Urbanistikos skyrius

2009 m. teritorijų planavimo dokumentų skelbimai

2009-12-29

Informuojame apie parengtus detaliuosius planus bendrąja tvarka:

1.Sklypų Kauno r.sav., Ringaudų sen., Bajorų k. sklypo Nr.100 ir Nr.101.

Planavimo tikslas–pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties pakeitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybai) sklypų padalijimas, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Planavimo organizatoriai: sklypo Nr.100- Loreta Paulauskienė, sklypo Nr.101– Giedrius Tamošiūnas.

2. Sklypo Kauno r.sav., Užliedžių sen., Giraitės k., sklypo Nr.78.

Planavimo tikslas– pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties pakeitimas iš žemės ūkio į kitą (komercinės paskirties objektų teritoriją), teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Planavimo organizatorius Romas Lenktis.

Detalieji planai eksponuojami 10 d. dienų iki viešo svarstymo susirinkimo pradžios, detaliųjų planų rengėjo ir Seniūnijų patalpose.

Aptarimas įvyks 2010-01-28, 14 val. detaliųjų planų rengėjo UAB „Planuotojai“ patalpose Vasario 16-osios 8-6. Pasiūlymus ir motyvuotas pretenzijas teikti raštu iki viešo svarstymo susirinkimo pabaigos. Projektų vadovė Laimutė Pėželienė. Informacija telefonu 209260, el.paštas:planuotojai@takas.lt. 


2009-12-29

Informuojame apie pradedamą rengti 2000 kv.m. žemės sklypo, esančio Kauno r.sav., Ringaudų sen., Pyplių k., (kad.Nr.5250/0016:621) detalųjį planą bendrąja tvarka.

Planavimo organizatorius: Leonora Skapčiuvienė.

Planavimo tikslas – esamo žemės sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas (iš žemės ūkio į kitą - mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimo bei statybos reglamento nustatymas.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Planuotojai". Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: Vasario 16-osios 8-6. Projekto vadovė Laimutė Pėželienė. Informacija telefonu 209260, el.paštas: planuotojai@takas.lt.   

 


2009-12-23
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą  Lietuvos Žemės Ūkio Universiteto žemės sklypo: skl. (kad. Nr. 5250/0006:142) Akademijos mstl., Akademijos sen., Kauno raj. sav., Detalųjį planą.

Planavimo tikslas: žemės sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, būdo, pobūdžio, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas.

Detaliojo plano viešojo svarstymo laikas: 2010 m. sausio 22 diena, 14-15 h. Prieš viešąjį svarstymą bus surengta 10 darbo dienų trunkanti vieša detaliojo plano sprendinių ekspozicija (2010 m. sausio 8 – 21 d.). Numatoma ekspozicijos ir viešojo svarstymo vieta – LŽŪU Centriniai rūmai, Studentų g. 11, Akademijos mstl., Kauno r.

Detaliojo plano rengėjas: Všį “Statybos idėjų centras”. Gauti informaciją apie detaliuosius planus, susipažinti su rengiama dokumentacija galima šiuo adresu: Všį “Statybos idėjų centras”, Karaliaus Mindaugo pr. 9, LT-44287, Kaunas, tel. (8~37) 320 350,  tel./ faks. 422 004, el. p. sic@cedra.lt.

Planavimo organizatorius: Lietuvos Žemės Ūkio Universitetas, Studentų g. 11, Akademijos mstl., Kauno raj., tel. (8~37) 752399, faks. (8~37) 752201.

Pasiūlymus galima teikti raštu planavimo rengėjams nurodytu adresu.


2009-12-23

Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą Lietuvos Žemės Ūkio Universiteto žemės sklypo: skl. (kad. Nr. 5250/0006:143 Noreikiškių k.v.) Karkiškių km., Kauno raj. sav., detalųjį planą.

Planavimo tikslas: sklypo padalijimas, pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, būdo, pobūdžio, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas.

Detaliojo plano viešojo svarstymo laikas: 2010 m. sausio 22 diena, 14-15 h. Prieš viešąjį svarstymą bus surengta 10 darbo dienų trunkanti vieša detaliojo plano sprendinių ekspozicija (2010 m. sausio 8 – 21 d.). Numatoma ekspozicijos ir viešojo svarstymo vieta – LŽŪU Centriniai rūmai, Studentų g. 11, Akademijos mstl., Kauno r.

Detaliojo plano rengėjas: UAB “Cedra”. Gauti informaciją apie detaliuosius planus, susipažinti su rengiama dokumentacija galima šiuo adresu: UAB “Cedra”, Zamenhofo 5,  44287 Kaunas, tel.  (8~37) 320 350,  tel./ faks.  422004, el. p. sic@cedra.lt. 

Planavimo organizatorius: Lietuvos Žemės Ūkio Universitetas, Studentų g. 11, Akademijos mstl., Kauno raj., tel. (8~37) 752399, faks. (8~37) 752201.

Pasiūlymus galima teikti raštu planavimo rengėjams nurodytu adresu. 

 


2009-12-23
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtus sklypų detaliuosius planus:

1). 0,3126 ha skl.kad.Nr.5250/0006:222, Noreikiškių k., Ringaudų sen., Kauno r.sav. Planavimo tikslas: sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas į kitą (inžinerinės infrastruktūros teritorijos/susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Organizatorius: UAB “Baltic Realty Adviser”, S.Daukanto g. 11A, Kaunas. Viešo svarstymo su visuomene susirinkimas įvyks rengėjo patalpose, 2010 m. vasario 2 d. 13 val. Su projekto sprendiniais susipažinti galima 10 darbo dienų iki susirinkimo Ringaudų sen. patalpose.

2). 0,5624 ha skl.kad.Nr.5270/0008:178, Didvyrių k., Raudondvario sen., Kauno r.sav. Planavimo tikslas: esamo sklypo padalijimas į du sklypus ir atidalinto sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Planavimo organizatoriai: UAB “Giedrolos investicija”, Butrimonių g. 5, Kaunas ir UAB “Liprimus”, Vilniaus g. 34-2, Kaunas. Viešas svarstymas su visuomene įvyks rengėjo patalpose, 2010 metų vasario 4 d. 13 val. Vieša ekspozicija vyks Raudondvario seniūnijos patalpose 10 darbo dienų iki susirinkimo.   

Su projektų sprendiniais susipažinti galima rengėjo patalpose.

Rengėjas: D.Šarakauskas, Nepriklausomybės a. 7-5, Kaunas, tel.:(8-37)321886, el.p.:info@dsarchitektai.lt.   

Organizatorių įgaliotas asmuo: D.Koveras, V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, el.p.:dainius@etapasgroup.lt, tel.865788805.

Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti iki susirinkimo pabaigos organizatoriui arba rengėjui. Atsakymus, jog į pateiktus pasiūlymus parengtame teritorijų planavimo dokumente neatsižvelgta, galima apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.


2009-12-23

Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamus rengti sklypų detaliuosius planus Varluvos k., Domeikavos sen., Kauno r.: 1) sklypo kad. Nr. 5217/0008:132 pagr. tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į iki 4 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Organizatorė: R. Giedraitienė, tel.: 8-684 951 77. 2)  sklypo kad. Nr. 5217/0008:222 pagr. tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Organizatoriai: R. Špokienė, K. Špokas, tel.: 8-687 532 63.

Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjui J. Šarakauskui (PV S.J.Katilius) tel.: 8-684 84894, el. paštu- jonas.sarakauskas@gmail.com arba organizatoriams. Apie detaliųjų planų viešus svarstymus informuosime vėliau.


2009-12-23

Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti žemės sklypo Nr. 23, J. Biliūno g. 18,Kačerginės mstl., Kauno r. sav., detalųjį planą.

Planavimo tikslas – esamo (gyvenamosios teritorijos)  žemės sklypo mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) padalinimas į iki du sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas.

Planavimo rengimo terminas II-III ketvirtis.

Detaliojo plano rengimo pagrindas- detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. S-886 (2009-09-08), planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr. PD-1-251 (2009-10-07)

Detaliojo plano organizatoriai – Jolanta Petrylė,   Aldona Kalkauskienė.  

Apie detaliojo plano sprendinių viešos ekspozicijos ir viešo aptarimo vietą ir laiką bus papildoma informacija spaudoje. Tel pasiteirauti 8 680 41783.


2009-12-23

Informuojame apie pradedamą bendrąja tvarka rengti Kauno r.sav., Užliedžių sen., Užliedžių k. esančio žemės sklypo (kadastro Nr.5283/0002:176) detalųjį planą.

Planavimo organizatorius: Enrikas Daktaras, Jotvingių 13-43, Kaunas, 8699 74462. 

Planavimo tikslas: žemės sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas į kitos paskirties žemę (komercinės paskirties objektų statybos teritorijos), teritorijos tvarkymo rėžimo ir statybos reglamento nustatymas. Detaliojo plano rengimo terminas 2009m. IV ketv.-2010m. I ketv.

Plano rengėjas: M.Torrau I.Į., adresas V.Putvinskio g.17-4, Kaunas, t.:8687 14585 el.p. marius@torrau.eu.  

Pasiūlymus ir pageidavimus teikti detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui aukščiau nurodytais adresais.

Apie teritorijų planavimo dokumento sprendinių aptarimo, viešos ekspozicijos bei viešo aptarimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai spaudoje, Domeikavos seniūnijos skelbimų lentoje bei internetiniame puslapyje www.krs.lt.    

 


2009-12-21

Informuojame, kad bendrąja tvarka pradedamas rengti žemės sklypo esančio Kauno r. Kulautuvoje, skl.195, kad.Nr. 5237 /0005:0195, plotas 0.2754 ha detalusis planas

Planavimo tikslas: esamo sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į 2 sklypus. Detaliojo plano rengimo terminas  (preliminarus) – 2010 m.

Planavimo organizatorius –Dailius Šova, Rida Šovienė, Aidas Kalinauskas ir Ingrida Kalinauskienė.

Detaliojo plano rengėjas – UAB „Geometra“. Gauti informaciją, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus raštu galima šiuo adresu: UAB „Geometra“, Savanorių pr. 287-307, Kaunas, tel. (8-37) 312352, faks. (8-37) 311733.  el.paštas: monika.kupstaite@geometra.lt , tel. 8 656 40473.


2009-12-21
Informuojame, kad  vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004m. rugpjūčio 11d. Įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas žemės sklypo, esančio Patamulšėlio k., Rokų sen., Kauno raj.,  kadastrinis Nr. 5273/0019:321, Rokų k.v., kaimo plėtros  (ūkio vidinės) žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodybos formavimui.

Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.

Planavimo tikslas -  ūkininko ūkio sodybos suformavimas.

Planavimo organizatorius: Gražvydas Bartkus, tel:8 614 52390, gyv. Senajiesio g. 3, Kaunas.

Projekto rengėjas: IĮ ”Geotopas”, tel:8 618 80396, Vinčų g. 5-16, Kaunas.

Pasiūlymus raštu teikti planavimo organizatoriui arba plano rengėjui per 10 darbo dienų. Susipažinti su projekto sprendiniais galima iki 2010 m. sausio 15 d. planavimo organizatoriaus  patalpose, adresu: Senajiesio g. 3, Kaunas. 

 


2009-12-18
Informuojame  apie bendrąja tvarka parengtą esamo žemės sklypo kad. Nr. 5260/0001:1218 , Seniavos k., Garliavos apyl. sen., Kauno r. sav., pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio į kitą , teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo nustatymo detalujį planą.

Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis – kita.

Žemės naudojimo būdas – gyvenamosios teritorijos.

Žemės naudojimo pobūdis – mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos.

Sklype numatoma gyvenamojo namo statyba.

Su detaliojo plano sprendiniais  galima susipažinti  gruodžio 21 –sausio 21 dienomis.

Detaliojo plano ekspozicija vyks sausio 6 -20 d. Garliavos apyl. seniūnijos patalpose,

Vytauto g. 62, Garliavoje, Viešas detaliojo plano svarstymas vyks  ten pat sausio 20 d.  11 val. Detaliojo plano organizatorius:  Egidija Vaičekauskienė, Darius Vaičekauskas

Rengėjas: J. Batūraitė Tel. pasiteirauti  8 680 92245.

Motyvuotus pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti iki viešo susirinkimo pabaigos.

 


2009-12-17
Informuojame: apie bendrąja tvarka parengtą sklypo (kadastro Nr.5280/0012:142), esančio Samylų k., Samylų sen., Kauno r. , detalųjį planą. Planavimo tikslas-esamo žemės sklypo dalinis pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą(mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į 3 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Svarstymas su visuomene – 2009-12-31, 12 val. Donelaičio g. 33-402, Kaunas. Detalusis planas bus viešai eksponuojamas Samylų seniūnijos patalpose 10 darbo dienų iki susirinkimo.

 Organizatorius – I. Navickienė, V. Vilkas ir D. Vilkienė. Rengėjas – I. Tikuišytė. Pastabas ir pasiūlymus teikti tel.(8*682) 4 37 16 bei (8*655) 3 32 22.


2009-12-17

Informuojame, kad  vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004m. Rugpjūčio 11d. Įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgivendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas žemės sklypo,  Babtų sen., Panevežiuko k., Kauno raj.,  kadastrinis Nr. 5263/0010:287, Panevežiuko k.v., kaimo plėtros  (ūkio vidinės) žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodybos formavimui. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.  Planavimo tikslas -  ūkininko ūkio sodybos suformavimas.

Projekto organizatoriai: Vaidas Morkevičius ir Jolanta Morkevičienė

Plano rengėjas: UAB ”Aplinka ir ekologija”, adresas: Savanorių pr. 363A-201, tel: tel. (8 615) 56244.

Susipažinti su parengtu projektu ir teikti pasiūlymus galima nuo 2009 m. gruodžio 18 d. iki 2010 m. sausio 07 d. plano rengėjo patalpose (Savanorių pr. 363A-201). Viešas susirinkimas vyks 2010 m. sausio 7 d. 10 val. adresu: Savanorių pr. 363A-201, Kaunas. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu.


2009-12-17

Informuojame apie pradedamą bendrąja tvarka rengti žemės sklypų (kadastro Nr. 5247/0009:307; 5247/0009:308; 5247/0009:340), esančių Kauno raj.sav., Alšėnų sen., Narsiečių k., detalųjį planą.

Planavimo organizatorius: Birutė Juknelienė, gyv. Taikos g. ą9, Ringaudų k., Ringaudų sen., Kauno r.

Planavimo pagrindas, tikslai ir terminai: žemės sklypas planuojamas sutinkamai su Kauno raj. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.  ĮS-1797. Planavimo tikslas - žemės sklypų sujungimas, pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas (iš žemės ūkio į kitą gyvenamosios teritorijos/mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), teritorijos tvarkymo bei naudojimo rėžimo reglamento nustatymas. Detaliojo plano rengimo terminas 2009 m. IV ketv. – 2010 m. I ketv.

Plano rengėjas: UAB “Aplinka ir ekologija” (PV Marius Torrau),  tel. (8 615) 56244, el. paštas: s.urbelis@gmail.com, adresas: Savanorių pr. 363A-201, Kaunas.

Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjui arba organizatoriui. Apie detaliojo plano viešą svarstymą informuosime vėliau.


2009-12-17

PRADĖTAS RENGTI  ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRINIS NR. 5250/0009:659), MIRINIŠKIŲ K., RINGAUDŲ SEN., KAUNO R. SAV.,  DETALUSIS PLANAS.

PLANAVIMO PAGRINDAS: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009-07-16  įsakymas  Nr. ĮS –1397. Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo 2009-07-24 sutartis Nr. S-685.

PLANAVIMO ORGANIZATORIUS: Tomas Lukoševičius, gyv. Neries g. 17-21, Domeikavos k.,  Domeikavos sen., Kauno r. sav., tel. 8 (676 ) 86525.  

PLANO RENGĖJAS: UAB “Archisetus”, Goštauto g. 8-216, LT-01108 Vilnius, tel. 8 (5) 2617867, archisetus@hostex.lt.

PLANUOJAMOS TERITORIJOS ADRESAS: Miriniškių k., Ringaudų sen., Kauno r. sav. (kadastrinis Nr. 5250/0009:659).

PLANAVIMO TIKSLAS: Esamo žemės sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio paskirties į  kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo bei statybos reglamento nustatymas.

Projekto derinimas ir svarstymas su visuomene bendrąja tvarka.

PLANAVIMO TERMINAI : planavimo pradžia – 2009 m. IV ketvirtis, pabaiga – 2010 m. III-as ketvirtis.  

Informaciją teikia ir pasiūlymus priima: planavimo organizatorius ir detaliojo plano rengėjas.

Apie teritorijų planavimo dokumentų sprendinių aptarimo, viešos ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuota papildomai.

 


2009-12-15
Informuojame, kad pradedamas rengti bendrąja tvarka sklypo nr. 295 (skl. kad. nr. 5223/0011:295), Kauno r., Garliavos sen., Garliavos m., Vytauto g. 61 detalusis planas.

Planavimo tikslas: esamo sklypo būdo, pobūdžio, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reglamento nustatymas, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties. 

Detaliojo plano viešojo svarstymo laikas ir vieta bus nurodyti papildomai.

Detaliojo plano rengėjas – VšĮ “Statybos idėjų centras”. Gauti informaciją apie detaliuosius planus, susipažinti su rengiama dokumentacija galima šiuo adresu: Všį “Statybos idėjų centras”, Karaliaus Mindaugo pr. 9, LT-44287, Kaunas, tel. (8~37) 320 350,  tel./ faks. (8~37) 422 004, el. p. sic@cedra.lt. 

Planavimo organizatorius – VšĮ Kauno apskrities ligoninės filialo Garliavos Ligoninė, atstovaujama direktoriaus Rodolfo Luis Žilinsko, Kauno r., Garliavos sen., Garliavos m., Vytauto g. 61, tel.: (8 37) 39 33 99

Pasiūlymus galima teikti raštu planavimo rengėjams nurodytu adresu.


2009-12-15

Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti sklypo (kadastro Nr.5260/0011:274), esančio Ilgakiemio k., Garliavos apyl. sen., Kauno r. , detalųjį planą. Planavimo tikslas-esamo žemės sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), teirtorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Organizatoriai – A.Šachverdijevas, I. Šachverdijeva. Rengėjas – I. Cibulskienė. Pastabas ir pasiūlymus teikti tel.(8*672) 32848, el.paštu inga.cibulskiene@gmail.com. Apie detaliojo plano viešą svarstymą informuosime vėliau.


2009-12-15

Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą sklypo kad Nr. 5217/0008:2 Varluvos k., Domeikavos sen., Kauno r. pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), padalijimo į iki 3 sklypų ir statybos reglamento nustatymo detalųjį planą. Planavimo organizatorius: J. Michalskienė, tel. (8 610) 41822. Viešas susirinkimas įvyks 2010 m. sausio 19 d. 10 val. Domeikavos seniūnijos patalpose Saulės g. 1, Domeikavoje. Vieša projekto ekspozicija truks 10 darbo dienų iki susirinkimo tuo pačiu adresu. Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti organizatoriui arba rengėjui arch. J. Šarakauskui tel. (8 684) 84894, (8 37) 206954, el. paštu jonas.sarakauskas@gmail.com  iki viešo susirinkimo pabaigos. Dalyvavimas susirinkime neprivalomas.


2009-12-15

Informuojame, kad parengtas bendrąja tvarka žemės sklypo Domeikavos k., Domeikavos sen., Kauno r. sav. (kad. Nr. 5217/0007:446), detalusis planas. Planavimo tikslas: sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į iki 5 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Viešo svarstymo su visuomene susirinkimas įvyks 2010-01-20 10 val. Domeikavos sen. patalpose (Saulės g. 1, Domeikavos k., Kauno r. sav.). Su projekto sprendiniais susipažinti galima 10 darbo dienų iki susirinkimo Domeikavos sen. patalpose. Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti iki susirinkimo pabaigos organizatoriui arba projekto rengėjui. Planavimo organizatorius – Aurimas Rugaitis, Martynas Bykovas, Marius Bakšas, Andrius Rumšas, Regimantas Adomaitis. Tel. 860101898; Plano rengėjas:UAB ,,AMMP“, Laisvės al. 101A-305, 44291 Kaunas. Tel. 868243871.


2009-12-15

Informuojame, kad parengtas bendrąja tvarka žemės sklypo Domeikavos k., Domeikavos sen., Kauno r. sav. (kad. Nr. 5217/0012:592), detalusis planas. Planavimo tikslas: esamo sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į 2 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Viešo svarstymo su visuomene susirinkimas įvyks 2010-01-20 10.30 val. Domeikavos sen. patalpose (Saulės g. 1, Domeikavos k., Kauno r. sav.). Su projekto sprendiniais susipažinti galima 10 darbo dienų iki susirinkimo Domeikavos sen. patalpose. Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti iki susirinkimo pabaigos organizatoriui arba projekto rengėjui. Planavimo organizatorius – Jonas Buzas, Tel. (8~618) 40380. Plano rengėjas:UAB ,,AMMP“, Laisvės al. 101A-305, 44291 Kaunas. Tel. 868243871.

 


2009-12-14
Informuojame apie parengtą Eugenijaus Ščiukausko gyv. Saulėtekio g. 14, Muniškių k., Babtų sen., Kauno raj.,  žemės sklypo, esančio Muniškių k., Babtų sen., Kauno raj., sav., (kad. Nr.5203/0006:125) Planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą.

Atrankos sprendimas: išnagrinėjus dokumentus dėl Planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atrankos, Kauno visuomenės sveikatos centras pateikė sprendimą, kad poveikio visuomenės sveikatai vertinimas yra privalomas. „Valstybinis aplinkos sveikatos centras“ atliko poveikio visuomenės sveikatai vertinimą. Susipažinti su Planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimu galima plano rengėjo patalpose. Raštiškus pasiūlymus ar pretenzijas (jei tokių bus) galima teikti planavimo organizatoriui, rengėjui, Kauno visuomenės sveikatos centrui, 10 darbo dienų po paskelbimo nurodytais adresais.

Planavimo organizatorius: Eugenijus Ščiukauskas adresas Saulėtekio g. 14, Muniškių k., Babtų sen., Kauno raj. Telef.: 86 98 78 212

Plano rengėjas: Kęstutis Matusevičius adresas Ąžuolų g. 3, Garliava, Kauno raj., Telef.: 86 86 47 222 el.p. juridika@gmail.com. 


2009-12-10

Informuojame, kad pradedamas rengti bendrąja tvarka žemės sklypų: Nr. 250, A. Merkio g. 2 (kad. Nr. 5240/0011:250) ir Nr. 331, (kad. Nr. 5240/0011:331), Lapių mstl.,Lapių sen., Kauno r. sav., detalusis planas. Planavimo tikslas: žemės sklypo Nr. 331 pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (komercinės paskirties objektų teritorijos) ir sujungimas su sklypu Nr. 250, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Plano rengimo terminas (preliminarus)  - iki 2010 m. II ketvirčio. Planavimo organizatorius – Gintautas Bajorūnas, Zita Bajorūnienė. Tel. 861573174; Plano rengėjas: UAB ,,AMMP“, Laisvės al. 101A-305, Kaunas., Tel. 868243871, el.p.: martynas.pilvelis@gmail.com.  Planavimo pasiūlymus galite pateikti raštu detaliojo plano rengėjui. Apie viešą svarstymą informuosime papildomai.

 


2009-12-10
Pradedamas rengti 0,5067ha. žemės sklypo Naugardiškės k., Garliavos apyl., Kauno r. sav. (kadastro Nr. 5260/0001:1088) detaliojo plano projektas. Planavimo tikslas:sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas į kitą (gyvenamosios teritorijos/mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), padalijimas į 3 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Rengimo terminas (apytikslis) - 2010 II ketv. Detalusis planas rengiamas bendrąja tvarka. Su detaliuoju planu galima susipažinti  ir pasiūlymus teikti detaliojo plano rengėjui Z. Šalnai IĮ „Laiko sprendimai“ Veiverių g. 134-317, Kaune, el. paštas: laikosprendimai@gmail.com., tel. 869838625. Viešo svarstymo vieta ir laikas bus skelbiamas.  Planavimo organizatorius Vidas Adomaitis, gyv. Aušros g. 6B, Naugardiškės k., Kauno r. Tel. 864585752.

 


2009-12-10
Informuojame apie pradedamą bendrąja tvarka rengti sklypo Noreikiškių k., Ringaudų sen., Kauno r.sav. detalųjį planą (skl.kad.Nr.5250/0006:222 – 0,3126 ha).

Planavimo tikslas: sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas į kitą (inžinerinės infrastruktūros teritorijos/susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Planavimo organizatorius: UAB “Baltic Realty Adviser”, S.Daukanto g. 11A, Kaunas. Organizatoriaus įgaliotas asmuo: D.Koveras, V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, el.p.:dainius@etapasgroup.lt, tel.865788805.

Rengėjas: D.Šarakausko projektavimo įmonė, Nepriklausomybės a. 7-5, Kaunas, el.p. info@dsarchitektai.lt, tel.(8-37)321886.

Apie viešą svarstymą informuosime papildomai. 

 


2009-12-09
Rengiamas detalusis planas žemės sklypo (kadastro Nr. 5250/0006:336, plotas 1,2587ha, kitos paskirties, gyvenamosios teritorijos/ mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), esančio Miriniškių k., Ringaudų seniūn., Kauno r. sav., Planavimo tikslas – esamo sklypo padalijimas į sklypus (suformuojant 3 sklypus) nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo reglamento nustatymas. Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. Projekto rengimo terminas- 2009m IV- 2010m I ketv. Pasikonsultuoti dėl rengiamų detaliojo plano sprendinių galima nuo 2009m gruodžio 11d iki 2010m sausio 13d Partizanų g. 26-204 Kaune. Viešas susirinkimas vyks 2010m sausio 14d. 15val. Partizanų g. 26-204 Kaune. Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Ringaudų seniūnijos patalpose ir Partizanų g.26-204, Kaune. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Kauno apskrities viršininko administracijai per vieną mėnesį nuo viešo susirinkimo dienos. Detaliojo plano organizatoriai A. Šadauskas, J. Čibiras, N. Jankauskas, A. A. Gricius, S. Nominaitis, A. Šaulinskas, R. Šaulinskienė, V. Švedaitė, tel. (8*600) 4 22 85, detaliojo plano rengėja UAB „Ateivis LT“, arch. M. Sirvydis, tel. (8*675) 4 75 96, e-paštas info@ateivis.lt.  


2009-12-09
Rengiamas detalusis planas žemės ūkio žemės sklypo (kadastro Nr. 5247/0012:540, plotas 0,6400ha), esančio Mastaičių k., Alšėnų seniūn., Kauno r. sav. Planavimo tikslas – sklypo, pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas į kitą (gyvenamosios teritorijos/mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos, komercinės paskirties objektų teritorijos/prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos), padalijimas į 2 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. Projekto rengimo terminas- 2009m IV- 2010m I ketv. Pasikonsultuoti dėl rengiamų detaliojo plano sprendinių galima nuo 2009m gruodžio 11d iki 2010m sausio 13d Partizanų g. 26-204 Kaune. Viešas susirinkimas vyks 2010m sausio 14d. 14val. Partizanų g. 26-204 Kaune. Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Alšėnų seniūnijos patalpose ir Partizanų g.26-204, Kaune. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Kauno apskrities viršininko administracijai per vieną mėnesį nuo viešo susirinkimo dienos. Detaliojo plano organizatorė I. Urbanavičienė, tel. (8*600) 6 05 34, detaliojo plano rengėja UAB „Ateivis LT“, arch. M. Sirvydis, tel. (8*675) 4 75 96, e-paštas info@ateivis.lt.   


2009-12-08

Informuojame, kad  vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004m. Rugpjūčio 11d. Įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgivendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas žemės sklypo,  Bernatonių k., Raudondvario  sen., Kauno raj.,  kadastrinis Nr. 5270/0012:571,  Raudondvario k.v., kaimo plėtros  (ūkio vidinės) žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodubos formavimui. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.   Planavimo tikslas -  ūkininko ūkio sodybos suformavimas.

Projekto organizatoriai:    Arnoldas Murauskas.

Plano rengėjas: UAB ”Polilinija”, adresas: Raudondvario pl. 150- 216 kab., tel: 26 39 17, mob:865769524. Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui iki 2010m. sausio 11d. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2009m. gruodžio 24d. iki 2010m  sausio 11d. UAB”Polilinija” patalpose, adresu: Raudondvario pl. 150- 216 kab., tel: 26 39 17, mob:865769524.


2009-12-08

Informuojame, kad skelbiama parengto detaliojo plano projekto Pyplių km., Ringaudų sen., Kauno raj., sklypo kadastrinis nr. 5250/0016:216; Noreikiškių k.v. konsultavimosi ir viešo susirinkimo procedūra.

Projekto tikslas – parengti žemės sklypo Pyplių km., Ringaudų sen., Kauno raj.,detalųjį planą, kurio tikslas- esamo sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į iki 8 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Projekto rengimo terminas -  (preliminarus) 2010 m. Viešas svarstymas vyksta bendrąja tvarka. Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2009 m. gruodžio 28d. iki 2010 m. sausio 12d. UAB ,,Polilinija” patalpose, adresas: Raudondvario pl. 150-216, Kaunas, tel. (8-37) 263917; 8-652-71128. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2010-01-12 iki 2010-01-26, UAB “Polilinija” patalpose ir Ringaudų seniūnijoje (Šiltnamių g.1, Noreikiškių k., Lt-53363 Kauno r. sav), Kaunas. Viešas susirinkimas numatomas 2010m. sausio 27d., 10 val. UAB ,,Polilinija” patalpose. Pasiūlymus ir pastabas dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo dienos planavimo organizatoriams Kriatinai ir Tomui Kerinams, arba plano rengėjui UAB „Polilinija“, tel. 865769524, ardh. A.Žemaitienei, atene_z@yahoo.com.


2009-12-08

Informuojame, kad bendrąja tvarka rengiamas žemės sklypo detalusis planas, adresu: Pyplių km., Ringaudų sen., Kauno raj., skl.kad.nr. 5250/0016:216, plotas-0,8840ha.

Detaliojo plano rengimo pagrindas – Kauno rajono savivaldybės Urbanistikos  skyriaus planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti 2009m. liepos 1d. Nr.PD-1-128. Planavimo tikslas: esamo sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į iki 8 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Apytikris detaliojo plano rengimo terminas  – 2010m.

Planavimo organizatoriai – Kristina Kerinienė ir Tomas Kerinas.

Detaliojo plano rengėjas – UAB „Polilinija“. Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: UAB „Polilinija“, Raudondvario pl. 150-216, Kaunas, tel. (8-37) 263 917, mob.tel. 8 657 69524 (arch. Atėnė Žemaitienė),  el.paštas: atene_z@yahoo.com.

Apie teritorijų planavimo dokumento projekto viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.


2009-12-08

Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamus rengti detaliuosius planus Kauno r.: 1. sklypo kad. Nr. 5283/0005:333 Vijūkų k., Užliedžių sen. pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyv. namų statybos), padalijimas į iki 5 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas.

Organizatoriai- Giedrius ir Rasa Geštautai, tel. (8 699) 34452. 2. sklypo kad. Nr. 5260/0003:109 Karkazų k., Garliavos apyl. sen. pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyv. namų statybos), padalijimas į iki 4 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas.

Organizatorius: V. Barkauskas tel. (8 600) 26023. 3. sklypo kad. Nr. 5217/0008:180 Varluvos k., Domeikavos sen. pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyv. namų statybos), padalijimas į iki 22 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas.

Organizatorius: I. Vanagas, V. Širvinskas tel. (8 686) 81702. Detaliųjų planų rengėjas- J. Šarakauskas (PV S. J. Katilius). Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti organizatoriams arba rengėjui tel. (8 684) 84894 ir el. paštu jonas.sarakauskas@gmail.com. Apie detalųjų planų viešą svarstymą informuosime vėliau.


2009-12-07

Informuojame, kad pradedamas rengti bendrąja tvarka žemės sklypo  Eglyno g. 10., Lapių sen., Kauno r. sav. (kad. Nr. 5240/0011:154), detalusis planas. Planavimo tikslas: sklypo padidinimas apie 265 kv.m, nekeičiant tikslinės žemės naudojimo paskirties, būdo ir pobūdžio. Plano rengimo terminas (preliminarus)  - iki 2010 m. II ketvirčio. Planavimo organizatorius – Giedrius Vitkauskas ir Laima Čigriejūtė Vitkauskienė. Tel. 868750635; Plano rengėjas: UAB ,,AMMP“, Laisvės al. 101A-305, Kaunas., Tel. 868243871, el.p.: martynas.pilvelis@gmail.com.  Planavimo pasiūlymus galite pateikti raštu detaliojo plano rengėjui. Apie viešą svarstymą informuosime papildomai. 


2009-12-04

Bendrąją tvarka baigiamas rengti, žemės sklypo Nr. 492 (kadastrinis Nr. 5283/0004:492),Sodžiaus g. 22, Užliedžių k., Kauno r. sav., detalusis planas. Planavimo tikslas – esamo žemės sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių vienbučių gyvenamųjų namų statybos), teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo reglamento nustatymas. Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – gyvenamosios teritorijos, naudojimo pobūdis – mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos. Planavimo terminai: 2009-2010 m. Planavimo organizatorius: Vytautas Martinaitis, Ledos g. 65, Užliedžių k., Kauno r. sav., tel. 860411001. Planavimo rengėjas: I. Slavinskaitės architektūros ir konstravimo biuras, E.Ožeškienės g. 5-1, Kaunas, tel. 8 68092246.  Detalusis planas bus eksponuojamas Užliedžių seniūnijos patalpose iki viešo susirinkimo, kuris vyks, Kaune, E.Ožeškienės g. 5-1 2009.12.21 17 val. Pasiūlymus teikti raštu.


2009-12-04

Informuojame, kad pradedamas rengti bendrąja tvarka žemės sklypo Domeikavos k., Domeikavos sen., Kauno r. sav. (kad. Nr. 5217/0007:446), detalusis planas. Planavimo tikslas: sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į iki 5 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Planavimo organizatorius – Aurimas Rugaitis, Martynas Bykovas, Marius Bakšas, Andrius Rumšas, Regimantas Adomaitis. Tel. 860101898; Plano rengimo terminas (preliminarus)  - iki 2010 m. II ketvirčio. Pasiūlymus teikti detaliojo plano rengėjui:UAB ,,AMMP“, Laisvės al. 101A-305, Kaunas. Tel. 868243871.


2009-12-03

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo", rengiamas žemės sklypo, esančios Kauno r., Garliavos apyl. sen., Tvarkiškių k., kadastrinis Nr. 5227/0001:183, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.

Planavimo tikslas: ūkininko sodybos vietos parinkimas.

Projekto organizatorius: Arūnas Zaicevas.

Plano rengėjas: UAB „AUC“, adresas: Savanorių pr. 403-9 Kaunas, tel.(8*600)85375. Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui iki 2009 m. gruodžio 18 d. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2009 m. gruodžio 3 d. iki 2009 m. gruodžio 18 d. „UAB AUC“, patalpose, adresu: Savanorių pr. 403-9, Kaunas, tel.(8*600)85375,. Viešas projekto susirinkimas numatomas 2009 m. gruodžio 18 d. 13 val.


2009-12-02
Informuojame apie rengiamą žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5270/0010:622), esančio  Netonių k., Raudondvario sen., Kauno r. sav. kaimo plėtros žemėtvarkos projektą.
Planavimo tikslas. Ūkininko sodybos parinkimas sklype.
Planavimo organizatorius: Vesta Kerinienė
Projekto rengėjas –UAB „Georaimonda“, Griunvaldo g. 8-9, Kaunas, telef.8-37-222696, 868215149.
Išsamiau sužinoti apie  rengiamą kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, taip pat pateikti pastabas, pretenzijas bei pasiūlymus  dėl sprendinių galite UAB „Georaimonda“ patalpose (Griunvaldo g. 8-9, Kaunas, telef. 868215149) nuo 2009-12-03 d.  10 darbo dienų iki viešo projekto svarstymo. Viešo projekto svarstymo su visuomene susirinkimas įvyks 2009-12-17 d. 10 val. UAB „Georaimonda“ patalpose.


2009-12-02
Planavimo organizatoriai Petro Niuniavos įmonė (įm. k. 159734013) (tel. 8 686 53570, Vytauto g. 2, Garliava, Kauno r.) ir ŽŪB „Jonučiai“ (įm. k. 159723522) (Jonučių k., Alšėnų sen., Kauno r., tel. 8 37 551438) pagal planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartį Nr. S-902 (2009-09-11) informuoja apie pradedamą rengti detalųjį planą sklypo Nr. 232 (kadastrinis Nr. 5247/0009:232) esantį adresu Kauno r. sav., Alšėnų sen., Jonučių k.
Planavimo tikslas– sklypo padalijimas, atidalintos dalies pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos/ komercinės paskirties objektų teritorijos) teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Planuojama atidalinto sklypo naudojimo paskirtis- kita; būdas- pramonės ir sandėliavimo objektų statybos (P)/ komercinės paskirties objektų teritorijos (K); pobūdis- pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos (P1)/ degalinių ir autoservisų statinių statybos (K3)

Atidalintame sklype planuojama statyti kepyklą ir autoservisą.

Apie viešo derinimo procedūras informuosime baigę rengti detaliojo plano projektą.

Dėl informacijos, pasiūlymų ir pageidavimų kreiptis į detaliojo plano rengėją UAB „I.K.S. studiją“, projekto vadovę Ingą Korytę Stanionienę 8 620 12985; 8 614 16114; Spaustuvininkų g. 11, Kaunas, info@iksstudija.lt. 


2009-12-02

Planavimo organizatoriai Petro Niuniavos įmonė (įm. k. 159734013) (tel. 8 686 53570, Vytauto g. 2, Garliava, Kauno r.) ir ŽŪB „Jonučiai“ (įm. k. 159723522) (tel. 8 37 551438, Jonučių k., Alšėnų sen., Kauno r.) pagal planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartį Nr. S-902 (2009-09-11) informuoja apie BAIGTĄ rengti detalųjį planą sklypo Nr. 232 (kadastrinis Nr. 5247/0009:232) esantį adresu Kauno r. sav., Alšėnų sen., Jonučių k.

Planavimo tikslas– sklypo padalijimas, atidalintos dalies pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos/ komercinės paskirties objektų teritorijos) teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Planuojama atidalinto sklypo naudojimo paskirtis- kita; būdas- pramonės ir sandėliavimo objektų statybos (P)/ komercinės paskirties objektų teritorijos (K); pobūdis- pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos (P1)/ degalinių ir autoservisų statinių statybos (K3)

Atidalintame sklype planuojama statyti kepyklą ir autoservisą.

Vieša ekspozicija įvyks Alšėnų seniūnijoje, adresu Mokslo g. 2, Mastaičių k., Alšėnų sen., LT-53313 Kauno rajone nuo 2009.12.21 iki 2010.01.08. Viešas susirinkimas įvyks 2010.01.08., 10.00 Alšėnų seniūnijoje.

Dėl informacijos, pasiūlymų ir pageidavimų kreiptis į detaliojo plano rengėją UAB „I.K.S. studiją“, projekto vadovę Ingą Korytę Stanionienę 8 620 12985; 8 614 16114; Spaustuvininkų g. 11, Kaunas, info@iksstudija.lt. 


2009-12-02
Informacija apie teritorijų planavimą
Informuojame visuomenę apie rengiamą žemės sklypo (kad. Nr. 5201/0009:167) esančio Rupinų k., Zapyškio sen., Kauno r. sav., formavimo ir pertvarkymo projektą.

Planavimo tikslas: žemės ūkio paskirties 6,9149 ha žemės sklypo atidalijimas bei atidalinto sklypo padalijimas (suformuojant 4 sklypus), nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties.

Planavimo organizatorius: Jonas Povilaitis, tel. 8 600 27897, ir Jonas Makūnas, tel. 8 614 90223.

Projekto rengėjas: Giedrė Ona Kiškienė, G. O. Kiškienės įm., Lauko g.15, Karmėlava, Kauno r. sav., tel.: 8 640 16271, 8 616 87456, el. p. giedre.kiskiene@gmail.com.

Susipažinti su projektu, teikti pasiūlymus galima iki 2009 m. gruodžio 17 d. planavimo organizatoriams bei projekto rengėjui G. O. Kiškienės įmonės patalpose arba pateiktais telefonais.

Viešas projekto svarstymas su visuomene vyks 2009 m. gruodžio 17 d. 11 val. adresu: Rupinų k., Zapyškio sen., Kauno r. (pertvarkomo sklypo teritorijoje). 


2009-12-02
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą sklypo (kadastro Nr. 5250/0016:596), esančio Dievogalos k., Zapyškio sen., Kauno r. sav. detalųjį planą.

Planavimo organizatorė – Laima Unguraitenė, Savanorių pr. 363A-201, Kaunas, Tel. : 8*615 56 244.

Planavimo tikslas – esamo sklypo pagrindinės  žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Plano rengėjas: UAB „Aplinka ir ekologija“, Savanorių pr. 363A-201, Kaunas, tel. 8*615 56 244, el. paštas s.urbelis@gmail.com. 

Susipažinti su planu, teikti pasiūlymus ir pageidavimus detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui aukščiau nurodytais adresais visą planavimo laikotarpį iki viešo svarstymo ir jo metu.

Susipažinti su sprendiniais galima plano rengėjo patalpose iki viešo svarstymo ir Zapyškio seniūnijoje (nuo 2009-12-04), teikti pasiūlymus plano rengėjui ar organizatoriui aukščiau nurodytais adresais.

Detalusis planas eksponuojamas seniūnijos ir plano rengėjo patalpose 10 d. d. iki viešojo susirinkimo. Motyvuotus pasiūlymus ir pretenzijas galima teikti raštu iki viešojo svarstymo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui ar projekto rengėjui. Viešasis aptarimas vyks 2010 01 06 d. 10 val. detaliojo plano rengėjo UAB „Aplinka ir ekologija“ patalpose (Savanorių pr. 363A-201, Kaunas).


2009-12-02

Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą sklypų (kadastro Nr. 5260/0001:120; 5260/0001:596), esančių Teleičių k., Garliavos apyl. sen., Kauno r. sav. detalųjį planą.

Planavimo organizatoriai – Pranas Litvaitis, Virginija Litvaitienė, gyv. Vyšnių g. 12, Garlivavos m., Kauno r., tel. 8*698 49 992; Daiva Aukštakalnienė, gyv. Gričiupio g. 18-20, tel. 8*687 76 522. Planavimo tikslas – esamų sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), sklypų sujungimas ir padalijimas į iki 16 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Plano rengėjas: UAB „Aplinka ir ekologija“, Savanorių pr. 363-201, Kaunas, tel. 8*615 56 244, fax. 8*37 706607 el. paštas s.urbelis@gmail.com. 

Susipažinti su planu, teikti pasiūlymus ir pageidavimus detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui aukščiau nurodytais adresais visą planavimo laikotarpį iki viešo svarstymo ir jo metu.

Susipažinti su sprendiniais galima plano rengėjo patalpose iki viešo svarstymo ir Garliavos apyl. seniūnijoje (nuo 2009-12-04), teikti pasiūlymus plano rengėjui ar organizatoriui aukščiau nurodytais adresais.

Detalusis planas eksponuojamas seniūnijos ir plano rengėjo patalpose 10 d. d. iki viešojo susirinkimo. Motyvuotus pasiūlymus ir pretenzijas galima teikti raštu iki viešojo svarstymo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui ar projekto rengėjui. Viešasis aptarimas vyks 2010 01 06 d. 11 val. detaliojo plano rengėjo UAB „Aplinka ir ekologija“ patalpose (Savanorių pr. 363A-201, Kaunas).

 


2009-12-02
Informuojame, kad bendrąja tvarka pradedamas rengti žemės sklypo Girionių k., Samylų sen., Kauno r. sav. (kad. Nr. 5280/0009:279), detalusis planas.

Planavimo tikslas: Esamo sklypo padalijimas į apie 3 sklypus, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Planavimo organizatoriai – A. M. Petkevičienė, V. Mackevičienė, N. Mackevičiūtė-Blaškevičienė, tel. 8624 44484.

 


2009-12-01
Informuojame, kad pradedamas rengti 3,000 ha ploto žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5203/0004:19), esančio Sitkūnų kaime, Babtų seniūnijoje, Kauno rajone, detalusis planas. Planavimo tikslai: Esamo sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (pramonės sandėliavimo objektų teritorijos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Laikytis Žemės naudojimo apribojimų, statybos reglamento reikalavimų, specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, LR Želdynų įstatymo ir institucijų išduotų sąlygų DP rengti. Su parengtais detaliojo plano sprendiniais galima susipažinti nuo 2009 m. gruodžio mėn. 17 d. iki  2010 m. sausio mėn 19 d. UAB ,,Dujų sfera“ patalpose (Draugystės g. 19, Kaunas LT-51230). Viešai eksponuojamas detalusis planas bus nuo 2010 m. sausio mėn 04 d. iki 2010 m. sausio mėn 19 d. UAB ,,Dujų sfera“ patalpose (Draugystės g. 19, Kaunas LT-51230). Viešas susirinkimas vyks 2010 m. sausio mėn 19 d. 10.00 val. UAB ,,Dujų sfera“ patalpose (Draugystės g. 19, Kaunas LT-51230). Visuomenė teritorijos planavimo procese dalyvauja bendrąja tvarka. Konsultuotis dėl sprendinių, susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu dėl detaliojo plano galima per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu planavimo dokumentų organizatoriui ir rengėjui. Planavimo organizatorius: Ramūnas Lenčiauskas. Detaliojo plano rengėjas: UAB ,,Dujų sfera“, Draugystės g. 19, Kaunas LT-51230. Tel.: 8-37-759028. Faks.: 8-37-452532. El. p.: dujusfera@delfi.lt. 


2009-12-01
Informuojame apie parengtą Eugenijaus Ščiukausko gyv. Saulėtekio g. 14, Muniškių k., Babtų sen., Kauno raj.,  žemės sklypo, esančio Gailiušių km, Babtų sen., Kauno raj., sav., (kad. Nr.5203/0004:206) Planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai atrankos sprendimą. Nr.31-18(6)

Atrankos sprendimas: išnagrinėjus dokumentus dėl Planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo, Kauno visuomenės sveikatos centras pateikė sprendimą, kad poveikio visuomenės sveikatai vertinimas yra privalomas. Susipažinti su Planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimu atrankos sprendimu galima plano rengėjo patalpose. Raštiškus pasiūlymus ar pretenzijas (jei tokių bus) galima teikti planavimo organizatoriui, rengėjui, Kauno visuomenės sveikatos centrui, 10 darbo dienų po paskelbimo nurodytais adresais.

Planavimo organizatorius: Eugenijus Ščiukauskas adresas Saulėtekio g. 14, Muniškių k., Babtų sen., Kauno raj. Telef.: 86 98 78 212

Plano rengėjas: Kęstutis Matusevičius adresas Ąžuolų g. 3, Garliava, Kauno raj., Telef.: 86 86 47 222 el.p. juridika@gmail.com.   


2009-11-30
Informuojame apie parengtus detaliuosius planus:
1. Detaliojo plano pavadinimas: žemės sklypų kad. Nr. 5250/0016:140 (plotas 2,1086 ha) ir kad. Nr. 5250/0016:141 (plotas 2,1030 ha), Virbališkių k., Kauno r. sav., detalusis planas. Detaliojo plano tikslas: esamų žemės sklypų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reglamento nustatymas.

2. Detaliojo plano pavadinimas: žemės sklypo kad. Nr. 5250/0016:146 (plotas 2,8491 ha), Virbališkių k., Kauno r. sav., detalusis planas. Detaliojo plano tikslas: esamo žemės sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reglamento nustatymas.

Detalieji planai rengiami, viešai svarstomi ir derinami bendrąja tvarka.

Detalieji planai eksponuojamas Ringaudų seniūnijos patalpose, Šiltnamių g. 1, Noreikiškių k., Kauno r., ir detaliųjų planų rengėjo patalpose V. Putvinskio g. 17, Kaune.

Viešas susirinkimas (svarstymas) įvyks 2009 m. gruodžio 21 d. 12 val. detaliojo plano rengėjo patalpose V. Putvinskio g. 17, Kaune.

Detaliojo planavimo organizatorius – UAB „Uneta“, tel. (8-600) 7 70 11.

Detaliųjų planų rengėjas – Ind. Gedimino Bulavo įmonė, architektas G. Bulavas, tel. (8-699) 8 12 32, (8-37) 20 98 66.


2009-11-30

Informuojame apie pradedamą rengti detalųjį planą.

Detaliojo plano pavadinimas: 3,9810 ha žemės sklypo kad. Nr. 5250/0005:302, Akademijos mstl., Akademijos sen., Kauno r. sav., detalusis planas.

Detaliojo plano tikslas: esamo žemės sklypo dalinis pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į iki 28 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Detalusis planas rengiamas, viešai svarstomas ir derinamas bendrąja tvarka.

Detaliojo planavimo organizatorius – UAB „Sodų namai“ (atstovaujama Meliuzinos Birutės Liūtienės  tel. (8-686) 7 65 88) ir Jurgis Stašaitis.

Detaliojo plano rengėjas – Ind. Gedimino Bulavo įmonė, architektas G. Bulavas, tel. (8-699) 8 12 32, (8-37) 20 98 66.


2009-11-30

Informuojame apie pradedamą bendrąja tvarka rengti žemės sklypo  kad.Nr.5233/0003:221, esančio Kauno raj.sav., Karmėlavos sen., Pelenių k., detalųjį planą.

Planavimo organizatorius: B.P.Leonavičius, Kleboniškio g.34, Kaunas, tel.: 8698 83382.

Planavimo pagrindas, tikslai ir terminai: žemės sklypas planuojamas sutinkamai su Kauno raj. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.ĮS-1816. Planavimo tikslas - žemės sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas į kitą (gyvenamosios teritorijos) ir padalijimas į 4 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimo bei statybos reglamento nustatymas. Detaliojo plano rengimo terminas 2009m. IV ketv.-2010m I ketv.

Plano rengėjas: M.Torrau I.Į. Adresas: V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, tel.: 8-687-14585. El.p.: marius@torrau.eu.

Susipažinti su planu, teikti pasiūlymus ir pageidavimus detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui aukščiau nurodytais adresais visą planavimo laikotarpį.

Apie teritorijų planavimo dokumento sprendinių viešos ekspozicijos bei viešo aptarimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai spaudoje, Karmėlavos seniūnijos skelbimų lentoje, informaciniame stende prie planuojamos teritorijos, internetiniame puslapyje www.krs.lt.   

 


2009-11-30
Obelynės specialusis apsaugos planas dokumentai


2009-11-27
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti, žemės sklypų, esančių Kauno r., Taurakiemio sen., Užupių k., žemės sklypų (kadastriniai Nr.:5267/0007:104; 5267/0007:106; 5267/0007:108), detalųjį planą. Detaliojo plano tikslas – 104-to žemės sklypo (0,4147 ha) pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į iki 4 sklypų, 108-to (4,4995 ha) ir 106-to (0,6794 ha) žemės sklypų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), sujungimas ir padalijimas į iki 35 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Planavimo terminas: 2010m II ketvirtis. Planavimo organizatorius – Janina Vaikšnienė, S. Dariaus ir S. Girėno g. 9, Garliava, Kauno r., Tel.868689271 ir UAB „FARADA“, Kovo 11-osios g. 37-40, Kaunas. Detaliojo plano rengėjas - arch. K. Kvizikevičius. Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: Vilniaus g.3-3, Kaunas, Tel.868234336. Apie detaliojo plano viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.

 


2009-11-27
Informuojame apie parengtą žemės sklypo (kadastro Nr. 5273/0013:350), esančio Raželių k., Rokų sen., Kauno r. sav., bendras sklypo plotas 2.6592 ha., formavimo ir pertvarkymo projektą.

Planavimo tikslas – žemės sklypo padalinimas į 4 atskirus sklypus, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties: žemės ūkio paskirties.

Planavimo organizatoriai: Donata Kairiūkštienė, gyv. Senajiesio g. 31, Kaunas, tel. 8 656 26399, Vytas Simanavičius, gyv. Rokų g. 24, Kaunas, tel. 8 620 56889, Asta Keruckė, gyv. Sukilėlių pr. 80-15, Kaunas, tel. 8 611 46358, Lina Vyčienė, gyv. Rokų g. 24, Kaunas, tel. 8 647 36807.

Projekto rengėjas: Tomas Griškūnas, IĮ „Koordinatė“, Birutės g. 26-2, Kaunas, tel. 8 674 37637, el.p. zemetvarkininkai@gmail.com

Motyvuotus pasiūlymus ir pretenzijas dėl rengiamo projekto sprendinių teikti projekto rengėjui arba planavimo organizatoriams iki viešojo svarstymo susirinkimo dienos bei viešojo svarstymo susirinkimo metu. Viešojo svarstymo susirinkimas įvyks 2009 m. gruodžio mėn. 11 d., 10:00 val., IĮ „Koordinatė“ patalpose, Birutės g. 26-2, Kaunas.


2009-11-26

Informuojame  apie bendrąja tvarka pradedamą rengti žemės sklypo Nr. 1218, Seniavos k., Garliavos apyl. sen., Kauno r. sav., pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio į kitą , teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo nustatymo detalųjį planą.

Detaliojo plano rengimo pagrindas: detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pa- reigų perdavimo sutartis Nr. S-889, sudaryta 2009-08-08, 2009-10-19 planavimo sąlygos detaliojo planavimo dokumentui rengti  Nr. SD-1-266.

Numatoma pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis – kita.

Žemės naudojimo būdas – gyvenamosios teritorijos.

Žemės naudojimo pobūdis – mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos.

Sklype numatoma gyvenamojo namo statyba.

Detaliojo plano organizatoriai:  Egidija Vaičekauskienė, Darius Vaičekauskas

Gauti informaciją, ar teikti pasiūlymus galima detaliojo plano rengėja: J. Batūraitė Tel. pasiteirauti  8 680 92245.

 


2009-11-25
Informuojame apie parengtą žemės sklypo (kadastro Nr. 5230/0001:16), esančio Kačerginės mstl., Kačerginės seniūn., Kauno r. sav., bendras sklypo plotas 9.0688 ha., formavimo ir pertvarkymo projektą.

Planavimo tikslas – žemės sklypo padalinimas į 7 atskirus sklypus, nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo žemės ūkio paskirties.

Planavimo organizatoriai: Raimundas Aukštakalnis, gyv. Gričiupio g. 18-10, Kaunas, tel. 8698 49992, Karolis Zasas, gyv. Pamėnkalnio g. 28-7, Vilnius, tel. 8686 60707, Saulius Urbelis, gyv. Ukmergės g. 9A-33, Kaunas, tel. 8 615 56244

Projekto rengėjas: Arūnas Sinkevičius, UAB „Aplinka ir ekologija“, Savanorių pr. 363A-201, Kaunas, tel. 8-37 706607, 8-61556244, el. p. panoram@takas.lt

Motyvuotus pasiūlymus ir pretenzijas dėl rengiamo projekto sprendinių teikti projekto rengėjui arba planavimo organizatoriams iki viešojo svarstymo susirinkimo dienos bei viešojo svarstymo susirinkimo metu. Viešojo svarstymo susirinkimas įvyks 2009 m. gruodžio mėn. 11 d., 10:00 val., UAB „Aplinka ir ekologija“ patalpose, Savanorių pr. 363A-201, Kaunas.


2009-11-24

Informuojame apie parengtą bendrąją tvarka 2500 kv.m. žemės sklypo, esančio Kauno r.sav., Ringaudų sen., Pyplių k., (kad.Nr.5250/0016:596) detalųjį planą.

Planavimo organizatorius: Leonora Skapčiuvienė.

Planavimo tikslas – esamo sklypo padalijimas į 2 sklypus, keičiant pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį (iš žemės ūkio į kitą), teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimo bei statybos reglamento nustatymas.

Detalusis planas eksponuojamas seniūnijos ir plano rengėjo patalpose 10 d. d. iki viešojo susirinkimo. Motyvuotus pasiūlymus ir pretenzijas galima teikti raštu iki viešojo svarstymo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui ar projekto rengėjui.

Viešasis aptarimas vyks 2009 12 18 d. 14 val. detaliojo plano rengėjo UAB”Planuotojai” patalpose (Vasario 16-osios g.8-6, Kaunas),

PV Laimutė Pėželienė, tel.(8-37) 209260, el.paštas: planuotojai@takas.lt. 

 


2009-11-24
Informuojame: apie bendrąja tvarka rengiamą sklypo (kadastro Nr.5280/0012:142), esančio Samylų k., Samylų sen., Kauno r. , detalųjį planą. Planavimo tikslas-esamo žemės sklypo dalinis pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą(mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į 3 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Organizatorius – I. Navickienė, V. Vilkas ir D. Vilkienė. Rengėjas – I. Tikuišytė. Pastabas ir pasiūlymus teikti tel.(8*682) 4 37 16 bei (8*655) 3 32 22.

 


2009-11-23
Informuojame, kad pradedamas rengti bendrąja tvarka žemės sklypo Domeikavos k., Domeikavos sen., Kauno r. sav. (kad. Nr. 5217/0012:592), detalusis planas.

Planavimo tikslas: Esamo sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į 2 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Planavimo organizatorius – Jonas Buzas, Tel. (8~618) 40380.


2009-11-20

Informuojame apie  bendrąja tvarka pradedamą rengti sklypo kad. Nr.5233/0011:318, esančio Ramučių k., Karmėlavos sen., Kauno r., detalųjį planą. Planavimo tikslas: esamo sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), padalijimas į 2 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Organizatoriai: Justina Griežytė, Karolina Valaišienė, Danguolė Griežienė tel.868656006. Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti detaliojo plano organizatoriams arba rengėjui L.Amankavičiūtės firmai „Jauki erdvė“ (PV R. Grubinskas), Tvirtovės al.64, LT-50180, Kaunas, tel.861403800, el.p. – jaukierdve@gmail.com. Apie detaliojo plano viešą svarstymą informuosime vėliau.

 


2009-11-19
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti sklypų kad. Nr. 5270/0006:218, .5270/0006:219, 5270/0006:220, 5270/0006:221, 5270/0006:222, 5270/0006:223 esančių Miškinių k., Raudondvario sen., Kauno r. detalųjį planą. Planavimo tikslas: sklypų  sujungimas, žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamasias teritorijas), padalijimas į 2 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Organizatoriai: Rima Baltuškienė, Vidas Baltuška tel.: 8-69927396. Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjui J. Šarakauskui, tel.: 8-684 84894, el. paštu- jonas.sarakauskas@gmail.com arba organizatoriams. Apie detaliojo plano viešą svarstymą informuosime vėliau.


2009-11-19

Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą sklypo (kad Nr. 5217/0013:801, plotas 0,2329 ha), esančio Smiltynų I k., Domeikavos sen., Kauno r. detalųjį planą. Tikslas: esamo sklypo padalinimas į du sklypus nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo reglamento nustatymas. Viešas sprendinių svarstymo su visuomene susirinkimas įvyks š.m. gruodio 21 d. 10 val. adresu K. Donelaičio g. 78-3, Kaunas. Vieša projekto sprendinių ekspozicija truks 10 d.d. iki susirinkimo Domeikavos seniūnijos skelbimų lentoje ir K. Donelaičio g. 78-3, Kaune. Organizatoriai: Nerijus Mozūras tel. 861332640, Nerijus Linas Valuckas tel. 860020155. Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti organizatoriams arba rengėjui UAB „VILOBIS“, tel. 869947174, el. paštas: vilobis@gmail.com iki susirinkimo pabaigos.


2009-11-19

Informuojame apie pradedamą rengti 2500 kv.m. žemės sklypo, esančio Kauno r.sav., Ringaudų sen., Pyplių k., (kad.Nr.5250/0016:596) detalųjį planą bendrąja tvarka.

Planavimo organizatorius: Leonora Skapčiuvienė.

Planavimo tikslas – esamo sklypo padalijimas į 2 sklypus, keičiant pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį (iš žemės ūkio į kitą - mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimo bei statybos reglamento nustatymas.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Planuotojai". Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: Vasario 16-osios 8-6. Projekto vadovė Laimutė Pėželienė. Informacija telefonu 209260, el.paštas: planuotojai@takas.lt.

 


2009-11-18
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti sklypų (kadastro Nr.5260/0001:120; 5260/0001:596), esančių Teleičių k., Garliavos apyl. seniūn., Kauno r. sav. detalųjį planą. Planavimo organizatoriai – Pranas Litvaitis, Virginija Litvaitienė, gyv. Vyšnių g. 12, Garlivavos m., Kauno r., tel. 8*698 49 992; Daiva Aukštakalnienė, gyv. Gričiupio g. 18-20, tel. 8*687 76 522. Planavimo tikslas – esamų sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), sklypų sujungimas ir padalijimas į iki 16 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Plano rengimo terminas preliminarus - 2009 m. IV ketv. - 2010 m. I ketv. Pasiūlymus teikti plano rengėjai UAB „Aplinka ir ekologija“, Savanorių pr. 363-201, Kaunas, tel. 8*615 56 244, fax. 8*37 706607 el. paštas s.urbelis@gmail.com arba planavimo organizatoriams.


2009-11-18

Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti sklypo (kadastro Nr.5293/0006:141), esančio Zapyškio mstl., Zapyškio seniūn., Kauno r. sav. detalųjį planą. Planavimo organizatorė – Laima Unguraitenė, Savanorių pr. 363-201, Kaunas, Tel. : 8*615 56 244. Planavimo tikslas – esamo sklypo pagrindinės  žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Plano rengimo terminas preliminarus - 2009 m. IV ketv. - 2010 m. I ketv. Pasiūlymus teikti plano rengėjai UAB „Aplinka ir ekologija“, Savanorių pr. 363-201, Kaunas, tel. 8*615 56 244, fax. 8*37 706607 el. paštas s.urbelis@gmail.com arba planavimo organizatorei. 

 


2009-11-16
Papildomai informuojame apie parengtą bendrąja tvarka detalųjį planą.

Planuojamos teritorijos adresas - Kauno r. sav., Domeikavos sen., Domeikavos k., sklypo kad . Nr. 5217/00012:258.

Detaliojo plano organizatorius – Aurelijus Tamašauskas, Regina Tamašauskienė.

Planavimo tikslas: Esamo sklypo padalijimas į tris sklypus, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo, statybos reglamento nustatymas.

Pasiūlymus ir pretenzijas (raštu) galima teikti planavimo organizatoriui ar projekto rengėjui. Rengėjas – UAB”Planuotojai”, PV Laimutė Pėželienė, (Vasario 16-osios g.8-6, Kaunas) tel.(8-37) 209260, el.paštas: planuotojai@takas.lt. 

 


2009-11-16
Informuojame apie pradedamą rengti 2500 kv.m. žemės sklypo, esančio Kauno r.sav., Ringaudų sen., Pyplių k., (kad.Nr.5250/0016:596) detalųjį planą.

Planavimo organizatorius: Leonora Skapčiuvienė.

Planavimo tikslas – esamo sklypo padalijimas į 3 sklypus, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, teritorijos tvarkymo bei naudojimo rėžimo bei statybos reglamento nustatymas.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Planuotojai". Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: Vasario 16-osios 8-6. Projekto vadovė Laimutė Pėželienė. Informacija telefonu 209260, el.paštas: planuotojai@takas.lt. 


2009-11-16

Architekto L.Savicko studija, IĮ, informuoja apie pradedamą rengti 5-ojo žemės sklypo (kadastro Nr. 5260/0001:5), esančio Teleičių k., Garliavos apyl. sen., Kauno r. sav., detalųjį planą.

 Planavimo tikslas – pakeisti pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalinti į iki 12 sklypų, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.

Planavimo organizatorius – Augustinas Šakinis. Plano rengėjas – Architekto L.Savicko studija, IĮ. Vilniaus g.  50A-1A, Kaunas, tel. 8682 22786, faks. 837 202930, el. paštas: detalieji.planai@gmail.com.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2009 11 27 iki 2009 12 28 d. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2009 12 11 iki 2009 12 28 d. Garliavos apyl. seniūnijos patalpose. Viešas susirinkimas numatomas 2009 12 28 d., 15 val., Architekto L.Savicko studijos patalpose.

Projekto rengimo terminas -  (preliminarus) 2010 m. Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima adresu: Vilniaus g. 50A-1A, Kaune, tel. 8682 22786, el. paštu detalieji.planai@gmail.com. 


2009-11-16

Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą sklypo kad Nr. 5247/0012:606 Mastaičių k., Alšėnų sen., Kauno r. pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir statybos reglamento nustatymo detalųjį planą. Planavimo organizatoriai: Nijolė ir Kęstutis Reškevičiai, tel. (8 606) 86180. Viešas susirinkimas įvyks 2009 m. gruodžio 14 d. 10 val. Alšėnų seniūnijos patalpose Mokslo g. 2, Mastaičiuose. Vieša projekto ekspozicija truks 10 darbo dienų iki susirinkimo tuo pačiu adresu. Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas prašome teikti organizatoriams arba rengėjui arch. J. Šarakauskui tel. (8 684) 84894, (8 37) 206954, el. paštu jonas.sarakauskas@gmail.com  iki viešo susirinkimo pabaigos.


2009-11-16

Informuojame, kad pradedamas rengti sklypų esančių kauno r. Sav., užliedžių sen., užliedžių k. (kad. Nr. 5283/0004:160 ir 5283/0004:218), detalusis planas.

Planavimo tikslas – sklypo nr. 160 naudojimo būdo keitimas į gyvenamosios teritorijos (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir sklypo nr. 218 pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas į kitą (gyvenamosios teritorijos/mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos, sujungimas, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 

Detaliojo plano organizatorius – laima vilčiauskienė, tel. 869828714.

Rengėjas - uab "ammp"; tel.: 868243871.


2009-11-16

PRANEŠIMAS APIE ATLIKTĄ RENGIAMO DETALIOJO PLANO

PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITĄ

Informuojame apie parengtą Eugenijaus Ščiukausko gyv. Saulėtekio g. 14, Muniškių k., Babtų sen., Kauno raj.,  žemės sklypo, esančio Juodonių k., Babtų sen., Kauno raj., sav., (kad. Nr.5203/0006:163) Planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą.

Atrankos sprendimas: išnagrinėjus dokumentus dėl Planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atrankos, Kauno visuomenės sveikatos centras pateikė sprendimą, kad poveikio visuomenės sveikatai vertinimas yra privalomas. „Valstybinis aplinkos sveikatos centras“ atliko poveikio visuomenės sveikatai vertinimą. Susipažinti su Planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimu galima plano rengėjo patalpose. Raštiškus pasiūlymus ar pretenzijas (jei tokių bus) galima teikti planavimo organizatoriui, rengėjui, Kauno visuomenės sveikatos centrui, 10 darbo dienų po paskelbimo nurodytais adresais.

Planavimo organizatorius: Eugenijus Ščiukauskas adresas Saulėtekio g. 14, Muniškių k., Babtų sen., Kauno raj. Telef.: 86 98 78 212

Plano rengėjas: Kęstutis Matusevičius adresas Ąžuolų g. 3, Garliava, Kauno raj., Telef.: 86 86 47 222 el.p. juridika@gmail.com. 


2009-11-16

PRANEŠIMAS APIE ATLIKTĄ RENGIAMO DETALIOJO PLANO

PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITĄ

Informuojame apie parengtą Eugenijaus Ščiukausko gyv. Saulėtekio g. 14, Muniškių k., Babtų sen., Kauno raj.,  žemės sklypo, esančio Muniškių k., Babtų sen., Kauno raj., sav., (kad. Nr.5203/0006:125) Planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą.

Atrankos sprendimas: išnagrinėjus dokumentus dėl Planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atrankos, Kauno visuomenės sveikatos centras pateikė sprendimą, kad poveikio visuomenės sveikatai vertinimas yra privalomas. „Valstybinis aplinkos sveikatos centras“ atliko poveikio visuomenės sveikatai vertinimą. Susipažinti su Planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimu galima plano rengėjo patalpose. Raštiškus pasiūlymus ar pretenzijas (jei tokių bus) galima teikti planavimo organizatoriui, rengėjui, Kauno visuomenės sveikatos centrui, 10 darbo dienų po paskelbimo nurodytais adresais.

Planavimo organizatorius: Eugenijus Ščiukauskas adresas Saulėtekio g. 14, Muniškių k., Babtų sen., Kauno raj. Telef.: 86 98 78 212

Plano rengėjas: Kęstutis Matusevičius adresas Ąžuolų g. 3, Garliava, Kauno raj., Telef.: 86 86 47 222 el.p. juridika@gmail.com. 


2009-11-12

Informuojame, kad bendra tvarka pradedamas rengti detalusis planas, žemės sklypo Nr. 49, Ramučių k., Kauno r. Planavimo tikslas – esamo sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (komercinės paskirties objektų teritorijos/prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos). Planavimo organizatorius – V. A. Štaras.


2009-11-12

Informuojame, kad bendra tvarka parengtas žemės sklypų Nr. 559 ir Nr. 566 Kauno r. sav. Domeikavos sen. Kumpių k., detalusis planas. Planavimo tikslas – esamų sklypų sujungimas, pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą. Planavimo organizatorius – UAB „Lirosta“. Detaliojo plano projekto vieša ekspozicija vyks nuo 2009m. lapkričio 23d. iki gruodžio 7d. Domeikavos sen., Saulės g. 1, Kauno r. Viešas susirinkimas, kurio metu vyks detaliojo plano projekto viešas aptarimas, įvyks 2009 m. gruodžio 8 d. 16.00 val. detaliojo plano rengėjo buveinėje. Pasiūlymų pateikimo tvarka – planavimo pasiūlymai ir pastabos teikiami detaliojo plano rengėjui raštu ir el. paštu iki viešų susirinkimų pradžios. Su parengtu detaliojo plano projektu galima susipažinti detaliojo plano rengėjo buveinėje adresu Miško g. 23-4, Kaune, nuo 2009 m. lapkričio 9 d. iki gruodžio 7 d. Detaliųjų planų rengėjas – R. Valatkevičienės įmonė, Miško g. 23-4, tel. 8 687 30279; (8 37) 244356, el. paštas: rvprojekt@gmail.com. 

 


2009-11-12
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamus rengti detaliuosius planus Kauno r.: 1. sklypo kad. Nr. 5217/0008:2 Varluvos k., Domeikavos sen. pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyv. namų statybos), padalijimas į iki 3 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas. Organizatorius- Jolanta Michalskienė, tel. (8 610) 41822. 2. sklypų kad. Nr. 5233/0016:969 ir 5233/0016:970 Neveronių k., Neveronių sen. sujungimas, pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyv. namų statybos), padalijimas į iki 10 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas. Organizatoriai: Kazimiera Stasė Šaulytienė ir Veronika Tulevičiūtė (atstovaujamos V. Veselovo), tel. (8 680) 88902. Detaliųjų planų rengėjas- J. Šarakauskas (PV S. J. Katilius). Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti organizatoriams arba rengėjui tel. (8 684) 84894 ir el. paštu jonas.sarakauskas@gmail.com. Apie detaliųjų planų viešą svarstymą informuosime vėliau.

 


2009-11-11
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą sklypų kad.Nr.5250/0006:338, 5250/0006:635,  Noreikiškių k., Ringaudų sen., Kauno r.sav.  detalųjį planą.

Planavimo tikslas: pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), sujungimas ir padalijimas į iki 43 sklypų, teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo reglamento nustatymas.

Organizatorius: UAB “Baltic Realty Adviser”, kontaktinis asmuo D.Koveras, V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, tel.:865788805, el.p.:dainius@etapasgroup.lt.

Rengėjas: D.Šarakauskas, Nepriklausomybės a. 7-5, Kaunas, tel.:(8-37)321886, info@dsarchitektai.lt.

Viešo svarstymo su visuomene susirinkimas įvyks rengėjo patalpose Nepriklausomybės a. 7-5, Kaune, 2009 m. gruodžio 15 d. 13 val. Su projekto sprendiniais susipažinti galima 10 darbo dienų iki susirinkimo Ringaudų sen. patalpose. Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti iki susirinkimo pabaigos organizatoriui arba rengėjui. Atsakymus, jog į pateiktus pasiūlymus parengtame teritorijų planavimo dokumente neatsižvelgta, galima apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.


2009-11-11

Informuojame, kad pradedamas rengti bendrąja tvarka sklypo Akademijos mstl., Akademijos sen., Kauno raj., suformavimo prie pastatų, esančių Jaunimo g. 4 ir Jaunimo g. 4A detalusis planas.

Planavimo tikslas: sklypo suformavimas prie pastatų, pagrindinės žemės naudojimo paskirties, būdo, pobūdžio, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas.

Detaliojo plano viešojo svarstymo laikas ir vieta bus nurodyti papildomai.

Detaliojo plano rengėjas – UAB “Cedra”. Gauti informaciją apie detaliuosius planus, susipažinti su rengiama dokumentacija galima šiuo adresu: UAB “Cedra”, Zamenhofo 5,  44287 Kaunas, tel.  (8~37) 320 350,  tel./ faks.  422004, el. p. sic@cedra.lt.

Planavimo organizatorius – Daugiabučio namo savininkų bendrija „Stumbras“, kodas 160005362. atstovaujama DNSB „Stumbras“ pirmininko Edmundo Pociaus, gyv. Jaunimo g. 4, Akademijos mstl., Akademijos sen., Kauno r. sav., tel.: 8(688)71326

Pasiūlymus galima teikti raštu planavimo rengėjams nurodytu adresu.


2009-11-11

Informuojame apie  parengtą 7211 kv.m. žemės sklypo, esančio  Kauno r.sav., Ringaudų k. (kad.Nr.5250/0010:423) detalųjį planą. Planavimo organizatoriai: I. Juškys, R. Juškienė, V. Naruševičius, R. Naruševičienė (atstovaujami A. Rediko).

Planavimo tikslas - esamo sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į iki 4 sklypų,teritorijos tvarkymo bei naudojimo rėžimo bei statybos reglamento nustatymas.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2009-11-25 iki 2009-12-23, vieša ekspozicija nuo 2009-12-09 iki 2009-12-23 UAB „Architektų pastogė“ patalpose, viešas susirinkimas 2009-12-23 11 val  UAB „Architektų pastogė“ patalpose.

Detaliojo plano rengimo terminas (preliminarus): 2010m. II ketv.

Plano rengėjas: UAB „Architektų pastogė"; Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: UAB ,,Architektų pastogė", Perkaso takas 3, Kaunas, architektas F. Jackevičius. Kaunas, tel. 8-641-32786.


2009-11-11

Informuojame apie  parengtą 3,7220 ha žemės sklypo, adresu Kauno r.sav., Garliavos m. Liepų g. 32 (kad. Nr. 5223/0005:99, pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis kita (komercinės paskirties objektų teritorijos)) detalųjį planą. Planavimo organizatoriai: UAB "Garliavos gelžbetonis" (įm. k. 159747612, atstovaujama direktoriaus D. Savodniko) ir A. Taurosevičienė.

Planavimo tikslas - esamo sklypo teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reglamentų nustatymas ir padalijimas (suformuojant sklypą prie nuosavybės teise turimo nekilnojamojo turto).

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2009-11-25 iki 2009-12-23, vieša ekspozicija nuo 2009-12-09 iki 2009-12-23 UAB „Architektų pastogė“ patalpose, viešas susirinkimas 2009-12-23 12 val  UAB „Architektų pastogė“ patalpose.

Detaliojo plano rengimo terminas (preliminarus): 2010m. II ketv.

Plano rengėjas: UAB „Architektų pastogė"; Gauti informaciją apie detaliųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: UAB ,,Architektų pastogė", Perkaso takas 3, Kaunas, architektas F. Jackevičius. Kaunas, tel. 8-641-32786.


