Kauno rajono savivaldybės teritorijoje esančių sodų bendrijų gatvėvardžių suteikimo atmintinė

Ši atmintinė parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymu, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 patvirtintu Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašu ir Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2004 m. gruodžio 2 d. rekomendacija Nr. 14 (R-2) „Dėl gatvių pavadinimų sudarymo ir rašymo“.

Sodininkų bendrijose ar jų masyvuose gatvėvardžiai suteikiami vadovaujantis šiomis nuostatomis:

1. Sodininkų bendrijos valdyba apsvarsto teiktinus gatvėvardžius:

1.1. Rekomenduojami trumpi, neutralūs gatvių vardai – abstrakčios reikšmės daiktavardžiai (pvz.: Vilties g., Atgimimo g., Jaunystės g.; Pasimatymų skg.), gamtos ir kitokių reiškinių bei objektų pavadinimai, paprastai vienaskaitos formos (pvz.: Lietaus g., Saulės g., Dvaro g.), taip pat augalų, gyvūnų, asmenų pavadinimai, paprastai daugiskaitos formos (pvz.: Rūtų g., Varnų g., Elnių g., Brolių g., Sėlių g.) ir pan.

1.2. Gatvėvardžiai nedaromi iš bendrinei kalbai neteiktinų žodžių: svetimybių, tarmybių, žargonybių, netaisyklingų, dirbtinių, nelinksniuojamų žodžių, taip pat nesudaromi su skaitmenimis reiškiamais skaitvardžiais – neteiktini tokie pavadinimai kaip 5-oji g., 10-asis skg. ir pan.

1.3. Skaitvardiniu (numeriniu) dėmeniu prireikus numeruojamos to paties vardo gatvės, priskirtos tai pačiai gyvenamajai vietovei, dažniausiai – buvusios ar esamos sodininkų bendrijos teritorijoje.

Papildomasis požymis – eilės numeris – reiškiamas arabiškais skaitmenimis su linksnio galūne po brūkšnelio (be tarpelių). Trumpinys „Nr.“ gatvių pavadinimuose nevartojamas. Gatvės numeris nurodomas po pagrindinio vardo, pvz.: Baltijos 1-oji g., Baltijos 2-oji g. ir t. t., Dukstynėlės 1-oji g., Dukstynėlės 2-oji g. ir t. t., Raudondvario takas, Raudondvario 2-asis takas ir t. t. Patariama vengti keliažodžių vardų su dėmeniu sodų, pvz.: Pagubės Sodų 1-oji g. – geriau Pagubės 1-oji g. arba Sodų 1-oji g.

1.4. Nerekomenduojama gatvėms suteikti ilgų ir (ar) sudėtingų pavadinimų. Gatvių, tankiai išsidėsčiusių vienoje teritorijoje, pavadinimus rekomenduojama sudaryti taip, pvz., Balsių 1-oji g., Balsių 2-oji g., Šermukšnių 2-oji g. ir pan.

2. Sodo bendrijos valdyba protokolu įtvirtina prašomus suteikti gatvėvardžius.

3. Sodo bendrijos plane nurodoma, kurioms gatvėms kokie vardai suteikiami:

3.1. Pirma vardai suteikiami pagrindinėms gatvėms. Pagrindinių gatvių pradžios ir pabaigos taškai sutapdinami su pagrindinių įvažiavimų į sodininkų bendrijas ar jų masyvų teritorijas, susikirtimo su kitomis gatvėmis arba sodo bendrijos ar jų masyvo teritorijos riba.

3.2. Šalutinių gatvių pradžios taškai sutapatinami su susikirtimu su pagrindinėmis gatvėmis ar šalutinių gatvių tarpusavio susikirtimo taškais. Gatvių pabaigos taškai sutapatinami su susikirtimu su pagrindinėmis gatvėmis, tarpusavio susikirtimu ar sodų bendrijos ar jų masyvo teritorijos riba.

3.3. Priimant sprendimą dėl sodų bendrijos ar jų masyvo teritorijoje esančių akligatvių priskyrimo gatvėms, turi būti atsižvelgta į potencialių adresų objektų skaičių toje gatvėje. Jeigu gatvėje būsimų adresų skaičius ne didesnis kaip 10, tokiems akligatviams suteikti pavadinimus nerekomenduojama, o juose esantys objektai priskiriami artimiausiai gatvei.

4.             Priėmusi sprendimą suteikti gatvių pavadinimus, sodininkų bendrija seniūnijai teikia sodo bendrijos planą su jame nurodytais gatvių pavadinimais ir sodo valdybos protokolo išrašą su plane nurodytų gatvių pavadinimų sąrašu.

5.             Seniūnija, gavusi prašymą suteikti sodo bendrijos gatvėms pavadinimus, patikrina prašyme pateiktos informacijos teisingumą (ar teikiami gatvių vardai nesikartoja gyvenamojoje vietovėje, ar pavadinimai kalbiškai taisyklingi ir t.t.), teikia artimiausioje seniūnaičių sueigoje svarstyti gatvių pavadinimus.

