Urbanistikos skyrius

2007 m. ir senesni teritorijų planavimo dokumentų skelbimai

2007-12-29

Informuojame apie pradedamą rengti gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų išdėstymo specialųjį planą. Planuojamos teritorijos adresas- Kauno r.sav., Alšėnų sen., Padainupio k.,. Analizuojama teritorija- Alšėnų sen. Mastaičių k. v. 10 kadastro bloko dalis, apimanti dalį Padainupio k., detaliai išnagrinėjant žemės sklypą kadastro Nr.5247/0010:179.

Planavimo lygmuo: vietovės lygmens specialusis kraštotvarkinis planas.

Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracija, Savanorių pr. 371, Kaunas.

Planavimo finansuotojas: UAB „Barnasta“, Sodybų g. 2/ Vaišvydavos pl. 30A, mob. tel. 8 698 880 57.

Planavimo tikslas: gyvenamosios ir kitokios paskirties pastatų statybos teritorijos išdėstymo specialusis planas.

Plano rengimo terminas: 2008m. I ketv. - 2008m. II ketv.

Pasiūlymus teikti specialiojo plano rengėjui M. Torrau, V. Putvinskio g. 17-4, Kaunas, mob. tel. 8 687 145 85, el. p. ideju@takas.lt.

Apie specialiojo plano viešumo viešą ekspoziciją, galimybę susipažinti su sprendiniais bei viešo aptarimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai spaudoje bei interneto svetainėje www.krs.lt.


2007-12-29
Informuojame apie pradedamą rengti gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų išdėstymo specialųjį planą. Planuojamos teritorijos adresas- Kauno r.sav., Domeikavos sen., Romaškių k.,. Analizuojama teritorija - Domeikavos k. v. 13 kadastro bloko dalis, apimanti dalį Romaškių k., detaliai išnagrinėjant žemės sklypą kadastro Nr.5217/0013:80.

Planavimo lygmuo: vietovės lygmens specialusis kraštotvarkinis planas.

Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracija.

Planavimo finansuotojas: Jonas Banėnas (pagal įgaliojimą atstovaujamas Astos Karalevičiūtės).

Planavimo tikslas: gyvenamosios ir kitokios paskirties pastatų statybos teritorijos išdėstymo specialusis planas.

Plano rengimo terminas: 2008m. I ketv. - 2008m. II ketv.

Pasiūlymus teikti specialiojo plano rengėjui M. Torrau, V. Putvinskio g. 17-4, Kaunas, mob. tel. 8 687 145 85, el. p. ideju@takas.lt.

Apie specialiojo plano viešumo viešą ekspoziciją, galimybę susipažinti su sprendiniais bei viešo aptarimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai spaudoje bei interneto svetainėje www.krs.lt.


2007-12-27
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-08-18 d. nutarimu Nr. 967 patvirtintu planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašu  informuojame, kad vadovaujantis specialiojo plano – infrastruktūros objektų degalinių išdėstymo schemos korektūros (papildant degaline sklype kad. Nr. 5270/0006:135, Lukšakaimio k., Raudondvario sen.) organizatoriaus 2007-12-18d. sprendimu Nr. 013(US) strateginis pasekmių aplinkai vertinimas nebus atliekamas. Su šio sprendimo priėmimo motyvais galima susipažinti  Kauno rajono savivaldybės Urbanistikos skyriuje ( Savanorių pr. 317, Kaunas).


2007-12-22
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti specialųjį planą Pyplių k., Ringaudų sen., Kauno r. sav. (apie 150 ha teritorija, apimanti Noreikiškių k.v. 16 bloko dalį, tame tarpe skl.kad.Nr.5250/0016:438).

Planavimo tikslas: gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų ir statinių išdėstymo specialusis planas (tikslu – išanalizuoti, suplanuoti teritoriją kitai paskirčiai), nustatant erdvinio ir infrastruktūros sistemos organizavimo, tvarkymo ir naudojimo sąlygas, sudarysiančias prielaidas šios teritorijos detaliojo teritorijų planavimo dokumentams rengti.

Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracija, tel. (8 37) 305 503.

Finansuotojas: L. Kamarauskienė, V. Načajus.

Rengėjas: D. Šarakauskas, el.p. info@dsarchitektai.lt, tel. (8 37) 321 886.

Apie viešą svarstymą informuosime papildomai.


2007-12-22
Informuojame apie atliktą gyvenamosios teritorijos Smiltynų I k., Domeikavos sen., Kauno r.sav. (skl. kad. Nr. 5217/0013:604, 95, 749) specialiojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atranką. Priimtas sprendimas: strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neprivalomas. Su motyvais dėl priimto sprendimo susipažinti galima pas specialiojo plano rengėją D.Šarakauską 10 darbo dienų po skelbimo pasirodymo, adresu Nepriklausomybės a.7-5, Kaune, tel. (8 37) 321 886.

Tai pat informuojame apie baigiamą bendra tvarka rengti specialųjį planą Smiltynų I k., Domeikavos sen., Kauno r. sav. (sklypai kad. Nr. 5217/0013:604, 95,749).

Planavimo tikslas: gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų ir statinių išdėstymo specialusis planas (tikslu – išanalizuoti, suplanuoti teritoriją kitai paskirčiai), nustatant erdvinio ir infrastruktūros sistemos organizavimo, tvarkymo ir naudojimo sąlygas, sudarysiančias prielaidas šios teritorijos detaliojo teritorijų planavimo dokumentams rengti.

Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracija, Savanorių pr. 371, Kaunas, tel. (8 37) 305 503.

Finansuotojas: UAB „Gečia“ (atstovaujanti J. Indriūnienę, V. Indriūną, K. Indriūną G. Indriūną), mob. tel. (8 698) 148 48.

Rengėjas: architektas D. Šarakauskas, el. p. info@dsarchitektai.lt, tel. (8 37) 321 886.

Specialusis planas bus viešai eksponuojamas Domeikavos seniūnijos patalpose 10 darbo dienų iki susirinkimo. Viešas svarstymas su visuomene įvyks rengėjo patalpose, Nepriklausomybės a. 7-5, Kaune, 2008 m. sausio 28 d. 13 val. Motyvuotus pasiūlymus ar pastabas teikti iki susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui arba rengėjui.


2007-12-13
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą sklypo kad. Nr. 5233/0010:163, Ramučių k., Karmėlavos sen., Kauno r.sav. detalųjį planą.

Planavimo tikslas: sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (pobūdis: mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į sklypus.

Organizatorius: M. Kalėdienė, mob. tel. 8 689 216 14.

Sklypas ribojasi su N. Abloževičienės ir V. Abloževičiaus skl. kad. Nr. 5233/0010:170, V. Kaprakio skl. kad. Nr.5233/0010:176, R. Bučo skl. kad. Nr. 5233/0010:199, I. Zajauskaitės, M. Rutkausko, V. Bieliausko, M. Glibausko, V. Baidakov, K. Žebelio, L. Šaparnienės, R. Buinevičiaus, J. Šileikos, G. Gaižausko, V. Kaprakio, S. Vedmedevienės, N. Vedmedevo, V. Danylos, M. Kaminsko, R. Bučo, R. Griškevičienės, N. Brazio, E. Luižio, R. Dailidės, R. Sirio skl. kad. Nr. 5233/0010:189,  5233/0010:192, R. Griškevičienės skl. kad. Nr. 5233/0010:185, V. Baidakov skl. kad. Nr. 5233/0010:177.

Viešo svarstymo su visuomene susirinkimas įvyks 2008 m. sausio 21 d. 13 val. Nepriklausomybės a. 7-5, Kaune. Su projekto sprendiniais susipažinti galima 10 darbo dienų iki susirinkimo Karmėlavos sen. patalpose. Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti iki susirinkimo pabaigos organizatoriui arba rengėjui D. Šarakauskui, tel.: 8 37 321 886, el. p. info@dsarchitektai.lt.


2007-12-10
Informuojame apie pradedamą bendrąja tvarka rengti Kauno r.sav., Domeikavos sen., Domeikavos k., Neries g. esančio žemės sklypo (kadastro Nr.5217/0012:577) detalųjį planą..

Planavimo organizatorius: VšĮ „Domeikavos poilsio parkas“, adresas Vilniaus g.74A-5, Kaunas, organizatoriaus atstovė direktorė Nida Noreikienė, tel.: 8656 78711. 

Planavimo tikslas: žemės sklypo (kadastro Nr.5217/0012:577) detaliojo plano keitimas, nustatant teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimą, tikslinant naudojimo būdą ir pobūdį. Planuojamoje teritorijoje numatoma įrengti bendruomenės poilsio parką su aktyvaus ir pasyvaus poilsio parko statiniais bei įrenginiais bei statyti ilgalaikio apgyvendinimo rekreacinius statinius. Plano rengimo terminas 2007m. IV ketv.-2008m. I ketv.

Plano rengėjas: M.Torrau I.Į., adresas V.Putvinskio g.17-4, Kaunas, mob. tel.: 8 687 145 85, el.p. ideju@takas.lt.

Pasiūlymus ir pageidavimus teikti detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui aukščiau nurodytais adresais.

Apie teritorijų planavimo dokumento sprendinių aptarimo, viešos ekspozicijos bei viešo aptarimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai spaudoje, Domeikavos seniūnijos skelbimų lentoje bei internetiniame puslapyje www.krs.lt.


2007-12-10
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti rajono lygmens infrastruktūros objektų – degalinių išdėstymo Kauno rajono savivaldybės teritorijoje spcecialiojo plano korektūrą (papildymą, įtraukiant į schemą žemės sklypus kad. Nr. 5250/0006:266 ir 5250/0006:265 Ringaudų k., Ringaudų sen.).

Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, Kaunas, tel. (8 37) 305 5 84.

Plano rengėjas: V. Zagorskienės IĮ, Laisvės al. 45, 308 kab., Kaunas, tel. 8 687 324 55.

Savo pasiūlymus dėl rengiamo dokumento galima teikti Kauno rajono savivaldybės administracijos Urbanistikos skyriui, 211 kab., Savanorių pr. 371, tel. (8 37) 305 584. Apie viešo svarstymo ir strateginio vertinimo procedūras informuosime papildomai.


2007-12-10

Informuojame apie bendrąja tvarka rengiamą sklypo Pušyno g. 33, Kulautuvos mstl., Kulautuvos sen., Kauno rajone, detalųjį planą.

Planavimo tikslas: sklypo naudojimo būdo keitimas, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos).

Sklypas ribojasi su valstybine žeme, sklypais Pušyno g. 31, 35 ir L.Ivinskio g. 7.

Organizatorė: Odeta Eidukevičienė. Pastabas ir pasiūlymus teikti organizatoriui  tel. 8 682 051 69.

Viešas svarstymas įvyks 2008 m. sausio 10 d. 16 val. detaliojo plano rengėjo V. Zagorskienės IĮ patalpose Laisvės al. 45, 308 kab., Kaunas. Detalusis planas eksponuojamas seniūnijoje 10 darbo dienų iki susirinkimo.


2007-12-05
UAB „GEOMETRA“ informuoja apie parengtą detaliojo plano projekto konsultavimosi ir viešojo susirinkimo procedūras: žemės sklypo (kadastr. Nr. 5260/0001:479, plotas 1,0000 ha), esančio Seniavos k., Kauno r. sav.

Planavimo tikslas: dalies esamo sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (pobūdis: mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į 3 sklypus.

Planavimo organizatorius: Einoras Kudzinskas.

Viešas projekto svarstymas vyks bendrąja tvarka. Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2007 m. gruodžio 6 d. iki 2008 m. sausio 7 d. UAB „Geometra patalpose, adresu Savanorių pr. 287-307, Kaunas.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2007 m gruodžio 20 d. iki  2008 m. sausio 7 d. Garliavos apylinkių seniūnijos patalpose adresu: Vytauto g. 62, Garliavos m., Kauno m. sav.

Viešas projekto svarstymo susirinkimas įvyks  2008 m. sausio 8 d. 13 val.  UAB „Geometra“ patalpose adresu: Savanorių pr. 287-307, Kaunas.

Pasiūlymus ir pastabas dėl parengto detaliojo projekto sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo dienos planavimo organizatoriui arba detaliojo plano rengėjai UAB „Geometra“, tel. 312 352, 8 652 808 06, el. p. edita.guzenkiene@geometra.lt.


2007-12-05
Informuojame apie supaprastinta tvarka rengiamą sklypo Kauno r. sav., Garliavos sen., Garliavos m., Maironio g. 3 (kad. Nr. 5223/0011:448) detalųjį planą.

Planavimo tikslas: apie 300 kv. m. įsiterpusio laisvo valstybinio žemės ploto prijungimas iki gatvės raudonosios linijos, naudojimo būdo/pobūdžio, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas, nekeičiant esamos pagrindinės paskirties.

Organizatorius: R. Stanevičienė ir P. Stanevičius.

Rengėjas: D. Šarakauskas, el. p. info@dsarchitektai.lt, tel. 321 886.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu skiriamas 10 darbo dienų laikotarpis po skelbimo išleidimo. Su planu galite susipažinti Garliavos seniūnijos patalpose arba Nepriklausomybės a. 7-5 Kaune.


2007-12-04
PRANEŠIMAS DĖL PLANŲ IR PROGRAMŲ STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO

 

Vadovaujantis „Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašu“ (patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-08-18 nutarimu Nr.967), Kauno r.sav. Domeikavos sen. Ražių kaimo dalies (apimančios Domeikavos kadastro vietovės 8 bloko dalį) gyvenamųjų ir kitos paskirties statinių išdėstymo specialiojo plano rengėjas Mariaus Torrau I.Į. pateikė atrankos dėl SPAV medžiagą sveikatos apsaugą ir aplinkos apsaugą kontroliuojančioms suinteresuotoms institucijoms- Aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentui bei Kauno visuomenės sveikatos centrui. Vadovaujantis gautomis išvadomis, specialiojo planavimo organizatorius Kauno rajono savivaldybės administracija nusprendžia, kad Strateginio pasekmių aplinkai vertinimas nėra privalomas ir vykdomas nebus. Detalesnė informacija teikiama specialiojo plano rengėjo Mariaus Torrau I.Į. patalpose V. Putvinskio g. 17-4, Kaunas, arba telefonu 8 687 145 85.


2007-12-04
Informuojame apie toliau bendrąja tvarka rengiamą Kauno r. sav., Lapių sen., Drąseikių kaimo teritorijos (apimančios Lapių kadastro vietovės 10 bloko dalį) vietovės lygmens gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų išdėstymo kraštotvarkinį specialųjį planą, tame tarpe planuojant žemės sklypus, kurių kad. Nr. 5240/0010:418, 5240/0010:419.

Planavimo organizatorius: Kauno r. savivaldybės administracija, planavimo finansuotojas- UAB „Naujoji švara�č. 

Planavimo tikslas: gyvenamosios ir kitokios paskirties pastatų statybos teritorijos išdėstymo specialusis planas. 

Plano rengimo terminas: 2007m. IV ketv. - 2008m. I ketv.

Finansuotojo adresas: Savanorių pr. 363, 206 kab., Kaunas, mob. tel. 8 615 562 44

Plano rengėjas: M. Torrau I.Į., adresas V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, mob. tel. 8 687 145 85 el. p. ideju@takas.lt.

Susipažinti su organizatoriaus patvirtinta koncepcija ir specialiojo plano sprendiniais, raštiškus pasiūlymus ir pageidavimus  teikti galima nuo 2007-12-07d. specialiojo plano rengėjo patalpose aukščiau nurodytu adresu. Pageidaujant specialiojo plano sprendiniai susipažinimui gali būti teikiami elektroniniu paštu.

Viešas specialiojo plano sprendinių aptarimo susirinkimas vyks 2007-12-21 nuo 16 val. iki 17 val. Lapių seniūnijos patalpose. Dalyvavimas viešame susirinkime nėra privalomas.