2009-11-10
Patikslinta informacija dėl parengto kultūros paveldo objekto – Tado Ivanausko Obelynės sodyba (unikalus kodas 30812) Obelynės g. 6, 8, Akademijos mstl., Kauno raj. sav., Kauno aps., nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialusis planas. Platesnė informacija

Planavimo pagrindas: Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2007 m. rugsėjo mėn. 3 d. įsakymas Nr. Į-351 „Dėl kultūros paveldo objekto - Tado Ivanausko Obelynės sodybos (unikalus kodas 30812) Kauno raj. sav.,  Akademijos mstl., Obelynės g. 6, 8, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo plano rengimo“.

Planavimo tikslas: specialiajame plane nustatytais sprendiniais užtikrinti Tado Ivanausko Obelynės sodybos ir jos teritorijos išsaugojimą,  taikomų paveldosaugos reikalavimų įteisinimą.

Planuojamas žemės sklypo būdas ir pobūdis: nekeičiamas.

Informacija apie numatomus statyti statinius: nustatomi paveldosaugos reikalavimai ir konkreti tvarkymo priemonių sistema vertybės teritorijoje, reglamentuojama naujų statinių statyba apsaugos zonoje.

Specialiojo plano rengimo terminai: planavimo pradžia  - 2007 m., pabaiga – 2010 m.

Planavimo organizatorius: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos.

Planavimo organizatoriaus funkcijų vykdytojas: Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinis padalinys (Rotušės a. 29, LT-44033, Kaunas, tel.: (8-337) 22 86 41, kaunas@heritage.lt,  www.heritage.lt.).

Specialiojo plano rengėjas:   „Lietuvos paminklai“ (Šnipiškių g. 3,  LT-09309 Vilnius, tel.: (8-5) 273 46 85,  El. p. g.filipaviciene@lpaminklai.lt, www.lpaminklai.lt).

Galimybės susipažinti su parengtu specialiuoju planu: su parengtu specialiuoju planu  galima susipažinti  planavimo organizatoriaus patalpose (Rotušės a. 29, LT-44033, Kaunas) bei interneto svetainėse  www.heritage.lt. ir www.krs.lt iki lapkričio 23 d.
Vieša specialiojo plano sprendinių ekspozicija rengiama nuo 2009 m. lapkričio mėn. 9 d. iki lapkričio 23d. (10 darbo dienų) Kauno rajono savivaldybės Akademijos seniūnijos patalpose (Universiteto g. 8, Akademijos mstl., Kauno r. sav.). Viešas susirinkimas (svarstymas) įvyks 2009 m. lapkričio 23d. 14val. Kauno rajono savivaldybės Akademijos seniūnijos patalpose (Universiteto g. 8, Akademijos mstl., Kauno rajonas ) patalpose. Dalyvavimas neprivalomas.

Informacija teikiama telefonais:  (8-337) 22 86 41  ir (8-5) 273 46 85.

Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka: pasiūlymus dėl specialiojo plano sprendinių susipažinimo laikotarpiu prašome teikti planavimo organizatoriaus funkcijų vykdytojui.


2009-11-10
Rengiamas detalusis planas žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastro Nr. 5253/0002:112, plotas 0,3607ha (atlikus kadastrinius matavimus žemės sklypo plotas padidėjo), esančio Vilkijos k., Vilkijos apyl. seniūn., Kauno r. sav.

Planavimo tikslas – esamo sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), ir padalijimas į 2 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka.

Projekto rengimo terminas- 2009m IV- 2010m I ketv. Pasikonsultuoti dėl rengiamų detaliojo plano sprendinių galima nuo 2009m lapkričio 12d iki 2009m gruodžio 14d Partizanų g. 26-204 Kaune.

Viešas susirinkimas vyks 2009m gruodžio 15d. 15val. Partizanų g. 26-204 Kaune. Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Vilkijos apyl. seniūnijos patalpose ir Partizanų g.26-204, Kaune. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Kauno apskrities viršininko administracijai per vieną mėnesį nuo viešo susirinkimo dienos. Detaliojo plano organizatorė T. Kučinskienė, tel. (8*37) 55 69 26, detaliojo plano rengėja UAB „Ateivis LT“, arch. M. Sirvydis, tel. (8*675) 4 75 96, e-paštas info@ateivis.lt


2009-11-10

Rengiamas detalusis planas žemės ūkio žemės sklypo (kadastro Nr. 5217/0012:1250, plotas 0,9047ha), esančio Radikių k., Domeikavos seniūn., Kauno r. sav.

Planavimo tikslas – sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), padalijimas į apie 7 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka.

Projekto rengimo terminas- 2009m IV- 2010m I ketv. Pasikonsultuoti dėl rengiamų detaliojo plano sprendinių galima nuo 2009m lapkričio 12d iki 2009m gruodžio 14d Partizanų g. 26-204 Kaune.

Viešas susirinkimas vyks 2009m gruodžio 15d. 14val. Partizanų g. 26-204 Kaune. Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Domeikavos seniūnijos patalpose ir Partizanų g.26-204, Kaune. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Kauno apskrities viršininko administracijai per vieną mėnesį nuo viešo susirinkimo dienos. Detaliojo plano organizatorė B. Petkienė, tel. (8*672) 2 36 66, detaliojo plano rengėja UAB „Ateivis LT“, arch. M. Sirvydis, tel. (8*675) 4 75 96, e-paštas info@ateivis.lt


2009-11-10
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą sklypo J.Janonio g.53, Kačerginės mstl., Kačerginės sen., Kauno rajone, detalųjį planą. Planavimo tikslas – sklypo naudojimo būdo keitimas, pobūdžio ir  teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas (gyvenamosios teritorijos, mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos). Organizatoriai – Irena Urbštienė,  Henrikas Urbšta. Projekto rengėjas – architektė Violeta Zagorskienė, tel. (8-687)3 24 55, el.p. v.zagorskiene@gmail.com. Pastabas ir pasiūlymus teikti organizatorių atstovui tel. (8 - 687) 40 072 iki viešo svarstymo pabaigos. Viešas svarstymas įvyks 2009 m. gruodžio 14 d. 15 val. detaliojo plano rengėjo V.Zagorskienės IĮ patalpose, Laisvės al. 45, 308 kab., Kaunas. Detalusis planas eksponuojamas Kačerginės seniūnijoje 10 darbo dienų iki susirinkimo.


2009-11-09
Informuojame, kad parengtas žemės sklypo Užliedžių k., Kauno r. sav. (kadastro Nr. 5280/0004:320), detalusis planas.

Planavimo tikslas: Esamo sklypo pagrindinės tikslinės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į (iki) 10 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Planavimo organizatorius  Liuda Jagelienė

Rengėjas – UAB ,,AMMP“, Maironio g. 10-6,  Kaunas tel. (8 682) 43871.

Viešo svarstymo su visuomene susirinkimas įvyks 2009-12-10 11 val. Užliedžių sen. patalpose (Ledos g.2, Užliedžių k., Kauno r. sav.). Su projekto sprendiniais susipažinti galima 10 darbo dienų iki susirinkimo Užliedžių sen. patalpose. Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti iki susirinkimo pabaigos organizatoriui tel.:( 8 685) 71690 arba projekto rengėjui tel. (8 682) 43871.


2009-11-06
Informuojame, kad skelbiama parengto detaliojo plano projekto Ramučių km., Karmėlavos sen., Kauno raj., sklypo kadastrinis nr. 5233/0011:1016; Karmėlavos k.v. konsultavimosi ir viešo susirinkimo procedūra. Projekto tikslas – parengti žemės sklypo Ramučių km., Karmėlavos sen., Kauno raj., detalųjį planą, kurio tikslas- esamo žemės sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Projekto rengimo terminas -  (preliminarus) 2010 m. Viešas svarstymas vyksta bendrąja tvarka. Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2009 m. lapkričio 20d. iki 2009 m. gruodžio 4d. UAB ,,Polilinija” patalpose, adresas: Raudondvario pl. 150-216, Kaunas, tel. (8-37) 263917; 8-652-71128. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2009-12-04 iki 2009-12-18, UAB “Polilinija” patalpose ir Karmėlavos seniūnijoje (Karmėlavos mstl., Vilniaus g. 65A), Kaunas. Viešas susirinkimas numatomas 2009m. gruodžio 21d., 10 val. UAB ,,Polilinija” patalpose. Pasiūlymus ir pastabas dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo dienos planavimo organizatoriui Halinai Vilkevičiūtei, arba plano rengėjui UAB „Polilinija“, tel. 865769524, ardh. A.Žemaitienei, atene_z@yahoo.com. 

 


2009-11-06
Informuojame, kad bendrąja tvarka pradedamas rengti sklypo Kad. Nr. 5260/0009:217  detalusis planas Kauno r. sav., Pagirių k.

Detaliojo plano rengimo pagrindas – Kauno apskrities viršininko sutikimas  dėl detaliojo plano rengimo 2008 06 18 Nr. 24-339-(16.24.); Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis 2009 03 10 Reg. Nr. S-137; Planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti 2009 05 27 Nr. PD-1-94.

Planavimo tikslas: esamo sklypo teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, būdo ir pobūdžio.

Apytikris detaliojo plano rengimo terminas  – 2009 - 2011m.

Planavimo organizatorius – Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos (į/k 188710638) J. Basanavičiaus g. 36/2, 03109 Vilnius, tel. 8 5 2329600.

Detaliojo plano rengėjas – UAB „Geometra“. Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: UAB „Geometra“, Savanorių pr. 287-307, Kaunas, tel. 8 37 312352, faks. 8 37 311733, mob. tel. 8 682 14265,  el.paštas: vaidas.navackas@gmail.com, www.geometra.lt. 

Apie teritorijų planavimo dokumentų projektų viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai. 

 


2009-11-05
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą sklypų kad. Nr. 5260/0008:487 ir 5260/0008:488 Budrių k., Garliavos apyl. sen., Kauno r. detalųjį planą.

Planavimo tikslas: sklypų tarpusavio ribų keitimas, padalijimas į sklypus (formuojant ~8 sklypus individualių namų statybai), pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas ir reglamentų nustatymas.

Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. Organizatoriai: Raimundas Živatkauskas, Vida Živatkauskienė, Vidas Butkus, Jūratė Butkienė, Reda Kasperavičienė (kontaktinis asmuo V. Butkus (8 685) 44 397)

Detaliojo plano rengėjas: J. Šarakauskas (PV S. J. Katilius) tel. (8 37) 206954, (8 684) 84894, kaunoarchitektai@gmail.com.  

Viešas sprendinių aptarimas su visuomene vyks 2009 m. gruodžio 4 d. 9 val. A. Mickevičiaus g. 43-5, Kaune. Vieša projekto ekspozicija- 10 darbo dienų iki susirinkimo tuo pačiu adresu bei Garliavos apylinkių seniūnijos skelbimų lentoje Vytauto g. 62, Garliavoje. Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti organizatoriams arba rengėjui iki viešo susirinkimo pabaigos. 


2009-11-05

Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą sklypų kad. Nr. 5233/0003:142, 5233/0003:37, esančių Naujasodžio k., Karmėlavos sen., Kauno r. sav., detalųjį planą.  Planavimo tikslas: sklypo Nr. 37 pagr. tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), sujungimas su sklypu Nr. 142 ir padalijimas į iki 3 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Viešas susirinkimas įvyks: 2009 12 04 11 val. Karmėlavos seniūnijoje Vilniaus g. 65A, Karmėlavoje.  Projekto ekspozicija: 10 darbo dienų Karmėlavos seniūnijoje bei pas projekto rengėją. Organizatorė: A. Doviltienė, tel.: 8-37 73 41 18. Rengėjas: J. Šarakauskas (PV S. J. Katilius), tel.: 8-684 84 8 94, el. paštas- jonas.sarakauskas@gmail.com, adresas- A. Mickevičiaus g. 43-5, Kaunas. Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjui arba organizatoriams iki viešo susirinkimo pabaigos. Dalyvavimas viešajame susirinkime neprivalomas.


2009-11-05

Rengiamas detalusis planas sklypo kadastro Nr. 5250/0016:180, (plotas 1,7940 ha; žemės ūkio paskirties žemės sklypas), esančio Virbališkių k., Ringaudų seniūn., Kauno r. sav. Planavimo tikslas – esamo sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į iki 9 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo bei statybos reglamento nustatymas. Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. Projekto rengimo terminas- 2009m IV- 2010m I ketv. Pasikonsultuoti dėl rengiamų detaliojo plano sprendinių galima nuo 2009m lapkričio 9d iki 2009m gruodžio 9d Partizanų g. 26-204 Kaune. Viešas susirinkimas vyks 2009m gruodžio 10d. 15val. Partizanų g. 26-204 Kaune. Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Ringaudų seniūnijos patalpose ir Partizanų g.26-204, Kaune. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Kauno apskrities viršininko administracijai per vieną mėnesį nuo viešo susirinkimo dienos. Detaliojo plano organizatorius A. Vyšniauskas tel. (8*610) 3 96 00, detaliojo plano rengėja UAB „Ateivis LT“, arch. M. Sirvydis, tel. (8*675) 4 75 96, e-paštas info@ateivis.lt. 

 


2009-11-03
Informuojame, kad bendrąja tvarka rengiamas žemės sklypo detalusis planas, adresu: Ramučių km., Karmėlavos sen., Kauno raj., skl.kad.nr. 5233/0011:1016, plotas-0,1787ha.

Detaliojo plano rengimo pagrindas – Kauno rajono savivaldybės Urbanistikos  skyriaus planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti 2009m. spalio 21d. Nr.PD-1-316. Planavimo tikslas: esamo žemės sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Apytikris detaliojo plano rengimo terminas  – 2010m.

Planavimo organizatoriai – Halina Vilkevičiūtė.

Detaliojo plano rengėjas – UAB „Polilinija“. Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: UAB „Polilinija“, Raudondvario pl. 150-216, Kaunas, tel. (8-37) 263 917, mob.tel. 8 657 69524 (arch. Atėnė Žemaitienė),  el.paštas: atene_z@yahoo.com.

Apie teritorijų planavimo dokumento projekto viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.


2009-11-03

Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą sklypo kad. Nr. 5270/0010:113 Šilelio k., Raudondvario sen., Kauno r. detalųjį planą.

Planavimo tikslas: esamo 0,4348 ha sklypo padalijimas į 3 sklypus, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo reglamento nustatymas. Sklype planuojamos vienbučių ar dvibučių gyvenamųjų namų statybos.

Viešas susirinkimas įvyks: 2009 11 30 10 val. A. Mickevičiaus g. 43-5 Kaune.

Projekto ekspozicija: 10 darbo dienų tuo pačiu adresu bei Raudondvario seniūnijoje Instituto g. 1A, Raudondvaryje.

Organizatoriai: B. Snarskienė, M. Dautartas, N. Matiukienė (atstovaujama M. Dautarto), tel.: 8-673 88 0 88.

Detaliojo plano rengėjas: J. Šarakauskas (PV S. J. Katilius), tel.: 8-684 84 8 94, el. paštas- jonas.sarakauskas@gmail.com, adresas- A. Mickevičiaus g. 43-5, Kaunas. Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjui arba organizatoriams iki viešo susirinkimo pabaigos. Dalyvavimas viešajame susirinkime neprivalomas.


2009-11-03

Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti sklypų kad. Nr. 5260/0008:487 ir 5260/0008:488 Budrių k., Garliavos apyl. sen., Kauno r. detalųjį planą.

Planavimo tikslas: sklypų tarpusavio ribų keitimas, padalijimas į sklypus (formuojant ~8 sklypus individualių namų statybai), pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas ir reglamentų nustatymas.

Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. Organizatoriai: Raimundas Živatkauskas, Vida Živatkauskienė, Vidas Butkus, Jūratė Butkienė, Reda Kasperavičienė (kontaktinis asmuo V. Butkus (8 685) 44 397)

Detaliojo plano rengėjas: J. Šarakauskas (PV S. J. Katilius) tel. (37) 206954, (684) 84894, kaunoarchitektai@gmail.com. Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti organizatoriams arba rengėjui. Apie detaliojo plano viešą svarstymą informuosime vėliau.

 


2009-11-02
Informuojame, kad vadovaujantis LR Žemės ūkio ministro ir LR Aplinkos ministro 2004m rugpjūčio 11d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas žemės sklypo, esančio Kauno r. sav., Vilkijos apyl. sen., Jaučakių k., (kad.nr. 5253/0010:97) kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka. Planavimo organizatorius Liudvikas Borisevičius, tel. 8 687 24442. Planavimo rengėja UAB „NTF“, tel. 8 675 47596. Susipažinti su parengtu projektu ir teikti pasiūlymus galima nuo 2009m. lapkričio 4d. iki 2009m. lapkričio 23d. Partizanų g. 26-204, Kaune. Viešas susirinkimas vyks 2009m. lapkričio 24d. 16val. adresu: Partizanų g 26-204, Kaune. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu.

 


2009-10-30
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą žemės sklypo  kad.Nr.5263/0004:352, esančio Kauno raj.sav., Babtų sen., Kaniūkų k., detalųjį planą.

Planavimo organizatorius: UAB „Nerisla“, Draugystės g.15B, Kaunas, tel.: 8-657-88855, įgaliotas atstovas Donatas Miškinis.

Planavimo pagrindas, tikslai ir terminai: žemės sklypas planuojamas sutinkamai su Kauno raj. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.ĮS-1101. Planavimo tikslas - žemės sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas į kitą (gyvenamosios teritorijos/komercinės teritorijos/pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos/inžinerinės infrastruktūros teritorijos) ir padalijimas į iki 70 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimo bei statybos reglamento nustatymas. Detaliojo plano rengimo terminas 2009m. III-IV ketv.

Plano rengėjas: M.Torrau I.Į. Adresas: V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, tel.: 8-687-14585. El.p.: marius@torrau.eu.

Susipažinti su planu, teikti pasiūlymus ir pageidavimus detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui aukščiau nurodytais adresais visą planavimo laikotarpį.

Vieša sprendinių  ekspozicija rengiama Babtų seniūnijos patalpose nuo 2009-11-16d. Viešas sprendinių aptarimas rengiamas 2009-12-02d. nuo 16val Babtų seniūnijos patalpose. DALYVAVIMAS NEPRIVALOMAS.


2009-10-30

Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą žemės sklypo  kad.Nr.5203/0006:125), esančio Kauno raj.sav., Babtų sen., Muniškių k., detalųjį planą.

Planavimo organizatorius: Eugenijus Ščiukauskas ir Angelė Ščiukauskienė (atstovaujami Kęstučio Matusevičiaus). Adresas: Saulėtekio g.14, Babtų sen., Muniškių k., tel.: 8-698-47222.

Planavimo pagrindas, tikslai ir terminai: žemės sklypas planuojamas sutinkamai su Kauno raj. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.ĮS-1558. Planavimo tikslas - žemės sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas (iš žemės ūkio į kitą – inžinerinės infrastruktūros teritorijos), teritorijos tvarkymo bei naudojimo rėžimo reglamento nustatymas (vėjo jėgainių statybai). Detaliojo plano rengimo terminas 2009m. III-IV ketv.

Plano rengėjas: M.Torrau I.Į. Adresas: V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, tel.: 8-687-14585. El.p.: marius@torrau.eu.

Susipažinti su planu, teikti pasiūlymus ir pageidavimus detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui aukščiau nurodytais adresais visą planavimo laikotarpį. Vieša ekspozicija rengiama nuo 2009-11-13d. Babtų seniūnijoje. Viešas sprendinių aptarimas rengiamas 2009-11-27d. nuo 15val. Babtų seniūnijoje. DALYVAVIMAS NEPRIVALOMAS.


2009-10-30

Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą žemės sklypo  kad.Nr.5203/0006:163), esančio Kauno raj.sav., Babtų sen., Juodonių k., detalųjį planą.

Planavimo organizatorius: Eugenijus Ščiukauskas ir Angelė Ščiukauskienė (atstovaujami Kęstučio Matusevičiaus). Adresas: Saulėtekio g.14, Babtų sen., Muniškių k., tel.: 8-698-47222.

Planavimo pagrindas, tikslai ir terminai: žemės sklypas planuojamas sutinkamai su Kauno raj. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.ĮS-1387. Planavimo tikslas - žemės sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas (iš žemės ūkio į kitą – inžinerinės infrastruktūros teritorijos), teritorijos tvarkymo bei naudojimo rėžimo reglamento nustatymas (vėjo jėgainių statybai). Detaliojo plano rengimo terminas 2009m. III-IV ketv.

Plano rengėjas: M.Torrau I.Į. Adresas: V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, tel.: 8-687-14585. El.p.: marius@torrau.eu.

Susipažinti su planu, teikti pasiūlymus ir pageidavimus detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui aukščiau nurodytais adresais visą planavimo laikotarpį. Vieša ekspozicija rengiama nuo 2009-11-13d. Babtų seniūnijoje. Viešas sprendinių aptarimas rengiamas 2009-11-27d. nuo 15val. Babtų seniūnijoje. DALYVAVIMAS NEPRIVALOMAS.


2009-10-30

Informuojame, kad bendrąja tvarka pradedamas rengti sklypo Kad. Nr. 5260/0009:217  detalusis planas Kauno r. sav., Pagirių k.

Detaliojo plano rengimo pagrindas – Kauno apskrities viršininko sutikimas dėl detaliojo plano rengimo 2008 06 18 Nr. 24-339-(16.24.); Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis 2009 03 10 Reg. Nr. S-137; Planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti 2009 05 27 Nr. PD-1-94.

Planavimo tikslas: esamo sklypo teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, būdo ir pobūdžio.

Apytikris detaliojo plano rengimo terminas  – 2009 - 2011m.

Planavimo organizatorius – Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos (į/k 188710638) J. Basanavičiaus g. 36/2, 03109 Vilnius, tel. 8 5 2329600.

Detaliojo plano rengėjas – UAB „Geometra“. Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: UAB „Geometra“, Savanorių pr. 287-307, Kaunas, tel. 8 37 312352, faks. 8 37 311733, mob. tel. 8 682 14265, el.paštas: vaidas.navackas@gmail.com, www.geometra.lt

Apie teritorijų planavimo dokumentų projektų viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.


2009-10-30

Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą žemės sklypo (kad.Nr.5263/0010:153), esančio Kauno raj.sav., Babtų sen., Gaižuvėlės k. detalųjį planą.

Planavimo organizatorius: Kauno r. savivaldybės administracija, atstovaujama direktoriaus V.Bancevičiaus. Adresas: Savanorių pr.371, Kaunas, tel.: 837 305501, el.p.: administratorius@krs.lt. 

Planavimo pagrindas, tikslai ir terminai: žemės sklypas planuojamas sutinkamai su Kauno raj. savivaldybės administracijos direktorius įsakymu Nr.ĮS-1233. Planavimo tikslas – sklypo būdo ir pobūdžio patikslinimas, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties. Detaliojo plano rengimo terminas 2009m. IV ketv.

Plano rengėjas: M.Torrau I.Į. Adresas: V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, tel.: 8-687-14585. El.p.: marius@torrau.eu.

Susipažinti su planu, teikti pasiūlymus ir pageidavimus detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui aukščiau nurodytais adresais visą planavimo laikotarpį.

Tikslinami terminai: vieša sprendinių ekspozicija rengiama nuo 2009-11-130d. Babtų seniūnijos patalpose. Viešas sprendinių aptarimas numatomas 2009-11-30d. nuo 16val. Babtų seniūnijoje.


2009-10-30

Rengiamas žemės sklypo (kadastro Nr. 5260/0001:262), plotas 0,2501ha, esančio Jonučių II k., Garliavos apyl. seniūn., Kauno r. sav., detalusis planas. Tikslas - esamo sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), ir padalijimas į 2 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. Projekto rengimo terminas- 2009m IV- 2010m I ketvirtis. Pasikonsultuoti dėl rengiamų detaliojo plano sprendinių galima nuo 2009m lapkričio 3d iki 2009m gruodžio 7d Partizanų g. 26-204 Kaune. Viešas susirinkimas vyks 2009m gruodžio 8d. 14val. Partizanų g. 26-204 Kaune. Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Garliavos apyl. seniūnijos patalpose ir Partizanų g.26-204, Kaune. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Kauno apskrities viršininko administracijai per vieną mėnesį nuo viešo susirinkimo dienos. Detaliojo plano organizatorius – A. Šarkus, tel. (8*671) 2 00 79, detaliojo plano rengėja UAB „Ateivis LT“, arch. M. Sirvydis, tel. (8*675) 4 75 96, e-paštas info@ateivis.lt. 

 


2009-10-28
Informuojame apie bendra tvarka parengtą 1,27 ha sklypo kad.Nr.5247/0012:266, Mastaičių k., Alšėnų sen., Kauno r.sav. detalųjį planą.

Planavimo tikslas: esamo sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į iki 13 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo bei statybos reglamento nustatymas.

Planavimo organizatoriai: A.Andziulis, D.Kavaliauskaitė, A.Kravcovienė, N.Abloževičienė, Mickevičiaus g. 46-2A, Kaunas, info@trakeliai.lt, tel.868921614.

Rengėjas: D.Šarakauskas, Nepriklausomybės a. 7-5, Kaunas, www.dsarchitektai.lt, info@dsarchitektai.lt, tel.(8-37)321886.

Viešas svarstymas su visuomene įvyks rengėjo patalpose, adresu Nepriklausomybės a. 7-5, Kaune, gruodžio 4 d. 10 val.  Su projekto sprendiniais susipažinti galima rengėjo patalpose. Vieša ekspozicija vyks Alšėnų seniūnijos patalpose 10 darbo dienų iki susirinkimo. Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti iki susirinkimo pabaigos organizatoriui arba rengėjui. Atsakymus, jog į pateiktus pasiūlymus parengtame teritorijų planavimo dokumente neatsižvelgta, galima apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.


2009-10-28

Informuojame apie parengtą Eugenijaus Ščiukausko gyv. Saulėtekio g. 14, Muniškių k., Babtų sen., Kauno raj.,  žemės sklypo, esančio Juodonių k., Babtų sen., Kauno raj., sav., (kad. Nr.5203/0006:163) Planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atrankos sprendimą.

Atrankos sprendimas: išnagrinėjus dokumentus dėl Planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atrankos, Kauno visuomenės sveikatos centras pateikė sprendimą, kad poveikio visuomenės sveikatai vertinimas yra privalomas. Susipažinti su Planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atrankos sprendimu galima plano rengėjo patalpose. Raštiškus pasiūlymus ar pretenzijas (jei tokių bus) galima teikti planavimo organizatoriui, rengėjui, Kauno visuomenės sveikatos centrui, 10 darbo dienų po paskelbimo nurodytais adresais.

Planavimo organizatorius: Eugenijus Ščiukauskas adresas Saulėtekio g. 14, Muniškių k., Babtų sen., Kauno raj. Telef.: 86 98 78 212

Plano rengėjas: Kęstutis Matusevičius adresas Ąžuolų g. 3, Garliava, Kauno raj., Telef.: 86 86 47 222 el.p. juridika@gmail.com.  


2009-10-28

Informuojame apie parengtą Eugenijaus Ščiukausko gyv. Saulėtekio g. 14, Muniškių k., Babtų sen., Kauno raj.,  žemės sklypo, esančio Muniškių k., Babtų sen., Kauno raj., sav., (kad. Nr.5203/0006:125) Planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atrankos sprendimą.

Atrankos sprendimas: išnagrinėjus dokumentus dėl Planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atrankos, Kauno visuomenės sveikatos centras pateikė sprendimą, kad poveikio visuomenės sveikatai vertinimas yra privalomas. Susipažinti su Planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atrankos sprendimu galima plano rengėjo patalpose. Raštiškus pasiūlymus ar pretenzijas (jei tokių bus) galima teikti planavimo organizatoriui, rengėjui, Kauno visuomenės sveikatos centrui, 10 darbo dienų po paskelbimo nurodytais adresais.

Planavimo organizatorius: Eugenijus Ščiukauskas adresas Saulėtekio g. 14, Muniškių k., Babtų sen., Kauno raj. Telef.: 86 98 78 212

Plano rengėjas: Kęstutis Matusevičius adresas Ąžuolų g. 3, Garliava, Kauno raj., Telef.: 86 86 47 222 el.p. juridika@gmail.com. 


2009-10-28

Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti sklypo kad. Nr. 5260/0009:255 Pagirių k., Garliavos apyl. sen., Kauno r. detalųjį planą.

Planavimo tikslas: esamo sklypo pagr. tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamasias teritorijas/ komercinės paskirties objektų teritorijas) ir padalijimas į iki 3 sklypų, teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo reglamento nustatymas.

Organizatoriai: Irma Vaičiūnienė, Sigitas Šležas tel.: (616)884194.

Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjui J. Šarakauskui, tel.: (684) 84894, el. paštu- jonas.sarakauskas@gmail.com arba organizatoriams. Apie detaliojo plano viešą svarstymą informuosime vėliau.


2009-10-28

Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti sklypo kad. Nr. 5283/0005:143 Užliedžių k., Užliedžių sen., Kauno r. detalųjį planą.

Planavimo tikslas: 0,7652 ha sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į iki 6 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Organizatorius: Giedrius Čekanavičius, tel.: (685) 55 522.

Detaliojo plano rengėjas: V. Alaunė, tel.: (610) 67 422, el. paštas- kaunoarchitektai@gmail.com, adresas P. Lukšio g. 43-24 Kaunas.

 Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjui arba organizatoriui. Apie detaliojo plano viešą svarstymą informuosime vėliau. 

 


2009-10-28
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti, žemės sklypo, esančio Kauno r., Alšėnų sen., Kampiškių k., žemės sklypo Nr.238, (kad. Nr. 5247/0007:238), detalųjį planą. Detaliojo plano tikslas – esamo sklypo (0,3149 ha) pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į 2 sklypus, teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo reglamento nustatymas. Planavimo terminas: 2010 II ketvirtis. Planavimo organizatorius – Audrius Baltrušaitis, A. Gustaičio g. 4-4, Kaunas; Tel. 869978866. Detaliojo plano rengėjas - arch. K. Kvizikevičius. Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: A. Gustaičio g. 4-4, Kaunas, Tel. 869978866. Apie detaliojo plano viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.

 


2009-10-27
Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. Įsakymu Nr.3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas žemės sklypo, Pažėrų k., Alšėnų sen., Kauno raj., kadastrinis Nr. 5247/0013:204, kaimo plėtros (ūkio vidaus) žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodybos formavimui. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.

Planavimo tikslas – ūkininko ūkio sodybos suformavimas.

Projekto organizatorius: Petras Simutis

Plano rengėjas: UAB „ARCHITEKTŲ PASTOGĖ“, adresas: Perkaso takas 3/Savanorių pr. 371, Kaunas, tel.: 313735. Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui iki 2009 m. lapkričio 10 d.

Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2009 m. spalio 27 d. iki 2009 m. lapkričio 10 d., UAB „ARCHITEKTŲ PASTOGĖ“, adresas: Perkaso takas 3/Savanorių pr. 371, Kaunas, tel.: 313735, el.paštas archpastoge@krs.lt. 


2009-10-26
Informuojame apie pradedamus rengti detaliuosius planus:

1. Detaliojo plano pavadinimas: žemės sklypų kad. Nr. 5250/0016:140 (plotas 2,1086 ha) ir kad. Nr. 5250/0016:141 (plotas 2,1030 ha), Virbališkių k., Kauno r. sav., detalusis planas. Detaliojo plano tikslas: esamų žemės sklypų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reglamento nustatymas.

2. Detaliojo plano pavadinimas: žemės sklypo kad. Nr. 5250/0016:146 (plotas 2,8491 ha), Virbališkių k., Kauno r. sav., detalusis planas. Detaliojo plano tikslas: esamo žemės sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reglamento nustatymas.

Detalieji planai rengiami, viešai svarstomi ir derinami bendrąja tvarka.

Detaliojo planavimo organizatorius – UAB „Uneta“, tel. (8-600) 7 70 11.

Detaliųjų planų rengėjas – Ind. Gedimino Bulavo įmonė, architektas G. Bulavas, tel. (8-699) 8 12 32, (8-37) 20 98 66.


2009-10-26

Informuojame, apie pradedamą rengti detalųjį planą bendraja tvarka: sklypo Nr.78 (kadastrinis Nr. 5283/0005:78) Kauno r. sav., Užliedžių sen., Giraitės k.

Planavimo organizatorius - Romas Lenktis.

Planavimo tikslas - pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (komercinės paskirties objektų teritorijos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento reikalavimų nustatymas.

Plano rengėjas : UAB”Planuotojai”, Vasario 16-osios g.8-6, Kaunas,  tel.(8-37) 209260, PV Laimutė Pėželienė, el.paštas: planuotojai@takas.lt. 

Apie detaliojo plano viešą svarstymą informuosime vėliau.


2009-10-26

Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą sklypo kad. Nr. 5233/0010:11 Ramučių k., Karmėlavos sen., Kauno r. detalųjį planą.

 Planavimo tikslas: esamo sklypo padalijimas į iki 4 sklypų, 3 sklypų pagr. tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (komercinės paskirties objektų teritorijos).

Viešas susirinkimas įvyks: 2009 11 24 A. Mickevičiaus g. 43-5 Kaune.

Vieša projekto ekspozicija: 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo pas projekto rengėją ir Karmėlavos seniūnijos skelbimų lentoje Vilniaus g. 65A, Karmėlavoje.

Organizatoriai: V. Širkienė, L. Kubilienė, L. Gesevičienė (atstovaujama N. Abloževičienės) tel.: 8-689 21614.

Detaliojo plano rengėjas: J. Šarakauskas (PV S. J. Katilius), tel.: (684) 84 8 94, el. paštas- jonas.sarakauskas@gmail.com, adresas- A. Mickevičiaus g. 43-5, Kaunas.

Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjui arba organizatoriams (įgaliotam asmeniui) iki viešo susirinkimo pabaigos.


2009-10-26

Informuojame apie parengtą Eugenijaus Ščiukausko gyv. Saulėtekio g. 14, Muniškių k., Babtų sen., Kauno raj.,  žemės sklypo, esančio Gailiušių k., Babtų sen., Kauno raj., sav., (kad. Nr.5203/0004:206) Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvadą.

Atrankos išvada: išnagrinėjus dokumentus dėl Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo, Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas pateikė išvadą, kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas. Susipažinti su PŪV atrankos išvada galima plano rengėjo patalpose. Raštiškus pasiūlymus ar pretenzijas (jei tokių bus) galima teikti planavimo organizatoriui, rengėjui, Kauno RAAD 10 darbo dienų po paskelbimo nurodytais adresais.

Planavimo organizatorius: Eugenijus Ščiukauskas adresas Saulėtekio 14, Muniškių k., Babtų sen., Kauno raj. Telef.: 86 98 78 212

Plano rengėjas: Kęstutis Matusevičius adresas Ąžuolų g. 3, Garliava, Kauno raj., Telef.: 86 86 47 222 el.p. juridika@gmail.com.  


2009-10-26

Informuojame apie parengtą Eugenijaus Ščiukausko gyv. Saulėtekio g. 14, Muniškių k., Babtų sen., Kauno raj.,  žemės sklypo, esančio Juodonių k., Babtų sen., Kauno raj., sav., (kad. Nr.5203/0006:163) Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvadą .

Atrankos išvada: išnagrinėjus dokumentus dėl Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo, Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas pateikė išvadą, kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas. Susipažinti su PŪV atrankos išvada galima plano rengėjo patalpose. Raštiškus pasiūlymus ar pretenzijas (jei tokių bus) galima teikti planavimo organizatoriui, rengėjui, Kauno RAAD 10 darbo dienų po paskelbimo nurodytais adresais.

Planavimo organizatorius: Eugenijus Ščiukauskas adresas Saulėtekio 14, Muniškių k., Babtų sen., Kauno raj. Telef.: 86 98 78 212

Plano rengėjas: Kęstutis Matusevičius adresas Ąžuolų g. 3, Garliava, Kauno raj., Telef.: 86 86 47 222 el.p. juridika@gmail.com.


2009-10-26

Informuojame apie parengtą Eugenijaus Ščiukausko gyv. Saulėtekio g. 14, Muniškių k., Babtų sen., Kauno raj.,  žemės sklypo, esančio Muniškių k., Babtų sen., Kauno raj., sav., (kad. Nr.5203/0006:125) Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvadą .

Atrankos išvada: išnagrinėjus dokumentus dėl Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo, Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas pateikė išvadą, kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas. Susipažinti su PŪV atrankos išvada galima plano rengėjo patalpose. Raštiškus pasiūlymus ar pretenzijas (jei tokių bus) galima teikti planavimo organizatoriui, rengėjui, Kauno RAAD 10 darbo dienų po paskelbimo nurodytais adresais.

Planavimo organizatorius: Eugenijus Ščiukauskas adresas Saulėtekio g. 14, Muniškių k., Babtų sen., Kauno raj. Telef.: 86 98 78 212

Plano rengėjas: Kęstutis Matusevičius adresas Ąžuolų g. 3, Garliava, Kauno raj., Telef.: 86 86 47 222 el.p. juridika@gmail.com. 


2009-10-26

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2004m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo", rengiamas žemės sklypo, esančios Kauno r., Rokų sen., Raželių k., kadastrinis Nr. 5273/0013:350, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.

Planavimo tikslas: ūkininko sodybos vietos parinkimas.

Projekto organizatorius: Vytas Simanavičius

Plano rengėjas: UAB „Architektų pastogė“, adresas: Perkaso takas 3, Kaunas, tel.(8*631)12021, el. paštas renata.grigorjeva@gmail.com. Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui iki 2009 m. lapkričio 9 d. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2009 m. spalio 26  d. iki 2009 m. lapkričio 9 „UAB Architektų pastogė“, patalpose, adresu: Perkaso takas 3, Kaunas, tel.(8*631)12021. Viešas projekto susirinkimas numatomas 2009 m. lapkričio 9 d. 14 val.


2009-10-26

Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti sklypo kad. Nr. 5233/0010:11 Ramučių k., Karmėlavos sen., Kauno r. detalųjį planą.

Planavimo tikslas: dalies esamo sklypo pagr. tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (komercinės paskirties objektų teritorijos) ir padalijimas į iki 4 sklypų, teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo reglamento nustatymas.

Organizatoriai: V. Širkienė, L. Kubilienė, L. Gesevičienė (atstovaujama N. Abloževičienės) tel.: 8-689 21614.

 Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjui J. Šarakauskui, tel.: 8-684 84894, el. paštu- jonas.sarakauskas@gmail.com arba organizatoriams. Apie detaliojo plano viešą svarstymą informuosime vėliau. 

 


2009-10-23
Pradedamas rengti 310-tojo žemės sklypo (kad. Nr.5270/0008:310), esančio Kauno r. sav., Raudondvario sen., Raudondvario kaime detalusis planas. Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų  perdavimo 2009-06-26 sutarties numeris - S-578. Planavimo tikslas – esamo sklypo pagrindinės tikslinės paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamentų nustatymas. Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. Planavimo organizatorius – Ramūną Patinską ir Gerdą Patinskienę pagal 2009-06-03 įgaliojimą Nr.1774 atstovaujantis Egidijus Patinskas, tel. 8-698-814847. Detaliojo plano rengėjas – Arūnas Liočas, tel. 8-698-10540.


2009-10-23

Informuojame, kad skelbiama parengto detaliojo plano projekto Ringaudų sen., Miriniškių k.  Kauno r., sklypo kadastrinis adr. 5250/0009:27; Noreikiškių k.v. konsultavimosi ir viešo susirinkimo procedūra.

Projekto tikslas – parengti žemės sklypo detalųjį planą, esamo sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo bei statybos reglamento nustatymas.

Planavimo organizatorius - Vaiva Puknytė.

Projekto rengimo terminas - (preliminarus) 2009-2010m. Viešas svarstymas vyksta bendrąja tvarka.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2009-10-26 iki 2009-11-24. UAB ,,Polilinija” patalpose, adresas: Raudondvario pl. 150-216, Kaunas, tel. (8-37) 263917; 8-652-71128. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2009-11-09 iki 2009-11-24, UAB “Polilinija” patalpose ir Ringaudų seniūnijos patalpose, adresu: Šiltnamių g. 1, Noreikiškių k., Kauno r. Viešas susirinkimas numatomas 2009 m. lapkričio 24 d., 10 val. UAB ,,Polilinija” patalpose. Pasiūlymus ir pastabas dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu  iki viešo susirinkimo dienos planavimo organizatoriams: Vaivai Puknytei, arba plano rengėjui UAB „Polilinija“, tel. 865794775, arch. J. Kašytei, justina.kasyte@gmail.com.  


2009-10-23

Informuojame apie pradedamą bendrąją tvarka rengti, 0,0997 ha žemės sklypo Kauno r. sav., Ringaudų sen., Miriniškių k.(skl.kad.nr. 5250/0009:27), detalųjį planą.

Detaliojo plano rengimo pagrindas– Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2009-03-12 įsakymas Nr. ĮS-536, 2009-04-14 Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. S-258.

Planavimo tikslas: esamo sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo bei statybos reglamento nustatymas.

Apytikris detaliojo plano rengimo terminas  – 2009-2010 m.

Planavimo organizatorius – Vaiva Puknytė.

Detaliojo plano rengėjas– UAB „Polilinija“. Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: UAB „Polilinija“, Raudondvario pl. 150-216, Kaunas, tel. (8-37) 263 917, mob.tel. 8 657 94775,  el.paštas: justina.kasyte@gmail.com.  

Apie teritorijų planavimo dokumento projekto viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.


2009-10-23

Rengiamas detalusis planas kitos paskirties (gyvenamosios teritorijos/mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) žemės sklypų (kadastro Nr. 5233/0002:189, plotas 0,8521 ha ir kadastrinis Nr.  5233/0002:190, plotas 0,8100 ha), esančio Naujasodžio k., Karmėlavos seniūn., Kauno r. sav. Planavimo tikslas – sklypų sujungimas, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties  ir padalijimas į 7 sklypus, 2 atidalintų sklypų naudojimo būdo ir pobūdžio tikslinimas į (inžinerinės infrastruktūros teritorijos/susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams), kitus 5 paliekant (gyvenamosios teritorijos/mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. Projekto rengimo terminas- 2009m IV- 2010m I ketvirtis. Pasikonsultuoti dėl rengiamų detaliojo plano sprendinių galima nuo 2009m spalio 26d iki 2009m lapkričio 25d Partizanų g. 26-204 Kaune. Viešas susirinkimas vyks 2009m lapkričio 26d. 11val. Partizanų g. 26-204 Kaune. Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo  Karmėlavos seniūnijos patalpose ir Partizanų g.26-204, Kaune. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Kauno apskrities viršininko administracijai per vieną mėnesį nuo viešo susirinkimo dienos. Detaliojo plano organizatoriai A. Čėsna, B. Čėsnienė, L. Tokareva, O. Tokarevas, Ž. Žukauskas, A. Vasiliauskas, G. Vasiliauskienė, V. Blandis, L. Blandienė, tel. (8*698) 2 18 29, detaliojo plano rengėja UAB „Ateivis LT“, arch. M. Sirvydis, tel. (8*675) 4 75 96, e-paštas info@ateivis.lt.  

 


2009-10-23
Informuojame apie pradedamus rengti bendrają tvarka detaliuosius planus:

Sklypo kadastro Nr. 5250/0013:100, savininke Loreta Paulauskienė ir sklypo kadastro Nr. 5250/0013:101 savininkas Giedrius Tamošiūnas, esančių Kauno r. sav., Ringaudų sen., Bajorų k.

Planavimo tikslas: sklypų padalijimas, pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo būdo režimo bei statybos reglamento reikalavimų nustatymas.

Planavimo organizatoriai – Loreta Paulauskienė, Giedrius Tamošiūnas.

Plano rengėjas : UAB”Planuotojai”, Vasario 16-osios g.8-6, Kaunas,  tel.(8-37) 209260, PV Laimutė Pėželienė, el.paštas: planuotojai@takas.lt. 

Apie detaliųjų planų viešą svarstymą informuosime vėliau.

 


2009-10-22

Informuojame apie supaprastinta tvarka rengiamus sklypų Kauno r. sav., Domeikavos sen., Domeikavos k., detaliuosius planus: 1) sklypas Lantainių g.1. Planavimo tikslas: esamo sklypo padidinimas iki 400 kv. m., teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo reglamento nustatymas. Organizatorius: R.Urbonas. 2) sklypas Lantainių g.3. Planavimo tikslas: esamo sklypo padidinimas apie 399 kv. m., teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo reglamento nustatymas. Organizatorius: M.Bakanas, gyv.Lantainių g. 3, Domekava, tel.:868577911. 3) sklypas Lantainių g.5. Planavimo tikslas: esamo sklypo padidinimas apie 395 kv. m., teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo reglamento nustatymas. Organizatorius: L.Banikonis, D.Banikonienė. 4) sklypas Lantainių g.7. Planavimo tikslas: esamo sklypo padidinimas apie 396 kv. m., teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo reglamento nustatymas. Organizatorius: I.Vaitkūnienė, R.Vaitkūnas. 5) sklypas Lantainių g.9. Planavimo tikslas: esamo sklypo padidinimas apie 396 kv. m., teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo reglamento nustatymas. Organizatorius: V.Bernotienė. 6) sklypas Lantainių g.11. Planavimo tikslas: esamo sklypo padidinimas apie 399 kv. m., teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo reglamento nustatymas. Organizatorius: R.Pakalniškis. 7) sklypas Lantainių g.13. Planavimo tikslas: esamo sklypo padidinimas iki 328 kv. m., teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo reglamento nustatymas. Organizatorius: K.Kaveckas, R.Kaveckienė. 8) sklypas Jaunimo g.14. Planavimo tikslas: esamo sklypo padidinimas apie 220 kv. m., teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo reglamento nustatymas. Organizatorius: R.Metlovas, I.Metlovienė. 9) sklypas Jaunimo g.8. Planavimo tikslas: esamo sklypo padidinimas apie 221 kv. m., teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo reglamento nustatymas. Organizatorius: E.A.Sirgedienė. 10) sklypas Jaunimo g.6. Planavimo tikslas: esamo sklypo padidinimas apie 220 kv. m., teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo reglamento nustatymas. Organizatorius: O.Maruniakienė. 11) sklypas Jaunimo g.2. Planavimo tikslas: esamo sklypo padidinimas iki 395 kv. m., teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo reglamento nustatymas. Organizatorius: J.Ambrozaitienė, L.Ambrozaitis. Organizatorių įgaliotas asmuo: A.Satkevičius, Lantainių g.7, Domeikava, tel.: 868584782. Rengėjas: R.Daleckienė, tel.: 867114529. Susipažinti su rengiamais detaliaisiais planais galima iki 2009-11-06 Domeikavos seniūnijos patalpose. Šiuo laikotarpiu gali būti teikiami motyvuoti pasiūlymai ir pastabos planavimo organizatoriams ar įgaliotam asmeniui A.Satkevičiui.

 


2009-10-20
Pradedamas rengti 6,0001 ha žemės ūkio paskirties žemės sklypo Nr.603 (kad. Nr.5270/0015:603), esančio Kauno r.sav., Raudondvario sen., Šilelio k. detalusis planas. Planavimo tikslas: dalies pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą rekreacinės teritorijos (ilgalaikio (stacionaraus) poilsio pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Detaliojo plano organizatorius: Emilis Abarius, detaliojo plano rengėjas: UAB S.Juškos architektūros studija, M.Valančiaus g. 21, LT-44275, Kaunas, tel/fax 8 37 204472; mob. tel. 8 670 16280 el. paštas: auresta@zebra.lt. Projekto rengimo (preliminarus) terminas – 2010m. (II-III ketv.)

Apie parengto projekto konsultavimosi su visuomenę etapą, projekto eksponavimo ir viešojo svarstymo vietą ir laiką bus pranešta vėliau.

Suinteresuoti asmenys, kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendinių gali teikti raštu iki konsultavimosi etapo pabaigos detaliojo plano rengėjui.


2009-10-20

Parengtas bendrąja tvarka žemės sklypo Nr.113 (kadastro Nr. 5250/0011:113), Virbališkių  k., Ringaudų sen., Kauno r. sav., detalusis planas.

Planavimo tikslas: sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės  ūkio į kitą  ir padalijimas į iki 24 sklypų (22 mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos, 2 infrastruktūros), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Planavimo organizatorius: UAB „Aunuva“, tel. (8*698)25368.

Plano rengėja: UAB „Planuotojai”, Vasario 16-osios g. 8-6, Kaune, tel.(37)209260, planuotojai@takas.lt

Gretimi sklypai: Nr.233, 232, 230, 76, 71, 307, 842, 841, 840, 839.

Projekto ekspozicija –  10 d.d. nuo 2009-11-06 Ringaudų seniūnijoje.

Viešo svarstymo susirinkimas vyks 2009-11-20 14 val., Vasario 16-osios g. 8-6, Kaune.

Pasiūlymai ir motyvuotos pretenzijos (raštu) planavimo organizatoriui ar plano rengėjui priimami ne vėliau kaip iki viešo susirinkimo pabaigos. 


2009-10-20

Parengtas bendrąja tvarka žemės sklypų (kadastro Nr. 5250/0011:1027, 1033, 1034) Virbališkių k., Ringaudų sen., Kauno r. sav., detalusis planas.

Planavimo tikslas: sklypų  padalijimas (Nr.1027 į iki 2 sklypų, Nr.1033, 1034 į iki 3 sklypų), nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Planavimo organizatoriai: UAB „Aunuva“, Juozas Baliulis, Daiva Citvarienė, tel. (8*698)25368.

Plano rengėja: UAB „Planuotojai”, Vasario 16-osios g. 8-6, Kaune, tel.(37)209260, planuotojai@takas.lt

Gretimi sklypai: Nr.1032, 1036, 1029, 1039.

Projekto ekspozicija –  10 d.d. nuo 2009-11-06 Ringaudų seniūnijoje.

Viešo svarstymo susirinkimas vyks 2009-11-20 14 val., Vasario 16-osios g. 8-6, Kaune.

Pasiūlymai ir motyvuotos pretenzijos (raštu) planavimo organizatoriui ar plano rengėjui priimami ne vėliau kaip iki viešo susirinkimo pabaigos.


2009-10-20

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2004m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo", rengiamas žemės sklypo, esančios Kauno r., Rokų sen., Rokelių k., kadastrinis Nr. 5273/0018:414, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.

Planavimo tikslas: ūkininko sodybos vietos parinkimas.

Projekto organizatorius: Saulius Šalavėjus

Plano rengėjas: UAB „Architektų pastogė“, adresas: Perkaso takas 3, Kaunas, tel.(8*631)12021, el. paštas renata.grigorjeva@gmail.com. Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui iki 2009 m. lapkričio 5 d. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2009 m. spalio 21  d. iki 2009 m. lapkričio 5 d. „UAB Architektų pastogė“, patalpose, adresu: Perkaso takas 3, Kaunas, tel.(8*631)12021,. Viešas projekto susirinkimas numatomas 2009 m. lapkričio 5 d. 13 val.

 


2009-10-19
Informuojame apie parengtą Eugenijaus Ščiukausko gyv. Saulėtekio g. 14, Muniškių k., Babtų sen., Kauno raj.,  žemės sklypo, esančio Gailiušių k., Babtų sen., Kauno raj., sav., (kad. Nr.5203/0004:206) Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvadą.

Atrankos išvada: išnagrinėjus dokumentus dėl Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo, Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas pateikė išvadą, kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas. Susipažinti su PŪV atrankos išvada galima plano rengėjo patalpose. Raštiškus pasiūlymus ar pretenzijas (jei tokių bus) galima teikti planavimo organizatoriui, rengėjui, Kauno RAAD 10 darbo dienų po paskelbimo nurodytais adresais.

Planavimo organizatorius: Eugenijus Ščiukauskas adresas Saulėtekio 14, Muniškių k., Babtų sen., Kauno raj. Telef.: 86 98 78 212

Plano rengėjas: Kęstutis Matusevičius adresas Ąžuolų g. 3, Garliava, Kauno raj., Telef.: 86 86 47 222 el.p. juridika@gmail.com. 

 


2009-10-16
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą žemės sklypo  (kad.Nr.5263/0010:153), esančio Kauno raj.sav., Babtų sen., Gaižuvėlės k. detalųjį planą.

Planavimo organizatorius: Kauno r. savivaldybės administracija, atstovaujama direktoriaus V.Bancevičiaus. Adresas: Savanorių pr.371, Kaunas, tel.: 837 305501, el.p.: administratorius@krs.lt..

Planavimo pagrindas, tikslai ir terminai: žemės sklypas planuojamas sutinkamai su Kauno raj. savivaldybės administracijos direktorius įsakymu Nr.ĮS-1233. Planavimo tikslas – sklypo būdo ir pobūdžio patikslinimas, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties. Detaliojo plano rengimo terminas 2009m. IV ketv.

Plano rengėjas: M.Torrau I.Į. Adresas: V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, tel.: 8-687-14585. El.p.: marius@torrau.eu. 

Susipažinti su planu, teikti pasiūlymus ir pageidavimus detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui aukščiau nurodytais adresais visą planavimo laikotarpį.

Vieša sprendinių ekspozicija rengiama nuo 2009-10-30d. Babtų seniūnijos patalpose. Viešas sprendinių aptarimas numatomas 2009-11-18d. nuo 16val. Babtų seniūnijoje.


2009-10-16

Bendrąją  tvarka pradedamas rengti, žemės sklypo Nr. 492(kadastrinis Nr. 5283/0004:492), Sodžiaus g. 22, Užliedžių k.,Kauno r. sav.,detalusis planas. Planavimo tikslas – esamo sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) , teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo reglamento nustatymas . Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – gyvenamosios teritorijos, naudojimo pobūdis – mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos. Sudaryta teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis 2009.05.25 nr. S-438. Planavimo terminai: 2009-2010 m. Planavimo organizatorius: Vytautas Martinaitis, Ledos g.65, Užliedžių k., Kauno r. sav.,  tel. 860411001 . Planavimo rengėjas: I. Slavinskaitės architektūros ir konstravimo biuras, E.Ožeškienės g. 5-1, Kaunas, tel. (8-680)92246. Pasiūlymus teikti raštu.


2009-10-16

Prašau patalpinti į Kauno rajono savivaldybės interneto svetaine skelbimą:

Parengtas žemės sklypų, esančio Kauno r., Raudondvario sen., Raudondvario k., kadastriniai Nr.5270/0013:505 ir Nr.5270/0013:506, formavimo ir pertvarkymo projektas. Planavimo tikslas – žemės sklypų sujungimas, suformuojant 1 sklypą, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties.

Planavimo organizatoriai: Alfredas Vincentas Urbonas, Ramybės g.94, Kaunas. Tel.8-698 35737.

Projekto rengėjas Dainius Pukalskas, UAB „Architektų pastogė“, Perkaso takas 3, Kaunas, tel. 8-37 313505, 8-676 05693, el. p. dainiuspk@gmail.com.

Pasiūlymus ir pretenzijas teikti projekto rengėjui arba planavimo organizatoriams iki viešojo susirinkimo bei viešojo svarstymo susirinkimo metu. Viešojo svarstymo susirinkimas įvyks 2009 m. lapkričio mėn. 17 d. 10:00, UAB „Architektų pastogė“, Perkaso takas 3, Kaune.


2009-10-16

Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą sklypo kad. Nr. 5250/0006:458 Noreikiškių k., Ringaudų sen., Kauno r. detalųjį planą.

Planavimo tikslas: esamo 0,3750 ha sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į iki 3 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Viešas susirinkimas įvyks: 2009 11 13 10 val. Ringaudų seniūnijoje Šiltnamio g. 1, Noreikiškių k., Kauno r.

Vieša projekto ekspozicija: 2009 10 29- 2009 11 13 tuo pačiu adresu bei pas detaliojo plano rengėją.

Organizatorius: Vladislovas Radušis, tel.: 8-698 70602.

Detaliojo plano rengėjas: J. Šarakauskas (projekto vadovas S. J. Katilius), tel.: (684) 84 8 94, el. paštu- jonas.sarakauskas@gmail.com, adresas- A. Mickevičiaus g. 43-5, Kaunas. Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjui arba organizatoriui iki viešo susirinkimo pabaigos. Dalyvavimas viešajame susirinkime neprivalomas.


2009-10-16

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo", rengiamas žemės sklypo, esančio Kauno raj., Alšėnų sen., Padainupio k., kadastrinis Nr. 5247/0011:40, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.

Planavimo tikslas: Ūkininko sodybos vietos parinkimas

Projekto organizatorius: Robertas Pažėra

Plano rengėjas: UAB „Architektų pastogė“, adresas: Perkaso takas 3, Kaunas, tel.(8*631)12021, el. paštas renata.grigorjeva@gmail.com. Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui iki 2009 m. spalio 29 d. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2009 m. spalio 15 d. iki spalio 29 d.  „UAB Architektų pastogė“,  patalpose, adresu: Perkaso takas 3, Kaunas, tel.(8*631)12021.


2009-10-16

Informuojame, kad bendrąja tvarka parengtas sklypų kad.Nr.5270/0008:137, 5270/0008:825, 5270/0008:619, Didvyrių k., Raudondvario sen., Kauno r. sav. detalusis planas.

Planavimo tikslas: sklypų sujungimas ir padalijimas į iki 58 sklypų, dalies pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Planavimo organizatorius: Liudmila Krugliakova, UAB “Giedrolos investicija”, atstovaujama Dainiaus Kovero, tel.: (8-657) 88805 elektroninis paštas: dainius@etapasgroup.lt. 

Rengėjas:  D. Šarakauskas, Nepriklausombės a. 7-5, Kaunas, tel.:(8-37)321886, el.p.: info@dsarchitektai.lt, www.dsarchitektai.lt.  

Viešo svarstymo su visuomene susirinkimas įvyks rengėjo patalpose, adresu Nepriklausomybės a. 7-5, Kaune, 2009 m. lapkričio 18 d. 16 val. Su projekto sprendiniais susipažinti galima rengėjo patalpose. Vieša ekspozicija vyks Raudondvario seniūnijos patalpose, Instituto g. 1a, Raudondvaryje, Kauno r., 10 darbo dienų iki susirinkimo. Dalyvavimas susirinkime nėra privalomas, tačiau, jei turite motyvuotų pasiūlymų ar pretenzijų, susijusių su planuojama teritorija, turite raštu jas pateikti planavimo organizatoriui iki viešo svarstymo su visuomene pabaigos arba atvykti į jį. Atsakymus, jog į pateiktus pasiūlymus parengtame teritorijų planavimo dokumente neatsižvelgta, galima apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos (LR vyriausybės 2007-03-14 nutarimas Nr.247 “Dėl visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų patvirtinimo pakeitimo”).

 


2009-10-15
Rengiamas kultūros paveldo objekto – Tado Ivanausko Obelynės sodyba (unikalus kodas 30812) Obelynės g. 6, 8, Akademijos mstl., Kauno raj. sav., Kauno aps., nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialusis planas. Atsisiųsti planą

Planavimo pagrindas: Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2007 m. rugsėjo mėn. 3 d. įsakymas Nr. Į-351 „Dėl kultūros paveldo objekto - Tado Ivanausko Obelynės sodybos (unikalus kodas 30812) Kauno raj. sav.,  Akademijos mstl., Obelynės g. 6, 8, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo plano rengimo“.

Planavimo tikslas: specialiajame plane nustatytais sprendiniais užtikrinti Tado Ivanausko Obelynės sodybos ir jos teritorijos išsaugojimą,  taikomų paveldosaugos reikalavimų įteisinimą.

Planuojamas žemės sklypo būdas ir pobūdis: nekeičiamas.

Informacija apie numatomus statyti statinius: nustatomi paveldosaugos reikalavimai ir konkreti tvarkymo priemonių sistema vertybės teritorijoje, reglamentuojama naujų statinių statyba apsaugos zonoje.

Specialiojo plano rengimo terminai: planavimo pradžia  - 2007 m., pabaiga – 2010 m.

Planavimo organizatorius: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos.

Planavimo organizatoriaus funkcijų vykdytojas: Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinis padalinys (Rotušės a. 29, LT-44033, Kaunas, tel.: (8-337) 22 86 41, kaunas@heritage.lt,  www.heritage.lt.).

Specialiojo plano rengėjas:   „Lietuvos paminklai“ (Šnipiškių g. 3,  LT-09309 Vilnius, tel.: (8-5) 273 46 85,  El. p. g.filipaviciene@lpaminklai.lt, www.lpaminklai.lt).

Galimybės susipažinti su rengiamu specialiuoju planu: su  rengiamo specialiojo plano koncepcija ir kita planavimo medžiaga  galima susipažinti  planavimo organizatoriaus patalpose (Rotušės a. 29, LT-44033, Kaunas) bei interneto svetainėse  www.heritage.lt. ir  www.krs.lt.  iki lapkričio 23d.

Vieša specialiojo plano sprendinių ekspozicija rengiama nuo 2009 m. lapkričio mėn. 9 d. iki lapkričio 23d. (10 darbo dienų) Kauno rajono savivaldybės Ringaudų seniūnijos patalpose (Šiltnamių g.1, Noreikiškių k., Kauno r.sav.). Viešas susirinkimas (svarstymas) įvyks 2009 m. lapkričio 23d. 14val. Kauno rajono savivaldybės Ringaudų seniūnijos patalpose (Šiltnamių g.1, Noreikiškių k., Kauno r.sav.) patalpose. Dalyvavimas neprivalomas.

Informacija teikiama telefonais:  (8-37) 22 86 41  ir (8-5) 273 46 85.    

Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka: pasiūlymus dėl specialiojo plano sprendinių susipažinimo laikotarpiu prašome teikti planavimo organizatoriaus funkcijų vykdytojui.


 

2009-10-15

Rengiamas detalusis planas sklypo (kadastro Nr. 5250/0009:656, plotas 0,1652 ha; žemės ūkio; kiti žemės ūkio paskirties sklypai), esančio Miriniškių k., Ringaudų seniūn., Kauno r. sav. Planavimo tikslas – esamo sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. Projekto rengimo terminas- 2009m IV- 2010m I ketvirtis. Pasikonsultuoti dėl rengiamų detaliojo plano sprendinių galima nuo 2009m spalio 19d iki 2009m lapkričio 18d Partizanų g. 26-204 Kaune. Viešas susirinkimas vyks 2009m lapkričio 19d. 15val. Partizanų g. 26-204 Kaune. Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Ringaudų seniūnijos patalpose ir Partizanų g.26-204, Kaune. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Kauno apskrities viršininko administracijai per vieną mėnesį nuo viešo susirinkimo dienos. Detaliojo plano organizatoriai A. Niuniavas, V. Z. Niuniavienė, tel. (8*616) 9 18 22, detaliojo plano rengėja UAB „Ateivis LT“, arch. M. Sirvydis, tel. (8*675) 4 75 96, e-paštas info@ateivis.lt.  


2009-10-15

Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti žemės sklypo  (kad.Nr.5263/0010:153), esančio Kauno raj.sav., Babtų sen., Gaižuvėlės k. detalųjį planą.

Planavimo organizatorius: Kauno r. savivaldybės administracija, atstovaujama direktoriaus V.Bancevičiaus. Adresas: Savanorių pr.371, Kaunas, tel.: 837 305501, el.p.: administratorius@krs.lt..

Planavimo pagrindas, tikslai ir terminai: žemės sklypas planuojamas sutinkamai su Kauno raj. savivaldybės administracijos direktorius įsakymu Nr.ĮS-1233. Planavimo tikslas – sklypo būdo ir pobūdžio patikslinimas, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties. Detaliojo plano rengimo terminas 2009m. IV ketv.

Plano rengėjas: M.Torrau I.Į. Adresas: V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, tel.: 8-687-14585. El.p.: marius@torrau.eu. 

Susipažinti su planu, teikti pasiūlymus ir pageidavimus detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui aukščiau nurodytais adresais visą planavimo laikotarpį.

Apie teritorijų planavimo dokumento sprendinių viešos ekspozicijos bei viešo aptarimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai spaudoje, Babtų seniūnijos skelbimų lentoje, informaciniame stende prie planuojamos teritorijos, internetiniame puslapyje www.krs.lt.


2009-10-15

Informuojame, kad bendrąja tvarka parengtas sklypų kad.Nr.5270/0008:137, 5270/0008:825, 5270/0008:619, Didvyrių k., Raudondvario sen., Kauno r. sav. detalusis planas.

Planavimo tikslas: sklypų sujungimas ir padalijimas į iki 58 sklypų, dalies pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Sklypai ribojasi su UAB “Libered” sklypu kad.Nr.5270/0008:204; A. Žukauskienės, J. Marcinkevičiūtės, V. Marcinkevičiaus, St. A. Marcinkevičiaus sklypu kad.Nr.5270/0008:176; J. Slivkienės sklypu kad.Nr.5270/0008:826; A. Kačinskienės sklypu kad.Nr.5270/0008:824; N. Žukauskienės sklypu kad.Nr.5270/0008:823; J. Zinkevičiaus sklypu kad.Nr.5270/0008:822; L. Reigienės sklypais kad.Nr.5270/0008:856, 862; R. Sunklodo, D. Sunklodienės sklypu kad.Nr.5270/0008:233; V. G. Lozevičienės sklypu kad.Nr.5270/0008:698 bei  valstybine žeme.

Planavimo organizatorius: Liudmila Krugliakova, UAB “Giedrolos investicija”, atstovaujama Dainiaus Kovero, tel.: (8-657) 88805 elektroninis paštas: dainius@etapasgroup.lt. 

Rengėjas:  D. Šarakauskas, Nepriklausombės a. 7-5, Kaunas, tel.:(8-37)321886, el.p.: info@dsarchitektai.lt, www.dsarchitektai.lt.   

Viešo svarstymo su visuomene susirinkimas įvyks rengėjo patalpose, adresu Nepriklausomybės a. 7-5, Kaune, 2009 m. lapkričio 18 d. 16 val. Su projekto sprendiniais susipažinti galima rengėjo patalpose. Vieša ekspozicija vyks Raudondvario seniūnijos patalpose, Instituto g. 1a, Raudondvaryje, Kauno r., 10 darbo dienų iki susirinkimo. Dalyvavimas susirinkime nėra privalomas, tačiau, jei turite motyvuotų pasiūlymų ar pretenzijų, susijusių su planuojama teritorija, turite raštu jas pateikti planavimo organizatoriui iki viešo svarstymo su visuomene pabaigos arba atvykti į jį. Atsakymus, jog į pateiktus pasiūlymus parengtame teritorijų planavimo dokumente neatsižvelgta, galima apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos (LR vyriausybės 2007-03-14 nutarimas Nr.247 “Dėl visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų patvirtinimo pakeitimo”).


2009-10-15

Informuojame, kad bendrąja tvarka pradedamas rengti sklypo Kad. Nr. 5260/0009:217  detalusis planas Kauno r. sav., Pagirių k.

Detaliojo plano rengimo pagrindas – Kauno apskrities viršininko sutikimas  dėl detaliojo plano rengimo 2008 06 18 Nr. 24-339-(16.24.); Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis 2009 03 10 Reg. Nr. S-137; Planavavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti 2009 05 27 Nr. PD-1-94.

Apytikris detaliojo plano rengimo terminas  – 2009 - 2011m.

Planavimo organizatorius – Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos (į/k 188710638) J. Basanavičiaus g. 36/2, 03109 Vilnius, tel. 8 5 2329600.

Detaliųjų planų rengėjas – UAB „Geometra“. Gauti informaciją apie detaliuosius planus, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: UAB „Geometra“, Savanorių pr. 287-307, Kaunas, tel. 8 37 312352, faks. 8 37 311733, mob. tel. 8 682 14265,  el.paštas: vaidas.navackas@gmail.com, www.geometra.lt

Apie teritorijų planavimo dokumentų projektų viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.


2009-10-14

Informuojame apie parengtą žemės sklypo, Juozapavos k., Vandžiogalos sen., Kauno r. sav., detalųjį planą. Formuojamas sklypas ribojasi su sklypais: kad. Nr. 5287/0005:113 ir Nr. 5287/0005:25.  Planavimo tikslas – naujo sklypo suformavimas kompostavimo aikštelei įrengti, pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, būdo, pobūdžio, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas.

Vieša ekspozicija vyks nuo 2009-11-13 iki 2009-11-26, Viešas susirinkimas numatomas 2009-11-27 10 val. Vandžiogalos seniūnijos patalpose, Parko g. 8, Vandžiogalos mstl., Vandžiogalos sen., Kauno raj. sav.

Planavimo organizatorius – Kauno r. sav. administracija, tel. (8 37) 30 55 84;
Rengėjas – UAB ,,Aplinkos inžinerija“, Gedimino g. 47, Kaunas tel. (8~37) 20 86 45, el.p. projektai
@apin.lt.  


2009-10-14

Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti sklypo kad. Nr. 5250/0006:458 Noreikiškių k., Ringaudų sen., Kauno r. detalųjį planą.

 Planavimo tikslas: esamo 0,3750 ha sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į iki 3 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Organizatorius: V. Radušis tel.: 8-698 70602.

Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjui J. Šarakauskui, tel.: 8-684 84894, el. paštu- jonas.sarakauskas@gmail.com arba organizatoriui. Apie detaliojo plano viešą svarstymą informuosime vėliau. 

 


2009-10-13
Informuojame, kad pradedamas rengti Ingos Zakarauskienės ir Lauryno Zakarausko priklausančiame žemės sklype (kadastrinis Nr 5293/0009:461) Kuodiškių k. Zapyškio sen.Kauno r.)  kaimo plėtros (ūkio vidinės) žemėtvarkos projektas. Planavimo organizatoriai – Inga Zakarauskienė ir Laurynas Zakarauskas, planavimo vykdytojas- UAB „Dagrame“. Su projektai galima susipažinti UAB „Dagrame“ patalpose adresu: Donelaičio g. 45, Kaunas iki 2009 10 27.2009 10 28 d. 10.00 val vyks viešas svarstymas. Dėl smulkesnės informacijos prašome kreiptis: UAB „Dagrame“ Donelaičio g. 45 , Kaunas. Tel Nr  8 37 202841.

 


2009-10-13
Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2004m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo", rengiamas žemės sklypo, esančios Kauno r., Domeikavos sen., Eigirgalos k., kadastrinis Nr. 5217/0009:65, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.

Planavimo tikslas: ūkininko sodybos vietos parinkimas.

Projekto organizatorius: Tadas Ramelis

Plano rengėjas: UAB „Architektų pastogė“, adresas: Perkaso takas 3, Kaunas, tel.(8*631)12021, el. paštas renata.grigorjeva@gmail.com. Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui iki 2009 m. spalio 29 d. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2009 m. rugsėjo 16  d. iki 2009 m. spalio 29 d.  „UAB Architektų pastogė“, patalpose, adresu: Perkaso takas 3, Kaunas, tel.(8*631)12021,. Viešas projekto susirinkimas numatomas 2009 m. spalio 29 d. 13 val.


2009-10-13

Informuojame apie bendrąja tvarka rengiamą sklypų kad. Nr. 5217/0014:210 ir 5217/0014:540, Kumpių k., Domeikavos sen., Kauno rajone, detalųjį planą. Planavimo tikslas – sklypų sujungimas, padalijimas, paskirties keitimas, naudojimo būdo, pobūdžio, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos). Organizatoriai – UAB „Kapitalo grupė“, Ona Anelė Pėstininkienė ir Jonas Pėstininkas. Rengėjas - architektė V.Zagorskienė, tel (8-687) 32455. Pastabas ir pasiūlymus teikti organizatoriui atstovui  tel.(8-676) 22 944 iki viešo svarstymo pabaigos. Viešas svarstymas įvyks  lapkričio 16d. 15 val. Laisvės al. 45, 308 kab., Kaunas. Detalusis planas eksponuojamas Domeikavos seniūnijoje 10 darbo dienų iki susirinkimo.


2009-10-09

Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą sklypų kad. Nr. 5217/0010:256 ir 5217/0010:257 Domeikavos k., Kauno r. detalųjį planą. Planavimo tikslas: sklypų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), sujungimas, teritorijos tvarkymo režimo ir statybos reglamento nustatymas. Viešas susirinkimas įvyks 2009 m. lapkričio 9 d. 11 val. Domeikavos seniūnijos patalpose Saulės g. 1, Domeikavoje. Vieša projekto ekspozicija- 10 darbo dienų iki susirinkimo minėtos seniūnijos skelbimų lentoje. Organizatoriai: Aušra Štarienė, Darius Štaras, tel. (8 699) 33345. Rengėjas: J. Šarakauskas (PV S. J. Katilius). Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas dėl rengiamo dokumento teikti organizatoriams arba rengėjui tel. (8 37) 20 69 54, (8 684) 84894 ir el. paštu jonas.sarakauskas@gmail.com iki susirinkimo pabaigos.

 


2009-10-08
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą sklypo Barsūniškio g. 20, Lapių mstl., Lapių sen., Kauno r. detalųjį planą.

Planavimo tikslas: esamo 0,2698 ha sklypo padalijimas į 2, nekeičiant pagr. tikslinės žemės naudojimo paskirties, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Viešas susirinkimas įvyks: 2009 11 04 10 val. Lapių seniūnijoje Merkio g. 63 Lapėse, Kauno rajone. Vieša projekto ekspozicija: 2009 10 21-11 04 tuo pačiu adresu bei pas rengėją.

Organizatoriai: Janina Linkevičienė ir Romualdas Petravičius, tel.: (642) 80 4 26.

Detaliojo plano rengėjas: J. Šarakauskas (projekto vadovas S. J. Katilius), tel.: (684) 84 8 94, el. paštas- jonas.sarakauskas@gmail.com, adresas- A. Mickevičiaus g. 43-5, Kaunas. Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjui arba organizatoriams iki viešo susirinkimo pabaigos. Dalyvavimas viešajame susirinkime neprivalomas.


2009-10-08

Informuojame, kad bendrąja tvarka parengtas detalusis planas: esantis Kauno r.sav. Ringaudų. sen. Ringaudų k. 190-asis žemės sklypas (kadastrinis Nr.5250/0005:190), plotas 2,6797 ha. Planavimo tikslas: esamo sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į iki 20 sklypų. Detaliojo plano rengimo terminas  (preliminarus) – 2009 m. Planavimo organizatorius – Aldona Elzbieta Mitkuvienė. Detaliojo plano rengėjas – UAB „Geometra“.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2009 10 19 iki 2009 11 16 d. UAB ,,Geometra” patalpose.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2009 10 30 iki 2009 11 16 d. Ringaudų seniūnijos patalpose (Šiltnamių g. 1, Noreikiškių k. Kauno r. sav.) bei UAB “Geometra” patalpose. Viešas susirinkimas numatomas 2009 11 16 d., 15 val., UAB “Geometra” patalpose.

Gauti informaciją, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus raštu galima šiuo adresu: UAB „Geometra“, Savanorių pr. 287-307, Kaunas, tel. (8-37) 312352, faks. (8-37) 311733.  el.paštas: monika.kupstaite@gmail.com , tel. 8 656 40473.

 


2009-10-06
UAB „Geometra“ informuoja, apie parengtą detalųjį planą adresu Kumpio k., Kauno r., kad. Nr. 5217/0014:463, plotas- 0,8406 ha ir kad. Nr. 5217/0014:465, plotas- 0,7270 ha

Planavimo tikslas- esamų sklypų sujungimas, pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į iki 13 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo bei statybos reglamento nustatymas.

Detaliojo plano rengimo terminas (preliminarus) –2009 III ketv.-2010 I ketv.

Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui ar plano rengėjui.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2009-10-26 iki 2009-11-25, UAB „Geometra“ patalpose, Savanorių pr. 287-307, Kaunas.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2009-11-10 iki 2009-11-25 UAB „Geometra“ patalpose, Savanorių pr. 287-307, Kaunas. Viešas susirinkimas numatomas 2009-11-25 d. 9 val., UAB „Geometra“ patalpose.

Planavimo organizatorius- Antanas Gustas, Ona Teresė Švobienė.

Detaliojo plano rengėjas- UAB „Geometra“. Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: UAB „GEOMETRA“ Savanorių pr. 287-307, Kaunas, tel. (8-37) 312352, faks. (8-37) 311733. el. paštas: lineta.juskaite@geometra.lt, www.geometra.lt. 

 


2009-10-06
UAB „Geodezininkai“ informuoja apie rengiamą Rolando Ragaišio ir Dalios Ragaišienės, žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastro Nr. 5273/0006:23, sklypo plotas 4.7121 ha.), esančio Vainatrakio k., Rokų sen., Kauno r., formavimo ir pertvarkymo projektą. Planavimo tikslas – sklypo pertvarkymas ir padalijimas į devynias dalis, nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties.

