Statinių projektavimo viešinimas 2015-2014

2015-12-31
Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pabaigą“ nuostatomis parengti Gamybos paskirties pastato Jurginiškių k., Garliavos apyl., sen., Kauno r., sav., statybos projekto projektiniai pasiūlymai.
Projektuojamo pastato adresas: Jurginiškių k., Garliavos apyl., sen., Kauno r., sav., skl., kad., Nr. 5227/0001:493 Juragių k.v.
Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: gamybos paskirties pastatai.
Projektuotojas: UAB „Archas“, į.k. 300112988, buveinės adresas: Jonavos g. 254, LT-44132, Kauno m., sav., duomenys kaupiami ir saugomi LR juridinių asmenų registre (registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras, adresas: V.Kudirkos g. 18, Vilnius), kontaktinis asmuo – projekto vadovas Gintaras Čepurna, atestato Nr. A1230, tel., Nr. +370 699 11202, el., paštas: gintaras@archas.lt.
Statytojas: UAB "BIOMINVIJA", a.k. 303564888, direktorius Lukas Račkauskas.
Susipažinimo su projektiniai pasiūlymais laikas, adresas, kontaktai: su techniniu projektu susipažinti galima 2016.01.04 – 2016.01.11, 14.00 – 17.00 val., Jonavos g. 254, Kaune. Tel., Nr. +370 699 11202, el., paštas: gintaras@archas.lt.
Viešas susirinkimas vyks 2016 m. sausio 19 d., 17.30 val. Jonavos g. 254, Kaune.
Visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus el. paštu: gintaras@archas.lt iki viešo susirinkimo.

2015-12-17
Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradžią“ nuostatomis pradedamas rengti Administracinės paskirties pastato su sandėliavimo patalpomis   statybos  projektas.
Duomenys apie pradedamą projektuoti statinį yra šie: 
Adresas: Kauno r. sav.,  Karmėlavos sen., Biruliškių k., Inovacijų g.
Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: Administracinės   paskirties pastatas.
Projektuotojas: UAB „Kita kryptis“,  kontaktinis asmuo Felita Kozlovaitė , tel.8-37 321147, el. paštas felita.kozlovaite@gmail.com
Statytojas: UAB” Foneta”.
Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima darbo dienomis š.m. gruodžio17-gruodžio 29 d., 10.00-17.00 valandomis,  projektuotojo patalpose Laisvės al. 11-2, Kaunas, tel. 8-37 32 11 47
Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus raštu adresu  iki viešo susirinkimo Laisvęs al. 11-2, Kaunas, tel. 8-37 32 11 47, el. paštas felita.kozlovaite@gmail.com
Viešas susirinkimas įvyks 2015 m. gruodžio 30 d. 17.00 val., Laisvės al. 11-2, Kaunas, tel. 8-37 32 11 47

2015-11-27
Informuojame, kad vadovaudamiesi STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradžią“ nuostatomis,  yra parengti “Sporto paskirties inžinerinių statinių (jodinėjimo aikštynų su žiūrovų tribūnomis) Kauno r. sav., Karmėlavoje, Paukštyno g. 16 (sklypo kad. Nr.5233/0006:34)  projektiniai pasiūlymai.
Statybos adresas - Kauno r. sav., Karmėlava, Paukštyno g. 16 (sklypo kad. Nr.5233/0006:34).
Statinio naudojimo paskirtis – Sporto paskirties inžineriniai statiniai (jodinėjimo aikštynai su žiūrovinėmis tribūnomis ((12 skirsnis) pagal STR 1.01.09:2003).
Projektinių pasiūlymų autorius - architektas Vygintas Merkevičius, tel. 8 699 89509, el. paštas – vygintas.merkys@gmail.com. 
Statytojas – UAB “Flameksas” ir Ko”, Kaunas, Savanorių pr. 315B.
Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima  nuo lapkričio 29 d. iki gruodžio 3 d. Kaune, Savanorių pr. 315B, nuo 9.00 val. iki 17.00 val. Informacija telefonu: 8 615 57777. 
Pastabas dėl projektinių pasiūlymų teikti statytojui ir projektuotojui galima iki viešo susirinkimo nurodytais adresais. Viešas susirinkimas įvyks: 2015 m. gruodžio 3 d. 17.00 val. Statytojo būstinėje.

2015-11-24
Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradžią“ nuostatomis pradedamas rengti Administracinės paskirties pastato  rekonstravimo  projektas.
Duomenys apie pradedamą projektuoti statinį yra šie: 
Adresas: Kauno r. sav.,  Domeikavos  sen., Voškonių k.,   Jovarų g. 1,
Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: Administracinės   paskirties pastatas.
Projektuotojas: PV  Valdas Barvainis , tel.8686 86179, v.barvainis@gmail.com
Statytojas: UAB” Mituva”,  Mituvos  g. 5, Kaunas, tel. 8615 33133
Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima darbo dienomis š.m. lapkričio 24-gruodžio 04 d., 9.00-17.00 valandomis,  projektuotojo patalpose Mituvos  g. 5, Kaunas.
Informacija telefonu tel. 8615 33133
Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus raštu adresu  iki viešo susirinkimo Mituvos  g. 5, Kaunas, . tel. 8615 33133, 8686 86179, v.barvainis@gmail.com
Viešas susirinkimas įvyks 2015 m. gruodžio 04 d. 18.00 val., Mituvos  g. 5, Kaunas, tel. 8615 33133, 8686 86179

2015-11-24
Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradžią“ nuostatomis pradedamas rengti Gamybos  paskirties pastato  statybos projektas.
Duomenys apie pradedamą projektuoti statinį yra šie: 
Adresas: Kauno r. sav.,  Domeikavos  sen., Kumpių k.,  Verslo g. 15A.
Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: Gamybos  paskirties pastatas.
Projektuotojas: PV  Sigitas Valiukonis , tel.8620 34885, sigitas@hidroterra.lt
Statytojas: UAB” Laktopolis”,  Gedimino  g. 28, Kaunas, tel. 8-37 208458.
Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima darbo dienomis š.m. lapkričio 24-gruodžio 01 d., 9.00-17.00 valandomis,  projektuotojo patalpose Elektrėnų  g. 7, Kaunas.
Informacija telefonu tel. 8620 34885, 8-37 21 03 74
Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus raštu adresu  iki viešo susirinkimo Elektrėnų g. 7, Kaunas, . tel. 8620 34885, 8-37 21 03 74, el. paštu sigitas@hidroterra.lt.
Viešas susirinkimas įvyks 2015 m. gruodžio 01 d. 9.00 val., Elektrėnų  g. 7, Kaunas, tel. 8620 34885, 8-37 21 03 74

2015-11-24
Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradžią“ nuostatomis pradedamas rengti Sandėliavimo paskirties pastato  statybos projektas.
Duomenys apie pradedamą projektuoti statinį yra šie: 
Adresas: Kauno r. sav.,  Vilkijos  sen., Vilkijos m., Statybininkų g. 1.
Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: Sandėliavimo paskirties pastatas.
Projektuotojas: UAB “POLILINIJA” ,   PV  J.Pliskauskienė , Jonavos g. 40,  Kaunas,   tel.8652 71128, justina.kasyte@gmail.com
Statytojas: UAB” ECOWOOD”,  Statybininkų  g. 1, Vilkija, Kauno r.
Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima darbo dienomis š.m. lapkričio 24-gruodžio 01 d., 9.00-17.00 valandomis,  projektuotojo patalpose Jonavos g. 40, Kaunas .
Informacija telefonu tel. 8652 71128. 
Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus raštu adresu  iki viešo susirinkimo K.Jonavos  g. 40, Kaunas, . tel. 8652 71128,, el. paštu justina.kasyte@gmail.com
Viešas susirinkimas įvyks 2015 m. gruodžio 01 d. 17.10 val. UAB “POLILINIJA” patalpose  ( Jonavos g. 40, Kaunas, tel. 8652 71128).

2015-11-20
Informuojame apie statinio projekta. Statinių statybvietės adresas Nekilnojamojo turto registre ar kadastre arba žemės sklypo geografinės koordinatės:
Kauno r. sav., Kamėlavos  sen., Ramučių k., K.Bielinio g. 2  5233/0009:597 Karmėlavos k.v
Statinio esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Negyvenamieji pastatai. Pogrupis pagal „STR 1.01.09:2003 Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“: 
8.2. administracinės paskirties pastatai 
Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
PROJEKTUOTOJAS – UAB „KUPOLA“, pr. vad. Antanas Jonauskis, a.k. 300611165, Jurbarko g. 2A-103ª, Kaunas, el. paštas: antanas@kupola.lt,  tel. nr: +370 687 32378.
Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris):
Visvaldas Sutkus, Adresas : Jurbarko 2A-103A 
Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas. Visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriama ne mažiau kaip 5 darbo dienos nuo pranešimo savivaldybės interneto svetainėje paskelbimo dienos:
Jurbako g. 2a, (kab. 103a), Kaunas, tel. nr. 8-687 32378, antanas@kupola.lt
Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Elektroniniu paštu antanas@kupola.lt ir telefonu 8-687 32378.
Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas):
Projekto medžiaga bus iškabinta ir viešinama adresu: Jurbako g. 2a, (kab. 103a), Kaunas.
Su projekto medžiaga šiuo adresu atvykus galima susipažinti nuo 2015 11 26, 8.30 val iki 2015 11 30,
18.00 val. Viešas susirinkimas minėtu adresu vyks 2015 11 20, 17.00 – 18.00 val.2015-11-18
Informuojame apie rengiamą projektą
STATINIO STATYBVIETĖS ADRESAS: J. Šimkaus g. 23, Garliavos m., Kauno r. sav. (sklypo kad. Nr. 1901/0244:10).
STATINIO NUMATOMA PAGRINDINĖ NAUDOJIMO PASKIRTIS: Sandėliavimo paskirties pastatai.
PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS PARENGUSIO PROJEKTUOTOJO DUOMENYS: PV Guoda Korneva A1805, el. paštas: guodakor@gmail.com, tel. nr. 8-698-25660.
STATYTOJO DUOMENYS: Alvydas Verpečinskas, Rūta Verpečinskienė, J. Šimkaus g. 3A, Garliavos m., Kauno r. sav.
SUSIPAŽINIMO SU PROJEKTINIAIS PASIŪLYMAIS ADRESAS, TELEFONO NUMERIS, LAIKAS: Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima projektuotojo patalpose,  A. Mickevičiaus g. 29-3, Kaune, 5 darbo dienas po pranešimo paskelbimo, 10:00-17:00 val. (8-698-25660).
INFORMACIJA APIE VISUOMENĖS ATSTOVŲ PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ TEIKIMĄ: Visuomenės atstovai pasiūlymus projektuotojui dėl projektinių pasiūlymų gali teikti raštu adresu: A. Mickevičiaus g. 29-3, Kaune. Pasiūlymus teikti iki 2015 m. lapkričio mėn. 19d. (imtinai).
VIEŠO SUSIRINKIMO VIETA IR LAIKAS: Viešas susirinkimas vyks 2015 m. lapkričio mėn. 19 d., 17:00 val., adresu A. Mickevičiaus g. 29-3, Kaunas.

2015-11-11
Informuojame apie mokslo paskirties pastato T. Masiulio g. 4, Piliuonos k., Kauno raj. rekonstrukcijos projektas
Adresas: T.Masiulio g. 4, Piliuonos k., Kauno raj. Sav. 
Statinio paskirtis: Kultūros paskirties pastato keitimas į mokslo paskirties pastatą.
Projektavimo pradžia ir pabaiga: 2015-09 / 2015-12 Planuojama statybos pradžia ir pabaiga: 2016-01 / 2016-12
Projektuotojas: UAB „Studija Archispektras“ Puodžių g. 12-1, Kaunas Projekto vadovas: Vaidas Tamošiūnas, email.: vaidas@archispektras.lt,  tel.: +37065773311
Su pasiūlymais galima susipažinti: 2015 Lapkričio 16 d. 16:00val., adresu: T.Masiulio g. 4, Piliuonos k., Kauno raj. Sav.
Sklypo plano schema

2015-11-09
Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradžią“ nuostatomis pradedamas rengti Sandėlio su adminstracinėmis patalpomis  naujos statybos projektas.
Duomenys apie pradedamą projektuoti statinį yra šie: Adresas: Kauno r. sav. Babtų sen. Lazdynės  k. kad. Skl. Nr. 5263/0011:348
Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: Sandeliavimo paskirties pastatas su administracinėmis  patalpomis
Projektuotojas: UAB “GBK archstudija” ,   PV G. Karenė , K. Donelaičio g. 24, Kaunas,   tel.861581000, gbkarchstudija@gmail.com
Statytojas: UAB” Kauno agricentras”,   Johannes Adrianus Zijderlaan, direktorius, tel 868699458, Sniegenų g. 10, Drąseikiai, LT-54442 Kauno r.
Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima darbo dienomis š.m. lapkričio 4  -21 d., 14.00-17.00 valandomis,  projektuotojo patalpose K. Donelaičio g. 24-406 .
Informacija telefonu tel. 861581000.. 
Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus raštu adresu  iki viešo susirinkimo K. Donelaičio g. 24, Kaunas, LT-44239, . tel. 861581000. , el. paštas :GBKarchstudija@gmail.com
Viešas susirinkimas įvyks 2015 m. lapkričio 20 d. 17.00 val. UAB “GBK archstudija” patalpose  (K. Donelaičio g. 24, Kaunas, tel.861581000).

2015-11-09
Informacija apie numatomą projektuoti paslaugų paskirties pastatą (laidojimo namus) ir ūkio paskirties pastatą Kauno raj., Vilkijos m., Čekiškės g. 75
Pavadinimas:
Paslaugų paskirties pastato(laidojimo namų ) ir ūkio paskirties pastato Kauno r. sav., Vilkijos sen., Vilkijos m., Čekiškės g. 75 statybos projektas
Statybos adresas: Čekiškės g. 75, Vilkijos m., Kauno raj. Sav.
Statybos rūšis:
Nauja statyba
Statinio kategorija:
Neypatingas 
Statinio naudojimo paskirtis:
Paslaugų paskirties pastatai: laidojimo namai
Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo(ų), galinčio informuoti  apie projektinius pasiūlymus vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir tel. Nr.   :
UAB „Remonto ir statybos projektas“, Vytauto g. 77, Ukmergė, PV 3535 B. Kudžmienė, 
Proj.  V. Špečkauskas tel. 868097532; vspi.vaidas@gmail.com
STATYTOJAS: 
Statytojas IĮ „Sanrita“ asmens kodas 300136195, Jaučakių km. Vilkijos Sen., Kauno raj., tel. 868658003,e-paštas iisanrita@zebra.lt  
Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas adresas, tel. Nr., ir laikas. Visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriama ne mažiaus kaip 5 darbo dienos nuo pranešimo savivaldybės interneto svetainėje paskelbimo dienos 
Kęstučio g. 60A-1, Kaunas; tel.  868097532 
Nuo 2015-11-09 iki 2015-11-16 darbo dienomis nuo 8.00-17.00- iš anksto susitarus telefonu.
Informacija iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl viešinamo projekto 
Informacija priimama el. paštu vspi.vaidas@gmail.com arba adresu UAB „Remonto ir statybos projektas“, Vytauto g. 77, Ukmergė.
Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas ir laikas)
2015-11-16 , 17.00 -18.00 val adresu Kęstučio g. 60A-1, Kaunas

2015-11-05
Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas,  projektavimo pabaigą“ nuostatomis parengti prekybos paskirties pastato Kauno r. sav., Alšėnų sen., Jonučių k.,  Atgimimo g. 1, statybos projekto projektiniai pasiūlymai.
1.Adresas: Kauno r. sav., Alšėnų sen., Jonučių k., Atgimimo  g. 1.
2.Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: negyvenamieji pastatai/prekybos paskirties statiniai. 
3.Projektuotojas: Vaida Adomaitienė, individualios veiklos vykdymo pažyma Nr. 057772, Bažnyčios g. 13-7, Marijampolė. Kontaktinis asmuo – Vaida Adomaitienė (tel. +370 68946080);
4.Statytojas: UAB „Rugvita“, tel. +37069922002.
5.Susipažinti su techniniu projektu galima darbo dienomis š.m. spalio 30 – lapkričio 11 d., 9.00-17.00 valandomis, Bažnyčios g. 13-7, Marijampolė. 
6.Informacija telefonu +370 68946080.
Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus raštu adresu , Bažnyčios g. 13-7, Marijampolė arba el. paštu: vaida.adomaitiene@gmail.com  iki viešo susirinkimo.
7. Viešas susirinkimas įvyks 2015 m. lapkričio 11 d. 17.00 val. Bažnyčios g. 13-7, Marijampolė.