2007-12-03
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamus rengti detaliuosius planus Karmėlavos II k., Karmėlavos sen., Kauno r.sav.:

1. 0,44 ha sklypas kad.Nr.5233/0006:573. Organizatorius: P. Jermalavičius.

2. 0,5 ha sklypas kad.Nr.5233/0006:265. Organizatorius: J. Jankauskienė.

3. 1,29 ha sklypas kad.Nr.5233/0006:572. Organizatorius: M. Ramelis.

4. 1,42 ha sklypas kad.Nr.5233/0006:356. Organizatorius: K. Ramelytė.

Planavimo tikslas: sklypų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), padalijimas, teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo reglamento nustatymas.

Rengėjas: D.Šarakauskas, el. p. info@dsarchitektai.lt, tel. (8 37) 321 886.

Apie viešą svarstymą informuosime papildomai.


2007-11-29
Informuojame apie bendrąja tvarka rengiamą vietovės lygmens gyvenamosios teritorijos išdėstymo Tvarkiškių kaimo dalyje (Juragių kadastrinės vietovės 2-ojo bloko dalis, tame tarpe - sklypas kad. Nr. 5227/0002:202)., Juragių sen., Kauno rajone, specialųjį planą.

Planavimo tikslas: parengti gyvenamosios teritorijos išdėstymo specialųjį planą, nustatyti erdvinį ir infrastruktūros sistemos organizavimo principus, tvarkymo ir naudojimo sąlygas, sudarysiančias prielaidas šios teritorijos detaliajam planui rengti. 
Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, Kaunas, tel. (8 37) 305 583, finansuotojas - Giedrius Sinkevičius, tel. 8 614 025 79.

Plano rengėja: V. Zagorskienė, mob. tel. 8 687 324 55.

Savo pasiūlymus dėl rengiamo dokumento galima teikti organizatoriaus atstovui arba finansuotojui iki viešo svarstymo pabaigos. Parengto specialiojo plano viešas svarstymas įvyks gruodžio 19 d. 14 vai. Juragių seniūnijos patalpose. Specialusis planas eksponuojamas 10 darbo dienų iki susirinkimo pradžios seniūnijoje.


2007-11-29

Informuojame apie bendrąja tvarka rengiamą vietovės lygmens gyvenamosios teritorijos išdėstymo Tvarkiškių kaimo dalyje (Juragių kadastrinės vietovės 1-ojo bloko dalis, tame tarpe - sklypas kad. Nr. 5227/0001:347)., Juragių sen., Kauno rajone, specialųjį planą.

Planavimo tikslas: parengti gyvenamosios teritorijos išdėstymo specialųjį planą, nustatyti erdvinį ir infrastruktūros sistemos organizavimo principus, tvarkymo ir naudojimo sąlygas, sudarysiančias prielaidas šios teritorijos detaliajam planui rengti. 
Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, Kaunas, tel. (8 37) 305 583, finansuotojas - Jonas Zienius, mob. tel. 8 614 025 79.

Plano rengėja: V. Zagorskienė, mob. tel. 8 687 324 55.

Savo pasiūlymus dėl rengiamo dokumento galima teikti organizatoriaus atstovui arba finansuotojui iki viešo svarstymo pabaigos. Parengto specialiojo plano viešas svarstymas įvyks gruodžio 18d. 14 vai. Juragių seniūnijos patalpose. Specialusis planas eksponuojamas 10 darbo dienų iki susirinkimo pradžios seniūnijoje.


2007-11-29

Informuojame apie bendrąja tvarka rengiamą sklypo Jaunimo g. 17, Domeikavos k., Domeikavos sen., Kauno rajone, detalųjį planą.

Planavimo tikslas: sklypo padalijimas į du, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas(mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos).

Organizatorius: Juozas Tvardauskas.

Pastabas ir pasiūlymus teikti organizatoriui mob. tel. 8 611 442 59.

Viešas svarstymas įvyks 2007m .gruodžio 27 d. 16 vai. detaliojo plano rengėjo V. Zagorskienės IĮ patalpose Laisvės ai. 45, 308 kab., Kaunas. Detalusis planas eksponuojamas seniūnijoje 10 darbo dienų iki susirinkimo.


2007-11-29
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamus rengti sklypų kad.Nr.5250/0006:344, 5250/0006:345, 5250/0006:343, 5250/0006:342, 5250/0006:339, 5250/0006:338, 5250/0006:335, 5250/0006:222 Noreikiškių k., Ringaudų sen., Kauno r.sav. detaliuosius planus.

Planavimo tikslas: žemės ūkio paskirties žemės sklypų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas į kitą (gyvenamosios teritorijos/mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas.

Organizatorius: UAB „Baltų žemės“.

Rengėjas: D. Šarakauskas, el. p. info@dsarchitektai.lt, tel. 321 886.

Apie viešą svarstymą informuosime papildomai.


2007-11-29

Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamus rengti sklypų kad.Nr.5250/0006:112, 5250/0006:110 Noreikiškių k., Ringaudų sen., Kauno r.sav.  detaliuosius planus.

Planavimo tikslas: sklypų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), padalijimas, teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo reglamento nustatymas.

Organizatorius: Vytis Augustas Šibonis.

Rengėjas: D. Šarakauskas, el. p. info@dsarchitektai.lt, tel. 321 886.

Apie viešą svarstymą informuosime papildomai.


2007-11-26
Pradedama rengti Kauno rajono savivaldybės teritorijos kelių išdėstymo žemėtvarkos schema

 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo įstatymo (Žin., 2004, Nr.21-617) 5 ir 14 straipsniais, Planavimo sąlygų teritorijų planavimo dokumentams rengti parengimo ir išdavimo tvarkos aprašu (Žin., 2006, Nr. 112-4293), Žemėtvarkos schemų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. 3D-518/D1-490 (Žin., 2004, Nr. 140-5148), informuojame, kad pradėtas Kauno rajono savivaldybės teritorijos kelių išdėstymo žemėtvarkos schemos rengimo (specialiojo planavimo) procesas.

Žemėtvarkos schemos rengimo tikslas - parengti, suderinti ir patvirtinti vietinės reikšmės kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schemą M 1:50 000, kurioje bus numatytas vietinės reikšmės kelių tinklo išdėstymas ir papildymas, nurodant: ruožus, kur yra esami geros būklės keliai su danga; ruožus, kur reikalingas kelio remontas; ruožus, kur reikalinga nauja statyba (kelių tiesimas, įrengiant sankasą); ruožus, kur vykdant žemės reformą buvo suprojektuoti vietiniai keliai, tačiau, sustambinus žemėnaudas jų įrengimas neturi perspektyvos.

 

Kauno apskrities viršininko administracijos informacija


2007-11-26
Informuojame, kad parengtas bendra tvarka gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų ir statinių išdėstymo Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Stanaičių k. teritorijoje (apimančioje Juragių k. v. 2 bloko dalį, detalizuojant sklypą kadastro Nr.5227/0002:282) specialusis planas.

Projekto rengėjas: Dalius Šarakauskas, tel. (8 37) 206 954, mob. tel. 8 684 848 94, el. p. info@dsarchitektai.lt, adresas: Nepriklausomybės a.7-5, Kaunas.

Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, tel. (8 37) 313 797, el. p. administratorius@krs.lt, adresas: Savanorių pr. 371, Kaunas.

Planavimo tikslas: nustatyti erdvinio ir infrastruktūros sistemos organizavimo, tvarkymo ir naudojimo sąlygas, sudarysiančias prielaidas šios teritorijos detaliojo planavimo dokumentams (žemės pagrindinei tikslinei naudojimo paskirčiai keisti) rengti.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas nebus atliekamas. Su šio sprendimo motyvais galima susipažinti pas projekto rengėją.

Vieša projekto ekspozicija vyks Garliavos apyl. seniūnijos, Vytauto g. 62, Galiavoje, skelbimų lentoje 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo, kuris įvyks tuo pačiu adresu 2007-12-21 9 val.

Visa informacija pas projekto rengėją. Pasiūlymus dėl projekto galima teikti iki susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui ir rengėjui.


2007-11-26

Informuojame, kad parengtas bendra tvarka gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų ir statinių išdėstymo Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Ireniškių k. teritorijoje (apimančioje Pajiesio k. v. 1 bloko dalį, detalizuojant sklypą kadastro Nr.5260/0001:49) specialusis planas.

Projekto rengėjas: Dalius Šarakauskas, tel. (8 37) 206 954, mob. tel. 8 684 848 94, el. p. info@dsarchitektai.lt, adresas: Nepriklausomybės a.7-5, Kaunas.

Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, tel. (8 37) 313 797, el. p. administratorius@krs.lt, adresas: Savanorių pr. 371, Kaunas.

Planavimo tikslas: nustatyti erdvinio ir infrastruktūros sistemos organizavimo, tvarkymo ir naudojimo sąlygas, sudarysiančias prielaidas šios teritorijos detaliojo planavimo dokumentams (žemės pagrindinei tikslinei naudojimo paskirčiai keisti) rengti.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas nebus atliekamas. Su šio sprendimo motyvais galima susipažinti pas projekto rengėją.

Vieša projekto ekspozicija vyks Garliavos apyl. seniūnijos, Vytauto g.62, Galiavoje, skelbimų lentoje 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo, kuris įvyks tuo pačiu adresu 2007-12-21 11 val.

Visa informacija pas projekto rengėją. Pasiūlymus dėl projekto galima teikti iki susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui ir rengėjui.


2007-11-23
Informuojame, kad pradedamas rengti detalusis planas žemės sklypo Pamaišupio k., Alšėnų sen., Kauno r. sav. (kad. nr. 5247/0010:54).

Planavimo tikslas: detalusis planas rengiamas pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimui iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos) ir padalijimui į atskirus sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimui nustatyti.

Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka.

Detaliojo plano organizatorius – UAB „Dažymo technologijų centras“, kontaktinis tel. (8 37) 407 284.


2007-11-23
Informuojame apie pradedamą rengti Kauno r.sav., Raudondvario sen., Didvyrių kaimo teritorijos (apimančios Raudondvario kadastro vietovės 8 bloko dalį) vietovės lygmens gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų išdėstymo kraštotvarkinį specialųjį planą, tame tarpe planuojant žemės sklypus, kurių kad. Nr. 5270/0008:825, 5270/0008:137.

Planavimo organizatorius: Kauno r. savivaldybės administracija, planavimo finansuotojas -UAB „Naujoji švara“.
Planavimo tikslas: gyvenamosios ir kitokios paskirties pastatų statybos teritorijos išdėstymo specialusis planas.

Plano rengimo terminas: 2007 m. IV ketv. - 2008 m. I ketv.

Finansuotojo adresas: V.Putvinskio g.17-4, Kaunas, tel.: 8612 37164

Plano rengėjas: M.Torrau I.Į., adresas V.Putvinskio g.17-4, Kaunas, t.:8687 14585 el.p. ideju@takas.lt.

Pasiūlymus ir pageidavimus teikti specialiojo plano finansuotojui arba rengėjui aukščiau nurodytais adresais.

Apie teritorijų planavimo dokumento sprendinių aptarimo, viešos ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.


2007-11-23
Informuojame apie pradedamą rengti Kauno r.sav., Lapių sen., Drąseikių kaimo teritorijos (apimančios Lapių kadastro vietovės 10 bloko dalį) vietovės lygmens gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų išdėstymo kraštotvarkinį specialųjį planą, tame tarpe planuojant žemės sklypus, kurių kad. Nr. 5240/0010:418, 5240/0010:419.

Planavimo organizatorius: Kauno r. savivaldybės administracija, planavimo finansuotojas -  L. Krugliakova.

Planavimo tikslas: gyvenamosios ir kitokios paskirties pastatų statybos teritorijos išdėstymo specialusis planas.  
Plano rengimo terminas: 2007m. IV ketv. - 2008m. I ketv.

Finansuotojo adresas: Savanorių pr.363, 206 kab., Kaunas, tel.: 8615 56244

Plano rengėjas: M.Torrau I.Į., adresas V.Putvinskio g.17-4, Kaunas, t.:8687 14585 el. p. ideju@takas.lt.

Pasiūlymus ir pageidavimus teikti specialiojo plano finansuotojui arba rengėjui aukščiau nurodytais adresais.

Apie teritorijų planavimo dokumento sprendinių aptarimo, viešos ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.


2007-11-19
Informuojame, kad bendrąja tvarka parengtas žemės sklypo (kadastro Nr. 5250/0006:213), esančio Ringaudų k., Ringaudų seniūn., Kauno r. detalųjį planą.

Planavimo organizatorius: UAB „Mano biuras“, įm. kodas 135733390, Maironio g. 40-1, Kaunas, tel. 8 610 016 64.

Planavimo tikslas: sklypo padalijimas į 5 sklypus, nekeičiant pagrindinės tikslinės kitos (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) žemės naudojimo paskirties.

Plano rengimo terminas: 2007m. IV  ketv.

Besiribojančių sklypų kadastro Nr. 5250/0006:146, 5250/0006:216, 5250/0006:214. Projektas bus eksponuojamas Ringaudų seniūnijos patalpose nuo skelbimo 10 darbo dienų.

Viešas susirinkimas projektui aptarti vyks 2007 12 21 10 val. M. Torrau IĮ patalpose, V. Putvinskio g. 17-4, Kaunas. Pasiūlymus teikti iki viešo susirinkimo dienos plano rengėjai M. Torrau IĮ, tel.20 73 35, el. paštas ideju@takas.lt.


2007-11-19
Informuojame apie pradedamus rengti gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų ir statinių išdėstymo specialiuosius  planus Kauno rajone:

1. Kauno r. sav., Rokų sen., Rokų kaimo teritorija, (apimanti Rokų k. v. 13 bloko dalį), tame tarpe žemės ūkio paskirties žemės sklypai: 2,7628ha (kad. nr.5273/0013:63) ir 2,3145ha (kad. nr.5273/0013:64);

2. Kauno r. sav., Alšėnų sen., Digrių kaimo teritorija, (apimanti Mastaičių k. v. 18 bloko dalį), tame tarpe žemės ūkio paskirties žemės sklypai: 1,2659ha (kad. nr.5247/0018:217) ir 7,2131ha (kad. nr.5247/0018:218)

3. Kauno r. sav., Alšėnų sen., Kampiškių kaimo teritorija, (apimanti Mastaičių k. v. 10 bloko dalį), tame tarpe žemės ūkio paskirties žemės sklypas 3,0200ha (kad. nr. 5247/0010:26), Pamaišupio kaimo teritorija, (apimanti  Mastaičių k. v. 10 bloko dalį), tame tarpe žemės ūkio paskirties žemės sklypas 1,4500ha (kad. nr. 5247/0010:166) ir Bijūnų kaimo teritorija, (apimanti Mastaičių k. v. 10 bloko dalį), tame tarpe žemės ūkio paskirties žemės sklypas 10,1438ha (kad. nr. 5247/0010:283).

4. Kauno r. sav., Alšėnų sen., Padainupio k. teritorija, (apimanti Mastaičių k. v. 10 bloko dalį), tame tarpe žemės ūkio paskirties sklypai: 12,1947 ha (kad. nr. 5247/0010:296), 9,9062 ha (kad. nr. 5247/0010:297) ir 10,3108 ha(kad. nr. 5247/0010:298)

5. Poderiškių kaimo teritorija, Alšėnų sen., Kauno r. sav. (

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, rengiamiems teritorijų planavimo dokumentams strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas.

Specialiųjų planų organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius.

Rengėjas: M. Sirvydis, Partizanų g. 26-204, Kaunas, tel. (8 37) 438 726, 8 675 475 96, el. paštas mindaugas@architektas.eu.

Apie teritorijų planavimo dokumentų sprendinių aptarimo, viešos ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.