Su rengiamu žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu galima susipažinti nuo 2009-10-06 iki 2009-10-19 UAB „Geodezininkai“ patalpose, Raudondvario pl. 93, Kaune, tel./faksas 8 37 267156, mob. Tel. 8 655 03210 pas inž. geodezininką Marių Jazbutį, el. p. geodezininkai@gmail.com.  

Pasiūlymus ir pastabas galima teikti raštu iki 2009-10-19 organizatoriams Rolandui Ragaišiui ir Daliai Ragaišienei adresu Verkių g. 5-6, Kauno m., arba rengėjai UAB „Geodezininkai“.


2009-10-06

Informuojame apie gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų išdėstymo speciojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos išvadą.

Planuojamos teritorijos adresas: Kauno r.sav., Norekiškių k.v., Miriniškių k. Analizuojama teritorija-  Norekiškių k.v., Miriniškių k. kaimo dalis, apimanti Noreikiškių kadastro vietovės 6 bloko dalį, detaliai išnagrinėjant žemės sklypą kad. Nr. 5250/0006:268.

Planavimo organizatorius: Kauno r. savivaldybės administracija, Savanorių pr.371, Kaunas.

Planavimo finansuotojas: Kęstutis Gaučys, adresas korespondencijai Savanorių pr.363-201, tel.: 8615 56244.

Plano rengėjas: M.Torrau I.Į., adresas V.Putvinskio g.17-4, Kaunas, t.:8687 14585 el.p. ideju@takas.lt.   

Sprendimas dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo: remiantis LR Vyriausybės patvirtinto „Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo“ nuostatomis bei vertinimo subjektų išvadomis, planavimo organizatorius Kauno r. savivaldybės administracija priėmė sprendimą, kad strateginio poveikio aplinkai vertinimo procedūros atliekamos nebus.

Su motyvais susipažinti galima įstatymų numatyta tvarka plano rengėjos ar planavimo organizatoriaus patalpose.

 


2009-10-02
Informuojame apie parengtą bendrąja tvarka detalųjį planą. Planuojamos teritorijos adresas - Kauno r. sav., Domeikavos sen., Domeikavos k., sklypo kad . Nr. 5217/00012:258.

Detaliojo plano organizatorius – Aurelijus Tamašauskas, Regina Tamašauskienė.

Planavimo tikslas: Įsiterpusio valstybinės žemės ploto prijungimas prie esamo sklypo ir padalijimas į tris sklypus, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo nustatymas.

Detalusis planas eksponuojamas 10 d. dienų iki susirinkimo seniūnijos ir plano rengėjo patalpose. Susirinkimas vyks 2009 lapkričio 06 d. 14 val. detaliojo plano rengėjo UAB “Planuotojai“ patalpose Vasario 16-osios g. 8-6, Kaune.

Pasiūlymus ir pretenzijas (raštu) galima teikti planavimo organizatoriui ar projekto rengėjui. Rengėjas – UAB”Planuotojai”, PV Laimutė Pėželienė, (Vasario 16-osios g.8-6, Kaunas) tel.(8-37) 209260, el.paštas: planuotojai@takas.lt. 


2009-10-02

Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti sklypo (kad Nr. 5217/0013:801, plotas 0,2329 ha), esančio Smiltynų I k., Domeikavos sen., Kauno r. detalųjį planą. Tikslas: esamo sklypo padalinimas į du sklypus nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo reglamento nustatymas. Organizatoriai: Nerijus Mozūras tel. 861332640, Nerijus Linas Valuckas tel. 860020155. Apie viešosios ekspozicijos laiką ir vietą bus informuota papildomai. Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti organizatoriams arba rengėjui UAB „VILOBIS“, tel. 869947174, el. paštas: vilobis@gmail.com. 

 


2009-10-01
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą sklypo (kadastro Nr.5250/0008:898), esančio Bičiulių g. 1, Noreikiškių k., Ringaudų seniūn., Kauno r. sav. detalųjį planą. Planavimo organizatoriai – Antanas Ruzgys, Zita Ruzgienė, gyv. Bičiulių g. 1, Noreikiškių k., Ringaudų seniūn., Kauno r. sav. Planavimo tikslas – esamo sklypo padalijimas į iki 3 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Gretimų sklypų kadastro Nr. 5250/0008:87; :43; :73. Detaliojo plano rengimo terminas 2009m. IV ketv. Teritorijoje planuojama statyti mažaaukščius gyvenamuosius statinius, įrengti inžinerines komunikacijas.

Plano rengėjas: UAB  „Aplinka ir ekologija“, Savanorių pr. 363-201, El.p.: el. paštas s.urbelis@gmail, tel. 8*615 56244, fax. 8 37 706607

Susipažinti su planu, teikti pasiūlymus ir pageidavimus detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui aukščiau nurodytais adresais visą planavimo laikotarpį.

Vieša detaliojo plano sprendinių ekspozicija bus rengiama Ringaudų seniūnijos patalpose nuo 2009-10-01 d. Viešas svarstymas numatomas 2009-11-02 UAB „Aplinka ir ekologija“ patalpose, Savanorių pr. 363-201, Kaunas, nuo 10 val. DALYVAVIMAS NEPRIVALOMAS.


2009-10-01

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo", rengiamas žemės sklypo, esančios Rokiškių k., Lapių sen., Kauno raj.,, kadastrinis Nr. 5217/0005:168, kaimo

plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietos parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.

Planavimo tikslas: ūkininko sodybos vietos parinkimas.

Projekto organizatorius: Auksė Stanionė

Plano rengėjas: UAB „Architektų pastogė“, adresas: Perkaso takas 3, Kaunas, tel.(8 631)12021, el. paštas renata.grigorjeva@gmail.com. Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui iki 2009 m. spalio 19 d. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2009 m. spalio 1d. iki 2009 m. spalio 19 d. „UAB Architektų pastogė“, patalpose, adresu: Perkaso takas 3, Kaunas, tel.(8 631)12021.


2009-09-30

Informuojame, kad bendrąja tvarka pradedamas rengti detalusis planas: esantis Kauno r.sav. Ringaudų.sen. Ringaudų k. 190-asis žemės sklypas (kadastrinis Nr.5250/0005:190), plotas 2,6797 ha.Planavimo tikslas: esamo sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į iki 20 sklypų. Detaliojo plano rengimo terminas  (preliminarus) – 2009 m. Planavimo organizatorius – Aldona Elzbieta Mitkuvienė. Detaliojo plano rengėjas – UAB „Geometra“. Gauti informaciją, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus raštu galima šiuo adresu: UAB „Geometra“, Savanorių pr. 287-307, Kaunas, tel. (8-37) 312352, faks. (8-37) 311733.  el.paštas: monika.kupstaite@gmail.com , tel. 8 656 40473.


2009-09-30

Informuojame apie pradedamą bendrąja tvarka rengti sklypų Noreikiškių k., Ringaudų sen., Kauno r.sav. detalųjį planą(skl.kad.Nr.5250/0006:338 – 2,108 ha, skl/kad.Nr.5250/0006:635 – 0,4906 ha).

Planavimo tikslas: pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), sujungimas ir padalijimas į iki 43 sklypų, teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo reglamento nustatymas.

Planavimo organizatorius: UAB “Baltic Realty Adviser”, S.Daukanto g. 11A, Kaunas. Organizatoriaus įgaliotas asmuo: D.Koveras, V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, el.p.:dainius@etapasgroup.lt, tel.865788805.

Rengėjas: D.Šarakausko projektavimo įmonė, Nepriklausomybės a. 7-5, Kaunas, www.dsarchitektai.lt, el.p. info@dsarchitektai.lt, tel.(8-37)321886.

Apie viešą svarstymą informuosime papildomai.


2009-09-30

Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti sklypų kad. Nr. 5217/0010:256, 5217/0010:257 Domeikavos k., Domeikavos sen., Kauno r. detalųjį planą. Planavimo tikslas: esamų sklypų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir sujungimas, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Organizatoriai: A. Štarienė, D. Štaras, tel.: 8-699 33 3 45. Rengėjas: J. Šarakauskas (PV S. J. Katilius),  tel. 8-684 84 8 94, el. paštas- jonas.sarakauskas@gmail.com. Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjui arba organizatoriams. Apie detaliojo plano viešą svarstymą informuosime vėliau.


2009-09-29

Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamus rengti sklypų 1) kad. Nr. 5270/0010:113 Šilelio k., Raudondvario sen; 2) kad. Nr. 5233/0003:37, kad. Nr. 5233/0003:142 Naujasodžio k., Karmėlavos sen. detaliuosius planus Kauno rajone.

 Planavimo tikslai: 1) sklypo padalijimas į 3 sklypus, nekeičiant pagr. tikslinės žemės naudojimo paskirties, teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo reglamento nustatymas; 2) sklypo pagr. tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), sujungimas su sklypu Nr. 142 ir padalijimas į iki 3 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo bei statybos reglamento nustatymas.

 Organizatoriai: 1) B. Snarskienė, M. Dautartas, N. Matiukienė (atstovaujama M. Dautarto), tel.: (673) 88088; 2) A. Doviltienė, tel.: (37) 734118.

Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjui arch. J. Šarakauskui, tel. (684) 84894, (37) 206954, el. paštas- jonas.sarakauskas@gmail.com. Apie detaliųjų planų viešą svarstymą informuosime vėliau.


2009-09-29
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr.3D- 476/D1-429 “Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”, nuo 2009 m. rugsėjo 25 d. rengiamas žemės sklypo, Taurakiemio k., Taurakiemio sen., Kauno raj. sav., (kadastrinis Nr. 5267/0006:19 Piliuonos k.v.) kaimo plėtros  žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodybos vietai parinkti. 
Projektas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo se tvarka.

Planavimo tikslas – ūkininko ūkio sodybos vietos parinkimas.

Planavimo organizatorius – Irma Janavičė, gyv. Vytauto per. 30, Kaunas.
Projekto rengėjas 

UAB „Baltijos matavimų organizacija“  Vilniaus m. sav. Vilniaus m.  A.P. Kavoliuko g. 20-40, tel. (8-688) 87878, 862020888.

Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2009 m. spalio 12 d. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2009 m. rugsėjo 30 d. iki 2009 m. spalio 12 d. imtinai, adresu Daubų g. 3, Vilnius.


2009-09-29

Informuojame apie parengtą Eugenijaus Ščiukausko gyv. Saulėtekio g. 14, Muniškių k., Babtų sen., Kauno raj.,  žemės sklypo, esančio Juodonių k., Babtų sen., Kauno raj., sav., (kad. Nr.5203/0006:163) Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvadą .

Atrankos išvada: išnagrinėjus dokumentus dėl Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo, Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas pateikė išvadą, kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas. Susipažinti su PŪV atrankos išvada galima plano rengėjo patalpose. Raštiškus pasiūlymus ar pretenzijas (jei tokių bus) galima teikti planavimo organizatoriui, rengėjui, Kauno RAAD 10 darbo dienų po paskelbimo nurodytais adresais.

Planavimo organizatorius: Eugenijus Ščiukauskas adresas Saulėtekio 14, Muniškių k., Babtų sen., Kauno raj. Telef.: 86 98 78 212

Plano rengėjas: Kęstutis Matusevičius adresas Ąžuolų g. 3, Garliava, Kauno raj., Telef.: 86 86 47 222 el.p. juridika@gmail.com. 


2009-09-29

Informuojame apie parengtą Eugenijaus Ščiukausko gyv. Saulėtekio g. 14, Muniškių k., Babtų sen., Kauno raj.,  žemės sklypo, esančio Muniškių k., Babtų sen., Kauno raj., sav., (kad. Nr.5203/0006:125) Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvadą .

Atrankos išvada: išnagrinėjus dokumentus dėl Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo, Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas pateikė išvadą, kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas. Susipažinti su PŪV atrankos išvada galima plano rengėjo patalpose. Raštiškus pasiūlymus ar pretenzijas (jei tokių bus) galima teikti planavimo organizatoriui, rengėjui, Kauno RAAD 10 darbo dienų po paskelbimo nurodytais adresais.

Planavimo organizatorius: Eugenijus Ščiukauskas adresas Saulėtekio g. 14, Muniškių k., Babtų sen., Kauno raj. Telef.: 86 98 78 212

Plano rengėjas: Kęstutis Matusevičius adresas Ąžuolų g. 3, Garliava, Kauno raj., Telef.: 86 86 47 222 el.p. juridika@gmail.com.   


2009-09-29

Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą sklypų (kadastro Nr.5250/0016:434; :465), esančių Pyplių k., Ringaudų seniūn., Kauno r. sav. detalųjį planą. Planavimo organizatoriai – UAB „Stedra“, į.k. 134899772, UAB „Julita“, į.k. 134125129 (atstovaujamos Henrio Pilecko), įmonių buveinių adresas Bajorų g. 8, Kaunas, tel. 8*675 90 111. Planavimo tikslas – esamų sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), sujungimas ir  padalijimas į iki 26 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Gretimų sklypų kadastro Nr. 5250/0016:465; :171; :417; :321; :434. Detaliojo plano rengimo terminas 2009m. IV ketv. Teritorijoje planuojama statyti mažaaukščius gyvenamuosius statinius, įrengti gatves bei inžinerines komunikacijas.

Plano rengėjas: UAB  „Aplinka ir ekologija“, Savanorių pr. 363-201, El.p.: el. paštas s.urbelis@gmail, tel. 8*615 56244, fax. 8*37 706607

Susipažinti su planu, teikti pasiūlymus ir pageidavimus detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui aukščiau nurodytais adresais visą planavimo laikotarpį.

Vieša detaliojo plano sprendinių ekspozicija bus rengiama Ringaudų seniūnijos patalpose nuo 2009-10-01 d. Viešas svarstymas numatomas 2009-10-29 UAB  „Aplinka ir ekologija“ patalpose, Savanorių pr. 363-201, Kaunas, nuo 10 val. DALYVAVIMAS NEPRIVALOMAS.


2009-09-29

Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti sklypo (kadastro Nr.5250/0008:898), esančio

Bičiulių g. 1, Noreikiškių k., Ringaudų seniūn., Kauno r. sav. detalųjį planą. Planavimo organizatoriai – Antanas ruzgys, Zita Ruzgienė, gyv. Bičiulių g. 1, Noreikiškių k., Ringaudų seniūn., Kauno r. sav. Planavimo tikslas – esamo sklypo padalijimas į iki 3 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Plano rengimo terminas preliminarus - 2009 m. IV ketv. Pasiūlymus teikti plano rengėjai UAB „Aplinka ir ekologija“, Savanorių pr. 363-201, Kaunas, tel. 8*615 56 244, fax. 8*37 706607 el. paštas s.urbelis@gmail.com arba planavimo organizatoriams. 

 


2009-09-28
Bendrąja tvarka pradedamas rengti sklypų (kadastro Nr.5250/0011:1027, 1033, 1034), esančių Virbališkių k., Ringaudų sen., Kauno r. sav., detalusis planas. Planavimo tikslas: esamų sklypų  padalijimas, teritorijos tvarkymo, naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Planavimo organizatoriai: Juozas Baliulis, Daiva Citvarienė, UAB „Aunuva“, tel. 8 (698) 25368.


2009-09-28
Bendrąja tvarka pradedamas rengti sklypo (kadastro Nr.5250/0011:113), esančio Virbališkių k., Ringaudų sen., Kauno r. sav., detalusis planas. Planavimo tikslas: sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), padalijimas, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo  nustatymas. Planavimo organizatorius UAB „Aunuva“, tel. 8 (698) 25368.

 


2009-09-28
Informuojame, kad vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2007-04-05 įsakymu Nr. 1274  supaprastinta tvarka pradėtas rengti 1-ojo Žaliakalnio kultūrinio draustinio specialusis planas . Specialiojo plano rengimo tikslas - užtikrinti Kauno miesto savivaldybės 1-ojo Žaliakalnio kultūrinio draustinio išsaugojimą, įteisinti šios vietovės apsaugos zonoje taikomus paveldosaugos reikalavimus. Planavimo uždaviniai: 1) nustatyti Kauno miesto savivaldybės 1 -ojo Žaliakalnio kultūrinio draustinio teritorijos ir apsaugos zonos ribas ir jų plotus; 2) parengti paveldotvarkos projektą - nustatyti paveldosaugos reikalavimus ir konkrečių tvarkymo priemonių sistemą draustinio teritorijoje ir apsaugos zonoje, reglamentuoti žemės darbus, statinių ir įrenginių statybą, statinių aukštį, tūrį, užstatymo tankį ir intensyvumą, apželdinimą, želdinių aukštį, tankį, rūšį, transporto srautus, jų intensyvumą.

 

Planavimo organizatorius - Kauno m. savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Kultūros paveldo skyrius (Rotušės a. 29, 44033 Kaunas; tel.: (8 37) 20 88 17; el. paštas: kulturos.paveldas@kaunas.lt; interneto tinklalapis: www.kaunas.lt). Specialiųjų planų rengėjas - AB „Kauno paminklų restauravimo projektavimo institutas" (Raguvos g. 5, 44275 Kaunas; tel.: (8 37) 22 63 43; el. paštas: info@kprpi.lt; interneto tinklalapis: www.kprpi.lt).

Planuojamoje teritorijoje esančių ir su ja besiribojančių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai su specialiuoju planu susipažinti bei teikti pasiūlymus raštu gali Kultūros paveldo skyriuje nuo š.m. rugsėjo 16 d. iki rugsėjo 29 d. Adresas: Rotušės a. 29, Kaunas; darbo laikas: 8.00 - 17.00 vai. (pietų pertrauka 12.00 -12.45 vai.). Viešas susirinkimas vyks 2009 m. rugsėjo 30 d. 13.00 vai. Kauno m. savivaldybės mažojoje salėje, Laisvės al. 96. Apie nenumatytus pakeitimus bus pranešta vietos spaudoje ir interneto svetainėje www.kaunas.lt.

 

 


2009-09-25
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą sklypo kad. Nr. 5270/0010:113 Šilelio k., Raudondvario sen., Kauno r. detalųjį planą. 
Planavimo tikslas: esamo 0,4348 ha sklypo padalijimas į 3 sklypus, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo reglamento nustatymas. Sklypuose planuojamos vienbučių ar dvibučių gyvenamųjų namų statybos.

Viešas susirinkimas įvyks: 2009 10 23 10 val. A. Mickevičiaus g. 43-5 Kaune.

Vieša projekto ekspozicija: 2009 10 12- 2009 10 23 tuo pačiu adresu bei Raudondvario seniūnijoje Instituto g. 1A, Raudondvaryje.

Organizatoriai: B. Snarskienė, M. Dautartas, N. Matiukienė (atstovaujama M. Dautarto), tel.: (673 88 0 88).

Rengėjas: J. Šarakauskas (PV S. J. Katilius), tel.: (37) 20 69 54, (684) 84 8 94, el. paštas- jonas.sarakauskas@gmail.com, adresas- A. Mickevičiaus g. 43-5, Kaunas. Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjui arba organizatoriams iki viešo susirinkimo pabaigos. Dalyvavimas viešajame susirinkime neprivalomas.

 


2009-09-24
Informuojame, kad pradedamas rengti Aleksandrui Parfionovui priklausančiame žemės sklype (kadastrinis Nr 5201/0005:32) Jadagonių k. Zapyškio sen.Kauno r.)  kaimo plėtros (ūkio vidinės) žemėtvarkos projektas. Planavimo organizatorius – Aleksandras Parfionovas, planavimo vykdytojas- UAB „Dagrame“. Su projektai galima susipažinti UAB „Dagrame“ patalpose adresu: Donelaičio g. 45-7, Kaunas iki 2009 10 07. 2009 10 08 d. 10.00 val vyks viešas svarstymas. Dėl smulkesnės informacijos prašome kreiptis: UAB „Dagrame“ Donelaičio g.45-7 , Kaunas. Tel Nr 8 37 202841.


2009-09-24

Informuojame apie pradedamą bendra tvarka rengti 1,27 ha sklypo kad.Nr.5247/0012:266, Mastaičių k., Alšėnų sen., Kauno r.sav. detalųjį planą.

Planavimo tikslas: esamo sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į iki 13 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo bei statybos reglamento nustatymas.

Planavimo organizatoriai: A.Andziulis, D.Kavaliauskaitė, A.Kravcovienė, N.Abloževičienė, Mickevičiaus g. 46-2A, Kaunas, info@trakeliai.lt, tel.868921614.

Rengėjas: D.Šarakauskas, Nepriklausomybės a. 7-5, Kaunas, www.dsarchitektai.lt, info@dsarchitektai.lt, tel.(8-37)321886.

Apie viešą svarstymą informuosime papildomai.


2009-09-24

Informuojame apie pradedamą bendrąja tvarka rengti žemės sklypo  kad.Nr.5263/0004:352, esančio Kauno raj.sav., Babtų sen., Kaniūkų k., detalųjį planą.

Planavimo organizatorius: UAB „Nerisla“, Draugystės g.15B, Kaunas, tel.: 8-657-88855, įgaliotas atstovas Donatas Miškinis.

Planavimo pagrindas, tikslai ir terminai: žemės sklypas planuojamas sutinkamai su Kauno raj. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.ĮS-1101. Planavimo tikslas - žemės sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas į kitą (gyvenamosios teritorijos/komercinės teritorijos/pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos/inžinerinės infrastruktūros teritorijos) ir padalijimas į iki 70 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimo bei statybos reglamento nustatymas. Detaliojo plano rengimo terminas 2009m. III-IV ketv.

Plano rengėjas: M.Torrau I.Į. Adresas: V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, tel.: 8-687-14585. El.p.: marius@torrau.eu. 

Susipažinti su planu, teikti pasiūlymus ir pageidavimus detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui aukščiau nurodytais adresais visą planavimo laikotarpį.

Apie teritorijų planavimo dokumento sprendinių viešos ekspozicijos bei viešo aptarimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai spaudoje, Babtų seniūnijos skelbimų lentoje, informaciniame stende prie planuojamos teritorijos, internetiniuose puslapiuose www.krs.lt, www.torrau.eu. 


2009-09-24

Informuojame apie pradedamą bendrąja tvarka rengti žemės sklypo  kad.Nr.5263/0004:352, esančio Kauno raj.sav., Babtų sen., Kaniūkų k., detalųjį planą.

Planavimo organizatorius: UAB „Nerisla“, Draugystės g.15B, Kaunas, tel.: 8-657-88855, įgaliotas atstovas Donatas Miškinis.

Planavimo pagrindas, tikslai ir terminai: žemės sklypas planuojamas sutinkamai su Kauno raj. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.ĮS-1101. Planavimo tikslas - žemės sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas į kitą (gyvenamosios teritorijos/pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos/inžinerinės infrastruktūros teritorijos) ir padalijimas į iki 70 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimo bei statybos reglamento nustatymas. Detaliojo plano rengimo terminas 2009m. III-IV ketv.

Plano rengėjas: M.Torrau I.Į. Adresas: V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, tel.: 8-687-14585. El.p.: marius@torrau.eu. 

Susipažinti su planu, teikti pasiūlymus ir pageidavimus detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui aukščiau nurodytais adresais visą planavimo laikotarpį.

Apie teritorijų planavimo dokumento sprendinių viešos ekspozicijos bei viešo aptarimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai spaudoje, Babtų seniūnijos skelbimų lentoje, informaciniame stende prie planuojamos teritorijos, internetiniuose puslapiuose www.krs.lt, www.torrau.eu. 


2009-09-24

Informuojame apie bendra tvarka parengtus sklypų Didvyrių k., Raudondvario sen., Kauno r.sav. detaliuosius planus:

1). 0,5624 ha sklypas kad.Nr.5270/0008:178. Planavimo tikslas: esamo sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į iki 4 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Sklypas ribojasi su S.Skrebelio skl.kad.Nr.5270/0008:666, 269 bei su R.Valienės skl.kad.Nr.5270/0008:96.

2). 3,0335 ha sklypas kad.Nr.5270/0008:179. Planavimo tikslas: esamo sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į iki 30 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Sklypas ribojasi su A.I.Rudžionienės skl.kad.Nr.5270/0008:932.

Planavimo organizatoriai: UAB “Giedrolos investicija”, Butrimonių g. 5, Kaunas ir UAB “Liprimus”, Vilniaus g. 34-2, Kaunas. Organizatorių įgaliotas asmuo: D.Koveras, V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, el.p.:dainius@etapasgroup.lt, tel.865788805.

Rengėjas: D.Šarakausko projektavimo įmonė, Nepriklausomybės a. 7-5, Kaunas, el.p. info@dsarchitektai.lt, tel.(8-37)321886.

Viešas svarstymas su visuomene įvyks rengėjo patalpose, adresu Nepriklausomybės a. 7-5, Kaune, 2009 metų spalio 27 d. 13 val.  Su projektų sprendiniais susipažinti galima rengėjo patalpose. Vieša ekspozicija vyks Raudondvario seniūnijos patalpose 10 darbo dienų iki susirinkimo. Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti iki susirinkimo pabaigos organizatoriui arba rengėjui. Atsakymus, jog į pateiktus pasiūlymus parengtame teritorijų planavimo dokumente neatsižvelgta, galima apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. 

 


2009-09-23
Informuojame apie pradedamą bendrąja tvarka rengti žemės sklypo  kad.Nr.5203/0006:125), esančio Kauno raj.sav., Babtų sen., Muniškių k., detalųjį planą.

Planavimo organizatorius: Eugenijus Ščiukauskas ir Angelė Ščiukauskienė (atstovaujami Kęstučio Matusevičiaus). Adresas: Saulėtekio g.14, Babtų sen., Muniškių k., tel.: 8-698-47222.

Planavimo pagrindas, tikslai ir terminai: žemės sklypas planuojamas sutinkamai su Kauno raj. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.ĮS-1558. Planavimo tikslas - žemės sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas (iš žemės ūkio į kitą – inžinerinės infrastruktūros teritorijos), teritorijos tvarkymo bei naudojimo rėžimo reglamento nustatymas (vėjo jėgainių statybai). Detaliojo plano rengimo terminas 2009m. III-IV ketv.

Plano rengėjas: M.Torrau I.Į. Adresas: V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, tel.: 8-687-14585. El.p.: marius@torrau.eu. 

Susipažinti su planu, teikti pasiūlymus ir pageidavimus detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui aukščiau nurodytais adresais visą planavimo laikotarpį.

Apie teritorijų planavimo dokumento sprendinių viešos ekspozicijos bei viešo aptarimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai spaudoje, Babtų seniūnijos skelbimų lentoje, informaciniame stende prie planuojamos teritorijos, internetiniuose puslapiuose www.krs.lt, www.torrau.eu. 


2009-09-23

Informuojame apie pradedamą bendrąja tvarka rengti žemės sklypo  kad.Nr.5203/0006:163), esančio Kauno raj.sav., Babtų sen., Juodonių k., detalųjį planą.

Planavimo organizatorius: Eugenijus Ščiukauskas ir Angelė Ščiukauskienė (atstovaujami Kęstučio Matusevičiaus). Adresas: Saulėtekio g.14, Babtų sen., Muniškių k., tel.: 8-698-47222.

Planavimo pagrindas, tikslai ir terminai: žemės sklypas planuojamas sutinkamai su Kauno raj. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.ĮS-1387. Planavimo tikslas - žemės sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas (iš žemės ūkio į kitą – inžinerinės infrastruktūros teritorijos), teritorijos tvarkymo bei naudojimo rėžimo reglamento nustatymas (vėjo jėgainių statybai). Detaliojo plano rengimo terminas 2009m. III-IV ketv.

Plano rengėjas: M.Torrau I.Į. Adresas: V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, tel.: 8-687-14585. El.p.: marius@torrau.eu. 

Susipažinti su planu, teikti pasiūlymus ir pageidavimus detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui aukščiau nurodytais adresais visą planavimo laikotarpį.

Apie teritorijų planavimo dokumento sprendinių viešos ekspozicijos bei viešo aptarimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai spaudoje, Babtų seniūnijos skelbimų lentoje, informaciniame stende prie planuojamos teritorijos, internetiniuose puslapiuose www.krs.lt, www.torrau.eu.   

 


2009-09-23
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą sklypo (kadastro Nr.5233/0011:1091 ), esančio Ramučių k., Karmėlavos seniūn., Kauno r. sav. detalųjį planą.  Planavimo organizatorius – Toma Bikniutė, gyv. Uosio g. 30, Kaunas, tel. 8*615 15 559. Planavimo tikslas – esamo sklypo pagrindinės  žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.  Gretimų sklypų kadastro Nr. 5233/0011:274; :275; :265; :964; :965; :1090. Detaliojo plano rengimo terminas 2009 m. III-IV ketv. Teritorijoje planuojama statyti mažaaukščius gyvenamuosius statinius, įrengti inžinerines komunikacijas.

Plano rengėjas: UAB  „Aplinka ir ekologija“, Savanorių pr. 363-201, El.p.: el. paštas s.urbelis@gmail, tel. 8 615 56244, fax. 8 37 706607

Susipažinti su planu, teikti pasiūlymus ir pageidavimus detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui aukščiau nurodytais adresais visą planavimo laikotarpį.

Vieša detaliojo plano sprendinių ekspozicija bus rengiama Karmėlavos seniūnijos patalpose nuo 2009-09-28 d. Viešas svarstymas numatomas 2009 -10 - 26  UAB  „Aplinka ir ekologija“ patalpose, Savanorių pr. 363-201, Kaunas, nuo 10 val. DALYVAVIMAS NEPRIVALOMAS.


2009-09-23 
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą sklypo (kadastro Nr.5233/0011:1090 ), esančio Ramučių k., Karmėlavos seniūn., Kauno r. sav. detalųjį planą.  Planavimo organizatoriai – Artūras Domarkas, Lina Domarkienė, gyv. Uosio g. 30, Kaunas, tel. 8*615 15 559. Planavimo tikslas – esamo sklypo pagrindinės  žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.  Gretimų sklypų kadastro Nr. 5233/0011:272; :273; 263; :965; :1091. Detaliojo plano rengimo terminas 2009 m. III-IV ketv. Teritorijoje planuojama statyti mažaaukščius gyvenamuosius statinius, įrengti inžinerines komunikacijas.

Plano rengėjas: UAB  „Aplinka ir ekologija“, Savanorių pr. 363-201, El.p.: el. paštas s.urbelis@gmail, tel. 8*615 56244, fax. 8*37 706607

Susipažinti su planu, teikti pasiūlymus ir pageidavimus detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui aukščiau nurodytais adresais visą planavimo laikotarpį.

Vieša detaliojo plano sprendinių ekspozicija bus rengiama Karmėlavos seniūnijos patalpose nuo 2009-09-28 d. Viešas svarstymas numatomas 2009 -10 - 26  UAB  „Aplinka ir ekologija“ patalpose, Savanorių pr. 363-201, Kaunas, nuo 11 val. DALYVAVIMAS NEPRIVALOMAS.


2009-09-23 
Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo", rengiamas žemės sklypo, esančios Kauno raj., Zapyškio sen., Jadagonių k., kadastrinis Nr. 5201/0005:424, Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.

Planavimo tikslas: ūkininko ūkio sodybos suformavimas.

Projekto organizatorius: Vaidas Grigaitis

Plano rengėjas: UAB „Architektų pastogė“, adresas: Perkaso takas 3, Kaunas, tel.(8*631)12021, el. paštas renata.grigorjeva@gmail.com. Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui iki 2009 m. spalio 5 d. Susipažinti su parengtu projektu galima susipažinti iki 2009 m. spalio 5 d. „UAB Architektų pastogė“,  patalpose, adresu: Perkaso takas 3, Kaunas, tel.(8*631)12021. Viešas projekto susirinkimas numatomas 2009 m. spalio 6 d. 13 val. 

 


2009-09-22
Informuojame, kad bendrąja tvarka parengti detalieji planai:1) 0.5221 ha žemės ūkio sklypo Nr. 639 (kad.nr. 5260/0001:639),esantis Kauno r.sav. Garliavos apyl.sen. Teleičių k. 2) 0.5219 ha žemės ūkio sklypo Nr. 638 (kad.nr. 5260/0001:638),esantis Kauno r.sav. Garliavos apyl.sen. Teleičių k. Planavimo tikslas: esamų sklypų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į po (iki)5 sklypus.Detaliųjų planų rengimo terminas  (preliminarus) – 2009 m. Planavimo organizatorius – Ona Šalčiuvienė, Artūras Andrijauskas. Detaliųjų planų rengėjas – UAB „Geometra“. Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2009 08 28 iki 2009 09 25 d. UAB ,,Geometra” patalpose. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2009 09 11 iki 2009 09 25 Garliavos apyl. seniūnijos patalpose (Vytauto g. 62, Garliava, Kauno raj.) bei UAB “Geometra” patalpose. Viešas susirinkimas numatomas 2009 09 25 d., 10 val., Garliavos apyl. seniūnijos patalpose. Gauti informaciją apie detaliuosius planus, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus raštu galima šiuo adresu: UAB „Geometra“, Savanorių pr. 287-307, Kaunas, tel. (8-37) 312352, faks. (8-37) 311733.  el.paštas: monika.kupstaite@gmail.com , tel. 8 656 40473.


2009-09-22

Informuojame visuomenę apie pradedamą rengti 1.7605 ha ploto žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5217/0007:430), kurį nuosavybės teise valdo Violeta Kimontienė, detalųjį planą.

Planuojamos teritorijos adresas: Varluvos k., Domeikavos sen., Kauno r. savivaldybė.

Planavimo organizatorius: Violeta Kimontienė, Ašigalio g. 19-28, Kaunas, tel.  8-677-12082.

Rengėjas: UAB Architektų biuras G.Natkevičius ir partneriai, Raguvos g. 4, Kaunas, projekto dalies vadovas V. Naujokaitis, tel. 8-687-17426, el. paštas: info@natkevicius.lt.  Planavimo tikslas: esamo sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į iki 15 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reglamento nustatymas.

Detalusis planas svarstomas ir visuomenė dalyvauja teritorijų planavimo procese bendrają tvarka.

Detaliojo plano rengimo laikotarpis – 2009 m. rugsėjo mėn. – 2010 m. I ketvirtis.
Sudaryta teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis 2009 03 10 Nr.S-138

Pasiūlymus dėl detaliojo plano galima teikti telefonu arba raštu nurodytu adresu plano rengėjui ir organizatoriui per visą detaliojo plano rengimo ir susipažinimo su parengto plano sprendiniais laikotarpį, bet ne veliau kaip iki viešo susirinkimo pabaigos.


2009-09-22

Rengiamas detalusis planas žemės sklypų Nr. 64 (kad. nr. 5273/0013:64) ir Nr. 63 (kad.nr. 5273/0013:63) esančių Kauno r. sav., Rokų sen., Rokų k. Planavimo tikslas – esamų sklypų sujungimas, pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į iki 50 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. Projekto rengimo terminas 2009m. III-IV ketvirtis. Pasikonsultuoti dėl rengiamų detaliojo plano sprendinių galima nuo 2009m. rugsėjo 24d. iki 2009m. spalio 26d. Partizanų g. 26-204, Kaune. Viešas susirinkimas vyks 2009m. spalio 27d. 15 val., Partizanų g. 26-204, Kaune. Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo  Rokų seniūnijos patalpose ir Partizanų g. 26-204, Kaune. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu konsultavimosi laikotarpiu iki viešo susirinkimo ir jo metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Kauno apskrities viršininko administracijai per vieną mėnesį nuo viešo susirinkimo dienos. Detaliojo plano organizatoriai: A. Garkauskas, P. Jakimavičius, A. Jakimavičiūtė, D. Rakauskas, tel. 8 600 81105, rengėjas UAB „ATEIVIS LT“, architektas M. Sirvydis tel. 8 675 47596, 8 37 438726, e-pašt. info@ateivis.lt. 


2009-09-22

Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą žemės sklypo kad. Nr. 5293/0005:355, esančio Kauno r., Zapyškio sen., Kluoniškių k., detalųjį planą.

Planavimo organizatorius: Gediminas Sadlauskas ir Daiva Sadlauskienė, adresas Ašigalio g.5-8, Kaunas, tel.: 8685-33307.

Planavimo pagrindas, tikslai ir terminai: esamo sklypo pagrindinės tikslinės žemės paskirties keitimas į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimo bei statybos reglamento nustatymas. Detalusis planas rengiamas vadovaujantis kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.ĮS-1313. Plano rengimo terminas 2009m. III-IV ketv.

Plano rengėjas: M.Torrau I.Į. Adresas: V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, tel.: 8-687-14585. El.p.: marius@torrau.eu. 

Susipažinti su planu, teikti pasiūlymus ir pageidavimus detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui aukščiau nurodytais adresais visą planavimo laikotarpį iki viešo svarstymo ir jo metu. Vieša ekspozicija rengiama nuo 2009-10-07d Zapyškio seniūnijoje. Viešas sprendinių aptarimas rengiamas 2009-10-22d. nuo 16val. Zapyškio seniūnijoje. DALYVAVIMAS NEPRIVALOMAS. 

 


2009-09-21
Informuojame apie bendrąja  tvarka  parengtą  žemės sklypo Nr. 383, Pyplių k., Ringaudų sen., Kauno r. sav. detalųjį planą.

Planavimo tikslas: esamo žemės sklypo  pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas  iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalinimas į iki 10 sklypų.

 Su detaliuoju planu galima susipažinti rugsėjo 21 – spalio 19 dienomis. Spalio 5 -19 detalusis planas eksponuojamas  Ringaudų seniūnijoje, Šiltamių g.1, Noreikiškių k. Viešas aptarimas vyks ten pat  spalio 19 d. 11 val.  Planavimo organizatorius:  Vaclovas Rumbutis, Violeta Rumbutienė.

Detaliojo  plano rengėja J. Batūraitė. Tel. pasiteirauti  8 680 92245.

Motyvuotus pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių teikti iki viešo susirinkimo pabaigos.


2009-09-21

Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti sklypo kad. Nr. 5247/0012:606 (plotas 0,17 ha) Mastaičių k., Alšėnų sen., Kauno r. pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyv. namų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymo detalųjį planą. Organizatoriai- Nijolė Reškevičienė, Kęstutis Reškevičius, tel. (8 606) 86180. Detaliojo plano rengėjas- J. Šarakauskas (PV S. J. Katilius). Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti organizatoriams arba rengėjui tel. (8 684) 84894, el. p.: jonas.sarakauskas@gmail.com. Apie detaliojo plano viešą svarstymą informuosime vėliau.

 


2009-09-17
Informuojame apie parengtą detalųjį planą.

Detaliojo plano pavadinimas: 3,000 ha žemės ūkio sklypo kad. Nr. 5250/0005:377, Obelynės g. 2C, Akademijos mstl., Akademijos sen., Kauno r. sav., padalijimo detalusis planas.

Detaliojo plano tikslas: esamo sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į iki 27 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Detalusis planas rengiamas, viešai svarstomas ir derinamas bendrąja tvarka.

Detalusis planas eksponuojamas Akademijos seniūnijos patalpose Universiteto g. 8, Akademijos mstl., Kauno r., ir detaliojo plano rengėjo patalpose V. Putvinskio g. 17, Kaune.

Viešas susirinkimas (svarstymas) įvyks 2009 m. spalio 16 d. 12 val. detaliojo plano rengėjo patalpose V. Putvinskio g. 17, Kaune

Detaliojo planavimo organizatorius – Kęstutis Juzonis, Valdas Kudzmanas, UAB „Sodų namai“ (atstovaujama Meliuzinos Birutės Liūtienės  tel. (8-686) 7 65 88).

Detaliojo plano rengėjas – Ind. Gedimino Bulavo įmonė, architektas G. Bulavas, tel. (8-699) 8 12 32, (8-37) 20 98 66.


2009-09-17

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr.3D- 476/D1-429 “Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”, rengiamas žemės sklypo, SERGEIČIKŲ I K., KARMĖLAVOS SEN., KAUNO R.SAV.,  (kadastrinis Nr. 5233/0011:467 KARMĖLAVOS K.V.) kaimo plėtros (ūkio vidinės) žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodybos formavimui. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.

Planavimo tikslas – ūkininko ūkio sodybos suformavimas.

Planavimo organizatorius – IGNAS GRAŽULIS, gyv. Širvintų g. 46, Kaunas. tel. 8~659 41540 .

Projekto rengėjas – UAB “NTF”, R.Kalantros 125a, Kaunas, tel., 8~670 65992, el. paštas info@ntforma.lt. http://www.ntforma.lt/

Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2009 m.  spalio 05  d.

Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2009 m.  rugsėjo  21 d. iki 2009 m. spalio 05 d. Karmėlsvos seniūnijos patalpose, adresu:  Vilniaus g. 65a, Karmėlava, Kauno raj., LT-54449 , Kauno r.


2009-09-17

Rengiamas detalusis planas žemės sklypo Kauno r. sav, Užliedžių sen, Užliedžių k,  Kalno g. 7, sklypo Nr. 117 (kad. nr. 5283/0004:117). Planavimo tikslas – esamo sklypo padalijimas į 2 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. Projekto rengimo terminas 2009m. III-IV ketvirtis. Pasikonsultuoti dėl rengiamų detaliojo plano sprendinių galima nuo 2009m. rugsėjo 21d. iki 2009m. spalio 20d. Partizanų g. 26-204, Kaune. Viešas susirinkimas vyks 2009m. spalio 21d. 15 val., Partizanų g. 26-204, Kaune. Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Užliedžių seniūnijos patalpose ir Partizanų g. 26-204, Kaune. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu konsultavimosi laikotarpiu iki viešo susirinkimo ir jo metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Kauno apskrities viršininko administracijai per vieną mėnesį nuo viešo susirinkimo dienos. Detaliojo plano organizatorė V. Vyšniauskienė, tel. 8 699 29774, rengėjas UAB „ATEIVIS LT“, architektas M. Sirvydis tel. 8 675 47596, 8 37 438726, e-pašt. info@ateivis.lt. 


2009-09-17

Rengiamas detalusis planas žemės sklypo Kauno r. sav, Ringaudų sen, Tabariškių k,  sklypo Nr. 503 (kad. nr. 5250/0009:503). Planavimo tikslas – esamo sklypo dalinis pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), ir padalijimas į iki 3 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. Projekto rengimo terminas 2009m. III-IV ketvirtis. Pasikonsultuoti dėl rengiamų detaliojo plano sprendinių galima nuo 2009m. rugsėjo 21d. iki 2009m. spalio 20d. Partizanų g. 26-204, Kaune. Viešas susirinkimas vyks 2009m. spalio 21d. 14 val., Partizanų g. 26-204, Kaune. Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Ringaudų seniūnijos patalpose ir Partizanų g. 26-204, Kaune. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu konsultavimosi laikotarpiu iki viešo susirinkimo ir jo metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Kauno apskrities viršininko administracijai per vieną mėnesį nuo viešo susirinkimo dienos. Detaliojo plano organizatoriai: V. M. Gudauskas, V. Mikulėnas, rengėjas UAB „ATEIVIS LT“, architektas M. Sirvydis tel. 8 675 47596, 8 37 438726, e-pašt. info@ateivis.lt. 


2009-09-17

Informuojame apie parengtą 0,1408 ha žemės sklypo, esančio  Kauno r.sav., Domeikavos k. Obelų g. 8 (kad. Nr.: 5217/ 0011: 384 detalųjį planą;

Planavimo organizatorius: P.Šimas; adresas: Obelų g. 8A, Domeikavos k., tel.:  8-618-53484. Planavimo tikslas - apie 300 kv.m. įsiterpusio laisvo valstybinės žemės ploto prijungimas ir padalijimas į 2 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo bei statybos reglamento nustatymas.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2009-09-07 iki 2009-10-05, vieša ekspozicija nuo 2009-09-21 iki 2009-10-05 UAB „Architektų pastogė“ patalpose, viešas susirinkimas 2009-10-05 12 val  UAB „Architektų pastogė“ patalpose.

Detaliojo plano rengimo terminas (preliminarus): 2009m. IV ketv.- 2010 m. I ketv.

Plano rengėjas: UAB „Architektų pastogė"; Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: UAB ,,Architektų pastogė", Perkaso takas 3, Kaunas, architektas F. Jackevičius, tel. 8-641-32786.

 


2009-09-16
Rengiamas detalusis planas žemės sklypų Kauno r. sav, Garliavos apyl. sen, Ilgakiemio k.: Nr. 86 (kad. nr. 5260/0011:86) Žagrenių g. 6, Nr. 239 (kad.nr. 5260/0011:239) Technikos g. 3, Nr. 405 (kad.nr. 5260/0011:405), Nr. 469 (kad.nr. 5260/0011:469), Nr. 470 (kad.nr. 5260/0011:470), Nr. 486 (kad. nr. 5260/0011:486). Planavimo tikslas– sklypų sujungimas, pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties (naudojimo būdo/pobūdžio) keitimas į kitą (gyvenamosios teritorijos/mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos, pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos/ pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos), padalijimas į 4 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Projekto rengimo terminas 2009m. III-IV ketvirtis. Pasikonsultuoti dėl rengiamų detaliojo plano sprendinių galima nuo 2009m. rugsėjo 21d. iki 2009m. spalio 20d. Partizanų g. 26-204, Kaune. Viešas susirinkimas vyks 2009m. spalio 21d. 13val., Partizanų g. 26-204, Kaune. Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Garliavos apyl. sen. patalpose, ir Partizanų g 26-204, Kaune. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Kauno apskrities viršininko administracijai per vieną mėnesį nuo viešo susirinkimo dienos. Detaliojo plano organizatoriai: A. Kondratavičius, Ž. Kondratavičienė, A. Cikanavičius, D. Cikanavičienė, UAB „Naujasis Nevėžis“, J. Krūvelis, tel. 8 677 58888, rengėjas UAB „ATEIVIS LT“, arch. M. Sirvydis, tel. 8 675 47596, e-paštas info@ateivis.lt. 


2009-09-16

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2004m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo", rengiamas žemės sklypo, esančios Kauno r., Ringaudų sen., Pyplių k., kadastrinis Nr. 5250/0016:440, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.

Planavimo tikslas: ūkininko sodybos vietos parinkimas.

Projekto organizatorius: Renaldas Juškevičius

Plano rengėjas: UAB „Architektų pastogė“, adresas: Perkaso takas 3, Kaunas, tel.(8*631)12021, el. paštas renata.grigorjeva@gmail.com. Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui iki 2009 m. rugsėjo 30 d.. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2009 m. rugsėjo 16  d. iki 2009 m. „UAB Architektų pastogė“, patalpose, adresu: Perkaso takas 3, Kaunas, tel.(8*631)12021,. Viešas projekto susirinkimas numatomas 2009 m. spalio 1 d. 13 val.


2009-09-16

Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą 0,0598 ha sklypo Topolių g.37, Domeikavoje, Kauno r. (skl.kad.Nr.5217/0014:672) detalųjį planą. Planavimo tikslas: esamo sklypo padidinimas apie 92 kv.m. prie pietvakarinės sklypo dalies, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Planavimo organizatorius: J.Kamantauskienė, Topolių g. 37, Domeikava, Kauno r., tel.868565685. Rengėjas: D.Šarakauskas, tel.: (8-37) 32 18 86, www.dsarchitektai.lt, el.p. info@dsarchitektai.lt. Sklypas ribojasi su A.Meškelevičiaus sklypu kad.Nr.5217/0014:320, V. Petraičio ir V.Petraitienės sklypu kad.nr.5217/0014:671 bei valstybine žeme. Viešo svarstymo su visuomene susirinkimas įvyks rengėjo patalpose 2009 m. spalio 21 d. 13 val. Nepriklausomybės a. 7-5, Kaune. Su detaliojo plano sprendiniais susipažinti galima 10 darbo dienų iki susirinkimo Domeikavos seniūnijos patalpose. Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti iki susirinkimo pabaigos organizatoriui arba rengėjui.


2009-09-16

Informuojame, kad pradedamas rengti sklypų kad.Nr.5270/0008:137, 5270/0008:825, 5270/0008:619 Didvyrių k., Raudondvario sen., Kauno r. sav. detalusis planas.

Planavimo tikslas: sklypų sujungimas ir padalijimas į iki 58 sklypų, dalies pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Organizatorius: Liudmila Krugliakova, UAB “Giedrolos investicija”, atstovaujama Dainiaus Kovero, tel.: (8-657) 88805 elektroninis paštas: dainius@etapasgroup.lt.

Rengėjas: architektas D. Z. Šarakauskas, info@dsarchitektai.lt, tel.: (8-37)32 18 86.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumentų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki viešojo susirinkimo, kuris bus organizuojamas parengus teritorijų planavimo dokumentus bei praėjus nustatytam susipažinimo su jais laikotarpiui, taip pat viešojo susirinkimo metu. Apie teritorijų planavimo dokumentų sprendinių aptarimo, viešosios ekspozicijos bei susirinkimo vietą bei laiką bus informuojama papildomai.

 


2009-09-15
Informuojame, kad vadovaujantis LR Žemės ūkio ministro ir LR Aplinkos ministro 2007 m. gegužės 31d. įsakymu Nr.3D-265/D1-308 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas žemės sklypo, esančio Kauno r. sav., Neveronių sen., Pabiržio k., (kad. Nr. 5233/0016:267) formavimo ir pertvarkymo projektas. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka. Planavimo tikslas: nekilnojamojo turto registre bendrosios jungtinės nuosavybės teise įregistruoto žemės sklypo padalijimas į du žemės sklypus. Planavimo organizatoriai: Aušra Jagelavičienė ir Petras Jagelavičius, R. Kalantos g. 175B-19, Kaunas, Tel. Nr. 865077980. Planavimo rengėja: UAB „Žemės matavimai“, Aukštaičių g. 9, Kaunas, Tel. Nr. 867577777. Susipažinti su parengtu projektu, dokumentacija, teikti raštu pasiūlymus, ar pastabas dėl parengtų sprendinių galima darbo dienomis nuo 9-12 val., 13-18 val. iki 2009m rugsėjo 30 dienos planavimo organizatoriams (Aušrai ir Petrui Jagelavičiams, R. Kalantos g. 175B-19, Kaunas, tel.:865077980) arba plano rengėjai UAB „Žemės matavimai“ (Aukštaičių g. 9, Kaunas, tel.:867577777 arba 867799994, zemesmatavimai@gmail.com). Parengto žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto viešo svarstymo su visuomene susirinkimas vyks 2009-09-30, 10val. UAB „Žemės matavimai“ patalpose Aukštaičių g. 9, Kaunas. Jums arba Jūsų įgaliotam atstovui neatvykus, viešas svarstymas su visuomene nebus stabdomas. 

 


2009-09-14
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą žemės sklypo (kad.Nr. 5217/0014:442), esančio Domeikavos sen., Šakių k., Kauno r. sav. detalųjį planą.

Planavimo organizatoriai: UAB „Kapitalo grupė“ (atstovaujama V.Šilkaičio), Savanorių pr.390-18, Kaunas, tel. 8-676-22944.

Planavimo pagrindas, tikslai ir terminai: esamo sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), padalinimas į iki 20 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reglamento nustatymas. Detaliojo plano rengimo terminas 2009m. III-IV ketv. Teritorijoje planuojama statyti komercinės paskirties statinį bei įrengti susisiekimo ir inžinerines sistemas.

Plano rengėjas: M.Torrau I.Į. Adresas: V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, tel.: 8-687-14585. El.p.: marius@torrau.eu. 

Susipažinti su planu, teikti pasiūlymus ir pageidavimus detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui aukščiau nurodytais adresais visą planavimo laikotarpį. Vieša sprendinių ekspozicija rengiama nuo 2009-09-29d. Domeikavos sen. patalpose. Viešas sprendinių aptarimas rengiamas Domeikavos sen. patalpose 2009-10-14d. nuo 16val. DALYVAVIMAS NEPRIVALOMAS.


2009-09-14

Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą žemės sklypo  (kad.Nr.5250/0016:62), esančio Kauno raj.sav., Ringaudų sen., Virbališkių k., detalųjį planą.

Planavimo organizatorius: Saulius Raudys. Adresas: Aušros g. 16, Noreikiškės, Kauno r., tel.: 8-699-48253.

Planavimo pagrindas, tikslai ir terminai: žemės sklypas planuojamas sutinkamai su Kauno raj. savivaldybės tarybos sprendimu Nr.TS-214. Planavimo tikslas - esamo sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (komercinė teritorija, degalinių ir autoservisų statinių statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Detaliojo plano rengimo terminas 2009m. III-IV ketv.

Plano rengėjas: M.Torrau I.Į. Adresas: V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, tel.: 8-687-14585. El.p.: marius@torrau.eu. 

Susipažinti su planu, teikti pasiūlymus ir pageidavimus detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui aukščiau nurodytais adresais visą planavimo laikotarpį. Vieša sprendinių ekspozicija rengiama nuo 2009-09-28d. Ringaudų sen. patalpose. Viešas sprendinių aptarimas vyks 2009-10-13d. nuo 16val.  Ringaudų sen. patalpose. DALYVAVIMAS NEPRIVALOMAS.


2009-09-14

Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą žemės sklypo  (kad.Nr.5223/0008:172), esančio Kauno raj.sav., Garliavos sen., Garliavos m., S.Lozoraičio g.39, detalųjį planą.

Planavimo organizatorius: UAB „Karbonas“, pagal įgaliojimą atstovaujama S.Urbelio. Adresas: Savanorių pr.363-206, Kaunas, tel.: 8-615-56244.

Planavimo pagrindas, tikslai ir terminai: žemės sklypas planuojamas sutinkamai su Kauno raj. savivaldybės administracijos direktorius įsakymu Nr.ĮS-1403. Planavimo tikslas - esamo sklypo teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Detaliojo plano rengimo terminas 2009m. III-IV ketv.

Plano rengėjas: M.Torrau I.Į. Adresas: V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, tel.: 8-687-14585. El.p.: marius@torrau.eu. 

Susipažinti su planu, teikti pasiūlymus ir pageidavimus detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui aukščiau nurodytais adresais visą planavimo laikotarpį. Vieša sprendinių ekspozicija rengiama nuo 2009-09-28d. Garliavos sen. patalpose. Viešas sprendinių aptarimas rengiamas 2009-10-13d. nuo 16val. Garliavos sen. patalpose. DALYVAVIMAS NEPRIVALOMAS

 


2009-09-14
Informuojame, kad pradedami rengti bendrąja tvarka Lietuvos Žemės Ūkio Universiteto teritorijų: (skl. Kad. Nr. 5250/0006:142) Akademijos mstl., Kauno raj. IR (skl. Kad. Nr. 5250/0006:143) karkiškių km., kauno raj. DetalIEJI planai.

Planavimo tikslas: sklypų padalijimas, dalinis pagrindinės tikslinės paskirties keitimas, būdo, pobūdžio, teritorijų tvarkymo naudojimo režimo nustatymas.

Detaliųjų planų viešųjų svarstymų laikas ir vieta bus nurodyti papildomai. Detaliojo plano rengėjai – Všį “Statybos idėjų centras” ir UAB “Cedra”. Gauti informaciją apie detaliuosius planus, susipažinti su rengiama dokumentacija galima šiuo adresu: Všį “Statybos idėjų centras”, Karaliaus Mindaugo pr. 9, LT-44287, Kaunas, tel. (8~37) 320 350,  tel./ faks. 422 004, el. p. sic@cedra.lt ir UAB “Cedra”, Zamenhofo 5,  44287 Kaunas, tel.  (8~37) 320 350,  tel./ faks.  422004, el. p. sic@cedra.lt. 

Planavimo organizatorius – Lietuvos Žemės Ūkio Universitetas, Studentų g. 11, Akademijos mstl., Kauno raj., tel. (8~37) 752399, faks. (8~37) 752201.

Pasiūlymus galima teikti raštu planavimo rengėjams nurodytu adresu.

 


2009-09-11
Informuojame, kad  vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004m. Rugpjūčio 11d. Įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas žemės sklypo, Alšėnų k., Alšėnų sen., Kauno r.,  kadastrinis Nr. 5247/0018:481 Mastaičių k.v.,  kaimo plėtros  žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti.

Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka. 

Planavimo tikslas -  ūkininko sodybos vietos parinkimas.

Planavimo organizatorius: Marija Elena Kvietinskienė.

Projekto rengėjas: UAB ”Geodezininkai”.

Susipažinti su projekto sprendinias ir pateikti pasiūlymus galima  nuo 2009 m. rugsėjo 14 d. iki rugsėjo 28 d. UAB”Geodezininkai” patalpose, adresu: Raudondvario pl. 93, Kaunas, tel.: 8 37 267156, mob. 8 601 26132.

 


2009-09-11
Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. Įsakymu Nr.3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas žemės sklypo, Ilgakiemio k., Garliavos apyl. sen., Kauno raj., kadastrinis Nr.5260/0010:112 Pajiesio k.v., kaimo plėtros (ūkio vidaus) žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodybos formavimui. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.

Planavimo tikslas – ūkininko ūkio sodybos suformavimas.

Projekto organizatorė: Jonas Albinas Katkauskas

Plano rengėjas: UAB „ARCHITEKTŲ PASTOGĖ“, adresas: Perkaso takas 3/Savanorių pr. 371, Kaunas, tel.: 313735. Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui iki 2009 m. rugsėjo 25 d.

Susipažinti su parengtu projektu galima iki 2009 m. rugsėjo 25 d., UAB „ARCHITEKTŲ PASTOGĖ“, adresas: Perkaso takas 3/Savanorių pr. 371, Kaunas, tel.: 313735, el.paštas archpastoge@krs.lt.   


2009-09-11
Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. Įsakymu Nr.3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas žemės sklypo, Riogliškių k., Zapyškio sen., Kauno raj., kadastrinis Nr.5201/0009:352 Altoniškų k.v., kaimo plėtros (ūkio vidaus) žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodybos formavimui. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.

Planavimo tikslas – ūkininko ūkio sodybos suformavimas.

Projekto organizatorė: Ona Jonaitienė

Plano rengėjas: UAB „ARCHITEKTŲ PASTOGĖ“, adresas: Perkaso takas 3/Savanorių pr. 371, Kaunas, tel.: 313735. Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui iki 2009 m. rugsėjo 25 d..

Susipažinti su parengtu projektu gma iki 2009 m. rugsėjo 25 d., UAB „ARCHITEKTŲ PASTOGĖ“, adresas: Perkaso takas 3/Savanorių pr. 371, Kaunas, tel.: 313735, el.paštas archpastoge@krs.lt.   


2009-09-11

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. Įsakymu Nr.3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas žemės sklypo, Grabavos k., Garliavos apyl. sen., Kauno raj., kadastrinis Nr.5260/0013:258 Pajsio k.v., kaimo plėtros (ūkio vidaus) žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodybos formavimui. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.

Planavimo tikslas – ūkininko ūkio sodybos suformavimas.

Projekto organizatorė: Birutė Šemaliūnienė

Plano rengėjas: UAB „ARCHITEKTŲ PASTOGĖ“, adresas: Perkaso takas 3/Savanorių pr. 371, Kaunas, tel.: 313735. Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui iki 2009 m. rugsėjo 25 d.

Susipažinti su parengtu projektu galima iki 2009 m. rugsėjo 25 d., UAB „ARCHITEKTŲ PASTOGĖ“, adresas: Perkaso takas 3/Savanorių pr. 371, Kaunas, tel.: 313735, el.paštas archpastoge@krs.lt.    


2009-09-10

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. Įsakymu Nr.3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas žemės sklypo, Girininkų I k., Alšėnų sen., Kauno raj., kadastrinis Nr.5247/0013:162 Mastaičių k.v., kaimo plėtros (ūkio vidaus) žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodybos formavimui. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.

Planavimo tikslas – ūkininko ūkio sodybos suformavimas.

Projekto organizatoriai: Vidas Belevičius ir Aurelija Belevičienė

Plano rengėjas: G.Akstino firma „HOMO NOVUS“, adresas: Kumelių g.15-1, Kaunas, tel.: (8-37) 240038, mob. 8657 68865. Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui iki 2009 m. rugsėjo 24 d..

Susipažinti su parengtu projektu galima iki 2009 m. rugsėjo 24 d., G.Akstino firma „HOMO NOVUS“, adresas: Kumelių g.15-1, Kaunas, tel.: (8-37) 240038, mob. 8657 68865, el.paštas ausra@homonovus.lt.  


2009-09-10

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. Įsakymu Nr.3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas žemės sklypo, Urnėžių k., Babtų sen., Kauno raj., kadastrinis Nr.5257/0004:208, kaimo plėtros (ūkio vidaus) žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodybos formavimui. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.

Planavimo tikslas – ūkininko ūkio sodybos suformavimas.

Projekto organizatoriai: Rita Marčienė

Plano rengėjas: G.Akstino firma „HOMO NOVUS“, adresas: Kumelių g.15-1, Kaunas, tel.: (8-37) 240038, mob. 8657 68865. Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui iki 2009 m. rugsėjo 24 d..

Susipažinti su parengtu projektu galima iki 2009 m. rugsėjo 24 d., G.Akstino firma „HOMO NOVUS“, adresas: Kumelių g.15-1, Kaunas, tel.: (8-37) 240038, mob. 8657 68865, el.paštas ausra@homonovus.lt.   


2009-09-10

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m.rugpjūčio 11 d. Įsakymu Nr.3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas žemės sklypo dalies, Lukšakaimio k., Raudondvario sen., Kauno r. , kadastrinis Nr.5270/0006:0185 Raudondvario k. v., kaimo plėtros (ūkio vidaus) žemėtvarkos projektasūkininko ūkio sodybos formavimui. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.

Planavimo tikslas - ūkininko ūkio sodybos formavimas.

Projekto organizatorius – Eduardas Šukys.

Plano rengėjas: G.Akstino firma „HOMO NOVUS“, adresas: Kumelių g. 15-1, Kaunas, tel.:(8-37) 240038, mob. 865768865. Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui iki 2009 m..rugsėjo 24 d.

Susipažinti su projekto sprendiniais ir pateikti pastabas bei pasiūlymus galima iki 2009 m. rugsėjo 24 d. G.Akstino firma „HOMO NOVUS“, adresas: Kumelių g. 15-1, Kaunas, tel.:(8-37) 240038, mob. 865768865, el. p. ausra@homonovus.lt.  

 


2009-09-09
Informacija apie geležinkelio infrastruktūros IX B transporto koridoriaus atšakos modernizavimo  Vilnius-Kaunas  ruože greičiui  iki  160  km/val.  parengtą  poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas - AB „Lietuvos geležinkeliai", Mindaugo g. 12/14, LT-2600 Vilnius, tel.: 8-5-2693555, faks.:8-5-2692028.

Planuojamos ūkinės veiklos PAV  dokumentų  rengėjas - UAB „Vilnius Consult", Vokiečių g. 12-3, Vilnius, tel.: 8 -5-2395066, faks.:8-5-2395067.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas - geležinkelio infrastruktūros IX B transporto koridoriaus atšakos modernizavimas Vilnius-Kaunas ruože greičiui iki 160 km/val.

Planuojamos ūkinės veiklos vieta - planuojamą veiklą numatoma vykdyti IX B transporto koridoriaus ruože Vilnius-Kaunas, kuris yra Vilniaus ir Kauno apskričių savivaldybėse (Vilniaus miesto, Trakų, Elektrėnų, Kaišiadorių ir Kauno rajonų, Kauno miesto).

PAV subjektai - poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą nagrinės ir savo išvadas teiks šie poveikio aplinkai vertinimo subjektai: Vilniaus apskrities viršininko administracija; Vilniaus miesto  savivaldybės  administracija;  Vilniaus  visuomenės  sveikatos  centras;  Kultūros paveldo  departamento  Vilniaus  teritorinis  padalinys;  Vilniaus  apskrities  priešgaisrinė gelbėjimo valdyba; Kauno apskrities viršininko administracija; Kauno rajono savivaldybės administracija; Kauno miesto savivaldybės administracija; Kauno visuomenės sveikatos centras; Kultūros paveldo departamento Kauno teritorinis padalinys; Kauno apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba; Trakų rajono savivaldybės administracija; Trakų visuomenės sveikatos priežiūros ir specialistų tobulinimo centras; Trakų priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba; Elektrėnų savivaldybės administracija; Elektrėnų priešgaisrinė ir gelbėjimo tarnyba; Kaišiadorių rajono savivaldybė; Kaišiadorių priešgaisrinė ir gelbėjimo tarnyba; Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija. Sprendimą, ar kelio modernizavimas pasirinktoje vietoje yra leistinas, priims Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija.

Išsamiau susipažinti su PAV ataskaita - UAB „Vilnius Consult", Vokiečių g. 12-3, Vilnius, tel.: 8 5 2395066, darbo dienomis ir valandomis.

Viešas visuomenės supažindinimas su PAV ataskaita - įvyks rugsėjo 16d. 17 vai. Kauno rajono savivaldybės posėdžių salėje (Kauno miesto ir rajono gyventojams).

Motyvuotus pasiūlymus PAV ataskaitos klausimais galima teikti - raštu UAB „Vilnius Consult", Vokiečių g. 12-3, Vilnius arba el.paštu audrius@vilniusconsult.lt.  


2009-09-08

Informuojame apie bendra tvarka parengtą 0,0609 ha ir 0,0602 ha sklypų Domeikavos k., Domeikavos sen., Kauno r.sav. (skl.kad.Nr.5217/0011:549, 550) detalųjį planą.

Planavimo tikslas: esamų sklypų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir sujungimas, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Sklypai ribojasi su S.Rumbos sklypu kad.Nr.5217/0011:557, K.Gorodeckienės sklypu kad.Nr.5217/0011:405, I.Brazauskienės sklypu kad.Nr.5217/0011:409.

Planavimo organizatoriai: Edita Lukauskienė, Gintaras Lukauskas, gyv.P.Plechavičiaus g. 18-44, Kaunas, el.p.:leditaa@gmail.com, tel.867083596. 

Rengėjas: D.Šarakauskas, Nepriklausomybės a. 7-5, Kaunas, www.dsarchitektai.lt, el.p.: info@dsarchitektai.lt, tel.(8-37)321886.

Viešas svarstymas su visuomene įvyks rengėjo patalpose, adresu Nepriklausomybės a. 7-5, Kaune, 2009 metų spalio 12 d. 16 val.  Su projekto sprendiniais susipažinti galima rengėjo patalpose. Vieša ekspozicija vyks Domeikavos seniūnijos patalpose 10 darbo dienų iki susirinkimo. Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti iki susirinkimo pabaigos organizatoriui arba rengėjui. Atsakymus, jog į pateiktus pasiūlymus parengtame teritorijų planavimo dokumente neatsižvelgta, galima apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

 


2009-09-08
Informuojame apie bendrąja tvarka rengiamą sklypo (kadastro Nr. 523300090355), esančio Zversos g. 13, Ramučių k., Karmėlavos seniūn., detalųjį planą. Planavimo tikslas - prie esamo sklypo Nr. 355, Zversos g. 13, Ramučių k., Karmėlavos seniūn., plotas- 161 kv. m (individ.n.) prijungiamas apie 389 kv.m įsiterpusios valst. žemės ploto ir padalijimas i 3 sklypus nekeičiant žemės naudojimo paskirties. organizatoriai: Virgilijus Pužas, Rasa Pužienė, Steponas Armonas, Ona Kazakevičienė. Rengėja - I.Tikuišytė. Pastabas teikti tel. (8 676) 2 98 70.

 


2009-09-04
Informuojame apie bendraja tvarka parengtą žemės sklypo kad. Nr.5260/0001:44, Seniavos  k., Garliavos apyl. sen., Kauno r. sav. detalųjį planą.

Detaliojo plano tikslas: esamo žemės ūkio paskirties žemės sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimo į gyvenamąsias teritorijas  (mažaaukštė gyvenamoji statyba), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymo detalusis planas.

Su detaliojo plano sprendiniais  susipažinti galima rugsėjo 7– spalio 2 d. Detalusis  planas eksponuojamas rugsėjo 21– spalio 2 d. Garliavos apyl. seniūnijoje  Vytauto g. 62, Garliavoje. Viešas aptarimas vyks ten pat  spalio  2 d. 11 val.

Planavimo organizatorius:  Narimantas Stravinskas,  Audronė Stravinskienė.

Rengėjas :  achitektė  J. Batūraitė. Tel.  pasiteirauti   (8-37)-20 83 42.

Motyvuotus pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti  iki viešo susirinkimo pabaigos.


2009-09-04

Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti žemės sklypo  (kad.Nr.5223/0008:172), esančio Kauno raj.sav., Garliavos sen., Garliavos m., S.Lozoraičio g.39, detalųjį planą.

Planavimo organizatorius: UAB „Karbonas“, pagal įgaliojimą atstovaujama S.Urbelio. Adresas: Savanorių pr.363-206, Kaunas, tel.: 8-615-56244.

Planavimo pagrindas, tikslai ir terminai: žemės sklypas planuojamas sutinkamai su Kauno raj. savivaldybės administracijos direktorius įsakymu Nr.ĮS-1403. Planavimo tikslas - esamo sklypo teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Detaliojo plano rengimo terminas 2009m. III-IV ketv.

Plano rengėjas: M.Torrau I.Į. Adresas: V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, tel.: 8-687-14585. El.p.: marius@torrau.eu.

Susipažinti su planu, teikti pasiūlymus ir pageidavimus detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui aukščiau nurodytais adresais visą planavimo laikotarpį.

Apie teritorijų planavimo dokumento sprendinių viešos ekspozicijos bei viešo aptarimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai spaudoje, Garliavos seniūnijos skelbimų lentoje, informaciniame stende prie planuojamos teritorijos, internetiniame puslapyje www.krs.lt.  


2009-09-04

Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti žemės sklypo  (kad.Nr.5250/0016:62), esančio Kauno raj.sav., Ringaudų sen., Virbališkių k., detalųjį planą.

Planavimo organizatorius: Saulius Raudys. Adresas: Aušros g. 16, Noreikiškės, Kauno r., tel.: 8-699-48253.

Planavimo pagrindas, tikslai ir terminai: žemės sklypas planuojamas sutinkamai su Kauno raj. savivaldybės tarybos sprendimu Nr.TS-214. Planavimo tikslas - esamo sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (komecinė teritorija, degalinių ir autoservisų statinių statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Detaliojo plano rengimo terminas 2009m. III-IV ketv.

Plano rengėjas: M.Torrau I.Į. Adresas: V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, tel.: 8-687-14585. El.p.: marius@torrau.eu.

Susipažinti su planu, teikti pasiūlymus ir pageidavimus detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui aukščiau nurodytais adresais visą planavimo laikotarpį.

Apie teritorijų planavimo dokumento sprendinių viešos ekspozicijos bei viešo aptarimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai spaudoje, Ringaudų seniūnijos skelbimų lentoje, informaciniame stende prie planuojamos teritorijos, internetiniame puslapyje www.krs.lt.  


2009-09-03

Informuojame apie pradedamą bendra tvarka rengti 0,0609 ha ir 0,0602 ha sklypų Domeikavos k., Domeikavos sen., Kauno r.sav. (skl.kad.Nr.5217/0011:549, 550) detalųjį planą.

Planavimo tikslas: esamų sklypų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir sujungimas, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Planavimo organizatoriai: Edita Lukauskienė, Gintaras Lukauskas, gyv.P.Plechavičiaus g. 18-44, Kaunas, el.p.:leditaa@gmail.com, tel.867083596.

Rengėjas: D.Šarakauskas, Nepriklausomybės a. 7-5, Kaunas, el.p. info@dsarchitektai.lt, tel.(8-37)321886.

Apie viešą svarstymą informuosime papildomai.


2009-09-03

Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti sklypo (kadastro Nr.5233/0011:1091, esančio Ramučių k., Karmėlavos seniūn., Kauno r. sav. detalųjį planą. Planavimo organizatorius – Toma Bikniutė, gyv. Uosio g. 30, Kaunas, tel. 8*615 15 559. Planavimo tikslas – esamo sklypo pagrindinės  žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Plano rengimo terminas preliminarus - 2009 m. III ketv. - IV ketv. Pasiūlymus teikti plano rengėjai UAB „Aplinka ir ekologija“, Savanorių pr. 363-201, Kaunas, tel. 8*615 56 244, fax. 8*37 706607 el. paštas s.urbelis@gmail.com arba planavimo organizatoriams.


2009-09-03

Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą sklypo (kadastro Nr. 5250/0009:13), esančio Miriniškių k., Ringaudų seniūn., Kauno r. sav. detalųjį planą.  Planavimo organizatorius – Rima  Gelažauskienė, gyv. Universiteto g. 2-135, Akademijos mstl., Akademijos seniūn., Kauno r. sav. Planavimo tikslas – esamo sklypo pagrindinės  žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Gretimų sklypų kadastro Nr. 5250/0009:564; :47. Detaliojo plano rengimo terminas 2009 m. III-IV ketv. Teritorijoje planuojama statyti mažaaukščius gyvenamuosius statinius, įrengti inžinerines komunikacijas.

Plano rengėjas: UAB  „Aplinka ir ekologija“, Savanorių pr. 363-201, El.p.: el. paštas s.urbelis@gmail, tel. 8*615 56244, fax. 8*37 706607

Susipažinti su planu, teikti pasiūlymus ir pageidavimus detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui aukščiau nurodytais adresais visą planavimo laikotarpį.

Vieša detaliojo plano sprendinių ekspozicija bus rengiama Domeikavos seniūnijos patalpose nuo 2009-09-07 d. Viešas svarstymas numatomas 2009 -10-05 UAB  „Aplinka ir ekologija“ patalpose, Savanorių pr. 363-201, Kaunas, nuo 13 val. DALYVAVIMAS NEPRIVALOMAS.


2009-09-03

Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti sklypo (kadastro Nr.5233/0011:1090), esančio Ramučių k., Karmėlavos seniūn., Kauno r. sav. detalųjį planą. Planavimo organizatoriai – Artūras Domarkas, Lina Domarkienė, gyv. Uosio g. 30, Kaunas, tel. 8*615 15 559. Planavimo tikslas – esamo sklypo pagrindinės  žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Plano rengimo terminas preliminarus - 2009 m. III ketv. - IV ketv. Pasiūlymus teikti plano rengėjai UAB „Aplinka ir ekologija“, Savanorių pr. 363-201, Kaunas, tel. 8*615 56 244, fax. 8*37 706607 el. paštas s.urbelis@gmail.com arba planavimo organizatoriams.


2009-09-03

Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą sklypo (kadastro Nr.5293/0006:101), esančio Vytauto g. 20, Zapyškio mstl., Zapyškio seniūn., Kauno r. sav. detalųjį planą. Planavimo organizatoriai – Tomas Daujotas, Irma Daujotienė, Gabrielė Teofilė Lečkauskaitė, Kęstytis Jonas Keturakis (atstovaujami Sauliaus Urbelio, tel. 8*615 56 244), gyv. Kauno g. 31A-1, Ežerėlio mstl., Kauno r. sav. Planavimo tikslas – esamo sklypo padalijimas į 2 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.. Gretimų sklypų kadastro Nr. 5293/0006:25; 156. Detaliojo plano rengimo terminas 2009 m. III-IV ketv. Teritorijoje planuojama statyti mažaaukščius gyvenamuosius statinius, įrengti inžinerines komunikacijas.

Plano rengėjas: UAB  „Aplinka ir ekologija“, Savanorių pr. 363-201, El.p.: el. paštas s.urbelis@gmail, tel. 8*615 56244, fax. 8*37 706607

Susipažinti su planu, teikti pasiūlymus ir pageidavimus detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui aukščiau nurodytais adresais visą planavimo laikotarpį.

Vieša detaliojo plano sprendinių ekspozicija bus rengiama Domeikavos seniūnijos patalpose nuo 2009-09-07 d. Viešas svarstymas numatomas 2009 -10-05 UAB  „Aplinka ir ekologija“ patalpose, Savanorių pr. 363-201, Kaunas, nuo 12 val. DALYVAVIMAS NEPRIVALOMAS.


