjas  UAB „Geometra“, adresas: Savanorių pr. 287-307, Kaunas, tel.(8 37)312352, faks. (8 37) 311733, arch. Vaidas Navackas, tel. 8 682 14265, el.paštas vaidas.navackas@geometra.lt, www.geometra.lt.  

 


2010-03-03
Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. Įsakymu Nr.3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas žemės sklypo, Pažėrų k., Alšėnų sen., Kauno raj., kadastrinis Nr. 5247/0013:204, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodybos formavimui. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.

Planavimo tikslas – ūkininko ūkio sodybos suformavimas.

Projekto organizatorius: Ridas Adomavičius

Plano rengėjas: UAB „ARCHITEKTŲ PASTOGĖ“, adresas: Perkaso takas 3/Savanorių pr. 371, Kaunas, tel.: 313735. Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui iki 2010 m. kovo 04 d.

Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2010 m. kovo 3 d. iki 2010 m. kovo 19 d., UAB „ARCHITEKTŲ PASTOGĖ“, adresas: Perkaso takas 3/Savanorių pr. 371, Kaunas, tel.: 313735, el.paštas archpastoge@krs.lt. 


2010-03-03

Siekiant užtikrinti teritorijų planavimo viešumą, informuojame, kad bendrąja tvarka pradedamas rengti Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Jonučių II k., sklypo Nr. 461 (plotas 1,0 ha, kad. Nr. 5260/0008:461) detalusis planas.

Detaliojo plano rengimo pagrindas – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009-11-25 Įsakymas Nr. ĮS-2296, 2009-12-29 sutartis Nr. S-1249 „Dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“.

Planavimo tikslas: Sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į iki 10 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Planavimo organizatoriai: Edita Gurskienė, Vidmantas Gurskis.

Apytikris detaliojo plano rengimo terminas  – 2010 m.

Detaliojo plano rengėjas – UAB „Polilinija“. Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: UAB „Polilinija“, Raudondvario pl. 150-216, Kaunas, tel. (8-37) 263 917, mob.tel. 8 652 71128,  el.paštas: justina.kasyte@gmail.com. 

Apie teritorijų planavimo dokumento projekto viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.


2010-03-03

Siekiant užtikrinti teritorijų planavimo viešumą, informuojame, kad bendrąja tvarka pradedamas rengti Kauno r. sav., Garliavos sen., Garliavos m., Pažėrų g. 34 sklypo Nr. 269 (plotas 0,5706 ha, kad. Nr. 5223/0011:269) detalusis planas.

Detaliojo plano rengimo pagrindas – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus: 2009-11-19 Įsakymas Nr. ĮS-2263, 2009-12-24 Įsakymas Nr. ĮS-2514, 2009-12-31 sutartis Nr. S-1261 „Dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“.

Planavimo tikslas: 0,1050 ha žemės sklypo atidalijimas iš bendro ploto, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Planavimo organizatoriai: Nijolė Jodeškienė ir Vidmantas Paršaitis (atstovaujami Agnės Siurblienės).

Apytikris detaliojo plano rengimo terminas  – 2010 m.

Detaliojo plano rengėjas – UAB „Polilinija“. Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: UAB „Polilinija“, Raudondvario pl. 150-216, Kaunas, tel. (8-37) 263 917, mob.tel. 8 652 71128,  el.paštas: justina.kasyte@gmail.com. 

Apie teritorijų planavimo dokumento projekto viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.


2010-03-03

Siekiant užtikrinti teritorijų planavimo viešumą, informuojame, kad bendrąja tvarka pradedamas rengti Kauno r. sav., Neveronių sen., Neveronių k., sklypų: Nr. 654 (plotas 0,3498 ha, kad. Nr. 5233/0016:654), Nr. 655 (plotas 0,3430 ha, kad. Nr. 5233/0016:655), Nr. 656 (plotas 0,3388 ha, kad. Nr. 5233/0016:656), Nr. 657 (plotas 0,5082 ha, kad. Nr. 5233/0016:657), Nr. 658 (plotas 0,5082 ha, kad. Nr. 5233/0016:658) detalusis planas.

Detaliojo plano rengimo pagrindas – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus: 2009-12-03 Įsakymas Nr. ĮS-2364, 2009-12-18 sutartis Nr. S-1217 „Dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“.

Planavimo tikslas: sklypų sujungimo, pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas į kitą (gyvenamosios teritorijos / mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), padalijimas į 19 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Planavimo organizatoriai: Rolandas Mikalauskas, Audronė Mikalauskienė, Remigijus Mikalauskas, Lina Klimavičienė, Eugenija Mikalauskienė, Kęstutis Sakalauskas, Jovita Markevičiūtė, Arūnas Sinkevičius.

Apytikris detaliojo plano rengimo terminas  – 2010 m.

Detaliojo plano rengėjas – UAB „Polilinija“. Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: UAB „Polilinija“, Raudondvario pl. 150-216, Kaunas, tel. (8-37) 263 917, mob.tel. 8 652 71128,  el.paštas: justina.kasyte@gmail.com. 

Apie teritorijų planavimo dokumento projekto viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.


2010-03-03

Siekiant užtikrinti teritorijų planavimo viešumą, informuojame, kad bendrąja tvarka pradedamas rengti Kauno r. sav., Neveronių sen., Neveronių k., Tvenkinio g. 21 sklypo Nr. 395 (plotas 0,2771 ha, kad.Nr. 5233/0016:395) detalusis planas.

Detaliojo plano rengimo pagrindas – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus: 2009-08-20 Įsakymas Nr. ĮS-1580, 2009-09-02 sutartis Nr. S-851 „Dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“.

Planavimo tikslas: esamo žemės sklypo padalijimas į 2 sklypus, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Planavimo organizatorius – Juozas Simonaitis.

Apytikris detaliojo plano rengimo terminas  – 2010 m.

Detaliojo plano rengėjas – UAB „Polilinija“. Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: UAB „Polilinija“, Raudondvario pl. 150-216, Kaunas, tel. (8-37) 263 917, mob.tel. 8 652 71128,  el.paštas: justina.kasyte@gmail.com. 

Apie teritorijų planavimo dokumento projekto viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai. 

 


2010-03-02
Siekiant užtikrinti teritorijų planavimo viešumą, informuojame, kad bendrąja tvarka parengtas 1.3500 ha, žemės sklypo unikalus nr. 5247-0018-0130, Digrių k., Kauno raj., detalusis planas.

Planavimo tikslas: Esamo sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas, iš žemės ūkio žemės į kitos paskirties (gyvenamosios teritorijos/infrastruktūros teritorijos) ir padalijimas į/apie 9 sklypus, numatant statyti 8 mažaaukščius gyvenamuosius namus. Teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reglamento nustatymas. Apytikris detaliojo plano rengimo terminas  – 2010 m.

Pasiūlymus ir pastabas dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui ar plano rengėjui.  Viešas svarstymas vyksta bendrąja tvarka.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2010–02–23 iki 2010–03–23  UAB “Polilinija“ patalpose.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2010-03-09 iki 2010-03-23 UAB “Polilinija” patalpose, bei Alšėnų seniūnijoje, adresu: Mokslo 2, Mastaičių k., Kauno raj. Viešas susirinkimas numatomas 2010-03-23 d., 14 val., UAB “POLILINIJA” patalpose.

Planavimo organizatorius – Antanas Stepulaitis, Inga Stepulaitienė, Šarūnas Verikas, Ineta Verikienė.

Detaliojo plano rengėjas – UAB „Polilinija“. Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: UAB „Polilinija“, Raudondvario pl. 150-216, Kaunas, tel. (8-37) 263 917, mob.tel. 8 652 711 28,  el.paštas: justina.kasyte@gmail.com.  


2010-03-02

Siekiant užtikrinti teritorijų planavimo viešumą, informuojame, kad bendrąja tvarka pradedamas rengti 1.3500 ha, žemės sklypo unikalus nr. 5247-0018-0130, Digrių k., Kauno raj., detalusis planas.

Planavimo tikslas: Esamo sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas, iš žemės ūkio žemės į kitos paskirties (gyvenamosios teritorijos/infrastruktūros teritorijos) ir padalijimas į/apie 9 sklypus, numatant statyti 8 mažaaukščius gyvenamuosius namus. Teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reglamento nustatymas. Apytikris detaliojo plano rengimo terminas  – 2010 m.

Planavimo organizatorius – Antanas Stepulaitis, Inga Stepulaitienė, Šarūnas Verikas, Ineta Verikienė.

Detaliojo plano rengėjas – UAB „Polilinija“. Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: UAB „Polilinija“, Raudondvario pl. 150-216, Kaunas, tel. (8-37) 263 917, mob.tel. 8 652 711 28,  el.paštas: justina.kasyte@gmail.com. Apie teritorijų planavimo dokumento projekto viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.


2010-03-02

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2004m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo", rengiamas žemės sklypo, esančios Kauno r., Ringaudų sen., Pyplių k., kadastrinis Nr. 5250/0016:440, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.

Planavimo tikslas: ūkininko sodybos vietos parinkimas.

Projekto organizatorius: Renaldas Juškevičius

Plano rengėjas: UAB „Architektų pastogė“, adresas: Perkaso takas 3, Kaunas, tel.(8*631)12021, el. paštas renata.grigorjeva@gmail.com. Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui 10 dienų po skelbimo patalpinimo.  Susipažinti su parengtu projektu galima  „UAB Architektų pastogė“, patalpose, adresu: Perkaso takas 3, Kaunas, tel.(8*631)12021. Dėl papildomos informavijso teirautis tel.(8*631)12021.


2010-03-02

Informuojame apie atitaisymą ir apie bendrąja tvarka parengtą Kauno r.sav., Domeikavos sen., Žemaitkiemio k. esančio žemės sklypo (kadastro Nr. 5217/0010:388) detalųjį planą. Planavimo pagrindas - KAVA pritarimas rengti detalųjį planą Nr. 24-310-(16.24.), Kauno r. savivaldybės tarybos sprendimas Nr. TS-234

Planavimo organizatorius: UAB “Vičiūnai”, adresas korespondencijai V. Krėvės pr. 97, Kaunas, tel.: 837 314484. 

Planavimo tikslas: žemės sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas į kitos paskirties žemę (komercinės paskirties objektų statybos), teritorijos tvarkymo rėžimo ir statybos reglamento nustatymas. Detaliojo plano rengimo terminas 2008 m. IV – 2010 m. I ketv.

Plano rengėjas: M.Torrau I.Į., adresas V.Putvinskio g.17-4, Kaunas, t.:8687 14585 el.p. marius@torrau.eu. 

Pasiūlymus ir pageidavimus teikti detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui aukščiau nurodytais adresais iki viešo svarstymo ir jo metu.

Vieša sprendinių ekspozicija rengiama nuo 2010-03-18d. 10 darbo dienų Domeikavos seniūnijoje. Viešas sprendinių svarstymas numatomas 2010-04-05d. Domeikavos seniūnijos patalpose nuo 16val. DALYVAVIMAS NEPRIVALOMAS.

 


2010-03-01
Informuojame apie parengtą detalųjį planą.

Detaliojo plano pavadinimas: 3,0476 ha žemės sklypo kad. Nr. 5250/0005:303, Ringaudų k., Ringaudų sen., Kauno r. sav., detalusis planas.

Detaliojo plano tikslas: esamo žemės sklypo dalinis pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į iki 29 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Detalusis planas rengiamas, viešai svarstomas ir derinamas bendrąja tvarka.

Detalusis planas eksponuojamas Akademijos seniūnijos patalpose Universiteto g. 8, Akademijos mstl., Kauno r., ir detaliojo plano rengėjo patalpose V. Putvinskio g. 17, Kaune.

Viešas susirinkimas (svarstymas) įvyks 2010 m. kovo 30 d. 12 val. detaliojo plano rengėjo patalpose V. Putvinskio g. 17, Kaune.

Detaliojo planavimo organizatorius – UAB „Sodų namai“ (atstovaujama Meliuzinos Birutės Liūtienės  tel. (8-686) 7 65 88).

Detaliojo plano rengėjas – Ind. Gedimino Bulavo įmonė, architektas G. Bulavas, tel. (8-699) 8 12 32, (8-37) 20 98 66.


2010-03-01

Informuojame apie rengiamą detalųjį planą.

Detaliojo plano pavadinimas: žemės sklypo kad.Nr. 5247/0007:11, Jonučių k., Alšėnų sen., Kauno r.sav. detalusis planas.

Detaliojo plano tikslas: sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į iki 18 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Detaliojo planavimo organizatoriai – Vytautas Zakarka, Vidutė Gidrienė, Albertas Romualdas Gidra tel. (8-37)558347

Detalieji planai rengiami, viešai svarstomi ir derinami bendrąja tvarka.

Detaliojo plano rengėjas – individuali Gedimino Bulavo įmonė, architektas G.Bulavas, tel. (8-699)81232, (8-37)209866.


2010-03-01

INFORMACIJA APIE TERITORIJŲ PLANAVIMĄ

INFORMUOJAME, KAD PARENGTAS: ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRINIS NR. 5250/0009:659), MIRINIŠKIŲ K., RINGAUDŲ SEN., KAUNO R. SAV.,  DETALUSIS PLANAS.

PLANAVIMO PAGRINDAS: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009-07-16  įsakymas  Nr. ĮS –1397. Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo 2009-07-24 sutartis Nr. S-685.

PLANAVIMO ORGANIZATORIUS: Tomas Lukoševičius, gyv. Neries g. 17-21, Domeikavos k.,  Domeikavos sen., Kauno r. sav., tel. 8 (676 ) 86525.   

PLANO RENGĖJAS: UAB “Archisetus”, Goštauto g. 8-216, LT-01108 Vilnius, tel. (8 5) 2617867,  (8 652) 11970 archisetus@gmail.com

PLANUOJAMOS TERITORIJOS ADRESAS: Miriniškių k., Ringaudų sen., Kauno r. sav. PLANAVIMO TIKSLAS: Esamo žemės sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio paskirties į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo bei statybos reglamento nustatymas.

Projekto derinimas ir svarstymas su visuomene bendrąja tvarka.

Su parengtu detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2010-03-02 iki 2010-04-02 pas planavimo organizatorių arba plano rengėją.

DETALIOJO PLANO VIEŠA EKSPOZICIJA VYKS: Ringaudų seniūnijos patalpose, Šiltnamių g. 1, LT-53363, Noreikškių k., Ringaudų sen., Kauno r., nuo 2010 m. kovo mėn. 16 dienos iki balandžio mėn. 1 d.

Informaciją teikia ir pasiūlymus priima: planavimo organizatorius ir detaliojo plano rengėjas.

VIEŠAS SPRENDINIŲ SVARSTYMAS: 2010 balandžio mėn. 2 d. nuo 13 iki 14 val.  Ringaudų seniūnijos patalpose, Šiltnamių g. 1, LT-53363, Noreikškių k., Ringaudų sen., Kauno r.

Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas galima teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui.


2010-03-01

Informuojame, kad bendrąja tvarka yra pradedamas rengti žemės sklypo Kauno rajone, Garliavos apyl. sen., Ilgakiemio k. (sklypo kadastro Nr. 5260/0011:44) detalusis planas, pagal 2010 01 11 su Kauno rajono administracijos direktoriumi sudarytą sutartį Nr. S-22 Dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo.


2010-03-01

Informuojame, kad bendrąja tvarka yra rengiamas žemės sklypo Kauno rajone, Garliavos apyl. sen., Ilgakiemio k. (sklypo kadastro Nr. 5260/0011:44) detalusis planas, kurio tikslas – padalyti žemės sklypą į du sklypus, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą bei statybos reglamentą. Rengiant detalųjį planą strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas. Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galite nuo 2010 m. kovo 8 d. iki 2010 m. balandžio 6 d. Garliavos apyl. seniūnijoje. Detaliojo plano sprendinių viešas aptarimas įvyks Garliavos apyl. seniūnijoje 2010 m. balandžio 6 d. 11 val.  Pasiūlymus raštu dėl detaliojo plano sprendinių galite siųsti adresu Žgrenių g. 15, Ilgakiemio k., Kauno rajone arba pateikti viešo susirinkimo dieną iki viešo aptarimo pabaigos. Detaliojo plano organizatorius B. O. Skerbedienė, tel. 536155. Detaliojo plano rengėjas UAB „Georaimonda“, projekto vadovas K. Kvizikevičius, tel. 8676 21161.


2010-03-01

Informuojame, kad bendrąja tvarka yra pradedamas rengti žemės sklypo Kauno rajone, Domeikavos sen., Šakių k. (sklypo kadastro Nr. 5217/0014:514) detalusis planas, pagal 2009 12 24 su Kauno rajono administracijos direktoriumi sudarytą sutartį Nr. S-1237 Dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo.


2010-03-01

Informuojame, kad bendrąja tvarka yra rengiamas žemės sklypo Kauno rajone, Domeikavos sen., Šakių k. (sklypo kadastro Nr. 5217/0014:514) detalusis planas, kurio tikslas – pakeisti sklypo pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą bei statybos reglamentą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybai). Rengiant detalųjį planą strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas. Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galite nuo 2010 m. kovo 8 d. iki 2010 m. balandžio 6 d. Domeikavos seniūnijoje. Detaliojo plano sprendinių viešas aptarimas įvyks Domeikavos seniūnijoje 2010 m. balandžio 6 d. 15 val.  Pasiūlymus raštu dėl detaliojo plano sprendinių galite siųsti adresu P. Lukšio g. 23-6, Kaunas arba pateikti viešo susirinkimo dieną iki viešo aptarimo pabaigos. Detaliojo plano organizatoriai K. Damaševičius, B. J. Damaševičienė, tel. 8650 92969. Detaliojo plano rengėjas UAB „Georaimonda“, projekto vadovas K. Kvizikevičius, tel. 8676 21161.


2010-03-01

Skelbiamas parengto  6,0001 ha žemės ūkio paskirties žemės sklypo   Nr.603 (kad. Nr.5270/0015:603), esančio Kauno r.sav.,  Raudondvario sen., Šilelio k., detaliojo plano projekto baigiamasis (aptarimo) etapas.