2007-11-16

Informuojame, kad skelbiama parengto detaliojo plano projekto Kauno r. sav., Garliavos sen., Teleičių k., sklypo kadastrinis adr. 5260/0001:368 Pajiesio k. v., konsultavimosi ir viešo susirinkimo procedūra.

Projekto tikslas: esamo sklypo padalijimas į apie 2 sklypus, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo reglamento nustatymas.

Projekto rengimo terminas (preliminarus): 2008 m.

Viešas svarstymas vyksta bendrąja tvarka. Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2007 m. lapkričio 9 d. iki 2007 m. gruodžio 6 d. UAB „Geometra“ patalpose, adresas: Savanorių pr. 287-307, Kaunas, tel. (8 37) 312 352; faks. (8 37) 311 733. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2007-11-22 iki 2007-12-06 UAB “Geometra�č patalpose. Viešas susirinkimas numatomas 2007m. gruodžio 07 d., 14 val. UAB ,,Geometra�č patalpose.

Pasiūlymus ir pastabas dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo dienos planavimo organizatoriams Mildai Stanislovai Sasnauskienei ir Edvardui Šaliamorui (mob. tel. 8 611 460 98) arba plano rengėjui UAB „Geometra“ (architektė A. Žemaitienė, mob. tel. 8 656 438 80).


2007-11-15

Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti specialųjį planą Noreikiškių k., Ringaudų sen., Kauno r. sav. (apie 30 ha teritorija, apimanti Noreikiškių k. v. 6 bloko dalį).

Planavimo tikslas: gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų ir statinių išdėstymo specialusis planas (tikslu – išanalizuoti, suplanuoti teritoriją kitai paskirčiai), nustatant erdvinio ir infrastruktūros sistemos organizavimo, tvarkymo ir naudojimo sąlygas, sudarysiančias prielaidas šios teritorijos detaliojo teritorijų planavimo dokumentams rengti.

Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracija, tel.(8 37) 305 503, finansuotojas – UAB „Baltic realty adviser�č.

Rengėjas: D. Šarakauskas, tel. (8 37) 321 886.

Apie viešą svarstymą informuosime papildomai.


2007-11-15
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą žemės sklypo Nr. 36 ( kadastrinis Nr. 5217/0006:36) Taikos g. 22, Voškonių km. Domeikavos sen. Kauno r., detalųjį planą.

Planavimo tikslas: žemės sklypo padalijimas į du sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reglamento nustatymas, numatant mažaaukščio gyvenamojo namo statybą. Sklypas ribojasi su valstybės žeme ir privačiais sklypais.

Detaliojo plano organizatoriai: Erika Sadauskienė ir Kristina Kavaliauskienė.

Rengėjas: L. Bulakienė, mob. tel. 8 684 340 66.

Projektas eksponuojamas Domeikavos seniūnijos patalpose nuo 2007 12 03 iki 2007 12 17 d.

Pasiūlymus teikti raštu planavimo organizatoriui Erikai Sadauskienei adresu: Taikos g. 22, Voškonių km. Domeikavos sen. Kauno r. iki viešo svarstymo, kuris įvyks 2007-12-17 14 val. Domeikavos seniūnijos patalpose.


2007-11-10

Informuojame apie pradedamą rengti gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų ir statinių išdėstymo specialųjį planą Kauno r. sav., Bernatonių kaimo dalies teritorija, apimanti Raudondvario k. v. 13 bloko dalį, tame tarpe žemės ūkio paskirties žemės sklypų kad. Nr. 5270/0013:618 ir 5270/0013:619.

Planavimo tikslas: suplanuoti teritoriją, išanalizuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypų keitimo galimybę į kitą paskirtį.

Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr.371, Kaunas

Plano rengėjas: A. Petniūnas (Aukštaičių g. 15-1, Kaunas), tel./faks. (8 37) 208 633, el. paštas aurimas1965@yahoo.com.

Apie teritorijų planavimo dokumentų koncepcijos, sprendinių aptarimo, viešos ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.


2007-11-10

Informuojame apie pradedamą rengti gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų ir statinių išdėstymo specialųjį planą Kauno r. sav., Rokelių kaimo dalies teritorija, apimanti Rokų k. v. 18 bloko dalį, tame tarpe žemės ūkio paskirties žemės sklypo kad. Nr. 5273/0018:92

Planavimo tikslas: suplanuoti teritoriją, išanalizuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypų keitimo galimybę į kitą paskirtį.

Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr.371, Kaunas

Plano rengėjas: A. Petniūnas (Aukštaičių g. 15-1, Kaunas), tel./faks. (8 37) 208 633 , el. paštas aurimas1965@yahoo.com.

Apie teritorijų planavimo dokumentų koncepcijos, sprendinių aptarimo, viešos ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.


2007-11-10

Informuojame, kad bendrąja tvarka rengiamas 2,0000 ha žemės sklypo (Kad. Nr. 5250/0010:347) Kauno r. sav., Ringaudų sen., Mitkūnų k. detalusis planas.

Planavimo tikslas: žemės ūkio paskirties žemės sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas į kitą (būdas: gyvenamosios teritorijos/mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į atskirus sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas. Rengiant detalųjį planą strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas.

Žemės sklypo savininkai ir detaliojo plano organizatoriai: Rimantas Miliauskas ir Irina Bacevičienė.

Detaliojo plano rengėjas: N. K. Petniūnienė.

Pasiūlymus ir pretenzijas galima teikti raštu adresu: Aukštaičių g. 15-1, Kaunas. Tel./faks. (8 37) 208 633, mob. tel. 8 651 776 41.

Apie teritorijų planavimo dokumentų sprendinių aptarimo, viešos ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.


2007-11-08
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti žemės sklypo Nr. 36 (kadastro Nr. 5217/0006:36)  Kauno r. sav., Domeikavos sen., Voškonių k., Taikos g. 22 detalųjį planą.

Detaliojo planavimo tikslas: sklypo padalijimas į 2 sklypus, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo reglamento nustatymas.

Detaliojo plano rengimo terminas: 2007 m. (preliminarus).

Organizatoriai: Erika Sadauskienė, Kristina Kavaliauskienė.

Informacija mob. tel. 8 684340 66.


2007-10-30
Informuojame apie bendrąja tvarka rengiamą sklypo kad. Nr. 5270/0008:243, Dobilų g. 22, Raudondvario k., Raudondvario sen., Kauno raj. detalųjį planą.

Planavimo tikslas: sklypo padalijimas į du, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos).

Organizatorė: Daiva Jašauskienė.

Pastabas ir pasiūlymus teikti organizatorės atstovui tel. 8 650 690 34.

Viešas svarstymas įvyks lapkričio 19 d. 15 val. detaliojo plano rengėjo V.Zagorskienės IĮ patalpose, Laisvės al.45, 309 kab., Kaunas. Detalusis planas eksponuojamas 10 darbo dienų iki susirinkimo seniūnijoje.


2007-10-25
Parengti Kauno rajono savivaldybės teritorijos miškų išdėstymo žemėtvarkos schemos sprendiniai.

Kviečiame visuomenę nuo š. m. lapkričio 12 d. iki gruodžio 12 d. susipažinti su šios schemos sprendiniais ir pareikšti savo pastabas bei pasiūlymus raštu ekspozicijos vietoje esančiame pasiūlymų registracijos žurnale. Kauno rajono savivaldybės teritorijos miškų išdėstymo žemėtvarkos schemos grafinė ir tekstinė dalys eksponuojamos Kauno rajono savivaldybėje, skelbimų lentoje (Savanorių pr. 371, Kaunas (II aukštas)).

Viešas susirinkimas vyks 2007 m. gruodžio 13 d. 10 val. Kauno rajono savivaldybės posėdžių salėje (Savanorių pr. 371, Kaunas (II aukštas)).

Planavimo organizatorius – Kauno apskrities viršininkas. Informaciją teikia Kauno rajono žemėtvarkos skyrius, Savanorių pr. 371, Kaunas, tel. (8 37) 305 572, 314 476, el. paštas zemetvarka@krs.lt.

Schemos rengėjas – VĮ Valstybinio žemėtvarkos instituto Kraštotvarkos ir teritorijų planavimo skyrius, J. Lelevelio g. 6, LT-01102 Vilnius, tel. (8 5) 261 94 34, faks. (8 5) 262 16 72, el. paštas krastotvarka@vzi.lt.

Atmestus planavimo pasiūlymus pareiškėjai gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo atsakymo į pateiktą pasiūlymą gavimo dienos.

  

Kauno apskrities viršininko administracija


2007-10-25
Informuojame apie parengtą žemiau išvardintų gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų ir statinių išdėstymo specialiųjų planų Kauno rajone koncepciją:

1.   Rokų sen., Girininkų kaimo teritorijoje, apimančioje Rokų k. v. 8 bloko dalį, tame tarpe sklypus kad. Nr. 5273/0008:51 ir 5273/0008:52;

2.   Garliavos apyl. sen., Teleičių kaimo teritorijoje, apimančioje Pajiesio k. v. 1 bloko dalį, tame tarpe sklypą kad. Nr. 5260/0001:685;

3.   Garliavos apyl. sen., Stanaičių kaimo teritorijoje, apimančioje Juragių k. v. 2 bloko dalį, tame tarpe sklypą kad. Nr. 5227/0002:282;

4.   Garliavos apyl. sen., Ireniškių kaimo dalies teritorijoje, apimančioje Pajiesio k. v. 1 bloko dalį, tame tarpe sklypą kad. Nr. 5260/0001:49.

Su parengta specialiųjų planų koncepcijos medžiaga galima susipažinti pas rengėją arch. D. Šarakauską adresu: Nepriklausomybės a. 7-5, Kaunas. Tel. (8 37) 321 886.


2007-10-24
Informuojame apie pradedamus rengti gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų ir statinių išdėstymo specialiuosius  planus Kauno rajone:

1. Teleičių k. teritorijai, apimančiai Pajiesio k. v. 1 bloko dalį, tame tarpe sklypą kad. Nr. 5260/0001:685.

2. Stanaičių k. teritorijai, apimančiai Juragių k. v. 2 bloko dalį, tame tarpe sklypą kad. Nr. 5227/0002:282.

3. Girininkų k. teritorijai, apimančiai sklypus kad. Nr. 5273/0008:51 ir 5273/0008:52.

4. Ireniškių k. teritorijai, apimančiai Pajiesio k. v. 1 bloko dalį, tame tarpe sklypą  kad. Nr. 5260/0001:49.

5. Dievogalos k. teritorijai, apimančiai sklypus kad. Nr. 5247/0019:158 ir 5247/0019:159.

6. Vijūkų k. teritorijai, apimančiai Užliedžių k. v. 7 bloko dalį, tame tarpe sklypus kad Nr. 5283/0007:662 ir 5283/0007:331.

Specialiųjų planų organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius.

Rengėjas: D. Šarakauskas (Nepriklausomybės a. 7-5, Kaunas), tel. (8 37) 321 886, adresas internete www.dsarchitektai.lt, el. paštas: info@dsarchitektai.lt.

Apie teritorijų planavimo dokumentų sprendinių aptarimo, viešos ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.


2007-10-16
Informuojame, kad skelbiama rengiamo detaliojo plano projekto Sitkūnų k. Babtų sen, Kauno raj. sav., konsultavimosi ir viešo susirinkimo procedūra.

Planavimo tikslas: esamo sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (komercinę, pramonės sandėliavimo) ir padalijimas į sklypus, teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo reglamento nustatymas.

Projekto rengimo terminas: (preliminarus) 2007 m.

Viešas svarstymas vyksta bendrąja tvarka.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2007 m. rugsėjo 25 d. iki 2007 m. spalio 22 d. Babtų seniūnijos patalpose adresu Nevėžio g. 3, LT-54331, BABTAI, KAUNO R. tel., (37) 555223   Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2007-10-09 iki 2007-10-22, Babtų. seniūnijoje. Viešas susirinkimas numatomas 2007 m. spalio 22 d., 11 val. Babtų seniūnijos patalpose. Pasiūlymus ir pastabas dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo dienos planavimo organizatoriams: ANGELĖ ŠČIUKAUSKIENĖ, EUGENIJUS ŠČIUKAUSKAS, REGIMANTAS KLĖJUS, REGINA KLĖJIENĖ, REGINA PALECKIENĖ, ELENA LEVIŠAUSKIENĖ.  Tel. 8 699 637 81 ir 8 652 711 28.

Plano rengėjai: PV Inga Tikuišytė, arch. Justina Kašytė.


2007-10-15
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą sklypo (kad. Nr.: 5260/0003:151), Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Karkazų k., detalųjį planą.

Planavimo organizatorius: Nida Kazokienė.

Planavimo tikslas: pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas į kitą paskirtį (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybai), būdo, pobūdžio, teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimo nustatymas. Besiribojančių sklypų kadastriniai Nr. 5260/0003:119; 5260/0003:152, 5260/0003:165; 5260/0003:164; 5260/0003:150; 5260/0003:149; 5260/0003:130. Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2007-10-22 iki 2007-11-06 UAB „Aplinkos inžinerijos“ patalpose, Laisvės al. 101A - 5, 44291 Kaunas, tel. (8 37) 208 645. Viešo projekto ekspozicija vyks nuo 2007-11-06 iki 2007-11-20 Garliavos seniūnijos ir UAB „Aplinkos inžinerijos“ patalpose.

Viešas susirinkimas numatomas Garliavos seniūnijoje 2007-11-21 10 val. (Vytauto g. 62, Garliava, Kauno rajonas, tel. (8 37) 393 625).

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Aplinkos inžinerija“.

Motyvuotus pasiūlymus ir pretenzijas teikti galima viešojo svarstymo metu bei iki viešo susirinkimo dienos šiuo adresu: UAB „Aplinkos inžinerija“, Laisvės al. 101A - 5, 44291 Kaunas, tel. (8 37) 208 645, el. p. projektai@apin.lt.


2007-10-12
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą sklypo (kad. Nr. 5233/0009:18), Kauno r. sav., Karmėlavos  sen., Biruliškių k., detalųjį planą.

Planavimo organizatorius: UAB „Albonita“.

Planavimo tikslas: pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas į kitą paskirtį (logistikos centras), naudojimo būdo, pobūdžio, teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimo nustatymas. Besiribojančių sklypų kadastriniai Nr. 5233/0009:679; 5233/0009:678.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2007-10-30 iki 2007-11-15 UAB „Aplinkos inžinerijos“ patalpose, Laisvės al. 101A - 5, 44291 Kaunas, tel. (8 37) 208 645. Viešo projekto ekspozicija vyks nuo 2007-11-15 iki 2007-11-28 Karmėlavos seniūnijos ir UAB „Aplinkos inžinerijos“ patalpose.

Viešas susirinkimas numatomas Karmėlavos seniūnijoje 2007-11-30 10 val. (Vilniaus g. 65a, Karmėlava, Kauno r., tel. 399 253).

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Aplinkos inžinerija“.

Motyvuotus pasiūlymus ir pretenzijas teikti galima viešojo svarstymo metu bei iki viešo susirinkimo dienos šiuo adresu: UAB „Aplinkos inžinerija“, Laisvės al. 101A - 5, 44291 Kaunas, tel. (8 37) 208 645, el. p. projektai@apin.lt.


2007-10-04

Informuojame apie galimybę susipažinti su parengtu žemės sklypo (kadastrinis  Nr. 5233/0007:34) 504,976 ha, esančio Karmėlavos mstl., (Karmėlavos II-as k.) Karmėlavos sen., Kauno r., detaliojo planavimo projektu.

Planavimo  tikslas, uždaviniai bei numatoma veikla: žemės sklypo ribų tikslinimas (plėtra), naudojimo būdo ir pobūdžio patikslinimas, teritorijos tvarkymo, naudojimo ir apsaugos režimo nustatymas, nekeičiant esamos pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties.