2015-10-29
Informuojame, kad vadovaudamiesi STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradžią“ nuostatomis,  informuojame apie Sandėliavimo paskirties pastato, Miško g.1,  Ilgakiemio km., Garliavos apyl. sen. Kauno raj., projektinius pasiūlymus ir statybos projekto rengimo pradžią.
1. Statybos adresas - Miško g.1,  Ilgakiemio km., Garliavos apyl. sen. Kauno raj..
2. Statinio naudojimo paskirtis – sandėliavimo paskirties pastatas  (8.9.pagal STR 1.01.09:2003)
3. Projektuotojas -  UAB “314 ARCHITEKTAI“ įm.k. 302622897, projekto vadovas – Vainius Šalomskas, tel. 8638 58314, el. paštas - info@314architektai.lt. 
4. Statytojas – Albertas Cikanavičius
5. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:Vilniaus gatvė 22-3, Kaunas. tel. 8638 58314, el. Paštas info@314architektai.lt laikas skirtas susipažinti su projektiniais pasiūlymais nuo16 iki 18val; nuo 2015 spalio 27d. iki 2015 lapkričio 05d. 
6. Pasiūlymų pateikimo tvarka: 
Pasiūlymus projektuotojui dėl projekto, galima pateikti raštu, siunčiant laišką nurodytu elektroninio pašto adresu. Visuomenės atstovai, teikdami projektuotojui pasiūlymus, privalo nurodyti savo vardą ir pavardę (įmonės pavadinimą), adresą ir kitus ryšio duomenis, pasiūlymo teikimo datą, informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas. 
Pasiūlymus teikti iki 2015-lapkričio-05d.
7. Informacija apie viešo susirinkimo vietą ir laiką
Viešas susirinkimas įvyks 2015 m. lapkričio 06 d. 17:30 val. Vilniaus gatvė 22-3, Kaunas.

2015-10-28
Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas,  projektavimo pabaigą“ nuostatomis parengti  prekybos paskirties statinio  Kauno r. sav., Zapyškio sen., Dievogalos k., Pušyno  g. 1, sklypo kad. nr. 5293/0006:265, statybos  projektiniai pasiūlymai.
1.Adresas: Kauno r. sav., Zapyškio sen., Dievogalos k., Pušyno  g. 1, sklypo kad. nr. 5293/0006:265.
2.Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: prekybos paskirties pastatas.
3.Projektuotojas: UAB „VILOBIS“, įm. kodas 110668967, J.Biliūno  g. 90, Šlienava, Kauno r., projekto vadovas J. Garanašvili, el. paštas info@vilobis.lt,  tel. +370 699 74174);
4.Statytojas: Valius Juodaitis                                                                                                          5.Susipažinti su techniniu projektu galima darbo dienomis š.m. spalio 28 – lapkričio 9 d., darbo valandomis J.Biliūno  g. 90, Šlienava, Kauno r., el. paštas info@vilobis.lt,  tel. +370 699 74174); Visuomenės atstovai Projektuotojui    teikti pasiūlymus raštu elektroniniu paštu arba telefonu.
6.Viešas susirinkimas įvyks 2015 m. lapkričio 9.. 18.00 val. Kauno r. sav., Zapyškio sen., Dievogalos k., Pušyno  g. 1.

2015-10-28
Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradžią“ nuostatomis pradedamas rengti sandėliavimo paskirties pastato pastato  K. Dulksnio  g. 4, Ilgakiemio k., Garliavos apyl. sen., Kauno r. sav., statybos projektas.
Duomenys apie pradedamus projektuoti statinius:
1. Adresas: K. Dulksnio  g. 4, Ilgakiemio k., Garliavos apyl. sen., Kauno r. sav., sklype kad. Nr.5260/0011:126.
2. Statinio paskirtis: Sandėliavimo paskirties pastatas.
3. Projektuotojas: UAB „Vilobis“,  arch. A. Šurkus , el.  paštas info@vilobis.lt  , tel. +37069947174.
4. Statytojas: Mindaugas Augutis 
5. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas: Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima  iki lapkričio 10 d.,  J.Biliūno g. 90, Šlienava, Kauno r., nuo 9 00 val. iki 17 00 val. Informacija telefonu: ++37069947174.
6. Pasiūlymų pateikimo tvarka: pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų projektuotojui teikti raštu iki viešo susirinkimo adresu: J.Biliūno g. 90, Šlienava, Kauno r., el.  paštas info@vilobis.lt  , tel. +37069947174.
7. Viešas susirinkimas įvyks: 2015 m. lapkričio 10 d. 13.00 val. K. Dulksnio  g. 4, Ilgakiemio k., Garliavos apyl. sen., Kauno r. sav.

2015-10-27
Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas,  projektavimo pabaigą“ nuostatomis parengtI mechaninių dirbtuvių pastato rekonstravimo į paslaugų paskirties statinį Kauno r. sav., Ringaudų sen., Noreikiškių k., Šiltnamių  g. 15, sklypo kad. nr. 5250/0006:1283, rekonstravimo projektiniai pasiūlymai.
1.Adresas: Kauno r. sav., Ringaudų sen., Noreikiškių k., Šiltnamių  g. 15, sklypo kad. nr. 5250/0006:1283.
2.Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: paslaugų paskirties pastatas
3.Projektuotojas: UAB „KUPOLA“, įm. kodas 300611165, Jurbarko g. 2a-103a, Kaunas, projekto vadovas Antanas Jonauskis, el. paštas antanas@kupola.lt,  tel. +370 687 32378);
4.Statytojas: UAB „Tomi tours“, 302624827, Savanorių pr. 128-3, LT-44148, Kaunas, direktorė Rasa Brazionienė, tel. . 8687 637590, info@tomi.lt
5.Susipažinti su techniniu projektu galima darbo dienomis š.m. spalio 27 – 30 d., darbo valandomis 
Jurbarko g. 2a-103a, Kaunas,tel. 8687 32378, antanas@kupola.lt,. Visuomenės atstovai Projektuotojui    teikti pasiūlymus raštu elektroniniu paštu arba telefonu.
6.Viešas susirinkimas įvyks 2015 m. spalio 30d.. 18.00 val. UAB „KUPOLĖ“ patalpose adresu Jurbarko g. 2a-103a, Kaunas,

2015-10-23
Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas,  projektavimo pabaigą“ nuostatomis parengti Administracinio pastato 1b1p kapitalinio remonto keičiant statinio naudojimo paskirtį viešbučių, fermos 4g1p, karvidės 5g1p keičiant statinio paskirtį arklidės ir stoginės 10h1p rekonstravimo projektas
1.Adresas: Kauno r. sav., Ringaudų sen., Tabariškių k., Tiesioji g 77.
2.Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: viešbučių, fermų ir sandėliavimo.
3.Projektuotojas: UAB „POLILINIJA“ Jonavos g. 40, Kaunas, projekto vadovas  Justina Pliskauskienė (atestato nr. A1710), Justina.kasyte@gmail.com. tel. 8-652-71128
4.Statytojas: Tomas Matuzas, Tel. 868777275
5.Susipažinti su techniniu projektu galima darbo dienomis š.m. spalio 26 – lapkričio  03 d., UAB „POLILINIJA“ Jonavos g. 40 Kaunas. tel. 8-652-71128. Informacija teikiama ir kreipimasis raštu priimami iki 2015 m. lapkričio 03 d.
6. Viešas susirinkimas įvyks 2015 m. lapkričio 03 d.,  17.10 val. UAB „POLILINIJA“ patalpose, Jonavos g. 40, Kaunas

2015-10-19
Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas,  projektavimo pabaigą“ nuostatomis parengti 3 gyvenamosios paskirties (8 butų) pastatų (namų), Kauno r. sav., Užliedžių sen., Užliedžių k., Griežlės g. 80, sklypo kad. nr. 5283/0005:129, statybos projekto projektiniai pasiūlymai.
1.Adresas: Kauno r. sav., Užliedžių sen., Užliedžių k., Griežlės g. 80, sklypo kad. nr. 5283/0005:129;
2.Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai) pastatai (namai).
3.Projektuotojas: UAB „Archas“, į. k. 300112988, registras: Juridinių asmenų registras; atestuota statybos veiklos įmonė, dokumento Nr. 4640 kontaktinis asmuo – projekto vadovas Nerijus Kelmelis, atest. Nr. A 1410 (info@archas.lt, tel. +370 68964444);
4.Statytojas: UAB „GJRANGA“, 302535727, Sodų g. 9, Užliedžių k., Užliedžių sen., Kauno r. sav. 860065723, gjranga@gmail.com.
5.Susipažinti su techniniu projektu galima darbo dienomis š.m. spalio 20 – lapkričio 19d., 15.00-18.00 valandomis, UAB „Archas“ patalpose adresu Jonavos g. 254A, Kaunas. 
6.Informacija telefonu +37069911202.
Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus raštu adresu Jonavos g. 254A, Kaunas arba elektroniniu paštu info@archas.lt iki viešo susirinkimo.
Viešas susirinkimas įvyks 2015 m. laprkičio 20d.. 18.00 val. „Archas“ patalpose adresu Jonavos g. 254A, Kaunas.

2015-10-13
Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradžią“ nuostatomis pradedamas rengti sandėliavimo paskirties pastato (su gamybinėmis patalpomis) pastato Stasio Krasausko  g. 4, Domeikavos k., Domeikavos sen., Kauno r. sav., statybos projektas.
Duomenys apie pradedamus projektuoti statinius:
1. Adresas: Bažnyčios g. 3, Žemaitkiemio k., Domeikavos sen., Kauno r. sav.
2. Statinio paskirtis: Sandėliavimo paskirties pastatas.
3. Projektuotojas:  arch. Audronis Vydžius, el.  paštas projektai.av@gmail.com  , tel. +37062040000.
4. Statytojas: Jūratė Gesevičienė 
5. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas: Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima  iki spalio 16 d. Savanorių pr. 192 b, Kaune, nuo 9 00 val. iki 17 00 val. Informacija telefonu: +37062040000.
6. Pasiūlymų pateikimo tvarka: pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų projektuotojui teikti raštu iki viešo susirinkimo adresu: Savanorių pr. 192b , Kaunas, el. paštu projektai.av@gmail.com, tel. +37062040000.
7. Viešas susirinkimas įvyks: 2015 m. spalio 16 d. 18.00 val. Savanorių pr. 192 b, Kaune.

2015-09-24
Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradžią“ nuostatomis pradedamas rengti  paslaugų paskirties pastato Bažnyčios g. 4, Domeikavos k., Domeikavos sen., Kauno r. sav., statybos projektas.
Duomenys apie pradedamus projektuoti statinius:
1. Adresas: Bažnyčios g. 4, Domeikavos k., Domeikavos sen., Kauno r. sav.
2. Statinio paskirtis: Paslaugų paskirties pastatas.
3. Projektuotojas: UAB "Projektuotojai", į. k. 300597915, Baltų pr. 97-37, Kaunas. Kontaktinis asmuo – PV Mantas Mikalauskas, atestato Nr. A1200 (info@projektuotojai.lt, tel. +37067758888)  
4. Statytojas: Giedrius Knizikevičius, tel. +37067758888 
5. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas: Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima š.m. rugsėjo 24-30 dienomis UAB "Projektuotojai“ patalpose, Jonavos g. 260, Kaune, nuo 9 00 val. iki 17 00 val. Informacija telefonu: +37067758888. 
6. Pasiūlymų pateikimo tvarka: pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų projektuotojui teikti raštu iki viešo susirinkimo adresu: Baltų pr. 97-37, Kaunas arba elektroniniu paštu info@projektuotojai.lt.
7. Viešas susirinkimas įvyks: 2015 m. spalio 1 d. 17.00 val. Jonavos g. 260, Kaune.

2015-09-15
Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradžią“ nuostatomis, teikiame informaciją apie sandėliavimo paskirties  pastato su administracinėmis patalpomis  Kauno r. sav., Ringaudų sen., Mitkūnų k., Nemuno g. 4, projektinius pasiūlymus. 
Duomenys apie projektuojamą statinį yra šie:
Statinio adresas: Kauno r. sav., Ringaudų sen., Mitkūnų k., Nemuno g. 4.
Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: sandėliavimo. 
Projektuotojas: PV Rima Baltušienė, Kauno m. sav., Kuršių g. 7-201,  el. paštas  merkevicius.partneriai@gmail.com, tel. +370 683 44540. Statytojas: UAB „Vetmarket“, adresas Raudondvario pl. 212B, Kaunas, tel. +370 612 40438
Supažindinimas:  su projektiniais pasiūlymais susipažinti galima iki 2015 m. rugsėjo 16-22 d. nuo 8 iki 17 val. adresu  Kauno m. sav.,  Kuršių g. 7-201,  el. paštas  merkevicius.partneriai@gmail.com, tel. +370 683 44540.                                                      
Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų teikti iki viešo susirinkimo el. paštu arba rengėjo nurodytu adresu.
Viešas susirinkimas įvyks 2015 m. rugsėjo 23 d. 17. 00 val. Kauno m. sav., Kuršių g. 7-201.

2015-09-15
Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradžią“ nuostatomis, informuojame apie rengiamą Negyvenamos paskirties pastatų (administracinio pastato, tvartų siurblinės) rekonstravimo ir negyvenamosios paskirties pastatų (modulinės katilinės ir stoginių) Karaliūnų g. 7, Kauno r., Vandžiogalos sen. statybos projektą:
Projekto pavadinimas: Negyvenamos paskirties pastatų (administracinio pastato, tvartų siurblinės) rekonstravimo ir negyvenamosios paskirties pastatų (modulinės katilinės ir stoginių) Karaliūnų g. 7, Kauno r., Vandžiogalos sen. statybos projektas.
Statinių statybvietės adresas: Karaliūnų g. 7, Vandžiogalos sen., Kauno r. žemės sklypas kad. nr. 5287/0005:321, plotas 5,348 ha.
Statinio paskirtis: negyvenamosios paskirties pastatai.
Statytojas UAB "Karaliūnai", Leonpolio k., Deltuvos sen., Ukmergės r., atstovauja dir. R. Laurinaitis, el.p. re.laurinaitis@gmail.com, tel. 868518644.
Projektuotojas UAB "Detalus planas" architektė Deimantė Daškevičienė el.p. info @dplanas.l t, tel. 867382022, adresas Pakrantės g. 13, Stašėnų k., Jonavos r.
Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima UAB "Detalus planas" patalpose 2015 m. rugsėjo 15-23 d.
Visuomenės atstovai pasiūlymus dėl projektinio pasiūlymo sprendinių gali teikti projektuotojui raštu iki viešo susirinkimo pabaigos ir jo metu. Teikiant pasiūlymus projektuotojui turi būti nurodyta:
1. Vardas, pavardė (organizacijos pavadinimas), adresas, kiti ryšio duomenys;
2. Pasiūlymo teikimo data;
3. Informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.
Pasiūlymus pateikusiems visuomenės atstovams projektuotojas per 5 darbo dienas po viešo susirinkimo atsako raštu, pateikdamas pasiūlymų įvertinimą su paaiškinimais.
Viešas susirinkimas įvyks 2015 m. rugsėjo 23 d. 17 val. projektuotojo patalpose adresas Pakrantės g. 13, Stašėnų k., Jonavos r., apie dalyvavimą prašome iš anksto informuoti tel. 867382022.

2015-09-14
Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradžią“ nuostatomis, informuojame  apie rengiamą susisiekimo komunikacijos -gatvės sklype kad. Nr. 5217/0013:11, Ginėnų k., Lapių sen., Kauno r., projektinius pasiūlymus. 
Duomenys apie projektuojamą susisiekimo komunikaciją-gatvę yra šie:
Statinio adresas: Kauno r. sav., Lapių sen., Ginėnų k. , skl. kad. Nr. 5217/0013:11
Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: susisiekimo komunikacija - gatvė. 
Projektuotojas: PV A. Žeglienė, Vilniaus  g. 5-18, Karmėlavos II k., Kauno r.         Statytojas: Gintaras Mickevičius, Naujadvario g. 16, Kaunas, tel. 8612 66000.
Supažinimas su projektiniais pasiūlymai: susipažinti galima  nuo 2015 m. rugsėjo 17 d.       8 00-16 00 val. Naujadvario  g. 16, Kaunas, tel. 837 202431, mob. tel. 8612 66000. 
Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų teikti iki viešo susirinkimo elektroniniu paštu mickeviciusgintaras@gmail.com arba statytojo nurodytu adresu iki 2015 m. rugsėjo 25 d.
Viešas susirinkimas įvyks 2015 m. rugsėjo 25 d. 17.00 val., Lapių seniūnijos patalpose,  A. Merkio  g. 1, Lapių mstl.,  Lapių sen., Kauno r. sav.