Planavimo tikslas: dalies pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą rekreacinės teritorijos (ilgalaikio (stacionaraus) poilsio pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Detaliojo plano organizatorius: Emilis Abarius, tel. 8 614 97310,  detaliojo plano rengėjas: UAB S.Juškos architektūros studija, M.Valančiaus g. 21, LT-44275, Kaunas, tel/fax 8 37 204472; mob. tel. 8 670 16280 el. paštas: auresta@zebra.lt.   

Su parengtu detaliojo plano projektu galima susipažinti  detaliojo plano rengėjo patalpose nuo 2010-03-04 iki 2010-04-01 dienos imtinai, arba viešos projekto ekspozicijos (parodos) metu, kuri vyks nuo 2010-03-19 iki 2010-04-01 dienos imtinai, Raudondvario seniūnijos patalpose, adresu: Instituto g. 1a, Raudondvaris, Kauno r.. Viešas projekto svarstymas (susirinkimas) numatytas 2010-04-02 dieną, 11 val  detaliojo plano rengėjo patalpose, M.Valančiaus g. 21, Kauno m.

Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir gretimuose žemės sklypuose esančių nekilnojamųjų daiktų savininkai konsultavimosi dėl rengiamų sprendinių etape planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendinių gali teikti raštu iki viešo susirinkimo projekto rengėjui –  UAB S.Juškos architektūros studija architektui, projekto vadovui Stasiui Juškai, tel. 8 687 95505.

Planuojamoje teritorijoje esančios žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka nurodytuose šio turto registravimo dokumentuose, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu kaip, kad teikiami planavimo pasiūlymai.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto plano sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Kauno apskrities viršininkui.


2010-03-01

Informuojame apie rengiamą žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5201/0009:453), esančio  Altoniškių k., Zapyškio sen., Kauno r. sav. kaimo plėtros žemėtvarkos projektą.

Planavimo tikslas. Ūkininko sodybos parinkimas sklype.
Planavimo organizatorius: Kazys Alonderis

Projekto rengėjas –UAB „Georaimonda“, Griunvaldo g. 8-9, Kaunas, telef.8-37-222696, 868215149.

Išsamiau sužinoti apie  rengiamą kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, taip pat pateikti pastabas, pretenzijas bei pasiūlymus  dėl sprendinių galite UAB „Georaimonda“ patalpose (Griunvaldo g. 8-9, Kaunas, telef. 868215149) nuo 2010-02-24 d.  10 darbo dienų iki viešo projekto svarstymo. Viešo projekto svarstymo su visuomene susirinkimas įvyks 2010-03-10 d. 10 val. UAB „Georaimonda“ patalpose.

 


2010-02-26
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą žemės sklypų  (kad.Nr.5250/0016:142, 5250/0016:286, 5250/0016:455, 5250/0016:482), esančių Kauno raj.sav., Ringaudų sen., Pyplių k., detalųjį planą.

Planavimo organizatoriai: P.Paulavičius, R.Paulavičienė, R.Balčiūnas, V.Balčiūnienė, J.Kairiūkštienė, UAB "RP Investicijos". Adresas: Maironio g. 48-4, Kaunas, tel.: 8-615-56244.

Planavimo pagrindas, tikslai ir terminai: žemės sklypai planuojami sutinkamai su Kauno raj. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.ĮS-1521. Tikslas- sklypų sujungimas, padalijimas į 21 sklypą, dalies sklypų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas į kitą (gyvenamosios teritorijos/ mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Detaliojo plano rengimo terminas 2010m. I-II ketv.

Plano rengėjas: M.Torrau I.Į. Adresas: V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, tel.: 8-687-14585. El.p.: marius@torrau.eu. 

Susipažinti su planu, teikti pasiūlymus ir pageidavimus detaliojo plano organizatoriams arba rengėjui aukščiau nurodytais adresais visą planavimo laikotarpį iki viešo svarstymo ir jo metu.

Vieša sprendinių ekspozicija rengiama nuo 2010-03-16d. Ringaudų seniūnijos patalpose i vykdoma 10 darbo dienų. Viešas sprendinių aptarimas numatomas 2010-03-31d. nuo 16val. Ringaudų seniūnijos patalpose. DALYVAVIMAS NEPRIVALOMAS.


2010-02-26

Informuojame apie parengtą Kauno r.sav., Neveronių k. esančio žemės sklypo (kadastro Nr.5233/0016:546) Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvadą Nr.RR12-524/26 .

Atrankos išvada: išnagrinėjus dokumentus dėl Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo, Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas pateikė išvadą, kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas. Susipažinti su PŪV atrankos išvada galima plano rengėjo patalpose. Raštiškus pasiūlymus ar pretenzijas (jei tokių bus) galima teikti planavimo organizatoriui, rengėjui, Kauno RAAD 10 darbo dienų po paskelbimo nurodytais adresais.

Planavimo organizatorius: UAB „Albonita“, adresas A.Mickevičiaus g. 56-2,  Kaunas, tel.: 8 610 00013. 

Plano rengėjas: M.Torrau I.Į., adresas V.Putvinskio g.17-4, Kaunas, t.:8687 14585 el.p. marius@torrau.eu.   

 


2010-02-25
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti žemės sklypo Nr. 764 (kad. Nr. 5250/0010:764 , Tabariškių k., Ringaudų sen., Kauno r. sav., detalųjį planą.

Planavimo tikslas –žemės ūkio paskirties žemės sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo  paskirties keitimas į kitą ir  padalinimas į idu sklypus, teritorijos tvarkymo  bei  naudojimo režimo nustatymas.

Detaliojo plano rengimo teriminas  III-IV ketvirtis.

Detaliojo plano rengimo pagrindas- detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. S-947 (2009-09-25), planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr. SD-1-334 (2009-11-17)

Detaliojo plano organizatorė –  Dalia Marija Skirmantienė.

Deataliojo plano rengėja- Jūratė Batūraitė

Apie detaliojo plano sprendinių viešos ekspozicijos ir viešo aptarimo vietą ir laiką bus skelbiama papildoma informacija. Tel pasiteirauti 8 680 92245.

 

 


2010-02-25
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti sklypo kadastro Nr. 5233/0011:27 Ramučių k., Kauno r. padalijimo į 5 sklypus, pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimo, teritorijos tvarkomo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymo detalųjį planą. Organizatoriai- A. Stukas, A. Stukienė (atstovaujami D. Dambrausko), tel. (8 699) 79980. Detaliojo plano rengėjas- J. Šarakauskas. Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti organizatorių atstovui arba rengėjui tel. (8 684) 84894 ir el. paštu jonas.sarakauskas@gmail.com. Apie detaliojo plano viešą svarstymą informuosime vėliau.


2010-02-24
Rengiamas detalusis planas žemės ūkio žemės sklypo (kadastro Nr.5237/0004:105, plotas 4,1244ha; (atlikus tikslius kadastrinius matavimus plotas sumažėjo), esančio Kulautuvos mstl. Kulautuvos seniūn., Kauno r. sav., Planavimo tikslas- esamo sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos/ komercinės paskirties objektų teritorijos/ inžinerinės infrastruktūros teritorijos) ir padalijimas. Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. Projekto rengimo terminas- 2010m I-II ketvirtis. Pasikonsultuoti dėl rengiamų detaliojo plano sprendinių galima nuo 2010m vasario 25d iki 2010m kovo 30d Partizanų g. 26-204 Kaune. Viešas susirinkimas vyks 2010m kovo 31d. 17val. Kulautuvos seniūnijos patalpose. Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Kulautuvos seniūnijos patalpose ir Partizanų g.26-204, Kaune. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Detaliojo plano organizatoriai: UAB „GB projektai“, J. Nėnius, N. Sidekerskienė, Z. Aniulienė, A. Jasiukaitienė tel. (8*698)2 52 75, detaliojo plano rengėja UAB „Ateivis LT“, arch. M. Sirvydis, tel. (8*675) 47596, e-paštas info@ateivis.lt.


2010-02-24

Rengiamas detalusis planas žemės sklypų (kadastro Nr.5237/0006:39, 5237/0006:41, 5237/0006:42, 5237/0006:43, 5237/0006:47, 5237/0006:48, 5237/0006:50, 5237/0006:51 ir 5237/0006:52), esančių Kulautuvos mstl. Kulautuvos seniūn., Kauno r. sav., Planavimo tikslas- sklypų sujungimas, pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas į kitą (gyvenamosios teritorijos/ mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), padalijimas į sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. Projekto rengimo terminas- 2010m I-II ketvirtis. Pasikonsultuoti dėl rengiamų detaliojo plano sprendinių galima nuo 2010m vasario 25d iki 2010m kovo 30d Partizanų g. 26-204 Kaune. Viešas susirinkimas vyks 2010m kovo 31d. 17val. Kulautuvos seniūnijos patalpose. Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Kulautuvos seniūnijos patalpose ir Partizanų g.26-204, Kaune. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Detaliojo plano organizatoriai: UAB „GB projektai“, R. Giedraitis, D. O. Giedraitienė, A. J. Barysas, R. Folkmanienė tel. (8*698)2 52 75, detaliojo plano rengėja UAB „Ateivis LT“, arch. M. Sirvydis, tel. (8*675) 47596, e-paštas info@ateivis.lt. 


2010-02-24

Rengiamas detalusis planas žemės sklypų (kadastro Nr.5237/0006:31, 5237/0006:33, 5237/0006:34, 5237/0004:45, 5237/0004:57, 5237/0004:58, 5237/0004:66, 5237/0004:69, 5237/0004:70, 5237/0004:78, plotai 0,2428ha (atlikus tikslius kadastrinius matavimus plotas padidėjo),  0,3300ha, 2,1800ha, 1,4082ha, 0,1000ha, 0,2800ha, 0,4800ha, 0,0800ha, 0,1000ha, 0,4172ha ( atlikus tikslius kadastrinius matavimus plotas sumažėjo), esančių Kulautuvos mstl. Kulautuvos seniūn., Kauno r. sav., Planavimo tikslas- esamų sklypų sujungimas, pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas. Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. Projekto rengimo terminas- 2010m I-II ketvirtis. Pasikonsultuoti dėl rengiamų detaliojo plano sprendinių galima nuo 2010m vasario 25d iki 2010m kovo 30d Partizanų g. 26-204 Kaune. Viešas susirinkimas vyks 2010m kovo 31d. 17val. Kulautuvos seniūnijos patalpose. Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Kulautuvos seniūnijos patalpose ir Partizanų g.26-204, Kaune. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Detaliojo plano organizatoriai: UAB „GB projektai“, L. Abramavičienė, A. Abramavičius, R. P. Jurgutis, A. Dubatauskas, tel. (8*698)2 52 75, detaliojo plano rengėja UAB „Ateivis LT“, arch. M. Sirvydis, tel. (8*675) 47596, e-paštas info@ateivis.lt. 


2010-02-24

Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą sklypo Nr.107 (kadastr. Nr.5283/0002:107), Užliedžių k, Užliedžių sen., Kauno r. sav., detalųjį planą.

Planavimo tikslas - sklypo padalijimas, atidalyto sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Planavimo organizatorius Vytautas Lipnickas, tel. (8*37) 567292.

Projekto ekspozicija Užliedžių seniūnijoje vyks nuo 2010-03-22 iki viešo susirinkimo, kuris numatomas 2010-04-07, 14.00 val., planų rengėjos UAB „Planuotojai“ patalpose, Vasario 16-osios g. 8-6, Kaune, tel.209260, el.paštas planuotojai@takas.lt.   

Pasiūlymus ir motyvuotas pretenzijas teikti raštu ne vėliau kaip iki susirinkimo pabaigos.


2010-02-24

Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą sklypo Nr.108 (kadastr. Nr.5283/0002:108), Užliedžių k, Užliedžių sen., Kauno r. sav., detalųjį planą.

Planavimo tikslas - sklypo padalijimas, atidalyto sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į 2 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Planavimo organizatorius Vytautas Lipnickas, tel. (8*37) 567292.

Projekto ekspozicija Užliedžių seniūnijoje vyks nuo 2010-03-22 iki viešo susirinkimo, kuris numatomas 2010-04-07, 14.00 val., planų rengėjos UAB „Planuotojai“ patalpose, Vasario 16-osios g. 8-6, Kaune, tel.209260, el.paštas planuotojai@takas.lt.   

Pasiūlymus ir motyvuotas pretenzijas teikti raštu ne vėliau kaip iki susirinkimo pabaigos.


2010-02-24

Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą sklypo Nr.406 (kadastr. Nr.5283/0005:406), Užliedžių k, Užliedžių sen., Kauno r. sav., detalųjį planą.

Planavimo tikslas - sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į 2 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Planavimo organizatorė Dalia Jomantienė, tel. (8*671) 13381.

Projekto ekspozicija Užliedžių seniūnijoje vyks nuo 2010-03-22 iki viešo susirinkimo, kuris numatomas 2010-04-07, 14.00 val., planų rengėjos UAB „Planuotojai“ patalpose, Vasario 16-osios g. 8-6, Kaune, tel.209260, el.paštas planuotojai@takas.lt.   

Pasiūlymus ir motyvuotas pretenzijas teikti raštu ne vėliau kaip iki susirinkimo pabaigos.


2010-02-24

Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą sklypo Nr.296 (kadastr. Nr. 5247/0012:296),  Mastaičių k., Alšėnų sen., Kauno r. sav., detalųjį planą. Planavimo tikslas - sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Planavimo organizatoriai Ardas Zinkus, Jurgita Zinkienė, tel. (8*615) 85186.

Projekto ekspozicija Alšėnų seniūnijoje vyks nuo 2010-03-15 iki viešo susirinkimo, kuris numatomas 2010-03-29, 14.00 val., plano rengėjos UAB „Planuotojai“ patalpose, Vasario 16-osios g. 8-6, Kaune, tel.209260, el.paštas planuotojai@takas.lt.   

Pasiūlymus ir motyvuotas pretenzijas teikti raštu ne vėliau kaip iki susirinkimo pabaigos.


2010-02-24

Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą sklypo Nr.83 (kadastr. Nr. 5280/0010:83), Šlienavos k., Samylų sen., Kauno r. sav., detalųjį planą.

Planavimo tikslas - sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į iki 10 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Planavimo organizatoriai - G.Matakienė, A.Buzas, S.Vaičiukynienė, J.K.Ruseckienė, O.Krukonienė, E.Ivanauskaitė-Didžiokienė ir jiems atstovaujanti Janė Pečiulienė, tel. (8*682) 82288.

Projekto ekspozicija Samylų seniūnijoje vyks nuo 2010-03-15 iki viešo susirinkimo, kuris numatomas 2010-03-29, 14.00 val., plano rengėjos UAB „Planuotojai“ patalpose, Vasario 16-osios g. 8-6, Kaune, tel.209260, el.paštas planuotojai@takas.lt.   

Pasiūlymus ir motyvuotas pretenzijas teikti raštu ne vėliau kaip iki susirinkimo pabaigos. 

 


2010-02-23
Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo, esančio Kauno r., Taurakiemio sen. Sietyno k., skl.Nr.661-1, kadastrinis Nr. 5267/0012:570, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka. Planavimo tikslas - žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Planavimo organizatorius - Evaldas Raižys. Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2010 02 26 d . iki  2010 03 26 d. G.Balevičiaus Į.Į patalpose, Butrimonių g.5-101, Kaunas Viešas susirinkimas vyks 2010 03 26 d., 10 val. G.Balevičiaus Į.Į patalpose, Butrimonių g.5-101, Kaunas Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas dėl ūkio sodybos plano sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui arba plano rengėjui. Projekto rengėjas - G.Balevičiaus I.Į adresas: Butrimonių g. 5 - 101, Kaunas, tel.8 687 19287, el.paštas: gbalevicius@gmail.com. 

 


2010-02-23
Informuojame apie rengiamą žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5201/0009:453), esančio  Altoniškių k., Zapyškio sen., Kauno r. sav. kaimo plėtros žemėtvarkos projektą.

Planavimo tikslas. Ūkininko sodybos parinkimas sklype.

Planavimo organizatorius: Kazys Alonderis

Projekto rengėjas –UAB „Georaimonda“, Griunvaldo g. 8-9, Kaunas, telef.8-37-222696, 868215149.

Išsamiau sužinoti apie  rengiamą kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, taip pat pateikti pastabas, pretenzijas bei pasiūlymus  dėl sprendinių galite UAB „Georaimonda“ patalpose (Griunvaldo g. 8-9, Kaunas, telef. 868215149) nuo 2010-02-24 d.  10 darbo dienų iki viešo projekto svarstymo. Viešo projekto svarstymo su visuomene susirinkimas įvyks 2010-03-10 d. 10 val. UAB „Georaimonda“ patalpose.

 


2010-02-22
Informuojame, kad skelbiama parengto detaliojo plano projekto 1. Artojų g. 38, Teleičių km., Garliavos apylinkių sen., Kauno raj., skl.kad.nr. 5260/0008:0847, plotas-0,1091ha.; 2. Artojų g. 38A, Teleičių km., Garliavos apylinkių sen., Kauno raj., skl.kad.nr. 5260/0008:0848, plotas-0,0864ha.; Pajiesio k.v. konsultavimosi ir viešo susirinkimo procedūra. Projekto tikslas – parengti žemės sklypų  1. Artojų g. 38, Teleičių km., Garliavos apylinkių sen., Kauno raj., skl.kad.nr. 5260/0008:0847, plotas-0,1091ha.; 2. Artojų g. 38A, Teleičių km., Garliavos apylinkių sen., Kauno raj., skl.kad.nr. 5260/0008:0848, plotas-0,0864ha. detalųjį planą, kurio tikslas- slkypų sujungimas ir padalijimas į 2 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Projekto rengimo terminas -  (preliminarus) 2010 m. Viešas svarstymas vyksta bendrąja tvarka. Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2010 m. kovo 10d. iki 2010 m. balandžio 12d. UAB ,,Polilinija” patalpose, adresas: Raudondvario pl. 150-216, Kaunas, tel. (8-37) 263917; 8-652-71128. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2010-03-26 iki 2010-04-12, UAB “Polilinija” patalpose ir Garliavos apylinkių seniūnijoje (Vytauto g. 62, LT-53259, Garliava, Kauno r.). Viešas susirinkimas numatomas 2010m. balandžio 13d., 10 val. UAB ,,Polilinija” patalpose.  Pasiūlymus ir pastabas dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriams Mariui Žvingilai, Rolandui Štrimaičiui ir Vilijai Štrimaitienei, arba plano rengėjui UAB „Polilinija“, tel. 865769524, ardh. A.Žemaitienei, atenezemaite@gmail.com. 