Planavimo  organizatorius: Kauno apskrities viršininko administracija,  L. Sapiegos 10, LT- 44501 Kaunas, įmonės kodas: 188601998, tel. (8 37) 205 269, el. p. kava@kaunas.aps.lt.

Plano  rengėjas: AB „Miestprojektas“, K. Donelaičio g. 62, Kaunas, projekto vadovas Julius Zonys, kvalifikacijos atestatas Nr. A1392, tel. (8 37) 465 910, el. p. julius.zonys@miestprojektas.lt.

Viešasis  svarstymas: su parengtu detaliojo planavimo projektu galima susipažinti  nuo  2007-10-03 iki 2007-10-30 (imtinai)  Karmėlavos seniūnijoje, Vilniaus 52 a, tel. (8 37) 399 253, Karmėlavos mstl.

Parengto  detaliojo planavimo projekto vieša ekspozicija vyks Karmėlavos seniūnijoje nuo 2007-10-17 iki 2007-10-30 (imtinai). Viešas susirinkimas įvyks 2007-10-30 18.00 val. Karmėlavos mokyklos  salėje.

Planavimo pasiūlymai teikiami organizatoriui raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ir viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Kauno apskrities viršininko administracijos teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos tarnybai per mėnesį nuo pareiškėjams registruoto pranešimo įteikimo dienos.

 

Su sklypo (Kauno oro uosto) teritorija besiribojančių arba į jos plėtros ribas patenkančių žemės ir miško sklypų savininkų arba naudotojų sąrašas su adresais (Kauno rajono administracinėse ribose) (atsisiųsti)


2007-10-02

Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą sklypų Ramučių k., Karmėlavos sen., Kauno r. sav. (kad. Nr.5233/0010:131, 5233/0010:164, 5233/0010:22) detalųjį planą.

Planavimo tikslas: pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (būdas: pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos ir komercinės paskirties objektų teritorijos), sklypų sujungimas ir perdalijimas, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas, statybos reglamentavimas. Numatoma logistikos centrų statyba. Sklypai ribojasi su skl. kad. Nr.5233/0010:68, 5233/0010:167, 5233/0010:49, 5233/0010:138 bei valstybine žeme.

Viešo svarstymo su visuomene susirinkimas įvyks 2007 m. spalio 31 d. 13val. Nepriklausomybės a. 7-5, Kaune. Su projekto sprendiniais susipažinti galima 10 darbo dienų iki susirinkimo Karmėlavos sen. patalpose. Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti iki susirinkimo pabaigos organizatoriui UAB „ERDVĖ PROJEKTAMS�č, tel. 71 33 35, arba projekto rengėjui D. Šarakauskui el. p. info@dsarchitektai.lt, tel. 32 18 86.


2007-09-19
Informuojame, kad pradedamas rengti bendrąja tvarka Nidos Kazokienės sklypo, esančio Kauno r. sav., Garliavos sen., Karkazų k. (sklypo kad. Nr.: 5260/0003:151 (plotas 0,1498 ha)), detalusis planas. 2006 05 23 sudaryta detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų sutartis Nr. S-433 su Kauno rajono savivaldybės administracija.

Planavimo tikslas: pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas į kitą paskirtį (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), naudojimo būdo/pobūdžio, teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimo nustatymas. Detaliojo plano rengimo terminas  (preliminarus) iki 2008 m.

Planavimo organizatorė: Nida Kazokienė.

Detaliojo plano rengėja: UAB „Aplinkos inžinerija“. Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: UAB „Aplinkos inžinerija“, Laisvės al. 101a - 5, 44291 Kaunas, tel. (8 37) 208 645, el. p. projektai@apin.lt.


2007-09-18
Informuojame, kad parengtas bendrąja tvarka Fiodoro Vasiljevo Kauno r. sav., Raudondvario sen., Raudondvario k., Nevėžio g. 25 (Sklypo Kad. Nr.: 5270/0013:314), detalusis planas.

Planavimo tikslas: Sklypo padalijimas į du sklypus, būdo, pobūdžio, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties. Sklypas ribojasi su sklypais: 5270/0013:315, 5270/0013:313, 5270/0013:446, 5270/0013:308 bei valstybine žeme. Planuojamoje teritorijoje esančios žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkai, jeigu jų gyvenamoji (buveinės) vieta neatitinka nurodytosios šio turto įregistravimo dokumentuose, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip kad teikiami planavimo pasiūlymai.

Planavimo organizatorius: Fiodoras Vasiljevas.

Svarstymas su visuomene, aptarimo etapas: nuo 2007-09-21 iki 2007-10-05 UAB „Aplinkos Inžinerija“ patalpose.

Viešo projekto ekspozicija vyks nuo 2007-10-08 Iki 2007-10-22 Raudondvario seniūnijos patalpose: Instituto g. 1a, Raudondvario k., Kauno r. sav., Tel. (8 37) 549 549, viešas susirinkimas vyks 2007-10-23 10 val.

Detaliojo plano rengėja – UAB „Aplinkos Inžinerija“. Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus ir pastabas raštu iki viešo susirinkimo pabaigos galima šiuo adresu: UAB „Aplinkos Inžinerija“, laisvės al. 101a - 5, 44291 Kaunas, tel. (8 37) 208 645, el. p. projektai@apin.lt.


2007-09-11
Rengiamas detalusis planas žemės sklypo Smiltynų Ik. Domeikavos sen., Kauno r. sav. (sklypo kad. Nr. 5217/0013:349).

Planavimo tikslas: sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į 3 sklypus.

Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka.

Projekto rengimo terminas: 2007 m. III–IV ketvirtis.

Pasikonsultuoti dėl rengiamų detaliojo plano sprendinių galima nuo 2007 m. rugsėjo 10 d. iki 2007 m. spalio 9 d. Partizanų g. 26, Kaune.

Viešas susirinkimas vyks 2007 m. spalio 10 d. 15 val. adresu: Partizanų g. 26, Kaunas. Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Domeikavos seniūnijos patalpose ir Partizanų g. 26, Kaune. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Kauno apskrities viršininko administracijai per vieną mėnesį nuo viešo susirinkimo dienos. Detaliojo plano organizatorė E. Trakimavičienė, mob. tel. 8 687 105 23; detaliojo plano rengėjas M. Sirvydis, mob. tel. 8 675 475 96, 8 606 930 94.


2007-09-11
Rengiamas detalusis planas žemės sklypo Mokyklos g. 20, Lapių mstl., Kauno r. sav. (skl. kad. Nr. 5240/0009:386).

Planavimo tikslas: esamo sklypo padalijimas į apie 2 sklypus, teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo reglamento nustatymas.

Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka.

Projekto rengimo terminas: 2007m. III–IV ketvirtis.

Pasikonsultuoti dėl rengiamų detaliojo plano sprendinių galima nuo 2007 m.  rugsėjo 10 d. iki 2007 m. spalio 9 d. Partizanų g. 26, Kaune.

Viešas susirinkimas vyks 2007 m. spalio 10 d. 16 val. adresu: Partizanų g.26, Kaunas. Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Lapių seniūnijos patalpose ir Partizanų g. 26, Kaune. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Kauno apskrities viršininko administracijai per vieną mėnesį nuo viešo susirinkimo dienos.

Detaliojo plano organizatoriai: V. Jagorovas, N. Jegorovienė, mob. tel. 8 686 138 61; detaliojo plano rengėjas M.Sirvydis, mob. tel. 8 675 475 96, 8 606 930 94.


2007-09-10
Informuojame apie pradedamą rengti gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų išdėstymo specialųjį planą. Planuojamo sklypo adresas - Kauno r. sav., Alšėnų sen., Poderiškių k., kadastro Nr. 5217/0019:59. Analizuojama teritorija - Mastaičių k. v. 19 kadastrinio bloko dalis (apie 300,0 ha).

Planavimo organizatorius: UAB „Nidulus“ (atstovaujanti Ž. Maliauską).

Planavimo tikslas: gyvenamosios ir kitokios paskirties pastatų statybos teritorijos išdėstymo specialusis planas.

Plano rengimo terminas: 2007 m. III ketv. – 2007 m. III - IV ketv.

Pasiūlymus teikti specialiojo plano rengėjui M. Torrau I. Į., V. Putvinskio g. 17-4, Kaunas, mob. tel. 8 687 145 85 el. p. ideju@takas.lt.


2007-09-10
Informuojame apie pradedamą rengti gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų išdėstymo specialųjį planą. Planuojamo sklypo adresas- Kauno r. sav., Alšėnų sen., Kampiškių k., kadastro Nr.5217/0007:110 ir Nr.5217/0007:109. Analizuojama teritorija - Mastaičių k. v. 7 kadastrinio bloko dalis (apie 100,0 ha).

Planavimo organizatorius: UAB „Aplinka ir ekologija“ (atstovaujanti V. Marcinkevičienę ir R. Kupstą Bylą).

Planavimo tikslas: gyvenamosios ir kitokios paskirties pastatų statybos teritorijos išdėstymo specialusis planas.  Plano rengimo terminas 2007 m. III ketv. – 2007 m. IV ketv.

Pasiūlymus teikti specialiojo plano rengėjui M. Torrau, V. Putvinskio g. 17-4, Kaunas,t.:8-68714585 el. p. ideju@takas.lt.


2007-09-10
Informuojame apie pradedamą rengti gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų išdėstymo specialųjį planą. Planuojamo sklypo adresas - Kauno r. sav., Alšėnų sen., Kampiškių k., kadastro Nr. 5247/0010:182. Analizuojama teritorija- Mastaičių k. v. 10 kadastrinio bloko dalis tarp vietinės reikšmės kelių (apie 140 ha).
Planavimo organizatorius: UAB „Informacija turistams“ (atstovaujanti V. Paliūną).

Planavimo tikslas: gyvenamosios ar kitokios paskirties pastatų ir statinių teritorijų išdėstymo specialusis planas.

Plano rengimo terminas: 2007m. III ketv. - 2007m. III - IV ketv.

Pasiūlymus teikti specialiojo plano rengėjui M. Torrau I. Į., V. Putvinskio g. 17-4, Kaunas, mob. tel. 8 687 145 85 el. p. iideju@takas.lt.


2007-09-10
Informuojame apie pradedamą rengti gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų išdėstymo specialųjį planą. Planuojamo sklypo adresas- Kauno r.sav., Alšėnų sen., Padainupio k., kadastro Nr.5247/0011:338, 5247/0011:347 ir Nr.5247/0011:346. Analizuojama teritorija- Mastaičių k. v. 11 kadastrinio bloko dalis.
Planavimo organizatorius: UAB „AJV grupė“.

Planavimo tikslas: gyvenamosios ir kitokios paskirties pastatų statybos teritorijos išdėstymo specialusis planas.

Plano rengimo terminas: 2007 m. III ketv. - 2007 m. IV ketv.

Pasiūlymus teikti specialiojo plano rengėjui M. Torrau, V. Putvinskio g. 17-4, Kaunas, mob. tel. 8 687 145 85, el. p. ideju@takas.lt.


2007-09-04 
Informuojame apie bendrąja tvarka baigiamą rengti sklypų Seniavos k., Garliavos apyl. sen., Kauno r. sav. (sklypų kad. Nr. 5260/0001:840, 5260/0001:841, 5260/0001:842, 5260/0001:843, 5260/0001:844, 5260/0001:845, 5260/0001:846, 5260/0001:847, 5260/0001:869, 5260/0001:870, 5260/0001:871) detalųjį planą.

Planavimo tikslas: sklypų sujungimas ir padalijimas, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties.

Planavimo organizatorius: UAB �čIN PROJEKTAI�č, mob. tel. 8 686 31225.

Viešo svarstymo su visuomene susirinkimas vyks 2007m. rugsėjo 19d. 13 val. adresu: Nepriklausomybės a. 7-5, Kaunas. Su projekto sprendiniais susipažinti galima 10 darbo dienų iki susirinkimo adresu: Garliavos apyl. sen. Vytauto g. 62, Garliava.

Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti iki susirinkimo pabaigos rengėjui D. Šarakauskui, el. p. info@dsarchitektai.lt, tel. (8 37)321 886.


2007-08-24
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą sklypo kad. Nr. 5260/0008:174 Teleičių k., Garliavos apyl. sen., Kauno rajone, detalųjį planą.

Planavimo tikslas: sklypo padalijimas į 2 sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas (2 mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos).

Organizatorė: Dana Žvingilienė.

Viešas svarstymas įvyks 2007 m. rugsėjo 3 d. 15 val. organizatorės patalpose (Kęstučio g. 87, 221 kab., Kaunas). Pastabas ir pasiūlymus teikti organizatoriaus atstovui (tel. (8 698) 80434) iki viešo svarstymo pabaigos.


2007-08-20

Informuojame, kad pradedamas rengti bendrąja tvarka Fiodoro Vasiljevo, esančio Kauno r. sav., Raudondvario  sen., Raudondvario k. Nevėžio g. 25. (sklypo kad. Nr.: 5270/0013:314 (plotas 0,2088 ha)), detalusis planas. 2007 06 15 sudaryta detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų sutartis nr. S-497 su Kauno rajono savivaldybės administracija.

Planavimo tikslas: sklypo padalijimas į du sklypus, būdo, pobūdžio, teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimo nustatymas, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties.

Detaliojo plano rengimo terminas: (preliminarus) iki 2007 m.

Planavimo organizatorius: Fiodoras Vasiljevas.

Detaliojo plano rengėja: UAB „Aplinkos inžinerija“. Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: UAB „Aplinkos inžinerija“, Laisvės al. 101A - 5, 44291 Kaunas, el. p. projektai@apin.lt, tel. (8 37) 208 645.


2007-08-17
Informuojame, kad pradedamas rengti bendrąja tvarka UAB ,,Albonita“, esančio Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k. (sklypo kad. Nr.: 5233/0009:18 (plotas 1,6670 ha)), detalusis planas. 2007-04-19 sudaryta detaliojo Teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų sutartis Nr. S-328 su Kauno rajono savivaldybės administracija.
Planavimo tikslas: pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas į kitą paskirtį (logistikos centras), naudojimo būdo, pobūdžio, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas.

Detaliojo plano rengimo terminas: (preliminarus) iki 2007 m.

Planavimo organizatorius: UAB ,,Albonita“.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Aplinkos inžinerija“. Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: UAB „Aplinkos inžinerija“, Laisvės al. 101A - 5, LT-44291 Kaunas, tel. (8 37) 208 645, el. p. projektai@apin.lt.


2007-08-17
Informuojame, kad bendrąja tvarka pradedamas rengti Zeniaus Martinkaus ir Snieguolės Martinkienės sklypo, esančio Kauno r. sav., Alšėnų  sen., Kampiškių k. (sklypo kad. Nr.: 5247/0007:120 (Plotas 1,5000 ha)), detalusis planas.

Planavimo tikslas: pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas į kitą paskirtį, sklypo padalijimas, sklypų naudojimo būdo/pobūdžio, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas.

Detaliojo plano rengimo terminas: (preliminarus) iki 2007 m.

Planavimo organizatorius: Zenius Martinkus ir Snieguolė Martinkienė.

Pasiūlymus ir pastabas dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos detaliojo plano rengėjui nurodytu adresu.

Viešas svarstymas bendrąja tvarka: su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2007-08-17 iki 2007-08-30 UAB „Aplinkos inžinerija“ patalpose, Laisvės al. 101A - 5, LT-44291 Kaunas. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2007-08-31 iki 2007-09-14 Alšėnų seniūnijos foje (Mokslo g. 2, Mastaičių k., 53313 Kauno r., sav.). Tel. (8 37) 561 292. Viešas susirinkimas numatomas 2007-09-17 10 val. Alšėnų seniūnijos patalpose.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Aplinkos inžinerija“. Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: UAB „Aplinkos inžinerija“, Laisvės al. 101A - 5, LT-44291 Kaunas, tel. (8 37) 208 645, el. p. projektai@apin.lt.