2009-09-03

Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą sklypo (kadastro Nr.5250/0005:300), Ringaudų k., Ringaudų seniūn., Kauno r. sav. detalųjį planą.  Planavimo organizatoriai – Sada  Bukšnienė, Gintas Bukšnys, gyv. K. Aglinskio g. 12, Garliavos m., Garliavos seniūn., Kauno r. sav., tel. 8*699 55 732. Planavimo tikslas – sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir sklypo padalijimas į iki 5 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Gretimų sklypų kadastro Nr. 5250/0005:208; :287; :298; :301. Detaliojo plano rengimo terminas 2009 m. III-IV ketv. Teritorijoje planuojama statyti mažaaukščius gyvenamuosius statinius, įrengti gatves bei inžinerines komunikacijas.

Plano rengėjas: UAB  „Aplinka ir ekologija“, Savanorių pr. 363-201, El.p.: el. paštas s.urbelis@gmail, tel. 8*615 56244, fax. 8*37 706607

Susipažinti su planu, teikti pasiūlymus ir pageidavimus detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui aukščiau nurodytais adresais visą planavimo laikotarpį.

Vieša detaliojo plano sprendinių ekspozicija bus rengiama Domeikavos seniūnijos patalpose nuo 2009-09-07 d. Viešas svarstymas numatomas 2009 -10-05 UAB  „Aplinka ir ekologija“ patalpose, Savanorių pr. 363-201, Kaunas, nuo 11 val. DALYVAVIMAS NEPRIVALOMAS.


2009-09-03

Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą sklypų (kadastro Nr.5217/0013:7; :1010;  :1011 ), esančių Smiltynų I k., Domeikavos seniūn., Kauno r. sav. detalųjį planą. Planavimo organizatorius – Feliksas Binkevičius, gyv. Judrėnų g. 5-2, Kauno m., tel. 8*677 03 447. Planavimo tikslas – esamų sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), sujungimas ir  padalijimas į iki 9 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Gretimų sklypų kadastro Nr. 5217/0013:637; : 606; :605; :111; :1094; :1095; :1096. Detaliojo plano rengimo terminas 2009m. III-IV ketv. Teritorijoje planuojama statyti mažaaukščius gyvenamuosius statinius, įrengti gatves bei inžinerines komunikacijas.

Plano rengėjas: UAB  „Aplinka ir ekologija“, Savanorių pr. 363-201, El.p.: el. paštas s.urbelis@gmail, tel. 8*615 56244, fax. 8*37 706607

Susipažinti su planu, teikti pasiūlymus ir pageidavimus detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui aukščiau nurodytais adresais visą planavimo laikotarpį.

Vieša detaliojo plano sprendinių ekspozicija bus rengiama Domeikavos seniūnijos patalpose nuo 2009-09-07 d. Viešas svarstymas numatomas 2009 -10-05 UAB  „Aplinka ir ekologija“ patalpose, Savanorių pr. 363-201, Kaunas, nuo 10 val. DALYVAVIMAS NEPRIVALOMAS.

 


2009-09-02
Informuojame apie pradedamą bendra tvarka rengti 0,0598 ha sklypo Topolių g.37, Domeikavoje, Kauno r.  (skl.kad.Nr.5217/0014:672) detalųjį planą. Planavimo tikslas: esamo sklypo padidinimas apie 92 kv.m. prie pietvakarinės sklypo dalies, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Planavimo organizatorius: R.Kamantauskienė, Topolių g. 37, Domeikava, Kauno r. tel.868565685. Rengėjas: D.Šarakauskas, Nepriklausomybės a.7-5, Kaunas, tel.(8-37)321886, info@dsarchitektai.lt. Apie viešą svarstymą informuosime papildomai.


2009-09-02

Rengiamas detalusis planas žemės sklypo 0,3913 ha žemės ūkio paskirties žemės sklypo Nr.430 (kadastrinis Nr.5217/0011:430), Kauno r. sav. Domeikavos sen. Ražių k. Planavimo tikslas– sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/ mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), padalijimas į iki 4 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. Projekto rengimo terminas 2009m III-IV ketvirtis. Pasikonsultuoti dėl rengiamų detaliojo plano sprendinių galima nuo 2009m rugsėjo 3d iki 2009m spalio 5d Partizanų g 26-204 Kaune. Viešas susirinkimas vyks 2009m. spalio 6d 12val, Partizanų g 26-204 Kaune. Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Domeikavos seniūnijos patalpose ir Partizanų g 26-204, Kaune. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu konsultavimosi laikotarpiu iki viešo susirinkimo ir jo metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Kauno apskrities viršininko administracijai per vieną mėnesį nuo viešo susirinkimo dienos. Detaliojo plano organizatoriai: V. Zakrasienė, A. Jakovlevas, I. Jakovleva, F. Jačiauskas, R. Jačiauskienė, tel. 8-600-08555, rengėjas UAB“Ateivis LT“, arch. M. Sirvydis, tel. 8-675-47596, e-paštas info@ateivis.lt. 


2009-09-02
Rengiamas detalusis planas žemės sklypo Kauno r. sav. Alšėnų sen. Tirkiliškių k. žemės sklypų: Nr.642 (kadastrinis Nr.5247/0008:642), plotas 0,9417ha ir Nr.643 (kadastrinis Nr.5247/0008:643), plotas 0,2822ha. Planavimo tikslas– esamų sklypų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), padalijimas į iki 12 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. Projekto rengimo terminas 2009m III-IV ketvirtis. Pasikonsultuoti dėl rengiamų detaliojo plano sprendinių galima nuo 2009m rugsėjo 3d iki 2009m spalio 5d Partizanų g 26-204 Kaune. Viešas susirinkimas vyks 2009m. spalio 6d 14val, Partizanų g 26-204 Kaune. Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Alšėnų seniūnijos patalpose ir Partizanų g 26-204, Kaune. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu konsultavimosi laikotarpiu iki viešo susirinkimo ir jo metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Kauno apskrities viršininko administracijai per vieną mėnesį nuo viešo susirinkimo dienos. Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. Detaliojo plano organizatorius A. Kavaliauskas tel. 8-625-69963, rengėjas UAB“Ateivis LT“, arch. M. Sirvydis, tel. 8-675-47596, e-paštas info@ateivis.lt.  


2009-09-02
Rengiamas detalusis planas Kauno r. sav. Garliavos apyl. sen. Ireniškių k. žemės sklypo Nr.64 (kadastrinis Nr.5260/0001:64), plotas 2,2800ha ir žemės sklypo Nr. 58 (kadastrinis Nr. 5260/0001:58, plotas 0,5700ha. Planavimo tikslas– esamų sklypų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), sujungimas ir padalijimas į iki 25 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. Projekto rengimo terminas 2009m III-IV ketvirtis. Pasikonsultuoti dėl rengiamų detaliojo plano sprendinių galima nuo 2009m rugsėjo 3d iki 2009m spalio 5d Partizanų g 26-204 Kaune. Viešas susirinkimas vyks 2009m. spalio 6d. 13val., Partizanų g 26-204 Kaune. Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Garliavos apyl. seniūnijos patalpose ir Partizanų g 26-204, Kaune. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu konsultavimosi laikotarpiu iki viešo susirinkimo ir jo metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Kauno apskrities viršininko administracijai per vieną mėnesį nuo viešo susirinkimo dienos. Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. Detaliojo plano organizatorius UAB „Medrenta“ tel. 8-686-05025, rengėjas UAB“Ateivis LT“, arch. M. Sirvydis, tel. 8-675-47596, e-paštas info@ateivis.lt. 

 


2009-09-02

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2004 m. Rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo", rengiamas, žemės ūkio paskirties žemės sklypo esančio Kauno r. Sav., Rokų sen., Rokelių k., sklypo kadastrinis Nr. 5273/0018:103, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.

Planavimo tikslas: rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko ūkio sodybos vietai parinkti.

Projekto organizatorius: Justinas Jančiauskas, gyv. Rokelių k., Rokų sen., Kauno r., tel.: 8 615 26687.

Plano rengėjas: IĮ „Georumbas“, adresas: Demokratų g. 45, Kaunas, tel.: 8 37 210161, el.paštas kristina.vincegova@gmail.com.

Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui iki 2009 m. rugsėjo 18 d. Su parengtu projektu susipažinti galima iki 2009 m. rugsėjo 18 d. IĮ „Georumbo“ patalpose, adresu: Demokratų g. 45, Kaune.

Viešasis susirinkimas projektui aptarti įvyks 2009 m. rugsėjo 18 d., 13 val, IĮ „Georumbo“ patalpose.

Kontaktinis asmuo –  Kristina Vinčegova, tel.: 8 683 15872.


2009-09-02
Informuojame apie pradedamą bendrąja tvarka parengtą 4,7700ha žemės sklypo  (kad.Nr.5217/0008:85), esančio Kauno raj.sav., Domeikavos sen., Ražių k., detalųjį planą.

Planavimo organizatorius: UAB "MŪSŲ ERDVĖ" (atstovas - direktorius Viktoras Ivanovas). Adresas: Algirdo g. 51a, Vilnius, tel.: 8-686-47222.

Planavimo pagrindas, tikslai ir terminai: žemės sklypas planuojamas sutinkamai su Kauno raj. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.ĮS-403. Planavimo tikslas - esamo sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į iki 25 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reglamento nustatymas. Detaliojo plano rengimo terminas 2009m. II-III ketv.

Plano rengėjas: M.Torrau I.Į. Adresas: V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, tel.: 8-687-14585. El.p.: marius@torrau.eu. 

Susipažinti su planu, teikti pasiūlymus ir pageidavimus detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui aukščiau nurodytais adresais visą planavimo laikotarpį iki viešo svarstymo ir jo metu.

Vieša sprendinių ekspozicija rengiama nuo 2009-09-16d. Domeikavos seniūnijos patalpose. Viešas sprendinių aptarimas numatomas 2009-10-01d. nuo 16val. Domeikavos seniūnijos patalpose. DALYVAVIMAS NEPRIVALOMAS.

 


2009-09-01
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą sklypo kad.Nr. 5217/0014:511, Šakių k., Domeikavos sen., Kauno rajone, detalųjį planą. Planavimo tikslas – sklypo padalijimas, paskirties keitimas, naudojimo būdo, pobūdžio, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos). Organizatorius – UAB „Kapitalo grupė“. Rengėjas - architektė V.Zagorskienė. Pastabas ir pasiūlymus teikti organizatoriaus atstovui  tel.(8-676) 2 29 44 iki viešo svarstymo pabaigos. Viešas svarstymas įvyks rugsėjo 17 d. 11 val. organizatoriaus patalpose J.Gruodžio g. 15 - 7, Kaunas. Detalusis planas eksponuojamas Domeikavos seniūnijoje 10 darbo dienų iki susirinkimo.


2009-09-01

Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą žemės sklypo kad. Nr. 5270/0008:834, esančio Kauno r., Raudondvario sen., Didvyrių k., detalųjį planą.

Planavimo organizatorius: Virginijus Samulaitis, Jonas Samulaitis, Antanas Pileckas, Valerija Pileckienė (atstovaujami Sauliaus Urbelio), adresas Savanorių pr.363-201, Kaunas tel.: 8615-56244.

Planavimo pagrindas, tikslai ir terminai: esamo sklypo pagrindinės tikslinės žemės paskirties keitimas į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), padalijimas į iki 65 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimo bei statybos reglamento nustatymas. Detalusis planas rengiamas vadovaujantis kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.ĮS-517. Plano rengimo terminas 2009m. III-IV ketv.

Plano rengėjas: M.Torrau I.Į. Adresas: V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, tel.: 8-687-14585. El.p.: marius@torrau.eu.

Susipažinti su planu, teikti pasiūlymus ir pageidavimus detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui aukščiau nurodytais adresais visą planavimo laikotarpį iki viešo svarstymo ir jo metu.

Vieša sprendinių ekspozicija organizuojama Raudondvario seniūnijos patalpose nuo 2009-09-15d. Viešas sprendinių aptarimas numatomas Raudondvario seniūnijos patalpose 2009-09-30d. nuo 16val. Dalyvavimas neprivalomas


2009-08-31
Informuojame apie pradedamą bendrąja tvarka rengti žemės sklypo (kad.Nr. 5217/0014:442), esančio Domeikavos sen., Šakių k., Kauno r. sav. detalųjį planą.

Planavimo organizatoriai: UAB „Kapitalo grupė“ (atstovaujama V.Šilkaičio), Savanorių pr.390-18, Kaunas, tel. 8-676-22944.

Planavimo pagrindas, tikslai ir terminai: esamo sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), padalinimas į iki 20 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reglamento nustatymas. Detaliojo plano rengimo terminas 2009m. III-IV ketv. Teritorijoje planuojama statyti komercinės paskirties statinį bei įrengti susisiekimo ir inžinerines sistemas.

Plano rengėjas: M.Torrau I.Į. Adresas: V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, tel.: 8-687-14585. El.p.: marius@torrau.eu.

Susipažinti su planu, teikti pasiūlymus ir pageidavimus detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui aukščiau nurodytais adresais visą planavimo laikotarpį.

Apie teritorijų planavimo dokumento sprendinių viešos ekspozicijos bei viešo aptarimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai spaudoje, Domeikavos seniūnijos skelbimų lentoje, informaciniame stende prie planuojamos teritorijos, internetiniame puslapyje www.krs.lt.


2009-08-31

Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą 7 žemės sklypų (kadastro Nr. 5283/0006:682, 5283/0006:680, 5283/0006:665, 5283/0006:277, 5283/0006:168, 5283/0006:666, 5283/0006:174), esančių Giraitės k., Užliedžių seniūn., Kauno r. sav. detalųjį planą.

Planavimo organizatoriai: Jonas Pėstininkas ir Ona Anelė Pėstininkienė (atstovaujami Almanto Pėstininko, Žalioji g. 5-44, Garliavos m., Garliavos sen., Kauno r. sav., tel. 8-699-85923), Jonas Šilkaitis ir Janina Antanina Šilkaitienė (atstovaujami Vido Šilkaičio,  Savanorių pr. 390-18, Kaunas).

Planavimo pagrindas, tikslai ir terminai: esamų sklypų sujungimas, sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir sklypo padalijimas į iki 55 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reglamento nustatymas. Detaliojo plano rengimo terminas 2009m. III-IV ketv. Teritorijoje planuojama statyti mažaaukščius gyvenamuosius statinius, įrengti gatves bei inžinerines komunikacijas.

Plano rengėjas: M.Torrau I.Į. Adresas: V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, tel.: 8-687-14585. El.p.: marius@torrau.eu.

Susipažinti su planu, teikti pasiūlymus ir pageidavimus detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui aukščiau nurodytais adresais visą planavimo laikotarpį iki viešo svarstymo ir jo metu.

Vieša sprendinių ekspozicija rengiama Užliedžių seniūnijos patalpose nuo 2009-09-15d. Viešas sprendinių svarstymas numatomas Užliedžių seniūnijos patalpose 2009-09-30d.


2009-08-31
Informuojame apie pradedamus bendrąja tvarka rengti sklypų Didvyrių k., Raudondvario sen., Kauno r.sav. detaliuosius planus:

1). 0,5624 ha sklypas kad.Nr.5270/0008:178. Planavimo tikslas: esamo sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į iki 4 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

2). 3,0335 ha sklypas kad.Nr.5270/0008:179. Planavimo tikslas: esamo sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į iki 30 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Planavimo organizatoriai: UAB “Giedrolos investicija”, Butrimonių g. 5, Kaunas ir UAB “Liprimus”, Vilniaus g. 34-2, Kaunas. Organizatorių įgaliotas asmuo: D.Koveras, V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, el.p.:dainius@etapasgroup.lt, tel.865788805.

Rengėjas: D.Šarakausko projektavimo įmonė, Nepriklausomybės a. 7-5, Kaunas, el.p. info@dsarchitektai.lt, tel.(8-37)321886.

Apie viešą svarstymą informuosime papildomai.


2009-08-31

Informuojame apie gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų išdėstymo specialiųjų planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos išvadas.

Planuojamos teritorijos adresas: Pyplių km., Ringaudų sen., Kauno r. sav., (teritorijoje esančių sklypų kadastro Nr.5250/0016:434; Nr.5250/0016:465; Nr.5250/0016:122)

Planavimo organizatorius: Kauno r. savivaldybės administracija, Savanorių pr.371, Kaunas.

Planavimo finansuotojai: UAB“Stedra“  ir UAB“Julita“, Bajorų g. 8,  Kaunas.

Plano rengėjas: Mariaus Torrau I.Į., V.Putvinskio g.17-4, Kaunas, tel.: 8687 14585, el.p. marius@torrau.eu, internete www.torrau.eu.

Atrankos išvada: išnagrinėjus dokumentus dėl planuojamos ūkinės veiklos strateginio pasekmių aplinkai vertinimo, atsakingos institucijos nustatė, kad vertinimas neprivalomas. Remiantis šiomis išvadomis, planavimo organizatorius Kauno r. Savivaldybės administracija nusprendė, kad strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūros šiems planams vykdomos nebus.

Su motyvais susipažinti galima įstatymų nustatyta tvarka plano rengėjo ar planavimo organizatoriaus patalpose.


2009-08-31

Informuojame, kad bendrąja tvarka parengtas sklypo kad.Nr.5270/0008:204, Didvyrių k., Raudondvario sen., Kauno r. sav. detalusis planas.

Planavimo tikslas: esamo sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į iki 40 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Sklypas ribojasi su UAB “E5 & CO” sklypais kad.Nr.5270/0008:797, 809, 817, 787, 816, 815, 813; Alės Žukauskienės, Jadvygos Marcinkevičienės, Vaclovo Marcinkevičiaus, Stasio Antano Marcinkevičiaus sklypu kad.Nr.5270/0008:176; Onos Česienės, UAB “Giedrolos investicija” sklypu kad.Nr.5270/0008:619; Liudmilos Krugliakovos sklypais kad.Nr.5270/0008:825, 137 bei  valstybine žeme.

Planavimo organizatorius: UAB “Libered” atstovaujama Dainiaus Kovero, tel.865788805.

Rengėjas:  D. Šarakauskas, Nepriklausombės a. 7-5, Kaunas, tel.:(8-37)321886, el.p.:info@dsarchitektai.lt, www.dsarchitektai.lt.

Viešo svarstymo su visuomene susirinkimas įvyks rengėjo patalpose, adresu Nepriklausomybės a. 7-5, Kaune, 2009 m. rugsėjo 29 d. 13 val. Su projekto sprendiniais susipažinti galima rengėjo patalpose. Vieša ekspozicija vyks Raudondvario seniūnijos patalpose, Instituto g. 1a, Raudondvaryje, Kauno r., 10 darbo dienų iki susirinkimo. Dalyvavimas susirinkime nėra privalomas, tačiau, jei turite motyvuotų pasiūlymų ar pretenzijų, susijusių su planuojama teritorija, turite raštu jas pateikti planavimo organizatoriui iki viešo svarstymo su visuomene pabaigos arba atvykti į jį. Atsakymus, jog į pateiktus pasiūlymus parengtame teritorijų planavimo dokumente neatsižvelgta, galima apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos (LR vyriausybės 2007-03-14 nutarimas Nr.247 “Dėl visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų patvirtinimo pakeitimo”).


2009-08-28
Informuojame apie pradedamus bendrąja tvarka rengti sklypų Didvyrių k., Raudondvario sen., Kauno r.sav. detaliuosius planus:

1). 0,5624 ha sklypas kad.Nr.5270/0008:178. Planavimo tikslas: esamo sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į iki 4 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

2). 3,0335 ha sklypas kad.Nr.5270/0008:179. Planavimo tikslas: esamo sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į iki 30 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Planavimo organizatoriai: UAB “Giedrolos investicija”, Butrimonių g. 5, Kaunas ir UAB “Liprimus”, Vilniaus g. 34-2, Kaunas. Organizatorių įgaliotas asmuo: D.Koveras, V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, el.p.:dainius@etapasgroup.lt, tel.865788805.

Rengėjas: D.Šarakausko projektavimo įmonė, Nepriklausomybės a. 7-5, Kaunas, el.p. info@dsarchitektai.lt, tel.(8-37)321886.

Apie viešą svarstymą informuosime papildomai.


2009-08-28

UAB „Geometra“ informuoja, apie pradedamą rengti detalųjį planą adresu Kumpio k., Domeikavos sen., Kauno r., kad. Nr. 5217/0014:465 ir kad. Nr. 5217/0014:463, plotas- 0,7270 ha ir 0.8406 ha detalusis planas.

Planavimo tikslas-  esamų sklypų sujungimas, pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į iki 13 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo bei statybos reglamento nustatymas.

Planavimo organizatorius- Antanas Gustas, Ona Teresė Švobienė.

Detaliojo plano rengimo terminas (preliminarus) –2009 III ketv.-2010 I ketv.

Plano rengėjas – UAB „Geometra“. Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: UAB „Geometra“, Savanorių pr. 287-307, Kaunas, tel.31 23 52 (architektė Lineta Juškaitė).

Apie teritorijų planavimo dokumentų sprendinių aptarimo, viešos ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuota papildomai.


2009-08-27
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti sklypo (kadastro Nr.5260/0001:1133, esančio Ireniškių k., Garliavos apyl. seniūn., Kauno r. sav. detalųjį planą. Planavimo organizatoriai – Lora Mesonienė, Ronaldas Mesonis, gyv. Generolo Vėtros g. 27, Kauno m. sav., tel. 8*658 37 207., Rita Nariūnienė, gyv. Savanorių pr. 228-12, Kaunas, tel. 8 647 12 545. Planavimo tikslas – sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir sklypo padalijimas į iki 3 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Plano rengimo terminas preliminarus - 2009 m. III ketv. - IV ketv. Pasiūlymus teikti plano rengėjai UAB „Architektų pastogė“, Perkaso  tk. 3, Kaunas, tel. 8 612 45 717,el. paštas marija.vaicek@gmail.com arba planavimo organizatoriui.


2009-08-27

Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti sklypų (kadastro Nr.5250/0016:434; :465), esančių Pyplių k., Ringaudų seniūn., Kauno r. sav. detalųjį planą. Planavimo organizatoriai – UAB „Stedra“, į.k. 134899772, UAB „Julita“, į.k. 134125129 (atstovaujamos Henrio Pilecko), įmonių buveinių adresas Bajorų g. 8, Kaunas, tel. 8 675 90 111. Planavimo tikslas – esamų sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), sujungimas ir  padalijimas į iki 26 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Plano rengimo terminas preliminarus - 2009 m. III ketv. - IV ketv. Pasiūlymus teikti plano rengėjai UAB „Aplinka ir ekologija“, Savanorių pr. 363-201, Kaunas, tel. 8*615 56 244, fax. 8*37 706607 el. paštas s.urbelis@gmail.com arba planavimo organizatoriams.


2009-08-27

Informuojame apie  pradedamą rengti 0,1408 ha žemės sklypo, esančio  Kauno r.sav., Domeikavos k. Obelų g. 8 (kad. Nr.: 5217/ 0011: 384 detalųjį planą; 

Planavimo organizatorius: P.Šimas; adresas: Obelų g. 8A, Domeikavos k., tel.:  8-618-53484.

Planavimo tikslas - apie 300 kv.m. įsiterpusio laisvo valstybinės žemės ploto prijungimas ir padalijimas į 2 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo bei statybos reglamento nustatymas.

Detaliojo planorengimo terminas (preliminarus): 2009m. IV ketv.- 2010 m. I ketv.

Plano rengėjas: UAB „Architektų pastogė"; Gauti informaciją apie detaųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: UAB ,,Architektų pastogė", Perkaso takas 3, Kaunas, architektas F. Jackevičius, tel. 8-641-32786.


2009-08-27

Informuojame apie  pradedamą rengtą 3,7220 ha žemės sklypo, adresu Kauno r.sav., Garliavos m. Liepų g. 32 (kad. Nr. 5223/0005:99, pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis kita (komercinės paskirties objektų teritorijos)) detalųjį planą;

Planavimo organizatoriai: UAB "Garliavos gelžbetonis" (įm. k. 159747612, atstovaujama direktoriaus D. Savodniko) ir A. Taurosevičienė.

Planavimo tikslas - esamo sklypo teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reglamentų nustatymas ir padalijimas (suformuojant sklypą prie nuosavybės teise turimo nekilnojamojo turto).

Detaliojo plano rengimo terminas (preliminarus): 2009m. IV ketv.- 2010 m. I ketv.

Plano rengėjas: UAB „Architektų pastogė"; Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: UAB ,,Architektų pastogė", Perkaso takas 3, Kaunas, architektas F. Jackevičius, tel. 8-641-32786.


2009-08-27

Informuojame apie pradedamą rengti 0,7211 ha žemės sklypo, esančio Kauno r. sav. Ringaudų k. (kad. Nr. 5250/0010:423) detalųjį planą;

Planavimo organizatoriai: I. Juškys, R. Juškienė, V. Naruševičius, R. Naruševičienė (atstovaujami A. Rediko);

Planavimo tikslas - esamo sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į iki 4 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Detaliojo plano rengimo terminas (preliminarus): 2009m. IV ketv.- 2010 m. I ketv.

Plano rengėjas: UAB „Architektų pastogė"; Gauti informaciją apie detalųį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: UAB ,,Architektų pastogė", Perkaso takas 3, Kaunas, architektas F. Jackevičius, tel. 8-641-32786.


2009-08-26
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti sklypo (kadastro Nr.5250/0005:300), esančio

Ringaudų k., Ringaudų seniūn., Kauno r. sav. detalųjį planą. Planavimo organizatoriai – Sada  Bukšnienė, Gintas Bukšnys, gyv. K. Aglinskio g. 12, Garliavos m., Garliavos seniūn., Kauno r. sav., tel. 8*699 55 732. Planavimo tikslas – sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir sklypo padalijimas į iki 5 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Plano rengimo terminas preliminarus - 2009 m. III ketv. - IV ketv. Pasiūlymus teikti plano rengėjai UAB „Aplinka ir ekologija“, Savanorių pr. 363-201, Kaunas, tel. 8 615 56244, fax. 8 37 706607 el. paštas s.urbelis@gmail.com arba planavimo organizatoriui.


2009-08-26

Informuojame, kad bendrąją tvarka pradedamas rengti, žemės sklypo Nr. 94 (kadastrinis Nr. 5280/0010:94), Kauno r. sav. Samylų sen. Girionių k., detalusis planas. Planavimo tikslas – esamo sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į iki 12 sklypų, teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo reglamento nustatymas . Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – gyvenamosios teritorijos, naudojimo pobūdis – mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos. Sudaryta teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis 2008.11.10 nr. S-968. Planavimo terminai: 2009-2010 m. Planavimo organizatoriai: UAB “Heraldijos statyba”, F. Kiršos g.20 / Lapainios g. 9, Kaunas, tel. 868712813 ir Janina Lelešienė, Girionių k., Samylų sen, Kauno r. sav., tel. (8-655)19619. Planavimo rengėjas: I. Slavinskaitės architektūros ir konstravimo biuras, E.Ožeškienės g. 5-1, Kaunas, tel. (8-680)92246. Pasiūlymus teikti raštu.


2009-08-25
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti sklypo (kadastro Nr.5250/0009:13), esančio

 Miriniškių k., Ringaudų seniūn., Kauno r. sav. detalųjį planą. Planavimo organizatorius – Rima  Gelažauskienė, gyv. Universiteto g. 2-135, Akademijos mstl., Akademijos seniūn., Kauno r. sav. Planavimo tikslas – esamo sklypo pagrindinės  žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Plano rengimo terminas preliminarus - 2009 m. III ketv. - IV ketv. Pasiūlymus teikti plano rengėjai UAB „Aplinka ir ekologija“, Savanorių pr. 363-201, Kaunas, tel. 8 615 56 244, fax. 8 37 706607 el. paštas s.urbelis@gmail.com arba planavimo organizatoriams.


2009-08-25

Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti sklypo (kadastro Nr.5293/0006:101), esančio

Vytauto g. 20, Zapyškio mstl., Zapyškio seniūn., Kauno r. sav. detalųjį planą. Planavimo organizatoriai – Tomas Daujotas, Irma Daujotienė, Gabrielė Teofilė Lečkauskaitė, Kęstytis Jonas Keturakis (atstovaujami Sauliaus Urbelio, tel. 8 615 56 244), gyv. Kauno g. 31A-1, Ežerėlio mstl., Kauno r. sav. Planavimo tikslas – esamo sklypo padalijimas į 2 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Plano rengimo terminas preliminarus - 2009 m. III ketv. - IV ketv. Pasiūlymus teikti plano rengėjai UAB „Aplinka ir ekologija“, Savanorių pr. 363-201, Kaunas, tel. 8 615 56 244, fax. 8 37 706607 el. paštas s.urbelis@gmail.com arba planavimo organizatoriams.


2009-08-25

Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti sklypo (kadastro Nr.5293/0006:101), esančio

Vytauto g. 20, Zapyškio mstl., Zapyškio seniūn., Kauno r. sav. detalųjį planą. Planavimo organizatoriai – Tomas Daujotas, Irma Daujotienė, Gabrielė Teofilė Lečkauskaitė, Kęstytis Jonas Keturakis (atstovaujami Sauliaus Urbelio, tel. 8*615 56 244), gyv. Kauno g. 31A-1, Ežerėlio mstl., Kauno r. sav. Planavimo tikslas – esamo sklypo padalijimas į 2 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Plano rengimo terminas preliminarus - 2009 m. III ketv. - IV ketv. Pasiūlymus teikti plano rengėjai UAB „Aplinka ir ekologija“, Savanorių pr. 363-201, Kaunas, tel. 8 615 56 244, fax. 8 37 706607 el. paštas s.urbelis@gmail.com arba planavimo organizatoriams.


2009-08-25

Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti sklypų (kadastro Nr.5217/0013:7; :1010;  :1011), esančių Smiltynų I k., Domeikavos seniūn., Kauno r. sav. detalųjį planą. Planavimo organizatorius – Feliksas Binkevičius, gyv. Judrėnų g. 5-2, Kauno m., tel. 8 677 03 447. Planavimo tikslas – esamų sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), sujungimas ir  padalijimas į iki 9 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Plano rengimo terminas preliminarus - 2009 m. III ketv. - IV ketv. Pasiūlymus teikti plano rengėjai UAB „Aplinka ir ekologija“, Savanorių pr. 363-201, Kaunas, tel. 8 615 56 244, fax. 8 37 706607 el. paštas s.urbelis@gmail.com arba planavimo organizatoriams.


2009-08-25

Informuojame apie pradedamą bendrąja tvarka rengti žemės sklypo (kad.Nr. 5247/0007:139), esančio Alšėnų sen., Jonučių k., Kauno r. sav. detalųjį planą.

Planavimo organizatoriai: Reet Miniotienė (atstovaujama Donato Girštauto), V.Čepinskio g.6-2, Kaunas, tel. 8-615-15559.

Planavimo pagrindas, tikslai ir terminai: esamo sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (inžinerinės infrastruktūros/komercinės paskirties objektų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reglamento nustatymas. Detaliojo plano rengimo terminas 2009m. III-IV ketv. Teritorijoje planuojama statyti komercinės paskirties statinį bei įrengti susisiekimo ir inžinerines sistemas.

Plano rengėjas: M.Torrau I.Į. Adresas: V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, tel.: 8-687-14585. El.p.: marius@torrau.eu.

Susipažinti su planu, teikti pasiūlymus ir pageidavimus detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui aukščiau nurodytais adresais visą planavimo laikotarpį.

Apie teritorijų planavimo dokumento sprendinių viešos ekspozicijos bei viešo aptarimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai spaudoje, Alšėnų seniūnijos skelbimų lentoje, informaciniame stende prie planuojamos teritorijos, internetiniame puslapyje www.krs.lt


2009-08-25

Informuojame apie Kaimo turizmo sodybos Kauno r., Lapių sen., Masteikių k., sklypo kad. Nr. 5240 /0009:246 atrankos išvadą Nr. KR 12-2038/106 dėl poveikio aplinkai vertinimo.

Planuojamos ūkinės veiklos organozatorius: Alvydas Bulaka

Planuojama ūkinė veikla: 0,75 ha sklype įkurti  ūkininko sodybą ir teikti kaimo turizmo paslaugas.

Priimta PAV atrankos išvada: Poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Susipažinti su informacija apie numatomus darbus galima UAB “Polilinija“  Raudondvario pl. 150-216 k.,

LT - 47174 Kaunas, tel.+370 37 263917.

Susipažinti su atrankos išvada Nr. KR 12-2038/106 ir dokumentais galima per 10 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo dienos laikraštyje ”Naujos tėviškės žinios”  LR AM Kauno regiono Aplinkos apsaugos departamente Rotušės a.12, LT 44279, Kaunas,  arba  Kuršių 34-17, LT 48144 Kaunas, tel. +370  603 31153.

Motyvuotus pasiūlymus dėl atrankos išvados Nr. KR 12-2038/106 galima teikti LR AM Kauno regiono Aplinkos apsaugos departamentui Rotušės a.12, LT 44279 Kaunas,  arba Alvydui Bulakai, Kuršių 34-17, LT 48144, Kaunas., per 10 darbo dienų nuo skelbimo pateikimo dienos laikraštyje ”Naujos tėviškės žinios”.


2009-08-24
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą sklypo kad. Nr. 5270/0008:831 Raudondvario k., Raudondvario sen., Kauno r. sav. detalųjį planą.

Planavimo tikslas- esamo 0,1776 ha sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Viešas susirinkimas įvyks 2009 09 18 10 val. A. Mickevičiaus g. 43-5, Kaune.

Vieša projekto ekspozicija- 2009 09 07- 09 18 Raudondvario seniūnijos patalpose Instituto g. 1A bei pas projekto rengėją.

Organizatorius: Ona Genovaitė Norbontienė, tel.: (37) 54 97 69.

Detaliojo plano rengėjas: J. Šarakauskas (PV S. J. Katilius). tel.: (37) 20 69 54, (684) 84 8 94, el. paštas jonas.sarakauskas@gmail.com, adresas- A. Mickevičiaus g. 43-5, Kaunas.

Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjui arba organizatoriui iki viešo susirinkimo pabaigos.

 


2009-08-19
Informuojame apie pradedamą bendrąja tvarka rengti 3 žemės sklypų (kadastro Nr. 5283/0006:682, 5283/0006:680, 5283/0006:665, 5283/0006:277, 5283/0006:168, 5283/0006:666, 5283/0006:174), esančių Giraitės k., Užliedžių seniūn., Kauno r. sav. detalųjį planą.

Planavimo organizatoriai: Jonas Pėstininkas ir Ona Anelė Pėstininkienė (atstovaujami Almanto Pėstininko, Žalioji g. 5-44, Garliavos m., Garliavos sen., Kauno r. sav., tel. 8-699-85923), Jonas Šilkaitis ir Janina Antanina Šilkaitienė (atstovaujami Vido Šilkaičio,  Savanorių pr. 390-18, Kaunas).

Planavimo pagrindas, tikslai ir terminai: esamų sklypų sujungimas, sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir sklypo padalijimas į iki 55 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reglamento nustatymas. Detaliojo plano rengimo terminas 2009m. III-IV ketv. Teritorijoje planuojama statyti mažaaukščius gyvenamuosius statinius, įrengti gatves bei inžinerines komunikacijas.

Plano rengėjas: M.Torrau I.Į. Adresas: V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, tel.: 8-687-14585. El.p.: marius@torrau.eu.

Susipažinti su planu, teikti pasiūlymus ir pageidavimus detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui aukščiau nurodytais adresais visą planavimo laikotarpį.

Apie teritorijų planavimo dokumento sprendinių viešos ekspozicijos bei viešo aptarimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai spaudoje, Užliedžių seniūnijos skelbimų lentoje, informaciniame stende prie planuojamos teritorijos, internetiniame puslapyje www.krs.lt


2009-08-19
Informuojame apie rengiamą žemės sklypo, Juozapavos k., Vandžiogalos sen., Kauno r. sav., detalųjį planą. Planavimo tikslas – naujo sklypo suformavimas kompostavimo aikštelei įrengti, pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, būdo, pobūdžio, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas.

Viešo svarstymo su visuomene aptarimo etapas nuo 2009-08-13. Vieša ekspozicija vyks nuo 2009-08-27 iki 2009-09-10 Vandžiogalos seniūnijos patalpose, Parko g. 8. Viešas susirinkimas numatomas 2009-09-10 10 val. Vandžiogalos seniūnijoje, Parko g. 8, Vandžiogalos mstl., Vandžiogalos sen., Kauno raj. sav.

Planavimo organizatorius – Kauno raj. sav. administracija, tel. (8 37) 30 55 84;

Rengėjas – UAB ,,Aplinkos inžinerija“, Gedimino g. 47, Kaunas tel. (8~37) 20 86 45, el.p. projektai@apin.lt

Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo pabaigos ir jo metu. Atmestus pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių  ar viešo svarstymo procedūrų pareiškėjai gali apskųsti Kauno apskrities viršininkui.


2009-08-19

Informuojame, kad pradedamas rengti sklypo esančio Kauno r. sav., Užliedžių sen., Užliedžių k. (kad. nr. 5283/0004:320), detalusis planas.

Planavimo tikslas – esamo sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į iki 10 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 

Detaliojo plano organizatorius – Liuda Jagėlienė.

Rengėjas - UAB "Aplinkos Inžinerija"; e-paštas projektai@apin.lt; tel.: (8 37) 20 86 45. Apie viešą svarstymą informuosime papildomai.


2009-08-18
Informuojame apie pradedamą bendrąja tvarka rengti žemės sklypo kad. Nr. 5270/0008:834, esančio Kauno r., Raudondvario sen., Didvyrių k., detalųjį planą.

Planavimo organizatorius: Virginijus Samulaitis, Jonas Samulaitis, Antanas Pileckas, Valerija Pileckienė (atstovaujami Sauliaus Urbelio), adresas Savanorių pr.363-201, Kaunas tel.: 8615-56244.

Planavimo pagrindas, tikslai ir terminai: esamo sklypo pagrindinės tikslinės žemės paskirties keitimas į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), padalijimas į iki 65 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimo bei statybos reglamento nustatymas. Detalusis planas rengiamas vadovaujantis kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.ĮS-517. Plano rengimo terminas 2009m. III-IV ketv.

Plano rengėjas: M.Torrau I.Į. Adresas: V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, tel.: 8-687-14585. El.p.: marius@torrau.eu.

Susipažinti su planu, teikti pasiūlymus ir pageidavimus detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui aukščiau nurodytais adresais visą planavimo laikotarpį iki viešo svarstymo ir jo metu.

Apie teritorijų planavimo dokumento sprendinių viešos ekspozicijos bei viešo aptarimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai spaudoje, Raudondvario seniūnijos skelbimų lentoje, informaciniame stende prie planuojamos teritorijos, internetiniame puslapyje www.krs.lt


2009-08-17
Informacija apie rengiamą kaimo plėtros (ūkio vidinės) žemėtvarkos projektą, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr.3D- 476/D1-429 “Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”, rengiamas žemės sklypo, Jadagonių k., Zapyškio sen., Kauno r.sav.,  (kadastrinis Nr. 5201/0005:434 Altoniškių K.V.) kaimo plėtros (ūkio vidinės) žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodybos formavimui. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.

Planavimo tikslas – ūkininko ūkio sodybos suformavimas.

Planavimo organizatorius – Robertas Stanionis, gyv. Ugnės g. 31, Kaunas. tel. 8~682 58440 .

Projekto rengėjas – UAB “NTF”, R.Kalantros 125a, Kaunas, tel., 8~670 65992, el. p.: info@ntforma.lt. http://www.ntforma.lt

Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2009 m. rugsėjo 03 d.

Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2009 m. rugpjūčio 18 d. iki 2009 m. rugsėjo 03 d. Zapyškio seniūnijos patalpose, adresu: Šviesos g. 18, Kluoniškių k., Zapyškio pšt., LT-53416, Kauno r.


2009-08-17

Informuojame, kad vadovaujantis LR Žemės ūkio ministro ir LR Aplinkos ministro 2004m rugpjūčio 11d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas žemės sklypo, esančio Kauno r. sav., Zapyškio sen., Vilemų k., (kad.nr. 5293/0009:376) kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka. Planavimo organizatorė D. Kirdienė, tel. 8 623 54656. Planavimo rengėjai UAB „NTF“, UAB „Ateivis LT“, tel. 8 675 47596. Susipažinti su parengtu projektu ir teikti pasiūlymus galima nuo 2009m. rugpjūčio 18d. iki 2009m. rugsėjo 2d. Partizanų g. 26-204, Kaune. Viešas susirinkimas vyks 2009m. rugsėjo 3d. 14val. adresu: Partizanų g 26-204, Kaune. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu.


2009-08-17

Informuojame, kad vadovaujantis LR Žemės ūkio ministro ir LR Aplinkos ministro 2004m rugpjūčio 11d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas žemės sklypo, esančio Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Pajiesio k., (kad.nr. 5260/0012:352) kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka. Planavimo organizatoriai D. Liagienė, G. Liagas, tel. 8 614 58835 Planavimo rengėjai UAB „NTF“, UAB „Ateivis LT“, tel. 8 675 47596. Susipažinti su parengtu projektu ir teikti pasiūlymus galima nuo 2009m. rugpjūčio 18d. iki 2009m. rugsėjo 2d. Partizanų g. 26-204, Kaune. Viešas susirinkimas vyks 2009m. rugsėjo 3d. 15val. adresu: Partizanų g 26-204, Kaune. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu.


2009-08-17

Informuojame, kad vadovaujantis LR Žemės ūkio ministro ir LR Aplinkos ministro 2004m rugpjūčio 11d. Įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas žemės sklypo, esančio Kauno r. sav., Zapyškio sen., Dievogalos k., (kad.nr. 5293/0006:627) kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka. Planavimo organizatorius A. Stelmokas, tel. 8 681 26569. Planavimo rengėjai UAB „NTF“, UAB „Ateivis LT“, tel. 8 675 47596. Susipažinti su parengtu projektu ir teikti pasiūlymus galima nuo 2009m. rugpjūčio 18d. iki 2009m. rugsėjo 2d. Partizanų g. 26-204, Kaune. Viešas susirinkimas vyks 2009m. rugsėjo 3d. 13val. adresu: Partizanų g 26-204, Kaune. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu.


2009-08-17
Informuojame apie pradedamą bendrąja tvarka rengti žemės sklypo kad. Nr. 5293/0005:355, esančio Kauno r., Zapyškio sen., Kluoniškių k., detalųjį planą.

Planavimo organizatorius: Gediminas Sadlauskas ir Daiva Sadlauskienė, adresas Ašigalio g.5-8, Kaunas, tel.: 8685-33307.

Planavimo pagrindas, tikslai ir terminai: esamo sklypo pagrindinės tikslinės žemės paskirties keitimas į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimo bei statybos reglamento nustatymas. Detalusis planas rengiamas vadovaujantis kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.ĮS-1313. Plano rengimo terminas 2009m. III-IV ketv.

Plano rengėjas: M.Torrau I.Į. Adresas: V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, tel.: 8-687-14585. El.p.: marius@torrau.eu.

Susipažinti su planu, teikti pasiūlymus ir pageidavimus detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui aukščiau nurodytais adresais visą planavimo laikotarpį iki viešo svarstymo ir jo metu.

Apie teritorijų planavimo dokumento sprendinių viešos ekspozicijos bei viešo aptarimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai spaudoje, Zapyškio seniūnijos skelbimų lentoje, informaciniame stende prie planuojamos teritorijos, internetiniame puslapyje www.krs..lt

 


2009-08-13
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą žemės sklypo kad. Nr. 5247/0009:285, esančio Jonučių k., Alšėnų sen., Kauno r. sav. detalųjį planą.

Planavimo organizatorius: UAB „Libered“, adresas korespondencijai V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, įgaliotas atstovas Dainius Koveras, tel.: 8657-88805.

Planavimo pagrindas, tikslai ir terminai: esamo sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir sklypo padalijimas į iki 12 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reglamento nustatymas. Detaliojo plano rengimo terminas 2009m. II-III ketv. Teritorijoje planuojama statyti mažaaukščius gyvenamuosius statinius, įrengti gatvę bei inžinerines komunikacijas.

Plano rengėjas: M.Torrau I.Į. Adresas: V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, tel.: 8-687-14585. El.p.: marius@torrau.eu.

Susipažinti su planu, teikti pasiūlymus ir pageidavimus detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui aukščiau nurodytais adresais visą planavimo laikotarpį iki viešo svarstymo ir jo metu.

Vieša sprendinių ekspozicija numatoma nuo 2009-08-28d. Alšėnų seniūnijoje. Viešas sprendinių aptarimo susirinkimas numatomas 2009-09-14d. Alšėnų seniūnijos patalpose nuo 16val. DALYVAVIMAS NEPRIVALOMAS.


2009-08-13
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti sklypo kad. Nr. 5270/0008:831 Raudondvario k., Raudondvario sen., Kauno r. sav. detalųjį planą.

Planavimo tikslas: esamo 0,1776 ha sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Organizatorius: Ona Genovaitė Norbontienė, tel.: (37) 54 97 69.

Rengėjas: J. Šarakauskas (PV S. J. Katilius), tel.: tel. (37) 20 69 54, (684) 84 8 94, el. paštas: jonas.sarakauskas@gmail.com, adresas: A. Mickevičiaus g. 43-5, Kaunas.

Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjui arba organizatoriui. Apie detaliojo plano viešą svarstymą informuosime vėliau.


2009-08-13

Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą sklypo kad. Nr. 5250/0016:541 Virbališkių k., Ringaudų sen., Kauno r. detalųjį planą.

Planavimo tikslas: esamo 0,5225 ha sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į 2 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Viešas susirinkimas įvyks: 2009 09 14 10 val. Ringaudų seniūnijoje Šiltnamio g. 1, Noreikiškių k.

Vieša projekto ekspozicija: 2009 09 01- 2009 09 14 tuo pačiu adresu bei pas rengėją.

Organizatoriai: D. ir E. Rudaičiai, tel.: (686) 30 2 28.

Rengėjas: J. Šarakauskas (PV S. J. Katilius), tel.: (37) 20 69 54, (684) 84 8 94, el. paštas- jonas.sarakauskas@gmail.com , adresas- A. Mickevičiaus g. 43-5, Kaunas.

 Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjui arba organizatoriams iki viešo susirinkimo pabaigos.

 


2009-08-13
Siekiant užtikrinti teritorijų planavimo viešumą, informuojame, kad bendrąja tvarka parengtas 2,6443 ha, žemės ūkio paskirties žemės sklypo Nr. 320 (kad. Nr. 5247/0012:320), Kauno r. sav., Alšėnų sen., Mastaičių k., detalusis planas.

Planavimo tikslas: esamo sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (komercinės paskirties objektų teritorijos/pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos), teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo reglamento nustatymas.

Pasiūlymus ir pastabas dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui ar plano rengėjui.

Viešas svarstymas vyksta bendrąja tvarka.

Apytikris detaliojo plano rengimo terminas  – 2008 - 2009 m.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2009-08-31 iki 2009-09-29 UAB “Polilinija“ patalpose.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2009-09-14 iki 2009-09-29 UAB “Polilinija” patalpose bei Alšėnų seniūnijoje. Viešas susirinkimas numatomas 2009-09-29 d., 9 val., UAB “Polilinija” patalpose.

Planavimo organizatorius – UAB „Agrimatco Vilnius“.

Detaliojo plano rengėjas – UAB „Polilinija“. Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: UAB „Polilinija“, Raudondvario pl. 150-216, Kaunas, tel. (8-37) 263 917, mob.tel. 8 657 625 50 arch. Milda Jurėnaitė,  el.paštas: miljure@gmail.com. 

Dalyvavimas viešame svarstyme nėra privalomas.

 


2009-08-12
Rengiamas detalusis planas žemės sklypo Nr. 850 (kad. nr. 5233/0016:850) Kauno r. sav., Neveronių sen., Neveronių k., Tvenkinio g. 33. Planavimo tikslas – esamo sklypo padalijimas į 3 sklypus, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. Projekto rengimo terminas 2009m. III-IV ketvirtis. Pasikonsultuoti dėl rengiamų detaliojo plano sprendinių galima nuo 2009m. rugpjūčio 10d. iki 2009m. rugsėjo 8d. Partizanų g. 26-204, Kaune. Viešas susirinkimas vyks 2009m. rugsėjo 9d. 15 val., Partizanų g. 26-204, Kaune. Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo  Neveronių seniūnijos patalpose ir Partizanų g. 26-204, Kaune. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu konsultavimosi laikotarpiu iki viešo susirinkimo ir jo metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Kauno apskrities viršininko administracijai per vieną mėnesį nuo viešo susirinkimo dienos. Detaliojo plano organizatoriai: B. Liambutis, D. Liambutė, A. Gužienė, tel. 8 687 85300, rengėjas UAB „ATEIVIS LT“, architektas M. Sirvydis tel. 8 675 47596, 8 37 438726, e-pašt. info@ateivis.lt.  


2009-08-12

Informuojame, kad vadovaujantis LR Žemės ūkio ministro ir LR Aplinkos ministro 2004m rugpjūčio 11d. Įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas žemės sklypo, esančio Kauno r. sav., Samylų sen., Samylų k., (kad.nr. 5280/0008:235) kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka. Planavimo organizatorius Ona Danguolė Gervienė, tel. 8 69823667. Planavimo rengėjai UAB „Degrame“, UAB „Projektuotojai“, tel. 8 677 58888. Susipažinti su parengtu projektu ir teikti pasiūlymus galima nuo 2009m rugpjūčio 8d. iki 2009m rugpjūčio 23d. Jonavos g. 260, Kaune. UAB Projektuotojai patalpose. Viešas susirinkimas vyks 2009m rugpjūčio 24d 16val. adresu: Jonavos g 260, Kaune. UAB Projektuotojai patalpose. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu.

 


2009-08-10
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą sklypo Vijoklių g. 1B, Ramučių k., Karmėlavos sen., Kauno r.sav. (kad.Nr.5233/0009:481) detalųjį planą.

Planavimo tikslas: sklypo padalijimas ir atidalintos dalies pobūdžio patikslinimas į degalinių ir autoservisų statinių statybos, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Sklypas Ribojasi su UAB “Tece Baltikum” sklypu kad.Nr.5233/0009:475.

Planavimo organizatorius: V.Palaimienė, A.Palaima, Vytauto g. 8C, Kaunas, tel.:(8-698)25611, el.p.:arvydas@unitechna.lt.   

Rengėjas: D.Šarakauskas, Nepriklausombės a. 7-5, Kaunas, tel.:(8-37)321886, el.p.: info@dsarchitektai.lt, www.dsarchitektai.lt.   

Viešas svarstymas su visuomene įvyks rengėjo patalpose, adresu Nepriklausomybės a. 7-5, Kaune, 2009 metų rugsėjo 8 d. 13 val. Su projekto sprendiniais susipažinti galima rengėjo patalpose. Vieša ekspozicija vyks Karmėlavos seniūnijos patalpose 10 darbo dienų iki susirinkimo. Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti iki susirinkimo pabaigos organizatoriui arba rengėjui. Atsakymus, jog į pateiktus pasiūlymus parengtame teritorijų planavimo dokumente neatsižvelgta, galima apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.


2009-08-10

Informuojame, kad pradedamas bendra tvarka rengti 4,0641 ha sklypo Didvyrių k., Raudondvario sen., Kauno r. sav. (skl.kad.Nr.5270/0008:204) detalusis planas. Planavimo tikslas: esamo sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į iki 40 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Planavimo organizatorius: UAB “Libered” atstovaujama Dainiaus Kovero, tel.865788805. Rengėjas: D.Šarakauskas, info@dsarchitektai.lt, tel.(8-37)321886. Apie viešą svarstymą informuosime papildomai.


2009-08-10

Vadovaujantis LRV nutarimu Nr.1079 „Dėl visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų patvirtinimo“, pakartotinai informuojame apie bendrąja tvarka parengtą žemės sklypo (kad. Nr.5233/0006:303), esančio Kauno r., Karmėlavos sen., Margavos k. detalųjį planą.

Detaliojo planavimo organizatoriai: UAB „Pilainiai“, UAB „ASPB“, UAB „Silva vivida“. Adresas korespondencijai Kauno r., Margavos k., planavimo organizatorių įgaliotas atstovas R.Suslavičius, tel.: 8620 18002. 

Detaliojo plano rengėjas: M.Torrau individuali įmonė, adresas korespondencijai V.Putvinskio g.17-4, Kaunas, tel.:8687 14585, el.p. marius@torrau.eu, interneto svetainė www.torrau.eu. 

Detaliojo planavimo pagrindas, tikslai, terminai: detalusis planas rengiamas vadovaujantis Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimi Nr.S-880. Planavimo tikslas yra teritorijos naudojimo būdo ir pobūdžio patikslinimas iš komercinės į pramonės teritorija/pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos, žemės sklypo padalinimas į tris sklypus, teritorijos tvarkymo rėžimo ir statybos reglamento nustatymas. Planuojamoje teritorijoje numatoma rekonstruoti esamus statinius, pritaikant juos savininkų ūkinės veiklos poreikiams, rekonstruoti esamus ir įrengti naujus inžinerinius tinklus, įrengti įmonių autotransporto stovėjimo aikšteles ir teritorijos pravažiavimus. UAB “Pilainiai” numato rekonstruoti esamą karvidės pastatą, pritaikant jį įmonės parduodamos produkcijos sandėliavimui ir urminei prekybai bei dalyje patalpų įrengiant polipropileno vamzdžių gamybos patalpas, įrengti inžinerines ir susisiekimo komunikacijas, sandėliavimo ir parkavimo aikšteles. UAB “ASPB” numato rekonstruoti turimus statinius, įrengti inžinerines ir susisiekimo komunikacijas, sandėliavimo ir parkavimo aikšteles. UAB “Silva vivida” statybinių procesų šiuo laikotarpiu nenumato. Detaliojo plano rengimo terminas 2009m.  iki IV ketv.

Pasiūlymus ir pageidavimus teikti detaliojo planavimo organizatorių įgaliotam atstovui arba plano rengėjui aukščiau nurodytais adresais visą planavimo laikotarpį iki viešo aptarimo ir jo metu. Susipažinti su rengiama plano dokumentacija galima detaliojo plano rengėjo patalpose.

Vieša sprendinių ekspozicija rengiama nuo 2009-08-21d. Karmėlavos seniūnijos patalpose. Viešas sprendinių aptarimo susirinkimas numatomas 2009-09-09d. Kauno r. savivaldybės (Savanorių pr. 371, Kaunas) didžiojoje salėje nuo 16val.

 


2009-08-07
Vadovaujantis LRV nutarimu Nr.1079 „Dėl visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų patvirtinimo“, informuojame apie parengtą Kauno r. savivaldybės teritorijos infrastruktūros objektų – degalinių išdėstymo specialiojo plano korektūrą, apjungiant iki 2008-12-19d. Kauno r.sav. tarybos sprendimais (2004-10-12Nr.TS-175, 2005-06-30 TS-162, 2007-03-22 TS-83, 2007-05-03 TS-41, 2007-09-20 TS-174, 2007-10-25 TS-196, 2008-01-24 TS-34, 2008-05-29 TS-210, 2008-06-19 TS-230, 2008-07-24 TS-255, 2008-12-18 TS-421 ir TS-422) leistus rengti infrastruktūros objektų- degalinių išdėstymo specialiojo plano papildymus.

Planavimo lygmuo: rajono lygmens specialusis planas.

Planavimo organizatorius: Kauno r. savivaldybės administracija, Savanorių pr.371, Kaunas, tel.: 837 305501, el.p.: administratorius@krs.lt.

Planavimo finansuotojų atstovas: A.Palaima, adresas korespondencijai Jonavos g.254a, tel.: 8698 25611, el.p. arvydas@unitechna.lt. 

Plano rengėjas: Mariaus Torrau I.Į., adresas korespondencijai V.Putvinskio g.17-4, Kaunas, tel.: 8687 14585, el.p.: marius@torrau.eu, www.torrau.eu,

Susipažinti su specialiojo plano sprendiniais ir dokumentacija galima plano rengėjo patalpose iki viešo sprendinių aptarimo susirinkimo.

Vieša specialiojo plano sprendinių ekspozicija rengiama Kauno rajono savivaldybės administracijos patalpose nuo 2009-08-17d. Papildomai sprendiniai bus talpinami interneto svetainėje www.torrau.eu.

Viešas specialiojo plano sprendinių aptarimo susirinkimas rengiamas 2009-09-08d. nuo 16val. Kauno r. savivaldybės administracijos pastate, II aukšto salėje. 

 


2009-08-07
Vadovaujantis LRV nutarimu Nr.1079 „Dėl visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų patvirtinimo“, pakartotinai informuojame apie pradedamą bendrąja tvarka rengti žemės sklypo (kad. Nr.5233/0006:303), esančio Kauno r., Karmėlavos sen., Margavos k. detalųjį planą.

Detaliojo planavimo organizatoriai: UAB „Pilainiai“, UAB „ASPB“, UAB „Silva vivida“. Adresas korespondencijai Kauno r., Margavos k., planavimo organizatorių įgaliotas atstovas R.Suslavičius, tel.: 8620 18002. 

Detaliojo plano rengėjas: M.Torrau individuali įmonė, adresas korespondencijai V.Putvinskio g.17-4, Kaunas, tel.:8687 14585, el.p. marius@torrau.eu, interneto svetainė www.torrau.eu.

Detaliojo planavimo pagrindas, tikslai, terminai: detalusis planas rengiamas vadovaujantis Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimi Nr.S-880. Planavimo tikslas yra teritorijos naudojimo būdo ir pobūdžio patikslinimas iš komercinės į pramonės teritorija/pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos, žemės sklypo padalinimas į tris sklypus, teritorijos tvarkymo rėžimo ir statybos reglamento nustatymas. Planuojamoje teritorijoje numatoma rekonstruoti esamus statinius, pritaikant juos savininkų ūkinės veiklos poreikiams, rekonstruoti esamus ir įrengti naujus inžinerinius tinklus, įrengti įmonių autotransporto stovėjimo aikšteles ir teritorijos pravažiavimus. UAB “Pilainiai” numato rekonstruoti esamą karvidės pastatą, pritaikant jį įmonės parduodamos produkcijos sandėliavimui ir urminei prekybai bei dalyje patalpų įrengiant polipropileno vamzdžių gamybos patalpas, įrengti inžinerines ir susisiekimo komunikacijas, sandėliavimo ir parkavimo aikšteles. UAB “ASPB” numato rekonstruoti turimus statinius, įrengti inžinerines ir susisiekimo komunikacijas, sandėliavimo ir parkavimo aikšteles. UAB “Silva vivida” statybinių procesų šiuo laikotarpiu nenumato. Detaliojo plano rengimo terminas 2009m.  iki IV ketv.

Pasiūlymus ir pageidavimus teikti detaliojo planavimo organizatorių įgaliotam atstovui arba plano rengėjui aukščiau nurodytais adresais visą planavimo laikotarpį iki viešo aptarimo ir jo metu. Susipažinti su rengiama plano dokumentacija galima detaliojo plano rengėjo patalpose.

Apie teritorijų planavimo dokumento viešos ekspozicijos bei viešo aptarimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai spaudoje, Karmėlavos seniūnijos skelbimų lentoje, internetiniame puslapyje www.krs.lt bei registruotais pranešimais besiribojančių nekilnojamųjų daiktų savininkams.


2009-08-07

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr.3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių tvirtinimo“. Rengiamas žemės sklypo, Dubravų k., Samylų sen., Kauno raj., kadastrinis Nr. 5280/0012:0439; Šlienavos k.v., kaimo plėtros (ūkio vidaus) žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodybos formavimui. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.

Planavimo tikslas: ūkininko ūkio sodybos suformavimas.

Projekto organizatoriai: Kristina Malaukytė, Algermas Malaukis ir Gailutė Malaukienė.

Plano rengėjas: UAB „INVENTORA“, ADRESAS k.Donelaičio g.78-10, tel. 20 97 40, mob. 8 659 13816. Pasiūlymus tekti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui iki 2009 rugpjūčio 20 d. Susipažinti su parengtu projektu galimo nuo 2009 m. rugpjūčio 7d. iki rugpjūčio 20d. UAB „INVENTORA“ patalpose, adresu K.Donelaičio 78-10. Tel. 20 97 40, mob.8 659 13816.


2009-08-06
Informuojame apie parengtus bendrają tvarka sklypų kadastro Nr.15283/0004:506 ir Nr.15283/0004:507, esančių Užliedžių k., Užliedžių seniūn., Kauno raj. sav. detaliuosius planus

Planavimo organizatorė – Laimutė Čelkonienė.

Plano rengėjas : UAB ”Planuotojai”, PV Laimutė Pėželienė.

Planavimo tikslas: sklypų padalinimas, pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, teritorijos tvarkymo ir naudojimo būdo režimo nustatymas.

Detalieji planai eksponuojami 10 d. dienų iki viešo svarstymo susirinkimo pradžios, detaliųjų planų rengėjo ir Seniūnijos patalpose.

Viešas aptarimas įvyks 2009-08-28, 14 val. detaliųjų planų rengėjo UAB „Planuotojai“ patalpose Vasario 16-osios 8-6, Kaune.

Pasiūlymus ir motyvuotas pretenzijas teikti raštu iki viešo svarstymo susirinkimo pabaigos. Projektų vadovė Laimutė Pėželienė. Informacija telefonu 209260, el.paštas:planuotojai@takas.lt.  

 


2009-08-06
INFORMACIJA apie transeuropinio tinklo kelio E85 atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos (J. Basanavičiaus g. 36/2, LT-03109 Vilnius, tel. (8 5) 232 96 00, faksas (8 5) 232 96 09) planuoja transeuropinio tinklo kelio E85 (Vilnius-Kaunas-Klaipėda) rekonstravimo II etapą (Dangos platinimas ir stiprinimas). Numatomų darbų vieta yra Vilniaus apskrities Elektrėnų savivaldybėje; Kauno apskrities Kauno, Kėdainių ir Raseinių rajonų savivaldybėse; Tauragės apskrities Šilalės rajono savivaldybėje bei Klaipėdos apskrities Klaipėdos rajono savivaldybėje.

Projekto „E85 Vilnius-Kaunas-Klaipėda rekonstravimas (II etapas)" metu darbus numatoma atlikti 14-oje magistralinių kelio ruožų. Tinklo tvoros nuo laukinių žvėrių įrengimas planuojamas Kauno rajono savivaldybės teritorijoje nuo 106,50 iki 120,38 km (kairė ir dešinė pusės).

2009-07-17 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija priėmė atrankos išvadą Nr. (1-15)-D8-6307, kad transeuropinio tinklo kelio E85 (Vilnius-Kaunas-Klaipėda) rekonstravimui poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas, tačiau nustatyta tvarka būtina parengti techninius projektus.

Susipažinti su informacija apie E85 (Vilnius-Kaunas-Klaipėda) numatomus darbus galima Lietuvos automobilių kelių direkcijoje prie Susisiekimo ministerijos (J. Basanavičiaus g. 36/2, LT-03109 Vilnius, tel. (8 5) 232 96 00, faksas (8 5) 232 96 09).

Motyvuotus pasiūlymus dėl atrankos išvados galima teikti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai (A. Jakšto g. 4/9, LT-01105 Vilnius, tel. (8 5) 266 3652 ir valstybės įmonei Transporto ir kelių tyrimo institutui (I. Kanto 25, p.d. 2082, LT-44009 Kaunas, tel. (8 37) 20 25 40) per 10 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos savaitraštyje „Savivaldybės žinios".

Susipažinti su 2009-07-17 atrankos išvada Nr. (l-15)-D8-6307 ir atrankos dokumentais galima Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijoje (A. Jakšto g. 4/9, LT-01105 Vilnius, tel. (8 5) 266 3652 ir valstybės įmonėje Transporto ir kelių tyrimo institute (I. Kanto 25, p.d. 2082, LT-44009 Kaunas, tel. (8 37) 20 25 40, www.tkti.lt) per 10 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos savaitraštyje „Savivaldybės žinios".


2009-08-06

INFORMACIJA apie valstybinės reikšmės kelių rekonstrukcijos atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos (J. Basanavičiaus g. 36/2, LT-03109 Vilnius, tel. (8 5) 232 96 00, faksas (8 5) 232 96 09) planuoja jungčių su tarptautiniais koridoriais plėtros II etapą (valstybinės reikšmės kelių rekonstrukciją). Rekonstruojami kelių ruožai yra išsidėstę: Telšių apskrities Mažeikių rajono savivaldybėje; Šiaulių apskrities Akmenės rajono savivaldybėje; Tauragės apskrities Jurbarko rajono savivaldybėje; Panevėžio apskrities Panevėžio rajono savivaldybėje; Marijampolės apskrities, Kalvarijos ir Marijampolės savivaldybėse; Alytaus apskrities Alytaus rajono savivaldybėje; Kauno apskrities Kauno rajono savivaldybėje.

Jungčių su tarptautiniais koridoriais plėtros projekte numatomi kelių ir tilto rekonstravimo darbai. Kauno rajono savivaldybės teritorijoje numatoma rekonstruoti tiltą per Nevėžį kelyje Nr. 141 Kaunas-Jurbarkas-Šilutė.

2009-07-17 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija priėmė atrankos išvadą Nr. (1-15)-D8-6308, kad valstybinės reikšmės kelių rekonstrukcijai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas, tačiau nustatyta tvarka būtina parengti techninius projektus.

Susipažinti su informacija apie jungčių su tarptautiniais koridoriais plėtros II etapo (valstybinės reikšmės kelių rekonstrukcija) darbais galima Lietuvos automobilių kelių direkcijoje prie Susisiekimo ministerijos (J.Basanavičiaus g. 36/2, LT-03109 Vilnius, tel. (8 5) 232 96 00, faksas (8 5) 232 96 09).

Motyvuotus pasiūlymus dėl atrankos išvados galima teikti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai (A. Jakšto g. 4/9, LT-01105 Vilnius, (8 5) 266 3652 ir valstybės įmonei Transporto ir kelių tyrimo institutui (I. Kanto 25, p.d. 2082, LT-44009 Kaunas, (8 37) 20 25 40) per 10 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos savaitraštyje „Savivaldybių žinios".

Susipažinti su 2009-07-17 atrankos išvada Nr. (l-15)-D8-6308 ir atrankos dokumentais galima Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijoje (A. Jakšto g. 4/9, LT-01105 Vilnius, (8 5) 266 3652 ir valstybės įmonėje Transporto ir kelių tyrimo institute (I. Kanto 25, p.d. 2082, LT-44009 Kaunas, tel. (8 37) 20 25 40, www.tkti.lt) per 10 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos savaitraštyje „Savivaldybių žinios".

 


2009-08-05
Informuojame apie rengiamus bendrają tvarka sklypų kadastro Nr.15283/0004:506 ir Nr.15283/0004:507, esančių Užliedžių k., Užliedžių seniūn., Kauno raj. sav. detaliuosius planus

Planavimo tikslas: sklypų padalinimas, pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, teritorijos tvarkymo ir naudojimo būdo režimo nustatymas.

Planavimo organizatorė – Laimutė Čelkonienė.

Plano rengėjas : UAB”Planuotojai”, Vasario 16-osios g.8-6, Kaunas,  tel.(8-37) 209260, PV Laimutė Pėželienė, el.paštas: planuotojai@takas.lt.

Apie detaliųjų planų viešą svarstymą informuosime vėliau.

 


2009-08-04
Informuojame apie 4,6408 ha žemės sklypo Kauno r.sav., Babtų sen., Juodonių k. (skl.kad.Nr.5203/0007:6) Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvadą .

Planavimo organizatoriai: Rasa Burneikienė ir Edvinas Burneika. Adresas: Kęstučio g. 86-7F, Kaunas, tel.: 8 610 00646.

Atrankos išvada: išnagrinėjus dokumentus dėl Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo, Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas pateikė išvadą, kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas. Susipažinti su PŪV atrankos išvada galima plano rengėjo patalpose. Raštiškus pasiūlymus ar pretenzijas (jei tokių bus) galima teikti planavimo organizatoriui, rengėjui, Kauno RAAD 10 darbo dienų po paskelbimo nurodytais adresais.

Plano rengėjas:  M.Torrau I.Į. Adresas: V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, tel.: (8 687) 14585. El.p.: marius@torrau.eu


2009-08-04

Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą 10,2100ha žemės sklypo (kad.Nr.5217/0008:275), esančio Kauno raj.sav., Domeikavos sen., Ražių k., detalųjį planą.

Planavimo organizatorius: UAB "MŪSŲ ERDVĖ" (atstovas - direktorius Viktoras Ivanovas). Adresas: Algirdo g. 51a, Vilnius, tel.: 8-686-47222.

Planavimo pagrindas, tikslai ir terminai: žemės sklypas planuojamas sutinkamai su Kauno raj. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.ĮS-2427. Planavimo tikslas - esamo įregistruoto žemės sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas (iš žemės ūkio į kitą - mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į iki 100 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reglamento nustatymas. Detaliojo plano rengimo terminas 2009m. II-III ketv.

Plano rengėjas: M.Torrau I.Į. Adresas: V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, tel.: 8-687-14585. El.p.: marius@torrau.eu.

Susipažinti su planu, teikti pasiūlymus ir pageidavimus detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui aukščiau nurodytais adresais visą planavimo laikotarpį iki viešo aptarimo ir jo metu.

Vieša sprendinių ekspozicija rengiama nuo 2009-08-18d. Domeikavos seniūnijos patalpose. Viešas sprendinių aptarimas numatomas 2009-09-02d. nuo 16val. Domeikavos seniūnijos patalpose. Dalyvavimas neprivalomas.


2009-08-03

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. Įsakymu Nr.3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas žemės sklypo, Pajiesio k., Garliavos apyl. sen., Kauno raj., kadastrinis Nr.5260/0012:392 Pajiesio k. v., kaimo plėtros (ūkio vidaus) žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodybos formavimui. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.

Planavimo tikslas – ūkininko ūkio sodybos suformavimas.

Projekto organizatorius: Violeta Laimutienė ir Petras Laimutis

Plano rengėjas: UAB „ARCHITEKTŲ PASTOGĖ“, adresas: Perkaso takas 3/Savanorių pr. 371, Kaunas, tel.: 313735. Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui iki 2009 m. rugpjūčio 17 d.

Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2009 m. rugpjūčio 3 d. iki 2009 m. rugpjūčio 17 d., UAB „ARCHITEKTŲ PASTOGĖ“, adresas: Perkaso takas 3/Savanorių pr. 371, Kaunas, tel.: 313735, el.paštas archpastoge@krs.lt


2009-07-31
Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2004m. rugpjūčio 11d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo", rengiamas žemės sklypo, esančio Kauno raj., Garliavos apyl. sen., Ilgakiemio k., kadastrinis Nr. 5260/0010:363, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas: ūkininko sodybos vietos parinkimas.
Projekto organizatoriai: Tomas Dvylys, Dalia Dvylienė
Plano rengėjas: UAB „Architektų pastogė“, adresas: Perkaso takas 3, Kaunas, tel.(8*631)12021,  el. paštas renata.grigorjeva@gmail.com. Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui iki 2009m rugpjūčio14 d. Susipažinti su parengtu projektu galima  iki 2009 m.rugpjūčio14 d. „UAB Architektų pastogė“, patalpose, adresu: Perkaso takas 3, Kaunas, tel.(8*631)12021. Viešas projekto susirinkimas numatomas 2009 m. rugpjūčio14 d. 13 val., adresu  Perkaso takas 3, Kaunas.


2009-07-31
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti sklypo Vijoklių g. 1B, Ramučių k., Karmėlavos sen., Kauno r.sav. (kad.Nr.5233/0009:481) detalųjį planą. 
Planavimo tikslas: sklypo padalijimas ir atidalintos dalies pobūdžio patikslinimas į degalinių ir autoservisų statinių statybos, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Organizatorius: V.Palaimienė, A.Palaima, Vytauto g. 8C, Kaunas, tel.:(8-698)25611, el.p.:arvydas@unitechna.lt. 
Rengėjas: D.Šarakauskas, Nepriklausombės a. 7-5, Kaunas, tel.:(8-37)321886, el.p.: info@dsarchitektai.lt, www.dsarchitektai.lt. 
Apie viešą svarstymą informuosime papildomai.


2009-07-31
Informuojame, kad rengiamas kaimo plėtros (ūkio vidaus) žemėtvarkos projektas, žemės sklype (kadastrinis Nr. 5243/0008:209, Lipikiškių k., Čekiškės sen., Kauno r. sav.), priklausančiame Birutei Gutauskienei.
Planavimo tikslas: parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko ūkio sodybos vietai parinkti.
Planavimo organizatorius – Birutė Gutauskienė.
Planavimo vygdytojas – UAB „Geometra“. Gauti informaciją, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: UAB „Geometra“, Savanorių pr. 287-307, Kaunas, tel. (8-37) 312352, faks. (8-37) 311733. el.paštas: monika.kupstaite@geometra.lt, www.geometra.lt iki 2009m. rugpjūčio 14 d. Parengto  kaimo plėtros (ūkio vidinės) žemėtvarkos projekto viešo svarstymo su visuomene susirinkimas vyks 2009m. rugpjūčio 14 d. 9.00 val. UAB :Geometra“ patalpose Savanorių pr. 287-307, Kaunas.


2009-07-31
Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. Įsakymu Nr.3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas žemės sklypo, Padainupio k., Alšėnų sen., Kauno raj., kadastrinis Nr.5247/0010:382, kaimo plėtros (ūkio vidaus) žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodybos formavimui. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – ūkininko ūkio sodybos suformavimas.
Projekto organizatorius: Asta Sinkevičienė
Plano rengėjas: UAB „ARCHITEKTŲ PASTOGĖ“, adresas: Perkaso takas 3/Savanorių pr. 371, Kaunas, tel.: 313735. Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui iki 2009 m. rugpjūčio 14 d.
Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2009 m. liepos 30 d. iki 2009 m. rugpjūčio 14 d., UAB „ARCHITEKTŲ PASTOGĖ“, adresas: Perkaso takas 3/Savanorių pr. 371, Kaunas, tel.: 313735, el.paštas archpastoge@krs.lt. 


2009-07-31
Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. Įsakymu Nr.3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas žemės sklypo, Netonių k., Raudonvario sen., Kauno raj., kadastrinis Nr.5270/0010:643, kaimo plėtros (ūkio vidaus) žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodybos formavimui. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – ūkininko ūkio sodybos suformavimas.
Projekto organizatorius: Sigita Osadčaja
Plano rengėjas: UAB „ARCHITEKTŲ PASTOGĖ“, adresas: Perkaso takas 3/Savanorių pr. 371, Kaunas, tel.: 313735. Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui iki 2009 m. rugpjūčio 14 d.
Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2009 m. liepos 30 d. iki 2009 m. rugpjūčio 14 d., UAB „ARCHITEKTŲ PASTOGĖ“, adresas: Perkaso takas 3/Savanorių pr. 371, Kaunas, tel.: 313735, el.paštas archpastoge@krs.lt.   


2009-07-31
UAB „Geometra“  informuoja apie pradedamą rengti bendrąja tvarka žemės sklypų: 1,4488 ha ploto (kadastro Nr.5227/0003:481) ir 1,4279 ha ploto (kadastro Nr.5227/0003:482), esančių Pagirių k., Garliavos apyl. sen., Kauno r. sav., detalųjį planą. 
Planavimo tikslas – esamų sklypų sujungimas, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. 
Planavimo organizatorius – UAB „TEHOREAL“ į/k.300035285, atstovaujama Danieliaus Merkino, Subačiaus g. 7, Vilnius. 
Plano rengėjas – UAB „Geometra“, Savanorių pr. 287-307, Kaunas. 
Projekto rengimo terminas - (preliminarus) 2009 m. Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima adresu: Savanorių pr. 287-307, Kaune, tel. (8-37)312352, 8-65280806 el.p. edita.guzenkiene@geometra.lt
Apie teritorijų planavimo dokumentų sprendinių aptarimo, viešos ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai. 


2009-07-30
Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo (kadastr. Nr. 5240/0007:216), esančio  Andruškonių k., Lapių sen., Kauno r. sav. kaimo plėtros žemėtvarkos projektas.
Planavimo tikslas. Ūkininko sodybos parinkimas.