2010-02-22
Informuojame, kad bendrąja tvarka rengiamas žemės sklypų detalusis planas, adresu: 1. Artojų g. 38, Teleičių km., Garliavos apylinkių sen., Kauno raj., skl.kad.nr. 5260/0008:0847, plotas-0,1091ha.; 2. Artojų g. 38A, Teleičių km., Garliavos apylinkių sen., Kauno raj., skl.kad.nr. 5260/0008:0848, plotas-0,0864ha.;

Detaliojo plano rengimo pagrindas – Kauno rajono savivaldybės Urbanistikos  skyriaus planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti 2010m. vasario 1d. Nr.DP-005. Planavimo tikslas: slkypų sujungimas ir padalijimas į 2 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Apytikris detaliojo plano rengimo terminas  – 2010m.

Planavimo organizatoriai – Marius Žvingila, Rolandas Štrimaitis ir Vilija Štrimaitienė.

Detaliojo plano rengėjas – UAB „Polilinija“. Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: UAB „Polilinija“, Raudondvario pl. 150-216, Kaunas, tel. (8-37) 263 917, mob.tel. 8 657 69524 (arch. Atėnė Žemaitienė),  el.paštas: atenezemaite@gmail.com. 

Apie teritorijų planavimo dokumento projekto viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.


2010-02-22

Informuojame: apie bendrąja tvarka rengiamą sklypo (kadastro Nr.5233/0016:717), esančio Neveronių k., Neveronių sen., Kauno r. , detalųjį planą. Planavimo tikslas-esamo žemės sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą(mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į 4 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Svarstymas su visuomene – 2010-03-31, 12 val. Donelaičio g. 33-402, Kaunas. Detalusis planas bus viešai eksponuojamas Neveronių sen. patalpose 10 darbo dienų iki susirinkimo. Organizatorius – Evaldas Venckus. Rengėjas – J. Kašytė. Pastabas ir pasiūlymus teikti tel.(8*682) 4 37 16 bei (8*655) 3 32 22.


2010-02-22

Informuojame, kad pradedamas rengti bendrąja tvarka žemės sklypo Sodų g. 3, Domeikavos k., Domeikavos sen., Kauno r. sav. (kad. Nr. 5217/0011:296), detalusis planas. Planavimo tikslas: iki 300 kv. m įsiterpusio valstybinės žemės ploto prijungimas, būdo, pobūdžio nustatymas ir padalijimas į du sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Plano rengimo terminas (preliminarus)  - iki 2010 m. IV ketvirčio. Planavimo organizatorius – Adelė Civilkienė. Tel. (8~37) 55 37 58. Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas galima teikti plano organizatoriui. Plano rengėjas: UAB ,,AMMP“, Kaunas. Tel. 868243871. Apie detaliojo plano viešą svarstymą informuosime vėliau.


2010-02-22

Informuojame apie  parengtą 0,9511 ha mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos paskirties sklypo (kad. Nr. 5293/0005:498), esančio  Kauno r.sav., Zapyškio sen.,. Kluoniškių k. detalųjį planą;  

Planavimo organizatorius: Margarita Kutkaitė

Planavimo tikslas –sklypo padalijimas į du sklypus, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės sklypo naudojimo paskirties, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2010-03-05 iki 2010-04-07, vieša ekspozicija nuo 2010-03-23 iki 2010-04-07, viešas susirinkimas 2010-04-07 9 val. UAB „Architektų pastogės patalpose“

Detaliojo plano rengimo terminas (preliminarus): 2010m. I ketv.- 2010 m. III ketv.

Plano rengėjas: UAB „Architektų pastogė"; Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: UAB ,,Architektų pastogė", Perkaso takas 3, Kaunas, architektas F. Jackevičius, tel. 8-641-32786.


2010-02-22

Informuojame apie  parengtą 0,2105 ha mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos paskirties sklypo (kad. Nr. 5223/0011:44), esančio  Kauno r.sav., Garliavos m. Pažėrų g. 28 detalųjį planą; 

Planavimo organizatorius: Bronius Oleškevičius, Ernestas Boguševičius, Remigija Boguševičienė;

Planavimo tikslas – esamo sklypo padalijimas į du sklypus, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės sklypo naudojimo paskirties, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2010-03-05 iki 2010-04-07, vieša ekspozicija nuo 2010-03-23 iki 2010-04-07, viešas susirinkimas 2010-04-07 10 val. UAB „Architektų pastogės patalpose“

Detaliojo plano rengimo terminas (preliminarus): 2010m. I ketv.- 2010 m. III ketv.

Plano rengėjas: UAB „Architektų pastogė"; Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: UAB ,,Architektų pastogė", Perkaso takas 3, Kaunas, architektas F. Jackevičius, tel. 8-641-32786.


2010-02-22

Informuojame apie  parengtą 0,8211 ha žemės ūkio paskirties sklypo (kad. Nr. 5243/0001:177), esančio  Kauno r.sav., Čekiškės sen., Lelerviškių k. detalųjį planą; 

Planavimo organizatorius: Rita Marija Majerienė ir Romualdas Majeras, gyv. Šermukšnių g. 4, Daugėliškių k., Kauno r.

Planavimo tikslas - teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo tikslinimas bei statybos reglamento nustatymas, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2010-03-05 iki 2010-04-07, vieša ekspozicija nuo 2010-03-23 iki 2010-04-07, viešas susirinkimas 2010-04-07 11 val. UAB „Architektų pastogės patalpose“

Detaliojo plano rengimo terminas (preliminarus): 2010m. I ketv.- 2010 m. III ketv.

Plano rengėjas: UAB „Architektų pastogė"; Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: UAB ,,Architektų pastogė", Perkaso takas 3, Kaunas, architektas F. Jackevičius, tel. 8-641-32786.

 


2010-02-19
Informuojame, kad pradedamas rengti bendrąja tvarka žemės sklypo Ringaudų k., Ringaudų sen., Kauno r. sav. (kad. Nr. 5270/0009:250), detalusis planas. Planavimo tikslas: iki 400 kv. m įsiterpusio valstybinės žemės ploto prijungimas, būdo, pobūdžio, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties. Plano rengimo terminas (preliminarus)  - iki 2010 m. III ketvirčio. Planavimo organizatorius – Marija Stepanienė, Aloyzas Steponas. Tel. (8~37) 39 81 74. Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas galima teikti plano organizatoriui. Apie detaliojo plano viešą svarstymą informuosime vėliau.

 


2010-02-19
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą sklypo kad. Nr. 5283/0007:333 Vijūkų k., Užliedžių sen., Kauno r. pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), padalijimo, teritorijos tvarkymo režimo ir statybos reglamento nustatymo detalųjį planą. Planavimo organizatoriai: Giedrius ir Rasa Geštautai, tel. (8 618) 82895. Viešas susirinkimas įvyks 2010 m. kovo 24 d. 18 val. A. Mickevičiaus g. 43-5, Kaune. Vieša projekto ekspozicija truks 10 darbo dienų iki susirinkimo Užliedžių seniūnijos skelbimų lentoje Ledos g. 2, Užliedžiuose. Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas prašome teikti organizatoriams arba rengėjui arch. J. Šarakauskui tel. (8 684) 84894, (8 37) 206954, el. paštu jonas.sarakauskas@gmail.com  iki viešo susirinkimo pabaigos. Dalyvavimas susirinkime neprivalomas.


2010-02-19

Informuojame apie pradedamą bendrąja tvarka rengti žemės sklypų  kad.Nr.5250/0016:142, 5250/0016:286, 5250/0016:455, 5250/0016:482, esančių Kauno raj.sav., Ringaudų sen., Pyplių k., detalųjį planą.

Planavimo organizatoriai: P.Paulavičius, R.Paulavičienė, R.Balčiūnas, V.Balčiūnienė, J.Kairiūkštienė, UAB "RP Investicijos". Adresas: Maironio g. 48-4, Kaunas, tel.: 8-615-56244.

Planavimo pagrindas, tikslai ir terminai: žemės sklypai planuojami sutinkamai su Kauno raj. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.ĮS-1521. Tikslas- sklypų sujungimas, padalijimas į 21 sklypą, dalies sklypų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas į kitą (gyvenamosios teritorijos/ mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Detaliojo plano rengimo terminas 2010m. I-II ketv.

Plano rengėjas: M.Torrau I.Į. Adresas: V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, tel.: 8-687-14585. El.p.: marius@torrau.eu. 

Susipažinti su planu, teikti pasiūlymus ir pageidavimus detaliojo plano organizatoriams arba rengėjui aukščiau nurodytais adresais visą planavimo laikotarpį.

Apie teritorijų planavimo dokumento sprendinių viešos ekspozicijos bei viešo aptarimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai spaudoje, Ringaudų seniūnijos skelbimų lentoje, informaciniame stende prie planuojamos teritorijos, internetiniuose puslapiuose www.krs.lt, www.torrau.eu.  


2010-02-18

Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą sklypo kad. Nr. 5217/0008:92 Varluvos k., Domeikavos sen., Kauno r. pagr. tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), padalijimo į iki 154 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymo detalųjį planą. Organizatoriai: M. Damaševičius, A. Žeibienė, I. Šilinskaitė, A. L. Vaškevičienė  (įg. asmuo M. Aranauskas tel.: 8-603 41121).Viešas susirinkimas įvyks 2010 kovo 22 d. 18 val. A. Mickevičiaus g. 43-5, Kaune. Vieša projekto ekspozicija: 2010 03 08- 2010 03 22 Domeikavos seniūnijos skelbimų lentoje Saulės g. 1 Domeikavoje, Kauno r. sav. Rengėjas: J. Šarakauskas, tel.: (8-37 206954), (8-684 84894), el. paštas- jonas.sarakauskas@gmail.com, adresas- A. Mickevičiaus g. 43-5, Kaunas. Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjui arba organizatorių įgaliotam asmeniui iki viešo susirinkimų pabaigos. Dalyvavimas viešajame susirinkime neprivalomas.

 


2010-02-18
Informuojame, kad bendrąja tvarka yra rengiamas žemės sklypų Kauno rajone, Užliedžių sen., Romainių Kaimelės k. (sklypų kadastro Nr. 5283/0004:438 ir Nr. 5283/0004:455) detalusis planas, kurio tikslas – pakeisti sklypų pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį, sujungti sklypus į vieną sklypą ir padalyti į sklypus gyvenamajai statybai, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą. Rengiant detalųjį planą strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas. Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galite nuo 2010 m. vasario 22 d. iki 2010 m. kovo 24 d. Užliedžių seniūnijoje. Detaliojo plano sprendinių viešas aptarimas įvyks Užliedžių seniūnijoje 2010 m. kovo 24 d.  15 val.  Pasiūlymus raštu dėl detaliojo plano sprendinių galite siųsti adresu Baltų pr. 149-51, Kaunas arba pateikti viešo susirinkimo dieną iki viešo aptarimo pabaigos. Detaliojo plano organizatorius N. Poškienė, tel. 8600 32940. Detaliojo plano rengėjas K. Kvizikevičius, tel. 8676 21161.

 


2010-02-17
Informuojame, kad skelbiama parengto detaliojo plano projekto Užliedžių km., Užliedžių sen., Kauno raj., sklypo kadastrinis nr. 5283/0004:253; Užliedžių  k.v. konsultavimosi ir viešo susirinkimo procedūra. Projekto tikslas – parengti žemės sklypo Užliedžių km., Užliedžių sen., Kauno raj.,detalųjį planą, kurio tikslas- sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas į kitą (gyvenamosios teritorijos / mažaaukščių gyvenamųjų namų  statybos) teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Projekto rengimo terminas -  (preliminarus) 2010 m. Viešas svarstymas vyksta bendrąja tvarka. Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2010 m. kovo 5d. iki 2010 m. balandžio 7d. UAB ,,Polilinija” patalpose, adresas: Raudondvario pl. 150-216, Kaunas, tel. (8-37) 263917; 8-652-71128. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2010-03-23 iki 2010-04-07, UAB “Polilinija” patalpose ir Užliedžių seniūnijoje (Ledos g.2, Užliedžiai, LT-54303 Kauno r. sav), Kaunas. Viešas susirinkimas numatomas 2010m. balandžio 08 d., 10 val. UAB ,,Polilinija” patalpose. Pasiūlymus ir pastabas dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo dienos planavimo organizatorei:  Stanislavai Abromavičienei, arba plano rengėjui UAB „Polilinija“, tel. 865769524, arch. A.Žemaitienei, atenezemaite@gmail.com. 


2010-02-17

Informuojame, kad bendrąja tvarka rengiamas žemės sklypo detalusis planas, adresu: Užliedžių km., Užliedžių sen., Kauno raj., skl.kad.nr. 5283/0004:253, plotas-0,1300ha.

Detaliojo plano rengimo pagrindas – Kauno rajono savivaldybės Urbanistikos  skyriaus planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti 2009m. gruodžio 8d. Nr.PD-1-342. Planavimo tikslas: sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas į kitą (gyvenamosios teritorijos / mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Apytikris detaliojo plano rengimo terminas  – 2010m. III ketv.

Planavimo organizatorius – Stanislava Abromavičienė.

Detaliojo plano rengėjas – UAB „Polilinija“. Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: UAB „Polilinija“, Raudondvario pl. 150-216, Kaunas, tel. (8-37) 263 917, mob.tel. 8 657 69524 (arch. Atėnė Žemaitienė),  el.paštas: atenezemaite@gmail.com. 

Apie teritorijų planavimo dokumento projekto viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.


2010-02-17

Informuojame apie Kauno RAAD 2010 02 02 priimtą atrankos išvadą Nr. KR12-271/7  rengiamam detaliajam planui Ramučių k., Karmėlavos sen., Kauno r.

Planuojama ūkinė veikla – Trijų komercinių objektų statyba (viename sklype numatoma prekybos objekto statyba, kituose dvejuose- administracinių pastatų statyba).

Planavimo organizatoriai- V. Širkienė, L. Kubilienė, L. Gesevičienė (įgaliotas asmuo N. Abloževičienė, tel.: 8-689 21 614).

Priimta atrankos išvada– poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Susipažinti su atrankos išvada bei informacija apie planuojamą veiklą, taip pat teikti motyvuotus pasiūlymus ir pastabas galima 10 darbo dienų nuo skelbimo pasirodymo dienos organizatorių įgaliotam asmeniui arba rengėjui J. Šarakauskui tel. 8-37 20 69 54 , 8-684 84 894, adresu A. Mickevičiaus g. 43-5 Kaune, el. paštu: jonas.sarakauskas@gmail.com.    

 


2010-02-12
Informuojame apie bendra tvarka parengtą sklypo Nemuno Vingio g. 7, Piliuonos k., Taurakiemio sen., Kauno r.sav. (kad.Nr.5267/0010:245) detalųjį planą.

Planavimo tikslas: esamo žemės sklypo padalijimas į 2 sklypus, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Planavimo organizatoriai: Petr Morozov, gyv.Medvėgalio g. 21-28, Kaunas, Irina Laskova, Anatolijus Laskovas, gyv.Juozapavičiaus pr. 48A-8, Kaunas. Organizatorių įgaliotas asmuo: D.Koveras, V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, el.p.:dainius@etapasgroup.lt, tel.865788805.

Rengėjas: D.Šarakauskas, Nepriklausomybės a. 7-5, Kaunas, el.p. info@dsarchitektai.lt, tel.(8-37)321886.

Viešas svarstymas su visuomene įvyks rengėjo patalpose, adresu Nepriklausomybės a. 7-5, Kaune, 2010 metų kovo 19 d. 13 val.  Su projekto sprendiniais susipažinti galima rengėjo patalpose. Vieša ekspozicija vyks Taurakiemio seniūnijos patalpose 10 darbo dienų iki susirinkimo. Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti iki susirinkimo pabaigos organizatoriui arba rengėjui. Atsakymus, jog į pateiktus pasiūlymus parengtame teritorijų planavimo dokumente neatsižvelgta, galima apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

 


2010-02-09
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą sklypo (kadastro Nr. 5260/0001:1133), esančio Ireniškių k., Garliavos apyl. seniūn., Kauno r. sav. detalųjį planą. Planavimo organizatoriai – Lora Mesonienė, Ronaldas Mesonis, gyv. Generolo Vėtros g. 27, Kauno m. sav., tel. 8*658 37 207., Rita Nariūnienė, gyv. Savanorių pr. 228-12, Kaunas, tel. 8*647 12 545. Planavimo tikslas – sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir sklypo padalijimas į iki 3 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Gretimų sklypų kadastro Nr. 5260/0001:1048; 1142; 1134. Detaliojo plano rengimo terminas 2010m. IV ketv. Teritorijoje planuojama statyti mažaaukščius gyvenamuosius statinius, įrengti inžinerines komunikacijas.

Plano rengėjas: rengėjai UAB „Architektų pastogė“, Perkaso  tk. 3, Kaunas, tel. 8*612 45 717,el. paštas marija.vaicek@gmail.com

Susipažinti su planu, teikti pasiūlymus ir pageidavimus detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui aukščiau nurodytais adresais visą planavimo laikotarpį.