2007-08-14
Informacija apie pradedamą rengti Kauno r., Ringaudų sen., Bajorų k., teritorijos dalies  specialiojo planavimo projektą.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617), Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais (Žin., 1996, Nr. 90-2099; 2007, Nr. 33-1190), UAB “Kauno erdvė�č informuoja, kad pradėtas rengti Kauno r., Ringaudų sen., Bajorų k. teritorijos dalies (apimančios Noreikiškių kad. viet. 13 bloko dalį), tame tarpe sklypų: 2,0670 ha (kad., Nr.5252/0013:63), 2,0667 ha (kad., Nr.5250/0013:64), 3,1144 ha (kad., Nr.5250/0013:65), 3114 ha (kad., Nr5250/0013:66), 13,7847 ha (kad., Nr.5250/0013:36) specialusis planas.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo�č, rengiamam teritorijų planavimo dokumentui bus atliekamas strateginis pasekmių aplinkai vertinimas.

Darbų pradžia: 2007 m. III ketvirtis.

Darbų pabaiga: 2008 m. II ketvirtis.

Planavimo tikslas: išanalizuoti, suplanuoti teritoriją kitai paskirčiai, nustatant erdvinės ir infrastruktūros sistemos organizavimo, tvarkymo ir naudojimo sąlygas, sudarančias prielaidas šios teritorijos detaliojo planavimo dokumentams rengti (žemės pagrindinei tikslinei naudojimo paskirčiai pakeisti į kitą).

Planavimo organizatorius – UAB “Kauno erdvė�č Konstitucijos pr. 7, Vilnius, tel. 8 5 2102130, elektroninis paštas: m.pelegrimiene@realtus.lt

Projekto rengėjas: AB „Miestprojektas“ (K. Donelaičio g. 62, LT-44248 Kaunas, projekto vadovas J. Zonys, tel. (8 37) 465 910, mob. tel. 8 686 10718, faksas (8 37) 465 902, adresas internete: www.miestprojektas.lt, el. paštas julius.zonys@miestprojektas.lt).

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumentų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki viešo susirinkimo, kuris bus organizuojamas parengus teritorijų planavimo dokumentus bei praėjus nustatytam susipažinimo su jais laikotarpiui, taip pat viešo susirinkimo metu.

Apie teritorijų planavimo dokumentų sprendinių aptarimo, viešosios ekspozicijos bei susirinkimo vietą bei laiką bus informuojama papildomai.


2007-08-10

PARENGTAS KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO ATASKAITOS DOKUMENTAS

 

Plano rengimo organizatoriaus pavadinimas

Kauno rajono savivaldybės administracija (Savanorių pr. 371, LT – 49500 Kaunas, tel. 8 37 30 55 03)

SPAV rengėjas

VšĮ „NPR“ ( A. Vivulskio g. 6/8-36, LT-03221 Vilnius; tel. 8 5 2107488)

Planuojama teritorija

Kauno rajono savivaldybės teritorija

Kur galima susipažinti su SPAV ataskaita

Visuomenė gali susipažinti su Kauno rajono savivaldybės teritorijos Bendrojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita Kauno rajono savivaldybės administracijos Urbanistikos skyriuje (209 kab., tel. 8 37 30 55 20).

Kam, kokiu adresu, iki kada ir kokiu būdu galima teikti pasiūlymus

Pasiūlymus dėl SPAV ataskaitos rengimo iki viešo supažindinimo galima teikti raštu:

Planavimo organizatoriui - Kauno rajono savivaldybės administracijai adresu Savanorių pr. 371, LT – 49500 Kaunas arba el. paštu administratorius@krs.lt ir SĮ „Kauno planas“ (el. paštas kaunoplanas@takas.lt, tel.: 8 37 22 01 46, 8 618 07879)

SPAV rengėjui VšĮ „ NPR“  - A. Vivulskio g. 6/8-36, LT-03221 Vilnius arba el. paštu: rita.k@npr.lt.

Viešas supažindinimas su SPAV ataskaita įvyks 2007 m. rugpjūčio 30 d. 16 val. Kauno rajono savivaldybės Didžiojoje  salėje.

 

Kauno rajono savivaldybės administracija


Informuojame apie bendra tvarka parengtą sklypų Digrių k., Alšėnų sen., Kauno r. sav. (kad. Nr. 5247/0018:24, 5247/0018:26, 5247/0018:28) detalųjį planą. 
Planavimo tikslas: sklypų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), sujungimas ir padalijimas, teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo reglamento nustatymas. 
Sklypai ribojasi su  V. V. Svidaravičiaus, J. Svideravičiaus, N. G. Gerulienės sklypu kad. Nr.5247/0018:37, J. Miliūno sklypu kad. Nr. 5247/0018:52 , A. P. Staniulio, J. B. Staniulio sklypu kad. Nr.5247/0018:29 bei valstybine žeme.

Organizatorius: K. Žitmariova, V. Lipinskienė, P. Svideravičius, UAB „E5&CO�č, M. S. Danielienė, tel: 8 612 37164.

Projekto rengėjas: D. Šarakauskas, el. p. info@dsarchitektai.lt, tel. 321 886. Viešas svarstymas su visuomene įvyks rugsėjo 12 d. 13 val. adresu: Nepriklausomybės a. 7-5, Kaunas. Projektas bus viešai eksponuojamas 10 darbo dienų iki susirinkimo Alšėnų sen. Patalpose adresu: Mokslo g. 2, Mastaičiai.


Dėl Kauno rajono bendrojo plano koncepcijos

 

Su Kauno rajono savivaldybės bendrojo plano koncepcija gyventojai gali susipažinti:

1.  SĮ „Kauno planas“ interneto svetainėje (www.kaunoplanas.lt, tel. 22 01 46)

2.  Kauno rajono savivaldybės administracijos Urbanistikos skyriuje (209 kab., tel. 30 55 20)

3.  Visose Kauno rajono seniūnijose.

 

Visos savivaldybės teritorijų bendruosius planus privalo pasitvirtinti iki 2007 m. gruodžio 31 d.

Liepos mėnesį Kauno rajono savivaldybės tarybai patvirtinus Bendrojo plano 2007–2017 m. koncepciją, prasidėjo antras šio plano rengimo etapas. Iki rugsėjo mėnesio vyksta seniūnijų teritorijų konkretizavimas, detalizavimas, plėtros prioritetų nustatymas. Seniūnijų tarybos, bendruomenių atstovai  svarsto ir teikia savo miestų, miestelių plėtros vizijas, kuriose numatoma, kur toje seniūnijoje turėtų plėstis urbanizuotos teritorijos, iškilti gyvenamieji namai ar gamybinės, komercinės paskirties objektai, o kur – išlikti ir plėtotis rekreacinės paskirties teritorijos. Numatomos vietos ir planuojamiems infrastruktūros objektams, bendruomenės šventėms, sambūriams. Į seniūnijų pateiktus pasiūlymus bendrojo plano rengėjai – įmonė „Kauno planas“ – atsižvelgs rengdama konkrečius miestų, miestelių plėtros sprendinius.

Rugsėjo mėnesį „Kauno plano“ specialistai, Savivaldybės atstovai seniūnijose gyventojams pristatys Bendrojo plano koncepciją, rengiamus sprendinius.

 

KRS inf.


Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą sklypo kad. Nr.5247/0010:280, Alšėnų k., Alšėnų sen., Kauno r.sav., detalųjį planą. 
Planavimo tikslas: sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (pobūdis: mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į sklypus.

 Organizatorius: A. Zablockis, tel. 8 656 01442, el. p. info@herimejas.lt.  Sklypas ribojasi su E. Tarvydo ir N. T arvydienės sklypu kad. Nr.5247/0010:198 ir valstybine žeme.

Viešo svarstymo su visuomene susirinkimas įvyks 2007 m. rugpjūčio 30 d. 13 val. Nepriklausomybės a. 7-5, Kaune. Su projekto sprendiniais susipažinti galima 10 darbo dienų iki susirinkimo Alšėnų sen. patalpose, Mokslo g. 2, Mastaičiai. Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti iki susirinkimo pabaigos organizatoriui arba rengėjui D.Šarakauskui, tel. (8 37) 321 886, el. p. info@dsarchitektai.lt.


Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu (žin., 1995, Nr. 107-2391), Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais (žin., 1996, Nr. 90-2099, Nr. 112-4189) UAB „KALIPSĖ“ informuoja apie gyvenamosios teritorijos Kauno r. sav., Ringaudų sen., Ringaudų kaimo dalies teritorijos, apimančios Noreikiškių kadastrinės vietovės 5 bloko dalį, taip pat detaliai išanalizuojamas 0,5075 ha žemės ūkio paskirties sklypo ( kadastrinis Nr. 5250/0005:270) Ringaudų sen., Kauno r. sav. keitimas į kitą paskirtį.

Darbų terminai: 2007 m. liepa - 2007 m. lapkritis.

Planavimo tikslas: parengti Ringaudų kaimo dalies specialųjį planą, detaliai išnagrinėti Noreikiškių kadastrinės vietovės 5 bloko dalį žemės ūkio paskirties sklypų, tame tarpe ir sklypo Nr. 270, keitimo galimybę į kitą paskirtį (pramonės ir sandėliavimo/komercinės paskirties objektų teritorijos/gyvenamosios teritorijos ar kt.) bei išanalizuoti Ringaudų kaimo gyvenamosios teritorijos plėtros galimybes, atsižvelgiant į rengiamo Kauno rajomno bendrojo plano sprendinius bei pateikiant transporto, socialinės infrastruktūros plėtros bei esamos būklės išsamią analizę.

Vieša ekspozicija: pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui - Kauno rajono savivaldybės administracijai, Savanorių pr. 371, Kaunas. Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2007 08 01 iki 2007 08 29 Ringaudų seniūnijos patalpose adresu: Šiltnamių g. 1, 53363 Noreikiškių k., Ringaudų sen., Kauno r., darbo dienomis 8-12 val., 13-17 val. Vieša projektų ekspozicija vyks nuo 2007 08 16 iki 2007 08 29 Ringaudų seniūnijos patalpose. Viešas svarstymas numatomas 2007 08 29 10 val. Ringaudų seniūnijos patalpose.

Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracija.

Finansuotojas: UAB „KALIPSĖ“ , adresas: Žemaitkiemis, Domeikavos sen. LT-54340 Kauno raj. Tel./faks. 8 686 06886.

Projekto rengėjas: architektė Justina Kašytė, tel. 8 652 71128, el. p. justinakas@yahoo.com.


Informuojame, kad bendrąja tvarka rengiamas žemės sklypų 0,1320 ha žemės sklypo Nr.467 ( kad. Nr.5280/0005:467), 0,1000 ha žemės sklypo Nr. 321 (kad. Nr. 5280/0005:321), 0,2001 ha žemės sklypo Nr. 463 (kad. Nr. 5280/0005:463) Kauno r., Samylų sen., Šlienavos k. detalusis planas.

Planavimo tikslas: žemės sklypo Nr. 467 ( kad. Nr. 5280/0005:467) ribų pakeitimas nekeičiant ploto, sklypų Nr. 5280/0005:321, Nr. 5280/0005:463 sujungimas ir padalijimas į apie 3 sklypus, teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo reglamento nustatymas.

Projekto rengimo terminas (preliminarus): 2007 m.

Pasiūlymus ir pastabas dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriams arba plano rengėjui.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2007 07 20 iki 2007 08 20 d. UAB “Geometra�č patalpose.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2007 08 03 iki 2007 08 20 d. Samylų seniūnijos patalpose bei UAB “Geometra�č patalpose. Viešas susirinkimas numatomas 2007 08 21 d., 14 val. UAB “Geometra�č patalpose.

Planavimo organizatoriai: Albina Kudarauskienė, tel. 8 684 26782, Lina Sutkevičienė, tel. 8 698 16251, Rolandas Sutkevičius, tel. 8 676 34069.

Plano rengėjas: UAB ,,Geometra�č, adresas: Savanorių pr. 287-307, Kaunas, tel. (8 37) 312 352; faks. (8 37) 311 733, el. pastas atene_z@yahoo.com.


Informuojame apie bendrąja tvarka toliau rengiamą sklypų Kauno r. sav. Akademijos sen. Akademijos mstl. Varžupio g.5, 5a ir 5b (kad. Nr. 5250/0005:216, 5250/0005:267 ir 5250/0005:268) detalųjį planą.

Planavimo tikslas: Esamų sklypų, Kauno r. sav. Akademijos sen., Akademijos mstl., Varžupio g.5a ir 5b, pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), sujungimas su sklypu Varžupio g.5 ir padalinimas į 6 sklypus, nustatant teritorijos naudojimo reglamentą.

Plano rengimo terminas: 2007 m. II-III ketv.

Planas rengiamas bendrąja tvarka.

Planavimo organizatorius: Raimundas Aleksynas.

Rengėjas: R.Dobrovolskio IĮ (Kulvos g. 46-32, Kaunas).

Pastabas ir pasiūlymus teikti organizatoriaus atstovui el. paštu: dobro@takas.lt arba  tel. 8 676 07099 iki viešo svarstymo pabaigos. Pakartotinas viešas svarstymas įvyks 2007-08-01 10 val. Akademijos seniūnijos patalpose (Universiteto g. 8, Akademijos mstl., Kauno r.). Detalusis planas eksponuojamas Akademijos seniūnijoje 10 darbo dienų iki susirinkimo.


Informuojame, kad pradedamas rengti bendrąja tvarka Zeniaus Martinkaus ir Snieguolės Martinkienės sklypo, esančio Kauno r. sav., Alšėnų  sen., Kampiškių k. (sklypo kad. Nr.: 5247/0007:120 (plotas 1,5000 ha)), detalusis planas. 2006 07 11 sudaryta detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų sutartis Nr. S-693 su Kauno rajono savivaldybės administracija.

Planavimo tikslas - pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas į kitą paskirtį, sklypo padalijimas, sklypų naudojimo būdo/pobūdžio, teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimo nustatymas.

Detaliojo plano rengimo terminas  (preliminarus) iki 2007 m.

Planavimo organizatoriai: Zenius Martinkus ir Snieguolė Martinkienė

Detaliojo plano rengėja –UAB „Aplinkos inžinerija“. Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: UAB „Aplinkos inžinerija“, Laisvės al. 101A -5, 44291 Kaunas, Tel. (8 37) 208 645, el. p. projektai@apin.lt


Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą sklypų Armaniškių k., Alšėnų sen., Kauno r.sav. (kad.Nr.5247/0006:155, 5247/0006:154) detalųjį planą.

Planavimo tikslas: pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos), sujungimas ir padalijimas į du sklypus, teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo reglamento nustatymas.

Organizatorius: UAB “Crabro�č. Sklypai ribojasi su V.Oniūno (skl.kad.Nr.5247/0006:150), N.P.Pluščiauskienės (skl.kad.Nr.5247/0006:3), B.Kudirkos (skl.kad.Nr.5247/0006:107) sklypais ir valstybine žeme.

Viešo svarstymo su visuomene susirinkimas įvyks 2007 m. rugpjūčio 3 d. 13val., adresu Nepriklausomybės a. 7-5, Kaune. Su projekto sprendiniais susipažinti galima 10 darbo dienų iki susirinkimo Alšėnų sen. patalpose. Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti iki susirinkimo pabaigos organizatoriaus įgaliotam atstovui M.Veličkai, tel.:(8 614) 80 359, arba projekto rengėjui D.Šarakauskui info@dsarchitektai.lt, tel.: (8 37) 321 886.


Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą sklypų Kaniūkų k., Babtų sen., Kauno r.sav. (kad.Nr.5263/0004:164, 12) detalųjį planą.

