Urbanistikos skyrius

Planavimo sąlygų sąvado išdavimas kaimo plėtros žemėtvarkos projektui rengti

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

URB005

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Planavimo sąlygų išdavimas kaimo plėtros žemėtvarkos projektui rengti

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Išduodamos planavimo sąlygas kaimo plėtros žemėtvarkos projektui rengti.

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas;

2. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014-07-28 įsakymu Nr. 3D-438/D1-614 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintos Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklės;

3. Lietuvos Respublikos žemės įstatymas;

5. Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatymas;

6. Kauno r. sav. tarybos 2014-08-28 sprendimu Nr. TS-299 patvirtintas Kauno rajono savivaldybės bendrojo plano 1-asis pakeitimas;

7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimas Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ patvirtintos specialiųjų žemės naudojimo sąlygos;

8. Lietuvos Respublikos miškų įstatymas;

9. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatymas;

 10. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas.

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Dokumentai teikiami Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje ŽPDRIS

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Dokumentai teikiami Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje ŽPDRIS

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė Jolanta Visvalda Blaževičienė, tel. (8 37) 30 55 83 jolanta.blazeviciene@krs.lt

 

Galite užsakyti elektroniniu būdu portale epaslaugos.lt

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Urbanistikos skyriaus vedėjas Mindaugas Kruopis,

tel. (8 37) 30 55 14, mindaugas.kruopis@krs.lt

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

10 darbo dienų 

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina

nėra

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

ŽPDRIS užpildytas nustatytos formos prašymas

12.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

nėra