2015-09-03
Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradžią“ nuostatomis, teikiame informaciją apie administracinio pastato rekonstravimo Kauno r. sav., Garliava, K. Donelaičio g. 2A projektinius pasiūlymus. 
Duomenys apie projektuojamą statinį yra šie:
Statinio adresas: Kauno r. sav., Garliava, Donelaičio g. 2A,
Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: administracinė. 
Projektuotojas: UAB „Architectus verus“, Žemalės g. 27-3, projekto vadovas Česlovas Šarakauskas, el. p. ceslovas@architectus.lt.    Tel.  pasiteirauti 8 686 11821. 
Statytojas: Jūratė Pabalienė. 
Supažindinimas:  su projektiniais pasiūlymais susipažinti galima iki 2015 m. rugsėjo 4-11d. Nuo 10 iki 12val. Žemalės g. 27-3, Kaunas.
Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų teikti iki viešo susirinkimo el. paštu arba rengėjo nurodytu adresu.
Viešas susirinkimas įvyks 2015 m. rugsėjo 11d. 13. 00 val   val., Savanorių pr. 371, Kaunas

2015-08-19
Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradžią“ nuostatomis pradedamas rengti gamybos ir pramonės paskirties pastato naujos statybos, Kauno r. sav. Užliedžių sen. Naujųjų Muniškių k. Lauko g. 46 projektas.
Duomenys apie projektuojamą statinį yra šie:
Statinio adresas: Kauno r. sav. Užliedžių sen. Naujųjų Muniškių k. Lauko g. 46
Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: Gamybos ir pramonės paskirties pastatai (8.8.);
Projektuotojas: Andrius Gruodis, Gedimino g. 47-13, 44242 Kaunas, mob. tel. 8 685 44 884, el. paštas a.gruodis@unicpro.lt
Statytojas: UAB “Lazertechas” įm. k. 135634182, T. Masiulio g. 18, 52459, tel. 8 37 47 90 41.
Supažindinimas: su projektiniais pasiūlymais susipažinti galima iki 2015 m. rugpjūčio 25 d. 9 00 – 17 00 val. Gedimino g. 47-13, 44242 Kaunas, mob. tel. 8 685 44 884. Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų teikti iki viešo susirinkimo el. paštu arba rengėjo nurodytu adresu.
Viešas susirinkimas įvyks 2015 m. rugpjūčio 25 d. 17.00 val., Gedimino pr. 47-13, 4424, Kaunas

2015-08-03
Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradžią“ nuostatomis, teikiame informaciją apie parengtus susisiekimo komunikacijos Janonio g. dallies, esančios privačiame žemės sklype Kačerginės mstl., Kačerginės sen., Kauno r., unikalus Nr.  4400-2094-3555, projektinius pasiūlymus. 
Duomenys apie projektuojamą susisiekimo komunikaciją-gatvę yra šie:
Statinio adresas: Kauno r. sav., Kačerginės sen., Kačerginės mstl., J. Janonio g.
Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: susisiekimo komunikacija/gatvė. 
Projektuotojas: Kristupas Juška, Maironio g. 48-5, Kaunas, mob. tel. 861430601 el. paštas: smulkiau@gmail.com
Statytojas: Saulius Urbelis, Raimundas Aukštakalnis, Karolis Zasas, Ledos g. 48, Užliedžių k., Kauno r., tel. 861556244
Supažindinimas: su projektiniais pasiūlymais susipažinti galima 2015 m. rugpjūčio 4-11 d. 8 00 - 11 00 val. Maironio g. 48-5, Kaunas, mob. tel. 861430601. Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų teikti iki viešo susirinkimo el. paštu arba rengėjo nurodytu adresu.
Viešas susirinkimas įvyks 2015 m. rugpjūčio 11 d. 13.00 val., Savanorių pr. 371, Kaunas

2015-08-03
Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradžią“ nuostatomis, teikiame informaciją apie stoginės (sandėliavimo paskirties statinio) Kauno r. sav., Garliava, Vasario 16-osios g. 34, unik.Nr. projektinius pasiūlymus. 
Duomenys apie projektuojamą statinį yra šie:
Statinio adresas: Kauno r. sav., Garliava, Vasario 16-osios g. 34,
Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: sandėliavimo. 
Projektuotojas: Rytis Kuzminskas, Kaunas, mob. tel. 865286068 el. paštas: rytisarch@gmai.com 
Statytojas: Rimantas Stanislovas Rinkevičius
Supažindinimas: su projektiniais pasiūlymais susipažinti galima iki 2015 m. rugpjūčio 25 d. Prienų r. sav., Prienai, Taikos g. 4. 
Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų teikti iki viešo susirinkimo el. paštu arba rengėjo nurodytu adresu.
Viešas susirinkimas įvyks 2015 m. rugpjūčio 25 d. 16.00 val., Kauno r. sav., Garliava, Vytauto g. 62

2015-07-29
Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradžią“ nuostatomis pradedamas rengti  paslaugų paskirties pastato Vandžiogalos pl. 89, Domeikavos k., Domeikavos sen., Kauno r. sav., statybos projektas.
Duomenys apie pradedamus projektuoti statinius:
1. Adresas: Vandžiogalos pl. 89, Domeikavos k., Domeikavos sen., Kauno r. sav.
2. Statinio paskirtis: Paslaugų paskirties pastatas.
3. Projektuotojas: UAB "Projektuotojai", į. k. 300597915, Baltų pr. 97-37, Kaunas. Kontaktinis asmuo – PV Mantas Mikalauskas, atestato Nr. A1200 (info@projektuotojai.lt, tel. +37067758888)  
4. Statytojas: Dmitrij Pirogov, tel. +37067758888 
5. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas: Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima š.m. rugpjūčio 4-10 dienomis UAB "Projektuotojai“ patalpose, Jonavos g. 260, Kaune, nuo 9 00 val. iki 17 00 val. Informacija telefonu: +37067758888. 
6. Pasiūlymų pateikimo tvarka: pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų projektuotojui teikti raštu iki viešo susirinkimo adresu: Baltų pr. 97-37, Kaunas arba elektroniniu paštu info@projektuotojai.lt.
7. Viešas susirinkimas įvyks: 2015 m. rugpjūčio 11 d. 17.00 val. Jonavos g. 260, Kaune.

2015-07-23
Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos „Specialiosios paskirties transporto priemonių serviso, automobilių plovyklos paslaugų bazės statyba ir vykdymas“ atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo 
1. Planuojamos ūkinės veiklos vykdytojas/užsakovas: UAB „KMT“ (adresas Verslo g. 15, LT-54311 Kaunas, tel. .+370 685 83399, el.p. andrius.litvaitis@inbox.lt
2. Poveikio aplinkai vertinimo atrankos dokumento rengėjas: UAB „Ademo grupė“ (adresas Viršuliškių skg.34, Vilnius LT-05132, tel. +370 652 93931, el.p. info@adem.lt).
3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Specialiosios paskirties transporto priemonių serviso, automobilių plovyklos paslaugų bazės statyba ir vykdymas.
4. Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Kauno raj., Karmėlavos sen., Ramučių k. (sklypo kadastro Nr. 5233/0010:153). Sklypo plotas 1,62 ha. 
5. Atsakingos institucijos (Aplinkos apsaugos agentūros Taršos prevencijos ir leidimų departamento Kauno skyriaus) 2015-07-17 priimta atrankos išvada Nr. 15.2-A4-7832 dėl poveikio aplinkai vertinimo: poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas. 
6. Išsamesnę informaciją apie planuojamą ūkinę veiklą galima gauti ir susipažinti kreipiantis į planuojamos ūkinės veiklos vykdytoją (UAB „KMT“ direktorių Andrių Litvaitį, tel.+370 685 83399, el.p. andrius.litvaitis@inbox.lt) arba atrankos dokumento rengėją (UAB „Ademo grupė“ aplinkosaugos projektų skyriaus vadovę – Indrę Dičiutę, tel. 8 652 93931, el.p. indre.diciute@adem.lt).
7. Atrankos išvadą galima gauti ir motyvuotus pasiūlymus dėl atrankos išvados persvarstymo galima teikti Aplinkos apsaugos agentūros Taršos prevencijos ir leidimų departamento Kauno skyriui (adresas: Rotušės a. 12, LT-44279 Kaunas, tel. 8 37 40 1292, el.p. kauno.skyrius@aaa.am.lt) per 20 darbo dienų nuo šio skelbimo. 

2015-07-22
Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradžią“ nuostatomis pradedamas rengti Gamybos ir pramonės paskirties pastato naujos statybos, Kauno r. sav. Karmėlavos sen. Biruliškių k.  Industrijos g. 5A projektas.
Duomenys apie pradedamą projektuoti statinį yra šie:
Adresas: Kauno r. sav. Karmėlavos sen. Biruliškių k.  Industrijos g. 5A  
Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: gamybos ir pramonės paskirties pastatai.
Projektuotojas: UAB „Bendrieji statybų projektai“, kontaktinis asmuo – projekto vadovė Ernesta Railė (eraile@bsprojektai.lt, tel. +370 699 54894).
Statytojas: UAB „Ryterna Group“, Kauno r. sav. Karmėlavos sen. Biruliškių k.  Industrijos g. 5
Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima darbo dienomis š.m. liepos 22 – sausio 29 d., 14.00-17.00 valandomis, UAB „Bendrieji statybų projektai“ patalpose adresu Savanorių pr. 187, Kaunas.
Informacija telefonu +370 699 54894.
Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus raštu adresu Savanorių pr. 187, LT-50177 Kaunas arba elektroniniu paštu eraile@bsprojektai.lt iki viešo susirinkimo.
Viešas susirinkimas įvyks 2014 m. liepos 29 d. 17.30 val. UAB „Bendrieji statybų projektai“ patalpose adresu Savanorių pr. 187, Kaunas.

2015-07-21
Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradžią“ nuostatomis pradedamas rengti paslaugų paskirties pastato (autoserviso) pastato statybos projektas.
Statinio duomenys:
1. Statinio statybvietės adresas – Kauno r. sav., Domeikavos sen., Domeikavos k., Kauno  g. 43, sklypo kadastrinis Nr. 5217/0012:632.
2. Statinio numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis – paslaugų  paskirties pastatas; statybos rūšis – naujo statinio statyba.
3. Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris –Gitana Bulatovienė, telefonas: +370 610 38993, gita.bulatoviene@gmail.com.
4. Statytojas – UAB „Magdaris“, adresas: Kauno r. sav., Karmėlavos  sen., Karmėlavos mstl., Vilniaus  g. 3B, tel. +370 687 58966, el.p. magdarisuab@gmail.com .
5. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas – IĮ Ž.Radvilavičiaus projektavimo biuro  patalpose A.Juozapavičiaus pr. 21-54, Kaune , darbo dienomis nuo 8 30 iki 16 30 val., tel. +37061038993.
6. Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų – iki 2015-08-03 elektroniniu paštu gita.bulatoviene @gmail.com, arba raštu adresu: A.Juozapavičiaus pr. 21-54, LT-45256 Kaunas.
7. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas) – – IĮ Ž.Radvilavičiaus projektavimo biuro  patalpose A.Juozapavičiaus pr. 21-54, Kaune, 2015-08-03 17.00 val.

2015-07-21
Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradžią“ nuostatomis pradedamas rengti gamybos ir pramonės paskirties  pastato statybos projektas.
Statinio duomenys:
1. Statinio statybvietės adresas – Kauno r. sav., Užliedžių sen., Nujųjų Muniškių  k., Vingio   g. 5. 
2. Statinio numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis –gamybos ir pramonės  paskirties pastatas; statybos rūšis – naujo statinio statyba.
3. Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris –Žilvinas Radvilavičius, telefonas: +370 68758996, radvilbiuras@yahoo.com.
4. Statytojas – UAB „Panorama nordic“, adresas: Kauno r. sav., Domeikavos  sen., Voškonių k.,  Jovarų g. 1, tel. +370 684 04072, el.p. vaiva@panoramanordic.com .
5. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas – IĮ Ž.Radvilavičiaus projektavimo biuro  patalpose A.Juozapavičiaus pr. 21-54, Kaune , darbo dienomis (I-IV) nuo 8 30 iki 16 30 val., tel. +37068758996, 8-37 209495
6. Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų – iki 2015-07-27 elektroniniu paštu radvilbiuras @gyahoo.com, arba raštu IĮ Ž.Radvilavičiaus  biurui adresu: A.Juozapavičiaus pr. 21-54, LT-45256 Kaunas.
7. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas) – – IĮ Ž.Radvilavičiaus projektavimo biuro  patalpose A.Juozapavičiaus pr. 21-54, Kaune, 2015-07-27 17.10 val.

2015-07-13
Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradžią“ nuostatomis pradedamas rengti „VIEŠOJO MAITINIMO KAVINĖS-BARO, PIEVŲ G. 1, RINGAUDŲ K., RINGAUDŲ SEN., KAUNO R. SAV.,  STATYBOS PROJEKTAS“, sklypo kadastrinis Nr. 5250/0005:367, techninis projektas.
Statinio duomenys:
1. Statinio statybvietės adresas – Kauno r. sav., Ringaudų sen., Ringaudai, Pievų g. 1, sklypo kadastrinis Nr. 5250/0005:367, Noreikiškių k.v.
2. Statinio numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis – viešojo maitinimo paskirties pastatas; statybos rūšis – naujo statinio statyba; statinio kategorija – neypatingas.
3. Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris – UAB "Kauno architektai" PV Jurgita Šniepienė, Telefonai: +370 620 89066, jurgita.sniep@gmail.com.
4. Statytojas – UAB „Kepa kepa“, kodas 303241372, adresas: Kauno r. sav., Ringaudų sen., Ringaudai, Pievų g. 2, tel. +370 678 06290, el.p. info@pypliuukis.lt .
5. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas – UAB "Kauno architektai" patalpose Demokratų g. 45, Kaune nuo 9 iki 17 val. darbo dienomis.
6. Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų – iki 2015-07-20 d. 17val. elektroniniu paštu jurgita.sniep@gmail.com, paštu Demokratų g. 45, 48498 Kaunas.
7. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas) – UAB „Kauno architektai“, Demokratų g. 45, LT- 48498 Kaune, 2015-07-21 d., nuo 17.00 val.

2015-07-08
Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradžią“ nuostatomis pradedamas rengti prekybos pastato, Kauno r. sav., Domeikavos  sen., Domeikavos  k., Vandžiogalos pl. 106A,  techninis projektas.
Statinio duomenys:
1. Statinio statybvietės adresas – , Kauno r. sav., Domeikavos  sen., Domeikavos  k., Vandžiogalos pl. 106A.
2. Statinio numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis – prekybos paskirties pastatas; statybos rūšis – naujo statinio statyba.
3. Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris – UAB "TOPHAUS" direktorius Daivis Kublickas, Telefonai: +370 686 88878, tdaivis@tophaus.lt.
4. Statytojas – UAB „Edvardas Baltexport“, adresas: Savanorių pr. 192, Kaunas, tel. (8-37)  240606, faks.(8-37) 240605,  el. p. edvardas@millenium.lt.
5. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas – UAB "TOPHAUS" administracijos patalpose Maironio g. 36-1, Kaunas, nuo 2015-07-14 iki 2015-07-20, darbo dienomis 15-17 val., tel. +370 62092222. 
6. Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų teikiami  UAB "TOPHAUS" Maironio g. 36-1, Kaunas, viešinimo laikotarpiu  (darbo dienomis) 15-17 val., tel. +370 62092222 arba (8-37) 208380, el. paštas mindaugas@tophaus.lt.
7. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas) – UAB „TOPHAUS“ administracijos patalpose, Maironio g. 36-1, Kaune, 2015-07-20,  17.00 val.

2015-07-08
Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradžią“ nuostatomis pradedamas rengti  prekybos paskirties pastato Kauno r. sav., Alšėnų  sen., Narsiečių 
k.,Vytauto g. 183, techninis projektas.
Statinio duomenys:
1. Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris: Kauno r. sav., Alšėnų sen., Narsiečių k., Vytauto g. 183; sklypo kad. Nr. 5247/0009:141.
2. Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: Paskirtis – kita, naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos.
3. Statinių numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:Projektuojamas prekybos paskirties pastatas.
4. Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: UAB „Šiaulių komprojektas“, projekto vadovas Vytautas Marcinkus, el.p: info@komprojektas.lt, tel.+370 68732750.
5. Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
AB „SKV-VALDA“ Savanorių pr. 191 a, 02300 Vilnius, tel. 8 5 2321948, el.p.: administracija@skv.lt.
6. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas: AB „SKV-VALDA“ Savanorių pr. 191 a, 02300 Vilnius, tel. 8 5 2321948, el.p.: administracija@skv .lt. nuo 2015-07-13 iki 2015-07-22 9-17 val. Projektuotojo buveinėje – Tilžės g. 170-401, Šiauliai, tel.8 687 32750, el.p: info@komprojektas.lt.
7. Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: Elektroniniu paštu info@komprojektas.lt, tel. Nr. +370 68732750 iki liepos 22 d.
8. Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas): UAB „Miesto planas“, Spaustuvininkų g. 11-1, Kaunas, 2015 m. liepos 22 d. 17:00 val.

2015-06-10
Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradžią“ nuostatomis pradedamas rengti didmeninės prekybos pastato, kurio prekybinės salės plotas viršija 1000 m2 Kauno r. sav., Neveronių sen., Neveronių k., Tvenkinio g. 10, sklypo
kadastrinis Nr. 5233/0016:226, techninis projektas.
Statinio duomenys:
1. Statinio statybvietės adresas – Kauno r. sav., Neveronių sen., Neveronių k., Tvenkinio g. 10, sklypo kadastrinis Nr. 5233/0016:226, Karmėlavos k.v.
2. Statinio numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis – prekybos paskirties pastatas; statybos rūšis – naujo statinio statyba; statinio kategorija – neypatingas.
3. Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris – UAB "Bendrieji statybų projektai" PV Tomas Kučinskas, Telefonai: +370 610 39322, tkucinskas@bsprojektai.lt.
4. Statytojas – UAB „Katalita“, kodas 134637695, adresas: Savanorių pr. 290, Kaunas, tel. +37069873603, el. p. donatas@katalita.lt.
5. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas – UAB "Bendrieji statybų projektai" patalpose Savanorių pr. 187, Kaune nuo 9 iki 12 val. darbo dienomis.
6. Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų – iki 2015-06-15d. 17val. elektroniniu paštu tkucinskas@bsprojektai.lt, paštu Savanorių pr. 187, 50177 Kaunas.
7. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas) – UAB „Bendrieji statybų projektai“, Savanorių pr. 187, LT-49500 Kaune, 306 kabinete 2015-06-16 d., nuo 17.30 val.