Planavimo tikslas: dalies sklypų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (komercinės paskirties objektų teritorijos), padalijimas į sklypus, teritorijos tvarkymo ir režimo reglamentų nustatymas. Numatoma žemės ūkio technikos aptarnavimo centrų statyba.

Planavimo organizatorius: J.Staliūnas, UAB “Rovaltra�č. Sklypai ribojasi su S.Staliūno skl.kad.Nr.5263/0004:28, M.Gaižauskienės skl.kad.Nr.5263/0004:231, V.Palavinskienės skl.kad.Nr.5263/0004:247, 245, 271, J.Staliūno skl.kad.Nr.5263/0004:165 bei valstybine žeme.

Viešo svarstymo su visuomene susirinkimas įvyks 2007 m. liepos 26 d. 13val. Nepriklausomybės a. 7-5, Kaune. Su projekto sprendiniais susipažinti galima 10 darbo dienų iki susirinkimo Babtų sen. patalpose. Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti iki susirinkimo pabaigos organizatoriui tel.:(8 698) 40 367 arba projekto rengėjui D.Šarakauskui info@dsarchitektai.lt, tel. (8 37) 321 886.


INFORMACIJA APIE TERITORIJŲ PLANAVIMĄ

 

Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymu (Žin., 2004, Nr.21-617) ir Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais (Žin., 2007, Nr.33-1190) Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos informuoja apie Panemunių regioninio parko ir jo zonų ribų bei šio parko tvarkymo planų rengimą.

Planavimo pagrindas: Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktorės 2007 m. kovo 9 d. įsakymas Nr. 054V.

Projekto finansavimas: ES struktūrinių fondų lėšos.

Planavimo tikslai:

§        1. regioninio parko ribų planui - įvertinti ir optimizuoti regioninio parko ir jo zonų ribas.

2. regioninio parko tvarkymo planui:

§        nustatyti teritorijos tvarkymo principus bei kraštovaizdžio tvarkymo zonas;

§        numatyti teritorijos tvarkymo reglamentus, funkcinio prioriteto zonų apsaugos bei tvarkymo, pažeistų gamtos kompleksų bei objektų atkūrimo priemones;

§        patikslinti teritorijų aplinkosaugos, rekreacijos, miškų ūkio vystymo kryptis bei priemones;

§        išnagrinėti žemėnaudas, numatyti jų transformavimo galimybes;

§        numatyti reikiamą infrastruktūrą pažintiniam turizmui organizuoti.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas:

bus atliekama atranka dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo.

Atrankos tikslai:

§        nustatyti, ar plano arba programos įgyvendinimas gali daryti reikšmingas neigiamas pasekmes aplinkai;

§        nustatyti, ar strateginis pasekmių aplinkai vertinimas yra privalomas konkrečiam planui, programai ar jos pakeitimui;

§        užtikrinti, kad aplinkos apsaugos klausimai būtų nagrinėjami ankstyviausiame planavimo etape, numatant neigiamų pasekmių prevencijos ir išvengimo priemones.

 

Numatoma Panemunių regioninio parko planavimo procedūrų eiga:

 

Eil.

Nr.

Specialiųjų planų rengimo proceso etapai ir darbai

Įvykdymo terminas

PARENGIAMASIS ETAPAS

1.

Planavimo tikslų ir uždavinių nustatymas, planavimo darbų programos parengimas ir patvirtinimas, reikalingų tyrimų atlikimas, paskelbimas visuomenės informavimo priemonėse apie priimtą sprendimą dėl regioninio parko ir jo zonų ribų bei tvarkymo planų rengimo pradžios ir planavimo tikslų

2007 03 30 – 2007 04 30

RENGIMO ETAPAS

2.

Esamos būklės analizės stadija – atliekamas saugomų gamtos bei kultūros paveldo vertybių apibūdinimas ir kraštovaizdžio rekreacinio potencialo analizė, teritorijos vystymo tendencijų ir probleminių situacijų bei arealų nustatymas

2007 05 02 – 2007 05 31

3.

Koncepcijos rengimo stadija – nustatomi planuojamos teritorijos prioritetai bei kraštovaizdžio tvarkymo zonų sistema ir ją atitinkantys tvarkymo principai.

2007 05 31 – 2007 08 30

4.

Sprendinių konkretizavimo stadija – parengiami sprendiniai riboms optimizuoti, kraštovaizdžio, biologinės įvairovės ir kultūros paveldo apsaugai plėtoti, konservacinio prioriteto naudmenų tvarkymui, pažintinio turizmo vystymui

2007 08 31 – 2007 10 31

SPRENDINIŲ PASEKMIŲ VERTINIMO ETAPAS

5.

Vyriausybės nustatyta tvarka atliekamas sprendinių poveikio vertinimas; įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka atliekamas sprendinių strateginis pasekmių aplinkai vertinimas

2007 10 31 – 2007 11 30

BAIGIAMASIS ETAPAS

6.

Baigiamasis – apima sprendinių svarstymo ir derinimo stadiją – konsultavimąsi ar viešą svarstymą, derinimą su institucijomis, ginčų nagrinėjimą, tikrinimą.

2007 11 30 – 2008 06 30

 

Planavimo organizatorius – Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, A.Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. (8 5) 272 32 84, faks. (8 5) 272 25 72, el.paštas: vstt@vstt.lt

Plano rengėjas – VĮ Valstybinio žemėtvarkos instituto Kraštotvarkos ir teritorijų planavimo skyrius, J. Lelevelio g. 6, LT-01102 Vilnius, tel. (8 5) 261 88 56, faks. (8 5) 262 16 72, el.paštas: krastotvarka@vzi.lt

Papildoma informacija – teirautis organizatoriaus atstovės, Planavimo skyriaus vyr. specialistės R. Gruzdytės, tel. (8-5) 272 84 97, rengiamų projektų vadovės R. Palčiauskaitės krastotvarka@vzi.lt arba Panemunių regioninio parko direkcijos, tel. 8-447 41723.

Kviečiame aktyviai dalyvauti specialiųjų planų rengimo procese. Pasiūlymus dėl rengiamų teritorijų planavimo dokumentų galima teikti/siųsti paštu planavimo organizatoriui, rengėjams, Panemunių regioninio parko direkcijai (Šilinės k., Jurbarko raj., tel. 8-447 41723). Visuomenės supažindinimas su planavimo dokumentų sprendiniais numatomas 2007 m. lapkričio-gruodžio mėn. Tikslesnę informaciją apie parengtų sprendinių svarstymo procedūras, t.y. supažindinimo, eksponavimo ir viešo susirinkimo datas visuomenės informavimo priemonėse skelbsime papildomai.


Informacija apie pradedamus rengti teritorijų planavimo dokumentus Kauno mieste bei rajone.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617), Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais (Žin., 1996, Nr. 90-2099; 2007, Nr. 33-1190), Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka įvykdyta planavimo paslaugų pirkimo procedūra, Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos informuoja, kad pradėtas rengti krašto kelio Nr. 141 Kaunas–Jurbarkas–Šilutė–Klaipėda ruožo nuo 7,50 iki 12,40 km tiesimo ir tilto per Nevėžį statybos detalusis planas (Kauno miesto teritorijoje nuo 7,50 iki 9,00 km) ir specialiojo plano (Kauno rajono teritorijoje nuo 9,00 iki 12,40 km) koregavimas.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimo Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patirtinimo“ 3 punkto 4 dalimi, rengiamiems teritorijų planavimo dokumentams strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas.

Darbų pradžia – 2007 m. II ketvirtis.

Darbų pabaiga  2008 m. I ketvirtis.

Planavimo tikslas – parengti pirminius techninius sprendinius, nustatyti visuomenės poreikiams reikalingos žemės plotą, suformuoti ir rezervuoti kelio juostos ribas, nustatant ar pakeičiant planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą statinių statybos projektams rengti ir žemės sklypui naudoti.

Planavimo organizatorius – Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos Perspektyvinio planavimo skyrius (J. Basanavičiaus g. 36/2, LT-03109 Vilnius, tel. (8 5) 232 96 88, faksas (8 5) 232 96 09, adresas internete: www.lra.lt, elektroninis paštas: aina.jonuskyte@lra.lt).

Projekto rengėjas – AB „Miestprojektas“ (K. Donelaičio g. 62, LT-44248 Kaunas, projekto vadovas J. Zonys, tel. (8 37) 46 59 00, mob. (8 614) 468 98, faksas (8 37) 46 59 02, adresas internete: www.miestprojektas.lt, elektroninis paštas: julius.zonys@miestprojektas.lt).

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumentų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki viešo susirinkimo, kuris bus organizuojamas parengus teritorijų planavimo dokumentus bei praėjus nustatytam susipažinimo su jais laikotarpiui, taip pat viešo susirinkimo metu.

Apie teritorijų planavimo dokumentų sprendinių aptarimo, viešosios ekspozicijos bei susirinkimo vietą bei laiką bus informuojama papildomai.


PRANEŠIMAS APIE KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO STRATEGINĮ PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMĄ (SPAV)

Plano ar programos rengimo organizatoriaus pavadinimas

Kauno rajono savivaldybės administracija

Plano ar programos pavadinimas, rengimo pradžia ir tikslas

Kauno rajono savivaldybės teritorijos Bendrasis planas (toliau vadinama – Planas).

Planavimo pagrindas - Kauno rajono savivaldybės tarybos 2004 m. gegužės 20 d. sprendimas Nr.90 ,,Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos Bendrojo plano rengimo“.

Plano tikslas – suformuoti Kauno rajono savivaldybės teritorijos plėtros koncepciją, nustatyti teritorijos tvarkymo, naudojimo ir apsaugos prioritetus.

Ar bus atliekamas rengiamo plano ar programos strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV)

Plano strateginis pasekmių aplinkai vertinimas bus atliekamas.

SPAV rengėjas

VšĮ „NPR“, A. Vivulskio g. 6/8-36, LT-03221 Vilnius.

Kam, kokiu adresu, iki kada ir kokiu būdu galima teikti pasiūlymus

Pasiūlymus (raštu) galima teikti iki 2007 07 20:

1.   Kauno rajono savivaldybės administracijai adresu Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas arba el. paštu info@krs.lt ;

2.   VšĮ „ NPR“  - A. Vivulskio g. 6/8-36, LT-03221 Vilnius arba el. paštu: rita.k@npr.lt.

Visuomenė, teikdama pasiūlymus privalo nurodyti:

1.   vardą, pavardę (pavadinimą), adresą;

2.   motyvus, kuriais grindžiamas pasiūlymas;

3.   pasiūlymo teikimo datą.


Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti sklypų Kauno r. sav. Akademijos sen. Akademijos mstl. Varžupio g. 5, 5a ir 5b (kadastr. Nr. 5250/0005:216, 5250/0005:267 ir 5250/0005:268) detalųjį planą. Planavimo organizatorius: Raimundas Aleksynas.

Planavimo tikslas: Esamų sklypų, Kauno r. sav., Akademijos sen. Akademijos mstl., Varžupio g. 5a ir 5b pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (sodybinio užstatymo), prijungimas prie namų valdos sklypo Varžupio g. 5 ir padalinimas į 6 sklypus, nustatant teritorijos naudojimo reglamentą. Plano rengimo terminas 2007m. II-III ketv. Planas rengiamas bendrąja tvarka.

Planavimo organizatorius – Raimundas Aleksynas.

Rengėjas – R. Dobrovolskio IĮ (Kulvos 46-32, Kaunas).

Pastabas ir pasiūlymus teikti organizatorių atstovui el. paštu: dobro@takas.lt arba tel. (8 676) 07 099 iki viešo svarstymo pabaigos. Viešas svarstymas įvyks 2007 m. liepos 17 d. 10 val. Akademijos seniūnijos patalpose (Universiteto g. 8, Akademijos mstl., Kauno rajonas). Detalusis planas eksponuojamas Akademijos seniūnijoje 10 darbo dienų iki susirinkimo.


Informuojame apie bendrąja tvarka rengiamą sklypo J. Janonio g. 53, Kačerginės mstl., Kauno rajone, detalųjį planą.

Planavimo tikslas - apie 111 kv. m laisvo valstybinės žemės ploto prijungimas prie sklypo, naudojimo būdo, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos).

Organizatorius - Henrikas Urbšta.

Sklypas ribojasi su valstybine žeme ir sklypu  kad. Nr. 5230/0012:49. Pastabas ir pasiūlymus teikti projekto organizatoriui mob. tel. 8 687 40 072.

Viešas svarstymas įvyks 2007 m. liepos 16 d. 16 val. detaliojo plano rengėjo V. Zagorskienės IĮ patalpose, Laisvės ai. 45, 309 kab., Kaunas.

Detalusis planas eksponuojamas seniūnijoje ir rengėjo patalpose 10 darbo dienų iki susirinkimo.


Informuojame, kad bendrąja tvarka rengiamas Algirdo Semėno, Rimanto Semėno ir Vaclovo Semėno sklypo, esančio Kauno r. sav., Karkazų k. (sklypo kad. Nr.: 5260/0003:100 Pajiesio k.v. (plotas 0,1570 ha)) detalusis planas.

Planavimo tikslas – esamo sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (sodybinio užstatymo). Planuojama pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – gyvenamosios teritorijos, pobūdis – mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos.

Projekto rengimo terminas -  (preliminarus) 2007 m.

Pasiūlymus ir pastabas dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriams arba plano rengėjui.

Viešas svarstymas vyksta bendrąja tvarka.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2007-06-01 iki 2007-07-04 d. UAB ,,Geometra�č patalpose.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2007-06-18 iki 2007-07-04 UAB “Geometra�č patalpose. Viešas susirinkimas numatomas 2007-07-04, 9 val. UAB “Geometra�č patalpose.

Planavimo organizatoriai – Algirdas Semėnas, Rimantas Semėnas ir Vaclovas Semėnas, Baltijos g. 73-6, Kaunas, tel. 8-611-80119.

Plano rengėjas – UAB „Geometra“, Savanorių pr. 287-307, Kaunas, tel. (8 37) 312 352, faks. (8 37) 311 733.  el.paštas milda.jurenaite@geometra.lt, www.geometra.lt.


Informuojame apie bendraja tvarla rengiamą sklypo kad. Nr. 5273/0013:222 Rokų k., Rokų sen., Kauno r. detalųjį planą.

Planavimo tikslas – sklypo padalijimas, paskirties keitimas, naudojimo būdo/pobudžio bei teritorijos tvarkymo ir naudojimno režimo nustatymas (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos).

Organizatorius – Jaunutis Pauža. Pastabas ir pasiūlymus teikti organizatoriaus įgaliotiniui tel. 8 600 77 011.

Viešas svarstymas įvyks 2007 m. birželio 21 d. 16 val. Detaliojo plano rengėjo V. Zagorskienės IĮ patalpose, Laivės al. 45, 309 kab., Kaunas. Detalusis planas eksponuojamas seniūnijoje 10 darbo dienų iki susirinkimo.Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti sklypų Kauno r. sav. Ringaudų k. (kad. Nr. 5250/0005:267, Nr. 5250/0005:268) ir sklypo Akademijos mstl. Varžulio g. 5 (kad. Nr. 5250/0005:216) detalųjį planą.

Planavimo tikslas - Esamų sklypų 267 ir 268 pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (sodybinio užstatymo), prijungimas prie namų valdos sklypo Akademijos mstl., Varžupio g. 5 ir padalinimas į 5 sklypus, nustatant teritorijos naudojimo reglamentą. Plano rengimo terminas 2007m. II-III ketv. Planas rengiamas bendrąja tvarka.

Planavimo organizatorius – Raimundas Aleksynas.

Rengėjas – R. Dobrovolskio IĮ (Kulvos 46-32, Kaunas).

Pastabas ir pasiūlymus teikti organizatorių atstovui el. paštu: dobro@takas.lt arba tel. 8 676 07 099 iki viešo svarstymo pabaigos.