Planavimo organizatorius: Marijonas Merfeldas

Projekto rengėjas –UAB „Georaimonda“, Griunvaldo g. 8-9, Kaunas, telef.8-37-222696, 868215149.

Išsamiau sužinoti apie  rengiamą kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, taip pat pateikti pastabas, pretenzijas bei pasiūlymus  dėl sprendinių galite UAB „Georaimonda“ patalpose (Griunvaldo g. 8-9, Kaunas, telef. 868215149) nuo 2009-07-30 d.  10 darbo dienų iki viešo projekto svarstymo. Viešas projekto svarstymas su visuomene įvyks 2009-08-13 d. 11 val. UAB „Georaimonda“ patalpose.


2009-07-30

Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo (kadastr. Nr. 5273/0013:119), esančio  Raželių k., Rokų sen., Kauno r. sav., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas.

Planavimo tikslas. Ūkininko sodybos parinkimas.

Planavimo organizatorius: Ralfas Lukoševičius

Projekto rengėjas –UAB „Georaimonda“, Griunvaldo g. 8-9, Kaunas, telef.8-37-222696, 868215149.

Išsamiau sužinoti apie  rengiamą kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, taip pat pateikti pastabas, pretenzijas bei pasiūlymus  dėl sprendinių galite UAB „Georaimonda“ patalpose (Griunvaldo g. 8-9, Kaunas, telef. 868215149) nuo 2009-07-30 d.  10 darbo dienų iki viešo projekto svarstymo. Viešas projekto svarstymas su visuomene įvyks 2009-08-13 d. 10 val. UAB „Georaimonda“ patalpose.


2009-07-29
Informuojame apie bendrąja tvarka rengiamą sklypo kad. Nr. 5270/0013:694, Raudondvario k., Raudondvario sen., Kauno rajone, detalųjį planą. Planavimo tikslas – sklypo paskirties keitimas, naudojimo būdo, pobūdžio teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos). Organizatorė – Danutė Kerulienė. Rengėjas – architektė V.Zagorskienė. Pastabas ir pasiūlymus teikti organizatorių atstovui   tel.(8-688) 8 62 02 iki viešo svarstymo pabaigos. Viešas svarstymas įvyks rugpjūčio 20 d. 15 val. Laisvės al. 45, 308 kab., Kaunas. Detalusis planas eksponuojamas Raudondvario seniūnijoje 10 darbo dienų iki susirinkimo. 


2009-07-29
Informuojame apie bendrąja tvarka rengiamą sklypo kad. Nr. 5217/0007:2, Varluvos k., Domeikavos sen., Kauno rajone, detalųjį planą. Planavimo tikslas – sklypo padalijimas, paskirties keitimas, naudojimo būdo, pobūdžio, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos). Organizatorius – Dnatas Linikas. Rengėjas - architektė V.Zagorskienė, tel (8-687) 3 24 55. Pastabas ir pasiūlymus teikti organizatoriui atstovui  tel.(8-601) 74 734 iki viešo svarstymo pabaigos. Viešas svarstymas įvyks rugpjūčio 31d. 15 val. Laisvės al. 45, 308 kab., Kaunas. Detalusis planas eksponuojamas Domeikavos seniūnijoje 10 darbo dienų iki susirinkimo. 


2009-07-29
Informuojame apie bendrąja tvarka rengiamą sklypo kad. Nr. 5217/0007:477, Varluvos k., Domeikavos sen., Kauno rajone, detalųjį planą. Planavimo tikslas – sklypo padalijimas, paskirties keitimas, naudojimo būdo, pobūdžio, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos). Organizatoriai – Arminas Ūsas ir Donatas Gruodis. Rengėjas - architektė V.Zagorskienė, tel (8-687) 88 830. Pastabas ir pasiūlymus teikti organizatoriui atstovui  tel.(8-677) 74 734 iki viešo svarstymo pabaigos. Viešas svarstymas įvyks rugpjūčio 31d. 16 val. Laisvės al. 45, 308 kab., Kaunas. Detalusis planas eksponuojamas Domeikavos seniūnijoje 10 darbo dienų iki susirinkimo.


2009-07-29
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą Kauno r.sav., Neveronių sen., Neveronių k. esančių žemės sklypų (kad. Nr.5233/0016:190 ir 5233/0016:191) detalųjį planą.
Planavimo organizatorius: UAB „Topcolor“, Neries kr.16, Kaunas, tel.: (8-37) 263939.
Planavimo tikslai ir terminai: detalusis planas rengiamas sutinkamai su Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimi Nr.S-844. Planavimo tikslas - pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas, naudojimo būdo ir pobūdžio, teritorijos tvarkymo rėžimo ir statybos reglamento  nustatymas. Planuojamoje teritorijoje numatoma statyti statybinių medžiagų terminalą (numatant sandėliavimą tik medžiagų, kurioms nenustatoma sanitarinė apsaugos zona). Detaliojo plano rengimo terminas 2008m. IV ketv. - 2009m.III ketv.
Plano rengėjas: M.Torrau I.Į. Adresas: V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, tel.: (8-687) 14585. El.p.: marius@torrau.eu.  
Susipažinti su planu, teikti pasiūlymus ir pageidavimus detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui aukščiau nurodytais adresais visą planavimo laikotarpį.
Vieša detaliojo plano sprendinių ekspozicija bus rengiama Neveronių  seniūnijos patalpose nuo 2009-08-10d. Viešas svarstymas numatomas Neveronių seniūnijoje 2009-08-24d. nuo 16val. DALYVAVIMAS NEPRIVALOMAS.


2009-07-29
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą Kauno r.sav., Neveronių sen., Neveronių k. esančių žemės sklypų (kad. Nr.5233/0013:203 ir 5233/0013:204) detalųjį planą.
Planavimo organizatorius: UAB „Topcolor“, Neries kr.16, Kaunas, tel.: (8-37) 263939. 
Planavimo tikslai ir terminai: detalusis planas rengiamas sutinkamai su Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimi Nr.S-843. Planavimo tikslas - pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas, naudojimo būdo ir pobūdžio, teritorijos tvarkymo rėžimo ir statybos reglamento  nustatymas. Planuojamoje teritorijoje numatoma statyti ekologiškų vandens dispersinių dažų įmonę. Detaliojo plano rengimo terminas 2008m. IV ketv. - 2009m.III ketv. 
Plano rengėjas: M.Torrau I.Į. Adresas: V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, tel.: (8-687) 14585. El.p.: marius@torrau.eu.  
Susipažinti su planu, teikti pasiūlymus ir pageidavimus detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui aukščiau nurodytais adresais visą planavimo laikotarpį ir viešo svarstymo metu.
Vieša detaliojo plano sprendinių ekspozicija bus rengiama Neveronių  seniūnijos patalpose nuo 2009-08-10d. Viešas svarstymas numatomas Neveronių seniūnijoje 2009-08-24d. nuo 16val. DALYVAVIMAS NEPRIVALOMAS.


2009-07-27
Informuojame, kad rengiamas kaimo plėtros (ūkio vidaus) žemėtvarkos projektas, žemės sklype (kadastrinis Nr. 5243/0008:209, Lipikiškių k., Čekiškės sen., Kauno r. sav.), priklausančiame Birutei Gutauskienei.

Planavimo tikslas: parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko ūkio sodybos vietai parinkti.

Detaliojo plano rengimo terminas  (preliminarus) – 2009 m.

Planavimo organizatorius – Birutė Gutauskienė.

Detaliojo plano rengėjas – UAB „Geometra“. Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: UAB „Geometra“, Savanorių pr. 287-307, Kaunas, tel. (8-37) 312352, faks. (8-37) 311733.  el.paštas: monika.kupstaite@geometra.lt, www.geometra.lt. 


2009-07-27

Informuojame apie toliau rengiamą Kauno r. savivaldybės teritorijos infrastruktūros objektų – degalinių išdėstymo specialiojo plano korektūrą, apjungiant iki 2008-12-19d. Kauno r.sav. tarybos sprendimais (2004-10-12Nr.TS-175, 2005-06-30 TS-162, 2007-03-22 TS-83, 2007-05-03 TS-41, 2007-09-20 TS-174, 2007-10-25 TS-196, 2008-01-24 TS-34, 2008-05-29 TS-210, 2008-06-19 TS-230, 2008-07-24 TS-255, 2008-12-18 TS-421 ir TS-422) leistus rengti infrastruktūros objektų- degalinių išdėstymo specialiojo plano papildymus.

Planavimo lygmuo: rajono lygmens specialusis planas.

Planavimo organizatorius: Kauno r. savivaldybės administracija, Savanorių pr.371, Kaunas, tel.: 837 305501, el.p.: administratorius@krs.lt.

Planavimo finansuotojų atstovas: A.Palaima, adresas korespondencijai Jonavos g.254a, tel.: 8698 25611, el.p. arvydas@unitechna.lt. 

Plano rengėjas: Mariaus Torrau I.Į., adresas korespondencijai V.Putvinskio g.17-4, Kaunas, tel.: 8687 14585, el.p.: marius@torrau.eu. 

Atlikus atrankos dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūras, vadovaudamasis vertinimo subjektų pateiktomis išvadomis, planavimo organizatorius priėmė sprendimą, kad Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūros atliekamos nebus. Su sprendimo motyvais ir subjektų išvadomis galima susipažinti planavimo organizatoriaus ir rengėjo patalpose.

Su planavimo organizatoriaus pritarta koncepcijos grafine bei tekstine medžiaga galima susipažinti plano rengėjo bei planavimo organizatoriaus patalpose, interneto svetainėje www.krs.lt. 

Pasiūlymus teikti specialiojo plano organizatoriui, finansuotojų atstovui ar plano rengėjui  aukščiau nurodytais adresais visą planavimo laikotarpį iki viešo svarstymo ir jo metu.

Atsisiųsti brėžinį


2009-07-27

Bendrąja tvarka pradedamas rengti žemės skl.Nr. 65-3, Pabiržio k. Neveronių sen., Kauno r. (kad. skl. Nr. 5233/0013:0333)  detalusis planas.

Planavimo tikslas : sklypo padalijimas į 2 (dvi) dalis.

Žemės sklypo būdas, pobūdis:  kita (gyvenamosios teritorijos, mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos)

Terminas : 2009 III  ketvirtis

Pastabas ir pretenzijas teikti iki susirinkimo pabaigos planavimo rengėjui.

Viešas svarstymas vyks š.m. rugpjūčio  21 d. 10 val., Neveronių  sen., patalpose ( Kertupio g. 18,  Neveronių  k.,  Kauno r.)

Detalusis planas viešai eksponuojamas 10 d.d. prieš susirinkimą, Neveronių sen. patalpose.

Planavimo organizatorius: Darius Urbonas,  Žirmūnų g.8-52, Vilnius.

Planavimo rengėjas: UAB“NOJUTAS“ Laisvės al.45, Kaunas. info@nojutas.lt tel.: 332297.


2009-07-24

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. Įsakymu Nr.3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas žemės sklypo, Vilemų k., Zapyškio sen., Kauno raj., kadastrinis Nr.5293/0009:388, kaimo plėtros (ūkio vidaus) žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodybos formavimui. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.

Planavimo tikslas – ūkininko ūkio sodybos suformavimas.

Projekto organizatoriai: Algirdas Murauskas ir Aldona Albina Murauskienė.

Plano rengėjas: G.Akstino firma „HOMO NOVUS“, adresas: Kumelių g.15-1, Kaunas, tel.: (8-37) 240038, mob. 8657 68865. Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui iki 2009 m. rugpjūčio  10 d.

Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2009 m. liepos 24 d. iki 2009 m. rugpjūčio 10 d., G.Akstino firma „HOMO NOVUS“, adresas: Kumelių g.15-1, Kaunas, tel.: (8-37) 240038, mob. 8657 68865, el.paštas ausra@homonovus.lt. 


2009-07-24

Rengiamas detalusis planas žemės sklypo Nr. 236 (kad. Nr.5247/0009:236), Jonučių k., Alšėnų sen., Kauno r. sav., detalusis planas. Planavimo tikslas– esamo sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (komercinės paskirties objektų teritorijos), teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo nustatymas. Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. Projekto rengimo terminas 2009m. III-IV ketvirtis. Pasikonsultuoti dėl rengiamų detaliojo plano sprendinių galima nuo 2009m. liepos 29d. iki 2009m. rugpjūčio 28d. Partizanų g. 26-204, Kaune. Viešas susirinkimas vyks 2009m. rugpjūčio 31d. 15val., Partizanų g. 26-204, Kaune. Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Alšėnų sen. patalpose, ir Partizanų g 26-204, Kaune. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Kauno apskrities viršininko administracijai per vieną mėnesį nuo viešo susirinkimo dienos. Detaliojo plano organizatorius: Ą. Drąsutavičiaus firma „EGLIANA“, rengėjas UAB „ATEIVIS LT“, arch. M. Sirvydis, tel. 8 675 47596, e-paštas info@ateivis.lt.


2009-07-24

Informuojame, kad vadovaujantis LR Žemės ūkio ministro ir LR Aplinkos ministro 2004m rugpjūčio 11d. Įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas žemės sklypo, esančio Kauno r. sav., Rokų sen., Raželių k., (kad.nr. 5273/0019:51) kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka. Planavimo organizatorius K. Tamošiūnas, tel. 8 687 43091. Planavimo rengėjai UAB „NTF“, UAB „Ateivis LT“, tel. 8 675 47596. Susipažinti su parengtu projektu ir teikti pasiūlymus galima nuo 2009m liepos 28d iki 2009m rugpjūčio 12d. Partizanų g. 26-204, Kaune. Viešas susirinkimas vyks 2009m rugpjūčio 13d 16val. adresu: Partizanų g 26-204, Kaune. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu.


2009-07-22
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti žemės sklypo kad. Nr. 5260-0001-0044, Seniavos k., Garliavos apyl. sen., Kauno r. sav., detalųjį planą.
Planavimo tikslas – pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas.
Planavimo rengimo terminas III-IV ketvirtis.
Detaliojo plano rengimo pagrindas- Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. ĮS-196 (2007-02-07), detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. S-105 (2007-02-13), planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr. PD-1-47 (2009-04-03).
Detaliojo plano organizatoriai – Narimantas Stravinskas, Audronė Stravinskienė.
Apie detaliojo plano sprendinių viešos ekspozicijos ir viešo aptarimo vietą ir laiką bus papildoma informacija spaudoje.
Detaliojo plano rengėja: architektė Jūratė  Batūraitė. Tel pasiteirauti 8 680 92245.


2009-07-22
Pakartotinai informuojame apie bendrąja tvarka parengtą sklypo (kadastro Nr. 5250/0005:179), esančio skl. Nr. 179, Ringaudų k., Ringaudų sen., Kauno r. sav., detalųjį planą. Planavimo tikslas – sklypo padalijimas į 2 sklypus, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo reglamento nustatymas. Planavimo organizatoriai – Jovita Ališauskienė, Indrė Prakupimaitė. Besiribojančių sklypų kadastro Nr. 5250/0005:175, 5250/0005:291. Viešas susirinkimas projektui aptarti vyks  2009 08 14 10 val. UAB „Aplinka ir ekologija“ patalpose.  Pasiūlymus teikti detaliojo plano rengėjai UAB „Aplinka ir ekologija“, Savanorių pr. 363-201, Kaunas, tel. (8*615) 56244, el. paštas s.urbelis@gmail.com. 


2009-07-21
Informuojame apie pradedamą bendrąja tvarka rengti žemės sklypo kad. Nr. 5203/0004:34, esančio Kauno r., Babtų sen., Stabaunyčios k.,  detalųjį planą.
Planavimo organizatorius- Rita Kundrotienė, Kauno r., Babtų sen., Stabaunyčios k., tel. 8611 33698.
Planavimo tikslai, terminai: esamo žemės klypo padalijimas į du sklypus; teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas (atidalintame sklype numatant mažaaukščių gyvenamųjų namų statybas- naujo gyvenamojo namo bei priklausinių statybą). Planavimo pradžia 2009 m. III ketv., planavimo pabaiga 2010 m. III ketv. 
Planavimo pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. ĮS-528 dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo 2009-03-12; 2009-04-14 sutartis Nr. S-270 dėl detalijo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo bei 2009-06-03 planavimo sąlygų sąvadas Nr. PD-1-100. 
Detalųjį planą rengia:  K. Statkevičius, Raguvos g. 5-306, Kaunas, tel. 868798727, rustata@gmail.com.  
Susipažinti su planu, teikti pasiūlymus planavimo organizatoriui arba plano rengėjui dėl detaliojo plano sprendinių visuomenė gali visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki sprendinių pristatymo viešojo svarstymo susirinkimo pabaigos. Apie detaliojo plano viešo svarstymo vietą ir laiką bus papildomai informuojama spaudoje, Babtų seniūnijos skelbimų lentoje, informaciniame stende prie planuojamos teritorijos ir internetiniame tinklalapyje www.krs.lt.  

 

 

 


2009-07-17
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti sklypo kad. Nr. 5250/0016:541 Virbališkių k., Ringaudų sen., Kauno r. detalųjį planą. Planavimo tikslas: esamo sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į 2 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendra tvarka. Organizatorius: D. ir E. Rudaičiai, tel.: 8-686 30 2 28. Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjui J. Šarakauskui (PV S. J. Katilius), tel. 8-37 20 69 54, 8-684 84 8 94, el. paštas- jonas.sarakauskas@gmail.com.  Apie detaliojo plano viešą svarstymą informuosime vėliau.

 


2009-07-15
Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2004m. rugpjūčio 11d. įsakymu Nr.3D-476/D1-429 ,,Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ bei Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2008m. rugsėjo 24d. įsakymu Nr.3D-513/D1-495 ,,Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo , rengiamas  žemės sklypo (kadastro Nr.5213/0001:7, Daugėliškių k.v.) Palazduonio kaime, Vilkijos apylinkių seniūnijoje, Kauno rajone kaimo plėtros (ūkio vidaus) žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodybos vietos parinkimui.

Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.

Planavimo organizatorius: Valentinas Pancerna.

Projekto rengėjas: UAB ,,ALVI projektai“. Projekto vadovas – Algirdas Bielinskis.

 Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2009m. liepos 17d. iki 2009m. rugpjūčio 1d. Pasiūlymus galima teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui iki viešo svarstymo susirinkimo ir jo metu UAB ,,ALVI projektai“ patalpose Raudondvario pl. 93, Kaune (tel.: 397385, 868601075). Viešo svarstymo susirinkimas vyks 2009m. rugpjūčio 1 d. 9.00 val.


2009-07-15

Informuojame, kad bendrąja tvarka pradedami rengti detalieji planai:1) 0.5221 ha žemės ūkio sklypo Nr. 639 (kad.nr. 5260/0001:639),esantis Kauno r.sav. Garliavos apyl.sen. Teleičių k. 2) 0.5219 ha žemės ūkio sklypo Nr. 638 (kad.nr. 5260/0001:638),esantis Kauno r.sav. Garliavos apyl.sen. Teleičių k. Planavimo tikslas: esamų sklypų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į po (iki)5 sklypus. Detaliųjų planų rengimo terminas  (preliminarus) – 2009 m. Planavimo organizatorius – Ona Šalčiuvienė, Artūras Andrijauskas. Detaliųjų planų rengėjas – UAB „Geometra“. Gauti informaciją apie detaliuosius planus, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: UAB „Geometra“, Savanorių pr. 287-307, Kaunas, tel. (8-37) 312352, faks. (8-37) 311733.  el.paštas: monika.kupstaite@gmail.com , tel. 8 656 40473.


2009-07-15

Parengtas žemės sklypo ( kad.  Nr. 5267/0001:117), esančio Margininkų kaime, Taurakiemio seniūnijoje, Kauno rajone, bendro 7,2652 ha ploto formavimo ir pertvarkymo projektas.

Planavimo tikslas – žemės sklypo padalijimas į 7 (septynis) sklypus, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties.

Planavimo organizatoriai- Jonas Šalčius, Nijolė Klimienė, Pranas Šalčius, Nijolė Šalčiuvienė, Sigitas Šalčius, Elena Murauskienė, Danutė Bakevičienė . Tel.862016325, 8 67005100.

Projekto rengėjas –UAB ,,ALVI projektai“ įmonė, Raudondvario pl. 93,  Kaunas, tel.868601075, 8 37 397385, faksas 8 37 397385, el.p. algbiex@gmail.com

Projekto vadovas – Algirdas Bielinskis.

Pasiūlymus, dėl teritorijų planavimo dokumento, planavimo organizatoriams arba projekto rengėjui teikiami raštu iki viešojo susirinkimo ir jo metu. Viešojo svarstymo susirinkimas įvyks 2009 m. rugpjūčio 3d. 9:00 val. UAB ,,ALVI projektai“ įmonėje Raudondvario pl.93, Kaune.


2009-07-15

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr.3D- 476/D1-429 “Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”, rengiamas žemės sklypo, Rašnavos k., Garliavos apyl. sen., Kauno r.sav.,  (kadastrinis Nr. 5260/0010:423 Pajiesio k.v.) kaimo plėtros (ūkio vidinės) žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodybos formavimui. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.

Planavimo tikslas – ūkininko ūkio sodybos suformavimas.

Planavimo organizatorius – VIDMANTAS VITKAUSKAS, gyv. Vakarinė g. 38A, Garliava, Kauno raj. tel. 8~672 04904 .

Projekto rengėjas – UAB “NTF”, R.Kalantros 125a, Kaunas, tel., 8~670 65992, el. paštas info@ntforma.lt

Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2009 m. rugpjūčio 03 d.

Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2009 m. liepos 17 d. iki 2009 m. rugpjūčio 03 d. Garliavos apyl. seniūnijos patalpose, adresu: Vytauto g. 62, Garliava. LT-53259 Kauno rajonas.

 


2009-07-14
Informuojame apie pradedamą rengti žemės sklypų, esančio  Kauno r.sav., Garliavos apyl. sen., Ireniškių k. (kad.Nr.5260/0001:1132 ir 5260/0001:583) detalųjį planą.

Planavimo organizatorius: P. Valaitis; adresas: Pabrėžos g. 28, Kaunas, tel.:  42-08-92.

Planavimo pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo (Nr. ĮS-515, 2009-03-12), sutartis dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo (S-253, 2009-04-14), planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti (Nr. PD-1-121, 2009-06-18).Planavimo tikslas - esamų sklypų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos),sujungimas ir padalijimas į iki 12 sklypų, teritorijos tvarkymo bei naudojimo rėžimo reglamento nustatymas.

Detaliųjų planų rengimo terminas (preliminarus): 2009m. IV ketv.

Planų rengėjas: UAB „Architektų pastogė"; Gauti informaciją apie detaliuosius planus, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: UAB ,,Architektų pastogė", Perkaso takas 3, Kaunas, architektė V. Jankauskienė. Kaunas, tel. 8-641-32786.


2009-07-14

Informuojame apie parengtą 0.3606ha žemės sklypo, esančio  Kauno r.sav., Domeikavos k. Joninių g. 8 (kad. Nr.: 5217/ 0010: 39 detalųjį planą.

Planavimo organizatorius: V. Arieška, J. Arieškienė; adresas: Joninių g. 8, Domeikavos k., tel.:  8-612-80871. Planavimo tikslas - esamo sklypo padalijimas į sklypus, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties ,teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo reglamento nustatymas.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2009-07-23 iki 2009-08-20, vieša ekspozicija nuo 2009-08-06 iki 2009-08-20 UAB „Architektų pastogė“ patalpose, viešas susirinkimas 2009-08-20 12 val.  UAB „Architektų pastogė“ patalpose.
Planų rengėjas: UAB „Architektų pastogė"; Gauti informaciją apie detaliuosius planus, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: UAB ,,Architektų pastogė", Perkaso takas 3, Kaunas, architektė V. Jankauskienė. Kaunas, tel. 8-641-32786.


2009-07-14

Informuojame apie pradedamą bendrąja tvarka rengti 0,8072 ha žemės sklypo kad. Nr. 5260/0001:349, esančio Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Teleičių k., detalųjį planą.

Planavimo organizatorius: Darius Armonas, tel.: 8 698-31177

(atstovo) adresas korespondencijai Aukštaičių g. 15-1, Kaunas,

Planavimo pagrindas, tikslai ir terminai: esamo sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamąją teritoriją /mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į ~ 8 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimo bei statybos reglamento nustatymas. Detaliojo plano rengimo terminas 2009m. III-IV ketv.

Plano rengėjas:  arch. N.K. Petniūnienė, adresas: Aukštaičių g. 15-1, Kaunas, tel.: 8 651 77641. El.p.:nomeda.petniuniene@yahoo.com. 

Susipažinti su planu, teikti pasiūlymus ir pageidavimus detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui aukščiau nurodytais adresais visą planavimo laikotarpį iki viešo svarstymo ir jo metu.

Apie teritorijų planavimo dokumento sprendinių viešos ekspozicijos bei viešo aptarimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai spaudoje, Garliavos apyl. seniūnijos skelbimų lentoje, informaciniame stende prie planuojamos teritorijos, internetiniame puslapyje www.krs.lt. 


2009-07-14

Informuojame apie rengiamą žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą, adresu Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Grabavos k., sklypo kadastrinis Nr. 5260/0013:9.

Planavimo tikslas – žemės sklypo atidalijimas bei atidalintų žemės sklypų padalijimas, suformuojant 6 žemės sklypus.

Planavimo organizatoriai: Marija Beržanskienė, Angelė Paškauskienė.

Plano rengėjas: Vijolės Bardauskienės IĮ, adresas: Jaunimo 4-216, Akademijos mstl., Kauno r., (mob. tel. 8-682-41948 , el.p. vijole.bardauskiene@gmail.com).

Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui iki 2009 m. liepos 31 d. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2009 m. liepos 17 d. iki liepos 31 d. Vijolės Bardauskienės IĮ patalpose. Viešas projekto susirinkimas numatomas 2009 m.  liepos 31 d. 9 val., Vijolės Bardauskienės IĮ patalpose, adresu Jaunimo 4-216, Akademijos mstl., Kauno r.

 


2009-07-13
Informuojame, kad  vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004m. Rugpjūčio 11d. Įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas žemės sklypo,  kadastrinis Nr.5203/0004:140  Stabaunyčiaus k., Babtų sen., Kauno r .( Babtų  k.v.) ,  kaimo plėtros  žemėtvarkos projektas ūkininko  sodybos vietai parinkti . Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.  

Planavimo tikslas:  Ūkininko  sodybos vietos  suformavimas.

Projekto organizatoriai: Danutė Kavaliauskienė gyv. Girininkų g.19, Kaunas ( tel. 8 616 94892)

Plano rengėjas: Jolitos Zigmantienės įmonė  adresas Naujakurių g. 3, Raudondvario k., Kauno r. (tel. 8 611 16858, el p.  jolitaraud@gmail.com).

Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui iki 2009m. liepos 28 d. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2009m. liepos 15 d. 10 darbo dienų , bei viešas projekto susirinkimas numatomas 2009 m.  liepos 29 d d. 9 val.  įmonės  patalpose , adresu  Naujakurių g.3 , Raudondvario k. Kauno r.


2009-07-13

INFORMACIJA APIE SKLYPO PASKIRTIES PAKEITIMO IR PADALIJIMO Į TRIS SKLYPUS, KURIUOSE PLANUOJAMA STATYTI KOMERCINĖS PASKIRTIES PASTATUS ATRANKOS IŠVADĄ DĖL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

1.Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas - UAB „Baltisches Haus“ (atstovas Ignas Grigaras), J.Jasinskio g. 16A, Vilnius, tel. 8 685 33916 ir Ričardas Kuprėnas.

2.Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas - Sklypo paskirties pakeitimas, bei padalijimas į tris sklypus, kuriuose numatoma dviejų prekybos centrų su maitinimo įstaiga ir autoplovyklos su greito maisto įstaiga statyba.

3.Planuojamos ūkinės veiklos vieta - Kauno apskr., Kauno r., Karmėlavos sen., Ramučių k. , kad. Nr. 5233/0011:524.

4.Atsakingos institucijos - LR Aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento priimta atrankos išvada (2009-07-03, Nr. KR12-1695/95) - poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

5.Išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą galima: rengėjo - UAB „Polilinija“ patalpose, Raudondvario pl. 150-216, Kaunas, tel./faks. 263917, mob. 8-657-62550, užsakovas UAB „Baltisches Haus“ (atstovas Ignas Grigaras), J.Jasinskio g. 16A, Vilnius, tel. 8 685 33916.

6.Teikti motyvuotus pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą galima - Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentui Rotušės a. 12, Kaunas, tel. 8-37-320704 ir rengėjui UAB „Polilinija“, Raudondvario pl. 150-216, Kaunas, tel./faks. 263917, mob. 8-657-62550, e-paštas: miljure@gmail.com, pasiūlymų teikimo terminas - 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo dienos spaudoje.

7.Išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais galima Kauno regiono aplinkos apsaugos departamente Rotušės a. 12, Kaune, tel. 8-37-320704 ir rengėjo UAB „Polilinija“ patalpose, Raudondvario pl. 150-216, Kaunas, tel./faks. 263917, mob. 8-657-62550, e-paštas: miljure@gmail.com, per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo spaudoje.

 


2009-07-10
Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo Kampiškių k. Alšėnų sen. Kauno r. sav. (sklypo kad. Nr.5247/0007:615) detalusis planas. Planavimo tikslas– esamo sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (komercinės paskirties objektų teritorijos/ pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reglamento nustatymas. Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. Projekto rengimo terminas 2009m. III-IV ketvirtis. Pasikonsultuoti dėl rengiamų detaliojo plano sprendinių galima nuo 2009m. liepos 13d. iki 2009m. rugpjūčio 12d. Partizanų g. 26-204, Kaune. Viešas susirinkimas vyks 2009m. rugpjūčio 13d. 13val., Partizanų g. 26-204, Kaune. Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Alšėnų seniūnijos patalpose ir Partizanų g 26-204, Kaune. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Kauno apskrities viršininko administracijai per vieną mėnesį nuo viešo susirinkimo dienos. Detaliojo plano organizatorius: Č. Našlainis, tel. 8 600 60534, rengėjas UAB „ATEIVIS LT“, tel. 8 675 47596, el.p: info@ateivis.lt

 


2009-07-09
Informuojame, kad  vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004m. Rugpjūčio 11d. Įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas žemės sklypo, Kauno r. sav., Zapyškio sen., Vilemų  k., kadastrinis Nr. 5293/0013:136, kaimo plėtros  (ūkio vidinės) žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodybos formavimui. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.

Planavimo tikslas -  ūkininko ūkio sodybos vietai parinkti.

Projekto organizatorius: Ramunė Čiaučionienė ir Žilvinas Čiaučionas.

Plano rengėjas: IĮ ”Gerumbas”, adresas: Demokratų g. 45., tel: 21 01 61, mob:863187615. Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui. IĮ ”Gerumbas”, adresas: Demokratų g. 45., tel: 21 01 61, mob:863187615.

Susipažinti su parengtu projektu galima iki liepos 31 d. IĮ ”Gerumbas”,  patalpose, adresu: Demokratų g. 45., Kaunas. Viešas susirinkimas projektui aptarti įvyks 2009 07 31, 13 val, IĮ ”Gerumbas”,  patalpose.


2009-07-09
Informuojame apie bendrąja tvarka rengiamų detaliųjų planų konsultavimosi ir viešo susirinkimo  procedūras-žemės sklypo Patamulšėlio k., Rokų sen., Kauno r. sav., (kadastro Nr. 5273/0019:181), plotas – 0,1847 ha, esama paskirtis – kita (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos).

Planavimo tikslas – esamo sklypo padalijimas į 2 sklypus, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo reglamento nustatymas. Planavimo organizatorius – Eleną Puzriakovą pagal įgaliojimą atstovaujanti Lidija Aleksejenko, tel. 8-65390711.

Plano rengėjas – Architekto L. Savicko studija, IĮ. Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija galima nuo 2009-07-21 iki 2009-08-18 architekto L. Savicko studijoje, adresu: Vilniaus g. 50A-1A, Kaune, tel. 868674574 el.p. detalieji.planai@gmail.com. Teikti pasiūlymus raštu dėl detaliojo plano sprendinių galima planavimo organizatoriui ir detaliojo plano rengėjui iki viešo susirinkimo ir jo metu.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2009-08-04 iki 2009-08-18 architekto L. Savicko studijoje adresu: Vilniaus g. 50A-1A, Kaune.

Viešas svarstymas numatomas 2009-08-18 9.00 val. architekto L. Savicko studijoje adresu: Vilniaus g. 50A-1A, Kaune.


2009-07-09

Informuojame apie bendrąja tvarka rengiamų detaliųjų planų konsultavimosi ir viešo susirinkimo  procedūras -žemės sklypo Seniavos g. 10, Seniavos k., Kauno r. sav., (kadastro Nr. 5260/0001:90), esama paskirtis kita (individualiems namams/statiniams statyti ir eksploatuoti).

Planavimo tikslas – įsiterpusio laisvo valstybinės žemės ploto prijungimas, sklypo būdo, pobūdžio, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas, nekeičiant esamos pagrindinės tikslinės žemės paskirties.

Planavimo organizatorius – Irena Kabašinskaitė, tel.8-61388287.

Plano rengėjas – Architekto L. Savicko studija, IĮ. Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija galima nuo 2009-07-21 iki 2009-08-18 architekto L. Savicko studijoje, adresu: Vilniaus g. 50A-1A, Kaune, tel. 868674574 el.p. detalieji.planai@gmail.com. Teikti pasiūlymus raštu dėl detaliojo plano sprendinių galima planavimo organizatoriui ir detaliojo plano rengėjui iki viešo susirinkimo ir jo metu.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2009-08-04 iki 2009-08-18 architekto L. Savicko studijoje adresu: Vilniaus g. 50A-1A, Kaune.

Viešas svarstymas numatomas 2009-08-18 10.00 val. architekto L. Savicko studijoje adresu: Vilniaus g. 50A-1A, Kaune.


2009-07-08
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą žemės sklypo kad. Nr. 5230/0004:90, esančio Kauno r., Kačerginės sen., Kačerginės mstl., J.Janonio g.44 detalųjį planą.

Planavimo organizatorius: UAB „RED Kačerginė“, adresas korespondencijai V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, atstovas Virginijus Pileckis, tel.: 8657-88866.

Planavimo pagrindas, tikslai ir terminai: esamo sklypo naudojimo būdo ir pobūdžio keitimas iš komercinės paskirties objektų teritorijos (prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos) į gyvenamąją teritoriją (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimo bei statybos reglamento nustatymas. Detaliojo plano rengimo terminas 2009m. II-IV ketv. Teritorijoje planuojama rekonstruoti esamus statinius, pritaikant juos mažaaukščių trijų ir daugiau butų gyvenamųjų namų paskirčiai, rekonstruoti ir įrengti naujas inžinerines ir susisiekimo komunikacijas.

Plano rengėjas: M.Torrau I.Į. Adresas: V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, tel.: 8-687-14585. El.p.: marius@torrau.eu.

Susipažinti su planu, teikti pasiūlymus ir pageidavimus detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui aukščiau nurodytais adresais visą planavimo laikotarpį iki viešo svarstymo ir jo metu.

Susipažinti su sprendiniais galima plano rengėjo patalpose iki viešo svarstymo, Kačerginės seniūnijoje bei internete adresu www.torrau.eu (nuo 2009-07-27d.), teikti pasiūlymus plano rengėjui ar organizatoriui aukščiau nurodytais adresais. Viešas detaliojo plano aptarimas vyks 2009-08-10d. nuo 16val Kačerginės seniūnijos patalpose. Dalyvavimas neprivalomas.

 


2009-07-08
Informuojame apie pradedamą rengti sklypo kad. Nr. 5240/0009:48 Barsūniškio g. 20, Lapių mstl., Lapių sen., Kauno r. sav. detalųjį planą.

Planavimo tikslas: esamo sklypo (plotas 0,2698 ha) padalijimas į du, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Organizatoriai: J. Linkevičienė, R. Petravičius, tel.: (642) 80 4 26.

Rengėjas: J. Šarakauskas (PV S. J. Katilius), tel.: (37) 20 69 54, (684) 84 8 94, el. paštas jonas.sarakauskas@gmail.com, adresas- A. Mickevičiaus g. 43-5, Kaunas. Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjui arba organizatoriams. Apie detaliojo plano viešą svarstymą informuosime vėliau.


2009-07-08

Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą sklypo kad. Nr. 5260/0008:110 Kazkazų k., Garliavos apyl. sen., Kauno r. sav. detalųjį planą.

Planavimo tikslas: esamo sklypo pagr. tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į 3 sklypus, teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo reglamento nustatymas.

Viešas susirinkimas įvyks 2009 08 06  10 val. A. Mickevičiaus g. 43-5, Kaune. Vieša projekto ekspozicija- 10 darbo dienų iki susirinkimo Garliavos apylinkių seniūnijos patalpose Vytauto g. 62, Garliavoje.

Rengėjas: V. Alaunė ( PV S. J. Katilius), tel.: (610) 67 4 22, (37) 20 69 54, el. paštas: kaunoarchitektai@gmail.com, A. Mickevičiaus g. 43-5, Kaunas.

Organizatorius: G. Valančiauskas, tel.: (687) 17 1 46. Motyvuotus pasiūlymus galima teikti rengėjui arba organizatoriui iki viešo susirinkimo pabaigos.


2009-07-03
Bendrąją tvarka baigiamas rengti, žemės sklypo Nr. 442 (kadastrinis Nr. 5250/0010:442), Kauno . sav. Ringaudų sen. Ringaudų k., detalusis planas. Planavimo tikslas – esamo žemės sklypo padalijimas į  3 sklypus, teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo reglamento nustatymas (mažaaukščių vienbučių gyvenamųjų namų statyba). Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – gyvenamosios teritorijos, naudojimo pobūdis – mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos. Planavimo terminai: 2009-2010 m. Planavimo organizatorius: Artūras Dimša, Rasytės g. 36-65, Kaunas, tel. (8-698)20572. Planavimo rengėjas: D.A.Rusevičiūtės studija, Taikos pr. 37-55, Kaunas, tel. (8-615)73597. darstudija@mail.eeco.lt. Detalusis planas bus eksponuojamas Ringaudų seniūnijos patalpose iki viešo susirinkimo, kuris vyks Kaune, E.Ožeškienės g. 5-1 2009.07.17  12 val. Pasiūlymus teikti raštu.

 

 


2009-07-03
Bendrąja  tvarka  pradedamas rengti žemės sklypo Nr. 383, Pyplių k., Ringaudų sen., Kauno r. sav., pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalinimo į  iki 10sklypų  detalusis planas. Planavimo organizatorius:  Vaclovas Rumbutis, Violeta Rumbutienė. Tel. Pasiteirauti  8 680 92245.

 


2009-07-02
Informuojame apie pradedamus rengti bendrąja tvarka detaliuosius planus:

-žemės sklypo Patamulšėlio k., Rokų sen., Kauno r. sav., (kadastro Nr. 5273/0019:181), plotas – 0,1847 ha, esama paskirtis – kita (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos). Planavimo tikslas – esamo sklypo padalijimas į 2 sklypus, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo reglamento nustatymas. Planavimo organizatorius – Eleną Puzriakovą pagal įgaliojimą atstovaujanti Lidija Aleksejenko, tel. 8-65390711.

-žemės sklypų  Miriniškių k., Ringaudų sen., Kauno r. sav., (kadastro Nr.5250/0009:362, plotas – 0,1552 ha, 5250/0009:363, plotas – 0,1752, 5250/0009:364, plotas – 0,1700 ha). Planavimo tikslas – sklypų sujungimas, pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į iki 4 sklypų. Planavimo organizatorius – Gražina Jonikaitė, tel. 8-65347612.

-žemės slypo Jonučių II k., Kauno r. sav., (kadastro Nr. 5260/0008:712), potas – 0,1500 ha, esama paskirtis – kita (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos). Planavimo tikslas – esamo sklypo padalijimas į 2 sklypus, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo reglamento nustatymas. Planavimo organizatoriai – Algirdas Dapkūnas ir Birutė Dapkūnienė, tel.8-68437688.

-žemės sklypo Seniavos g. 10, Seniavos k., Kauno r. sav., (kadastro Nr. 5260/0001:90), esama paskirtis kita (individualiems namams/statiniams statyti ir eksploatuoti). Planavimo tikslas – įsiterpusio laisvo valstybinės žemės ploto prijungimas, sklypo būdo, pobūdžio, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas, nekeičiant esamos pagrindinės tikslinės žemės paskirties. Planavimo organizatorius – Irena Kabašinskaitė, tel.8-61388287.

-žemės sklypo Karkiškių k., Ringaudų sen., Kauno r. sav., (kadastro Nr. 5250/0006:226, plotas – 1,7175 ha). Planavimo tikslas – pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į 8 sklypus. Planavimo organizatoriai - Rita Martišienė, Kazimieras Andrius Vaitukaitis, Dalia Vaitukaitienė, Valdas Vaitukaitis, tel. 8-65403615.

Planų rengėjas – Architekto L. Savicko studija, IĮ, Projektų rengimo terminas - (preliminarus) 2009 m. Gauti informaciją apie detaliuosius planus, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima adresu: Vilniaus g. 50A-1A, Kaune, tel. 868674574 el.p. detalieji.planai@gmail.com. 

Apie teritorijų planavimo dokumentų sprendinių aptarimo, viešos ekspozicijos bei susirinkimų vietą ir laiką bus informuojama papildomai.

 


2009-07-02
Informuojame apie pradedamą bendrąja tvarka rengti žemės sklypo kad. Nr. 5230/0004:90, esančio Kauno r., Kačerginės sen., Kačerginės mstl., J.Janonio g.44 detalųjį planą.

Planavimo organizatorius: UAB „RED Kačerginė“, adresas korespondencijai V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, atstovas Virginijus Pileckis, tel.: 8657-88866.

Planavimo pagrindas, tikslai ir terminai: esamo sklypo naudojimo būdo ir pobūdžio keitimas iš komercinės paskirties objektų teritorijos (prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos) į gyvenamąją teritoriją (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimo bei statybos reglamento nustatymas. Detaliojo plano rengimo terminas 2009m. II-IV ketv. Teritorijoje planuojama rekonstruoti esamus statinius, pritaikant juos mažaaukščių trijų ir daugiau butų gyvenamųjų namų paskirčiai, rekonstruoti ir įrengit naujas inžinerines ir susisiekimo komunikacijas.

Plano rengėjas: M.Torrau I.Į. Adresas: V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, tel.: 8-687-14585. El.p.: marius@torrau.eu. 

Susipažinti su planu, teikti pasiūlymus ir pageidavimus detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui aukščiau nurodytais adresais visą planavimo laikotarpį iki viešo svarstymo ir jo metu.

Apie teritorijų planavimo dokumento sprendinių viešos ekspozicijos bei viešo aptarimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai spaudoje, Kačerginės seniūnijos skelbimų lentoje, informaciniame stende prie planuojamos teritorijos, internetiniame puslapyje www.krs.lt. 


2009-07-02

Informuojame, kad  vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004m. Rugpjūčio 11d. Įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas žemės sklypo, Mitkūnų  k., Ringaudų sen., Kauno raj.,  kadastrinis Nr. 5250/0011:752, Noreikiškių k.v., kaimo plėtros  (ūkio vidinės) žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodybos formavimui. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.   Planavimo tikslas -  ūkininko ūkio sodybos suformavimas.

Projekto organizatorius: Kęstutis Žebelys.

Plano rengėjas: UAB ”Polilinija”, adresas: Raudondvario pl. 150- 216 kab., tel: 26 39 17, mob:865769524. Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui. UAB”Polilinija” patalpose, adresu: Raudondvario pl. 150- 216 kab., tel: 26 39 17, mob:865769524.


2009-07-01

Informuojame apie gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų išdėstymo speciojo plano strateginio pasėkmių aplinkai vertinimo atrankos išvadą.

Planuojamos teritorijos adresas- Kauno r.sav., Karmėlavos sen., Sergeičikų I k. Analizuojama teritorija- Karmėlavos sen. Karmėlavos  k.v. 13 kadastro bloko dalis, apimanti dalį Sergeičikų I k., detaliai išnagrinėjant žemės sklypus kadastro Nr.5233/0013:205, 5233/0013:126, 5233/0013:182, 5233/0013:291.

Planavimo organizatorius: Kauno r. savivaldybės administracija, Savanorių pr.371, Kaunas.

Planavimo finansuotojas: Juozas Štreimikis, adresas korespondencijai Savanorių pr.363-201, tel.: 8615 56244.

Plano rengėja: M.Torrau I.Į., V.Putvinskio g.17-4, Kaunas, t.:8-687 14585 el.p. ideju@takas.lt.

Sprendimas dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo: remiantis LR Vyriausybės patvirtinto „Planų ir programų strateginio pasekmių apinkai vertinimo tvarkos aprašo“ nuostatomis bei vertinimo subjektų išvadomis, planavimo organizatorius Kauno r. savivaldybės administracija priėmė sprendimą, kad strateginio poveikio aplinkai vertinimo procedūros atliekamos nebus.

Su motyvais susipažinti galima įstatymų numatyta tvarka plano rengėjos ar planavimo organizatoriaus patalpose.

 


2009-07-01
Informuojame, kad pradedamas rengti bendrąja tvarka naujo sklypo, esančio Kauno r. sav., Vandžiogalos sen., Juozapavos k. (plotas apie 1,00 ha), detalusis planas.

Planavimo tikslas: naujo sklypo suformavimas kompostavimo aikšteliai įrengti, pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, būdo, pobūdžio, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas.  Detaliojo plano rengimo terminas  (preliminarus) iki 2009 m. IV ketvirtis.

Planavimo organizatorė – Kauno rajono savivaldybės administracija (kodas 188756386), Savanorių pr. 371, Kaunas. Informacija Tel. (8~37) 31 37 82.

Detaliojo plano rengėja –UAB„Aplinkos inžinerija“. Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: UAB „Aplinkos inžinerija“, Gedimino g. 47, Kaunas, tel. (8~37) 20 86 45, el.p. projektai@apin.lt. 


2009-07-01

Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą žemės sklypo (kad. Nr.5233/0006:303), esančio Kauno r., Karmėlavos sen., Margavos k. detalųjį planą.

Planavimo organizatoriai: UAB „Pilainiai“, UAB „ASPB“, UAB „Silva vivida“. Adresas korespondencijai Kauno r., Margavos k., tel.: 8620 18002. 

Planavimo pagrindas ir tikslai: detalusis planas rengiamas vadovaujantis Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimi Nr.S-880. Planavimo tikslas yra teritorijos naudojimo būdo ir pobūdžio nustatymas (pramonės teritorija/pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos), žemės sklypo padalinimas į tris sklypus, teritorijos tvarkymo rėžimo ir statybos reglamento nustatymas. Numatomas detaliojo plano rengimo terminas 2009m. I-III ketv. Planuojamoje teritorijoje numatoma rekonstruoti esamus statinius, pritaikant juos savininkų ūkinės veiklos poreikiams, rekonstruoti esamus ir įrengti naujus inžinerinius tinklus, įrengti įmonių autotransporto stovėjimo aikšteles ir teritorijos pravažiavimus. UAB “Pilainiai” numato rekonstruoti esamą karvidės pastatą, pritaikant jį įmonės parduodamos produkcijos sandėliavimui ir urminei prekybai bei dalyje patalpų įrengiant polipropileno vamzdžių gamybos patalpas, įrengti inžinerines ir susisiekimo komunikacijas, sandėliavimo ir parkavimo aikšteles. UAB “ASPB” numato rekonstruoti turimus statinius, įrengti inžinerines ir susisiekimo komunikacijas, sandėliavimo ir parkavimo aikšteles.

Pasiūlymus ir pageidavimus teikti detaliojo planavimo organizatoriams aukščiau nurodytu adresu.

Apie teritorijų planavimo dokumento sprendinių aptarimo, viešos ekspozicijos bei viešo aptarimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai spaudoje, Karmėlavos seniūnijos skelbimų lentoje, internetiniame puslapyje www.krs.lt bei registruotais laiškais besiribojančių nekilnojamųjų daiktų savininkams ir naudotojams.

Susipažinti su sprendiniais galima plano rengėjo patalpose iki viešo svarstymo, Karmėlavos seniūnijoje bei internete adresu www.torrau.eu (nuo 2009-07-15d.), teikti pasiūlymus plano rengėjui ar organizatoriui aukščiau nurodytais adresais.

Informuojame apie keičiamą viešo detaliojo plano aptarimo vietą: viešas aptarimas vyks 2009-07-29d. nuo 16val Kauno r. savivaldybės pastato II aukšto salėje adresu Savanorių pr.371, Kaunas. DALYVAVIMAS NEPRIVALOMAS. 

 


2009-06-29
Papildomai informuojame apie parengtą bendrąja tvarka žemės sklypo (kad. Nr.5233/0006:303), esančio Kauno r., Karmėlavos sen., Margavos k. detalųjį planą.

Planavimo organizatoriai: UAB „Pilainiai“, UAB „ASPB“, UAB „Silva vivida“. Adresas korespondencijai Kauno r., Margavos k., tel.: 8620 18002. 

Planavimo pagrindas ir tikslai: detalusis planas rengiamas vadovaujantis Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimi Nr.S-880. Planavimo tikslas yra teritorijos naudojimo būdo ir pobūdžio nustatymas (pramonės teritorija/pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos), žemės sklypo padalinimas į tris sklypus, teritorijos tvarkymo rėžimo ir statybos reglamento nustatymas. Numatomas detaliojo plano rengimo terminas 2009m. I-III ketv. Planuojamoje teritorijoje numatoma rekonstruoti esamus statinius, pritaikant juos savininkų ūkinės veiklos poreikiams, rekonstruoti esamus ir įrengti naujus inžinerinius tinklus, įrengti įmonių autotransporto stovėjimo aikšteles ir teritorijos pravažiavimus. UAB “Pilainiai” numato rekonstruoti esamą karvidės pastatą, pritaikant jį įmonės parduodamos produkcijos sandėliavimui ir urminei prekybai bei dalyje patalpų įrengiant polipropileno vamzdžių gamybos patalpas, įrengti inžinerines ir susisiekimo komunikacijas, sandėliavimo ir parkavimo aikšteles. UAB “ASPB” numato rekonstruoti turimus statinius, įrengti inžinerines ir susisiekimo komunikacijas, sandėliavimo ir parkavimo aikšteles.

Pasiūlymus ir pageidavimus teikti detaliojo planavimo organizatoriams aukščiau nurodytu adresu.

Apie teritorijų planavimo dokumento sprendinių aptarimo, viešos ekspozicijos bei viešo aptarimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai spaudoje, Karmėlavos seniūnijos skelbimų lentoje, internetiniame puslapyje www.krs.lt bei registruotais laiškais besiribojančių nekilnojamųjų daiktų savininkams ir naudotojams.

Susipažinti su sprendiniais galima plano rengėjo patalpose iki viešo svarstymo, Karmėlavos seniūnijoje bei internete adresu www.torrau.eu (nuo 2009-07-15d.), teikti pasiūlymus plano rengėjui ar organizatoriui aukščiau nurodytais adresais. Viešas detaliojo plano aptarimas vyks 2009-07-29d. nuo 16val Karmėlavos seniūnijos patalpose. DALYVAVIMAS NEPRIVALOMAS. 

 


2009-06-26
Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2004m. rugpjūčio 11d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo", rengiamas žemės sklypo, esančios Kauno raj., Garliavos apyl. seniūn.., Pagirių k., kadastrinis Nr. 5260/0009:300, kaimo plėtros  žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.

Planavimo tikslas: ūkininko  sodybos vietos parinkimas.

Projekto organizatorius: Dailius Bašinskas, gyv. Pagirių k., Garliavos apyl. sen., Kauno r. tel. 8*633 02145.

Plano rengėjas: UAB „Aplinka ir ekologija“, adresas: Savanorių pr. 363-201, Kaunas, tel. (8*615 56 244), el.paštas s.urbelis@gmail.com. Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui iki 2009m. liepos 20 d. Susipažinti su parengtu projektu galima iki liepos 20 d. UAB „Aplinka ir ekologija“ patalpose, adresu: Savanorių pr. 363-201, Kaunas. Viešas susirinkimas projektui aptarti įvyks 2009 07 20, 10 val, UAB „Aplinka ir ekologija“ patalpose.


2009-06-26

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2004m. rugpjūčio 11d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo", rengiamas žemės sklypo, esančios Kauno raj., Garliavos apyl. seniūn.., Pajiesio k., kadastrinis Nr. 5260/0012:69, kaimo plėtros  žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.

Planavimo tikslas: ūkininko  sodybos vietos parinkimas.

Projekto organizatorius: Tomas Jakučionis, gyv. Pagirių g. 4, Ilgakiemio k., Garliavos apyl. seniūn., Kauno r., tel.: 8*616 12126.

Plano rengėjas: UAB „Aplinka ir ekologija“, adresas: Savanorių pr. 363-201, Kaunas, tel. (8*615 56 244), el.paštas s.urbelis@gmail.com. Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui iki 2009m. liepos 20 d. Susipažinti su parengtu projektu galima iki liepos 20 d. UAB „Aplinka ir ekologija“ patalpose, adresu: Savanorių pr. 363-201, Kaunas. Viešas susirinkimas projektui aptarti įvyks 2009 07 20, 13 val, UAB „Aplinka ir ekologija“ patalpose.


2009-06-26

Informuojame, rengiamas žemės sklypo esančio Neveronių k. Neveronių sen., Kauno r.,sav., (kadastrinis Nr.5233/0016:0667) kaimo plėtros žemėtvarkos projektas. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.

Planavimo tikslas: ūkininko sodybos vietos parinkimas.

Planavimo organizatorius: Kęstutis Repčinskas

Projekto rengėjas: UAB "INVENTORA" TELEF.:8 659 13816, e.p. birute.tverijonaite@gmail.com. Susipažinti su projektu ir teikti pasiūlymus galima iki 2009-07-10 d. planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui UAB "INVENTORA" adresu: K.Donelaičio g. 78-10 Kauno m. sav., viešas svarstymas su visuomene vyks 2009-07-21 10 val. UAB "INVENTORA" patalpose adresu: K.Donelaičio g. 78-10 Kauno m.

 


2009-06-25
Patiksliname apie bendrąja tvarka parengtų sklypų (kadastro Nr. 5217/0010:225; Nr.5217/0010:382; Nr.5217/0010:248), esančių Žemaitkiemio k., Domeikavos sen., Kauno r. sav. detaliųjų planų sprendinių ekspoziciją, kuri bus rengiama Domeikavos seniūnijos patalpose nuo 2009-07-09d. Viešas svarstymas numatomas UAB „Aplinka ir ekologija“ patalpose, Savanorių pr. 363-201, Kaunas, 2009 07 24 nuo 10 val. DALYVAVIMAS NEPRIVALOMAS.


2009-06-25

Patiksliname apie bendrąja tvarka parengtą sklypo (kadastro Nr.5250/0011:249), esančio Mitkūnų k., Ringaudų seniūn., Kauno r. sav. detaliojo plano sprendinių ekspoziciją, kuri bus rengiama Ringaudų seniūnijos patalpose nuo 2009-07-09d. Viešas svarstymas numatomas UAB „Aplinka ir ekologija“ patalpose, Savanorių pr. 363-201, Kaunas, 2009 07 24 nuo 10 val. DALYVAVIMAS NEPRIVALOMAS.


2009-06-23

Informuojame, kad vadovaujantis LR Žemės ūkio ministro ir LR Aplinkos ministro 2004m rugpjūčio 11d. Įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas žemės sklypo, esančio Kauno r. sav., Domeikavos sen., Domeikavos k., (kadastrinis Nr.: 5217/0012:3149 Domeikavos k.v. ) ) kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos  vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.

Planavimo organizatorė Matriona Kuprešenko , tel.: 8-37 553201.

Planavimo rengėja IĮ „Georumbas“, tel. 8 675 23674, el.p. georumbas@gmail.com. Susipažinti su parengtu projektu ir teikti pasiūlymus galima nuo 2009m birželio 26d iki 2009m liepos 16d. Miško g. 30-65, Kaune. Viešas susirinkimas vyks 2009m liepos 17d. 15val. adresu: Miško g. 30-65, Kaune. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu.


200-06-22
Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2004m. rugpjūčio 11d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo", rengiamas žemės sklypo, esančios Kauno raj., Batniavos sen., Beiniūnų k., kadastrinis Nr. 5207/0005:509, kaimo plėtros  žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai aprinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.

Planavimo tikslas: ūkininko  sodybos vietos parinkimas.

Projekto organizatorius: Aldona Valentina Savickienė

Plano rengėjas: UAB „Architektų pastogė“, adresas: Perkaso takas 3, Kaunas, tel.(8*631)12021, el.paštas renata.grigorjeva@gmail.com. Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui iki 2009m. liepos 9 d. Susipažinti su parengtu projektu galima iki liepos 9 d. „UAB „Architektų pastogė“,  patalpose, adresu: Perkaso takas 3, Kaunas, tel.(8*631)12021 Viešas susirinkimas projektui aptarti įvyks 2009 07 09  13 val., UAB „Architektų pastogė“ adresu Perkaso takas 3, Kaunas.


200-06-22

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5280/0001:64) Žiegždrių k., Samylų sen., Kauno raj. detalusis planas.

Planavimo tikslai – esamo sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į 2 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Planuojamas projekto rengimo terminas 2009 I ketvirtis.

Detaliojo plano rengimo, svarstymo, derinimo ir tvirtinimo tvarka – bendra.

Planavimo organizatorius – Irma Žukovienė, Žalioji g. 39, Šlienava, Kauno r.,  tel. (8 611)38 211.

Plano rengėjas – arch. J. Šarakauskas, mob. 8 610 67422 tel: (8 37) 206954. e.paštas: kaunoarchitektai@gmail.com

Suinteresuoti asmenys ir gretimuose žemės sklypuose esančių nekilnojamųjų daiktų savininkai konsultavimosi dėl rengiamų sprendinių etape planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendinių gali teikti raštu planavimo organizatoriui arba detaliojo plano rengėjui iki konsultavimosi etapo pabaigos.

Apie detaliojo plano projekto viešos ekspozicijos ir viešo susirinkimo vietą ir laiką bus pranešta vėliau.


200-06-22

Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą sklypo (kad. Nr. 5217/0013:10, plotas 5.0005 ha), esančio Ginėnų k., Lapių sen., Kauno r. detalųjį planą.

Tikslas: pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą, nustatant naudojimo būdą – gyvenamasias teritorijas, naudojimo pobūdį – mažaaukščių gyvenamųjų namų statybas bei teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo, būdo ir pobūdžio nustatymas.

Planuojamas projekto rengimo terminas 2009 IV ketvirtis. Viešas sprendinių svarstymo su visuomene susirinkimas įvyks š.m. Liepos 21 d. 10 val. A. Merkio g. 63, Kauno rajone, Lapių seniūnijos patalpose. Vieša projekto sprendinių ekspozicija truks 10 d.d. iki susirinkimo Lapių seniūnijos patalpose ir A. Mickevičiaus g. 43-5, Kaune. Organizatorius: Gintaras Mickevičius tel. 869836038. Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti organizatoriui arba rengėjui arch. D.Šarakauskui, tel. 868484894, 837206954, el. paštas Jonas.sarakauskas@gmail.com iki susirinkimo pabaigos.


2009-06-22
Informuojame, kad bendrąja tvarka yra parengtas žemės sklypo Kauno r. sav., Domeikavos sen., Domeikavos k., Vėtrungės g. 6 detalusis planas, kurio tikslas – padalyti žemės sklypą į du sklypus, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties ir žemės naudojimo būdo, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą. Rengiant detalųjį planą strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas.

Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galite nuo 2009 m. birželio 22 d. iki 2009 m. liepos 21 d. Domeikavos seniūnijoje. Detaliojo plano sprendinių viešas aptarimas įvyks Domeikavos seniūnijoje 2009 m. liepos 21 d.  10 val. Pasiūlymus raštu dėl detaliojo plano sprendinių galite siųsti adresu Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Naujasodžio k., Vytauto g. 174 (telefonas pasiteirauti 8683 33962) arba pateikti viešo susirinkimo dieną iki viešo aptarimo pabaigos.

Detaliojo plano organizatoriai – S. Kasperavičiūtė, D. Kasperavičienė, G. Minderienė. Detaliojo plano rengėjas K. Kvizikevičius, tel. 8676 21161.

 


2009-06-19
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtus detaliuosius planus:

1. Sklypo (kadastro Nr.5217/0010:225), esančio Žemaitkiemio k., Domeikavos seniūn., Kauno r. sav. , plotas 10566 kv.m.. Planavimo organizatorius – Adolfas Cikanavičius, gyv. Panerių g. 269,Kaunas, tel. 8*615 56 244. Planavimo tikslas – sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir sklypo padalijimas į iki 9 sklypų. Gretimų sklypų kadastro Nr. 5217/0010:281; 274.

2. Sklypo (kadastro Nr.5217/0010:382), esančio Žemaitkiemio k., Domeikavos seniūn., Kauno r. sav., plotas 18067 kv.m. Planavimo organizatoriai – Jurgita Požeckienė, Povilas Požecka, gyv. Šiaurės pr. 32-46, Kaunas, Adolfas Cikanavičius, Albina Cikanavičienė, gyv. Panerių g. 269, Kaunas, tel. 8*615 56 244. Planavimo tikslas – sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir sklypo padalijimas į iki 17 sklypų. Gretimų sklypų kadastro Nr. 5217/0010:377; 248; 243.

3. Sklypo (kadastro Nr.5217/0010:248), esančio Žemaitkiemio k., Domeikavos seniūn., Kauno r. sav., plotas 28300 kv.m. Planavimo organizatoriai – Ričardas Venskūnas, gyv. Nidos g. 1, Kaunas, Adolfas Cikanavičius, Albina Cikanavičienė gyv. Panerių g. 269, Kaunas, tel. 8*615 56 244. Planavimo tikslas – sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir sklypo padalijimas į iki 23 sklypų. Gretimų sklypų kadastro Nr. 5217/0010:260; 243; 382; 377; 470. [10:38:16] Saulius: Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą 3 žemės sklypų (kadastro Nr. 5283/0006:717, Nr. 5283/0006:181, Nr. 5283/0006:180), esančių Giraitės k., Užliedžių seniūn., Kauno r. sav. detalųjį planą.

Detaliojo plano rengimo terminas 2009m. III-IV ketv. Teritorijoje planuojama statyti mažaaukščius gyvenamuosius statinius, įrengti gatves bei inžinerines komunikacijas.

Plano rengėjas: UAB  „Aplinka ir ekologija“, Savanorių pr. 363-201, El.p.: el. paštas s.urbelis@gmail, tel. 8*615 56244, fax. 8 37 706607

Susipažinti su planu, teikti pasiūlymus ir pageidavimus detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui aukščiau nurodytais adresais visą planavimo laikotarpį.

Vieša detaliojo plano sprendinių ekspozicija bus rengiama Domeikavos seniūnijos patalpose nuo 2009-07-09d. Viešas svarstymas numatomas UAB  „Aplinka ir ekologija“ patalpose, Savanorių pr. 363-201, Kaunas, 10 val. DALYVAVIMAS NEPRIVALOMAS.


2009-06-19

Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą sklypo (kadastro Nr.5250/0011:249), esančio

Mitkūnų k., Ringaudų seniūn., Kauno r. sav. detalųjį planą. Planavimo organizatorius – Giedrius Cikanavičius, gyv. Panerių g. 269, Kauno m., tel. 8*675 90 111. Planavimo tikslas – sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir sklypo padalijimas į iki 22 sklypų. Gretimų sklypų kadastro Nr. 5250/0011:226; 318; 88. Detaliojo plano rengimo terminas 2009m. III-IV ketv. Teritorijoje planuojama statyti mažaaukščius gyvenamuosius statinius, įrengti gatves bei inžinerines komunikacijas.

Plano rengėjas: UAB  „Aplinka ir ekologija“, Savanorių pr. 363-201, El.p.: el. paštas s.urbelis@gmail, tel. 8*615 56244, fax. 8*37 706607

Susipažinti su planu, teikti pasiūlymus ir pageidavimus detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui aukščiau nurodytais adresais visą planavimo laikotarpį.

Vieša detaliojo plano sprendinių ekspozicija bus rengiama Ringaudų seniūnijos patalpose nuo 2009-07-09d. Viešas svarstymas numatomas UAB  „Aplinka ir ekologija“ patalpose, Savanorių pr. 363-201, Kaunas, nuo 10 val. DALYVAVIMAS NEPRIVALOMAS.


2009-06-19

Bendrąja tvarka parengtas sklypo, esančio Vytauto g. 54, Garliavos m., Garliavos sen., Kauno r. sav., detalusis planas. Planavimo tikslas - esamo sklypo teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas. Planavimo organizatorius Kauno rajono savivaldybės administracija. Vieša ekspozicija nuo 2009-07-13 Garliavos seniūnijoje iki viešo svarstymo susirinkimo, kuris vyks 2009-07-27, 14.00 val. plano rengėjos UAB „Planuotojai” patalpose Vasario 16-osios g. 8-6, Kaune, tel. 209260. Pasiūlymus ir motyvuotas pretenzijas teikti raštu ne vėliau iki susirinkimo pabaigos.

 


2009-06-18
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą 3 žemės sklypų (kadastro Nr. 5283/0006:717, Nr. 5283/0006:181, Nr. 5283/0006:180), esančių Giraitės k., Užliedžių seniūn., Kauno r. sav. detalųjį planą.

Planavimo organizatoriai: Almantas Pėstininkas, gyv. Žalioji g. 5-44, Garliavos m., Garliavos sen., Kauno r. sav., tel. 8-699-85923, Vidas Šilkaitis, gyv. Savanorių pr. 390-18, Kaunas.

Planavimo tikslai ir terminai: esamų sklypų sujungimas, sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir sklypo padalijimas į iki 35 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reglamento nustatymas. Detaliojo plano rengimo terminas 2009m. II-III ketv. Teritorijoje planuojama statyti mažaaukščius gyvenamuosius statinius, įrengti gatves bei inžinerines komunikacijas.

Plano rengėjas: M.Torrau I.Į. Adresas: V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, tel.: 8-687-14585. El.p.: marius@torrau.eu. 

Susipažinti su planu, teikti pasiūlymus ir pageidavimus detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui aukščiau nurodytais adresais visą planavimo laikotarpį.

Vieša detaliojo plano sprendinių ekspozicija bus rengiama Užliedžių seniūnijos patalpose nuo 2009-07-03d. Viešas svarstymas numatomas Užliedžių seniūnijoje 2009-07-21d. nuo 16val. DALYVAVIMAS NEPRIVALOMAS.

 


2009-06-18
Informuojame, kad  vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004m. Rugpjūčio 11d. Įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgivendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas žemės sklypo,  Virbališkių k., Ringaudų  sen., Kauno raj.,  kadastrinis Nr. 5250/0011:1011, Noreikiškių k.v., kaimo plėtros  (ūkio vidinės) žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodybos formavimui. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.   Planavimo tikslas -  ūkininko ūkio sodybos suformavimas.

Projekto organizatoriai:    Jūratė Radvilavičienė ir Rolandas Leonas.

Plano rengėjas: UAB ”Polilinija”, adresas: Raudondvario pl. 150- 216 kab., tel: 26 39 17, mob:865769524. Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui iki 2009m. Liepos 21d. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2009m. birželio 19d. iki liepos 21d. UAB ”Polilinija” patalpose, adresu: Raudondvario pl. 150- 216 kab., tel: 26 39 17, mob:865769524.


2009-06-18

Informuojame apie pradedamą bendrąja tvarka rengti žemės sklypo kad. Nr. 5247/0009:285, esančio Jonučių k., Alšėnų sen., Kauno r. sav. detalųjį planą.

Planavimo organizatorius: UAB „Libered“, adresas korespondencijai V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, įgaliotas atstovas Dainius Koveras, tel.: 8657-88805.

Planavimo pagrindas, tikslai ir terminai: esamo sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir sklypo padalijimas į iki 12 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reglamento nustatymas. Detaliojo plano rengimo terminas 2009m. II-III ketv. Teritorijoje planuojama statyti mažaaukščius gyvenamuosius statinius, įrengti gatvę bei inžinerines komunikacijas.

Plano rengėjas: M.Torrau I.Į. Adresas: V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, tel.: 8-687-14585. El.p.: marius@torrau.eu. 

Susipažinti su planu, teikti pasiūlymus ir pageidavimus detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui aukščiau nurodytais adresais visą planavimo laikotarpį.

Apie teritorijų planavimo dokumento sprendinių viešos ekspozicijos bei viešo aptarimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai spaudoje, Alšėnų seniūnijos skelbimų lentoje, informaciniame stende prie planuojamos teritorijos, internetiniame puslapyje www.krs. 


2009-06-18

Informuojame, kad  vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004m. Rugpjūčio 11d. Įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgivendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas žemės sklypo,  Kuro k., Zapyškio  sen., Kauno raj.,  kadastrinis Nr. 5201/0009:468, Altoniškių k.v., kaimo plėtros  (ūkio vidinės) žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodubos formavimui. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.   Planavimo tikslas -  ūkininko ūkio sodybos suformavimas.

Projekto organizatorius: Rimantas Lukošius.

Plano rengėjas: UAB ”Polilinija”, adresas: Raudondvario pl. 150- 216 kab., tel: 26 39 17, mob:865769524. Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui iki 2009m. Liepos 20d. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2009m. birželio 18d. iki liepos 20d. UAB ”Polilinija” patalpose, adresu: Raudondvario pl. 150- 216 kab., tel: 26 39 17, mob:865769524.


2009-06-18

Informuojame apie pradedamą bendrąja tvarka rengti 3žemės sklypų (kadastro Nr. 5283/0006:717, Nr. 5283/0006:181, Nr. 5283/0006:180), esančių Giraitės k., Užliedžių seniūn., Kauno r. sav. detalųjį planą.

Planavimo organizatoriai: Almantas Pėstininkas, gyv. Žalioji g. 5-44, Garliavos m., Garliavos sen., Kauno r. sav., tel. 8-699-85923, Vidas Šilkaitis, gyv. Savanorių pr. 390-18, Kaunas.

Planavimo pagrindas, tikslai ir terminai: esamų sklypų sujungimas, sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir sklypo padalijimas į iki 35 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reglamento nustatymas. Detaliojo plano rengimo terminas 2009m. II-III ketv. Teritorijoje planuojama statyti mažaaukščius gyvenamuosius statinius, įrengti gatves bei inžinerines komunikacijas.

Plano rengėjas: M.Torrau I.Į. Adresas: V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, tel.: 8-687-14585. El.p.: marius@torrau.eu. 

Susipažinti su planu, teikti pasiūlymus ir pageidavimus detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui aukščiau nurodytais adresais visą planavimo laikotarpį.

Apie teritorijų planavimo dokumento sprendinių viešos ekspozicijos bei viešo aptarimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai spaudoje, Užliedžių seniūnijos skelbimų lentoje, informaciniame stende prie planuojamos teritorijos, internetiniuose puslapiuose www.krs.lt.  


2009-06-18
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą 3,1200ha žemės sklypo  (kad.Nr.5217/0013:80), esančio Kauno r.sav., Domeikavos sen., Romaškių k., detalųjį planą.

Planavimo organizatorius: UAB "Segro Baltic" (atstovas – Asta Karalevičiūtė). Adresas: Vėtrungės g.16-40, Kaunas, tel.: 8-604-64960.

Planavimo pagrindas, tikslai ir terminai: žemės sklypas planuojamas sutinkamai su Kauno raj. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.ĮS-165. Planavimo tikslas - esamo įregistruoto žemės sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas (iš žemės ūkio į kitą - mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į iki 28 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reglamento nustatymas. Detaliojo plano rengimo terminas 2009m. II-III ketv. Teritorijoje planuojama statyti mažaaukščius gyvenamuosius statinius, įrengti gatves bei inžinerines komunikacijas.

Plano rengėjas: M.Torrau I.Į. Adresas: V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, tel.: 8-687-14585. El.p.: marius@torrau.eu. 

Susipažinti su planu, teikti pasiūlymus ir pageidavimus detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui aukščiau nurodytais adresais visą planavimo laikotarpį iki viešo svarstymo ir jo metu.

Vieša sprendinių ekspozicija bus rengiama Domeikavos seniūnijos patalpose nuo  2009-07-01d. Viešas svarstymas numatomas 2009-07-17d. nuo 14val. Domeikavos seniūnijos patalpose. DALYVAVIMAS NEPRIVALOMAS.

 


2009-06-17
Informuojame apie pradedamą rengti Kauno r. savivaldybės teritorijos infrastruktūros objektų – degalinių išdėstymo specialiojo plano korektūrą, apjungiant iki 2008-12-19d. Kauno r.sav. tarybos sprendimais (2004-10-12Nr.TS-175, 2005-06-30 TS-162, 2007-03-22 TS-83, 2007-05-03 TS-41, 2007-09-20 TS-174, 2007-10-25 TS-196, 2008-01-24 TS-34, 2008-05-29 TS-210, 2008-06-19 TS-230, 2008-07-24 TS-255, 2008-12-18 TS-421 ir TS-422) leistus rengti infrastruktūros objektų- degalinių išdėstymo specialiojo plano papildymus.

Planavimo lygmuo: rajono lygmens specialusis planas.

Planavimo organizatorius: Kauno r. savivaldybės administracija, Savanorių pr.371, Kaunas, tel.: 837 305501, el.p.: administratorius@krs.lt. 

Planavimo finansuotojų atstovas: A.Palaima, adresas korespondencijai Jonavos g.254a, tel.: 8698 25611, el.p. arvydas@unitechna.lt. 

Plano rengėjas: Mariaus Torrau I.Į., adresas korespondencijai V.Putvinskio g.17-4, Kaunas, tel.: 8687 14585, el.p.: marius@torrau.eu.

Planavimo tikslas: šiuo metu galiojančio Kauno r.sav. teritorijos infrastruktūros objektų- degalinių išdėstymo specialiojo plano koregavimas (pildymas), numatant naujas vietas degalinių statybai. Plano rengimo terminas 2009m. II ketv.-2009m. IV ketv.

Inormacija apie plano parengiamojo etapo metu atliekamą atrankos dėl strateginio pasėkmių aplinkai vertinimo procedūrą ir planavimo organizatoriaus priimtą išvadą, apie sprendinių koncepcijos ir galutinių plano sprendinių viešą ekspoziciją bei viešą sprendinių svarstymą  bus pateikiama vėliau spaudoje, interneto svetainėje www.krs.lt ir seniūnijų skelbimų lentose.

Pasiūlymus teikti specialiojo plano organizatoriui, finansuotojų atstovui ar plano rengėjui  aukščiau nurodytais adresais visą planavimo laikotarpį iki viešo svarstymo ir jo metu.


2009-06-17

Informuojame, kad skelbiama parengto detaliojo plano projekto Didvyrių km., Raudondvario sen., Kauno raj., sklypo kadastrinis nr. 5270/0013:584; Raudondvario  k.v. ir sklypo kadastrinis nr. 5270/0013:678;  Raudondvario  k.v.  konsultavimosi ir viešo susirinkimo procedūra. Projekto tikslas – parengti žemės sklypų Didvyrių km., Raudondvario sen.,  Kauno raj.,detalųjį planą, kurio tikslas- esamų žemės sklypų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos),sujungimas ir padalijimas į iki 5 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Projekto rengimo terminas -  (preliminarus) 2009 m. Viešas svarstymas vyksta bendrąja tvarka. Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2009 m. liepos 07d. iki 2009 m. liepos 21d. UAB ,,Polilinija” patalpose, adresas: Raudondvario pl. 150-216, Kaunas, tel. (8-37) 263917; 8-652-71128. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2009-07-21 iki 2009-08-04, UAB “Polilinija” patalpose ir Raudondvario seniūnijoje (Adresas: Instituto g. 1a, Raudondvaris, Kauno rajonas. Tel. (8 37) 54 95 49), Kaunas. Viešas susirinkimas numatomas 2009m. rugpjūčio 05d., 10 val. UAB ,,Polilinija” patalpose. Pasiūlymus ir pastabas dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo dienos planavimo organizatoriams: Mindaugui Šimkui, Mariui Šimkui ir Jurgitai Šimkienei, arba plano rengėjui UAB „Polilinija“, tel. 865769524, ardh. A.Žemaitienei, atene_z@yahoo.com.   