6.             Seniūnaičių sueigai pritarus, seniūnijos prašymą-rekomendaciją, seniūnaičių sueigos protokolo nuorašą, sodo bendrijos planą ir kitą medžiagą seniūnija teikia Kauno rajono savivaldybės administracijos Urbanistikos skyriui (toliau – Skyrius) rengti Savivaldybės tarybos sprendimo projektą dėl gatvių pavadinimų suteikimo.

7.             Įsigaliojus tarybos sprendimui dėl gatvių pavadinimų suteikimo, Skyrius per 5 dienas perduoda duomenis VĮ Registrų centrui.

8.             VĮ Registrų centras, gavęs duomenis, per 20 darbo dienų įregistruoja gatvėvardžius arba pateikia argumentuotą atsisakymą įregistruoti.

9.             Skyrius perduoda reikiamus duomenis apie suteiktus gatvių pavadinimus sodininkų bendrijai.

Kontaktai

Mindaugas Kruopis
Vedėjas
(8 37) 305 514
Pareigybės aprašymas
Jurgita Kalvinskaitė
Vedėjo pavaduotoja (savivaldybės vyriausioji architektė)
(8 37) 305 579, (8 670) 88 392
Pareigybės aprašymas
Irena Bertašiūtė
Vedėjo pavaduotoja (statyba)
(8 37) 305 526, (8 620) 95 175
Pareigybės aprašymas
Meilė Varnelienė
Vedėjo pavaduotoja (žemėtvarka)
(8 37) 305 511, (8 670) 88 540
Pareigybės aprašymas
Jurgita Rimavičienė
Vyr. specialistė (statyba)
(8 37) 305 583, (8 620) 83 469
Pareigybės aprašymas
Nijolė Kazlauskienė
Vyr. specialistė (statyba)
(8 37) 305 583 (8 604) 06 271
Pareigybės aprašymas
Gabija Kušleikaitė
Vyr. specialistė (statyba)
(8 37) 30 55 83 (8 606) 62 541
Pareigybės aprašymas
Neringa Mackevičiūtė-Blaškevičienė
Vyr. specialistė (teritorijų planavimas)
(8 37) 305 510, (8 620) 83 496
Pareigybės aprašymas
Jurgita Kasputienė
Vyr. specialistė (teritorijų planavimas)
(8 37) 305 510, (8 614) 05 148
Pareigybės aprašymas
Jolanta Visvalda Blaževičienė
Vyr. specialistė (teritorijų planavimas)
(8 37) 305 510, (8 620) 83 492
Pareigybės aprašymas
Gintarė Jankauskaitė
Vyr. specialistė (teritorijų planavimas ir žemėtvarka)
(8 37) 30 55 84, (8 607) 33 279
Pareigybės aprašymas
Jurgita Mažeitavičienė
Vyr. specialistė (žemėtvarka)
(8 37) 305 557, (8 670) 97 278
Pareigybės aprašymas
Vaidutė Makūnienė
Vyr. specialistas (žemėtvarka)
(8 37) 30 55 57 (8 686) 48 208
Pareigybės aprašymas
Renata Grasmanienė
Vyr. specialistė (žemėtvarka)
(8 37) 30 55 57 (8 601) 92 734
Pareigybės aprašymas
Austėja Kulbickaitė
Vyr. specialistė (žemėtvarka)
(8 37) 30 55 57 (8 604) 06 398
Pareigybės aprašymas
Kristina Lapinskaitė
Vyr. specialistė (žemėtvarka)
(8 37) 30 55 57 (8 672) 75 458
Pareigybės aprašymas
Rytė Valentaitė
Vyr. specialistė (adresų suteikimas)
(8 37) 305 540, (8 670) 97 271
Pareigybės aprašymas
Vadimas Platonovas
Vyr. specialistas (adresų suteikimas; teritorijų planavimo dokumentų registras)
(8 37) 30 55 84, (8 683) 38 998
Pareigybės aprašymas
Živilė Valaitienė
Vyr. specialistė (topografinių nuotraukų derinimas)
(8 37) 305 584, (8 601) 32 799
Pareigybės aprašymas
Rimvydas Šliužas
Vyr. specialistas (reklama, teritorijų planavimo dokumentų ir statinių projektų archyvas)
(8 37) 305 540, (8 650) 27 810
Pareigybės aprašymas
Eglė Knygauskaitė-Liakienė
Vyr. specialistė (kultūros paveldas)
(8 37) 30 55 84 (8 645) 74 163
Pareigybės aprašymas
Kristina Vinčegova
Vyr. specialistė
(8 37) 30 55 83, (8 682) 43 929
Justina Lipskytė
Darbuotoja