Viešas svarstymas įvyks 2007 m. liepos 03 d. 10 val. Ringaudų seniunijos patalpose (P. Kalpoko g. 11, Kaunas). Detalusis planas eksponuojamas Ringaudų ir Akademijos seniūnijose 10 darbo dienų iki susirinkimo.


Informuojame apie bendraja tvarka rengiamą sklypų kad. Nr. 5217/0012:579 ir 1044 Radikių k., Domeikavos sen., Kauno rajone, detalųjį planą.

Planavimo tikslas – sklypų padalijimas, paskirties ketimas, naudojimo būdo/pobūdžio bei teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas. (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos).

Organizatoriai – O.Narbutaitis, J.Cinelienė, G.Krisiukienė, G.Pranaitis, J.Aniulienė, R.Jasinskas, A.Budrikienė, L.Urbienė, M.Urbienė, E.Pranaitienė, UAB „Vidalė“, D.Lažauninkas, A.Žilinskas, L.Jurašienė, G.Jurašius, J.V.Sakalauskas,D.Packevičiūtė, D.Klasauskienė. Pastabas ir pasiūlymus teikti organizatorių įgaliotiniui  tel. 8 659 30 396.

Viešas svarstymas įvyks 2007 m. birželio 7 d. 16 val. detaliojo plano rengėjo V.Zagorskienės IĮ patalpose, Laisvės al.45, 309 kab., Kaunas. Detalusis planas eksponuojamas seniūnijoje ir rengėjo patalpose 10 darbo dienų iki susirinkimo.


Informuojame apie parengtų UAB „HANSA LIZINGAS“, pagal įgaliojimą „VILNIAUS POŽEMINIŲ GARAŽŲ PLĖTROS GRUPĖ“. sklypų, esančių Kauno r. sav. Babtų sen, Juodonių k., kadastrininis nr. 5203/0007:102 ir kadastrinis nr. 5203/0007:103, detalieji  planai.

Planavimo tikslas – sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (būdas: komercinės paskirties objektų teritorijos bei pramonės ir sandėliavimo objekto teritorijos) bei padalijimo, teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo reglamento nustatymas.

Projekto rengimo terminas -  (preliminarus) 2007 m.

Pasiūlymus ir pastabas dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriams arba plano rengėjui.

Viešas svarstymas vyksta bendrąja tvarka.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2007-06-01 iki 2007-07-04 d. UAB ,,Geometra�č patalpose.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2007-06-18 iki 2007-07-04 UAB “Geometra�č patalpose. Viešas susirinkimas numatomas 2007-07-04, 9 val., UAB “Geometra�č patalpose.

Planavimo organizatoriai – UAB „HANSA LIZINGAS“, pagal įgaliojimą „VILNIAUS POŽEMINIŲ GARAŽŲ PLĖTROS GRUPĖ“.

Plano rengėjas – UAB „Geometra“, Savanorių pr. 287-307, Kaunas, tel. (8 37) 312 352, faks. (8 37) 311 733. el.p. kaunas@geometra.lt, www.geometra.lt.


Informuojame, bendrąja tvarka pradedamas rengti Dianos Pocevičienės sklypo, esančio Kauno r., Domeikavos sen., Varluvos km., (sklypo kad. Nr.: 5217/0007:31 (plotas 1,35 ha)) detalusis planas.

Planavimo tikslas – žemės sklypo , Kauno r., Domeikavos sen., Varluvos km., pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į 8 sklypus. Planuojama pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – gyvenamosios teritorijos, pobūdis – mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos.

Projekto rengimo terminas (preliminarus) - 2007 m.

Pasiūlymus ir pastabas dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo dienos planavimo organizatorei Dianai Pocevičienei arba plano rengėjui UAB „Geometra“.

Viešas svarstymas vyksta bendrąja tvarka.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2007-05-29 iki 2007-06-27 d. UAB ,,Geometra�č patalpose.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2007-06-12 iki 2007-06-27 UAB “Geometra�č patalpose. Viešas susirinkimas numatomas 2007-06-27 d., 9 val., UAB “Geometra�č patalpose.

Planavimo organizatorius – Diana Pocevičienė, Baltų pr.59-41, Kaunas, tel. 8-612-03269.

Plano rengėjas – UAB „Geometra“, Savanorių pr. 287-307, Kaunas, tel. (8-37) 312352, faks. (8-37) 311733.  el.paštas: atene_z@yahoo.com; kaunas@geometra.lt; www.geometra.lt.


Informuojame apie bendrąja tvarka rengiamą sklypų kad. Nr. 5217/0010:45, 5217/0010:304 ir 5217/0010:305 Žemaitkiemio k., Domeikavos sen., Kauno rajone, detalųjį planą.

Planavimo tikslas – sklypų Nr. 45 ir 304 sujungimas, visų sklypų paskirties keitimas, naudojimo būdo/pobūdžio bei teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas (numatomi logistikos sandėliai, autodalių didimeninė prekyba, muitinės terminalas). Organizatoriai – A. Akstinas, A. J. Akstinienė, R. Urbonavičius, L. Žilinskienė, E. Žilinskas, R. Michelevičius, R. Švabas, I. Švabienė.

Rengėjas - V. Zagorskienės IĮ (Laisvės al. 45, 309 kab., Kaunas).

Pastabas ir pasiūlymus teikti organizatorių atstovui tel. (8 - 615) 5 52 10 iki viešo svarstymo pabaigos. Viešas svarstymas įvyks 2007 m. birželio 12 d. 16 val. organizatorių atstovo patalpose (P. Kalpoko g. 11, Kaunas). Detalusis planas eksponuojamas seniūnijoje 10 darbo dienų iki susirinkimo.


Informuojame apie bendrąja tvarka parengtus sklypų padalijimo, žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio į kitą (pobūdis- mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos kvartalai) ir statybos reglamentų nustatymo detaliuosius planus Kauno r.: 1. sklypo kad. 5247/0012:481 Mastaičių k., Alšėnų sen., besiribojančio su privačiais sklypais kad. Nr. 5247/0012:529, 5247/0012:530, 5247/0012:268 ir seniūnijos keliais. Organizatorius- A.V. Golubkevičius. 2. sklypo kad. Nr. 5207/0005:423 Beiniūnų k., Raudondvario sen., besiribojančio su privačiais sklypais kad. Nr. 5207/0005:278, 5207/0005:8, 5207/0005:329, 5207/0005:330, 5207/0005:331, 5207/0005:438, 5207/0005:490, 5207/0005:535 ir valstybine žeme. Organizatoriai- A.V. Golubkevičius, A. Puidokaitė ir G. Golubkevičienė. Viešas susirinkimas įvyks birželio 8 d. 16 val. A. Mickevičiaus g. 43-5, Kaune. Vieša projektų ekspozicija- 10 d.d. tuo pačiu adresu bei seniūnijose. Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjai A. Gaižutytei, tel. (8 37) 206 954 iki susirinkimo pabaigos.


Informuojame apie baigiamą bendra tvarka rengti specialųjį planą Smiltynų I k., Domeikavos sen., Kauno r.sav. (apie 50 ha teritorija tarp Kalno ir Lygumos gatvių, sklypai kad. Nr. 5217/0013: 607, 100, 111, 605, 606, 7, 637, 638, 639, 28, 29, 71, 43, 613, 612, 42, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589). Planavimo tikslas – gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų ir statinių išdėstymo specialusis planas (tikslu – išanalizuoti, suplanuoti teritoriją kitai paskirčiai), nustatant erdvinio ir infrastruktūros sistemos organizavimo, tvarkymo ir naudojimo sąlygas, sudarysiančias prielaidas šios teritorijos detaliojo teritorijų planavimo dokumentams rengti. Planavimo organizatorius – UAB „Smiltynų kalvos�č, tel.(8 37) 313 161. Viešas svarstymas su visuomene įvyks šių metų birželio 8 d. 13 val. adresu Jonavos g. 6-5, Kaune. Specialusis planas bus viešai eksponuojamas Domeikavos sen. patalpose (Saulės g. 1, Domeikava) 10 darbo dienų iki susirinkimo. Motyvuotus pasiūlymus ar pastabas teikti iki susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui arba rengėjui D.Šarakauskui, info@dsarchitektai.lt , tel. (8 37) 321 886.


Informuojame apie baigiamą bendra tvarka rengti sklypų kad.Nr.5217/0006:5 ir 5217/0006:2, Audėjų k., Domeikavos sen., Kauno r.sav. gyvenamosios teritorijos specialųjį planą. Planavimo tikslas – parengti gyvenamosios teritorijos išdėstymo specialųjį planą, nustatyti tvarkymo ir naudojimo režimus, leisiančius sudaryti prielaidas šios teritorijos detaliajam planui rengti. Planavimo organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr.371, Kaunas, įgaliota organizatoriaus atstovė Nomeda Petniūnienė, Urbanistikos skyrius, tel. (8 37) 335 584. Viešas svarstymas su visuomene įvyks šių metų birželio 12 d. 13 val. adresu Nepriklausomybės a. 7-5, Kaune. Specialusis planas bus viešai eksponuojamas Domeikavos sen. patalpose (Saulės g.1, Domeikava) 10 darbo dienų iki susirinkimo. Motyvuotus pasiūlymus ar pastabas teikti iki susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui arba rengėjui D.Šarakauskui, info@dsarchitektai.lt , tel. (8 37) 321 886.


Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą sklypo Ramučių k., Karmėlavos sen., Kauno r.sav. (kad.Nr.5233/0010:78) detalųjį planą. Planavimo tikslas: pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (būdai: komercinės paskirties objektų teritorijos/pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos), sklypo padalijimas į apie 6 sklypus, pobūdžio, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas. Numatoma logistikos centrų statyba. Sklypas ribojasi su A.Bacevičienės, A.Adomavičiaus, A.Mieldažienės, A.Adomavičiaus skl.kad.Nr.5233/0010:79, UAB “Erdvė projektams�č skl.kad.Nr.5233/0010:4, 5233/0010:10, UAB “T&M Investment company�č skl.kad.Nr.5233/0010:153, A.Korekino skl.kad.Nr.5233/0010:6, A.Mikutienės, A.Gembecko, T.Beleišienės skl.kad.Nr.5233/0010:89 bei valstybine žeme. Viešo svarstymo su visuomene susirinkimas įvyks 2007 m. gegužės 30d. 13val. Nepriklausomybės a. 7-5, Kaune. Su projekto sprendiniais susipažinti galima 10 darbo dienų iki susirinkimo Karmėlavos sen. patalpose. Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti iki susirinkimo pabaigos organizatoriui UAB „ERDVĖ PROJEKTAMS�č, tel.: (8 37) 713 335 arba projekto rengėjui D.Šarakauskui info@dsarchitektai.lt , tel. (8 37) 321 886.


Informuojame apie bendrąja tvarka rengiamą vietovės lygmens  apie 30,00 ha ploto gyvenamosios teritorijos Kulautuvos mstl, Kulautuvo sen., Kauno rajone, specialųjį planą (sklypai  kad.Nr. 5237/0006:48, 47, 51, 34, 39, 43, 42, 41, 33, 31, 36, 20, 21, 45, 49, 50, 22, 52, 37, 40, 27,  5237/0004:45, 58, 66, 78, 69, 57, 70, 105 ir kiti). Planavimo tikslas – parengti gyvenamosios teritorijos išdėstymo specialųjį planą, nustatyti erdvinį ir infrastruktūros sistemos organizavimo principus, tvarkymo ir naudojimo sąlygas, sudarysiančias prielaidas šios teritorijos detaliajam planui rengti. Planavimo organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, Kaunas, tel. (8 37) 305 583. Plano rengėjas – V.Zagorskienės IĮ, Laisvės al. 45, 309 kab., Kaunas, tel. (8 687) 324 55. Plano finansuotojas UAB „ GB projektai“,Savanorių 349,tel. (8 698) 252 75. Savo pasiūlymus dėl rengiamo dokumento galima teikti 10 dienų po paskelbimo Kauno rajono savivaldybės administracijos Urbanistikos skyriuje, 212 kab., Savanorių pr. 371, tel. (8 37) 335 583, įgaliotas organizatoriaus atstovas – vyr. specialistė Nomeda Petniūnienė. Parengto specialiojo plano viešas svarstymas įvyks birželio 5 d. 10 val. Kulautuvos seniūnijoje. Specialusis planas eksponuojamas 10 darbo dienų iki susirinkimo pradžios Kulautuvos seniūnijoje.


Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos (J. Basanavičiaus g. 36/2,  LT-03109 Vilnius, tel. (8 5) 232 96 88, faksas (8 5) 232 96 09, adresas internete: www.lra.lt, el. paštas: aina.jonuskyte@lra.lt) įgaliotas UAB „Kelprojektas“ (adresas internete: www.kelprojektas.lt) parengė magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo 22,00 iki 56,50 km rekonstravimo specialiojo plano sprendinius. Objektas yra Kauno apskrityje, Kauno savivaldybės Garliavos seniūnijos ribose.

Susipažinti su parengtais specialiojo plano sprendiniais galima nuo 2007-04-03 iki 2007-05-31 projektą rengiančioje organizacijoje UAB „Kelprojektas“ Kelių skyriuje (I. Kanto g. 25, LT-44002 Kaunas, tel. (8 37) 20 55 34, faksas (8 37) 20 52 27, el. paštas: v.antanavicius@kelprojektas.lt) ir Lietuvos automobilių kelių direkcijoje prie Susisiekimo ministerijos (J. Basanavičiaus g. 36/2, LT-03109 Vilnius, tel. (8 5) 232 96 88, faksas (8 5) 232 96 09, el. paštas: aina.jonuskyte@lra.lt).

Vieša specialiojo plano sprendinių ekspozicija vyks 2007-04-03–2007-05-31 Kauno rajono savivaldybės (Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas) ir Kauno rajono savivaldybės Garliavos  seniūnijos (Vytauto g. 62, LT-53259  Garliava) patalpose.

Pastabas ir pasiūlymus raštu dėl specialiojo plano sprendinių Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos ir UAB „Kelprojektas“ Kelių skyriui galima teikti iki viešojo susirinkimo ir jo metu.

Parengti specialiojo plano sprendiniai bus pristatyti viešame susirinkime, kuris įvyks 2007 m. gegužės 31 d. 1400 val. Garliavos seniūnijos patalpose.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto specialiojo plano sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Kauno apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui (L. Sapiegos g. 10, LT-44501 Kaunas).

Žemės ir kito nekilnojamo turto valdytojus ir naudotojus, kurių turtas yra projektuojamo objekto zonoje, apie savo gyvenamąją (buveinės) vietą, jei ji neatitinka nurodytos turto registracijos dokumentuose, prašome raštu pranešti UAB „Kelprojektas“ Kelių skyriui nurodytu adresu.


Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą sklypo Kampiškių k., Alšėnų sen., Kauno r.sav. (kad.Nr.5247/0007:68) detalųjį planą. Planavimo tikslas: pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos). Numatoma logistikos centro statyba. Sklypas ribojasi su UAB “Via baltika logistika�č (skl.kad.Nr.5247/0007:224), N.Pečiulaitienės (skl.kad.Nr.5247/0007:159), A.Dapkūno (skl.kad.Nr.5247/0007:192), Kauno apskrities viršininko administracijos (skl.kad.Nr.5247/7001:8) sklypais ir valstybine žeme. Viešo svarstymo su visuomene susirinkimas įvyks 2007 m. gegužės 7d. 13val. Nepriklausomybės a. 7-5, Kaune. Su projekto sprendiniais susipažinti galima 10 darbo dienų iki susirinkimo Alšėnų sen. Patalpose. Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti iki susirinkimo pabaigos organizatoriaus įgaliotam atstovui UAB „ERDVĖ PROJEKTAMS�č, tel.:71 33 35 arba projekto rengėjui D.Šarakauskui info@dsarchitektai.lt, tel.: 32 18 86.