2015-05-13
Informuojame apie rengiamą rekonstrukcijos, turtinių vienetų suformavimo ir paskirties keitimo projektą.
Vadovaujantis LR statybos įstatymu ir statybos techniniu reglamentu STR 1.05.06:2010
„Statinio projektavimas“, UAB “Ferikas” informuoja visuomenę apie rengiamą rekonstrukcijos, turtinių vienetų suformavimo ir paskirties keitimo projektą.
Projekto pavadinimas: Gamybos ir pramonės paskirties pastato (mašinų remonto dirbtuvių) rekonstravimo ir dviejų turtinių vienetų suformavimo Pakalnės g. 5M, 5N, Domeikavos k. Domeikavos sen. Kauno r.sav. projektas
Projektuojamo statinio adresas: Pakalnės g. 5M (unikalus Nr. 5217-0010:229), 5N (unikalus Nr. 4400-1134-5312), Domeikavos k. Domeikavos sen. Kauno r.sav. 
Statinio naudojimo paskirtis: Rekonstruojamo pastato 30G2p esama paskirtis – gamybos ir pramonės, po rekonstravimo – keičiasi į sandėliavimo.
Projektuotojas: UAB “GIRU”, Kuršių g. 7-305, Kaunas, tel. 8 600 66641, el.p. info@giru.lt
Statytojas: UAB “Ferikas” 
Susipažinti su projektiniais pasiūlymais bei teikti motyvuotus pasiūlymus ar pastabas galima: projektuotojo patalpose, adresu Kuršių g. 7-305, Kaune, iki 2015-05-21, darbo dienomis nuo 9 iki 17 val. (tel.:8 600 66641).
Raštu teikti motyvuotus pasiūlymus ar pastabas galima adresu Kuršių g. 7-305,
Kaune, bei el.p.: ieva@giru.lt, iki 2015-05-21 darbo dienomis nuo 9 iki 17 val. arba viešo
susirinkimo metu.
Viešas susirinkimas vyks 2015 m. gegužės mėn. 21 d., 17:00 val., Kuršių g. 7-305, Kaunas

2015-05-11
Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradžią“ nuostatomis pradedamas rengti gamybinės paskirties statinio Kauno r. sav. Garliavos apyl. Sen. Ražiškių k. Rokų pl. 25  techninis projektas.
Duomenys apie pradedamus projektuoti statinius:
1. Adresas: Kauno r. sav. Garliavos apyl. Sen. Ražiškių k. Rokų pl. 25 
2. Statinio paskirtis: Gamybinės paskirties pastatas
3. Projektuotojas: UAB "Projektuotojai", į. k. 300597915, Baltų pr. 97-37, Kaunas. Kontaktinis asmuo – PV Mantas MIkalauskas, atestato Nr. A1200 (info@projektuotojai.lt, tel. +37067758888)  
4. Statytojas: UAB “SRS Servisas”, S. Lozoraičio g. 19A, Garliava, Kaunas., tel. +37067758888 
5. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas: Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima š.m balandžio 11- 19 dienomis UAB "Projektuotojai“ patalpose, Jonavos g. 260, Kaune, nuo 9 00-val. iki 17 00 val. Informacija telefonu: +37067758888. 
6. Pasiūlymų pateikimo tvarka: pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų projektuotojui teikti raštu iki viešo susirinkimo adresu: Baltų pr. 97-37, Kaunas arba elektroniniu paštu info@projektuotojai.lt.
7. Viešas susirinkimas įvyks: 2015 m. gegužės 20 d. 17.00 val. UAB „Projektuotojai“ patalpose Jonavos g. 260, Kaunas.

2015-04-30
Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradžią“ nuostatomis pradedamas rengti naujo Sandėliavimo paskirties pastato   Kauno r. sav., Karmėlavos  sen., Sergeičikų I k., skl. kad. Nr. 5233/0011:1232, statybos projektas.
Duomenys apie projektuojamą statinį yra šie:
Statinio adresas:  Kauno r. sav., Karmėlavos  sen., Sergeičikų I k., skl. kad. Nr. 5233/0011:1232.
Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: Sandėliavimo  paskirties pastatas.      
Projektuotojas: UAB „GEORAIMONDA“, PV Nerija Zubienė, įmonės adresas: Vytauto  pr. 43A, Kaunas, tel. 8-37 222696, el. paštas: info@georaimonda.lt
Statytojas: Arvydas Kasperas, atstovaujamas UAB „GEORAIMONDA“ direktoriaus Raimondo Kazio Stankaus.
Supažindinimas: su projektiniais pasiūlymais susipažinti galima nuo 2015 m. balandžio 30 d. iki 2015 m. gegužės 8 d., 9.00-17.00 val. adresu: Vytauto pr.43A, Kaunas g. Kaunas.
Pasiūlymus siųsti raštu iki viešo susirinkimo pradžios aukščiau nurodytu adresu arba elektroniniu paštu: info@georaimonda.lt
Viešas susirinkimas įvyks 2015 m. gegužės 8 d. 17.00 val., UAB „GEORAIMONDA“, Vytauto  pr. 43A, Kaunas

2015-04-30
Vadovaudamiesi STR 1.05.06:2010 "Statinio projektavimas" VIII skyriaus "Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradžia" nuostatomis, kurių pakeitimas patvirtintas 2012-08-13 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu nr. D1-654, informuojame, kad pradedamas rengti " Gamybos paskirties pastatas ir administracinis pastatas. Nauja statyba“, S.Lozoraičio g. 41, Garliava, Kauno raj. statybos projektas.
Duomenys apie pradedamą projektuoti statinį yra šie:
- Statybvietes adresas: S.Lozoraičio g. 41, Garliava, Kauno raj.
- Statinio naudojimo paskirtis: gamybos ir pramones paskirties pastatas (8.8) ir administracinės paskirties pastatas (8.2.)
- Teritorijų planavimo dokumentai:
- žemės sklypo Kauno r.sav., Garliavos sen., Garliavos m., S.Lozoraičio g. 19 detaliojo plano, patvirtintas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2003- 07-25 įsakymu Nr.652;
- Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2003- 07-25 įsakymu Nr.652 patvirtinto žemės sklypo Kauno r.sav., Garliavos sen., Garliavos m., S.Lozoraičio g. 19 detaliojo plano, kuriuo suformuoti nauji žemės sklypai, koregavimo žemės sklype Kauno r.sav., Garliavos sen., Garliavos m., S.Lozoraičio g. 41, kadastro Nr.5223/0008:162, detalusis planas.
Žemes sklypo plano schema M 1 : 2000 masteliu pridedama;
- Statinio projektavimo pradžia: 2015-05-05, pabaiga – 2015-05-20; statinio statybos pradžia – 2015-06-01, pabaiga – 2015-12-01;
- Projektuotojas: UAB "MTARCH", buveinės adresas: V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas;
- Statinio projekto vadovas: Larisa Stoliarova, direktorė projektavimo įmonės Aurelija Barauskienė, tel. +370 67531588, el.paštas: mtarch.architects@gmail.com;
- UAB „Patikima linija“, S.Lozoraičio g. 41, Garliava, Kauno raj., tel.: 8656 60123;
- Atsakingos institucijos nustatyta tvarka priimtas sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai – neprivalomas todėl neatliekamas;
- Informacija, pageidavimus ir pretenzijas iki viešo susirinkimo galima teikti projekto projektuotojui UAB "MTARCH", buveines adresas: V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas;
- Susipažinti su projektu galima atvykus i UAB "MTARCH", buveinės adresas: V.Putvinskio g.  17-4, Kaunas, kiekvieną darbo dieną nuo 10.00 val. iki 16.00 val., atvykimo laiką pageidautina suderinti su projekto vadove Larisa Stoliarova, tel. +370 675 31588.
- Viešas susirinkimas vyks Kauno r. savivaldybės salėje (antrame aukšte), Savanorių per. 371, Kaunas, 2015 m. gegužes 11d. 17.00 val.

2015-04-30
Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradžią“ nuostatomis pradedamas rengti naujo gamybos ir pramonės paskirties pastato Vasario 16-osios g. 38,  Teleičių k., Garliavos apylinkių sen., Kauno r. sav.,  statybos projektas
Duomenys apie projektuojamą statinį yra šie:
Statinio adresas: Vasario 16-osios g. 38, Teleičių k., Garliavos apylinkių sen., Kauno r. sav.  
Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: gamybos/pramonės paskirties pastatas.
Projektuotojas: Rima Baltušienė, tel. 8683 44540, el. paštas: merkevicius.partneriai@gmail.com.
Statytojas: UAB „NORDIC IDEA“, Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Teleičių k., Vasario           16 – osios g. 38, tel. +37037552141
Supažindinimas su projektiniais pasiūlymais: nuo 2015 m. gegužės 4 d. iki 2015 m. gegužės 14 d., 9.00-17.00 val., adresu: Kuršių g. 7-201, Kaunas, tel. +37068344540 (Rima Baltušienė). 
Pasiūlymus siųsti raštu iki 2015 m gegužės 14 d., 17.00 aukščiau nurodytu adresu arba elektroniniu paštu:merkevicius.partneriai@gmail.com.
Viešas susirinkimas įvyks 2015 m. gegužės 14 d. 17.00 val., adresu Kuršių g. 7-201, Kaunas.

 

2015-04-30
Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradžią“ nuostatomis pradedamas rengti naujo gamybos ir pramonės paskirties pastato- vienkartinių puodelių gamyklos Kauno LEZ, Veterinarų g. 48, Biruliškių k., Karmėlavos sen., Kauno r. sav., sklypo
kadastrinis Nr. 5233/0009:1024,  statybos projektas
Statinio duomenys:
1. Statinio statybvietės adresas – Kauno LEZ, Veterinarų g. 48, Biruliškių k., Karmėlavos sen., Kauno r. sav., sklypo kadastrinis Nr. 5233/0009:1024.
2. Statinių numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis – gamybos ir pramonės paskirties pastatai; statybos rūšis – naujo statinio statyba; statinio kategorija – ypatingas.
3. Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie
projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris – UAB "Bendrieji statybų projektai" PV Tomas Kučinskas, Telefonai: +370 610 39322, tkucinskas@bsprojektai.lt.
4. Statytojas – UAB „Peraltis“, kodas 135979278, adresas: Jotvingių g. 5-22, Kaune, tel. 837331660, Faks. 837799644, el. p. a.sumauskas@vending.lt; j.asevicius@vending.lt
5. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas – UAB "Bendrieji
statybų projektai" patalpose Savanorių pr. 187, Kaune nuo 9 iki 12 val. darbo dienomis.
6. Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų – iki 2015-05-06d. 17val. elektroniniu paštu tkucinskas@bsprojektai.lt, paštu Savanorių pr. 187, 50177 Kaunas.
7. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas) – UAB „Bendrieji statybų projektai“, Savanorių pr. 187, LT-49500 Kaune, 306 kabinete 2015-05-07 d., nuo 17.30 val.

2015-04-22
Informuojame apie numatomą projektuoti visuomenei svarbų statinį 
Gamybos ir pramonės paskirties pastato, Kauno r.sav., Domeikavos sen., Kumpių k., Rūko g.21, naujos statybos projektas
Statinių statybvietės adresas: 
Kauno r.sav., Domeikavos sen., Kumpių k., Rūko g.21. Sklypo unikalus Nr.5217-0014-0536.
Statinių numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: 
Gamybos ir pramonės paskirties pastatai. 
Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo duomenys: 
UAB “Miesto planas“, Spaustuvininkų g. 11-1, Kaunas, tel. 837202643, projekto vadovas Nerijus Stanionis, tel. 861422867.
Statytojo duomenys: 
MB Globex AAA, įm. kodas 303055421, K. Donelaičio g. 62-1, LT-44248 Kaunas, tel. +37061615855, el. paštas ceo@globexaaa.com.
Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas: 
Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima UAB “Miesto planas“ patalpose, Spaustuvininkų g. 11-1, Kaune, 5 darbo dienas po pranešimo paskelbimo, 09:00 - 18:00 val. (tel. 861422867) 
Informacija apie visuomenės atstovų pasiūlymų dėl projektinių pasiūlymų teikimą. Viešo susirinkimo vieta ir laikas: 
Viešas susirinkimas vyks 2015 m. gegužės 6 d. 17:00 val., UAB “Miesto planas“ patalpose, Spaustuvininkų g. 11-1, Kaunas.

2015-04-22
Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradžią“ nuostatomis , teikiame informaciją apie parengtus susisiekimo komunikacijos Saulėtekio gatvės (ruožas 0,25-0,313 km, Dievogalos k., Zapyškio sen., Kauno r., projektinius pasiūlymus. 
Duomenys apie projektuojamą susisiekimo komunikaciją-gatvę yra šie:
Statinio adresas: Kauno r. sav., Zapyškio sen., Dievogalos k., Saulėtekio g. (ruožas 0,25-0,313 km).
Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: susisiekimo komunikacija/gatvė. 
Projektuotojas: VĮ „Kauno regiono keliai“, PV E.Kaučikas, I. Kanto g. 23, Kaunas, tel. 837 202431, mob. tel. 8686 05455, el. paštas: edmundas.kaucikas@krk.lt.
Statytojas: Tomas Bukelis, Beržų g. 26, Ringaudų k., Kauno r., tel. 8687 13649.
Supažindinimas: su projektiniais pasiūlymais susipažinti galima 2015 m. balandžio 27 d. 8 00-11 00 val. I. Kanto g. 23, Kaunas, tel. 837 202431, mob. tel. 8686 05455. Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų teikti iki viešo susirinkimo el. paštu arba rengėjo nurodytu adresu.
Viešas susirinkimas įvyks 2015 m. balandžio 29 d. 13.00 val., Šviesos g. 18, Kluoniškių k., Zapyškio sen., Kauno r. sav.

2015-04-22
Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradžią“ nuostatomis , teikiame informaciją apie parengtus susisiekimo komunikacijos Ąžuoliuko gatvės (ruožas 0,0-0,211 km, Dievogalos k., Zapyškio sen., Kauno r. , projektinius pasiūlymus. 
Duomenys apie projektuojamą susisiekimo komunikaciją-gatvę yra šie:
Statinio adresas: Kauno r. sav., Zapyškio sen., Dievogalos k., Ąžuoliuko g. (ruožas 0,00-0,211 km).
Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: susisiekimo komunikacija/gatvė. 
Projektuotojas: VĮ „Kauno regiono keliai“, PV E.Kaučikas, I. Kanto g. 23, Kaunas, tel. 837 202431, mob. tel. 8686 05455, el. paštas: edmundas.kaucikas@krk.lt.
Statytojas: Tomas Bukelis, Beržų g. 26, Ringaudų k., Kauno r., tel. 8687 13649.
Supažindinimas: su projektiniais pasiūlymais susipažinti galima 2015 m. balandžio 27 d. 8 00-11 00 val. I. Kanto g. 23, Kaunas, tel. 837 202431, mob. tel. 8686 05455. Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų teikti iki viešo susirinkimo el. paštu arba rengėjo nurodytu adresu. Viešas susirinkimas įvyks 2015 m. balandžio 29 d. 13.00 val., Šviesos g. 18, Kluoniškių k., Zapyškio sen., Kauno r. sav.

2015-04-20
Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradžią“ nuostatomis pradedamas rengti naujo Sandėliavimo paskirties pastato su administracinėmis patalpomis  Kauno r. sav., Ringaudų sen., Karkiškių k., Tiesioji g. 18, statybos projektas.
Duomenys apie projektuojamą statinį yra šie:
Statinio adresas: Kauno r. sav., Ringaudų sen., Karkiškių k., Tiesioji g. 18.
Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: Sandėliavimo  paskirties pastatas.      
Projektuotojas: UAB „GBK archtudija“,  PV G. Balčiūnaitė- Kareniauskienė,  K. Donelaičio g. 24, Kaunas, tel. 8612 67353, el. paštas: gbkarchstudija@gmail.com.
Statytojas: Aušra Dičkuvienė, Sparnų g. 16A,  Kaunas, tel. +3786353067.
Supažindinimas: su projektiniais pasiūlymais susipažinti galima nuo 2015 m. balandžio 20 d. iki 2015 m. gegužės 6 d., 14.00-17.00 val. adresu: K. Donelaičio g. 24, Kaunas.                                Pasiūlymus siųsti raštu iki viešo susirinkimo pradžios aukščiau nurodytu adresu arba elektroniniu paštu: gbkarchstudija@gmail.com.                                                                                                              Viešas susirinkimas įvyks 2015 m. gegužės 6 d. 17.00 val., UAB „GBK archtudija“ patalpose,   adresu K. Donelaičio g. 24, Kaunas, tel. 861267353


2015-04-16
Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradžią“ nuostatomis pradedamas rengti naujo gamybos ir pramonės paskirties pastatų bei dviejų sandėliavimo pastatų Kauno r. sav., Taurakiemio sen., Piliuona, Ežero g. 46 statybos projektas.
Duomenys apie projektuojamą statinį yra šie:
Statinio adresas: Kauno r. sav., Taurakiemio sen., Piliuona, Ežero g. 46
Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: gamybos/pramonės ir sandėliavimo  paskirties pastatai.      
Projektuotojas: Rima Baltušienė, tel. 8683 44540, el. paštas: merkevicius.partneriai@gmail.com.
Statytojas: UAB „ALEVISTA“, Ežero g. 46, Piliuona, Kauno r., tel. +37037568871.
Supažindinimas: su projektiniais pasiūlymais susipažinti galima nuo 2015 m. balandžio 17 d. iki 2015 m. balandžio 30 d., 9.00-17.00 val. adresu: Kuršių g. 7-201, Kaunas, tel. +37068344540 (Rima Baltušienė). Pasiūlymus siųsti raštu iki 2015 m balandžio 30 d., 17.00 aukščiau nurodytu adresu arba elektroniniu paštu: merkevicius.partneriai@gmail.com.
Viešas susirinkimas įvyks 2015 m. balandžio 30 d. 17.00 val., adresu Kuršių g. 7-201, Kaunas

2015-04-16
Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradžią“ nuostatomis pradedamas rengti naujo gamybos paskirties pastato Kokybės g. 2, Biruliškių k., Karmėlavos sen., Kauno r. sav., skl. kad. Nr. 5233/0009:58, statybos projektas.
Duomenys apie projektuojamą statinį yra šie:
Statinio adresas:  Kokybės g. 2, Biruliškių k., Karmėlavos sen.,  Kauno r. sav.
Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: gamybos/pramonės  paskirties pastatas.      
Projektuotojas: UAB „Remonto ir Statybos projektas“, Vytauto g. 77, LT-20112  Ukmergė. Projektuotojo atstovas: Andrius Jablonskas, tel.: +370 670 62030, jablonex@gmail.com. 
Statytojas: AKSES UAB, Uosių g. 70, Vilniaus m., tel.: +370 686 45888, info@akses-group.com. 
Supažindinimas: su projektiniais pasiūlymais susipažinti galima nuo 2015 m. balandžio 15 d. iki 2015 m. balandžio 23 d., 9.00-17.00 valandomis, adresu Inovacijų g. 4, Biruliškių k., Kauno r., tel. + 370 328008, info@akses-group.com.
Pasiūlymų teikimas: pasiūlymus siųsti raštu iki 2015 m balandžio 23 d., 17.00 val., adresu Inovacijų g. 4, Biruliškių k., Kauno r. arba elektroniniu paštu jablonex@gmail.com. 
Viešas susirinkimas įvyks 2015 m. balandžio 23 d. 17.30 val., adresu Inovacijų g. 4, Biruliškių k., Kauno r.