Vieša detaliojo plano sprendinių ekspozicija bus rengiama Garliavos apyl. seniūnijos patalpose nuo 2010-02-12 d. Viešas svarstymas numatomas 2010-03-15 UAB  Architektų pastogė“ patalpose, Perkasot tk. 3, Kaunas, nuo 13 val. DALYVAVIMAS NEPRIVALOMAS.


2010-02-09

Informuojame apie parengtą Eugenijaus Ščiukausko gyv. Saulėtekio g. 14, Muniškių k., Babtų sen., Kauno raj.,  žemės sklypo, esančio Babtų k., Babtų sen., Kauno raj., sav., (kad. Nr.5203/0002:137) Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvadą .

Atrankos išvada: išnagrinėjus dokumentus dėl Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo, Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas pateikė išvadą, kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas. Susipažinti su PŪV atrankos išvada galima plano rengėjo patalpose. Raštiškus pasiūlymus ar pretenzijas (jei tokių bus) galima teikti planavimo organizatoriui, rengėjui, Kauno RAAD 10 darbo dienų po paskelbimo nurodytais adresais.

Planavimo organizatorius: Eugenijus Ščiukauskas adresas Saulėtekio 14, Muniškių k., Babtų sen., Kauno raj. Telef.: 86 98 78 212

Plano rengėjas: Kęstutis Matusevičius adresas Ąžuolų g. 3, Garliava, Kauno raj., Telef.: 86 86 47 222 el.p. juridika@gmail.com. 


2010-02-09

Informuojame apie parengtą Eugenijaus Ščiukausko gyv. Saulėtekio g. 14, Muniškių k., Babtų sen., Kauno raj.,  žemės sklypo, esančio Antagynės k., Babtų sen., Kauno raj., sav., (kad. Nr.5257/0004:57) Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvadą .

Atrankos išvada: išnagrinėjus dokumentus dėl Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo, Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas pateikė išvadą, kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas. Susipažinti su PŪV atrankos išvada galima plano rengėjo patalpose. Raštiškus pasiūlymus ar pretenzijas (jei tokių bus) galima teikti planavimo organizatoriui, rengėjui, Kauno RAAD 10 darbo dienų po paskelbimo nurodytais adresais.

Planavimo organizatorius: Eugenijus Ščiukauskas adresas Saulėtekio g. 14, Muniškių k., Babtų sen., Kauno raj. Telef.: 86 98 78 212

Plano rengėjas: Kęstutis Matusevičius adresas Ąžuolų g. 3, Garliava, Kauno raj., Telef.: 86 86 47 222 el.p. juridika@gmail.com. 

 


2010-02-09
Informuojame apie parengtą žemės sklypo (kadastro Nr. 5250/0016:126  ), esančio Virbališkių k., Ringaudų  sen., Kauno r. sav., bendras sklypo plotas 8,4991ha., formavimo ir pertvarkymo projektą.

Planavimo tikslas – žemės sklypo padalinimas į 5 atskirus sklypus, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties: žemės ūkio paskirties.

Planavimo organizatoriai:. Regina Daminaitienė, gyv. Čiobiškio g.9-17, Vilnius; Jūratė Radvilavičienė, gyv.Utenos g.19, Kaunas ; Rolandas Leonas, gyv.Virbališkių k.,Kauno r.;Aldona Garjonienė , gyv. Žilvičių g.41, Kaunas;  Vytautas Kavaliauskas,gyv. Vilemų k., Kauno r.

Projekto rengėjas: Jolitos Zigmantienės įmonė adresu : Naujakurių g.-3, Raudondvario k.,Kauno r., (mob. tel. 8-611-16858 , el.p. jolitaraud@gmail.com ).

Motyvuotus pasiūlymus ir pretenzijas dėl rengiamo projekto sprendinių teikti projekto rengėjui arba planavimo organizatoriams nuo  2010  m.vasario 22 d. iki viešojo svarstymo susirinkimo dienos bei viešojo svarstymo susirinkimo metu. Viešojo svarstymo susirinkimas įvyks 2010 m. kovo 5 d., 9:00 val., Jolitos Zigmantienės įmonės patalpose adresu : Naujakurių g.-3, Raudondvario k.,Kauno r.


2010-02-09

Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą Kauno r.sav., Domeikavos sen., Žemaitkiemio k. esančio žemės sklypo (kadastro Nr. 5217/0010:388) detalųjį planą. Planavimo pagrindas - KAVA pritarimas rengti detalųjį planą Nr. 24-310-(16.24.), Kauno r. savivaldybės tarybos sprendimas Nr. TS-234

Planavimo organizatorius: UAB “Vičiūnai”, adresas korespondencijai V. Krėvės pr. 97, Kaunas, tel.: 837 314484. 

Planavimo tikslas: žemės sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas į kitos paskirties žemę (komercinės paskirties objektų statybos), teritorijos tvarkymo rėžimo ir statybos reglamento nustatymas. Detaliojo plano rengimo terminas 2008 m. IV – 2010 m. I ketv.

Plano rengėjas: M.Torrau I.Į., adresas V.Putvinskio g.17-4, Kaunas, t.:8687 14585 el.p. marius@torrau.eu.

Pasiūlymus ir pageidavimus teikti detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui aukščiau nurodytais adresais iki viešo svarstymo ir jo metu.

Vieša sprendinių ekspozicija rengiama nuo 2010-03-03d. 10 darbo dienų Alšėnų seniūnijoje. Viešas sprendinių svarstymas numatomas 2010-03-24d. Domeikavos seniūnijos patalpose nuo 16val. DALYVAVIMAS NEPRIVALOMAS.


2010-02-09

Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą žemės sklypo (kad.Nr. 5247/0007:139), esančio Alšėnų sen., Jonučių k., Kauno r. sav. detalųjį planą.

Planavimo organizatoriai: Reet Miniotienė (atstovaujama Donato Girštauto), V.Čepinskio g.6-2, Kaunas, tel. 8-615-15559.

Planavimo pagrindas, tikslai ir terminai: esamo sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (inžinerinės infrastruktūros/komercinės paskirties objektų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reglamento nustatymas. Detaliojo plano rengimo terminas 2009m. IV ketv.-2010 I ketv. Teritorijoje planuojama statyti komercinės paskirties statinį bei įrengti susisiekimo ir inžinerines sistemas.

Plano rengėjas: M.Torrau I.Į. Adresas: V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, tel.: 8-687-14585. El.p.: marius@torrau.eu.

Susipažinti su planu, teikti pasiūlymus ir pageidavimus detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui aukščiau nurodytais adresais visą planavimo laikotarpį iki viešo svarstymo ir jo metu.

Vieša sprendinių ekspozicija rengiama nuo 2010-03-02d 10 darbo dienų. Viešas svarstymas rengiamas 2010-03-18d. nuo 16val. Alšėnų seniūnijoje. DALYVAVIMAS NEPRIVALOMAS.


2010-02-09

INFORMUOJAME, KAD PRADĖTI RENGTI: 

Žemės sklypų Paberupio g. 7, (kad. Nr. 5270/0008:3) ir Paberupio g. 5, (kad. Nr. 5270/0008:28) Raudondvario k., Raudondvario sen., Kauno r. sav. DETALIEJI PLANAI.

PLANAVIMO PAGRINDAS:

Mažvydo Palšausko (Paberupio g.7): Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009-10-16 įsakymas Nr. ĮS –1967, Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo 2009-10-26 sutartis Nr.S-1039.

Sauliaus Šeškevičiaus ir Nijolės Šeškevičienės (Paberupio g.5): Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009-10-16 įsakymas Nr. ĮS –1968, Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo 2009-11-19  sutartis Nr.S-1115.

PLANAVIMO ORGANIZATORIAI:

Mažvydas Palšauskas, gyv. Paberupio g. 7, Raudondvario k., Raudondvario sen., Kauno r. sav., tel.:8 698 31974.

Saulius Šeškevičius, Nijolė Šeškevičienė, gyv. Paberupio g. 5, Raudondvario k., Raudondvario sen., Kauno r. sav., tel.: 8 615 66117.

PLANŲ RENGĖJAS: UAB “Archisetus”, Goštauto g. 8-216, LT-01108 Vilnius, tel. (5) 2617867; archisetus@gmail.com.

PLANUOJAMŲ TERITORIJŲ ADRESAI: Paberupio g. 7 ir Paberupio g. 5, Raudondvario k., Raudondvario sen., Kauno r. sav.

PLANAVIMO TIKSLAI:

Žemės sklypo (Paberupio g. 7),  padidinimas apie 273 kv.m., padalijimas į du sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Žemės sklypo (Paberupio g. 5) padidinimas iki 0,04 ha., teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Projektų derinimas ir svarstymas su visuomene bendrąja tvarka. Apie teritorijų planavimo dokumentų sprendinių aptarimo, viešos ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.

PLANAVIMO TERMINAI: planavimo pradžia – 2010 m. I ketvirtis, pabaiga – 2010 m. III ketvirtis.

Informaciją teikia ir pasiūlymus priima: planavimo organizatoriai ir detaliojo plano rengėjas. 

 


2010-02-08
Informuojame

apie parengtą 5700 kv.m. žemės sklypo, esančio Kauno r.sav., Raudondvario sen., Didvyrių k., (kad.Nr.5270/0008:702) detalųjį planą bendrąja tvarka.

Planavimo organizatoriai: R.Varanauskienė, A.Palekienė, J.Laurinavičius, G.U.Vaičiulienė.

Planavimo tikslas – esamo žemės sklypo padalinimas į 4 sklypus, pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas (iš žemės ūkio į kitą - mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimo bei statybos reglamento nustatymas.

Detalusis planas eksponuojamas seniūnijos ir plano rengėjo patalpose 10 d. d. iki viešojo susirinkimo. Motyvuotus pasiūlymus ir pretenzijas galima teikti raštu iki viešojo svarstymo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui ar projekto rengėjui.

Viešasis aptarimas vyks 2010 03 12 d. 14 val. detaliojo plano rengėjo UAB”Planuotojai” patalpose (Vasario 16-osios g.8-6, Kaunas), Projekto vadovė Laimutė Pėželienė, tel.(8-37) 209260, el.paštas: planuotojai@takas.lt. 

 


2010-02-08
Informuojame apie pradedamą rengti detalųjį planą.

Detaliojo plano pavadinimas: 3,0476 ha žemės sklypo kad. Nr. 5250/0005:303, Ringaudų k., Ringaudų sen., Kauno r. sav., detalusis planas.

Detaliojo plano tikslas: esamo žemės sklypo dalinis pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į iki 29 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Detalusis planas rengiamas, viešai svarstomas ir derinamas bendrąja tvarka.

Detaliojo planavimo organizatorius – UAB „Sodų namai“ (atstovaujama Meliuzinos Birutės Liūtienės  tel. (8-686) 7 65 88).

sDetaliojo plano rengėjas – Ind. Gedimino Bulavo įmonė, architektas G. Bulavas, tel. (8-699) 8 12 32, (8-37) 20 98 66.


2010-02-08

Informuojame apie parengtą detalųjį planą.

Detaliojo plano pavadinimas: 1,2733 ha žemės sklypo kad. Nr. 5250/0011:17, Mitkūnų k., Ringaudų sen., Kauno r. sav., detalusis planas.

Detaliojo plano tikslas: esamo žemės sklypo padalijimas į iki 7 sklypų, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, naudojimo būdo ir pobūdžio (gyvenamosios teritorijos, mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), privalomųjų teritorijos tvarkymo režimo reikalavimų ir statybos reglamentų nustatymas.

Detalusis planas rengiamas, viešai svarstomas ir derinamas bendrąja tvarka.

Detalusis planas eksponuojamas Ringaudų seniūnijos patalpose, Šiltnamių g. 1, Noreikiškių k., Kauno r., ir detaliojo plano rengėjo patalpose V. Putvinskio g. 17, Kaune.

Viešas susirinkimas (svarstymas) įvyks 2010 m. kovo 10 d. 12 val. detaliojo plano rengėjo patalpose V. Putvinskio g. 17, Kaune.

Detaliojo planavimo organizatorius – Albina Čekavičienė, tel. (8-612) 7 55 13, (8-612) 7 55 28.

Detaliojo plano rengėjas – Ind. Gedimino Bulavo įmonė, PV architektas G. Bulavas, tel. (8-699) 8 12 32, (8-37) 20 98 66.


2010-02-08

Papildomai informuojame, kad bendrąja tvarka parengtas 1.7605 ha ploto žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5217/0007:430) Varluvos k., Domeikavos sen., Kauno r. savivaldybėje, detalusis planas.

Planavimo organizatorius: Violeta Kimontienė, Ašigalio g. 19-28, Kaunas, tel.  8-677-12082.

Planavimo tikslas: esamo sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į iki 15 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reglamento nustatymas.

Detaliojo plano rengėjas: UAB Architektų biuras G.Natkevičius ir partneriai, Kaunas, Raguvos g.4,  tel. 8-687-17426., el. paštas:  info@natkevicius.lt. 

Su parengtu detaliuoju planu ir jo ekspozicija nuo 2010-02-23 iki 2010-03-25 galima susipažinti Domeikavos seniūnijos, Kauno raj. patalpose. Tel. 8-37-477224.

Viešas susirinkimas vyks 2010 metų  kovo 25 d. 10 val., Domeikavos seniūnijos patalpose, adresu Domeikavos sen., Kauno raj.

Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas galima teikti iki susirinkimo pabaigos detaliojo plano rengėjui ar planavimo organizatoriui.


2010-02-08

Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą žemės sklypo  kad.Nr.5250/0016:183, esančio Kauno r.sav., Ringaudų sen., Pyplių k., detalųjį planą.

Planavimo organizatoriai: Tomas Šabonas ir Dalia Šabonienė, Nemuno g. 13, Kačerginė, Kauno raj., tel.: 8-620-49398.

Planavimo pagrindas, tikslai ir terminai: žemės sklypas planuojamas sutinkamai su Kauno raj. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.ĮS-2224. Planavimo tikslas - žemės ūkio paskirties žemės sklypo padalijimas į iki 7 sklypų, 6 atidalintų sklypų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas į kitą (gyvenamosios teritorijos/ mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimo bei statybos reglamento nustatymas. Detaliojo plano rengimo terminas 2010m. I ketv.-2010m II ketv.

Plano rengėjas: M.Torrau I.Į. Adresas: V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, tel.: 8-687-14585. El.p.: marius@torrau.eu. 

Susipažinti su planu, teikti pasiūlymus ir pageidavimus detaliojo plano organizatoriams arba rengėjui aukščiau nurodytais adresais visą planavimo laikotarpį iki viešo svarstymo ir jo metu.

Vieša sprendinių ekspozicija rengiama Ringaudų sen. patalpose nuo 2010-02-26d. 10 darbo dienų. Viešas sprendinių aptarimas rengiamas Ringaudų sen. patalpose 2010-03-16d. nuo 16val. DALYVAVIMAS NEPRIVALOMAS.


2010-02-08

Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą žemės sklypo  kad.Nr.5260/0003:132, esančio Kauno r.sav., Pajiesio k.v., Karkazų k., detalųjį planą.

Planavimo organizatoriai: Dangirutė Šimkūnienė, Svajonių takas1-12, Kaunas, tel.: 8-687-14585.

Planavimo pagrindas, tikslai ir terminai: žemės sklypas planuojamas sutinkamai su Kauno raj. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.ĮS-1025 (2006-07-10). Planavimo tikslas - žemės ūkio paskirties žemės sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas į kitą (gyvenamosios teritorijos/ mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimo bei statybos reglamento nustatymas. Detaliojo plano rengimo terminas 2010m. I ketv.-2010m II ketv.

Plano rengėjas: M.Torrau I.Į. Adresas: V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, tel.: 8-687-14585. El.p.: marius@torrau.eu. 

Susipažinti su planu, teikti pasiūlymus ir pageidavimus detaliojo plano organizatoriams arba rengėjui aukščiau nurodytais adresais visą planavimo laikotarpį iki viešo svarstymo ir jo metu. Vieša ekspozicija rengiama nuo 2010-02-26d. 10 darbo dienų. Viešas svarstymas rengiamas 2010-03-17d. nuo 16val Garliavos apylinkių seniūnijoje. DALYVAVIMAS NEPRIVALOMAS. 

 


2010-02-04
Informuojame apie gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų išdėstymo specialiųjų planų Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos išvadas.

Planuojamų teritorijų adresai: Kauno r.sav., Ringaudų sen., Virbališkių k. teritorija, apimanti Noreikiškių k.v. 11 bloko dalį, tarp jų sklypas (kadastrinis Nr. 5250/0011: 242)

Planavimo lygmuo: vietovės lygmens specialieji planai.

Planavimo organizatorius: Kauno r. savivaldybės administracija, Savanorių pr.371, 49500 Kaunas. Kontaktinis telefonas 837 305583.

Planavimo finansuotojas: Lina Jusevičienė, Nerijus Jusevičius, Vilmantas Laurinaitis

Plano rengėjas: arch. Kastytis Kvizikevičius, adresas Linksmės g.18, LT45402 Kaunas, t.: 8 676 21 161.   

Atrankos išvada: išnagrinėjus dokumentus dėl Planų ir programų  strateginio pasekmių aplinkai vertinimo, atsakingos instancijos nustatė, kad Planų ir programų strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neprivalomas. Remiantis šiomis išvadomis, planavimo organizatorius Kauno rajono savivaldybės administracija nusprendė, kad Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūros atliekamos nebus.

Su motyvais susipažinti galima planų rengėjo ar planavimo organizatoriaus patalpose 10 darbo dienų po paskelbimo.

 


2010-02-04
Informuojame apie pradedamą rengti bendraja tvarka sklypo Nr. 72 Kauno r. sav., Užliedžių sen., Giraitės k., Aviečių g.2 (kadastrinis Nr. 5283/0006:72) detalųjį planą.

Planavimo tikslas: sklypo padalijimas į 2 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo būdo režimo bei statybos reglamento reikalavimų nustatymas.

Planavimo organizatoriai – Rasa Abrasonienė, Žilvinas Abrasonis.