2009-06-17

Informuojame, kad bendrąja tvarka rengiamas žemės sklypo detalusis planas, adresu: Didvyrių km., Raudondvario sen., Kauno raj., skl.kad.nr. 5270/0013:584, plotas-0,4892ha ir skl.kad.nr. 5270/0013:678, plotas-0,1091ha.

Detaliojo plano rengimo pagrindas – Kauno rajono savivaldybės Urbanistikos  skyriaus planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti 2009m. gegužės 27d. Nr.PD-1-89. Planavimo tikslas: esamų žemės sklypų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos),sujungimas ir padalijimas į iki 5 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Apytikris detaliojo plano rengimo terminas  – 2009m.

Planavimo organizatorė – Mindaugas Šimkus, Marius Šimkus ir Jurgita Šimkienė.

Detaliojo plano rengėjas – UAB „Polilinija“. Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: UAB „Polilinija“, Raudondvario pl. 150-216, Kaunas, tel. (8-37) 263 917, mob.tel. 8 657 69524 (arch. Atėnė Žemaitienė),  el.paštas: atene_z@yahoo.com. 

Apie teritorijų planavimo dokumento projekto viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.

 


2009-06-16
Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo esančio Bajorų k., Ringaudų sen., Kauno r., sav.,(kadastrinis Nr.5250/0013:99) kaimo plėtros žemėtvarkos projektas. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka. Planavimo tikslas: ūkininko sodybos vietos parinkimas. Planavimo organizatorius: Remigijus Simaitis. Projekto rengėjas: UAB "INVENTORA" telef.: 8 659 13816, e.p. birute.tverijonaite@gmail.com. Susipažinti su projektu ir teikti pasiūlymus galima iki 2009-07-04 d. planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui UAB "INVENTORA" adresu: K.Donelaičio g.78-10 Kauno m. sav., viešas svarstymas su visuomene vyks 2009-07-07 10 val. UAB "INVENTORA" patalpose adresu: K.Donelaičio g. 78-10 Kauno m.


2009-06-15

Informuojame apie parengtą UAB „E5&CO“  9,1787ha (kad.Nr.5203/0004:6) ir 3,0004ha (kad.Nr.5203/0004:7) žemės sklypų, esančių Kauno r.sav., Babtų sen., Gailiušių k., Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvadą .

Atrankos išvada: išnagrinėjus dokumentus dėl Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo, Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas pateikė išvadą, kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas. Susipažinti su PŪV atrankos išvada galima plano rengėjo patalpose. Raštiškus pasiūlymus ar pretenzijas (jei tokių bus) galima teikti planavimo organizatoriui, rengėjui, Kauno RAAD 10 darbo dienų po paskelbimo nurodytais adresais.

Planavimo organizatorius: UAB „E5&CO“, V.Putvinskio g.17-4, Kaunas, atstovas D.Miškinis, tel.: 8657 88855, V.Putvinskio g.17-4, Kaunas.

Plano rengėjas: M.Torrau I.Į., adresas V.Putvinskio g.17-4, Kaunas, t.:8687 14585 el.p. marius@torrau.eu.  


2009-06-15

Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo esančio Šlienavos k., Samylų sen., Kauno r. sav. (kadastrinis Nr.5280/0010:160) kaimo plėtros žemėtvarkos projektas.

Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.

Planavimo tikslas: ūkininko sodybos vietos parinkimas.

Planavimo organizatorius: Saulius Uleckas.

Projekto rengėjas: G. O. Kiškienės įmonė,  telef.: 8 616 87456, 8 640 16271, 

el. p.  giedre.kiskiene@gmail.com. 

Susipažinti bei teikti pasiūlymus projektui galima iki 2009 m. birželio 27 d. planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui G. O. Kiškienės įmonėje adresu: Lauko g.15, Karmėlava,  Kauno r. sav.,

Viešas projekto svarstymas su visuomene vyks 2009 m. birželio 29 d. 11 val. Samylų seniūnijos patalpose adresu: J.Biliūno g. 20, Samylų k., Kauno r. sav. 

 


2009-06-15
Papildomai informuojame, kad bendrąja tvarka yra parengtas Kauno rajono sav., Garliavos apyl. sen., Ilgakiemio kaimo teritorijos (Pajiesio k. v. 11 bloko) dalies, tame tarpe žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5260/0011:411) gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų ir statinių išdėstymo specialusis planas kurio tikslas – išanalizuoti, suplanuoti teritoriją kitai paskirčiai, nustatyti erdvinio ir infrastruktūros sistemos organizavimo, tvarkymo ir naudojimo sąlygas teritorijos detaliojo planavimo dokumentams rengti. Rengiant specialųjį planą strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas. Susipažinti su specialiojo plano sprendiniais galite pas V. Mockevičių (SB „Naujasodis“, Vytauto g. 174, LT-54470 Karmėlavos sen., Kauno r., tel. 8683 33962). Specialiojo plano organizatorius Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius. Specialiojo plano finansuotojai R. Martinėnas, I. Martinėnienė. Specialiojo plano rengėjas K. Kvizikevičius.


2009-06-15

Papildomai informuojame, kad bendrąja tvarka yra parengtas Kauno rajono sav., Alšėnų sen., Dievogalos kaimo teritorijos (Mastaičių k. v. 11 bloko) dalies, tame tarpe žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5247/0011:229) gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų ir statinių išdėstymo specialusis planas kurio tikslas – išanalizuoti, suplanuoti teritoriją kitai paskirčiai, nustatyti erdvinio ir infrastruktūros sistemos organizavimo, tvarkymo ir naudojimo sąlygas teritorijos detaliojo planavimo dokumentams rengti. Rengiant specialųjį planą strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas. Susipažinti su specialiojo plano sprendiniais galite pas V. Mockevičių (SB „Naujasodis“, Vytauto g. 174, LT-54470 Karmėlavos sen., Kauno r., tel. 8683 33962). Specialiojo plano organizatorius Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius. Specialiojo plano finansuotojas J. A. Gaidelis. Specialiojo plano rengėjas K. Kvizikevičius.


2009-06-15

Papildomai informuojame, kad bendrąja tvarka yra parengtas 1,37 ha (kad. Nr. 5247/0010:355) ir 0,5 ha (kad. Nr. 5247/0010:385) žemės sklypų Kauno raj. sav., Alšėnų sen., Alšėnų k. ir Alšėnų kaimo dalies (apie 40,0 ha) teritorijos specialusis planas, kurio tikslas – išanalizuoti, suplanuoti teritoriją kitai paskirčiai, nustatyti erdvinio ir infrastruktūros sistemos organizavimo, tvarkymo ir naudojimo sąlygas teritorijos detaliojo planavimo dokumentams rengti (keičiant pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį į kitą, gyvenamajai statybai). Rengiant specialųjį planą strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas. Susipažinti su specialiojo plano sprendiniais galite pas V. Mockevičių (SB „Naujasodis“, Vytauto g. 174, LT-54470 Karmėlavos sen., Kauno r., tel. 8683 33962). Specialiojo plano organizatorius Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius. Specialiojo plano finansuotojai A. Šimėnas ir S. Gedminienė. Specialiojo plano rengėjas K. Kvizikevičius.


2009-06-15

Papildomai informuojame, kad bendrąja tvarka yra parengtas Kauno rajono sav., Raudondvario sen., Rupunionių kaimo teritorijos (Bubių k. v. 4 bloko) dalies, tame tarpe žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5207/0004:124) gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų ir statinių išdėstymo specialusis planas kurio tikslas – išanalizuoti, suplanuoti teritoriją kitai paskirčiai, nustatyti erdvinio ir infrastruktūros sistemos organizavimo, tvarkymo ir naudojimo sąlygas teritorijos detaliojo planavimo dokumentams rengti. Rengiant specialųjį planą strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas. Susipažinti su specialiojo plano sprendiniais galite pas V. Mockevičių (SB „Naujasodis“, Vytauto g. 174, LT-54470 Karmėlavos sen., Kauno r., tel. 8683 33962). Specialiojo plano organizatorius Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius. Specialiojo plano finansuotojas UAB „Baltic building construction“. Specialiojo plano rengėjas K. Kvizikevičius.


2009-06-15

Papildomai informuojame, kad bendrąja tvarka yra parengtas Kauno rajono sav., Alšėnų sen., Digrių kaimo teritorijos (Mastaičių k. v. 18 bloko) dalies, tame tarpe žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5247/0018:91) gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų ir statinių išdėstymo specialusis planas, kurio tikslas – išanalizuoti, suplanuoti teritoriją kitai paskirčiai, nustatyti erdvinio ir infrastruktūros sistemos organizavimo, tvarkymo ir naudojimo sąlygas teritorijos detaliojo planavimo dokumentams rengti. Rengiant specialųjį planą strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas. Susipažinti su specialiojo plano sprendiniais galite pas V. Mockevičių (SB „Naujasodis“, Vytauto g. 174, LT-54470 Karmėlavos sen., Kauno r., tel. 8683 33962). Specialiojo plano organizatorius Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius. Specialiojo plano finansuotojai L. Šerepkienė ir M. Dzikas. Specialiojo plano rengėjas K. Kvizikevičius.


2009-06-15
Informuojame apie 2009 05 26 priimtą atrankos dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo išvadą Nr. 14(US) gyvenamųjų namų ar kitos paskirties statinių išdėstymo Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Ilgakiemio k. teritorijos (Pajiesio k. v. 11 bloko) dalies, tame tarpe žemės ūkio paskirties sklypo kadastrinis Nr. 5260/0011:411 specialiajam planui. Priimta atrankos išvada: Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neprivalomas. Su motyvais dėl priimtos išvados susipažinti galima pas V. Mockevičių (SB „Naujasodis“, Vytauto g. 174, LT-54470 Karmėlavos sen., Kauno r., tel. 8683 33962) 10 d. d. nuo skelbimo pasirodymo dienos.


2009-06-15

Informuojame apie 2009 05 26 priimtą atrankos dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo išvadą Nr. 15(US) gyvenamųjų namų ar kitos paskirties statinių išdėstymo Kauno r. sav., Alšėnų sen., Dievogalos k. teritorijos (Mastaičių k. v. 11 bloko) dalies, tame tarpe žemės ūkio paskirties sklypo kadastrinis Nr. 52470/0011:229 specialiajam planui. Priimta atrankos išvada: Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neprivalomas. Su motyvais dėl priimtos išvados susipažinti galima pas V. Mockevičių (SB „Naujasodis“, Vytauto g. 174, LT-54470 Karmėlavos sen., Kauno r., tel. 8683 33962) 10 d. d. nuo skelbimo pasirodymo dienos.


2009-06-15

Informuojame apie 2009 05 26 priimtą atrankos dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo išvadą Nr. 13(US) gyvenamųjų namų ar kitos paskirties statinių išdėstymo Kauno r. sav., Alšėnų sen., Alšėnų k. teritorijos (Mastaičių k. v. 10 bloko) dalies, tame tarpe žemės ūkio paskirties sklypų kadastriniai Nr. 52470/0010:355 ir 5247/0010:385 specialiajam planui. Priimta atrankos išvada: Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neprivalomas. Su motyvais dėl priimtos išvados susipažinti galima pas V. Mockevičių (SB „Naujasodis“, Vytauto g. 174, LT-54470 Karmėlavos sen., Kauno r., tel. 8683 33962) 10 d. d. nuo skelbimo pasirodymo dienos.


2009-06-12
Papildomai informuojame apie pradedamą bendrąja tvarka rengti žemės sklypo (kad. Nr.5233/0006:303), esančio Kauno r., Karmėlavos sen., Margavos k. detalųjį planą.

Planavimo organizatoriai: UAB „Pilainiai“, UAB „ASPB“, UAB „Silva vivida“. Adresas korespondencijai Kauno r., Margavos k., tel.: 8620 18002. 

Planavimo pagrindas ir tikslai: detalusis planas rengiamas vadovaujantis Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimi Nr.S-880. Planavimo tikslas yra teritorijos naudojimo būdo ir pobūdžio nustatymas (pramonės teritorija/pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos), žemės sklypo padalinimas į tris sklypus, teritorijos tvarkymo rėžimo ir statybos reglamento nustatymas. Numatomas detaliojo plano rengimo terminas 2009m. I-III ketv. Planuojamoje teritorijoje numatoma rekonstruoti esamus statinius, pritaikant juos savininkų ūkinės veiklos poreikiams, rekonstruoti esamus ir įrengti naujus inžinerinius tinklus, įrengti įmonių autotransporto stovėjimo aikšteles ir teritorijos pravažiavimus. UAB “Pilainiai” numato rekonstruoti esamą karvidės pastatą, pritaikant jį įmonės parduodamos produkcijos sandėliavimui ir urminei prekybai bei dalyje patalpų įrengiant polipropileno vamzdžių gamybos patalpas, įrengti inžinerines ir susisiekimo komunikacijas, sandėliavimo ir parkavimo aikšteles. UAB “ASPB” numato rekonstruoti turimus statinius, įrengti inžinerines ir susisiekimo komunikacijas, sandėliavimo ir parkavimo aikšteles.

Pasiūlymus ir pageidavimus teikti detaliojo planavimo organizatoriams aukščiau nurodytu adresu.

Apie teritorijų planavimo dokumento sprendinių aptarimo, viešos ekspozicijos bei viešo aptarimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai spaudoje, Karmėlavos seniūnijos skelbimų lentoje, internetiniame puslapyje www.krs.lt bei registruotais laiškais besiribojančių nekilnojamųjų daiktų savininkams ir naudotojams.


2009-06-12

Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą Kauno r.sav., Neveronių sen., Neveronių k. esančio žemės sklypo (kad. Nr.5233/0016:546) detalųjį planą.

Planavimo organizatorius: UAB „Albonita“, A.Mickevičiaus g. 56-2, Kaunas, 837  408080. 

Planavimo pagrindas ir tikslas: detalusis planas rengiamas vadovaujantis Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimi Nr.S-653. Planuojamai teritorijai numatoma pakeisti pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį (komercinės paskirties  objektų statybos teritorijos K, prekybos, paslaugų ir pramogų objektų teritorijos K1 / degalinių ir autoservisų statybos teritorijos K3), nustatyti teritorijos tvarkymo rėžimą ir statybos reglamentą. Teritorijoje numatoma statyti iki 1000kv.m. prekybos centrą bei automobilių aptarnavimo įmonę arba degalinę (degalinei statyba galima tik patvirtinus planuojamą teritoriją kaip galimą degalinės statybai šiuo metu rengiamame Kauno rajono degalinių išdėstymo specialiajame plane). Detaliojo plano rengimo terminas 2008m. IV ketv.-2009m. IIIketv.

Plano rengėjas: M.Torrau I.Į., adresas V.Putvinskio g.17-4, Kaunas, t.:8687 14585 el.p. marius@torrau.eu.  

Susipažinti su sprendiniais galima plano rengėjo patalpose iki viešo svarstymo bei Neveronių seniūnijos skelbimų lentoje (nuo 2009-06-29d.), teikti pasiūlymus plano rengėjui ar organizatoriui aukščiau nurodytais adresais.

Pakartotinis viešas detaliojo plano aptarimas vyks 2009-07-15d. nuo 16val Neveronių seniūnijos patalpose. DALYVAVIMAS NEPRIVALOMAS. 

 


2009-06-11
Informuojame, kad vadovaujantis LR Žemės ūkio ministro ir LR Aplinkos ministro 2004m rugpjūčio 11d. Įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas žemės sklypo, esančio Kauno r. sav., Ringaudų  sen., Mitkūnų k., (kad.nr. 5250/0011:888) kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos  vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka. Planavimo organizatorius J. S Kunickas, tel. 8 37 392419. Planavimo rengėjai UAB „NTF“, UAB „Ateivis LT“, tel. 8 675 47596. Susipažinti su parengtu projektu ir teikti pasiūlymus galima nuo 2009m birželio 12d iki 2009m liepos 1d. Partizanų g. 26-204, Kaune. Viešas susirinkimas vyks 2009m liepos 2d. 16val. adresu: Partizanų g 26-204, Kaune. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu.

 

 


2009-06-11
Informuojame, kad vadovaujantis LR Žemės ūkio ministro ir LR Aplinkos ministro 2004m rugpjūčio 11d. Įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas žemės sklypo, esančio Kauno r. sav., Alšėnų sen., Kampiškių k., (kad.nr. 5247/0007:126) kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos  vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka. Planavimo organizatorė I. Šimkevičienė, tel. 8 610 23545. Planavimo rengėjai UAB „NTF“, UAB „Ateivis LT“, tel. 8 675 47596. Susipažinti su parengtu projektu ir teikti pasiūlymus galima nuo 2009m birželio 12d iki 2009m liepos 1d. Partizanų g. 26-204, Kaune. Viešas susirinkimas vyks 2009m liepos 2d. 15val. adresu: Partizanų g 26-204, Kaune. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu.


2009-06-11
Informuojame, kad vadovaujantis LR Žemės ūkio ministro ir LR Aplinkos ministro 2004m rugpjūčio 11d. Įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas žemės sklypo, esančio Kauno r. sav., Vilkijos apyl. sen., Lazduonių k., (kad.nr. 5277/0001:197) kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos  vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka. Planavimo organizatorė R. Binderienė, tel. 8 684 25478. Planavimo rengėjai UAB „NTF“, UAB „Ateivis LT“, tel. 8 675 47596. Susipažinti su parengtu projektu ir teikti pasiūlymus galima nuo 2009m birželio 12d iki 2009m liepos 1d. Partizanų g. 26-204, Kaune. Viešas susirinkimas vyks 2009m liepos 2d. 13val. adresu: Partizanų g 26-204, Kaune. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu.


2009-06-11
Informuojame, kad vadovaujantis LR Žemės ūkio ministro ir LR Aplinkos ministro 2004m rugpjūčio 11d. Įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas žemės sklypo, esančio Kauno r. sav., Taurakiemio sen., Tursono k., (kad.nr. 5267/0012:550) kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos  vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka. Planavimo organizatorius: A. Garmus, tel. 8 37 742396. Planavimo rengėjai UAB „NTF“, UAB „Ateivis LT“, tel. 8 675 47596. Susipažinti su parengtu projektu ir teikti pasiūlymus galima nuo 2009m birželio 12d iki 2009m liepos 1d. Partizanų g. 26-204, Kaune. Viešas susirinkimas vyks 2009m liepos 2d. 14val. adresu: Partizanų g 26-204, Kaune. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu.

 


2009-06-09
Informuojame apie  pradedamą rengti 0.3606ha žemės sklypo, esančio  Kauno r.sav., Domeikavos k. Joninių g. 8 (kad. Nr.: 5217/ 0010: 39 detalųjį planą.

Planavimo organizatorius: V. Arieška, J. Arieškienė; adresas: Joninių g. 8, Domeikavos k., tel.:  8-612-80871.

Planavimo pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo (Nr. ĮS-59, 2008-01-21), sutartis dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo (S-80, 2008-02-08), planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti (Nr. 50, 2008-03-04).

Planavimo tikslas - esamo sklypo padalijimas į 3 sklypus, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties ,teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo reglamento nustatymas. Detaliojo plano rengimo terminas (preliminarus): 2009m. IV ketv.

Plano rengėjas: UAB „Architektų pastogė"; Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: UAB ,,Architektų pastogė", Perkaso takas 3, Kaunas, architektė V. Jankauskienė. Kaunas, tel. 8-641-32786.

 


2009-06-08
Informuojame, kad skelbiama parengto detaliojo plano projekto Ringaudų sen., Virbališkių k.  Kauno r., sklypo kadastrinis adr. 5250/0016:401; Noreikiškių k.v. konsultavimosi ir viešo susirinkimo procedūra. Projekto tikslas – parengti žemės sklypo detalųjį planą, esamo sklypo teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reglamento nustatymas, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, būdo ir pobūdžio.  Projekto rengimo terminas -  (preliminarus) 2009 m Viešas svarstymas vyksta bendrąja tvarka. Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2009 m. gegužės 04d. iki 2009 m. gegužės 18d. UAB ,,Polilinija” patalpose, adresas: Raudondvario pl. 150-216, Kaunas, tel. (8-37) 263917; 8-652-71128. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2009-05-18 iki 2009-06-01, UAB “Polilinija” patalpose ir Ringaudų seniūnijoje,   Šiltnamio g. 1, Ringaudų k., Kaunas. Viešas susirinkimas numatomas 2009m. birželio 02d., 10 val. UAB ,,Polilinija” patalpose. Pasiūlymus ir pastabas dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu  iki viešo susirinkimo dienos planavimo organizatoriams: Kęstučiui Bylai, arba plano rengėjui UAB „Polilinija“, tel. 865769524, arch. A.Žemaitienei, atene_z@yahoo.com.

 


2009-06-08
Informuojame apie pradedamą rengti „Kaimo plėtros (ūkio vidinis) žemėtvarkos projekto ūkininko ūkio sodybos formavimui“ Girionių k. 0,6149 ha žemės ūkio paskirties sklype kadastrinis Nr. 5280/0010:57.

Planavimo organizatorius ir sklypo savininkas VIDMANTAS GRAJAUSKAS gyv. Girionių k. Samylių sen., Kauno raj. tel.: 8-618-30159

Projekto ekspozicija yra UAB „Hidroprojektas“ 115 kab. A.Strazdo g. 22, Kaunas nuo 2009 06 08 iki 2009 06 18. Iki 2009 06 18 galima susipažinti su projektu, reikšti pastabas bei  teikti pasiūlymus raštu projekto organizatoriui. Taip pat šio projekto duomenys skelbiami Kauno savivaldybės interneto tinklapyje (Teritorijų planavimas www.krs.lt ).

Plano rengėjas – UAB „Hidroprojektas“ ; Gauti informaciją, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu:  UAB“ Hidroprojektas“, A.Strazdo g. 22, Kaunas, jaun. inž. Laura Vilkaitytė, tel. (8-37) 22 54 55, faks. (8-37) 321501. El. paštas: laura.vilkaityte@hidroprojektas.lt. 

 


2009-06-05
Informuojame apie pradedamą bendrąją tvarka rengti, 0,1222ha žemės sklypo Kauno r. sav., Ringaudų sen., Virbališkių k.(skl.kad.nr. 5250/0016:401), detalųjį planą.

Detaliojo plano rengimo pagrindas – Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2008-11-26 įsakymas Nr. ĮS-2579, 2008-12-22 Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. S-1101.

Planavimo tikslas: esamo sklypo teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reglamento nustatymas, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties,būdo ir pobūdžio.

Apytikris detaliojo plano rengimo terminas  – 2009 m.

Planavimo organizatoriai – Kęstutis Byla.

Detaliojo plano rengėjas – UAB „Polilinija“. Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: UAB „Polilinija“, Raudondvario pl. 150-216, Kaunas, tel. (8-37) 263 917, mob.tel. 8 657 69524 (arch. Atėnė Žemaitienė),  el.paštas: atene_z@yahoo.com. 

Apie teritorijų planavimo dokumento projekto viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.


2009-06-05

Informuojame apie pradedamą bendrąja tvarka rengti 4,7700ha žemės sklypo  (kad.Nr.5217/0008:85), esančio Kauno r. sav., Domeikavos sen., Ražių k., detalųjį planą.

Planavimo organizatorius: UAB "MŪSŲ ERDVĖ" (atstovas - direktorius Viktoras Ivanovas). Adresas: Algirdo g. 51a, Vilnius, tel.: 8-686-47222.

Planavimo pagrindas, tikslai ir terminai: žemės sklypas planuojamas sutinkamai su Kauno raj. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.ĮS-403. Planavimo tikslas - esamo sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į iki 25 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reglamento nustatymas. Detaliojo plano rengimo terminas 2009m. II-III ketv.

Plano rengėjas: M.Torrau I.Į. Adresas: V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, tel.: 8-687-14585. El.p.: marius@torrau.eu. 

Susipažinti su planu, teikti pasiūlymus ir pageidavimus detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui aukščiau nurodytais adresais visą planavimo laikotarpį.

Apie teritorijų planavimo dokumento sprendinių viešos ekspozicijos bei viešo aptarimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai spaudoje, Domeikavos seniūnijos skelbimų lentoje, informaciniame stende prie planuojamos teritorijos, internetiniame puslapyje www.krs.lt. 


2009-06-05

Informuojame apie pradedamą bendrąja tvarka rengti 3,1200ha žemės sklypo  (kad.Nr.5217/0013:80), esančio Kauno r. sav., Domeikavos sen., Romaškių k., detalųjį planą.

Planavimo organizatorius: UAB "Segro Baltic" (atstovas – Asta Karalevičiūtė). Adresas: Vėtrungės g.16-40, Kaunas, tel.: 8-604-64960.

Planavimo pagrindas, tikslai ir terminai: žemės sklypas planuojamas sutinkamai su Kauno raj. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.ĮS-165. Planavimo tikslas - esamo įregistruoto žemės sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas (iš žemės ūkio į kitą - mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į iki 28 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reglamento nustatymas. Detaliojo plano rengimo terminas 2009m. II-III ketv. Teritorijoje planuojama statyti mažaaukščius gyvenamuosius statinius, įrengti gatves bei inžinerines komunikacijas.

Plano rengėjas: M.Torrau I.Į. Adresas: V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, tel.: 8-687-14585. El.p.: marius@torrau.eu. 

Susipažinti su planu, teikti pasiūlymus ir pageidavimus detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui aukščiau nurodytais adresais visą planavimo laikotarpį.

Apie teritorijų planavimo dokumento sprendinių viešos ekspozicijos bei viešo aptarimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai spaudoje, Domeikavos seniūnijos skelbimų lentoje, informaciniame stende prie planuojamos teritorijos, internetiniuose puslapiuose www.krs. 


2009-06-04

Informuojame, kad bendrąja tvarka yra parengtas 1,37 ha (kad. Nr. 5247/0010:355) ir 0,5 ha (kad. Nr. 5247/0010:385) žemės sklypų Kauno raj. sav., Alšėnų sen., Alšėnų k. ir Alšėnų kaimo dalies (apie 40,0 ha) teritorijos specialusis planas, kurio tikslas – išanalizuoti, suplanuoti teritoriją kitai paskirčiai, nustatyti erdvinio ir infrastruktūros sistemos organizavimo, tvarkymo ir naudojimo sąlygas teritorijos detaliojo planavimo dokumentams rengti (keičiant pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį į kitą, gyvenamajai statybai). Rengiant specialųjį planą strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas.

Susipažinti su specialiojo plano sprendiniais galite nuo 2009 m. birželio mėn. 1 d. iki 2009 m. birželio mėn. 29 d. Alšėnų seniūnijoje. Specialiojo plano sprendinių viešas aptarimas įvyks Alšėnų seniūnijoje 2009 m. birželio mėn. 29  d. 10 val. 

Pasiūlymus raštu dėl specialiojo plano sprendinių galite siųsti specialiojo plano pareiškėjams adresu Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Naujasodžio k., Vytauto g. 174, Kaune arba pateikti viešo susirinkimo dieną iki viešo aptarimo pabaigos. Specialiojo plano organizatorius Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius. Specialiojo plano rengėjas K. Kvizikevičius.

 


2009-06-04
Informuojame, kad  vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004m. Rugpjūčio 11d. Įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas žemės sklypo, Vilemų k., Zapyškio sen., Kauno r.,  kadastrinis Nr. 5293/0009:406 Zapyškio k.v.,  kaimo plėtros  žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodybos formavimui.

Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.

Planavimo tikslas: ūkininko ūkio sodybos parinkimas.

Planavimo organizatorius: Ona Aldona Liubinienė.

Projekto rengėjas: UAB ”Geodezininkai”.

Susipažinti su projekto sprendinias ir pateikti pasiūlymus galima  nuo 2009 m. birželio 05 d. iki birželio 17d. UAB”Geodezininkai” patalpose, adresu: Raudondvario pl. 93, Kaunas, tel.: 8 37 267156, mob. 8 686 74419. 

 


2009-06-04
Informuojame apie  parengtą 10575 kv.m. žemės sklypo, esančio  Kauno r.sav., Batniavos sen., Žvirgždės k. (kad.Nr.5207/0003:322) detalųjį planą.  Planavimo organizatorius: Vytautas Kregždė; (tel.:  8-686-30563). Planavimo tikslas - esamo sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (naudingų iškasenų teritorijos),teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo reglamento nustatymas.  Detaliojo plano rengimo terminas (preliminarus): 2009m. III ketv.

Plano rengėjas: UAB „Architektų pastogė"; Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: UAB ,,Architektų pastogė", Perkaso takas 3, Kaunas, architektė V. Jankauskienė. Kaunas, tel. 8-641-32786.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2009-06-17 iki 2009-07-16, vieša ekspozicija nuo 2009-07-02 iki 2009-07-16 UAB „Architektų pastogė“ patalpose, viešas susirinkimas 2009-07-16 12 val  UAB „Architektų pastogė“ patalpose.

 


2009-06-04
Informuojame, kad skelbiama parengto detaliojo plano projekto Noreikiškių km., Ringaudų sen., Kauno raj., sklypo kadastrinis nr. 5250/0006:463; Noreikiškių k.v. konsultavimosi ir viešo susirinkimo procedūra. Projekto tikslas– parengti žemės sklypo Noreikiškių km., Ringaudų sen., Kauno raj.,detalųjį planą, kurio tikslas- esamo sklypo padalijimas į iki 9 sklypų, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Projekto rengimo terminas -  (preliminarus) 2009 m. Viešas svarstymas vyksta bendrąja tvarka. Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2009 m. birželio 19d. iki 2009 m. liepos 7d. UAB ,,Polilinija” patalpose, adresas: Raudondvario pl. 150-216, Kaunas, tel. (8-37) 263917; 8-652-71128. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2009-07-08 iki 2009-07-22, UAB “Polilinija” patalpose ir Ringaudų seniūnijoje (Šiltnamių g.1, Noreikiškių k., Lt-53363 Kauno r. sav), Kaunas. Viešas susirinkimas numatomas 2009m. liepos 23d., 13 val. UAB ,,Polilinija” patalpose. Pasiūlymus ir pastabas dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo dienos planavimo organizatorei  Indrei Šimukonytei, arba plano rengėjui UAB „Polilinija“, tel. 865769524, ardh. A.Žemaitienei, atene_z@yahoo.com. 


2009-06-04

Informuojame, kad bendrąja tvarka rengiamas žemės sklypo detalusis planas, adresu: Noreikiškių km., Ringaudų sen., Kauno raj., skl.kad.nr. 5250/0006:463, plotas-0,7500ha.

Detaliojo plano rengimo pagrindas – Kauno rajono savivaldybės Urbanistikos  skyriaus planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti 2009m. gegužės 27d. Nr.PD-1-91. Planavimo tikslas: esamo sklypo padalijimas į iki 9 sklypų, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Apytikris detaliojo plano rengimo terminas  – 2009m.

Planavimo organizatorė – Indrė Šimukonytė.

Detaliojo plano rengėjas – UAB „Polilinija“. Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: UAB „Polilinija“, Raudondvario pl. 150-216, Kaunas, tel. (8-37) 263 917, mob.tel. 8 657 69524 (arch. Atėnė Žemaitienė),  el.paštas: atene_z@yahoo.com. 

Apie teritorijų planavimo dokumento projekto viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.


2009-06-04

Informuojame, kad skelbiama parengto detaliojo plano projekto Noreikiškių km., Ringaudų sen., Kauno raj., sklypo kadastrinis nr. 5250/0006:525; Noreikiškių k.v. konsultavimosi ir viešo susirinkimo procedūra.

Projekto tikslas – parengti žemės sklypo Noreikiškių km., Ringaudų sen., Kauno raj.,detalųjį planą, kurio tikslas- esamo sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į iki 6 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Projekto rengimo terminas -  (preliminarus) 2009 m. Viešas svarstymas vyksta bendrąja tvarka. Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2009 m. birželio 19d. iki 2009 m. liepos 7d. UAB ,,Polilinija” patalpose, adresas: Raudondvario pl. 150-216, Kaunas, tel. (8-37) 263917; 8-652-71128. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2009-07-08 iki 2009-07-22, UAB “Polilinija” patalpose ir Ringaudų seniūnijoje (Šiltnamių g.1, Noreikiškių k., Lt-53363 Kauno r. sav), Kaunas. Viešas susirinkimas numatomas 2009m. liepos 23d., 14 val. UAB ,,Polilinija” patalpose. Pasiūlymus ir pastabas dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo dienos planavimo organizatoriams Ričardui ir Irenai Šimukoniams, arba plano rengėjui UAB „Polilinija“, tel. 865769524, ardh. A.Žemaitienei, atene_z@yahoo.com. 


2009-06-04

Informuojame, kad bendrąja tvarka rengiamas žemės sklypo detalusis planas, adresu: Noreikiškių km., Ringaudų sen., Kauno raj., skl.kad.nr. 5250/0006:525, plotas-0,6390ha.

Detaliojo plano rengimo pagrindas – Kauno rajono savivaldybės Urbanistikos  skyriaus planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti 2009m. gegužės 27d. Nr.PD-1-92. Planavimo tikslas: esamo sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į iki 6 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Apytikris detaliojo plano rengimo terminas  – 2009m.

Planavimo organizatoriai – Ričardas Šimukonis ir Irena Šimukonienė.

Detaliojo plano rengėjas – UAB „Polilinija“. Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: UAB „Polilinija“, Raudondvario pl. 150-216, Kaunas, tel. (8-37) 263 917, mob.tel. 8 657 69524 (arch. Atėnė Žemaitienė),  el.paštas: atene_z@yahoo.com. 

Apie teritorijų planavimo dokumento projekto viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.


2009-06-04

Informuojame, kad pradedamas rengti Dalei Pažėrienei ir Gintautui Pažėrai  priklausančiame žemės sklype (kadastrinis Nr 5227/0001:7) Juragių k. Garliavos apyl.  Sen. Kauno r.)  kaimo plėtros (ūkio vidinės) žemėtvarkos projektas. Planavimo užsakovas – Gintautas Pažėra, planavimo vykdytojas- UAB „Dagrame“. Su projektu galima susipažinti UAB „Dagrame“ patalpose adresu: Veiverių  134-209, Kaunas iki 2009 06 18. 2009 06 19 d. 10.00 val vyks viešas svarstymas. Dėl smulkesnės informacijos prašome kreiptis: UAB „Dagrame“ Veiverių 134-204 , Kaunas. Tel Nr 8618 63414; 837 202841.

 


2009-06-03
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą sklypų kad. Nr. 5233/0011:293, 5233/0011:295, 5233/0011:996, 5233/0011:292, 5233/0011:997, 5233/0011:884 Sergeičikų II k., Karmėlavos sen., Kauno r. detalųjį planą.

Planavimo tikslas: sklypų Nr. 293, Nr. 295, Nr. 996, Nr. 292, Nr. 997 pagrindinės  tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), visų sklypų sujungimas su sklypu Nr. 884 ir padalijimas į iki 50 sklypų, teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo nustatymas. Sklypuose planuojama statyti vienbučius/dvibučius gyvenamuosius namus.

Viešas susirinkimas įvyks 2009 07 01 11 val. Karmėlavos seniūnijoje Vilniaus g. 65A, Karmėlavoje.

Vieša projekto ekspozicija: 2009 06 17- 2009 07 01 Karmėlavos seniūnijos skelbimų lentoje bei pas projekto rengėją.  

Planavimo organizatoriai: G. Funka, T. Kvietinskas, V. Matuliauskienė, M. Stanislovaitienė, G. Satkevičienė, M. Šeškus (atstovaujami G. Funkos), ŽŪB „Nematekas“ (atstovaujama A.o Pempės), G. Funkienės firma „Gilbena“ (atstovaujama M. Funkos), R. Meškauskas, M. Funka. tel. (8 687) 96491.

Rengėjas: J. Šarakauskas (PV S. J. Katilius) tel.: (37) 20 69 54, (684) 84 8 94, el. paštas jonas.sarakauskas@gmail.com, A. Mickevičiaus g. 43-5, Kaunas.

 Motyvuotus pasiūlymus galima teikti rengėjui arba įgaliotiems asmenims iki viešo susirinkimo pabaigos. Asmenys organizatoriaus gautą atsakymą, kad į jų pasiūlymą neatsižvelgta, gali apskųsti Kauno apskrities viršininko administracijai.

 


2009-06-01
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti sklypo (kadastro Nr.5250/0011:249), esančio Mnitkūnų k., Ringaudų seniūn., Kauno r. sav. detalųjį planą. Planavimo organizatorius – giedrius Cikanavičius, gyv. Panerių g. 269, Kauno m., tel. 8*675 90 111. Planavimo tikslas – sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir sklypo padalijimas į iki 22 sklypų. Plano rengimo terminas preliminarus - 2009 m. III ketv. - IV ketv. Pasiūlymus teikti plano rengėjai UAB „Aplinka ir ekologija“, Savanorių pr. 363-201, Kaunas, tel. 8*615 56244, fax. 8 37 706607 el. paštas s.urbelis@gmail.com arba planavimo organizatoriui.


2009-06-01

Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą sklypo kad. Nr. 5227/0003:531 Pagirių k., Garliavos apyl. sen., Kauno r. sav. detalųjį planą.

Planavimo tikslas- esamo 0,2378 ha sklypo padalijimas į 3 sklypus, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo reglamento nustatymas. Sklypuose planuojama statyti vienbučius ar dvibučius gyvenamuosius namus.

Viešas susirinkimas įvyks 2009 07 01 10 val. Nepriklausomybės a. 7-5, Kaune.

Vieša projekto ekspozicija- 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo tuo pačiu adresu bei Garliavos apyl. seniūnijos patalpose Vytauto g. 62, Garliavoje.

Organizatoriai V. Norvaiša, E. Mickevičius (pagal įgaliojimą N. Abloževičienė, R. Abloževičius), tel.: (689) 21 6 14, Baltijos g. 4-4, Kaunas.

 Detaliojo plano rengėjas- J. Šarakauskas (PV D. Šarakauskas). tel.: (37) 20 69 54, (684) 84 8 94, el. paštas info@dsarchitektai.lt, adresas- Nepriklausomybės a. 7-5, Kaunas. Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjui arba organizatoriams (įgaliotiems asmenims) iki viešo susirinkimo pabaigos. Asmenys planavimo organizatoriaus gautą atsakymą, kad į jų pasiūlymą neatsižvelgta, gali apskųsti Kauno apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentui.  

 


2009-05-28
Informuojame, kad  vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004m. Rugpjūčio 11d. Įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas žemės sklypo, Giraitės k., Užliedžių sen., Kauno r.,  kadastrinis Nr. 5283/0006:269, Užliedžių k.v., kaimo plėtros  (ūkio vidinės) žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodybos formavimui. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.   Planavimo tikslas -  ūkininko ūkio sodybos suformavimas.

Projekto organizatorius: Andrius Buškus.

Plano rengėjas: UAB ”Polilinija”, adresas: Raudondvario pl. 150- 216 kab., tel: 26 39 17, mob:865769524. Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui iki 2009m. birželio 12d. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2009m. gegužės 29d. iki birželio 12d. UAB”Polilinija” patalpose, adresu: Raudondvario pl. 150- 216 kab., tel.: 26 39 17, mob:865769524.


2009-05-28

Parengtas žemės sklypo, esančio Kauno r., Neveronių sen., Neveronių k., skl. kadastrinis Nr.5233/0016:228, formavimo ir pertvarkymo projektas. Planavimo tikslas – žemės sklypų atidalinimas, bei atidalintų sklypų padalinimas į 9 sklypus, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties.

Planavimo organizatoriai: Stanislava Soikinienė, Algirdas Jurkevičius, Marija Veronika Mačienė, Kazimieras Jurkevičius, Albertas Jurkevičius, Kauno r., Zapyškio sen., Dievogalos k., Lakštingalų g.17. Tel.8-37 542351, 8-624 57073.

Projekto rengėjas Dainius Pukalskas, UAB „Architektų pastogė“, Perkaso takas 3, Kaunas, tel. 8-37 313505, 8-676 05693, el. p. dainiuspk@gmail.com.

Pasiūlymus ir pretenzijas teikti projekto rengėjui arba planavimo organizatoriams. Viešojo svarstymo susirinkimas įvyks 2009 m. birželio mėn. 19 d. 11:00, UAB „Architektų pastogė“, Perkaso takas 3, Kaune.

 


2009-05-27
Žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodybos formavimui Tvarkiškių km.

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. rugsėjo 24 d. įsakymu Nr 3D-513/D1-495 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, supaprastinta tvarka parengtas kaimo plėtros (ūkio vidinės) žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodybos formavimui Tvarkiškių  km., Kauno apskr.., Kauno raj., Garliavos apyl., sen.,  0,85 ha žemės ūkio paskirties sklypas,  kadastrinis Nr.5227/0002:222.  

Numatomas projekto tikslas – parinkti vietą ūkininko ūkio sodybai.

Su parengto projekto sprendiniais galima susipažinti ir pateikti savo pasiūlymus dėl plano sprendinių nuo 2009-05-27  iki 2009-06-27  V.Į. Valstybinis miškotvarkos institutas patalpose Pramonės per. 11 a, Kaunas darbo dienomis  8:12 – 13:17 val., Tel./ Faks. (8-37) 490243 M.Lankininkas.

 

 


2009-05-27
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamus rengti detaliuosius planus:

1. Sklypo (kadastro Nr.5217/0010:225), esančio Žemaitkiemio k., Domeikavos seniūn., Kauno r. sav. , plotas 10566 kv.m.. Planavimo organizatorius – Adolfas Cikanavičius, gyv. Panerių g. 269,Kaunas, tel. 8*615 56 244. Planavimo tikslas – sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir sklypo padalijimas į iki 9 sklypų.

2. Sklypo (kadastro Nr.5217/0010:382), esančio Žemaitkiemio k., Domeikavos seniūn., Kauno r. sav., plotas 18067 kv.m. Planavimo organizatoriai – Jurgita Požeckienė, Povilas Požecka, gyv. Šiaurės pr. 32-46, Kaunas, Adolfas Cikanavičius, Albina Cikanavičienė, gyv. Panerių g. 269, Kaunas, tel. 8*615 56 244. Planavimo tikslas – sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir sklypo padalijimas į iki 17 sklypų.

3. Sklypo (kadastro Nr.5217/0010:248), esančio Žemaitkiemio k., Domeikavos seniūn., Kauno r. sav., plotas 28300 kv.m. Planavimo organizatoriai – Ričardas Venskūnas, gyv. Nidos g. 1, Kaunas, Adolfas Cikanavičius, Albina Cikanavičienė gyv. Panerių g. 269, Kaunas, tel. 8*615 56 244. Planavimo tikslas – sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir sklypo padalijimas į iki 23 sklypų.

Planų rengimo terminas preliminarus - 2009 m. IV ketv. Pasiūlymus teikti plano rengėjai UAB „Aplinka ir ekologija“, Savanorių pr. 363-201, Kaunas, tel. 8*615 56244, fax. 8*37 706607 el. paštas s.urbelis@gmail.com arba planavimo organizatoriui.


2009-05-27

Informuojame, kad bendrąja tvarka parengtas žemės sklypų (kadastro Nr. 5283/0006:717, Nr. 5283/0006:181, Nr. 5283/0006:180), esančių Giraitės k., Užliedžių seniūn., Kauno r. sav. detalusis planas. Planavimo organizatoriai – Almantas Pėstininkas, gyv. Žalioji g. 5-44, Garliavos m., Garliavos sen., Kauno r. sav., tel. 8*699 85 923, Vidas Šilkaitis, gyv. Savanorių pr. 390-18, Kaunas. Planavimo tikslas - esamų sklypų sujungimas, sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir sklypo padalijimas į iki 35 sklypų. Gretimų sklypų kadastro Nr. 5283/0006:184; :339; 338. Projektas bus eksponuojamas Užliedžių seniūnijos patalpose nuo skelbimo 10 darbo dienų. Viešas susirinkimas projektui aptarti   vyks 2009 06 26 „Aplinka ir ekologija“, patalpose Savanorių pr. 363-201, Kaunas. Pasiūlymus teikti plano rengėjai UAB „Aplinka ir ekologija“, tel. 8*615 56244, fax. 8*37 706607 el. paštas s.urbelis@gmail.com arba planavimo organizatoriui.


2009-05-27

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2004m. rugpjūčio 11d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo", rengiamas žemės sklypo, esančios Kauno raj., Batniavos sen., Beiniūnų k., kadastrinis Nr. 5207/0005:509, kaimo plėtros  žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai aprinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.

Planavimo tikslas: ūkininko  sodybos vietos parinkimas.

Projekto organizatorius: Aldona Valentina Savickienė

Plano rengėjas: UAB „Architektų pastogė“, adresas: Perkaso takas 3, Kaunas, tel.(8*631)12021, el.paštas renata.grigorjeva@gmail.com. Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui iki 2009m. birželio 11 d. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2009m. gegužes 26 d. iki birželio 11 d. „UAB „Architektų pastogė“,  patalpose, adresu: Perkaso takas 3, Kaunas, tel.(8*631)12021. 

Viešas projekto susirinkimas numatomas 2009 m. birželio 11 d. 10 val., adresu  Perkaso takas 3, Kaunas.


2009-05-27

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2004m. rugpjūčio 11d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo", rengiamas žemės sklypo, esančios Kauno raj., Batniavos sen., Beiniūnų k., kadastrinis Nr. 5207/0005:509, kaimo plėtros  žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai aprinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.

Planavimo tikslas: ūkininko  sodybos vietos parinkimas.

Projekto organizatorius: Aldona Valentina Savickienė

Plano rengėjas: UAB „Architektų pastogė“, adresas: Perkaso takas 3, Kaunas, tel.(8*631)12021, el.paštas renata.grigorjeva@gmail.com. Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui iki 2009m. birželio 11 d. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2009m. gegužes 26 d. iki birželio 11 d. „UAB „Architektų pastogė“, patalpose, adresu: Perkaso takas 3, Kaunas, tel.(8*631)12021.

 


2009-05-25
Informuojame: apie bendrąja tvarka parengtą sklypo (kadastro Nr.5217/0014:593), esančio Šakių k., Domeikavos sen., Kauno r. , detalųjį planą. Planavimo tikslas-sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalinimas į 4 sklypus.Sklypas ribojasi su I. Drutelienės 5217/0914:915 ir Z. Meškausko 5217/0014:916 sklypais.

Organizatorius –S.Kemzūra. Rengėjas – S.D. Blockienė. Papildoma informacija teikiama tel.8*65229079. Svarstymas su visuomene įvyks šių metų birželio 25 d.13 val., adresu Rasytės g. 7-23, Kaunas. Detalus planas bus viešai eksponuojamas Domeikavos seniūnijos patalpose 10 darbo dienų iki susirinkimo. Motyvuotus pasiūlymus ir pretenzijas teikti iki susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui arba rengėjui.


2009-05-25

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2004m. rugpjūčio 11d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo", rengiamas žemės sklypo, esančio Kauno raj., Garliavos apyl. sen., Ilgakiemio k., kadastrinis Nr. 5260/0010:363, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.

Planavimo tikslas: ūkininko sodybos vietos parinkimas.

Projekto organizatoriai: Tomas Dvylys, Dalia Dvylienė

Plano rengėjas: UAB „Architektų pastogė“, adresas: Perkaso takas 3, Kaunas, tel.(8*631)12021,  el. paštas renata.grigorjeva@gmail.com. Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui iki 2009m birželio 8 d. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2009 m. gegužės  25 d. iki 2009 m. birželio 8 d. „UAB Architektų pastogė“, patalpose, adresu: Perkaso takas 3, Kaunas, tel.(8*631)12021. Viešas projekto susirinkimas numatomas 2009 m. birželio 9 d. 15 val., adresu  Perkaso takas 3, Kaunas.


2009-05-25

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2004m. rugpjūčio 11d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo", rengiamas žemės sklypo, esančio Kauno raj., Rindaudų sen., Virbališkių k., kadastrinis Nr. 5250/0012:255, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.

Planavimo tikslas: ūkininko sodybos vietos parinkimas.

Projekto organizatoriai: Liucija Pakštienė ir Algis Pakštys.

Plano rengėjas: UAB „Architektų pastogė“, adresas: Perkaso takas 3, Kaunas, tel.(8*631)12021,  el. paštas renata.grigorjeva@gmail.com. Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui iki 2009m birželio 8 d. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2009 m. gegužės  25 d. iki 2009 m. birželio 8 d. „UAB Architektų pastogė“, patalpose, adresu: Perkaso takas 3, Kaunas, tel.(8*631)12021. Viešas projekto susirinkimas numatomas 2009 m. birželio 9 d. 13 val., adresu  Perkaso takas 3, Kaunas.


2009-05-25

Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo esančio Dasiūnų k., Babtų sen., Kauno r. sav. (kadastrinis Nr.5257/0002:141) kaimo plėtros žemėtvarkos projektas.

Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas: ūkininko sodybos (kaimo turizmui) vietos parinkimas.

Planavimo organizatoriai: Linas Juronis ir Inesa Juronienė.

Projekto rengėjas: G. O. Kiškienės įmonė,  telef.: 8 616 87456, 8 640 16271, 

el. p.  giedre.kiskiene@gmail.com. 

Susipažinti bei teikti pasiūlymus projektui galima iki 2009 m. birželio 8 d. planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui G. O. Kiškienės įmonėje adresu: Lauko g.15, Karmėlava,  Kauno r. sav.,

Viešas projekto svarstymas su visuomene vyks 2009 m. birželio 8 d. 11 val. Babtų seniūnijos patalpose adresu: Nevėžio g. 3, Babtai, Kauno r. sav.

 


2009-05-22
Informuojame, apie bendrąja tvarka parengtą žemės sklypo Kauno r. sav., Taurakiemio sen., Viršužiglio k., 364-ojo žemės sklypo (kad.Nr. 5267/0012:364, 0,3789 ha ploto), detalųjį planą.

Planavimo tikslas: esamo sklypo padalijimas į 3 sklypus, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo reglamento nustatymas.

Pasiūlymus ir pastabas dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui ar plano rengėjui.

Viešas svarstymas vyksta bendrąja tvarka.

Apytikris detaliojo plano rengimo terminas  – 2009 m.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2009-06-10 iki 2009-07-10 UAB “Polilinija“ patalpose.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2009-06-25 iki 2009-07-10 UAB “Polilinija” patalpose bei Taurakiemio seniūnijoje. Viešas susirinkimas numatomas 2009-07-10 d., 11 val., UAB “Polilinija” patalpose.

Planavimo organizatorius – UAB „Autodalys Šančiuose“ ir Ko.

Detaliojo plano rengėjas – UAB „Polilinija“. Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: UAB „Polilinija“, Raudondvario pl. 150-216, Kaunas, tel. (8-37) 263 917, arch. M.Jurėnaitė mob.tel. 8 657 625 50,  el.paštas: miljure@gmail.com. 

Dalyvavimas viešame svarstyme nėra privalomas. 

 


2009-05-22
Informuojame apie pradedamą bendrąja tvarka rengti žemės sklypo 10,2100ha (kad.Nr.5217/0008:275), esančio Kauno raj.sav., Domeikavos sen., Ražių k., detalųjį planą.

Planavimo organizatorius: UAB "MŪSŲ ERDVĖ" (atstovas - direktorius Viktoras Ivanovas). Adresas: Algirdo g. 51a, Vilnius, tel.: 8-686-47222.

Planavimo pagrindas, tikslai ir terminai: žemės sklypas planuojamas sutinkamai su Kauno raj. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.ĮS-2427. Planavimo tikslas - esamo sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į iki 100 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reglamento nustatymas. Detaliojo plano rengimo terminas 2009m. II-III ketv.

Plano rengėjas: M.Torrau I.Į. Adresas: V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, tel.: 8-687-14585. El.p.: marius@torrau.eu. 

Susipažinti su planu, teikti pasiūlymus ir pageidavimus detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui aukščiau nurodytais adresais visą planavimo laikotarpį.

Apie teritorijų planavimo dokumento sprendinių viešos ekspozicijos bei viešo aptarimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai spaudoje, Domeikavos seniūnijos skelbimų lentoje, informaciniame stende prie planuojamos teritorijos, internetiniuose puslapiuose www.krs.lt, www.torrau.eu. 

 


2009-05-22
Informuojame, kad bendrąja tvarka yra parengtas žemės sklypų Kauno r. sav., Garliavos sen., Jonučių II k. (skl. kad. Nr. 5260/0008:441 ir 5260/0008:442) detalusis planas, kurio tikslas pakeisti žemės sklypų pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį į kitą (daugiaaukščių gyvenamųjų namų statybos), nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą. Rengiant detalųjį planą strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas. Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galite nuo 2009 m. gegužės 25 d. iki 2009 m. birželio 23 d. Garliavos apylinkės seniūnijoje. Detaliojo plano sprendinių viešas aptarimas įvyks Garliavos apylinkės seniūnijoje 2009 m. birželio 23 d. 11 vai. Pasiūlymus raštu dėl detaliojo plano sprendinių galite siųsti detaliojo plano organizatoriaus atstovui adresu SB „Naujasodis", Vytauto g. 174, LT-54470 Karmėlavos sen., Kauno r., (telefonas pasiteirauti 8683 33962) arba pateikti viešo susirinkimo dieną iki viešo aptarimo pabaigos. Detaliojo plano organizatorius - A. Šimėnas. Detaliojo plano rengėjas K. Kvizikevičius.


2009-05-22

Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą sklypo kad. Nr. 5227/0002:282 Stanaičių k., Garliavos apyl. sen., Kauno r. sav. detalųjį planą.

Planavimo tikslas: esamo 5,53 ha sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į iki 50 sklypų. Sklypuose numatoma statyti vienbučius ar dvibučius gyvenamuosius namus.

Viešas susirinkimas įvyks 2009 06 17 10 val. Nepriklausomybės a. 7-5, Kaune.

Vieša projekto ekspozicija- 2009 06 04- 2009 06 17 tuo pačiu adresu bei Garliavos apyl. seniūnijos skelbimų lentoje Vytauto g. 62, Garliavoje.

Organizatorius: Tautvydas Pauža (pagal įgaliojimą), tel.: (659) 30 3 23, gyv. Vienybės g. 7A, Garliava, Kauno r.

Rengėjas: J. Šarakauskas (PV D. Šarakauskas), tel.: (37) 20 69 54, (684) 84 8 94, el. paštas jonas.sarakauskas@gmail.com,  adresas- Nepriklausomybės a. 7-5, Kaunas.

Motyvuotus pasiūlymus teikti rengėjui arba organizatoriui (įgaliotam asmeniui) iki viešo susirinkimo pabaigos. Asmenys planavimo organizatoriaus gautą atsakymą, kad į jų pasiūlymą neatsižvelgta, gali apskųsti Kauno apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentui.

 


2009-05-21
Informuojame apie pradedamą bendrąją tvarka rengti, 0,0891ha žemės sklypo Kauno r., Babtų sen., Muniškių k.(skl.kad.nr. 5203/0006:526), detalųjį planą.

Detaliojo plano rengimo pagrindas – Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2008-05-16 įsakymas Nr. ĮS-909, 2008-06-09 Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. S-465.

Planavimo tikslas: teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo reglamento nustatymas, perkeliant modulinę transformatorinę.

Apytikris detaliojo plano rengimo terminas  – 2009 m.

Planavimo organizatoriai – Hendrikas Lozaitis, Loreta Ališauskienė, Erdvilas Ališauskas, Danguolė Šidlauskienė.

Detaliojo plano rengėjas – UAB „Polilinija“. Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: UAB „Polilinija“, Raudondvario pl. 150-216, Kaunas, tel. (8-37) 263 917, mob.tel. 8 652 71128 (arch. Justina Kašytė),  el.paštas: justina.kasyte@gmail.com

Apie teritorijų planavimo dokumento projekto viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.


2009-05-21

Informuojame, kad skelbiama parengto detaliojo plano projekto Muniškių k., Babtų sen.,  Kauno r., sklypo kadastrinis adr. 5203/0006:526; Babtų k.v. konsultavimosi ir viešo susirinkimo procedūra. Projekto tikslas – parengti žemės sklypo detalųjį planą, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reglamento nustatymas, perkeliant modulinę transformatorinę.

Projekto rengimo terminas -  (preliminarus) 2009 m Viešas svarstymas vyksta bendrąja tvarka. Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2009 m. gegužės 04d. iki 2009 m. gegužės 18d. UAB ,,Polilinija” patalpose, adresas: Raudondvario pl. 150-216, Kaunas, tel. (8-37) 263917; 8-652-71128. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2009-05-18 iki 2009-06-01, UAB “Polilinija” patalpose ir Babtų seniūnijoje, Babtų seniūnija Nevėžio g. 3, Babtai, LT-54331, Babtų sen. Telefonas: (8~37)  55 52 23. Viešas susirinkimas numatomas 2009m. birželio 02d., 10 val. UAB ,,Polilinija” patalpose. Pasiūlymus ir pastabas dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu  iki viešo susirinkimo dienos planavimo organizatoriams: Hendrikui Lozaičiui, Loretai Ališauskienei, Erdvilui Ališausui, Danguolei Šidlauskienei, arba plano rengėjui UAB „Polilinija“, tel. 865271128, arch. J.Kašytei, justina.kasyte@gmail.com. 

 


2009-05-19
VšĮ „Statybos idėjų centras” informuoja apie sklypo Nr.126, esančio Karkazų k., Garliavos apyl. sen., Kauno raj., ruošiamą detalųjį planą padalijimui į 2 sklypus, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo reglamento nustatymui.

Sklypas priklauso Linai Milienei.

Su parengtais dokumentais  galima susipažinti VšĮ  „Statybos idėjų centras”, Zamenhofo g 5, Kaunas. Viešas susirinkimas projektui aptarti vyks 2009 06 09. Pasiūlymus ir pageidavimus dėl parengto projekto galima teikti raštu arch. I.Deveikytei, tel. 320 350.

 


2009-05-19
Informuojame apie pakoreguotą (atsižvelgus į gyventojų pasiūlymus) kultūros paveldo objekto – Pakalniškių piliakalnio su priešpiliu ir gyvenviete (unikalus objekto kodas 23731, buvęs kodas A336) Samylų sen., Kauno raj., Kauno aps., nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialųjį planą.

Planavimo pagrindas: Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2006 m. vasario 6 d. įsakymas Nr. Į-038 „Dėl nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo plano rengimo“.

Planavimo tikslas: specialiajame plane nustatytais sprendiniais užtikrinti piliakalnio ir jo teritorijos išsaugojimą, apsaugos zonose taikomų paveldosaugos reikalavimų įteisinimą. Planavimo tvarka: vadovaujantis Kultūros ministro ir Aplinkos ministro 2005 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. ĮV-261/D1-322 „Dėl nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ specialusis planas rengiamas bendrąja tvarka.

Planuojamas žemės sklypo būdas ir pobūdis: nekeičiamas. Informacija apie numatomus statyti statinius: nustatomi paveldosaugos reikalavimai ir konkreti tvarkymo priemonių sistema vertybės teritorijoje, reglamentuojama naujų statinių statyba apsaugos zonoje.

Specialiojo plano rengimo terminai: planavimo pradžia – 2006 m., pabaiga – 2009 m.

Planavimo organizatorius: Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinis padalinys (Rotušės a. 29, LT-44033, Kaunas, tel.: (8-337) 22 86 41, kaunas@heritage.lt, www.heritage.lt.).

Specialiojo plano rengėjas: VĮ „Lietuvos paminklai“ (Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel.: (8-5) 273 46 85, el. p. g.filipaviciene@lpaminklai.lt,  www.lpaminklai.lt).

Galimybės susipažinti su parengtu specialiuoju planu: su parengtu specialiuoju planu galima susipažinti planavimo organizatoriaus patalpose (Rotušės a. 29, LT-44033, Kaunas) nuo 2009-05-18. Pagrindinis specialiojo plano brėžinys bus eksponuojamas Samylų seniūnijoje nuo 2009-06-01. Informacija teikiama telefonais: (8-37) 22 86 41 ir (8-5) 273 46 85.

Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka: susipažinimo laikotarpiu planavimo organizatorius privalo registruoti pasiūlymus dėl plano sprendinių, juos išnagrinėti ir raštu atsakyti pasiūlymus pateikusiems asmenims ne vėliau kaip per 20 darbo dienų po pasiūlymų gavimo dienos. Viešas susirinkimas numatomas 2009–06–15, 15 val., Samylų seniūnijos patalpose (J. Biliūno g. 20, Samylų k., Kauno rajonas). Dalyvavimas neprivalomas. Specialusis projektas; SP aiškinamasis raštas.


2009-05-15
Informuojame apie parengtą bendrają tvarka sklypo Sodininkų g.13 Juragių k. Garliavos sen. Kauno raj. sav. detalųjį planą.

Planavimo tikslas: esamo sklypo padalijimas į 2 sklypus, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimo nustatymas.

Planavimo organizatorė – Stefanija Giniotienė.

Detalusis planas eksponuojamas seniūnijos ir plano rengėjo patalpose 10 d. d. iki viešojo susirinkimo. Motyvuotus pasiūlymus ir pretenzijas galima teikti raštu iki viešojo svarstymo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui ar projekto rengėjui. Viešasis aptarimas vyks 2009 06 11 d. 14 val. detaliojo plano rengėjo patalpose.

Plano rengėjas : UAB”Planuotojai”, Vasario 16-osios g.8-6, Kaunas,  tel.(8-37) 209260, PV Laimutė Pėželienė, el.paštas: planuotojai@takas.lt.  

 


2009-05-08
Informuojame apie pradedamą rengti 2454 kv.m. žemės sklypo, esančio Kauno r.sav., Garliavos sen., Juragių k., Sodininkų g.13 (kad.Nr.5227/0002:61) detalųjį planą.

Planavimo organizatorius: Stefanija Giniotienė.

Planavimo pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo (Nr. ĮS-2580, 2008-11-26), sutartis dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo (S-171, 2009-03-25), planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti (Nr. PD-1-52, 2009-04-16).

Planavimo tikslas – esamo sklypo padalijimas į 2 sklypus, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, teritorijos tvarkymo bei naudojimo rėžimo bei statybos reglamento nustatymas. Detaliojo plano rengėjas: UAB „Planuotojai". Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: Vasario 16-osios 8-6. Projekto vadovė Laimutė Pėželienė. Informacija telefonu 209260, el.paštas: planuotojai@takas.lt

 


2009-05-08
Pakartotinai informuojame, kad parengtas detalusis planas, įstatymų nustatytas grąžinti nuosavybėn žemės sklypas apie 600 kv.m., teritorija tarp Vydūno al. 13 ir Vydūno al. 11 sklypų, Vilkijos m., Vilkijos sen., Kauno r. sav.

Detliojo plano organizatorius – Kauno raj. savivaldybė, o Kauno raj. sav. administracijos direktoriaus 2009.04.30 įsakymu Nr. ĮS-846 detaliojo plano finansuotojo teisės ir pareigos perduotos Leokadijai Stefanijai Januškienei.

Detaliojo plano rengėjas -  UAB „Aplinkos Inžinerija“, tel. 20 86 45, el. paštas projektai@apin.lt

 


2009-05-08
Informuojame, kad bendrąja tvarka pradedamas rengti Kauno r. sav., Taurakiemio sen., Viršužiglio k., 364-ojo žemės sklypo (kad.Nr. 5267/0012:364, 0,3789 ha ploto),  detalusis planas.

Detaliojo plano rengimo pagrindas – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2008-11-12 įsakymas Nr. ĮS-2498, 2009-01-13 sutartis Nr. S-18 Dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo.

Planavimo tikslas: esamo sklypo padalijimas į 3 sklypus, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo reglamento nustatymas.

Apytikris detaliojo plano rengimo terminas  – 2009 m.

Planavimo organizatorius – UAB „Autodalys Šančiuose“ ir Ko.

Detaliojo plano rengėjas – UAB „Polilinija“. Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: UAB „Polilinija“, Raudondvario pl. 150-216, Kaunas, tel. (8-37) 263 917, arch. M.Jurėnaitė mob.tel. 8 657 625 50,  el.paštas: miljure@gmail.com.

Apie teritorijų planavimo dokumento projekto viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.


2009-05-07
Informuojame, kad bendrąja tvarka parengtas sklypo (kad. Nr. 5237/0005:82, plotas 0,6222ha) esančio Lelijų g. 14, Kulautuvos mstl., Kauno r. sav., detalusis planas.

Planavimo tikslas: Esamo sklypo padalijimas į iki 5 sklypų, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo reglamento nustatymas.

Planavimo organizatorius – Ramutė Preikšaitienė, Ona Aldona Mičiulienė, UAB „GB projektai“ (į.k.300090132).

Detaliojo plano rengėjas – UAB „Geometra“. Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: UAB „Geometra“, Savanorių pr. 287-307, Kaunas, tel. 8 37 312352, faks. 8 37 311733, mob. tel. 8 682 14265,  el.p.: vaidas.navackas@gmail.com,

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2009-05-22 iki 2009-06-19, UAB ,,Geometra" patalpose. Informaciją teikia ir pasiūlymus priima detaliojo planavimo organizatorius ir plano rengėjas.
Vieša projektų ekspozicija vyks nuo 2009-06-05 iki 2009-06-19 UAB "Geometra" patalpose ir Kulautuvos seniūnijoje (Poilsio g. 5, Kulautuvos mstl., Kauno r. sav.).

Viešas susirinkimas numatomas 2009-06-19, 10 val., UAB “Geometra” patalpose. Dalyvavimas neprivalomas

Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui ar plano rengėjui. Viešas svarstymas vyksta bendrąja tvarka


2009-05-07

Informuojame, kad bendrąja tvarka parengtas detalusis planas sklypams (kad. Nr. 5227/0003:59; kad. Nr. 5227/0003:61; kad. Nr. 5227/0003:376; kad. Nr. 5227/0003:440) adresu: Pagirių k., Garliavos apyl. sen., Kauno raj. sav.

Planavimo tikslas: esamų sklypų sujungimas, keičiant pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą (pramonės ir sandėliavimo / komercinės paskirties objektų teritorijos) ir padalijimas į 2 sklypus, teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo reglamento nustatymas.

Planavimo organizatorius  Vladas Jakušovas, Violeta Kunigėlytė, Alius Jakušovas, Tomas Jurgelevičius. 
Detaliojo plano rengėjas – UAB „Geometra“. Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: UAB „Geometra“, Savanorių pr. 287-307, Kaunas, tel. 8 37 312352,
 faks. 8 37 311733, mob. tel. 8 682 14265,  el.p.: vaidas.navackas@gmail.com,

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2009-05-22 iki 2009-06-19, UAB ,,Geometra" patalpose. Informaciją teikia ir pasiūlymus priima detaliojo planavimo organizatorius ir plano rengėjas.

 Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2009-06-05 iki 2009-06-19 UAB "Geometra" patalpose ir Garliavos apyl.  seniūnijoje (Vytauto g. 62, Garliava).

Viešas susirinkimas  numatomas 2009-06-19, 15 val., UAB "Geometra" patalpose. Dalyvavimas neprivalomas

Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui ar plano rengėjui. Viešas svarstymas vyksta bendrąja tvarka.


2009-05-07
Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo esančio Šatijų k., Lapių sen., Kauno r. sav. (kadastrinis Nr.5240/0011:207) kaimo plėtros žemėtvarkos projektas. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.

Planavimo tikslas: ūkininko sodybos (kaimo turizmui) vietos parinkimas.

Planavimo organizatorius: Saulius Bittins.

Projekto rengėjas: G. O. Kiškienės įmonė, telef.: 8 616 87456, 8 640 16271,  el. p. giedre.kiskiene@gmail.com

Susipažinti bei teikti pasiūlymus projektui galima iki 2009 m. gegužės 23 d. planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui

G. O. Kiškienės įmonėje adresu: Lauko g.15, Karmėlava,  Kauno r. sav.,

Viešas projekto svarstymas su visuomene vyks 2009 m. gegužės 25 d. 11 val. Šatijų dvare, adresu: Šatijų k., Lapių sen., Kauno r. sav.


2009-05-06
Informuojame, kad parengtas gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų ir statinių išdėstymo specialusis planas. Planuojamos teritorijos adresas - Kauno r. sav., Raudondvario sen., Didvyrių k. dalies teritorijoje (apimančioje Raudondvario kadastrinės vietovės 8 bloko dalį, tame tarpe sklypus kad . Nr. 5270/0008:640, Nr.5270/0008:193).

Specialiojo plano organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius. Planavimo finansuotojas UAB -prekybos namai „Zeka“ (atstovaujanti E.Liudvinavičių ir R.Milių). Planavimo tikslas: gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų ir statinių išdėstymo specialusis planas.

Rengėjas – UAB ”Planuotojai”, PV Laimutė Pėželienė, (Vasario 16-osios g.8-6, Kaunas) tel.(8-37) 209260, el.paštas: planuotojai@takas.lt.

Vadovaujantis organizatoriaus 2009-04-29 sprendimu Nr.12(US) strateginis pasekmių aplinkai vertinimas nebus atliekamas. Su šio sprendimo priėmimo motyvais galima susipažinti Kauno rajono savivaldybės Urbanistikos skyriuje (Savanorių pr.317, Kaunas) ir pas projekto rengėją – UAB“Planuotojai“, PV L. Pėželienę.


2009-05-05
Informuojame, kad bendrąja tvarka parengtas žemės sklypo (kadastro Nr. 5250/0006:523) esančio, Karkiškių k., Ringaudų seniūn., Kauno r. sav. detalusis planas.

Planavimo organizatoriai – Vida Menkelevičienė, Jonas Algimantas Menekelevičius, gyv. Karkiškių k., Ringaudų seniūn., Kauno r. sav.

Planavimo tikslas - klypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir sklypo padalijimas į iki 12 sklypų. Gretimų sklypų kadastro Nr. 5250/0006:522; :143; :355. Projektas bus eksponuojamas Ringaudų seniūnijos patalpose nuo skelbimo 10 darbo dienų. Viešas susirinkimas projektui aptarti vyks 2009 06 04 10 val. UAB „Aplinka ir ekologija“, patalpose Savanorių pr. 363-201, Kaunas. Pasiūlymus teikti plano rengėjai UAB „Aplinka ir ekologija“, tel. 8 615 56244, fax. 8 37 706607 el. paštas s.urbelis@gmail.com arba planavimo organizatoriui.

 


2009-05-05
Pakartotinai informuojame, kad parengtas detalusis planas, įstatymų nustatytas grąžinti nuosavybėn žemės sklypas 0,10 ha., teritorija tarp sklypų (kad.Nr.: 5237/0004:132, 5237/0004:100, 5237/0004:114), Kulautuvos mstl., Kulautuvos sen., Kauno r. sav.

Detliojo plano organizatorius – Kauno raj. savivaldybė, o Kauno raj. sav. administracijos direktoriaus 2009.04.30 įsakymu Nr. ĮS-847 detaliojo plano finansuotojo teisės ir pareigos perduotos Juozapo Šulco paveldėtojai Onai Šulcienei.

Detaliojo plano rengėjas -  UAB „Aplinkos Inžinerija“, Gedimino g. 47, Kaunas tel. (8 37) 20 86 45, el. paštas projektai@apin.lt


2009-05-04
Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m.rugpjūčio 11 d. Įsakymu Nr.3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas žemės sklypo, Barsūniškių k., Lapių sen., Kauno r. , kadastrinis Nr.5240/0006:0139, kaimo plėtros (ūkio vidaus) žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodybos formavimui. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas - ūkininko ūkio sodybos formavimas.

Projekto organizatorius – Alfonsas Balandis.

Plano rengėjas: UAB „Architektų pastogė“, adresas: Perkaso takas 3, Kaunas, tel.:313735, mob. 868343457. Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui iki 2009 m.gegužės 15 d.

Susipažinti su parengtu projektu galima iki 2009 m.gegužės 15 d.  UAB „Architektų pastogė“ adresas: Perkaso takas 3, Kaunas, tel.:313735, mob. 868343457, el. p. archpastoge@krs.lt.


2009-05-04
Informuojame apie  pradedamą rengti 10575 kv.m. žemės sklypo, esančio  Kauno r.sav., Batniavos sen., Žvirgždės k. (kad.Nr.5207/0003:322) detalųjį planą.

Planavimo organizatorius: Vytautas Kregždė; adresas: Bernatonių g. 55, Kaunas, tel.:  8-686-30563.

Planavimo pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo (Nr. ĮS-447, 2009-03-02), sutartis dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo (S-168, 2009-03-20), planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti (Nr. PD-1-54, 2009-04-20).

Planavimo tikslas - esamo sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (naudingų iškasenų teritorijos),teritorijos tvarkymo bei naudojimo rėžimo reglamento nustatymas. Detaliojo plano rengimo terminas (preliminarus): 2009m. III ketv.

Plano rengėjas: UAB „Architektų pastogė"; Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: UAB ,,Architektų pastogė", Perkaso takas 3, Kaunas, architektė V. Jankauskienė. Kaunas, tel. 8-641-32786.


2009-05-04

Vadovaujantis Aplinkos ministro 2008 lapkričio 26 d. įsakymu Nr. D1‑637 ,,Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų schemų tikslinimo“ (Žin., 2008, Nr. 141-5597)  parengtas Kauno rajono savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos pakeitimo projektas.

Organizatorius – Aplinkos ministerija.

Rengėjas –Valstybinė miškotvarkos tarnyba

Su projektu galima susipažinti Kauno rajono savivaldybėje (Savanorių pr. 371, Kaunas). Viešas projekto svarstymas įvyks š.m. gegužės 22 d. 11 val. Kauno  rajono savivaldybės didžiojoje salėje.

Informaciją teikia:

Valstybinė miškotvarkos tarnyba, Pramonės pr. 11a, Kaunas , tel. +370 37 490258, faks. +370 37 490251, el. p. vmt@lvmi.lt ; www.lvmi.lt/vmt


2009-04-30
Informacija apie atrankos išvadą dėl dviejų prekybos centrų statybos poveikio aplinkai vertinimo

UAB „Kauno projektavimo ir konsultavimo biuras“ informuoja apie 2009-04-27 atrankos išvadą Nr. KR12-1024/57 „Dėl dviejų prekybos centrų statybos poveikio aplinkai vertinimo“.

Informaciją atrankai pateikė – UAB „Kauno projektavimo ir konsultavimo biuras“, K.Donelaičio g. 79-3, Kaunas, tel. 8 657 62550.

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius – UAB „Baltisches Haus“, J.Jasinskio g. 16A, Vilnius, tel. 8 685 33916.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – Dviejų prekybos centrų statyba

Planuojamos ūkinės veiklos vieta – Kauno apskr., Kauno r., Raudondvario sen., Raudondvaris, kad. Nr. 5270/0008:190, kad. Nr. 5270/0008:192.

Su atrankos išvada galima susispažinti bei teikti motyvuotus pasiūlymus UAB „Kauno projektavimo ir konsultavimo biuras“, K.Donelaičio g. 79-3, Kaunas, tel./faks. 8 37 222900, mob. tel. 8 657 62550, el.p. kpkb@kpkb.lt arba Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentui, Rotušės a. 12, LT-44279, Kaunas, tel. 8 37 320704, faks. 8 37 320854,  per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo pasirodymo spaudoje datos.

Priimta atrankos išvada: poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.


2009-04-30

Informacija apie atrankos išvadą dėl dviejų prekybos centrų statybos poveikio aplinkai vertinimo

UAB „Kauno projektavimo ir konsultavimo biuras“ informuoja apie 2009-04-27 atrankos išvadą Nr. KR12-1024/58 „Dėl prekybos centro statybos poveikio aplinkai vertinimo“ .

Informaciją atrankai pateikė – UAB „Kauno projektavimo ir konsultavimo biuras“, K.Donelaičio g. 79-3, Kaunas, tel. 8 657 62550.