2015-04-16
Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių projektinius pasiūlymus“ nuostatomis parengtas gamybos paskirties pastato (spaustuvės) Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k., Kokybės g. 11 projektinis pasiūlymas.
Duomenys apie suprojektuotą statinį yra šie:
Adresas: Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k., Kokybės g. 11. 
Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: gamybos paskirties statinys.
Projektuotojas: arch. Rūta Dambrauskaitė , tel. +370 61127211, el. paštas : rutosprojektai@gmail.com.
Statytojas: Kauno LEZ VALDYMO BENDROVĖ Kauno r .sav., Karmėlavos sen., Terminalo g. 3, tel. +370399299. Susipažinti su techniniu projektu nuo 2015 m. balandžio 16 d. iki balandžio 22 d. adresu: Kaunas, Lydos g. 4, tel. +370 61127211, 8-17 val.
Visuomenės atstovai pastabas ir pasiūlymus raštu dėl projekto sprendinių galima teikti nuo 2015 m. balandžio 16 d. iki balandžio 21 d. adresu: Kaunas, Lydos g. 4, tel. +370 61127211, 8-17 val. ir viešo susirinkimo dieną iki susirinkimo pradžios - 18 00 val. Viešas susirinkimas įvyks 2015 m. balandžio 22 d. 18 val. adresu Kaunas, Lydos g. 4

2015-04-16
Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių projektinius pasiūlymus“  nuostatomis parengtas sandėliavimo paskirties pastato su biuro patalpomis Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k., Veterinarų g. 50 projektinis pasiūlymas.
Duomenys apie suprojektuotą statinį yra šie:
Adresas: Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k., Veterinarų g. 50. 
Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: sandėliavimo paskirties  statinys.
Projektuotojas: arch. Rūta Dambrauskaitė , tel.  +370 61127211,el paštas : rutosprojektai@gmail.com.
Statytojas: UAB „ABC FARMA“, Kaunas, K. Donelaičio g. 62, tel. +37037225322
Susipažinti su techniniu projektu nuo 2015 m. balandžio  16 d.  iki  balandžio 21 d. adresu: Kaunas, K. Donelaičio g. 62, tel. +37037225322 , 8-17 val.
Visuomenės atstovai pastabas ir pasiūlymus raštu dėl projekto sprendinių galima teikti nuo 2015 m. balandžio  16 d.  iki balandžio 21 d. adresu: Kaunas, K. Donelaičio g. 62, tel. +37037225322 , 8-17 val.  ir  viešo susirinkimo dieną iki susirinkimo pradžios - 18 00 val
Viešas susirinkimas įvyks 2015 m. balandžio  21 d. 18 val. adresu Kaunas, Lydos g. 4

2015-03-23
Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių projektinius pasiūlymus“ nuostatomis parengtas „Karmėlavos mstl. Pušyno gatvės dalies prie Pušyno Nr. 19G ir Nr. 19H rekonstravimas“ projektinis pasiūlymas.
Duomenys apie suprojektuotą statinį yra šie:
Adresas: Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Karmėlavos mstl. Pušyno gatvės dalies prie Pušyno Nr. 19G ir Nr. 19H 
Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: inžinerinis statinys (susisiekimo komunikacijos).
Projektuotojas: UAB „Sava kryptis“ (L. Zamenhofo g. 3, LT-44287, Kaunas, projekto vadovas Gintaras Platūkis, tel.  (8 37) 208188, savakryptis@takas.lt)
Statytojas: Kauno rajono savivaldybės administracijos Karmėlavos seniūnija, Vilniaus g. 65 A., Karmėlavos mstl. 
Susipažinti su techniniu projektu nuo 2015 m. kovo 25 d.  iki balandžio 1 d. galima susipažinti Karmėlavos seniūnijos pastate (Vilniaus g. 65 A., Karmėlavos mstl.)
Visuomenės atstovai pastabas ir pasiūlymus raštu dėl projekto sprendinių gali teikti Karmėlavos seniūnijai Vilniaus g. 65 A. Karmėlavos mstl. iki viešo susirinkimo bei viešo susirinkimo metu.
Viešas susirinkimas įvyks 2015 m. balandžio  2 d. 17.30 val. Karmėlavos seniūnijai Vilniaus g. 65 A. Karmėlavos mstl

2015-03-20
Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių, kuriems teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pabaigą“ nustatomis parengtas  ,sandėliavimo paskirties pastato projektinių pasiūlymų projektas.
Duomenys apie suprojektuotą statinį yra šie:
Adresas: Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Ramučių k.,  Centrinė  g. 2A
Statinių pagrindinė naudojimo paskirtis: sandėlis – sandėliavimo paskirties pastatas.
Projektuotojas: Vilius Raicevičius, IDV vykdymo pažyma Nr. 027062, kontaktinis asmuo: Vilius Raicevičius,  atest. Nr. A 1445, el. paštas: vilius.raicevicius@gmail.com, tel. +37065020664
Statytojas: UAB „Pašnekesys“, įm. kodas 134087486 
Susipažinti su techniniu projektu galima darbo dienomis š.m. kovo 23 - 27., 8.00-17.00 valandomis, Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Ramučių k., Centrinė g. 2A
Informacija telefonu +37065020664
Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus raštu adresu Kovo 11-osios g. 130A-55A, Kaunas arba elektroniniu paštu vilius.raicevicius@gmail.com iki viešo susirinkimo.
Viešas susirinkimas įvyks 2015m. kovo 30 d.,  16.00 val. Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Ramučių k., Centrinė g. 2A

2015-03-10
Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ VIII skyriaus
„Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pabaigą“ nuostatomis parengti  8 butų gyvenamosios paskirties pastatų, Kauno r. sav., Užliedžių sen., Užliedžių k., Gimtinės g. 1, 3, 9 ir 11, sklypų kad. Nr. 5283/0005:774/772/770/773, statybos projekto projektiniai pasiūlymai. Adresas: Kauno r. sav., Užliedžių sen., Užliedžių k., Gimtinės g. 1, 3, 9 ir 11, skl. kad. Nr. Nr. 5283/0005:774/772/770/773;
Statinių pagrindinė naudojimo paskirtis: gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai) pastatai (namai).
Projektuotojas: UAB „Archas“, į. k. 300112988, registras: Juridinių asmenų registras; atestuota statybos veiklos įmonė, dokumento Nr. 4640 kontaktinis asmuo – projekto vadovas Gintaras Čepurna, atest. Nr. A 1230 (info@archas.lt, tel. +370 69911202);
Statytojas: UAB „GJRANGA“, 302535727, Sodų g. 9, Užliedžių k., Užliedžių sen., Kauno r. sav. 860065723, gjranga@gmail.com.
Susipažinti su techniniu projektu galima darbo dienomis š.m. kovo 12 – kovo 19d., 15.00-18.00 valandomis, UAB „Archas“ patalpose adresu Jonavos g. 254A, Kaunas. Informacija telefonu +37069911202.
Nurodytu laikotarpiu techninio projekto sprendiniai taip pat prieinami čia.
Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus raštu adresu Jonavos g. 254A, Kaunas arba elektroniniu paštu info@archas.lt iki viešo susirinkimo.
Viešas susirinkimas įvyks 2015 m. kovo 20d.. 17.30 val. „Archas“ patalpose adresu Jonavos g. 254A, Kaunas.

2015-02-23
Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pabaigą“ nuostatomis parengtas sandėliavimo su gamybos paskirties patalpomis pastato Kauno r. sav. Karmėlavos sen. Biruliškių k. Veterinarų g. 44 (sklp. unikalus nr. 4400‐3170‐9761) statybos projekto projektinių pasiūlymų projektas.
Projektuojamo pastato adresas: Kauno r. sav. Karmėlavos sen. Biruliškių k. Veterinarų g. 44 (sklp. unikalus nr. 4400‐3170‐9761).
Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: sandėliavimo paskirties pastatai.
Projektuotojas: UAB „Archas“, į.k. 300112988, buveinės adresas: Jonavos g. 254, LT-44132, Kauno m., sav., duomenys kaupiami ir saugomi LR juridinių asmenų registre (registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras, adresas: V.Kudirkos g. 18, Vilnius), kontaktinis asmuo – projekto vadovas Gintaras Čepurna, atestato Nr. A1230, tel., Nr. +370 699 11202, el., paštas: gintaras@archas.lt.
Statytojas: UAB “Mobiliųjų telefonų techninis centras“, direktorius Gintaras Kručkas, el., paštas: gintaras@mttc.lt
Susipažinimo su projektiniai pasiūlymais laikas, adresas, kontaktai: su techniniu projektu susipažinti galima 2015.02.21 – 2015.02.26, 14.00 – 17.00 val., Jonavos g. 254, Kaune. Tel., Nr. +370 699 11202, el., paštas: gintaras@archas.lt.
Viešas susirinkimas vyks 2015 m. vasario 26 d., 17.30 val. Jonavos g. 254, Kaune.
Visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus el. paštu: gintaras@archas.lt iki viešo susirinkimo.
Pritarimas projektiniams pasiūlymams

2015-02-20
Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių, kuriems teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pabaigą“ nustatomis, viešinami Keleivinio lynų kelio Zapyškis-Kulautuva su keleivių įlaipinimo-išlaipinimo terminalu projektiniai pasiūlymai. 
Duomenys apie projektuojamą statinį:
Adresas:  Kauno r. sav. Zapyškio sen., Zapyškio mstl., skl. kad. Nr. 5293/0006:433 ir Kulautuvos sen., Kulautuvos mstl., skl. kad. Nr. 5237/0006:78;
Statinių pagrindinė naudojimo paskirtis:  transporto paskirties statinys;
Projektinių pasiūlymų rengėjas : UAB „ERDVĖS NORMA“, M. Valančiaus g. 11,  Kaunas, projekto vadovas Gintaras Prikockis, atestato  Nr. A 1229;1590; el. p. prikog@takas.lt , tel.+370 699 66819 
Statytojas:  Kauno rajono savivaldybės administracija, Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas, tel./fax. (8-37) 31 37 97, el. paštas  administracija@krs.lt;
Susipažinti su projektiniais pasiūlymais  galima darbo dienomis  nuo  vasario 23 iki  kovo 2 d., 8.00-17.00 val., Kauno rajono savivaldybėje,  Savanorių pr. 371, Kaune,  213 kab.,   tel. (8-37) 30 55 83; Zapyškio seniūnijoje, Šviesos g. 18, Zapyškis, tel. (8-37) 54 22 17 ir Kulautuvos seniūnijoje,   Poilsio g. 5, Kulautuva, tel. (8-37) 54 32 23;
Visuomenės atstovai gali teikti pasiūlymus raštu adresu : Savanorių pr. 371, LT-49500, Kaunas, 
elektroniniu paštu administracija@krs.lt arba irena.bertasiute@krs.lt iki viešo susirinkimo.
Viešas susirinkimas įvyks 2015 m. kovo 3 d., 16.30 val. Kauno rajono savivaldybės didžiojoje salėje (II a.) Savanorių pr. 371, Kaunas.

2015-02-13
Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių, kuriems teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pabaigą“ nustatomis parengtas  Administracinės paskirties pastato,sandėliavimo paskirties pastato projektinių pasiūlymų projektas.
Duomenys apie suprojektuots statinius yra šie:
Adresas: Kauno r. sav. Ringaudų sen. Karkiškių k. Sėjomainos g. 1
Statinių pagrindinė naudojimo paskirtis: administracinis pastatas - administracinės paskirties pastatai, sandėlis – sandėliavimo paskirties pastatai.
Projektuotojas: UAB Urbn design, Raudondvario pl. 164A, Kaunas, projekto vadovas Erikas Klinavičius, atest. Nr. A 1924, (erikas@urbondesign.lt, tel: +37067817959)
Statytojas: UAB „Stafas“Raudondvario pl. 164A, Kaunas info@stafas.lt, tel. 8-37 22 20 22
Susipažinti su techniniu projektu galima darbo dienomis š.m. vasario 13 - vasario 23 d., 14.00-17.00 valandomis, Raudondvario pl. 164A, Kaune.
Informacija telefonu +37067817959
Nurodytu laikotarpiu techninio projekto sprendiniai taip pat prieinami statytojo adresu.
Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus raštu adresu Raudondvario pl. 164A, Kaunas arba elektroniniu paštu Erikas@urbndesign.lt iki viešo susirinkimo.
Viešas susirinkimas įvyks 2015m. vasario 23 d.  17.30 Raudondvario pl. 164A Kaunas
Pritarimas projektiniams pasiūlymams

2015-01-28
Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradžią“ nuostatomis pradedamas rengti gamybos ir pramonės paskirties pastato  Tribalės g. 4, Jonučių k., Alšėnų sen., Kauno r. sav., skl. kad. Nr. 5247/7:1035, statybos projektas.
Duomenys apie projektuojamus statinius yra šie:
Statinio adresas:  
Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: gamybos ir pramonės paskirties pastatas.      
Teritorijų planavimo dokumentas: detalus planas patvirtintas 2014 m. kovo 27 d., sprendimas TS-154.         
Projektuotojas: UAB Nadruva, Laisvės pr. 117A, LT 06118, Vilnius, tel. +370 699 33380, fax. +370 5 279 44 33, kazys@nadruva.lt, www.nadruva.lt
Projekto vadovas: Kazys Tamošėnas, tel. +370 699 33380, kazys@nadruva.lt
Statytojas: UAB Romega, S. Lozoraičio 17E, Garliava LT 53214, tel/fax +370 37 552841, info@romega.lt, www.romega.lt 
Supažindinimas: su projektiniais pasiūlymais susipažinti galima nuo 2015 m. vasario 03 d. iki 2015 m. vasario 10 d., 9.00-15.00 valandomis, adresu UAB Nadruva, Laisvės pr. 117A, LT 06118, Vilnius, tel. +370 699 33380, fax. +370 5 279 44 33, kazys@nadruva.lt, www.nadruva.lt
Pasiūlymų teikimas: projektinius pasiūlymus siusti raštu  iki 2015 m vasario 13 d., adresu UAB Nadruva, Laisvės pr. 117A, LT 06118, Vilnius.
Viešas susirinkimas įvyks 2015 m. vasario 18 d. 17.30 val., adresu UAB Romega, S. Lozoraičio 17E, Garliava, LT 53214

2015-01-22
Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradžią“ nuostatomis pradedamas rengti pagalbinio ūkio pastatų  Kauno r. sav., Vilkijos apyl. sen., Vilkijos k., Vilkijos ūkio g.15, skl. kad. Nr. 5253/0001:92, statybos projektas.
Duomenys apie projektuojamą statinį: 
1. Statybvietės adresas: Kauno r. sav., Kauno r. sav., Vilkijos apyl. sen., Vilkijos k., Vilkijos ūkio g.15, skl. kad. Nr. 5253/0001:92;
2. Statinio naudojimo paskirtis – Negyvenamieji statiniai/pagalbinio ūkio paskirties pastatai.
3. Projektuotojo pavadinimas, adresas, kontaktinis asmuo: UAB „Architektas L.Venslovas ir partneriai“, PV L. Venslovas, el. paštas: lukas@energosa.lt, tel. 8616 28318.
4. Statytojas: AB Vilkijos ūkis, Matanskynės g. 15, Vilkijos k., Kauno r., tel. +370 37 556355, el. paštas: vilkija@kaunas.omnitel.net.
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima darbo dienomis sausio 26 d.- vasario 2 d., darbo dienomis  8.00-17.00 val., UAB „Architektas L. Venslovas ir partneriai“ patalpose adresu: T.Masiulio g. 18A, Kaunas,  Informacija telefonu: 8616 28318.
6. Pasiūlymus projektuotojui dėl projekto galima teikti raštu arba el. paštu 3 darbo dienas iki viešo susirinkimo.
7. Viešas susirinkimas vyks 2015.02.02  18 00 val. UAB „Architektas L. Venslovas ir partneriai“ patalpose adresu: T.Masiulio g. 18A, Kaunas,  Informacija telefonu: 8616 28318.
8. Pritarimas projektiniams pasiūlymams