Norint gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija galima kreiptis į plano rengėją : UAB”Planuotojai”, Vasario 16-osios g.8-6, Kaunas,  tel.(8-37) 209260, PV Laimutė Pėželienė, el.paštas: planuotojai@takas.lt.  

Apie detaliojo plano viešą svarstymą informuosime vėliau.


2010-02-04

Informuojame apie pradedamą bendrąja tvarka rengti žemės sklypo  kad.Nr.5260/0003:132, esančio Kauno r.sav., Pajiesio k.v., Karkazų k., detalųjį planą.

Planavimo organizatoriai: Dangirutė Šimkūnienė, Svajonių takas1-12, Kaunas, tel.: 8-687-14585.

Planavimo pagrindas, tikslai ir terminai: žemės sklypas planuojamas sutinkamai su Kauno raj. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.ĮS-1025 (2006-07-10). Planavimo tikslas - žemės ūkio paskirties žemės sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas į kitą (gyvenamosios teritorijos/ mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimo bei statybos reglamento nustatymas. Detaliojo plano rengimo terminas 2010m. I ketv.-2010m II ketv.

Plano rengėjas: M.Torrau I.Į. Adresas: V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, tel.: 8-687-14585. El.p.: marius@torrau.eu. 

Susipažinti su planu, teikti pasiūlymus ir pageidavimus detaliojo plano organizatoriams arba rengėjui aukščiau nurodytais adresais visą planavimo laikotarpį.

Apie teritorijų planavimo dokumento sprendinių viešos ekspozicijos bei viešo aptarimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai spaudoje, Garliavos apylinkių seniūnijos skelbimų lentoje, informaciniame stende prie planuojamos teritorijos, internetiniame puslapyje www.krs.lt. 


2010-02-04

Informuojame apie pradedamą bendrąja tvarka rengti žemės sklypo  kad.Nr.5250/0016:183, esančio Kauno r.sav., Ringaudų sen., Pyplių k., detalųjį planą.

Planavimo organizatoriai: Tomas Šabonas ir Dalia Šabonienė, Nemuno g. 13, Kačerginė, Kauno raj., tel.: 8-620-49398.

Planavimo pagrindas, tikslai ir terminai: žemės sklypas planuojamas sutinkamai su Kauno raj. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.ĮS-2224. Planavimo tikslas - žemės ūkio paskirties žemės sklypo padalijimas į iki 7 sklypų, 6 atidalintų sklypų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas į kitą (gyvenamosios teritorijos/ mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimo bei statybos reglamento nustatymas. Detaliojo plano rengimo terminas 2010m. I ketv.-2010m II ketv.

Plano rengėjas: M.Torrau I.Į. Adresas: V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, tel.: 8-687-14585. El.p.: marius@torrau.eu. 

Susipažinti su planu, teikti pasiūlymus ir pageidavimus detaliojo plano organizatoriams arba rengėjui aukščiau nurodytais adresais visą planavimo laikotarpį.

Apie teritorijų planavimo dokumento sprendinių viešos ekspozicijos bei viešo aptarimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai spaudoje, Ringaudų seniūnijos skelbimų lentoje, informaciniame stende prie planuojamos teritorijos, internetiniame puslapyje www.krs.lt.  

 


2010-02-03
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti sklypo kad. Nr. 5270/0015:576, esančio M. Valančiaus g. 4, Raudondvario k., Kauno r., detalųjį planą.

Planavimo tikslas: esamo sklypo padalijimas į 2 sklypus, nekeičiant pagr. tikslinės žemės naudojimo paskirties, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Organizatoriai: G. ir R. Olisevičiai, A. ir D. Šiauriai (įg. asmuo Gintaras Paškevičius, tel.: 8-610 40 311). Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjui J. Šarakauskui (PV S. J. Katilius), tel. 8-37 20 69 54, 8-684 84 8 94, el. paštu- jonas.sarakauskas@gmail.com arba įgaliotam asmeniui. Apie detaliojo plano viešą svarstymą informuosime vėliau.


2010-02-03

Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą sklypo kad. Nr. 5283/0005:143 Užliedžių k., Užliedžių sen., Kauno r. detalųjį planą.

Planavimo tikslas: esamo 0,7652 ha sklypo pagr. tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į iki 6 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Viešas susirinkimas įvyks: 2010 03 05 10 val. A. Mickevičiaus g. 43-5, Kaune.

Vieša projekto ekspozicija: 2010 02 20- 2010 03 05 Užliedžių seniūnijos skelbimų lentoje Ledos g. 2, Užliedžių k., Kauno r.

Organizatorius: G. Čekanavičius, tel.: 8-685 55 522.

Rengėjas: V. Alaunė, tel.: 8-610 67 422, el. paštas- kaunoarchitektai@gmail.com, adresas P. Lukšio g. 43-24 Kaunas.. Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjui arba organizatoriui iki viešo susirinkimo pabaigos. Dalyvavimas viešajame susirinkime neprivalomas.


2010-02-03

Informuojame apie bendrąja tvarka parengtus sklypų detaliuosius planus Kauno r.:

1) sklypo kad. Nr. 5217/0008:222 Varluvos k., Domeikavos sen. pagr. tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Viešas susirinkimas įvyks: 2010 03 04 10 val. A. Mickevičiaus g. 43-5, Kaune.

Organizatorius: R. ir K. Špokai, tel.: 8-687 532 63.

2)  sklypo kad. Nr. 5217/0008:132 Varluvos k., Domeikavos sen. pagr. tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į iki 4 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Viešas susirinkimas įvyks: 2010 03 04 11 val. A. Mickevičiaus g. 43-5 Kaune.

Organizatorius: R. Giedraitienė, tel.: 8-684 951 77.

Vieša projektų ekspozicija: 2010 02 19- 2010 03 04 Domeikavos seniūnijos skelbimų lentoje Saulės g. 1 Domeikavoje.

3) sklypo kad. Nr. 5233/0009:17 Ramučių k., Karmėlavos sen. padalijimas į 2 sklypus, nekeičiant pagr. tikslinės žemės naudojimo paskirties, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Viešas susirinkimas įvyks: 2010 03 04 13 val. Karmėlavos seniūnijoje Vilniaus g. 65A Karmėlavoje.

Organizatorius: R. Šmagarys, tel.: 8-685 01 777.

Vieša projekto ekspozicija: 2010 02 19- 2010 03 04 Karmėlavos seniūnijos skelbimų lentoje.

Detaliųjų planų rengėjas: J. Šarakauskas (PV S. J. Katilius), tel.: 8-37 206954, 8-684 84894, el. paštas- jonas.sarakauskas@gmail.com, adresas- A. Mickevičiaus g. 43-5, Kaunas. Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjui arba organizatoriams iki viešų susirinkimų pabaigos. Dalyvavimas viešuosiuose susirinkimuose neprivalomas. 

 


2010-02-02
„Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti žemės sklypo kadastrinis Nr. 5240/0007:160, Didžiųjų Lapių k., Lapių sen., Kauno r. sav., plotas 5750 kv. m, detalųjį planą, pagal 2009 m. spalio 5 d. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pasirašytą detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartį Nr. S-976. Detaliojo plano rengimo tikslas ¬ padalyti žemės sklypą nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, žemės naudojimo būdo ir pobūdžio, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Planavimo organizatorius J. Gailevičienė, Didžiųjų Lapių k., Lapių sen., Kauno r. sav. Detaliojo plano rengėjas UAB „Georaimonda“, Griūnvaldo g. 8-9, Kaunas.“


2010-02-02

„Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą žemės sklypo kadastrinis Nr. 5240/0007:160, Didžiųjų Lapių k., Lapių sen., Kauno r. sav., plotas 5750 kv. m, detalųjį planą. Detaliojo plano rengimo tikslas ¬ padalyti žemės sklypą nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, žemės naudojimo būdo ir pobūdžio, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas, atsižvelgiant į planavimo sąlygų sąvado reikalavimus, neatliekamas. Vieša detaliojo plano sprendinių ekspozicija vyks nuo 2010 02 12 iki 2010 03 15 Lapių seniūnijos patalpose. Viešas detaliojo plano sprendinių aptarimas įvyks 2010 m kovo 15 d. 15 val. Lapių seniūnijos patalpose. Motyvuotus pasiūlymus raštu dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui ir detaliojo plano rengėjui iki viešo susirinkimo ir jo metu. Planavimo organizatorius J. Gailevičienė, Didžiųjų Lapių k., Lapių sen., Kauno r. sav. Detaliojo plano rengėjas UAB „Georaimonda“, Griūnvaldo g. 8-9, Kaunas.“

 


2010-02-01
Informuojame, kad parengtas bendrąja tvarka žemės sklypo Miriniškių k., Ringaudų sen., Kauno r. sav. (kad. Nr. 5250/0009:389), detalusis planas. Planavimo tikslas: sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Viešo svartymo su visuomene susirinkimas įvyks 2010-03-02 11 val. Ringaudų sen. Patalpose (Šiltnamių g. 1, Noreikiškių k., Kauno r.). Su projekto sprendiniais susipažinti galima 10 darbo dienų iki susirinkimo Ringaudų sen. Patalpose. Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti iki susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui arba projekto rengėjui.

Planavimo organizatorius – UAB ,,Pilarta“, atstovaujama direktoriaus Aniceto Daukšo. Tel. 868607064; Plano rengėjas:UAB ,,AMMP“. Tel. 868243871, el. p. martynas.pilvelis@gmail.com. 

 


2010-02-01
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą  žemės sklypo Beržų g. 62, Ramučių k., Kauno r.sav, detalųjį planą.

Planavimo tikslas – esamo žemės sklypo padalijimas į 2 sklypus, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Planavimo organizatorius – Nina Bitinienė, Vytautas Petras Bitinas.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2010 02 17 iki 2010 03 18 d. UAB ,,Geometra” patalpose.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2010 03 02 iki 2010 03 18 d. UAB “Geometra” patalpose bei Karmėlavos seniūnijoje (Vilniaus g. 65A, Karmėlava).

Viešas susirinkimas vyks 2010 03 18 d., 9 val. UAB ,,Geometra” patalpose.

Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui arba plano rengėjui.

Detaliojo plano rengimo terminas  (preliminarus) –  2009 m. IV ketv. – 2010 III ketv.

Detaliojo plano rengėjas  UAB „Geometra“, adresas: Savanorių pr. 287-307, Kaunas, tel. (8 37) 312352, faks. (8 37) 311733, arch. Jolita Leseckienė, tel. 8 650 74429, el.paštas jolita.leseckiene@geometra.lt, www.geometra.lt.   

 


2010-01-28
Informuojame, kad sklypų esančių Kauno r. Sav., Užliedžių sen., Užliedžių k. (kad. Nr. 5283/0004:160 ir 5283/0004:218), detalusiojo plano viešo svarstymo su visuomene susirinkimas įvyks 2010-02-08 11 val. Užliedžių sen. patalpose (Ledos g. 2, Užliedžių k., Kauno r.). Sklypas ribojasi su sklypais: kad. Nr. 5283/0004:111,  5283/0004:73.

Planavimo tikslas – sklypo Nr. 160 naudojimo būdo keitimas į gyvenamosios teritorijos (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir sklypo Nr. 218 pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas į kitą (gyvenamosios teritorijos/mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos, sujungimas, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 

Detaliojo plano organizatorius – Laima Vilčiauskienė, tel 869828714.


2010-01-28

Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti sklypo kad. Nr. 5260/0001:98, esančio Teleičių k., Garliavos apyl. sen., Kauno r., detalųjį planą.

Planavimo tikslas: esamo sklypo pagr. tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į iki 22 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Organizatorė: Marijona Pumputienė (įgaliotas asmuo- R. Asadauskienė tel.: 8-699 26 760).

Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjui J. Šarakauskui (PV S. J. Katilius), tel. 8-37 20 69 54, 8-684 84 8 94, el. paštas- jonas.sarakauskas@gmail.com arba įgaliotam asmeniui. Apie detaliojo plano viešą svarstymą informuosime vėliau. 

 


2010-01-27
Informuojame, kad parengtas bendrąja tvarka žemės sklypo  Eglyno g. 10., Lapių sen., Kauno r. sav. (kad. Nr. 5240/0011:254), detalusis planas. Planavimo tikslas: sklypo padidinimas apie 265 kv.m, nekeičiant tikslinės žemės naudojimo paskirties, būdo ir pobūdžio. Viešo svarstymo su visuomene susirinkimas įvyks 2010-02-26 13.30 val. Lapių sen. patalpose (A. Merkio g. 63, Lapės, Kauno r.). Vieša ekspozicija vyks Lapių sen. patalpose 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo pabaigos. Planavimo organizatorius – Giedrius Vitkauskas ir Laima Čigriejūtė Vitkauskienė. Tel. 868750635; Plano rengėjas: UAB ,,AMMP“, Kaunas., Tel. 868243871, el.p.: martynas.pilvelis@gmail.com.  Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui ar plano rengėjui galite teikiami raštu per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpį iki viešojo susirinkimo ir jo metu.


2010-01-27

Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti  žemės sklypo, Nr. 743 (kad. Nr. 5233/0009:743) Kauno r.sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k., detalųjį planą.

Planavimo tikslas – esamo žemės sklypo padalijimas į (iki 2) sklypų, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Planavimo organizatorius – UAB “LEZ terminalas”, UAB “FEZ IG” , Kauno Laisvosios Ekonominės Zonos valdymo UAB.

Detaliojo plano rengimo pagrindas –2009-11-13 d. Sutartis dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo Nr. S-1101; 2009-09-16 d. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo Nr. ĮS-1742; 2010-01-19 Planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr. PD-1-18.

Detaliojo plano rengimo terminas  (preliminarus) –  2010 m. I ketv. – 2010 III ketv.

Detaliojo plano rengėjas – UAB „Ž. Radvilavičiaus projektavimo biuras“, adresas: A.Juozapavičiaus pr. 21-54, Kaunas, tel. (8 37) 209495, faks. (8 37) 209495, arch. Vaidas Špečkauskas, tel. 8 680 97532, el.paštas radvilbiuras@yahoo.com.

Apie detaliojo plano viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.


2010-01-27

Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti  žemės sklypo, Nr. 141 (kad. Nr. 5233/0010:1410) Kauno r.sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k., detalųjį planą.

Planavimo tikslas – esamo žemės sklypo padalijimas į (iki 3) sklypų, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Planavimo organizatorius – UAB “FEZ Terminal” , Kauno Laisvosios Ekonominės Zonos valdymo UAB.

Detaliojo plano rengimo pagrindas –2009  11 13 d. Sutartis dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo Nr. S-1100; 2009-09-02 d.Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo Nr. ĮS-1654; 2010-01-19 d. Planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr. PD-1-17.

Detaliojo plano rengimo terminas  (preliminarus) –  2010 m. I ketv. – 2010 III ketv.

Detaliojo plano rengėjas – UAB „Ž. Radvilavičiaus projektavimo biuras“, adresas: A.Juozapavičiaus pr. 21-54, Kaunas, tel. (8 37) 209495, faks. (8 37) 209495, arch. Vaidas Špečkauskas, tel. 8 680 97532, el.paštas radvilbiuras@yahoo.com.

Apie detaliojo plano viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.


2010-01-27

Informuojame, kad parengtas bendrąja tvarka žemės sklypo  Eglyno g. 10., Lapių sen., Kauno r. sav. (kad. Nr. 5240/0011:154), detalusis planas. Planavimo tikslas: sklypo padidinimas apie 265 kv.m, nekeičiant tikslinės žemės naudojimo paskirties, būdo ir pobūdžio. Viešo svarstymo su visuomene susirinkimas įvyks 2010-02-26 13.30 val. Lapių sen. patalpose (A. Merkio g. 63, Lapės, Kauno r.). Vieša ekspozicija vyks Lapių sen. patalpose 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo pabaigos. Planavimo organizatorius – Giedrius Vitkauskas ir Laima Čigriejūtė Vitkauskienė. Tel. 868750635; Plano rengėjas: UAB ,,AMMP“, Kaunas., Tel. 868243871, el.p.: martynas.pilvelis@gmail.com.  Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui ar plano rengėjui galite teikiami raštu per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpį iki viešojo susirinkimo ir jo metu.


2010-01-27

Informuojame, kad parengtas bendrąja tvarka žemės sklypų: Nr. 250, A. Merkio g. 2 (kad. Nr. 5240/0011:250) ir Nr. 331, (kad. Nr. 5240/0011:331), Lapių mstl.,Lapių sen., Kauno r. sav., detalusis planas. Planavimo tikslas: žemės sklypo Nr. 331 pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (komercinės paskirties objektų teritorijos) ir sujungimas su sklypu Nr. 250, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Viešo svarstymo su visuomene susirinkimas įvyks 2010-02-26 13.00 val. Lapių sen. patalpose (A. Merkio g. 63, Lapės, Kauno r.). Vieša ekspozicija vyks Lapių sen. patalpose 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo pabaigos.Planavimo organizatorius – Gintautas Bajorūnas, Zita Bajorūnienė. Tel. 861573174; Plano rengėjas: UAB ,,AMMP“, Kaunas., Tel. 868243871, el.p.: martynas.pilvelis@gmail.com.  Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui ar plano rengėjui galite teikiami raštu per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpį iki viešojo susirinkimo ir jo metu.


2010-01-27

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo", rengiamas žemės sklypo, esančios Kauno r., Babtų sen., Kaniūkų k., kadastrinis Nr. 5263/0004:328, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.

Planavimo tikslas: ūkininko sodybos vietos parinkimas.

Projekto organizatorius: Antanas Rutkauskas

Plano rengėjas: UAB „Architektų pastogė“, adresas: Perkaso takas 3, Kaunas, tel.(8*631)12021. Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui iki 2010 m. vasario 11 d. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2010 m. sausio 28 d . iki  2010 m. vasario 11  d. UAB „Architektų pastogė“, patalpose, Perkaso takas 3, Kaunas, tel.(8*631)12021, el. paštas renata.grigorjeva@gmail.com. Viešas projekto susirinkimas numatomas 2010 m. vasario 11 d.13 val.