Informacija apie teritorijų planavimą

Informuojame, kad bendrąja tvarka pradedamas rengti Teresės Bindokienės sklypo, esančio Kauno r. sav., Kačerginės sen., Kačerginės mstl., J.Biliūno g. 14A (sklypo kad. Nr.: 5230/0006:39 (plotas 0,0605 ha)) detalusis planas.Planavimo tikslas – apie 0,0281 ha laisvo valstybinio žemės ploto suformavimas ir prijungimas prie įregistruoto sklypo, naudojimo būdo/pobūdžio, teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimo nustatymas, nekeičiant esamos pagrindinės paskirties (pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – gyvenamosios teritorijos, pobūdis – mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos). Projekto rengimo terminas - (preliminarus) 2007 m. Pasiūlymus ir pastabas dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo dienos planavimo organizatorei Teresei Bindokienei arba plano rengėjui UAB „Geometra“. Viešas svarstymas vyksta bendrąja tvarka. Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2007-04-02. iki 2007-05-02 d. UAB ,,Geometra�č patalpose. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2007-04-18 iki 2007-05-02, Kačerginės seniūnijos patalpose (adresas: J.Janonio g. 40 Kačerginė Kauno raj). Viešas susirinkimas numatomas 2007-05-02 d., 9 val., Kačerginės seniūnijos patalpose. Planavimo organizatorius – Teresė Bindokienė, J.Biliūno g. 14A Kačerginė Kauno raj., tel. 8-686-52409. Plano rengėjas – UAB „Geometra“, Savanorių pr. 287-307, Kaunas, tel. (8-37) 312352, faks. (8-37) 311733. el.paštas: miljure@gmail.com, www.geometra.lt.


Informacija apie pradedamą rengti detalųjį planą (bendrąja tvarka)

UAB „Geometra“ informuoja apie pradedamą rengti detalųjį planą adresu Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Ramučių k. sklypo kad. Nr. 5233/0011:204, plotas 0,6818 ha. Planavimo tikslas: sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (pobūdis: mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į 3 sklypus. Planavimo organizatorius: Albertas Višnevskis. Projekto rengimo terminas - (preliminarus) 2007 m. Viešas svarstymas vyksta bendrąja tvarka. Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2007-03-22 iki 2007-04-20 UAB ,,Geometra�č patalpose darbo dienomis 8-12 val., 13-17 val., adresas: Savanorių pr. 287-307, Kaunas,tel. (8-37) 312352, el.p. kaunas@geometra.lt . Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2007-04-04 iki 2007-04-20 detaliojo plano rengėjo UAB „Geometra“ patalpose. Viešas svarstymas numatomas 2007-04-20, 10 val. UAB ,,Geometra�č patalpose. Pasiūlymus ir pastabas dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo dienos planavimo organizatoriui: Albertui Višnevskiui (tel. 8-611-11725) arba plano rengėjai UAB „Geometra“.

UAB „Geometra“ informuoja apie parengtą detalųjį planą adresu Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Budrių k., sklypo kad. Nr. 5260/0008:547, plotas 3,7932 ha.

Planavimo tikslas: sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (pobūdis: mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į 32 sklypus.

Planavimo organizatorius: Aldona Valentavičienė.

Projekto rengimo terminas - (preliminarus) 2007 m. Viešas svarstymas vyksta bendrąja tvarka. Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2007-03-22 iki 2007-04-20 UAB ,,Geometra�č patalpose darbo dienomis 8-12 val., 13-17 val., adresas: Savanorių pr. 287-307, Kaunas, tel. (8-37) 312352, el. p. kaunas@geometra.lt. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2007-04-04 iki 2007-04-20 detaliojo plano rengėjo UAB „Geometra“ patalpose. Viešas svarstymas numatomas 2007-04-20, 10 val. UAB ,,Geometra�č patalpose. Pasiūlymus ir pastabas dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo dienos planavimo organizatoriui: Aldonai Valentavičienei (tel. 8-648-81304) arba plano rengėjai UAB „Geometra“.


Informacija apie teritorijų planavimą

Rengiamas Kauno rajono specialusis planas UAB „TELE2“, UAB Bitė GSM ir UAB „Omnitel“ mobilaus GSM ryšio tinklo bazinių stočių plėtrai ir nuo 2006m.rugpjūčio mėn. 11 d. eksponuojamas Kauno raj. Savivaldybės antrojo aukšto fojė skelbimų lentoje, adresu Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas-43 

Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius Valerijus MAKŪNAS,  tel.:8 37 305502

Rengėjas: R.Pumputienės įmonė, Tilžės 144, Šiauliai, tel.8 682 40021

Planavimo tikslas: Nustatyti galimas vietas UAB „TELE2“, UAB Bitė GSM ir UAB „Omnitel“ bazinių stočių statybai.

Detalusis planas rengiamas 3 etapais. Derinimo, tvirtinimo tvarka -  bendra.

Susipažinti su rengiamais dokumentais, teikti siūlymus  bei  pretenzijas projekto rengėjui galima raštu arba telefonu nurodytu adresu ir Kauno  rajono savivaldybės Urbanistikos skyriuje Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaune.

Parengto projekto viešas aptarimas įvyks Kauno raj. Savivaldybės aktų salėje II aukšte Savanorių pr. 371, Kaune , 2006m. rugsėjo mėn. 05 d. 10 val.

Aiškinamasis raštas  


Informacija apie teritorijų planavimą.

Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymu (Žin., 2004, Nr.21-617) ir Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais (Žin., 2004, Nr.112-4189) Kauno r. sav. administracijos direktorius informuoja, kad rengiamas gyvenamosios teritorijos išdėstymo specialusis planas 2,94ha teritorijai, Pamaišupio k. Alšėnų sen. Kauno r. sav. sklype kad. Nr. 5247/0010:54.

Planavimo pagrindas: Kauno raj. sav. Tarybos sprendimas dėl gyvenamosios teritorijos išdėstymo specialiųjų planų rengimo Nr.TS-263 (2005 12 08).

Planavimo tikslai: rengiamas gyvenamosios teritorijos išdėstymo specialusis planas, įvertinant anksčiau pradėtus rengti ir parengtus besiribojančių teritorijų planavimo dokumentus, kurių sprendiniais numatoma keisti pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos) ir nustatant gyvenamosios teritorijos erdvinio ir infrastruktūros sistemos organizavimo, tvarkymo ir naudojimo sąlygas, sudarysiančias prielaidas šios teritorijos detaliojo teritorijų planavimo dokumentams (žemės pagrindinei tikslinei naudojimo paskirčiai pakeisti) rengti.

Planavimo organizatorius – Kauno r. sav. administracijos direktorius, Savanorių 371, Kaunas, tel.:(8-37)305503, faks. (8-37)313797, e-paštas: administratorius@krs.lt

Planavimu suinteresuotas asmuo ir finansuotojas: UAB „Dažymo technologijų centras“, Taikos pr. 135a, Kaunas, tel.:(8-37)407283.

Plano rengėjas– M.Sirvydis, Vievio 18-1, Kaunas, tel.: 8(675)47596, e-paštas: mindaugas@architektas.eu

Specialusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. Darbų terminai– 2006 III-IV ketvirtis.

Kviečiame dalyvauti specialiojo plano svarstymo su visuomene procese. Pasiūlymus dėl rengiamo teritorijų planavimo dokumento galima teikti/siųsti paštu planavimo organizatoriui, rengėjui. Visuomenės supažindinimas su specialiojo plano sprendiniais numatomas 2006m. rugpjūčio- rugsėjo mėn. 


Informacija apie teritorijų planavimą.

Parengtas teritorijos išdėstymo specialusis planas 2,94ha teritorijai, Pamaišupio k. Alšėnų sen. Kauno r. sav. sklype kad. Nr. 5247/0010:54.

Planavimo pagrindas: Kauno raj. sav. Tarybos sprendimas dėl gyvenamosios teritorijos išdėstymo specialiųjų planų rengimo Nr.TS-263 (2005 12 08).

Planavimo pagrindas: Kauno raj. sav. Tarybos sprendimas dėl gyvenamosios teritorijos išdėstymo specialiųjų planų rengimo Nr.TS-263 (2005 12 08).

Planavimo tikslai: rengiamas gyvenamosios teritorijos išdėstymo specialusis planas, įvertinant anksčiau pradėtus rengti ir parengtus besiribojančių teritorijų planavimo dokumentus, kurių sprendiniais numatoma keisti pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos) ir nustatant gyvenamosios teritorijos erdvinio ir infrastruktūros sistemos organizavimo, tvarkymo ir naudojimo sąlygas, sudarysiančias prielaidas šios teritorijos detaliojo teritorijų planavimo dokumentams (žemės pagrindinei tikslinei naudojimo paskirčiai pakeisti) rengti.

Planavimo organizatorius– Kauno r. sav. administracijos direktorius, Savanorių 371, Kaunas, tel.:(8-37)305503, faks. (8-37)313797, e-paštas: administratorius@krs.lt

Planavimu suinteresuotas asmuo ir finansuotojas: UAB „Dažymo technologijų centras“, Taikos pr. 135a, Kaunas. Tel.:(8-37)407283.

Plano rengėjas– M.Sirvydis, Vievio 18-1, Kaunas, tel.: 8(675)47596, e-paštas: mindaugas@architektas.eu

Kviečiame visuomenę nuo š. m. rugpjūčio 12 d. iki rugsėjo 13d. susipažinti su šio plano sprendiniais, pareikšti raštu savo pastabas bei pasiūlymus, vieša ekspozicija rengiama Kauno raj. sav. IIa. salėje ir Alšėnų apyl. seniūnijoje.

Viešas susirinkimas vyks 2006 m. rugsėjo 14 d. 13 val. Kauno raj. sav. salėje.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos per mėnesį nuo susirinkimo dienos.


Informacija apie teritorijų planavimą.

Parengtas Nevėžio kraštovaizdžio draustinio tvarkymo planas. 
Planavimo pagrindas: Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktorės 2005 m. liepos 1 d. įsakymas Nr. 118 V.
Projekto finansavimas: ES struktūrinių fondų lėšos.
Planavimo organizatorius – Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, A.Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. (8 5) 272 32 84, faks. (8 5) 272 25 72, el.paštas: l.dabregaite@vstt.lt 
Plano rengėjas – VĮ Valstybinio žemėtvarkos instituto Kraštotvarkos ir teritorijų planavimo skyrius, J. Lelevelio g. 6, LT-01102 Vilnius, tel. (8 5) 262-34-60, faks. (8 5) 262 16 72, el.paštas: krastotvarka@vzi.lt  
Kviečiame visuomenę nuo š. m. liepos 10 d. susipažinti su šio plano sprendiniais ir pareikšti raštu savo pastabas bei pasiūlymus. Grafinė ir tekstinė dalys eksponuojamos Kauno rajono savivaldybėje II aukšto foje, Raudondvario bei Užliedžių seniūnijose, Kauno miesto savivaldybės Aplinkos apsaugos skyriuje.
Viešas susirinkimas vyks 2006 m. rugpjūčio 11 d. 15 val. Raudondvario seniūnijos salėje.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos per mėnesį nuo susirinkimo dienos.


Informacija apie teritorijų planavimą.

Parengtas Jiesios kraštovaizdžio draustinio tvarkymo planas. 
Planavimo pagrindas: Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktorės 2005 m. liepos 1 d. įsakymas Nr. 118 V. 
Projekto finansavimas: ES struktūrinių fondų lėšos. 
Planavimo organizatorius – Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, A.Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. (8 5) 272 32 84, faks. (8 5) 272 25 72, el.paštas: l.dabregaite@vstt.lt 
Plano rengėjas – VĮ Valstybinio žemėtvarkos instituto Kraštotvarkos ir teritorijų planavimo skyrius, J. Lelevelio g. 6, LT-01102 Vilnius, tel. (8 5) 262-34-60, faks. (8 5) 262 16 72, el.paštas: krastotvarka@vzi.lt  
Kviečiame visuomenę nuo š. m. liepos 10 d. susipažinti su šio plano sprendiniais ir pareikšti raštu savo pastabas bei pasiūlymus. Grafinė ir tekstinė dalys eksponuojamos Kauno rajono savivaldybės II aukšto foje, Rokų bei Garliavos apylinkių seniūnijose, Kauno miesto savivaldybės Aplinkos apsaugos skyriuje ir Panemunės seniūnijoje. 
Vieši susirinkimai vyks 2006 m. rugpjūčio 11 d. 10 val. Panemunės seniūnijoje ir rugpjūčio 11 d. 13 val. Rokų seniūnijoje. 
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos per mėnesį nuo susirinkimo dienos.
Informacija apie teritorijų planavimą. Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos informuoja, kad Kauno rajone (nuo Mauručių sankryžos) rengiamas magistralinio kelio A5 Kaunas-Marijampolė 22,0-56,50 kmruožo rekonstravimo į automagistralę specialusis planas. (Daugiau...)Informacija apie teritorijų planavimą. Nevėžio valstybinio kraštovaizdžio draustinio ribų ir tvarkymo plano rengimas.


Informacija apie teritorijų planavimą. Jiesios valstybinio kraštovaizdžio draustinio ribų ir tvarkymo plano rengimas.


Kauno rajono savivaldybės administracija praneša, kad Kauno rajono savivaldybės taryba 2004-05-20 nusprendė (sprendimo Nr. 90) rengti Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrąjį planą, o Savivaldybės tarybos 2004-09-02 sprendimu Nr. 157 buvo patvirtinta bendrojo plano darbų programa (109.0 kb). Joje nurodyti šio teritorijų planavimo dokumento rengimo tikslai, apimtis, terminai, būtinumas parengti sprendinių strateginio poveikio aplinkai vertinimą. Kviečiame visuomenę aktyviai dalyvauti šiame procese, teikti pasiūlymus ir  pastabas  Urbanistikos skyriui – Savanorių pr. 371, 212 k., tel. (8-37) 30 55 84.


Informacija apie teritorijų planavimą.  Informuojame, kad skelbiama žemės sklypo Girionių k., Samylų sen. (kad.Nr. 5280/0010:0024) parengto specialiojo plano konsultavimosi  ir viešo susirinkimo procedūra. Planavimo tikslas: esamo sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į 9 sklypus.Planavimo organizatorė – Kauno rajono savivaldybės administracija.Vieša projekto ekspozicija vyks 2006 m. spalio 6 d. iki 21 d. ir projekto svarstymo susirinkimas – 2006 m. spalio 21 d. rengėjo I.Slavinskaitės architektūros ir konstravimo biuro patalpose E.Ožeškienės g. 5 – 1, Kaune.Pasiūlymai ir pastabos priimamos raštu ir žodžiu iki svarstymo susirinkimo.


Informuojame apie pradedamą rengti detalųjį planą (bendrąja tvarka)

Žemės sklypų Nr.671 ir 672 Vijukų k.Užliedžių sen. Planavimo tikslas-pakeisti tikslinę žemės naudojimo paskirti iš žemės ūkio į kitą (mažaaukštę gyvenamųjų namų statybos), sujungti 2 sklypus ir sujungtą sklypą perdalinti į 11 sklypų.

Detaliojo plano organizatorės- Vida Virakienė ir Liuda Virakienė.

Projektas eksponuojamas Užliedžių seniūnijos patalpose nuo 2006 12 10 iki 2007 01 20 d.

Atsiliepimus teikti tel. 8-37 320 197 iki viešo aptarimo 2006 04 16 d. 18 val.

Aptarimas vyks biuro patalpose E.Ožeškienės g. 5-1.Rengėjas- I.Slavinskaitės architektūros – konstravimo biuras.

Maloniai kviečiame visus kaimynus ir kitus, besidominčius šios teritorijos planavimo reikalais, aktyviai dalyvauti viešame svarstyme.  

Projektų  vadovė  arch. Irena  Slavinskaitė