2015-01-12
Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradžią“ nuostatomis pradedamas rengti sandėlio 8F1p savavališkos statybos įteisinimo (baigtumas 90%) Kauno r. sav., Linksmakalnio sen., Linksmakalnio k., Sandėlių g.11, valstybės žemė, statybos projektas.
Duomenys apie projektuojamą statinį: 
1. Statybvietės adresas: Kauno r. sav., Linksmakalnio sen., Linksmakalnio k., Sandėlių g.11.
2. Statinio naudojimo paskirtis – Negyvenamieji statiniai/sandėliavimo paskirties pastatai.
3. Projektuotojo pavadinimas, adresas, kontaktinis asmuo: Projektuotojas, PV ir kontaktinis asmuo Solveiga Deimantė Grušauskienė, atestato Nr. A1411, el. paštas solvblock@gmail.com, tel. +370656 89995 4. Statytojas: Albina Stupurienė, +370698 34353, el. paštas: albina@gmail.com. 
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima darbo dienomis sausio 12 - 16 d. , 14.00-17.00 val., K.Donelaičio g. 78-10, Kaunas. Informacija telefonu: +370 65689995, +370 698 34353. Nurodytu laikotarpiu su technininio projekto sprendiniais taip pat galima susipažinti susisiekus su Statytoju.
 6. Pasiūlymus projektuotojui dėl projekto galima teikti raštu adresu K.Donelaičio g. 78-10, Kaune ar elektroniniu paštu solvblock@gmail.com iki viešo susirinkimo.
7. Viešas susirinkimas vyks 2015.01.19, 17.30 val. Kaune, K.Donelaičio g. 78-10, Karmėlava.
8. Pritarimas projektiniams pasiūlymams

2015-01-09
Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradžią“ nuostatomis pradedamas rengti maitinimo paskirties pastato Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Pagirių k., Sodo g. 3A, skl. Kad. Nr. 5260/0011:287statybos projektas.
Duomenys apie pradedamą projektuoti statinį: 
1. Statybvietės adresas: Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Pagirių k., Sodo g. 3A, skl. kad. Nr. 5260/0011:287.
2. Statinio naudojimo paskirtis – Maitinimo paskirties pastatas.
3. Projektuotojo pavadinimas, adresas, kontaktinis asmuo: UAB „VYGG“, J.Gruodžio g. 18-6, Kaunas, el. p. archideja@takas.lt, PV V.Budvytis , tel. +370698 30368.
4. Statytojas: Mažoji bendrija „Pagirių sodžius“.
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima nuo 2015 m. sausio 12 d. iki 2015 m. sausio 16 d. darbo dienomis 13-15 val. projektuotojo UAB „VYGG“ būstinėje J.Gruodžio g. 18-6, Kaunas, tel. +370698 30368.
 6. Pasiūlymus projektuotojui dėl projekto galima teikti iki 2015.01.16 darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val. UAB „VYGG“ būstinėje J.Gruodžio g. 18-6, Kaunas, tel. +370698 30368.
7. Viešas susirinkimas vyks 2015.01.16, 18.00 val. UAB „VYGG“ būstinėje J.Gruodžio g. 18-6, Kaunas.
8. Projektavimo laikotarpis – 2015 m. kovo 10 d. iki 2015 m. rugpjūčio 10 d.;

2015-01-07
Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradžią“ nuostatomis pradedamas rengti (rengėjas  UAB „Sweco hidroprojektas“ pagal  sutartį su VĮ Lietuvos oro uostai) Riedėjimo tako ir perono Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Karmėlavos mstl., Oro uosto g. 4, skl. Kad. Nr. 5233/0007:74 statybos projektas.
Duomenys apie pradedamą projektuoti statinį: 
1. Statybvietės adresas: Karmelavos raj., Karmelavos mstl,. Oro uosto g. 4;
2. Statinio naudojimo paskirtis – Susisiekimo komunikacijos: Oro uostų (aerodromų) statiniai;
3. Projektuotojo pavadinimas, adresas, kontaktinis asmuo: UAB „Sweco hidroprojektas“, A.Strazdo g. 22, LT-48488, Kaunas. G. Gaižauskas, tel. (8 37) 221 749, el. p. kaunas@sweco.lt; 
4. Statytojas: Valstybės įmonė Lietuvos oro uostai;
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima: Karmėlavos seniūnijoje, Vilniaus g. 65a
Karmėlava, Kauno raj., skelbimų lentoje, Kauno rajono ir Karmėlavos seniūnijos interneto svetainėse;
6. Pasiūlymus projektuotojui dėl projekto galima teikti iki 2015.01.16 darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val UAB „Sweco hidroprojektas“ A.Strazdo g. 22, LT-48488, Kauno biure, el.p.  kaunas@sweco.lt ;
7. Viešas susirinkimas vyks 2015.01.19, 12.00 val. Karmėlavos seniūnijoje, Vilniaus g. 65a, Karmėlava, Kauno raj.
8. Projektavimo laikotarpis – 2015m;
9. Planuojamų statybų laikotarpis – 2015 II ketvirtis; 
10. Įgyvendinant projektą numatoma: 
Pietinėje oro uosto dalyje įrengti 190m ilgio ir 23m pločio, asfalto dangos, riedėjimo taką;
Įrengti 124m ilgio ir 120m pločio, asfalto dangos, peroną, kuriame galės stovėti didžiausias orlaivis  Boeing 747-400;
Riedėjimo takui ir peronui įrengiami ženklai, ženklinimas, signalinių žiburių sistema, perono apšvietimo atramos, paviršinių nuotekų surinkimo ir nuvedimo ir išvalymo tinklai, kiti inžineriniai tinklai;
Įrengiama transformatorinė, perimetro apsaugos tvora, vaizdo stebėjimo kameros;
Įrengiami privažiavimo, eksploatavimo keliai, kurių bendras ilgis 660m.
Projektiniams pasiūlymams pritarta per Informacinę sistemą „Infostatyba

2015-01-06
Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradžią“ nuostatomis pradedamas rengti sandėliavimo paskirties pastato Debesų g. 2, Ramučių k., Karmėlavos sen.,  Kauno r. sav., (skl. kad. Nr. 5233/0011:286), rekonstravimo (keičiant statinio paskirtį iš sandėliavimo paskirties į gamybos ir pramonės paskirtį)  projektas.
Duomenys apie pradedamą rekonstruoti pastatą: 
1. Statinio statybvietės adresas Nekilnojamojo turto registre ar kadastre : Kauno r. sav.,  Karmėlavos sen., Ramučių k., Debesų g. 2; skl. unik. Nr. 5233 - 9999 - 0352, kad. Nr. 5233 / 0011 : 286.  
2. Statinio esama naudojimo paskirtis: sandėliavimo.
3. Statinio numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: gamybos ir pramonės.
4. Projektinius pasiūlymus parengęs Projektuotojas, galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus: Danguolė Akuockienė,  danguole.akuockiene@gmail.com,  tel.nr. 861619434.
5. Statytojas: UAB "BALTSOJA", į/k 134376487, juridinio asmens buveinės adresas: Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Ramučių k., Debesų g. 2; atsakingas asmuo: Algirdas Bagdonas, tel.nr. 861112524.
6. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima: 5 darbo dienas nuo pranešimo savivaldybės interneto svetainėje paskelbimo dienos adresu Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Ramučių k., Debesų g. 2.
7. Visuomenės atstovai gali teikti pasiūlymus dėl projektinių sprendinių Projektuotojui  ir atsakingam asmeniui nurodytais telefonais arba elektroniniu laišku laikotarpiu iki viešo susirinkimo ir 1 val. susirinkimo metu. 
8. Viešas susirinkimas vyks 2015m. sausio 16d. (penktadienis) 12.00 val.  adresu Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Ramučių k., Debesų g. 2; administracijos patalpose.

2014-12-10
Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradžią“ nuostatomis pradedamas rengti 2 –jų 18 butų gyvenamosios paskirties statinių Pienių g. 1D, Užliedžių k., Užliedžių sen., Kauno r. sav., (skl. kad. Nr. 5280/0004:621), techninis projektas.
Duomenys apie pradedamus projektuoti statinius:
1. Adresas: Pienių g. 1D, Užliedžių k., Užliedžių sen., Kauno r. sav., (skl. kad. Nr. 5280/0004:621) 
2. Statinio paskirtis: Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai) pastatai (namai).
3. Projektuotojas: UAB "Garliavos statyba", į. k. 1598 08015, J. Šimkaus g. 29, Garliava, LT-53204, Kauno r. Kontaktinis asmuo – PV Solveiga Deimantė Grušauskienė, atestato Nr. A1411 (solvblock@gmail.com, tel. +3701 656 89995)  
4. Statytojas: UAB „Doctor invest“, į. k. 302326777, Ledos g. 27E-5, Užliedžių k., Užliedžių sen., Kauno r. sav., tel. +370 620 96997. 
5. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas: Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima š.m gruodžio 15-19 dienomis UAB "Doctor invest“ patalpose, Ledos g. 27E-5, Užliedžių k., Užliedžių sen., Kauno r. sav., nuo 14 00-val. iki 17 00 val. Informacija telefonu: +370656 89995, +370620 96997. 
6. Pasiūlymų pateikimo tvarka: pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų projektuotojui teikti raštu iki viešo susirinkimo adresu: Ledos g. 27E-5, Užliedžių k., Užliedžių sen., LT-54303, Kauno r. arba elektroniniu paštu solvblock@gmail.com.
7. Viešas susirinkimas įvyks: 2014 m. gruodžio 22 d. 17 30 val. UAB „Doctor invest“ patalpose Ledos g. 27E-5, Užliedžių k., Užliedžių sen., Kauno r

2014-12-04
Informuojame dėl kukurūzų lazdelių-sausų pusryčių gamybos cecho su administracinėmis patalpomis Kertupio g. 20b, Neveronių k., Neveronių sen., Kauno r. sav., rekonstravimo projekto:
1. Statinių statybvietės adresas: Kauno r. sav., Neveronių sen., Neveronių k., Kertupio g. 20B.  
2. Pastato pagrindinė paskirtis – gamybos, pramonės. 
3. Projektuotojas : UAB „Dalis erdvės“, projektuotojo atstovas: projekto vadovė Lina Kišonienė, atestato Nr. A 1675, elektroninis paštas : info@daliserdves.com, tel. Nr.: 8 613 97709. 
4. Statytojas : UAB “Cerera foods”,  Kertupio g. 20B, LT – 54486 Neveronys,  Kauno raj., el. paštas: info@cerera.com., tel. Nr.: 8 37 47 51 90. 
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Kauno rajono savivaldybės internetiniame puslapyje adresu: , tel. Nr., darbo laiku nuo    
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų el. paštu : info@daliserdves.com. iki 2014 m. gruodžio 11 d. arba tel. Nr. 8 37 320110. 
7. Viešas susirinkimas įvyks 2014 m. gruodžio 12 d.17 val. Projektuotojo buveinėje adresu : A. Jakšto g. 16-1, Kaunas

2014-11-06
Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pabaigą“ nuostatomis, parengtas siuvyklos, medžiagų-produkcijos sandėlio su gamybinėmis patalpomis Raudondvario sen., Raudondvario k., J.Naujalio g.20 rekonstravimo projektas (skl.Un.Nr.5270-0013-0080).
Duomenys apie užbaigtą projektuoti statinį yra šie:
Adresas: Kauno r.sav., Raudondvario sen., Raudondvario k., J.Naujalio g.20, skl.Un.Nr.5270-0013-0080, statinio Un.Nr. 5298-9019-0011.
Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: Gamybos pramonės pastatai.
Projektuotojas: architektas Ričardas Žekevičius.
Projekto vadovas: Ričardas Žekevičius (rzprojektai@gmail.com, tel.8682-47302).
Statytojas: UAB“Mažasis salonas“, Įm.kodas 159803573, tel.8650-26430.
Susipažinti su techniniu projektu galima darbo dienomis š.m. lapkričio mėn. 7-20 dienomis, 14.00-17.00 val. Raudondvario k., J.Naujalio g.20, Kauno r. pastato patalpose.
Visuomenės atstovai gali teikti pasiūlymus raštu el.paštu rzprojektai@gmail.com iki viešo susirinkimo. Viešas susirinkimas vyks 2014 m. lapkričio 21 dieną 15.00 val. UAB“Mažasis salonas“ patalpose adresu: J.Naujalio g.20, Raudondvario k., Kauno r.sav.

2014-09-25
Informuojame apie pradedamą rengti „Gamybinės paskirties pastato Kauno r. sav. Biruliškių k. (Kauno LEZ) Karmėlavos sav. Kadastrinis Nr: 5233/0010:141, statybos projektą“. Vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradžią“ nuostatomis, pradedamas rengti „Gamybinio pastato, grybų perdirbimo gamyklos, Kauno r. sav., Biruliškių k. naujos statybos projektas“
Bendra informacija apie pradedamą projektuoti statinį: 
1. Statybos adresas – Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių km.;
2. Numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis – gamybos;
3. Projektuotojas –  UAB „Provivo LT“, įm. k. 111548180, Savanorių pr. 192, 312 kab., LT-44151 Kaunas, tel. +370 698 77439, el. paštas: info@provivo.lt;
4. Statytojas – KB „Grybai LT“, įm. k. 302765404, Paežerių k., Vilniaus r., tel. +370 615 71085;
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima darbo dienomis š.m. rugsėjo 25 – spalio 7 d., darbo valandomis UAB „Provivo LT“ įmonės patalpose, Savanorių pr. 192, 312 kab., tel. +370 698 77439 bei Kauno rajono savivaldybės internetiniame puslapyje: www.krs.lt;
6. Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų projektuotojui teikti raštu iki viešo susirinkimo adresu Savanorių pr. 192, 312 kab. arba el. paštu: p.kriaunevicius@taemgroup.lt. 
7. Viešas susirinkimas įvyks 2014 m. spalio  7 d. 14.00 val. UAB „PROVIVO LT“ patalpose, adresu Savanorių pr. 192, 312 kab., LT-44151 Kaunas.
8. Kiti dokumentai
9. Pritarimas
10. Protokolas

2014-09-17
Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių projektinius pasiūlymus“, kuriems teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, nuostatomis parengti Sandėliavimo paskirties pastato Kauno r. sav., Taurakiemio sen., Piliuonos k., Pamiškės g. 1A, projektiniai pasiūlymai.
BENDRA INFORMACIJA:      
1. Statinio adresas: Kauno r. sav., Taurakiemio sen., Piliuonos k., Pamiškės g. 1A, sklypo kad. Nr. 5267/0006:99; 
2. Numatoma statinio pagrindinė naudojimo paskirtis - sandėliavimo;
3. Projektuotojas: arch. Birutė Dyrienė, kvalifikacijos atestato Nr. A1165; idv Nr. (32.2)-618-210, Gelsvių t. 6, Kaunas. Tel. 8656 53434; 4. Statytojas – Šarūnas Šeškus, tel. 8682 50417;
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima darbo dienomis iki rugsėjo 19 d. 10 00- 12 00 val. projektuotojo buveinėje Gelsvių t. 
6, Kaunas, tel. 8656 53434 arba Kauno rajono savivaldybėje, Savanorių pr. 371, Kaunas, 226 kabinete, tel. (8-37) 30 55 20. 6. Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų galima teikti el. paštu kkbirute@gmail.com arba atvykdami adresu Gelsvių t. 6, Kaunas. Pasiūlymai teikiami iki 2014 m. rugsėjo 19 d. 13 val. 8. Viešas susirinkimas įvyks 2014 m. rugsėjo 29 d. 13.00 val. Kauno rajono savivaldybės Didžiojoje salėje Savanorių pr. 371, Kaunas.
Daugiau informacijos 
Pritarimas

2014-09-17
Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių projektinius pasiūlymus“, kuriems teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, nuostatomis parengti Gamybos ir sandėliavimo paskirties pastato Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k., projektiniai pasiūlymai.
BENDRA INFORMACIJA:      
1. Statinio adresas: Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k., skl. kad. Nr. 5233/0009:923; 
2. Numatoma statinio pagrindinė naudojimo paskirtis - gamybos ir sandėliavimo ;
3. Projektuotojas/projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo įgaliotas atstovas – Mindaugas Jončas. Tel. 8620 95222, el. paštas : Mindaugas@tophaus.lt; 
4. Statytojas – Light Technology LTU, UAB (buveinės adresas: Kauno r. sav., Biruliškių k., Terminalo g. 3, el. paštas: Jevgenijus@tophaus.lt).
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima darbo dienomis Maironio g. 36-1, Kaunas, tel. (8-37) 20 83 80 darbo dienomis nuo 8 00 iki 17 00 val. 
6. Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų gali teikti el. paštu Jevgenijus@tophaus.lt arba atvykdami adresu Maironio g. 36-1, Kaunas. Pasiūlymai teikiami iki 2014 m. rugsėjo 22 d. 17 val. 8. Viešas susirinkimas įvyks 2014 m. rugsėjo 22 d. 17.00 val. Maironio g. 36-1, Kaunas.
Daugiau informacijos 
Pritarimas