2010-01-27

Informuojame apie  pradedamą rengti 0,9511 ha mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos paskirties sklypo (kad. Nr. 5293/0005:498), esančio  Kauno r.sav., Zapyškio sen.,. Kluoniškių k. detalųjį planą; 

Planavimo organizatorius: Margarita Kutkaitė

Planavimo tikslas –sklypo padalijimas į du sklypus, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės sklypo naudojimo paskirties, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Detaliojo plano rengimo terminas (preliminarus): 2010m. I ketv.- 2010 m. III ketv.

Plano rengėjas: UAB „Architektų pastogė"; Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: UAB ,,Architektų pastogė", Perkaso takas 3, Kaunas, architektas F. Jackevičius, tel. 8-641-32786.


2010-01-27

Informuojame apie  pradedamą rengti 0,2105 ha mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos paskirties sklypo (kad. Nr. 5223/0011:44), esančio  Kauno r.sav., Garliavos m. Pažėrų g. 28 detalųjį planą; 

Planavimo organizatorius: Bronius Oleškevičius, Ernestas Boguševičius, Remigija Boguševičienė

Planavimo tikslas – esamo sklypo padalijimas į du sklypus, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės sklypo naudojimo paskirties, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Detaliojo plano rengimo terminas (preliminarus): 2010m. I ketv.- 2010 m. III ketv.

Plano rengėjas: UAB „Architektų pastogė"; Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: UAB ,,Architektų pastogė", Perkaso takas 3, Kaunas, architektas F. Jackevičius, tel. 8-641-32786.


2010-01-27

Informuojame apie  pradedamą rengti 0,8211 ha žemės ūkio paskirties sklypo (kad. Nr. 5243/0001:177), esančio  Kauno r.sav., Čekiškės sen., Lelerviškių k. detalųjį planą; 

Planavimo organizatorius: Rita Marija Majerienė ir Romualdas Majeras, gyv. Šermukšnių g. 4, Daugėliškių k., Kauno r.

Detaliojo planavimo pagrindas – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo Nr. ĮS-2223, 2009-11-13; Sutartis dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo Nr. S-1116, 2009-11-19; Kauno rajono savivaldybės administracijos Urbanistikos skyriaus Planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr. PD-1-393, 2009-12-18

Planavimo tikslas - teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo tikslinimas bei statybos reglamento nustatymas, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties.

Detaliojo plano rengimo terminas (preliminarus): 2010m. II ketv.- 2010 m. III ketv.

Plano rengėjas: UAB „Architektų pastogė"; Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: UAB ,,Architektų pastogė", Perkaso takas 3, Kaunas, architektas F. Jackevičius, tel. 8-641-32786.

 


2010-01-26
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą žemės sklypų  (kadastro Nr. 5293/0006:197), Kauno raj. sav., Zapyškio sen., Dievogalos k., detalųjį planą.

Planavimo tikslas: pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimo, bei statybos reglamento nustatymas.

Planavimo organizatorius: Regina Paškevičienė, gyv. Pilies g. 1-2, Raudondvario k., Raudondvario sen., Kauno r.

Rengėjas: UAB “Aplinka ir ekologija” (PV Marius Torrau),  tel. (8 615) 56244, el. paštas: s.urbelis@gmail.com, adresas: Savanorių pr. 363A-201, Kaunas.

Viešas susirinkimas įvyks 2010 m. vasario 26 d. 10 val. plano rengėjo patalpose Savanorių pr. 363A-201. Vieša projekto ekspozicija truks 10 darbo dienų iki susirinkimo Zapyškio seniūnijoje, adresu Šviesos g. 18, Kluoniškių k..

Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti plano organizatoriui arba plano rengėjui iki viešo susirinkimo pabaigos. Dalyvavimas susirinkime neprivalomas.

 


2010-01-26
Informuojame, kad bendrąja tvarka parengtas 1.7605 ha ploto žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5217/0007:430) Varluvos k., Domeikavos sen., Kauno r. savivaldybėje, detalusis planas.

Planavimo organizatorius: Violeta Kimontienė, Ašigalio g. 19-28, Kaunas, tel.  8-677-12082.

Planavimo tikslas: esamo sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į iki 15 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reglamento nustatymas.

Detaliojo plano rengėjas: UAB Architektų biuras G.Natkevičius ir partneriai, Kaunas, Raguvos g.4,  tel. 8-687-17426., el. paštas:  info@natkevicius.lt. 

Su parengtu detaliuoju planu ir jo ekspozicija nuo 2010-02-15 iki 2010-03-18 galima susipažinti Domeikavos seniūnijos, Kauno raj. patalpose. Tel. 8-37-477224.

Viešas susirinkimas vyks 2010 metų  kovo 18d. 10 val., Domeikavos seniūnijos patalpose, adresu Domeikavos sen., Kauno raj.

Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas galima teikti iki susirinkimo pabaigos detaliojo plano rengėjui ar planavimo organizatoriui.

 


2010-01-25
Informuojame apie parengtą 2000 kv.m. žemės sklypo, esančio Kauno r.sav., Ringaudų sen., Pyplių k., (kad.Nr.5250/0016:621) detalųjį planą bendrąja tvarka.

Planavimo organizatorius: Leonora Skapčiuvienė.

Planavimo tikslas – esamo žemės sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas (iš žemės ūkio į kitą - mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimo bei statybos reglamento nustatymas.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Planuotojai". Projekto vadovė Laimutė Pėželienė.

Detalusis planas eksponuojamas seniūnijos ir plano rengėjo patalpose 10 d. d. iki viešojo susirinkimo. Motyvuotus pasiūlymus ir pretenzijas galima teikti raštu iki viešojo svarstymo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui ar projekto rengėjui.

Viešasis aptarimas vyks 2010 02 24 d. 14 val. detaliojo plano rengėjo UAB”Planuotojai” patalpose (Vasario 16-osios g.8-6, Kaunas), 209260, el.paštas: planuotojai@takas.lt.

Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: Vasario 16-osios 8-6. Informacija telefonu (8-37) 209260, el.paštas: planuotojai@takas.lt.   


2010-01-25

Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti  žemės sklypo Beržų g. 62, Ramučių k., Kauno r.sav, detalųjį planą.

Planavimo tikslas – esamo žemės sklypo padalijimas į 2 sklypus, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Planavimo organizatorius – Nina Bitinienė, Vytautas Petras Bitinas.

Detaliojo plano rengimo pagrindas –2009  09 02 Sutartis dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo Nr. S-857, 2009-08-07 Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo Nr. ĮS-1507, 2009-12-07 Planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr. PD-1-323.

Detaliojo plano rengimo terminas  (preliminarus) –  2009 m. IV ketv. – 2010 III ketv.

Detaliojo plano rengėjas  UAB „Geometra“, adresas: Savanorių pr. 287-307, Kaunas, tel. (8 37) 312352, faks. (8 37) 311733, arch. Jolita Leseckienė, tel. 8 650 74429, el.paštas jolita.leseckiene@geometra.lt, www.geometra.lt.

Apie detaliojo plano viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.


2010-01-25

Skelbiamas 0,8072 ha žemės sklypo kad. Nr. 5260/0001:349, esančio Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Teleičių k., bendrąja tvarka parengto detaliojo plano pristatymo, viešo svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas.

Planavimo organizatorius: Darius Armonas, tel.: 8 698-31177

(atstovo) adresas korespondencijai Aukštaičių g. 15-1, Kaunas,

Planavimo pagrindas, tikslai ir terminai: esamo sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamąją teritoriją /mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į  sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimo bei statybos reglamento nustatymas.

Plano rengėjas:  arch. N.K. Petniūnienė, adresas: Aukštaičių g. 15-1, Kaunas,

 tel.: 8 651 77641. El.p.:nomeda.petniuniene@yahoo.com. 

Suinteresuoti asmenys, planuojamos teritorijos gretimų žemės sklypų (kad.nr. 5260/0001:1130,  5260/0001:1128, 5260/0001:991, 5260/0001:990, 5260/0001:116, 5260/0001:391), savininkai ir naudotojai. Susipažinti su parengtu detaliuoju planu, teikti pasiūlymus ir pageidavimus galima nuo 2010-01-20 iki 2009-02-19 detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui aukščiau nurodytais adresais iki viešo svarstymo ir jo metu.

Parengto detaliojo plano sprendinių vieša ekspozicija (paroda) vyks nuo 2010-02-03 iki 2010-02-19. Garliavos apyl. seniūnijos patalpose (adresas: Vytauto g. 62, Garliava, Kauno raj.).Viešas parengto detaliojo plano pristatymas, svarstymas (susirinkimas) numatytas 2010-02-19 11 val. plano rengėjo patalpose. Dalyvavimas susirinkime neprivalomas.


2010-01-25

Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą sklypo kad. Nr. 5217/0009:10 Romaškių k., Domeikavos sen., Kauno r. detalųjį planą. Planavimo tikslas: sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), padalijimas į iki 40 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Planavimo organizatorius: E. Vilipišauskienė, tel. (8-655) 16006. Viešas sprendinių aptarimas įvyks 2010 m. vasario 26 d. 10 val. Domeikavos seniūnijos patalpose Saulės g. 1, Domeikavoje. Vieša projekto ekspozicija truks 10 darbo dienų iki susirinkimo seniūnijos skelbimų lentoje. Detaliojo plano rengėjas: J. Šarakauskas (projekto vadovas S. J. Katilius), A. Mickevičiaus g. 43-5, Kaunas, tel.: (8-684) 84 8 94, el. paštas- jonas.sarakauskas@gmail.com. Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjui arba organizatoriui iki viešo susirinkimo pabaigos.  


2010-01-25

Informuojame, kad bendraja tvarka parengtas žemės sklypo, kadastro Nr.5260/0011:274, esančio Ilgakiemio k., Garliavos apyl. sen., Kauno r. detalusis planas. Planavimo tikslas-esamo žemės sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Organizatoriai – A.Šachverdijevas, I. Šachverdijeva. Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2010 02 08 iki 2010 03 10. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2010 02 23 iki 2010 03 10 Garliavos apyl. Seniūnijoje (Vytauto g. 62, Garliava, Kauno raj.). Viešas susirinkimas vyks 2010 03 10, 8 val. Garliavos apyl. seniūnijoje Vytauto g. 62, Garliavoje, Kauno raj. Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui ((8 608) 60960), arba plano rengėjai arch.I.Cibulskienei tel. 8 672 32848, el.paštas detalusis@gmail.com, Detaliojo plano rengimo terminas (preliminarus) – 2009 III ketv. – 2010 IV ketv.

 


2010-01-22
Informuojame, kad bendrąja tvarka rengiamas žemės sklypo detalusis planas, adresu: Pyplių km., Ringaudų sen., Kauno raj., skl.kad.nr. 5250/0016:454, plotas-0,2664ha.

Detaliojo plano rengimo pagrindas – Kauno rajono savivaldybės Urbanistikos  skyriaus planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti 2009m. spalio 13d. Nr.PD-1-276. Planavimo tikslas: esamo sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į 2 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Apytikris detaliojo plano rengimo terminas  – 2010m.

Planavimo organizatoriai – Kristina Nekrošienė ir Remigijus Nekrošius.

Detaliojo plano rengėjas – UAB „Polilinija“. Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: UAB „Polilinija“, Raudondvario pl. 150-216, Kaunas, tel. (8-37) 263 917, mob.tel. 8 657 69524 (arch. Atėnė Žemaitienė),  el.paštas: atene_z@yahoo.com. 

Apie teritorijų planavimo dokumento projekto viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.


2010-01-22

Informuojame, kad skelbiama parengto detaliojo plano projekto Pyplių km., Ringaudų sen., Kauno raj., sklypo kadastrinis nr. 5250/0016:454; Noreikiškių k.v. konsultavimosi ir viešo susirinkimo procedūra. Projekto tikslas – parengti žemės sklypo Pyplių km., Ringaudų sen., Kauno raj.,detalųjį planą, kurio tikslas- esamo sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į 2 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Projekto rengimo terminas -  (preliminarus) 2010 m. Viešas svarstymas vyksta bendrąja tvarka. Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2010 m. sausio 13d. iki 2010 m. vasario 10d. UAB ,,Polilinija” patalpose, adresas: Raudondvario pl. 150-216, Kaunas, tel. (8-37) 263917; 8-652-71128. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2010-01-27 iki 2010-02-10, UAB “Polilinija” patalpose ir Ringaudų seniūnijoje (Šiltnamių g.1, Noreikiškių k., Lt-53363 Kauno r. sav), Kaunas. Viešas susirinkimas numatomas 2010m. vasario 11d., 10 val. UAB ,,Polilinija” patalpose. Pasiūlymus ir pastabasdėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo dienos planavimo organizatoriams Kristinai ir Remigijui Nekrošiams, Kuršių g. 18-38, Kaunas, tel. 861857005, arba plano rengėjui UAB „Polilinija“, tel. 865769524, ardh. A.Žemaitienei, atene_z@yahoo.com.


2010-01-22

Informuojame apie bendrąja tvarka parengto žemės sklypų, esančio Užupių k., Taurakiemio sen., Kauno r., žemės sklypų (kadastriniai Nr.:5267/0007:104; 5267/0007:106; 5267/0007:108), detaliojo plano konsultavimo ir viešo svarstymo susirinkimo procedūrą. Detaliojo plano tikslas – 104-to žemės sklypo (0,4147 ha) pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į iki 4 sklypų, 108-to (4,4995 ha) ir 106-to (0,6794 ha) žemės sklypų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), sujungimas ir padalijimas į iki 35 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Viešas svarstymas vyks 2010-02-23d. 10val. Taurakiemio seniūnijoje, adresu: T. Masiulio g. 6, Piliuona, Kauno r. Ten pat galima susipažinti su sprendiniais nuo 2010-02-10 iki 2010-02-23 d. (10 darbo dienų). Planavimo terminas: 2010m II ketvirtis. Planavimo organizatoriai – Janina Vaikšnienė, S. Dariaus ir S. Girėno g.9, Garliava, Kauno r.; Tel.868689271 ir UAB „FARADA“, Kovo 11-osios g.37-40, Kaunas. Detaliojo plano rengėjas – arch. K. Kvizikevičius. Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti motyvuotus pasiūlymus ir pastabas galima šiuo adresu: Vilniaus g.3-3, Kaunas, Tel.868234336.


2010-01-22

Informuojame apie bendrąja tvarka parengto žemės sklypo, esančio Kauno r., Alšėnų sen., Kampiškių k., žemės sklypo Nr.238, (kad. Nr. 5247/0007:238), detaliojo plano konsultavimo ir viešo svarstymo susirinkimo procedūrą. Detaliojo plano tikslas – esamo sklypo (0,3149 ha) pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į 2 sklypus, teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo reglamento nustatymas. Viešas svarstymas vyks 2010-02-26d. 9val. adresu Mokslo g. 2, Mastaičiai, Alšėnų seniūnija. Ten pat galima susipažinti su sprendiniais nuo 2010-02-15d. iki 2010-02-26d. (10 darbo dienų). Planavimo terminas: 2010m. II ketvirtis. Planavimo organizatorius – Audrius Baltrušaitis, A. Gustaičio g. 4-4, Kaunas; Tel. 869978866. Detaliojo plano rengėjas – arch. K. Kvizikevičius. Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti motyvuotus pasiūlymus ir pastabas galima šiuo adresu: A. Gustaičio g. 4-4, Kaunas, Tel. 869978866.

 


2010-01-22
Informuojame apie pradedamą rengti detalųjį planą.

Detaliojo plano pavadinimas: 1,2733 ha žemės sklypo kad. Nr. 5250/0011:17, Mitkūnų k., Ringaudų sen., Kauno r. sav., detalusis planas.

Detaliojo plano tikslas: esamo žemės sklypo padalijimas į iki 7 sklypų, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties (gyvenamosios teritorijos/ mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Detalusis planas rengiamas, viešai svarstomas ir derinamas bendrąja tvarka.

Detaliojo planavimo organizatorius – Albina Čekavičienė, tel. (8-612) 7 55 13.

Detaliojo plano rengėjas – Ind. Gedimino Bulavo įmonė, PV architektas G. Bulavas, tel. (8-699) 8 12 32, (8-37) 20 98 66.

 


2010-01-21
Informuojame, kad bendra tvarka parengtas detalusis planas 0,65 ha žemės ūkio žemės sklypas Nr. 49 Ramučių k., Karmėlavos sen., Kauno r. sav. detalusis planas. Planavimo tikslas – esamo žemės sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (komercinės paskirties objektų teritorijos/prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos). Planavimo organizatorius – Vikintas Albinas Štaras. Detaliojo plano projekto vieša ekspozicija vyks nuo 2010-02-09 iki 210-02-23d. Karmėlavos sen., Vilniaus g. 65A, Kauno r. Viešas susirinkimas, kurio metu vyks detaliojo plano projekto viešas aptarimas, įvyks 2010-02-23 d. 15.00 val. Karmėlavos sen. Pasiūlymų pateikimo tvarka – planavimo pasiūlymai ir pastabos teikiami detaliojo plano rengėjui raštu ir el. paštu iki viešo susirinkimo pradžios. Su parengtu detaliojo plano projektu galima susipažinti detaliojo plano rengėjo buveinėje adresu Miško g. 23-4, Kaune, nuo 2010-01-23 iki 2010-02-23. Detaliųjų planų rengėjas – R. Valatkevičienės įmonė, Miško g. 23-4, tel. 8 687 30279; (8 37) 244356, el. paštas: rvprojekt@gmail.com. 