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius – UAB „Baltisches Haus“, J.Jasinskio g. 16A, Vilnius, tel. 8 685 33916.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – prekybos centro statyba

Planuojamos ūkinės veiklos vieta – Kauno apskr., Kauno r., Ringaudų sen., Ringaudų k. kad. Nr. 5250/0009:476.

Su atrankos išvada galima susispažinti bei teikti motyvuotus pasiūlymus UAB „Kauno projektavimo ir konsultavimo biuras“, K.Donelaičio g. 79-3, Kaunas, tel./faks. 8 37 222900, mob. tel. 8 657 62550, el.p. kpkb@kpkb.lt arba Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentui, Rotušės a. 12, LT-44279, Kaunas, tel. 8 37 320704, faks. 8 37 320854,  per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo pasirodymo spaudoje datos.

Priimta atrankos išvada: poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.


2009-04-29

Informuojame, kad pradedamas rengti Giedriui Ponomoriovui priklausančiame žemės sklype (kadastrinis Nr 5247/0013:205) Pažėrų k. Alšėnų sen. Kauno r.)  kaimo plėtros (ūkio vidinės) žemėtvarkos projektas. Planavimo užsakovas – Giedrius Ponomoriovas, planavimo vykdytojas- UAB „Dagrame“. Su projektu galima susipažinti UAB „Dagrame“ patalpose adresu: Veiverių  134-204, Kaunas iki 2009 05 18. 2009 05 19 d. 10.00 val vyks viešas svarstymas. Dėl smulkesnės informacijos prašome kreiptis: UAB „Dagrame“ Veiverių 134-204 , Kaunas. Tel 8618 63414; 837 202841.

 


2009-04-29
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti žemės sklypo Smiltynų I km., Domeikavos sen., Kauno r.sav., (kadastro Nr.5217/0013:98) detalųjį planą.

Planavimo organizatorius: Giedrius Tomas Jarmalavičius, Kovo 11-osios 84-27, Kaunas, tel. 8611 60378.   

Planavimo tikslas: žemės sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos), padalinimas, teritorijos tvarkymo bei naudojimo rėžimo reglamento nustatymas. Teritorijoje planuojama statyti mažaaukščius gyvenamuosius statinius, kvartalines gatves, inžinerinius tinklus.

Plano rengėjas: M.Torrau I.Į., adresas V.Putvinskio g.17-4, Kaunas, t.:8 687 14585 el.p. marius@torrau.eu.   

Pasiūlymus ir pageidavimus teikti detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui aukščiau nurodytais adresais.

Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galima per visą planavimo laikotarpį iki viešo svarstymo plano rengėjo patalpose.

Apie viešą ekspoziciją bei kitas viešumo procedūras papildomai bus informuojama Domeikavos seniūnijoje, interneto svetainėje www.krs.lt, informaciniame stende prie planuojamos teritorijos bei spaudoje.


2009-04-29

Informuojame, kad parengtas žemės paėmimo visuomenės poreikiams (krašto kelio Nr. 141 Kaunas- Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda ruožui nuo 18.00 km iki 22,70 km rekonstruoti) projektas. Visuomenė su šiuo projektu supažindinama vadovaujantis supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka. Planuojamos teritorijos kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai  su parengtu projektu bus supažindinti asmeniškai.

  Vieša projekto sprendinių ekspozicija vyks nuo 2009-05-07 iki 2009-05-21 Raudondvario seniūnijoje, esančioje Instituto g. 1a, Raudondvaryje, Kauno rajone ir Batniavos seniūnijoje, esančioje Parko g. 10, Bubių kaime, Kauno rajone.

   Pastabas bei pasiūlymus raštu dėl parengto projekto sprendinių galima pateikti specialiojo plano rengėjui UAB „Kelprojektas“ (Kanto g. 25, LT-44002, Kaunas, adresas internete www.kelprojektas.lt, tel. (8-37) 22 81 09, faksas (8-37) 20 52 27, elektroninis paštas bagdoniene@gmail.com) arba planavimo organizatoriui Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos (J. Basanavičiaus g. 36/2, LT-03109 Vilnius, adresas internete: www.lra.lt, tel. (8-5) 232 96 62, faks. (8-5) 232 96 09, elektroninis paštas nijole.bautreniene@lra.lt) iki 2009-05-21.

Parengto projekto sprendinius ar visuomenės informavimo procedūras galima apskųsti Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos (Gedimino g. 19, LT-01103 Vilnius).


2009-04-29

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2004m.Rugpjūčio 11d. Įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo", rengiamas žemės sklypo, esančios Kauno raj., Užliedžių sen., Užliedžių k., kadastrinis Nr. 5283/0004:589, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.

Planavimo tikslas: ūkininko sodybos vietos parinkimas.

Projekto organizatorius: Marija Marčiukaitė.

Plano rengėjas: UAB „Architektų pastogė“, adresas: Perkaso takas 3, Kaunas, tel.(8 631)12021, (8 615) 56244 el. paštas renata.grigorjeva@gmail.com. Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui iki 2009m gegužės 14 d. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2009 m. balandžio 30 d. iki 2009 m. gegužės 14 d. „UAB Architektų pastogė“, patalpose, adresu: Perkaso takas 3, Kaunas, tel.(8 631)12021, (8 615) 56244. Viešas projekto susirinkimas numatomas 2009 m. gegužės 15 d. 10 val., adresu  Savanorių pr. 363-201, Kaunas. 

 


2009-04-28
Patiksliname, kad  2009-04-10 “Tėviškės žiniose” skelbtas viešas susirinkimas dėl sklypo kad. Nr. 5260/0008:103 Karkazų k., Garliavos apyl sen., Kauno r. sav. detaliojo plano įvyks 2009-05-26 10 val. Nepriklausomybės a. 7-5, Kaune.

Vieša projekto ekspozicija: 2009-04-24 – 2009-05-25 tuo pačiu adresu bei Garliavos seniūnijos patalpose Vytauto g. 62, Garliavoje.

Organizatorius: Tautvydas Pauža (pagal įgaliojimą), tel.(659) 30 2 23.  Motyvuotus pasiūlymus teikti organizatoriui arba rengėjui J. Šarakauskui, tel. (684)84894, (37)206954, jonas.sarakauskas@gmail.com iki susirinkimo pabaigos.

 


2009-04-27
Informuojame: apie bendrąja tvarka rengiamą sklypo (kadastro Nr.5217/0014:593), esančio Šakių k., Domeikavos sen., Kauno r. , detalųjį planą. Planavimo tikslas-sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalinimas į 4 sklypus. Organizatorius –   S.Kemzūra. Rengėjas – S. D. Blockienė. Papildoma informacija teikiama tel.(8652)229079).

 


2009-04-24
Rengiamas detalusis planas žemės sklypo Nr. 832 (kad.Nr. 5217/0014:832) Kauno r. sav, Domeikavos sen, Domeikavos k.

Planavimo tikslas– esamo sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (pramonės ir sandėliavimo/komercinės paskirties objektų teritorijos) ir padalijimas į iki 6 sklypų, teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo reglamento nustatymas. Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. Projekto rengimo terminas 2009m II-III ketvirtis. Pasikonsultuoti dėl rengiamų detaliojo plano sprendinių galima nuo 2009m balandžio 27d iki 2009m gegužės 27d Partizanų g 26-204 Kaune.

Viešas susirinkimas vyks 2009m. gegužės 28d 15val, Partizanų g 26-204 Kaune. Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Domeikavos seniūnijos patalpose ir Partizanų g 26-204, Kaune. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu konsultavimosi laikotarpiu iki viešo susirinkimo ir jo metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Kauno apskrities viršininko administracijai per vieną mėnesį nuo viešo susirinkimo dienos.

Detaliojo plano organizatoriai: R. Pranevičius, A. Karlonas, G. Šivickas, rengėjas UAB „ATEIVIS LT“, architektas M. Sirvydis tel. 8 675 47596, 8 37 438726, e-pašt. info@ateivis.lt.


2009-04-24

Rengiamas detalusis planas žemės sklypo Nr. 139 (kad.nr. 5217/0014:139) Kauno r. sav, Domeikavos sen, Domeikavos k.

Planavimo tikslas– esamo sklypo dalinis būdo, pobūdžio patikslinimas iš pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos į komercinės paskirties objektų teritorijos ir padalijimas į iki 5 sklypų, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo reglamento nustatymas. Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. Projekto rengimo terminas 2009m II-III ketvirtis. Pasikonsultuoti dėl rengiamų detaliojo plano sprendinių galima nuo 2009m balandžio 27d iki 2009m gegužės 27d Partizanų g 26-204 Kaune.

Viešas susirinkimas vyks 2009m gegužės 28d 15val, Partizanų g 26-204 Kaune. Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Domeikavos seniūnijos patalpose ir Partizanų g 26-204, Kaune. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu konsultavimosi laikotarpiu iki viešo susirinkimo ir jo metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Kauno apskrities viršininko administracijai per vieną mėnesį nuo viešo susirinkimo dienos.

Detaliojo plano organizatoriai: R. Pranevičius, A. Karlonas  G. Šivickas, rengėjas UAB „ATEIVIS LT“, architektas M. Sirvydis tel. 8 675 47596, 8 37 438726, e-pašt. info@ateivis.lt.  


2009-04-22
Pradedamas rengti bendra tvarka Kauno r. sav., Babtų sen., Muniškių k., sklypo Nr. 427, kadastrinis Nr. 5203/0006:427 detalusis planas. Planavimo tikslas – sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į iki 3 sklypų. Planavimo organizatoriai Egidijus Semaška ir Česlovas Lozaitis. Planavimą vykdo UAB „Kauno projektavimo ir konsultavimo biuras“ K.Donelaičio g. 79-3, Kaunas, tel. 8 37 222 900.


2009-04-22
Pranešimas apie atrankos išvadą dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo

Vadovaujantis 2004-08-18 LR Vyriausybės nutarimu Nr.967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Aplinkos ministro 2004-08-27 įsakymu Nr.D1-455 „Dėl visuomenės dalyvavimo planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūrose bei vertinimo subjektų ir Europos Sąjungos valstybių narių informavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, informuojame apie priimtą sprendimą dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo.

Rengiamas teritorijų planavimo dokumentas - gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų ir statinių išdėstymo specialusis planas. Kauno r. sav., Ringaudų sen., Miriniškių kaimo dalies teritorijos, (apimančios Noreikiškių k.v. 9 bloko dalį), tame tarpe žemės ūkio paskirties žemės sklypo 0,8096 ha (kadastrinis Nr. 5250/0009:389).

Planavimo organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracija.

Planavimo finansuotojas – UAB „PILARTA“ (atstovaujama direktoriaus Aniceto Daukšo), tel.: 86243871.

Priimta atrankos išvada – planuojamai veiklai strateginio pasekmių aplinkai vertinimas yra neprivalomas.

Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas dėl priimtos išvados 10 darbo dienų nuo atrankos išvados paskelbimo galima teikti specialiojo plano rengėjui UAB „Aplinkos inžinerija“ Gedimino g. 47, Kaunas, tel. 8 (37) 20 86 45, el. paštu: projektai@apin.lt.  


2009-04-22

Informuojame,kad pradedamas rengti Andriejui Albertui Beleckui ir Vandai Beleckienei priklausančiame žemės sklype (kadastrinis Nr 5217/0012:856) Romaškių k. Domeikavos sen. Kauno r.)  kaimo plėtros (ūkio vidinės) žemėtvarkos projektas. Planavimo užsakovas – Andriejus Albertas Beleckas ir Vanda beleckienė, planavimo vykdytojas- UAB „Dagrame“. Su projektu galima susipažinti UAB „Dagrame“ patalpose adresu: Veiverių  134-209, Kaunas iki 2009 05 12. 2009 05 13 d. 8.00 val vyks viešas svarstymas. Dėl smulkesnės informacijos prašome kreiptis: UAB „Dagrame“ Veiverių 134-204 , Kaunas. Tel Nr 8618 63414; 837 202841.


2009-04-22
Informuojame, kad bendra tvarka pradedami rengti šie detalieji planai: žemės sklypų Nr. 559 ir Nr. 566 Kauno r. sav. Domeikavos sen. Kumpių k. Planavimo tikslas – esamų sklypų sujungimas, pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (komercinės paskirties objektų teritorijos), teritorijos tvarkymo bei naudojimo reglamento nustatymas. Planavimo organizatorius – UAB „Lirosta“ 8-37 3100456. Detaliųjų planų rengėjas – R. Valatkevičienės įmonė, Miško g. 23-4, Kaunas, tel. 868730279, 837244356, el. paštas rvprojekt@gmail.com.


2009-04-21

Informuojame, kad bendrąja tvarka pradedamas rengti detalusis planas sklypui adresu: Lelijų g. 14., Kulautuvos mstl., Kauno r. sav. (skl. Kad. Nr. 5237/0005:82). Sklypo plotas – 0.6222 ha.

Detaliojo plano rengimo pagrindas – Sutartis dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo (2009 02 18 Nr. S-100); Planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentams rengti (2009 03 18 Nr. PD-1-33)

Planavimo tikslas: Esamo sklypo padalijimas į iki 5 sklypų, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo reglamento nustatymas.

Apytikris detaliojo plano rengimo terminas  – 2009 - 2011 m.

Planavimo organizatorius – Ramutė Preikšaitienė, Ona Aldona Mičiulienė, UAB „GB projektai“ (į.k.300090132).

Detaliojo plano rengėjas – UAB „Geometra“. Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: UAB „Geometra“, Savanorių pr. 287-307, Kaunas, tel. 8 37 312352, faks. 8 37 311733, mob. tel. 8 682 14265,  el.paštas: vaidas.navackas@gmail.com, www.geometra.lt

Apie teritorijų planavimo dokumentų projektų viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.


2009-04-20
Informuojame apie parengtą sklypo kad. Nr. 1901/0201:112 Nemajūnų g. 5A, Kaune detalųjį planą. 
Planavimo tikslas: žemės sklypo naudojimo būdo keitimas į leistiną pagal Kauno miesto bendrąjį planą būdą ( keitimas į komercinės paskirties objektų teritoriją), pobūdžio ir teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo pagrindinių reikalavimų nustatymas. Sklype numatoma administracinio pastato statyba.

Vieša projekto ekspozicija 10 darbo dienų iki susirinkimo Petrašiūnų seniūnijos skelbimų lentoje.

 Viešas susirinkimas įvyks 2009 05 19 10 val. Petrašiūnų seniūnijos patalpose R. Kalantos g. 57, Kaune.

Organizatorius Eugenijus Kovalkovas, Daiva Kovalkovienė, tel. (612) 76 084.

Rengėjas: J. Šarakauskas, tel. (37) 20 69 54, (684) 84 894, el. paštas jonas.sarakauskas@gmail.com.

Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjui arba organizatoriui iki viešo susirinkimo pabaigos.


2009-04-17
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą 4,6408 ha žemės sklypo Kauno r.sav., Babtų sen., Juodonių k. (skl.kad.Nr.5203/0007:6) detalųjį planą.

Planavimo organizatoriai: Rasa Burneikienė ir Edvinas Burneika. Adresas: Kęstučio g. 86-7F, Kaunas, tel.: 8 610 00646.

Planavimo pagrindas, tikslai ir terminai: žemės sklypas planuojamas sutinkamai su Kauno r. savivaldybės tarybos 9 posėdžio sprendimu Nr.TS-348. Planavimo tikslas - esamo įregistruoto sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas (iš žemės ūkio į kitą - komercinės paskirties objektų teritorijos (K)/pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos (P)), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reglamento nustatymas. Detaliojo plano rengimo terminas 2009m. II-III ketv.

Plano rengėjas:  M.Torrau I.Į. Adresas: V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, tel.: (8 687) 14585. El.p.: marius@torrau.eu.  

Susipažinti su planu, teikti pasiūlymus ir pageidavimus detaliojo plano organizatoriams arba rengėjui aukščiau nurodytais adresais visą planavimo laikotarpį iki viešo svarstymo ir jo metu.

Vieša sprendinių ekspozicija bus rengiama Babtų seniūnijos patalpose nuo  2009-05-04d. Viešas svarstymas numatomas 2009-05-19d. nuo 16val. Babtų seniūnijos patalpose. DALYVAVIMAS NEPRIVALOMAS.


2009-04-15
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti sklypo (kadastro Nr.5250/0006:523), esančio Karkiškių k., Ringaudų seniūn., Kauno r. sav. detalųjį planą. Planavimo organizatoriai – Vida Menkelevičienė, Jonas Algimantas Menekelevičius, gyv. Karkiškių k., Ringaudų seniūn., Kauno r. sav. Planavimo tikslas – sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir sklypo padalijimas į iki 12 sklypų. Plano rengimo terminas preliminarus - 2009 m. III ketv. - IV ketv. Pasiūlymus teikti plano rengėjai UAB „Aplinka ir ekologija“, Savanorių pr. 363-201, Kaunas, tel. 8*615 56244, fax. 8*37 706607 el. paštas s.urbelis@gmail.com arba planavimo organizatoriui.

 


2009-04-15
Informuojame, kad  vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004m. Rugpjūčio 11d. Įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgivendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas žemės sklypo,  kadastrinis Nr.5250/0011:1016, Mitkūnų k.., Kauno r .( Noreikiškių k.v.) ,  kaimo plėtros  žemėtvarkos projektas ūkininko  sodybos vietai parinkti . Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.   

Planavimo tikslas:  Ūkininko  sodybos vietos  suformavimas.

Projekto organizatoriai: Dalia Sučkovienė, A.Smetonos g.69-23, Kaunas, tel.8-679-13115.

Plano rengėjas: IĮ ,,Žemės sklypas’’ , adresas : Žalgirio g.19, Raudondvario k.,Kauno r., (mob. tel. 8-672-42340 , el.p. anenartaviciene@gmail.com).

Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui iki 2009m. balandžio 30 d. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2009m. balandžio 16 d. iki balandžio 30 d. bei    viešas projekto susirinkimas numatomas 2009 m.  balandžio 30 d. 9 val.  įmonės  patalpose , adresu  Žalgirio g 19, Raudondvario k. Kauno r.

 


2009-04-14
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą 2,5400ha žemės sklypo, esančio  Kauno r.sav., Batniavos sen., Bubių k. (kad.Nr.5207/0005:320) detalųjį planą.

Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracija (įm.k. 188756386). Adresas: Savanorių pr. 371, Kaunas, tel.: 8 37 305584.

Planavimo pagrindas, tikslai ir terminai: žemės sklypas planuojamas sutinkamai su Kauno raj. savivaldybės tarybos sprendimu Nr.TS-203. Planavimo tikslas - esamo sklypo teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimo, statybos reglamento nustatymas, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, būdo ir pobūdžio, vadovaujantis Kauno rajono bendrojo plano sprendiniais. Detaliojo plano rengimo terminas 2009m. I-II ketv.

Plano rengėjas: M.Torrau I.Į., adresas V.Putvinskio g.17-4, Kaunas, tel.:8687 14585 el.p. marius@torrau.eu. 

Susipažinti su planu, teikti pasiūlymus ir pageidavimus detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui aukščiau nurodytais adresais visą planavimo laikotarpį iki viešo svarstymo ir jo metu.

Viešas sprendinių ekspozicija bus rengiama Batniavos seniūnijos patalpose nuo  2009-04-28d. Viešas svarstymas numatomas 2009-05-12d. nuo 16val. Batniavos seniūnijos patalpose. DALYVAVIMAS NEPRIVALOMAS.


2009-04-10
Informuojame apie pradedamą bendrąja tvarka rengti 4,6408 ha žemės sklypo Kauno r.sav., Babtų sen., Juodonių k. (skl.kad.Nr.5203/0007:6) detalųjį planą.

Planavimo organizatoriai: Rasa Burneikienė ir Edvinas Burneika. Adresas: Kęstučio g. 86-7F, Kaunas, tel.: 8 610 00646.

Planavimo pagrindas, tikslai ir terminai: žemės sklypas planuojamas sutinkamai su Kauno r. savivaldybės tarybos 9 posėdžio sprendimu Nr.TS-348. Planavimo tikslas - esamo įregistruoto sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas (iš žemės ūkio į kitą - komercinės paskirties objektų teritorijos (K)/pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos (P)), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reglamento nustatymas. Detaliojo plano rengimo terminas 2009m. II-III ketv.

Plano rengėjas: M.Torrau I.Į. Adresas: V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, tel.: (8 687) 14585. El.p.: marius@torrau.eu.

Susipažinti su planu, teikti pasiūlymus ir pageidavimus detaliojo plano organizatoriams arba rengėjui aukščiau nurodytais adresais visą planavimo laikotarpį.

Apie teritorijų planavimo dokumento sprendinių viešos ekspozicijos bei viešo aptarimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai spaudoje, Babtų seniūnijos skelbimų lentoje, informaciniame stende prie planuojamos teritorijos, internetiniuose puslapiuose www.krs.lt, www.torrau.eu.  


2009-04-10

Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą sklypo kad. Nr. 5260:0008/103 Karkazų k., Garliavos apyl. sen., Kauno r. sav. detalųjį planą. Planavimo tikslas: esamo sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į iki 10 sklypų, teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo reglamento nustatymas.  Viešas susirinkimas įvyks gegužės 8 d.  10 val. Nepriklausomybės a. 7-5, Kaune.Vieša projekto ekspozicija- 10 darbo dienų iki susirinkimo tuo pačiu adresu bei  Garliavos seniūnijos patalpose Vytauto g. 62, Garliavoje. Organizatorius: T. Pauža (pagal įgaliojimą). Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjui arch. J. Šarakauskui, tel. 8 (684) 84894, (37) 20 69 54, jonas.sarakauskas@gmail.com iki susirinkimo pabaigos.


2009-04-10

Informuojame apie pradedamą rengti sklypo (plotas 5,53 ha) kad. Nr. 5227/0002:282 Stanaičių k., Garliavos apyl. sen., Kauno r. sav. detalųjį planą. Planavimo tikslas: pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į iki 50 sklypų. Organizatorius- T. Pauža (pagal įgaliojimą). Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjui J. Šarakauskui, tel. (684) 84 8 94, (37) 20 69 54, jonas.sarakauskas@gmail.com Apie detaliojo plano viešą svarstymą informuosime vėliau.


2009-04-10

Informuojame apie pradedamą rengti bendrąja tvarka detalųjį planą. Planuojamos teritorijos adresas - Kauno r. sav., Domeikavos sen., Domeikavos k., sklypo kad . Nr. 5217/00012:258.

Detaliojo plano organizatorius – Aurelijus Tamašauskas, Regina Tamašauskienė.

Planavimo tikslas: Įsiterpusio valstybinės žemės ploto prijungimas prie esamo sklypo ir padalijimas į tris sklypus, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo nustatymas.

Pasiūlymus ir pretenzijas (raštu) galima teikti planavimo organizatoriui ar projekto rengėjui. Rengėjas – UAB ”Planuotojai”, PV Laimutė Pėželienė, (Vasario 16-osios g.8-6, Kaunas) tel.(8-37) 209260, el.paštas: planuotojai@takas.lt. Apie detaliojo plano viešą svarstymą informuosime vėliau.


2009-04-09
Informuojame, kad  vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004m. Rugpjūčio 11d. Įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgivendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas žemės sklypo,  kadastrinis Nr.5257/0004:78   Pagynės  k..,Babtų sen.,Kauno r .( Babtų  k.v.) ,  kaimo plėtros  žemėtvarkos projektas ūkininko  sodybos vietai parinkti . Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.   

Planavimo tikslas:  Ūkininko  sodybos vietos  suformavimas.

Projekto organizatoriai: Vilius Palaitis gyv. Mažoji g.1-18, Kaunas

Plano rengėjas: Jolitos Zigmantienės įmonė  adresas Naujakurių g. 3, Raudondvario k., Kauno r.

Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui iki 2009m. balandžio 28 d. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2009m. balandžio 15 d. iki balandžio 28 d. bei    viešas projekto susirinkimas numatomas 2009 m.  balandžio 29 d. 9 val.  įmonės  patalpose , adresu  Naujakurių g.3 , Raudondvario k. Kauno r. 

 


2009-04-09
Informuojame, kad parengti, įstatymų nustatyta tvarka grąžinti nuosavybėn žemės sklypų (0,30ha ir 3,12 ha), esančių Vilkijos m. Vilkijos sen. ir (apie 10,74 ha) Ežerėlio m. Ežerėlio sen., Kauno r. sav. detalieji planai. Planavimo tikslas - sklypo suformavimas numatant įstatymų nustatyta tvarka gražinti nuosavybėn, teritorijos tvarkymo reglamento nustatymas. Planuojamas naudojimo būdas - gyvenamosios teritorijos, naudojimo pobūdis - mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos (naudojimo būdas ir pobūdis planuojami vadovaujantis rengiamų Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano leistinais sprendiniais).

Vieši detaliųjų planų svarstymai vyks 2009 m. balandžio 27 d. 14:00 val. Kauno rajono savivaldybės patalpose. Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Kauno rajono sav. administracijos patalpose. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu. Pasiūlymus teikti Kauno rajono savivaldybės urbanistikos skyriui, tel. 31 37 82, el.p. teritorija@krs.lt. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Kauno apskrities viršininko administracijai per vieną mėnesį nuo viešo susirinkimo dienos.

Detaliojo plano organizatorius Kauno rajono savivaldybės administracija, tel.  (8 37) 30 55 84.

Detaliojo plano rengėjas UAB ,,Aplinkos inžinerija“,  tel.: (8 37) 20 86 45, e-paštas: projektai@apin.lt. 


2009-04-08
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą sklypo (kad Nr. 5217/0010:829, sklypo plotas 0, 2702ha), esančio Ražių k., Domeikavos sen., Kauno raj. detalųjį planą. Tikslas: esamo sklypo padalinimas į 2 sklypus, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo reglamento nustatymas. Planuojamas projekto rengimo terminas 2009 II ketvirtis.

Besiribojančių sklypų kad. Nr.: 5217/0010:758; Nr.: 5217/0010:757; Nr.: 5217/0010:794; Nr.: 5217/0010:795; Nr.: 5217/0010:828. Viešas sprendinių svarstymo su visuomene susirinkimas įvyks 2009 Balandžio 23d. 10val. Saulės g. 1, Domeikava, Kauno r. Vieša projekto sprendinių ekspozicija truks 10 d.d. iki susirinkimo adresu: Saulės g. 1, Domeikava, Kauno r. Organizatorius: Darius Virbalas, Virginija Virbalienė; Geležinio vilko g. 4-38,  tel. 8 687 58993. Motyvuotus pasiūlymus, pastabas teikti organizatoriui ar rengėjui arch. J. Šarakauskui, mob. 8 610 67422 tel: (8 37) 206954. e.paštas: kaunoarchitektai@gmail.com  iki susirinkimo pabaigos.

 


2009-04-08
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti sklypo kad. 
Nr. 5260/0008:110 (plotas 0,4127 ha) Kuno r. sav., Garliavos apyl. sen., Karkazų k. detalųjį planą. Planavimo tikslas: esamo sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į 3 sklypus, teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo reglamento nustatymas. Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendra tvarka. Organizatorius: Gražvydas Valančauskas. Detaliojo plano rengėjas: arch. V. Alaunė, tel. (37) 206954, (610) 67422, kaunoarchitektai@gmail.com. Apie viešą svarstymą su visuomene informuosime vėliau.

 


2009-04-08
Informuojame,kad pradedamas rengti Irmai Urbonienei ir Dariui Urbonui priklausančiame žemės sklype (kadastrinis Nr 5247/0010:115) Bijūnų k. Alšėnų sen. Kauno r.)  kaimo plėtros (ūkio vidinės) žemėtvarkos projektas. Planavimo užsakovas – Darius Urbonas ir Irma Urbonienė, planavimo vykdytojas- UAB „Dagrame“. Su projektu galima susipažinti UAB „Dagrame“ patalpose adresu: Veiverių  134-204, Kaunas iki 2009 04 22. 2009 04 23 d. 10.00 val vyks viešas svarstymas. Dėl smulkesnės informacijos prašome kreiptis: UAB „Dagrame“ Veiverių 134-204 , Kaunas. Tel 8618 63414; 837 202841.


2009-04-08

Informuojame, kad pradedamas rengti Henrikui Savostai priklausančiame žemės sklype (kadastrinis Nr 5227/0002:122) Stanaičių k. Garliavos apyl. sen.Kauno r.)  kaimo plėtros (ūkio vidinės) žemėtvarkos projektas. Planavimo užsakovas – hendrikas Savosta, planavimo vykdytojas- UAB „Dagrame“. Su projektu galima susipažinti UAB „Dagrame“ patalpose adresu: Veiverių 134-209, Kaunas iki 2009 04 24. 2009 04 27 d. 10.00 val vyks viešas svarstymas. Dėl smulkesnės informacijos prašome kreiptis: UAB „Dagrame“ Veiverių 134-204 , Kaunas. Tel 8618 63414; 837 202841.


2009-04-08

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo", rengiamas žemės sklypo, esančios Kauno raj., Batniavos sen., Naujienos k., kadastrinis Nr. 5207/0001:45, kaimo plėtros (ūkio vidinės) žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodybos formavimui. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.

Planavimo tikslas: ūkininko ūkio sodybos suformavimas.

Projekto organizatorius: Viktoras Veiverys.

Plano rengėjas: UAB „Architektų pastogė“, adresas: Perkaso takas 3, Kaunas, tel.(8*631)12021, el.paštas renata.grigorjeva@gmail.com. Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui iki 2009 m. kovo 27d. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2009 m. kovo 6 d. iki kovo 27d. „UAB „Architektų pastogė“, patalpose, adresu: Perkaso takas 3, Kaunas, tel.(8*631)12021.


2009-04-08

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo", rengiamas žemės sklypo, esančios Kauno raj., Alšėnų sen., Kampiškių k., kadastrinis Nr. 5247/0007:810, kaimo plėtros (ūkio vidinės) žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodybos formavimui. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.

Planavimo tikslas: ūkininko ūkio sodybos suformavimas.

Projekto organizatorius: Bronius Bradaitis.

Plano rengėjas: UAB „Architektų pastogė“, adresas: Perkaso takas 3, Kaunas, tel.(8*631)12021, el.paštas renata.grigorjeva@gmail.com. Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui iki 2009 m. balandžio 30 d. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2009 m. balandžio 14 d. iki balandžio 30 d. „UAB „Architektų pastogė“, patalpose, adresu: Perkaso takas 3, Kaunas, tel.(8*631)12021.


2009-04-07
Patikslinama informacija dėl parengto detaliojo plano žemės ūkio žemės sklypų Nr. 283 (kad.nr. 5247/0010:283), Nr. 26 (kad. Nr. 5247/0010:26), Nr. 166 (kadastrinis Nr. 5247/0010:166), Kauno r. sav., Alšėnų sen., Pamaišupio k. Planavimo tikslas– esamų sklypų sujungimas, pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į iki 120 sklypų, teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo reglamento nustatymas. Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. Projekto rengimo terminas 2009m. II-III ketvirtis. Pasikonsultuoti dėl rengiamų detaliojo plano sprendinių papildomai galima nuo 2009m. balandžio 8d. iki 2009m. balandžio 23d. Partizanų g. 26-204 Kaune. Viešas susirinkimas vyks 2009m. balandžio 24d. 11val., Partizanų g. 26-204 Kaune. Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Alšėnų seniūnijos patalpose ir Partizanų g 26-204, Kaune. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Kauno apskrities viršininko administracijai per vieną mėnesį nuo viešo susirinkimo dienos. Detaliojo plano organizatoriai: L. I. Siliūnienė, K. Baltakis, S. Kasparavičius, R. Rasimavičius, tel. 8 600 23032, rengėjas UAB „ATEIVIS LT“, architektas M. Sirvydis tel. 8 675 47596, e-pašt. info@ateivis.lt.  


2009-04-03
INFORMACIJA APIE SANDĖLIAVIMO BEI BIURO PATALPŲ STATYBOS OBJEKTO ATRANKOS IŠVADĄ DĖL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: Arūnas Karlonas Laimės g. 40, Domeikava, Kauno r.; Rimvydas Pranevičius, Radikių g. 3, Domeikava, Kauno r.; Gintautas Šivickas, Plačioji g.7, Domeikava, Kauno r. tel. 8-614-76988.

2. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: sandėliavimo ir biuro patalpų statyba.

3. Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Kauno apskritis, Kauno rajonas, Domeikavos kaimas, Domeikavos sen. kad.nr. 5217/0014:832.

4. Atsakingos institucijos LR Aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento priimta atrankos išvada: poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas (Nr. KR12-224/8).

5. Išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą galima UAB „Ateivis LT“ patalpose Partizanų g. 26-204, Kaune per 10 darbo dienų nuo paskelbimo dienos spaudoje. Kontaktiniai asmenys: architektas M. Sirvydis, tel. 8-675-47596 ir užsakovas Gintautas Šivickas Plačioji g.7, Domeikava, Kauno r. tel. 8-614-76988.

6. Motyvuotus pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą galima teikti Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentui Rotušės a.12, Kaune, tel. 8-37-320704 ir rengėjui UAB „Ateivis LT“ Partizanų g. 26-204, Kaune, tel. 8-675-47596, e-paštu: mindaugas@ateivis.lt per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo dienos spaudoje.

7. Išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais galima Kauno regiono aplinkos apsaugos departamente Rotušės a.12, Kaune, tel. 8-37-320704 ir pas rengėją UAB „Ateivis LT“ Partizanų g. 26-204, Kaune, tel. 8-675-47596, e-paštu: mindaugas@ateivis.lt per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo dienos spaudoje.


2009-04-02
Siekiant užtikrinti teritorijų planavimo viešumą, informuojame, kad bendrąja tvarka pradedami rengti detalieji planai, adresu:

1.  Skl. Nr. 690, Medžiotojų g. 13A, Teleičių k. Garliavos apyl. sen., Kauno r. 

2.  Skl. Nr. 691, Medžiotojų g. 13, Teleičių k. Garliavos apyl. sen., Kauno r. 

Planavimo tikslas:

1.  Esamo sklypo nr. 690 padidinimas apie 328 kv.m. teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo nustatymas.

2.  Esamo sklypo nr.691 padidinimas apie 220 kv.m. teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo nustatymas.

Apytikris detaliojo plano rengimo terminas  – 2009 m.

Planavimo organizatoriai – 1. Skl. Nr. 690 – Rimantas Vaičaitis, 2. Skl. Nr.691 – Sigitas Mažeika ir Loreta Mažeikienė

Detaliojo plano rengėjas – UAB „Polilinija“. Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: UAB „Polilinija“, Raudondvario pl. 150-216, Kaunas, tel. (8-37) 263 917, mob.tel. 8 652 711 28,  el.paštas: justina.kasyte@gmail.com.

Apie teritorijų planavimo dokumento projekto viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.


2009-04-02

Siekiant užtikrinti teritorijų planavimo viešumą, informuojame, kad bendrąja tvarka parengti žemės sklypų detalieji planai adresu:

1.  Skl. Nr. 690, Medžiotojų g. 13A, Teleičių k. Garliavos apyl. sen., Kauno r. 

2.  Skl. Nr. 691, Medžiotojų g. 13, Teleičių k. Garliavos apyl. sen., Kauno r. 

Planavimo tikslas:

1.  Esamo sklypo nr. 690 padidinimas apie 328 kv.m. teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo nustatymas.

2.  Esamo sklypo nr.691 padidinimas apie 220 kv.m. teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo nustatymas.

Apytikris detaliojo plano rengimo terminas  – 2009 m.

Planavimo organizatoriai – 1. Skl. Nr. 690 – Rimantas Vaičaitis, 2. Skl. Nr.691 – Sigitas Mažeika ir Loreta Mažeikienė

Pasiūlymus ir pastabas dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui ar plano rengėjui.

Viešas svarstymas vyksta bendrąja tvarka.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2009-04-22 iki 2009-05-21 UAB “Polilinija“ patalpose.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2009-05-14 iki 2009-05-21 UAB “Polilinija” patalpose bei Garliavos apylinkių seniūnijoje. Viešas susirinkimas numatomas 2009-05-21 d., 14 val., UAB “Polilinija” patalpose.

Detaliojo plano rengėjas – UAB „Polilinija“. Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: UAB „Polilinija“, Raudondvario pl. 150-216, Kaunas, tel. (8-37) 263 917, mob.tel. 8 652 711 28,  el.paštas: justina.kasyte@gmail.com.  


2009-04-02
Informuojame apie bendrąja tvarka rengiamą sklypo kad.Nr. 5217/0007:9, Varluvos k., Domeikavos sen., Kauno rajone, detalųjį planą. Planavimo tikslas – sklypo padalijimas, paskirties keitimas, naudojimo būdo, pobūdžio, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos). Organizatorė – Genovaitė Jurkevičienė. Rengėjas - architektė V.Zagorskienė, tel (8-687) 3 24 55. Pastabas ir pasiūlymus teikti organizatoriaus atstovui  tel.(8-677) 8 88 30 iki viešo svarstymo pabaigos. Viešas svarstymas įvyks gegužės  7 d. 15 val. Laisvės al. 45, 308 kab., Kaunas. Detalusis planas eksponuojamas Domeikavos seniūnijoje 10 darbo dienų iki susirinkimo.


2009-04-02

Informuojame apie bendrąja tvarka parengto žemės sklypo (kad. Nr.5223/0011:453) Girininkų g. 13/Digrių g. 9, Garliavos m., Kauno r. sav. detaliojo plano konsultavimo ir viešo svarstymo procedūrą. Tikslas: sklypo padalijimas į 2 sklypus, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo reglamento nustatymas. Planavimo organizatoriai: Andrius Krušinskas, Egidijus Krušinskas, Valentinas Kazimieras Krušinskas, tel. 860005767.  Viešas svarstymas vyks 2009-05-18d. 9 val., Garliavos seniūnijoje, Vytauto g. 62, Garliava. Ten pat su sprendiniais  galima susipažinti nuo 2009-04-20 iki 2009-05-18d. Pasiūlymus ir pastabas raštu teikti detaliojo plano rengėjui IĮ „Laiko sprendimai“ Veiverių g. 134-317, Kaune, tel. 869838625 arba iki viešo svarstymo pabaigos.


2009-04-01
Skelbiamas parengto žemės sklypo, kadastrinis Nr. 5247/0011:342., Dievogalos k., Alšėnų sen., Kauno raj., detaliojo plano projekto svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas.

Planavimo tikslai – esamo sklypo padalinimas į 5 sklypus,nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo reglamento nustatymas. Planuojamas projekto rengimo terminas 2009 I ketvirtis.

Detaliojo plano rengimo, svarstymo, derinimo ir tvirtinimo tvarka – bendroji.

Planavimo organizatorius – Rita Norvaišienė, mob. 8 682 19334.

Plano rengėjas  arch. J. Šarakauskas, mob. 8 610 67422 tel. (8 37) 206954. e.paštas: kaunoarchitektai@gmail.com  iki susirinkimo pabaigos.

Planuojamo žemės sklypo savininkas (detaliojo plano finansuotojas) – Rita Norvaišienė.

Besiribojančio sklypo kad. Nr.: 5247/0011:340

Viešas sprendinių svarstymo su visuomene susirinkimas įvyks 2009 Sausio 9d. 12val. Pliaterytės g. 46, Vilnius. Vieša projekto sprendinių ekspozicija truks 10 d.d. iki susirinkimo adresu: Pliaterytės g. 46, Vilnius. Motyvuotus pasiūlymus, pastabas teikti organizatoriui ar rengėjai iki susirinkimo pabaigos.


2009-03-31
Informuojame, kad vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės Tarybos Sprendimu Nr. TS - 213 (2008-05-23), kuriuo patvirtintas Kauno rajono Kulautuvos miestelio dalies teritorijos, tame tarpe 0,1239 ha žemės ūkio paskirties sklypo kadastro Nr. 5237/0006:36, gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų ir statinių išdėstymo specialusis planas (Teritorijų planavimo patvirtinimo aktas Nr. T-210 ); Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ĮS -1889 (2008-09-08) "Dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo" bei Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo Sutartimi Nr. S-802 (2008-09-22) „Dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“ pradėtas rengti 0,1239 ha ploto žemės sklypo Nr. 36 (kadastrinis Nr. 5237/0006:36), esančio Kauno raj. Kulautuvos sen., Kulautuvos mstl., detalusis planas. 

Planavimo tikslas: 0,1239 ha ploto žemės sklypo Nr. 36 (kadastrinis Nr. 5237/0006:36),  Kauno raj. Kulautuvos sen., Kulautuvos mstl., pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), teritorijos tvarkymo bei naudojimo rėžimo reglamento nustatymas.

Darbų pabaiga (preliminari) 2009 m. gruodžio mėn. 31 d.

Planavimo organizatorius: Jolanta Kvedaravičienė, Vėjo g. 50, Kaunas LT-47133, Tel: (8- 687) 25 780; el. adresas: info@zadora.lt

Plano rengėjas: Individuali Nijolės Grigaliūnienės įmonė (Įmonės kodas 135745026;  Adresas:  Verkių g. 25a, Kaunas LT-44466; Tel. : +370 37 74 31 75; el. adresas: ngrigaliuniene@gmail.com

Detalusis planas rengiamas, svarstomas, derinamas ir tvirtinamas bendrąja tvarka.

Palno rengėjas konsultuoja dėl detaliojo plano sprendinių per visą plano rengimo laikotarpį iki viešo sprendinių svarstymo susirinkimo pabaigos adresu Verkių g. 25 a, Kaunas LT-44466.; Tel. : +370 37 74 31 75; el. adresas: ngrigaliuniene@gmail.com

Pasiūlymus ir pratenzijas dėl detaliojo plano sprendinių raštu galima pateikti planavimo organizatoriui adresu Vėjo g. 50, LT 47133 Kaunas (Tel. 8-687 25 780) per visą plano rengimo laikotarpį iki viešo sprendinių svarstymo susirinkimo pabaigos.

Susipažinti su parengtais detaliojo plano dokumentais bus galima 20 darbo dienų iki viešo svarstymo susirinkimo dienos plano rengėjo patalpose adresu Verkių g. 25 a, Kaunas.

Vieša detaliojo plano dokumentų ekspozicija vyks 10 darbo dienų iki viešo svarstymo susirinkimo dienos Kulautuvos seniūnijoje (Poilsio g. 5, Kulautuva, Kauno raj.) ir plano rengėjo patalpose (Verkių g. 25 a, Kaunas). Apie viešo svarstymo su visuomene procedūrų vietą ir laiką planavimo organizatorius papildomai informuos Kauno rajono spaudoje, Kauno rajono savivaldybės tinklalapyje, Kulautuvos seniūnijos skelbimų lentoje, stende prie planuojamos teritorijos.

Planavimo organizatorius: Jolanta Kvedaravičienė.


2009-03-31

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo", rengiamas žemės sklypo, esančios Kauno raj., Ringaudų sen., Virbališkių k., kadastrinis Nr. 5250/0011:12, kaimo plėtros (ūkio vidinės) žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodybos formavimui. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.

Planavimo tikslas: ūkininko ūkio sodybos suformavimas.

Projekto organizatorius: Remigijus Patianikas.

Plano rengėjas: UAB „Architektų pastogė“, adresas: Perkaso takas 3, Kaunas, tel.(8 631)12021, el.paštas renata.grigorjeva@gmail.com. Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui iki 2009 m. kovo 27d..Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2009 m. kovo 6 d. iki kovo 27d.  „UAB „Architektų pastogė“,  patalpose, adresu: Perkaso takas 3, Kaunas, tel.(8 631)12021.


2009-03-30
Informuojame apie pradedamą rengti sklypo (plotas 5,53 ha) kad. Nr. 5227/0002:282 Stanaičių k., Garliavos apyl. sen., Kauno r. sav. detalųjį planą. Planavimo tikslas: pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į iki 50 sklypų. Organizatorius- T. Pauža (pagal įgaliojimą). Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjui J. Šarakauskui, tel. (684) 84 8 94, (37) 20 69 54, jonas.sarakauskas@gmail.com Apie detaliojo plano viešą svarstymą informuosime vėliau.


2009-03-27
Parengtas žemės sklypo kadastrinis  Nr.5247/0019:40, esančio Dievogalos kaime, Alšėnų seniūnijoje, Kauno rajone, bendro 9,3300 ha ploto formavimo ir pertvarkymo projektas.

Planavimo tikslas – žemės sklypo padalijimas į tris sklypus, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties.

Planavimo organizatorė- Aldona Žemaitienė gyv. Dievogalos kaime, Alšėnų sen., Kauno r. tel. 863699306, 8 37 392475.

Projekto rengėjas –Violetos Bielinskienės įmonė, Raudondvario pl. 93,  Kaunas, tel. 868601075,  8 37 397385, faksas 8 37 397385, el.p. algbiex@gmail.com.

Projekto vadovas – Algirdas Bielinskis.

Pasiūlymus, dėl teritorijų planavimo dokumento, planavimo organizatorei arba projekto rengėjui teikiami raštu iki viešojo susirinkimo ir jo metu. Viešojo svarstymo susirinkimas įvyks 2009 m. balandžio 10d. 9:00 val. Violetos Bielinskienės įmonėje Raudondvario pl.93, Kaune.


2009-03-26

Informuojame, kad  vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004m. Rugpjūčio 11d. Įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgivendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas žemės sklypo,  kadastrinis Nr.5270/0016:0570, Bernatonių k.., Kauno r .( Raudondvario. k.v.) ,  kaimo plėtros  žemėtvarkos projektas ūkininko  sodybos vietai parinkti . Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.  

Planavimo tikslas:  Ūkininko  sodybos vietos  suformavimas.

Projekto organizatoriai: Kęstutis Žemaitis, V.Krėvės pr.67-15, Kaunas, tel.8-655-66790 .

Plano rengėjas: IĮ ,,Žemės sklypas’’ , adresas : Žalgirio g.19, Raudondvario k.,Kauno r., (mob. tel. 8-672-42340 , el.p. anenartaviciene@gmail.com).

Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui iki 2009m. balandžio 15 d. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2009m. balandžio 1 d. iki balandžio 15d. bei    viešas projekto susirinkimas numatomas 2009 m.  balandžio 15 d. 9 val.  įmonės  patalpose , adresu  Žalgirio g 19, Raudondvario k. Kauno r.

 


2009-03-24
Informuojame, kad pradedami rengti:

Robertui Turskiui priklausančiame žemės sklype (kadastrinis Nr 5280/0012:463) Dubravų k. Samylų sen.Kauno r.)  kaimo plėtros (ūkio vidaus) žemėtvarkos projektas. Planavimo užsakovas – Robertas Turskis. Daliui Turskiui ir Jolitai Turskienei priklausančiame žemės sklype (kadastrinis Nr 5280/0012:460) Dubravų k. Samylų sen.Kauno r.)  kaimo plėtros (ūkio vidaus) žemėtvarkos projektas. Planavimo užsakovas – Dalius Turskis ir Jolita Turskienė. Arūnui Kepežėnui ir Saulei Dalei Kepežėnienei priklausančiame žemės sklype (kadastrinis Nr 5280/0012:461) Dubravų k. Samylų sen.Kauno r.)  kaimo plėtros (ūkio vidaus) žemėtvarkos projektas. Planavimo užsakovas – Arūnas Kepežėnas ir Saulė Dalia Kepežėnienė.

Planavimo vykdytojas - UAB „Dagrame“. Su projektu galima susipažinti UAB „Dagrame“ patalpose adresu: Veiverių  134-209, Kaunas iki 2009 04 08. 2009 04 09 d. 10.00 val vyks viešas svarstymas. Dėl smulkesnės informacijos prašome kreiptis: UAB „Dagrame“ Veiverių 134-204 , Kaunas. Tel. 8618 63414; 837 202841.


2009-03-23

Informuojame apie gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų išdėstymo specialiųjų planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos išvadas.

Planuojamos teritorijos adresas: Padainupio km., Alšėnų sen., Kauno r. sav., (teritorijoje esančių sklypų kadastro Nr.5247/0011:338; Nr.5247/0011:346; Nr.5247/0011:347; Nr.5247/0011:197; Nr.5247/0011:246)

Planavimo organizatorius: Kauno r. savivaldybės administracija, Savanorių pr.371, Kaunas.

Planavimo finansuotojai: UAB“AJV grupė“,  Savanorių pr. 363, Kaunas.

Plano rengėjas: Mariaus Torrau I.Į., V.Putvinskio g.17-4, Kaunas, tel.: 8687 14585, el.p. marius@torrau.eu, internete www.torrau.eu.

Atrankos išvada: išnagrinėjus dokumentus dėl planuojamos ūkinės veiklos strateginio pasekmių aplinkai vertinimo, atsakingos institucijos nustatė, kad vertinimas neprivalomas. Remiantis šiomis išvadomis, planavimo organizatorius Kauno r. Savivaldybės administracija nusprendė, kad strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūros šiems planams vykdomos nebus.

Su motyvais susipažinti galima įstatymų nustatyta tvarka plano rengėjo ar planavimo organizatoriaus patalpose.


2009-03-23
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą sklypo kad. Nr. 5250/0013:51 Čebeliškės k., Ringaudų sen., Kauno r. detalųjį planą. Planavimo tikslas: esamo sklypo padalijimas į 2 sklypus, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo reglamento nustatymas. Viešas susirinkimas įvyks balandžio 23 d. 10 val Ringaudų seniūnijos patalpose Šiltnamių g.1, Noreikiškių k., Kauno r.
Vieša projekto ekspozicija- 10 darbo dienų iki susirinkimo Ringaudų seniūnijos skelbimų lentoje. Organizatoriai: Gintautas Baltrimas, Žilvinas Bačkus. Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjui arch. J. Šarakauskui, tel. (37) 20 69 54, (684) 84894, jonas.sarakauskas@gmail.com iki susirinkimo pabaigos.


2009-03-23
Informuojame apie bendrąja tvarka rengiamą sklypo Centrinė g.30, Ramučių k., Karmėlavos sen., Kauno rajone, detalųjį planą. Planavimo tikslas – sklypo padalijimas į du, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos). Organizatorius – Stasė Starevičienė. Rengėjas – architektė V.Zagorskienė.  Pastabas ir pasiūlymus teikti organizatorių atstovui   tel.(8-682) 3 30 71 iki viešo svarstymo pabaigos. Viešas svarstymas įvyks balandžio 30 d. 15 val. Laisvės al. 45, 308 kab., Kaunas. Detalusis planas eksponuojamas Karmėlavos seniūnijoje 10 darbo dienų iki susirinkimo.


2009-03-20
Bendrąją tvarka pradedamas rengti, žemės sklypo Nr. 442 (kadastrinis Nr. 5250/0010:442), Kauno r. sav. Ringaudų sen. Ringaudų k., detalusis pianas. Planavimo tikslas - esamo žemės sklypo padalijimas į 3 sklypus, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo reglamento nustatymas (mažaaukščių vienbučių gyvenamųjų namų statyba). Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis - kita, naudojimo būdas - gyvenamosios teritorijos, naudojimo pobūdis - mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos. Sudaryta teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis 2009.01.23 nr. S-37. Planavimo terminai: 2009-2010 m. Planavimo organizatorius: Artūras Dimša, Rasytės g. 36-65, Kaunas, tel. (8-698)20572. Planavimo rengėjas: DARusevičiūtės studija, Taikos pr. 37-55, Kaunas, tel. (8-615)73597. darstudija@mail.eeco.lt. Pasiūlymus teikti raštu.


2009-03-20

„Informuojame, kad bendrąja tvarka yra rengiamas Kauno rajono sav. Užliedžių sen, Romainių Kaimėles kaimo teritorijos (Užliedžių k. v. 4 bloko) dalies, tame tarpe žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5283/0004:153 gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų ir statinių išdėstymo specialusis planas, kurio tikslas - išanalizuoti, suplanuoti teritoriją kitai paskirčiai, nustatyti erdvinio ir infrastruktūros sistemos organizavimo, tvarkymo ir naudojimo sąlygas teritorijos detaliojo planavimo dokumentams rengti. Rengiant specialųjį planą, strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas. Susipažinti su specialiojo plano sprendiniais galite nuo 2009 m. kovo mėn. 23 d. iki 2009 m. balandžio mėn. 21 d. Užliedžių seniūnijoje. Specialiojo plano sprendinių viešas aptarimas įvyks Užliedžių seniūnijoje 2009 m. balandžio mėn. 21 d. 10 vai.. Pasiūlymus raštu dėl specialiojo plano sprendinių galite siųsti specialiojo plano finansuotojui adresu Dumburio g. 16, LT-47261 Kaune arba pateikti viešo susirinkimo dieną iki viešo aptarimo pabaigos. Specialiojo plano organizatorius Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius. Specialiojo plano rengėjas UAB „Romos projektai".


2009-03-20
Informuojame, kad  vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004m. Rugpjūčio 11d. Įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgivendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas žemės sklypo,  kadastrinis Nr.5267/0001:184,  Margininkų k., Taurakiemio sen., Kauno r .(Piliuonos k.v.) ,  kaimo plėtros  žemėtvarkos projektas ūkininko  sodybos vietai parinkti . Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.  

Planavimo tikslas: Ūkininko  sodybos vietos  suformavimas.

Projekto organizatoriai: Darius Vaičiukynas

Plano rengėjas: Vijolės Bardauskienės IĮ, adresas: Jaunimo 4-216, Akademijos mstl., Kauno r., (mob. tel. 8-682-41948 , el.p. vijole.bardauskiene@gmail.com).

Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui iki 2009m. balandžio 14d. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2009m. kovo 30 d. iki balandžio 14d. Vijolės Bardauskienės IĮ patalpose. Viešas projekto susirinkimas numatomas 2009m.  balandžio 14d. 9 val., Vijolės Bardauskienės IĮ patalpose, adresu Jaunimo 4-216, Akademijos mstl., Kauno r.


2009-03-19

Informuojame, kad bendrąja tvarka parengtas žemės sklypo (kadastro Nr. 5247/0010:179) esančio, Padainupio k., Alšėnų seniūn., Kauno r. sav. detalusis planas. Planavimo organizatorius – Jonas Povilaitis, gyv. Kalvarijos g. 93, Kaune. Planavimo tikslas - sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) paskirtį ir sklypo padalijimas į iki 15 sklypų. Gretimų sklypų kadastro Nr. 5247/0010:281; :47; :49; :101. Projektas bus eksponuojamas Alšėnų seniūnijos patalpose nuo skelbimo 10 darbo dienų. Viešas susirinkimas projektui aptarti vyks 2009 04 16 10 val. UAB „Aplinka ir ekologija“, Savanorių pr. 363-201, Kaunas. Pasiūlymus teikti plano rengėjai UAB „Aplinka ir ekologija“, tel. 8 615 56244, fax. 8 37 706607 el. paštas s.urbelis@gmail.com arba planavimo organizatoriui.


2009-03-19
Informuojame  apie bendrąja tvarka parengtą esamų žemės sklypų Šiltnamių g. 4, Šiltnamių g. 6,  Babtų mstl., Babtų sen.,  Kauno r. sav., teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo nustaty- mo detalujį planą.

Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis – kita.

Žemės naudojimo būdas – gyvenamosios teritorijos.

Žemės naudojimo pobūdis – mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos.

Su detaliojo plano sprendiniais  galima susipažinti  iki viešo svarstymo pabaigos. Detaliojo plano ekspozicija vyks balandžio  1-16 d., 10 val. Babtų seniūnijoje,   Nevėžio g. 3 , Babtuose. Planavimo organizatorius:  Antanas Pažėra.

Rengėjas: J. Batūraitė Tel. pasiteirauti  8 680 92245.


2009-03-19

Skelbiama pakartotina parengto detalaus plano žemės sklypo Pamaišupio k., Alšėnų sen., Kauno r. sav. (kad. nr. 5247/0010:54) vieša ekspozicija ir susirinkimas. Planavimo tikslas – detalusis planas rengiamas pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimui iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos) ir padalijimui į atskirus sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimui nustatyti. Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. Projekto rengimo terminas - 2009m. I-II ketvirtis. Pasikonsultuoti dėl rengiamų detaliojo plano sprendinių galima nuo 2009m. kovo 20d. iki 2009m. balandžio 6d. Partizanų g. 26-204 Kaune. Viešas susirinkimas vyks 2009m. balandžio 7d. 15val. adresu: Partizanų g. 26-204 Kaune. Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Alšėnų seniūnijos patalpose ir Partizanų g. 26-204, Kaune. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Kauno apskrities viršininko administracijai per vieną mėnesį nuo viešo susirinkimo dienos. Detaliojo plano organizatorius UAB „Dažymo technologijų centras“, tel. (8-37) 407284; detaliojo plano rengėjas M. Sirvydis, tel. (8-675) 47596.


2009-03-18

Informuojame apie pradedamą bendrąja tvarka rengti 2,5400 ha žemės sklypo Kauno r.sav., Batniavos sen., Bubių k., Mokyklos g.4 (kad. Nr.5207/0005:320) detalųjį planą.

Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracija (įm.k. 188756386). Adresas: Savanorių pr. 371, Kaunas, tel.: (8 37) 305584.

Planavimo pagrindas, tikslai ir terminai: žemės sklypas planuojamas sutinkamai su Kauno r. savivaldybės tarybos sprendimu Nr.TS-203. Planavimo tikslas - esamo sklypo teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo, statybos reglamento nustatymas, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, būdo ir pobūdžio, vadovaujantis Kauno rajono bendrojo plano sprendiniais. Detaliojo plano rengimo terminas 2009m. I-II ketv.

Plano rengėjas: M.Torrau I.Į. Adresas: V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, tel.: (8 687) 14585. El.p.: marius@torrau.eu.

Susipažinti su planu, teikti pasiūlymus ir pageidavimus detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui aukščiau nurodytais adresais visą planavimo laikotarpį.

Apie teritorijų planavimo dokumento sprendinių viešos ekspozicijos bei viešo aptarimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai spaudoje, Batniavos seniūnijos skelbimų lentoje, informaciniame stende prie planuojamos teritorijos, internetiniame puslapiuose www.krs.lt, www.torrau.eu.  


2009-03-17

Informuojame, kad  vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004m. Rugpjūčio 11d. Įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgivendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas žemės sklypo,  kadastrinis Nr.5237/0002:65,  Kulautuvos mstl., Kauno r .( Kulautuvos m. k.v.) ,  kaimo plėtros  žemėtvarkos projektas ūkininko  sodybos vietai parinkti . Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.  

Planavimo tikslas:  Ūkininko  sodybos vietos  suformavimas.

Projekto organizatoriai: Aurika Vaičaitienė

Plano rengėjas: Jolitos Zigmantienės įmonė , adresas : Naujakurių g.-3, Raudondvario k.,Kauno r., (mob. tel. 8-611-16858 , el.p. jolitaraud@gmail.com ).

Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui iki 2009m. balandžio 10d. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2009m. kovo 27 d. iki balandžio 10d. Kulautuvos seniūnijos patalpose.   Viešas projekto susirinkimas numatomas 2009m.  balandžio 10d. 9 val., Kulautuvos seniūnijos patalpose, adresu  Akacijų al.33, Kulautuvos mstl., Kauno r.


2009-03-17
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti sklypo (kad Nr. 5217/0010:829, sklypo plotas 0,2702ha), esančio Ražių k., Domeikavos sen., Kauno raj. detalųjį planą. Tikslas: esamo sklypo padalinimas į 2 sklypus, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo reglamento nustatymas. Planuojamas projekto rengimo terminas 2009 II ketvirtis.

Apie viešosios ekspozicijos laiką ir vietą bus informuojama papildomai. Organizatorius: Darius Virbalas, Virginija Virbalienė. Motyvuotus pasiūlymus, pastabas teikti rengėjui arch. arch. J. Šarakauskui, mob. 8 610 67422 tel: (8 37) 206954. e. paštas kaunoarchitektai@gmail.com. 


2009-03-17
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą sklypo kad. Nr. 5233/0006:499 Vilniaus g. 78, Karmėlavos mstl., Kauno r. sav. detalųjį planą.

 Planavimo tikslas: esamo sklypo padalijimas į 2 sklypus, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo reglamento nustatymas.

Viešas susirinkimas įvyks balandžio 10 d.  10 val. Karmėlavos seniūnijos patalpose Vilniaus g. 65a, Karmėlavoje.

Vieša projekto ekspozicija- 10 darbo dienų iki susirinkimo Karmėlavos seniūnijos patalpose.

Organizatorius: Julijana ir Mindaugas Linartai, Marija ir Petras Jasai. Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjui arch. J. Šarakauskui, tel. (684) 84 8 94, kaunoarchitektai@gmail.com iki susirinkimo pabaigos.


2009-03-16
Parengtas kultūros paveldo objekto – Pakalniškių piliakalnio su priešpiliu ir gyvenviete (unikalus objekto kodas 23731, buvęs kodas A336) Samylų sen., Kauno raj., Kauno aps., nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialusis planas.

Planavimo pagrindas: Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2006 m. vasario 6d. įsakymas Nr. Į-038 „Dėl nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo plano rengimo“.

Planavimo tikslas: specialiajame plane nustatytais sprendiniais užtikrinti piliakalnio ir jo teritorijos išsaugojimą, apsaugos zonose taikomų paveldosaugos reikalavimų įteisinimą.

Planavimo tvarka: vadovaujantis Kultūros ministro ir Aplinkos ministro 2005 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. ĮV-261/D1-322 „Dėl nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ specialusis planas rengiamas supaprastinta tvarka.

Planuojamas žemės sklypo būdas ir pobūdis: nekeičiamas.

Informacija apie numatomus statyti statinius: nustatomi paveldosaugos reikalavimai ir konkreti tvarkymo priemonių sistema vertybės teritorijoje, reglamentuojama naujų statinių statyba apsaugos zonoje.

Specialiojo plano rengimo terminai: planavimo pradžia - 2006 m., pabaiga – 2009 m.

Planavimo organizatorius: Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinis padalinys (Rotušės a. 29, LT-44033, Kaunas, tel.: (8-337) 22 86 41, kaunas@heritage.lt, www.heritage.lt.).

Specialiojo plano rengėjas: VĮ „Lietuvos paminklai“ (Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel.: (8-5) 273 46 85, el. p. g.filipaviciene@lpaminklai.lt, www.lpaminklai.lt).

Galimybės susipažinti su parengtu specialiuoju planu: su parengtu specialiuoju planu   galima susipažinti per 10 darbo dienų laikotarpį nuo 2009 m. kovo mėn. 16 d. planavimo organizatoriaus patalpose (Rotušės a. 29, LT-44033, Kaunas) .

Pagrindinis specialiojo plano brėžinys bus eksponuojamas Samylų seniūnijoje.

Informacija teikiama telefonais: (8-37) 22 86 41 ir (8-5) 273 46 85.

Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka: susipažinimo laikotarpiu planavimo organizatorius privalo registruoti pasiūlymus dėl plano sprendinių, juos išnagrinėti ir raštu atsakyti pasiūlymus pateikusiems asmenims per savaitę po susipažinimo laikotarpio pabaigos.
Papildomi dokumentai atsisiųsti 


2009-03-16

INFORMACIJA DĖL ATIDEDAMŲ VIEŠO SVARSTYMO PROCEDŪRŲ

Informuojame, kad Kauno rajono savivaldybės infrastruktūros objektų išdėstymo specialiojo plano (degalinių išdėstymo Kauno rajone specialiojo plano korektūros, įtraukiant į degalinių išdėstymo schemą naujus sklypus) supažindinimo ir svarstymo su visuomene procedūra yra atidedama. Apie parengto specialiojo plano viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.

Planuojama teritorija – apie 1,27 ha plotas Kauno r. sav., Raudondvario sen., Bubių k., kad. Nr.: 5207/0005:364 ir sklypai kad. Nr.: 5217/0014:454 (plotas – 0,9883 ha) ir 5217/0014:495 (plotas – 1,0128 ha), esantys Kumpių k., Domeikavos sen., Kauno r. sav.

Planavimo tikslai ir uždaviniai bei numatoma veikla – parengti infrastruktūros objektų išdėstymo specialųjį planą – degalinių išdėstymo Kauno rajone specialiojo plano korektūrą, įtraukiant į degalinių išdėstymo schemą naują sklypą.

Planavimo organizatorė – Kauno rajono savivaldybės administracija (kodas 188756386), Savanorių pr. 371, Kaunas, tel. 30 55 03, fax. 31 37 97.

Plano rengėjas – SĮ „Kauno planas“, Kęstučio g. 66A, Kaunas, tel. 22 01 46, fax. 33 77 74. Projekto vadovė – I.Tikuišytė.


2009-03-13

Rengiamas detalusis planas žemės sklypo Nr. 27 (kad.nr. 5270/0013:27) Kauno r. sav., Raudondvario sen., Raudondvario k., Medelyno g. 8. Planavimo tikslas– esamo sklypo padalijimas į 2 sklypus, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo reglamento nustatymas. Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. Projekto rengimo terminas 2009m. I-II ketvirtis. Pasikonsultuoti dėl rengiamų detaliojo plano sprendinių galima nuo 2009m. kovo 16d. iki 2009m. balandžio 15d. Partizanų g. 26-204 Kaune. Viešas susirinkimas vyks 2009m. balandžio 16d. 16val., Partizanų g. 26-204 Kaune. Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Raudondvario seniūnijos patalpose ir Partizanų g. 26-204, Kaune. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Kauno apskrities viršininko administracijai per vieną mėnesį nuo viešo susirinkimo dienos. Detaliojo plano organizatorė: O. O Sinkevičienė, tel. 8 610 67443, rengėjas UAB „ATEIVIS LT“, arch. M. Sirvydis tel. 8 675 47596, e-pašt. info@ateivis.lt.  


2009-03-13

Rengiamas detalusis planas žemės ūkio žemės sklypų Nr. 283 (kad.nr. 5247/0010:283), Nr. 26 (kadastrinis Nr. 5247/0010:26), Nr. 166 (kadastrinis Nr. 5247/0010:166), Kauno r. sav., Alšėnų sen., Pamaišupio k. Planavimo tikslas– esamų sklypų sujungimas, pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į iki 120 sklypų, teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo reglamento nustatymas. Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. Projekto rengimo terminas 2009m. I-II ketvirtis. Pasikonsultuoti dėl rengiamų detaliojo plano sprendinių galima nuo 2009m. kovo 16d. iki 2009m. balandžio 15d. Partizanų g. 26-204 Kaune. Viešas susirinkimas vyks 2009m. balandžio 16d. 15val., Partizanų g. 26-204 Kaune. Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Alšėnų seniūnijos patalpose ir Partizanų g 26-204, Kaune. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Kauno apskrities viršininko administracijai per vieną mėnesį nuo viešo susirinkimo dienos. Detaliojo plano organizatoriai: L. I. Siliūnienė, K. Baltakis, S. Kasparavičius, R. Rasimavičius, tel. 8 600 23032, rengėjas UAB „ATEIVIS LT“, arch. M. Sirvydis tel. 8 675 47596, e-pašt. info@ateivis.lt.  

 


2009-03-10
Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m.rugpjūčio 11 d. Įsakymu Nr.3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas žemės sklypo, Neveronių k., Neveronių sen., Kauno raj., kadastrinis Nr.5233/0016:150, kaimo plėtros (ūkio vidaus) žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodybos formavimui. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.

Planavimo tikslas – ūkininko ūkio sodybos suformavimas.

Projekto organizatorius: Antanas Kratavičius ir Lina Kratavičienė.

Plano rengėjas: UAB „Raimonda“, adresas: Griunvaldo g.8-9, Kaunas, tel.: 22 26 96, mob. tel.869836052. Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui iki 2009 m. kovo 28 d.

Susipažinti su parengtu projektu galima iki 2009 m. kovo 28 d., UAB „Raimonda“, adresas: Griunvaldo g.8-9, Kaunas, tel.:22 26 96, mob. tel.869836052, el.p. info@raimonda.lt.  


2009-03-10

Informuojame, kad bendrąja tvarka parengtas esamo žemės ūkio paskirties žemės sklypo kad. Nr.5217/0007:463, Varluvos k., Domeikavos sen., Kauno r. sav., paskirties keitimo į gyvenamąsias teritorijas  (mažaaukštė gyvenamoji statyba) ir  padalinimo į  4 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymo detalusis planas.

Detalusis  planas eksponuojamas kovo 17–31 dienomis.  Domeikavos seniūnijoje  Saulės g. 1,Domeikavoje. Viešas aptarimas vyks ten pat  kovo 31 d. 11 val.

Planavimo organizatorius:  Vaclovas  Rumbutis.

Rengėjas: architektė  J. Batūraitė. Tel.  pasiteirauti 8 680 92245.

Motyvuotus pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui arba plano rengėjui.


2009-03-10

PATIKSLINTA INFORMACIJA DĖL VIEŠO SVARSTYMO PROCEDŪROS

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais, informuojame apie parengtą infrastruktūros objektų išdėstymo specialųjį planą(degalinių išdėstymo Kauno rajone specialiojo plano korektūrą, įtraukiant į degalinių išdėstymo schemą naują sklypą).

Planuojama teritorija – sklypai kad. Nr.: 5217/0014:454 (plotas – 0,9883 ha) ir 5217/0014:495 (plotas – 1,0128 ha), esantys Kumpių k., Domeikavos sen., Kauno r. sav.

Planavimo tikslai ir uždaviniai bei numatoma veikla – parengti infrastruktūros objektų išdėstymo specialųjį planą – degalinių išdėstymo Kauno rajone specialiojo plano korektūrą, įtraukiant į degalinių išdėstymo schemą naują sklypą.

Planavimo organizatorė – Kauno rajono savivaldybės administracija (kodas 188756386), Savanorių pr. 371, Kaunas, tel. 30 55 03, fax. 31 37 97.

Planavimo finansuotojas – Gediminas Bagdonavičius, tel. (8 698) 3 71 66.

Plano rengėjas – SĮ „Kauno planas“, Kęstučio g. 66A, Kaunas, tel. 22 01 46, fax. 33 77 74. Projekto vadovė – I.Tikuišytė. Plano rengimo terminas 2008 m. IV ketv. - 2009 m. IV ketv.

Susipažinti su parengtu specialiuoju planu nuo 2009 03 13 iki 2009 04 08 galima specialiojo plano rengėjo SĮ „Kauno planas“ patalpose, darbo dienomis 9.00-12.00 ir 13.00-16.00. Vieša projekto ekspozicija nuo 2009 03 27 iki 2009 04 09 vyks Domeikavos seniūnijos patalpose, Saulės g. 1, Domeikavoje, ten pat 2009 04 14, 10.00 vyks viešo detaliojo plano svarstymo su visuomene susirinkimas.

Pasiūlymus ir pastabas dėl parengto projekto sprendinių raštu teikti planavimo organizatoriams arba planavimo organizatoriaus vardu plano rengėjams iki viešo susirinkimo pabaigos.


2009-03-10

PATIKSLINTA INFORMACIJA DĖL VIEŠO SVARSTYMO PROCEDŪROS

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais, informuojame apie parengtą infrastruktūros objektų išdėstymo specialųjį planą(degalinių išdėstymo Kauno rajone specialiojo plano korektūrą, įtraukiant į degalinių išdėstymo schemą naują sklypą).

Planuojama teritorija – apie 1,27 ha plotas Kauno r. sav., Raudondvario sen., Bubių k., kad. Nr.: 5207/0005:364.

Planavimo tikslai ir uždaviniai bei numatoma veikla – parengti infrastruktūros objektų išdėstymo specialųjį planą – degalinių išdėstymo Kauno rajone specialiojo plano korektūrą, įtraukiant į degalinių išdėstymo schemą naują sklypą.

Planavimo organizatorė – Kauno rajono savivaldybės administracija (kodas 188756386), Savanorių pr. 371, Kaunas, tel. 30 55 03, fax. 31 37 97.

Planavimo finansuotojas – Arūnas Bajorūnas, tel. (8 699) 3 50 81.

Plano rengėjas – SĮ „Kauno planas“, Kęstučio g. 66A, Kaunas, tel. 22 01 46, fax. 33 77 74. Projekto vadovė – I.Tikuišytė. Plano rengimo terminas 2008 m. IV ketv. - 2009 m. IV ketv.

Susipažinti su parengtu specialiuoju planu nuo 2009 03 13 iki 2009 04 08 galima specialiojo plano rengėjo SĮ „Kauno planas“ patalpose, darbo dienomis 9.00-12.00 ir 13.00-16.00. Vieša projekto ekspozicija nuo 2009 03 27 iki 2009 04 09 vyks Raudondvario seniūnijos patalpose, Instituto g. 1a, Raudondvaryje, ten pat 2009 04 10, 10.00 vyks viešo detaliojo plano svarstymo su visuomene susirinkimas.

Pasiūlymus ir pastabas dėl parengto projekto sprendinių raštu teikti planavimo organizatoriams arba planavimo organizatoriaus vardu plano rengėjams iki viešo susirinkimo pabaigos.


2009-03-09

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais, informuojame apie parengtą infrastruktūros objektų išdėstymo specialųjį planą(degalinių išdėstymo Kauno rajone specialiojo plano korektūrą, įtraukiant į degalinių išdėstymo schemą naują sklypą).

Planuojama teritorija – sklypai kad. Nr.: 5217/0014:454 (plotas – 0,9883 ha) ir 5217/0014:495 (plotas – 1,0128 ha), esantys Kumpių k., Domeikavos sen., Kauno r. sav.

Planavimo tikslai ir uždaviniai bei numatoma veikla – parengti infrastruktūros objektų išdėstymo specialųjį planą – degalinių išdėstymo Kauno rajone specialiojo plano korektūrą, įtraukiant į degalinių išdėstymo schemą naują sklypą.

Planavimo organizatorė – Kauno rajono savivaldybės administracija (kodas 188756386), Savanorių pr. 371, Kaunas, tel. 30 55 03, fax. 31 37 97.

Planavimo finansuotojas – Gediminas Bagdonavičius, tel. (8 698) 3 71 66.

Plano rengėjas – SĮ „Kauno planas“, Kęstučio g. 66A, Kaunas, tel. 22 01 46, fax. 33 77 74. Projekto vadovė – I.Tikuišytė. Plano rengimo terminas 2008 m. IV ketv. - 2009 m. IV ketv.

Susipažinti su parengtu specialiuoju planu nuo 2009 03 12 iki 2009 04 08 galima specialiojo plano rengėjo SĮ „Kauno planas“ patalpose, darbo dienomis 9.00-12.00 ir 13.00-16.00. Vieša projekto ekspozicija nuo 2009 03 26 iki 2009 04 08 vyks Raudondvario seniūnijos patalpose, Instituto g. 1a, Raudondvaryje, ten pat 2009 04 09, 14.00 vyks viešo detaliojo plano svarstymo su visuomene susirinkimas.

Pasiūlymus ir pastabas dėl parengto projekto sprendinių raštu teikti planavimo organizatoriams arba planavimo organizatoriaus vardu plano rengėjams iki viešo susirinkimo pabaigos.


2009-03-09

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais, informuojame apie parengtą infrastruktūros objektų išdėstymo specialųjį planą(degalinių išdėstymo Kauno rajone specialiojo plano korektūrą, įtraukiant į degalinių išdėstymo schemą naują sklypą).

Planuojama teritorija – apie 1,27 ha plotas Kauno r. sav., Raudondvario sen., Bubių k., kad. Nr.: 5207/0005:364.

Planavimo tikslai ir uždaviniai bei numatoma veikla – parengti infrastruktūros objektų išdėstymo specialųjį planą – degalinių išdėstymo Kauno rajone specialiojo plano korektūrą, įtraukiant į degalinių išdėstymo schemą naują sklypą.

Planavimo organizatorė – Kauno rajono savivaldybės administracija (kodas 188756386), Savanorių pr. 371, Kaunas, tel. 30 55 03, fax. 31 37 97.

Planavimo finansuotojas – Arūnas Bajorūnas, tel. (8 699) 3 50 81.

Plano rengėjas – SĮ „Kauno planas“, Kęstučio g. 66A, Kaunas, tel. 22 01 46, fax. 33 77 74. Projekto vadovė – I.Tikuišytė. Plano rengimo terminas 2008 m. IV ketv. - 2009 m. IV ketv.