2014-08-13
Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių projektinius pasiūlymus“, kuriems teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, nuostatomis parengti statinio „Sandėliavimo paskirties pastato Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Ražiškių k. Rokų pl. 56 statybos projekto“ projektiniai pasiūlymai.
BENDRA INFORMACIJA:
1. Adresas – Kauno r. sav., Garliavos apylinkių sen., Ražiškių k. Rokų pl. 56, sklypo kad. Nr. 5260/0008:1031;
2. Esama ir numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis – sandėliavimo paskirties;
3. Projektuotojas – Martina Raubienė, PV architekto atestatas Nr. A 1657, Skardžio g. 2B, Kaunas, tel. 861881913;
4. Statytojas – Dailius Bašinskas, Pagirių kaimas, Kauno rajonas, tel. +370 633 02145;
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima darbo dienomis š. m. rugpjūčio 13 – 21 d., 15.00-17.00 val. statytojo patalpose adresu Maironio g. 48-3, Kaune bei darbo laiku rugpjūčio 13 – 22 d. Kauno rajono savivaldybėje, Savanorių pr. 371, Kaunas, 226 kab., tel. 8 37 305520;
6. Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų teikti raštu iki viešo susirinkimo adresu Maironio g. 48-3, Kaunas arba elektroniniu paštu s.urbelis@gmail.com iki viešo susirinkimo;
7. Informacija telefonu +37061556244;
8. Viešas susirinkimas įvyks 2014 m. rugpjūčio  22 d. 15.00 val. Kauno rajono savivaldybės administracijos pastate Didžiojoje salėje, adresu Savanorių pr. 371, LT- 49500, Kaunas.
Projektiniai pasiūlymai.
Pritarimas projektiniams pasiūlymams

2014-08-05
Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas,  projektavimo pabaigą“ nuostatomis parengtas 6 butų  gyvenamosios paskirties pastato techninis projektas.
Duomenys apie suprojektuotą statinį yra šie:
Adresas: Kauno r. sav., Užliedžių sen., Užliedžių k., Gimtinės  g. 1. sklypo kad. Nr. 5283/0005:0295.
Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai) pastatai (namai).
Projektuotojas: UAB „Archas“, į. k. 300112988, registras: Juridinių asmenų registras; atestuota statybos veiklos įmonė, dokumento Nr. 4640 kontaktinis asmuo – projekto vadovas Gintaras Čepurna, atest. Nr. A 1230 (info@archas.lt, tel. +370 69911202).
Statytojas: UAB „GJRANGA“, 302535727, Sodų g. 9, Užliedžių k., Užliedžių sen., Kauno r. sav. 860065723, gjranga@gmail.com.
Susipažinti su techniniu projektu galima darbo dienomis š.m. rugpjūčio 6 – rugpjūčio 12d., 15.00-18.00 valandomis, UAB „Archas“ patalpose adresu Jonavos g. 254A, Kaunas.
Informacija telefonu +37069911202.
Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus raštu adresu Jonavos g. 254A, Kaunas arba elektroniniu paštu info@archas.lt iki viešo susirinkimo.
Viešas susirinkimas įvyks 2014 m. rugpjūčio 13d.. 17.30 val. „Archas“ patalpose adresu Jonavos g. 254A, Kaunas.
Projektinių pasiūlymų elektroninė versija.
Projektinis pasiūlymas

2014-08-05
Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas,  projektavimo pabaigą“ nuostatomis parengtas 8 butų gyvenamosios paskirties pastato techninis projektas.
Duomenys apie suprojektuotą statinį yra šie:
Adresas: Kauno r. sav., Užliedžių sen., Užliedžių k., Gimtinės  g. 1. sklypo kad. Nr. 5283/0005:0295.
Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai) pastatai (namai).
Projektuotojas: UAB „Archas“, į. k. 300112988, registras: Juridinių asmenų registras; atestuota statybos veiklos įmonė, dokumento Nr. 4640 kontaktinis asmuo – projekto vadovas Gintaras Čepurna, atest. Nr. A 1230 (info@archas.lt, tel. +370 69911202).
Statytojas: UAB „GJRANGA“, 302535727, Sodų g. 9, Užliedžių k., Užliedžių sen., Kauno r. sav. 860065723, gjranga@gmail.com.
Susipažinti su techniniu projektu galima darbo dienomis š.m. rugpjūčio 6 – rugpjūčio 12d., 15.00-18.00 valandomis, UAB „Archas“ patalpose adresu Jonavos g. 254A, Kaunas.
Informacija telefonu +37069911202.
Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus raštu adresu Jonavos g. 254A, Kaunas arba elektroniniu paštu info@archas.lt iki viešo susirinkimo.
Viešas susirinkimas įvyks 2014 m. rugpjūčio 13d.. 17.30 val. „Archas“ patalpose adresu Jonavos g. 254A, Kaunas.
Projektinių pasiūlymų elektroninė versija.
Projektinis pasiūlymas

2014-07-24
Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradžią“ nuostatomis pradedamas rengti gamybos paskirties pastato Sodų g. 135, Tirkiliškių k., Alšėnų sen.,Kauno r. sav.,(skl. kad. Nr. 247/0007:2), techninis projektas.
Duomenys apie pradedamą projektuoti statinį yra šie:
1. Objekto statybvietės adresas: Sodų g. 135, Tirkiliškių k., Alšėnų sen.,Kauno r. sav.,(skl. kad. Nr. 247/0007:2) 
2. Statinio paskirtis: gamybos paskirties pastatas (8.8)
3. Sklypui galiojantis teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir jo patvirtinimo data: 
Kauno rajono savivaldybės tarybos 2008-10-23 sprendimu Nr. TS-347 patvirtinto detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Alšėnų sen., Tirkiliškių k., Sodų g. 135 (kadastrinis adresas 5247/0007:2). 
Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. ĮS-998, 2014-05-23.2014-05-30 TPD įregistruotas teritorijų planavimo dokumentų registre.Registracijos TPD registre NR.: T00071637. 
4. Projektuotojo pavadinimas ir jo buveinės adresas: UAB "RYBVALDA", į.k. 301533748, Saulėtekio al. 15-311, LT-10224 Vilnius
5. Projekto vadovo ar kito atsakingo asmens, galinčio teikti informaciją apie Projektą, vardas, pavardė, e-paštas, tel. Nr.: Projekto vadovas Valerijus Rybakovas, info@rybvalda.lt, tel. Nr. 8 656 64318
6. Statytojas: UAB „Hes-Pro Vilnius“, įmonės kodas 300553267, Labdarių g. 5, Vilnius, tel. Nr. 8 698 28086 
7. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas. Visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriama 5 darbo dienos nuo pranešimo savivaldybės interneto svetainėje paskelbimo dienos.Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima UAB "RYBVALDA“ biure, Saulėtekio al. 15-311, LT-10224 Vilnius, darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. tel. Nr. 8 656 64318. Nurodytu laikotarpiu projektiniai sprendiniai taip pat prieinami šioje nuorodoje.
8. Pasiūlymų pateikimo tvarka: pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų projektuotojui teikti raštu iki viešo susirinkimo (adresuojant UAB "RYBVALDA",Saulėtekio al. 15-311, LT-10224 Vilnius).
9. Viešas susirinkimas įvyks: 2014m. rugpjūčio 5 d. 15.00 val. Kauno rajono savivaldybės administracijos 201 posėdžių kabinete Kauno rajono savivaldybės administracijos pastate adresu Savanorių pr. 371, LT- 49500, Kaunas

2014-07-24
Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių projektinius pasiūlymus“ nuostatomis parengti visuomenei svarbaus statinio „Priestato prie esamo gamybinio pastato 1P2p Kauno r. sav., Garliavos m., Liepų g. 11 statybos projekto“ projektiniai pasiūlymai.
BENDRA INFORMACIJA:
1. Adresas – Kauno r. sav., Garliavos sen., Garliavos m., Liepų g. 11;
2. Esama ir numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis – gamybos;
3. Projektuotojas – D. Čibirkienės projektavimo įmonė, įm. k. 159529122, Kaunas, Mimozos g. 4, tel. +370 612 52810, el. paštas: danute.cibirkiene@gmail.com;
4. Statytojas – UAB „Ortopedijos klinika“, įm. k. 110834136, Kauno r. , Garliavos m., Liepų g. 11, tel. +370 685 86685, el. paštas: ortoklinika@takas.lt;
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima darbo dienomis š.m. liepos 24 – rugpjūčio 1 d., darbo valandomis D. Čibirkienės projektavimo įmonėje, Mimozos g.  4, Kaunas, tel. 8 612 52810 bei Kauno rajono savivaldybėje, Savanorių pr. 371, Kaunas, 226 kab., tel. 8 37 305520;
6. Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų projektuotojui teikti raštu iki viešo susirinkimo adresu Mimozos g. 4, Kaunas arba el. paštas: danute.cibirkiene@gmail.com)
7. Viešas susirinkimas įvyks 2014 m. rugpjūčio  1 d. 15.00 val. Kauno rajono savivaldybės administracijos pastate Didžiojoje salėje, adresu Savanorių pr. 371, LT- 49500, Kaunas.
Projektinių pasiūlymų elektroninė versija.
Pritarimas projektiniams pasiūlymams

2014-07-22
Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių projektinius pasiūlymus“ nuostatomis parengti „Skirtingo lygio sankryžos A6 Kaunas – Zarasai – Daugpilis kelio 8,6 km (įvažiavimas į Kauno LEZ) techninio projekto koregavimas“ projektiniai pasiūlymai.
Duomenys apie suprojektuotą statinį yra šie:
Adresas: Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k. magistralinio kelio Nr. A6  Kaunas – Zarasai-Daugpilis 8,6 km.
Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: inžinerinis statinys (susisiekimo komunikacijos).
Projektuotojas: UAB „Kelprojektas“ kelių skyrius (I. Kanto g. 25, LT-44296 Kaunas, projekto vadovas G. Sarapinas, tel. (8 37)  20 54 30, mob. (8 618) 00733, faksas (8 37) 20 52 27, adresas internete: www.kelprojektas.lt, elektroninis paštas: giedrius.sarapinas@kelprojektas.lt).
Statytojas: Kauno laisvosios zonos UAB, Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k., Terminalo g. 3, tel. (8 37) 399299, faksas (8 37) 399299.
Susipažinti su techniniu projektu nuo 2014 m. liepos 22 d.  iki rugpjūčio 1 d. galima susipažinti UAB „Kelprojektas“ adresu I. Kanto g. 25, Kaunas, 401 kabinetas bei Kauno rajono savivaldybės administracijoje adresu Savanorių pr. 371, LT- 49500, Kaunas.
Nurodytu laikotarpiu techninio projekto sprendiniai taip pat prieinami čia.
Visuomenės atstovai pastabas ir pasiūlymus raštu dėl projekto sprendinių gali teikti UAB „Kelprojektas“ kelių skyriui iki viešo susirinkimo bei viešo susirinkimo metu.
Viešas susirinkimas įvyks 2014 m. rugpjūčio  1 d. 15.00 val. Kauno rajono savivaldybės administracijos pastate adresu Savanorių pr. 371, LT- 49500, Kaunas.

2014-07-03
Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pabaigą“ nuostatomis parengtas Gamybinio pastato Kauno r. sav., Samylų sen., Vaišvydavos k., sklypo unikalus Nr. 4400-0266-7396, techninis projektas.
Duomenys apie užbaigtą projektuoti statinį yra šie:
Adresas:  Kauno r. sav., Samylų sen., Vaišvydavos k., Miškininkų g. 7, sklypo unikalus Nr. 4400-0266-7396.
Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: gamybos ir pramonės paskirties pastatai.
Projektuotojas: UAB „Bendrieji statybų projektai“, kontaktinis asmuo – projekto vadovė Ernesta Railė (eraile@bsprojektai.lt, tel. +370 699 54894).
Statytojas: VĮ Dubravos eksperimentinė-mokomoji miškų urėdija, Liepų g. 12, Girionių km. Kauno r.
Susipažinti su techniniu projektu galima darbo dienomis š.m. liepos 8 – birželio 14 d., 14.00-17.00 valandomis, UAB „Bendrieji statybų projektai“ patalpose adresu Savanorių pr. 187, Kaunas.
Informacija telefonu +370 699 54894.
Nurodytu laikotarpiu techninio projekto sprendiniai taip pat prieinami čia.
Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus raštu adresu Savanorių pr. 187, LT-50177 Kaunas arba elektroniniu paštu eraile@bsprojektai.lt iki viešo susirinkimo.
Viešas susirinkimas įvyks 2014 m. liepos 15 d. 17.15 val. UAB „Bendrieji statybų projektai“ patalpose adresu Savanorių pr. 187, Kaunas. Plačiau

2014-07-03
Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas,  projektavimo pabaigą“ nuostatomis parengtas Šiltnamių – sodinukų auginimo aikštelių Vaišvydavos k. , Samylų sen., Kauno r. sav., techninis projektas.
Duomenys apie suprojektuotą statinį yra šie:
Adresas: Kauno r. sav., Samylų sen., Vaišvydavos k., Miškininkų g. 7, sklypo unikalus Nr. 4400-2883-5570.
Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: šiltnamių paskirties pastatai ir kitos paskirties statiniai.
Projektuotojas: UAB „Bendrieji statybų projektai“, kontaktinis asmuo – projekto vadovė Ernesta Railė (eraile@bsprojektai.lt, tel. +370 687 92894).
Statytojas: VĮ Dubravos eksperimentinė-mokomoji miškų urėdija, Liepų g. 12, Girionių km. Kauno r.
Susipažinti su techniniu projektu galima darbo dienomis š.m. liepos 8 – liepos 14 d., 14.00-17.00 valandomis, UAB „Bendrieji statybų projektai“ patalpose adresu Savanorių pr. 187, Kaunas.
Informacija telefonu +370 687 92894.
Nurodytu laikotarpiu techninio projekto sprendiniai taip pat prieinami čia.
Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus raštu adresu Savanorių pr. 187, LT-50177 Kaunas arba elektroniniu paštu eraile@bsprojektai.lt iki viešo susirinkimo.
Viešas susirinkimas įvyks 2014 m. liepos 15 d. 17.30 val. UAB „Bendrieji statybų projektai“ patalpose adresu Savanorių pr. 187, Kaunas. 

2014-06-23
Informuojame, kad pradedami projektavimo darbai  „Kogeneracinės jėgainės Kauno raj., Karmėlavos sen., Biruliškių k., statybos projektui.
BENDRA INFORMACIJA:
1. statinių statybvietės adresas Nekilnojamojo turto registre ar kadastre arba žemės sklypo geografinės koordinatės
Adresas – Biruliškių k., Karmėlavos sen., Kauno rajonas
Žemės sklypo geografinės koordinatės LKS-94 koordinačių sistemoje X= 6088840; Y= 500100
2. statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis;
Numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis – gamybos ir pramonės
3. projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris;
UAB „Sweco Lietuva“, projekto vadovas Linas Baliuckas, el. paštas linas.baliuckas@sweco.lt, mob. tel. 8 614 97936
4. Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris);
UAB Fortum Kaunas, Terminalo g. 3, Biruliškių k., Karmėlavos sen., Kauno r. sav., el. paštas fortum.vilnius@fortum.com , tel. 8 5243 0043
5. susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas. Visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriama ne mažiau kaip 5 darbo dienos nuo pranešimo savivaldybės interneto svetainėje paskelbimo dienos; 
Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Kauno rajono savivaldybės Savanorių pr. 371, Kaunas, 226 kab. darbo valandomis, tel. 305 520
6. informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų;
Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų projektuotojui teikti raštu iki 2014-07-03 (adresuojant UAB „Sweco Lietuva“ V.Gerulaičio g.1, Vilnius)
7. kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas).
Viešas susirinkimas vyks 2014-07-03 Kauno rajono savivaldybėje Savanorių pr. 371, Kaunas, Didžiojoje salėje nuo 17.30 val.
Taip pat pridedu projektinių pasiūlymų elektroninę versiją.
Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pritarimas projektiniams pasiūlymams

2014-06-02
Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradžią“ nuostatomis pradedamas rengti Gamybinio pastato Kauno r. sav., Samylų sen., Vaišvydavos k., sklypo unikalus Nr. 4400-0266-7396, techninis projektas.
Duomenys apie pradedamą projektuoti statinį yra šie:
Adresas: Kauno r. sav., Samylų sen., Vaišvydavos k., Miškininkų g. 7, sklypo unikalus Nr. 4400-0266-7396.
Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: gamybos ir pramonės paskirties pastatai.
Projektuotojas: UAB „Bendrieji statybų projektai“, kontaktinis asmuo – projekto vadovė Ernesta Railė (eraile@bsprojektai.lt, tel. +370 699 54894).
Statytojas: VĮ Dubravos eksperimentinė-mokomoji miškų urėdija, Liepų g. 12, Girionių km. Kauno r.
Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima darbo dienomis š.m. birželio 06 – birželio 13 d., 14.00-17.00 valandomis, UAB „Bendrieji statybų projektai“ patalpose adresu Savanorių pr. 187, Kaunas.
Informacija telefonu +370 699 54894.
Projektiniai sprendiniai
Nurodytu laikotarpiu projektiniai sprendiniai taip pat prieinami čia.
Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus raštu adresu Savanorių pr. 187, LT-50177 Kaunas arba elektroniniu paštu eraile@bsprojektai.lt iki viešo susirinkimo.
Viešas susirinkimas įvyks 2014 m. birželio 16 d. 17.30 val. UAB „Bendrieji statybų projektai“ patalpose adresu Savanorių pr. 187, Kaunas.