2010-01-21

Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti sklypo kadastro Nr. 5233/0009:17 Ramučių k., Kauno r. padalijimo į 2 sklypus, teritorijos tvarkomo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymo detalųjį planą. Organizatorius- Romualdas Šmagarys, tel. (8 685) 01777. Detaliojo plano rengėjas- J. Šarakauskas (PV S. J. Katilius). Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti organizatoriui arba rengėjui tel. (8 684) 84894 ir el. paštu jonas.sarakauskas@gmail.com. Apie detaliojo plano viešą svarstymą informuosime vėliau.

 


2010-01-20
Informuojame apie pradedamą bendrąja tvarka rengti žemės sklypo (kadastro Nr. 5293/0006:197), esančio Kauno raj.sav., Zapyškio sen., Dievogalos k., detalųjį planą.

Planavimo organizatorius: Regina Paškevičienė, gyv. Pilies g. 1-2, Raudondvario k., Raudondvario sen., Kauno r.

Planavimo pagrindas, tikslai ir terminai: žemės sklypas planuojamas sutinkamai su Kauno raj. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.  ĮS-1863. Planavimo tikslas - pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas (iš žemės ūkio į kitą gyvenamosios teritorijos/mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimo, bei statybos reglamento nustatymas. Detaliojo plano rengimo terminas 2010 m. I ketv. – 2010 m. II ketv.

Plano rengėjas: UAB “Aplinka ir ekologija” (PV Marius Torrau),  tel. (8 615) 56244, el. paštas: s.urbelis@gmail.com, adresas: Savanorių pr. 363A-201, Kaunas.

Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjui arba organizatoriui. Apie detaliojo plano viešą svarstymą informuosime vėliau.


2010-01-20

Informuojame apie pradedamą rengti žemės ūkio žemės sklypo (kadastro Nr. 5237/0004:105, plotas 4,1244ha; (atlikus tikslius kadastrinius matavimus plotas sumažėjo), esančio Kulautuvos mstl., Kulautuvos seniūn., Kauno r. sav., detalųjį planą. Planavimo tikslas – esamo sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos/komercinės paskirties objektų teritorijos/inžinerinės infrastruktūros teritorijos) ir padalijimas. Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. Detaliojo plano organizatoriai UAB „GB Projektai“, J. Nėnius, N. Sidekerskienė, Z. Aniulienė, A. Jasiukaitienė, tel. (8*698) 2 52 75. Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti plano organizatoriams ir rengėjai UAB „Ateivis LT”, architektui M. Sirvydžiui, tel. (8*675) 4 75 96. Apie detaliojo plano viešą svarstymą informuosime vėliau.


2010-01-20

Informuojame apie pradedamą rengti sklypų (kadastro Nr. 5237/0006:31, 5237/0006:33, 5237/0006:34, 5237/0004:45, 5237/0004:57, 5237/0004:58, 5237/0004:66, 5237/0004:69, 5237/0004:70, 5237/0004:78, plotai 0,2428ha; (atlikus tikslius kadastrinius matavimus plotas padidėjo), 0,3300ha, 2,1800ha, 1,4082ha, 0,1000ha, 0,2800ha, 0,4800ha, 0,0800ha, 0,1000ha, 0,4172ha (atlikus tikslius kadastrinius matavimus plotas sumažėjo) esančių Kulautuvos mstl., Kulautuvos seniūn., Kauno r. sav., detalųjį planą. Planavimo tikslas – esamų sklypų sujungimas, pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), padalijimas. Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. Detaliojo plano organizatoriai – UAB „GB Projektai“, L. Abramavičienė, A. Abramavičius, R. P. Jurgutis, A. Dubatauskas, tel. (8*698) 2 52 75. Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti plano organizatoriams ir rengėjai UAB „Ateivis LT”, architektui M. Sirvydžiui, tel. (8*675) 4 75 96. Apie detaliojo plano viešą svarstymą informuosime vėliau.

 


2010-01-20

Informuojame apie pradedamą rengti sklypų (kadastro Nr. 5237/0006:39, 5237/0006:41; 5237/0006:42, 5237/0006:43, 5237/0006:47, 5237/0006:48, 5237/0006:50, 5237/0006:51 ir 5237/0006:52 esančių Kulautuvos mstl., Kulautuvos seniūn., Kauno r. sav., detalųjį planą. Planavimo tikslas – sklypų sujungimo, pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas į kitą (gyvenamosios teritorijos/mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), padalijimas į sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. Detaliojo plano organizatoriai – R. Giedraitis, D. O. Giedraitienė, A. J. Barysas, R. Folkmanienė, UAB „GB Projektai“ tel. (8*698) 2 52 75. Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti plano organizatoriams ir rengėjai UAB „Ateivis LT”, architektui M. Sirvydžiui, tel. (8*675) 4 75 96. Apie detaliojo plano viešą svarstymą informuosime vėliau.


2010-01-20

Informuojame, kad vadovaujantis LR Žemės ūkio ministro ir LR Aplinkos ministro 2004m rugpjūčio 11d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas žemės ūkio žemės sklypo, esančio Ražiškių k., Garliavos apyl. sen., Kauno r. sav., (kad.nr. 5260/0005:183, plotas 1,2045ha) kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka. Planavimo organizatoriai M. Karpavičienė, J. Karpavičius, tel. (8*686) 4 86 22. Planavimo rengėja UAB „NTF“, tel. 8 675 47596. Susipažinti su parengtu projektu ir teikti pasiūlymus galima nuo 2010m. sausio 25d. iki 2010m. vasario 8d. Partizanų g. 26-204, Kaune. Viešas susirinkimas vyks 2010m. vasario 9d. 14val. adresu: Partizanų g 26-204, Kaune. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu.


2010-01-20

Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą sklypo kad. Nr. 5260/0003:109 Karkazų k., Garliavos apyl. sen., Kauno r. detalųjį planą. Planavimo tikslas: sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), padalijimas į iki 4 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Planavimo organizatorius: V. Barkauskas, tel. (8-686) 06237. Viešas sprendinių aptarimas įvyks 2010 m. vasario 22 d. 10 val. rengėjo patalpose A. Mickevičiaus g. 43-5, Kaune. Vieša projekto ekspozicija truks 10 darbo dienų iki susirinkimo Garliavos apyl. seniūnijos skelbimų lentoje Vytauto g. 62, Garliavoje. Detaliojo plano rengėjas: J. Šarakauskas (projekto vadovas S. J. Katilius), tel.: (8-684) 84 8 94, el. paštas- jonas.sarakauskas@gmail.com. Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjui arba organizatoriui iki viešo susirinkimo pabaigos.

 


2010-01-15
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą žemės sklypo J. Biliūno g. 18, Kačerginės mstl., Kačerginės sen., Kauno r. sav. detalųjį planą.

Planavimo tikslas – Esamo žemės sklypo padalinimas į 2 sklypus. Suformuotų sklypų teritorijos tvarkymo režimo reikalavimų bei statybos reglamento nustatymas.

Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis: kita.

Naudojimo būdas:  gyvenamosios teritorijos.

Naudojimo pobūdis: Mažaukščių gyvenamųjų namų statybos.

Su detaliojo  plano sprendiniais galima susipažinti  sausio 18 –vasario 15d.

Detalus planas eksponuojamas vasario 1–15 dienomis  Kačerginės seniūnijos patalpose, J. Janonio g. 40, Kačerginėje. Viešas aptarimas vyks ten pat vasario 15 d. 11 val.

Detaliojo plano organizatorius – Jolanta Petrylė, Aldona Kalkauskienė

Detaliojo plano rengėja: architektė Jūratė  Batūraitė. Tel pasiteirauti 8 680 92245.

Motyvuotus pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių pateikti iki viešo susirinkimo  pabaigos.

 


2010-01-15
Informuojame apie parengtą detalųjį planą žemės sklypo kad. Nr.5233/0011:318, esančio Ramučių k., Karmėlavos sen., Kauno r., esamo sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą, padalijimas į 2 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas mažaaukščių gyv. namų statybai. Planavimo organizatoriai: Justina Griežytė, Karolina Valaišienė, Danguolė Griežienė, tel.868656006. Plano rengėjas - L.Amankavičiūtės firma „Jauki erdvė“ (PV R. Grubinskas), tel. 861403800, el.p. jaukierdve@gmail.com. Detaliojo plano viešo svarstymo susirinkimas vyks 2010 m. kovo 10 d. 12 val. rengėjo patalpose, Tvirtovės al. 64, Kaune. Detalusis planas eksponuojamas 10 darbo dienų iki susirinkimo Karmėlavos seniūnijos patalpose, Vilniaus g.56A, Karmėlavoje, ir detaliojo plano rengėjo patalpose. Dalyvavimas susirinkime nėra privalomas. Jei turite motyvuotų pasiūlymų ar pretenzijų, susijusių su planuojama teritorija, galite raštu jas pateikti planavimo organizatoriui arba rengėjui iki viešo svarstymo su visuomene pabaigos arba atvykti į jį. Detaliojo plano sprendinius galima apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.


2010-01-15

Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo, esančio Kauno r., Babtų sen. Sitkūnų k., kadastrinis Nr. 5203/0006:475, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.

Planavimo tikslas - žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti.

Planavimo organizatorius – Saulius Žalnora.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2010 01 20 d . iki  2010 02 10 d. UAB „Geometra“, patalpose, Savanorių pr. 287-301, Kaunas

Viešas susirinkimas vyks 2010 02 10 d., 10 val. UAB „Geometra“ patalpose, Savanorių pr. 287-307, Kaunas.

Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas dėl ūkio sodybos plano sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui arba plano rengėjui.

Projekto rengėjas – UAB „Geometra“, adresas: Savanorių pr. 287-307, Kaunas, tel.(8 37)312352, faks. (8 37) 311733, arch. Inga Cibulskienė, tel. 8 699 67105, el.paštas inga.cibulskiene@geometra.lt, www.geometra.lt.   


2010-01-15

Informuojame apie gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų išdėstymo specialiųjų planų Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos išvadas.

Planuojamų teritorijų adresai: Kauno r.sav., Raudondvario sen., Rupunionių k. teritorija, apimanti Bubių k.v. 4 bloko dalį, tarp jų sklypas (kadastrinis Nr. 5207/0004:124)

Planavimo lygmuo: vietovės lygmens specialieji planai.

Planavimo organizatorius: Kauno r. savivaldybės administracija, Savanorių pr.371, 49500 Kaunas. Kontaktinis telefonas 837 305583.

Planavimo finansuotojas:  E.Buškovą atstovaujanti UAB „Baltic Building Construction“.

Plano rengėjas: arch. Kastytis Kvizikevičius, adresas Linksmės g.18, LT45402 Kaunas, t.: 8 676 21 161. 

Atrankos išvada: išnagrinėjus dokumentus dėl Planų ir programų  strateginio pasekmių aplinkai vertinimo, atsakingos instancijos nustatė, kad Planų ir programų strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neprivalomas. Remiantis šiomis išvadomis, planavimo organizatorius Kauno rajono savivaldybės administracija nusprendė, kad Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūros atliekamos nebus.

Su motyvais susipažinti galima planų rengėjo ar planavimo organizatoriaus patalpose 10 darbo dienų po paskelbimo.


2010-01-15

Informuojame apie gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų išdėstymo specialiųjų planų Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos išvadas.

Planuojamų teritorijų adresai: Kauno r.sav., Rokų sen., Rokelių k. teritorija, apimanti Rokų k.v. 18 bloko dalį, tarp jų sklypas (kadastrinis Nr. 5273/0018:92)

Planavimo lygmuo: vietovės lygmens specialieji planai.

Planavimo organizatorius: Kauno r. savivaldybės administracija, Savanorių pr.371, 49500 Kaunas. Kontaktinis telefonas 837 305583.

Planavimo finansuotojas:  R.Miceikienė, S.Šalkauskio g. 23-1, LT51379 Kaunas.

Plano rengėjas: A.Petniūno kūrybinė firma, adresas Aukštaičių g.15-1, Kaunas, t.: 8 699 10830 el.p.apkfap@gmail.com. 

Atrankos išvada: išnagrinėjus dokumentus dėl Planų ir programų  strateginio pasekmių aplinkai vertinimo, atsakingos instancijos nustatė, kad Planų ir programų strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neprivalomas. Remiantis šiomis išvadomis, planavimo organizatorius Kauno rajono savivaldybės administracija nusprendė, kad Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūros atliekamos nebus.

Su motyvais susipažinti galima planų rengėjo ar planavimo organizatoriaus patalpose 10 darbo dienų po paskelbimo.


2010-01-14

Rengiamas detalusis planas žemės ūkio paskirties žemės sklypų (kadastro Nr. 5260/0003:249, plotas 1,3900 ha ir kadastro Nr. 5260/0003:56, plotas 0,5197ha, (atlikus tikslius kadastrinius matavimus plotas sumažėjo), esančių Karkazų k., Garliavos apyl. seniūn., Kauno r. sav. Planavimo tikslas– sklypų sujungimas, pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į iki 15 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. Projekto rengimo terminas 2010m I-II ketvirtis. Pasikonsultuoti dėl rengiamų detaliojo plano sprendinių galima nuo 2010m sausio 18d iki 2010m vasario 17d Partizanų g 26-204 Kaune. Viešas susirinkimas vyks 2010m. vasario 18d 14val, Partizanų g 26-204 Kaune. Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Garliavos apyl. seniūnijos patalpose ir Partizanų g 26-204, Kaune. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu konsultavimosi laikotarpiu iki viešo susirinkimo ir jo metu. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. Detaliojo plano organizatoriai R. Mičkauskas, I. Mičkauskienė, R. Norvilas, tel. (8*620) 7 64 77, rengėja UAB“Ateivis LT“, arch. M. Sirvydis, tel. 8-675-47596, e-paštas info@ateivis.lt.


2010-01-14

Informuojame apie bendrąja tvarka rengiamo 1,5941 ha ploto žemės sklypo (kadastro Nr. 5260/0009:71) Rinkūnų k., Garliavos apyl. sen., Kauno r. sav.,  detaliojo plano konsultavimosi ir viešo susirinkimo  procedūras.

Planavimo tikslas –pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teriorijos/mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), padalijimas į iki 12 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Planavimo organizatorius – Alfonsas Andriuškevičius (atstovaujamas Gražinos Franckevičienės pagal Vilniaus m. 6-ojo notarų biuro 2009-02-27 įgaliojimą Nr. 1-1951). Projekto vadovas – A. Sprindys.

Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija galima nuo 2010-01-26 iki 2010-02-24, adresu: Vaidilutės g. 3-10, Kaune, tel. 868883625 el.p. grazina.franckeviciene@gmail.com. Teikti motyvuotus pasiūlymus raštu dėl detaliojo plano sprendinių galima planavimo organizatoriui iki viešo susirinkimo ir jo metu.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2010-02-09 iki 2010-02-24 adresu: Vaidilutės g. 3-10, Kaune.

Viešas svarstymas numatomas 2010-02-24 12.00 val. adresu: Vaidilutės g. 3-10, Kaune.


2010-01-14

Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą žemės sklypų  (kadastro Nr. 5247/0009:307; 5247/0009:308; 5247/0009:340), esanč Narsiečių k., Alšėnų sen., Kauno r. detalųjį planą.

Planavimo tikslas: pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), žemės sklypų sujungimo, padalijimo į iki 11 sklypų ir statybos reglamento nustatymas.

Planavimo organizatorius: Birutė Juknelienė, gyv. Taikos g. 19, Ringaudų k., Ringaudų sen., Kauno rajonas.

Rengėjas: UAB “Aplinka ir ekologija” (PV Marius Torrau),  tel. (8 615) 56244, el. paštas: s.urbelis@gmail.com, adresas: Savanorių pr. 363A-201, Kaunas.

Viešas susirinkimas įvyks 2010 m. vasario 17 d. 10 val. plano rengėjo patalpose Savanorių pr. 363A-201. Vieša projekto ekspozicija truks 10 darbo dienų iki susirinkimo Ringaudų seniūnijoje, adresu Šiltnamių g.1, Noreikiškių k.

Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti plano organizatoriui arba plano rengėjui iki viešo susirinkimo pabaigos. Dalyvavimas susirinkime neprivalomas. 

 


2010-01-13
Informuojame apie pradedamą bendrąja tvarka rengti sklypo Nemuno Vingio g. 7, Piliuonos k., Taurakiemio sen., Kauno r.sav. (kad.Nr.5267/0010:245) detalųjį planą.

Planavimo tikslas: esamo žemės sklypo padalijimas į 2 sklypus, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Planavimo organizatoriai: Petr Morozov, gyv.Medvėgalio g. 21-28, Kaunas, Irina Laskova, Anatolijus Laskovas, gyv.Juozapavičiaus pr. 48A-8, Kaunas. Organizatorių įgaliotas asmuo: D.Koveras, V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, el.p.:dainius@etapasgroup.lt, tel.865788805.

Rengėjas: D.Šarakauskas, Nepriklausomybės a. 7-5, Kaunas, el.p. info@dsarchitektai.lt, tel.(8-37)321886.

Apie viešą svarstymą informuosime papildomai. 

 


2010-01-13
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą 310-tojo žemės sklypo (kad. Nr. 5270/0008:310), esančio Kauno r. sav., Raudondvario sen., Raudondvario kaime, detalųjį planą. Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo 2009-06-26 sutarties Nr. S-578. Planavimo tikslas – esamo žemės sklypo pagrindinės tikslinės paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamentų nustatymas. Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. Planavimo organizatoriai – Ramūnas Patinskas ir Gerda Patinskienė (pagal 2009-06-03 įgaliojimą Nr. 1774 atstovaujami Egidijaus Patinsko, tel. 8 698 81484). Plano rengėjas – Arūnas Liočas, tel. 8 698 10 540, el. p.: liocas@takas.lt.

Susipažinti su parengtu detaliuoju planu galima nuo 2010 01 18 iki 2010 02 12 Bažnyčios g. 20, Kaune. Detalusis planas eksponuojamas nuo 2010 02 01 iki 2010 02 12 Raudondvario seniūnijos patalpose, Instituto g. 1a, Raudondvaryje, Kauno raj. Viešo svarstymo su visuomene susirinkimas įvyks 2010 02 12, 10 val. Bažnyčios g. 20, Kaune. Pasiūlymus ir pretenzijas galima teikti raštu iki viešo svarstymo susirinkimo dienos planavimo organizatoriui arba plano rengėjui.


