Atmintinė norintiems rengti detalųjį planą

Norintiems rengti detalųjį planą, reikia gauti sąlygas.

Reikia:

1. užpildyti prašymą (1 priedas) perduoti detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teises ir pareigas ir sudaryti sutartį detaliąjam planui rengti bei prašymą sąlygoms išduoti (2 priedas doc).

Su prašymu  pateikti šių dokumentų kopijas:

  1. žemės sklypo ribų planą - 10 kopijų;
  2. žemės sklypo registracijos pažymėjimą - 10 kopijų (ne senesnę nei 1 metų);
  3. žemės sklype esančio nekilnojamojo turto naudojimo arba valdymo teisę įrodančius dokumentus - 10 kopijų;
  4. žemės sklypo toponuotrauką - 10 kopijų (ne senesnę nei 3 metų);
  5. kitų sklype esančių bendrasavininkių sutikimus (planuojant sklypą sodininkų bendrijoje, būtinas jos sutikimas) - 2 kopijų;
  6. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės Ūkio Ministerijos Kauno rajono skyriaus sutikimą (jei keičiama nuomojamo iš valstybės žemės sklypo paskirtis arba formuojamas sklypas valstybinėje žemėje, tikslinamas jos naudojimo būdas ir pobūdis, sklypas dalijamas).

Rengti detaliuosius planus turi teisę specialistai, nustatyta tvarka gavę detaliojo teritorijų planavimo atestatą.

Detaliųjų ir specialiųjų planų derinimas.
Savivaldybės derinimo procedūrą atlieka nuolatinė teritorijų planavimo derinimo komisija (3 priede)
Atmintinė parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo įstatymu, 1995-12-12 Nr.1-1120

Kontaktai

Mindaugas Kruopis
Vedėjas
(8 37) 305 514
Pareigybės aprašymas
Jurgita Kalvinskaitė
Vedėjo pavaduotoja (savivaldybės vyriausioji architektė)
(8 37) 305 579, (8 670) 88 392
Pareigybės aprašymas
Irena Bertašiūtė
Vedėjo pavaduotoja (statyba)
(8 37) 305 526, (8 620) 95 175
Pareigybės aprašymas
Meilė Varnelienė
Vedėjo pavaduotoja (žemėtvarka)
(8 37) 305 511, (8 670) 88 540
Pareigybės aprašymas
Jurgita Rimavičienė
Vyr. specialistė (statyba)
(8 37) 305 583, (8 620) 83 469
Pareigybės aprašymas
Nijolė Kazlauskienė
Vyr. specialistė (statyba)
(8 37) 305 583 (8 604) 06 271
Pareigybės aprašymas
Gabija Kušleikaitė
Vyr. specialistė (statyba)
(8 37) 30 55 83 (8 606) 62 541
Pareigybės aprašymas
Neringa Mackevičiūtė-Blaškevičienė
Vyr. specialistė (teritorijų planavimas)
(8 37) 305 510, (8 620) 83 496
Pareigybės aprašymas
Jurgita Kasputienė
Vyr. specialistė (teritorijų planavimas)
(8 37) 305 510, (8 614) 05 148
Pareigybės aprašymas
Jolanta Visvalda Blaževičienė
Vyr. specialistė (teritorijų planavimas)
(8 37) 305 510, (8 620) 83 492
Pareigybės aprašymas
Gintarė Jankauskaitė
Vyr. specialistė (teritorijų planavimas ir žemėtvarka)
(8 37) 30 55 84
Pareigybės aprašymas
Jurgita Mažeitavičienė
Vyr. specialistė (žemėtvarka)
(8 37) 305 557, (8 670) 97 278
Pareigybės aprašymas
Vaidutė Makūnienė
Vyr. specialistas (žemėtvarka)
(8 37) 30 55 57 (8 686) 48 208
Pareigybės aprašymas
Renata Grasmanienė
Vyr. specialistė (žemėtvarka)
(8 37) 30 55 57 (8 601) 92 734
Pareigybės aprašymas
Austėja Kulbickaitė
Vyr. specialistė (žemėtvarka)
(8 37) 30 55 57 (8 604) 06 398
Pareigybės aprašymas
Kristina Lapinskaitė
Vyr. specialistė (žemėtvarka)
(8 37) 30 55 57 (8 672) 75 458
Pareigybės aprašymas
Rytė Valentaitė
Vyr. specialistė (adresų suteikimas)
(8 37) 305 540, (8 670) 97 271
Pareigybės aprašymas
Vadimas Platonovas
Vyr. specialistas (adresų suteikimas; teritorijų planavimo dokumentų registras)
(8 37) 30 55 84, (8 683) 38 998
Pareigybės aprašymas
Živilė Valaitienė
Vyr. specialistė (topografinių nuotraukų derinimas)
(8 37) 305 584 (8 601) 32799
Pareigybės aprašymas
Rimvydas Šliužas
Vyr. specialistas (reklama, teritorijų planavimo dokumentų ir statinių projektų archyvas)
(8 37) 305 540, (8 650) 27 810
Pareigybės aprašymas
Eglė Knygauskaitė-Liakienė
Vyr. specialistė (kultūros paveldas)
(8 37) 30 55 84 (8 645) 74 163
Pareigybės aprašymas
Kristina Vinčegova
Darbuotoja
(8 37) 30 55 83