2014-05-29
Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradžią“ nuostatomis pradedamas rengti garažų pastato rekonstravimo projektas.
Duomenys apie pradedamą projektuoti statinį yra šie:
Adresas: Kauno r. Neveronių sen. Neveronių km. Krašto g. 41
Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: Automobilių saugykla
Projektuotojas: Ž. Radvilavičiaus projektavimo biuras, kontaktinis asmuo inžinierius Stasys Byla, (stbyla@gmail,com , tel. +370 615 45996), 
Statytojas: Giedrius Undraitis, Vaidilos 30, Kaunas.
Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima darbo dienomis š.m. gegužės 24 – birželio 6 d., 14.00-17.00 valandomis, Kauno r. Neveronių seniūnijos patalpose.  Informacija telefonu +370 615 45996. 
Projektiniai sprendiniai
Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus raštu adresu  iki viešo susirinkimo A. Juozapavičiaus pr. 21-54, Kaunas , LT-45256,  tel./faksas 8 (37) 209495, mob. tel. +370 687 58996,el. paštas radvilbiuras@yahoo.com arba stbyla@gmail.com .
Viešas susirinkimas įvyks 2014 m. birželio 6 d. 17.00 val. Ž. Radvilavičiaus projektavimo biuro patalpose   A. Juozapavičiaus pr. 21-54, Kaunas

2014-05-21
Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradžią“ nuostatomis pradedamas rengti Šiltnamių paskirties pastatų ir kitos paskirties statinių – sodinukų auginimo aikštelių Kauno r. sav., Samylų sen., Vaišvydavos k., sklypo unikalus Nr. 4400-2883-5570, naujos statybos projektas.
Duomenys apie pradedamą projektuoti statinį yra šie:
Adresas: Kauno r. sav., Samylų sen., Vaišvydavos k., sklypo unikalus Nr. 4400-2883-5570.
Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: šiltnamių paskirties pastatai ir kitos paskirties statiniai.
Projektuotojas: UAB „Bendrieji statybų projektai“, kontaktinis asmuo – projekto vadovė Ernesta Railė (eraile@bsprojektai.lt, tel. +370 687 92894).
Statytojas: VĮ Dubravos eksperimentinė-mokomoji miškų urėdija, Liepų g. 12, Girionių km. Kauno r.
Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima darbo dienomis š.m. gegužės 27 – birželio 2 d., 14.00-17.00 valandomis, UAB „Bendrieji statybų projektai“ patalpose adresu Savanorių pr. 187, Kaunas.
Informacija telefonu +370 687 92894.
Projektiniai sprendiniai
Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus raštu adresu Savanorių pr. 187, LT-50177 Kaunas arba elektroniniu paštu eraile@bsprojektai.lt iki viešo susirinkimo.
Viešas susirinkimas įvyks 2014 m. birželio 3 d. 17.30 val. UAB „Bendrieji statybų projektai“ patalpose adresu Savanorių pr. 187, Kaunas.

2014-05-21
Informuojame, kad vadovaujantis  STR 1.05.06:2010 "Statinio projektavimas" VIII skyriaus "Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradžią" nuostatomis pradedamas rengti  Sandėliavimo paskirties pastato, rūšiavimo ir skirstymo terminalo, Ramučių k., Karmėlavos sen., Kauno r. sav., skl. kad. Nr. 5233/0010:219, k., statybos projektas.
Duomenys apie pradedamą projektuoti statinį yra šie:
Adresas:  Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Ramučių k., skl.kad Nr. 5233/0010:219
Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: sandėliavimo paskirties pastatas
Projektuotojas: UAB „Antra Kryptis“, projekto vadovas Tomas Kriaučiūnas, Tomas@kitakryptis.lt, Tel.: (8 37) 22 11 49 
Statytojas: UAB "ISTANAS",  Nemuno g. 51,  Klaipėda; istanas.klaipeda@gmail.com  Tel.: (8 46) 46 62 71; 8 615 59981
Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima darbo dienomis 2014 05 16-23 dienomis 10.00-17.00 valandomis, UAB „Antra Kryptis“ patalpose – Laisvės al. 11-2, Kaunas. Informacija telefonu (8 37) 22 11 49. 
Projektiniai sprendiniai
Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus raštu adresu Laisvės al. 11-2, Kaunas arba elektroniniu adresu Tomas@kitakryptis.lt. iki viešo susirinkimo.
Viešas susirinkimas įvyks 2014m. gegužės 23 dieną 17.00 val. UAB „Antra Kryptis“ patalpose – Laisvės al. 11-2, Kaunas.

2014-05-16
Informuojame, kad vadovaujantis  STR 1.05.06:2010 "Statinio projektavimas" VIII skyriaus "Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradžią" nuostatomis pradedamas rengti  Sandėliavimo paskirties pastato Terminalo g. 7, Biruliškių k., Kauno r."statybos projektas.
Duomenys apie pradedamą projektuoti statinį yra šie:
Adresas:  Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių  k., Terminalo g.7.  Sklypo kadastrinis Nr. 5233/0010:219 
Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: sandėliavimo paskirties pastatas.
Projektuotojas: UAB „Antra Kryptis“, kontaktinis asmuo - Tomas Kriaučiūnas, Tomas@kitakryptis.lt, Tel.: (8 37) 22 11 49.
Statytojas: UAB "DPD LIETUVA",  Liepkalnio g. 180, Vilnius, info@dpd.lt,  tel.: 8-5 210 6750.
Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima darbo dienomis š.m. gegužės 16-23 d., 10.00-17.00 valandomis, UAB „Antra Kryptis“ patalpose – Laisvės al. 11-2, Kaunas. 
Informacija telefonu (8 37) 32 11 47.
Projektiniai sprendiniai
Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus raštu adresu Laisvės al. 11-2, Kaunas arba elektroniniu adresu Tomas@kitakryptis.lt. iki viešo susirinkimo.
Viešas susirinkimas įvyks 2014m. gegužės 23 dieną 17:30 val. UAB „Antra Kryptis“ patalpose – Laisvės al. 11-2, Kaunas.

2014-05-16
Informuojame, kad vadovaujantis  STR 1.05.06:2010 "Statinio projektavimas" VIII skyriaus "Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradžią" nuostatomis, kurių pakeitimai patvirtintas 2012-08-13 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu nr. D1-654, pradedamas rengti  "Orlaiviams tiekiamų atsargų gamybinis pastatas, Oro uosto g. 4, Karmėlava, Kauno raj." statybos projektas.
Duomenys apie pradedamą projektuoti statinį yra šie:
Statybvietės adresas: Oro uosto g. 4, Karmėlava, Kauno raj;
Statinio naudojimo paskirtis: gamybos ir pramonės paskirties pastatas (8.8);Teritorijų planavimo dokumentas: "Detalusis planas (sklypams, kurių unikalus nr. 4400-1680-3537 (Kauno raj., Karmėlavos mstl., Oro uosto g. 4) bei nr. 4400-1810-4822 (Jonavos raj., Užusienių sen., Daukliūnų km.)", patvirtintas 2013-10-24  Kauno rajono savivaldybės Tarybos sprendimu "Dėl Kauno r. sav. Karmėlavos sen. Karmėlavos mstl. Oro uosto g. 4 žemės sklypo, kadastrinis nr. 5233/0007:74, detaliojo plano patvirtinimo, naudojimo būdo ir pobūdžio, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo, statybos reglamento ir specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo" nr. TS-437;
Statinio projektavimo pradžia: 2014-03-01, pabaiga – 2014-05-15; statinio statybos pradžia – 2014-07-01, pabaiga – 2014-12-01;
Projektuotojas:  UAB "Unitectus", buveinės adresas: Lukiškių g. 3, LT-01108, Vilnius;
Statinio projekto vadovas: Dainius Čepurna, tel. +370 685 86388, el.paštas: dainius@unitectus.lt;
Statytojas: UAB "Global Travel Supply", Oro uosto g. 4, LT-54460, Karmėlava, Kauno raj., tel. (8-37) 399 382 arba +370 685 73422;
Atsakingos institucijos nustatyta tvarka priimtas sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai – neprivalomas todėl neatliekamas;
Informaciją, pageidavimus ir pretenzijas iki viešo susirinkimo galima teikti projekto vadovui Dainiui Čepurnai registruotais laiškais adresu: Lukiškių g. 3, LT-01108, Vilnius (UAB "Unitectus");
Susipažinti su projektu galima atvykus į UAB "Unitectus" biurą, adresu Lukiškių g. 3, LT-01108, Vilnius kiekvieną darbo diena nuo 1000 iki 1600, atvykimo laiką pageidautina suderinti su projekto vadovu D.Čepurna, tel. +370 685 86388.
Projektiniai sprendiniai
Viešas susirinkimas vyks Karmėlavos seniūnijos pasitarimų salėje (antrame aukšte), Vilniaus g. 65A, Karmėlava, Kauno raj. 2014m. gegužės 28d. 1700 val.

2014-03-18
Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-708 patvirtinto Statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2005 „Statinio projektavimas“ (Žin., 2005, Nr. 4-80; 2010, Nr. 115-5902) 60 ir 61 punktais, informuojame visuomenę apie numatomą rengti „RAIL BALTICA“ geležinkelio ruožo  Rokai-Palemonas-Kaunas rekonstravimo, įrengiant sugretinto 1435/1520 mm vėžės pločio kelią arba tiesiant papildomą 1435 mm vėžės pločio kelią palei esamą  geležinkelio liniją“  projektą.
1. Statinių statybvietės adresas Nekilnojamojo turto registre (ar kadastre arba žemės sklypo geografinės koordinatės)
Geležinkelio ruožas Rokai–Palemonas–Kaunas
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis
Transporto infrastruktūra
3. Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: Ardanuy Ingenieria S.A., Avda. Europa, 34 Edif. B 28023 Madridas, Ispanija / Teatro g. 9B, LT–03107, Vilnius
Darius Rakštelis, el. paštas: darius.rakstelis@ardanuy.com Tel.: 8 5 264 42 00
4. Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris)
AB „Lietuvos geležinkeliai“, Mindaugo g. 12, Vilnius LT-03603, tel. 8 5 269 20 58, faksas 8 5 269 26 65, el. paštas info@rail-baltica.lt
5. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas. Visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriama ne mažiau kaip 5 darbo dienos nuo pranešimo savivaldybės interneto svetainėje paskelbimo dienos
UAB INFRAPLANAS, K. Donelaičio g. 55-2, LT-44245 Kaunas, tel. (8 37) 407548
Nuo 2014 m. kovo 12 dienos iki balandžio 1 dienos darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 val.
Taip pat susipažinti galima Petrašiūnų seniūnijoje, adresu R. Kalantos g. 57, Kaunas, ir Neveronių seniūnijoje, adresu Kertupio g. 18, Neveronių k., Neveronių sen., Kauno r. sav.
Ne darbo metu su projektinių pasiūlymų sprendiniais galima susipažinti UAB INFRAPLANAS patalpose, iš anksto susitarus.
Projektiniai sprendiniai nurodytu laikotarpiu taip pat prieinami www.ardanuy.com 
6. Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų
Pasiūlymai dėl projektinių pasiūlymų Projektuotojui gali būti pateikti raštu arba el. paštu 3 darbo dienos iki viešo susirinkimo.
7. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas)
2014 m. balandžio 1 d. 17 val. Neveronių seniūnijoje, adresu Kertupio g. 18, Neveronių k., Neveronių sen., Kauno r. sav.

2014-03-18
Techninio projekto „LEZ INŽINERINIAI TINKLAI (VANDENTIEKIS, NUOTEKYNĖ, DUJOTIEKIS, ELEKTROS TINKLAI), PRIVAŽIAVIMO KELIAI I LEZ - STATYBOS ETAPUI“  viešojo svarstymo skelbimas:
Statinių statybvietės adresas - Kauno LEZ teritorija (Kauno raj., Karmėlavos sen., Biruliškių km.), 
Bielinio g., Gluosnių g., melioracijos griovys, pieva iki Centrinės g. Ramučiuose.
Statinių numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis - inžineriniai tinklai (vandentiekis, nuotekynė, elektros tinklai), privažiavimo keliai.
Projektuotojas -  UAB „Kita kryptis“ 
Projekto vadovas - Tomas Kriaučiūnas, Tomas@kitakryptis.lt, 8 37 321 147.
Statytojas – Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas. Tel. + 370 37 399 299.
Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais 
adresas – UAB „Kita kryptis“ patalpose, Laisvės al. 11-2, Kaunas;
telefonas 8 37 321 147;
laikas  2014  kovo 17-24 dienomis.
Viešas susirinkimas įvyks adresas: Centrinė g. 26C, Ramučių k., Karmėlavos sen., Kauno r. (Ramučių kultūros centras). Data kovo 25 d. 17.00 val.
Pastabas ir pasiūlymus dėl projektinių sprendinių Projektuotojui galima teikti raštu ir elektroniniais laiškais aukščiau nurodytu adresu iki viešo susirinkimo ir jo metu.

2014-03-18
Techninio projekto „KAUNO LEZ. Oro parko teritorija. Inžineriniai tinklai (vandentiekis, nuotekynė, gatvių apšvietimo tinklai), privažiavimo keliai, I ETAPAS. NAUJA STATYBA“ viešojo svarstymo skelbimas: 
Statinių statybvietės adresas - Kauno LEZ teritorija (Kauno raj., Karmėlavos sen., Sergeičikų km.), Užtvankos g. iki Parko gatvės Ramučiuose.
Statinių numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis - inžineriniai tinklai (vandentiekis, nuotekynė, elektros tinklai), privažiavimo keliai.
Projektuotojas -  UAB „Antra kryptis“ 
Projekto vadovas - Tomas Kriaučiūnas, Tomas@kitakryptis.lt, 8 37 321 147.
Statytojas – Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas. Tel. + 370 37 399 299.
Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais 
adresas – UAB „Antra kryptis“ patalpose, Laisvės al. 11-2, Kaunas;
telefonas 8 37 321 147;
laikas  2014  kovo 17-24 dienomis.
Viešas susirinkimas įvyks   adresas: Centrinė g. 26C, Ramučių k., Karmėlavos sen., Kauno r. (Ramučių kultūros centras). Data kovo 25 d. 17.00 val.
Pastabas ir pasiūlymus dėl projektinių sprendinių Projektuotojui galima teikti raštu ir elektroniniais laiškais iki viešo susirinkimo ir jo metu.

Kontaktai

Mindaugas Kruopis
Vedėjas
(8 37) 305 514
Pareigybės aprašymas
Jurgita Kalvinskaitė
Vedėjo pavaduotoja (savivaldybės vyriausioji architektė)
(8 37) 305 579, (8 670) 88 392
Pareigybės aprašymas
Irena Bertašiūtė
Vedėjo pavaduotoja (statyba)
(8 37) 305 526, (8 620) 95 175
Pareigybės aprašymas
Meilė Varnelienė
Vedėjo pavaduotoja (žemėtvarka)
(8 37) 305 511, (8 670) 88 540
Pareigybės aprašymas
Jurgita Rimavičienė
Vyr. specialistė (statyba)
(8 37) 305 583, (8 620) 83 469
Pareigybės aprašymas
Nijolė Kazlauskienė
Vyr. specialistė (statyba)
(8 37) 305 583 (8 604) 06 271
Pareigybės aprašymas
Gabija Kušleikaitė
Vyr. specialistė (statyba)
(8 37) 30 55 83 (8 606) 62 541
Pareigybės aprašymas
Neringa Mackevičiūtė-Blaškevičienė
Vyr. specialistė (teritorijų planavimas)
(8 37) 305 510, (8 620) 83 496
Pareigybės aprašymas
Jurgita Kasputienė
Vyr. specialistė (teritorijų planavimas)
(8 37) 305 510, (8 614) 05 148
Pareigybės aprašymas
Jolanta Visvalda Blaževičienė
Vyr. specialistė (teritorijų planavimas)
(8 37) 305 510, (8 620) 83 492
Pareigybės aprašymas
Gintarė Jankauskaitė
Vyr. specialistė (teritorijų planavimas ir žemėtvarka)
(8 37) 30 55 84, (8 607) 33 279
Pareigybės aprašymas
Jurgita Mažeitavičienė
Vyr. specialistė (žemėtvarka)
(8 37) 305 557, (8 670) 97 278
Pareigybės aprašymas
Vaidutė Makūnienė
Vyr. specialistas (žemėtvarka)
(8 37) 30 55 57 (8 686) 48 208
Pareigybės aprašymas
Renata Grasmanienė
Vyr. specialistė (žemėtvarka)
(8 37) 30 55 57 (8 601) 92 734
Pareigybės aprašymas
Austėja Kulbickaitė
Vyr. specialistė (žemėtvarka)
(8 37) 30 55 57 (8 604) 06 398
Pareigybės aprašymas
Kristina Lapinskaitė
Vyr. specialistė (žemėtvarka)
(8 37) 30 55 57 (8 672) 75 458
Pareigybės aprašymas
Rytė Valentaitė
Vyr. specialistė (adresų suteikimas)
(8 37) 305 540, (8 670) 97 271
Pareigybės aprašymas
Vadimas Platonovas
Vyr. specialistas (adresų suteikimas; teritorijų planavimo dokumentų registras)
(8 37) 30 55 84, (8 683) 38 998
Pareigybės aprašymas
Živilė Valaitienė
Vyr. specialistė (topografinių nuotraukų derinimas)
(8 37) 305 584, (8 601) 32 799
Pareigybės aprašymas
Rimvydas Šliužas
Vyr. specialistas (reklama, teritorijų planavimo dokumentų ir statinių projektų archyvas)
(8 37) 305 540, (8 650) 27 810
Pareigybės aprašymas
Eglė Knygauskaitė-Liakienė
Vyr. specialistė (kultūros paveldas)
(8 37) 30 55 84 (8 645) 74 163
Pareigybės aprašymas
Kristina Vinčegova
Vyr. specialistė
(8 37) 30 55 83, (8 682) 43 929
Justina Lipskytė
Darbuotoja