Susipažinti su parengtu specialiuoju planu nuo 2009 03 12 iki 2009 04 08 galima specialiojo plano rengėjo SĮ „Kauno planas“ patalpose, darbo dienomis 9.00-12.00 ir 13.00-16.00. Vieša projekto ekspozicija nuo 2009 03 26 iki 2009 04 08 vyks Raudondvario seniūnijos patalpose, Instituto g. 1a, Raudondvaryje, ten pat 2009 04 09, 10.00 vyks viešo detaliojo plano svarstymo su visuomene susirinkimas.

Pasiūlymus ir pastabas dėl parengto projekto sprendinių raštu teikti planavimo organizatoriams arba planavimo organizatoriaus vardu plano rengėjams iki viešo susirinkimo pabaigos.


2009-03-06

Informuojame, kad  vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004m. Rugpjūčio 11d. Įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgivendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas žemės sklypo, Guogų k., Taurakiemio sen., Kauno raj.,  kadastrinis Nr. 5267/0007:40, Piliuonos  k.v., kaimo plėtros  (ūkio vidinės) žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodybos formavimui. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.   

Planavimo tikslas:  ūkininko ūkio sodybos suformavimas.

Projekto organizatoriai: Edita Daniūtė Vasiliauskienė ir Mindaugas Vasiliauskas.

Plano rengėjas: UAB ”Polilinija”, adresas: Raudondvario pl. 150- 216 kab., tel: 26 39 17, mob:865769524. Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui iki 2009m. kovo 23d.. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2009m. kovo 6d. iki kovo 23d.  Viešas projekto susirinkimas numatomas 2009m.  kovo 23d. 10 val., UAB ”Polilinija” patalpose, adresu:  Raudondvario pl. 150- 216 kab., tel: 26 39 17, mob: 865769524.


2009-03-04

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2004m.Rugpjūčio 11d. Įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo", rengiamas žemės sklypo, esančios Kauno raj., Batniavos sen., Beiniūnų k., kadastrinis Nr. 5207/0005:509, kaimo plėtros (ūkio vidinės) žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodybos formavimui. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.

Planavimo tikslas: ūkininko ūkio sodybos suformavimas.

Projekto organizatorius: Aldona Valentina Savickienė

Plano rengėjas: UAB „Architektų pastogė“, adresas: Perkaso takas 3, Kaunas, tel.(8 631)12021, el. paštas renata.grigorjeva@gmail.com. Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui iki 2009m. kovo 5 d. .Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2009m.kovo 5 d.iki kovo 20 d. „UAB „Architektų pastogė“ patalpose adresu: Perkaso takas 3, Kaunas, tel. (8 631)12021.


2009-03-03
Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2004m.Rugpjūčio 11d. Įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo", rengiamas žemės sklypo, esančios Kauno r., Ringaudų sen., Virbališkių k., kadastrinis Nr. 5250/0011:1007, kaimo plėtros (ūkio vidinės) žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodybos formavimui. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.

Planavimo tikslas: ūkininko ūkio sodybos suformavimas.

Projekto organizatorius: Alma Žukauskienė

Plano rengėjas: UAB „Architektų pastogė“, adresas: Perkaso takas 3, Kaunas, tel.(8 631)12021, el. paštas renata.grigorjeva@gmail.com. Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui iki 2009 m. kovo 20 d. .Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2009m. kovo 5 d. iki kovo 20 d. „UAB „Architektų pastogė“,  patalpose, adresu: Perkaso takas 3, Kaunas, tel.(8 631) 12021.


2009-03-02

Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti sklypo kad. Nr. 5227/0003:531 (plotas 0,2378 ha) Pagirių k., Garliavos apyl. sen., Kauno r. sav. detalusis planas. Planavimo tikslas: esamo sklypo padalijimas į 3 sklypus, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo reglamento nustatymas.  Organizatoriai Vilius Norvaiša, Edgaras Mickevičius (atstovaujami Nemiros Abloževičienės). Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjui arch. J. Šarakauskui, tel. (8 684) 84894. Apie detaliojo plano viešą svarstymą informuosime vėliau.


2009-03-02
Informuojame apie bendrąja tvarka pradėdamą rengti žemės skl.Nr.876., Pabiržio k. Neveronių sen., Kauno r. (kad.skl. Nr. 5233/0016:876)  detalųjį planą.

Planavimo tikslas : sklypo padalijimas į 2 (dvi) dalis.

Žemės sklypo būdas, pobūdis:  kita (gyvenamosios teritorijos, mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos)

Terminas : 2009 II  ketvirtis

Pastabas ir pretenzijas teikti iki susirinkimo pabaigos planavimo rengėjui.

Viešas svarstymas vyks š.m. balandžio  3 d. 10 val., Neveronių  sen., patalpose (Kertupio g. 18,  Neveronių  k.,  Kauno raj.).

Detalusis planas viešai eksponuojamas 10 d.d. prieš susirinkimą, Neveronių sen. patalpose.

Planavimo organizatorius: Edita Malūkienė,  Partizanų g.49-27-Kaunas.

Planavimo rengėjas: UAB“NOJUTAS“ Jonavos g.260, LT-44131, Kaunas. info@nojutas.lt, tel. 861267353.


2009-02-27

Informuojame, kad bendrąja tvarka parengtas detalusis planas adresu: Pagirių k., Garliavos apyl. sen., Kauno raj. sav.

Planavimo tikslas: esamų sklypų sujungimas, keičiant pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą (pramonės ir sandėliavimo / komercinės paskirties objektų teritorijos) ir padalijimas į 2 sklypus, teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo reglamento nustatymas.

Planavimo organizatorius  Vladas Jakušovas, Violeta Kunigėlytė, Alius Jakušovas, Tomas Jurgelevičius.

Detaliojo plano rengėjas – UAB „Geometra“ Savanorių pr. 287-307, Kaunas, tel. 8 37 312352, faks. 8 37 311733, mob. tel. 8 682 14265,  el.paštas: vaidas.navackas@gmail.com, www.geometra.lt. 

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2009-03-17 iki 2009-04-15, UAB „Geometra" patalpose. Informaciją teikia ir pasiūlymus priima detaliojo planavimo organizatorius ir plano rengėjas.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2009-03-31 iki 2009-04-15 UAB „Geometra" patalpose ir Garliavos apyl.  seniūnijoje (Vytauto g. 62, Garliava).

Viešas susirinkimas  numatomas 2009-04-15, 10 val., UAB „Geometra" patalpose. Dalyvavimas neprivalomas

Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui ar plano rengėjui. Viešas svarstymas vyksta bendrąja tvarka.


20009-02-27

Informuojame, kad  parengtas bendrąją tvarka žemės sklypo Miriniškių k., Ringaudų sen., Kauno r. sav. (kadastro Nr. 5250/0009:79), detalusis planas.

Planavimo tikslas – esamo sklypo padalijimas į du sklypus, pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų stybos), teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo reglamento nustatymas. Pasikonsultuoti dėl detaliojo plano sprendinių galima nuo 2009 m. vasario 28 d. iki 2009 m. kovo 31 d.  UAB „Aplinkos inžinerija“ patalpose,  tel. (8 37) 20 86 45, e-paštas: projektai@apin.lt.  

Viešas susirinkimas vyks 2009 m. kovo 31 d. 14:00 val. adresu: Gedimino g. 47, Kaunas, UAB ,,Aplinkos inžinerija“ patalpose. Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Kauno rajono sav. administracijos Ringaudų seniūnijos patalpose. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Kauno apskrities viršininko administracijai per vieną mėnesį nuo viešo susirinkimo dienos.

Detaliojo plano organizatorius Laimutė Daugirdienė (atstovauja Vaida Sutuginienė, tel.  8 650 56293).

Detaliojo plano rengėjas UAB „Aplinkos inžinerija“,  tel.: (8 37) 20 86 45, e-paštas: projektai@apin.lt.  


2009-02-26

Papildoma informacija dėl Kačerginės miestelio bendrojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) ataskaitos. Plano rengimo organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracija informuoja: viešas supažindinimas su parengta Kačerginės miestelio bendrojo plano SPAV ataskaita įvyks Kačerginės pagrindinės mokyklos salėje, Janonio g.31, Kačerginės mstl., kovo 19 d. 16 val.


2009-02-26
III-as, pakartotinis skelbimas

Informuojame  besiribojančioje su planuojamu žemės sklypu teritorijoje esančių nekilnojamųjų daiktų savininkus apie galimybę susipažinti  su parengtu žemės sklypo (kadastrinis Nr. 1901/0205:1)  Marvelės g. 132, Kaune  detaliuoju planu. 

Planavimo tikslas – sklypo naudojimo pobūdžio keitimas, privalomųjų teritorijos tvarkymo režimo reikalavimų ir statybos reglamento nustatymas, nekeičiant pagrindinės tikslinės paskirties ir būdo.

Planavimo organizatorius – Lietuvos ir Airijos UAB „Abromika“  įm. k. 134775568, Kęstučio g. 38, Kaune; 

tel. 8 37 668131

(pagal detaliojo planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartį Nr.40-11-262  su Kauno miesto  savivaldybės  administracija);

Plano rengėjas – Violetos Mikėnienės projektavimo įmonė  Purienų g.7, Kaune, tel./faks.: 8 37 731037, el. paštas violeta.mikeniene@gmail.com. Projekto vadovė  Violeta Mikėnienė.

Viešas svarstymas – su parengtu detaliuoju planu galima susipažinti   nuo  2009-02-19 iki 2009-03-12 (imtinai)  Lietuvos ir Airijos UAB „Abromika“  patalpose Kęstučio g. 38, Kaune;  tel. 8 37 668131(6-as aukštas).

 ir  Aleksoto seniūnijos skelbimų lentoje Veiverių g. 132, Kaune.

Viešas susirinkimas  vyks 2009-03-16  15val.  Lietuvos ir Airijos UAB „Abromika“  patalpose Kęstučio g. 38, Kaune; 

tel. 8 37 668131 (6-as aukštas).

Planavimo pasiūlymai teikiami organizatoriui raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendimus bei viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Kauno apskrities viršininko administracijos teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos tarybai per mėnesį nuo pareiškėjams registruoto pranešimo įteikimo dienos.


2009-02-25
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą sklypo kad. Nr. 5290/0001:353 Nemuno g.12  Vilkijos m., Vilkijos sen.,  Kauno r. detalųjį planą. 
Planavimo tikslas: esamo sklypo padalijimas į 2 sklypus, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo reglamento nustatymas.

Organizatorius: Jolita Labutienė ir Aldevinas Labutis

Viešas susirinkimas įvyks kovo 30d. 13 val. Vilkijos seniūnijoje (Kauno g. 37, Vilkija). Vieša detaliojo plano ekspozicija vyks 10 d.d. iki susirinkimo Vilkijos seniūnijoje.

Pasiūlymus ir pastabas galima teikti planavimo rengėjai arch. F.Kozlovaitei tel.8 616 09876  arba el.p. felita.kozlovaite@gmail.com  iki viešo susirinkimo pabaigos.


2009-02-23

Informuojame apie Kauno RAAD 2009-02-09 priimtą atrankos išvadą Nr.KR12-381/17 rengiamam detaliajam planui Krivėnų k., Babtų sen., Kauno r.sav. (skl.kad.Nr.5263/0005:15). Planuojama ūkinė veikla – logistikos centro statyba. Planavimo organizatorius Kazys Taujanskas, Zofija Taujanskienė. Priimta atrankos išvada – planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas. Susipažinti su atrankos išvada bei informacija apie planuojamą veiklą, taip pat teikti motyvuotus pasiūlymus ir pastabas galima 10 darbo dienų nuo skelbimo pasirodymo dienos detaliojo plano rengėjui  UAB „GIRU“, K.Donelaičio g. 79-11, Kaunas, tel. 8-600-66641, gedas@giru.lt.  


2009-02-20

Informuojame apie pradedamą rengti sklypo kad. Nr. 5233/0006:499 Vilniaus g. 78, Karmėlavos mstl., Karmėlavos sen., Kauno r. sav. detalųjį planą. Planavimo tikslas: esamo sklypo padalijimas į 2 sklypus, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo reglamento nustatymas. Organizatoriai Julijana ir Mindaugas Linartai, Marija ir Petras Jasai. Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjui J. Šarakauskui, tel. 8-37 20 69 54. Apie detaliojo plano viešą svarstymą informuosime vėliau.


2009-02-19
Plano rengimo organizatorius Kauno rajono savivaldybės administracija informuoja apie parengtą Kačerginės miestelio bendrojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) ataskaitą. Su parengta ataskaita susipažinti galima SPAV ataskaitos rengėjo AB „Miestprojektas“ patalpose, K.Donelaičio g.62, Kaunas, tel.(8-37)4659, fax.(8-37)465902, el.paštas lina.kareivaite@miestprojektas.lt, plano organizatoriaus Kauno rajono savivaldybės patalpose, Savanorių pr.371, LT-49386 Kaunas, tel. (8 37) 305 500, faksas (8 37) 305 501, el. paštas: info@krs.lt, Kačerginės seniūnijoje J.Janonio g.40, Kačerginė. Motyvuotas pastabas ir pasiūlymus (raštiškai) tekti: SPAV ataskaitos rengėjui AB „Miestprojektas“, K.Donelaičio g.62, Kaunas, tel.(8-37)4659, fax.(8-37)465902, el.paštas lina.kareivaite@miestprojektas.lt arba plano organizatoriui Kauno rajono savivaldybei, Savanorių pr. 371, LT-49386 Kaunas, tel. (8 37) 305 500, faksas (8 37) 305 501, el. paštas: info@krs.lt. Viešas supažindinimas su parengta SPAV ataskaita įvyks Kačerginės seniūnijoje J.Janonio g.40, Kačerginė, 2009m. kovo 19 d.

SPAV ataskaita atsisiųsti 


2009-02-18
Informuojame, kad pradedamas rengti gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų ir statinių išdėstymo specialusis planas Kauno r. sav., Alšėnų sen., Bijūnų kaimo dalies teritorija, apimanti ~ 125,0ha Mastaičių k. v. 10 bloko dalį), tame tarpe žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kadastrinis Nr. 5247/0010:161) kurio tikslas– išanalizuoti, suplanuoti teritoriją kitai paskirčiai), nustatant erdvinio ir infrastruktūros sistemos organizavimo, tvarkymo ir naudojimo sąlygas, sudarysiančias prielaidas šios teritorijos detaliojo teritorijų planavimo dokumentams (žemės pagrindinei tikslinei naudojimo paskirčiai pakeisti į kitą (gyvenamosios teritorijos). Vadovaujantis LR Vyriausybės 2004-08-18, nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, rengiamiems teritorijų planavimo dokumentams strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas. Specialiojo plano organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracija, Savanorių pr. 371, Kaunas, tel. 8 37 305584. Finansuotojas R. Kasperavičius (atstovaujantis L. Kasperavičiūtę). Specialiojo plano rengėjas UAB „Ateivis LT“, arch. M. Sirvydis tel. 8 675 47596, info@ateivis.lt. Apie teritorijų planavimo dokumentų sprendinių aptarimo, viešos ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.
2009-02-18
Informuojame, kad pradedamas rengti gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų ir statinių išdėstymo specialusis planas Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Ražiškių kaimo teritorija, (apimanti Pajiesio k. v. 3 bloko dalį), tame tarpe žemės ūkio paskirties žemės sklypas 2.3035ha (kad. nr. 5260/0003:57), kurio tikslas– išanalizuoti, suplanuoti teritoriją kitai paskirčiai, nustatant erdvinio ir infrastruktūros sistemos organizavimo, tvarkymo ir naudojimo sąlygas, sudarysiančias prielaidas šios teritorijos detaliojo teritorijų planavimo dokumentams (žemės pagrindinei tikslinei naudojimo paskirčiai pakeisti į kitą.) Vadovaujantis LR Vyriausybės 2004-08-18, nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, rengiamiems teritorijų planavimo dokumentams strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas. Specialiojo plano organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracija, Savanorių pr. 371, Kaunas, tel. 8 37 305584. Finansuotojas D. Dailydė. Specialiojo plano rengėjas UAB „Ateivis LT“, arch. M. Sirvydis tel. 8 675 47596, info@ateivis.lt. Apie teritorijų planavimo dokumentų sprendinių aptarimo, viešos ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.
2009-02-18
Informuojame, kad pradedamas rengti gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų ir statinių išdėstymo specialusis planas Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Tvarkiškių kaimo dalies teritorija, apimanti Juragių k. v. 2 bloko dalį, tame tarpe žemės ūkio paskirties žemės sklypai (kad. Nr. 5227/0002:381 ir 5227/0002:382), kurio tikslas– išanalizuoti, suplanuoti teritoriją kitai paskirčiai, nustatant erdvinio ir infrastruktūros sistemos organizavimo, tvarkymo ir naudojimo sąlygas, sudarysiančias prielaidas šios teritorijos detaliojo teritorijų planavimo dokumentams (žemės pagrindinei tikslinei naudojimo paskirčiai pakeisti į kitą (gyvenamosios ir komercinės teritorijos). Vadovaujantis LR Vyriausybės 2004-08-18, nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, rengiamiems teritorijų planavimo dokumentams strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas. Specialiojo plano organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracija, Savanorių pr. 371, Kaunas, tel. 8 37 305584 Finansuotojas G. Smagurienė. Specialiojo plano rengėjas UAB „Ateivis LT“, arch. M. Sirvydis tel. 8 675 47596, info@ateivis.lt. Apie teritorijų planavimo dokumentų sprendinių aptarimo, viešos ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.
2009-02-17
Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2004m.Rugpjūčio 11d. Įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo", rengiamas žemės sklypo, esančios Kauno raj., Rokų sen., Rokelių k., kadastrinis Nr. 5273/0018:3, kaimo plėtros (ūkio vidinės) žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodybos formavimui. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.

Planavimo tikslas: ūkininko ūkio sodybos suformavimas.

Projekto organizatorius: Sandra Stasiulevičiūtė.

Plano rengėjas: UAB „Architektų pastogė", adresas: Perkaso takas 3, Kaunas, tel.(8 631)12021, el. paštas renata.grigorjeva@gmail.com. Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui iki 2009m. kovo 4 d. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2009m. vasario 14d. iki kovo 4 d. „UAB Architektų pastogė", patalpose, adresu: Perkaso takas 3, Kaunas, tel.(8 631)12021.


2009-02-17
Informuojame apie pradedamą rengti sklypo kad. Nr. 5260/0008:103 Karkazų k., Garliavos apyl. sen., Kauno r. sav. detalųjį planą. Planavimo tikslas: esamo sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į 10 sklypų, teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo reglamento nustatymas. Organizatorius: Tautvydas Pauža (pagal įgaliojimą). Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjui J. Šarakauskui, tel. 8-37 20 69 54. Apie detaliojo plano viešą svarstymą informuosime vėliau.
2009-02-17
DĖL ŽEMĖS SKLYPO MASTAIČIŲ K., KAUNO R. DETALIOJO PLANO VIEŠŲ PROCEDŪRŲ

Siekiant užtikrinti teritorijų planavimo viešumą, informuojame, kad bendrąja tvarka pradedamas rengti 2,6443 ha, žemės ūkio paskirties žemės sklypo Nr. 320 (kad. Nr. 5247/0012:320), Kauno r. sav., Alšėnų sen., Mastaičių k., detalusis planas.

 Detaliojo plano rengimo pagrindas – KAVA 2008-07-16 dėl pritarimo rengti detalųjį planą Nr. 24-417-(16.24.), Kauno rajono savivaldybės tarybos 6 posėdžio 2008-07-24 sprendimas Nr. TS-260 „Dėl infrastruktūros objektų pripažinimo svarbiais, detaliojo plano rengimo, planavimo organizatoriaus teisių bei pareigų perdavimo ir sutarties sudarymo“, 2008-07-30 sutartis Nr. S-650 „Dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“.

Planavimo tikslas: esamo sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (komercinės paskirties objektų teritorijos/pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos), teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo reglamento nustatymas.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, rengiamiems teritorijų planavimo dokumentams strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas. Motyvus, kodėl neatliekamas SPAV, gali paaiškinti detaliojo plano rengėjas.

Apytikris detaliojo plano rengimo terminas  – 2008 - 2009 m.

Planavimo organizatorius – UAB „Agrimatco Vilnius“.

Detaliojo plano rengėjas – UAB „Polilinija“. Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: UAB „Polilinija“, Raudondvario pl. 150-216, Kaunas, tel. (8-37) 263 917, mob. tel. 8 657 625 50,  el.paštas: miljure@gmail.com.

Apie teritorijų planavimo dokumento projekto viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.


2009-02-12
Informuojame apie pradedamą bendrąja tvarka rengti žemės sklypo (kad. Nr.5233/0006:303), esančio Kauno r., Karmėlavos sen., Margavos k. detalųjį planą..

Planavimo organizatoriai: UAB „Pilainiai“, UAB „ASPB“, UAB „Silva vivida“. Adresas korespondencijai Kauno r., Margavos k., tel.: 8620 18002.  

Planavimo pagrindas ir tikslai: detalusis planas rengiamas vadovaujantis Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimi Nr.S-880. Planavimo tikslas yra teritorijos naudojimo būdo ir pobūdžio nustatymas (pramonės teritorija/pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos), žemės sklypo padalinimas į tris sklypus, teritorijos tvarkymo rėžimo ir statybos reglamento nustatymas. Numatomas detaliojo plano rengimo terminas 2009m. I-II ketv.

Pasiūlymus ir pageidavimus teikti detaliojo planavimo organizatoriui aukščiau nurodytu adresu.

Apie teritorijų planavimo dokumento sprendinių aptarimo, viešos ekspozicijos bei viešo aptarimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai spaudoje, Karmėlavos seniūnijos skelbimų lentoje bei internetiniame puslapyje www.krs.lt. 


2009-02-11

INFORMACINIS PRANEŠIMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO JONUČIŲ II K., KAUNO R. DETALIOJO PLANO VIEŠŲ PROCEDŪRŲ

Siekiant užtikrinti teritorijų planavimo viešumą, informuojame, kad bendrąja tvarka parengtas 0,1297 ha, žemės sklypo Nr. 665 (kad. Nr. 5260/0008:665), Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Jonučių II k., detalusis planas.

Planavimo tikslas: esamo sklypo padalijimas į apie 2 sklypus, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo reglamento nustatymas.

Apytikris detaliojo plano rengimo terminas  – 2009 m.

Pasiūlymus ir pastabas dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui ar plano rengėjui.

Viešas svarstymas vyksta bendrąja tvarka.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2009-03-02 iki 2009-03-31 UAB “Polilinija“ patalpose.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2009-03-17 iki 2009-03-31 UAB “Polilinija” patalpose bei Garliavos apylinkių seniūnijoje. Viešas susirinkimas numatomas 2009-03-31 d., 14 val., UAB “Polilinija” patalpose.

Planavimo organizatorius – Vaidotas Abramavičius, Vidmantas Balaišis.

Detaliojo plano rengėjas – UAB „Polilinija“. Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: UAB „Polilinija“, Raudondvario pl. 150-216, Kaunas, tel. (8-37) 263 917, mob.tel. 8 652 711 28,  el.paštas: justina.kasyte@gmail.com. Dalyvavimas viešame svarstyme nėra privalomas.


2009-02-11

Informuojame apie pradedamą rengti gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų išdėstymo specialųjį planą. Planuojamos teritorijos adresas - Kauno r.sav., Karmėlavos k.v., Pelenių k. Analizuojama teritorija – Karmėlavos k.v. 3 kadastro bloko dalis, apimanti Pelenių k. dalį, tame tarpe detaliai išanalizuojant žemės sklypą kad.Nr. 5233/0003:221.

Planavimo lygmuo: vietovės lygmens specialusis planas.

Planavimo organizatorius: Kauno r. savivaldybės administracija, Savanorių pr.371, Kaunas.

Planavimo finansuotojas: Bronius Pranciškus Leonavičius, Kleboniškio g. 34,  Kaunas, tel.: 8 698 83382 .

Plano rengėjas: Mariaus Torrau I.Į., V.Putvinskio g.17-4, Kaunas, tel.: 8687 14585, el.p. marius@torrau.eu, internete www.torrau.eu.

Planavimo tikslas: gyvenamosios ir kitokios paskirties pastatų statybos teritorijos išdėstymo specialusis planas, numatant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties galimybę bei susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų plėtrą.  Plano rengimo terminas 2008m. IV ketv.-2009m. I ketv.

Susipažinti su planavimo dokumentais, galima plano rengėjo patalpose, pasiūlymus teikti specialiojo plano finansuotojui arba planavimo organizatoriui aukščiau nurodytais adresais visą planavimo laikotarpį iki viešo svarstymo.

Apie viešą specialiojo plano sprendinių aptarimą bus papildomai informuojama spaudoje, interneto svetainėje www.krs.lt ir Karmėlavos seniūnijos skelbimų lentoje.


2009-02-11

Rengiamas kultūros paveldo objekto – Pakalniškių piliakalnio su priešpiliu ir gyvenviete (unikalus objekto kodas 23731, buvęs kodas A336) Samylų sen., Kauno raj., Kauno aps., nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialusis planas.

Planavimo pagrindas: Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2006 m. vasario 6 d. įsakymas Nr. Į-038 „Dėl nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo plano rengimo“.

Planavimo tikslas: specialiajame plane nustatytais sprendiniais užtikrinti piliakalnio ir jo teritorijos išsaugojimą, apsaugos zonose taikomų paveldosaugos reikalavimų įteisinimą.

Planavimo tvarka: vadovaujantis Kultūros ministro ir Aplinkos ministro 2005 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. ĮV-261/D1-322 „Dėl nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ specialusis planas rengiamas supaprastinta tvarka.

Planuojamas žemės sklypo būdas ir pobūdis: nekeičiamas.

Informacija apie numatomus statyti statinius: nustatomi paveldosaugos reikalavimai ir konkreti tvarkymo priemonių sistema vertybės teritorijoje, reglamentuojama naujų statinių statyba apsaugos zonoje.

Specialiojo plano rengimo terminai: planavimo pradžia  - 2006 m., pabaiga – 2009 m.

Planavimo organizatorius: Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinis padalinys (Rotušės a. 29, LT-44033, Kaunas, tel.: (8-337) 22 86 41, kaunas@heritage.lt,  www.heritage.lt.).

Specialiojo plano rengėjas:   „Lietuvos paminklai“ (Šnipiškių g. 3,  LT-09309 Vilnius, tel.: (8-5) 273 46 85,  El. p. g.filipaviciene@lpaminklai.lt, www.lpaminklai.lt).

Galimybės susipažinti su parengtu specialiuoju planu: su parengtu specialiuoju planu  bus galima susipažinti per 10 darbo dienų laikotarpį nuo 2009 m. kovo mėn. 16 d. planavimo organizatoriaus patalpose (Rotušės a. 29, LT-44033, Kaunas) .

Pagrindinis specialiojo plano brėžinys bus eksponuojamas Samylų seniūnijoje.

Informacija teikiama telefonais:  (8-37) 22 86 41  ir (8-5) 273 46 85.    

Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka: susipažinimo laikotarpiu planavimo organizatorius privalo registruoti pasiūlymus dėl plano sprendinių, juos išnagrinėti ir raštu atsakyti pasiūlymus pateikusiems asmenims per savaitę po susipažinimo laikotarpio pabaigos.


2009-02-10

Pradedamas rengti žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5247/0011:342) Dievogalos k., Alšėnų sen., Kauno raj. detalusis planas.

Planavimo tikslai – esamo sklypo padalinimas į 5 sklypus,nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo reglamento nustatymas. Planuojamas projekto rengimo terminas 2009 I ketvirtis. Detaliojo plano rengimo, svarstymo, derinimo ir tvirtinimo tvarka – bendra.

Planavimo organizatorius  Rita Norvaišienė, Taikos pr. 31-54,  tel. (8 682)1 93 34.

Plano rengėjas  arch. J. Šarakauskui, mob. 8 610 67422 tel: (8 37) 206954. e.paštas: kaunoarchitektai@gmail.com

Suinteresuoti asmenys ir gretimuose žemės sklypuose esančių nekilnojamųjų daiktų savininkai konsultavimosi dėl rengiamų sprendinių etape planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendinių gali teikti raštu planavimo organizatoriui arba detaliojo plano rengėjui iki konsultavimosi etapo pabaigos.

Apie detaliojo plano projekto viešos ekspozicijos ir viešo susirinkimo vietą ir laiką bus pranešta vėliau.


2009-02-09
Informuojame apie gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų išdėstymo speciojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos išvadą.

Planuojamos teritorijos adresas: Kauno r. sav. Karmėlavos sen., Karmėlavos IIk. (teritorijoje esančių sklypų kadastro Nr. 5233/0006:457, 5233/0006:280, 5233/0006:297, 5233/0006:440, 5233/0006:434), teritorija apima apie.

Planavimo organizatorius: Kauno r. savivaldybės administracija, Savanorių pr.371, Kaunas.

Planavimo finansuotojai: Kęstutis Girčys ir Jūratė Girčienė, tel.: 8685 20980.

Plano rengėjas: M.Torrau I.Į., V.Putvinskio g.17-4, Kaunas, t.:8-687 14585 el.p. ideju@takas.lt

Atrankos išvada: išnagrinėjus dokumentus dėl planuojamos ūkinės veiklos strateginio pasėkmių aplinkai vertinimo, atsakingos institucijos nustatė, kad vertinimas neprivalomas. Remiantis šiomis išvadomis, planavimo organizatorius Kauno r. savivaldybės administracija nusprendė, kad strateginio pasėkmių aplinkai vertinimo procedūros šiems planams vykdomos nebus.

Su motyvais susipažinti galima įstatymų numatyta tvarka plano rengėjos ar planavimo organizatoriaus patalpose.


2009-02-09
Informuojame, kad parengtas gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų ir statinių išdėstymo Kauno r. sav., Raudondvario sen., Bernatonių k. teritorijoje (apimančioje Raudondvario k. v. 16 bloko dalį, tame tarpe sklypas kadastro Nr.5270/0016:239) specialusis planas. Projekto rengėjas: Dalius Šarakauskas, tel. 8 (37) 206954, 8 (684) 84894, info@dsarchitektai.lt., Nepriklausomybės a.7-5, Kaunas. Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, tel. 8 (37) 305503, administratorius@krs.lt, Savanorių pr. 371, Kaunas. Planavimo tikslas: nustatyti erdvinio ir infrastruktūros sistemos organizavimo, tvarkymo ir naudojimo sąlygas, sudarysiančias prielaidas šios teritorijos detaliojo planavimo dokumentams rengti. Vieša projekto ekspozicija vyks Raudondvario seniūnijos, Instituto g. 1A, Raudondvaryje, skelbimų lentoje 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo, kuris įvyks tuo pačiu adresu 2009-03-03 9 val. Visa informacija pas projekto rengėją. Pasiūlymus dėl projekto galima teikti iki susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui ir rengėjui.
2009-02-06

Informuojame, kad pradedamas rengti Skirmantui Petkūnui priklausančiame žemės sklype (kadastrinis Nr 5201/0009:251) Riogliškių k. Zapyškio sen.Kauno r.)  kaimo plėtros (ūkio vidinės) žemėtvarkos projektas. Planavimo organizatorius – Skirmantas Petkūnas, planavimo vykdytojas- UAB „Dagrame“. Su projektai galima susipažinti UAB „Dagrame“ patalpose adresu: Veiverių 134-204, Kaunas iki 2009 02 23. 2009 02 24 d. 10.00 val vyks viešas svarstymas. Dėl smulkesnės informacijos prašome kreiptis: UAB „Dagrame“ Veiverių 134-204 , Kaunas. Tel 8618 63414; 837 202841.


2009-02-05

Informuojame apie pradedamą rengti sklypo kad. Nr. 5250/0013:51 Čebeliškės k., Ringaudų sen., Kauno r. sav. detalųjį planą. Planavimo tikslas: esamo sklypo padalijimas į 2 sklypus, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo reglamento nustatymas. Organizatoriai G. Butrimas, Ž. Bačkus . Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjui J. Šarakauskui, tel. 8-37 20 69 54. Apie detaliojo plano viešą svarstymą informuosime vėliau.


2009-02-05

Informuojame apie pradedamą rengti sklypo kad. Nr. 5233/0011:293, 5233/0011:295, 5233/0011:996, 5233/0011:292, 5233/0011:294, 5233/0011:997, Sergeičikų II k., Kauno r. sav. detalųjį planą. Planavimo tikslas: esamų sklypų sujungimas, pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas, padalijimas į sklypus, teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo reglamento nustatymas. Organizatorius Gintautas Funka (pagal įgaliojimą). Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjui J. Šarakauskui, tel. 8-37 20 69 54. Apie detaliojo plano viešą svarstymą informuosime vėliau.


2009-02-05
PRANEŠIMAS APIE ATRANKOS IŠVADĄ DĖL STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO

Vadovaujantis 2004-08-18 LR Vyriausybės nutarimu Nr.967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Aplinkos ministro 2004-08-27 įsakymu Nr.D1-455 „Dėl visuomenės dalyvavimo planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūrose bei vertinimo subjektų ir Europos Sąjungos valstybių narių informavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, informuojame apie priimtą sprendimą dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo.

Rengiamas teritorijų planavimo dokumentas - infrastruktūros objektų išdėstymo specialusis planas (degalinių išdėstymo Kauno rajone specialiojo plano korektūra, įtraukiant į degalinių išdėstymo schemą naujus sklypus): 1) sklypą, esantį Bubių k., Raudondvario sen., Kauno r. sav.,  kad. Nr.: 5207/0005:364); 2) sklypus, esančius Kumpių k., Domeikavos sen., Kauno r. sav. (kad. Nr.: 5217/0014:454 ir 5217/0014:495).

Planavimo organizatorė – Kauno rajono savivaldybės administracija.

Planavimo finansuotojai – Arūnas Bajorūnas (sklypo Bubių k. savininkas), tel. (8 699) 3 50 81 ir Gediminas Bagdonavičius (sklypų Kumpių k. savininkas), tel. (8 698) 3 71 66.

Priimta atrankos išvada – planuojamai veiklai strateginio pasekmių aplinkai vertinimas yra

neprivalomas.

Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas dėl priimtos išvados 10 darbo dienų nuo atrankos išvados paskelbimo galima teikti Kauno rajono savivaldybės administracijos Urbanistikos skyriui, Savanorių pr. 371, LT-49386, Kaunas, tel. 305 500, faks. 305 501, el. paštu: urbanistika@krs.lt bei specialiojo plano rengėjui SĮ “Kauno planas”, Kęstučio g. 66A, LT-44304, Kaunas, tel. 202 146, el. paštu: kaunoplanas@takas.lt.  


2009-02-05

Siekiant užtikrinti teritorijų planavimo viešumą, informuojame, kad bendrąja tvarka pradedamas rengti 0,1297 ha, žemės sklypo Nr. 665 (kad. Nr. 5260/0008:665), Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Jonučių II k., detalusis planas.

Detaliojo plano rengimo pagrindas – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2007-07-25 įsakymas Nr. ĮS-1441 „Dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“, 2007-08-24 sutartis Nr. S-727 „Dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“, Kauno rajono savivaldybės administracijos Urbanistikos skyriaus Sąlygų sąvadas Nr. 147.

Planavimo tikslas: esamo sklypo padalijimas į apie 2 sklypus, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo reglamento nustatymas.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, rengiamiems teritorijų planavimo dokumentams strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas. Motyvus, kodėl neatliekamas SPAV, gali paaiškinti detaliojo plano rengėjas.

Apytikris detaliojo plano rengimo terminas  – 2009 m.

Planavimo organizatorius – Vaidotas Abramavičius, Vidmantas Balaišis.

Detaliojo plano rengėjas – UAB „Polilinija“. Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: UAB „Polilinija“, Raudondvario pl. 150-216, Kaunas, tel. (8-37) 263 917, mob.tel. 8 652 711 28,  el.paštas: justina.kasyte@gmail.com.  

Apie teritorijų planavimo dokumento projekto viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.


2009-02-04

Informuojame, kad pradėtas rengti žemės ūkio žemės sklypo Nr. 832 (kad. Nr. 5217/0014:832) Kauno r. sav., Domeikavos sen., Domeikavos k. detalusis planas. Planavimo tikslas- esamo sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (pramonės ir sandėliavimo/komercinės paskirties objektų teritorijos) ir padalijimas į iki 6 sklypų, teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo reglamento nustatymas. Planavimo organizatoriai: R. Pranevičius, A. Karlonas, G. Šivickas. Plano rengėjas- UAB „Ateivis LT“, architektas Mindaugas Sirvydis, Vievio 18-1, Kaunas, tel: 8 675 47596. Atrankos išvada dėl privalomojo poveikio aplinkai vertinimo 2009 01 26 Nr. KR12-224/8: poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas. Pasiūlymus ir pageidavimus teikti UAB „Ateivis LT“, architektui M. Sirvydžiui per 10 darbo dienų nuo paskelbimo spaudoje dienos.


2009-02-03
Informuojame, kad pradedamas rengti Jonui Urbonui priklausančiame žemės sklype (kadastrinis Nr 5203/0003:273) Stabiaunyčiaus k. Babtų sen.Kauno r.)  kaimo plėtros (ūkio vidinės) žemėtvarkos projektas. Planavimo užsakovas – Jonas Urbonas, planavimo vykdytojas- UAB „Dagrame“. Su projektu galima susipažinti UAB „Dagrame“ patalpose adresu: Veiverių  134-204, Kaunas iki 2009 02 17. 2009 02 18 d. 10.00 val vyks viešas svarstymas. Dėl smulkesnės informacijos prašome kreiptis: UAB „Dagrame“ Veiverių 134-204 , Kaunas. Tel 8 618 63414; 837 202841.
2009-02-03

Informuojame apie parengtą Kauno r.sav., Babtų sen., Sitkūnų k. esančio žemės sklypo (kad. Nr.5203/0007:18) Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvadą.

Atrankos išvada: išnagrinėjus dokumentus dėl Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo, Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas pateikė išvadą, kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Susipažinti su PŪV PAV atrankos išvada galima plano rengėjo patalpose. Raštiškus pasiūlymus ar pretenzijas (jei tokių bus) galima teikti planavimo organizatoriui, rengėjui, Kauno RAAD 10 darbo dienų po paskelbimo nurodytais adresais.

Planavimo organizatorius: Stanislovas Čižinauskas, Savanorių pr 363-201, Kaunas, 8615 56244. 

Plano rengėjas: M.Torrau I.Į., adresas V.Putvinskio g.17-4, Kaunas, t.:8687 14585 el.p. marius@torrau.eu.   


2009-02-03

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais, informuojame apie pradedamą rengti specialųjį planą.

Planuojama teritorija – sklypai kad. Nr.: 5217/0014:454 (plotas – 0,9883 ha) ir 5217/0014:495 (plotas – 1,0128 ha), esantys Kumpių k., Domeikavos sen., Kauno r. sav.

Planavimo tikslai ir uždaviniai bei numatoma veikla – parengti infrastruktūros objektų išdėstymo specialųjį planą – degalinių išdėstymo Kauno rajone specialiojo plano korektūrą, įtraukiant į degalinių išdėstymo schemą naują sklypą.

Planavimo organizatorė – Kauno rajono savivaldybės administracija (kodas 188756386), Savanorių pr. 371, Kaunas, tel. 30 55 03, fax. 31 37 97.

Planavimo finansuotojas – Gediminas Bagdonavičius, tel. (8 698) 3 71 66.

Plano rengėja – SĮ „Kauno planas“, Kęstučio g. 66A, Kaunas, tel. 22 27 71, fax. 33 77 74. Projekto vadovė – Inga Tikuišytė.


2009-02-02

Parengtas žemės sklypų, esančių Kauno r. sav., Užliedžių sen., Užliedžių k., skl. kadastrinis Nr.5283/0002:101 (ploto-0,3 ha) ir skl. kadastrinis Nr.5283/0002:110 (ploto-0,2 ha), formavimo ir pertvarkymo projektas. Planavimo tikslas – žemės sklypų sujungimas, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties.

Planavimo organizatoriai: Asta Smuikienė ir Jonas Smuikys, Tiškevičių g.6, Kaunas, tel.8*686 41231.

Projekto rengėjas Dainius Pukalskas, UAB „Architektų pastogė", Perkaso takas 3, Kaunas, tel. 8*37 313505, 8*676 05693, el. p. dainiuspk@gmail.com. 

Pasiūlymus ir pretenzijas teikti projekto rengėjui arba planavimo organizatoriams. Viešojo svarstymo susirinkimas įvyks 2009 m. vasario mėn. 20 d. 10:00, UAB „Architektų pastogė", Perkaso takas 3, Kaune.


2009-02-02

Parengtas žemės sklypų, esančių Kauno r. sav., Vilkijos apyl.sen., Jokavų k., skl. kadastrinis Nr.5277/0001:101 (ploto-2,5732 ha) ir skl. kadastrinis Nr.5277/0001:198 (ploto-1,3018 ha), formavimo ir pertvarkymo projektas. Planavimo tikslas – žemės sklypų sujungimas, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties.

Planavimo organizatoriai: Ramutė Binderienė, Algimantas Vladas Rugevičius ir Romualdas Rugevičius, tel.8*686 73565.

Projekto rengėjas Dainius Pukalskas, UAB „Architektų pastogė", Perkaso takas 3, Kaunas, tel. 8*37 313505, 8*676 05693, el. p. dainiuspk@gmail.com.  

Pasiūlymus ir pretenzijas teikti projekto rengėjui arba planavimo organizatoriams. Viešojo svarstymo susirinkimas įvyks 2009 m. vasario mėn. 20 d. 11:00, UAB „Architektų pastogė", Perkaso takas 3, Kaune.


2009-02-02
Informuojame, kad rengiamas kaimo plėtros (ūkio vidinės) žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodybos formavimui žemės sklypo Kauno r. sav., Samylų sen., Dubravų k.., (kad.Nr. 5280/0012:469). Projekto rengimo terminas- 2009m I-II ketvirtis. Pasikonsultuoti dėl rengiamų projekto sprendinių galima nuo 2009m vasario 5d iki 2009m vasario 23d. Partizanų g. 26-204, Kaune. Viešas susirinkimas vyks 2009m vasario 24d. 16val. adresu: Partizanų g 26-204, Kaune. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Kauno apskrities viršininko administracijai per vieną mėnesį nuo viešo susirinkimo dienos. Planavimo organizatoriai: Ž. Bielskis, S. Bielskienė, tel. 8 675 99647, planavimo rengėjas UAB „NTF“, tel. 8 675 47596.
2009-02-02

Informuojame, kad rengiamas kaimo plėtros (ūkio vidinės) žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodybos formavimui žemės sklypo Kauno r. sav., Kačerginės sen., Kačerginės mstl., (kad. Nr. 5230/0001:16). Projekto rengimo terminas- 2009m I-II ketvirtis. Pasikonsultuoti dėl rengiamų projekto sprendinių galima nuo 2009m vasario 5d iki 2009m vasario 23d. Partizanų g. 26-204, Kaune. Viešas susirinkimas vyks 2009m vasario 24d. 15val. adresu: Partizanų g 26-204, Kaune. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Kauno apskrities viršininko administracijai per vieną mėnesį nuo viešo susirinkimo dienos. Planavimo organizatorius S. Urbelis, tel. 8 615 56244; planavimo rengėjas UAB „NTF“, tel. 8 675 47596.


2009-01-29
Parengtas žemės sklypo, kad. Nr. 5287/0002:244, detalusis planas pramonės ir sandėliavimo įmonių statybai.

Planuojamos teritorijos adresas: Butkūnų k., Vandžiogalos sen., Kauno r. savivaldybė.

Planavimo organizatoriai: UAB “Gama-T”, Raguvos g. 5/Pilies g. 1, LT-44275 Kaunas.

Plano rengėjas: UAB “Ardynas”, Gedimino 47, LT- 44242 Kaunas, tel.(8 37) 323209,

faks.(8 37) 337257 , el.paštas ardynas@ardynas.lt.  

Detaliojo plano rengimo tvarka – bendroji.

Planavimo tikslas: kitos paskirties (pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos/pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos) žemės sklypo teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties ir būdo.

Susipažinti su parengto detaliojo plano sprendiniais galima nuo 2009m. vasario 17d.iki kovo 17d. Detaliojo plano sprendiniai viešai bus eksponuojami nuo 2009m. kovo 3d. iki kovo 17d. Vandžiogalos seniūnijos patalpose, Parko g. 8, Vandžiogala , Kauno rajonas, tel. (8 37) 524 223.  Pareikšti savo pastabas ir pasiūlymus galima planavimo organizatoriui arba rengėjui aukščiau nurodytais adresais. 

Viešas susirinkimas įvyks 2009m. kovo 17d. 14val. Vandžiogalos seniūnijos salėje, Parko g. 8, Vandžiogala., Kauno rajonas.


2008-01-28
Parengtas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas, adresu Kauno r. sav., Lapių sen., Didžiųjų Lapių k.,skl.Nr.333, kadastro Nr.5240/0007:0064.

Planavimo tikslas – žemės sklypo padalinimas į 2 sklypus. Sklypo pagrindinė tikslinė paskirtis žemės ūkio, po padalinimo paliekama žemės ūkio paskirtis.

Planavimo organizatoriai Dalia Paulauskienė, Rima Paulauskaitė, Jolita Paulauskaitė ir Stanislava Stankevičienė.

Projekto rengėjas: UAB „Raimonda“, adresas: Grunvaldo g.8-9, Kaunas, tel.: 22 26 96, mob. tel.869836052.

Pasiūlymus ir pretenzijas teikti projekto rengėjui arba planavimo organizatoriui.

Viešo svarstymo susirinkimas vyks 2009 m.vasario 13 d. 14 val. UAB „Raimonda“,  Grunvaldo g.8-9, Kaune.


2009-01-27

Pakartotinai eksponuojamas Užliežių seniūnijoje detalusis planas Kauno r. sav., Užliedžių. sen., Sausinės k., sklypų Nr.180, 181, 182. Planavimo organizatoriai – UAB “Ardynas”, R. Sabaliauskaitė (atstovaujami R.Miliaus). Planavimo tikslas – sklypų sujungimas, sujungto sklypo padalijimas, pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (komercinės paskirties objektų statybos/ pramonės ir sandėliavimo objektų statybos), teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo nustatymas. Viešas aptarimas įvyks 2009-02-10, 16 val. seniūnijos patalpose. Projekto vadovė Laimutė Pėželienė, informacija tel.209260, el.paštas: planuotojai@takas.lt. 


2009-01-23
Rengiamas Kauno r. sav., Alšėnų sen., Digrių k. teritorijos, apimančios Mastaičių k.v. 18 bloko dalį, tame tarpe žemės ūkio paskirties žemės sklypų (kad. Nr.5247/0018:217 ir 5247/0018:218)  gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų ir statinių išdėstymo specialusis planas, kurio tikslas – išanalizuoti, suplanuoti teritoriją kitai paskirčiai, nustatant erdvinio ir infrastruktūros sistemos organizavimo, tvarkymo ir naudojimo sąlygas, sudarysiančias prielaidas šios teritorijos detaliojo teritorijų planavimo dokumentams (žemės pagrindinei tikslinei naudojimo paskirčiai pakeisti į kitą).

Specialusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. Projekto rengimo terminas- 2009m. I-II ketvirtis. Susipažinti su organizatoriaus patvirtinta specialiojo plano koncepcija galima nuo 2009m sausio 26d. Partizanų g.26-204 Kaune. Pasikonsultuoti dėl rengiamų specialiojo plano sprendinių galima nuo 2009m sausio 26d. iki 2009m. vasario 27d. Partizanų g.26-204 Kaune. Viešas susirinkimas vyks 2009m. vasario 27d. 10val. Alšėnų seniūnijos patalpose. Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Alšėnų seniūnijos patalpose ir Partizanų g. 26-204, Kaune. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Kauno apskrities viršininko administracijai per vieną mėnesį nuo viešo susirinkimo dienos.

Dalyvavimas viešame susirinkime neprivalomas. Specialiojo plano organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracija, Savanorių pr. 371, Kaunas, tel.: 8-37 305584. Planavimo finansuotojas: UAB „Matesa“,tel. 8-621 51 381. Specialiojo plano rengėjas: M. Sirvydis, Vievio 18, Kaunas, tel: 8-675 47596, 8-37 438726, e-paštas: info@ateivis.lt.    


2009-01-23
Rengiamas gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų ir statinių išdėstymo specialusis planas Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Karkazų k. dalies teritorija, apimanti ~90ha Pajiesio k. v. 3 bloko dalį, tame tarpe žemės ūkio paskirties žemės sklypai (kadastriniai nr. 5260/0003:219 ir 5260/0003:218), kurio tikslas – išanalizuoti, suplanuoti teritoriją kitai paskirčiai), nustatant erdvinio ir infrastruktūros sistemos organizavimo, tvarkymo ir naudojimo sąlygas, sudarysiančias prielaidas šios teritorijos detaliojo teritorijų planavimo dokumentams (žemės pagrindinei tikslinei naudojimo paskirčiai pakeisti į kitą (gyvenamosios teritorijos). Specialusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. Projekto rengimo terminas- 2009m I-II ketvirtis. Susipažinti su organizatoriaus patvirtinta specialiojo plano koncepcija galima nuo 2009m sausio 26d. Partizanų g.26-204 Kaune. Pasikonsultuoti dėl rengiamų specialiojo plano sprendinių galima nuo 2009m sausio 26d. iki 2009m. vasario 25d. Partizanų g.26-204 Kaune. Viešas susirinkimas vyks 2009m. vasario 25d. 15val. Garliavos apyl. seniūnijos patalpose. Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Garliavos apyl. seniūnijos patalpose ir Partizanų g 26-204, Kaune. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Kauno apskrities viršininko administracijai per vieną mėnesį nuo viešo susirinkimo dienos. Dalyvavimas viešame susirinkime neprivalomas. Specialiojo plano organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracija, Savanorių pr. 371, Kaunas, tel: 8-37 305583. Planavimo finansuotojai:  V. Načajus, L. Kamarauskienė. Rengėjas: M. Sirvydis, Vievio 18, Kaunas, tel: 8-675 47596, 8-37 438726, e-pašt.: info@ateivis.lt.   
2009-01-23
Rengiamas gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų ir statinių išdėstymo specialusis planas Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Ireniškių kaimo dalies teritorija, (apimanti Pajiesio k. v. 1 bloko dalį), tame tarpe žemės ūkio paskirties žemės sklypai: (kad.nr. 5260/0001:58 ir 5260/0001:64).

Planavimo tikslas– išanalizuoti, suplanuoti teritoriją kitai paskirčiai, nustatant erdvinio ir infrastruktūros sistemos organizavimo, tvarkymo ir naudojimo sąlygas, sudarysiančias prielaidas šios teritorijos detaliojo teritorijų planavimo dokumentams (žemės pagrindinei tikslinei naudojimo paskirčiai pakeisti į kitą). Specialusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. Projekto rengimo terminas- 2009m I-II ketvirtis. Susipažinti su organizatoriaus patvirtinta specialiojo plano koncepcija galima nuo 2009m sausio 26d. Partizanų g.26-204 Kaune. Pasikonsultuoti dėl rengiamų specialiojo plano sprendinių galima nuo 2009m sausio 26d. iki 2009m. vasario 25d. Partizanų g.26-204 Kaune. Viešas susirinkimas vyks 2009m vasario 25d. 14val. Garliavos apyl. seniūnijos patalpose. Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Garliavos apyl. seniūnijos patalpose ir Partizanų g 26-204, Kaune. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Kauno apskrities viršininko administracijai per vieną mėnesį nuo viešo susirinkimo dienos. Dalyvavimas viešame susirinkime neprivalomas.

Specialiojo plano organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracija, Savanorių pr. 371, Kaunas, tel: 8-37 305583, Planavimo finansuotojas: UAB „Medrenta“. Specialiojo plano rengėjas: M. Sirvydis, Vievio 18, Kaunas, tel: 8-675 47596, 8-37 438726, e-pašt: info@ateivis.lt.   


2009-01-22

Informuojame apie patvirtintus specialiojo plano Kauno r. sav, Samylų sen, Dubravų k. teritorijos, apimančios Šlienavos k.v. 12 bloko dalį, tame tarpe žemės ūkio paskirties sklypo 1,100ha (kad.nr.5280/0012:51) strateginį pasekmių aplinkai vertinimą ir koncepciją, kurio planavimo tikslas–išanalizuoti, suplanuoti teritoriją kitai paskirčiai, nustatant erdvinio ir infrastruktūros sistemos organizavimo, tvarkymo ir naudojimo sąlygas, sudarysiančias prielaidas šios teritorijos detaliojo teritorijų planavimo dokumentams (žemės pagrindinei tikslinei naudojimo paskirčiai pakeisti į kitą) rengti. Specialusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. Projekto rengimo terminas- 2009m I-II ketvirtis. Susipažinti su SPAV subjektų išvadomis, patvirtinta koncepcija bei parengtu specialiuoju planu galima nuo 2009m sausio 26d. iki 2009m vasario 26 Partizanų g.26-204 Kaune. Viešas susirinkimas vyks 2009m. vasario 26d. 11val. Samylų seniūnijos patalpose. Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Samylų seniūnijos patalpose ir Partizanų g. 26-204, Kaune. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui ir rengėjui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Kauno apskrities viršininko administracijai per vieną mėnesį nuo viešo susirinkimo dienos. Dalyvavimas viešame susirinkime neprivalomas. Specialiojo plano organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracija, Savanorių pr. 371, Kaunas, tel. 8-37-305583 Planavimo finansuotojas: I. Strašinskaitė, 8-687-37447. Specialiojo plano rengėjas: M. Sirvydis, Vievio 18, Kaunas, tel. 8 675 47596, tel. 8 37 438726, e-paštas info@ateivis.lt.     


2009-01-22

Informuojame apie patvirtintus specialiojo plano Kauno r. sav, Ringaudų sen, Ringaudų k. dalies teritorijos, apimančios apie 40,0ha Noreikiškių k.v. 6 bloko dalį, tame tarpe žemės ūkio paskirties žemės sklypo 1,5600ha (kad.nr. 5250/0006:495) strateginį pasekmių aplinkai vertinimą ir koncepciją, kurio planavimo tikslas–išanalizuoti, suplanuoti teritoriją kitai paskirčiai, nustatant erdvinio ir infrastruktūros sistemos organizavimo, tvarkymo ir naudojimo sąlygas, sudarysiančias prielaidas šios teritorijos detaliojo teritorijų planavimo dokumentams (žemės pagrindinei tikslinei naudojimo paskirčiai pakeisti į kitą (gyvenamosios teritorijos) rengti. Specialusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. Projekto rengimo terminas- 2009m I-II ketvirtis. Susipažinti su SPAV subjektų išvadomis, patvirtinta koncepcija bei parengtu specialiuoju planu galima nuo 2009m sausio 26d. iki 2009m vasario 26d. Partizanų g.26-204 Kaune. Viešas susirinkimas vyks 2009m. vasario 26d. 14val. Ringaudų seniūnijos patalpose. Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Ringaudų seniūnijos patalpose ir Partizanų g. 26-204, Kaune. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui ir rengėjui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Kauno apskrities viršininko administracijai per vieną mėnesį nuo viešo susirinkimo dienos. Dalyvavimas viešame susirinkime neprivalomas. Specialiojo plano organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracija, Savanorių pr. 371, Kaunas, tel. 8-37 305583 Planavimo finansuotojas: S. Urbonas, D. Juknelienė. Specialiojo plano rengėjas: M. Sirvydis, Vievio 18, Kaunas, tel. 8 675 47596, 8 37 438726, e-paštas info@ateivis.lt.    


2009-01-21
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą vietovės lygmens  gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų išdėstymo Tvarkiškių  kaimo dalyje (Juragių kadastrinės vietovės 2-ojo bloko dalis, tame tarpe – sklypas kad. Nr. 5227/0002:202), Garliavos apyl. sen., Kauno rajone, specialųjį planą.

Planavimo tikslas – parengti gyvenamosios teritorijos išdėstymo specialųjį planą, nustatyti erdvinį ir infrastruktūros sistemos organizavimo principus, tvarkymo ir naudojimo sąlygas, sudarysiančias prielaidas šios teritorijos detaliajam planui rengti. Planavimo organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, Kaunas, tel. (8- 37) 30 55  83, finansuotojas – Giedrius Sinkevičius, tel. (8-614) 02 579. Plano rengėja – V.Zagorskienė, tel. (8 - 687) 32 455. Vadovaujantis organizatoriaus 2009-01-05d. sprendimu Nr.2(US) strateginis pasekmių aplinkai vertinimas nebus atliekamas. Su šio sprendimo priėmimo motyvais galima susipažinti  Kauno rajono savivaldybės Urbanistikos skyriuje ( Savanorių pr. 317, Kaunas) ir pas projekto rengėją – V.Zagorskienės IĮ  (Laisvės al. 45, 308 kab., Kaunas, tel.(8 687) 32 455). Savo pasiūlymus dėl rengiamo dokumento galima teikti organizatoriaus atstovui arba finansuotojui iki viešo svarstymo pabaigos. Parengto specialiojo plano viešas svarstymas įvyks vasario 24 d. 14 val. Garliavos apyl. seniūnijos patalpose. Specialusis planas eksponuojamas 10 darbo dienų iki susirinkimo pradžios  seniūnijoje.


2009-01-21

Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą vietovės lygmens  gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų išdėstymo Tvarkiškių  kaimo dalyje (Juragių kadastrinės vietovės 1-ojo bloko dalis, tame tarpe – sklypas kad. Nr. 5227/0001:347), Garliavos apyl. sen., Kauno rajone, specialųjį planą.

Planavimo tikslas – parengti gyvenamosios teritorijos išdėstymo specialųjį planą, nustatyti erdvinį ir infrastruktūros sistemos organizavimo principus, tvarkymo ir naudojimo sąlygas, sudarysiančias prielaidas šios teritorijos detaliajam planui rengti. Planavimo organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, Kaunas, tel. (8- 37) 30 55  83, finansuotojas – Jonas Zienius, tel. (8-614) 02 579. Plano rengėja – V.Zagorskienė, tel. (8- 687) 32 455. Vadovaujantis 2009-01-05d. organizatoriaus sprendimu Nr. 1(US) strateginis pasekmių aplinkai vertinimas nebus atliekamas. Su šio sprendimo priėmimo motyvais galima susipažinti  Kauno rajono savivaldybės Urbanistikos skyriuje ( Savanorių pr. 317, Kaunas) ir pas projekto rengėją – V.Zagorskienės IĮ  (Laisvės al. 45, 308 kab., Kaunas, tel.(8 687) 32 455). Savo pasiūlymus dėl rengiamo dokumento galima teikti organizatoriaus atstovui arba finansuotojui iki viešo svarstymo pabaigos. Parengto specialiojo plano viešas svarstymas įvyks vasario 24d. 14 val. Garliavos apyl. seniūnijos patalpose. Specialusis planas eksponuojamas 10 darbo dienų iki susirinkimo pradžios  seniūnijoje.


2009-01-20
Informuojame, kad pradedamas rengti Kristinos Valienes priklausančiame žemės sklype (kadastrinis Nr 5201/0005:317) Jadagonių k. Zapyškio sen.Kauno r.)  kaimo plėtros (ūkio vidinės) žemėtvarkos projektas. Planavimo organizatorius – Arkadijus Valys, planavimo vykdytojas- UAB „Dagrame“. Su projektai galima susipažinti UAB „Dagrame“ patalpose adresu: Veiverių 134-204, Kaunas iki 2009 02 04. 2009 02 05 d. 10.00 val vyks viešas svarstymas. Dėl smulkesnės informacijos prašome kreiptis: UAB „Dagrame“ Veiverių 134-204 , Kaunas. Tel 8618 63414; 837 202841.
2009-01-19

Pranešame, kad prasideda Kauno laisvosios ekonominės zonos (LEZ) teritorijos specialiojo plano parengtų sprendinių viešas aptarimas. Planuojama teritorija yra Kauno rajone, Karmėlavos seniūnijoje. Planavimo organizatorius: Kauno apskrities viršininko administracija, L.Sapiegos g. 10, Kaunas, tel. (8 37)226072, (8 37)322688, el. pašto adresas aldona.luobikiene@kaunas.aps.lt, interneto tinklalapio adresas www.kaunas.aps.lt. Plano rengėjas: VĮ Transporto ir kelių tyrimo institutas, I. Kanto g. 25, Kaunas, tel. (8 37)226638, faksas (8 37)205619, el. pašto adresas tkti@tkti.lt, interneto tinklalapio adresas www.tkti.lt. Subrangovas: UAB „Planuotojai“, Vasario 16-osios g. 8-6, Kaunas, tel. (8 37)209260.

Su specialiojo plano sprendiniais nuo 2009 vasario 5 d. galima susipažinti VĮ Transporto ir kelių tyrimo instituto ir UAB „Planuotojai“ patalpose, o nuo 2009 vasario 12 d. iki 2009 kovo 4 d. – viešoje projekto parodoje, kuri vyks Kauno rajono savivaldybėje (Savanorių pr. 371, Kaunas) II aukšto foje. Parodoje taip pat bus pristatytos strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ir teritorijų planavimo dokumento sprendinių poveikio vertinimo ataskaitos. Planavimo pasiūlymai dėl projekto sprendinių raštu bus priimami ir registruojami nurodytose įstaigose, o parodos metu – Kauno rajono savivaldybės pastate, I-ajame aukšte, pas budėtoją. Pasiūlymai bus priimami iki viešo susirinkimo, kuris įvyks 2009 kovo 4 d. 10 valandą, II aukšto salėje, pabaigos.

Viešo susirinkimo metu bus pristatyti specialiojo plano sprendiniai, strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ir sprendinių poveikio vertinimo ataskaitos, pataisos, padarytos atsižvelgiant į įregistruotus planavimo pasiūlymus. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius bei viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Kauno apskrities viršininko administracijos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentui (L. Sapiegos 10, Kaunas) per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento pateiktą atsakymą  pareiškėjas gali apskųsti teismui įstatymų numatyta tvarka.


2009-01-16
Infromuojame apie bendrąja tvarka rengiamą sklypo (kadastro Nr.5250/0009:4111), esančio Liepų g. 17, Ringaudų k., Kauno r., datalųjį planą. Planavimo tikslas- esamo sklypo padalijimas į 2 sklypus nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties.

Organizatorius- J.Z.Būbnelis. Rengė – S.D Blockienė. Pastabas ir siūlimus teikti tel. (8*682) 4 37 16 iki viešo svarstymo pabaigos. Viešas svarstymas vyks 2009 vasario 27 d. 16 val. K. Donelaičio g. 33-401, Kaune. Detalusis planas eksplotuojamas seniūnijoje 10 darbo dienų iki viešo svarstymo.


2009-01-15

Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą 9,1787ha (kad.Nr.5203/0004:6) ir 3,0004 ha (kad.Nr.5203/0004:7) žemės sklypų, esančių Kauno r.sav., Babtų sen., Gailiušių k., detalųjį planą.

Planavimo organizatorius: UAB „E5 & CO“, atstovas D.Miškinis, tel.: 8657 88855, V.Putvinskio g.17-4, Kaunas.

Planavimo pagrindas, tikslai ir terminai: žemės sklypai planuojami sutinkamai su Kauno r.savivaldybės tarybos sprendimu Nr.TS-260, KAVA pritarimu Nr.24-419-(16.24.). Planavimo tikslas - sklypų sujungimas, pagrindinės tikslinės naudojimo paskirties keitimas į kitą, naudojimo būdo ir pobūdžio nustatymas (pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos/ prekybos paslaugų ir pramogų objektų teritorijos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimo, statybos reglamento nustatymas. Teritorijoje numatoma statyti objektus, kurių ūkinei veiklai pagal LR galiojančią tvarką neprivalo būti nustatyta sanitarinė apsaugos zona arba sanitarinės apsaugos zonos ribos neliečia trečiųjų šalių interesų. Detaliojo plano rengimo terminas 2009m. II ketv.

Plano rengėjas: M.Torrau I.Į., adresas V.Putvinskio g.17-4, Kaunas, t.: 8687 14585 el.p. marius@torrau.eu.

Susipažinti su planu, teikti pasiūlymus ir pageidavimus detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui aukščiau nurodytais adresais visą planavimo laikotarpį iki viešo svarstymo ir jo metu. Vieša sprendinių ekspozicija rengiama plano rengėjo patalpose aukščiau nurodytu adresu bei internete www.torrau.eu 10 darbo dienų iki viešo svarstymo.

Viešas svarstymas numatomas 2009-02-12 d. nuo 16val. Babtų seniūnijos patalpose. DALYVAVIMAS NEPRIVALOMAS.


2009-01-14
Informuojame, kad vadovaujantis Kauno Apskrities viršininko sutikimo raštu dėl detaliojo plano rengimo 2008 m. rugpjūčio 12 d. Nr. 24-461-(16.24.) Gelių g., Ringaudų sen., Kauno. r. sav. parengtas sklypo kad. Nr. 5250/0010:789, plotas - 0,9594 ha., detalusis planas.

Planavimo tikslas: visuomeninės paskirties teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas, vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, būdo ir pobūdžio.

Rengimo terminai: 2008 – 2009 m.

Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracija Savanorių pr. 371, Kaunas

tel. (87) 30 55 02, faks (87) 31 37 97, el. paštas: info@krs.lt

Plano rengėjas: UAB „Šiltas namas“ (įm. kodas 220618020, Ateities g. 21, 06326 Vilnius, tel./fax (8 5) 269 69 10,  tel. (8 5) 269 69 60,  el. paštas: tomas@siltasnamas.eu).

Detaliojo plano ekspozicija vyks nuo 2009 01 30 iki 2009 02 13 Ringaudų sen. patalpose, adresu Šiltnamių g.1, Noreikiškių k., Lt-53363 Kauno r. sav. tel. (8 37) 397 358, tel./faks. (8 37) 397 278.  Detaliojo  plano viešo svarstymo tvarka - bendra. 

Viešas  susirinkimas  vyks 2009 02 17  nuo 13 iki 14 val. adresu Šiltnamių g.1, Noreikiškių k., Lt-53363 Kauno r. sav. Pasiūlymus  dėl teritorijų planavimo dokumento projekto visuomenė  gali  teikti planavimo rengėjui raštu per   visą teritorijų  planavimo dokumento  rengimo laikotarpį  iki   viešo susirinkimo pabaigos  ir   jo  metu. Teirautis papildomos informacijos apie detaliojo plano rengimą prašome projekto rengėjo.

Atmestu planavimo pasiūlymų pareiškėjai detaliojo plano sprendinius ar procedūrą gali apskųsti Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentui per vieną mėnesį nuo viešo susirinkimo dienos. 


2009-01-14

Informuojame, kad vadovaujantis Kauno Apskrities viršininko sutikimo raštu dėl detaliojo plano rengimo 2008 m. lapkričio 28 d. Nr. 24-642-(16.24.) Domeikavos k., Domeikavos sen., Kauno. r. sav. parengtas sklypo kad. Nr. 5217/0012:1354, plotas - 0,9463 ha., detalusis planas.

Planavimo tikslas: visuomeninės paskirties teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas, vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, būdo ir pobūdžio.                         

Rengimo terminai: 2008 – 2009 m.                        

Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracija Savanorių pr. 371, Kaunas

tel. (87) 30 55 02, faks (87) 31 37 97, el. paštas: info@krs.lt

Plano rengėjas: UAB „Šiltas namas“ (įm. kodas 220618020, Ateities g. 21, 06326 Vilnius, tel./fax (8 5) 269 69 10,  tel. (8 5) 269 69 60,  el. paštas: tomas@siltasnamas.eu).

Detaliojo plano ekspozicija vyks nuo 2009 01 30 iki 2009 02 13 Domeikavos sen. patalpose, adresu Saulės g. 1, Domeikava, LT-54362 Kauno r. (37) 477224  Detaliojo  plano viešo svarstymo tvarka - bendra. 

Viešas  susirinkimas  vyks 2009 02 17  nuo 15 iki 16 val. adresu Saulės g. 1, Domeikava,

LT-54362 Kauno r. Pasiūlymus  dėl teritorijų planavimo dokumento   projekto visuomenė  gali  teikti planavimo rengėjui raštu per   visą teritorijų  planavimo  dokumento  rengimo laikotarpį  iki   viešo susirinkimo pabaigos  ir   jo  metu. Teirautis  papildomos informacijos apie detaliojo plano rengimą prašome projekto rengėjo.

Atmestu planavimo pasiūlymų pareiškėjai detaliojo plano sprendinius ar procedūrą gali apskųsti Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentui per vieną mėnesį nuo viešo susirinkimo dienos.


2009-01-13
Informuojame, kad yra parengtas 1,0 ha žemės sklypo (kad. Nr.5203/0003:215) Babtų sen., Šašių kaime pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio į kitą (komercinės paskirties objektų teritoriją), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reglamentų nustatymo  detalusis planas.

Planavimo tikslas- pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitos paskirties/ komercinės paskirties objektų teritoriją.

Planavimo terminai- pradžia 2008 II ketvirtis- pabaiga 2009 I ketvirtis.

Planavimo organizatorius- Virginija Mykolaitienė, Landsbergio- Žemkalnio g. 34-21, Kaunas, tel. 8 37 716575.

Plano rengėjas- AB „Miestprojektas“ K. Donelaičio g. 62, tel. 861643187. Projekto vadovas R. Kemežys.

Planavimo pasiūlymai teikiami organizatoriui raštu nuo 2009 01 19 (imtinai) iki 2009 02 13 (imtinai). Išsamiau susipažinti su parengtu detaliuoju planu, taip pat teikti pastabas, pretenzijas bei pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima Babtų seniūnijoje, Nevėžio g. 3, Babtų k., Babtų sen., Kauno r., LT- 54331,  tel. (8 37) 555223 / faks. (8 37) 555216. Pasiūlymai teikiami raštu.

Vieša ekspozicija numatoma 2009 01 19 (imtinai) iki 2009 02 13 (imtinai)  Babtų seniūnijos skelbimų lentoje-Nevėžio g. 3, Babtų k., Babtų sen., Kauno r.

Viešasis detaliojo plano sprendinių svarstymas numatomas 2009 02 13d. 10 val. Babtų seniūnijoje, Nevėžio g. 3, Babtų k., Babtų sen., Kauno r., LT- 54331,  tel. (8 37) 555223 / faks. (8 37) 555216.


2009-01-12
Informuojame, kad  vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004m. Rugpjūčio 11d. Įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgivendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas žemės sklypo, Braziūkų k., Zapyškio sen., Kauno raj.,  kadastrinis Nr. 5293/0001:308, Zapyškio k.v., kaimo plėtros  (ūkio vidinės) žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodybos formavimui. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.    

Planavimo tikslas -  ūkininko ūkio sodybos suformavimas.

Projekto organizatorius: Raimondas Abromavičius.

Plano rengėjas: UAB ”Polilinija”, adresas: Raudondvario pl. 150- 216 kab., tel: 26 39 17, mob:865769524. Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui iki 2009m. Sausio 26d. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2009m. Sausio 12d. iki Sausio 26d. UAB”Polilinija” patalpose, adresu: Raudondvario pl. 150- 216 kab., tel: 26 39 17, mob: 865769524.


2009-01-09
Informuojame, kad bendrąja tvarka parengtas sklypų kad.Nr.5250/0013:63, 5250/0013:66, 5250/0013:64, 5250/0013:65, 5250/0013:36, Bajorų k., Ringaudų sen., Kauno r.sav. detalusis planas. Planavimo tikslas: esamų sklypų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), sujungimas ir padalijimas į iki 170 sklypų, teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo reglamento nustatymas. Sklypai ribojasi su J. Jankaus skl.kad.Nr. 5250/0013:13,15; R.Paškevičienės skl.kad.Nr. 5250/0013:95; A. Valiūnienės skl.kad.Nr. 5250/0013:33; K. R. Martišiaus skl.kad.Nr. 5250/0013:30; M. Gurnienės skl.kad.Nr. 5250/0013:8, 39; A. A. Jankaus skl.kad.Nr. 5250/0013:12; UAB “Unitechna” skl.kad.Nr. 5250/0013:306, 287, 286, 285, 266, 265, 264, 248, 247, 246, 233, 232, 231, 308, 307.

Organizatorius: Vida Labanauskienė, Saulius Donatas Dalis, UAB “Kauno erdvė”, adresas: Konstitucijos pr. 7, Vilnius, tel.: (8 5) 210 21 30, elektroninis paštas: m.pelegrimiene@realtus.lt. Rengėjas: architektas D. Z. Šarakauskas, info@dsarchitektai.lt, tel.: (8-37) 32 18 86. Viešas svarstymas su visuomene įvyks šių metų vasario 12 d. 13 val., rengėjo patalpose Nepriklausomybės a. 7-5, Kaune. Detalusis planas bus viešai eksponuojamas Ringaudų seniūnijos patalpose 10 darbo dienų iki susirinkimo. Motyvuotus pasiūlymus ir pretenzijas teikti iki susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui arba rengėjui.


2009-01-09
UAB „Geometra“ informuoja, kad bendrąja tvarka parengtas žemės sklypo Čekiškės g. 97, Vilkijos m., Kauno r. sav., kad. Nr. 5290/0001:439 , plotas- 1,5937 ha detalusis planas.
Planavimo tikslas- Esamo  sklypo padalijimas į apie 7 sklypus, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo reglamento nustatymas.

Detaliojo plano rengimo terminas (preliminarus) –2008 IV ketv.-2009 II ketv.

Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui ar plano rengėjui.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2009-01-23 iki 2009-02-20, UAB „Geometra“ patalpose.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2009-02-06 iki 2009-02-20 UAB „Geometra“ patalpose Savanorių pr. 287-307, Kaunas. Viešas susirinkimas numatomas 2009-02-20 d. 9 val., UAB „Geometra“ patalpose.

Planavimo organizatorius- Regina Banelienė, UAB „Thunnus thynnus“, Janina Čepkauskienė.

Detaliojo plano rengėjas- UAB „Geometra“. Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: UAB „GEOMETRA“ Savanorių pr. 287-307, Kaunas, tel. (8-37) 312352, faks. (8 37) 311733. el. paštas: lineta.juskaite@geometra.lt, www.geometra.lt.   


2009-01-08
Informuojame, kad pakartotinai rengiamas Mindaugui Bernatavičiui priklausančiame žemės sklype (kadastrinis Nr 5270/0010:559) Raudondvario sen. Netonių k. Kauno r.)  kaimo plėtros (ūkio vidaus) žemėtvarkos projektas. Planavimo užsakovas- Mindaugas Bernatavičius, planavimo vykdytojas - UAB „Dagrame“. Su projektu galima susipažinti UAB „Dagrame“ patalpose adresu: Veiverių  134-204, Kaunas iki 200901  22. 2009 01 23 d. 10.00 val vyks viešas svarstymas. Dėl smulkesnės informacijos prašome kreiptis: UAB „Dagrame“ Veiverių 134-204 , Kaunas. Tel 8618 63414; 837 202841.


2009-01-05
Informuojame, kad bendrąja tvarka parengtas sklypo kad.Nr.5263/0005:15, Krivėnų k., Babtų sen., Kauno r.sav. detalusis planas. Planavimo tikslas: sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskiries keitimas iš žemės ūkio į kitą (pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos/komercinėspaskirties objektų teritorijos) ir padalijimas į (iki) 4 sklypus, teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo reglamento nustatymas. Darbų pradžia: 2008 m IV ketvirtis; darbų pabaiga: 2009 m III ketvirtis. Sklypas ribojasi su Alfredos Petrošienės sklypu kad. Nr. 5263/0005:24 . Organizatorius: Kazys Taujanskas, Zofija Taujanskienė, adresas: Kėdainių g. 47A, Babtai, Kauno r. sav., tel.: 8 601 66821. Rengėjas: UAB “GIRU”, el.p. gedas@giru.lt, www.giru.lt. Detalusis planas bus viešai eksponuojami Babtų seniūnijos patalpose 10 darbo dienų iki susirinkimo. Viešas susirinkimas įvyks 2009m. sausio 29d. 14val. Rengėjo patalpose K.Donelaičio g. 79-11, Kaunas. Pareikšti savo pastabas ir pasiūlymus galima planavimo organizatoriui arba rengėjui aukščiau nurodytais adresais iki susirinkimo pabaigos.