Bendrasis planas

Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas

2009 m. sausio 29 d. Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. TS-1 atsisiųsti

Bendrojo plano aiškinamasis raštas atsisiųsti

Brėžiniai
 • „Žemės naudojimas ir apsaugos reglamentai“ atsisiųsti
 • „Žemės naudojimas ir apsaugos reglamentai“ priedas atsisiųsti
 • Inžinerinės infrastruktūros objektų bei teritorijų ir potencialių taršos šaltinių sklaidos schema atsisiųsti

 •  „Susisiekimo infrastruktūra“ atsisiųsti

 •  „Turizmas ir rekreacija“ atsisiųsti

 •  „Miškų išdėstymas“ atsisiųsti

 • „Teritorijų rezervavimas visuomenės poreikiams“ atsisiųsti
 • „Teritorijos, kurioms reikalingi detalesni erdvinio organizavimo, tvarkymo, naudojimo, apsaugos priemonių planai“ atsisiųsti
 • Schema „Žemės naudojimas ir apsaugos reglamentai ir teritorijos, kurioms nuo 2006 m. balandžio mėn. iki 2007 m. gruodžio 21 d. yra: patvirtinti detalieji planai, Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimais pripažintos svarbiais infrastruktūros objektais, patvirtinti ir pradėti rengti specialieji planai" atsisiųsti
 • Urbanistinių apribojimų gamtinio karkaso teritorijose schema atsisiųsti
 • „Kultūros paveldo objektai ir teritorijos“ atsisiųsti
 • Patvirtinta Kauno rajono bendrojo plano koncepcija atsisiųsti
 • Kauno rajono savivaldybės tarybos posėdžio protokolas 2007-07-16 Nr. TP-6 atsisiųsti
 • Kauno rajono savivaldybės teritorijos Bendrojo plano Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita atsisiųsti

Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos (monitoringo) ataskaita už 2009–2010 metus

Kontaktai

Mindaugas Kruopis
Vedėjas
(8 37) 305 514
Pareigybės aprašymas
Jurgita Kalvinskaitė (atostogose)
Vedėjo pavaduotoja (savivaldybės vyriausioji architektė)
(8 37) 305 579, (8 670) 88 392
Pareigybės aprašymas
Irena Bertašiūtė
Vedėjo pavaduotoja (statyba)
(8 37) 305 526, (8 620) 95 175
Pareigybės aprašymas
Meilė Varnelienė
Vedėjo pavaduotoja (žemėtvarka)
(8 37) 305 511, (8 670) 88 540
Pareigybės aprašymas
Neringa Mackevičiūtė-Blaškevičienė
Vedėjo pavaduotoja (teritorijų planavimas)
(8 37) 305 510, (8 620) 83 496
Pareigybės aprašymas
Jurgita Rimavičienė
Vyr. specialistė (statyba)
(8 37) 305 583, (8 620) 83 469
Pareigybės aprašymas
Nijolė Kazlauskienė
Vyr. specialistė (statyba)
(8 37) 305 583 (8 604) 06 271
Pareigybės aprašymas
Gabija Kušleikaitė
Vyr. specialistė (statyba)
(8 37) 30 55 83 (8 606) 62 541
Pareigybės aprašymas
Kristina Vinčegova
Vyr. specialistė (statyba)
(8 37) 30 55 83, (8 682) 43 929
Pareigybės aprašymas
Jurgita Budrevičienė (atostogose).
Vyr. specialistė (teritorijų planavimas)
Pareigybės aprašymas
Jolanta Visvalda Blaževičienė
Vyr. specialistė (teritorijų planavimas)
(8 37) 305 510, (8 620) 83 492
Pareigybės aprašymas
Gintarė Jankauskaitė
Vyr. specialistė (teritorijų planavimas ir žemėtvarka)
(8 37) 30 55 84, (8 607) 33 279
Pareigybės aprašymas
Jurgita Mažeitavičienė
Vyr. specialistė (žemėtvarka)
(8 37) 305 557, (8 670) 97 278
Pareigybės aprašymas
Vaidutė Makūnienė
Vyr. specialistas (žemėtvarka)
(8 37) 30 55 57 (8 686) 48 208
Pareigybės aprašymas
Renata Grasmanienė
Vyr. specialistė (žemėtvarka)
(8 37) 30 55 57 (8 601) 92 734
Pareigybės aprašymas
Austėja Kulbickaitė
Vyr. specialistė (žemėtvarka)
(8 37) 30 55 57 (8 604) 06 398
Pareigybės aprašymas
Kristina Lapinskaitė
Vyr. specialistė (žemėtvarka)
(8 37) 30 55 57 (8 672) 75 458
Pareigybės aprašymas
Rytė Valentaitė
Vyr. specialistė (adresų suteikimas)
(8 37) 305 540, (8 670) 97 271
Pareigybės aprašymas
Vadimas Platonovas
Vyr. specialistas (adresų suteikimas; teritorijų planavimo dokumentų registras)
(8 37) 30 55 84, (8 683) 38 998
Pareigybės aprašymas
Živilė Valaitienė
Vyr. specialistė (topografinių nuotraukų derinimas)
(8 37) 305 584, (8 601) 32 799
Pareigybės aprašymas
Eglė Knygauskaitė-Liakienė
Vyr. specialistė (kultūros paveldas)
(8 37) 30 55 84 (8 645) 74 163
Pareigybės aprašymas
Vytautas Marcinkevičius
Darbuotojas
(8 671) 90 178
Pareigybės aprašymas
Raminta Rakauskienė
Vyr. specialistė
(8 670) 88 331
Pareigybės aprašymas
Justina Pliskauskienė
Darbuotoja
Martynas Karols
Vyr. specialistas
(8 37) 305 540
Ieva Bataitienė
vyr. specialistė
(8 37) 30 55 79
Aušra Kardzienė
Darbuotoja
(8 676) 93 881