2010-01-13

Parengtas bendrąja tvarka žemės sklypo Nr.379 (kadastr. Nr.5267/0012:379), Viršužiglio k., Taurakiemio sen., Kauno r. sav., detalusis planas.

Planavimo tikslas: sklypo padalijimas į 2 sklypus, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimo bei statybos reglamento nustatymas (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybai).

Planavimo organizatorius: Aloyzas Giniūnas, tel. (8*682) 55181.

Plano rengėja: UAB „Planuotojai”, Vasario 16-osios g. 8-6, Kaunas, tel. (37) 209260, planuotojai@takas.lt

Projektas bus eksponuojamas Taurakiemio seniūnijos patalpose nuo 2010-01-29 iki viešo svarstymo susirinkimo, kuris vyks 2010-02-12, 14.00 val., plano rengėjos UAB „Planuotojai“ patalpose Vasario 16-osios 8-6, Kaune.

Pasiūlymai ir motyvuotos pretenzijos (raštu) planavimo organizatoriui ar plano rengėjui priimami ne vėliau kaip iki viešo susirinkimo pabaigos.


2010-01-13

Informuojame apie parengtą žemės sklypo (kadastro Nr. 5273/0006:81), esančio Vainatrakio k., Rokų sen., Kauno r. sav., bendras sklypo plotas 3.1703 ha., formavimo ir pertvarkymo projektą.

Planavimo tikslas – žemės sklypo padalinimas į 2 atskirus sklypus, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties: žemės ūkio paskirties.

Planavimo organizatoriai: Rita Pūrienė, gyv. A. Smetonos al. 47B-6, Kaunas, tel. 8 37 745253, 8 687 50394, Roma Ona Griškienė, gyv. A. Smetonos al. 55-20, Kaunas, tel.

Projekto rengėjas: Tomas Griškūnas, IĮ „Koordinatė“, Birutės g. 26-2, Kaunas, tel. 8 674 37637, el.p. zemetvarkininkai@gmail.com

Motyvuotus pasiūlymus ir pretenzijas dėl rengiamo projekto sprendinių teikti projekto rengėjui arba planavimo organizatoriams iki viešojo svarstymo susirinkimo dienos bei viešojo svarstymo susirinkimo metu. Viešojo svarstymo susirinkimas įvyks 2010 m. sausio mėn. 26 d., 10:00 val., IĮ „Koordinatė“ patalpose, Birutės g. 26-2, Kaunas. 

 


2010-01-12
Informuojame apie 0,5067ha. žemės sklypo (kad. Nr.5260/0001:1088) Naugardiškės k., Garliavos apyl., Kauno r. sav. bendrąja tvarka parengto detaliojo plano pristatymo, viešo svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas.

Planavimo tikslas: sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas į kitą (gyvenamosios teritorijos/mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), padalijimas į 3 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Parengto detaliojo plano vieša ekspozicija vyks nuo 2010-02-22 iki 2010-03-15d., viešas svarstymas 2010-03-15d. 10 val., Garliavos apyl. seniūnijoje, Vytauto g. 62, Garliava. Su sprendiniais  galima susipažinti nuo 2010-02-08 iki 2010-03-15d., ir pasiūlymus teikti detaliojo plano rengėjui IĮ „Laiko sprendimai“ Veiverių g. 134-317, Kaune, tel. 869838625  iki viešo svarstymo pabaigos.

Detaliojo plano rengėjas Zenonas Šalna. El. paštas laikosprendimai@gmail.com.  Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto plano sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Kauno apskrities viršininkui. Planuojamų teritorijų ir gretimų žemės sklypų ar kito nekilnojamo turto savininkai, jeigu jų  gyvenamoji vieta neatitinka šio turto registravimo dokumentuose, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip ir teikiami planavimo pasiūlymai. Planavimo  organizatorius –Vidas Adomaitis, tel. 864585752.


2010-01-12

Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti sklypo kad. Nr. 5283/0005:628 Užliedžių k., Užliedžių sen., Kauno r. sav. pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyv. namų statybos) ir padalijimo į iki 7 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymo detalųjį planą. Organizatoriai: J. Buitkienė, S. Vaičiulis Tel. (8 698) 37428.

Detaliojo plano rengėja- UAB ,,AMMP“. Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas galima teikti plano rengėjui Tel. (8 682) 43871 ir el. paštu martynas.pilvelis@gmail.com. Apie detaliojo plano viešą svarstymą informuosime vėliau.


2010-01-12
Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo", rengiamas žemės sklypo, esančios Kauno r., Užliedžių sen., Užliedžių k., kadastrinis Nr. 5283/0002:281, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas: ūkininko sodybos vietos parinkimas.
Projekto organizatorius: Asta Smuikienė
Plano rengėjas: UAB „Architektų pastogė“, adresas: Perkaso takas 3, Kaunas, tel.(8*631)12021. Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui iki 2010 m.sausio 28 d. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2010 m. sausio 13 d . iki  2010 m. sausio 28 d. UAB „Architektų pastogė“, patalpose, Perkaso takas 3, Kaunas, tel.(8*631)12021, el. paštas renata.grigorjeva@gmail.com.,. Viešas projekto susirinkimas numatomas 2010 m.sausio 28 d.13 val.


2010-01-11
Informuojame, kad pradedamas rengti bendrąja tvarka žemės sklypo  Raudondvario k., Raudondvario sen., Kauno r. sav. (kad. Nr. 5270/0013:468), detalusis planas.

Planavimo tikslas: sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.Planavimo organizatorius  Kazys Grockis, Elena Grockienė. Tel. 869878702.  

Plano rengėjas: UAB ,,AMMP“, Laisvės al. 101A-305, Kaunas., Tel. 868243871, el.p.: martynas.pilvelis@gmail.com.  Plano rengimo terminas (preliminarus)  - iki 2010 m. III ketvirčio. Planavimo pasiūlymus galite pateikti raštu detaliojo plano rengėjui. Apie viešą svarstymą informuosime papildomai.

 


2010-01-11
Informuojame apie parengti detalųjį planą 3,9810 ha žemės sklypo kad. Nr. 5250/0005:302, Akademijos mstl., Akademijos sen., Kauno r. sav., detalusis planas.

Detaliojo plano tikslas: esamo žemės sklypo dalinis pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į iki 28 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Detalusis planas rengiamas, viešai svarstomas ir derinamas bendrąja tvarka.

Detalusis planas eksponuojamas Akademijos seniūnijos patalpose Universiteto g. 8, Akademijos mstl., Kauno r., ir detaliojo plano rengėjo patalpose V. Putvinskio g. 17, Kaune.

Viešas susirinkimas (svarstymas) įvyks 2010 m. vasario 8 d. 12 val. detaliojo plano rengėjo patalpose V. Putvinskio g. 17, Kaune.

Detaliojo planavimo organizatorius – UAB „Sodų namai“ (atstovaujama Meliuzinos Birutės Liūtienės  tel. (8-686) 7 65 88) ir Jurgis Stašaitis.

Detaliojo plano rengėjas – Ind. Gedimino Bulavo įmonė, architektas G. Bulavas, tel. (8-699) 8 12 32, (8-37) 20 98 66.


2010-01-11

Informuojame, kad pradedami  rengti Kauno rajono savivaldybės teritorijos infrastruktūros objektų bei teritorijų ir potencialių taršos šaltinių sklaidos schemos papildymo – specialiojo plano dokumentai.

Planavimo organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius.

Planavimo tikslai ir uždaviniai:

1. Užtikrinti Kauno rajono teritorijų plėtros reikalavimus, susijusius su visuomenės sveikata ir higiena;

2. Inventorizuoti galimai taršius objektus Kauno rajono savivaldybės teritorijoje, kuriems pagal 1992 m. gegužės 12 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą Nr. 343 ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugpjūčio 19 d. įsakymą Nr. V–586   reikia nustatyti sanitarines apsaugos zonas (50 ir daugiau metrų);

3. Remiantis  1992 m. gegužės 12 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 343 ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugpjūčio 19 d. įsakymą Nr. V–586, pagal galimai taršiuose objektuose vykdomas veiklas ir jų apimtis, nustatyti sanitarinių apsaugos zonų dydžius.

Papildoma informacija tel.: (8 37) 305 583, el.p.: j.blazeviciene@krs.lt


2010-01-08
Informuojame apie pradedamą rengti 5700 kv.m. žemės sklypo, esančio Kauno r.sav., Raudondvario sen., Didvyrių k. (kad.Nr.5270/0008:702) detalųjį planą bendrąja tvarka.

Planavimo organizatorius: R.Varanauskienė, A.Palekienė, J.Laurinavičius, G.U.Vaičiulienė (atstovaujami A.Petravičiaus).

Planavimo tikslas  esamo žemės sklypo padalijimas į 4 sklypus, pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento reikalavimų nustatymas.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Planuotojai". Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: Vasario 16-osios 8-6. Projekto vadovė Laimutė Pėželienė. Informacija telefonu 209260, el.paštas: planuotojai@takas.lt


2010-01-08
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtus sklypų detaliuosius planus Varluvos k., Domeikavos sen., Kauno r.: 1) sklypo kad. Nr. 5217/0008:362 pagr. tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į iki 15 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Viešas susirinkimas įvyks: 2010 02 05 10 val. A. Mickevičiaus g. 43-5 Kaune.

Organizatorius: L. Skrickas (įg. asmuo M. Aranauskas tel.: 8-603 41121). 2)  sklypo kad. Nr. 5217/0008:363 pagr. tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į iki 11 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Viešas susirinkimas įvyks: 2010 02 05 11 val. A. Mickevičiaus g. 43-5 Kaune.

Organizatorius: V. Bradelis (įg. asmuo M. Aranauskas  tel.: 8-603 41121).

Vieša projektų ekspozicija: 2010 01 25- 2010 02 05 Domeikavos seniūnijos skelbimų lentoje Saulės g. 1 Domeikavoje Kauno r.

Rengėjas: J. Šarakauskas (PV S. J. Katilius), tel.: 8-37 206954, 8-684 84894, el. paštas- jonas.sarakauskas@gmail.com, adresas- A. Mickevičiaus g. 43-5, Kaunas. Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjui arba organizatorių įgaliotam asmeniui iki viešų susirinkimų pabaigos. Dalyvavimas viešajame susirinkime neprivalomas.

 

 


2010-01-08
Informuojame apie pradedamą rengti bendrąja tvarka 1,5941 ha ploto žemės sklypo (kadastro Nr. 5260/0009:71) Rinkūnų k., Garliavos apyl. sen., Kauno r. sav.,  detalųjį planą.

Planavimo tikslas –pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teriorijos/mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), padalijimas, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Detaliojo planavimo juridinis pagrindas – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009-10-26 patvirtinta sutartis Nr.S-1038 „Dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“.
Planavimo organizatorius – Alfonsas Andriuškevičius (atstovaujamas Gražinos Franckevičienės pagal Vilniaus m. 6-ojo notarų biuro 2009-02-27 įgaliojimą Nr. 1-1951). Projekto vadovas – A. Sprindys. Projekto rengimo terminas - (preliminarus) iki 2010 m. III ketv.
Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti motyvuotus pasiūlymus galima el.p. grazina.franckeviciene@gmail.com, tel. 868883625. Apie teritorijų planavimo dokumentų sprendinių aptarimo, viešos ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.

 


2010-01-07
Informuojame, kad parengtas sklypų esančių Kauno r. sav., Užliedžių sen., Užliedžių k. (kad. Nr. 5283/0004:160 ir 5283/0004:218), detalusis planas. Planavimo tikslas – sklypo nr. 160 naudojimo būdo keitimas į gyvenamosios teritorijos (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir sklypo nr. 218 pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas į kitą (gyvenamosios teritorijos/mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos, sujungimas, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 

Viešo svarstymo su visuomene susirinkimas įvyks 2010-02-08 11 val. Užliedžių sen. patalpose (Akacijų g. 2, Giraitė, 54310 Kauno r.). Vieša ekspozicija vyks Užliedžių sen. patalpose 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo pabaigos.

Detaliojo plano organizatorius – Laima Vilčiauskienė, tel 869828714. Plano rengėjas: UAB ,,AMMP“, Laisvės al. 101A-305, Kaunas., tel. 868243871, el.p.: martynas.pilvelis@gmail.com.  Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui ar plano rengėjui galite teikiami raštu per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpį iki viešojo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. Gautą atsakymą turite teisę apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos.


2010-01-06
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti sklypo kad. Nr. 5217/0009:10 Romaškių k., Domeikavos sen., Kauno r. sav. pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyv. namų statybos) ir padalijimo į iki 40 sklypų detalųjį planą. Organizatorius: E. Vilipišauskienė tel. (8 655) 16006. Detaliojo plano rengėjas- J. Šarakauskas (PV S. J. Katilius). Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas galima teikti organizatoriui arba rengėjui tel. (8 684) 84894 ir el. paštu jonas.sarakauskas@gmail.com. Apie detaliojo plano viešą svarstymą informuosime vėliau.


2010-01-06

Informuojame, kad pradedamas rengti bendrąja tvarka žemės sklypo Miriniškių k., Ringaudų sen., Kauno r. sav. (kad. Nr. 5250/0009:389), detalusis planas. Planavimo tikslas: sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Planavimo organizatorius  UAB ,,Pilarta“, atstovaujama direktoriaus Aniceto Daukšo. Tel. 868607064; Plano rengimo terminas (preliminarus)  - iki 2010 m. II ketvirčio. Plano rengėjas:UAB ,,AMMP“. Tel. 868243871.


2010-01-06

Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą žemės sklypo  kad.Nr.5233/0003:221, esančio Kauno raj.sav., Karmėlavos sen., Pelenių k., detalųjį planą.

Planavimo organizatorius: B.P.Leonavičius, Kleboniškio g.34, Kaunas, tel.: 8698 83382.

Planavimo pagrindas, tikslai ir terminai: žemės sklypas planuojamas sutinkamai su Kauno raj. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.ĮS-1816. Planavimo tikslas - žemės sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas į kitą (gyvenamosios teritorijos) ir padalijimas į 4 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimo bei statybos reglamento nustatymas. Detaliojo plano rengimo terminas 2009m. IV ketv.-2010m I ketv.

Plano rengėjas: M.Torrau I.Į. Adresas: V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, tel.: 8-687-14585. El.p.: marius@torrau.eu.

Susipažinti su planu, teikti pasiūlymus ir pageidavimus detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui aukščiau nurodytais adresais visą planavimo laikotarpį iki viešo svarstymo ir jo metu.

Vieša sprendinių ekspozicija rengiama Karmėlavos sen. patalpose nuo 2010-01-22d. 10 darbo dienų. Viešas svarstymas numatomas 2010-02-08d. nio 16val. Karmėlavos sen. patalpose.


2010-01-06

 Informuojame, kad bendrąja tvarka parengtas žemės sklypo esančio Kauno r. Kulautuvoje, skl.195, kad.Nr. 5237/0005:0195, plotas 0.2754 ha detalusis planas

Planavimo tikslas: esamo sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į 2 sklypus. Detaliojo plano rengimo terminas  (preliminarus) – 2010 m.

Planavimo organizatorius – Dailius Šova, Rida Šovienė, Aidas Kalinauskas ir Ingrida Kalinauskienė.

Pasiūlymus ir pastabas dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui arba plano rengėjui.

Viešas svarstymas vyksta bendrąja tvarka.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2010 01 19 iki 2010 02 15 d. UAB ,,Geometra” patalpose.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2010 02 02 iki 2010 02 15 d. UAB “Geometra” patalpose. Viešas susirinkimas numatomas 2010 02 15 d., 10 val. UAB “Geometra” patalpose.

Detaliojo plano rengėjas – UAB „Geometra“. Gauti informaciją, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus raštu galima šiuo adresu: UAB „Geometra“, Savanorių pr. 287-307, Kaunas, tel. (8-37) 312352, faks. (8-37) 311733.  el.paštas: monika.kupstaite@geometra.lt , tel. 8 656 40473.


2010-01-06

Informuojame, kad pradedamas rengti bendrąja tvarka žemės sklypo Miriniškių k., Ringaudų sen., Kauno r. sav. (kad. Nr. 5250/0009:389), detalusis planas. Planavimo tikslas: sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Planavimo organizatorius  UAB ,,Pilarta“, atstovaujama direktoriaus Aniceto Daukšo. Tel. 868607064; Plano rengimo terminas (preliminarus)  - iki 2010 m. II ketvirčio. Plano rengėjas:UAB ,,AMMP“. Tel. 868243871.


2010-01-04
Parengtas Miriniškių k. 462 žemės sklypo, Kauno rajone, detalusis planas tikslu: esamo žemės sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo  paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į iki 4 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Organizatoriai: V. Juchnienė, S. Molienė, V. Molis (tel. 837 440469). Vieša ekspozicija- 2010 01 18 -2010 02 02, susirinkimas 2010 02 02 16.00 val.,  rengėjo UAB “Miesto planas” patalpose Spaustuvininkų g. 11, tel. 202643, 8614 22867.


2010-01-04

Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamus rengti sklypų detaliuosius planus Varluvos k., Domeikavos sen., Kauno r.:

1) sklypo kad. Nr. 5217/0008:362 pagr. tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į iki 15 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

2)  sklypo kad. Nr. 5217/0008:363 pagr. tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į iki 11 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

3) sklypo kad. Nr. 5217/0008:92 pagr. tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į iki 154 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Detaliųjų planų organizatorius: įgaliotas asmuo Marius Aranauskas  tel.: 8-603 411 21.

Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjui J. Šarakauskui (PV S.J.Katilius) tel.: 8-684 84894, el. paštu- jonas.sarakauskas@gmail.com arba įgaliotam asmeniui. Apie detaliųjų planų viešus svarstymus informuosime vėliau