Kauno r. savivaldybės teritorijos bendrojo plano I-ojo keitimo sprendiniuose numatytų išplanavimo projektų (koncepcinių zonos schemų) viešinimas

2021-04-30

Informuojame apie patvirtintą planavimo projektą apie 54 ha teritorijai, esančiai Kauno r. sav., Ringaudų sen., Miriniškių kaime.
Projektas patvirtintas Kauno r. sav., Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-04-30 įsakymu Nr. ĮS-1031 „Dėl Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-07-05 įsakymu Nr. ĮS-1265 patvirtinto Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-uoju keitimu numatyto planavimo projekto pakeitimo patvirtinimo“.
Aiškinamasis raštas
Brėžinys
Įsakymas

2021-04-16

Informuojame apie patvirtintą planavimo projektą apie 45 ha teritorijai, esančiai Kauno r. sav., Užliedžių sen., Romainių Kaimelės k. ir Vijūkų k.
Projektas patvirtintas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-04-14 įsakymu Nr. ĮS-845 „Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-uoju keitimu numatyto planavimo projekto patvirtinimo“.
Įsakymas
Aiškinamasis raštas
Brėžinys

2021-02-11

Informuojame apie patvirtintą planavimo projektą apie 114 ha teritorijai, esančiai Kauno r. sav., Alšėnų sen., Jonučių k.
Projektas patvirtintas 2021-02-11 Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ĮS-285 „Dėl Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
2015-11-20 įsakymu Nr. ĮS-2186 patvirtinto Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-uoju keitimu numatyto planavimo projekto pakeitimo patvirtinimo“.
Įsakymas
Aiškinamasis raštas
Brėžinys

2021-04-02

PRANEŠIMAS APIE PLANAVIMO PROJEKTO (KONCEPCINĖS ZONOS SCHEMOS) KEITIMĄ
Informuojame apie parengtą planavimo projekto (koncepcinės zonos schemos) (toliau – Projektas) keitimą Kauno r.sav. Alšėnų sen., Jonučių k.
Projekto rengimo tikslas: numatyti ~114 ha teritorijos, esančios Kauno r.sav., Alšėnų sen., Jonučių k., funkcines zonas pagal galimus teritorijos naudojimo tipus ir planuojamų teritorijų funkcinės raidos prioritetą. Nustatyti teritorijos raidos galimybes, parengiant principinius sprendinius: teritorijų plėtra, inžinerinių ir susisiekimo komunikacijų vystymo principai ir koridoriai, bendrojo naudojimo želdiniai.
Projekto rengimo pagrindas:
-2021 m. kovo 19 d. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ĮS-604 „Dėl Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-02-11 įsakymu Nr. ĮS-285 „Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-uoju keitimu numatyto planavimo projekto patvirtinimo“ patvirtinto planavimo projekto pakeitimo“;
-Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-uoju pakeitimu, patvirtintu Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014-08-28 sprendimu Nr. TS-299 „Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-ojo pakeitimo tvirtinimo“;
-Kauno rajono savivaldybės tarybos 2016-03-24 sprendimu Nr. TS-127 „Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2015-01-29 sprendimu TS-42 „Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-uoju keitimu numatytų planavimo projektų rengimo reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo“;
-Planavimo iniciatoriaus UAB „Hidraulit“ prašymas.
Projekto organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, Kaunas, tel.: 8 620 83492, jolanta.blazeviciene@krs.lt.
Projekto rengimo iniciatorius: UAB “Hidraulit”, įm.k. 301430538.
Rengėjas: K.Burdulytės individuali veikla, A.Juozapavičiaus pr. 21-25, Kaunas, PV Kristina Burdulytė, tel.:8 685 28361, el.p.:architekte.kristina@gmail.com.
Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2021-04-12 iki 2021-05-10 imtinai Kauno rajono savivaldybėje (internetiniame tinklalapyje https://www.krs.lt/savivaldybe/struktura-ir-kontaktai/ administracijos-direktorius/urbanistikos-skyrius/kita-informacija/kauno-r-savivaldyb%C4%97s-teritorijos-bendrojo-plano-i-ojo-keitimo-sprendiniuose-numatyt%C5%B3-i%C5%A1planavimo-projekt%C5%B3-koncepcini%C5%B3-zonos-schem%C5%B3-vie%C5%A1inimas/); Alšėnų seniūnijoje (Žiedo g. 2, Mastaičiai, tel.: (8-37) 561 292); bei pas Projekto rengėją (iš anksto susitarus tel.: 8 685 28361) nuotoliniu būdu arba adresu Jonavos g. 30, Kaune.
Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas dėl Projekto galima teikti raštu Kauno rajono savivaldybei arba projekto rengėjui iki susipažinimo su parengtu Projektu pabaigos.
Aiškinamasis raštas
Brėžinys

2021-03-26

Informuojame apie parengtą planavimo projektą (koncepcinę zonos schemą) (toliau -Projektas)  Kauno r. sav., Užliedžių sen., Giraitės k.
Projekto rengimo tikslas – numatyti ~90 ha teritorijos, esančios Kauno r. sav., Užliedžių sen., Giraitės k., funkcines zonas pagal galimus teritorijos naudojimo tipus ir planuojamų teritorijų funkcinės raidos prioritetą. Nustatyti teritorijos raidos galimybes, parengiant principinius sprendinius: teritorijų plėtra, inžinerinių ir susisiekimo komunikacijų vystymo principai ir koridoriai, bendrojo naudojimo želdiniai.
Projekto rengimo pagrindas – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-03-04 įsakymu Nr. ĮS-554 “dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-uoju keitimu numatyto planavimo projekto patvirtinimo” patvirtinto planavimo projekto pakeitimo“ Nr. ĮS-966 (2020-05-13), Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-uoju pakeitimas, patvirtintas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014-08-28 sprendimu Nr. TS-299 „Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-ojo pakeitimo tvirtinimo“, Kauno rajono savivaldybės tarybos 2015-01-29 sprendimas TS-42 „ Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-uoju keitimu numatytų planavimo projektų rengimo reikalavimų patvirtinimo“ bei iniciatorės UAB "Namų resta" prašymas.
Projekto organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius. Atsakingas asmuo – vedėjo pavaduotoja, savivaldybės vyriausioji architektė I.Bertašiūtė, tel. 837 305526
Projekto iniciatorius – UAB "Namų resta".
Projekto rengėjas - MB „Architektas Nerijus Kelmelis", Savanorių per. 5-2, Kaunas, proj. vadovas Nerijus Kelmelis, tel. 8-689 64444, el. paštas: nerijus@kelmelis.lt.
Susipažinti su parengtu Projektu galima nuo 2021-03-29 ryto iki 2021-04-26 dienos pabaigos (20 darbo dienų laikotarpis), atvykus pas Projekto rengėją (susiderinus telefonu Jums patogiu nuotoliniu būdu), Savanorių pr. 5-2, Kaune, Kauno rajono savivaldybėje ir Užliedžių seniūnijoje.
Motyvuotus pasiūlymus, pageidavimus ar pastabas dėl Projekto galima teikti raštu Kauno rajono savivaldybei ar projekto rengėjui iki susipažinimo su parengtu Projektu pabaigos.
Aiškinamasis raštas
Brėžinys

2021-03-16

Informuojame apie parengtą Kauno r. sav. Raudondvario sen. Didvyrių k., planavimo projektą (koncepcinę zonos schemą) (toliau - Projektas).
Projekto rengimo tikslas - numatyti ~ 5 ha teritorijos, esančios Kauno r. sav., Raudondvario sen. Didvyrių k., funkcines zonas pagal galimus teritorijos naudojimo tipus ir planuojamų teritorijų funkcinės raidos prioritetą. Nustatyti teritorijos raidos galimybes, parengiant principinius sprendinius: teritorijų plėtra, inžinerinių ir susisiekimo komunikacijų vystymo principai ir koridoriai, bendrojo naudojimo želdiniai.
Planavimo uždaviniai – detalizuoti Kauno rajono savivaldybės teritorijos Bendrojo plano sprendinius, Raudondvario sen. Didvyrių k., teritorijoje.
Projekto rengimo pagrindas: Kauno r. sav. Raudondvario sen. Didvyrių k., planavimo projektas (koncepcinė zonos schema) parengtas vadovaujantis:
2020 m. gruodžio 10 d. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ĮS-2754 "Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-uoju keitimu numatytų planavimo projektų rengimo reikalavimų";
- Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-uoju keitimu, patvirtintu Kauno rajono
savivaldybės tarybos 2014-08-28 sprendimu Nr. TS-299 "Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-ojo pakeitimo tvirtinimo";
- Kauno rajono savivaldybės tarybos 2017-11-16 sprendimu Nr. TS-411 "Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-uoju pakeitimo koregavimo patvirtinimo“.
- Kauno rajono savivaldybės tarybos 2020-05-28 sprendimu Nr. TS-233 "Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-uoju pakeitimo koregavimo patvirtinimo.
- Kauno rajono savivaldybės tarybos 2015-01-29 sprendimu Nr. TS-42 "Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-uoju keitimu numatytų planavimo projektų rengimo reikalavimų patvirtinimo“.
Projekto organizatorius:  J . J. (privatus asmuo)
Projekto rengėjas:  Individuali Sonatos Liutkevičienės veikla, K. Griniaus g. 13-11, Kaunas, tel. 860545942. Projekto autorė - Sonata Liutkevičienė, atestato Nr. TVP-0039.
Įsakymas
Aiškinamasis raštas
Sprendinių brėžinys

2020-12-17

Informuojame apie parengtą planavimo projektą (koncepcinę zonos schemą) (toliau - Projektas) Kauno r.sav., Alšėnų sen., Jonučių k.
Projekto rengimo tikslas –numatyti apie 114 ha teritorijos, esančios Kauno r.sav., Alšėnų sen., Jonučių k., funkcines zonas pagal galimus teritorijos naudojimo tipus ir planuojamų teritorijų funkcinės raidos prioritetą. Nustatyti teritorijos raidos galimybes, parengiant principinius sprendinius: teritorijų plėtra, inžinerinių ir susisiekimo komunikacijų vystymo principai ir koridoriai, bendrojo naudojimo želdiniai.
Planavimo projektas Kauno r.sav., Alšėnų sen., Jonučių k., parengtas vadovaujantis 2020 m. gruodžio 4 d.  Kauno rajono savivaldybes administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ĮS-2707 ,,Dėl Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-11-20 įsakymu Nr. ĮS-2186 „Dėl Kauno rajono savivaldybes teritorijos bendrojo plano 1-uoju keitimu numatyto planavimo projekto rengimo reikalavimų patvirtinimo" patvirtinimo planavimo projekto pakeitimo, Kauno rajono savivaldybes teritorijos bendrojo plano1-uoju pakeitimu, patvirtintu Kauno rajono savivaldybes tarybos 2014-08-28 sprendimu Nr. TS-299 ,,Dėl Kauno rajono savivaldybes teritorijos bendrojo plano l-ojo pakeitimo tvirtinimo“ ir 2017-11-16 sprendimu Nr. TS-411 „Dėl Kauno rajono savivaldybes teritorijos bendrojo plano l-ojo pakeitimo koregavimo patvirtinimo , Kauno rajono savivaldybes tarybos 2015-01-29 sprendimu TS-42 ,,Dėl Kauno rajono savivaldybes teritorijos bendrojo plano l-uoju keitimu numatytų planavimo projektų rengimo reikalavimų patvirtinimo" ir atsižvelgdamas į G. N. (toliau –Planavimo iniciatoriai) 2020-12-03 prašymą.
Projekto organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius.
Atsakingas asmuo – vedėjo pavaduotoja, savivaldybės vyriausioji architektė J. Kalvinskaitė, tel. 837 305579.
Projekto iniciatoriai – G. N. (privatus asmuo).                    
Projekto rengėjas - UAB „Polilinija", Neries kr. 16-114, Kaunas, proj. vadovė Justina Pliskauskienė, tel. 8 652 71128, el.paštas: justina.kasyte@gmail.com
Susipažinti su parengtu Projektu galima nuo 2020-12-21 ryto iki 2021-01-20 dienos pabaigos (20 darbo dienų laikotarpis), pas Projekto rengėją (susiderinus telefonu Jums patogiu nuotoliniu būdu), Neries kr. 16-114, Kaune, Kauno rajono savivaldybėje ir Alšėnų seniūnijoje.
Motyvuotus pasiūlymus, pageidavimus ar pastabas dėl projekto galima teikti raštu Kauno rajono savivaldybei ar projekto rengėjui iki susipažinimo su parengtu projektu pabaigos.

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

2020-10-23

Informuojame apie patvirtintą planavimo projektą apie 69 ha teritorijai, esančiai Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Jonučių II k.Projektas patvirtintas 2020-10-23 Kauno r. sav., Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ĮS-2326 „Dėl Kauno rajono savivaldybės  administracijos direktoriaus 2018-11-16 įsakymu Nr. ĮS-2064 patvirtinto Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-uoju keitimu numatyto planavimo projekto pakeitimo  patvirtinimo“.
Aiškinamas raštas
Brėžinys
Įsakymas

2020-09-15

Informuojame apie parengtą planavimo projektą (koncepcinę zonos schemą) (toliau - Projektas)  Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Jonučių II k.
Projekto rengimo tikslas – numatyti ~69 ha teritorijos, esančios Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Jonučių II k., funkcines zonas pagal galimus teritorijos naudojimo tipus ir planuojamų teritorijų funkcinės raidos prioritetą. Nustatyti teritorijos raidos galimybes, parengiant principinius sprendinius: teritorijų plėtra, inžinerinių ir susisiekimo komunikacijų vystymo principai ir koridoriai, bendrojo naudojimo želdiniai.
Projekto rengimo pagrindas – 2017 m. gruodžio 12 d. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. ĮS-2473 „Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-uoju keitimu numatytų planavimo projektų rengimo reikalavimų“ , Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-uoju pakeitimas, patvirtintas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014-08-28 sprendimu Nr. TS-299 „Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-ojo pakeitimo tvirtinimo“, Kauno rajono savivaldybės tarybos 2015-01-29 sprendimas TS-42 „ Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-uoju keitimu numatytų planavimo projektų rengimo reikalavimų patvirtinimo“ bei iniciatorės UAB "Aidrūna" prašymas.
Projekto organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius. Atsakingas asmuo – vedėjo pavaduotoja, savivaldybės vyriausioji architektė J. Sakalauskienė, tel. 837 305579
Projekto iniciatorius – UAB "Aidrūna".
Projekto rengėjas - UAB „Viena Grupė", Drobės g. 62, Kaunas, proj. vadovė Ugnė Ivankevičienė, tel. 860319021, el. paštas: ugne@vienagrupe.lt.
Susipažinti su parengtu Projektu galima nuo 2020-09-16 ryto iki 2020-10-13 dienos pabaigos (20 darbo dienų laikotarpis), atvykus pas Projekto rengėją, Drobės g. 62, Kaune, Kauno rajono savivaldybėje ir Garliavos apylinkių seniūnijoje.
Motyvuotus pasiūlymus, pageidavimus ar pastabas dėl Projekto galima teikti raštu Kauno rajono savivaldybei ar projekto rengėjui iki susipažinimo su parengtu Projektu pabaigos.
Aiškinamasis raštas
Sprendiniai

2020-09-11

Informuojame apie parengtą planavimo projektą (koncepcinę zonos schemą) (toliau - Projektas)  Kauno r. sav., Garliava.
Projekto rengimo tikslas – numatyti ~50 ha teritorijos, esančios Kauno r. sav., Garliavoje, funkcines zonas pagal galimus teritorijos naudojimo tipus ir planuojamų teritorijų funkcinės raidos prioritetą. Nustatyti teritorijos raidos galimybes, parengiant principinius sprendinius: teritorijų plėtra, inžinerinių ir susisiekimo komunikacijų vystymo principai ir koridoriai, bendrojo naudojimo želdiniai.
Projekto rengimo pagrindas – 2020 m. sausio 30 d. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ĮS-204 „Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-uoju keitimu numatytų planavimo projektų rengimo reikalavimų“, Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-uoju pakeitimu, patvirtintu Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014-08-28 sprendimu Nr. TS-299 „ Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-ojo pakeitimo tvirtinimo“ ir 2017-11-16 sprendimu Nr. TS-411 „Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-ojo pakeitimo koregavimo patvirtinimo“, Kauno rajono savivaldybės tarybos 2015-01-29 sprendimu TS-42 „Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-uoju keitimu numatytų planavimo projektų rengimo reikalavimų patvirtinimo“ bei atsižvelgiant į iniciatorių I.S., G.K., O.D., D.B. (privatūs asmenys) prašymą.
Projekto organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius. Atsakingas asmuo – vedėjo pavaduotoja, savivaldybės vyriausioji architektė J. Kalvinskaitė, tel. 837 305579
Projekto iniciatorius – I.S., G.K., O.D., D.B. (privatūs asmenys).
Projekto rengėjas – Ugnė Ivankevičienė, individuali veikla Nr. 992023, Drobės g. 62, Kaunas, proj. vadovė Ugnė Ivankevičienė, tel. 860319021, el. paštas: vienagrupe@gmail.com.
Susipažinti su parengtu Projektu galima nuo 2020-09-14 ryto iki 2020-10-09 dienos pabaigos (20 darbo dienų laikotarpis), atvykus pas Projekto rengėją, Drobės g. 62, Kaune, Kauno rajono savivaldybėje ir Garliavos seniūnijoje.
Motyvuotus pasiūlymus, pageidavimus ar pastabas dėl Projekto galima teikti raštu Kauno rajono savivaldybei ar projekto rengėjui iki susipažinimo su parengtu Projektu pabaigos.

Aiškinamasis raštas

Sprendiniai

Įsakymas

2020 -08-28

Informuojame apie patvirtintą planavimo projektą apie 50 ha teritorijai, esančiai Kauno r. sav., Ringaudų sen., Miriniškių kaime.Projektas patvirtintas 2020-08-28 Kauno r. sav., Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ĮS-1837 „Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-uoju keitimu numatyto planavimo projekto patvirtinimo.

Aiškinamas raštas
Brėžinys
Įsakymas

2020-07-13

Informuojame apie patvirtintą planavimo projektą apie 63 ha teritorijai, esančiai Kauno r. sav., Užliedžių sen., Vijūkų kaime.
Projektas patvirtintas 2020-07-13 Kauno r. sav., Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ĮS-1446 „Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-uoju keitimu numatyto planavimo projekto patvirtinimo.

Aiškinamasis raštas
Brėžinys
Įsakymas

2020-03-25

Informuojame apie patvirtintą planavimo projektą apie 59 ha teritorijai, esančiai Kauno r. sav., Garliavos apylinkių sen., Karkazų ir Ražiškių kaimuose.
Projektas patvirtintas 2020-03-25 Kauno r. sav., Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ĮS-697 „Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-uoju keitimu numatyto planavimo projekto patvirtinimo.

Aiškinamasis raštas
Brėžinys
Įsakymas

2019-10-03

Informuojame apie parengtus Kauno r. sav., Garliavos apylinkių sen., Karkazų ir Ražiškių kaimų teritorijos planavimo projekto keitimo sprendinius (koncepcine zonos schema) (toliau - Projektas). Projekto rengimo tikslas — numatyti ~59 ha teritorijos, esančios Kauno r. sav., Garliavos apylinkių sen., Karkazų ir Ražiškių k., funkcines zonas pagal galimus teritorijos naudojimo tipus ir planuojamų teritorijų dalių funkcinės raidos prioritetą. Nustatyti teritorijos raidos galimybes, parengiant principinius sprendinius: teritorijų plėtra, inžinerinių ir susisiekimo komunikacijų vystymo principai ir koridoriai, bendrojo naudojimo želdynai.
Projekto rengimo pagrindas - vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano I-uoju pakeitimu, patvirtintu Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014-08-28 sprendimu Nr.TS-299 “Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano I-ojo pakeitimo tvirtinimo”, Kauno rajono savivaldybės tarybos 2017-11-16 sprendimu Nr. TS-411 “Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano I-ojo pakeitimo koregavimo patvirtinimo”, Kauno rajono savivaldybės tarybos 2015-01-29 sprendimu Nr.TS-42 “Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano I-uoju keitimu numatytų planavimo projektų rengimo reikalavimų patvirtinimo”, Kauno rajono savivaldybės tarybos 2016-03-24 sprendimu Nr.TS-127 “Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2015-01-29 sprendimo Nr. TS-42 “Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano I-uoju keitimu numatytų planavimo projektų rengimo reikalavimų patvirtinimo” pakeitimo, atsižvelgiant | Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-02-12 įsakymą Nr.JS-241 “Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano I-uoju keitimu numatyto planavimo projekto rengimo reikalavimų” ir planavimo iniciatorės D.S. prašymą.
Projekto organizatorius — Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius.
Projekto iniciatorius — D.S.
Projekto rengėjas - UAB ,Ateivis LT", Tunelio g. 16, Kaunas, projekto vadovas Mindaugas Sirvydis ,mob. tel. 8-675-47596, el. paštas: info@ateivis.lt.
Susipažinti su parengtu Projektu galima nuo 2019-10-09 iki 2019-11-07 (20 darbo dienų laikotarpis), atvykus pas Projekto rengėją, Tunelio g. 16, Kaune, Kauno rajono savivaldybės ir Garliavos apylinkių seniūnijos patalpose.
Motyvuotus pasiūlymus, pageidavimus ar pastabas dėl Projekto galima teikti raštu Kauno rajono savivaldybei bei projekto rengėjui iki susipažinimo su parengtu Projektu pabaigos.

Aiškinamasis raštas
Brėžinys

2019-07-08

Informuojame apie parengtą planavimo projektą (koncepcinę zonos schemą) (toliau - Projektas) Kauno r.sav., Užliedžių sen.,Vijūkų k.,
Projekto rengimo tikslas –numatyti apie 24 ha teritorijos, esančios Kauno r. sav., Užliedžių sen., Vijūkų k.,  funkcines zonas pagal galimus teritorijos naudojimo tipus ir planuojamų teritorijų funkcinės raidos prioritetą. Nustatyti teritorijos raidos galimybes, parengiant principinius sprendinius: teritorijų plėtra, inžinerinių ir susisiekimo komunikacijų vystymo principai ir koridoriai, bendrojo naudojimo želdiniai.
Planavimo projektas Kauno r. sav., Užliedžių sen., Vijūkų k., parengtas vadovaujantis 2018 m. spalio 5 d.  Kauno rajono savivaldybes administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ĮS-1809 ,,Dėl Kauno rajono savivaldybes teritorijos bendrojo plano 1-uoju keitimu numatytų planavimo projektų rengimo reikalavimų" , Kauno rajono savivaldybes teritorijos bendrojo plano1-uoju pakeitimu, patvirtintu Kauno rajono savivaldybes tarybos 2014-08-28 sprendimu Nr. TS-299 ,,Dėl Kauno rajono savivaldybes teritorijos bendrojo plano l-ojo pakeitimo tvirtinimo“ ir 2017-11-16 sprendimu Nr. TS-411 „Dėl Kauno rajono savivaldybes teritorijos bendrojo plano l-ojo pakeitimo koregavimo patvirtinimo , Kauno rajono savivaldybes tarybos 2015-01-29 sprendimu TS-42 ,,Dėl Kauno rajono savivaldybes teritorijos bendrojo plano l-uoju keitimu numatytų planavimo projektų rengimo reikalavimų patvirtinimo" ir atsižvelgdamas į I. K., N. Ž. (atstovaujamo V. Ž. pagal Lietuvos Respublikos generalinio konsulato patvirtintą 2017-08-01 įgaliojimą Nr. 47/2017), D. P., V. P., A. S. K., A. V. (toliau –Planavimo iniciatoriai) 2018-09-13 prašymą, registruotą 2018-09-17 Nr. U393.
Projekto organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius.
Atsakingas asmuo –  vedėjo pavaduotoja, savivaldybės vyriausioji architektė J. Sakalauskienė, tel. 837 305579.
Projekto iniciatoriai – D. P., V. P., A. S. K., A. V (privatūs asmenys).                    
Projekto rengėjas - UAB „MTARCH", V. Putvinskio g. 17-4, Kaunas, proj. vadovas Marius Torrau, tel. 837 207335, el.paštas:mtarch.architects@gmail.com
Susipažinti su parengtu Projektu galima nuo 2019-07-15 ryto iki 2019-08-09 dienos pabaigos (20 darbo dienų laikotarpis), atvykus pas Projekto rengėją, V. Putvinskio g. 17-4, Kaune, Kauno rajono savivaldybėje ir Užliedžių seniūnijoje.
Motyvuotus pasiūlymus, pageidavimus ar pastabas dėl projekto galima teikti raštu Kauno rajono savivaldybei ar projekto rengėjui iki susipažinimo su parengtu projektu pabaigos.
Aiškinamas raštas
Brėžinys

Įsakymas

2019-03-15

Informuojame apie parengtus Kauno r. sav., Ringaudų sen., Miriniškių kaimo teritorijos planavimo projekto keitimo sprendinius (koncepcinę zonos schemą) (toliau - Projektas).
Projekto rengimo tikslas – žemės sklype, Miriniškių k., Ringaudų sen., Kauno r. sav. (kad.nr.5250/0009:728) suplanuoti gyvenamąsias teritorijas.
Projekto rengimo pagrindas - Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1 - uoju pakeitimu, patvirtintu Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014-08-28 sprendimu Nr. TS-299 “Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1 - ojo pakeitimo tvirtinimo”  ir 2017-11-16 sprendimu Nr. TS-411 ”Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1 - ojo pakeitimo koregavimo patvirtinimo”. Kauno rajono savivaldybės tarybos 2015-01-29 sprendimu Nr. TS-42 :Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1 - uoju keitimu numatytų planavimo projektų rengimo reikalavimų patvirtinimo” ir 2016-03-24 sprendimu Nr. TS-127 “Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2015-01-29 sprendimo Nr.TS-42 “Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-uoju keitimu numatytų planavimo projektų rengimo reikalavimų patvirtinimo” pakeitimo ir atsižvelgdamas į Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-10-16 įsakymą Nr.ĮS-1938 “Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1 - uoju keitimu numatyto planavimo projekto patvirtinimo” ir iniciatorių R.J ir V.J. prašymas.
Projekto organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius.
Projekto iniciatoriai – R.J, V.J.
Projekto rengėjas - UAB „Ateivis LT", Tunelio g. 16, Kaunas, projekto vadovas Mindaugas Sirvydis, mob. tel. 8-675-47596, el. paštas: info@ateivis.lt.
Susipažinti su parengtu Projektu galima nuo 2019-03-20 iki 2019-04-17 (20 darbo dienų laikotarpis), atvykus pas Projekto rengėją, Tunelio g. 16, Kaune, Kauno rajono savivaldybėje ir Ringaudų seniūnijoje.
Motyvuotus pasiūlymus, pageidavimus ar pastabas dėl Projekto galima teikti raštu Kauno rajono savivaldybei bei projekto rengėjui iki susipažinimo su parengtu Projektu pabaigos.
Aiškinamas raštas
Brėžinys

Įsakymas

2019-03-13

Informuojame apie parengtą planavimo projektą (koncepcinę zonos schemą) (toliau - Projektas)  Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Jonučių II k.
Projekto rengimo tikslas – numatyti ~69 ha teritorijos, esančios Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Jonučių II k., funkcines zonas pagal galimus teritorijos naudojimo tipus ir planuojamų teritorijų funkcinės raidos prioritetą. Nustatyti teritorijos raidos galimybes, parengiant principinius sprendinius: teritorijų plėtra, inžinerinių ir susisiekimo komunikacijų vystymo principai ir koridoriai, bendrojo naudojimo želdiniai.
Projekto rengimo pagrindas – 2017 m. gruodžio 12 d. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. ĮS-2473 „Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-uoju keitimu numatytų planavimo projektų rengimo reikalavimų“ , Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-uoju pakeitimas, patvirtintas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014-08-28 sprendimu Nr. TS-299 „Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-ojo pakeitimo tvirtinimo“, Kauno rajono savivaldybės tarybos 2015-01-29 sprendimas TS-42 „ Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-uoju keitimu numatytų planavimo projektų rengimo reikalavimų patvirtinimo“ bei iniciatorės UAB "Aidrūna" prašymas.
Projekto organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius. Atsakingas asmuo – vedėjo pavaduotoja, savivaldybės vyriausioji architektė J. Sakalauskienė, tel. 837 305579
Projekto iniciatorius – UAB "Aidrūna".
Projekto rengėjas - UAB „Viena Grupė", Drobės g. 62, Kaunas, proj. vadovė Ugnė Ivankevičienė, tel. 860319021, el. paštas: ugne@vienagrupe.lt.
Susipažinti su parengtu Projektu galima nuo 2019-03-14 ryto iki 2019-04-10  dienos pabaigos (20 darbo dienų laikotarpis), atvykus pas Projekto rengėją, Drobės g. 62, Kaune, Kauno rajono savivaldybėje ir Garliavos apylinkių seniūnijoje.
Motyvuotus pasiūlymus, pageidavimus ar pastabas dėl Projekto galima teikti raštu Kauno rajono savivaldybei ar projekto rengėjui iki susipažinimo su parengtu Projektu pabaigos.

Aiškinamasis raštas

Sprendinių brėžinys

2019-01-09

Informuojame apie parengtą planavimo projektą (koncepcinę zonos schemą) (toliau - Projektas)  Kauno r. sav., Raudondvario sen., Miškinių k., Netonių k.,
Projekto rengimo tikslas – numatyti ~63 ha teritorijos, esančios Kauno r. sav., Raudondvario sen., Miškinių k., Netonių k., funkcines zonas pagal galimus teritorijos naudojimo tipus ir planuojamų teritorijų funkcinės raidos prioritetą. Nustatyti teritorijos raidos galimybes, parengiant principinius sprendinius: teritorijų plėtra, inžinerinių ir susisiekimo komunikacijų vystymo principai ir koridoriai, bendrojo naudojimo želdiniai.
Projekto rengimo pagrindas – 2017 m. gruodžio 12 d. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. ĮS-2474 „Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-uoju keitimu numatytų planavimo projektų rengimo reikalavimų“ , Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-uoju pakeitimas, patvirtintas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014-08-28 sprendimu Nr. TS-299 „Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-ojo pakeitimo tvirtinimo“, Kauno rajono savivaldybės tarybos 2015-01-29 sprendimas TS-42 „ Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-uoju keitimu numatytų planavimo projektų rengimo reikalavimų patvirtinimo“ bei iniciatorės A.J. prašymas.
Projekto organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius. Atsakingas asmuo – vedėjo pavaduotoja, savivaldybės vyriausioji architektė J. Sakalauskienė, tel. 837 305579
Projekto iniciatorius – A.J..
Projekto rengėjas - UAB „EFI projektai", R.Kalantos g. 30-7, Kaunas, proj. vadovė Ugnė Ivankevičienė, tel. 863740237, el. paštas: info@efipro.lt.
Susipažinti su parengtu Projektu galima nuo 2019-01-10 ryto iki 2019-02-06 dienos pabaigos (20 darbo dienų laikotarpis), atvykus pas Projekto rengėją, R.Kalantos g. 30-7, Kaune, Kauno rajono savivaldybėje ir Raudondvario seniūnijoje.
Motyvuotus pasiūlymus, pageidavimus ar pastabas dėl projekto galima teikti raštu Kauno rajono savivaldybei ar projekto rengėjui iki susipažinimo su parengtu projektu pabaigos.
Aiškinamasi raštas
Pagrindinis brėžinys

Įsakymas

2018-12-18

Informuojame apie parengtą planavimo projektą (koncepcinę zonos schemą) (toliau - Projektas)  Kauno r. sav., Ringaudų sen., Virbališkių ir Pyplių kaime.
Projekto rengimo tikslas – numatyti ~110 ha teritorijos, esančios Kauno r. sav., Ringaudų sen., Virbališkių ir Pyplių kaimų dalyse., funkcines zonas pagal galimus teritorijos naudojimo tipus ir planuojamų teritorijų funkcinės raidos prioritetą. Nustatyti teritorijos raidos galimybes, parengiant principinius sprendinius: teritorijų plėtra, inžinerinių ir susisiekimo komunikacijų vystymo principai ir koridoriai, bendrojo naudojimo želdiniai.
Projekto rengimo pagrindas – 2018 m. spalio 19 d. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. ĮS-1883 „Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-uoju keitimu numatytų planavimo projektų rengimo reikalavimų“, Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-asis pakeitimas, patvirtintas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014-08-28 sprendimu Nr. TS-299 „ Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-ojo pakeitimo tvirtinimo“, Kauno rajono savivaldybės tarybos 2015-01-29 sprendimas TS-42 „Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-uoju keitimu numatytų planavimo projektų rengimo reikalavimų patvirtinimo“ bei atsižvelgiant į iniciatorės MB „Tolos Grupė“ prašymą.
Projekto organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius. Atsakingas asmuo – vedėjo pavaduotoja, savivaldybės vyriausioji architektė J. Sakalauskienė, tel. 837 305579
Projekto iniciatorius – MB „Tolos Grupė“.
Projekto rengėjas - UAB „Viena Grupė", Drobės g. 62, Kaunas, proj. vadovė Ugnė Ivankevičienė, tel. 860319021, el. paštas: ugne@vienagrupe.lt.
Susipažinti su parengtu Projektu galima nuo 2018-12-19 ryto iki 2019-01-21 dienos pabaigos (20 darbo dienų laikotarpis), atvykus pas Projekto rengėją, Drobės g. 62, Kaune, Kauno rajono savivaldybėje ir Ringaudų seniūnijoje.
Motyvuotus pasiūlymus, pageidavimus ar pastabas dėl Projekto galima teikti raštu Kauno rajono savivaldybei ar projekto rengėjui iki susipažinimo su parengtu Projektu pabaigos.

Aiškinamasis raštas

Sprendiniai

Tvirtinimo įsakymas

2018-11-21

Informuojame apie parengtą Kauno r. sav. Raudondvario sen. Didvyrių k., planavimo projektą (koncepcinę zonos schemą) (toliau - Projektas).
Projekto rengimo tikslas - numatyti ~ 43 ha teritorijos, esančios Kauno r. sav., Raudondvario sen. Didvyrių k., funkcines zonas pagal galimus teritorijos naudojimo tipus ir planuojamų teritorijų funkcinės raidos prioritetą. Nustatyti teritorijos raidos galimybes, parengiant principinius sprendinius: teritorijų plėtra, inžinerinių ir susisiekimo komunikacijų vystymo principai ir koridoriai, bendrojo naudojimo želdiniai.
Planavimo uždaviniai - detalizuoti Kauno rajono savivaldybės teritorijos Bendrojo plano sprendinius, Raudondvario sen. Didvyrių k., teritorijoje.
Projekto rengimo pagrindas: Kauno r. sav. Raudondvario sen. Didvyrių k., planavimo projektas (koncepcinė zonos schema)
parengtas vadovaujantis; 2018 m. birželio 26 d. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ĮS-1213; "Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-uoju keitimu numatytų planavimo projektų rengimo reikalavimų";
Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-uoju keitimu, patvirtintu Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014-08-28 sprendimu Nr. TS-299 "Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-ojo pakeitimo tvirtinimo"; Kauno rajono savivaldybės tarybos 2015-01-29 sprendimu Nr. TS-42 "Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-uoju keitimu numatytų planavimo projektų rengimo reikalavimų patvirtinimo.
Projekto organizatorius:  E . P. (privatus asmuo)
Projekto rengėjas:  Individuali Sonatos Liutkevičienės veikla, K. Griniaus g. 13-11, Kaunas, tel. 860545942. Projekto autorė - Sonata Liutkevičienė, atestato Nr. TVP-0039.
Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2018-11-26 iki 2018-12-27 (20 darbo dienų laikotarpis) Kauno rajono savivaldybės skelbimų lentoje, Raudondvario seniūnijos skelbimų lentoje.
Motyvuotus pasiūlymus, pageidavimus ir pastabas dėl Projekto, galima teikti raštu Kauno rajono savivaldybei, bei projekto rengėjui iki susipažinimo su parengtu Projektu pabaigos.
Aiškinamas raštas
Sprendinių brėžinys

Patvirtinimo Įsakymas

Patvirtintas aiškinamasis raštas

Patvirtintas brėžinys

2018-10-31

Informuojame apie parengtą planavimo projektą (koncepcinę zonos schemą) (toliau - Projektas)  Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Karkazų k.
Projekto rengimo tikslas – numatyti ~64 ha teritorijos, esančios Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Karkazų k., funkcines zonas pagal galimus teritorijos naudojimo tipus ir planuojamų teritorijų funkcinės raidos prioritetą. Nustatyti teritorijos raidos galimybes, parengiant principinius sprendinius: teritorijų plėtra, inžinerinių ir susisiekimo komunikacijų vystymo principai ir koridoriai, bendrojo naudojimo želdiniai.
Projekto rengimo pagrindas – 2017 m. birželio 2 d. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. ĮS-1080 „Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-uoju keitimu numatytų planavimo projektų rengimo reikalavimų“, Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-asis pakeitimas, patvirtintas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014-08-28 sprendimu Nr. TS-299 „ Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-ojo pakeitimo tvirtinimo“, Kauno rajono savivaldybės tarybos 2015-01-29 sprendimas TS-42 „Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-uoju keitimu numatytų planavimo projektų rengimo reikalavimų patvirtinimo“ bei atsižvelgiant į iniciatorės O. J. (privatus asmuo) prašymą.
Projekto organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius. Atsakingas asmuo – vedėjo pavaduotoja, savivaldybės vyriausioji architektė J. Sakalauskienė, tel. 837 305579
Projekto iniciatorius – O. J. (privatus asmuo).
Projekto rengėjas - UAB „Viena Grupė", Drobės g. 62, Kaunas, proj. vadovė Ugnė Ivankevičienė, tel. 860319021, el. paštas: ugne@vienagrupe.lt.
Susipažinti su parengtu Projektu galima nuo 2018-11-02 ryto iki 2018-11-29 dienos pabaigos (20 darbo dienų laikotarpis), atvykus pas Projekto rengėją, Drobės g. 62, Kaune, Kauno rajono savivaldybėje ir Garliavos apylinkių seniūnijoje.
Motyvuotus pasiūlymus, pageidavimus ar pastabas dėl Projekto galima teikti raštu Kauno rajono savivaldybei ar projekto rengėjui iki susipažinimo su parengtu Projektu pabaigos.
Aiškinamasis raštas
Sprendinių brėžinys

Patvirtinimo Įsakymas

Patvirtintas aiškinamasis raštas

Patvirtintas brėžinys

2018-09-28

Informuojame apie parengtą planavimo projektą (koncepcinę zonos schemą) (toliau - Projektas)  Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Jonučių II k.
Projekto rengimo tikslas – numatyti ~69 ha teritorijos, esančios Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Jonučių II k., funkcines zonas pagal galimus teritorijos naudojimo tipus ir planuojamų teritorijų funkcinės raidos prioritetą. Nustatyti teritorijos raidos galimybes, parengiant principinius sprendinius: teritorijų plėtra, inžinerinių ir susisiekimo komunikacijų vystymo principai ir koridoriai, bendrojo naudojimo želdiniai.
Projekto rengimo pagrindas – 2017 m. gruodžio 12 d. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. ĮS-2473 „Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-uoju keitimu numatytų planavimo projektų rengimo reikalavimų“ , Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-uoju pakeitimas, patvirtintas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014-08-28 sprendimu Nr. TS-299 „Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-ojo pakeitimo tvirtinimo“, Kauno rajono savivaldybės tarybos 2015-01-29 sprendimas TS-42 „ Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-uoju keitimu numatytų planavimo projektų rengimo reikalavimų patvirtinimo“ bei iniciatorės UAB "Aidrūna" prašymas.
Projekto organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius. Atsakingas asmuo – vedėjo pavaduotoja, savivaldybės vyriausioji architektė J. Sakalauskienė, tel. 837 305579
Projekto iniciatorius – UAB "Aidrūna".
Projekto rengėjas - UAB „Viena Grupė", Drobės g. 62, Kaunas, proj. vadovė Ugnė Ivankevičienė, tel. 860319021, el. paštas: ugne@vienagrupe.lt.
Susipažinti su parengtu Projektu galima nuo 2018-10-02 ryto iki 2018-10-29 dienos pabaigos (20 darbo dienų laikotarpis), atvykus pas Projekto rengėją, Drobės g. 62, Kaune, Kauno rajono savivaldybėje ir Garliavos apylinkių seniūnijoje.
Motyvuotus pasiūlymus, pageidavimus ar pastabas dėl Projekto galima teikti raštu Kauno rajono savivaldybei ar projekto rengėjui iki susipažinimo su parengtu Projektu pabaigos.
Aiškinamasis raštas
Sprendinių brėžinys

Įsakymas

2017-05-18
Informuojame apie parengtą planavimo projektą (koncepcinę zonos schemą) (toliau - Projektas)  Kauno r. sav., Užliedžių sen., Užliedžių k.
Projekto rengimo tikslas – numatyti ~90 ha teritorijos, esančios Kauno r. sav., Užliedžių sen., Užliedžių k., funkcines zonas pagal galimus teritorijos naudojimo tipus ir planuojamų teritorijų funkcinės raidos prioritetą. Nustatyti teritorijos raidos galimybes, parengiant principinius sprendinius: teritorijų plėtra, inžinerinių ir susisiekimo komunikacijų vystymo principai ir koridoriai, bendrojo naudojimo želdiniai.
Projekto rengimo pagrindas – 2017 m. kovo 9 d. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. ĮS-421 „Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-uoju keitimu numatytų planavimo projektų rengimo reikalavimų“ , Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-uoju pakeitimas, patvirtintas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014-08-28 sprendimu Nr. TS-299 „ Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-ojo pakeitimo tvirtinimo“, Kauno rajono savivaldybės tarybos 2015-01-29 sprendimas TS-42 „ Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-uoju keitimu numatytų planavimo projektų rengimo reikalavimų patvirtinimo“ bei iniciatorės UAB "GJ Ranga" prašymas.
Projekto organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius. Atsakingas asmuo Vyr. sprecialistė J. Kasputienė, tel. 837 305584
Projekto iniciatorius – UAB "GJ Ranga".
Projekto rengėjas - UAB „Viena Grupė", Drobės g. 62, Kaunas, proj. vadovė Ugnė Ivankevičienė, tel. 860319021, el. paštas: ugne@vienagrupe.lt.
Susipažinti su parengtu Projektu galima nuo 2017-05-19 iki 2017-06-15 (20 darbo dienų laikotarpis), atvykus pas Projekto rengėją, Drobės g. 62, Kaune, Kauno rajono savivaldybėje ir Užliedžių seniūnijoje.
Motyvuotus pasiūlymus, pageidavimus ar pastabas dėl Projekto galima teikti raštu Kauno rajono savivaldybei bei projekto rengėjui iki susipažinimo su parengtu Projektu pabaigos.
Aiškinamasis raštas
Planavimo projektas
Skelbimas
Įsakymas
Brėžinys

2017-03-27
Informuojame apie parengtą planavimo projektą (koncepcinę zonos schemą) (toliau Projektas)  Kauno r. sav., Alšėnų sen., Jonučių k. ir Narsiečių k.
Projekto rengimo tikslas – numatyti ~66 ha teritorijos, esančios Kauno r. sav., Alšėnų sen., Jonučių k. ir Narsiečių k., funkcines zonas pagal galimus teritorijos naudojimo tipus ir planuojamų teritorijų funkcinės raidos prioritetą. Nustatyti teritorijos raidos galimybes, parengiant principinius sprendinius: teritorijų plėtra, inžinerinių ir susisiekimo komunikacijų vystymo principai ir koridoriai.
Projekto rengimo pagrindas – Planavimo projektas Kauno r. sav., Alšėnų sen., Jonučių k. ir Narsiečių k. parengtas vadovaujantis 2016m. gruodžio 6 d. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus  įsakymu Nr. ĮS-2261 ,,Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-uoju keitimu numatytų planavimo projektų rengimo reikalavimų", Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano l-uoju pakeitimu, patvirtintu Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014-08-28 sprendimu Nr. TS-299 ,, Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-ojo pakeitimo tvirtinimo", Kauno rajono savivaldybės tarybos 2015-01-29 sprendimu TS-42 ,, Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano l-uoju keitimu numatyto planavimo projekto rengimo reikalavimų patvirtinimo" bei atsižvelgiant į Ritos Palšienės ir Tomo Palšio 2016-11-23 prašymą Nr. UG-566.
Projekto organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius.
Projekto iniciatorius – Rita Palšienė ir Tomas Palšis.
Projekto rengėjas - UAB „Mtarch", V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, proj. vadovė Aurelija Grikštaitė, tel. 8-37 207335, el. paštas: mtarch.architects@gmail.com.
Susipažinti su parengtu Projektu galima nuo 2017-03-27 iki 2017-04-24 imtinai (20 darbo dienų laikotarpis), atvykus pas Projekto rengėją, V.Putvinskio g. 17-4, Kaune, Kauno rajono savivaldybėje ir Alšėnų seniūnijoje.
Motyvuotus pasiūlymus, pageidavimus ar pastabas dėl Projekto galima teikti raštu Kauno rajono savivaldybei bei projekto rengėjui iki susipažinimo su parengtu Projektu pabaigos.
1. Įsakymas dėl patvirtinimo

2016-06-06
Informuojame apie parengtą ~83 ha teritorijos, esančios Kauno r.sav., Ringaudų sen., Mitkūnų k., planavimo projektą (koncepcinę zonos schemą) (toliau - Projektas).
Projekto rengimo tikslas: numatyti ~ 83 ha teritorijos, esančios Kauno r.sav., Ringaudų sen., Mitkūnų k., funkcines zonas pagal galimus teritorijos naudojimo tipus ir planuojamų teritorijų funkcinės raidos prioritetą. Nustatyti teritorijos raidos galimybes, parengiant principinius sprendinius: teritorijų plėtra, inžinerinių ir susisiekimo komunikacijų vystymo principai ir koridoriai, bendrojo naudojimo želdiniai.
Projekto rengimo pagrindas: Kauno r.sav. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. ĮS-2198 (2015-11-24) "Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano I-uoju pakeitimu numatytų planavimo projektų rengimo reikalavimų" ir Kauno r.sav. tarybos sprendimas Nr. TS-42 (2015-01-29).
Projekto organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius.
Projekto iniciatorius: Asta Dunauskienė.
Projekto rengėjas: arch. Jonas Šarakauskas, V.Putvinskio g. 44-1, Kaunas, tel.: 8 684 84894, el.p.: jonas.sarakauskas@gmail.com.
Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2016-06-06 iki 2016-07-05 (20 darbo dienų) projekto rengėjo patalpose, V.Putvinskio g. 44-1, Kaunas, Kauno rajono savivaldybėje, Savanorių pr. 371, Kaunas, Ringaudų seniūnijoje, Šiltnamių g. 1, Noreikiškių k. ir Kauno r.sav. internetiniame tinklalapyje.
Motyvuotus pasiūlymus, pageidavimus ir pastabas dėl Projekto galima teikti raštu Kauno rajono savivaldybei bei projekto rengėjui iki susipažinimo su parengtu Projektu pabaigos.

2016-01-18
Informuojame apie parengtą Kauno r.sav., Užliedčių sen., Giraitės kaimo dalies planavimo projektą (koncepcinę zonos schemą) (toliau - Projektas).
Projekto rengimo tikslas: numatyti ~ 88 ha teritorijos, esančios Kauno r.sav., Užliedžių sen., Giraitės k., funkcines zonas pagal galimus teritorijos naudojimo tipus ir planuojamų teritorijų funkcinės raidos prioritetą. Nustatyti teritorijos raidos galimybes, parengiant principinius sprendinius: teritorijų plėtra, inžinerinių ir susisiekimo komunikacijų vystymo principai ir koridoriai, bendrojo naudojimo želdiniai.
Projekto rengimo pagrindas: Kauno r.sav. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. ĮS-2305 (2015-12-15) "Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano I-uoju pakeitimu numatytų planavimo projektų rengimo reikalavimų".
Projekto organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius.
Projekto iniciatorius: Danutė Daujotienė.
Projekto rengėjas: arch. Jonas Šarakauskas, V.Putvinskio g. 44-1, Kaunas, tel.: 8 684 84894, el.p.: jonas.sarakauskas@gmail.com.
Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2016-01-15 iki 2016-02-12 (20 darbo dienų) projekto rengėjo patalpose, V.Putvinskio g. 44-1, Kaunas, Kauno rajono savivaldybėje, Savanorių pr. 371, Kaunas, ir Užliedžių seniūnijoje, Ledos g. 2, Užliedžių k., Kauno r.
Motyvuotus pasiūlymus, pageidavimus ir pastabas dėl Projekto galima teikti raštu Kauno rajono savivaldybei bei projekto rengėjui iki susipažinimo su parengtu Projektu pabaigos.
Įsakymas dėl patvirtinimo

2015-10-05
Informuojame apie parengtą planavimo projektą (koncepcinę zonos schemą) (toliau - Projektas)  Kauno r. sav., Užliedžių sen., Užliedžių k.
Projekto rengimo tikslas – numatyti ~63 ha teritorijos, esančios Kauno r. sav., Užliedžių sen., Užliedžių k., funkcines zonas pagal galimus teritorijos naudojimo tipus ir planuojamų teritorijų funkcinės raidos prioritetą. Nustatyti teritorijos raidos galimybes, parengiant principinius sprendinius: teritorijų plėtra, inžinerinių ir susisiekimo komunikacijų vystymo principai ir koridoriai, bendrojo naudojimo želdiniai.
Projekto rengimo pagrindas – 2015 m. vasario 26 d. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ĮS-332 „Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-uoju keitimu numatytų planavimo projektų rengimo reikalavimų“ , Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-uoju pakeitimu, patvirtintu Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014-08-28 sprendimu Nr. TS-299 „ Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-ojo pakeitimo tvirtinimo“, Kauno rajono savivaldybės tarybos 2015-01-29 sprendimu TS-42 „ Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-uoju keitimu numatytų planavimo projektų rengimo reikalavimų patvirtinimo“ bei Artūro Embreko prašymas.
Projekto organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius.
Projekto iniciatorius – Artūras Embrekas
Projekto rengėjas - UAB „Mtarch", V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, proj. vadovė Aurelija Barauskienė, tel. 8-37 207335, el. paštas: mtarch.architects@gmail.com.
Susipažinti su parengtu Projektu galima nuo 2015-10-05 iki 2015-11-03 (20 darbo dienų laikotarpis), atvykus pas Projekto rengėją, V.Putvinskio g. 17-4, Kaune, Kauno rajono savivaldybėje ir Užliedžių seniūnijoje.
Motyvuotus pasiūlymus, pageidavimus ar pastabas dėl Projekto galima teikti raštu Kauno rajono savivaldybei bei projekto rengėjui iki susipažinimo su parengtu Projektu pabaigos.

2015-09-04
Informuojame apie parengtą Kauno r. sav., Alšėnų sen., Jonučių kaimo dalies planavimo projektą (koncepcinę zonos schemą) (toliau - Projektas).
Projekto rengimo tikslas - numatyti ~ 114 ha teritorijos, esančios Kauno r. sav., Alšėnų sen., Jonučių k., funkcines zonas pagal galimus teritorijos naudojimo tipus ir planuojamų teritorijų funkcinės raidos prioritetą. Nustatyti teritorijos raidos galimybes, parengiant principinius sprendinius: teritorijų plėtra, inžinerinių ir susisiekimo komunikacijų vystymo principai ir koridoriai, bendrojo naudojimo želdiniai.
Projekto rengimo pagrindas - Kauno r. sav., Alšėnų sen., Jonučių kaimo dalies planavimo projektas parengtas vadovaujantis 2015 m. birželio 18 d. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ĮS-1019 "Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-uoju keitimu numatytų planavimo projektų rengimo reikalavimų"; Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-uoju keitimu, patvirtintu Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014-08-28 sprendimu Nr. TS-299 "Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-ojo pakeitimo tvirtinimo";
Kauno rajono savivaldybės tarybos 2015-01-29 sprendimu Nr. TS-42 "Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-uoju keitimu numatytų planavimo projektų rengimo reikalavimų patvirtini.
Projekto organizatorius - Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius.
Projekto rengėjas - UAB "GEORAIMONDA", Vytauto pr. 43A-27, Kaunas, proj. vadovė Sonata Liutkevičienė, tel. 8-605-45942, el. paštas sliutkeviciene@gmail.com.
Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2015-09-07 iki 2015-10-05 (20 darbo dienų laikotarpis) projekto rengėjo patalpose UAB "GEORAIMONDA", Vytauto pr. 43A-27, Kaunas, ir Kauno rajono Alšėnų seniūnijoje.
Motyvuotus pasiūlymus, pageidavimus ir pastabas dėl Projekto galima teikti raštu Kauno rajono savivaldybei bei projekto rengėjui iki susipažinimo su parengtu Projektu pabaigos
Patvirtinta įsakymu.
 
2015-08-25
Informuojame apie parengtą planavimo projektą (koncepcinę zonos schemą) (toliau - Projektas)  Kauno r. sav., Užliedžių sen., Vijūkų k.
Projekto rengimo tikslas – numatyti ~53 ha teritorijos, esančios Kauno r. sav., Užliedžių sen., Vijūkų k., funkcines zonas pagal galimus teritorijos naudojimo tipus ir planuojamų teritorijų funkcinės raidos prioritetą. Nustatyti teritorijos raidos galimybes, parengiant principinius sprendinius: teritorijų plėtra, inžinerinių ir susisiekimo komunikacijų vystymo principai ir koridoriai, bendrojo naudojimo želdiniai.
Projekto rengimo pagrindas – Kauno r. sav., Užliedžių sen., Vijūkų k.,  parengtas vadovaujantis 2015 m. birželio 18 d. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ĮS-1097 „Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-uoju keitimu numatytų planavimo projektų rengimo reikalavimų“ , Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-uoju pakeitimu, patvirtintu Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014-08-28 sprendimu Nr. TS-299 „ Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-ojo pakeitimo tvirtinimo“, Kauno rajono savivaldybės tarybos 2015-01-29 sprendimu TS-42 „ Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-uoju keitimu numatytų planavimo projektų rengimo reikalavimų patvirtinimo“ bei atsižvelgiant į Lilitos Ivoškienės, Danguolės Pliaskienės ir Juozo Pliasko prašymą.
Projekto organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius.
Projekto iniciatorius – Lilita Ivoškienė, Danguolė Pliaskienė, Juozas Pliaskas
Projekto rengėjas - UAB „Mtarch", V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, proj. vadovė Aurelija Grikštaitė, tel. 8-37 207335, el. paštas: mtarch.architects@gmail.com.
Susipažinti su parengtu Projektu galima nuo 2015-08-25 iki 2015-09-23 (20 darbo dienų laikotarpis), atvykus pas Projekto rengėją, V.Putvinskio g. 17-4, Kaune, Kauno rajono savivaldybėje ir Užliedžių seniūnijoje.
Motyvuotus pasiūlymus, pageidavimus ar pastabas dėl Projekto galima teikti raštu Kauno rajono savivaldybei bei projekto rengėjui iki susipažinimo su parengtu Projektu pabaigos.
1. 2015-10-16 įsakymas Nr. ĮS-1935

2015-08-21
Informuojame apie parengtą planavimo projektą (koncepcinę zonos schemą) (toliau - Projektas)  Kauno r. sav., Ringaudų sen., Mitkūnų k.
Projekto rengimo tikslas – numatyti ~57 ha teritorijos, esančios Kauno r. sav., Ringaudų sen., Mitkūnų k., funkcines zonas pagal galimus teritorijos naudojimo tipus ir planuojamų teritorijų funkcinės raidos prioritetą. Nustatyti teritorijos raidos galimybes, parengiant principinius sprendinius: teritorijų plėtra, inžinerinių ir susisiekimo komunikacijų vystymo principai ir koridoriai, bendrojo naudojimo želdiniai.
Projekto rengimo pagrindas – Kauno r. sav., Ringaudų sen., Virbališkių k.,  parengtas vadovaujantis 2015 m. gegužės 13 d. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ĮS-859 „Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-uoju keitimu numatytų planavimo projektų rengimo reikalavimų“ , Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-uoju pakeitimu, patvirtintu Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014-08-28 sprendimu Nr. TS-299 „ Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-ojo pakeitimo tvirtinimo“, Kauno rajono savivaldybės tarybos 2015-01-29 sprendimu TS-42 „ Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-uoju keitimu numatytų planavimo projektų rengimo reikalavimų patvirtinimo“ bei atsižvelgiant į Marijos Danutės Gudaitienės prašymą.
Projekto organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius.
Projekto iniciatorius – Marija Danutė Gudaitienė
Projekto rengėjas - UAB „Mtarch", V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, proj. vadovė Aurelija Barauskienė, tel. 8-37 207335, el. paštas: mtarch.architects@gmail.com.
Susipažinti su parengtu Projektu galima nuo 2015-08-21 iki 2015-09-21 (20 darbo dienų laikotarpis), atvykus pas Projekto rengėją, V.Putvinskio g. 17-4, Kaune, Kauno rajono savivaldybėje ir Ringaudų seniūnijoje.
Motyvuotus pasiūlymus, pageidavimus ar pastabas dėl Projekto galima teikti raštu Kauno rajono savivaldybei bei projekto rengėjui iki susipažinimo su parengtu Projektu pabaigos.
Patvirtinta įsakymu.


2015-08-21
Informuojame apie parengtą planavimo projektą (koncepcinę zonos schemą) (toliau - Projektas)  Kauno r. sav., Ringaudų sen., Virbališkių k.
Projekto rengimo tikslas – numatyti ~53 ha teritorijos, esančios Kauno r. sav., Ringaudų sen., Virbališkių k., funkcines zonas pagal galimus teritorijos naudojimo tipus ir planuojamų teritorijų funkcinės raidos prioritetą. Nustatyti teritorijos raidos galimybes, parengiant principinius sprendinius: teritorijų plėtra, inžinerinių ir susisiekimo komunikacijų vystymo principai ir koridoriai, bendrojo naudojimo želdiniai.
Projekto rengimo pagrindas – Kauno r. sav., Ringaudų sen., Virbališkių k.,  parengtas vadovaujantis 2015 m. kovo 17 d. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ĮS-448 „Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-uoju keitimu numatytų planavimo projektų rengimo reikalavimų“ , Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-uoju pakeitimu, patvirtintu Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014-08-28 sprendimu Nr. TS-299 „ Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-ojo pakeitimo tvirtinimo“, Kauno rajono savivaldybės tarybos 2015-01-29 sprendimu TS-42 „ Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-uoju keitimu numatytų planavimo projektų rengimo reikalavimų patvirtinimo“ bei atsižvelgiant į Gretos Biriukovos, Reginos Nijolės Arūnienės ir Valentino Arūno prašymus.
Projekto organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius.
Projekto iniciatorius – Greta Biriukova, Neividas Biriukovas, Regina Nijolė Arūnienė, Valentinas Arūnas
Projekto rengėjas - UAB „Mtarch", V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, proj. vadovė Aurelija Barauskienė, tel. 8-37 207335, el. paštas: mtarch.architects@gmail.com.
Susipažinti su parengtu Projektu galima nuo 2015-08-21 iki 2015-09-21 (20 darbo dienų laikotarpis), atvykus pas Projekto rengėją, V.Putvinskio g. 17-4, Kaune, Kauno rajono savivaldybėje ir Ringaudų seniūnijoje.
Motyvuotus pasiūlymus, pageidavimus ar pastabas dėl Projekto galima teikti raštu Kauno rajono savivaldybei bei projekto rengėjui iki susipažinimo su parengtu Projektu pabaigos.
Patvirtinta įsakymu.

2015-08-13
Informuojame apie parengtą planavimo projektą (koncepcinę zonos schemą) (toliau - Projektas)  Kauno r. sav., Ringaudų sen., Miriniškių k.
Projekto rengimo tikslas – žemės sklypo padalijimas suformuojant du atskirus žemės sklypus.
Projekto rengimo pagrindas – 2015 m. vasario 24 d. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. ĮS-293 „Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-uoju keitimu numatytų planavimo projektų rengimo reikalavimų“ , Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-uoju pakeitimas, patvirtintas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014-08-28 sprendimu Nr. TS-299 „ Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-ojo pakeitimo tvirtinimo“, Kauno rajono savivaldybės tarybos 2015-01-29 sprendimas TS-42 „ Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-uoju keitimu numatytų planavimo projektų rengimo reikalavimų patvirtinimo“ bei Tomo Klimavičiaus (atstovaujamo Dainiaus Kovero pagal 2013-09-17 Kauno m. 16-ojo notarų biuro įgaliojimą Nr. RK-3596) ir Mindaugo Eimučio (atstovaujamo Dainiaus Kovero pagal 2013-09-17 Kauno m. 16-ojo notarų biuro įgaliojimą Nr. RK-3598) prašymai.
Projekto organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius.
Projekto iniciatorius – Tomas Klimavičius ir Mindaugas Eimutis.
Projekto rengėjas - UAB „Mtarch", V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, proj. vadovė Aurelija Barauskienė, tel. 8-37 207335, el. paštas: mtarch.architects@gmail.com.
Susipažinti su parengtu Projektu galima nuo 2015-08-13 iki 2015-09-11 (20 darbo dienų laikotarpis), atvykus pas Projekto rengėją, V.Putvinskio g. 17-4, Kaune, Kauno rajono savivaldybėje ir Ringaudų seniūnijoje.
Motyvuotus pasiūlymus, pageidavimus ar pastabas dėl Projekto galima teikti raštu Kauno rajono savivaldybei bei projekto rengėjui iki susipažinimo su parengtu Projektu pabaigos.
1. 2015-10-16 įsakymas Nr. ĮS-1938
2. Skelbimas
3. Projektas
4. Aiškinamasis raštas
5.Skelbimas dėl pakeitimo
6.Įsakymas
7.Projektas

Kontaktai

Mindaugas Kruopis
Vedėjas
(8 37) 305 514
Pareigybės aprašymas
Jurgita Kalvinskaitė
Vedėjo pavaduotoja (savivaldybės vyriausioji architektė)
(8 37) 305 579, (8 670) 88 392
Pareigybės aprašymas
Irena Bertašiūtė
Vedėjo pavaduotoja (statyba)
(8 37) 305 526, (8 620) 95 175
Pareigybės aprašymas
Meilė Varnelienė
Vedėjo pavaduotoja (žemėtvarka)
(8 37) 305 511, (8 670) 88 540
Pareigybės aprašymas
Jurgita Rimavičienė
Vyr. specialistė (statyba)
(8 37) 305 583, (8 620) 83 469
Pareigybės aprašymas
Nijolė Kazlauskienė
Vyr. specialistė (statyba)
(8 37) 305 583 (8 604) 06 271
Pareigybės aprašymas
Gabija Kušleikaitė
Vyr. specialistė (statyba)
(8 37) 30 55 83 (8 606) 62 541
Pareigybės aprašymas
Neringa Mackevičiūtė-Blaškevičienė
Vyr. specialistė (teritorijų planavimas)
(8 37) 305 510, (8 620) 83 496
Pareigybės aprašymas
Jurgita Kasputienė
Vyr. specialistė (teritorijų planavimas)
(8 37) 305 510, (8 614) 05 148
Pareigybės aprašymas
Jolanta Visvalda Blaževičienė
Vyr. specialistė (teritorijų planavimas)
(8 37) 305 510, (8 620) 83 492
Pareigybės aprašymas
Gintarė Jankauskaitė
Vyr. specialistė (teritorijų planavimas ir žemėtvarka)
(8 37) 30 55 84, (8 607) 33 279
Pareigybės aprašymas
Jurgita Mažeitavičienė
Vyr. specialistė (žemėtvarka)
(8 37) 305 557, (8 670) 97 278
Pareigybės aprašymas
Vaidutė Makūnienė
Vyr. specialistas (žemėtvarka)
(8 37) 30 55 57 (8 686) 48 208
Pareigybės aprašymas
Renata Grasmanienė
Vyr. specialistė (žemėtvarka)
(8 37) 30 55 57 (8 601) 92 734
Pareigybės aprašymas
Austėja Kulbickaitė
Vyr. specialistė (žemėtvarka)
(8 37) 30 55 57 (8 604) 06 398
Pareigybės aprašymas
Kristina Lapinskaitė
Vyr. specialistė (žemėtvarka)
(8 37) 30 55 57 (8 672) 75 458
Pareigybės aprašymas
Rytė Valentaitė
Vyr. specialistė (adresų suteikimas)
(8 37) 305 540, (8 670) 97 271
Pareigybės aprašymas
Vadimas Platonovas
Vyr. specialistas (adresų suteikimas; teritorijų planavimo dokumentų registras)
(8 37) 30 55 84, (8 683) 38 998
Pareigybės aprašymas
Živilė Valaitienė
Vyr. specialistė (topografinių nuotraukų derinimas)
(8 37) 305 584, (8 601) 32 799
Pareigybės aprašymas
Rimvydas Šliužas
Vyr. specialistas (reklama, teritorijų planavimo dokumentų ir statinių projektų archyvas)
(8 37) 305 540, (8 650) 27 810
Pareigybės aprašymas
Eglė Knygauskaitė-Liakienė
Vyr. specialistė (kultūros paveldas)
(8 37) 30 55 84 (8 645) 74 163
Pareigybės aprašymas
Kristina Vinčegova
Vyr. specialistė
(8 37) 30 55 83, (8 682) 43 929
Justina Lipskytė
Darbuotoja