Urbanistikos skyrius

Adresų (numerių pastatams, patalpoms ir butams) suteikimas ir keitimas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

URB003

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Adresų (numerių pastatams, patalpoms ir butams) suteikimas ir keitimas

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Adresų (numerių pastatams, patalpoms ir butams) suteikimas ir keitimas

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2000, Nr. 91-2832; 2008, Nr. 113-4290); 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 2092 patvirtintos Adresų formavimo taisyklės (Žin., 2002 Nr. 127-5753); 
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014m. kovo 13d. įsakymo Nr. 1V-178 redakcija "Numerių pastatams, patalpoms butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašas".

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

VĮ Registrų centras pažymėjimo apie nekilnojamojo daikto ir daiktinių teisių į jį įregistravimą Nekilnojamojo turto registre kopija;

Žemės sklypo ribų plano kopija

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

VĮ Registrų centras pažymėjimo apie nekilnojamojo daikto ir daiktinių teisių į jį įregistravimą Nekilnojamojo turto registre kopija;

Žemės sklypo ribų plano kopija

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Rytė Valentaitė  - Urbanistikos skyriaus vyr. specialistė, tel. (8 37) 30 55 40, el. p. ryte.valentaite@krs.lt

 

Galite užsakyti elektroniniu būdu portale epaslaugos.lt

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Kauno rajono savivaldybės administracijos Urbanistikos skyriaus vedėjas Mindaugas Kruopis, tel. (8 37) 305 514,  el. p. mindaugas.kruopis@krs.lt

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

20 darbo dienų

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina

nemokamai

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma

12.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai